Kuvat. 1 Johdanto 4. 2 Laitteisto 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvat. 1 Johdanto 4. 2 Laitteisto 4"

Transkriptio

1 KIT4-käyttöohje Mika Mononen Inversio-ongelmien tutkimusryhmä Fysiikan laitos 1. kesäkuuta 2008

2 Sisältö 1 Johdanto 4 2 Laitteisto 4 3 Käyttöönotto 6 4 Mittausohjelmisto ja mittausten suorittaminen Mittausasetusten asettaminen Mittauksen suoritus ja tietojen talletus Mittauksen päättäminen ja datan käsittely Raakadatan katseleminen ja tallennus Viankorjaus Sulakkeen palaminen Kaapelin rikkoutuminen Esimerkkimittaus KIT4:lla Mittausasetelma Asetukset ja saatu data Viitteet 20 Kuvat 1 KIT4-laitteisto kokonaisuudessaan Virransyöttöyksikkö sekä sen kaapelien sisääntulojen numerointi Jännitteenmittausyksikkö sekä sen kaapelien sisääntulojen numerointi Jännitteenmittausyksikkö, ympyröitynä käynnistyskytkin Virransyöttöyksikkö, ympyröitynä käynnistyskytkin RT-kontrolleri, ympyröitynä käynnistyskytkin laitteen takapuolella KIT4HostV05:n päävalikko KIT4HostV05:n päämittausasetukset KIT4HostV05:n mittauksen lisäasetukset Data Graph -ikkuna Esimerkki datatiedoston mittausarvoista Raakadatan katseluikkuna Jännitteenmittausyksikön takapuolen neljä oikeammaista datakaapelia Jännitteenmittausyksikön takapuolen datakaapelin liitoskohdan kiinnitysruuvit ympyröitynä

3 15 Jännitteenmittausyksikön yhden ohjauskortin (toinen vasemmalta) etupuolen kiinnitysruuvit ympyröitynä Jännitteenmittausyksikön ohjauskortti. 400mA:n sulakkeet ympyröitynä Esimerkkimittauksen mittausasetelma. Virta- ja jännite-elektrodien numeron 1 paikka merkitty valkoisella teipillä Esimerkkimittauksen mittausasetukset Esimerkkimittauksen Data Graph -ikkuna

4 1 Johdanto KIT4 (Kuopio Impedance Tomograph 4) on impedanssitomografiaan soveltuva mittalaite. Se perustuu National Instruments:n kehittämälle PXI -alustalle (eng. PCI extension for Instrumentation). Alusta on laajennus virtuaaliselle instrumentoinnille, jossa fyysisen systeemin toimintoja hallitaan ohjelmistosta käsin. KIT4 on kehitetty teollisuuskäyttöön ja se kykenee datan hankintaan ja on-line -visualisointiin 3D:ssä. Laitteiston mittausnopeus on maksimissaan noin 64. Mittausnopeudella tarkoitetaan taajuutta, jolla laite mittaa kaikkia käytettäviä virransyöttöjä vastaavat jännitteet. Näin mitatusta datajoukosta käytetään jatkossa nimitystä mittaussarja. Systeemin nopeus riippuu pääasiassa virransyöttöjen ja mittauskanavien lukumäärästä. KIT4:n konfigurointi suoritetaan LabView-ohjelmointikieltä käyttäen Ethernet-portin kautta. Yksityiskohtaisempi laitteiston kuvaus löytyy viitteestä [2]. Käyttöohje on jaettu kolmeen osaan: laitteisto, käyttöönotto sekä mittausohjelmisto ja mittausten suorittaminen. Ensimmäisessä osassa esitellään laitteistoon kuuluvat osat. Käyttöönotto-osiossa kerrotaan, kuinka mittausjärjestelyt valmistellaan ja kuinka laitteisto saatetaan käyttövalmiiksi. Viimeisessä osassa esitellään käytettävä ohjelmisto sekä näytetään kuinka sillä suoritetaan mittaukset. 2 Laitteisto Kuva 1: KIT4-laitteisto kokonaisuudessaan. KIT4:n laitteisto koostuu kuvan 1 merkintöjä mukaillen neljästä osasta: 4

5 1. Tietokone, jolla ohjataan laitteistoa ohjelmistosta käsin. Ohjelmistosta syötetään esimerkiksi halutut virtakuviot sekä sen muistiin talletetaan saatu jännitedata. 2. Laitekehikko: Sisältää PXI-väylän, RT-kontrollerin, virransyöttöjen vaatimat AOkortit sekä datankeruukortit 3. Virransyöttöyksikkö: Yksikkö huolehtii RT-kontrollerin AO-korttien avulla vaihtovirran syötöstä. Se sisältää 16 itsenäistä virran syöttökanavaa, joiden ulostulot sekä numerointi ovat esillä kuvassa Jännitteenmittausyksikkö. Laitteessa tapahtuu vahvistimien ja DAQ-korttien kautta jännitearvojen mittaaminen. Yhden kortin kautta voidaan mitata yhteensä kahdeksaa kanavaa ja systeemi on varustettu kymmenellä kyseisellä kortilla, joten mahdollista on mitata 80 eri kanavaa yhtäaikaisesti. Näiden ulostulot sekä numerointi ovat esillä kuvassa 3. Yksikön vasemmanpuolimmaisesta kortissa on myös triggeröintilaite, jonka painiketta painamalla voidaan ottaa mittaussarjoja triggeröintiasetuksen ollessa päällä. Kuva 2: Virransyöttöyksikkö sekä sen kaapelien sisääntulojen numerointi. 5

6 Kuva 3: Jännitteenmittausyksikkö sekä sen kaapelien sisääntulojen numerointi. 3 Käyttöönotto Ennen kuin KIT4-laitteistolla voidaan suorittaa mittaus, täytyy sille tehdä varaus. Se onnistuu viitteen [1] www-sivuilta. Kun varaus on tehty ja laitteistoa asetetaan mittausta varten käyttökuntoon, suoritetaan seuraavat vaiheet: 1. Kytketään jännitteenmittaus- sekä virransyöttöyksiköstä tulevat mittauskaapelit mittauskohteen ympärille kuvien 3 ja 2 paikkakarttojen numeroinnin mukaisesti. Virransyöttöjen ja jännittenmittauksen maapotentiaalina toimivana elektrodina on kussakin virransyötössä toinen virtaa syöttävän elektrodiparin elektrodista (Kts. myös kappale 4.1). 2. Kytketään kuvien 4, 5 ja 6 osoittamista paikoista jännitteenmittaus- ja virransyöttöyksiköt sekä RT-kontrolleri päälle käynnistämällä ensin virransyöttöyksikkö ja tämän jälkeen muut laitteet (vältetään mahdollisten virtapiikkien seuraukset). 3. Saatetaan mittausohjelmisto valmiiksi käynnistämällä systeemiä ohjaava, esimerkiksi Ethernet-portin kautta operoiva tietokone. 4. Käynnistetään tietokoneen työpöydältä löytyvä KIT4HostV05-ohjelmisto. 6

7 Kuva 4: Jännitteenmittausyksikkö, ympyröitynä käynnistyskytkin. Kuva 5: Virransyöttöyksikkö, ympyröitynä käynnistyskytkin. Kuva 6: RT-kontrolleri, ympyröitynä käynnistyskytkin laitteen takapuolella. 4 Mittausohjelmisto ja mittausten suorittaminen Kun KIT4HostV05-ohjelmisto ajetaan, aukeaa kuvaruudulle kuvan 7 kaltainen ikkuna. 7

8 Kuva 7: KIT4HostV05:n päävalikko. Kun laitteistolla halutaan ohjelmiston kautta tehdä mittaus, suoritetaan seuraavat vaiheet: 1. Mittausasetusten asettaminen. 2. Mittauksen suoritus ja tietojen talletus. 3. Mittauksen päättäminen ja datan käsittely. 8

9 4.1 Mittausasetusten asettaminen Kun halutaan asettaa mittaukselle virtakuviot sekä muut asetukset, siirrytään ohjelmiston päävalikossa kuvan 7 kohtaan 1. Init. Tällöin aukeaa esille pääasetusten ikkuna: Kuva 8: KIT4HostV05:n päämittausasetukset. Tällöin syötetään seuraavat tiedot vastaten kuvan numerointia: 1. Haluttujen virransyöttöjen määrän asettaminen. Numeron kasvattaminen lisää oikealla näkyvän kohdan 5. rivien lukumäärää, jolloin yksi rivi vastaa yhtä injektiota. 2. Vaihtovirran taajuuden asettaminen. 3. Haluttujen jännitemittauselektrodien lukumäärän asettaminen. 4. Katso kohta Kunkin virransyötön virransuuruuden ja maaelektrodin (signaalimaa) asettaminen. Sarakkeet vastaavat numerojärjestyksessä virransyöttöyksikön virtaelektrodeja. Tällöin yhteen rivin soluista syötetään halutun virran suuruuus milliampeereina ja johonkin saman rivin toiseen soluun maapotentiaalia vastaava elektrodi antamalla sille arvoksi edellisen virran suuruuden käänteisluku (eli jos haluttu virran amplitudi on 3, asetetaan yhteen soluista 3 ja toiseen maapotentiaalia kuvaamaan - 3). Vaihtoehtoisesti maapotentiaalilla voi olla arvo -1. Näin syötetty virtaelektrodi 9

10 toimii sekä virransyötön että kunkin jännitteenmittauksen maapotentiaalina. Kuvan tilanteessa syötetään elektrodien 1 ja 2 välillä 1mA:n suuruista vaihtovirtaa elektrodin 2 toimiessa signaalimaana. Kaikkien virta-amplitudien suuruutta voidaan muuttaa myös kohdasta 4. Tämä lukuarvo kertoo millä kerrannaisena sen hetkisiä amplitudeja kerrotaan (eli jos virtainjektioissa on amplitudi 2 ja kenttään syötetään 0.5, muuttaa se kaikkien amplitudeiksi 1). Elektrodien numerointi vastaa nyt kuvan 2 perusteella tehtyjä kytkentöjä. Jos mittaussarjoja halutaan mitata tietyillä aikaväleillä, voidaan tämä tehdä kohdasta 9. Tällöin kenttään syötetään arvo sekunteina ja asetus kytketään päälle painamalla oheista painiketta. Valmis virransyöttökuvio ladataan kohdan 8. Load -painikkeesta. Tällaisia tiedostoja voidaan generoida viitteen [1] sivuston tiedostolla MakeKIT4InjectionPattern.m. Tällöin kyseisen funktion viimeisenä parametrina annetaan kohdan 5. taulukkoa vastaava matriisi virtainjektioista. Kun mittauksen aikana on tarkoitus käyttää mittaussarjan laukaisevaa, jännitteenmittausyksikössä kiinni olevaa triggeröintilaitetta, muutetaan kohdan 10. valinta joko Triggered once tai Triggered continuous -kohdaksi. Ensimmäisessä asetuksessa painalluksessa otetaan vain yksi mittaussarja, kun taasen toisessa voidaan ottaa useampia mittaussarjoja painiketta painamalla. 10

11 Kun halutaan syöttää mittaukselle erikoisasetuksia, siirrytään Init -valikon ylävalikosta kohtaan Special settings. Tällöin ruudulle aukeaa lisäasetuksia tarjoava ikkuna: Kuva 9: KIT4HostV05:n mittauksen lisäasetukset. Tällöin kuvan 9 numerointia vastaavat, merkittävimmät asetukset ovat: 1. Voidaan muuttaa mittauksessa käytettävien pää- ja odotuslooppien arvoja ( Main loop period ja Wait loop period ) sekä kanavaa kohti otettavien näytteiden lukumäärää ( Number of samples/channel ). Yleensä vakioasetukset ovat näille arvoille toimivia. Virransyötön vaihetta muuttava asetus ( Phase ) ei ole nykyisessä ohjelmiston versiossa toiminnassa. 2. Käynnistää uudelleen RT-kontrollerin. Tämän voi tehdä myös fyysisesti RT-kontrollerin käynnistyspainikkeesta (Kuva 6). Kun myös lisäasetukset on syötetty, voidaan mittaus käynnistää. Ensin siirrytään takaisin välilehteen Main settings ja painetaan Close -painiketta (Kuva 8, kohta 6.). Tämän jälkeen painetaan päävalikossa Start measurement -painiketta (Kuva 7, kohta 3.). 4.2 Mittauksen suoritus ja tietojen talletus Kun mittaus on aloitettu, näkyy alkamisen merkiksi päävalikossa oleva nuoli mustana (Kuvan 7 ympyröity kohta) sekä FPS -kenttään tulee näkyviin mittausnopeus. Tällöin voidaan valita päävalikosta Data Graph (Kuva 7, kohta 2.). Nyt aukeaa uusi ikkuna: 11

12 Kuva 10: Data Graph -ikkuna Kuvassa 10 näkyy kohdassa 1. senhetkiset, mitatut jännitteen amplitudin arvot (pystyakseli). Kyseisen kuvan mittauksessa on käytetty 16 mittaavaa jännite-elektrodia kahdeksalle virransyötölle, joten mittauksia on yhteensä 16 8 = 128 (vaaka-akseli). Kohdan 2 vaihegraafi ei ole toiminnassa KIT4HostV05:n nykyisessä versiossa. Maksimiamplitudi, jonka laitteistolla voi mitata on 10V. Kun mittausarvoja halutaan tallentaa, painetaan kohdan 4. painiketta SAVE DATA. Ensimmäiseksi aukeaa ikkuna, josta valitaan mittauksesta tallennettavat arvot: aika, jännite, vaihe sekä vaihtojännitteen reaali- ja imaginääriosa. Kun nämä on merkitty, valitaan seuraavaksi tiedosto, johon arvot talletetaan ASCII-muodossa. Tämän jälkeen kohdassa 3. tekstin Number of SAVED frames alla näkyy juokseva numero talletetuista yksittäisistä mittaussarjoista. Jos käytössä on triggerintitoiminto, tämä luku kasvaa aina triggerointilaitteen painalluksen jälkeen, kun on otettu yksi mittaussarja. 4.3 Mittauksen päättäminen ja datan käsittely Kun mittaussarjoja on talletettu riittävästi, suljetaan Data Graph -ikkuna Close - painikkeesta. Tämän jälkeen ohjelma palaa päävalikkoon, josta mittaus täytyy päättää painamalla Stop and Exit -painiketta (Kuva 7, kohta 4.). Jos mittaus halutaan suorittaa 12

13 uudelleen, painetaan ensin päävalikon punaista ympyrää. Tämän jälkeen syötetään asetukset uudelleen Init -valikosta ja painetaan päävalikosta jälleen Start measurement - painiketta. Kun mittaus on suljettu, voidaan laitteisto sammuttaa ja siirtyä käsittelemään talletettua dataa. Mittauksen tiedot sijaitsevat nyt edellisen kappaleen työvaiheessa määritetyssä tiedostossa. Tiedoston alussa on tietoa mittauksen asetuksista (mittaustaajuus, virransyöttöjen lukumäärä jne.). Kohdan CP jälkeen on virransyöttökuvio peräkkäisinä numeroina. EndOfHeader -tekstin jälkeen tiedostosta löytyy valitut mittausarvot pystysarakkeina. Nämä arvot voisivat olla seuraavankaltaisia: Kuva 11: Esimerkki datatiedoston mittausarvoista. Tiedostoon on valittu tallennettavaksi seuraavat mittausarvot: aika, vaihtojännitteen amplitudi voltteina, vaihe, vaihtojännitteen reaaliosa ja vaihtojännitteen imaginääriosa. Mitatut mittaussarjat ovat peräkkäin, jolloin yhdestä mittaussarjasta ensin tulee ensimmäisen virransyötön mitatut arvot riveittäin määritetyissä jännite-elektrodeissa, tämän jälkeen seuraavan virransyötön jne. ja seuraavaksi seuraavan mittaussarjan mittausarvot. Aika on ns. offset-arvo, joka kertoo kunkin mitatun mittaussarjan aikavälin mittauksen alusta. Kuvan 11 mittauksessa on ensimmäinen tiedostoon talletettu mittaussarja tehty n. 114s:n jälkeen mittauksen aloituksesta. Saman mittaussarjan muiden mitattujen arvojen ajaksi tulee 0. 13

14 Mittauksista saatava ASCII-data parseroidaan MATLAB-ohjelmistoon matriiseiksi viitteestä [1] löytyvällä tiedostolla ParseKIT4File.m. 4.4 Raakadatan katseleminen ja tallennus Kun halutaan tarkastella virransyötöstä tulevaa moduloimatonta signaalia (etsitään esimerkiksi väärin toimivaa elektrodia), siirrytään päävalikon Init -kohdasta asetuksiin (Kuva 7, kohta 1) ja sieltä valitaan välilehti Raw Data. Tällöin aukeaa seuraavankaltainen ikkuna: Kuva 12: Raakadatan katseluikkuna. Raakadata haetaan nyt kuvan 12 kohdan 1. nappia painamalla. Tätä voi joutua painamaan kahdesti ellei ensimmäinen painallus anna kohdan 3. ikkunaan signaalin kuvaajaa. Kyseisessä ylemmässä ikkunassa on esitettynä kaikki mittauksen mittaussarjat kaikkine virransyöttöineen jokaisessa mittauselektrodissa (yhtä jännitteenmittausta varten otetaan kuvan 9 kohdan Number of samples ilmoittaman määrän verran näytteitä, jotka kaikki näkyvät graafissa). Kun halutaan tarkastella yksittäisiä mittaussarjoja, muutetaan kohtien 5. ja 6. arvoja halutuiksi tarkasteltaviksi virransyötöiksi ja näiden esitys tulee kohdan 4. ikkunaan. Jos graafeja halutaan tarkastella lähemmin, kuvan skaalausta ja tarkastelukohtaa voidaan muokata kuvassa ympyröityjen kohtien työkaluilla. Vaaka-akselien pituutta voidaan muoka- 14

15 ta klikkaamalla akselin suurinta arvoa oikeasta päästä ja asettamalla sille uusi arvo. Raakadata tallennetaan levylle kohdasta 2. Save -painiketta painamalla ja valitsemalla haluttu tiedoston nimi. Raakadatan voi ladata MATLAB:iin matriiseiksi viitteen [1] www-sivuilta löytyvällä scriptitiedostolla ReadRawData.m. 4.5 Viankorjaus Sulakkeen palaminen Jos KIT4:n virransyöttöyksiköstä (Kuva 1, kohta 3) palaa sulake, täytyy ottaa yhteyttä laitteiston tuntevaan henkilöön kuten Inversio-ongelmien ryhmän Jari Kouruseen (puh.: , Jari.Kourunen(at)uku.fi). Taasen, jos jännitteenmittausyksikön sulake palaa, vaihdon voi suorittaa myös käyttäjä. Proseduuri noudattaa tällöin kaavaa: 1. Selvitetään mistä kahdeksan mittauselektrodia sisältävästä ohjauskortista sulake on palanut. Ohjauskortit ovat kuvassa 3 näkyvät kahdeksan pystysuoraa osasta, joissa jokaisessa on kiinni kahdeksan elektrodikaapelia. Sulakkeen näkyy kortissa ulospäin näkyvissä olevasta ledistä. 2. Irroitetaan jännitteensyöttöyksikön takapuolelta kyseisen ohjauskortin RT-kontrolleriin menevä datakaapeli. Näistä neljä näkyy kuvassa 13. Irroituksessa täytyy käyttää erityistä varovaisuutta, ettei kumpikaan uros- tai naarasliittimistä rikkoudu. 3. Irroitetaan lisäksi jo edellä irroitetun datakaapelin liitoskohdan kiinnitysruuvit (2 kpl). Näiden paikat ovat esillä kuvassa Aukaistaan yksikön etupuolelta palaneen sulakkeen sisältävän ohjauskortin ylä- ja alakiinnitysruuvit. Ruuvit ainoastaan aukaistaan eikä oteta irti kortista. Ruuvit näkyvät kuvassa Vedetään kortti varovasti ulos ja vaihdetaan kuvassa 16 näkyvät 400mA:n sulakkeet. Varasulakkeita löytyy Inversio-ongelmien tutkimysryhmän laboratorion tarvikehyllystä. 6. Kiinnitetään kortti ja ruuvit takaisin käännetyssä järjestyksessä. 15

16 Kuva 13: Jännitteenmittausyksikön takapuolen neljä oikeammaista datakaapelia. Kuva 14: Jännitteenmittausyksikön takapuolen datakaapelin liitoskohdan kiinnitysruuvit ympyröitynä. 16

17 Kuva 15: Jännitteenmittausyksikön yhden ohjauskortin (toinen vasemmalta) etupuolen kiinnitysruuvit ympyröitynä. Kuva 16: Jännitteenmittausyksikön ohjauskortti. 400mA:n sulakkeet ympyröitynä. 17

18 4.5.2 Kaapelin rikkoutuminen Jos laitteistosta rikkoutuu elektrodikaapeli, varakappaleita löytyy laitteiston ohessa olevassa pahvilaatikossa KIT4 varapiuhat. Tämän lisäksi Inversio-ongelmien ryhmän laboratoriosta löytyy varalle National Instrumentsin AO- ja DAQ-kortteja laitekehikkoon (Kuva 1, kohta 2.). 4.6 Esimerkkimittaus KIT4:lla Mittausasetelma KIT4-laitteistolla suoritettiin 2D -ERT-mittaus. Mitattava kohde oli vedellä täytetty, ympyränmuotoinen astia, jonka reunoilla oli 16 elektrodia. Kuva 17: Esimerkkimittauksen mittausasetelma. Virta- ja jännite-elektrodien numeron 1 paikka merkitty valkoisella teipillä. 18

19 4.6.2 Asetukset ja saatu data Kohteeseen syötettiin 3mA:n suuruista vaihtovirtaa kolmelta elektrodiparilta jälkimmäisen toimiessa maapotentiaalielektrodina: 1-2, 2-3, 3-4. Tällöin pääasetukset KIT4HostV05:ssa olivat seuraavankaltaiset (lisäasetukset vakioarvoissa): Kuva 18: Esimerkkimittauksen mittausasetukset. 19

20 Tämän jälkeen mittaus käynnistettiin ja siirryttiin ohjelman Data Graph -osioon datankeruuta varten. Yhden mittaussarjan mitatut jännitteen arvot ovat nyt havainnollistettuna auenneessa ikkunassa (3 virransyöttöä ja 16 mittaavaa jännite-elektrodia 48 mitattua arvoa/mittaussarja): Kuva 19: Esimerkkimittauksen Data Graph -ikkuna. Viitteet [1] KIT4 tomografialaitteiston varauslista, varaus_lst.php. [2] Kourunen J., Savolainen T., Lehikoinen A., Vauhkonen M. and Heikkinen L. Pxibased electrical impedance tomography system for industrial use. In Proceedings of the 5th International Symposium on Process Tomography, Poland, Zakopane, August

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Jouni Pousi Systeemianalyysin laboratorio Mat-2.4129 Systeemien identifiointi Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Tämä ohje sisältää vaihtoehtoisen tavan laskuharjoituksen

Lisätiedot

TTS kannattavuuslaskentaohjelma

TTS kannattavuuslaskentaohjelma TTS kannattavuuslaskentaohjelma Käyttöönotto TTS kannattavuuslaskentaohjelma on suunniteltu yrittäjän apuvälineeksi yrityksen keskeisten kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

5.6.2013. a. Tavallisesti

5.6.2013. a. Tavallisesti Fysiikan oppilaslaboratorio 5.6.2013 Katja Kuitunenn LOGGER PRO 1 Johdanto KÄYTTÖOHJE Fysiikan oppilaslaboratoriossa useissa töissä käytössä oleva Logger Pro 3 on ohjelma, jolla ohjetaan tietotokoneistettuja

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset Sivu 1(8) Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset www.procountor.com Internet Explorer 7 ja 8 sisältää pop-up ikkunoiden esto toiminnon. ProCountor -Taloushallintoohjelmistossa voidaan raportit tulostaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 10.7.2014 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: olet palauttanut mieleen LabVIEW:n perustoimintoja, osaat rakentaa yksinkertaisen mittausohjelman, joka o määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä Oppimateriaali 9/2005 VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE ROXIO TOAST LITE 6 2 ROXIO

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella 1 Kirjautuminen Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella tila.savonia.fi Ohjelmassa on ns. Haka-kirjautumispalvelu, jolloin kirjautumiseen

Lisätiedot

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE SISÄLLYS 1 Mittausten (outing) avaus ja analysointi 2 HD videoiden teko 1 MITTAUSTEN AVAUS JA ANALYSOINTI Asenna Comparo PC-ohjelma ja käynnistä ohjelma pikakuvakkeesta.

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma Kuva 1 MrSmart on digitointilaite PC:lle Yleistä MrSmart on sarjaliikenteellä toimiva sarjaliikennedigitoija. Laite mittaa

Lisätiedot

2. DC-SWEEP, AC-SWEEP JA PSPICE A/D

2. DC-SWEEP, AC-SWEEP JA PSPICE A/D 11 2. DC-SWEEP, AC-SWEEP JA PSPICE A/D Oleellista sweep -sovelluksissa on se, että DC-sweep antaa PSpice A/D avulla graafisia esityksiä, joissa vaaka-akselina on virta tai jännite, AC-sweep antaa PSpice

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje 3.12.2013 Kuva: Sanna Waris SoleMOVE lähtevän ERASMUS- harjoittelijan ohje 1 SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje... 1 1. Kirjautuminen... 3 2. Uuden lähtevän Erasmus-harjoittelijan

Lisätiedot

HARJOITUSTYÖ: LabVIEW, Kiihtyvyysanturi

HARJOITUSTYÖ: LabVIEW, Kiihtyvyysanturi Tämä käyttöohje on kirjoitettu ESR-projektissa Mikroanturitekniikan osaamisen kehittäminen Itä-Suomen lääninhallitus, 2007, 86268 HARJOITUSTYÖ: LabVIEW, Kiihtyvyysanturi Tarvittavat laitteet: PC Labview

Lisätiedot

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Ohjelmaversio 1.0 Dokumenttiversio 1.0 2 Ohjelman lataaminen Voit ladata henkilöstö- ja koulutusrekisteriohjelman asennuspaketin EduSetup.exe sivustolta valitsemalla

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä MEM-O-MATIC 6800 järjestelmä Ohjeet Windows yhdysohjelmalle / 6800 yhdysohjelman käyttöohje זתתתתת Windows yhdysohjelman asennus tietokoneelle Tee uusi kansio esimerkiksi nimellä MEMO kovalevyllesi. Kopio

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta.

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. 1 Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 18.10.2004

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.6.2016 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Swiss timer kellokonsoli käyttöohje

Swiss timer kellokonsoli käyttöohje Swiss timer kellokonsoli käyttöohje Hae toimitsijapöytä varastosta ja kellokonsoli sovitusta paikasta. Toistaiseksi kellokonsolista sovitaan HYVISSÄ AJOIN ennen peliä Mia Westerlundin (050 3018726) kanssa.

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (11) NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN Usein tarvitaan käyttäjän käsin syöttämiä lukuja eri tarkoituksiin. Tällaisia ovat mm. budjetti-, ennuste-, tavoite- ym. luvut. Lukuja syötetään eri kohteille,

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

CADS Planner Electric perusteet

CADS Planner Electric perusteet CADS Planner Electric perusteet Aloitus Ohjelman avaaminen, alkuasetukset Tasokuvat piirretään aina Suunnitteluu tilaan oikeilla mitoilla. Kuvalle annetaan myös mittakaavatiedot tulostusta varten, sekä

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje Versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

Epson EMP-765 langaton käyttö

Epson EMP-765 langaton käyttö Epson EMP-765 langaton käyttö Tämä on yleinen käyttöohje Epsonin videotykin langattomaan käyttöön. Kannattaakin huomioida, että eri kannettavissa koneissa langaton käyttö saattaa hieman poiketa tässä ohjeessa

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Tutustu ohjelman omiin ohjeisiin valitsemalla: Ohje > Avustus.., jotka avautuvat selaimessa

Tutustu ohjelman omiin ohjeisiin valitsemalla: Ohje > Avustus.., jotka avautuvat selaimessa E-Results ohjelman käyttö SV:n Keski-Uusimaa rasteilla 1 Heti aluksi, ja sitten ratojen syöttö Eresults.lnk Avaa ohjelma kaksoisklikkaamalla ohjelman pikakuvaketta. Tutustu ohjelman omiin ohjeisiin valitsemalla:

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka 1 Toimintaperiaate PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka on tarkoitettu puoliautomaattiseksi tiekoneiden kallistuskulmamittariksi. Laite ohjaa käyttäjää äänimerkeillä

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä -projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaali 10/2005 idvd 5

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Cubase perusteet pähkinänkuoressa. Mikä Cubase on? Projektin aloitus

Cubase perusteet pähkinänkuoressa. Mikä Cubase on? Projektin aloitus Cubase perusteet pähkinänkuoressa 1. Mikä Cubase on? 2. Projektin aloitus 3. Audion äänittäminen. 4. MIDI-tiedon tallentaminen ja virtuaali instrumentit 5. Miksaus. Mikä Cubase on? Cubase on Windows XP

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Paikka-aikakaavio PlanMan Project

Paikka-aikakaavio PlanMan Project Paikka-aikakaavio PlanMan Project 30.4.2014 Sisältö 1. Paikka-elementin käyttöönotto... 2 2. Tehtävien lisääminen paikka-aikakaavioon... 4 3. Tehtävien ulkoasun muokkaus paikka-aikakaaviossa... 5 4. Tehtävien

Lisätiedot

LP-Levyn digitointi tiedostoksi

LP-Levyn digitointi tiedostoksi LP-Levyn digitointi tiedostoksi ION LP2CD- laitteella voit kopioida LP-levysi tiedostoiksi. LP-Levyn digitointi kestää saman ajan kuin levyn toisto tavallisestikin, lisäksi voit muokata tallennetta joko

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.7.2014 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPINNOT -NÄYTTÖ. Opiskelijan opintosuoritustietoja katsellaan Opiskelijan opinnot -näytöltä. Näyttö löytyy päävalikosta Opinnot.

OPISKELIJAN OPINNOT -NÄYTTÖ. Opiskelijan opintosuoritustietoja katsellaan Opiskelijan opinnot -näytöltä. Näyttö löytyy päävalikosta Opinnot. Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 OPISKELIJAN OPINNOT -NÄYTTÖ Opiskelijan opintosuoritustietoja katsellaan Opiskelijan opinnot -näytöltä. Näyttö löytyy päävalikosta Opinnot. Opiskelijan opinnot -näytölle

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Golfsimulaattorin käyttö- ja peliohjeet

Golfsimulaattorin käyttö- ja peliohjeet Golfsimulaattorin käyttö- ja peliohjeet 1. Käynnistys 1.1 Koneiden käynnistys Käynnistettäviä laitteita on yhteensä Kolme: tietokone, monitori ja videotykki, myös tarvittaessa lasertulostin. Tietokoneen

Lisätiedot

Näillä sivuilla Tilastomatematiikan esimerkit, joissa käsitellään tietokoneen käyttöä tilastollissa operaatioissa, on tehty Excel-2007 -versiolla.

Näillä sivuilla Tilastomatematiikan esimerkit, joissa käsitellään tietokoneen käyttöä tilastollissa operaatioissa, on tehty Excel-2007 -versiolla. Näillä sivuilla Tilastomatematiikan esimerkit, joissa käsitellään tietokoneen käyttöä tilastollissa operaatioissa, on tehty Excel-2007 -versiolla. Nämä ohjeet, samoin kuin Tilastomatematiikan kirjakaan,

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. Kalenterin omistajan käyttöohje

1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1.1. Kielen vaihtamien Ajanvarausjärjestelmässä kielen vaihtaminen tapahtuu painamalla sivun ylälaidassa olevia lippuja. 1.2. Kirjautuminen Kirjautumissivulla käyttäjä

Lisätiedot