LUOTTOMIEHET. Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET. Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16"

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16

2 Luottomiehet- Kreditmdnnen r.y:n jiisenlehti trmestyy neljii kertaa vuodessa PiiAtoiminaja Jari Nuorinko Toimitusneuvosto Jari Nuorinko puh. (90) 1,{4 055 Pertti Pennanen puh. (90) Oikolkujutuja Ahti Nuutinen puh. (90) Jukka Marttila puh. (90) Petri Carp6n puh. (90) Aila Oivula puh. (90) Taitto Pressman/ Jorma Yrjdlli puh. (90) 878 s080 Toimituksen osoite Luottomiehet ry PL Helsinki Tilaajapalvelu Luottomiehet r.y. c/o hessman Oy PL Vantaa puh. (90)878 s080 Paino Helsingin Liikekirjapaino Oy Helsinki Luonolinkki 1/90 on heraniinyr paljon keskustelua painovirhei den runsauden vuoksi. Nomtaalitilanteessa lehden oikoluku on ollut hyyin hoidettu, mutta juuri tuon lehden toimituksellisten kiireiden vuoksi oikolukijallamme ei ollut mahdollisuuksia lukea sivuj4 yaan ne p?iiisiviit livahtamaan sellaisinaan lehteen. Olemme nyt tiissii Linkin numerossa oikoneet niiitli kirjoitusvirheitii. Kiitos asian huomioineille! Vielii kunniajiisenistli Viime lehden kunniajzisen-artikkelista oli j?i?inyt pois yhdistyksemme toinen kunniajiisen, varatuomari Veikko Kauppi. Hiin vastaanotti kunniajiisenkirjansa yhdistyksen kokouksessa VT Kauppi oli yhtene perustajajiisenene Luottomiehet Kreditrniinnen r.y:ssa. Hiin toimi hallituksessa vuosina ja yhdistyksen puhe njohtajana vuorma Kauppi kuuluu edelleen yhdistykseemme. Linkki Tiimiiluottolinkin numero on ensimmiiinen kokonaan tietokoneavusteisesti tuotettu lehti. Toteutuksesta on vast2nnut yhteistydhenkildmme Jorma Yrjitlii Toivomme Teiltii edelleenkin paljon juttuja, ideoita ja rakentavaa kdtiikkiii, jotta tiistii lehdest?i saataisiin juuri sellainen kuin Te haluatte sen olevan. Hyviiii kes!i6! Jari Nuorinko

3 Luottomiehet- Kreditminnen r.v:n kokous tilausravintola Royalissa V e sa N iemisen " kokemuspe - riiistii" tietoa konkursseista. Konf,urf,sin ulkoiset tunnusmerkit 1. Kala-alas tai suihkulihde aulassa 2. Mercedes tms., jossa henkilokohtaiset laatst 3. Lipputanko pihalla 4. Vuodenyrittiiiepakinto tai presidentin vientipalkinto 5, Halituksenpuheeqiohtaja omistautunutoimialajiirjestonsii tyiille 6, Myyntimies tai insind,iiri toimitusjohtqiana 7. Muuttanut juuri uusiin, hienoihin toimistotiloihin 8. Elikeiin kauan sitten saavuttanutalousjohtaja-tilimies 9. Marf,kinajohtaja 10. Vaihtanut iiskettiiin PeAPenkkiasn 11. Tilintarkastajat "kasvaneet" yhtion kanssa 12, Hallituksen puhee4iohtaja on kansanedustaja 13, Hi{iattain julkistettu jattitilaus Afganistanista 14. Tylyvninen henkilokunta - ei lakkoja 15, Hiliattain julkistettu suuri tekninen lipimurto Neljii oaumaa niiisti takaa konkurssin! Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y:n kokoukseen oli saapunut n. 50 jiisentii. Yhdistyksenpuheenjohtaja Thomas Feodoroffin kiiytye esityslistan liipi, kertoi Pohjola-Yhtididen Luottovakuutusosaston osastopaallikkd Vesa Niemircn luottovakuutusten kiiyttdmahdollisuuksista Yakuuttamalla luottotappiot hallintaan Pohjola-yhtioiden osastopii:ilikkii Vesa Nieminen konkretisoi aluksi, kuinka paljon luottotap piot vaikuttavat yrityksen rulokseen. Oletetaan, efia tappio on 50.m0mk. Mikili voitloprocentti ennen veloja on esim. 2Vo, tarvitaan tuon tappion kattamiseksi mkn lisiimyynti. 107o:ssa vastaava myyntitarve olisi mk Luottovakuunrksia on jo pitkii?in kafetty vientikaupassa. Nytajatuksiapyritiiiinmuokkaamaan siten. ettii niiden mahdollisuudet niihtiiisiin myiis kotimaan kaupassa- Suomessa ollaan perinteis sti kihsitty tap piot itse sen sijaan, ettii tappiot olisi vakuutettu. Yleinen kiisitys onollut. ette vakuutusmaksut tiimilntyyppisisse vakuutuksissa ovat paatahuimaavat Totuus on kuitenkin se, etta tulkimalla eri omavastuuvaihtoehtoja voidaan jokaisele yrityksele saada edullinen, riiritiilintyone tehty luottotappioturva" Yleis- ja STOP LOSSvakuutuksia Osastopiiiillikkd Nierninen kertoi kahdesta erilaisestaluottovakuutuksesh, neisvakuutuksestaja ns. STOP LOSS-vakuutuksesra Yleisvakuutus on se luotto. vakuutus, miuii yle nsa yritys liihteeensiksi luottovakuutusyhteistydhonvakuuosyhtionkanssa "Kyseessii on perusvakuunrs, joka voi koskea vakuutukson ottajan koko luottokauppaa tai sitten esim. ainoastaan jonkun tuoteryhmiin koko luottokauppaa", esitelrndi Nieminen. STOP Loss-vakuutus eroaa yleisvakuutuksesta siine, ette tiimiin vakuutuksentarkoituksena on ehkllistii katashofitilanteen muodostuminen yrityksessa, vaild<a liikevaihtoon ndhden suuri kauppa kiiiintyisikin luottotappioksi. Nieminen kertoi, ettii yritys budjetoi "normaalit luottotappiot", mutta ttii tiima vakuutus nimenomaan turvaa yrityksen itse joutumastavaikeuksiin suuren luottotappion vuoksi. Vakuutuksenottaja on yleensii sellainen yritys, jonka riskinkantokyky on suud ja luose.ja perint6- toiminnot ko*eatasoiset. Kansainvilistii riskien jakamista Pohjola kuuluu kansainviiliseen IclA-jiirjestitiin (Intemational Credit Insurance Association), johon kuuluu 44 luottovakuutusyhtiotii 27 maassa. Kun riskit ovat satojen miljoonien mad(- kojen luol*aa, tarvitaan useiden maiden yhteisty66, jotta jdlleenvakuuttamin n onnistuu. Summa summarum Yhteenvetona voidaan todeta, ettii jos oman yrityksen myynti koostuu muutamistakohtalaisen suurista kaupoista, niin kannattaa harkita luotiovakuutusten kiiyftda. Jari Nuorinko 4

4 Ti li npeiatdsai neiston salaamishal ukku us on ensimmiiinen merkki heikentyneestti vastuukvvvstd Heikko maksutapa on'yksi viimeisistd ikean luottopirdrtdksen tekeminen ei ksin ehkdise luottotappiota tejluottopddtds pitdra tehda ajoissa Su hdanteet hei kkenevdt Selvitd sopimuskumppanisi luottbkelpoisuris Tee se nyt!! S u o m e n L u o t t o t u t k i m u s Yritysanalyysit O y Suomen Luottotutkimus Oy Kalevankatu 44 A 13 OOIBO Helsinki p 9O-6012S5

5 Muotijuttu Kuten pukeutumisessa niin yritystoiminnassakin esiintyy muoti-ilmioitii. Toiset ovat jiirkeviii, jopa tarpeellisia. Joukkoon mahtuu joskus myib liian "raflaavia" ratkaisuja, joilla ympiiristiin kdrsivii[isyyttii koetellaan. Yritykset jakavat toimintojaan saman yhtidn puitteissa tulosvastuullisiksi yksikdiksi. Nykyii.iin on kovasti muodissa avata niiille sisiiiin tulevaa rahaa varten omia pankkitileje. NAyttiiii silta, etrii joskus jopa niim[ yksikdtkin avauttavat omille kustannuspaikoilleen yhii lisiiii pankkitilejii. Eihiin siinii siniinsii ole teoriassa moitteen suaa. Keyfiinnttssii sattui kuitenkin kommellus, eik?iliene ainoa laadussaan. Yhti6 shing Marttilat Oy, joka kiisitfii,ii A. vastaanotti viivaistyskorkolaskun. Aikanaan se tutkittiinja hamaksut ja lehtimaksut eri pank- 31 merkkiii. Yhtiii haluaa kirja- Jukka Marttila vainiin maksujen liihteneen oikea-aikaisesti. mahtuu nimen lisiiksi ehkd kitileille. Ostajan s laibnayttitdn vield Korkoja laskuttaneeseen yhtio B:hen soitettiin korkohyvitteen toivossa, B:n toimihenkild totesi kylmiisti koron olevan tiiysin aiheellinen sillii perusteella, ettii vaikka A, olikin liihettiinyt suorituksensa ajallaan, se oli mennyt viiiiriille B:n pankkitilille. B:llii o[ naet useita eri pankki- omilla asiakkaillaan sistiise.en rahaliikenteeseen ja seurantaan liir kaisuuden takia suotta rangais- ett i oman jiirjestelmiin monimut- tyvie tititil taisi vilpittdmiisse mielessii olevan ostajan pikku erheistii. Ostqiayritys joutuu avaamaan omaan reskontraansa yhe useampia t eje samalle tavarantoimit- p riaatteiden joustavuus kannat- Uskoakseni tietty siiandjen ja tajalleen. Yleense neyt tiipiiat teen taa yrityksele aikaa myoten pa- kuin hillitiin pennin ruudussa tai paperitulosteessaremmin tilin nimeii kohden on keytetta- nyhtiiminen mistii sen vain suinkin voi "rokottaa". Vai pitiiisikti Yissii rajoitetusti tilaa. Esimerkiksi keynee seuraava ostajan ryhtya veloittamaan tekaistu nimi: BlenimiPubli- myyjiiltii tilinavauspalkkiota? pari me*kiai, vaikkapakirtaileh. Huolellinen ostolaskujen kirjaaja selviaii vieh tiillaisesta. Muttakun yhtid haluaa vieliikolmannelle pankkitilille kirjekuorimaksut ollaan jo liian pitkiillii. Samala yrityksele on kolrne reskontraa ja kahdesti nimen periisse on samat lyhenteet: kidkirjat) tilejii saman yhtitin eri yksiktiifle. ja ktu(kidekuoret)! Suoritukset He viiittiviit menettiine nsii menevat nyt helposti viiiirille korkoajoutuessaan siirtiimii.iinvarcja tililtii toiselle. Joka tapauk- Osrolaskujen kirjaajat ainakin pankkitileille. sessa varat olivat olleet ajoissa isommissa yrityksisse tydskent levat urakalla tuntipalkalla. Ei yhti6 B:n kiiytiissii, joten selitys oli hiukan ahneen makuinen. Kai siinii tahdo ehtiii lukea ja tutkis- B, pystyy pankkitilejiinsa keyttemaiiin joustavasti ja osaa kaiketi mytiskiiiin kovin mukavaa joutua kella laskuja perin pohjin. Ei ole suorittaa omassakirjanpidossaanahtamaan omiin tiedostoihin toimittajayhtiitn sisiiisesta monija- myiis tilisiirtojamemoriaalitosit- teellakoisuudesta johtuvia yhii laajempia tietomassoja. Armosta B. suostui hyvittiimaan korkolaskunsa. Johtui varmaan siitii, ettii A. oli hyvii asia- ei ole suinkaan ilmaista Toivo- Talleonus ja kone kapasiteetti kas runsaine ostoineen. Pienemmiilleen B, olisi varmasti ollut litytyy niiihin pankkitilipulmiin, taan, ettii kohtuullinen tolkku tyly, Tunruu siltii, kuin er66t yritykset pyrkisivat teettamiian pertelyksi. Suotavaa olisi ettei koko touhu mene aivan na- myos,

6 Luottomiehet-Kreditmennen r.y:n koulutustoimikunta jarjes6e hivaseminaarin luottoalan ajankohtaisist aiheista. Seminaariaika: Meno laivalla torstaina klo Paluu lentiien perjantaina klo Seminaaripaikka: Silja Line, m/s Wellamo Osanottomaksu: mk. Maksuun sisaltyy laivamatka, majoitus l-hengen hytissa, iltapiiiviikahvi, a la carte-illallinen, meriaamiainen, yrifyskaynti ja lounas, lento Tukholma-Helsinki ja opetus ai neistoineen. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla I. 800 mk SYP Hki-Rautatientori, tilinumero Pankkisiirtoon pyydetddn merkitsemaiiin osanottajanimi, arnmatti, yritys sekii tiedontantoja kohtaan "Meriseminaari". Lisdtietoja: Luottopiiiillikkd Pekka Tiilikainen, Valtameri Osakeyhtiit, puh: (90) Alustava ohjelma Torstai Kokoontuminen Silja Linen terminaaliin Seminaarin avaus Luottoriskit pankkitoiminnan muutosvirrassa Varatoimjoht. Aarto Heinonen, Kansallis-Osake-Pankki Kahvi TilinpAatdsanalyysi yrityksen luottokelpoisuuden arvioinnissa Kauppat.lis. MarkkuLeppaaho, Tampereen yliopisto i6.30 Konkurssilainsiiadiintttii kiiytiinntin esimerkkien valossa Osastopii?illikkd, oik.kand. Juha Kari Suomen Yritysrahoitus Oy Seminaariterveisin Koulutustoimikunta PS Toimi nopeasti, sillii vain 60 nopeinta mahtuu mukaan Laiva liihtee Helsingistii A la carte-illallinen Pe{antai klo 9.00 Laiva saapuu Tukholmaan 9.00 Yrityksenvakuuspolitiikanongelmia Varatuomari Tuula Piironen, Osuuspankkien Keskuspankki Oy Luotonvalvonta- ja perintiikaytiintii Ruotsissa Svenska Kreditmannaftir ningenin luennoitsijat 0uentomateriaali suomeksi) Yrityskaynteja Tukholmassa pienryhmissii ja lounas Kokoontuminen Arlandan lentokentilh Lento Tukholma-Helsinki

7 Keskustelu luottotietopalveluista jatkuu Luottotietopalvelu i en merkitvsia " edetlebn kehtttiiminen e fi ti stitfl rkeiimp iiii Luottopiiiillik0t harmittelevat etenkin tilinpiiatiisasiakirjojen huonoa saatarrutta seke husuntojen tulkintranvaraisuutta- Totutun luottotietoraportin rinnalle kaivattaan suppeampaa myyjii palvelevaa raporttia. Luottolinkin numerossa 3/1989 esiteltiin eri toimialojen yritysten luottopiiiillikdiden neikemyksiii luottotietopalveluista ja niiden kehittiimistarpeesta. Luottotieto ry. ja SuomonLuotonantajayhdistys esi$ivet omat vastineensa seuraavassa numerossa. Vastineissa korostettiin luottotietotoimistoissa tehtevtie jatkuvaakehittiimistyittiijaepii - tiin, etteivat haastatellut luottopiiallikot mahdollisesti tunne toimistojen viimeisimpiii palvelumuotoja. Suomen Luotonantajayhdistyksen toimitusjohtajaesko Tuovinen kertoo yhdistyksen viimeisten viiden vuoden olleen voirnakkaan kehityksen aikaa" Toiminnot on siirretty tietokoneelle ja uusia palvelumuotoja on kehitetry. R "Sain Luottolinkin artikkelista alkuvuosina markkinoidessamtoja tutkittavilta yrityksiltii saatellut vaikutelnan, etteivat haastame palvelua huomasimme, ettii tuaan naitii koskevan kyselyn. luottopiiiillikttt tiiysin tunne palvelujamme. Tutkijamrne ja rakensivat itse analyysiohjelden alussa liihettiimiinsii kierto- yritykset saivat sii*i hyviin idean Tutkijat tunnrvat q.ytjrvain vuo- ovat esimerkiksi jo vuodesta 1981 man omalle mikrotietokoneelleen", kirjeisiin, joissa he pyytavat kai- l?ihtien kiiyttiineet professori Kari Tuovinen muistelee. kilta rekisterissiiiin olevilta yrikirjeisiin, Neilimon kehittiimaiii kassavirtaanalyysia, joka on yrityksille kari Oy Kontino Ab:sta on vuoja." Luotonvalvoja Taavi Kallantyksiltii edellisen vuoden tieto- myytiiviin konsultti Teemu Ahon den ajankehiteuytydtyksen omaa "Tirntuu kuin tutkijat pelkiiisivat haastatella yritysjohtajia analyysin kaltainen", Thovinen analyysiohjelmaa, joka on jo kertoo. Kassavirta-analyysi eli taseanalyysi kiiytiissii. Ohjelmassa ovat samat tunnusluvut kuin valmiina saata- suoraan. Luottotietotutkintaan olisi saatava avoimuutta Kyllii perustuu useiden vuovassa Teemu Ahon ohjelrnassa- nykypiiiv?in ydtysjohtaja pystyy sien. enintiiiin viiden woden, ti- Unpiietiistietoihin. Se tutldi yrityksenkannattawutt4 kin. Erona on Kontinon ohjelman perustuminen taulukkolas- hyviiksymaiin sen, en?ijokin toi nen yritys haluaa tietoja hiinen maksuvalkentaan. yrityksestiiiin", Ahlroos pohdiskin. miutta ja vakavaraisuutta. Analyysiii voidaan tehd:i joko tulkit mt laajuuden Viiitteidensa tueksi hiin esi! "Kun valmis ohjelma maksaa kelee. tuna tai tulkitsemattomana, Analyysin hinta on mk. "Palvelun kysynta on ollut suhteellisen vzihiiisti. Varsinkin mukaanjakun yhden tulkitun taseanalyysin tilaaminen maksaa trtk, kannattaa mielestiini harkita, onko oman ohjelman kehittaminen sittenkin pitkiin tiiiiabb Asea Skandiassa saadut kokemukset. "Usein. kun asiakkaille on ilmoitettu. etta heitii koskevat luottotiedot ovat liian huonot luoton myiintiimiseksi, on piiiille tarkoituksenmukaisempa4saatu vastaukseksi. ettei mikiiiin Kallankari kehottaa. ABB Asea Skandia Oy:n luottopii.iillikkti Tom Ahlrcos my6n- ABB Asea Skandia Oy:n luotnpiiiillikkii Tom Ahlroos kaipaa luottotietotulkintaan avoimuutta. "Tilinpd.A.- tiistietoja on Wii pyytiiii yitysjohtajiha itsebdiin. On tiiysin luonnllism, ettd tavarantoimittajat haluavat vannistua asinkkaansa luottokelpoisuulzsm. Valtteunnut yrirysjohmja ei kummastele sitii." tiiii luottotietopalvelujen kehittyne n 1980-luvulla merkittiiviisti. "Eri yritysten vlilisistii henkiltija omistusyhteyksiste kertova vi.itetietoanalyysi on hyiidyllinen, samoin valvontapalvelu, jonka ensimmdisiin irmokkaisiin kiiyt- 6jiin luk udun", hiin kertoo. Kehityksestii huolimatta sarkaa on vielii kynnen.iivdnii. Joidenkin uusien palvelumuotojen kliyttokelpoisuutta heikenhe luottoalan ikuisuusongelmalta luottotietotoimisto ole edes kysynyt tietoja". Abhoos muistuttaa, ett?i patentti- ja rekisterihallitus voi asettaa uhkasakon yritykseue, joka kieltiiytyy antamasta tilinpaiatjstietojaan. H.iinen mielestdiin luottotietotoimistojen ja kaupparekisterin viilistii vuorovaikutusta karmattaisikin kehittiiii nykyisesuiin asiakirjaliikenteen vauhdittamiseksi. Raporttien sisilto puhuttaa Luottotietolausuntoja on moitittu ympairipyoreyd st?i" Tttkijoi- tuntuva ajantasaisten tilinpeiitostietojen huono saatavuus. Tiima den haluttaisiin reilusti sitoutuvan. koskee Ahlmosin mukaan es! merkiksi ydtysbn n oksista laadittavia tunnuslukuja, jotka vali- usein huomattava osa luottotic Tuovinen vastaa tiihiin. ettii tettayan usein perustuvat vanhoihin taseisiin. s n kiiden tietoa ja erilaisia vih- tomporttien aineksista on ns. toi- Vaikuttaa siltii, etta luottotietotoimistojen tutkijat eivet syste- tiisei syyte pysyttiivii viitte llisc jeitii" Luotiotiedon olemuksen on rnaattisesti pyydii tilinp?iatostie-niijaluokittelevana. Jokatapauk-

8 Oy Kontirw Ab:n luotorwalttojan Taavi Kallankarin mielesfi luottotietopaltteluja tulisi kehitttiti luoftortetotoimistojen ja niiden asiakkaittenyhteisessd ryaryhmdssii. Suomen Luoton4ntajayhlistyksen toimitusjohtajo Esko Tuovinen kzhottaa luottoptitillikditti tulernaan ymistyksen koulutustilaisuuksiin kuulettuan uusista palvelwrumdoista. sessatiedot on syy*i kertoa, jotta yhteisenkielen tutktan, tutkittavan yrityksen ja toimeksianlajan Uiin tuhautui harmittavan paljon tekevet hotettavat luotonantoa Luofi olista-lehreiikiiiin ja paiivit- vat elinkeinoeliimiin toimintaa ja lukiia valpastuisi seuraarnaan tutkiftavan yrityksen toimintaa entistii tarkemmin. Lukijan pitiiisi kujen vertailtavuutta. parekisterin muutosten seuranmiksi. viilille sekii parantaisi tunnuslu- tyoaikaa protestilistan ja kaup- palvelevatiedot entiste *tkeiim- verrata kohteesta eri aikoina annettuja raportteja toisiinsa. roosin mielestii uusien yritysten hankinnan rationalisoimiseksi. kari toivookin luottotietotoimis- Tiirkee tutkimusalue olisi Ahltaan. Kaipasin tyokalua tiedon- Luotonvalvoja Taavi Kallan- Luottotietotutkijanaikaisemmin toiminut Kallankari myiin- tausta. Hiin ei nae estettii sille, yhdistykseen aloimme kehittiia le nykyistii kiinteiimpiiii kanssa- omistajien ja toimivan johdon Tultuani Suomen Luotonantaj a- tojen ja niiden asiakkaiden viilil- Uiii, etta tutkija toimii teysin tietohhteidense varassa. Ja joskus jan edeltnen tyd'tehtiivii kirjoiseen valvontapalvelu." Valvonvaksi tyttryhmiie, jossa luottotie- ettei omistajan ja toimitusjohta- palvelumuotoa, joka sai nimekkiiymistii. Hiin ehdottaa harkitta- niime fietolaihteet ovat inhimillisia ja epabrkkoja. Tietoliihteila porttiin. laajan toimeksiannosta luotto- konkreeuisesti kertoisiyatarpeistettaisiin niikyviin tutkimusmlapalvelussa yhdistys seuraa ti topalvelujen kiiyttiijet selkeasti ja saattaa olla omia intresseja ajettavana, kuten esimerkiksi tavatotoimistojen paattiivan, anne- muutoksia. luottosuositusten "Osapuolten vuorotellen leh- Kallankari haluaisi luottotieasiakkaan omistuksen ja johdon taan ja toiveistaan. rantoimittajilla saatavia, jotka taanko lausunnon lopussa oleva muutoksia, nimen vaihdoksia tienpalstoilla esittiimet niikemykset tahtovat jiiadii irrallisiksi, vaikuttavat niiden antamaan lausunoonminnan laajuuteen vai yrityksen fii. Tilaaja saa tiedot joko kirjeir vaikka niiss?i periaatteessa vasta- luottosuositu suhteessa liiketoi- sekii mahdollisia maksuhiiiriiii "Kysl,rnys on lopulta tutkijan kokoon. "Lausunnosta piteisi se tai elektronisena postina. Hiin taankin toisilleen. Mielest?ini arnmattitaidosta. Hiin voi tarkistaa tietoja useasta liihteestii ja aatetta on noudatettu. Se mahta. Kiinteitii maksuja ei ole. koukset tarjoavat mite parhaim- selvesti kaydii ilrni, kumpaa peri- maksaa vain ilmoitetuista tiedois- luottotietotoimistojen vuosiko- pienentaa siten virhemahdollisuutta." keskiniiisen vertailun. " tilata vuoden 1986 lokakuusta viemiselle. TyiiryhmAtyoskentedollistaisi eri luottosuositusten ValYontapalvelua on voinut man foorumin asian eteenpiiin Kalankarin mielestii luottotietolausunnossa pitiiisi selviisti Luottopiieuiktit kursseille nostuksen v?ihiiisyytt?i ja epiiilee, kokousten virallista ohjelmaa ja liihtien. Tuovinen ihmettelee kiinly, aivoriihi, tiiydentiiisi vuosi- kerloa, jos kohteesta ei ole saatu ettei palvelua vieu riittevesti siniinsii varsin mielenkiintoisten tietoja ja jopa sekin, jos yrityksen Suomen Luotonantajayhdistystunneta. Hiin kehottaakin luottopziiillikoita tulemaan yhdistyksen hiin pohdiskelee. ja hyddyllisten esitelmien antia", edustaja on ollut haluton vastaamaan kysymyksiin. Kohteen toi jossa perehdytetaiin toimiston jiirjestimiinkoulutustilaisuul$iin Luottopaiiillikkd TomAhlroo- j?irjestiiii vuosittain koulutusta, mintaa - maksutapaa, vastuukykya, menestystii ja taloudellista uusia palvelumuotoja. yhteistytin mahdollisuulsista jen kehitt?imist.ii voitaisiin pohtia palvelujen kaytttiiin j a esitellii?in kuulemaan ja keskustelemaan sin mielesta luottotietopalvelu- asemaa - koskevien eri asteisten A&:nkayfi trtnoton mydta toimisto on rakentanutja kehittiinyt kyseltiin myyjille soveltuvaa sup- yhdistysten j:idestiimissii koulu- "Luottolinkissa esimerkiksi luottotietotoimistojen tai alan lausumien miiiirii?i pitliisi hiinen mielestiiiin supistaa neljiiiin - vii mm, viitetietoanalyysiii. Se kertoo, misse eri yrityksisse samat Sellainenkin on saataviss4 muttoisesti. ILin ei kannata erityisen peampaa luottotietolausuntoa. tustilaisuuksissa ryhmatyomuo- teen. Ahlroos puolestaan pitaia husumien vivahteikkuutta hyvene na tai johtajina. Analyysi selvits?iksi laadirnrne ns. toimialalis- Luottomiesten vuosikokousta henkildt toimivat joko omistajita niihtiiviisti sitii ei tunneta. Li- tydryhmen asettamista eikii pidii asiana- Hiinen mielestiian kuulopuheisiin ja joskus epetarkkoihin poiss4 liikekumppania valittaesnoinnin ja myynnin apuvillineek- pohdintaan, tii.ii yrityksen taustaa yrityskauta4 joka on tarkoitettu markki- oikeana paikkana palvelujen liihteisiin perustuvat tiedot on sa ja varsinkin, kun on aihetta si." Lista luetteloi yritykset toimialoittain ja talousalueittain. kehittiiminen kuuluu toimistoille "Kyll6 luottotietopalvelujen pakko kirjoittaa ympfi pyttreiisti. "Luottopiiiillikdiden ja luoton- asiakkaan johtajan toimivanmyiis YrityksistA on nimi- ja osoitetie- itselleen, ja niin on tapahtunut- epiiila maksujaan laiminlyitviin valvojien on syytii opetella tulkilsemaan lausumien eri vivah- Esko Tuovinen tuli Suomen situsta koskevat koodit sekii viivittaessa", Al roos lupaa toisessa asiakasyrityksessii- tden lisiiksi kokoa ja luottosuokin. Konsulttiapu annamme tarteita. Rutinoituneelle lukijalle ne Luotonantajayhdistyksen toimitusjohtajaksi lgmmenen vuotta ajankohta." Liisa Strann meisirnmiin luottotietoraportin kertovat paljonkin asioita, h:in painottaa" sitten toimittuaan sifi ennen noin Ahlroosin toivomia uudistuksia on luottotietotutkijoiden erimialayrityksen eriasteisissa luolunnut kommentoida artilft 25 vuotta suomalaisen monitoi- Katse tulevaisuuteen Luottotieto ry ei te A kertaa ha- elia. koistuminen toimialoittain. Tiime mahdollistaisi hiinen mukaansa tonvalvontatehtiivisse. "Siihen aikaan ei ollut vieh Rahamarkkinoiden kiristyminen ia korkokanna nousu vaikeutta- Pnetoimittaja

9 Hallituksen kuulumisia llallituksen edellisesta dedotreesta onkin jo kulunut aikaa kolmen Luottolinkin verran, joten muutama sananen t?istii piiivasta. Tiillii viilin on hallituksessa vaihdettu Yerta niin kuin asiaan kuuluu ja uudet hallituksen jasenet ovat asettuneet paikoilleen.. jiisenrekisterin ylliipitoon Viime syksynii kaynnistetyn liittyvat bhtavat luottotutkinto-koulutuksen ensimmiiiset kunsit ovat hyyassa. postilokero-osoitteeseen. kirjanpidon vauhdissa ja koulutusta tullaan liihetetyn postin kesitrelyn ja jatkamaan siten, ette syksyllii -90. Luottolinkin toimituspalvelut aloittaajiilleen uusi kurssi. Kurssin markkinointipohjaa tullaan Hallituksen sihteerinii jatkaa laajentamaan ilmoittamalla kurssista myiiskin Asiakastiedon jul- ottaa esille kysymyksenj Asenha- Aila Oivula. Hallitus on piiatiinyt kaisemassaluottolista-lehdessa. kulomakkeen puoltajien tarpeellisuudesta, sillii viimeaikoina on Syksyn laivaseminaarin valmistelut on mytiskin aloitettu. Seminaarin toteutlamisajankohta on hanaikaiseksi koetusta menette- esiintynyt paljon kdtiikkia yan- 27, Seminaarista lisiiii lysta. Asia on varsinaisen keviitkokouksen asialistalla. Katsotaan toisaalla lehdessaknme. Luottoalasta teetettiiva tutkimuson ve Ua kohdannut ylliftte- Luottohuumorikilpailun jat- miten kiiy! via vaikeuksia; lupauksista huolimana "tutkija ei ole tutkinut". viela ehdit osallistua. Miksi et koaika kuluu umpeen , Nyt ollaan kuitenkin taas selvi[e osallistulsi? Luottomieshiin ei ole vesillii ja Syenska Handelshiigskolan on nayttiinyt meille tosikko, eihiin? vihreiiii valoa joten eikdhiin tutkimus toteutune io liihiaikoina. Hallitus on saanut tdrniin vuoden puolella siineny?i nk. juoksevat toimistotehtavat Jorma Yrjdliin Pressman Oy-nimiselle toimistolle. Pressman Oy tulee hoitamaan mm: Hallitus Valaruta autosi TAPIOLASSA! auto- vakuutukset T alennus AM * Edullisimmat * PysyqysrAPUT\ vy lfffil * Matka- 9*- q

10 Toimintakertomus vuodelta 1989 Vuosi 1989 on ollut yhdistyksen kahdeskymmeneskahdeksas toimintavuosi. Jesenist0 Uusia jiiseniii hyviiksyttiin vuoden 1989 aikana 98. Jiisenmiiiira oli vuoden lopussa 751. Hallitus Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassa kokoonpanossa: puheenjohtaja, toimitusjohtaja Mikko Parjanne Suomen Asiakastieto Oy, varapuheenjohtaj a, toimitusjohtaja Thomas Feodoroff Credit Justitia Oy, sihteeri, luotonvalvoja Aila OiYula Hoover Oy, rahastonhoitaj a toimistopiiiillikkd Pirjo Lahti, Eliikevakuutus Oy Ilmarinen, kerhomestari, luosopiiiillikkit Pertti Larva Sanoma Oy. Muut hallituksenjasenetolivac osastopiiallikkdfred Ilmoni Kansallis-Osake-Pankki, talousjohtaja Hannu Markkanen Helsingin KTK-yhdistys, luottopii.iillit*ii Pekka Tiilikainen Valtameri Oy ja luottopai likko Tuulikki Vartti Independent Rahoitus Oy. Tilintarkastajat Konttoripii?illikkii' Marja-Liisa Bergman Mestarikone Oy ja Mikko Junnila. Varatilintarkastqiat Osastopdiillikkii Seppo Palmu Korpivaara Oy ja luottopiiiilikkii Jyrki Oksanen Oy l{artwall Ab. Toimikunnat Luottoalan neuvottelukunta Puheenjohtaja, toimitusjohtaja t2 Mikko Parjanne Suomen Asiakastieto Oy, luottopiiiillikkii Tom Ahlrcos ABB Asea Skandia Oy, eiastopiiiillikkd Lassi Kantola Suomen Yhdyspankki Oy, toimitusjohtaja larmo Karppi Suomen Yritysrahoitus Oy, toimitusjohtaja Aulis Lindell oy Union-Oljy Ab, toimitusjohtaja Jaakko Pohjanpelto Perirnistoimisto Lainvoima Oy, luottopii?illikk6 Veikko Semi Oy Stockmann Ab, koulutuspiiiillikkii Risto Suviala PerinBtoimisto ljlkonaantoimikunta Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Thomas Feodoroff Credit-Justitia Oy, osastopiiiillikko Raimo Jiirvisalo Suomen Luotonantajayhdistys r.y., kamrceri Kaj Lundstrom Suomen Yhdyspankki Oy, toimistopiiiiuikkit Pirjo Nurmi Luottokunta ja luottoptiiillikkd Esko Salkola Oy Philips Ab. Koulutustoimikunta Puheenjohtaja, luottopiiiillikko Pekka Tiilikainen Valtameri Oy, loimitusjohtaja Jaald(o Pohjanpelto Pedmistoimisto Lainvoima Oy, oik.kand. Maija Sakslin Helsingin Yliopisto, toimitusjohtaja Esko Tuovinen Suomen Luotonantajayhdistys r.y. ja varatoimitusjohtaja Nils Weckstrtim Tietoperintii Oy. Lakitoimikunta Puheenjohtaj4 varatoimitusjohtaja Timo Miiki Perincitoimisto Contant Oy, hallintopiiiillikkii Reijo Aamio Suomen Asiakastieto Oy, osastopiiiillikktj' Erkki Mikonsaari Eliikevakuutus Ov Ilmarinen, luottopiiiillikko Pertti Pennanen Oy Kontino Ab, luottojohraja Matri Riihimiiki Finansor-Rahoitus Oy jaluottopii:illikko Anterc Teittinen Osuuskunta Eka-yhtyma Luottolinkin toimitusneuvosto Piiebiminaj4 toimitusjohtaja Jari Nuorinko CJ-Iiilkiperinta Oy, luoaop?iiillikkti Jukka Marttila Enso-Gutzeit Oy, ETP-pii.iillikktt ContantOy, toimitusjohtajaesko Ahti Nuutinen Osuuskunta Eka- Tuovinen Suomen Luotonantajayhdistys r.y. ja johtaja Tauno Valli Kesko Oy. yhtymii ekonomi Ari Ovaska Luottotieto ry, toimitusjohtaja Mikko Parjarme Suomen Asiakastieto Oy, luottopiiiillikkd Pertti Pennanen Oy Kontino Ab ja luottopiiiililic(it Tuulikki v?ttit Independent Rahoitus Oy Hallituksen kokoukset Ilallitus kokoontui vuoden 1989 aikana 12 kertaa, joista kahteen kokoukseen osallistui lakitoimikunta ja yhteen luottoalan neuvottelukunta. kertoi tietosuojalautakunnan Yarsinaiset kokoukset luottotietoalaa koskevista ratkaisuista ja koulutuspiiiilliktd Marja-L ena V2iisiinen Markkinointi Yhdistyksen varsinainen kevetkokous pidettiin instituutistakertoi syksy[akayn- Kokoulsessa hyviiksyttiin yhdistyksen tilinpaifi ts ja toimintak rlutuksesta eli luottotutkinnosta. nistettiviistliluottoalanperuskou- tomus vuodelta 1988, esitettiin pidetyssdkokouksessa p,ietettiin toimitusjohtaja Esko tilintarkastajien kertomus seka mydnnettiin vastuuvapaus tilivelvotlisille. Kokouksessa lakitoityksen kunniajdseneksi sek:i jul- Tbovisen valitsemisesta yhdismikunnan puheenjohtaja Timo kistettiin Vuoden Luottomies. Miiki selvitti yhdistykselle osoitettujen lausuntopyyntiijen sisiilja tutustumismatka Lahteen jiirjesteniin opintotdii ja yhdistyksen jiisen Cingiz Tutustumiskohteina olivat Luhta Safiulla piti kokousesitelmiin Oy Launeen tehdasja Mallasjuoma Oy. aihe sta "Toimittajan arviointi". Varsinainen syyskokous pidettiin Kokouksessa hyviiksyttiin hallituksen ehdotus toiminta talousarvioksi. Yhdiswksen hallinrkseen ero- Ulkomaantoimikunta j,irjesti vuoroisten tilalle valittiin luottoptiiillitftii Petri Carpdn Luottokunta, reskontrapiiiillikkti P6ivi Kousa Oy Philips Ab ja varatoimitusjohtaja Timo Miiki Perintiitoimisto Contant Oy. Halliruksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Thomas Feodoroff CreditJustitia Oy ja varapuheenjohtajaksi luottopiiiilukkit Pekka Tiilikainen Valtameri Oy. Tilintarkastajiksi valittiin osastopiiiillikkti Seppo Palmu Korpivaara Oy ja luottopiiiillikkii Jyrki Oksanen Oy llartwall Ab. Varatilintarkastajiksi valittiin toimitusjohtaja Jyrki Pekkala Suomen Luottotutkimus Oy ja luottopii?illilki lukka Lumiaho Suomen LYI-Tukku Oy. Postipankin pankinjohtaja Eero Tuomainen piti kokous esitelm:inajankohtaisistaaiheista infl aatiosta ja korkeista koroista. Muut kokoukset ja matkat pidetysse kokouksessa hallintopiiiiuikko Reijo Aarnio Suomen Asiakastiedosta I

11 ma&an FECMA:n seminaariin taja Esko Tuovinen Suomen Pariisiin Matkalle Luotonantajayhdistyksestii. Hainen erityisina ansioinaan yhdis- osallistui 20 hengen delegaatio Suomesta. Suomi oli hyvin edustettuna Pariisissa ja saikin paljon tiimisessa pidettiin mm. sitii, etta tyksemme tarkoitusperien kehit- kiitosta koska olimme suudn hain on yhdistyksen perustajajaseqja on toiminut yuosina 1962, ulkomaalainen osallistujaryhmli seminaarissa, ja ha[ituksen Tarrunikuussa osall istui vat yhdistyksen puheenjohtaja ja v;rasen puheenjohtajana vuosina jasenena seka kahdesti yhdistykpuheenjohtaj a FECMA;n neuvoston kokoukseen Madridissa luovutertiin kunniajiisenkirja 1968 ja Esko Tuoviselle seke maraskuussa puheenjohtaja FECMA:n neuvoston kokoukteydessa va$inaisen syyskokouksen yhseen Milanossa. Vuoden luottomies Koulutustoimikunnan toiminta Yhdistys valirsi Vuoden Luottomieheksi konnoripaallikko Seiia Vuoden aikana koulutustoimikunta valnisteli yhdessii Marklintaperusteet olivat toimiminen Lebtosen Perheauto Oy:stii. Vakinointi-instituutin kanssa luottoalan peruskurssia eli luottotut- joista hallituksessa vuodet yhdistyksen jzisenena 18 yuotta, kintoa. Koulutus piiiistiin aloittamaan syksyllii1989. Ensimmiiinut tuloksellisesti luotrotehriivis_ 88 yhdistyksen sihteerina, toimiselle kurssille ilmoittautui perati sa ja yienyt luottoalan kehitystii 86 opiskelijaa. eteenpain ja ajanut luottoalan S yyskuussaj iirjestettiin meriseminaari Sally Atbatross-laivalsa. Vuoden Luottomies palkittiin etuja yhteiskunnan suunnittelusla luottoalan ajankohtaisaiheista markan tunnustuspalkkiolla ja Vuoden Luottomies-diplomilla syksyn jiisenkokouksissa Lakitoimikunnan toiminta Tammikuussa 1989 nimiretty lakitoimikunfa on vuoden aikana Jtisenlehti valmistellut yhdistyksen hallitukselle seumavat lainsiiiidiinttthankkeista annetut lausunnot: linkki-lehti ilmestyi vuoden ai- Yhdistyksen julkaisema Luottokana nelja kertaa. l. Ehdotus oikeudenkayntimenenelyn uudistamistalioikeuksissa koskevaksi lainsaadiinntik- Muu toiminta si. Hallitus julisti yhdisryksen jasenille luottoalaan ja rahoitukseen 2. Ehdotusoikeudenkaymiskaaren sekii erziiden muiden lakien miseksi luottohuumorikilpailun, liittyvan huumorin talte nkeriie- tiedoksiantoa koskevien siiiinniisten muuttanusesta, puolella. jonka satoakera&iiin vuoden 1990 Kevii?illii 1989 painateniin yhdistyksen jiisenist?i uusi jesenluet- 3. Ehdotuspitytiikidaajahromiota koskevien seiioniisten uudistamisesta riita-asioissa. Luottoalan henkildista on piiatelotetty teet&ie tutkimus, jonka avulla pyritiiiin kartoittamaan mm. ed 4. Ehdotus turvaamistointa koskevien seanntisten uudistamises-teh*ivisstakildiden toimenkuvaa, koulutus- ah a toimivien henta, palkkausta yms. Toteuttaminen on ja,inyt yuoden 1990 puo- 5. Ehdotus ulosoton realisointija tilityssiiiinndsten uudistamiseslaielleyhdistyksen talous Viimeksi mainittuun asiaan laadittu lausuntoluonnos esiteltiin yhdistyksentaloudellinenasema myds Luottoalanneuvottelukun- selviiiiioheisestatuloslaskelmas_ nassa. Kaikki viisi lausuntoa on ta ia taseesta. annettu oikeusministeriiille. Uusi kunniajisen Yhdistyksen kolmanneksi kunniajaiseneksi valiniin toimitusjoh-

12 Thaimaan himmflstelvi IU Kun er,iat luottomiehet olivat kamppailleet ison kirjaprojektin omalta osaltaan pliatiikseen, oli edessii hyviina miele e suunnattu matka Thaimaahan. Thaimaa on Taka-Intian niemimaalla sijaitseva, puolitoista tymattdmat ostosmahdollisuudet. Chakri-dynastia ja Rama-kunin- kaupanteon paikka, jossa on ehlaisten sukujen hallinnassa. kertaa Suomen suuruinen perustuslaillinen kuningaskunta. Va- vaan" saa ostajan ravaamaan luojia. Kiinalaisesa kalastajaky- Halvat tekstiilit ja halpa "mikii kaat ovat modemin Bangkokin kiluku on helppo muistaa, koska kaupoissa, vaikkei siitli paljon tis*i on kasvanut miljoonakaupunki. Kulttuurikiiiinne niikyy dkkaitakerotaanolevann. 5 miljoonaajaktiyhi5 n. 50 miljoonaa. "tingataan" viimeiseen asti, jopa selviisti mm. liikenteessa, jota on pitiiisik?iiin. Kaikista hinnoista Bangkok on oma lukunsa. Kaula taksimaksuista. Tinkiminen kuuluu asiaan ja aina se kannattaa, seksi. Vetisen maaperiin vuoksi vaikea kuvata ainakaan turvalli- korkkiruuvillaliinsimaalainen saa katsella kaupungin menoa ja jo paitsi suurissa tavarataloissa, ei ole voitu rakentaa alikulkuja, yhden viikon aikana tielle osuu joissa on "fi xed prices". Kaupanteko on paljon miellyttaviimpiie linj averkosto on hyvii. Matka puhumattakaan metrosta. Bussi- jos jonkirilaista uutta ja erikoista. Bangkok on maan ainoa miljoonakaupunki, jossa arvioidaan kauppiaat nykivet hihasta sisiiiin maksaa 5 kertaa viihemm?in kuin kuin esim. arabimaissa, joissa ilmastoimattomassa bussissa asuvan ja oleskelevan liihes 10 ja kaupasta ulos pii:iseminen voi ilmastoidussa, eli n. 4 permiii miljoonaa ihmista. Liiheskaiin olla hankalaa, jos et ostakaan Suomen rahassa. TUK-TLlKit, kaikilla ei ole asuntoa, vaan suurin joukoin nukutaan kadulla, sillyt. Kiinalaisen kaupunginosan kayt tdkelpoisia lyhyille matkoil- tavaraa, jota ol t hetken hypistel- kolrnipyiiriiiset "mopotaksit" ovat tojen alla ja erilaisissa kojuissa. pikkuisilla basaarikujilla on tarjolla tavaraa jos jonkinlaista Silii niiua ffikkumisen epiimiellyttiile. Liikenteen saasteetekevat Kaupankiynti kukoistaa on kaikkialla, leviteffyna jaftakiiytiiville ja seinille. Piiiiosin kumista helpottaa se, ettii liikkei viiksi pidemmillii matkoilla. Liik- Bangkok on hyvin monipuolinen maan suurteollisuuskin on kiina- den ja suurempien katujen nimet on ki{oitettu mytis nglanniksi. Upeita muistomerkkeja Bangkokin historian parhaat ja upeirnmat muistomerkit litytyvet SuurePalatsin alueelta. Palatsialue on temppeleineen, puistoineen ja erilaisine rakennuksineen Bangkokin piiiiniihtiivyys, joka mykistiiii kiiv[iiin loistokkuudellaan. Kuningas ei asu en?i6 alueella, muttajuhlahuoneistojakeytetiiiin yhii. Kuningasta arvostetaan korkeasti maassaja esimerkiksi kuninkaan syntymiipiiivii on yleinen vapaapiiivii, jota vietetiiiin monin tavoin juhlimalla. Lomaparatiisi Pattaya 5000 kiloa painavasta htltaisesta Buddhan patsaastu mahtuu kuyaan airaastaan varpdal 14 Kolmen tunnin bussimatkan piiiisse Bangkokista etekien on Pattrya. Bussi on uusi ja ilmastoitu. Kuljettaja on taitava ja

13 B an ko Hn funi n*aal lis en t empp e lielue e n var tij ap at s aat hd*ii Myfi iy At e r ikoi slaatui.s uude I I aan. ohittelee vamii pientarcen kauttakin, ettii matka joutuisi. Viiliffi pysiikdidiiiin olut- ja tupakkatauolle. Yksi olut maksaa saman verran kuin bussimatka eli 50TI{B, joka on n. 8,50 FIM. Perille saawttuamme majoitumme 2km kaupungin eteliipuolella aivan "ring-side"-paikkaa. Uteliaan liinsi-ihmisen mieleen jiiii- olevaan "Pattaya Park" hotelliin, joka on vasta parin vuoden ikiiinen loistohotelli. Siaminlahden mukavia ruokapaikkoja ja yiiset, tarjolla olevan tavaran mii.aira viitmaastavaltaisatmakueliinyk- hienohiekkainen ranta mydtailee mytihii.iin jatkuvaa vilkasta katukauppaa. Ompa kaupungissa miksikit? "Because you are my ja Ciydellinen palvelu. Jaa - ettii mntabulevardia, jonka varrella ei ole matkamuisto-rihkamamyymiilditii kuten useimmissa lomatiijiu, "Kivennavan baari" kes- paluumatkalla monet jo suunnit- alalla kaksi suomalaistakin yrit- guest here." Eipii siis ihme, ettii kohteissa. Laaja vesipuistoalue kustassa ja "Tango's" Pohjois- televat uutta matkaa "to land of herkullisine ravintoloineen. vehrcine kukkaistutuksineen lttytyy tahdissa voi tanssahdella niin Kuten Luottolinkki 4/88:ssa Pattayall4 jossa ehviin musiikin smiling" Uhitulevaisuudessa! aivan hotellin tuntumasta Pattayalla iskee helposti "kaukana tangoa kuin kes,iillan valssi- totesin lopuksi, ettii kirjoitusten kavalamaailma" -tunnelna. Siellii on helppo tuntea itsensa inalliseksi kaikestamuustapaitsijuuri tiistii hetkestii. Ilta heriittiiii kaupungin Huurteiset nnistuivat joko rannalla tai rantabaarissa. aksi tulevan Irish Coffee'n valmistus ptiydiissa tekitettyyn la- ovat suuressa suosiossa, ja niitli akin. Thainyrkkeilyesitykset siin ei onnistu kuin harvoilta ja jerjesbteiin joka ilta suurissa valituilta hovimestareilta. Villein ulkoilmaravintoloissa Useimpiin yiieliimii on keskittyny p?iiikadun ja rantakadun vfiin jieville joihin viilittyy liihikuvaa taistos- on laitettu myiis videoruudut, pikkukaduille. Niitii ei kannata ta, jos ei ole onnistunut saamaan karnaa. vaikka ei olisikaan kiinnostunut tytttiseurasta. Nei A pikkukaduilla on myds pieni:i ei aina tarvitse olla tiukalla asialinjaua, joten kirjatkaa pap rille kesiin aikana jutun juufta syksyn lehteen! Pertti Pennanen Illan rullen pimeys hiipii Pattayaan ja kiiiirii sen ytinsiniseen vaippaansa. Auringonlasku mercen on joka ilta erilainen. Vasta pimeyden laskeuduttua kaupunki heree todenteolla eloon. Nuoret ihmis t kokoontuvat keskikaupungin satoihin, ehkii tuhansiin va4timattomiin baareihin. joissa ainakin alkuun on tarjoili joita enenmiin kuin asiakkaita. Rantakadun varrelta loytyyet herkullisimmat kalaravintolat. joissa voit valita piiiviilliseksi iiyriiiisiii, katkarapuja, simpukoi ta ja mit[ erilaisimpia kaloja. Puheen sorina, kielten pehmee sekamelska kantautuu f avinlolan kolnestakerroksestalas rantaan. Illan nrllen Pattayan keskusta on Uivien markkinoiden n"dyttdmdnd oyat kawrvdt ja ventet. Kauppaa lcdydddn vain kiiteiselld, turistien kansoittama- Iiilkiruo- me re ne kiv il lli, v i haruw ks i ll a, he d e lni I I d i a natkamui s t o il la. 15

14 Luottomiehet Porvoon excursiolla Tiimiinvuotinen Luoft omihet.kredituiinnen r.y:n excursio suuntautui Porvooseen. Totesimne kaikki yhteisesti, etti aina kun Luottomiehet hhtevet excursiolle niin aurinko paistaa tode[a liimpimiisti. K ev dt l<aude n av aj ai s et Kaivopuistossa. Uusi kerhomestarimme. Tuulikki Viirtd toivotti kaikki tervetulleiksi jo neljiinnelle keviitrnatkalle. Ennen Porvooseen liihtiie kurvasimme Kaivopuistoonkuohuviinille. Keviiiin avajaissanat lausui yhdistyksemme puheenjohtaja Thomas Feodoroff. 620 ha maata osteniin Nesteen omistukseen vuonna 1962, s a tiillii alueella sijaitsi Suomen syvin laivaviiylii ja erinomainen se koknejalostamoa, joista kal(si Skdldvikissii- Alueelle rakennettiin lisiiksi vuonna 197 I petrokemian ja muoviteollisuuden Laitokset. Tiine piiiviine Skitldvikin luonnonsatama. Skdldvik siniilliiiin mainitaan alue on hehtaarin suuruinen. Siellii toimii Nesteen viides- jo vuoden 1476 raastuvanoikeudenpapercissa. Lindenkertoi, ettii tii alasta kolrne: jalostus, kemiaja teknologiakeskus. Oy Neste Ab oli aluksi pelkkii Suomen ainoa iiljykenttd polttoaineiden maahantuontiliike. Ensimmiiinen teollinen Laitos tyttntekijii?i, joista osa on Skdldvik tyiillistiiii yhteensii Ensimmiiinen pysiihdyksemme mkennettiinsenaikaisentoimitusjohtajan, vuorineuvos Uolevi toiminnanmukaisesti Nesteen ul- suuren kansainviilisen yrityksen oli Nesteen Skiildvikin tuotantolaitoksilla. Oppaaltamme, tiedotaja Hekan Lindenilti kuulimme, ettii Skitldvikin kafiano ia sen Raaden voimakkaalla myotiivaikutuksella Naantaliin NykyiiiinNesteeliion yhteenkomaisista toimipisteistd- "Nest ottaa kaik ssa toiminnassaan erityisesti huomioon ympiiristii-

15 OYUREX Urex Oy:n taimitusjohtaja Rolf Sdderstdn taumissa. ja turvallisuusndkdkohdat", esitelmtii Linden yrityks n nykyp,iiviin toiminta-ajatuksia. Kuvaavaa Nesteen valtavuudesta on se ettejalostamon liikevaihto on miljoona markkaa tunnissa. Sktildvikin alueella on 5,5 niljoonan m3 maanpiiillisiii ja - alaisia sdiliditil Tiedottaja Linden naurahtikin. ette tame on ainoa paikka Suomessa, jossa karmattaisi tehdii tiljynporauksia. Kinast lun pohjalta graafisen alan huipuksi persoonallisuudellaan ja hyv e jutuiiaan. Tiimiin yrityksen historia on melkoinen. Vahvan kuvallisen Toinen tutustumiskohteemme oli porvoolainen piirtoheitinkalvoja valmistava Urex Oy. Meidet otti vastaan yrityksen perustaja ja toimitusjohtajarolf Siidersttim. H.iin piti koko vierailun ajan leppoisaa ja hauskaa ilmapiiriii yllii taustan omaava SoderstsOm vieraili naapurin opettajapariskunnan luona vaimonsa kanssa 70- luvun alussa. Opettajapariskunta alkoi sitten pikkutunneilla valilellaopetusmatedaalinsasurkeuttapiirtoheitinkalvojen osalta. He kertoivaf, efta niite kun ei saanut kuin ulkomailta ja sieltiikin vaikeasti. Silloinen sanomalehden tekninen johtaja Olof Siidersfdm laukaisi, eftiikyla meilliiosataan tuommoiset itsekin tehdil Pienen juupas-eipas-keskustelun jiilke n Sitderstttm *ietd aloirtaa korkealaatuisten piirtoheitinkalvojen valmistuksen. Nykyiiiin Urex Oy:llii on Porvoon toimipisteessiiin 41 tydntekijiie ja rytiiryhtiitsse Lidingitssa 39 henkildd" Konsemin liikevaihto on noin 27 miljoonaa markkaa ratorion, jossa eri havaintovtili ja takaisin kohti Helsinkiii Iloisena se teke mittavia toitii laajaue neiden tehoa voidaankiiytiinnitsse mitata ylatyksena meille kaikille oli asiakaskunnalle. Urex Oy:n kalvoja kgyttiivat valtio, puolustus- Ia mike parasta, testi koko- sihteerimmo Aila Oivulan t kemii laulukirja, joten linja-autossa voimat Ruotsissa ja Suomessa. naan ilmainen! Labomtorio on Tyiinantaja- ja -tekijiiliirot, oli tunnelrnaa... Punainen Risti, Telelaitos Ruotsissainviilistii huomiota osakseen. saanut laajaa kansallista ja kan- Kiitokset is?innille ja jiirjestiijillesa, Ranskassaja Suomessa, suurteollisuus, jie. Lista on vaikutta- kdynyt tutustumassa koelabora- Kiinnostuneita yliopistojakin on va. ronoon. Teksti ja kuvat:jari Nuorinko Yrityseityydypelkiistii.iin valmistarnaan kalvoj4 vaan kehittaa opetuksen apuviilineiden Kotia kohti kiiyttde erityisele havaintoviili- Wanhan Laamannin herkullisen netestillii Tatii ta*oitusta varten Urex Oy on rakentanut koelabo- Tarkkaavaism excursiovdked Oy Neste Ab:lla, illallisen ja Haikon Kartanon pysiihdyksen jiilkeen ldhdimme NESTE l7

16 T T I T ALA UNOHDA! -r--!$$-6-.1ffi lltitiw+ifiryry Tiesitko, etto kouon oikoo sitlen luottotoppioksi kifottu sootovo voidqon muuttoo jolleen selvoksi rohoksi. Jqlkipedntci on erikoistunut vonhojen sootovien muuttomiseen rohoksi. A o unohdo vonhojo sootwiosil Velollisen moksukyky muutfuu yleenso vuosien kuluesso. Olemme jotkuvosti ojon tosollo velollisen moksukyr,yn muutoksisto jo poikollo kun velollisello on mohdollisuus moksoo soofovosi. Me muistomme puolestosi. JALKIPERINTA EI MAKSA MIAANI Kokeile Jolkiperintoo, se on Sinulle riskitonto! Emme veloito mitoon tutkimuksistomme, korhuomistoimenpiteistomme jo vironomoisille moksetuisto polkkioisto, mikoli toimeksiontosi ei johtoisikoon tuloksiin. OTA YHTEYS JA I(/SY LISAAI r"ili ialkiperintfr, lr, t I rnrrur\,l KoNSEBNI llmolonkotu 2,OO24O Helsinki. Puh. (9O) 144O55/Jori Nuorinko

17 FECMAn semrnaarr Vuoden -90 seminaari oiti olla Osloss4 mutta koska j:iriestety osoittau tuivat liian kalliiksi ja ajankohdasta ei pii:isty yksimielisyyteen, niin ko. seminaaria ei tulh jarjestamaen. Englannin ICM hrlee kuitenkin jii{estiim:iiin FECMA seminaarin Anugraha Conference CenterissA Suneyssii Englannissa, joka sijaitsee noin 15 km pii?issii Heathrowh lentokentiilei" Ajankohta ei ole paras mahdollinen: , kesd'- kuut4 mikii on juhannus viikonloppu. Luottomiesten ulkomaantoimikunta ei tiina vuonna ajankohdasta johtuen ole jiirjestiinyt yhteistii seminaarimatkaa, mutta kaikki kiinnos tuneet voivat olla yhteydesse minuun tai Mariut Tolppolaan, puh. (90)1.4 0i5. Kenomrne mielelliimme lisiitietoja ja annamme esimerkkej ii edulli sista matkavaihtoehdoista- Thomas Feodoroff \TER,OT TAKAISIN! TAX COI,TECTIOII o a o o o wsl PAL\tsLU: Perimme nayttely-, matka-, asennus ym. kuluihinne sisiiltyviit arvodisaverot Q2-25vo) Euroopasta. Nyt voi hakea palautukset wodelta 10g9. Mddrdaika piiiittyy pian. Toimi nopeasti ja ota yhteyttii meihin. Perimme Suomen johtavien vientiyritysten saatavat 140 maasta Lakimiesapua kansainviilisiin lakiasioihinne Suomessa ja ulkomailla LIC, ECA ja ACA -jzisenyydet takaavat hyvdt yhteystoimistot Soita heti puh. (921) Yhteyshenkildmme arvonlis_everoasioissa jur.kand. Sirkku ojala, vientiperintdasioissa Tuulikki Hakkila, Marketta Korte; Riitta Savikko ja uitrt. u"it t i vlrri. a./ a-/),- /Vb'-Y/ttuun Yrjo Lehtonen International Oy Aurakatu 12 a, Turku, puh. (921)

18 Oikaisuja HALLITUS Puhe njohtaja THOMASTEODOROFF toimitusjohtaja Credit-Justitia Oy puh. (90) iul4 055 Varapuheenjohtaja PEKKA TIILIKAINEN luottopiiiillikkd Valtameri Oy puh. (90) Sihteeri AILA OIIT]LA luotonvalyoja Hoover Oy puh. (90) Rahastonhoitaja FRED ILMOI\U osastopiizillikkd, Kansallis-Osake-Pankki puh. (90) 1631 Kerhomestari TI.IILN(KIVARTO luottopiiiillikktt Independent Rahoitus Oy puh. (90) Vaninainen jiisen HANNUMARKKANEN talousjohtaja Helsingin KTK-yhdistys puh. (90) 7s681 Vaninainen jiise_n PETRI CARPEN luoftopiiiillikkd Luottokunta puh. (90) Vaninainen jiisen PAIVIKOUSA rcskontrapii:illikkti Oy Philipn Ab puh. (90) Vaninaine.n jiisen TIMOMAKI varatoimitusjohtaja Contant Oy puh. (921) KOT]LUTUS- TOIMIKT]NTA Putrcenjohtaja PEKKATM,IKAINEN luottopiiiillikkii Valtameri Oy 20 Jasenet: Luottom iehet-kreditmdnnen R.Y: n toimielimet vuodelle 1990 JAAKKOPOHJANPELTO toimitusjohtaja Perimistoirnisto Lainvoima Oy MAUASAKSLN.{ oik.kand. Helsingin Yliopisto ESKO TUOVINEN toimitusjohtaja Suomen Luotonantajayhdistys r.y. NILSWECKSTROM toimitusjohtaja Suomen Asiakasperintii Oy LUOTTOALAN NEWOTTELU- KTJNTA Puheenjohtaja: THOMASFEODOROFF toimitusjohtaja Credit-Justitia Oy Jiisenet: TOMAHLROOS luottopiiiiilikkii ABB Asea Skandia Oy LASSI KANTOLA osastopai.aillikkd Suomen Yhdyspankki Oy AI]LIS LDIDELL toimitusjohtaja Oy Union-Oljy Ab MIKKOPA&IANNE toiminrsjohtaja Suomen Asiakastieto Oy JAAKKO POHJA\?ELTO toimifirsjohtaja Pedmistoimisto lainyoima Oy VEIKKOSEMI luottopii?illikkb Oy Stockmann Ab RISTOSIMALA koulutuspiiiillikkit Contant Oy ESKOTUO\IIMN roimitusjohtaja Suomen Luotonantajayhdistys r.y. LAKITOIMIKT]NTA Puheenjohtaja: TIMOMAKI varatoimitusjohtaja Contant Oy Jiisenet: REUOAARMO halintopiiiillikko Suomen Asiakastieto Oy DRKKI MIKONSAARI osastopiiiillikkd Eliikevakuutus Oy llrnarinen MATTI RIIHIMAKI luottojohtaja Finansor-Rahoius Oy ANTERO TEITTINEN luottop?iiillikko Osuuskunta EKA-yhymA PERTTI PENNANEN luottopiiiillikkd' Oy Kontino Ab PAAVOJ.HAMALAINEN pedntailakimies Tapiola-yhtiiit ULKOMAAN- TOIMIKT]NTA Puheenjohtaja: TIIOMAS FEODOROFF toimitusjohtaja Credit-Justitia Oy RAIMOJAR\'ISALO kehityspiiiiuikiko Suomen Luotonantajayhdistys r.y. KAJ LIJI\DSTROM kameeri Suomen Yhdyspankki Oy PIRJO NTJRMI toimistop?i:illikkti Luottokunta F,SKOSALKOLA luoftopiiiillikkti Oy Philips Ab TILIN- TARKASTAJAT Vaninais t SEPPOPALMU osastop,i,aillil(kit Korpivaara Oy JYRKI OKSANEN luottop?iiilikkd Oy Hartwall Ab Vamlle JYRKI PEKKALA toimitusjohtaja Suomen Luottotu&imus Oy JT]KKA LTJMIAHO luottop?iiillikkd Suomen LVI-Tukku 0y LUOTTOLINKIN TOIMITUS- NEUVOSTO P?iatoimittaja JAR] NUORINKO toimitusjohtaja Cl-J?ilkiperintii Oy PERTII PENNANEN luottopai.:illikkii Oy Kontino Ab AIITI I\UUTINDN ETP-piiiillikkd Osuuskunta Eka-yhBmii MIKKOPA&IANNE loimihrsjohtaja Suomen Asiakastieto Oy PETRI CARPEN luottopiliillikkd Luottokunta JUKKAMARTTILA luouopiiiillikkd Enso-Guzeit Oy AILA OIWJLA luotonvalvoja Hoover Oy

19 i.u-ol_et uuden kdsikirian 5li ojlq!s! sla yhd i srykse n lasenten tekemid Oikaisuja Juuri ilmestyneen Credit Mana_ Myds Suomalaisesta Kirjakaupasta saa uutta Credit Manage- gement-luottotoiminnan kesikir_ Jan kirjoituksista noin Duolet on Luottomiehet ry:n jasenten ment-kiisikirjaa. tekemie. Heist?i liihes kaikki kuuluvat ollut puute ammattikirjallisuu- Luottoalan ongelmana on Iai ovat kuuluneet ybdisryksendesta, Viimeisen viiden vuoden aikana on luottoalalla ta_ hallitukseen tai erilaisiin toimi_ kuntiin. pahtunut enemmiin kuin koko X's***nrff Kaikkiaan kirjassa on 25 erillista kirjoitus{a. Kirjoituten laati_ ensimmainen luottoalan I 9Oo-luvulla sita ennen. Aiyan jat kesikirja ei nytjulkaistava kiisikir- edustavat oman alueens asiantuntemusta ja he ovat itsenzii_ ja kuitenkaan ole. sesti laatineet omat kirjoituksensa. Kaisikirjan toimittanut Risto jayhryma Oy:n kustantamana Vuonna i970 ilme styi Kir- Suviala on vastannut sisiilldn apulaisjohtaja S.A. penet,in, suunnittelusta, koordinoinnista ia valtiotieteen maisteri A.K. Ant_ yhteyksistii kirjoinajiin. tilan ja apulaisluottope,iuikkit Kirjassa on noin 550 sivua ia Esko Tuovisen kirjoittama, ensimmiiinen pohjoismainen sen myyntihinta on erittiiln edul- Iinen 330 markkaa. Kirian saa luottotoiminnan kasikirja "Lif kiitevimmin tilaamalla sen Asiakastieto Oy:n Turun tai Helsin_ Teosta painettiin kaikkiaan keyrityksen Luonotoiminta,,. gin asiakaspalveluhenkildiltii. 25OO kappaletta. l-_uottglnk! 1/90 Kolmas kunniajiisen-artikkelin kirjoinaja on ''' Jari -*' Nuorinko eikii Esko Tuovinen. pnetoimffi;-- S Y R. Y R I T Y S R A H A A - S Y P. V O I M A V A R A A Suorr,rrn yrrrysrahoitus Siltasaarenkatu 14 A,00'0 Helsinki, puhelin 90_77281 oy.,1

20 Hallituksen kokouksessa hyviiksytyt uud t jiisenet: Markku Arftnan Asiamies Itaperinta Ky Siltakatu 14 A 8O1OO JOENSI,\J Lasse-Pekka Ekberg Jaostopiiiillikkd Korpivaara Oy PL VANTAA Kari Heiskanen Varatuomari Kesko Oy Satamakatu 3 OOI6O HELSINKI Taru Holmbiick Kontloripai ikko Oy Stockmann Ab Kyttiiliinkatu TAMPERE Marjatta Juntunen Ekonomi Exel Oy Laulukuja 6 OO42O HELSINKI Uudet jdsenet Luottomiehet-Kreditmdnnen r.y. Helena Korhonen Merkonomi Businessman Oy Sinikalliontie ESPOO Pekka Nupponen Luottopaellikkit E,Suni Oy Koulukatu LAPPEENRANTA Usko Nurmela Yksityisetsive Etsiva- ja perimistoimisto Nurmela Koulukatu ]'LU Jari Mulinen Varatuomari Oy Pll-Yhtittt SilmuklGtie VAASA Matti Metti a Inkimies Kesko Oy Satamakatu 3 OOl60 IIELSINKI Arets Kreditman vald i Sverige Arcts kreditman i Sverige heter Lars-OloY Olsen, kreditchef pa Gustafsson & Gdnz AB i Orebro och boende i Nora - en av initiativtagama till Kreditpoolen - krcditmannaftireningen i Orebro. Utmiirkelsen farhan av Svenska Kreditmannaftireningama i Stockholn, Gdteborg och Malmtt i samarbete med Svensk Handelstidning Justitia. Gustafsson & Giirtz AB bedriver grossistyerksamhet med industriell huvudinriktning och inger i Tibnorkoncemen. Fdretaget omsetter cirka 380 miljoner kr per ir och har hiigsta kreditvardighet hos Soliditet AAA. De senaste fem Aren har Lars-Olov Olsen varit kreditchef pa fiiretaget och under den tiden dels utvecklat kreditfunktionen till en avdelning likviirdig alla andra. D v s hela fdretaget drar et samma h{11, man arbetar i team. Fiir kreditavdelningem del inneb,ir det t ex an s?iljama sjiilvklart uppfattar de signaler som kommer diirifran. Alla order skrivs t ex in yia ett speciellt "order-enter" -system- och nagon kredit beviljas inte fiirlain kreditavdelingen gett godkainnande. - Sj iilvklart jetterolig att ha bli vit utseft till Arets Kredifnan, kommenterar Lars-Olov Olsen ftir Justitia. Men det hade jag ju aldrig bilivit om inte vart koncept fungerat pa fiiretaget... Jag ser det hiir som en utmiirkelse till ett helt team h?k pa Gustafsson & Gdrtz. Justitia./Thomas Arosenius Jukka Varis Ekonomi Oy Shell Ab fllappasaarentie 4 OO98O IIELSINKI Tuomo Vuorinen Tutkija Suomen Luotonantajayhdistys r.y. Liikkisepiinkuja 2 A ESPOO Hallituksen kokouksessa hyviiksytyt uudet jiisenet: Pi{o Aalto Luotonvalvoja Merihuolto Oy Juvan Teollisuuskatu ESPOO Pirkko Aamio Luotonvalvoj d Medhuolto Oy Juvan Teollisuuskatu ESPOO Raija Allonen LuotonYalYoj a Merihuolto Oy Juvan Teollisuuskatu ESPOO Marianne Gahan Luotonvalvoja Merihuolto Oy Juvan Teollisuuskatu ESPOO Karin Lehti Luotonvalvoj a Merihuolto Oy Juvan Teollisuuskatu ESPOO Seija Vaahrera Luotonvalvoja Merihuolto Oy Juvan Teollisuuskatu ESPOO Kimmo Pulkkinen Tutkimusp:i:illikkd Suomen Asiakastieto Oy Ratamestarinkatu 11 OO52O IIELSINKI Risto Kallio Tietopalvelup?iiillikkd Suomen Asiakastieto Oy Ratamestarinkatu 11 OO52O IIELSINKI Juha Pdntinen Luottopai likktt Oy Huber Ab Takarnaantie VANTAA Luottotietoalan tutkimus kdynnistyy Tutkijaryhmii Ruotsalaise.sta Kauppako*eakoulusta on ottanut tehgiyiin vastaan. Tutkimus aloitetaan toukokuussa 1990 kirjalliselh jasenkyselyll?i ja tulokset julkistetaan kesadn mennessa. Tutkimuksen tarkoitus on selvittiia luottoalalla tydskentelevien eli Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y:n j aisenten henkiliiprofi ili, palkkausehdot, urakehitykseen liifiyvat kysymykset ynna muut tilastolliset seikat. Tutkimus on ehdottoman luottamuksellinen! Vastattavat kysymykset on muotoiltu siten, etteiv?it vastaajan nimi tai yritys paljastu. Tutkimus onnistuuja antaa paljon hyddyllistiija mielenkiintoista tietoa kaikille meille, kunhan vastaat ja lfietet vastauksesi ajoissa! Hallitus

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

TOIMINTASATiNNOT. Yhdistyksen tarkoituksena on johta4 valvoa ja ohjata zuunnistustoimintaa Kaakkois-Suomessa ja toimia jdsenseurojensa edunvalvojana.

TOIMINTASATiNNOT. Yhdistyksen tarkoituksena on johta4 valvoa ja ohjata zuunnistustoimintaa Kaakkois-Suomessa ja toimia jdsenseurojensa edunvalvojana. KAAKON SUUNMSTUS rv. Hyvaiksytty syyskokouksessa 21. I 1.2004 TOIMINTASATiNNOT 15 yhdistytsen nimi ja kotipaikka Yhdistykse nimi on Kaakon Suunnistus ry. ja yhdistyksen kotipaikka on Kouvola. 25 yhdistyksen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

Illanvietto. Raitanen järjestää luonaan illanvieton 25.9. klo 18 alkaen.

Illanvietto. Raitanen järjestää luonaan illanvieton 25.9. klo 18 alkaen. HALLITUKSEN KOKOUS 25/2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 24.9.2014 klo 9.00 Paikka: Seminaarisali 3 Caloniankuja 3 20014 Turun yliopisto Läsnä: Jenni Jalonen Johanna Kirveskoski Elena Lukkarinen Antti Malmberg Tuomas

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 12.2.2013 Klo 17.30 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1205 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015 Aika: 28.1.2015 klo 18 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Oksanen Ohto paikalla Jäsen Arraste-Kihlakaski Mervi paikalla Eskola Päivi paikalla

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA 15.11.2013 SYYSKOKOUS Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30 18.10 Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus,

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA Suonteen kalastusalueen vuosikokous 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 25.4.2014 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 Vanhusneuvosto 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 13:00-14:45 PAIKKA Iltakello, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Iltakellon tehostetun palveluasumisen yksiköihin

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa.

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa. Jylhän Sukuseura Pöytäkirja (tlz) Aihe: Sukukokous Aika 25.7.2015 klo 15.00-16.28 Paikka Finlaysonin Palatsi, Tampere Läsnä 26 sukuseuran jäsentä (liite 1) 1. Kokouksen avaus Sukuseuran puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa heti AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON Autosalpa Oy ja Renor Oy ovat sopineet torstaina, 19.6.2008, tonttikaupasta Lahden Asemantaustan kaupunginosassa olevasta

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

5/5 5/5 2/5 3/5 0/5 4/5 4/5

5/5 5/5 2/5 3/5 0/5 4/5 4/5 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 5/2016 Kokousaika Torstai 7.7.2016 klo 18:00 Kokouspaikka Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jari Sutinen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jari Sutinen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. VARPARANNAN VESIOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS 15.3.2008 PÖYTÄKIRJA Paikka: Varparannan koulu Aika: 15.3.2008 klo 12.00 13.40 Osallistujat: Jari Sutinen, Silja Väyrynen, Toivo Juntunen, Urho Ruokolainen, Anja

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Asteriski ry:n hallituksen kokous 1/2013

Asteriski ry:n hallituksen kokous 1/2013 Asteriski ry Pöytäkirja Sivu 1 Asteriski ry:n hallituksen kokous 1/2013 Aika 4.1.2013 Paikka Asteriski ry:n toimisto, ICT-talo Läsnä Elina Malén Hannu Ala-Olla Joonas Salovaara Katri Passi Mikko Lainio

Lisätiedot

Sukukokous la 2.8.2014 Kivennavalla

Sukukokous la 2.8.2014 Kivennavalla Rönkköjen sukuseura aloittelee 36 toimintavuottaan. Vuosittainen jäsenkirje ja sukutapaaminen ovat tavaksi muotoutuneita toimintatapoja, joita jatkamme myös tänä vuonna. Alustava ohjelmarunko Kivennapa

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Syysseminaari. 11.11.2008 Helsingin Messukeskus

Syysseminaari. 11.11.2008 Helsingin Messukeskus Syysseminaari 11.11.2008 Helsingin Messukeskus Energiateollisuus ry:n syysseminaari 11.11.2008 Helsingin Messukeskus Energia politisoituu Ilmasto-ongelmat ja energian toimitusvarmuus kytkevät energia-asiat

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Kotkantie 1, Oulu Leijonehenki Esityslista 1. Kokouksen avaus -DG Eero avasi kokouksen -DG jakoi Lions liiton palkitsemiset ensimmäisen

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 17.10.2009 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Kerhohuone, Toivakantie 36, Toivakka Timo Särkkä Jukka Heinonen Markku Ilomäki Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2.

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2. Metsä PÖYTÄKIRJA Y-tunnus 0635366-7 1/2016 1 (7) METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2016 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, kongressisiipi, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot