SUOSITUS TOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI PAIKKATIETO-, MITTAUS- JA KIINTEISTÖREKISTERINPITO- TEHTÄVISSÄ. MALY Paikkatietotyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOSITUS TOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI PAIKKATIETO-, MITTAUS- JA KIINTEISTÖREKISTERINPITO- TEHTÄVISSÄ. MALY Paikkatietotyöryhmä"

Transkriptio

1 SUOSITUS TOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI PAIKKATIETO-, MITTAUS- JA KIINTEISTÖREKISTERINPITO- TEHTÄVISSÄ MALY Paikkatietotyöryhmä

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä MALY Paikkatieto työryhmä Työryhmän organisointi ja työskentelytapa Nykytila-analyysi Henkilöstöresurssit Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät Käytössä olevat koordinaattijärjestelmät Kiinteistörekisterin pito ja toimitukset Mittauskalusto Numeerinen pohjakartta Kouvolan ja Salon kokemuksia kuntaliitoksesta Johtopäätökset nykytila-analyysistä Suositus toimintojen järjestämiseksi Ohjelmistoratkaisu Koordinaattijärjestelmät Toimintojen fyysinen sijoittuminen Rekisterinpito Kartta-aineistot Mittaustoiminta Asiakaspalvelun järjestäminen Arkistointi...21

3 Tiivistelmä Tässä raportissa analysoidaan Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan liitosselvitykseen kuntien kartta-, suunnittelu- ja rekisterijärjestelmien nykytila, sekä esitetään suositus toimintojen järjestämiseksi paikkatieto-, mittaus- ja kiinteistörekisterinpitotehtävissä uudessa Keski-Uudenmaan kaupungissa. Näillä yllä mainituilla järjestelmillä on suora vaikutus useisiin kunnan keskeisiin toimintoihin maankäytön, asumisen ja liikenteen lisäksi; näistä suuri osa on myös lakisääteisiä tehtäviä. Kaikkien kuntateknisten palveluiden, ympäristönvalvonnan, koulu- ja sairaalapiirien, palveluverkkojen ja rakennusvalvonnan lisäksi myös pelastustoimi, muut viranomaiset, yritykset ja kansalaiset turvaavat toimintojaan ajantasaisiin ja luotettaviin rekisteri- ja paikkatietoihin. Olemme selvittäneet tämänhetkisen tilanteen tietojärjestelmien, henkilöstöresurssien, mittauskaluston ja palveluiden tuottamisen osalta ja verranneet sitä Salon (kuntaliitos ), Kouvolan (suuri kuntaliitos ) ja Vantaan tämän hetkiseen tilanteeseen. Vantaa on hyvä verrokki Keski-Uudenmaan kaupungille asukaslukunsa ja sijaintinsa vuoksi. Sen sijaan Salossa ja Kouvolassa maantieteellinen sijainti, yhdyskuntarakenne ja paineet maankäytölle ovat ratkaisevasti erilaisia, mutta heillä on puolestaan kokemusta kuntaliitoksen suorista ja epäsuorista vaikutuksista. Kuultuamme näiden analyysien tulosten jälkeen kaikkien liitoskuntien asiantuntijoita, päädymme seuraavaan suositukseen: Uudessa kaupungissa olevan paikkatietojärjestelmän tulee olla yksi ja yhteinen. Lisäksi toimialakohtaiset suunnittelujärjestelmät tulee yhtenäistää. Kuntien erimuotoiset ja -tasoiset paikkatietoaineistot harmonisoidaan ja ajetaan yhteiseen paikkatietokantaan. Rekisteritietoja hallitaan yhteisellä kuntarekisterijärjestelmällä, josta on suora yhteys paikkatietokantaan, ja päinvastoin. Perustetaan Keski-Uudenmaan Paikkatietokeskus (vrt. Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus), joka hallinnoi ja ylläpitää em. järjestelmiä sekä koordinoi mittausta ja kiinteistönmuodostusta koko uuden kunnan alueella. Näin toiminnasta saadaan yhdenmukaista ja kaikille kuntalaisille samanarvoista. Paikkatietokeskus ja ylikunnallinen rakennusvalvonta (v. 2017?) toimivat tiiviissä yhteistyössä.

4 Paikkatietokeskus hoitaa myös kaikki velvoitteet ulkoisia toimijoita kohtaan sekä uuden kunnan sisällä tuotettavat palvelut muille virastoille ja liikelaitoksille. Tähän kuuluvat myös Internetin ja Intranetin karttapalvelut. Vanhoihin kuntakeskuksiin jätetään palvelupisteet kansalaisille/yrityksille, joista käsin myös paikallisesti toimivat mittaryhmät operoivat Paikkatietokeskuksen työnjohdon alla. Näillä järjestelyillä saavutetaan huomattavat synergiaedut, jotka rahallisesti nousevat sitä merkittävämmiksi, mitä laajemmaksi toiminta ulottuu. Myös sähköisten palveluiden kehittäminen ja sähköinen arkistointi on suuressa mittakaavassa mahdollista vain resursseja ja osaamista keskittämällä. Riippumatta siitä toteutuuko kuntaliitos, vai toteutuuko se vain osittain, suosittelemme Paikkatietokeskuksen perustamista yllä mainitulla tavalla! Koska tarvittavien hankintojen kilpailuttaminen, erilaisten aineistojen harmonisointi ja uuteen järjestelmään sovittaminen, sekä niiden aineistojen täydentäminen, joita joistain kunnista nykyisin puuttuu, on erittäin työlästä ja aikaa vievää, täytyy tämän työn alkaa heti poliittisten kuntaliitospäätösten tapahduttua. Kaikkien kahdeksan kunnan asiantuntijat olivat tästä yksimielisiä.

5 1. MALY Paikkatieto työryhmä MALY Paikkatieto -työryhmä tekee Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan liitosselvitykseen kartta-, suunnittelu- ja rekisterijärjestelmien kartoittamisen sekä suosituksen toimintojen järjestämiseksi paikkatieto-, mittaus- ja kiinteistörekisterinpitotehtävissä. 2. Työryhmän organisointi ja työskentelytapa MALY-paikkatieto - työryhmän kokoonpano: Pekka Söyrilä, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, pj Anna-Leena Rintala, maanmittausinsinööri, siht. Marko Siitari, paikkatietoinsinööri Tuija Tzoulas, paikkatietoinsinööri Ossi Örn, kaupunkimittausinsinööri Sipoon kunta Sipoo kunta Mäntsälän kunta Sipoon kunta Keravan kaupunki Työryhmä kokoontui 6 kertaa ja työryhmä järjesti yhden työpajan , johon kutsuttiin edustajat kaikista kahdeksasta kunnasta. Työpajassa valmisteltiin tämä suositus kahdeksan kunnan toimintojen järjestämisestä paikkatieto-, mittaus- ja kiinteistörekisterinpitotehtävissä. Selvitystyön yhteydessä tehtiin myös yksi kuntavierailu Kouvolaan. Vierailun tavoitteena oli selvittää kokemuksia kuntaliitoksesta paikkatieto-, mittaus- ja kiinteistörekisterinpitotehtävissä. Lisäksi selvitettiin kuntaliitoksen vaikutuksia Salossa ja tehtiin vertailevaa tutkimusta Vantaan organisaatioon henkilöstöresurssien osalta.

6 3. Nykytila-analyysi Kahdeksan kunnan yhteen laskettu pinta-ala on 2081 km 2 ja asukkaita alueella on yhteensä noin Kuntakohtaiset tiedot on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Kuntien asukasluvut ja pinta-alat Asukkaat (2011) Pinta-ala Hyvinkää ,8 Järvenpää ,9 Kerava ,9 Mäntsälä ,1 Nurmijärvi ,3 Pornainen ,1 Sipoo ,6 Tuusula ,4 Yhteensä n n km 2 Kahdeksan kuntaa, niiden taajamat ja alueen maantieteellinen keskipiste sekä etäisyyden nykyisistä taajamista keskipisteeseen on esitetty kuvassa 1. Työryhmä selvitti nykytila-analyysia varten nykyisen kahdeksan kunnan henkilöstöresurssit, käytössä olevat paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät, koordinaattijärjestelmät, käytössä olevan mittauskaluston, vuosittaisten lohkomisten ja rekisteröityjen kiinteistöjen määrän sekä numeerisen ylläpidettävän pohjakartan kattavuuden.

7 Kuva 1. Keski-Uudenmaan kaupungin maantieteellinen keskipiste.

8 3.1 Henkilöstöresurssit Kahdeksan kunnan nykyiset henkilöstöresurssit paikkatieto-, mittaus- ja rekisterinpitotehtävissä ovat yhteensä yli 80 henkilöä. Paikkatietotehtävissä työskentelee noin 23 henkilöä, mittaustehtävissä noin 45 henkilöä ja rekisterinpitotehtävissä noin 14 henkilöä laskentatavasta riippuen. Henkilöstöresurssit on esitetty tarkemmin taulukossa 2. Taulukon tiedot ovat suuntaa antavia, sillä osa kunnista hoitaa kunnallistekniset mittaukset itse, osa ostopalveluna, kairaustoimintaa on vain osassa kunnista ja avustavan henkilökunnan laskentatapa vaihtelee kunnittain. Taulukossa on esitetty vertailutietona myös Vantaan kaupungin vastaavan organisaation henkilöstöresurssit. Taulukko 2. Henkilöstöresurssit Kunta Pätevyys Kiinteistörekisteri Paikkatiedot Maasto Yhteensä Kerava DI 0,4 0,5 0,1 1 Tekn., AMK, YAMK 1 0,3 1,7 3 Kartoittaja 0,4 0,6 3 4 Piirtäjä Muu Yht. 3,8 2,4 6,8 13 Sipoo DI Tekn., AMK, YAMK 0 0,5 0,5 1 Kartoittaja Piirtäjä Muu Yht. 0 1,5 1,5 3 Mäntsälä DI Tekn., AMK, YAMK 0 0,5 0 1 Kartoittaja 0 0,5 1,5 2 Piirtäjä Muu Yht ,5 3 Järvenpää DI 0, Tekn., AMK, YAMK 0,8 2,4 0,1 4 Kartoittaja 0,8 1,2 2 Piirtäjä 2, Muu 0,2 5,8 6 Yht. 3,4 4,4 7,1 17 Tuusula DI 0, ,1 Tekn., AMK, YAMK 1 3,5 0 4,5 Kartoittaja Piirtäjä Muu Yht. 2,1 8,5 5 15,6

9 Kunta Pätevyys Kiinteistörekisteri Paikkatiedot Maasto Yhteensä Hyvinkää DI 0, ,1 Tekn., AMK, YAMK Kartoittaja Piirtäjä Muu Yht. 2, ,1 Nurmijärvi DI 0,5 0,1 0,1 0,7 Tekn., AMK, YAMK 1,5 1,2 0 3 Kartoittaja 0 0,4 7 7,4 Piirtäjä Muu Yht. 3 1,7 11,1 16,1 Pornainen DI Tekn., AMK, YAMK Kartoittaja Piirtäjä Muu 0 0,05 0 0,05 Yht. 0 0,05 0 0,05 Kunta Pätevyys Kiinteistörekisteri Paikkatiedot Maasto Yhteensä Yhteensä DI 1,2 2,6 0,2 4 Tekn., AMK, YAMK 5,3 9,4 5,3 20 Kartoittaja 0,4 5,3 19,7 25,4 Piirtäjä 5, ,5 Muu 2 2,25 19,8 24,05 Yht. 14,4 23, ,95 Vantaa DI Tekn., AMK, YAMK Kartoittaja Piirtäjä Muu Yht

10 3.2 Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät Kuuma-kuntien paikkatietojärjestelmät on selvitetty aikaisemmin Uudenmaan liiton Maakunnan tietovarannot -hankkeessa. Työryhmä käytti hyödykseen näitä lähtötietoja selvityksen laatimiseen. Kunnilta pyydettiin vielä mahdolliset tarkennukset ja täydennykset taulukkoon. Keski-Uudenmaan kunnissa on käytössä suuri määrä paikkatieto-ohjelmistoja eri käyttötarkoituksiin. Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät kunnittain on esitetty taulukossa 3. Kohdassa 3.1. esitetyt henkilöresurssit muodostavat vain osan taulukossa 3 esitettyjen järjestelmien käyttäjistä. Taulukko 3. Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät kunnittain Kunta Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Facta (CGI) x x x x KuntaNet (CGI) x x x Tekla GIS (Tekla) x x ArcGIS (Esri) x x x x x x FactaMap/Gis (CGI) x x x x x FactaWebGIS (CGI) x x ReittiGIS (CGI) x x MediGIS (CGI) x x x x x Mski (CGI) x x Koululiitu (CGI) x x x MapInfo (Pitney Bowes) x x x x x x GeoMedia (Intergraph) x MicroStation Stella (Bentley) x MicroStation Stella Map (Bentley) x AutoCAD (Autodesk) x x x x x x x Fiksu (Cad-Q) x x x x Novapoint (Vianova) x x x x x x KeyCom (Keypro) x KeyAqua Keypro) x x 3D-Win (3D- System) x x x x x SpatialWeb (Sito) x x x x x

11 3.3 Käytössä olevat koordinaattijärjestelmät Kahdeksasta kunnasta kaikilla on käytössä tai käyttöönottovaiheessa ETRS-GK25- koordinaattijärjestelmä. Korkeusjärjestelmien osalta käytössä ovat joko N43, N60 tai N2000- korkeusjärjestelmät. Keravalla, Sipoossa ja Hyvinkäällä on käytössä N2000- korkeusjärjestelmä. Nurmijärvellä, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Pornaisissa on käytössä N60- korkeusjärjestelmä. Tuusulassa on käytössä N43-korkeusjärjestelmä. Nurmijärvi ja Mäntsälä siirtyvät N2000-korkeusjärjestelmään vuoden 2014 aikana, Järvenpää vuoden 2015 aikana, Tuusulan ja Pornaisten osalta siirtymisaikataulusta uuteen korkeusjärjestelmään ei ole vielä päätetty. 3.4 Kiinteistörekisterin pito ja toimitukset Kahdeksasta kunnasta kiinteistörekisteriä pitäviä kuntia ovat Kerava, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää ja Nurmijärvi. Sipoon, Mäntsälän ja Pornaisten alueella kiinteistörekisteriä pitää Maanmittauslaitos. Työryhmä selvitti kunnissa viimeisen viiden vuoden aikana tehtyjen toimitusten ja rekisteröityjen tonttien määrän vuosittaisen keskiarvon. Luvut ovat esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Lohkomisten ja muodostettujen kiinteistöjen lukumäärä kunnittain (vuotuinen keskiarvo viimeisen viiden vuoden ajalta) Kunta Taajama Lohkomisten lukumäärä Muodostetut kiinteistöt Kerava Sipoo Nikkilä 3 10 Tontit 10 Söderkulla 4 26 Tontit 26 Pornainen Pornainen Mäntsälä Kirkonkylä Tontit 40 Hyökännummi 5 5 Tontit 5 Järvenpää (rekisteriä pitävä kunta) Tuusula (rekisteriä pitävä kunta) Hyvinkää (rekisteriä pitävä kunta) Nurmijärvi (rekisteriä pitävä kunta) Tontit 65 Yleiset alueet Tontit 86 Yleiset alueet Tontit 79 Yleiset alueet Tontit 97

12 3.5 Mittauskalusto Kunnissa on käytössä yhteensä 21 GNSS-RTK-laitetta. Viisi kuntaa käyttää VRS-palvelua ja kahdella kunnalla on oma tukiasema. Pornaisten kunnalla ei ole omaa mittauskalustoa. Tarkempi kuvaus mittaustoiminnan nykytilasta on esitetty kohdassa Numeerinen pohjakartta Numeerista ylläpidettävää pohjakarttaa kahdeksan kunnan alueella on yhteensä 641 km 2. Kuntakohtainen numeerisen pohjakartan laajuus esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Numeerisen pohjakartan laajuus. Kunta Numeerisen pohjakartan laajuus (km 2 ) Hyvinkää 75 Järvenpää 40 Kerava 31 Mäntsälä 51 Nurmijärvi 130 Pornainen 4 Sipoo 85 Tuusula 225 Yhteensä Vantaa 641 (31 % koko alueen pinta-alasta) 240 (100 % koko kaupungin pinta-alasta) 4. Kouvolan ja Salon kokemuksia kuntaliitoksesta Selvitystyöryhmä päätti selvitystyönsä tueksi tehdä vierailun kuntaan, jossa kuntaliitos on tehty ja kuulla heidän kokemuksiaan kuntaliitoksen vaikutuksesta paikkatieto-, rekisterinpito- ja mittaustehtävissä. Selvitystyöryhmä teki kuntavierailun Kouvolan kaupunkiin Kouvolaan lähetettiin etukäteen selvitystyöryhmän laatimia kysymyksiä keskustelun pohjaksi. Vierailun yhteenvetona työryhmä totesi, että lähtöasetelma paikkatieto-, rekisterinpito- ja mittaustehtävissä ennen kuntaliitosta on Kouvolan seudulla ollut huomattavasti parempi kuin mitä se on selvityksen alaisen Keski-Uudenmaan kuntien alueella. Kouvolan seudulla liitoskuntien paikkatietoyhteistyö on alkanut jo vuosia ennen kuntaliitosta, mikä helpotti liitoksen yhteydessä useita seikkoja. Tämän vuoksi työryhmä pohti toisen kuntavierailun tarvetta. Työryhmä kuitenkin päätti ensin olla sähköpostitse yhteydessä Saloon, jossa kuntaliitos on tehty ja jossa lähtötilanne oletettiin olevan enemmän Keski-Uudenmaan

13 kuntien kaltainen. Saloon lähetettiin samat kysymykset kuin Kouvolaan ja vastaukset pyydettiin sähköpostitse. Sekä Salon että Kouvolan vastauksista oli pääteltävissä, että resurssien tarve kuntaliitoksen yhteydessä lisääntyy, kun toimintoja, järjestelmiä ja aineistoja yhtenäistetään. Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmäpaletti on Keski-Uudenmaan kunnissa laaja ja jokaisella kunnalla on omat rekisteri- ja paikkatietosovelluksensa. Tilanne on tältä osin erilainen Keski- Uudenmaan kuntien osalta kuin Kouvolan ja Salon seudulla. Kouvolan ja Salon seudulla pienemmissä liitoskunnissa järjestelmiä ei ollut tai ne olivat samat, mitä keskuskunta käytti, joten liitoskunnat päätyivät käyttämään keskuskunnassa käytössä olevaa järjestelmää. Taulukko 6. Kouvolan ja Salon kokemukset kuntaliitoksen vaikutuksesta paikkatieto-, mittaus ja rekisterinpitotehtäviin. KOUVOLA SALO Kuntaliitos Liitoskuntien lukumäärä 6 10 Asukkaat liitoksen jälkeen Pinta-ala liitoksen jälkeen km km 2 KIINTEISTÖREKISTERINPITO Rekisterinpito ennen kuntaliitosta Rekisterinpidon laajentaminen kuntaliitoksen myötä Sitovat tonttijaot Kouvola, Kuusankoski, Anjalankoski Ei Sitovia tonttijakoja Kouvolassa, Kuusankoskella ja osittain Anjalankoskella Salossa Toimituksia/vuosi 60 kpl (tontteja n. 100 kpl) 12 kpl KANTAKARTTA Kantakartan tilanne kunnissa, joissa ei ole ollut rekisterinpitoa Uudet kartoitukset kuntaliitoksen jälkeen Pohjakartan laajuus 200 km km 2 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT Koordinaattijärjestelmät Taso yhdistettiin 2009 Korkeus yhdistettiin 2011 Ei Vanha Salon keskusta sitovan tonttijaon aluetta. Kunnat hoitaneet vaihtelevasti Kuntaliitoksen alkuvaiheessa kaikki kartat muutettu sähköiseen muotoon. Huonoimmat teetettiin uudelleen. Yhdistämisavustus. Alussa yhdistettiin tasokoordinaattijärjestelmä, korkeusjärjestelmä vielä eri. Paikkatietojärjestelmä TeklaGIS TeklaGIS Järjestelmien yhtenäistäminen Paikkatietoyhteistyötä oli tehty jo ennen kuntaliitosta vuodesta Kunnilla on ollut yhteinen Vain kahdessa kunnassa oli käytössä paikkatietojärjestelmä ennen liitosta (TeklaGIS). Internetkarttapalvelu ostettiin

14 paikkatietojärjestelmä jo ennen kuntaliitosta. Yhteisiä hankkeita: ortokuvaus, opaskartta. Liitosvaiheessa suuri osa tiedoista konvertoitu samaan järjestelmään. aluksi Turun kaupungilta, mutta nyt hoidetaan itse. Alussa uusi opaskartta tienimimuutosten vuoksi. RESURSSIT Henkilöstöresurssit ennen liitosta 25+1määräaik.+2sihteeriä 25 Henkilöstöresurssit nyt Mittaus Rekisterinpito Paikkatieto 12 (1 määräaik., 1 poistuu) 2 Henkilöstöresurssit tulevaisuudessa Eläköitymisen myötä paikkoja ei täytetä. - Eläkkeelle jääminen 4 - Uusi työpaikka 2 - Sisäiset siirrot Eläköitymisen myötä paikkoja ei täytetä. TOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN Aikataulu Käytännön järjestelyihin 1 vuosi Henkilöstön sijoittuminen Keskitetty Kuusankoskelle vuoden 2009 alkupuolella Mittaustoiminta keskitetty pitkät ajomatkat työmaalle Haasteet Työtehtävien jakaminen Käytännöistä päättäminen Liitoksen yhteydessä päälliköiden paikkoihin kaksi hakukierrosta. Päälliköt järjestelivät muut vakanssit. Hyvin erilaisten kuntien yhdistyessä valittiin parhaat menetelmät esimiesten ja tekijöiden mukaan. Asioiden valmisteluun kului muutama kuukausi vuonna 2008 Keskitetty Halikkoon Tiedon saaminen entisistä kunnista, arkistojen yhdistäminen, ajan puute Osa henkilöstöstä siirtyi uusiin tehtäviin, mutta suurin osa jatkoi omassa tehtävässään. Toimintatavoissa ja käytännöissä oli eroja. ASIAKASPALVELU Ei keskitettyä teknisen sektorin asiakaspalvelua. Sähköinen asiakaspalvelu on parantunut. Palvelut ovat paremmat, mutta sijainnillisesti heikommat. Välimatka Salon kaupungintaloon, jossa ovat muut toiminnot asettaa haasteita sekä omalle toiminnalle että asiakaspalvelulle ja huonontaa sitä.

15 5. Johtopäätökset nykytila-analyysistä Selvityksen perusteella työryhmä katsoo, että uuden kaupungin henkilöresurssit ja mittauskalusto paikkatieto-, mittaus- ja rekisterinpitotehtävissä ovat riittävät toimintojen järjestämiseksi kahdeksan kunnan liitostilanteessa. Henkilöstön määrä (yhteenlaskettuna ja eri toiminnoiksi eriytettynä), toiminta ja toimintavolyymit vaihtelevat kunnissa voimakkaasti riippuen kunnan asukasluvusta ja rekisterinpidosta. Kuten taulukosta 2 voi lukea, on rekisterinpidon vaikutus henkilöstöresursseihin erittäin merkittävä, ja se vaikuttaa paitsi itse kiinteistörekisteritehtäviin, myös epäsuorasti paikkatieto- ja mittaustoiminnan volyymeihin ja tarvittaviin resursseihin. Paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmät sekä paikkatietoaineistot ovat nykyisellään hyvin hajanaiset. Paikkatietojärjestelmiä on runsaasti eri käyttötarkoituksiin eivätkä ne keskustele sujuvasti keskenään. Järjestelmien ja aineistojen yhteensovittamiseksi joudutaan tekemään erilaisia ajoja ja konversioita. Jokaisella kunnalla on omat karttapalvelunsa (internet/intranet), jotka ovat hankittu eri toimittajilta ja joissa on erilaiset aineistosisällöt ja toiminnallisuudet. Kunnissa on meneillään erillisiä kehittämishankkeita järjestelmäkokonaisuuden toimivuuden parantamiseksi, kuten rajapintapalveluiden järjestämiseen liittyviä projekteja. Jokainen kunta tuottaa paikkatietoaineistoja, kuten pohjakarttaa ja opaskarttaa omalla järjestelmällään. Aineistojen tietosisältö, ajantasaisuus, laatu ja piirtotekniikka vaihtelevat kunkin järjestelmän ja kunnan osalta toisistaan. Tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmien osalta tilanne näyttää hyvältä. Suurin osa kunnista on siirtynyt jo käyttämään samoja järjestelmiä ja muilla kunnista käyttöönotto on näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Järjestelmien ja aineistojen yhtenäistämisen yhtenä edellytyksenä on yhtenäinen koordinaattijärjestelmä. Paikkatietoaineistoilla on paljon käyttäjiä myös kunnan varsinaisen paikkatietotoiminnan, mittaustoiminnan ja rekisterinpidon ulkopuolella niin kunnan sisällä kuin ulkopuolellakin. Paikkatietoja hyödynnetään lähes kaikilla kunnan toimialoilla kuten päivähoitoalueiden, koulupiirien, koulukuljetuksien, terveyspalveluiden, vanhusten palveluiden, ruokahuollon, kunnossapitopalveluiden suunnittelussa, kuin myös rakennusvalvonnassa, liikennesuunnittelussa, ympäristön suunnittelussa, ympäristöterveydenhuollossa ja johdon laskennassa. Paikkatietojärjestelmät kytkeytyvät rekisteritietojen avulla myös muihin kunnan tietojärjestelmiin. Tämän vuoksi aineistojen ja järjestelmien yhtenäistämisessä tulee huomioida myös muiden sektoreiden toiminnot ja järjestelmien vaikutus niihin. Aineistojen ja järjestelmien yhtenäistämiseen vaikuttavat myös muiden sektoreiden (kuten sosiaali- ja terveyssektorin) tietojärjestelmämuutokset kuntaliitoksen yhteydessä.

16 Kun mahdolliset päätökset kuntaliitoksista tehdään, yhteistyö on aloitettava heti paikkatietorekisterinpito- ja mittaustoimintojen yhtenäistämisen osalta, sillä yhtenäiset rekisteritiedot ja paikkatietoaineistot ovat perusta ja edellytys monelle kunnan toiminnolle.

17 6. Suositus toimintojen järjestämiseksi Uuden kunnan visio on älykäs verkostomainen kaupunki. Paikkatiedolla tarkoitetaan kohteen tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti, kuten koordinaatti- tai osoitetieto. Paikkatietoon liittyy yleisesti myös kohteen ominaisuustiedot. Paikkatieto-ohjelmistolla tarkoitetaan sellaista tietojärjestelmää, jolla voidaan esittää ja käsitellä paikkaan liittyvää tietoa. Hyvänä esimerkkinä ovat esimerkiksi kuntien internet- tai intranetkarttapalvelut ja kartantuotanto-ohjelmistot. Paikkatietojärjestelmiin liittyvät olennaisena osana myös erilaiset rekisteritiedot, kuten kiinteistörekisteri, rakennus- ja huoneistorekisteri sekä väestörekisteri. Paikkatieto-ohjelmistot ovat joko tiedosto- tai tietokantapohjaisia. Paikkatiedon käyttäjiä ovat mm. kunnan virkamiehet, kuntalaiset, konsultit, valtion laitokset, yritykset ja muut kunnat. Paikkatietoa hyödynnetään muun muassa suunnittelutehtävissä (kaavoitus, katusuunnittelu, rakennussuunnittelu), asiakaspalvelussa, tietojen haussa ja navigoinnissa. Kiinteistörekisterin pito tapahtuu osana paikkatietojärjestelmää ja mittaustoiminnan lähtöaineisto luodaan yleensä paikkatieto-ohjelmistolla ja mittauksessa syntyvä kartoitusaineisto käsitellään ja tallennetaan paikkatieto-ohjelmistoa hyödyntäen. Tarkoituksenmukaista on, että kuntaliitoksen jälkeen kunnilla on käytössä yhtenäiset paikkatieto-ohjelmistot ja -aineistot sekä yhtenäiset toimintatavat. Tämän saavuttaminen edellyttää suurta työpanosta, joka on hoidettava muiden päivittäisten töiden lisäksi sekä rahallista panosta, jolla voidaan ostaa konsulttipalveluita, joiden avulla pystytään kokoamaan tiedot kaikista kunnissa olevista järjestelmistä yhteen ja tehdä tarvittavat ohjelmistohankinnat. Muutosten ja hankintojen jälkeen toimintatavoissa ja järjestelmissä tapahtuu monen kunnan osalta muutoksia, mikä edellyttää henkilöstön kouluttamista uusiin toimintatapoihin ja järjestelmien käyttöön. 6.1 Ohjelmistoratkaisu Ohjelmistoratkaisun yhtenäistäminen mahdollistaa koko paikkatietoinfrastruktuurin sujuvan toiminnan. Tämä selvitys koskee vain mittaus-, paikkatieto- ja rekisterinpitotehtäviin liittyvää ohjelmistoratkaisua sekä kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelujärjestelmiä, mutta kokonaisuudessa tulee huomioida myös yhteydet muun muassa sosiaali- ja terveyssektorin sekä vesi- ja viemärilaitoksien järjestelmiin. Nykytila: Keski-Uudenmaan kunnissa on käytössä suuri määrä paikkatieto- ja suunnitteluohjelmistoja eri käyttötarkoituksiin. Paikkatietojärjestelmät on esitetty kunnittain liitteenä olevassa taulukossa 3. Suositus: Käytössä olevien järjestelmien määrä minimoidaan karsimalla nykyisiä järjestelmiä tai hankkimalla täysin uusi järjestelmä/uusia järjestelmiä. Uuden kaupungin

18 paikkatietoaineistojen ylläpito tapahtuu yhdellä samalla järjestelmällä ja kaupungilla on yksi yhteinen intranet- ja internetkarttapalvelu nykyisten eri järjestelmien ja palveluiden sijaan. Ohjelmistotoimittajien määrä minimoidaan. Internet-/intranetkarttapalvelut tuotetaan uudessa kunnassa itse. Yhteisessä järjestelmässä tulee huomioida kiinteistörekisteri, rakennus- ja huoneistorekisteri, rakennuslupasovellus, kaavarekisteri, osoite- ja nimistörekisteri, katurekisteri, kunnan maaomaisuus, asemakaava- ja yleiskaavasovellukset, tonttijako- ja tonttikarttasovellus sekä väestörekisteri ja niiden hallinta. Lisäksi Internet- Intranet- ja mobiilisovellukset tulee olla samaa paikkatietojärjestelmää. Uudessa kunnassa säilytetään vähintään nykyinen paikkatietotaso. Lisäksi Inspire-direktiivin mukaiset WFS- WMS rajapinnat hoidetaan paikkatieto-ohjelmistosta. Ohjelmistoratkaisu on todennäköisesti kilpailutettava, mikäli uusiin järjestelmähankintoihin päädytään. Järjestelmäuudistuksessa on varmistettava tiedonsiirrot käytettävien järjestelmien välillä ja yhteydet muihin järjestelmiin, joita yhteistyötahot, kuten vesilaitokset, energialaitokset ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus käyttävät (rajapintapalvelu). Perustelut: Yhtenäinen paikkatietojärjestelmä (paikkatietoaineistot ja rekisteritiedot) lisää aineistojen ylläpidon ja hyödyntämisen tehokkuutta. Kun aineistot harmonisoidaan yhteen järjestelmään, voidaan samalla parantaa aineistojen keskinäistä laatua. Vaikka yhteisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentaminen vaatii alussa runsaasti resursseja sekä ohjelmistojen että aineistojen osalta, valmiina kokonaisuutena se tehostaa työntekoa, mahdollistaa uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja vastaa lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. 6.2 Koordinaattijärjestelmät Nykytila: Kahdeksasta kunnasta kaikilla on käytössä tai käyttöönottovaiheessa ETRS-GK25- koordinaattijärjestelmä. Korkeusjärjestelmien osalta käytössä ovat joko N43, N60 tai N2000- korkeusjärjestelmät. Keravalla, Sipoossa ja Hyvinkäällä on käytössä N2000- korkeusjärjestelmä. Nurmijärvellä, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Pornaisissa on käytössä N60-korkeusjärjestelmä. Tuusulassa on käytössä N43-korkeusjärjestelmä. Nurmijärvi ja Mäntsälä siirtyvät N2000-korkeusjärjestelmään vuoden 2014 aikana, Järvenpää vuoden 2015 aikana, Tuusulan ja Pornaisten osalta siirtymisaikataulusta ei ole vielä päätetty. Suositus: Uuden kaupungin tasokoordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000. Kaikkien kuntien tulee siirtyä uusiin järjestelmiin ennen mahdollista kuntaliitosta. Toiminnassa on huomioitava, että valtakunnalliset aineistot (SYKE, Maanmittauslaitos, GTK, ym.) ovat TM35-järjestelmässä. Perustelut: INSPIRE-direktiivi ja kansallinen lainsäädäntö. Aineistojen harmonisoinnin mahdollistaminen. Paikkatietoaineistojen hyödyntämisen tehostaminen sekä aineistojen yhteiskäytön ja jakamisen helpottaminen.

19 6.3 Toimintojen fyysinen sijoittuminen Nykytila: Toiminnot sijaitsevat kuntakohtaisesti nykyisten kuntien kuntakeskuksissa. Suositus: Ihmiset sijoittuvat sinne, missä heitä tarvitaan. Toiminnot tulevat mittaustoiminnan osalta sijoittumaan hajautetusti mittausvolyymiin perustuen. Paikkatiedon ydinryhmä (järjestelmien ja aineistojen kehittäminen) on keskitetty. Muut paikkatietotehtävät ja rekisterinpidon toiminnot keskitetään joko yhteen tai useampaan toimipaikkaan. Toimintojen sijoittelu riippuu myös muiden sektoreiden toimintojen sijoittumisesta uuden kaupungin alueella. Mikäli sähköiset palvelut kehittyvät, yhteistyö rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja kunnallistekniikan kanssa helpottuu, niin toimintojen välisellä sijainnilla ei ole entisen kaltaista merkitystä. Myös metropolihallinnolla ja rapa-hankkeella saattaa olla vaikutuksia toimintojen sijoittamiseen. Aineistojen yhtenäistämisvaiheessa ja uuden yhteisen järjestelmän käyttöönotossa resurssitarve on suurempi. Yhtenäistämisen jälkeen resurssien uudelleenjärjestely on mahdollista ja resursseja voidaan jakaa uudelleen sen mukaan, missä toiminnoissa tarve on suurin. Perustelut: Kaikkia toimintoja ei voida keskittää yhteen toimipaikkaan, mikäli halutaan pitää verkostomainen ajatustapa myös asiakaspalvelussa. Mittaustoiminnassa etäisyyksien kasvaminen varikon ja suurten mittausvolyymin omaavien alueiden välillä ei ole tarkoituksen mukaista, jonka vuoksi keskittäminen ei ole järkevää. Sijaistaminen mahdollistuu organisaation kasvaessa ja toimintojen yhtenäistämisessä. Perinteinen asetelma, että tietty asia on tietyn ihmisen takana poistuu ja asiat saadaan jaettua useiden ihmisten vastuulle, jolloin toiminnan saumattomuus paranee. 6.4 Rekisterinpito Nykytila: Kahdeksasta kunnasta kiinteistörekisteriä pitäviä kuntia ovat Kerava, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää ja Nurmijärvi. Sipoon, Mäntsälän ja Pornaisten alueella kiinteistörekisteriä pitää Maanmittauslaitos. Suositus: Uudessa kaupungissa on yksi rekisterinpitäjä. Kiinteistörekisteriä pidetään yllä yhteisellä paikkatieto- ja rekisterijärjestelmällä nykyisillä rekisterinpitoon kuuluvilla alueilla. Rekisterinpidon laajentamista harkitaan tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Rekisterinpitoon liittyvät taksat yhtenäistetään. Perustelut: Rekisterin pidon laajentaminen vaatii resursseja ja laajentaminen tulee kyseeseen vain, jos alue erityisestä syystä halutaan rekisterinpitoon ja resurssit laajentamiseen ovat riittävät.

20 6.5 Kartta-aineistot Nykytila: Jokainen kunta ylläpitää ja hankkii kartta-aineistot itse. Opaskarttaa päivitetään joko kuntien omasta toimesta tai konsulttipalveluita hyödyntäen. Pohjakarttoja ylläpidetään omien mittausryhmien toimesta ja uudiskartoituksia tilataan konsulttipalveluja hyödyntäen. Suositus: Karttoja (opaskartta, pohjakartta, virastokartta) ylläpidetään samalla paikkatietojärjestelmällä. Kartta-aineistot harmonisoidaan ja tallennetaan yhteiseen paikkatietokantaan. Aineistojen laatutaso selvitetään tiedon harmonisoinnin yhteydessä ja aineistojen laatu yhdenmukaistetaan. Kaksikielisyys on otettava huomioon aineistojen harmonisoinnissa ja tuotannossa. Katujen nimien muutoksista johtuvat osoitemuutokset huomioidaan kaikissa aineistoissa ja järjestelmissä. Aineistojen hinnoittelu ja luovutuskäytännöt yhtenäistetään. Perustelut: INSPIRE-direktiivi ja kansallinen lainsäädäntö. Eri järjestelmissä tuotettujen aineistojen yhtenäistämisessä on suuri työ, mutta yhtenäiset aineistot tehostavat paikkatiedon hyödyntämistä, helpottavat ja tehostavat aineiston ylläpitoa sekä mahdollistavat aineiston tehokkaamman jakamisen. Yhtenäiset aineistot helpottavat myös työntekoa ja asiakaspalvelua, kun koko alueelta on saatavilla yhdenmukaiset aineistot yhdestä luukusta. 6.6 Mittaustoiminta Nykytila: Seitsemässä kunnassa kahdeksasta on omaa mittaustoimintaa. Kahdeksan kunnan mittaushenkilöstön määrä ja kalusto on tällä hetkellä riittävä uuden kaupungin mittaustoimintaa ajatellen. Kunnat suorittavat rakennuslupamittauksia ja tekevät pohjakartan täydennyskartoituksia. Osassa kunnista myös kunnallistekniset mittaukset tehdään kunnan oman mittausryhmän toimesta. Rekisteriä pitävät kunnat tekevät toimitusten maastotyöt omalla rekisterinpitoalueellaan ja ulkopuolisilla alueilla maastotyöt tekee maanmittauslaitos. Mittausryhmät ovat joko erikoistuneet tiettyihin mittauksiin tai suorittavat kunnan kaikkia mittauksia. Nurmijärvellä ja Tuusulassa on myös osaava henkilöstö ja kalusto maaperätutkimuksiin. Uusien kaava-alueiden kiinteistöjaotus tarkistetaan kuitenkin kuntien toimesta rekisterinpidon ulkopuolisilla alueilla. Sipoossa ja Mäntsälässä kunta tekee osittain myös kiinteistötoimitusten maastotöitä maanmittauslaitoksen tehdessä toimitukset. Suositus: Toiminnot tulevat mittaustoiminnan osalta sijoittumaan hajautetusti mittausvolyymiin perustuen. Lakisääteiset mittaukset tulee hoitaa yhtenäisellä mallilla. Muutkin mittaukset hoidetaan yhtenäisesti koko kaupungin alueella. Mittausryhmät toimivat kaikissa mittaustehtävissä (pois lukien maaperätutkimukset). Mittaustoimintaan vaikuttaa oleellisesti myös kuntatekniikan rakennustöiden järjestäminen uudessa kunnassa, jota ei tässä vaiheessa pysty ennakoimaan. Kaupunki tekee maaperätutkimuksia yhtenäistetysti

21 koko alueella osittain itse ja osittain ostopalveluna. Mittauksiin liittyvät taksat yhtenäistetään. Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanolla (rakennusvalvonnan osalta) saattaa olla vaikutuksia myös mittaustoimintaan. Perustelut: Kuntien tulee suorittaa eräitä lakisääteisiä mittauksia. Muiden mittausten suorittaminen kunnan toimesta mahdollistaa toiminnan joustavuuden ja riittävän laatutason. Maaperätutkimusten tekeminen kunnan toimesta on edullisempaa ja joustavampaa kuin ulkopuolelta tilattuna palveluna. Mittausryhmien sijaistaminen helpottuu, kun organisaatiokoko kasvaa ja siten volyymia ja käytettävissä olevia henkilöresursseja pystytään tasapainottamaan. 6.7 Asiakaspalvelun järjestäminen Nykytila: Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Tuusulassa on keskitetty tekninen asiakaspalvelu. Mäntsälässä asiakaspalveluajat. Muissa kunnissa ei ole keskitettyä asiakaspalvelua. Suositus: Sisäinen asiakaspalvelu voidaan toteuttaa osittain keskitetysti, mutta ulkoinen asiakaspalvelu tulisi hajauttaa kyseisten toimintojen osalta eri toimipisteisiin entisen kuntajaon mukaisesti. Kuntarajattoman asiakaspalvelupalvelun toimivuus edellyttää, että paikkatietoaineistot ja rekisterit ovat kunnossa. Asiakaspalvelussa on eduksi aineistojen tuntemus ja paikallistuntemus. Sähköistä asiointia tulee kehittää ja sen käyttöä tehostaa. Sipoon toimipisteessä on myös ruotsinkielinen asiakaspalvelu. Paikkatieto-ohjelmistoille järjestetään sisäinen käyttäjätuki. Palvelujen hinnoittelu yhtenäistetään. Perustelut: Asiakaspalvelu tulee olla hajautettu verkostomaiseksi uuden kaupungin vision mukaisesti. 6.8 Arkistointi Nykytila: Kunnissa on paperiarkisto arkistoitaville dokumenteille. Arkistoinnin sähköistäminen (rakennusvalvonta) on aloitettu Järvenpäässä Hyvinkäällä, Sipoossa ja Keravalla. Tuusulassa on aloitettu sähköisen käyttöarkiston projekti. Suositus: Arkiston sähköistäminen ja sähköisten dokumenttien liittäminen osaksi paikkatietojärjestelmää ja muita tietojärjestelmiä, jolloin dokumentit ovat suoraan saatavilla omalla päätteellä. Sähköisen arkistoinnin projekti tulee organisoida kokonaisuutena, niin että se tehdään mahdollisimman tehokkaasti ja yhtenäisin menettelyin. Perustelut: Sähköiset palvelut eivät toimi tehokkaasti ellei sähköinen arkisto ole kunnossa (asiakaspalvelupisteiden toimivuuden edellytys). Sähköinen arkisto yhdistettynä tietojärjestelmiin helpottaa tiedon löytämistä ja tehostaa työntekoa.

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi Paikkatietoinsinööri Asko Harinen Case: Nurmijärvi Sisältö Nurmijärven kunta Paikkatieto-ohjelma Metatiedot Rajapintapalvelun käyttöönotto Rajapintapalvelu Palvelun järjestäminen Aineistot paikkatieto-ohjelmassa

Lisätiedot

Rauman kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään. Ari-Pekka Asikainen kiinteistö- ja mittaustoimi 13.9.

Rauman kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään. Ari-Pekka Asikainen kiinteistö- ja mittaustoimi 13.9. Rauman kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään Ari-Pekka Asikainen kiinteistö- ja mittaustoimi 13.9.2012 Johdanto sisältöön Menneiden ja nykyisten järjestelmien

Lisätiedot

KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTO TURUSSA 15.2.2010

KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTO TURUSSA 15.2.2010 KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTO TURUSSA 15.2.2010 Ilkka Saarimäki Kaupungingeodeetti Kiinteistöliikelaitos Kaupunkimittauspalvelut ilkka.saarimaki@turku.fi VANHAT JÄRJESTELMÄT Turun kaupungissa

Lisätiedot

Yleisten alueiden hallinta ja Yleiskaava Vesihuolto

Yleisten alueiden hallinta ja Yleiskaava Vesihuolto Seuraavat KuntaGML-rajapinnat valmistelussa Yleisten alueiden hallinta ja Yleiskaava Vesihuolto Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Pasi Lappalainen pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi puh. 0400

Lisätiedot

Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä. Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007

Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä. Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007 Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007 Heikki Karttunen 30.5.2007 1 Agenda Hyvinkään metsät ja suunnittelu Hyvinkään paikkatiedot metsäsuunnittelun kannalta

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin mittaustoimi. 17.3.2010 Jani Kiiskilä

Valkeakosken kaupungin mittaustoimi. 17.3.2010 Jani Kiiskilä Valkeakosken kaupungin mittaustoimi 17.3.2010 Jani Kiiskilä Esityksen sisältö Yleistä Valkeakoskesta Maankäytön ja maa- ja mittaustoimen esittely Mittaustoimessa ajankohtaista Valkeakoski Asukasluku 1.1.2010

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet 2001-2011. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet 2001-2011. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet 2001-2011 Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kuntien Paikkatietopalvelukonsepti 2/2001- Valtion keskuhallinto ja alueelliset viranomaiset UKTJ

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

Sähköinen tontinhaku etontti Nurmijärvellä Keski-Uudenmaan digipäivä 25.8.2015. Aarno Kononen kehitysjohtaja Asko Harinen paikkatietoinsinööri

Sähköinen tontinhaku etontti Nurmijärvellä Keski-Uudenmaan digipäivä 25.8.2015. Aarno Kononen kehitysjohtaja Asko Harinen paikkatietoinsinööri Sähköinen tontinhaku etontti Nurmijärvellä Keski-Uudenmaan digipäivä 25.8.2015 Aarno Kononen kehitysjohtaja Asko Harinen paikkatietoinsinööri Nurmijärvi MASUssa Sijainti seudulla Saavutettavuustarkasteluja

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi

Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi Kuntien paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 2011 Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö Petri Kapanen

Lisätiedot

Lahden kaupunki ja EUREF, kokemuksia 7-vuoden yhteiselosta. EUREF-päivä 2.0 4.9.2012

Lahden kaupunki ja EUREF, kokemuksia 7-vuoden yhteiselosta. EUREF-päivä 2.0 4.9.2012 Lahden kaupunki ja EUREF, kokemuksia 7-vuoden yhteiselosta EUREF-päivä 2.0 4.9.2012 ETRS-89 /EUREF-FIN muunnos Lahden kaupungissa 1. Taustaa 2. Muunnosprosessi 2.1 testaus 3. Vaikutukset toimintaympäristöön

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Hankkeiden tavoitteet Toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla kansalaiset, julkishallinto ja yritykset voivat tehokkaasti

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Khall. 29.3.2016 125 Paikkatieto-ohjelman tekeminen käynnistettiin paikkatietokoordinaattorin toimesta maaliskuussa 2015. Paikkatieto-ohjelmaa työstettiin

Lisätiedot

Kampanjat ja uudet tuotteet. Road Show 2015

Kampanjat ja uudet tuotteet. Road Show 2015 Kampanjat ja uudet tuotteet Road Show 2015 CGI Group Inc. 2015 Sisältö 1. Facta Kartta 2. Facta Maaomaisuuden kirjanpito KuntaNet-kunnille 3. Facta Ympäristöterveys ja -suojelu 4. FactaMap Yleiskaavoitus

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa

Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa kartastopäällikkö Aija Holopainen Lahden kaupunki/maankäyttö Lahden teknisen ja ympäristötoimialan sähköiset palvelut Tavoitteeksi asetettiin,

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,60 3,10 3,20 3,70

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Konsernipalvelut, Kuntakehitys Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto Khall 28.11.2011 530 (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Lahden kaupungin N2000- korkeusjärjestelmävaihdos. Petri Honkanen, Lahden kaupunki Tekninen- ja ympäristötoimiala,maankäyttö

Lahden kaupungin N2000- korkeusjärjestelmävaihdos. Petri Honkanen, Lahden kaupunki Tekninen- ja ympäristötoimiala,maankäyttö Lahden kaupungin N2000- korkeusjärjestelmävaihdos Miksi siirtyä N2000-järjestelmään? Maannousu Lahden seudulla maannousu 50:ssä vuodessa n. 26 cm. Kiinnostus maannousun epätasaisessa toteumassa Ongelmat

Lisätiedot

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kuntatalo, 19.11.2013 Joni Kemppi Tekla Oy Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä energia- ja infratoimialoilla

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12. DIMENTEQ OY ÖRNINKATU 15 24100 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.2011

Lisätiedot

PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014

PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 Kaupungingeodeetin päätös x.x.2013/xx SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO... 2 1.1 YLEISTÄ... 2 1.1.1 Numeerisen aineiston

Lisätiedot

KUUMA PAIKKATIETOPURKKI

KUUMA PAIKKATIETOPURKKI KUUMA PAIKKATIETOPURKKI Liiketoimintasuunnitelman periaatteista KUUMA tietohuoltoryhmä / Ilkka Holmila 29.3.2012 HSY:n paikkatietoseminaari KUUMA seutu Kuuma- seutu kattaa Helsingin metropolialueella 10

Lisätiedot

Geodesian teemapäivä 10.9.2014

Geodesian teemapäivä 10.9.2014 Geodesian teemapäivä 10.9.2014 N2000-korkeusjärjestelmään siirtyminen kaupungin näkökulmasta 1 Siirtyminen käytännössä välttämätöntä, mitä pikemmin sen parempi Vihdoin paikkatietoaineisto tältä osin yhteismitallista

Lisätiedot

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Geodesian päivä 10.9.2014 Verkosto-toimintamalli tavoitteena? - alkuperäinen tiedon tuottaja järjestää rajapinnan - tarvitsija noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedot rajapinnasta PROSESSI + RAJAPINTA

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen tieto,

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Marko Saastamoinen Virtain kaupunki. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä.

Marko Saastamoinen Virtain kaupunki. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä. Lähtökohdat Kunnassa yleensä käytössä 1-5 käyttöoikeuslisenssiä paikkatietojärjestelmässä Paikkatietoaineistojen käyttö ja ylläpito hoidetaan

Lisätiedot

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014 KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset Jari Torvinen 12.2.2014 1 Esityksen sisältö Rajapintojen käyttöönoton tilanne Kuopiossa Miksi suorituskykytestaus? Suorituskykytestauksen toteuttaminen Testaustulosten

Lisätiedot

1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl)

1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl) Kiinteistö- ja mittaustoimen kysely 2008 10/83/2009 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten

Lisätiedot

Kuntien paikkatietopalvelu (KTP)

Kuntien paikkatietopalvelu (KTP) Kuntien paikkatietopalvelu (KTP) Kuntien Paikkatietopalvelukonsepti 2/2001- Valtion keskuhallinto ja alueelliset viranomaiset UKTJ VTJ Tiedonsiirron rajapinta STJ DIGI ROAD Yksityinen sektori& Lisäarvopalvelut

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 7/2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 13.00 Paikka Kallio-Kuninkala, kokoustila Navetta Ristinummentie 6, 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Parempaa tarkkuutta satelliittimittauksille EUREF/N2000 - järjestelmissä Ympäristösi parhaat tekijät 2 EUREF koordinaattijärjestelmän käyttöön otto on Suomessa sujunut

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 197 EUREF-FIN - koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako MARKKU POUTANEN Paikkatietokeskus FGI Taustaa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012

Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012 Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012 Pasi Lappalainen pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi GSM 0400 858 101 TAVOITETILA Metatieto Inspire WFS Kokoava tietopalvelu KuntaGML LandXML

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015 Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen Road Show 2015 CGI Group Inc. 2013 Factan ja KuntaNetin Lupapisteintegraatio Lupapiste on Ympäristöministeriön yhteistyössä Solita Oy:n kanssa toteuttama

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu HSY:n paikkatietoseminaari Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu Laura Sundell 10.3.2011 Esitelmän sisältö HSL yleisesti HSL:n

Lisätiedot

MAASTOMITTAUS- JA POHJATUTKIMUSYKSIKÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2025

MAASTOMITTAUS- JA POHJATUTKIMUSYKSIKÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2025 MAASTOMITTAUS- JA POHJATUTKIMUSYKSIKÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2025 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotanto Runkomittaus Kaavan pohjakartan ylläpito Maaperätutkimukset Tonttien

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä 23.1.2015 KU-ohjausryhmä 23.10.2014 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 23.10.2014 muun muassa

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

ETRS-GK25 JA N2000. Uuden koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän käyttöönotto Vantaalla. Mittausosasto Kaupunkimittausinsinööri Kimmo Junttila

ETRS-GK25 JA N2000. Uuden koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän käyttöönotto Vantaalla. Mittausosasto Kaupunkimittausinsinööri Kimmo Junttila ETRS-GK25 JA N2000 Uuden koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän käyttöönotto Vantaalla Mittausosasto Kaupunkimittausinsinööri Taitekohtia Vantaalla kolmioverkon GPS-mittaukset ja tasoitus 1990-luvulla paikallinen

Lisätiedot

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO HINNOITTELU 1.1.2015 alkaen KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO ARVONLISÄVERO ALV 0%, hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 % silloin, kun aineistoa myydään muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville.

Lisätiedot

Kaupunkimalli Heinolassa

Kaupunkimalli Heinolassa Kaupunkimalli Heinolassa Hankittu EAKR-hankerahoituksella, 2012 (ensimmäinen versio 2011) Alusta: Vianova Oy:n Novapoint Virtual Map (Autodesk IDSP) Tuotettu kaupungin kantakartasta, MML:n maastotietokannasta,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN N2000 -KORKEUSJÄRJESTELMÄ- UUDISTUS PROJEKTISUUNNITELMA. Blom Kartta Oy Kyösti Laamanen

JOENSUUN KAUPUNGIN N2000 -KORKEUSJÄRJESTELMÄ- UUDISTUS PROJEKTISUUNNITELMA. Blom Kartta Oy Kyösti Laamanen Joensuun kaupungin N2000 korkeusjärjestelmäuudistuksen mittaukset, laskenta- ja muunnostyöt sekä hallinnollinen toteutus JOENSUUN KAUPUNGIN N2000 -KORKEUSJÄRJESTELMÄ- UUDISTUS PROJEKTISUUNNITELMA Blom

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Ympäristö ja ympäristöterveys

Ympäristö ja ympäristöterveys Ympäristö ja ympäristöterveys Facta Ympäristöosa tukee kuntien ympäristövalvontaan liittyviä työprosesseja. Käyttäjä voi katsella, ylläpitää ja tulostaa ympäristökohteiden tietoja, kirjata valvontatapahtumia

Lisätiedot

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön 10.3.2011 Kaisu Harju Suomen ympäristökeskus SYKE/Tietokeskus/Geoinformatiikka Kaavaneuvottelijan salkku SYKEn, YM:n ja ELY-keskusten yhteishanke vuosina

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGISSM Online Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGIS Online on yhteisöllinen, pilvipohjainen alusta karttojen, sovellusten ja paikkatietoaineistojen tekemiseen ja jakamiseen. ArcGIS Online on Esrin

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö)

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) Työryhmä 5: Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) TYÖRYHMÄN KOKOONPANO pj: Kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin (Kerava) vpj: Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (Helsinki) muut jäsenet: Helsinki Espoo

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 -

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin ja talon sisäisiin töihin

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

TURKU. http://fi.wikipedia.org/wiki/turku

TURKU. http://fi.wikipedia.org/wiki/turku Turun kaupungin maastomittauspalvelut ja koordinaaattijärjestelmän vaihto käytännössä Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Ikaalisten kylpylässä 17.-18.3.2010, Harri Kottonen Kuka Harri Kottonen, Mittaustyöpäällikkö

Lisätiedot

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Karttajärjestelmällä havainnollisuutta, tehokkuutta ja parempaa asiakaspalvelua Käytännön kokemuksia pilotoinneista ja käytössä olevista karttajärjestelmistä Juha

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS. Tekniset palvelut. Työryhmän loppuraportti 14.10.2014

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS. Tekniset palvelut. Työryhmän loppuraportti 14.10.2014 KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Tekniset palvelut Työryhmän loppuraportti 14.10.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Uuden kunnan muodostaminen... 2 3 Yhteistyön syventäminen... 5 4 Yhteenveto ja johtopäätökset...

Lisätiedot

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun 29.3.2012 Helsinki HSY:n paikkatietoseminaari DI Tiina Järvinen Espoo kaupunkina Espoo on yli 250 000 ihmisen kotikaupunki. Kaupungin maapinta-ala

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Kantakartat kunnissa 2016

Kantakartat kunnissa 2016 Kantakartat kunnissa 2016 Kansallinen maastotietokanta -hankkeen Tilannekuva-työpaketissa vuonna 2016 toteutetun kantakarttakyselyn tuloksia Mikael Asikainen 1 Johdanto Kansallisen maastotietokanta -hankkeen

Lisätiedot

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014 Matti Vatilo Selvityksen tarkoitus Tehtävänä arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Myös

Lisätiedot

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Kh 19.1.2015 25 KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava

Lisätiedot

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta Lammin päivät 2016 Trimble Ympäristövalvonta Avaintrendejä julkishallinnossa Trimble Locus - Ratkaisu kunnille Kunnan teknisen toimialan perustietojärjestelmä Rakennetun ympäristön sekä yhdyskuntatoimen

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Paikannimet viranomaisviestinnässä

Paikannimet viranomaisviestinnässä Paikannimet viranomaisviestinnässä Viestinnässä on tärkeää voida puhua yksittäisistä paikoista ja kohteista. Oikein perille mennyt sanoma auttaa toimimaan ja ajattelemaan oikein kussakin tilanteessa. Sirkka

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa

Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa YT kehitysprojektin tuotokset ja uudet menetelmäideat Anna Isopoussu, Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus

Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus Hyvinkää, Mäntsälä, Järvenpää, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Harri Lipasti Työryhmä - Hyvinkää: Taina Heinonen,

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot