SUOSITUS TOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI PAIKKATIETO-, MITTAUS- JA KIINTEISTÖREKISTERINPITO- TEHTÄVISSÄ. MALY Paikkatietotyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOSITUS TOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI PAIKKATIETO-, MITTAUS- JA KIINTEISTÖREKISTERINPITO- TEHTÄVISSÄ. MALY Paikkatietotyöryhmä"

Transkriptio

1 SUOSITUS TOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI PAIKKATIETO-, MITTAUS- JA KIINTEISTÖREKISTERINPITO- TEHTÄVISSÄ MALY Paikkatietotyöryhmä

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä MALY Paikkatieto työryhmä Työryhmän organisointi ja työskentelytapa Nykytila-analyysi Henkilöstöresurssit Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät Käytössä olevat koordinaattijärjestelmät Kiinteistörekisterin pito ja toimitukset Mittauskalusto Numeerinen pohjakartta Kouvolan ja Salon kokemuksia kuntaliitoksesta Johtopäätökset nykytila-analyysistä Suositus toimintojen järjestämiseksi Ohjelmistoratkaisu Koordinaattijärjestelmät Toimintojen fyysinen sijoittuminen Rekisterinpito Kartta-aineistot Mittaustoiminta Asiakaspalvelun järjestäminen Arkistointi...21

3 Tiivistelmä Tässä raportissa analysoidaan Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan liitosselvitykseen kuntien kartta-, suunnittelu- ja rekisterijärjestelmien nykytila, sekä esitetään suositus toimintojen järjestämiseksi paikkatieto-, mittaus- ja kiinteistörekisterinpitotehtävissä uudessa Keski-Uudenmaan kaupungissa. Näillä yllä mainituilla järjestelmillä on suora vaikutus useisiin kunnan keskeisiin toimintoihin maankäytön, asumisen ja liikenteen lisäksi; näistä suuri osa on myös lakisääteisiä tehtäviä. Kaikkien kuntateknisten palveluiden, ympäristönvalvonnan, koulu- ja sairaalapiirien, palveluverkkojen ja rakennusvalvonnan lisäksi myös pelastustoimi, muut viranomaiset, yritykset ja kansalaiset turvaavat toimintojaan ajantasaisiin ja luotettaviin rekisteri- ja paikkatietoihin. Olemme selvittäneet tämänhetkisen tilanteen tietojärjestelmien, henkilöstöresurssien, mittauskaluston ja palveluiden tuottamisen osalta ja verranneet sitä Salon (kuntaliitos ), Kouvolan (suuri kuntaliitos ) ja Vantaan tämän hetkiseen tilanteeseen. Vantaa on hyvä verrokki Keski-Uudenmaan kaupungille asukaslukunsa ja sijaintinsa vuoksi. Sen sijaan Salossa ja Kouvolassa maantieteellinen sijainti, yhdyskuntarakenne ja paineet maankäytölle ovat ratkaisevasti erilaisia, mutta heillä on puolestaan kokemusta kuntaliitoksen suorista ja epäsuorista vaikutuksista. Kuultuamme näiden analyysien tulosten jälkeen kaikkien liitoskuntien asiantuntijoita, päädymme seuraavaan suositukseen: Uudessa kaupungissa olevan paikkatietojärjestelmän tulee olla yksi ja yhteinen. Lisäksi toimialakohtaiset suunnittelujärjestelmät tulee yhtenäistää. Kuntien erimuotoiset ja -tasoiset paikkatietoaineistot harmonisoidaan ja ajetaan yhteiseen paikkatietokantaan. Rekisteritietoja hallitaan yhteisellä kuntarekisterijärjestelmällä, josta on suora yhteys paikkatietokantaan, ja päinvastoin. Perustetaan Keski-Uudenmaan Paikkatietokeskus (vrt. Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus), joka hallinnoi ja ylläpitää em. järjestelmiä sekä koordinoi mittausta ja kiinteistönmuodostusta koko uuden kunnan alueella. Näin toiminnasta saadaan yhdenmukaista ja kaikille kuntalaisille samanarvoista. Paikkatietokeskus ja ylikunnallinen rakennusvalvonta (v. 2017?) toimivat tiiviissä yhteistyössä.

4 Paikkatietokeskus hoitaa myös kaikki velvoitteet ulkoisia toimijoita kohtaan sekä uuden kunnan sisällä tuotettavat palvelut muille virastoille ja liikelaitoksille. Tähän kuuluvat myös Internetin ja Intranetin karttapalvelut. Vanhoihin kuntakeskuksiin jätetään palvelupisteet kansalaisille/yrityksille, joista käsin myös paikallisesti toimivat mittaryhmät operoivat Paikkatietokeskuksen työnjohdon alla. Näillä järjestelyillä saavutetaan huomattavat synergiaedut, jotka rahallisesti nousevat sitä merkittävämmiksi, mitä laajemmaksi toiminta ulottuu. Myös sähköisten palveluiden kehittäminen ja sähköinen arkistointi on suuressa mittakaavassa mahdollista vain resursseja ja osaamista keskittämällä. Riippumatta siitä toteutuuko kuntaliitos, vai toteutuuko se vain osittain, suosittelemme Paikkatietokeskuksen perustamista yllä mainitulla tavalla! Koska tarvittavien hankintojen kilpailuttaminen, erilaisten aineistojen harmonisointi ja uuteen järjestelmään sovittaminen, sekä niiden aineistojen täydentäminen, joita joistain kunnista nykyisin puuttuu, on erittäin työlästä ja aikaa vievää, täytyy tämän työn alkaa heti poliittisten kuntaliitospäätösten tapahduttua. Kaikkien kahdeksan kunnan asiantuntijat olivat tästä yksimielisiä.

5 1. MALY Paikkatieto työryhmä MALY Paikkatieto -työryhmä tekee Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan liitosselvitykseen kartta-, suunnittelu- ja rekisterijärjestelmien kartoittamisen sekä suosituksen toimintojen järjestämiseksi paikkatieto-, mittaus- ja kiinteistörekisterinpitotehtävissä. 2. Työryhmän organisointi ja työskentelytapa MALY-paikkatieto - työryhmän kokoonpano: Pekka Söyrilä, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, pj Anna-Leena Rintala, maanmittausinsinööri, siht. Marko Siitari, paikkatietoinsinööri Tuija Tzoulas, paikkatietoinsinööri Ossi Örn, kaupunkimittausinsinööri Sipoon kunta Sipoo kunta Mäntsälän kunta Sipoon kunta Keravan kaupunki Työryhmä kokoontui 6 kertaa ja työryhmä järjesti yhden työpajan , johon kutsuttiin edustajat kaikista kahdeksasta kunnasta. Työpajassa valmisteltiin tämä suositus kahdeksan kunnan toimintojen järjestämisestä paikkatieto-, mittaus- ja kiinteistörekisterinpitotehtävissä. Selvitystyön yhteydessä tehtiin myös yksi kuntavierailu Kouvolaan. Vierailun tavoitteena oli selvittää kokemuksia kuntaliitoksesta paikkatieto-, mittaus- ja kiinteistörekisterinpitotehtävissä. Lisäksi selvitettiin kuntaliitoksen vaikutuksia Salossa ja tehtiin vertailevaa tutkimusta Vantaan organisaatioon henkilöstöresurssien osalta.

6 3. Nykytila-analyysi Kahdeksan kunnan yhteen laskettu pinta-ala on 2081 km 2 ja asukkaita alueella on yhteensä noin Kuntakohtaiset tiedot on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Kuntien asukasluvut ja pinta-alat Asukkaat (2011) Pinta-ala Hyvinkää ,8 Järvenpää ,9 Kerava ,9 Mäntsälä ,1 Nurmijärvi ,3 Pornainen ,1 Sipoo ,6 Tuusula ,4 Yhteensä n n km 2 Kahdeksan kuntaa, niiden taajamat ja alueen maantieteellinen keskipiste sekä etäisyyden nykyisistä taajamista keskipisteeseen on esitetty kuvassa 1. Työryhmä selvitti nykytila-analyysia varten nykyisen kahdeksan kunnan henkilöstöresurssit, käytössä olevat paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät, koordinaattijärjestelmät, käytössä olevan mittauskaluston, vuosittaisten lohkomisten ja rekisteröityjen kiinteistöjen määrän sekä numeerisen ylläpidettävän pohjakartan kattavuuden.

7 Kuva 1. Keski-Uudenmaan kaupungin maantieteellinen keskipiste.

8 3.1 Henkilöstöresurssit Kahdeksan kunnan nykyiset henkilöstöresurssit paikkatieto-, mittaus- ja rekisterinpitotehtävissä ovat yhteensä yli 80 henkilöä. Paikkatietotehtävissä työskentelee noin 23 henkilöä, mittaustehtävissä noin 45 henkilöä ja rekisterinpitotehtävissä noin 14 henkilöä laskentatavasta riippuen. Henkilöstöresurssit on esitetty tarkemmin taulukossa 2. Taulukon tiedot ovat suuntaa antavia, sillä osa kunnista hoitaa kunnallistekniset mittaukset itse, osa ostopalveluna, kairaustoimintaa on vain osassa kunnista ja avustavan henkilökunnan laskentatapa vaihtelee kunnittain. Taulukossa on esitetty vertailutietona myös Vantaan kaupungin vastaavan organisaation henkilöstöresurssit. Taulukko 2. Henkilöstöresurssit Kunta Pätevyys Kiinteistörekisteri Paikkatiedot Maasto Yhteensä Kerava DI 0,4 0,5 0,1 1 Tekn., AMK, YAMK 1 0,3 1,7 3 Kartoittaja 0,4 0,6 3 4 Piirtäjä Muu Yht. 3,8 2,4 6,8 13 Sipoo DI Tekn., AMK, YAMK 0 0,5 0,5 1 Kartoittaja Piirtäjä Muu Yht. 0 1,5 1,5 3 Mäntsälä DI Tekn., AMK, YAMK 0 0,5 0 1 Kartoittaja 0 0,5 1,5 2 Piirtäjä Muu Yht ,5 3 Järvenpää DI 0, Tekn., AMK, YAMK 0,8 2,4 0,1 4 Kartoittaja 0,8 1,2 2 Piirtäjä 2, Muu 0,2 5,8 6 Yht. 3,4 4,4 7,1 17 Tuusula DI 0, ,1 Tekn., AMK, YAMK 1 3,5 0 4,5 Kartoittaja Piirtäjä Muu Yht. 2,1 8,5 5 15,6

9 Kunta Pätevyys Kiinteistörekisteri Paikkatiedot Maasto Yhteensä Hyvinkää DI 0, ,1 Tekn., AMK, YAMK Kartoittaja Piirtäjä Muu Yht. 2, ,1 Nurmijärvi DI 0,5 0,1 0,1 0,7 Tekn., AMK, YAMK 1,5 1,2 0 3 Kartoittaja 0 0,4 7 7,4 Piirtäjä Muu Yht. 3 1,7 11,1 16,1 Pornainen DI Tekn., AMK, YAMK Kartoittaja Piirtäjä Muu 0 0,05 0 0,05 Yht. 0 0,05 0 0,05 Kunta Pätevyys Kiinteistörekisteri Paikkatiedot Maasto Yhteensä Yhteensä DI 1,2 2,6 0,2 4 Tekn., AMK, YAMK 5,3 9,4 5,3 20 Kartoittaja 0,4 5,3 19,7 25,4 Piirtäjä 5, ,5 Muu 2 2,25 19,8 24,05 Yht. 14,4 23, ,95 Vantaa DI Tekn., AMK, YAMK Kartoittaja Piirtäjä Muu Yht

10 3.2 Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät Kuuma-kuntien paikkatietojärjestelmät on selvitetty aikaisemmin Uudenmaan liiton Maakunnan tietovarannot -hankkeessa. Työryhmä käytti hyödykseen näitä lähtötietoja selvityksen laatimiseen. Kunnilta pyydettiin vielä mahdolliset tarkennukset ja täydennykset taulukkoon. Keski-Uudenmaan kunnissa on käytössä suuri määrä paikkatieto-ohjelmistoja eri käyttötarkoituksiin. Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät kunnittain on esitetty taulukossa 3. Kohdassa 3.1. esitetyt henkilöresurssit muodostavat vain osan taulukossa 3 esitettyjen järjestelmien käyttäjistä. Taulukko 3. Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät kunnittain Kunta Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Facta (CGI) x x x x KuntaNet (CGI) x x x Tekla GIS (Tekla) x x ArcGIS (Esri) x x x x x x FactaMap/Gis (CGI) x x x x x FactaWebGIS (CGI) x x ReittiGIS (CGI) x x MediGIS (CGI) x x x x x Mski (CGI) x x Koululiitu (CGI) x x x MapInfo (Pitney Bowes) x x x x x x GeoMedia (Intergraph) x MicroStation Stella (Bentley) x MicroStation Stella Map (Bentley) x AutoCAD (Autodesk) x x x x x x x Fiksu (Cad-Q) x x x x Novapoint (Vianova) x x x x x x KeyCom (Keypro) x KeyAqua Keypro) x x 3D-Win (3D- System) x x x x x SpatialWeb (Sito) x x x x x

11 3.3 Käytössä olevat koordinaattijärjestelmät Kahdeksasta kunnasta kaikilla on käytössä tai käyttöönottovaiheessa ETRS-GK25- koordinaattijärjestelmä. Korkeusjärjestelmien osalta käytössä ovat joko N43, N60 tai N2000- korkeusjärjestelmät. Keravalla, Sipoossa ja Hyvinkäällä on käytössä N2000- korkeusjärjestelmä. Nurmijärvellä, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Pornaisissa on käytössä N60- korkeusjärjestelmä. Tuusulassa on käytössä N43-korkeusjärjestelmä. Nurmijärvi ja Mäntsälä siirtyvät N2000-korkeusjärjestelmään vuoden 2014 aikana, Järvenpää vuoden 2015 aikana, Tuusulan ja Pornaisten osalta siirtymisaikataulusta uuteen korkeusjärjestelmään ei ole vielä päätetty. 3.4 Kiinteistörekisterin pito ja toimitukset Kahdeksasta kunnasta kiinteistörekisteriä pitäviä kuntia ovat Kerava, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää ja Nurmijärvi. Sipoon, Mäntsälän ja Pornaisten alueella kiinteistörekisteriä pitää Maanmittauslaitos. Työryhmä selvitti kunnissa viimeisen viiden vuoden aikana tehtyjen toimitusten ja rekisteröityjen tonttien määrän vuosittaisen keskiarvon. Luvut ovat esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Lohkomisten ja muodostettujen kiinteistöjen lukumäärä kunnittain (vuotuinen keskiarvo viimeisen viiden vuoden ajalta) Kunta Taajama Lohkomisten lukumäärä Muodostetut kiinteistöt Kerava Sipoo Nikkilä 3 10 Tontit 10 Söderkulla 4 26 Tontit 26 Pornainen Pornainen Mäntsälä Kirkonkylä Tontit 40 Hyökännummi 5 5 Tontit 5 Järvenpää (rekisteriä pitävä kunta) Tuusula (rekisteriä pitävä kunta) Hyvinkää (rekisteriä pitävä kunta) Nurmijärvi (rekisteriä pitävä kunta) Tontit 65 Yleiset alueet Tontit 86 Yleiset alueet Tontit 79 Yleiset alueet Tontit 97

12 3.5 Mittauskalusto Kunnissa on käytössä yhteensä 21 GNSS-RTK-laitetta. Viisi kuntaa käyttää VRS-palvelua ja kahdella kunnalla on oma tukiasema. Pornaisten kunnalla ei ole omaa mittauskalustoa. Tarkempi kuvaus mittaustoiminnan nykytilasta on esitetty kohdassa Numeerinen pohjakartta Numeerista ylläpidettävää pohjakarttaa kahdeksan kunnan alueella on yhteensä 641 km 2. Kuntakohtainen numeerisen pohjakartan laajuus esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Numeerisen pohjakartan laajuus. Kunta Numeerisen pohjakartan laajuus (km 2 ) Hyvinkää 75 Järvenpää 40 Kerava 31 Mäntsälä 51 Nurmijärvi 130 Pornainen 4 Sipoo 85 Tuusula 225 Yhteensä Vantaa 641 (31 % koko alueen pinta-alasta) 240 (100 % koko kaupungin pinta-alasta) 4. Kouvolan ja Salon kokemuksia kuntaliitoksesta Selvitystyöryhmä päätti selvitystyönsä tueksi tehdä vierailun kuntaan, jossa kuntaliitos on tehty ja kuulla heidän kokemuksiaan kuntaliitoksen vaikutuksesta paikkatieto-, rekisterinpito- ja mittaustehtävissä. Selvitystyöryhmä teki kuntavierailun Kouvolan kaupunkiin Kouvolaan lähetettiin etukäteen selvitystyöryhmän laatimia kysymyksiä keskustelun pohjaksi. Vierailun yhteenvetona työryhmä totesi, että lähtöasetelma paikkatieto-, rekisterinpito- ja mittaustehtävissä ennen kuntaliitosta on Kouvolan seudulla ollut huomattavasti parempi kuin mitä se on selvityksen alaisen Keski-Uudenmaan kuntien alueella. Kouvolan seudulla liitoskuntien paikkatietoyhteistyö on alkanut jo vuosia ennen kuntaliitosta, mikä helpotti liitoksen yhteydessä useita seikkoja. Tämän vuoksi työryhmä pohti toisen kuntavierailun tarvetta. Työryhmä kuitenkin päätti ensin olla sähköpostitse yhteydessä Saloon, jossa kuntaliitos on tehty ja jossa lähtötilanne oletettiin olevan enemmän Keski-Uudenmaan

13 kuntien kaltainen. Saloon lähetettiin samat kysymykset kuin Kouvolaan ja vastaukset pyydettiin sähköpostitse. Sekä Salon että Kouvolan vastauksista oli pääteltävissä, että resurssien tarve kuntaliitoksen yhteydessä lisääntyy, kun toimintoja, järjestelmiä ja aineistoja yhtenäistetään. Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmäpaletti on Keski-Uudenmaan kunnissa laaja ja jokaisella kunnalla on omat rekisteri- ja paikkatietosovelluksensa. Tilanne on tältä osin erilainen Keski- Uudenmaan kuntien osalta kuin Kouvolan ja Salon seudulla. Kouvolan ja Salon seudulla pienemmissä liitoskunnissa järjestelmiä ei ollut tai ne olivat samat, mitä keskuskunta käytti, joten liitoskunnat päätyivät käyttämään keskuskunnassa käytössä olevaa järjestelmää. Taulukko 6. Kouvolan ja Salon kokemukset kuntaliitoksen vaikutuksesta paikkatieto-, mittaus ja rekisterinpitotehtäviin. KOUVOLA SALO Kuntaliitos Liitoskuntien lukumäärä 6 10 Asukkaat liitoksen jälkeen Pinta-ala liitoksen jälkeen km km 2 KIINTEISTÖREKISTERINPITO Rekisterinpito ennen kuntaliitosta Rekisterinpidon laajentaminen kuntaliitoksen myötä Sitovat tonttijaot Kouvola, Kuusankoski, Anjalankoski Ei Sitovia tonttijakoja Kouvolassa, Kuusankoskella ja osittain Anjalankoskella Salossa Toimituksia/vuosi 60 kpl (tontteja n. 100 kpl) 12 kpl KANTAKARTTA Kantakartan tilanne kunnissa, joissa ei ole ollut rekisterinpitoa Uudet kartoitukset kuntaliitoksen jälkeen Pohjakartan laajuus 200 km km 2 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT Koordinaattijärjestelmät Taso yhdistettiin 2009 Korkeus yhdistettiin 2011 Ei Vanha Salon keskusta sitovan tonttijaon aluetta. Kunnat hoitaneet vaihtelevasti Kuntaliitoksen alkuvaiheessa kaikki kartat muutettu sähköiseen muotoon. Huonoimmat teetettiin uudelleen. Yhdistämisavustus. Alussa yhdistettiin tasokoordinaattijärjestelmä, korkeusjärjestelmä vielä eri. Paikkatietojärjestelmä TeklaGIS TeklaGIS Järjestelmien yhtenäistäminen Paikkatietoyhteistyötä oli tehty jo ennen kuntaliitosta vuodesta Kunnilla on ollut yhteinen Vain kahdessa kunnassa oli käytössä paikkatietojärjestelmä ennen liitosta (TeklaGIS). Internetkarttapalvelu ostettiin

14 paikkatietojärjestelmä jo ennen kuntaliitosta. Yhteisiä hankkeita: ortokuvaus, opaskartta. Liitosvaiheessa suuri osa tiedoista konvertoitu samaan järjestelmään. aluksi Turun kaupungilta, mutta nyt hoidetaan itse. Alussa uusi opaskartta tienimimuutosten vuoksi. RESURSSIT Henkilöstöresurssit ennen liitosta 25+1määräaik.+2sihteeriä 25 Henkilöstöresurssit nyt Mittaus Rekisterinpito Paikkatieto 12 (1 määräaik., 1 poistuu) 2 Henkilöstöresurssit tulevaisuudessa Eläköitymisen myötä paikkoja ei täytetä. - Eläkkeelle jääminen 4 - Uusi työpaikka 2 - Sisäiset siirrot Eläköitymisen myötä paikkoja ei täytetä. TOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN Aikataulu Käytännön järjestelyihin 1 vuosi Henkilöstön sijoittuminen Keskitetty Kuusankoskelle vuoden 2009 alkupuolella Mittaustoiminta keskitetty pitkät ajomatkat työmaalle Haasteet Työtehtävien jakaminen Käytännöistä päättäminen Liitoksen yhteydessä päälliköiden paikkoihin kaksi hakukierrosta. Päälliköt järjestelivät muut vakanssit. Hyvin erilaisten kuntien yhdistyessä valittiin parhaat menetelmät esimiesten ja tekijöiden mukaan. Asioiden valmisteluun kului muutama kuukausi vuonna 2008 Keskitetty Halikkoon Tiedon saaminen entisistä kunnista, arkistojen yhdistäminen, ajan puute Osa henkilöstöstä siirtyi uusiin tehtäviin, mutta suurin osa jatkoi omassa tehtävässään. Toimintatavoissa ja käytännöissä oli eroja. ASIAKASPALVELU Ei keskitettyä teknisen sektorin asiakaspalvelua. Sähköinen asiakaspalvelu on parantunut. Palvelut ovat paremmat, mutta sijainnillisesti heikommat. Välimatka Salon kaupungintaloon, jossa ovat muut toiminnot asettaa haasteita sekä omalle toiminnalle että asiakaspalvelulle ja huonontaa sitä.

15 5. Johtopäätökset nykytila-analyysistä Selvityksen perusteella työryhmä katsoo, että uuden kaupungin henkilöresurssit ja mittauskalusto paikkatieto-, mittaus- ja rekisterinpitotehtävissä ovat riittävät toimintojen järjestämiseksi kahdeksan kunnan liitostilanteessa. Henkilöstön määrä (yhteenlaskettuna ja eri toiminnoiksi eriytettynä), toiminta ja toimintavolyymit vaihtelevat kunnissa voimakkaasti riippuen kunnan asukasluvusta ja rekisterinpidosta. Kuten taulukosta 2 voi lukea, on rekisterinpidon vaikutus henkilöstöresursseihin erittäin merkittävä, ja se vaikuttaa paitsi itse kiinteistörekisteritehtäviin, myös epäsuorasti paikkatieto- ja mittaustoiminnan volyymeihin ja tarvittaviin resursseihin. Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät sekä paikkatietoaineistot ovat nykyisellään hyvin hajanaiset. Paikkatietojärjestelmiä on runsaasti eri käyttötarkoituksiin eivätkä ne keskustele sujuvasti keskenään. Järjestelmien ja aineistojen yhteensovittamiseksi joudutaan tekemään erilaisia ajoja ja konversioita. Jokaisella kunnalla on omat karttapalvelunsa (internet/intranet), jotka ovat hankittu eri toimittajilta ja joissa on erilaiset aineistosisällöt ja toiminnallisuudet. Kunnissa on meneillään erillisiä kehittämishankkeita järjestelmäkokonaisuuden toimivuuden parantamiseksi, kuten rajapintapalveluiden järjestämiseen liittyviä projekteja. Jokainen kunta tuottaa paikkatietoaineistoja, kuten pohjakarttaa ja opaskarttaa omalla järjestelmällään. Aineistojen tietosisältö, ajantasaisuus, laatu ja piirtotekniikka vaihtelevat kunkin järjestelmän ja kunnan osalta toisistaan. Tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmien osalta tilanne näyttää hyvältä. Suurin osa kunnista on siirtynyt jo käyttämään samoja järjestelmiä ja muilla kunnista käyttöönotto on näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Järjestelmien ja aineistojen yhtenäistämisen yhtenä edellytyksenä on yhtenäinen koordinaattijärjestelmä. Paikkatietoaineistoilla on paljon käyttäjiä myös kunnan varsinaisen paikkatietotoiminnan, mittaustoiminnan ja rekisterinpidon ulkopuolella niin kunnan sisällä kuin ulkopuolellakin. Paikkatietoja hyödynnetään lähes kaikilla kunnan toimialoilla kuten päivähoitoalueiden, koulupiirien, koulukuljetuksien, terveyspalveluiden, vanhusten palveluiden, ruokahuollon, kunnossapitopalveluiden suunnittelussa, kuin myös rakennusvalvonnassa, liikennesuunnittelussa, ympäristön suunnittelussa, ympäristöterveydenhuollossa ja johdon laskennassa. Paikkatietojärjestelmät kytkeytyvät rekisteritietojen avulla myös muihin kunnan tietojärjestelmiin. Tämän vuoksi aineistojen ja järjestelmien yhtenäistämisessä tulee huomioida myös muiden sektoreiden toiminnot ja järjestelmien vaikutus niihin. Aineistojen ja järjestelmien yhtenäistämiseen vaikuttavat myös muiden sektoreiden (kuten sosiaali- ja terveyssektorin) tietojärjestelmämuutokset kuntaliitoksen yhteydessä.

16 Kun mahdolliset päätökset kuntaliitoksista tehdään, yhteistyö on aloitettava heti paikkatietorekisterinpito- ja mittaustoimintojen yhtenäistämisen osalta, sillä yhtenäiset rekisteritiedot ja paikkatietoaineistot ovat perusta ja edellytys monelle kunnan toiminnolle.

17 6. Suositus toimintojen järjestämiseksi Uuden kunnan visio on älykäs verkostomainen kaupunki. Paikkatiedolla tarkoitetaan kohteen tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti, kuten koordinaatti- tai osoitetieto. Paikkatietoon liittyy yleisesti myös kohteen ominaisuustiedot. Paikkatieto-ohjelmistolla tarkoitetaan sellaista tietojärjestelmää, jolla voidaan esittää ja käsitellä paikkaan liittyvää tietoa. Hyvänä esimerkkinä ovat esimerkiksi kuntien internet- tai intranetkarttapalvelut ja kartantuotanto-ohjelmistot. Paikkatietojärjestelmiin liittyvät olennaisena osana myös erilaiset rekisteritiedot, kuten kiinteistörekisteri, rakennus- ja huoneistorekisteri sekä väestörekisteri. Paikkatieto-ohjelmistot ovat joko tiedosto- tai tietokantapohjaisia. Paikkatiedon käyttäjiä ovat mm. kunnan virkamiehet, kuntalaiset, konsultit, valtion laitokset, yritykset ja muut kunnat. Paikkatietoa hyödynnetään muun muassa suunnittelutehtävissä (kaavoitus, katusuunnittelu, rakennussuunnittelu), asiakaspalvelussa, tietojen haussa ja navigoinnissa. Kiinteistörekisterin pito tapahtuu osana paikkatietojärjestelmää ja mittaustoiminnan lähtöaineisto luodaan yleensä paikkatieto-ohjelmistolla ja mittauksessa syntyvä kartoitusaineisto käsitellään ja tallennetaan paikkatieto-ohjelmistoa hyödyntäen. Tarkoituksenmukaista on, että kuntaliitoksen jälkeen kunnilla on käytössä yhtenäiset paikkatieto-ohjelmistot ja -aineistot sekä yhtenäiset toimintatavat. Tämän saavuttaminen edellyttää suurta työpanosta, joka on hoidettava muiden päivittäisten töiden lisäksi sekä rahallista panosta, jolla voidaan ostaa konsulttipalveluita, joiden avulla pystytään kokoamaan tiedot kaikista kunnissa olevista järjestelmistä yhteen ja tehdä tarvittavat ohjelmistohankinnat. Muutosten ja hankintojen jälkeen toimintatavoissa ja järjestelmissä tapahtuu monen kunnan osalta muutoksia, mikä edellyttää henkilöstön kouluttamista uusiin toimintatapoihin ja järjestelmien käyttöön. 6.1 Ohjelmistoratkaisu Ohjelmistoratkaisun yhtenäistäminen mahdollistaa koko paikkatietoinfrastruktuurin sujuvan toiminnan. Tämä selvitys koskee vain mittaus-, paikkatieto- ja rekisterinpitotehtäviin liittyvää ohjelmistoratkaisua sekä kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelujärjestelmiä, mutta kokonaisuudessa tulee huomioida myös yhteydet muun muassa sosiaali- ja terveyssektorin sekä vesi- ja viemärilaitoksien järjestelmiin. Nykytila: Keski-Uudenmaan kunnissa on käytössä suuri määrä paikkatieto- ja suunnitteluohjelmistoja eri käyttötarkoituksiin. Paikkatietojärjestelmät on esitetty kunnittain liitteenä olevassa taulukossa 3. Suositus: Käytössä olevien järjestelmien määrä minimoidaan karsimalla nykyisiä järjestelmiä tai hankkimalla täysin uusi järjestelmä/uusia järjestelmiä. Uuden kaupungin

18 paikkatietoaineistojen ylläpito tapahtuu yhdellä samalla järjestelmällä ja kaupungilla on yksi yhteinen intranet- ja internetkarttapalvelu nykyisten eri järjestelmien ja palveluiden sijaan. Ohjelmistotoimittajien määrä minimoidaan. Internet-/intranetkarttapalvelut tuotetaan uudessa kunnassa itse. Yhteisessä järjestelmässä tulee huomioida kiinteistörekisteri, rakennus- ja huoneistorekisteri, rakennuslupasovellus, kaavarekisteri, osoite- ja nimistörekisteri, katurekisteri, kunnan maaomaisuus, asemakaava- ja yleiskaavasovellukset, tonttijako- ja tonttikarttasovellus sekä väestörekisteri ja niiden hallinta. Lisäksi Internet- Intranet- ja mobiilisovellukset tulee olla samaa paikkatietojärjestelmää. Uudessa kunnassa säilytetään vähintään nykyinen paikkatietotaso. Lisäksi Inspire-direktiivin mukaiset WFS- WMS rajapinnat hoidetaan paikkatieto-ohjelmistosta. Ohjelmistoratkaisu on todennäköisesti kilpailutettava, mikäli uusiin järjestelmähankintoihin päädytään. Järjestelmäuudistuksessa on varmistettava tiedonsiirrot käytettävien järjestelmien välillä ja yhteydet muihin järjestelmiin, joita yhteistyötahot, kuten vesilaitokset, energialaitokset ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus käyttävät (rajapintapalvelu). Perustelut: Yhtenäinen paikkatietojärjestelmä (paikkatietoaineistot ja rekisteritiedot) lisää aineistojen ylläpidon ja hyödyntämisen tehokkuutta. Kun aineistot harmonisoidaan yhteen järjestelmään, voidaan samalla parantaa aineistojen keskinäistä laatua. Vaikka yhteisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentaminen vaatii alussa runsaasti resursseja sekä ohjelmistojen että aineistojen osalta, valmiina kokonaisuutena se tehostaa työntekoa, mahdollistaa uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja vastaa lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. 6.2 Koordinaattijärjestelmät Nykytila: Kahdeksasta kunnasta kaikilla on käytössä tai käyttöönottovaiheessa ETRS-GK25- koordinaattijärjestelmä. Korkeusjärjestelmien osalta käytössä ovat joko N43, N60 tai N2000- korkeusjärjestelmät. Keravalla, Sipoossa ja Hyvinkäällä on käytössä N2000- korkeusjärjestelmä. Nurmijärvellä, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Pornaisissa on käytössä N60-korkeusjärjestelmä. Tuusulassa on käytössä N43-korkeusjärjestelmä. Nurmijärvi ja Mäntsälä siirtyvät N2000-korkeusjärjestelmään vuoden 2014 aikana, Järvenpää vuoden 2015 aikana, Tuusulan ja Pornaisten osalta siirtymisaikataulusta ei ole vielä päätetty. Suositus: Uuden kaupungin tasokoordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000. Kaikkien kuntien tulee siirtyä uusiin järjestelmiin ennen mahdollista kuntaliitosta. Toiminnassa on huomioitava, että valtakunnalliset aineistot (SYKE, Maanmittauslaitos, GTK, ym.) ovat TM35-järjestelmässä. Perustelut: INSPIRE-direktiivi ja kansallinen lainsäädäntö. Aineistojen harmonisoinnin mahdollistaminen. Paikkatietoaineistojen hyödyntämisen tehostaminen sekä aineistojen yhteiskäytön ja jakamisen helpottaminen.

19 6.3 Toimintojen fyysinen sijoittuminen Nykytila: Toiminnot sijaitsevat kuntakohtaisesti nykyisten kuntien kuntakeskuksissa. Suositus: Ihmiset sijoittuvat sinne, missä heitä tarvitaan. Toiminnot tulevat mittaustoiminnan osalta sijoittumaan hajautetusti mittausvolyymiin perustuen. Paikkatiedon ydinryhmä (järjestelmien ja aineistojen kehittäminen) on keskitetty. Muut paikkatietotehtävät ja rekisterinpidon toiminnot keskitetään joko yhteen tai useampaan toimipaikkaan. Toimintojen sijoittelu riippuu myös muiden sektoreiden toimintojen sijoittumisesta uuden kaupungin alueella. Mikäli sähköiset palvelut kehittyvät, yhteistyö rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja kunnallistekniikan kanssa helpottuu, niin toimintojen välisellä sijainnilla ei ole entisen kaltaista merkitystä. Myös metropolihallinnolla ja rapa-hankkeella saattaa olla vaikutuksia toimintojen sijoittamiseen. Aineistojen yhtenäistämisvaiheessa ja uuden yhteisen järjestelmän käyttöönotossa resurssitarve on suurempi. Yhtenäistämisen jälkeen resurssien uudelleenjärjestely on mahdollista ja resursseja voidaan jakaa uudelleen sen mukaan, missä toiminnoissa tarve on suurin. Perustelut: Kaikkia toimintoja ei voida keskittää yhteen toimipaikkaan, mikäli halutaan pitää verkostomainen ajatustapa myös asiakaspalvelussa. Mittaustoiminnassa etäisyyksien kasvaminen varikon ja suurten mittausvolyymin omaavien alueiden välillä ei ole tarkoituksen mukaista, jonka vuoksi keskittäminen ei ole järkevää. Sijaistaminen mahdollistuu organisaation kasvaessa ja toimintojen yhtenäistämisessä. Perinteinen asetelma, että tietty asia on tietyn ihmisen takana poistuu ja asiat saadaan jaettua useiden ihmisten vastuulle, jolloin toiminnan saumattomuus paranee. 6.4 Rekisterinpito Nykytila: Kahdeksasta kunnasta kiinteistörekisteriä pitäviä kuntia ovat Kerava, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää ja Nurmijärvi. Sipoon, Mäntsälän ja Pornaisten alueella kiinteistörekisteriä pitää Maanmittauslaitos. Suositus: Uudessa kaupungissa on yksi rekisterinpitäjä. Kiinteistörekisteriä pidetään yllä yhteisellä paikkatieto- ja rekisterijärjestelmällä nykyisillä rekisterinpitoon kuuluvilla alueilla. Rekisterinpidon laajentamista harkitaan tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Rekisterinpitoon liittyvät taksat yhtenäistetään. Perustelut: Rekisterin pidon laajentaminen vaatii resursseja ja laajentaminen tulee kyseeseen vain, jos alue erityisestä syystä halutaan rekisterinpitoon ja resurssit laajentamiseen ovat riittävät.

20 6.5 Kartta-aineistot Nykytila: Jokainen kunta ylläpitää ja hankkii kartta-aineistot itse. Opaskarttaa päivitetään joko kuntien omasta toimesta tai konsulttipalveluita hyödyntäen. Pohjakarttoja ylläpidetään omien mittausryhmien toimesta ja uudiskartoituksia tilataan konsulttipalveluja hyödyntäen. Suositus: Karttoja (opaskartta, pohjakartta, virastokartta) ylläpidetään samalla paikkatietojärjestelmällä. Kartta-aineistot harmonisoidaan ja tallennetaan yhteiseen paikkatietokantaan. Aineistojen laatutaso selvitetään tiedon harmonisoinnin yhteydessä ja aineistojen laatu yhdenmukaistetaan. Kaksikielisyys on otettava huomioon aineistojen harmonisoinnissa ja tuotannossa. Katujen nimien muutoksista johtuvat osoitemuutokset huomioidaan kaikissa aineistoissa ja järjestelmissä. Aineistojen hinnoittelu ja luovutuskäytännöt yhtenäistetään. Perustelut: INSPIRE-direktiivi ja kansallinen lainsäädäntö. Eri järjestelmissä tuotettujen aineistojen yhtenäistämisessä on suuri työ, mutta yhtenäiset aineistot tehostavat paikkatiedon hyödyntämistä, helpottavat ja tehostavat aineiston ylläpitoa sekä mahdollistavat aineiston tehokkaamman jakamisen. Yhtenäiset aineistot helpottavat myös työntekoa ja asiakaspalvelua, kun koko alueelta on saatavilla yhdenmukaiset aineistot yhdestä luukusta. 6.6 Mittaustoiminta Nykytila: Seitsemässä kunnassa kahdeksasta on omaa mittaustoimintaa. Kahdeksan kunnan mittaushenkilöstön määrä ja kalusto on tällä hetkellä riittävä uuden kaupungin mittaustoimintaa ajatellen. Kunnat suorittavat rakennuslupamittauksia ja tekevät pohjakartan täydennyskartoituksia. Osassa kunnista myös kunnallistekniset mittaukset tehdään kunnan oman mittausryhmän toimesta. Rekisteriä pitävät kunnat tekevät toimitusten maastotyöt omalla rekisterinpitoalueellaan ja ulkopuolisilla alueilla maastotyöt tekee maanmittauslaitos. Mittausryhmät ovat joko erikoistuneet tiettyihin mittauksiin tai suorittavat kunnan kaikkia mittauksia. Nurmijärvellä ja Tuusulassa on myös osaava henkilöstö ja kalusto maaperätutkimuksiin. Uusien kaava-alueiden kiinteistöjaotus tarkistetaan kuitenkin kuntien toimesta rekisterinpidon ulkopuolisilla alueilla. Sipoossa ja Mäntsälässä kunta tekee osittain myös kiinteistötoimitusten maastotöitä maanmittauslaitoksen tehdessä toimitukset. Suositus: Toiminnot tulevat mittaustoiminnan osalta sijoittumaan hajautetusti mittausvolyymiin perustuen. Lakisääteiset mittaukset tulee hoitaa yhtenäisellä mallilla. Muutkin mittaukset hoidetaan yhtenäisesti koko kaupungin alueella. Mittausryhmät toimivat kaikissa mittaustehtävissä (pois lukien maaperätutkimukset). Mittaustoimintaan vaikuttaa oleellisesti myös kuntatekniikan rakennustöiden järjestäminen uudessa kunnassa, jota ei tässä vaiheessa pysty ennakoimaan. Kaupunki tekee maaperätutkimuksia yhtenäistetysti

21 koko alueella osittain itse ja osittain ostopalveluna. Mittauksiin liittyvät taksat yhtenäistetään. Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanolla (rakennusvalvonnan osalta) saattaa olla vaikutuksia myös mittaustoimintaan. Perustelut: Kuntien tulee suorittaa eräitä lakisääteisiä mittauksia. Muiden mittausten suorittaminen kunnan toimesta mahdollistaa toiminnan joustavuuden ja riittävän laatutason. Maaperätutkimusten tekeminen kunnan toimesta on edullisempaa ja joustavampaa kuin ulkopuolelta tilattuna palveluna. Mittausryhmien sijaistaminen helpottuu, kun organisaatiokoko kasvaa ja siten volyymia ja käytettävissä olevia henkilöresursseja pystytään tasapainottamaan. 6.7 Asiakaspalvelun järjestäminen Nykytila: Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Tuusulassa on keskitetty tekninen asiakaspalvelu. Mäntsälässä asiakaspalveluajat. Muissa kunnissa ei ole keskitettyä asiakaspalvelua. Suositus: Sisäinen asiakaspalvelu voidaan toteuttaa osittain keskitetysti, mutta ulkoinen asiakaspalvelu tulisi hajauttaa kyseisten toimintojen osalta eri toimipisteisiin entisen kuntajaon mukaisesti. Kuntarajattoman asiakaspalvelupalvelun toimivuus edellyttää, että paikkatietoaineistot ja rekisterit ovat kunnossa. Asiakaspalvelussa on eduksi aineistojen tuntemus ja paikallistuntemus. Sähköistä asiointia tulee kehittää ja sen käyttöä tehostaa. Sipoon toimipisteessä on myös ruotsinkielinen asiakaspalvelu. Paikkatieto-ohjelmistoille järjestetään sisäinen käyttäjätuki. Palvelujen hinnoittelu yhtenäistetään. Perustelut: Asiakaspalvelu tulee olla hajautettu verkostomaiseksi uuden kaupungin vision mukaisesti. 6.8 Arkistointi Nykytila: Kunnissa on paperiarkisto arkistoitaville dokumenteille. Arkistoinnin sähköistäminen (rakennusvalvonta) on aloitettu Järvenpäässä Hyvinkäällä, Sipoossa ja Keravalla. Tuusulassa on aloitettu sähköisen käyttöarkiston projekti. Suositus: Arkiston sähköistäminen ja sähköisten dokumenttien liittäminen osaksi paikkatietojärjestelmää ja muita tietojärjestelmiä, jolloin dokumentit ovat suoraan saatavilla omalla päätteellä. Sähköisen arkistoinnin projekti tulee organisoida kokonaisuutena, niin että se tehdään mahdollisimman tehokkaasti ja yhtenäisin menettelyin. Perustelut: Sähköiset palvelut eivät toimi tehokkaasti ellei sähköinen arkisto ole kunnossa (asiakaspalvelupisteiden toimivuuden edellytys). Sähköinen arkisto yhdistettynä tietojärjestelmiin helpottaa tiedon löytämistä ja tehostaa työntekoa.

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Örninkatu 15 24100 Salo, Finland Y-tunnus: 2133874-8 www.dimenteq.fi ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Versio:

Lisätiedot

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Muut palvelut / loppuraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 2.1 Ryhmän kokoonpano... 2 2.2 Sidosryhmävuorovaikutus...

Lisätiedot

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA KAINUUSSA RVK-2014 RAKENNUSVALVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA KAINUUSSA RVK-2014 RAKENNUSVALVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA KAINUUSSA RVK-2014 RAKENNUSVALVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA AALTO YLIOPISTO Hannu Leskinen Rakennustarkastaja Kajaanin kaupunki 0 SELVITYS YLIKUNNALLISESTA RAKENNUSVALVONNASTA

Lisätiedot

Tehokas kuntatason paikkatietojen hyväksikäyttö on kunnan tietohallinnon väline parempaan ympäristöön

Tehokas kuntatason paikkatietojen hyväksikäyttö on kunnan tietohallinnon väline parempaan ympäristöön Tehokas kuntatason paikkatietojen hyväksikäyttö on kunnan tietohallinnon väline parempaan ympäristöön Pohjoismainen selvitys paikkatietojärjestelmistä kunnissa vuonna 2004 Kuntien paikkatietopalvelu hanke

Lisätiedot

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI 12.6.2014 ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Taustaa... 4 3. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 4 4. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA 2000 Suunnittelukeskus Oy Turku SUUNNITTELUKESKUS OY Säkylän kunta 1(19) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Nykytila... 4 2.1 Laitekanta... 4 2.2 Ohjelmisto... 4 2.3 Paikkatietoaineistot...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Teknisten palvelujen teemaryhmän raportti

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Teknisten palvelujen teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 2 (26) Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys teemaryhmä Sisällysluettelo 1 Työryhmä, toimeksianto ja tausta... 3 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Liite 6. ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ VERSIO 16.11.2007 1(28) 2 SISÄLLYSLUETTELO Taustaksi 1. Hallinto ja tukipalveluiden nykytilan kuvaus 1.1 Hallinto ja tukipalveluiden

Lisätiedot

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi Selvitys rakennusvalvontatoimen kehittämisen vaihtoehdoista 25.2.2015 Esipuhe Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus sopi 29.8.2013 budjettiriihessään

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI (13.6.2014)

HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI (13.6.2014) HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI (13.6.2014) 25.6.2014: korjaus sivun 13 taulukkoon/tv 14.8.2014: tehty tarkennus henkilöstön lähtövaihtuvuutta koskien. Täsmennetty vakinaisen

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTIN TÄYDENNYSOSA (29.5.2015)

HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTIN TÄYDENNYSOSA (29.5.2015) HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTIN TÄYDENNYSOSA (29.5.2015) Täydennysosassa raportoidaan työryhmän selvitystyön tulokset selvitysalueen viiden kunnan osalta, hallinto-, henkilöstö-

Lisätiedot

TALOUSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TALOUSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI TALOUSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Taloustyöryhmä / loppuraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 3. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot

Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti. 28.2.2014 Versio 1.1 TILA: VALMIS

Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti. 28.2.2014 Versio 1.1 TILA: VALMIS Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Raportti 28.2.2014 Versio 1.1 Porin seudun kunnat 2 (60) Sisällysluettelo Dokumentin versiohistoria... 3 1. Projektin lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun seutukirjastoselvitys Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto 21.10.2009 Turun seutukirjastoselvitys

Lisätiedot

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT Muut palvelut - Tietohallinto

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT Muut palvelut - Tietohallinto TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT Muut palvelut - Tietohallinto Sisällysluettelo 1. Tietohallinto, Muut Palvelut alaryhmä / väliraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 3. Työryhmämme tarkastelun

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessi ja sen kehittämissuunnitelma

Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessi ja sen kehittämissuunnitelma Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessi ja sen kehittämissuunnitelma Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, Maaliskuu 2015 Maanmittausinsinööri

Lisätiedot

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä 2/08 Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä SISÄLTÖ 9 10 12 14 18 19 20 24 25 26 Paikkatietoprojektin hyödyistä mitattavia Projektitoimituksia vahvalla osaamisella Paikkatieto palvelemaan kuntien

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 07479 07 31.8.2007 Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla Kirjoittajat Olli Kuusisto Luottamuksellisuus Julkinen Raportin nimi Jakelu ja tilaustietojen

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot