TIKKURILA TIKKURILAN SILKKI. Vantaan kaupunki Kaupunginosa 61, osa korttelia sekä katu-, virkistys- ja vesialueet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIKKURILA TIKKURILAN SILKKI. Vantaan kaupunki Kaupunginosa 61, osa korttelia 61105 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Kaupunginosa 61, osa korttelia sekä katu-, virkistys- ja vesialueet TIKKURILA TIKKURILAN SILKKI Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro , tonttijako ja tonttijaon muutos Elli Maalismaa, aluearkkitehti Kielotie 29, Vantaa Kaavamuutoksen vireille tulosta ilmoitettu Kaupunkisuunnittelulautakunta ,

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Vantaan kaupunki / Maankäytön ja ympäristön toimiala / Kaupunkisuunnittelu TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos: Kaupunginosa 61, Tikkurila Osa korttelia sekä katu-, virkistys- ja vesialueet Tonttijako ja tonttijaon muutos Tontit nro 61105/6 ja KAAVAMUUTOSALUEEN SIJAINTI Kaavamuutosalue rajautuu pohjoisessa kortteliin 61106, idässä Tikkurilantiehen ja -rantaan, Keravanjokeen sekä Tiedepuistoon, etelässä Helsingin rajaan sekä lännessä Keravanjokeen, Tikkurilanrantaan, tonttiin nro 61105/4, Silkkitiehen, kortteliin 61097, Silkkipolkuun ja Tikkurilantiehen. Kaavamuutosalue on Tikkurilan keskustan eteläosaa ja Keravanjoen varren kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta. Sijainti palvelujen ja Tikkurilan aseman läheisyydessä antaa alueelle erinomaiset kehittämisedellytykset. 1.3 KAAVAMUUTOSALUEEN NIMI JA TARKOITUS Asemakaavanmuutos nro Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Tikkurilan vanhan silkkitehtaan, Tikkurilan Silkin monipuolinen käyttö ja asuminen. Pääosa Silkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista kunnostetaan. Kahden huonokuntoisimman rakennuksen paikalle toteutetaan asuinkerrostalo. Tikkurilanrannan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset säilytetään nykyisessä käytössä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 2,4 ha.

3 2 1.4 SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVAMUUTOSALUEEN SIJAINTI KAAVAMUUTOSALUEEN NIMI JA TARKOITUS SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA TIIVISTELMÄ KAAVAMUUTOSPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA SUUNNITTELUTILANNE ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN RATKAISUN VAIHTOEHDOT JA VAIKUTUKSET ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS KAAVAMUUTOKSEN RAKENNE YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET KAAVAMUUTOKSEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS KAAVAMUUTOSTYÖHÖN OSALLISTUNEET LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA SELOSTUKSEN LIITTEET Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan muutosehdotus ja poistettavat merkinnät Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Vesihuollon ja viemäröinnin yleissuunnitelma Tikkurilan Silkki lähiympäristösuunnitelma, Studio Terra (erillinen liite) ERILLISET LIITTEET ASIAKIRJOISSA Tikkurilan Silkki Renor, Yleissuunnitema (Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy) Pohjatutkimus, perustamistapaselvitys ja maaperän ympäristötutkimus (Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy ) Tikkurilan Silkki, Kiinteistön rakennustekninen kuntoarvio (Insinööritoimisto Raksystems Oy ) Tikkurilan Silkki, Haitta-ainekartoitusraportti: Talo A3, Talo A5, Talot A6, A7 ja A8, Talo B, Talo C, Talo D (Insinööritoimisto Raksystems Oy ) Tikkurilan Silkki, Rakenteiden avaukset 2 (Insinööritoimisto Raksystems Oy ) LVIA-toteutus, Clima Consult Finland Oy Sähkölaitteet, Yhtyneet Insinöörit Oy

4 3 2 TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAMUUTOSPROSESSIN VAIHEET Kaavamuutosaloitteessa Renor Oy esitti Silkkitehtaan tontin käyttötarkoitusta muutettavaksi siten, että se mahdollistaa nykyisten toimintojen lisäksi asumisen. Silkkitehtaan luonnossuunnitelmia esiteltiin Vantaa Päivänä yleisölle. Tehtaassa oli mahdollisuus tutustua myös rakennettuun malliasuntoon. MRL 63 :n mukainen asemakaavan muutoksen nro osallistumis- ja arviointisuunnitelman vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa sekä kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille. Viranomaisneuvottelu pidettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa Kaavamuutosalueen ja rakennusten käyttöä tutkittiin erilaisina vaihtoehtoina yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Renor Oy:n kanssa. Maanomistajan konsultteina toimivat Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy, Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy, Sito Oy (liikennesuunnittelu), Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy (perustamistapaselvitys, maaperän ympäristötutkimus), Insinööritoimisto Raksystems Oy (rakennustekninen kuntoarvio, haitta-ainekartoitus), Clima Consult Finland Oy (LVI-suunnittelu) ja Yhtyneet Insinöörit Oy (sähkösuunnittelu). Kaupunkisuunnittelulautakunta /kaupunginhallitus päätti asettaa kaavamuutosehdotuksen MRA 27 :n mukaisesti nähtäville ja oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot mennessä. Pyydetyistä 21 lausunnosta saatiin 11 lausuntoa. Nähtävillä oloaikana ei jätetty muistutuksia. Asemakaavan muutokseen liittyy sopimus. Kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 2.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavojen mukainen. Kaavamuutoksessa noudatetaan Vantaan kaupungin strategisia tavoitteita. Kaavamuutoksella Tikkurilan Silkin rakennuksista ja Tikkurilanrannasta muodostuu toiminnallisesti monipuolinen ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus. Kokonaisratkaisulla sekä kaavamääräyksillä ja merkinnöillä on varmistettu rakentamisen ja lähiympäristön korkea laatutaso. Kaavamuutoksen lähtökohtana on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön säilyttäminen. Pääosa kaavamuutosalueen rakennuksista suojellaan ja uudisrakentaminen sovitetaan olemassa oleviin rakennuksiin. Kaavamuutoksessa Tikkurilan Silkin tontti on merkitty keskustatoimintojen korttelialueeksi (C), jolle saa sijoittaa asumista, majoitus-, kulttuuri-, opetus-, palvelu- ja toimistotiloja. Autopaikkojen korttelialue (LPA) sijoittuu Silkin ja Silkinkaaren asuinkerrostalojen väliselle alueelle, jonne ajetaan Silkkitien kautta. Kaavamuutoksella on varmistettu jalankulkuyhteydet rantaan sekä kevyen liikenteen reittien jatkuvuus. Keskustatoimintojen alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m2. Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna rakennusoikeus pienenee k-m2. Autopaikkojen korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 180 k-m2 talousrakennusta varten. Kaavamuutosalueella on yhteensä 205 pysäköintipaikkaa. Tikkurilan Silkin pääsisäänkäyntien yhteyteen on liitetty kaista puistoa ja katualuetta. Tikkurilantien alle jäänyt sokkeli kaivetaan esiin, jolloin Silkin kadun puoleinen edusta tulee olemaan keskimäärin 70 cm Tikkurilantietä alempana. Tämän takia Silkin ja kadun rajakohtaan rakennetaan muuri ja Tikkurilantien reunaan uusi jalkakäytävä ja pyörätie. 2.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN Renor Oy aloittaa Silkkitehtaan peruskorjaamisen ja rakentamisen, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman ja rakennuksille on löytynyt käyttäjä. Kunnallistekniikka rakennetaan hankkeen edellyttämässä aikataulussa.

5 3 LÄHTÖKOHDAT Vantaan kaupunki / Maankäytön ja ympäristön toimiala / Kaupunkisuunnittelu SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Tikkurilan palvelualueen liikenteellinen asema (henkilö-, tavara- ja joukkoliikenne) on erinomainen ja kehittyvä. Sijainti Helsingin pohjoispuolella pääradan ja Kehä III:n varrella sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä tarjoavat monipuoliset ja nopeat yhteydet pääkaupunkiseudulle, muualle Suomeen ja ulkomaille. Tikkurila on ollut kunnan hallinnollinen keskus jo vuodesta 1946, mikä näkyy keskustan ilmeessä. Tiedekeskus Heureka, Keravanjoki, Tikkurilan Silkki, Vernissatehdas, Tikkurilan vanha asema, 1950-luvun rakennusperintö ja Tikkuraitti kaupallisine palveluineen luovat keskustaan vahvaa identiteettiä Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Kulttuurimaisemaselvityksen 2005 mukaan kaavamuutosalue kuuluu Keravanjoen varren kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen alueeseen, jolla sijaitsevat mm. Monitoimitalo Vernissa, valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu Tikkurilan vanha asema, Tikkurilan Silkki, Söderlingin mylly ja Villa Söderbo. Tikkurilan kehityskuvan 2006 mukaan kaavamuutosalue on osa Tikkurilan kulttuurihistoriallista ydintä, jossa tien ja Keravanjoen väliin jää vanhojen teollisuusrakennusten ja puistojen vyöhyke. Ytimen osana on Tiedekeskus Heureka, jonka yhteyteen suunnitellaan uutta Vantaan kulttuurikeskusta. Pääradalle näkyvät Silkkitehdas, rantapuisto, koskimaisema, Vernissa, 1980-luvun Tikkurilan väritehdas ja Tiedekeskus Heureka luovat vahvaa identiteettiä ja imagoa koko Vantaalle. Luonnonolot Maanpinnan korkeus vaihtelee Silkkitehtaan alueella välillä. Jokirannan korkeusasema veden äärellä on Kaavamuutosalue on savialuetta, missä pehmeän saven paksuus vaihtelee noin 7-12 metrin välillä. Painokairauksilla on päästy noin metrin syvyydelle maanpinnasta. Kairaukset ovat päättyneet kiviin, kallioon tai tiiviiseen maakerrokseen. Savialueella rakennukset perustetaan paalujen varaan. Lyöntipaalujen pituudet vaihtelevat 5-18 metriin. Vanhat maanvaraan perustetut rakennukset voivat vaurioitua, jos kaavamuutosalueella lasketaan pohjavesipintaa työmaa-aikana tai pysyvästi. Keravanjokeen viettävällä rinteellä tulee suunnittelussa ottaa huomioon rakennusten ja piha-alueen vakavuus. Tehdyn pohjatutkimuksen mukaan kaikki maanvaraisesti ja puupaaluille perustettujen osien perustukset ja lattiat esitetään paalutettaviksi teräspaaluilla. Keravanjoen korkeimmat tulvakorkeudet mitattiin vuonna 1966, jolloin rautatiesillan alla vedenkorkeus HW oli ja Kielotien kohdalla Silkkitehtaan kohdalla vedenkorkeus on ollut noin Helsingin vesipiirin tekemien arvioiden mukaan edellä mainittujen paikkojen ylimmät vedenkorkeudet (HW) voivat olla (rautatien silta) (Kielotien silta) ja (Silkkitehdas). Jos maanalaisia tiloja rakennetaan tulvarajan alapuolelle, edellyttää se vesitiiviitä rakenteita. Tikkurilankosken padon alapuolella ei ole jääpatoja tulva-aikaan. Silkkitehdas ja jokirannan raitti on rakennettu niin korkealle, ettei tulvavaaraa ole. Sen sijaan vedenpuhdistamolta Veinin myllylle johtava polku on joskus tulvan alla. Kasvillisuus on sijoittuu pääosin jokirantaan.

6 5 Pienilmasto ja vedet Etelään viettävä lämmin joenrinne on puiden suojaama ja lähes tuuleton. Silkkitehtaan sisäpiha on myös tuulilta suojassa. Alueen pintavedet valuvat Keravanjokeen Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue on Tikkurilan kaupunkirakenteen eteläosaa, jonka tuleva rakentaminen on Tikkurilan keskustan tiivistämistä ja täydennysrakentamista. Joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset. Kaupunkikuva Pääradan länsipuolen hieno kerroksellinen kaupunkikuva muodostuu Tiedekeskus Heurekan, Tikkurilan Silkin, Silkinkaaren asuinkerrostalojen, Kielotornin sekä Keravanjoen muodostamasta kokonaisuudesta. Kaavamuutosalueen inhimillinen mittakaava, puiset ja punatiiliset rakennukset sekä rantapuusto muodostavat viehättävän vastaparin Tiedekeskus Heurekan viileälle modernismille. Teollisuusmiljöön menneen maailman tunnelma virittää odotuksia. Arkkitehtuuritoimisto Hirvonen-Huttusen suunnittelemat Silkinkaaren asuinkerrostalot liittyvät hienolla tavalla rantaan ja vanhaan silkkitehtaaseen. Silkkitien ja Silkkipolun länsipuolen kaupunkikuva on sekava. Väestön rakenne ja kehitys Tikkurilassa Tikkurilan palvelualueen väestön sosiaalisen rakenteen piirteisiin kuuluu mm. aikuisvaltaisuus, yksin eläminen, lapsettomat avopariperheet ja työttömyys. Tikkurilan palvelualue on myös muuttoliikenteen aluetta, mikä vaikuttaa hyvinvoinnin taustatekijöihin: juurtumiseen, ihmissuhteisiin, yhteisöllisyyteen jne. Vuonna 2005 Tikkurilan kaupunginosassa (kaupunginosa 61) oli asukasta. Kymmenen vuoden aikana väkiluku on kasvanut lähes asukkaalla. Kerrostalovaltainen kaupunginosa on heti Myyrmäen jälkeen tiheimmin asuttua aluetta Vantaalla. Alueen väestö on vanhusvoittoista. Väkiluvun ennustetaan olevan asukasta vuonna Asuminen Tikkurilan kaupunginosan asunnoista alle puolet on omistusasuntoja. Asuntojen keskikoko on Vantaan matalin eli 58 m2. Tikkurilassa ei kuitenkaan asuta kovin ahtaasti, sillä kaupunginosassa on eniten yksin asuvia ja vähiten suuria perheitä koko Vantaasta. Tikkurilan keskustaan tarvitaan uutta asuntotuotantoa, koska mm. ikääntyvät ihmiset tarvitsevat hissillisiä kerrostaloasuntoja. Kaavamuutosalueella on yksi asunto. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Tikkurila aluekeskuksena tarjoaa monipuoliset palvelut. Alle kilometrin päässä ovat mm. kaupungintalo, kaupungin, valtion ja seurakuntayhtymän virastot, kirkko, posti, pääkirjasto ja Laurean ammattikorkeakoulu. Lähimmät kaupalliset palvelut saa viereisistä kortteleista, Kauppiastavaratalo Tikkurista sekä Asematien ja Tikkuraitin varren liikkeistä. Tikkurilan kaupunginosa on toiseksi suurin työpaikkakeskittymä lentokentän jälkeen. Lähes 92 prosenttia työpaikasta on palvelujen parissa. Kaupunki ja valtio ovat myös merkittäviä työnantajina. Tikkurilasta on tulossa tiede-, tieto- ja kulttuurikeskus, kun Tiedekeskus Heurekaa laajennetaan rautatien itäpuolelle Kuninkaalaan.

7 6 Kaavamuutosalueen noin 70 vuokralaisesta osa on palvelualan pienyrityksiä. Virkistys Tikkurilan kulttuurihistoriallisen ydin rantapuistoineen on virkistyksen kannalta merkittävä. Tikkurilanranta kevyen liikenteen raitteineen liittää alueen laajempaan viheralueverkkoon mm. Bäckbynpuistoon ja Tikkurilan keskuspuistoon. Tikkurilan urheilupuisto uima-, keila- ja jäähalleineen sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä. Pääkaupungin monipuolista virkistystarjontaa on lyhyen junamatkan päässä. Liikenne Kaavamuutosalue liittyy Silkkitien, Kielotien ja Tikkurilantien kautta muuhun liikenneverkkoon ja seudulliseen päätieverkkoon, mm. Kehä III:lle, Lahdenväylälle ja Tuusulanväylälle. Silkkitehtaan vieressä Tikkurilantiellä on bussipysäkki. Tehtaan kohdalla Tikkurilantien nykyinen korkeusasema on Silkkitehtaan sokkeli on Tikkurilantien alapuolella alla olevien kuvien mukaisesti. TIKKURILANTIEN REUNAA LÄNTEEN JA ITÄÄN PÄIN Noin 600 metrin päässä sijaitsevat Tikkurilan asema, jolta on yhteydet pendolinoilla, pika- ja taajamajunilla päärataa pitkin eri puolille Suomea. Yhteydet ovat parantuneet Lahden oikoradan avauduttua vuonna Lisäksi on suunnitteilla Kehärata, joka tulee palvelemaan suoraan yli pääkaupunkiseutulaista sekä lentoasemaa. Tikkurilan linja-autoasemalta pääsee lentoasemalle, eri puolille Vantaata ja Helsinkiin. Tikkurilan aseman yhteyteen on suunnitteilla Matkakeskus, jolla on tarkoitus parantaa mm. joukkoliikenteen palvelutasoa ja vaihtoja kulkuneuvosta toiseen. Pitkän aikavälin suunnitelmana on pikaraitiotien rakentaminen Tikkurilan keskustan ja lentoaseman välille sekä pääkaupunkiseudun poikittaisyhteyksien kehittäminen Espooseen ja Helsinkiin. Keravanjoen eteläpuolella kulkee valtakunnallinen pyörämatkailureitti, joka johtaa Tikkurilan keskustan kautta Keravalle, Tikkurilantien kautta Lahdenväylälle ja Helsingin pitäjän Kirkonkylän kautta Helsinkiin. Pyöräilyn pääreitit ja paikallisreitit ovat Kielotien ja Tikkurilantien varressa. Maankäyttö Vuosina rakentunut Tikkurilan Silkki muodostuu seuraavista osista: Tehdasalueen pohjoisosassa sijaitsevat II-kerroksiset rakennukset A1 - A4 (yht brm2) valmistuivat vaiheittain vuosien aikana.

8 7 Tehdasalueen keskellä sijaitsee III-kerroksinen varasto ja lämpökeskus, rakennukset C ja D (1 200 br-m2), jotka ovat valmistuneet vuonna Suurin yhtenäinen III V-kerroksinen rakennus B (5 707 br-m2) valmistui vuonna Korttelin itäreunan muodostava rakennusrivistö, rakennukset A5 - A8 (4 149 br-m2) täydentyi nykyiseen laajuuteensa vuoteen 1964 mennessä. Näistä rakennuksista eteläisimmät ovat huonossa kunnossa. Rakennusten pinta-alat perustuvat voimassa olevan asemakaavan kaavaselostuksessa oleviin Kiinteistötaito Peltola & Pulkkanen Oy:n laskelmiin , joiden mukaan Silkkitehtaan yhteen laskettu brutto-/kerrosala on m2. Silkkitehtaan kiinteistössä on noin 70 vuokralaista. Tehtaassa toimii mm. kuvataidekoulu, Teatteri Vantaa, Tanssiteatteri ja Arkkitehtuuripäiväkoti Arkki. SILKKITEHTAAN RAKENNUKSET / ARKKITEHTITOIMISTO DAVIDSSON OY Tikkurilanrannassa sijaitsevat vedenpuhdistamo ja pumppaamo, rakennus H (423 br-m2) valmistui vuonna Vesilaitoksen toiminta lopetettiin 1990-luvun alussa. Lisäksi rannassa ovat seuraavat rakennukset: Puurakenteinen II-kerroksinen Söderlingin mylly (237 k-m2) valmistui vuonna Rakennuksessa toimii kesäkahvila Veinin mylly. Villa Söderbo (190 k-m2) on puurakenteinen, I½ -kerroksinen ja mansardikattoinen rakennus, joka valmistui vuonna Huvila toimii taiteilija-asuntona ja ateljeena. Rakennettu kulttuuriympäristö Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventointiraportissa Tikkurilan vanha silkkitehdas ja Söderlingin mylly on luokiteltu luokkaan A1, eli ne on todettu suojelemisen arvoisiksi kohteiksi jo inventointia tehtäessä. Villa Söderbo on samassa inventoinnissa todettu A2- luokan kohteeksi, mikä tarkoittaa, että suojelukelpoisuus on varmistettava tarkemmalla tutkimisella. Kaavatyön yhteydessä rakennus on todettu suojelemisen arvoiseksi sekä kaupunkikuvallisista että rakennus- ja paikallishistoriallisista syistä.

9 8 Kulttuurimaisemaselvityksessä 2005 Tikkurilan Silkkitehdas, Söderlingin mylly ja Villa Söderbo on luokiteltu arvokkaiksi rakennuksiksi. Tikkurilan kehityskuvan 2006 mukaan kaavamuutosalue on osa Tikkurilan kulttuurihistoriallista ydintä. Katso kohta Maisemarakenne, maisemakuva. TIKKURILAN SILKKI 1950-LUVULLA KUVA: TIKKURILA SILKKI OY:N ARKISTO / VANTAAN KAUPUNGINMUSEO Helsingin maalaiskuntaan perustettiin 1930-luvun laman jälkeen kaksi suurteollisuuteen luettavaa teollisuuslaitosta, joista toinen oli Suomen Silkkiteollisuus, myöhemmin Tikkurilan Silkki Oy. Saksalaissyntyisen rakennusinsinöörin Kurt Wreden perustama tehdas oli yksi ensimmäisistä silkkitehtaista Suomessa. Omistaja huolehti työntekijöistään hyvin mm. järjestämällä heille terveydenhoidon ja ostoetuuksia. Tehdas laajeni toiseen maailmansotaan asti, mitä ennen tehtaassa oli lähes 300 työntekijää. Sodan jälkeen alkoi uusi nousu. Ennen vuoden 1956 yleislakkoa tehtaassa oli 738 työntekijää. Lakon jälkeen tehdas myytiin Suomen Puuvillateollisuudelle ja edelleen Finlaysonille. Silkkikutomo- ja värjäämötoiminta lopetettiin luvun alussa. Silkkitehdas on vakiintunut osaksi Keravanjoen rantavyöhykkeen kaupunkimaisemaa ensin teollisuuslaitoksena, sittemmin erilaisten kulttuuritoimijoiden ja -toimintojen sekä pienyritysten keskittymänä. Rakennusryhmä muodostaa kaupunkikuvallisesti näkyvän kokonaisuuden. Sisäpihojen mittasuhteet, rakenteet ja materiaalit ovat autenttista teollisuusarkkitehtuuria. Monimuotoinen kokonaisuus on historiallisesti todistusvoimainen ja elämyksellinen, ja se kertoo merkittävällä tavalla Tikkurilan rakentumisen ja Helsingin maalaiskunnan teollistumisen vaiheista. Kokonaisuuden vanhimmat osat ovat alueen pohjoisosassa sijaitsevat II-kerroksiset rakennukset, joissa sijaitsivat mm. värjäämö ja kutomo. Nämä rakennukset toteutettiin vuosina Tehdaskokonaisuutta laajennettiin 1930-luvun loppupuolella useaan otteeseen. Raken-

10 9 nusten suunnittelusta vastasi tehtaan rakennuspäällikkö Herman Kues. Tehtaan ensimmäinen kasvuvaihe katkesi toisen maailmansodan alkamiseen. TIKKURILAN SILKKI YLHÄÄLLÄ SISÄPIHANÄKYMÄ JA OIKEALLA SISÄTILOJA Sodan ja sitä seuranneen pulakauden jälkeen tehtaan rakentuminen jatkui lukujen taitteessa. Uusi kolmikerroksinen kutomorakennus valmistui tontin lounaisosaan vuonna 1951, ja sitä korotettiin pian kerroksella ja laajennettiin pohjoiseen. Laajennus valmistui vuonna Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Matti Finell. Tämän jälkeen alueelle rakennettiin vielä mm. raakakangasvarasto, leikkaamo ja tarkastamo. Silkkitehdas täydentyi nykyiseen laajuuteensa 1950-luvun lopun ja 1960-luvun alkupuolen aikana. Viimeisin lisä kokonaisuuteen oli vuonna 1964 valmistunut uusi värjäämö, jossa sijaitsee tällä hetkellä Silkkisali. Herman Kues, Matti Finell, rak.tsto Constructor ja ins.tsto Malmberg suunnittelivat tehtaan rakennuksia lukujen aikana. TAUSTALLA VILLA SÖDERBO JA ETUALALLA SÖDERLINGIN MYLLY Silkkitehtaan itäpuolella sijaitseva Söderlingin mylly kuuluu Tikkurilaan 1930-luvulla toteutettuihin pienempiin teollisuuslaitoksiin. Mylly rakennettiin samaan aikaan silkkitehtaan

11 10 ensimmäisten vaiheiden kanssa. Puinen myllyrakennus oli käyttövalmiina vuoden 1935 alussa, ja rakennusta laajennettiin vuonna Myllyn käyttövoimana oli aluksi polttomoottori, sittemmin sähkömoottori. Rakennuksen itäsivulla oli myllyn aktiivisena toiminta-aikana nostinlaite, ja lähempänä rantaa, erillään rakennuksesta, sijaitsi muuntaja. Nämä on sittemmin purettu. Myllyn tuotannon voimakkain kausi oli 1950-luvun alussa, jolloin vehnäjauhon tuottamiseen erikoistunut mylly palveli koko lähitienoota. Vantaan kaupunki osti myllyrakennuksen vuonna Se kunnostettiin ja vuokrattiin kahvilaksi. Söderlingin mylly, kahvila Veinin mylly on tärkeä osa Tikkurilantien varren kaupunkikuvaa ja Keravanjoen rantamaisemaa. Villa Söderbo on vuonna 1939 valmistunut, alun perin myllyn toimintaan liittynyt asuinrakennus. Myllyn omistaja Ernst Söderling rakensi sen omaksi talokseen, ja yksi huoneista toimi myllyn konttorina. Rakennusta täydennettiin lukujen kuluessa ja siinä tehtiin joitakin muutostöitä. Mm. ullakkokerros otettiin kokonaan asuinkäyttöön. Mansardikattoinen puurakennus on hyvä esimerkki viime vuosisadan puoliväliä edeltäneen aikakauden rakennuskannasta, jota Tikkurilassa on vain vähän jäljellä. Sillä on vakiintunut asema osana joenvarren kaupunkikuvaa myllyrakennuksen ja Silkkitehtaan välissä. Rakennus on Vantaan kaupungin omistuksessa. Tekninen huolto Kaavamuutosalue kuuluu teknisen huollon verkostojen piiriin. Lähin vesijohto on Silkkitiellä. Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = ja NW = ) sijaitsee Hiekkaharjussa. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Lisäksi verkkoon syötetään vettä Valkoisenlähteen pohjavedenottamolta. Painetasot ovat: alin ja ylin mvp (merenpinnasta). Keravanjoen varressa sijaitsee Korson ja Tikkurilan välinen pääviemäri (1200 mm), joka jatkuu edelleen Suutarilan jätevesipumppaamolle. Helsingin viemäriverkostossa jätevedet johdetaan Viikinmäen keskuspuhdistamolle. Käsitellyt jätevedet päästetään mereen. Silkkitiellä ja Tikkurilantiellä sijaitsevat rakennetut sadevesiviemärit. Sadevedet johdetaan Keravanjokeen. Ympäristöhäiriöt TIELIIKENNEMELU TIKKURILASSA 2030

12 11 Yleiskaavan tarkistustyön yhteydessä on selvitetty pääteiden ja -katujen liikennemelu Selvityksen mukaan Tikkurilantien liikennemelu aiheuttaa kaavamuutosalueen pohjoisosaan db melutasoja. Maaperän ympäristötutkimuksen mukaan Silkin alueelta otettiin maaperänäytteitä 18 tutkimuspisteestä. Lisäksi otettiin vesinäytteitä kuntatekniikkakeskuksen asentamista pohjavesiputkista. Tutkimuksissa todettiin maaperän likaantuneen lievästi metalleilla piha-alueen rakennekerroksissa sekä rakennusten vierus- ja alustäytöissä. Kaavamuutosalueen maapohja on paikoin likaantunut. Maaperä oli likaantunut voimakkaasti metalleilla jokitörmän täyttöalueilla. Pilaantuneita maakerroksia arvioidaan olevan yhteensä m3 (2 200 t), joista voimakkaasti pilaantunutta maata on 200 m3 (300 t). Ohjearvon ylittävä maa-aines joudutaan poistamaan joko ennen rakentamista tai maarakennustöiden yhteydessä. Sosiaalinen ympäristö Katso kohta Väestön rakenne ja kehitys Tikkurilassa. Tikkurilan palvelualueella on puututtu mm. mahdollisimman varhain lapsen ongelmiin, mikä on näkynyt kaikilla palvelutoiminnan sektoreilla. Sosiaalista eheyttä ja turvallisuutta on parannettu toteuttamalla Turvallisuustalkoot -hanketta. Tyypillisiä ovat mm. perinteeksi muodostuneet yhteisölliset vuosittain toistuvat tapahtumat, joilla on pyritty luomaan asukkaille "Tikkurila-identiteettiä". Suunnittelualueen sijainti antaa hyvät lähtökohdat sosiaalisesti monipuolisen asuin- ja toimintaympäristön syntymiselle Maanomistus Tontit nro 61105/3 ja 5 omistaa Renor Oy. Puistoalue ja katualueet ovat Vantaan kaupungin omistuksessa. 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteena on mm., että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten on varattava riittävät alueet ja edistettävä niiden jatkuvuutta. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen.

13 12 Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Hyväksymispäätöksestä on valitettu. Maakuntakaavassa kaavamuutosalue on keskustatoimintojen aluetta, joka sijaitsee kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeellä. Keravanjokilaakso on merkitty kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi kohteeksi. Hanke on maakuntakaavan mukainen. Yleiskaava Vantaan yleiskaava (KV ) on osittain vahvistunut ympäristöministeriössä. Kaavamuutos ei ole ministeriön vahvistaman yleiskaavan alueella. Vantaan yleiskaava (KV ) ei ole saanut vielä lainvoimaa. Yleiskaavojen mukaan suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C) ja lähivirkistysaluetta (VL), jolle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Kaavamuutosalue on merkitty vinoviivoituksella merkittäväksi ympäristökokonaisuudeksi / kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Tikkurilantielle merkitty ohjeellinen raideliikenteen linjaus. Hanke on yleiskaavojen mukainen. Yleiskaavan kaupunkikuvallisesti arvokas alue tarkoittaa kaupunkimaisemaa, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja on suojeltava. "Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava sen alkuperäisiä kaupunkisuunnitteluperiaatteita ja huolehdittava siitä, että rakentaminen tyyliltään ja materiaaleiltaan sopeutuu ympäristöönsä. Alueella tapahtuvan ympäristörakentamisen ja -hoidon tulee perustua sen kaupunkikuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Alueella olevien rakennusten ulkoasua ei saa muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas tai miljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu."

14 13 Helsingin yleiskaava Helsingin yleiskaava 2002 on saanut lainvoiman Sen mukaan Vantaan rajan eteläpuolelle sijoittuu vesialue ja Keravanjoen eteläpuolelle kaupunkipuisto. Helsingin pohjoisreuna on Tikkurilan kohdalla pientalovaltaista asumisen aluetta. Kehä II:n moottorikadun viereen sijoittuu kerrostalo- ja toimitilavaltainen alue. Asemakaava Alueella ovat voimassa ensimmäinen asemakaava Tikkurila VIII ( ), SM sekä vahvistuneet asemakaavan muutokset (nro ja nro ). Niiden mukaan kaavamuutosalue on toimitilarakennusten (KTY), autopaikkojen korttelialuetta (LPA) sekä katu-, puisto- (VP) ja vesialuetta (W). Toimitilarakennusten alueelle saa sijoittaa liike-, toimisto-, käsityö- ja palvelutiloja enintään 70% kerrosalasta. Alueelle saa lisäksi sijoittaa kulttuuri-, opetus- ja sosiaalitoimintaa palvelevia tiloja. Ympäristö on merkitty säilytettäväksi. Rakennuksille on osoitettu säilyttämistä koskevia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Eteläisin rannan puolella oleva rakennus voidaan säilyttää tai korvata ympäristöön sopeutuvalla ½ III - kerroksisella rakennuksella. Korttelialueen pohjoisosalla rakennuksia saa korottaa yhdellä kerroksella. Puistoalueella vedenpuhdistamo ja pumppaamo on merkitty säilytettäväksi rakennukseksi. Söderlingin myllyä ja Villa Söderbota ei ole suojeltu. Voimassa oleva asemakaava ei sisällä asumista. Kaavahanke edellyttää mm. Silkin tontin käyttötarkoituksen muuttamista.

15 14 Kaavamuutosalueella on voimassa OAJ:n, Asko Kiinteistöt Oy:n, Kiinteistö Oy Tikkurilan Jokipuiston ja Skanska Etelä-Suomen välinen rasitesopimus sekä As. Oy Vantaan Silkinkulman, As. Oy Vantaan Silkinkaaren ja Skanska Talonrakennus Oy:n välinen rasitesopimus Vantaan tasapainotettu strategia Vantaan talousarvion 2007 / taloussuunnitelman strategiset tavoitteet ovat hallittu kaupunkikasvu, tuloksellinen elinkeinopolitiikka, asukkaan turvallinen arki, yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta sekä lasten ja nuorten tukeminen. Hallittu kaupunkikasvu merkitsee mm. seuraavaa: Kaupunki luo rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle siten toteutettuna, että se eheyttää kaupungin yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää optimaalisesti olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja. Täydennetään ja kehitetään keskuksia. Eheytetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Joukkoliikenteen osuus säilytetään vähintään nykytasolla. Työpaikka-alueiden joukkoliikennepalvelut turvataan. Asuntopoliittisilla toimenpiteillä, sopimuksilla ja täydennyskaavoituksella sekä kehittämishankkeilla varmistetaan asuinalueiden monipuolinen asukas- ja asuntorakenne. Vantaan kaupungin asuntostrategian (KV ) mukaan kaupunkilaisten asumisuran asumistarpeet turvataan monipuolisella asuntokannalla. Rakentamisen päämääränä ovat viihtyisät ja turvalliset asuntoalueet. Kaupunkisuunnittelun strategiassa kaupunkisuunnittelun tavoitteena on hyvä kaupunkiympäristö, toimiva kaupunkirakenne, vahvat keskustat sekä elinkeinoille ja palveluille tarpeelliset toimitilat. Vantaan arkkitehtuuristrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto vahvisti Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksen, joka tuli voimaan Tonttijako- ja kiinteistörekisteri Korttelialueet on merkitty tontteina sekä puisto- ja katualueet tiloina kiinteistörekisteriin. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Rakennuskielto Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Muita selvityksiä, suunnitelmia ja ohjeita Kaavamuutostyössä on hyödynnetty mm. seuraavia suunnitelmia ja selvityksiä: Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Vantaalla (Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu 7/2006) Tikkurilan kehityskuva (Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu ). Kaikissa erillisissä töissä toteutetaan läpäisyperiaatteella kehityskuvaa kahdeksalla askeleella mm. seuraavasti: Muodostetaan selkeästi rajattuja ja vaihtelevia näkymiä sisältäviä katu- ja au-

16 15 kiotiloja. Toteutetaan suunnitelmallisesti korkeatasoisia asuinkortteleita (monipuolinen asuntotarjonta, kestävät materiaalit, tasokkaat julkisivuratkaisut, suojaisat pihat). Toteutetaan keskustan laatukriteerit täyttäviä pysäköintilaitoksia ja laadukas keskustapuisto. Säilytetään ihmisläheinen mittakaava ja turvataan ajallinen kerrostuneisuus. Vantaan matkakeskus - Tikkurilan asema, kehittämissuunnitelma C11/2005 (WSP LT- Konsultit Oy, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy ja ANSERI-Konsultit Oy ) Kulttuurimaisemaselvitys (Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu 2005) Ruraali urbaani, Vantaan kaupunkisuunnittelun historia (Sari Hirvonen / Kaupunkisuunnittelu 8/2005) Vantaan asuinalueiden pysäköinnin mitoitusohje (KALA ), jonka mukaan suunnittelualue sijaitsee korkean joukkoliikenteen palvelutason alueella. Tällöin kerrostalokorttelien mitoitusohjeena on 1 ap/90 k-m2, kuitenkin 0,8 ap/asunto. Tikkurilan keskustan valaistuksen ideasuunnitelma (Kuntatekniikan keskus, Helsingin Valo- ja äänityöpalvelu Oy, Arkkitehtitoimisto K2S Oy ) Vantaa alueittain 2003 (Vantaan kaupunki, Tilasto ja tutkimus 2004) K2 Vantaa, selvitys kaupunkibulevardin idealuonnoksesta Tikkurilantielle (Arkkitehtitoimisto Kai Wartiainen ) Vantaan moderni rakennuskulttuuri (Kaupunkisuunnitteluyksikkö 2002) Helsinki-Vantaa lentoasema, Lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta /Vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi (Ilmailulaitos A 14/2002) Vantaan kaupunki: Vantaan ulkovalaistuksen tarveselvitys (2003), Viheralueselvitys (Kaupunkisuunnitteluyksikkö 2002), Vantaan viheralueohjelma (Tekninen toimiala 2001).

17 16 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN Pääsuunnittelukohteena on vuosina rakennettu Tikkurilan vanha silkkitehdas, jonka omistaa Renor Oy. Kaavamuutosaloitteessa Renor Oy esitti Tikkurilan Silkin tontin käyttötarkoituksen muuttamista siten, että se mahdollistaa nykyisten toimintojen lisäksi asumisen. Vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa sekä kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille. 4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Maanomistajat, rajanaapurit, maanvuokraajat, asukkaat, naapurikiinteistöjen huoltoyhtiöt, yritykset ja yritysten työntekijät ja/tai heidän edustajansa sekä jokainen, joka katsoo olevansa osallinen. Vantaan kaupungin toimialat ja asiantuntijaviranomaiset, mm: Maankäytön ja ympäristön toimiala (kaupunkisuunnittelu, yrityspalvelut, kuntatekniikan keskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus), pelastuslaitos, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, sivistystoimen toimiala ja kaupunginmuseo. Muita viranomaisia: Uudenmaan liitto, Uudenmaan ympäristökeskus, Museovirasto, Helsingin kaupunginhallitus, Tielaitos/Uudenmaan tiepiiri. Muita tahoja: Tikkurilan aluetoimikunta, Tikkurilan omakotiyhdistys ry, Tikkurila-seura ry, Tapulikaupunki-Seura ry, Suutarilan Omakotiyhdistys ry, Vantaan ympäristöyhdistys, Vantaan Vammaisneuvosto, Vanhusneuvosto, Vantaan kotiseutuliitto ry, Vantaan yrittäjät, Vantaan kauppakamariosasto, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, Vantaan Energia Oy, Helsingin Energia Oy, Fingrid Oy, Gasum Oy ja Elisa Networks Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavamuutosta on valmisteltu yhteistyössä Renor Oy:n edustajien ja konsulttien sekä Vantaan kaupungin asiantuntijoiden kanssa Viranomaisyhteistyö Silkkitehtaan luonnossuunnitelmia esiteltiin Vantaa Päivänä yleisölle. Tehtaassa oli mahdollisuus tutustua myös rakennettuun malliasuntoon. MRL 63 :n mukainen asemakaavan muutoksen nro osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui MRL 62 :n mukainen vuorovaikuttaminen järjestettiin Määräaikaan mennessä jätettiin kolme suullista ja viisi kirjallista mielipidettä. Mielipiteissä tuotiin esille mm. paalutuksen aiheuttama tärinä joen toiselle puolelle, kulttuuritilatarpeet ja Villa Söderbon käyttö taiteilija-asuntona. Museovirastolla ei ollut asiaan huomautettavaa. "Kaavaratkaisu ei saa kuitenkaan johtaa liian siloteltuihin tai teolliselle ympäristölle vieraisiin ratkaisuihin." Kaavatyön etenemistä saattoi seurata osoitteista ja Kaavatyöstä pidettiin MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Uudenmaan liiton mukaan korttelialueen käyttötarkoituksen muutos on maakuntakaavan mukainen. Maakuntakaavassa joen vartta noudattelee viheryhteystarvemerkintä, mikä on yhdenmukainen voimassa olevan asemakaavan kanssa.

18 17 Museoviraston näkökulmasta kaavaluonnos on perusratkaisuiltaan hyväksyttävä. Detaljitason suunnittelu voidaan jättää paikkakunnalla ratkaistaviksi. Lisäksi päätettiin seuraavaa: Kaavamuutoksessa kiinnitetään erityistä huomiota Tikkurilantien liikenteellisten vaikutusten arviointiin. Suunnittelussa tulee varmistaa liikkumisen esteettömyys. C-merkintä edellyttää tarkempaa merkintätapaa esimerkiksi määrittelemällä asumisen osuus kokonaisuudesta. Liikennemelun takia Tikkurilantien varteen ei voi sijoittua asumista. /s-merkintä tarvitsee tarkemman selityksen avautuakseen varsinkin, jos se on VP - merkinnän yhteydessä. Laadittavalla lähiympäristösuunnitelmalla voi olla myös määräystä selittävä merkitys. Sekaannusten välttämiseksi kaksi erilaista sr-merkintää tulisi yhdistää. Tikkurilanrannan rakennusten osalta harkitaan, tarvitseeko niiden tuleva käyttö määritellä kaavamuutoksessa tarkemmin. Villa Söderbolle ei merkitä erikseen omaa tonttia, mutta asumisen yksityisyys mahdollistetaan esimerkiksi ympäristörakentamisen keinoin. Lähiympäristösuunnitelmassa tämä näkökohta otetaan huomioon. 4.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Tikkurilan Silkin alueesta muodostetaan toiminnallisesti monipuolinen ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus. Suunnittelun lähtökohtana on kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö, jossa rakennusten tyyli ja ominaispiirteet säilytetään. Myös uudisrakentaminen sovitetaan olemassa oleviin rakennuksiin. Toteuttamisessa edellytetään rakentamisen ja lähiympäristön korkeaa laatutasoa. Silkin alueelle suunnitellaan asuntoja. Asukastoiveiden pohjalta tehtaaseen saneerataan k-m2:n suuruisia yksi- tai useampikerroksisia loft-asuntoja. Teollisuusrakennuksen luonne on myös sisätilojen suunnittelun lähtökohtana. Tehdaskokonaisuuden keskellä ja jokirannassa kaksi huonokuntoisinta rakennusta voidaan korvata uusilla kokonaisuuteen soveltuvilla asuinkerrostaloilla. Silkin pohjoisosalle suunnitellaan kulttuuri-, palvelu- ja toimistotiloja, jolloin mm. Teatteri Vantaalla ja Päiväkoti Arkilla on mahdollisuus jatkaa toimintaansa. Silkin ja Silkinkaaren asuinkerrostalojen väliselle pysäköintialueelle suunnitellaan pysäköintilaitos, joka voi laajentua maan alla Silkin tontin ja Silkkitien alle. Tutkitaan voimassa olevassa asemakaavassa Silkin tontille merkityn jalankulkualueen siirtäminen pysäköintialueen puolelle. Silkkitehtaan ja pysäköintialueen välistä rajausta tarkistetaan. Tutkitaan Tikkurilanrannan rakennusten; vedenpuhdistamon ja pumppaamon, Villa Söderbon ja Söderlingin myllyn tuleva käyttö. Rakennukset säilytetään kaavamerkinnöin ja - määräyksin. Tutkitaan Tikkurilantien reunan jalankulkuyhteyksien parantaminen sekä kadun ja säilytettävien rakennusten välisten korkeusasemien sovittaminen toisiinsa. Tikkurilantien suunnittelussa otetaan huomioon pikaraitiotien mitoitustarpeet. 4.4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN RATKAISUN VAIHTOEHDOT JA VAIKUTUKSET Renor Oy:n konsultteina toimivat Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy, Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy ja Esisuunnittelijat Sito Oy (liikennesuunnittelu) Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Kaavamuutostyön pohjana oli Tikkurilan Silkin yleissuunnitelma , jonka mukaan tehdaskiinteistöstä k-m2 muutetaan asunnoiksi, k-m2 asuin- ja toimistotiloiksi sekä k-m2 toimisto- ja liiketiloiksi. Asuinkerrosala merkitsi 68 noin m2:n suu-

19 18 ruista loft-asuntoa, joista 44 asuntoa sijoittui vanhoihin rakennuksiin ja 24 uudisrakennuksiin. Yleissuunnitelmaan liittyi perustamistapa-, haitta-aine- ja maaperäselvitykset, rakennusten kuntoarvio ja rakennetutkimukset. Kuntotutkimuksiin liittyi rakennusten haitta-ainetutkimukset. Rakennuksille oli laadittu alustavat LVI-toteutuksen ja sähkölaitteiden selostukset. Syksyn 2006 aikana tutkittiin mm. Vantaan kulttuuripalvelujen, musiikkiopiston ja lasten kuvataideopetustilojen sijoittuminen Silkin rakennuksiin. Sijaintipaikkaa pidettiin liikenneyhteyksien ja Vantaan kulttuuri-imagon kannalta ihanteellisena. Silkkisali tarjoaa mm. musiikkiopistolle sen tarvitseman konserttitilan. Renor Oy oli valmis kunnostamaan kaupungin tarvitsemat toimitilat toivotussa aikataulussa. Autopaikkanormiksi sovittiin 1 autopaikka/120 k-m2 sekä asunnoille että kulttuuri-, opetus-, palvelu- ja toimistotiloille. Rasitesopimusten mukaan toimistotilojen 30 autopaikkaa tuli osoittaa vuorottaiskäyttöön Asunto Oy Silkinkaaren ja Silkinkulman kanssa ja varata niille kuusi pysäköintipaikkaa. Silkkisaliin ja teatteriin mahtuu yhteensä 396 istumapaikkaa. Kuntatekniikan keskuksen mukaan salitiloja varten tuli osoittaa 1 autopaikka/6 istumapaikkaa, mikä merkitsi yli 60 lisäautopaikan rakentamista. Lähiympäristöstä ei löytynyt helposti käytettäviä pysäköintipaikkoja. Yhteistä pysäköintilaitosta tutkittiin mm. Tikkurilantien toiselle puolelle Elokuvateatteri Bio Grandin yhteyteen. Renor Oy piti kuitenkin selkeimpänä toteuttaa pysäköintipaikat hankkeensa yhteydessä. BIO GRANDIN PYSÄKÖINTILAITOS TIKKURILANTIEN PYÖRÄTIE AJORADAN TASOSSA / ESISUUNNITTELIJAT SITO OY Silkin Tikkurilantien puoleisen sokkelin esiin saaminen edellytti rakennuksen viereisen katupinnan laskemista, mikä osoittautui esteettömyyden kannalta vaikeaksi. Esisuunnittelijat Sito Oy tutki Tikkurilantien risteysalueen ja kaavamuutosalueen liikenteelliset järjestelyt. Sen mukaan Silkkitehtaan vieressä jalkakäytävä voidaan rakentaa korkeusasemaan , jolloin se on m Tikkurilantietä alempana. Ajoradan viereen rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie, joka erotetaan muurilla Silkin uudesta jalkakäytävästä. Bussipysäkki esitettiin siirrettäväksi Veinin myllyn kohdalle. Viranomaisneuvottelun jälkeen Silkin ja LPA -alueen välistä tontinrajaa tarkistet-

20 19 tiin siten, että LPA -alueelle saatiin sijoitettua 14 lisäautopaikkaa. Kuntatekniikan keskus piti pysäköintipaikkojen määrä edelleen riittämättömänä. Hanke pysähtyi pitkäksi aikaa. Tämän jälkeen Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy tutki maanalaisten pysäköintitilojen laajentamisen Silkkitien alle ja sieltä edelleen Silkin tontille. Tällä menettelyllä kaavamuutosalueelle saatiin syntymään yhteensä 199 autopaikkaa, jolloin salitiloille jäi 47 autopaikkaa. MAANPÄÄLLINEN JA MAANALAINEN PYSÄKÖINTI/ARKKITEHTITOIMISTO DAVIDSSON OY Suunnitteluvaihtoehtoja ja -ratkaisuja arvioitiin maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Kaavamuutostyöhön sisältyi keskustelua mm. rakennusten korjausperiaatteista, uusien rakennusosien/rakenteiden sovittamisesta olevaan ympäristöön sekä pihamiljöön, katu- ja pysäköintialueiden ja kuntatekniikan suunnittelua. Yhdessä asiantuntijoiden kanssa selvitettiin palo- ja pelastustiet sekä rakennuslupaan liittyviä kysymyksiä Asemakaavan muutosluonnoksen ratkaisun valinta ja perusteet Vaikutusselvitysten ja arvioinnin tulokset Luonnosvaihtoehtoja on tarkasteltu erityisesti Tikkurilan Silkin ominaispiirteistä käsin. Huomiota on kiinnitetty toiminnalliseen kokonaisuuteen, kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan, tila-

21 20 muodostukseen, tieliikennemelun torjuntaan, pihatoimintoihin, julkisten ulkotilojen toimivuuteen ja laatuun, luonteviin kevyen liikenteen yhteyksiin, liikkumisympäristön turvallisuuteen sekä pysäköintiratkaisuihin. Kaavamuutoksen mukaiseen lopputulokseen päästiin luonnoksia kehittämällä. Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Mielipiteissä oltiin huolissaan kaavamuutosalueen paalutuksen tärinän vaikutuksista Helsingin puolelle. Silkin kaavamuutosalueelta lähimpiin Helsingin puolella oleviin rakennuksiin on kuitenkin matkaa noin 100 m. Lyöntipaalutuksesta rakennuksille tai rakenteille voi aiheutua vaaraa, jos paalutus tapahtuu noin alle 20 metrin etäisyydellä rakennuksesta. Tärinän voimakkuuteen vaikuttaa paalutuksen lyöntienergian lisäksi alueen maaperä. Jos paalutustyön epäillään aiheuttavan tärinähaittoja, tehdään ennen paalutusta katselmukset lähialueen rakennuksissa. Rakennuksiin voidaan asentaa tärinämittareita, joilla seurataan tärinäarvoja ja tarvittaessa pienentää paalutuksen lyöntienergiaa tai vaihtaa lyöntipaalutus vähemmän tärinää aiheuttavaan paalutusmenetelmään. Kaavamuutoksessa on otettu mielipiteitä huomioon seuraavasti: Kaavamuutos mahdollistaa kulttuuripalvelujen ja esimerkiksi musiikkiopiston tai lasten kuvataidekoulun siirtymisen vanhaan silkkitehtaaseen. Pysäköintiratkaisussa on otettu huomioon salitilojen käyttö. Villa Söderbo voi toimia edelleen taiteilija-asuntona ja ateljeena. Tehdasmiljöön henki säilyy Suunnitteluvaiheiden käsittely ja päätökset Kaupunkisuunnittelulautakunta / kaupunginhallitus päätti asettaa kaavamuutosehdotuksen MRA 27 :n mukaisesti nähtäville ja oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot. Nähtävillä oloaikana ei jätetty muistutuksia. Pyydetyistä 21 lausunnosta saatiin mennessä asuntotoimen, sosiaali- ja terveyslautakunnan, Vantaan kaupunginmuseon, Tikkurilan aluetoimikunnan, Tikkurilan omakotiyhdistyksen, Vantaan ympäristöyhdistyksen, Gasum Oy:n, Helsingin kaupungin, Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan YTV:n lausunnot eli yhteensä 11 lausuntoa. Pääosassa lausuntoja kaavamuutosta pidettiin hyvänä ja tarpeellisena. Uudenmaan ympäristökeskus kiinnitti huomiota mm. likaantuneen maaperän rajaamistarpeeseen ja sr/ur -merkintään. Asemakaavan muutokseen tehdyt tarkistukset Nähtävillä oloajan jälkeen asemakaavakarttaan on tehty mm. seuraavat lisäykset ja tarkistukset: Maaperän likaantuneisuuden selvittämis- ja kunnostustarve on merkitty koskemaan koko kaavamuutosaluetta. sr/ur-merkintä on tarkistettu muotoon sr/ura. C-korttelialueella sallitaan erityisasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Asemakaavan muutoksen selostusta on täydennetty tehtyjen tarkistusten ja kaavaprosessin osalta maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Lähiympäristösuunnitelma on lisätty selostuksen liitteisiin. Tehdyt tarkistukset eivät ole oleellisia eivätkä aiheuta kaavamuutoksen uudelleen nähtäville asettamista.

22 21 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS HAVAINNEKUVA - VISIO / ARKKITEHTITOIMISTO DAVIDSSON OY

23 KAAVAMUUTOKSEN RAKENNE Kaavamuutoksella Tikkurilan Silkin rakennuksista ja Tikkurilanrannasta muodostuu toiminnallisesti monipuolinen ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus. Kaavamuutoksen lähtökohtana on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön säilyttäminen. Pääosa kaavamuutosalueen rakennuksista suojellaan ja uudisrakentaminen sovitetaan olemassa oleviin rakennuksiin. Kaavamuutoksessa Tikkurilan Silkin tontti on merkitty keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Autopaikkojen korttelialue (LPA) sijoittuu Silkin ja Silkinkaaren asuinkerrostalojen väliselle alueelle, jonne ajetaan Silkkitien kautta. Tikkurilanranta on puistoa (VP) ja Keravanjoki vesialuetta (W). Kaavamuutoksella on varmistettu jalankulkuyhteydet rantaan sekä kevyen liikenteen reittien jatkuvuus. Keskustatoimintojen alueen (C) yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m2. Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna rakennusoikeus pienenee k-m2. Autopaikkojen korttelialueelle saa rakentaa 180 k-m2:n suuruisen talousrakennuksen. Puistossa olevan Villa Söderbon ja Söderlingin myllyn rakennusoikeudet on merkitty nykytilanteen mukaisina. Kaavamuutos mahdollistaa yhteensä 205 pysäköintipaikan rakentamisen, joista 6 autopaikkaa sijoittuu puistoon. Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat seuraavat: Asunnot, majoitus-, kulttuuri-, opetus-, palvelu-, myymälä- ja toimistotilat: 1 autopaikka/120 k-m2 Salitilat 1 autopaikkaa/6 istumapaikka. Tonttijaolla ja tonttijaon muutoksella syntyvät tontit nro 61105/6 ja YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kokonaisratkaisulla sekä kaavamääräyksillä ja -merkinnöillä on varmistettu arvokkaan ympäristön ja rakennuksien säilyttäminen. Pääperiaatteena on, että suojeltavien rakennusten ominaispiirteet ja tyyli tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Paikalliselta museoviranomaiselta on pyydettävä lausunto materiaali- ja värimalleista sekä piha-alueen istuttamisperiaatteista. Kaavamääräyksillä on varmistettu myös uudisrakennusten/uudisosien soveltuminen ympäristöön sekä rakentamisen korkea laatutaso. Katso kohta Kaavamuutosaluetta on jäsennetty puurivein. Kaavakarttaan on merkitty Tikkurilantietä rajaava muuri ja maanpinnan likimääräiset korkeusasemat. Kaavatyön kokonaisarvioinnissa on tutkittu ympäristön säilyttämisen kohtuullisuus maanomistajalle. Kaavamääräysten antaminen perustuu MRL 57.2 :ään. 5.3 ALUEVARAUKSET Korttelialueet Keskustatoimintojen korttelialue ( C ) Käyttötarkoitus mahdollistaa korttelialueen joustavan käytön, ja /s-merkintä varmistaa ympäristön säilyttämisen. Rakennukset voidaan peruskorjata asunnoiksi, majoitus-, kulttuuri-, opetus-, palvelu- ja toimistotiloiksi. Asumisen osuus saa olla enintään 85 % korttelialueen rakennusoikeudesta. Alueella sallitaan erityisasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavaramyymälää. Kulttuuri-, opetus-, palvelu- ja toimistotilat sijoittuvat korttelialueen pohjoisosalle salitilojen läheisyyteen. Liikennemelun takia Tikkurilantien varren rakennuksiin ei saa sijoittaa asumista.

24 23 Korttelialueen eteläosan rakennuksia on mahdollista peruskorjata tehdasmiljöön henkisiksi loft-asunnoiksi, jotka asukkaiden toiveiden mukaan rakennetaan yhteen tai useampaan kerrokseen. Isot tehdashallit soveltuvat hyvin myös erityisasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen. RAKENNUS B:N SISÄPIHAJULKISIVU / ARKKITEHTITOIMISTO DAVIDSSON OY Suurimman rakennuksen B ylin kerros korvataan uudella kattokerroksella, joka on jonkin verran entistä korkeampi. B-rakennuksen voimassa olevan asemakaavan mukaista kerroslukua on nostettu, koska oleva välikerros on tulkittu kerrokseksi. Rakennuksen korkeus ei siis käytännössä muutu. Jotta rakennuksen julkisivu ei menettäisi muurimaista luonnettaan, julkisivuun saa sijoittaa enintään 20 teräsrakenteista ulokeparveketta. Parvekkeet tulee sijoittaa alla olevan kuvan tapaan vaihtelevaksi ja eloisaksi sommitelmaksi. Kattokerroksen parvekkeet sijoitetaan terassimaisesti IV-kerroksen räystäslinjan yläpuolelle. UUDISRAKENNUSTEN JULKISIVUJA / ARKKITEHTITOIMISTO DAVIDSSON OY YLÄKUVASSA JULKISIVU JOELLE JA ALAKUVASSA SISÄPIHAJULKISIVUJA Pääosa rakennuksista on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi (sr). Rannan puolella eteläisin huonokuntoinen rakennus on merkitty säilytettäväksi rakennukseksi/uudeksi rakennukseksi (sr/ura). Tätä kaupunkikuvan kannalta tärkeää rakennusta ei saa purkaa ennen kuin tilalle tulevalle rakennukselle on myönnetty rakennuslupa. Sisäpihalta puretaan yksi huonokuntoinen

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 3 7 T I K K U R I L A ORVOKKIKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002237. Kaavoitus on

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 2 8 T I K K U R I L A HORSMAKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002228. Kaavoitus on

Lisätiedot

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu 63 Viertola Tikkurilantie 68 Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 31.5.2010 päivättyä, 25.10.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 002236 T AM M I S T O N S ÄH K Ö AS E M A P AK K AL A 5 1 Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen selostus, joka koskee 17.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet HAKKILA Asemakaavan muutosehdotuksen selostus, sekä tonttijako, joka koskee 25.1.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002039.

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 9 1 V E R O M I E S AEROLA -B Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002191. Kaavoitus on tullut

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari

Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari Vantaan kaupunki Maankäyttö / Kaupunkisuunnittelu Vantaa, 64. kaupunginosa, Kuninkaala Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari Teollisuustonttien tarkistus kaupallisten palvelujen alueeksi. KUVA 1 Kaava-alueen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 0 2 0 P A K K A L A - A V I A T O W E R Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 23.3.2009/ II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002020. Kaavoitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Kaupunkisuunnittelu Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.10.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002114 Asemakaavoitus vireille 27.10.2010 Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti

KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Keimola KEIMOLANMÄKI Asemakaavan selostus, joka koskee 17.12.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 220200 / II Ilmoitus vireille tulosta 6.2.2008.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 9 4 P AK K AL A HOTELLI FLAMINGO Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 8.12.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002194. Kaavoitus on tullut

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi: osa Kirkonkylää Kunta: Sipoo Kylä: Kirkonkylä Korttelit: 2031-2032 Kaavan nimi: Nikkilän asemakaavan muutos ja asemakaava harjoitusjäähallia varten

Lisätiedot