Käyttöohje *D * Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje *D1090385-1001* Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D1090385 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h."

Transkriptio

1 Käyttöohje Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D *D * Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

2 Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Puhelin: +43 (0) 345/8954 Faksi: +43 (0) 345/ Sähköposti: Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Täytä nämä tiedot ennen koneen käyttöönottoa. Saat käyttöösi korvaamattoman asiakirjan, josta löytyvät kysymyksissä tarvittavat tiedot selkeästi. Koneen numero:... Sarjanumero:... POSCH Österreich: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, puh.: +43 (0) , faksi: +43 (0) , sähköposti: POSCH Deutschland: 8449 Velden/Vils, Preysingallee 9, puh.: +49 (0) , faksi: +49 (0) , sähköposti:

3 Sisällys Sisällys Esipuhe 5. Tekijänoikeus 5. Takuu 5.3 Ehdot 5.4 Termit 5.5 Käyttöohje 6 Turvallisuusohjeita 7. Symbolien selitykset 7. Yleiset turvallisuusohjeet 8.3 Sahojen turvallisuusohjeet 8.4 Melua koskevat ohjeet 9.5 Muut riskit 9.6 Määräystenmukainen käyttö 9.7 Epäasianmukainen käyttö 9 3 Yleistä 0 3. Soveltaminen 0 3. Kuvaus Koneen tärkeimmät osat 3.4 Tarrat ja niiden merkitys 3.5 Asennus 3 4 Käyttöönotto 4 4. Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) 4 4. Käyttö traktorin nivelakselin kautta (tyyppi PZG) Käyttö sähkömoottorilla tai nivelakselilla 6 5 Käyttö 8 5. Työskentely 8 6 Koneen kytkentä pois päältä 7 Kuljetus 7. Kuljetus käsin 7. Kuljetus traktorin kolmipistekiinnityksellä 7.3 Kuljetus alustalla 8 Tarkistukset 3 8. Suojalaitteet 3 8. Ruuviliitokset Sahanterä 3 3

4 Sisällys 8.4 Kiilahihnojen kiristys 3 9 Huolto 4 9. Voitelu 4 9. Öljynvaihto Sahanterän vaihto Sahanterän teroitus Kiilahihnojen vaihto Voimanottoakseli- ja sähkömoottorikäyttöisen koneen rajakatkaisin Jarrulevy hätäpysäytyksessä Puhdistus 3 0 Erikoisvarusteet Traktorialusta (tyypit Z, ZE) 33 Lisävarusteet 34. Kourun jatke 34. Kourun lukitus 34.3 Poikittaisvaste 35.4 Pitkittäissahausvaruste 36.5 Lastuimuriliitäntä 36 Vikojen korjaus 37 3 Tekniset tiedot 38 4 Huolto 40 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 4 4

5 Esipuhe Esipuhe Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä kone on valmistettu voimassa olevien eurooppalaisten standardien ja määräysten mukaisesti. Tämä käyttöohje opastaa turvalliseen ja ammattimaiseen työskentelyyn ja kunnossapitoon. Kaikkien niiden henkilöiden, jotka ovat tekemisissä koneen kuljetuksen, kokoonpanon, käyttöönoton, käytön ja kunnossapidon kanssa, on luettava ja ymmärrettävä tämä käyttöohje turvallisuusmääräykset yksittäisten lukujen turvallisuusohjeet. Käyttöohjeiden on aina oltava käyttöhenkilökunnan saatavilla, jotta ehkäistään käyttövirheet ja varmistetaan moitteeton toiminta.. Tekijänoikeus Kaikki asiakirjat on suojattu tekijänoikeuslailla. Asiakirjojen toimittaminen edelleen ja kopioiminen (myös osittain) sekä sisällön välittäminen on kiellettyä, ellei toisin ole erikseen mainittu.. Takuu Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa! Emme vastaa vaurioista ja toimintahäiriöistä, jotka johtuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Puutteita koskevista vaatimuksista on ilmoitettava välittömästi puutteen toteamisen jälkeen. Esimerkiksi seuraavat seikat aiheuttavat vaatimusten raukeamisen: epäasianmukainen käyttö virheelliset liitäntätavat ja käyttölaitteet, jotka eivät kuulu toimitukseen alkuperäisten varaosien ja tarvikkeiden käyttämättä jättäminen muutokset, joista ei ole sovittu kirjallisesti. Kuluvat osat eivät kuulu takuuseen..3 Ehdot Teknisiä tietoja, mittoja, koneiden kuvia sekä turvateknisiä standardeja koskevat tiedot ovat jatkuvan kehitystyön alaisia, eivätkä niitä koskevat tiedot ole sitovia. Oikeus paino- ja ladontavirheisiin pidätetään..4 Termit Haltija Haltijalla tarkoitetaan koneen omistajaa, joka vastaa koneen määräystenmukaisesta asentamisesta ja konetta käyttävien henkilöiden soveltuvuudesta ja koulutuksesta. Käyttöhenkilökunta Käyttöhenkilökunnalla (käyttäjillä) tarkoitetaan niitä henkilöitä, joille koneen haltija on ohjeistanut koneen käytön. Ammattihenkilökunta 5

6 Esipuhe Ammattihenkilökunnalla tarkoitetaan niitä henkilöitä, joille koneen haltija on ohjeistanut erikoistoimet, kuten kokoonpanon, varustelun, kunnossapidon ja vikojen korjauksen. Sähköalan ammattilainen Sähköalan ammattilaisella tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat ammatillisessa koulutuksessaan hankkineet tiedot sähkölaitteista, standardeista ja määräyksistä ja jotka tunnistavat mahdolliset vaaratilanteet ja osaavat ehkäistä ne. Kone Koneeksi kutsutaan tässä käyttöohjeessa mainittua tuotetta (ks. kansilehti)..5 Käyttöohje Tämä käyttöohje on alkuperäisen käyttöohjeen käännös. 6

7 Turvallisuusohjeita Turvallisuusohjeita. Symbolien selitykset Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita ja ohjeita varoittamaan mahdollisista ihmisiä tai konetta uhkaavista vaurioista sekä antamaan työskentelyohjeita. Varoittaa vaaranpaikoista Työturvallisuusohjeita, joiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa hengenvaaran. Noudata aina näitä ohjeita ja toimi erityisen varovasti ja huolellisesti. Varoittaa vaarallisesta sähköjännitteestä. Jännitteisten osien koskettaminen saattaa aiheuttaa välittömän kuoleman. Vain sähköalan ammattilaiset saavat avata sähkölaitteiden suojukset ja suojalaitteet, kunhan käyttöjännite on ensin kytketty pois päältä. Puristumisvaara. Yläraajojen puristumisen aiheuttama loukaantumisvaara. Varoittaa leikkautumisvaarasta. Raajojen leikkautumisen aiheuttama loukkaantumisvaara. Huomautus Symboli kuvaa koneen asianmukaista käyttöä. Ohjeen noudattamatta jättäminen saatta aiheuttaa koneessa toimintahäiriöitä tai vaurioita. Melua koskevat ohjeet Symboli ilmoittaa alueesta, jossa esiintyy voimakasta melua -> 85 db (A). Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa heikentää kuuloa tai aiheuttaa kuulovamman. 7

8 Turvallisuusohjeita Lisätietoja Symboli ilmoittaa lisäosia koskevia tietoja. Info Koneen käsittelyä koskevia tietoja.. Yleiset turvallisuusohjeet Konetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka tuntevat koneen käyttötarkoituksen, käytöstä aiheutuvat vaarat sekä käyttöohjeen. Koneen haltijan on opastettava henkilökuntaansa asianmukaisesti. Alkoholin, muiden huumausaineiden tai reagoimiskykyä heikentävien lääkkeiden vaikutuksen alaisina olevat henkilöt eivät saa käyttää tai huoltaa konetta. Konetta saa käyttää ainoastaan teknisesti moitteettomassa kunnossa. Koneen saa ottaa käyttöön ainoastaan sen ollessa tukevasti asennettuna. Käyttäjän vähimmäisikä: 8 vuotta. Koneella saa työskennellä vain yksi henkilö kerrallaan! Pidä säännöllisesti taukoja, jotta voit työskennellä keskittyneesti. Varmista, että työpaikka on riittävästi valaistu, sillä huono valaistus lisää huomattavasti loukkaantumisvaaraa! Älä koskaan työskentele ilman suojalaitteita. Kunnossapito-, asennus-, huolto- ja puhdistustyöt vain koneen ollessa kytkettynä pois päältä ja pysähdyksissä! Voimanottoakselikäytössä täytyy nivelakseli irrottaa traktorista. Sähkömoottorikäytössä täytyy pääkytkin kytkeä 0-asentoon ja syöttöjohto irrottaa. Älä jätä konetta käyntiin ilman valvontaa. Koneen käyttölaite on kytkettävä pois päältä muutostöiden ajaksi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä POSCH -varaosia. Koneeseen ei saa tehdä muutoksia eikä muita käsittelyjä! Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Älä koskaan käytä viallisia liitäntäjohtoja. Sähkökäyttöisiä koneita ei saa käyttää sateella, muuten seurauksena voi olla kytkimen tai sähkömoottorin vaurioituminen!.3 Sahojen turvallisuusohjeet Älä pidä puusta käsin kiinni sahaamisen aikana. Mitään kappaleita tai muita työkappaleen osia ei saa poistaa leikkausalueelta koneen käydessä! Älä koskaan aseta hansikoitua kättä pyörivän sahanterän viereen! Käytä konetta vain ulkona! Jos konetta on käytettävä sisätiloissa, on huolehdittava paikallisesta imusta (asennus käyttöpaikalla)! Kone on huollettava aina huolellisesti, eikä siihen saa jäädä esim. lastuja ja katkaistujen puiden paloja! Työskentelyn aikana on käytettävä turvakenkiä ja ihonmyötäistä vaatetusta. Käytä työskentelyn aikana kasvosuojusta! 8

9 Turvallisuusohjeita Käytä hengityssuojainta haitallisten pölyjen sisäänhengittämisen ehkäisemiseksi. Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua! Älä käytä vaurioituneita tai vääntyneitä sahanteriä! Sahanterän vähimmäishalkaisija Sahanterän enimmäishalkaisija Reikä 690 mm 700 mm 30 mm Käytä vain standardin SFS-EN 847- mukaisia sahanteriä! Kun kytket koneen pois päältä, varo pyörivää työkalua, kunnes kone on täysin seisahtanut!.4 Melua koskevat ohjeet Työpaikkakohtainen A-painotettu päästöäänenpainetaso on 98 db(a) mitattuna käyttäjän korvan kohdalta. Voimanottoakselilla varustetuissa koneissa meluarvo määräytyy traktorin mukaan. Sen vuoksi on käytettävä kuulonsuojaimia. Ilmoitetut arvot ovat päästöarvoja, joten niitä ei voida suoraan pitää luotettavina työskentelypaikan meluarvoina. Vaikka päästöarvot ja meluraja eivät suoraan korreloi keskenään, ei näiden tulosten perusteella voida luotettavasti määrittää, ovatko ylimääräiset varotoimenpiteet tarpeen. Työskentelypaikan senhetkiseen meluarvoon vaikuttavia tekijöitä ovat työskentelytilan ominaisuudet, muut melunlähteet, koneiden määrä ja muut läheisyydessä tehtävät työt. Työskentelypaikan sallitut meluarvot saattavat vaihdella myös maasta toiseen. Näiden tietojen perusteella käyttäjä voi kuitenkin suojautua paremmin vaaroilta ja riskitekijöiltä..5 Muut riskit Vaikka kaikki turvallisuusmääräykset otetaan huomioon ja konetta käytetään määräystenmukaisesti, on yhä myös muita riskitekijöitä: pyörivien osien tai työkalujen koskettaminen sinkoutuvien työkappaleiden ja niiden osien aiheuttamat loukkaantumiset tulipalovaara moottorin riittämättömän tuuletuksen vuoksi kuulon vaurioituminen työskenneltäessä ilman kuulonsuojaimia inhimilliset virheet (esim. liiallinen ruumiillinen rasitus, henkinen kuormitus). Jokaiseen koneeseen liittyy muita riskitekijöitä, joten työskenneltäessä on aina noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Turvallinen työskentely määräytyy käyttöhenkilökunnan mukaan!.6 Määräystenmukainen käyttö Kone Katkaisu- ja pöytäpyörösahat soveltuu ainoastaan halkaisijaltaan enintään 5-4 cm paksuisten ja pituudeltaan 0-00 cm pituisten puiden katkaisuun. Konetta saa käyttää vain polttopuiden ja lautojen käsittelemiseen!.7 Epäasianmukainen käyttö Kaikki kohdan "Määräystenmukainen käyttö" vastainen muu tai epäasianmukainen käyttö on ehdottomasti kielletty! 9

10 Yleistä 3 Yleistä 3. Soveltaminen Tämä käyttöohje koskee seuraavia koneita: Konetyyppi Tuotenro* Tyyppi Käyttötapa MG MG M3G Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWKE 5,5 Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWKE 7,5 Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWKE 9 Sähkömoottori Sähkömoottori Sähkömoottori M5G Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWZ Voimanottoakseli M7G M8G M9G M30G *Koneen tuotenumero on meistetty tyyppikilpeen. Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWZE 9 Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWZE 7,5 Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWZE 5,5 Katkaisu- ja pöytäpyörösahat - TWE 5,5 Voimanottoakseli/ sähkömoottori Voimanottoakseli/ sähkömoottori Voimanottoakseli/ sähkömoottori Sähkömoottori Kokoonpanot...G...W ja kromi-vanadiini-seoksesta valmistettu pyörösahanterä ja kovametallinen Widia-pyörösahanterä Erikoisvarusteet F00087 Traktorialusta Lisävarusteet F00004 F0004 F00074 F00008 F00079 F mm:n sahanterän pitkittäissahausvaruste Poikittaisvaste Katkaisusahan lukitus Kourun jatke Lastuimuriliitäntä 00 mm Tuntilaskuri voimanottoakselikäyttöisille koneille 3. Kuvaus Koneella Katkaisu- ja pöytäpyörösahat katkotaan polttopuita kourussa ja lautoja kiinteällä pöydällä. Konetta käytetään sähkömoottorilla tai voimanottoakselilla. Pöytäkäyttö: Lauta asetetaan pöydälle, ja se työnnetään käsin sahanterän läpi. Terä katkaisee laudan. Kourukäyttö: Polttopuu asetetaan kouruun ja työnnetään käsin haluttuun katkaisupituuteen. 0

11 Yleistä Puu ohjataan käsin syöttökourua pitkin sahanterän läpi. Terä katkaisee puun. 3.3 Koneen tärkeimmät osat Pitkittäissahausvaruste 9 Sähkömoottori Suojus 0 Pyörä 3 Pöytä Sahanterä 4 Tyyppikilpi Kourun kahva 5 Siirtokahva 3 Kouru 6 Pyörösahan avain 4 Kourun läpät 7 Runko 5 Pöydän lukituksen vapautus 8 Katkaisin/pistoke

12 Yleistä 3.4 Tarrat ja niiden merkitys Z Z00 59 STOP 0 Z n max = 540 min Z00 6 ø max = 700 mm ø min = 690 mm ø = 30 mm 6 Z Z00 0 Z sec. Z00 7 Z Sahanterän hätäpysäytys Käyttötavan valinta 3 Käytä turvakenkiä! 4 Varo liikkuvia työkaluja! 5 Käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen koneen käyttöä! 6 Käytä laitetta ainoastaan kaikkien suojalaitteiden ollessa asennettuina! Älä avaa tai poista suojalaitteita käytön aikana! 7 Työskentele aina yksin! 8 Kunnossapito-, asennus-, huolto- ja puhdistustyöt vain koneen ollessa kytkettynä pois päältä ja pysähdyksissä! 9 Varo! Työkalu pyörii vielä koneen pysähdyttyä! 0 Käytä suojakäsineitä! Käytä silmä- ja kuulonsuojaimia! Voimanottoakselin enimmäispyörimisnopeus 3 Voitelukohta 4 Kone voidaan kytkeä uudelleen päälle aikaisintaan 60 sekunnin kuluttua! 5 Vaiheenkäännin

13 Yleistä 6 Sahanterän pyörimissuunta 7 Sahanterän enimmäishalkaisija 3.5 Asennus Koneen saa ottaa käyttöön ainoastaan sen ollessa tukevasti asennettuna! Aseta kone vaakasuoralle, tasaiselle, kiinteälle ja tilavalle alustalle. Kone on asennettava suoraan lattiaan. Sen alle ei saa sijoittaa puulevyjä, lattaterästä yms. 3

14 Käyttöönotto 4 Käyttöönotto Tarkista ennen käyttöönottoa suoja- ja turvalaitteiden toiminta. Tarkista ennen jokaista käynnistystä, että sahanterä on tiukasti kiinni! 4. Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) 4.. Koneet, joissa 400 V:n moottori Koneen saa liittää vain 30 ma:n FI-automaattisulakkeella varustettuun virtapiiriin. Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Tyyppi E5,5 Liitä kone sähköverkkoon: Verkkojännite 400 V (50 Hz) Sulake 6 A (katkaisuominaisuus C) Syöttökaapelin poikkipinnan on oltava vähintään,5 mm². Kaapelin poikkipinta on ainoastaan vähimmäisvaatimus; jos kaapeli on pidempi, anna sähköalan ammattilaisen määrittää tarvittava poikkipinnan koko. Paina vihreää painiketta. Huomioi sähkömoottorin pyörimissuunta (katso moottoriin merkitty nuoli). Jos moottorin pyörimissuunta on väärä: Pistokkeessa on vaiheenkäännin, jolla moottorin pyörimissuuntaa voidaan vaihtaa (työnnä pistokkeen levy sisään ruuvitaltalla ja käännä sitä 80 ). Pistokeliitännän ollessa jäykkä CEE-pistoke voidaan irrottaa kytkinkotelosta. Apuna voidaan käyttää merkkipistoketta ja silikonisuihketta. Takuu ei korvaa kytkimen tämäntyyppisiä vaurioita. Tyyppi E7,5 Liitä kone sähköverkkoon: Verkkojännite 400 V (50 Hz) Sulake 6 A (katkaisuominaisuus C) Syöttökaapelin poikkipinnan on oltava vähintään 4 mm². Kaapelin poikkipinta on ainoastaan vähimmäisvaatimus; jos kaapeli on pidempi, anna sähköalan ammattilaisen määrittää tarvittava poikkipinnan koko. 4

15 Käyttöönotto Käännä kytkin Y-asentoon ja anna moottorin lämmetä. Käännä sitten kytkin D-asentoon. 3 Nolla-asento 3 D-asento Tähtiasento Huomioi sähkömoottorin pyörimissuunta (katso moottoriin merkitty nuoli). Jos moottorin pyörimissuunta on väärä: Toimi kuten. tyypin yhteydessä. Tyyppi E9 Liitä kone sähköverkkoon: Verkkojännite 400 V (50 Hz) Sulake 3 A (katkaisuominaisuus C) Syöttökaapelin poikkipinnan on oltava vähintään 6 mm². Kaapelin poikkipinta on ainoastaan vähimmäisvaatimus; jos kaapeli on pidempi, anna sähköalan ammattilaisen määrittää tarvittava poikkipinnan koko. Käännä kytkin Y-asentoon ja anna moottorin lämmetä. Käännä sitten kytkin D-asentoon. 3 Nolla-asento 3 D-asento Tähtiasento Huomioi sähkömoottorin pyörimissuunta (katso moottoriin merkitty nuoli). Jos moottorin pyörimissuunta on väärä: Vaihda pistokkeen kahden vaiheen napaisuuksia. Pyörimissuunnan saa vaihtaa vain sähköalan ammattilainen! Jarrukytkin: Päälle kytkeminen ei ole mahdollista jarrutuksen aikana. 5

16 Käyttöönotto Kun kone on kytketty pois päältä, työkalun on pysähdyttävä 0 sekunnin kuluessa. Jos jarrukytkimessä havaitaan vika, konetta ei saa missään tapauksessa käyttää! Jos kone kytketään pois päältä ylikuormituksen jälkeen, katkaisinta saa painaa uudelleen vasta 60 sekunnin kuluttua. Katkaisinta saa painaa 0 minuutin aikana enintään viisi kertaa! 4. Käyttö traktorin nivelakselin kautta (tyyppi PZG) Kiinnitä kone traktorin kolmipistekiinnitykseen. Kytke nivelakseli ja varmista turvaketjulla. Traktorin voimanottoakselin pyörimissuunta on myötäpäivään. Säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Kytke traktorin voimanottoakseli hitaasti ja anna koneen käydä. Säädä voimanottoakselin tarvittava pyörimisnopeus käsikaasun avulla. Suurin sallittu voimanottoakselin pyörimisnopeus: 540 /min Voimanottoakselin enimmäispyörimisnopeutta ei saa missään tapauksessa ylittää, sillä muuten öljyn lämpötila kohoaa liikaa. Tämä aiheuttaa pumpun, sylinterin ja hydrauliletkujen ennenaikaista kulumista ja vuotoja. Ennen kuin jälleen irrotat nivelakselin, säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Irrotettu nivelakseli on asetettava nivelakselin ripustukseen. Hätäpysäytys Hätäpysäytystoiminto on tarkistettava ennen työskentelyn aloittamista: Jarru pysäyttää sahanterän 0 sekunnin kuluessa. Jos jarrussa havaitaan vika, konetta ei saa missään tapauksessa käyttää. Hätäpysäytysvipua ei ole tarkoitettu sahanterän toistuvaan pysäyttämiseen, vaan sitä saa käyttää vain uhkaavassa vaaratilanteessa! 4.3 Käyttö sähkömoottorilla tai nivelakselilla 6

17 Käyttöönotto Valintavipu Valitse haluamasi käyttötapa ennen koneen käyttöönottoa. Käyttötavan asetus: Vivun asento Vasen Keski Oikea Käyttötapa Voimanottoakseli, taka Sähkömoottori Voimanottoakseli, sivu Jos konetta käytetään sähkökäyttöisesti, vivun on oltava keskiasennossa. Jos näin ei ole, kone ei kytkeydy päälle. 7

18 Käyttö 5 Käyttö 5. Työskentely Koneella saa työskennellä vain yksi henkilö kerrallaan! Varmista, että koneen työskentelyalueella ei oleskele muita. 5.. Kourulla varustetut sahat Kourun läpät Pöytä Nosta pöytää ylös, kunnes se lukittuu. Käännä kourun läppiä ylös, kunnes ne lukittuvat. Käännä kouru alkuasentoon. Ota kone käyttöön [ 4]. Aseta puu kourun pitkälle sivulle. Jos puu on käyrä, käyrän osan on oltava sahanterän uraa kohti, jotta estetään puun kääntyminen ja jumiutuminen katkaisun aikana. Ohjaa kouru kahvasta työntämällä kohti sahanterää ja katkaise puu. Älä työnnä kahvaa katkaisun aikana niin voimakkaasti, että sahanterän pyörimisnopeus olennaisesti laskee. Se aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen ja kytkee moottorin pois päältä moottorin suojakytkimen avulla. Jos suojakytkin kaikesta huolimatta kytkee moottorin pois päältä, moottoria ei saa heti käynnistää uudelleen. Moottorin saa käynnistää uudelleen vasta, kun sen pintalämpötila on laskenut noin 30 C:seen. Käännä kouru katkaisun jälkeen takaisin alkuasentoon. 8

19 Käyttö 5.. Vaihtaminen pöytäasennossa Ennen vaihtotoimia käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Käännä molemmat kourun läpät puun syöttökaukaloon. Nosta pöytää hieman, vapauta pöytä lukituksesta vetämällä lukituksen avauksesta ja laske pöytä kourun päälle. Pöytä Pöydän lukituksen vapautus Kun käytät sahaa pöytäasennossa, pitkittäissahausuojuksen on oltava asennettuna. Säädä pitkittäissahaussuojuksen korkeus. 3 Suojus 3 Säätökorkeuden vasteruuvi Kiristysvipu Löysää kiristysvipua ja säädä pitkittäissahaussuojus. Kun sahanterän halkaisija on pienempi kuin 700 mm, pitkittäissahaussuojuksen vasteruuvia on säädettävä. Reikä Säätökorkeus Ylös Enimmäissäätökorkeus, sahanterä 600 Alas Enimmäissäätökorkeus, sahanterä 700 Aseta vasteruuvi reikään ja kiinnitä. Halkaisijaltaan 500 mm:n sahanterää varten on oma pitkittäissahausvaruste. 9

20 Käyttö 5..3 Pitkittäissahaus 3 4 Suojus 3 Työntökapula Pitkittäisvaste 4 Kiinnitysruuvi Siirrä pitkittäisvaste haluamasi puun leveyden mukaan ja kiinnitä kiinnitysruuvilla. Pitkittäisvaste voidaan asentaa pyörösahanterän oikealle tai vasemmalle puolelle. Aseta lauta pöydälle ja paina sitä sahanterää vasten. Käytä pitkittäissahauksessa apuna pitkittäisvastetta ja työntökapulaa Ohjeita sahaukseen Mahdollista tukosta poistettaessa käyttölaitteen on aina oltava kytkettynä pois päältä! 0

21 Koneen kytkentä pois päältä 6 Koneen kytkentä pois päältä Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) Aseta kytkin 0-asentoon. Käyttö traktorin nivelakselin kautta (tyyppi PZG) Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi.

22 Kuljetus 7 Kuljetus 7. Kuljetus käsin Siirtokahva Salpa Käännä siirtokahva ylös, kiinnitä salvalla, nosta kone ylös ja siirrä. 7. Kuljetus traktorin kolmipistekiinnityksellä Asenna kone kolmipistekiinnitykseen ja nosta kone ylös traktorin hydraulijärjestelmän avulla. Jos traktorin takavalo peittyy, koneen takaosaan on kiinnitettävä valaisin (esim. magneetilla, pistokkeella...). Yleisillä teillä kuljetettaessa on noudatettava tieliikennelakia. Enimmäiskuljetusnopeus: 5 km/h Kun kone irrotetaan traktorista, se on asetettava tasaiselle ja kiinteälle alustalle. 7.3 Kuljetus alustalla Traktorialusta Kiinnitä aisa vetoajoneuvoon. Vedä tukijalka sisään. Tarkista rengaspaine enintään 3,5 bar. Yleisillä teillä kuljetettaessa on noudatettava tieliikennelakia. Enimmäiskuljetusnopeus: 6 km/h (0 km/h) noudata maakohtaisia määräyksiä! Kun kone irrotetaan vetoajoneuvosta, se on asetettava suoralle, tasaiselle ja kiinteälle alustalle.

23 Tarkistukset 8 Tarkistukset Ennen tarkistuksia käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! 8. Suojalaitteet Kaikkien suojalaitteiden (suojusten, suojaverkkojen...) on oltava paikoillaan! 8. Ruuviliitokset Kiristä ensimmäisen käyttötunnin jälkeen kaikki ruuvit ja mutterit. Kiristä ruuvit ja mutterit aina 00 käyttötunnin välein. Korvaa kadonneet ruuvit ja mutterit uusilla. 8.3 Sahanterä Tarkista ennen jokaista käynnistystä, että sahanterä on tiukasti kiinni! Tarkista sahanterä ennen jokaista käyttökertaa kuluneisuuden ja vaurioiden varalta. Teroita tai vaihda terä tarvittaessa. 8.4 Kiilahihnojen kiristys Esikiristä kiilahihnat siten, että ne painuvat keskeltä peukalolla painettaessa n. 8 mm. Katso kohta... Kiilahihnojen vaihto [ 8] 3

24 Huolto 9 Huolto Ennen huoltotoimia käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Älä koskaan työskentele ilman suojalaitteita. Käytä ainoastaan alkuperäisiä POSCH -varaosia. 9. Voitelu Hävitä öljyt, rasvat ja vanha öljy määräysten mukaisesti. 9.. Voitelukaavio 3 Voiteluväli Kohta Kohde/sijainti Viikoittain (40 käyttötunnin välein, käytön mukaan myös useammin) Öljyä sahanterä ruostumista vastaan Keskusvoitelulista Vuosittain 3 Rasvaa kourun laakeriputki Voitelukohdat on merkitty voitelusymbolilla. 9. Öljynvaihto Käytetty öljy on hävitettävä ympäristöystävällisesti. Ota selvää lain mukaisista ympäristömääräyksistä. 9.. Vaihteistoöljyn vaihto Vaihda öljy ensimmäisen kerran 00 käyttötunnin jälkeen ja sitten aina 500 käyttötunnin välein tai kerran vuodessa. 4

25 Huolto Öljyn täyttö-, säätö- ja tyhjennysruuvi Irrota öljyn täyttö- ja tyhjennysruuvit. Valuta vanha öljy pois ja aseta öljyn tyhjennysruuvi takaisin paikalleen. Lisää uuttaa vaihteistoöljyä. Tarkista öljymäärä. Kokonaistäyttömäärä 0,35 litraa Koneessa voidaan käyttää kaikkia vaihteistoöljyjä, joiden viskositeettiluokka on SAE Suositeltavat vaihteistoöljyt Valmistaja Öljytyyppi OMV Gear Oil MP SAE 85W-90 GENOL Getriebeöl MP 90 FUCHS Titan Gear Hypoid SAE Sahanterän vaihto Käytä suojakäsineitä, kun työskentelet sahanterän parissa! Käytä vain vahvistettuja POSCH-sahanteriä. Vakiosahanterät ovat liian heikkoja ja aiheuttavat turvallisuusriskin. Huomioi valmistajan ilmoittama sahanterän enimmäispyörimisnopeus

26 Huolto Pöydän lukituksen vapautus 5 Kiinnityslaippa Pyörösahanterä 6 Kiinnityslaipan avain 3 Pyörösahan avain 7 Kourun läpät 4 Kiinnitysmutteri Nosta pöytä pystyasentoon (toinen lukitusasento). Vedä ensimmäisessä lukitusasennossa lukituksen vapautinta. Käännä molemmat kourun läpät puun syöttökaukaloon. Pidä pyöräsahan akselia paikallaan kiinnityslaipan avaimella ja irrota kiinnitysmutterit pyörösahan avaimella. Vedä kiinnityslaippa ja sahanterä pois paikoiltaan. Aseta uusi sahanterä paikalleen ja kiinnitä. Kiinnitysmutteri on kiinnitettävä täsmälleen samoin kuin se oli aikaisemmin. Aseta sahanterä niin, että terän hampaat osoittavat pyörimissuuntaan (ks. nuoli). Kokoaminen: Toimi irrotukseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä Suositeltava sahanterä Tuotenro Halkaisija Reikä Hampaat Tyyppi Z mm 30 mm 56 Kromiseos Z mm 30 mm 56 Kromi-vanadiini Z mm 30 mm 84 Kovametalli (Widia) Suositeltavat sahanterät pitkittäissahauksessa Tuotenro Halkaisija Reikä Hampaat Tyyppi Z mm 30 mm 80 Kromiseos Z mm 30 mm 80 Kromi-vanadiini Z mm 30 mm 36 Kovametalli (Widia) Z mm 30 mm 80 Kromiseos Z mm 30 mm 80 Kromiseos Käytä vain standardin SFS-EN 847- mukaisia sahanteriä! Sahanterän suojaus Standardin SFS-EN mukaisesti sahanterä on suojattu Alumiiniliuskat. Liuskat ovat kuluvia osia, jotka on vaihdettava heti, kun ne ovat kuluneet Halkaisukiilan koko Käytä aina oikeankokoista halkaisukiilaa! Sahanterän halkaisija Halkaisukiila standardin DIN mukaan mm 70 x 4 Sahanterän halkaisija Halkaisukiila standardin DIN mukaan 500 mm 50 x mm 70 x 4 6

27 Huolto Jokaisella halkaisukiilalla on oma ohjain! Tarkista halkaisukiilan oikea säätö. Halkaisukiilan ja sahanterän etäisyys: vähintään 3 mm enintään 8 mm 9.4 Sahanterän teroitus Sahanterän saa teroittaa vain ammattiliikkeessä, jotta terä saadaan mahdollisimman teräväksi. Kromi- ja vanadiiniterät T Sahanterää teroitettaessa on varmistettava, että terän alkuperäinen syvyys T ei muutu. Myös hampaan juuri on hiottava. Tylsät terät saattavat ylikuumentua! Sahanterä saattaa tällöin murtua. 7

28 Huolto Sahanterän haritus 3 Vähintään ¼ terän vahvuudesta 3 Terän vahvuus Enintään ½ terän vahvuudesta Sahanterän väärä haritus aiheuttaa ylikuumenemista! Sahanterä saattaa tällöin murtua. Kovametalliterä Kovametalliterän käyttöohjeet Kovametallipinnoitetut pyörösahanterät kestävät pitkään. Tällaiset pyörösahanterät ovat kalliita työkaluja, joten niitä on aina käsiteltävä asianmukaisesti. Kovametallipinnoite on lujuutensa vuoksi suojattava murtumilta. Epäasianmukainen varastointi saattaa vaurioittaa hampaiden kärkiä. Aseta pyörösahanterä vaahtokumin tai vastaavan materiaalin päälle. Älä leikkaa terällä puussa olevia nauloja, metallihakasia tai vastaavia. Pyörösahanterään ei saa kohdistua iskuja. Tarkista pyörösahanterän oikea pyörimissuunta ja vapaakäynti, ennen kuin kytket moottorin päälle. Pyörösahanterää ei saa hidastaa kohdistamalla siihen ulkoista vaikutusta. Työkappaletta on aina syötettävä varovasti ja tasaisesti, ja nykiviä liikkeitä on pyrittävä välttämään. Puhdista pyörösahanterät säännöllisesti pihkanpoistoaineella. Tyhjäkäynnillä kovametallipinnoitetut pyörösahanterät käyvät melko hiljaisesti. Katkaisun ja halkaisun aikana melutaso määräytyy työstettävän puulajin mukaan. Takuu saattaa raueta, jos konetta ei käsitellä asianmukaisesti. Takuuvaihto ei koske myöskään pihkaantuneita sahanteriä! 9.5 Kiilahihnojen vaihto 9.5. Ohjeita kiilahihnojen vaihtoon Kiilahihnoja vaihdettaessa on aina vaihdettava kaikki hihnat samalla kertaa! Kiilahihnat on asetettava löysästi paikoilleen. Jos ne asetetaan hihnapyörille väkisin, ne saattavat vaurioitua ja murtua lyhyen ajan kuluttua. Esikiristä kiilahihnat siten, että ne painuvat keskeltä peukalolla painettaessa n. 8 mm. 8

29 Huolto Kiilahihnatyypit Konetyyppi Hihna Määrä (kpl) Osanumero TWKE 5,5 XPA 3 Lw Z TWKE 7,5 XPA 3 Lw Z TWKE 9 XPA 40 Lw Z TWZ XPA 800 Lw Z94090 TWZE 9 TWZE 7,5 TWZE 5,5 XPA 800 Lw / XPA 40 Lw XPA 800 Lw / XPA 3 Lw XPA 800 Lw / XPA 3 Lw Z94090 / Z Z94090 / Z Z94090 / Z TWE 5, Sähkökäyttöisen koneen kiilahihnojen vaihto Kuusioruuvi 8 Kiilahihna Kiilahihnan suojapelti 9 Vastamutteri 3 Kiinnitysmutteri 0 Kiinnitysruuvi 4 Kiinnityslaippa Sähkömoottori 5 Pyörösahanterä Laakerin tukilevy 6 Moottorin keinualustan kuusioruuvit 3 Tukilevyn kuusioruuvit 7 Moottorin keinualusta Irrota kiilahihnan molempien suojapeltien kuusioruuvut ja poista suojapellit paikoiltaan. Pidä pyöräsahan akselia paikallaan kiinnityslaipan avaimella ja irrota kiinnitysmutterit pyörösahan avaimella. Vedä kiinnityslaippa ja sahanterä pois paikoiltaan. Löysää moottorin keinualustan neljä kuusioruuvia. Irrota kiinnitysruuvien vastamutterit. 9

30 Huolto Kierrä kiinnitysruuvia vasemmalle, kunnes sähkömoottori nousee ylös. Irrota oikeanpuoleinen laakerin tukilevy löysäämällä molempia kuusioruuveja. Poista vanhat kiilahihnat paikoiltaan. Pujota kiilahihnat pois laakerin oikealta puolelta. Aseta uudet kiilahihnat paikoilleen. Kierrä kiinnitysruuvia oikealle. Moottori laskeutuu alaspäin ja kiristää kiilahihnat. Asenna kiinnitysruuvit. Kiristä moottorin keinualustan neljä kuusioruuvia. Kiinnitä oikeanpuoleinen tukilevy takaisin runkoon. Asenna sahanterä käyttöakselille ja kiristä kiinnitysmutterilla. Kiinnitä kiilahihnojen suojapellit ruuveilla runkoon. Asenna koneen kaikki suojalaitteet takaisin ennen koneen käynnistämistä Voimanottoakselikäyttöisen koneen kiilahihnojen vaihto Kiilahihnojen suojapeltien ruuvit 4 Vastamutteri Kiilahihnan suojapelti 5 Kiinnitysruuvi 3 Hätäpysäytysyksikkö 6 Kiilahihna Irrota kiilahihnan molempien suojapeltien kuusioruuvut ja poista suojapellit paikoiltaan. Irrota hätäpysäytysyksikkö. Irrota kiinnitysruuvien vastamutterit. Kierrä kiinnitysruuvia tasaisesti vasemmalle, kunnes kiilahihnat löystyvät. Poista vanhat kiilahihnat paikoiltaan. Aseta uudet kiilahihnat paikoilleen. Kierrä kiinnitysruuvia oikealle, kunnes vaihteisto siirtyy takaisin ja kiilahihna kiristyy. Asenna kiinnitysruuvit. Asenna hätäpysäytysyksikkö. 30

31 Huolto 3 Hätäpysäytysyksikkö 3 Hihnapyörä Jarrulevy Varmista, että jarrulevyn ja hihnapyörän välinen etäisyys on vähintään 0 mm. Kiinnitä kiilahihnojen suojapellit ruuveilla runkoon. Asenna koneen kaikki suojalaitteet takaisin ennen koneen käynnistämistä Voimanottoakseli- ja sähkömoottorikäyttöisen koneen kiilahihnojen vaihto Katso kohta... Sähkökäyttöisen [ 9] koneen kiilahihnojen vaihto Voimanottoakselikäyttöisen [ 30] koneen kiilahihnojen vaihto 9.6 Voimanottoakseli- ja sähkömoottorikäyttöisen koneen rajakatkaisin 3 Hätäpysäytysvipu 3 Lieriöruuvi Rajakatkaisin Kun hätäpysäytysvipua on painettu, rajakatkaisin muodostaa yhteyden kytkimeen. Vasta tämän jälkeen sähkömoottori voidaan kytkeä päälle. Jos sähkömoottori ei käynnisty, rajakatkaisinta voidaan säätää. Löysää lieriöruuveja ja säädä sitten rajakatkaisinta. 3

32 Huolto 9.7 Jarrulevy hätäpysäytyksessä 3 4 Hätäpysäytysvipu 3 Hihnapyörä Jarrulevy 4 Uppokantaruuvi Kun hätäpysäytysvipua on vedetty, jarrulevy pysäyttää käyttöakselin 0 sekunnin kuluessa. Huolto: Puhdista jarrulevy ja hihnapyörän jarrupinta ajoittain jarrupölystä ja voiteluainejäämistä nitroyhdisteohentimella. Vaihda jarrulevy, kun uppokantaruuvit ovat kuluneet. 9.8 Puhdistus Ennen puhdistusta käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Puhdista kone säännöllisesti varmistaaksesi sen moitteettoman toiminnan. Puhdista uusi kone (kolmen ensimmäisen kuukauden ajan) ainoastaan pesusienellä! Maalipinta ei ole tällöin vielä täysin kovettunut, joten painepesurilla puhdistaminen voi aiheuttaa vaurioita maalipintaan. 3

33 Erikoisvarusteet 0 Erikoisvarusteet 0. Traktorialusta (tyypit Z, ZE) Aisa Tukijalka Yksinkertainen traktorialusta koneen kuljetusta varten. Kuljetus: Katso kohta...kuljetus alustalla [ ] 33

34 Lisävarusteet Lisävarusteet. Kourun jatke 3 Kourun jatke 3 Kiristysvipu Merkintä Jatkeen avulla voidaan mukavasti leikata pitkiäkin puita.. Kourun lukitus Kourun lukitus kiinnittää kourun koneen runkoon. Näin konetta voidaan säilyttää tilaa säästäen. 34

35 Lisävarusteet.3 Poikittaisvaste 3 4 Poikittaisvaste 3 Kuusioruuvi M8 Kuusioruuvi M0 4 Ohjainprofiili Poikittaisvasteen avulla voidaan halkaista lautoja ja puulevyjä. Asennus Kiinnitä poikittaisvasteen etuosa kuusioruuvilla M0 ja takaosa koneen mukana toimitetuilla kuusioruuveilla M8. Älä kiristä ruuveja vielä kokonaan. Asenna ohjainprofiiliin kaikki varaosaluettelossa mainitut osat. Kiristä ruuvit kohdistuksen jälkeen. Vasteen säätö Päätekappale 4 Kiristysvipu Kulmavasteprofiili 5 Asteikko 3 Siipimutteri 6 Luisti Kulmavasteprofiilin säätö: Kulmavasteprofiilin päätekappale on painettava sahanterää vasten ennen työskentelyn aloittamista. Löysää molemmat siipimutterit ja siirrä profiili 5 0 mm:n päähän sahanterästä. Kulman säätö: Löysää kiristysvipua ja käännä kulmavasteprofiili haluamaasi kulmaan Luistin säätö: Mittaa työkappaleen pituus mittatikulla, siirrä luisti oikeaan kohtaan ja kiristä. 35

36 Lisävarusteet.4 Pitkittäissahausvaruste 3 Suojus Halkaisukiila 500 Halkaisukiilan pidike 500 Sahanterän jokaista halkaisijaa kohti on käytettävä vastaavaa pitkittäissahausvarustetta (esim. halkaisijaltaan 500 mm:n sahanterän kanssa on ehdottomasti käytettävä mukana toimitettua halkaisukiilaa 500, halkaisukiilan pidikettä 500 ja suojusta 500). Halkaisukiila: Katso lisätietoja sivulta [ 6]. Asennus: Vaihda nykyinen suojus suojukseen Lastuimuriliitäntä Lastuimuriliitäntä Putoavien sahauslastujen imuriliitäntä. 36

37 Vikojen korjaus Vikojen korjaus Ennen vikojen korjausta käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Vika Mahdollinen syy Korjaus Katso sivu Sähkömoottori ei käynnisty tai sammuu usein. Viallinen syöttöjohto. Sulakkeet laukeavat; syöttöjohdon sulakkeet liian heikot. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Käytä oikean kokoisia sulakkeita. ks. [ 4] Moottorinsuojaus laukeaa. Käytä vahvempaa syöttöjohtoa. Väärä pyörimissuunta. Vaihda kahden vaiheen paikkaa. Sähkömoottori ei käynnisty. Jarrukytkimen piirilevyn sulakkeet ovat viallisia. Tarkista sulakkeet ja vaihda tarvittaessa uudet. Kytkin ei toimi. Viallinen syöttöjohto. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Sulakkeet laukeavat; syöttöjohdon sulakkeet liian heikot. Kontaktori tai moottorinsuojalaite on vioittunut. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Tarkistuta kytkin tai lähetä se tarkistettavaksi. ks. [ 4] Jarrulevy ei jarruta. Jarrulevyssä on pölyä. Puhdista jarrulevy. ks. [ 3] Jarrulevy on kulunut. Vaihda jarrulevy. Suuri tehonkulutus sahattaessa. Sahanterä on tylsä. Teroita sahanterä. ks. [ 7] Sahanterä on löystynyt. Sahanterässä on pihkaa. Kiristä käyttöakselin kuusiomutteri. Puhdista sahanterä pihkanpoistoaineella. ks. [ 5] Kone on äänekäs. Voimanottoakselin pyörimisnopeus liian suuri. Noudata ilmoitettua pyörimisnopeutta. ks. [ 6] 37

38 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot Tyyppi TWKE 5,5 TWKE 7,5 TWKE 9 Käyttö Käyttötapa Sähkömoottori Sähkömoottori Sähkömoottori Teho kw 5,5 7,5 9 Jännite V Sulake A Moottorin pyörimisnopeus Voimanottoakselin pyörimisnopeus Sahanterä /min /min Sahanterän halkaisija mm Puun vähimmäishalkaisija Puun enimmäishalkaisija Mitat * cm cm Leveys cm Syvyys cm Korkeus cm Paino kg Tyyppi TWZ TWZE 9 TWZE 7,5 Käyttö Käyttötapa Voimanottoakseli Voimanottoakseli/ sähkömoottori Voimanottoakseli/ sähkömoottori Teho kw 7,5 7,5 / 9 7,5 Jännite V Sulake A Moottorin pyörimisnopeus Voimanottoakselin pyörimisnopeus Sahanterä /min /min Sahanterän halkaisija mm Puun vähimmäishalkaisija Puun enimmäishalkaisija Mitat * cm cm Leveys cm Syvyys cm Korkeus cm Paino kg *...Ilmoitetut mitat ja painot ovat ohjearvoja ja koskevat vain koneen perusvarustelua. 38

39 Tekniset tiedot Tyyppi TWZE 5,5 TWE 5,5 Käyttö Käyttötapa Voimanottoakseli/ sähkömoottori Sähkömoottori Teho kw 7,5 / 5,5 5,5 Jännite V Sulake A 6 6 Moottorin pyörimisnopeus Voimanottoakselin pyörimisnopeus Sahanterä /min /min Sahanterän halkaisija mm Puun vähimmäishalkaisija Puun enimmäishalkaisija Mitat * cm 5 5 cm 4 4 Leveys cm Syvyys cm Korkeus cm 0 0 Paino kg *...Ilmoitetut mitat ja painot ovat ohjearvoja ja koskevat vain koneen perusvarustelua. 39

40 Huolto 4 Huolto POSCH- tuote Ota koneen varaosatilauksissa yhteys suoraan omaan jälleenmyyjääsi. 40

41 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Täten todistamme, että alla mainittu kone vastaa suunnittelultaan ja valmistustavaltaan EYkonedirektiivin 006/4/EY mukaisia yhdenmukaisia, perustavanlaatuisia EY-direktiivien turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Kone täyttää lisäksi EY-pienjännitedirektiivin 006/95/EY ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EY-direktiivin 89/336/ETY vaatimukset. Yksikin ilman valtuutustamme koneeseen tehty muutos aiheuttaa tämän vakuutuksen raukeamisen. Pyörösahat - Katkaisu- ja pöytäpyörösahat Tuotenro MG, MG, M3G, M5G, M7G, M8G, M9G, M30G Sarjanro alkaen 0000A EY-direktiiveissä mainittujen turvallisuus- ja terveysvaatimusten soveltamisessa on huomioitu seuraavat direktiivit: SFS-EN ISO 00-/- Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. SFS-EN 454- Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa : Yleiset vaatimukset. SFS-EN 3857 Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille. SFS-EN 349 Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi. SFS-EN Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. SFS-EN Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. SFS-EN 847- Puuntyöstötyökalut. Turvallisuusvaatimukset. Osa : Jyrsintätyökalut, pyörösahanterät. Sisäisin toimenpitein on varmistettu, että koneet vastaavat aina voimassa olevia EYdirektiivejä ja yhdenmukaistettuja standardeja. Alla mainittu ilmoitettu laitos PZ.LSV (Prüf- und Zertifizierungsstelle des Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, Weißenstraße 70 7, 343 Kassel), ilmoittaa rekisterinumerolla 57, että on suorittanut direktiivin 006/4/EY liitteessä IX mainitut EY-tyyppihyväksynnän testaustoimet. Tuote vastaa tyyppihyväksyttyä mallia, jolle on myönnetty numerolla LSV-EG-009/ EY-tyyppihyväksyntä. Sen henkilön nimi ja allekirjoitus, joka on allekirjoittanut edellä mainitun EYvaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja valtuuttanut teknisten asiakirjojen laatimisen. Leibnitz, am Ins. Johann Tinnacher Toimitusjohtaja Posch Gesellschaft m. b. H. Paul-Anton-Keller-Straße 40 A-8430 Leibnitz 4

42

43

44 Sinun ammattimyyjäsi

Käyttöohje *D1090042-1001* Särmäys-, teroitus- ja kuorimakone D1090042 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Käyttöohje *D1090042-1001* Särmäys-, teroitus- ja kuorimakone D1090042 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Käyttöohje Särmäys-, teroitus- ja kuorimakone D1090042 - - 1001 *D1090042-1001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090063-1001* Schälprofi 500 D1090063 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090063-1001* Schälprofi 500 D1090063 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje Schälprofi 500 D1090063 - - 1001 *D1090063-1001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090438-1133* HydroCombi 18 GS D1090438 - - 1133. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090438-1133* HydroCombi 18 GS D1090438 - - 1133. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje HydroCombi 18 GS D1090438 - - 1133 *D1090438-1133* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090423-1129* PackFix Hydro D1090423 - - 1129. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090423-1129* PackFix Hydro D1090423 - - 1129. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje PackFix Hydro D1090423 - - 1129 *D1090423-1129* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090178-1001* RuckZuck "Spezial" D1090178 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090178-1001* RuckZuck Spezial D1090178 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje RuckZuck "Spezial" D1090178 - - 1001 *D1090178-1001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090392-1101* HydroCombi 16 Turbo D1090392 - - 1101. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090392-1101* HydroCombi 16 Turbo D1090392 - - 1101. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje HydroCombi 16 Turbo D1090392 - - 1101 *D1090392-1101* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090438-V001* HydroCombi 18 GS D1090438 - V001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090438-V001* HydroCombi 18 GS D1090438 - V001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje HydroCombi 18 GS D1090438 - V001 *D1090438-V001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090442-1101* SplitMaster 30 D1090442 - - 1101. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090442-1101* SplitMaster 30 D1090442 - - 1101. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje SplitMaster 30 D1090442 - - 1101 *D1090442-1101* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

STIGA PARK 107M 8211-3036-02

STIGA PARK 107M 8211-3036-02 STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneessa

Lisätiedot

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon.

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. SUOMI JOPRO 2200TR JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks. 2200 kg. Sisällys Toimintojen

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja

Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja Toivotamme teille parhaita menestystä Hapa Halkaisukoneen omistajalle. Noudattaessamme tämä kirja ohjeita palvelee halkaisukone teitä pitkään

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Kiilahihnakäytön asentaminen

Kiilahihnakäytön asentaminen Kiilahihnakäytön asentaminen Liite puhaltimen käyttö- ja huolto-ohjeeseen Sisältö Kiilahihnakäyttö... 1 1.1.1 Linjaus... 3 1.1.2 Kiristys... 3 1.1.3 Hihnojen varastointi... 5 1.1.4 Purkaminen... 5 1.1.5

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Asennus- ja käyttöohjeet 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT JA RAKENNE... 2 2. TURVAOHJEET... 3 3. KONEEN KÄYTTÖ- JA HALLINTALAITTEET... 4 4. AVAINTEN JYRSINTÄ... 5 4.1 Jyrsinnän aloitus...

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XTR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025

KÄYTTÖOHJE XTR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025 KÄYTTÖOHJE TR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025 Turvallisuusohjeet * Neuvottele lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista saadaksesi harjoittelusta parhaan mahdollisen hyödyn. * Varoitus: vääränlainen/ylenpalttinen

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus LMC 400 Käyttöohje Sisällys 1. Johdanto 1.1. LMC 400 1.2. Käyttötarkoitus 1.3. Esittely 2. Turvallisuusohjeet 2.1. Huomautus- ja varoitusmerkkien esittely 2.2. Ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön 2.2.1.

Lisätiedot

Käyttöohje Seinäsaha WSE1217

Käyttöohje Seinäsaha WSE1217 Käyttöohje Index 000 Alkuperäinen käyttöohje 10993147 fi / 11.08.2015 Onnittelemme! Olet valinnut luotettavan TYROLIT Hydrostress -laitteen, joka perustuu johtavaan tekniikkaan. Vain alkuperäiset TYROLIT

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot