KILTAVIESTI 4 / 2012 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILTAVIESTI 4 / 2012 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N"

Transkriptio

1 KILTAVIESTI 4 / 2012 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N JÄSENLEHTI MARRASKUU - JOULUKUU

2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA KILTAVIESTI 4 / TOIMITUSKUNTA OLLI SORVETTULA KARI KERSTINEN RAIMO BERKAN MARIKA PORRAS KANSIKUVA VIIMEINEN SOTAKORVAUSVETURI Hallitus pidättää oikeuden mahdollisiin ohjelmamuutoksiin. Niistä ilmoitetaan, mikäli se on mahdollista.

3 Sininen kirja Sininen kirja mikä se on? Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuuden yhteistyöryhmä päätti nostaa Sinisellä kirjalla yhteiskunnalliseen keskusteluun elämänhallinnan. Kirja julkaistiin viime syksynä. Päämääränä on ollut muuttaa yhteiskuntaa muuttamalla sen arvoja. Se ei suinkaan ole mikään Esko Valtaojan kirjoittama Kaiken käsikirja, mutta se on merkittävä ohjekirja kaikille yhteiskuntamme toimijoille, ennen kaikkea poliittisille päättäjille. Sinisen kirjan koko on 8x11 cm ja siinä on sivuja vain kymmenen. Kirjan perustavoite on tekijöiden mukaan KANSAKUNNAN MENESTYS. Voiko menestys tosiaankin pohjautua noin pieneen kirjaseen? Vastaukseni on: Kyllä voi. Tärkeä tekijöiden oivallus on se, että kirjassa esitetyt päämäärät ja toimintatavat voidaan siirtää osaksi kaikkien yhteiskunnan toimijoiden arkityötä sertifioimismenettelyä käyttäen. Sinisen kirjan periaatteet siis sertifioidaan ja kriteerit täyttävä koulu, työpaikka tai muu toimintayksikkö esimerkiksi puolustusvoimat voisivat käyttää sinisen kirjan tunnuksia kaikessa toiminnassaan. Sinisen kirjan teesit Myönteisyys Itsensä kehittäminen ja halu oppia Suostuminen opetettavaksi ja koulutettavaksi Sitoutuminen työpaikkaan, opiskelupaikkaan, opiskeluun ja työntekoon Ihmisarvon kunnioittaminen kaikessa toiminnassa Turvallisuuden noudattaminen Hyvät käytöstavat ja asiallinen kielenkäyttö Myötäelämisen taito Itsehillintä ja itsekuri Vastuullisuus ja luotettavuus Oma-aloitteellisuus Rehellisyys Lojaalisuus omalle yhteisölle Siinä ovat kansakunnan menestyksen avaimet pähkinänkuoressa. Nyt joulun lähestyessä on luonnollista puhua lapsista ja nuorista. Joulu on heidän juhlansa. Toivomme heille onnellisia päiviä ja vuosia. Toivo ei kuitenkaan yksinään riitä, se vaatii rinnalleen tukea ja tekoja. Kaikkein tehokkainta tulevaisuuden kannalta on ennaltaehkäisevä työ lasten ja nuorten elämänhallinnan taitojen vahvistamiseksi. Sinisellä kirjalla pyritään vaikuttamaan kasvuympäristöön, jotta lapsen ja nuoren kasvualusta olisi mahdollisimman hedelmällinen ja tasapainoinen. Mekin voimme vielä harmaine hiuksinemme tehdä jotain jälkipolviemme hyväksi. Voimme siirtää heille elämänkokemustamme ja vahvistaa heidän uskoaan tulevaisuuteen. Toivotan kaikille Kiltaviestin lukijoille hyvää joulua ja onnellisia tulevan vuoden päiviä! Olli Sorvettula

4 Viimeinen juna Viimeinen sotakorvausjuna ohitti Vainikkalan raja-aseman 18 päivänä syyskuuta Saman kuun 21 päivänä Turun Pansiosta lähti kohti itää viimeinen kuunari, kultakuunari Zarja. Alus oli täysin antimagneettinen. Tapahtumista tuli viime syksynä kuluneeksi 60 vuotta. Suomen maksamat sotakorvaukset jatkosotamme jälkeen herättävät vieläkin kuuden vuosikymmenen kuluttua aikalaisten keskuudessa vilkkaan keskustelun ja pohdinnan siitä, oliko kaikki poliittinen informaatio ystävyyden ja avunannon aikana avointa ja rehellistä. Surullista on se, että harhaanjohtava ja manipuloiva tiedottaminen jää elämään nuorempien sukupolvien keskuudessa ja muuttuu vähitellen totuudeksi. Sotakorvaukset ja muut luovutukset perustuivat Suomen tekemään rauhansopimukseen, jota käsittelen tässä kirjoituksessani. Esitän myös perusteltuja näkemyksiä sotakorvausten oikeudenmukaisuudesta. Pariisin rauhansopimus Suomessa asetus rauhansopimuksen voimaansaattamisesta annettiin Asetuksen liitteenä on 36 artiklaa sisältävä sopimus ja kuusi liitettä. Tuohon arvoituksellisia sanontoja sisältävään tekstimammuttiin on erittäin vaikea perinpohjaisesti tutustua ja vielä vaikeampi sitä on eräiltä osin ymmärtää. Aivan ensimmäisenä huomiota kiinnittää allekirjoittajamaiden suuri lukumäärä. Vastapuolen maita on yhteensä kymmenen. Mukana muun muassa Kanada, Intia ja Australia. Tunsivatko näiden maiden kansalaiset olevansa sodassa Suomen kanssa? Ymmärrän kyllä Brittiläisen imperiumin esiintymisen yhtenä sopimuksen osapuolena, mutta miksi itsehallinnolliset dominiot olivat mukana allekirjoittajina jää arvoitukseksi. Rauhansopimus puhuu liittyneistä ja liittoutuneista valloista määrittelemättä tarkemmin mitä niillä tarkoitetaan. Tärkeitä perusasioita Jo nyt kynnin kyiset pellot vakoelin maat matoiset Seppä Ilmarinen Rauhansopimuksessa todettiin otettavan huomioon se, että Suomi irtautui täydellisesti sodasta syyskuun neljäntenä päivänä Kun sopimusta sitten lukee, ei tätä huomioonottamista todellakaan havaitse. Sopimuskohta synnyttää sellaisen kuvan, että se on otettu mukaan sopimukseen osoittamaan, että enemmänkin olisi voitu vaatia. Sopimuksen Suomen maksettaviksi määräämien sotakorvausten rahallinen arvo on asiakirjassa määritelty selkeästi. Se on 300 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joiden arvo on välirauhansopimuksen allekirjoituspäivän kulta-arvo, joka on 35 dollaria kultaunssilta. Sotakorvausten määrä Suomen markan arvon pohjalta vuonna 1944 oli noin 400 miljoonaa dollaria. Maksuaika oli sopimuksen 23 artiklan mukaan kahdeksan vuotta. Korvausten nimellisarvo alennettiin myöhemmin 226,5 miljoonaan kultadollariin. Sotakorvausten määrä vastaa eräiden arvioiden mukaan vuoden 2003 rahassa noin 4 miljardia euroa. Merkittävää on se, ettei korvauksia saanut rauhansopimuksen mukaan maksaa rahana, vaan erilaisina tuotteina, joista on maininta asianomaisessa artiklassa. Artiklan ylimalkaisuudesta johtuen toisella osapuolelle jäi sanelumahdollisuus, jota se myös käytti. Suomen liittäminen osaksi Neuvostoliiton taloutta ja maan saattaminen sen vaikutusvallan alaisuuteen saattoi alkaa.

5 Mitä Suomi kokonaisuudessaan menetti Aineelliset korvaukset Kaikille on tuttua se, että yli viidestä sadasta korvauslaivasta olisi muodostunut yli kolmekymmentä kilometriä pitkä yhtenäinen laivajono ja rautatiekuljetuksiin tarvittiin yhteensä junanvaunua. Se, että ensimmäisenä korvausvuotena jouduttiin luovuttamaan 119 alusta ( neljäsosa Suomen silloisesta kauppalaivastosta), ei useinkaan tule tarpeeksi painokkaasti esiin. Se vaatimus oli selvästi vahingoittavaksi tarkoitettu isku. Rauhansopimuksessa ei ole tarkkaa tavaraluetteloa siitä, mitä Suomen on Neuvostoliitolle toimitettava. Asianomaisessa artiklassa on seuraava luettelo: puutavaratuotteita, paperia, selluloosaa, meri- ja jokialuksia, koneita ja muita tavaroita. Suomi jäi siis alttiiksi mielivallalle. Sotakorvausten määrää arvioitaessa olisi ollut oikeudenmukaista ottaa huomioon Neuvostovenäjän Suomessa talvisodan aikana aiheuttamat tuhot. Hyökkääjä ja tuhon aiheuttaja oli oletettavasti allekirjoittajamaiden tiedossa Neuvostoliitolle luovutettavaksi määrätyt alueet Pariisin rauhansopimukseen perustuvat pakkoluovutetut alueet ovat Karjalan Kannas, Laatokan Karjala, Petsamo, Salla, Kuusamo ja Suomenlahden ulappasaaret. Luovutettu alue on noin 10% sotia edeltäneen itsenäisen Suomen kokonaispinta-alasta. Erikoista on se, että Petsamoa käsitellään sopimuksen ensimmäisen osan toisessa artiklassa palautuksena. Haltuunottoa perustellaan sillä, että Neuvostoliitto luovutti alueen Suomelle vapaaehtoisesti vuonna 1920 ja 1940 tehdyissä rauhansopimuksissa. Toinen varsin omalaatuisesti sopimuksessa perusteltu menettely koskee 170 neliökilometrin suuruista aluetta Paatsjoen yläjuoksulla Inarin kunnassa. Tämän Jäniskosken - Niskakosken alueen Neuvostoliitto otti haltuunsa korvauksena Saksalaisesta omaisuudesta. Välirauhansopimuksen mukaisesti Neuvostoliitto luopui Hangon niemimaan vuokraoikeudesta. Suomi puolestaan vahvisti sopimuksessa myöntäneensä Neuvostoliitolle 50 vuoden maa- ja vesialueiden käytön ja hallinnan Neuvostoliiton laivastotukikohdan perustamiseksi Porkkalan niemimaan alueelle. Suomi takasi lisäksi henkilö- ja tavarakuljetuksia varten tarpeelliset kulkuyhteydet rautateitse, vesiteitse, maanteitse ja ilmateitse Porkkalan niemimaan laivastotukikohtaan. Vuotuiseksi vuokraksi sovittiin 5 miljoonaa Suomen markkaa. Näin suuret oikeudet, jotka Suomi joutui vahvistamaan viestintäoikeuksien lisäksi, olivat suuri henkinen ja maan itsenäisyyttä kuristava taakka. Pakko oli kuitenkin halvalla vuokrata sirpin ja vasaran varjossa. Tosiasioita ja ajatuksia Neuvostoliitto hyökkäsi ensimmäisen kerran Suomeen 30. marraskuuta Marraskuun 26 päivänä ammutut Mainilan laukaukset olivat harhautus, jonka tarkoituksena oli lavastaa Suomi hyökkääjäksi. Tapahtumaan vedoten Neuvostoliitto sanoi irti Suomen kanssa tehdyn hyökkäämättömyys-sopimuksen. Menettely oli räikeä ja tuomittava. Niin alkoi talvisota, jota kutsutaan Suomen osalta maailman ainoaksi kunniakkaaksi sodaksi. Neuvostoliitto aloitti sotatoimet toisen kerran Suomea vastaan torstaina kesäkuun 25. päivänä Sitä ennen se oli painostanut toistuvasti Suomea monin tavoin. Mainittuna päivänä Neuvostoliitto pommitti useita Suomen kaupunkeja ja avasi tykkitulen Hangon seudun länsipuolelle. Suomi ei tosiasiassa julistanut sotaa, vaan ryhtyi puolustautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin pääministeri Rangellin eduskunnalle esittämän tiedonannon mukaisesti. Näitä tapahtumia ei Pariisissa otettu huomioon. Olemme eläneet vaarallisessa ympäristössä, mutta säilyttäneet kaikista menetyksistä huolimatta itsenäisyytemme. Vaarallisinta meille itsellemme olisi vääristellä tosiasioita ja siten menettää uskomme ja ylpeytemme. Sotakorvaukset olivat Suomelle ja sen kansalle suuri rasitus. Vaikka rahaksi muutetut korvaukset eivät tunnukaan tänä päivänä suuren suurilta, ne olivat tuona aikana erittäin merkittäviä kansakunnan hyvinvoinnin ja menestyksen kannalta. On erittäin ylimielistä ja Suomen kansalaisia aliarvioivaa todeta, ettei Suomen teollisuus olisi kehittynyt yhtä ripeästi ilman sotakorvaustuotantoa. Vastikkeeton suuri tavaravienti ei mitenkään voinut olla eduksi sellaiselle maalle, joka korjasi sodan vaurioita ja asutti tuhansia kansalaisiaan. Suomella oli onneksi ystäviä lännessä. Maa sai koneita ja laitteita sekä metalleja mm. Yhdysvalloista ja Ruotsista. Nämä maat antoivat lisäksi Suomelle laina-apua. Suomi sai lainaa myös ainakin kahdelta Etelä-Amerikan valtiolta. Suomi oli ainoa maa, joka toimitti vaaditut sotakorvaukset sopimusten mukaisesti. Velkaa ei siis maksettu, vaan luovutettiin teollisuustuotteita ilmaiseksi. Suomella oli itsenäisenä valtiona kaikki legitiimit oikeudet elää koskemattomana, vapaana maana. Sitä legitimiteettiä loukattiin vuonna Lopuksi kysyn sotakorvauksista Ratsumiesoopperan kuoron tapaan: Onko se oikeutta, onko? Olli Sorvettula

6 Syysretkellä Fiskarsissa Odottelimme Fennian edessä retkibussiamme yöllisen sateen kastelemalla kadulla ja uhkaavien sadepilvien ympäröiminä ihmetellen kuinka muiden bussit tulivat ja poimivat matkustajat sisuksiinsa vaan meidänpä bussia ei näkynyt, ei kuulunut No tuli meille lopulta komea kaksikerroksinen noutaja. Alakerta oli sisustettu mannermaiseen tyyliin pöytälamppuineen päivineen, tosin valolähteet niistä puuttuivat niin, ettei meidän yläkerran rahvaan tarvinnut kovin paljoa kadehtia alakerran viihtyisyyttä. Meillä taas oli yläkerrasta hyvät näkymät Länsi-Uudenmaan pelto- ja metsämaisemiin sekä kauniisti hoidettuihin pihapiireihin. Matka taittui nopeasti ja pian olimmekin Fiskarsin ruukin alueella,joka nykyään kuuluu Raaseporin suurkuntaan. Ruukin historia alkaa vuodesta 1649 ja se on vanhin yhä toimiva suomalainen yritys. Alusta asti Fiskarsissa valmistettiin tuotteita kuluttajille,teollisuudelle ja maataloudelle. Alkuvuosien tuotteisiin kuuluivat naulat ja kuokat. Myöhemmin kuuluisia tuotteita olivat aurat Fiskars 10, joita valmistettiin yli miljoona kappaletta ja nykyajan paljon kopioitukin hittituote on oranssipääsakset, joita on valmistettu jo yli miljardi kappaletta! Tämänpäivän Fiskarsin ruukki on romanttinen asuinpaikka monille käsityöläisille, taiteilijoille, historian ystäville, muotoilijoille, jotka ovat saaneet työtilat tyhjiksi jääneistä konepajasta, valimosta, veitsitehtaasta, navetasta ym. Nämä työpajat ja myymälät tarjosivat meille monenlaista nähtävää. Paras tai ainakin makein oli Petris Chocolate Room, josta lähti suloisia paketteja tuliaisiksi kotiväelle. Suuren navetan ohi kulkee katu nimeltään Isidorin tie, ja opas kertoi nimen olevan peräisin kuuluisalta sonni Isidorilta, joka suoritti vuosia tehtäviään moitteettomasti Fiskarsin maatilalla. Navetan päädyssä on Kirsti Dougasin (Kalevala Korun suunnittelija) hieno koruliike, jonka nimi taas on Isidora. Lounas tarjottiin Kuparipaja-nimisessä ravintolassa, joka on ollut kupariesineiden taontapaikka ja sijaitsee upealla paikalla kosken rannalla. Saimme nauttia tosi mureaa härän rintaa (tarjoilija kertoi kun ihmettelimme lihan maukkautta) ja lisukkeet olivat myös viimmesen päälle herkullisia. Moni arvelikin, että ruoka oli niin hyvää, että olisi luultavasti maistunut Mannerheimillekin, joka nuorena asui Fiskarsissa enonsa luona.! Vaikka matkan alku viivästyi, kaikki sujui kuitenkin lopulta mallikkaasti. Kaarlo ja Kari tekivät kovan työn metsästäessään meille uuden bussin tulematta jääneen tilalle, hyvä pojat! Kaarlolle taas kiitos matkan järjestelyistä ja kanssamatkaajille iloisesta matkaseurasta! Ei harmittanut, vaikka kotiin tullessa satoi melkein kaatamalla, jäi hyvä mieli ku harakalla! Muistui vielä näin Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa katsoessa oppaamme kertoma juttu Fiskarsin poikien tanssimatkoista Billnäsin tyttöjä tanssittamaan. Kehuivat sitten toisilleen jos tyttö oli ollut kuin Fiskarsin 10 niin vientiä riitti! Tavataanhan taas Pärnussa! Maija Vaarnavuo

7 WÄHÄJOULUSTA WÄHÄSEN Wähäjoulujuhlaa vietettiin taas perinteiseen tapaan Otaniemessä, meri- ja rajavartijakoulun sotilaskodissa adventin aattona Noro- ynnä muut virukset olivat kaataneet juhlahaluisia tautivuoteelle kirjoittajan mukaan lukien mutta ei se juhlijoitten määrä vaan laatu ratkaisi; juhlaväellä oli taas kerran hauskaa. Oma tiedustelijatonttuni Maija raportoi, että toimeenpanijatontut olivat tehneet hyvää työtä ja aikaansaivat hyvää mieltä. Juhlamenot olivat ennestään tutut, mutta aina juhlavat. Juhlapäätonttu Arne toivotti väen tervetulleeksi också på svenska. Herkkukurkkuja ei tarjottu tavanomaisessa syötävässä muodossa, vaan hepä tarjoilivat herkkunsa laulaen. Ja syötävän hyvin lauloivatkin! Alkupaloiksi he tarjosivat herkkuja lukujen lauluaarteistosta ja sen jälkeen ihastutti aina yhtä kaunis laulu oravaisesta; Makeasti oravainen nukkuu sammalvuoteellaan Juontajaherkkukurkku kertoi lämpimin sanoin, miten heistä on aina mukavaa laulaa tässä perinteisessä juhlassa. Taitaapa hänellä olla suorastaan synnynnäinen yhteys sotilaspoika- ja pikkulottaperinteeseen. Sotilaskotitontut olivat jälleen kerran panneet hihat heilumaan, ja niinpä oli taas kauniisti katetussa pöydässä tarjolla kystä kyllä, hyvää ja jouluista. Juhlivat veitikkaiset riensivät syömään paistia ja juomaan lientä sekä muita härpäkkeitä, mitä joulupöytään kuuluu. Sitten ei leikitelty kuusen alla, vaan yllättäen joukkoon oli joutunut matkailevia tonttuja määränpäänään Meksiko ja kulkuvälineenä pikajuna. Tietäähän sen, mitä siitä seurasi! Joukkoon oli ujuttautunut pari pahaa rosvoa, Pikku-Pete ja Iso-Pat, gangstereita molemmat. Ja kummallakin suuri reikärauta. Ah ja voi, missä joulurauha, missä! Koska rosvoja ja matkustajia jouduttiin shanghaijaamaan pöydistä eri rooleihin ilman valmistautumista, oli lopputulos riemukas sekoilu, johon Herkkukurkkujen laulu toi rytmiä. Tiedustelijatonttu Maija oli Vanhapiika Muuan Kas ja lauloi intohimoisesti mulle tehkää mitä vain, mut miehet säästäkää Libreton mukaan Pikku-Peten olisi pitänyt ottaa hatkat ja luikkia lipettiin, mutta hänpä ryhtyikin halailemaan, eikä ollut mitään kiirettä. Että sellainen esitys! Hauskaa oli, ja Maija-tontun nauru kuului vielä seuraavana päivänä sähköpostin rivien välissä. Wähäjouluyleisöä

8 Jouluruokaa tarjoo kunnon väki Ja kun kerran oli laululle ruvettu, yllätti Seppo-tonttu laulamalla komiasti Ei ole Kööpenhamina kuin ennen. Se nosti lisää tunnelmaa. Arpajaiset ovat aina suosittu ohjelmanumero. Tällä kertaa päävoittona oli jouluinen herkkukori sekä Ritva-Liisa tontun ahkeroima maustekakku. Vieraat olivat tuoneet myös runsaasti joululahjoja, joten arvottavaa riitti. Herkkukurkkujen laulu oli raportin mukaan illan parasta antia, mutta hyvää musiikkia tarjosi myös varusmiesorkesteri, joka viihdytti ruokailun aikana ja sulatti lopullisesti kankeat kintut tanssille. Moni totesi juhlan aikana, että tästä se joulu alkaa! Kirjaajatonttu Oi Jospa Oisin Ollut Mukana-Marika toivottaa kaikelle kansalle - tai ainakin sotilaspojille lottineen - hyvää ja rauhallista joulumieltä.

9 Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry. Torstaina marraskuun 22. päivänä 2012 kello pidettiin killan sääntömääräinen syyskokous, Mikael Agricolan kirkon kryptassa Tehtaankatu 23, Helsinki. Läsnä oli 34 kiltalaista. Ennen kokouksen alkua juotiin sotilaskotisisarten tarjoamat munkkikahvit. Sen jälkeen puheenjohtaja ja sihteeri luovuttivat sotilaspoikaristin entiselle sotilaspojalle. Sotilaspoikaristi on kiinnitetty entisen sotilaspojan rintaan.

10 Perinnekillan kunniajäseneksi kutsuttu Roy Cairenius Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9 :ssä mainitut asiat.. Yhdistyksen puheenjohtaja Olli Sorvettula avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Heikki Konkola ja sihteeriksi killan sihteeri Kari Kerstinen, Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä samalla äänten laskijoiksi valittiin Heikki Hälikkä ja Risto Laakso. Näiden varalle valittiin Teuvo Ljungberg ja Timo Vaarnavuo. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (sääntöjen 8. ). Kokouskutsu oli Kiltaviestissä numero 3, lehden päiväys oli Vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. - Killan sihteeri Kari Kerstinen esitteli vuoden 2013 toimintasuunnitelman, jonka kokous hyväksyi. - Killan rahastohoitaja Hannu Saloniemi esitteli killan vuoden 2013 tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin. Killan puheenjohtajan Olli Sorvettulan kaksivuotinen toimikausi jatkuu vuoden 2013 loppuun. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä jatkavat Riitta- Liisa Kaskirinne, Kaarlo Männistö ja Maija Vaarnavuo. Erovuoroisista jäivät pois Ros-Mari Ljungberg ja Roy Cairenius. Heidän tilalleen valittiin Jarmo Korhonen Ros-Mari Ljungbergin, ja Pekka Saloranta Roy Caireniuksen tilalle. Tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2013 tilit ja hallinto kutsuttiin Yngve Helvamo ja Matti Vuori, varalle Pentti Lehtola ja Keijo Pennanen. Päätettiin, että killan viralliset ilmoitukset julkaistaan Kiltaviestissä ja mahdollisuuksien mukaan Sotilaspoika - lehdessä Killan kunniajäseneksi kutsuttiin Roy Cairenius, joka samalla lopettaa pitkäaikaisen jäsenyytensä killan hallituksessa. Kokouskutsussa ei ollut muita asioita ja puheenjohtaja päätti killan yksimielisen syyskokouksen.

11 JÄSENASIAT Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu kiltaveljemme ja sisaremme Risto Anttila, Veikko Lammassaari, Marja Lyyli Lehto, Pekka Rajala, Veikko Sipinen ja Erkki Välimäki Me lähdemme elämästä emmekä kuitenkaan lähde. Me elämme edelleen kaikessa, mitä olemme tehneet. Kaikki, mitä olemme ajatelleet ja sanoneet ja olleet, jää elämään ja valaisemme toisten tietä. Me kuolemme, emmekä kuitenkaan kuole, vaan elämme niiden sydämissä, jotka ovat meitä rakastaneet Martti Lindqvist Merkkipäiviä 85 VUOTTA 80 VUOTTA Jäämaa Raimo Helvamo Yngve Viita Raimo Sorvettula Soili Kristoffersson Rolf Virintie Veikko Virolainen Olavi Tulikorpi Ismo Parvio Hilkka Planting Marita Holmström Paavo Korkia-aho Olavi Kaukiainen Yrjö Maunula Bertel Nuutinen Jalo Hietanen Veikko VUOTTA Manninen Raimo Kokkonen Erkki Jäntti Vilho Ylitervo Veikko Munnukka Pentti Laakso Immo Sommar Ebbe Vihavainen Paavo Uusi jäsen Eronneet Oili Kinnunen Aune Anttila on hyväksytty jäseneksi Toimittaja pahoittelee viivästynyttä ilmoitusta. Hirvonen Pentti Karjalainen Anja Wickström Bengt

12 TOIMINTAA KEVÄTKAUDELLA 2013 Esitelmät entisen Sk-talon auditoriossa klo Tammikuu Keskiviikko Uskonsotaa tuhannen vuoden takaa. Assassiinit, maailman tunnetuimmat salamurhaajat Tutkija Inka Nokso-Koivisto Helsingin yliopiston Maailman kulttuurien laitokselta Helmikuu Torstai 7.2. Keskiviikko Killan 20-vuotisjuhla Mikael Agricolan kirkon kryptassa Katso erillinen ilmoitus/kutsu tässä lehdessä Karhun kainalossa Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka Maaliskuu Keskiviikko 6.3. Suomi kuristuksessa välirauhan aikana Ministeri Paavo Rantanen Keskiviikko Pohjan poikien toiminta Viron vapaussodassa 1919 Toimittaja Jari Oksman Huhtikuu Keskiviikko 3.4. Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin Torstai Killan kevätkokous Mikael Agricolan kirkon kryptassa klo 13 Kokouskutsu seuraavassa lehdessä Sunnuntai Kylpylämatka Pärnuun sunnuntai Katso erillinen ilmoitus Kiltaviestissä 3/2012 Toukokuu Keskiviikko 8.5. Killan kevätretki Ilmoitus seuraavassa lehdessä

13 Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n 20-vuotisjuhla torstaina klo Mikael Agricolan kirkon kryptassa Tehtaankatu 23 Juhlapuhe Musiikki Amiraali Jan Klenberg Kaaderilaulajat Kanttiinin Lotat Palkitsemiset Varusmiessoittokunta Noutopöytätarjoilu Tumma puku, kunniamerkit Ilmoittaudu mennessä! Kari Kerstinen Kaarlo Männistö

14 Pikkulottana ja evakkona Filosofian maisteri Annikki Leukkunen syntyi Karjalassa Suojärvellä. Hänen syntymäkotinsa sijaitsi Suojärven Lepänniemessä vain 7 kilometrin päässä Neuvostoliiton silloiselta rajalta. Hän kertoo kokemuksistaan ja osallistumisestaan pikkulottatoimintaan kotiseudullaan ja muualla Suomessa. Talvisodan ja välirauhan aika Äitimme lähti evakkoon vasta talvisodan ensimmäisinä tunteina tykki- ja kranaattitulen keskellä isän ollessa rintamalla. Meidät lapset oli jo YH:n aikana lähetetty turvaan isoäitimme luokse noin sadan kilometrin päähän kodistamme. Äitimme saavuttua luoksemme lähdimme yhdessä matkaan kohti tuntematonta päämäärää. Rasittavan matkan jälkeen päädyimme Rautalammille, jossa asuimme puolisen vuotta. Saimme asuinpaikaksemme huoneiston, joka sijaitsi samassa talossa, jossa toimi myös paikallinen Lottakahvila. Näin sain tilaisuuden auttaa lottia heidän tehtävissään. Minä tiskasin astioita, kannoin puita keittiöön ja kävin toisinaan kaupassa lottien pyynnöstä. Erityisesti mieleeni on painunut muisto siitä, kun sain olla apuna lottien muonittaessa ruotsalaisia vapaaehtoisia. He olivat matkalla sinne jonnekin taistelemaan suomalaisten sotilaiden rinnalla. Muun toiminnan ohella kudoimme myös sukkia ja käsineitä rintamalle lähetettäväksi. Muutimme kesällä 1940 Alahärmään. Siellä liityin virallisesti Ekolan pikkulottiin. Johtajamme, opettaja Heelmä Ketomäki oli hyvin tarmokas. Toimintamme oli silloin monipuolista. Me teimme käsitöitä, voimistelimme ja järjestimme juhlia. Esitimme niissä isänmaallista ohjelmaa. Jatkosodan aikana osallistuimme myös sankarihautajaisiin.

15 Takaisin Karjalaan Kun Karjala oli vallattu, pääsimme palaamaan takaisin kotiseudullemme vuonna Siellä talot oli poltettu ja vain savupiiput törröttivät pystyssä raunioiden keskellä. Noissa puutteellisissa oloissa korjaustöiden vielä jatkuessa me Suojärven Leppäniemen pikkulotat aloitimme toimintamme. Heinäkuussa 1943 järjestettiin Suojärven pikkulottien ja sotilaspoikien yhteinen, noin viikon pituinen leiri Kollaan taistelumaastossa. Talvisodan ja jatkosodan taisteluissa alue oli lähes täysin tuhoutunut. Kerran niin vihreästä metsästä oli jäljellä vain tykkitulen pirstomat palaneet puut. Hiiltyneiden puiden keskellä sijaitsevalle mäelle oli pystytetty korkea, yksinkertainen risti. Sen läheisyydessä oli suuri joukko valkoisia ristejä, joissa kaikissa oli kirjoitus: Tuntematon. Asuimme Kollaanjärven rannalla sotilasteltoissa. Päätehtävämme oli raivata sankarihaudan ympäristöä. Koska maastossa saattoi vielä olla räjähtämättömiä ammuksia, oli töitämme valvomassa ja johtamassa joukko sotilaita. Toiminta leirillä oli kokonaisuudessaan hyvin täsmällistä ja kurinalaista. Leirin viimeisenä päivänä laskimme me pikkulotat yhdessä sotilaspoikien kanssa kukkavihon korkean ristin juurelle. Valokuva tuosta tapahtumasta on kuvataululla Helsingin entisen suojeluskuntatalon perinnehuoneessa. Sitten kesäkuussa 1944 tuli Itä-Karjalasta pakolaisia, jotka yöpyivät Leppäniemen koululla. Veimme heille ruokaa ja yritimme lohduttaa heitä. Noin viikkoa myöhemmin juhannusaattona sain määräyksen hoitotehtäviin pieneläinten evakointijunaan. Ruokimme ja juotimme eläimiä useita päiviä kestäneen matkan aikana. Saavuimme määränpäähämme likaisina ja väsyneinä. Olin taas kerran lähtenyt Karjalassa sijaitsevasta kodistani tietäen, ettei paluuta sinne enää ollut. Haastattelu Olli Sorvettula

16 Rengon soittajapojat Sotilaspoika-asuinen soittokunta Kun Rengon palokunnan soittajista suurin osa oli joutunut rintamalle, päätti Kuittilan koulun opettaja Einar Kenttämies ottaa heiltä ullakoille jääneet soittimet uudelleen käyttöön. Niinpä vintillä lojuneet torvet vietiin Rengon Osuusmeijeriin. Siellä ne käsiteltiin kuumalla vesihöyryllä. Paineinen höyry heitti soitinten mutkissa olleet hiirenpesät pitkin meijerin seiniä ja desinfioi torvet tehokkaasti. Nuorten kansakoulupoikien musiikkikoulutus saattoi alkaa. Kenttämies oli määrätietoinen ja tehokas kouluttaja. Hänen Soittajapojat Hämeenlinnan Raatihuoneella valitsemillaan musikaalisesti lahjakkailla pojilla oli iltaharjoituksia kahdesti viikossa. Niiden lisäksi alkoivat soittoharjoitukset jokaisena koulupäivänä tuntia ennen koulutyön alkamista. Myös koulun jälkeen pidettiin noin tunnin pituisia harjoituksia. Runsaalla soittamisella saatiin aikaan vaskisoittimien vaatima huulien hallintakyky ja kestävyys. Vasta sen jälkeen todellinen soittoharjoittelu saattoi alkaa. Heti koulutuksen alkuvaiheessa pojille opetettiin nuottien lisäksi soittotapamerkinnät. Allegro, forte, ritardando ja crescendo tulivat tutuiksi. Soittajapojista kehittyi taitavia muusikoita, ja puhallinorkesteri oli vähitellen valmis esiintymään hyvin moninaisissa tilaisuuksissa. Sota-aikana orkesteri soittikin useissa eri tapahtumissa Hämeenlinnan ympäristössä. He soittivat säännöllisesti sankarihaudoilla pääasiassa oman kunnan alueella. Näin he avustivat sotilassoittokuntaa, joka oli kiitollinen saamastaan avusta. Orkesteri vieraili myös Hattelmalan Sotasairaalassa Hämeenlinnassa. Siellä he viihdyttivät soitollaan sairaalassa olevia haavoittuneita sotilaita. Nuoret koululaiset saivat itselleen unohtumattoman muiston sodan aiheuttamista kärsimyksistä. Rengon soittajapojat esiintyivät useissa puolustusvoimien tilaisuuksissa. He soittivat myös maanpuolustusjuhlissa, joiden ohjelmistoon kuului tärkeänä osana puhallinorkesterin musiikkiesitykset. Orkesterin kahdeksan puhallinsoittajaa ja yksi rumpali olivat perin ylpeitä ja onnellisia, kun armeijan bensiinillä kulkeva auto kuljetti heitä esiintymispaikalle ja takaisin Rengon kirkolle. Bensiiniauto oli sodan aikana perin harvinainen kulkupeli, joten sen kyydissä oleminen oli luonnollisesti merkittävä tapahtuma. Jatkosodan päätyttyä, kun valvontakomissio oli jo saapunut Suomeen, Rengon Soittajapojat kutsuttiin esiintymään valtioneuvoston juhlahuoneistossa. He olivat pukeutuneet tummansiniseen asuun, joka muistutti erehdyttävästi laivaston käyttämää matruusin pukua. Tilaisuuden päätyttyä orkesterin johtaja vietiin kuulusteluun, jossa hän sai selvittää miksi orkesteri esiintyi sellaisissa puvuissa. Komission työ näyttää olleen todella tarkkaa ja oikein suunnattua. Orkesterin jäsenet saivat sotilaspoikaristin vuonna Kertoja orkesterissa tuubaa soittanut Mauno Vuorinen. Kirjoittaja Olli Sorvettula

17 Vapaussoturin testamentti Suomi julistautui itsenäiseksi Itsenäisyysjulistuksen antoi P.E. Svinhufvudin johtama rohkeiden isänmaan miesten muodostama itsenäisyyssenaatti. Kansamme uskoi tällöin vuosisataisen tavoitteensa toteutuneen: Suomi on itsenäinen. Suomalainen on kasvanut luottamukseen kansamme luotti tuolloinkin niihin, jotka tunnustivat itsenäisyytemme. Toisin kävi. Sana ei ollutkaan luottamuksen sana. Kansamme oli kallein uhrein lunastettava vapautensa ja maansa itsenäisyys. Suomen oli taisteltava Vapaussotansa. Valkoisen Kenraalin johdossa talonpoikaisarmeijamme kävi Tammisunnuntaina 1918 taistoon. johon jääkärimme antoivat tunnon: Ei ennen uhkamme uupua voi kuin vapaa on Suomen kansa! Toukokuun 16. päivänä Vapaussodan Ylipäällikkö talonpoikaisarmeijansa johdossa marssi itsenäisen Suomen pääkaupunkiin ja antoi senaatille ilmoituksen: Maa on vapaa! Vasta nyt oli itsenäisyytemme, vapautemme todellisuutta. Olen vapaussoturi. Olen noudattanut Ylipäällikköni tunnuslausetta niin sodassa kuin rauhan aikana: Puhtain asein puhtaan asian puolesta. Olen iloinen kun olen saanut palvella maatani edes hivenen verran. Ei kukaan vapaussoturi ole voinut saada eläessään sen arvokkaampaa tehtävää kuin olla lunastamassa isänmaalleen vapautta. Talvisotamme oli Vapaussotamme toinen vaihe. Se osoitti: Minkä kerran parhaitten poikiemme sydänverellä vapaaksi lunastimme, sen vapauden olemme yhä valmiit uhrein kalleinkin säilyttämään. Sukupolvet ennen meitä ovat jättäneet meille kukin osaltaan rakentamansa isänmaan parempana kuin mitä ovat sen itse saaneet. Nyt vapaussoturipolvi on jättämässä vapaaksi lunastamansa, ehommaksi rakentamansa isänmaan Teille nuoret polvet. Testamenttimme Teille on: Pysykää uskollisina niille arvoille, jotka tähän päivään asti ovat olleet Suomen vapauden ja itsenäisyyden perustuksena! Muistakaa, että eripuraisuus omissa riveissämme puree pahemmin kuin vihollisen miekka. Säilyttäkää järkkymättä isiltä peritty usko. isänmaanrakkaus ja uhrivalmis puolustustahto! Suomen kansa voi luottavaisena, itseensä uskoen ja Korkeimpaan turvautuen katsoa tulevaisuuteen, jos se polvesta polveen on valmis: Kun kansaamme uhkaa kuolema. olemme valmiit sen puolesta vaikka kaatumaan, polvi polvrlta uhriin on valmiina myös polvi tuleva! Raimo Berkan kirjoittaa lähetteessään: Itsenäisyyspäivän lähestyessä on lehtemme lukijoitten, mutta etenkin nuorempien polvien edustajien hyvä lukea isänmaallinen Vapaussoturin Testamentti, jonka myös sotilaspoikaristin suunnitellut Tapio Saarni on sijoittanut laatimansa teoksen, Suomen Vapaussota 1918, merkit ja tunnukset, alkuun vaaliakseen Vapaussotaamme liittyvien perinteiden säilyttämistä.

18

19

20 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry Killan kotisivut osoitteessa: Jäsenasiat/Osoitemuutokset Marika Porras Ratapihantie 9 D 1, Helsinki Puh

KILTAVIESTI 4 / 2013

KILTAVIESTI 4 / 2013 KILTAVIESTI 4 / 2013 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N JÄSENLEHTI MARRASKUU JOULUKUU PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA KILTAVIESTI 4 / 2013

Lisätiedot

KILTAVIESTI 4 / 2011 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N

KILTAVIESTI 4 / 2011 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N KILTAVIESTI 4 / 2011 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N JÄSENLEHTI LOKAKUU - JOULUKUU PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA KILTAVIESTI 4 / 2011

Lisätiedot

KILTAVIESTI 1 / 2015

KILTAVIESTI 1 / 2015 KILTAVIESTI 1 / 2015 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N JÄSENLEHTI TAMMIKUU MAALISKUU PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA KILTAVIESTI 1 / 2015

Lisätiedot

KILTAVIESTI 1 / 2014

KILTAVIESTI 1 / 2014 KILTAVIESTI 1 / 2014 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N JÄSENLEHTI TAMMIKUU MAALISKUU PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA KILTAVIESTI 1 / 2014

Lisätiedot

LAKEUDEN MAANPUOLUSTAJA

LAKEUDEN MAANPUOLUSTAJA M - Suomen Posti Oyj 3 / 2014 LAKEUDEN MAANPUOLUSTAJA JATKOSODAN PÄÄTTYMISEN seminaarissa 6.9. TODETTIIN: Pahemminkin olisi voinut käydä Jatkosota päättyi 70 vuotta sitten. Sodan vaiheita ja sen jälkeistä

Lisätiedot

Säästöjä tulossa, Pansion asema pysyy vankkana

Säästöjä tulossa, Pansion asema pysyy vankkana TURUN SOTAVETERAANIT RY:n JÄSENLEHTI 2/2011 Säästöjä tulossa, Pansion asema pysyy vankkana Pansio säilyttää merkittävän asemansa merivoimien rakenteissa, sanoo Saaristomeren Meripuolutusalueen komentaja,

Lisätiedot

TARVAS KOTISEUTULEHTI. Tarvasjoen koulu 10-vuotta. N:o 2 2011. Euran koulu vuosituhannen vaihtuessa jouluna 1999. Kuva Marja Norha.

TARVAS KOTISEUTULEHTI. Tarvasjoen koulu 10-vuotta. N:o 2 2011. Euran koulu vuosituhannen vaihtuessa jouluna 1999. Kuva Marja Norha. TARVAS KOTISEUTULEHTI Toimittanut Kalervo Mäkinen N:o 2 2011 Julkaisijat Tarvasjoen kunta ja seurakunta Tarvasjoen koulu 10-vuotta Euran koulu vuosituhannen vaihtuessa jouluna 1999. Kuva Marja Norha. Tarvasjoen

Lisätiedot

Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti: vapaussota.helsinki@gmail.

Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti: vapaussota.helsinki@gmail. VAPAUSSODAN PERINTÖ 4/2012 59. numero 1 Julkaisija ISSN Toimitus ja taitto Paino Kansikuva Aineisto Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti:

Lisätiedot

Vapaussodan Perintö. 1/2015, 9.2. (68. numero)

Vapaussodan Perintö. 1/2015, 9.2. (68. numero) Vapaussodan Perintö 1/2015, 9.2. (68. numero) Julkaisija: Vapaussodan.Helsingin.seudun.perinneyhdistys.ry. ISSN 2242-7597 Toimitus ja taitto Ilmari Ojala ja Uolevi Langinmaa Paino Tyylipaino Oy, Helsinki

Lisätiedot

KILTAVIESTI 2 / 2014

KILTAVIESTI 2 / 2014 KILTAVIESTI 2 / 2014 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N JÄSENLEHTI HUHTIKUU KESÄKUU PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA KILTAVIESTI 2 / 2014 TOIMITUSKUNTA

Lisätiedot

KILTAVIESTI 2 / 2015

KILTAVIESTI 2 / 2015 KILTAVIESTI 2 / 2015 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N JÄSENLEHTI HUHTIKUU KESÄKUU PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA KILTAVIESTI 2 / 2015 TOIMITUSKUNTA

Lisätiedot

Opettaja Olavi Vilppula, upseeri ja herrasmies. * 30.7.1909 Räisälä 22.1.2003 Helsinki 1/65

Opettaja Olavi Vilppula, upseeri ja herrasmies. * 30.7.1909 Räisälä 22.1.2003 Helsinki 1/65 Opettaja Olavi Vilppula, upseeri ja herrasmies. * 30.7.1909 Räisälä 22.1.2003 Helsinki 1/65 Lukijalle. Oheinen Opettaja Olavin tarina on syntynyt yleisen sukututkimuksen ja Vilppuloiden sukusivujen innoittamana.

Lisätiedot

4/2011. Sotaleskien, sotaorpojen ja omaisten äänenkannattaja. Kirjoittajavieraana eversti evp Vesa Yrjölä

4/2011. Sotaleskien, sotaorpojen ja omaisten äänenkannattaja. Kirjoittajavieraana eversti evp Vesa Yrjölä Huoltoviesti Sotaleskien, sotaorpojen ja omaisten äänenkannattaja 4/2011 Sotaleskien, sotaorpojen ja omaisten äänenkannattaja Nro 3/2009 Pidot paranee kun väki vähenee Sotaorvon lapsuuden mietteitä Tage

Lisätiedot

Kaivaukset ajoittavat Pyhäjärven asutuksen jopa 10 000 vuoden taakse. Internetin antimet järjestötyössä. Kyläkierrokset. Pyhäjärviseura.

Kaivaukset ajoittavat Pyhäjärven asutuksen jopa 10 000 vuoden taakse. Internetin antimet järjestötyössä. Kyläkierrokset. Pyhäjärviseura. Maanantai 21. marraskuuta 2011 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 56. vuosikerta Internetin antimet järjestötyössä Esihistoriallista kuoppaliettä kaivetaan Ristilä 2 asuinpaikalla. Kuoppaliesi

Lisätiedot

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta Vilhelmiina ja Vilhelm Inkisen perhe v. 1920 Kuolemajärven Karjalaisten kylästä. Vanhempien kera kuvassa ovat lapset vas. Tyyne, Väinö äidin

Lisätiedot

Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti nro 1 / 2010

Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti nro 1 / 2010 auppisviesti Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti nro 1 / 2010 KauppisViesti Sisältö Perustietoa sukuseurasta...2 Pääkirjoitus...3 Merkittävä lahjoitus sukuseuralle... 4 Maija-Liisa Kauppinen - kahden

Lisätiedot

Palveluita veteraaneille pitää kehittää ja parantaa (sivu 9).

Palveluita veteraaneille pitää kehittää ja parantaa (sivu 9). Eeri Hyrkkö juhlapuhujana Turussa: Palveluita veteraaneille pitää kehittää ja parantaa (sivu 9). N:o 3/2011 n Tarkastettu levikki 68 225 n Kesäkuun 15. päivänä 2011 Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla

Lisätiedot

Pyhäjärveläiset metsät antoivat rahaa ja leipää

Pyhäjärveläiset metsät antoivat rahaa ja leipää Maanantaina 24. huhtikuuta 2006 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 4 51. vuosikerta Pyhäjärveläiset metsät antoivat rahaa ja leipää Entisen kotipitäjämme metsäpinta-ala oli n. 34 000 ha.

Lisätiedot

NRO 7/2009 MARRASKUU SUVANNON SEUTU

NRO 7/2009 MARRASKUU SUVANNON SEUTU N:o 7 1 Konekivääriharjoitukset, joita valvoo taustalla Martti Salmela. Kuva kirjasta Sydän-Sakkola. Syksyyn 1939 ja talvisotaan liittyviä muistoja sivut 6-19. NRO 7/2009 MARRASKUU Kesän sukukokouksissa

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY.

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. Jäsenviesti 1/2015 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198 3000 1022 06 VSOP FI03 5660 0640 0179 68 Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja

Lisätiedot

KARHU 3/2012. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti. kuva: Juhani Lukka

KARHU 3/2012. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti. kuva: Juhani Lukka KARHU Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 3/2012 kuva: Juhani Lukka 2 KARHU Perhehistoria katoaa Olen viime vuosina ja varsinkin tänä syksynä tutustunut

Lisätiedot

ESPOON SOTAVETERAANI 4/2009. Espoon Sotaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhlassa. esiintyivät Kaartin soittokunta musiikkimajuri

ESPOON SOTAVETERAANI 4/2009. Espoon Sotaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhlassa. esiintyivät Kaartin soittokunta musiikkimajuri ESPOON SOTAVETERAANI 4/2009 Espoon Sotaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhlassa syyskuun 24. päivänä esiintyivät Kaartin soittokunta musiikkimajuri Raine Ampujan johdolla, professori Jorma Hynninen, Kai Vahtolan

Lisätiedot

Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa.

Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa. JOUKKOKIRJE Antrea- N:o 42 2010 Seuran jäsenlehti Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa. Antrea-Seura ry:n toimintaa

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. JÄSENVIESTI

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. JÄSENVIESTI SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. JÄSENVIESTI 4/2014 64. Jäsenviesti 17. ilmestymisvuosi 1997-2014 Jäsenviesti Tiedotuslehti 4/2014 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198

Lisätiedot

Pyhäjärveläisiä evakossa kotitilallani

Pyhäjärveläisiä evakossa kotitilallani Maanantaina 21. helmikuuta 2005 On hyvä tietää, mitä aivan varhaisimmassa lapsuudessa on tapahtunut. Lapsi yleensä muistaa vasta 3-4 vuoden iässä kokemansa asiat. Jos on kiinnostunut vielä sitä aikaisemmista

Lisätiedot

Inkeriläisten viesti 4 / 2014. Kansainvälisessä maailmassa. Kesäjuhlat Helsingissä - monta syytä juhlaan! KADONNEEN HEIMOVELJEN METSÄSTÄJÄ

Inkeriläisten viesti 4 / 2014. Kansainvälisessä maailmassa. Kesäjuhlat Helsingissä - monta syytä juhlaan! KADONNEEN HEIMOVELJEN METSÄSTÄJÄ Suomen Inkeri-liitto ry Inkeriläisten viesti 4 / 2014 1 Kesäjuhlat Helsingissä - monta syytä juhlaan! KADONNEEN HEIMOVELJEN METSÄSTÄJÄ Kansainvälisessä maailmassa TAKAISIN JUURILLE 4 ja paljon muuta! Kansikuva

Lisätiedot

ESPOON SOTAVETERAANI 1/2013

ESPOON SOTAVETERAANI 1/2013 ESPOON SOTAVETERAANI 1/2013 Espoon Sotaveteraanilehti on ilmestynyt vuodesta 1987 lähtien säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Lehtihankkeen puuhamiehet Väinö Rantio ja Unto Joensuu tutkivat silloista

Lisätiedot

Sotaveteraaniliiton vanhin ja nuorin tapasivat

Sotaveteraaniliiton vanhin ja nuorin tapasivat Veteraanien kuntoutus tarvitsee lisärahaa (sivut 22-23) N:o 3/2015 n Tarkastettu levikki 46 239 n Kesäkuun 17. päivänä 2015 Sotaveteraaniliiton vanhin ja nuorin tapasivat Veteraanipalkinnot seitsemännen

Lisätiedot

ESPOON SOTAVETERAANI 3/2012

ESPOON SOTAVETERAANI 3/2012 ESPOON SOTAVETERAANI 3/2012 Lars Sonckin suunnittelema Kaunialan sairaalan vanhin osa rakennettiin 1910 kylpyläksi. Myöhemmin se on toiminut sotainvalidien ja veteraanien kuntoutus- ja hoitopaikkana. Julkisuudessa

Lisätiedot

JOUKKOKIRJE. Joulukuu. Luutnantti Sari Johanna Törmä ylennettiin. Osasto mars! Maanpuolustusjärjestöjen lippusaatto itsenäisyyspäivänä Haapajärvellä.

JOUKKOKIRJE. Joulukuu. Luutnantti Sari Johanna Törmä ylennettiin. Osasto mars! Maanpuolustusjärjestöjen lippusaatto itsenäisyyspäivänä Haapajärvellä. JOUKKOKIRJE POHJANMAAN MAANPUOLUSTAJA N:o 4 2010 Joulukuu Ja hyvä, lämmin hellä on mieli jokaisen... Kuva Raimo Latvala Luutnantti Sari Johanna Törmä ylennettiin yliluutnantiksi Itsenäisyyspäivänä puolustusvoimissa.

Lisätiedot