Yksityistienpitoon liittyvä muu lainsäädäntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityistienpitoon liittyvä muu lainsäädäntö"

Transkriptio

1 Yksityistienpitoon liittyvä muu lainsäädäntö Elina Kasteenpohja Kiinteistönmuodostamislaki KML (554/1995) määritelmät, kiinteistö, rekisteriyksikkö, jne. toimitusmenettelyä koskevat säännökset, toimituskustannukset muutoksenhaku, maaoikeuskäsittely kullekin kiinteistölle on kiinteistötoimituksessa järjestettävä tarpeellinen kulkuyhteys kadulle, maantielle tai tiekunnan tielle perustamalla yksityistielaissa tarkoitettu tieoikeus tai muu kulkuyhteyttä varten tarpeellinen oikeus samalla toimituksessa ratkaistaan tieoikeuden antaminen tiekunnan tiehen jos kiinteistön omistaja sitä vaatii oikeuden perustamisedellytyksiin sovelletaan yksityistielakia asemakaava-alueella perustetaan oikeus kulkuyhteyttä varten rasitteena 1

2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL (132/1999) kaavoitus, asemakaava, ranta-asemakaava kulkuyhteydet asemakaavassa katuina kadunpito, kadun rakentaminen, kadunpitovelvollisuuden alkaminen: liikennetarve ja kustannusten kohtuullisuus, vrt. YksTl 3.3 ranta-asemakaava-alueella kulkuyhteydet yhteiskäyttöalueina yksityistielain mukaisesti rakentamista koskevat määräykset, uudisrakennuksen etäisyys yksityisestä tiestä maisematyölupa yksityistien rakentamisessa/parantamisessa Maantielaki (503/2005) yksityistien muuttaminen maantieksi maantien lakkauttaminen tiesuunnitelman mukaisesti, kunnossapitovastuun siirtymäaika yksityisteiden järjestelyt maantiehankkeiden yhteydessä hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisesti, myös pelkästään maantiehen liittyvät yksityisteiden järjestelyt mahdollisia, yksityistieoikeudet perustetaan maantietoimituksessa yksityisteiden liittymät, liittymäluvat, liittymän kunnossapito, suoja- ja näkemäalueita koskevat määräykset 2

3 Ratalaki (110/2007) säännökset tasoristeysten poistamisesta tai niiden muusta järjestelystä toimenpiteet joko radan parannushankkeen yhteydessä tai pelkästään tasoristeyksiä koskevana poistettavan tasoristeyksen aiheuttamat uudet kulkuyhteydet järjestettävä toimenpiteet osoitetaan ratasuunnitelmassa ja toteutetaan sen mukaan tarvittavat yksityistieoikeudet perustetaan ratatoimituksessa Tieliikennelaki (267/1981) koskee liikennettä tiellä, myös yksityistiellä, liikennesäännöt, liikennemerkit yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen (liikennemerkin) asettaa tienpitäjä, edellytyksenä kunnan suostumus jota ei tarvita tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen (51 ) yksityistien liittyessä maantiehen tai katuun väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin yksityistielle asettaa ja pitää kunnossa maantien tai kadun pitäjä (laki tieliikenteen turvaamisesta liikennemerkein eräissä tapauksissa 184/1970) tiellä oleva este, liikenteen varoittaminen maastoajoneuvoa ei saa käyttää tiellä 3

4 Maastoliikennelaki (1710/1995) maanomistajan tai haltijan lupa maa-alueilla maastoajoneuvoa ei saa käyttää tiellä (TLL 91 ) moottorikelkalla saa ylittää tien ja tilapäisesti kuljettaa tiellä erityistapauksissa (asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 11 ) moottorikelkalla saa ajaa metsätiellä lumipeitteen aikana, jos tienpitäjä on sulkenut tien muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuin moottorikelkkojen liikenteeltä jäällä ajaminen yleensä luvallista metsätie voidaan sulkea yksityistielain 96 :n estämättä (Kemera -avustusta saavat) jos tielle saatu yksityistielain mukaista valtion tai kunnan avustusta, sulkeminen edellyttää kunnan suostumuksen pysäköinti tien välittömässä läheisyydessä sallittua Metsästyslaki (615/1993) omistaja voi vuokrata metsästysoikeutensa - vaikuttaa tieyksiköihin tai käyttömaksuihin metsästysluvat riistaeläintä saa ampua yksityistieltä tai tien yli (ei rautatie, ei maantie) metsäkanalintua ei saa ampua yksityistieltä eikä tielle 4

5 Kalastuslaki (286/1982) rannanomistajan tulee osoittaa kalastusoikeuden haltijalle kulkuyhteys kalavedelle ja tarvittaessa paikka veneen maalle vetämistä ja kiinnittämistä varten jos asiasta ei sovita, se voidaan saattaa tielautakunnan ratkaistavaksi uusi kalastuslaki? hallinnan loukkaus vahingonteko Rikoslaki (39/1889) vaaranmerkintärikkomus kavallus, väärennys, luottamusaseman väärinkäyttö 5

6 Laki eräistä naapuruussuhteista, Naapuruussuhdelaki (26/1920) haitalliset juuret ja oksat saa poistaa tiealueelta shikaanikielto (oikeuttaan ei saa käyttää niin, että naapurille aiheutuu vahinkoa tai haittaa) toimituksessa avattu, kiistaton raja metsämaalla saadaan avata uudelleen ilman naapurin suostumustakin; max 1,5 m Vahingonkorvauslaki (412/1974) tahallisuus, tuottamus toiselle aiheutettu vahinko välitön syy-yhteys korvausvelvollisuus voidaan sopia, voidaan sovitella ankara vastuu, käännetty todistustaakka 6

7 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta, KEMERA laki (544/2007) yksityiselle maanomistajalle ja vastaavalle avustusta metsätien tekemiseen tai parantamiseen uuden tien tekeminen vain yhteishankkeena yksityistielain mukaiset tieoikeudet oltava yhteishankkeissa edellytetään tiekunta suunnittelu valtion varoin kunnossapitovelvoite metsäkeskus myöntää Jätelaki 646/2011 roskaamiskielto, roskaajalla puhdistamisvelvollisuus yksityistien alueella tai sen vieri- tai liitännäisalueella tienpitäjä puhdistaa, jos roskaajaa ei tavoiteta tai hän laiminlyö puhdistamisen yksityistienpitäjän on järjestettävä roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella riittävä jätteen keräys ja muut jätehuollon palvelut 7

8 Laki saatavien perinnästä, Perintälaki 513/1999 Jos ulosottoa ei haluta käyttää: tiekunta voi periä itse tai antaa toimeksiannon perintätoimistolle tie- tai käyttömaksu ei ole kuluttajasaatava, joten ei voida periä kuluja maksumuistuksesta tai -vaatimuksesta Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, Veroulosottolaki 706/2007 Rahasaaminen saadaan ulosottaa ilman tuomiota, kun siitä on laissa erityinen säännös Jos maksu on määrätty tai maksuunpantu lakia virheellisesti soveltaen tai on tapahtunut muu erehdys tai menettelyvirhe, siitä saa tehdä ns. perustevalituksen Vanhentumisaika 5 vuotta Ks. YksTl 88 8

9 Laki julkisista hankinnoista, Hankintalaki (348/2007) jos hankinta ylittää kansalliset kynnysarvot (tavara ja palvelu e, rakennusurakat e) ja valtion tai muun julkisyhteisön tuki on yli puolet hankinnan arvosta ilmoitus HILMA:ssa tarjoajia kohdeltava tasapuolisesti markkinaoikeus Tiekunnan hallintoon liittyvää lainsäädäntöä Kirjanpitolaki (1336/1997) Tilintarkastuslaki (963/1994) Molempia noudatetaan soveltuvin osin Arvonlisäverolaki (1501/1993) Tiekunta arvonlisäverovelvollinen Ei alv:n vähennysmahdollisuutta 9

10 Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta (131/2014) Koskee myös tiekuntaa mikäli tiekunta toimii rakennusurakan tilaajana ja raja-arvot ylittyvät Rakentamispalveluista: Jos tienpitopalvelu sisältää pelkästään tien hoitoon sisältyviä palveluja kuten aurausta, hiekoitusta, suolausta, liikennemerkkien vaihtoa ja pensaiden raivausta, ei palvelua pidetä rakentamispalveluna. tiedonantovelvollisuus Rakentamispalvelua sitä vastoin on esim. tien asfaltointi tai muu peruskorjaus, liikenteenohjauslaitteiden asennus-, korjausja purkutyöt sekä ojitus Työntekijätiedoista: Yhteinen työmaa Raja-arvo: euroa (alv 0) 10

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-320-5

Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-320-5 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-320-5 Liikenne- ja viestintäministeriö Suomen Kuntaliitto Ratahallintokeskus ISBN

Lisätiedot

Yksityisteiden valtionavustukset. Avustusmenettelyn käsikirja

Yksityisteiden valtionavustukset. Avustusmenettelyn käsikirja Yksityisteiden valtionavustukset Avustusmenettelyn käsikirja Yksityisteiden valtionavustukset Avustusmenettelyn käsikirja Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva:

Lisätiedot

Yksityisteiden valtionavustukset LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Yksityisteiden valtionavustukset LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yksityisteiden valtionavustukset 29 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 29/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Sakari Seppälä ja Olli Ylinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET

YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET VAHINGOT JA VASTUUT YKSITYISTIEJULKAISUT 2008 YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT YKSITYISTEIDEN

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

Maan kä kä ytö tieteiden laitos. Kin teistötekn ika n per u steet. ArvoVitikainen TIEDE+ TEKNOLOGIA

Maan kä kä ytö tieteiden laitos. Kin teistötekn ika n per u steet. ArvoVitikainen TIEDE+ TEKNOLOGIA Maan kä kä ytö tieteiden laitos Kin teistötekn ika n per u steet ArvoVitikainen TIEDE+ TEKNOLOGIA OPPIMATERIAALI Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 11/2014 Kiinteistötekniikan perusteet

Lisätiedot

Karjalainen Erkki, Ramboll CM Oy Taru Rouvinen. 320-402-137-0 Unhola Laitinen Heikki Laitinen Mirja Torvinen Matti (avustaja)

Karjalainen Erkki, Ramboll CM Oy Taru Rouvinen. 320-402-137-0 Unhola Laitinen Heikki Laitinen Mirja Torvinen Matti (avustaja) Toimitusnumero 2015-496118 1(20) Yksityistietoimitus Kohde: Aika: 28.5.2015 kello 9:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Patokankaan kiertotie, Pumppuaseman, Erkintalon ja Harjuntien

Lisätiedot

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Tielaitos TIEHALLINTO, Liikenteen palvelut Helsinki 1998 2. painos TIEL 2120007 ISBN 951-726-467-4 J-Paino Oy Helsinki 1998 Julkaisua myy Tielaitoksen kirjasto Telefax

Lisätiedot

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen Suunnistusliitto ry 1 (15) SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Jokamiehenoikeudet perustana suomalaiselle luonnossa liikkumiselle Suunnistustoiminnan edellytykset pohjautuvat pitkälti

Lisätiedot

Tiekunnan tehtävät, päätösvalta ja hallinto. Esko Hämäläinen Porvoo 22.10.2013

Tiekunnan tehtävät, päätösvalta ja hallinto. Esko Hämäläinen Porvoo 22.10.2013 Tiekunnan tehtävät, päätösvalta ja hallinto Esko Hämäläinen Porvoo 22.10.2013 Yleisiä lähtökohtia Tieosakkaat vastaavat yksityistien tienpidosta yhdessä. Tie on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

Lisätiedot

Yksityistieilta 22.10.2013. Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto. Kahvitarjoilu klo 18. Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo

Yksityistieilta 22.10.2013. Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto. Kahvitarjoilu klo 18. Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo Yksityistieilta 22.10.2013 Porvoon kaupunki, Yksityistiejaosto Kahvitarjoilu klo 18 Jaoston esittely jaoston puheenjohtaja Juha Elo Avustusten hakeminen tiemestari Seija Kindstedt ja toimistosihteeri Linda

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet

Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet Valtuusto 31.03.2014 10 Kunnanhallitus 31.01.2014 23 Ympäristölautakunta 04.12.2013 39 VALTIMON KUNTA Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

ULKOMAINOSOHJE Kate 12.3.2014 liite 1 35

ULKOMAINOSOHJE Kate 12.3.2014 liite 1 35 ULKOMAINOSOHJE 1 YlEISIÄ PERIAATTEITA 4 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 4 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit 4 1.4. MAINONTA, maantiet 4 1.5. MAINONTA, kadut ja yleiset alueet 4 1.6. MAINONTA, yksityistiet

Lisätiedot

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Päivitetty 25.2.2014 Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Sisältö Ohje lukijalle Kalastuslaki Kalastusasetus Otteita seuraavista säädöksistä: Hallintolaki Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Kielilaki

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Yksityisteiden hallinnosta

Yksityisteiden hallinnosta Yksityisteiden hallinnosta Elina Kasteenpohja Suomen Tieyhdistys 1 Järjestäytymätön tie (71 ja 72 ) Tiekunta ei ole tarpeen, jos osakkaita vain muutama Tienpitoon liittyvistä asioista sovitaan yleensä

Lisätiedot

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 5/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005 Voimassa 1.1.2005 alkaen 1(8) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Luvassa voi olla myös erikoisehtoja kuten sillan

Lisätiedot

Tieyksiköinnin perusteet-opas. Kati Kontinen ja Juhani Salonen

Tieyksiköinnin perusteet-opas. Kati Kontinen ja Juhani Salonen Tieyksiköinnin perusteet-opas Kati Kontinen ja Juhani Salonen TIEYKSIKÖINNIN PERUSTEET-OPAS Kati Kontinen ja Juhani Salonen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU MIKKELI 2014 C: OPPIMATERIAALIA STUDY MATERIAL 15

Lisätiedot

Tienvarsimainonnan käsikirja 1

Tienvarsimainonnan käsikirja 1 1 2 3 Helsinki 2002 4 ISBN 951-726-924-2 Raportin taitto ja piirustukset: Ari Pirttisalo Raportin valokuvat: Hämeen tiepiiri (22, 35) Oulun tiepiiri (6, 9, 15, 18, 19, 31, 33, 34, 35, 40) Lapin ympäristökeskus

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-854-8 TIEH 2200007-01 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyrynsalmen kunnanhallitus 4.6.2013 HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tässä rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESYS KARVAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 29/1/2003 10 Voimaantulo Päätöksen lainvoimaisuudesta 1. SOVELAMSALA JA VRANOMASE 1.1 Soveltamisala Maankäyttö-

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tällä rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki RAKENNUSJÄRJESTYS 2002 Lumijoki 22.08.2002 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2

Lisätiedot