Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o"

Transkriptio

1 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten pystytään vaikuttamaan ppilaiden kuluviihtyvyyteen ja sitten Viihtyvyyden lisääminen, häiriökäyttäytymiseen puuttuminen myös siihen, ettei esimerkiksi ei rampata välituntisin pis kulun alueelta Valtinavustus lähiliikuntarakentamiseen tupakalle ja muuta vastaavaa epäterveellistä asiaa. sitten tuli Nuren Sumen jtakin kautta, en muista mitä kautta yhteistyö lähti liikkeelle ja sieltä saimme tietää näistä läänin ensisijaisen liikuntapaikkarakentamisen rahitusta n mahdllisuus ana ja Nuren Sumen tuella sitten anttiin sitä ja lääninhallituksen kautta saatiin sitten se raha jka li niin kuin sellainen sysäys sille että kun me saatiin se raha sieltä, likhan se nyt 75 plus 10 eli 85 tuhatta kaiken kaikkiaan, niin sitä kautta saatiin kunta situtettua myös kunta sijittamaan rahaa tähän piharakentamiseen, eli ilman sitä rahaa niin kunta ei lisi varmasti lähtenyt mukaan Mehän limme tällainen yläkulujen pineerihanke käytännössä, että sillähän me lemme menneet ja rahitusta, rahituksen yksi kulmakivi li myös, että alakulullehan näitä pihja n tehty ennen sitä, niin sitten ruvettiin ideimaan, että mikä se yläkulun sabluuna visi lla. (Npnen). Lähiliikuntapaikka ja uusi kulun piha tuli kulun rakentamishankkeen Kulurakennuksen saneerausremntin alitus lähtökhdat ja perustelut siivellä. Asemakaavaa ja sen myötä paikitusta tarkasteltiin uudelleen. Viihtyvyyden ja piha-alueen timivuuden lisääminen lähiliikuntahankkeen käynnistämiselle Piha-alueesta visi saada timivamman. Aikaisemmin kuravelli, Kaiken ikäisten käyttäjien liikkumiseen sveltuva alue hiekkakenttä, autjen parkkipaikka, linja-autliikenne läpi kulun pihan, lastaus- ja purkupaikka keskellä pihaa. Vaaratilanteita Kaksi vutta sitten lääninhallituksen sivistystimenjhtaja, liikuntapulen vastaava Turusta, Keij Kuusela kävi tutustumassa Tapi Yli-Karrn pyynnöstä. Kuusela näki paikan päällä, missä kunnssa(li kurakeli) ja käytössä piha li. Kuuselan mielestä paikka n ivallinen lähiliikuntapaikalle. Kuusela kehtti hakemaan valtinavustusta, kska lähiliikuntapaikkihin saa hyvin avustusta valtilta.. Hänen mukaansa lähiliikuntapaikka tulisi lla jkaisessa asumalähiössä lähtökhta lähiliikuntapaikan suunnittelulle ja tteutukselle li vauvasta vaariin -paikka, mtiviva, viihtyisä myös ei liikkuville. Mnenlaiset liikuntamudt tettu humin. (Yli-Karr) Valtinavustus lähiliikuntarakentamiseen Lähiliikuntapaikka tuli Riistaveden yläkulun pihaan, kska piha-alue li is ja sittain käyttämätön, li helpp rakentaa. Alakulun pihalle eivät timinnt lisi mahtuneet, kun n tiiviimpi alue. Ei lisi llut tilaa tteuttaa vastaava lähiliikuntapaikkaa Riistavedellä n aikanaan llut hyvällä taslla ulkliikuntamahdllisuudet, useampia jalkapallkenttiä n llut ja yleisurheilukenttä, mutta ne vat ränsistyneet, menneet hunn kuntn. Tlvanen usk, että tästä syystä Riistavedellä tteutettiin lähiliikuntapaikka(tlvanen) Yläkulun pihan sveltuvuus lähiliikuntapaikaksi Alueen perinteet ja histria yleisurheilussa Edessä levat paklliset investinnit alueen timintihin Lähtötilanne li, että vanha ränsistynyt jääkiekkkaukal sijaitsi keskusleikkipuistn alueella, li myös muitakin vanhja välineitä. Kaukal piti saada yläkulun pihalle, jtta se saataisiin aktiivisempaan käyttöön ja lisi pitänyt jka tapauksessa pitänyt uusia. Suunnittelun lähtökhtia li se, että kaukal piti saada yläkulun pihaan ja kulun tahlta esitettiin tive ja sitä pidettiin tärkeänä, että lemassa leva is hiekkakenttä säilyisi isna, jtta siinä vitaisiin pelata pesäpalla. Sitä ei haluttu pienentää, tästä syystä se n pikkeuksellisen is. Hiekkakentällä ei tullin mitään muuta llutkaan. Tämä tive hjasi suunnittelua aika paljn, pesäpall li tärkeä juttu.(niska) Yläkulun tahlta tive avimen hiekkakentän säilyttämiseksi Edessä levat paklliset investinnit alueen timintihin

2 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Tässä n nää kunnan hallinnn alat lleet mukana ihan alusta saakka, eli Puisttimi, kulutimi, nuristimi (Tekniikkakeskus ja lähiliikuntahankkeesta puisttimi, kulutimi, nuristimi tietyllä lailla, kun ruvettiin tätä pihan liikuntatimi, ma lisäys; valvntaa ja sitä käyttöä ilta ja yöaikaan saattamaan ikeille urille. Se n nuristimi. Rahitus n tullut tsiaan kunnalta Puisttimihan li niin kuin suunnitteluvastuussa ja heidän rahitussuudestaan, en saa ihan tarkasti sana, en muista kuinka ne meni, mutta pääasiassa se tsiaan meni liikunta- ja kulutimen rahituskanavien kautta. (Npnen) Kunnassa heti alussa tuli selväksi, että kulu ei vinut hakea lähiliikuntaavusta kulun pihaan, sillä lähiliikuntapaikka tulee lla kaikkien kuntalaisten vapaassa käytössä. Päätettiin, liikunta- ja kulttuuritimi lähti malta saltaan viemään hanketta eteenpäin, teki viralliset päätökset hankkeen alittamisesta ja valtinavustuksen hakemisesta. Tehtiin kustannuslaskentaa, pyydettiin tarjukset eri urakitsijilta ja heidän ajatuksiin kustannusten jakautumisesta.(yli-karr) Liikunta- ja kulttuuritimi Lähiliikuntahankkeen tteutuksessa mukana lleet taht Liikuntatimi, lähinnä vapaa-ajan keskus, sieltä n lähtöisin. Nähtävästi tuhn aikaan valtin suuksia suunnattiin lähiliikuntapaikkjen rakentamiseen. Kupikin aktiivisesti haki. (Tlvanen) Eri hallintkuntien välinen lähiliikuntatyöryhmä, tilakeskus, puisttimist (Niska) (Vunna , ma lisäys) Liikuntatimi, vapaa-ajankeskus Eri hallintkuntien välinen lähiliikuntatyöryhmä, tilakeskus, puisttimist (vapaa-ajankeskus, ma lisäys)

3 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Heillä nyt li suunnittelukilpailu, eli ppilaat tekivät suunnitelmia, Suunnittelukilpailu lähiliikuntahankkeesta pihasuunnitelmia ja sitä kautta, se li ensimmäinen vaihe ja sitten niistä Suunnitelmien läpikäyminen ppilaskunnan hallituksen kanssa lähdettiin ihan liikkeelle ja sitä kautta tettiin niitä ideita ja siellä li Äänestykset välinevalinnissa kaikennäköisiä, uima-altaista lähtien ideita, mutta sitä kautta sudattui tiettyjä asiita se li vapaata, annettiin vain kulupihan phjapiirustus ja siihen sai sitten suunnitella ja piirtää ja tehdä niitä ja sitten se li ikeastaan sitä ensimmäistä vaihetta ja sitä kautta tuli sitä tieta sitten jssain vaiheessa tuli nämä välierähankinnat, kun li j pihasuunnitelmaa tehty ja muuta, niin esimerkiksi tiettyjä telineitä äänestytettiin ppilailla, että mikä näistä, kun ei le varaa kaikkea hankkia, niin mitä sitten, mitä sitten hankitaan ja tämä mikä tämä suurin teline, mikä tämä tanskalaisen tulla n, se n ppilaiden äänestyksen tulksena valittu ja tässähän n sitten kk ajan tietysti se, että he pääsevät vaikuttamaan, mutta ennen kaikkea kaikki se psyykkaaminen Ei sillä lailla niin kuin laajemmin, että ainastaan ppilaskunnan hallituksen kanssa käytiin sitten niitä suunnitelmia, kun niitä alki valmistua ja muuta että. Ei sitten niin kuin sellaista, mikä lisi llut kaikkien tietisuudessa niin ikeastaan sitten kun se, että telineet li valittu ja lähettiin viemään eteenpäin sitä. (Npnen) Oppilaiden sallistamisen psitiivinen psyklginen vaikutus Kk kulun saneeraushankeprjektissa ja lähiliikuntapaikan rakentamisessa Tapi Yli-Karrlla li tapana sekä lukin että yläkulun ppilaskuntien hallitusten kanssa kkustaa yhdessä ja esitellä suunnitelmia. Oppilaat saivat kmmentida suunnitelmia ja esittää tiveita. Lähtökhtaisesti lähdettiin kyselemään, mitä pelivälineitä ppilaat halusivat. Esille nusi muun muassa parkur erään ppilaan timesta, lisäksi peliareena kripalln, salibandyn ja jalkapalln pelaamista varten. Myös arkkitehti tti humin suunnittelussa ppilaiden tiveita. Tapi haluaa sallistaa ppilaita mahdllisimman paljn kaikessa kuluun liittyvissä asiissa. Hänen mielestään ppilaiden situtuminen näkyy j tässä vaiheessa esimerkiksi paikkjen kunnssa pitämisessä.(yli-karr) Suunnitelmien läpikäyminen ppilaskuntien hallituksen kanssa (yläkulu ja luki) Kysely ppilaiden tiveista välinevalinnissa Oppilaiden sallistamisen psitiivinen psyklginen vaikutus Yläkulun ppilaiden sallistaminen lähiliikuntapaikan suunnittelussa Kyllä, prjektin eri vaiheissa ppilaille esiteltiin suunnitelmia ja heiltä tiedusteltiin tiveita ja kieputin ja nyrkkeilysäkki tulivat heidän tiveiden mukaisesti. Oppilaat tivivat myös perinteisiä kiikkuja(keinuja), mutta tämä ei tteutunut. On hien hmma, että yläkululaisetkin haluavat keinua. (Tlvanen) Kysely ppilaiden tiveista välinevalinnissa Oppilaiden sallistaminen suunnitteluvaiheessa Suunnitteluun varattu aika li lyhyt sallistavan suunnittelun tteuttamiseksi. Osallistavaa suunnittelua pidetään kuitenkin hyvin tärkeänä. Osallistavaa suunnittelua li kuitenkin siltä sin, että kululla ppilailta li kttu tiveita, pettajat livat käsitelleet niitä kkuksissaan, yhteyttä pidettiin suunnitteluprsessin aikana pääsääntöisesti rehtri Jarm Tlvasen kanssa sähköpstitse. Paikalliseen urheiluseuraan Niska li yhteydessä, siitäkin syystä, että vanhan kaukaln ylläpit ja hult li tapahtunut seuran timesta. Nuristaln kautta tiedusteltiin myös tiveita sähköpstitse ja puhelimella.(niska) Oppilaiden sallistaminen suunnitteluvaiheessa Kysely yläkulun ppilaille, paikalliselle urheiluseuralle ja nuristallle tiveista välinevalinnissa

4 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Lähiliikuntapaikan timinnallinen sisältö ja sen santaank niin, että siinä vaiheessa kun tätä suunniteltiin, niin kvastihan tällaista minitimikaukalasiaa lanseerattiin ja mulle yritettiin Ei mnitimiareenaa lähiliikuntapaikalle, timinnt erilleen (jalka-, kri- ja lentpall, salibandy, tennis) perustelut markkinida ja muuta, mutta mä en tykännyt niin kuin siitä ajatuksesta niin Suuri ppilasmäärä, is yläkulun piha kuin sellaisenaan että lisi samassa kaukalssa jalkapall-, kripallkenttä, Keinut, kiipeilytelineet ja salibandykenttä ppilaiden tiveista tennis, mitä kaikkee siinä, lentpall, että ne lisi kaikki siinä samassa Sehän Oppilaiden tiveet tukemassa rehtrin ajatuksia n ideana ihan hyvä js n tilaa n vähän, sehän n kiva juttu, mutta mä ajattelin, että eihän nyt, meillähän n niin paljn ppilaita ja muuta, että. Siinähän pystyy vaan yhtä kerrallaan tekemään ja lemaan siinä, että tussa le mitään järkeä, niin tta, sitten lähdettiin heti siitä ajatuksesta että lähdettiin etsimään tällaista kaukalratkaisua, jtain muuta, että sitten pystytään ttamaan viereen lentpall-, kripallpallkentät mnitimikaukalsta, se varmaan lähti siitä, että mä mietin, ruvettiin suunnittelemaan ja kehittelemään näitä vaihtehtja ja sillin ruvettiin lanseeraamaan timittajien pulesta näitä mnitimikaukalita, mitä nykyäänkin tehdään paljn ja se n ihan hyvä idea sinällään, muttä mä en tykännyt siitä ajatuksesta, että mä halusin, että pitää saada erilliset, että pystyy useampaa tekemään, kun meillä kerran n tilaa tässä pihassa ja sitten js ajatellaan muita välineitä, niin se varmaan sen prsessin aikana nu keinut ja kiipeilytelineet, sehän nyt li heti niitä ppilaiden ideista lähti liikkeelle ja heillähän tietysti li sitten myös näitä pelikenttiä ja varmaan heidän ajatuksensa li tukemassa sitä mun ajatusta, mutta tta, sitten nämä kiinalaiset kuntiluvälineet, nehän tuli ihan kerkn kautta sitten tällainen esittely, että tällaisia n, että haluaisittek, visittek hankkia ja siitä sitten tietysti aika herkästi innstuu, että kei, ilman muuta (Npnen) Välinetimittaja Kerkn vaikutus kuntiluvälinehankintihin Hukuttelevuus, lähiliikuntapaikka tarjaa mahdllisuuksia lähes mihin tahansa, alueen pienestä ksta hulimatta. Lähiliikuntapaikan nnistunut valaistuskin Tapi Yli-Karrn mielestä saltaan lisää paikan hukuttelevuutta.(yli-karr) Lähiliikuntapaikan lisi hukutteleva sekä mnipulinen timinniltaan Perusteet lähiliikuntapaikan timint- ja välinevalinnille Ulkilupallilukenttä li hunssa kunnssa, li jnkinlainen hiekkakenttä, jka li mnena keväänä traktrilla möyritty hunn kuntn. Piti saada timiva kenttä. Myös vanha jääkiekkkaukalkin li tiensä päässä, käyttö li jpa vaarallista. Yleisurheilukentällä varsinkin pituushyppypaikat livat menneet hunn kuntn. Nämä livat lähtökhtia. Tteutettu mnitimikaukal ruhmatlla mahdllisti kaikkien pallpelien harrastamisen. samassa yhteydessä kuulantyöntöpaikka ja pituushyppypaikka, tteutus ei nnistunut, ei tullut riittävän hyvälaatuisia. Esimerkiksi kuulantyöntöringin valu ei täytä tarvittavia standardeja, että lisi riittävän tasainen Näitä n käytetty vai muutaman kerran, sitten jäänyt unhduksiin. (Tlvanen) Ulkpallilukentän, pituushyppypaikkjen ja jääkiekkkaukaln hun kunt, tarve saada timivat kenttä ja kaukal Mnipuliset timinnt mahdllistava nykyinen mnitimiareena Kaukalhan li se lähtökhtainen juttu, se haluttiin sinne. Kska kaukal n täyskkinen, 26X56 metriä, sijittaminen li haastavaa. Lppumetreillä suunnitelmaankin n tullut muutksia, Jensuuntie kulkee lähellä ja lähiliikuntapaikka näkyy tielle, sillä tien ja lähiliikuntapaikan välinen mäntypuust n harvaa. Yksi peruste li hulln timivuus kulun alueella. Kaikkein eniten suunnittelua siti tive hiekkakentän säilyttämisestä avimena pesäpaln pelaamista varten. Budjetti rajitti tietenkin välineiden määrää. Asvalttipihan ja hiekkakentän väliin katsttiin sveltuvan tiivis ja kustannustehkas timinta-alue tteuttaa. Kululaisten tiveiden mukaisesti saatiin muun muassa ulkpingispöytiä.(niska) Mnipuliset timinnt mahdllistava mnitimiareena Hulln timivuus yläkulun alueella Merkittävin lähtökhta hiekkakentän säilyttäminen avimena (pesäpall) Budjetti (rajitti valittavien välineiden määrää) ppilaiden tiveet (ulkpingispöydät)

5 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Lähiliikuntapaikan timinnallinen sisältö ja sen perustelut n santaan niin, että se humiitiin niin, että tuskasteltiin sitä kun ei ikein keksi talveksi mitään sellaista, miten visi erikseen ttaa talvea humin, eikä ikein keksitty ja enkä le ikein vieläkään keksinyt Haastattelija: kentät tai salibandykaukal, nk niissä llut mitään talvella, esimerkiksi jäädytetty? Npnen: ei le talvella, lumifutista n jnkun verran pelattu siinä kaukalssa, mutta sitäkään ei ikein aktiivisesti sitten markkinitu tai sitä viety sen takia laajemmin, kska sitten taas keväällä, kun sitä ei le tallattu, se sulaa äkkiä ja se saadaan siihen salibandykäyttöön ja lämimiseen, kun keväällä nurilla n kva int, että lumet sulaa, niin päästä lämimään siihen, niin se mnella viiklla aikaistuu se (Npnen) Ympärivutisen käytön humiimisen haastavuus, nykyisellään ei le aktiivisesti humiitu Tällä hetkellä ympärivutista käyttöä ei le vielä mietitty, mutta mnitimiareena n aina käytössä ympäri vuden, talvella ei puhdisteta lumesta, eikä jäädytetä. Tapin mielestä tärkeää n ulkna leminen, itse liikkuminen ja yhdessä tekeminen. Hän näkee talviliikuntana esimerkiksi hankisalibandyn tai lumikenkäjuksun tai mitä tahansa. Hänen mukaansa kaiken ei tarvitse lla valmiiksi suunniteltua, vaan hän ttaa mielellään vastaan ideita ja sitten katstaan, nk ne tteutettavissa. Tärkeintä n saada sellaiset liikuntamudt, jtka vat kaikkien hyväksyttävissä ja mahdllisimman turvallisia. Ei lumistapaikaksi esimerkiksi le tehty.(yli- Karr) Kk lähiliikuntapaikan ympärivutista käyttöä ei le humiitu, mnitimiareena ympärivutisessa käytössä Timintjen sekä välineiden ympärivutisen käytön humiiminen valintja tehtäessä Kaukalssa mnitimiareenassa tulee parhaiten esille ympärivutinen käyttö. Talvella kaukal n jäädytetty, kesällä käytössä hiekkateknurmi. Ei tiedä, nk pingispöydät ympärivutisessa käytössä, periaatteessa ne n suunniteltu tähän ja ne vat katksen alla.(niska) Mnitimiareena ympärivutisessa käytössä Ulkpingispöydät suunniteltu ympärivutiseen käyttöön

6 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Kkemukset N santaan, että mun mielestä tsi hyvin. Eli niitä n kaikkia käytetty, varsinkin tämä Välinevalinnat nnistuneet tteutuneesta salibandykaukal n llut ihan älyttömän kva hitti, niin kuin kuluaikjenkin ulkpulellakin, Salibandykaukal yläkulun ppilaiden susissa lähiliikuntapaikasta varsinkin niin kuin keväisin kesäisin. Kuntiluvälineet aikuisten susissa Nämä kuntiluvälineet, tsiaan, aikuisemmalla väestöllä tässä lenkillä, kun sitä kk ajan markkinidaan, että kulkekaa lenkillä, tulkaa pihan kautta ja vapaa-aikana ne n ehkä ne eniten käytetyt. N kripalla heitellään kyllä myös vapaa-aikana ja jnkun verran myös lentpalla n käyty pelaamassa. Jssain vaiheessa li mutia, että tietyt prukat kävivät, laskivat verkn alemmaksi ja pelasivat jalkapalltennistä tussa, tietyt ppilaat niin kuin iltaisin, mutta tta, js mä ajattelen kuluaikaan, niin se n vähän sellaista kausiluntista ja vähän, kun uudet ppilaat tulee ja muuta, niin se vaatii aina vähän sellaista pökkimistä Haastattelija: sitten, js ajatellaan ihan nita välineitä tai timintja, niissä esimerkiksi rakenteita tai tällaisia, niin ne n llut timivia?... ratkaisut sillai ihan kestäviä? Npnen: n, n, en kyllä mitään vaihtaisi pis, tietysti, tai mitään sellaista ngelmallista ei ikeastaan le, että se kaukaln phjamatt, se perk-matt, n llut hirveän hyvä, nyt vain kun se n llut niin mnta vutta ja sinne n asvaltti pikkaisen elänyt, niin sinne n tullut pariin khtaan sellaista kuppaa, mihin vesi kerääntyy ja sitten siellä n syksyn lehteä ja likaa n tullut sinne sitten, että nyt kun se n llut kuusi vutta niin me humattiin, saimme asvalttia yhteen nurkkaa, paikattiin sinne tehtiin uutta asvalttia, siinä vain, kun matta tettiin irti, niin humattiin miten sinne n kerääntynyt rskaa ja muuta, että täytyy jssain vaiheessa purkaa ja puhdistaa, että se lähtisi taas hyvin, mutta hirveän hyvin se n timinut. Haastattelija: sitten nämä kiinalaiset kuntiluvälineet n llut timivia?... kestää käyttöä? Npnen: n timivia ja ehjiä kaikki, kestää, kyllä. (Npnen) Rehtri Npsen mukaan myös välineiden ja timintjen rakenteelliset ratkaisut nnistuneita Vasta ensi kesä tu pidemmän kkemuksen, mutta tähän mennessä saatu kkemus n se, että lähiliikuntapaikka hukuttelee. Tätähän n haettukin alun perin. Parkur alue selkeästi hukuttelee kaiken ikäisiä ja n rehtri Tapi Yli-Karrn mielestä nnistunut ratkaisu. Kun Säkylässä ei le puitteita, katuja ja kaiteita ja kerrstalja, missä visi muuten harrastaa parkuria, niin lähiliikuntapaikka tarjaa nyt mahdllisuuden tähän. Tiseksi mnitimiareena n eri käyttäjien käytössä, muun muassa pettajilla li syksyllä ma vur, pelasivat kripalla, jalkapalla, mitä millinkin. Ihan tarkkaa tieta hänellä ei le, mitä käyttäjät siinä tekee. Yli- Karr mainitsee, että jpa naapurikunnista n perheitä tullut viettämään päivää piknikille lähiliikuntapaikalle Kiinteät ratkaisut visivat hänen mielestään lla nämä nykyiset erilaisilla variaatiilla, pelivälineillä sekä siirrettävillä ja irrtettavilla varusteilla vidaan sitten kehitellä eri timintja..hänen mielestään n kunnssapidn, aurauksen kannalta hankalaa, js kk alue n timintja ja välineitä täynnä. (Yli-Karr) Hukutteleva lähiliikuntapaikka Parkur alue nnistunut timintratkaisu, hukuttelee kaiken ikäisiä käyttäjiä Mnitimiareena nnistunut timintratkaisu, hukuttelee kaiken ikäisiä käyttäjiä Nykyiset kiinteät välineet ja timinnt riittävät, muunneltavissa siirrettävillä ja irrtettavilla varusteilla Onnistuminen timint- ja välinevalinnissa Kaukal n kvassa käytössä, varsinkin viiknlppuisin kesäaikaan pallpelejä. Aina mahdllisuus pelata tennistä Riistavedellä n lähiliikuntapaikalla. Jalkapallseurat järjestävät j varsin varhaisessa vaiheessa harjituksia kaukalssa, sillä hulimatta jäädytyksestä talvella, jää sulaa ja kenttä sulaa npeasti. Vanhemmat pienten lastensa kanssa käyttävät kiipeilytelineitä ja käyttävät kuntilulaitteita. Valitettavasti vanhukset eivät le vielä löytäneet kuntiluvälineitä. (Tlvanen) Mnitimiareena nnistunut timintratkaisu, hukuttelee kaiken ikäisiä käyttäjiä Kiipeilytelineet ja kuntiluvälineet perheiden susissa Senirit eivät le löytäneet lähiliikuntapaikkaa, esimerkiksi kuntilivälineitä Ehkä kulun tahlta paremmin kmmentitavissa. Niska n itse taannin sattumalta ajanut Riistavedelle ja lähiliikuntapaikalle ja ttanut valkuvia alueelta. Hänen mukaansa aina yläkulun pihista ja sinne tutavasta välineistöstä puhuttaessa, ainakin salla n suhtautuminen n tyyliin eihän ne kuitenkaan ala niin santusti leikkimään Niskan kkemuksen mukaan ainakin tullin yläkulun tytöt ja pjat käyttivät lähiliikuntapaikan välineitä. Lähiliikuntapaikan alapulella, rinteessä, sijaitsee vanhainkti ja lähiliikuntapaikkaa suunniteltaessa, etenkin kuntiluvälineitä sijitettaessa, humiitiin myös heidät. Keskusleikkipaikalle n sijitettu pienemmille lapsille tarkitetut leikkivälineet. Haastattelija: tuleek mieleen mitään sellaista timinta tai välinettä, jnka lisi tteuttanut tisella tavalla? Niska: Ei nyt ikeastaan tule mitään mieleen, ei le mitään sellaista ainakaan minulle saakka. Mielellään haluaa enemmän sallistavaa suunnittelua. Melalahden lähiliikuntapaikkahanke li pikkeuksellinen, aikataulunkin suhteen. (Niska) Timistpuutarhuri Jaana Niskan mien havaintjen ja kkemusten mukaan timint- ja välinevalinnat nnistuneita Melalahden lähiliikuntapaikalla

7 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Kkemukset tteutuneesta lähiliikuntapaikasta Mutta hirveän hyvä mieli mulla n liikunnanpettajana. Js nrmivälitunti, ei lumen aikaan, niin yleensä aina n lentpallpelailua, Välitunneilla sulan maan aikaan aina sa ppilaista pelaa lentpalla tai heittelee kripalla, lämii salibandykaukalssa jtkut heittää kripalla, jtkut lämii kaukalssa, keinutaan, tämän tyyppistä Osa ppilaista istuu katsmssa ja seurustelee ryhmissä asiaa. Meillähän n 560 ppilasta, niin eihän läheskään kaikki, mutta sa istuu katsmssa ja saa sitä kautta virikkeitä, mutta santaan, että len ilinen ja tyytyväinen, mutta se vaatii välillä sellaista pökkimistä ja tiettyjen aktiivisten esimerkkiä, että saa sen pelailun ja sen käyntiin Haastattelija: tuta, js ajatellaan, että liikuntatunneilla vat päässeet tutustumaan tuhn, niin letk humannut, että lisi lisännyt välituntiliikkumista tussa? Npnen: J ja sen takia nkin svittu liikunnanpettajien kanssa, että tässä kun lumet sulaa, niin ttavat sellaisen pihatunnin vähän siinä, että muistuttelevat taas tästä. Pallt vat tussa aulassa ämpärissä, ttaa sieltä välituntisin lainaan ja muuta. Se kuuluu sana siihen, niin kuin mä sanin, psyykkaamiseen ja käynnistämiseen Haastattelija: ja se sitten lähtee sillai khtalaisesti? Npnen: vudet eivät le veljeksiä, sen selvästi humaa, että jnain vunna n aktiivisempaa kuin tisena vunna. Nyt n selvästi että mulla jäi syksystä sellainen l, että vaikka niin kuin vähän pökittiin matkaan, niin ei llut niin aktiivista. Lentpall, salibandy, j ne li ihan k. Sellainen pingiksen pelaaminen, mitä n mnesti, sitä li paljn vähemmän viime syksynä, en tiedä, mistä jhtuu. (Npnen) Oppilaiden välituntiliikkumisessa merkittävässä rlissa muutamat aktiiviset ppilaat, yläkulun liikunnanpettajien pitämät pihatunnit sekä palljen ja muiden välineiden helpp saatavuus kulun sisäänkäyntien tuulikaapeista ppilaiden käyttöön välitunneilla Ainat kkemukset vat syksyltä, kun kuluvusi alki. Hienlla säällä li rehtri Yli-Karrn mukaan aina jku yläkululais- tai lukilaisryhmä jka välitunnilla lähiliikuntapaikalla Eivät halua hikiliikuntaa välituntisin harrastaa, varsinkaan lukiikäiset, kun tietää, että pitää lla ympäristöystävällinen, eikä le suihkumahdllisuutta. Kuntsalilla kyllä lukilaisia käy hyppytuntien aikaan. Osa ppilaista heitteli kripalla väli- ja hyppytunneilla. Ajatuksena n, kun lähiliikuntapaikka vapautuu lumesta, niin Yli-Karr aik ttaa ppilaskunnat kkn, nimetään liikuntavastaava hulehtimaan välineistä, mm. kripallista yms. Kripalla ppilaat heittelevät mielellään, kska siinä ei tarvitse varsinaisesti pelata, vaan esimerkiksi kripistekisa tai vastaavaa vi tehdä. Ei le pelka, että tulee hiki. Välituntiliikunta sinänsä ei le lisääntynyt, mutta lähiliikuntapaikka antaa meille mahdllisuuksia kerhtimintaan, innstaa liikkumaan ja se n se pintti tässä. (Yli-Karr) Yli-Karrn tähän astiset kkemukset vain viime syksyltä 2011 Sää vaikuttaa ppilaiden liikkumiseen välitunneilla Yhteiskulun ppilaat (yläkulu ja luki) eivät halua harrastaa hikiliikuntaa välituntien aikana Osa yhteiskulun ppilaista kuitenkin muun muassa heittelee kripalla välituntien aikana Yli-Karrn mukaan lähiliikuntapaikka ei le lisännyt ppilaiden liikkumista välituntien aikana Lähiliikuntapaikka mahdllistaa kerhtiminnan järjestämisen sekä ppilaiden innstamisen liikkumaan vapaa-ajallaan Yläkulun ppilaiden liikkuminen välitunneilla ja vapaa-ajalla Tlvanen tu esille, että kulun pihalla levaa pingispöytää ppilaat käyttävät tdella innkkaasti myös vapaa-ajalla. Haastattelija: Löytyykö teiltä petankki- ja mölkkypelejä tai muuta vastaavaa? Tlvanen: Kyllä, petankkipelejä löytyy, vat ppilaiden välituntikäytössä. Käyttö ei le kvin aktiivista, valitettavasti. Sulkapallmailja n myös ppilaiden käytössä ja käyttö nkin hyvin aktiivista. Mailja ja pallja kuluu paljn. (Tlvanen) Ulkpingispöytä ja sulkapallmailat pallineen aktiivisessa käytössä sekä välitunneilla että vapaa-ajalla

8 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Kkemukset tteutuneesta lähiliikuntapaikasta N kyllähän se sellaista psitiivista mielikuvaa ja viihtyvyyttä ja tällaista kaikella tavalla uskn, että n lisännyt. Kyselyidenkin perusteella, ppilailta Psitiivinen mielikuva ja yläkulun ppilaiden viihtyvyys lisääntyneet lähiliikuntapaikan myötä kysyy, mitä kivja asiita n, niin kulun piha, yleensä se nusee siellä Lähiliikuntapaikalla psitiivinen psyklginen vaikutus ppilaisiin kivana asiana, että n tekemistä ja vaikkei jku tekisikään mitään siellä, silti vastaa yleensä kyselyyn, että n kiva kun n tekemistä, että se n sellainen psyykkinen juttu. Sitten tinen juuri tässä kulun alueelta pistumisessa tupakintiasiassa, että js meillä vielä sillin 2002 ist massat kulki tupakalla ja kulun alueelta pis niin nyt tällä hetkellä ne n ihan yksittäisiä, jtka kärähtää esimerkiksi kulun alueelta pistumisesta ja tupakasta, niin kuin viikktaslla niitä vi lla yksi tai kaksi maksimissaan, että se n ihan dramaattinen muuts siihen, mitä li ennen tätä pihaa. Terveyskasvattajana mä pidän sitä erittäin tärkeänä. (Npnen) Häiriökäyttäytymisen (tupakinti ja kulun alueelta pistuminen) merkittävä vähentyminen Kulu n saanut lisäarva siitä, että n tullainen näyteikkuna, se tu lisäarva myös kk kunnalle. On haluttu panstaa ( imagjuttu, ma kmmentti). Lähiliikuntapaikkana n mni käynyt tutustumassa, ihmettelemässä, millä ihmeellä tällainen Yli-Karrn mukaan nykyihminen vaatii tällaista surituspaikkaa, ettei vain ktivelta vi lähteä tekemään jtain suritusta. (Yli-Karr) Yhteiskulun ja Säkylän kunnan psitiivisen imagn lisääntyminen Lähiliikuntapaikkaan liittyvät muut hyödyt

9 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Kkemukset tteutuneesta Itse asiassa sellainen näkökulma mitä kmmentteja juduin khtaamaan Lähiliikuntapaikan suunnitteluvaiheessa ennakkluuliset asenteet lähiliikuntapaikasta heti alussa li se, että nehän riktaan ne paikat heti siitähän tulee sellainen Vähäinen tupakinti lähiliikuntapaikalla ryyppypaikka sitten js siitä tehdään kiva paikka niin nuris tykkää tulla ryyppäämäänkin iltaisin ja tämän tyyppistä, tätä vastaan jutui tietyllä tavalla taistelemaan vastaan sillin alussa asenteellisesti. Niin kuin mä sillin aikaisemmin mainitsin, niin nuristimen ja pliisin kanssa llaan sitten tehty yhteistyötä valvnnan suhteen. Mulla n llut tässä sellainen tietty miespettajien rinki, jtka vat minun lisäksi sitten paljn viiknlppuiltaisin tässä sitten päivystänyt ja hjannut sitten timintaa ikeaan suuntaan ja hirveän, sillä lailla hyvä mieli n, ettei vusien saatssa le mitään rikttu, mitään ei le stkettu, tupakintia jnkun verran n, mutta sitäkin n saatu kitkettyä vapaa-aikanakin tsi vähäiseksi. Ja sitten jskus yömyöhällä tänne n kaljitteluprukita n yrittänyt, mutta nämä n sellaisia yksittäisiä, tästä ei le tullut sellainen ryyppypaikka. Sillä lailla hyvä mieli n, yksittäisiä tapauksia n ja niihin n puututtu ja taas keväisin varsinkin me teemme tätä edelleen jka kevät, tätä valvntaa pettajien kanssa. He humaavat, että täällä valvtaan, ettei kannata tulla. Oman kulun ppilaathan uskalla mitään tehdä sen tyyppisiä asiita tehdä, kska he tietävät heti, että siitä ilmitetaan ktiin, mutta nämä entiset ppilaat tai vanhemmat nuret, muualta paikkakunnalta tulleet nuret, niiden kanssa n jssain vaiheessa klmelta, neljältä aikaan n kaljjen kanssa tultu heilumaan tuhn, mutta ne sellaisia yksittäisiä prukita llut. Pliisin kanssa n ltu yhteyksissä, js tällaista n alkanut ilmenemään ja pliisi n kulkenut tästä pihan läpi. Saatu heti se prukka vaihtamaan paikkaa Ongelmia Yritän miettiä, mutta ilmeisesti nämä hunt asiat unhtuvat. Ei tule heti kyllä mieleen. Kyllä se tteutus kuitenkin meni, kun se rahitus saatiin. Sehän li kva taistelu siihen alkuun raha saatiin, mutta sitten kun rahitus tuli, sitten se n mennyt aika juhevasti eteenpäin. Haastattelija: Ei vusienkaan saatssa le ilmennyt mitään yllätyksiä tai ngelmia Npnen: Ei, ei ikeastaan, en saa sana (Npnen) Uhka yksittäisten kaljitteluprukiden pesiytymisestä lähiliikuntapaikalle, tehkkaan valvnnan ansiista (pettajat, pliisi) ei vusien saatssa le ilmennyt ilkivaltaa eikä lähiliikuntapaikasta le tullut ryyppypaikkaa Ennaltaehkäisevän timinnan ansista ei le ilmennyt ilkivaltaa, kuten tällaisella lähiliikuntapaikasta helpsti käy, eikä siitä le tullut prukiden pesiytymispaikkaa, missä tehdään kaikenlaista. Yksi haittapuli, jka n ilmennyt kululla järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä, n, että ei le enää sitä parkkipaikkaa. Että pääsisi ihan ulk-velle saakka. Tämän n ratkaistu järjestämällä kulun muuhun ympäristöön paremmat alueet autpaikitukselle. Autja ei vi parkkeerata piha-alueelle lainkaan. Järjestely timii Tapi Yli- Karrn mukaan hyvin, alkuun nusi muutamia sraääniä, mutta se n tukahtunut, kska piha-alue n nyt niin hien. Yli-Karrn mukaan tällä hetkellä le mitään negatiivista lähiliikuntapaikan suhteen. Siis, mikä aiheuttaisi lisäresurssintia tai muita timenpiteitä ja muuta sellaista. Kun annetaan välineitä, hjataan timintaa ja tehdään selvät pelisäännöt, niin kyllä se siitä sitten lähtee. (Yli-Karr) Tehkkaan valvnnan (valvntakamerat) sekä timinnan hjauksen ja selkeiden pelisääntöjen tulksena lähiliikuntapaikalla ei le ilmennyt ilkivaltaa eikä siitä le tullut ryyppypaikkaa Yhteiskulun alueella paikitusjärjestelyt muuttuneet lähiliikuntapaikan rakentamisen myötä, parkkipaikkja ei enää pääsisäänkäynnin vieressä. Aluksi kettiin ngelmana. Mahdlliset lähiliikuntapaikkaan liittyvät ngelmat Niskan mukaan aina yläkulun pihista ja sinne tutavasta välineistöstä puhuttaessa, ainakin salla n suhtautuminen n tyyliin eihän ne kuitenkaan ala niin santusti leikkimään Niskan kkemuksen mukaan ainakin tullin yläkulun tytöt ja pjat käyttivät lähiliikuntapaikan välineitä. (Niska) Ennakkluuliset asenteet

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Tällä kertaa vain kävi näin

Tällä kertaa vain kävi näin Tällä kertaa vain kävi näin Työtapaturmatarinoita Helsingin kaupungilta Julkaisija: Helsingin kaupungin henkilöstökeskus Osoite: PL 4500, 00099 Helsingin kaupunki (Ensi linja 1, 00530 Helsinki) Tilaukset:

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

kqwr tpln onml Impulssi Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen nro 28 Liikuntatieteellisen Seuran

kqwr tpln onml Impulssi Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen nro 28 Liikuntatieteellisen Seuran kqwr Esa Rovio Anita Saaranen-Kauppinen Teijo Pyykkönen Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen tpln Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi onml nro 28 2 Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi

Lisätiedot

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin ehyt katsauksia 5/2013 Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, EHYT-katsauksia 5/2013 AMIS Arjen

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Toimitus Projektivastaava Ari Jokinen

Toimitus Projektivastaava Ari Jokinen Toimitus Projektivastaava Ari Jokinen Toimitussihteerit Johannes Eret Teemu Toivanen Tommi Lauslehto Toimittajat Anna Granqvist Marikki Mattila Telma Tähkiö Ulkoasu Teemu Toivanen Kannet Johannes Eret

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2012 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Onnistuvat opit II Michael Perukangas, 7.12.2010 Sisältö 1. Miksi osallisuusselvitys on tehty?... 3 1.1. Ja miten?... 3 2. Osallisuus on kykyä ja mahdollisuutta osallistua...

Lisätiedot