KILTAVIESTI 4 / 2012 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILTAVIESTI 4 / 2012 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N"

Transkriptio

1 KILTAVIESTI 4 / 2012 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N JÄSENLEHTI MARRASKUU - JOULUKUU

2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA KILTAVIESTI 4 / TOIMITUSKUNTA OLLI SORVETTULA KARI KERSTINEN RAIMO BERKAN MARIKA PORRAS KANSIKUVA VIIMEINEN SOTAKORVAUSVETURI Hallitus pidättää oikeuden mahdollisiin ohjelmamuutoksiin. Niistä ilmoitetaan, mikäli se on mahdollista.

3 Sininen kirja Sininen kirja mikä se on? Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuuden yhteistyöryhmä päätti nostaa Sinisellä kirjalla yhteiskunnalliseen keskusteluun elämänhallinnan. Kirja julkaistiin viime syksynä. Päämääränä on ollut muuttaa yhteiskuntaa muuttamalla sen arvoja. Se ei suinkaan ole mikään Esko Valtaojan kirjoittama Kaiken käsikirja, mutta se on merkittävä ohjekirja kaikille yhteiskuntamme toimijoille, ennen kaikkea poliittisille päättäjille. Sinisen kirjan koko on 8x11 cm ja siinä on sivuja vain kymmenen. Kirjan perustavoite on tekijöiden mukaan KANSAKUNNAN MENESTYS. Voiko menestys tosiaankin pohjautua noin pieneen kirjaseen? Vastaukseni on: Kyllä voi. Tärkeä tekijöiden oivallus on se, että kirjassa esitetyt päämäärät ja toimintatavat voidaan siirtää osaksi kaikkien yhteiskunnan toimijoiden arkityötä sertifioimismenettelyä käyttäen. Sinisen kirjan periaatteet siis sertifioidaan ja kriteerit täyttävä koulu, työpaikka tai muu toimintayksikkö esimerkiksi puolustusvoimat voisivat käyttää sinisen kirjan tunnuksia kaikessa toiminnassaan. Sinisen kirjan teesit Myönteisyys Itsensä kehittäminen ja halu oppia Suostuminen opetettavaksi ja koulutettavaksi Sitoutuminen työpaikkaan, opiskelupaikkaan, opiskeluun ja työntekoon Ihmisarvon kunnioittaminen kaikessa toiminnassa Turvallisuuden noudattaminen Hyvät käytöstavat ja asiallinen kielenkäyttö Myötäelämisen taito Itsehillintä ja itsekuri Vastuullisuus ja luotettavuus Oma-aloitteellisuus Rehellisyys Lojaalisuus omalle yhteisölle Siinä ovat kansakunnan menestyksen avaimet pähkinänkuoressa. Nyt joulun lähestyessä on luonnollista puhua lapsista ja nuorista. Joulu on heidän juhlansa. Toivomme heille onnellisia päiviä ja vuosia. Toivo ei kuitenkaan yksinään riitä, se vaatii rinnalleen tukea ja tekoja. Kaikkein tehokkainta tulevaisuuden kannalta on ennaltaehkäisevä työ lasten ja nuorten elämänhallinnan taitojen vahvistamiseksi. Sinisellä kirjalla pyritään vaikuttamaan kasvuympäristöön, jotta lapsen ja nuoren kasvualusta olisi mahdollisimman hedelmällinen ja tasapainoinen. Mekin voimme vielä harmaine hiuksinemme tehdä jotain jälkipolviemme hyväksi. Voimme siirtää heille elämänkokemustamme ja vahvistaa heidän uskoaan tulevaisuuteen. Toivotan kaikille Kiltaviestin lukijoille hyvää joulua ja onnellisia tulevan vuoden päiviä! Olli Sorvettula

4 Viimeinen juna Viimeinen sotakorvausjuna ohitti Vainikkalan raja-aseman 18 päivänä syyskuuta Saman kuun 21 päivänä Turun Pansiosta lähti kohti itää viimeinen kuunari, kultakuunari Zarja. Alus oli täysin antimagneettinen. Tapahtumista tuli viime syksynä kuluneeksi 60 vuotta. Suomen maksamat sotakorvaukset jatkosotamme jälkeen herättävät vieläkin kuuden vuosikymmenen kuluttua aikalaisten keskuudessa vilkkaan keskustelun ja pohdinnan siitä, oliko kaikki poliittinen informaatio ystävyyden ja avunannon aikana avointa ja rehellistä. Surullista on se, että harhaanjohtava ja manipuloiva tiedottaminen jää elämään nuorempien sukupolvien keskuudessa ja muuttuu vähitellen totuudeksi. Sotakorvaukset ja muut luovutukset perustuivat Suomen tekemään rauhansopimukseen, jota käsittelen tässä kirjoituksessani. Esitän myös perusteltuja näkemyksiä sotakorvausten oikeudenmukaisuudesta. Pariisin rauhansopimus Suomessa asetus rauhansopimuksen voimaansaattamisesta annettiin Asetuksen liitteenä on 36 artiklaa sisältävä sopimus ja kuusi liitettä. Tuohon arvoituksellisia sanontoja sisältävään tekstimammuttiin on erittäin vaikea perinpohjaisesti tutustua ja vielä vaikeampi sitä on eräiltä osin ymmärtää. Aivan ensimmäisenä huomiota kiinnittää allekirjoittajamaiden suuri lukumäärä. Vastapuolen maita on yhteensä kymmenen. Mukana muun muassa Kanada, Intia ja Australia. Tunsivatko näiden maiden kansalaiset olevansa sodassa Suomen kanssa? Ymmärrän kyllä Brittiläisen imperiumin esiintymisen yhtenä sopimuksen osapuolena, mutta miksi itsehallinnolliset dominiot olivat mukana allekirjoittajina jää arvoitukseksi. Rauhansopimus puhuu liittyneistä ja liittoutuneista valloista määrittelemättä tarkemmin mitä niillä tarkoitetaan. Tärkeitä perusasioita Jo nyt kynnin kyiset pellot vakoelin maat matoiset Seppä Ilmarinen Rauhansopimuksessa todettiin otettavan huomioon se, että Suomi irtautui täydellisesti sodasta syyskuun neljäntenä päivänä Kun sopimusta sitten lukee, ei tätä huomioonottamista todellakaan havaitse. Sopimuskohta synnyttää sellaisen kuvan, että se on otettu mukaan sopimukseen osoittamaan, että enemmänkin olisi voitu vaatia. Sopimuksen Suomen maksettaviksi määräämien sotakorvausten rahallinen arvo on asiakirjassa määritelty selkeästi. Se on 300 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joiden arvo on välirauhansopimuksen allekirjoituspäivän kulta-arvo, joka on 35 dollaria kultaunssilta. Sotakorvausten määrä Suomen markan arvon pohjalta vuonna 1944 oli noin 400 miljoonaa dollaria. Maksuaika oli sopimuksen 23 artiklan mukaan kahdeksan vuotta. Korvausten nimellisarvo alennettiin myöhemmin 226,5 miljoonaan kultadollariin. Sotakorvausten määrä vastaa eräiden arvioiden mukaan vuoden 2003 rahassa noin 4 miljardia euroa. Merkittävää on se, ettei korvauksia saanut rauhansopimuksen mukaan maksaa rahana, vaan erilaisina tuotteina, joista on maininta asianomaisessa artiklassa. Artiklan ylimalkaisuudesta johtuen toisella osapuolelle jäi sanelumahdollisuus, jota se myös käytti. Suomen liittäminen osaksi Neuvostoliiton taloutta ja maan saattaminen sen vaikutusvallan alaisuuteen saattoi alkaa.

5 Mitä Suomi kokonaisuudessaan menetti Aineelliset korvaukset Kaikille on tuttua se, että yli viidestä sadasta korvauslaivasta olisi muodostunut yli kolmekymmentä kilometriä pitkä yhtenäinen laivajono ja rautatiekuljetuksiin tarvittiin yhteensä junanvaunua. Se, että ensimmäisenä korvausvuotena jouduttiin luovuttamaan 119 alusta ( neljäsosa Suomen silloisesta kauppalaivastosta), ei useinkaan tule tarpeeksi painokkaasti esiin. Se vaatimus oli selvästi vahingoittavaksi tarkoitettu isku. Rauhansopimuksessa ei ole tarkkaa tavaraluetteloa siitä, mitä Suomen on Neuvostoliitolle toimitettava. Asianomaisessa artiklassa on seuraava luettelo: puutavaratuotteita, paperia, selluloosaa, meri- ja jokialuksia, koneita ja muita tavaroita. Suomi jäi siis alttiiksi mielivallalle. Sotakorvausten määrää arvioitaessa olisi ollut oikeudenmukaista ottaa huomioon Neuvostovenäjän Suomessa talvisodan aikana aiheuttamat tuhot. Hyökkääjä ja tuhon aiheuttaja oli oletettavasti allekirjoittajamaiden tiedossa Neuvostoliitolle luovutettavaksi määrätyt alueet Pariisin rauhansopimukseen perustuvat pakkoluovutetut alueet ovat Karjalan Kannas, Laatokan Karjala, Petsamo, Salla, Kuusamo ja Suomenlahden ulappasaaret. Luovutettu alue on noin 10% sotia edeltäneen itsenäisen Suomen kokonaispinta-alasta. Erikoista on se, että Petsamoa käsitellään sopimuksen ensimmäisen osan toisessa artiklassa palautuksena. Haltuunottoa perustellaan sillä, että Neuvostoliitto luovutti alueen Suomelle vapaaehtoisesti vuonna 1920 ja 1940 tehdyissä rauhansopimuksissa. Toinen varsin omalaatuisesti sopimuksessa perusteltu menettely koskee 170 neliökilometrin suuruista aluetta Paatsjoen yläjuoksulla Inarin kunnassa. Tämän Jäniskosken - Niskakosken alueen Neuvostoliitto otti haltuunsa korvauksena Saksalaisesta omaisuudesta. Välirauhansopimuksen mukaisesti Neuvostoliitto luopui Hangon niemimaan vuokraoikeudesta. Suomi puolestaan vahvisti sopimuksessa myöntäneensä Neuvostoliitolle 50 vuoden maa- ja vesialueiden käytön ja hallinnan Neuvostoliiton laivastotukikohdan perustamiseksi Porkkalan niemimaan alueelle. Suomi takasi lisäksi henkilö- ja tavarakuljetuksia varten tarpeelliset kulkuyhteydet rautateitse, vesiteitse, maanteitse ja ilmateitse Porkkalan niemimaan laivastotukikohtaan. Vuotuiseksi vuokraksi sovittiin 5 miljoonaa Suomen markkaa. Näin suuret oikeudet, jotka Suomi joutui vahvistamaan viestintäoikeuksien lisäksi, olivat suuri henkinen ja maan itsenäisyyttä kuristava taakka. Pakko oli kuitenkin halvalla vuokrata sirpin ja vasaran varjossa. Tosiasioita ja ajatuksia Neuvostoliitto hyökkäsi ensimmäisen kerran Suomeen 30. marraskuuta Marraskuun 26 päivänä ammutut Mainilan laukaukset olivat harhautus, jonka tarkoituksena oli lavastaa Suomi hyökkääjäksi. Tapahtumaan vedoten Neuvostoliitto sanoi irti Suomen kanssa tehdyn hyökkäämättömyys-sopimuksen. Menettely oli räikeä ja tuomittava. Niin alkoi talvisota, jota kutsutaan Suomen osalta maailman ainoaksi kunniakkaaksi sodaksi. Neuvostoliitto aloitti sotatoimet toisen kerran Suomea vastaan torstaina kesäkuun 25. päivänä Sitä ennen se oli painostanut toistuvasti Suomea monin tavoin. Mainittuna päivänä Neuvostoliitto pommitti useita Suomen kaupunkeja ja avasi tykkitulen Hangon seudun länsipuolelle. Suomi ei tosiasiassa julistanut sotaa, vaan ryhtyi puolustautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin pääministeri Rangellin eduskunnalle esittämän tiedonannon mukaisesti. Näitä tapahtumia ei Pariisissa otettu huomioon. Olemme eläneet vaarallisessa ympäristössä, mutta säilyttäneet kaikista menetyksistä huolimatta itsenäisyytemme. Vaarallisinta meille itsellemme olisi vääristellä tosiasioita ja siten menettää uskomme ja ylpeytemme. Sotakorvaukset olivat Suomelle ja sen kansalle suuri rasitus. Vaikka rahaksi muutetut korvaukset eivät tunnukaan tänä päivänä suuren suurilta, ne olivat tuona aikana erittäin merkittäviä kansakunnan hyvinvoinnin ja menestyksen kannalta. On erittäin ylimielistä ja Suomen kansalaisia aliarvioivaa todeta, ettei Suomen teollisuus olisi kehittynyt yhtä ripeästi ilman sotakorvaustuotantoa. Vastikkeeton suuri tavaravienti ei mitenkään voinut olla eduksi sellaiselle maalle, joka korjasi sodan vaurioita ja asutti tuhansia kansalaisiaan. Suomella oli onneksi ystäviä lännessä. Maa sai koneita ja laitteita sekä metalleja mm. Yhdysvalloista ja Ruotsista. Nämä maat antoivat lisäksi Suomelle laina-apua. Suomi sai lainaa myös ainakin kahdelta Etelä-Amerikan valtiolta. Suomi oli ainoa maa, joka toimitti vaaditut sotakorvaukset sopimusten mukaisesti. Velkaa ei siis maksettu, vaan luovutettiin teollisuustuotteita ilmaiseksi. Suomella oli itsenäisenä valtiona kaikki legitiimit oikeudet elää koskemattomana, vapaana maana. Sitä legitimiteettiä loukattiin vuonna Lopuksi kysyn sotakorvauksista Ratsumiesoopperan kuoron tapaan: Onko se oikeutta, onko? Olli Sorvettula

6 Syysretkellä Fiskarsissa Odottelimme Fennian edessä retkibussiamme yöllisen sateen kastelemalla kadulla ja uhkaavien sadepilvien ympäröiminä ihmetellen kuinka muiden bussit tulivat ja poimivat matkustajat sisuksiinsa vaan meidänpä bussia ei näkynyt, ei kuulunut No tuli meille lopulta komea kaksikerroksinen noutaja. Alakerta oli sisustettu mannermaiseen tyyliin pöytälamppuineen päivineen, tosin valolähteet niistä puuttuivat niin, ettei meidän yläkerran rahvaan tarvinnut kovin paljoa kadehtia alakerran viihtyisyyttä. Meillä taas oli yläkerrasta hyvät näkymät Länsi-Uudenmaan pelto- ja metsämaisemiin sekä kauniisti hoidettuihin pihapiireihin. Matka taittui nopeasti ja pian olimmekin Fiskarsin ruukin alueella,joka nykyään kuuluu Raaseporin suurkuntaan. Ruukin historia alkaa vuodesta 1649 ja se on vanhin yhä toimiva suomalainen yritys. Alusta asti Fiskarsissa valmistettiin tuotteita kuluttajille,teollisuudelle ja maataloudelle. Alkuvuosien tuotteisiin kuuluivat naulat ja kuokat. Myöhemmin kuuluisia tuotteita olivat aurat Fiskars 10, joita valmistettiin yli miljoona kappaletta ja nykyajan paljon kopioitukin hittituote on oranssipääsakset, joita on valmistettu jo yli miljardi kappaletta! Tämänpäivän Fiskarsin ruukki on romanttinen asuinpaikka monille käsityöläisille, taiteilijoille, historian ystäville, muotoilijoille, jotka ovat saaneet työtilat tyhjiksi jääneistä konepajasta, valimosta, veitsitehtaasta, navetasta ym. Nämä työpajat ja myymälät tarjosivat meille monenlaista nähtävää. Paras tai ainakin makein oli Petris Chocolate Room, josta lähti suloisia paketteja tuliaisiksi kotiväelle. Suuren navetan ohi kulkee katu nimeltään Isidorin tie, ja opas kertoi nimen olevan peräisin kuuluisalta sonni Isidorilta, joka suoritti vuosia tehtäviään moitteettomasti Fiskarsin maatilalla. Navetan päädyssä on Kirsti Dougasin (Kalevala Korun suunnittelija) hieno koruliike, jonka nimi taas on Isidora. Lounas tarjottiin Kuparipaja-nimisessä ravintolassa, joka on ollut kupariesineiden taontapaikka ja sijaitsee upealla paikalla kosken rannalla. Saimme nauttia tosi mureaa härän rintaa (tarjoilija kertoi kun ihmettelimme lihan maukkautta) ja lisukkeet olivat myös viimmesen päälle herkullisia. Moni arvelikin, että ruoka oli niin hyvää, että olisi luultavasti maistunut Mannerheimillekin, joka nuorena asui Fiskarsissa enonsa luona.! Vaikka matkan alku viivästyi, kaikki sujui kuitenkin lopulta mallikkaasti. Kaarlo ja Kari tekivät kovan työn metsästäessään meille uuden bussin tulematta jääneen tilalle, hyvä pojat! Kaarlolle taas kiitos matkan järjestelyistä ja kanssamatkaajille iloisesta matkaseurasta! Ei harmittanut, vaikka kotiin tullessa satoi melkein kaatamalla, jäi hyvä mieli ku harakalla! Muistui vielä näin Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa katsoessa oppaamme kertoma juttu Fiskarsin poikien tanssimatkoista Billnäsin tyttöjä tanssittamaan. Kehuivat sitten toisilleen jos tyttö oli ollut kuin Fiskarsin 10 niin vientiä riitti! Tavataanhan taas Pärnussa! Maija Vaarnavuo

7 WÄHÄJOULUSTA WÄHÄSEN Wähäjoulujuhlaa vietettiin taas perinteiseen tapaan Otaniemessä, meri- ja rajavartijakoulun sotilaskodissa adventin aattona Noro- ynnä muut virukset olivat kaataneet juhlahaluisia tautivuoteelle kirjoittajan mukaan lukien mutta ei se juhlijoitten määrä vaan laatu ratkaisi; juhlaväellä oli taas kerran hauskaa. Oma tiedustelijatonttuni Maija raportoi, että toimeenpanijatontut olivat tehneet hyvää työtä ja aikaansaivat hyvää mieltä. Juhlamenot olivat ennestään tutut, mutta aina juhlavat. Juhlapäätonttu Arne toivotti väen tervetulleeksi också på svenska. Herkkukurkkuja ei tarjottu tavanomaisessa syötävässä muodossa, vaan hepä tarjoilivat herkkunsa laulaen. Ja syötävän hyvin lauloivatkin! Alkupaloiksi he tarjosivat herkkuja lukujen lauluaarteistosta ja sen jälkeen ihastutti aina yhtä kaunis laulu oravaisesta; Makeasti oravainen nukkuu sammalvuoteellaan Juontajaherkkukurkku kertoi lämpimin sanoin, miten heistä on aina mukavaa laulaa tässä perinteisessä juhlassa. Taitaapa hänellä olla suorastaan synnynnäinen yhteys sotilaspoika- ja pikkulottaperinteeseen. Sotilaskotitontut olivat jälleen kerran panneet hihat heilumaan, ja niinpä oli taas kauniisti katetussa pöydässä tarjolla kystä kyllä, hyvää ja jouluista. Juhlivat veitikkaiset riensivät syömään paistia ja juomaan lientä sekä muita härpäkkeitä, mitä joulupöytään kuuluu. Sitten ei leikitelty kuusen alla, vaan yllättäen joukkoon oli joutunut matkailevia tonttuja määränpäänään Meksiko ja kulkuvälineenä pikajuna. Tietäähän sen, mitä siitä seurasi! Joukkoon oli ujuttautunut pari pahaa rosvoa, Pikku-Pete ja Iso-Pat, gangstereita molemmat. Ja kummallakin suuri reikärauta. Ah ja voi, missä joulurauha, missä! Koska rosvoja ja matkustajia jouduttiin shanghaijaamaan pöydistä eri rooleihin ilman valmistautumista, oli lopputulos riemukas sekoilu, johon Herkkukurkkujen laulu toi rytmiä. Tiedustelijatonttu Maija oli Vanhapiika Muuan Kas ja lauloi intohimoisesti mulle tehkää mitä vain, mut miehet säästäkää Libreton mukaan Pikku-Peten olisi pitänyt ottaa hatkat ja luikkia lipettiin, mutta hänpä ryhtyikin halailemaan, eikä ollut mitään kiirettä. Että sellainen esitys! Hauskaa oli, ja Maija-tontun nauru kuului vielä seuraavana päivänä sähköpostin rivien välissä. Wähäjouluyleisöä

8 Jouluruokaa tarjoo kunnon väki Ja kun kerran oli laululle ruvettu, yllätti Seppo-tonttu laulamalla komiasti Ei ole Kööpenhamina kuin ennen. Se nosti lisää tunnelmaa. Arpajaiset ovat aina suosittu ohjelmanumero. Tällä kertaa päävoittona oli jouluinen herkkukori sekä Ritva-Liisa tontun ahkeroima maustekakku. Vieraat olivat tuoneet myös runsaasti joululahjoja, joten arvottavaa riitti. Herkkukurkkujen laulu oli raportin mukaan illan parasta antia, mutta hyvää musiikkia tarjosi myös varusmiesorkesteri, joka viihdytti ruokailun aikana ja sulatti lopullisesti kankeat kintut tanssille. Moni totesi juhlan aikana, että tästä se joulu alkaa! Kirjaajatonttu Oi Jospa Oisin Ollut Mukana-Marika toivottaa kaikelle kansalle - tai ainakin sotilaspojille lottineen - hyvää ja rauhallista joulumieltä.

9 Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry. Torstaina marraskuun 22. päivänä 2012 kello pidettiin killan sääntömääräinen syyskokous, Mikael Agricolan kirkon kryptassa Tehtaankatu 23, Helsinki. Läsnä oli 34 kiltalaista. Ennen kokouksen alkua juotiin sotilaskotisisarten tarjoamat munkkikahvit. Sen jälkeen puheenjohtaja ja sihteeri luovuttivat sotilaspoikaristin entiselle sotilaspojalle. Sotilaspoikaristi on kiinnitetty entisen sotilaspojan rintaan.

10 Perinnekillan kunniajäseneksi kutsuttu Roy Cairenius Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9 :ssä mainitut asiat.. Yhdistyksen puheenjohtaja Olli Sorvettula avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Heikki Konkola ja sihteeriksi killan sihteeri Kari Kerstinen, Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä samalla äänten laskijoiksi valittiin Heikki Hälikkä ja Risto Laakso. Näiden varalle valittiin Teuvo Ljungberg ja Timo Vaarnavuo. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (sääntöjen 8. ). Kokouskutsu oli Kiltaviestissä numero 3, lehden päiväys oli Vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. - Killan sihteeri Kari Kerstinen esitteli vuoden 2013 toimintasuunnitelman, jonka kokous hyväksyi. - Killan rahastohoitaja Hannu Saloniemi esitteli killan vuoden 2013 tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin. Killan puheenjohtajan Olli Sorvettulan kaksivuotinen toimikausi jatkuu vuoden 2013 loppuun. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä jatkavat Riitta- Liisa Kaskirinne, Kaarlo Männistö ja Maija Vaarnavuo. Erovuoroisista jäivät pois Ros-Mari Ljungberg ja Roy Cairenius. Heidän tilalleen valittiin Jarmo Korhonen Ros-Mari Ljungbergin, ja Pekka Saloranta Roy Caireniuksen tilalle. Tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2013 tilit ja hallinto kutsuttiin Yngve Helvamo ja Matti Vuori, varalle Pentti Lehtola ja Keijo Pennanen. Päätettiin, että killan viralliset ilmoitukset julkaistaan Kiltaviestissä ja mahdollisuuksien mukaan Sotilaspoika - lehdessä Killan kunniajäseneksi kutsuttiin Roy Cairenius, joka samalla lopettaa pitkäaikaisen jäsenyytensä killan hallituksessa. Kokouskutsussa ei ollut muita asioita ja puheenjohtaja päätti killan yksimielisen syyskokouksen.

11 JÄSENASIAT Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu kiltaveljemme ja sisaremme Risto Anttila, Veikko Lammassaari, Marja Lyyli Lehto, Pekka Rajala, Veikko Sipinen ja Erkki Välimäki Me lähdemme elämästä emmekä kuitenkaan lähde. Me elämme edelleen kaikessa, mitä olemme tehneet. Kaikki, mitä olemme ajatelleet ja sanoneet ja olleet, jää elämään ja valaisemme toisten tietä. Me kuolemme, emmekä kuitenkaan kuole, vaan elämme niiden sydämissä, jotka ovat meitä rakastaneet Martti Lindqvist Merkkipäiviä 85 VUOTTA 80 VUOTTA Jäämaa Raimo Helvamo Yngve Viita Raimo Sorvettula Soili Kristoffersson Rolf Virintie Veikko Virolainen Olavi Tulikorpi Ismo Parvio Hilkka Planting Marita Holmström Paavo Korkia-aho Olavi Kaukiainen Yrjö Maunula Bertel Nuutinen Jalo Hietanen Veikko VUOTTA Manninen Raimo Kokkonen Erkki Jäntti Vilho Ylitervo Veikko Munnukka Pentti Laakso Immo Sommar Ebbe Vihavainen Paavo Uusi jäsen Eronneet Oili Kinnunen Aune Anttila on hyväksytty jäseneksi Toimittaja pahoittelee viivästynyttä ilmoitusta. Hirvonen Pentti Karjalainen Anja Wickström Bengt

12 TOIMINTAA KEVÄTKAUDELLA 2013 Esitelmät entisen Sk-talon auditoriossa klo Tammikuu Keskiviikko Uskonsotaa tuhannen vuoden takaa. Assassiinit, maailman tunnetuimmat salamurhaajat Tutkija Inka Nokso-Koivisto Helsingin yliopiston Maailman kulttuurien laitokselta Helmikuu Torstai 7.2. Keskiviikko Killan 20-vuotisjuhla Mikael Agricolan kirkon kryptassa Katso erillinen ilmoitus/kutsu tässä lehdessä Karhun kainalossa Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka Maaliskuu Keskiviikko 6.3. Suomi kuristuksessa välirauhan aikana Ministeri Paavo Rantanen Keskiviikko Pohjan poikien toiminta Viron vapaussodassa 1919 Toimittaja Jari Oksman Huhtikuu Keskiviikko 3.4. Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin Torstai Killan kevätkokous Mikael Agricolan kirkon kryptassa klo 13 Kokouskutsu seuraavassa lehdessä Sunnuntai Kylpylämatka Pärnuun sunnuntai Katso erillinen ilmoitus Kiltaviestissä 3/2012 Toukokuu Keskiviikko 8.5. Killan kevätretki Ilmoitus seuraavassa lehdessä

13 Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n 20-vuotisjuhla torstaina klo Mikael Agricolan kirkon kryptassa Tehtaankatu 23 Juhlapuhe Musiikki Amiraali Jan Klenberg Kaaderilaulajat Kanttiinin Lotat Palkitsemiset Varusmiessoittokunta Noutopöytätarjoilu Tumma puku, kunniamerkit Ilmoittaudu mennessä! Kari Kerstinen Kaarlo Männistö

14 Pikkulottana ja evakkona Filosofian maisteri Annikki Leukkunen syntyi Karjalassa Suojärvellä. Hänen syntymäkotinsa sijaitsi Suojärven Lepänniemessä vain 7 kilometrin päässä Neuvostoliiton silloiselta rajalta. Hän kertoo kokemuksistaan ja osallistumisestaan pikkulottatoimintaan kotiseudullaan ja muualla Suomessa. Talvisodan ja välirauhan aika Äitimme lähti evakkoon vasta talvisodan ensimmäisinä tunteina tykki- ja kranaattitulen keskellä isän ollessa rintamalla. Meidät lapset oli jo YH:n aikana lähetetty turvaan isoäitimme luokse noin sadan kilometrin päähän kodistamme. Äitimme saavuttua luoksemme lähdimme yhdessä matkaan kohti tuntematonta päämäärää. Rasittavan matkan jälkeen päädyimme Rautalammille, jossa asuimme puolisen vuotta. Saimme asuinpaikaksemme huoneiston, joka sijaitsi samassa talossa, jossa toimi myös paikallinen Lottakahvila. Näin sain tilaisuuden auttaa lottia heidän tehtävissään. Minä tiskasin astioita, kannoin puita keittiöön ja kävin toisinaan kaupassa lottien pyynnöstä. Erityisesti mieleeni on painunut muisto siitä, kun sain olla apuna lottien muonittaessa ruotsalaisia vapaaehtoisia. He olivat matkalla sinne jonnekin taistelemaan suomalaisten sotilaiden rinnalla. Muun toiminnan ohella kudoimme myös sukkia ja käsineitä rintamalle lähetettäväksi. Muutimme kesällä 1940 Alahärmään. Siellä liityin virallisesti Ekolan pikkulottiin. Johtajamme, opettaja Heelmä Ketomäki oli hyvin tarmokas. Toimintamme oli silloin monipuolista. Me teimme käsitöitä, voimistelimme ja järjestimme juhlia. Esitimme niissä isänmaallista ohjelmaa. Jatkosodan aikana osallistuimme myös sankarihautajaisiin.

15 Takaisin Karjalaan Kun Karjala oli vallattu, pääsimme palaamaan takaisin kotiseudullemme vuonna Siellä talot oli poltettu ja vain savupiiput törröttivät pystyssä raunioiden keskellä. Noissa puutteellisissa oloissa korjaustöiden vielä jatkuessa me Suojärven Leppäniemen pikkulotat aloitimme toimintamme. Heinäkuussa 1943 järjestettiin Suojärven pikkulottien ja sotilaspoikien yhteinen, noin viikon pituinen leiri Kollaan taistelumaastossa. Talvisodan ja jatkosodan taisteluissa alue oli lähes täysin tuhoutunut. Kerran niin vihreästä metsästä oli jäljellä vain tykkitulen pirstomat palaneet puut. Hiiltyneiden puiden keskellä sijaitsevalle mäelle oli pystytetty korkea, yksinkertainen risti. Sen läheisyydessä oli suuri joukko valkoisia ristejä, joissa kaikissa oli kirjoitus: Tuntematon. Asuimme Kollaanjärven rannalla sotilasteltoissa. Päätehtävämme oli raivata sankarihaudan ympäristöä. Koska maastossa saattoi vielä olla räjähtämättömiä ammuksia, oli töitämme valvomassa ja johtamassa joukko sotilaita. Toiminta leirillä oli kokonaisuudessaan hyvin täsmällistä ja kurinalaista. Leirin viimeisenä päivänä laskimme me pikkulotat yhdessä sotilaspoikien kanssa kukkavihon korkean ristin juurelle. Valokuva tuosta tapahtumasta on kuvataululla Helsingin entisen suojeluskuntatalon perinnehuoneessa. Sitten kesäkuussa 1944 tuli Itä-Karjalasta pakolaisia, jotka yöpyivät Leppäniemen koululla. Veimme heille ruokaa ja yritimme lohduttaa heitä. Noin viikkoa myöhemmin juhannusaattona sain määräyksen hoitotehtäviin pieneläinten evakointijunaan. Ruokimme ja juotimme eläimiä useita päiviä kestäneen matkan aikana. Saavuimme määränpäähämme likaisina ja väsyneinä. Olin taas kerran lähtenyt Karjalassa sijaitsevasta kodistani tietäen, ettei paluuta sinne enää ollut. Haastattelu Olli Sorvettula

16 Rengon soittajapojat Sotilaspoika-asuinen soittokunta Kun Rengon palokunnan soittajista suurin osa oli joutunut rintamalle, päätti Kuittilan koulun opettaja Einar Kenttämies ottaa heiltä ullakoille jääneet soittimet uudelleen käyttöön. Niinpä vintillä lojuneet torvet vietiin Rengon Osuusmeijeriin. Siellä ne käsiteltiin kuumalla vesihöyryllä. Paineinen höyry heitti soitinten mutkissa olleet hiirenpesät pitkin meijerin seiniä ja desinfioi torvet tehokkaasti. Nuorten kansakoulupoikien musiikkikoulutus saattoi alkaa. Kenttämies oli määrätietoinen ja tehokas kouluttaja. Hänen Soittajapojat Hämeenlinnan Raatihuoneella valitsemillaan musikaalisesti lahjakkailla pojilla oli iltaharjoituksia kahdesti viikossa. Niiden lisäksi alkoivat soittoharjoitukset jokaisena koulupäivänä tuntia ennen koulutyön alkamista. Myös koulun jälkeen pidettiin noin tunnin pituisia harjoituksia. Runsaalla soittamisella saatiin aikaan vaskisoittimien vaatima huulien hallintakyky ja kestävyys. Vasta sen jälkeen todellinen soittoharjoittelu saattoi alkaa. Heti koulutuksen alkuvaiheessa pojille opetettiin nuottien lisäksi soittotapamerkinnät. Allegro, forte, ritardando ja crescendo tulivat tutuiksi. Soittajapojista kehittyi taitavia muusikoita, ja puhallinorkesteri oli vähitellen valmis esiintymään hyvin moninaisissa tilaisuuksissa. Sota-aikana orkesteri soittikin useissa eri tapahtumissa Hämeenlinnan ympäristössä. He soittivat säännöllisesti sankarihaudoilla pääasiassa oman kunnan alueella. Näin he avustivat sotilassoittokuntaa, joka oli kiitollinen saamastaan avusta. Orkesteri vieraili myös Hattelmalan Sotasairaalassa Hämeenlinnassa. Siellä he viihdyttivät soitollaan sairaalassa olevia haavoittuneita sotilaita. Nuoret koululaiset saivat itselleen unohtumattoman muiston sodan aiheuttamista kärsimyksistä. Rengon soittajapojat esiintyivät useissa puolustusvoimien tilaisuuksissa. He soittivat myös maanpuolustusjuhlissa, joiden ohjelmistoon kuului tärkeänä osana puhallinorkesterin musiikkiesitykset. Orkesterin kahdeksan puhallinsoittajaa ja yksi rumpali olivat perin ylpeitä ja onnellisia, kun armeijan bensiinillä kulkeva auto kuljetti heitä esiintymispaikalle ja takaisin Rengon kirkolle. Bensiiniauto oli sodan aikana perin harvinainen kulkupeli, joten sen kyydissä oleminen oli luonnollisesti merkittävä tapahtuma. Jatkosodan päätyttyä, kun valvontakomissio oli jo saapunut Suomeen, Rengon Soittajapojat kutsuttiin esiintymään valtioneuvoston juhlahuoneistossa. He olivat pukeutuneet tummansiniseen asuun, joka muistutti erehdyttävästi laivaston käyttämää matruusin pukua. Tilaisuuden päätyttyä orkesterin johtaja vietiin kuulusteluun, jossa hän sai selvittää miksi orkesteri esiintyi sellaisissa puvuissa. Komission työ näyttää olleen todella tarkkaa ja oikein suunnattua. Orkesterin jäsenet saivat sotilaspoikaristin vuonna Kertoja orkesterissa tuubaa soittanut Mauno Vuorinen. Kirjoittaja Olli Sorvettula

17 Vapaussoturin testamentti Suomi julistautui itsenäiseksi Itsenäisyysjulistuksen antoi P.E. Svinhufvudin johtama rohkeiden isänmaan miesten muodostama itsenäisyyssenaatti. Kansamme uskoi tällöin vuosisataisen tavoitteensa toteutuneen: Suomi on itsenäinen. Suomalainen on kasvanut luottamukseen kansamme luotti tuolloinkin niihin, jotka tunnustivat itsenäisyytemme. Toisin kävi. Sana ei ollutkaan luottamuksen sana. Kansamme oli kallein uhrein lunastettava vapautensa ja maansa itsenäisyys. Suomen oli taisteltava Vapaussotansa. Valkoisen Kenraalin johdossa talonpoikaisarmeijamme kävi Tammisunnuntaina 1918 taistoon. johon jääkärimme antoivat tunnon: Ei ennen uhkamme uupua voi kuin vapaa on Suomen kansa! Toukokuun 16. päivänä Vapaussodan Ylipäällikkö talonpoikaisarmeijansa johdossa marssi itsenäisen Suomen pääkaupunkiin ja antoi senaatille ilmoituksen: Maa on vapaa! Vasta nyt oli itsenäisyytemme, vapautemme todellisuutta. Olen vapaussoturi. Olen noudattanut Ylipäällikköni tunnuslausetta niin sodassa kuin rauhan aikana: Puhtain asein puhtaan asian puolesta. Olen iloinen kun olen saanut palvella maatani edes hivenen verran. Ei kukaan vapaussoturi ole voinut saada eläessään sen arvokkaampaa tehtävää kuin olla lunastamassa isänmaalleen vapautta. Talvisotamme oli Vapaussotamme toinen vaihe. Se osoitti: Minkä kerran parhaitten poikiemme sydänverellä vapaaksi lunastimme, sen vapauden olemme yhä valmiit uhrein kalleinkin säilyttämään. Sukupolvet ennen meitä ovat jättäneet meille kukin osaltaan rakentamansa isänmaan parempana kuin mitä ovat sen itse saaneet. Nyt vapaussoturipolvi on jättämässä vapaaksi lunastamansa, ehommaksi rakentamansa isänmaan Teille nuoret polvet. Testamenttimme Teille on: Pysykää uskollisina niille arvoille, jotka tähän päivään asti ovat olleet Suomen vapauden ja itsenäisyyden perustuksena! Muistakaa, että eripuraisuus omissa riveissämme puree pahemmin kuin vihollisen miekka. Säilyttäkää järkkymättä isiltä peritty usko. isänmaanrakkaus ja uhrivalmis puolustustahto! Suomen kansa voi luottavaisena, itseensä uskoen ja Korkeimpaan turvautuen katsoa tulevaisuuteen, jos se polvesta polveen on valmis: Kun kansaamme uhkaa kuolema. olemme valmiit sen puolesta vaikka kaatumaan, polvi polvrlta uhriin on valmiina myös polvi tuleva! Raimo Berkan kirjoittaa lähetteessään: Itsenäisyyspäivän lähestyessä on lehtemme lukijoitten, mutta etenkin nuorempien polvien edustajien hyvä lukea isänmaallinen Vapaussoturin Testamentti, jonka myös sotilaspoikaristin suunnitellut Tapio Saarni on sijoittanut laatimansa teoksen, Suomen Vapaussota 1918, merkit ja tunnukset, alkuun vaaliakseen Vapaussotaamme liittyvien perinteiden säilyttämistä.

18

19

20 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry Killan kotisivut osoitteessa: Jäsenasiat/Osoitemuutokset Marika Porras Ratapihantie 9 D 1, Helsinki Puh

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SISÄLLYS. http://d-nb.info/1031108513

SISÄLLYS. http://d-nb.info/1031108513 SISÄLLYS Lukijalle 5 Kärkölä eteläisessä Hämeessä 7 Vallankumousvuonna 1917 8 Tammikuussa 1918 10 Vuodet 1917 ja 1918 Kärkölässä 11 Kolme punaisen vallan kuukautta 21 Saksalaiset saapuivat Kärkölään 23

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin!

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! SAUNASEURA 27.12.2016 1/5 KOKOUKSET + MUITA ASIOITA - To 18.2. TAPAHTUMAT 2016 SAUNASEURA SAUNAMAFIA ry TÄYTTI 7 VUOTTA. Kuumat Onnittelut Maailman Aktiivisimmalle Saunaseuralle! - Ti 26.4. Klo 17:30-19:00

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 06.11.2011 klo 13.00-15.15 1(5) Paikka Läsnä Lauttakylän koulu, Koulukatu 3, Huittinen 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA Historiaa Kymmenen vuotta sitten Korpiojan Hurskaiset päättivät perustaa Juho ja Maria Hurskaisen jälkeläisten sukuseuran. Samaan aikaan oli jo keskusteltu

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Onnin elämän merkkipaaluja...

Onnin elämän merkkipaaluja... Onnin elämän merkkipaaluja... Matti, Abel ja Onni raivasivat koko elämänsä ajan kiviä. Routa nosti joka talvi uusia kiviä maan uumenista. Entisten peltojen reunat ovat edelleen täynnä kivikasoja. Leipä

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA 15.11.2013 SYYSKOKOUS Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30 18.10 Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus,

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot