Etelä Sipoon alueen keskuskeittiö Uudisrakennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä Sipoon alueen keskuskeittiö Uudisrakennus"

Transkriptio

1 Hankesuunnitelma 1 Etelä Sipoon alueen keskuskeittiö Uudisrakennus

2 Hankesuunnitelma 2 Hankkeen yhteenveto Hankkeen tavoitteena on parantaa ruokapalveluja Etelä Sipoon alueella. Hankesuunnitteluryhmä esittää, että edetään vaihtoehto C:n mukaisesti rakentamalla erillinen itsenäisesti toimiva valmistuskeittiö. 1) Hanke koskee uuden rakennuksen rakentamista n annosta tuottavaksi aluekeittiöksi. Aluekeittiö tulee palvelemaan pääasiassa alueen kouluja sekä päiväkoteja. Rakennus käsittää n. 855 kem2. Tonttivarauksessa on otettu mahdollinen laajennustarve huomioon. Tulevaisuuden tarpeet voivat käsittää jopa 6000 annosta. Hanke on Sipoon kunnan investointihanke. Kiinteistön tulee omistamaan Sipoon kunta. Uudisrakennuksen tilojen käyttäjänä tulee toimimaan Sipoon kunta. Hankkeen laajuustavoitteet ovat hyötyala 760,0 hym2, huoneistoala 800,0 htm2, 1290,0 brm2 ja 855,0 krm2. Talousarvion investointiliitteessä kohteen määräraha on vuonna t ja vuonna ,7 Milj.. Rakentaminen on ajoitettu vuodelle Rakentamista koskevan hankesuunnitelman tavoitehinta on 4,4 Milj. ilman alv, kustannustaso 11/2011. Hankesuunnitelman tavoitteena on laatia alustavat suunnitelmat ja kustannusarvio ko. rakennukselle, joiden mukaan eri päätöksellä voidaan käynnistää rakennuksen varsinainen suunnittelu. Hankesuunnitelman on laatinut Arkkitehtitoimisto Sollamo sekä erikoissuunnittelijat yhteistyössä Sipoon Kunnan sekä tulevan käyttäjän kanssa.

3 Hankesuunnitelma 3 Sisällysluettelo 1. Hankkeen perustiedot 5 2. Hakija ja yhteyshenkilöt 6 3. Tausta ja tarve Nykytilanteen analyysi Ratkaisuvaihtoehdot Aiemmat selvitykset ja toimenpiteet Tarpeet Yhteenveto Kohderyhmä ja kohdealue Sijainti Tontti ja sen käyttösuunnitelma Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Kohderyhmä Tavoitteet Laatu Suunnittelun lähtötiedot Tavoitteet Suunnittelu Suunnittelun perustavoitteet Arkkitehtisuunnittelu LVI-suunnittelu Palotekninen suunnittelu Sähkötekninen suunnittelu Organisaatio Toiminnan kuvaus Toiminta Tilojen käyttö Henkilökunta Huonetilaohjelma Tilantarve Tilojen perustelut 22

4 Hankesuunnitelma Kustannusarvio Perustamiskustannukset Käytön aikaiset kustannukset Rakennuksen ylläpitokustannukset Vuokran laskelma 24

5 Hankesuunnitelma 5 1. Hankkeen perustiedot Kohteen nimi Käyttäjä Etelä Sipoon alueen valmistuskeittiö Sipoon kunta, Ruokapalvelu Kiinteistön omistaja + hallinta Sipoon kunta Kortteli Kaupunginosa Kiinteistötunnus Tontin pinta-ala Tontin rakennusoikeus Osoite Asemakaava Hyötyala Huoneistoala Bruttoala Kerrosluku Rakennuksessa tapahtuva toiminta Henkilökuntamäärä Tavoiteaikataulu Tavoitehinta-arvio Määritellään tulevassa kaavassa 453 Sipoo 419 Massby Määritellään tulevassa kaavassa 8460 m m2 Hiekkamäentie Kaavoittamaton 760,0 hym2 800,0 htm2 1290,0 brm2 II (koko rakennus) Aluekeittiö 14 (keittiö) Suunnittelu käynnistyy 1/2013. Rakentaminen alkaa 10/2013 ja valmistuu 5/2014 ja otetaan käyttöön 08/ Milj. (3410 /brm2) ilman alv, kustannustaso 12/2011

6 Hankesuunnitelma 6 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Sipoon kunta vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta. Hankkeen osapuolet, henkilöt ja yhteystiedot: Tilaaja/Rakennuttajatehtävät: Sipoon Kunta Iso Kylätie 18 PL 7, Sipoo Rakennuttajainsinööri Jukka Haakana Puh.: S-posti: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko Puh.: S-posti: Käyttäjä: Ravitsemisesimies Christina Lönnholm Puh.: S-posti: Ruokapalvelupäällikkö Birgit Mäkilä Puh.: , gsm S-posti: Suunnittelijat: Keittiösuunnittelu: Suurkeittiö-Insinööritoimisto Rita Pulli Oy Rita Pulli Puh S-posti: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Sollamo Oy Johanna Lappalainen Puh: , gsm S-posti:

7 Hankesuunnitelma 7 LVI suunnittelu: Asplan Oy Reijo Auvinen Atomitie 5 C, 5. krs HELSINKI Puh , gsm: S-posti: Sähkösuunnittelu: Alte Oy Ari Miettinen Gsm: S-posti:

8 Hankesuunnitelma 8 3. Tausta ja tarve 3.1 Nykytilanteen analyysi Suunnittelualueella toimii tällä hetkellä kaksi valmistuskeittiötä. Keittiöt ovat rakenteiltaan, kalusteiltaan ja koneiltaan liian pieniä nykyisten ruoka-annosten valmistamiseen. Nykyiset keittiötilat eivät täytä elintarvikehuoneistolle asetettuja vaatimuksia. Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan ruokapalvelujen palkkakustannukset / ateria olivat 44 %, elintarvikkeet/ateria 35 % ja muiden kulujen osuus aterian hinnasta oli 21 %, niistä sisäisten vuokrien osuus oli 11 %. Aterioiden kuljetuskustannukset olivat n. 2 % aterian hinnasta. Etelä Sipoon alueen valmistuskeittiöt (2 kpl) valmistavat ja lähettävät aterioita sekä elintarvikkeita alueen kouluihin ja päiväkoteihin: 1. Söderkullan koulukeskuksen keittiö valmistaa lounasta. Keittiö lähettää lounaita sekä välipaloja esiopetuksen tarpeisiin seuraaviin kouluihin: Box, Salpar, Gumbostarnd sekä Sipoonlahti Keittiö lähettää lounaita sekä aamu- ja välipalatarvikkeita seuraaviin päiväkoteihin: Mäntymäki, Hansas, Sudenhäntä, Box barnträdgård 2. Maaniityn päiväkodin keittiö valmistaa 225 lounasta Keittiö lähettää lounaita sekä aamu- ja välipalatarvikkeita seuraaviin päiväkoteihin: Västerskog, Skogsbacken, Ängskullen. Kallbäcklekskola sekä Poco. Söderkullan koulukeskuksen keskuskeittiöön sekä Maaniityn päiväkodin keskuskeittiöön on tehty työpaikkaselvitykset syksyllä 2010 työsuojelun ja työterveyshuollon toimesta. Lausunnossa on arvioitu, että molempien keittiöiden työntekijöillä on tilan ahtauden vuoksi tapaturman vaara ilmeinen. Myös ympäristöterveydenhuolto on antanut lausunnon Söderkullan koulukeskuksen keskuskeittiön sekä Maaniityn päiväkodin keskuskeittiön toiminnoista. Lausunnossa todetaan että keittiöiden puitteet ovat toiminnan laajuuteen nähden ahtaat ja puutteelliset. Terveystarkastuksen kanssa käydyn neuvottelun tuloksena on saatu lupa jatkaa nykyistä keittiötoimintaa heinäkuun 2012 loppuun saakka.

9 Hankesuunnitelma 9 Ruoanvalmistusta ei voida siirtää kunnan muihin keittiöihin, koska terveystarkastajan antaman lausunnon mukaan valmistuskapasiteetti keittiöissä tulee rajata niihin määriin jota varten keittiö on rakennettu. Tämä edellyttää tilapäisesti aterioiden ostoja ulkopuolelta sekä keittiöhenkilökunnan määrän sopeuttamista uuteen tilanteeseen. 3.2 Ratkaisuvaihtoehdot Vaihtoehtoina jatkossa on: A. Siirtyminen ostopalveluihin Siirtyminen ostopalveluihin tarkoittaa käytännössä ruoantuotannon kilpailuttamista ja ruoan ostoa kunnan rajojen ulkopuolelta. Aterioiden hankinta kunnan rajojen ulkopuolelta vaikeuttaa ruokien lämpösäilytystä. Pitkät kuljetusmatkat aiheuttavat myös laadun heikkenemistä säilytyksen aikana (ravintoarvot, ruoan koostumus) Omavalvonta ohjeiden mukaan ruokaa ei saisi säilyttää yli kahden tunnin ajan kuumana ravintoarvojen siitä kärsimättä. Kylmäkuljetuksiin siirtyminen ei ole mahdollista koska nykyisissä jakelukeittiössä ei ole tiloja eikä laitteita ruokien kuumentamiseen. Myöskään tekniikka ei ole riittävä. Lisäkustannuksia tuo ainakin ruokakuljetukset koska kuljetusmatkat pitenevät. Alueella on tällä hetkellä neljä koulua, kuusi päiväkotia sekä kolme ostopalvelupäiväkotia joihin ruoat toimitetaan. B. Vanhojen keittiöiden saneeraus Vaihtoehtoina on tutkittu Ahtilan Toipilaskodin ja Särkilammen valmistuskeittiötä sekä Boxin koulun nykyistä jakelukeittiötä. Ahtilan ja Särkilammen keittiöissä tarvittavat muutostyöt ovat verrattavissa uudisrakentamisen kustannustasoon. Koko laitekanta joudutaan uusimaan kunnon tai kapasiteetin vuoksi. Keittiöitä joudutaan laajentamaan ja lisäksi rakentamaan uudet sosiaalitilat ja pakkaustilat sekä dieettikeittiö. Omistajat vuokraavat tai myyvät vain koko rakennuksen (ei erillisiä keittiötiloja) Ylijäävälle tilalle kunnalle ei ole käyttöä. Nykyisten keittiöiden pinta-alat ovat n. 50 neliötä. Tämän suuruisessa tilassa voidaan saneerauksen jälkeen valmistaa n.100 annosta. Huoneistoala tarve annoksen keskuskeittiöksi on 800 neliötä.

10 Hankesuunnitelma 10 Boxin koulun keittiö on otettu käyttöön Tiloissa voidaan valmistaa aterioita vain oman talon asiakkaille, n. 80 annosta, terveystarkastajien ohjeiden mukaan. Ennen valmistuksen aloittamista keittiön laitekanta on uusittava. Keittiössä ei ole erillistä dieettikeittiötä ja varastoja erityselintarvikkeille eikä laatikkovarastoja joten ennen toiminnan aloittamista vaaditaan näiden tilojen lisärakentamista. Usean valmistuskeittiön ylläpito ja toiminta vaativat laitehankintojen lisäksi tilojen saneerausta huomioiden elintarvikehuoneistoille asetetut vaatimukset. Pienissä valmistuskeittiöissä (n. 100 annosta) aterian hinta on n. 40 % kalliimpi kuin suuremmissa (yli annosta) valmistuskeittiöissä. Työn tuottavuutta on vaikea nostaa pienissä yksiköissä joten henkilöstökustannukset ateriaa kohden nousevat huomattavasti. 1) C.. Uuden keskuskeittiön rakentaminen etelä Sipoon alueelle. Alueella on useita vanhoja ja huonokuntoisia valmistus- ja jakelukeittiötä jotka eivät pysty tuottamaan tarvittavia ateriamääriä edes nykyisen väestön tarpeisiin. Tarve on rakentaa yksi uusi, suuri yksikkö joka olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattava. Usean pienen keittiön ylläpitäminen on kalliimpaa kuin yhden suuren keskuskeittiön 1). 3.3 Aiemmat selvitykset ja toimenpiteet Nykyisten keittiöiden muutostarpeita ja mahdollisuuksia on tutkittu. On tarkasteltu ratkaisuvaihtoehtoja tilanteen parantamiseksi sekä vertailtu eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Toteutusvaihtoehtojen vertailu on tehty Etelä-Sipoon koulun muutostöiden yhteydessä Tarpeet Sipoon kunnan ruokapalveluja on keskitetty vuosien aikana. Ollaan tilanteessa jossa kaikkien keittiöiden valmistuskapasiteetit on ylitetty. Kunnan koko huomioiden (asiakasmäärä sekä pinta-ala) olisi taloudellisesti järkevää vielä jatkaa keskittämistä. Koska kunta on pintaalaltaan suhteellisen laaja, ei aterioiden kuljetusmatkojen tulisi olla kovin pitkiä, koska se vaikuttaa kuljetusmaksun hintaan, sekä ruoan laatuun. Pitkät kuljetusmatkat vaativat myös enemmän kuljetuskalustolta jotta ruokien lämpötilat säilyvät elintarvikehygienialain vaatimalla tasolla.

11 Hankesuunnitelma 11 Jos aterioita aiotaan valmistaa oman kunnan alueella, joko kunnan omana työnä tai ostopalveluna, tarpeellista keittiökapasiteettia toimintaan ei ole tällä hetkellä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet vuosittain. Vuonna 2007 suoritteita (annoksia) valmistettiin suoritteita (annoksia) valmistettiin suoritteita (annoksia) valmistettiin suoritteita (annoksia) valmistettiin suoritteita (annoksia) valmistettiin ) Keittiötilojen kohdalla suurin vaje on Etelä Sipoon alueella. Sakarinmäen keittiön siirtyessä Helsingin kaupungille, menetettiin annoksen valmistuskeittiö. 3.5 Yhteenveto Nykyiset tilat eivät vastaa nykyisiä eivätkä tulevaisuuden tarpeita. Keittiöiden tilaongelmien ratkaisemiseksi on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin. Vajetta täyttämään tarvitaan alueelle uusi valmistuskeittiö joka voisi myös varautua asiakasmäärien kasvuun tulevina vuosina. Hankesuunnitelmassa on päädytty vaihtoehtoon C, uuden keskuskeittiön rakentamiseen. Uusi keskuskeittiö mahdollistaisi etelä Sipoon alueen ruoanvalmistuksen keskittämisen yhteen toimipaikkaan. Alueelle ei tarvitse rakentaa uusia valmistuskeittiöitä tämän jälkeen vaan tuleviin kouluihin ja päiväkoteihin voidaan suunnitella jakelukeittiöitä. Keskittäminen tuo edelleen kustannussäästöjä toimintaan, työn tuottavuuden noustessa. 1) Etelä Sipoon alue ei ole kovin laaja joten myös ruokien kuljetuskustannukset pysyvät suhteellisen lyhyinä, joka mahdollistaa ruoan laadun parempana säilymisen.

12 Hankesuunnitelma Kohderyhmä ja kohdealue 4.1 Sijainti Keskuskeittiön sijaintivaihtoehtoja on tarkasteltu yhdessä alueen kaavoittajan kanssa. Eri alueiden hyviä ja huonoja puolia on tutkittu ja sen tuloksen on päädytty valittuun suunnittelualueeseen. Vielä kaavoittamaton alue kaavoitetaan yhteistyössä kaavoittajan kanssa. 4.2 Tontti ja sen käyttösuunnitelma Tilaohjelman mukaiset tilat tulee voida rakentaa tontille ja tontin tulee olla sopiva kyseiseen käyttötarkoitukseen. Suunnittelussa otetaan huomioon tuleva laajennusmahdollisuus. 4.3 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Sijoituksessa on otettu huomioon keskeinen sijainti joka takaa lyhyet kuljetusmatkat, hyvät yhteydet sekä riittävät ja toimivat lastausalueet. 4.4 Kohderyhmä Kohderyhmä on Etelä Sipoon alueen koulut sekä päiväkodit. 5. Tavoitteet 5.1 Laatu Rakennus suunnitellaan normaaliin laatutasoon huomioiden liikuntaesteettömyys ja tilojen käyttötarkoitus. Kiinteistölle laaditaan jatkossa kattava käyttö- ja huolto-ohjeisto, joka on väline rakennuksen elinkaaren hallintaan. Siihen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet. Ohjeistolla pyritään ennakoivaan kunnossapitoon, jolloin vältetään teknisesti ja taloudellisesti yllättävät ongelmatilanteet.

13 Hankesuunnitelma Suunnittelun lähtötiedot Suunnittelun lähtötietoina on ollut rakennuttajan ja käyttäjien tarpeet ja toiveet sekä alueen nykyinen rakennuskanta. Huomioidaan kaikki viranomaisohjeet ja määräykset. 5.3 Tavoitteet Rakennus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjän kanssa (Sipoon ruokapalvelut). Suunnitelmassa kasvatetaan nykyistä keittiön tuotantokapasiteettia ja parannetaan keittiöhenkilökunnan työolosuhteita. Suunnittelu tehdään Porvoon terveydensuojelun vaatimuksia noudattaen Keittiö suunnitellaan siten että mahdollinen tuleva laajennus voidaan rajata keittiötilojen ulkopuolelle. Keittiötoiminta ei katkea missään vaiheessa vaan jatkuu tulevien rakennustöiden aikana. 6. Suunnittelu 6.1 Suunnittelun perustavoitteita Suunnittelun päätavoitteena on noudattamalla kestävän kehityksen periaatteita tuottaa elinkaarikustannuksiltaan edullinen, käyttäjilleen terveellinen ja liikuntaesteetön, toimiva, turvallinen ja viihtyisä rakennus. Kohteen suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan siten että ratkaisut ovat ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä. Energian kulutuksen sekä energian säästöön kiinnitetään erityistä huomiota. Sekä suunnittelussa että myöhemmin rakentamisessa otetaan huomioon Sipoon Kunnan ympäristöohjelman tavoitteet. Ympäristö- ja tuotantoystävällisyys huomioidaan välttämällä ympäristölle haitallisten materiaalien käyttöä, päästöt ympäristöön suunnitellaan vähäisiksi. Kestävä kehitys, energiatehokkuus ja materiaalien ympäristöystävällisyys huomioidaan rakennusprojektin suunnittelussa sekä rakentamisessa.

14 Hankesuunnitelma 14 Energiataloudellisuus huomioidaan myös antamalla hankittaville laitteille mahdollisimman hyvät energiankulutustavoitteet ja rakennukselle energiankulutustavoite joka varmistetaan energiankulutuslaskelmilla. 6.2 Arkkitehtisuunnittelu Aluerakenteet Oleva puusto poistetaan rakennusalueelta. Nykyisten johtojen ja maanalaisten kanavien sijainti selvitetään ennen töiden aloittamista ja merkitään maastoon ennen kaivutöiden aloittamista. Pääpihatiet ja pysäköimispaikat päällystetään asfaltilla. Sisäänkäyntien edustat päällystetään betonilaatoilla. Osa autopaikoista varustetaan sähkölämmityspistokkein. Rakennusrunko Rakennuksessa on teräsbetonielementtirunkorakenne. Väli- ja yläpohjat ovat ontelolaattarakenteiset. Alapohja on maanvarainen. Ulkoseinät tehdään rak.suunn. mukaan. Ilmanvaihtokonehuoneen seinät konesaumattua peltiä. Näkyvät sokkelit sileävalua. Ikkunat ovat sisään aukeavia tehdasmaalattuja MSE puu-alumiini ikkunoita arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Ikkunoissa vakiolasit, sisäpuitteissa 2-lasinen umpiolasielementti. Lukitus ulkopuolelta polttomaalatuin peltilistoin, sisäpuolelta tehdasmaalatuin puulistoin. Ikkunoissa vakioheloitus metalliosin. Ikkunapenkit muovipinnoitettua teräsohutlevyä. Ovet ovat lämpökatkaistusta teräsoviprofiileista valmistettuja lasi- ja umpiovia arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Ovien laseina turvalasipintaiset umpioelementit normaalia lasilaatua. Ovet listoitetaan polttomaalatuin peltilistoin. Ovien kynnyksien yläpinta lattiatasossa arkkitehtisuunnitelmien mukaan, alaprofiilissa laahustiiviste. Laituritasot maanvaraisia, paikalla valettuja, routaeristykset rak.suunn. mukaan. Katokset ark.suunn. mukaan. Alapinnassa palosuojaverhous alapuolista paloa vastaan. Katokset puupalkki-/ristikkorakenteisia. Akryylipuuikkunoita, jotka toimivat savunpoistoluukkuina. Täydentävät sisäosat Seinät ovat kevytrakenteisia sekä muurattuja. Kylmä- ja pakastehuoneiden seinät tehdään sandwich rakenteisista pelti-eristepelti elementeistä. IV-konehuoneen seinät reikäpeltipintaisella teollisuusakustolevyllä. Ripustetut alakatot akustolevyistä T-lista kannatuksella. Levyt keittiökäyttöön tarkoitettua hygiene-laatua. Osalla aluetta ns. poistoilmakatto, joka sisältää kaiken tekniikan. Katot joissa ei ole ripustettua alakattoa, tasoitetaan ja maalataan. Keittiötilojen, wc- ja suihkutilojen seinäpinnat laatoitetaan kaakelilaatoin. Tavaran vastaanotto- ja lähtevän tavaran tilojen, huollon, varasto- sekä sosiaalitilojen seinäpinnat maalataan. Pakaste-kylmähuoneiden

15 Hankesuunnitelma 15 seinäpinnat ovat elintarviketiloihin hyväksytyllä polyesteripinnoitteella pinnoitettuja. Laitoskeittiön, tavarankäsittelytilojen sekä siivouskomeroiden lattiat pinnoitetaan akryylibetonilla. WC- ja suihkutilojen lattioissa klinkkerilaatta. Toimistoissa, tauko- ja pukuhuoneissa homogeeninen muovimatto. Ovet ovat sandwichlujitemuovirakenteisia laitosovia alumiinikarmein. Rakennusvarusteet Keittiölaitteet, -kalusteet ja laitteet erillisen keittiösuunnitelman mukaan. Henkilökunnan taukohuoneessa, jääkaappi-pakastin, mikroaaltouuni. Wc- ja suihkutiloissa sekä siivouskomerossa normaalit suunnitelmien mukaiset varusteet. Sosiaalitilojen kaapit tehdasvalmisteisia vakiotuotteita. Taukohuoneiden kalusteet tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. 6.3 LVIA-suunnittelu Laatutaso Ilmastointijärjestelmällä luodaan hyvät ja terveelliset sisäilmastoolosuhteet toiminnalle. Järjestelmä suunnitellaan LVI-ohjekortin (ammattikeittiöiden sisäilmasto) mukaiseen luokkaan Sk2, luokkia on 3, joista 1 on paras ja luokka 3 vastaa viranomaisten minimivaatimustasoa. Luokka 2 vastaa hyvää sisäilmastotasoa. Järjestelmä jaetaan mm. vähintään kahteen erillisesti säädettyyn vyöhykkeeseen: ruuanvalmistustilat, pesutilat. Tuloilma on jäähdytettyä. Sisälämpötilat ovat kesällä alle 25C ja talvella 19-21C. Ympäristö- ja energiavaatimukset Järjestelmän ilmastointilaitteet valitaan siten, että energiatalous on mahdollisimman hyvä, sähkötehokkuusluku koko järjestelmälle on alle 2,3 kw/m3,s. Järjestelmää valvotaan keskitetyllä digitaaliseen tekniikkaan perustuvalla kiinteistön valvontajärjestelmällä, johon liitetään myös kaikki kiinteistön lämpötilaseurannat ja hälytykset. Energiankulutuksen seuranta ja raportointi päätetään jatkosuunnittelussa. Ilmastoinnin tehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota valitsemalla kohdepoistolaitteet siten, että epäpuhtauksien poisto on tehokasta ja epäpuhtaudet erottuvat hyvin. Kaikki järjestelmissä käytetyt nesteet ja kylmäaineet valitaan siten, että ne ovat ympäristölle vaarattomia.

16 Hankesuunnitelma 16 Ilmastointilaitteet varustetaan nestekiertoisella lämmöntalteenottotekniikalla, joissa on lämmöntalteenottopattereiden puhdistusmahdollisuus huomioitu. Kaikki pääilmastointikoneet ovat ilmastointikonehuoneessa ja hyvin huollettavissa. Koneet ovat sisäpuolelta hygieniasyistä pestäviä.. Kylmälaitteiden lauhdelämpö hyödynnetään ilmastoinnin lämmityksessä. Ilmastoinnin jäähdytyslaitteet ovat vedenjäähdytyslaitteita, joiden lauhdutus tapahtuu vesikatolle sijoitetuilla nestejäähdyttimillä. Nestejäähdyttimiä käytetään kylmänä vuodenaikana vapaajäähdytykseen. Keittiön jätevedet varustetaan rasvanerottimella. Liittymät Kiinteistö liitetään kunnan vesi- ja viemäriverkostoon sekä Keravan Energian kaukolämpöverkkoon. Kaukolämmön liittymisteho on n. 800 kw. Jäähdytys Jäähdytys tuotetaan omalla vedenjäähdytyslaitteistolla, jonka jäähdytysteho on n. 600 kw, sähköteho n. 200 kw. LVI-tekninen tila Lvi- tekninen tila on yhtenäinen, vesikatolle sijoitettu tila, joka on jaettu tekniikan kannalta tarkoituksenmukaisiin osiin. Ilmastointikonehuoneeseen käynti on sisäkautta. Koneiden uusiminen huomioidaan avattavissa olevina seinärakenteina. Poistoilman ulospuhallus tapahtuu ylöspäin. Vesi- ja viemärilaitteet Lämmin käyttövesi valmistetaan lämmönjakokeskuksessa kaukolämmön avulla. Lämmönsiirtimiä on kaksi käyttöturvallisuussyistä. Ruoanvalmistustiloissa olevat käsienpesualtaat varustetaan elektronisilla hanoilla, muut hanat ovat yksiote- tai termostaattihanoja käyttötarpeen mukaan. Lattian pesua varten on omat mikrospray- tai vastaavat lattianpesulaitteet. Lattiat varustetaan lattia-altailla ja pönttökaivoilla sekä tavallisilla yksittäisillä kaivoilla.

17 Hankesuunnitelma 17 Putkistot ovat kupari-, Hfe- tai komposiittiputkistoja. Lämmityslaitteet Peruslämmitys tapahtuu vesipattereilla kaukolämmön avulla. Ilmastoinnin lämmitys tapahtuu lämmöntalteenoton jälkeen vesipattereilla kaukolämmön avulla. Henkilökunnan sosiaalitiloissa käytetään vesikiertoista lattialämmitystä. Laajennuksen huomioiminen Järjestelmässä ei ole huomioitu laajennusta, mutta nyt suunnitelmaluonnoksissa esillä ollut laajennus on liitettävissä järjestelmään ilman päälaitteisiin tehtäviä muutoksia. 6.4 Palotekninen suunnittelu Rakennuksen palotekninen luokka on P1. Poistumistiet varustetaan merkki- ja turvavalaistuksella. Alkusammutuskalusto toteutetaan viranomaismääräyksiä noudattaen. Kohteeseen laaditaan turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma. 6.5 Sähkötekninen suunnittelu Sähköjärjestelmät toteutetaan voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti. Sähköliittymä on pienjänniteliittymä. Keravan energian puistomuuntaja sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle. Liittymän koko tarkennetaan suunnitteluvaiheessa ( A). Rakennuksen pääkeskus asennetaan 1.kerroksen sähköpääkeskushuoneeseen, nimellisvirta 1600A. Muita ryhmäkeskuksia asennetaan alueittain sekä konehuoneisiin ilmastointia ja jäähdytystä varten. Keittiölaitteiden ryhmäjohdot kaapeloidaan alueiden ryhmäkeskuksiin. Kylmiöiden ja pakastimien hälytykset liitetään kiinteistövalvomoon.

18 Hankesuunnitelma 18 Valaistus Valaistus toteutetaan suljetuilla loistelamppuvalaisimilla, valaisinvalinnassa huomioidaan hygieniavaatimukset. Aluevalaistus suunnitellaan heitinpylväillä ja seinään asennettavilla purkauslamppuvalaisimilla. Valaistuksessa huomioidaan tavarankuljetuksen ja kameravalvonnan vaatimukset. Turva- ja merkkivalaistus Tilat varustetaan turva- ja merkkivalaistuksella. Saattolämmitykset asennetaan sadevesijärjestelmään. Telejärjestelmät Rakennuksen ulko-ovet varustetaan kulunvalvontajärjestelmällä. Työajanseurantapääte tuulikaappiin. Ulkokuori sekä sisätilat valvotaan rikosilmoitinjärjestelmällä. Videovalvontajärjestelmällä valvotaan koko rakennuksen ulkokuori sekä sisäänkäynnit. Kiinteistö kaapeloidaan valokuitukaapelilla ja tietoverkko pisteitä asennetaan toimisto- ja työtiloihin. Palovaroitin Asennetaan palovaroitinjärjestelmä, joka hälyttää kiinteistön tiloissa. Hälytyksen jälleenanto rakennusautomaatiojärjestelmään ja huoltomiehelle.

19 Hankesuunnitelma Organisaatio Hanke on Sipoon Kunnan oma. 8. Toiminnan kuvaus 8.1 Toiminta Keskuskeittiö on itsenäisesti toimiva tuotantolaitos. Rakennus on sijoitettu sille varatulle tontille siten, että tavaran kuljetusautojen ja ruoan uloskuljettavien autojen on helppo kääntyä ja päästä keittiön lastauslaiturille. Keittiön liikenneyhteyksien on oltava sujuvaa ja on toimittava tavarantoimitusten ja huoltoliikenteen vaatimuksia vastaavalla tavalla. Keittiötilat pyritään sijoittamaan tasoon yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Keittiön tuotantotiloissa keittiö on jaettu seuraaviin osastoihin: 1. Esivalmistus jossa ruoka esivalmistetaan, silputaan tarvittaessa, pestään ja lajitellaan 2. Kylmä keittiö jossa tapahtuu kylmien ruokien valmistus kuten salaatit, raasteet, jälkiruoat ym. 3. Lämminkeittiö jossa valmistetaan kaikki ulos lähtevät lämpöiset ateriat. 4. Dieettikeittiö jossa valmistetaan kaikki erikoisruokavaliot, mahdollisesti myös jäähdytetty. 5. Koekeittiö jossa tehdään koeannoksia ja otetaan näytteitä 6. Jäähdytys keittiössä varaudutaan ruoan vähäiseen jäähdytysmahdollisuuteen Valmistuksesta tuotteet siirtyvät jakeluun jossa tapahtuu pakkaus joko kuljetuslaatikkoihin tai lämpövaunuihin. Jakelusta kuljetusastiat viedään lähtevien laatikoiden ja vaunujen noutotilaan. Täältä ne lastataan kuljetusautoihin käyttämällä lastauslaituria Jakelukaluste palautetaan keskuskeittiölle, laatikot ja vaunut puretaan autoista ja palautus tilan kautta siirtyvät astianpesuun. Astianpesussa puretaan laatikot ja kuljetusvaunut ja kuljetusastiat pestään joko tappimattokoneessa tai raepesukoneissa. Laatikot pestään joko tappimattokoneessa, raepesukoneessa tai laatikkopesukoneissa. Vaunuille on oma nurkka jossa ne puhdistetaan vaahtopesulaitteilla.

20 Hankesuunnitelma 20 Tavaran vastaanoton yhteydessä on tilaa palautuslaatikoille ja rullakoille, josta toimittajat ottavat palautuslaatikot ja rullakot seuraavalla kerralla mukaansa. Toisella puolella lastauslaiturin yhteydessä on myös jätevarasto jossa on tilaa jätelajittelulle ja pahveille. Suunnitteilla on että hankitaan Molokit bio-, seka- ja energiajätteille. 8.2 Tilojen käyttö Keittiön tiloja käytetään arkisin klo ympäri vuoden. 8.3 Henkilökunta Keittiön henkilökunnan tilat mitoitetaan 14 työntekijälle. Henkilökunnalla on oma yhteinen ruokailutila sekä sosiaalitilat. Keittiössä liikkuminen pyritään saamaan tehokkaaksi. Materiaaliliikenteen tulee olla suoraviivaista, risteävästä liikenteestä vapaata sekä mahdollisimman vähän ohituksia ja takaisinkuljetuksia sisältävää. Mitoituksessa huomioidaan laitteiden liikkumis- ja huoltotilat sekä vaunujen ja henkilökunnan kulkutilat.

21 Hankesuunnitelma Huonetilaohjelma 9.1 Tilantarve Ateriat 3000 annosta / päivä Pinta-alat - Kerrosala 1krs 855,0 kem² (2krs 360,0 kem²) - Huoneistoala 800,0 htm² - Hyötyala 760,0 hym² - Tavoiteala (bruttoala) 1290,0 brm² - Tavoitetilavuus 3200,0 m3 Koko keittiön pinta-ala. 800 htm² + IV-TILAT (huoneistoala) Keittiön pinta-alat (noin): - Tavaran vastaanotto 28,0 hum² - Lähtevät ruoat 38,0 hum² - Astian palautus tk 18,0 hum² - Tavaran vastaanotot 125,0 hum² - Dieetti keittiö 38,0 hum² - Lämmin keittiö 110,0 hum² - Esivalmistus ja kylmäkeittiö 52,0 hum² - Pakkaustila 95,0 hum² - Astianpesu 108,0 hum² - Koekeittiö 12,0 hum² - Sos.tilat, tsto ja ruokailu 80,0 hum² - Tekninen tila 38,0 hum² - Kiinteistön hoito 18,0 hum² - IV-tilat 340,0 htm² Huoneistoala htm² yhteensä Hyötyala hym² (huoneala hum² yhteensä) 800,0 htm² 760,0 hym²

22 Hankesuunnitelma Tilojen perustelut Tilankäyttöohjelmassa pyritään huomiomaan keittiön ongelmat ja selvitetään mitkä laitteet, koneet, kalusteet ja muut välineet ovat tarpeellisia toiminnan kannalta. Keittiötilat ja laitteet sijoitetaan elintarvikkeiden käsittelyprosessia noudattaen, siten että peräkkäiset työvaiheet tehdään yhtenäisenä linjana tai tarvittaessa lähekkäisissä tiloissa. Tavoitteena on työvaiheesta toiseen etenevän työnkulun aikaansaaminen ja turhien siirtojen ja välivarastoinnin välttäminen. Lähekkäin tulisi sijoittaa seuraavat työtilat: - Tavaroiden vastaanottotilat säilytystilat - Juuresten säilytystilat esikäsittelytilat - Juuresten esikäsittelytilat jätteidensäilytystilat - Esikäsittelytilat - ruoanvalmistustilat - Astioiden pesu Liikkuminen rakennuksen sisällä keittiön eri toimintojen välillä tulee kiinnittää huomiota, jotta se olisi mahdollisimman sujuvaa eikä tilojen kautta jouduttaisi kulkemaan niiden toimintaa häiriten. Rakennus tulee suunnitella siten että se toimii sujuvasti yhtenä kokonaisuutena. Tilojen muuntojoustavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Tilojen yhteydet tarkentuvat varsinaisen suunnittelutyön käynnistyttyä. Tilat tulee suunnitella siten että toimijat voivat käyttää niitä helposti ja joustavasti.

23 Hankesuunnitelma 23 Pohja

24 Hankesuunnitelma Kustannusarvio 10.1 Perustamiskustannukset Rakennuskustannukset, uudisrakennus 3000:lle annoksen keittiölle: hankkeen rakennuskustannukset 12/2011 kustannustasossa ovat laaditun tavoitehintalaskelman mukaan yhteensä ,0 Euroa (alv 0%) Perustamiskustannukset yhteensä Rakennuskustannukset: ,00 Irtaimiston sekä toiminnan kojeiden ja laitteiden hankintabudjetti: Irtaimisto ,00 Toiminnan kojeet ja laitteet: ,00 Yhteensä , Käytön aikaiset kustannukset 11.1 Rakennuksen ylläpitokustannukset Kohteen vuokrakustannukset muodostuvat pääomavuokrasta sekä ylläpitovuokrasta 11.2 Vuokran laskelma Kuukausivuokra Vuosivuokra ,00 /kk ,00 /v Vuokralaskelman on tehnyt Trellum/Harri Isoniemi (Tkl VTM).

25 Hankesuunnitelma Täyd ) SIPOON KUNTA Iso Kylätie 18, PL 7, Sipoo, Vaihde Faksi SIBBO KOMMUN Stora Byvägen 18, PB 7, Sibbo, Växel Fax

26 Hankesuunnitelma 26

Etelä-Sipoon keskuskeittiö

Etelä-Sipoon keskuskeittiö RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 Sisällysluettelo: Rakennushankkeen yleistiedot Kohde Käyttäjän edustajat Rakennushanke Rakennuttaja Suunnittelijat, asiantuntijat 1 Rakennustekniikka 11 Alue 111 Raivaus ja purku

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Pääskytien koulun Linnankosken lukio

Pääskytien koulun Linnankosken lukio Vaihtoehto 1: Peruskorjataan nykyiset aluekeittiöt ja jatketaan nykyisellä tuotanto- ja toimintamallilla Tässä vaihtoehdossa kaikki nykyiset aluekeittiöt jatkaisivat toimintaansa valmistuskeittiöinä. Tuotantotapana

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto HUONEISTO Huoneistot: B4 ja B8 2 H +tupakeittiö + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2h + tupakeittiö+ sauna Osoite: Otonpolku 1, Riihimäki Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi,

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi Hopeapellontie 4, 13210 Hämeenlinna Rakentaja ja myynti: ValajaGroup Oy Jenni Valaja P.050 364 7886 Mirva Valaja-Rönni P.040 843 4240 HUONEISTO Huoneistot: A ja H

Lisätiedot

PAVILJONKIPÄIVÄKOTI UUTELA / 2. RAKENNUSVAIHE TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 28.1.2013 HELSINGIN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO

PAVILJONKIPÄIVÄKOTI UUTELA / 2. RAKENNUSVAIHE TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 28.1.2013 HELSINGIN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO PAVILJONKIPÄIVÄKOTI UUTELA / 2. RAKENNUSVAIHE TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 28.1.2013 HELSINGIN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO Kiinteistövirasto Kohde paviljonkipäiväkoti Uutela,

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy HUONEISTO G Tilat: 2 H + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2 H + sauna Osoite: Otonpolku 3, Riihimäki Kerros: 1/1 Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi, keraaminen liesi,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA Asemakaavaote 30.5.2012 Naistenmatka Tuohikorpi AS OY PIRKKALAN TUOHIKORPI Tuohivirsu 6 33960 Pirkkala HUONEISTOSELOSTUS Päivitetty 19.8.2013 OLOHUONE Katto koristeruiskutasoite Seinät

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013

Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Sipoon kunta Etelä sipoon keskuskeittiö Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Insinööritoimisto ALTE Oy, Kivikonkierto 18, PL 36, 05801 Hyvinkää, vaihde 020 786 3100, telefax 020 786 3101 Kotipaikka: Raahe,

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 12 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Simpukankatu 11 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSHALLI HÖYTÄMÖSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSHALLI HÖYTÄMÖSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSHALLI HÖYTÄMÖSTÄ JAX-TALO Oy:n koko osakekanta Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi OSOITE SIJAINTI Höytämöntie

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Sartrenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Valuharkko-rappaus

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy As. Oy Sammon Tähti Hämeenlinnan Sampo 3:n suositulle alueelle rakennettava 11 huoneiston rivitaloyhtiö. Jos arvostat hyvää laatua ja toimivuutta varaa siis kohteestamme unelmiesi koti! Myynti ja rakentaja:

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 12 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Kirjaston seinämuutokset ja valaistuksen muutostyöt Päätekijä:

Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Kirjaston seinämuutokset ja valaistuksen muutostyöt Päätekijä: Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Kirjaston seinämuutokset ja valaistuksen muutostyöt omana työnä muutostyöt + sähköistys urakoitsijalta Budjetti: 100 000 Nykyisen tilan toimivuuden lisääminen.

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelentie 86 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 7 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Keittäjä 1.1.2015. TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike

Keittäjä 1.1.2015. TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike 1.1.2015 TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Keittäjä Työpaikka (fyysisen työympäristön kuvaus) Huutjärven koulukeskuksen keskuskeittiö sekä muut koulukeittiöt Pyhtäällä YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Sivu 1/1 n hyvinvointikampus Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 437 m2, 486 brm2, 1 775 rm3 490 brm2 Jakaja: 384 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 27 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 20 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 2 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUKAINEN ILMOITUS TEHTÄVISTÄ KUNNOSSAPITOTÖISTÄ MUUTOSTÖISTÄ Asunto-osakeyhtiö: Huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä on esitetty toimenpiteet liitteenä olevassa neljäosaisessa

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Hessenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 4 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi

Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi TA-Asumisoikeus Oy TA-Asumisoikeus Oy/ Osmussaarenkaari 10 KORTTELI 873, TONTTI 1 Osmussaarenkaari 10 02480 Kirkkonummi 5.11.2012 TONTIN PINTA-ALA 8245 m2 RAKENNUSOIKEUS

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C

Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C Haukkalantie 47 40740 Jyväskylä Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle Haukkalan asuinalueelle upeiden Laajavuoren ulkoilumaastojen läheisyyteen. Kuuden

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

VILLA BREDA SANEERAUS JA LAAJENNUS

VILLA BREDA SANEERAUS JA LAAJENNUS 26 6,1 6,3 6, 2,4,4 2299,3,366 2828 24 6 6,,19 9 2727,1,,89 9 22,8 7,, +27, 23 23 4,8,6 2626,6 4,2 2,, 2 3,, 3 9 4, 1 3 2 7 9 8 6, 1 3 2 4 9 8 7 6 7, 4 3 4 6 8 9 1, 2 9, 8 3,7 7 6 4 3 2 1, 4 n.,4 3 n.

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Koskenniementie 14 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI 729 91 76 1:97 31 17-5 000-371 86 63-25 984-1:817 165 154 751 725 756 747 724 1907 723 723 725-45 364 - +7880 RAK A 156 +7200 kivimuuri 5 AP KOULU 167 +7300 703 158 +7850 +7000 12.559 +7000 +7000 +7830

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN KORKEATASOISTA TUOTANTOTILAA HÄMEENLINNA MÄKELÄ Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE As Oy Kuopion Rantakerttu Osoite: Asuntoja: Autokatospaikkoja: PIHA-ALUE JULKISIVUT JA VESIKATE IKKUNAT OVET VÄLISEINÄT SEINÄPINNAT KATTOPINNAT LATTIAPINNAT KALUSTEET VARUSTEET KODINKONEET

Lisätiedot

Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS

Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS Sivu 1 / 11 Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS 16.1.2015 Sivu 2 / 11 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Keskuskeittiöön keskittämisen tavoitteet... 3 Keskuskeittiöön laajuuteen ja kustannuksiin vaikuttaa...

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 18 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINT.OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 DNO 32833/321/11 Hsto Kerros Hsto pintanro tyyppi ala 1 1 2h+kk 45,0 2 1 2h+kk 45,5 3 1 3h+k+s 72,5 4 1 1h+kk 38,5

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen ALUSTAVA Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 5 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Pappilanpellontie 2-45700 Kuusankoski Näkymä viereisen koulun katolta. Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Itäinen Linjapuisto Maunukselantie Kauppakatu Killingintie KESKUSTA

Lisätiedot

Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4. Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti

Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4. Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4 Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite Lahden Mustamäenkatu 4 Mustamäenkatu 4 15610 Lahti Tontin tiedot Vuokratontti,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma RAPORTTI Miro Kivioja Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön keskitetään koko kunnan aterioiden

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Lähteenraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot