Ekokem ja Kiertokapula hyödyntävät kaupan ja teollisuuden jätteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekokem ja Kiertokapula hyödyntävät kaupan ja teollisuuden jätteet"

Transkriptio

1 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 2/ Ekokem ja Kiertokapula hyödyntävät kaupan ja teollisuuden jätteet 4 Juhani Ilmola: 6 Hyötykäyttö 18 Suomalainen Parempiin ympäristösaavutuksiin kiinnostaa koivu: raaka- henkilökuntaa aineiden aatelia EkoAsiaa 2/2010 1

2 Sisältö Pääkirjoitus Pääkirjoitus Asiantuntija S-ryhmän ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola: Tiedon tuottamisella ja johtamisella parempiin ympäristösaavutuksiin Kumppani Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy: Hyötykäyttö kiinnostaa henkilökuntaa Palvelu Ekokem ja Kiertokapula: Kaupan ja teollisuuden jätteet varmasti hyötykäyttöön Tuoteuutiset Kierrätys Muovix Oy: Raaka-aineena kaupan ja teollisuuden muovit jäte, avfall, waste... Koottua maailmalta JäteNytt Ajankohtaisasiaa jätteistä Allin palsta Kentältä poimittua Tutkimus & Kehitys Teollinen esikäsittely täydentää syntypaikkalajittelua ja tehostaa energiantuotantoa Kumppani Parhaat pahvilaatikot Savon Sellun aallotuskartongista Palvelu Empower huomioi ympäristön ja turvallisuuden: Toimiva verkko, luotettava verkosto Kysymyksiä ja vastauksia Expert S-gruppens miljöchef Juhani Ilmola: Med produktion av information och ledning till bättre miljöprestationer AvfallsNyt Käytettyjen voiteluöljyjen kerääjät Kurssit 2010 Ekokem-yhtiöiden yhteystiedot Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti EkoAsiaa 2/2010 Julkaisija Ekokem Oy Ab, PL 181, Riihimäki, puh , faksi , Päätoimittaja Teuvo Heinonen Toimitus Virpi Suikki, Auli Hovi Ulkoasu Susanna Salminen Valokuvat Ekokemin arkisto, ellei toisin mainita Paino Painotalo Auranen, Forssa 2010 ISSN Tlaukset ja osoitteenmuutokset Kokonaisvastuu Suomessa ja ulkomailla M eillä Ekokemillä on pitkä kokemus ympäristönhuollosta ja alan palveluja tarvitsevista asiakkaista. Vuosikymmenten varrella olemme tarjonneet niin yksittäisiä palveluja kuin laajempiakin kokonaisuuksia. Käytännön työssä olemme kuitenkin huomanneet, että yksittäisiä palveluja tarjottaessa ja käytettäessä saatetaan joskus ajautua tilanteeseen, Asiakkaan kaikki jäteja ympäristönhuoltokysymykset voidaan ottaa haltuun. jossa ympäristönhuolto on optimoitu vain osittain. Kokonaisuuden ja ympäristön kannalta se ei ole aina viisain ratkaisu. Uskomme, että syvä perehtyminen asiakkaamme ympäristönhuoltoon ja prosesseihin antaa meille mahdollisuuden tarjota kokonaisoptimaalista ratkaisua. Tällaisella toimintamallilla voidaan laajimmillaan ottaa haltuun asiakkaan kaikki jäte- ja ympäristönhuoltokysymykset, aina jätteiden sivuvirtojen ehkäisystä ja jätteen vähentämisestä sekä laatukysymyksistä ympäristöraportointiin saakka. Kumppanuutemme avulla asiakas voi paitsi keskittyä omaan liiketoimintaansa, myös kirkastaa julkisuuskuvaansa ekologisesti vastuullisena toimijana. Jätelainsäädännön muutos tuo mukanaan jätteen määritykseen uusia arviointikriteerejä, jolloin tietyt jätteet lakkaavat olemasta jätteitä. Tästä käytetään termiä End of Waste. Ekokemillä onkin erinomaiset valmiudet luoda uutta End of Waste -polkua alueellisissa käsittelykeskuksissaan rakentamalla tarvittavat prosessit ja käsittelemällä materiaaleista hyötykäyttömateriaaleja. Tätä työtä tukevat hyvä lainsäädännön tuntemuksemme, kokemuksemme erityyppisistä käytännön ratkaisuista sekä omat analyysipalvelumme. Sen lisäksi, että Ekokem on toiminut kolme vuosikymmentä jäte- ja ympäristönhuoltoalalla Suomessa, olemme toimineet jo vuosia ulkomailla. Ongelmajätteiden keräyksen ja käsittelyn parissa toimimisen lisäksi olemme toteuttaneet niin Ruotsissa kuin Balkanin alueellakin tehdasalueiden purku- ja kunnostuskohteita sekä rakentaneet näille materiaaleille hyötykäyttömahdollisuuksia ja eräille fraktioille EU-direktiivien mukaista kaatopaikkatilaa. Haluammekin haastaa onnistuneeseen ympäristönhuoltotyöhön myös ne yritykset, jotka toimivat ulkomailla tai suunnittelevat ulkomaille siirtymistä. Me Ekokemillä uskomme, että läpinäkyvä ja onnistunut ympäristönhuolto tukee myös kansainvälistyneiden yritysten liiketoimintaa ja että me olemme siihen sopiva kumppani. 8 Kannen kuva Ekokemin myyntipäällikkö Santeri Frilander ja Kiertokapulan yrityspalvelupäällikkö Perttu Martin Yhdessä maan parhaaksi Juha Väyrilä toimitusjohtaja Ekokem-Palvelu Oy 2 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/2010 3

3 Lue lisää: Asiantuntija Tiedon tuottamisella ja johtamisella parempiin ympäristösaavutuksiin SOK:n vastuullisuusyksikköä vetävä ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola tietää, että asiallisen ja ajantasaisen tiedon tuottamisella ja johtamisella on suuri merkitys ympäristöasioissa kaupan alalla. TEKSTI VIRPI SUIKKI KUVA MATTI SULANTO Juhani Ilmola vastaa SOK:n vastuullisuusyksiköstä, jonka tehtävänä on koordinoida koko S-ryhmän ympäristöasioiden ohella myös taloudellista ja sosiaalista vastuuta. Tehtäväni on viedä S-ryhmän vastuullisuusperiaatteet käytäntöön. Vastaan siitä, että toimialakohtaiset vastuullisuusohjelmat syntyvät ja että ne ovat mahdollisimman yhdenmukaiset. Yksikköni tuella ketjuohjaukset jalkauttavat ne alueosuuskauppojen ja tytäryhtiöiden kautta toimipaikkoihin. Haasteena ilmastonmuutos ja informaatio Kaupan alan kuten muidenkin alojen keskeinen ympäristöhaaste on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen omilla toimenpiteillä vaikuttaminen. Meillä on paljon vaikutusmahdollisuuksia, koska meillä on runsaasti eri toimialueita ja omistajina yli 1,8 miljoonaa suomalaista kotitaloutta. Vaikutamme siis yli puoleen Suomen väestöstä, ja siksi on tärkeää tukea ja helpottaa asiakasomistajiemme päivittäistä toimintaa, Ilmola summaa. Hänen mukaansa kaupan asiakaskunta on entistä kriittisempää ja tietoisempaa ympäristöasioissa. Kaupan pitää pystyä tuottamaan entistä enemmän tietoa ja mahdollisimman reaaliaikaisesti. Esimerkiksi S-ryhmässä puhutaan kymmenistä tuhansista tuotteista, joista kaikista pitää pystyä tuottamaan informaatiota myös ympäristönäkökulmasta. Energiaa on säästettävä Suuria haasteita kaupan alalla ilmastonmuutokseen liittyen ovat energian käyttö ja energiatehokkuus. S-ryhmä kuluttaa energiaa noin 1,5 TWh vuodessa. Tämä energiapotti on arvokas, sillä loppusumma lähentelee 100 miljoonaa euroa vuodessa. Jokainen prosenttiyksikkö, joka energiaa säästetään, tarkoittaa suunnilleen miljoonan euron kustannushyötyä. Jokainen prosenttiyksikkö, joka energiaa säästetään, tarkoittaa suunnilleen miljoonan euron kustannushyötyä. Tällä on suuri merkitys etenkin päivittäistavarakaupassa, koska siellä kylmän tuottaminen kuluttaa runsaasti energiaa, Ilmola kiteyttää. Tärkeintä on löytää energiankulutuksessa optimitaso. Vaikka me suunnittelemme ja rakennamme hyviä yksiköitä, se ei riitä, vaan meidän pitää pystyä ajamaan niitä oikein. Täysin samanlaisessa kaupparakennuksessa voi toisessa paikassa olla jopa 20 % pienempi energiankulutus kuin jossakin toisessa paikassa. Jätehuollon raportointi saatava yhtenäiseksi Jätehuollolla on kaupan alalla suuri merkitys sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Pelkästään S-ryhmällä kului vuonna 2009 jätehuoltoon noin 10 miljoonaa euroa. Vastuullisuusohjelmissamme on tavoitteena jätteen määrän vähentäminen sekä hyötykäytön lisääminen. Tällä hetkellä eri yksikkömme pääsevät hyvin erilaisiin tuloksiin, ja siihen on syynä informaation puute. Ilman oikeanlaista tietoa ei voida johtaa, Ilmola selittää. Taloustiedon lisäksi tarvitaan määrään ja laatuun liittyvää informaatiota jätteistä. Jätehuolto on ongelmallinen alue, koska jokaisella jätehuolto-operaattorilla on oma tiedon tuottamisen mallinsa, ja eri tavoin tuotettuja tietoja on mahdotonta verrata toisiinsa. Meille on tärkeää, että pystyisimme tuottamaan laatu-, määrä- ja kustannustietoja samalla mallilla kaikista yksiköistä. Tätä tietoa tarvitaan, jotta nähdään missä toimipaikassa on ongelmia ja missä onnistutaan hyvin, Ilmola tiivistää. Jätelain uudistuksella vaikutuksia kauppaan? Jätelain kokonaisuudistus vaikuttaa kaupan alaan esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä energiansäästölamppujen vastaanottamisen velvoitteiden selvittyä. Jos SE-romun ja energiansäästölamppujen vastaanottaminen tulee kauppojen tehtäväksi, asettaa sen asianmukainen järjestäminen uusia haasteita. Miten vastaanotto järjestetään mahdollisimman turvallisesti, kun samassa tilassa kerätään helposti särkyviä tuotteita, jotka sisältävät ongelmajätettä, ja myydään elintarvikkeita? Nämä kysymykset on mietittävä tarkkaan, kun lain pykälät selviävät, Ilmola pohtii. Ekopisteet yhtenäisiksi Kauppojen yhteydessä on perinteisesti ekopisteitä, joihin kuluttaja voi tuoda kierrätettävää materiaalia. Nykyään osa niistä on kaupan omistuksessa, osaa hoitaa joku toinen operaattori. Parhaillaan Suomessa ollaan rakentamassa PTY:n ja tuottajanvastuujärjestöjen kanssa yhtenäistä kaupan ekopistekonseptia, jossa ekopisteille luodaan yhteiset pelisäännöt. Tarkoituksena on, että niissä olisi laaja mahdollisuus palauttaa erityyppisiä pakkausmateriaaleja ja että ne olisivat ulkoasultaan mahdollisimman yhdenmukaisia, Ilmola kertoo. Ekopisteiden olisi hyvä olla suurien kauppapaikkojen yhteydessä, jolloin määrät ovat suurempia. Ei ole järkevää kerätä kaikissa pienissä kaupoissa, koska silloin kuljetuskustannukset ja kuljetuksista aiheutuvat ympäristöhaitat lisääntyvät, kun tulee vajaakuljetuksia, Ilmola jatkaa. Kuluttajilta on tullut toiveita mm. muovipakkausten vastaanotosta. Muovin määrä ja laatu on kirjavaa, ja lajittelun ohjeistaminen on haastavaa. Järkevää voisikin olla, että kuluttajilta tuleva muovi ohjattaisiin energiahyötykäyttöön ja kaupan ja teollisuuden muovit materiaalihyötykäyttöön. Myös puhtausaste merkitsee eli kaikesta muovista ei välttämättä saada raaka-ainekäyttöön sopivaa materiaalia, Ilmola pohtii. Miksi ympäristöala? Juhani Ilmola kertoo oman kiinnostuksensa ympäristöön kasvaneen vähitellen. Osittain ympäristöasiat ovat tulleet tärkeiksi kasvatuksen myötä ja osittain koulutuksen ja työuran kautta. Ympäristöasiat tulivat vahvasti kuvaan, kun 1986 tulin Helsinkiin kunnalliselle ympäristöhallinnon kurssille. Kurssiin kuului myös käytännön harjoittelu, ja hakeuduin tekemään harjoittelua jätehuoltopuolelle. Henkilökohtaisessa elämässäni yritän huomioida ympäristöä pienin teoin mm. lajittelemalla jätteet. Asun maalla, joten minun on myös helppo kompostoida ja lämmittää taloa oman metsän puilla. 4 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/2010 5

4 Lue lisää: Kumppani Hyötykäyttö kiinnostaa henkilökuntaa Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on osa maailmanlaajuista Saint-Gobainkonsernia. Isover-eristeiden lisäksi yritys valmistaa Gyproc-kipsilevyjä ja Ecophonakustiikkatuotteita. Hyvinkään lasivillatehtaalla ympäristö- ja jätehuoltoasioista huolehtiminen on koko henkilökunnan asia. Meillä ollaan ylpeitä siitä, että jätteitä ei enää mene kaatopaikalle, kertoo tehtaan QEHS-päällikkö Janne Vainio (QEHS = Quality, Environment, Health, Safety). TEKSTI VIRPI SUIKKI KUVAT MATTI SULANTO Pauliina Savolainen, Pauli Känkänen ja Janne Vainio. Ranskalaisella Saint-Gobain-konsernilla on satoja tuhansia työntekijöitä ympäri maailmaa. Suomessa konsernin yksiköt valmistavat mm. lasivillaa, eristeitä, autonikkunoita, kipsilevyjä, tasotteita sekä kevytsoravalmisteita. Isover-liiketoiminta on lämmöneristämistä talon joka nurkassa. Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat meidän tavoitteemme, Vainio tiivistää. Lasivilla valmistetaan kierrätyslasista Hyvinkään tehdas on käynnistynyt Nykyään tehtaalla työskentelee noin 150 henkilöä, ja siellä valmistetaan erilaisia lasivillatuotteita. Tehtaan kapasiteetti on noin tonnia vuodessa. Lasivillasta % on lasia ja loput sideainetta. Suurin osa lasista, jota me käytämme, on kierrätyslasia. Isover käyttää noin 80 % Suomen kierrätyslasista, kertoo tehtaan QEHS-insinööri Pauliina Savolainen. Jotta tuotteen ominaisuudet pysyvät hyvinä, käytetään kierrätyslasin lisäksi myös neitseellisiä lasin raaka-aineita, kuten hiekkaa, soodaa, booria, dolomiittia ja maasälpää. Sulasta lasista keltaiseksi eristeeksi Lasivillan valmistus alkaa raaka-aineiden sekoittamisesta ns. mängiksi. Sekoitetut raaka-aineet ohjataan lasiuuniin, jossa sulatus tapahtuu asteen lämpötilassa. Sula lasi johdetaan uunin pohjalta kanavaa pitkin kuidutukseen, missä lasi kuidutetaan ohueksi kuiduksi pyörivissä lingoissa keskipakoisvoiman avulla. Kuidutuksessa lisätään myös sideaine, joka pitää kuidut yhdessä. Kuidutuksen jälkeen tuote kypsytetään, jolloin se saa keltaisen ominaisvärinsä. Tämän jälkeen valmis tuote leikataan asiakkaan toivomiin mittoihin ja pakataan. Asianmukaiset astiat. Työntekijöille on tärkeää tietää, että jätteet menevät hyödynnettäviksi ja että siksi on tärkeää lajitella. Suurin osa tuotteista lähetetään eteenpäin lavapakkauksina eli ns. Multipack-tuotteina, mikä tarkoittaa, että yksittäispaketteja pinotaan lavan päälle siten, että ne saadaan puristettua entistä pienempään tilaan. Villa tiivistyy niissä 1/4:aan vapaasta tilavuudesta, mikä tarkoittaa vähemmän kuljetuksia, Savolainen kertoo. Kaikki lähtee lajittelusta Hyvinkään tehtaalla syntyy tyypillisiä teollisuuslaitoksen jätteitä: paperia, pahvia, tietosuojajätettä, metallijätettä, puujätettä, muovijätettä, ongelmajätteitä ja sekajätettä sekä biojätettä ruokalasta. Ekokem huolehtii kaikista jätteistä ja toimittaa ne hyödynnettäviksi materiaalina ja energiana niin, että mitään ei mene kaatopaikalle. Yksi viime vuosien suurimpia ympäristöinvestointejamme on ollut jätteiden lajittelun ja keräilyn tehostaminen tehtaalla, Vainio kertoo. Pari vuotta sitten aloitimme uuden järjestelyn, joka aloitettiin konttoreista ja valvomoista. Hankimme uusia jäteastioita, joihin on helpompi erotella biojäte, sekajäte ja paperi. Tämä alkoi toimia todella hyvin. Siistijä huomasi heti, että biojätettä tuli paljon enemmän, kun sitä ei laitettukaan yhtä helposti sekajätteen joukkoon, Savolainen kehuu. Sen jälkeen tehtaalla on pyritty siihen, että jätteen syntypaikalla olisi aina oikeat jäteastiat ja että ne olisivat sellaisia, jotka on helppo tyhjentää pihalla oleville isommille lavoille. Nykyiset kippikontit on helppo tyhjentää trukilla. Niitä on pahville, metallille, kaapeleille ja sekajätteelle. Pahvin ja muovin me paalaamme. Osa konteista on puristavia jätekontteja, jolloin jäte saadaan tiiviimpään ja tyhjennyskerrat harvenevat, Savolainen jatkaa. Tuloksista raportointi tärkeää myös henkilökunnalle Ekokemin raportointi helpottaa kovasti meidän työtämme, kun saamme raportin kaikista jätejakeista: määrästä, laadusta ja siitä, mihin ne ovat menneet hyödynnettäviksi, Vainio kiittelee. Näitä seurataan sisäisesti ja tuloksista tiedotetaan myös henkilökunnalle. Työntekijät ovat kiinnostuneita mm. siitä, miten on parannettu lajittelua. Myös Ranskassa seurataan raportteja, ja siellä on herättänyt ihmettelyä se, että meiltä ei mene mitään kaatopaikalle, hymyilee Savolainen. Tehtaan työntekijöille on tärkeää tietää, että jätteet menevät hyödynnettäviksi ja että siksi on tärkeää lajitella. Lajitteluun on saatu uusilla astioilla myös näyttävyyttä. Tekee mieli lajitella, kun astiatkin ovat asianmukaiset, puhtaat ja oikein merkitty. Jos astioita ei ole merkitty, menevät jätteet sinne, minne ne mahtuvat, tietää Ekokemin myyntipäällikkö Pauli Känkänen. 6 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/2010 7

5 Palvelu Lue lisää: Tuoteuutiset Lisätietoja: Ekokem Oy Ab tuotepäällikkö Jyrki Malinen puh Siirtolava sivuovilla mainio ratkaisu suurien puujätteiden kuljetukseen ja varastointiin Kiertokapula ja Ekokem: Kaupan ja teollisuuden jätteet varmasti hyötykäyttöön Kiertokapulan ja Ekokemin yhteistyössä tarjoama palvelu kaupan ja teollisuuden jätteiden hyödyntämiseen tehostaa Etelä-Suomen, Hämeen ja Pirkanmaan alueiden yritysten jätehuoltoa. Logistisesti ja ympäristömyötäisesti järjestetty vastaanottoverkosto sekä ammattitaitoinen henkilökunta takaavat palveluvarmuuden ja kustannushyödyn. TEKSTI VIRPI SUIKKI KUVAT MATTI SULANTO Kiertokapulan neljällä jäteasemalla Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä ja Valkeakoskella otetaan vastaan erityyppisiä kaupan ja teollisuuden jätejakeita kuten energiajätettä, rakennusjätettä, purkupuuta, metallia, betonia, tiiliä, asfalttia, yhdyskuntajätettä, talkoo-siivousjätettä ja pakkausjätettä. Otamme vastaan hyödynnettäviä materiaaleja. Nyt pystymme yhteistyössä Ekokemin kanssa tarjoamaan luotettavan vastaanottopisteen, jonne voi tuoda lähes kaikkia jätejakeita, iloitsee Kiertokapulan yrityspalvelupäällikkö Perttu Martin. Lajittelupalvelu ja välitön palaute Uusi jätepalvelu on yrityksille vaivaton. Jokaisessa vastaanottopaikassa lajittelemme kaikkia jätelajeja. Esimerkiksi rakennusliikkeellä, jolla on purku- tai uudisrakennustoimintaa, syntyy monenlaista jätettä. Sillä voi olla yksi tai kaksi lavaa pihassa, ja lavat voi tuoda Kiertokapulan vastaanottopisteeseen, jossa jätteet lajitellaan ja toimitetaan eteenpäin hyödynnettäviksi materiaalina tai energiana, kuvailee Ekokemin myyntipäällikkö Santeri Frilander. Nykyään kun rakennetaan, tontit ovat usein pieniä, jolloin jokaiselle jätejakeelle on mahdoton saada omaa lavaansa. Lajittelu esimerkiksi energiajätteeseen ja muuhun jätteeseen on toki suotavaa. Silloin tulee jonkin verran kustannussäästöä, Martin jatkaa. Asiakkaille tärkeää on vastaanottovarmuus, jonka Kiertokapula voi tarjota. Kaikki neljä vastaanottopistettä ovat auki arkisin klo Ammattitaitoinen henkilö on aina ottamassa kuormaa vastaan. Hän tekee heti arvion kuormasta ja opastaa tarvittaessa. Vastaanottaja voi lisäksi neuvoa lajittelua, sillä hyvin pienelläkin muutoksella voi saada aikaan kustannussäästöjä, kun pystymme hyödyntämään materiaaleja paremmin, kertoo Martin. Jätteiden tuominen on asiakkaalle vaivatonta ja turvallista, sillä tarkastamattomia kuormia ei alueelle pääse. Kuljettaja saa heti kirjallisen palautteen toimittamistaan jätteistä. Logistiikalla ympäristö- ja kustannushyötyjä Neljä eri pistettä, joissa voidaan jätteitä ottaa vastaan, kattavat suuren osan Etelä-Suomea, Hämettä ja Pirkanmaata. Kuljetusmatkat näiltä alueilta ovat lyhyitä, kun aiemmin näiden alueiden kaupan ja teollisuuden jätteitä on jouduttu viemään useampiin eri paikkoihin. Nyt tällaisella yhteistyöllä pystytään hoitamaan kaikki jätteet, kehuu Frilander. Lyhyemmät kuljetusmatkat tarkoittavat myös ympäristö- ja kustannushyötyjä asiakkaalle. Meillä ei kuitenkaan ole rajoitteita siitä, miltä alueilta jätteitä otetaan vastaan, Martin toteaa. Materiaalit hyötykäyttöön Kaupan ja teollisuuden jätteitä syntyy Suomessa paljon, ja niiden hyödyntämisen tehostaminen on erittäin tärkeää. Kiertoka- pulan hyötykäyttöaste on Suomen kärkeä, ja uudella yhteistyöllä se paranee entisestään. Kierrätettävät mate- Vastaanottaja voi neuvoa lajittelua, sillä pienelläkin muutoksella voi saada aikaan kustannussäästöjä. riaalit toimitetaan eteenpäin mm. metalliteollisuudelle, etanolin valmistukseen, teiden rakennukseen sekä energiantuotantoon. Ainoastaan luja- ja Gyproc-levyjä sekä lasivillaa ja posliinia emme pysty hyödyntämään materiaalina tai energiana, kertoo Martin. Asiakas voi olla varma, että jäte lajitellaan tehokkaasti ja että siitä erotellaan kaikki hyötykäytettävät materiaalit. Vain murtoosa loppusijoitetaan, Frilander vakuuttaa. Ympäristöjärjestelmät ja raportointi turvallisuuden pohjana Uudessa palvelussa Kiertokapula hoitaa vastaanoton sekä lajittelun ja Ekokem vastaa ensisijaisesti asiantuntevien ratkaisujen tarjoamisesta yrityksille. Käytössä on kummankin yrityksen erikoisosaaminen. Kumpikin yritys toimii sertifioidun ympäristöjärjestelmän ISO mukaisesti. Tämä on turvallinen valinta kaupan ja teollisuuden jätteille, Martin summaa. Kiertokapulan ja Ekokemin tavoitteena on saada enemmän hyödynnettäviä jätteitä asianmukaiseen käsittelyyn. Yhteistyön pohja on ollut jo aiemmin hyvä, ja nyt pystytään vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveisiin syntyvien jätteiden hyödyntämisessä. Kaikki asiakkaat saavat Ekokemiltä asiakasraportin, jossa kerrotaan selkeästi heidän kokonaisjätehuollostaan. Siinä on tiedot siitä, mitä kaikkea jätettä on syntynyt ja minne ne on toimitettu, Frilander kertoo lopuksi. Ekokem Oy Ab on kehittänyt mainion ratkaisun suurikokoisten puujätteiden kuljetukseen ja varastointiin. Teräsvalmisteinen noin 37 m 3 :n siirtolava on rakennettu suuretkin puiset tuotepakkaukset huomioiden. Siirtolavan rakenne on suunniteltu siten, että pakattaessa lavaa pitkillä puujakeilla saadaan ne tuotua lavalle helposti trukilla sivuovien kautta ja lava saadaan täytettyä mahdollisimman tiiviisti. Tällä ratkaisulla hyötykuorma kasvaa. Myös tyhjennyskerrat saadaan parhaimmillaan vähenemään puoleen verrattuna sivuovettomaan lavaan. Edellä mainitut tekijät yhdessä paremman polttoainehyötysuhteen kanssa lisäävät lavan ympäristöystävällisyyttä ja parantavat sen kustannustehokkuutta. Puujäte on vain yksi esimerkki sivuovellisen siirtolavan hyödyntämisestä. Muita käyttötarpeita löytyy varmasti muista jätejakeista, ja samaa ratkaisua voidaan käyttää esimerkiksi rulla-, pahvipakkausja muovijätteille. Siirtolavat on varustettu SFS standardin mukaisilla koukku- ja vaijeritartunnoilla. Kysy lisää! Me Ekokemillä suunnittelemme ja kehitämme tuoteratkaisujamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme muuttuvia tarpeita. Ota reilusti yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää tuotteistamme. Löydämme varmasti juuri Sinun tarkoituksiisi sopivan ratkaisun! 8 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/2010 9

6 Kierrätys Lue lisää: jäte, avfall, waste, Abfall, déchet, residuo, rifiuti, jäätmed, szemét... SIVUN KOONNUT AULI HOVI Raaka-aineena kaupan ja teollisuuden muovit Muovix Oy pystyy kierrättämään jätemuovia monenlaisiksi uusiotuotteiksi. Riihimäkeläinen yritys on perustettu vuonna 2000, ja se valmistaa kaupan ja teollisuuden muovijätteestä erilaisia profiilituotteita sekä uutta raaka-ainetta teollisuuden käyttöön. Muovixilla on kahdenlaista liiketoimintaa. Jätemuovista valmistetaan profiileja, joita käytetään esimerkiksi maaja karjataloudessa sekä viher- ja piharakentamisessa puun sijasta. Noin puolet tuotannosta on puolestaan jätemuovin uusioimista teollisuuden raaka-aineeksi. Granuloimme eli murskaamme ja käsittelemme eri muovilajit, polystyreenit, polypropeenit ja polyeteenit, teollisuuden käyttöön. Profiilirakenteissa päätuotteemme on 32-millinen ponttilauta. Pohjoismaat ja Keski- Eurooppa ovat meidän päämarkkina-alueemme, kertoo toimitusjohtaja Petrik Eklund. Mehukatti-kanisterista viiniköynnöksen tukipuuksi Muovix ottaa vastaan periaatteessa kaiken kaupan ja teollisuuden jätemuovin, jos se vain on asiallisessa muodossa. Jotkut yritykset ovat vieneet muovin keräämisen todella pitkälle. Meille tulee esimerkiksi vessoista, kahvioista tai taukotiloista kerättyjä kertakäyttöisiä muovimukeja. Toinen ääripää määrällisesti on teollisuuden hukkamuovit eli hylkytavara esimerkiksi ruiskumuovi- tai kalvoteollisuudesta. Panimoteollisuudesta meille tulee paljon erilaisia kanistereita, Eklund luettelee. Syntypaikkalajittelu on erittäin tärkeää, tehtiin jätteelle mitä vaan. Osa muoveista tulee meille paalattuina, osa kuormalavoilla, osa konteissa. Ohjeistamme ja neuvomme itse asiakkaitamme muovien lajittelussa ja pakkaamisessa, Eklund jatkaa. Kuluttajalle tuttuja Muovixin tuotteita ovat esimerkiksi profiiliosat jätteiden syväkeräysastioissa tai rautakaupoissa myytävät sahapukit. Yllätyksenä monelle tulee sen sijaan se, että Muovix toimittaa ranskalaisille viininviljelyksille viiniköynnösten tukipuita. Tulevaisuudessa esimerkiksi viher- ja piharakentamisen tuotteisiin on mahdollista tuoda mukaan myös enemmän designia. Muovissa on paljon mahdollisuuksia, pohtii Eklund. Kierrätystä ja kokonaispalvelua TEKSTI VIRPI SUIKKI KUVAT MATTI SULANTO Yrityksen liikeidea on lähtenyt halusta kierrättää jätemuovia, jota syntyy huomattavia määriä kaupassa ja teollisuudessa. Muovixilla on viime vuosina alettu katsoa yhä enemmän kokonaisuutta, ja nyt pystytään hyödyntämään lähes kaikkia kaupan ja teollisuuden jätemuoveja. Myös kahdensuuntainen liiketoiminta on lisääntynyt, kun muovia voidaan myydä takaisin teollisuuden raaka-aineeksi. Nykyään yhä useampi yritys haluaa jätehuollon kokonaispalvelua. Niille asiakkaille, joilla muovijätteitä syntyy merkittäviä määriä, materiaalikierrätys on tärkeä osa jätehuoltokokonaisuutta. Yhteistyömme avaa Ekokemin asiakkaiden saataville monipuoliset muovijätteiden hyötykäyttömahdollisuudet, Eklund perustelee. Osan jätemuovista meille toimittavat asiakkaat itse, osan haemme me ja osan kerää yhteistyökumppanit kuten Ekokem, joka huolehtii yrityksen muistakin jätteistä. Kun hallitsee kokonaisuuden, on kuljetuksien yhdisteleminen mahdollista, ja siitä saadaan sekä kustannus- että ympäristöhyötyjä. Viher- ja piharakentamisen tuotteisiin on mahdollista tuoda mukaan myös enemmän designia. Voisiko kuluttajien muovijätettä kierrättää? Kierrätysasioissa on yrityksissäkin vielä paljon tekemistä. Monesti pienillä yrityksillä muovijätteen määrät ovat niin pieniä, että niiden keräämistä ei ole katsottu järkeväksi. Eklundin mukaan on kuitenkin olemassa esimerkiksi pieniä siivousalan yrityksiä, jotka keräävät pesuainekanistereitaan vaikkapa vuoden ja tuovat ne yhdellä kertaa hyödynnettäviksi. Kuluttajamuoveistakin voisi olla ihan järkevää kierrättää esimerkiksi kylpyhuoneesta löytyvät muovipullot. Kirkkaiden ja läpinäkymättömien erottelu onnistuu koneellisesti, jonka jälkeen ne voitaisiin pestä märkämurskauksessa. Elintarvikepakkaukset sen sijaan ovat paljon haastavampia, sillä mm. lihapakkauksen muovikalvossa on todellisuudessa monta kalvoa, jotka ovat kaikki eri muoveja ja ominaisuuksiltaan erilaisia. Niiden erottelu ja siten hyötykäyttö on melko mahdotonta. ISWAN toimisto Kööpenhaminasta Wieniin Kansainvälinen jätehuoltojärjestö ISWA on muuttanut tämän vuoden alussa toimistonsa Itävallan Wieniin. Järjestön toimiston tiedotteen mukaan muutosta aiheutuneet häiriöt järjestön toimintaan ovat ohi ja toimisto palvelee taas täysipainoisesti jäsenistöään. ISWAn uutena teknisenä johtajana on aloittanut tohtori Herman Koller. ISWAan kuuluu kustakin maasta yksi kansallinen jäsen (Suomessa Ympäristöyritysten liitto ry), yritys- ja yhteisöjäseniä sekä henkilöjäseniä. On myös mahdollista liittyä edullisesti on-line-jäseneksi, jolloin pääsee käyttämään järjestön laajaa sähköistä jäsenille tarkoitettua aineistoa internetissä. ISWA toivottaa kaikki jäsenensä tervetulleiksi vierailemaan Wienin toimistoon, erityisesti syyskuun viimeisenä viikonloppuna, jolloin juhlistetaan ISWAn 40-vuotisjuhlia avoimien ovien merkeissä. Lisätietoja LCD-näyttökierrätyksen elohopeapäästöjä mitattu Hollannissa Tuomio Napolin jäteskandaalista Euroopan tuomioistuin on antanut päätöksensä vuonna 2007 Napolin seudulla Italiassa vallinneesta jätehuoltokriisistä. Tuomioistuin totesi, että Italian valtio ei ollut pitänyt huolta yhteisön jätedirektiivin velvoitteesta luoda riittävää ja yhtenäistä käsittelyverkostoa, jonka avulla jätteet voidaan hyödyntää ja niistä huolehtia ihmisten terveyttä tai ympäristöä vaarantamatta. Kierrätysteollisuus saa jatkuvasti uudenlaisia tuotteita kierrätettäväkseen, ja tämä asettaa suuria haasteita niin ympäristön- kuin työsuojelullekin. Hollannissa havaittiin, että LCD- eli nestekidenäytöt aiheuttavat rikkoutuessaan elohopeapäästöjä. Tähän on syynä laitteen taustavalon sisältämä elohopea. Eurooppalainen elektroniikkakierrättäjien järjestö EERA suositteleekin, että näyttöjen kierrätyksessä otetaan huomioon tämä elohopeapäästöjen riski. Näyttöjä ei tule kerätä valvomattomilla massakeräyksillä. Myös varastoinnissa ja siirroissa tulee toimia niin, ettei rikkoontumisen vaaraa ole. LCD-näyttöjen käsittelyä tulee tehdä vain sellaisissa kierrätyslaitoksissa, joissa elohopeapäästöt voidaan hallita ympäristö- ja terveysnormien mukaisesti. EUWID Recycling und Entsorgung Italian valtio vastusti syytettä ja esitti tehneensä voitavansa asian eteen. Kansalaiset vastustivat uusien jätteenkäsittelylaitoksien perustamista, ja käyttöönottoa haittasi voimakkaasti myös alueella esiintyvä jätehuoltoon sekaantunut rikollinen toiminta. Tuomioistuin katsoi kuitenkin, että nämä syyt eivät aiheuttaneet oikeuskäytännössä tarkoitettua ylivoimaista estettä, jonka perusteella syyte olisi tullut hylätä. ENDS Europe EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

7 JäteNytt AUKEAMAN KOONNUT AULI HOVI Jätelain uudistus etenee SER-direktiivi uuteen kuosiin Jätelakia valmistellut työryhmä on jättänyt esityksensä ympäristöministerille. Esitys sisälsi myös muutosehdotuksen ympäristönsuojelulakiin. Työryhmästä jätettiin esitykseen yhteensä 7 eriävää mielipidettä. Esitys on ollut lausuntokierroksella ja valmistelua jatketaan parhaillaan ympäristöministeriössä. Hallituksen esitys jätettäneen ensi syksynä eduskunnan käsiteltäväksi. Samaan aikaan valmistellaan jäteverolain uudistusta sekä mahdollista kaatopaikka-asetuksen muutosta, jolla rajoitettaisiin jätteiden kaatopaikkasijoittamista. Lisätietoja jätelain valmistelusta löytyy ympäristöhallinnon sivulta > Lainsäädäntö > Valmisteilla oleva lainsäädäntö > Ympäristönsuojelun lainsäädäntöhankkeet > Jätealan lainsäädännön kokonaisuudistus. Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskeva direktiivi on uusittavana. Parlamentti on käsitellyt kerran ehdotusta, joka esittää nykyisen 4 kg/henkilö keräystavoitteen huomattavaa kiristämistä sekä tavoitteiden kohdistumista tuottajiin eikä jäsenmaihin, kuten tähän asti on ollut. Aloita nyt ilmastodieetti! Komission ehdotus sisälsi myös vaatimuksen EU:n kattavasta tuottajien rekisteristä. Tätä on pidetty erittäin vaikeasti toteutettavana ehdotuksena. Parlamenttikäsittelyn aikana on tuotu esille myös ehdotus sisällyttää direktiiviin tuotekohtaisia keräystavoitteita. Näin voitaisiin edistää etenkin pienten laitteiden ja elohopealamppujen talteenottoa, sillä nykyisin painoon perustuva kokonaiskeräystavoite suosii suurien ja painavien laitteiden, kuten jääkaappien ja liesien keräystä. Yrityksille koottua ympäristötietoa Yrityksillä on monia velvollisuuksia ja vastuita hoidettavanaan. Ympäristöasioita pienemmissä yrityksissä hoidetaan usein oman toimen ohella eikä asioihin ole mahdollisuutta perehtyä kovin syvälle. Apua tähän työhön tuo YritysSuomi-hankkeen laatima ympäristötietopalvelu internetissä. Palvelu jakaantuu viiteen osioon. Yrityksen ympäristövastuut -kohta sisältää yrityksen perustamisen ja toiminnan kannalta olennaiset ympäristöasiat. Siihen sisältyy laajasti asiaa myös jätehuollosta. Työkalut-kohdassa on esimerkkejä ympäristöasioiden hallinnasta ja kehittämisestä. Säädökset-kohta kokoaa tiedon ajantasaisesta ympäristölainsäädännöstä ja ohjaa käyttämään verkossa olevia tietolähteitä. Ympäristösanastossa on kooste ympäristöalan termeistä. Ympäristöviranomaisten yhteystiedot ja tehtävät on selvitetty kohdassa Asiantuntijapalvelut. Sen kautta voi etsiä myös asiantuntijoita yrityksen tarpeisiin. Koko palvelu on käännetty myös ruotsin kielelle. > Yrityksen ympäristötieto (kohdassa Oikopolut). Kesä on tulossa ja naistenlehdet esittelevät taas uusia pikadieettejä, joilla pääsee rantakuntoon. Tänä vuonna kannattaa kokeilla laihdutuskuurin sijaan uutta ilmastodieettiä ja tutustua oman elämän hiilidioksiditaseeseen. YLE Teemalla tänä keväänä esitettyyn Ilmastodieetti-sarjaohjelmaan liittyvä laskuri on kaikkien käytettävissä SYKE:n internetsivuilla. Laskurilla voi myös seurata, kuinka kulutustottumusten muutokset vaikuttavat syntyvään hiilidioksidimäärään. Laskuri ottaa huomioon myös jätehuollosta aiheutuvat ilmastolle haitalliset päästöt. Jos tuotat jätteitä vähän ja lajittelet biojätteet, paperin ja kartongin aina, syntyy laskurin mukaan hiilidioksidia 41 kg. Lajittelusta piittaamaton jätteen suurtuottaja aiheuttaa sen sijaan 246 kg:n CO 2 -päästöt. Tunnettua on, että kasvispitoinen ruokavalio on ilmastoystävällistä, joten voi käydä niin, että ilmastodieetin ansiosta pääset myös siihen rantakuntoon! Palvelu löytyy osoitteesta 12 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

8 Allin palsta Terveyden- ja sosiaalihuollon toimipisteille räätälöityjä ympäristöjohtamisen konsulttipalveluja tarjoavan TLE Consulting Oy:n ympäristöasiantuntija Alli Kaski kirjoittaa tällä palstalla tietoiskuja terveydenhuollon jätteisiin liittyvistä asioista. Terveydenhuollon jätehuollon käytäntöihin ennakoidaan muutoksia Suomessa tartuntatautineuvottelukunta suosittelee tartuntavaarallisuudelle, jäteominaisuudelle H9, suppeaa määrittelyä, jonka mukaan lähinnä ruton, pernaruton ja hemorragisten kuumeitten hoidon yhteydessä syntyvä jäte olisi tartuntavaarallista. Euroopan jäteluettelon perustana olevaa tartuntavaaramääritelmää ollaan tulevan vuoden aikana tarkentamassa WHO:n paljon laajemman määrittelyn suuntaan, jossa tartuntavaarallisuus kattaisi kaiken potilashoidossa syntyneen terveydenhuollolle ominaisen jätteen. Määritelmän tiukentuminen ja samanaikaisesti jätedirektiivin toimeenpanon takia kaatopaikan porttien sulkeutuminen biohajoavalta jätteeltä johtaisivat sairaalajätteen polttamiseen luvanvaraisissa polttolaitoksissa. Ekokemin jätevoimalalla on voimassaoleva lupa polttaa vuodessa tonnia tällaista jätettä. Myös Vantaan Energian vuonna 2014 valmistuvan polttolaitoksen viime vuodenvaihteessa myönnetty ympäristölupa sallii sairaalajätteen polttamisen, enintään tonnia vuodessa. Lupa ei salli sairaalajätteen varastointia eikä sen vastaanottoa laitokselle häiriötilanteissa. Jätteille vaaditaan erillinen syöttölinja, jota pitkin ne puretaan kuljettimelle ja siirretään suoraan polttoon. Lupaehtona edellytetään lisäksi sairaalajätteen radioaktiivisuuden valvontaa. Tuleva tartuntavaaran määritelmän tulkinta ja sairaalajätehuollon muutosten läpiviemiseen tarvittava aika ovat ne tekijät, jotka kertovat, kuinka hyvin näiden kahden polttolaitoksen kapasiteetti riittää kaiken suomalaisen sairaalajätteen polttamiseen vuosina ennen vuotta 2014 ja sen jälkeen. Muissa polttolaitoksissa, jätteenpolton lupahakemuksissa tai suunnitelmissa ei erillistä syöttölinjaa sairaalajätteelle näytä olevan. Piippu Syöpätautien klinikan takana Helsingin Meilahdessa kohoaa kahdeksankymmenen metrin korkeuteen, mutta sairaalajätteenpolton hiukkasia sieltä ei enää nouse tuulen vietäväksi. Sen viimeisetkin pestyt ja suodatetut päästöt loppuivat vuonna 1994, jolloin jätekattila poistettiin käytöstä. Ekokem investoi energiatehokkuuteen: Alueelliset hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi Kentältä poimittua Ekokem investoi noin 5 M nykyisten tuotantolaitostensa energian talteenottoon osana jätevoimala 2 -hanketta. Investointi lähes kaksinkertaistaa Ekokemin sähköntuotannon ja lisää kaukolämmöntuotantoa yli 6 % käsiteltävän jätteen määrää lisäämättä. Se parantaa Ekokemin tuotantolaitosten energiatehokkuutta merkittävästi. Investoinnin ansiosta Ekokemin koko energiantuotannon BREF vertailuasiakirjan mukainen energiatehokkuus nousee noin 67 %:sta (2009) yli 81 %:een. Hyvinkää-Riihimäki talousalueen käyttöön saatava lisäenergia pienentää energiantuotannossa käytettyjen fossiilisten polttoaineiden, raskaan polttoöljyn ja maakaasun, huipputarpeen aikaista kulutusta. Hiilidioksidipäästöjen suora vähenemä on noin tonnia vuodessa. Se vastaa noin henkilöauton vuosittain tuottamaa määrää hiilidioksidia. Näin jätteiden lajittelu pelaa Kontulassa K ontulan vanhustentalossa Helsingissä tuoksuu aamuisin kodikkaasti puuro. Vaippajätteet sen sijaan eivät ole aistein havaittavissa. Imuputki on nielaissut ne jätesäiliöön hipoen moottoriteiden nopeusrajoitusta 120 km/h. Uudisrakennus, jossa on 198 asukaspaikkaa, valmistui puolisen vuotta sitten ja samalla laitoksen jätteiden lajitteluohjeet muuttuivat. Imuputkeen kelpaa vaippajätteen lisäksi lähes kaikki hyödyntämiskelvoton sekajäte. Putken halkaisija, 20 cm, ja putkiston mutkat asettavat joitakin reunaehtoja: mm. isokokoiset muovipakkaukset ja pitkävartiset ruusut on kuljetettava jätehuoneeseen käsin. Keittiön hyödynnettäville biojätteille on oma imukuljetuksensa. Kierrätykseen lajitellaan pahvi, metalli, lasi, paperi ja kartonki. Vanhustentalon ryhmäkodeissa myös asukkaat puuhaavat mukana ympäristötyössä ja litistävät tyhjentyneet maitopurkit keräysastiaan. Ekokemin henkilökunta mukana Kehon ikä -tutkimuksessa Ekokem on mukana Liikuntakeskus Pajulahden lääkärin Mika Liukkosen tekemässä kehon ikää koskevassa väitöskirjatasoisessa tutkimuksessa. Siinä selvitetään osallistujien henkilökohtainen kehon ikä ja tutkitaan elintapojen muutoksen vaikutuksia siihen, sillä kehon ikä voi olla täysin eri kuin henkilön kronologinen ikä. Ekokem valikoitui tutkimuskohteeksi sopivan kokonsa takia. Tutkimus kiinnostaa työntekijöitä, sillä 70 prosenttia koko Riihimäen toimipaikan henkilöstöstä on mukana vapaaehtoisessa tutkimuksessa. Tutkimuksella halutaan innostaa ihmisiä pitämään huolta itsestään ja kunnostaan. Yrityksen kannalta paremmin töissään jaksavat ovat todennäköisesti vähemmän sairaslomilla, arvioi Ekokemin hallintojohtaja Seppo Eriksson. Sairaalajätteenpolton rajat Yhdysvalloissa tiukkenevat UUSA:n ympäristövirasto EPA on päättänyt uusista päästörajoista, joiden soveltaminen aiheuttaa muutoksia lähes kaikessa terveydenhuollon ja muiden tartuntavaarallista jätettä tuottavien tahojen jätteenpoltossa. Uusien määräysten odotetaan vuosittain vähentävän lähes tonnia happamien kaasujen, typen oksidien ja haitallisten metallien kuten lyijyn, kadmiumin ja elohopean päästöjä ympäristöön. Päästörajojen tiukentuessa uudistuvat myös polttolaitosten testauksen, valvonnan ja tarkastusten vaatimukset. Vuodelta 1997 peräisin olevia, nyt uusittuja standardeja tarkistetaan jatkossa viiden vuoden välein. Asiakirjat ja lisätietoa löytyy osoitteesta Ekokem-Palvelu maailmalla Albaniassa on Ekokem-Palvelulla parhaillaan käynnissä kaksi hanketta: Vlorassa EU:n rahoittamana ja Porto Romanossa Maailman Pankin rahoittamana. Molemmissa kohteissa puretaan rakenteita, kunnostetaan pilaantunutta maata ja rakennetaan nykyvaatimusten mukainen kaatopaikka, jonka sulkeminenkin kuuluu urakkaan. Muita EU:n ja Maailman Pankin rahoittamia hankkeita on alkamassa alkusyksystä Kyproksella ja Seychelleillä. Molemmissa hankkeissa rakennetaan käsittelykeskukset, ja myös hankkeiden suunnittelu kuuluu urakoihin. Kummankin urakan sopimukset on jo allekirjoitettu. Lisäksi Ekokem-Palvelu on voittanut kaksi tarjouskilpailua kunnostuskohteista Baltiassa. 14 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

9 Tutkimus & Kehitys Teollinen esikäsittely täydentää syntypaikkalajittelua ja tehostaa energiantuotantoa TEKSTI EKOKEMIN T&K-RYHMÄ Ekokemin uuden jätevoimalan yhteyteen Riihimäellä suunnitellaan jätteiden esikäsittelyä ja materiaalihyödyntämistä tehostavaa esikäsittelyprosessia. Yhdeksi tavoitteeksi Ekokem on asettanut jätteen materiaalien tehokkaamman erottelun jätevirrasta silloin, kun materiaaleille on löydettävissä järkevä ja kannattava hyötykäyttökohde. Uuden hankkeen syksyllä 2009 valmistuneessa ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioitiin tulevan käsittelykonseptin kokonaisjätemääräksi t/a. Tästä energiana hyödyntämiseen ohjautuisi noin 80 % ja materiaalina hyödyntämiseen noin 20 % massavirrasta. Lopullinen hyödyntämisjakauma riippuu kuitenkin käsittelyyn ohjautuvien jätteiden laadusta sekä materiaalina hyödyntämisen taloudellisuudesta. Jätteiden määrä lisääntyy tulevaisuudessa? Viime vuonna taloudellinen taantuma hidasti kulutuksen kasvua, mutta eri lähteiden perusteella jätteiden määrän arvioidaan kasvavan myös lähitulevaisuudessa. Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan Suomessa tarvitaan pelkästään yhdyskuntajätteiden esikäsittelyyn ja hyödyntämiseen noin 2 miljoonan tonnin yhdyskuntajätemäärää vastaava tuotantokapasiteetti. Euroopan komission jätteiden synnyn ehkäisemisen ja kierrätyksen teemakohtaisessa strategiassa uskotaan, että jätemäärät Euroopassakin lisääntyvät edelleen talouskasvun myötä. Kiinteän yhdyskuntajätteen määrän on arvioitu lisääntyvän vuoden 1995 määrästä 42 % vuoteen 2020 mennessä. Ennusteiden toteutumisen edellytyksenä ja tulevaisuuden jätehuollon haasteena ovat tehokas materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö sekä tasapaino energiaksi käytettävän jätteen ja uusioraaka-aineiden materiaali- ja energiakäytön välillä. Ekokem on omassa kehitystyössään panostamassa myös kotitalouksien sekajätteen materiaalierotteluun. Jätteiden laatu muodostuu useista materiaaleista Kaupan ja teollisuuden toiminnassa sekä kotitalouksissa syntyvät jätteet lajitellaan syntypaikoilla, ja niiden erilliskeräyksen ja kuljetuksen hyötykäyttöön ovat järjestäneet yritykset, tuottajat ja kunnat. Erikseen kerätyt jätteet on esikäsiteltävä ja -lajiteltava koneellisesti teollisessa mittakaavassa, jotta kierrätyskelpoiset materiaalit saadaan tehokkaasti erilleen. Ne materiaalit, joille ei löydy järkevää käyttöä, voidaan hyödyntää energiana. Yleisen keskustelun kärjessä on monesti kotitalouksissa syntyvä sekajäte, jonka sisältämät materiaalit ovat usein vaikeasti hyödynnettävissä. Tällä hetkellä sen paras hyödyntämiskeino onkin jätteenpoltto siihen suunnitellussa voimalaitoksessa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla erikseen kerättyjen jätteiden lisäksi syntyy sekajätettä, jonka laatu muodostuu useista jätejakeista kuten keittiöjätteestä (26 %), keräyspahvista, pahvista ja kartongista (17 %), muoveista (16 %), puutarha- ja muusta biojätteestä (11 %) sekä muista jätejakeista (noin 30 %). Uusilla teknologioilla uusioraaka-aineita tehokkaasti ja turvallisesti Ekokem on omassa kehitystyössään panostamassa myös kotitalouksien sekajätteen materiaalierotteluun. Tähän liittyy monia, esimerkiksi materiaalien laatuun ja työhygieniaan liittyviä haasteita. Erottelutekniikka on jo nyt kehittynyttä ja erottelu on monesti teknisesti mahdollista. Kaikkiin haasteisiin ei silti pystytä vastaamaan vielä lähivuosina. Lisää tutkimusta ja kehitystyötä tarvitaan koko jätehuollon ketjussa. Uusioraaka-aineiden valmistaminen vaatimusten mukaisesti asettaa korkeat vaatimukset esikäsittelyprosessien kehittämiselle. Uudet teknologiat ovat mahdollistaneet materiaalien kuten eri muovilaatujen koneellisen tunnistamisen ja erottamisen jätevirrasta, mikä ei ollut mahdollista vielä viime vuosituhannen puolella. Koneellinen lajittelu on samalla korvannut käsinlajittelun, mikä vähentää oleellisesti esikäsittelyn terveys- ja ympäristövaikutuksia. Koneellisen materiaalierottelun jälkeen jäljelle jää polttoaine, joka voidaan polttaa pääasiassa jätteiden polttoon suunnitellussa voimalaitoksessa. Kierrätys kannattaa, vai kannattaako? Vuonna 2008 kierrätysraaka-aineiden arvo oli niin korkea, että jopa Euroopassa lajiteltiin jätteitä käsin myytäviksi uusioraakaaineina. Viime vuonna raaka-aineiden kysyntä ja arvo romahtivat niin, että osa lajitelluista jätejakeista ei kelvannut kierrätykseen mistään hinnasta. Suuri osa jätteestä ja varsinkin likaiset jakeet olivat huomattavasti arvokkaampia polttoaineena. Kun materiaalien kierrätyksestä tulee imagollisesti haluttua, on myös vaara, että osa materiaaleista ohjautuu ns. näennäiskierrätykseen, jossa materiaaleista päätyy uusiokäyttöön vain nimellinen määrä alkuperäisestä tai niiden käyttötapa ei aidosti korvaa mitään todellista materiaalitarvetta. Myös jätemateriaalien siirtämisen esimerkiksi Aasian maihin kierrätettäväksi tulee täyttää kestävän kehityksen kriteerit. Kierrätyskelvottomat jätteet energiana hyödynnettäviksi nyt ja tulevaisuudessa Osa talteen otettavien vanhojen, käytöstä poistettujen tuotteiden valmistuksessa käytetyistä aineista on nykyään kielletty uusien tuotteiden valmistuksessa. Esimerkiksi RoHS-direktiivi on vaikeuttanut sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksessa käytettyjen materiaalien kierrätystä. Vastaavia tulevaisuudessa kierrätystä mahdollisesti vaikeuttavia aineita ovat ns. nanomateriaalit, joita käytetään nykyään jo lukuisten tuotteiden valmistuksessa. Kierrätyskelvottomiin materiaaleihin kuuluvat myös monet ongelmajätteet. Kierrätyskelvottomat materiaalit voidaan kuitenkin yleensä hyödyntää energiana jätteenpolttoon suunnitelluissa voimalaitoksissa. Ongelmajätteiden oikea osoite on aina siihen erikseen suunniteltu prosessi, oli sitten kyse kierrätyksestä tai termisestä käsittelystä. Ekokem panostaa materiaalien erotteluun ja tekniikan kehittämiseen Cleen Oy on energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Ekokem Oy Ab on Cleen Oy:n osakkaana ollut aktiivisesti mukana REMA-ohjelman (Resource Efficient Processes, Recycling and Waste Management) valmistelutyössä. Ohjelmassa on mukana kaikkiaan 20 yritystä ja 10 tutkimuslaitosta. Ohjelman tavoitteena on tuottaa laajalti tutkimustietoa Suomen jätemateriaalivirroista jätteen syntypaikasta aina materiaalien uusiokäyttöön saakka. Oleellisen osan hanketta muodostavat materiaalien erotteluun, lajitteluun sekä käsittelymenetelmiin liittyvä tutkimus. Ohjelmakokonaisuus on ensimmäinen tässä laajuudessa toteutettava jätehuoltoon ja materiaalikierrätykseen painottuva ohjelmallinen hankekokonaisuus Suomessa. Ohjelman kokonaiskesto on viisi vuotta. Ekokem osallistuu ohjelman toteutukseen sen ensimmäisenä vuonna noin 0,5 miljoonan euron panostuksella. 16 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

10 Lue lisää: Kumppani Suomalainen koivu on raaka-aineiden aatelia Parhaat pahvilaatikot Savon Sellun aallotuskartongista T oimitusjohtaja Juha Koukka uskoo suomalaisesta koivusta jalostetun aallotuskartongin menekkiin myös tulevaisuudessa. Kierrätettävän pakkausmateriaalin tarve kasvaa, vaikka ihmiset siirtyisivät lukemaan sanomalehdet internetistä. Savon Sellun tuote on aallotuskartonkia eli flutingia. Se toimitetaan ympäri maailmaa suurina rullina. Valmiin aaltopahvin laivaus olisi hullun hommaa, sillä se sisältää enimmäkseen ilmaa. Koukan mukaan pahvilaatikkotehtaat sijaitsevat käytännössä maksimissaan 200 kilometrin päässä pakkaajista. Suomalaisesta koivusellusta tehty aallotuskartonki on kysyttyä tavaraa kestävyyttä vaativien pakkausten valmistuksessa. Painavat vaihdelaatikot tai plasmatelevisiot tarvitsevat tukevan laatikon. Autojen tuulilasit pakataan vääntymättömään, kolmekerroksiseen aaltopahviin. Ennen kaikkea Savon Sellun tuote päätyy hedelmä- ja vihanneslaatikoihin ympäri maailman. Niiden tulee kestää kuljetuksen lämpötila- ja kosteusvaihteluita. Hedelmälaatikot pakataan tyypillisesti kolmimetrisiin pinoihin, joissa kovin rasitus kohdistuu alimmaisen laatikon kulmaan. Yhteistyössä ympäristön puolesta Pörssilistattuun Powerflute-konserniin kuuluva Savon Sellu tekee jatkuvaa yhteistyötä Ekokem-Palvelu Oy:n ja Ekokem Oy Ab:n ongelmajätehuollon kanssa. Toimitusjohtaja Koukka kehuu vilpittömästi Ekokem-Palvelun osaamista. Heidän asiantuntemuksellaan olemme kehittäneet jätejakeiden erillään pitoa tuotannossa ja siten edistäneet niiden hyötykäyttöä, Koukka sanoo. Tuotantoprosessin eri vaiheista kerättävät jätteet helpottavat niiden käsittelyä ja vähentävät siten kustannuksia. Yhteistyössä Savon Sellun tehdasalueelle on noussut myös jätevesien erilliskäsittely-yksikkö. Se säästää luontoa ja parantaa sellutuotantoprosessin tehokkuutta. Ekokemin ongelmajäteautot tyhjentävät tehtaan jäteöljytankit tilauksesta. Toisella puolella Kuopion kaupunkia sijaitseva Heinälamminrinteen ongelmajätekeskus vastaa myös Savon Sellun muista ongelmajätteistä, kuten loisteputkista ja SER-romusta. Tätä tuhkaa käytetään käsittelyn jälkeen maisemoinnissa ja meluvalleissa, kertoo aluemestari Juha Niskanen. TEKSTI JA KUVAT VESA TOIVANEN Suomalaisesta koivusta Savon Sellulla tehty paperimassa, tarkemmin aallotuskartonki, on ominaisuuksiltaan ainutlaatuista koko maailmassa. Yli 40 vuoden kokemuksella tehtävä puolikeitto jättää selluun uuteaineita ja ligniinejä, jotka jäykistyvät vasta, kun kartonki taivutetaan pienille aalloille aaltopahvin sisään. Lopputuloksena aaltopahvitehtaissa ympäri maapallon syntyy maailman lujimpia pahvilaatikoita. Tuomas Vuolle ja Juha Niskanen tekevät tiivistä yhteistyötä. Taustalla Ekokem-Palvelun ideasta syntynyt erityisjätevesien käsittelylaitos Savon Sellun tehdasalueella. Laaja kierto Koukka sanoo usein ihastelevansa ananaslaatikoita lähikaupassaan. Harva tulee ajatelleeksi, että Savon Sellun suomalaisesta koivusta valmistama kartonki on seilannut laivalla Filippiineille. Siellä se on taipunut Del Monte -ananaslaatikoksi, saanut painokseen 15 kiloa puoliraakoja ananaksia, kulkenut laivalla takaisin Suomeen hedelmätukkuun ja jatkanut lopulta kumipyörillä koivumetsän katveessa sijaitsevaan lähikauppaan. Ananakset ovat kypsyneet matkalla. Yli 70 prosenttia jakeista käsitellään uudelleenkäytettäviksi esimerkiksi maisemointitöissä. Symbioosissa Savon Sellun naapurissa, tehtaalle vievän tien toisella puolella sijaitsee Ekokem-Palvelun Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus. Yksikön päällikkö Tuomas Vuolle on päivittäin yhteydessä Savon Sellun aluemestari Juha Niskaseen. Keittoprosessin höyryntuotannosta sähkösuotimella erotettu lentotuhka, polttokattilan jäähdytetty kekälemäinen tuhka-aines eli arinatuhka sekä tehtaan biologisen puhdistamon lietteet siirtyvät muutaman sadan metrin päähän Ekokem-Palvelun käsiteltäviksi. Yli 70 prosenttia näistä jakeista käsitellään uudelleenkäytettäviksi esimerkiksi maisemointitöissä. Käsittely- ja kierrätyskeskuksen suotovedet ohjautuvat puolestaan Savon Sellun jäteveden puhdistamoon. Voidaan hyvin sanoa, että Ekokem-Palvelu ja Savon Sellu elävät symbioosissa ympäristön puolesta. 18 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

11 Palvelu Lue lisää: Kysymyksiä ja vastauksia Empower huomioi ympäristön ja turvallisuuden: Toimiva verkko, luotettava verkosto Energia-, tietoliikenne- ja teollisuuspalveluja tarjoava Empower toimii kahdella liiketoimintasegmentillä: teollisuus ja verkot. Verkkoliiketoimintaan kuuluvat tietoliikenne- ja sähköverkot. Tärkeintä Empowerille on tarjota asiakkailleen luotettavia palvelukokonaisuuksia, joiden hoitamiseen tarvitaan turvalliset ja joustavat kumppanit. E mpowerilla on laaja valikoima palveluja tietoliikenteestä aina teollisuuden kunnossapitopalveluihin. Verkkopuolella palvelumme tarkoittavat linjojen rakentamista, kunnossapitoa ja käyttöä, valvomopalveluita, energiatiedon hallintaa ja käytön valvontaa, kertoo Empowerin hankinnoista vastaava johtaja Pertti Nieminen. Empowerin juuret ovat vuonna 1988 perustetussa Teollisuuden Voimansiirto Oy:ssä, joka oli sähkön siirtoon, myyntiin ja hankintaan sekä siirtoverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut yhtiö. Teollisuuden Voimansiirto fuusioitiin Pohjolan Voimaan Empower syntyi 1998, jolloin Pohjolan Voima eriytti konsernin palvelutoiminnot omaksi alakonsernikseen. Vuonna 1999 yhtiön nimeksi tuli Empower Oy. Kehittyvä ala tuo haasteita Baltian maissa, Ruotsissa ja Suomessa toimiva Empower työllistää noin henkilöä, ja sen liikevaihto on noin 360 miljoonaa euroa. Niemisen mukaan verkkotyömaita riittää tulevaisuudessakin, sillä sähköntuotanto hajautuu, asemakaavat muuttuvat ja uusia teitä rakennetaan, jolloin vanhoja linjoja joudutaan siirtämään. Linjoja joudutaan myös uusimaan. Aika näyttää miten sähkönjakeluverkkoyhtiöt tulevaisuudessa verkkojaan rakentavat. Toiset yhtiöt ovat päättäneet, että uudet linjat rakennetaan maan alle maakaapeleihin, mutta Suomessa on vielä valtavat määrät ilmajohtoja. Toisaalta mitä suurempi jännite tarvitaan, sitä enemmän joudutaan käyttämään ilmajohtoja, koska maakaapelin siirtokapasiteetti on pienempi. Teemme koko ajan kehitystyötä ja mietimme uusia tapoja tehdä asioita. Haluamme olla edelläkävijä näissä asioissa, Nieminen jatkaa. Toimiva kokonaisuus ratkaisee Empowerin strategiassa todetaan, että yritys toimittaa palveluja asiakkaille, joille tärkeintä on turvallisuus, luotettavuus ja käytettävyys. TEKSTI VIRPI SUIKKI KUVAT KIMMO HAIMI JA EMPOWERIN ARKISTO Kumppaniverkostomme täytyy olla sellainen, että jokainen voi hoitaa sitä aluetta, missä on hyvä ja keskittyä sen kehittämiseen. Kun peruskonsepti on selvä ja yhteyshenkilöt ovat selvät, ei meidän väen tarvitse käyttää aikaa ja rahaa erilaisten asioiden selvittelyyn ja hoitamiseen. On tehokkaampaa, että yksi kumppani hoitaa koko asian. Niin mekin teemme, kun tarjoamme asiakkaillemme kokonaispalveluratkaisua. Suhtaudumme vakavasti ympäristö- ja turvallisuusasioihin ja näemme, että tulevaisuudessa ne ovat entistä tärkeämpiä. Meillä on ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuussertifikaatit. Pyrimme mm. vähentämään autoilua ja haluamme toimittaa myös jätteet mahdollisimman hyvin hyödynnettäviksi. Käytetyt pylväät ja muut ongelmajätteet hyötykäyttöön Ekokemin ja Empowerin yhteistyöhön kuuluu kaikkien ongelmajätteiden hoitaminen. Pääasialliset ongelmajätteet ovat puu- Kyllästetyn puun käyttö ja hävittäminen Verkonhaltijat vastaavat kyllästettyjen pylväiden jätehuollosta. Arseenia sisältävää puutavaraa ei saa luovuttaa kuluttajille. Vain kyllästettyä puuta ammatissaan tarvitsevat saavat käyttää arseenia sisältävää puutavaraa hyvin rajoitetuissa kohteissa. Ongelmajätteeksi luokiteltua arseenisuoloilla kyllästettyä puuta voidaan polttaa vain ympäristöluvan saaneessa jätevoimalassa, jossa savukaasut puhdistetaan huolellisesti ja tuhka käsitellään turvallisesti. Empowerin hankinnoista vastaava johtaja Pertti Nieminen ja Ekokemin myyntipäällikkö Jouni Niiranen. pylväät ja öljyt. Satunnaisia eriä syntyy myös muita ongelmajätteitä kuten sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Empower pystyy hyödyntämään Ekokemin puupylväiden vastaanottoverkoston eri puolilla Suomea. Pääsääntöisesti Ekokem järjestää kuljetukset. Voimme työmaakohtaisestikin miettiä, miten kuljettaminen ja muu ratkaistaan, sillä pylväitä saattaa tulla korvattavaksi sieltä täältä tai yhdellä kertaa suurempi määrä, kertoo Ekokemin myyntipäällikkö Jouni Niiranen. Empower toimittaa kyllästetyt pylväät hyötykäyttöön Ekokemille, joka voi käyttää pylväitä uudelleen mm. ympäristörakentamiskohteissa tai luovuttaa niitä muiden ammattilaisten käyttöön. Uudelleenkäyttöön soveltumattomat pylväät ja muu kyllästetty puujäte voidaan hyödyntää tehokkaasti energiaksi jätevoimalassa. Myös ongelmajätepuolella meille on tärkeää, että meillä on luotettava kumppani ja voimme olla varmoja siitä, että jätteet menevät asianmukaiseen käsittelyyn. Toinen tärkeä asia on se, että saamme järkevän kokonaisratkaisun. Meillä ei ole kuljetuskalustoa käytöstä poistetuille pylväille, vaan tarvitsemme joustavan yhteistyön, Nieminen selittää. Kysymyksiä ja vastauksia -palstalla voit esittää kysymyksiä, joihin toivot vastausta asiantuntijalta. Toimitathan seuraavaan lehteen tarkoitetut kysymykset sähköpostilla mennessä osoitteeseen Kysymys: Miten hävitetään käytöstä poistettu palovaroitin? Vastaus: Kotitaloudet voivat viedä käytöstä poistetut palovaroittimet samoihin keräyspaikkoihin kuin muunkin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun. Sieltä ne toimitetaan edelleen käsiteltäviksi. Muut paloilmaisimet (yritys- ja laitoskäyttö) ovat laitteen käyttäjän tai tuottajan vastuulla seuraavasti: Ennen markkinoille saatetun laitteen jätehuollosta vastaa laitteen käyttäjä ja em. päiväyksen jälkeen markkinoille saatetun laitteen tuottaja. Ionitec Finlandilla on ympäristölupa ja STUK:n myöntämä turvallisuuslupa radioaktiivisia aineita sisältävien palovaroittimien ja -ilmaisimien käsittelyyn Mäntsälän laitoksella. Laitteista purettavat säteilylähteet toimitetaan Suomen Nukliditekniikan kautta loppusijoitukseen. Muu jäte, kuten metalli ja muovi toimitetaan 100 %:sti kierrätykseen. Kysymykseen vastasi Ionitec Finland Esko Kurki puh Lähteet: Jätelaki / kohta m. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat erityissäännökset Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 852/ Erilliskeräys Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa sekoittaa muuhun jätteeseen 7 Esikäsittely Tuottajan on järjestettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun esikäsittely laitoksessa, jolla on ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa. Paloilmaisimet kuuluvat asetuksen soveltamisalaan kuuluviin laitteisiin luokka 9. (Tarkkailu- ja valvontalaitteet) 20 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

12 Läs mer: Expert Med produktion av information och ledning till bättre miljöprestationer Miljöchef Juhani Ilmola, som drar Suomen Osuuskauppojen Keskuskuntas (SOK) ansvarighetsgrupp vet, att produktion av saklig och aktuell information och ledning har stor betydelse i miljöfrågor inom handeln. TEXT VIRPI SUIKKI BILD MATTI SULANTO Juhani Ilmola ansvarar för SOK:s ansvarighetsenhet, vars uppgift är att koordinera hela handelskedjans miljöfrågor, samt det ekonomiska och sociala ansvaret. Min uppgift är, att verkställa S-gruppens ansvarighetsprinciper i praktiken. Jag ansvarar för, att branschspecifika ansvarighetsprogram uppkommer och att de är så enhetliga som möjligt. Med stöd av min enhet avsätter kedjestyrningarna dem till verksamhetspunkterna. Utmaningen är klimatförändringen och informationen Handelsbranschens, liksom även övriga branschers centrala miljöutmaning, är att stävja klimatförändringen och att påverka den med egna åtgärder. Vi har stora möjligheter att påverka, eftersom vi har rikligt med olika verksamhetsområden och ägs av mer än 1,8 miljoner finländska hushåll. Vi påverkar alltså mer än hälften av Finlands befolkning, summerar Ilmola. Enligt honom är handelns kundkrets mera kritisk än tidigare och mera medveten i miljöfrågor. Handeln måste förmå att producera mera information än tidigare så nära realtid som möjligt. Till exempel i S- gruppen gäller det tiotusentals produkter, för vilka man måste förmå att producera information även ur miljösynpunkt. Energi måste sparas Varje procentenhet energi som sparas, innebär en kostnadsinbesparing på cirka en miljon euro. Stora utmaningar inom handelsbranschen i anslutning till klimatförändringen är användningen av energi och energieffektivitet. S-gruppen förbrukar cirka 1,5 TWh energi per år. Denna energipott är värdefull. Ty slutsumman närmar sig 100 miljoner euro per år. Varje procentenhet energi som sparas, innebär en kostnadsinbesparing på cirka en miljon euro. Detta har en stor betydelse framför allt i dagligvaruhandeln, för där produceras kyla till kylanläggningarna, sammanfattar Ilmola. Viktigast är det att finna en optimal nivå i energiförbrukningen. Fastän vi planerar och bygger bra enheter, så är det inte tillräckligt, utan vi måste kunna driva dem på rätt sätt. I en helt enhetlig butiksbyggnad kan man på ett ställe ha till och med 20 % mindre energiförbrukning än på en annan plats. Avfallshanteringens rapportering måste fås enhetlig Avfallshanteringen har inom handeln en stor betydelse såväl ekonomiskt, som ur miljösynpunkt. Bara för S-gruppen gick cirka 10 miljoner euro till avfallshanteringen år I våra ansvarighetsprogram är målsättningen att minska mängden avfall, samt öka återvinningen. För närvarande når våra olika enheter väldigt olika resultat och orsaken därtill är brist på information. Utan rätt slags kunskap kan man inte leda, förklarar Ilmola. Utöver ekonomisk kunskap behövs information rörande avfallets mängd och kvalitet. Avfallshantering är ett problematiskt område, ty varje avfallshanteringsoperatör har sin egen modell för informationsproduktion och information producerad på olika sätt är omöjlig att jämföra sinsemellan. För oss är det viktigt, att vi skulle förmå att producera kvalitets-, mängd- och kostnadsuppgifter enligt samma modell för alla enheter. Denna information behövs för att se i vilken verksamhetspunkt man har problem och var man lyckas bra, koncentrerar Ilmola. Reformen av avfallslagen påverkar handeln? Totalreformen av avfallslagen påverkar handeln till exempel då skyldigheterna att ta emot el- och elektronikskrot, samt lågenergilampor har klarnat. Om mottagningen av EE-skrot och lågenergilampor blir en uppgift för butikerna, så ställer ordnandet av en saklig mottagning nya utmaningar. Hur skall mottagningen ordnas så säkert som möjligt, då man i samma utrymme samlar in lätt krossbara produkter, som innehåller problemavfall, samt säljer livsmedel? Dessa frågor måste noggrant tänkas över, då lagens paragrafer klarnar, grunnar Ilmola. Ekopunkterna enhetliga I anslutning till butikerna finns det traditionellt ekopunkter, till vilka konsumenten kan hämta återvinningsbart material. Numera ägs en del av butiken, en del sköts av någon annan operatör. Som bäst byggs det i Finland tillsammans med PTY och producentansvarsorganisationerna upp ett gemensamt ekopunktskoncept för handeln, i vilket gemensamma regler för ekopunkterna skapas. Avsikten är, att det skulle finnas omfattande möjlighet att returnera olika typer av förpackningsmaterial och att de skulle se lika ut, berättar Ilmola. Det skulle vara bra om ekopunkterna skulle finnas i anslutning till stora handelsplatser, varvid mängderna är större. Det är inte vettigt att samla in i alla små butiker, eftersom transportkostnaderna och miljöolägenheterna av transporterna då ökar, då transporterna inte blir fyllda, fortsätter Ilmola. Det har kommit önskemål från konsumenterna om bl.a. mottagning av plastförpackningar. Plastens mängd och kvalitet är brokig och anvisandet av sorteringen är utmanande. Det kunde även vara klokt, att plasten från konsumenterna skulle styras till energiåtervinning och plasten från handeln och industrin till materialåtervinning. Även renhetsgraden har betydelse, det vill säga all plast är nödvändigtvis inte material som lämpar sig som råmaterial, grunnar Ilmola. Varför miljöbranschen? Juhani Ilmola berättar, att hans eget intresse för miljön gradvis har vuxit. Delvis har miljöfrågorna blivit viktiga i och med uppfostran och delvis via skolningen och arbetskarriären. Miljöfrågorna kom starkt med i bilden, då jag år 1986 kom till Helsingfors på kurs i miljöförvaltning. I kursen ingick även en praktisk övning och jag sökte mig till avfallshanteringssidan för att praktisera. I mitt personliga liv försöker jag uppmärksamma miljön med små gärningar, bl.a. genom att sortera avfallet. Jag bor på landet, så det är lätt för mig att kompostera och värma huset med ved från skogen. 22 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

13 AvfallsNyt MITTUPPSLAGET HAR SAMMANSTÄLLTS AV AULI HOVI Reformen av avfallslagen fortskrider EES-direktivet i ny stil Arbetsgruppen, som berett avfallslagen har avlämnat sin framställning till miljöministern. Framställningen innehöll också ett ändringsförslag i miljöskyddslagen. Arbetsgruppen lämnade sammanlagt 7 avvikande åsikter till framställningen. Framställningen har varit på remissrunda och beredningen fortsätts som bäst i miljöministeriet. Regeringens framställning torde avlämnas för behandling i riksdagen nästa höst. Samtidigt bereds en reform av avfallsskattelagen, samt en eventuell förändring av avstjälpningsplatsförordningen, med vilken man skulle begränsa deponeringen av avfall. Tilläggsuppgifter om beredningen av avfallslagen finns på miljöförvaltningens sida > Lagstiftning > Lagstiftning under beredning > Lagstiftningsprojekt som gäller miljövård > Totalreform av lagstiftningen för avfallsbranschen. Samlad miljöinformation för företag Företag har många förpliktelser och ansvar att sköta. Miljöfrågor i de mindre företagen sköts ofta vid sidan av den egna verksamheten och det finns ingen möjlighet att fördjupa sig i högre grad i frågorna. En hjälp i detta arbete tillförs av miljöinformationstjänsten i Internet, som utarbetats av YritysSuomi-projektet. Tjänsten indelas i fem avsnitt. Avsnittet miljöansvar innehåller miljöfrågor, som är väsentliga för grundandet av ett företag och verksamheten. Där ingår även ingående information om avfallshantering. I avsnittet verktyg finns exempel på förvaltning och utveckling av miljöfrågor. Avsnittet författningar samlar information om aktuell miljölagstiftning och anvisar till användning av informationskällor på webben. I miljöordlistan finns en sammanställning av miljöområdets termer. Miljömyndigheternas kontaktuppgifter och uppgifter finns klargjorda i avsnittet Experttjänster. Via det kan man även söka experter för företagets behov. Hela tjänsten finns även översatt till svenska. > Företagets miljöinformation (i avsnittet Genvägar). Direktivet om kasserad el- och elektronikutrustning reformeras. Parlamentet har en gång behandlat ett förslag, som framställer en betydande skärpning av insamlingsmålsättningen 4 kg/person, samt en inriktning av målsättningen på producenter och inte på medlemsländer, vilket hittills har varit fallet. Kommissionens förslag innehöll också ett krav på ett heltäckande Inled nu en klimatdiet! Sommaren är i antågande och damtidningarna presenterar igen nya snabbdieter, med vilka man kommer i strandtrim. I år lönar det sig att, i stället för en bantningskur, pröva på en ny klimatdiet och bekanta sig med sitt eget livs koldioxidbalans. Räknaren i serieprogrammet Ilmastodieetti som visats i YLE Teema finns till allas förfogande på SYKE:s Internetsidor. Med räknaren kan man också följa med, hur förändringar i konsumtionsvanorna inverkar på uppkomsten av mängden koldioxid. Räknaren beaktar även för klimatet skadliga utsläpp från avfallshanteringen. Om du producerar litet avfall och alltid sorterar bioavfall, papper och kartong, bildas det enligt räknaren 41 kg koldioxid. En storkonsument, som inte bryr sig om att sortera, förorsakar däremot CO 2 -utsläpp på 246 kg. Det är bekant, att en diet innehållande vegetabilier är klimatvänlig, så det kan gå så, att du tack vare klimatdieten även kommer i detta strandtrim! Tjänsten finns på adressen register över producenter i EU. Detta har ansetts vara ett förslag som är mycket svårt att förverkliga. Under behandlingen i parlamentet har det även förts fram ett förslag att inkludera produktspecifika insamlingsmål i direktiver. Så kunde man främja tillvaratagandet av framför allt små apparater och kvicksilverlampor, för det nuvarande insamlingsmålet, som baserar sig på vikt, gynnar insamling av stora och tunga apparater, såsom kylskåp och spisar. 24 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

14 Vahvista ammattitaitoasi suosituilla kursseillamme! Öljynkerääjät Kurssit 2010 Käytettyjen voiteluöljyjen kerääjät Ekokem Oy Ab järjestää ja ylläpitää ympäristöministeriön toimeksiannosta käytettyjen voiteluöljyjen keräysjärjestelmää Suomessa. Teollisuuden kirkkaista hydrauliikka- ym. öljyistä valmistetaan ketjuvoiteluöljyjä, mustat jäteöljyt käsitellään regenerointilaitoksella ja palautetaan perusöljynä voiteluaineteollisuuden käyttöön. Keräysorganisaation tehokkaaseen ylläpitoon kuuluu maantieteellisesti yhdeksään alueeseen jaettu keräystoiminta. Alueiden öljynkerääjinä toimivat valtuutetut asiantuntijayritykset. Veloitukseton keräys takaa, että niin pienet kuin suuretkin erät saadaan talteen tehokkaasti ja luotettavasti. Kurssipäivä 1 aluepisteissä Lappeenranta Kemi-Tornio Kajaani Turku Kurssi on tiivis, käytännöllinen tietopaketti vaativan jätehuollon käytännön tehtäviin. Kurssipäivät järjestetään Ekokem-yhtiöiden aluepisteissä. Kurssimaksu alv, sisältää kurssiaineiston ja ateriat kurssin aikana. Antaa perustietoa ongelmajätteistä ja niihin liittyvistä laeista ja asetuksista sekä vastuu- ja turvallisuusseikoista. Antaa valmiuksia ongelmajätteiden vastaanottamiseen, lajitteluun, pakkaamiseen ja merkitsemiseen sekä kuljetusten järjestämiseen. asiantuntijaseminaari RiihimäELLÄ Vaativan jätehuollon asiantuntijaseminaari on suunniteltu yritysten ja laitosten ympäristönsuojelusta vastuussa oleville henkilöille, jotka toimivat tuotannon, varastoinnin, tehdaspalvelun ja ympäristönsuojelun tehtävissä. Seminaari on koottu aiheista, jotka ovat ajankohtaisia jäte- ja ongelmajätehuoltoaan kehittäville yrityksille, jätteiden hyödyntäjille, käsittelijöille ja viranomaisille. Luennoijat ovat aihepiiriensä parhaita asiantuntijoita viranomaisorganisaatioista, yrityksistä sekä Ekokemiltä. Seminaarimaksu alv sisältää seminaariaineiston, majoituksen 2 hh sekä ateriat ja kuljetukset kurssin aikana. 1. Ahvenanmaa / Åland Puh. (018) Varsinais-Suomi Puh Pääkaupunkiseutu / Kymi Puh Satakunta Puh Keski-Suomi Lisätietoja öljynkeräyksestä: Ekokem Oy Ab Puh Faxi Kurssipäivä 2 Riihimäellä Kurssimaksu alv, sisältää kurssiaineiston ja ateriat kurssin aikana. Perehdyttää vaarallisten aineiden hallintaan. Esittelee uusimpia kierrätykseen ja hyötykäyttöön liittyviä jätehuoltoratkaisuja. Antaa perustietoa pilaantuneiden maiden käsittelystä sekä kaatopaikalle sijoittamisesta. Peruskurssi 2 pv RIIHIMÄELLÄ Peruskurssi on kattava perustietopaketti haitallisista ja vaarallisista jätteistä ja niihin liittyvistä vastuu- ja turvallisuuskysymyksistä. Kurssi sisältää käytännön harjoituksen. Kurssimaksu alv sisältää kurssiaineiston, suojahaalarin, majoituksen 2 hh sekä ateriat ja kuljetukset kurssin aikana. Antaa perustietoa ongelmajätteistä ja niihin liittyvistä laeista ja asetuksista sekä vastuu- ja turvallisuusseikoista. Antaa valmiuksia ongelmajätteiden vastaanottamiseen, lajitteluun, pakkaamiseen ja merkitsemiseen sekä kuljetusten järjestämiseen. Opastaa, kuinka oikein järjestetty jätteiden vastaanotto voi vähentää käsittelystä aiheutuvia kustannuksia. Antaa valmiuksia tiedottaa edelleen alan perustietoa. Yrityskoulutus Ekokem räätälöi koulutusta juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Kaikki lähtee ennakkokartoituksesta asiakkaan luona. Kysy myös substanssikoulutuksesta, esimerkiksi kemikaalivahinkokoulutus. Puh Itä-Suomi Puh Pohjanmaa Puh Keskimaa Puh Pohjois-Suomi Puh PÄIVITYSkurssi RIIHIMÄELLÄ Päivityskurssilla käsitellään vaativan jätehuollon aiheita, joiden parissa on tapahtunut merkittävää kehitystä parin viime vuoden aikana. Kurssi on suunniteltu asiakkaillemme, jotka toteuttavat ja valvovat jätehuoltoa, joille ala on tuttu ja jotka ovat mahdollisesti käyneet peruskurssilla pari vuotta aiemmin. Kurssimaksu alv sisältää kurssiaineiston, majoituksen 2 hh sekä ateriat ja kuljetukset kurssin aikana. Perehdyttää ongelmajätehuoltoa koskevan lainsäädännön ajankohtaisiin aiheisiin. Esittelee uusimpia hyötykäyttö- ja jätehuoltoratkaisuja ja alan palvelumalleja. Esittelee toimintamalleja vaarallisten ja haitallisten aineiden onnettomuustapauksissa ja onnettomuustapauksien hoidossa. Kurssin yksittäisiä aiheita ovat mm. ADR/VAK sekä ATEXsäädökset. ajankohtaisasiaa jätehuollosta RiihimäELLÄ Vaativan jätehuollon ajankohtaiskurssi. Kurssilla käsitellään vaativan jätehuollon päivänpolttavia asioita. Kurssi antaa tietoa mm. uusimmasta lainsäädännöstä ja määräyksistä sekä uusista jätehuoltoratkaisuista. Kurssimaksu alv sisältää kurssiaineiston sekä ateriat ja kuljetukset kurssin aikana. ilmoittautuminen > Koulutus ja opastus > Koulutus Sähköpostilla, Puhelimella, Päivi Rantasalmi puh Ilmoittautumiset vähintään kaksi viikkoa ennen kurssien alkua. Osanottajille lähetetään kirjallinen ennakkovahvistus. Kullekin kurssille voidaan ottaa korkeintaan 30 henkilöä. Peruskurssille varausta tehdessäsi ilmoita myös suojahaalarin koko ja mahdolliset ruoka-aineallergiat. LISÄTIETOA > Koulutus ja opastus > Koulutus Päivi Rantasalmi, puh , Jussi Mattila, puh , 26 EkoAsiaa 2/2010 EkoAsiaa 2/

15 Ekokem-yhtiöt Ekokem Oy Ab Kuulojankatu 1, PL 181, RIIHIMÄKI puh , faksi Jätehuoltoratkaisut Kuulojankatu 1, PL 181, RIIHIMÄKI puh , faksi Agantie 3, PL 181, RIIHIMÄKI puh , faksi Ekokaari 33, KELTAKANGAS (Kouvola) puh , faksi Kirrinsannantie 3, Mäntyluoto, PORI puh , faksi Pitkäsaarenkuja 8, TURKU puh , faksi Pyyryväistie 12, JÄÄLI puh , faksi Iimäentie 8, Koljonvirta, PL 37, IISALMI puh , faksi Kaatopaikantie 316, PL 9, KUOPIO puh , faksi Ekokem-Palvelu Oy Kuulojankatu 1, PL 181, RIIHIMÄKI puh , faksi Maaperänkunnostus ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöratkaisut Kuulojankatu 1, PL 181, RIIHIMÄKI puh , faksi Kouvolan Keltakankaan teollisuusjätteen käsittelykeskus Ekoväylä 20, KELTAKANGAS (Kouvola) puh Kuopion teollisuusjätteen käsittelykeskus Selluntie 142, KUOPIO puh Kuulojan käsittelykeskus Kuulojankatu, HAUSJÄRVI puh Porin teollisuusjätteen käsittelykeskus Ekokorventie, PORI puh Peltisepänpolku 4, PL 243, JOENSUU puh , faksi Vestianväylä 81, YLIVIESKA puh Käytetyt kirkkaat voiteluöljyt Myllyharjuntie 20, JÄMSÄNKOSKI puh , faksi EkoAsiaa 2/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia Teemme jätteestä historiaa EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski Ilmastonmuutos Energia SisällysluettelO Lukijalle...3 vuoden 2008 tapahtumia...4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta 70 vuotta, eikä suotta Paperinkeräyksen pitkä historia kertoo vastuullisesta edelläkävijyydestä. Kestävä kehitys Tehokas kierrätys on a & o. Suomalaisosaaminen jäteteknologiassa kiinnostaa maailmalla.

Lisätiedot

1/14. Muoville uusi elämä. Ekokem. Muovijäte muovautuu. profiileiksi. Tässä lehdessä myös

1/14. Muoville uusi elämä. Ekokem. Muovijäte muovautuu. profiileiksi. Tässä lehdessä myös Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Jäteverotukseen pieniä muutoksia 21 Lakitietoa avainasiakkaille 22 Ekokem 35 vuotta 1/14 Muoville uusi elämä Muovijäte muovautuu uusioraaka-aineeksi ja profiileiksi 10 4 Ympäristönhuoltoa

Lisätiedot

pilke-talo innostaa lapsia ja aikuisia. Isännöitsijä paljon vartijana. Sivulla 9 Ekopisteille tulee nyt kameravalvontaa.

pilke-talo innostaa lapsia ja aikuisia. Isännöitsijä paljon vartijana. Sivulla 9 Ekopisteille tulee nyt kameravalvontaa. Isännöitsijä paljon vartijana. Sivulla 9 Ekopisteille tulee nyt kameravalvontaa. Sivulla 12 Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin Ranuan eläinpuiston vetonaula. takasivulla Napapiirin Residuum Oy:n

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 Tutkimus& kehitys YHDEKSÄS YHTEIS KUNTA VASTUURAPORTTIMME, OLE HYVÄ! Yhteiskuntavastuuraportti on osa Eko toiminnot. Yhtiöiden palvelut kuvataan lyhyesti sivuilla 2 5 ja

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot

4/12. Uusioaines Oy hyödyntää kierrätyslasin. Ekokem. lasijauheita. Tässä lehdessä myös

4/12. Uusioaines Oy hyödyntää kierrätyslasin. Ekokem. lasijauheita. Tässä lehdessä myös Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Kotitalouksien lajittelu edistyy 18 Sakab osa Ekokemiä 21 Hae apurahaa! 22 Vuoden 2013 kurssitarjonta 24 Öljyisten jätteiden oikea osoite 4/12 Painotuotteen hiilipäästöt on

Lisätiedot

4/11. Junttan Oy käyttää ekologista paalutustekniikkaa. Ekokem. Yritykselle on laadittu myös esimerkillinen jätehuoltosuunnitelma

4/11. Junttan Oy käyttää ekologista paalutustekniikkaa. Ekokem. Yritykselle on laadittu myös esimerkillinen jätehuoltosuunnitelma Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Ajankohtaista säädöksistä 12 Kriittiset raaka-aineet talteen 21 Vanha telakka-alue asuinkäyttöön 21 Hajautettuja energiaratkaisuja 22 Vuoden 2012 koulutustarjonta 4/11 Junttan

Lisätiedot

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä SAVON SAVON YRITYSUUTISET YRITYS- UUTISET Kesäkuu 3/2010 SISÄLLÄ: s. 2-8 Ympäristö/ jätehuolto s. 9-15 LVIS s. 16-25 Rakentaminen s. 26-31 Kiviteollisuus 1 Kalliomurskeet pihoille, rakennuspohjiin, ajoteille,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Kierrossa 1/14. Vihreät askeleet Tampere-talon jäteseurannasta on tullut entistä määrätietoisempaa.

Kierrossa 1/14. Vihreät askeleet Tampere-talon jäteseurannasta on tullut entistä määrätietoisempaa. Sateenvarjona YTP Uusi toimitusjohtaja haluaa vaikuttaa ja valvoa alan toimijoiden etuja. Asiakastyytyväisyys Osuuskauppa Hämeenmaassa arvostetaan jätehuollon sujuvuutta. Vihreät askeleet Tampere-talon

Lisätiedot

ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009

ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009 ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009 10 ekokemin toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto 16 ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut 23 kokonaisjätehuollon kumppani 26 taloudellinen vastuu

Lisätiedot

KIERROSSA. Tuottajavastuu laajenee ja kuitupakkausten. tiivistyy entisestään.

KIERROSSA. Tuottajavastuu laajenee ja kuitupakkausten. tiivistyy entisestään. 3 Q & A Mitä tietoturvan uusi standardi tuo tullessaan? Jätepolitiikan toteuttaminen on meillä hampaatonta. - Juha Kaila, emeritusprofessori KIERROSSA Paperinkeräys Oy:n asiakaslehti 1 / 15 8 RFID tallentaa

Lisätiedot

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Jätelainsäädännön uudistus etenee 12 Ekokemin apurahat haettavana 22 Toimintamme laajentui 2/13 Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Kasvavaa moottorivalmistusta Suomessa

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA Kartoitus ja arviointi alueen sairaaloiden jätehuollosta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa,

Lisätiedot

etappiaviisi lajittelu & kierrätys Teemana

etappiaviisi lajittelu & kierrätys Teemana etappiaviisi Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Lakeuden Etappi Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 1/2013 Teemana lajittelu & kierrätys SIVUt 4-9 Etapilla tyytyväisiä asiakkaita l sivu 3 Mitä kierrätettävistä

Lisätiedot

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen :n ympäristöosaamisen kehittäminen Teknillinen korkeakoulu 29.5.2002 Jonas Alam Pontus Flink Mari Heinonen Virpi Tienhaara 52317M 47626P 46375T 51957N 1. Tiivistelmä Työ on tehty Teknillisen korkeakoulun

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

Kirsi Piha: Suomalaiset ratkaisevat ongelmia

Kirsi Piha: Suomalaiset ratkaisevat ongelmia Ekokemin sidosryhmälehti 3/2011 4 6 12 Kirsi Piha: Suomalaiset ratkaisevat ongelmia Raisio kehityksen kärjessä Ekokem rahoittaa laajasti uusia tutkimuksia SISÄLLYS PÄÄKIRJOITUS EKOASIAA 3/2011 YMPÄRISTÖINVESTOINNIT

Lisätiedot

Jätteenkuljetus on jätehuollon peruspilari s. 4

Jätteenkuljetus on jätehuollon peruspilari s. 4 Kiertokapula Oy:n asiakaslehti 1/2015, toukokuu Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. Kiertokapulan toimialue Kiertokapula Oy:n asiakaslehti 1/2015, toukokuu PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Lempäälä LUMIKORVEN

Lisätiedot

Ainesta uuteen. Siksi Paperinkeräys.

Ainesta uuteen. Siksi Paperinkeräys. Suomen ja koko EU-alueen talous on viime vuodet kärsinyt heikosta kasvusta. Investoinnit eivät innosta sijoittajia ja kansantalouden kerrannaisvaikutukset jäävät saamatta. EU on laatimassa merkittävää

Lisätiedot

Sijoittajan kohteena uudistuva kemian yritys

Sijoittajan kohteena uudistuva kemian yritys nro 4 2005 TIKKURILA KASVAA VENÄJÄLLÄ EUROOPPA TARVITSEE KEMIANTEOLLISUUTTA LISÄÄ VAUHTIA PAPERIOSAAMISEEN Sijoittajan kohteena uudistuva kemian yritys KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus Sähkö on keskeinen

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

PAKKAUKSET KIERTOON YHTEISVOIMIN sivu 6

PAKKAUKSET KIERTOON YHTEISVOIMIN sivu 6 ALANSA YKKÖNEN 6/2014 xxxxxxxxxxxxxx Erkki Salminen xxxxxxxxxxxxxx vie Turun xxxxxxxxxxxxxx kaupunkivalaistusta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. led-aikaan. sivu 18 Saariston jätehuolto tarjoaa haasteita ja vaatii

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Kierrossa 1/13. Apuna älytoiminnot Matkuksen kauppakeskuk sessa jätekonteissa on etähälyttimet.

Kierrossa 1/13. Apuna älytoiminnot Matkuksen kauppakeskuk sessa jätekonteissa on etähälyttimet. Itellalle jättikeskus Pennalan palveluvarastossa keräilyä tehostaa ääniohjaus. Luotaus tulevaan Seuraava teknologinen aalto perustuu biokauteen. Apuna älytoiminnot Matkuksen kauppakeskuk sessa jätekonteissa

Lisätiedot

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW 1 14 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD KOHTI PAREMPAA HUOMISTA, SIVU 6 MARKET REVIEW RAKENNEMUUTOS

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot