Etelä Sipoon alueen keskuskeittiö Uudisrakennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä Sipoon alueen keskuskeittiö Uudisrakennus"

Transkriptio

1 Hankesuunnitelma 1 Etelä Sipoon alueen keskuskeittiö Uudisrakennus

2 Hankesuunnitelma 2 Hankkeen yhteenveto Hankkeen tavoitteena on parantaa ruokapalveluja Etelä Sipoon alueella. Hankesuunnitteluryhmä esittää, että edetään vaihtoehto C:n mukaisesti rakentamalla erillinen itsenäisesti toimiva valmistuskeittiö. 1) Hanke koskee uuden rakennuksen rakentamista n annosta tuottavaksi aluekeittiöksi. Aluekeittiö tulee palvelemaan pääasiassa alueen kouluja sekä päiväkoteja. Rakennus käsittää n. 855 kem2. Tonttivarauksessa on otettu mahdollinen laajennustarve huomioon. Tulevaisuuden tarpeet voivat käsittää jopa 6000 annosta. Hanke on Sipoon kunnan investointihanke. Kiinteistön tulee omistamaan Sipoon kunta. Uudisrakennuksen tilojen käyttäjänä tulee toimimaan Sipoon kunta. Hankkeen laajuustavoitteet ovat hyötyala 760,0 hym2, huoneistoala 800,0 htm2, 1290,0 brm2 ja 855,0 krm2. Talousarvion investointiliitteessä kohteen määräraha on vuonna t ja vuonna ,7 Milj.. Rakentaminen on ajoitettu vuodelle Rakentamista koskevan hankesuunnitelman tavoitehinta on 4,4 Milj. ilman alv, kustannustaso 11/2011. Hankesuunnitelman tavoitteena on laatia alustavat suunnitelmat ja kustannusarvio ko. rakennukselle, joiden mukaan eri päätöksellä voidaan käynnistää rakennuksen varsinainen suunnittelu. Hankesuunnitelman on laatinut Arkkitehtitoimisto Sollamo sekä erikoissuunnittelijat yhteistyössä Sipoon Kunnan sekä tulevan käyttäjän kanssa.

3 Hankesuunnitelma 3 Sisällysluettelo 1. Hankkeen perustiedot 5 2. Hakija ja yhteyshenkilöt 6 3. Tausta ja tarve Nykytilanteen analyysi Ratkaisuvaihtoehdot Aiemmat selvitykset ja toimenpiteet Tarpeet Yhteenveto Kohderyhmä ja kohdealue Sijainti Tontti ja sen käyttösuunnitelma Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Kohderyhmä Tavoitteet Laatu Suunnittelun lähtötiedot Tavoitteet Suunnittelu Suunnittelun perustavoitteet Arkkitehtisuunnittelu LVI-suunnittelu Palotekninen suunnittelu Sähkötekninen suunnittelu Organisaatio Toiminnan kuvaus Toiminta Tilojen käyttö Henkilökunta Huonetilaohjelma Tilantarve Tilojen perustelut 22

4 Hankesuunnitelma Kustannusarvio Perustamiskustannukset Käytön aikaiset kustannukset Rakennuksen ylläpitokustannukset Vuokran laskelma 24

5 Hankesuunnitelma 5 1. Hankkeen perustiedot Kohteen nimi Käyttäjä Etelä Sipoon alueen valmistuskeittiö Sipoon kunta, Ruokapalvelu Kiinteistön omistaja + hallinta Sipoon kunta Kortteli Kaupunginosa Kiinteistötunnus Tontin pinta-ala Tontin rakennusoikeus Osoite Asemakaava Hyötyala Huoneistoala Bruttoala Kerrosluku Rakennuksessa tapahtuva toiminta Henkilökuntamäärä Tavoiteaikataulu Tavoitehinta-arvio Määritellään tulevassa kaavassa 453 Sipoo 419 Massby Määritellään tulevassa kaavassa 8460 m m2 Hiekkamäentie Kaavoittamaton 760,0 hym2 800,0 htm2 1290,0 brm2 II (koko rakennus) Aluekeittiö 14 (keittiö) Suunnittelu käynnistyy 1/2013. Rakentaminen alkaa 10/2013 ja valmistuu 5/2014 ja otetaan käyttöön 08/ Milj. (3410 /brm2) ilman alv, kustannustaso 12/2011

6 Hankesuunnitelma 6 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Sipoon kunta vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta. Hankkeen osapuolet, henkilöt ja yhteystiedot: Tilaaja/Rakennuttajatehtävät: Sipoon Kunta Iso Kylätie 18 PL 7, Sipoo Rakennuttajainsinööri Jukka Haakana Puh.: S-posti: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko Puh.: S-posti: Käyttäjä: Ravitsemisesimies Christina Lönnholm Puh.: S-posti: Ruokapalvelupäällikkö Birgit Mäkilä Puh.: , gsm S-posti: Suunnittelijat: Keittiösuunnittelu: Suurkeittiö-Insinööritoimisto Rita Pulli Oy Rita Pulli Puh S-posti: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Sollamo Oy Johanna Lappalainen Puh: , gsm S-posti:

7 Hankesuunnitelma 7 LVI suunnittelu: Asplan Oy Reijo Auvinen Atomitie 5 C, 5. krs HELSINKI Puh , gsm: S-posti: Sähkösuunnittelu: Alte Oy Ari Miettinen Gsm: S-posti:

8 Hankesuunnitelma 8 3. Tausta ja tarve 3.1 Nykytilanteen analyysi Suunnittelualueella toimii tällä hetkellä kaksi valmistuskeittiötä. Keittiöt ovat rakenteiltaan, kalusteiltaan ja koneiltaan liian pieniä nykyisten ruoka-annosten valmistamiseen. Nykyiset keittiötilat eivät täytä elintarvikehuoneistolle asetettuja vaatimuksia. Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan ruokapalvelujen palkkakustannukset / ateria olivat 44 %, elintarvikkeet/ateria 35 % ja muiden kulujen osuus aterian hinnasta oli 21 %, niistä sisäisten vuokrien osuus oli 11 %. Aterioiden kuljetuskustannukset olivat n. 2 % aterian hinnasta. Etelä Sipoon alueen valmistuskeittiöt (2 kpl) valmistavat ja lähettävät aterioita sekä elintarvikkeita alueen kouluihin ja päiväkoteihin: 1. Söderkullan koulukeskuksen keittiö valmistaa lounasta. Keittiö lähettää lounaita sekä välipaloja esiopetuksen tarpeisiin seuraaviin kouluihin: Box, Salpar, Gumbostarnd sekä Sipoonlahti Keittiö lähettää lounaita sekä aamu- ja välipalatarvikkeita seuraaviin päiväkoteihin: Mäntymäki, Hansas, Sudenhäntä, Box barnträdgård 2. Maaniityn päiväkodin keittiö valmistaa 225 lounasta Keittiö lähettää lounaita sekä aamu- ja välipalatarvikkeita seuraaviin päiväkoteihin: Västerskog, Skogsbacken, Ängskullen. Kallbäcklekskola sekä Poco. Söderkullan koulukeskuksen keskuskeittiöön sekä Maaniityn päiväkodin keskuskeittiöön on tehty työpaikkaselvitykset syksyllä 2010 työsuojelun ja työterveyshuollon toimesta. Lausunnossa on arvioitu, että molempien keittiöiden työntekijöillä on tilan ahtauden vuoksi tapaturman vaara ilmeinen. Myös ympäristöterveydenhuolto on antanut lausunnon Söderkullan koulukeskuksen keskuskeittiön sekä Maaniityn päiväkodin keskuskeittiön toiminnoista. Lausunnossa todetaan että keittiöiden puitteet ovat toiminnan laajuuteen nähden ahtaat ja puutteelliset. Terveystarkastuksen kanssa käydyn neuvottelun tuloksena on saatu lupa jatkaa nykyistä keittiötoimintaa heinäkuun 2012 loppuun saakka.

9 Hankesuunnitelma 9 Ruoanvalmistusta ei voida siirtää kunnan muihin keittiöihin, koska terveystarkastajan antaman lausunnon mukaan valmistuskapasiteetti keittiöissä tulee rajata niihin määriin jota varten keittiö on rakennettu. Tämä edellyttää tilapäisesti aterioiden ostoja ulkopuolelta sekä keittiöhenkilökunnan määrän sopeuttamista uuteen tilanteeseen. 3.2 Ratkaisuvaihtoehdot Vaihtoehtoina jatkossa on: A. Siirtyminen ostopalveluihin Siirtyminen ostopalveluihin tarkoittaa käytännössä ruoantuotannon kilpailuttamista ja ruoan ostoa kunnan rajojen ulkopuolelta. Aterioiden hankinta kunnan rajojen ulkopuolelta vaikeuttaa ruokien lämpösäilytystä. Pitkät kuljetusmatkat aiheuttavat myös laadun heikkenemistä säilytyksen aikana (ravintoarvot, ruoan koostumus) Omavalvonta ohjeiden mukaan ruokaa ei saisi säilyttää yli kahden tunnin ajan kuumana ravintoarvojen siitä kärsimättä. Kylmäkuljetuksiin siirtyminen ei ole mahdollista koska nykyisissä jakelukeittiössä ei ole tiloja eikä laitteita ruokien kuumentamiseen. Myöskään tekniikka ei ole riittävä. Lisäkustannuksia tuo ainakin ruokakuljetukset koska kuljetusmatkat pitenevät. Alueella on tällä hetkellä neljä koulua, kuusi päiväkotia sekä kolme ostopalvelupäiväkotia joihin ruoat toimitetaan. B. Vanhojen keittiöiden saneeraus Vaihtoehtoina on tutkittu Ahtilan Toipilaskodin ja Särkilammen valmistuskeittiötä sekä Boxin koulun nykyistä jakelukeittiötä. Ahtilan ja Särkilammen keittiöissä tarvittavat muutostyöt ovat verrattavissa uudisrakentamisen kustannustasoon. Koko laitekanta joudutaan uusimaan kunnon tai kapasiteetin vuoksi. Keittiöitä joudutaan laajentamaan ja lisäksi rakentamaan uudet sosiaalitilat ja pakkaustilat sekä dieettikeittiö. Omistajat vuokraavat tai myyvät vain koko rakennuksen (ei erillisiä keittiötiloja) Ylijäävälle tilalle kunnalle ei ole käyttöä. Nykyisten keittiöiden pinta-alat ovat n. 50 neliötä. Tämän suuruisessa tilassa voidaan saneerauksen jälkeen valmistaa n.100 annosta. Huoneistoala tarve annoksen keskuskeittiöksi on 800 neliötä.

10 Hankesuunnitelma 10 Boxin koulun keittiö on otettu käyttöön Tiloissa voidaan valmistaa aterioita vain oman talon asiakkaille, n. 80 annosta, terveystarkastajien ohjeiden mukaan. Ennen valmistuksen aloittamista keittiön laitekanta on uusittava. Keittiössä ei ole erillistä dieettikeittiötä ja varastoja erityselintarvikkeille eikä laatikkovarastoja joten ennen toiminnan aloittamista vaaditaan näiden tilojen lisärakentamista. Usean valmistuskeittiön ylläpito ja toiminta vaativat laitehankintojen lisäksi tilojen saneerausta huomioiden elintarvikehuoneistoille asetetut vaatimukset. Pienissä valmistuskeittiöissä (n. 100 annosta) aterian hinta on n. 40 % kalliimpi kuin suuremmissa (yli annosta) valmistuskeittiöissä. Työn tuottavuutta on vaikea nostaa pienissä yksiköissä joten henkilöstökustannukset ateriaa kohden nousevat huomattavasti. 1) C.. Uuden keskuskeittiön rakentaminen etelä Sipoon alueelle. Alueella on useita vanhoja ja huonokuntoisia valmistus- ja jakelukeittiötä jotka eivät pysty tuottamaan tarvittavia ateriamääriä edes nykyisen väestön tarpeisiin. Tarve on rakentaa yksi uusi, suuri yksikkö joka olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattava. Usean pienen keittiön ylläpitäminen on kalliimpaa kuin yhden suuren keskuskeittiön 1). 3.3 Aiemmat selvitykset ja toimenpiteet Nykyisten keittiöiden muutostarpeita ja mahdollisuuksia on tutkittu. On tarkasteltu ratkaisuvaihtoehtoja tilanteen parantamiseksi sekä vertailtu eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Toteutusvaihtoehtojen vertailu on tehty Etelä-Sipoon koulun muutostöiden yhteydessä Tarpeet Sipoon kunnan ruokapalveluja on keskitetty vuosien aikana. Ollaan tilanteessa jossa kaikkien keittiöiden valmistuskapasiteetit on ylitetty. Kunnan koko huomioiden (asiakasmäärä sekä pinta-ala) olisi taloudellisesti järkevää vielä jatkaa keskittämistä. Koska kunta on pintaalaltaan suhteellisen laaja, ei aterioiden kuljetusmatkojen tulisi olla kovin pitkiä, koska se vaikuttaa kuljetusmaksun hintaan, sekä ruoan laatuun. Pitkät kuljetusmatkat vaativat myös enemmän kuljetuskalustolta jotta ruokien lämpötilat säilyvät elintarvikehygienialain vaatimalla tasolla.

11 Hankesuunnitelma 11 Jos aterioita aiotaan valmistaa oman kunnan alueella, joko kunnan omana työnä tai ostopalveluna, tarpeellista keittiökapasiteettia toimintaan ei ole tällä hetkellä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet vuosittain. Vuonna 2007 suoritteita (annoksia) valmistettiin suoritteita (annoksia) valmistettiin suoritteita (annoksia) valmistettiin suoritteita (annoksia) valmistettiin suoritteita (annoksia) valmistettiin ) Keittiötilojen kohdalla suurin vaje on Etelä Sipoon alueella. Sakarinmäen keittiön siirtyessä Helsingin kaupungille, menetettiin annoksen valmistuskeittiö. 3.5 Yhteenveto Nykyiset tilat eivät vastaa nykyisiä eivätkä tulevaisuuden tarpeita. Keittiöiden tilaongelmien ratkaisemiseksi on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin. Vajetta täyttämään tarvitaan alueelle uusi valmistuskeittiö joka voisi myös varautua asiakasmäärien kasvuun tulevina vuosina. Hankesuunnitelmassa on päädytty vaihtoehtoon C, uuden keskuskeittiön rakentamiseen. Uusi keskuskeittiö mahdollistaisi etelä Sipoon alueen ruoanvalmistuksen keskittämisen yhteen toimipaikkaan. Alueelle ei tarvitse rakentaa uusia valmistuskeittiöitä tämän jälkeen vaan tuleviin kouluihin ja päiväkoteihin voidaan suunnitella jakelukeittiöitä. Keskittäminen tuo edelleen kustannussäästöjä toimintaan, työn tuottavuuden noustessa. 1) Etelä Sipoon alue ei ole kovin laaja joten myös ruokien kuljetuskustannukset pysyvät suhteellisen lyhyinä, joka mahdollistaa ruoan laadun parempana säilymisen.

12 Hankesuunnitelma Kohderyhmä ja kohdealue 4.1 Sijainti Keskuskeittiön sijaintivaihtoehtoja on tarkasteltu yhdessä alueen kaavoittajan kanssa. Eri alueiden hyviä ja huonoja puolia on tutkittu ja sen tuloksen on päädytty valittuun suunnittelualueeseen. Vielä kaavoittamaton alue kaavoitetaan yhteistyössä kaavoittajan kanssa. 4.2 Tontti ja sen käyttösuunnitelma Tilaohjelman mukaiset tilat tulee voida rakentaa tontille ja tontin tulee olla sopiva kyseiseen käyttötarkoitukseen. Suunnittelussa otetaan huomioon tuleva laajennusmahdollisuus. 4.3 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Sijoituksessa on otettu huomioon keskeinen sijainti joka takaa lyhyet kuljetusmatkat, hyvät yhteydet sekä riittävät ja toimivat lastausalueet. 4.4 Kohderyhmä Kohderyhmä on Etelä Sipoon alueen koulut sekä päiväkodit. 5. Tavoitteet 5.1 Laatu Rakennus suunnitellaan normaaliin laatutasoon huomioiden liikuntaesteettömyys ja tilojen käyttötarkoitus. Kiinteistölle laaditaan jatkossa kattava käyttö- ja huolto-ohjeisto, joka on väline rakennuksen elinkaaren hallintaan. Siihen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet. Ohjeistolla pyritään ennakoivaan kunnossapitoon, jolloin vältetään teknisesti ja taloudellisesti yllättävät ongelmatilanteet.

13 Hankesuunnitelma Suunnittelun lähtötiedot Suunnittelun lähtötietoina on ollut rakennuttajan ja käyttäjien tarpeet ja toiveet sekä alueen nykyinen rakennuskanta. Huomioidaan kaikki viranomaisohjeet ja määräykset. 5.3 Tavoitteet Rakennus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjän kanssa (Sipoon ruokapalvelut). Suunnitelmassa kasvatetaan nykyistä keittiön tuotantokapasiteettia ja parannetaan keittiöhenkilökunnan työolosuhteita. Suunnittelu tehdään Porvoon terveydensuojelun vaatimuksia noudattaen Keittiö suunnitellaan siten että mahdollinen tuleva laajennus voidaan rajata keittiötilojen ulkopuolelle. Keittiötoiminta ei katkea missään vaiheessa vaan jatkuu tulevien rakennustöiden aikana. 6. Suunnittelu 6.1 Suunnittelun perustavoitteita Suunnittelun päätavoitteena on noudattamalla kestävän kehityksen periaatteita tuottaa elinkaarikustannuksiltaan edullinen, käyttäjilleen terveellinen ja liikuntaesteetön, toimiva, turvallinen ja viihtyisä rakennus. Kohteen suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan siten että ratkaisut ovat ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä. Energian kulutuksen sekä energian säästöön kiinnitetään erityistä huomiota. Sekä suunnittelussa että myöhemmin rakentamisessa otetaan huomioon Sipoon Kunnan ympäristöohjelman tavoitteet. Ympäristö- ja tuotantoystävällisyys huomioidaan välttämällä ympäristölle haitallisten materiaalien käyttöä, päästöt ympäristöön suunnitellaan vähäisiksi. Kestävä kehitys, energiatehokkuus ja materiaalien ympäristöystävällisyys huomioidaan rakennusprojektin suunnittelussa sekä rakentamisessa.

14 Hankesuunnitelma 14 Energiataloudellisuus huomioidaan myös antamalla hankittaville laitteille mahdollisimman hyvät energiankulutustavoitteet ja rakennukselle energiankulutustavoite joka varmistetaan energiankulutuslaskelmilla. 6.2 Arkkitehtisuunnittelu Aluerakenteet Oleva puusto poistetaan rakennusalueelta. Nykyisten johtojen ja maanalaisten kanavien sijainti selvitetään ennen töiden aloittamista ja merkitään maastoon ennen kaivutöiden aloittamista. Pääpihatiet ja pysäköimispaikat päällystetään asfaltilla. Sisäänkäyntien edustat päällystetään betonilaatoilla. Osa autopaikoista varustetaan sähkölämmityspistokkein. Rakennusrunko Rakennuksessa on teräsbetonielementtirunkorakenne. Väli- ja yläpohjat ovat ontelolaattarakenteiset. Alapohja on maanvarainen. Ulkoseinät tehdään rak.suunn. mukaan. Ilmanvaihtokonehuoneen seinät konesaumattua peltiä. Näkyvät sokkelit sileävalua. Ikkunat ovat sisään aukeavia tehdasmaalattuja MSE puu-alumiini ikkunoita arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Ikkunoissa vakiolasit, sisäpuitteissa 2-lasinen umpiolasielementti. Lukitus ulkopuolelta polttomaalatuin peltilistoin, sisäpuolelta tehdasmaalatuin puulistoin. Ikkunoissa vakioheloitus metalliosin. Ikkunapenkit muovipinnoitettua teräsohutlevyä. Ovet ovat lämpökatkaistusta teräsoviprofiileista valmistettuja lasi- ja umpiovia arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Ovien laseina turvalasipintaiset umpioelementit normaalia lasilaatua. Ovet listoitetaan polttomaalatuin peltilistoin. Ovien kynnyksien yläpinta lattiatasossa arkkitehtisuunnitelmien mukaan, alaprofiilissa laahustiiviste. Laituritasot maanvaraisia, paikalla valettuja, routaeristykset rak.suunn. mukaan. Katokset ark.suunn. mukaan. Alapinnassa palosuojaverhous alapuolista paloa vastaan. Katokset puupalkki-/ristikkorakenteisia. Akryylipuuikkunoita, jotka toimivat savunpoistoluukkuina. Täydentävät sisäosat Seinät ovat kevytrakenteisia sekä muurattuja. Kylmä- ja pakastehuoneiden seinät tehdään sandwich rakenteisista pelti-eristepelti elementeistä. IV-konehuoneen seinät reikäpeltipintaisella teollisuusakustolevyllä. Ripustetut alakatot akustolevyistä T-lista kannatuksella. Levyt keittiökäyttöön tarkoitettua hygiene-laatua. Osalla aluetta ns. poistoilmakatto, joka sisältää kaiken tekniikan. Katot joissa ei ole ripustettua alakattoa, tasoitetaan ja maalataan. Keittiötilojen, wc- ja suihkutilojen seinäpinnat laatoitetaan kaakelilaatoin. Tavaran vastaanotto- ja lähtevän tavaran tilojen, huollon, varasto- sekä sosiaalitilojen seinäpinnat maalataan. Pakaste-kylmähuoneiden

15 Hankesuunnitelma 15 seinäpinnat ovat elintarviketiloihin hyväksytyllä polyesteripinnoitteella pinnoitettuja. Laitoskeittiön, tavarankäsittelytilojen sekä siivouskomeroiden lattiat pinnoitetaan akryylibetonilla. WC- ja suihkutilojen lattioissa klinkkerilaatta. Toimistoissa, tauko- ja pukuhuoneissa homogeeninen muovimatto. Ovet ovat sandwichlujitemuovirakenteisia laitosovia alumiinikarmein. Rakennusvarusteet Keittiölaitteet, -kalusteet ja laitteet erillisen keittiösuunnitelman mukaan. Henkilökunnan taukohuoneessa, jääkaappi-pakastin, mikroaaltouuni. Wc- ja suihkutiloissa sekä siivouskomerossa normaalit suunnitelmien mukaiset varusteet. Sosiaalitilojen kaapit tehdasvalmisteisia vakiotuotteita. Taukohuoneiden kalusteet tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. 6.3 LVIA-suunnittelu Laatutaso Ilmastointijärjestelmällä luodaan hyvät ja terveelliset sisäilmastoolosuhteet toiminnalle. Järjestelmä suunnitellaan LVI-ohjekortin (ammattikeittiöiden sisäilmasto) mukaiseen luokkaan Sk2, luokkia on 3, joista 1 on paras ja luokka 3 vastaa viranomaisten minimivaatimustasoa. Luokka 2 vastaa hyvää sisäilmastotasoa. Järjestelmä jaetaan mm. vähintään kahteen erillisesti säädettyyn vyöhykkeeseen: ruuanvalmistustilat, pesutilat. Tuloilma on jäähdytettyä. Sisälämpötilat ovat kesällä alle 25C ja talvella 19-21C. Ympäristö- ja energiavaatimukset Järjestelmän ilmastointilaitteet valitaan siten, että energiatalous on mahdollisimman hyvä, sähkötehokkuusluku koko järjestelmälle on alle 2,3 kw/m3,s. Järjestelmää valvotaan keskitetyllä digitaaliseen tekniikkaan perustuvalla kiinteistön valvontajärjestelmällä, johon liitetään myös kaikki kiinteistön lämpötilaseurannat ja hälytykset. Energiankulutuksen seuranta ja raportointi päätetään jatkosuunnittelussa. Ilmastoinnin tehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota valitsemalla kohdepoistolaitteet siten, että epäpuhtauksien poisto on tehokasta ja epäpuhtaudet erottuvat hyvin. Kaikki järjestelmissä käytetyt nesteet ja kylmäaineet valitaan siten, että ne ovat ympäristölle vaarattomia.

16 Hankesuunnitelma 16 Ilmastointilaitteet varustetaan nestekiertoisella lämmöntalteenottotekniikalla, joissa on lämmöntalteenottopattereiden puhdistusmahdollisuus huomioitu. Kaikki pääilmastointikoneet ovat ilmastointikonehuoneessa ja hyvin huollettavissa. Koneet ovat sisäpuolelta hygieniasyistä pestäviä.. Kylmälaitteiden lauhdelämpö hyödynnetään ilmastoinnin lämmityksessä. Ilmastoinnin jäähdytyslaitteet ovat vedenjäähdytyslaitteita, joiden lauhdutus tapahtuu vesikatolle sijoitetuilla nestejäähdyttimillä. Nestejäähdyttimiä käytetään kylmänä vuodenaikana vapaajäähdytykseen. Keittiön jätevedet varustetaan rasvanerottimella. Liittymät Kiinteistö liitetään kunnan vesi- ja viemäriverkostoon sekä Keravan Energian kaukolämpöverkkoon. Kaukolämmön liittymisteho on n. 800 kw. Jäähdytys Jäähdytys tuotetaan omalla vedenjäähdytyslaitteistolla, jonka jäähdytysteho on n. 600 kw, sähköteho n. 200 kw. LVI-tekninen tila Lvi- tekninen tila on yhtenäinen, vesikatolle sijoitettu tila, joka on jaettu tekniikan kannalta tarkoituksenmukaisiin osiin. Ilmastointikonehuoneeseen käynti on sisäkautta. Koneiden uusiminen huomioidaan avattavissa olevina seinärakenteina. Poistoilman ulospuhallus tapahtuu ylöspäin. Vesi- ja viemärilaitteet Lämmin käyttövesi valmistetaan lämmönjakokeskuksessa kaukolämmön avulla. Lämmönsiirtimiä on kaksi käyttöturvallisuussyistä. Ruoanvalmistustiloissa olevat käsienpesualtaat varustetaan elektronisilla hanoilla, muut hanat ovat yksiote- tai termostaattihanoja käyttötarpeen mukaan. Lattian pesua varten on omat mikrospray- tai vastaavat lattianpesulaitteet. Lattiat varustetaan lattia-altailla ja pönttökaivoilla sekä tavallisilla yksittäisillä kaivoilla.

17 Hankesuunnitelma 17 Putkistot ovat kupari-, Hfe- tai komposiittiputkistoja. Lämmityslaitteet Peruslämmitys tapahtuu vesipattereilla kaukolämmön avulla. Ilmastoinnin lämmitys tapahtuu lämmöntalteenoton jälkeen vesipattereilla kaukolämmön avulla. Henkilökunnan sosiaalitiloissa käytetään vesikiertoista lattialämmitystä. Laajennuksen huomioiminen Järjestelmässä ei ole huomioitu laajennusta, mutta nyt suunnitelmaluonnoksissa esillä ollut laajennus on liitettävissä järjestelmään ilman päälaitteisiin tehtäviä muutoksia. 6.4 Palotekninen suunnittelu Rakennuksen palotekninen luokka on P1. Poistumistiet varustetaan merkki- ja turvavalaistuksella. Alkusammutuskalusto toteutetaan viranomaismääräyksiä noudattaen. Kohteeseen laaditaan turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma. 6.5 Sähkötekninen suunnittelu Sähköjärjestelmät toteutetaan voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti. Sähköliittymä on pienjänniteliittymä. Keravan energian puistomuuntaja sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle. Liittymän koko tarkennetaan suunnitteluvaiheessa ( A). Rakennuksen pääkeskus asennetaan 1.kerroksen sähköpääkeskushuoneeseen, nimellisvirta 1600A. Muita ryhmäkeskuksia asennetaan alueittain sekä konehuoneisiin ilmastointia ja jäähdytystä varten. Keittiölaitteiden ryhmäjohdot kaapeloidaan alueiden ryhmäkeskuksiin. Kylmiöiden ja pakastimien hälytykset liitetään kiinteistövalvomoon.

18 Hankesuunnitelma 18 Valaistus Valaistus toteutetaan suljetuilla loistelamppuvalaisimilla, valaisinvalinnassa huomioidaan hygieniavaatimukset. Aluevalaistus suunnitellaan heitinpylväillä ja seinään asennettavilla purkauslamppuvalaisimilla. Valaistuksessa huomioidaan tavarankuljetuksen ja kameravalvonnan vaatimukset. Turva- ja merkkivalaistus Tilat varustetaan turva- ja merkkivalaistuksella. Saattolämmitykset asennetaan sadevesijärjestelmään. Telejärjestelmät Rakennuksen ulko-ovet varustetaan kulunvalvontajärjestelmällä. Työajanseurantapääte tuulikaappiin. Ulkokuori sekä sisätilat valvotaan rikosilmoitinjärjestelmällä. Videovalvontajärjestelmällä valvotaan koko rakennuksen ulkokuori sekä sisäänkäynnit. Kiinteistö kaapeloidaan valokuitukaapelilla ja tietoverkko pisteitä asennetaan toimisto- ja työtiloihin. Palovaroitin Asennetaan palovaroitinjärjestelmä, joka hälyttää kiinteistön tiloissa. Hälytyksen jälleenanto rakennusautomaatiojärjestelmään ja huoltomiehelle.

19 Hankesuunnitelma Organisaatio Hanke on Sipoon Kunnan oma. 8. Toiminnan kuvaus 8.1 Toiminta Keskuskeittiö on itsenäisesti toimiva tuotantolaitos. Rakennus on sijoitettu sille varatulle tontille siten, että tavaran kuljetusautojen ja ruoan uloskuljettavien autojen on helppo kääntyä ja päästä keittiön lastauslaiturille. Keittiön liikenneyhteyksien on oltava sujuvaa ja on toimittava tavarantoimitusten ja huoltoliikenteen vaatimuksia vastaavalla tavalla. Keittiötilat pyritään sijoittamaan tasoon yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Keittiön tuotantotiloissa keittiö on jaettu seuraaviin osastoihin: 1. Esivalmistus jossa ruoka esivalmistetaan, silputaan tarvittaessa, pestään ja lajitellaan 2. Kylmä keittiö jossa tapahtuu kylmien ruokien valmistus kuten salaatit, raasteet, jälkiruoat ym. 3. Lämminkeittiö jossa valmistetaan kaikki ulos lähtevät lämpöiset ateriat. 4. Dieettikeittiö jossa valmistetaan kaikki erikoisruokavaliot, mahdollisesti myös jäähdytetty. 5. Koekeittiö jossa tehdään koeannoksia ja otetaan näytteitä 6. Jäähdytys keittiössä varaudutaan ruoan vähäiseen jäähdytysmahdollisuuteen Valmistuksesta tuotteet siirtyvät jakeluun jossa tapahtuu pakkaus joko kuljetuslaatikkoihin tai lämpövaunuihin. Jakelusta kuljetusastiat viedään lähtevien laatikoiden ja vaunujen noutotilaan. Täältä ne lastataan kuljetusautoihin käyttämällä lastauslaituria Jakelukaluste palautetaan keskuskeittiölle, laatikot ja vaunut puretaan autoista ja palautus tilan kautta siirtyvät astianpesuun. Astianpesussa puretaan laatikot ja kuljetusvaunut ja kuljetusastiat pestään joko tappimattokoneessa tai raepesukoneissa. Laatikot pestään joko tappimattokoneessa, raepesukoneessa tai laatikkopesukoneissa. Vaunuille on oma nurkka jossa ne puhdistetaan vaahtopesulaitteilla.

20 Hankesuunnitelma 20 Tavaran vastaanoton yhteydessä on tilaa palautuslaatikoille ja rullakoille, josta toimittajat ottavat palautuslaatikot ja rullakot seuraavalla kerralla mukaansa. Toisella puolella lastauslaiturin yhteydessä on myös jätevarasto jossa on tilaa jätelajittelulle ja pahveille. Suunnitteilla on että hankitaan Molokit bio-, seka- ja energiajätteille. 8.2 Tilojen käyttö Keittiön tiloja käytetään arkisin klo ympäri vuoden. 8.3 Henkilökunta Keittiön henkilökunnan tilat mitoitetaan 14 työntekijälle. Henkilökunnalla on oma yhteinen ruokailutila sekä sosiaalitilat. Keittiössä liikkuminen pyritään saamaan tehokkaaksi. Materiaaliliikenteen tulee olla suoraviivaista, risteävästä liikenteestä vapaata sekä mahdollisimman vähän ohituksia ja takaisinkuljetuksia sisältävää. Mitoituksessa huomioidaan laitteiden liikkumis- ja huoltotilat sekä vaunujen ja henkilökunnan kulkutilat.

21 Hankesuunnitelma Huonetilaohjelma 9.1 Tilantarve Ateriat 3000 annosta / päivä Pinta-alat - Kerrosala 1krs 855,0 kem² (2krs 360,0 kem²) - Huoneistoala 800,0 htm² - Hyötyala 760,0 hym² - Tavoiteala (bruttoala) 1290,0 brm² - Tavoitetilavuus 3200,0 m3 Koko keittiön pinta-ala. 800 htm² + IV-TILAT (huoneistoala) Keittiön pinta-alat (noin): - Tavaran vastaanotto 28,0 hum² - Lähtevät ruoat 38,0 hum² - Astian palautus tk 18,0 hum² - Tavaran vastaanotot 125,0 hum² - Dieetti keittiö 38,0 hum² - Lämmin keittiö 110,0 hum² - Esivalmistus ja kylmäkeittiö 52,0 hum² - Pakkaustila 95,0 hum² - Astianpesu 108,0 hum² - Koekeittiö 12,0 hum² - Sos.tilat, tsto ja ruokailu 80,0 hum² - Tekninen tila 38,0 hum² - Kiinteistön hoito 18,0 hum² - IV-tilat 340,0 htm² Huoneistoala htm² yhteensä Hyötyala hym² (huoneala hum² yhteensä) 800,0 htm² 760,0 hym²

22 Hankesuunnitelma Tilojen perustelut Tilankäyttöohjelmassa pyritään huomiomaan keittiön ongelmat ja selvitetään mitkä laitteet, koneet, kalusteet ja muut välineet ovat tarpeellisia toiminnan kannalta. Keittiötilat ja laitteet sijoitetaan elintarvikkeiden käsittelyprosessia noudattaen, siten että peräkkäiset työvaiheet tehdään yhtenäisenä linjana tai tarvittaessa lähekkäisissä tiloissa. Tavoitteena on työvaiheesta toiseen etenevän työnkulun aikaansaaminen ja turhien siirtojen ja välivarastoinnin välttäminen. Lähekkäin tulisi sijoittaa seuraavat työtilat: - Tavaroiden vastaanottotilat säilytystilat - Juuresten säilytystilat esikäsittelytilat - Juuresten esikäsittelytilat jätteidensäilytystilat - Esikäsittelytilat - ruoanvalmistustilat - Astioiden pesu Liikkuminen rakennuksen sisällä keittiön eri toimintojen välillä tulee kiinnittää huomiota, jotta se olisi mahdollisimman sujuvaa eikä tilojen kautta jouduttaisi kulkemaan niiden toimintaa häiriten. Rakennus tulee suunnitella siten että se toimii sujuvasti yhtenä kokonaisuutena. Tilojen muuntojoustavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Tilojen yhteydet tarkentuvat varsinaisen suunnittelutyön käynnistyttyä. Tilat tulee suunnitella siten että toimijat voivat käyttää niitä helposti ja joustavasti.

23 Hankesuunnitelma 23 Pohja

24 Hankesuunnitelma Kustannusarvio 10.1 Perustamiskustannukset Rakennuskustannukset, uudisrakennus 3000:lle annoksen keittiölle: hankkeen rakennuskustannukset 12/2011 kustannustasossa ovat laaditun tavoitehintalaskelman mukaan yhteensä ,0 Euroa (alv 0%) Perustamiskustannukset yhteensä Rakennuskustannukset: ,00 Irtaimiston sekä toiminnan kojeiden ja laitteiden hankintabudjetti: Irtaimisto ,00 Toiminnan kojeet ja laitteet: ,00 Yhteensä , Käytön aikaiset kustannukset 11.1 Rakennuksen ylläpitokustannukset Kohteen vuokrakustannukset muodostuvat pääomavuokrasta sekä ylläpitovuokrasta 11.2 Vuokran laskelma Kuukausivuokra Vuosivuokra ,00 /kk ,00 /v Vuokralaskelman on tehnyt Trellum/Harri Isoniemi (Tkl VTM).

25 Hankesuunnitelma Täyd ) SIPOON KUNTA Iso Kylätie 18, PL 7, Sipoo, Vaihde Faksi SIBBO KOMMUN Stora Byvägen 18, PB 7, Sibbo, Växel Fax

26 Hankesuunnitelma 26

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa

Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa Aito puu on luonnollinen ja ekologinen valinta. Hirsitalosta on helppo sisustaa lämmin ja ajattoman tyylikäs koti. Rakennamme kaksi modernia hirsitaloa Soittajankankaalle

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. -

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 13. Passiivienergiatalo Pekkarinen Simpukankatu 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Valtuusto 43 23.05.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Valt 43 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden verkko. Tasapainotusohjelmassa

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 11. Tunturikoivu 140 Katuosoite Lounatuulentie 3 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 16 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 18. Deko-Talo Katuosoite Lounatuulentie 6 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa Laskijan

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Kohteen tiedot Nimi 30-Hartman Koti Ruutu Katuosoite Tulikivimylly 26 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 24-Pohjanmaa Katuosoite Tulikivimylly 1 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa Laskijan

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, vmh/2010 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 19-Honka Markki Katuosoite Tulikivimylly 14 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSHALLI NEKALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSHALLI NEKALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSHALLI NEKALASTA 0 Vihiojantie 20, 33800 Tampere SIJAINTI MYYTÄVÄ KOHDE TONTTI KAAVA RAKENNUS Kohde sijaitsee Nekalan alueella hyvien liikenneyhteyksien päässä mm. Tampereen keskustaan

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO ASEMAPIIRROS ERVASTINTIE 2 NÄKYMÄ VANTAANLAAKSONTIELLE KATUSIVU NÄKYMÄ SISÄPIHALLE HUONEISTOLUETTELO HUONEISTO TYYPPI PINTA-ALA m² A-TALO A1 4H+K+S 90,50

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

RANTA-ALUEEN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS VAKITUISEKSI ASUINRAKENNUKSEKSI

RANTA-ALUEEN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS VAKITUISEKSI ASUINRAKENNUKSEKSI Rakennusvalvonta 22.1.2016 1 RANTA-ALUEEN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS VAKITUISEKSI ASUINRAKENNUKSEKSI POIKKEAMISLUPA Ranta-alueella maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 171 :n mukaan rakennuksen

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT. Huoneistoala hum2. A ja E osat maanvarainen laatta, B, C ja D osat paalutus Runkorakenteet

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT. Huoneistoala hum2. A ja E osat maanvarainen laatta, B, C ja D osat paalutus Runkorakenteet Isännöintialue: 4 Tiedottaja: Veijo Kotilainen 1(6) 6217 Kaakkurin koulu ja Kaakonpojan päiväkoti OSOITE: KÄYTTÖTARKOITUS: Pesätie 15 (koulu) ja Kaakonpojank. 1 (päiväkoti) Oulu koulu ja päiväkoti KÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 16-Nuuka Katuosoite Tulikivimylly 20 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa Laskijan

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su 22.09.15 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Kiskotie 22 B, 90150 Oulu Oulu Nokela, Etu-Nokela Kiinteistötunnus: 564-14-34-2 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala:

Lisätiedot

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä.

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä. Metos IoLiving Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä helpottamaan keittiön työtäsi vaivatonta elintarviketurvallisuuden omavalvontaa varmistamisessa www.metos.com Metos IoLiving Helposti heti käyttöön

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 20. DUROFIX Kototalo Katuosoite Lounatuulentie 8 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT TOIMINNAN KUVAUS Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 12. Kastellin Plazia 140 Katuosoite Lounatuulentie 5 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 03.09.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Katajanmarjakuja 9, 90800 Oulu Oulu Herukka Omakotitalo Pinta-ala: 176 m² Kokonaisala: 241 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot