KAUPUNKILAINEN KATTOKASVIHUONE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKILAINEN KATTOKASVIHUONE"

Transkriptio

1 KAUPUNKILAINEN KATTOKASVIHUONE Fiksumpaa energiaa ja fiksumpia tarjontaketjuja Ehdotus TEKES Fiksun energia -kilpailuun Hukkatila Oy

2 Johdanto Kasvihuonetuotannon tuominen kaupungin katoille nousee esille vähän väliä eri yhteyksissä. Sen toteutuminen kaupallisessa mittakaavassa on maailmanlaajuisesti lupaavaa mutta vielä aluillaan. Fiksu energia -ideamme vahvuutena on ymmärrys kaupunkien olemuksesta synergioiden ja vuorovaikutuksen merkityksestä. Ruoan alkutuotanto on mahdollista ja järkevää tuoda osaksi kaupungin resurssi- ja markkinaympäristöä mikäli kaikki olennaiset tahot hyötyvät yhteistyöstä selkeästi ja riittävästi. Alkutuottajalla, kiinteistönhaltijalla ja loppukäyttäjillä on kaikilla taloudellisia ja toiminnallisia intressejä sekä erilaiset lähtökohdat niiden vaalimiseen. Kiinteistönhaltijan prioriteettina ei ole miettiä kasvintuotannon tarjontaketjujen tehokkuutta, eikä alkutuottajalla ole yleensä aikaa ja resursseja tehdä radikaaleja kokeiluja täysin uudenlaisessa toimintaympäristössä. Loppukäyttäjät, kuten ravintolat ja kaupunkien asukkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita olemaan tarjontaketjun aktiivisia toimijoita, mutta kaipaavat innovatiivisia ja rohkeita vaihtoehtoja ketjun toisesta päästä. Kaupunkilainen kasvihuone on prosessi, joka ottaa huomioon rohkeiden yhteistyöhalukkaiden toimijoiden intressit ja nivoo ne synergioita tuottavaksi kannattavaksi liiketoiminnaksi. Fiksu ja tehokas energiankäyttö on kaupunkilaisen kattokasvihuoneen keskeinen vahvuus. Kattokasvihuone on esimerkki yhteistyön voimasta. Se on kustannustehokas ja tuottoisa tapa parantaa kasvihuonetuotannonenergiatehokkuutta ja siten vähentää yhteiskunnan kokonaishiilijalanjälkeä ja taloudellisten resurssien tuhlausta. Kaupunkilainen kattokasvihuone on syntynyt eri yhteistyötahojen pitkällisen, fiksumpien ruokaketjujen eteen tehdyn työn pohjalta. Idean toteuttamiselle löytyy siis innokas ja määrätietoinen joukko eri alojen osaajia.

3 kasvihuonetuotanto suomessa Valtakunnallisen kasvihuoneyritysten kirjanpitoaineiston perusteella voidaan todeta, että kasvihuonetuotanto on Suomessa kannattavaa. Laskennallisesti yrittäjä ei kuitenkaan saa täyttä korvausta tehdylle työlleen, eikä täyttä korkovaatimuksen mukaista korkoa sijoittamalleen pääomalle, kuten ei käytännössä miltään muultakaan maa- ja puutarhatalouden sektorilta (MTT taloustohtori 2014). Keskimääräinen satotaso esimerkiksi ympärivuotisessa ruukkusalaattien ja yrttien viljelyssä on noin 300 kpl / m2 (Tike 2014). Keskimääräinen ruukkusalaatin tuottajahinta (ALV 0%) on noin 0,50 /kpl ja ruukkuyrttien 0,80 /kpl. Kasvihuonetuotannon tuki on 10,3 /m2 kasvihuoneyrityksessä. Vuotuiset tuotot ovat vajaa m2 kasvihuoneelle ja vajaat m2 kasvihuoneelle. Yrittäjälle jää tuotoista karkeasti 10 % omaan palkkaan ja koroksi omalle yritykseen sijoittamalleen pääomalle. Vertailtavista kasvihuonekokovaihtoehdoista havaitaan, että 500 m2 yksikön tuotot ovat liian pienet, jotta yrittäjä pystyisi niillä elämään päätoimisesti. Sen sijaan 5000 m2 kasvihuoneen yrittäjä pystyy päätoimisesti harjoittamaan tuotantoa m2 satomäärä on suuri 1,5 milj. tuotettua kappaletta, joten tuotteiden markkinointi tulee isossa yksikössä tärkeäksi. Kasvihuoneen koko 500 m m2 Kokonaissatoato vuodessa kpl Myyntituotot vuodessa Tukituotot vuodessa (10,3 /m2) TUOTOT YHTEENSÄ Yrittäjälle palkkaan ja koroksi pääomalle

4 Fiksummat tarjontaketjut 1.Kuluttajayhteisöjen ostosopimukset (kuten ruokaosuuskunnat) ja lähikauppaan erikoistunut vähittäismyynti 2.Ravintolamyynti, erityisesti työpaikkojen lounasravintoloihin 3.Verkkomyynti uudet logistiset toimijat ja yhteistyökumppanit Kasvihuonetuotanto sijaitsee pääasiassa sekä maantieteellisesti että tarjontaketjussa kaukana loppukäyttäjistä. Kaupan osuus kasvihuonetuotteiden (useita kymmeniä prosentteja) hinnoista on kasvanut viime vuosina ja viljelijöiden neuvotteluvoima tarjontaketjussa on yleisesti heikko. Tuomalla kasvihuonetuotanto uuteen markkinaympäristöön ja luomalla suoria jakelu- ja markkinointikanavia voidaan kasvihuonetuotannon kannattavuutta nostaa merkittävästi. Tavoitteenamme on luoda tarjontaketju kokonaan ilman perinteisiä tukku- ja keskusliikkeitä, 10% korkeampi myyntihinta kasvihuoneviljelijälle ja 5% halvemmat hinnat loppukäyttäjille.

5 Hukkaenergia käyttöön > kulut ja päästöt alas Ympärivuotisessa kasvihuonetuotannossa on energiakustannuksilla Suomessa merkittävä osuus tuotantokustannuksista. Kannattavuuskirjapitoaineiston mukaan energiakustannusten osuus kasvihuonetuotannon tuotantokustannuksesta on noin 30 %. Lämmitykseen käytettävän energian osuus on noin 12 % ja valotukseen käytettävän sähköenergian osuus noin 18 % tuotantokustannuksesta (MTT Taloustohtori 2014). Koska kasvihuoneen lämmitykseen menevä siivu tuotantokustannuksesta on merkittävä, on lämmitysenergian hinnalla vaikutusta tuotannon kannattavuuteen. Näin ollen edullisen hukkaenergian käyttö lämmitystarkoitukseen alentaisi merkittävästi tuotantokustannusta, mikäli hukkalämmön hyödyntämiseen tarvittavien laitteistojen kustannus ei eroaisi polttoöljyä käyttävästä lämpökeskuksesta. Mikäli kasvihuoneen alapuolinen kiinteistö hinnoittelee hukkaenergian puolet halvemmaksi kuin vastaava energiamäärä esim. kevyttä polttoöljyä, alentaisi se kokonaistuotantokustannusta noin 6 %. Siirryttäessä LED-valaisimiin lämmitysenergian kustannusmerkitys korostuu entisestään. Yleisimmin käytetty lämmityspolttoaine kasvihuonetuotannossa on raskaspolttoöljy 13 prosentin osuudella kokonaisenergiankäytöstä. Kokonaisuudessaan fossiilisten polttoaineiden osuus kokonaisenergiasta on noin 30 %. Muita merkittäviä energian lähteitä ovat sähkö, turve ja puu (Tike 2014). Pelkän kustannushyödyn lisäksi, kasvihuoneen alapuolisen kiinteistön hukkalämmön hyödyntäminen vähentäisi myös kasvihuoneen ympäristökuormitusta, kun uutta polttoainetta ei tarvitse käyttää lämmitykseen, vaan sen sijaan voitaisiin hyödyntää jätelämpöä. /06$0$%&'())%$&*' <=>$# :0(;)**' %%+$%&'())%& ($*))%&$%&'())%&+ 3+.+!"#$%&'())%$&*'+,-+.+ /0)*$%&'())%&

6 YhteistYöllä ekologisempaa ja kannattavampaa liiketoimintaa Kaupunkilaisen kattokasvihuoneen liiketoiminnan kehittäjäksi on luonnollista perustaa itsenäinen osakeyhtiö. Startup-yhtiön tavoitteena on kehittää ja skaalata kasvihuoneviljelyn liiketoiminta huomattavasti tavanomaista kannattavammaksi ja kehittää sekä liiketoiminnallisia että teknistaloudellisia innovaatioita. Tavanomaisesta kasvihuoneviljelystä ja alkutuotannosta ylipäänsä poiketen, on yhtiön tavoitteena uusien innovaatioiden mahdollistama skaalautuvuus ja monistettavuus ts. kasvuyrittäjyys. Operatiivisesti yhtiön toimiala on sama kuin muillakin kasvihuoneyrityksillä: kasvintuotanto. Liiketoiminnalliset ja teknistaloudelliset innovaatiot syntyvät ja hioutuvat viime kädessä ydinliiketoimintaan keskittymällä. Syntyneitä innovaatiota hyödynnetään seuraavissa kohteissa, tavoitteena on skaalata tuotantoa > 5000 m2 kasvihuoneisiin. Hukkatila Oy toimii hankkeen vetäjänä ja uuden yhtiön kokoajana. Hukkatila Oy tuo hankkeeseen monialaisen osaamisen: kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri, markkinointi, energiatalous, tulevaisuuden tutkimus, it-alan ja kestävän talouden trendien tuntemus, kokemus monista kaupunkiviljelyhankkeista. Monialainen osaaminen on tarpeen uuden urbaanin resurssi- ja markkinaympäristön hallitsemisessa ja synergioiden löytämisessä, luomisessa ja artikuloinnissa. Yhteistyökumppanit tuovat hankkeeseen kasvintuotannon tieteellisen ja teknistaloudellisen tietotaidon sekä ravitsemusalan ennakkoluulottoman osaamisen ja kaupunkiaktivismin pioneerihengen. Perustettavaan yritykseen haetaan lähialueiden kokeneista kasvihuoneyrittäjistä osakas / osakkaita sekä uutta viljelijäsukupolvea operatiiviseen toimintaan ja osakkaaksi. Myös laajamittaisempi yritysyhteistyö mm. energia-alan yritysten kanssa on mahdollista.

7 Match making - urbaanien synergioiden löytäminen Kaupunkilaisessa kattokasvihuoneessa tarjontaketjun normaali hierarkia poistuu ja tilalle tulee tasavertaisia yhteistyötahoja, joille kullekin on tunnistettavissa ja luotavissa riittävät, keskinäiset synergiahyödyt. Kiinteistönhaltija voi myydä hukkaenergian esim. 1/2 markkinahinnasta kasvihuoneviljelijälle, jolloin molemmat hyötyvät suoraan taloudellisesti. Kiinteistönhaltijan näkökulmasta kasvihuone on kustannustehokas vaihtoehto lämmön talteenottolaitteistolle. Kasvihuoneen tuottavuuden noususta osa tuloutuu kiinteistönomistajalle vuokrana. Osa kasvihuoneesta voi toimia henkilöstöä ja / tai asiakkaita palvelevana uudenlaisena elämyksellisenä kaupunkitilana, kuten talvipuutarhana. Tarjontaketju luodaan edistyksellisten ravitsemusalan yrittäjien, organisoituneiden kuluttajien sekä vähittäismyynnin uusien toimijoiden kanssa parantamaan tasapuolisesti kaikkien taloudellista asemaa ja joustavampaan tarjontaa. Lufa Farms Montreal

8 Pilottihuone Pilottikasvihuone toteutetaan matalarakenteisena n. 500 m2 salaattihuoneena tasakattoisen toimitilarakennuksen katolle (esim. viiden vuoden vuokrasopimuksella). Ydinkysyntä kasvihuonetuotteille (lehtivihannekset ja yrtit) tulee yhteistyökumppanin lounasravintoloista. Loput tuotannosta myydään ravintolayrityksen muihin toimipisteisiin sekä paikallisille kuluttajayhteisöille ja lähikaupan erikoisliikkeille. Verkkokauppa lanseerataan heti alkuvaiheessa. Pienehkön lounasravintolan (n. 150 asiakasta päivässä) lehtivihannesten ja yrttien tarve vastaa noin viidesosaa 500 m2 salaattihuoneen tuotantokapasiteetista. Salaatit ja yrtit ovat merkittävä kasvihuonetuotannon sektori, joka on kasvanut voimakkaasti viime vuosina Suomessa. Monipuolisen tuotekehityksen ja laadukkaan kotimaisen tarjonnan ansiosta kuluttajat arvostavat tuotteita ja käyttävät niitä säännöllisesti. Erilaisten salaattien ja yrttien käyttömäärät ovat edelleenkin kasvussa ruokalautasen muuttuessa yhä vihreämmäksi ja alalle mahtuu uusiakin toimijoita. Pilottikasvihuoneessa potentiaalisia ylimääräisiä investointikustannuksia (konvenvionaaliseen huoneeseen nähden) voivat aiheuttaa lähinnä ulkoisen hissirakennelman tarve sekä katon ja kasvihuoneen lattian väliin vaadittavat rakenteet. Hukkalämmön talteenottojärjestelmä on tarkoitus rakentaa alusta alkaen mahdollisimman kustannustehokkaasti, hanketiimin omaa osaamista hyödyntäen. Valaistus toteutetaan joko kokonaan led-lampuin tai led- sekä natriumpainelampuin. Ensimmäisessä kohteessa on varauduttava normaalia suurempiin investointikustannuksiin. Tavoitteena on kuitenkin päästä hyvin lähelle konventionaalisen kasvihuoneen investointikustannuksia ja siten myös pääomakuluja. Katon kantavuus tulee ottaa huomioon sopivaa pilottikohdetta valittaessa. Ympärivuotinen kattokasvihuone keventää lumikuormaa sulattamalla lumen.

9 Pilottihuone - havainnekuva Poistoilmakanavien (1.) virtaus ohjataan kasvihuoneen kulmiin min. 200mm putkella (2.). Puhaltimilla (3.) varmistetaan, että kiinteistön poistoilmakanava toimii samalla tavalla kuin ilman kasvihuonetta. Kasvihuoneen poistokanavat laitetaan kasvihuoneen sivuille (4.) Kesäkäyttöä varten kasvihuoneen katolla on moottoroituja luukkuja (5.) sekä sivuilla myös puhaltimilla varustetut sisäänmenokanavat (6.) Ulkopuolelle jäävät poistoilmakanavat (7.) voidaan tarpeen tullen (kovilla pakkasilla) kytkeä kasvihuoneen ilmanvaihtoon. Jäljelle jäävä kattopinta-ala valjastetaan aurinkosähkön tuotantoon (8.) Avoimelle katolle sijoitetussa kasvihuoneessa hyödynnetään auringon tuottama valo ja säteilyenergia maksimaalisesti ympärivuotisessa viljelyssä

10 Pilottihuone - esimerkkilaskelma Hyödynnetään poistoilmaa toimistotiloista, laskelmat perustuvat yhden poistoilmakanavan käyttöön Kasvihuoneen katteen eristävyydestä riippuen kasvihuoneeseen voi aikanaan olla kannattavaa rakentaa lämmön talteenottojärjestelmä, jolloin energiatehokkuus maksimoidaan. Toimistotilojen ilmanvaihdon poistosta tulee karkeasti mitattuna 4 kuutiota sekunnissa Lämpötila noin astetta, Mittaushetkellä ulkolämpötila -5 Poistoilma sisältää energiaa: 3600 x 4 m 2 x (1,2 kg/m 3 ) x 30K x 1 kj/(k x kg) x 0,00027 kwh / kj = 140 kw Mitoitusperusteena 400W / m 2 voidaan tällä lämmitysteholla hoitaa 350 neliötä kasvihuonetta. Energiatehokkaammilla katemateriaaleilla huonetta voidaan laajentaa 500 neliömetriin. Ilman tiheys 1,2 kg/neliö, lämpökapasiteetti 1 kj/(k x kg), 1 kj = kwh

11 Kansainvälinen potentiaali Kaupallinen viljely kattokasvihuoneessa on maailmalla pioneerivaiheessa. Muutaman vuoden sisään toimintansa ovat käynnistäneet Gotham Greens New Yorkissa (kuvassa) ja Lufa Farms Montrealissa. Suomen ilmasto-olosuhteet ja tekninen osaaminen luovat kasvualustan uusille ja innovatiivisille energiaratkaisuille Teknistaloudellisten ratkaisujen lisäksi fokusoimme vahvasti innovatiivisiin tarjontaketjun, liiketoiminnan ja markkinoinnin ratkaisuihin. Aika on otollinen Suomessa lähiruoan ja kestävän ruoantuotannon kiinnostus on suurta -> olosuhteet hyvät sekä yhteistyökumppaneiden mukaan saamiselle että kysynnän herättämiselle Kaupunkien katot ovat alkutuotannon sininen meri - sysätään Suomi eturintamaan valtaamaan uutta kestävän talouden resurssi- ja markkinaympäristöä!

12 Tulevaisuus Case ikea IKEA:n kaltaiset kansainväliset toimijat tarttuvat uusiin ideoihin ja pystyvät skaalaamaan niitä vahvasti. Hukkaenergian myynnillä todennäköisesti kohtuullinen / melko vähäinen (verrattuna yksikön liikevaihtoon), mutta absoluuttisesti merkittävä vaikutus kiinteistön tuottavuuteen Osa kasvihuoneesta voi toimia kaupunkilaisille, asiakkaille ja henkilökunnalle avoimena, viihtyisänä kaupunkitilana, esim. talvipuutarhana. tuotantotila talvipuutarha

13 tulevaisuus Case pienteollisuus Monen energiaintensiivisen teollisuuslaitoksen hukkalämpö riittää lämmittämään moninkertaisesti kattopintaalansa verran kasvihuoneneliömetrejä. -> hyödyntämisellä iso vaikutus laitoksen kannattavuuteen Biokaasunpoltosta vapautuva hiilidioksidi on hyödynnettävissä kasvien hiilidioksidilannoitukseen. Tulevaisuudessa pistemäisen hukkalämmön hyödyntäminen voi olla järkevää vertikaalisessa kasvihuoneessa (sijainnista riippuen). Kaupunkien pienteollisuusalueilla on vajaakäyttöisiä kiinteistöjä, joita voidaan hyödyntää tuotanto- ja pakkaamotoiminnassa sekä ravintoloiden tukkumyynnissä.

14 kirjallisuus Kehittyvä teknologia vähentää kasvihuoneen energiankulutusta Maaseudun tiede 2/2011 Taloustohtori. 2014, MTT. mtt.fi/taloustohtori Tike Puutarhatilastot. Alkutuotantoselvitys Mitkä tekijät vaikuttavat alkutuotannon kilpailuolosuhteisiin? Kilpailu ja kuluttajavirasto. "Harvesting heat in an urban greenhouse", Pervilä, M., Remes, L., Kangasharju, J., Proc. 1st workshop on Urban networking (UrbaNe 2012), p 7-12,

15 Toteuttaja Kiinteistökehitysyhtiö Hukkatila Oy Jaakko Lehtonen toimitusjohtaja Janne Käpylehto energia-asiantuntija www. hukkatila.fi Yhteistyökumppanit MTT Kari Jokinen Erikoistutkija, kasvintuotanto Anu Koivisto Tutkija, taloustutkimus Ympäristöjärjestö Dodo ry Jaakko Lehtonen (katso yllä) Mukana myös Gasum Oy (biokaasu) Sari Siitonen strategia- ja yhteiskuntavastuujohtaja Herttoniemen ruokaosuuskunta (kuluttajayhteisö) Olli Repo koordinaattori Ideoimassa Tietojenkäsittelytieteenlaitos, Helsingin yliopisto, Mikko Pervilä Kauppapuutarhaliitto Jukka Tuominen Stadin puutarhuri Jan Liesaho Zipuli Oy Antti Ahokas Food Manager

T & K RAPORTTI 1(24) Kim Westerlund 12.8.2011

T & K RAPORTTI 1(24) Kim Westerlund 12.8.2011 T & K RAPORTTI 1(24) Projekti: Kasvihuoneiden energiankulutus Suomessa Tilaaja: Motiva Kirjoittaja: Kim Westerlund Pvm: 24.8.2005 Liitteet: SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN SWEDISH POLYTECHNIC, FINLAND WOLFFSKAVÄGEN

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

Anna Kirveennummi, Laura Mattinen ja Johanna Kähkönen (toim.) RUISTA JA SISUA VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN VAHVUUDET, NYKYTILA JA TULEVAISUUS

Anna Kirveennummi, Laura Mattinen ja Johanna Kähkönen (toim.) RUISTA JA SISUA VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN VAHVUUDET, NYKYTILA JA TULEVAISUUS Anna Kirveennummi, Laura Mattinen ja Johanna Kähkönen (toim.) RUISTA JA SISUA VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN VAHVUUDET, NYKYTILA JA TULEVAISUUS TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 2/2012 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit RAPORTTI 21.5.2012 SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TAUSTAA... 2 3 LÄHIENERGIAINVESTOINTEIHIN KANNUSTAVAT PALVELU- JA RAHOITUSMALLIT... 3 3.1 Palvelu-

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Loppi tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA Osaraportti projektiin: Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa 1.3.2007-28.2.2008

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus 5vinkkiä tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Metsä Mahdollisuudet energiantuotannossa Energia tehokkuus Oman kodin lämmitys ja eristäminen N:o 1. Huhtikuu 2009 energiatehokkuus tehokkaampaan

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/13. Lähienergiatuotanto tarvitsee lisää osaajia. Sähkön hinta kääntymässä nousuun? sivu 4

ENERGIAINFO 1/13. Lähienergiatuotanto tarvitsee lisää osaajia. Sähkön hinta kääntymässä nousuun? sivu 4 ENERGIAINFO 1/13 Sähkön hinta kääntymässä nousuun? sivu 4 Vapon biodiesellaitos sopii vientituotteeksi sivu 6 Tuulivoima-ala hyvässä myötätuulessa sivu 14 Lähienergiatuotanto tarvitsee lisää osaajia sivu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 Refla-energiaverkosto lämmittää Vaasan Suvilahdessa 42 taloa sivu 3 ja lämpöä tuotetaan lämpöpumpulla kaukolämpöverkostoon sivu 11 Kaasusta sähköä ja lämpöä

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua?

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? 1 Uponor lyhyesti uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten SISÄILMASTO- ja putkijär jestelmien toimit ta jista ma ailma ssa. Uponorilla on toimintaa

Lisätiedot

Uusiutuva energia mahdollisuutena Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalalle

Uusiutuva energia mahdollisuutena Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalalle Uusiutuva energia mahdollisuutena Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalalle Raportti 15.10.2011 Tiivistelmä Tämä selvitys koskee uusiutuvan energian käytön nykytilaa ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T Taustaraportti Rantasalmen ekoteollisuuspuistohankkeelle E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 0 : 2 0 0 6 E k o t e o l l i s u u

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Loppuraportti Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Esipuhe Motiva Oy edistää kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta ESCO-palvelun käyttöönottoa maassamme. Motiva

Lisätiedot