HAMMASHOITOYKSIKKÖ KÄYTTÖOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMMASHOITOYKSIKKÖ KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 HAMMASHOITOYKSIKKÖ KÄYTTÖOHJE MDD 93/42/EEC Kesäkuu QUINT 7000 käyttöohje Pidätämme oikeuden muutoksiin. Valmistaja FINNDENT OY Teollisuustie MONNINKYLÄ Puh Fax I

2 II

3 SISÄLLYS 1. Pääkytkin ja tyyppikilpi Kytkimet ja merkkivalot Instrumenttisillan käyttökytkimet ja merkkivalot Imutelineen käyttökytkimet Valaisimen käyttökytkimet Jalkakytkin Instrumentit Instrumenttien liitäntä Instrumenttien käynnistys ja teränvaihto Instrumenttien veden säätö Instrumenttisillan varsisto Instrumenttisillan korkeussäätö Varsiston vaakaliikkeiden säätö Instrumenttisillan tarjotin Sylkykuppi ja hoitajan varsisto Imutelineen korkeussäätö Imuletkut Imujärjestelmän karkeasuodatin Hygieniajärjestelmä (lisävaruste) Erottelusäiliö ja amalgaamierotin Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi Huoltotoimenpiteet Määräaikaishuollot Huoltovinkkejä Sallitut lisävarusteet Valaisimen liitäntä Potilastuolin liitäntä Suositeltavia desinfektioaineita Pintojen desinfiointi Instrumenttien desinfiointi Imuletkujen desinfiointi Tekniset tiedot Käytetyt symbolit ja lyhenteet...34 III

4 Liite 1. Päämittapiirros...35 Liite 2. Suositus asennusetäisyyksiksi...39 Liite 3. Esiasennuskaavio...40 IV

5 Quint 7000 on modulaarinen hammaslääkärin hoitoyksikköjärjestelmä, jonka eri osasista saadaan muodostettua hammaslääkärin yksilölliset tarpeet täyttävä hoitolaitteisto. Järjestelmän eri mallivaihtoehdot ja merkinnät ovat seuraavat: FD-7000A1 Laitteisto, jonka instrumenttiosa on kiinnitetty lattialle, ja jonka sylkykup-piosa on kiinnitetty potilastuoliin. Instru-menttisilta on varustettu dooriovarsilla. FD-7000A2 Kuten malli A1, mutta riippuvilla instrumenttiletkuilla. FD-7000B1 Täysin lattiakiinnitteinen laitteisto, jonka instrumenttisilta on varustettu dooriovar-silla. FD-7000B2 Kuten malli B1, mutta riippuvilla instrumenttiletkuilla. FD-7000C2 Laitteisto, jonka instrumenttiosa on sijoi-tettu liikuteltavaan kärryyn, ja johon ei kuulu sylkykuppiosaa. Intrumentit riippu-villa letkuilla. FD-7000D2 Instrumenttiosa kuten C-mallissa, mutta laitteistoon kuuluu potilastuoliin kiinni-tettävä sylkykuppiosa. FD-7000E2 Instrumenttiosa kuten C-mallissa, mutta laitteistoon kuuluu lattiakiinnitteinen sylkykuppiosa 1

6 Huomioitavaa Lue seuraavat ohjeet huolella ennen laitteen käyttöä 1 Laitetta tulee käyttää sille asetettujen ohjeiden mukaisesti. Lue käyttöohjeet huolella ennen laitteen käyttöä. 2 Laitetta ei saa antaa lasten tai laitteen käyttöön perehtymättömien henkilöiden käyttöön. 3 Muita, kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuja huoltotoimenpiteitä saa suorittaa ainoastaa valtuuttettu huoltomies. 4 Instrumenttien, lisälaitteiden sekä desinfektio- ja puhdistusaineiden käytössä on noudatettava näiden tuotteiden omia käyttöohjeita. 5 Laitteeseen saa liittää ainoastaan tässä ohjeessa mainittuja lisälaitteita. 6 Mikäli klinikan vesijohtovesi on huonolaatuista niin laitetta syöttävään vesijohtoon tulee asentaa ylimääräinen vesisuodatin 7 Laitteistoon syötettävä paineilma on oltava öljytöntä. Paineilmajärjestelmä on varustettava automaattisella ilman kuivaimella tai kondenssiveden poistoventtiilillä. 2

7 1. Pääkytkin ja tyyppikilpi Pääkytkin ja tyyppikilpi sijaitsevat lattiakotelon päädyssä (kuva 1). Pääkytkimen vihreä valo syttyy, kun laitteeseen on kytketty verkkojännite ja pääkytkin painettu "päällä" - asentoon. Kytkimessä näkyvä symboli O kertoo, että laitteen käyttöjännite on kytketty pois pääkytkimellä. Tyyppikilvestä ilmenevät laitteen tarkan tyyppimerkinnän lisäksi käyttöjännite ja - taajuus, enimmäistehonkulutus, sarjanumero ja sähkö-turvallisuudesta kertovat hyväksyntämerkinnät. Laitteen sarjanumero on ilmoitettava aina, kun on kyse laitteen takuuaikaisesta huollosta. Sarja-numeron ilmoittaminen helpottaa ja nopeuttaa myös normaalia varaosapalvelua, koska silloin tiedetään tarkasti esimerkiksi muuttuneet tai korvatut komponentit. Kuva 1. Pääkytkin ja tyyppikilpi 3

8 2. Kytkimet ja merkkivalot 2.1. Instrumenttisillan käyttökytkimet ja merkkivalot Instrumenttisillan kummallakin reunalla on rivi kalvokytkimiä (kuva 2). Eri puolten kytkimet ovat toiminnaltaan identtiset. A. AUX Ylimääräinen kytkintoiminto, joka ohjaa yhtä relettä lattiakotelon teholähdelevyllä. Releen asento vaihtuu joka painalluksella. B. SP Hammaskivenpoistajan tehoaluevalinta. Alueet 0-100%, 0-50% tai 0-30%. Kytkimen vieressä olevat keltaiset merkkivalot (H) kertovat valitun tehoalueen. Tehoalue vaihtuu joka painalluksella. C. Hoitajakutsu Kytkin ohjaa yhtä relettä lattiakotelon teholähdelevyllä. Rele on aktivoituneena niin kauan kuin kytkintä painetaan. Tähän releeseen voidaan kytkeä mm. hoitajan kutsukello tai oven sähkölukon ohjaus. D. Turbiinin spray Kytkintä painamalla voidaan turbiiniporan sprayjäähdytys sulkea. Merkkivalo (J) kertoo koska spray on valittu. E. Lasintäyttö Sylkykuppiosassa olevan juomalasin täyttökytkin. Lyhyt painallus antaa aina saman määrän vettä lasiin. Veden virtaus voidaan keskeyttää uudella painalluksella. Veden määrä voidaan säätää painamalla kytkintä yhtäjaksoisesti yli sekunnin ajan. Tällöin yksikön elektroniikka rekisteröi uuden lasintäyttöajan (= veden määrän), joka on kytkimen yhtä jaksoisen painalluksen pituus. Lasin-täytön enimmäisaika on 10 s. F.. Sylkykupin huuhtelu Lyhyt painallus käynnistää automaat-tisen huuhtelujakson, joka voidaan keskeyttää 4

9 uudella painalluksella. Huuh-telun pituus voidaan säätää painamalla kytkintä yhtäjaksoisesti yli sekunnin ajan. Tällöin yksikön elektroniikka rekisteröi uuden huuhteluajan, joka on sama kuin kytkimen yhtäjaksoisen painalluksen pituus. G. Mikromoottoriporan pyörimissuunta Punainen merkkivalo ilmoittaa, että mikromoottoripora pyörii vastapäivään. Valinta jalkakytkimellä. H. Hammaskivenpoistajan tehoalue Ylempi keltainen valo ilmoittaa, että tehoalue 0-50% on valittuna. Alempi valo ilmoittaa, että tehoalue 0-30% on valittu. Mikäli kumpikaan valoista ei pala, on valittu tehoalue 0-100%. I. Mikromoottorin sprayi Vihreä merkkivalo ilmoittaa, että mikromoottoriporan sprayjäähdytys on valittuna. J. Turbiinin spray Vihreä merkkivalo ilmoittaa, että turbiiniporan sprayjäähdytys on valittuna. Kuva 2. Instrumettisillan käyttökytkimet ja merkkivalot 5

10 2.2. Imutelineen käyttökytkimet Imutelineessä olevien käyttökytkinten (kuva 3) toiminta on samanlainen kuin instrumenttisillassa olevien vastaavien kytkinten toiminta. A B C lasin täyttö sylkykupin huuhtelu hoitajakutsu Kuva 3. Imutelineen käyttökytkimet 2.3. Valaisimen käyttökytkimet Finndent operaatiovalaisimen virta kytketään päälle ja pois kytkimellä A (kuva 4). Valon kirkkautta voidaan säätää vivun B avulla. Mikäli valaisin on kytketty tämän ohjeen mukaisesti, niin hoitoyksikön pääkytkin katkaisee myös valaisimen käyttöjännitteen. Kuva. Valaisimen käyttökytkimet 6

11 3. Jalkakytkin Quint 7000 laitteiston jalkakytkimen käyttökytkimet ovat: A. Mikromoottorin spray Instrumenttisillassa oleva merkkivalo (I) ilmoittaa, milloin mikromoottoriporan sprayjäähdytys on valittuna. Valinta vaihtuu jokaisella kytkimen painalluksella. B. Mikromoottorin pyörimissuunta Instrumenttisillassa oleva merkkivalo (G) ilmoittaa, milloin pyörimissuunta on vastapäivään. Jokainen painallus vaihtaa pyörimissuunnan C. Instrumenttien käynnistys, tehonsäätö ja chip bloweri Instrumentin käynnistys tapahtuu painamalla vipua alaspäin. Tehonsäätö suoritetaan liikuttamalla vipua sivusuunnassa. Chip blower toiminta aktivoidaan porainstrumentin käytön jälkeen vapauttamalla vipu C yläasentoon ja painamalla se välittömästi takaisin alas. Tällöin itse instrumentti ei käynnisty, mutta sen kautta puhalletaan ilmaa. D.Ylimääräinen kytkin Kytkintä voidaan käyttää erilaisiin ohjaustoimintoihin. Normaalisti kytkemättä. Kuva 5. Jalkakytkin 7

12 4. Instrumentit 4.1 Instrumenttien liitäntä Sähköinen mikromoottoripora liitetään instrumenttiletkuunsa asettamalla moottorin ja liittimen sähkökoskettimet sekä vesi- ja ilmakanavat kohdakkain ja painamalla moottoria liitintä vasten. Liittimen pääliholkki kierretään kiinni moottorin peräosassa oleviin kierteisiin. Mikromoottoriporaan liitettävä käsikappale asetetaan moottorin liittimen päälle ja painetaan moottorin runkoa vasten. Eräissä malleissa on käsikappaleen takaosassa pieni nystyrä, joka on kohdistettava moottorin runkoosan syvennykseen. Tällä saatetaan instrumenttivalon polttimo valokuitujohtimen kohdalle. Turbiinipora liitetään mallista riippuen joko suoraan turbiiniletkuun tai letkun liittimeen kiinnitettyyn pikaliittimeen. Liitos suoritetaan samoin kuin mikromoottoriporan liitäntä. Ilmamikromoottori liitetään turbiiniletkuun joko suoraan tai turbiinin pikaliittimen välityksellä. Hammaskivenpoistajan käsikappale on joko pikaliitettävä (esim. Satelec) tai letkuun kiinteästi liitetty (esim. Quint). Pikaliitettävät käsikappaleet kiinnitetään instrumenttiletkuun työntämällä kappaleen liitososa letkuliittimeen. Hammaskivenpoistajan kärki kierretään käsikappaleeseen instrumentin mukana seuraavalla avaimella. Valokovettajan käsikappale on joko pikaliitettävä (Lysta) tai letkuun kiinteästi liitetty (Satelec). Pikaliitettävä käsikappale asetetaan instrumenttiletkun liittimeen ja liitoksen holkki käännetään lukitusasentoon. Valoa johtava kuitukärki painetaan suoraan 8

13 paikalleen. Lystan valokovettajan käsikappaleen kärjessä on muovimutteri, jota pitää hieman hellittää ennen kärjen asennusta tai poisottoa. Ruisku on kiinteästi letkuun liitetty. Quintruiskun kärki asetetaan paikalleen hellittämällä käsikappaleessa olevaan mutteria ja työntämällä kärki suoraan mutterin sisään. Pieni naksahdus kertoo kärjen asettuneen paikoilleen. Mutteri kiristetään ainoastaan sormivoimalla. Quint-ruiskun kärki voidaan autoklaavata. Luzzani-ruiskun kärki irroitetaan avaamalla kärjen muovimutteri ja vetämällä kärkeä. Ruiskun suojakuori voidaan irroittaa painamalla lukitusnastaa ja vetämällä kuorta. 4.2 Instrumenttien käynnistys ja teränvaihto Instrumentti valitaan ottamalla se pitimestään. Porainstrumenttien ja hammaskivenpoistajien käynnistys tapahtuu painamalla jalkakytkimen vipua C alas. Quint 7000 järjestelmän instrumenttielektroniikka on varustettu automatiikalla, joka sallii normaalin työskentelyn ensiksi valitulla instrumentilla ja toisen instrumentin teränvaihdon/huollon samanaikaisesti. Järjestyksessä toisena valittu inst-rumentti ei aktivoidu, vaikka ensimmäi-seksi valittu instrumentti vaihdettaisiin kesken terän vaihdon. Valokovettajat käynnistetään käsikappaleessa olevalla painonapilla. 9

14 5. Instrumenttien veden säätö Instrumenttien sprayveden säätö suoritetaan joko instrumenttikäsikappaleen omalla säätimellä tai instrumenttisillan sivulle sijoitetuilla venttiileillä. Laitteen helpon puhdistettavuuden vuoksi vedensäätöventtiilit on sijoitettu instrumenttisillan sisälle. Säätö tapahtuu pientä ruuvimeisseliä apuna käyttäen sillan sivulla olevien reikien kautta. Vedensäätöventtiilit ovat laitteiston oikea-/ vasenkätisyydestä riippuen joko sillan oikealla tai vasemmalla sivulla, ja niiden järjestys on merkitty säätöaukkojen yläpuolelle. A B C D E ruiskun veden säätö (SY) hammaskiven poistajan veden säätö (SC) turbiinin sprayveden säätö (TW) mikromoottori 2:n sprayveden säätö (M2) mikromoottori 1:n sprayveden säätö (M1) Kuva 6. Instrumenttien sprayveden säätö 10

15 6. Instrumenttisillan varsisto 6.1. Instrumenttisillan korkeussäätö (mallit A1, A2, B1 ja B2) Hoitoyksikön suunnikasvarsi on tasapainotettu kaasujousella. Mikäli instrumenttisillan tarjottimelle asetetaan paljon painoa, voidaan suunnikasvarren pystysuoran liikkeen jäykkyyttä säätää varren sivulla olevalla ruuvilla (kuva 7). Tällä ruuvilla voidaan myös lukita instrumenttisilta tiettyyn korkeusasemaan. Kuva 7. Instrumenttisillan korkeussäätö 6.2. Varsiston vaakaliikkeiden säätö (mallit A1, A2, B1 ja B2) Instrumenttisillan varsiston nivelet on laakeroitu. Varsiston vaakaliikkeiden jäykkyyttä voidaan säätää nivelkohdissa olevien säätöruuvien avulla (kuva 8). Työkaluna käytetään 3 mm:n kuusiokoloavainta. Vaaka- ja suunnikasvarren nivelensäätöruuvi on vaakavarren päätylaipan takana. Päätylaippa irtoaa vetämällä sitä varovasti suoraan varresta ulospäin. Kuva 8. Varsiston vaakaliikkeiden säätö 11

16 6.3. Instrumenttisillan tarjotin Laitteistoon kuuluva instrumenttisillan tarjotinpöytä kiinnitetään kuvan 9 mukaisesti instrumenttisillan taka/alanurkissa olevaan kiinnityskohtaan. Tarjotinpöytää kannattava varsi voidaan kääntää, jolloin pöydän korkeus muuttuu. Riippuvilla instrumenttiletkuilla varustetuissa malleissa voi myös instrumenttisillan päälle asettaa yhden tarjottimen. Lisävarusteena voi tilata tuplatarjotinpöydän, jolle mahtuu kaksi standardikokoista metallitarjotinta. Myös kahden tarjotinpöydän asentaminen samanaikaisesti on mahdollista. Huomio! Tajotinta saa kuormittaa pidempiaikaisesti enintään 1 kg:n massalla. Kuva 9. Instrumenttisillan tarjotinpöydän kiinnitysvaihtoehdot 12

17 7.Sylkykuppi ja hoitajan varsisto 7.1. Imutelineen korkeussäätö Quint laitteiston sylkykuppiosaa voidaan kääntää tuoliin päin noin 10 o. Vastaavasti mahdollista huoltoa ja puhdistusta varten sylkykuppiosa voidaan kääntää noin 80 o tuolista poispäin. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää myös silloin, kun hoitajalle tarvitaan tilapäistä lisätilaa mahdollista erikoista hoitotoimenpidettä varten. Sylkykuppiosaan on sijoitettu mahdollinen imuilman erottelulaitteisto ja/tai amalgaamierotin sekä imuletkuja ohjaavat valintaventtiilit ja mahdollinen desinfektiolaitteisto. Hoitajan varsisto mahdollistaa työskentelyn joko hoitajan kanssa tai yksin. Varsisto on varustettu korkeussäädöllä. Korkeussäätö suoritetaan seuraavasti (kuva 10): 1 Tartu kädellä varsiston vaakaput-keen. 2 Avaa toisella kädellä korkeussäädön lukitusruuvi. 3 Säädä korkeus vetämällä vaaka-putkea ylöspäin tai työntämällä sitä alaspäin. 4 Kiristä lukitusruuvi. Kuva 10. Imutelineen korkeussäätö 13

18 7.2. Imuletkut Imuletkut voi irrottaa sylkykuppiosasta vetämällä niitä pitimestään alaspäin (kuva 11). Irrotetut letkut voidaan pestä pesukoneessa. Letkuliitokset on tiivistetty O-renkailla. Letkuja takaisin asennettaessa on huolehdittava, että O- renkaat asettuvat tiiviisti paikoilleen. Jokaisen potilaan jälkeen on kummankin imuletkun lävitse imettävä noin juomalasillinen vettä. Tällä varmistetaan painavimpienkin hiukkasten huuhtoutuminen imuletkuista. Kuva 11. Imuletkujen irrotus 7.3. Imujärjestelmän karkeasuodatin Imujärjestelmään kuuluva karkea-suodatin sijaitsee sylkykuppiosassa imuletkujen liitoskohtien välissä (kuva 12). Karkeasuodatin on puhdistettava päivittäin. Suodattimeen mahdollisesti jääneet amalgaamipaikkojen palaset kaadetaan amalgaamin keräilysäiliöön tai varsinaisen amalgaamierottelijan vaihtosäiliöön. Lopuksi suodatin huuhdellaan juoksevassa vedessä. 14

19 Karkeasuodatin avataan painamalla suodattimen suojakannen etureunaa alaspäin, jonka jälkeen suodatin voidaan vetää ulos. Kuva 12. karkeasuodattimen irrotus 7.4. Hygieniajärjestelmä (lisävaruste) Quint hoitoyksikköön on mahdollista asentaa Metasysin valmistama imulaitteiston desinfiointijärjestelmä "Hygienesystem H1". Järjestelmä hoitaa automaattisesti ja jatkuvatoimisesti imuletkujen, imuvalintaventtiilien ja erottelusäiliön desinfioinnin. Järjestelmään liittyvät desinfektioainekasetti, pumppu/imuvalintaventtiilipaketti, karkeasuodatin, imuletkut ja näyttöpaneeli. Aina kun imuletkuja käytetään, pumppumekanismi pumppaa veden ja desinfektiogeelin seosta imuletkujen kärkeen asti, josta se imetään normaaliin tapaan imulaitteiston lävitse. Kun hoitoyksikön käyttöjännite kytketään, järjestelmä suorittaa muutaman sekunnin mittaisen ruiskutusjakson, jonka aikana desinfektioainetta ruiskutetaan imuletkuihin. Järjestelmä käynnistää automaattisesti imumoottorin ja avaa imuvalintaventtiilit. 15

20 A B C D tehohuuhtelun merkkivalo desinfektioaineen loppumisen merkkivalo toimintahäiriö tehohuuhtelun käynnistyspainike Kuva 13. Imulaitteiston desinfektiojärjestelmän näyttömoduuli Päivän päätyttyä painetaan järjestelmän näyttömoduulista tehohuuhtelu päälle (kuva 13). Muutaman minuutin kestävä tehohuuhtelu vastaa edellä kuvattua käynnistyshuuhtelua, mutta on ajallisesti pidempi. Huomio! Hygieniajärjestelmässä saa käyttää ainoastaan laitteeseen tarkoitettua desinfektioainetta (Metasys Green & Clean H1). Näyttömoduuli ilmoittaa, milloin desinfektioainekasetti on tyhjentynyt. Kasetti vaihdetaan painamalla sitä ensin sisäänpäin, jolloin kasetin lukitusmekanismi vapautuu, ja vetämällä se sittensuoraan ulospäin (kuva 14). Uusi kasetti asennetaan paikoilleen painamalla sitä kevyesti sisäänpäin. Yksi kasetillinen desinfektioainetta riittää noin kahdeksan päivän käyttöön. Tarkemmat käyttöohjeet on esitetty H1- järjestelmän omassa käyttöohjeessa. Kuva 14. desinfektiokasetin vaihto 16

21 7.5. Erottelusäiliö ja amalgaamierotin Quint hoitoyksikkö voidaan varustaa joko normaalilla erottelusäiliöllä tai sentrifugiperiaatteella toimivalla amalgaamin erottelijalla (Metasys). Normaali erottelusäiliö ei vaadi päivittäistä huoltoa. Amalgaamierottimessa on oma karkeasuodatin, joka kerää sylkykupin huuhteluveden mukana tulevat suuret hiukkaset. Suodatin on puhdistettava päivittäin. Suodatin avataan kiertämällä suodattimen keltaista kantta vastapäivään (kuva 15). Amalgaamihiukkaset kaadetaan varalla olevaan vaihtosäiliöön. Suodatin huuhdellaan juoksevassa vedessä. Keräilysäiliön vaihdon yhteydessä on puhdistettava suodattimen alla olevan sensorin kosketuspinnat (kuva 15). Tarkemmat ohjeet ovat amalgaamierottelijan omassa käyttöohjeessa. Kuva 15. Amalgaamierottimen suodattimen irrotus ja sensorin puhdistus Amalgaamierottelijaan liittyy oma näyttömoduuli (kuva 16), joka kertoo laitteen 17

22 toiminnasta ja amalgaamin keräilysäiliön täyttymisestä. Ensimmäinen hälytyssignaali saadaan, kun säiliö on täyttynyt 95 %:n tasoon. Laitteiston käyttöjännitteen katkaisu palauttaa poiskuitatun hälytyssignaalin. Kun säiliö on täynnä, laite lopettaa toimintansa ja estää imulaitteiston käytön. A laite toiminnassa B sentrifugin toimintahäiriö C täyttymisen ilmaisin D hälytyssignaalin kuittaus Kuva 16. Amalgaamierottelijan näyttömoduuli Huomio! Käytä aina suojakäsineitä imu- ja erotteluaineiston huoltotöissä. 18

23 8. Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi Laitteiston instrumenttisilta ja instrumentit on puhdistettava ja desinfioitava jokaisen potilaan välillä. Instrumenttien käsikappaleet ja terät tulee mahdollisuuksien mukaan autoklaavata joka potilaan välillä. Autoklaavauksen lämpötila ja kestoaika on valittava instrumenttivalmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Laitteen ulkopinnat voidaan puhdistaa normaaleilla puhdistus- ja desinfektioaineilla. Liitteessä 4 on ilmoitettu suositeltuja aineita eri käyttötarkoituksiin. Puhdistus ja desinfektioaineiden käytössä on aina noudatettava valmistajien antamia ohjeita. Huomio! Instrumenttipitimet tulee desinfioida (kohta 11) tai autoklaavata edellä olevan ohjeen mukaisesti jokaisen potilaan välillä. Riippuletkuversion instrumenttipitimet voidaan irrottaa paikaltaan kääntämällä pidin etuasentoonsa ja vetämällä sitä ylöspäin (kuva 17). Irrotettu instrumenttipidin voidaan pestä pesukoneessa tai desinfektorissa, ja se voidaan autoklaavata enintään 135 o C:n lämmössä enintään 30 minuuttia. Instrumenttipidin asennetaan paikoilleen asettamalla pitimen metalliosan reiän laajennus instrumenttisillan rungossa olevan kytkinkaran kohdalle ja painamalla pidintä runkoa vasten alaspäin. Kuva 17.Instrumenttipitimen irrotus 19

24 Dooriovarsiversioissa voidaan instrumenttien aluskumi irroittaa nostamalla sitä suoraan instrumenttisillan rungosta poispäin (kuva 18). Aluskumi voidaan pestä ja autoklaavata (enintään 135 o C, 30 minuuttia). Huomio! Instrumenttien aluskumi tulee desinfioida (kohta 11) tai autoklaavata edellä olevan ohjeen mukaisesti jokaisen potilaan välillä. Kuva 18. Instrumenttisillan aluskumin irrotus Dooriovarsien päissä olevat muoviosat voi irroittaa vetämällä niitä suoraan ylöspäin (kuva 19). Tällöin muovirulla irtoaa paikaltaan ja instrumenttiletku vapautuu varresta. Muoviosat voi auto klaavata (enintään 135 o C, 30 minuuttia) ja instrumenttiletku on vapautettuna helppo puhdistaa koko pituudeltaan. Kuva 19. Instrumenttiletkuje puhdistus 20

25 9. Huoltotoimenpiteet Asennuksen jälkeen, ennen laitteiston käyttöönottoa tulee valtuutetun huoltomiehen tarkistaa ainakin seuraavat asiat: ilman- ja vedenpaineet laitteiston pystysuoruus ja varsiston liikkeiden toimivuus suojamaadoituksen jatkuvuus (yleismittarilla rungon eri metalliosien välillä) instrumenttien toiminta ja säädöt valaisimen toiminta imulaitteiston toiminta Huomio! Instrumenttikohtaiset ilmanpaineiden säädöt saa suorittaa ainoastaan asiaan perehtynyt huoltoteknikko. Väärin suoritetut säädöt saattavat merkittävästi lyhentää kalliiden instrumenttien käyttöikää. FD-7000 laitteiston päivittäiseen huoltoon kuuluvat: normaali puhdistus imulaitteiston desinfiointi sylkykupin ja imulaitteiston karkeasuodattimien puhdistus amalgaamierottimen suodattimen puhdistus instrumenttipitimien mahdollinen sterilointi instrumenttikohtaiset huoltotoimenpiteet Instrumenttivalmistajien suosittelemat päivittäiset puhdistus- ja huoltotoimenpiteet on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Imulaitteiden ja pintojen puhdistukseen suositeltavat aineet ja niiden käyttö on kuvattu kohdassa

26 9.1. Määräaikaishuollot Vähintään puolen vuoden välein tulee huoltotyöhön perehtyneen huoltomiehen tehdä seuraavat tarkastukset ja huoltotoimenpiteet: Lattiakotelossa olevien ilma- ja vesisäädinsuodinten paineasetus on tarkistettava. Em. säädinsuodinten suodatinpatruunat on vaihdettava. Mikromoottoriporan O-renkaat on vaihdettava puolen vuoden välein (kuva 20), tai aina kun ilma- tai vesivuotoa esiintyy moottorin ja käsikappaleen välissä. Kuva 20. Mikromoottorin O-renkaiden vaihto Instrumenttien veden- ja ilmanpaineiden säätö Lattiakotelossa olevan turbiinin voiteluöljyn keräyssäiliön (kuva 21) täyttymistä on tarkkailtava kuukausittain. Säiliössä oleva pehmuste on vaihdettava aina, kun säiliöön alkaa ilmaantua vapaata öljyä. Kuva 21. Turbiinin voiteluöljyn keräyssäiliö 22

27 9.2. Huoltovinkkejä Instrumenttisillassa olevien instrumenttipitimien kallistuskulmaa voidaan säätää. Mikäli säätö tuntuu liian löysältä (esim. instrumentti muuttaa säätöä omalla painollaan), sitä voidaan tahmentaa kiristämällä pitimen sivuissa olevia ruuveja (kuva 22). Kuva 22. Instrumenttipitimen kallistuksen tahmeus Dooriovarren palautusjousen jäykkyyttä on myös mahdollista säätää. Tarvittavan säädön suorittaa valtuutettu huoltoliike. Quint -kolmitieruiskun venttiilit voidaan helposti irrottaa ja puhdistaa, mikäli vesi- tai ilmavuotoa esiintyy. Irrotus tapahtuu ruiskun mukana toimitetulla avaimella, jolla venttiili kierretään auki (kuva 23). Kuva 23. Ruiskun venttiilin puhdistus 23

28 Yleisin syy ruiskun vuotamiseen on venttiilin karan ja rungon väliin kertynyt kalkki tai pienet epäpuhtaudet. Nämä voidaan poistaa puhdistamalla sekä venttiilin kara että venttiilin pesä. Huomio! Ennen vesi- ja ilmaventtiilien avaamista on laitteisto sammutettava pääkytkimestä, jolloin myös laitteen pääventtiilit sulkeutuvat. Vesiputkistoon jäänyt paine poistetaan ruiskun kautta normaalisti suihkuttamalla. Mikäli vastaanotolle tulevan vesijohtoveden laatu on huonoa (lika, bakteerit, ruoste, kalkki tai muut kiinteät hiukkaset), suositellaan hoitolaitteistoa syöttävään vesijohtoon liitettäväksi ylimääräinen vesisuodatin. Mikäli hoitolaitteistoa syöttävä paineilmajärjestelmä ei ole varustettu automaattisella kosteudenpoistolla, tulee paineilmajärjestelmään kertyvä kondenssivesi poistaa vähintään kerran päivässä. Paineilmajärjestelmästä hoitolaitteeseen tuleva ilma on oltava öljytöntä. Paineilman mukana tuleva öljy saattaa vahingoittaa laitteen kumija muoviletkuja. Öljy voi myös vaikeuttaa paikkamateriaalien kiinnittymistä hampaaseen. 24

29 10. Sallitut lisävarusteet Seuraavassa on luettelo niistä instrumenteista,jotka voidaan liittää Quint 7000 hoitolaitteistoon. Kaikki listalla olevat instrumentit eivät kuulu Finndent tuotevalikoimaan. Mikromoottoriporat: Kavo Intramatic Lux mallit 190 ja 192 Satelec Servotorque mallit IML, IS, ES, AV, S Quint (= Satelec Servotorque IML) Bien Air Isolite 100 ja 300 Bien Air MC40IR ja MC20IR Turbiiniporat: Kavo; B ja 640B Bien Air; Black Pearl Ondine Gyro Long Life Prestige S30L W&H Toplight; kaikki mallit Finndent turbiinin säätömoduuli Ilmamikromoottorit: Bien Air; kaikki mallit W&H; kaikki mallit Valosondit: Kavo Dia-Lux 2300L W&H LS 1 Diagnostic Light Bien Air Translite 25

30 Hammaskivenpoistajat: Satelec Suprasson SP 4055 Amdent 930 Quint (valmistaja Amdent) Valokovettajat: Lysta LC-85 Satelec Servolite SL 4055 Ruiskut: Quint 3-tie ruisku Luzzani 6-tie ruisku Vedenlämmittimet: SIE-Dental, vedenlämmityselementti 50/100W, 24V Imulaitteiston erottelusäiliöt: Cattani muilman erottelusäiliö Dürr Sepamatic imuilman erottelusäiliö Metasys Multisystem Typ 1 amalgaamin erotteluautomaatti Metasys Multisystem MST 1 ECO amalgaamin erotteluautomaatti Dürr Combi 7110 amalgaamin erotteluautomaatti Imuletkujen venttiilijärjestelmät: Metasys S1, selektiiviventtiilijärjestelmä Metasys H1, imuletkujen automaattinen hygieniajärjestelmä Valaisimet: Faro S90 ja S V tai 24 26

31 10.1. Valaisimen liitäntä Laitteistoon liitettävän operaatiovalaisimen käyttöjännite otetaan lattiakotelos-sa olevavalta liitinrimalta (kuva 24). Valaisimen syöttöjohdin kytketään joko 230 V:n (A) tai 24 V:n (B) LAMP OUT-lähtöön riippuen valaisintyypistä. Kuva 24. Valaisimen syöttöjohdon liitäntä. Valaisinputki lukitaan paikalleen putken adapterin yläosassa olevilla lukitusruuveilla (kuva 25). Valaisimelta tuleva sähköjohto liitetään adapterin alapäässä olevaan muovitulppaan kiinnitettyyn liittimeen. Muovitulppa lukitaan paikalleen lukitusruuvilla. Huomio! Valaisimen liitännän saa tehdä ainoastaan valtuutettu huoltomies. Kuva 25. Valaisinputken adapteri. 27

32 10.2. Potilastuolin liitäntä Finndentin valmistamat potilastuolit ovat varustetut verkkojohdolla ja pistotulpalla. Mikäli tuolin käyttöjännite halutaan kuitenkin ottaa kiinteällä kytkennällä Quint 7000 hoitoyksikön kautta, menetellään seuraavasti: Tuolin siniseen N-johtimeen kytketty sulake poistetaan ja sen tilalle asennetaan hyppyjohdin.tuolin verkkojohdon pistotulppa poistetaan, ja johto pujotetaan hoitolaitteiston lattiakotelon sisälle kotelon päädyssä olevan läpiviennin kautta.tuolin verkkojohto kiinnitetään lattiakotelon CHAIR OUT - riviliittimeen (kuva 26). Kuva 26. Potilastuolin liitäntä. Huomio! Tuolin liitännän saa tehdä ainoastaan valtuutettu huoltomies. 28

33 Suositeltavia desinfektioaineita Pintojen desinfiointi Erides Erisoft Erident Klorilli D Alkoholipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet: Instrumenttipöytien, lasipintojen, käsi- ja kulmakappaleitten, turbiinien sekä valokovettajalaitteiden pyyhintään. Käyttöohje: Pyyhitään desinfioitavat pinnat laimentamattomalla Eridesillä. Pesevä alkoholipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet: Pintojen puhdistava desinfektioaine vastaanottotilojen, erityisesti nahka- ja muovipintaisten potilas- ja aputuolien puhdistukseen. Käyttöohje: Pyyhitään pinnat 1% (10ml/1l) laimennoksella. Vaihda liuos päivittäin. Fenolipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet: Fenolijohdannaisia sisältävä desinfektioaine instrumenteille ja hoitovälineille sekä vastaanoton pinnoille. Käyttöohje: Pintadesinfektiossa pyyhitään pinnat 1 % laimennoksella (10ml/1l). Vaihdetaan käyttöliuokset 1-2 kertaa viikossa. Kloramiinidesinfektioaine Käyttökohteet: Kloramiinia sisältävä desinfektioaine instrumenteille ja emäksisiä liuoksia sietäville pinnoille. Käyttöohje: Pintadesinfektiossa pyyhitään 3 % laimennoksella, nihkeällä taitoksella. Älä käytä liian märkää taitosta. Pyyhi pinnat 1-2 kertaa päivässä klorillin jälkeen vedellä. Roiskeet ja liiallinen kosteus saattavat harmaannuttaa pinnan. Ei suositella tummille pinnoille. 29

34 Instrumenttien desinfiointi Erihyd Forte Erident Klorilli D Glutaarialdehydidesinfektioaine. Käyttökohteet: Puhtaiden instrumenttien, kumi- ja muovivälineiden, alginaatti- ja kumipastajäljennösten ja valmiiden proteesien desinfektioon. Käyttöohje: Valmis käyttöliuos. Desinfektiossa puhtaita instrumentteja liotetaan 30 min. Huuhdotaan, steriloidaan (jäljennökset 10 min). Sterilointia korvaavassa desinfektiossa puhtaita instrumentteja liotetaan 3 tuntia. Huuhdotaan steriilillä vedellä 10 min. Fenolipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet: Sopii porien, juurenhoitoneulojen sekä värikoodattujen instrumenttien desinfektioon ja puhdistukseen. Käyttöohje: Instrumenttidesinfektiossa instrumentteja liotetaan 2 % laimennoksessa (20ml/10dl) 1 tunti. Huuhdotaan ja steriloidaan. Kloramiinidesinfektioaine. Käyttökohteet: Kuten edellä. Käyttöohje: Instrumenttidesinfektiossa liotetaan instrumentteja 10 % (1dl/9dl) laimennoksessa 2 tuntia tai 25 % (2,5dl/7,5dl) laimennoksessa 1 tunti. Huuhdellaan, kuivataan ja steriloidaan. 30

35 Imuletkujen desinfiointi Ericlean Fenolipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet Pesevä, vaahtoamaton desinfektioaine imujärjestelmille. Käyttöohje: Imetään 1 litra 5% käyttöliuosta (50ml/9,5dl) imuletkujen läpi viimeisen potilaan jälkeen. Tarvittaessa myös ennen vastaanoton alkua. Orotol Ultra Natriumperboraattia ja alkalisia puhdistuskomponentteja sisältävä desinfektioaine. Käyttökohteet: Imulaitteiden, sylkykuppien ja amalgaamierottimien desinfiointiin, puhdistukseen, hajustukseen ja hoitoon. Käyttöohje: Käytetään 1 % liuoksena. Suuren kuormituksen alla oleville imulaitteille (esim. kirurgiset toimenpiteet) suositellaan 2 % liuosta. Liuos tehdään käden lämpöiseen veteen ja imetään imulaitteiston läpi Orotol-kuppia apuna käyttäen. Sylkykuppien desinfiointiin ja puhdistukseen valmistetaan lisäksi 1 litra liuosta. Metasys Green & Clean M2 Entsyymiperusteinen desinfektio- ja puhdistusaine. Käyttökohteet: Imulaitteet ja amalgaamierottelijat sekä sylkykupit. Käyttöohje: Järjestelmä käsittää kahta eri desinfektioainetta. Annostelija täytetään vuoroin vihreällä ja punaisella aineella. Annostelijasta pumpataan kaksi painallusta desinfektioainetta sekoituskoteloon, joka täytetään vedellä (1 % liuos). Imuletkuilla imetään sekoituskotelosta automaattisesti oikea määrä desinfektioainetta. Loput sekoituskoteloon jääneestä liuoksesta kaadetaan sylkykuppiin. 31

36 Metasys Green & Clean H1 Metasys H1 hygieniajärjestelmässä käytettävä entsyymipohjainen desinfektio ja puhdistusaine. Käyttökohteet: Metasys H1 automaattinen imulaitteiston desinfektiolaitteisto. Käyttöohje: H1 -järjestelmä pumppaa automaattisesti desinfektioainetta kasetista, sekoittaa sitä veteen ja pumppaa seoksen imuletkujen alkupäähän aina kun imuletkuja käytetään. Hoitolaitteiston käynnistyksen yhteydessä on automaattinen tehohuuhtelujakso. Työpäivän päätyttyä käynnistetään laitteiston näyttöpaneelista noin 6 minuutin tehohuuhtelu. Näyttöpaneeli ilmoittaa kasetin tyhjenemisen. Kasettien täyttöön on saatavissa oma täyttölaite. Cattani Puli-jet Fenolipitoinen desinfektio-, puhdistus- ja hajustusaine. Käyttökohteet: Imulaitteistot. Käyttöohje: 50 ml desinfektioainetta sekoitetaan 1 litraan o C lämpöistä vettä ja imetään imuletkujen läpi. Kavo Aseptoclean Pulverimainen desinfektioaine imuletkuille ja sylkykupille. Käyttökohteet: Imuletkut ja sylkykuppi. Käyttöohje: Annostelulaitteen yksi annos imetään kuivana tehoimuletkuun. Sen jälkeen imetään kylmää vettä ja toinen annos kosteaan tehoimuletkuun ja annetaan vaikuttaa yön yli. Kylmää vettä imetään syljenimuletkuun. Sen jälkeen imetään noin puolikas annos kosteaan letkuun, ja annetaan vaikuttaa yön yli. Aamulla huuhdellaan imuletkut. Yksi annos pulveria kaadetaan kostealle sylkykupille ja puhdistus suoritetaan harjalla. Lopuksi huuhdellaan huolella. 32

37 12. Tekniset tiedot SUOJAUSLUOKKA: SUOJAUSASTE: SUOJAUS NESTEITÄ VASTAAN: I B IPX0 KÄYTÖN TURVALLISUUSASTE: - Tavallinen: Laite ei sovellu käytettäväksi ympäristössä, jossa on syttyvän anestesiakaasun ja ilman seosta tai syttyvän anestesiakaasun ja hapen tai ilokaasun seosta. TOIMINTAMUOTO: Jatkuva toiminta lyhytaikaisesti kuormitettuna. SALLITUT KÄYTTÖOLOSUHTEET: - Lämpötila: 15 o C o C - Suhteellinen kosteus: 45 % % SÄHKÖISET OMINAISUUDET: - Käyttöjännite: 230 V, 50 Hz - Enimmäistehonkulutus: 1200 W (sisältää laitteeseen mahdollisesti liitettyjen lisälaitteiden tehon kulutuksen) - Pääsulake: 6,3 AT - Muuntajan ensiösulake: PAINO : 78 kg ilman lisälaitteita 90 kg lisälaitteilla 125 kg pakkauksessa lisälaitteineen VALMISTAJA: FINNDENT OY MONNINKYLÄ FINLAND PUH FAX

38 '12.1. Käytetyt symbolit ja lyhenteet V Voltti (jännite) A Ampeeri (virta) W Watti (teho) Hz Hertsi (taajuus) ~ vaihtojännite/virta FI Fimkon hyväksymismerkintä AT Sulakearvo Suojausaste B:n tunnus EU Direktiivin symboli Käyttökytkinten symbolit on selvitetty omissa kappaleissaan. 34

39 Liite 1. Päämittapiirros Koodi

40 Koodi

41 Koodi

42 Koodi

43 Liite 2. Suositus asennusetäisyyksiksi Koodi

44 Liite 3. Esiasennuskaavio Koodi

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Sinua ja asiakastasi varten

Sinua ja asiakastasi varten Sinua ja asiakastasi varten tyylikäs ja kompakti muotoilu Neo-hammashoitoyksikön tyylikäs ja toimiva muotoilu lisää vastaanottosi viihtyisyyttä. Hoitoyksikkö mahtuu pieneenkin tilaan. Tuolin pieni kiinnitysala

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

DA170 Hoitokoneyksikkö

DA170 Hoitokoneyksikkö DA170 Hoitokoneyksikkö www.flinno.fi info@flinno.fi DIPLOMAT ADEPT DA170 Hammashoitokoneyksikkö Lisävarusteet Tuolit DIPLOMAT ADEPT DA170 * Kuvassa DA 170 hoitotuolin esimerkkikonfiguraatio Hoitotyöskentely

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä.

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 TAIPUISIEN TÄHYSTIMIEN PUHDISTUS JA DESINFEKTIO Taipuisien tähystimien puhdistus tulee aloittaa välittömästi käytön jälkeen. Työntekijän suojavaatetuksena

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Turvaohjeet. Turva- ja ohjetarrat. Viimeistelysarja Vaahtomerkitsin Multi Pro ruiskutuslaitteelle VAARA. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Turva- ja ohjetarrat. Viimeistelysarja Vaahtomerkitsin Multi Pro ruiskutuslaitteelle VAARA. Asennusohjeet Form No. Viimeistelysarja Vaahtomerkitsin Multi Pro 1750 -ruiskutuslaitteelle Mallinro: 136-0457 3411-665 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Vaahtomerkitsinsarja on edellytys tämän tuotteen asennukselle. Lisätietoja

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KT 93500 AM KT 93600 AM ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 22.12.2010 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (KT 93500 AM) leveys 598 mm (KT 93600 AM) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A, 50

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

SINUA JA POTILASTASI VARTEN

SINUA JA POTILASTASI VARTEN SINUA JA POTILASTASI VARTEN TYYLIKÄS JA KOMPAKTI MUOTOILU Fimet NEO -hammashoitoyksikön tyylikäs ja toimiva muotoilu lisää vastaanottosi viihtyisyyttä. Hoitoyksikkö mahtuu pieneenkin tilaan. Tuolin pieni

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen 4 Valaisimen kytkentä ja vaihto

Lisätiedot

F1 Hammashoitoyksiköt

F1 Hammashoitoyksiköt T h e a r t o f m e d i c a l d e s i g n F1 Hammashoitoyksiköt Fimet Tyylikästä muotoilua Toimiva ja kaunis muotoilu lisää niin sinun kuin asiak kaasikin viihtyisyyttä. F1-hoitoyksiköiden muotoilu on

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Rea Azalea electrical

Rea Azalea electrical Rea zalea electrical fi Manuaalinen pyörätuoli Huoltokäsikirja 1 Yleistä 1.1 Johdanto Tämä käyttöopas kuuluu Invacaren lisävarusteisiin, ja siinä on tärkeää tietoa tuotteen käsittelystä ja kokoonpanosta.

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

Asennus. Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite Mallinro: 130-7190 Form No. 3386-265 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Sisältö: Kuulokoje sivu 2 Kuulokojeella kuuntelu sivu 3 Äänenvoimakkuuden säätö sivu 4 Pariston vaihto sivu 4 Kuulokojeen hoito sivu 6 Käyttöohje Dynamic, yksilölliset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus 5 Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

3.5 KG 9.4KG 17,0 KG

3.5 KG 9.4KG 17,0 KG TOIMENPITEET. 5.PAINEMITTARIN TARKASTUS JA PAINEEN MITTAAMINEN. 5.1 PAINEMITTARINNEULAN PITÄÄ OLLA VIHREÄLLÄ ALUEELLA PIENEN MITTARIIN NAPUTTELUN JÄLKEENKIN. 5.2 TARKISTUSMITTARILLA MITATAAN SÄILIÖN PAINE

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan

Lisätiedot

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus.

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus. Form No. Ajovalo- ja katsastusvarustussarja 202-malli ja uudempi Workman HD -työajoneuvo Mallinro: 20-5030 Mallinro: 20-5045 3386-909 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

A.I.V.-HAPONSEKOITIN. malli D

A.I.V.-HAPONSEKOITIN. malli D VAKOLA Postios. Helsinki RukkIla Puhelin Helsinki 84 78 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1955 Koetusselostus 180 A.I.V.-HAPONSEKOITIN malli D Ilmoittaja: Insinööritoimisto

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Installation instructions, accessories Ohje nro 31285391 Versio 1.2 Osa nro 31285376, 31339014 Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Volvo Car Corporation Navigointijärjestelmä, kannettava,

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Installation instructions, accessories Ohje nro 30660544 Versio 1.0 Osa nro Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Volvo Car Corporation Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö- 30660544 - V1.0 Sivu 1

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Asennus. 4 Sulake (15 A) 1. Viimeistelysarja Vaahtomerkitsin Multi Pro sarjan ruiskutuslaitteelle VAARA. Irralliset osat.

Asennus. 4 Sulake (15 A) 1. Viimeistelysarja Vaahtomerkitsin Multi Pro sarjan ruiskutuslaitteelle VAARA. Irralliset osat. Form No. Viimeistelysarja Vaahtomerkitsin Multi Pro 1200 -sarjan ruiskutuslaitteelle Mallinro: 130-8281 3392-310 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Vaahtomerkitsinsarja on edellytys tämän tuotteen asennukselle.

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot