Leinelän tila ja taide

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leinelän tila ja taide"

Transkriptio

1 Leinelän tila ja taide Taiteen toteuttamisen lähtökohdat ja periaatteet Leinelä 1 -asemakaava-alueelle sekä malli yhteistyölle. Leinelän yhteistyöryhmä Raportti liittyy Leinelä 1 asemakaavan nro toteutukseen.

2 Taiteella on suunnittelussa joka tapauksessa ainakin kaksi mahdollisuutta: yksi on pyrkiä tuottamaan taidetta suunnittelijan välineillä ja toinen on tuoda uusia välineitä suunnitteluun taiteen avulla. Toisin sanoen suunnitellaan ympäristöä, jota voidaan pitää taiteena tai taide muuttaa suunnittelun prosessia ja menetelmiä. (Lehtovuori 2002, 39; Lehtovuori 2005, 39; Uimonen 2005, ) Sisällysluettelo 1 Taustaa 3 2 Leinelän erityiset piirteet, tavoitteet ja teemat Leinelän erityispiirteet Asemakaavan asettamia tavoitteita Rakentamisohjeet, teemat ja lähtökohdat Katu- ja puistosuunnittelu 9 3 Taideohjelma Tavoitteena moniaistinen tilaan sijoittuva taidekokemus Taiteen yleissuunnitelma yleisille alueille Taiteen yleissuunnitelma korttelialueille Taiteen toteuttaminen Rakentaminen, ylläpito, perusparantaminen Suunnittelun eteneminen Rahoitus, avustukset 18 Lisätietoa: Ani Pentinmikko, (09) sähköposti: Taitto: Ritva-Leena Kujala Kannen kuvat: Vesa-Pekka Rannikko Kansi: Luonnos 2007, läpivärjatty kipsi, 120*40*70 cm Takakansi: Valos 2006, läpivärjatty kipsi valettuna seinään kiinni, 150*30*150 cm Vantaan kaupunkisuunnittelun julkaisu C 21: 2008

3 1 Taustaa Vantaan kaupungin ja Leinelän alueen toteuttajien yhteistyöryhmä esitti työryhmän perustamista, joka valmistelisi ja edistäisi taiteen toteutumista alueella. Yhteistyöryhmän jäseniä ovat: Työryhmän tehtäviä ovat muun muassa Vantaan kaupunki Anitta Pentinmikko, aluearkkitehti, pj. Kaisa Ikävalko, kaupunkikuva-arkkitehti Arja-Liisa Järvineva, lupa-arkkitehti Lassi Tolkki, asemakaavasuunnittelija Tuula Hurme, asuntotuotannon kehittämispäällikkö Anne Kaarna, intendentti Pirjo Siren, puistosuunnittelupäällikkö Marika Bremer, maisema-arkkitehti Leinelän kehitys Oy Anja Mäkeläinen, toimitusjohtaja, Asuntosäätiö Jari Mäkimattila, Alue- ja hankekehityksen johtaja VVO Asuntorakennuttaminen - taiteen tuominen osaksi suunnitteluprosessia - ympäristötaideohjelman valmisteleminen Leinelään - taideosioiden suunnittelun ja toteutuksen edistäminen ja seuraaminen - aiheeseen liittyvien yhteistyöseminaarien järjestäminen Työryhmä seuraa Vantaan kaupungin aiempia linjauksia arkkitehtuurista ja taiteesta: Jotta asukkaat viihtyvät, tarvitaan arkkitehtoonisesti hyvä kaupunkiympäristö. Tämä on tärkeää myös yritysten näkökulmasta. Hyvä arkkitehtuuri vastaa erilaisiin tarpeisiin. Arkkitehtuuriin liittyy aina teknisyyttä ja toiminnallisuutta, mutta samalla on kyse myös kulttuurisesta ja taiteellisesta ilmaisusta. (Ote Vantaan arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta ) Kulttuuritoiminnan edistäminen Vantaalla tarkoittaa taide- ja kulttuurimyönteisen julkisuuskuvan ylläpitämistä ja kehittämistä. Se merkitsee myös myönteisen kulttuuri-ilmapiirin luomista Vantaalle. Kansainvälisen prosenttiperiaatteen mukaisesti julkiset teokset kuuluvat julkisten rakennusten, alueitten ja ympäristöjen suunnittelukokonaisuuteen. (Ote Vantaan kulttuuristrategiasta) Leinelän tila ja taide

4 Leinelän asemakaavan kokonaiskerrosalamäärä on noin krs-m 2, mikä vastaa noin 2600 asukasta. Lisäksi alueelle sijoittuu kaksi yleisten rakennusten korttelia, jotka on varattu päiväkoteja ja korttelitaloa varten. Keskustakortteliin ja muutaman asuinrakennuksen katutasoon on varattu liike- ja toimitilaa. Leinelän uusi asuntoalue Leinelän asuntoalue on Vantaan Kehäradan varteen rakentuva uusi asuntoalue, jonka rakentaminen käynnistyy v Kokonaisuudessaan alueen arvioidaan olevan valmis Myös Kehäradan arvioidaan valmistuvan samoihin aikoihin. Leinelän asema on Kehäradan ensimmäinen asema pääradasta länteen. Tehokkain rakentaminen sijoittuu Koivukylänväylän ja Kehäradan tuntumaan. Siellä pysäköinti on esitetty maan alle tai kaksitasoisiin pysäköintilaitoksiin. Muualla alueella on pysäköinti esitetty maan tasoon. Kehäradan asema tulee sijoittumaan heti alueen eteläpuolelle, Leinelän puistotien ja Lehmuspolun siltojen väliin. Alueen itäreunalle, vanhan asutuksen ja uuden alueen väliin on sijoitettu Metsänhengen virkistysalue. Alueen länsipuolelle, Ilolan ja uuden alueen väliin jää laaja Epinkoskenpuiston virkistysalue, joka on osa laajaa Tikkurilan keskuspuistoa. Leikin ja lähiliikunnan sekä virkistysreittien sijoittumiselle puistoihin on hyvät mahdollisuudet. Leinelän tila ja taide

5 2 Leinelän erityiset piirteet, tavoitteet ja teemat 2.1 Leinelän erityispiirteet Alueelta löytyy visuaalisesti tai tilallisesti monia elämyksellisiä paikkoja, reittejä ja tiloja. Luontoarvojen säilyttämien ja korostaminen on ollut suunnittelun kantava teema, jota tulee kuljettaa toteutuksessa mukana. Esimerkiksi lähestyminen alueelle väylien kautta tai kulku asemalta keskusaukion kautta keskeiseen puistoon on pyritty luomaan mielenkiintoiseksi. Myös kuljeskelun alueen sisällä, jalan tai autolla, tulee olla elämys. Kaupunkirakenteeseen on pyritty luomaan mielenkiintoisia elementtejä. Esimerkiksi porttien kautta avautuvat muurimaiset ja sulkeutuvat korttelit. Myös Leinelän asema, Primavera -aukio ja siihen liittyvä rakentaminen tulee kaupunkirakenteessa muodostamaan oman merkittävä kokonaisuuden. Työn kuluessa on alueen suunnittelulle ja toteutukselle asetettu laadullisia tavoitteita: - alue tullaan toteuttamaan korkean laatutason asuntoalueena - alue on Kehäradan varren ensimmäinen asuntoalue / pilottikohde - alue on esteettömyyden pilotti (Vantaan SURAKU -kohde) Työn kuluessa on valittu teemoja alueen suunnitteluun ja toteutukseen: - neljä vuodenaikaa - helppo liikkuminen ja esteetön ympäristö - taide ja moniaistisuus Leinelän tila ja taide

6 2.2 Asemakaavan asettamia tavoitteita Asemakaavalla ohjataan alueen rakentamista ja maankäyttöä. Asemakaavalla pyritään luomaan edellytykset terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön syntyyn. Leinelän asemakaava edellyttää, että alueen toteuttamisessa noudatetaan lähiympäristösuunnitelmaa, rakentamisohjetta ja värityssuunnitelmaa. Alueella tulee toteuttaa ympäristötaidetta lähiympäristösuunnitelman ja rakentamisohjeiden mukaisesti. Kaava-alueella on laadittava esteettömyystarkastelu ennen toteuttamista sekä yleisillä alueilla että korttelialueilla. 2.3 Rakentamisohjeet, teemat ja lähtökohdat Asemakaavaa täydennetään rakentamisohjeilla, jotka koskevat korttelialueita ja niihin sisältyviä pysäköinti- ja piha-alueita. Ohjeilla pyritään luomaan ja ohjaamaan kaupunkikuvallisia ominaispiirteitä alueelle. Niissä viitataan myös ympäristötaiteen mahdollisuuksiin. Taiteen paikoista ja toteutustavoista laaditaan erilliset taiteen yleissuunnitelmat. 1 Sulkevat, muurimaiset julkisivut Leinelän alueen eteläreunan kaupunkikuvaa hallitsee voimakas kallioleikkausten rivistö ja sen yläpuolelle rakentuva luonnonkivimuuri jalustana yhtenäinen julkisivumuuri. Leinelän tila ja taide

7 2 Kutsuvat porttiaiheet Leinelän kortteleihin (rakennuksiin, tai rakennusten väleihin) muodostetaan portteja. Portit ovat kaupunkikuvassa merkittävä aihe ja ne jäsentävät alueen kulkuyhteyksiä. Korttelit avautuvat tulijalle voimakkaiden porttiaiheiden kautta ja korttelin sisätilojen arkkitehtuuri ja väritys poikkeavat täysin kadun puoleisesta. Korttelit muodostavat ulospäin muurimaisen vaikutelman, mutta sisäpihoiltaan elävät pienipiirteistä ja värikästä elämää. 3 Kurkistavat, yllätykselliset värit Katujulkisivut hahmottuvat vaaleina ja muurimaisina. Eloa julkisivuihin tuotetaan niin sanotuilla kurkistavilla väreillä. Kohtisuoraan katujulkisivuja vastaan asettuvat pinnat ovat värikkäitä. 4 Poikkeavat rakennukset Alueelle rakentuu kaksi päiväkotia ja korttelitaloja. Asemakaava edellyttää, että päiväkotirakennukset toteutetaan muusta rakentamisesta poikkeavasti ja niiden kattomuotoon ja katemateriaaleihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Myös korttelitalot voivat olla muusta rakentamisesta poikkeavia. Leinelän tila ja taide

8 5 Tulon ja saapumisen paikka - Leinelän asema Leinelän asema-alueen suunnittelutyö on käynnissä. Asemarakenteet sekä asemaan liittyvät sillat ovat asukkaiden päivittäistä liikkumisympäristöä, jota myös tulee elävöittää taiteen keinoin. 6 Kohtaamisen paikka - Primavera-aukio Primavera aukio ja siihen liittyvä silta muodostavat tärkeän sisääntulon alueelle. Aukio on myös Leinelän sydän ja kohtaamisen paikka. Alueen suunnittelu käynnistyy Europan 9 - arkkitehtikilpailun voittaneen työn pohjalta (arkkitehtiryhmä Vesa Oiva, Selina Anttila ja Antti Lehto). Ideasuunnitelman mukaisesti keskuskorttelista muovataan omaleimainen kokonaisuus arkkitehtuurin, ympäristörakentamisen ja taiteen keinoin. Leinelän tila ja taide

9 2.4 Katu- ja puistosuunnittelu Leinelän alueelle on valmistunut lähiympäristösuunnitelma, joka on hyväksytty kuntatekniikan jaostossa Katusuunnitelmat ovat lähes valmiit. Suunnitellut kadut ovat Leineläntie, Leinelän puistotie, Leinelänkaari sekä pienemmät tonttikadut. Pienempi aukio sijaitsee Leineläntaipaleen keskellä. Viheralueista laaditaan yleissuunnitelmat vuonna Suunniteltavat alueet ovat Metsänhenki, Epinkoskenpuisto ja Kukkukallio. Myös Kukkukallion puistoon sijoitetaan aukiomaisia sisääntuloja. Julkisen ympäristön tavoitteet Leinelän tavoitteina ovat laadukas asuinympäristö ja korkeatasoinen maisema-arkkitehtuuri: yleiset alueet ja reunavyöhykkeet. Leinelän maisemaarkkitehtuuri luo myös Leinelän imagoa ja vetovoimaa. Maisema-arkkitehtuurin tavoitteena on korostaa Leinelän perusluonnetta: vuoropuhelua luonnon ja arkkitehtuurin kanssa. Korostettavia luonnonpiirteitä ovat valoisat koivikot, kivikkoiset ja kallioiset männiköt, puroluonto ja saniaislehto. Leinelän katujen ja puistojen toteutuksessa on yhtenä tavoitteena myös taiteen käyttö. Taiteen sijainti, laajuus, luonne ja yleisilme muodostavat ympäröivän kadun tai puiston kanssa yhtenäisen kokonaisuuden. Katujen taiteen luonteessa voi korostua yksittäiset, paikkaan sidotut taideteokset mm. kiertoliittymissä, Koivukylänväylällä ja Leineläntaipaleen aukiolla. Niissä mahdollistetaan valaistus osana taideteoksia. Taidetta voivat olla muun muassa ympäristörakentamisen keinoin tehdyt tukimuurit, kallioleikkaukset ja valaistusteokset. Leinelän tila ja taide

10 Puistojen taide voi olla osa maisema-arkkitehtuuria: Taide voi olla ympäristö- ja maataiteenomaisempaa yksittäisten taideteosten sijasta. (esimerkiksi ympäristörakentamisen keinoin tehty hulevesiaihe, valaistusteos, muu ympäristöteos). Se vahvistaa osaltaan puistojen luonnetta luonnonympäristöinä. Muita läpäiseviä teemoja ovat neljä vuodenaikaa, esteettömyys ja hulevesien luonnonmukainen käsittely. Teemana neljä vuodenaikaa Neljän vuodenajan teeman tavoitteena on korostaa Leinelän perusluonnetta, vuoropuhelua luonnon ja arkkitehtuurin kanssa. Neljä vuodenaikaa -teema ilmenee kaduilla ja puistoissa mm. valaistuksen, materiaalien ja kasvillisuuden käytössä. Katujen ja puistojen kasvillisuus on mahdollisimman pitkään vehreää, eri aikoina kukkivaa sekä syysvärit hyödyntävää. Olevia luonnonpiirteitä myös vahvennetaan em. keinoin. Runsas havukasvillisuus, valaistuksen sekä luonnonkiven käyttö vahventaa talvista ilmettä. Kallioleikkauksia, tukimuureja, kallioita ja kivikoita korostetaan osana talvisia luonnonpiirteitä. Vuodenajat huomioidaan puistojen toiminnoissa siten, että ne ovat mahdollisimman monipuolisesti ympäri vuoden käytettävissä. Teemana raikas, pelkistetty ja veistosmainen muotoilu Maisema-arkkitehtuurin lähtökohta on raikas, pelkistetty ja veistosmainen muotoilu. Maisema-arkkitehtuurin rakennettujen elementtien tavoitteena on korostaa osaltaan Leinelän perusluonnetta. Elementtejä ovat: - tukimuurit ja kallioleikkaukset (erityisesti Kukkukallion tukimuuri/aita, aseman tukimuuri, Koivukylänväylän kallioleikkaukset) - penkit, leikin ja liikunnan välineet - pinnoitteet ja sileät, pelkistetyt, laadukkaat muurit, ilmavat aidat - pienet sillat, pohjapadot - näköala- ja oleskelupaikat 10 Leinelän tila ja taide

11 Teemana Hulevedet ja vesiaiheet Hulevesien käsittely Leinelässä on ensisijaisesti ekologinen teema. Hulevesiaiheet, -uomat (painanteet) ja allaskosteikot ovat myös maisema-arkkitehtuurin teema ja voimavara. Vesiaiheet vahvistavat osaltaan luonnon kokemista. Hulevesien käsittely muodostaa yhteyden luonnon prosessien ja urbaanien prosessien välille. Niiden maisema-arkkitehtonisena tavoitteena onkin korostaa Leinelän perusluonnetta, vuoropuhelua luonnon ja arkkitehtuurin kanssa sekä tuoda luonnon toimintamekanismit kaupunkilaisille näkyviksi. Kaupunki tulee osaksi luonnon toimintaa. Uomat voivat parhaimmillaan olla ympäristötaiteenomaisia. Muotokieli on kaartelevaa ja mutkittelevaa ja kuvastaa virtausta. Kuivana aikana kivetty ja muotoiltu uoma toimii kuiva-aiheena. Teemana esteettömyys Näkö- ja liikuntaesteiset otetaan huomioon. Eri paikkojen ja kohteiden tulee olla saavutettavissa. Reittien tulee muodostaa moniaistisia kokonaisuuksia. Kaikkien reittien ei tarvitse olla esteettömiä, jos löytyy vaihtoehtoinen esteetön reitti. Taiteen saavutettavuus huomioidaan. Liikunta- ja näköesteiset pääsevät myös taiteen äärelle. Taideteokset voivat olla koettavissa eri aistein. Teosten muoto, materiaali, tekstuuri ja esim. ääni ovat sellaisessa muodossa, jotta teoksiin voi tutustua myös käsillä koskettaen tai kuunnellen. Leinelän tila ja taide 11

12 3 Taideohjelma 3.1 Tavoitteena moniaistinen tilaan sijoittuva taidekokemus Leinelän korttelialueille ja yleisille alueille sijoittuva taide on uuden asuinalueen keskeinen identiteettitekijä. Yhteisön käytännöt määrittävät tilassa olemista. Arki jäsentyy ajassa, tilassa ja ruumiissa. Nykytaide on erityistä, koska se syntyy omassa ajassamme ja omassa ympäristössämme. Aistittava ala, neliömetrit, kuutiot ja niistä muotoutuva tilojen hahmo ovat haaste ja alusta taiteilijan itsetajunnalle tilassa. Samoin elettävässä kaupunkitilassa ihmisten tilassa oleminen hipoo aistienvälistä kokemusta. Tavoitteena on, että taiteen tulee olla moniaistista, paikkaan sidottua ja saavutettavissa sekä monipuolisesti koettavissa eri vuodenaikoina. Aiheissa voidaan hyödyntää paikan hengen ja ominaispiirteiden esiintuomista muun muassa valon, varjon, muotojen, materiaalien ja värien keinoin. Tutut ja vieraat asiat voivat näyttäytyä oudossa yhteydessä ja oudot asiat voivat tulla läheisimmiksi. Taide haastaa uudistumaan ja katsomaan toisin. Oma kokemus on taiteen katsomisen perusta, mutta monet tarvitsevat rohkaisua oman kokemuksen arvostamiseen. Alueelle valmistuviin teoksiin valmistellaan teoskyltit tai muut opasteet, joista käy ilmi teostiedot. Taidekasvatuksen työkaluin tarjotaan erilaisia reittejä taideteoksen kokemiseksi. Taiteilijakonsultin laatima taiteen yleissuunnitelma sisältää keskeisen tavoitteen taiteen toteutumisen moninaisuudesta eri paikoissa ja eri materiaalein ja keinoin. Taide voi myös olla ikuista, katoavaa tai ajan kanssa muuntuvaa. Vesa-Pekka Rannikko Topelius, *56*28 cm 12 Leinelän tila ja taide

13 3.2 Taiteen yleissuunnitelma yleisille alueille Kokonaisuutta varten laaditaan taiteen yleissuunnitelma. Katu- ja puistosuunnittelua varten on tarpeen tarkentaa taiteen määrä, sijainti, paikat, luonne ja laatu taiteen yleissuunnitelmaksi. Taiteilija tarkastelee Leinelää lähiympäristösuunnitelman ja tämän taideohjelman pohjalta kokonaisuutena, josta nostaa esille tilat, paikat - merkityksenanto, joka aikanaan muodostuu tulevista teoksista. Työn laatii kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikko ja se koskee pääosin Leinelän katuja ja puistoja. Yleissuunnitelma kootaan raporttiin, joka sisältää yleissuunnitelmakartan (taiteen määrä, sijainti, paikat, luonne ja laatu), osaalueiden tarkempia suunnitelmia, kirjallisen selostuksen jatkotoimenpide-ehdotuksineen sekä viitekuvia. Jatkotoimenpiteet Puistojen ja katujen osien jatkosuunnittelu edellyttää eri taiteilijoiden teosehdotuksia. Sen lisäksi taiteilijoille on tarpeen jättää tilaa em. alueiden suunnitteluprosessiin arkkitehtien, maisema-arkkitehtien ja taiteilijoiden vuorovaikutukselle. Taiteilija/t laativat myöhemmin erikseen mahdollisesti kahden kiertoliittymän teossuunnitelmat. Samoin taiteilija/t osallistuvat mahdollisesti Koivukyläntien kallioleikkausten valaistussuunnitteluun, asemanseudun tukimuurijulkisivun suunnitteluun sekä siltojen värityksen ja valaistuksen suunnitteluun. Katu-, rata- ja puistosuunnitteluun liittyvistä taideteoksista pyritään tekemään erilliset sopimukset. Taiteilija/t myös osallistuu em. töiden osalta puisto- sekä katusuunnittelun työryhmiin tarpeellisessa määrin. Leinelän tila ja taide 13

14 3.3 Taiteen yleissuunnitelma korttelialueille Rakentamisohjeissa varaudutaan taiteen toteuttamiseen myös korttelialueille. Taidesuunnitelmaa korttelialueille valmistellaan yhteistyössä Leinelän kehitys Oy:n, kaupungin ja toteuttajien kanssa. Alueen tulevat toteuttajat / Leinelän kehitys Oy, vastaavat korttelialueille ja rakennuksiin tulevan taiteen suunnittelusta ja toteutuksesta. Yhtiö palkkaa taiteilijan tai taiteilijat, jotka toteuttavat korttelialueiden taiteen. Tulevien taiteilijakonsulttien valinnassa toimivat asiantuntijoina tila- ja taidetyöryhmästä intendentti Anne Kaarna, Vantaan taidemuseosta ja kaupungin nimeämä taiteilijakonsultti Vesa-Pekka Rannikko. Yhteistyö Leinelän kehitys Oy/ taidemaalari Markku Pääkkönen laatii korttelialuille taiteen yleissuunnitelman, joka käsitellään tila- ja taidetyöryhmässä. Leinelän alueen taiteilijat tekevät yhteistyötä myös alueen muiden suunnittelijoiden ( arkkitehdit, maisemasuunnittelijat jne.) kanssa. Yhteistyötä on tehtävä myös Leinelän tilaja taidetyöryhmän ja Vantaan taidemuseon kanssa. Korttelialueille toteutettava taide suunnitellaan ja toteutetaan alueen rakentumisen edetessä, asuntorakentamisen yhteydessä. 14 Leinelän tila ja taide

15 4. Taiteen toteuttaminen Yleisille alueille (katu, tori ja puistoalueet) toteutettava taide suunnittelutetaan, toteutetaan ja ylläpidetään Vantaan kaupungin toimesta. Leinelän asema on yhteishanke Ratahallintokeskuksen ja Vantaan kaupungin välillä. Asemaympäristön ylläpidosta vastaa Vantaan kaupunki. Korttelialueille ja rakennuksiin sijoittuvan taiteen tuottaa alueen kehitysyhtiö, Leinelän kehitys Oy. Rakennuksiin ja piha-alueille sijoittuvat taide siirtyy aikanaan kyseisen kiinteistöyhtiön omaisuudeksi ja ylläpidettäväksi. Yleiset rakennukset ja niiden pihat kuuluvat Vantaan kaupungin tilakeskuksen vastuuseen. Niiden taiteesta vastaa Tilakeskus ja sitä selvitetään ao. kohteiden suunnittelussa. Leinelän tila ja taide 15

16 4.1 Rakentaminen, ylläpito, perusparantaminen Viher- ja katualueita rakennetaan InfraRYL 06 -julkaisun mukaisesti ja ylläpidetään mm. VHT 05 - julkaisun mukaisesti. Kaapeli- ja putkilinjauksille, pinnoitteille, varusteille, välineille, kalusteille, muureille, valaistukselle ja silloille voi tulla ajoittain myös uusimis- tai perusparannustarpeita. Tämän tavanomaisen rakentamis-, ylläpito- ja perusparannustoiminnan tulee olla mahdollista eikä se saa muodostaa ristiriitoja esim. tekijänoikeuslain kanssa. Kuvasto valvoo visuaalisen alan taiteilijoiden oikeuksia, joista säädetään tekijänoikeuslainsäädännössä. Taiteilijoitten kanssa laaditaan teoksen tilaussopimus, josta käy ilmi tekijänoikeuden käytännön toteutumiseen liittyvät asiat. Sopimuksesta käy ilmi taiteilijan ja tilaajan velvoitteet. Teoksen mahdollinen väliaikaisuus on sovittava sopimusvalmistelussa. Vantaan taidemuseo hallinnoi julkista taidetta ja teokset inventoidaan taideteosten tiedonhallintajärjestelmään. Mikäli yleisten alueen taideteosten alueille tulee myöhemmin kaavamuutoksia, vastaa tuolloin taideteosten ylläpidosta kaavamuutoksen mukainen taho. Alueelle toteutettava taide pyritään suunnittelemaan ja valmistamaan siten, että sen rakentaminen on kohtuuhintaista ja ylläpito on etukäteen huomioitu tilauksen sopimusvaiheessa. 16 Leinelän tila ja taide

17 5 Suunnittelun eteneminen korttelialueet - Leinelä 1 -rakentamisohjeet rakennuslupajaos 10/08 - Taiteen yleissuunnitelma/ yleiset alueet Vesa-Pekka Rannikko 9/08 - Taiteen yleissuunnitelma/ korttelialueet Markku Pääkkönen 9/08 yleiset alueet - katusuunnitelmat 1. vaihe kuntatekniikan jaos 9/08 - katusuunnitelmat 2. vaihe kuntatekniikan jaos 12/08 Leinelän tila ja taide 17

18 6. Rahoitus, avustukset Arkkitehtuurin ja kuvataiteen taiteen varhainen suunnittelu ja läpivienti prosessissa sisältää hyvään ympäristöön kannustavia käytäntöjä. Arkkitehtuurin ja kuvataiteen taiteelle luodaan toteutus- ja elinmahdollisuudet, jolloin osana rakennuttamisen muuta kokonaisuutta taide on kustannuksiltaan mittakaavassa. Asuntokortteleiden osalta tämä edellyttää, että taide nähdään osana asuntoprojektia. Tavoitteet ja toteutus sovitaan yhdessä ja käytettävillä taiteilijoilla tulee olla riittävästi kokemusta työskentelystä rakennushankkeissa. Julkisten alueiden osalta käytetään kunnallistekniikkaan varattua investointirahaa ja suunnittelijat ja taiteilijat tekevät prosessin edetessä hyvää yhteistyötä. Päiväkotirakentamisen 1. vaiheen osalta Vantaan kaupunki on varannut erillisen määrärahan Leinelän päiväkodin taidehankinnalle. Leinelän asuntoalueen rakentuessa ja taidehankkeiden edetessä, tila- ja taide - työryhmä tutkii mahdollisuuksia myös ulkopuolisen rahoituksen ja avustusten hakemiselle. Vietämme valtaosan ajastamme julkisessa tilassa, kasvamme ihmisiksi. Julkisessa tilassa olevat teokset ovat sekä yhteistä omaisuuttamme että kestävä perintö yhdessä julkisten rakennusten ja ympäristön kanssa jätettäväksi tuleville sukupolville. Kaupunginosassa rakennettu ympäristö ja luonto limittyvät ja lomittuvat yhdessä asuinkortteleiden ja julkisen tilan kanssa kokonaisuudeksi, Leineläksi. 18 Leinelän tila ja taide

19

20 tila Ei linnuntila, jossa siipi vie, se tila ole, joka hahmon antaa. (Vapaana leijut - etkä löydä rantaa, pois itsestäsi johtaa ilman tie.) On tila meissä, muuntaa esineitä. Jos puuta luot, tilasi hiljaa heitä sen ympärille. Silloin toteutuu puun olemus. Jos annat sille rajan, se itse vapaa on. Vain luovuttajan hahmotus toden löytää: siinä syntyy puu. Rainer Maria Rilke

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Uuden Oulun identiteettiä etsimässä. Prof. Helka-Liisa Hentilä

Uuden Oulun identiteettiä etsimässä. Prof. Helka-Liisa Hentilä Uuden Oulun identiteettiä etsimässä Prof. Helka-Liisa Hentilä 28.9.2011 Runko Paikan identiteetti Paikkaidentiteetti Kaupunkitilan fyysiset ominaispiirteet Kaupunkitila, toiminnot ja tilakäyttäytyminen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa. Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa

HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa. Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa Minna Kangasmaa Lace Square - pylväitä ja silmukoita betoni 450 x 450 x 450 cm 2009 Kaakkurin tori, Oulu Julkinen

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä JYVÄSKYLÄ Kärrynpyörä Tori muuntuu "kärrynpyöräksi" Sata vuotta sitten nykyisen kauppatorin paikalla oli hevostori, jonne kokoontui hevoskulkuneuvoillaan liikkuvaa väkeä ympäröivästä maakunnasta. Nykyisin

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet

Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet Sirpa Törrönen Maisema-arkkitehti Kuntatekniikan keskus Kasvillisuus luo hyvinvointia ja terveyttä. Tutut kasvit voivat herättää valoisia muistoja. Tuoksut, lehtien

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

KUNTIEN YHTEISET HANKKEET JA TOTEUTTAMISEN AIKATAULU

KUNTIEN YHTEISET HANKKEET JA TOTEUTTAMISEN AIKATAULU Sivu 1 / 3 OJALA-LAMMINRAHKAN ALUEEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SOPIMUKSEN OSAPUOLET I II Tampereen kaupunki Kangasalan kunta SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Toimeenpanosuunnitelman taustana on vuonna 2008

Lisätiedot

Helsingin kaupungin esteettömyystyö

Helsingin kaupungin esteettömyystyö Helsingin kaupungin esteettömyystyö 7.9.2016 Pirjo Tujula Projektinjohtaja, esteettömyysasiamies Helsingin kaupunki Helsinki kaikille -projekti Helsinki kaikille -projekti (v. 2002-2011) oli kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Kilpailuehdotus Kohtaaminen

Kilpailuehdotus Kohtaaminen Kilpailuehdotus Kohtaaminen Alueen toimintakonseptin kuvaus Kohtaaminen -yhteenliittymän tavoitteena on päästä toteuttamaan Tesoman alueelle sen asuntotarjontaa monipuolistava laadukas ja toteutuskelpoinen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE 2.2.2017 RAKENTAMISTAPAOHJE Järvenpään Kaupunki, Perhelän kortteli 131-126-14 Asemakaava 1. YLEISTÄ RAKENTAMISTAPAOHJEISTA Tämä rakennustapaohje koskee Järvenpään 1. kaupunginosan

Lisätiedot

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 10.9.2004 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO 072000

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY 27.11.2007 KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT VIITAPAKAT Kuva Viitapakoilta kesä 2007 Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 1. YLEISET OHJEET Rakentaminen

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea 1 ROVANIEMI Maankäyttö 7.3.2011 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea Julkinen nähtävilläpito 27.1. 25.2.2011 LAUSUNNOT Lapin ELY keskuksen lausunto 2.3.2011 Rakennustapaohjeiden

Lisätiedot

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p Keskustelun pohjaksi on laadittu neljä alustavaa vaihtoehtoa. Vaihtoehdot A "Hila" ja B "Vetoketju" ovat tiiviimpiä ja korkeampia versioita Länsi- Herttoniemelle ominaisesta avoimesta korttelirakenteesta.

Lisätiedot

KUNTATASON APOLITYÖN KOKEMUKSIA. Yhteinen metropolimme yhteinen apolimme / Kulttuurikeskus Korjaamo

KUNTATASON APOLITYÖN KOKEMUKSIA. Yhteinen metropolimme yhteinen apolimme / Kulttuurikeskus Korjaamo KUNTATASON APOLITYÖN KOKEMUKSIA Katariina Haigh, kaupunginarkkitehti, arkkitehti SAFA Yhteinen metropolimme yhteinen apolimme / Kulttuurikeskus Korjaamo 10.12.2009 LOHJAN ARKKITEHTUURIPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

Korson keskuspuiston ja asukaspuiston yleissuunnitelma

Korson keskuspuiston ja asukaspuiston yleissuunnitelma Korson keskuspuiston ja asukaspuiston yleissuunnitelma KORSON ELÄKKEENSAAJIEN KERHO 16.11.2016 Rakennuttajapäällikkö Juha Kivimäki ja projekti-insinööri Taina Suonio Lähtökohdat Yleissuunnitelman laatijana

Lisätiedot

Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti. Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti. Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 9.44 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Jari Saajo, lupapäällikön vs. Timo Karén, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä PIENTALOILTA Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä 23.2.2017 1 Sisältö 1. Kaupunkikuvalliset vaatimukset: ohjausvelvollisuus laista ja rakennusjärjestyksestä 2. Kolme esimerkkialuetta ja suunnittelua

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen Tankarin ja Trutklippanin majakka- ja luotsiyhdyskunnat / RKY* Kälviän rannikon ja saariston

Lisätiedot

Fredikanterassin taidekilpailu

Fredikanterassin taidekilpailu K i l p a i l u o h j e l m a Fredikanterassin taidekilpailu Helsingin kaupunki (Kaupunginkanslia ja Taidemuseo HAM yhteistyössä Kaupunkisuunnitteluviraston, Rakennusviraston ja Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1610/2015 VP 44/3.9.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TOEJOKI 52. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 16 TONTTI 1001 (KESKIKATU 26) JA PUISTON RIITAVIIKIN AUKION (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1668 Maankäyttö-

Lisätiedot

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU 15.5.2015, tarkistettu 10.6.2015 Sanna Jauhiainen 2 KAITAA NYKYISIN 1. Kaitaan keskus (Iivisniemi), metron tuleva pääsisäänkäynti 2. Iivisniemen nykyinen keskusta

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto Studio Puisto Arkkitehdit Oy 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio Studio Puisto Tausta: Osana Laiturin Ratikka- näyttelyä päätettiin järjestää Karhunkaatajan alueeseen liittyvästä Viilarintiestä työpaja.

Lisätiedot

Kestävä maisema suunnittelussa ja rakentamisessa. Kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki

Kestävä maisema suunnittelussa ja rakentamisessa. Kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki Kestävä maisema suunnittelussa ja rakentamisessa Kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki 23.6.2016 Osayleiskaava-alue 32 ha, Kaupungin omistus 30 ha Arkkitehtikilpailun suunnittelualue 50 ha

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (5) 117 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Outi Alanko-Kahiluodon ym. valtuustoaloitteesta kulttuurin prosenttiperiaatteen laajentamisesta Helsingissä HEL 2013-002196

Lisätiedot

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004 Korso-Savio maankäyttöselvitys Johdanto Vantaan ja Keravan kaupunginhallitukset ovat 27.1.2003 hyväksyneet

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

LINNAINMAA korttelikortit

LINNAINMAA korttelikortit LINNAINMAA korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu LINNAINMAA korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Linnainmaa 1970-luvun asemakaavat Asemakaavatilanne

Lisätiedot

Pöytäkirja 15 /2015 :t Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika klo Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, Vantaa

Pöytäkirja 15 /2015 :t Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika klo Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, Vantaa Aika klo 8.30 9.50 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja, puheenjohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY,

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY, 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m.0 24.43 JÄTEKTOS tomutus 24.4 jäte 23.5 23.55 6 P 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 TIEONI 23.26

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Meri-Rastilan kaavaluonnos Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3

Meri-Rastilan kaavaluonnos Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3 Meri-Rastilan kaavaluonnos 29.11. Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3 Klo 17.30 Tervetuloa ja illan kulku, pj vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen, ksv Klo 17.35 Asemakaavaluonnoksen

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 26 Asianro 733/10.03.01.00/2015 Katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävilläoloa varten Hiltulanlahdenkatu, Oravanmarja ja Vitostien kiertoliittymä Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS

Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS 26.8.2010 2 Sisältö 1 Kauramäen suunnittelun lähtökohdat...3 2 Ideasuunnitelman sisältö...3 2.1 Suunnitelman pääperiaatteet...3

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka-Liisa Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja

Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka-Liisa Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Aika klo 8.30 10.26 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka-Liisa Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan TOWNHOUSE Kaupunkitalon suhde pihaan PIHARAKENNE Ulkotilat kuuluvat kiinteästi Townhouserakennukseen. Tyypillisimmissä ratkaisuissa yhden perheen asuntoon liittyy pieni takapiha. NÄKYMÄT Townhousen rakenteesta

Lisätiedot

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 22. KAUPUNGINOSA ETUKYLÄ, KORTTELIN 17 TONTTI 1, KORTTELIN 16 KIINTEISTÖT 285-407-2-243 JA 285-407-8-0 SEKÄ PUISTOALUE VALMISTELIJA PATRICIA

Lisätiedot

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia lepo Liikenne ja pysäköinti Viheralueet Arkkitehtuuri Julkinen-puolijulkinen-yksityinen tila Hennalan uusi asuinalue muodostaa vanhan kasarmialueen

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot