SUOSITUS TOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI PAIKKATIETO-, MITTAUS- JA KIINTEISTÖREKISTERINPITO- TEHTÄVISSÄ. MALY Paikkatietotyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOSITUS TOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI PAIKKATIETO-, MITTAUS- JA KIINTEISTÖREKISTERINPITO- TEHTÄVISSÄ. MALY Paikkatietotyöryhmä"

Transkriptio

1 SUOSITUS TOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI PAIKKATIETO-, MITTAUS- JA KIINTEISTÖREKISTERINPITO- TEHTÄVISSÄ MALY Paikkatietotyöryhmä

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä MALY Paikkatieto työryhmä Työryhmän organisointi ja työskentelytapa Nykytila-analyysi Henkilöstöresurssit Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät Käytössä olevat koordinaattijärjestelmät Kiinteistörekisterin pito ja toimitukset Mittauskalusto Numeerinen pohjakartta Kouvolan ja Salon kokemuksia kuntaliitoksesta Johtopäätökset nykytila-analyysistä Suositus toimintojen järjestämiseksi Ohjelmistoratkaisu Koordinaattijärjestelmät Toimintojen fyysinen sijoittuminen Rekisterinpito Kartta-aineistot Mittaustoiminta Asiakaspalvelun järjestäminen Arkistointi...21

3 Tiivistelmä Tässä raportissa analysoidaan Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan liitosselvitykseen kuntien kartta-, suunnittelu- ja rekisterijärjestelmien nykytila, sekä esitetään suositus toimintojen järjestämiseksi paikkatieto-, mittaus- ja kiinteistörekisterinpitotehtävissä uudessa Keski-Uudenmaan kaupungissa. Näillä yllä mainituilla järjestelmillä on suora vaikutus useisiin kunnan keskeisiin toimintoihin maankäytön, asumisen ja liikenteen lisäksi; näistä suuri osa on myös lakisääteisiä tehtäviä. Kaikkien kuntateknisten palveluiden, ympäristönvalvonnan, koulu- ja sairaalapiirien, palveluverkkojen ja rakennusvalvonnan lisäksi myös pelastustoimi, muut viranomaiset, yritykset ja kansalaiset turvaavat toimintojaan ajantasaisiin ja luotettaviin rekisteri- ja paikkatietoihin. Olemme selvittäneet tämänhetkisen tilanteen tietojärjestelmien, henkilöstöresurssien, mittauskaluston ja palveluiden tuottamisen osalta ja verranneet sitä Salon (kuntaliitos ), Kouvolan (suuri kuntaliitos ) ja Vantaan tämän hetkiseen tilanteeseen. Vantaa on hyvä verrokki Keski-Uudenmaan kaupungille asukaslukunsa ja sijaintinsa vuoksi. Sen sijaan Salossa ja Kouvolassa maantieteellinen sijainti, yhdyskuntarakenne ja paineet maankäytölle ovat ratkaisevasti erilaisia, mutta heillä on puolestaan kokemusta kuntaliitoksen suorista ja epäsuorista vaikutuksista. Kuultuamme näiden analyysien tulosten jälkeen kaikkien liitoskuntien asiantuntijoita, päädymme seuraavaan suositukseen: Uudessa kaupungissa olevan paikkatietojärjestelmän tulee olla yksi ja yhteinen. Lisäksi toimialakohtaiset suunnittelujärjestelmät tulee yhtenäistää. Kuntien erimuotoiset ja -tasoiset paikkatietoaineistot harmonisoidaan ja ajetaan yhteiseen paikkatietokantaan. Rekisteritietoja hallitaan yhteisellä kuntarekisterijärjestelmällä, josta on suora yhteys paikkatietokantaan, ja päinvastoin. Perustetaan Keski-Uudenmaan Paikkatietokeskus (vrt. Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus), joka hallinnoi ja ylläpitää em. järjestelmiä sekä koordinoi mittausta ja kiinteistönmuodostusta koko uuden kunnan alueella. Näin toiminnasta saadaan yhdenmukaista ja kaikille kuntalaisille samanarvoista. Paikkatietokeskus ja ylikunnallinen rakennusvalvonta (v. 2017?) toimivat tiiviissä yhteistyössä.

4 Paikkatietokeskus hoitaa myös kaikki velvoitteet ulkoisia toimijoita kohtaan sekä uuden kunnan sisällä tuotettavat palvelut muille virastoille ja liikelaitoksille. Tähän kuuluvat myös Internetin ja Intranetin karttapalvelut. Vanhoihin kuntakeskuksiin jätetään palvelupisteet kansalaisille/yrityksille, joista käsin myös paikallisesti toimivat mittaryhmät operoivat Paikkatietokeskuksen työnjohdon alla. Näillä järjestelyillä saavutetaan huomattavat synergiaedut, jotka rahallisesti nousevat sitä merkittävämmiksi, mitä laajemmaksi toiminta ulottuu. Myös sähköisten palveluiden kehittäminen ja sähköinen arkistointi on suuressa mittakaavassa mahdollista vain resursseja ja osaamista keskittämällä. Riippumatta siitä toteutuuko kuntaliitos, vai toteutuuko se vain osittain, suosittelemme Paikkatietokeskuksen perustamista yllä mainitulla tavalla! Koska tarvittavien hankintojen kilpailuttaminen, erilaisten aineistojen harmonisointi ja uuteen järjestelmään sovittaminen, sekä niiden aineistojen täydentäminen, joita joistain kunnista nykyisin puuttuu, on erittäin työlästä ja aikaa vievää, täytyy tämän työn alkaa heti poliittisten kuntaliitospäätösten tapahduttua. Kaikkien kahdeksan kunnan asiantuntijat olivat tästä yksimielisiä.

5 1. MALY Paikkatieto työryhmä MALY Paikkatieto -työryhmä tekee Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan liitosselvitykseen kartta-, suunnittelu- ja rekisterijärjestelmien kartoittamisen sekä suosituksen toimintojen järjestämiseksi paikkatieto-, mittaus- ja kiinteistörekisterinpitotehtävissä. 2. Työryhmän organisointi ja työskentelytapa MALY-paikkatieto - työryhmän kokoonpano: Pekka Söyrilä, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, pj Anna-Leena Rintala, maanmittausinsinööri, siht. Marko Siitari, paikkatietoinsinööri Tuija Tzoulas, paikkatietoinsinööri Ossi Örn, kaupunkimittausinsinööri Sipoon kunta Sipoo kunta Mäntsälän kunta Sipoon kunta Keravan kaupunki Työryhmä kokoontui 6 kertaa ja työryhmä järjesti yhden työpajan , johon kutsuttiin edustajat kaikista kahdeksasta kunnasta. Työpajassa valmisteltiin tämä suositus kahdeksan kunnan toimintojen järjestämisestä paikkatieto-, mittaus- ja kiinteistörekisterinpitotehtävissä. Selvitystyön yhteydessä tehtiin myös yksi kuntavierailu Kouvolaan. Vierailun tavoitteena oli selvittää kokemuksia kuntaliitoksesta paikkatieto-, mittaus- ja kiinteistörekisterinpitotehtävissä. Lisäksi selvitettiin kuntaliitoksen vaikutuksia Salossa ja tehtiin vertailevaa tutkimusta Vantaan organisaatioon henkilöstöresurssien osalta.

6 3. Nykytila-analyysi Kahdeksan kunnan yhteen laskettu pinta-ala on 2081 km 2 ja asukkaita alueella on yhteensä noin Kuntakohtaiset tiedot on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Kuntien asukasluvut ja pinta-alat Asukkaat (2011) Pinta-ala Hyvinkää ,8 Järvenpää ,9 Kerava ,9 Mäntsälä ,1 Nurmijärvi ,3 Pornainen ,1 Sipoo ,6 Tuusula ,4 Yhteensä n n km 2 Kahdeksan kuntaa, niiden taajamat ja alueen maantieteellinen keskipiste sekä etäisyyden nykyisistä taajamista keskipisteeseen on esitetty kuvassa 1. Työryhmä selvitti nykytila-analyysia varten nykyisen kahdeksan kunnan henkilöstöresurssit, käytössä olevat paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät, koordinaattijärjestelmät, käytössä olevan mittauskaluston, vuosittaisten lohkomisten ja rekisteröityjen kiinteistöjen määrän sekä numeerisen ylläpidettävän pohjakartan kattavuuden.

7 Kuva 1. Keski-Uudenmaan kaupungin maantieteellinen keskipiste.

8 3.1 Henkilöstöresurssit Kahdeksan kunnan nykyiset henkilöstöresurssit paikkatieto-, mittaus- ja rekisterinpitotehtävissä ovat yhteensä yli 80 henkilöä. Paikkatietotehtävissä työskentelee noin 23 henkilöä, mittaustehtävissä noin 45 henkilöä ja rekisterinpitotehtävissä noin 14 henkilöä laskentatavasta riippuen. Henkilöstöresurssit on esitetty tarkemmin taulukossa 2. Taulukon tiedot ovat suuntaa antavia, sillä osa kunnista hoitaa kunnallistekniset mittaukset itse, osa ostopalveluna, kairaustoimintaa on vain osassa kunnista ja avustavan henkilökunnan laskentatapa vaihtelee kunnittain. Taulukossa on esitetty vertailutietona myös Vantaan kaupungin vastaavan organisaation henkilöstöresurssit. Taulukko 2. Henkilöstöresurssit Kunta Pätevyys Kiinteistörekisteri Paikkatiedot Maasto Yhteensä Kerava DI 0,4 0,5 0,1 1 Tekn., AMK, YAMK 1 0,3 1,7 3 Kartoittaja 0,4 0,6 3 4 Piirtäjä Muu Yht. 3,8 2,4 6,8 13 Sipoo DI Tekn., AMK, YAMK 0 0,5 0,5 1 Kartoittaja Piirtäjä Muu Yht. 0 1,5 1,5 3 Mäntsälä DI Tekn., AMK, YAMK 0 0,5 0 1 Kartoittaja 0 0,5 1,5 2 Piirtäjä Muu Yht ,5 3 Järvenpää DI 0, Tekn., AMK, YAMK 0,8 2,4 0,1 4 Kartoittaja 0,8 1,2 2 Piirtäjä 2, Muu 0,2 5,8 6 Yht. 3,4 4,4 7,1 17 Tuusula DI 0, ,1 Tekn., AMK, YAMK 1 3,5 0 4,5 Kartoittaja Piirtäjä Muu Yht. 2,1 8,5 5 15,6

9 Kunta Pätevyys Kiinteistörekisteri Paikkatiedot Maasto Yhteensä Hyvinkää DI 0, ,1 Tekn., AMK, YAMK Kartoittaja Piirtäjä Muu Yht. 2, ,1 Nurmijärvi DI 0,5 0,1 0,1 0,7 Tekn., AMK, YAMK 1,5 1,2 0 3 Kartoittaja 0 0,4 7 7,4 Piirtäjä Muu Yht. 3 1,7 11,1 16,1 Pornainen DI Tekn., AMK, YAMK Kartoittaja Piirtäjä Muu 0 0,05 0 0,05 Yht. 0 0,05 0 0,05 Kunta Pätevyys Kiinteistörekisteri Paikkatiedot Maasto Yhteensä Yhteensä DI 1,2 2,6 0,2 4 Tekn., AMK, YAMK 5,3 9,4 5,3 20 Kartoittaja 0,4 5,3 19,7 25,4 Piirtäjä 5, ,5 Muu 2 2,25 19,8 24,05 Yht. 14,4 23, ,95 Vantaa DI Tekn., AMK, YAMK Kartoittaja Piirtäjä Muu Yht

10 3.2 Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät Kuuma-kuntien paikkatietojärjestelmät on selvitetty aikaisemmin Uudenmaan liiton Maakunnan tietovarannot -hankkeessa. Työryhmä käytti hyödykseen näitä lähtötietoja selvityksen laatimiseen. Kunnilta pyydettiin vielä mahdolliset tarkennukset ja täydennykset taulukkoon. Keski-Uudenmaan kunnissa on käytössä suuri määrä paikkatieto-ohjelmistoja eri käyttötarkoituksiin. Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät kunnittain on esitetty taulukossa 3. Kohdassa 3.1. esitetyt henkilöresurssit muodostavat vain osan taulukossa 3 esitettyjen järjestelmien käyttäjistä. Taulukko 3. Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät kunnittain Kunta Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Facta (CGI) x x x x KuntaNet (CGI) x x x Tekla GIS (Tekla) x x ArcGIS (Esri) x x x x x x FactaMap/Gis (CGI) x x x x x FactaWebGIS (CGI) x x ReittiGIS (CGI) x x MediGIS (CGI) x x x x x Mski (CGI) x x Koululiitu (CGI) x x x MapInfo (Pitney Bowes) x x x x x x GeoMedia (Intergraph) x MicroStation Stella (Bentley) x MicroStation Stella Map (Bentley) x AutoCAD (Autodesk) x x x x x x x Fiksu (Cad-Q) x x x x Novapoint (Vianova) x x x x x x KeyCom (Keypro) x KeyAqua Keypro) x x 3D-Win (3D- System) x x x x x SpatialWeb (Sito) x x x x x

11 3.3 Käytössä olevat koordinaattijärjestelmät Kahdeksasta kunnasta kaikilla on käytössä tai käyttöönottovaiheessa ETRS-GK25- koordinaattijärjestelmä. Korkeusjärjestelmien osalta käytössä ovat joko N43, N60 tai N2000- korkeusjärjestelmät. Keravalla, Sipoossa ja Hyvinkäällä on käytössä N2000- korkeusjärjestelmä. Nurmijärvellä, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Pornaisissa on käytössä N60- korkeusjärjestelmä. Tuusulassa on käytössä N43-korkeusjärjestelmä. Nurmijärvi ja Mäntsälä siirtyvät N2000-korkeusjärjestelmään vuoden 2014 aikana, Järvenpää vuoden 2015 aikana, Tuusulan ja Pornaisten osalta siirtymisaikataulusta uuteen korkeusjärjestelmään ei ole vielä päätetty. 3.4 Kiinteistörekisterin pito ja toimitukset Kahdeksasta kunnasta kiinteistörekisteriä pitäviä kuntia ovat Kerava, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää ja Nurmijärvi. Sipoon, Mäntsälän ja Pornaisten alueella kiinteistörekisteriä pitää Maanmittauslaitos. Työryhmä selvitti kunnissa viimeisen viiden vuoden aikana tehtyjen toimitusten ja rekisteröityjen tonttien määrän vuosittaisen keskiarvon. Luvut ovat esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Lohkomisten ja muodostettujen kiinteistöjen lukumäärä kunnittain (vuotuinen keskiarvo viimeisen viiden vuoden ajalta) Kunta Taajama Lohkomisten lukumäärä Muodostetut kiinteistöt Kerava Sipoo Nikkilä 3 10 Tontit 10 Söderkulla 4 26 Tontit 26 Pornainen Pornainen Mäntsälä Kirkonkylä Tontit 40 Hyökännummi 5 5 Tontit 5 Järvenpää (rekisteriä pitävä kunta) Tuusula (rekisteriä pitävä kunta) Hyvinkää (rekisteriä pitävä kunta) Nurmijärvi (rekisteriä pitävä kunta) Tontit 65 Yleiset alueet Tontit 86 Yleiset alueet Tontit 79 Yleiset alueet Tontit 97

12 3.5 Mittauskalusto Kunnissa on käytössä yhteensä 21 GNSS-RTK-laitetta. Viisi kuntaa käyttää VRS-palvelua ja kahdella kunnalla on oma tukiasema. Pornaisten kunnalla ei ole omaa mittauskalustoa. Tarkempi kuvaus mittaustoiminnan nykytilasta on esitetty kohdassa Numeerinen pohjakartta Numeerista ylläpidettävää pohjakarttaa kahdeksan kunnan alueella on yhteensä 641 km 2. Kuntakohtainen numeerisen pohjakartan laajuus esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Numeerisen pohjakartan laajuus. Kunta Numeerisen pohjakartan laajuus (km 2 ) Hyvinkää 75 Järvenpää 40 Kerava 31 Mäntsälä 51 Nurmijärvi 130 Pornainen 4 Sipoo 85 Tuusula 225 Yhteensä Vantaa 641 (31 % koko alueen pinta-alasta) 240 (100 % koko kaupungin pinta-alasta) 4. Kouvolan ja Salon kokemuksia kuntaliitoksesta Selvitystyöryhmä päätti selvitystyönsä tueksi tehdä vierailun kuntaan, jossa kuntaliitos on tehty ja kuulla heidän kokemuksiaan kuntaliitoksen vaikutuksesta paikkatieto-, rekisterinpito- ja mittaustehtävissä. Selvitystyöryhmä teki kuntavierailun Kouvolan kaupunkiin Kouvolaan lähetettiin etukäteen selvitystyöryhmän laatimia kysymyksiä keskustelun pohjaksi. Vierailun yhteenvetona työryhmä totesi, että lähtöasetelma paikkatieto-, rekisterinpito- ja mittaustehtävissä ennen kuntaliitosta on Kouvolan seudulla ollut huomattavasti parempi kuin mitä se on selvityksen alaisen Keski-Uudenmaan kuntien alueella. Kouvolan seudulla liitoskuntien paikkatietoyhteistyö on alkanut jo vuosia ennen kuntaliitosta, mikä helpotti liitoksen yhteydessä useita seikkoja. Tämän vuoksi työryhmä pohti toisen kuntavierailun tarvetta. Työryhmä kuitenkin päätti ensin olla sähköpostitse yhteydessä Saloon, jossa kuntaliitos on tehty ja jossa lähtötilanne oletettiin olevan enemmän Keski-Uudenmaan

13 kuntien kaltainen. Saloon lähetettiin samat kysymykset kuin Kouvolaan ja vastaukset pyydettiin sähköpostitse. Sekä Salon että Kouvolan vastauksista oli pääteltävissä, että resurssien tarve kuntaliitoksen yhteydessä lisääntyy, kun toimintoja, järjestelmiä ja aineistoja yhtenäistetään. Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmäpaletti on Keski-Uudenmaan kunnissa laaja ja jokaisella kunnalla on omat rekisteri- ja paikkatietosovelluksensa. Tilanne on tältä osin erilainen Keski- Uudenmaan kuntien osalta kuin Kouvolan ja Salon seudulla. Kouvolan ja Salon seudulla pienemmissä liitoskunnissa järjestelmiä ei ollut tai ne olivat samat, mitä keskuskunta käytti, joten liitoskunnat päätyivät käyttämään keskuskunnassa käytössä olevaa järjestelmää. Taulukko 6. Kouvolan ja Salon kokemukset kuntaliitoksen vaikutuksesta paikkatieto-, mittaus ja rekisterinpitotehtäviin. KOUVOLA SALO Kuntaliitos Liitoskuntien lukumäärä 6 10 Asukkaat liitoksen jälkeen Pinta-ala liitoksen jälkeen km km 2 KIINTEISTÖREKISTERINPITO Rekisterinpito ennen kuntaliitosta Rekisterinpidon laajentaminen kuntaliitoksen myötä Sitovat tonttijaot Kouvola, Kuusankoski, Anjalankoski Ei Sitovia tonttijakoja Kouvolassa, Kuusankoskella ja osittain Anjalankoskella Salossa Toimituksia/vuosi 60 kpl (tontteja n. 100 kpl) 12 kpl KANTAKARTTA Kantakartan tilanne kunnissa, joissa ei ole ollut rekisterinpitoa Uudet kartoitukset kuntaliitoksen jälkeen Pohjakartan laajuus 200 km km 2 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT Koordinaattijärjestelmät Taso yhdistettiin 2009 Korkeus yhdistettiin 2011 Ei Vanha Salon keskusta sitovan tonttijaon aluetta. Kunnat hoitaneet vaihtelevasti Kuntaliitoksen alkuvaiheessa kaikki kartat muutettu sähköiseen muotoon. Huonoimmat teetettiin uudelleen. Yhdistämisavustus. Alussa yhdistettiin tasokoordinaattijärjestelmä, korkeusjärjestelmä vielä eri. Paikkatietojärjestelmä TeklaGIS TeklaGIS Järjestelmien yhtenäistäminen Paikkatietoyhteistyötä oli tehty jo ennen kuntaliitosta vuodesta Kunnilla on ollut yhteinen Vain kahdessa kunnassa oli käytössä paikkatietojärjestelmä ennen liitosta (TeklaGIS). Internetkarttapalvelu ostettiin

14 paikkatietojärjestelmä jo ennen kuntaliitosta. Yhteisiä hankkeita: ortokuvaus, opaskartta. Liitosvaiheessa suuri osa tiedoista konvertoitu samaan järjestelmään. aluksi Turun kaupungilta, mutta nyt hoidetaan itse. Alussa uusi opaskartta tienimimuutosten vuoksi. RESURSSIT Henkilöstöresurssit ennen liitosta 25+1määräaik.+2sihteeriä 25 Henkilöstöresurssit nyt Mittaus Rekisterinpito Paikkatieto 12 (1 määräaik., 1 poistuu) 2 Henkilöstöresurssit tulevaisuudessa Eläköitymisen myötä paikkoja ei täytetä. - Eläkkeelle jääminen 4 - Uusi työpaikka 2 - Sisäiset siirrot Eläköitymisen myötä paikkoja ei täytetä. TOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN Aikataulu Käytännön järjestelyihin 1 vuosi Henkilöstön sijoittuminen Keskitetty Kuusankoskelle vuoden 2009 alkupuolella Mittaustoiminta keskitetty pitkät ajomatkat työmaalle Haasteet Työtehtävien jakaminen Käytännöistä päättäminen Liitoksen yhteydessä päälliköiden paikkoihin kaksi hakukierrosta. Päälliköt järjestelivät muut vakanssit. Hyvin erilaisten kuntien yhdistyessä valittiin parhaat menetelmät esimiesten ja tekijöiden mukaan. Asioiden valmisteluun kului muutama kuukausi vuonna 2008 Keskitetty Halikkoon Tiedon saaminen entisistä kunnista, arkistojen yhdistäminen, ajan puute Osa henkilöstöstä siirtyi uusiin tehtäviin, mutta suurin osa jatkoi omassa tehtävässään. Toimintatavoissa ja käytännöissä oli eroja. ASIAKASPALVELU Ei keskitettyä teknisen sektorin asiakaspalvelua. Sähköinen asiakaspalvelu on parantunut. Palvelut ovat paremmat, mutta sijainnillisesti heikommat. Välimatka Salon kaupungintaloon, jossa ovat muut toiminnot asettaa haasteita sekä omalle toiminnalle että asiakaspalvelulle ja huonontaa sitä.

15 5. Johtopäätökset nykytila-analyysistä Selvityksen perusteella työryhmä katsoo, että uuden kaupungin henkilöresurssit ja mittauskalusto paikkatieto-, mittaus- ja rekisterinpitotehtävissä ovat riittävät toimintojen järjestämiseksi kahdeksan kunnan liitostilanteessa. Henkilöstön määrä (yhteenlaskettuna ja eri toiminnoiksi eriytettynä), toiminta ja toimintavolyymit vaihtelevat kunnissa voimakkaasti riippuen kunnan asukasluvusta ja rekisterinpidosta. Kuten taulukosta 2 voi lukea, on rekisterinpidon vaikutus henkilöstöresursseihin erittäin merkittävä, ja se vaikuttaa paitsi itse kiinteistörekisteritehtäviin, myös epäsuorasti paikkatieto- ja mittaustoiminnan volyymeihin ja tarvittaviin resursseihin. Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät sekä paikkatietoaineistot ovat nykyisellään hyvin hajanaiset. Paikkatietojärjestelmiä on runsaasti eri käyttötarkoituksiin eivätkä ne keskustele sujuvasti keskenään. Järjestelmien ja aineistojen yhteensovittamiseksi joudutaan tekemään erilaisia ajoja ja konversioita. Jokaisella kunnalla on omat karttapalvelunsa (internet/intranet), jotka ovat hankittu eri toimittajilta ja joissa on erilaiset aineistosisällöt ja toiminnallisuudet. Kunnissa on meneillään erillisiä kehittämishankkeita järjestelmäkokonaisuuden toimivuuden parantamiseksi, kuten rajapintapalveluiden järjestämiseen liittyviä projekteja. Jokainen kunta tuottaa paikkatietoaineistoja, kuten pohjakarttaa ja opaskarttaa omalla järjestelmällään. Aineistojen tietosisältö, ajantasaisuus, laatu ja piirtotekniikka vaihtelevat kunkin järjestelmän ja kunnan osalta toisistaan. Tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmien osalta tilanne näyttää hyvältä. Suurin osa kunnista on siirtynyt jo käyttämään samoja järjestelmiä ja muilla kunnista käyttöönotto on näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Järjestelmien ja aineistojen yhtenäistämisen yhtenä edellytyksenä on yhtenäinen koordinaattijärjestelmä. Paikkatietoaineistoilla on paljon käyttäjiä myös kunnan varsinaisen paikkatietotoiminnan, mittaustoiminnan ja rekisterinpidon ulkopuolella niin kunnan sisällä kuin ulkopuolellakin. Paikkatietoja hyödynnetään lähes kaikilla kunnan toimialoilla kuten päivähoitoalueiden, koulupiirien, koulukuljetuksien, terveyspalveluiden, vanhusten palveluiden, ruokahuollon, kunnossapitopalveluiden suunnittelussa, kuin myös rakennusvalvonnassa, liikennesuunnittelussa, ympäristön suunnittelussa, ympäristöterveydenhuollossa ja johdon laskennassa. Paikkatietojärjestelmät kytkeytyvät rekisteritietojen avulla myös muihin kunnan tietojärjestelmiin. Tämän vuoksi aineistojen ja järjestelmien yhtenäistämisessä tulee huomioida myös muiden sektoreiden toiminnot ja järjestelmien vaikutus niihin. Aineistojen ja järjestelmien yhtenäistämiseen vaikuttavat myös muiden sektoreiden (kuten sosiaali- ja terveyssektorin) tietojärjestelmämuutokset kuntaliitoksen yhteydessä.

16 Kun mahdolliset päätökset kuntaliitoksista tehdään, yhteistyö on aloitettava heti paikkatietorekisterinpito- ja mittaustoimintojen yhtenäistämisen osalta, sillä yhtenäiset rekisteritiedot ja paikkatietoaineistot ovat perusta ja edellytys monelle kunnan toiminnolle.

17 6. Suositus toimintojen järjestämiseksi Uuden kunnan visio on älykäs verkostomainen kaupunki. Paikkatiedolla tarkoitetaan kohteen tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti, kuten koordinaatti- tai osoitetieto. Paikkatietoon liittyy yleisesti myös kohteen ominaisuustiedot. Paikkatieto-ohjelmistolla tarkoitetaan sellaista tietojärjestelmää, jolla voidaan esittää ja käsitellä paikkaan liittyvää tietoa. Hyvänä esimerkkinä ovat esimerkiksi kuntien internet- tai intranetkarttapalvelut ja kartantuotanto-ohjelmistot. Paikkatietojärjestelmiin liittyvät olennaisena osana myös erilaiset rekisteritiedot, kuten kiinteistörekisteri, rakennus- ja huoneistorekisteri sekä väestörekisteri. Paikkatieto-ohjelmistot ovat joko tiedosto- tai tietokantapohjaisia. Paikkatiedon käyttäjiä ovat mm. kunnan virkamiehet, kuntalaiset, konsultit, valtion laitokset, yritykset ja muut kunnat. Paikkatietoa hyödynnetään muun muassa suunnittelutehtävissä (kaavoitus, katusuunnittelu, rakennussuunnittelu), asiakaspalvelussa, tietojen haussa ja navigoinnissa. Kiinteistörekisterin pito tapahtuu osana paikkatietojärjestelmää ja mittaustoiminnan lähtöaineisto luodaan yleensä paikkatieto-ohjelmistolla ja mittauksessa syntyvä kartoitusaineisto käsitellään ja tallennetaan paikkatieto-ohjelmistoa hyödyntäen. Tarkoituksenmukaista on, että kuntaliitoksen jälkeen kunnilla on käytössä yhtenäiset paikkatieto-ohjelmistot ja -aineistot sekä yhtenäiset toimintatavat. Tämän saavuttaminen edellyttää suurta työpanosta, joka on hoidettava muiden päivittäisten töiden lisäksi sekä rahallista panosta, jolla voidaan ostaa konsulttipalveluita, joiden avulla pystytään kokoamaan tiedot kaikista kunnissa olevista järjestelmistä yhteen ja tehdä tarvittavat ohjelmistohankinnat. Muutosten ja hankintojen jälkeen toimintatavoissa ja järjestelmissä tapahtuu monen kunnan osalta muutoksia, mikä edellyttää henkilöstön kouluttamista uusiin toimintatapoihin ja järjestelmien käyttöön. 6.1 Ohjelmistoratkaisu Ohjelmistoratkaisun yhtenäistäminen mahdollistaa koko paikkatietoinfrastruktuurin sujuvan toiminnan. Tämä selvitys koskee vain mittaus-, paikkatieto- ja rekisterinpitotehtäviin liittyvää ohjelmistoratkaisua sekä kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelujärjestelmiä, mutta kokonaisuudessa tulee huomioida myös yhteydet muun muassa sosiaali- ja terveyssektorin sekä vesi- ja viemärilaitoksien järjestelmiin. Nykytila: Keski-Uudenmaan kunnissa on käytössä suuri määrä paikkatieto- ja suunnitteluohjelmistoja eri käyttötarkoituksiin. Paikkatietojärjestelmät on esitetty kunnittain liitteenä olevassa taulukossa 3. Suositus: Käytössä olevien järjestelmien määrä minimoidaan karsimalla nykyisiä järjestelmiä tai hankkimalla täysin uusi järjestelmä/uusia järjestelmiä. Uuden kaupungin

18 paikkatietoaineistojen ylläpito tapahtuu yhdellä samalla järjestelmällä ja kaupungilla on yksi yhteinen intranet- ja internetkarttapalvelu nykyisten eri järjestelmien ja palveluiden sijaan. Ohjelmistotoimittajien määrä minimoidaan. Internet-/intranetkarttapalvelut tuotetaan uudessa kunnassa itse. Yhteisessä järjestelmässä tulee huomioida kiinteistörekisteri, rakennus- ja huoneistorekisteri, rakennuslupasovellus, kaavarekisteri, osoite- ja nimistörekisteri, katurekisteri, kunnan maaomaisuus, asemakaava- ja yleiskaavasovellukset, tonttijako- ja tonttikarttasovellus sekä väestörekisteri ja niiden hallinta. Lisäksi Internet- Intranet- ja mobiilisovellukset tulee olla samaa paikkatietojärjestelmää. Uudessa kunnassa säilytetään vähintään nykyinen paikkatietotaso. Lisäksi Inspire-direktiivin mukaiset WFS- WMS rajapinnat hoidetaan paikkatieto-ohjelmistosta. Ohjelmistoratkaisu on todennäköisesti kilpailutettava, mikäli uusiin järjestelmähankintoihin päädytään. Järjestelmäuudistuksessa on varmistettava tiedonsiirrot käytettävien järjestelmien välillä ja yhteydet muihin järjestelmiin, joita yhteistyötahot, kuten vesilaitokset, energialaitokset ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus käyttävät (rajapintapalvelu). Perustelut: Yhtenäinen paikkatietojärjestelmä (paikkatietoaineistot ja rekisteritiedot) lisää aineistojen ylläpidon ja hyödyntämisen tehokkuutta. Kun aineistot harmonisoidaan yhteen järjestelmään, voidaan samalla parantaa aineistojen keskinäistä laatua. Vaikka yhteisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentaminen vaatii alussa runsaasti resursseja sekä ohjelmistojen että aineistojen osalta, valmiina kokonaisuutena se tehostaa työntekoa, mahdollistaa uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja vastaa lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. 6.2 Koordinaattijärjestelmät Nykytila: Kahdeksasta kunnasta kaikilla on käytössä tai käyttöönottovaiheessa ETRS-GK25- koordinaattijärjestelmä. Korkeusjärjestelmien osalta käytössä ovat joko N43, N60 tai N2000- korkeusjärjestelmät. Keravalla, Sipoossa ja Hyvinkäällä on käytössä N2000- korkeusjärjestelmä. Nurmijärvellä, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Pornaisissa on käytössä N60-korkeusjärjestelmä. Tuusulassa on käytössä N43-korkeusjärjestelmä. Nurmijärvi ja Mäntsälä siirtyvät N2000-korkeusjärjestelmään vuoden 2014 aikana, Järvenpää vuoden 2015 aikana, Tuusulan ja Pornaisten osalta siirtymisaikataulusta ei ole vielä päätetty. Suositus: Uuden kaupungin tasokoordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000. Kaikkien kuntien tulee siirtyä uusiin järjestelmiin ennen mahdollista kuntaliitosta. Toiminnassa on huomioitava, että valtakunnalliset aineistot (SYKE, Maanmittauslaitos, GTK, ym.) ovat TM35-järjestelmässä. Perustelut: INSPIRE-direktiivi ja kansallinen lainsäädäntö. Aineistojen harmonisoinnin mahdollistaminen. Paikkatietoaineistojen hyödyntämisen tehostaminen sekä aineistojen yhteiskäytön ja jakamisen helpottaminen.

19 6.3 Toimintojen fyysinen sijoittuminen Nykytila: Toiminnot sijaitsevat kuntakohtaisesti nykyisten kuntien kuntakeskuksissa. Suositus: Ihmiset sijoittuvat sinne, missä heitä tarvitaan. Toiminnot tulevat mittaustoiminnan osalta sijoittumaan hajautetusti mittausvolyymiin perustuen. Paikkatiedon ydinryhmä (järjestelmien ja aineistojen kehittäminen) on keskitetty. Muut paikkatietotehtävät ja rekisterinpidon toiminnot keskitetään joko yhteen tai useampaan toimipaikkaan. Toimintojen sijoittelu riippuu myös muiden sektoreiden toimintojen sijoittumisesta uuden kaupungin alueella. Mikäli sähköiset palvelut kehittyvät, yhteistyö rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja kunnallistekniikan kanssa helpottuu, niin toimintojen välisellä sijainnilla ei ole entisen kaltaista merkitystä. Myös metropolihallinnolla ja rapa-hankkeella saattaa olla vaikutuksia toimintojen sijoittamiseen. Aineistojen yhtenäistämisvaiheessa ja uuden yhteisen järjestelmän käyttöönotossa resurssitarve on suurempi. Yhtenäistämisen jälkeen resurssien uudelleenjärjestely on mahdollista ja resursseja voidaan jakaa uudelleen sen mukaan, missä toiminnoissa tarve on suurin. Perustelut: Kaikkia toimintoja ei voida keskittää yhteen toimipaikkaan, mikäli halutaan pitää verkostomainen ajatustapa myös asiakaspalvelussa. Mittaustoiminnassa etäisyyksien kasvaminen varikon ja suurten mittausvolyymin omaavien alueiden välillä ei ole tarkoituksen mukaista, jonka vuoksi keskittäminen ei ole järkevää. Sijaistaminen mahdollistuu organisaation kasvaessa ja toimintojen yhtenäistämisessä. Perinteinen asetelma, että tietty asia on tietyn ihmisen takana poistuu ja asiat saadaan jaettua useiden ihmisten vastuulle, jolloin toiminnan saumattomuus paranee. 6.4 Rekisterinpito Nykytila: Kahdeksasta kunnasta kiinteistörekisteriä pitäviä kuntia ovat Kerava, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää ja Nurmijärvi. Sipoon, Mäntsälän ja Pornaisten alueella kiinteistörekisteriä pitää Maanmittauslaitos. Suositus: Uudessa kaupungissa on yksi rekisterinpitäjä. Kiinteistörekisteriä pidetään yllä yhteisellä paikkatieto- ja rekisterijärjestelmällä nykyisillä rekisterinpitoon kuuluvilla alueilla. Rekisterinpidon laajentamista harkitaan tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Rekisterinpitoon liittyvät taksat yhtenäistetään. Perustelut: Rekisterin pidon laajentaminen vaatii resursseja ja laajentaminen tulee kyseeseen vain, jos alue erityisestä syystä halutaan rekisterinpitoon ja resurssit laajentamiseen ovat riittävät.

20 6.5 Kartta-aineistot Nykytila: Jokainen kunta ylläpitää ja hankkii kartta-aineistot itse. Opaskarttaa päivitetään joko kuntien omasta toimesta tai konsulttipalveluita hyödyntäen. Pohjakarttoja ylläpidetään omien mittausryhmien toimesta ja uudiskartoituksia tilataan konsulttipalveluja hyödyntäen. Suositus: Karttoja (opaskartta, pohjakartta, virastokartta) ylläpidetään samalla paikkatietojärjestelmällä. Kartta-aineistot harmonisoidaan ja tallennetaan yhteiseen paikkatietokantaan. Aineistojen laatutaso selvitetään tiedon harmonisoinnin yhteydessä ja aineistojen laatu yhdenmukaistetaan. Kaksikielisyys on otettava huomioon aineistojen harmonisoinnissa ja tuotannossa. Katujen nimien muutoksista johtuvat osoitemuutokset huomioidaan kaikissa aineistoissa ja järjestelmissä. Aineistojen hinnoittelu ja luovutuskäytännöt yhtenäistetään. Perustelut: INSPIRE-direktiivi ja kansallinen lainsäädäntö. Eri järjestelmissä tuotettujen aineistojen yhtenäistämisessä on suuri työ, mutta yhtenäiset aineistot tehostavat paikkatiedon hyödyntämistä, helpottavat ja tehostavat aineiston ylläpitoa sekä mahdollistavat aineiston tehokkaamman jakamisen. Yhtenäiset aineistot helpottavat myös työntekoa ja asiakaspalvelua, kun koko alueelta on saatavilla yhdenmukaiset aineistot yhdestä luukusta. 6.6 Mittaustoiminta Nykytila: Seitsemässä kunnassa kahdeksasta on omaa mittaustoimintaa. Kahdeksan kunnan mittaushenkilöstön määrä ja kalusto on tällä hetkellä riittävä uuden kaupungin mittaustoimintaa ajatellen. Kunnat suorittavat rakennuslupamittauksia ja tekevät pohjakartan täydennyskartoituksia. Osassa kunnista myös kunnallistekniset mittaukset tehdään kunnan oman mittausryhmän toimesta. Rekisteriä pitävät kunnat tekevät toimitusten maastotyöt omalla rekisterinpitoalueellaan ja ulkopuolisilla alueilla maastotyöt tekee maanmittauslaitos. Mittausryhmät ovat joko erikoistuneet tiettyihin mittauksiin tai suorittavat kunnan kaikkia mittauksia. Nurmijärvellä ja Tuusulassa on myös osaava henkilöstö ja kalusto maaperätutkimuksiin. Uusien kaava-alueiden kiinteistöjaotus tarkistetaan kuitenkin kuntien toimesta rekisterinpidon ulkopuolisilla alueilla. Sipoossa ja Mäntsälässä kunta tekee osittain myös kiinteistötoimitusten maastotöitä maanmittauslaitoksen tehdessä toimitukset. Suositus: Toiminnot tulevat mittaustoiminnan osalta sijoittumaan hajautetusti mittausvolyymiin perustuen. Lakisääteiset mittaukset tulee hoitaa yhtenäisellä mallilla. Muutkin mittaukset hoidetaan yhtenäisesti koko kaupungin alueella. Mittausryhmät toimivat kaikissa mittaustehtävissä (pois lukien maaperätutkimukset). Mittaustoimintaan vaikuttaa oleellisesti myös kuntatekniikan rakennustöiden järjestäminen uudessa kunnassa, jota ei tässä vaiheessa pysty ennakoimaan. Kaupunki tekee maaperätutkimuksia yhtenäistetysti

21 koko alueella osittain itse ja osittain ostopalveluna. Mittauksiin liittyvät taksat yhtenäistetään. Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanolla (rakennusvalvonnan osalta) saattaa olla vaikutuksia myös mittaustoimintaan. Perustelut: Kuntien tulee suorittaa eräitä lakisääteisiä mittauksia. Muiden mittausten suorittaminen kunnan toimesta mahdollistaa toiminnan joustavuuden ja riittävän laatutason. Maaperätutkimusten tekeminen kunnan toimesta on edullisempaa ja joustavampaa kuin ulkopuolelta tilattuna palveluna. Mittausryhmien sijaistaminen helpottuu, kun organisaatiokoko kasvaa ja siten volyymia ja käytettävissä olevia henkilöresursseja pystytään tasapainottamaan. 6.7 Asiakaspalvelun järjestäminen Nykytila: Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Tuusulassa on keskitetty tekninen asiakaspalvelu. Mäntsälässä asiakaspalveluajat. Muissa kunnissa ei ole keskitettyä asiakaspalvelua. Suositus: Sisäinen asiakaspalvelu voidaan toteuttaa osittain keskitetysti, mutta ulkoinen asiakaspalvelu tulisi hajauttaa kyseisten toimintojen osalta eri toimipisteisiin entisen kuntajaon mukaisesti. Kuntarajattoman asiakaspalvelupalvelun toimivuus edellyttää, että paikkatietoaineistot ja rekisterit ovat kunnossa. Asiakaspalvelussa on eduksi aineistojen tuntemus ja paikallistuntemus. Sähköistä asiointia tulee kehittää ja sen käyttöä tehostaa. Sipoon toimipisteessä on myös ruotsinkielinen asiakaspalvelu. Paikkatieto-ohjelmistoille järjestetään sisäinen käyttäjätuki. Palvelujen hinnoittelu yhtenäistetään. Perustelut: Asiakaspalvelu tulee olla hajautettu verkostomaiseksi uuden kaupungin vision mukaisesti. 6.8 Arkistointi Nykytila: Kunnissa on paperiarkisto arkistoitaville dokumenteille. Arkistoinnin sähköistäminen (rakennusvalvonta) on aloitettu Järvenpäässä Hyvinkäällä, Sipoossa ja Keravalla. Tuusulassa on aloitettu sähköisen käyttöarkiston projekti. Suositus: Arkiston sähköistäminen ja sähköisten dokumenttien liittäminen osaksi paikkatietojärjestelmää ja muita tietojärjestelmiä, jolloin dokumentit ovat suoraan saatavilla omalla päätteellä. Sähköisen arkistoinnin projekti tulee organisoida kokonaisuutena, niin että se tehdään mahdollisimman tehokkaasti ja yhtenäisin menettelyin. Perustelut: Sähköiset palvelut eivät toimi tehokkaasti ellei sähköinen arkisto ole kunnossa (asiakaspalvelupisteiden toimivuuden edellytys). Sähköinen arkisto yhdistettynä tietojärjestelmiin helpottaa tiedon löytämistä ja tehostaa työntekoa.

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi Paikkatietoinsinööri Asko Harinen Case: Nurmijärvi Sisältö Nurmijärven kunta Paikkatieto-ohjelma Metatiedot Rajapintapalvelun käyttöönotto Rajapintapalvelu Palvelun järjestäminen Aineistot paikkatieto-ohjelmassa

Lisätiedot

Kantakarttakyselyn tuloksia

Kantakarttakyselyn tuloksia Kantakarttakyselyn tuloksia Kansallinen maastotietokanta-hanke Tilannekuva-työpaketti 28.11.2016 YHTEISTYÖSSÄ: Vastanneiden kuntien määrä Kyselyyn vastanneet kunnat Ei vastausta 154 kuntaa 49,2 % Vastaus

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä. Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007

Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä. Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007 Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007 Heikki Karttunen 30.5.2007 1 Agenda Hyvinkään metsät ja suunnittelu Hyvinkään paikkatiedot metsäsuunnittelun kannalta

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Khall. 29.3.2016 125 Paikkatieto-ohjelman tekeminen käynnistettiin paikkatietokoordinaattorin toimesta maaliskuussa 2015. Paikkatieto-ohjelmaa työstettiin

Lisätiedot

Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi

Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi Kuntien paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 2011 Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö Petri Kapanen

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Avoin kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Työryhmät (kuntien edustajat, kehittämispäällikkö sihteeri) Seutuorganisaatiolla alkanut paikkatietotuotanto vuonna 2013 (rakennesuunnitelma-aineisto

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa

KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa Jari Torvinen 10.2.2016 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ KuntaGML rajapintojen käyttöönoton tilanne KuntaGML rajapinnat osana prosesseja tai palvelua

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.2014 Esityksen sisältö Mikä on Digiroad? Suosituksen tausta ja tavoitteet Valmistelussa

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA 20.3.2014 PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäytössä

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäytössä Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäytössä Paikkatietotuotteet ja harmonisointi 13.4.2011 Kaisu Harju SYKE/TK/GEO Mikä salkku? SYKEn, YM:n ja ELY-keskusten yhteishanke vuosina 2008-2010 Miten

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat

Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat Paikkatietotuotteet ja harmonisointi -työryhmä: Käyttäjänäkökulma paikkatietoon ja käyttäjätarpeiden tunnistaminen Keskiviikko 13.4.2011 Sisältö Asiakkaiden tarpeet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä 23.1.2015 KU-ohjausryhmä 23.10.2014 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 23.10.2014 muun muassa

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 197 EUREF-FIN - koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako MARKKU POUTANEN Paikkatietokeskus FGI Taustaa

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO 1.1. 31.12.2016 Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) 289 870 Johtokunta 7 000 Hanketoiminta 223

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Liikenne ja maankäyttö 2015 Laura Poskiparta 7.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä 2010-2011 Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu 14.5.2011 Tavoitteet Paikkatietojen hyödyntäminen Suomessa 2010 kysely Kehittää indikaattorit,

Lisätiedot

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Jaana Mäkelä Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen-koulutus 7.5.2015 Tutkimus 2010: Organisaatioiden välinen yhteistyö liittyen paikkatietoaineistoihin

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

TAUSTATIETO- työryhmä

TAUSTATIETO- työryhmä TAUSTATIETO- työryhmä TYÖRYHMIEN YHTEISSEMINAARI 29.4.2016 Maria-Liisa Nurmi, Terhi Haapala, Hannele Koivisto, Anne Alavillamo, Aino Ylitalo, Erkki Välimäki, Arto Rautajoki (Anne Saarijärvi), Matti Rekiaro

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää Hallinto 2015 2016 2017 2018 Vakanssit (virat/toimet) 26*) - Eläköitymisen hyödyntäminen vakanssisuunnittelussa *) Yksi toimistosihteeri (100013) ja yksi suunnitteluavustaja (607031) jäävät eläkkeelle

Lisätiedot

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta Lammin päivät 2016 Trimble Ympäristövalvonta Avaintrendejä julkishallinnossa Trimble Locus - Ratkaisu kunnille Kunnan teknisen toimialan perustietojärjestelmä Rakennetun ympäristön sekä yhdyskuntatoimen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

ETRS-GK25 JA N2000. Uuden koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän käyttöönotto Vantaalla. Mittausosasto Kaupunkimittausinsinööri Kimmo Junttila

ETRS-GK25 JA N2000. Uuden koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän käyttöönotto Vantaalla. Mittausosasto Kaupunkimittausinsinööri Kimmo Junttila ETRS-GK25 JA N2000 Uuden koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän käyttöönotto Vantaalla Mittausosasto Kaupunkimittausinsinööri Taitekohtia Vantaalla kolmioverkon GPS-mittaukset ja tasoitus 1990-luvulla paikallinen

Lisätiedot

Kuntien rajapintapalvelujen kehittäminen > Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kuntien rajapintapalvelujen kehittäminen > Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kuntien rajapintapalvelujen kehittäminen 2001 2015-> Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kuntien Paikkatietopalvelukonsepti 2/2001- Valtion keskuhallinto ja alueelliset viranomaiset UKTJ VTJ Tiedonsiirron

Lisätiedot

Kaupunkimittauksen tietopalvelut KMO:n tietopalvelut, Jussila ja Uotila

Kaupunkimittauksen tietopalvelut KMO:n tietopalvelut, Jussila ja Uotila Kaupunkimittauksen tietopalvelut Kaupunkimittauksen tietopalvelut Mitä tietopalvelut ovat? Tietopalvelutiimi Tietopalvelujen murros Tietopalvelujen vaikuttavuus Mitä tietopalvelut ovat? Tavoite Tuottaa

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

MOTIIVISEMINAARIEN & KUNTAKIERROKSEN ANTIA ARJA SIPPOLA - ARKKITEHTI SAFA & SATU LAVINEN, ARKKITEHTI

MOTIIVISEMINAARIEN & KUNTAKIERROKSEN ANTIA ARJA SIPPOLA - ARKKITEHTI SAFA & SATU LAVINEN, ARKKITEHTI MOTIIVISEMINAARIEN & KUNTAKIERROKSEN ANTIA ARJA SIPPOLA - ARKKITEHTI SAFA & SATU LAVINEN, ARKKITEHTI MOTIIVISEMINAARIEN ANTIA SEMINAARIT PIDETTIIN SUUNNITELLUSTI 22.3. JA 24.3. PYSYVÄN MUUTOKSEN EDELLYTYS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN N2000 -KORKEUSJÄRJESTELMÄ- UUDISTUS PROJEKTISUUNNITELMA. Blom Kartta Oy Kyösti Laamanen

JOENSUUN KAUPUNGIN N2000 -KORKEUSJÄRJESTELMÄ- UUDISTUS PROJEKTISUUNNITELMA. Blom Kartta Oy Kyösti Laamanen Joensuun kaupungin N2000 korkeusjärjestelmäuudistuksen mittaukset, laskenta- ja muunnostyöt sekä hallinnollinen toteutus JOENSUUN KAUPUNGIN N2000 -KORKEUSJÄRJESTELMÄ- UUDISTUS PROJEKTISUUNNITELMA Blom

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6)

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016 Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) Taustaa Organisointi Toiminta ja hankkeet Esittelijä: tietohallintojohtaja Antti Vertanen

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Kunnat ja Inspire -koulutus Jani Kylmäaho 18.11.2014 Hyödyntämisen vaiheet Lisensointi ja käyttöoikeudet Metatiedot Aineisto saataville helposti hyödynnettävässä

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI II. Uusi Oulu HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI II

HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI II. Uusi Oulu HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI II Uusi Oulu 1.1.2013 Vuoden 2013 alusta voimaan tuleva kuntaliitos edellyttää, ettei yhdistyneessä y kunnassa ole samannimisiä katuja tai teitä. Erityisesti hätäkeskustoiminnan, palo- ja pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia 26. huhtikuuta 2016 Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia Minna Marjamaa, Tiina Tolonen Kuva: Holley and Chris Melton, CC BY 2.0 Pimeä Theseus & PAS-kysely Maaliskuussa 2016 tehtiin e-lomakekysely, jossa

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Kantakartat kunnissa 2016

Kantakartat kunnissa 2016 Kantakartat kunnissa 2016 Kansallinen maastotietokanta -hankkeen Tilannekuva-työpaketissa vuonna 2016 toteutetun kantakarttakyselyn tuloksia Mikael Asikainen 1 Johdanto Kansallisen maastotietokanta -hankkeen

Lisätiedot

eperusteet käyttäjäkoulutus

eperusteet käyttäjäkoulutus eperusteet käyttäjäkoulutus 22.4.2015 Käsiteltävät aiheet Päivän kulku, käytännön asiat ja koulutuksen tavoitteet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Perusteiden haku ja selaus Ops -työkalu

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Toiminnallinen kuvaus

Toiminnallinen kuvaus Toiminnallinen kuvaus Kompa-Kapa suunnitteluprojekti Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 1.1 Kompa lyhyesti...3 1.2 Kompan tasot...3 2 Peruspalvelutasot...5 2.1 Taso 1: Kompa palveluna, valtiotason tietovarannot...5

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Mittatarkat viistoilmakuvat maankäytön suunnittelussa. Jukka Erkkilä Avainasiakaspäällikkö Blom Kartta Oy

Mittatarkat viistoilmakuvat maankäytön suunnittelussa. Jukka Erkkilä Avainasiakaspäällikkö Blom Kartta Oy Mittatarkat viistoilmakuvat maankäytön suunnittelussa Jukka Erkkilä Avainasiakaspäällikkö Blom Kartta Oy Esityksen sisältö Yritysesittely Blom Kartta Oy BlomOBLIQUE-viistoilmakuvapalvelun esittely Asiakasesimerkit

Lisätiedot

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen 10.11.201 5 Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen Timo Korkalainen JOHDANTO ELY-keskus on laatinut vuoden 2015 aikana kuntakohtaiset yhdyskuntarakennekatsaukset Pohjois-Karjalan kunnista. Katsaukset

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri 26.1.2016 Yhteistoiminta ja tietomallit Tampereen raitiotieallianssissa Marko Kauppi Tampereen kaupunkimittaus 1 Miten avoin data ja paikkatietoinfrastuktuuri

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä 6.4.2016 Petri Haltia KÄRKIHANKE 3: NOPEUTETAAN SIIRTYMISTÄ TYÖELÄMÄÄN Tavoitteena ovat pidemmät työurat ja joustavat opintopolut. Nuoret siirtyvät nopeammin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta. Tuottavuusohjelma

Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta. Tuottavuusohjelma Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma kaupungin talouden tasapainottamiseksi (1) Hallituksen politiikkariihen kannanotto 24.2.2009: Kaksikymmentä suurinta kuntaa

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin

Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin Alueet, yritykset ja tuotteet - Tietoa löytyy, kun luokitukset ovat tiedossa -seminaari 11.3.2009 Ulla-Maarit Saarinen Esityksen sisältö

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

SeutuPerhe: yhtenäiset paikkatiedot pääkaupunkiseudulta. HSY:n paikkatietoseminaari 10.3.2011 Tuija Höysniemi HSY

SeutuPerhe: yhtenäiset paikkatiedot pääkaupunkiseudulta. HSY:n paikkatietoseminaari 10.3.2011 Tuija Höysniemi HSY SeutuPerhe: yhtenäiset paikkatiedot pääkaupunkiseudulta HSY:n paikkatietoseminaari 10.3.2011 Tuija Höysniemi HSY Esityksen sisältö Seudullisten aineistojen lähtökohdat SeutuPerhe Käyttöesimerkkejä Yhteenveto

Lisätiedot

KAAVAVARANTO. Tiedon saatavuus kaavatasoittain 10/2012

KAAVAVARANTO. Tiedon saatavuus kaavatasoittain 10/2012 KAAVAVARANTO Tiedon saatavuus kaavatasoittain 10/2012 TARVITTAVA TIETO: KAPASITEETTIYKSIKKÖ kaavavarannon perusyksikkö pääkäyttötarkoitukseltaan yhtenäinen suunnitteluvaiheeltaan yhtenäinen kapasiteettiyksikkö

Lisätiedot

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Lammin päivät 2.10.2014 Ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousiainen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Toimii Järvenpään,

Lisätiedot