KILTAVIESTI 4 / 2012 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILTAVIESTI 4 / 2012 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N"

Transkriptio

1 KILTAVIESTI 4 / 2012 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N JÄSENLEHTI MARRASKUU - JOULUKUU

2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA KILTAVIESTI 4 / TOIMITUSKUNTA OLLI SORVETTULA KARI KERSTINEN RAIMO BERKAN MARIKA PORRAS KANSIKUVA VIIMEINEN SOTAKORVAUSVETURI Hallitus pidättää oikeuden mahdollisiin ohjelmamuutoksiin. Niistä ilmoitetaan, mikäli se on mahdollista.

3 Sininen kirja Sininen kirja mikä se on? Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuuden yhteistyöryhmä päätti nostaa Sinisellä kirjalla yhteiskunnalliseen keskusteluun elämänhallinnan. Kirja julkaistiin viime syksynä. Päämääränä on ollut muuttaa yhteiskuntaa muuttamalla sen arvoja. Se ei suinkaan ole mikään Esko Valtaojan kirjoittama Kaiken käsikirja, mutta se on merkittävä ohjekirja kaikille yhteiskuntamme toimijoille, ennen kaikkea poliittisille päättäjille. Sinisen kirjan koko on 8x11 cm ja siinä on sivuja vain kymmenen. Kirjan perustavoite on tekijöiden mukaan KANSAKUNNAN MENESTYS. Voiko menestys tosiaankin pohjautua noin pieneen kirjaseen? Vastaukseni on: Kyllä voi. Tärkeä tekijöiden oivallus on se, että kirjassa esitetyt päämäärät ja toimintatavat voidaan siirtää osaksi kaikkien yhteiskunnan toimijoiden arkityötä sertifioimismenettelyä käyttäen. Sinisen kirjan periaatteet siis sertifioidaan ja kriteerit täyttävä koulu, työpaikka tai muu toimintayksikkö esimerkiksi puolustusvoimat voisivat käyttää sinisen kirjan tunnuksia kaikessa toiminnassaan. Sinisen kirjan teesit Myönteisyys Itsensä kehittäminen ja halu oppia Suostuminen opetettavaksi ja koulutettavaksi Sitoutuminen työpaikkaan, opiskelupaikkaan, opiskeluun ja työntekoon Ihmisarvon kunnioittaminen kaikessa toiminnassa Turvallisuuden noudattaminen Hyvät käytöstavat ja asiallinen kielenkäyttö Myötäelämisen taito Itsehillintä ja itsekuri Vastuullisuus ja luotettavuus Oma-aloitteellisuus Rehellisyys Lojaalisuus omalle yhteisölle Siinä ovat kansakunnan menestyksen avaimet pähkinänkuoressa. Nyt joulun lähestyessä on luonnollista puhua lapsista ja nuorista. Joulu on heidän juhlansa. Toivomme heille onnellisia päiviä ja vuosia. Toivo ei kuitenkaan yksinään riitä, se vaatii rinnalleen tukea ja tekoja. Kaikkein tehokkainta tulevaisuuden kannalta on ennaltaehkäisevä työ lasten ja nuorten elämänhallinnan taitojen vahvistamiseksi. Sinisellä kirjalla pyritään vaikuttamaan kasvuympäristöön, jotta lapsen ja nuoren kasvualusta olisi mahdollisimman hedelmällinen ja tasapainoinen. Mekin voimme vielä harmaine hiuksinemme tehdä jotain jälkipolviemme hyväksi. Voimme siirtää heille elämänkokemustamme ja vahvistaa heidän uskoaan tulevaisuuteen. Toivotan kaikille Kiltaviestin lukijoille hyvää joulua ja onnellisia tulevan vuoden päiviä! Olli Sorvettula

4 Viimeinen juna Viimeinen sotakorvausjuna ohitti Vainikkalan raja-aseman 18 päivänä syyskuuta Saman kuun 21 päivänä Turun Pansiosta lähti kohti itää viimeinen kuunari, kultakuunari Zarja. Alus oli täysin antimagneettinen. Tapahtumista tuli viime syksynä kuluneeksi 60 vuotta. Suomen maksamat sotakorvaukset jatkosotamme jälkeen herättävät vieläkin kuuden vuosikymmenen kuluttua aikalaisten keskuudessa vilkkaan keskustelun ja pohdinnan siitä, oliko kaikki poliittinen informaatio ystävyyden ja avunannon aikana avointa ja rehellistä. Surullista on se, että harhaanjohtava ja manipuloiva tiedottaminen jää elämään nuorempien sukupolvien keskuudessa ja muuttuu vähitellen totuudeksi. Sotakorvaukset ja muut luovutukset perustuivat Suomen tekemään rauhansopimukseen, jota käsittelen tässä kirjoituksessani. Esitän myös perusteltuja näkemyksiä sotakorvausten oikeudenmukaisuudesta. Pariisin rauhansopimus Suomessa asetus rauhansopimuksen voimaansaattamisesta annettiin Asetuksen liitteenä on 36 artiklaa sisältävä sopimus ja kuusi liitettä. Tuohon arvoituksellisia sanontoja sisältävään tekstimammuttiin on erittäin vaikea perinpohjaisesti tutustua ja vielä vaikeampi sitä on eräiltä osin ymmärtää. Aivan ensimmäisenä huomiota kiinnittää allekirjoittajamaiden suuri lukumäärä. Vastapuolen maita on yhteensä kymmenen. Mukana muun muassa Kanada, Intia ja Australia. Tunsivatko näiden maiden kansalaiset olevansa sodassa Suomen kanssa? Ymmärrän kyllä Brittiläisen imperiumin esiintymisen yhtenä sopimuksen osapuolena, mutta miksi itsehallinnolliset dominiot olivat mukana allekirjoittajina jää arvoitukseksi. Rauhansopimus puhuu liittyneistä ja liittoutuneista valloista määrittelemättä tarkemmin mitä niillä tarkoitetaan. Tärkeitä perusasioita Jo nyt kynnin kyiset pellot vakoelin maat matoiset Seppä Ilmarinen Rauhansopimuksessa todettiin otettavan huomioon se, että Suomi irtautui täydellisesti sodasta syyskuun neljäntenä päivänä Kun sopimusta sitten lukee, ei tätä huomioonottamista todellakaan havaitse. Sopimuskohta synnyttää sellaisen kuvan, että se on otettu mukaan sopimukseen osoittamaan, että enemmänkin olisi voitu vaatia. Sopimuksen Suomen maksettaviksi määräämien sotakorvausten rahallinen arvo on asiakirjassa määritelty selkeästi. Se on 300 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joiden arvo on välirauhansopimuksen allekirjoituspäivän kulta-arvo, joka on 35 dollaria kultaunssilta. Sotakorvausten määrä Suomen markan arvon pohjalta vuonna 1944 oli noin 400 miljoonaa dollaria. Maksuaika oli sopimuksen 23 artiklan mukaan kahdeksan vuotta. Korvausten nimellisarvo alennettiin myöhemmin 226,5 miljoonaan kultadollariin. Sotakorvausten määrä vastaa eräiden arvioiden mukaan vuoden 2003 rahassa noin 4 miljardia euroa. Merkittävää on se, ettei korvauksia saanut rauhansopimuksen mukaan maksaa rahana, vaan erilaisina tuotteina, joista on maininta asianomaisessa artiklassa. Artiklan ylimalkaisuudesta johtuen toisella osapuolelle jäi sanelumahdollisuus, jota se myös käytti. Suomen liittäminen osaksi Neuvostoliiton taloutta ja maan saattaminen sen vaikutusvallan alaisuuteen saattoi alkaa.

5 Mitä Suomi kokonaisuudessaan menetti Aineelliset korvaukset Kaikille on tuttua se, että yli viidestä sadasta korvauslaivasta olisi muodostunut yli kolmekymmentä kilometriä pitkä yhtenäinen laivajono ja rautatiekuljetuksiin tarvittiin yhteensä junanvaunua. Se, että ensimmäisenä korvausvuotena jouduttiin luovuttamaan 119 alusta ( neljäsosa Suomen silloisesta kauppalaivastosta), ei useinkaan tule tarpeeksi painokkaasti esiin. Se vaatimus oli selvästi vahingoittavaksi tarkoitettu isku. Rauhansopimuksessa ei ole tarkkaa tavaraluetteloa siitä, mitä Suomen on Neuvostoliitolle toimitettava. Asianomaisessa artiklassa on seuraava luettelo: puutavaratuotteita, paperia, selluloosaa, meri- ja jokialuksia, koneita ja muita tavaroita. Suomi jäi siis alttiiksi mielivallalle. Sotakorvausten määrää arvioitaessa olisi ollut oikeudenmukaista ottaa huomioon Neuvostovenäjän Suomessa talvisodan aikana aiheuttamat tuhot. Hyökkääjä ja tuhon aiheuttaja oli oletettavasti allekirjoittajamaiden tiedossa Neuvostoliitolle luovutettavaksi määrätyt alueet Pariisin rauhansopimukseen perustuvat pakkoluovutetut alueet ovat Karjalan Kannas, Laatokan Karjala, Petsamo, Salla, Kuusamo ja Suomenlahden ulappasaaret. Luovutettu alue on noin 10% sotia edeltäneen itsenäisen Suomen kokonaispinta-alasta. Erikoista on se, että Petsamoa käsitellään sopimuksen ensimmäisen osan toisessa artiklassa palautuksena. Haltuunottoa perustellaan sillä, että Neuvostoliitto luovutti alueen Suomelle vapaaehtoisesti vuonna 1920 ja 1940 tehdyissä rauhansopimuksissa. Toinen varsin omalaatuisesti sopimuksessa perusteltu menettely koskee 170 neliökilometrin suuruista aluetta Paatsjoen yläjuoksulla Inarin kunnassa. Tämän Jäniskosken - Niskakosken alueen Neuvostoliitto otti haltuunsa korvauksena Saksalaisesta omaisuudesta. Välirauhansopimuksen mukaisesti Neuvostoliitto luopui Hangon niemimaan vuokraoikeudesta. Suomi puolestaan vahvisti sopimuksessa myöntäneensä Neuvostoliitolle 50 vuoden maa- ja vesialueiden käytön ja hallinnan Neuvostoliiton laivastotukikohdan perustamiseksi Porkkalan niemimaan alueelle. Suomi takasi lisäksi henkilö- ja tavarakuljetuksia varten tarpeelliset kulkuyhteydet rautateitse, vesiteitse, maanteitse ja ilmateitse Porkkalan niemimaan laivastotukikohtaan. Vuotuiseksi vuokraksi sovittiin 5 miljoonaa Suomen markkaa. Näin suuret oikeudet, jotka Suomi joutui vahvistamaan viestintäoikeuksien lisäksi, olivat suuri henkinen ja maan itsenäisyyttä kuristava taakka. Pakko oli kuitenkin halvalla vuokrata sirpin ja vasaran varjossa. Tosiasioita ja ajatuksia Neuvostoliitto hyökkäsi ensimmäisen kerran Suomeen 30. marraskuuta Marraskuun 26 päivänä ammutut Mainilan laukaukset olivat harhautus, jonka tarkoituksena oli lavastaa Suomi hyökkääjäksi. Tapahtumaan vedoten Neuvostoliitto sanoi irti Suomen kanssa tehdyn hyökkäämättömyys-sopimuksen. Menettely oli räikeä ja tuomittava. Niin alkoi talvisota, jota kutsutaan Suomen osalta maailman ainoaksi kunniakkaaksi sodaksi. Neuvostoliitto aloitti sotatoimet toisen kerran Suomea vastaan torstaina kesäkuun 25. päivänä Sitä ennen se oli painostanut toistuvasti Suomea monin tavoin. Mainittuna päivänä Neuvostoliitto pommitti useita Suomen kaupunkeja ja avasi tykkitulen Hangon seudun länsipuolelle. Suomi ei tosiasiassa julistanut sotaa, vaan ryhtyi puolustautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin pääministeri Rangellin eduskunnalle esittämän tiedonannon mukaisesti. Näitä tapahtumia ei Pariisissa otettu huomioon. Olemme eläneet vaarallisessa ympäristössä, mutta säilyttäneet kaikista menetyksistä huolimatta itsenäisyytemme. Vaarallisinta meille itsellemme olisi vääristellä tosiasioita ja siten menettää uskomme ja ylpeytemme. Sotakorvaukset olivat Suomelle ja sen kansalle suuri rasitus. Vaikka rahaksi muutetut korvaukset eivät tunnukaan tänä päivänä suuren suurilta, ne olivat tuona aikana erittäin merkittäviä kansakunnan hyvinvoinnin ja menestyksen kannalta. On erittäin ylimielistä ja Suomen kansalaisia aliarvioivaa todeta, ettei Suomen teollisuus olisi kehittynyt yhtä ripeästi ilman sotakorvaustuotantoa. Vastikkeeton suuri tavaravienti ei mitenkään voinut olla eduksi sellaiselle maalle, joka korjasi sodan vaurioita ja asutti tuhansia kansalaisiaan. Suomella oli onneksi ystäviä lännessä. Maa sai koneita ja laitteita sekä metalleja mm. Yhdysvalloista ja Ruotsista. Nämä maat antoivat lisäksi Suomelle laina-apua. Suomi sai lainaa myös ainakin kahdelta Etelä-Amerikan valtiolta. Suomi oli ainoa maa, joka toimitti vaaditut sotakorvaukset sopimusten mukaisesti. Velkaa ei siis maksettu, vaan luovutettiin teollisuustuotteita ilmaiseksi. Suomella oli itsenäisenä valtiona kaikki legitiimit oikeudet elää koskemattomana, vapaana maana. Sitä legitimiteettiä loukattiin vuonna Lopuksi kysyn sotakorvauksista Ratsumiesoopperan kuoron tapaan: Onko se oikeutta, onko? Olli Sorvettula

6 Syysretkellä Fiskarsissa Odottelimme Fennian edessä retkibussiamme yöllisen sateen kastelemalla kadulla ja uhkaavien sadepilvien ympäröiminä ihmetellen kuinka muiden bussit tulivat ja poimivat matkustajat sisuksiinsa vaan meidänpä bussia ei näkynyt, ei kuulunut No tuli meille lopulta komea kaksikerroksinen noutaja. Alakerta oli sisustettu mannermaiseen tyyliin pöytälamppuineen päivineen, tosin valolähteet niistä puuttuivat niin, ettei meidän yläkerran rahvaan tarvinnut kovin paljoa kadehtia alakerran viihtyisyyttä. Meillä taas oli yläkerrasta hyvät näkymät Länsi-Uudenmaan pelto- ja metsämaisemiin sekä kauniisti hoidettuihin pihapiireihin. Matka taittui nopeasti ja pian olimmekin Fiskarsin ruukin alueella,joka nykyään kuuluu Raaseporin suurkuntaan. Ruukin historia alkaa vuodesta 1649 ja se on vanhin yhä toimiva suomalainen yritys. Alusta asti Fiskarsissa valmistettiin tuotteita kuluttajille,teollisuudelle ja maataloudelle. Alkuvuosien tuotteisiin kuuluivat naulat ja kuokat. Myöhemmin kuuluisia tuotteita olivat aurat Fiskars 10, joita valmistettiin yli miljoona kappaletta ja nykyajan paljon kopioitukin hittituote on oranssipääsakset, joita on valmistettu jo yli miljardi kappaletta! Tämänpäivän Fiskarsin ruukki on romanttinen asuinpaikka monille käsityöläisille, taiteilijoille, historian ystäville, muotoilijoille, jotka ovat saaneet työtilat tyhjiksi jääneistä konepajasta, valimosta, veitsitehtaasta, navetasta ym. Nämä työpajat ja myymälät tarjosivat meille monenlaista nähtävää. Paras tai ainakin makein oli Petris Chocolate Room, josta lähti suloisia paketteja tuliaisiksi kotiväelle. Suuren navetan ohi kulkee katu nimeltään Isidorin tie, ja opas kertoi nimen olevan peräisin kuuluisalta sonni Isidorilta, joka suoritti vuosia tehtäviään moitteettomasti Fiskarsin maatilalla. Navetan päädyssä on Kirsti Dougasin (Kalevala Korun suunnittelija) hieno koruliike, jonka nimi taas on Isidora. Lounas tarjottiin Kuparipaja-nimisessä ravintolassa, joka on ollut kupariesineiden taontapaikka ja sijaitsee upealla paikalla kosken rannalla. Saimme nauttia tosi mureaa härän rintaa (tarjoilija kertoi kun ihmettelimme lihan maukkautta) ja lisukkeet olivat myös viimmesen päälle herkullisia. Moni arvelikin, että ruoka oli niin hyvää, että olisi luultavasti maistunut Mannerheimillekin, joka nuorena asui Fiskarsissa enonsa luona.! Vaikka matkan alku viivästyi, kaikki sujui kuitenkin lopulta mallikkaasti. Kaarlo ja Kari tekivät kovan työn metsästäessään meille uuden bussin tulematta jääneen tilalle, hyvä pojat! Kaarlolle taas kiitos matkan järjestelyistä ja kanssamatkaajille iloisesta matkaseurasta! Ei harmittanut, vaikka kotiin tullessa satoi melkein kaatamalla, jäi hyvä mieli ku harakalla! Muistui vielä näin Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa katsoessa oppaamme kertoma juttu Fiskarsin poikien tanssimatkoista Billnäsin tyttöjä tanssittamaan. Kehuivat sitten toisilleen jos tyttö oli ollut kuin Fiskarsin 10 niin vientiä riitti! Tavataanhan taas Pärnussa! Maija Vaarnavuo

7 WÄHÄJOULUSTA WÄHÄSEN Wähäjoulujuhlaa vietettiin taas perinteiseen tapaan Otaniemessä, meri- ja rajavartijakoulun sotilaskodissa adventin aattona Noro- ynnä muut virukset olivat kaataneet juhlahaluisia tautivuoteelle kirjoittajan mukaan lukien mutta ei se juhlijoitten määrä vaan laatu ratkaisi; juhlaväellä oli taas kerran hauskaa. Oma tiedustelijatonttuni Maija raportoi, että toimeenpanijatontut olivat tehneet hyvää työtä ja aikaansaivat hyvää mieltä. Juhlamenot olivat ennestään tutut, mutta aina juhlavat. Juhlapäätonttu Arne toivotti väen tervetulleeksi också på svenska. Herkkukurkkuja ei tarjottu tavanomaisessa syötävässä muodossa, vaan hepä tarjoilivat herkkunsa laulaen. Ja syötävän hyvin lauloivatkin! Alkupaloiksi he tarjosivat herkkuja lukujen lauluaarteistosta ja sen jälkeen ihastutti aina yhtä kaunis laulu oravaisesta; Makeasti oravainen nukkuu sammalvuoteellaan Juontajaherkkukurkku kertoi lämpimin sanoin, miten heistä on aina mukavaa laulaa tässä perinteisessä juhlassa. Taitaapa hänellä olla suorastaan synnynnäinen yhteys sotilaspoika- ja pikkulottaperinteeseen. Sotilaskotitontut olivat jälleen kerran panneet hihat heilumaan, ja niinpä oli taas kauniisti katetussa pöydässä tarjolla kystä kyllä, hyvää ja jouluista. Juhlivat veitikkaiset riensivät syömään paistia ja juomaan lientä sekä muita härpäkkeitä, mitä joulupöytään kuuluu. Sitten ei leikitelty kuusen alla, vaan yllättäen joukkoon oli joutunut matkailevia tonttuja määränpäänään Meksiko ja kulkuvälineenä pikajuna. Tietäähän sen, mitä siitä seurasi! Joukkoon oli ujuttautunut pari pahaa rosvoa, Pikku-Pete ja Iso-Pat, gangstereita molemmat. Ja kummallakin suuri reikärauta. Ah ja voi, missä joulurauha, missä! Koska rosvoja ja matkustajia jouduttiin shanghaijaamaan pöydistä eri rooleihin ilman valmistautumista, oli lopputulos riemukas sekoilu, johon Herkkukurkkujen laulu toi rytmiä. Tiedustelijatonttu Maija oli Vanhapiika Muuan Kas ja lauloi intohimoisesti mulle tehkää mitä vain, mut miehet säästäkää Libreton mukaan Pikku-Peten olisi pitänyt ottaa hatkat ja luikkia lipettiin, mutta hänpä ryhtyikin halailemaan, eikä ollut mitään kiirettä. Että sellainen esitys! Hauskaa oli, ja Maija-tontun nauru kuului vielä seuraavana päivänä sähköpostin rivien välissä. Wähäjouluyleisöä

8 Jouluruokaa tarjoo kunnon väki Ja kun kerran oli laululle ruvettu, yllätti Seppo-tonttu laulamalla komiasti Ei ole Kööpenhamina kuin ennen. Se nosti lisää tunnelmaa. Arpajaiset ovat aina suosittu ohjelmanumero. Tällä kertaa päävoittona oli jouluinen herkkukori sekä Ritva-Liisa tontun ahkeroima maustekakku. Vieraat olivat tuoneet myös runsaasti joululahjoja, joten arvottavaa riitti. Herkkukurkkujen laulu oli raportin mukaan illan parasta antia, mutta hyvää musiikkia tarjosi myös varusmiesorkesteri, joka viihdytti ruokailun aikana ja sulatti lopullisesti kankeat kintut tanssille. Moni totesi juhlan aikana, että tästä se joulu alkaa! Kirjaajatonttu Oi Jospa Oisin Ollut Mukana-Marika toivottaa kaikelle kansalle - tai ainakin sotilaspojille lottineen - hyvää ja rauhallista joulumieltä.

9 Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry. Torstaina marraskuun 22. päivänä 2012 kello pidettiin killan sääntömääräinen syyskokous, Mikael Agricolan kirkon kryptassa Tehtaankatu 23, Helsinki. Läsnä oli 34 kiltalaista. Ennen kokouksen alkua juotiin sotilaskotisisarten tarjoamat munkkikahvit. Sen jälkeen puheenjohtaja ja sihteeri luovuttivat sotilaspoikaristin entiselle sotilaspojalle. Sotilaspoikaristi on kiinnitetty entisen sotilaspojan rintaan.

10 Perinnekillan kunniajäseneksi kutsuttu Roy Cairenius Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9 :ssä mainitut asiat.. Yhdistyksen puheenjohtaja Olli Sorvettula avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Heikki Konkola ja sihteeriksi killan sihteeri Kari Kerstinen, Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä samalla äänten laskijoiksi valittiin Heikki Hälikkä ja Risto Laakso. Näiden varalle valittiin Teuvo Ljungberg ja Timo Vaarnavuo. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (sääntöjen 8. ). Kokouskutsu oli Kiltaviestissä numero 3, lehden päiväys oli Vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. - Killan sihteeri Kari Kerstinen esitteli vuoden 2013 toimintasuunnitelman, jonka kokous hyväksyi. - Killan rahastohoitaja Hannu Saloniemi esitteli killan vuoden 2013 tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin. Killan puheenjohtajan Olli Sorvettulan kaksivuotinen toimikausi jatkuu vuoden 2013 loppuun. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä jatkavat Riitta- Liisa Kaskirinne, Kaarlo Männistö ja Maija Vaarnavuo. Erovuoroisista jäivät pois Ros-Mari Ljungberg ja Roy Cairenius. Heidän tilalleen valittiin Jarmo Korhonen Ros-Mari Ljungbergin, ja Pekka Saloranta Roy Caireniuksen tilalle. Tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2013 tilit ja hallinto kutsuttiin Yngve Helvamo ja Matti Vuori, varalle Pentti Lehtola ja Keijo Pennanen. Päätettiin, että killan viralliset ilmoitukset julkaistaan Kiltaviestissä ja mahdollisuuksien mukaan Sotilaspoika - lehdessä Killan kunniajäseneksi kutsuttiin Roy Cairenius, joka samalla lopettaa pitkäaikaisen jäsenyytensä killan hallituksessa. Kokouskutsussa ei ollut muita asioita ja puheenjohtaja päätti killan yksimielisen syyskokouksen.

11 JÄSENASIAT Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu kiltaveljemme ja sisaremme Risto Anttila, Veikko Lammassaari, Marja Lyyli Lehto, Pekka Rajala, Veikko Sipinen ja Erkki Välimäki Me lähdemme elämästä emmekä kuitenkaan lähde. Me elämme edelleen kaikessa, mitä olemme tehneet. Kaikki, mitä olemme ajatelleet ja sanoneet ja olleet, jää elämään ja valaisemme toisten tietä. Me kuolemme, emmekä kuitenkaan kuole, vaan elämme niiden sydämissä, jotka ovat meitä rakastaneet Martti Lindqvist Merkkipäiviä 85 VUOTTA 80 VUOTTA Jäämaa Raimo Helvamo Yngve Viita Raimo Sorvettula Soili Kristoffersson Rolf Virintie Veikko Virolainen Olavi Tulikorpi Ismo Parvio Hilkka Planting Marita Holmström Paavo Korkia-aho Olavi Kaukiainen Yrjö Maunula Bertel Nuutinen Jalo Hietanen Veikko VUOTTA Manninen Raimo Kokkonen Erkki Jäntti Vilho Ylitervo Veikko Munnukka Pentti Laakso Immo Sommar Ebbe Vihavainen Paavo Uusi jäsen Eronneet Oili Kinnunen Aune Anttila on hyväksytty jäseneksi Toimittaja pahoittelee viivästynyttä ilmoitusta. Hirvonen Pentti Karjalainen Anja Wickström Bengt

12 TOIMINTAA KEVÄTKAUDELLA 2013 Esitelmät entisen Sk-talon auditoriossa klo Tammikuu Keskiviikko Uskonsotaa tuhannen vuoden takaa. Assassiinit, maailman tunnetuimmat salamurhaajat Tutkija Inka Nokso-Koivisto Helsingin yliopiston Maailman kulttuurien laitokselta Helmikuu Torstai 7.2. Keskiviikko Killan 20-vuotisjuhla Mikael Agricolan kirkon kryptassa Katso erillinen ilmoitus/kutsu tässä lehdessä Karhun kainalossa Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka Maaliskuu Keskiviikko 6.3. Suomi kuristuksessa välirauhan aikana Ministeri Paavo Rantanen Keskiviikko Pohjan poikien toiminta Viron vapaussodassa 1919 Toimittaja Jari Oksman Huhtikuu Keskiviikko 3.4. Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin Torstai Killan kevätkokous Mikael Agricolan kirkon kryptassa klo 13 Kokouskutsu seuraavassa lehdessä Sunnuntai Kylpylämatka Pärnuun sunnuntai Katso erillinen ilmoitus Kiltaviestissä 3/2012 Toukokuu Keskiviikko 8.5. Killan kevätretki Ilmoitus seuraavassa lehdessä

13 Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n 20-vuotisjuhla torstaina klo Mikael Agricolan kirkon kryptassa Tehtaankatu 23 Juhlapuhe Musiikki Amiraali Jan Klenberg Kaaderilaulajat Kanttiinin Lotat Palkitsemiset Varusmiessoittokunta Noutopöytätarjoilu Tumma puku, kunniamerkit Ilmoittaudu mennessä! Kari Kerstinen Kaarlo Männistö

14 Pikkulottana ja evakkona Filosofian maisteri Annikki Leukkunen syntyi Karjalassa Suojärvellä. Hänen syntymäkotinsa sijaitsi Suojärven Lepänniemessä vain 7 kilometrin päässä Neuvostoliiton silloiselta rajalta. Hän kertoo kokemuksistaan ja osallistumisestaan pikkulottatoimintaan kotiseudullaan ja muualla Suomessa. Talvisodan ja välirauhan aika Äitimme lähti evakkoon vasta talvisodan ensimmäisinä tunteina tykki- ja kranaattitulen keskellä isän ollessa rintamalla. Meidät lapset oli jo YH:n aikana lähetetty turvaan isoäitimme luokse noin sadan kilometrin päähän kodistamme. Äitimme saavuttua luoksemme lähdimme yhdessä matkaan kohti tuntematonta päämäärää. Rasittavan matkan jälkeen päädyimme Rautalammille, jossa asuimme puolisen vuotta. Saimme asuinpaikaksemme huoneiston, joka sijaitsi samassa talossa, jossa toimi myös paikallinen Lottakahvila. Näin sain tilaisuuden auttaa lottia heidän tehtävissään. Minä tiskasin astioita, kannoin puita keittiöön ja kävin toisinaan kaupassa lottien pyynnöstä. Erityisesti mieleeni on painunut muisto siitä, kun sain olla apuna lottien muonittaessa ruotsalaisia vapaaehtoisia. He olivat matkalla sinne jonnekin taistelemaan suomalaisten sotilaiden rinnalla. Muun toiminnan ohella kudoimme myös sukkia ja käsineitä rintamalle lähetettäväksi. Muutimme kesällä 1940 Alahärmään. Siellä liityin virallisesti Ekolan pikkulottiin. Johtajamme, opettaja Heelmä Ketomäki oli hyvin tarmokas. Toimintamme oli silloin monipuolista. Me teimme käsitöitä, voimistelimme ja järjestimme juhlia. Esitimme niissä isänmaallista ohjelmaa. Jatkosodan aikana osallistuimme myös sankarihautajaisiin.

15 Takaisin Karjalaan Kun Karjala oli vallattu, pääsimme palaamaan takaisin kotiseudullemme vuonna Siellä talot oli poltettu ja vain savupiiput törröttivät pystyssä raunioiden keskellä. Noissa puutteellisissa oloissa korjaustöiden vielä jatkuessa me Suojärven Leppäniemen pikkulotat aloitimme toimintamme. Heinäkuussa 1943 järjestettiin Suojärven pikkulottien ja sotilaspoikien yhteinen, noin viikon pituinen leiri Kollaan taistelumaastossa. Talvisodan ja jatkosodan taisteluissa alue oli lähes täysin tuhoutunut. Kerran niin vihreästä metsästä oli jäljellä vain tykkitulen pirstomat palaneet puut. Hiiltyneiden puiden keskellä sijaitsevalle mäelle oli pystytetty korkea, yksinkertainen risti. Sen läheisyydessä oli suuri joukko valkoisia ristejä, joissa kaikissa oli kirjoitus: Tuntematon. Asuimme Kollaanjärven rannalla sotilasteltoissa. Päätehtävämme oli raivata sankarihaudan ympäristöä. Koska maastossa saattoi vielä olla räjähtämättömiä ammuksia, oli töitämme valvomassa ja johtamassa joukko sotilaita. Toiminta leirillä oli kokonaisuudessaan hyvin täsmällistä ja kurinalaista. Leirin viimeisenä päivänä laskimme me pikkulotat yhdessä sotilaspoikien kanssa kukkavihon korkean ristin juurelle. Valokuva tuosta tapahtumasta on kuvataululla Helsingin entisen suojeluskuntatalon perinnehuoneessa. Sitten kesäkuussa 1944 tuli Itä-Karjalasta pakolaisia, jotka yöpyivät Leppäniemen koululla. Veimme heille ruokaa ja yritimme lohduttaa heitä. Noin viikkoa myöhemmin juhannusaattona sain määräyksen hoitotehtäviin pieneläinten evakointijunaan. Ruokimme ja juotimme eläimiä useita päiviä kestäneen matkan aikana. Saavuimme määränpäähämme likaisina ja väsyneinä. Olin taas kerran lähtenyt Karjalassa sijaitsevasta kodistani tietäen, ettei paluuta sinne enää ollut. Haastattelu Olli Sorvettula

16 Rengon soittajapojat Sotilaspoika-asuinen soittokunta Kun Rengon palokunnan soittajista suurin osa oli joutunut rintamalle, päätti Kuittilan koulun opettaja Einar Kenttämies ottaa heiltä ullakoille jääneet soittimet uudelleen käyttöön. Niinpä vintillä lojuneet torvet vietiin Rengon Osuusmeijeriin. Siellä ne käsiteltiin kuumalla vesihöyryllä. Paineinen höyry heitti soitinten mutkissa olleet hiirenpesät pitkin meijerin seiniä ja desinfioi torvet tehokkaasti. Nuorten kansakoulupoikien musiikkikoulutus saattoi alkaa. Kenttämies oli määrätietoinen ja tehokas kouluttaja. Hänen Soittajapojat Hämeenlinnan Raatihuoneella valitsemillaan musikaalisesti lahjakkailla pojilla oli iltaharjoituksia kahdesti viikossa. Niiden lisäksi alkoivat soittoharjoitukset jokaisena koulupäivänä tuntia ennen koulutyön alkamista. Myös koulun jälkeen pidettiin noin tunnin pituisia harjoituksia. Runsaalla soittamisella saatiin aikaan vaskisoittimien vaatima huulien hallintakyky ja kestävyys. Vasta sen jälkeen todellinen soittoharjoittelu saattoi alkaa. Heti koulutuksen alkuvaiheessa pojille opetettiin nuottien lisäksi soittotapamerkinnät. Allegro, forte, ritardando ja crescendo tulivat tutuiksi. Soittajapojista kehittyi taitavia muusikoita, ja puhallinorkesteri oli vähitellen valmis esiintymään hyvin moninaisissa tilaisuuksissa. Sota-aikana orkesteri soittikin useissa eri tapahtumissa Hämeenlinnan ympäristössä. He soittivat säännöllisesti sankarihaudoilla pääasiassa oman kunnan alueella. Näin he avustivat sotilassoittokuntaa, joka oli kiitollinen saamastaan avusta. Orkesteri vieraili myös Hattelmalan Sotasairaalassa Hämeenlinnassa. Siellä he viihdyttivät soitollaan sairaalassa olevia haavoittuneita sotilaita. Nuoret koululaiset saivat itselleen unohtumattoman muiston sodan aiheuttamista kärsimyksistä. Rengon soittajapojat esiintyivät useissa puolustusvoimien tilaisuuksissa. He soittivat myös maanpuolustusjuhlissa, joiden ohjelmistoon kuului tärkeänä osana puhallinorkesterin musiikkiesitykset. Orkesterin kahdeksan puhallinsoittajaa ja yksi rumpali olivat perin ylpeitä ja onnellisia, kun armeijan bensiinillä kulkeva auto kuljetti heitä esiintymispaikalle ja takaisin Rengon kirkolle. Bensiiniauto oli sodan aikana perin harvinainen kulkupeli, joten sen kyydissä oleminen oli luonnollisesti merkittävä tapahtuma. Jatkosodan päätyttyä, kun valvontakomissio oli jo saapunut Suomeen, Rengon Soittajapojat kutsuttiin esiintymään valtioneuvoston juhlahuoneistossa. He olivat pukeutuneet tummansiniseen asuun, joka muistutti erehdyttävästi laivaston käyttämää matruusin pukua. Tilaisuuden päätyttyä orkesterin johtaja vietiin kuulusteluun, jossa hän sai selvittää miksi orkesteri esiintyi sellaisissa puvuissa. Komission työ näyttää olleen todella tarkkaa ja oikein suunnattua. Orkesterin jäsenet saivat sotilaspoikaristin vuonna Kertoja orkesterissa tuubaa soittanut Mauno Vuorinen. Kirjoittaja Olli Sorvettula

17 Vapaussoturin testamentti Suomi julistautui itsenäiseksi Itsenäisyysjulistuksen antoi P.E. Svinhufvudin johtama rohkeiden isänmaan miesten muodostama itsenäisyyssenaatti. Kansamme uskoi tällöin vuosisataisen tavoitteensa toteutuneen: Suomi on itsenäinen. Suomalainen on kasvanut luottamukseen kansamme luotti tuolloinkin niihin, jotka tunnustivat itsenäisyytemme. Toisin kävi. Sana ei ollutkaan luottamuksen sana. Kansamme oli kallein uhrein lunastettava vapautensa ja maansa itsenäisyys. Suomen oli taisteltava Vapaussotansa. Valkoisen Kenraalin johdossa talonpoikaisarmeijamme kävi Tammisunnuntaina 1918 taistoon. johon jääkärimme antoivat tunnon: Ei ennen uhkamme uupua voi kuin vapaa on Suomen kansa! Toukokuun 16. päivänä Vapaussodan Ylipäällikkö talonpoikaisarmeijansa johdossa marssi itsenäisen Suomen pääkaupunkiin ja antoi senaatille ilmoituksen: Maa on vapaa! Vasta nyt oli itsenäisyytemme, vapautemme todellisuutta. Olen vapaussoturi. Olen noudattanut Ylipäällikköni tunnuslausetta niin sodassa kuin rauhan aikana: Puhtain asein puhtaan asian puolesta. Olen iloinen kun olen saanut palvella maatani edes hivenen verran. Ei kukaan vapaussoturi ole voinut saada eläessään sen arvokkaampaa tehtävää kuin olla lunastamassa isänmaalleen vapautta. Talvisotamme oli Vapaussotamme toinen vaihe. Se osoitti: Minkä kerran parhaitten poikiemme sydänverellä vapaaksi lunastimme, sen vapauden olemme yhä valmiit uhrein kalleinkin säilyttämään. Sukupolvet ennen meitä ovat jättäneet meille kukin osaltaan rakentamansa isänmaan parempana kuin mitä ovat sen itse saaneet. Nyt vapaussoturipolvi on jättämässä vapaaksi lunastamansa, ehommaksi rakentamansa isänmaan Teille nuoret polvet. Testamenttimme Teille on: Pysykää uskollisina niille arvoille, jotka tähän päivään asti ovat olleet Suomen vapauden ja itsenäisyyden perustuksena! Muistakaa, että eripuraisuus omissa riveissämme puree pahemmin kuin vihollisen miekka. Säilyttäkää järkkymättä isiltä peritty usko. isänmaanrakkaus ja uhrivalmis puolustustahto! Suomen kansa voi luottavaisena, itseensä uskoen ja Korkeimpaan turvautuen katsoa tulevaisuuteen, jos se polvesta polveen on valmis: Kun kansaamme uhkaa kuolema. olemme valmiit sen puolesta vaikka kaatumaan, polvi polvrlta uhriin on valmiina myös polvi tuleva! Raimo Berkan kirjoittaa lähetteessään: Itsenäisyyspäivän lähestyessä on lehtemme lukijoitten, mutta etenkin nuorempien polvien edustajien hyvä lukea isänmaallinen Vapaussoturin Testamentti, jonka myös sotilaspoikaristin suunnitellut Tapio Saarni on sijoittanut laatimansa teoksen, Suomen Vapaussota 1918, merkit ja tunnukset, alkuun vaaliakseen Vapaussotaamme liittyvien perinteiden säilyttämistä.

18

19

20 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry Killan kotisivut osoitteessa: Jäsenasiat/Osoitemuutokset Marika Porras Ratapihantie 9 D 1, Helsinki Puh

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Suomen sota päättyy. Vaaran vuodet

Suomen sota päättyy. Vaaran vuodet Suomen sota päättyy Vaaran vuodet Vaaran vuodet nimitystä on käytetty Suomessa toisen maailmansodan jälkeisestä epävarmasta ajanjaksosta, jolloin Suomen pelättiin muuttuvan kommunistiseksi valtioksi joko

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

SISÄLLYS. http://d-nb.info/1031108513

SISÄLLYS. http://d-nb.info/1031108513 SISÄLLYS Lukijalle 5 Kärkölä eteläisessä Hämeessä 7 Vallankumousvuonna 1917 8 Tammikuussa 1918 10 Vuodet 1917 ja 1918 Kärkölässä 11 Kolme punaisen vallan kuukautta 21 Saksalaiset saapuivat Kärkölään 23

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti

Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti 42 Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti (koonnut FM Paavo Jäppinen) Hankkiessaan aineistoa Joroisten lottamatrikkeliin työryhmä sai haltuunsa lottajärjestön Joroisten paikallisosaston

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

SAIMAAN LATU RY PÖYTÄKIRJA 1/4 PL 330 53101 LAPPEENRANTA SYYSKOKOUS 2015

SAIMAAN LATU RY PÖYTÄKIRJA 1/4 PL 330 53101 LAPPEENRANTA SYYSKOKOUS 2015 SAIMAAN LATU RY PÖYTÄKIRJA 1/4 PL 330 53101 LAPPEENRANTA SYYSKOKOUS 2015 Aika Torstai 12.11.2015 klo 18.00-19.28 Paikka Lappeenrannan Urheilutalon kokoushuone 1. Kokouksen avaus Saimaan Latu ry:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin!

Tervetuloa mukaan SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! www.saunamafia.fi 15. 17.7.2011 1/8 MUKAVAA HAUSKAN- JA MUUNKIN PITOA! Löylynlyömät eli SaunaMafian joukkue Ikaalisten XVII Saunafestivaaleilla. AIKA: Pe 13. - Su 15.7.2012 PAIKKA: Ikaalisten Kylpylä Saunomista,

Lisätiedot

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Arvoisat kiltasisaret ja -veljet!

Arvoisat kiltasisaret ja -veljet! VIESTIKILTOJEN LIITTO R.Y. Hallitus KUTSU Riihimäki 30.9.2015 Arvoisat kiltasisaret ja -veljet! Viestikiltojen Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 21.11.2015 klo 13:00 alkaen Rannikkoprikaatissa,

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 2 2/ JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 2 2/ JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistaina 19.3.2015 klo 15.00 16.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhankatu 14, kolmannen kerroksen kokoushuone Läsnä Korhonen Erkki

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. Yhdistyksen ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Aika: maanantai 30.12.2013 kello 14.00...14.40 Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone,

Lisätiedot

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset KARLIN SUKUSEURA RY KUTSU SUKUJUHLAAN JA SUKUKOKOUKSEEN 16.6.2013 Karlin sukuseura ry:n sukuneuvostolla on ilo kutsua Sinut perheineen yhdistyksen sääntöjen edellyttämään varsinaiseen sukukokoukseen 16.6.2013.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/12 ( Uusi piirihallitus ) Aika: 15.12.2011 klo 19.35 19.49 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 19.35. 2. Kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Eötvös-Cup 16.8.-22.8.2015 7.12.2015 7.12.2015 2 1 Jyväskylän ystävyyskaupunkijoukkue Korpilahden Pyrintö Korpilahden yhtenäiskoulu Korpilahden Pyrintö Joukkueen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause OSA 1 Peruslause + konjunktio + omistuslause Esim. Tänään Anita kirjoittaa nopeasti töissä, koska hänellä on tärkeää asiaa. Milloin? AIKA Viime yönä Lauantaina Tänään Päivisin Iltaisin Aamuisin Joka vuosi

Lisätiedot

Pöytäkirja Vesteristen Sukuseura ry:n sääntömääräisestä sukukokouksesta Helsingissä 20.6.2010

Pöytäkirja Vesteristen Sukuseura ry:n sääntömääräisestä sukukokouksesta Helsingissä 20.6.2010 Vesteristen sukukokous 19-20.6.2010 Helsingissä The meeting of the Family Society in 2010 was held in Helsinki the 19 th and 20 th of June. Kuvat, photos: Jorma A. Vesterinen Pöytäkirja Vesteristen Sukuseura

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Perustajajäsenemme kenraaliluutnantti Ermei Kannisen siunaustilaisuus 8.12.2015 Rukajärven suunnan historiayhdistys ry.

Perustajajäsenemme kenraaliluutnantti Ermei Kannisen siunaustilaisuus 8.12.2015 Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. Perustajajäsenemme kenraaliluutnantti Ermei Kannisen siunaustilaisuus 8.12.2015 Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi www.rukajarvikeskus.fi Kukkatervehdykset:

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi EP Senioripoliisit Kevätmatka 2017 Tämän matkan valmistelu alkoi jo kuukausia ennen sen toteutumista taustoittamalla matkakohteita ja nyt päädyttiin perinteisesti Viroon ja siihen, että olemme koko ajan

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

POSTPOSITIOT 1. - Kenen vieressä sinä istut? - Istun vieressä. 2. (TUNTI) jälkeen menen syömään. 3. Kirjasto on (TEATTERI) lähellä. 4. (HYLLY) päällä on kirja. 5. Me seisomme (OVI) vieressä. 6. Koirat

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Lohjan Laivurit 40 vuotta

Lohjan Laivurit 40 vuotta Lohjan Laivurit 40 vuotta Lohjan Laivurit perustettiin keväällä 1976. Aluksi tarkoituksena oli laivurikurssien järjestäminen ja siksi seura liittyi Suomen Navigaatioliiton jäseneksi. Kolme vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Ecolier, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin!

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! SAUNASEURA 27.12.2016 1/5 KOKOUKSET + MUITA ASIOITA - To 18.2. TAPAHTUMAT 2016 SAUNASEURA SAUNAMAFIA ry TÄYTTI 7 VUOTTA. Kuumat Onnittelut Maailman Aktiivisimmalle Saunaseuralle! - Ti 26.4. Klo 17:30-19:00

Lisätiedot

Kinnulan humanoidi 5.2.1971.

Kinnulan humanoidi 5.2.1971. Kinnulan humanoidi 5.2.1971. Peter Aliranta yritti saada kiinni metsään laskeutuneen aluksen humanoidin, mutta tämän saapas oli liian kuuma jotta siitä olisi saanut otteen. Hän hyökkäsi kohti ufoa moottorisahan

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Muutosehdotukset 28.2.2011 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS

Muutosehdotukset 28.2.2011 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTAORVOT RY SÄÄNNÖT RNO 182 521 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot