Press Release Helsinki, Finland June 24, 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Press Release Helsinki, Finland June 24, 2014"

Transkriptio

1 1 Press Release Helsinki, Finland June 24, 2014 Norsepower releases an auxiliary wind propulsion solution to maximize cargo ship fuel efficiency Norsepower Oy Ltd, a Finnish marine engineering company, will bring to market an auxiliary wind propulsion solution to maximize cargo ship fuel efficiency. Norsepower has developed the Norsepower Rotor Sail Solution, which is a completely new version of the Flettner rotor. This solution helps cargo vessels significantly reduce fuel consumption. The Norsepower Rotor Sail Solution uses new technology, advanced materials and leading-edge control system to reduce cargo ship fuel consumption. When the wind conditions are favorable, Norsepower Rotor Sails allow the main engines to be throttled back, saving fuel and reducing emissions while providing the power needed to maintain speed and voyage time. Rotor sails can be used with new vessels or they can be retrofitted to existing ships. A prototype of the Norsepower Rotor Sail has been assembled at Norsepower s test site in Naantali, Finland, and the land-based testing of the prototype has started. The prototype will be tested at sea on Bore s M/V Estraden later this year. Tuomas Riski, CEO and partner of Norsepower Oy Ltd confirms The Norsepower Rotor Sail Solution is appropriate for retrofitting to over vessels in the global merchant fleet. Norsepower aims at being the first company to have an industrially piloted and certified auxiliary wind propulsion product, which is delivered as a ready-made solution. The pilot project with Bore is a significant step on our path towards the market leadership of cargo vessel auxiliary wind propulsion systems. Håkan Modig, CEO of Bore Ltd states Bore is in the forefront in using environmental and energy efficiency solutions for sustainable shipping. To pilot such a system on our vessel M/V Estraden is a natural step as we have supported the project from the start. Also, Bore is happy to encourage new entrepreneurs within this area in Finland and we are pleased to see that the project is ready for launch. End

2 2 Contact To learn more about Norsepower Oy Ltd or to arrange a visit to the Norsepower test site, please contact: Tuomas Riski, CEO, Norsepower Oy Ltd Porkkalankatu 20 A FI Helsinki, Finland Mobile: For further information regarding the pilot test on M/V Estraden and Bore Ltd, please contact: Håkan Modig, CEO, Bore Ltd Bulevardi 16 FI Helsinki, Finland Mobile: Norsepower Oy Ltd is a leading Finnish marine engineering company specialising in clean tech solutions within the marine sector. Since its establishment in November 2012, Norsepower has gathered nearly $3 million USD of funding, which has enabled development, testing and piloting of the Norsepower Rotor Sail Solution. The main investors behind Norsepower are Lifeline Ventures Oy, Finnvera Oyj, and Wate Oy. Norsepower is also funded by Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Norsepower's vision is to become the global market leader in cargo vessel auxiliary wind propulsion systems. For more information, please visit Bore Ltd - in shipping since 1897 and today with a fleet of 16 vessels - is the shipping business area of Rettig Group. In 2013, the turnover reached some EUR 67 million, capital employed EUR 212 million and the number of employees 350. For more information about Bore, please visit

3 The Norsepower test site in Naantali, Finland 3

4 4 Lehdistötiedote Helsinki 24 kesäkuuta 2014 Norsepower tuo markkinoille rahtialusten polttoainetehokkuutta parantavan tuuliapupropulsiojärjestelmän Uusi suomalainen meriteknologiayritys Norsepower Oy Ltd tuo markkinoille tuuliapupropulsiojärjestelmän, jonka avulla rahtialukset voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä polttoaineen kulutuksessa. Norsepower Rotor Sail Solution -järjestelmä on nykyaikaistettu versio Flettner -roottorina tunnetusta innovaatiosta, joka hyödyntää uutta teknologiaa, edistyksellisiä materiaaleja sekä kehittynyttä ohjausjärjestelmää polttoainekustannusten alentamiseksi. Suotuisissa tuuliolosuhteissa Norsepowerin roottoripurjeiden antama lisäteho mahdollistaa alusten pääkoneiden käyttämisen tavallista pienemmällä teholla siten, että polttoaineen kulutus alenee aluksen matkanopeuden ja matkaan tarvittavan ajan pysyessä ennallaan. Norsepowerin roottoripurjeet voidaan asentaa joko jo liikenteessä olevaan tai uuteen rahtialukseen. Norsepower on äskettäin saanut valmiiksi roottoripurjeensa prototyypin, jonka testaus on aloitettu Naantalissa sijaitsevalla testausalueella. Järjestelmän prototyyppiä kokeillaan merellä Boren omistamalla M/V Estraden - rahtialuksella myöhemmin tänä vuonna. Tuomas Riski, Norsepower Oy Ltd:n toimitusjohtaja ja osakas, vahvistaa Norsepower Rotor Sail Solution -järjestelmä voidaan jälkiasentaa yli olemassa olevaan rahtialukseen. Norsepowerin tavoitteena on olla maailman ensimmäinen toimija, joka pystyy toimittamaan laivateollisuuden tarpeisiin teollisesti testattuja ja luokitettuja aputuulipropulsiojärjestelmiä. Norsepowerin visiona on tulla globaaliksi markkinajohtajaksi rahtialusten tuuliapupropulsiojärjestelmien toimittajana ja pilottiprojekti Boren kanssa on meille merkittävä askel kohti päämääräämme. Håkan Modig, Bore Oy Ab:n toimitusjohtaja, toteaa Bore haluaa toimia ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan meriteknologian eturintamassa. Olemme tukeneet Norsepowerin projektia sen alusta asti ja uuden järjestelmän pilotoiminen M/V Estraden -aluksellamme on luonteva askel edetä projektissa. Bore osallistuu myös mielellään suomalaisen meriteollisuuden uuden yrittäjyyden edistämiseen. Tiedote päättyy

5 5 Yhteystiedot Saadaksenne lisätietoja Norsepower Oy:stä tai vieraillaksenne Norsepowerin testausalueella, pyydämme olemaan yhteydessä: Tuomas Riski, toimitusjohtaja, Norsepower Oy Ltd Porkkalankatu 20 A FI Helsinki, Finland Gsm: Saadaksenne lisätietoja Bore Oy Ab:sta tai pilottiprojektista M/V Estraden - aluksella, pyydämme olemaan yhteydessä: Håkan Modig, toimitusjohtaja, Bore Oy Ab Bulevardi 16 FI Helsinki, Finland Gsm: Norsepower Oy Ltd on uusi suomalainen meriteknologiasektorin clean tech -yritys. Norsepower on perustettu marraskuussa Norsepower on kerännyt tähän mennessä yli 2 miljoonaa euroa rahoitusta, mikä on mahdollistanut Norsepower Rotor Sail Solution -järjestelmän kehityksen, testauksen ja pilotoinnin. Norsepowerin sijoittajina ovat mm. Lifeline Ventures, Finnvera ja Wate. Myös Tekes on rahoittanut Norsepowerin toimintaa. Norsepowerin visiona on tulla globaaliksi markkinajohtajaksi rahtialusten tuuliapupropulsiojärjestelmien toimittajana. Lisätietoja Norsepowerista: Bore Oy Ab on ollut mukana laivanvarustustoiminnassa vuodesta 1897 alkaen ja operoi tällä hetkellä 16 alusta osana Rettig Group -konsernia. Vuonna 2013 Boren liikevaihto oli 67 miljoonaa euroa, sijoitettu pääoma 212 miljoonaa euroa ja työntekijämäärä 350 henkilöä. Lisätietoja Boresta:

6 Norsepowerin testialue Naantalissa 6

7 7 Pressmeddelande Helsingfors, Finland 24 juni 2014 Norsepower lanserar ett vindkraftsystem ämnat att minska lastfartygs bränsleförbrukning Det år 2012 grundade finska sjöfartsteknologiföretaget Norsepower Oy Ltd påbörjar marknadsföringen av ett vindkraftsystem för lastfartyg ämnat att märkbart minska bränsleförbrukningen. Vindkraftsystemet Norsepower Rotorsail Solution är en moderniserad version av den s.k. Flettnerrotorn och utnyttjar ny teknik, avancerade material och ett utvecklat styrsystem för att minska fartygets bränslekonsumtion. Vindkraften från Norsepowers rotorsegel möjliggör att under gynnsamma vindförhållanden köra fartygets huvudmaskin på mindre effekt och därmed minska bränsleförbrukningen samtidigt som fartygets fart och tidtabell kan bibehållas. Norsepowers rotorsegel kan installeras som retrofit på redan existerande fartyg eller i samband med nybyggen. Norsepower har nyligen fått färdig prototypen för sitt rotorsegel och provkörningen på land har börjat vid testplatsen i Nådendal, Finland. Senare under året kommer systemets prototyp att installeras ombord på Bores fartyg M/S Estraden för testkörning och utvärdering till sjöss. Tuomas Riski, VD och partner på Norsepower Oy Ltd bekräftar Norsepower Rotor Sail Solution kan installeras som retrofit på över av de existerande fraktfartygen. Norsepowers målsättning är att vara världens första leverantör som kan erbjuda industriellt tillverkade och certifierade vindkraftsystem för att möta kommande behov inom sjöfartsindustrin. Pilotprojektet med Bore är ett viktigt steg mot vårt mål att bli global marknadsledare och leverantör av rotorsegel för vindkraft ämnade för lastfartyg. Håkan Modig, VD för Bore Oy Ab kommenterar Bore befrämjar ekologiska samt energisnåla lösningar för hållbar utveckling inom sjöfartsindustrin. Eftersom vi har stött projektet sedan dess början, är pilotprojektet ombord på M/V Estraden ett naturligt steg för oss. Som ett aktivt Cleantech-bolag understöder Bore gärna nya finska entrepenörer för miljövänlig utveckling inom den finska sjöfarten. Slut Kontaktuppgifter För ytterligare information om Norsepower Oy Ltd eller för att arrangera ett besök på Norsepower testplats i Nådendal, vänligen kontakta:

8 8 Tuomas Riski, verkställande direktör, Norsepower Oy Ltd Porkalagatan 20 A FI Helsingfors, Finland Gsm: För ytterligare information om Bore Oy Ab eller pilotprojektet ombord M/V Estraden, vänligen kontakta: Håkan Modig, verkställande direktör, Bore Oy Ab Bulevarden 16 FI Helsingfors, Finland Gsm: Norsepower Oy Ltd är ett nytt finskt cleantech bolag inom sektorn för marinteknologi. Sedan Norsepower grundades i november år 2012, har bolaget fått ihop över 2 miljoner euro i finansiering som möjliggjort utveckling, tillverkning och testning av systemet Norsepower Rotor Sail Solution. Investorer bakom Norsepower är bl a Lifeline Ventures, Finnvera och Wate. Även Tekes har finansierat Norsepowers verksamhet. Norsepowers visio är att bli global marknadsledande leverantör av rotorsegel för vindkraft ämnat för lastfartyg. För mera information om Norsepower: Bore Oy Ab med en flotta på 16 fartyg är en affärsenhet inom Rettig group och har varit verksamt inom sjöfarten sedan år År 2013 var Bores omsättning 67 miljoner euro, investerat kapital 212 miljoner euro och antalet anställda var 350 personer. För ytterligare information om Bore:

9 Norsepower testplats I Nådendal 9

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepäällystöl i iton ju l k a isu 11-12 / 2012 & Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta God jul och gott nytt år Sisällys 11-12 / 2012 Pääkirjoitus/chefredaktör 3 Työntekijät

Lisätiedot

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepä ä l lystö - l i iton ju l k a isu 7-8 / 2 0 1 1 & Tukholmanlaivojen vaikeat vuodet 1941-1944 Sotalapset turvaan Ruotsiin s.20 Stockholmsbåtarnas svåra år 1941-1944

Lisätiedot

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepäällystöl i iton ju l k a isu 5-6 / 2012 & Kauppamerenkulun historia on kertomus sinusta ja sinun maailmastasi Ahvenanmaan merenkulkumuseo kiittävin arvosanoin avattu

Lisätiedot

KRAFT DRIFT. Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta God jul och gott nytt år 11-12 / 2014 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU

KRAFT DRIFT. Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta God jul och gott nytt år 11-12 / 2014 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU VOIMA & KÄYTTÖ KRAFT DRIFT 11-12 / 2014 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta God jul och gott nytt år SISÄLLYS 11-12/2014 Pääkirjoitus/chefredaktör 3 STTK:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepäällystöl i iton ju l k a isu 2 / 2012 & Jumala, Kapteeni ja Chiiffi Titanic jäävuori suoraan edessä! 100 vuotta s.20 Gud, Kapten och Chiefen Titanic - isberg rätt

Lisätiedot

KRAFT DRIFT 5-6 / 2013. Med J. Piela till sjöss 1952 Ms Sirius, destination New York s22

KRAFT DRIFT 5-6 / 2013. Med J. Piela till sjöss 1952 Ms Sirius, destination New York s22 VOIMA & KÄYTTÖ KRAFT DRIFT 5-6 / 2013 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU Kun J.Piela merille lähti 1952 Ms Sirius, määränpäänä New York s20 Med J. Piela till sjöss 1952 Ms Sirius, destination New York

Lisätiedot

Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa

Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 24/2012 JOHANNA KOHL TORSTI LOIKKANEN HANNU HERNESNIEMI

Lisätiedot

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepä ä l lystö - l i iton ju l k a isu 4 / 2 0 1 1 & Aurora ja Atlanta : Rio, Santos ja Buenos Aires AL -linjan viimeiset matkat 25 vuotta sitten s. 22 Aurora och Atlanta

Lisätiedot

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepäällystöl i iton ju l k a isu 10 / 2012 & Kääpiöstä jättiläiseksi kuudessakymmenessä vuodessa Container-laivat valtamerten valloittajat s20 Från dvärg till jätte

Lisätiedot

KRAFT DRIFT 4 / 2013. Som Palm Beach Princess nedskrotad i Dominikanska Republiken Stiliga Ilmatar, FÅAs första motorpassagerarfartyg s26

KRAFT DRIFT 4 / 2013. Som Palm Beach Princess nedskrotad i Dominikanska Republiken Stiliga Ilmatar, FÅAs första motorpassagerarfartyg s26 VOIMA & KÄYTTÖ KRAFT DRIFT 4 / 2013 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU Palm Beach Princessinä romutettavaksi Dominikaaniseen Tasavaltaan Tyylikäs Ilmatar, Effoan ensimmäinen moottorimatkustajalaiva s24

Lisätiedot

Kraft Drift. Koillisväylä, kiehtova, haastava ja oiva kuljetusten reitti. Nordostpassagen som transportled en lönsam utmaning 9 / 2014

Kraft Drift. Koillisväylä, kiehtova, haastava ja oiva kuljetusten reitti. Nordostpassagen som transportled en lönsam utmaning 9 / 2014 Voima & Käyttö Kraft Drift 9 / 2014 Suomen Konepäällystöliiton julkaisu Jäämeren satamasta olisi etua suomalaisille Koillisväylä, kiehtova, haastava ja oiva kuljetusten reitti En egen hamn vore en fördel

Lisätiedot

IRTOLASTEISSA VALONPILKAHDUKSIA PORIN SATAMAN PALVELUT SUOMEN KÄRKIKASTIA. glimpses of light in bulk cargo. HACKLIN Syksy 2010

IRTOLASTEISSA VALONPILKAHDUKSIA PORIN SATAMAN PALVELUT SUOMEN KÄRKIKASTIA. glimpses of light in bulk cargo. HACKLIN Syksy 2010 H hacklin news SYKSy / AUTUMN 2010 IRTOLASTEISSA VALONPILKAHDUKSIA glimpses of light in bulk cargo PORIN SATAMAN PALVELUT SUOMEN KÄRKIKASTIA SERVICES AT PORT OF PORI AMONG THE BEST IN FINLAND 1 SISÄLTÖINDEX

Lisätiedot

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Lisätiedot

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Försvarsmakten The Finnish Defence Forces Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Puolustusvoimien johtosuhteet 1.1.2015 lukien Försvarsmaktens organisation fr.o.m. 1.1.2015 Finnish Defence Forces

Lisätiedot

Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä

Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä 7 2014 Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä 2014 päivitys HLJ 2015 työtä varten Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen

Lisätiedot

Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report 2013 Pääesikunnan viestintäosasto 2013 Huvudstabens press- och informationsavdelning 2013 Defence Command

Lisätiedot

Kirsi martink auppi (toim.)

Kirsi martink auppi (toim.) Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Helsinki 2010 Julkaisijat: ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes Kansi:

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT M/S KUMPULA BESÖKTE TAHKOLUOTO SSB FICK NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR VUODEN MERIMIES URHEILIJA FINNPOLARIS -MUISTELUA 4/2014 4 / 2014

VAPAAVAHTI FRIVAKT M/S KUMPULA BESÖKTE TAHKOLUOTO SSB FICK NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR VUODEN MERIMIES URHEILIJA FINNPOLARIS -MUISTELUA 4/2014 4 / 2014 MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT 4/2014 M/S KUMPULA BESÖKTE TAHKOLUOTO SSB FICK NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR VUODEN MERIMIES URHEILIJA FINNPOLARIS -MUISTELUA 4 / 2014 Frivakt

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin FORUM1/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Vaasa, an international city s. 8 s. 12 Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin Pälsar byttes ut mot reklamkepsar

Lisätiedot

Energiatehokkuuspalveluiden markkinapotentiaali ja parhaat käytännöt Kaisa Matschoss Eva Heiskanen Nina Kahma Mika Saastamoinen

Energiatehokkuuspalveluiden markkinapotentiaali ja parhaat käytännöt Kaisa Matschoss Eva Heiskanen Nina Kahma Mika Saastamoinen TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 1 2014 Energiatehokkuuspalveluiden markkinapotentiaali ja parhaat käytännöt Kaisa Matschoss Eva Heiskanen Nina Kahma Mika Saastamoinen TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 1 2014 Energiatehokkuuspalveluiden

Lisätiedot

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet Pohjois-Suomen Yritys- maailma Lokakuu 4/2013 9. Fennoskandian Malminetsintä ja Kaivostoiminta FEM 2013 konferenssi 29.-31.10. Kokouspaikka Levi Summit-kongressikeskus 9th Fennoscandian Exploration and

Lisätiedot

Embedding Design in Life Vaikuttavuusarviointi

Embedding Design in Life Vaikuttavuusarviointi Embedding Design in Life Vaikuttavuusarviointi World Design Capital Helsinki 2012 Sisällysluettelo 1 Esipuhe 3 2 Tiivistelmä 4 3 Johdanto 10 4 Designpääkaupunkivuoden tavoitteet ja odotukset 12 4.1 Designpääkaupunkivuoden

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Alusliikennepalvelun kehittäminen

Alusliikennepalvelun kehittäminen 23/2008 Alusliikennepalvelun kehittäminen Selvitystyö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2008 Liikenne Alusliikennepalvelun kehittäminen Selvitystyö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2010 Ansökningsguide Osaajaksi Vamk-tutkinnolla! Koulutamme työelämän vaativiin tarpeisiin tekniikan, liike talouden, matkailun, tietojen käsittelyn, sosiaalialan sekä sairaan-

Lisätiedot

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepä ä l lystö - l i iton ju l k a isu 1 / 2 0 1 1 & Sisällys 1 / 2011 Pääkirjoitus 3 Apros-ohjelmiston uusi versio palvelee tulevaisuuden puhtaiden voimalaitosten mallintamista

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Ohjelmia ja strategioita 2/2009 4 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014 VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo 4-5.10.2014 Slow Food Festival 2 3 Innehållsförteckning Sisällysluettelo Table of Contents En ljus framtid! Tulevaisuus näyttää valoisalta!...

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot