Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015"

Transkriptio

1 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma

2 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja ja tilaaja Rakennuttamistehtävät, valvonta ja turvallisuuskoordinaattori Rakennuskohde Suunnittelu URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Sivuvelvollisuudet Työmaan johtovelvollisuudet TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta (poikkeus YSE 45 ) Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA AIKA Suoritusaika Viivästyssakko VAKUUDET, VAKUUTUKSET JA MUUT VASTUUT Urakoitsijan vakuudet Tilaajan vakuudet Vakuutukset TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika Muutos- ja lisätyöt

3 Urakkaohjelma 3 ja 9 ORGANISAATIOT Rakennuttajan ja tilaajan organisaatio ja edustajat Urakoitsijan organisaatio ja edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Työmaan kieli Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Vaarallinen jäte ja pilaantuneet maat Työvoimamääräykset Alihankkijat Henkilökohtaisten suojainten käyttö Ilmoitukset verohallinnolle Käännetty arvonlisävelvollisuus CE-merkintä

4 Urakkaohjelma 4 ja 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja Rakennuttajana ja tilaajana on, puhelinvaihde (03) faksi (03) Yhteyshenkilöt: Sopimustekniset asiat Tekninen johtaja Risto Helander sähköposti: puhelin Tekniset asiat Kuntatekniikan mestari Hans Forss sähköposti: puhelin Vesihuoltoinsinööri Venla Avelin sähköposti: puhelin Rakennuttamistehtävät, valvonta ja turvallisuuskoordinaattori 1.3. Rakennuskohde Rakennuttamistehtäviä, valvontaa ja turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä hoitaa tilaajan myöhemmin määrittelemä henkilö. Sähkötöiden osalta valvonnan hoitaa tilaajan myöhemmin määrittelemä henkilö. Työhön kuuluu n kunnan Vappulanmetsän alueen kadun ja vesihuollon rakennustyöt. Rakennuskohde sijaitsee n kunnassa, Villähteellä, Vappulantien ja Vihtorintien välisellä maaalueella. Rakennuttaja edellyttää, että tarjouksen antaja tutustuu kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Työkohdetta esittelee tilaajan edustajana kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh tai vesihuoltoinsinööri Venla Avelin, puh

5 Urakkaohjelma 5 ja 1.4. Suunnittelu Rakennuskohteen suunnitelmat on laatinut: Ramboll Finland Oy Niemenkatu Lahti Yhteyshenkilö: Kimmo Heiniaho, Reetta Martikainen puh URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1. Urakkamuoto 2.2. Maksuperuste 2.3. Urakkasuhteet Urakka on kiinteä kokonaishintaurakka. Hankintaa koskeva sopimus tulee voimaan vasta molempien osapuolien allekirjoitettua urakkasopimuksen. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta (urakkahinta) tilaajan ja urakoitsijan yhteistyössä laatiman maksuerätaulukon mukaisesti. Tilaaja antaa maksuerätaulukon mukaisille maksuerille laskutusluvan. Mahdolliset muutos- ja lisätyöt veloitetaan tai hyvitetään tarjoukseen liitetyn yksikköhintaluettelon mukaan. Yksikköhintoihin on sisällytettävä nimikkeen mukainen työ materiaalihankintoineen täysin valmiiksi saatettuna yleiskuluineen. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu Vappulanmetsän alueen katujen (4kpl), kevyen liikenteen väylien (3 kpl), kosteikkojen, ojastojen ja vesihuollon rakentaminen suunnitelmien mukaisesti, täysin valmiiksi käyttökuntoon

6 Urakkaohjelma 6 ja Lisäksi urakkaan kuuluu Vappulanmetsän alueen jätevedenpumppaamon rakentaminen suunnitelmien mukaisesti, täysin valmiiksi käyttökuntoon. Urakkaan kuuluu myös alueen valaistuksen sekä opastus- ja ohjausjärjestelmien rakentaminen suunnitelmien mukaisesti, täysin valmiiksi käyttökuntoon. Urakka sisältää tarjouspyyntöasiakirjojen edellyttämässä laajuudessa urakan rakennustyöt ja materiaalihankinnat siten, että työn lopputulos, rakenteet, niiden osat ja käytetyt rakennusaineet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Urakkaan kuuluu vesihuoltojärjestelmien (puhdas vesi ja jätevesi) materiaalihankinnat tilaajan hankintana tilaajan ohjeiden mukaan ( Lahti Aqua Oy:n hankintaohjeen mukaisesti, sovellettuna n vesihuoltolaitokseen). Urakkaan kuuluu mm. seuraavien töiden ja hankintojen suoritus: - työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja purkaminen urakan toteutusta varten - työmaa-alueiden aitaaminen siten, että turvallinen liikenne ja jalankulku toteutuvat koko urakkasuorituksen ajan - tarvittavien työmaamittausten teko - kaivantojen tuentojen yksityiskohtainen suunnittelu ja hyväksyttäminen tilaajalla - kaikki tarvittavat maanrakennustyöt perustustöineen, liitoksineen ja kaivoineen - kaikki tarvittavat louhinnat sekä näiden vaatimat katselmukset ja mittaukset - kaikki tarvittavat siirtymäkiilat sekä pituus- että vaakasuuntaiset - kaikkien työn suorittamiseen käytettyjen liikennealueiden rakenteiden korjaaminen - tarkemittaukset - johtolinjojen painekokeet, desinfiointi ja näytteiden otot Urakkaan kuuluvia töitä on tarkennettu seuraavissa kappaleissa Katualueiden maatyöt Urakkaan kuuluu urakka-alueen katujen ja kevyen liikenteen väylien katurakenteiden rakentaminen suunnitelmapiirustusten ja rakennustapaselostuksen mukaisesti. Tässä urakassa uuden asuinalueen katujen suunnitelman mukaisesta rakenteesta jätetään pois asfaltti, reunakivet ja muut katualueen kivetetyt rakenteet

7 Urakkaohjelma 7 ja Asfalttipäällysteet korvataan siten, että sitomattoman kantavan kerroksen päälle toteutetaan 50 mm paksuinen kulutuskerros kalliomurskeesta (KAM 0-16 mm). Muiden kivettyjen rakenteiden, kuten noppakiveykset, kantavan kerroksen yläpinta toteutetaan samaan tasoon ja samalla tavalla kuin asfalttialueiden korvaava kantavan kerroksen yläpinta. Nykyisen asuinalueen katujen suunnitelman mukaiset rakenteet toteutetaan tässä urakassa kokonaisuudessaan. Nykyistä asuinaluetta ovat Eerikintien risteysalue sekä Vihtorintie paaluvälillä Tämä tarkoittaa, että nykyiselle asuinalueelle toteutetaan myös asfaltointi, reunakivet ja muut katualueen kivetyt rakenteet. Tarvittavat katujen kevyen liikenteen väylien rakentamisen aikaiset pengerluiskat toteutetaan kaltevuuteen 1:2 ja tarvittaessa loivemmin, mikäli pengerluiska ei pysy muodossaan. Pengerluiska ulotetaan tarvittaessa urakka-alueen ja katualueen ulkopuolelle tontille tai puistoon. Näistä penkereistä ei suoriteta urakoitsijalle erillistä korvausta, vaan kaikki kustannukset sisältyvät urakkahintaan. Suunnitelmassa esitettyjä ohjeellisen tontin tasojen edellyttämiä täyttöjä ei tehdä tässä urakassa. Pengermateriaalina voidaan käyttää hiekkaa tai muita routimattomia kivennäismaalajeja rakennustapaselostuksen kohdan mukaisesti. Urakoitsija sitoutuu korjaamaan nykyiselle katuverkolle aiheutetut rakentamisen aikaiset vauriot. Katuverkon nykytilanne kirjataan ja valokuvataan aloituskatselmuksessa. Suunnitelmissa esitetyt paalukohtaiset poikkileikkauspiirustukset on annettu urakoitsijalle rakentamisen tueksi. Paalukohtaisia poikkileikkauksia ei käytetä urakan virallisina suunnitelmapiirustuksina Vesihuollon maatyöt Urakkaan kuuluu rakennettavien vesihuoltolinjojen maatyöt tarvittavine kaivuineen, täyttöineen, mahdollisesti tarvittavine tuentasuunnitelmineen ja tuentoineen. Kaivantoja tehtäessä on huomioitava Työsuojeluhallinnon Kapeat kaivannot- oppaan ohjeistus. Aina, jos kaivannon luiskia ei voida kaivaa kyllin loiviksi, tai jos maan laadusta johtuvaa sortuman

8 Urakkaohjelma 8 ja vaaraa tai massojen vakavuutta on vaikea arvioida, on kaivanto tuettava. Opas löytyy osoitteesta: f) Vesihuollon kaivannon tyyppipoikkileikkaukset on esitetty suunnitelmakuvissa Urakkaan kuuluu kaikki risteävistä ja nykyisistä putkista aiheutuvat maatyöt tarvittavine kaivuineen, täyttöineen, mahdollisesti tarvittavine tuentasuunnitelmineen ja tuentoineen Jätevesiviemärityöt Urakkaan kuuluu suunnitelmissa esitettyjen jätevesiviemäreiden ja jätevesikaivojen sekä lämpöeristeiden rakentaminen. Tonttijohdot rakennetaan runkolinjasta tontin rajalle. Tonttiliitos tulpataan vesitiiviiksi ja merkitään pystylaudalla. Pystylaudan korkeus on 0,5 metriä maanpinnasta. Pystylautaan merkitään joko kirjaimet jv tai maalataan punaiseksi Hulevesiviemärityöt Urakkaan kuuluu suunnitelmissa esitettyjen hulevesiviemäreiden ja hulevesikaivojen sekä lämpöeristeiden rakentaminen. Tonttijohdot rakennetaan runkolinjasta tontin rajalle. Tonttiliitos tulpataan vesitiiviiksi ja merkitään pystylaudalla. Pystylaudan korkeus on 0,5 metriä maanpinnasta. Pystylautaan merkitään joko kirjaimet hv tai maalataan vihreäksi Vesijohtotyöt Urakkaan ei kuulu väliaikaisen vedenjakelun järjestämistä. Liitostyöt nykyiseen verkostoon suorittaa n vesihuoltolaitos. Liitostöiden maarakennustyöt ja materiaalihankinnat kuuluvat kokonaisuudessaan urakoisijalle. Liitostyöt on tilattava n vesihuoltolaitokselta vähintään 3 arkipäivää ennen tarvittavaa työtä. Urakkaan kuuluu piirustuksissa esitettyjen vesijohtojen, vesijohtolaitteiden, tonttiliitosten ja lämpöeristeiden rakentaminen. Tonttijohdot rakennetaan runkolinjasta tontin rajalle. Tonttiliitos päätetään tonttiventtiiliin ja merkitään pystylaudalla. Pystylaudan korkeus on 0,5 metriä maanpinnasta. Pystylautaan merkitään joko kirjaimet vj tai maalataan siniseksi

9 Urakkaohjelma 9 ja Jätevesipumppaamot Urakkaan kuuluu yhden jätevesipumppaamon rakentaminen suunnitelmapiirustuksen 401 ja Jätevesipumppaamot työkohtaisen työselostuksen mukaisesti, täysin valmiiksi, käyttökuntoon. Jätevesipumppaamoon rakennetaan 10m³ ylivuotosäiliö sekä virtausmittauskaivo. Pumppaamo sijaitsee Helenanpolun varrella. Pumppaamon liitoskaivo on Jv2. Urakkaan kuuluu pumppaamon liittäminen suunniteltuun vesihuoltoverkostoon sekä pumppaamon maatyöt, asentaminen, sähkökytkentätyöt, sähkökaapelin kaivutyöt materiaaleineen liittymäpisteeseen ja pumppaamon mittarointi. Tilaaja toimittaa pumppaamon työmaalle. Tilaaja hoitaa pumppaamon kaukovalvontatyöt sekä sähköliittymän hankinnan Siirtymäkiilat Urakkaan kuuluu kaikkien tarvittavien pituus- ja vaakasuuntaisten siirtymäkiilojen teko. Suunnitelmapiirustusten, InfraRYLin 2012/1 mukaisesti Valaistus Urakkaan kuuluu valaistuksen rakentaminen valaistuksen suunnitelmapiirustusten sekä Valaistuksen työkohtaisen työselostuksen mukaisesti täysin valmiiksi, käyttökuntoon. Valaistuksen rakentaminen sisältää seuraavat työt: valaistuksen kaapeliasennukset ja kaapeleiden arinarakenteet, valaistuksen jalustojen ja pylväiden sekä valaisimien ja katuvalaistuskeskuksen asentamisen kaikkine sähkötöineen. Valaistuksen suoriteluetteloon on merkittyjä määriä asfaltin poistosta, asfaltoinnista ja nurmetuksesta, ei käytetä tässä urakassa sitovina määrinä Opastus- ja ohjausjärjestelmät Urakkaan kuuluu lopullisten liikennejärjestelyiden toteuttaminen suunnitelmapiirustuksen 104 ja rakennustapaselostuksen mukaisesti, täysin valmiiksi, käyttökuntoon saatettuna. Urakkaan kuuluu liikennemerkkijalustat, liikennemerkkipylväät ja liikennemerkit sekä opasteet/katunimikyltit

10 Urakkaohjelma 10 ja Hulevesikosteikot ja - uomat Urakkaan kuuluu hulevesikosteikkojen sekä niihin liittyvien ojien, painanteiden ja ojastojen rakentaminen suunnitelmapiirustusten 101, 103 ja 207 sekä rakennustapaselostuksen mukaisesti. Hulevesikosteikot rakennetaan vihertöineen täysin valmiiksi, käyttökuntoon. Hulevesikosteikkojen ulkopuolella sijaitsevia viheralueita ei toteuteta tässä urakassa Ojastot Urakkaan kuuluu ojastojen rakentaminen suunnitelmapiirustusten 101, 103 ja 207 sekä rakennustapaselostuksen mukaisesti sekä tämän urakkaohjelman mukaisesti Vihertyöt Urakkaan kuuluu hulevesikosteikkojen vihertyöt, Eerikintien risteysalueen ja nykyisen Vihtorintien vihertyöt, molemmin puolin katualuetta, paaluvälillä piirustuksen 101, 103 ja rakennustapaselostuksen mukaisesti. Urakkaan ei kuulu muita vihertöitä Yhteiset työt Urakkaan kuuluvat työmaan hallintoon, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvät työt. Näistä töistä ei suoriteta erillistä korvausta, jollei tässä urakkaohjelmassa ole muuta sanottu, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä kaikkiin annettuihin kokonais- ja yksikköhintoihin. Urakkaan kuuluu projektipankin käyttäminen siten, että kaikki urakkaan liittyvä materiaali toimitetaan projektipankkiin. Projektipankin käytöstä sovitaan tarkemmin aloituskokouksen yhteydessä Työalueet Työalueet, joihin rakennustoimenpiteet välittömästi kohdistuvat, ovat rakennuttajan hallinnassa ja urakoitsija saa alueet käyttöönsä korvauksetta. Puistoalueilla työalueeksi on varattu 15 metriä. Puistoalueilla tulee huolehtia, ettei työaluetta ylitetä. Työalueisiin katsotaan sisältyväksi rakennustyön suorittamiseksi tarvittavat välttämättömät työvarat. Muut mahdollisesti tarvitsemansa työalueet, kuten mm. alueet kulkuyhteyksiä, nostolaitteita, murskeiden ja leikkuumassojen yms. varastointia, työmaatukikohtaa jne. varten, on urakoitsijan erikseen määritettävä ja esitettävä tilaajalle hyväksyttäväksi

11 Urakkaohjelma 11 ja Yleisperiaate on, että liikennealuetta ei tarpeettomasti käytetä muuhun kuin urakan varsinaisiin työvaiheisiin, ja kukin työalue palautetaan liikenteelle välittömästi täyttötöiden jälkeen. Ne alueet, jotka eivät ole tilaajan hallinnassa, urakoitsijan tulee hankkia käyttöönsä itse kustannuksellaan. LE-Sähköverkko Oy poistaa Vappulanmetsäntien reunassa sijaitsevan ja työalueella olevan pylväsmuuntamon, kun Reinonpolun ET-alueelle sijoittuva uusi puistomuuntamo on LE- Sähköverkko Oy:n toimesta rakennettu ja käyttöön otettu. Jotta puistomuuntamo voidaan ottaa käyttöön, on Reinonpolun, Raitti 2:n sekä Vappulanmetsäntien kaapelointi plv 0-80 oltava valmiina. Muutoin LE-Sähköverkko Oy siirtää työalueelle sijoittuvat keskijännite- ja pienjännitelinjat tarvittaessa pois maanrakentamisen tieltä. Jännitelinjat siirretään väliaikaisiin pylvästyksiin, kunnes alueen maakaapelein tehty verkko on valmis. Urakoitsijan tulee huolehtia, että LE-sähköverkko Oy:lle siirrettävistä linjoista ilmoitetaan vähintään 3 viikkoa ennen tarvittavaa siirtoa Katselmukset Urakkaan kuuluu kaikkien työsuorituksesta johtuvien katselmusten suoritus ja dokumentointi. Ennen työn alkua on urakoitsijan toimesta ja kustannuksella suoritettava tarvittavat työalueen vaikutusalueella olevien ympäristökiinteistöjen, rakenteiden, laitteiden ja rajamerkkien katselmukset riittävän laajalla alueella. Katselmuspöytäkirjojen jäljennökset on toimitettava tilaajalle. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä on urakoitsijan annettava tilaajalle kirjallinen selvitys siitä, että ympäristökiinteistöjen mahdollisesti tekemät huomautukset ja vaatimukset on asianmukaisesti selvitetty ja hoidettu. Ennen räjäytystöiden ja muiden tärinää aiheuttavien töiden aloittamista on suoritettava riskialueella katselmus, jonka perusteella laaditaan tärinämittaussuunnitelma. Ennen töiden aloittamista on selvitettävä työalueella ja rakennustyön todennäköisellä vaikutusalueella olevien pohjavesikaivojen sijainti ja suoritettava kaivojen veden määrän ja laadun tarkkailu

12 Urakkaohjelma 12 ja Luvat Urakoitsijan on hankittava työhön tarvittavat luvat. Hankkimistaan luvista urakoitsijan on toimitettava jäljennös rakennuttajalle ennen toimenpiteen aloittamista. Urakoitsijan on huolehdittava lupien voimassaolosta työn aikana. Tällaisia lupia / ilmoituksia ovat mm. ympäristönsuojelulain 60 mukaiset melua ja tärinää aiheuttavat työt sekä mahdolliset poikkeuksellisten tilanteiden edellyttämät ilmoitukset Toiminnan järjestely Urakoitsijan tulee laatia yksityiskohtainen työn ajoitettu toteutussuunnitelma ja tarpeen mukaan täydentää ja muuttaa laadittua suunnitelmaa. Suunnitelma on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista. Urakoitsijan tulee laatia toiminta- ja laatusuunnitelmansa mukaiset työvaihesuunnitelmat ennen kyseisen työvaiheen aloittamista. Toteutussuunnitelmaan on sisällytettävä kohdan 6.1 mukaiset urakan välitavoitteet Työnaikaiset liikennejärjestelyt Työn vaiheistuksen edellyttämät työnaikaiset liikennejärjestelyt suunnittelee ja toteuttaa urakoitsija. Suunnitelmat on esitettävä tilaajan hyväksytettäväksi viikkoa ennen töiden aloitusta. Katualueilla työskenneltäessä noudatetaan Tiehallinnon ohjetta: Liikenne tietyömaalla. Puuttuvista tai puutteellisista työnaikaisista liikennejärjestelyistä seuraa seuraavat sanktiot: 1. kerta kirjallinen huomautus 2. kerta 500 sakko 3.kerta 1000 sakko Nykyisillä katualueilla työskentelevillä on oltava suoritettuna Tieturva I-kurssi sekä työnjohdolla Tieturva II-kurssi. Urakoitsijan on huolehdittava, että kiinteistölle 198, AO-7 (kiinteistö sijaitsee tulevan Vappulanmetsäntien päässä) on koko rakentamisen ajan kulku henkilöautolla

13 Urakkaohjelma 13 ja Mittaukset Urakkaan kuuluu kaikki työssä tarvittava mittaus. Urakoitsijan on luovutettava kaikkien rakenteiden, johtojen, kaivojen liitosten tarkemittaukset ja kartoitukset tilaajalle sellaisessa muodossa ja formaatissa, että niistä voidaan laatia johtokartta sekä alueen pohjakartta. Tarkemittauksista on erillinen tilaajan ohje. Kun ensimmäinen vesihuoltolinja on rakennettu valmiiksi, luovutetaan tilaajalle (n vesihuoltolaitokselle) välittömästi (2-3 työpäivän sisällä) ensimmäiset tarkemittaukset, joista tilaaja tarkistaa, että tarkkeet on mitattu oikein. Urakoitsija hankkii korkeus- ja kiintopistetiedot n kunnan mittausyksiköltä ja suorittaa tarvittavat tarkistusmittaukset. Urakan tarkemittaukset tehdään koordinaattijärjestelmään GK-26 ja korkeusjärjestelmään N2000. Mittaukset toteutetaan takymetrillä tai VRS-GPS laitteella. Mittaustarkkuuksissa noudatetaan vähintään mittausluokan 2 tarkkuuksia Laadunvalvonta Urakkaan kuuluu kaikki InfraRYL 2012/1 (www.rakennustieto.fi/infraryl/index.html) mukaiset laadun toteamiseksi tarvittavat toimenpiteet ellei rakennustapaselostuksessa tai työkohtaisissa työselostuksissa ole toisin määritetty Louhinta Urakkaan ei kuulu louhintaa Ylijäämämassojen käsittely Urakkaan kuuluu purkujätteiden ja rakenteisiin kelpaamattomien tai muuten ylimääräisten massojen kuljetus läjitysalueille / kaatopaikoille ja vastaanottomaksut. Moreeni ja kitkamaat on läjitettävä tilaajaan osoittamaan meluvalliin. Tilaajan meluvalli sijaitsee Lankatien päässä Kouvolajunaradan vieressä. Maita sijoitettaessa meluvalliin, on urakoitsijalla meluvallin muotoiluvelvollisuus. Muutoin tilaajalla ei ole osoittaa läjitysaluetta. Rakentamiseen tai meluvalleihin kelpaamattomat ylijäämämassat ovat urakoitsijan omaisuutta. Purkujätteiden ja ylimääräisten

14 Urakkaohjelma 14 ja massojen sijoituspaikasta tulee esittää kirjallinen todistus tilaajalle. Meluvallin rakentamisen periaatteet on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Meluvallien rakentaminen on selostettu Meluvallien rakentamissuunnittelu - hankekohtaisessa työselostuksessa. Urakoitsijan on huolehdittava, että kiinteistöä 198, AO-7, 50 metriä lähemmäksi ei kasata maamassojen välivarastoja Rakenteiden suojaus, siirto ja purku Urakkaan kuuluu työalueella olevien kaapeli- ja putkilinjojen esille kaivu ja työnaikainen suojaus niiden omistajien antamien ohjeiden mukaisesti Tiedottaminen Yleistiedottamisesta vastaa tilaaja. Työnaikaisista järjestelyistä tiedottaminen kuuluu urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu tiedottaa rakentamisesta aiheutuvista haitoista (esim. liikennejärjestely, häiritsevä työ) viranomaisia ja alueen asukkaita Urakan tarvittaessa toteutettavat työt Tarvittaessa urakkaan kuuluu suunnitelmien mukaisten kaapeliarinoiden rakentaminen ja kaapeleiden (kaapelit, kaapeliputket ja kourut) peittotyöt. Urakkaan ei kuulu kaapeleiden asennustöitä, eikä sähkökytkentätöitä. Kaapeliarinoiden rakentaminen on esitetty suunnitelmapiirustuksissa 401 ja 402. Tarvittaessa toteutettavista töistä tilaaja pyytää hintalomakkeelle erillishinnan. Erillishinta lasketaan mukaan urakan kokonaishintaan. Erillishinta laskutetaan tai hyvitetään toteutuman mukaisesti. Erillishinta perustuu urakoitsijan antamiin yksikköhintoihin. Tarvittaessa toteutettavista töistä on sovittava kirjallisesti tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Jos kaapeliarinoita ei toteuteta tässä urakassa, urakoitsijaa ei sido kohdassa esitetyt arinoiden välitavoitteet. Mikäli erillishintatöitä ei tilata tähän urakkaan kuuluvina, välitavoitteista laaditaan aikataulu, jonka tässä valittava urakoitsija kohteen päätoteuttajana ja arinarakenteiden toteuttaja molemmat hyväksyvät sitoutuen hankkeen kokonaisaikatauluun. LE-Sähköverkko Oy:n ja DNA Oy:n kaapeleiden, putkien ja laitteiden tarkemittaukset hoitaa laitteiden omistaja. Urakoitsija huolehtii, että

15 Urakkaohjelma 15 ja Urakka-alue tarvittavat tarkemittaukset on tehty ennen rakenteiden peittämistä. Urakoitsijalla on velvollisuus odottaa, että tarpeelliset tarkkeet on otettu. Urakka-aluetta ovat seuraavat alueet katualueen rajaan asti: Vappulanmetsäntie Reinonpolku Helenanpolku Vihtorintie kevyen liikenteen väylät: Raitti 1, Raitti2 ja Raitti 3 Sekä seuraavien töiden alueet tarvittavin työaluein: ojastot suunnitelmien 101, 103 ja 207 mukaisesti hulevesikosteikot suunnitelmien101, 103 ja 207 mukaisesti kaapeli- ja kaukolämpöarinat suunnitelmien 401 ja 402 mukaisesti Urakkaan kuulumattomat työt 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakkaan ei kuulu: väliaikaisen vedenjakelun järjestämistä kaapeleiden ja kaukolämpöputkien asennustöitä asfalttitöitä pois lukien kohdassa mainitut työt viherrakennustöitä pois lukien kohdassa mainitut työt jätevesipumppaamon kaukovalvontatöitä jätevesipumppaamon sähköliittymän hankintaa valaistuksen sähköliittymän hankintaa keskijännite- ja pienjännitepylväiden siirtämistä jätevesipumppaamon hankintaa Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa todistus verojen maksamisesta sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujensuorittamisesta. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta tai rakennusyrityksen toimintatapojen hyväksyntätodistusta. RALA ry:n 15560

16 Urakkaohjelma 16 ja tai Tilaajavastuu.fi /Luotettava Kumppani-palvelun raporttia ei tarvitse liittää tarjoukseen, sillä tilaaja tulostaa raportin palvelusta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle koko hankintaketjun vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä hankintaa koskevaan tarjoukseen. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, joka ei ole ennen töihin ryhtymistä toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakoitsijan/päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työturvallisuuslain 52 a mukainen veronumerolla varustettu kuvallinen tunnistekortti. Pääurakoitsijan on pidettävä luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä Muut sivuvelvollisuudet Ennen työn alkua on urakoitsija velvollinen selvittämään työalueella olevien rajamerkkien, kaapeleiden, johtojen, ilmajohtojen, pylväiden ja muiden laitteiden sijainnit ja noudattamaan laitteiden omistajien antamia ohjeita ja määräyksiä. Urakoitsijan tulee ilmoittaa töiden aloittamisesta laitteiden omistajille ja selvittää onko kyseisen johdon tai laitteen siirtäminen tarpeen. Laitteiden siirtämisestä mahdollisesti aiheutuvasta työn keskeytyksestä ja työajan hukasta ei urakoitsijalle makseta eri korvausta. Nykyisten kaapeleiden, johtojen ja putkien työnaikaiset suojaukset ja siirrot kuuluvat urakkaan. Nykyisten ilmajohtojen työnaikaiset suojaukset kuuluvat urakkaan. Urakoitsijan tulee laatia ainakin seuraavat työsuunnitelmat, jotka on luovutettava rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen kyseisen vaiheen aloittamista: yksityiskohtainen työaikataulu laskujen maksuuntuloa koskeva suunnitelma työmaan työaluesuunnitelma yksityiskohtaiset työnaikaiset liikennejärjestelysuunnitelmat yksityiskohtaiset kaivu-, kaivanto-, tiivistys- ym. työvaihesuunnitelmat yksityiskohtaiset louhintasuunnitelmat kaivantojen tuentasuunnitelmat

17 Urakkaohjelma 17 ja 3.3 Työmaan johtovelvollisuudet 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä vastaa kohteen työmaapalveluista. Johtovelvollisuuksiin kuuluu erityisesti työjärjestelysuunnitelmien ja aikataulun ylläpito. Nämä asiakirjat muodostavat käytännön yhteistyön lähtökohdan. Tilaaja vastaa rakennuskohteessa seuraavista töistä ja hankinnoista: - hankkii rakentamisen edellyttämät alueet ja sopimukset maaalueiden käytöstä - hankkii luvat työskentelyyn yksityisillä tiealueilla - hankkii pumppaamon, ja pumppaamon kaukovalvonnan ja sähköliittymän - hankkii projektipankin Muista urakka-alueella mahdollisesti teetettävistä töiden suorittamisesta sovitaan erikseen. 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat A Kaupalliset asiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava (poikkeus YSE 13 ): a) urakkasopimus b) selonottoneuvottelupöytäkirjat c) ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset ja tarjouspyynnön täydennys d) tarjouspyyntö e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot f) urakkarajaliite g) turvallisuusasiakirja h) yleiset sopimusehdot YSE 1998* i) urakoitsijan tarjous j) lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo k) InfraRYL (www.rts.fi/infraryl) määrämittausperusteet *

18 Urakkaohjelma 18 ja B Tekniset asiakirjat l) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset - rakennustapaselostus - jätevesipumppaamoiden työkohtainen työselostus - valaistuksen työkohtainen työselostus - Lahti Aqua: Työkohtainen selostus, Verkostorakennustyöt. 2012, 11. Mittaukset m) sopimuspiirustukset (asiakirjaluettelossa) n) *yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset - InfraRYL (www.rts.fi/infraryl) * Asiakirjat, jotka on merkitty *-merkinnällä, eivät kuulu toimitettaviin tarjouspyyntöasiakirjoihin. 5.2 Määrälaskenta (poikkeus YSE 45 ) 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Sitovana määränä tässä urakassa käytetään valaistuksen tarvikeluettelossa esitettyjä määriä, lukuun ottamatta asfaltin poistoa, asfaltointia ja nurmetusta. Muutoin tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. Valaistuksen tarvikkeiden ylitykset laskutetaan ja alitukset hyvitetään yksikköhintaluettelon mukaisesti. Määräluettelon yksikköhinnat sisältävät kiinteät kustannukset. Määrän lisääntyessä enemmän kuin 25 % sopimuksessa olevasta määrästä, nimikkeen yksikköhinta tarkistetaan siten, että nimikkeeseen sisältyvien kiinteiden kustannusten määrä ei lisäänny enempää kuin neljänneksen nimikkeeseen sisältyvien alkuperäisten kiinteiden kustannusten määrästä. Yksikköhintaan sisältyvien kiinteiden kustannusten määräksi lasketaan 12% yksikköhinnasta. Mikäli edellä esitetyt määrät lisääntyvät enemmän kuin 50% sopimuksen mukaisesta määrästä, toteutetaan työ omakustannehintaan YSE mukaisesti. (poikkeus YSE ) Tähän urakkaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä

19 6 URAKKA-AIKA Urakkaohjelma 19 ja 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Urakoitsija voi aloittaa työt, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Työt voidaan aloittaa aikaisintaan torstaina Töiden valmistuminen Rakennustyöt tulee suorittaa siten, että rakennuskohde on täysin valmis ja hyväksytetysti luovutettuna tilaajalle viimeistään maanantaina Välitavoitteet Kaapeliarinoiden rakentamisen työn aikainen toteutussuunnitelma hyväksytetään tilaajalla ennen urakan aloitusta käytävissä neuvotteluissa. Urakoitsijan esittämän ja tilaajan hyväksymän työn toteutussuunnitelman aikataulu on YSE 1998, 17 mukainen suoritusaika, jonka perusteella määräytyvät mahdolliset viivästyssakot kohdan 6.2 ja YSE 1998 mukaisesti Vappulanmetsäntie Kaapeliasennusta varten urakoitsijan tulee varata työaikataulusta 1,5 viikkoa, jonka jälkeen urakoitsija voi suorittaa kaapeleiden peittotyöt ja kadun rakennuksen maatyöt loppuun Reinonpolku ja Raitti 2 Kaapeliasennusta varten urakoitsijan tulee varata työaikataulusta 1,5 viikkoa, jonka jälkeen urakoitsija voi suorittaa kaapeleiden peittotyöt ja kadun rakennuksen maatyöt loppuun Helenanpolku Kaapeliasennusta varten urakoitsijan tulee varata työaikataulusta 1,5 viikkoa, jonka jälkeen urakoitsija voi suorittaa kaapeleiden peittotyöt ja kadun rakennuksen maatyöt loppuun Vihtorintie Kaapeliasennusta varten urakoitsijan tulee varata työaikataulusta 2 viikkoa, jonka jälkeen urakoitsija voi suorittaa kaapeleiden peittotyöt ja kadun rakennuksen maatyöt loppuun

20 Urakkaohjelma 20 ja 6.2 Viivästyssakko Raitti 1 Kaapeliasennusta varten urakoitsijan tulee varata työaikataulusta 1,5 viikkoa, jonka jälkeen urakoitsija voi suorittaa kaapeleiden peittotyöt ja kadun rakennuksen maatyöt loppuun Raitti 3 Kaapeliasennusta varten urakoitsijan tulee varata työaikataulusta 3 työpäivää, jonka jälkeen urakoitsija voi suorittaa kaapeleiden peittotyöt ja kadun rakennuksen maatyöt loppuun. Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteiden osalta enintään 75 työpäivältä. Työn viivästyessä enemmän kuin mitä viivästyssakoissa on määrätty, urakoitsija vastaa välittömistä ja välillisistä vahingoista aiheutuneista kustannuksista rakennuttajalle ja tilaajalle. (poikkeus YSE ). 7 VAKUUDET, VAKUUTUKSET JA MUUT VASTUUT 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kk yli urakan valmistumisajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. Vakuuden on katettava kaikki pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden suoritukset, työt ja hankinnat kokonaisuudessaan

21 Urakkaohjelma 21 ja Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 3 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. (Poikkeus YSE ). Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään joko raha-tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus tai rahalaitokseen tehty rahatalletus. Takuuajan vakuuden palautuksen ehtona on, että urakoitsija on huolehtinut takuuaikana ja takuutarkastuksessa ilmenneiden virheiden ja puutteiden korjauksesta. Mahdolliset korvaukset tulee olla suoritettuna kolmansille osapuolille, joille rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. Vakuuden on katettava kaikki pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden suoritukset, työt ja hankinnat kokonaisuudessaan (poikkeus YSE ). 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija ottaa työtä varten tilaajan nimiin ns. rakennustyövakuutuksen tai muun vahinkovakuutuksen, jonka kohteena on rakennuskohde sekä työtä varten hankitut rakennusaineet, rakennustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutuksen tulee vastata joka hetki vähintään urakan täyttä arvonlisävelvollista arvoa lisä- ja muutostöineen. Vakuutuksen tulee olla nimenomaan tätä kohdetta koskeva. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 1500 euroa. Urakoitsijalla tulee olla voimassa toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa myös vahingot kolmannelle osapuolelle

22 Urakkaohjelma 22 ja 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen Ensimmäinen maksuerä voidaan maksaa, kun sopimus on allekirjoitettu ja rakennusajan vakuus on suoritettu Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 7 % urakan kokonaishinnasta. Maksuerätaulukkoon merkitään erillinen 5 % maksuerä, joka maksetaan kun urakan laatudokumentointi (kelpoisuuskirja) on luovutettu ja hyväksytty. Korvaus urakoitsijalle suoritetaan tehdyn työn perusteella tilaajan hyväksymää maksuerätaulukkoa noudattaen. Viimeinen maksuerä suoritetaan, kun koko urakka on vastaanotettu ja urakkaa koskeva taloudellinen loppuselvitys on tehty sekä takuuajan vakuus jätetty Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet 8.3 Laskujen maksuaika 8.4 Muutos- ja lisätyöt Urakkahintaa ei sidota indeksiin. Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle (poikkeus YSE ). Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä sovellettavista hinnoista / yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Tilaajalla on oikeus suorittaa muutos- ja lisätöitä muulla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. Urakoitsija voi tarjousta laatiessaan lisätä muutostöiden yksikköhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta mahdollisesti puuttuvat yksikköhinnat, joita hänen käyttämänsä työmenetelmän yhteydessä voi esiintyä, sekä täydentää luetteloa muutenkin niiltä osin kuin havaitsee siinä puutteellisuuksia

23 9 ORGANISAATIOT Urakkaohjelma 23 ja 9.1 Rakennuttajan ja tilaajan organisaatio ja edustajat Rakennuttajana ja tilaajana toimii tässä urakassa, tekniset palvelut, kunnallistekniikka ja vesihuoltolaitos. Kunnallistekniikan edustajina toimivat kaupallisissa ja teknisissä asioissa tekninen johtaja Risto Helander ja kuntatekniikan mestari Hans Forss. n vesihuoltolaitoksen edustajina kaupallisissa asioissa ja teknisissä asioissa toimivat tekninen johtaja Risto Helander ja vesihuoltoinsinööri Venla Avelin. Yllämainitut rakennuttajan edustajat ovat oikeutettuja antamaan rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia päätöksiä. Turvallisuuskoordinaattorina toimii tilaajan myöhemmin ilmoittama henkilö. Valvojana toimii tässä urakassa tilaajan myöhemmin ilmoittama henkilö. Pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä on oikeutettu antamaan tilaajan valvoja. 9.2 Urakoitsijan organisaatio ja edustajat 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Urakoitsijaa edellytetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Työmaalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja. Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Urakoitsijan välitavoitteissa luovuttamat urakka-alueet katselmoidaan YSE : n mukaisesti

24 Urakkaohjelma 24 ja 10.2 Työmaakokoukset Ennen työn aloittamista pidetään aloituskokous, jonka tilaajan edustaja kutsuu koolle. Muutoin työmaakokouksia pidetään säännöllisesti noin 2 3 viikon välein tai tarvittaessa Työmaapäiväkirja 10.4 Vastaanottotarkastus 10.5 Takuutarkastus 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. Työmaapäiväkirjat hyväksytetään viikoittain valvojalla. Hyväksyntää varten työmaapäiväkirja toimitetaan projektipankkiin edelliseltä viikolta seuraavan viikon maanantaihin klo mennessä. Vastaanottotarkastuksessa noudatetaan YSE:n periaatteita. Takuutarkastus pidetään YSE 74 :n mukaisesti. Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. Jos takuuaikana ilmenee puutteita tai vaurioita, on urakoitsijalla näyttövelvollisuus siitä, että ne ovat aiheutuneet muusta kuin urakoitsijan toiminnasta. Hyväksytysti suoritettujen takuukorjausten osalta takuuaikaa ja takuuajan vakuutta jatketaan kaksi (2) vuotta hyväksytetysti suoritetusta korjausajankohdasta alkaen. Jatkettujen takuuaikojen takuutarkastukset suoritetaan, kuten takuutarkastukset. Tilaaja voi suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. Urakoitsijan laadunvarmistuksen tulee noudattaa InfraRYLin periaatteita

25 Urakkaohjelma 25 ja Urakoitsijan on laadittava ennen työn aloitusta työnkohtainen laatusuunnitelma, jonka valvoja tarkastaa ja hyväksyy. Kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että eri rakenteilla on ne ominaisuudet, joita siltä edellytetään. Kaikki laatuun liittyvät tarkastukset on tehtävä ja ne dokumentoidaan laatusuunnitelman mukaisesti. Urakoitsijan suorittamat laadunvarmistustoimenpiteet, joihin mahdollisesti tullaan myöhemmin vetoamaan, on suoritettava rakennuttajan edustajan läsnä ollessa. Tulokset arkistoidaan siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niiden syyt ovat jäljitettävissä. Urakoitsijan tulee toimittaa laadun osoittamisen edellyttämät tiedot tilaajalle hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Jokaisesta laatupoikkeamasta tulee urakoitsijan laatia laatupoikkeamaraportti, jossa tulee kuvata tapahtunut laadunalitus ja toteutetut korjaustoimenpiteet. Kaikki poikkeamaraportit luovutetaan tilaajan edustajalle. Jos laatupoikkeama ei ole enää korjattavissa tai sen korjaaminen on kustannuksiltaan kohtuutonta siihen haittaan nähden, joka poikkeamasta aiheutuu, tulee raportissa esittää syyt, jotka ovat estäneet poikkeaman korvaamisen uudella suorituksella. Tilaajalla on tällöin oikeus periä arvonalennus. Arvonalennuksen määrittämiseksi tilaaja käyttää riippumatonta ulkopuolista asiantuntijaa. Arvonalennuksesta sovitaan urakoitsijan kanssa yhteisesti pidettävissä neuvotteluissa. Urakoitsijan on pidettävä työmaalla kaikista työvaiheista aina ajan tasalla olevaa kelpoisuusasiakirjaa, jota säilytetään työmaatoimistossa. Urakoitsija luovuttaa viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen vastaanottotarkastusta tilaajan tarkastettavaksi ja hyväksytettäväksi hankekansion, joka sisältää kaikki dokumentit laadunvalvonnasta. Urakoitsija kokoaa 3 kpl hankekansioita InfraRYL 2012/1 ja rakennussuunnitelmien sekä rakennustapaselostuksen ja niissä mainittujen yleisten laatuvaatimusten mukaisesti. Hankekansioon liitetään yllämainittujen suunnitelmien lisäksi vähintään seuraavat tarkastetut dokumentit ja tiedot: itselle luovutuksen pöytäkirja laatusuunnitelmat ja raportointi sen toteutumisesta selvitys mahdollisista poikkeamista, syy tähän ja tehdyt korjaustoimenpiteet 15560

26 Urakkaohjelma 26 ja 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN materiaalitiedot ja koetulokset työmaapäiväkirja painekokeiden pöytäkirjat tarkekartoitukset paperitulosteena sekä Tekla NIS, ja dwg -muodossa, jotka vastaavat sisällöltään ja ulkoasultaan asemapiirrosta DVD levykkeellä työnaikaiset digikuvat nimettyinä työmaan turvallisuuden toteutuman viikkoraportit Laatudokumentointiin kuuluvan hankekansion sisällysluettelo on toimitettava tarkastettavaksi viimeistään aloituskokoukseen. Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan ensiasteen tuomioistuimena Päijät- Hämeen käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Työmaan kieli Työmaan kieli on suomi. Tarjoaja sitoutuu siihen, että työmailla työskentelevät työntekijät kykenevät kommunikoimaan täysin ymmärrettävästi suomen kielellä Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin, johtoihin, kaivoihin ja muihin laitteisiin kuuluu käsittelymaksuineen urakoitsijalle Vaarallinen jäte ja pilaantuneet maat 13.4 Työvoimamääräykset Alueella ei ole rakennuttajan tiedossa olevaa vaarallista jätettä tai pilaantuneita maita. Vesihuollon asennustyöhön osallistuvilla henkilöillä on oltava voimassaoleva vesityökortti (terveydensuojelulaki 285/2006). Hitsaustyön suorittajalla on oltava kunnallisteknisten putkien ja muovisten maakaasuputkien hitsauspätevyystodistus. Ennen asennustöiden aloittamista urakoitsijan on esitettävä tilaajalle asennus- ja hitsaustöihin osallistuvien henkilöiden pätevyydet

27 Urakkaohjelma 27 ja Vuokratyövoimaa käytettäessä on vuokrattavasta yhtiöstä annettava vastaavat tiedot kuin aliurakoitsijoistakin (myös suomennokset ko. asiakirjoista) Alihankkijat Urakoitsija vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Urakoitsija sitoutuu selvittämään alihankkijoidensa osalta ennen alihankintatyötä koskevan sopimuksen solmimista, että tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on täytetty. Alihankkijat on ilmoitettava tilaajalle ja alihankkijan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on oltava annettuna tilaajalle ennen työn aloitusta. Urakoitsija hyväksyy sen, että tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä ehdotettu alihankkijaa perustellusta syystä Henkilökohtaisten suojainten käyttö 13.7 Ilmoitukset verohallinnolle Kaikkien henkilöiden (työnjohto, työntekijät, aliurakoitsijat) on käytettävä standardien EN397 mukaista suojakypärää, EN471 luokka 2 mukaista varoitusvaatetusta sekä EN345 mukaisia turvajalkineita liikuttaessa työmaalla. Muiden henkilökohtaisten suojainten käytöstä määrätään urakoitsijan tekemässä työturvallisuussuunnitelmassa. Tilaaja tai tilaajan valvoja voi poistaa työmaalta henkilön, joka ei noudata annettuja työsuojeluohjeita. Tilaaja tai tilaajan valvoja voi tarvittaessa keskeyttää työmaan, ellei annettuja työsuojeluohjeita noudateta. Työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä määrätään seuraavat sanktiot: 1.kerta kirjallinen huomautus 2. kerta 500,00 3.kerta 1000,00 Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa verohallinnolle n kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat ym. yhteystiedot (ly-tunnus, osoite, vastuuhenkilön

28 Urakkaohjelma 28 ja 13.8 Käännetty arvonlisävelvollisuus 13.9 CE-merkintä nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta). Tilaaja ilmoittaa olevansa arvonlisäverolain 8 c :ssä tarkoitettu ostaja siten, että tilaamaamme rakennusurakkaan kohdistuvaan rakentamispalveluun sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tilaaja/rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro:305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE-merkintä tai kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista. ssa 28. elokuuta 2015 Kuntatekniikan mestari Hans Forss Vesihuoltolaitos Vesihuoltoinsinööri Venla Avelin

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 1 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon.

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 16.3.2010 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT 2010 Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä paikkaustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot