SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Siilinjären kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päiämäärä 2/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS

2 SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Päiämäärä 10/02/2011 Laatija Jussi Kurikka-Oja Tarkastaja Jouko Noukka Hyäksyjä Kuaus Raportti Viite Ramboll Pakkahuoneenaukio 2 PL TAMPERE T F ramboll.fi

3 KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Lähtökohdat Kaaaluonnos Maaperä Raideliikenne 2 3. Tärinän ariointiin liittyä ohjeistus ja menettelytaat Yleistä Ariointitason 1 mukainen ariointi Tärinähaitan ariointiperusteet 3 4. Tärinämittausten suorittaminen 3 5. Mittaustulokset 4 6. Johtopäätökset 5

4 KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS 1 1. JOHDANTO Tämän selityksen taoitteena on ollut selittää mittausten perusteella raideliikenteestä aiheutua tärinä Siilinjärellä Kasurilan kylässä sijaitsean alueen asemakaaoitusta arten. Tärinäselitys on tehty Siilinjären kunnan toimeksiannosta. Yhteyshenkilönä tilaajan puolella on toiminut kaaoitusarkkitehti Otto Siippainen. Ramboll Finland Oy:ssä työn projektipäällikkönä on toiminut DI Jussi Kurikka-Oja, laadunarmistajana toimi DI Jouko Noukka. Mittauksista astasi Ins.(AMK) Hannu Harmoinen. 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Kaaaluonnos Kohteesta almisteilla olea kaaaluonnos esitetään kuassa 2.1 Kua 2.1 Kaaaluonnos 2.2 Maaperä Alueelta laaditussa rakennettauusselityksessä (Pöyry, ) todetaan alueen pohjasuhteista seuraaaa: Maapohja on tutkitulla alueella lajittuneiden maalajien aluetta. Pääosalla aluetta on maapohjassa löyhää ja keskitiiistä tasarakeista hienoa hiekkaa ja hiekkaista silttiä paksuna kerrostumana. Rinneosissa ja notkelmissa on hienojakoisempia maa-aineksia (saista silttiä ja silttiä) ja tiiiydeltään kerrokset oat hyin löyhiä. Tutkimuspisteiden 13 ja 14 kohdalla sisältäät hienojakoiset kerrokset eloperäisiä maa-aineksia.

5 KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Raideliikenne Kohde sijaitsee Kuopio-Iisalmi rataosuuden arrella, ratakilometrit tutkimusalueen kohdalla noin Käytössä oleien junatietojen mukaan iikon tarkastelujakson aikana paikan ohittaa noin 190 junaa, joista noin 95 on taarajunia. Taarajunien massat aihteliat tarkastelujakson aikana älillä t. Rataosan rakenteellinen nopeusrajoitus on 140 km/h. Taarajunien nopeus tarkastelupisteen kohdalla on tyypillisesti 80 km/h. 3. TÄRINÄN ARVIOINTIIN LIITTYVÄ OHJEISTUS JA ME- NETTELYTAVAT 3.1 Yleistä VTT:n julkaisua "Suositus liikennetärinän arioimiseksi maankäytön suunnittelussa, VTT Working Papers 50, Espoo 2006 käytetään Suomessa yleisesti liikennetärinän arioinnissa. Julkaisussa esitetään tärinän ariointimenettely kolmella eri tarkkuustasolla. Ariointitasolla 1 tarkastelu perustuu kokemusperäisiin turaetäisyyksiin, jossa huomioidaan maaperän ominaisuudet ja liikenteen tyyppi. Tarkastelulla selitetään onko arsinainen ärähtelytarkastelu lainkaan tarpeen. Ariointitaso 2 perustuu laskennallisiin aroihin tai tarkistusluonteisiin tärinämittauksiin, jolloin liikenteen ja maaperän ominaisuudet oidaan ottaa tarkemmin huomioon. Ariointitasoa 2 suositellaan käytettääksi, kun yleiskaaassa tai asemakaaassa rakentamista ohjataan yksityiskohtaisesti määrätyllä alueella ja ariointitason 1 perusteella alue on riskialuetta. Ariointitason 3 tarkastelu perustuu aina riittään pitkäaikaisiin tärinämittauksiin. Tason 3 käyttöä taritaan, mikäli ariointitason 2 laskennallisella tarkastelulla ei saada riittään luotettaaa kuaa maaperän pystyärähtelyn suuruudesta, tai halutaan rakentaa alueelle, jolla ariointitason 2 mukaan tärinä oi ylittää suositusaron. 3.2 Ariointitason 1 mukainen ariointi Ariointitason 1 mukaiset turaetäisyydet esitetään taulukossa 3.1. Jos suunniteltu asutus sijoittuu taulukon turaetäisyyden ulkopuolelle, ei tarkempaa tärinäselitystä tarita. Taulukko 3.1 VTT:n ohjeen mukaiset turaetäisyydet Suositeltaa Pehmein maalaji Liikennetyyppi turaetäisyys äylän alla 500 m Taarajunaliikenne (3500 tn, 90 km/h) Pehmeä maa 200 m Pikajunaliikenne (140 km/h) Pehmeä maa 100 m Taara- ja pikajunat Koa maa 100 m Raskas maantieliikenne (100 km/h, sileä) Pehmeä maa 100 m Hidastetöyssyt, raskas liikenne (40 km/h) Pehmeä maa 50 m Raskas katuliikenne (40 km/h, sileä) Pehmeä maa 15 m * Raskas maantie- ja katuliikenne (myös töyssyt) Koa maa * Ei koske äyliä, joilla on ain tilapäisesti raskasta liikennettä Tarkasteltaa kaaa-alue on pääosin pehmeällä maaperällä ja lähimmät suunnitellut rakennukset sijoittuat alle 100 metrin etäisyydelle radasta. Tästä johtuen tason 2 mukainen ariointi on tarpeen. Ariointitason 2 mukainen tarkastelu suoritetaan tärinämittausten perusteella.

6 KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Tärinähaitan ariointiperusteet Tärinän aiheuttamaa mahdollista haittaa asuinmukauudelle maankäytön suunnittelussa arioidaan tunnusluun perusteella. Tunnusluku perustuu yksittäisten liikennetapahtumien suurimpiin ärähtelyn tehollisaroihin ja niiden perusteella laskettuun keskiaroon ja hajontaan seuraaasti: = 15 suurimman yksittäisen tapahtuman keskiaro + 1,8 x 15 suurimman yksittäisen tapahtuman hajonta. Tilastollisesta luonteesta johtuen se oidaan tarkasti määrittää ain pitkäaikaisten mittausten aulla. Tunnusluun perusteella rakennuksille on annettu suositus rakennusten ärähtelyluokituksesta, joka esitetään taulukossa 3.2. Taulukko 3.2 Rakennusten ärähtelyluokitus häiritseyyden arioinnissa Värähtely- Kuaus (mm/s) luokka ärähtelyolosuhteista, 95 Hyät asuinolosuhteet A 0,10 (Ihmiset eiät yleensä haaitse ärähtelyitä) Suhteellisen hyät asuinolosuhteet B (Ihmiset oiat haaita ärähtelyt, 0,15 mutta ne eiät ole häiritseiä) Suositus uusien rakennusten ja äylien suunnittelussa C (Keskimäärin 15 % asukkaista pitää ärähtelyitä 0,30 häiritseinä ja oi alittaa häiriöistä) Olosuhteet, joihin pyritään anhoilla asuinalueilla D (Keskimäärin 25 % asukkaista pitää ärähtelyitä 0,60 häiritseinä ja oi alittaa häiriöistä) Rakennusten aurioriskin arioimiseen on olemassa VTT:n ohje Rautatieliikenteen tärinän aikutus rakenteisiin aurioalttiuden kartoittaminen ja mittaaminen. Ohjeen perusteella määritellään tärinän aiheuttaman heilahdusnopeuden resultantin huippuaro, jonka perusteella tehdään alueen ärähtelyluokitus. Värähtelyluokitus on esitetty taulukossa 3.3. Taulukko 3.3. Rakennusten ärähtelyluokitus aurioriskin arioinnissa Värähtelyluokka Kuaus ärähtelyolosuhteista Heilahdusnopeuden resultantin huippuaro B (mm/s) V Kohonneen tärinäalttiuden alue, auriot mahdollisia. 3 H Vähäisen tärinäalttiuden alue, haitat mahdollisia. 1-3 E Haitat epätodennäköisiä 1 4. TÄRINÄMITTAUSTEN SUORITTAMINEN Mittaukset suoritettiin älisenä aikana mitattiin alotusti kolmessa pisteessä, minkä jälkeen alueelle jätettiin yhteen pisteeseen mittari, joka mittasi alomatta 19.1 asti mitattiin lisäksi alotusti rataa lähimmästä oleasta pisteestä noin ½-työuoron ajan. Mittauksissa käytettiin seuraaaa laitteistoa: Sinus SoundBook, 8-kanaainen ääni- ja tärinäanalysaattori o Sarjanumero MMF:n almistama kolmiakselinen tärinäanturi, tyyppi KS813B o Sarjanumero 06002

7 KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS 4 MMF:n almistama yksiakselinen tärinäanturi, tyyppi KS48B o Sarjanumerot 5028, 5030, 5039 ja 5050 White MiniSeis 3D-tärinämittari. Mittauksissa käytetyt MMF:n almistamat tärinäanturit on kalibroitu PCB-394C06 akiotärinälähteellä, joka on tehdaskalibroitu Anturit kiinnitettiin mittausten aikana 300/150 mm maapiikkeihin joko ruuaamalla (yksiakseliset anturit) tai magneetilla (3d-anturi). Anturien päälle asetettiin hiekkasäkit. White MiniSeis-mittari kiinnitettiin maaperään kolmella 150mm maapiikillä. Mittalaite tallensi mittausdataa jatkuasti, 1 s näytteenottoälillä. Mittaussignaalia ei tallennettu. Mittausdata käsiteltiin hyödyntäen Noise & Vibration Works ohjelmistoa ja Microsoft Exceliä. Kuassa 4.1 esitetään alottujen mittauspisteiden sijainti alueella. 3d-anturi (pysty- sekä kaksi aakasuuntaa mittaaa) sijoitettiin rataan nähden lähimpään pisteeseen, muissa pisteissä mitattiin 1d-anturilla (pystysuuntaa mittaaa). 7 rk:n mittauksessa käytettiin myös 3d-anturia. 7 rk mittaus 1 t mittaus MP3 MP2 MP1 Kua 4.1 Mittauspisteet 5. MITTAUSTULOKSET Valottujen mittausten aikana alueen ohitti 12 junaa. Mittausten tulokset esitetään kootusti taulukossa 5.1. Taulukossa esitetyt arot oat tärinän taajuuspainotettuja tehollisaroja (, mm/s). Mittauspisteiden yhteydessä esitetyt kirjainlyhenteet X, Y ja kuaaat tärinän komponentteja; X on tärinän aakakomponentti rataa astaan, Y aakakomponentti radan suuntaisesti ja tärinän pystysuora komponentti.

8 KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS 5 Taulukko 5.1. Mittaustulokset MP2, MP3, Päiä Ohitusaika Junatyyppi X Y,,,,, mm/s mm/s mm/s mm/s mm/s PJ 0,01 0,01 0,01 0,01 0, IC 0,01 0,01 0,01 0,01 0, TJ 0,02 0,02 0,04 0,03 0, TJ 0,01 0,01 0,01 0,01 0, PJ 0,01 0,01 0,01 0,01 0, VET 0,01 0,01 0,01 0,02 0, VET 0,01 0,01 0,01 0,01 0, PJ 0,01 0,02 0,01 0,01 0, PJ 0,01 0,02 0,02 0,01 0, PJ Mittaus ain 0,00 Mittaus ain lähimmästä VET pystysuuntaan 0,04 pisteestä TJ , Valomattoman mittauksen aikana ei rekisteröity raideliikenteestä aiheutuneita tärinätapahtumia jotka olisiat olleet oimakkuudeltaan yli mittarin kynnysaron mm/s (RMS). VTT:n ohjeistusta soeltaen mittaustuloksista muodostettiin tunnusluku maaperästä mita-,95 tuille ärähtelyille. Tunnusluut esitetään taulukossa 5.2. Taulukko 5.2. Mittaustulosten pohjalta määritellyt tunnusluut X Y MP2, MP3,, 95, maaperä, 95, maaperä, 95, maaperä, 95, maaperä,95, maaperä 0,02 0,02 0,04 0,03 0,01 6. JOHTOPÄÄTÖKSET Valottujen mittausten aikana ja pääosa junaliikenteestä oli massaltaan alle 700 t junia. Raskain mitattu taarajuna oli massaltaan 1000 t. Junatietojen mukaan mittausjakson raskain taarajuna oli massaltaan noin 2800 t. Mittaustuloksia tarkastellessa on huomioitaa myös raskaampien taarajunien osuus, aikka iikon kestäneellä mittausjaksolla näistä ei saatu mittarin kynnysaron ylittäneitä mittaustuloksia. Kun raskaammat junat (massat kolminkertaisia mitattuihin nähden) otetaan huomioon, sekä aroidaan kaaa-alueelle sijoitettaiin rakennuksiin siirtyä tärinä kertoimella 2, muodostuu rakennuksille taulukossa 6.1 esitetty ärähtelyluokitus. Taulukko 6.1. Tärinän tunnusluku kaaa-alueen asuinrakennuksille mittauspisteissä X Y MP2, MP3, 0,12 0,12 0,24 0,18 0,06

9 KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS 6 Tunnuslukujen perusteella raideliikenteestä aiheutua tärinä kaaa-alueen asumiseen aratuilla alueilla ei ylitä ärähtelyluokituksen luokan C Suositus uusien rakennusten ja äylien suunnittelussa (Keskimäärin 15 % asukkaista pitää ärähtelyitä häiritseinä ja oi alittaa häiriöistä) rajaa 0,30 mm/s. Rakenteiden aurioitumisriskin kannalta huippuarolle asetettua rajaa 1 mm/s ei ylitetä. Mikäli suunnitteluperusteet (asumiseen aratut alueet) muuttuat oleellisesti on tämä selitys harkinnan mukaan päiitettää.

SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE. Junaliikenteen tärinäselvitys

SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE. Junaliikenteen tärinäselvitys 300427 1 (29) SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE Junaliikenteen tärinäselvitys 300427 2 (29) SISÄLLYSLUETTELO SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Junaliikenteen tärinäselvitys

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue JUNATÄRINÄSELVITYS 16WWE1552 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.8.2011 Päivitetty JUNATÄRINÄSELVITYS Villelän alue ja entinen sahan alue Mittalinja 1 (sahan alue yllä) ja mittalinja 2 (Villelän alue alla). i Kaikki oikeudet

Lisätiedot

A 6/2007 Suomen rataverkon tärinäselvitys Kirjallisuuskatsaus ja tärinäkohteet vuosina 2000 2006

A 6/2007 Suomen rataverkon tärinäselvitys Kirjallisuuskatsaus ja tärinäkohteet vuosina 2000 2006 A 6/2007 Suomen rataverkon tärinäselvitys Kirjallisuuskatsaus ja tärinäkohteet vuosina 2000 2006 Kaisa Kaaresoja Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 6/2007 Suomen rataverkon tärinäselvitys Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

Turun seudun rataympäristöselvitys. Vaihe 1 Nykytilan kartoitus. Vaihe 2 Toimenpideohjelma

Turun seudun rataympäristöselvitys. Vaihe 1 Nykytilan kartoitus. Vaihe 2 Toimenpideohjelma 2010 Turun seudun rataympäristöselvitys Vaihe 1 Nykytilan kartoitus Vaihe 2 Toimenpideohjelma Turun seudun rataympäristöselvitys Vaihe 1 Nykytilan kartoitus Vaihe 2 Toimenpideohjelma Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26 Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Versio 3.0 2012-04-26 OULUN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Ilkka Niskanen,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 2014 JA ENNUSTE VUODELLE 2030. 9.10.2014 Projektinumero: 304788. WSP Finland Oy. Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki

KOKKOLAN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 2014 JA ENNUSTE VUODELLE 2030. 9.10.2014 Projektinumero: 304788. WSP Finland Oy. Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki KOKKOLANKAUPUNGINMELUSELVITYS214 JAENNUSTEVUODELLE23 9.1.214 Projektinumero: 34788 Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki WSP Finland Oy Kokkolankaupunginmeluselvitys214 jaennustevuodelle23 IlkkaNiskanen,TuukkaLyly,SirpaLappalainenjaIlkkaRekola

Lisätiedot

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset 25.10.2011 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS 67090597SP Pöyry Finland Oy 4.11.2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS Asemakaavaehdotus Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 4.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Lentokenttien ruohonleikkaukseen käytetyn työkonekaluston tärinän aiheuttamat terveysriskit Finavia Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet...

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Rajavartiointiin käytettyjen moottorikelkkojen tärinän vaikutusten arviointi Rajavartiolaitos Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet... 4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN

Lisätiedot

Ratapiha-alueen osayleiskaavaehdotuksen (25/2005) selostus

Ratapiha-alueen osayleiskaavaehdotuksen (25/2005) selostus OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS, joka koskee 15.5.2008 päivättyä, lausuntojen perusteella 23.1.2009 muutettua, 17.3.2009 ja muistutuksen perusteella 17.6.2009 muutettua osayleiskaavakarttaa. (25/2005)

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 26.10.2012 / 22.5.2014 / 12.11.2014 KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 23.1.2013 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset 2.6.2010 Ylva Gilbert, Jatta Aho, Riikka Lehti ja Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu julkaisuun

Lisätiedot

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS 14.3.2008 ESPOON MATINKYLÄN N KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 HELSINKI Puh. +3 207 864 11 www.wspgroup.fi Ilkka Niskanen ja Laura Gröhn SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto...

Lisätiedot

KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti

KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Keimola KEIMOLANMÄKI Asemakaavan selostus, joka koskee 17.12.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 220200 / II Ilmoitus vireille tulosta 6.2.2008.

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen haasteet ja talous-, energia- ja ympäristövaikutukset

Täydennysrakentamisen haasteet ja talous-, energia- ja ympäristövaikutukset Tiina Seppälä Täydennysrakentamisen haasteet ja talous-, energia- ja ympäristövaikutukset Lisensiaattityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi energiatekniikan ja ympäristösuojelun lisensiaatin

Lisätiedot

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 116 Ympäristömelu Raportti PR-Y1565 Sipoon kunta Turku 22.11.2010 Kehitys- ja kaavoituskeskus Kaavoitusyksikkö Sivu 1(16) PL 7 / Iso Kylätie 18 04131 Sipoo TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos Pieksämäen kaupunki Vireilletulo: 13.4.2011 Kaavaluonnokset nähtävillä: 9.7.2012-17.8.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 22.10.-20.11.2012 Hyväksytty

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot