KYSELYTUTKIMUS EUROOPPALAISTEN VIHREIDEN PUOLUEIDEN JÄSENTEN MIELIPITEISTÄ VIHREÄ LIITTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELYTUTKIMUS EUROOPPALAISTEN VIHREIDEN PUOLUEIDEN JÄSENTEN MIELIPITEISTÄ VIHREÄ LIITTO"

Transkriptio

1 KYSELYTUTKIMUS EUROOPPALAISTEN VIHREIDEN PUOLUEIDEN JÄSENTEN MIELIPITEISTÄ VIHREÄ LIITTO Hyvä puolueen jäsen, Toukokuu 2002 Tämän kyselytutkimuksen tavoitteena on lisätä tietämystä Vihreän liiton puoluejäsenten taustoista, uskomuksista ja toiminnasta. Yksittäisiä puoluejäsenten näkemyksiä yhteiskunnallisista asioista tunnetaan harvoin kattavasti ja nämä näkemykset voivat usein jäädä ilman tarvittavaa huomiota. Tästä syystä toivomme, että voisit käyttää hieman aikaasi täyttääksesi tämän kyselylomakkeen. Lomakkeen täyttämiseen kuluu aikaa n. 20 minuuttia. Tämä kyselylomake on lähetetty satunnaisesti valitulle otokselle, joka on arvottu Vihreän liiton puoluetoimiston ylläpitämän jäsenluettelon pohjalta. Jokaisen kyselyyn vastanneen anonymiteettisuoja on ehdottomasti suojattu eli emme me eikä kukaan muu pysty tunnistamaan vastaajan henkilöllisyyttä. Vihreä liitto tulee ainoastaan saamaan tekemämme yleiset johtopäätökset ja yhteenvedon, jotka tulevat perustumaan kyselylomakkeen vastausten pohjalta tehtävään analyysiin. Kyselylomakkeen kysymykset käsittelevät useita eri asia-alueita. Useimpiin vastaamiseksi riittää ainoastaan vastaukseksi soveltuvan vaihtoehdon valitseminen ja ns. vastauslaatikon merkitseminen. Kysymykset eivät edellytä vastaajalta mitään erityistietoa, ja olemme varmoja, että jokainen kyselyyn vastaaja kykenee vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Toivomme, että kaikki otokseen valitut Vihreän liiton jäsenet osallistuvat kyselyyn vastaamiseen. Kyselylomake on laadittu mahdollisimman vastaajaystävälliseksi eli uskomme vastaamisen olevan teille mielenkiintoista ja helppoa. Lomakkeen tulee täyttää ainoastaan se henkilö, jolle se on osoitettu, jotta pystymme luotettavalta tavalla tekemään yleistäviä johtopäätöksiä puoluejäsenten näkemyksistä ja mielipiteistä. Tämä kysely on osa British Academy n rahoittamaa kansainvälistä yhteiskuntatieteellistä projektia, jossa tutkitaan jäsenyyttä eurooppalaisissa vihreissä puolueissa. British Academy on humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden kansallinen tiedeakatemia. Lisätietoa tästä eurooppalaisesta projektista löydät seuraavasta Internet-osoitteesta: Jos teillä on jotain kysyttävää liittyen tähän kyselylomakkeeseen tai tutkimukseen, voit soittaa tai lähettää sähköpostia: Wolfgang Rüdig Jukka Paastela puh: puh: Olkaa hyvä ja palauttakaa kyselylomake ohessa lähetetyssä vastauskuoressa. Kiitämme avustanne. DEPARTMENT OF GOVERNMENT UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 16 RICHMOND STREET GLASGOW G1 1XQ POLITIIKAN TUTKIMUKSEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO OSOITELÄHDE: VIHREÄN LIITON JÄSENREKISTERI 1

2 Kyselylomakkeen vastaukset merkitään niille varattuihin vastauslaatikoihin ja toivomme, että käyttäisitte vastauslaatikoiden täyttämisessä -merkintää. Joissakin tapauksissa pyydämme teitä asettamaan asioita ja väitteitä tärkeysjärjestykseen tai kirjoittamaan tekstaten vastauksenne. Toivomme teidän käyttävän vastausten merkitsemiseen sinistä tai mustaa kuulakärki- tai mustekynää. Aluksi pyydämme teitä vastaamaan kysymyksiin, jotka käsittelevät puoluejäsenyyttänne sekä suhdettanne Vihreään liittoon. Q1. Milloin liityitte Vihreään liittoon ensimmäisen kerran? KIRJOITTAKAA VASTAUKSENNE: KUUKAUSI (NOIN) VUOSI Liityin ensimmäisen kerran / Q2. Oletteko tästä asti ollut koko ajan puolueen jäsen? MERKITKÄÄ TOINEN VAIHTOEHDOISTA JOS ETTE Q2a. Milloin (viimeksi) liityitte uudelleen Vihreän liittoon? KIRJOITTAKAA VASTAUKSENNE: KUUKAUSI (NOIN) VUOSI Liityin (viimeksi) uudelleen / Q3. Alapuolelle on listattu yleisiä syitä, joiden vuoksi ihmiset voisivat mahdollisesti liittyä Vihreään liittoon. Muistelkaa ensimmäistä päätöstänne liittyä jäseneksi Vihreään liittoon ja merkitkää kunkin väitteen kohdalle tärkeysaste, joka sillä oli suhteessa liittymispäätökseenne. MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Erittäin Melko kovinkaan lainkaan tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä Halusin tavata poliittisesti samalla tavalla ajattelevia ihmisiä. Halusin aktivoitua poliittisesti. Halusin auttaa kannattamieni poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Halusin vaikuttaa poliittisten virkojen ja luottamustoimien täyttämiseksi tehtäviin henkilövalintoihin. Halusin luoda uran vihreässä politiikassa. Halusin tukea puoluetta taloudellisesti. Odotin, että puoluejäsenyys olisi hyödyllinen omaa työuraani varten. Halusin tietää enemmän vihreästä politiikasta. Q4. Miten saamanne kokemukset Vihreän liiton jäsenyydestä vastaavat alkuperäisiä odotuksianne? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Puoluejäsenyys on täysin vastannut odotuksiani on osaltaan vastannut odotuksiani ei ole varsinaisesti vastannut odotuksiani ei ole lainkaan vastannut odotuksiani 2

3 Q5. Kuinka usein olette viimeisen 12 kuukauden aikana osallistunut Vihreän liiton paikallisyhdistyksen kokoukseen? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO En kertaakaan Harvoin (1-2 krt.) Toisinaan (3-5 krt.) Usein (yli 5 krt.) Q6. Kuinka monta tuntia kuukaudessa käytätte keskimäärin aikaa puoluetoimintaan liittyen? KIRJOITTAKAA VASTAUKSENNE Tuntia kuukaudessa(noin) TAI VALITKAA VASTAUSVAIHTOEHTO yhtään tuntia Q7. Kuinka suurella rahasummalla tuitte Vihreän liiton toimintaa vuonna 2001 (sisältäen jäsenmaksut, erilaiset lahjoitukset puoluetoimintaa varten yms.)? KIRJOITTAKAA RAHASUMMA FIM Q8. Minkälaiseen poliittiseen toimintaan olette osallistunut viimeisen NELJÄN vuoden aikana liittyen Vihreään liittoon ja sen toimintaan. Oletteko ollut mukana joissakin alla olevissa aktiviteeteissa? Jos olette, merkitkää kuinka usein. MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO En kertaakaan Harvoin Toisinaan Usein Vaalijulisteiden kiinnittäminen. Rahan lahjoittaminen puolueen toimintaa varten (muu lahjoitus kuin jäsenmaksu). Puolueen varojen keräämisessä auttaminen. Puolueen tiedotus-/vaalikojun organisoimisessa auttaminen. Vaalimainosten ja lehdyköiden jakaminen ihmisille. Yleisessä puoluetoiminnassa auttaminen (esim. sosiaaliset tapahtumat). Puolueen toimintaan liittyvään kokoukseen osallistuminen. Ehdokkaana oleminen puolueorganisaation luottamustoimeen. Ehdokkaana oleminen kunnallis-, eduskunta- tai Euroopan parlamenttivaaleisssa. Q9. Oletteko tällä hetkellä jossakin luottamustoimessa puolueorganisaatiossa ja/tai oletteko tällä hetkellä luottamustoimessa jossakin julkisessa hallinnollisessa elimessä puolueesi edustajana. MERKITKÄÄ TOINEN VAIHTOEHDOISTA JOS OLETTE Q9a. Millä hallinnollisella tasolla? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVAT VAIHTOEHDOT Puolue- Julkinen organisaatio hallintoelin Paikallistaso Alueellinen taso Kansallinen taso Eurooppalainen/kansainvälinen taso 3

4 Q10. Kuinka aktiiviseksi jäseneksi arvioitte itsenne tällä hetkellä Vihreässä liitossa? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Erittäin aktiivinen Melko aktiivinen kovin aktiivinen lainkaan aktiivinen Q11. Oletteko tällä hetkellä enemmän tai vähemmän aktiivinen puolueen jäsen kuin olitte NELJÄ vuotta sitten (tai siitä asti kuin liityitte puolueeseen, jos siitä on vähemmän aikaa kuin neljä vuotta)? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Enemmän aktiivinen Vähemmän aktiivinen Suurin piirtein yhtä aktiivinen Seuraavat kysymykset käsittelevät muun kaltaista poliittista aktiivisuutta. Q12. Oletteko tällä hetkellä jäsen jossakin ympäristöjärjestössä? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVAT VAIHTOEHDOT Maan Ystävät Greenpeace World Wide Fund for Nature (WWF) Suomen luonnonsuojeluliitto Luonto-liitto Muu(t) ympäristöjärjestö(t) Q13. Seuraavassa on lueteltu erilaisia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkiviä liikkeitä. Oletteko osallistunut jonkin/joidenkin toimintaan (esim. kokoukset, mielenosoitukset)? Jos olette, merkitkää myös, millä vuosikymmenillä olette osallistunut ko. liikkeen toimintaan. MERKITKÄÄ JOKAISELTA RIVILTÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVAT VAIHTOEHDOT koskaan TAI OSALLISTUNUT osallistunut Opiskelijaliike Ympäristöliike Eläinoikeusliike Ydinenergiaa vastustava liike Rauhanliike Naisliike Seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia ajava liike Työväen-/Ammattiyhdistysliike Kolmannen maailman solidaarisuusliike Globalisaatiokriittinen liike 4

5 Q14. Minkälaiseen muuhun poliittiseen toimintaan olette mahdollisesti osallistunut viimeisen NELJÄN vuoden aikana? Oletteko harjoittanut jotakin seuraavassa mainittua toimintaa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILTÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO En kertaakaan Harvoin Toisinaan Usein Kansalaisliikkeiden ja järjestöjen toimintaan osallistuminen Vaaleissa äänestäminen Tiettyjen tuotteiden boikotoiminen Julkisiin mielenosoituksiin osallistuminen Q15. Oletteko tällä hetkellä jäsen jossakin seuravassa mainitussa liikkeessä/järjestössä? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVAT VAIHTOEHDOT Ammattiliitto-/ henkilökuntayhdistys Ydinenergiaa vastustava liike Amnesty International Attac Q16. Oletteko koskaan ollut jäsen missään muussa puolueessa? MERKITKÄÄ TOINEN VAIHTOEHDOISTA JOS OLETTE Q16a. Missä puolueessa/puolueissa olette ollut jäsenenä? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVAT VAIHTOEHDOT Vasemmistoliitto/SKP/SKDL SDP Keskusta Kokoomus RKP SKL/KD Perussuomalaiset/SMP Kirjava Puolue /Ekologinen Puolue 5

6 Seuraavat kysymykset käsittelevät asenteitanne erilaisia poliittisia asioita kohtaan Q17. Politiikan yhteydessä ihmiset puhuvat vasemmistosta ja oikeistosta. Miten sijoittaisitte eduskunnassa olevat suomalaiset puolueet seuraavalle asteikolle? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Vasemmisto Oikeisto Vasemmistoliitto SDP Vihreät Keskusta Kokoomus RKP Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Q18. Mihin sijoittaisitte ITSENNE seuraavalle asteikolle? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Vasemmisto Oikeisto JOS ETTE HALUA SIJOITTAA ITSEÄNNE TÄLLE ASTEIKOLLE Q19. Voitteko sanoa kuuluvanne enemmän vasemmistoon tai oikeistoon vai katsotteko, ettette kuulu kumpaankaan? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Enemmän vasemmistoon Enemmän oikeistoon vasemmistoon eikä oikeistoon Q20. Kuinka usein harrastatte seuraavassa mainittua toimintaa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Aina Usein Joskus En koskaan Lasin, säilyketölkkien tai sanomalehtien yms. lajitteleminen kierrätystä varten Ilman kasvinsuojeluaineita ja muita kemikaaleja kasvatettujen hedelmien ja vihannesten ostaminen. Lihan syömisestä kieltäytyminen moraalisista- tai ympäristösyistä. Vaihtoehtoisen lääkityksen/lääkinnällisen hoidon käyttäminen (esim. homeopatia, akupunktio). 6

7 Q21. Käytättekö vai käyttääkö joku muu kotitaloudessanne asuva autoa (työsuhdeauto mukaan lukien)? VALITKAA TOINEN VAIHTOEHDOISTA JOS VASTAUS ON KYLLÄ Q21a. Kuinka usein vähennätte autolla ajamista ympäristösyistä? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Aina Usein Joskus koskaan En osaa ajaa autoa JOS VASTAUS ON EI Q21b. Päätittekö olla käyttämättä autoa pääasiassa taloudellisista syistä vai ympäristösyistä? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Taloudelliset syyt Ympäristösyyt Muut syyt Q22. Kuinka paljon olette samaa mieltä tai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Täysin Samaa samaa Eri Täysin En osaa samaa mieltä eikä eri mieltä eri sanoa mieltä mieltä mieltä Luotamme liikaa tieteeseen ja liian vähän tunteisiin ja vakaumukseen. (6) Kaiken kaikkiaan nykyaikaisesta tieteestä on enemmän haittaa kuin hyötyä. (6) (6) Nykyaikainen tiede ratkaisee ympäristöongelmat ilman että elämäntapamme muuttuu juuri lainkaan. Olemme liian huolissamme ympäristön tulevaisuudesta, mutta kannamme liian vähän huolta tämän päivän hintatasosta ja työpaikkojen riittävyydestä. (6) Eläimillä pitäisi olla samat moraaliset oikeudet kuin ihmisillä. (6) (6) Ihmiset ovat liian huolissaan siitä, että ihmiskunnan kehitys vahingoittaa ympäristöä. Ympäristönsuojelu edellyttää Suomelta talouskasvua. (6) (6) On oikein, että eläimiä käytetään lääketieteellisiin testauksiin, jos se mahdollisesti pelastaa ihmishenkiä. Talouskasvu vahingoittaa aina ympäristöä. (6) Q23. Yleisesti ottaen, onko Suomen jäsenyys Euroopan Unionissa hyvä asia vai huono asia? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Hyvä asia Huono asia hyvä, eikä huono asia Q24. Kaikki näkökohdat huomioonottaen sanoisitteko, että Suomi on hyötynyt vai ei ole hyötynyt Euroopan unionin jäsenyydestä? VALITKAA TOINEN VAIHTOEHDOISTA Hyötynyt ole hyötynyt 7

8 Q25. Jotkut sanovat, että Euroopan yhdentymisprosessin on jatkuttava ja mentävä pidemmälle. Toiset sanovat, että yhdentyminen on mennyt jo liian pitkälle. Mikä on oma mielipiteenne? Mikä numero oheisella asteikolla kuvaa parhaiten mielipidettänne? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Yhdentyminen on mennyt jo liian pitkälle Yhdentymisprosessin on jatkuttava Q26. Jotkut sanovat, että yhteiskunnalle on parempi, jos erilaiset etniset ryhmittymät ylläpitävät omia tapojansa ja traditioitansa. Toiset sanovat, että on parempi, jos nämä ryhmittymät mukautuvat ja sekoittuvat muuhun yhteiskuntaan. Kumpi näistä mielipiteistä vastaa enemmän omaanne? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Yhteiskunnalle on parempi, jos erilaiset etniset ryhmittymät ylläpitävät omia tapojansa ja traditioitansa. Yhteiskunnalle on parempi, jos erilaiset etniset ryhmittymät mukautuvat ja sekoittuvat muuhun yhteiskuntaan. osaa sanoa Q27. Ihmisillä on erilaisia mielipiteitä Suomeen tulleista maahanmuuttajista. (Maahanmuuttajilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmisiä, jotka ovat tulleet muualta Suomeen pysyvästi tai pidemmäksi aikaa). Kuinka paljon olette samaa mieltä tai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Täysin samaa Samaa samaa eikä Eri Täysin En osaa mieltä mieltä eri mieltä mieltä eri mieltä sanoa Maahanmuuttajat lisäävät rikosmääriä. (6) Maahanmuuttajat vaikuttavat yleisesti positiivisella tavalla Suomen talouteen. (6) Maahanmuuttajat vievät työpaikkoja Suomessa syntyneiltä ihmisiltä (6) (6) Maahanmuuttajat lisäävät suomalaisten avoimuutta vastaanottaa uusia ideoita ja kulttuurivaikutteita. Q28. Mikä seuraavista vaihtoehdoista on TÄRKEIN asia, jota suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi painottaa? Merkitkää myös vaihtoehdoista se, minkä tulisi olla TOISEKSI tärkeintä? MERKITKÄÄ MOLEMPIIN SARAKKEISEEN NÄKEMYKSIÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Tärkein Toiseksi tärkein Järjestyksen ylläpitäminen maassa. Tavallisten ihmisten vaikutusvallan lisääminen poliittisessa päätöksenteossa. Hinnankorotusten vastustaminen. Sananvapauden puolustaminen. En osaa sanoa. Q29. Oletteko kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette kovin tyytyväinen vai ette lainkaan tyytyväinen demokratian toimivuuteen Suomessa? Entä kuinka tyytyväinen olette demokratian toimivuuteen Euroopan unionissa? MERKITKÄÄ MOLEMPIIN SARAKKEISEEN NÄKEMYKSIÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Suomi EU Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen kovin tyytyväinen lainkaan tyytyväinen 8

9 Q30. On useitä mielipiteitä siitä, mikä on tehokkain tapa vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Mitä mieltä olette seuraavien vaikutustapojen tehokkuudesta käytettäessä oheista asteikkoa? lainkaan tehokas Erittäin tehokas Kansalaisliikkeiden ja -järjestöjen toimintaan osallistuminen Vaaleissa äänestäminen Tiettyjen tuotteiden boikotointi Julkisiin mielenosoituksiin osallistuminen Poliittisessa puolueessa toimiminen Q31. Millä tavoin olette samaa mieltä tai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? Täysin samaa Samaa samaa eikä Eri Täysin En osaa mieltä mieltä eri mieltä mieltä eri mieltä sanoa Kaikki ydinvoimalat pitäisi sulkea mahdollisimman nopeasti. (6) (6) Yhteiskunnan moraalin kannalta elokuvien ja lehtien ennakkosensuuri on välttämätöntä. Yksityinen yritteliäisyys on paras tapa ratkaista Suomen taloudelliset ongelmat. (6) Homoseksuaaliset sukupuolisuhteet ovat väärin. (6) (6) Raskaana olevalla naisella tulee olla laillinen oikeus suorittaa abortti mistä syystä tahansa, jos hän ei halua synnyttää lasta. Suomen ei tulisi liittyä NATO:on Eräänlaisena ongelmana voidaan nykyisin pitää sitä, että ihmiset kyseenalaistavat liian usein viranomaisten näkemykset. Polttoaineveroa tulisi lisätä huomattavasti, jotta voidaan ehkäistä kasvihuoneilmiön kehittymistä. (6) (6) (6) Valtiovallan tehtävä on pienentää tuloeroja suuri- ja pienituloisten välillä. (6) (6) Puolueet, jotka haluavat kumota demokraattisen yhteiskuntajärjestelmän, eivät saa asettaa ehdokkaita yleisiin vaaleihin. Suomalaisten tulisi olla suvaitsevampia niitä ihmisiä kohtaan, jotka valitsevat vaihtoehtoisen elämäntavan. On säädettävä, että puolueiden tulee asettaa yleisissä vaaleissa yhtä paljon naisia ja miehiä ehdokkaiksi. Sota on aina väärin. Joissakin tapauksissa on toimittava omatuntonsa mukaan, vaikka jouduttaisiin rikkomaan lakia. (6) (6) (6) (6) 9

10 Seuraavat kysymykset käsittelevät yleisiä henkilökohtaisia taustojanne. Q32. Syntymävuotenne? KIRJOITTAKAA VUOSILUKU Synnyin 19 Q33. Sukupuolenne? MERKITKÄÄ TOINEN VAIHTOEHDOISTA Mies Nainen Q34. Mikä on tällä hetkellä työllisyystilanteenne? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Työntekijä (30 tuntia tai enemmän viikossa) Osa-aikainen työntekijä (vähemmän kuin 30 tuntia viikossa) Yksityinen ammatinharjoittaja Kotiäiti/Koti-isä Opiskelija Eläkkeellä Pysyvästi sairas tai kykenemätön työhön Työtön (6) (7) (8) Q35. Mikä seuraavista kuvauksista parhaiten vastaa sitä työtä, jota teette? (Jos ette ole töissä tällä hetkellä, merkitkää viimeksi tekemänne työ) MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Korkeasti koulutettu toisen palveluksessa/virassa oleva tai itsenäinen ammatinharjoittaja (esim. lakimies, kirjanpitäjä, lääkäri, opettaja, sosiaalityöntekijä, ohjelmointisuunnittelija) Johtaja, ylin johto, keskijohto, muu johto (esim. toimitusjohtaja, pääjohtaja, muu johtaja, osastopäällikkö, opettaja, teknikko) Toimistotyöntekijä (esim. toimistovirkailija, sihteeri) Myynti- tai palvelualan työntekijä (esim. kauppa-, sairaala- tai ravintolatyöntekijä, poliisi, palomies) Pienyrittäjä (esim. kauppa, rakennusala, maanviljelijä, ravintola-ala) Työnjohtaja (esim. rakennustyömaa, siivousala) (6) Ammattitaitoinen ruumiillisen työntekijä (esim. putkimies, sähkömies, kokki, kampaaja) (7) Muu ruumiillisen työntekijä (esim. koneenkäyttäjä, postimies, siivoja, tehdastyöntekijä, autonkuljettaja, ravintolatyöntekijä) (8) Muu työ En ole koskaan tehnyt varsinaista työtä (9) (10) 10

11 Q36. Millä talouden sektorilla työskentelette? (Jos ette työskentele tällä hetkellä, merkitkää sektori, jolla olette viimeksi olette työskennellyt ). MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Maanviljelys, kalastus, metsästys, metsätalous Teollisuus (esim. metalli, rakennus, elintarvike) Koulutus Sosiaali- ja terveyspalvelut Tiedotusvälineet (sanomalehti, radio, TV) Turvallisuuspalvelut (esim. poliisi, armeija) (6) Muu julkinen hallinto (7) Pankki, rahoitus, vakuutus, omaisuudenhoito (8) Muut palvelut (esim. vähittäiskauppa, liikenne, pitopalvelu, vapaa-aika, siivous) (9) Muu työ (10) En ole koskaan tehnyt varsinaista työtä (11) Q37. Oletko työssäsi esimiesasemassa tai oletko vastuussa muiden ihmisten työsuorituksista? (Jos ette ole töissä tällä hetkellä, merkitkää viimeksi tekemänne työn mukaan) MERKITKÄÄ TOINEN VAIHTOEHDOISTA Q38. Minkälaisessa organisaatiossa työskentelette? (Jos ette ole töissä tällä hetkellä, merkitkää viimeksi tekemänne työn mukaan) MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Yksityisen tai julkisen sektorin omistamassa yhtiössä/yrityksessä Julkisen sektorin hallinnoimassa organisaatiossa Hyväntekeväisyys-/vapaaehtoisorganisaatiossa (esim. etu-, hyväntekeväisyys- ja muut kansalaisjärjestöt) Uskonnollisessa yhteisössä Muu Q39. Minkä ikäisenä lopetitte täysipäiväisen opiskelun? KIRJOITTAKAA VASTAUKSENNE TAI MERKITKÄÄ Opiskelen edelleen täysipäiväisesti Q40. Oletteko suorittanut (vai suoritatteko) korkeakoulututkintoa tai muuta ylemmän koulutusasteen tutkintoa? VALITKAA TOINEN VAIHTOEHDOISTA JOS OLETTE. Q40a. Mikä oli (tai mikä on tällä hetkellä) pääasiallinen opiskelualanne? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Kauppa, hallinto, talous tai oikeus Biologia, lääketiede Yhteiskuntatieteet (esim. sosiologia, Muut luonnontieteet, tekniikka valtio-oppi, psykologia) Taideaineet tai humanistiset tieteet Muu (6) 11

12 Q41. Oletteko suorittanut akateemisen loppututkinnon? Jos olette, mikä on korkein tutkinto, jonka olette suorittanut? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Tohtorin tutkinto Alempi korkeakoulututkinto (kuten aikaisemmin hum. kand. tai luonnontiet. kand.) Ylempi korkeakoulututkinto En ole suorittanut loppututkintoa. (esim. maisteri, diplomi-insinööri, ekonomi) Q42. Katsotteko kuuluvanne johonkin tiettyyn uskontokuntaan? VALITKAA TOINEN VAIHTOEHDOISTA JOS KYLLÄ Q42a. Mihin? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Protestantti Buddhalainen (esim. evankelisluterilainen) Ortodoksi Hindu (6) Katolinen Muslimi (7) Juutalainen Muu (8) Q43. Osallistutteko uskonnollisiin tilaisuuksiin useita kertoja viikossa, kerran viikossa, muutaman kerran vuodessa tai harvemmin vai ette koskaan? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Muutaman kerran vuodessa Kerran vuodessa tai harvemmin En koskaan Q44. Miten kuvailisitte asuinpaikkaanne? MERKITKÄÄ NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Suuri kaupunki Suuren kaupungin esikaupunki- tai laitama-alue Pieni kaupunki Maaseututaajama Maatila tai talo maaseudulla Q45. Onko Vihreällä liitolla tällä hetkellä edustajaa/edustajia asuinpaikkasi kaupungin-/kunnanhallituksessa? MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO En tiedä 12

13 Seuraavat kysymykset käsittelevät asenteitanne Vihreää liittoa ja muutamia muita poliittisia asioita kohtaan. Q46. Sanoisitteko olevanne erittäin vankka, melko vankka, varsin heikko tai erittäin heikko Vihreän liiton kannattaja? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Erittäin vankka Melko vankka Varsin heikko Erittäin heikko Q47. Vihreällä liitolla on useita erilaisia poliittisia tavoitteita ja päämääriä. Minkälaisen tärkeysasteen Vihreän liiton toiminnassa tulisi mielestäsi antaa seuraaville poliittisille tavoitteille ja päämäärille? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Erittäin kovin lainkaan Tärkeä Tärkeä tärkeä tärkeä Monikulttuurisen yhteiskunnan rakentaminen Köyhien auttaminen Geenimanipuloidun ruuan vastustaminen Työttömyyden vähentäminen Kansalaisoikeuksien puolustaminen Maapallon ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen Naisten aseman ja oikeuksien parantaminen Valtion velan kontrollointi Kansainvälisten konfliktien ratkaiseminen rauhanomaisin keinoin Ydinenergian käytön poistaminen vähitellen Hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen Ydinaseriisunnan edistäminen Globalisaation vastustaminen Demokraattisemman yhteiskunnan luominen Suomen taloudellisen kilpailukyvyn parantaminen Q48. Kuinka usein tällä hetkellä tapaatte muita Vihreän liiton jäseniä puoluetoiminnan ulkopuolella? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO En koskaan Harvoin Joskus Melko usein Erittäin säännöllisesti Q49. Poliittisilla puolueilla on tavallisesti yksi puoluejohtaja. Onko tämä hyvä käytäntö Vihreälle liitolle? VALITKAA TOINEN VAIHTOEHDOISTA 13

14 Q50. Kannatitteko vuonna 1999 NATO:n sotilaallista toimintaa Kosovossa? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO En En pystynyt päättämään En muista Q51. Lokakuussa 2001 USA ja Iso-Britannia aloittivat sotilastoimet Afganistanissa vastatoimena syyskuun 11. päivänä suoritetulle World Trade Center -terrori-iskulle. Kannatitteko näiden valtioiden aloittamia sotilastoimia? MERKITKÄÄ YKSI NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO En En pystynyt päättämään En muista Q52. Kuinka tehokkaana pidätte seuraavassa mainittuja poliittisia vaikuttamistapoja Vihreän liiton poliittisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Erittäin Tehokas kovin lainkaan tehokas tehokas tehokas Vaalijulisteiden kiinnittäminen. Rahan lahjoittaminen puolueen toimintaa varten (muu lahjoitus kuin jäsenmaksu). Puoleen varojen keräämisessä auttaminen. Puolueen tiedotus-/vaalikojun organisoimisessa auttaminen. Vaalimainosten ja -lehdyköiden jakaminen ihmisille. Yleisessä puoluetoiminnassa auttaminen (esim. sosiaaliset tapahtumat). Puolueen toimintaan liittyvään kokoukseen osallistuminen. Ehdokkaana oleminen puolueorganisaation luottamustoimeen. Ehdokkaana oleminen kunnallis-, eduskunta- tai Euroopan parlamenttivaaleisssa. Q53. Poliittiset puolueet voivat nimetä toiminnallisia tavoitteita, jotka toisinaan ovat keskenään ristiriidassa. Jos teidän olisi asetettava Vihreän liiton toiminnan kannalta seuraavat neljä tavoitetta tärkeysjärjestykseen, mikä näistä olisi tärkein? Entä mikä olisi toiseksi tärkein? MERKITKÄÄ MOLEMPIIN SARAKKAISIIN NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Tärkein Toiseksi tärkein Vaalikannatuksen maksimoiminen Vihreän liiton puolueohjelman ja poliittisten tavoitteiden edistäminen Vihreän liiton osallistuminen maan hallitukseen Vihreän liiton kehittäminen mahdollisimman demokraattiseksi puolueeksi En osaa sanoa 14

15 Q54. Onko seuraavilla Vihreän liiton puolue-elimillä tai toimijoilla liian paljon, liian vähän vai juuri riittävästi valtaa puolueessa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Aivan Aivan liian Liian Juuri Liian liian paljon paljon riittävästi vähän vähän En osaa valtaa valtaa valtaa valtaa valtaa sanoa Puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (6) Puoluehallitus (6) Puolueen valtuuskunta (6) Eduskuntaryhmän puheenjohtajat (6) Eduskuntaryhmä, kansanedustajat (6) Vihreän liiton puoluekokous (6) Puolueen piirijärjestöt (6) Puolueen paikallisyhdistykset (6) Yksittäiset puoluejäsenet (6) Q55. Seuraavassa on mainittu periaatteita, jotka ovat joidenkin mielestä demokraattisen puoluetoiminnan perusperiaatteita. Missä määrin olette sitä mieltä, että nämä periaatteet tulisi sisällyttää (tai säilyttää) osaksi Vihreän liiton toimintaa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Täysin Täysin samaa Samaa samaa eikä Eri eri mieltä mieltä eri mieltä mieltä mieltä Yksikään puolueen jäsen ei saa hoitaa kansallisella tasolla puolueen luottamustoimea yhtäjaksoisesti yli neljää vuotta. Puolueen kansanedustaja ei saa olla samanaikaisesti luottamustoimessa puolueen hallitsevissa toimielimissä. Puolueen merkittäviin luottamustoimiin tulisi valita vähintään puolet naisia. Kaikkien jäsenmaksun maksaneiden puoluejäsenten tulisi osallistua ja äänestää kansallisissa puoluekokouksissa. Q56. Pitäisikö EU:n jäsenmaiden vihreiden puolueiden laatia yhteinen ehdokaslista EU:n parlamenttivaaleihin? MERKITKÄÄ AINOASTAAN YKSI VAIHTOEHTO En osaa sanoa Q57. Pitäisikö EU:n jäsenmaiden vihreiden puolueiden muodostaa Euroopan vihreä puolue, jolla olisi oma puolueohjelma? MERKITKÄÄ AINOASTAAN YKSI VAIHTOEHTO En osaa sanoa Lopuksi haluaisimme tiedustella näkemyksiänne Vihreän liiton roolista Suomen hallituksessa Q58. Vuonna 1995 Vihreästä liitosta tuli ensimmäisen kerran hallituspuolue. Miten suhtauduitte tuolloin puolueen päätökseen osallistua Suomen hallituksen muodostamiseen? MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO Kannatin Vihreän liiton osallistumista hallituksen muodostamiseen Vastustin Vihreän liiton osallistumista hallituksen muodostamiseen Minulla ei ollut mielipidettä asiasta En muista 15

16 Q59. Vihreä liitto oli hallituspuolueena vuosina Mikä on näkemyksenne tästä ajanjaksosta? Oliko se Vihreälle liitolle enimmäkseen hyvä asia vai enimmäkseen huono asia vai ei hyvä eikä huono asia? MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO Enimmäkseen hyvä asia Enimmäkseen huono asia hyvä eikä huono asia En osaa sanoa Q60. Vihreän liiton jäsenellä on varmastikin jonkinlaisia odotuksia puolueensa hallitustoiminnan suhteen. Millä tavoin Vihreän liiton toiminta ja mukanaolo hallituksessa vastasi odotuksianne? Vihreän liiton toimiminen ja mukanaolo hallituksessa...: MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO Vastasi täysin odotuksiani Osaltaan vastasi odotuksiani varsinaisesti vastannut odotuksiani lainkaan vastannut odotuksiani Q61. Seuraavassa on mainittu keskeisiä poliittisen päätöksenteon osa-alueita. Kuinka tyytyväinen olitte hallituksen politiikkaan näistä osa-alueista Vihreän liiton ollessa mukana hallituksessa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO tyytyväi- Erittäin Tyyty- nen eikä Tyyty- Erittäin osaa tyytyväinen väinen tyytymätön mätön tyytymätön sanoa Ulkopolitiikka Ympäristöpolitiikka Sosiaali- ja terveyspolitiikka Maatalouspolitiikka Talouspolitiikka (6) (6) (6) (6) (6) Liikennepolitiikka (6) Kuluttajansuoja (6) 16

17 Q62. Seuraavassa on mainittu poliittisia kiistakysymyksiä ja keskustelunaiheita, joita Vihreän liiton hallitusaikana käsiteltiin. Kuinka tyytyväinen olitte tällöin hallituksen politiikkaan näistä kysymyksistä ja aiheista? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO tyytyväi- Erittäin Erittäin Tyyty- nen eikä Tyyty- tyyty- osaa tyytyväinen väinen tyytymätön mätön mätön sanoa Kosovon konflikti Afganistanin konflikti Euroopan unionin integraatio Turkistarhaus (6) (6) (6) (6) Natura-ohjelma (6) Vuotoksen tekoallas (6) Q63. Seuraavassa on mainittu poliittisia keskustelunaiheita, joista Vihreällä liitolla voidaan sanoa olevan oma näkemyksensä. Tekikö Vihreä liitto liikaa kompromissiratkaisuja näistä asioista säilyttääkseen hallituspaikkansa? Merkitkää mielipiteenne asteikolla MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHAITEN VASTAAVA VAIHTOEHTO tehty lainkaan liikaa kompromissiratkaisuja Tehtiin liikaa kompromissiratkaisuja Ydinvoima Siirtolais- ja pakolaiskysymykset Ympäristöverotus Kansainvälinen sotilasyhteistyö Kehitysyhteistyö Q64. Olisiko vihreiden pitänyt lähteä hallituksesta, kun hallitus antoi eduskunnalle esityksen lisäydinvoiman rakentamisesta? MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO En osaa sanoa 17

18 Q65. Kuvitelkaa mielessänne lämpöasteikko, jonka vaihteluväli on astetta ja jossa 50 astetta on neutraali asteluku. Jos asenteenne jotakin henkilöä kohtaan ovat lämpimät ja sympaattiset, määrittäkää hänelle asteluku, joka on enemmän kuin 50 astetta. Jos asenteenne jotakin henkilöä kohtaan ovat kylmät ja antipaattiset, määrittäkää hänelle asteluku, joka on alle 50 astetta. Jos määritätte jonkin henkilön asteluvuksi 50, tarkoittaa tämä, että asenteenne häntä kohtaan eivät ole lämpimät eivätkä kylmät. Ensimmäiseksi pyydämme teitä määrittämään asteluvut seuraaville tunnetuille nykyisille ja entisille Vihreän liiton vaikuttajille. Huomioikaa, että tarvittaessa voitte myös vastata En osaa sanoa/en ole ikinä kuullut. MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE ASTELUKU TAI MERKITKÄÄ En osaa sanoa/ Asteikko En ole ikinä kuullut Osmo Soininvaara Ulla Anttila Satu Hassi. Pekka Haavisto. Pekka Sauri. Janina Andersson Irina Krohn Anni Sinnemäki Heidi Hautala. Matti Wuori. Tuija Brax. Erkki Pulliainen. Kalle Könkkölä. Paavo Nikula Q66. Minkälaisen asteluvun annatte seuraaville poliitikoille? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE ASTELUKU TAI MERKITKÄÄ En osaa sanoa/ Asteikko En ole ikinä kuullut Paavo Lipponen Ville Itälä Suvi-Anne Siimes Jan-Erik Enestam Esko Aho Bjarne Kallis 18

19 Q67. Entä minkälaiset ovat asenteenne seuraavia poliittisia puolueita kohtaan? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE ASTELUKU TAI MERKITKÄÄ En osaa sanoa/ Asteikko En ole ikinä kuullut SDP Kokoomus RKP Vasemmistoliitto Keskusta Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Q68. Vihreä liitto teki päätöksen lähteä Suomen hallituksesta eduskunnan hyväksyttyä hallituksen esityksen lisäydinvoiman rakentamisesta. Oliko tämä Vihreän liiton päätös mielestänne oikea? MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO En osaa sanoa Q69. Miten tämä Vihreän liiton päätös vaikuttaa mielestänne puolueen vaalimenestykseen seuraavissa eduskuntavaaleissa. MERKITKÄÄ VAIN YKSI VAIHTOEHTO Vihreiden saama äänimäärä lisääntyy huomattavasti Vihreiden saama äänimäärä lisääntyy hieman Vihreiden saama äänimäärä pysyy ennallaan Vihreiden saama äänimäärä vähenee hieman Vihreiden saama äänimäärä vähenee huomattavasti 19

20 Q70. Oletteko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? MERKITKÄÄ JOKAISELLE RIVILLE NÄKEMYSTÄNNE PARHATEN VASTAAVA VAIHTOEHTO Täysin samaa Täysin samaa Samaa eikä Eri eri mieltä mieltä eri mieltä mieltä mieltä Kaltaiseni ihmiset voivat todella vaikuttaa politiikassa, jos he valmistautuvat hyvin ja ottavat asioista selvää. Puolueen toimintaan ja kokouksiin osallistuminen voi olla erittäin rasittavaa rankan työpäivän jälkeen. Jos Vihreän liiton jäsenet toimivat yhteistyössä, he voivat todella saada aikaan muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Vihreän liiton paikallisyhdistykset ovat todella pystyneet vaikuttamaan paikallisyhteisöjen kehitykseen. Vihreä liitto olisi menestyksekkäämpi, jos kaltaiseni ihmiset saisivat vaikuttaa puolueen toimintaan. Aktiivisena puoluejäsenenä toimiminen on hyvä tapa tavata mielenkiintoisia ihmisiä. Osallistuminen puolueen toimintaan vaalien aikana voi olla hauskaa. Puolueessa toimiminen vie aikaa perhe-elämältä. Kaltaiseni henkilö voisi tehdä hyvää työtä paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. 20

21 Haluatteko kommentoida jollakin tavoin tätä kyselylomaketta? Olemmeko käsitelleet riittämättömällä tavalla joitakin vihreään politiikkaan liittyviä näkökulmia tai asioita? Olemme kiitollisia kommenteistanne. KIITOS, ETTÄ KÄYTITTE AIKAANNE JA VAIVAANNE TÄMÄN KYSELYLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN. Olkaa hyvä ja palauttakaa täytetty kyselylomake mahdollisimman nopeasti suljetussa vastauskuoressa. Vastauskuoren postimaksu on maksettu. 21

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA686 Flash Eurobarometer 6 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL6 Charter of Fundamental Rights of the EU - FIF D Minkä ikäinen olette?

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL European Youth - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer 0 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - The Europeans and the EU Charter of Fundamental Rights - FIF D

Lisätiedot

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA European Parliat Election Study 0, Voter Study, Second Post-Election Survey Country Questionnaire Finland (Finnish COUNTRY Maakoodi INTER Lomakenumero SPLIT Lomakeversio A B C NAT Mikä on kansallisuutenne?

Lisätiedot

ZA6586. Flash Eurobarometer 422 (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6586. Flash Eurobarometer 422 (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA686 Flash Eurobarometer (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FLFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish)

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2003 VALMIS LOMAKE 13.3.2003 V1. Maassamme käytiin hiljattain eduskuntavaalit. Kuinka usein vaalikampanjan aikana keskustelitte

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa?

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa? TALOUSTUTKIMUS OY 20110630 11:50:11 TYÖ 2624.14 TAULUKKO 9025 ss VER % Telebus vko 22Ati-24B/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

Base unweighted Base weighted

Base unweighted Base weighted 16203 Telebus 15 2017 Taloustutkimus Oy All interviews Total Sukupuoli Nainen Mies 15-24 Base unweighted 500 250 250 62 Base weighted 4285 2150 2135 596 Na1. Luettelen seuraavaksi joitakin tähän aikaan

Lisätiedot

ZA5205. Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5205. Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Finland ZA5205 Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Finland Questionnaire FL262 DG INFSO Q1. Voitteko kertoa mihin puhelinnumeroon soittaisitte hätätilanteessa

Lisätiedot

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Kuinka usein olette käyttäneet internettiä viimeisen

Lisätiedot

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA5445 Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 298 REGIONAL POLICY (2010) A. YLEINEN TIETOITUUS EU:N ALUEPOLITIIKASTA

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2010

SUOMI EUROOPASSA 2010 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Kohdenumero: SUOMI EUROOPASSA ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE A H. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS 2002 KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia 5 Yli

Lisätiedot

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA577 Flash Eurobarometer 9 (The European Emergency Number, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL9 - - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

Base unweighted Base weighted

Base unweighted Base weighted 16201 Telebus 13b-14 2017 Taloustutkimus Oy All interviews Total Sukupuoli Nainen Mies 15-24 Base unweighted 1009 505 504 147 Base weighted 4285 2150 2135 637 Na1. Luettelen seuraavaksi joitakin tähän

Lisätiedot

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA88 Flash Eurobarometer (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - CSR - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Attitudes towards food waste FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET Tapio Manni Saarnilaakson koulu Espoo tapio.manni@gmail.com Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Politiikka on yhteisten

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Finland ZA5465 Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Finland European emergency number 112 February 2011. Q1. Voitteko kertoa mihin puhelinnumeroon

Lisätiedot

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%).

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%). Suomi/Nyt-kysely Osa Demokratian kohtalo -hanketta, jota johtaa ajatushautomo Magma Taloustutkimus Oy kokosi 7.2. 8.3.207 kaksi valtakunnallisesti edustavaa kyselyaineistoa 8 79 -vuotiaista suomalaisista.

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

ZA5886. Flash Eurobarometer 368 (The European Emergency Number 112, wave 6) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5886. Flash Eurobarometer 368 (The European Emergency Number 112, wave 6) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA886 Flash Eurobarometer 68 (The European Emergency Number, wave 6) Country Questionnaire Finland (Finnish) European Emergency Number - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI

Lisätiedot

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - FIF D Minkä ikäinen olette?

Lisätiedot

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 8 - Regional Policy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Women in the European Union - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

ZA5879. Flash Eurobarometer 361 (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5879. Flash Eurobarometer 361 (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA879 Flash Eurobarometer (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - Chemicals - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

ZA4549. Flash Eurobarometer 211 General public survey on the European Galileo programme. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4549. Flash Eurobarometer 211 General public survey on the European Galileo programme. Country Specific Questionnaire Finland ZA4549 Flash Eurobarometer 211 General public survey on the European Galileo programme Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER ON GALILEO May 2007 Q1. Tiedättekö mikä satelliittia hyödyntävä

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Finland ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Finland Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large Hyvää huomenta/iltapäivää,

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas TALOUSTUTKIMUS OY 20100121 12:46:14 TYÖ 3687.00 TAULUKKO 1001 np N-LUVUT Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Tammikuu 2010 nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-64 65-79 työn toimi eläke muu vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL08 European YouthFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA78 Flash Eurobarometer 8 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 8 - Energy for All - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Finland ZA4735 Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on biodiversity Flash 219 questionnaire Q1. Oletteko tietoinen ilmaisusta biologinen monimuotoisuus?

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80 Vaalikysely 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosiaalidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

ZA5213 Flash Eurobarometer 276 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 1)

ZA5213 Flash Eurobarometer 276 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 1) ZA5213 Flash Eurobarometer 276 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 1) Country Specific Questionnaire Finland Flash 276 FINANCIAL CRISIS D1. Sukupuoli

Lisätiedot

ZA5443. Flash Eurobarometer 294 (European Union Citizenship) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5443. Flash Eurobarometer 294 (European Union Citizenship) Country Specific Questionnaire Finland ZA5443 Flash Eurobarometer 294 (European Union Citizenship) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER ON CITIZENSHIP OF THE EUROPEAN UNION Q1. Tämä tutkimus koskee Euroopan unionin kansalaisuutta.

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

ZA6919. Flash Eurobarometer 458 (The Euro Area, October 2017) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6919. Flash Eurobarometer 458 (The Euro Area, October 2017) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA699 Flash Eurobarometer 8 (The Euro Area, October 07) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL8 Euro area FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Syyskuu 2006 SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS 2006 KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan

Lisätiedot

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public)

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) ZA677 Flash Eurobarometer (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL Independence of Justice GP FIF D Minkä ikäinen

Lisätiedot

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Finland ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Finland FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Erilaiset yksityiset ja julkiset yhteisöt

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 8 - Justice in the EU - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

EDUSKUNTATUTKIMUS 2010 2011

EDUSKUNTATUTKIMUS 2010 2011 Tunnus: Salasana: EDUSKUNTATUTKIMUS 2010 2011 Eduskunnalla on keskeinen asema suomalaisessa demokratiassa. Ymmärtääksemme edustuksellisen demokratian toimintaa on tutkijoille tutkia kansanedustajien käsityksiä

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA780 Flash Eurobarometer (Accessibility) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - Accessibility - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

BeLL KyseLyLomaKe www.bell-project.eu

BeLL KyseLyLomaKe www.bell-project.eu Q BeLL Kyselylomake www.bell-project.eu Hyvä aikuisopiskelija! Tämän kyselyn tarkoituksena on koota aikuisopiskelijoiden kokemuksia aikuisopiskelusta ja sen hyödyistä. Kysely on tarkoitettu omaehtoisesti

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Finland ZA4566 European Election Study 004 Country Specific Questionnaire Finland KYSYMYSLOMAKE EUROOPAN PARLAMENTTIVAALITUTKIMUS 004 (EUROPEAN ELECTIONS STUDY 004) [PLEASE NOTE THAT THE DEVIATIONS FROM THE ORIGINAL

Lisätiedot

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Käytännössä kaikki valtuutetut ( %) pitävät kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä erittäin

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ulottuvuus 1 Ulottuvuus 2 Ulottuvuus 3 Ulottuvuus 4 Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 +

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 15 1. Puolue 1 3 4 5 6 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit 6 Vihreät. Vastaajan sukupuoli 1 3 Nainen 3 Mies 3 3.

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:21:05 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Finland ZA5212 Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 272 SPACE SURVEY 2009 Q1. Ajatteletteko avaruuden tutkimisen ja muun avaruustoiminnan

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Jyty

Kuntavaalikysely Jyty Kuntavaalikysely 2017 Jyty 28.3.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa Tässä esityksessä yhteenveto yhdestä tutkimuksen

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

A3682. Haastattelupalvelut ESS 2012 SUOMI EUROOPASSA VASTAUSKORTIT

A3682. Haastattelupalvelut ESS 2012 SUOMI EUROOPASSA VASTAUSKORTIT A3682 Haastattelupalvelut ESS 2012 SUOMI EUROOPASSA VASTAUSKORTIT KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2

Lisätiedot

Telebus vko 44A-45B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 vuotta vuotta vuotta vuotta

Telebus vko 44A-45B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 vuotta vuotta vuotta vuotta TALOUSTUTKIMUS OY 20101112 10:24:32 TYÖ 2545.11 TAULUKKO 12015 ss VER % Äänestäisi: Kansallinen Kokoomus Painottamaton n= 217 108 109 22 36 48 111 Painotettu (.000) N= 453 227 226 36 84 106 227 1. Kuka

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot