GRUNDFOS OHJEET. Oxiperm. OCD-164 ( g/h) Asennus- ja käyttöohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRUNDFOS OHJEET. Oxiperm. OCD-164 (30-2000 g/h) Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 GRUNDFOS OHJEET Oxiperm OCD-164 ( g/h) Asennus- ja käyttöohjeet

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet, tyypit Oxiperm OCD on OCD , joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti: Konedirektiivi (2006/42/EC). Sovellettavat standardit: EN ISO : 2003, EN ISO : A1: 2009, EN ISO : 2007, EN ISO : EMC-direktiivi (2004/108/EC). Sovellettavat standardit: EN : 2000, EN : 2005, EN : Pienjännitedirektiivi (2006/95/EC). Sovellettu standardi: EN : Tämä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa vain, kun se julkaistaan osana Grundfosin asennus- ja käyttöohjeita (julkaisun numero ). Pfinztal, 1. maaliskuuta 2011 Ulrich Stemick Technical Director Grundfos Water Treatment GmbH Reetzstr. 85, D Pfinztal, Germany Teknisen tiedoston kokoamiseen ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittamiseen valtuutettu henkilö. 2

3 Asennus- ja käyttöohjeet Sisällysluettelo Hävittäminen 1. Yleiset turvallisuusohjeet Johdanto Tämän ohjekirjan tarkoitus Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Käyttäjät Käytöstä vastaavan velvoitteet Kunnossapito- ja huoltohenkilöstö Oikea käyttö Virheellinen käyttö Turva- ja valvontalaitteet Kemikaalit 4 2. Tekniset tiedot Yleistiedot Sähköiset tiedot Toimitussisältö 8 3. Perusteet Klooridioksidi veden käsittelyyn Toimintakulku 9 4. Rakenne ja toiminta Järjestelmän rakenne Osat Järjestelmän käyttömuoto Asennus Kuljetus ja varastointi Purkaminen pakkauksesta Asennuspaikka Asennuskaavio Seinäasennus Nesteliitäntä Sähköliitäntä Liitännät RS-232, -422 ja Ohjauselektroniikan käyttö Ohjelmarakenne Ohjaus- ja näyttöelementit Automaattitila Käsiohjaus Loki Järjestelmän valinta Yksiköt Asetus Paikallinen/etäohjaus Käyttöönotto Direktiivit Järjestelmän valinta Käyttömuodon valinta Ohituslinjan ilmaaminen Annostelupumppujen kalibrointi Annostelunohjaimien säätö Järjestelmän käyttö Automaattikäyttö Käsiohjaus Viat Virheilmoitukset säätimessä Ohjaimen sulakkeet ja LEDit Mahdollisia vikoja tankkia vaihdettaessa Kunnossapito Annostelupumppujen huolto Imuputkien huolto Reaktorin huolto Injektorin huolto Varaosasarjat ja varaosat DMI-annostelupumput kaksoispääjärjestelmällä DMI-annostelupumput yksipääjärjestelmällä Annostelupumput DMX Ohitus, jälkisekoitin ja annostelunohjain Kotelon poistolaite Ohitus magneettiventtiilillä ja virtauksenrajoittimella (vakioversio: magneettiventtiilillä) Ohitus, kiertovesipumppu 230 V - 50 Hz, 120 V - 60 Hz Ohitus (versio magneettiventtiilillä/palloventtiilillä, erä-käyttömuoto) Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua varten Lisävarusteet Ulkoinen paineenkorotuspumppu Kuormayksikkö paineenkorotuspumpulle Letkuliittimet/letku Kaasuanturi ja kaasuvaroitin Tiedot asetuksista Pikaopas Hävittäminen Yleiset turvallisuusohjeet 1.1 Johdanto OCD-164 desinfiointijärjestelmä on uusimman tekniikan mukainen ratkaisu, joka täyttää voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Standardien, direktiivien ja lakien mukaisuus on varmistettu. Valmistaja ei kuitenkaan voi estää tiettyjä riskejä, jotka liittyvät järjestelmän käyttöön. 1.2 Tämän ohjekirjan tarkoitus Kertoa käyttäjille järjestelmän optimaalisesta käytöstä. Varoittaa käyttäjiä mahdollisista jäännösriskeistä käytettäessä järjestelmää oikein sekä ilmoittaa toimenpiteet, jotka on tehtävä vahinkojen välttämiseksi. Varoittaa käyttäjiä järjestelmän ilmeisestä väärinkäytöstä tai epäsopivasta käytöstä sekä kertoa huolellisuuden tarpeesta järjestelmää käytettäessä. 1.3 Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Huomio Varoitus Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion. Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan. Tiedot jäännösriskeistä löytyvät: asennuspaikalla olevista varoituskylteistä sekä aina jäännösriskejä sisältävien työvaiheiden edeltä. 3

4 1.4 Käyttäjät Käyttäjät ovat henkilöitä, jotka vastaavat desinfiointijärjestelmän käytöstä ja valvonnasta asennuskohteessa. Järjestelmää saavat käyttää vain koulutetut ja valtuutetut henkilöt. Henkilöstöllä on oltava riittävä tekninen osaaminen ja heidän on tunnettava mittaus- ja säätötekniikan perusperiaatteet Käyttäjien velvoitteet Lue tämä käyttöohje ennen desinfiointijärjestelmän käyttöä. Käyttäjillä on oltava Grundfos Water Treatmentin antama järjestelmän käyttökoulutus. Noudata voimassa olevia työsuojelu- ja työturvallisuusmääräyksiä. Käytä kansallisten määräysten mukaista suojavaatetusta tapaturmien estämiseksi järjestelmän käytön ja kemikaalien käsittelyn yhteydessä. Pidä ohjelmiston käyttäjätunnus salassa Käyttäjän työasema Desinfiointijärjestelmä on elektronisesti ohjattu. Käyttäjät ja huoltohenkilöstö käyttävät järjestelmää näytön sekä ohjaus- ja näyttölaitteiden avulla. Katso kappale 6.2 Ohjaus- ja näyttöelementit. 1.5 Käytöstä vastaavan velvoitteet Kiinteistön omistaja tai desinfiointijärjestelmän käytöstä vastaava on vastuussa seuraavista: Pitää tämä käsikirja saatavilla järjestelmän läheisyydessä. Täyttää valmistajan määrittelemät asennusvaatimukset (tarvittavat vesiliitännät ja liittimet, ympäristöolosuhteet, sähköliitäntä, putki annostelulinjaa varten (jos tarpeen), ääni- tai optinen ilmoitin hälytysilmoituksille (jos tarpeen)). Varmistaa, että vesiputket ja liitännät tarkastetaan, huolletaan ja ylläpidetään säännöllisesti. Hankkia viranomaisilta lupa kemikaalien varastointia varten, jos tarpeen. Perehdyttää käyttäjät järjestelmän toimintaan. Antaa ohjelmiston käyttäjätunnus vain käyttäjille, jotka ovat saaneet asianmukaisen teknisen koulutuksen. Varmistaa, että työsuojelumääräyksiä noudatetaan asennuskohteessa. Antaa kaikille käyttäjille ja huoltohenkilöstölle suojavaatetus (naamari, käsineet, suojaesiliina). 1.6 Kunnossapito- ja huoltohenkilöstö Järjestelmää saa ylläpitää ja huoltaa vain Grundfos Water Treatmentin valtuutettu huoltohenkilöstö. 1.7 Oikea käyttö Desinfiointijärjestelmää käytetään laimennetun klooridioksidiliuoksen sekoittamiseen, joka sisältää 7,5 % natriumkloriittia ja 9 % kloorivetyhappoa. Tässä käsikirjassa kuvatuissa olosuhteissa sitä käytetään valmistetun klooridioksidiliuoksen annosteluun jatkuvasti tai ajoittain kiinteistön (käyttö)vesijohtoon tai sen syöttämiseen uima-altaaseen, prosessiveteen, jäteveteen tai muuhun teolliseen veden desinfiointijärjestelmään. 1.8 Virheellinen käyttö Muut kuin kappaleessa 1.7 Oikea käyttö luetellut käyttötarkoitukset katsotaan tarkoitetun vastaisiksi eivätkä ne ole sallittuja. Valmistaja, Grundfos Water Treatment, ei vastaa virheellisen käytön aiheuttamista vahingoista. Järjestelmä koostuu uusinta tekniikkaa edustavista komponenteista ja sille on suoritettu turvallisuustestaus. 1.9 Turva- ja valvontalaitteet Desinfiointijärjestelmä on varustettu seuraavilla turvaja valvontalaitteilla: kaksi vuotoallasta kahta kemikaalisäiliötä varten (lisävarusteita). hälytystoiminnot ohjausjärjestelmässä Kemikaalit Klooridioksidipitoisuus Desinfiointijärjestelmän reaktiotankissa laimennettua natriumkloriittia ja laimennettua kloorivetyhappoa sekoitetaan siten, että saavutetaan klooridioksidipitoisuus noin 20 g litrassa vettä. Klooridioksidiliuosta laimennetaan lisää ja se annostellaan desinfioitavaan pääjohtoon vaatimusten mukaisesti. Saksan käyttövesiasetuksen (TrinkwV 2001) mukaisesti klooridioksidipitoisuus käyttövedessä saa olla enintään 0,4 mg litrassa vettä. Seuraavia turvallisuusohjeita on noudatettava: Varoitus Räjähdysvaara käytettäessä kemikaaleja liian suurina pitoisuuksina. Käytä natriumkloriittia vain laimennettuna pitoisuutena 7,5 paino-% standardin DIN EN 938 mukaisesti. Käytä kloorivetyhappoa vain laimennettuna pitoisuutena 9,0 paino-% standardin DIN EN 939 mukaisesti. Toimittajan julkaisemia käyttöturvallisuustiedotteita on noudatettava. Varoitus Räjähdysvaara ja vakavien laite- ja henkilövahinkojen vaara käyttövirheiden seurauksena, jos kemikaalisäiliöt tai imuputket sekoittuvat. Varo sekoittamasta säiliöitä. Noudata punaisia ja sinisiä merkintöjä kemikaalipumpuissa, imuputkissa ja kemikaalisäiliöissä: Punainen = HCl, sininen = NaClO 2. Varoitus Ihon ja vaatetuksen syöpymisvaara niiden joutuessa kosketuksiin natriumkloriitin ja kloorivetyhapon kanssa. Tahriintunut iho ja vaatteet on pestävä heti vedellä. Varoitus Silmien, hengityselimien ja ihon ärsytysriski, jos klooridioksidia hengitetään. Kemikaalisäiliöitä vaihdettaessa on käytettävä suojavaatetusta työturvallisuusmääräysten mukaisesti Kemikaalien varastointi Kemikaalit on varastoitava asianmukaisesti merkityissä alkuperäisissä muoviastioissa. Älä varastoi kemikaaleja rasvojen, syttyvien aineiden, öljyjen, hapettavien aineiden, happojen tai suolojen läheisyydessä. Tyhjät ja täydet astiat on pidettävä suljettuina ja varastoitava vain varastointia koskevien kansallisten turvallisuusmääräysten sallimilla alueilla. Varoitus Luvattomat rakennemuutokset järjestelmään voivat aiheuttaa vakavia laitevaurioita ja henkilövahinkoja. On kiellettyä purkaa, muokata, muuttaa rakennetta tai sillata, poistaa, ohittaa tai estää komponenttien toimintaa, mukaan lukien turvalaitteet. 4

5 Toiminta hätätilanteissa Yleiset turvallisuusmääräykset ja standardin EN (D) mukaiset säädökset menettelystä hätätilanteissa ovat voimassa. Toimenpiteet hätätilanteessa: Tuuleta asennuskohde välittömästi. Käytä suojavaatetusta (suojalasit, käsineet, hengityksensuojain / paineilmahengityslaite, suojaesiliina). Anna ensiapua: Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhtele silmiä runsaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin. Jos kemikaalia joutuu iholle, pese heti runsaalla vedellä. Riisu tahriintuneet vaatteet. Jos kaasua hengitetään, siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan. Vältä syvään hengittämistä. Ota yhteys lääkäriin (tarkkaile tihentynyttä pulssia, sillä verisuonia laajentava hoito voi olla tarpeen). Vuodot: Jos kemikaalia joutuu vaatteille, riisu vaatteet heti ja pese runsaalla vedellä. Kemikaalivuodot rakennusten sisällä on pestävä pois vedellä. Sammutus: Klooridioksidin vesiliuokset eivät ole suoraan syttyviä. Sammuta ympäröivä palo vedellä, mieluiten sprinklerijärjestelmällä ilmassa olevan kaasun laimentamiseksi. Ilmoita palokunnalle asennetusta tuotantokapasiteetista ja kaikista varastoiduista haitallisista aineista (raaka-aineista), jotta mahdollisiin riskeihin voidaan varautua. Katso hätäpuhelinnumerot vastaanottopöytäkirjasta. 5

6 2. Tekniset tiedot 2.1 Yleistiedot Suorituskyky- ja kulutustiedot Järjestelmä OCD-164 ClO 2 valmistuskapasiteetti 6 bar paineella vastapaine Maks. järjestelmäpaine Komponenttien kulutus 50 Hz 60 Hz 1) HCl NaClO 2 Magneettiventtiili 2) (vakio) Laimennusveden tarve ohitusjärjestelmää varten Ohituspumppu 3) sisäinen/ ulkoinen Erätilassa Min. 4) Maks. 5) g/h l/h bar bar l/h l/h l/h l/h l/h l/h ,7 0, , ,9 2, ,2 5, ,3 8, ,5 16, Yleinen pitoisuusalue kaikille järjestelmille: 0,5-3,3 g/l 1) Suurimmalla valmistuskapasiteetilla, lyhennetty reaktioaika 2) 2 bar korkeammalla tulopaineella verrattuna injektioyksikön paineeseen 3) Riippuu liuosputken virtaushäviöistä injektioyksikköön asti 4) ClO 2 -liuoksen pitoisuus noin 3,3 g/l. Ohitusveden tulopaine: 3-8 bar 5) ClO 2 -liuoksen pitoisuus noin 2 g/l. Ohitusveden tulopaine: 3-8 bar Lämpötilat ja pitoisuudet Materiaalit Sallittu NaClO 2 -liuoksen pitoisuus 7,5 paino-% Sallittu HCl-liuoksen pitoisuus 9,0 paino-% Sallittu ympäristön lämpötila 5 C C Sallittu prosessiveden lämpötila (ohitusvesi) 2 C C Sallittu komponenttien lämpötila (kemikaalit) 5 C C Järjestelmän varastointilämpötila -5 C C Kemikaalien varastointilämpötila 5 C C Sallittu suhteellinen kosteus maks. 80 %, ei kondensoitumista Osat Materiaalit Tukirunko PP Ruuvit, aluslevyt ja mutterit Reaktori Jälkisekoitin Putket Tiivisteet Harmaa PVC, maalattu RAL 6017 Harmaa PVC Harmaa PVC FPM/PTFE Liitännät ja painot 164-OCD Ohitusliitäntä (veden tulo) ClO 2 -liuosputken liitäntä Käyttöveden paine Kotelon poistolaite lisävaruste Käyttöveden tarve Liitäntä, poistolaite Järjestelmän paino DN DN bar l/h DN kg Huomio Liuosputkessa on oltava paineenrajoitusventtiili, joka on säädetty 10 baariin. Tämä on varotoimi sen varalta, että laimennusvesiputken paine kohoaa yli 10 baariin samalla kun klooriliuosputki järjestelmän lähtöpuolella on suljettuna. 6

7 2.1.5 Mitat TM Kuva 1 Järjestelmän mitat poranreikineen OCD-164 A A1 B C E F G H K L M C1 C DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN 20 7

8 2.2 Sähköiset tiedot Potentiaalivapaiden lähtökoskettimien suurin sallittu kuormitus Analoginen tulo Analoginen lähtö Kosketintulo Suurin sallittu verkon impedanssi 90 W ohituksella Suurin sallittu verkon impedanssi 340 W ohituksella 250 V, 6 A, maks. 550 VA 0/4-20 ma, kuormitus: 50 Ω 0/4-20 ma, kuormitus: maks. 500 Ω maks. 50 kontaktia/s 0,168 + j 0,168) Ω, (testaus EN mukaisesti) 0,059 + j 0,059) Ω, (testaus EN mukaisesti) Tehonkulutus OCD-164 Tehonkulutus [VA] IP-koodit Komponentti Elektroniikka, annostelupumput, magneettiventtiili, virtausmittari Ohituspumppu Annosteluohjain IP-koodi IP65 IP44 IP Toimitussisältö Kompakti klooridioksidijärjestelmä koostuu seuraavista osista: Valmistusjärjestelmä, valmiiksi koottuna ja johdotettuna, PP-tukirungossa, sis. annostelupumput ja imuputket. Annosteluohjain kloorivetyhapon ja natriumkloriitin virtauksen valvontaan. Säiliön pinnankorkeuden valvonta ja tyhjenemisilmaisu kloorivetyhapolle ja natriumkloriitille. Klooridioksidireaktori. Ohitusjärjestelmä virtausmittareineen ja magneettiventtiileineen, tai valinnaisesti kiertovesipumppu ja virtausmittari, magneettiventtiili, annostelupalloventtiili ja virtausmittari. Staattinen sekoitin. Ohjauselektroniikka, asennettu suoraan tukirunkoon ja johdotettu. Valinnainen poistolaite: Injektori magneettiventtiileineen, sähköisesti kytkettynä ohjauselektroniikkaan, tukirunko sivuosineen. 8

9 3. Perusteet 3.1 Klooridioksidi veden käsittelyyn Klooridioksidin ominaisuudet Voimakas ja nopea oksidointi- ja desinfiointiaine. Soveltuu käyttö-, prosessi-, jäähdytys- ja jäteveden käsittelyyn. Kemiallisesti epävakaa yhdiste Kuumennettaessa voi hajota räjähdysmäisesti klooriksi ja hapeksi. Joudutaan kehittämään käyttöpaikalla tarpeen mukaan, sillä varastointi pulloissa ei ole mahdollista. Klooridioksidin hyödyt klooriin verrattuna Laajasti käyttökelpoinen hyvien bakteriologisten, virologisten ja mikrobiologisten ominaisuuksiensa ansiosta koko käyttöveden ph-alueella (ph 6,5-9). Kloorin desinfioiva vaikutus heikkenee ph-arvon kohotessa. Trihalogeenimetaaneja muodostuu vähän tai ei lainkaan. Ammoniakkia tai aminoyhdisteitä sisältäviä klooriamiineja ei muodostu. Korkean molekyylimassan orgaanisten halogeeniyhdisteiden muodostuminen on hyvin epätodennäköistä. Hyvä stabiilisuus vedessä. Pitkäaikainen bakteereja tappava ja bakteerikasvua estävä vaikutus vesijohtoverkossa Klooridioksidin valmistus Klooridioksidin valmistusjärjestelmä kehitettiin erityisesti jatkuvaan tai ajoittaiseen klooridioksidiliuoksen valmistukseen veden desinfiointia varten. Klooridioksidia kehitetään kloorivetyhappoa/natriumkloriittia käyttävällä menetelmällä seuraavan stoikiometrisen kaavan mukaisesti: 5 NaClO HCl <=> 4 ClO NaCl + 2 H 2 O Natriumkloriitti + kloorivetyhappo <=> klooridioksidi + natriumkloriitti + vesi 3.2 Toimintakulku Klooridioksidiliuoksen muodostamiseen tarvitaan kolme komponenttia: Kloorivetyhappo (HCl) Natriumkloriitti (NaClO 2 ) Laimennusvesi (ohitus). Prosessi määrittelee näiden komponenttien lisäysmäärät eikä niitä saa muuttaa. Yksittäisten komponenttien virtauksia tarkkaillaan virtausmittareilla ja virtauksensäätimillä. Kloorivetyhappo (9 % liuos) ja natriumkloriitti (7,5 % liuos) annostellaan reaktoriin tilavuussuhteessa 1:1. Sitten ne reagoivat keskenään ja muodostavat ei-kriittisen klooridioksidipitoisuuden 20 g/l. Reaktorin jälkeen klooridioksidiliuos laimennetaan ohitusvedellä käyttövalmiiksi liuokseksi. Kuva 2 Ohitusvesi ClO 2 -liuos NaClO 2 Reaktori HCl Klooridioksidiliuoksen valmistus TM Varoitus Järjestelmää saa käyttää vain 9 % kloorivetyhappoliuoksella ja 7,5 % natriumkloriittiliuoksella. Yleisesti saatavana olevat liuokset, kuten 24,5 % natriumkloriitti tai 32 % kloorivetyhappo aiheuttaisivat räjähtävän pitoisuuden eikä niitä siksi saa käyttää järjestelmässä laimentamattomina. Tässä järjestelmässä käytetään 7,5 % NaClO 2 -liuosta ja 9 % HCl-liuosta tilavuussuhteessa 1:1 kemiallista reaktiota varten. Reaktioaika on noin 10 minuuttia. Tässä sovelluksessa käytetään kloorivetyhapon moninkertaista stoikiometristä ylijäämää seuraavista syistä: Reaktoriin muodostuu ei-kriittinen klooridioksidipitoisuus 20 g ClO 2 /l. Varoitus Kaasumainen klooridioksidi on räjähtävää yli 300 g/m 3 pitoisuuksina % happoylijäämällä saadaan hyvä klooridioksidin tuotto. Suurempi ylijäämähapon lisääminen tuo enää pienen parannuksen hyötysuhteeseen. Ylimäämähappo siirtyy kloorivetyhapon ja natriumkloriitin disproportionaation tasapainoyhtälössä oikealle, jolloin saadaan optimituotto. 9

10 P A 4. Rakenne ja toiminta 4.1 Järjestelmän rakenne TM Kuva 4 Reaktori komponentteineen, koottuna tukirungon taakse Pos. Kuvaus 1 Kloorivetyhapon (HCl) annostelujärjestelmä 1.1 Kloorivetyhapon annostelupumppu 1.2 HCl:n imuputki (punainen) sis. tyhjenemisvaroituksen ja tyhjä-signaalin 1.3 Annostelunohjain HCl-virtauksen valvontaan 2 Annostelujärjestelmä natriumkloriitille (NaClO 2 ) Kuva 3 Täydellinen järjestelmä komponentteineen, koottuna tukirunkoon TM Annostelupumppu NaClO NaClO 2 :n imuputki (sininen) sis. tyhjenemisvaroituksen ja tyhjä-signaalin 2.3 Annostelunohjain NaClO 2 -virtauksen valvontaan 3 Ohitusveden syöttöputki 3.1 Magneettiventtiili (valinnainen kiertovesipumppu) 3.2 Juoksupyörälaskuri (virtausmittari ohitusvedelle) 3.3 Takaiskuventtiili 3.4 Virtauksenrajoitin 4 Reaktori 4.1 Reaktorin kotelo 4.2 Reaktorin venttiilit 5 Jälkisekoitin 6 ClO 2 -liuosputken liitäntä injektioyksikköön 7 Ohitusveden liitäntä 8 Ohjain ja näyttö 9 Poistolaitteen injektori (lisävaruste) 10

11 4.2 Osat Imuputket Imuputkien on oltava tankin kokoon ja järjestelmän suorituskykyyn sopivat (imuputken halkaisija). Niissä on kaksitasoinen ohjausyksikkö. Jos komponenttien (HCl/NaClO 2 ) pinnankorkeus laskee ensimmäiselle tasolle ("Min"-kosketin/tyhjenemisvaroitus), annetaan hälytys "HCl- MIN" tai "NaClO 2 MIN". Tämä ilmaistaan vilkkuvalla LEDillä ohjaimen näytössä. Järjestelmä pysyy toiminnassa, rele "tyhjenemisvaroitus NaClO 2 /HCl" aktivoituu. Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, kun toinen taso saavutetaan ("Min"-"Min" -kosketin/tyhjä-signaali), ja hälytys "HCl tyhjä -signaali" tai "NaClO 2 tyhjä -signaali" näytetään, "Alarm" aktivoituu ja hälytys-led palaa jatkuvasti. Jos potentiaalivapaaseen lähtöreleeseen on liitettynä summeri, kuuluu myös äänimerkki Annostelupumput Annostelupumput on asennettu tukirunkoon. Ne toimivat pulssi/tauko-periaatteella. Iskunpituus säädetään kiertonupilla. Iskunpituus on esiasetettu, mutta sitä saatetaan joutua korjaamaan pumppujen kalibroinnin perusteella, koska paikalliset paineolosuhteet riippuvat sovelluksesta. Järjestelmien OCD OCD annostelupumput toimitetaan integroidulla kalibrointijärjestelmällä varustettuna. Järjestelmien OCD OCD annostelupumppujen kalibrointi tapahtuu kalibrointipulloilla imupuolelta. Katso pumppuihin asetettava annostelunopeus taulukosta Suorituskyky- ja kulutustiedot. Pumppujen annostelunopeudet tulisi asettaa suunnilleen samoiksi (± %) kemikaalien tasaisen kulutuksen varmistamiseksi. Iskunpituutta ei saa säätää enää kalibroinnin jälkeen Annosteluohjain Annosteluohjaimet varmistavat, että molempia kemikaaleja virtaa järjestelmään käytön aikana. Jos toisen kemikaalin tilavuusvirta laskee yli %, annostelunohjain antaa hälytyksen ja kytkee järjestelmän pois päältä. Toimintapiste on asetettava oikein annostelunohjaimen luotettavan toiminnan varmistamiseksi, katso kappale 7. Käyttöönotto. Oikein asetettu toimintapiste ilmaistaan vilkkuvilla LEDeillä ohjaimen virtauskaaviossa, katso kappale 6.2 Ohjaus- ja näyttöelementit Reaktori Reaktori on asennettu tukirungon taakse. Reaktorin tulo- ja lähtöpuolen takaiskuventtiilit on valittava järjestelmäpaineen perusteella. Vakioventtiilit sopivat alle 3 bar järjestelmäpaineelle Ohitus Ohitusvesilinja laimentaa reaktorin valmistaman klooridioksidiliuoksen (noin 20 g/l) ja ohjaa sen päävesijohtoon. Saatavana on useita versioita ohituslinjasta: Ohitus magneettiventtiilillä ja virtauksenrajoittimella Ohitus kiertovesipumpulla Ohitus magneettiventtiilillä ja annostelupalloventtiilillä (erätila) Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua (ja kuormayksikköä) varten, katso kappale 10.9 Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua varten. Ohituslinjan vettä valvotaan virtausmittarilla. Virtausmittari kytkee järjestelmän pois päältä, jos ohitusvesi laskee alle minimivirtauksen; LED vilkkuu virtauskaaviossa. LED palaa jatkuvasti, jos vesivirtaus on minimimäärän yläpuolella, katso kappale 6.2 Ohjaus- ja näyttöelementit. Asenna hiukkassuodatin ylävirran puolelle, jos ohitusvedessä on kiintoaineita Jälkisekoitin Klooridioksidiliuos sekoitetaan ohitusveteen jälkisekoittimessa (vakiovaruste) Vaihtoehdot Teholähde 230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz. Ohitus Ohitus pumpulla 230 V, 50/60 Hz Ohitus pumpulla 115 V, 60 Hz Ohitus magneettiventtiilillä 230 V, 50/60 Hz ja virtauksenrajoittimella (vakio) Ohitus magneettiventtiilillä 115 V, 50/60 Hz ja virtauksenrajoittimella Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua varten, katso kappale 10.9 Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua varten. Imuputket Imuputki 1,3 m 30/60 litran säiliölle (vakio) Imuputki 2,5 m 30/60 litran säiliölle Imuputki 2,5 m 200 litran säiliölle. Poistolaite Poistolaite, DN 20, 230 V 50/60 Hz (vakio) Poistolaite, DN 20, 115 V 50/60 Hz Ilman poistolaitetta. Reaktorin takaiskuventtiilit Järjestelmäpaine alle 3 bar (vakio) Järjestelmäpaine yli 3 bar. Väyläjärjestelmät Profibus DP -moduuli Ethernet TCP/IP -moduuli. Rajapinta RS-232-liitäntä RS-422 ja RS-485-liitäntä. 4.3 Järjestelmän käyttömuoto Positionumerot sulkeissa, katso kuva 4. Kun järjestelmä käynnistetään normaalitilassa, magneettiventtiili (3,1) avautuu. Laimennusvesi virtaa jälkisekoittimeen (5), virtausta säädetään juoksupyörälaskurin (3,2) kautta. Kaksi annostelupumppua syöttävät samanaikaisesti 9 % kloorivetyhappoa ja 7,5 % natriumkloriittiliuosta suhteessa 1:1 reaktoriin (4). Kemikaalien virtausmääriä tarkkaillaan annostelunohjaimilla (1,3 ja 2,3). Natriumkloriitin ja kloorivetyhapon reagoidessa keskenään syntyy klooridioksidiliuosta, jonka pitoisuus on 20 g/l reaktorissa (4). Reaktioaika reaktorissa on noin 10 minuuttia. Seuraavassa sekoittimessa liuos laimennetaan pitoisuuteen maks. 3,3 g ClO 2 /l, riippuen järjestelmän koosta ja tehoasetuksesta, ja ohjataan injektioyksikköön. Järjestelmä kytketään heti pois päältä, jos toinen annostelunohjaimista tai juoksupyörälaskureista havaitsee matalan virtauksen. Varoitus Klooridioksidi on myrkyllinen kaasu, kloorivetyhappo ja natriumkloriitti ovat erittäin syövyttäviä kemikaaleja, joita on käsiteltävä asianmukaisesti. Asennus- ja käyttöhenkilöstön on siksi tunnettava klooridioksidin, kloorivetyhapon ja natriumkloriitin käsittelyä koskevat määräykset. Saksassa ovat voimassa UVV-työturvallisuusmääräykset. 11

12 Klooridioksidijärjestelmää varten on saatavana sarja varoitusmerkkejä teknisten erittelyjen mukaisina tilausnumerolla ( ). Katso lisätietoja klooridioksidijärjestelmän käytöstä seuraavista julkaisuista: Työturvallisuusmääräykset "Veden klooraus" (VGB 65 tai GUV 8,15) Vaarallisten työmateriaalien direktiivi DIN 938 "Natriumkloriittiliuos veden käsittelyyn; tekniset toimitusehdot" DIN 939 "Kloorivetyhappo veden käsittelyyn" "Klooridioksidi veden käsittelyyn" DVGW-direktiivi, lehti W 224 (saksalainen) Järjestelmän toiminta erätilassa Erätilassa määriteltyä ClO 2 -liuosta lisätään välitankkiin (eräsäiliöön) ja siirretään injektioyksiköille annostelupumpuilla. ClO 2 -pitoisuutta voidaan säätää alueella 0,5-3,3 g/l. 5. Asennus 5.1 Kuljetus ja varastointi Varoitus Järjestelmää saa kuljettaa vain tyhjänä, paino huomioiden. Käytä vain sopivia nosto- ja kuljetusvälineitä. Kuljeta järjestelmää varoen. Kuiva, viileä varastopaikka. Suojattava suoralta auringonpaisteelta. 5.2 Purkaminen pakkauksesta Järjestelmä on testattu tehtaalla ja liitäntävalmis. Tarkasta vaurioiden varalta, vaurioitunutta järjestelmää ei saa asentaa tai kytkeä! Varo irtonaisia osia, kun purat pakkausta. Asennus tulee tehdä mahdollisimman pian pakkauksen purkamisen jälkeen. ClO 2 -liuos Säilytä pakkausmateriaalit tai hävitä ne paikallisten määräysten mukaisesti. ClO 2 Reaktori Ohitusvesi NaClO 2 HCl Kuva 5 Klooridioksidiliuoksen valmistus TM Asennuspaikka Soveltuvia paikallisia tai maakohtaisia säädöksiä on noudatettava valittaessa ja suunniteltaessa klooridioksidijärjestelmän asennuspaikkaa. Saksassa ovat voimassa UVV-työturvallisuusmääräykset. Järjestelmän asennuspaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset: Sallittu ympäristölämpötila C on varmistettava. Asennuspaikan on oltava tärinätön ja eristetty palonkestävästi muista tiloista. 2-3,3 g/l pitoisuuden saavuttamiseksi ohitusveden määrä asetetaan annostelupalloventtiilin avulla. Jos tarvitaan alle 2 g/l pitoisuutta, asetetaan vaadittava ohitusveden määrä 2 g/l liuosta varten. Haluttu pitoisuus liuossäiliössä saavutetaan säätämällä kahta annostelupumppua. Ohitusveden määrän rajat ovat - 50 % ja + 20 % tavoitearvosta. Jos tavoitearvo alittuu (enintään - 50 %), järjestelmä säätää automaattisesti kemikaalipumppujen annosteluvirtauksen hetkellistä veden määrää varten. Tämä saavutetaan annostelupumppujen pulssi-tauko-ohjauksella. Jos veden tavoitearvo alittuu, järjestelmän kokonaistehoa alennetaan enintään - 50 %. Täm säätö mahdollistaa ohitusputken paineenvaihtelujen kompensoinnin. Varoitus Lisäksi on toteutettava suojalaitteet, kuten erilliset keruualtaat kloorivetyhappo- ja natriumkloriittisäiliöille. Käyttäjille on annettava suojavaatetus. Lisäksi erityiset varoituskilvet, tiedot vaarasta ja ensiapuohjeet on sijoitettava määriteltyihin paikkoihin. Huomio Tiedot klooridioksidijärjestelmän käyttöön liittyvistä vaaroista ja tarvittavista varotoimenpiteistä on annettava käyttämällä soveltuvia kilpiä järjestelmän luo sekä siihen liittyviin kemikaalien varastotiloihin johtavilla kulkureiteillä. 12

13 5.4 Asennuskaavio Valitse tai aseta kontaktivesimittari siten, että asennuksen suurimmalla teholla ohjauspulssit eivät ole < 5 pulssia/s. Katso kontaktien laskenta kappaleesta Kosketintulo. Järjestelmän ohjaus pystyy käsittelemään maks. nopeuden 50 pulssia/s. Jos lasketaan suurempi arvo kuin 50 pulssia/s, käytä erilaista kontaktivesimittaria. Jos paine injektioyksikössä on < 1 bar, on asennettava paineenlisäysventtiili. Paineenlisäysventtiiliä ei saa käyttää asennuksissa, joissa on sisäinen keskipakopumppu, sillä tämä pumppu generoi vain noin 5 mwc paineennousun. DMI-annostelupumpuissa Plus3-järjestelmän kanssa tulee varmistaa, että säiliö on aina annostelupumpun alapuolella ja imuputki osoittaa alaspäin, jotta kemikaalit pääsevät helposti virtaamaan paluuputken kautta takaisin säiliöön. Suositeltava L = min. 200 mm, katso kuva 6. TM Kuva 7 Järjestelmä magneettiventtiilillä, asennuskaavio Kuva 6 Asennuskaavio imuputken pituuksineen Järjestelmä magneettiventtiilillä Järjestelmä toimitetaan vakiona laimennusvesilinjan magneettiventtiilillä varustettuna. Tässä versiossa laimennusveden syöttöä ja klooridioksidiliuoksen lisäämistä ei toteuteta samassa vesipiirissä. Vaatimukset 10 bar > vedenpaine > 1 bar. Vastapaine liuoslinjan liitännässä tulee olla vähintään 0,5 bar pienempi kuin laimennusveden tulopaine. Huomio Kun klooridioksidiliuoksen putki on suljettuna (lähtöpuolella) ja tulopaine on yli 10 bar laimennusvesiputkessa (tulopuolella), on olemassa järjestelmän vaurioitumisvaara. Liuosputkessa on siksi oltava ylipaineventtiili, joka on säädetty 10 baariin. L TM Pos. Kuvaus 1 Tukirunko 2 Elektroniikka 3 Laimennusveden liitäntä 4 Liuosputken liitäntä injektioyksikköön 5 HCl-annostelupumpun imuputki 6 NaClO 2 -annostelupumpun imuputki 7 Päävesiputki (asiakas toimittaa) 8 Sulkuventtiili injektioyksikölle (asiakas toimittaa) 9 Näytteenotto (asiakas toimittaa) 10 Takaiskuventtiili (asiakas toimittaa) 11 Sulkuventtiili laimennusveden otolle (asiakas toimittaa) 12 Tukirungon poistolaite, magneettiventtiilillä (valinnainen) 13 Liuostankki pinnankorkeuden valvonnalla (valinnainen) 14 Ulkoinen paineenkorotuspumppu (valinnainen) 15 Kuormayksikkö ulkoiselle paineenkorotuspumpulle Paineenlisäysventtiili (asiakas toimittaa), jos järjestelmäpaine on < 1 bar Induktiivinen virtausmittari (4-20 ma) tai kontaktivesimittari järjestelmän suhteellista säätöä varten (tarkasta kontaktivesimittarin kontaktit). 13

14 5.4.2 Järjestelmä sisäisellä ohituspumpulla Valinnaisesti järjestelmä voidaan toimittaa sisäisellä ohituspumpulla varustettuna, magneettiventtiilin sijaan. Tämä versio tarvitaan suljettujen vesipiirien käsittelyyn, eli laimennusveden otto ja klooridioksidiliuoksen lisääminen tapahtuvat samassa vesipiirissä. Ohituspumppu on suunniteltu vain järjestelmän sisäisten putkihäviöiden kompensoimiseen ja noin 0,1 bar painehäviön tasaamiseen injektioyksikköön menevässä liuosputkessa. Injektioyksikölle menevä liuosputki pitäisi siksi pitää mahdollisimman lyhyenä. Geodeettinen korkeusero liuosputken liitännän ja injektioyksikön välillä ei saa ylittää 1 m. TM Kuva 9 Järjestelmä paineenkorotuspumpulla, asennuskaavio Kuva 8 Järjestelmä ohituspumpulla, asennuskaavio Järjestelmä paineenkorotuspumpulla ja kuormayksiköllä Ulkoinen paineenkorotuspumppu voidaan kytkeä laimennusvesiputkeen lisäoptiona. Tässä versiossa laimennusveden syöttöä ja klooridioksidiliuoksen lisäämistä ei toteuteta samassa vesipiirissä, ja järjestelmäpaine injektorissa on korkeampi kuin laimennusveden syöttöputken paine. Tässä versiossa tarvitaan lisäksi kuormayksikkö, jota ohjataan suoraan järjestelmäelektroniikalla, katso kuva 42. TM Järjestelmä magneettiventtiilillä/palloventtiilillä (erätankilla) Lisävaihtoehtona laimennusvesiputkeen voidaan valita myös magneettiventtiili ja annostelupalloventtiili. Tämä versio tarvitaan erätilaa käytettäessä, eli tietty ClO 2 -pitoisuus valmistetaan tankissa. ClO 2 -liuoksen annostelu injektioyksikköön suoritetaan annostelupumppuja käyttämällä. ClO 2 -liuoksen pitoisuutta tankissa voidaan säätää välillä 2-3,3 g/l. Asetuspaine on säädettävä paikallisten olosuhteiden mukaiseksi käyttöönoton yhteydessä. Paineenpitoventtiiili on asetettava siten, ettei ilmene lappoilmiötä, joka tyhjentäisi liuosputken järjestelmän ollessa pois päältä. Jos kuormitusventtiiliin asetettu paine on liian korkea, saattaa olla että ohitusveden tarvittavaa määrää ei voida asettaa oikein. Jos ohitusveden joukossa on kiintoaineita, siitä ylävirtaan on asennettava likasuodatin. Paineenkorotuspumppu ja kuormayksikkö on valittava erikseen (katso kappale 11. Lisävarusteet). TM Kuva 10 Järjestelmä magneettiventtiilillä ja palloventtiilillä 14

15 5.5 Seinäasennus Asennustarvikkeet ovat ruuvit, seinätulpat, aluslevyt ja mutterit. Kiinnitä tukirunko seinään toimitukseen sisältyvillä asennustarvikkeilla. Valitse asennuskorkeus siten, että kemikaalisäiliöt mahtuvat alapuolelle ja ohjaimen näyttö on helposti luettavissa. Porauskaavio, katso kappale Mitat. Säiliöiden nestepinnan, niiden ollessa täynnä kemikaaleja, on aina oltava annostelupumppujen alapuolella. Huomio Järjestelmän on oltava vapaasti käsiteltävissä vasemmalta ja oikealta puolelta huoltotöitä varten (noin cm tilaa). 5.6 Nesteliitäntä Asennustarvikkeisiin sisältyy myös M6 x 20 uppokantaruuvi kaasuanturin kiinnitystä varten, katso kappale 11. Lisävarusteet, reaktorin alle. Varoitus Erota järjestelmä verkosta ennen nesteliitännän tekemistä. Kuva 11 Suojapoistolaite, asennuskaavio TM Kloorivetyhapon ja natriumkloriitin imuputket (pos. 5 ja 6) on voitava asettaa säiliöihin jännityksettömästi. Asenna imuletku, paluuletku ja kaksi imuputken tyhjenemishälytyksen kaapelia tankkiin siten, että imuputken alaosa on noin 1 cm tankin pohjan yläpuolella Ohitus Jos käytössä on magneettiventtiilillä varustettu versio, järjestä sulkuventtiilillä varustettu laimennusveden syöttöputki ja kytke putken loppuosa tuloliitäntään PVC-letkulla. Jos käytössä on sisäisellä ohituspumpulla varustettu versio, kytke laimennusvesiputki PVC-letkulla mahdollisimman suoraan päävesijohdosta tuloliitäntään. Asenna näytteenottoa varten sulkuventtiili päävesijohtoon. Varoitus Jos laimennusvesiputki ja liuosputki ovat yhteydessä samaan vesipiiriin, päävesijohtoon on asennettava takaiskuventtiili laimennusveden ottokohdan ja injektorin väliin, jotta vaarallisen paljon klooridioksidia sisältävän liuoksen kierto estyy. Kytke klooridioksidiliuosputki injektioyksikköön PVC-letkulla. Tähän putkeen tulee asentaa myös sulkuventtiili suoraan ylävirtaan injektioyksiköstä Suojapoistoventtiili (lisävaruste) 1. Asenna suojapoistoventtiili järjestelmäkaapin alle. 2. Katkaise PE-letku sopivaan pituuteen ja kytke se imuinjektorin kalvotakaiskuventtiiliin ja tukirungossa olevaan läpivientiholkkiin (keskellä alustaa). 3. Kytke injektorin vesiputki DN 20 -kokoisella PVC-letkulla magneettiventtiiliin. Kytke vuotoputki DN 20 -kokoisella PVC-letkulla imuinjektorin lähtöliitäntään. 4. Kytke ohjausjännitekaapelin pistoke magneettiventtiilin liittimeen ja kiristä pistokkeen ruuvi. Pos. Kuvaus 1 Vuotoputki (jätevesi/käsittelemätön vesi) DN 20 2 Imuinjektori 3 Magneettiventtiili 4 Paineenalennin 5 Veden syöttöputki 6 Paineenkorotuspumppu Liitäntä - versio A Tätä liitäntävaihtoehtoa käytetään, jos vesijohdon paine on > 4 bar ja veden kokonaismäärä on riittävä (ohitusvesi ja imuinjektorin vesi). Jos paine on > 5 bar, on asennettava paineenalennin (4) siten, että paine ylävirtaan imuinjektorista on 4-5 bar. Liitäntä - versio B Tätä liitäntävaihtoehtoa käytetään, jos vesijohdon paine on > 4 bar, eli tarvittava paine ylävirtaan imuinjektorista on kehitettävä paineenkorotuspumpulla (6). Jos vesijohdossa (5) on riittävä vesimäärä (riittävästi vettä ohitusta ja imuinjektoria varten), paineenkorotuspumppu (6) voidaan kytkeä vesijohtoon (5). Veden syöttö paineenkorotuspumppuun (6) voidaan toteuttaa erillisellä veden syöttöputkella koska tahansa. Huomio Imuinjektorin vedessä ei saa olla hiekkaa eikä lietettä. Siksi on suositeltavaa asentaa likaloukku magneettiventtiilistä ylävirtaan. 15

16 5.7 Sähköliitäntä Järjestelmän suora liitäntä jännitesyöttöön tehdään liittimiin 1 (L1), 2 (N) ja 3 (PE). Versiosta riippuen syöttöjännite voi olla Varoitus 230 V (AC) tai 115 V (AC). Sähköliitännän saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö. Huomio Kytkeminen virheelliseen syöttöjännitteeseen rikkoo järjestelmän. Noudata paikallisia turvallisuusmääräyksiä! Katkaise jännitesyöttö ennen verkkokaapelin kytkemistä Liittimien kytkentäkaavio Tee sähköliitäntä liitteenä olevan kytkentäkaavion mukaisesti. TM Kuva 12 Liittimien kytkentäkaavio Jännitesyöttö L N PE Kuvaus L N PE Kuvaus Jännitteen tulo Jännitteen lähtö Magneettiventtiili/pumppu/ohitusvesi HCl-annostelupumppu Magneettiventtiili: kotelon poistolaite NaClO 2 -annostelupumppu Magneettiventtiili: poistolaite erätankille Potentiaalivapaat lähdöt Kanta NO Kuvaus Toiminta Vika 31/33 auki vikatilanteessa Tyhjenemisvaroitus HCl/NaClO 2 32/34 auki tyhjenemisvaroituksen ilmetessä Automaattinen 37/39 kiinni, kun "järjestelmä aktiivinen" Tankki tyhjä 38/40 auki kuivakäynnin ilmetessä Tulot +8 V +8 V GND IN Kuvaus 59 (ruskea) (sininen) Annostelunohjain NaClO 2 63 (ruskea) (sininen) Annostelunohjain HCl (ruskea) 70 (valkoinen) 68 (vihreä) Ohitusveden juoksupyörälaskuri 16

17 5.7.5 Tulot +12 V +12 V GND IN Kuvaus Toiminta Erätankki ClO 2 ylivuoto NC Kosketin auki ylivuototilanteessa ClO 2 pinta koskettimen yläpuolella Erätankki ClO 2 maks. NO-kosketin Kosketin kiinni "Maks."-tilanteessa ClO 2 pinta koskettimen yläpuolella Erätankki ClO 2 min. NO-kosketin Kosketin auki "Min."-tilanteessa ClO 2 pinta koskettimen alapuolella Erätankki ClO 2 kuivakäynti NO-kosketin Kosketin auki kuivakäynnin ilmetessä ClO 2 pinta koskettimen alapuolella 51 (ruskea) (valkoinen) Tyhjenemisvaroitus NaClO 2 NC Kosketin auki tyhjenemisvaroituksen ilmetessä NaClO 2 pinta koskettimen alapuolella (vihreä) Tyhjä-signaali NaClO 2 NC Kosketin auki tyhjä-signaalin ilmetessä NaClO 2 pinta koskettimen alapuolella (vihreä) Tyhjä-signaali HCl 55 (ruskea) (valkoinen) Tyhjenemisvaroitus HCl NC Kosketin auki tyhjä-signaalin ilmetessä HCl pinta koskettimen alapuolella NC Kosketin auki tyhjenemisvaroituksen ilmetessä HCl pinta koskettimen alapuolella 71 (valkoinen) 72 (ruskea) 73 (vihreä) Hall-anturi NaClO 2 -pumppu 75 (valkoinen) 76 (ruskea) 74 (vihreä) Hall-anturi HCl-pumppu (valkoinen) 78 (ruskea) 79 (vihreä) Kosketintulo, vesimittari Etäkäynnistys/-pysäytys Kosketin auki: "Etäpysäytys" Väärän kaasun varoituslaite Kosketin auki: vika Pääveden min.-kosketin Kosketin auki: min.-kosketin, päävesi Analogiset signaalit Suoja IN/OUT Kuvaus IN + Analoginen IN OUT + Analoginen OUT 17

18 5.7.7 Profibus/Ethernet (lisävaruste) Ohjain voidaan valinnaisesti varustaa Profibus- tai Ethernet-liitännällä. Profibus-DP moduuli Profibus-DP liitäntä tehdään 6-napaisella pistokkeella. 5.8 Liitännät RS-232, -422 ja -485 Ohjain voidaan valinnaisesti varustaa liitännöillä RS-232 liitännän kytkentä TM TM Kuva 13 Profibus-liitäntäkaavio Pistoke Signal Kuvaus 0 RTS (CNTR-P/RTS) Toistovahvistimen ohjaussignaali 1 PGND Vaippa/suojamaa 2 RxD/TxD-N Vastaanotettu data/lähetetty data negatiivinen 3 RxD/TxD-P Vastaanotettu data/lähetetty data positiivinen 4 DP GND Maa, DP 5 V 5 DP 5 V 5 V syöttö terminointivastuksille CNTR-N Toistovahvistimen ohjaussignaali Kuva 14 RS-232 liitännän kytkentäkaavio RS-422 ja -485 liitäntöjen kytkentä Ethernet TCP/IP Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (10/100 MBit/s). Siirtoprotokolla TCP- tai UDP-liitäntä. Liitäntä tehdään Cat. 5 RJ 45 -liittimellä. TM Kuva 15 RS-422 ja -485 liitäntöjen kytkentäkaavio 18

19 6. Ohjauselektroniikan käyttö 6.1 Ohjelmarakenne Automatic Manual operation Logbook Main menu System choice Setup Service mode Type 1, Type 2, etc. System type Language Venting Batch mode Operation mode Min. contact water Startup mode Current input Units System choice Test mode Contact input Current output Manual control Code function Target value external Reset function Date/time Exhaust enclosure Program version Bypass MIN time Auto start TM Kuva 16 Ohjelmarakenne 19

20 6.2 Ohjaus- ja näyttöelementit Näytöllä näkyvät valintamahdollisuudet ilmaistaan numeroilla 1, 2 ja 3, esim.: Main menu 1 Automatic 2 Manual operation 3 3 Logbook Valinta valikoista tehdään näppäimillä [F1], [F2], [F3], esim. toimintonäppäintä [F1] käytetään valikkokohdan "1" valintaan luettelosta jne Esimerkki Paina näppäintä [F1] siirtyäksesi valikkoon "Automatic". Paina näppäintä [F2] siirtyäksesi alivalikkoon "Manual operation". Kuva 17 Ohjain TM Paina näppäintä [F3] valitaksesi valikon "Logbook". Paina näppäintä [Escape] palataksesi päävalikkoon (9). Paina näppäintä [Enter] vahvistaaksesi syöttötiedon (8). 6.3 Automaattitila Tässä toimintatilassa järjestelmän kapasiteettia voidaan säätää automaattisesti tulosignaaleilla, kuten kosketintulo, virtatulo tai väyläohjaus (Bus). Pos Kuvaus Annostelunohjaimen NaClO 2 LED LED vilkkuu: annostelunohjain oikein asetettu NaClO 2 -tankin LED LED ei pala: oikea pinnankorkeus LED vilkkuu: tyhjenemisvaroitus aktiivinen LED palaa: tyhjä-hälytys aktiivinen Ohitusveden LED LED palaa: ohitusvesi on oikein LED vilkkuu: ohitusvesi toleranssialueen ulkopuolella Annostelunohjaimen HCl LED LED vilkkuu: annostelunohjain oikein asetettu HCl-tankin LED LED ei pala: oikea pinnankorkeus 5 LED vilkkuu: tyhjenemisvaroitus LED palaa: tyhjä-hälytys 6 Nuolinäppäimet valikoissa liikkumiseen 7 8 Toimintonäppäimet [F1], [F2] ja [F3]: valikkokohteiden valinta [F4]: [Reset]-näppäin [Enter]-näppäin Syötteiden vahvistus 9 [Escape]-näppäin Peruuta tai vaihto alivalikkoon 10 Näyttö, 4-rivinen 11 Pääkytkin [Emergency stop] -toiminnolla LED hälytyksille LED palaa tai vilkkuu: hälytys aktiivinen LED-näyttö toimintatilassa "automaatti/käsiohjaus" LED vilkkuu: automaattiohjaus LED etäkäynnistykselle/-pysäytykselle LED vilkkuu: etäkäynnistys/-pysäytys pääveden min. koskettimella LED palaa: etäkäynnistys/-pysäytys ulkoisella koskettimella LED huoltotilalle LED vilkkuu: järjestelmä [Service]-valikossa LED näytön hälytyksille LED palaa tai vilkkuu: hälytys aktiivinen LED näytön PLC-liitännälle LED palaa: liitäntä oikein LED-näyttö LED palaa: näyttö toiminnassa "Manual control" -tilassa ei ole "Automatic"-käyttöä. "Automatic"-käyttö aktivoidaan päävalikosta [F1]-näppäimellä ja se ilmaistaan näytön vilkkumisella. 6.4 Käsiohjaus Tämä käyttömuoto mahdollistaa annostelukapasiteetin käsisyötön näytöltä virtatulon, kosketintulon, käsiohjauksen tai väyläohjauksen (Bus) muodossa. Järjestelmän käyttämiseksi "Automatic"-tilassa on ensin valittava järjestelmän tyyppi ja käyttömuoto, katso kappale Käyttömuodot. Järjestelmän käyttämiseksi "Manual"-tilassa on ensin valittava järjestelmän tyyppi ja käyttömuoto. "Manual"-käyttö aktivoidaan päävalikosta [F2]-näppäimellä ja se ilmaistaan näytön vilkkumisella. 6.5 Loki "Logbook"-valikkoon kirjataan kaikki aktivoidut ja kuitatut hälytysilmoitukset. Käyttötunnit voidaan myös kutsua näkyvin tällä näytöllä. Vaihda päävalikosta "Logbook"-alivalikkoon [F3]-näppäimellä (Logbook). Logbook 1 active alarms 2 event list 3 operating hours Paina [F1]-näppäintä näyttääksesi hälytysviestit (jos on). Paina [F2]-näppäintä hakeaksesi kaikki tapahtumat. Hälytysviestit voidaan tarvittaessa poistaa. Siirtyminen sivulle 2 on mahdollista painamalla [NUOLI OIKEALLE] ja puskuri voidaan poistaa painamalla [F1]. Siirtyminen sivulle 1 on mahdollista [NUOLI VASEMMALLE] -näppäimellä. Näytä käyttötunnit painamalla [F3]-näppäintä. Vieritä vastaavaan valikkoon painamalla nuolinäppäimiä [YLÖS] ja [ALAS]. 20

21 6.6 Järjestelmän valinta Määrittele järjestelmän koko ja käyttömuoto valikossa "System choice". Syöttö voidaan peruuttaa koska tahansa [Escape]-näppäimellä. Aktivoitu järjestelmän tyyppi tai aktivoitu tila näytetään vilkkuvana näytöllä Järjestelmän tyyppi Vieritä päävalikkoon painamalla [NUOLI OIKEALLE] -näppäintä sivulla 2. Paina [F1]-näppäintä vaihtaaksesi "System choice" -valikkoon. "System choice" -valikossa voit vaihtaa "System type" -valikkoon [F1]-näppäimellä. Valitse järjestelmän koko [F1], [F2] tai [F3] -näppäimellä, vieritä tarvittaessa painamalla [NUOLI OIKEALLE] tai [NUOLI VASEMMALLE]. Järjestelmän tyypin valinnan jälkeen tulee näkyviin seuraava viesti: System type 164-XXXXD activated Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "System choice" -valikkoon. Järjestelmä on esiasetettu tehtaalla. Valittu järjestelmän tyyppi näytetään vilkkuvana "System choice" -valikossa. Tarkasta tämän asetuksen oikeellisuus ennen käyttöönottoa tai valitse uusi järjestelmän tyyppi Käyttömuodot Valittavissa on 5 eri käyttömuotoa: Erä-käyttömuoto Järjestelmän tehoa (100 %) säädetään puskuritankin avulla. Virtatulo Järjestelmän tehoa (2,5-100 %) säädetään ulkoisella virtasignaalilla, esim ma. Kosketintulo Järjestelmän tehoa (2,5-100 %) säädetään ulkoisella kosketintulosignaalilla, esim. kontaktivesimittarilta. Ulkoinen tavoitearvo Järjestelmän tehoa (2,5-100 %) säädetään väyläjärjestelmällä (voidaan valita vain, jos väyläjärjestelmä on valittuna kohdassa "Basic settings > Bus"-valikko). 6.7 Yksiköt Järjestelmään voidaan valita joko metriset tai US-mittayksiköt: 6.8 Asetus Tila asetetaan tehtaalla, ts. valittu tila näkyy vilkkuvana "Operation mode" -valikossa. Tarkasta, että tämä tila on oikea ennen käyttöönottoa; valitse tarvittaessa toinen tila. Parametrien syöttö virtatuloa ja kosketintuloa varten kuvataan kappaleessa "Käyttöönotto". Metriset yksiköt Ohitusvesi [m 3 /h] Järjestelmän kapasiteetti [g/h] Kontaktivesimittari [kontaktia/litra] US-yksiköt Ohitusvesi [gal/h] Järjestelmän kapasiteetti [lb/päivä] Kontaktivesimittari [kontaktia/gal] Vaihda päävalikosta "Basic setting" -valikkoon [F2]-näppäimellä (vieritä tarvittaessa) Kieli Vaihda "Basic setting" -valikosta "Language"-valikkoon [F1]-näppäimellä. Aseta kieli painamalla [NUOLI OIKEALLE] tai [NUOLI VASEMMALLE]. Vahvista painamalla [Enter]. Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Basic setting" -valikkoon Min.-kosketin, vesi Min.-kosketin päävesijohdossa (kohteessa) siirtää järjestelmän valmiustilaan, jos asetettu pääveden minimivirtaus alittuu. Valitse "Basic setting" -valikosta "Min. contact water" -valikko [F2]-näppäimellä. Kytke toiminto päälle tai pois [F1]- tai [F2]-näppäimellä. Aseta kontaktivesimittari siten, että suurimmalla teholla ohjauskontaktit eivät ole < 1 kontakti/s. Jos tämä arvo on poikkeustapauksissa < 1, min. 0,25 kontaktia/s, ohituksen "Min" aikaa on lisättävä. Ohjain pystyy käsittelemään enintään 47 kontaktia/s. Jos laskettu arvo on suurempi kuin 47 kontaktia/s, käytä erilaista kontaktivesimittaria. Esimerkki ClO 2 :n oletusmäärä 0,3 ppm Päävesimäärä 30 m 3 /h Kontaktivesimittari 1 kontakti/litra Järjestelmän maks. kapasiteetti 0,3 ppm x 30 m 3 /h = 9 g/h Kontaktit vesimittarilta 1 kontakti/litra x 30 m 3 /h x 1000/3600 = 8,33 kontaktia/s. Käsiohjaus Järjestelmän tehoa (0-100 %) säädetään käsiohjauksella. Kun "Manual control" on valittuna, asennus voidaan käynnistää vain "käsiohjauksella". Jos asennus käynnistetään "automaattitilassa", näkyviin tulee hälytysilmoitus ja järjestelmä pysähtyy. Min. contact main water activated Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Basic setting" -valikkoon. Valittu toiminto näkyy vilkkuvana "Min. contact water" -valikossa Virtalähtö Valitse "Basic setting" -valikosta "Current output" -valikko [F3]-näppäimellä. Current output ClO 2 capacity 0 % = XX ma 100 % = YY ma Paina [F1]-näppäintä valitaksesi eri syöttökentät. Vaihtaminen arvojen (0 %; XX ma; 100 %; YY ma) välillä tapahtuu myös [F1]-näppäimellä. Syötä yksittäiset arvot painamalla [YLÖS] ja [ALAS] (muuta numeroarvot) ja [NUOLI VASEMMALLE] ja [NUOLI OIKEALLE] (muuta syöttökohta). Vahvista asetusarvot [Enter]-näppäimellä. Valittu virtalähtö aktivoidaan painamalla [Enter]-näppäintä uudelleen. Current output XX - YY ma activated Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Basic setting" -valikkoon. 21

22 6.8.4 Kooditoiminto 2 eri kooditoimintoa voidaan valita: Level 1: Käyttäjät Pääsy valikoihin "Automatic, "Manual operation", "Logbook" ja "local/remote". Level 2: Parametrit rajoittamattomat oikeudet Aika Valitse "Time"-valikko painamalla [F1]. Time setting New Current XX:YY:ZZ Accept Level 1 ja 2 ovat kumpikin asetuksessa "0". Tämä merkitsee rajattomia oikeuksia ilman salasanasuojausta. Syötetyt koodit nollataan syöttämällä numero "1998". Molemmat tasot palautetaan asetukseen "0". Vieritä "Basic setting" -valikossa sivulle 2 painamalla [NUOLI OIKEALLE]. Valitse "Code function" -valikko painamalla [F1]. Code function 1 Level 1 2 Level 2 Siirry käyttäjän valintaan painamalla [F1]. Level 1 operator Code: 0 Aktivoi syöttökenttä painamalla [F1]. Syötä koodi (maks. 4 numeroa) nuolinäppäimillä [OIKEA], [VASEN], [YLÖS] ja [ALAS]. Vahvista [Enter]-näppäimellä. Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Code function" -valikkoon. Siirry kohtaan "Level 2 Parameters" painamalla [F2]. Aktivoi syöttökenttä painamalla [F1]. Syötä koodi samoin kuin kohdassa "Level 1". Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Code function" -valikkoon. Paina [Escape] uudelleen palataksesi "Basic setting" -valikkoon Nollaustoiminto Valitse "Basic setting"-valikossa nollaustoiminto [F2]-näppäimellä tai vieritä "Basic setting" -valikkoon. Reset function Code: xxxx Input password Siirry syöttökenttään [F1]-näppäimellä, syötä uusi koodi nuolinäppäimillä [OIKEA], [VASEN], [YLÖS] ja [ALAS], syötä koodi. Nollaa koodi: 6742 Vahvista [Enter]-näppäimellä. Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Basic setting" -valikkoon Päivämäärä/kellonaika Valitse "Basic setting" -valikosta "Date/time"-valikko [F3]-näppäimellä. Time setting 1 Time 2 Date 3 Daylight sav. Paina [F1] aktivoidaksesi tuntien (XX), minuuttien (YY) ja sekuntien (ZZ) syöttökentät (aktivoitu syöttökenttä vilkkuu). Vaihda tunneista minuutteihin tai sekunteihin painamalla [F1]-näppäintä uudelleen. Paina [Escape] syöttökentän deaktivoimiseksi. Ajan asettaminen Kun olet aktivoinut asianmukaisen syöttökentän [F1]-näppäimellä, syötä uusi arvo nuolinäppäimillä [OIKEA], [VASEN], [YLÖS] ja [ALAS]. Vahvista jokainen uusi arvo painamalla [Enter]-näppäintä (syöttökenttä lakkaa vilkkumasta). Kun kaikki arvot on asetettu ja vahvistettu [Enter]-näppäimellä, paina [F2] (hyväksy) päivittääksesi uuden ajan. Palaa "time setting" -valikkoon [escape]-näppäimellä; paina [escape] uudelleen palataksesi "setup"-valikkoon. Päivämäärän/viikonpäivän asetus Valitse "Date setting"-valikko painamalla [F2]. Date setting New Current XX.YY.ZZ Accept Siirry "Day of week" -valikkoon painamalla nuoli [OIKEALLE] ja palaa "Date setting" -valikkoon painamalla nuoli [VASEMMALLE]. Day of week New Current XX.YY.ZZ XX Monday 2 Accept Asetus tapahtuu samalla tavalla kuin ajan asettaminen, eli aktivoi syöttökentät [F1]-näppäimellä, aseta uusi arvo nuolinäppäimillä [OIKEA], [VASEN], [YLÖS] ja [ALAS], ja vahvista painamalla [Enter]. Uusi arvo päivitetään painamalla [F2] (hyväksy). Paina [Escape] palataksesi "Time setting" -valikkoon. Kesäaika Valitse "Daylight saving time"-valikko painamalla [F3]. Daylight saving time Switch off <off> > Aktivoi syöttökenttä painamalla [F1] (syöttökenttä vilkkuu). Eri asetukset voidaan valita painamalla nuoli [YLÖS] ja [ALAS]. Asetukset ON MANUAL EU Suora vaihto kesäaikaan Kesäajan syöttö käsin Kesäajan esiasetus EU-maita varten Vahvista asetukset [Enter]-näppäimellä. Paina [Escape] palataksesi "Time setting" -valikkoon. 22

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609 SENTRONIC D -propot Digitaalisesti toimiva 3-tie proportionaaliventtiili Ohjaus ja takaisinkytkentä digitaaliviestillä Venttiiliin integroitu näyttö ja näppäimet Suoratoiminen Dynaaminen ja nopea toiminta

Lisätiedot

SuperWISE II / SuperWISE SC II

SuperWISE II / SuperWISE SC II SuperWISE II / SuperWISE SC II WISE-järjestelmän tiedonsiirtoyksikkö LYHYESTI SuperWISE on tiedonsiirtoyksikkö, joka kokoaa kaikki tiedot antaakseen yleiskuvan WISE-järjestelmästä. Lukee ja jakaa IC Designissä

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

CTC EcoZenith i550 Pro Monipuolinen tankki, jossa sisäänrakennettu älykäs ohjaus.

CTC EcoZenith i550 Pro Monipuolinen tankki, jossa sisäänrakennettu älykäs ohjaus. CTC EcoZenith i550 Pro Monipuolinen tankki, jossa sisäänrakennettu älykäs ohjaus. CTC EcoZenith i550 Pro voi ohjata kaikkia yhden tai useaan läitysjärjestelmän komponentteja: aurinkolämpö, allasläitys,

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

GateWay v10 Laitekuvaus

GateWay v10 Laitekuvaus GateWay v10 2 Dokumentin sisältö GateWay v10... 1 Dokumentin sisältö... 2 1. Optolevel GateWay v10 esittely... 2 2. Optolevel GateWay v10 liitännät... 3 3. Optolevel GateWay v10 merkkivalot... 5 1. Optolevel

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

KAASUKESKUS DZ-25. Käsikirja. Sa-Va Sairaala-Varuste Oy Karvaamokuja HELSINKI Puh Fax

KAASUKESKUS DZ-25. Käsikirja. Sa-Va Sairaala-Varuste Oy Karvaamokuja HELSINKI Puh Fax KAASUKESKUS DZ-25 Käsikirja Sa-Va Sairaala-Varuste Oy Karvaamokuja 4 00380 HELSINKI Puh. 09-5617 120 Fax. 09-70017183 KOMPONETTILUETTELO 8 8 9 9 2 6 6 2 7 7 ² ² 3 3 5 1 4 1 5 1. Huoltoventtiilit 2. Korkeapaineventtiilit

Lisätiedot

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö GRUNDFOS Conlift Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö conlift - huolehtii kondenssivedestä CONLIFT luotettava ratkaisu kondensiveden poistoon GRUNDFOSIN KONDENSSIVEDEN POISTOON TARKOITETTUJEN PUMPPAAMOIDEN

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä.

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä. SG4-BIG REFLECTOR MUTING valopuomien PIKAOHJE Sisältö: 1) Liitännät ja johtimet 2) DIP-kytkimet / asetukset 3) Kytkentä automaattikuittauksella ilman muting-toimintoa 4) Kytkentä käsinkuittauksella ilman

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201302 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10 2.1. Symbolit

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

3/2-, 5/2- ja 5/3-venttiilit sarja 590 On-Line järjestelmä Täydelliset venttiiliryhmät, koko VDMA 01

3/2-, 5/2- ja 5/3-venttiilit sarja 590 On-Line järjestelmä Täydelliset venttiiliryhmät, koko VDMA 01 Tekniset tiedot Tyyppi Luistiventtiili Vakio VDMA 24 563 koko 01 Käyttöpaine, maks. Ks. Taulukko Virtaus 6 barilla ja P (painehäviö) 1 bar Qn 750 NI/min. Lämpötila-alue 10 C +40 C Paineväliaine Paineilma,

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Käyttö- ja asennusohje Alde Smart Control -järjestelmälle Android Alde Smart Control App iphone 2 Pikaopas 3 Käyttöohje 4 Johdanto 4 Sovellus Alde smart control 5 Sovellus Alde smart control - päävalikko

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto Toiminto Kaikki kuorma-autot 1 on varustettu avoimien luukkujen varoitussanomien näyttötoiminnolla. Varoitussanomaa voidaan käyttää erityyppisille luukuille, joissa on anturi, joka ilmaisee, että luukku

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

Wilo-Digital timer Ed.01/

Wilo-Digital timer Ed.01/ Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot