Ekokem ja Kiertokapula hyödyntävät kaupan ja teollisuuden jätteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekokem ja Kiertokapula hyödyntävät kaupan ja teollisuuden jätteet"

Transkriptio

1 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 2/ Ekokem ja Kiertokapula hyödyntävät kaupan ja teollisuuden jätteet 4 Juhani Ilmola: 6 Hyötykäyttö 18 Suomalainen Parempiin ympäristösaavutuksiin kiinnostaa koivu: raaka- henkilökuntaa aineiden aatelia EkoAsiaa 2/2010 1

2 Sisältö Pääkirjoitus Pääkirjoitus Asiantuntija S-ryhmän ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola: Tiedon tuottamisella ja johtamisella parempiin ympäristösaavutuksiin Kumppani Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy: Hyötykäyttö kiinnostaa henkilökuntaa Palvelu Ekokem ja Kiertokapula: Kaupan ja teollisuuden jätteet varmasti hyötykäyttöön Tuoteuutiset Kierrätys Muovix Oy: Raaka-aineena kaupan ja teollisuuden muovit jäte, avfall, waste... Koottua maailmalta JäteNytt Ajankohtaisasiaa jätteistä Allin palsta Kentältä poimittua Tutkimus & Kehitys Teollinen esikäsittely täydentää syntypaikkalajittelua ja tehostaa energiantuotantoa Kumppani Parhaat pahvilaatikot Savon Sellun aallotuskartongista Palvelu Empower huomioi ympäristön ja turvallisuuden: Toimiva verkko, luotettava verkosto Kysymyksiä ja vastauksia Expert S-gruppens miljöchef Juhani Ilmola: Med produktion av information och ledning till bättre miljöprestationer AvfallsNyt Käytettyjen voiteluöljyjen kerääjät Kurssit 2010 Ekokem-yhtiöiden yhteystiedot Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti EkoAsiaa 2/2010 Julkaisija Ekokem Oy Ab, PL 181, Riihimäki, puh , faksi , Päätoimittaja Teuvo Heinonen Toimitus Virpi Suikki, Auli Hovi Ulkoasu Susanna Salminen Valokuvat Ekokemin arkisto, ellei toisin mainita Paino Painotalo Auranen, Forssa 2010 ISSN Tlaukset ja osoitteenmuutokset Kokonaisvastuu Suomessa ja ulkomailla M eillä Ekokemillä on pitkä kokemus ympäristönhuollosta ja alan palveluja tarvitsevista asiakkaista. Vuosikymmenten varrella olemme tarjonneet niin yksittäisiä palveluja kuin laajempiakin kokonaisuuksia. Käytännön työssä olemme kuitenkin huomanneet, että yksittäisiä palveluja tarjottaessa ja käytettäessä saatetaan joskus ajautua tilanteeseen, Asiakkaan kaikki jäteja ympäristönhuoltokysymykset voidaan ottaa haltuun. jossa ympäristönhuolto on optimoitu vain osittain. Kokonaisuuden ja ympäristön kannalta se ei ole aina viisain ratkaisu. Uskomme, että syvä perehtyminen asiakkaamme ympäristönhuoltoon ja prosesseihin antaa meille mahdollisuuden tarjota kokonaisoptimaalista ratkaisua. Tällaisella toimintamallilla voidaan laajimmillaan ottaa haltuun asiakkaan kaikki jäte- ja ympäristönhuoltokysymykset, aina jätteiden sivuvirtojen ehkäisystä ja jätteen vähentämisestä sekä laatukysymyksistä ympäristöraportointiin saakka. Kumppanuutemme avulla asiakas voi paitsi keskittyä omaan liiketoimintaansa, myös kirkastaa julkisuuskuvaansa ekologisesti vastuullisena toimijana. Jätelainsäädännön muutos tuo mukanaan jätteen määritykseen uusia arviointikriteerejä, jolloin tietyt jätteet lakkaavat olemasta jätteitä. Tästä käytetään termiä End of Waste. Ekokemillä onkin erinomaiset valmiudet luoda uutta End of Waste -polkua alueellisissa käsittelykeskuksissaan rakentamalla tarvittavat prosessit ja käsittelemällä materiaaleista hyötykäyttömateriaaleja. Tätä työtä tukevat hyvä lainsäädännön tuntemuksemme, kokemuksemme erityyppisistä käytännön ratkaisuista sekä omat analyysipalvelumme. Sen lisäksi, että Ekokem on toiminut kolme vuosikymmentä jäte- ja ympäristönhuoltoalalla Suomessa, olemme toimineet jo vuosia ulkomailla. Ongelmajätteiden keräyksen ja käsittelyn parissa toimimisen lisäksi olemme toteuttaneet niin Ruotsissa kuin Balkanin alueellakin tehdasalueiden purku- ja kunnostuskohteita sekä rakentaneet näille materiaaleille hyötykäyttömahdollisuuksia ja eräille fraktioille EU-direktiivien mukaista kaatopaikkatilaa. Haluammekin haastaa onnistuneeseen ympäristönhuoltotyöhön myös ne yritykset, jotka toimivat ulkomailla tai suunnittelevat ulkomaille siirtymistä. Me Ekokemillä uskomme, että läpinäkyvä ja onnistunut ympäristönhuolto tukee myös kansainvälistyneiden yritysten liiketoimintaa ja että me olemme siihen sopiva kumppani. 8 Kannen kuva Ekokemin myyntipäällikkö Santeri Frilander ja Kiertokapulan yrityspalvelupäällikkö Perttu Martin Yhdessä maan parhaaksi Juha Väyrilä toimitusjohtaja Ekokem-Palvelu Oy 2 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/2010 3

3 Lue lisää: Asiantuntija Tiedon tuottamisella ja johtamisella parempiin ympäristösaavutuksiin SOK:n vastuullisuusyksikköä vetävä ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola tietää, että asiallisen ja ajantasaisen tiedon tuottamisella ja johtamisella on suuri merkitys ympäristöasioissa kaupan alalla. TEKSTI VIRPI SUIKKI KUVA MATTI SULANTO Juhani Ilmola vastaa SOK:n vastuullisuusyksiköstä, jonka tehtävänä on koordinoida koko S-ryhmän ympäristöasioiden ohella myös taloudellista ja sosiaalista vastuuta. Tehtäväni on viedä S-ryhmän vastuullisuusperiaatteet käytäntöön. Vastaan siitä, että toimialakohtaiset vastuullisuusohjelmat syntyvät ja että ne ovat mahdollisimman yhdenmukaiset. Yksikköni tuella ketjuohjaukset jalkauttavat ne alueosuuskauppojen ja tytäryhtiöiden kautta toimipaikkoihin. Haasteena ilmastonmuutos ja informaatio Kaupan alan kuten muidenkin alojen keskeinen ympäristöhaaste on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen omilla toimenpiteillä vaikuttaminen. Meillä on paljon vaikutusmahdollisuuksia, koska meillä on runsaasti eri toimialueita ja omistajina yli 1,8 miljoonaa suomalaista kotitaloutta. Vaikutamme siis yli puoleen Suomen väestöstä, ja siksi on tärkeää tukea ja helpottaa asiakasomistajiemme päivittäistä toimintaa, Ilmola summaa. Hänen mukaansa kaupan asiakaskunta on entistä kriittisempää ja tietoisempaa ympäristöasioissa. Kaupan pitää pystyä tuottamaan entistä enemmän tietoa ja mahdollisimman reaaliaikaisesti. Esimerkiksi S-ryhmässä puhutaan kymmenistä tuhansista tuotteista, joista kaikista pitää pystyä tuottamaan informaatiota myös ympäristönäkökulmasta. Energiaa on säästettävä Suuria haasteita kaupan alalla ilmastonmuutokseen liittyen ovat energian käyttö ja energiatehokkuus. S-ryhmä kuluttaa energiaa noin 1,5 TWh vuodessa. Tämä energiapotti on arvokas, sillä loppusumma lähentelee 100 miljoonaa euroa vuodessa. Jokainen prosenttiyksikkö, joka energiaa säästetään, tarkoittaa suunnilleen miljoonan euron kustannushyötyä. Jokainen prosenttiyksikkö, joka energiaa säästetään, tarkoittaa suunnilleen miljoonan euron kustannushyötyä. Tällä on suuri merkitys etenkin päivittäistavarakaupassa, koska siellä kylmän tuottaminen kuluttaa runsaasti energiaa, Ilmola kiteyttää. Tärkeintä on löytää energiankulutuksessa optimitaso. Vaikka me suunnittelemme ja rakennamme hyviä yksiköitä, se ei riitä, vaan meidän pitää pystyä ajamaan niitä oikein. Täysin samanlaisessa kaupparakennuksessa voi toisessa paikassa olla jopa 20 % pienempi energiankulutus kuin jossakin toisessa paikassa. Jätehuollon raportointi saatava yhtenäiseksi Jätehuollolla on kaupan alalla suuri merkitys sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Pelkästään S-ryhmällä kului vuonna 2009 jätehuoltoon noin 10 miljoonaa euroa. Vastuullisuusohjelmissamme on tavoitteena jätteen määrän vähentäminen sekä hyötykäytön lisääminen. Tällä hetkellä eri yksikkömme pääsevät hyvin erilaisiin tuloksiin, ja siihen on syynä informaation puute. Ilman oikeanlaista tietoa ei voida johtaa, Ilmola selittää. Taloustiedon lisäksi tarvitaan määrään ja laatuun liittyvää informaatiota jätteistä. Jätehuolto on ongelmallinen alue, koska jokaisella jätehuolto-operaattorilla on oma tiedon tuottamisen mallinsa, ja eri tavoin tuotettuja tietoja on mahdotonta verrata toisiinsa. Meille on tärkeää, että pystyisimme tuottamaan laatu-, määrä- ja kustannustietoja samalla mallilla kaikista yksiköistä. Tätä tietoa tarvitaan, jotta nähdään missä toimipaikassa on ongelmia ja missä onnistutaan hyvin, Ilmola tiivistää. Jätelain uudistuksella vaikutuksia kauppaan? Jätelain kokonaisuudistus vaikuttaa kaupan alaan esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä energiansäästölamppujen vastaanottamisen velvoitteiden selvittyä. Jos SE-romun ja energiansäästölamppujen vastaanottaminen tulee kauppojen tehtäväksi, asettaa sen asianmukainen järjestäminen uusia haasteita. Miten vastaanotto järjestetään mahdollisimman turvallisesti, kun samassa tilassa kerätään helposti särkyviä tuotteita, jotka sisältävät ongelmajätettä, ja myydään elintarvikkeita? Nämä kysymykset on mietittävä tarkkaan, kun lain pykälät selviävät, Ilmola pohtii. Ekopisteet yhtenäisiksi Kauppojen yhteydessä on perinteisesti ekopisteitä, joihin kuluttaja voi tuoda kierrätettävää materiaalia. Nykyään osa niistä on kaupan omistuksessa, osaa hoitaa joku toinen operaattori. Parhaillaan Suomessa ollaan rakentamassa PTY:n ja tuottajanvastuujärjestöjen kanssa yhtenäistä kaupan ekopistekonseptia, jossa ekopisteille luodaan yhteiset pelisäännöt. Tarkoituksena on, että niissä olisi laaja mahdollisuus palauttaa erityyppisiä pakkausmateriaaleja ja että ne olisivat ulkoasultaan mahdollisimman yhdenmukaisia, Ilmola kertoo. Ekopisteiden olisi hyvä olla suurien kauppapaikkojen yhteydessä, jolloin määrät ovat suurempia. Ei ole järkevää kerätä kaikissa pienissä kaupoissa, koska silloin kuljetuskustannukset ja kuljetuksista aiheutuvat ympäristöhaitat lisääntyvät, kun tulee vajaakuljetuksia, Ilmola jatkaa. Kuluttajilta on tullut toiveita mm. muovipakkausten vastaanotosta. Muovin määrä ja laatu on kirjavaa, ja lajittelun ohjeistaminen on haastavaa. Järkevää voisikin olla, että kuluttajilta tuleva muovi ohjattaisiin energiahyötykäyttöön ja kaupan ja teollisuuden muovit materiaalihyötykäyttöön. Myös puhtausaste merkitsee eli kaikesta muovista ei välttämättä saada raaka-ainekäyttöön sopivaa materiaalia, Ilmola pohtii. Miksi ympäristöala? Juhani Ilmola kertoo oman kiinnostuksensa ympäristöön kasvaneen vähitellen. Osittain ympäristöasiat ovat tulleet tärkeiksi kasvatuksen myötä ja osittain koulutuksen ja työuran kautta. Ympäristöasiat tulivat vahvasti kuvaan, kun 1986 tulin Helsinkiin kunnalliselle ympäristöhallinnon kurssille. Kurssiin kuului myös käytännön harjoittelu, ja hakeuduin tekemään harjoittelua jätehuoltopuolelle. Henkilökohtaisessa elämässäni yritän huomioida ympäristöä pienin teoin mm. lajittelemalla jätteet. Asun maalla, joten minun on myös helppo kompostoida ja lämmittää taloa oman metsän puilla. 4 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/2010 5

4 Lue lisää: Kumppani Hyötykäyttö kiinnostaa henkilökuntaa Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on osa maailmanlaajuista Saint-Gobainkonsernia. Isover-eristeiden lisäksi yritys valmistaa Gyproc-kipsilevyjä ja Ecophonakustiikkatuotteita. Hyvinkään lasivillatehtaalla ympäristö- ja jätehuoltoasioista huolehtiminen on koko henkilökunnan asia. Meillä ollaan ylpeitä siitä, että jätteitä ei enää mene kaatopaikalle, kertoo tehtaan QEHS-päällikkö Janne Vainio (QEHS = Quality, Environment, Health, Safety). TEKSTI VIRPI SUIKKI KUVAT MATTI SULANTO Pauliina Savolainen, Pauli Känkänen ja Janne Vainio. Ranskalaisella Saint-Gobain-konsernilla on satoja tuhansia työntekijöitä ympäri maailmaa. Suomessa konsernin yksiköt valmistavat mm. lasivillaa, eristeitä, autonikkunoita, kipsilevyjä, tasotteita sekä kevytsoravalmisteita. Isover-liiketoiminta on lämmöneristämistä talon joka nurkassa. Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat meidän tavoitteemme, Vainio tiivistää. Lasivilla valmistetaan kierrätyslasista Hyvinkään tehdas on käynnistynyt Nykyään tehtaalla työskentelee noin 150 henkilöä, ja siellä valmistetaan erilaisia lasivillatuotteita. Tehtaan kapasiteetti on noin tonnia vuodessa. Lasivillasta % on lasia ja loput sideainetta. Suurin osa lasista, jota me käytämme, on kierrätyslasia. Isover käyttää noin 80 % Suomen kierrätyslasista, kertoo tehtaan QEHS-insinööri Pauliina Savolainen. Jotta tuotteen ominaisuudet pysyvät hyvinä, käytetään kierrätyslasin lisäksi myös neitseellisiä lasin raaka-aineita, kuten hiekkaa, soodaa, booria, dolomiittia ja maasälpää. Sulasta lasista keltaiseksi eristeeksi Lasivillan valmistus alkaa raaka-aineiden sekoittamisesta ns. mängiksi. Sekoitetut raaka-aineet ohjataan lasiuuniin, jossa sulatus tapahtuu asteen lämpötilassa. Sula lasi johdetaan uunin pohjalta kanavaa pitkin kuidutukseen, missä lasi kuidutetaan ohueksi kuiduksi pyörivissä lingoissa keskipakoisvoiman avulla. Kuidutuksessa lisätään myös sideaine, joka pitää kuidut yhdessä. Kuidutuksen jälkeen tuote kypsytetään, jolloin se saa keltaisen ominaisvärinsä. Tämän jälkeen valmis tuote leikataan asiakkaan toivomiin mittoihin ja pakataan. Asianmukaiset astiat. Työntekijöille on tärkeää tietää, että jätteet menevät hyödynnettäviksi ja että siksi on tärkeää lajitella. Suurin osa tuotteista lähetetään eteenpäin lavapakkauksina eli ns. Multipack-tuotteina, mikä tarkoittaa, että yksittäispaketteja pinotaan lavan päälle siten, että ne saadaan puristettua entistä pienempään tilaan. Villa tiivistyy niissä 1/4:aan vapaasta tilavuudesta, mikä tarkoittaa vähemmän kuljetuksia, Savolainen kertoo. Kaikki lähtee lajittelusta Hyvinkään tehtaalla syntyy tyypillisiä teollisuuslaitoksen jätteitä: paperia, pahvia, tietosuojajätettä, metallijätettä, puujätettä, muovijätettä, ongelmajätteitä ja sekajätettä sekä biojätettä ruokalasta. Ekokem huolehtii kaikista jätteistä ja toimittaa ne hyödynnettäviksi materiaalina ja energiana niin, että mitään ei mene kaatopaikalle. Yksi viime vuosien suurimpia ympäristöinvestointejamme on ollut jätteiden lajittelun ja keräilyn tehostaminen tehtaalla, Vainio kertoo. Pari vuotta sitten aloitimme uuden järjestelyn, joka aloitettiin konttoreista ja valvomoista. Hankimme uusia jäteastioita, joihin on helpompi erotella biojäte, sekajäte ja paperi. Tämä alkoi toimia todella hyvin. Siistijä huomasi heti, että biojätettä tuli paljon enemmän, kun sitä ei laitettukaan yhtä helposti sekajätteen joukkoon, Savolainen kehuu. Sen jälkeen tehtaalla on pyritty siihen, että jätteen syntypaikalla olisi aina oikeat jäteastiat ja että ne olisivat sellaisia, jotka on helppo tyhjentää pihalla oleville isommille lavoille. Nykyiset kippikontit on helppo tyhjentää trukilla. Niitä on pahville, metallille, kaapeleille ja sekajätteelle. Pahvin ja muovin me paalaamme. Osa konteista on puristavia jätekontteja, jolloin jäte saadaan tiiviimpään ja tyhjennyskerrat harvenevat, Savolainen jatkaa. Tuloksista raportointi tärkeää myös henkilökunnalle Ekokemin raportointi helpottaa kovasti meidän työtämme, kun saamme raportin kaikista jätejakeista: määrästä, laadusta ja siitä, mihin ne ovat menneet hyödynnettäviksi, Vainio kiittelee. Näitä seurataan sisäisesti ja tuloksista tiedotetaan myös henkilökunnalle. Työntekijät ovat kiinnostuneita mm. siitä, miten on parannettu lajittelua. Myös Ranskassa seurataan raportteja, ja siellä on herättänyt ihmettelyä se, että meiltä ei mene mitään kaatopaikalle, hymyilee Savolainen. Tehtaan työntekijöille on tärkeää tietää, että jätteet menevät hyödynnettäviksi ja että siksi on tärkeää lajitella. Lajitteluun on saatu uusilla astioilla myös näyttävyyttä. Tekee mieli lajitella, kun astiatkin ovat asianmukaiset, puhtaat ja oikein merkitty. Jos astioita ei ole merkitty, menevät jätteet sinne, minne ne mahtuvat, tietää Ekokemin myyntipäällikkö Pauli Känkänen. 6 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/2010 7

5 Palvelu Lue lisää: Tuoteuutiset Lisätietoja: Ekokem Oy Ab tuotepäällikkö Jyrki Malinen puh Siirtolava sivuovilla mainio ratkaisu suurien puujätteiden kuljetukseen ja varastointiin Kiertokapula ja Ekokem: Kaupan ja teollisuuden jätteet varmasti hyötykäyttöön Kiertokapulan ja Ekokemin yhteistyössä tarjoama palvelu kaupan ja teollisuuden jätteiden hyödyntämiseen tehostaa Etelä-Suomen, Hämeen ja Pirkanmaan alueiden yritysten jätehuoltoa. Logistisesti ja ympäristömyötäisesti järjestetty vastaanottoverkosto sekä ammattitaitoinen henkilökunta takaavat palveluvarmuuden ja kustannushyödyn. TEKSTI VIRPI SUIKKI KUVAT MATTI SULANTO Kiertokapulan neljällä jäteasemalla Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä ja Valkeakoskella otetaan vastaan erityyppisiä kaupan ja teollisuuden jätejakeita kuten energiajätettä, rakennusjätettä, purkupuuta, metallia, betonia, tiiliä, asfalttia, yhdyskuntajätettä, talkoo-siivousjätettä ja pakkausjätettä. Otamme vastaan hyödynnettäviä materiaaleja. Nyt pystymme yhteistyössä Ekokemin kanssa tarjoamaan luotettavan vastaanottopisteen, jonne voi tuoda lähes kaikkia jätejakeita, iloitsee Kiertokapulan yrityspalvelupäällikkö Perttu Martin. Lajittelupalvelu ja välitön palaute Uusi jätepalvelu on yrityksille vaivaton. Jokaisessa vastaanottopaikassa lajittelemme kaikkia jätelajeja. Esimerkiksi rakennusliikkeellä, jolla on purku- tai uudisrakennustoimintaa, syntyy monenlaista jätettä. Sillä voi olla yksi tai kaksi lavaa pihassa, ja lavat voi tuoda Kiertokapulan vastaanottopisteeseen, jossa jätteet lajitellaan ja toimitetaan eteenpäin hyödynnettäviksi materiaalina tai energiana, kuvailee Ekokemin myyntipäällikkö Santeri Frilander. Nykyään kun rakennetaan, tontit ovat usein pieniä, jolloin jokaiselle jätejakeelle on mahdoton saada omaa lavaansa. Lajittelu esimerkiksi energiajätteeseen ja muuhun jätteeseen on toki suotavaa. Silloin tulee jonkin verran kustannussäästöä, Martin jatkaa. Asiakkaille tärkeää on vastaanottovarmuus, jonka Kiertokapula voi tarjota. Kaikki neljä vastaanottopistettä ovat auki arkisin klo Ammattitaitoinen henkilö on aina ottamassa kuormaa vastaan. Hän tekee heti arvion kuormasta ja opastaa tarvittaessa. Vastaanottaja voi lisäksi neuvoa lajittelua, sillä hyvin pienelläkin muutoksella voi saada aikaan kustannussäästöjä, kun pystymme hyödyntämään materiaaleja paremmin, kertoo Martin. Jätteiden tuominen on asiakkaalle vaivatonta ja turvallista, sillä tarkastamattomia kuormia ei alueelle pääse. Kuljettaja saa heti kirjallisen palautteen toimittamistaan jätteistä. Logistiikalla ympäristö- ja kustannushyötyjä Neljä eri pistettä, joissa voidaan jätteitä ottaa vastaan, kattavat suuren osan Etelä-Suomea, Hämettä ja Pirkanmaata. Kuljetusmatkat näiltä alueilta ovat lyhyitä, kun aiemmin näiden alueiden kaupan ja teollisuuden jätteitä on jouduttu viemään useampiin eri paikkoihin. Nyt tällaisella yhteistyöllä pystytään hoitamaan kaikki jätteet, kehuu Frilander. Lyhyemmät kuljetusmatkat tarkoittavat myös ympäristö- ja kustannushyötyjä asiakkaalle. Meillä ei kuitenkaan ole rajoitteita siitä, miltä alueilta jätteitä otetaan vastaan, Martin toteaa. Materiaalit hyötykäyttöön Kaupan ja teollisuuden jätteitä syntyy Suomessa paljon, ja niiden hyödyntämisen tehostaminen on erittäin tärkeää. Kiertoka- pulan hyötykäyttöaste on Suomen kärkeä, ja uudella yhteistyöllä se paranee entisestään. Kierrätettävät mate- Vastaanottaja voi neuvoa lajittelua, sillä pienelläkin muutoksella voi saada aikaan kustannussäästöjä. riaalit toimitetaan eteenpäin mm. metalliteollisuudelle, etanolin valmistukseen, teiden rakennukseen sekä energiantuotantoon. Ainoastaan luja- ja Gyproc-levyjä sekä lasivillaa ja posliinia emme pysty hyödyntämään materiaalina tai energiana, kertoo Martin. Asiakas voi olla varma, että jäte lajitellaan tehokkaasti ja että siitä erotellaan kaikki hyötykäytettävät materiaalit. Vain murtoosa loppusijoitetaan, Frilander vakuuttaa. Ympäristöjärjestelmät ja raportointi turvallisuuden pohjana Uudessa palvelussa Kiertokapula hoitaa vastaanoton sekä lajittelun ja Ekokem vastaa ensisijaisesti asiantuntevien ratkaisujen tarjoamisesta yrityksille. Käytössä on kummankin yrityksen erikoisosaaminen. Kumpikin yritys toimii sertifioidun ympäristöjärjestelmän ISO mukaisesti. Tämä on turvallinen valinta kaupan ja teollisuuden jätteille, Martin summaa. Kiertokapulan ja Ekokemin tavoitteena on saada enemmän hyödynnettäviä jätteitä asianmukaiseen käsittelyyn. Yhteistyön pohja on ollut jo aiemmin hyvä, ja nyt pystytään vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveisiin syntyvien jätteiden hyödyntämisessä. Kaikki asiakkaat saavat Ekokemiltä asiakasraportin, jossa kerrotaan selkeästi heidän kokonaisjätehuollostaan. Siinä on tiedot siitä, mitä kaikkea jätettä on syntynyt ja minne ne on toimitettu, Frilander kertoo lopuksi. Ekokem Oy Ab on kehittänyt mainion ratkaisun suurikokoisten puujätteiden kuljetukseen ja varastointiin. Teräsvalmisteinen noin 37 m 3 :n siirtolava on rakennettu suuretkin puiset tuotepakkaukset huomioiden. Siirtolavan rakenne on suunniteltu siten, että pakattaessa lavaa pitkillä puujakeilla saadaan ne tuotua lavalle helposti trukilla sivuovien kautta ja lava saadaan täytettyä mahdollisimman tiiviisti. Tällä ratkaisulla hyötykuorma kasvaa. Myös tyhjennyskerrat saadaan parhaimmillaan vähenemään puoleen verrattuna sivuovettomaan lavaan. Edellä mainitut tekijät yhdessä paremman polttoainehyötysuhteen kanssa lisäävät lavan ympäristöystävällisyyttä ja parantavat sen kustannustehokkuutta. Puujäte on vain yksi esimerkki sivuovellisen siirtolavan hyödyntämisestä. Muita käyttötarpeita löytyy varmasti muista jätejakeista, ja samaa ratkaisua voidaan käyttää esimerkiksi rulla-, pahvipakkausja muovijätteille. Siirtolavat on varustettu SFS standardin mukaisilla koukku- ja vaijeritartunnoilla. Kysy lisää! Me Ekokemillä suunnittelemme ja kehitämme tuoteratkaisujamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme muuttuvia tarpeita. Ota reilusti yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää tuotteistamme. Löydämme varmasti juuri Sinun tarkoituksiisi sopivan ratkaisun! 8 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/2010 9

6 Kierrätys Lue lisää: jäte, avfall, waste, Abfall, déchet, residuo, rifiuti, jäätmed, szemét... SIVUN KOONNUT AULI HOVI Raaka-aineena kaupan ja teollisuuden muovit Muovix Oy pystyy kierrättämään jätemuovia monenlaisiksi uusiotuotteiksi. Riihimäkeläinen yritys on perustettu vuonna 2000, ja se valmistaa kaupan ja teollisuuden muovijätteestä erilaisia profiilituotteita sekä uutta raaka-ainetta teollisuuden käyttöön. Muovixilla on kahdenlaista liiketoimintaa. Jätemuovista valmistetaan profiileja, joita käytetään esimerkiksi maaja karjataloudessa sekä viher- ja piharakentamisessa puun sijasta. Noin puolet tuotannosta on puolestaan jätemuovin uusioimista teollisuuden raaka-aineeksi. Granuloimme eli murskaamme ja käsittelemme eri muovilajit, polystyreenit, polypropeenit ja polyeteenit, teollisuuden käyttöön. Profiilirakenteissa päätuotteemme on 32-millinen ponttilauta. Pohjoismaat ja Keski- Eurooppa ovat meidän päämarkkina-alueemme, kertoo toimitusjohtaja Petrik Eklund. Mehukatti-kanisterista viiniköynnöksen tukipuuksi Muovix ottaa vastaan periaatteessa kaiken kaupan ja teollisuuden jätemuovin, jos se vain on asiallisessa muodossa. Jotkut yritykset ovat vieneet muovin keräämisen todella pitkälle. Meille tulee esimerkiksi vessoista, kahvioista tai taukotiloista kerättyjä kertakäyttöisiä muovimukeja. Toinen ääripää määrällisesti on teollisuuden hukkamuovit eli hylkytavara esimerkiksi ruiskumuovi- tai kalvoteollisuudesta. Panimoteollisuudesta meille tulee paljon erilaisia kanistereita, Eklund luettelee. Syntypaikkalajittelu on erittäin tärkeää, tehtiin jätteelle mitä vaan. Osa muoveista tulee meille paalattuina, osa kuormalavoilla, osa konteissa. Ohjeistamme ja neuvomme itse asiakkaitamme muovien lajittelussa ja pakkaamisessa, Eklund jatkaa. Kuluttajalle tuttuja Muovixin tuotteita ovat esimerkiksi profiiliosat jätteiden syväkeräysastioissa tai rautakaupoissa myytävät sahapukit. Yllätyksenä monelle tulee sen sijaan se, että Muovix toimittaa ranskalaisille viininviljelyksille viiniköynnösten tukipuita. Tulevaisuudessa esimerkiksi viher- ja piharakentamisen tuotteisiin on mahdollista tuoda mukaan myös enemmän designia. Muovissa on paljon mahdollisuuksia, pohtii Eklund. Kierrätystä ja kokonaispalvelua TEKSTI VIRPI SUIKKI KUVAT MATTI SULANTO Yrityksen liikeidea on lähtenyt halusta kierrättää jätemuovia, jota syntyy huomattavia määriä kaupassa ja teollisuudessa. Muovixilla on viime vuosina alettu katsoa yhä enemmän kokonaisuutta, ja nyt pystytään hyödyntämään lähes kaikkia kaupan ja teollisuuden jätemuoveja. Myös kahdensuuntainen liiketoiminta on lisääntynyt, kun muovia voidaan myydä takaisin teollisuuden raaka-aineeksi. Nykyään yhä useampi yritys haluaa jätehuollon kokonaispalvelua. Niille asiakkaille, joilla muovijätteitä syntyy merkittäviä määriä, materiaalikierrätys on tärkeä osa jätehuoltokokonaisuutta. Yhteistyömme avaa Ekokemin asiakkaiden saataville monipuoliset muovijätteiden hyötykäyttömahdollisuudet, Eklund perustelee. Osan jätemuovista meille toimittavat asiakkaat itse, osan haemme me ja osan kerää yhteistyökumppanit kuten Ekokem, joka huolehtii yrityksen muistakin jätteistä. Kun hallitsee kokonaisuuden, on kuljetuksien yhdisteleminen mahdollista, ja siitä saadaan sekä kustannus- että ympäristöhyötyjä. Viher- ja piharakentamisen tuotteisiin on mahdollista tuoda mukaan myös enemmän designia. Voisiko kuluttajien muovijätettä kierrättää? Kierrätysasioissa on yrityksissäkin vielä paljon tekemistä. Monesti pienillä yrityksillä muovijätteen määrät ovat niin pieniä, että niiden keräämistä ei ole katsottu järkeväksi. Eklundin mukaan on kuitenkin olemassa esimerkiksi pieniä siivousalan yrityksiä, jotka keräävät pesuainekanistereitaan vaikkapa vuoden ja tuovat ne yhdellä kertaa hyödynnettäviksi. Kuluttajamuoveistakin voisi olla ihan järkevää kierrättää esimerkiksi kylpyhuoneesta löytyvät muovipullot. Kirkkaiden ja läpinäkymättömien erottelu onnistuu koneellisesti, jonka jälkeen ne voitaisiin pestä märkämurskauksessa. Elintarvikepakkaukset sen sijaan ovat paljon haastavampia, sillä mm. lihapakkauksen muovikalvossa on todellisuudessa monta kalvoa, jotka ovat kaikki eri muoveja ja ominaisuuksiltaan erilaisia. Niiden erottelu ja siten hyötykäyttö on melko mahdotonta. ISWAN toimisto Kööpenhaminasta Wieniin Kansainvälinen jätehuoltojärjestö ISWA on muuttanut tämän vuoden alussa toimistonsa Itävallan Wieniin. Järjestön toimiston tiedotteen mukaan muutosta aiheutuneet häiriöt järjestön toimintaan ovat ohi ja toimisto palvelee taas täysipainoisesti jäsenistöään. ISWAn uutena teknisenä johtajana on aloittanut tohtori Herman Koller. ISWAan kuuluu kustakin maasta yksi kansallinen jäsen (Suomessa Ympäristöyritysten liitto ry), yritys- ja yhteisöjäseniä sekä henkilöjäseniä. On myös mahdollista liittyä edullisesti on-line-jäseneksi, jolloin pääsee käyttämään järjestön laajaa sähköistä jäsenille tarkoitettua aineistoa internetissä. ISWA toivottaa kaikki jäsenensä tervetulleiksi vierailemaan Wienin toimistoon, erityisesti syyskuun viimeisenä viikonloppuna, jolloin juhlistetaan ISWAn 40-vuotisjuhlia avoimien ovien merkeissä. Lisätietoja LCD-näyttökierrätyksen elohopeapäästöjä mitattu Hollannissa Tuomio Napolin jäteskandaalista Euroopan tuomioistuin on antanut päätöksensä vuonna 2007 Napolin seudulla Italiassa vallinneesta jätehuoltokriisistä. Tuomioistuin totesi, että Italian valtio ei ollut pitänyt huolta yhteisön jätedirektiivin velvoitteesta luoda riittävää ja yhtenäistä käsittelyverkostoa, jonka avulla jätteet voidaan hyödyntää ja niistä huolehtia ihmisten terveyttä tai ympäristöä vaarantamatta. Kierrätysteollisuus saa jatkuvasti uudenlaisia tuotteita kierrätettäväkseen, ja tämä asettaa suuria haasteita niin ympäristön- kuin työsuojelullekin. Hollannissa havaittiin, että LCD- eli nestekidenäytöt aiheuttavat rikkoutuessaan elohopeapäästöjä. Tähän on syynä laitteen taustavalon sisältämä elohopea. Eurooppalainen elektroniikkakierrättäjien järjestö EERA suositteleekin, että näyttöjen kierrätyksessä otetaan huomioon tämä elohopeapäästöjen riski. Näyttöjä ei tule kerätä valvomattomilla massakeräyksillä. Myös varastoinnissa ja siirroissa tulee toimia niin, ettei rikkoontumisen vaaraa ole. LCD-näyttöjen käsittelyä tulee tehdä vain sellaisissa kierrätyslaitoksissa, joissa elohopeapäästöt voidaan hallita ympäristö- ja terveysnormien mukaisesti. EUWID Recycling und Entsorgung Italian valtio vastusti syytettä ja esitti tehneensä voitavansa asian eteen. Kansalaiset vastustivat uusien jätteenkäsittelylaitoksien perustamista, ja käyttöönottoa haittasi voimakkaasti myös alueella esiintyvä jätehuoltoon sekaantunut rikollinen toiminta. Tuomioistuin katsoi kuitenkin, että nämä syyt eivät aiheuttaneet oikeuskäytännössä tarkoitettua ylivoimaista estettä, jonka perusteella syyte olisi tullut hylätä. ENDS Europe EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

7 JäteNytt AUKEAMAN KOONNUT AULI HOVI Jätelain uudistus etenee SER-direktiivi uuteen kuosiin Jätelakia valmistellut työryhmä on jättänyt esityksensä ympäristöministerille. Esitys sisälsi myös muutosehdotuksen ympäristönsuojelulakiin. Työryhmästä jätettiin esitykseen yhteensä 7 eriävää mielipidettä. Esitys on ollut lausuntokierroksella ja valmistelua jatketaan parhaillaan ympäristöministeriössä. Hallituksen esitys jätettäneen ensi syksynä eduskunnan käsiteltäväksi. Samaan aikaan valmistellaan jäteverolain uudistusta sekä mahdollista kaatopaikka-asetuksen muutosta, jolla rajoitettaisiin jätteiden kaatopaikkasijoittamista. Lisätietoja jätelain valmistelusta löytyy ympäristöhallinnon sivulta > Lainsäädäntö > Valmisteilla oleva lainsäädäntö > Ympäristönsuojelun lainsäädäntöhankkeet > Jätealan lainsäädännön kokonaisuudistus. Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskeva direktiivi on uusittavana. Parlamentti on käsitellyt kerran ehdotusta, joka esittää nykyisen 4 kg/henkilö keräystavoitteen huomattavaa kiristämistä sekä tavoitteiden kohdistumista tuottajiin eikä jäsenmaihin, kuten tähän asti on ollut. Aloita nyt ilmastodieetti! Komission ehdotus sisälsi myös vaatimuksen EU:n kattavasta tuottajien rekisteristä. Tätä on pidetty erittäin vaikeasti toteutettavana ehdotuksena. Parlamenttikäsittelyn aikana on tuotu esille myös ehdotus sisällyttää direktiiviin tuotekohtaisia keräystavoitteita. Näin voitaisiin edistää etenkin pienten laitteiden ja elohopealamppujen talteenottoa, sillä nykyisin painoon perustuva kokonaiskeräystavoite suosii suurien ja painavien laitteiden, kuten jääkaappien ja liesien keräystä. Yrityksille koottua ympäristötietoa Yrityksillä on monia velvollisuuksia ja vastuita hoidettavanaan. Ympäristöasioita pienemmissä yrityksissä hoidetaan usein oman toimen ohella eikä asioihin ole mahdollisuutta perehtyä kovin syvälle. Apua tähän työhön tuo YritysSuomi-hankkeen laatima ympäristötietopalvelu internetissä. Palvelu jakaantuu viiteen osioon. Yrityksen ympäristövastuut -kohta sisältää yrityksen perustamisen ja toiminnan kannalta olennaiset ympäristöasiat. Siihen sisältyy laajasti asiaa myös jätehuollosta. Työkalut-kohdassa on esimerkkejä ympäristöasioiden hallinnasta ja kehittämisestä. Säädökset-kohta kokoaa tiedon ajantasaisesta ympäristölainsäädännöstä ja ohjaa käyttämään verkossa olevia tietolähteitä. Ympäristösanastossa on kooste ympäristöalan termeistä. Ympäristöviranomaisten yhteystiedot ja tehtävät on selvitetty kohdassa Asiantuntijapalvelut. Sen kautta voi etsiä myös asiantuntijoita yrityksen tarpeisiin. Koko palvelu on käännetty myös ruotsin kielelle. > Yrityksen ympäristötieto (kohdassa Oikopolut). Kesä on tulossa ja naistenlehdet esittelevät taas uusia pikadieettejä, joilla pääsee rantakuntoon. Tänä vuonna kannattaa kokeilla laihdutuskuurin sijaan uutta ilmastodieettiä ja tutustua oman elämän hiilidioksiditaseeseen. YLE Teemalla tänä keväänä esitettyyn Ilmastodieetti-sarjaohjelmaan liittyvä laskuri on kaikkien käytettävissä SYKE:n internetsivuilla. Laskurilla voi myös seurata, kuinka kulutustottumusten muutokset vaikuttavat syntyvään hiilidioksidimäärään. Laskuri ottaa huomioon myös jätehuollosta aiheutuvat ilmastolle haitalliset päästöt. Jos tuotat jätteitä vähän ja lajittelet biojätteet, paperin ja kartongin aina, syntyy laskurin mukaan hiilidioksidia 41 kg. Lajittelusta piittaamaton jätteen suurtuottaja aiheuttaa sen sijaan 246 kg:n CO 2 -päästöt. Tunnettua on, että kasvispitoinen ruokavalio on ilmastoystävällistä, joten voi käydä niin, että ilmastodieetin ansiosta pääset myös siihen rantakuntoon! Palvelu löytyy osoitteesta 12 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

8 Allin palsta Terveyden- ja sosiaalihuollon toimipisteille räätälöityjä ympäristöjohtamisen konsulttipalveluja tarjoavan TLE Consulting Oy:n ympäristöasiantuntija Alli Kaski kirjoittaa tällä palstalla tietoiskuja terveydenhuollon jätteisiin liittyvistä asioista. Terveydenhuollon jätehuollon käytäntöihin ennakoidaan muutoksia Suomessa tartuntatautineuvottelukunta suosittelee tartuntavaarallisuudelle, jäteominaisuudelle H9, suppeaa määrittelyä, jonka mukaan lähinnä ruton, pernaruton ja hemorragisten kuumeitten hoidon yhteydessä syntyvä jäte olisi tartuntavaarallista. Euroopan jäteluettelon perustana olevaa tartuntavaaramääritelmää ollaan tulevan vuoden aikana tarkentamassa WHO:n paljon laajemman määrittelyn suuntaan, jossa tartuntavaarallisuus kattaisi kaiken potilashoidossa syntyneen terveydenhuollolle ominaisen jätteen. Määritelmän tiukentuminen ja samanaikaisesti jätedirektiivin toimeenpanon takia kaatopaikan porttien sulkeutuminen biohajoavalta jätteeltä johtaisivat sairaalajätteen polttamiseen luvanvaraisissa polttolaitoksissa. Ekokemin jätevoimalalla on voimassaoleva lupa polttaa vuodessa tonnia tällaista jätettä. Myös Vantaan Energian vuonna 2014 valmistuvan polttolaitoksen viime vuodenvaihteessa myönnetty ympäristölupa sallii sairaalajätteen polttamisen, enintään tonnia vuodessa. Lupa ei salli sairaalajätteen varastointia eikä sen vastaanottoa laitokselle häiriötilanteissa. Jätteille vaaditaan erillinen syöttölinja, jota pitkin ne puretaan kuljettimelle ja siirretään suoraan polttoon. Lupaehtona edellytetään lisäksi sairaalajätteen radioaktiivisuuden valvontaa. Tuleva tartuntavaaran määritelmän tulkinta ja sairaalajätehuollon muutosten läpiviemiseen tarvittava aika ovat ne tekijät, jotka kertovat, kuinka hyvin näiden kahden polttolaitoksen kapasiteetti riittää kaiken suomalaisen sairaalajätteen polttamiseen vuosina ennen vuotta 2014 ja sen jälkeen. Muissa polttolaitoksissa, jätteenpolton lupahakemuksissa tai suunnitelmissa ei erillistä syöttölinjaa sairaalajätteelle näytä olevan. Piippu Syöpätautien klinikan takana Helsingin Meilahdessa kohoaa kahdeksankymmenen metrin korkeuteen, mutta sairaalajätteenpolton hiukkasia sieltä ei enää nouse tuulen vietäväksi. Sen viimeisetkin pestyt ja suodatetut päästöt loppuivat vuonna 1994, jolloin jätekattila poistettiin käytöstä. Ekokem investoi energiatehokkuuteen: Alueelliset hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi Kentältä poimittua Ekokem investoi noin 5 M nykyisten tuotantolaitostensa energian talteenottoon osana jätevoimala 2 -hanketta. Investointi lähes kaksinkertaistaa Ekokemin sähköntuotannon ja lisää kaukolämmöntuotantoa yli 6 % käsiteltävän jätteen määrää lisäämättä. Se parantaa Ekokemin tuotantolaitosten energiatehokkuutta merkittävästi. Investoinnin ansiosta Ekokemin koko energiantuotannon BREF vertailuasiakirjan mukainen energiatehokkuus nousee noin 67 %:sta (2009) yli 81 %:een. Hyvinkää-Riihimäki talousalueen käyttöön saatava lisäenergia pienentää energiantuotannossa käytettyjen fossiilisten polttoaineiden, raskaan polttoöljyn ja maakaasun, huipputarpeen aikaista kulutusta. Hiilidioksidipäästöjen suora vähenemä on noin tonnia vuodessa. Se vastaa noin henkilöauton vuosittain tuottamaa määrää hiilidioksidia. Näin jätteiden lajittelu pelaa Kontulassa K ontulan vanhustentalossa Helsingissä tuoksuu aamuisin kodikkaasti puuro. Vaippajätteet sen sijaan eivät ole aistein havaittavissa. Imuputki on nielaissut ne jätesäiliöön hipoen moottoriteiden nopeusrajoitusta 120 km/h. Uudisrakennus, jossa on 198 asukaspaikkaa, valmistui puolisen vuotta sitten ja samalla laitoksen jätteiden lajitteluohjeet muuttuivat. Imuputkeen kelpaa vaippajätteen lisäksi lähes kaikki hyödyntämiskelvoton sekajäte. Putken halkaisija, 20 cm, ja putkiston mutkat asettavat joitakin reunaehtoja: mm. isokokoiset muovipakkaukset ja pitkävartiset ruusut on kuljetettava jätehuoneeseen käsin. Keittiön hyödynnettäville biojätteille on oma imukuljetuksensa. Kierrätykseen lajitellaan pahvi, metalli, lasi, paperi ja kartonki. Vanhustentalon ryhmäkodeissa myös asukkaat puuhaavat mukana ympäristötyössä ja litistävät tyhjentyneet maitopurkit keräysastiaan. Ekokemin henkilökunta mukana Kehon ikä -tutkimuksessa Ekokem on mukana Liikuntakeskus Pajulahden lääkärin Mika Liukkosen tekemässä kehon ikää koskevassa väitöskirjatasoisessa tutkimuksessa. Siinä selvitetään osallistujien henkilökohtainen kehon ikä ja tutkitaan elintapojen muutoksen vaikutuksia siihen, sillä kehon ikä voi olla täysin eri kuin henkilön kronologinen ikä. Ekokem valikoitui tutkimuskohteeksi sopivan kokonsa takia. Tutkimus kiinnostaa työntekijöitä, sillä 70 prosenttia koko Riihimäen toimipaikan henkilöstöstä on mukana vapaaehtoisessa tutkimuksessa. Tutkimuksella halutaan innostaa ihmisiä pitämään huolta itsestään ja kunnostaan. Yrityksen kannalta paremmin töissään jaksavat ovat todennäköisesti vähemmän sairaslomilla, arvioi Ekokemin hallintojohtaja Seppo Eriksson. Sairaalajätteenpolton rajat Yhdysvalloissa tiukkenevat UUSA:n ympäristövirasto EPA on päättänyt uusista päästörajoista, joiden soveltaminen aiheuttaa muutoksia lähes kaikessa terveydenhuollon ja muiden tartuntavaarallista jätettä tuottavien tahojen jätteenpoltossa. Uusien määräysten odotetaan vuosittain vähentävän lähes tonnia happamien kaasujen, typen oksidien ja haitallisten metallien kuten lyijyn, kadmiumin ja elohopean päästöjä ympäristöön. Päästörajojen tiukentuessa uudistuvat myös polttolaitosten testauksen, valvonnan ja tarkastusten vaatimukset. Vuodelta 1997 peräisin olevia, nyt uusittuja standardeja tarkistetaan jatkossa viiden vuoden välein. Asiakirjat ja lisätietoa löytyy osoitteesta Ekokem-Palvelu maailmalla Albaniassa on Ekokem-Palvelulla parhaillaan käynnissä kaksi hanketta: Vlorassa EU:n rahoittamana ja Porto Romanossa Maailman Pankin rahoittamana. Molemmissa kohteissa puretaan rakenteita, kunnostetaan pilaantunutta maata ja rakennetaan nykyvaatimusten mukainen kaatopaikka, jonka sulkeminenkin kuuluu urakkaan. Muita EU:n ja Maailman Pankin rahoittamia hankkeita on alkamassa alkusyksystä Kyproksella ja Seychelleillä. Molemmissa hankkeissa rakennetaan käsittelykeskukset, ja myös hankkeiden suunnittelu kuuluu urakoihin. Kummankin urakan sopimukset on jo allekirjoitettu. Lisäksi Ekokem-Palvelu on voittanut kaksi tarjouskilpailua kunnostuskohteista Baltiassa. 14 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

9 Tutkimus & Kehitys Teollinen esikäsittely täydentää syntypaikkalajittelua ja tehostaa energiantuotantoa TEKSTI EKOKEMIN T&K-RYHMÄ Ekokemin uuden jätevoimalan yhteyteen Riihimäellä suunnitellaan jätteiden esikäsittelyä ja materiaalihyödyntämistä tehostavaa esikäsittelyprosessia. Yhdeksi tavoitteeksi Ekokem on asettanut jätteen materiaalien tehokkaamman erottelun jätevirrasta silloin, kun materiaaleille on löydettävissä järkevä ja kannattava hyötykäyttökohde. Uuden hankkeen syksyllä 2009 valmistuneessa ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioitiin tulevan käsittelykonseptin kokonaisjätemääräksi t/a. Tästä energiana hyödyntämiseen ohjautuisi noin 80 % ja materiaalina hyödyntämiseen noin 20 % massavirrasta. Lopullinen hyödyntämisjakauma riippuu kuitenkin käsittelyyn ohjautuvien jätteiden laadusta sekä materiaalina hyödyntämisen taloudellisuudesta. Jätteiden määrä lisääntyy tulevaisuudessa? Viime vuonna taloudellinen taantuma hidasti kulutuksen kasvua, mutta eri lähteiden perusteella jätteiden määrän arvioidaan kasvavan myös lähitulevaisuudessa. Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan Suomessa tarvitaan pelkästään yhdyskuntajätteiden esikäsittelyyn ja hyödyntämiseen noin 2 miljoonan tonnin yhdyskuntajätemäärää vastaava tuotantokapasiteetti. Euroopan komission jätteiden synnyn ehkäisemisen ja kierrätyksen teemakohtaisessa strategiassa uskotaan, että jätemäärät Euroopassakin lisääntyvät edelleen talouskasvun myötä. Kiinteän yhdyskuntajätteen määrän on arvioitu lisääntyvän vuoden 1995 määrästä 42 % vuoteen 2020 mennessä. Ennusteiden toteutumisen edellytyksenä ja tulevaisuuden jätehuollon haasteena ovat tehokas materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö sekä tasapaino energiaksi käytettävän jätteen ja uusioraaka-aineiden materiaali- ja energiakäytön välillä. Ekokem on omassa kehitystyössään panostamassa myös kotitalouksien sekajätteen materiaalierotteluun. Jätteiden laatu muodostuu useista materiaaleista Kaupan ja teollisuuden toiminnassa sekä kotitalouksissa syntyvät jätteet lajitellaan syntypaikoilla, ja niiden erilliskeräyksen ja kuljetuksen hyötykäyttöön ovat järjestäneet yritykset, tuottajat ja kunnat. Erikseen kerätyt jätteet on esikäsiteltävä ja -lajiteltava koneellisesti teollisessa mittakaavassa, jotta kierrätyskelpoiset materiaalit saadaan tehokkaasti erilleen. Ne materiaalit, joille ei löydy järkevää käyttöä, voidaan hyödyntää energiana. Yleisen keskustelun kärjessä on monesti kotitalouksissa syntyvä sekajäte, jonka sisältämät materiaalit ovat usein vaikeasti hyödynnettävissä. Tällä hetkellä sen paras hyödyntämiskeino onkin jätteenpoltto siihen suunnitellussa voimalaitoksessa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla erikseen kerättyjen jätteiden lisäksi syntyy sekajätettä, jonka laatu muodostuu useista jätejakeista kuten keittiöjätteestä (26 %), keräyspahvista, pahvista ja kartongista (17 %), muoveista (16 %), puutarha- ja muusta biojätteestä (11 %) sekä muista jätejakeista (noin 30 %). Uusilla teknologioilla uusioraaka-aineita tehokkaasti ja turvallisesti Ekokem on omassa kehitystyössään panostamassa myös kotitalouksien sekajätteen materiaalierotteluun. Tähän liittyy monia, esimerkiksi materiaalien laatuun ja työhygieniaan liittyviä haasteita. Erottelutekniikka on jo nyt kehittynyttä ja erottelu on monesti teknisesti mahdollista. Kaikkiin haasteisiin ei silti pystytä vastaamaan vielä lähivuosina. Lisää tutkimusta ja kehitystyötä tarvitaan koko jätehuollon ketjussa. Uusioraaka-aineiden valmistaminen vaatimusten mukaisesti asettaa korkeat vaatimukset esikäsittelyprosessien kehittämiselle. Uudet teknologiat ovat mahdollistaneet materiaalien kuten eri muovilaatujen koneellisen tunnistamisen ja erottamisen jätevirrasta, mikä ei ollut mahdollista vielä viime vuosituhannen puolella. Koneellinen lajittelu on samalla korvannut käsinlajittelun, mikä vähentää oleellisesti esikäsittelyn terveys- ja ympäristövaikutuksia. Koneellisen materiaalierottelun jälkeen jäljelle jää polttoaine, joka voidaan polttaa pääasiassa jätteiden polttoon suunnitellussa voimalaitoksessa. Kierrätys kannattaa, vai kannattaako? Vuonna 2008 kierrätysraaka-aineiden arvo oli niin korkea, että jopa Euroopassa lajiteltiin jätteitä käsin myytäviksi uusioraakaaineina. Viime vuonna raaka-aineiden kysyntä ja arvo romahtivat niin, että osa lajitelluista jätejakeista ei kelvannut kierrätykseen mistään hinnasta. Suuri osa jätteestä ja varsinkin likaiset jakeet olivat huomattavasti arvokkaampia polttoaineena. Kun materiaalien kierrätyksestä tulee imagollisesti haluttua, on myös vaara, että osa materiaaleista ohjautuu ns. näennäiskierrätykseen, jossa materiaaleista päätyy uusiokäyttöön vain nimellinen määrä alkuperäisestä tai niiden käyttötapa ei aidosti korvaa mitään todellista materiaalitarvetta. Myös jätemateriaalien siirtämisen esimerkiksi Aasian maihin kierrätettäväksi tulee täyttää kestävän kehityksen kriteerit. Kierrätyskelvottomat jätteet energiana hyödynnettäviksi nyt ja tulevaisuudessa Osa talteen otettavien vanhojen, käytöstä poistettujen tuotteiden valmistuksessa käytetyistä aineista on nykyään kielletty uusien tuotteiden valmistuksessa. Esimerkiksi RoHS-direktiivi on vaikeuttanut sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksessa käytettyjen materiaalien kierrätystä. Vastaavia tulevaisuudessa kierrätystä mahdollisesti vaikeuttavia aineita ovat ns. nanomateriaalit, joita käytetään nykyään jo lukuisten tuotteiden valmistuksessa. Kierrätyskelvottomiin materiaaleihin kuuluvat myös monet ongelmajätteet. Kierrätyskelvottomat materiaalit voidaan kuitenkin yleensä hyödyntää energiana jätteenpolttoon suunnitelluissa voimalaitoksissa. Ongelmajätteiden oikea osoite on aina siihen erikseen suunniteltu prosessi, oli sitten kyse kierrätyksestä tai termisestä käsittelystä. Ekokem panostaa materiaalien erotteluun ja tekniikan kehittämiseen Cleen Oy on energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Ekokem Oy Ab on Cleen Oy:n osakkaana ollut aktiivisesti mukana REMA-ohjelman (Resource Efficient Processes, Recycling and Waste Management) valmistelutyössä. Ohjelmassa on mukana kaikkiaan 20 yritystä ja 10 tutkimuslaitosta. Ohjelman tavoitteena on tuottaa laajalti tutkimustietoa Suomen jätemateriaalivirroista jätteen syntypaikasta aina materiaalien uusiokäyttöön saakka. Oleellisen osan hanketta muodostavat materiaalien erotteluun, lajitteluun sekä käsittelymenetelmiin liittyvä tutkimus. Ohjelmakokonaisuus on ensimmäinen tässä laajuudessa toteutettava jätehuoltoon ja materiaalikierrätykseen painottuva ohjelmallinen hankekokonaisuus Suomessa. Ohjelman kokonaiskesto on viisi vuotta. Ekokem osallistuu ohjelman toteutukseen sen ensimmäisenä vuonna noin 0,5 miljoonan euron panostuksella. 16 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

10 Lue lisää: Kumppani Suomalainen koivu on raaka-aineiden aatelia Parhaat pahvilaatikot Savon Sellun aallotuskartongista T oimitusjohtaja Juha Koukka uskoo suomalaisesta koivusta jalostetun aallotuskartongin menekkiin myös tulevaisuudessa. Kierrätettävän pakkausmateriaalin tarve kasvaa, vaikka ihmiset siirtyisivät lukemaan sanomalehdet internetistä. Savon Sellun tuote on aallotuskartonkia eli flutingia. Se toimitetaan ympäri maailmaa suurina rullina. Valmiin aaltopahvin laivaus olisi hullun hommaa, sillä se sisältää enimmäkseen ilmaa. Koukan mukaan pahvilaatikkotehtaat sijaitsevat käytännössä maksimissaan 200 kilometrin päässä pakkaajista. Suomalaisesta koivusellusta tehty aallotuskartonki on kysyttyä tavaraa kestävyyttä vaativien pakkausten valmistuksessa. Painavat vaihdelaatikot tai plasmatelevisiot tarvitsevat tukevan laatikon. Autojen tuulilasit pakataan vääntymättömään, kolmekerroksiseen aaltopahviin. Ennen kaikkea Savon Sellun tuote päätyy hedelmä- ja vihanneslaatikoihin ympäri maailman. Niiden tulee kestää kuljetuksen lämpötila- ja kosteusvaihteluita. Hedelmälaatikot pakataan tyypillisesti kolmimetrisiin pinoihin, joissa kovin rasitus kohdistuu alimmaisen laatikon kulmaan. Yhteistyössä ympäristön puolesta Pörssilistattuun Powerflute-konserniin kuuluva Savon Sellu tekee jatkuvaa yhteistyötä Ekokem-Palvelu Oy:n ja Ekokem Oy Ab:n ongelmajätehuollon kanssa. Toimitusjohtaja Koukka kehuu vilpittömästi Ekokem-Palvelun osaamista. Heidän asiantuntemuksellaan olemme kehittäneet jätejakeiden erillään pitoa tuotannossa ja siten edistäneet niiden hyötykäyttöä, Koukka sanoo. Tuotantoprosessin eri vaiheista kerättävät jätteet helpottavat niiden käsittelyä ja vähentävät siten kustannuksia. Yhteistyössä Savon Sellun tehdasalueelle on noussut myös jätevesien erilliskäsittely-yksikkö. Se säästää luontoa ja parantaa sellutuotantoprosessin tehokkuutta. Ekokemin ongelmajäteautot tyhjentävät tehtaan jäteöljytankit tilauksesta. Toisella puolella Kuopion kaupunkia sijaitseva Heinälamminrinteen ongelmajätekeskus vastaa myös Savon Sellun muista ongelmajätteistä, kuten loisteputkista ja SER-romusta. Tätä tuhkaa käytetään käsittelyn jälkeen maisemoinnissa ja meluvalleissa, kertoo aluemestari Juha Niskanen. TEKSTI JA KUVAT VESA TOIVANEN Suomalaisesta koivusta Savon Sellulla tehty paperimassa, tarkemmin aallotuskartonki, on ominaisuuksiltaan ainutlaatuista koko maailmassa. Yli 40 vuoden kokemuksella tehtävä puolikeitto jättää selluun uuteaineita ja ligniinejä, jotka jäykistyvät vasta, kun kartonki taivutetaan pienille aalloille aaltopahvin sisään. Lopputuloksena aaltopahvitehtaissa ympäri maapallon syntyy maailman lujimpia pahvilaatikoita. Tuomas Vuolle ja Juha Niskanen tekevät tiivistä yhteistyötä. Taustalla Ekokem-Palvelun ideasta syntynyt erityisjätevesien käsittelylaitos Savon Sellun tehdasalueella. Laaja kierto Koukka sanoo usein ihastelevansa ananaslaatikoita lähikaupassaan. Harva tulee ajatelleeksi, että Savon Sellun suomalaisesta koivusta valmistama kartonki on seilannut laivalla Filippiineille. Siellä se on taipunut Del Monte -ananaslaatikoksi, saanut painokseen 15 kiloa puoliraakoja ananaksia, kulkenut laivalla takaisin Suomeen hedelmätukkuun ja jatkanut lopulta kumipyörillä koivumetsän katveessa sijaitsevaan lähikauppaan. Ananakset ovat kypsyneet matkalla. Yli 70 prosenttia jakeista käsitellään uudelleenkäytettäviksi esimerkiksi maisemointitöissä. Symbioosissa Savon Sellun naapurissa, tehtaalle vievän tien toisella puolella sijaitsee Ekokem-Palvelun Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus. Yksikön päällikkö Tuomas Vuolle on päivittäin yhteydessä Savon Sellun aluemestari Juha Niskaseen. Keittoprosessin höyryntuotannosta sähkösuotimella erotettu lentotuhka, polttokattilan jäähdytetty kekälemäinen tuhka-aines eli arinatuhka sekä tehtaan biologisen puhdistamon lietteet siirtyvät muutaman sadan metrin päähän Ekokem-Palvelun käsiteltäviksi. Yli 70 prosenttia näistä jakeista käsitellään uudelleenkäytettäviksi esimerkiksi maisemointitöissä. Käsittely- ja kierrätyskeskuksen suotovedet ohjautuvat puolestaan Savon Sellun jäteveden puhdistamoon. Voidaan hyvin sanoa, että Ekokem-Palvelu ja Savon Sellu elävät symbioosissa ympäristön puolesta. 18 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

11 Palvelu Lue lisää: Kysymyksiä ja vastauksia Empower huomioi ympäristön ja turvallisuuden: Toimiva verkko, luotettava verkosto Energia-, tietoliikenne- ja teollisuuspalveluja tarjoava Empower toimii kahdella liiketoimintasegmentillä: teollisuus ja verkot. Verkkoliiketoimintaan kuuluvat tietoliikenne- ja sähköverkot. Tärkeintä Empowerille on tarjota asiakkailleen luotettavia palvelukokonaisuuksia, joiden hoitamiseen tarvitaan turvalliset ja joustavat kumppanit. E mpowerilla on laaja valikoima palveluja tietoliikenteestä aina teollisuuden kunnossapitopalveluihin. Verkkopuolella palvelumme tarkoittavat linjojen rakentamista, kunnossapitoa ja käyttöä, valvomopalveluita, energiatiedon hallintaa ja käytön valvontaa, kertoo Empowerin hankinnoista vastaava johtaja Pertti Nieminen. Empowerin juuret ovat vuonna 1988 perustetussa Teollisuuden Voimansiirto Oy:ssä, joka oli sähkön siirtoon, myyntiin ja hankintaan sekä siirtoverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut yhtiö. Teollisuuden Voimansiirto fuusioitiin Pohjolan Voimaan Empower syntyi 1998, jolloin Pohjolan Voima eriytti konsernin palvelutoiminnot omaksi alakonsernikseen. Vuonna 1999 yhtiön nimeksi tuli Empower Oy. Kehittyvä ala tuo haasteita Baltian maissa, Ruotsissa ja Suomessa toimiva Empower työllistää noin henkilöä, ja sen liikevaihto on noin 360 miljoonaa euroa. Niemisen mukaan verkkotyömaita riittää tulevaisuudessakin, sillä sähköntuotanto hajautuu, asemakaavat muuttuvat ja uusia teitä rakennetaan, jolloin vanhoja linjoja joudutaan siirtämään. Linjoja joudutaan myös uusimaan. Aika näyttää miten sähkönjakeluverkkoyhtiöt tulevaisuudessa verkkojaan rakentavat. Toiset yhtiöt ovat päättäneet, että uudet linjat rakennetaan maan alle maakaapeleihin, mutta Suomessa on vielä valtavat määrät ilmajohtoja. Toisaalta mitä suurempi jännite tarvitaan, sitä enemmän joudutaan käyttämään ilmajohtoja, koska maakaapelin siirtokapasiteetti on pienempi. Teemme koko ajan kehitystyötä ja mietimme uusia tapoja tehdä asioita. Haluamme olla edelläkävijä näissä asioissa, Nieminen jatkaa. Toimiva kokonaisuus ratkaisee Empowerin strategiassa todetaan, että yritys toimittaa palveluja asiakkaille, joille tärkeintä on turvallisuus, luotettavuus ja käytettävyys. TEKSTI VIRPI SUIKKI KUVAT KIMMO HAIMI JA EMPOWERIN ARKISTO Kumppaniverkostomme täytyy olla sellainen, että jokainen voi hoitaa sitä aluetta, missä on hyvä ja keskittyä sen kehittämiseen. Kun peruskonsepti on selvä ja yhteyshenkilöt ovat selvät, ei meidän väen tarvitse käyttää aikaa ja rahaa erilaisten asioiden selvittelyyn ja hoitamiseen. On tehokkaampaa, että yksi kumppani hoitaa koko asian. Niin mekin teemme, kun tarjoamme asiakkaillemme kokonaispalveluratkaisua. Suhtaudumme vakavasti ympäristö- ja turvallisuusasioihin ja näemme, että tulevaisuudessa ne ovat entistä tärkeämpiä. Meillä on ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuussertifikaatit. Pyrimme mm. vähentämään autoilua ja haluamme toimittaa myös jätteet mahdollisimman hyvin hyödynnettäviksi. Käytetyt pylväät ja muut ongelmajätteet hyötykäyttöön Ekokemin ja Empowerin yhteistyöhön kuuluu kaikkien ongelmajätteiden hoitaminen. Pääasialliset ongelmajätteet ovat puu- Kyllästetyn puun käyttö ja hävittäminen Verkonhaltijat vastaavat kyllästettyjen pylväiden jätehuollosta. Arseenia sisältävää puutavaraa ei saa luovuttaa kuluttajille. Vain kyllästettyä puuta ammatissaan tarvitsevat saavat käyttää arseenia sisältävää puutavaraa hyvin rajoitetuissa kohteissa. Ongelmajätteeksi luokiteltua arseenisuoloilla kyllästettyä puuta voidaan polttaa vain ympäristöluvan saaneessa jätevoimalassa, jossa savukaasut puhdistetaan huolellisesti ja tuhka käsitellään turvallisesti. Empowerin hankinnoista vastaava johtaja Pertti Nieminen ja Ekokemin myyntipäällikkö Jouni Niiranen. pylväät ja öljyt. Satunnaisia eriä syntyy myös muita ongelmajätteitä kuten sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Empower pystyy hyödyntämään Ekokemin puupylväiden vastaanottoverkoston eri puolilla Suomea. Pääsääntöisesti Ekokem järjestää kuljetukset. Voimme työmaakohtaisestikin miettiä, miten kuljettaminen ja muu ratkaistaan, sillä pylväitä saattaa tulla korvattavaksi sieltä täältä tai yhdellä kertaa suurempi määrä, kertoo Ekokemin myyntipäällikkö Jouni Niiranen. Empower toimittaa kyllästetyt pylväät hyötykäyttöön Ekokemille, joka voi käyttää pylväitä uudelleen mm. ympäristörakentamiskohteissa tai luovuttaa niitä muiden ammattilaisten käyttöön. Uudelleenkäyttöön soveltumattomat pylväät ja muu kyllästetty puujäte voidaan hyödyntää tehokkaasti energiaksi jätevoimalassa. Myös ongelmajätepuolella meille on tärkeää, että meillä on luotettava kumppani ja voimme olla varmoja siitä, että jätteet menevät asianmukaiseen käsittelyyn. Toinen tärkeä asia on se, että saamme järkevän kokonaisratkaisun. Meillä ei ole kuljetuskalustoa käytöstä poistetuille pylväille, vaan tarvitsemme joustavan yhteistyön, Nieminen selittää. Kysymyksiä ja vastauksia -palstalla voit esittää kysymyksiä, joihin toivot vastausta asiantuntijalta. Toimitathan seuraavaan lehteen tarkoitetut kysymykset sähköpostilla mennessä osoitteeseen Kysymys: Miten hävitetään käytöstä poistettu palovaroitin? Vastaus: Kotitaloudet voivat viedä käytöstä poistetut palovaroittimet samoihin keräyspaikkoihin kuin muunkin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun. Sieltä ne toimitetaan edelleen käsiteltäviksi. Muut paloilmaisimet (yritys- ja laitoskäyttö) ovat laitteen käyttäjän tai tuottajan vastuulla seuraavasti: Ennen markkinoille saatetun laitteen jätehuollosta vastaa laitteen käyttäjä ja em. päiväyksen jälkeen markkinoille saatetun laitteen tuottaja. Ionitec Finlandilla on ympäristölupa ja STUK:n myöntämä turvallisuuslupa radioaktiivisia aineita sisältävien palovaroittimien ja -ilmaisimien käsittelyyn Mäntsälän laitoksella. Laitteista purettavat säteilylähteet toimitetaan Suomen Nukliditekniikan kautta loppusijoitukseen. Muu jäte, kuten metalli ja muovi toimitetaan 100 %:sti kierrätykseen. Kysymykseen vastasi Ionitec Finland Esko Kurki puh Lähteet: Jätelaki / kohta m. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat erityissäännökset Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 852/ Erilliskeräys Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa sekoittaa muuhun jätteeseen 7 Esikäsittely Tuottajan on järjestettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun esikäsittely laitoksessa, jolla on ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa. Paloilmaisimet kuuluvat asetuksen soveltamisalaan kuuluviin laitteisiin luokka 9. (Tarkkailu- ja valvontalaitteet) 20 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

12 Läs mer: Expert Med produktion av information och ledning till bättre miljöprestationer Miljöchef Juhani Ilmola, som drar Suomen Osuuskauppojen Keskuskuntas (SOK) ansvarighetsgrupp vet, att produktion av saklig och aktuell information och ledning har stor betydelse i miljöfrågor inom handeln. TEXT VIRPI SUIKKI BILD MATTI SULANTO Juhani Ilmola ansvarar för SOK:s ansvarighetsenhet, vars uppgift är att koordinera hela handelskedjans miljöfrågor, samt det ekonomiska och sociala ansvaret. Min uppgift är, att verkställa S-gruppens ansvarighetsprinciper i praktiken. Jag ansvarar för, att branschspecifika ansvarighetsprogram uppkommer och att de är så enhetliga som möjligt. Med stöd av min enhet avsätter kedjestyrningarna dem till verksamhetspunkterna. Utmaningen är klimatförändringen och informationen Handelsbranschens, liksom även övriga branschers centrala miljöutmaning, är att stävja klimatförändringen och att påverka den med egna åtgärder. Vi har stora möjligheter att påverka, eftersom vi har rikligt med olika verksamhetsområden och ägs av mer än 1,8 miljoner finländska hushåll. Vi påverkar alltså mer än hälften av Finlands befolkning, summerar Ilmola. Enligt honom är handelns kundkrets mera kritisk än tidigare och mera medveten i miljöfrågor. Handeln måste förmå att producera mera information än tidigare så nära realtid som möjligt. Till exempel i S- gruppen gäller det tiotusentals produkter, för vilka man måste förmå att producera information även ur miljösynpunkt. Energi måste sparas Varje procentenhet energi som sparas, innebär en kostnadsinbesparing på cirka en miljon euro. Stora utmaningar inom handelsbranschen i anslutning till klimatförändringen är användningen av energi och energieffektivitet. S-gruppen förbrukar cirka 1,5 TWh energi per år. Denna energipott är värdefull. Ty slutsumman närmar sig 100 miljoner euro per år. Varje procentenhet energi som sparas, innebär en kostnadsinbesparing på cirka en miljon euro. Detta har en stor betydelse framför allt i dagligvaruhandeln, för där produceras kyla till kylanläggningarna, sammanfattar Ilmola. Viktigast är det att finna en optimal nivå i energiförbrukningen. Fastän vi planerar och bygger bra enheter, så är det inte tillräckligt, utan vi måste kunna driva dem på rätt sätt. I en helt enhetlig butiksbyggnad kan man på ett ställe ha till och med 20 % mindre energiförbrukning än på en annan plats. Avfallshanteringens rapportering måste fås enhetlig Avfallshanteringen har inom handeln en stor betydelse såväl ekonomiskt, som ur miljösynpunkt. Bara för S-gruppen gick cirka 10 miljoner euro till avfallshanteringen år I våra ansvarighetsprogram är målsättningen att minska mängden avfall, samt öka återvinningen. För närvarande når våra olika enheter väldigt olika resultat och orsaken därtill är brist på information. Utan rätt slags kunskap kan man inte leda, förklarar Ilmola. Utöver ekonomisk kunskap behövs information rörande avfallets mängd och kvalitet. Avfallshantering är ett problematiskt område, ty varje avfallshanteringsoperatör har sin egen modell för informationsproduktion och information producerad på olika sätt är omöjlig att jämföra sinsemellan. För oss är det viktigt, att vi skulle förmå att producera kvalitets-, mängd- och kostnadsuppgifter enligt samma modell för alla enheter. Denna information behövs för att se i vilken verksamhetspunkt man har problem och var man lyckas bra, koncentrerar Ilmola. Reformen av avfallslagen påverkar handeln? Totalreformen av avfallslagen påverkar handeln till exempel då skyldigheterna att ta emot el- och elektronikskrot, samt lågenergilampor har klarnat. Om mottagningen av EE-skrot och lågenergilampor blir en uppgift för butikerna, så ställer ordnandet av en saklig mottagning nya utmaningar. Hur skall mottagningen ordnas så säkert som möjligt, då man i samma utrymme samlar in lätt krossbara produkter, som innehåller problemavfall, samt säljer livsmedel? Dessa frågor måste noggrant tänkas över, då lagens paragrafer klarnar, grunnar Ilmola. Ekopunkterna enhetliga I anslutning till butikerna finns det traditionellt ekopunkter, till vilka konsumenten kan hämta återvinningsbart material. Numera ägs en del av butiken, en del sköts av någon annan operatör. Som bäst byggs det i Finland tillsammans med PTY och producentansvarsorganisationerna upp ett gemensamt ekopunktskoncept för handeln, i vilket gemensamma regler för ekopunkterna skapas. Avsikten är, att det skulle finnas omfattande möjlighet att returnera olika typer av förpackningsmaterial och att de skulle se lika ut, berättar Ilmola. Det skulle vara bra om ekopunkterna skulle finnas i anslutning till stora handelsplatser, varvid mängderna är större. Det är inte vettigt att samla in i alla små butiker, eftersom transportkostnaderna och miljöolägenheterna av transporterna då ökar, då transporterna inte blir fyllda, fortsätter Ilmola. Det har kommit önskemål från konsumenterna om bl.a. mottagning av plastförpackningar. Plastens mängd och kvalitet är brokig och anvisandet av sorteringen är utmanande. Det kunde även vara klokt, att plasten från konsumenterna skulle styras till energiåtervinning och plasten från handeln och industrin till materialåtervinning. Även renhetsgraden har betydelse, det vill säga all plast är nödvändigtvis inte material som lämpar sig som råmaterial, grunnar Ilmola. Varför miljöbranschen? Juhani Ilmola berättar, att hans eget intresse för miljön gradvis har vuxit. Delvis har miljöfrågorna blivit viktiga i och med uppfostran och delvis via skolningen och arbetskarriären. Miljöfrågorna kom starkt med i bilden, då jag år 1986 kom till Helsingfors på kurs i miljöförvaltning. I kursen ingick även en praktisk övning och jag sökte mig till avfallshanteringssidan för att praktisera. I mitt personliga liv försöker jag uppmärksamma miljön med små gärningar, bl.a. genom att sortera avfallet. Jag bor på landet, så det är lätt för mig att kompostera och värma huset med ved från skogen. 22 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

13 AvfallsNyt MITTUPPSLAGET HAR SAMMANSTÄLLTS AV AULI HOVI Reformen av avfallslagen fortskrider EES-direktivet i ny stil Arbetsgruppen, som berett avfallslagen har avlämnat sin framställning till miljöministern. Framställningen innehöll också ett ändringsförslag i miljöskyddslagen. Arbetsgruppen lämnade sammanlagt 7 avvikande åsikter till framställningen. Framställningen har varit på remissrunda och beredningen fortsätts som bäst i miljöministeriet. Regeringens framställning torde avlämnas för behandling i riksdagen nästa höst. Samtidigt bereds en reform av avfallsskattelagen, samt en eventuell förändring av avstjälpningsplatsförordningen, med vilken man skulle begränsa deponeringen av avfall. Tilläggsuppgifter om beredningen av avfallslagen finns på miljöförvaltningens sida > Lagstiftning > Lagstiftning under beredning > Lagstiftningsprojekt som gäller miljövård > Totalreform av lagstiftningen för avfallsbranschen. Samlad miljöinformation för företag Företag har många förpliktelser och ansvar att sköta. Miljöfrågor i de mindre företagen sköts ofta vid sidan av den egna verksamheten och det finns ingen möjlighet att fördjupa sig i högre grad i frågorna. En hjälp i detta arbete tillförs av miljöinformationstjänsten i Internet, som utarbetats av YritysSuomi-projektet. Tjänsten indelas i fem avsnitt. Avsnittet miljöansvar innehåller miljöfrågor, som är väsentliga för grundandet av ett företag och verksamheten. Där ingår även ingående information om avfallshantering. I avsnittet verktyg finns exempel på förvaltning och utveckling av miljöfrågor. Avsnittet författningar samlar information om aktuell miljölagstiftning och anvisar till användning av informationskällor på webben. I miljöordlistan finns en sammanställning av miljöområdets termer. Miljömyndigheternas kontaktuppgifter och uppgifter finns klargjorda i avsnittet Experttjänster. Via det kan man även söka experter för företagets behov. Hela tjänsten finns även översatt till svenska. > Företagets miljöinformation (i avsnittet Genvägar). Direktivet om kasserad el- och elektronikutrustning reformeras. Parlamentet har en gång behandlat ett förslag, som framställer en betydande skärpning av insamlingsmålsättningen 4 kg/person, samt en inriktning av målsättningen på producenter och inte på medlemsländer, vilket hittills har varit fallet. Kommissionens förslag innehöll också ett krav på ett heltäckande Inled nu en klimatdiet! Sommaren är i antågande och damtidningarna presenterar igen nya snabbdieter, med vilka man kommer i strandtrim. I år lönar det sig att, i stället för en bantningskur, pröva på en ny klimatdiet och bekanta sig med sitt eget livs koldioxidbalans. Räknaren i serieprogrammet Ilmastodieetti som visats i YLE Teema finns till allas förfogande på SYKE:s Internetsidor. Med räknaren kan man också följa med, hur förändringar i konsumtionsvanorna inverkar på uppkomsten av mängden koldioxid. Räknaren beaktar även för klimatet skadliga utsläpp från avfallshanteringen. Om du producerar litet avfall och alltid sorterar bioavfall, papper och kartong, bildas det enligt räknaren 41 kg koldioxid. En storkonsument, som inte bryr sig om att sortera, förorsakar däremot CO 2 -utsläpp på 246 kg. Det är bekant, att en diet innehållande vegetabilier är klimatvänlig, så det kan gå så, att du tack vare klimatdieten även kommer i detta strandtrim! Tjänsten finns på adressen register över producenter i EU. Detta har ansetts vara ett förslag som är mycket svårt att förverkliga. Under behandlingen i parlamentet har det även förts fram ett förslag att inkludera produktspecifika insamlingsmål i direktiver. Så kunde man främja tillvaratagandet av framför allt små apparater och kvicksilverlampor, för det nuvarande insamlingsmålet, som baserar sig på vikt, gynnar insamling av stora och tunga apparater, såsom kylskåp och spisar. 24 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

14 Vahvista ammattitaitoasi suosituilla kursseillamme! Öljynkerääjät Kurssit 2010 Käytettyjen voiteluöljyjen kerääjät Ekokem Oy Ab järjestää ja ylläpitää ympäristöministeriön toimeksiannosta käytettyjen voiteluöljyjen keräysjärjestelmää Suomessa. Teollisuuden kirkkaista hydrauliikka- ym. öljyistä valmistetaan ketjuvoiteluöljyjä, mustat jäteöljyt käsitellään regenerointilaitoksella ja palautetaan perusöljynä voiteluaineteollisuuden käyttöön. Keräysorganisaation tehokkaaseen ylläpitoon kuuluu maantieteellisesti yhdeksään alueeseen jaettu keräystoiminta. Alueiden öljynkerääjinä toimivat valtuutetut asiantuntijayritykset. Veloitukseton keräys takaa, että niin pienet kuin suuretkin erät saadaan talteen tehokkaasti ja luotettavasti. Kurssipäivä 1 aluepisteissä Lappeenranta Kemi-Tornio Kajaani Turku Kurssi on tiivis, käytännöllinen tietopaketti vaativan jätehuollon käytännön tehtäviin. Kurssipäivät järjestetään Ekokem-yhtiöiden aluepisteissä. Kurssimaksu alv, sisältää kurssiaineiston ja ateriat kurssin aikana. Antaa perustietoa ongelmajätteistä ja niihin liittyvistä laeista ja asetuksista sekä vastuu- ja turvallisuusseikoista. Antaa valmiuksia ongelmajätteiden vastaanottamiseen, lajitteluun, pakkaamiseen ja merkitsemiseen sekä kuljetusten järjestämiseen. asiantuntijaseminaari RiihimäELLÄ Vaativan jätehuollon asiantuntijaseminaari on suunniteltu yritysten ja laitosten ympäristönsuojelusta vastuussa oleville henkilöille, jotka toimivat tuotannon, varastoinnin, tehdaspalvelun ja ympäristönsuojelun tehtävissä. Seminaari on koottu aiheista, jotka ovat ajankohtaisia jäte- ja ongelmajätehuoltoaan kehittäville yrityksille, jätteiden hyödyntäjille, käsittelijöille ja viranomaisille. Luennoijat ovat aihepiiriensä parhaita asiantuntijoita viranomaisorganisaatioista, yrityksistä sekä Ekokemiltä. Seminaarimaksu alv sisältää seminaariaineiston, majoituksen 2 hh sekä ateriat ja kuljetukset kurssin aikana. 1. Ahvenanmaa / Åland Puh. (018) Varsinais-Suomi Puh Pääkaupunkiseutu / Kymi Puh Satakunta Puh Keski-Suomi Lisätietoja öljynkeräyksestä: Ekokem Oy Ab Puh Faxi Kurssipäivä 2 Riihimäellä Kurssimaksu alv, sisältää kurssiaineiston ja ateriat kurssin aikana. Perehdyttää vaarallisten aineiden hallintaan. Esittelee uusimpia kierrätykseen ja hyötykäyttöön liittyviä jätehuoltoratkaisuja. Antaa perustietoa pilaantuneiden maiden käsittelystä sekä kaatopaikalle sijoittamisesta. Peruskurssi 2 pv RIIHIMÄELLÄ Peruskurssi on kattava perustietopaketti haitallisista ja vaarallisista jätteistä ja niihin liittyvistä vastuu- ja turvallisuuskysymyksistä. Kurssi sisältää käytännön harjoituksen. Kurssimaksu alv sisältää kurssiaineiston, suojahaalarin, majoituksen 2 hh sekä ateriat ja kuljetukset kurssin aikana. Antaa perustietoa ongelmajätteistä ja niihin liittyvistä laeista ja asetuksista sekä vastuu- ja turvallisuusseikoista. Antaa valmiuksia ongelmajätteiden vastaanottamiseen, lajitteluun, pakkaamiseen ja merkitsemiseen sekä kuljetusten järjestämiseen. Opastaa, kuinka oikein järjestetty jätteiden vastaanotto voi vähentää käsittelystä aiheutuvia kustannuksia. Antaa valmiuksia tiedottaa edelleen alan perustietoa. Yrityskoulutus Ekokem räätälöi koulutusta juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Kaikki lähtee ennakkokartoituksesta asiakkaan luona. Kysy myös substanssikoulutuksesta, esimerkiksi kemikaalivahinkokoulutus. Puh Itä-Suomi Puh Pohjanmaa Puh Keskimaa Puh Pohjois-Suomi Puh PÄIVITYSkurssi RIIHIMÄELLÄ Päivityskurssilla käsitellään vaativan jätehuollon aiheita, joiden parissa on tapahtunut merkittävää kehitystä parin viime vuoden aikana. Kurssi on suunniteltu asiakkaillemme, jotka toteuttavat ja valvovat jätehuoltoa, joille ala on tuttu ja jotka ovat mahdollisesti käyneet peruskurssilla pari vuotta aiemmin. Kurssimaksu alv sisältää kurssiaineiston, majoituksen 2 hh sekä ateriat ja kuljetukset kurssin aikana. Perehdyttää ongelmajätehuoltoa koskevan lainsäädännön ajankohtaisiin aiheisiin. Esittelee uusimpia hyötykäyttö- ja jätehuoltoratkaisuja ja alan palvelumalleja. Esittelee toimintamalleja vaarallisten ja haitallisten aineiden onnettomuustapauksissa ja onnettomuustapauksien hoidossa. Kurssin yksittäisiä aiheita ovat mm. ADR/VAK sekä ATEXsäädökset. ajankohtaisasiaa jätehuollosta RiihimäELLÄ Vaativan jätehuollon ajankohtaiskurssi. Kurssilla käsitellään vaativan jätehuollon päivänpolttavia asioita. Kurssi antaa tietoa mm. uusimmasta lainsäädännöstä ja määräyksistä sekä uusista jätehuoltoratkaisuista. Kurssimaksu alv sisältää kurssiaineiston sekä ateriat ja kuljetukset kurssin aikana. ilmoittautuminen > Koulutus ja opastus > Koulutus Sähköpostilla, Puhelimella, Päivi Rantasalmi puh Ilmoittautumiset vähintään kaksi viikkoa ennen kurssien alkua. Osanottajille lähetetään kirjallinen ennakkovahvistus. Kullekin kurssille voidaan ottaa korkeintaan 30 henkilöä. Peruskurssille varausta tehdessäsi ilmoita myös suojahaalarin koko ja mahdolliset ruoka-aineallergiat. LISÄTIETOA > Koulutus ja opastus > Koulutus Päivi Rantasalmi, puh , Jussi Mattila, puh , 26 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

15 Ekokem-yhtiöt Ekokem Oy Ab Kuulojankatu 1, PL 181, RIIHIMÄKI puh , faksi Jätehuoltoratkaisut Kuulojankatu 1, PL 181, RIIHIMÄKI puh , faksi Agantie 3, PL 181, RIIHIMÄKI puh , faksi Ekokaari 33, KELTAKANGAS (Kouvola) puh , faksi Kirrinsannantie 3, Mäntyluoto, PORI puh , faksi Pitkäsaarenkuja 8, TURKU puh , faksi Pyyryväistie 12, JÄÄLI puh , faksi Iimäentie 8, Koljonvirta, PL 37, IISALMI puh , faksi Kaatopaikantie 316, PL 9, KUOPIO puh , faksi Ekokem-Palvelu Oy Kuulojankatu 1, PL 181, RIIHIMÄKI puh , faksi Maaperänkunnostus ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöratkaisut Kuulojankatu 1, PL 181, RIIHIMÄKI puh , faksi Kouvolan Keltakankaan teollisuusjätteen käsittelykeskus Ekoväylä 20, KELTAKANGAS (Kouvola) puh Kuopion teollisuusjätteen käsittelykeskus Selluntie 142, KUOPIO puh Kuulojan käsittelykeskus Kuulojankatu, HAUSJÄRVI puh Porin teollisuusjätteen käsittelykeskus Ekokorventie, PORI puh Peltisepänpolku 4, PL 243, JOENSUU puh , faksi Vestianväylä 81, YLIVIESKA puh Käytetyt kirkkaat voiteluöljyt Myllyharjuntie 20, JÄMSÄNKOSKI puh , faksi EkoAsiaa 2/2010

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä,

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä, Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011 Ekopiste on kuluttajan arvostama palvelu Tutkimuksen

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö

Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Markus Rauramo, City Solutions divisioonan johtaja 27. toukokuuta 2016 1 Fortum ostaa Ekokemin Ainutlaatuinen

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Henrik Rainio, Kuntatalous Tuulia Innala, Alueet ja yhdyskunnat Kuntamarkkinat 15.9.2016 Mitä on kiertotalous? Kiertotaloudessa resurssit säilytetään

Lisätiedot

Puujätteet kierrätykseen seminaari

Puujätteet kierrätykseen seminaari Puujätteet kierrätykseen seminaari 27.5.2015 Kyllästetyn puun Kerääminen ja hyödyntäminen Tommi Tähkälä, DEMOLITE Oy KESTOPUUTEOLLISUUS ry toimialajärjestö, perustettu 1950 TEHTÄVÄT viranomaisyhteistyö

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Tuottajavastuun tilannepäivitys

Tuottajavastuun tilannepäivitys 10.2.2015, Savonia-ammattikorkeakoulu KOKOEKO-seminaari Tuottajavastuun tilannepäivitys Jari Koivunen 1 Esityksen sisältö Pakkausten tuottajavastuu PYR ja tuottajayhteisöt Mitä lainsäädäntö vaatii? PYRin

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne Betonipäivät 2015 Puukivi - puuta ja betonia yhdessä 29.10.2015 Kimmo Rinne 1 Destamatic Oy lyhyesti Vuonna 1998 perustettu, yksityisomisteinen materiaalien kierrätysalan yritys. Liikevaihto 2015 n. 9

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille?

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Jyri Seppälä, SYKE 5.5.2014 Jyväskylä RESURSSITEHOKKUUS JA VÄHÄHIILISYYS EU:n tiekartat

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Pirkanmaan ELY-keskus 1 ESITYS Kuntavastuullisen sekajätteen energiana hyödyntämisen

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio 26.5.2016 Ekomo alusta liiketoiminnan kasvulle Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo tarjoaa yrityksille alustan teollisille

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Eero Myller Projektipäällikkö Lassila & Tikanoja KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Puujätteet kiertoon seminaari 27.5.2015

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

Ravinneneutraali kunta RANKU Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ravinneneutraali kunta RANKU Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskus Ravinneneutraali kunta RANKU 1.3.2016 Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskus Ravinneneutraali kunta hanke (RANKU) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima kolmivuotinen (2015-2017) kehittämishanke

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaat käytännöt käyttöön Miksi? ESD Energiapalvelu direktiivi Tavoitteena säästää 50 milj. bensiinilitraa vastaava energiamäärä

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Ehdotuksia toimenpiteiksi tekstiilien kierrätyksen edistämiseksi

Ehdotuksia toimenpiteiksi tekstiilien kierrätyksen edistämiseksi Ehdotuksia toimenpiteiksi tekstiilien kierrätyksen edistämiseksi Hanna Salmenperä, SYKE, Tekstiilien kierrätyksellä toteuttamaan kiertotaloutta - TEXJÄTE-hankkeen loppuseminaari, 23.4.2015 Päämäärät käytettyjen

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Materiaalitehokkuuden edistäminen Lahden kaupungissa Saara Vauramo, Lahden kaupunki ja Sirpa Rivinoja, Risain Oy

Materiaalitehokkuuden edistäminen Lahden kaupungissa Saara Vauramo, Lahden kaupunki ja Sirpa Rivinoja, Risain Oy Materiaalitehokkuuden edistäminen Lahden kaupungissa Saara Vauramo, Lahden kaupunki ja Sirpa Rivinoja, Risain Oy Kuntien materiaalitehokkuus seminaari 7.5.2013 Sibeliustalo Mistä kaupungin materiaalitehokkuus

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma KOKOEKO-seminaari 2016 Jätehuollon uudistuvat toimintamallit Itä- Suomessa Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus 22.2.2016 Mielikuva rakennusjätehuollon

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot