Käyttöohje *D * Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje *D1090385-1001* Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D1090385 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h."

Transkriptio

1 Käyttöohje Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D *D * Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

2 Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Puhelin: +43 (0) 345/8954 Faksi: +43 (0) 345/ Sähköposti: Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Täytä nämä tiedot ennen koneen käyttöönottoa. Saat käyttöösi korvaamattoman asiakirjan, josta löytyvät kysymyksissä tarvittavat tiedot selkeästi. Koneen numero:... Sarjanumero:... POSCH Österreich: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, puh.: +43 (0) , faksi: +43 (0) , sähköposti: POSCH Deutschland: 8449 Velden/Vils, Preysingallee 9, puh.: +49 (0) , faksi: +49 (0) , sähköposti:

3 Sisällys Sisällys Esipuhe 5. Tekijänoikeus 5. Takuu 5.3 Ehdot 5.4 Termit 5.5 Käyttöohje 6 Turvallisuusohjeita 7. Symbolien selitykset 7. Yleiset turvallisuusohjeet 8.3 Sahojen turvallisuusohjeet 8.4 Melua koskevat ohjeet 9.5 Muut riskit 9.6 Määräystenmukainen käyttö 9.7 Epäasianmukainen käyttö 9 3 Yleistä 0 3. Soveltaminen 0 3. Kuvaus Koneen tärkeimmät osat 3.4 Tarrat ja niiden merkitys 3.5 Asennus 3 4 Käyttöönotto 4 4. Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) 4 4. Käyttö traktorin nivelakselin kautta (tyyppi PZG) Käyttö sähkömoottorilla tai nivelakselilla 6 5 Käyttö 8 5. Työskentely 8 6 Koneen kytkentä pois päältä 7 Kuljetus 7. Kuljetus käsin 7. Kuljetus traktorin kolmipistekiinnityksellä 7.3 Kuljetus alustalla 8 Tarkistukset 3 8. Suojalaitteet 3 8. Ruuviliitokset Sahanterä 3 3

4 Sisällys 8.4 Kiilahihnojen kiristys 3 9 Huolto 4 9. Voitelu 4 9. Öljynvaihto Sahanterän vaihto Sahanterän teroitus Kiilahihnojen vaihto Voimanottoakseli- ja sähkömoottorikäyttöisen koneen rajakatkaisin Jarrulevy hätäpysäytyksessä Puhdistus 3 0 Erikoisvarusteet Traktorialusta (tyypit Z, ZE) 33 Lisävarusteet 34. Kourun jatke 34. Kourun lukitus 34.3 Poikittaisvaste 35.4 Pitkittäissahausvaruste 36.5 Lastuimuriliitäntä 36 Vikojen korjaus 37 3 Tekniset tiedot 38 4 Huolto 40 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 4 4

5 Esipuhe Esipuhe Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä kone on valmistettu voimassa olevien eurooppalaisten standardien ja määräysten mukaisesti. Tämä käyttöohje opastaa turvalliseen ja ammattimaiseen työskentelyyn ja kunnossapitoon. Kaikkien niiden henkilöiden, jotka ovat tekemisissä koneen kuljetuksen, kokoonpanon, käyttöönoton, käytön ja kunnossapidon kanssa, on luettava ja ymmärrettävä tämä käyttöohje turvallisuusmääräykset yksittäisten lukujen turvallisuusohjeet. Käyttöohjeiden on aina oltava käyttöhenkilökunnan saatavilla, jotta ehkäistään käyttövirheet ja varmistetaan moitteeton toiminta.. Tekijänoikeus Kaikki asiakirjat on suojattu tekijänoikeuslailla. Asiakirjojen toimittaminen edelleen ja kopioiminen (myös osittain) sekä sisällön välittäminen on kiellettyä, ellei toisin ole erikseen mainittu.. Takuu Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa! Emme vastaa vaurioista ja toimintahäiriöistä, jotka johtuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Puutteita koskevista vaatimuksista on ilmoitettava välittömästi puutteen toteamisen jälkeen. Esimerkiksi seuraavat seikat aiheuttavat vaatimusten raukeamisen: epäasianmukainen käyttö virheelliset liitäntätavat ja käyttölaitteet, jotka eivät kuulu toimitukseen alkuperäisten varaosien ja tarvikkeiden käyttämättä jättäminen muutokset, joista ei ole sovittu kirjallisesti. Kuluvat osat eivät kuulu takuuseen..3 Ehdot Teknisiä tietoja, mittoja, koneiden kuvia sekä turvateknisiä standardeja koskevat tiedot ovat jatkuvan kehitystyön alaisia, eivätkä niitä koskevat tiedot ole sitovia. Oikeus paino- ja ladontavirheisiin pidätetään..4 Termit Haltija Haltijalla tarkoitetaan koneen omistajaa, joka vastaa koneen määräystenmukaisesta asentamisesta ja konetta käyttävien henkilöiden soveltuvuudesta ja koulutuksesta. Käyttöhenkilökunta Käyttöhenkilökunnalla (käyttäjillä) tarkoitetaan niitä henkilöitä, joille koneen haltija on ohjeistanut koneen käytön. Ammattihenkilökunta 5

6 Esipuhe Ammattihenkilökunnalla tarkoitetaan niitä henkilöitä, joille koneen haltija on ohjeistanut erikoistoimet, kuten kokoonpanon, varustelun, kunnossapidon ja vikojen korjauksen. Sähköalan ammattilainen Sähköalan ammattilaisella tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat ammatillisessa koulutuksessaan hankkineet tiedot sähkölaitteista, standardeista ja määräyksistä ja jotka tunnistavat mahdolliset vaaratilanteet ja osaavat ehkäistä ne. Kone Koneeksi kutsutaan tässä käyttöohjeessa mainittua tuotetta (ks. kansilehti)..5 Käyttöohje Tämä käyttöohje on alkuperäisen käyttöohjeen käännös. 6

7 Turvallisuusohjeita Turvallisuusohjeita. Symbolien selitykset Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita ja ohjeita varoittamaan mahdollisista ihmisiä tai konetta uhkaavista vaurioista sekä antamaan työskentelyohjeita. Varoittaa vaaranpaikoista Työturvallisuusohjeita, joiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa hengenvaaran. Noudata aina näitä ohjeita ja toimi erityisen varovasti ja huolellisesti. Varoittaa vaarallisesta sähköjännitteestä. Jännitteisten osien koskettaminen saattaa aiheuttaa välittömän kuoleman. Vain sähköalan ammattilaiset saavat avata sähkölaitteiden suojukset ja suojalaitteet, kunhan käyttöjännite on ensin kytketty pois päältä. Puristumisvaara. Yläraajojen puristumisen aiheuttama loukaantumisvaara. Varoittaa leikkautumisvaarasta. Raajojen leikkautumisen aiheuttama loukkaantumisvaara. Huomautus Symboli kuvaa koneen asianmukaista käyttöä. Ohjeen noudattamatta jättäminen saatta aiheuttaa koneessa toimintahäiriöitä tai vaurioita. Melua koskevat ohjeet Symboli ilmoittaa alueesta, jossa esiintyy voimakasta melua -> 85 db (A). Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa heikentää kuuloa tai aiheuttaa kuulovamman. 7

8 Turvallisuusohjeita Lisätietoja Symboli ilmoittaa lisäosia koskevia tietoja. Info Koneen käsittelyä koskevia tietoja.. Yleiset turvallisuusohjeet Konetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka tuntevat koneen käyttötarkoituksen, käytöstä aiheutuvat vaarat sekä käyttöohjeen. Koneen haltijan on opastettava henkilökuntaansa asianmukaisesti. Alkoholin, muiden huumausaineiden tai reagoimiskykyä heikentävien lääkkeiden vaikutuksen alaisina olevat henkilöt eivät saa käyttää tai huoltaa konetta. Konetta saa käyttää ainoastaan teknisesti moitteettomassa kunnossa. Koneen saa ottaa käyttöön ainoastaan sen ollessa tukevasti asennettuna. Käyttäjän vähimmäisikä: 8 vuotta. Koneella saa työskennellä vain yksi henkilö kerrallaan! Pidä säännöllisesti taukoja, jotta voit työskennellä keskittyneesti. Varmista, että työpaikka on riittävästi valaistu, sillä huono valaistus lisää huomattavasti loukkaantumisvaaraa! Älä koskaan työskentele ilman suojalaitteita. Kunnossapito-, asennus-, huolto- ja puhdistustyöt vain koneen ollessa kytkettynä pois päältä ja pysähdyksissä! Voimanottoakselikäytössä täytyy nivelakseli irrottaa traktorista. Sähkömoottorikäytössä täytyy pääkytkin kytkeä 0-asentoon ja syöttöjohto irrottaa. Älä jätä konetta käyntiin ilman valvontaa. Koneen käyttölaite on kytkettävä pois päältä muutostöiden ajaksi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä POSCH -varaosia. Koneeseen ei saa tehdä muutoksia eikä muita käsittelyjä! Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Älä koskaan käytä viallisia liitäntäjohtoja. Sähkökäyttöisiä koneita ei saa käyttää sateella, muuten seurauksena voi olla kytkimen tai sähkömoottorin vaurioituminen!.3 Sahojen turvallisuusohjeet Älä pidä puusta käsin kiinni sahaamisen aikana. Mitään kappaleita tai muita työkappaleen osia ei saa poistaa leikkausalueelta koneen käydessä! Älä koskaan aseta hansikoitua kättä pyörivän sahanterän viereen! Käytä konetta vain ulkona! Jos konetta on käytettävä sisätiloissa, on huolehdittava paikallisesta imusta (asennus käyttöpaikalla)! Kone on huollettava aina huolellisesti, eikä siihen saa jäädä esim. lastuja ja katkaistujen puiden paloja! Työskentelyn aikana on käytettävä turvakenkiä ja ihonmyötäistä vaatetusta. Käytä työskentelyn aikana kasvosuojusta! 8

9 Turvallisuusohjeita Käytä hengityssuojainta haitallisten pölyjen sisäänhengittämisen ehkäisemiseksi. Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua! Älä käytä vaurioituneita tai vääntyneitä sahanteriä! Sahanterän vähimmäishalkaisija Sahanterän enimmäishalkaisija Reikä 690 mm 700 mm 30 mm Käytä vain standardin SFS-EN 847- mukaisia sahanteriä! Kun kytket koneen pois päältä, varo pyörivää työkalua, kunnes kone on täysin seisahtanut!.4 Melua koskevat ohjeet Työpaikkakohtainen A-painotettu päästöäänenpainetaso on 98 db(a) mitattuna käyttäjän korvan kohdalta. Voimanottoakselilla varustetuissa koneissa meluarvo määräytyy traktorin mukaan. Sen vuoksi on käytettävä kuulonsuojaimia. Ilmoitetut arvot ovat päästöarvoja, joten niitä ei voida suoraan pitää luotettavina työskentelypaikan meluarvoina. Vaikka päästöarvot ja meluraja eivät suoraan korreloi keskenään, ei näiden tulosten perusteella voida luotettavasti määrittää, ovatko ylimääräiset varotoimenpiteet tarpeen. Työskentelypaikan senhetkiseen meluarvoon vaikuttavia tekijöitä ovat työskentelytilan ominaisuudet, muut melunlähteet, koneiden määrä ja muut läheisyydessä tehtävät työt. Työskentelypaikan sallitut meluarvot saattavat vaihdella myös maasta toiseen. Näiden tietojen perusteella käyttäjä voi kuitenkin suojautua paremmin vaaroilta ja riskitekijöiltä..5 Muut riskit Vaikka kaikki turvallisuusmääräykset otetaan huomioon ja konetta käytetään määräystenmukaisesti, on yhä myös muita riskitekijöitä: pyörivien osien tai työkalujen koskettaminen sinkoutuvien työkappaleiden ja niiden osien aiheuttamat loukkaantumiset tulipalovaara moottorin riittämättömän tuuletuksen vuoksi kuulon vaurioituminen työskenneltäessä ilman kuulonsuojaimia inhimilliset virheet (esim. liiallinen ruumiillinen rasitus, henkinen kuormitus). Jokaiseen koneeseen liittyy muita riskitekijöitä, joten työskenneltäessä on aina noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Turvallinen työskentely määräytyy käyttöhenkilökunnan mukaan!.6 Määräystenmukainen käyttö Kone Katkaisu- ja pöytäpyörösahat soveltuu ainoastaan halkaisijaltaan enintään 5-4 cm paksuisten ja pituudeltaan 0-00 cm pituisten puiden katkaisuun. Konetta saa käyttää vain polttopuiden ja lautojen käsittelemiseen!.7 Epäasianmukainen käyttö Kaikki kohdan "Määräystenmukainen käyttö" vastainen muu tai epäasianmukainen käyttö on ehdottomasti kielletty! 9

10 Yleistä 3 Yleistä 3. Soveltaminen Tämä käyttöohje koskee seuraavia koneita: Konetyyppi Tuotenro* Tyyppi Käyttötapa MG MG M3G Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWKE 5,5 Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWKE 7,5 Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWKE 9 Sähkömoottori Sähkömoottori Sähkömoottori M5G Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWZ Voimanottoakseli M7G M8G M9G M30G *Koneen tuotenumero on meistetty tyyppikilpeen. Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWZE 9 Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWZE 7,5 Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWZE 5,5 Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWE 5,5 Voimanottoakseli/ sähkömoottori Voimanottoakseli/ sähkömoottori Voimanottoakseli/ sähkömoottori Sähkömoottori Kokoonpanot...G...W ja kromi-vanadiini-seoksesta valmistettu pyörösahanterä ja kovametallinen Widia-pyörösahanterä Erikoisvarusteet F00087 Traktorialusta Lisävarusteet F00004 F0004 F00074 F00008 F00079 F mm:n sahanterän pitkittäissahausvaruste Poikittaisvaste Katkaisusahan lukitus Kourun jatke Lastuimuriliitäntä 00 mm Tuntilaskuri voimanottoakselikäyttöisille koneille 3. Kuvaus Koneella Katkaisu- ja pöytäpyörösahat katkotaan polttopuita kourussa ja lautoja kiinteällä pöydällä. Konetta käytetään sähkömoottorilla tai voimanottoakselilla. Pöytäkäyttö: Lauta asetetaan pöydälle, ja se työnnetään käsin sahanterän läpi. Terä katkaisee laudan. Kourukäyttö: Polttopuu asetetaan kouruun ja työnnetään käsin haluttuun katkaisupituuteen. 0

11 Yleistä Puu ohjataan käsin syöttökourua pitkin sahanterän läpi. Terä katkaisee puun. 3.3 Koneen tärkeimmät osat Pitkittäissahausvaruste 9 Sähkömoottori Suojus 0 Pyörä 3 Pöytä Sahanterä 4 Tyyppikilpi Kourun kahva 5 Siirtokahva 3 Kouru 6 Pyörösahan avain 4 Kourun läpät 7 Runko 5 Pöydän lukituksen vapautus 8 Katkaisin/pistoke

12 Yleistä 3.4 Tarrat ja niiden merkitys Z Z00 59 STOP 0 Z n max = 540 min Z00 6 ø max = 700 mm ø min = 690 mm ø = 30 mm 6 Z Z00 0 Z sec. Z00 7 Z Sahanterän hätäpysäytys Käyttötavan valinta 3 Käytä turvakenkiä! 4 Varo liikkuvia työkaluja! 5 Käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen koneen käyttöä! 6 Käytä laitetta ainoastaan kaikkien suojalaitteiden ollessa asennettuina! Älä avaa tai poista suojalaitteita käytön aikana! 7 Työskentele aina yksin! 8 Kunnossapito-, asennus-, huolto- ja puhdistustyöt vain koneen ollessa kytkettynä pois päältä ja pysähdyksissä! 9 Varo! Työkalu pyörii vielä koneen pysähdyttyä! 0 Käytä suojakäsineitä! Käytä silmä- ja kuulonsuojaimia! Voimanottoakselin enimmäispyörimisnopeus 3 Voitelukohta 4 Kone voidaan kytkeä uudelleen päälle aikaisintaan 60 sekunnin kuluttua! 5 Vaiheenkäännin

13 Yleistä 6 Sahanterän pyörimissuunta 7 Sahanterän enimmäishalkaisija 3.5 Asennus Koneen saa ottaa käyttöön ainoastaan sen ollessa tukevasti asennettuna! Aseta kone vaakasuoralle, tasaiselle, kiinteälle ja tilavalle alustalle. Kone on asennettava suoraan lattiaan. Sen alle ei saa sijoittaa puulevyjä, lattaterästä yms. 3

14 Käyttöönotto 4 Käyttöönotto Tarkista ennen käyttöönottoa suoja- ja turvalaitteiden toiminta. Tarkista ennen jokaista käynnistystä, että sahanterä on tiukasti kiinni! 4. Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) 4.. Koneet, joissa 400 V:n moottori Koneen saa liittää vain 30 ma:n FI-automaattisulakkeella varustettuun virtapiiriin. Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Tyyppi E5,5 Liitä kone sähköverkkoon: Verkkojännite 400 V (50 Hz) Sulake 6 A (katkaisuominaisuus C) Syöttökaapelin poikkipinnan on oltava vähintään,5 mm². Kaapelin poikkipinta on ainoastaan vähimmäisvaatimus; jos kaapeli on pidempi, anna sähköalan ammattilaisen määrittää tarvittava poikkipinnan koko. Paina vihreää painiketta. Huomioi sähkömoottorin pyörimissuunta (katso moottoriin merkitty nuoli). Jos moottorin pyörimissuunta on väärä: Pistokkeessa on vaiheenkäännin, jolla moottorin pyörimissuuntaa voidaan vaihtaa (työnnä pistokkeen levy sisään ruuvitaltalla ja käännä sitä 80 ). Pistokeliitännän ollessa jäykkä CEE-pistoke voidaan irrottaa kytkinkotelosta. Apuna voidaan käyttää merkkipistoketta ja silikonisuihketta. Takuu ei korvaa kytkimen tämäntyyppisiä vaurioita. Tyyppi E7,5 Liitä kone sähköverkkoon: Verkkojännite 400 V (50 Hz) Sulake 6 A (katkaisuominaisuus C) Syöttökaapelin poikkipinnan on oltava vähintään 4 mm². Kaapelin poikkipinta on ainoastaan vähimmäisvaatimus; jos kaapeli on pidempi, anna sähköalan ammattilaisen määrittää tarvittava poikkipinnan koko. 4

15 Käyttöönotto Käännä kytkin Y-asentoon ja anna moottorin lämmetä. Käännä sitten kytkin D-asentoon. 3 Nolla-asento 3 D-asento Tähtiasento Huomioi sähkömoottorin pyörimissuunta (katso moottoriin merkitty nuoli). Jos moottorin pyörimissuunta on väärä: Toimi kuten. tyypin yhteydessä. Tyyppi E9 Liitä kone sähköverkkoon: Verkkojännite 400 V (50 Hz) Sulake 3 A (katkaisuominaisuus C) Syöttökaapelin poikkipinnan on oltava vähintään 6 mm². Kaapelin poikkipinta on ainoastaan vähimmäisvaatimus; jos kaapeli on pidempi, anna sähköalan ammattilaisen määrittää tarvittava poikkipinnan koko. Käännä kytkin Y-asentoon ja anna moottorin lämmetä. Käännä sitten kytkin D-asentoon. 3 Nolla-asento 3 D-asento Tähtiasento Huomioi sähkömoottorin pyörimissuunta (katso moottoriin merkitty nuoli). Jos moottorin pyörimissuunta on väärä: Vaihda pistokkeen kahden vaiheen napaisuuksia. Pyörimissuunnan saa vaihtaa vain sähköalan ammattilainen! Jarrukytkin: Päälle kytkeminen ei ole mahdollista jarrutuksen aikana. 5

16 Käyttöönotto Kun kone on kytketty pois päältä, työkalun on pysähdyttävä 0 sekunnin kuluessa. Jos jarrukytkimessä havaitaan vika, konetta ei saa missään tapauksessa käyttää! Jos kone kytketään pois päältä ylikuormituksen jälkeen, katkaisinta saa painaa uudelleen vasta 60 sekunnin kuluttua. Katkaisinta saa painaa 0 minuutin aikana enintään viisi kertaa! 4. Käyttö traktorin nivelakselin kautta (tyyppi PZG) Kiinnitä kone traktorin kolmipistekiinnitykseen. Kytke nivelakseli ja varmista turvaketjulla. Traktorin voimanottoakselin pyörimissuunta on myötäpäivään. Säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Kytke traktorin voimanottoakseli hitaasti ja anna koneen käydä. Säädä voimanottoakselin tarvittava pyörimisnopeus käsikaasun avulla. Suurin sallittu voimanottoakselin pyörimisnopeus: 540 /min Voimanottoakselin enimmäispyörimisnopeutta ei saa missään tapauksessa ylittää, sillä muuten öljyn lämpötila kohoaa liikaa. Tämä aiheuttaa pumpun, sylinterin ja hydrauliletkujen ennenaikaista kulumista ja vuotoja. Ennen kuin jälleen irrotat nivelakselin, säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Irrotettu nivelakseli on asetettava nivelakselin ripustukseen. Hätäpysäytys Hätäpysäytystoiminto on tarkistettava ennen työskentelyn aloittamista: Jarru pysäyttää sahanterän 0 sekunnin kuluessa. Jos jarrussa havaitaan vika, konetta ei saa missään tapauksessa käyttää. Hätäpysäytysvipua ei ole tarkoitettu sahanterän toistuvaan pysäyttämiseen, vaan sitä saa käyttää vain uhkaavassa vaaratilanteessa! 4.3 Käyttö sähkömoottorilla tai nivelakselilla 6

17 Käyttöönotto Valintavipu Valitse haluamasi käyttötapa ennen koneen käyttöönottoa. Käyttötavan asetus: Vivun asento Vasen Keski Oikea Käyttötapa Voimanottoakseli, taka Sähkömoottori Voimanottoakseli, sivu Jos konetta käytetään sähkökäyttöisesti, vivun on oltava keskiasennossa. Jos näin ei ole, kone ei kytkeydy päälle. 7

18 Käyttö 5 Käyttö 5. Työskentely Koneella saa työskennellä vain yksi henkilö kerrallaan! Varmista, että koneen työskentelyalueella ei oleskele muita. 5.. Kourulla varustetut sahat Kourun läpät Pöytä Nosta pöytää ylös, kunnes se lukittuu. Käännä kourun läppiä ylös, kunnes ne lukittuvat. Käännä kouru alkuasentoon. Ota kone käyttöön [ 4]. Aseta puu kourun pitkälle sivulle. Jos puu on käyrä, käyrän osan on oltava sahanterän uraa kohti, jotta estetään puun kääntyminen ja jumiutuminen katkaisun aikana. Ohjaa kouru kahvasta työntämällä kohti sahanterää ja katkaise puu. Älä työnnä kahvaa katkaisun aikana niin voimakkaasti, että sahanterän pyörimisnopeus olennaisesti laskee. Se aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen ja kytkee moottorin pois päältä moottorin suojakytkimen avulla. Jos suojakytkin kaikesta huolimatta kytkee moottorin pois päältä, moottoria ei saa heti käynnistää uudelleen. Moottorin saa käynnistää uudelleen vasta, kun sen pintalämpötila on laskenut noin 30 C:seen. Käännä kouru katkaisun jälkeen takaisin alkuasentoon. 8

19 Käyttö 5.. Vaihtaminen pöytäasennossa Ennen vaihtotoimia käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Käännä molemmat kourun läpät puun syöttökaukaloon. Nosta pöytää hieman, vapauta pöytä lukituksesta vetämällä lukituksen avauksesta ja laske pöytä kourun päälle. Pöytä Pöydän lukituksen vapautus Kun käytät sahaa pöytäasennossa, pitkittäissahausuojuksen on oltava asennettuna. Säädä pitkittäissahaussuojuksen korkeus. 3 Suojus 3 Säätökorkeuden vasteruuvi Kiristysvipu Löysää kiristysvipua ja säädä pitkittäissahaussuojus. Kun sahanterän halkaisija on pienempi kuin 700 mm, pitkittäissahaussuojuksen vasteruuvia on säädettävä. Reikä Säätökorkeus Ylös Enimmäissäätökorkeus, sahanterä 600 Alas Enimmäissäätökorkeus, sahanterä 700 Aseta vasteruuvi reikään ja kiinnitä. Halkaisijaltaan 500 mm:n sahanterää varten on oma pitkittäissahausvaruste. 9

20 Käyttö 5..3 Pitkittäissahaus 3 4 Suojus 3 Työntökapula Pitkittäisvaste 4 Kiinnitysruuvi Siirrä pitkittäisvaste haluamasi puun leveyden mukaan ja kiinnitä kiinnitysruuvilla. Pitkittäisvaste voidaan asentaa pyörösahanterän oikealle tai vasemmalle puolelle. Aseta lauta pöydälle ja paina sitä sahanterää vasten. Käytä pitkittäissahauksessa apuna pitkittäisvastetta ja työntökapulaa Ohjeita sahaukseen Mahdollista tukosta poistettaessa käyttölaitteen on aina oltava kytkettynä pois päältä! 0

21 Koneen kytkentä pois päältä 6 Koneen kytkentä pois päältä Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) Aseta kytkin 0-asentoon. Käyttö traktorin nivelakselin kautta (tyyppi PZG) Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi.

22 Kuljetus 7 Kuljetus 7. Kuljetus käsin Siirtokahva Salpa Käännä siirtokahva ylös, kiinnitä salvalla, nosta kone ylös ja siirrä. 7. Kuljetus traktorin kolmipistekiinnityksellä Asenna kone kolmipistekiinnitykseen ja nosta kone ylös traktorin hydraulijärjestelmän avulla. Jos traktorin takavalo peittyy, koneen takaosaan on kiinnitettävä valaisin (esim. magneetilla, pistokkeella...). Yleisillä teillä kuljetettaessa on noudatettava tieliikennelakia. Enimmäiskuljetusnopeus: 5 km/h Kun kone irrotetaan traktorista, se on asetettava tasaiselle ja kiinteälle alustalle. 7.3 Kuljetus alustalla Traktorialusta Kiinnitä aisa vetoajoneuvoon. Vedä tukijalka sisään. Tarkista rengaspaine enintään 3,5 bar. Yleisillä teillä kuljetettaessa on noudatettava tieliikennelakia. Enimmäiskuljetusnopeus: 6 km/h (0 km/h) noudata maakohtaisia määräyksiä! Kun kone irrotetaan vetoajoneuvosta, se on asetettava suoralle, tasaiselle ja kiinteälle alustalle.

23 Tarkistukset 8 Tarkistukset Ennen tarkistuksia käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! 8. Suojalaitteet Kaikkien suojalaitteiden (suojusten, suojaverkkojen...) on oltava paikoillaan! 8. Ruuviliitokset Kiristä ensimmäisen käyttötunnin jälkeen kaikki ruuvit ja mutterit. Kiristä ruuvit ja mutterit aina 00 käyttötunnin välein. Korvaa kadonneet ruuvit ja mutterit uusilla. 8.3 Sahanterä Tarkista ennen jokaista käynnistystä, että sahanterä on tiukasti kiinni! Tarkista sahanterä ennen jokaista käyttökertaa kuluneisuuden ja vaurioiden varalta. Teroita tai vaihda terä tarvittaessa. 8.4 Kiilahihnojen kiristys Esikiristä kiilahihnat siten, että ne painuvat keskeltä peukalolla painettaessa n. 8 mm. Katso kohta... Kiilahihnojen vaihto [ 8] 3

24 Huolto 9 Huolto Ennen huoltotoimia käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Älä koskaan työskentele ilman suojalaitteita. Käytä ainoastaan alkuperäisiä POSCH -varaosia. 9. Voitelu Hävitä öljyt, rasvat ja vanha öljy määräysten mukaisesti. 9.. Voitelukaavio 3 Voiteluväli Kohta Kohde/sijainti Viikoittain (40 käyttötunnin välein, käytön mukaan myös useammin) Öljyä sahanterä ruostumista vastaan Keskusvoitelulista Vuosittain 3 Rasvaa kourun laakeriputki Voitelukohdat on merkitty voitelusymbolilla. 9. Öljynvaihto Käytetty öljy on hävitettävä ympäristöystävällisesti. Ota selvää lain mukaisista ympäristömääräyksistä. 9.. Vaihteistoöljyn vaihto Vaihda öljy ensimmäisen kerran 00 käyttötunnin jälkeen ja sitten aina 500 käyttötunnin välein tai kerran vuodessa. 4

25 Huolto Öljyn täyttö-, säätö- ja tyhjennysruuvi Irrota öljyn täyttö- ja tyhjennysruuvit. Valuta vanha öljy pois ja aseta öljyn tyhjennysruuvi takaisin paikalleen. Lisää uuttaa vaihteistoöljyä. Tarkista öljymäärä. Kokonaistäyttömäärä 0,35 litraa Koneessa voidaan käyttää kaikkia vaihteistoöljyjä, joiden viskositeettiluokka on SAE Suositeltavat vaihteistoöljyt Valmistaja Öljytyyppi OMV Gear Oil MP SAE 85W-90 GENOL Getriebeöl MP 90 FUCHS Titan Gear Hypoid SAE Sahanterän vaihto Käytä suojakäsineitä, kun työskentelet sahanterän parissa! Käytä vain vahvistettuja POSCH-sahanteriä. Vakiosahanterät ovat liian heikkoja ja aiheuttavat turvallisuusriskin. Huomioi valmistajan ilmoittama sahanterän enimmäispyörimisnopeus

26 Huolto Pöydän lukituksen vapautus 5 Kiinnityslaippa Pyörösahanterä 6 Kiinnityslaipan avain 3 Pyörösahan avain 7 Kourun läpät 4 Kiinnitysmutteri Nosta pöytä pystyasentoon (toinen lukitusasento). Vedä ensimmäisessä lukitusasennossa lukituksen vapautinta. Käännä molemmat kourun läpät puun syöttökaukaloon. Pidä pyöräsahan akselia paikallaan kiinnityslaipan avaimella ja irrota kiinnitysmutterit pyörösahan avaimella. Vedä kiinnityslaippa ja sahanterä pois paikoiltaan. Aseta uusi sahanterä paikalleen ja kiinnitä. Kiinnitysmutteri on kiinnitettävä täsmälleen samoin kuin se oli aikaisemmin. Aseta sahanterä niin, että terän hampaat osoittavat pyörimissuuntaan (ks. nuoli). Kokoaminen: Toimi irrotukseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä Suositeltava sahanterä Tuotenro Halkaisija Reikä Hampaat Tyyppi Z mm 30 mm 56 Kromiseos Z mm 30 mm 56 Kromi-vanadiini Z mm 30 mm 84 Kovametalli (Widia) Suositeltavat sahanterät pitkittäissahauksessa Tuotenro Halkaisija Reikä Hampaat Tyyppi Z mm 30 mm 80 Kromiseos Z mm 30 mm 80 Kromi-vanadiini Z mm 30 mm 36 Kovametalli (Widia) Z mm 30 mm 80 Kromiseos Z mm 30 mm 80 Kromiseos Käytä vain standardin SFS-EN 847- mukaisia sahanteriä! Sahanterän suojaus Standardin SFS-EN mukaisesti sahanterä on suojattu Alumiiniliuskat. Liuskat ovat kuluvia osia, jotka on vaihdettava heti, kun ne ovat kuluneet Halkaisukiilan koko Käytä aina oikeankokoista halkaisukiilaa! Sahanterän halkaisija Halkaisukiila standardin DIN mukaan mm 70 x 4 Sahanterän halkaisija Halkaisukiila standardin DIN mukaan 500 mm 50 x mm 70 x 4 6

27 Huolto Jokaisella halkaisukiilalla on oma ohjain! Tarkista halkaisukiilan oikea säätö. Halkaisukiilan ja sahanterän etäisyys: vähintään 3 mm enintään 8 mm 9.4 Sahanterän teroitus Sahanterän saa teroittaa vain ammattiliikkeessä, jotta terä saadaan mahdollisimman teräväksi. Kromi- ja vanadiiniterät T Sahanterää teroitettaessa on varmistettava, että terän alkuperäinen syvyys T ei muutu. Myös hampaan juuri on hiottava. Tylsät terät saattavat ylikuumentua! Sahanterä saattaa tällöin murtua. 7

28 Huolto Sahanterän haritus 3 Vähintään ¼ terän vahvuudesta 3 Terän vahvuus Enintään ½ terän vahvuudesta Sahanterän väärä haritus aiheuttaa ylikuumenemista! Sahanterä saattaa tällöin murtua. Kovametalliterä Kovametalliterän käyttöohjeet Kovametallipinnoitetut pyörösahanterät kestävät pitkään. Tällaiset pyörösahanterät ovat kalliita työkaluja, joten niitä on aina käsiteltävä asianmukaisesti. Kovametallipinnoite on lujuutensa vuoksi suojattava murtumilta. Epäasianmukainen varastointi saattaa vaurioittaa hampaiden kärkiä. Aseta pyörösahanterä vaahtokumin tai vastaavan materiaalin päälle. Älä leikkaa terällä puussa olevia nauloja, metallihakasia tai vastaavia. Pyörösahanterään ei saa kohdistua iskuja. Tarkista pyörösahanterän oikea pyörimissuunta ja vapaakäynti, ennen kuin kytket moottorin päälle. Pyörösahanterää ei saa hidastaa kohdistamalla siihen ulkoista vaikutusta. Työkappaletta on aina syötettävä varovasti ja tasaisesti, ja nykiviä liikkeitä on pyrittävä välttämään. Puhdista pyörösahanterät säännöllisesti pihkanpoistoaineella. Tyhjäkäynnillä kovametallipinnoitetut pyörösahanterät käyvät melko hiljaisesti. Katkaisun ja halkaisun aikana melutaso määräytyy työstettävän puulajin mukaan. Takuu saattaa raueta, jos konetta ei käsitellä asianmukaisesti. Takuuvaihto ei koske myöskään pihkaantuneita sahanteriä! 9.5 Kiilahihnojen vaihto 9.5. Ohjeita kiilahihnojen vaihtoon Kiilahihnoja vaihdettaessa on aina vaihdettava kaikki hihnat samalla kertaa! Kiilahihnat on asetettava löysästi paikoilleen. Jos ne asetetaan hihnapyörille väkisin, ne saattavat vaurioitua ja murtua lyhyen ajan kuluttua. Esikiristä kiilahihnat siten, että ne painuvat keskeltä peukalolla painettaessa n. 8 mm. 8

29 Huolto Kiilahihnatyypit Konetyyppi Hihna Määrä (kpl) Osanumero TWKE 5,5 XPA 3 Lw Z TWKE 7,5 XPA 3 Lw Z TWKE 9 XPA 40 Lw Z TWZ XPA 800 Lw Z94090 TWZE 9 TWZE 7,5 TWZE 5,5 XPA 800 Lw / XPA 40 Lw XPA 800 Lw / XPA 3 Lw XPA 800 Lw / XPA 3 Lw Z94090 / Z Z94090 / Z Z94090 / Z TWE 5, Sähkökäyttöisen koneen kiilahihnojen vaihto Kuusioruuvi 8 Kiilahihna Kiilahihnan suojapelti 9 Vastamutteri 3 Kiinnitysmutteri 0 Kiinnitysruuvi 4 Kiinnityslaippa Sähkömoottori 5 Pyörösahanterä Laakerin tukilevy 6 Moottorin keinualustan kuusioruuvit 3 Tukilevyn kuusioruuvit 7 Moottorin keinualusta Irrota kiilahihnan molempien suojapeltien kuusioruuvut ja poista suojapellit paikoiltaan. Pidä pyöräsahan akselia paikallaan kiinnityslaipan avaimella ja irrota kiinnitysmutterit pyörösahan avaimella. Vedä kiinnityslaippa ja sahanterä pois paikoiltaan. Löysää moottorin keinualustan neljä kuusioruuvia. Irrota kiinnitysruuvien vastamutterit. 9

30 Huolto Kierrä kiinnitysruuvia vasemmalle, kunnes sähkömoottori nousee ylös. Irrota oikeanpuoleinen laakerin tukilevy löysäämällä molempia kuusioruuveja. Poista vanhat kiilahihnat paikoiltaan. Pujota kiilahihnat pois laakerin oikealta puolelta. Aseta uudet kiilahihnat paikoilleen. Kierrä kiinnitysruuvia oikealle. Moottori laskeutuu alaspäin ja kiristää kiilahihnat. Asenna kiinnitysruuvit. Kiristä moottorin keinualustan neljä kuusioruuvia. Kiinnitä oikeanpuoleinen tukilevy takaisin runkoon. Asenna sahanterä käyttöakselille ja kiristä kiinnitysmutterilla. Kiinnitä kiilahihnojen suojapellit ruuveilla runkoon. Asenna koneen kaikki suojalaitteet takaisin ennen koneen käynnistämistä Voimanottoakselikäyttöisen koneen kiilahihnojen vaihto Kiilahihnojen suojapeltien ruuvit 4 Vastamutteri Kiilahihnan suojapelti 5 Kiinnitysruuvi 3 Hätäpysäytysyksikkö 6 Kiilahihna Irrota kiilahihnan molempien suojapeltien kuusioruuvut ja poista suojapellit paikoiltaan. Irrota hätäpysäytysyksikkö. Irrota kiinnitysruuvien vastamutterit. Kierrä kiinnitysruuvia tasaisesti vasemmalle, kunnes kiilahihnat löystyvät. Poista vanhat kiilahihnat paikoiltaan. Aseta uudet kiilahihnat paikoilleen. Kierrä kiinnitysruuvia oikealle, kunnes vaihteisto siirtyy takaisin ja kiilahihna kiristyy. Asenna kiinnitysruuvit. Asenna hätäpysäytysyksikkö. 30

31 Huolto 3 Hätäpysäytysyksikkö 3 Hihnapyörä Jarrulevy Varmista, että jarrulevyn ja hihnapyörän välinen etäisyys on vähintään 0 mm. Kiinnitä kiilahihnojen suojapellit ruuveilla runkoon. Asenna koneen kaikki suojalaitteet takaisin ennen koneen käynnistämistä Voimanottoakseli- ja sähkömoottorikäyttöisen koneen kiilahihnojen vaihto Katso kohta... Sähkökäyttöisen [ 9] koneen kiilahihnojen vaihto Voimanottoakselikäyttöisen [ 30] koneen kiilahihnojen vaihto 9.6 Voimanottoakseli- ja sähkömoottorikäyttöisen koneen rajakatkaisin 3 Hätäpysäytysvipu 3 Lieriöruuvi Rajakatkaisin Kun hätäpysäytysvipua on painettu, rajakatkaisin muodostaa yhteyden kytkimeen. Vasta tämän jälkeen sähkömoottori voidaan kytkeä päälle. Jos sähkömoottori ei käynnisty, rajakatkaisinta voidaan säätää. Löysää lieriöruuveja ja säädä sitten rajakatkaisinta. 3

32 Huolto 9.7 Jarrulevy hätäpysäytyksessä 3 4 Hätäpysäytysvipu 3 Hihnapyörä Jarrulevy 4 Uppokantaruuvi Kun hätäpysäytysvipua on vedetty, jarrulevy pysäyttää käyttöakselin 0 sekunnin kuluessa. Huolto: Puhdista jarrulevy ja hihnapyörän jarrupinta ajoittain jarrupölystä ja voiteluainejäämistä nitroyhdisteohentimella. Vaihda jarrulevy, kun uppokantaruuvit ovat kuluneet. 9.8 Puhdistus Ennen puhdistusta käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Puhdista kone säännöllisesti varmistaaksesi sen moitteettoman toiminnan. Puhdista uusi kone (kolmen ensimmäisen kuukauden ajan) ainoastaan pesusienellä! Maalipinta ei ole tällöin vielä täysin kovettunut, joten painepesurilla puhdistaminen voi aiheuttaa vaurioita maalipintaan. 3

33 Erikoisvarusteet 0 Erikoisvarusteet 0. Traktorialusta (tyypit Z, ZE) Aisa Tukijalka Yksinkertainen traktorialusta koneen kuljetusta varten. Kuljetus: Katso kohta...kuljetus alustalla [ ] 33

34 Lisävarusteet Lisävarusteet. Kourun jatke 3 Kourun jatke 3 Kiristysvipu Merkintä Jatkeen avulla voidaan mukavasti leikata pitkiäkin puita.. Kourun lukitus Kourun lukitus kiinnittää kourun koneen runkoon. Näin konetta voidaan säilyttää tilaa säästäen. 34

35 Lisävarusteet.3 Poikittaisvaste 3 4 Poikittaisvaste 3 Kuusioruuvi M8 Kuusioruuvi M0 4 Ohjainprofiili Poikittaisvasteen avulla voidaan halkaista lautoja ja puulevyjä. Asennus Kiinnitä poikittaisvasteen etuosa kuusioruuvilla M0 ja takaosa koneen mukana toimitetuilla kuusioruuveilla M8. Älä kiristä ruuveja vielä kokonaan. Asenna ohjainprofiiliin kaikki varaosaluettelossa mainitut osat. Kiristä ruuvit kohdistuksen jälkeen. Vasteen säätö Päätekappale 4 Kiristysvipu Kulmavasteprofiili 5 Asteikko 3 Siipimutteri 6 Luisti Kulmavasteprofiilin säätö: Kulmavasteprofiilin päätekappale on painettava sahanterää vasten ennen työskentelyn aloittamista. Löysää molemmat siipimutterit ja siirrä profiili 5 0 mm:n päähän sahanterästä. Kulman säätö: Löysää kiristysvipua ja käännä kulmavasteprofiili haluamaasi kulmaan Luistin säätö: Mittaa työkappaleen pituus mittatikulla, siirrä luisti oikeaan kohtaan ja kiristä. 35

36 Lisävarusteet.4 Pitkittäissahausvaruste 3 Suojus Halkaisukiila 500 Halkaisukiilan pidike 500 Sahanterän jokaista halkaisijaa kohti on käytettävä vastaavaa pitkittäissahausvarustetta (esim. halkaisijaltaan 500 mm:n sahanterän kanssa on ehdottomasti käytettävä mukana toimitettua halkaisukiilaa 500, halkaisukiilan pidikettä 500 ja suojusta 500). Halkaisukiila: Katso lisätietoja sivulta [ 6]. Asennus: Vaihda nykyinen suojus suojukseen Lastuimuriliitäntä Lastuimuriliitäntä Putoavien sahauslastujen imuriliitäntä. 36

37 Vikojen korjaus Vikojen korjaus Ennen vikojen korjausta käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Vika Mahdollinen syy Korjaus Katso sivu Sähkömoottori ei käynnisty tai sammuu usein. Viallinen syöttöjohto. Sulakkeet laukeavat; syöttöjohdon sulakkeet liian heikot. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Käytä oikean kokoisia sulakkeita. ks. [ 4] Moottorinsuojaus laukeaa. Käytä vahvempaa syöttöjohtoa. Väärä pyörimissuunta. Vaihda kahden vaiheen paikkaa. Sähkömoottori ei käynnisty. Jarrukytkimen piirilevyn sulakkeet ovat viallisia. Tarkista sulakkeet ja vaihda tarvittaessa uudet. Kytkin ei toimi. Viallinen syöttöjohto. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Sulakkeet laukeavat; syöttöjohdon sulakkeet liian heikot. Kontaktori tai moottorinsuojalaite on vioittunut. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Tarkistuta kytkin tai lähetä se tarkistettavaksi. ks. [ 4] Jarrulevy ei jarruta. Jarrulevyssä on pölyä. Puhdista jarrulevy. ks. [ 3] Jarrulevy on kulunut. Vaihda jarrulevy. Suuri tehonkulutus sahattaessa. Sahanterä on tylsä. Teroita sahanterä. ks. [ 7] Sahanterä on löystynyt. Sahanterässä on pihkaa. Kiristä käyttöakselin kuusiomutteri. Puhdista sahanterä pihkanpoistoaineella. ks. [ 5] Kone on äänekäs. Voimanottoakselin pyörimisnopeus liian suuri. Noudata ilmoitettua pyörimisnopeutta. ks. [ 6] 37

38 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot Tyyppi TWKE 5,5 TWKE 7,5 TWKE 9 Käyttö Käyttötapa Sähkömoottori Sähkömoottori Sähkömoottori Teho kw 5,5 7,5 9 Jännite V Sulake A Moottorin pyörimisnopeus Voimanottoakselin pyörimisnopeus Sahanterä /min /min Sahanterän halkaisija mm Puun vähimmäishalkaisija Puun enimmäishalkaisija Mitat * cm cm Leveys cm Syvyys cm Korkeus cm Paino kg Tyyppi TWZ TWZE 9 TWZE 7,5 Käyttö Käyttötapa Voimanottoakseli Voimanottoakseli/ sähkömoottori Voimanottoakseli/ sähkömoottori Teho kw 7,5 7,5 / 9 7,5 Jännite V Sulake A Moottorin pyörimisnopeus Voimanottoakselin pyörimisnopeus Sahanterä /min /min Sahanterän halkaisija mm Puun vähimmäishalkaisija Puun enimmäishalkaisija Mitat * cm cm Leveys cm Syvyys cm Korkeus cm Paino kg *...Ilmoitetut mitat ja painot ovat ohjearvoja ja koskevat vain koneen perusvarustelua. 38

39 Tekniset tiedot Tyyppi TWZE 5,5 TWE 5,5 Käyttö Käyttötapa Voimanottoakseli/ sähkömoottori Sähkömoottori Teho kw 7,5 / 5,5 5,5 Jännite V Sulake A 6 6 Moottorin pyörimisnopeus Voimanottoakselin pyörimisnopeus Sahanterä /min /min Sahanterän halkaisija mm Puun vähimmäishalkaisija Puun enimmäishalkaisija Mitat * cm 5 5 cm 4 4 Leveys cm Syvyys cm Korkeus cm 0 0 Paino kg *...Ilmoitetut mitat ja painot ovat ohjearvoja ja koskevat vain koneen perusvarustelua. 39

40 Huolto 4 Huolto POSCH- tuote Ota koneen varaosatilauksissa yhteys suoraan omaan jälleenmyyjääsi. 40

41 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Täten todistamme, että alla mainittu kone vastaa suunnittelultaan ja valmistustavaltaan EYkonedirektiivin 006/4/EY mukaisia yhdenmukaisia, perustavanlaatuisia EY-direktiivien turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Kone täyttää lisäksi EY-pienjännitedirektiivin 006/95/EY ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EY-direktiivin 89/336/ETY vaatimukset. Yksikin ilman valtuutustamme koneeseen tehty muutos aiheuttaa tämän vakuutuksen raukeamisen. Pyörösahat - Katkaisu- ja pöytäpyörösahat Tuotenro MG, MG, M3G, M5G, M7G, M8G, M9G, M30G Sarjanro alkaen 0000A EY-direktiiveissä mainittujen turvallisuus- ja terveysvaatimusten soveltamisessa on huomioitu seuraavat direktiivit: SFS-EN ISO 00-/- Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. SFS-EN 454- Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa : Yleiset vaatimukset. SFS-EN 3857 Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille. SFS-EN 349 Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi. SFS-EN Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. SFS-EN Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. SFS-EN 847- Puuntyöstötyökalut. Turvallisuusvaatimukset. Osa : Jyrsintätyökalut, pyörösahanterät. Sisäisin toimenpitein on varmistettu, että koneet vastaavat aina voimassa olevia EYdirektiivejä ja yhdenmukaistettuja standardeja. Alla mainittu ilmoitettu laitos PZ.LSV (Prüf- und Zertifizierungsstelle des Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, Weißenstraße 70 7, 343 Kassel), ilmoittaa rekisterinumerolla 57, että on suorittanut direktiivin 006/4/EY liitteessä IX mainitut EY-tyyppihyväksynnän testaustoimet. Tuote vastaa tyyppihyväksyttyä mallia, jolle on myönnetty numerolla LSV-EG-009/ EY-tyyppihyväksyntä. Sen henkilön nimi ja allekirjoitus, joka on allekirjoittanut edellä mainitun EYvaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja valtuuttanut teknisten asiakirjojen laatimisen. Leibnitz, am Ins. Johann Tinnacher Toimitusjohtaja Posch Gesellschaft m. b. H. Paul-Anton-Keller-Straße 40 A-8430 Leibnitz 4

42

43

44 Sinun ammattimyyjäsi

Monitoimi- ja Keinusyöttö-pyörösaha. D109 0003 - painos 2001/35

Monitoimi- ja Keinusyöttö-pyörösaha. D109 0003 - painos 2001/35 Monitoimi- ja Keinusyöttö-pyörösaha D109 0003 - painos 2001/35 Sisällysluettelo Yleistä...2 Valmistaja... 2 Käyttöohheiden pätevyys... 2 Tarkoituksenmukainen käyttö... 2 Koneen tärkeimmät komponentit...

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

635 / 636 / 642 / 643IP

635 / 636 / 642 / 643IP 635 / 636 / 642 / 643IP Käyttöohje Moottorisaha Huomio! Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja noudata ehdottomasti turvallisuusmääräyksiä! 9 636 111 0/2008 Esipuhe Lue

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) 3626-011200 fi TRI TR sisältää direktiivin 94/9/EY mukaisen kokoonpanon HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen

Lisätiedot

BC 22 - BC 24 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - BC 220 - BC 240 (21.7 cm 3 ) Euro 2

BC 22 - BC 24 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - BC 220 - BC 240 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla BC 22 - BC 24 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - BC 220 - BC 240 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO

Lisätiedot

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja MTS 12000 Yleislevitin Käyttöohjekirja Painos: 4 Marraskuu 2004 Valmistaja EU-Vaatimuksenmukaisuusvakuutus JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Puh. +45 74 12 52 52 Todistaa täten

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning Sisällysluettelo Originaali käyttöohje Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Lisätiedot

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje Edition: 1.4.2012 BA 233-FI Alkuperäinen käyttöohje V-VC 400 500 700 900 1100 1300 Vacuum pump Tyhjiöpumppu V-Serie V-sarja Drehschieber Kiertosiipi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto...................................................................

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Käyttöohjeet 51151445 11.14 s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Form No. 3378-830 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöohje DPC6410 DPC6411 DPC7310 DPC7311 DPC8111 DPC8112. Huomio:

Käyttöohje DPC6410 DPC6411 DPC7310 DPC7311 DPC8111 DPC8112. Huomio: Käyttöohje DPC6410 DPC6411 DPC7310 DPC7311 DPC8111 DPC8112 Huomio: Lue tämä käyttöohje tarkasti ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja noudata ehdottomasti turvallisuusmääräyksiä! Säilytä käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot,

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot