GRUNDFOS OHJEET. Oxiperm. OCD-164 ( g/h) Asennus- ja käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRUNDFOS OHJEET. Oxiperm. OCD-164 (30-2000 g/h) Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 GRUNDFOS OHJEET Oxiperm OCD-164 ( g/h) Asennus- ja käyttöohjeet

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet, tyypit Oxiperm OCD on OCD , joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti: Konedirektiivi (2006/42/EC). Sovellettavat standardit: EN ISO : 2003, EN ISO : A1: 2009, EN ISO : 2007, EN ISO : EMC-direktiivi (2004/108/EC). Sovellettavat standardit: EN : 2000, EN : 2005, EN : Pienjännitedirektiivi (2006/95/EC). Sovellettu standardi: EN : Tämä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa vain, kun se julkaistaan osana Grundfosin asennus- ja käyttöohjeita (julkaisun numero ). Pfinztal, 1. maaliskuuta 2011 Ulrich Stemick Technical Director Grundfos Water Treatment GmbH Reetzstr. 85, D Pfinztal, Germany Teknisen tiedoston kokoamiseen ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittamiseen valtuutettu henkilö. 2

3 Asennus- ja käyttöohjeet Sisällysluettelo Hävittäminen 1. Yleiset turvallisuusohjeet Johdanto Tämän ohjekirjan tarkoitus Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Käyttäjät Käytöstä vastaavan velvoitteet Kunnossapito- ja huoltohenkilöstö Oikea käyttö Virheellinen käyttö Turva- ja valvontalaitteet Kemikaalit 4 2. Tekniset tiedot Yleistiedot Sähköiset tiedot Toimitussisältö 8 3. Perusteet Klooridioksidi veden käsittelyyn Toimintakulku 9 4. Rakenne ja toiminta Järjestelmän rakenne Osat Järjestelmän käyttömuoto Asennus Kuljetus ja varastointi Purkaminen pakkauksesta Asennuspaikka Asennuskaavio Seinäasennus Nesteliitäntä Sähköliitäntä Liitännät RS-232, -422 ja Ohjauselektroniikan käyttö Ohjelmarakenne Ohjaus- ja näyttöelementit Automaattitila Käsiohjaus Loki Järjestelmän valinta Yksiköt Asetus Paikallinen/etäohjaus Käyttöönotto Direktiivit Järjestelmän valinta Käyttömuodon valinta Ohituslinjan ilmaaminen Annostelupumppujen kalibrointi Annostelunohjaimien säätö Järjestelmän käyttö Automaattikäyttö Käsiohjaus Viat Virheilmoitukset säätimessä Ohjaimen sulakkeet ja LEDit Mahdollisia vikoja tankkia vaihdettaessa Kunnossapito Annostelupumppujen huolto Imuputkien huolto Reaktorin huolto Injektorin huolto Varaosasarjat ja varaosat DMI-annostelupumput kaksoispääjärjestelmällä DMI-annostelupumput yksipääjärjestelmällä Annostelupumput DMX Ohitus, jälkisekoitin ja annostelunohjain Kotelon poistolaite Ohitus magneettiventtiilillä ja virtauksenrajoittimella (vakioversio: magneettiventtiilillä) Ohitus, kiertovesipumppu 230 V - 50 Hz, 120 V - 60 Hz Ohitus (versio magneettiventtiilillä/palloventtiilillä, erä-käyttömuoto) Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua varten Lisävarusteet Ulkoinen paineenkorotuspumppu Kuormayksikkö paineenkorotuspumpulle Letkuliittimet/letku Kaasuanturi ja kaasuvaroitin Tiedot asetuksista Pikaopas Hävittäminen Yleiset turvallisuusohjeet 1.1 Johdanto OCD-164 desinfiointijärjestelmä on uusimman tekniikan mukainen ratkaisu, joka täyttää voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Standardien, direktiivien ja lakien mukaisuus on varmistettu. Valmistaja ei kuitenkaan voi estää tiettyjä riskejä, jotka liittyvät järjestelmän käyttöön. 1.2 Tämän ohjekirjan tarkoitus Kertoa käyttäjille järjestelmän optimaalisesta käytöstä. Varoittaa käyttäjiä mahdollisista jäännösriskeistä käytettäessä järjestelmää oikein sekä ilmoittaa toimenpiteet, jotka on tehtävä vahinkojen välttämiseksi. Varoittaa käyttäjiä järjestelmän ilmeisestä väärinkäytöstä tai epäsopivasta käytöstä sekä kertoa huolellisuuden tarpeesta järjestelmää käytettäessä. 1.3 Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Huomio Varoitus Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion. Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan. Tiedot jäännösriskeistä löytyvät: asennuspaikalla olevista varoituskylteistä sekä aina jäännösriskejä sisältävien työvaiheiden edeltä. 3

4 1.4 Käyttäjät Käyttäjät ovat henkilöitä, jotka vastaavat desinfiointijärjestelmän käytöstä ja valvonnasta asennuskohteessa. Järjestelmää saavat käyttää vain koulutetut ja valtuutetut henkilöt. Henkilöstöllä on oltava riittävä tekninen osaaminen ja heidän on tunnettava mittaus- ja säätötekniikan perusperiaatteet Käyttäjien velvoitteet Lue tämä käyttöohje ennen desinfiointijärjestelmän käyttöä. Käyttäjillä on oltava Grundfos Water Treatmentin antama järjestelmän käyttökoulutus. Noudata voimassa olevia työsuojelu- ja työturvallisuusmääräyksiä. Käytä kansallisten määräysten mukaista suojavaatetusta tapaturmien estämiseksi järjestelmän käytön ja kemikaalien käsittelyn yhteydessä. Pidä ohjelmiston käyttäjätunnus salassa Käyttäjän työasema Desinfiointijärjestelmä on elektronisesti ohjattu. Käyttäjät ja huoltohenkilöstö käyttävät järjestelmää näytön sekä ohjaus- ja näyttölaitteiden avulla. Katso kappale 6.2 Ohjaus- ja näyttöelementit. 1.5 Käytöstä vastaavan velvoitteet Kiinteistön omistaja tai desinfiointijärjestelmän käytöstä vastaava on vastuussa seuraavista: Pitää tämä käsikirja saatavilla järjestelmän läheisyydessä. Täyttää valmistajan määrittelemät asennusvaatimukset (tarvittavat vesiliitännät ja liittimet, ympäristöolosuhteet, sähköliitäntä, putki annostelulinjaa varten (jos tarpeen), ääni- tai optinen ilmoitin hälytysilmoituksille (jos tarpeen)). Varmistaa, että vesiputket ja liitännät tarkastetaan, huolletaan ja ylläpidetään säännöllisesti. Hankkia viranomaisilta lupa kemikaalien varastointia varten, jos tarpeen. Perehdyttää käyttäjät järjestelmän toimintaan. Antaa ohjelmiston käyttäjätunnus vain käyttäjille, jotka ovat saaneet asianmukaisen teknisen koulutuksen. Varmistaa, että työsuojelumääräyksiä noudatetaan asennuskohteessa. Antaa kaikille käyttäjille ja huoltohenkilöstölle suojavaatetus (naamari, käsineet, suojaesiliina). 1.6 Kunnossapito- ja huoltohenkilöstö Järjestelmää saa ylläpitää ja huoltaa vain Grundfos Water Treatmentin valtuutettu huoltohenkilöstö. 1.7 Oikea käyttö Desinfiointijärjestelmää käytetään laimennetun klooridioksidiliuoksen sekoittamiseen, joka sisältää 7,5 % natriumkloriittia ja 9 % kloorivetyhappoa. Tässä käsikirjassa kuvatuissa olosuhteissa sitä käytetään valmistetun klooridioksidiliuoksen annosteluun jatkuvasti tai ajoittain kiinteistön (käyttö)vesijohtoon tai sen syöttämiseen uima-altaaseen, prosessiveteen, jäteveteen tai muuhun teolliseen veden desinfiointijärjestelmään. 1.8 Virheellinen käyttö Muut kuin kappaleessa 1.7 Oikea käyttö luetellut käyttötarkoitukset katsotaan tarkoitetun vastaisiksi eivätkä ne ole sallittuja. Valmistaja, Grundfos Water Treatment, ei vastaa virheellisen käytön aiheuttamista vahingoista. Järjestelmä koostuu uusinta tekniikkaa edustavista komponenteista ja sille on suoritettu turvallisuustestaus. 1.9 Turva- ja valvontalaitteet Desinfiointijärjestelmä on varustettu seuraavilla turvaja valvontalaitteilla: kaksi vuotoallasta kahta kemikaalisäiliötä varten (lisävarusteita). hälytystoiminnot ohjausjärjestelmässä Kemikaalit Klooridioksidipitoisuus Desinfiointijärjestelmän reaktiotankissa laimennettua natriumkloriittia ja laimennettua kloorivetyhappoa sekoitetaan siten, että saavutetaan klooridioksidipitoisuus noin 20 g litrassa vettä. Klooridioksidiliuosta laimennetaan lisää ja se annostellaan desinfioitavaan pääjohtoon vaatimusten mukaisesti. Saksan käyttövesiasetuksen (TrinkwV 2001) mukaisesti klooridioksidipitoisuus käyttövedessä saa olla enintään 0,4 mg litrassa vettä. Seuraavia turvallisuusohjeita on noudatettava: Varoitus Räjähdysvaara käytettäessä kemikaaleja liian suurina pitoisuuksina. Käytä natriumkloriittia vain laimennettuna pitoisuutena 7,5 paino-% standardin DIN EN 938 mukaisesti. Käytä kloorivetyhappoa vain laimennettuna pitoisuutena 9,0 paino-% standardin DIN EN 939 mukaisesti. Toimittajan julkaisemia käyttöturvallisuustiedotteita on noudatettava. Varoitus Räjähdysvaara ja vakavien laite- ja henkilövahinkojen vaara käyttövirheiden seurauksena, jos kemikaalisäiliöt tai imuputket sekoittuvat. Varo sekoittamasta säiliöitä. Noudata punaisia ja sinisiä merkintöjä kemikaalipumpuissa, imuputkissa ja kemikaalisäiliöissä: Punainen = HCl, sininen = NaClO 2. Varoitus Ihon ja vaatetuksen syöpymisvaara niiden joutuessa kosketuksiin natriumkloriitin ja kloorivetyhapon kanssa. Tahriintunut iho ja vaatteet on pestävä heti vedellä. Varoitus Silmien, hengityselimien ja ihon ärsytysriski, jos klooridioksidia hengitetään. Kemikaalisäiliöitä vaihdettaessa on käytettävä suojavaatetusta työturvallisuusmääräysten mukaisesti Kemikaalien varastointi Kemikaalit on varastoitava asianmukaisesti merkityissä alkuperäisissä muoviastioissa. Älä varastoi kemikaaleja rasvojen, syttyvien aineiden, öljyjen, hapettavien aineiden, happojen tai suolojen läheisyydessä. Tyhjät ja täydet astiat on pidettävä suljettuina ja varastoitava vain varastointia koskevien kansallisten turvallisuusmääräysten sallimilla alueilla. Varoitus Luvattomat rakennemuutokset järjestelmään voivat aiheuttaa vakavia laitevaurioita ja henkilövahinkoja. On kiellettyä purkaa, muokata, muuttaa rakennetta tai sillata, poistaa, ohittaa tai estää komponenttien toimintaa, mukaan lukien turvalaitteet. 4

5 Toiminta hätätilanteissa Yleiset turvallisuusmääräykset ja standardin EN (D) mukaiset säädökset menettelystä hätätilanteissa ovat voimassa. Toimenpiteet hätätilanteessa: Tuuleta asennuskohde välittömästi. Käytä suojavaatetusta (suojalasit, käsineet, hengityksensuojain / paineilmahengityslaite, suojaesiliina). Anna ensiapua: Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhtele silmiä runsaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin. Jos kemikaalia joutuu iholle, pese heti runsaalla vedellä. Riisu tahriintuneet vaatteet. Jos kaasua hengitetään, siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan. Vältä syvään hengittämistä. Ota yhteys lääkäriin (tarkkaile tihentynyttä pulssia, sillä verisuonia laajentava hoito voi olla tarpeen). Vuodot: Jos kemikaalia joutuu vaatteille, riisu vaatteet heti ja pese runsaalla vedellä. Kemikaalivuodot rakennusten sisällä on pestävä pois vedellä. Sammutus: Klooridioksidin vesiliuokset eivät ole suoraan syttyviä. Sammuta ympäröivä palo vedellä, mieluiten sprinklerijärjestelmällä ilmassa olevan kaasun laimentamiseksi. Ilmoita palokunnalle asennetusta tuotantokapasiteetista ja kaikista varastoiduista haitallisista aineista (raaka-aineista), jotta mahdollisiin riskeihin voidaan varautua. Katso hätäpuhelinnumerot vastaanottopöytäkirjasta. 5

6 2. Tekniset tiedot 2.1 Yleistiedot Suorituskyky- ja kulutustiedot Järjestelmä OCD-164 ClO 2 valmistuskapasiteetti 6 bar paineella vastapaine Maks. järjestelmäpaine Komponenttien kulutus 50 Hz 60 Hz 1) HCl NaClO 2 Magneettiventtiili 2) (vakio) Laimennusveden tarve ohitusjärjestelmää varten Ohituspumppu 3) sisäinen/ ulkoinen Erätilassa Min. 4) Maks. 5) g/h l/h bar bar l/h l/h l/h l/h l/h l/h ,7 0, , ,9 2, ,2 5, ,3 8, ,5 16, Yleinen pitoisuusalue kaikille järjestelmille: 0,5-3,3 g/l 1) Suurimmalla valmistuskapasiteetilla, lyhennetty reaktioaika 2) 2 bar korkeammalla tulopaineella verrattuna injektioyksikön paineeseen 3) Riippuu liuosputken virtaushäviöistä injektioyksikköön asti 4) ClO 2 -liuoksen pitoisuus noin 3,3 g/l. Ohitusveden tulopaine: 3-8 bar 5) ClO 2 -liuoksen pitoisuus noin 2 g/l. Ohitusveden tulopaine: 3-8 bar Lämpötilat ja pitoisuudet Materiaalit Sallittu NaClO 2 -liuoksen pitoisuus 7,5 paino-% Sallittu HCl-liuoksen pitoisuus 9,0 paino-% Sallittu ympäristön lämpötila 5 C C Sallittu prosessiveden lämpötila (ohitusvesi) 2 C C Sallittu komponenttien lämpötila (kemikaalit) 5 C C Järjestelmän varastointilämpötila -5 C C Kemikaalien varastointilämpötila 5 C C Sallittu suhteellinen kosteus maks. 80 %, ei kondensoitumista Osat Materiaalit Tukirunko PP Ruuvit, aluslevyt ja mutterit Reaktori Jälkisekoitin Putket Tiivisteet Harmaa PVC, maalattu RAL 6017 Harmaa PVC Harmaa PVC FPM/PTFE Liitännät ja painot 164-OCD Ohitusliitäntä (veden tulo) ClO 2 -liuosputken liitäntä Käyttöveden paine Kotelon poistolaite lisävaruste Käyttöveden tarve Liitäntä, poistolaite Järjestelmän paino DN DN bar l/h DN kg Huomio Liuosputkessa on oltava paineenrajoitusventtiili, joka on säädetty 10 baariin. Tämä on varotoimi sen varalta, että laimennusvesiputken paine kohoaa yli 10 baariin samalla kun klooriliuosputki järjestelmän lähtöpuolella on suljettuna. 6

7 2.1.5 Mitat TM Kuva 1 Järjestelmän mitat poranreikineen OCD-164 A A1 B C E F G H K L M C1 C DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN 20 7

8 2.2 Sähköiset tiedot Potentiaalivapaiden lähtökoskettimien suurin sallittu kuormitus Analoginen tulo Analoginen lähtö Kosketintulo Suurin sallittu verkon impedanssi 90 W ohituksella Suurin sallittu verkon impedanssi 340 W ohituksella 250 V, 6 A, maks. 550 VA 0/4-20 ma, kuormitus: 50 Ω 0/4-20 ma, kuormitus: maks. 500 Ω maks. 50 kontaktia/s 0,168 + j 0,168) Ω, (testaus EN mukaisesti) 0,059 + j 0,059) Ω, (testaus EN mukaisesti) Tehonkulutus OCD-164 Tehonkulutus [VA] IP-koodit Komponentti Elektroniikka, annostelupumput, magneettiventtiili, virtausmittari Ohituspumppu Annosteluohjain IP-koodi IP65 IP44 IP Toimitussisältö Kompakti klooridioksidijärjestelmä koostuu seuraavista osista: Valmistusjärjestelmä, valmiiksi koottuna ja johdotettuna, PP-tukirungossa, sis. annostelupumput ja imuputket. Annosteluohjain kloorivetyhapon ja natriumkloriitin virtauksen valvontaan. Säiliön pinnankorkeuden valvonta ja tyhjenemisilmaisu kloorivetyhapolle ja natriumkloriitille. Klooridioksidireaktori. Ohitusjärjestelmä virtausmittareineen ja magneettiventtiileineen, tai valinnaisesti kiertovesipumppu ja virtausmittari, magneettiventtiili, annostelupalloventtiili ja virtausmittari. Staattinen sekoitin. Ohjauselektroniikka, asennettu suoraan tukirunkoon ja johdotettu. Valinnainen poistolaite: Injektori magneettiventtiileineen, sähköisesti kytkettynä ohjauselektroniikkaan, tukirunko sivuosineen. 8

9 3. Perusteet 3.1 Klooridioksidi veden käsittelyyn Klooridioksidin ominaisuudet Voimakas ja nopea oksidointi- ja desinfiointiaine. Soveltuu käyttö-, prosessi-, jäähdytys- ja jäteveden käsittelyyn. Kemiallisesti epävakaa yhdiste Kuumennettaessa voi hajota räjähdysmäisesti klooriksi ja hapeksi. Joudutaan kehittämään käyttöpaikalla tarpeen mukaan, sillä varastointi pulloissa ei ole mahdollista. Klooridioksidin hyödyt klooriin verrattuna Laajasti käyttökelpoinen hyvien bakteriologisten, virologisten ja mikrobiologisten ominaisuuksiensa ansiosta koko käyttöveden ph-alueella (ph 6,5-9). Kloorin desinfioiva vaikutus heikkenee ph-arvon kohotessa. Trihalogeenimetaaneja muodostuu vähän tai ei lainkaan. Ammoniakkia tai aminoyhdisteitä sisältäviä klooriamiineja ei muodostu. Korkean molekyylimassan orgaanisten halogeeniyhdisteiden muodostuminen on hyvin epätodennäköistä. Hyvä stabiilisuus vedessä. Pitkäaikainen bakteereja tappava ja bakteerikasvua estävä vaikutus vesijohtoverkossa Klooridioksidin valmistus Klooridioksidin valmistusjärjestelmä kehitettiin erityisesti jatkuvaan tai ajoittaiseen klooridioksidiliuoksen valmistukseen veden desinfiointia varten. Klooridioksidia kehitetään kloorivetyhappoa/natriumkloriittia käyttävällä menetelmällä seuraavan stoikiometrisen kaavan mukaisesti: 5 NaClO HCl <=> 4 ClO NaCl + 2 H 2 O Natriumkloriitti + kloorivetyhappo <=> klooridioksidi + natriumkloriitti + vesi 3.2 Toimintakulku Klooridioksidiliuoksen muodostamiseen tarvitaan kolme komponenttia: Kloorivetyhappo (HCl) Natriumkloriitti (NaClO 2 ) Laimennusvesi (ohitus). Prosessi määrittelee näiden komponenttien lisäysmäärät eikä niitä saa muuttaa. Yksittäisten komponenttien virtauksia tarkkaillaan virtausmittareilla ja virtauksensäätimillä. Kloorivetyhappo (9 % liuos) ja natriumkloriitti (7,5 % liuos) annostellaan reaktoriin tilavuussuhteessa 1:1. Sitten ne reagoivat keskenään ja muodostavat ei-kriittisen klooridioksidipitoisuuden 20 g/l. Reaktorin jälkeen klooridioksidiliuos laimennetaan ohitusvedellä käyttövalmiiksi liuokseksi. Kuva 2 Ohitusvesi ClO 2 -liuos NaClO 2 Reaktori HCl Klooridioksidiliuoksen valmistus TM Varoitus Järjestelmää saa käyttää vain 9 % kloorivetyhappoliuoksella ja 7,5 % natriumkloriittiliuoksella. Yleisesti saatavana olevat liuokset, kuten 24,5 % natriumkloriitti tai 32 % kloorivetyhappo aiheuttaisivat räjähtävän pitoisuuden eikä niitä siksi saa käyttää järjestelmässä laimentamattomina. Tässä järjestelmässä käytetään 7,5 % NaClO 2 -liuosta ja 9 % HCl-liuosta tilavuussuhteessa 1:1 kemiallista reaktiota varten. Reaktioaika on noin 10 minuuttia. Tässä sovelluksessa käytetään kloorivetyhapon moninkertaista stoikiometristä ylijäämää seuraavista syistä: Reaktoriin muodostuu ei-kriittinen klooridioksidipitoisuus 20 g ClO 2 /l. Varoitus Kaasumainen klooridioksidi on räjähtävää yli 300 g/m 3 pitoisuuksina % happoylijäämällä saadaan hyvä klooridioksidin tuotto. Suurempi ylijäämähapon lisääminen tuo enää pienen parannuksen hyötysuhteeseen. Ylimäämähappo siirtyy kloorivetyhapon ja natriumkloriitin disproportionaation tasapainoyhtälössä oikealle, jolloin saadaan optimituotto. 9

10 P A 4. Rakenne ja toiminta 4.1 Järjestelmän rakenne TM Kuva 4 Reaktori komponentteineen, koottuna tukirungon taakse Pos. Kuvaus 1 Kloorivetyhapon (HCl) annostelujärjestelmä 1.1 Kloorivetyhapon annostelupumppu 1.2 HCl:n imuputki (punainen) sis. tyhjenemisvaroituksen ja tyhjä-signaalin 1.3 Annostelunohjain HCl-virtauksen valvontaan 2 Annostelujärjestelmä natriumkloriitille (NaClO 2 ) Kuva 3 Täydellinen järjestelmä komponentteineen, koottuna tukirunkoon TM Annostelupumppu NaClO NaClO 2 :n imuputki (sininen) sis. tyhjenemisvaroituksen ja tyhjä-signaalin 2.3 Annostelunohjain NaClO 2 -virtauksen valvontaan 3 Ohitusveden syöttöputki 3.1 Magneettiventtiili (valinnainen kiertovesipumppu) 3.2 Juoksupyörälaskuri (virtausmittari ohitusvedelle) 3.3 Takaiskuventtiili 3.4 Virtauksenrajoitin 4 Reaktori 4.1 Reaktorin kotelo 4.2 Reaktorin venttiilit 5 Jälkisekoitin 6 ClO 2 -liuosputken liitäntä injektioyksikköön 7 Ohitusveden liitäntä 8 Ohjain ja näyttö 9 Poistolaitteen injektori (lisävaruste) 10

11 4.2 Osat Imuputket Imuputkien on oltava tankin kokoon ja järjestelmän suorituskykyyn sopivat (imuputken halkaisija). Niissä on kaksitasoinen ohjausyksikkö. Jos komponenttien (HCl/NaClO 2 ) pinnankorkeus laskee ensimmäiselle tasolle ("Min"-kosketin/tyhjenemisvaroitus), annetaan hälytys "HCl- MIN" tai "NaClO 2 MIN". Tämä ilmaistaan vilkkuvalla LEDillä ohjaimen näytössä. Järjestelmä pysyy toiminnassa, rele "tyhjenemisvaroitus NaClO 2 /HCl" aktivoituu. Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, kun toinen taso saavutetaan ("Min"-"Min" -kosketin/tyhjä-signaali), ja hälytys "HCl tyhjä -signaali" tai "NaClO 2 tyhjä -signaali" näytetään, "Alarm" aktivoituu ja hälytys-led palaa jatkuvasti. Jos potentiaalivapaaseen lähtöreleeseen on liitettynä summeri, kuuluu myös äänimerkki Annostelupumput Annostelupumput on asennettu tukirunkoon. Ne toimivat pulssi/tauko-periaatteella. Iskunpituus säädetään kiertonupilla. Iskunpituus on esiasetettu, mutta sitä saatetaan joutua korjaamaan pumppujen kalibroinnin perusteella, koska paikalliset paineolosuhteet riippuvat sovelluksesta. Järjestelmien OCD OCD annostelupumput toimitetaan integroidulla kalibrointijärjestelmällä varustettuna. Järjestelmien OCD OCD annostelupumppujen kalibrointi tapahtuu kalibrointipulloilla imupuolelta. Katso pumppuihin asetettava annostelunopeus taulukosta Suorituskyky- ja kulutustiedot. Pumppujen annostelunopeudet tulisi asettaa suunnilleen samoiksi (± %) kemikaalien tasaisen kulutuksen varmistamiseksi. Iskunpituutta ei saa säätää enää kalibroinnin jälkeen Annosteluohjain Annosteluohjaimet varmistavat, että molempia kemikaaleja virtaa järjestelmään käytön aikana. Jos toisen kemikaalin tilavuusvirta laskee yli %, annostelunohjain antaa hälytyksen ja kytkee järjestelmän pois päältä. Toimintapiste on asetettava oikein annostelunohjaimen luotettavan toiminnan varmistamiseksi, katso kappale 7. Käyttöönotto. Oikein asetettu toimintapiste ilmaistaan vilkkuvilla LEDeillä ohjaimen virtauskaaviossa, katso kappale 6.2 Ohjaus- ja näyttöelementit Reaktori Reaktori on asennettu tukirungon taakse. Reaktorin tulo- ja lähtöpuolen takaiskuventtiilit on valittava järjestelmäpaineen perusteella. Vakioventtiilit sopivat alle 3 bar järjestelmäpaineelle Ohitus Ohitusvesilinja laimentaa reaktorin valmistaman klooridioksidiliuoksen (noin 20 g/l) ja ohjaa sen päävesijohtoon. Saatavana on useita versioita ohituslinjasta: Ohitus magneettiventtiilillä ja virtauksenrajoittimella Ohitus kiertovesipumpulla Ohitus magneettiventtiilillä ja annostelupalloventtiilillä (erätila) Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua (ja kuormayksikköä) varten, katso kappale 10.9 Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua varten. Ohituslinjan vettä valvotaan virtausmittarilla. Virtausmittari kytkee järjestelmän pois päältä, jos ohitusvesi laskee alle minimivirtauksen; LED vilkkuu virtauskaaviossa. LED palaa jatkuvasti, jos vesivirtaus on minimimäärän yläpuolella, katso kappale 6.2 Ohjaus- ja näyttöelementit. Asenna hiukkassuodatin ylävirran puolelle, jos ohitusvedessä on kiintoaineita Jälkisekoitin Klooridioksidiliuos sekoitetaan ohitusveteen jälkisekoittimessa (vakiovaruste) Vaihtoehdot Teholähde 230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz. Ohitus Ohitus pumpulla 230 V, 50/60 Hz Ohitus pumpulla 115 V, 60 Hz Ohitus magneettiventtiilillä 230 V, 50/60 Hz ja virtauksenrajoittimella (vakio) Ohitus magneettiventtiilillä 115 V, 50/60 Hz ja virtauksenrajoittimella Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua varten, katso kappale 10.9 Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua varten. Imuputket Imuputki 1,3 m 30/60 litran säiliölle (vakio) Imuputki 2,5 m 30/60 litran säiliölle Imuputki 2,5 m 200 litran säiliölle. Poistolaite Poistolaite, DN 20, 230 V 50/60 Hz (vakio) Poistolaite, DN 20, 115 V 50/60 Hz Ilman poistolaitetta. Reaktorin takaiskuventtiilit Järjestelmäpaine alle 3 bar (vakio) Järjestelmäpaine yli 3 bar. Väyläjärjestelmät Profibus DP -moduuli Ethernet TCP/IP -moduuli. Rajapinta RS-232-liitäntä RS-422 ja RS-485-liitäntä. 4.3 Järjestelmän käyttömuoto Positionumerot sulkeissa, katso kuva 4. Kun järjestelmä käynnistetään normaalitilassa, magneettiventtiili (3,1) avautuu. Laimennusvesi virtaa jälkisekoittimeen (5), virtausta säädetään juoksupyörälaskurin (3,2) kautta. Kaksi annostelupumppua syöttävät samanaikaisesti 9 % kloorivetyhappoa ja 7,5 % natriumkloriittiliuosta suhteessa 1:1 reaktoriin (4). Kemikaalien virtausmääriä tarkkaillaan annostelunohjaimilla (1,3 ja 2,3). Natriumkloriitin ja kloorivetyhapon reagoidessa keskenään syntyy klooridioksidiliuosta, jonka pitoisuus on 20 g/l reaktorissa (4). Reaktioaika reaktorissa on noin 10 minuuttia. Seuraavassa sekoittimessa liuos laimennetaan pitoisuuteen maks. 3,3 g ClO 2 /l, riippuen järjestelmän koosta ja tehoasetuksesta, ja ohjataan injektioyksikköön. Järjestelmä kytketään heti pois päältä, jos toinen annostelunohjaimista tai juoksupyörälaskureista havaitsee matalan virtauksen. Varoitus Klooridioksidi on myrkyllinen kaasu, kloorivetyhappo ja natriumkloriitti ovat erittäin syövyttäviä kemikaaleja, joita on käsiteltävä asianmukaisesti. Asennus- ja käyttöhenkilöstön on siksi tunnettava klooridioksidin, kloorivetyhapon ja natriumkloriitin käsittelyä koskevat määräykset. Saksassa ovat voimassa UVV-työturvallisuusmääräykset. 11

12 Klooridioksidijärjestelmää varten on saatavana sarja varoitusmerkkejä teknisten erittelyjen mukaisina tilausnumerolla ( ). Katso lisätietoja klooridioksidijärjestelmän käytöstä seuraavista julkaisuista: Työturvallisuusmääräykset "Veden klooraus" (VGB 65 tai GUV 8,15) Vaarallisten työmateriaalien direktiivi DIN 938 "Natriumkloriittiliuos veden käsittelyyn; tekniset toimitusehdot" DIN 939 "Kloorivetyhappo veden käsittelyyn" "Klooridioksidi veden käsittelyyn" DVGW-direktiivi, lehti W 224 (saksalainen) Järjestelmän toiminta erätilassa Erätilassa määriteltyä ClO 2 -liuosta lisätään välitankkiin (eräsäiliöön) ja siirretään injektioyksiköille annostelupumpuilla. ClO 2 -pitoisuutta voidaan säätää alueella 0,5-3,3 g/l. 5. Asennus 5.1 Kuljetus ja varastointi Varoitus Järjestelmää saa kuljettaa vain tyhjänä, paino huomioiden. Käytä vain sopivia nosto- ja kuljetusvälineitä. Kuljeta järjestelmää varoen. Kuiva, viileä varastopaikka. Suojattava suoralta auringonpaisteelta. 5.2 Purkaminen pakkauksesta Järjestelmä on testattu tehtaalla ja liitäntävalmis. Tarkasta vaurioiden varalta, vaurioitunutta järjestelmää ei saa asentaa tai kytkeä! Varo irtonaisia osia, kun purat pakkausta. Asennus tulee tehdä mahdollisimman pian pakkauksen purkamisen jälkeen. ClO 2 -liuos Säilytä pakkausmateriaalit tai hävitä ne paikallisten määräysten mukaisesti. ClO 2 Reaktori Ohitusvesi NaClO 2 HCl Kuva 5 Klooridioksidiliuoksen valmistus TM Asennuspaikka Soveltuvia paikallisia tai maakohtaisia säädöksiä on noudatettava valittaessa ja suunniteltaessa klooridioksidijärjestelmän asennuspaikkaa. Saksassa ovat voimassa UVV-työturvallisuusmääräykset. Järjestelmän asennuspaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset: Sallittu ympäristölämpötila C on varmistettava. Asennuspaikan on oltava tärinätön ja eristetty palonkestävästi muista tiloista. 2-3,3 g/l pitoisuuden saavuttamiseksi ohitusveden määrä asetetaan annostelupalloventtiilin avulla. Jos tarvitaan alle 2 g/l pitoisuutta, asetetaan vaadittava ohitusveden määrä 2 g/l liuosta varten. Haluttu pitoisuus liuossäiliössä saavutetaan säätämällä kahta annostelupumppua. Ohitusveden määrän rajat ovat - 50 % ja + 20 % tavoitearvosta. Jos tavoitearvo alittuu (enintään - 50 %), järjestelmä säätää automaattisesti kemikaalipumppujen annosteluvirtauksen hetkellistä veden määrää varten. Tämä saavutetaan annostelupumppujen pulssi-tauko-ohjauksella. Jos veden tavoitearvo alittuu, järjestelmän kokonaistehoa alennetaan enintään - 50 %. Täm säätö mahdollistaa ohitusputken paineenvaihtelujen kompensoinnin. Varoitus Lisäksi on toteutettava suojalaitteet, kuten erilliset keruualtaat kloorivetyhappo- ja natriumkloriittisäiliöille. Käyttäjille on annettava suojavaatetus. Lisäksi erityiset varoituskilvet, tiedot vaarasta ja ensiapuohjeet on sijoitettava määriteltyihin paikkoihin. Huomio Tiedot klooridioksidijärjestelmän käyttöön liittyvistä vaaroista ja tarvittavista varotoimenpiteistä on annettava käyttämällä soveltuvia kilpiä järjestelmän luo sekä siihen liittyviin kemikaalien varastotiloihin johtavilla kulkureiteillä. 12

13 5.4 Asennuskaavio Valitse tai aseta kontaktivesimittari siten, että asennuksen suurimmalla teholla ohjauspulssit eivät ole < 5 pulssia/s. Katso kontaktien laskenta kappaleesta Kosketintulo. Järjestelmän ohjaus pystyy käsittelemään maks. nopeuden 50 pulssia/s. Jos lasketaan suurempi arvo kuin 50 pulssia/s, käytä erilaista kontaktivesimittaria. Jos paine injektioyksikössä on < 1 bar, on asennettava paineenlisäysventtiili. Paineenlisäysventtiiliä ei saa käyttää asennuksissa, joissa on sisäinen keskipakopumppu, sillä tämä pumppu generoi vain noin 5 mwc paineennousun. DMI-annostelupumpuissa Plus3-järjestelmän kanssa tulee varmistaa, että säiliö on aina annostelupumpun alapuolella ja imuputki osoittaa alaspäin, jotta kemikaalit pääsevät helposti virtaamaan paluuputken kautta takaisin säiliöön. Suositeltava L = min. 200 mm, katso kuva 6. TM Kuva 7 Järjestelmä magneettiventtiilillä, asennuskaavio Kuva 6 Asennuskaavio imuputken pituuksineen Järjestelmä magneettiventtiilillä Järjestelmä toimitetaan vakiona laimennusvesilinjan magneettiventtiilillä varustettuna. Tässä versiossa laimennusveden syöttöä ja klooridioksidiliuoksen lisäämistä ei toteuteta samassa vesipiirissä. Vaatimukset 10 bar > vedenpaine > 1 bar. Vastapaine liuoslinjan liitännässä tulee olla vähintään 0,5 bar pienempi kuin laimennusveden tulopaine. Huomio Kun klooridioksidiliuoksen putki on suljettuna (lähtöpuolella) ja tulopaine on yli 10 bar laimennusvesiputkessa (tulopuolella), on olemassa järjestelmän vaurioitumisvaara. Liuosputkessa on siksi oltava ylipaineventtiili, joka on säädetty 10 baariin. L TM Pos. Kuvaus 1 Tukirunko 2 Elektroniikka 3 Laimennusveden liitäntä 4 Liuosputken liitäntä injektioyksikköön 5 HCl-annostelupumpun imuputki 6 NaClO 2 -annostelupumpun imuputki 7 Päävesiputki (asiakas toimittaa) 8 Sulkuventtiili injektioyksikölle (asiakas toimittaa) 9 Näytteenotto (asiakas toimittaa) 10 Takaiskuventtiili (asiakas toimittaa) 11 Sulkuventtiili laimennusveden otolle (asiakas toimittaa) 12 Tukirungon poistolaite, magneettiventtiilillä (valinnainen) 13 Liuostankki pinnankorkeuden valvonnalla (valinnainen) 14 Ulkoinen paineenkorotuspumppu (valinnainen) 15 Kuormayksikkö ulkoiselle paineenkorotuspumpulle Paineenlisäysventtiili (asiakas toimittaa), jos järjestelmäpaine on < 1 bar Induktiivinen virtausmittari (4-20 ma) tai kontaktivesimittari järjestelmän suhteellista säätöä varten (tarkasta kontaktivesimittarin kontaktit). 13

14 5.4.2 Järjestelmä sisäisellä ohituspumpulla Valinnaisesti järjestelmä voidaan toimittaa sisäisellä ohituspumpulla varustettuna, magneettiventtiilin sijaan. Tämä versio tarvitaan suljettujen vesipiirien käsittelyyn, eli laimennusveden otto ja klooridioksidiliuoksen lisääminen tapahtuvat samassa vesipiirissä. Ohituspumppu on suunniteltu vain järjestelmän sisäisten putkihäviöiden kompensoimiseen ja noin 0,1 bar painehäviön tasaamiseen injektioyksikköön menevässä liuosputkessa. Injektioyksikölle menevä liuosputki pitäisi siksi pitää mahdollisimman lyhyenä. Geodeettinen korkeusero liuosputken liitännän ja injektioyksikön välillä ei saa ylittää 1 m. TM Kuva 9 Järjestelmä paineenkorotuspumpulla, asennuskaavio Kuva 8 Järjestelmä ohituspumpulla, asennuskaavio Järjestelmä paineenkorotuspumpulla ja kuormayksiköllä Ulkoinen paineenkorotuspumppu voidaan kytkeä laimennusvesiputkeen lisäoptiona. Tässä versiossa laimennusveden syöttöä ja klooridioksidiliuoksen lisäämistä ei toteuteta samassa vesipiirissä, ja järjestelmäpaine injektorissa on korkeampi kuin laimennusveden syöttöputken paine. Tässä versiossa tarvitaan lisäksi kuormayksikkö, jota ohjataan suoraan järjestelmäelektroniikalla, katso kuva 42. TM Järjestelmä magneettiventtiilillä/palloventtiilillä (erätankilla) Lisävaihtoehtona laimennusvesiputkeen voidaan valita myös magneettiventtiili ja annostelupalloventtiili. Tämä versio tarvitaan erätilaa käytettäessä, eli tietty ClO 2 -pitoisuus valmistetaan tankissa. ClO 2 -liuoksen annostelu injektioyksikköön suoritetaan annostelupumppuja käyttämällä. ClO 2 -liuoksen pitoisuutta tankissa voidaan säätää välillä 2-3,3 g/l. Asetuspaine on säädettävä paikallisten olosuhteiden mukaiseksi käyttöönoton yhteydessä. Paineenpitoventtiiili on asetettava siten, ettei ilmene lappoilmiötä, joka tyhjentäisi liuosputken järjestelmän ollessa pois päältä. Jos kuormitusventtiiliin asetettu paine on liian korkea, saattaa olla että ohitusveden tarvittavaa määrää ei voida asettaa oikein. Jos ohitusveden joukossa on kiintoaineita, siitä ylävirtaan on asennettava likasuodatin. Paineenkorotuspumppu ja kuormayksikkö on valittava erikseen (katso kappale 11. Lisävarusteet). TM Kuva 10 Järjestelmä magneettiventtiilillä ja palloventtiilillä 14

15 5.5 Seinäasennus Asennustarvikkeet ovat ruuvit, seinätulpat, aluslevyt ja mutterit. Kiinnitä tukirunko seinään toimitukseen sisältyvillä asennustarvikkeilla. Valitse asennuskorkeus siten, että kemikaalisäiliöt mahtuvat alapuolelle ja ohjaimen näyttö on helposti luettavissa. Porauskaavio, katso kappale Mitat. Säiliöiden nestepinnan, niiden ollessa täynnä kemikaaleja, on aina oltava annostelupumppujen alapuolella. Huomio Järjestelmän on oltava vapaasti käsiteltävissä vasemmalta ja oikealta puolelta huoltotöitä varten (noin cm tilaa). 5.6 Nesteliitäntä Asennustarvikkeisiin sisältyy myös M6 x 20 uppokantaruuvi kaasuanturin kiinnitystä varten, katso kappale 11. Lisävarusteet, reaktorin alle. Varoitus Erota järjestelmä verkosta ennen nesteliitännän tekemistä. Kuva 11 Suojapoistolaite, asennuskaavio TM Kloorivetyhapon ja natriumkloriitin imuputket (pos. 5 ja 6) on voitava asettaa säiliöihin jännityksettömästi. Asenna imuletku, paluuletku ja kaksi imuputken tyhjenemishälytyksen kaapelia tankkiin siten, että imuputken alaosa on noin 1 cm tankin pohjan yläpuolella Ohitus Jos käytössä on magneettiventtiilillä varustettu versio, järjestä sulkuventtiilillä varustettu laimennusveden syöttöputki ja kytke putken loppuosa tuloliitäntään PVC-letkulla. Jos käytössä on sisäisellä ohituspumpulla varustettu versio, kytke laimennusvesiputki PVC-letkulla mahdollisimman suoraan päävesijohdosta tuloliitäntään. Asenna näytteenottoa varten sulkuventtiili päävesijohtoon. Varoitus Jos laimennusvesiputki ja liuosputki ovat yhteydessä samaan vesipiiriin, päävesijohtoon on asennettava takaiskuventtiili laimennusveden ottokohdan ja injektorin väliin, jotta vaarallisen paljon klooridioksidia sisältävän liuoksen kierto estyy. Kytke klooridioksidiliuosputki injektioyksikköön PVC-letkulla. Tähän putkeen tulee asentaa myös sulkuventtiili suoraan ylävirtaan injektioyksiköstä Suojapoistoventtiili (lisävaruste) 1. Asenna suojapoistoventtiili järjestelmäkaapin alle. 2. Katkaise PE-letku sopivaan pituuteen ja kytke se imuinjektorin kalvotakaiskuventtiiliin ja tukirungossa olevaan läpivientiholkkiin (keskellä alustaa). 3. Kytke injektorin vesiputki DN 20 -kokoisella PVC-letkulla magneettiventtiiliin. Kytke vuotoputki DN 20 -kokoisella PVC-letkulla imuinjektorin lähtöliitäntään. 4. Kytke ohjausjännitekaapelin pistoke magneettiventtiilin liittimeen ja kiristä pistokkeen ruuvi. Pos. Kuvaus 1 Vuotoputki (jätevesi/käsittelemätön vesi) DN 20 2 Imuinjektori 3 Magneettiventtiili 4 Paineenalennin 5 Veden syöttöputki 6 Paineenkorotuspumppu Liitäntä - versio A Tätä liitäntävaihtoehtoa käytetään, jos vesijohdon paine on > 4 bar ja veden kokonaismäärä on riittävä (ohitusvesi ja imuinjektorin vesi). Jos paine on > 5 bar, on asennettava paineenalennin (4) siten, että paine ylävirtaan imuinjektorista on 4-5 bar. Liitäntä - versio B Tätä liitäntävaihtoehtoa käytetään, jos vesijohdon paine on > 4 bar, eli tarvittava paine ylävirtaan imuinjektorista on kehitettävä paineenkorotuspumpulla (6). Jos vesijohdossa (5) on riittävä vesimäärä (riittävästi vettä ohitusta ja imuinjektoria varten), paineenkorotuspumppu (6) voidaan kytkeä vesijohtoon (5). Veden syöttö paineenkorotuspumppuun (6) voidaan toteuttaa erillisellä veden syöttöputkella koska tahansa. Huomio Imuinjektorin vedessä ei saa olla hiekkaa eikä lietettä. Siksi on suositeltavaa asentaa likaloukku magneettiventtiilistä ylävirtaan. 15

16 5.7 Sähköliitäntä Järjestelmän suora liitäntä jännitesyöttöön tehdään liittimiin 1 (L1), 2 (N) ja 3 (PE). Versiosta riippuen syöttöjännite voi olla Varoitus 230 V (AC) tai 115 V (AC). Sähköliitännän saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö. Huomio Kytkeminen virheelliseen syöttöjännitteeseen rikkoo järjestelmän. Noudata paikallisia turvallisuusmääräyksiä! Katkaise jännitesyöttö ennen verkkokaapelin kytkemistä Liittimien kytkentäkaavio Tee sähköliitäntä liitteenä olevan kytkentäkaavion mukaisesti. TM Kuva 12 Liittimien kytkentäkaavio Jännitesyöttö L N PE Kuvaus L N PE Kuvaus Jännitteen tulo Jännitteen lähtö Magneettiventtiili/pumppu/ohitusvesi HCl-annostelupumppu Magneettiventtiili: kotelon poistolaite NaClO 2 -annostelupumppu Magneettiventtiili: poistolaite erätankille Potentiaalivapaat lähdöt Kanta NO Kuvaus Toiminta Vika 31/33 auki vikatilanteessa Tyhjenemisvaroitus HCl/NaClO 2 32/34 auki tyhjenemisvaroituksen ilmetessä Automaattinen 37/39 kiinni, kun "järjestelmä aktiivinen" Tankki tyhjä 38/40 auki kuivakäynnin ilmetessä Tulot +8 V +8 V GND IN Kuvaus 59 (ruskea) (sininen) Annostelunohjain NaClO 2 63 (ruskea) (sininen) Annostelunohjain HCl (ruskea) 70 (valkoinen) 68 (vihreä) Ohitusveden juoksupyörälaskuri 16

17 5.7.5 Tulot +12 V +12 V GND IN Kuvaus Toiminta Erätankki ClO 2 ylivuoto NC Kosketin auki ylivuototilanteessa ClO 2 pinta koskettimen yläpuolella Erätankki ClO 2 maks. NO-kosketin Kosketin kiinni "Maks."-tilanteessa ClO 2 pinta koskettimen yläpuolella Erätankki ClO 2 min. NO-kosketin Kosketin auki "Min."-tilanteessa ClO 2 pinta koskettimen alapuolella Erätankki ClO 2 kuivakäynti NO-kosketin Kosketin auki kuivakäynnin ilmetessä ClO 2 pinta koskettimen alapuolella 51 (ruskea) (valkoinen) Tyhjenemisvaroitus NaClO 2 NC Kosketin auki tyhjenemisvaroituksen ilmetessä NaClO 2 pinta koskettimen alapuolella (vihreä) Tyhjä-signaali NaClO 2 NC Kosketin auki tyhjä-signaalin ilmetessä NaClO 2 pinta koskettimen alapuolella (vihreä) Tyhjä-signaali HCl 55 (ruskea) (valkoinen) Tyhjenemisvaroitus HCl NC Kosketin auki tyhjä-signaalin ilmetessä HCl pinta koskettimen alapuolella NC Kosketin auki tyhjenemisvaroituksen ilmetessä HCl pinta koskettimen alapuolella 71 (valkoinen) 72 (ruskea) 73 (vihreä) Hall-anturi NaClO 2 -pumppu 75 (valkoinen) 76 (ruskea) 74 (vihreä) Hall-anturi HCl-pumppu (valkoinen) 78 (ruskea) 79 (vihreä) Kosketintulo, vesimittari Etäkäynnistys/-pysäytys Kosketin auki: "Etäpysäytys" Väärän kaasun varoituslaite Kosketin auki: vika Pääveden min.-kosketin Kosketin auki: min.-kosketin, päävesi Analogiset signaalit Suoja IN/OUT Kuvaus IN + Analoginen IN OUT + Analoginen OUT 17

18 5.7.7 Profibus/Ethernet (lisävaruste) Ohjain voidaan valinnaisesti varustaa Profibus- tai Ethernet-liitännällä. Profibus-DP moduuli Profibus-DP liitäntä tehdään 6-napaisella pistokkeella. 5.8 Liitännät RS-232, -422 ja -485 Ohjain voidaan valinnaisesti varustaa liitännöillä RS-232 liitännän kytkentä TM TM Kuva 13 Profibus-liitäntäkaavio Pistoke Signal Kuvaus 0 RTS (CNTR-P/RTS) Toistovahvistimen ohjaussignaali 1 PGND Vaippa/suojamaa 2 RxD/TxD-N Vastaanotettu data/lähetetty data negatiivinen 3 RxD/TxD-P Vastaanotettu data/lähetetty data positiivinen 4 DP GND Maa, DP 5 V 5 DP 5 V 5 V syöttö terminointivastuksille CNTR-N Toistovahvistimen ohjaussignaali Kuva 14 RS-232 liitännän kytkentäkaavio RS-422 ja -485 liitäntöjen kytkentä Ethernet TCP/IP Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (10/100 MBit/s). Siirtoprotokolla TCP- tai UDP-liitäntä. Liitäntä tehdään Cat. 5 RJ 45 -liittimellä. TM Kuva 15 RS-422 ja -485 liitäntöjen kytkentäkaavio 18

19 6. Ohjauselektroniikan käyttö 6.1 Ohjelmarakenne Automatic Manual operation Logbook Main menu System choice Setup Service mode Type 1, Type 2, etc. System type Language Venting Batch mode Operation mode Min. contact water Startup mode Current input Units System choice Test mode Contact input Current output Manual control Code function Target value external Reset function Date/time Exhaust enclosure Program version Bypass MIN time Auto start TM Kuva 16 Ohjelmarakenne 19

20 6.2 Ohjaus- ja näyttöelementit Näytöllä näkyvät valintamahdollisuudet ilmaistaan numeroilla 1, 2 ja 3, esim.: Main menu 1 Automatic 2 Manual operation 3 3 Logbook Valinta valikoista tehdään näppäimillä [F1], [F2], [F3], esim. toimintonäppäintä [F1] käytetään valikkokohdan "1" valintaan luettelosta jne Esimerkki Paina näppäintä [F1] siirtyäksesi valikkoon "Automatic". Paina näppäintä [F2] siirtyäksesi alivalikkoon "Manual operation". Kuva 17 Ohjain TM Paina näppäintä [F3] valitaksesi valikon "Logbook". Paina näppäintä [Escape] palataksesi päävalikkoon (9). Paina näppäintä [Enter] vahvistaaksesi syöttötiedon (8). 6.3 Automaattitila Tässä toimintatilassa järjestelmän kapasiteettia voidaan säätää automaattisesti tulosignaaleilla, kuten kosketintulo, virtatulo tai väyläohjaus (Bus). Pos Kuvaus Annostelunohjaimen NaClO 2 LED LED vilkkuu: annostelunohjain oikein asetettu NaClO 2 -tankin LED LED ei pala: oikea pinnankorkeus LED vilkkuu: tyhjenemisvaroitus aktiivinen LED palaa: tyhjä-hälytys aktiivinen Ohitusveden LED LED palaa: ohitusvesi on oikein LED vilkkuu: ohitusvesi toleranssialueen ulkopuolella Annostelunohjaimen HCl LED LED vilkkuu: annostelunohjain oikein asetettu HCl-tankin LED LED ei pala: oikea pinnankorkeus 5 LED vilkkuu: tyhjenemisvaroitus LED palaa: tyhjä-hälytys 6 Nuolinäppäimet valikoissa liikkumiseen 7 8 Toimintonäppäimet [F1], [F2] ja [F3]: valikkokohteiden valinta [F4]: [Reset]-näppäin [Enter]-näppäin Syötteiden vahvistus 9 [Escape]-näppäin Peruuta tai vaihto alivalikkoon 10 Näyttö, 4-rivinen 11 Pääkytkin [Emergency stop] -toiminnolla LED hälytyksille LED palaa tai vilkkuu: hälytys aktiivinen LED-näyttö toimintatilassa "automaatti/käsiohjaus" LED vilkkuu: automaattiohjaus LED etäkäynnistykselle/-pysäytykselle LED vilkkuu: etäkäynnistys/-pysäytys pääveden min. koskettimella LED palaa: etäkäynnistys/-pysäytys ulkoisella koskettimella LED huoltotilalle LED vilkkuu: järjestelmä [Service]-valikossa LED näytön hälytyksille LED palaa tai vilkkuu: hälytys aktiivinen LED näytön PLC-liitännälle LED palaa: liitäntä oikein LED-näyttö LED palaa: näyttö toiminnassa "Manual control" -tilassa ei ole "Automatic"-käyttöä. "Automatic"-käyttö aktivoidaan päävalikosta [F1]-näppäimellä ja se ilmaistaan näytön vilkkumisella. 6.4 Käsiohjaus Tämä käyttömuoto mahdollistaa annostelukapasiteetin käsisyötön näytöltä virtatulon, kosketintulon, käsiohjauksen tai väyläohjauksen (Bus) muodossa. Järjestelmän käyttämiseksi "Automatic"-tilassa on ensin valittava järjestelmän tyyppi ja käyttömuoto, katso kappale Käyttömuodot. Järjestelmän käyttämiseksi "Manual"-tilassa on ensin valittava järjestelmän tyyppi ja käyttömuoto. "Manual"-käyttö aktivoidaan päävalikosta [F2]-näppäimellä ja se ilmaistaan näytön vilkkumisella. 6.5 Loki "Logbook"-valikkoon kirjataan kaikki aktivoidut ja kuitatut hälytysilmoitukset. Käyttötunnit voidaan myös kutsua näkyvin tällä näytöllä. Vaihda päävalikosta "Logbook"-alivalikkoon [F3]-näppäimellä (Logbook). Logbook 1 active alarms 2 event list 3 operating hours Paina [F1]-näppäintä näyttääksesi hälytysviestit (jos on). Paina [F2]-näppäintä hakeaksesi kaikki tapahtumat. Hälytysviestit voidaan tarvittaessa poistaa. Siirtyminen sivulle 2 on mahdollista painamalla [NUOLI OIKEALLE] ja puskuri voidaan poistaa painamalla [F1]. Siirtyminen sivulle 1 on mahdollista [NUOLI VASEMMALLE] -näppäimellä. Näytä käyttötunnit painamalla [F3]-näppäintä. Vieritä vastaavaan valikkoon painamalla nuolinäppäimiä [YLÖS] ja [ALAS]. 20

21 6.6 Järjestelmän valinta Määrittele järjestelmän koko ja käyttömuoto valikossa "System choice". Syöttö voidaan peruuttaa koska tahansa [Escape]-näppäimellä. Aktivoitu järjestelmän tyyppi tai aktivoitu tila näytetään vilkkuvana näytöllä Järjestelmän tyyppi Vieritä päävalikkoon painamalla [NUOLI OIKEALLE] -näppäintä sivulla 2. Paina [F1]-näppäintä vaihtaaksesi "System choice" -valikkoon. "System choice" -valikossa voit vaihtaa "System type" -valikkoon [F1]-näppäimellä. Valitse järjestelmän koko [F1], [F2] tai [F3] -näppäimellä, vieritä tarvittaessa painamalla [NUOLI OIKEALLE] tai [NUOLI VASEMMALLE]. Järjestelmän tyypin valinnan jälkeen tulee näkyviin seuraava viesti: System type 164-XXXXD activated Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "System choice" -valikkoon. Järjestelmä on esiasetettu tehtaalla. Valittu järjestelmän tyyppi näytetään vilkkuvana "System choice" -valikossa. Tarkasta tämän asetuksen oikeellisuus ennen käyttöönottoa tai valitse uusi järjestelmän tyyppi Käyttömuodot Valittavissa on 5 eri käyttömuotoa: Erä-käyttömuoto Järjestelmän tehoa (100 %) säädetään puskuritankin avulla. Virtatulo Järjestelmän tehoa (2,5-100 %) säädetään ulkoisella virtasignaalilla, esim ma. Kosketintulo Järjestelmän tehoa (2,5-100 %) säädetään ulkoisella kosketintulosignaalilla, esim. kontaktivesimittarilta. Ulkoinen tavoitearvo Järjestelmän tehoa (2,5-100 %) säädetään väyläjärjestelmällä (voidaan valita vain, jos väyläjärjestelmä on valittuna kohdassa "Basic settings > Bus"-valikko). 6.7 Yksiköt Järjestelmään voidaan valita joko metriset tai US-mittayksiköt: 6.8 Asetus Tila asetetaan tehtaalla, ts. valittu tila näkyy vilkkuvana "Operation mode" -valikossa. Tarkasta, että tämä tila on oikea ennen käyttöönottoa; valitse tarvittaessa toinen tila. Parametrien syöttö virtatuloa ja kosketintuloa varten kuvataan kappaleessa "Käyttöönotto". Metriset yksiköt Ohitusvesi [m 3 /h] Järjestelmän kapasiteetti [g/h] Kontaktivesimittari [kontaktia/litra] US-yksiköt Ohitusvesi [gal/h] Järjestelmän kapasiteetti [lb/päivä] Kontaktivesimittari [kontaktia/gal] Vaihda päävalikosta "Basic setting" -valikkoon [F2]-näppäimellä (vieritä tarvittaessa) Kieli Vaihda "Basic setting" -valikosta "Language"-valikkoon [F1]-näppäimellä. Aseta kieli painamalla [NUOLI OIKEALLE] tai [NUOLI VASEMMALLE]. Vahvista painamalla [Enter]. Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Basic setting" -valikkoon Min.-kosketin, vesi Min.-kosketin päävesijohdossa (kohteessa) siirtää järjestelmän valmiustilaan, jos asetettu pääveden minimivirtaus alittuu. Valitse "Basic setting" -valikosta "Min. contact water" -valikko [F2]-näppäimellä. Kytke toiminto päälle tai pois [F1]- tai [F2]-näppäimellä. Aseta kontaktivesimittari siten, että suurimmalla teholla ohjauskontaktit eivät ole < 1 kontakti/s. Jos tämä arvo on poikkeustapauksissa < 1, min. 0,25 kontaktia/s, ohituksen "Min" aikaa on lisättävä. Ohjain pystyy käsittelemään enintään 47 kontaktia/s. Jos laskettu arvo on suurempi kuin 47 kontaktia/s, käytä erilaista kontaktivesimittaria. Esimerkki ClO 2 :n oletusmäärä 0,3 ppm Päävesimäärä 30 m 3 /h Kontaktivesimittari 1 kontakti/litra Järjestelmän maks. kapasiteetti 0,3 ppm x 30 m 3 /h = 9 g/h Kontaktit vesimittarilta 1 kontakti/litra x 30 m 3 /h x 1000/3600 = 8,33 kontaktia/s. Käsiohjaus Järjestelmän tehoa (0-100 %) säädetään käsiohjauksella. Kun "Manual control" on valittuna, asennus voidaan käynnistää vain "käsiohjauksella". Jos asennus käynnistetään "automaattitilassa", näkyviin tulee hälytysilmoitus ja järjestelmä pysähtyy. Min. contact main water activated Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Basic setting" -valikkoon. Valittu toiminto näkyy vilkkuvana "Min. contact water" -valikossa Virtalähtö Valitse "Basic setting" -valikosta "Current output" -valikko [F3]-näppäimellä. Current output ClO 2 capacity 0 % = XX ma 100 % = YY ma Paina [F1]-näppäintä valitaksesi eri syöttökentät. Vaihtaminen arvojen (0 %; XX ma; 100 %; YY ma) välillä tapahtuu myös [F1]-näppäimellä. Syötä yksittäiset arvot painamalla [YLÖS] ja [ALAS] (muuta numeroarvot) ja [NUOLI VASEMMALLE] ja [NUOLI OIKEALLE] (muuta syöttökohta). Vahvista asetusarvot [Enter]-näppäimellä. Valittu virtalähtö aktivoidaan painamalla [Enter]-näppäintä uudelleen. Current output XX - YY ma activated Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Basic setting" -valikkoon. 21

22 6.8.4 Kooditoiminto 2 eri kooditoimintoa voidaan valita: Level 1: Käyttäjät Pääsy valikoihin "Automatic, "Manual operation", "Logbook" ja "local/remote". Level 2: Parametrit rajoittamattomat oikeudet Aika Valitse "Time"-valikko painamalla [F1]. Time setting New Current XX:YY:ZZ Accept Level 1 ja 2 ovat kumpikin asetuksessa "0". Tämä merkitsee rajattomia oikeuksia ilman salasanasuojausta. Syötetyt koodit nollataan syöttämällä numero "1998". Molemmat tasot palautetaan asetukseen "0". Vieritä "Basic setting" -valikossa sivulle 2 painamalla [NUOLI OIKEALLE]. Valitse "Code function" -valikko painamalla [F1]. Code function 1 Level 1 2 Level 2 Siirry käyttäjän valintaan painamalla [F1]. Level 1 operator Code: 0 Aktivoi syöttökenttä painamalla [F1]. Syötä koodi (maks. 4 numeroa) nuolinäppäimillä [OIKEA], [VASEN], [YLÖS] ja [ALAS]. Vahvista [Enter]-näppäimellä. Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Code function" -valikkoon. Siirry kohtaan "Level 2 Parameters" painamalla [F2]. Aktivoi syöttökenttä painamalla [F1]. Syötä koodi samoin kuin kohdassa "Level 1". Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Code function" -valikkoon. Paina [Escape] uudelleen palataksesi "Basic setting" -valikkoon Nollaustoiminto Valitse "Basic setting"-valikossa nollaustoiminto [F2]-näppäimellä tai vieritä "Basic setting" -valikkoon. Reset function Code: xxxx Input password Siirry syöttökenttään [F1]-näppäimellä, syötä uusi koodi nuolinäppäimillä [OIKEA], [VASEN], [YLÖS] ja [ALAS], syötä koodi. Nollaa koodi: 6742 Vahvista [Enter]-näppäimellä. Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Basic setting" -valikkoon Päivämäärä/kellonaika Valitse "Basic setting" -valikosta "Date/time"-valikko [F3]-näppäimellä. Time setting 1 Time 2 Date 3 Daylight sav. Paina [F1] aktivoidaksesi tuntien (XX), minuuttien (YY) ja sekuntien (ZZ) syöttökentät (aktivoitu syöttökenttä vilkkuu). Vaihda tunneista minuutteihin tai sekunteihin painamalla [F1]-näppäintä uudelleen. Paina [Escape] syöttökentän deaktivoimiseksi. Ajan asettaminen Kun olet aktivoinut asianmukaisen syöttökentän [F1]-näppäimellä, syötä uusi arvo nuolinäppäimillä [OIKEA], [VASEN], [YLÖS] ja [ALAS]. Vahvista jokainen uusi arvo painamalla [Enter]-näppäintä (syöttökenttä lakkaa vilkkumasta). Kun kaikki arvot on asetettu ja vahvistettu [Enter]-näppäimellä, paina [F2] (hyväksy) päivittääksesi uuden ajan. Palaa "time setting" -valikkoon [escape]-näppäimellä; paina [escape] uudelleen palataksesi "setup"-valikkoon. Päivämäärän/viikonpäivän asetus Valitse "Date setting"-valikko painamalla [F2]. Date setting New Current XX.YY.ZZ Accept Siirry "Day of week" -valikkoon painamalla nuoli [OIKEALLE] ja palaa "Date setting" -valikkoon painamalla nuoli [VASEMMALLE]. Day of week New Current XX.YY.ZZ XX Monday 2 Accept Asetus tapahtuu samalla tavalla kuin ajan asettaminen, eli aktivoi syöttökentät [F1]-näppäimellä, aseta uusi arvo nuolinäppäimillä [OIKEA], [VASEN], [YLÖS] ja [ALAS], ja vahvista painamalla [Enter]. Uusi arvo päivitetään painamalla [F2] (hyväksy). Paina [Escape] palataksesi "Time setting" -valikkoon. Kesäaika Valitse "Daylight saving time"-valikko painamalla [F3]. Daylight saving time Switch off <off> > Aktivoi syöttökenttä painamalla [F1] (syöttökenttä vilkkuu). Eri asetukset voidaan valita painamalla nuoli [YLÖS] ja [ALAS]. Asetukset ON MANUAL EU Suora vaihto kesäaikaan Kesäajan syöttö käsin Kesäajan esiasetus EU-maita varten Vahvista asetukset [Enter]-näppäimellä. Paina [Escape] palataksesi "Time setting" -valikkoon. 22

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmä 9-2

Ohjausjärjestelmä 9-2 KÄYTTÖOHJE Ohjausjärjestelmä 9-2 Versio 201602 Tuotenro 9000042 Alkuperäinen käyttöohje Ohjausjärjestelmä 9-2 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Ympäristö... 4 2 Turvallisuusmääräykset...4

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

ASENNUSOHJE engcon DC2

ASENNUSOHJE engcon DC2 ASENNUSOHJE engcon DC2 Versio 201602 Tuotenro 841606 KONEKOHTAINEN CATERPILLAR M313D M322D Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tämän asennusohjeen tarkoituksena on antaa tarvittavat

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Pleno. Paineen valvonta- ja täyttölaite Paineen valvontalaite

Pleno. Paineen valvonta- ja täyttölaite Paineen valvontalaite Pleno Paineen valvonta- ja täyttölaite Paineen valvontalaite IMI PNEUMATEX / Paineistus / Pleno Pleno Paineen valvontalaite jota suositellaan standardissa EN 12828-4.7.4. Pleno takaa että paisunta-astian

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste -plasmapolttimen jäähdytysneste 1 - TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUS Kauppanimi Toimittaja Plasmatech (UK) Ltd 5 Heather Court Shaw Wood Way Doncaster South Yorkshire DN2 5YL Puhelinnumero +44 (0)1302 556051

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Verkkodatalehti MCS100E CD CEMS-RATKAISUT

Verkkodatalehti MCS100E CD CEMS-RATKAISUT Verkkodatalehti MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi MCS100E CD Tuotenumero Pyynnöstä Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot