Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o"

Transkriptio

1 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten pystytään vaikuttamaan ppilaiden kuluviihtyvyyteen ja sitten Viihtyvyyden lisääminen, häiriökäyttäytymiseen puuttuminen myös siihen, ettei esimerkiksi ei rampata välituntisin pis kulun alueelta Valtinavustus lähiliikuntarakentamiseen tupakalle ja muuta vastaavaa epäterveellistä asiaa. sitten tuli Nuren Sumen jtakin kautta, en muista mitä kautta yhteistyö lähti liikkeelle ja sieltä saimme tietää näistä läänin ensisijaisen liikuntapaikkarakentamisen rahitusta n mahdllisuus ana ja Nuren Sumen tuella sitten anttiin sitä ja lääninhallituksen kautta saatiin sitten se raha jka li niin kuin sellainen sysäys sille että kun me saatiin se raha sieltä, likhan se nyt 75 plus 10 eli 85 tuhatta kaiken kaikkiaan, niin sitä kautta saatiin kunta situtettua myös kunta sijittamaan rahaa tähän piharakentamiseen, eli ilman sitä rahaa niin kunta ei lisi varmasti lähtenyt mukaan Mehän limme tällainen yläkulujen pineerihanke käytännössä, että sillähän me lemme menneet ja rahitusta, rahituksen yksi kulmakivi li myös, että alakulullehan näitä pihja n tehty ennen sitä, niin sitten ruvettiin ideimaan, että mikä se yläkulun sabluuna visi lla. (Npnen). Lähiliikuntapaikka ja uusi kulun piha tuli kulun rakentamishankkeen Kulurakennuksen saneerausremntin alitus lähtökhdat ja perustelut siivellä. Asemakaavaa ja sen myötä paikitusta tarkasteltiin uudelleen. Viihtyvyyden ja piha-alueen timivuuden lisääminen lähiliikuntahankkeen käynnistämiselle Piha-alueesta visi saada timivamman. Aikaisemmin kuravelli, Kaiken ikäisten käyttäjien liikkumiseen sveltuva alue hiekkakenttä, autjen parkkipaikka, linja-autliikenne läpi kulun pihan, lastaus- ja purkupaikka keskellä pihaa. Vaaratilanteita Kaksi vutta sitten lääninhallituksen sivistystimenjhtaja, liikuntapulen vastaava Turusta, Keij Kuusela kävi tutustumassa Tapi Yli-Karrn pyynnöstä. Kuusela näki paikan päällä, missä kunnssa(li kurakeli) ja käytössä piha li. Kuuselan mielestä paikka n ivallinen lähiliikuntapaikalle. Kuusela kehtti hakemaan valtinavustusta, kska lähiliikuntapaikkihin saa hyvin avustusta valtilta.. Hänen mukaansa lähiliikuntapaikka tulisi lla jkaisessa asumalähiössä lähtökhta lähiliikuntapaikan suunnittelulle ja tteutukselle li vauvasta vaariin -paikka, mtiviva, viihtyisä myös ei liikkuville. Mnenlaiset liikuntamudt tettu humin. (Yli-Karr) Valtinavustus lähiliikuntarakentamiseen Lähiliikuntapaikka tuli Riistaveden yläkulun pihaan, kska piha-alue li is ja sittain käyttämätön, li helpp rakentaa. Alakulun pihalle eivät timinnt lisi mahtuneet, kun n tiiviimpi alue. Ei lisi llut tilaa tteuttaa vastaava lähiliikuntapaikkaa Riistavedellä n aikanaan llut hyvällä taslla ulkliikuntamahdllisuudet, useampia jalkapallkenttiä n llut ja yleisurheilukenttä, mutta ne vat ränsistyneet, menneet hunn kuntn. Tlvanen usk, että tästä syystä Riistavedellä tteutettiin lähiliikuntapaikka(tlvanen) Yläkulun pihan sveltuvuus lähiliikuntapaikaksi Alueen perinteet ja histria yleisurheilussa Edessä levat paklliset investinnit alueen timintihin Lähtötilanne li, että vanha ränsistynyt jääkiekkkaukal sijaitsi keskusleikkipuistn alueella, li myös muitakin vanhja välineitä. Kaukal piti saada yläkulun pihalle, jtta se saataisiin aktiivisempaan käyttöön ja lisi pitänyt jka tapauksessa pitänyt uusia. Suunnittelun lähtökhtia li se, että kaukal piti saada yläkulun pihaan ja kulun tahlta esitettiin tive ja sitä pidettiin tärkeänä, että lemassa leva is hiekkakenttä säilyisi isna, jtta siinä vitaisiin pelata pesäpalla. Sitä ei haluttu pienentää, tästä syystä se n pikkeuksellisen is. Hiekkakentällä ei tullin mitään muuta llutkaan. Tämä tive hjasi suunnittelua aika paljn, pesäpall li tärkeä juttu.(niska) Yläkulun tahlta tive avimen hiekkakentän säilyttämiseksi Edessä levat paklliset investinnit alueen timintihin

2 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Tässä n nää kunnan hallinnn alat lleet mukana ihan alusta saakka, eli Puisttimi, kulutimi, nuristimi (Tekniikkakeskus ja lähiliikuntahankkeesta puisttimi, kulutimi, nuristimi tietyllä lailla, kun ruvettiin tätä pihan liikuntatimi, ma lisäys; valvntaa ja sitä käyttöä ilta ja yöaikaan saattamaan ikeille urille. Se n nuristimi. Rahitus n tullut tsiaan kunnalta Puisttimihan li niin kuin suunnitteluvastuussa ja heidän rahitussuudestaan, en saa ihan tarkasti sana, en muista kuinka ne meni, mutta pääasiassa se tsiaan meni liikunta- ja kulutimen rahituskanavien kautta. (Npnen) Kunnassa heti alussa tuli selväksi, että kulu ei vinut hakea lähiliikuntaavusta kulun pihaan, sillä lähiliikuntapaikka tulee lla kaikkien kuntalaisten vapaassa käytössä. Päätettiin, liikunta- ja kulttuuritimi lähti malta saltaan viemään hanketta eteenpäin, teki viralliset päätökset hankkeen alittamisesta ja valtinavustuksen hakemisesta. Tehtiin kustannuslaskentaa, pyydettiin tarjukset eri urakitsijilta ja heidän ajatuksiin kustannusten jakautumisesta.(yli-karr) Liikunta- ja kulttuuritimi Lähiliikuntahankkeen tteutuksessa mukana lleet taht Liikuntatimi, lähinnä vapaa-ajan keskus, sieltä n lähtöisin. Nähtävästi tuhn aikaan valtin suuksia suunnattiin lähiliikuntapaikkjen rakentamiseen. Kupikin aktiivisesti haki. (Tlvanen) Eri hallintkuntien välinen lähiliikuntatyöryhmä, tilakeskus, puisttimist (Niska) (Vunna , ma lisäys) Liikuntatimi, vapaa-ajankeskus Eri hallintkuntien välinen lähiliikuntatyöryhmä, tilakeskus, puisttimist (vapaa-ajankeskus, ma lisäys)

3 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Heillä nyt li suunnittelukilpailu, eli ppilaat tekivät suunnitelmia, Suunnittelukilpailu lähiliikuntahankkeesta pihasuunnitelmia ja sitä kautta, se li ensimmäinen vaihe ja sitten niistä Suunnitelmien läpikäyminen ppilaskunnan hallituksen kanssa lähdettiin ihan liikkeelle ja sitä kautta tettiin niitä ideita ja siellä li Äänestykset välinevalinnissa kaikennäköisiä, uima-altaista lähtien ideita, mutta sitä kautta sudattui tiettyjä asiita se li vapaata, annettiin vain kulupihan phjapiirustus ja siihen sai sitten suunnitella ja piirtää ja tehdä niitä ja sitten se li ikeastaan sitä ensimmäistä vaihetta ja sitä kautta tuli sitä tieta sitten jssain vaiheessa tuli nämä välierähankinnat, kun li j pihasuunnitelmaa tehty ja muuta, niin esimerkiksi tiettyjä telineitä äänestytettiin ppilailla, että mikä näistä, kun ei le varaa kaikkea hankkia, niin mitä sitten, mitä sitten hankitaan ja tämä mikä tämä suurin teline, mikä tämä tanskalaisen tulla n, se n ppilaiden äänestyksen tulksena valittu ja tässähän n sitten kk ajan tietysti se, että he pääsevät vaikuttamaan, mutta ennen kaikkea kaikki se psyykkaaminen Ei sillä lailla niin kuin laajemmin, että ainastaan ppilaskunnan hallituksen kanssa käytiin sitten niitä suunnitelmia, kun niitä alki valmistua ja muuta että. Ei sitten niin kuin sellaista, mikä lisi llut kaikkien tietisuudessa niin ikeastaan sitten kun se, että telineet li valittu ja lähettiin viemään eteenpäin sitä. (Npnen) Oppilaiden sallistamisen psitiivinen psyklginen vaikutus Kk kulun saneeraushankeprjektissa ja lähiliikuntapaikan rakentamisessa Tapi Yli-Karrlla li tapana sekä lukin että yläkulun ppilaskuntien hallitusten kanssa kkustaa yhdessä ja esitellä suunnitelmia. Oppilaat saivat kmmentida suunnitelmia ja esittää tiveita. Lähtökhtaisesti lähdettiin kyselemään, mitä pelivälineitä ppilaat halusivat. Esille nusi muun muassa parkur erään ppilaan timesta, lisäksi peliareena kripalln, salibandyn ja jalkapalln pelaamista varten. Myös arkkitehti tti humin suunnittelussa ppilaiden tiveita. Tapi haluaa sallistaa ppilaita mahdllisimman paljn kaikessa kuluun liittyvissä asiissa. Hänen mielestään ppilaiden situtuminen näkyy j tässä vaiheessa esimerkiksi paikkjen kunnssa pitämisessä.(yli-karr) Suunnitelmien läpikäyminen ppilaskuntien hallituksen kanssa (yläkulu ja luki) Kysely ppilaiden tiveista välinevalinnissa Oppilaiden sallistamisen psitiivinen psyklginen vaikutus Yläkulun ppilaiden sallistaminen lähiliikuntapaikan suunnittelussa Kyllä, prjektin eri vaiheissa ppilaille esiteltiin suunnitelmia ja heiltä tiedusteltiin tiveita ja kieputin ja nyrkkeilysäkki tulivat heidän tiveiden mukaisesti. Oppilaat tivivat myös perinteisiä kiikkuja(keinuja), mutta tämä ei tteutunut. On hien hmma, että yläkululaisetkin haluavat keinua. (Tlvanen) Kysely ppilaiden tiveista välinevalinnissa Oppilaiden sallistaminen suunnitteluvaiheessa Suunnitteluun varattu aika li lyhyt sallistavan suunnittelun tteuttamiseksi. Osallistavaa suunnittelua pidetään kuitenkin hyvin tärkeänä. Osallistavaa suunnittelua li kuitenkin siltä sin, että kululla ppilailta li kttu tiveita, pettajat livat käsitelleet niitä kkuksissaan, yhteyttä pidettiin suunnitteluprsessin aikana pääsääntöisesti rehtri Jarm Tlvasen kanssa sähköpstitse. Paikalliseen urheiluseuraan Niska li yhteydessä, siitäkin syystä, että vanhan kaukaln ylläpit ja hult li tapahtunut seuran timesta. Nuristaln kautta tiedusteltiin myös tiveita sähköpstitse ja puhelimella.(niska) Oppilaiden sallistaminen suunnitteluvaiheessa Kysely yläkulun ppilaille, paikalliselle urheiluseuralle ja nuristallle tiveista välinevalinnissa

4 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Lähiliikuntapaikan timinnallinen sisältö ja sen santaank niin, että siinä vaiheessa kun tätä suunniteltiin, niin kvastihan tällaista minitimikaukalasiaa lanseerattiin ja mulle yritettiin Ei mnitimiareenaa lähiliikuntapaikalle, timinnt erilleen (jalka-, kri- ja lentpall, salibandy, tennis) perustelut markkinida ja muuta, mutta mä en tykännyt niin kuin siitä ajatuksesta niin Suuri ppilasmäärä, is yläkulun piha kuin sellaisenaan että lisi samassa kaukalssa jalkapall-, kripallkenttä, Keinut, kiipeilytelineet ja salibandykenttä ppilaiden tiveista tennis, mitä kaikkee siinä, lentpall, että ne lisi kaikki siinä samassa Sehän Oppilaiden tiveet tukemassa rehtrin ajatuksia n ideana ihan hyvä js n tilaa n vähän, sehän n kiva juttu, mutta mä ajattelin, että eihän nyt, meillähän n niin paljn ppilaita ja muuta, että. Siinähän pystyy vaan yhtä kerrallaan tekemään ja lemaan siinä, että tussa le mitään järkeä, niin tta, sitten lähdettiin heti siitä ajatuksesta että lähdettiin etsimään tällaista kaukalratkaisua, jtain muuta, että sitten pystytään ttamaan viereen lentpall-, kripallpallkentät mnitimikaukalsta, se varmaan lähti siitä, että mä mietin, ruvettiin suunnittelemaan ja kehittelemään näitä vaihtehtja ja sillin ruvettiin lanseeraamaan timittajien pulesta näitä mnitimikaukalita, mitä nykyäänkin tehdään paljn ja se n ihan hyvä idea sinällään, muttä mä en tykännyt siitä ajatuksesta, että mä halusin, että pitää saada erilliset, että pystyy useampaa tekemään, kun meillä kerran n tilaa tässä pihassa ja sitten js ajatellaan muita välineitä, niin se varmaan sen prsessin aikana nu keinut ja kiipeilytelineet, sehän nyt li heti niitä ppilaiden ideista lähti liikkeelle ja heillähän tietysti li sitten myös näitä pelikenttiä ja varmaan heidän ajatuksensa li tukemassa sitä mun ajatusta, mutta tta, sitten nämä kiinalaiset kuntiluvälineet, nehän tuli ihan kerkn kautta sitten tällainen esittely, että tällaisia n, että haluaisittek, visittek hankkia ja siitä sitten tietysti aika herkästi innstuu, että kei, ilman muuta (Npnen) Välinetimittaja Kerkn vaikutus kuntiluvälinehankintihin Hukuttelevuus, lähiliikuntapaikka tarjaa mahdllisuuksia lähes mihin tahansa, alueen pienestä ksta hulimatta. Lähiliikuntapaikan nnistunut valaistuskin Tapi Yli-Karrn mielestä saltaan lisää paikan hukuttelevuutta.(yli-karr) Lähiliikuntapaikan lisi hukutteleva sekä mnipulinen timinniltaan Perusteet lähiliikuntapaikan timint- ja välinevalinnille Ulkilupallilukenttä li hunssa kunnssa, li jnkinlainen hiekkakenttä, jka li mnena keväänä traktrilla möyritty hunn kuntn. Piti saada timiva kenttä. Myös vanha jääkiekkkaukalkin li tiensä päässä, käyttö li jpa vaarallista. Yleisurheilukentällä varsinkin pituushyppypaikat livat menneet hunn kuntn. Nämä livat lähtökhtia. Tteutettu mnitimikaukal ruhmatlla mahdllisti kaikkien pallpelien harrastamisen. samassa yhteydessä kuulantyöntöpaikka ja pituushyppypaikka, tteutus ei nnistunut, ei tullut riittävän hyvälaatuisia. Esimerkiksi kuulantyöntöringin valu ei täytä tarvittavia standardeja, että lisi riittävän tasainen Näitä n käytetty vai muutaman kerran, sitten jäänyt unhduksiin. (Tlvanen) Ulkpallilukentän, pituushyppypaikkjen ja jääkiekkkaukaln hun kunt, tarve saada timivat kenttä ja kaukal Mnipuliset timinnt mahdllistava nykyinen mnitimiareena Kaukalhan li se lähtökhtainen juttu, se haluttiin sinne. Kska kaukal n täyskkinen, 26X56 metriä, sijittaminen li haastavaa. Lppumetreillä suunnitelmaankin n tullut muutksia, Jensuuntie kulkee lähellä ja lähiliikuntapaikka näkyy tielle, sillä tien ja lähiliikuntapaikan välinen mäntypuust n harvaa. Yksi peruste li hulln timivuus kulun alueella. Kaikkein eniten suunnittelua siti tive hiekkakentän säilyttämisestä avimena pesäpaln pelaamista varten. Budjetti rajitti tietenkin välineiden määrää. Asvalttipihan ja hiekkakentän väliin katsttiin sveltuvan tiivis ja kustannustehkas timinta-alue tteuttaa. Kululaisten tiveiden mukaisesti saatiin muun muassa ulkpingispöytiä.(niska) Mnipuliset timinnt mahdllistava mnitimiareena Hulln timivuus yläkulun alueella Merkittävin lähtökhta hiekkakentän säilyttäminen avimena (pesäpall) Budjetti (rajitti valittavien välineiden määrää) ppilaiden tiveet (ulkpingispöydät)

5 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Lähiliikuntapaikan timinnallinen sisältö ja sen perustelut n santaan niin, että se humiitiin niin, että tuskasteltiin sitä kun ei ikein keksi talveksi mitään sellaista, miten visi erikseen ttaa talvea humin, eikä ikein keksitty ja enkä le ikein vieläkään keksinyt Haastattelija: kentät tai salibandykaukal, nk niissä llut mitään talvella, esimerkiksi jäädytetty? Npnen: ei le talvella, lumifutista n jnkun verran pelattu siinä kaukalssa, mutta sitäkään ei ikein aktiivisesti sitten markkinitu tai sitä viety sen takia laajemmin, kska sitten taas keväällä, kun sitä ei le tallattu, se sulaa äkkiä ja se saadaan siihen salibandykäyttöön ja lämimiseen, kun keväällä nurilla n kva int, että lumet sulaa, niin päästä lämimään siihen, niin se mnella viiklla aikaistuu se (Npnen) Ympärivutisen käytön humiimisen haastavuus, nykyisellään ei le aktiivisesti humiitu Tällä hetkellä ympärivutista käyttöä ei le vielä mietitty, mutta mnitimiareena n aina käytössä ympäri vuden, talvella ei puhdisteta lumesta, eikä jäädytetä. Tapin mielestä tärkeää n ulkna leminen, itse liikkuminen ja yhdessä tekeminen. Hän näkee talviliikuntana esimerkiksi hankisalibandyn tai lumikenkäjuksun tai mitä tahansa. Hänen mukaansa kaiken ei tarvitse lla valmiiksi suunniteltua, vaan hän ttaa mielellään vastaan ideita ja sitten katstaan, nk ne tteutettavissa. Tärkeintä n saada sellaiset liikuntamudt, jtka vat kaikkien hyväksyttävissä ja mahdllisimman turvallisia. Ei lumistapaikaksi esimerkiksi le tehty.(yli- Karr) Kk lähiliikuntapaikan ympärivutista käyttöä ei le humiitu, mnitimiareena ympärivutisessa käytössä Timintjen sekä välineiden ympärivutisen käytön humiiminen valintja tehtäessä Kaukalssa mnitimiareenassa tulee parhaiten esille ympärivutinen käyttö. Talvella kaukal n jäädytetty, kesällä käytössä hiekkateknurmi. Ei tiedä, nk pingispöydät ympärivutisessa käytössä, periaatteessa ne n suunniteltu tähän ja ne vat katksen alla.(niska) Mnitimiareena ympärivutisessa käytössä Ulkpingispöydät suunniteltu ympärivutiseen käyttöön

6 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Kkemukset N santaan, että mun mielestä tsi hyvin. Eli niitä n kaikkia käytetty, varsinkin tämä Välinevalinnat nnistuneet tteutuneesta salibandykaukal n llut ihan älyttömän kva hitti, niin kuin kuluaikjenkin ulkpulellakin, Salibandykaukal yläkulun ppilaiden susissa lähiliikuntapaikasta varsinkin niin kuin keväisin kesäisin. Kuntiluvälineet aikuisten susissa Nämä kuntiluvälineet, tsiaan, aikuisemmalla väestöllä tässä lenkillä, kun sitä kk ajan markkinidaan, että kulkekaa lenkillä, tulkaa pihan kautta ja vapaa-aikana ne n ehkä ne eniten käytetyt. N kripalla heitellään kyllä myös vapaa-aikana ja jnkun verran myös lentpalla n käyty pelaamassa. Jssain vaiheessa li mutia, että tietyt prukat kävivät, laskivat verkn alemmaksi ja pelasivat jalkapalltennistä tussa, tietyt ppilaat niin kuin iltaisin, mutta tta, js mä ajattelen kuluaikaan, niin se n vähän sellaista kausiluntista ja vähän, kun uudet ppilaat tulee ja muuta, niin se vaatii aina vähän sellaista pökkimistä Haastattelija: sitten, js ajatellaan ihan nita välineitä tai timintja, niissä esimerkiksi rakenteita tai tällaisia, niin ne n llut timivia?... ratkaisut sillai ihan kestäviä? Npnen: n, n, en kyllä mitään vaihtaisi pis, tietysti, tai mitään sellaista ngelmallista ei ikeastaan le, että se kaukaln phjamatt, se perk-matt, n llut hirveän hyvä, nyt vain kun se n llut niin mnta vutta ja sinne n asvaltti pikkaisen elänyt, niin sinne n tullut pariin khtaan sellaista kuppaa, mihin vesi kerääntyy ja sitten siellä n syksyn lehteä ja likaa n tullut sinne sitten, että nyt kun se n llut kuusi vutta niin me humattiin, saimme asvalttia yhteen nurkkaa, paikattiin sinne tehtiin uutta asvalttia, siinä vain, kun matta tettiin irti, niin humattiin miten sinne n kerääntynyt rskaa ja muuta, että täytyy jssain vaiheessa purkaa ja puhdistaa, että se lähtisi taas hyvin, mutta hirveän hyvin se n timinut. Haastattelija: sitten nämä kiinalaiset kuntiluvälineet n llut timivia?... kestää käyttöä? Npnen: n timivia ja ehjiä kaikki, kestää, kyllä. (Npnen) Rehtri Npsen mukaan myös välineiden ja timintjen rakenteelliset ratkaisut nnistuneita Vasta ensi kesä tu pidemmän kkemuksen, mutta tähän mennessä saatu kkemus n se, että lähiliikuntapaikka hukuttelee. Tätähän n haettukin alun perin. Parkur alue selkeästi hukuttelee kaiken ikäisiä ja n rehtri Tapi Yli-Karrn mielestä nnistunut ratkaisu. Kun Säkylässä ei le puitteita, katuja ja kaiteita ja kerrstalja, missä visi muuten harrastaa parkuria, niin lähiliikuntapaikka tarjaa nyt mahdllisuuden tähän. Tiseksi mnitimiareena n eri käyttäjien käytössä, muun muassa pettajilla li syksyllä ma vur, pelasivat kripalla, jalkapalla, mitä millinkin. Ihan tarkkaa tieta hänellä ei le, mitä käyttäjät siinä tekee. Yli- Karr mainitsee, että jpa naapurikunnista n perheitä tullut viettämään päivää piknikille lähiliikuntapaikalle Kiinteät ratkaisut visivat hänen mielestään lla nämä nykyiset erilaisilla variaatiilla, pelivälineillä sekä siirrettävillä ja irrtettavilla varusteilla vidaan sitten kehitellä eri timintja..hänen mielestään n kunnssapidn, aurauksen kannalta hankalaa, js kk alue n timintja ja välineitä täynnä. (Yli-Karr) Hukutteleva lähiliikuntapaikka Parkur alue nnistunut timintratkaisu, hukuttelee kaiken ikäisiä käyttäjiä Mnitimiareena nnistunut timintratkaisu, hukuttelee kaiken ikäisiä käyttäjiä Nykyiset kiinteät välineet ja timinnt riittävät, muunneltavissa siirrettävillä ja irrtettavilla varusteilla Onnistuminen timint- ja välinevalinnissa Kaukal n kvassa käytössä, varsinkin viiknlppuisin kesäaikaan pallpelejä. Aina mahdllisuus pelata tennistä Riistavedellä n lähiliikuntapaikalla. Jalkapallseurat järjestävät j varsin varhaisessa vaiheessa harjituksia kaukalssa, sillä hulimatta jäädytyksestä talvella, jää sulaa ja kenttä sulaa npeasti. Vanhemmat pienten lastensa kanssa käyttävät kiipeilytelineitä ja käyttävät kuntilulaitteita. Valitettavasti vanhukset eivät le vielä löytäneet kuntiluvälineitä. (Tlvanen) Mnitimiareena nnistunut timintratkaisu, hukuttelee kaiken ikäisiä käyttäjiä Kiipeilytelineet ja kuntiluvälineet perheiden susissa Senirit eivät le löytäneet lähiliikuntapaikkaa, esimerkiksi kuntilivälineitä Ehkä kulun tahlta paremmin kmmentitavissa. Niska n itse taannin sattumalta ajanut Riistavedelle ja lähiliikuntapaikalle ja ttanut valkuvia alueelta. Hänen mukaansa aina yläkulun pihista ja sinne tutavasta välineistöstä puhuttaessa, ainakin salla n suhtautuminen n tyyliin eihän ne kuitenkaan ala niin santusti leikkimään Niskan kkemuksen mukaan ainakin tullin yläkulun tytöt ja pjat käyttivät lähiliikuntapaikan välineitä. Lähiliikuntapaikan alapulella, rinteessä, sijaitsee vanhainkti ja lähiliikuntapaikkaa suunniteltaessa, etenkin kuntiluvälineitä sijitettaessa, humiitiin myös heidät. Keskusleikkipaikalle n sijitettu pienemmille lapsille tarkitetut leikkivälineet. Haastattelija: tuleek mieleen mitään sellaista timinta tai välinettä, jnka lisi tteuttanut tisella tavalla? Niska: Ei nyt ikeastaan tule mitään mieleen, ei le mitään sellaista ainakaan minulle saakka. Mielellään haluaa enemmän sallistavaa suunnittelua. Melalahden lähiliikuntapaikkahanke li pikkeuksellinen, aikataulunkin suhteen. (Niska) Timistpuutarhuri Jaana Niskan mien havaintjen ja kkemusten mukaan timint- ja välinevalinnat nnistuneita Melalahden lähiliikuntapaikalla

7 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Kkemukset tteutuneesta lähiliikuntapaikasta Mutta hirveän hyvä mieli mulla n liikunnanpettajana. Js nrmivälitunti, ei lumen aikaan, niin yleensä aina n lentpallpelailua, Välitunneilla sulan maan aikaan aina sa ppilaista pelaa lentpalla tai heittelee kripalla, lämii salibandykaukalssa jtkut heittää kripalla, jtkut lämii kaukalssa, keinutaan, tämän tyyppistä Osa ppilaista istuu katsmssa ja seurustelee ryhmissä asiaa. Meillähän n 560 ppilasta, niin eihän läheskään kaikki, mutta sa istuu katsmssa ja saa sitä kautta virikkeitä, mutta santaan, että len ilinen ja tyytyväinen, mutta se vaatii välillä sellaista pökkimistä ja tiettyjen aktiivisten esimerkkiä, että saa sen pelailun ja sen käyntiin Haastattelija: tuta, js ajatellaan, että liikuntatunneilla vat päässeet tutustumaan tuhn, niin letk humannut, että lisi lisännyt välituntiliikkumista tussa? Npnen: J ja sen takia nkin svittu liikunnanpettajien kanssa, että tässä kun lumet sulaa, niin ttavat sellaisen pihatunnin vähän siinä, että muistuttelevat taas tästä. Pallt vat tussa aulassa ämpärissä, ttaa sieltä välituntisin lainaan ja muuta. Se kuuluu sana siihen, niin kuin mä sanin, psyykkaamiseen ja käynnistämiseen Haastattelija: ja se sitten lähtee sillai khtalaisesti? Npnen: vudet eivät le veljeksiä, sen selvästi humaa, että jnain vunna n aktiivisempaa kuin tisena vunna. Nyt n selvästi että mulla jäi syksystä sellainen l, että vaikka niin kuin vähän pökittiin matkaan, niin ei llut niin aktiivista. Lentpall, salibandy, j ne li ihan k. Sellainen pingiksen pelaaminen, mitä n mnesti, sitä li paljn vähemmän viime syksynä, en tiedä, mistä jhtuu. (Npnen) Oppilaiden välituntiliikkumisessa merkittävässä rlissa muutamat aktiiviset ppilaat, yläkulun liikunnanpettajien pitämät pihatunnit sekä palljen ja muiden välineiden helpp saatavuus kulun sisäänkäyntien tuulikaapeista ppilaiden käyttöön välitunneilla Ainat kkemukset vat syksyltä, kun kuluvusi alki. Hienlla säällä li rehtri Yli-Karrn mukaan aina jku yläkululais- tai lukilaisryhmä jka välitunnilla lähiliikuntapaikalla Eivät halua hikiliikuntaa välituntisin harrastaa, varsinkaan lukiikäiset, kun tietää, että pitää lla ympäristöystävällinen, eikä le suihkumahdllisuutta. Kuntsalilla kyllä lukilaisia käy hyppytuntien aikaan. Osa ppilaista heitteli kripalla väli- ja hyppytunneilla. Ajatuksena n, kun lähiliikuntapaikka vapautuu lumesta, niin Yli-Karr aik ttaa ppilaskunnat kkn, nimetään liikuntavastaava hulehtimaan välineistä, mm. kripallista yms. Kripalla ppilaat heittelevät mielellään, kska siinä ei tarvitse varsinaisesti pelata, vaan esimerkiksi kripistekisa tai vastaavaa vi tehdä. Ei le pelka, että tulee hiki. Välituntiliikunta sinänsä ei le lisääntynyt, mutta lähiliikuntapaikka antaa meille mahdllisuuksia kerhtimintaan, innstaa liikkumaan ja se n se pintti tässä. (Yli-Karr) Yli-Karrn tähän astiset kkemukset vain viime syksyltä 2011 Sää vaikuttaa ppilaiden liikkumiseen välitunneilla Yhteiskulun ppilaat (yläkulu ja luki) eivät halua harrastaa hikiliikuntaa välituntien aikana Osa yhteiskulun ppilaista kuitenkin muun muassa heittelee kripalla välituntien aikana Yli-Karrn mukaan lähiliikuntapaikka ei le lisännyt ppilaiden liikkumista välituntien aikana Lähiliikuntapaikka mahdllistaa kerhtiminnan järjestämisen sekä ppilaiden innstamisen liikkumaan vapaa-ajallaan Yläkulun ppilaiden liikkuminen välitunneilla ja vapaa-ajalla Tlvanen tu esille, että kulun pihalla levaa pingispöytää ppilaat käyttävät tdella innkkaasti myös vapaa-ajalla. Haastattelija: Löytyykö teiltä petankki- ja mölkkypelejä tai muuta vastaavaa? Tlvanen: Kyllä, petankkipelejä löytyy, vat ppilaiden välituntikäytössä. Käyttö ei le kvin aktiivista, valitettavasti. Sulkapallmailja n myös ppilaiden käytössä ja käyttö nkin hyvin aktiivista. Mailja ja pallja kuluu paljn. (Tlvanen) Ulkpingispöytä ja sulkapallmailat pallineen aktiivisessa käytössä sekä välitunneilla että vapaa-ajalla

8 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Kkemukset tteutuneesta lähiliikuntapaikasta N kyllähän se sellaista psitiivista mielikuvaa ja viihtyvyyttä ja tällaista kaikella tavalla uskn, että n lisännyt. Kyselyidenkin perusteella, ppilailta Psitiivinen mielikuva ja yläkulun ppilaiden viihtyvyys lisääntyneet lähiliikuntapaikan myötä kysyy, mitä kivja asiita n, niin kulun piha, yleensä se nusee siellä Lähiliikuntapaikalla psitiivinen psyklginen vaikutus ppilaisiin kivana asiana, että n tekemistä ja vaikkei jku tekisikään mitään siellä, silti vastaa yleensä kyselyyn, että n kiva kun n tekemistä, että se n sellainen psyykkinen juttu. Sitten tinen juuri tässä kulun alueelta pistumisessa tupakintiasiassa, että js meillä vielä sillin 2002 ist massat kulki tupakalla ja kulun alueelta pis niin nyt tällä hetkellä ne n ihan yksittäisiä, jtka kärähtää esimerkiksi kulun alueelta pistumisesta ja tupakasta, niin kuin viikktaslla niitä vi lla yksi tai kaksi maksimissaan, että se n ihan dramaattinen muuts siihen, mitä li ennen tätä pihaa. Terveyskasvattajana mä pidän sitä erittäin tärkeänä. (Npnen) Häiriökäyttäytymisen (tupakinti ja kulun alueelta pistuminen) merkittävä vähentyminen Kulu n saanut lisäarva siitä, että n tullainen näyteikkuna, se tu lisäarva myös kk kunnalle. On haluttu panstaa ( imagjuttu, ma kmmentti). Lähiliikuntapaikkana n mni käynyt tutustumassa, ihmettelemässä, millä ihmeellä tällainen Yli-Karrn mukaan nykyihminen vaatii tällaista surituspaikkaa, ettei vain ktivelta vi lähteä tekemään jtain suritusta. (Yli-Karr) Yhteiskulun ja Säkylän kunnan psitiivisen imagn lisääntyminen Lähiliikuntapaikkaan liittyvät muut hyödyt

9 Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Kkemukset tteutuneesta Itse asiassa sellainen näkökulma mitä kmmentteja juduin khtaamaan Lähiliikuntapaikan suunnitteluvaiheessa ennakkluuliset asenteet lähiliikuntapaikasta heti alussa li se, että nehän riktaan ne paikat heti siitähän tulee sellainen Vähäinen tupakinti lähiliikuntapaikalla ryyppypaikka sitten js siitä tehdään kiva paikka niin nuris tykkää tulla ryyppäämäänkin iltaisin ja tämän tyyppistä, tätä vastaan jutui tietyllä tavalla taistelemaan vastaan sillin alussa asenteellisesti. Niin kuin mä sillin aikaisemmin mainitsin, niin nuristimen ja pliisin kanssa llaan sitten tehty yhteistyötä valvnnan suhteen. Mulla n llut tässä sellainen tietty miespettajien rinki, jtka vat minun lisäksi sitten paljn viiknlppuiltaisin tässä sitten päivystänyt ja hjannut sitten timintaa ikeaan suuntaan ja hirveän, sillä lailla hyvä mieli n, ettei vusien saatssa le mitään rikttu, mitään ei le stkettu, tupakintia jnkun verran n, mutta sitäkin n saatu kitkettyä vapaa-aikanakin tsi vähäiseksi. Ja sitten jskus yömyöhällä tänne n kaljitteluprukita n yrittänyt, mutta nämä n sellaisia yksittäisiä, tästä ei le tullut sellainen ryyppypaikka. Sillä lailla hyvä mieli n, yksittäisiä tapauksia n ja niihin n puututtu ja taas keväisin varsinkin me teemme tätä edelleen jka kevät, tätä valvntaa pettajien kanssa. He humaavat, että täällä valvtaan, ettei kannata tulla. Oman kulun ppilaathan uskalla mitään tehdä sen tyyppisiä asiita tehdä, kska he tietävät heti, että siitä ilmitetaan ktiin, mutta nämä entiset ppilaat tai vanhemmat nuret, muualta paikkakunnalta tulleet nuret, niiden kanssa n jssain vaiheessa klmelta, neljältä aikaan n kaljjen kanssa tultu heilumaan tuhn, mutta ne sellaisia yksittäisiä prukita llut. Pliisin kanssa n ltu yhteyksissä, js tällaista n alkanut ilmenemään ja pliisi n kulkenut tästä pihan läpi. Saatu heti se prukka vaihtamaan paikkaa Ongelmia Yritän miettiä, mutta ilmeisesti nämä hunt asiat unhtuvat. Ei tule heti kyllä mieleen. Kyllä se tteutus kuitenkin meni, kun se rahitus saatiin. Sehän li kva taistelu siihen alkuun raha saatiin, mutta sitten kun rahitus tuli, sitten se n mennyt aika juhevasti eteenpäin. Haastattelija: Ei vusienkaan saatssa le ilmennyt mitään yllätyksiä tai ngelmia Npnen: Ei, ei ikeastaan, en saa sana (Npnen) Uhka yksittäisten kaljitteluprukiden pesiytymisestä lähiliikuntapaikalle, tehkkaan valvnnan ansiista (pettajat, pliisi) ei vusien saatssa le ilmennyt ilkivaltaa eikä lähiliikuntapaikasta le tullut ryyppypaikkaa Ennaltaehkäisevän timinnan ansista ei le ilmennyt ilkivaltaa, kuten tällaisella lähiliikuntapaikasta helpsti käy, eikä siitä le tullut prukiden pesiytymispaikkaa, missä tehdään kaikenlaista. Yksi haittapuli, jka n ilmennyt kululla järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä, n, että ei le enää sitä parkkipaikkaa. Että pääsisi ihan ulk-velle saakka. Tämän n ratkaistu järjestämällä kulun muuhun ympäristöön paremmat alueet autpaikitukselle. Autja ei vi parkkeerata piha-alueelle lainkaan. Järjestely timii Tapi Yli- Karrn mukaan hyvin, alkuun nusi muutamia sraääniä, mutta se n tukahtunut, kska piha-alue n nyt niin hien. Yli-Karrn mukaan tällä hetkellä le mitään negatiivista lähiliikuntapaikan suhteen. Siis, mikä aiheuttaisi lisäresurssintia tai muita timenpiteitä ja muuta sellaista. Kun annetaan välineitä, hjataan timintaa ja tehdään selvät pelisäännöt, niin kyllä se siitä sitten lähtee. (Yli-Karr) Tehkkaan valvnnan (valvntakamerat) sekä timinnan hjauksen ja selkeiden pelisääntöjen tulksena lähiliikuntapaikalla ei le ilmennyt ilkivaltaa eikä siitä le tullut ryyppypaikkaa Yhteiskulun alueella paikitusjärjestelyt muuttuneet lähiliikuntapaikan rakentamisen myötä, parkkipaikkja ei enää pääsisäänkäynnin vieressä. Aluksi kettiin ngelmana. Mahdlliset lähiliikuntapaikkaan liittyvät ngelmat Niskan mukaan aina yläkulun pihista ja sinne tutavasta välineistöstä puhuttaessa, ainakin salla n suhtautuminen n tyyliin eihän ne kuitenkaan ala niin santusti leikkimään Niskan kkemuksen mukaan ainakin tullin yläkulun tytöt ja pjat käyttivät lähiliikuntapaikan välineitä. (Niska) Ennakkluuliset asenteet

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Tasa-arvokeskustelu yhteenveto Luokat 0-4

Tasa-arvokeskustelu yhteenveto Luokat 0-4 Tasa-arvkeskustelu yhteenvet Lukat 0-4 Yhteenvet n kttu eri kulujen vastauksista Keskusteltiin yleisesti kulusta, ppiaineista, kulun henkilöstöstä ja kulutvereista. Eskarit ja ekalukkalaiset vat innkkaita

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkitutant ja tiedtus Laatu-hankkeen teemaryhmä D:n kkus 23.4.2013 kl 9.30-14.30 Hämeenlinnan kaupunginkirjastn musiikkisalissa Kkuksen agenda tälle

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta. 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Kaisa Kaitera aloitti kokouksen kello 18:01.

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta. 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Kaisa Kaitera aloitti kokouksen kello 18:01. Metskankaan kulun vanhempaintimikunta KOKOUSMUISTIO Aika: 28.1.2015 kl 18:00 20:19 Paikka: Metskankaan kulu, pettajanhune Lupp 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjhtaja Kaisa Kaitera alitti kkuksen kell 18:01.

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi nettiluent Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätieta: www.dudu.fi Du nettiluent: Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet KT Jaana Anglé Tiistai 28.10.2014

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika t 23.2.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Kultalakin päiväkti, Keltinmäentie 11 Läsnä Brwne Laura Jääskeläinen Sisk Kutvnen-Lappi

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Kenen tai keiden kanssa haluaisit harrastaa liikuntaa? (vrt. kysely: 79 % oli valinnut vaihtoehdon Oman vertaisryhmäni kanssa ) Miksi?

Kenen tai keiden kanssa haluaisit harrastaa liikuntaa? (vrt. kysely: 79 % oli valinnut vaihtoehdon Oman vertaisryhmäni kanssa ) Miksi? 1 Liikunta ja sallisuus -hanke: muisti Seinäjen jäsenraadeista ma 16.11.2015 Etelä-Phjanmaan MS-yhdistys ry:n jäsenraati Kuinka mni tilaisuuteen sallistuvista jäsenistä n vastannut kyselyyn? Lähes kaikki

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Tehtävä 1. Kestävän muotoilun tehtäväpaketti koululaisille. Tärkeimmät ja turhimmat

Tehtävä 1. Kestävän muotoilun tehtäväpaketti koululaisille. Tärkeimmät ja turhimmat Kestävän mutilun tehtäväpaketti kululaisille Tähän tehtäväpakettiin n kttu 4 erilaista tutteisiin ja mutiluun liittyvää tehtävää. Tehtävien avulla vidaan käydä läpi kestävän kehityksen teemaa tutesuunnittelun

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Perheystävällisyys-henkilöstökysely

Perheystävällisyys-henkilöstökysely Perheystävällinen työpaikka -hjelman tteutusvaiheen henkilöstökysely Dkumenttiphja Väestöliitt Lunns 19.11.2015 Perheystävällisyys-henkilöstökysely Useissa vastauksissa käytössä 5-prtainen asteikk (1 =

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Päihdeaiheisia pohdintakysymyksiä nuorten kanssa ryhmissä pohdittavaksi ja keskusteltavaksi:

Päihdeaiheisia pohdintakysymyksiä nuorten kanssa ryhmissä pohdittavaksi ja keskusteltavaksi: Kulurauha-hjelma 2005 2006 Päihdeasiaa 7.-9. lukkien ppilaille: Päihdeaiheisia phdintakysymyksiä ryhmissä phdittavaksi ja keskusteltavaksi Kllaasien/figuurien kautta mien mielipiteiden viestintää Kuvatyöskentely

Lisätiedot

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muisti Asukasilta Tikkaksken mnipalvelupisteestä Aika: kl 18 20, kahvit kl 17.30 alkaen Paikka: Tikkaksken kulu, Kulukatu 10 Osallistujat: nin 70, jista 14 mnipalvelupisteiden valmistelussa

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Tiina, Hanna, Janna ja Minna

Tiina, Hanna, Janna ja Minna Tiina, Hanna, Janna ja Minna Alabama: Been mummi asui siellä ja Bee lähti käymään siellä. Kreikka: Bapin hautajaiset livat siellä. Lena näki Kstksen vaimn. New Yurk: Lena ja Ksts dtti lenta sinne. Ja Ksts

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä L iikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä L iikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä 2.6.2016 L iikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Esittäytymiset, kuulumisten vaiht & kertaus teemaryhmän timinnasta Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lisää

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LIIKUNTA EDISTÄÄ LIIKUNTA VAIKUTTAA MYÖNTEISESTI. tarkkaavaisuutta keskittymistä tiedonkäsittelytaitoja ongelmanratkaisutaitoja muistitoimintoja

LIIKUNTA EDISTÄÄ LIIKUNTA VAIKUTTAA MYÖNTEISESTI. tarkkaavaisuutta keskittymistä tiedonkäsittelytaitoja ongelmanratkaisutaitoja muistitoimintoja terveydenhitajapiskelijat Milja Kiviharju & Outi Latva-Kkk Seinäjen ammattikrkeakulu Liikunnan hyödyt fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle n tiedetty j pitkään. Uusimpien tutkimusten mukaan liikunta

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

1. Millaisessa koulussa haluamme työskennellä tulevaisuudessa?

1. Millaisessa koulussa haluamme työskennellä tulevaisuudessa? 1. Millaisessa kulussa haluamme työskennellä tulevaisuudessa? - rakennuksen pitää lla puhdas, terve, raikas. Muunneltava, justavat tilat. Tekniikka pelaa. - ilmapiiri innstava ja innstunut. Innvatiivinen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Tuulivoima, Suomen Hyötytuuli Oy / TOF ja Sachtleben Kirrinsanta. Tasoristeyksien saneeraussuunnitelman toteutuminen

Tuulivoima, Suomen Hyötytuuli Oy / TOF ja Sachtleben Kirrinsanta. Tasoristeyksien saneeraussuunnitelman toteutuminen Kaupunkisuunnittelu Yleisötilaisuus Yyterinniemi Lyttylä sayleiskaava 27.5.2014 Yyterin kylpylähtelli - Kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä avasi tilaisuuden ja tivtti läsnälijat tervetulleiksi.

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Nuorten kesäyrittäjyys (sommarlovsentreprenör) Perämerenkaarella

Nuorten kesäyrittäjyys (sommarlovsentreprenör) Perämerenkaarella Nurten kesäyrittäjyys (smmarlvsentreprenör) Perämerenkaarella KESÄTYÖNÄ YRITTÄJYYS -ESISELVITYSHANKKEEN BENCHMARKING -MATKA 17. 18.6.2014: I) ÖVERTORNEÅ (RUOTSI) JA II) KEMI KEMINMAA TORNIO YLITORNIO (SUOMI)

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 TUNTIITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Shkötutkimusplin tutkimusseaari 18.10.2012 Jatik Oy Jar Lehtnen, timitusjhtaja KT, DI (isttutant) 16 vuden kkemus energiayhtiön kehitystehtvist Shköenergialiitn asiamies

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 25.4.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Steinerpäiväkti Pikku-Otava, Krppumäentie 1 A, Palkka Läsnä Lampinen Taru Malinen Maarit

Lisätiedot

Kokemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpanot: Jukka Haapakoski, TVY

Kokemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpanot: Jukka Haapakoski, TVY Kkemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpant: Jukka Haapakski, TVY Pentti Kalli avasi tilaisuuden Juni Kylmälä esitteli tilaisuuden kulun. 3 K, Työkaapeli-hankkeen lppuseminaari,

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo + Vapaaehtistiminnan jhtaminen Saara Jäämies Sal 14.3.2017 + Kuka len? Saara Jäämies Helsingin kaupunginkansliassa vapaaehtistiminnan mallin prjektisuunnittelija Vapaaehtis- ja kansalaistiminnan kehittäjä

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot