Paikallisliikenne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 2008 Paikallisliikenne"

Transkriptio

1 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

2 Työsuhdelipusta pitää tehdä houkutteleva 4 Eurooppalaista kaupunkiliikennepolitiikkaa 6 KOLUMNI 8 Jyväskylän paikallisliikenteen uudistunut ilme 10 Tampere pohtii taas raideliikennettä 12 Kysyntäohjautuvuudella palvelutasoa 14 Hollannissa lippu leimataan myös poistuessa 16 Helsingin kaupunkiliikenne poikkeuksellisen kesän edessä 20 Bussiliikenteen infrakortit uudistuvat 22 Työsuhdelipun uudistamista selvitettiin 23 Kuljettajien ammattipätevyysdirektiivi kääntyy mahdollisuudeksi 24 HKL tarjoaa asiakaspalvelukoulutusta bussinkuljettajille 25 Millä joukkoliikenne tulevaisuudessa kulkee? 28 Bussiliikenteen nopeuttaminen on erinomainen tapa parantaa kilpailukykyä 29 UUTISET 32 SUOMEN PAIKALLISLIIKENNELIITTO RY - PLL Finlands Lokaltrafikföreningen rf - LTF Finnish Public Transport Association Suomen Paikallisliikenneliitto ry. on kaupunkien joukkoliikenteen yhteistyö- ja etujärjestö. Liiton tärkeimmät toiminta-alueet ovat vaikuttaminen julkiseen valtaan päin paikallisliikenteen kannalta tärkeissä kysymyksissä sekä joukkoliikennetietouden ja ammattitaidon syventäminen. Paikallisliikenneliiton palveluluihin kuuluu julkaisujen, suunnitteluohjeiden ja koulutustilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen. Paikallisliikenneliiton varsinaiset jäsenet ovat liikenteenharjoittajia ja joukkoliikenteen tilaajia: liikennelaitoksia, kunnallisia ja yksityisiä linja-autoyrityksiä sekä VR Osakeyhtiön lähiliikenne, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ja Tampereen ja Turun joukkoliikenneyksiköt. Liiton kannatusjäsenet ovat paikallisliikenteen kanssa työskenteleviä tahoja, jotka eivät harjoita liikennöintiä; mm. laite- ja palvelutoimittajia sekä kaupunkeja. Lisäksi liitolla on kunniajäseniä, jotka ovat henkilöjäseniä. Paikallisliikenneliiton varsinaiset jäsenet kuljettivat vuonna 2007 yhteensä 375 miljoonaa matkustajaa, joka on yli 70 % Suomen maajoukkoliikenteen matkoista. Varsinaisilla jäsenillä on noin 2200 linja-autoa ja yli 300 lähijuna-, metro- ja raitiovaunuyksikköä. Paikallisliikenneliitto on perustettu

3 PÄÄKIRJOITUS Liikennepolitiikan kokonaisuus on linjattu Pekka Aalto toiminnanjohtaja Eduskunnalle äskettäin annetussa valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020 liikenteen kasvun ongelmat on tiedostettu ja toimenpidelinjauksina näkyvät johtopäätökset tehty. Selonteko on merkittävä senkin vuoksi, että liikennepolitiikkaa ei määritetä ensisijaisesti yksittäisten tie- ja raideinvestointien kautta. Politiikan ote on vahvistunut ja sisältö syventynyt, kun harkitut toimenpiteet kohdistuvat myös ihmisten liikennekäyttäytymisen ohjaamiseen. Selonteon ympäristö- ja liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttaminen nojaa merkittävästi joukkoliikenteen menestymiseen, jossa on tilastojenkin valossa parantamisen varaa. Suomalainen joukkoliikenne on jonkinlainen menestystarina vain suurissa ja osin keskisuurissa kaupungeissa. Joukkoliikenteen verkosto on kyllä ainutlaatuisen kattava, mutta pääasiassa henkilöautojen käytössä. Liikennepoliittisesta selonteosta on tähän mennessä lähes kaikki jo lausuttu. Jos jotain kannattaa vielä korostaa, niin olkoon se selonteon kokonaisuus. Selonteon merkitys ja vaikutukset politiikkaa ohjaavana asiakirjana kutistuvat olennaisesti, jos se nähdään vain joukkona rahoitusta vaativia hankkeita ja poliittisia täytäntöönpanopäätöksiä. Selonteko on osistaan koostuva järjestelmä, jossa tavoitteiden saavuttaminen riippuu vuorovaikutteisten toimien kokonaisuudesta. Yhdenkin toimenpiteen jättäminen pois voi heikentää merkittävästi muiden toimenpiteiden yhteisvaikutusta ja sitä kautta tavoitteiden saavuttamista. Investoinnit infrastruktuuriin eivät yksin riitä, vaan ne tarvitsevat tehostimekseen ihmisten liikkumistottumuksien muuttumista. Hyviä ja valtiolle halpoja keinoja on useita. Esimerkkinä vaikkapa joukkoliikenteen työsuhdematkalipun tehokas elvyttäminen lisäämällä verotonta osuutta merkittävästi. Hallitus voisi edistää asiaa vielä velvoittamalla ministeriöitä ja keskusvirastoja myöntämään henkilökunnalleen tämä veroton luontoisetu. Toinen, kansainvälisten esimerkkienkin perusteella tehokas keino ovat ruuhkamaksut. Ne parantavat liikennejärjestelmien toimintakykyä sellaisina vuorokaudenaikoina, kun ruuhkat uhkaavat sen lamauttaa. Jos ruuhkamaksut pääkaupunkiseudulla otetaan käyttöön, se edellyttää välttämättä joukkoliikennepalveluiden lisäämistä ja monipuolistamista. Periaatepäätös olisikin tehtävä siitä, että ruuhkamaksuilla kerättävät varat käytetään lyhentämättöminä joukkoliikennepalveluiden ylläpitämiseen ja parantamiseen. Raide- ja tieliikenneinvestointien hyödyt ja kustannustehokkuus vähenevät, jos kunnat eivät tee omaa osuuttaan. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen ja henkilöautojen käytön vähentäminen edellyttää joukkoliikenteen perusedellytysten täyttymistä. Tärkein näistä on palveluiden kysyntää vahvistavat riittävän tiiviit asunto- ja työpaikka-alueet hyvien liikenneyhteyksien välittömässä ympäristössä. Vaadittava kulttuurin muutos kohti järkevää maankäytön suunnittelua esimerkiksi suurten kaupunkien kehyskunnissa voi olla kunnallispoliittisesti niin vaikea, että tarvitaan Eduskunnalta maankäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksia ja kunnallisen päätösvallan kaventamista. Maankäytössä jo tehtyjä virheitä ei kuitenkaan saada edes täydennysrakentamisella täysin korjatuksi. Tämän vuoksi kuntien on jatkettava määrätietoisesti riittävien liityntäpysäköintipaikkojen rakentamisesta raiteiden ja liikenneväylien varteen. Pekka Aalto 3

4 KANSANEDUSTAJA MATTI SAARINEN (SD.): Hallituksen tuore liikennepoliittinen selonteko on kansanedustaja Matti Saarisen mielestä oikeansuuntainen, mutta joukkoliikenteen markkinaosuutta pitäisi kasvattaa tehokkaammilla keinoilla. Työsuhdelipusta pitää tehdä houkutteleva TEKSTI JA KUVA PETRI P. PENTIKÄINEN Matti Vanhasen (kesk.) ensimmäisen hallituksen lanseeraama joukkoliikenteen työsuhdelippu ei ole vastannut siihen kohdistettuja odotuksia. Lippuetua käyttää vain noin suomalaista, eikä sen päätavoite, uusien joukkoliikenteen käyttäjien saaminen ole onnistunut. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen Matti Saarinen (sd.) sanoo, että lipun kohtalo ei ole ollut yllätys. Uudesta etuudesta tehtiin liian mutkikas, eikä sen tarjoama etu ole riittävän suuri. - Työsuhdelippu on työnantajalle byrokraattinen ja työläs. Työntekijälle taloudellinen etu on niin 4

5 vähäinen, etteivät he koe sitä selvänä etuna. Saarinen esittää, että edun arvo määriteltäisiin euroissa, ja verovapaaksi osuudeksi tulisi noin 50 euroa. Se tuntuisi myös työntekijän kukkarossa. - Järjestelmän pitäisi lisäksi olla joustava. Olisi tarjottava työntekijälle mahdollisuus valita useista eri lipputyypeistä sopiva, ja työnantajalle jäisi vain maksu. Työnantajan ei tarvitsisi kysellä hintoja ja järjestää tarjouskilpailuja. Saarinen pitää valitettavana, että työmarkkinoilla autoetu ohittaa houkuttelevuudessaan kirkkaasti työsuhdelipun. - Verrattuna autoetuun tämä on lapsellisen pieni. Työsuhdelipusta pitää tehdä haluttu etuus. En kuitenkaan vastusta autoetua, kyllä työntekijälle pitää olla erilaisia porkkanoita. - Liikennepoliittinen selonteko ulottuu jopa seuraavalle vaalikaudelle, ja siihen on listattu hyviä asioita, mutta uskottava rahoitus puuttuu, arvostelee kansanedustaja Matti Saarinen. Joukkoliikenne on liian kallista Saarinen sanoo, että joukkoliikenteen kilpailukykyä pitäisi laajemminkin vahvistaa. Nykyinen hintataso ei ole houkutteleva. - Lipun hinta määrää joukkoliikenteessä paljon. Jos se ei ole riittävän edullinen, yleisö ei siirry käyttäjäksi. Esimerkiksi työmatka Lohjalta Helsinkiin maksaa joukkoliikenteessä noin 20 euroa päivässä. Pienellä dieselautolla pääsee puolella siitä, vaikka ajaisi yksin. Saarinen myöntää, että auton käyttö maksaa muutakin kuin polttoaineen hinnan, mutta päättäjien pitäisi ymmärtää, että suuri yleisö tekee matkustuspäätöksiä päivittäisten kulujen perusteella. Joukkoliikenteen hintoja laskemalla vastattaisiin myös pääkaupunkiseudun ruuhkautumiseen, joka isolta osin johtuu seudun ulkopuolelta tulevista automassoista. - Meillä ei olisi ruuhkia, jos selviäisimme paremmin töihin menosta ja töistä tulosta. Siihen saumaan pitäisi iskeä. Joukkoliikenteen on oltava niin edullista, että oma auto jätetään katokseen. Kun saataisiin uusia käyttäjiä, voitaisiin parantaa tarjontaa myös niillä alueilla, joilla kysyntä nyt ei riitä. - Jos olet töissä keskustassa, linja-auto on hyvä, mutta poikittaisliikenne kehällä ei toimi. Tulee vaihtoja, kuluu aikaa ja rahaa. Joukkoliikenne koetaan epäkäytännölliseksi, eikä sitä sitten käytetä. Suurten kaupunkien tuki hyvä avaus Hallituksen vastikään eduskunnalle tuomassa liikennepoliittisessa selonteossa on Saarisen mielestä hyviä avauksia autoilun rajoittamiseksi. Selonteko luo edellytykset tienkäyttömaksuille, joita voidaan lähivuosina periä autoihin asennettavan sirun avulla. - Porttien aika on ohi, ne ovat vanhentuneita. Pitää ottaa rohkeasti uusi tekniikka käyttöön, siitä huolimatta, että siitä varmasti seuraa isoveli-keskusteluita. Autoilun verottaminen aiheuttamisperustein olisi kuitenkin hyvin oikeudenmukaista. Selonteko tuo pöytään myös alan pitkään vaatiman suurten kaupunkien joukkoliikennetuen. Saarinen sanoo, että jo oli aikakin. - Valtio ei ole tukenut kaupunkien bussiliikennettä eurollakaan. Nyt on pitkällisen prässin jälkeen päätetty antaa kymmenen miljoonaa. Sillä ei herran huonetta rakenneta, mutta summa on hyvä alku. Saarinen toivoo, että tukea tarkistetaan myöhemmin ylöspäin. Valtion osuus on edelleen vaatimaton, sillä sen koko joukkoliikennetuki on noin sata miljoonaa, kun kaupungit yksin tukevat paikallisliikennettään 180 miljoonalla. - Suurten kaupunkien tuen tason pitäisi olla vähintään 20 miljoonaa. Jos pyritään joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseen, on oltava valmis satsaamaan. Kosmeettisilla toimenpiteillä se ei lähde nousuun. Infrasta ei pitäisi säästää Joukkoliikenne taistelee valtion rahoista budjettiraameissa, jotka ovat ahtaat. Kun koko valtion budjetti on 40 miljardin paikkeilla, liikenne- ja viestintäministeriölle siitä heruu vain kaksi miljardia. - Liikennebudjetissa kaikki ovat kaikkia vastaan. Rahaa tarvitaan perustienpitoon, radanpitoon, kevyen liikenteen väyliin ja uusiin hankkeisiin. Jatkuva niukkuus ihmetyttää Saarista, kun Suomella menee hyvin, ja liikenneinvestoinnit olisivat pitkällä tähtäimellä hyvin kannattavia. Infran heikkeneminen tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin sen kunnossa pitäminen. Esimerkiksi rataverkolla on jatkuva kunto- ja rahavaje. - Kaikki viime vuodet on otettu pakkolainaa infrasta, eikä ole tehty tarvittavia ylläpitotöitä. Verkon kunto huononee, ja pitemmän päälle siinä käy huonosti. Silloin ollaan suurten ongelmien edessä. Selonteossa myönnetään kehityksen riskit, mutta siinä on yksi vika. - Tekstit ovat kauniita, mutta resurssit puuttuvat. Raidepuolelta puuttuu joka vuosi 50 miljoonaa, eikä selonteko vastaa ilmastonmuutoksen vaatimuksiin. Autojen myynti kasvaa, eikä joukkoliikenteen parantamiseksi reagoida riittävästi. Liikennehankkeiden listat aiheuttavat perinteisesti suuria intohimoja. Saarista harmittaa, että tuoreimmassa listauksessa poliittiset tarpeet ajavat entistä enemmän tosiasioiden ohi. - Hankkeiden järjestyksessä on vähän kähminnän ja koplauksen leimaa. On perusteltua, että rautateitä sähköistetään, mutta investointeja on tähän asti tehty hyöty-kustannussuhteen mukaisessa järjestyksessä. Nyt tästä linjasta on luovuttu, kun linja-autolastilliselle matkustajia sähköistetään rautatietä, Saarinen viittaa Kemijärveen. Mukavia matkoja joukkoliikenteessä Lohjalainen Saarinen pyrkii itse käyttämään joukkoliikennettä silloin kuin se edustajan töiltä on mahdollista. Erityisesti hän toivoo junaliikenteen kasvua entisestään. - Siinä vaiheessa kun junalla pääsee kolmessa tunnissa Helsingistä Ouluun, voidaan lentoliikennettä vähentää. Juna on tällaisilla matkoilla ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Joukkoliikenteessä on mukava matkustaa, Saarinen sanoo. - Palvelu pelaa, ja aina on hyvä mieli, kun olen joukkoliikenteen asiakas. 5

6 LIIKENNENEUVOS PETRI JALASTO JA YLITARKASTAJA KATARIINA MYLLÄRNIEMI Kaupunkeja uhkaa ruuhkautuminen, ympäristöhaitat ja turvattomuuden kasvu. Uhkien torjumiseksi EU:n komissio julkaisi viime syksynä ns. Vihreän kirjan Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen. Eurooppalaista kaupunkiliikennepolitiikkaa Kaupunkien taloudellisen kehityksen turvaamiseksi, asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi on ratkaistava ruuhkautumiseen, liikenteen ympäristöhaittoihin, älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämiseen, kaupunkiliikenteen helppokäyttöisyyteen ja esteettömyyteen sekä turvallisuuteen liittyvät haasteet. Komissio on tarttunut tärkeään ja oleelliseen kysymykseen. Kaupunkiliikenteen toimivuus kaupungistumisen kasvaessa, autoistumisen edelleen yleistyessä ja kaupunkirakenteen hajautuessa on todella vaarassa, ei vain Keski-Euroopan kaupunkiseuduilla, vaan myös Suomen suurimmilla kaupunkiseuduilla. Kaupunkien kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeää on toimivuuden lisäksi kaupunkien viihtyvyys ja houkuttelevuus, joka ei ainakaan parane henkilöautoliikenteen lisääntyessä. Keskeiseksi liikennepoliittiseksi kysymykseksi on vielä noussut kasvihuoneilmiö, jonka torjumisessa erityisesti kaupunkiseutujen liikennejärjestelmät ovat liikennesektorin osalta avainasemassa. Kaupungeilla itsellään ja kehyskunnilla ratkaiseva rooli Komission aloite on otettu Suomessakin vastaan tervetulleena. EU-tason liikennepoliittiset linjaukset ovat tärkeitä suunnannäyttäjiä kansalliselle ja alueellisille linjauksille. Samalla on kuitenkin syytä todeta, että kaupungit itse yhdessä ympäröivien kuntien kanssa ovat ratkaisevassa asemassa toteutettaessa tätä politiikkaa. EU:n roolia tässä asiassa ei ole syytä perusteettomasti kasvattaa. EU:n tulisi yleisten linjausten muodostamisen lisäksi keskittyä levittämään hyviä käytäntöjä ja tukemaan kehittämispanostuksin yhteisesti sovittua politiikkaa sekä uusien keinojen löytämistä. Myös esimerkiksi ympäristöystävällisen moottoriajoneuvotekniikan kehittämisessä tai telemaattisten järjestelmien yhteensopivuuden määrittelyssä EU voisi ottaa selkeän vetoroolin ja viedä asiaa eteenpäin jopa yhteisötason päätöksillä. Vihreä kirja painottaa kestävien liikennemuotojen (julkinen liikenne, jalankulku ja pyöräily) edistämistä monin eri tavoin. Laatu, palvelutaso, liikennemuotojen yhteiskäyttö, raideliikenteen tehostaminen ja älykkäät liikenteenhallintajärjestelmät ovat tämän, kuten monen muunkin raportin listalla. Ympäristökysymyksissä komissio tuntuu luottavan uuden teknologian mahdollisuuksiin. Uuden teknologian pääsyä markkinoille halutaan edistää taloudellisen ohjailun keinoin kuten viranomaisille tarkoitetuilla kannustimilla hankkia puhtaita ja energiatehokkaita autoja tai antamalla vähäpäästöisille autoille etuoikeuksia päästä herkille alueille. Myös ruuhkamaksuihin viitataan. Galileolla vahva osuus Liikenteen informaation kehittäminen on vahvasti mukana suosikkilistalla. Galileo-satelliittijärjestelmän kehittäminen on muutenkin komission tärkeimpiä hankkeita ja se tulee antamaan lisää tehoa paikantaviin telemaattisiin järjestelmiin. Suurta painoa ollaan panemassa myös yhteensopiviin älykkäisiin maksujärjestelmiin. Suomessahan tässä ollaan oltu uranuurtajia, tosin viime aikojen kehitys ei kovin hyvää näytä lupaavan. Laadultaan korkealuokkainen, esteetön, helppokäyttöinen, nopea, luotettava sekä mukava julkisen liikenteen järjestelmä liikennevälineineen, pysäkkeineen ja terminaaleineen pitäisi komission 6

7 Kuva Petri P. Pentikäinen mukaan olla tavoitteena kaupunkiliikenteessä. Turvallisuudessa korostetaan kaupungin kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ja esitetään kampanjoinnin lisäksi liikennesääntöjen noudattamista koskevan valvonnan lisäämistä kaikkien tienkäyttäjien osalta. Henkilökohtainen turvallisuudentunne on niin ikään nähty tärkeäksi osatekijäksi. Tavoitteet tarvitsevat tukea EU-tason kaupunkikulttuurin kehittämisen tavoitteena tulee selkeästi olla koko liikennejärjestelmän toimivuuden turvaaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Ongelmien ratkaisuilla on suora kytkös kansalaisten terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Samoin sillä on tärkeä merkitys kaupunkiseutujen elinkeinoelämän kuljetusten kustannustehokkaaseen toteuttamiseen ja elinkeinoelämän vireyteen ja kilpailukykyyn. Kaupunkien liikennepolitiikassa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattaminen ja tämän prosessin tukeminen on oikea linjaus. Tämä vaatii näiden kulkumuotojen infrastruktuurin ja palveluiden riittävää palvelutasoa. Erityisen tärkeää on eri liikennemuotojen integrointi ja matkaketjujen sujuvuuden varmistaminen. Esimerkkinä tästä ovat liityntäpysäköintialueiden toteuttaminen ja ylläpito. Kaupunkiseutujen joukkoliikenneratkaisuja tehtäessä on tunnistettava ja otettava huomioon ratkaisujen vaikutukset myös kaupunkiseutuja ympäröivän alueen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksiin. Kaupunkiliikenteen ja niiden liikennejärjestelmien kehittämisessä on alue- ja paikallisviranomaisten toimet ratkaisevassa asemassa. Vihreä kirja painottaa kestävien liikennemuotojen (julkinen liikenne, jalankulku ja pyöräily) edistämistä monin eri tavoin. Laatu, palvelutaso, liikennemuotojen yhteiskäyttö, raideliikenteen tehostaminen ja älykkäät liikenteenhallintajärjestelmät ovat tämän, kuten monen muunkin raportin listalla. Vihreän kirjan esitykset eivät yksinään ratkaise kaupunkiliikenteen ongelmia. Ympäristöystävällisten kulkumuotojen houkuttelevuuden lisäämisen ohella keskeisintä on vaikuttaa liikenteen tarpeen vähenemiseen maankäyttösuunnittelun ja liikennesuunnittelun keinoin. Toinen Suomessa vielä harkinnassa oleva keino on ruuhkamaksujen käyttöönotto. Nämä puolestaan ovat paikallisten viranomaisten toimivallassa. Kirja lausuntokierroksella Vihreä kirja on talven mittaan ollut laajalla lausuntokierroksella. Komissio laatii lausuntojen pohjalta toimintasuunnitelman kaupunkiliikenteen kehittämisestä. Siinä tullaan kertomaan mitä komissio aikoo tehdä tutkimuksen ja kehittämisen, lainsäädännön sekä rahoituksen alueilla. Suomenkin on syytä seurata tätä valmistelua tarkasti ja käyttää myöhemmin tarjotut mahdollisuudet hyväkseen. Mutta ennen kaikkea kaupunkiseutujen tulee itse ryhtyä toimiin elinvoimaisuutensa ja kilpailukykynsä turvaamiseksi kehittämällä koko liikennejärjestelmäänsä yhdessä maankäytön suunnittelun kanssa. 7

8 + Mielenkiintoinen + Elinvoimainen + Toimiva + Rakas + Oranssi KOLUMNI Juhana Hietaranta METRO Hämähäkinverkkoa muistuttaviin linjakarttoihin tottunutta turistia helsinkiläinen hiilihanko voi alkuun jopa naurattaa. Sen sijaan rautatieharrastaja tietää, että simppelin metrolinjan muotoon kätkeytyy mitä mielenkiintoisin rautatiejärjestelmä, jossa riittää opiskeltavaa. Vanhoja suunnitelmia ja lehtijuttuja löytyy niin paljon kuin vain jaksaa tutkia, ja neljännesvuosisadan takaisia metrokuvia ihaillessa kaipaa aikakonetta kerran jos toisenkin. Kiintoisan kenttäpuuhan kaipuuseen puolestaan auttaa kamera, jonka kanssa voi lähteä ikuistamaan tämän päivän metroliikennettä junineen, asemineen ja ihmisineen, metroradan ympäristöä tietenkään unohtamat- ta. Kuvakulmat eivät parinkymmenen kilometrin mittaisesta, yllättävänkin vaihtelevasta metroverkosta pääse loppumaan, ja lopullisen kipinän kuvaamiseen antaa se, että tänään otettu kuva on jo huomenna historiaa. Tammikuussa 2005 Englantilaiskallioilta saattoi ottaa kuvan Junatien sillalla, teiden ja talojen keskellä matkaansa taittavasta metrojunasta. Tasan kaksi vuotta myöhemmin samoilta jalansijoilta otetussa kuvassa metro seisookin Kalasataman asemalla. Samaan aikaan, kun Helsingin 17. metroasemaa rakennettiin, ikuisuusprojektilta tuntunut Länsimetro otti jo lupaavasti tuulta purjeisiinsa, ja nyt tervetullutta jatkosta suunnitellaankin jo detaljitasolla. Samoin automaattimetron toteuttamista puuhataan aktiivisesti, eikä Töölön metrolinjakaan tunnu enää pelkältä toiveajattelulta. Jo kunnioitettavaan ikään ehtineitä M100-metrojunia ja vanhimpia asemia on alettu uusia yhä paremmin tämän päivän liikenteeseen sopiviksi. Metro ei siis ole menneille vuosikymmenille jämähtänyt järjestelmä, vaan se elää ja voi paremmin kuin koskaan. Metron elinvoima ei ole mikään ihme, sillä muusta liikenteestä eristetyn metrojärjestelmän vahvoja puolia on vaikea päihittää. Tiheä vuoroväli, luotettava palvelu sekä matkustamisen selkeys ja helppous vetoavat matkustajiin. Vaikka metro usein mielletään vain Itä-Helsingin liikenneratkaisuksi, on se varsin suosittu myös kantakaupungin sisäisillä matkoilla. Maan alla muutaman minuutin välein sujahtava juna päihittää monella lyhyelläkin matkalla pintaliikenteen. Metro on yksinkertaisesti sanottuna toimiva ratkaisu! Runkolinja-ajatukseen perustuvaa metrojärjestelmää on kylläkin moitittu vanhentuneeksi, suorastaan museoon kelpaavaksi. Siitä huolimatta metro kipuaa kerta toisensa jälkeen tyytyväisyystutkimusten selkeälle kärkipaikalle, mitattiinpa sitten matkustajien tyytyväisyyttä liikennöitsijään tai järjestelmään. Tosin suurimman eron muihin välineisiin metro repäisee nimenomaan järjestelmänä. Syy ei voi olla vain siinä, kuten on väitetty, että matkustajilla ei ole metrolle vertailupohjaa vaikkapa nykyaikaisista pikaraitioteistä. Olen varma, että helsinkiläisten metrorakkauden selittää ainakin osittain runkolinja-ajatuksen nerokkuus. Ihmisiä miellyttää se, että suurin osa matkasta, runko, hoituu vaivattomalla ja luotettavalla kulkuvälineellä, jonka kanssa ei tarvitse pähkäillä aikatauluja tai lukuisia linjavaihtoehtoja. Sen kun menee vain asemalle ja hyppää junaan! Alku- tai loppumatka taittuu sitten kävellen, tai jos on tarpeen, liityntäliikenteellä. Kun liityntä on asianmukaisesti hoidettu, on äärimmäisen vaikeaa luoda järjestelmää, joka olisi selkeämpi ja palvelisi paremmin kuin stadilaisten oma oranssi metro. Neljännesvuosisadan mittaisella taipaleellaan metrolle on muodostunut vahva brändi. Ihmisten mielissä pirteä oranssi väri on luotettavan junan symboli. Myös metron äänimaailma, erityisesti vanhemman junasarjan taajuusmuuttajien ujellus ja paineilmajarrujen suhahdukset, ovat omiaan vahvistamaan Helsingin metron omaa, kotoista tunnelmaa. Alkujaan paljon negatiivisiakin kommentteja kerännyt metro on ylittänyt odotukset ja lunastanut paikkansa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen vahvana lenkkinä. Toivottavasti näemme metron reviirin lähivuosina laajenevan paitsi Espooseen, myös Töölön suunnalle. Onhan metromme sentään mahtavan mielenkiintoinen, erittäin elinvoimainen, tosiaankin toimiva ja rajattomasti rakastettu. Ja vielä oivallisen oranssikin. 8

9 SCANIA teki mahdottomasta mahdollisen Euro 5 ja EEV ilman lisäaineita SCANIAN UUSI MOOTTORIMALLISTO todistaa vääräksi väitteen, ettei Euro 5 -normin päästötasoja voi saavuttaa ilman pakokaasujen jälkikäsittelyä. Scanian uuden sukupolven 9- ja 13-litraiset moottorit edustavat alansa huippua. Yhdistämällä erittäin korkeita ruiskutuspaineita käyttävän XPI-polttoaineenruiskutuksen, muuttuvageometrisen turboahtimen ja Scanian patentoiman pakokaasujen takaisinkierrätyksen, moottorit saavuttavat Euro 5 -normin päästörajat teholuokassa hevosvoimaa ja EEV-päästörajat teholuokassa hevosvoimaa. Nämä uudet moottorit eivät ole pelkästään puhtaita. Niiden käyttämän uudenlaisen tekniikan ansiosta ne ovat myös polttoainetaloudellisia ja erittäin vääntövahvoja. SCANIAN UUDEN SUKUPOLVEN MOOTTORIT ovat niin edistyksellisiä, että ne saavuttavat Euro 5 -päästönormin vaatimukset teholuokassa hevosvoimaa ilman hapetuskatalysaattoria, ilman hiukkassuodatinta ja mikä tietysti tärkeintä, ilman lisäaineita ja 280-hevosvoimaiset moottorit on Euro 5 ja EEV -versioina varustettu täysin huoltovapaalla, tukkeutumattomalla sekä itse itsensä regeneroivalla osavirtaushiukkassuodattimella. EURO 5 JA EEV ILMAN LISÄAINEITA TODELLISUUTTA JO TÄNÄÄN! 9 puh

10 Jyväskylän paikallisliikenteen uudistunut ilme Jyväskylän paikallisliikenteen ilme on uudistunut parin vuoden sisällä. Uusi paikallisliikenneterminaali, uusi informaatiojärjestelmä sekä tuore kalusto nostavat paikallisliikenteen nykyaikaiselle tasolle. Kuvat Hannu Rantakömi HANNU RANTAKÖMI Paikallisliikenteen pysäkit portaalissa voi kartalta pysäkkiä klikkaamalla nähdä seuraavan kahden tunnin aikana lähtevät vuorot. Liikennesuunnittelija Koiviston Auto -yhtymä Jyväskylässä otettiin viime syksynä käyttöön uusi paikallisliikenneterminaali. Terminaalin rakennustyöt aloitettiin viime vuoden huhtikuussa ja Vapaudenkatua terminaaliin linjaautot pääsivät ajamaan elokuun lopussa. Uuden terminaalin lisäksi matkustajainformaatiota on kehitetty. Matkustajainformaatiojärjestelmän rakentajiksi valittiin Logica sekä Pusatec Oy. Ensivaikutelma terminaalista on ollut erinomainen. Matkustajat ovat pitäneet uusista näyttötauluista ja liikenne on sujunut alusta alkaen joustavasti. Jyväskylän katukuva on uudistunut myös linja-autokaluston uusimisen myötä. Uusia palveluita internetissä Osoitteessa on Jyväskylän pai- Sähköisen informaation lisäksi terminaalin pysäkeillä on perinteiset paperiset aikataulut ja kartat Linja-auton sisänäytöissä kerrotaan keskustaa lähestyttäessä terminaalin vaihtoyhteyksistä. kallisliikenteen informaatioportaali, joka sisältää kolme uutta palvelua joukkoliikenteen käyttäjille. Sivustolle upotetaan lähiaikoina myös reittiopas. Sivujen pääpalvelu on nimeltään Jyväskylän paikallisliikenteen pysäkit. Sillä voi hakea tietoa saapuvista linja-autoista valitsemaltaan pysäkiltä. Haluamansa pysäkin käyttäjä voi valita joko karttakäyttöliittymän avulla tai kirjoittamalla hakukenttään pysäkin nimen tai katuosoitteen. Virtuaalimonitori-ominaisuuden avulla voidaan linja-autojen saapumisajat esittää yhden tai useamman valitun pysäkin osalta jatkuvasti päivittyvässä näkymässä. Virtuaalimonitori-näkymää voidaan hyödyntää esimerkiksi jul- 10

11 Uusia Kabus TC-6A4/6450- ja TC-4A4/6450 matalalattia-autoja Jyväskylän kaduilla liikkuu 25 kpl. Kuva Jaakko Raunio kisten tilojen auloissa tai yritysten omissa verkoissa. Toki jokainen jyväskyläläinen voi tehdä näkymän omasta tai omista lähipysäkeistään. Pysäkkiaikataulut -ominaisuuden avulla käyttäjä voi laatia tulostettavia aikatauluja haluamiltaan pysäkeiltä. Aikataulutulosteissa esitetään valitun päivän aikana pysäkiltä lähtevien vuorojen lähtöajat. Jyväskylän paikallisliikenteen pysäkit palvelusta on tehty myös mobiiliversio, jota voi käyttää osoitteesta /?v=pda. Reaaliaikainen matkustajainformaatio Merkittävä uudistus paikallisliikenteen aikatauluinformaatiossa on siirtyminen reaaliaikaiseen aikataulutiedottamiseen. Internetissä, matkapuhelimissa sekä pysäkeille asennettavissa monitoreissa tullaan kertomaan, jos linja-auto kulkee suunnitellusta aikataulustaan myöhässä. Reaaliaikainen seuranta saadaan täysin toimivaksi näillä näkymin kevään 2008 aikana. Reittiopas Helmikuussa avattiin Matkahuollon kanssa yhteistyössä rakennettu reittiopas. Reittiopas neuvoo paikallisliikenteen linja-automatkustamisessa. Internetissä toimiva reittiopas kertoo parhaan reitin ja sopivimmat linja-autoaikataulut ovelta ovelle lähtöpaikasta määränpäähän. Reittejä voi etsiä osoitetietojen tai kartan avulla. Internetissä avattu uusi reittiopas helpottaa matkustamista paikallisliikenteen bussivuoroilla. Reittiopas kertoo matkustusohjeet joko osoitteen, pysäkin nimen tai kartalta vapaasti osoitettujen lähtö- ja määräpaikan perusteella. Samanlainen Matkahuollon reittiopas on jo avattu Hämeenlinnaan, Kouvolaan, Lahteen ja Poriin. Reittiopas avataan myös Kuopioon, Porvooseen ja Varkauteen lähiaikoina. Jyväskylän reittiopas löytyy osoitteesta info/. Reittioppaaseen pääsee myös Jyväskylän Liikenteen internetsivuilta, jotka saavat uuden ilmeen lähiaikoina. Uusia näyttötauluja paikallisliikenneterminaalissa ja linja-autoissa Uusia näyttötauluja terminaalissa on yhteensä 9 kappaletta. Forumin ikkunassa ja uudessa kahvilarakennuksessa on kokoojanäytöt, joissa esitetään kaikkien seitsemän terminaalin pysäkin lähdöt keskitetysti. Lisäksi jokaisella yksittäisellä pysäkillä on sen pysäkin lähtöjä näyttävät näyttötaulut. Näyttöjä on tarkoitus hankkia jatkossa myös entisen maalaiskunnan ja Muuramen keskeisimmille pysäkeille. Jyväskylän Liikenteen uusiin Kabuseihin on asennettu monitoreja, joissa esitetään reaaliaikaista tietoa linja-auton etenemisestä linjalla. Monitorit ovat toteutettu TFT-LCD -tekniikalla ja ovat kooltaan 19. Informaatiomonitorit bussien sisällä kertovat seuraavan pysäkin nimen sekä keskustan vaihtoyhteyksistä. Ajoneuvojen sisämonitoreja on kymmenessä linja-autossa. Uutta kalustoa Uuden paikallisliikenneterminaalin ja uuden informaatiojärjestelmän lisäksi kalustoa on uusittu. Parin vuoden aikana on uusia alumiinirakenteisia Kabus TC-6A4/6450 ja TC-4A4/6450 matalalattiaautoja otettu liikenteeseen 25 kpl. Näillä uusilla työkaluilla on ollut yllättävän vähän lastentauteja ja niistä onkin tullut luotettava Jyväskylän paikallisliikenteen kaluston runko. Uudet autot ovat ympäristöystävällisiä ja kuluttavat noin 20% vähemmän polttoainetta kuin muut vastaavan kokoiset autot. 11

12 Tampere pohtii taas raideliikennettä Hallituksen kehyspäätös ja liikennepoliittinen selonteko tuotti eri puolille maata monenlaisia yllätyksiä, ja yksi niistä oli Tampereen seudun raideliikenneratkaisuille myönnetty 65 miljoonan euron aloitusraha. TEKSTI JA KUVA PETRI P. PENTIKÄINEN Merkinnällä hallitus viestii, että Tampereen seudun olisi ryhdyttävä toteuttamaan pitkään suunniteltua, raiteisiin perustuvaa paikallisliikennettä. Seutu aikoo ottaa haasteen vastaan. Taannoin liikennejärjestelmää kauas tulevaisuuteen pohtinut Tase ryhmä kutsutaan koolle jo tänä keväänä, ja ryhmä pohtii, mihin toimiin sen jälkeen ryhdytään. VR-Yhtymän Länsi-Suomen aluejohtaja Pekka Söderling pitää rahoituspäätöstä myönteisenä liikahduksena. - Lähiliikennejärjestelmän rakentaminen voi viedä kauan, mutta joskus se pitäisi aloittaa. Nyt siihen on tarjoutunut mahdollisuus, ja nyt pitäisi uskaltaa tehdä ratkaisu, Söderling sanoo. Muussa tapauksessa Tampereenkin seutu muuttuu yhä riippuvaisemmaksi autoista ja niiden synnyttämistä ruuhkista. Niiden paikkailu vain vahvistaa auton asemaa. - Jos ei joskus aloita, ei muutosta synny koskaan. Asutus sijoittuu muualle, ja sitten ajetaan autoilla. Ruuhkautuminen on johtamassa kierteeseen: on pakko panna rahaa maanteihin, kun ne tukkeutuvat. Ratkaistavana monta ongelmaa Nopeita ratkaisuja tarvitaan, koska uutta raideliikennettä saataisiin nopeimmillaankin vasta vuosien kuluttua. Realiteetit tulevat äkkiä vastaan, myöntää Söderling. - Paikallisliikennettä ei voi lähteä pyörittämään ilman isoja lisäinvestointeja. Ei ole rataa, asemia eikä turvalaitteita. Täytyisi myös tietää, kuka liikennöi ja millä kalustolla, kuka sen hankkii ja kuka omistaa. Kun liikenne tuskin olisi itsekannattavaa, kuka maksaa alijäämän? Jos uusi raideliikennekonsepti suunniteltaisiin RHK:n hallinnoiman leveäraiteisen verkon varaan, se tietäisi mittavia raideinvestointeja. Nykyisille raiteille ei mahdu. - Tampereen junaliikenne on nyt niin vilkas, että lisää mahtuisi vain yksi juna tunnissa. Jos rakennetaan toimivaa paikallisliikennettä, pitää olla vähintään 3-4 vuoroa tunnissa joka suuntaan. Söderling kaipaakin välityskykyä lisääviä investointeja. Sellai- Tase selvityksessä vertailtiin Tampereen seudun lähiliikenteen toteuttamista busseilla, raitiovaunuilla ja junilla. Tase-ryhmä pohtii nyt, mihin toimiin hallituksen kehyspäätös johtaa. siin nyt luvattu 65 miljoonaa ei missään tapauksessa riitä. Potentiaalia liikenteelle on Söderling haluaa tehdä selväksi, että hän tai VR eivät vastusta raiteilla hoidettavaa paikallisliikennettä. - Seutukunnalla on asukasta, ja seutu on aika hyvin rakentunut rataverkon varteen. Pääradan varsi Lempäälään ja Toijalaan asti on sopivaa, sinne rakennetaan koko ajan radan varteen. Nokia on myös iso taajama, jossa jo pysähtyy osa junista. Seudulla keskustellaan myös kaavoittamisesta Kangasalan ja Ylöjärven suuntaan, Söderling luettelee. Jos RHK:n rataverkkoa ei haluta käyttää, seudulle voitaisiin rakentaa myös pikaraitiotie. Pitemmän matkan lähiliikenteen hoitamisen kannalta Söderling kallistuisi kuitenkin leveiden raiteiden kannalle. - Pikaraitiotietä on selvitetty. Sen ulottaminen Lempäälään, Nokialle ja Orivedelle asti on kokonaan eri kysymys. Etäisyydet ovat kuitenkin kilometrin luokkaa. Vapautuuko ratapiha rakentamiseen? Suurempi kysymys on viime aikoina esillä ollut ajatus Viinikan valtavan ratapihan siirtämisestä pois kaupungista. Tavarajunia järjestellään kallisarvoisella paikalla, lähellä keskustaa. - Tavaraliikenteen siirtyminen ohikulkureitille vapauttaisi raidekapasiteettia henkilöliikenteelle, mutta siirto on sen kokoluokan asia, että toteuttamisessa voi mennä vuosikymmeniä, Söderling huomauttaa. 12

13 13

14 Kysyntäohjautuvuudella palvelutasoa Korkeatasoiselle julkiselle liikenteelle on kysyntää, ja perinteisellä joukkoliikenteellä markkinoiden kasvattaminen voi olla liian haasteellista. TEEMU SIHVOLA Mallinnus menossa Tällä hetkellä projektissa tutkitaan matemaattisilla malleilla kysyntäohjautuvan järjestelmän käyttäytymistä suuren kysynnän tapauksessa. Tavoitteena on saada ymmärrys eri tekijöiden vaikutuksista järjestelmän käyttäytymiseen. Lisäksi haastatte- Projektipäällikkö TKK Perinteisen linja-autoliikenteen markkinaosuus on viime vuosina laskenut ja kysyntä keskittynyt pääasiassa suuriin kaupunkeihin. Julkisen liikenteen markkinaosuustilaston mukaan taksiliikenteen henkilökilometrien määrä ja markkinaosuus ovat puolestaan kasvaneet huolimatta taksiliikenteen korkeasta hinnasta. Korkeatasoisten ja henkilökohtaista palvelua tarjoavien julkisen liikenteen palvelujen kysyntä on siis vahva ja todennäköisesti pysyy vahvana myös tulevaisuudessa. järjestelmät ovat olleet onnistuneita ainoastaan pienen kysynnän alueilla tai erityisryhmien kuljetuksissa. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että tieto-, tietoliikenne- ja paikannustekniikan sekä tosiaikaisten algoritmien kehittyminen avaa kysyntäohjautuville järjestelmille uusia mahdollisuuksia. Siten kysyntäohjautuvuus on mahdollista myös suuren kysynnän alueilla, kuten pääkaupunkiseudulla. Muun muassa Kalifornian yliopistossa vuonna 2005 julkaistussa tutkimuksessa (Jayakrishnan ym.) simuloinnit osoittivat, että riittävällä ajoneuvomäärällä kysyntäohjautuva järjestelmä voi olla merkittävästi perinteistä kutsujoukkoliikennettä ja kiinteisiin reitteihin perustuvaa joukkoliikennettä tehokkaampaa ja jopa kilpailukykyistä henkilöautoliikenteen kanssa. Tarvitaan uusia avauksia Perinteinen joukkoliikennejärjestelmä pohjautuu suurelta osin kiinteisiin reitteihin ja aikatauluihin. Joustavana ja mukautuvana tekijänä järjestelmässä on asiakas. Tämä ei valitettavasti palvelutason parannusten jälkeenkään ole riittävän hyvää palvelua suurelle osalle nykyisin pääasiassa henkilöautoon tukeutuvasta väestöstä. Siksi tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uusia avauksia. Kysyntäohjautuvassa järjestelmässä ajoneuvoja ohjataan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tätä ajatusta on tutkittu ja kokeiltu viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana Suomessa ja muualla maailmalla. Käytännössä Yksilöllisempää palvelua myös suurissa kaupungeissa Kysyntäohjautuvan, tietotekniikkaa laajasti hyväksikäyttävän joukkoliikennemuodon voidaan ajatella tarjoavan nykyistä parempia matkustuspalveluita. Vaikutukset ympäristökuormitukseen, polttoaineen kulutukseen ja kaupunkirakenteeseen olisivat mittavat. Väestön ikääntyminen lisää kysyntäohjautuvien joukkoliikennepalvelujen kysyntää. Lisäksi ruuhkautumisesta ja päästöistä aiheutuva yksityisauton käytön rajoittaminen edellyttää korvaavien korkean palvelutason kulkumuotojen kehittämistä. Teknisellä korkeakoululla on Kuva Petri P. Pentikäinen loppuvuodesta 2007 alkanut Tekesin rahoittama kolmivuotinen kysyntäohjautuvan joukkoliikenteen perusteiden tutkimusprojekti. Projektin päätavoitteena on selvittää, onko korkealuokkainen, yksilölliseen palveluun kykenevä joukkoliikennemuoto teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. 14

15 LATAA BUSSIKORTTIASI VERKOSSA Kehitämme palvelujamme jatkuvasti mukavimmiksi käyttää. Viimeisin uudistus on matkustusoikeuden lataaminen bussikortille netissä juuri silloin kun sinulle sopii, vaikka keskellä yötä. Uuden palvelun löydät osoitteesta https://www7.turku.fi/nettimaksaminen/. luin ja kyselytutkimuksin pyritään selvittämään, miten ihmiset saataisiin luopumaan henkilöauton käytöstä ja siirtymään kysyntäohjautuvan joukkoliikenteen asiakkaiksi. Kun perusasioista saadaan riittävä ymmärrys, tarkastellaan projektissa erilaisten ajoneuvojen Julkisen liikenteen markkinaosuustilaston mukaan taksiliikenteen henkilökilometrien määrä ja markkinaosuus ovat puolestaan kasvaneet huolimatta taksiliikenteen korkeasta hinnasta. ohjauslogiikoiden ja palvelustrategioiden vaikutuksia, kehitetään kysyntäohjautuvuuden edellyttämiä tietoteknisiä järjestelmiä, selvitetään erilaisten liiketoimintamallien mahdollisuuksia ja sovitetaan kysyntäohjautuvaa komponenttia täydentämään nykyistä joukkoliikennejärjestelmää. 15

16 Hollannissa käyttöön otettavaan valtakunnalliseen matkakorttijärjestelmään, jonka yksi keskeinen yksityiskohta ja ominaisuus on matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa ja sen vaatima pakollinen sisään ja ulosleimaus, ns. check in check out. Hollannissa lippu leimataan myös poistuessa KERKKO VANHANEN Kehittämispäällikkö HKL Hollantilaiset kyllästyivät pitkiin keskusteluihin, päätyivät yhtenäiseen ja yhteensopivaan standardiin, perustivat valtakunnallisen Trans Link Systems-yhtiön ja rakensivat uuden matkakorttijärjestelmän. Paikallisliikenneliiton Matkakorttifoorumi kävi paikan päällä oppimatkalla. 16

17 Mitä on check in check out käytännössä? Pitääkö matkakorttien liikkeellelaskijan olla viimekädessä myös eräänlainen pankki? Nämä teemat olivat tapetilla PLL:n Matkakorttifoorumin tehdessä onnistuneen Manner-Eurooppa-retken tammikuun lopulla Hollannin Rotterdamiin ja Amersfoortiin. Matkalla tutustuttiin Hollannissa käyttöön otettavaan valtakunnalliseen matkakorttijärjestelmään, jonka yksi keskeinen yksityiskohta ja ominaisuus on matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa ja sen vaatima pakollinen sisään ja ulosleimaus, ns. check in check out. Hollannissa asteittain käyttöön otettava matkakorttijärjestelmä on ranskalaisen Thalesin toteuttama. Mittavan projektin hallinnosta sekä matkakorttien liikkeellelaskusta vastaa erikseen tätä varten perustettu Trans Link Systems -nimin en yhtiön, jonka osakkaita ovat eri Hollannin rautatiet, kaupungit ja liikennöitsijät. Yhtiöstä on muodostunut eräänlainen pankki, joka vastaa korttien jakelun lisäksi clearingistä. Se pyrkii laajentamaan matkakortin käyttömahdollisuuksia maksuvälineenä ja siten tekemään sitä tunnetummaksi ihmisten keskuudessa. Check in check out käytännössä Rotterdamissa check in check out -pohjaisen matkan hinta muodostuu aloitusmaksusta sekä kilometritaksasta, jota peritään ajettujen kilometrien mukaan. Matkan alussa matkakortille tehdään katevaraus, joka on karkeasti suurimman mahdollisen kertamaksun suuruinen. Katevaraus palautetaan kortille ulosleimauksen yhteydessä. Samalla ajoneuvon rahastustietokone laskee ajetun matkan pituuden ja tekee kortilta oikean suuruisen veloituksen. Matkaan sisältyy 35 minuutin mittainen vaihto-oikeus, jolloin matkustaja välttyy uudelta aloitusmaksulta. Kuvat: Pekka Hongisto Toteutettuun taksa- ja lippujärjestelmään oli mahdollisuus tutustua kulissien takana paikallisten isäntien vieraana, mutta myös matkustajana Rotterdamin joukkoliikenteessä. Lopullisessa muodossaan kaikki kaupungin lipputuotteet ovat arvolippupohjaisia ja taksa lasketaan todellisen matkustetun reittipituuden mukaan. Kaikilla matkoilla on pakollinen sisään- ja ulosleimaus. Siirtymävaiheessa vanhasta paperilippujärjestelmästä uuteen älykorttijärjestelmään korteille voidaan kuitenkin ladata myös kausioikeutta, jolloin pakollisia leimaustapahtumia ei ole. Ajoneuvoissa korttien lukulaitteet on asennettu kaikille oville oviaukon oikealle ja vasemmalle puolelle. Teoriassa pakollisen ulosleimauksen ei pitäisi hidastaa matkan tekoa. Tästä ei kuitenkaan saatu varmuutta, sillä arvokorttipohjaisten lipputuotteiden osuus on toistaiseksi melko vähäinen ja siksi suurin osa matkustajista jätti yhä matkakorttinsa leimaamatta. Turvallisuutta porteilla Rotterdamissa metroasemat on päätetty hiljattain varustaa porteilla, jotka aukeavat matkakortilla. Syy porttien asentamiseen ei kuitenkaan ole itse taksajärjestelmässä, vaan pikemminkin metroasemien heikossa turvallisuudessa. Porttien avulla asemia pyritään rauhoittamaan ja siten lisäämään matkustusmukavuutta. Vierailemallamme metroasemalla portit olivat niin hitaita sulkeutumaan, että yhdellä avauksella portista saattoi kulkea helposti samanaikaisesti kaksi, jopa kolme henkilöä peräkkäin. Tämä näytti lähinnä huvittavalta, sillä pummauskäytännön olivat keksineet erityisesti kouluikäiset nuoret. Tässä yhteydessä on korostettava, ettei porttien heikkoa toimintaa pidä lukea uuden järjestelmän heikkoudeksi, vaan puhtaasti tekniseksi ongelmaksi. Check in check out voidaan toteuttaa myös ilman portteja tai teknisesti tehokkaammalla porttiratkaisulla. Mikään lippujärjestelmä ei taivu kaikkeen Kuten ei peräkkäisten liikennevaloristeysten välistä vihreää aaltoa voida toteuttaa tieosuudella kahteen suuntaan samanaikaisesti, ei myöskään taksa- ja lippujärjestelmästä voida tehdä ominaisuuksiltaan sellaista, että se olisi samanaikaisesti sekä kuntatalouden että yksityisen kuluttajan kannalta edullinen niin pitkillä kuin lyhyilläkin matkoilla ja lisäksi käytettävyydeltään niin yksinkertainen, ettei matkustajilta edellytetä mitään toimenpiteitä heidän noustessaan ajoneuvoon tai poistuessaan siitä. Nämä lainalaisuudet sekä Hollannin ekskursion kokemukset ovat olleet mielessä myös pääkaupunkiseudulla, kun alueen uuden taksa- ja lippujärjestelmän toiminnallisia reunaehtoja on hahmoteltu. Nykyisin pääkaupunkiseudulla on käytössä vyöhykepohjainen taksajärjestelmä, jonka ensisijainen maksuväline on etäluettava matkakortti. Vyöhykepohjainen järjestelmä on helppo hahmottaa vyöhykkeiden määrän pysyessä kohtuullisen pienenä. Samalla se on kuitenkin melko hankalasti laajennettavissa uusille alueille ja lisäksi matkustajan kannalta lyhyet vyöhykerajan ylittävät matkat saattavat tuntua ylihinnoitelluilta. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen näkemyksen mukaan tulevaisuudessa ei ole järkevää pyrkiä pitäytymään puhtaasti nykytyyppisessä vyöhykejärjestelmässä. Se ei sellaisenaan ole joustavasti laajennettavissa uusille alueille eikä matkan mat- Rotterdamissa check in check out -pohjaisen matkan hinta muodostuu aloitusmaksusta sekä kilometritaksasta, jota peritään ajettujen kilometrien mukaan. 17

18 Porttien avulla asemia pyritään rauhoittamaan ja siten lisäämään matkustusmukavuutta. kustajahinta ole riittävän edullinen lyhyillä vyöhykerajan ylittävillä matkoilla. Mikä olisi hyvä ratkaisu Suomessa? HKL on esittänyt YTV:lle pääkaupunkiseudulla ensi vuosikymmenen alkupuoliskolla käyttöön otettavan taksa- ja lippujärjestelmän perusratkaisuksi järjestelmää, jossa yhdistyvät vyöhykepohjaisen ja matkan pituuden mukaan määräytyvän taksajärjestelmän hyvät puolet. Nykyisen vyöhykejärjestelmän hyvät puolet, kuten helppo käytettävyys, on syytä säilyttää kausiominaisuutta arvostaville vakioasiakkaille. Check in / out -ominaisuus kannattaisi ottaa käyttöön arvokorttipohjaisilla kertamatkoilla. Ominaisuus ei ole peikko, vaan jo nykytekniikalla todistettavasti täysin toteutettavissa oleva vaihtoehto. Sen avulla yhtenäistä lippualuetta on mahdollista laajentaa uusille alueille vyöhykeperustaisia järjestelmiä joustavammin. Mahdollisimman laajaa kansallista yhteensopivuutta silmälläpitäen ominaisuus kannattaisi ottaa mukaan uuden sukupolven suomalaisia taksa- ja lippujärjestelmiä kehitettäessä, vaikka sitten perinteisemmän vyöhykejärjestelmän rinnalle. Matkan pituuden mukaan määräytyvä taksa on matkustajan kannalta oikeudenmukainen, sillä matkasta maksetaan sen mukaan, kuinka paljon palvelua käytetään. Jotta palveluun kuuluisi selvä vastike, on kilometripohjaiseen taksajärjestelmään aiheellista liittää myös aloitusmaksu. Näin joukkoliikenne ei tarpeettomasti kilpaile hyvin lyhyillä matkoilla kevyttä liikennettä vastaan ja toisaalta yksittäisestä matkasta perittävä asiakashinta vastaa paremmin matkan tuotantokuluja. YTV suunnittelee matkakorttijärjestelmän uudistamista Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnassa (YTV) matkakorttijärjestelmän uusimisen suunnittelusta nykyisin vastaava konsultti Veli Heikkinen on viime vuodet osallistunut kiinteästi matkakorttifoorumin toimintaan ja kansainvälisten sekä kansallisten selvitysten tekoon. - Matkakorttifoorumi on asettanut tavoitteeksi valtakunnallisen yhteensopivan matkakorttistandardin käyttöönottamisen. Siihen liittyen tarjonta maailmalla on selvitetty ja tutustuttu useisiin eri järjestelmiin. Heikkinen oli mukana Hollannin-matkalla. Helsingin seudulla on nyt meneillään matkakorttijärjestelmän uusimishanke, jossa järjestelmän lisäksi selvitetään koko tariffirakenteen uusimista. - Mikään tarjolla oleva järjestelmä ei täytä kaikkia asettamiamme vaatimuksia. Yksi potentiaalinen mahdollisuus on tehdä järjestelmä, jossa yhdistyvät nykyisenkaltaisen vyöhykepohjaisen järjestelmän ja matkan pituuden mukaan määräytyvän taksajärjestelmän hyvät puolet. Muitakin vaihtoehtoja on tutkinnan kohteena, Heikkinen sanoo. 18

19 Käynnistä EEV-aika Scanian uusi moottorimallisto todistaa vääräksi väitteen, ettei Euro 5 -normin päästötasoja voi saavuttaa ilman pakokaasujen jälkikäsittelyä. Scanian uuden sukupolven 9-litraiset moottorit edustavat alansa huippua. Yhdistämällä erittäin korkeita ruiskutuspaineita käyttävän XPI-polttoaineenruiskutuksen, muuttuvageometrisen turboahtimen ja Scanian patentoiman pakokaasujen takaisinkierrätyksen, moottorit saavuttavat EEVpäästörajat teholuokassa hevosvoimaa. Nämä uudet moottorit eivät ole pelkästään puhtaita. Niiden käyttämän uudenlaisen tekniikan ansiosta ne ovat myös polttoainetaloudellisia ja erittäin vääntövahvoja.

20 Helsingin kaupunkiliikenne poikkeuksellisen kesän edessä Helsingin raitiolinjasto muuttuu tämän vuoden aikana enemmän kuin pitkään aikaan. Uutta raitiorataa rakennetaan jo kovaa vauhtia, ja kesällä tahti kiihtyy. Uusia rataosuuksia rakennetaan raitiolinjaa 9 varten Pasilaan, Alppiharjuun ja Kallioon. Samaan aikaan tehdään uusia kiskoja Kamppiin sekä Kampin raitiolinjan vaatimia muutoksia, korjauksia ja uusia kiskoosuuksia Mannerheimintielle, Kaivokadulle, Simonkadulle ja Mikonkadulle. Mikonkadun ja Mannerheimintien risteyksen kiskotöiden vuoksi koko keskustan raitioliikenne ajaa poikkeusreittejä kesä-heinäkuun vaihteessa viikon ajan. Myös bussiliikenne joutuu taipumaan merkittäviin poikkeusreitteihin: tietyt linjat ajavat poikkeusreittejä koko kesäliikenteen ajan, mahdollisesti pidempäänkin. Tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudun raideliikennettä. Rakennustyöt kirpaisevat hetken, mutta lopputuloksena työt parantavat erityisesti raitioliikenteen luotettavuutta, matkustusmukavuutta ja turvallisuutta, toteaa liikennemestari Sami Aherva Helsingin kaupungin liikennelaitokselta. Poikkeusjärjestelyistä on Helsingin raitioliikenteessä jo saatu esimakua, kun Porthaninkadun peruskorjaus vei raitiolinjat 1, 1A, 3B ja 3T sekä muutamat bussilinjat poikkeusreiteille tammikuun lopulla. Kadun ja raitiotiekiskojen kunnostus linjaa 9 varten pitää ykköset ja kolmoset poikkeusreiteillä Kalliossa ja Alppiharjussa syksyyn asti. Lähes koko ratikkaliikenne poikkeusreiteillä Keskustan työt alkavat Simonkadulla kesäkuun alussa, ja aluksi kadulla uusitaan kaukolämpö- ja kaukojäähdytysputket sekä kiinteistöliittymät. Kun tämä työ on saatu valmiiksi, alkaa katulämmityksen ja raitiovaunukiskojen rakentaminen. Kampin raitiorata Simonkadulta Kaivokadulle edellyttää Simonkadun kiskojen rakentamisen lisäksi myös Kaivokadun kiskojen uudelleen asemointia sekä uuden, kaksisuuntaisen yhteyden rakentamista Mikonkadulle Kaivokadun ja Aleksanterinkadun välille. Liikenteellisesti isoin haaste alkaa kesäkuun viimeisenä päivänä, kun HKL-Raitioliikenne rakentaa Mannerheimintien risteyksen kiskot ja vaihteet sekä suurelta osin uudelleen myös Kaivokadun raitiokiskot yhden viikon aikana. Kyse on tähän mennessä suurimmasta yksittäisestä raitioliikennetyömaasta koko Helsingin historiassa. Työ katkaisee raitioliikenteen kokonaan Mannerheimintiellä ja Kaivokadulla. Työn ajan kaikki Mannerheimintietä etelään liikennöivät raitiolinjat kääntyvät uuden varayhteyden turvin Manner- Linja 9 tulee liikennöimään Itä-Pasilan ja Kolmikulman välillä. heimintieltä Arkadiankadulle ja kiertävät Töölön kautta takaisin pohjoiseen. Samoin Kaivokadun eteläpuolella linjat liikennöivät poikkeusreittejä. Osa busseista poikkeusreiteillä koko kesän Kaivokatua liikennöivät bussilinjat 17, 18, 42, 55, 55A, 65A, 66A ja 08N siirretään koko kesäliikenteen ajaksi poikkeusreiteille. Tällä halutaan turvata liikenteen sujuvuus työmaista huolimatta esimerkiksi Simonkatu ei ole välttämättä liikennöitävässä kunnossa koko kesää. Usean reittimuutoksen sijaan toteutetaan kerralla matkustajille yksiselitteiset ja selkeät poikkeusjärjestelyt. Päämuutos kaikilla linjoilla koskee sitä, että ne ohjataan kesäksi pois Mannerheimintieltä Arkadiankatu Esplanadi -väliltä sekä Kaivokatu Simonkatu -reittiosuudelta. Koko kesän poikkeusreittiä ajavien linjojen lisäksi poikkeusjärjestelyihin joutuvat taipumaan myös muiden muassa Kampin linjat. Linjoilla 14, 14B, 39, 39A, 41, 45, 47 ja 70T ajetaan poikkeusreittejä Fredrikinkadulla tehtävien 20

21 Kiskotyöt ovat tuttu näky Helsingissä tänä vuonna. kiskotöiden ajan. Poikkeusjärjestelyt vaikuttavat myös joihinkin Kampista liikennöitäviin seutulinjoihin. Suurin muutos Kampin linjoilla koskee linjojen päätepysäkkejä, jotka siirrettäneen Kampin torille töiden alkaessa. Metron siltakorjaukset jatkuvat Metron käyttäjät ovat jo useana kesänä joutuneet tottumaan metrosiltojen korjauksen aiheuttamiin liikenneharvennuksiin. Tulevana kesänä siltaremontit jatkuvat Kulosaaren metrosillan eteläisen puolen vesieristeiden, radan ja ajokiskojen korjauksella. Metro liikennöi siltaremontin ajan Kulosaaren sillan ja Kalasataman välillä vain yhtä raidetta. Matkustajille tämä tarkoittaa kahdeksan minuutin vuoroväliä. Metro liikennöi Ruoholahdesta Mellunmäkeen, joten Vuosaaren suunnan matkustajat joutuvat vaihtamaan junaa Itäkeskuksessa. Lopputulos palkitsee linja 9 aloittaa syksyllä Kunhan tulevasta kesästä Helsingin kaupunkiliikenteessä selvitään, ovat seuraavat jo helpompia. Metrosiltojen korjaukset jatkuvat aiempaa pienempinä urakoina ja raitiorataakin varmasti korjataan myös tulevina vuosina, mutta pahin on tämän kesän jälkeen ohi. Matkustajien kannalta merkittävin muutos, jonka kesä Helsingin raideliikenteeseen tuo, on kokonaan uusi raitiolinja 9. Syksyllä aloittavan yhdeksikön reitti kulkee Kolmikulmasta Erottajalla Rautatieaseman kautta Hakaniemeen ja sieltä Porthaninkatua, Kaarlenkatua ja Fleminginkatua Aleksis Kiven kadulle ja edelleen Itä-Pasilaan. Linjan 9 aloittaessa lopetetaan bussilinja 17 liikennöinti. Samalla eteläisessä Helsingissä bussilinjojen 14, 14B ja 16 reitit muuttuvat hiukan, jotta alueen palvelutaso pysyisi hyvänä. Linjan 9 vuorovälit tulevat olemaan 9 12 minuuttia. Pasilasta ratikkalinja 9 on tarkoitus jatkaa Ilmalaan, näillä näkymin 2010-luvun alkupuolella. Elina Maunuksela /HKL 21

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä 2014 HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia 1 Reunaehtoja Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Sähköisten mobiilien infokanavien kehittäminen tähtäimenä matkustajien palvelu Kerkko Vanhanen, kehittämispäällikkö Jakelun

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy 29.10.2014 Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus 2 Waltti-hanke

Lisätiedot

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9. Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.2013 Pääradan merkitys Suomen rataverkolla Päärata on Suomen

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori

Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori Potentiaalinen lähiraideliikenteen yhteys? Joona Packalén Pori 11.4.2012 Lähtökohdat Esityksen taustalla selvitys kahden eri liikennöintimallin kustannuksista

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari Joukkoliikenteen ja muiden julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten yhdistäminen Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari 21.3.2013 Juhani Paajanen Selvitysmies 1

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Liikenneministeri Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Helsingin ratapihan liikenteellinen toimivuus on nousemassa junaliikenteen kasvun esteeksi. Eri selvityksissä tilanne on

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Mukana hankkeessa Joensuun, Mikkelin ja Kuopion kaupungit Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla Puhdasta raideliikennettä Tiivistyvässä kaupungissa tarvitaan tehokas liikennejärjestelmä, joka liikuttaa suuria ihmisjoukkoja ympäristöä kuormittamatta. Helsingin

Lisätiedot

Paikallisjunaliikenteen mahdollisuudet

Paikallisjunaliikenteen mahdollisuudet Paikallisjunaliikenteen mahdollisuudet Lempäälä 23.8.2010 Antero Alku, DI, Alkutieto Oy 23.8.2010 Antero Alku, Alkutieto Oy Sivu 1 Esityksen sisältö Nykytila ja miten siihen on tultu Nykyaikainen paikallisjunaliikenne

Lisätiedot

kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä

kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä Kumppanuutta ja neuvottelumenettelyjä kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä Kerkko Vanhanen, HKL-SUY, kehittämispäällikkö Julkiset hankinnat Cleantech innovaatioiden edistäjinä Heureka

Lisätiedot

Metro Pasilasta eteenpäin

Metro Pasilasta eteenpäin Metro Pasilasta eteenpäin SUY Seppo Vepsäläinen C: 1/2004 METRO PASILASTA ETEENPÄIN Metro on paras osa koko seudun joukkoliikenteen järjestelmää, mutta sen palvelualue on vielä suppea. Laajentaminen on

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Joukkoliikennevisio 2022 ja yhteiset kehittämisalueet

Joukkoliikennevisio 2022 ja yhteiset kehittämisalueet Joukkoliikennevisio 2022 ja yhteiset kehittämisalueet 2013 Lähtökohdat ja tavoitteet Liikennevirasto yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittää joukkoliikenteen kokonaispalveluja ja niistä viestintää Tehtävänä

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Seminaari Messukeskus -kuntayhtymä Kymmenen vuotta yhteistyötä VTT:n kanssa RAKEBUS RASTU HDENIQ HDENIQ kaupunkibussien päästötietokanta HSL:n kannalta

Lisätiedot

Oulun liikenneinvestointien vaikutus henkilöautoilun määrään

Oulun liikenneinvestointien vaikutus henkilöautoilun määrään Oulun liikenneinvestointien vaikutus henkilöautoilun määrään Oulun luonnonsuojeluyhdistys Liikenne ja ympäristö Liikenne on Oulun seudun pahin ympäristöongelma! terveysvaikutukset, pöly viihtyisyyden väheneminen,

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 8.10.2015 Ruut-Maaria Rissanen Pirkanmaan liitto Käynnissä Pirkanmaan maakuntakaava kokonaismaakuntakaavan

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Älykäs ja oikeudenmukainen autoilu -seminaari 15.10.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Lisätiedot

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu Nykyinen junatarjonta Oriveden keskusta Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk Oriveden asema Tampere-Jyväskylä IC-junat 6+6 junaa/arkivrk Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk kaupunki lähijunaliikenteen

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään

Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään 29.11.2017 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Pirkanmaan liitto Sisältö Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Kotimaan liikenteen ennakoitu päästökehitys ja tavoite vuoteen 2030 2 Liikenteen tavoitteet/keinot

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. VR:n kaukoliikenteen suuntaviivoja 2015-2019. Maisa Romanainen, VR, 16.12.2015

Katse tulevaisuuteen. VR:n kaukoliikenteen suuntaviivoja 2015-2019. Maisa Romanainen, VR, 16.12.2015 Katse tulevaisuuteen VR:n kaukoliikenteen suuntaviivoja 2015-2019 Maisa Romanainen, VR, 16.12.2015 Katsaus tulevaisuuteemme VR:n tavoite on, että junamatkustaminen on kaukoliikenteen halutuin matkustusmuoto.

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet Pariisin

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Case pääkaupunkiseutu PLL ry:n vuosikokous 22.3.2012 Markku Tinnilä ja Jukka Kallio Perusteesi Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Joukkoliikenteen vuorovälien tihentämisen vaikutuksia on tutkittu laatimalla HSL:n liikennemallilla malliajoja. Malliajon avulla saadaan

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit 9.10.2007 MAL seminaari, Siuntio Liikenneneuvos Petri Jalasto 1 Liikenne 2030 Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa Ihmisten

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Jarmo Nirhamo ja Heidi Mäenpää Liikennevirasto 12.5.2014 Sisältö Nykytilanne Ratahankkeet Pasilan alueella Läntinen lisäraide 2 Nykytilanne

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Koilliskeskus 17.5. joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki 2009/869, 4: Tämän lain 14 :n

Lisätiedot

Ratikka vai rollikka?

Ratikka vai rollikka? Ratikka vai rollikka? Väärä kysymys ECO 2 liikennefoorumi 5.5.2011 joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Tampereen kaupunki Joukkoliikennevälineen valintaopas RASKAS RAIDELIIKENNE KEVYT RAIDELIIKENNE

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 1 (5) 412 V Kaj / Vt Kati Peltolan aloite kevyen- ja joukkoliikenteen lisäämisestä Pöydälle HEL 2011-007005 T 08 02 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä Kouvolan rautatieseminaari 13.12.2011 Ari Vanhanen Matkustajaliikenne VR-Yhtymä Oy VR on kehittynyt yhtä matkaa Suomen kanssa 1857: Asetus Suomen ensimmäisen

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Liikenneministeri Merja Kyllönen MAL-verkoston seminaari Kuntaliitoskokemuksia maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä Helsinki 13.6.

Liikenneministeri Merja Kyllönen MAL-verkoston seminaari Kuntaliitoskokemuksia maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä Helsinki 13.6. Liikenneministeri Merja Kyllönen MAL-verkoston seminaari Kuntaliitoskokemuksia maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä Helsinki 13.6.2012 LIIKENNE KAUPUNKIPOLITIIKAN KOVAA YDINTÄ Hyvät seminaarin osanottajat

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA ULKOPUOLELLA ESPOOSSA 1 (5) SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA Taustaa Espoon Kehä III:n sisäpuolisen alueen lähibussien linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön kosketuspinta liikuntaan

Liikenne- ja viestintäministeriön kosketuspinta liikuntaan Tuloskortti Liikenne- ja viestintäministeriön kosketuspinta liikuntaan TAVOITTEET Liikenteen päästöjen vähentäminen Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus Parempi ilmanlaatu Kansanterveyden edistäminen TOIMENPITEET

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Maakuntahallitus 34 07.04.2014 Maakuntahallitus 49 05.05.2014 Lausunto oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista MHS 07.04.2014 34 Esittelijän ehdotus lausunnoksi: Liikenne-

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL:n toimialue Kuusi perustajakuntaa: Helsinki,Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Laajenemisvaraus

Lisätiedot

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus 10.10.2017 Niko Setälä 10.10.2017 1 Sisältö 1. Kalasataman raitioteiden tavoitteet 2. Ehdotettava raitiotien linjaus ja liikennöinti 3. Tarkasteltuja

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet Tarjouskilpaulu 2017/1 (VARELY/378/2017) Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset 1 Liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivallassa

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Liikenneviraston linjaukset

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Liikenneviraston linjaukset HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b 3 LAUSUNTO LIIKENNEVIRASTON RAPORTTILUONNOKSESTA LIIKENNEOLOSUHTEET 2035 Kslk 2010-1622 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa asiasta kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Joukkoliikenteen rooli tulevaisuudessa Joukkoliikenne on osa valtion, seutujen ja kuntien

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä?

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Suomen Paikallisliikenneliiton 43. vuosikokousseminaari Heikki Metsäranta Strafica Oy Esityksen sisältö 1. Kustannuksista 2. Tavoitteista

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella Riihimäen seutu Palvelutason määrittelyn tavoitteet Joukkoliikenteen palvelutason määrittelyllä kolme tehtävää 1. Ilmaista yhteinen tahtotila

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Rakennemalli / motiiviseminaari 28.4.2009. Markku Kivari

Rakennemalli / motiiviseminaari 28.4.2009. Markku Kivari - Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu Rakennemalli / motiiviseminaari 28.4.2009 Markku Kivari Jyväskylän kaupunkiliikennepoliittinen ohjelma (luonnos 2008) Jyväskylän liikennepoliittisen ohjelman

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa?

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Jyväskylän Liikenne ja ilmasto seminaari 22.9.2009 Kuinka liikenteen kysyntään / kulkumuotojakaumiin

Lisätiedot

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen ESTEETÖN NAVIGOINTI Ari Virtanen NOPPA Näkövammaisten opastusjärjestelmän pilottiprojekti Liikenne- ja viestintäministeriön matkustajainformaation visio: Vuonna 2006 kuka tahansa saa henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia.

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. Ajoissa Pysäkillä Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. "Todelliset aikataulut paperilla, ei vain suunnitellut." Tero Piirainen, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille?

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Autotekniikan visiopäivä 17.1.2008 Helsinki Oy Matkahuolto Ab Pekka Hongisto toimitusjohtaja Langaton

Lisätiedot