GRUNDFOS OHJEET. Oxiperm. OCD-164 ( g/h) Asennus- ja käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRUNDFOS OHJEET. Oxiperm. OCD-164 (30-2000 g/h) Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 GRUNDFOS OHJEET Oxiperm OCD-164 ( g/h) Asennus- ja käyttöohjeet

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet, tyypit Oxiperm OCD on OCD , joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti: Konedirektiivi (2006/42/EC). Sovellettavat standardit: EN ISO : 2003, EN ISO : A1: 2009, EN ISO : 2007, EN ISO : EMC-direktiivi (2004/108/EC). Sovellettavat standardit: EN : 2000, EN : 2005, EN : Pienjännitedirektiivi (2006/95/EC). Sovellettu standardi: EN : Tämä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa vain, kun se julkaistaan osana Grundfosin asennus- ja käyttöohjeita (julkaisun numero ). Pfinztal, 1. maaliskuuta 2011 Ulrich Stemick Technical Director Grundfos Water Treatment GmbH Reetzstr. 85, D Pfinztal, Germany Teknisen tiedoston kokoamiseen ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittamiseen valtuutettu henkilö. 2

3 Asennus- ja käyttöohjeet Sisällysluettelo Hävittäminen 1. Yleiset turvallisuusohjeet Johdanto Tämän ohjekirjan tarkoitus Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Käyttäjät Käytöstä vastaavan velvoitteet Kunnossapito- ja huoltohenkilöstö Oikea käyttö Virheellinen käyttö Turva- ja valvontalaitteet Kemikaalit 4 2. Tekniset tiedot Yleistiedot Sähköiset tiedot Toimitussisältö 8 3. Perusteet Klooridioksidi veden käsittelyyn Toimintakulku 9 4. Rakenne ja toiminta Järjestelmän rakenne Osat Järjestelmän käyttömuoto Asennus Kuljetus ja varastointi Purkaminen pakkauksesta Asennuspaikka Asennuskaavio Seinäasennus Nesteliitäntä Sähköliitäntä Liitännät RS-232, -422 ja Ohjauselektroniikan käyttö Ohjelmarakenne Ohjaus- ja näyttöelementit Automaattitila Käsiohjaus Loki Järjestelmän valinta Yksiköt Asetus Paikallinen/etäohjaus Käyttöönotto Direktiivit Järjestelmän valinta Käyttömuodon valinta Ohituslinjan ilmaaminen Annostelupumppujen kalibrointi Annostelunohjaimien säätö Järjestelmän käyttö Automaattikäyttö Käsiohjaus Viat Virheilmoitukset säätimessä Ohjaimen sulakkeet ja LEDit Mahdollisia vikoja tankkia vaihdettaessa Kunnossapito Annostelupumppujen huolto Imuputkien huolto Reaktorin huolto Injektorin huolto Varaosasarjat ja varaosat DMI-annostelupumput kaksoispääjärjestelmällä DMI-annostelupumput yksipääjärjestelmällä Annostelupumput DMX Ohitus, jälkisekoitin ja annostelunohjain Kotelon poistolaite Ohitus magneettiventtiilillä ja virtauksenrajoittimella (vakioversio: magneettiventtiilillä) Ohitus, kiertovesipumppu 230 V - 50 Hz, 120 V - 60 Hz Ohitus (versio magneettiventtiilillä/palloventtiilillä, erä-käyttömuoto) Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua varten Lisävarusteet Ulkoinen paineenkorotuspumppu Kuormayksikkö paineenkorotuspumpulle Letkuliittimet/letku Kaasuanturi ja kaasuvaroitin Tiedot asetuksista Pikaopas Hävittäminen Yleiset turvallisuusohjeet 1.1 Johdanto OCD-164 desinfiointijärjestelmä on uusimman tekniikan mukainen ratkaisu, joka täyttää voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Standardien, direktiivien ja lakien mukaisuus on varmistettu. Valmistaja ei kuitenkaan voi estää tiettyjä riskejä, jotka liittyvät järjestelmän käyttöön. 1.2 Tämän ohjekirjan tarkoitus Kertoa käyttäjille järjestelmän optimaalisesta käytöstä. Varoittaa käyttäjiä mahdollisista jäännösriskeistä käytettäessä järjestelmää oikein sekä ilmoittaa toimenpiteet, jotka on tehtävä vahinkojen välttämiseksi. Varoittaa käyttäjiä järjestelmän ilmeisestä väärinkäytöstä tai epäsopivasta käytöstä sekä kertoa huolellisuuden tarpeesta järjestelmää käytettäessä. 1.3 Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Huomio Varoitus Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion. Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan. Tiedot jäännösriskeistä löytyvät: asennuspaikalla olevista varoituskylteistä sekä aina jäännösriskejä sisältävien työvaiheiden edeltä. 3

4 1.4 Käyttäjät Käyttäjät ovat henkilöitä, jotka vastaavat desinfiointijärjestelmän käytöstä ja valvonnasta asennuskohteessa. Järjestelmää saavat käyttää vain koulutetut ja valtuutetut henkilöt. Henkilöstöllä on oltava riittävä tekninen osaaminen ja heidän on tunnettava mittaus- ja säätötekniikan perusperiaatteet Käyttäjien velvoitteet Lue tämä käyttöohje ennen desinfiointijärjestelmän käyttöä. Käyttäjillä on oltava Grundfos Water Treatmentin antama järjestelmän käyttökoulutus. Noudata voimassa olevia työsuojelu- ja työturvallisuusmääräyksiä. Käytä kansallisten määräysten mukaista suojavaatetusta tapaturmien estämiseksi järjestelmän käytön ja kemikaalien käsittelyn yhteydessä. Pidä ohjelmiston käyttäjätunnus salassa Käyttäjän työasema Desinfiointijärjestelmä on elektronisesti ohjattu. Käyttäjät ja huoltohenkilöstö käyttävät järjestelmää näytön sekä ohjaus- ja näyttölaitteiden avulla. Katso kappale 6.2 Ohjaus- ja näyttöelementit. 1.5 Käytöstä vastaavan velvoitteet Kiinteistön omistaja tai desinfiointijärjestelmän käytöstä vastaava on vastuussa seuraavista: Pitää tämä käsikirja saatavilla järjestelmän läheisyydessä. Täyttää valmistajan määrittelemät asennusvaatimukset (tarvittavat vesiliitännät ja liittimet, ympäristöolosuhteet, sähköliitäntä, putki annostelulinjaa varten (jos tarpeen), ääni- tai optinen ilmoitin hälytysilmoituksille (jos tarpeen)). Varmistaa, että vesiputket ja liitännät tarkastetaan, huolletaan ja ylläpidetään säännöllisesti. Hankkia viranomaisilta lupa kemikaalien varastointia varten, jos tarpeen. Perehdyttää käyttäjät järjestelmän toimintaan. Antaa ohjelmiston käyttäjätunnus vain käyttäjille, jotka ovat saaneet asianmukaisen teknisen koulutuksen. Varmistaa, että työsuojelumääräyksiä noudatetaan asennuskohteessa. Antaa kaikille käyttäjille ja huoltohenkilöstölle suojavaatetus (naamari, käsineet, suojaesiliina). 1.6 Kunnossapito- ja huoltohenkilöstö Järjestelmää saa ylläpitää ja huoltaa vain Grundfos Water Treatmentin valtuutettu huoltohenkilöstö. 1.7 Oikea käyttö Desinfiointijärjestelmää käytetään laimennetun klooridioksidiliuoksen sekoittamiseen, joka sisältää 7,5 % natriumkloriittia ja 9 % kloorivetyhappoa. Tässä käsikirjassa kuvatuissa olosuhteissa sitä käytetään valmistetun klooridioksidiliuoksen annosteluun jatkuvasti tai ajoittain kiinteistön (käyttö)vesijohtoon tai sen syöttämiseen uima-altaaseen, prosessiveteen, jäteveteen tai muuhun teolliseen veden desinfiointijärjestelmään. 1.8 Virheellinen käyttö Muut kuin kappaleessa 1.7 Oikea käyttö luetellut käyttötarkoitukset katsotaan tarkoitetun vastaisiksi eivätkä ne ole sallittuja. Valmistaja, Grundfos Water Treatment, ei vastaa virheellisen käytön aiheuttamista vahingoista. Järjestelmä koostuu uusinta tekniikkaa edustavista komponenteista ja sille on suoritettu turvallisuustestaus. 1.9 Turva- ja valvontalaitteet Desinfiointijärjestelmä on varustettu seuraavilla turvaja valvontalaitteilla: kaksi vuotoallasta kahta kemikaalisäiliötä varten (lisävarusteita). hälytystoiminnot ohjausjärjestelmässä Kemikaalit Klooridioksidipitoisuus Desinfiointijärjestelmän reaktiotankissa laimennettua natriumkloriittia ja laimennettua kloorivetyhappoa sekoitetaan siten, että saavutetaan klooridioksidipitoisuus noin 20 g litrassa vettä. Klooridioksidiliuosta laimennetaan lisää ja se annostellaan desinfioitavaan pääjohtoon vaatimusten mukaisesti. Saksan käyttövesiasetuksen (TrinkwV 2001) mukaisesti klooridioksidipitoisuus käyttövedessä saa olla enintään 0,4 mg litrassa vettä. Seuraavia turvallisuusohjeita on noudatettava: Varoitus Räjähdysvaara käytettäessä kemikaaleja liian suurina pitoisuuksina. Käytä natriumkloriittia vain laimennettuna pitoisuutena 7,5 paino-% standardin DIN EN 938 mukaisesti. Käytä kloorivetyhappoa vain laimennettuna pitoisuutena 9,0 paino-% standardin DIN EN 939 mukaisesti. Toimittajan julkaisemia käyttöturvallisuustiedotteita on noudatettava. Varoitus Räjähdysvaara ja vakavien laite- ja henkilövahinkojen vaara käyttövirheiden seurauksena, jos kemikaalisäiliöt tai imuputket sekoittuvat. Varo sekoittamasta säiliöitä. Noudata punaisia ja sinisiä merkintöjä kemikaalipumpuissa, imuputkissa ja kemikaalisäiliöissä: Punainen = HCl, sininen = NaClO 2. Varoitus Ihon ja vaatetuksen syöpymisvaara niiden joutuessa kosketuksiin natriumkloriitin ja kloorivetyhapon kanssa. Tahriintunut iho ja vaatteet on pestävä heti vedellä. Varoitus Silmien, hengityselimien ja ihon ärsytysriski, jos klooridioksidia hengitetään. Kemikaalisäiliöitä vaihdettaessa on käytettävä suojavaatetusta työturvallisuusmääräysten mukaisesti Kemikaalien varastointi Kemikaalit on varastoitava asianmukaisesti merkityissä alkuperäisissä muoviastioissa. Älä varastoi kemikaaleja rasvojen, syttyvien aineiden, öljyjen, hapettavien aineiden, happojen tai suolojen läheisyydessä. Tyhjät ja täydet astiat on pidettävä suljettuina ja varastoitava vain varastointia koskevien kansallisten turvallisuusmääräysten sallimilla alueilla. Varoitus Luvattomat rakennemuutokset järjestelmään voivat aiheuttaa vakavia laitevaurioita ja henkilövahinkoja. On kiellettyä purkaa, muokata, muuttaa rakennetta tai sillata, poistaa, ohittaa tai estää komponenttien toimintaa, mukaan lukien turvalaitteet. 4

5 Toiminta hätätilanteissa Yleiset turvallisuusmääräykset ja standardin EN (D) mukaiset säädökset menettelystä hätätilanteissa ovat voimassa. Toimenpiteet hätätilanteessa: Tuuleta asennuskohde välittömästi. Käytä suojavaatetusta (suojalasit, käsineet, hengityksensuojain / paineilmahengityslaite, suojaesiliina). Anna ensiapua: Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhtele silmiä runsaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin. Jos kemikaalia joutuu iholle, pese heti runsaalla vedellä. Riisu tahriintuneet vaatteet. Jos kaasua hengitetään, siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan. Vältä syvään hengittämistä. Ota yhteys lääkäriin (tarkkaile tihentynyttä pulssia, sillä verisuonia laajentava hoito voi olla tarpeen). Vuodot: Jos kemikaalia joutuu vaatteille, riisu vaatteet heti ja pese runsaalla vedellä. Kemikaalivuodot rakennusten sisällä on pestävä pois vedellä. Sammutus: Klooridioksidin vesiliuokset eivät ole suoraan syttyviä. Sammuta ympäröivä palo vedellä, mieluiten sprinklerijärjestelmällä ilmassa olevan kaasun laimentamiseksi. Ilmoita palokunnalle asennetusta tuotantokapasiteetista ja kaikista varastoiduista haitallisista aineista (raaka-aineista), jotta mahdollisiin riskeihin voidaan varautua. Katso hätäpuhelinnumerot vastaanottopöytäkirjasta. 5

6 2. Tekniset tiedot 2.1 Yleistiedot Suorituskyky- ja kulutustiedot Järjestelmä OCD-164 ClO 2 valmistuskapasiteetti 6 bar paineella vastapaine Maks. järjestelmäpaine Komponenttien kulutus 50 Hz 60 Hz 1) HCl NaClO 2 Magneettiventtiili 2) (vakio) Laimennusveden tarve ohitusjärjestelmää varten Ohituspumppu 3) sisäinen/ ulkoinen Erätilassa Min. 4) Maks. 5) g/h l/h bar bar l/h l/h l/h l/h l/h l/h ,7 0, , ,9 2, ,2 5, ,3 8, ,5 16, Yleinen pitoisuusalue kaikille järjestelmille: 0,5-3,3 g/l 1) Suurimmalla valmistuskapasiteetilla, lyhennetty reaktioaika 2) 2 bar korkeammalla tulopaineella verrattuna injektioyksikön paineeseen 3) Riippuu liuosputken virtaushäviöistä injektioyksikköön asti 4) ClO 2 -liuoksen pitoisuus noin 3,3 g/l. Ohitusveden tulopaine: 3-8 bar 5) ClO 2 -liuoksen pitoisuus noin 2 g/l. Ohitusveden tulopaine: 3-8 bar Lämpötilat ja pitoisuudet Materiaalit Sallittu NaClO 2 -liuoksen pitoisuus 7,5 paino-% Sallittu HCl-liuoksen pitoisuus 9,0 paino-% Sallittu ympäristön lämpötila 5 C C Sallittu prosessiveden lämpötila (ohitusvesi) 2 C C Sallittu komponenttien lämpötila (kemikaalit) 5 C C Järjestelmän varastointilämpötila -5 C C Kemikaalien varastointilämpötila 5 C C Sallittu suhteellinen kosteus maks. 80 %, ei kondensoitumista Osat Materiaalit Tukirunko PP Ruuvit, aluslevyt ja mutterit Reaktori Jälkisekoitin Putket Tiivisteet Harmaa PVC, maalattu RAL 6017 Harmaa PVC Harmaa PVC FPM/PTFE Liitännät ja painot 164-OCD Ohitusliitäntä (veden tulo) ClO 2 -liuosputken liitäntä Käyttöveden paine Kotelon poistolaite lisävaruste Käyttöveden tarve Liitäntä, poistolaite Järjestelmän paino DN DN bar l/h DN kg Huomio Liuosputkessa on oltava paineenrajoitusventtiili, joka on säädetty 10 baariin. Tämä on varotoimi sen varalta, että laimennusvesiputken paine kohoaa yli 10 baariin samalla kun klooriliuosputki järjestelmän lähtöpuolella on suljettuna. 6

7 2.1.5 Mitat TM Kuva 1 Järjestelmän mitat poranreikineen OCD-164 A A1 B C E F G H K L M C1 C DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN 20 7

8 2.2 Sähköiset tiedot Potentiaalivapaiden lähtökoskettimien suurin sallittu kuormitus Analoginen tulo Analoginen lähtö Kosketintulo Suurin sallittu verkon impedanssi 90 W ohituksella Suurin sallittu verkon impedanssi 340 W ohituksella 250 V, 6 A, maks. 550 VA 0/4-20 ma, kuormitus: 50 Ω 0/4-20 ma, kuormitus: maks. 500 Ω maks. 50 kontaktia/s 0,168 + j 0,168) Ω, (testaus EN mukaisesti) 0,059 + j 0,059) Ω, (testaus EN mukaisesti) Tehonkulutus OCD-164 Tehonkulutus [VA] IP-koodit Komponentti Elektroniikka, annostelupumput, magneettiventtiili, virtausmittari Ohituspumppu Annosteluohjain IP-koodi IP65 IP44 IP Toimitussisältö Kompakti klooridioksidijärjestelmä koostuu seuraavista osista: Valmistusjärjestelmä, valmiiksi koottuna ja johdotettuna, PP-tukirungossa, sis. annostelupumput ja imuputket. Annosteluohjain kloorivetyhapon ja natriumkloriitin virtauksen valvontaan. Säiliön pinnankorkeuden valvonta ja tyhjenemisilmaisu kloorivetyhapolle ja natriumkloriitille. Klooridioksidireaktori. Ohitusjärjestelmä virtausmittareineen ja magneettiventtiileineen, tai valinnaisesti kiertovesipumppu ja virtausmittari, magneettiventtiili, annostelupalloventtiili ja virtausmittari. Staattinen sekoitin. Ohjauselektroniikka, asennettu suoraan tukirunkoon ja johdotettu. Valinnainen poistolaite: Injektori magneettiventtiileineen, sähköisesti kytkettynä ohjauselektroniikkaan, tukirunko sivuosineen. 8

9 3. Perusteet 3.1 Klooridioksidi veden käsittelyyn Klooridioksidin ominaisuudet Voimakas ja nopea oksidointi- ja desinfiointiaine. Soveltuu käyttö-, prosessi-, jäähdytys- ja jäteveden käsittelyyn. Kemiallisesti epävakaa yhdiste Kuumennettaessa voi hajota räjähdysmäisesti klooriksi ja hapeksi. Joudutaan kehittämään käyttöpaikalla tarpeen mukaan, sillä varastointi pulloissa ei ole mahdollista. Klooridioksidin hyödyt klooriin verrattuna Laajasti käyttökelpoinen hyvien bakteriologisten, virologisten ja mikrobiologisten ominaisuuksiensa ansiosta koko käyttöveden ph-alueella (ph 6,5-9). Kloorin desinfioiva vaikutus heikkenee ph-arvon kohotessa. Trihalogeenimetaaneja muodostuu vähän tai ei lainkaan. Ammoniakkia tai aminoyhdisteitä sisältäviä klooriamiineja ei muodostu. Korkean molekyylimassan orgaanisten halogeeniyhdisteiden muodostuminen on hyvin epätodennäköistä. Hyvä stabiilisuus vedessä. Pitkäaikainen bakteereja tappava ja bakteerikasvua estävä vaikutus vesijohtoverkossa Klooridioksidin valmistus Klooridioksidin valmistusjärjestelmä kehitettiin erityisesti jatkuvaan tai ajoittaiseen klooridioksidiliuoksen valmistukseen veden desinfiointia varten. Klooridioksidia kehitetään kloorivetyhappoa/natriumkloriittia käyttävällä menetelmällä seuraavan stoikiometrisen kaavan mukaisesti: 5 NaClO HCl <=> 4 ClO NaCl + 2 H 2 O Natriumkloriitti + kloorivetyhappo <=> klooridioksidi + natriumkloriitti + vesi 3.2 Toimintakulku Klooridioksidiliuoksen muodostamiseen tarvitaan kolme komponenttia: Kloorivetyhappo (HCl) Natriumkloriitti (NaClO 2 ) Laimennusvesi (ohitus). Prosessi määrittelee näiden komponenttien lisäysmäärät eikä niitä saa muuttaa. Yksittäisten komponenttien virtauksia tarkkaillaan virtausmittareilla ja virtauksensäätimillä. Kloorivetyhappo (9 % liuos) ja natriumkloriitti (7,5 % liuos) annostellaan reaktoriin tilavuussuhteessa 1:1. Sitten ne reagoivat keskenään ja muodostavat ei-kriittisen klooridioksidipitoisuuden 20 g/l. Reaktorin jälkeen klooridioksidiliuos laimennetaan ohitusvedellä käyttövalmiiksi liuokseksi. Kuva 2 Ohitusvesi ClO 2 -liuos NaClO 2 Reaktori HCl Klooridioksidiliuoksen valmistus TM Varoitus Järjestelmää saa käyttää vain 9 % kloorivetyhappoliuoksella ja 7,5 % natriumkloriittiliuoksella. Yleisesti saatavana olevat liuokset, kuten 24,5 % natriumkloriitti tai 32 % kloorivetyhappo aiheuttaisivat räjähtävän pitoisuuden eikä niitä siksi saa käyttää järjestelmässä laimentamattomina. Tässä järjestelmässä käytetään 7,5 % NaClO 2 -liuosta ja 9 % HCl-liuosta tilavuussuhteessa 1:1 kemiallista reaktiota varten. Reaktioaika on noin 10 minuuttia. Tässä sovelluksessa käytetään kloorivetyhapon moninkertaista stoikiometristä ylijäämää seuraavista syistä: Reaktoriin muodostuu ei-kriittinen klooridioksidipitoisuus 20 g ClO 2 /l. Varoitus Kaasumainen klooridioksidi on räjähtävää yli 300 g/m 3 pitoisuuksina % happoylijäämällä saadaan hyvä klooridioksidin tuotto. Suurempi ylijäämähapon lisääminen tuo enää pienen parannuksen hyötysuhteeseen. Ylimäämähappo siirtyy kloorivetyhapon ja natriumkloriitin disproportionaation tasapainoyhtälössä oikealle, jolloin saadaan optimituotto. 9

10 P A 4. Rakenne ja toiminta 4.1 Järjestelmän rakenne TM Kuva 4 Reaktori komponentteineen, koottuna tukirungon taakse Pos. Kuvaus 1 Kloorivetyhapon (HCl) annostelujärjestelmä 1.1 Kloorivetyhapon annostelupumppu 1.2 HCl:n imuputki (punainen) sis. tyhjenemisvaroituksen ja tyhjä-signaalin 1.3 Annostelunohjain HCl-virtauksen valvontaan 2 Annostelujärjestelmä natriumkloriitille (NaClO 2 ) Kuva 3 Täydellinen järjestelmä komponentteineen, koottuna tukirunkoon TM Annostelupumppu NaClO NaClO 2 :n imuputki (sininen) sis. tyhjenemisvaroituksen ja tyhjä-signaalin 2.3 Annostelunohjain NaClO 2 -virtauksen valvontaan 3 Ohitusveden syöttöputki 3.1 Magneettiventtiili (valinnainen kiertovesipumppu) 3.2 Juoksupyörälaskuri (virtausmittari ohitusvedelle) 3.3 Takaiskuventtiili 3.4 Virtauksenrajoitin 4 Reaktori 4.1 Reaktorin kotelo 4.2 Reaktorin venttiilit 5 Jälkisekoitin 6 ClO 2 -liuosputken liitäntä injektioyksikköön 7 Ohitusveden liitäntä 8 Ohjain ja näyttö 9 Poistolaitteen injektori (lisävaruste) 10

11 4.2 Osat Imuputket Imuputkien on oltava tankin kokoon ja järjestelmän suorituskykyyn sopivat (imuputken halkaisija). Niissä on kaksitasoinen ohjausyksikkö. Jos komponenttien (HCl/NaClO 2 ) pinnankorkeus laskee ensimmäiselle tasolle ("Min"-kosketin/tyhjenemisvaroitus), annetaan hälytys "HCl- MIN" tai "NaClO 2 MIN". Tämä ilmaistaan vilkkuvalla LEDillä ohjaimen näytössä. Järjestelmä pysyy toiminnassa, rele "tyhjenemisvaroitus NaClO 2 /HCl" aktivoituu. Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, kun toinen taso saavutetaan ("Min"-"Min" -kosketin/tyhjä-signaali), ja hälytys "HCl tyhjä -signaali" tai "NaClO 2 tyhjä -signaali" näytetään, "Alarm" aktivoituu ja hälytys-led palaa jatkuvasti. Jos potentiaalivapaaseen lähtöreleeseen on liitettynä summeri, kuuluu myös äänimerkki Annostelupumput Annostelupumput on asennettu tukirunkoon. Ne toimivat pulssi/tauko-periaatteella. Iskunpituus säädetään kiertonupilla. Iskunpituus on esiasetettu, mutta sitä saatetaan joutua korjaamaan pumppujen kalibroinnin perusteella, koska paikalliset paineolosuhteet riippuvat sovelluksesta. Järjestelmien OCD OCD annostelupumput toimitetaan integroidulla kalibrointijärjestelmällä varustettuna. Järjestelmien OCD OCD annostelupumppujen kalibrointi tapahtuu kalibrointipulloilla imupuolelta. Katso pumppuihin asetettava annostelunopeus taulukosta Suorituskyky- ja kulutustiedot. Pumppujen annostelunopeudet tulisi asettaa suunnilleen samoiksi (± %) kemikaalien tasaisen kulutuksen varmistamiseksi. Iskunpituutta ei saa säätää enää kalibroinnin jälkeen Annosteluohjain Annosteluohjaimet varmistavat, että molempia kemikaaleja virtaa järjestelmään käytön aikana. Jos toisen kemikaalin tilavuusvirta laskee yli %, annostelunohjain antaa hälytyksen ja kytkee järjestelmän pois päältä. Toimintapiste on asetettava oikein annostelunohjaimen luotettavan toiminnan varmistamiseksi, katso kappale 7. Käyttöönotto. Oikein asetettu toimintapiste ilmaistaan vilkkuvilla LEDeillä ohjaimen virtauskaaviossa, katso kappale 6.2 Ohjaus- ja näyttöelementit Reaktori Reaktori on asennettu tukirungon taakse. Reaktorin tulo- ja lähtöpuolen takaiskuventtiilit on valittava järjestelmäpaineen perusteella. Vakioventtiilit sopivat alle 3 bar järjestelmäpaineelle Ohitus Ohitusvesilinja laimentaa reaktorin valmistaman klooridioksidiliuoksen (noin 20 g/l) ja ohjaa sen päävesijohtoon. Saatavana on useita versioita ohituslinjasta: Ohitus magneettiventtiilillä ja virtauksenrajoittimella Ohitus kiertovesipumpulla Ohitus magneettiventtiilillä ja annostelupalloventtiilillä (erätila) Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua (ja kuormayksikköä) varten, katso kappale 10.9 Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua varten. Ohituslinjan vettä valvotaan virtausmittarilla. Virtausmittari kytkee järjestelmän pois päältä, jos ohitusvesi laskee alle minimivirtauksen; LED vilkkuu virtauskaaviossa. LED palaa jatkuvasti, jos vesivirtaus on minimimäärän yläpuolella, katso kappale 6.2 Ohjaus- ja näyttöelementit. Asenna hiukkassuodatin ylävirran puolelle, jos ohitusvedessä on kiintoaineita Jälkisekoitin Klooridioksidiliuos sekoitetaan ohitusveteen jälkisekoittimessa (vakiovaruste) Vaihtoehdot Teholähde 230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz. Ohitus Ohitus pumpulla 230 V, 50/60 Hz Ohitus pumpulla 115 V, 60 Hz Ohitus magneettiventtiilillä 230 V, 50/60 Hz ja virtauksenrajoittimella (vakio) Ohitus magneettiventtiilillä 115 V, 50/60 Hz ja virtauksenrajoittimella Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua varten, katso kappale 10.9 Ohitus ulkoista paineenkorotuspumppua varten. Imuputket Imuputki 1,3 m 30/60 litran säiliölle (vakio) Imuputki 2,5 m 30/60 litran säiliölle Imuputki 2,5 m 200 litran säiliölle. Poistolaite Poistolaite, DN 20, 230 V 50/60 Hz (vakio) Poistolaite, DN 20, 115 V 50/60 Hz Ilman poistolaitetta. Reaktorin takaiskuventtiilit Järjestelmäpaine alle 3 bar (vakio) Järjestelmäpaine yli 3 bar. Väyläjärjestelmät Profibus DP -moduuli Ethernet TCP/IP -moduuli. Rajapinta RS-232-liitäntä RS-422 ja RS-485-liitäntä. 4.3 Järjestelmän käyttömuoto Positionumerot sulkeissa, katso kuva 4. Kun järjestelmä käynnistetään normaalitilassa, magneettiventtiili (3,1) avautuu. Laimennusvesi virtaa jälkisekoittimeen (5), virtausta säädetään juoksupyörälaskurin (3,2) kautta. Kaksi annostelupumppua syöttävät samanaikaisesti 9 % kloorivetyhappoa ja 7,5 % natriumkloriittiliuosta suhteessa 1:1 reaktoriin (4). Kemikaalien virtausmääriä tarkkaillaan annostelunohjaimilla (1,3 ja 2,3). Natriumkloriitin ja kloorivetyhapon reagoidessa keskenään syntyy klooridioksidiliuosta, jonka pitoisuus on 20 g/l reaktorissa (4). Reaktioaika reaktorissa on noin 10 minuuttia. Seuraavassa sekoittimessa liuos laimennetaan pitoisuuteen maks. 3,3 g ClO 2 /l, riippuen järjestelmän koosta ja tehoasetuksesta, ja ohjataan injektioyksikköön. Järjestelmä kytketään heti pois päältä, jos toinen annostelunohjaimista tai juoksupyörälaskureista havaitsee matalan virtauksen. Varoitus Klooridioksidi on myrkyllinen kaasu, kloorivetyhappo ja natriumkloriitti ovat erittäin syövyttäviä kemikaaleja, joita on käsiteltävä asianmukaisesti. Asennus- ja käyttöhenkilöstön on siksi tunnettava klooridioksidin, kloorivetyhapon ja natriumkloriitin käsittelyä koskevat määräykset. Saksassa ovat voimassa UVV-työturvallisuusmääräykset. 11

12 Klooridioksidijärjestelmää varten on saatavana sarja varoitusmerkkejä teknisten erittelyjen mukaisina tilausnumerolla ( ). Katso lisätietoja klooridioksidijärjestelmän käytöstä seuraavista julkaisuista: Työturvallisuusmääräykset "Veden klooraus" (VGB 65 tai GUV 8,15) Vaarallisten työmateriaalien direktiivi DIN 938 "Natriumkloriittiliuos veden käsittelyyn; tekniset toimitusehdot" DIN 939 "Kloorivetyhappo veden käsittelyyn" "Klooridioksidi veden käsittelyyn" DVGW-direktiivi, lehti W 224 (saksalainen) Järjestelmän toiminta erätilassa Erätilassa määriteltyä ClO 2 -liuosta lisätään välitankkiin (eräsäiliöön) ja siirretään injektioyksiköille annostelupumpuilla. ClO 2 -pitoisuutta voidaan säätää alueella 0,5-3,3 g/l. 5. Asennus 5.1 Kuljetus ja varastointi Varoitus Järjestelmää saa kuljettaa vain tyhjänä, paino huomioiden. Käytä vain sopivia nosto- ja kuljetusvälineitä. Kuljeta järjestelmää varoen. Kuiva, viileä varastopaikka. Suojattava suoralta auringonpaisteelta. 5.2 Purkaminen pakkauksesta Järjestelmä on testattu tehtaalla ja liitäntävalmis. Tarkasta vaurioiden varalta, vaurioitunutta järjestelmää ei saa asentaa tai kytkeä! Varo irtonaisia osia, kun purat pakkausta. Asennus tulee tehdä mahdollisimman pian pakkauksen purkamisen jälkeen. ClO 2 -liuos Säilytä pakkausmateriaalit tai hävitä ne paikallisten määräysten mukaisesti. ClO 2 Reaktori Ohitusvesi NaClO 2 HCl Kuva 5 Klooridioksidiliuoksen valmistus TM Asennuspaikka Soveltuvia paikallisia tai maakohtaisia säädöksiä on noudatettava valittaessa ja suunniteltaessa klooridioksidijärjestelmän asennuspaikkaa. Saksassa ovat voimassa UVV-työturvallisuusmääräykset. Järjestelmän asennuspaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset: Sallittu ympäristölämpötila C on varmistettava. Asennuspaikan on oltava tärinätön ja eristetty palonkestävästi muista tiloista. 2-3,3 g/l pitoisuuden saavuttamiseksi ohitusveden määrä asetetaan annostelupalloventtiilin avulla. Jos tarvitaan alle 2 g/l pitoisuutta, asetetaan vaadittava ohitusveden määrä 2 g/l liuosta varten. Haluttu pitoisuus liuossäiliössä saavutetaan säätämällä kahta annostelupumppua. Ohitusveden määrän rajat ovat - 50 % ja + 20 % tavoitearvosta. Jos tavoitearvo alittuu (enintään - 50 %), järjestelmä säätää automaattisesti kemikaalipumppujen annosteluvirtauksen hetkellistä veden määrää varten. Tämä saavutetaan annostelupumppujen pulssi-tauko-ohjauksella. Jos veden tavoitearvo alittuu, järjestelmän kokonaistehoa alennetaan enintään - 50 %. Täm säätö mahdollistaa ohitusputken paineenvaihtelujen kompensoinnin. Varoitus Lisäksi on toteutettava suojalaitteet, kuten erilliset keruualtaat kloorivetyhappo- ja natriumkloriittisäiliöille. Käyttäjille on annettava suojavaatetus. Lisäksi erityiset varoituskilvet, tiedot vaarasta ja ensiapuohjeet on sijoitettava määriteltyihin paikkoihin. Huomio Tiedot klooridioksidijärjestelmän käyttöön liittyvistä vaaroista ja tarvittavista varotoimenpiteistä on annettava käyttämällä soveltuvia kilpiä järjestelmän luo sekä siihen liittyviin kemikaalien varastotiloihin johtavilla kulkureiteillä. 12

13 5.4 Asennuskaavio Valitse tai aseta kontaktivesimittari siten, että asennuksen suurimmalla teholla ohjauspulssit eivät ole < 5 pulssia/s. Katso kontaktien laskenta kappaleesta Kosketintulo. Järjestelmän ohjaus pystyy käsittelemään maks. nopeuden 50 pulssia/s. Jos lasketaan suurempi arvo kuin 50 pulssia/s, käytä erilaista kontaktivesimittaria. Jos paine injektioyksikössä on < 1 bar, on asennettava paineenlisäysventtiili. Paineenlisäysventtiiliä ei saa käyttää asennuksissa, joissa on sisäinen keskipakopumppu, sillä tämä pumppu generoi vain noin 5 mwc paineennousun. DMI-annostelupumpuissa Plus3-järjestelmän kanssa tulee varmistaa, että säiliö on aina annostelupumpun alapuolella ja imuputki osoittaa alaspäin, jotta kemikaalit pääsevät helposti virtaamaan paluuputken kautta takaisin säiliöön. Suositeltava L = min. 200 mm, katso kuva 6. TM Kuva 7 Järjestelmä magneettiventtiilillä, asennuskaavio Kuva 6 Asennuskaavio imuputken pituuksineen Järjestelmä magneettiventtiilillä Järjestelmä toimitetaan vakiona laimennusvesilinjan magneettiventtiilillä varustettuna. Tässä versiossa laimennusveden syöttöä ja klooridioksidiliuoksen lisäämistä ei toteuteta samassa vesipiirissä. Vaatimukset 10 bar > vedenpaine > 1 bar. Vastapaine liuoslinjan liitännässä tulee olla vähintään 0,5 bar pienempi kuin laimennusveden tulopaine. Huomio Kun klooridioksidiliuoksen putki on suljettuna (lähtöpuolella) ja tulopaine on yli 10 bar laimennusvesiputkessa (tulopuolella), on olemassa järjestelmän vaurioitumisvaara. Liuosputkessa on siksi oltava ylipaineventtiili, joka on säädetty 10 baariin. L TM Pos. Kuvaus 1 Tukirunko 2 Elektroniikka 3 Laimennusveden liitäntä 4 Liuosputken liitäntä injektioyksikköön 5 HCl-annostelupumpun imuputki 6 NaClO 2 -annostelupumpun imuputki 7 Päävesiputki (asiakas toimittaa) 8 Sulkuventtiili injektioyksikölle (asiakas toimittaa) 9 Näytteenotto (asiakas toimittaa) 10 Takaiskuventtiili (asiakas toimittaa) 11 Sulkuventtiili laimennusveden otolle (asiakas toimittaa) 12 Tukirungon poistolaite, magneettiventtiilillä (valinnainen) 13 Liuostankki pinnankorkeuden valvonnalla (valinnainen) 14 Ulkoinen paineenkorotuspumppu (valinnainen) 15 Kuormayksikkö ulkoiselle paineenkorotuspumpulle Paineenlisäysventtiili (asiakas toimittaa), jos järjestelmäpaine on < 1 bar Induktiivinen virtausmittari (4-20 ma) tai kontaktivesimittari järjestelmän suhteellista säätöä varten (tarkasta kontaktivesimittarin kontaktit). 13

14 5.4.2 Järjestelmä sisäisellä ohituspumpulla Valinnaisesti järjestelmä voidaan toimittaa sisäisellä ohituspumpulla varustettuna, magneettiventtiilin sijaan. Tämä versio tarvitaan suljettujen vesipiirien käsittelyyn, eli laimennusveden otto ja klooridioksidiliuoksen lisääminen tapahtuvat samassa vesipiirissä. Ohituspumppu on suunniteltu vain järjestelmän sisäisten putkihäviöiden kompensoimiseen ja noin 0,1 bar painehäviön tasaamiseen injektioyksikköön menevässä liuosputkessa. Injektioyksikölle menevä liuosputki pitäisi siksi pitää mahdollisimman lyhyenä. Geodeettinen korkeusero liuosputken liitännän ja injektioyksikön välillä ei saa ylittää 1 m. TM Kuva 9 Järjestelmä paineenkorotuspumpulla, asennuskaavio Kuva 8 Järjestelmä ohituspumpulla, asennuskaavio Järjestelmä paineenkorotuspumpulla ja kuormayksiköllä Ulkoinen paineenkorotuspumppu voidaan kytkeä laimennusvesiputkeen lisäoptiona. Tässä versiossa laimennusveden syöttöä ja klooridioksidiliuoksen lisäämistä ei toteuteta samassa vesipiirissä, ja järjestelmäpaine injektorissa on korkeampi kuin laimennusveden syöttöputken paine. Tässä versiossa tarvitaan lisäksi kuormayksikkö, jota ohjataan suoraan järjestelmäelektroniikalla, katso kuva 42. TM Järjestelmä magneettiventtiilillä/palloventtiilillä (erätankilla) Lisävaihtoehtona laimennusvesiputkeen voidaan valita myös magneettiventtiili ja annostelupalloventtiili. Tämä versio tarvitaan erätilaa käytettäessä, eli tietty ClO 2 -pitoisuus valmistetaan tankissa. ClO 2 -liuoksen annostelu injektioyksikköön suoritetaan annostelupumppuja käyttämällä. ClO 2 -liuoksen pitoisuutta tankissa voidaan säätää välillä 2-3,3 g/l. Asetuspaine on säädettävä paikallisten olosuhteiden mukaiseksi käyttöönoton yhteydessä. Paineenpitoventtiiili on asetettava siten, ettei ilmene lappoilmiötä, joka tyhjentäisi liuosputken järjestelmän ollessa pois päältä. Jos kuormitusventtiiliin asetettu paine on liian korkea, saattaa olla että ohitusveden tarvittavaa määrää ei voida asettaa oikein. Jos ohitusveden joukossa on kiintoaineita, siitä ylävirtaan on asennettava likasuodatin. Paineenkorotuspumppu ja kuormayksikkö on valittava erikseen (katso kappale 11. Lisävarusteet). TM Kuva 10 Järjestelmä magneettiventtiilillä ja palloventtiilillä 14

15 5.5 Seinäasennus Asennustarvikkeet ovat ruuvit, seinätulpat, aluslevyt ja mutterit. Kiinnitä tukirunko seinään toimitukseen sisältyvillä asennustarvikkeilla. Valitse asennuskorkeus siten, että kemikaalisäiliöt mahtuvat alapuolelle ja ohjaimen näyttö on helposti luettavissa. Porauskaavio, katso kappale Mitat. Säiliöiden nestepinnan, niiden ollessa täynnä kemikaaleja, on aina oltava annostelupumppujen alapuolella. Huomio Järjestelmän on oltava vapaasti käsiteltävissä vasemmalta ja oikealta puolelta huoltotöitä varten (noin cm tilaa). 5.6 Nesteliitäntä Asennustarvikkeisiin sisältyy myös M6 x 20 uppokantaruuvi kaasuanturin kiinnitystä varten, katso kappale 11. Lisävarusteet, reaktorin alle. Varoitus Erota järjestelmä verkosta ennen nesteliitännän tekemistä. Kuva 11 Suojapoistolaite, asennuskaavio TM Kloorivetyhapon ja natriumkloriitin imuputket (pos. 5 ja 6) on voitava asettaa säiliöihin jännityksettömästi. Asenna imuletku, paluuletku ja kaksi imuputken tyhjenemishälytyksen kaapelia tankkiin siten, että imuputken alaosa on noin 1 cm tankin pohjan yläpuolella Ohitus Jos käytössä on magneettiventtiilillä varustettu versio, järjestä sulkuventtiilillä varustettu laimennusveden syöttöputki ja kytke putken loppuosa tuloliitäntään PVC-letkulla. Jos käytössä on sisäisellä ohituspumpulla varustettu versio, kytke laimennusvesiputki PVC-letkulla mahdollisimman suoraan päävesijohdosta tuloliitäntään. Asenna näytteenottoa varten sulkuventtiili päävesijohtoon. Varoitus Jos laimennusvesiputki ja liuosputki ovat yhteydessä samaan vesipiiriin, päävesijohtoon on asennettava takaiskuventtiili laimennusveden ottokohdan ja injektorin väliin, jotta vaarallisen paljon klooridioksidia sisältävän liuoksen kierto estyy. Kytke klooridioksidiliuosputki injektioyksikköön PVC-letkulla. Tähän putkeen tulee asentaa myös sulkuventtiili suoraan ylävirtaan injektioyksiköstä Suojapoistoventtiili (lisävaruste) 1. Asenna suojapoistoventtiili järjestelmäkaapin alle. 2. Katkaise PE-letku sopivaan pituuteen ja kytke se imuinjektorin kalvotakaiskuventtiiliin ja tukirungossa olevaan läpivientiholkkiin (keskellä alustaa). 3. Kytke injektorin vesiputki DN 20 -kokoisella PVC-letkulla magneettiventtiiliin. Kytke vuotoputki DN 20 -kokoisella PVC-letkulla imuinjektorin lähtöliitäntään. 4. Kytke ohjausjännitekaapelin pistoke magneettiventtiilin liittimeen ja kiristä pistokkeen ruuvi. Pos. Kuvaus 1 Vuotoputki (jätevesi/käsittelemätön vesi) DN 20 2 Imuinjektori 3 Magneettiventtiili 4 Paineenalennin 5 Veden syöttöputki 6 Paineenkorotuspumppu Liitäntä - versio A Tätä liitäntävaihtoehtoa käytetään, jos vesijohdon paine on > 4 bar ja veden kokonaismäärä on riittävä (ohitusvesi ja imuinjektorin vesi). Jos paine on > 5 bar, on asennettava paineenalennin (4) siten, että paine ylävirtaan imuinjektorista on 4-5 bar. Liitäntä - versio B Tätä liitäntävaihtoehtoa käytetään, jos vesijohdon paine on > 4 bar, eli tarvittava paine ylävirtaan imuinjektorista on kehitettävä paineenkorotuspumpulla (6). Jos vesijohdossa (5) on riittävä vesimäärä (riittävästi vettä ohitusta ja imuinjektoria varten), paineenkorotuspumppu (6) voidaan kytkeä vesijohtoon (5). Veden syöttö paineenkorotuspumppuun (6) voidaan toteuttaa erillisellä veden syöttöputkella koska tahansa. Huomio Imuinjektorin vedessä ei saa olla hiekkaa eikä lietettä. Siksi on suositeltavaa asentaa likaloukku magneettiventtiilistä ylävirtaan. 15

16 5.7 Sähköliitäntä Järjestelmän suora liitäntä jännitesyöttöön tehdään liittimiin 1 (L1), 2 (N) ja 3 (PE). Versiosta riippuen syöttöjännite voi olla Varoitus 230 V (AC) tai 115 V (AC). Sähköliitännän saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö. Huomio Kytkeminen virheelliseen syöttöjännitteeseen rikkoo järjestelmän. Noudata paikallisia turvallisuusmääräyksiä! Katkaise jännitesyöttö ennen verkkokaapelin kytkemistä Liittimien kytkentäkaavio Tee sähköliitäntä liitteenä olevan kytkentäkaavion mukaisesti. TM Kuva 12 Liittimien kytkentäkaavio Jännitesyöttö L N PE Kuvaus L N PE Kuvaus Jännitteen tulo Jännitteen lähtö Magneettiventtiili/pumppu/ohitusvesi HCl-annostelupumppu Magneettiventtiili: kotelon poistolaite NaClO 2 -annostelupumppu Magneettiventtiili: poistolaite erätankille Potentiaalivapaat lähdöt Kanta NO Kuvaus Toiminta Vika 31/33 auki vikatilanteessa Tyhjenemisvaroitus HCl/NaClO 2 32/34 auki tyhjenemisvaroituksen ilmetessä Automaattinen 37/39 kiinni, kun "järjestelmä aktiivinen" Tankki tyhjä 38/40 auki kuivakäynnin ilmetessä Tulot +8 V +8 V GND IN Kuvaus 59 (ruskea) (sininen) Annostelunohjain NaClO 2 63 (ruskea) (sininen) Annostelunohjain HCl (ruskea) 70 (valkoinen) 68 (vihreä) Ohitusveden juoksupyörälaskuri 16

17 5.7.5 Tulot +12 V +12 V GND IN Kuvaus Toiminta Erätankki ClO 2 ylivuoto NC Kosketin auki ylivuototilanteessa ClO 2 pinta koskettimen yläpuolella Erätankki ClO 2 maks. NO-kosketin Kosketin kiinni "Maks."-tilanteessa ClO 2 pinta koskettimen yläpuolella Erätankki ClO 2 min. NO-kosketin Kosketin auki "Min."-tilanteessa ClO 2 pinta koskettimen alapuolella Erätankki ClO 2 kuivakäynti NO-kosketin Kosketin auki kuivakäynnin ilmetessä ClO 2 pinta koskettimen alapuolella 51 (ruskea) (valkoinen) Tyhjenemisvaroitus NaClO 2 NC Kosketin auki tyhjenemisvaroituksen ilmetessä NaClO 2 pinta koskettimen alapuolella (vihreä) Tyhjä-signaali NaClO 2 NC Kosketin auki tyhjä-signaalin ilmetessä NaClO 2 pinta koskettimen alapuolella (vihreä) Tyhjä-signaali HCl 55 (ruskea) (valkoinen) Tyhjenemisvaroitus HCl NC Kosketin auki tyhjä-signaalin ilmetessä HCl pinta koskettimen alapuolella NC Kosketin auki tyhjenemisvaroituksen ilmetessä HCl pinta koskettimen alapuolella 71 (valkoinen) 72 (ruskea) 73 (vihreä) Hall-anturi NaClO 2 -pumppu 75 (valkoinen) 76 (ruskea) 74 (vihreä) Hall-anturi HCl-pumppu (valkoinen) 78 (ruskea) 79 (vihreä) Kosketintulo, vesimittari Etäkäynnistys/-pysäytys Kosketin auki: "Etäpysäytys" Väärän kaasun varoituslaite Kosketin auki: vika Pääveden min.-kosketin Kosketin auki: min.-kosketin, päävesi Analogiset signaalit Suoja IN/OUT Kuvaus IN + Analoginen IN OUT + Analoginen OUT 17

18 5.7.7 Profibus/Ethernet (lisävaruste) Ohjain voidaan valinnaisesti varustaa Profibus- tai Ethernet-liitännällä. Profibus-DP moduuli Profibus-DP liitäntä tehdään 6-napaisella pistokkeella. 5.8 Liitännät RS-232, -422 ja -485 Ohjain voidaan valinnaisesti varustaa liitännöillä RS-232 liitännän kytkentä TM TM Kuva 13 Profibus-liitäntäkaavio Pistoke Signal Kuvaus 0 RTS (CNTR-P/RTS) Toistovahvistimen ohjaussignaali 1 PGND Vaippa/suojamaa 2 RxD/TxD-N Vastaanotettu data/lähetetty data negatiivinen 3 RxD/TxD-P Vastaanotettu data/lähetetty data positiivinen 4 DP GND Maa, DP 5 V 5 DP 5 V 5 V syöttö terminointivastuksille CNTR-N Toistovahvistimen ohjaussignaali Kuva 14 RS-232 liitännän kytkentäkaavio RS-422 ja -485 liitäntöjen kytkentä Ethernet TCP/IP Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (10/100 MBit/s). Siirtoprotokolla TCP- tai UDP-liitäntä. Liitäntä tehdään Cat. 5 RJ 45 -liittimellä. TM Kuva 15 RS-422 ja -485 liitäntöjen kytkentäkaavio 18

19 6. Ohjauselektroniikan käyttö 6.1 Ohjelmarakenne Automatic Manual operation Logbook Main menu System choice Setup Service mode Type 1, Type 2, etc. System type Language Venting Batch mode Operation mode Min. contact water Startup mode Current input Units System choice Test mode Contact input Current output Manual control Code function Target value external Reset function Date/time Exhaust enclosure Program version Bypass MIN time Auto start TM Kuva 16 Ohjelmarakenne 19

20 6.2 Ohjaus- ja näyttöelementit Näytöllä näkyvät valintamahdollisuudet ilmaistaan numeroilla 1, 2 ja 3, esim.: Main menu 1 Automatic 2 Manual operation 3 3 Logbook Valinta valikoista tehdään näppäimillä [F1], [F2], [F3], esim. toimintonäppäintä [F1] käytetään valikkokohdan "1" valintaan luettelosta jne Esimerkki Paina näppäintä [F1] siirtyäksesi valikkoon "Automatic". Paina näppäintä [F2] siirtyäksesi alivalikkoon "Manual operation". Kuva 17 Ohjain TM Paina näppäintä [F3] valitaksesi valikon "Logbook". Paina näppäintä [Escape] palataksesi päävalikkoon (9). Paina näppäintä [Enter] vahvistaaksesi syöttötiedon (8). 6.3 Automaattitila Tässä toimintatilassa järjestelmän kapasiteettia voidaan säätää automaattisesti tulosignaaleilla, kuten kosketintulo, virtatulo tai väyläohjaus (Bus). Pos Kuvaus Annostelunohjaimen NaClO 2 LED LED vilkkuu: annostelunohjain oikein asetettu NaClO 2 -tankin LED LED ei pala: oikea pinnankorkeus LED vilkkuu: tyhjenemisvaroitus aktiivinen LED palaa: tyhjä-hälytys aktiivinen Ohitusveden LED LED palaa: ohitusvesi on oikein LED vilkkuu: ohitusvesi toleranssialueen ulkopuolella Annostelunohjaimen HCl LED LED vilkkuu: annostelunohjain oikein asetettu HCl-tankin LED LED ei pala: oikea pinnankorkeus 5 LED vilkkuu: tyhjenemisvaroitus LED palaa: tyhjä-hälytys 6 Nuolinäppäimet valikoissa liikkumiseen 7 8 Toimintonäppäimet [F1], [F2] ja [F3]: valikkokohteiden valinta [F4]: [Reset]-näppäin [Enter]-näppäin Syötteiden vahvistus 9 [Escape]-näppäin Peruuta tai vaihto alivalikkoon 10 Näyttö, 4-rivinen 11 Pääkytkin [Emergency stop] -toiminnolla LED hälytyksille LED palaa tai vilkkuu: hälytys aktiivinen LED-näyttö toimintatilassa "automaatti/käsiohjaus" LED vilkkuu: automaattiohjaus LED etäkäynnistykselle/-pysäytykselle LED vilkkuu: etäkäynnistys/-pysäytys pääveden min. koskettimella LED palaa: etäkäynnistys/-pysäytys ulkoisella koskettimella LED huoltotilalle LED vilkkuu: järjestelmä [Service]-valikossa LED näytön hälytyksille LED palaa tai vilkkuu: hälytys aktiivinen LED näytön PLC-liitännälle LED palaa: liitäntä oikein LED-näyttö LED palaa: näyttö toiminnassa "Manual control" -tilassa ei ole "Automatic"-käyttöä. "Automatic"-käyttö aktivoidaan päävalikosta [F1]-näppäimellä ja se ilmaistaan näytön vilkkumisella. 6.4 Käsiohjaus Tämä käyttömuoto mahdollistaa annostelukapasiteetin käsisyötön näytöltä virtatulon, kosketintulon, käsiohjauksen tai väyläohjauksen (Bus) muodossa. Järjestelmän käyttämiseksi "Automatic"-tilassa on ensin valittava järjestelmän tyyppi ja käyttömuoto, katso kappale Käyttömuodot. Järjestelmän käyttämiseksi "Manual"-tilassa on ensin valittava järjestelmän tyyppi ja käyttömuoto. "Manual"-käyttö aktivoidaan päävalikosta [F2]-näppäimellä ja se ilmaistaan näytön vilkkumisella. 6.5 Loki "Logbook"-valikkoon kirjataan kaikki aktivoidut ja kuitatut hälytysilmoitukset. Käyttötunnit voidaan myös kutsua näkyvin tällä näytöllä. Vaihda päävalikosta "Logbook"-alivalikkoon [F3]-näppäimellä (Logbook). Logbook 1 active alarms 2 event list 3 operating hours Paina [F1]-näppäintä näyttääksesi hälytysviestit (jos on). Paina [F2]-näppäintä hakeaksesi kaikki tapahtumat. Hälytysviestit voidaan tarvittaessa poistaa. Siirtyminen sivulle 2 on mahdollista painamalla [NUOLI OIKEALLE] ja puskuri voidaan poistaa painamalla [F1]. Siirtyminen sivulle 1 on mahdollista [NUOLI VASEMMALLE] -näppäimellä. Näytä käyttötunnit painamalla [F3]-näppäintä. Vieritä vastaavaan valikkoon painamalla nuolinäppäimiä [YLÖS] ja [ALAS]. 20

21 6.6 Järjestelmän valinta Määrittele järjestelmän koko ja käyttömuoto valikossa "System choice". Syöttö voidaan peruuttaa koska tahansa [Escape]-näppäimellä. Aktivoitu järjestelmän tyyppi tai aktivoitu tila näytetään vilkkuvana näytöllä Järjestelmän tyyppi Vieritä päävalikkoon painamalla [NUOLI OIKEALLE] -näppäintä sivulla 2. Paina [F1]-näppäintä vaihtaaksesi "System choice" -valikkoon. "System choice" -valikossa voit vaihtaa "System type" -valikkoon [F1]-näppäimellä. Valitse järjestelmän koko [F1], [F2] tai [F3] -näppäimellä, vieritä tarvittaessa painamalla [NUOLI OIKEALLE] tai [NUOLI VASEMMALLE]. Järjestelmän tyypin valinnan jälkeen tulee näkyviin seuraava viesti: System type 164-XXXXD activated Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "System choice" -valikkoon. Järjestelmä on esiasetettu tehtaalla. Valittu järjestelmän tyyppi näytetään vilkkuvana "System choice" -valikossa. Tarkasta tämän asetuksen oikeellisuus ennen käyttöönottoa tai valitse uusi järjestelmän tyyppi Käyttömuodot Valittavissa on 5 eri käyttömuotoa: Erä-käyttömuoto Järjestelmän tehoa (100 %) säädetään puskuritankin avulla. Virtatulo Järjestelmän tehoa (2,5-100 %) säädetään ulkoisella virtasignaalilla, esim ma. Kosketintulo Järjestelmän tehoa (2,5-100 %) säädetään ulkoisella kosketintulosignaalilla, esim. kontaktivesimittarilta. Ulkoinen tavoitearvo Järjestelmän tehoa (2,5-100 %) säädetään väyläjärjestelmällä (voidaan valita vain, jos väyläjärjestelmä on valittuna kohdassa "Basic settings > Bus"-valikko). 6.7 Yksiköt Järjestelmään voidaan valita joko metriset tai US-mittayksiköt: 6.8 Asetus Tila asetetaan tehtaalla, ts. valittu tila näkyy vilkkuvana "Operation mode" -valikossa. Tarkasta, että tämä tila on oikea ennen käyttöönottoa; valitse tarvittaessa toinen tila. Parametrien syöttö virtatuloa ja kosketintuloa varten kuvataan kappaleessa "Käyttöönotto". Metriset yksiköt Ohitusvesi [m 3 /h] Järjestelmän kapasiteetti [g/h] Kontaktivesimittari [kontaktia/litra] US-yksiköt Ohitusvesi [gal/h] Järjestelmän kapasiteetti [lb/päivä] Kontaktivesimittari [kontaktia/gal] Vaihda päävalikosta "Basic setting" -valikkoon [F2]-näppäimellä (vieritä tarvittaessa) Kieli Vaihda "Basic setting" -valikosta "Language"-valikkoon [F1]-näppäimellä. Aseta kieli painamalla [NUOLI OIKEALLE] tai [NUOLI VASEMMALLE]. Vahvista painamalla [Enter]. Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Basic setting" -valikkoon Min.-kosketin, vesi Min.-kosketin päävesijohdossa (kohteessa) siirtää järjestelmän valmiustilaan, jos asetettu pääveden minimivirtaus alittuu. Valitse "Basic setting" -valikosta "Min. contact water" -valikko [F2]-näppäimellä. Kytke toiminto päälle tai pois [F1]- tai [F2]-näppäimellä. Aseta kontaktivesimittari siten, että suurimmalla teholla ohjauskontaktit eivät ole < 1 kontakti/s. Jos tämä arvo on poikkeustapauksissa < 1, min. 0,25 kontaktia/s, ohituksen "Min" aikaa on lisättävä. Ohjain pystyy käsittelemään enintään 47 kontaktia/s. Jos laskettu arvo on suurempi kuin 47 kontaktia/s, käytä erilaista kontaktivesimittaria. Esimerkki ClO 2 :n oletusmäärä 0,3 ppm Päävesimäärä 30 m 3 /h Kontaktivesimittari 1 kontakti/litra Järjestelmän maks. kapasiteetti 0,3 ppm x 30 m 3 /h = 9 g/h Kontaktit vesimittarilta 1 kontakti/litra x 30 m 3 /h x 1000/3600 = 8,33 kontaktia/s. Käsiohjaus Järjestelmän tehoa (0-100 %) säädetään käsiohjauksella. Kun "Manual control" on valittuna, asennus voidaan käynnistää vain "käsiohjauksella". Jos asennus käynnistetään "automaattitilassa", näkyviin tulee hälytysilmoitus ja järjestelmä pysähtyy. Min. contact main water activated Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Basic setting" -valikkoon. Valittu toiminto näkyy vilkkuvana "Min. contact water" -valikossa Virtalähtö Valitse "Basic setting" -valikosta "Current output" -valikko [F3]-näppäimellä. Current output ClO 2 capacity 0 % = XX ma 100 % = YY ma Paina [F1]-näppäintä valitaksesi eri syöttökentät. Vaihtaminen arvojen (0 %; XX ma; 100 %; YY ma) välillä tapahtuu myös [F1]-näppäimellä. Syötä yksittäiset arvot painamalla [YLÖS] ja [ALAS] (muuta numeroarvot) ja [NUOLI VASEMMALLE] ja [NUOLI OIKEALLE] (muuta syöttökohta). Vahvista asetusarvot [Enter]-näppäimellä. Valittu virtalähtö aktivoidaan painamalla [Enter]-näppäintä uudelleen. Current output XX - YY ma activated Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Basic setting" -valikkoon. 21

22 6.8.4 Kooditoiminto 2 eri kooditoimintoa voidaan valita: Level 1: Käyttäjät Pääsy valikoihin "Automatic, "Manual operation", "Logbook" ja "local/remote". Level 2: Parametrit rajoittamattomat oikeudet Aika Valitse "Time"-valikko painamalla [F1]. Time setting New Current XX:YY:ZZ Accept Level 1 ja 2 ovat kumpikin asetuksessa "0". Tämä merkitsee rajattomia oikeuksia ilman salasanasuojausta. Syötetyt koodit nollataan syöttämällä numero "1998". Molemmat tasot palautetaan asetukseen "0". Vieritä "Basic setting" -valikossa sivulle 2 painamalla [NUOLI OIKEALLE]. Valitse "Code function" -valikko painamalla [F1]. Code function 1 Level 1 2 Level 2 Siirry käyttäjän valintaan painamalla [F1]. Level 1 operator Code: 0 Aktivoi syöttökenttä painamalla [F1]. Syötä koodi (maks. 4 numeroa) nuolinäppäimillä [OIKEA], [VASEN], [YLÖS] ja [ALAS]. Vahvista [Enter]-näppäimellä. Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Code function" -valikkoon. Siirry kohtaan "Level 2 Parameters" painamalla [F2]. Aktivoi syöttökenttä painamalla [F1]. Syötä koodi samoin kuin kohdassa "Level 1". Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Code function" -valikkoon. Paina [Escape] uudelleen palataksesi "Basic setting" -valikkoon Nollaustoiminto Valitse "Basic setting"-valikossa nollaustoiminto [F2]-näppäimellä tai vieritä "Basic setting" -valikkoon. Reset function Code: xxxx Input password Siirry syöttökenttään [F1]-näppäimellä, syötä uusi koodi nuolinäppäimillä [OIKEA], [VASEN], [YLÖS] ja [ALAS], syötä koodi. Nollaa koodi: 6742 Vahvista [Enter]-näppäimellä. Paina [Enter] tai [Escape] palataksesi "Basic setting" -valikkoon Päivämäärä/kellonaika Valitse "Basic setting" -valikosta "Date/time"-valikko [F3]-näppäimellä. Time setting 1 Time 2 Date 3 Daylight sav. Paina [F1] aktivoidaksesi tuntien (XX), minuuttien (YY) ja sekuntien (ZZ) syöttökentät (aktivoitu syöttökenttä vilkkuu). Vaihda tunneista minuutteihin tai sekunteihin painamalla [F1]-näppäintä uudelleen. Paina [Escape] syöttökentän deaktivoimiseksi. Ajan asettaminen Kun olet aktivoinut asianmukaisen syöttökentän [F1]-näppäimellä, syötä uusi arvo nuolinäppäimillä [OIKEA], [VASEN], [YLÖS] ja [ALAS]. Vahvista jokainen uusi arvo painamalla [Enter]-näppäintä (syöttökenttä lakkaa vilkkumasta). Kun kaikki arvot on asetettu ja vahvistettu [Enter]-näppäimellä, paina [F2] (hyväksy) päivittääksesi uuden ajan. Palaa "time setting" -valikkoon [escape]-näppäimellä; paina [escape] uudelleen palataksesi "setup"-valikkoon. Päivämäärän/viikonpäivän asetus Valitse "Date setting"-valikko painamalla [F2]. Date setting New Current XX.YY.ZZ Accept Siirry "Day of week" -valikkoon painamalla nuoli [OIKEALLE] ja palaa "Date setting" -valikkoon painamalla nuoli [VASEMMALLE]. Day of week New Current XX.YY.ZZ XX Monday 2 Accept Asetus tapahtuu samalla tavalla kuin ajan asettaminen, eli aktivoi syöttökentät [F1]-näppäimellä, aseta uusi arvo nuolinäppäimillä [OIKEA], [VASEN], [YLÖS] ja [ALAS], ja vahvista painamalla [Enter]. Uusi arvo päivitetään painamalla [F2] (hyväksy). Paina [Escape] palataksesi "Time setting" -valikkoon. Kesäaika Valitse "Daylight saving time"-valikko painamalla [F3]. Daylight saving time Switch off <off> > Aktivoi syöttökenttä painamalla [F1] (syöttökenttä vilkkuu). Eri asetukset voidaan valita painamalla nuoli [YLÖS] ja [ALAS]. Asetukset ON MANUAL EU Suora vaihto kesäaikaan Kesäajan syöttö käsin Kesäajan esiasetus EU-maita varten Vahvista asetukset [Enter]-näppäimellä. Paina [Escape] palataksesi "Time setting" -valikkoon. 22

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä rominent _DE_0002_SW Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä

Lisätiedot

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin

Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin A0207 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 4K VA 20K VA UPS HUOMAUTUS: Tämä tuote on testattu CISPR 22 sääntöjen mukaisesti ja on täten yhdenmukainen Luokan A digitaalisten laitteiden kanssa. Nämä rajoitukset on tarkoitettu

Lisätiedot

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Käyttöohjeet. Käännetty englannista GE Healthcare Life Sciences ÄKTA ready Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 1.3 Liitännäisasiakirjat...

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

DULCO turb C Sameusanturi

DULCO turb C Sameusanturi Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C Sameusanturi Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista!

Lisätiedot

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Ettan Digester Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Paineenpitoasema Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Sisällysluettelo Yleistä Asennus Yleiskuva, ohjausyksikön tyyppimerkintä 3 Ohjauspaneeli 4 Yleiset turvallisuusohjeet 5 Toimituksen laajuus

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.:.11.035.602/608BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008)

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) COROB D410 Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) Käyttöohje Automaattinen sävytyskone COROB D410 Versio 2.0 - R0 (08/2008) ALKUPERÄISET OHJEET COPYRIGHT

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit Comfort P70 & P70 h49 /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille

Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille Käsikirja - Finnish - NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Huomaa Tämä käsikirja soveltuu koko sarjaan. Tilausnumero

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot