Leinelän tila ja taide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leinelän tila ja taide"

Transkriptio

1 Leinelän tila ja taide Taiteen toteuttamisen lähtökohdat ja periaatteet Leinelä 1 -asemakaava-alueelle sekä malli yhteistyölle. Leinelän yhteistyöryhmä Raportti liittyy Leinelä 1 asemakaavan nro toteutukseen.

2 Taiteella on suunnittelussa joka tapauksessa ainakin kaksi mahdollisuutta: yksi on pyrkiä tuottamaan taidetta suunnittelijan välineillä ja toinen on tuoda uusia välineitä suunnitteluun taiteen avulla. Toisin sanoen suunnitellaan ympäristöä, jota voidaan pitää taiteena tai taide muuttaa suunnittelun prosessia ja menetelmiä. (Lehtovuori 2002, 39; Lehtovuori 2005, 39; Uimonen 2005, ) Sisällysluettelo 1 Taustaa 3 2 Leinelän erityiset piirteet, tavoitteet ja teemat Leinelän erityispiirteet Asemakaavan asettamia tavoitteita Rakentamisohjeet, teemat ja lähtökohdat Katu- ja puistosuunnittelu 9 3 Taideohjelma Tavoitteena moniaistinen tilaan sijoittuva taidekokemus Taiteen yleissuunnitelma yleisille alueille Taiteen yleissuunnitelma korttelialueille Taiteen toteuttaminen Rakentaminen, ylläpito, perusparantaminen Suunnittelun eteneminen Rahoitus, avustukset 18 Lisätietoa: Ani Pentinmikko, (09) sähköposti: Taitto: Ritva-Leena Kujala Kannen kuvat: Vesa-Pekka Rannikko Kansi: Luonnos 2007, läpivärjatty kipsi, 120*40*70 cm Takakansi: Valos 2006, läpivärjatty kipsi valettuna seinään kiinni, 150*30*150 cm Vantaan kaupunkisuunnittelun julkaisu C 21: 2008

3 1 Taustaa Vantaan kaupungin ja Leinelän alueen toteuttajien yhteistyöryhmä esitti työryhmän perustamista, joka valmistelisi ja edistäisi taiteen toteutumista alueella. Yhteistyöryhmän jäseniä ovat: Työryhmän tehtäviä ovat muun muassa Vantaan kaupunki Anitta Pentinmikko, aluearkkitehti, pj. Kaisa Ikävalko, kaupunkikuva-arkkitehti Arja-Liisa Järvineva, lupa-arkkitehti Lassi Tolkki, asemakaavasuunnittelija Tuula Hurme, asuntotuotannon kehittämispäällikkö Anne Kaarna, intendentti Pirjo Siren, puistosuunnittelupäällikkö Marika Bremer, maisema-arkkitehti Leinelän kehitys Oy Anja Mäkeläinen, toimitusjohtaja, Asuntosäätiö Jari Mäkimattila, Alue- ja hankekehityksen johtaja VVO Asuntorakennuttaminen - taiteen tuominen osaksi suunnitteluprosessia - ympäristötaideohjelman valmisteleminen Leinelään - taideosioiden suunnittelun ja toteutuksen edistäminen ja seuraaminen - aiheeseen liittyvien yhteistyöseminaarien järjestäminen Työryhmä seuraa Vantaan kaupungin aiempia linjauksia arkkitehtuurista ja taiteesta: Jotta asukkaat viihtyvät, tarvitaan arkkitehtoonisesti hyvä kaupunkiympäristö. Tämä on tärkeää myös yritysten näkökulmasta. Hyvä arkkitehtuuri vastaa erilaisiin tarpeisiin. Arkkitehtuuriin liittyy aina teknisyyttä ja toiminnallisuutta, mutta samalla on kyse myös kulttuurisesta ja taiteellisesta ilmaisusta. (Ote Vantaan arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta ) Kulttuuritoiminnan edistäminen Vantaalla tarkoittaa taide- ja kulttuurimyönteisen julkisuuskuvan ylläpitämistä ja kehittämistä. Se merkitsee myös myönteisen kulttuuri-ilmapiirin luomista Vantaalle. Kansainvälisen prosenttiperiaatteen mukaisesti julkiset teokset kuuluvat julkisten rakennusten, alueitten ja ympäristöjen suunnittelukokonaisuuteen. (Ote Vantaan kulttuuristrategiasta) Leinelän tila ja taide

4 Leinelän asemakaavan kokonaiskerrosalamäärä on noin krs-m 2, mikä vastaa noin 2600 asukasta. Lisäksi alueelle sijoittuu kaksi yleisten rakennusten korttelia, jotka on varattu päiväkoteja ja korttelitaloa varten. Keskustakortteliin ja muutaman asuinrakennuksen katutasoon on varattu liike- ja toimitilaa. Leinelän uusi asuntoalue Leinelän asuntoalue on Vantaan Kehäradan varteen rakentuva uusi asuntoalue, jonka rakentaminen käynnistyy v Kokonaisuudessaan alueen arvioidaan olevan valmis Myös Kehäradan arvioidaan valmistuvan samoihin aikoihin. Leinelän asema on Kehäradan ensimmäinen asema pääradasta länteen. Tehokkain rakentaminen sijoittuu Koivukylänväylän ja Kehäradan tuntumaan. Siellä pysäköinti on esitetty maan alle tai kaksitasoisiin pysäköintilaitoksiin. Muualla alueella on pysäköinti esitetty maan tasoon. Kehäradan asema tulee sijoittumaan heti alueen eteläpuolelle, Leinelän puistotien ja Lehmuspolun siltojen väliin. Alueen itäreunalle, vanhan asutuksen ja uuden alueen väliin on sijoitettu Metsänhengen virkistysalue. Alueen länsipuolelle, Ilolan ja uuden alueen väliin jää laaja Epinkoskenpuiston virkistysalue, joka on osa laajaa Tikkurilan keskuspuistoa. Leikin ja lähiliikunnan sekä virkistysreittien sijoittumiselle puistoihin on hyvät mahdollisuudet. Leinelän tila ja taide

5 2 Leinelän erityiset piirteet, tavoitteet ja teemat 2.1 Leinelän erityispiirteet Alueelta löytyy visuaalisesti tai tilallisesti monia elämyksellisiä paikkoja, reittejä ja tiloja. Luontoarvojen säilyttämien ja korostaminen on ollut suunnittelun kantava teema, jota tulee kuljettaa toteutuksessa mukana. Esimerkiksi lähestyminen alueelle väylien kautta tai kulku asemalta keskusaukion kautta keskeiseen puistoon on pyritty luomaan mielenkiintoiseksi. Myös kuljeskelun alueen sisällä, jalan tai autolla, tulee olla elämys. Kaupunkirakenteeseen on pyritty luomaan mielenkiintoisia elementtejä. Esimerkiksi porttien kautta avautuvat muurimaiset ja sulkeutuvat korttelit. Myös Leinelän asema, Primavera -aukio ja siihen liittyvä rakentaminen tulee kaupunkirakenteessa muodostamaan oman merkittävä kokonaisuuden. Työn kuluessa on alueen suunnittelulle ja toteutukselle asetettu laadullisia tavoitteita: - alue tullaan toteuttamaan korkean laatutason asuntoalueena - alue on Kehäradan varren ensimmäinen asuntoalue / pilottikohde - alue on esteettömyyden pilotti (Vantaan SURAKU -kohde) Työn kuluessa on valittu teemoja alueen suunnitteluun ja toteutukseen: - neljä vuodenaikaa - helppo liikkuminen ja esteetön ympäristö - taide ja moniaistisuus Leinelän tila ja taide

6 2.2 Asemakaavan asettamia tavoitteita Asemakaavalla ohjataan alueen rakentamista ja maankäyttöä. Asemakaavalla pyritään luomaan edellytykset terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön syntyyn. Leinelän asemakaava edellyttää, että alueen toteuttamisessa noudatetaan lähiympäristösuunnitelmaa, rakentamisohjetta ja värityssuunnitelmaa. Alueella tulee toteuttaa ympäristötaidetta lähiympäristösuunnitelman ja rakentamisohjeiden mukaisesti. Kaava-alueella on laadittava esteettömyystarkastelu ennen toteuttamista sekä yleisillä alueilla että korttelialueilla. 2.3 Rakentamisohjeet, teemat ja lähtökohdat Asemakaavaa täydennetään rakentamisohjeilla, jotka koskevat korttelialueita ja niihin sisältyviä pysäköinti- ja piha-alueita. Ohjeilla pyritään luomaan ja ohjaamaan kaupunkikuvallisia ominaispiirteitä alueelle. Niissä viitataan myös ympäristötaiteen mahdollisuuksiin. Taiteen paikoista ja toteutustavoista laaditaan erilliset taiteen yleissuunnitelmat. 1 Sulkevat, muurimaiset julkisivut Leinelän alueen eteläreunan kaupunkikuvaa hallitsee voimakas kallioleikkausten rivistö ja sen yläpuolelle rakentuva luonnonkivimuuri jalustana yhtenäinen julkisivumuuri. Leinelän tila ja taide

7 2 Kutsuvat porttiaiheet Leinelän kortteleihin (rakennuksiin, tai rakennusten väleihin) muodostetaan portteja. Portit ovat kaupunkikuvassa merkittävä aihe ja ne jäsentävät alueen kulkuyhteyksiä. Korttelit avautuvat tulijalle voimakkaiden porttiaiheiden kautta ja korttelin sisätilojen arkkitehtuuri ja väritys poikkeavat täysin kadun puoleisesta. Korttelit muodostavat ulospäin muurimaisen vaikutelman, mutta sisäpihoiltaan elävät pienipiirteistä ja värikästä elämää. 3 Kurkistavat, yllätykselliset värit Katujulkisivut hahmottuvat vaaleina ja muurimaisina. Eloa julkisivuihin tuotetaan niin sanotuilla kurkistavilla väreillä. Kohtisuoraan katujulkisivuja vastaan asettuvat pinnat ovat värikkäitä. 4 Poikkeavat rakennukset Alueelle rakentuu kaksi päiväkotia ja korttelitaloja. Asemakaava edellyttää, että päiväkotirakennukset toteutetaan muusta rakentamisesta poikkeavasti ja niiden kattomuotoon ja katemateriaaleihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Myös korttelitalot voivat olla muusta rakentamisesta poikkeavia. Leinelän tila ja taide

8 5 Tulon ja saapumisen paikka - Leinelän asema Leinelän asema-alueen suunnittelutyö on käynnissä. Asemarakenteet sekä asemaan liittyvät sillat ovat asukkaiden päivittäistä liikkumisympäristöä, jota myös tulee elävöittää taiteen keinoin. 6 Kohtaamisen paikka - Primavera-aukio Primavera aukio ja siihen liittyvä silta muodostavat tärkeän sisääntulon alueelle. Aukio on myös Leinelän sydän ja kohtaamisen paikka. Alueen suunnittelu käynnistyy Europan 9 - arkkitehtikilpailun voittaneen työn pohjalta (arkkitehtiryhmä Vesa Oiva, Selina Anttila ja Antti Lehto). Ideasuunnitelman mukaisesti keskuskorttelista muovataan omaleimainen kokonaisuus arkkitehtuurin, ympäristörakentamisen ja taiteen keinoin. Leinelän tila ja taide

9 2.4 Katu- ja puistosuunnittelu Leinelän alueelle on valmistunut lähiympäristösuunnitelma, joka on hyväksytty kuntatekniikan jaostossa Katusuunnitelmat ovat lähes valmiit. Suunnitellut kadut ovat Leineläntie, Leinelän puistotie, Leinelänkaari sekä pienemmät tonttikadut. Pienempi aukio sijaitsee Leineläntaipaleen keskellä. Viheralueista laaditaan yleissuunnitelmat vuonna Suunniteltavat alueet ovat Metsänhenki, Epinkoskenpuisto ja Kukkukallio. Myös Kukkukallion puistoon sijoitetaan aukiomaisia sisääntuloja. Julkisen ympäristön tavoitteet Leinelän tavoitteina ovat laadukas asuinympäristö ja korkeatasoinen maisema-arkkitehtuuri: yleiset alueet ja reunavyöhykkeet. Leinelän maisemaarkkitehtuuri luo myös Leinelän imagoa ja vetovoimaa. Maisema-arkkitehtuurin tavoitteena on korostaa Leinelän perusluonnetta: vuoropuhelua luonnon ja arkkitehtuurin kanssa. Korostettavia luonnonpiirteitä ovat valoisat koivikot, kivikkoiset ja kallioiset männiköt, puroluonto ja saniaislehto. Leinelän katujen ja puistojen toteutuksessa on yhtenä tavoitteena myös taiteen käyttö. Taiteen sijainti, laajuus, luonne ja yleisilme muodostavat ympäröivän kadun tai puiston kanssa yhtenäisen kokonaisuuden. Katujen taiteen luonteessa voi korostua yksittäiset, paikkaan sidotut taideteokset mm. kiertoliittymissä, Koivukylänväylällä ja Leineläntaipaleen aukiolla. Niissä mahdollistetaan valaistus osana taideteoksia. Taidetta voivat olla muun muassa ympäristörakentamisen keinoin tehdyt tukimuurit, kallioleikkaukset ja valaistusteokset. Leinelän tila ja taide

10 Puistojen taide voi olla osa maisema-arkkitehtuuria: Taide voi olla ympäristö- ja maataiteenomaisempaa yksittäisten taideteosten sijasta. (esimerkiksi ympäristörakentamisen keinoin tehty hulevesiaihe, valaistusteos, muu ympäristöteos). Se vahvistaa osaltaan puistojen luonnetta luonnonympäristöinä. Muita läpäiseviä teemoja ovat neljä vuodenaikaa, esteettömyys ja hulevesien luonnonmukainen käsittely. Teemana neljä vuodenaikaa Neljän vuodenajan teeman tavoitteena on korostaa Leinelän perusluonnetta, vuoropuhelua luonnon ja arkkitehtuurin kanssa. Neljä vuodenaikaa -teema ilmenee kaduilla ja puistoissa mm. valaistuksen, materiaalien ja kasvillisuuden käytössä. Katujen ja puistojen kasvillisuus on mahdollisimman pitkään vehreää, eri aikoina kukkivaa sekä syysvärit hyödyntävää. Olevia luonnonpiirteitä myös vahvennetaan em. keinoin. Runsas havukasvillisuus, valaistuksen sekä luonnonkiven käyttö vahventaa talvista ilmettä. Kallioleikkauksia, tukimuureja, kallioita ja kivikoita korostetaan osana talvisia luonnonpiirteitä. Vuodenajat huomioidaan puistojen toiminnoissa siten, että ne ovat mahdollisimman monipuolisesti ympäri vuoden käytettävissä. Teemana raikas, pelkistetty ja veistosmainen muotoilu Maisema-arkkitehtuurin lähtökohta on raikas, pelkistetty ja veistosmainen muotoilu. Maisema-arkkitehtuurin rakennettujen elementtien tavoitteena on korostaa osaltaan Leinelän perusluonnetta. Elementtejä ovat: - tukimuurit ja kallioleikkaukset (erityisesti Kukkukallion tukimuuri/aita, aseman tukimuuri, Koivukylänväylän kallioleikkaukset) - penkit, leikin ja liikunnan välineet - pinnoitteet ja sileät, pelkistetyt, laadukkaat muurit, ilmavat aidat - pienet sillat, pohjapadot - näköala- ja oleskelupaikat 10 Leinelän tila ja taide

11 Teemana Hulevedet ja vesiaiheet Hulevesien käsittely Leinelässä on ensisijaisesti ekologinen teema. Hulevesiaiheet, -uomat (painanteet) ja allaskosteikot ovat myös maisema-arkkitehtuurin teema ja voimavara. Vesiaiheet vahvistavat osaltaan luonnon kokemista. Hulevesien käsittely muodostaa yhteyden luonnon prosessien ja urbaanien prosessien välille. Niiden maisema-arkkitehtonisena tavoitteena onkin korostaa Leinelän perusluonnetta, vuoropuhelua luonnon ja arkkitehtuurin kanssa sekä tuoda luonnon toimintamekanismit kaupunkilaisille näkyviksi. Kaupunki tulee osaksi luonnon toimintaa. Uomat voivat parhaimmillaan olla ympäristötaiteenomaisia. Muotokieli on kaartelevaa ja mutkittelevaa ja kuvastaa virtausta. Kuivana aikana kivetty ja muotoiltu uoma toimii kuiva-aiheena. Teemana esteettömyys Näkö- ja liikuntaesteiset otetaan huomioon. Eri paikkojen ja kohteiden tulee olla saavutettavissa. Reittien tulee muodostaa moniaistisia kokonaisuuksia. Kaikkien reittien ei tarvitse olla esteettömiä, jos löytyy vaihtoehtoinen esteetön reitti. Taiteen saavutettavuus huomioidaan. Liikunta- ja näköesteiset pääsevät myös taiteen äärelle. Taideteokset voivat olla koettavissa eri aistein. Teosten muoto, materiaali, tekstuuri ja esim. ääni ovat sellaisessa muodossa, jotta teoksiin voi tutustua myös käsillä koskettaen tai kuunnellen. Leinelän tila ja taide 11

12 3 Taideohjelma 3.1 Tavoitteena moniaistinen tilaan sijoittuva taidekokemus Leinelän korttelialueille ja yleisille alueille sijoittuva taide on uuden asuinalueen keskeinen identiteettitekijä. Yhteisön käytännöt määrittävät tilassa olemista. Arki jäsentyy ajassa, tilassa ja ruumiissa. Nykytaide on erityistä, koska se syntyy omassa ajassamme ja omassa ympäristössämme. Aistittava ala, neliömetrit, kuutiot ja niistä muotoutuva tilojen hahmo ovat haaste ja alusta taiteilijan itsetajunnalle tilassa. Samoin elettävässä kaupunkitilassa ihmisten tilassa oleminen hipoo aistienvälistä kokemusta. Tavoitteena on, että taiteen tulee olla moniaistista, paikkaan sidottua ja saavutettavissa sekä monipuolisesti koettavissa eri vuodenaikoina. Aiheissa voidaan hyödyntää paikan hengen ja ominaispiirteiden esiintuomista muun muassa valon, varjon, muotojen, materiaalien ja värien keinoin. Tutut ja vieraat asiat voivat näyttäytyä oudossa yhteydessä ja oudot asiat voivat tulla läheisimmiksi. Taide haastaa uudistumaan ja katsomaan toisin. Oma kokemus on taiteen katsomisen perusta, mutta monet tarvitsevat rohkaisua oman kokemuksen arvostamiseen. Alueelle valmistuviin teoksiin valmistellaan teoskyltit tai muut opasteet, joista käy ilmi teostiedot. Taidekasvatuksen työkaluin tarjotaan erilaisia reittejä taideteoksen kokemiseksi. Taiteilijakonsultin laatima taiteen yleissuunnitelma sisältää keskeisen tavoitteen taiteen toteutumisen moninaisuudesta eri paikoissa ja eri materiaalein ja keinoin. Taide voi myös olla ikuista, katoavaa tai ajan kanssa muuntuvaa. Vesa-Pekka Rannikko Topelius, *56*28 cm 12 Leinelän tila ja taide

13 3.2 Taiteen yleissuunnitelma yleisille alueille Kokonaisuutta varten laaditaan taiteen yleissuunnitelma. Katu- ja puistosuunnittelua varten on tarpeen tarkentaa taiteen määrä, sijainti, paikat, luonne ja laatu taiteen yleissuunnitelmaksi. Taiteilija tarkastelee Leinelää lähiympäristösuunnitelman ja tämän taideohjelman pohjalta kokonaisuutena, josta nostaa esille tilat, paikat - merkityksenanto, joka aikanaan muodostuu tulevista teoksista. Työn laatii kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikko ja se koskee pääosin Leinelän katuja ja puistoja. Yleissuunnitelma kootaan raporttiin, joka sisältää yleissuunnitelmakartan (taiteen määrä, sijainti, paikat, luonne ja laatu), osaalueiden tarkempia suunnitelmia, kirjallisen selostuksen jatkotoimenpide-ehdotuksineen sekä viitekuvia. Jatkotoimenpiteet Puistojen ja katujen osien jatkosuunnittelu edellyttää eri taiteilijoiden teosehdotuksia. Sen lisäksi taiteilijoille on tarpeen jättää tilaa em. alueiden suunnitteluprosessiin arkkitehtien, maisema-arkkitehtien ja taiteilijoiden vuorovaikutukselle. Taiteilija/t laativat myöhemmin erikseen mahdollisesti kahden kiertoliittymän teossuunnitelmat. Samoin taiteilija/t osallistuvat mahdollisesti Koivukyläntien kallioleikkausten valaistussuunnitteluun, asemanseudun tukimuurijulkisivun suunnitteluun sekä siltojen värityksen ja valaistuksen suunnitteluun. Katu-, rata- ja puistosuunnitteluun liittyvistä taideteoksista pyritään tekemään erilliset sopimukset. Taiteilija/t myös osallistuu em. töiden osalta puisto- sekä katusuunnittelun työryhmiin tarpeellisessa määrin. Leinelän tila ja taide 13

14 3.3 Taiteen yleissuunnitelma korttelialueille Rakentamisohjeissa varaudutaan taiteen toteuttamiseen myös korttelialueille. Taidesuunnitelmaa korttelialueille valmistellaan yhteistyössä Leinelän kehitys Oy:n, kaupungin ja toteuttajien kanssa. Alueen tulevat toteuttajat / Leinelän kehitys Oy, vastaavat korttelialueille ja rakennuksiin tulevan taiteen suunnittelusta ja toteutuksesta. Yhtiö palkkaa taiteilijan tai taiteilijat, jotka toteuttavat korttelialueiden taiteen. Tulevien taiteilijakonsulttien valinnassa toimivat asiantuntijoina tila- ja taidetyöryhmästä intendentti Anne Kaarna, Vantaan taidemuseosta ja kaupungin nimeämä taiteilijakonsultti Vesa-Pekka Rannikko. Yhteistyö Leinelän kehitys Oy/ taidemaalari Markku Pääkkönen laatii korttelialuille taiteen yleissuunnitelman, joka käsitellään tila- ja taidetyöryhmässä. Leinelän alueen taiteilijat tekevät yhteistyötä myös alueen muiden suunnittelijoiden ( arkkitehdit, maisemasuunnittelijat jne.) kanssa. Yhteistyötä on tehtävä myös Leinelän tilaja taidetyöryhmän ja Vantaan taidemuseon kanssa. Korttelialueille toteutettava taide suunnitellaan ja toteutetaan alueen rakentumisen edetessä, asuntorakentamisen yhteydessä. 14 Leinelän tila ja taide

15 4. Taiteen toteuttaminen Yleisille alueille (katu, tori ja puistoalueet) toteutettava taide suunnittelutetaan, toteutetaan ja ylläpidetään Vantaan kaupungin toimesta. Leinelän asema on yhteishanke Ratahallintokeskuksen ja Vantaan kaupungin välillä. Asemaympäristön ylläpidosta vastaa Vantaan kaupunki. Korttelialueille ja rakennuksiin sijoittuvan taiteen tuottaa alueen kehitysyhtiö, Leinelän kehitys Oy. Rakennuksiin ja piha-alueille sijoittuvat taide siirtyy aikanaan kyseisen kiinteistöyhtiön omaisuudeksi ja ylläpidettäväksi. Yleiset rakennukset ja niiden pihat kuuluvat Vantaan kaupungin tilakeskuksen vastuuseen. Niiden taiteesta vastaa Tilakeskus ja sitä selvitetään ao. kohteiden suunnittelussa. Leinelän tila ja taide 15

16 4.1 Rakentaminen, ylläpito, perusparantaminen Viher- ja katualueita rakennetaan InfraRYL 06 -julkaisun mukaisesti ja ylläpidetään mm. VHT 05 - julkaisun mukaisesti. Kaapeli- ja putkilinjauksille, pinnoitteille, varusteille, välineille, kalusteille, muureille, valaistukselle ja silloille voi tulla ajoittain myös uusimis- tai perusparannustarpeita. Tämän tavanomaisen rakentamis-, ylläpito- ja perusparannustoiminnan tulee olla mahdollista eikä se saa muodostaa ristiriitoja esim. tekijänoikeuslain kanssa. Kuvasto valvoo visuaalisen alan taiteilijoiden oikeuksia, joista säädetään tekijänoikeuslainsäädännössä. Taiteilijoitten kanssa laaditaan teoksen tilaussopimus, josta käy ilmi tekijänoikeuden käytännön toteutumiseen liittyvät asiat. Sopimuksesta käy ilmi taiteilijan ja tilaajan velvoitteet. Teoksen mahdollinen väliaikaisuus on sovittava sopimusvalmistelussa. Vantaan taidemuseo hallinnoi julkista taidetta ja teokset inventoidaan taideteosten tiedonhallintajärjestelmään. Mikäli yleisten alueen taideteosten alueille tulee myöhemmin kaavamuutoksia, vastaa tuolloin taideteosten ylläpidosta kaavamuutoksen mukainen taho. Alueelle toteutettava taide pyritään suunnittelemaan ja valmistamaan siten, että sen rakentaminen on kohtuuhintaista ja ylläpito on etukäteen huomioitu tilauksen sopimusvaiheessa. 16 Leinelän tila ja taide

17 5 Suunnittelun eteneminen korttelialueet - Leinelä 1 -rakentamisohjeet rakennuslupajaos 10/08 - Taiteen yleissuunnitelma/ yleiset alueet Vesa-Pekka Rannikko 9/08 - Taiteen yleissuunnitelma/ korttelialueet Markku Pääkkönen 9/08 yleiset alueet - katusuunnitelmat 1. vaihe kuntatekniikan jaos 9/08 - katusuunnitelmat 2. vaihe kuntatekniikan jaos 12/08 Leinelän tila ja taide 17

18 6. Rahoitus, avustukset Arkkitehtuurin ja kuvataiteen taiteen varhainen suunnittelu ja läpivienti prosessissa sisältää hyvään ympäristöön kannustavia käytäntöjä. Arkkitehtuurin ja kuvataiteen taiteelle luodaan toteutus- ja elinmahdollisuudet, jolloin osana rakennuttamisen muuta kokonaisuutta taide on kustannuksiltaan mittakaavassa. Asuntokortteleiden osalta tämä edellyttää, että taide nähdään osana asuntoprojektia. Tavoitteet ja toteutus sovitaan yhdessä ja käytettävillä taiteilijoilla tulee olla riittävästi kokemusta työskentelystä rakennushankkeissa. Julkisten alueiden osalta käytetään kunnallistekniikkaan varattua investointirahaa ja suunnittelijat ja taiteilijat tekevät prosessin edetessä hyvää yhteistyötä. Päiväkotirakentamisen 1. vaiheen osalta Vantaan kaupunki on varannut erillisen määrärahan Leinelän päiväkodin taidehankinnalle. Leinelän asuntoalueen rakentuessa ja taidehankkeiden edetessä, tila- ja taide - työryhmä tutkii mahdollisuuksia myös ulkopuolisen rahoituksen ja avustusten hakemiselle. Vietämme valtaosan ajastamme julkisessa tilassa, kasvamme ihmisiksi. Julkisessa tilassa olevat teokset ovat sekä yhteistä omaisuuttamme että kestävä perintö yhdessä julkisten rakennusten ja ympäristön kanssa jätettäväksi tuleville sukupolville. Kaupunginosassa rakennettu ympäristö ja luonto limittyvät ja lomittuvat yhdessä asuinkortteleiden ja julkisen tilan kanssa kokonaisuudeksi, Leineläksi. 18 Leinelän tila ja taide

19

20 tila Ei linnuntila, jossa siipi vie, se tila ole, joka hahmon antaa. (Vapaana leijut - etkä löydä rantaa, pois itsestäsi johtaa ilman tie.) On tila meissä, muuntaa esineitä. Jos puuta luot, tilasi hiljaa heitä sen ympärille. Silloin toteutuu puun olemus. Jos annat sille rajan, se itse vapaa on. Vain luovuttajan hahmotus toden löytää: siinä syntyy puu. Rainer Maria Rilke

Ojala I. Rakentamistapaohje. Luonnos Asemakaava nro 8637

Ojala I. Rakentamistapaohje. Luonnos Asemakaava nro 8637 Ojala I Rakentamistapaohje Luonnos 29.5.2017 Asemakaava nro 8637 TRE:2451/10.02.01/2016 2 1. YLEISET ALUEET 1.1 Mossin puistokatu Keskustakorttelien jaksolla puistokatu on ilmeeltään urbaani bulevardi

Lisätiedot

vesa-pekka rannikko 12.11.2008 Leinelän taiteen yleissuunnitelma yleisille alueille

vesa-pekka rannikko 12.11.2008 Leinelän taiteen yleissuunnitelma yleisille alueille vesa-pekka rannikko 12.11.2008 K I E R T O K U L K U Leinelän taiteen yleissuunnitelma yleisille alueille Leinelän taiteen yleissuunnitelma yleisille alueille perusteet Taiteen suunnitelmassa alueelle

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Cederqvist & Jäntti 1 2 3 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti ja kaupunkirakenne 4 Asemapiirros Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Valaistuksen kehitys ja haasteet Helsingissä

Valaistuksen kehitys ja haasteet Helsingissä Valaistuksen kehitys ja haasteet Helsingissä Valaistuspäällikkö Juhani Helsingin kaupunki Liikenteen humua vai hämärää hiljaisuutta? -seminaari 26.2.2015 Ulkovalaistuksen tavoitteet Turvallisuuden ja viihtyisyyden

Lisätiedot

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Jyväskylä 8.8.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät 2 Laadukas valaistus Pitkä elinikä, kestää aikaa ja kulutusta Kestävät ja toimivat materiaalit Muotoilu, ulkonäkö,

Lisätiedot

LAHDESJÄRVI KORTTELI NRO 6125 ASEMAKAAVA NRO 8395 IKEA JA IKANO

LAHDESJÄRVI KORTTELI NRO 6125 ASEMAKAAVA NRO 8395 IKEA JA IKANO RAKENTAMISTAPAOHJE rol-8395 LAHDESJÄRVI KORTTELI NRO 6125 ASEMAKAAVA NRO 8395 IKEA JA IKANO 10.4.2012 Laatijat: Anna Hyyppä, Tampereen kaupunki, Maankäytön suunnittelu Matti Saksanen, Arkkitehti- ja suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Aika 8.10.2015 klo 8.30 10.40. Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Aika 8.10.2015 klo 8.30 10.40. Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 10.40. Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, puheenjohtaja vs. Timo Karén, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

MITEN? Tutustu kaupunkitilaohjeeseen osoitteessa

MITEN? Tutustu kaupunkitilaohjeeseen osoitteessa 31.5.2016 MIKÄ? Helsingin kaupunkitilaohje on julkisen tilan hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käsikirja suunnittelijoille, viranomaisille ja päättäjille. Lisäksi ohje toimii taustatietona

Lisätiedot

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valoisa Helsinki kaupungin ulkovalaistuksen tavoitteet Juhani Sandström Valaistuspäällikkö 2.3.2017 Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valoisa Helsinki kaupungin

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAAOJE 2.9.2016 ALUEEN SIJAINTI TYÖN TILAAJA Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu TYÖN TEKIJÄ WS Finland Oy RAKENTAMISTAAOJE

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2015 Stansvikinnummen alustavat suunnitteluperiaatteet Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

49. KAUPUNGINOSA LAAJASALO // STANSVIKINNUMMI // RAKENNUS

49. KAUPUNGINOSA LAAJASALO // STANSVIKINNUMMI // RAKENNUS 49. KAUPUNGINOSA LAAJASALO // STANSVIKINNUMMI // RAKENNUS KORTTELI 49338 Rakennusten massoittelu- ja aukotusperiaate MASSOITTELU JA JULKISIVUT Materiaaleina ja teknisinä ratkaisuina käytetään kestäviä

Lisätiedot

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Ympäristötaiteen säätiö Perustettu 1990 OKM ja RAKLI Suomalaisen rakennetun ympäristön parantaminen edistämällä

Lisätiedot

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh)

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) YLEISSUUNNITTELMAN LAADINTA Oulun keskustan katuympäristön yleissuunnittelu käynnistetty kesäkuulla 2002.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa. Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa

HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa. Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa Minna Kangasmaa Lace Square - pylväitä ja silmukoita betoni 450 x 450 x 450 cm 2009 Kaakkurin tori, Oulu Julkinen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a 2 HANASAAREN YLEISTEN ALUEIDEN YLEISSUUNNITELMA Kslk Karttaruutu H3/R4, hankenro 0942 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä Hanasaaren yleisten

Lisätiedot

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 PORVOO Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218 Ölstens, Uppstens 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 1 Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto YLEISTÄ Uppstensin

Lisätiedot

Uuden Oulun identiteettiä etsimässä. Prof. Helka-Liisa Hentilä

Uuden Oulun identiteettiä etsimässä. Prof. Helka-Liisa Hentilä Uuden Oulun identiteettiä etsimässä Prof. Helka-Liisa Hentilä 28.9.2011 Runko Paikan identiteetti Paikkaidentiteetti Kaupunkitilan fyysiset ominaispiirteet Kaupunkitila, toiminnot ja tilakäyttäytyminen

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

PROSENTTI RAKENNUSKUSTANNUKSISTA TAITEESEEN HANKE

PROSENTTI RAKENNUSKUSTANNUKSISTA TAITEESEEN HANKE TYRNÄVÄN KUNTA KIRKKORISTEYKSEN TAIDEHANKINNAN HANKESUUNNITELMA 4.8.2014 Sivu 1/7 PROSENTTI RAKENNUSKUSTANNUKSISTA TAITEESEEN HANKE Kirkkoristeyksen kiertoliittymän taidehankinnan hankesuunnitelma Sivu

Lisätiedot

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

Kaupunkirakenteelliset periaatteet

Kaupunkirakenteelliset periaatteet Kaupunkirakenteelliset periaatteet 25.11.2016 - Kaupunkisuunnitteluvirasto - Täydennysrakentamisprojekti - Linda Wiksten Kaupunkirakenteelliset periaatteet Meri-Rastilan täydennysrakentaminen pyrkii tiivistämään

Lisätiedot

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki Annukka Larsen ÄIJÄLÄNRANNAN VALAISTUSPERIAATTEET VALAISTUSPERIAATTEET LYHYESTI: - Ensimmäinen kokonaan ledillä valaistu asuinalue Jyväskylässä - Valaisinkohtainen ohjaus ja käyttäjälähtöinen ohjaustapa

Lisätiedot

Pöytäkirja 12 /2015 :t 53-64 5.11.2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 5.11.2015 klo 8.30 11.32 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja 12 /2015 :t 53-64 5.11.2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 5.11.2015 klo 8.30 11.32 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 11.32 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Muut osallistujat Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, puheenjohtaja vs. Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa Suunnittelijan kokemuksia

Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa Suunnittelijan kokemuksia Liikenteen humua vai hämärää hiljaisuutta? 26.2.2015 Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa Suunnittelijan kokemuksia Marjut Kauppinen, arkkitehti SAFA Marjut Kauppinen Arkkitehti (SAFA) Rakennukset,

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE LIITE 5 1/5 Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi 9.6.2008 KALAJOKI SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Nämä

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä JYVÄSKYLÄ Kärrynpyörä Tori muuntuu "kärrynpyöräksi" Sata vuotta sitten nykyisen kauppatorin paikalla oli hevostori, jonne kokoontui hevoskulkuneuvoillaan liikkuvaa väkeä ympäröivästä maakunnasta. Nykyisin

Lisätiedot

KANKAAN PIIPPURANTA / JYVÄSKYLÄN KANKAAN ENTISEN TEHDASALUEEN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU " o h o i! " 1/5

KANKAAN PIIPPURANTA / JYVÄSKYLÄN KANKAAN ENTISEN TEHDASALUEEN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU  o h o i!  1/5 o h o i! rakennukset ja kaupunkikuva ankaan tehdasalueen aloituskorttelit sijoittuvat alueen sydämen, vanhan tehdasrakennuksen ympärille. Tehtaan mittakaava ja materiaalimaailma toistuu asuinkortteleiden

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

Lahden arkkitehtuuripoli0ikka ja taide kaupunki0lassa

Lahden arkkitehtuuripoli0ikka ja taide kaupunki0lassa Lahden arkkitehtuuripoli0ikka ja taide kaupunki0lassa Päivi Airas 12.5.2015 JULKISEN TAITEEN TYÖRYHMÄ NYT - julkisessa tilassa olevien teosten kunnossapito - virkamiestyöryhmä - ei budjetoituja resursseja

Lisätiedot

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2 KORTTELI 23124 AINEISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN POHJAKSI NÄKYMÄ VANHALTA NURMIJÄRVENTIELTÄ 01.08.2012 RAKENNUSOIKEUSLASKELMA (Ulkoseinistä laskettu mukaan 250 mm:n paksuinen osuus) 0 5 25 50m Asunnot!!!!

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS

HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS 8.6.2015 HAUKILUOMA II - VIITESUUNNITELMALUONNOKSET Viitesuunnitelma koskee Haukiluoman kaupunginosaan Länsi-Tampereella

Lisätiedot

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY 2/31 HELSINKI-PIENTALO Pientalorakentaminen Helsingissä tapahtuu entistä pienemmille tonteille. Kaupungin tietoisena politiikkana on tiivistää kaupunkirakennetta,

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS Pudasjärven kaupunki 2.8.2012 2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170 JA OSA KORTTELISTA 160 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.1.2013 - 1 - RAKENTAMISOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ YLEISTÄ Alue rakentuu pientaloryhmien muodostamista ketjuista. Pientalot ja niihin liittyvät autotallit ja katokset sijoittuvat lähelle tontin kadunpuoleista reunaa muodostaen rajattua katutilaa. Yksityiset

Lisätiedot

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti Keski-Pasila Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet Lähtökohdat Noudatetaan Keski-Pasilan osayleiskaavaa listatekstissä selostetuin muutoksin Alueen kerrosalatavoite on noin 155 000 k-m2 Alue rakennetaan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet

Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet Sirpa Törrönen Maisema-arkkitehti Kuntatekniikan keskus Kasvillisuus luo hyvinvointia ja terveyttä. Tutut kasvit voivat herättää valoisia muistoja. Tuoksut, lehtien

Lisätiedot

Kaupunginpuutarhuri Timo Koski :

Kaupunginpuutarhuri Timo Koski : VUOREKSEN KESKUSPUISTON YLEISSUUNNITELMA Yla 26.8.2008 Dno YPA:8301/670/2006 Kaupunginpuutarhuri Timo Koski 26.8.2008: Vuoreksen keskustassa sijaitsevasta keskuspuistosta on valmistunut yleissuunnitelmaehdotus,

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja / 9 Ark Oy 0..0 ,9 m, m, m, m yr -990- -990-0. 0 0 0... 0 ap +9.9 +0.0 +0.... +. +9. 9. -990-0. 0.0 Sibeliuksenväylä 0. 0 0 pergola / melusuoja 0. pergola / melusuoja ap

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja Ark Oy, Punavuorenkatu, 000 Helsinki / 0.0.0 JUHOLANKATU, JÄRVENPÄÄ Kortteli, tontit ja R A K E N N U S T A P A O H J E YLEISTÄ Rakentamisohje koskee Järvenpään. kaupunginosan

Lisätiedot

Kuninkaantammen maisemaselvitys ja maisemasuunnitelma

Kuninkaantammen maisemaselvitys ja maisemasuunnitelma Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosasto Kuninkaantammen maisemaselvitys ja maisemasuunnitelma Kuninkaantammen maisemaselvitys ja maisemasuunnitelma 1 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET

HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET KAUPUNGIN OMISTAMILLE AO-TONTEILLE KORTTELEISSA 86009-86015. Kaupunkisuunnittelu / LTO, MBR 24.2.2009 Raja 24.2.2009 liite 12.1 Alueen yleiskuvaus Alue rajautuu

Lisätiedot

Kaupunkivalaistus. Joensuu 28.3.2014. Leena Kaanaa. Ympäristösi parhaat tekijät

Kaupunkivalaistus. Joensuu 28.3.2014. Leena Kaanaa. Ympäristösi parhaat tekijät Kaupunkivalaistus Joensuu 28.3.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät Mannerheimin ratsastajapatsas, Helsinki Toteutettuja ja suunniteltuja kohteita Huopalahdentien katuvalaistus, Helsinki Savion

Lisätiedot

Valaistussuunnittelu osaksi ympäristönsuunnittelua - asennemuutosta tarvitaan Valaistus ei saa olla vain pimeydentorjuntaa Valaistuksella luodaan

Valaistussuunnittelu osaksi ympäristönsuunnittelua - asennemuutosta tarvitaan Valaistus ei saa olla vain pimeydentorjuntaa Valaistuksella luodaan Valaistus ja turvallisuus Juhani Sandström Valaistuspäällikkö Helsingin kaupunki Valaistussuunnittelu osaksi ympäristönsuunnittelua - asennemuutosta tarvitaan Valaistus ei saa olla vain pimeydentorjuntaa

Lisätiedot

Puutarhakaupunki tänään, Viherympäristöliitto, Rakennusfoorumi

Puutarhakaupunki tänään, Viherympäristöliitto, Rakennusfoorumi Puutarhakaupunki tänään, Viherympäristöliitto, Rakennusfoorumi Vantaan Kartanonkoski viihtyisää asuinympäristöä! Puutarhakaupungin arkkitehtuurikilpailun visiosta, kaupunkisuunnittelusta Viheralueiden

Lisätiedot

MYLLYTULLIN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN VISIO

MYLLYTULLIN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN VISIO Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI 1. NYKYTILANNE Viistoilmakuva tarkastelualueesta 2. ANALY YSI RAKENNUSKANTA

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Pöytäkirja :t 1-3 1/2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta 15.1.2015. Aika 15.1.2014 klo 8.30 10.10 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja :t 1-3 1/2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta 15.1.2015. Aika 15.1.2014 klo 8.30 10.10 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika 15.1.2014 klo 8.30 10.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja, puheenjohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Hannu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen Matinkylästä keskustakorttelin suunnittelua varten, kortteli 23311

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen Matinkylästä keskustakorttelin suunnittelua varten, kortteli 23311 28.11.2016 Sivu 1 / 1 3081/2015 10.00.02 112 16.11.2015 115 Alueen varauksen jatkaminen Matinkylästä keskustakorttelin suunnittelua varten, kortteli 23311 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh.

Lisätiedot

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 10.9.2004 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO 072000

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET 7747-1, 3 ja 4

RAKENTAMISTAPAOHJEET 7747-1, 3 ja 4 Tohloppi, Pyydyspohjankadun ja Tesoman valtatien välisen alueen asemakaavamuutos RAKENTAMISTAPAOHJEET 7747-1, 3 ja 4 LIITTYY ASEMAKAAVAAN NO 7747 TOHLOPPI, korttelin 2215 osa sekä korttelit 2224 ja 2227

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen.

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen. YLEISTÄ Nämä rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään Kärjen asuntoalueen pohjoisosan asemakaavaa. Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on auttaa rakentajaa paitsi oman rakennuksensa suunnittelussa

Lisätiedot

Lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohje sekä värisuunnitelma

Lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohje sekä värisuunnitelma Lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohje sekä värisuunnitelma 2488 Vanajanranta II asemakaavamuutos 1.4.2014 Hämeenlinna Tämä asiakirja liittyy asemakaavakarttaan 2488 Vanajanranta II asemakaavamuutos

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET Nämä rakennustapaohjeet ohjaavat Hansas II asemakaavan aluetta Massbyn kylässä Etelä-Sipoossa. Rakennustapaohjeet koostuvat

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot