Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o"

Transkriptio

1 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten pystytään vaikuttamaan ppilaiden kuluviihtyvyyteen ja sitten Viihtyvyyden lisääminen, häiriökäyttäytymiseen puuttuminen myös siihen, ettei esimerkiksi ei rampata välituntisin pis kulun alueelta Valtinavustus lähiliikuntarakentamiseen tupakalle ja muuta vastaavaa epäterveellistä asiaa. sitten tuli Nuren Sumen jtakin kautta, en muista mitä kautta yhteistyö lähti liikkeelle ja sieltä saimme tietää näistä läänin ensisijaisen liikuntapaikkarakentamisen rahitusta n mahdllisuus ana ja Nuren Sumen tuella sitten anttiin sitä ja lääninhallituksen kautta saatiin sitten se raha jka li niin kuin sellainen sysäys sille että kun me saatiin se raha sieltä, likhan se nyt 75 plus 10 eli 85 tuhatta kaiken kaikkiaan, niin sitä kautta saatiin kunta situtettua myös kunta sijittamaan rahaa tähän piharakentamiseen, eli ilman sitä rahaa niin kunta ei lisi varmasti lähtenyt mukaan Mehän limme tällainen yläkulujen pineerihanke käytännössä, että sillähän me lemme menneet ja rahitusta, rahituksen yksi kulmakivi li myös, että alakulullehan näitä pihja n tehty ennen sitä, niin sitten ruvettiin ideimaan, että mikä se yläkulun sabluuna visi lla. (Npnen). Lähiliikuntapaikka ja uusi kulun piha tuli kulun rakentamishankkeen Kulurakennuksen saneerausremntin alitus lähtökhdat ja perustelut siivellä. Asemakaavaa ja sen myötä paikitusta tarkasteltiin uudelleen. Viihtyvyyden ja piha-alueen timivuuden lisääminen lähiliikuntahankkeen käynnistämiselle Piha-alueesta visi saada timivamman. Aikaisemmin kuravelli, Kaiken ikäisten käyttäjien liikkumiseen sveltuva alue hiekkakenttä, autjen parkkipaikka, linja-autliikenne läpi kulun pihan, lastaus- ja purkupaikka keskellä pihaa. Vaaratilanteita Kaksi vutta sitten lääninhallituksen sivistystimenjhtaja, liikuntapulen vastaava Turusta, Keij Kuusela kävi tutustumassa Tapi Yli-Karrn pyynnöstä. Kuusela näki paikan päällä, missä kunnssa(li kurakeli) ja käytössä piha li. Kuuselan mielestä paikka n ivallinen lähiliikuntapaikalle. Kuusela kehtti hakemaan valtinavustusta, kska lähiliikuntapaikkihin saa hyvin avustusta valtilta.. Hänen mukaansa lähiliikuntapaikka tulisi lla jkaisessa asumalähiössä lähtökhta lähiliikuntapaikan suunnittelulle ja tteutukselle li vauvasta vaariin -paikka, mtiviva, viihtyisä myös ei liikkuville. Mnenlaiset liikuntamudt tettu humin. (Yli-Karr) Valtinavustus lähiliikuntarakentamiseen Lähiliikuntapaikka tuli Riistaveden yläkulun pihaan, kska piha-alue li is ja sittain käyttämätön, li helpp rakentaa. Alakulun pihalle eivät timinnt lisi mahtuneet, kun n tiiviimpi alue. Ei lisi llut tilaa tteuttaa vastaava lähiliikuntapaikkaa Riistavedellä n aikanaan llut hyvällä taslla ulkliikuntamahdllisuudet, useampia jalkapallkenttiä n llut ja yleisurheilukenttä, mutta ne vat ränsistyneet, menneet hunn kuntn. Tlvanen usk, että tästä syystä Riistavedellä tteutettiin lähiliikuntapaikka(tlvanen) Yläkulun pihan sveltuvuus lähiliikuntapaikaksi Alueen perinteet ja histria yleisurheilussa Edessä levat paklliset investinnit alueen timintihin Lähtötilanne li, että vanha ränsistynyt jääkiekkkaukal sijaitsi keskusleikkipuistn alueella, li myös muitakin vanhja välineitä. Kaukal piti saada yläkulun pihalle, jtta se saataisiin aktiivisempaan käyttöön ja lisi pitänyt jka tapauksessa pitänyt uusia. Suunnittelun lähtökhtia li se, että kaukal piti saada yläkulun pihaan ja kulun tahlta esitettiin tive ja sitä pidettiin tärkeänä, että lemassa leva is hiekkakenttä säilyisi isna, jtta siinä vitaisiin pelata pesäpalla. Sitä ei haluttu pienentää, tästä syystä se n pikkeuksellisen is. Hiekkakentällä ei tullin mitään muuta llutkaan. Tämä tive hjasi suunnittelua aika paljn, pesäpall li tärkeä juttu.(niska) Yläkulun tahlta tive avimen hiekkakentän säilyttämiseksi Edessä levat paklliset investinnit alueen timintihin

2 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Tässä n nää kunnan hallinnn alat lleet mukana ihan alusta saakka, eli Puisttimi, kulutimi, nuristimi (Tekniikkakeskus ja lähiliikuntahankkeesta puisttimi, kulutimi, nuristimi tietyllä lailla, kun ruvettiin tätä pihan liikuntatimi, ma lisäys; valvntaa ja sitä käyttöä ilta ja yöaikaan saattamaan ikeille urille. Se n nuristimi. Rahitus n tullut tsiaan kunnalta Puisttimihan li niin kuin suunnitteluvastuussa ja heidän rahitussuudestaan, en saa ihan tarkasti sana, en muista kuinka ne meni, mutta pääasiassa se tsiaan meni liikunta- ja kulutimen rahituskanavien kautta. (Npnen) Kunnassa heti alussa tuli selväksi, että kulu ei vinut hakea lähiliikuntaavusta kulun pihaan, sillä lähiliikuntapaikka tulee lla kaikkien kuntalaisten vapaassa käytössä. Päätettiin, liikunta- ja kulttuuritimi lähti malta saltaan viemään hanketta eteenpäin, teki viralliset päätökset hankkeen alittamisesta ja valtinavustuksen hakemisesta. Tehtiin kustannuslaskentaa, pyydettiin tarjukset eri urakitsijilta ja heidän ajatuksiin kustannusten jakautumisesta.(yli-karr) Liikunta- ja kulttuuritimi Lähiliikuntahankkeen tteutuksessa mukana lleet taht Liikuntatimi, lähinnä vapaa-ajan keskus, sieltä n lähtöisin. Nähtävästi tuhn aikaan valtin suuksia suunnattiin lähiliikuntapaikkjen rakentamiseen. Kupikin aktiivisesti haki. (Tlvanen) Eri hallintkuntien välinen lähiliikuntatyöryhmä, tilakeskus, puisttimist (Niska) (Vunna , ma lisäys) Liikuntatimi, vapaa-ajankeskus Eri hallintkuntien välinen lähiliikuntatyöryhmä, tilakeskus, puisttimist (vapaa-ajankeskus, ma lisäys)

3 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Heillä nyt li suunnittelukilpailu, eli ppilaat tekivät suunnitelmia, Suunnittelukilpailu lähiliikuntahankkeesta pihasuunnitelmia ja sitä kautta, se li ensimmäinen vaihe ja sitten niistä Suunnitelmien läpikäyminen ppilaskunnan hallituksen kanssa lähdettiin ihan liikkeelle ja sitä kautta tettiin niitä ideita ja siellä li Äänestykset välinevalinnissa kaikennäköisiä, uima-altaista lähtien ideita, mutta sitä kautta sudattui tiettyjä asiita se li vapaata, annettiin vain kulupihan phjapiirustus ja siihen sai sitten suunnitella ja piirtää ja tehdä niitä ja sitten se li ikeastaan sitä ensimmäistä vaihetta ja sitä kautta tuli sitä tieta sitten jssain vaiheessa tuli nämä välierähankinnat, kun li j pihasuunnitelmaa tehty ja muuta, niin esimerkiksi tiettyjä telineitä äänestytettiin ppilailla, että mikä näistä, kun ei le varaa kaikkea hankkia, niin mitä sitten, mitä sitten hankitaan ja tämä mikä tämä suurin teline, mikä tämä tanskalaisen tulla n, se n ppilaiden äänestyksen tulksena valittu ja tässähän n sitten kk ajan tietysti se, että he pääsevät vaikuttamaan, mutta ennen kaikkea kaikki se psyykkaaminen Ei sillä lailla niin kuin laajemmin, että ainastaan ppilaskunnan hallituksen kanssa käytiin sitten niitä suunnitelmia, kun niitä alki valmistua ja muuta että. Ei sitten niin kuin sellaista, mikä lisi llut kaikkien tietisuudessa niin ikeastaan sitten kun se, että telineet li valittu ja lähettiin viemään eteenpäin sitä. (Npnen) Oppilaiden sallistamisen psitiivinen psyklginen vaikutus Kk kulun saneeraushankeprjektissa ja lähiliikuntapaikan rakentamisessa Tapi Yli-Karrlla li tapana sekä lukin että yläkulun ppilaskuntien hallitusten kanssa kkustaa yhdessä ja esitellä suunnitelmia. Oppilaat saivat kmmentida suunnitelmia ja esittää tiveita. Lähtökhtaisesti lähdettiin kyselemään, mitä pelivälineitä ppilaat halusivat. Esille nusi muun muassa parkur erään ppilaan timesta, lisäksi peliareena kripalln, salibandyn ja jalkapalln pelaamista varten. Myös arkkitehti tti humin suunnittelussa ppilaiden tiveita. Tapi haluaa sallistaa ppilaita mahdllisimman paljn kaikessa kuluun liittyvissä asiissa. Hänen mielestään ppilaiden situtuminen näkyy j tässä vaiheessa esimerkiksi paikkjen kunnssa pitämisessä.(yli-karr) Suunnitelmien läpikäyminen ppilaskuntien hallituksen kanssa (yläkulu ja luki) Kysely ppilaiden tiveista välinevalinnissa Oppilaiden sallistamisen psitiivinen psyklginen vaikutus Yläkulun ppilaiden sallistaminen lähiliikuntapaikan suunnittelussa Kyllä, prjektin eri vaiheissa ppilaille esiteltiin suunnitelmia ja heiltä tiedusteltiin tiveita ja kieputin ja nyrkkeilysäkki tulivat heidän tiveiden mukaisesti. Oppilaat tivivat myös perinteisiä kiikkuja(keinuja), mutta tämä ei tteutunut. On hien hmma, että yläkululaisetkin haluavat keinua. (Tlvanen) Kysely ppilaiden tiveista välinevalinnissa Oppilaiden sallistaminen suunnitteluvaiheessa Suunnitteluun varattu aika li lyhyt sallistavan suunnittelun tteuttamiseksi. Osallistavaa suunnittelua pidetään kuitenkin hyvin tärkeänä. Osallistavaa suunnittelua li kuitenkin siltä sin, että kululla ppilailta li kttu tiveita, pettajat livat käsitelleet niitä kkuksissaan, yhteyttä pidettiin suunnitteluprsessin aikana pääsääntöisesti rehtri Jarm Tlvasen kanssa sähköpstitse. Paikalliseen urheiluseuraan Niska li yhteydessä, siitäkin syystä, että vanhan kaukaln ylläpit ja hult li tapahtunut seuran timesta. Nuristaln kautta tiedusteltiin myös tiveita sähköpstitse ja puhelimella.(niska) Oppilaiden sallistaminen suunnitteluvaiheessa Kysely yläkulun ppilaille, paikalliselle urheiluseuralle ja nuristallle tiveista välinevalinnissa

4 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Lähiliikuntapaikan timinnallinen sisältö ja sen santaank niin, että siinä vaiheessa kun tätä suunniteltiin, niin kvastihan tällaista minitimikaukalasiaa lanseerattiin ja mulle yritettiin Ei mnitimiareenaa lähiliikuntapaikalle, timinnt erilleen (jalka-, kri- ja lentpall, salibandy, tennis) perustelut markkinida ja muuta, mutta mä en tykännyt niin kuin siitä ajatuksesta niin Suuri ppilasmäärä, is yläkulun piha kuin sellaisenaan että lisi samassa kaukalssa jalkapall-, kripallkenttä, Keinut, kiipeilytelineet ja salibandykenttä ppilaiden tiveista tennis, mitä kaikkee siinä, lentpall, että ne lisi kaikki siinä samassa Sehän Oppilaiden tiveet tukemassa rehtrin ajatuksia n ideana ihan hyvä js n tilaa n vähän, sehän n kiva juttu, mutta mä ajattelin, että eihän nyt, meillähän n niin paljn ppilaita ja muuta, että. Siinähän pystyy vaan yhtä kerrallaan tekemään ja lemaan siinä, että tussa le mitään järkeä, niin tta, sitten lähdettiin heti siitä ajatuksesta että lähdettiin etsimään tällaista kaukalratkaisua, jtain muuta, että sitten pystytään ttamaan viereen lentpall-, kripallpallkentät mnitimikaukalsta, se varmaan lähti siitä, että mä mietin, ruvettiin suunnittelemaan ja kehittelemään näitä vaihtehtja ja sillin ruvettiin lanseeraamaan timittajien pulesta näitä mnitimikaukalita, mitä nykyäänkin tehdään paljn ja se n ihan hyvä idea sinällään, muttä mä en tykännyt siitä ajatuksesta, että mä halusin, että pitää saada erilliset, että pystyy useampaa tekemään, kun meillä kerran n tilaa tässä pihassa ja sitten js ajatellaan muita välineitä, niin se varmaan sen prsessin aikana nu keinut ja kiipeilytelineet, sehän nyt li heti niitä ppilaiden ideista lähti liikkeelle ja heillähän tietysti li sitten myös näitä pelikenttiä ja varmaan heidän ajatuksensa li tukemassa sitä mun ajatusta, mutta tta, sitten nämä kiinalaiset kuntiluvälineet, nehän tuli ihan kerkn kautta sitten tällainen esittely, että tällaisia n, että haluaisittek, visittek hankkia ja siitä sitten tietysti aika herkästi innstuu, että kei, ilman muuta (Npnen) Välinetimittaja Kerkn vaikutus kuntiluvälinehankintihin Hukuttelevuus, lähiliikuntapaikka tarjaa mahdllisuuksia lähes mihin tahansa, alueen pienestä ksta hulimatta. Lähiliikuntapaikan nnistunut valaistuskin Tapi Yli-Karrn mielestä saltaan lisää paikan hukuttelevuutta.(yli-karr) Lähiliikuntapaikan lisi hukutteleva sekä mnipulinen timinniltaan Perusteet lähiliikuntapaikan timint- ja välinevalinnille Ulkilupallilukenttä li hunssa kunnssa, li jnkinlainen hiekkakenttä, jka li mnena keväänä traktrilla möyritty hunn kuntn. Piti saada timiva kenttä. Myös vanha jääkiekkkaukalkin li tiensä päässä, käyttö li jpa vaarallista. Yleisurheilukentällä varsinkin pituushyppypaikat livat menneet hunn kuntn. Nämä livat lähtökhtia. Tteutettu mnitimikaukal ruhmatlla mahdllisti kaikkien pallpelien harrastamisen. samassa yhteydessä kuulantyöntöpaikka ja pituushyppypaikka, tteutus ei nnistunut, ei tullut riittävän hyvälaatuisia. Esimerkiksi kuulantyöntöringin valu ei täytä tarvittavia standardeja, että lisi riittävän tasainen Näitä n käytetty vai muutaman kerran, sitten jäänyt unhduksiin. (Tlvanen) Ulkpallilukentän, pituushyppypaikkjen ja jääkiekkkaukaln hun kunt, tarve saada timivat kenttä ja kaukal Mnipuliset timinnt mahdllistava nykyinen mnitimiareena Kaukalhan li se lähtökhtainen juttu, se haluttiin sinne. Kska kaukal n täyskkinen, 26X56 metriä, sijittaminen li haastavaa. Lppumetreillä suunnitelmaankin n tullut muutksia, Jensuuntie kulkee lähellä ja lähiliikuntapaikka näkyy tielle, sillä tien ja lähiliikuntapaikan välinen mäntypuust n harvaa. Yksi peruste li hulln timivuus kulun alueella. Kaikkein eniten suunnittelua siti tive hiekkakentän säilyttämisestä avimena pesäpaln pelaamista varten. Budjetti rajitti tietenkin välineiden määrää. Asvalttipihan ja hiekkakentän väliin katsttiin sveltuvan tiivis ja kustannustehkas timinta-alue tteuttaa. Kululaisten tiveiden mukaisesti saatiin muun muassa ulkpingispöytiä.(niska) Mnipuliset timinnt mahdllistava mnitimiareena Hulln timivuus yläkulun alueella Merkittävin lähtökhta hiekkakentän säilyttäminen avimena (pesäpall) Budjetti (rajitti valittavien välineiden määrää) ppilaiden tiveet (ulkpingispöydät)

5 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Lähiliikuntapaikan timinnallinen sisältö ja sen perustelut n santaan niin, että se humiitiin niin, että tuskasteltiin sitä kun ei ikein keksi talveksi mitään sellaista, miten visi erikseen ttaa talvea humin, eikä ikein keksitty ja enkä le ikein vieläkään keksinyt Haastattelija: kentät tai salibandykaukal, nk niissä llut mitään talvella, esimerkiksi jäädytetty? Npnen: ei le talvella, lumifutista n jnkun verran pelattu siinä kaukalssa, mutta sitäkään ei ikein aktiivisesti sitten markkinitu tai sitä viety sen takia laajemmin, kska sitten taas keväällä, kun sitä ei le tallattu, se sulaa äkkiä ja se saadaan siihen salibandykäyttöön ja lämimiseen, kun keväällä nurilla n kva int, että lumet sulaa, niin päästä lämimään siihen, niin se mnella viiklla aikaistuu se (Npnen) Ympärivutisen käytön humiimisen haastavuus, nykyisellään ei le aktiivisesti humiitu Tällä hetkellä ympärivutista käyttöä ei le vielä mietitty, mutta mnitimiareena n aina käytössä ympäri vuden, talvella ei puhdisteta lumesta, eikä jäädytetä. Tapin mielestä tärkeää n ulkna leminen, itse liikkuminen ja yhdessä tekeminen. Hän näkee talviliikuntana esimerkiksi hankisalibandyn tai lumikenkäjuksun tai mitä tahansa. Hänen mukaansa kaiken ei tarvitse lla valmiiksi suunniteltua, vaan hän ttaa mielellään vastaan ideita ja sitten katstaan, nk ne tteutettavissa. Tärkeintä n saada sellaiset liikuntamudt, jtka vat kaikkien hyväksyttävissä ja mahdllisimman turvallisia. Ei lumistapaikaksi esimerkiksi le tehty.(yli- Karr) Kk lähiliikuntapaikan ympärivutista käyttöä ei le humiitu, mnitimiareena ympärivutisessa käytössä Timintjen sekä välineiden ympärivutisen käytön humiiminen valintja tehtäessä Kaukalssa mnitimiareenassa tulee parhaiten esille ympärivutinen käyttö. Talvella kaukal n jäädytetty, kesällä käytössä hiekkateknurmi. Ei tiedä, nk pingispöydät ympärivutisessa käytössä, periaatteessa ne n suunniteltu tähän ja ne vat katksen alla.(niska) Mnitimiareena ympärivutisessa käytössä Ulkpingispöydät suunniteltu ympärivutiseen käyttöön

6 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Kkemukset N santaan, että mun mielestä tsi hyvin. Eli niitä n kaikkia käytetty, varsinkin tämä Välinevalinnat nnistuneet tteutuneesta salibandykaukal n llut ihan älyttömän kva hitti, niin kuin kuluaikjenkin ulkpulellakin, Salibandykaukal yläkulun ppilaiden susissa lähiliikuntapaikasta varsinkin niin kuin keväisin kesäisin. Kuntiluvälineet aikuisten susissa Nämä kuntiluvälineet, tsiaan, aikuisemmalla väestöllä tässä lenkillä, kun sitä kk ajan markkinidaan, että kulkekaa lenkillä, tulkaa pihan kautta ja vapaa-aikana ne n ehkä ne eniten käytetyt. N kripalla heitellään kyllä myös vapaa-aikana ja jnkun verran myös lentpalla n käyty pelaamassa. Jssain vaiheessa li mutia, että tietyt prukat kävivät, laskivat verkn alemmaksi ja pelasivat jalkapalltennistä tussa, tietyt ppilaat niin kuin iltaisin, mutta tta, js mä ajattelen kuluaikaan, niin se n vähän sellaista kausiluntista ja vähän, kun uudet ppilaat tulee ja muuta, niin se vaatii aina vähän sellaista pökkimistä Haastattelija: sitten, js ajatellaan ihan nita välineitä tai timintja, niissä esimerkiksi rakenteita tai tällaisia, niin ne n llut timivia?... ratkaisut sillai ihan kestäviä? Npnen: n, n, en kyllä mitään vaihtaisi pis, tietysti, tai mitään sellaista ngelmallista ei ikeastaan le, että se kaukaln phjamatt, se perk-matt, n llut hirveän hyvä, nyt vain kun se n llut niin mnta vutta ja sinne n asvaltti pikkaisen elänyt, niin sinne n tullut pariin khtaan sellaista kuppaa, mihin vesi kerääntyy ja sitten siellä n syksyn lehteä ja likaa n tullut sinne sitten, että nyt kun se n llut kuusi vutta niin me humattiin, saimme asvalttia yhteen nurkkaa, paikattiin sinne tehtiin uutta asvalttia, siinä vain, kun matta tettiin irti, niin humattiin miten sinne n kerääntynyt rskaa ja muuta, että täytyy jssain vaiheessa purkaa ja puhdistaa, että se lähtisi taas hyvin, mutta hirveän hyvin se n timinut. Haastattelija: sitten nämä kiinalaiset kuntiluvälineet n llut timivia?... kestää käyttöä? Npnen: n timivia ja ehjiä kaikki, kestää, kyllä. (Npnen) Rehtri Npsen mukaan myös välineiden ja timintjen rakenteelliset ratkaisut nnistuneita Vasta ensi kesä tu pidemmän kkemuksen, mutta tähän mennessä saatu kkemus n se, että lähiliikuntapaikka hukuttelee. Tätähän n haettukin alun perin. Parkur alue selkeästi hukuttelee kaiken ikäisiä ja n rehtri Tapi Yli-Karrn mielestä nnistunut ratkaisu. Kun Säkylässä ei le puitteita, katuja ja kaiteita ja kerrstalja, missä visi muuten harrastaa parkuria, niin lähiliikuntapaikka tarjaa nyt mahdllisuuden tähän. Tiseksi mnitimiareena n eri käyttäjien käytössä, muun muassa pettajilla li syksyllä ma vur, pelasivat kripalla, jalkapalla, mitä millinkin. Ihan tarkkaa tieta hänellä ei le, mitä käyttäjät siinä tekee. Yli- Karr mainitsee, että jpa naapurikunnista n perheitä tullut viettämään päivää piknikille lähiliikuntapaikalle Kiinteät ratkaisut visivat hänen mielestään lla nämä nykyiset erilaisilla variaatiilla, pelivälineillä sekä siirrettävillä ja irrtettavilla varusteilla vidaan sitten kehitellä eri timintja..hänen mielestään n kunnssapidn, aurauksen kannalta hankalaa, js kk alue n timintja ja välineitä täynnä. (Yli-Karr) Hukutteleva lähiliikuntapaikka Parkur alue nnistunut timintratkaisu, hukuttelee kaiken ikäisiä käyttäjiä Mnitimiareena nnistunut timintratkaisu, hukuttelee kaiken ikäisiä käyttäjiä Nykyiset kiinteät välineet ja timinnt riittävät, muunneltavissa siirrettävillä ja irrtettavilla varusteilla Onnistuminen timint- ja välinevalinnissa Kaukal n kvassa käytössä, varsinkin viiknlppuisin kesäaikaan pallpelejä. Aina mahdllisuus pelata tennistä Riistavedellä n lähiliikuntapaikalla. Jalkapallseurat järjestävät j varsin varhaisessa vaiheessa harjituksia kaukalssa, sillä hulimatta jäädytyksestä talvella, jää sulaa ja kenttä sulaa npeasti. Vanhemmat pienten lastensa kanssa käyttävät kiipeilytelineitä ja käyttävät kuntilulaitteita. Valitettavasti vanhukset eivät le vielä löytäneet kuntiluvälineitä. (Tlvanen) Mnitimiareena nnistunut timintratkaisu, hukuttelee kaiken ikäisiä käyttäjiä Kiipeilytelineet ja kuntiluvälineet perheiden susissa Senirit eivät le löytäneet lähiliikuntapaikkaa, esimerkiksi kuntilivälineitä Ehkä kulun tahlta paremmin kmmentitavissa. Niska n itse taannin sattumalta ajanut Riistavedelle ja lähiliikuntapaikalle ja ttanut valkuvia alueelta. Hänen mukaansa aina yläkulun pihista ja sinne tutavasta välineistöstä puhuttaessa, ainakin salla n suhtautuminen n tyyliin eihän ne kuitenkaan ala niin santusti leikkimään Niskan kkemuksen mukaan ainakin tullin yläkulun tytöt ja pjat käyttivät lähiliikuntapaikan välineitä. Lähiliikuntapaikan alapulella, rinteessä, sijaitsee vanhainkti ja lähiliikuntapaikkaa suunniteltaessa, etenkin kuntiluvälineitä sijitettaessa, humiitiin myös heidät. Keskusleikkipaikalle n sijitettu pienemmille lapsille tarkitetut leikkivälineet. Haastattelija: tuleek mieleen mitään sellaista timinta tai välinettä, jnka lisi tteuttanut tisella tavalla? Niska: Ei nyt ikeastaan tule mitään mieleen, ei le mitään sellaista ainakaan minulle saakka. Mielellään haluaa enemmän sallistavaa suunnittelua. Melalahden lähiliikuntapaikkahanke li pikkeuksellinen, aikataulunkin suhteen. (Niska) Timistpuutarhuri Jaana Niskan mien havaintjen ja kkemusten mukaan timint- ja välinevalinnat nnistuneita Melalahden lähiliikuntapaikalla

7 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Kkemukset tteutuneesta lähiliikuntapaikasta Mutta hirveän hyvä mieli mulla n liikunnanpettajana. Js nrmivälitunti, ei lumen aikaan, niin yleensä aina n lentpallpelailua, Välitunneilla sulan maan aikaan aina sa ppilaista pelaa lentpalla tai heittelee kripalla, lämii salibandykaukalssa jtkut heittää kripalla, jtkut lämii kaukalssa, keinutaan, tämän tyyppistä Osa ppilaista istuu katsmssa ja seurustelee ryhmissä asiaa. Meillähän n 560 ppilasta, niin eihän läheskään kaikki, mutta sa istuu katsmssa ja saa sitä kautta virikkeitä, mutta santaan, että len ilinen ja tyytyväinen, mutta se vaatii välillä sellaista pökkimistä ja tiettyjen aktiivisten esimerkkiä, että saa sen pelailun ja sen käyntiin Haastattelija: tuta, js ajatellaan, että liikuntatunneilla vat päässeet tutustumaan tuhn, niin letk humannut, että lisi lisännyt välituntiliikkumista tussa? Npnen: J ja sen takia nkin svittu liikunnanpettajien kanssa, että tässä kun lumet sulaa, niin ttavat sellaisen pihatunnin vähän siinä, että muistuttelevat taas tästä. Pallt vat tussa aulassa ämpärissä, ttaa sieltä välituntisin lainaan ja muuta. Se kuuluu sana siihen, niin kuin mä sanin, psyykkaamiseen ja käynnistämiseen Haastattelija: ja se sitten lähtee sillai khtalaisesti? Npnen: vudet eivät le veljeksiä, sen selvästi humaa, että jnain vunna n aktiivisempaa kuin tisena vunna. Nyt n selvästi että mulla jäi syksystä sellainen l, että vaikka niin kuin vähän pökittiin matkaan, niin ei llut niin aktiivista. Lentpall, salibandy, j ne li ihan k. Sellainen pingiksen pelaaminen, mitä n mnesti, sitä li paljn vähemmän viime syksynä, en tiedä, mistä jhtuu. (Npnen) Oppilaiden välituntiliikkumisessa merkittävässä rlissa muutamat aktiiviset ppilaat, yläkulun liikunnanpettajien pitämät pihatunnit sekä palljen ja muiden välineiden helpp saatavuus kulun sisäänkäyntien tuulikaapeista ppilaiden käyttöön välitunneilla Ainat kkemukset vat syksyltä, kun kuluvusi alki. Hienlla säällä li rehtri Yli-Karrn mukaan aina jku yläkululais- tai lukilaisryhmä jka välitunnilla lähiliikuntapaikalla Eivät halua hikiliikuntaa välituntisin harrastaa, varsinkaan lukiikäiset, kun tietää, että pitää lla ympäristöystävällinen, eikä le suihkumahdllisuutta. Kuntsalilla kyllä lukilaisia käy hyppytuntien aikaan. Osa ppilaista heitteli kripalla väli- ja hyppytunneilla. Ajatuksena n, kun lähiliikuntapaikka vapautuu lumesta, niin Yli-Karr aik ttaa ppilaskunnat kkn, nimetään liikuntavastaava hulehtimaan välineistä, mm. kripallista yms. Kripalla ppilaat heittelevät mielellään, kska siinä ei tarvitse varsinaisesti pelata, vaan esimerkiksi kripistekisa tai vastaavaa vi tehdä. Ei le pelka, että tulee hiki. Välituntiliikunta sinänsä ei le lisääntynyt, mutta lähiliikuntapaikka antaa meille mahdllisuuksia kerhtimintaan, innstaa liikkumaan ja se n se pintti tässä. (Yli-Karr) Yli-Karrn tähän astiset kkemukset vain viime syksyltä 2011 Sää vaikuttaa ppilaiden liikkumiseen välitunneilla Yhteiskulun ppilaat (yläkulu ja luki) eivät halua harrastaa hikiliikuntaa välituntien aikana Osa yhteiskulun ppilaista kuitenkin muun muassa heittelee kripalla välituntien aikana Yli-Karrn mukaan lähiliikuntapaikka ei le lisännyt ppilaiden liikkumista välituntien aikana Lähiliikuntapaikka mahdllistaa kerhtiminnan järjestämisen sekä ppilaiden innstamisen liikkumaan vapaa-ajallaan Yläkulun ppilaiden liikkuminen välitunneilla ja vapaa-ajalla Tlvanen tu esille, että kulun pihalla levaa pingispöytää ppilaat käyttävät tdella innkkaasti myös vapaa-ajalla. Haastattelija: Löytyykö teiltä petankki- ja mölkkypelejä tai muuta vastaavaa? Tlvanen: Kyllä, petankkipelejä löytyy, vat ppilaiden välituntikäytössä. Käyttö ei le kvin aktiivista, valitettavasti. Sulkapallmailja n myös ppilaiden käytössä ja käyttö nkin hyvin aktiivista. Mailja ja pallja kuluu paljn. (Tlvanen) Ulkpingispöytä ja sulkapallmailat pallineen aktiivisessa käytössä sekä välitunneilla että vapaa-ajalla

8 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Kkemukset tteutuneesta lähiliikuntapaikasta N kyllähän se sellaista psitiivista mielikuvaa ja viihtyvyyttä ja tällaista kaikella tavalla uskn, että n lisännyt. Kyselyidenkin perusteella, ppilailta Psitiivinen mielikuva ja yläkulun ppilaiden viihtyvyys lisääntyneet lähiliikuntapaikan myötä kysyy, mitä kivja asiita n, niin kulun piha, yleensä se nusee siellä Lähiliikuntapaikalla psitiivinen psyklginen vaikutus ppilaisiin kivana asiana, että n tekemistä ja vaikkei jku tekisikään mitään siellä, silti vastaa yleensä kyselyyn, että n kiva kun n tekemistä, että se n sellainen psyykkinen juttu. Sitten tinen juuri tässä kulun alueelta pistumisessa tupakintiasiassa, että js meillä vielä sillin 2002 ist massat kulki tupakalla ja kulun alueelta pis niin nyt tällä hetkellä ne n ihan yksittäisiä, jtka kärähtää esimerkiksi kulun alueelta pistumisesta ja tupakasta, niin kuin viikktaslla niitä vi lla yksi tai kaksi maksimissaan, että se n ihan dramaattinen muuts siihen, mitä li ennen tätä pihaa. Terveyskasvattajana mä pidän sitä erittäin tärkeänä. (Npnen) Häiriökäyttäytymisen (tupakinti ja kulun alueelta pistuminen) merkittävä vähentyminen Kulu n saanut lisäarva siitä, että n tullainen näyteikkuna, se tu lisäarva myös kk kunnalle. On haluttu panstaa ( imagjuttu, ma kmmentti). Lähiliikuntapaikkana n mni käynyt tutustumassa, ihmettelemässä, millä ihmeellä tällainen Yli-Karrn mukaan nykyihminen vaatii tällaista surituspaikkaa, ettei vain ktivelta vi lähteä tekemään jtain suritusta. (Yli-Karr) Yhteiskulun ja Säkylän kunnan psitiivisen imagn lisääntyminen Lähiliikuntapaikkaan liittyvät muut hyödyt

9 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Kkemukset tteutuneesta Itse asiassa sellainen näkökulma mitä kmmentteja juduin khtaamaan Lähiliikuntapaikan suunnitteluvaiheessa ennakkluuliset asenteet lähiliikuntapaikasta heti alussa li se, että nehän riktaan ne paikat heti siitähän tulee sellainen Vähäinen tupakinti lähiliikuntapaikalla ryyppypaikka sitten js siitä tehdään kiva paikka niin nuris tykkää tulla ryyppäämäänkin iltaisin ja tämän tyyppistä, tätä vastaan jutui tietyllä tavalla taistelemaan vastaan sillin alussa asenteellisesti. Niin kuin mä sillin aikaisemmin mainitsin, niin nuristimen ja pliisin kanssa llaan sitten tehty yhteistyötä valvnnan suhteen. Mulla n llut tässä sellainen tietty miespettajien rinki, jtka vat minun lisäksi sitten paljn viiknlppuiltaisin tässä sitten päivystänyt ja hjannut sitten timintaa ikeaan suuntaan ja hirveän, sillä lailla hyvä mieli n, ettei vusien saatssa le mitään rikttu, mitään ei le stkettu, tupakintia jnkun verran n, mutta sitäkin n saatu kitkettyä vapaa-aikanakin tsi vähäiseksi. Ja sitten jskus yömyöhällä tänne n kaljitteluprukita n yrittänyt, mutta nämä n sellaisia yksittäisiä, tästä ei le tullut sellainen ryyppypaikka. Sillä lailla hyvä mieli n, yksittäisiä tapauksia n ja niihin n puututtu ja taas keväisin varsinkin me teemme tätä edelleen jka kevät, tätä valvntaa pettajien kanssa. He humaavat, että täällä valvtaan, ettei kannata tulla. Oman kulun ppilaathan uskalla mitään tehdä sen tyyppisiä asiita tehdä, kska he tietävät heti, että siitä ilmitetaan ktiin, mutta nämä entiset ppilaat tai vanhemmat nuret, muualta paikkakunnalta tulleet nuret, niiden kanssa n jssain vaiheessa klmelta, neljältä aikaan n kaljjen kanssa tultu heilumaan tuhn, mutta ne sellaisia yksittäisiä prukita llut. Pliisin kanssa n ltu yhteyksissä, js tällaista n alkanut ilmenemään ja pliisi n kulkenut tästä pihan läpi. Saatu heti se prukka vaihtamaan paikkaa Ongelmia Yritän miettiä, mutta ilmeisesti nämä hunt asiat unhtuvat. Ei tule heti kyllä mieleen. Kyllä se tteutus kuitenkin meni, kun se rahitus saatiin. Sehän li kva taistelu siihen alkuun raha saatiin, mutta sitten kun rahitus tuli, sitten se n mennyt aika juhevasti eteenpäin. Haastattelija: Ei vusienkaan saatssa le ilmennyt mitään yllätyksiä tai ngelmia Npnen: Ei, ei ikeastaan, en saa sana (Npnen) Uhka yksittäisten kaljitteluprukiden pesiytymisestä lähiliikuntapaikalle, tehkkaan valvnnan ansiista (pettajat, pliisi) ei vusien saatssa le ilmennyt ilkivaltaa eikä lähiliikuntapaikasta le tullut ryyppypaikkaa Ennaltaehkäisevän timinnan ansista ei le ilmennyt ilkivaltaa, kuten tällaisella lähiliikuntapaikasta helpsti käy, eikä siitä le tullut prukiden pesiytymispaikkaa, missä tehdään kaikenlaista. Yksi haittapuli, jka n ilmennyt kululla järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä, n, että ei le enää sitä parkkipaikkaa. Että pääsisi ihan ulk-velle saakka. Tämän n ratkaistu järjestämällä kulun muuhun ympäristöön paremmat alueet autpaikitukselle. Autja ei vi parkkeerata piha-alueelle lainkaan. Järjestely timii Tapi Yli- Karrn mukaan hyvin, alkuun nusi muutamia sraääniä, mutta se n tukahtunut, kska piha-alue n nyt niin hien. Yli-Karrn mukaan tällä hetkellä le mitään negatiivista lähiliikuntapaikan suhteen. Siis, mikä aiheuttaisi lisäresurssintia tai muita timenpiteitä ja muuta sellaista. Kun annetaan välineitä, hjataan timintaa ja tehdään selvät pelisäännöt, niin kyllä se siitä sitten lähtee. (Yli-Karr) Tehkkaan valvnnan (valvntakamerat) sekä timinnan hjauksen ja selkeiden pelisääntöjen tulksena lähiliikuntapaikalla ei le ilmennyt ilkivaltaa eikä siitä le tullut ryyppypaikkaa Yhteiskulun alueella paikitusjärjestelyt muuttuneet lähiliikuntapaikan rakentamisen myötä, parkkipaikkja ei enää pääsisäänkäynnin vieressä. Aluksi kettiin ngelmana. Mahdlliset lähiliikuntapaikkaan liittyvät ngelmat Niskan mukaan aina yläkulun pihista ja sinne tutavasta välineistöstä puhuttaessa, ainakin salla n suhtautuminen n tyyliin eihän ne kuitenkaan ala niin santusti leikkimään Niskan kkemuksen mukaan ainakin tullin yläkulun tytöt ja pjat käyttivät lähiliikuntapaikan välineitä. (Niska) Ennakkluuliset asenteet

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille KOMPASSI - tueksi imetystä phtiville vanhemmille VAUVAMYÖNTEISYYSKOULUTTAJAT RY 18.10.2016 Kansalliset imetyspäivät 18.10.2016 Th- imetyskuluttaja Mari Khnen Klö-th- imetyskuluttaja Minna Rantanen Prjektin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Koulupihat kuntoon. Imatra Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Koulupihat kuntoon. Imatra Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Koulupihat kuntoon Imatra 15.4.2016 Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Lähiliikuntapaikka Liikuntapaikkarakentamisen painopisteenä vuodesta 2000 Korotettu valtionavustusmahdollisuus

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Toivon, että tulen pärjäämään Raportti uusien opiskelijoiden kyselystä 2015

Toivon, että tulen pärjäämään Raportti uusien opiskelijoiden kyselystä 2015 Tivn, että tulen pärjäämään Raprtti uusien piskelijiden kyselystä 2015 Minna Savlainen, Annina Lindberg, Glria Sal, Katja Kaulimäki, Pasi Aklahti ja Leena Tuuttila 2016 Sisältö 1 Jhdannksi... 3 2 Kyselyn

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Virtanen, Jhanna 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot