KYSELYTUTKIMUS EUROOPPALAISTEN VIHREIDEN PUOLUEIDEN JÄSENTEN MIELIPITEISTÄ VIHREÄ LIITTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELYTUTKIMUS EUROOPPALAISTEN VIHREIDEN PUOLUEIDEN JÄSENTEN MIELIPITEISTÄ VIHREÄ LIITTO"

Transkriptio

1 KYSELYTUTKIMUS EUROOPPALAISTEN VIHREIDEN PUOLUEIDEN JÄSENTEN MIELIPITEISTÄ VIHREÄ LIITTO Hyvä puolueen jäsen, Toukokuu 2002 Tämän kyselytutkimuksen tavoitteena on lisätä tietämystä Vihreän liiton puoluejäsenten taustoista, uskomuksista ja toiminnasta. Yksittäisiä puoluejäsenten näkemyksiä yhteiskunnallisista asioista tunnetaan harvoin kattavasti ja nämä näkemykset voivat usein jäädä ilman tarvittavaa huomiota. Tästä syystä toivomme, että voisit käyttää hieman aikaasi täyttääksesi tämän kyselylomakkeen. Lomakkeen täyttämiseen kuluu aikaa n. 20 minuuttia. Tämä kyselylomake on lähetetty satunnaisesti valitulle otokselle, joka on arvottu Vihreän liiton puoluetoimiston ylläpitämän jäsenluettelon pohjalta. Jokaisen kyselyyn vastanneen anonymiteettisuoja on ehdottomasti suojattu eli emme me eikä kukaan muu pysty tunnistamaan vastaajan henkilöllisyyttä. Vihreä liitto tulee ainoastaan saamaan tekemämme yleiset johtopäätökset ja yhteenvedon, jotka tulevat perustumaan kyselylomakkeen vastausten pohjalta tehtävään analyysiin. Kyselylomakkeen kysymykset käsittelevät useita eri asia-alueita. Useimpiin vastaamiseksi riittää ainoastaan vastaukseksi soveltuvan vaihtoehdon valitseminen ja ns. vastauslaatikon merkitseminen. Kysymykset eivät edellytä vastaajalta mitään erityistietoa, ja olemme varmoja, että jokainen kyselyyn vastaaja kykenee vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Toivomme, että kaikki otokseen valitut Vihreän liiton jäsenet osallistuvat kyselyyn vastaamiseen. Kyselylomake on laadittu mahdollisimman vastaajaystävälliseksi eli uskomme vastaamisen olevan teille mielenkiintoista ja helppoa. Lomakkeen tulee täyttää ainoastaan se henkilö, jolle se on osoitettu, jotta pystymme luotettavalta tavalla tekemään yleistäviä johtopäätöksiä puoluejäsenten näkemyksistä ja mielipiteistä. Tämä kysely on osa British Academy n rahoittamaa kansainvälistä yhteiskuntatieteellistä projektia, jossa tutkitaan jäsenyyttä eurooppalaisissa vihreissä puolueissa. British Academy on humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden kansallinen tiedeakatemia. Lisätietoa tästä eurooppalaisesta projektista löydät seuraavasta Internet-osoitteesta: Jos teillä on jotain kysyttävää liittyen tähän kyselylomakkeeseen tai tutkimukseen, voit soittaa tai lähettää sähköpostia: Wolfgang Rüdig Jukka Paastela puh: puh: Olkaa hyvä ja palauttakaa kyselylomake ohessa lähetetyssä vastauskuoressa. Kiitämme avustanne. DEPARTMENT OF GOVERNMENT UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 16 RICHMOND STREET GLASGOW G1 1XQ POLITIIKAN TUTKIMUKSEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO OSOITELÄHDE: VIHREÄN LIITON JÄSENREKISTERI 1

2 Kyselylomakkeen vastaukset merkitään niille varattuihin vastauslaatikoihin ja toivomme, että käyttäisitte vastauslaatikoiden täyttämisessä -merkintää. Joissakin tapauksissa pyydämme teitä asettamaan asioita ja väitteitä tärkeysjärjestykseen tai kirjoittamaan tekstaten vastauksenne. Toivomme teidän käyttävän vastausten merkitsemiseen sinistä tai mustaa kuulakärki- tai mustekynää. Aluksi pyydämme teitä vastaamaan kysymyksiin, jotka käsittelevät puoluejäsenyyttänne sekä suhdettanne Vihreään liittoon. Q1. Milloin liityitte Vihreään liittoon ensimmäisen kerran? KIRJOITTAKAA VASTAUKSENNE: KUUKAUSI (NOIN) VUOSI Liityin ensimmäisen kerran / Q2. Oletteko tästä asti ollut koko ajan puolueen jäsen? MERKITKÄÄ TOINEN VAIHTOEHDOISTA JOS ETTE Q2a. Milloin (viimeksi) liityitte uudelleen Vihreän liittoon? KIRJOITTAKAA VASTAUKSENNE: KUUKAUSI (NOIN) VUOSI Liityin (viimeksi) uudelleen / Q3. Alapuolelle on listattu yleisiä syitä, joiden vuoksi ihmiset voisivat mahdollisesti liittyä Vihreään liittoon. Muistelkaa ensimmäistä päätöstänne liittyä jäseneksi Vihreään liittoon ja merkitkää kunkin väitteen kohdalle tärkeysaste, joka sillä oli suhteessa liittymispäätökseenne. MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Erittäin Melko kovinkaan lainkaan tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä Halusin tavata poliittisesti samalla tavalla ajattelevia ihmisiä. Halusin aktivoitua poliittisesti. Halusin auttaa kannattamieni poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Halusin vaikuttaa poliittisten virkojen ja luottamustoimien täyttämiseksi tehtäviin henkilövalintoihin. Halusin luoda uran vihreässä politiikassa. Halusin tukea puoluetta taloudellisesti. Odotin, että puoluejäsenyys olisi hyödyllinen omaa työuraani varten. Halusin tietää enemmän vihreästä politiikasta. Q4. Miten saamanne kokemukset Vihreän liiton jäsenyydestä vastaavat alkuperäisiä odotuksianne? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Puoluejäsenyys on täysin vastannut odotuksiani on osaltaan vastannut odotuksiani ei ole varsinaisesti vastannut odotuksiani ei ole lainkaan vastannut odotuksiani 2

3 Q5. Kuinka usein olette viimeisen 12 kuukauden aikana osallistunut Vihreän liiton paikallisyhdistyksen kokoukseen? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO En kertaakaan Harvoin (1-2 krt.) Toisinaan (3-5 krt.) Usein (yli 5 krt.) Q6. Kuinka monta tuntia kuukaudessa käytätte keskimäärin aikaa puoluetoimintaan liittyen? KIRJOITTAKAA VASTAUKSENNE Tuntia kuukaudessa(noin) TAI VALITKAA VASTAUSVAIHTOEHTO yhtään tuntia Q7. Kuinka suurella rahasummalla tuitte Vihreän liiton toimintaa vuonna 2001 (sisältäen jäsenmaksut, erilaiset lahjoitukset puoluetoimintaa varten yms.)? KIRJOITTAKAA RAHASUMMA FIM Q8. Minkälaiseen poliittiseen toimintaan olette osallistunut viimeisen NELJÄN vuoden aikana liittyen Vihreään liittoon ja sen toimintaan. Oletteko ollut mukana joissakin alla olevissa aktiviteeteissa? Jos olette, merkitkää kuinka usein. MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO En kertaakaan Harvoin Toisinaan Usein Vaalijulisteiden kiinnittäminen. Rahan lahjoittaminen puolueen toimintaa varten (muu lahjoitus kuin jäsenmaksu). Puolueen varojen keräämisessä auttaminen. Puolueen tiedotus-/vaalikojun organisoimisessa auttaminen. Vaalimainosten ja lehdyköiden jakaminen ihmisille. Yleisessä puoluetoiminnassa auttaminen (esim. sosiaaliset tapahtumat). Puolueen toimintaan liittyvään kokoukseen osallistuminen. Ehdokkaana oleminen puolueorganisaation luottamustoimeen. Ehdokkaana oleminen kunnallis-, eduskunta- tai Euroopan parlamenttivaaleisssa. Q9. Oletteko tällä hetkellä jossakin luottamustoimessa puolueorganisaatiossa ja/tai oletteko tällä hetkellä luottamustoimessa jossakin julkisessa hallinnollisessa elimessä puolueesi edustajana. MERKITKÄÄ TOINEN VAIHTOEHDOISTA JOS OLETTE Q9a. Millä hallinnollisella tasolla? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVAT VAIHTOEHDOT Puolue- Julkinen organisaatio hallintoelin Paikallistaso Alueellinen taso Kansallinen taso Eurooppalainen/kansainvälinen taso 3

4 Q10. Kuinka aktiiviseksi jäseneksi arvioitte itsenne tällä hetkellä Vihreässä liitossa? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Erittäin aktiivinen Melko aktiivinen kovin aktiivinen lainkaan aktiivinen Q11. Oletteko tällä hetkellä enemmän tai vähemmän aktiivinen puolueen jäsen kuin olitte NELJÄ vuotta sitten (tai siitä asti kuin liityitte puolueeseen, jos siitä on vähemmän aikaa kuin neljä vuotta)? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Enemmän aktiivinen Vähemmän aktiivinen Suurin piirtein yhtä aktiivinen Seuraavat kysymykset käsittelevät muun kaltaista poliittista aktiivisuutta. Q12. Oletteko tällä hetkellä jäsen jossakin ympäristöjärjestössä? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVAT VAIHTOEHDOT Maan Ystävät Greenpeace World Wide Fund for Nature (WWF) Suomen luonnonsuojeluliitto Luonto-liitto Muu(t) ympäristöjärjestö(t) Q13. Seuraavassa on lueteltu erilaisia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkiviä liikkeitä. Oletteko osallistunut jonkin/joidenkin toimintaan (esim. kokoukset, mielenosoitukset)? Jos olette, merkitkää myös, millä vuosikymmenillä olette osallistunut ko. liikkeen toimintaan. MERKITKÄÄ JOKAISELTA RIVILTÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVAT VAIHTOEHDOT koskaan TAI OSALLISTUNUT osallistunut Opiskelijaliike Ympäristöliike Eläinoikeusliike Ydinenergiaa vastustava liike Rauhanliike Naisliike Seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia ajava liike Työväen-/Ammattiyhdistysliike Kolmannen maailman solidaarisuusliike Globalisaatiokriittinen liike 4

5 Q14. Minkälaiseen muuhun poliittiseen toimintaan olette mahdollisesti osallistunut viimeisen NELJÄN vuoden aikana? Oletteko harjoittanut jotakin seuraavassa mainittua toimintaa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILTÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO En kertaakaan Harvoin Toisinaan Usein Kansalaisliikkeiden ja järjestöjen toimintaan osallistuminen Vaaleissa äänestäminen Tiettyjen tuotteiden boikotoiminen Julkisiin mielenosoituksiin osallistuminen Q15. Oletteko tällä hetkellä jäsen jossakin seuravassa mainitussa liikkeessä/järjestössä? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVAT VAIHTOEHDOT Ammattiliitto-/ henkilökuntayhdistys Ydinenergiaa vastustava liike Amnesty International Attac Q16. Oletteko koskaan ollut jäsen missään muussa puolueessa? MERKITKÄÄ TOINEN VAIHTOEHDOISTA JOS OLETTE Q16a. Missä puolueessa/puolueissa olette ollut jäsenenä? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVAT VAIHTOEHDOT Vasemmistoliitto/SKP/SKDL SDP Keskusta Kokoomus RKP SKL/KD Perussuomalaiset/SMP Kirjava Puolue /Ekologinen Puolue 5

6 Seuraavat kysymykset käsittelevät asenteitanne erilaisia poliittisia asioita kohtaan Q17. Politiikan yhteydessä ihmiset puhuvat vasemmistosta ja oikeistosta. Miten sijoittaisitte eduskunnassa olevat suomalaiset puolueet seuraavalle asteikolle? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Vasemmisto Oikeisto Vasemmistoliitto SDP Vihreät Keskusta Kokoomus RKP Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Q18. Mihin sijoittaisitte ITSENNE seuraavalle asteikolle? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Vasemmisto Oikeisto JOS ETTE HALUA SIJOITTAA ITSEÄNNE TÄLLE ASTEIKOLLE Q19. Voitteko sanoa kuuluvanne enemmän vasemmistoon tai oikeistoon vai katsotteko, ettette kuulu kumpaankaan? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Enemmän vasemmistoon Enemmän oikeistoon vasemmistoon eikä oikeistoon Q20. Kuinka usein harrastatte seuraavassa mainittua toimintaa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Aina Usein Joskus En koskaan Lasin, säilyketölkkien tai sanomalehtien yms. lajitteleminen kierrätystä varten Ilman kasvinsuojeluaineita ja muita kemikaaleja kasvatettujen hedelmien ja vihannesten ostaminen. Lihan syömisestä kieltäytyminen moraalisista- tai ympäristösyistä. Vaihtoehtoisen lääkityksen/lääkinnällisen hoidon käyttäminen (esim. homeopatia, akupunktio). 6

7 Q21. Käytättekö vai käyttääkö joku muu kotitaloudessanne asuva autoa (työsuhdeauto mukaan lukien)? VALITKAA TOINEN VAIHTOEHDOISTA JOS VASTAUS ON KYLLÄ Q21a. Kuinka usein vähennätte autolla ajamista ympäristösyistä? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Aina Usein Joskus koskaan En osaa ajaa autoa JOS VASTAUS ON EI Q21b. Päätittekö olla käyttämättä autoa pääasiassa taloudellisista syistä vai ympäristösyistä? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Taloudelliset syyt Ympäristösyyt Muut syyt Q22. Kuinka paljon olette samaa mieltä tai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Täysin Samaa samaa Eri Täysin En osaa samaa mieltä eikä eri mieltä eri sanoa mieltä mieltä mieltä Luotamme liikaa tieteeseen ja liian vähän tunteisiin ja vakaumukseen. (6) Kaiken kaikkiaan nykyaikaisesta tieteestä on enemmän haittaa kuin hyötyä. (6) (6) Nykyaikainen tiede ratkaisee ympäristöongelmat ilman että elämäntapamme muuttuu juuri lainkaan. Olemme liian huolissamme ympäristön tulevaisuudesta, mutta kannamme liian vähän huolta tämän päivän hintatasosta ja työpaikkojen riittävyydestä. (6) Eläimillä pitäisi olla samat moraaliset oikeudet kuin ihmisillä. (6) (6) Ihmiset ovat liian huolissaan siitä, että ihmiskunnan kehitys vahingoittaa ympäristöä. Ympäristönsuojelu edellyttää Suomelta talouskasvua. (6) (6) On oikein, että eläimiä käytetään lääketieteellisiin testauksiin, jos se mahdollisesti pelastaa ihmishenkiä. Talouskasvu vahingoittaa aina ympäristöä. (6) Q23. Yleisesti ottaen, onko Suomen jäsenyys Euroopan Unionissa hyvä asia vai huono asia? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Hyvä asia Huono asia hyvä, eikä huono asia Q24. Kaikki näkökohdat huomioonottaen sanoisitteko, että Suomi on hyötynyt vai ei ole hyötynyt Euroopan unionin jäsenyydestä? VALITKAA TOINEN VAIHTOEHDOISTA Hyötynyt ole hyötynyt 7

8 Q25. Jotkut sanovat, että Euroopan yhdentymisprosessin on jatkuttava ja mentävä pidemmälle. Toiset sanovat, että yhdentyminen on mennyt jo liian pitkälle. Mikä on oma mielipiteenne? Mikä numero oheisella asteikolla kuvaa parhaiten mielipidettänne? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Yhdentyminen on mennyt jo liian pitkälle Yhdentymisprosessin on jatkuttava Q26. Jotkut sanovat, että yhteiskunnalle on parempi, jos erilaiset etniset ryhmittymät ylläpitävät omia tapojansa ja traditioitansa. Toiset sanovat, että on parempi, jos nämä ryhmittymät mukautuvat ja sekoittuvat muuhun yhteiskuntaan. Kumpi näistä mielipiteistä vastaa enemmän omaanne? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Yhteiskunnalle on parempi, jos erilaiset etniset ryhmittymät ylläpitävät omia tapojansa ja traditioitansa. Yhteiskunnalle on parempi, jos erilaiset etniset ryhmittymät mukautuvat ja sekoittuvat muuhun yhteiskuntaan. osaa sanoa Q27. Ihmisillä on erilaisia mielipiteitä Suomeen tulleista maahanmuuttajista. (Maahanmuuttajilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmisiä, jotka ovat tulleet muualta Suomeen pysyvästi tai pidemmäksi aikaa). Kuinka paljon olette samaa mieltä tai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Täysin samaa Samaa samaa eikä Eri Täysin En osaa mieltä mieltä eri mieltä mieltä eri mieltä sanoa Maahanmuuttajat lisäävät rikosmääriä. (6) Maahanmuuttajat vaikuttavat yleisesti positiivisella tavalla Suomen talouteen. (6) Maahanmuuttajat vievät työpaikkoja Suomessa syntyneiltä ihmisiltä (6) (6) Maahanmuuttajat lisäävät suomalaisten avoimuutta vastaanottaa uusia ideoita ja kulttuurivaikutteita. Q28. Mikä seuraavista vaihtoehdoista on TÄRKEIN asia, jota suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi painottaa? Merkitkää myös vaihtoehdoista se, minkä tulisi olla TOISEKSI tärkeintä? MERKITKÄÄ MOLEMPIIN SARAKKEISEEN NÄKEMYKSIÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Tärkein Toiseksi tärkein Järjestyksen ylläpitäminen maassa. Tavallisten ihmisten vaikutusvallan lisääminen poliittisessa päätöksenteossa. Hinnankorotusten vastustaminen. Sananvapauden puolustaminen. En osaa sanoa. Q29. Oletteko kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette kovin tyytyväinen vai ette lainkaan tyytyväinen demokratian toimivuuteen Suomessa? Entä kuinka tyytyväinen olette demokratian toimivuuteen Euroopan unionissa? MERKITKÄÄ MOLEMPIIN SARAKKEISEEN NÄKEMYKSIÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Suomi EU Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen kovin tyytyväinen lainkaan tyytyväinen 8

9 Q30. On useitä mielipiteitä siitä, mikä on tehokkain tapa vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Mitä mieltä olette seuraavien vaikutustapojen tehokkuudesta käytettäessä oheista asteikkoa? lainkaan tehokas Erittäin tehokas Kansalaisliikkeiden ja -järjestöjen toimintaan osallistuminen Vaaleissa äänestäminen Tiettyjen tuotteiden boikotointi Julkisiin mielenosoituksiin osallistuminen Poliittisessa puolueessa toimiminen Q31. Millä tavoin olette samaa mieltä tai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? Täysin samaa Samaa samaa eikä Eri Täysin En osaa mieltä mieltä eri mieltä mieltä eri mieltä sanoa Kaikki ydinvoimalat pitäisi sulkea mahdollisimman nopeasti. (6) (6) Yhteiskunnan moraalin kannalta elokuvien ja lehtien ennakkosensuuri on välttämätöntä. Yksityinen yritteliäisyys on paras tapa ratkaista Suomen taloudelliset ongelmat. (6) Homoseksuaaliset sukupuolisuhteet ovat väärin. (6) (6) Raskaana olevalla naisella tulee olla laillinen oikeus suorittaa abortti mistä syystä tahansa, jos hän ei halua synnyttää lasta. Suomen ei tulisi liittyä NATO:on Eräänlaisena ongelmana voidaan nykyisin pitää sitä, että ihmiset kyseenalaistavat liian usein viranomaisten näkemykset. Polttoaineveroa tulisi lisätä huomattavasti, jotta voidaan ehkäistä kasvihuoneilmiön kehittymistä. (6) (6) (6) Valtiovallan tehtävä on pienentää tuloeroja suuri- ja pienituloisten välillä. (6) (6) Puolueet, jotka haluavat kumota demokraattisen yhteiskuntajärjestelmän, eivät saa asettaa ehdokkaita yleisiin vaaleihin. Suomalaisten tulisi olla suvaitsevampia niitä ihmisiä kohtaan, jotka valitsevat vaihtoehtoisen elämäntavan. On säädettävä, että puolueiden tulee asettaa yleisissä vaaleissa yhtä paljon naisia ja miehiä ehdokkaiksi. Sota on aina väärin. Joissakin tapauksissa on toimittava omatuntonsa mukaan, vaikka jouduttaisiin rikkomaan lakia. (6) (6) (6) (6) 9

10 Seuraavat kysymykset käsittelevät yleisiä henkilökohtaisia taustojanne. Q32. Syntymävuotenne? KIRJOITTAKAA VUOSILUKU Synnyin 19 Q33. Sukupuolenne? MERKITKÄÄ TOINEN VAIHTOEHDOISTA Mies Nainen Q34. Mikä on tällä hetkellä työllisyystilanteenne? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Työntekijä (30 tuntia tai enemmän viikossa) Osa-aikainen työntekijä (vähemmän kuin 30 tuntia viikossa) Yksityinen ammatinharjoittaja Kotiäiti/Koti-isä Opiskelija Eläkkeellä Pysyvästi sairas tai kykenemätön työhön Työtön (6) (7) (8) Q35. Mikä seuraavista kuvauksista parhaiten vastaa sitä työtä, jota teette? (Jos ette ole töissä tällä hetkellä, merkitkää viimeksi tekemänne työ) MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Korkeasti koulutettu toisen palveluksessa/virassa oleva tai itsenäinen ammatinharjoittaja (esim. lakimies, kirjanpitäjä, lääkäri, opettaja, sosiaalityöntekijä, ohjelmointisuunnittelija) Johtaja, ylin johto, keskijohto, muu johto (esim. toimitusjohtaja, pääjohtaja, muu johtaja, osastopäällikkö, opettaja, teknikko) Toimistotyöntekijä (esim. toimistovirkailija, sihteeri) Myynti- tai palvelualan työntekijä (esim. kauppa-, sairaala- tai ravintolatyöntekijä, poliisi, palomies) Pienyrittäjä (esim. kauppa, rakennusala, maanviljelijä, ravintola-ala) Työnjohtaja (esim. rakennustyömaa, siivousala) (6) Ammattitaitoinen ruumiillisen työntekijä (esim. putkimies, sähkömies, kokki, kampaaja) (7) Muu ruumiillisen työntekijä (esim. koneenkäyttäjä, postimies, siivoja, tehdastyöntekijä, autonkuljettaja, ravintolatyöntekijä) (8) Muu työ En ole koskaan tehnyt varsinaista työtä (9) (10) 10

11 Q36. Millä talouden sektorilla työskentelette? (Jos ette työskentele tällä hetkellä, merkitkää sektori, jolla olette viimeksi olette työskennellyt ). MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Maanviljelys, kalastus, metsästys, metsätalous Teollisuus (esim. metalli, rakennus, elintarvike) Koulutus Sosiaali- ja terveyspalvelut Tiedotusvälineet (sanomalehti, radio, TV) Turvallisuuspalvelut (esim. poliisi, armeija) (6) Muu julkinen hallinto (7) Pankki, rahoitus, vakuutus, omaisuudenhoito (8) Muut palvelut (esim. vähittäiskauppa, liikenne, pitopalvelu, vapaa-aika, siivous) (9) Muu työ (10) En ole koskaan tehnyt varsinaista työtä (11) Q37. Oletko työssäsi esimiesasemassa tai oletko vastuussa muiden ihmisten työsuorituksista? (Jos ette ole töissä tällä hetkellä, merkitkää viimeksi tekemänne työn mukaan) MERKITKÄÄ TOINEN VAIHTOEHDOISTA Q38. Minkälaisessa organisaatiossa työskentelette? (Jos ette ole töissä tällä hetkellä, merkitkää viimeksi tekemänne työn mukaan) MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Yksityisen tai julkisen sektorin omistamassa yhtiössä/yrityksessä Julkisen sektorin hallinnoimassa organisaatiossa Hyväntekeväisyys-/vapaaehtoisorganisaatiossa (esim. etu-, hyväntekeväisyys- ja muut kansalaisjärjestöt) Uskonnollisessa yhteisössä Muu Q39. Minkä ikäisenä lopetitte täysipäiväisen opiskelun? KIRJOITTAKAA VASTAUKSENNE TAI MERKITKÄÄ Opiskelen edelleen täysipäiväisesti Q40. Oletteko suorittanut (vai suoritatteko) korkeakoulututkintoa tai muuta ylemmän koulutusasteen tutkintoa? VALITKAA TOINEN VAIHTOEHDOISTA JOS OLETTE. Q40a. Mikä oli (tai mikä on tällä hetkellä) pääasiallinen opiskelualanne? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Kauppa, hallinto, talous tai oikeus Biologia, lääketiede Yhteiskuntatieteet (esim. sosiologia, Muut luonnontieteet, tekniikka valtio-oppi, psykologia) Taideaineet tai humanistiset tieteet Muu (6) 11

12 Q41. Oletteko suorittanut akateemisen loppututkinnon? Jos olette, mikä on korkein tutkinto, jonka olette suorittanut? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Tohtorin tutkinto Alempi korkeakoulututkinto (kuten aikaisemmin hum. kand. tai luonnontiet. kand.) Ylempi korkeakoulututkinto En ole suorittanut loppututkintoa. (esim. maisteri, diplomi-insinööri, ekonomi) Q42. Katsotteko kuuluvanne johonkin tiettyyn uskontokuntaan? VALITKAA TOINEN VAIHTOEHDOISTA JOS KYLLÄ Q42a. Mihin? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Protestantti Buddhalainen (esim. evankelisluterilainen) Ortodoksi Hindu (6) Katolinen Muslimi (7) Juutalainen Muu (8) Q43. Osallistutteko uskonnollisiin tilaisuuksiin useita kertoja viikossa, kerran viikossa, muutaman kerran vuodessa tai harvemmin vai ette koskaan? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Muutaman kerran vuodessa Kerran vuodessa tai harvemmin En koskaan Q44. Miten kuvailisitte asuinpaikkaanne? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Suuri kaupunki Suuren kaupungin esikaupunki- tai laitama-alue Pieni kaupunki Maaseututaajama Maatila tai talo maaseudulla Q45. Onko Vihreällä liitolla tällä hetkellä edustajaa/edustajia asuinpaikkasi kaupungin-/kunnanhallituksessa? MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO En tiedä 12

13 Seuraavat kysymykset käsittelevät asenteitanne Vihreää liittoa ja muutamia muita poliittisia asioita kohtaan. Q46. Sanoisitteko olevanne erittäin vankka, melko vankka, varsin heikko tai erittäin heikko Vihreän liiton kannattaja? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Erittäin vankka Melko vankka Varsin heikko Erittäin heikko Q47. Vihreällä liitolla on useita erilaisia poliittisia tavoitteita ja päämääriä. Minkälaisen tärkeysasteen Vihreän liiton toiminnassa tulisi mielestäsi antaa seuraaville poliittisille tavoitteille ja päämäärille? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Erittäin kovin lainkaan Tärkeä Tärkeä tärkeä tärkeä Monikulttuurisen yhteiskunnan rakentaminen Köyhien auttaminen Geenimanipuloidun ruuan vastustaminen Työttömyyden vähentäminen Kansalaisoikeuksien puolustaminen Maapallon ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen Naisten aseman ja oikeuksien parantaminen Valtion velan kontrollointi Kansainvälisten konfliktien ratkaiseminen rauhanomaisin keinoin Ydinenergian käytön poistaminen vähitellen Hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen Ydinaseriisunnan edistäminen Globalisaation vastustaminen Demokraattisemman yhteiskunnan luominen Suomen taloudellisen kilpailukyvyn parantaminen Q48. Kuinka usein tällä hetkellä tapaatte muita Vihreän liiton jäseniä puoluetoiminnan ulkopuolella? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO En koskaan Harvoin Joskus Melko usein Erittäin säännöllisesti Q49. Poliittisilla puolueilla on tavallisesti yksi puoluejohtaja. Onko tämä hyvä käytäntö Vihreälle liitolle? VALITKAA TOINEN VAIHTOEHDOISTA 13

14 Q50. Kannatitteko vuonna 1999 NATO:n sotilaallista toimintaa Kosovossa? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO En En pystynyt päättämään En muista Q51. Lokakuussa 2001 USA ja Iso-Britannia aloittivat sotilastoimet Afganistanissa vastatoimena syyskuun 11. päivänä suoritetulle World Trade Center -terrori-iskulle. Kannatitteko näiden valtioiden aloittamia sotilastoimia? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO En En pystynyt päättämään En muista Q52. Kuinka tehokkaana pidätte seuraavassa mainittuja poliittisia vaikuttamistapoja Vihreän liiton poliittisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Erittäin Tehokas kovin lainkaan tehokas tehokas tehokas Vaalijulisteiden kiinnittäminen. Rahan lahjoittaminen puolueen toimintaa varten (muu lahjoitus kuin jäsenmaksu). Puoleen varojen keräämisessä auttaminen. Puolueen tiedotus-/vaalikojun organisoimisessa auttaminen. Vaalimainosten ja -lehdyköiden jakaminen ihmisille. Yleisessä puoluetoiminnassa auttaminen (esim. sosiaaliset tapahtumat). Puolueen toimintaan liittyvään kokoukseen osallistuminen. Ehdokkaana oleminen puolueorganisaation luottamustoimeen. Ehdokkaana oleminen kunnallis-, eduskunta- tai Euroopan parlamenttivaaleisssa. Q53. Poliittiset puolueet voivat nimetä toiminnallisia tavoitteita, jotka toisinaan ovat keskenään ristiriidassa. Jos teidän olisi asetettava Vihreän liiton toiminnan kannalta seuraavat neljä tavoitetta tärkeysjärjestykseen, mikä näistä olisi tärkein? Entä mikä olisi toiseksi tärkein? MERKITKÄÄ MOLEMPIIN SARAKKAISIIN NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Tärkein Toiseksi tärkein Vaalikannatuksen maksimoiminen Vihreän liiton puolueohjelman ja poliittisten tavoitteiden edistäminen Vihreän liiton osallistuminen maan hallitukseen Vihreän liiton kehittäminen mahdollisimman demokraattiseksi puolueeksi En osaa sanoa 14

15 Q54. Onko seuraavilla Vihreän liiton puolue-elimillä tai toimijoilla liian paljon, liian vähän vai juuri riittävästi valtaa puolueessa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Aivan Aivan liian Liian Juuri Liian liian paljon paljon riittävästi vähän vähän En osaa valtaa valtaa valtaa valtaa valtaa sanoa Puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (6) Puoluehallitus (6) Puolueen valtuuskunta (6) Eduskuntaryhmän puheenjohtajat (6) Eduskuntaryhmä, kansanedustajat (6) Vihreän liiton puoluekokous (6) Puolueen piirijärjestöt (6) Puolueen paikallisyhdistykset (6) Yksittäiset puoluejäsenet (6) Q55. Seuraavassa on mainittu periaatteita, jotka ovat joidenkin mielestä demokraattisen puoluetoiminnan perusperiaatteita. Missä määrin olette sitä mieltä, että nämä periaatteet tulisi sisällyttää (tai säilyttää) osaksi Vihreän liiton toimintaa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Täysin Täysin samaa Samaa samaa eikä Eri eri mieltä mieltä eri mieltä mieltä mieltä Yksikään puolueen jäsen ei saa hoitaa kansallisella tasolla puolueen luottamustoimea yhtäjaksoisesti yli neljää vuotta. Puolueen kansanedustaja ei saa olla samanaikaisesti luottamustoimessa puolueen hallitsevissa toimielimissä. Puolueen merkittäviin luottamustoimiin tulisi valita vähintään puolet naisia. Kaikkien jäsenmaksun maksaneiden puoluejäsenten tulisi osallistua ja äänestää kansallisissa puoluekokouksissa. Q56. Pitäisikö EU:n jäsenmaiden vihreiden puolueiden laatia yhteinen ehdokaslista EU:n parlamenttivaaleihin? MERKITKÄÄ AINOASTAAN YKSI VAIHTOEHTO En osaa sanoa Q57. Pitäisikö EU:n jäsenmaiden vihreiden puolueiden muodostaa Euroopan vihreä puolue, jolla olisi oma puolueohjelma? MERKITKÄÄ AINOASTAAN YKSI VAIHTOEHTO En osaa sanoa Lopuksi haluaisimme tiedustella näkemyksiänne Vihreän liiton roolista Suomen hallituksessa Q58. Vuonna 1995 Vihreästä liitosta tuli ensimmäisen kerran hallituspuolue. Miten suhtauduitte tuolloin puolueen päätökseen osallistua Suomen hallituksen muodostamiseen? MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO Kannatin Vihreän liiton osallistumista hallituksen muodostamiseen Vastustin Vihreän liiton osallistumista hallituksen muodostamiseen Minulla ei ollut mielipidettä asiasta En muista 15

16 Q59. Vihreä liitto oli hallituspuolueena vuosina Mikä on näkemyksenne tästä ajanjaksosta? Oliko se Vihreälle liitolle enimmäkseen hyvä asia vai enimmäkseen huono asia vai ei hyvä eikä huono asia? MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO Enimmäkseen hyvä asia Enimmäkseen huono asia hyvä eikä huono asia En osaa sanoa Q60. Vihreän liiton jäsenellä on varmastikin jonkinlaisia odotuksia puolueensa hallitustoiminnan suhteen. Millä tavoin Vihreän liiton toiminta ja mukanaolo hallituksessa vastasi odotuksianne? Vihreän liiton toimiminen ja mukanaolo hallituksessa...: MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO Vastasi täysin odotuksiani Osaltaan vastasi odotuksiani varsinaisesti vastannut odotuksiani lainkaan vastannut odotuksiani Q61. Seuraavassa on mainittu keskeisiä poliittisen päätöksenteon osa-alueita. Kuinka tyytyväinen olitte hallituksen politiikkaan näistä osa-alueista Vihreän liiton ollessa mukana hallituksessa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO tyytyväi- Erittäin Tyyty- nen eikä Tyyty- Erittäin osaa tyytyväinen väinen tyytymätön mätön tyytymätön sanoa Ulkopolitiikka Ympäristöpolitiikka Sosiaali- ja terveyspolitiikka Maatalouspolitiikka Talouspolitiikka (6) (6) (6) (6) (6) Liikennepolitiikka (6) Kuluttajansuoja (6) 16

17 Q62. Seuraavassa on mainittu poliittisia kiistakysymyksiä ja keskustelunaiheita, joita Vihreän liiton hallitusaikana käsiteltiin. Kuinka tyytyväinen olitte tällöin hallituksen politiikkaan näistä kysymyksistä ja aiheista? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO tyytyväi- Erittäin Erittäin Tyyty- nen eikä Tyyty- tyyty- osaa tyytyväinen väinen tyytymätön mätön mätön sanoa Kosovon konflikti Afganistanin konflikti Euroopan unionin integraatio Turkistarhaus (6) (6) (6) (6) Natura-ohjelma (6) Vuotoksen tekoallas (6) Q63. Seuraavassa on mainittu poliittisia keskustelunaiheita, joista Vihreällä liitolla voidaan sanoa olevan oma näkemyksensä. Tekikö Vihreä liitto liikaa kompromissiratkaisuja näistä asioista säilyttääkseen hallituspaikkansa? Merkitkää mielipiteenne asteikolla MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO tehty lainkaan liikaa kompromissiratkaisuja Tehtiin liikaa kompromissiratkaisuja Ydinvoima Siirtolais- ja pakolaiskysymykset Ympäristöverotus Kansainvälinen sotilasyhteistyö Kehitysyhteistyö Q64. Olisiko vihreiden pitänyt lähteä hallituksesta, kun hallitus antoi eduskunnalle esityksen lisäydinvoiman rakentamisesta? MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO En osaa sanoa 17

18 Q65. Kuvitelkaa mielessänne lämpöasteikko, jonka vaihteluväli on astetta ja jossa 50 astetta on neutraali asteluku. Jos asenteenne jotakin henkilöä kohtaan ovat lämpimät ja sympaattiset, määrittäkää hänelle asteluku, joka on enemmän kuin 50 astetta. Jos asenteenne jotakin henkilöä kohtaan ovat kylmät ja antipaattiset, määrittäkää hänelle asteluku, joka on alle 50 astetta. Jos määritätte jonkin henkilön asteluvuksi 50, tarkoittaa tämä, että asenteenne häntä kohtaan eivät ole lämpimät eivätkä kylmät. Ensimmäiseksi pyydämme teitä määrittämään asteluvut seuraaville tunnetuille nykyisille ja entisille Vihreän liiton vaikuttajille. Huomioikaa, että tarvittaessa voitte myös vastata En osaa sanoa/en ole ikinä kuullut. MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE ASTELUKU TAI MERKITKÄÄ En osaa sanoa/ Asteikko En ole ikinä kuullut Osmo Soininvaara Ulla Anttila Satu Hassi. Pekka Haavisto. Pekka Sauri. Janina Andersson Irina Krohn Anni Sinnemäki Heidi Hautala. Matti Wuori. Tuija Brax. Erkki Pulliainen. Kalle Könkkölä. Paavo Nikula Q66. Minkälaisen asteluvun annatte seuraaville poliitikoille? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE ASTELUKU TAI MERKITKÄÄ En osaa sanoa/ Asteikko En ole ikinä kuullut Paavo Lipponen Ville Itälä Suvi-Anne Siimes Jan-Erik Enestam Esko Aho Bjarne Kallis 18

19 Q67. Entä minkälaiset ovat asenteenne seuraavia poliittisia puolueita kohtaan? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE ASTELUKU TAI MERKITKÄÄ En osaa sanoa/ Asteikko En ole ikinä kuullut SDP Kokoomus RKP Vasemmistoliitto Keskusta Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Q68. Vihreä liitto teki päätöksen lähteä Suomen hallituksesta eduskunnan hyväksyttyä hallituksen esityksen lisäydinvoiman rakentamisesta. Oliko tämä Vihreän liiton päätös mielestänne oikea? MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO En osaa sanoa Q69. Miten tämä Vihreän liiton päätös vaikuttaa mielestänne puolueen vaalimenestykseen seuraavissa eduskuntavaaleissa. MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO Vihreiden saama äänimäärä lisääntyy huomattavasti Vihreiden saama äänimäärä lisääntyy hieman Vihreiden saama äänimäärä pysyy ennallaan Vihreiden saama äänimäärä vähenee hieman Vihreiden saama äänimäärä vähenee huomattavasti 19

20 Q70. Oletteko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHATEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Täysin samaa Täysin samaa Samaa eikä Eri eri mieltä mieltä eri mieltä mieltä mieltä Kaltaiseni ihmiset voivat todella vaikuttaa politiikassa, jos he valmistautuvat hyvin ja ottavat asioista selvää. Puolueen toimintaan ja kokouksiin osallistuminen voi olla erittäin rasittavaa rankan työpäivän jälkeen. Jos Vihreän liiton jäsenet toimivat yhteistyössä, he voivat todella saada aikaan muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Vihreän liiton paikallisyhdistykset ovat todella pystyneet vaikuttamaan paikallisyhteisöjen kehitykseen. Vihreä liitto olisi menestyksekkäämpi, jos kaltaiseni ihmiset saisivat vaikuttaa puolueen toimintaan. Aktiivisena puoluejäsenenä toimiminen on hyvä tapa tavata mielenkiintoisia ihmisiä. Osallistuminen puolueen toimintaan vaalien aikana voi olla hauskaa. Puolueessa toimiminen vie aikaa perhe-elämältä. Kaltaiseni henkilö voisi tehdä hyvää työtä paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. 20

21 Haluatteko kommentoida jollakin tavoin tätä kyselylomaketta? Olemmeko käsitelleet riittämättömällä tavalla joitakin vihreään politiikkaan liittyviä näkökulmia tai asioita? Olemme kiitollisia kommenteistanne. KIITOS, ETTÄ KÄYTITTE AIKAANNE JA VAIVAANNE TÄMÄN KYSELYLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN. Olkaa hyvä ja palauttakaa täytetty kyselylomake mahdollisimman nopeasti suljetussa vastauskuoressa. Vastauskuoren postimaksu on maksettu. 21

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2004 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2004 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn toisen kierroksen

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SYKSY 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN

Lisätiedot

HYPA 2004 aineistokuvaus

HYPA 2004 aineistokuvaus TYÖPAPEREITA 6/2006 Pasi Moisio HYPA 2004 aineistokuvaus Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus Pasi Moisio: HYPA 2004 aineistokuvaus. Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus.

Lisätiedot

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Petriina Piuhola Yhteiskuntaopin tutkimus Ressun lukio 29.11.2010 Ohjaaja: Antti Kohi TIIVISTELMÄ Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. asiantuntija. EU-vaalit ja työelämä 4 Eurooppavaaligallup 8 Järjestösektorin toive: oma TES 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. asiantuntija. EU-vaalit ja työelämä 4 Eurooppavaaligallup 8 Järjestösektorin toive: oma TES 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntija 2 2009 EU-vaalit ja työelämä 4 Eurooppavaaligallup 8 Järjestösektorin toive: oma TES 14 pääkirjoitus EU-vaalit tulevat miten näkyvät suomalaisten palkansaajien tarpeet?

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1007 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1980 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

JOHDANTO. 1 Kimmo Elo ja Lauri Rapeli: Suomalaisten politiikkatietämys, Oikeusministeriön julkaisu 2008:6.

JOHDANTO. 1 Kimmo Elo ja Lauri Rapeli: Suomalaisten politiikkatietämys, Oikeusministeriön julkaisu 2008:6. 1 JOHDANTO Opetushallitus myönsi 13.3.2009 erityisavustuksen Työväen Akatemian hankkeeseen Kansalaisuuteen kasvatus kansanopistoissa, kolmen toimijan näkökulma. Hankkeen lähtökohtana oli yhtäältä vapaan

Lisätiedot

UAD idea, jonka aika on tullut

UAD idea, jonka aika on tullut UAD idea, jonka aika on tullut UUSI ARVOPOHJAINEN DEMOKRATIA SUOMI ILMAN POLIITIKKOJA Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? Tämä PDF tiivistelmä osoittaa

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille GERDA GERONTOLOGINEN TIETOKANTA JA RESURSSIKESKUS Arvoisa vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus kartoittaa 65- ja 75-vuotiaiden

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

EU ja Ella. -mahdollisuuksien pari. Muista äänestää 7.6.! Tehdään yhdessä parempi Eurooppa. Lisää naisia EU:n johtopaikoille

EU ja Ella. -mahdollisuuksien pari. Muista äänestää 7.6.! Tehdään yhdessä parempi Eurooppa. Lisää naisia EU:n johtopaikoille Naisten ääni Euroopassa EUROVAALINUMERO 2009 Tehdään yhdessä parempi Eurooppa Lisää naisia EU:n johtopaikoille Kaikki Suomen EU-vaalien naisehdokkat Muista äänestää 7.6.! EU ja Ella -mahdollisuuksien pari

Lisätiedot

Politiikan sekahaku. Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita

Politiikan sekahaku. Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita Politiikan sekahaku Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita Matti Apunen Ilkka Haavisto Johanna Kallio Olli Kangas Pentti Kiljunen Mikko Niemelä Ville Pernaa Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

MTS. MTS-tutkimuskysymykset 1978 2005. HMS-tutkimuskysymykset 1964 1975 MAANPUOLUSTUSTIEDOTUKSEN SUUNNITTELUKUNTA MTS. www.defmin.

MTS. MTS-tutkimuskysymykset 1978 2005. HMS-tutkimuskysymykset 1964 1975 MAANPUOLUSTUSTIEDOTUKSEN SUUNNITTELUKUNTA MTS. www.defmin. MTS MTS-tutkimuskysymykset 1978 2005 HMS-tutkimuskysymykset 1964 1975 MAANPUOLUSTUSTIEDOTUKSEN SUUNNITTELUKUNTA MTS www.defmin.fi/mts Sisällysluettelo SAATTEEKSI 2 I ULKO-, TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Ehdokkaat luottamustehtäviin

Ehdokkaat luottamustehtäviin Vihreä liitto r.p. Puoluekokous 16. 17. toukokuuta 2009, Jyväskylä Ehdokkaat luottamustehtäviin Tähän vihkoon on koottu 21.4. mennessä saapuneet ehdotukset puolueen eri luottamustehtäviin. Esitetyt henkilöt

Lisätiedot