HAMMASHOITOYKSIKKÖ KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMMASHOITOYKSIKKÖ KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 HAMMASHOITOYKSIKKÖ KÄYTTÖOHJE MDD 93/42/EEC Kesäkuu QUINT 7000 käyttöohje Pidätämme oikeuden muutoksiin. Valmistaja FINNDENT OY Teollisuustie MONNINKYLÄ Puh Fax I

2 II

3 SISÄLLYS 1. Pääkytkin ja tyyppikilpi Kytkimet ja merkkivalot Instrumenttisillan käyttökytkimet ja merkkivalot Imutelineen käyttökytkimet Valaisimen käyttökytkimet Jalkakytkin Instrumentit Instrumenttien liitäntä Instrumenttien käynnistys ja teränvaihto Instrumenttien veden säätö Instrumenttisillan varsisto Instrumenttisillan korkeussäätö Varsiston vaakaliikkeiden säätö Instrumenttisillan tarjotin Sylkykuppi ja hoitajan varsisto Imutelineen korkeussäätö Imuletkut Imujärjestelmän karkeasuodatin Hygieniajärjestelmä (lisävaruste) Erottelusäiliö ja amalgaamierotin Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi Huoltotoimenpiteet Määräaikaishuollot Huoltovinkkejä Sallitut lisävarusteet Valaisimen liitäntä Potilastuolin liitäntä Suositeltavia desinfektioaineita Pintojen desinfiointi Instrumenttien desinfiointi Imuletkujen desinfiointi Tekniset tiedot Käytetyt symbolit ja lyhenteet...34 III

4 Liite 1. Päämittapiirros...35 Liite 2. Suositus asennusetäisyyksiksi...39 Liite 3. Esiasennuskaavio...40 IV

5 Quint 7000 on modulaarinen hammaslääkärin hoitoyksikköjärjestelmä, jonka eri osasista saadaan muodostettua hammaslääkärin yksilölliset tarpeet täyttävä hoitolaitteisto. Järjestelmän eri mallivaihtoehdot ja merkinnät ovat seuraavat: FD-7000A1 Laitteisto, jonka instrumenttiosa on kiinnitetty lattialle, ja jonka sylkykup-piosa on kiinnitetty potilastuoliin. Instru-menttisilta on varustettu dooriovarsilla. FD-7000A2 Kuten malli A1, mutta riippuvilla instrumenttiletkuilla. FD-7000B1 Täysin lattiakiinnitteinen laitteisto, jonka instrumenttisilta on varustettu dooriovar-silla. FD-7000B2 Kuten malli B1, mutta riippuvilla instrumenttiletkuilla. FD-7000C2 Laitteisto, jonka instrumenttiosa on sijoi-tettu liikuteltavaan kärryyn, ja johon ei kuulu sylkykuppiosaa. Intrumentit riippu-villa letkuilla. FD-7000D2 Instrumenttiosa kuten C-mallissa, mutta laitteistoon kuuluu potilastuoliin kiinni-tettävä sylkykuppiosa. FD-7000E2 Instrumenttiosa kuten C-mallissa, mutta laitteistoon kuuluu lattiakiinnitteinen sylkykuppiosa 1

6 Huomioitavaa Lue seuraavat ohjeet huolella ennen laitteen käyttöä 1 Laitetta tulee käyttää sille asetettujen ohjeiden mukaisesti. Lue käyttöohjeet huolella ennen laitteen käyttöä. 2 Laitetta ei saa antaa lasten tai laitteen käyttöön perehtymättömien henkilöiden käyttöön. 3 Muita, kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuja huoltotoimenpiteitä saa suorittaa ainoastaa valtuuttettu huoltomies. 4 Instrumenttien, lisälaitteiden sekä desinfektio- ja puhdistusaineiden käytössä on noudatettava näiden tuotteiden omia käyttöohjeita. 5 Laitteeseen saa liittää ainoastaan tässä ohjeessa mainittuja lisälaitteita. 6 Mikäli klinikan vesijohtovesi on huonolaatuista niin laitetta syöttävään vesijohtoon tulee asentaa ylimääräinen vesisuodatin 7 Laitteistoon syötettävä paineilma on oltava öljytöntä. Paineilmajärjestelmä on varustettava automaattisella ilman kuivaimella tai kondenssiveden poistoventtiilillä. 2

7 1. Pääkytkin ja tyyppikilpi Pääkytkin ja tyyppikilpi sijaitsevat lattiakotelon päädyssä (kuva 1). Pääkytkimen vihreä valo syttyy, kun laitteeseen on kytketty verkkojännite ja pääkytkin painettu "päällä" - asentoon. Kytkimessä näkyvä symboli O kertoo, että laitteen käyttöjännite on kytketty pois pääkytkimellä. Tyyppikilvestä ilmenevät laitteen tarkan tyyppimerkinnän lisäksi käyttöjännite ja - taajuus, enimmäistehonkulutus, sarjanumero ja sähkö-turvallisuudesta kertovat hyväksyntämerkinnät. Laitteen sarjanumero on ilmoitettava aina, kun on kyse laitteen takuuaikaisesta huollosta. Sarja-numeron ilmoittaminen helpottaa ja nopeuttaa myös normaalia varaosapalvelua, koska silloin tiedetään tarkasti esimerkiksi muuttuneet tai korvatut komponentit. Kuva 1. Pääkytkin ja tyyppikilpi 3

8 2. Kytkimet ja merkkivalot 2.1. Instrumenttisillan käyttökytkimet ja merkkivalot Instrumenttisillan kummallakin reunalla on rivi kalvokytkimiä (kuva 2). Eri puolten kytkimet ovat toiminnaltaan identtiset. A. AUX Ylimääräinen kytkintoiminto, joka ohjaa yhtä relettä lattiakotelon teholähdelevyllä. Releen asento vaihtuu joka painalluksella. B. SP Hammaskivenpoistajan tehoaluevalinta. Alueet 0-100%, 0-50% tai 0-30%. Kytkimen vieressä olevat keltaiset merkkivalot (H) kertovat valitun tehoalueen. Tehoalue vaihtuu joka painalluksella. C. Hoitajakutsu Kytkin ohjaa yhtä relettä lattiakotelon teholähdelevyllä. Rele on aktivoituneena niin kauan kuin kytkintä painetaan. Tähän releeseen voidaan kytkeä mm. hoitajan kutsukello tai oven sähkölukon ohjaus. D. Turbiinin spray Kytkintä painamalla voidaan turbiiniporan sprayjäähdytys sulkea. Merkkivalo (J) kertoo koska spray on valittu. E. Lasintäyttö Sylkykuppiosassa olevan juomalasin täyttökytkin. Lyhyt painallus antaa aina saman määrän vettä lasiin. Veden virtaus voidaan keskeyttää uudella painalluksella. Veden määrä voidaan säätää painamalla kytkintä yhtäjaksoisesti yli sekunnin ajan. Tällöin yksikön elektroniikka rekisteröi uuden lasintäyttöajan (= veden määrän), joka on kytkimen yhtä jaksoisen painalluksen pituus. Lasin-täytön enimmäisaika on 10 s. F.. Sylkykupin huuhtelu Lyhyt painallus käynnistää automaat-tisen huuhtelujakson, joka voidaan keskeyttää 4

9 uudella painalluksella. Huuh-telun pituus voidaan säätää painamalla kytkintä yhtäjaksoisesti yli sekunnin ajan. Tällöin yksikön elektroniikka rekisteröi uuden huuhteluajan, joka on sama kuin kytkimen yhtäjaksoisen painalluksen pituus. G. Mikromoottoriporan pyörimissuunta Punainen merkkivalo ilmoittaa, että mikromoottoripora pyörii vastapäivään. Valinta jalkakytkimellä. H. Hammaskivenpoistajan tehoalue Ylempi keltainen valo ilmoittaa, että tehoalue 0-50% on valittuna. Alempi valo ilmoittaa, että tehoalue 0-30% on valittu. Mikäli kumpikaan valoista ei pala, on valittu tehoalue 0-100%. I. Mikromoottorin sprayi Vihreä merkkivalo ilmoittaa, että mikromoottoriporan sprayjäähdytys on valittuna. J. Turbiinin spray Vihreä merkkivalo ilmoittaa, että turbiiniporan sprayjäähdytys on valittuna. Kuva 2. Instrumettisillan käyttökytkimet ja merkkivalot 5

10 2.2. Imutelineen käyttökytkimet Imutelineessä olevien käyttökytkinten (kuva 3) toiminta on samanlainen kuin instrumenttisillassa olevien vastaavien kytkinten toiminta. A B C lasin täyttö sylkykupin huuhtelu hoitajakutsu Kuva 3. Imutelineen käyttökytkimet 2.3. Valaisimen käyttökytkimet Finndent operaatiovalaisimen virta kytketään päälle ja pois kytkimellä A (kuva 4). Valon kirkkautta voidaan säätää vivun B avulla. Mikäli valaisin on kytketty tämän ohjeen mukaisesti, niin hoitoyksikön pääkytkin katkaisee myös valaisimen käyttöjännitteen. Kuva. Valaisimen käyttökytkimet 6

11 3. Jalkakytkin Quint 7000 laitteiston jalkakytkimen käyttökytkimet ovat: A. Mikromoottorin spray Instrumenttisillassa oleva merkkivalo (I) ilmoittaa, milloin mikromoottoriporan sprayjäähdytys on valittuna. Valinta vaihtuu jokaisella kytkimen painalluksella. B. Mikromoottorin pyörimissuunta Instrumenttisillassa oleva merkkivalo (G) ilmoittaa, milloin pyörimissuunta on vastapäivään. Jokainen painallus vaihtaa pyörimissuunnan C. Instrumenttien käynnistys, tehonsäätö ja chip bloweri Instrumentin käynnistys tapahtuu painamalla vipua alaspäin. Tehonsäätö suoritetaan liikuttamalla vipua sivusuunnassa. Chip blower toiminta aktivoidaan porainstrumentin käytön jälkeen vapauttamalla vipu C yläasentoon ja painamalla se välittömästi takaisin alas. Tällöin itse instrumentti ei käynnisty, mutta sen kautta puhalletaan ilmaa. D.Ylimääräinen kytkin Kytkintä voidaan käyttää erilaisiin ohjaustoimintoihin. Normaalisti kytkemättä. Kuva 5. Jalkakytkin 7

12 4. Instrumentit 4.1 Instrumenttien liitäntä Sähköinen mikromoottoripora liitetään instrumenttiletkuunsa asettamalla moottorin ja liittimen sähkökoskettimet sekä vesi- ja ilmakanavat kohdakkain ja painamalla moottoria liitintä vasten. Liittimen pääliholkki kierretään kiinni moottorin peräosassa oleviin kierteisiin. Mikromoottoriporaan liitettävä käsikappale asetetaan moottorin liittimen päälle ja painetaan moottorin runkoa vasten. Eräissä malleissa on käsikappaleen takaosassa pieni nystyrä, joka on kohdistettava moottorin runkoosan syvennykseen. Tällä saatetaan instrumenttivalon polttimo valokuitujohtimen kohdalle. Turbiinipora liitetään mallista riippuen joko suoraan turbiiniletkuun tai letkun liittimeen kiinnitettyyn pikaliittimeen. Liitos suoritetaan samoin kuin mikromoottoriporan liitäntä. Ilmamikromoottori liitetään turbiiniletkuun joko suoraan tai turbiinin pikaliittimen välityksellä. Hammaskivenpoistajan käsikappale on joko pikaliitettävä (esim. Satelec) tai letkuun kiinteästi liitetty (esim. Quint). Pikaliitettävät käsikappaleet kiinnitetään instrumenttiletkuun työntämällä kappaleen liitososa letkuliittimeen. Hammaskivenpoistajan kärki kierretään käsikappaleeseen instrumentin mukana seuraavalla avaimella. Valokovettajan käsikappale on joko pikaliitettävä (Lysta) tai letkuun kiinteästi liitetty (Satelec). Pikaliitettävä käsikappale asetetaan instrumenttiletkun liittimeen ja liitoksen holkki käännetään lukitusasentoon. Valoa johtava kuitukärki painetaan suoraan 8

13 paikalleen. Lystan valokovettajan käsikappaleen kärjessä on muovimutteri, jota pitää hieman hellittää ennen kärjen asennusta tai poisottoa. Ruisku on kiinteästi letkuun liitetty. Quintruiskun kärki asetetaan paikalleen hellittämällä käsikappaleessa olevaan mutteria ja työntämällä kärki suoraan mutterin sisään. Pieni naksahdus kertoo kärjen asettuneen paikoilleen. Mutteri kiristetään ainoastaan sormivoimalla. Quint-ruiskun kärki voidaan autoklaavata. Luzzani-ruiskun kärki irroitetaan avaamalla kärjen muovimutteri ja vetämällä kärkeä. Ruiskun suojakuori voidaan irroittaa painamalla lukitusnastaa ja vetämällä kuorta. 4.2 Instrumenttien käynnistys ja teränvaihto Instrumentti valitaan ottamalla se pitimestään. Porainstrumenttien ja hammaskivenpoistajien käynnistys tapahtuu painamalla jalkakytkimen vipua C alas. Quint 7000 järjestelmän instrumenttielektroniikka on varustettu automatiikalla, joka sallii normaalin työskentelyn ensiksi valitulla instrumentilla ja toisen instrumentin teränvaihdon/huollon samanaikaisesti. Järjestyksessä toisena valittu inst-rumentti ei aktivoidu, vaikka ensimmäi-seksi valittu instrumentti vaihdettaisiin kesken terän vaihdon. Valokovettajat käynnistetään käsikappaleessa olevalla painonapilla. 9

14 5. Instrumenttien veden säätö Instrumenttien sprayveden säätö suoritetaan joko instrumenttikäsikappaleen omalla säätimellä tai instrumenttisillan sivulle sijoitetuilla venttiileillä. Laitteen helpon puhdistettavuuden vuoksi vedensäätöventtiilit on sijoitettu instrumenttisillan sisälle. Säätö tapahtuu pientä ruuvimeisseliä apuna käyttäen sillan sivulla olevien reikien kautta. Vedensäätöventtiilit ovat laitteiston oikea-/ vasenkätisyydestä riippuen joko sillan oikealla tai vasemmalla sivulla, ja niiden järjestys on merkitty säätöaukkojen yläpuolelle. A B C D E ruiskun veden säätö (SY) hammaskiven poistajan veden säätö (SC) turbiinin sprayveden säätö (TW) mikromoottori 2:n sprayveden säätö (M2) mikromoottori 1:n sprayveden säätö (M1) Kuva 6. Instrumenttien sprayveden säätö 10

15 6. Instrumenttisillan varsisto 6.1. Instrumenttisillan korkeussäätö (mallit A1, A2, B1 ja B2) Hoitoyksikön suunnikasvarsi on tasapainotettu kaasujousella. Mikäli instrumenttisillan tarjottimelle asetetaan paljon painoa, voidaan suunnikasvarren pystysuoran liikkeen jäykkyyttä säätää varren sivulla olevalla ruuvilla (kuva 7). Tällä ruuvilla voidaan myös lukita instrumenttisilta tiettyyn korkeusasemaan. Kuva 7. Instrumenttisillan korkeussäätö 6.2. Varsiston vaakaliikkeiden säätö (mallit A1, A2, B1 ja B2) Instrumenttisillan varsiston nivelet on laakeroitu. Varsiston vaakaliikkeiden jäykkyyttä voidaan säätää nivelkohdissa olevien säätöruuvien avulla (kuva 8). Työkaluna käytetään 3 mm:n kuusiokoloavainta. Vaaka- ja suunnikasvarren nivelensäätöruuvi on vaakavarren päätylaipan takana. Päätylaippa irtoaa vetämällä sitä varovasti suoraan varresta ulospäin. Kuva 8. Varsiston vaakaliikkeiden säätö 11

16 6.3. Instrumenttisillan tarjotin Laitteistoon kuuluva instrumenttisillan tarjotinpöytä kiinnitetään kuvan 9 mukaisesti instrumenttisillan taka/alanurkissa olevaan kiinnityskohtaan. Tarjotinpöytää kannattava varsi voidaan kääntää, jolloin pöydän korkeus muuttuu. Riippuvilla instrumenttiletkuilla varustetuissa malleissa voi myös instrumenttisillan päälle asettaa yhden tarjottimen. Lisävarusteena voi tilata tuplatarjotinpöydän, jolle mahtuu kaksi standardikokoista metallitarjotinta. Myös kahden tarjotinpöydän asentaminen samanaikaisesti on mahdollista. Huomio! Tajotinta saa kuormittaa pidempiaikaisesti enintään 1 kg:n massalla. Kuva 9. Instrumenttisillan tarjotinpöydän kiinnitysvaihtoehdot 12

17 7.Sylkykuppi ja hoitajan varsisto 7.1. Imutelineen korkeussäätö Quint laitteiston sylkykuppiosaa voidaan kääntää tuoliin päin noin 10 o. Vastaavasti mahdollista huoltoa ja puhdistusta varten sylkykuppiosa voidaan kääntää noin 80 o tuolista poispäin. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää myös silloin, kun hoitajalle tarvitaan tilapäistä lisätilaa mahdollista erikoista hoitotoimenpidettä varten. Sylkykuppiosaan on sijoitettu mahdollinen imuilman erottelulaitteisto ja/tai amalgaamierotin sekä imuletkuja ohjaavat valintaventtiilit ja mahdollinen desinfektiolaitteisto. Hoitajan varsisto mahdollistaa työskentelyn joko hoitajan kanssa tai yksin. Varsisto on varustettu korkeussäädöllä. Korkeussäätö suoritetaan seuraavasti (kuva 10): 1 Tartu kädellä varsiston vaakaput-keen. 2 Avaa toisella kädellä korkeussäädön lukitusruuvi. 3 Säädä korkeus vetämällä vaaka-putkea ylöspäin tai työntämällä sitä alaspäin. 4 Kiristä lukitusruuvi. Kuva 10. Imutelineen korkeussäätö 13

18 7.2. Imuletkut Imuletkut voi irrottaa sylkykuppiosasta vetämällä niitä pitimestään alaspäin (kuva 11). Irrotetut letkut voidaan pestä pesukoneessa. Letkuliitokset on tiivistetty O-renkailla. Letkuja takaisin asennettaessa on huolehdittava, että O- renkaat asettuvat tiiviisti paikoilleen. Jokaisen potilaan jälkeen on kummankin imuletkun lävitse imettävä noin juomalasillinen vettä. Tällä varmistetaan painavimpienkin hiukkasten huuhtoutuminen imuletkuista. Kuva 11. Imuletkujen irrotus 7.3. Imujärjestelmän karkeasuodatin Imujärjestelmään kuuluva karkea-suodatin sijaitsee sylkykuppiosassa imuletkujen liitoskohtien välissä (kuva 12). Karkeasuodatin on puhdistettava päivittäin. Suodattimeen mahdollisesti jääneet amalgaamipaikkojen palaset kaadetaan amalgaamin keräilysäiliöön tai varsinaisen amalgaamierottelijan vaihtosäiliöön. Lopuksi suodatin huuhdellaan juoksevassa vedessä. 14

19 Karkeasuodatin avataan painamalla suodattimen suojakannen etureunaa alaspäin, jonka jälkeen suodatin voidaan vetää ulos. Kuva 12. karkeasuodattimen irrotus 7.4. Hygieniajärjestelmä (lisävaruste) Quint hoitoyksikköön on mahdollista asentaa Metasysin valmistama imulaitteiston desinfiointijärjestelmä "Hygienesystem H1". Järjestelmä hoitaa automaattisesti ja jatkuvatoimisesti imuletkujen, imuvalintaventtiilien ja erottelusäiliön desinfioinnin. Järjestelmään liittyvät desinfektioainekasetti, pumppu/imuvalintaventtiilipaketti, karkeasuodatin, imuletkut ja näyttöpaneeli. Aina kun imuletkuja käytetään, pumppumekanismi pumppaa veden ja desinfektiogeelin seosta imuletkujen kärkeen asti, josta se imetään normaaliin tapaan imulaitteiston lävitse. Kun hoitoyksikön käyttöjännite kytketään, järjestelmä suorittaa muutaman sekunnin mittaisen ruiskutusjakson, jonka aikana desinfektioainetta ruiskutetaan imuletkuihin. Järjestelmä käynnistää automaattisesti imumoottorin ja avaa imuvalintaventtiilit. 15

20 A B C D tehohuuhtelun merkkivalo desinfektioaineen loppumisen merkkivalo toimintahäiriö tehohuuhtelun käynnistyspainike Kuva 13. Imulaitteiston desinfektiojärjestelmän näyttömoduuli Päivän päätyttyä painetaan järjestelmän näyttömoduulista tehohuuhtelu päälle (kuva 13). Muutaman minuutin kestävä tehohuuhtelu vastaa edellä kuvattua käynnistyshuuhtelua, mutta on ajallisesti pidempi. Huomio! Hygieniajärjestelmässä saa käyttää ainoastaan laitteeseen tarkoitettua desinfektioainetta (Metasys Green & Clean H1). Näyttömoduuli ilmoittaa, milloin desinfektioainekasetti on tyhjentynyt. Kasetti vaihdetaan painamalla sitä ensin sisäänpäin, jolloin kasetin lukitusmekanismi vapautuu, ja vetämällä se sittensuoraan ulospäin (kuva 14). Uusi kasetti asennetaan paikoilleen painamalla sitä kevyesti sisäänpäin. Yksi kasetillinen desinfektioainetta riittää noin kahdeksan päivän käyttöön. Tarkemmat käyttöohjeet on esitetty H1- järjestelmän omassa käyttöohjeessa. Kuva 14. desinfektiokasetin vaihto 16

21 7.5. Erottelusäiliö ja amalgaamierotin Quint hoitoyksikkö voidaan varustaa joko normaalilla erottelusäiliöllä tai sentrifugiperiaatteella toimivalla amalgaamin erottelijalla (Metasys). Normaali erottelusäiliö ei vaadi päivittäistä huoltoa. Amalgaamierottimessa on oma karkeasuodatin, joka kerää sylkykupin huuhteluveden mukana tulevat suuret hiukkaset. Suodatin on puhdistettava päivittäin. Suodatin avataan kiertämällä suodattimen keltaista kantta vastapäivään (kuva 15). Amalgaamihiukkaset kaadetaan varalla olevaan vaihtosäiliöön. Suodatin huuhdellaan juoksevassa vedessä. Keräilysäiliön vaihdon yhteydessä on puhdistettava suodattimen alla olevan sensorin kosketuspinnat (kuva 15). Tarkemmat ohjeet ovat amalgaamierottelijan omassa käyttöohjeessa. Kuva 15. Amalgaamierottimen suodattimen irrotus ja sensorin puhdistus Amalgaamierottelijaan liittyy oma näyttömoduuli (kuva 16), joka kertoo laitteen 17

22 toiminnasta ja amalgaamin keräilysäiliön täyttymisestä. Ensimmäinen hälytyssignaali saadaan, kun säiliö on täyttynyt 95 %:n tasoon. Laitteiston käyttöjännitteen katkaisu palauttaa poiskuitatun hälytyssignaalin. Kun säiliö on täynnä, laite lopettaa toimintansa ja estää imulaitteiston käytön. A laite toiminnassa B sentrifugin toimintahäiriö C täyttymisen ilmaisin D hälytyssignaalin kuittaus Kuva 16. Amalgaamierottelijan näyttömoduuli Huomio! Käytä aina suojakäsineitä imu- ja erotteluaineiston huoltotöissä. 18

23 8. Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi Laitteiston instrumenttisilta ja instrumentit on puhdistettava ja desinfioitava jokaisen potilaan välillä. Instrumenttien käsikappaleet ja terät tulee mahdollisuuksien mukaan autoklaavata joka potilaan välillä. Autoklaavauksen lämpötila ja kestoaika on valittava instrumenttivalmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Laitteen ulkopinnat voidaan puhdistaa normaaleilla puhdistus- ja desinfektioaineilla. Liitteessä 4 on ilmoitettu suositeltuja aineita eri käyttötarkoituksiin. Puhdistus ja desinfektioaineiden käytössä on aina noudatettava valmistajien antamia ohjeita. Huomio! Instrumenttipitimet tulee desinfioida (kohta 11) tai autoklaavata edellä olevan ohjeen mukaisesti jokaisen potilaan välillä. Riippuletkuversion instrumenttipitimet voidaan irrottaa paikaltaan kääntämällä pidin etuasentoonsa ja vetämällä sitä ylöspäin (kuva 17). Irrotettu instrumenttipidin voidaan pestä pesukoneessa tai desinfektorissa, ja se voidaan autoklaavata enintään 135 o C:n lämmössä enintään 30 minuuttia. Instrumenttipidin asennetaan paikoilleen asettamalla pitimen metalliosan reiän laajennus instrumenttisillan rungossa olevan kytkinkaran kohdalle ja painamalla pidintä runkoa vasten alaspäin. Kuva 17.Instrumenttipitimen irrotus 19

24 Dooriovarsiversioissa voidaan instrumenttien aluskumi irroittaa nostamalla sitä suoraan instrumenttisillan rungosta poispäin (kuva 18). Aluskumi voidaan pestä ja autoklaavata (enintään 135 o C, 30 minuuttia). Huomio! Instrumenttien aluskumi tulee desinfioida (kohta 11) tai autoklaavata edellä olevan ohjeen mukaisesti jokaisen potilaan välillä. Kuva 18. Instrumenttisillan aluskumin irrotus Dooriovarsien päissä olevat muoviosat voi irroittaa vetämällä niitä suoraan ylöspäin (kuva 19). Tällöin muovirulla irtoaa paikaltaan ja instrumenttiletku vapautuu varresta. Muoviosat voi auto klaavata (enintään 135 o C, 30 minuuttia) ja instrumenttiletku on vapautettuna helppo puhdistaa koko pituudeltaan. Kuva 19. Instrumenttiletkuje puhdistus 20

25 9. Huoltotoimenpiteet Asennuksen jälkeen, ennen laitteiston käyttöönottoa tulee valtuutetun huoltomiehen tarkistaa ainakin seuraavat asiat: ilman- ja vedenpaineet laitteiston pystysuoruus ja varsiston liikkeiden toimivuus suojamaadoituksen jatkuvuus (yleismittarilla rungon eri metalliosien välillä) instrumenttien toiminta ja säädöt valaisimen toiminta imulaitteiston toiminta Huomio! Instrumenttikohtaiset ilmanpaineiden säädöt saa suorittaa ainoastaan asiaan perehtynyt huoltoteknikko. Väärin suoritetut säädöt saattavat merkittävästi lyhentää kalliiden instrumenttien käyttöikää. FD-7000 laitteiston päivittäiseen huoltoon kuuluvat: normaali puhdistus imulaitteiston desinfiointi sylkykupin ja imulaitteiston karkeasuodattimien puhdistus amalgaamierottimen suodattimen puhdistus instrumenttipitimien mahdollinen sterilointi instrumenttikohtaiset huoltotoimenpiteet Instrumenttivalmistajien suosittelemat päivittäiset puhdistus- ja huoltotoimenpiteet on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Imulaitteiden ja pintojen puhdistukseen suositeltavat aineet ja niiden käyttö on kuvattu kohdassa

26 9.1. Määräaikaishuollot Vähintään puolen vuoden välein tulee huoltotyöhön perehtyneen huoltomiehen tehdä seuraavat tarkastukset ja huoltotoimenpiteet: Lattiakotelossa olevien ilma- ja vesisäädinsuodinten paineasetus on tarkistettava. Em. säädinsuodinten suodatinpatruunat on vaihdettava. Mikromoottoriporan O-renkaat on vaihdettava puolen vuoden välein (kuva 20), tai aina kun ilma- tai vesivuotoa esiintyy moottorin ja käsikappaleen välissä. Kuva 20. Mikromoottorin O-renkaiden vaihto Instrumenttien veden- ja ilmanpaineiden säätö Lattiakotelossa olevan turbiinin voiteluöljyn keräyssäiliön (kuva 21) täyttymistä on tarkkailtava kuukausittain. Säiliössä oleva pehmuste on vaihdettava aina, kun säiliöön alkaa ilmaantua vapaata öljyä. Kuva 21. Turbiinin voiteluöljyn keräyssäiliö 22

27 9.2. Huoltovinkkejä Instrumenttisillassa olevien instrumenttipitimien kallistuskulmaa voidaan säätää. Mikäli säätö tuntuu liian löysältä (esim. instrumentti muuttaa säätöä omalla painollaan), sitä voidaan tahmentaa kiristämällä pitimen sivuissa olevia ruuveja (kuva 22). Kuva 22. Instrumenttipitimen kallistuksen tahmeus Dooriovarren palautusjousen jäykkyyttä on myös mahdollista säätää. Tarvittavan säädön suorittaa valtuutettu huoltoliike. Quint -kolmitieruiskun venttiilit voidaan helposti irrottaa ja puhdistaa, mikäli vesi- tai ilmavuotoa esiintyy. Irrotus tapahtuu ruiskun mukana toimitetulla avaimella, jolla venttiili kierretään auki (kuva 23). Kuva 23. Ruiskun venttiilin puhdistus 23

28 Yleisin syy ruiskun vuotamiseen on venttiilin karan ja rungon väliin kertynyt kalkki tai pienet epäpuhtaudet. Nämä voidaan poistaa puhdistamalla sekä venttiilin kara että venttiilin pesä. Huomio! Ennen vesi- ja ilmaventtiilien avaamista on laitteisto sammutettava pääkytkimestä, jolloin myös laitteen pääventtiilit sulkeutuvat. Vesiputkistoon jäänyt paine poistetaan ruiskun kautta normaalisti suihkuttamalla. Mikäli vastaanotolle tulevan vesijohtoveden laatu on huonoa (lika, bakteerit, ruoste, kalkki tai muut kiinteät hiukkaset), suositellaan hoitolaitteistoa syöttävään vesijohtoon liitettäväksi ylimääräinen vesisuodatin. Mikäli hoitolaitteistoa syöttävä paineilmajärjestelmä ei ole varustettu automaattisella kosteudenpoistolla, tulee paineilmajärjestelmään kertyvä kondenssivesi poistaa vähintään kerran päivässä. Paineilmajärjestelmästä hoitolaitteeseen tuleva ilma on oltava öljytöntä. Paineilman mukana tuleva öljy saattaa vahingoittaa laitteen kumija muoviletkuja. Öljy voi myös vaikeuttaa paikkamateriaalien kiinnittymistä hampaaseen. 24

29 10. Sallitut lisävarusteet Seuraavassa on luettelo niistä instrumenteista,jotka voidaan liittää Quint 7000 hoitolaitteistoon. Kaikki listalla olevat instrumentit eivät kuulu Finndent tuotevalikoimaan. Mikromoottoriporat: Kavo Intramatic Lux mallit 190 ja 192 Satelec Servotorque mallit IML, IS, ES, AV, S Quint (= Satelec Servotorque IML) Bien Air Isolite 100 ja 300 Bien Air MC40IR ja MC20IR Turbiiniporat: Kavo; B ja 640B Bien Air; Black Pearl Ondine Gyro Long Life Prestige S30L W&H Toplight; kaikki mallit Finndent turbiinin säätömoduuli Ilmamikromoottorit: Bien Air; kaikki mallit W&H; kaikki mallit Valosondit: Kavo Dia-Lux 2300L W&H LS 1 Diagnostic Light Bien Air Translite 25

30 Hammaskivenpoistajat: Satelec Suprasson SP 4055 Amdent 930 Quint (valmistaja Amdent) Valokovettajat: Lysta LC-85 Satelec Servolite SL 4055 Ruiskut: Quint 3-tie ruisku Luzzani 6-tie ruisku Vedenlämmittimet: SIE-Dental, vedenlämmityselementti 50/100W, 24V Imulaitteiston erottelusäiliöt: Cattani muilman erottelusäiliö Dürr Sepamatic imuilman erottelusäiliö Metasys Multisystem Typ 1 amalgaamin erotteluautomaatti Metasys Multisystem MST 1 ECO amalgaamin erotteluautomaatti Dürr Combi 7110 amalgaamin erotteluautomaatti Imuletkujen venttiilijärjestelmät: Metasys S1, selektiiviventtiilijärjestelmä Metasys H1, imuletkujen automaattinen hygieniajärjestelmä Valaisimet: Faro S90 ja S V tai 24 26

31 10.1. Valaisimen liitäntä Laitteistoon liitettävän operaatiovalaisimen käyttöjännite otetaan lattiakotelos-sa olevavalta liitinrimalta (kuva 24). Valaisimen syöttöjohdin kytketään joko 230 V:n (A) tai 24 V:n (B) LAMP OUT-lähtöön riippuen valaisintyypistä. Kuva 24. Valaisimen syöttöjohdon liitäntä. Valaisinputki lukitaan paikalleen putken adapterin yläosassa olevilla lukitusruuveilla (kuva 25). Valaisimelta tuleva sähköjohto liitetään adapterin alapäässä olevaan muovitulppaan kiinnitettyyn liittimeen. Muovitulppa lukitaan paikalleen lukitusruuvilla. Huomio! Valaisimen liitännän saa tehdä ainoastaan valtuutettu huoltomies. Kuva 25. Valaisinputken adapteri. 27

32 10.2. Potilastuolin liitäntä Finndentin valmistamat potilastuolit ovat varustetut verkkojohdolla ja pistotulpalla. Mikäli tuolin käyttöjännite halutaan kuitenkin ottaa kiinteällä kytkennällä Quint 7000 hoitoyksikön kautta, menetellään seuraavasti: Tuolin siniseen N-johtimeen kytketty sulake poistetaan ja sen tilalle asennetaan hyppyjohdin.tuolin verkkojohdon pistotulppa poistetaan, ja johto pujotetaan hoitolaitteiston lattiakotelon sisälle kotelon päädyssä olevan läpiviennin kautta.tuolin verkkojohto kiinnitetään lattiakotelon CHAIR OUT - riviliittimeen (kuva 26). Kuva 26. Potilastuolin liitäntä. Huomio! Tuolin liitännän saa tehdä ainoastaan valtuutettu huoltomies. 28

33 Suositeltavia desinfektioaineita Pintojen desinfiointi Erides Erisoft Erident Klorilli D Alkoholipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet: Instrumenttipöytien, lasipintojen, käsi- ja kulmakappaleitten, turbiinien sekä valokovettajalaitteiden pyyhintään. Käyttöohje: Pyyhitään desinfioitavat pinnat laimentamattomalla Eridesillä. Pesevä alkoholipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet: Pintojen puhdistava desinfektioaine vastaanottotilojen, erityisesti nahka- ja muovipintaisten potilas- ja aputuolien puhdistukseen. Käyttöohje: Pyyhitään pinnat 1% (10ml/1l) laimennoksella. Vaihda liuos päivittäin. Fenolipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet: Fenolijohdannaisia sisältävä desinfektioaine instrumenteille ja hoitovälineille sekä vastaanoton pinnoille. Käyttöohje: Pintadesinfektiossa pyyhitään pinnat 1 % laimennoksella (10ml/1l). Vaihdetaan käyttöliuokset 1-2 kertaa viikossa. Kloramiinidesinfektioaine Käyttökohteet: Kloramiinia sisältävä desinfektioaine instrumenteille ja emäksisiä liuoksia sietäville pinnoille. Käyttöohje: Pintadesinfektiossa pyyhitään 3 % laimennoksella, nihkeällä taitoksella. Älä käytä liian märkää taitosta. Pyyhi pinnat 1-2 kertaa päivässä klorillin jälkeen vedellä. Roiskeet ja liiallinen kosteus saattavat harmaannuttaa pinnan. Ei suositella tummille pinnoille. 29

34 Instrumenttien desinfiointi Erihyd Forte Erident Klorilli D Glutaarialdehydidesinfektioaine. Käyttökohteet: Puhtaiden instrumenttien, kumi- ja muovivälineiden, alginaatti- ja kumipastajäljennösten ja valmiiden proteesien desinfektioon. Käyttöohje: Valmis käyttöliuos. Desinfektiossa puhtaita instrumentteja liotetaan 30 min. Huuhdotaan, steriloidaan (jäljennökset 10 min). Sterilointia korvaavassa desinfektiossa puhtaita instrumentteja liotetaan 3 tuntia. Huuhdotaan steriilillä vedellä 10 min. Fenolipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet: Sopii porien, juurenhoitoneulojen sekä värikoodattujen instrumenttien desinfektioon ja puhdistukseen. Käyttöohje: Instrumenttidesinfektiossa instrumentteja liotetaan 2 % laimennoksessa (20ml/10dl) 1 tunti. Huuhdotaan ja steriloidaan. Kloramiinidesinfektioaine. Käyttökohteet: Kuten edellä. Käyttöohje: Instrumenttidesinfektiossa liotetaan instrumentteja 10 % (1dl/9dl) laimennoksessa 2 tuntia tai 25 % (2,5dl/7,5dl) laimennoksessa 1 tunti. Huuhdellaan, kuivataan ja steriloidaan. 30

35 Imuletkujen desinfiointi Ericlean Fenolipitoinen desinfektioaine. Käyttökohteet Pesevä, vaahtoamaton desinfektioaine imujärjestelmille. Käyttöohje: Imetään 1 litra 5% käyttöliuosta (50ml/9,5dl) imuletkujen läpi viimeisen potilaan jälkeen. Tarvittaessa myös ennen vastaanoton alkua. Orotol Ultra Natriumperboraattia ja alkalisia puhdistuskomponentteja sisältävä desinfektioaine. Käyttökohteet: Imulaitteiden, sylkykuppien ja amalgaamierottimien desinfiointiin, puhdistukseen, hajustukseen ja hoitoon. Käyttöohje: Käytetään 1 % liuoksena. Suuren kuormituksen alla oleville imulaitteille (esim. kirurgiset toimenpiteet) suositellaan 2 % liuosta. Liuos tehdään käden lämpöiseen veteen ja imetään imulaitteiston läpi Orotol-kuppia apuna käyttäen. Sylkykuppien desinfiointiin ja puhdistukseen valmistetaan lisäksi 1 litra liuosta. Metasys Green & Clean M2 Entsyymiperusteinen desinfektio- ja puhdistusaine. Käyttökohteet: Imulaitteet ja amalgaamierottelijat sekä sylkykupit. Käyttöohje: Järjestelmä käsittää kahta eri desinfektioainetta. Annostelija täytetään vuoroin vihreällä ja punaisella aineella. Annostelijasta pumpataan kaksi painallusta desinfektioainetta sekoituskoteloon, joka täytetään vedellä (1 % liuos). Imuletkuilla imetään sekoituskotelosta automaattisesti oikea määrä desinfektioainetta. Loput sekoituskoteloon jääneestä liuoksesta kaadetaan sylkykuppiin. 31

36 Metasys Green & Clean H1 Metasys H1 hygieniajärjestelmässä käytettävä entsyymipohjainen desinfektio ja puhdistusaine. Käyttökohteet: Metasys H1 automaattinen imulaitteiston desinfektiolaitteisto. Käyttöohje: H1 -järjestelmä pumppaa automaattisesti desinfektioainetta kasetista, sekoittaa sitä veteen ja pumppaa seoksen imuletkujen alkupäähän aina kun imuletkuja käytetään. Hoitolaitteiston käynnistyksen yhteydessä on automaattinen tehohuuhtelujakso. Työpäivän päätyttyä käynnistetään laitteiston näyttöpaneelista noin 6 minuutin tehohuuhtelu. Näyttöpaneeli ilmoittaa kasetin tyhjenemisen. Kasettien täyttöön on saatavissa oma täyttölaite. Cattani Puli-jet Fenolipitoinen desinfektio-, puhdistus- ja hajustusaine. Käyttökohteet: Imulaitteistot. Käyttöohje: 50 ml desinfektioainetta sekoitetaan 1 litraan o C lämpöistä vettä ja imetään imuletkujen läpi. Kavo Aseptoclean Pulverimainen desinfektioaine imuletkuille ja sylkykupille. Käyttökohteet: Imuletkut ja sylkykuppi. Käyttöohje: Annostelulaitteen yksi annos imetään kuivana tehoimuletkuun. Sen jälkeen imetään kylmää vettä ja toinen annos kosteaan tehoimuletkuun ja annetaan vaikuttaa yön yli. Kylmää vettä imetään syljenimuletkuun. Sen jälkeen imetään noin puolikas annos kosteaan letkuun, ja annetaan vaikuttaa yön yli. Aamulla huuhdellaan imuletkut. Yksi annos pulveria kaadetaan kostealle sylkykupille ja puhdistus suoritetaan harjalla. Lopuksi huuhdellaan huolella. 32

37 12. Tekniset tiedot SUOJAUSLUOKKA: SUOJAUSASTE: SUOJAUS NESTEITÄ VASTAAN: I B IPX0 KÄYTÖN TURVALLISUUSASTE: - Tavallinen: Laite ei sovellu käytettäväksi ympäristössä, jossa on syttyvän anestesiakaasun ja ilman seosta tai syttyvän anestesiakaasun ja hapen tai ilokaasun seosta. TOIMINTAMUOTO: Jatkuva toiminta lyhytaikaisesti kuormitettuna. SALLITUT KÄYTTÖOLOSUHTEET: - Lämpötila: 15 o C o C - Suhteellinen kosteus: 45 % % SÄHKÖISET OMINAISUUDET: - Käyttöjännite: 230 V, 50 Hz - Enimmäistehonkulutus: 1200 W (sisältää laitteeseen mahdollisesti liitettyjen lisälaitteiden tehon kulutuksen) - Pääsulake: 6,3 AT - Muuntajan ensiösulake: PAINO : 78 kg ilman lisälaitteita 90 kg lisälaitteilla 125 kg pakkauksessa lisälaitteineen VALMISTAJA: FINNDENT OY MONNINKYLÄ FINLAND PUH FAX

38 '12.1. Käytetyt symbolit ja lyhenteet V Voltti (jännite) A Ampeeri (virta) W Watti (teho) Hz Hertsi (taajuus) ~ vaihtojännite/virta FI Fimkon hyväksymismerkintä AT Sulakearvo Suojausaste B:n tunnus EU Direktiivin symboli Käyttökytkinten symbolit on selvitetty omissa kappaleissaan. 34

39 Liite 1. Päämittapiirros Koodi

40 Koodi

41 Koodi

42 Koodi

43 Liite 2. Suositus asennusetäisyyksiksi Koodi

44 Liite 3. Esiasennuskaavio Koodi

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 TAIPUISIEN TÄHYSTIMIEN PUHDISTUS JA DESINFEKTIO Taipuisien tähystimien puhdistus tulee aloittaa välittömästi käytön jälkeen. Työntekijän suojavaatetuksena

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel)

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennusohje Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennuksessa tarvittavat varusteet: Tilausnumero Hydronic D5W

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi Merlin Plus (PRF-RO) -käänteisosmoosilaite

Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi Merlin Plus (PRF-RO) -käänteisosmoosilaite Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi Merlin Plus (PRF-RO) -käänteisosmoosilaite KÄYTTÖOHJE Merlin on alun perin GE:n rekisteröimä tavaramerkki. Merlin tarkoittaa suomeksi

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

CTS-kotipäätelaitteen asennusohje v

CTS-kotipäätelaitteen asennusohje v Sisällysluettelo Asennuspaketti...1 Asentaminen...2 Ongelmatilanteissa...8 Asennuspaketti Asennuspaketissa tulee mukana seuraavat osat Kotipäätelaite CTS FWRIII-3105, tarkemmat spesifikaatiot ja laitteen

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Pysäköintiapu, ohjain

Pysäköintiapu, ohjain Installation instructions, accessories Ohje nro 31408456 Versio 1.3 Osa nro 31399352 Pysäköintiapu, ohjain Volvo Car Corporation Pysäköintiapu, ohjain- 31408456 - V1.3 Sivu 1 / 76 Erikoistyökalut 999 7234

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR2 Koko Käsittely Käsittele tuotetta varoen. Älä päästä tuotetta kastumaan. Varmista, että tuote

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Polttoainetoimisen lämmittimen kaukokäynnistin

Polttoainetoimisen lämmittimen kaukokäynnistin Installation instructions, accessories Ohje nro 30756897 Versio 1.3 Osa nro 30790208, 31324389 Polttoainetoimisen lämmittimen kaukokäynnistin IMG-320785 Volvo Car Corporation Polttoainetoimisen lämmittimen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06 I-45 KÄYTTÖOHJEET I-4509-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot