HAMMASHOITOYKSIKKÖ KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMMASHOITOYKSIKKÖ KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 HAMMASHOITOYKSIKKÖ KÄYTTÖOHJE MDD 93/42/EEC Kesäkuu QUINT 7000 käyttöohje Pidätämme oikeuden muutoksiin. Valmistaja FINNDENT OY Teollisuustie MONNINKYLÄ Puh Fax I

2 II

3 SISÄLLYS 1. Pääkytkin ja tyyppikilpi Kytkimet ja merkkivalot Instrumenttisillan käyttökytkimet ja merkkivalot Imutelineen käyttökytkimet Valaisimen käyttökytkimet Jalkakytkin Instrumentit Instrumenttien liitäntä Instrumenttien käynnistys ja teränvaihto Instrumenttien veden säätö Instrumenttisillan varsisto Instrumenttisillan korkeussäätö Varsiston vaakaliikkeiden säätö Instrumenttisillan tarjotin Sylkykuppi ja hoitajan varsisto Imutelineen korkeussäätö Imuletkut Imujärjestelmän karkeasuodatin Hygieniajärjestelmä (lisävaruste) Erottelusäiliö ja amalgaamierotin Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi Huoltotoimenpiteet Määräaikaishuollot Huoltovinkkejä Sallitut lisävarusteet Valaisimen liitäntä Potilastuolin liitäntä Suositeltavia desinfektioaineita Pintojen desinfiointi Instrumenttien desinfiointi Imuletkujen desinfiointi Tekniset tiedot Käytetyt symbolit ja lyhenteet...34 III

4 Liite 1. Päämittapiirros...35 Liite 2. Suositus asennusetäisyyksiksi...39 Liite 3. Esiasennuskaavio...40 IV

5 Quint 7000 on modulaarinen hammaslääkärin hoitoyksikköjärjestelmä, jonka eri osasista saadaan muodostettua hammaslääkärin yksilölliset tarpeet täyttävä hoitolaitteisto. Järjestelmän eri mallivaihtoehdot ja merkinnät ovat seuraavat: FD-7000A1 Laitteisto, jonka instrumenttiosa on kiinnitetty lattialle, ja jonka sylkykup-piosa on kiinnitetty potilastuoliin. Instru-menttisilta on varustettu dooriovarsilla. FD-7000A2 Kuten malli A1, mutta riippuvilla instrumenttiletkuilla. FD-7000B1 Täysin lattiakiinnitteinen laitteisto, jonka instrumenttisilta on varustettu dooriovar-silla. FD-7000B2 Kuten malli B1, mutta riippuvilla instrumenttiletkuilla. FD-7000C2 Laitteisto, jonka instrumenttiosa on sijoi-tettu liikuteltavaan kärryyn, ja johon ei kuulu sylkykuppiosaa. Intrumentit riippu-villa letkuilla. FD-7000D2 Instrumenttiosa kuten C-mallissa, mutta laitteistoon kuuluu potilastuoliin kiinni-tettävä sylkykuppiosa. FD-7000E2 Instrumenttiosa kuten C-mallissa, mutta laitteistoon kuuluu lattiakiinnitteinen sylkykuppiosa 1

6 Huomioitavaa Lue seuraavat ohjeet huolella ennen laitteen käyttöä 1 Laitetta tulee käyttää sille asetettujen ohjeiden mukaisesti. Lue käyttöohjeet huolella ennen laitteen käyttöä. 2 Laitetta ei saa antaa lasten tai laitteen käyttöön perehtymättömien henkilöiden käyttöön. 3 Muita, kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuja huoltotoimenpiteitä saa suorittaa ainoastaa valtuuttettu huoltomies. 4 Instrumenttien, lisälaitteiden sekä desinfektio- ja puhdistusaineiden käytössä on noudatettava näiden tuotteiden omia käyttöohjeita. 5 Laitteeseen saa liittää ainoastaan tässä ohjeessa mainittuja lisälaitteita. 6 Mikäli klinikan vesijohtovesi on huonolaatuista niin laitetta syöttävään vesijohtoon tulee asentaa ylimääräinen vesisuodatin 7 Laitteistoon syötettävä paineilma on oltava öljytöntä. Paineilmajärjestelmä on varustettava automaattisella ilman kuivaimella tai kondenssiveden poistoventtiilillä. 2

7 1. Pääkytkin ja tyyppikilpi Pääkytkin ja tyyppikilpi sijaitsevat lattiakotelon päädyssä (kuva 1). Pääkytkimen vihreä valo syttyy, kun laitteeseen on kytketty verkkojännite ja pääkytkin painettu "päällä" - asentoon. Kytkimessä näkyvä symboli O kertoo, että laitteen käyttöjännite on kytketty pois pääkytkimellä. Tyyppikilvestä ilmenevät laitteen tarkan tyyppimerkinnän lisäksi käyttöjännite ja - taajuus, enimmäistehonkulutus, sarjanumero ja sähkö-turvallisuudesta kertovat hyväksyntämerkinnät. Laitteen sarjanumero on ilmoitettava aina, kun on kyse laitteen takuuaikaisesta huollosta. Sarja-numeron ilmoittaminen helpottaa ja nopeuttaa myös normaalia varaosapalvelua, koska silloin tiedetään tarkasti esimerkiksi muuttuneet tai korvatut komponentit. Kuva 1. Pääkytkin ja tyyppikilpi 3

8 2. Kytkimet ja merkkivalot 2.1. Instrumenttisillan käyttökytkimet ja merkkivalot Instrumenttisillan kummallakin reunalla on rivi kalvokytkimiä (kuva 2). Eri puolten kytkimet ovat toiminnaltaan identtiset. A. AUX Ylimääräinen kytkintoiminto, joka ohjaa yhtä relettä lattiakotelon teholähdelevyllä. Releen asento vaihtuu joka painalluksella. B. SP Hammaskivenpoistajan tehoaluevalinta. Alueet 0-100%, 0-50% tai 0-30%. Kytkimen vieressä olevat keltaiset merkkivalot (H) kertovat valitun tehoalueen. Tehoalue vaihtuu joka painalluksella. C. Hoitajakutsu Kytkin ohjaa yhtä relettä lattiakotelon teholähdelevyllä. Rele on aktivoituneena niin kauan kuin kytkintä painetaan. Tähän releeseen voidaan kytkeä mm. hoitajan kutsukello tai oven sähkölukon ohjaus. D. Turbiinin spray Kytkintä painamalla voidaan turbiiniporan sprayjäähdytys sulkea. Merkkivalo (J) kertoo koska spray on valittu. E. Lasintäyttö Sylkykuppiosassa olevan juomalasin täyttökytkin. Lyhyt painallus antaa aina saman määrän vettä lasiin. Veden virtaus voidaan keskeyttää uudella painalluksella. Veden määrä voidaan säätää painamalla kytkintä yhtäjaksoisesti yli sekunnin ajan. Tällöin yksikön elektroniikka rekisteröi uuden lasintäyttöajan (= veden määrän), joka on kytkimen yhtä jaksoisen painalluksen pituus. Lasin-täytön enimmäisaika on 10 s. F.. Sylkykupin huuhtelu Lyhyt painallus käynnistää automaat-tisen huuhtelujakson, joka voidaan keskeyttää 4

9 uudella painalluksella. Huuh-telun pituus voidaan säätää painamalla kytkintä yhtäjaksoisesti yli sekunnin ajan. Tällöin yksikön elektroniikka rekisteröi uuden huuhteluajan, joka on sama kuin kytkimen yhtäjaksoisen painalluksen pituus. G. Mikromoottoriporan pyörimissuunta Punainen merkkivalo ilmoittaa, että mikromoottoripora pyörii vastapäivään. Valinta jalkakytkimellä. H. Hammaskivenpoistajan tehoalue Ylempi keltainen valo ilmoittaa, että tehoalue 0-50% on valittuna. Alempi valo ilmoittaa, että tehoalue 0-30% on valittu. Mikäli kumpikaan valoista ei pala, on valittu tehoalue 0-100%. I. Mikromoottorin sprayi Vihreä merkkivalo ilmoittaa, että mikromoottoriporan sprayjäähdytys on valittuna. J. Turbiinin spray Vihreä merkkivalo ilmoittaa, että turbiiniporan sprayjäähdytys on valittuna. Kuva 2. Instrumettisillan käyttökytkimet ja merkkivalot 5

10 2.2. Imutelineen käyttökytkimet Imutelineessä olevien käyttökytkinten (kuva 3) toiminta on samanlainen kuin instrumenttisillassa olevien vastaavien kytkinten toiminta. A B C lasin täyttö sylkykupin huuhtelu hoitajakutsu Kuva 3. Imutelineen käyttökytkimet 2.3. Valaisimen käyttökytkimet Finndent operaatiovalaisimen virta kytketään päälle ja pois kytkimellä A (kuva 4). Valon kirkkautta voidaan säätää vivun B avulla. Mikäli valaisin on kytketty tämän ohjeen mukaisesti, niin hoitoyksikön pääkytkin katkaisee myös valaisimen käyttöjännitteen. Kuva. Valaisimen käyttökytkimet 6

11 3. Jalkakytkin Quint 7000 laitteiston jalkakytkimen käyttökytkimet ovat: A. Mikromoottorin spray Instrumenttisillassa oleva merkkivalo (I) ilmoittaa, milloin mikromoottoriporan sprayjäähdytys on valittuna. Valinta vaihtuu jokaisella kytkimen painalluksella. B. Mikromoottorin pyörimissuunta Instrumenttisillassa oleva merkkivalo (G) ilmoittaa, milloin pyörimissuunta on vastapäivään. Jokainen painallus vaihtaa pyörimissuunnan C. Instrumenttien käynnistys, tehonsäätö ja chip bloweri Instrumentin käynnistys tapahtuu painamalla vipua alaspäin. Tehonsäätö suoritetaan liikuttamalla vipua sivusuunnassa. Chip blower toiminta aktivoidaan porainstrumentin käytön jälkeen vapauttamalla vipu C yläasentoon ja painamalla se välittömästi takaisin alas. Tällöin itse instrumentti ei käynnisty, mutta sen kautta puhalletaan ilmaa. D.Ylimääräinen kytkin Kytkintä voidaan käyttää erilaisiin ohjaustoimintoihin. Normaalisti kytkemättä. Kuva 5. Jalkakytkin 7

12 4. Instrumentit 4.1 Instrumenttien liitäntä Sähköinen mikromoottoripora liitetään instrumenttiletkuunsa asettamalla moottorin ja liittimen sähkökoskettimet sekä vesi- ja ilmakanavat kohdakkain ja painamalla moottoria liitintä vasten. Liittimen pääliholkki kierretään kiinni moottorin peräosassa oleviin kierteisiin. Mikromoottoriporaan liitettävä käsikappale asetetaan moottorin liittimen päälle ja painetaan moottorin runkoa vasten. Eräissä malleissa on käsikappaleen takaosassa pieni nystyrä, joka on kohdistettava moottorin runkoosan syvennykseen. Tällä saatetaan instrumenttivalon polttimo valokuitujohtimen kohdalle. Turbiinipora liitetään mallista riippuen joko suoraan turbiiniletkuun tai letkun liittimeen kiinnitettyyn pikaliittimeen. Liitos suoritetaan samoin kuin mikromoottoriporan liitäntä. Ilmamikromoottori liitetään turbiiniletkuun joko suoraan tai turbiinin pikaliittimen välityksellä. Hammaskivenpoistajan käsikappale on joko pikaliitettävä (esim. Satelec) tai letkuun kiinteästi liitetty (esim. Quint). Pikaliitettävät käsikappaleet kiinnitetään instrumenttiletkuun työntämällä kappaleen liitososa letkuliittimeen. Hammaskivenpoistajan kärki kierretään käsikappaleeseen instrumentin mukana seuraavalla avaimella. Valokovettajan käsikappale on joko pikaliitettävä (Lysta) tai letkuun kiinteästi liitetty (Satelec). Pikaliitettävä käsikappale asetetaan instrumenttiletkun liittimeen ja liitoksen holkki käännetään lukitusasentoon. Valoa johtava kuitukärki painetaan suoraan 8

13 paikalleen. Lystan valokovettajan käsikappaleen kärjessä on muovimutteri, jota pitää hieman hellittää ennen kärjen asennusta tai poisottoa. Ruisku on kiinteästi letkuun liitetty. Quintruiskun kärki asetetaan paikalleen hellittämällä käsikappaleessa olevaan mutteria ja työntämällä kärki suoraan mutterin sisään. Pieni naksahdus kertoo kärjen asettuneen paikoilleen. Mutteri kiristetään ainoastaan sormivoimalla. Quint-ruiskun kärki voidaan autoklaavata. Luzzani-ruiskun kärki irroitetaan avaamalla kärjen muovimutteri ja vetämällä kärkeä. Ruiskun suojakuori voidaan irroittaa painamalla lukitusnastaa ja vetämällä kuorta. 4.2 Instrumenttien käynnistys ja teränvaihto Instrumentti valitaan ottamalla se pitimestään. Porainstrumenttien ja hammaskivenpoistajien käynnistys tapahtuu painamalla jalkakytkimen vipua C alas. Quint 7000 järjestelmän instrumenttielektroniikka on varustettu automatiikalla, joka sallii normaalin työskentelyn ensiksi valitulla instrumentilla ja toisen instrumentin teränvaihdon/huollon samanaikaisesti. Järjestyksessä toisena valittu inst-rumentti ei aktivoidu, vaikka ensimmäi-seksi valittu instrumentti vaihdettaisiin kesken terän vaihdon. Valokovettajat käynnistetään käsikappaleessa olevalla painonapilla. 9

14 5. Instrumenttien veden säätö Instrumenttien sprayveden säätö suoritetaan joko instrumenttikäsikappaleen omalla säätimellä tai instrumenttisillan sivulle sijoitetuilla venttiileillä. Laitteen helpon puhdistettavuuden vuoksi vedensäätöventtiilit on sijoitettu instrumenttisillan sisälle. Säätö tapahtuu pientä ruuvimeisseliä apuna käyttäen sillan sivulla olevien reikien kautta. Vedensäätöventtiilit ovat laitteiston oikea-/ vasenkätisyydestä riippuen joko sillan oikealla tai vasemmalla sivulla, ja niiden järjestys on merkitty säätöaukkojen yläpuolelle. A B C D E ruiskun veden säätö (SY) hammaskiven poistajan veden säätö (SC) turbiinin sprayveden säätö (TW) mikromoottori 2:n sprayveden säätö (M2) mikromoottori 1:n sprayveden säätö (M1) Kuva 6. Instrumenttien sprayveden säätö 10

15 6. Instrumenttisillan varsisto 6.1. Instrumenttisillan korkeussäätö (mallit A1, A2, B1 ja B2) Hoitoyksikön suunnikasvarsi on tasapainotettu kaasujousella. Mikäli instrumenttisillan tarjottimelle asetetaan paljon painoa, voidaan suunnikasvarren pystysuoran liikkeen jäykkyyttä säätää varren sivulla olevalla ruuvilla (kuva 7). Tällä ruuvilla voidaan myös lukita instrumenttisilta tiettyyn korkeusasemaan. Kuva 7. Instrumenttisillan korkeussäätö 6.2. Varsiston vaakaliikkeiden säätö (mallit A1, A2, B1 ja B2) Instrumenttisillan varsiston nivelet on laakeroitu. Varsiston vaakaliikkeiden jäykkyyttä voidaan säätää nivelkohdissa olevien säätöruuvien avulla (kuva 8). Työkaluna käytetään 3 mm:n kuusiokoloavainta. Vaaka- ja suunnikasvarren nivelensäätöruuvi on vaakavarren päätylaipan takana. Päätylaippa irtoaa vetämällä sitä varovasti suoraan varresta ulospäin. Kuva 8. Varsiston vaakaliikkeiden säätö 11

16 6.3. Instrumenttisillan tarjotin Laitteistoon kuuluva instrumenttisillan tarjotinpöytä kiinnitetään kuvan 9 mukaisesti instrumenttisillan taka/alanurkissa olevaan kiinnityskohtaan. Tarjotinpöytää kannattava varsi voidaan kääntää, jolloin pöydän korkeus muuttuu. Riippuvilla instrumenttiletkuilla varustetuissa malleissa voi myös instrumenttisillan päälle asettaa yhden tarjottimen. Lisävarusteena voi tilata tuplatarjotinpöydän, jolle mahtuu kaksi standardikokoista metallitarjotinta. Myös kahden tarjotinpöydän asentaminen samanaikaisesti on mahdollista. Huomio! Tajotinta saa kuormittaa pidempiaikaisesti enintään 1 kg:n massalla. Kuva 9. Instrumenttisillan tarjotinpöydän kiinnitysvaihtoehdot 12

17 7.Sylkykuppi ja hoitajan varsisto 7.1. Imutelineen korkeussäätö Quint laitteiston sylkykuppiosaa voidaan kääntää tuoliin päin noin 10 o. Vastaavasti mahdollista huoltoa ja puhdistusta varten sylkykuppiosa voidaan kääntää noin 80 o tuolista poispäin. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää myös silloin, kun hoitajalle tarvitaan tilapäistä lisätilaa mahdollista erikoista hoitotoimenpidettä varten. Sylkykuppiosaan on sijoitettu mahdollinen imuilman erottelulaitteisto ja/tai amalgaamierotin sekä imuletkuja ohjaavat valintaventtiilit ja mahdollinen desinfektiolaitteisto. Hoitajan varsisto mahdollistaa työskentelyn joko hoitajan kanssa tai yksin. Varsisto on varustettu korkeussäädöllä. Korkeussäätö suoritetaan seuraavasti (kuva 10): 1 Tartu kädellä varsiston vaakaput-keen. 2 Avaa toisella kädellä korkeussäädön lukitusruuvi. 3 Säädä korkeus vetämällä vaaka-putkea ylöspäin tai työntämällä sitä alaspäin. 4 Kiristä lukitusruuvi. Kuva 10. Imutelineen korkeussäätö 13

18 7.2. Imuletkut Imuletkut voi irrottaa sylkykuppiosasta vetämällä niitä pitimestään alaspäin (kuva 11). Irrotetut letkut voidaan pestä pesukoneessa. Letkuliitokset on tiivistetty O-renkailla. Letkuja takaisin asennettaessa on huolehdittava, että O- renkaat asettuvat tiiviisti paikoilleen. Jokaisen potilaan jälkeen on kummankin imuletkun lävitse imettävä noin juomalasillinen vettä. Tällä varmistetaan painavimpienkin hiukkasten huuhtoutuminen imuletkuista. Kuva 11. Imuletkujen irrotus 7.3. Imujärjestelmän karkeasuodatin Imujärjestelmään kuuluva karkea-suodatin sijaitsee sylkykuppiosassa imuletkujen liitoskohtien välissä (kuva 12). Karkeasuodatin on puhdistettava päivittäin. Suodattimeen mahdollisesti jääneet amalgaamipaikkojen palaset kaadetaan amalgaamin keräilysäiliöön tai varsinaisen amalgaamierottelijan vaihtosäiliöön. Lopuksi suodatin huuhdellaan juoksevassa vedessä. 14

19 Karkeasuodatin avataan painamalla suodattimen suojakannen etureunaa alaspäin, jonka jälkeen suodatin voidaan vetää ulos. Kuva 12. karkeasuodattimen irrotus 7.4. Hygieniajärjestelmä (lisävaruste) Quint hoitoyksikköön on mahdollista asentaa Metasysin valmistama imulaitteiston desinfiointijärjestelmä "Hygienesystem H1". Järjestelmä hoitaa automaattisesti ja jatkuvatoimisesti imuletkujen, imuvalintaventtiilien ja erottelusäiliön desinfioinnin. Järjestelmään liittyvät desinfektioainekasetti, pumppu/imuvalintaventtiilipaketti, karkeasuodatin, imuletkut ja näyttöpaneeli. Aina kun imuletkuja käytetään, pumppumekanismi pumppaa veden ja desinfektiogeelin seosta imuletkujen kärkeen asti, josta se imetään normaaliin tapaan imulaitteiston lävitse. Kun hoitoyksikön käyttöjännite kytketään, järjestelmä suorittaa muutaman sekunnin mittaisen ruiskutusjakson, jonka aikana desinfektioainetta ruiskutetaan imuletkuihin. Järjestelmä käynnistää automaattisesti imumoottorin ja avaa imuvalintaventtiilit. 15

20 A B C D tehohuuhtelun merkkivalo desinfektioaineen loppumisen merkkivalo toimintahäiriö tehohuuhtelun käynnistyspainike Kuva 13. Imulaitteiston desinfektiojärjestelmän näyttömoduuli Päivän päätyttyä painetaan järjestelmän näyttömoduulista tehohuuhtelu päälle (kuva 13). Muutaman minuutin kestävä tehohuuhtelu vastaa edellä kuvattua käynnistyshuuhtelua, mutta on ajallisesti pidempi. Huomio! Hygieniajärjestelmässä saa käyttää ainoastaan laitteeseen tarkoitettua desinfektioainetta (Metasys Green & Clean H1). Näyttömoduuli ilmoittaa, milloin desinfektioainekasetti on tyhjentynyt. Kasetti vaihdetaan painamalla sitä ensin sisäänpäin, jolloin kasetin lukitusmekanismi vapautuu, ja vetämällä se sittensuoraan ulospäin (kuva 14). Uusi kasetti asennetaan paikoilleen painamalla sitä kevyesti sisäänpäin. Yksi kasetillinen desinfektioainetta riittää noin kahdeksan päivän käyttöön. Tarkemmat käyttöohjeet on esitetty H1- järjestelmän omassa käyttöohjeessa. Kuva 14. desinfektiokasetin vaihto 16

21 7.5. Erottelusäiliö ja amalgaamierotin Quint hoitoyksikkö voidaan varustaa joko normaalilla erottelusäiliöllä tai sentrifugiperiaatteella toimivalla amalgaamin erottelijalla (Metasys). Normaali erottelusäiliö ei vaadi päivittäistä huoltoa. Amalgaamierottimessa on oma karkeasuodatin, joka kerää sylkykupin huuhteluveden mukana tulevat suuret hiukkaset. Suodatin on puhdistettava päivittäin. Suodatin avataan kiertämällä suodattimen keltaista kantta vastapäivään (kuva 15). Amalgaamihiukkaset kaadetaan varalla olevaan vaihtosäiliöön. Suodatin huuhdellaan juoksevassa vedessä. Keräilysäiliön vaihdon yhteydessä on puhdistettava suodattimen alla olevan sensorin kosketuspinnat (kuva 15). Tarkemmat ohjeet ovat amalgaamierottelijan omassa käyttöohjeessa. Kuva 15. Amalgaamierottimen suodattimen irrotus ja sensorin puhdistus Amalgaamierottelijaan liittyy oma näyttömoduuli (kuva 16), joka kertoo laitteen 17

22 toiminnasta ja amalgaamin keräilysäiliön täyttymisestä. Ensimmäinen hälytyssignaali saadaan, kun säiliö on täyttynyt 95 %:n tasoon. Laitteiston käyttöjännitteen katkaisu palauttaa poiskuitatun hälytyssignaalin. Kun säiliö on täynnä, laite lopettaa toimintansa ja estää imulaitteiston käytön. A laite toiminnassa B sentrifugin toimintahäiriö C täyttymisen ilmaisin D hälytyssignaalin kuittaus Kuva 16. Amalgaamierottelijan näyttömoduuli Huomio! Käytä aina suojakäsineitä imu- ja erotteluaineiston huoltotöissä. 18

23 8. Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi Laitteiston instrumenttisilta ja instrumentit on puhdistettava ja desinfioitava jokaisen potilaan välillä. Instrumenttien käsikappaleet ja terät tulee mahdollisuuksien mukaan autoklaavata joka potilaan välillä. Autoklaavauksen lämpötila ja kestoaika on valittava instrumenttivalmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Laitteen ulkopinnat voidaan puhdistaa normaaleilla puhdistus- ja desinfektioaineilla. Liitteessä 4 on ilmoitettu suositeltuja aineita eri käyttötarkoituksiin. Puhdistus ja desinfektioaineiden käytössä on aina noudatettava valmistajien antamia ohjeita. Huomio! Instrumenttipitimet tulee desinfioida (kohta 11) tai autoklaavata edellä olevan ohjeen mukaisesti jokaisen potilaan välillä. Riippuletkuversion instrumenttipitimet voidaan irrottaa paikaltaan kääntämällä pidin etuasentoonsa ja vetämällä sitä ylöspäin (kuva 17). Irrotettu instrumenttipidin voidaan pestä pesukoneessa tai desinfektorissa, ja se voidaan autoklaavata enintään 135 o C:n lämmössä enintään 30 minuuttia. Instrumenttipidin asennetaan paikoilleen asettamalla pitimen metalliosan reiän laajennus instrumenttisillan rungossa olevan kytkinkaran kohdalle ja painamalla pidintä runkoa vasten alaspäin. Kuva 17.Instrumenttipitimen irrotus 19

24 Dooriovarsiversioissa voidaan instrumenttien aluskumi irroittaa nostamalla sitä suoraan instrumenttisillan rungosta poispäin (kuva 18). Aluskumi voidaan pestä ja autoklaavata (enintään 135 o C, 30 minuuttia). Huomio! Instrumenttien aluskumi tulee desinfioida (kohta 11) tai autoklaavata edellä olevan ohjeen mukaisesti jokaisen potilaan välillä. Kuva 18. Instrumenttisillan aluskumin irrotus Dooriovarsien päissä olevat muoviosat voi irroittaa vetämällä niitä suoraan ylöspäin (kuva 19). Tällöin muovirulla irtoaa paikaltaan ja instrumenttiletku vapautuu varresta. Muoviosat voi auto klaavata (enintään 135 o C, 30 minuuttia) ja instrumenttiletku on vapautettuna helppo puhdistaa koko pituudeltaan. Kuva 19. Instrumenttiletkuje puhdistus 20

25 9. Huoltotoimenpiteet Asennuksen jälkeen, ennen laitteiston käyttöönottoa tulee valtuutetun huoltomiehen tarkistaa ainakin seuraavat asiat: ilman- ja vedenpaineet laitteiston pystysuoruus ja varsiston liikkeiden toimivuus suojamaadoituksen jatkuvuus (yleismittarilla rungon eri metalliosien välillä) instrumenttien toiminta ja säädöt valaisimen toiminta imulaitteiston toiminta Huomio! Instrumenttikohtaiset ilmanpaineiden säädöt saa suorittaa ainoastaan asiaan perehtynyt huoltoteknikko. Väärin suoritetut säädöt saattavat merkittävästi lyhentää kalliiden instrumenttien käyttöikää. FD-7000 laitteiston päivittäiseen huoltoon kuuluvat: normaali puhdistus imulaitteiston desinfiointi sylkykupin ja imulaitteiston karkeasuodattimien puhdistus amalgaamierottimen suodattimen puhdistus instrumenttipitimien mahdollinen sterilointi instrumenttikohtaiset huoltotoimenpiteet Instrumenttivalmistajien suosittelemat päivittäiset puhdistus- ja huoltotoimenpiteet on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Imulaitteiden ja pintojen puhdistukseen suositeltavat aineet ja niiden käyttö on kuvattu kohdassa

26 9.1. Määräaikaishuollot Vähintään puolen vuoden välein tulee huoltotyöhön perehtyneen huoltomiehen tehdä seuraavat tarkastukset ja huoltotoimenpiteet: Lattiakotelossa olevien ilma- ja vesisäädinsuodinten paineasetus on tarkistettava. Em. säädinsuodinten suodatinpatruunat on vaihdettava. Mikromoottoriporan O-renkaat on vaihdettava puolen vuoden välein (kuva 20), tai aina kun ilma- tai vesivuotoa esiintyy moottorin ja käsikappaleen välissä. Kuva 20. Mikromoottorin O-renkaiden vaihto Instrumenttien veden- ja ilmanpaineiden säätö Lattiakotelossa olevan turbiinin voiteluöljyn keräyssäiliön (kuva 21) täyttymistä on tarkkailtava kuukausittain. Säiliössä oleva pehmuste on vaihdettava aina, kun säiliöön alkaa ilmaantua vapaata öljyä. Kuva 21. Turbiinin voiteluöljyn keräyssäiliö 22

27 9.2. Huoltovinkkejä Instrumenttisillassa olevien instrumenttipitimien kallistuskulmaa voidaan säätää. Mikäli säätö tuntuu liian löysältä (esim. instrumentti muuttaa säätöä omalla painollaan), sitä voidaan tahmentaa kiristämällä pitimen sivuissa olevia ruuveja (kuva 22). Kuva 22. Instrumenttipitimen kallistuksen tahmeus Dooriovarren palautusjousen jäykkyyttä on myös mahdollista säätää. Tarvittavan säädön suorittaa valtuutettu huoltoliike. Quint -kolmitieruiskun venttiilit voidaan helposti irrottaa ja puhdistaa, mikäli vesi- tai ilmavuotoa esiintyy. Irrotus tapahtuu ruiskun mukana toimitetulla avaimella, jolla venttiili kierretään auki (kuva 23). Kuva 23. Ruiskun venttiilin puhdistus 23

28 Yleisin syy ruiskun vuotamiseen on venttiilin karan ja rungon väliin kertynyt kalkki tai pienet epäpuhtaudet. Nämä voidaan poistaa puhdistamalla sekä venttiilin kara että venttiilin pesä. Huomio! Ennen vesi- ja ilmaventtiilien avaamista on laitteisto sammutettava pääkytkimestä, jolloin myös laitteen pääventtiilit sulkeutuvat. Vesiputkistoon jäänyt paine poistetaan ruiskun kautta normaalisti suihkuttamalla. Mikäli vastaanotolle tulevan vesijohtoveden laatu on huonoa (lika, bakteerit, ruoste, kalkki tai muut kiinteät hiukkaset), suositellaan hoitolaitteistoa syöttävään vesijohtoon liitettäväksi ylimääräinen vesisuodatin. Mikäli hoitolaitteistoa syöttävä paineilmajärjestelmä ei ole varustettu automaattisella kosteudenpoistolla, tulee paineilmajärjestelmään kertyvä kondenssivesi poistaa vähintään kerran päivässä. Paineilmajärjestelmästä hoitolaitteeseen tuleva ilma on oltava öljytöntä. Paineilman mukana tuleva öljy saattaa vahingoittaa laitteen kumija muoviletkuja. Öljy voi myös vaikeuttaa paikkamateriaalien kiinnittymistä hampaaseen. 24

29 10. Sallitut lisävarusteet Seuraavassa on luettelo niistä instrumenteista,jotka voidaan liittää Quint 7000 hoitolaitteistoon. Kaikki listalla olevat instrumentit eivät kuulu Finndent tuotevalikoimaan. Mikromoottoriporat: Kavo Intramatic Lux mallit 190 ja 192 Satelec Servotorque mallit IML, IS, ES, AV, S Quint (= Satelec Servotorque IML) Bien Air Isolite 100 ja 300 Bien Air MC40IR ja MC20IR Turbiiniporat: Kavo; B ja 640B Bien Air; Black Pearl Ondine Gyro Long Life Prestige S30L W&H Toplight; kaikki mallit Finndent turbiinin säätömoduuli Ilmamikromoottorit: Bien Air; kaikki mallit W&H; kaikki mallit Valosondit: Kavo Dia-Lux 2300L W&H LS 1 Diagnostic Light Bien Air Translite 25

30 Hammaskivenpoistajat: Satelec Suprasson SP 4055 Amdent 930 Quint (valmistaja Amdent) Valokovettajat: Lysta LC-85 Satelec Servolite SL 4055 Ruiskut: Quint 3-tie ruisku Luzzani 6-tie ruisku Vedenlämmittimet: SIE-Dental, vedenlämmityselementti 50/100W, 24V Imulaitteiston erottelusäiliöt: Cattani muilman erottelusäiliö Dürr Sepamatic imuilman erottelusäiliö Metasys Multisystem Typ 1 amalgaamin erotteluautomaatti Metasys Multisystem MST 1 ECO amalgaamin erotteluautomaatti Dürr Combi 7110 amalgaamin erotteluautomaatti Imuletkujen venttiilijärjestelmät: Metasys S1, selektiiviventtiilijärjestelmä Metasys H1, imuletkujen automaattinen hygieniajärjestelmä Valaisimet: Faro S90 ja S V tai 24 26

31 10.1. Valaisimen liitäntä Laitteistoon liitettävän operaatiovalaisimen käyttöjännite otetaan lattiakotelos-sa olevavalta liitinrimalta (kuva 24). Valaisimen syöttöjohdin kytketään joko 230 V:n (A) tai 24 V:n (B) LAMP OUT-lähtöön riippuen valaisintyypistä. Kuva 24. Valaisimen syöttöjohdon liitäntä. Valaisinputki lukitaan paikalleen putken adapterin yläosassa olevilla lukitusruuveilla (kuva 25). Valaisimelta tuleva sähköjohto liitetään adapterin alapäässä olevaan muovitulppaan kiinnitettyyn liittimeen. Muovitulppa lukitaan paikalleen lukitusruuvilla. Huomio! Valaisimen liitännän saa tehdä ainoastaan valtuutettu huoltomies. Kuva 25. Valaisinputken adapteri. 27

32 10.2. Potilastuolin liitäntä Finndentin valmistamat potilastuolit ovat varustetut verkkojohdolla ja pistotulpalla. Mikäli tuolin käyttöjännite halutaan kuitenkin ottaa kiinteällä kytkennällä Quint 7000 hoitoyksikön kautta, menetellään seuraavasti: Tuolin siniseen N-johtimeen kytketty sulake poistetaan ja sen tilalle asennetaan hyppyjohdin.tuolin verkkojohdon pistotulppa poistetaan, ja johto pujotetaan hoitolaitteiston lattiakotelon sisälle kotelon päädyssä olevan läpiviennin kautta.tuolin verkkojohto kiinnitetään lattiakotelon CHAIR OUT - riviliittimeen (kuva 26). Kuva 26. Potilastuolin liitäntä. Huomio! Tuolin liitännän saa tehdä ainoastaan valtuutettu huoltomies. 28

33 Suositeltavia desinfektioaineita Pintojen desinfiointi Erides Erisoft Erident Klorilli D Alkoholipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet: Instrumenttipöytien, lasipintojen, käsi- ja kulmakappaleitten, turbiinien sekä valokovettajalaitteiden pyyhintään. Käyttöohje: Pyyhitään desinfioitavat pinnat laimentamattomalla Eridesillä. Pesevä alkoholipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet: Pintojen puhdistava desinfektioaine vastaanottotilojen, erityisesti nahka- ja muovipintaisten potilas- ja aputuolien puhdistukseen. Käyttöohje: Pyyhitään pinnat 1% (10ml/1l) laimennoksella. Vaihda liuos päivittäin. Fenolipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet: Fenolijohdannaisia sisältävä desinfektioaine instrumenteille ja hoitovälineille sekä vastaanoton pinnoille. Käyttöohje: Pintadesinfektiossa pyyhitään pinnat 1 % laimennoksella (10ml/1l). Vaihdetaan käyttöliuokset 1-2 kertaa viikossa. Kloramiinidesinfektioaine Käyttökohteet: Kloramiinia sisältävä desinfektioaine instrumenteille ja emäksisiä liuoksia sietäville pinnoille. Käyttöohje: Pintadesinfektiossa pyyhitään 3 % laimennoksella, nihkeällä taitoksella. Älä käytä liian märkää taitosta. Pyyhi pinnat 1-2 kertaa päivässä klorillin jälkeen vedellä. Roiskeet ja liiallinen kosteus saattavat harmaannuttaa pinnan. Ei suositella tummille pinnoille. 29

34 Instrumenttien desinfiointi Erihyd Forte Erident Klorilli D Glutaarialdehydidesinfektioaine. Käyttökohteet: Puhtaiden instrumenttien, kumi- ja muovivälineiden, alginaatti- ja kumipastajäljennösten ja valmiiden proteesien desinfektioon. Käyttöohje: Valmis käyttöliuos. Desinfektiossa puhtaita instrumentteja liotetaan 30 min. Huuhdotaan, steriloidaan (jäljennökset 10 min). Sterilointia korvaavassa desinfektiossa puhtaita instrumentteja liotetaan 3 tuntia. Huuhdotaan steriilillä vedellä 10 min. Fenolipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet: Sopii porien, juurenhoitoneulojen sekä värikoodattujen instrumenttien desinfektioon ja puhdistukseen. Käyttöohje: Instrumenttidesinfektiossa instrumentteja liotetaan 2 % laimennoksessa (20ml/10dl) 1 tunti. Huuhdotaan ja steriloidaan. Kloramiinidesinfektioaine. Käyttökohteet: Kuten edellä. Käyttöohje: Instrumenttidesinfektiossa liotetaan instrumentteja 10 % (1dl/9dl) laimennoksessa 2 tuntia tai 25 % (2,5dl/7,5dl) laimennoksessa 1 tunti. Huuhdellaan, kuivataan ja steriloidaan. 30

35 Imuletkujen desinfiointi Ericlean Fenolipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet Pesevä, vaahtoamaton desinfektioaine imujärjestelmille. Käyttöohje: Imetään 1 litra 5% käyttöliuosta (50ml/9,5dl) imuletkujen läpi viimeisen potilaan jälkeen. Tarvittaessa myös ennen vastaanoton alkua. Orotol Ultra Natriumperboraattia ja alkalisia puhdistuskomponentteja sisältävä desinfektioaine. Käyttökohteet: Imulaitteiden, sylkykuppien ja amalgaamierottimien desinfiointiin, puhdistukseen, hajustukseen ja hoitoon. Käyttöohje: Käytetään 1 % liuoksena. Suuren kuormituksen alla oleville imulaitteille (esim. kirurgiset toimenpiteet) suositellaan 2 % liuosta. Liuos tehdään käden lämpöiseen veteen ja imetään imulaitteiston läpi Orotol-kuppia apuna käyttäen. Sylkykuppien desinfiointiin ja puhdistukseen valmistetaan lisäksi 1 litra liuosta. Metasys Green & Clean M2 Entsyymiperusteinen desinfektio- ja puhdistusaine. Käyttökohteet: Imulaitteet ja amalgaamierottelijat sekä sylkykupit. Käyttöohje: Järjestelmä käsittää kahta eri desinfektioainetta. Annostelija täytetään vuoroin vihreällä ja punaisella aineella. Annostelijasta pumpataan kaksi painallusta desinfektioainetta sekoituskoteloon, joka täytetään vedellä (1 % liuos). Imuletkuilla imetään sekoituskotelosta automaattisesti oikea määrä desinfektioainetta. Loput sekoituskoteloon jääneestä liuoksesta kaadetaan sylkykuppiin. 31

36 Metasys Green & Clean H1 Metasys H1 hygieniajärjestelmässä käytettävä entsyymipohjainen desinfektio ja puhdistusaine. Käyttökohteet: Metasys H1 automaattinen imulaitteiston desinfektiolaitteisto. Käyttöohje: H1 -järjestelmä pumppaa automaattisesti desinfektioainetta kasetista, sekoittaa sitä veteen ja pumppaa seoksen imuletkujen alkupäähän aina kun imuletkuja käytetään. Hoitolaitteiston käynnistyksen yhteydessä on automaattinen tehohuuhtelujakso. Työpäivän päätyttyä käynnistetään laitteiston näyttöpaneelista noin 6 minuutin tehohuuhtelu. Näyttöpaneeli ilmoittaa kasetin tyhjenemisen. Kasettien täyttöön on saatavissa oma täyttölaite. Cattani Puli-jet Fenolipitoinen desinfektio-, puhdistus- ja hajustusaine. Käyttökohteet: Imulaitteistot. Käyttöohje: 50 ml desinfektioainetta sekoitetaan 1 litraan o C lämpöistä vettä ja imetään imuletkujen läpi. Kavo Aseptoclean Pulverimainen desinfektioaine imuletkuille ja sylkykupille. Käyttökohteet: Imuletkut ja sylkykuppi. Käyttöohje: Annostelulaitteen yksi annos imetään kuivana tehoimuletkuun. Sen jälkeen imetään kylmää vettä ja toinen annos kosteaan tehoimuletkuun ja annetaan vaikuttaa yön yli. Kylmää vettä imetään syljenimuletkuun. Sen jälkeen imetään noin puolikas annos kosteaan letkuun, ja annetaan vaikuttaa yön yli. Aamulla huuhdellaan imuletkut. Yksi annos pulveria kaadetaan kostealle sylkykupille ja puhdistus suoritetaan harjalla. Lopuksi huuhdellaan huolella. 32

37 12. Tekniset tiedot SUOJAUSLUOKKA: SUOJAUSASTE: SUOJAUS NESTEITÄ VASTAAN: I B IPX0 KÄYTÖN TURVALLISUUSASTE: - Tavallinen: Laite ei sovellu käytettäväksi ympäristössä, jossa on syttyvän anestesiakaasun ja ilman seosta tai syttyvän anestesiakaasun ja hapen tai ilokaasun seosta. TOIMINTAMUOTO: Jatkuva toiminta lyhytaikaisesti kuormitettuna. SALLITUT KÄYTTÖOLOSUHTEET: - Lämpötila: 15 o C o C - Suhteellinen kosteus: 45 % % SÄHKÖISET OMINAISUUDET: - Käyttöjännite: 230 V, 50 Hz - Enimmäistehonkulutus: 1200 W (sisältää laitteeseen mahdollisesti liitettyjen lisälaitteiden tehon kulutuksen) - Pääsulake: 6,3 AT - Muuntajan ensiösulake: PAINO : 78 kg ilman lisälaitteita 90 kg lisälaitteilla 125 kg pakkauksessa lisälaitteineen VALMISTAJA: FINNDENT OY MONNINKYLÄ FINLAND PUH FAX

38 '12.1. Käytetyt symbolit ja lyhenteet V Voltti (jännite) A Ampeeri (virta) W Watti (teho) Hz Hertsi (taajuus) ~ vaihtojännite/virta FI Fimkon hyväksymismerkintä AT Sulakearvo Suojausaste B:n tunnus EU Direktiivin symboli Käyttökytkinten symbolit on selvitetty omissa kappaleissaan. 34

39 Liite 1. Päämittapiirros Koodi

40 Koodi

41 Koodi

42 Koodi

43 Liite 2. Suositus asennusetäisyyksiksi Koodi

44 Liite 3. Esiasennuskaavio Koodi

FD-8000 KÄYTTÄJÄN OPAS

FD-8000 KÄYTTÄJÄN OPAS FD-8000 KÄYTTÄJÄN OPAS Medical Device Directive 93/42/EEC Syyskuu 2013 Asiakirjan 8200643 ver. 2 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoittamista -1- Esittely......... 2 Varoituksia ja Varotoimenpiteitä...

Lisätiedot

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC

ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen ennen astianpesukoneen käyttämistä. Säilytä opas tulevia tarpeita varten. 1 SISÄLTÖ ASTIANPESUKONE TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki steamy scandinavia 2-12-2005 14:42 Pagina 52 KÄYTTÖOHJEET Tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

Automaattinen sävytyskone Käyttöohje

Automaattinen sävytyskone Käyttöohje Automaattinen sävytyskone Käyttöohje Versio 2.0 RI (2007) CPS Color Equipment Oy COROB TM Monimatic Rondo Käyttöohje Versio 2/07 revi COPYRIGHT 2007, CPS Color Equipment Oy Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010 FI ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA

OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA SUOMI SISÄLLYSLUETTELO VALMISTELUT Matkalle lähtö 4 Tarkistukset ennen lähtöä 4 Kuormaus 4 Kytkeminen autoon 4 Ohjeita ajamiseen 5 Rengasrikko

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 TÄRKEÄÄ! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käynnistät pesulaitteen ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Condair CP2 Tekninen aineisto

Condair CP2 Tekninen aineisto Höyrykostutin Condair CP2 Tekninen aineisto 1115943 SF Brautek 0210 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvallisuusohjeet 5 3 Laitekuvaus 6 3.1 Laiteversiot

Lisätiedot

Cyclomedica technegasplus-generaattorin käyttöopas

Cyclomedica technegasplus-generaattorin käyttöopas VIT A MEDICAL TechnegasPlus Technegasgeneraattori KÄYTTÖOPAS Australiassa valmistanut: Cyclomedica 25864 Suomenkielinen versio / Painos A Cyclomedica technegasplus-generaattorin käyttöopas 1 HUOMAUTUKSIA

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot