LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2009 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2009 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1"

Transkriptio

1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2009 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai kello Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Talousjohtajan viransijaisuuden aikainen tehtävien hoito 6 Taloudellisen jaoston asettaminen 7 Edustajan nimeäminen kirkkoneuvoston alaisiin johtokuntiin 8 Edustajan nimeäminen kirkkovaltuuston kokouksiin KJ 8 luvun 7 mukaisissa tapauksissa 9 Seurakunnan edustajan valitseminen Laukaan Asumispalvelusäätiön hallitukseen 10 Seurakunnan edustus Kiinteistö Oy Vihtavuoren Toimintakeskus nimisessä yhtiössä 11 Kassan ja arvopapereiden tarkastajien valinta vuodeksi Seurakunnan edustus ja allekirjoitusvaltuutus vuonna Seurakunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen vammaisneuvostoon vuosiksi Laukaan seurakunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen vanhusneuvostoon vuosiksi Lehtityöryhmän valinta vuosiksi Seurakunnan edustajan nimeäminen K S Perheasiainkeskuksen johtokuntaan vuosiksi Lähetystyön tukiryhmän nimeäminen kaudeksi Vihtavuoren koulun Selvä Sopimus tukianomus 19 Henkilöstöasiain työryhmä vuosiksi Ilmoitusasioita 21 Kokouksen päättäminen oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Puheenjohtaja Timo Vuojus Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa kello Nähtävänä olosta on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on ollut nähtävänä virallisella ilmoitustaululla

2 KIRKKONEUVOSTO Sivu 2 Kokousaika Tiistai kello Kokouspaikka Päätöksen tekijät Kirkonkylän seurakuntatalo Hautala Pirkko Haverinen Veikko Jääskeläinen Pentti Kivivuori Halinen Elina Kuokkanen Margit Lauri Elias Lehto Ari Peura Reijo Talka Eeva Tarvainen Ulla Vuojus Timo, puheenjohtaja Muut osallistujat Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hokkanen Pentti, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa Anttonen Päivi, vs. talousjohtaja, sihteeri Käsitellyt asiat 1 22 Sivut 1 26 Allekirjoitukset Timo Vuojus Veikko Haverinen Päivi Anttonen puheenjohtaja puh.joht. 21 sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Laukaa / Allekirjoitukset Pirkko Hautala Veikko Haverinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa kello

3 KIRKKONEUVOSTO Sivu 3 KOKOUKSEN AVAUS k.neuvosto 1 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Timo Vuojus avaa kokouksen. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Timo Vuojus avasi kokouksen, jonka aluksi laulettiin virsi 197: 1 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS k.neuvosto 2 Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava 3 päivää ennen kokousta ja siihen on liitettävä esityslista. Kokouskutsu postitetaan Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet kirkkoneuvoston jäsenistä. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn pöytäkirjan nähtävänoloajan kirkkoherranvirastossa kello Ehdotus hyväksyttiin.

4 KIRKKONEUVOSTO Sivu 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA k.neuvosto 3 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan: Pirkko Hautala ja Veikko Haverinen. Ehdotus hyväksyttiin. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN k.neuvosto 4 Esityslistassa on pykälät 1 21 Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja päättää samalla muiden kiireelliseksi katsottavien asioiden ottamisesta käsiteltäväksi tässä kokouksessa. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja päätti samalla ottaa seuraavan kiireelliseksi katsomansa asian tässä kokouksessa käsiteltäväksi: 21 Matka avustusanomus nimikkokentälle Botswanaan opintomatkana 22 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

5 KIRKKONEUVOSTO Sivu 5 TALOUSJOHTAJAN VIRANSIJAISUUDEN AIKAINEN TEHTÄVIEN HOITO k.neuvosto 5 Talousjohtaja Antero Mustonen on ollut virkavapaalla saakka. Uuden sairauslomatodistuksen perusteella hänen virkavapautensa jatkuu lähtien toistaiseksi. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan talousjohtajan tehtävien hoidosta saakka seuraavaa: 1. Talousjohtaja Antero Mustosen viransijaisena toimii kirjanpitäjä Päivi Anttonen 2. Kirjanpitäjä Päivi Anttosen viransijaisena toimii toimistosihteeri Katri Rautiainen. 3. Seurakuntasihteeri Päivi Ruotsalainen määrätään kirkkoherran sihteerin tehtäviin ajalle omien tehtäviensä ohella, ja tältä ajalta hänelle maksetaan 20 % vastuulisä. 4. Toimistosihteeri Katri Rautiaisen siirryttyä kirjanpitäjän viransijaiseksi osan hänen tehtävistään hoitavat oman virkansa ohella kirkkoherranviraston toimistosihteerit Tiina Mäkisalo ja Heli Poikolainen. Heille maksetaan 10 % vastuulisä ajalta Kaikki tässä pykälässä mainitut järjestelyt ovat määräaikaisia. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää talousjohtajan viransijaisuuden aikaisista tehtävien hoidosta alkaen. Kirkkoneuvosto päätti, että talousjohtajan viransijaisuus järjestelyt jatkuvat KN 71/08 mukaisesti alkaen kunnes talousjohtaja palaa töihin tai virka on laitettu auki, ja uusi viranhaltija on ottanut viran vastaan.

6 KIRKKONEUVOSTO Sivu 6 TALOUDELLISEN JAOSTON ASETTAMINEN k.neuvosto 6 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :n mukaan kirkkoneuvosto asettaa keskuudestaan ohjesäännön 10 :n mukaisia tehtäviä varten taloudellisen jaoston, johon kuuluu puheenjohtajana kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä lisäksi kolme muuta jäsentä. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan valinnut kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Veikko Haverisen.. Kirkkoneuvosto valitsee kolme jäsentä taloudelliseen jaostoon toimikaudeksi Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti avoimella vaalilla taloudellisen jaoston jäseniksi Margit Kuokkasen, Reijo Peuran ja Eeva Talkan.

7 KIRKKONEUVOSTO Sivu 7 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIRKKONEUVOSTON ALAISIIN JOHTOKUNTIIN k.neuvosto 7 Kirkkoneuvoston alaisten johtokuntien johtosääntöjen mukaisesti tulee kirkkoneuvoston valita niihin edustajansa toimikaudekseen. Kirkkoneuvoston edustajalla on kokouksissa puhevalta, muttei äänivaltaa. Kirkkoneuvosto nimeää keskuudestaan yhden edustajan alaisiinsa johtokuntiin seuraavasti: 1. Pohjois Laukaan piirijohtokunta 2. Vihtavuori Leppävesi piirijohtokunta 3. Lievestuoreen piirijohtokunta Kirkkoneuvosto nimesi keskuudestaan alaisiinsa johtokuntiin henkilöt seuraavasti: 1. Pohjois Laukaan piirijohtokunta, Eeva Talka 2. Vihtavuori Leppävesi piirijohtokunta, Ari Lehto 3. Lievestuoreen piirijohtokunta, Margit Kuokkanen

8 KIRKKONEUVOSTO Sivu 8 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSIIN KJ 8 LUVUN 7 MUKAISISSA TAPAUKSISSA k.neuvosto 8 Kirkkojärjestyksen 8 luvun 7 :n mukaan silloin, kun kirkkoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai molemmat ovat estyneitä osallistumasta kirkkovaltuuston kokoukseen, tulee sen kirkkoneuvoston jäsenen, jonka kirkkoneuvosto on siihen tehtävään määrännyt, olla saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen KJ 8 luvun 7 :ssä tarkoitetun henkilön. Kirkkoneuvosto nimesi KJ 8 luvun 7 :n mukaisissa tapauksissa kirkkovaltuuston kokouksiin Margit Kuokkasen.

9 KIRKKONEUVOSTO Sivu 9 SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN LAUKAAN ASUMISPALVELUSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN k.neuvosto 9 Laukaan Asumispalvelusäätiön (Laukaan Vanhustentalosäätiö) perustajayhteisöt ovat: Laukaan kunta, Laukaan seurakunta ja Kemira Oy. Laukaan Asumispalvelutalosäätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista seuraavat yhteisöt valitsevat kukin yhden jäsenen, Laukaan kunta, Laukaan seurakunta, Eurenco Vihtavuori Oy, Laukaan Kehitysvammaisten Tuki ry sekä Laukaan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta. Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Laukaan Asumispalvelusäätiön hallitukseen toimikaudekseen Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti avoimella vaalilla Laukaan seurakunnan edustajaksi Laukaan Asumispalvelusäätiön hallitukseen talousjohtajan tai hänen sijaisensa.

10 KIRKKONEUVOSTO Sivu 10 SEURAKUNNAN EDUSTUS KIINTEISTÖ OY VIHTAVUOREN TOIMINTAKESKUS NIMISESSÄ YHTIÖSSÄ k.neuvosto 10 Kiinteistö Oy Vihtavuoren toimintakeskus omistaa Vihtavuoressa kiinteistön, missä ovat mm. seurakunnan toimitilat. Laukaan seurakunta omistaa osakkeista vähän yli 50 prosenttia. Seurakunta voi nimetä yhtiön hallitukseen kaksi edustajaa. Vuonna 2008 seurakunnan edustajina ovat olleet Juha Niemistö ja talousjohtaja tai hänen sijaisensa. Kirkkoneuvosto nimennee seurakunnan edustajat Kiinteistö Oy Vihtavuoren toimintakeskuksen hallitukseen vuosiksi Kirkkoneuvosto nimesi Laukaan seurakunnan edustajiksi Kiinteistö Oy Vihtavuoren toimintakeskuksen hallitukseen Juha Niemistön ja talousjohtajan tai hänen sijaisensa.

11 KIRKKONEUVOSTO Sivu 11 KASSAN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2009 k.neuvosto 11 Seurakunnan taloussäännön 10 :n mukaan kirkkoneuvoston tulee vuosittain valita keskuudestaan kaksi henkilöä, jotka ainakin kahdesti vuodessa yhdessä tarkastavat seurakunnan rahavarat ja arvopaperit. Kirkkoneuvosto valitsee varainhoitosäännön tarkoittamat rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat vuodeksi Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi vuodeksi 2009 Elina Kivivuori Halisen ja Elias Laurin.

12 KIRKKONEUVOSTO Sivu 12 SEURAKUNNAN EDUSTUS JA ALLEKIRJOITUSVALTUUTUS VUONNA 2009 k.neuvosto 12 Vuonna 2009 Laukaan seurakuntaa edustaa ja käyttää sen äänivaltaa kiinteistöjä, lohkomis, tie ja maanjakotoimituksia, kalastuskuntia ja vesioikeuksia koskevissa asioissa sekä tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa kirkkoherra Timo Vuojus tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Veikko Haverinen tai heidän jomman kumman valtuuttama henkilö. Vuonna 2009 Laukaan seurakunnan puolesta tehtävät kiinteistökauppakirjat, vuokrasopimukset sekä muut sopimusasiakirjat ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kirkkoherra Timo Vuojus tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Veikko Haverinen kumpikin yhdessä talousjohtajan tai hänen sijaisensa kanssa. Ehdotus hyväksyttiin.

13 KIRKKONEUVOSTO Sivu 13 SEURAKUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAMMAISNEUVOS TOON VUOSIKSI k.neuvosto 13 Laukaan seurakunnan kirkkoneuvoston tulee valita toimikaudekseen seurakunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Laukaan kunnan vammaisneuvostoon. Vammaisneuvostossa seurakuntaa on edustanut edellisellä kaudella Hilkka Kaikkonen ja hänen varaedustajanaan diakoni Heidi Tuula Leppinen. Kirkkoneuvosto nimeää Laukaan seurakunnan edustajan Laukaan kunnan vammaisneuvostoon ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan toimikaudeksi Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti seurakunnan edustajaksi Laukaan seurakunnan vammaisneuvostoon Hilkka Kaikkosen ja varalle Heidi Tuula Leppisen.

14 KIRKKONEUVOSTO Sivu 14 LAUKAAN SEURAKUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN VANHUSNEUVOSTOON k.neuvosto 14 Laukaan seurakunnan edusjana Laukaan kunnan vanhusneuvostossa on kaudella ollut diakonissa Leena Lehto ja varaedustajana diakonissa Maritta Kunnaala. Kirkkoneuvoston tulee nimetä seurakunnan edustaja ja varaedustaja kaudelle Kirkkoneuvosto nimeää Laukaan seurakunnan edustajan Laukaan kunnan vanhusneuvostoon kaudeksi ja hänelle varahenkilön. Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti Laukaan seurakunnan edustajaksi Laukaan kunnan vanhusneuvostoon Leena Lehdon ja varalle Arto Muurikaisen.

15 KIRKKONEUVOSTO Sivu 15 LEHTITYÖRYHMÄN VALINTA VUOSIKSI k.neuvosto 15 Seurakuntasihteerin apuna on ollut lehtityöryhmä valmistelemassa Laukaan seurakunnan seurakuntasivuja Laukaa Konnevesi lehteen. Seurakunnan kotisivut ilmestyvät 4 kertaa vuodessa. Lehtityöryhmään ovat vuosina kuuluneet Martti Muurikainen, Jaakko Heikkilä, Hanna Maire Leppänen, Eija Riitta Vuorinen seurakuntasihteeri Päivi Ruotsalainen ja kirkkoherra Timo Vuojus. Kirkkoneuvosto valitsee lehtityöryhmän vuosiksi Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti lehtityöryhmään kaudeksi seuraavat henkilöt: Martti Muurikainen Jaakko Heikkilä Marja Hytönen Eeva Liisa Kovanen Timo Vuojus, kirkkoherra Päivi Ruotsalainen, srk sihteeri Näiden lisäksi lehtityöryhmä kutsuu työryhmän jäseneksi nuorten edustajan.

16 KIRKKONEUVOSTO Sivu 16 SEURAKUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN K S SEURAKUNTI EN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNTAAN k.neuvosto 16 Laukaan seurakunnan tulee nimetä edustaja ja varaedustaja Keski Suomen seurakuntien perheasian neuvottelukeskuksen johtokuntaan toimikaudeksi Kirkkoneuvosto nimeää Laukaan seurakunnan edustajan ja varaedustajan Keski Suomen Perheasian neuvottelukeskuksen johtokuntaan kaudeksi Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti seurakunnan edustajaksi K S seurakuntien perheasiainkeskuksen johtokuntaan Pirkko Hautalan ja varalle Ulla Tarvaisen.

17 KIRKKONEUVOSTO Sivu 17 LÄHETYSTYÖN TUKIRYHMÄN NIMEÄMINEN KAUDEKSI k.neuvosto 17 Lähetyssihteeri Riikka Jussila esittää, että kirkkoneuvosto nimeää kaudeksi lähetystyön tukiryhmän. Lähetystyön tukiryhmään ovat kuuluneet lähetyssihteerin lisäksi kirkkoherra Timo Vuojus, Eelis Jääskeläinen, Anja Suuronen ja Kirsi Tapper. Kirkkoneuvosto nimeää lähetystyön tukiryhmän kaudeksi Kirkkoneuvosto nimesi lähetystyön tukiryhmään kaudeksi : Eelis Jääskeläinen Anja Suuronen Kirsi Tapper Ossi Ojanen, kappalainen Riikka Jussila, lähetyssihteeri

18 KIRKKONEUVOSTO Sivu 18 VIHTAVUOREN KOULUN SELVÄ SOPIMUS TUKIANOMUS k.neuvosto 18 Oheisena lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille Vihtavuoren koulun Selvä Sopimus tukianomus. Kirkkoneuvosto päättää Vihtavuoren koulun Selvä Sopimus tukianomuksesta. Kirkkoneuvosto päätti myöntää käyttövaroistaan 300,00 euroa Vihtavuoren koulun Selvä Sopimus tukianomukseen. Liite 1. Vihtavuoren koulun Selvä Sopimus tukianomus.

19 KIRKKONEUVOSTO Sivu 19 HENKILÖSTÖASIAN TYÖRYHMÄ VUOSIKSI k.neuvosto 19 Henkilöstöasiain työryhmän tehtävänä on toimia neuvottelevana ja valmistelevana työryhmänä. Työryhmä käsittelee mm. häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvät asiat työyhteisössä, sekä tarvittaessa tekee kirkkoneuvostolle esityksen jatkotoimenpiteistä. Työryhmään kokoonpanoon kuuluisi kaksi luottamushenkilöä, työsuojeluvaltuutettu tai varavaltuutettu, sekä kirkkoherra ja talousjohtaja. Esitys: Kirkkoneuvosto asettaa henkilöstöasiain työryhmän kaudeksi Kirkkoneuvosto päätti, että erillistä henkilöstöasian työryhmää ei perusteta vaan olemassa oleva työsuojelutoimikunta kutsuu tarpeen mukaan kirkkoneuvoston nimeämät edustajat sekä kirkkoherran kokouksiinsa. Kirkkoneuvoston edustajiksi nimettiin vuosiksi Veikko Haverinen ja Pirkko Hautala.

20 KIRKKONEUVOSTO Sivu 20 ILMOITUSASIOITA k.neuvosto 20 Seuraavat kirkkohallituksen yleiskirjeet nro:t 44 48/08, sekä 1/09 ovat luettavissa kirkon internet sivuilla osoitteessa: Kirkkoneuvoston seuraava kokous on ti klo seurakuntalolla. Toivon torstai kansainvälinen diakonian koulutuspäivä Ähtärin seurakunnassa. Kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi myös: Hartausvuorot helmikuu toukokuu 2009 Jumalanpalvelusvuorolista Vihtavuori Leppävesi piirin päivänavaukset kevät 2009 Sortavalan ev.lut. srk:n kirkkoherran lähettämät jouluterveiset

21 KIRKKONEUVOSTO Sivu 21 MATKA AVUSTUSANOMUS NIMIKKOKENTÄLLE BOTSWANAAN OPINTOMATKANA Timo Vuojus poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi, ja puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Veikko Haverinen. k.neuvosto 21 Nimikkokentistämme Afrikan Botswana on meille Laukaalaisille tuntemattomimpia. Marja Alastalo on ollut siellä työssä jo pitkään, vieraillut myös Laukaan seurakunnassa ainakin kaksi kertaa lähettinä oloaikanaan ja pitänyt kiitettävästi yhteyttä lähettäjäseurakuntiin Suomessa. Botswanan luterilaisen seurakunnan työntekijä Maufly Livingstone on vieraillut seurakunnassamme, ja viime vuodelle 2008 olikin varattu määräraha mm. kirkkoherralle vastavierailun tekemiseksi Botswanaan Marja Alastalon ja Maufly Livingstonen vieraaksi. Turvallisuus tilanne Suomen ulkoministeriön mukaan maassa on hyvä. Marja Alastalo puolestaan kertoi, ettei hän ole havainnut maassa mitään poikkeavaa myöskään terveystilanteen suhteen. Kun viime syksynä kirkkoherra Timo Vuojus oli alustavasti yhteydessä Botswanaan, hän kuuli Marjalta, että Maufly oli jo ehtinyt asian esittelemään paikalliselle kirkkoneuvostolle tapahtuvana vierailuna ja olivat hyvin pettyneitä kun Timo Vuojus ilmoitti joulukuussa, että valmistelut on lopetettava koska talousarvioaika käy loppuun. Edestakaiset lennot maksavat Botswanan koilliskulmaan Namibian kautta 1350 e /henkilö. Matka ja majoituskustannukset ovat samaa tasoa kuin Suomessa. Paitsi lähetyskentän tuntemuksen kannalta, myös turvallisuusnäkökannalta yksin matkustaminen näin alkuperäiseen maahan, myös kansainvälisen diakonian tuntemuksen kasvava tarve, luo mielestäni tällaista matkaa suunniteltaessa mahdollisuuden miettiä myös toisen työntekijän lähtemistä vierailulle. Lähetyssihteeri Riikka Jussila on ilmoittanut, perhesyihin vedoten, ettei voi osallistua tälle matkalle tänä keväänä. Sen jälkeen Timo Vuojus on kääntynyt diakoni Arto Muurikaisen puoleen ja kysynyt, voisiko hän mahdollisesti ajatella tällaiseen matkaan lähtemistä, hän on ilmaissut kiinnostuksensa, mutta ei vielä ole ilmaissut lopullista kantaansa. Esitys: 1. Laukaan seurakunta lähettää kirkkoherra Timo Vuojuksen ja diakoni Arto Muurikaisen nimikkokenttävierailulle Matkasta maksetaan ulkomaan päivärahat molemmille osallistujille 3. Matka avustusta seurakunta myöntää Vuojukselle 850 e ja Muurikaiselle 1000 e. Summa maksetaan vuoden 2009 seurakunnan työntekijöille varatusta koulutusmäärärahasta.

22 KIRKKONEUVOSTO Sivu 22 Matkavakuutukset, Botswanassa tapahtuva liikkuminen ja majoitus, sekä tarvittavista rokotuksista huolehtivat työntekijät. Tuliaiset järjestää Laukaan seurakunta 1. Kirkkoneuvosto päätti lähettää seurakunnan edustajina kirkkoherra Timo Vuojuksen ja diakoni Arto Muurikaisen nimikkokenttävierailulle Botswanaan Matkasta seurakunta maksaa kummallekin osallistujalle virallisen ulkomaanpäivärahan, joka Botswanaan vuonna 2009 on 42 eur/pv. 3. Seurakunta maksaa 1350,00 euron edestakaisesta lentolipusta Timo Vuojukselle 850,00 ja Arto Muurikaiselle 1000,00 avustuksena. Kyseinen summa otetaan vuodelle 2009 varatuista koulutusmäärärahoista. 4. Matkavakuutukset, Botswanassa tapahtuva liikkuminen ja majoitus, sekä tarvittavista rokotuksista huolehtivat työntekijät itse. 5. Botswanaan vietävät tuliaiset järjestää Laukaan seurakunta. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOITUS k.neuvosto 22 Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja antoi liitteen 2 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi.

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 Kokousaika Torstai 18.12.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 Kokousaika Torstai 9.6.2011 kello 17.00 19.05 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu, poissa ei varajäsentä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 Kokousaika Torstai 20.2.2014 kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja, poissa

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12.6.2014 N:o 9/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.6.2014 Sivu 101

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12.6.2014 N:o 9/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.6.2014 Sivu 101 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.6.2014 Sivu 101 Kokousaika Torstai 12.6.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.4.2015 N:o 4/2015 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.4.2015 Sivu 42

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.4.2015 N:o 4/2015 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.4.2015 Sivu 42 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.4.2015 Sivu 42 Kokousaika Torstai 23.4.2015 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja, poissa Kovanen Eeva-Liisa Kuokkanen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anttonen Päivi, talousjohtaja, sihteeri

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anttonen Päivi, talousjohtaja, sihteeri KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.6.2015 Sivu 66 Kokousaika Keskiviikko 17.6.2015 kello 16.30 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kovanen Eeva-Liisa Kuokkanen Margit

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.4.2014 N:o 5/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2014 Sivu 45

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.4.2014 N:o 5/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2014 Sivu 45 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2014 Sivu 45 Kokousaika Tiistai 29.4.2014 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo, alakerta Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 30.10.2014 Sivu 45 Kokousaika Torstai 6.11.2014 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu Hiltunen Eero Heimonen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 Kokousaika Torstai 27.3.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari, saapui

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 10/2014 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 30.12.2014 klo 18 19.47 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla perjantaista 7.1.2011 lähtien.

Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla perjantaista 7.1.2011 lähtien. K U U L U T U S Lopen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 18.1.2011 klo 18.30 kirkon seurakuntasalissa, Pilpalantie 1, Loppi. Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1. Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10

Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1. Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10 Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1 Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10 Paikka Kirkkoherranvirasto Läsnä Saarela Mertsi puheenjohtaja, kirkkoherra Jussila Erja Kankaanpää Tuula puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011. torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011. torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen 13.1.2011 3 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA 28.01.2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1/2015

RUSKON SEURAKUNTA 28.01.2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1/2015 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 28.1.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Vahd seurakuntalo (Kanttorilantie 1 Vahto) Kirkkovaltuusto 2015-2018: Hiiren Timo Himala Milja Järviö Riitta-Liisa Kankare Seija

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot