KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.1.2010. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1 1 (11) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Työjärjestyksen hyväksyminen 1 Seurakuntayhtymän logo ja graafinen ilme 2 Saatavien poistaminen 3 Hallintojohtajan päätökset 10 12/09 4 Maanvaihtokaupan tarkentaminen 5 Marian siunauskappelin peruskorjaus ja laajennus sekä krematorion rakentamisen suunnittelun käynnistäminen 6 Kehittämispäällikön viran haettavaksi julistaminen 7 Tilinpäätösnäkymät / talousraportti 8 Pappien viikonloppupäivystyksen laajentaminen 9 Muut mahdolliset asiat Merk. ERKKI MURTOMÄKI puheenjohtaja Veikko Hillilä hallintojohtaja

2 2 (11) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 LÄSNÄ x Murtomäki Erkki puheenjohtaja x Hautamäki Esko varapuheenjohtaja - (Holm Per-Ole) x Björndahl Maj-Britt - (Jansson Peter) x Göös Sakari - (Mäkelä Jukka) x Harju Jari - (Salo Tuula) x Isohanni Irma - (Heino Salme) x Juvonen Martti - (Urpilainen Kari) x Kallinen Markku - (Hankaniemi Irma) - Klemola Annikki - (Pihlajamaa Juha) x Pikkarainen Kaija - (Mehtälä Anja) x Puutio Eeva - (Herlevi Mikko) x Rytioja Antti - (Rajaniemi Tuula) x Stenman Nils-Erik - (Varhama Borghild) x Maijala Aimo x Snellman Hans ykv:n puheenjohtaja ykv:n varapuheenjohtaja - Harju Veli-Pekka kirkkoherra, Kaustinen ja Ullava x Jukkola Tuomo kirkkoherra, Lohtaja Kankkonen Peter kirkkoherra, Kokkolan ruots. - Niemelä Heikki kirkkoherra, Kälviä x Hillilä Veikko hallintojohtaja x Björkström Aune-Inkeri viestintäpäällikkö x Herlevi Susanna pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja käsittää pykälät 1 12 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka jälkeen hän avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Hautamäki ja Sakari Göös. Tarkastus on perjantaina klo taloustoimistossa. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa

3 3 (11) TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukaiset asiat sekä lisäasioina 1. Lohtajan kirkon urkujen peruskorjaaminen ja puhdistaminen 2. Pirskerin kehittämis-/suunnittelutyöryhmä 3. Avustusanomus / Kirkon Ulkomaanapu 1 / 10 SEURAKUNTAYHTYMÄN LOGO JA GRAAFINEN ILME Seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien logojen suunnittelusta järjestettiin vuonna 2009 kutsukilpailu. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kilpailun voittajaksi St. Hurmoksen ehdotuksen, joka oli Johannes Kuutsan käsialaa. Siinä kaikkien logojen yhteisenä kehyksenä on kompassi, jossa näkyy myös ristin muoto. Voittanutta logosarjaa on yhteisen kirkkoneuvoston evästyksin työstetty edelleen suunnittelijan kanssa pelkistetympään suuntaan. Lukkoon on tässä vaiheessa lyöty logosarjan yhtenäinen visuaalinen linja, kehys, värit ja tekstityyli. Liitteenä A/ on graafikon alkuperäinen idea yhtymän ja kunkin seurakunnan kuva-aiheesta perusteluineen. Yhteinen kirkkoneuvosto voi halutessaan vaihtaa kuva-aiheen kokonaan tai osittain. Tärkeää on, että - logojen kolmiosainen värimaailma säilyy. Kompassin sisällä tulee olla sekä kullanruskea muoto että tummansininen muoto, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuuden. Muuten sisäosia voidaan hioa. - logojen tarinat ja symboliikka säilyy. Yhtenäisestä visuaalisesta linjasta syntyy myös logojen yhtenäinen 'tarina'. Sen takia on tarkkaan mietittävä, mitä muutoksia logon sisäosaan haluaa. On toivottavaa, että pidetään mielessä, että kaikkien logojen pitää myös tarkoittaa jotain. Hyvä neuvo: 'Kyse ei ole pelkästään siitä, mistä itse tykkään vaan enemmänkin siitä, mitä tämä sanoo katsojalle'. Logosarja on keskeneräinen ja ehdottoman luottamuksellinen. Siihen on tässä vaiheessa copyright vain suunnittelijalla. Paperit lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille tutustuttavaksi ja mietittäväksi, ja ne kerätään kokouksessa pois. Päätetään seurakuntayhtymän logon kuva-aiheesta. Nils-Erik Stenman kritisoi logon kuva-aihetta. Ilman tekstiä logoa ei voi mitenkään mieltää seurakuntayhtymän logoksi. Hänen mielestään asiaa tulisi harkita vielä perusteellisesti. Seurakuntayhtymän logo tulisi säilyttää entisellään, kunnes löytyy parempi.

4 4 (11) Tiedotuspäällikkö vastasi, että logot esitetään aina tekstin yhteydessä eikä irrallisina kuvina. Esko Hautamäki totesi, että logo on jalostunut, kun sitä on työstetty pelkistetympään suuntaan. Se on tasapainoinen kokonaisuus, aihe ja symbolit ovat hyvät. Useissa puheenvuoroissa esitettiin, että logossa olevaa ristiä korostetaan suurentamalla ja vaihdetaan se siniseksi. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti muuttaa logoa siten, että purjeiden yläpuolella olevaa ristiä suurennetaan ja väri vaihdetaan siniseksi. Aallokon alapuolella oleva nuoli poistetaan ja aallokko muutetaan samanlaiseksi kuin Kokkolan suom. seurakunnan logossa. Lisäksi kuva-aihe siirretään keskelle kompassia. Nils-Erik Stenman esitti eriävän mielipiteen, liite B/ 1. 2 / 10 SAATAVIEN POISTAMINEN Ohessa lähetetään luettelot saatavista, joista vanhimmat ovat vuodelta Taloustoimisto on valmistellut ehdotuksen poistettavista saatavista, liite A/ 2. Kaikkia saatavia on karhuttu ja yritetty periä jo useita kertoja. Perinnässä noudatetaan yhteisen kirkkoneuvoston vuonna 1997 hyväksymiä Laskutus- ja perintäohjeita sekä kuluttajaviraston Hyvän perintätavan ohjeistoa. Tilintarkastajat ovat huomauttaneet saatavien poistamisesta: Hyvä kirjanpitotavan mukaan taseesta on tarpeen poistaa saatavat, joiden kertyminen on epätodennäköistä. Saatavien perintää ja niiden kertymisen seurantaa jatketaan. Edellisen kerran saatavia on poistettu vuosina 2003, 2004, 2006 ja Päätetään saatavien poistamisesta oheisen listan mukaan. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin ehdotus saatavien poistamisesta. Poistettavien saatavien yhteismäärä on 1.073,68 euroa. Käydyssä keskustelussa paheksuttiin erityisesti sitä, että rippikoululeirimaksuja oli jätetty maksamatta. Asiasta käydyn keskustelun päätteeksi hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus, että rippikoulumaksut on laskutettava hyvissä ajoin etukäteen ennen leiriä. Lisäksi tuotiin esille, että maksusta on mahdollista anoa vapautusta taloudellisista syistä.

5 5 (11) 3 / 10 HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 10 12/09 Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 10 12/09 annetaan tiedoksi, liite A/ 3. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 4 / 10 MAANVAIHTOKAUPAN TARKENTAMINEN Kokkolan kaupungin ja seurakuntayhtymän välillä allekirjoitettiin vaihtokirja Vaihto koski Lohtajan keskustassa sijaitsevia alueita. Maanvaihdosta oli yhteisen kirkkoneuvoston (8.9.) ja yhteisen kirkkovaltuuston (27.10) käsittelyssä luonnos, jossa kaupungille luovutettu alue oli pinta-alaltaan m 2 ja kaupungilta saatava alue 905 m 2. Lopullista vaihtokirjaa laadittaessa kaupungin sitä varten toimittamassa pinta-alamittauksessa todettiin, että luovutettu alue kasvoi n. 600 m 2 ollen m 2. Pinta-alan lisäys johtui pääasiassa rajalla sijaitsevan kiviaidan siirtymisestä kaupungin haltuun ja hoidettavaksi. Yhtymälle tuleva alue pyöristettiin 5 m 2 alaspäin ollen 900 m 2. Vaihdosta saatava väliraha kasvoi siten eurosta euroon. Liite A/ 4 Vaihtokirja Toimistopäällikkö: Hyväksytään tarkennus ja toimitetaan pöytäkirjanote liitteineen asiaa käsitteleville viranomaisille. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asia viedään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 5 / 10 MARIAN SIUNAUSKAPPELIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS SEKÄ KREMATORION RAKENTAMISEN SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN Marian siunauskappelin peruskorjaus ja laajennus sekä krematorion rakentaminen on todettu krematoriotyöryhmän kokouksessa vaativaksi suunnittelutyöksi, joka vaatii arkkitehtikilpailun järjestämistä.

6 6 (11) Vuodelle 2010 hankkeelle on varattu euroa suunnitteluun. Krematoriotyöryhmä esittää, että suunnittelukilpailu järjestetään SAFA:n sääntöjen mukaan suppeana arkkitehtikilpailuna. Alustava huonetilaohjelma on liitteenä A/ 5. Marian siunauskappelin pinta-ala sisältäen vainajien säilytystilan on 585 m². Alustavassa huonetilaohjelmassa siunauskappelin laajennus on 80 m² ja krematorion 440 m². Marian siunauskappelin kunto- ja korjattavuusselvitys on tehty lokakuussa Krematoriotyöryhmän kokouksessa projektipäällikkö Jukka Huttunen, insinööritoimisto Vahanen Oy:stä esitteli valmistuneita tutkimustuloksia Marian siunauskappelin rakenteista. Kappeliin oli tehty rakenneavaukset sakastiin, keittiöön ja omaisten huoneeseen, joista ainoastaan omaisten huoneesta löytyi vakavaa kosteusongelmaa. Salissa on lattialämmitys ja siellä kuivumiskutistuman aiheuttama halkeama voidaan korjata. Välipohja on tarpeeksi kestävä. Kantava runkorakenne ja teräsbetonipilarit ovat hyvässä kunnossa. Vesikaton ulosheittäjien kohdalla seinissä on kiteytynyttä suolaa, mutta seinät näiltä kohdin ovat kuivat, vedenpoistoon suositeltava vaihtoehto olisi kattokaivot ulosheittäjien tilalle. Kattavasta esitelmästä kävi selväksi että huonot tiivisteet ja olematon tuuletus on keskeinen ongelma, mutta korjattavissa, samoin ikkunat ja vesikatto ovat suurimmat korjauskohteet. Ulkopuolella salaojien laitto olisi aiheellista. Yleisesti ottaen siunauskappeli on vankka rakennus ja varsin hyvässä kunnossa. Se kannattaa ehdottomasti peruskorjata. Hyväksytään krematoriotyöryhmän ehdotus arkkitehtikilpailun järjestämisestä ja sen pohjaksi laadittu alustava huonetilaohjelma. Kilpailun ratkaisu ja sen pohjalta tehty rakentamisehdotus toivotaan saatavan käsittelyyn toukokuun valtuuston kokoukseen mennessä. Nils-Erik Stenman ilmoitti osallistuvansa suunnittelukilpailuun ja olevansa siten jäävi. Hän poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että suunnittelukilpailu järjestetään 2-osaisena siten että peruskorjauksesta ja mahdollisesta krematorion rakentamisesta laaditaan molemmista omat suunnitelmat ja että rakentaminen voi tapahtua omina hankkeinaan.

7 7 (11) 6 / 10 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Seurakuntayhtymän laajentumisen yhteydessä vuoden 2009 alusta lähtien yhtymään perustettiin kehittämispäällikön (työnimike projektipäällikkö) määräaikainen virka viiden vuoden ajaksi. Virkaan nimitettiin Kälviän seurakunnan talouspäällikkö Irja Kivistö. Yhtymän kirjanpitäjän siirtyessä eläkkeelle Kivistö hakeutui kirjanpitäjän virkaan. Käytännössä hän hoitaa jo ko. tehtäviä kirjanpitäjä Riitta Kalliomaan pitäessä kertyneitä lomia ja pitämättömiä vapaapäiviä. Vakinaisesti kehittämispäällikön virka voidaan täyttää lähtien, mutta käytännössä virka on ollut ilman hoitajaa jo kuluvan vuoden alusta lähtien. Kehittämispäällikön viran vastuualueet ja tehtävät on vuosi sitten hyväksytyn tehtäväkuvauksen mukaan seuraavat: KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ (määräaikainen 5 v) Vastuualueet: - Talouden ja hallinnon käytäntöjen kehittäminen - Laajentuneen yhtymän toimintojen sopeuttaminen - Yhtymän taloushallintoon, hautaustoimeen ja yhteisiin tehtäviin liittyvät projektit Virkaan kuuluvia tehtäviä: * Laajentuneen seurakuntayhtymän toimintojen sopeuttaminen * Arkistoinnin suunnittelu * Alueellisten palvelupisteiden suunnittelu ja valvonta * Yhteyshenkilö eri seurakuntien välillä * Laskentatoimeen liittyvät osatehtävät kirjanpidossa ja palkanlaskennassa * Kilpailuttamis- ja hankinta-asiat (erityisesti palveluiden osalla) * Talouspäällikön (viran 2) lomittaminen * Hoitohautojen tallettaminen ja hautainhoitorahastojen kehittäminen Jokaiseen (kolmeen uuteen) virkaan voi liittyä myös entisen seurakunnan hallintotehtäviä ainakin siirtymävaiheessa, erityisesti seurakuntaneuvoston sihteerintehtävät + khranvir. lom. Nyt vuoden 2010 alussa ja vuoden kokemuksen jälkeen voidaan todeta, että yhtymän laajentumisen yhteydessä laadittu hahmotelma vastuualueista on edelleen ajankohtainen. Viran tehtävistä kaikkia ei ehkä ole tarpeen ottaa listalle. Tehtäväluetteloa voitaneen päivittää viranhaltijan vaihdon yhteydessä. Tärkeätä olisi tehdä niitä projekteja, joita eri sektoreiden viranhaltijat eivät omien välttämättömien virkatehtävien ohella ehdi tekemään. Näköpiirissä olevia projektitarpeita on esim. seuraavilla alueilla:

8 8 (11) - Ykspihlajan kirkon vuokra-asuntojen (6 kpl) vuokraukseen liittyvät asiat; mm. vuokralaisten valinta, vuokraustoiminnan arvonlisäveroasioiden selvittäminen - Hautainhoitorahaston talouden tervehdyttäminen; ainaishoitosopimusten irtisanominen - Virkojen johtosääntöjen päivittäminen; yhtymän viraston johtosääntö tai hallintosääntö - Yhtymän yhteisten työmuotojen hallinnon ja johtamisen selvittäminen - Hankittavien palveluiden kilpailuttamisasiat Kehittämispäällikölle samoin kuin muillekaan uusille päällikköviroille ei perustamisvaiheessa määritelty vaativuusryhmää. Liitosseurakuntien entiset talouspäälliköt siirtyivät virkoihin entisin palkkaeduin. Kehittämispäällikön viran vaativuusryhmä määriteltäneen välillä sen jälkeen kun viran kelpoisuusehdot ja tehtäviin sisältyvät projektit tai niiden vaativuustaso on määritelty. Päätetään 1) julistaa välittömästi kehittämispäällikön määräaikainen virka yhtymän sisäisesti haettavaksi, hakuaika päättyy , 2) määrätä viran pätevyysvaatimukset lähtien siitä, että virkaan valittavalta vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotason tutkinto, sekä hyvä seurakuntahallinnon ja muun julkisen hallinnon tuntemus ja työkokemus. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti palauttaa asia lisäselvityksiä varten. Muutamissa puheenvuoroissa kyseltiin eikö kehittämispäällikön virkaa voitaisi täyttää ilman sisäistä hakua. 7 / 10 TILINPÄÄTÖSNÄKYMÄT / TALOUSRAPORTTI Vuoden 2009 tilinpäätösnäkymät ovat alustavan arvion mukaan budjettia paremmat. Vuosikate on tällä hetkellä noin plussalla, alkuperäisessä talousarviossa lähtökohta on euroa miinusta. Kun loppuvuoden poistot tehdään (noin ) ja mm. loput korkotulot ja menot kirjataan, lienee tulos alle euroa miinuksella, budjetissa Verotulot ylittyivät joka tapauksessa alkuperäisestä arviosta lähes ja viime keväänä valtuustossa korjatusta arviosta noin Merkitään tiedoksi tilinpäätösnäkymät. Merkittiin tiedoksi.

9 9 (11) 8 / 10 PAPPIEN VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSEN LAAJENTAMINEN Sairaalasielunhoidon johtokunta Teologien viikonloppupäivystys on jo usean vuoden toiminut yhteistyössä seurakuntien pappien kanssa siten että päivystysrenkaaseen on sairaalateologien lisäksi kuulunut Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan seurakuntien pappeja. Päivystys on koskenut keskussairaalaa ja Kokkolan terveyskeskusta ja sen vuodeosastoja. Päivystys alkaa perjantaisin klo 15 ja päättyy sunnuntaina klo 24. Arkipäivinä päivystävät sairaalateologit. Kokkolan seurakunnan alueen vanhainkodeista on tullut toivomus saada olla osallisina pappien viikonloppupäivystyksestä siten että päivystyslista jaettaisiin myös vanhainkoteihin. Tämä päivystyskäytäntö koskisi kuitenkin ainoastaan viikonloppuja, jolloin sairaalateologit eivät kuormittuisi kohtuuttomasti. Johtokunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi. Johtokunta keskusteli asiasta ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle että se selvittää Kokkolan seurakuntien päivystyskäytännön kartoittaen myös päivystyksen tarpeen. Johtokunta suhtautuu varauksellisesti viikonloppupäivystyksen laajenemiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto : Päätetään pyytää kirkkoherrojen yhteinen kannanotto ja toimenpideehdotus asiasta tulevan helmikuun loppuun mennessä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 9 / 10 LOHTAJAN KIRKON URKUJEN PERUSKORJAAMINEN JA PUHDISTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto päätti Lohtajan kirkon urkujen peruskorjaamisesta ja puhdistamisesta. Sotkamon Urkurakentajat Oy:n tarjous urkujen peruskorjaamisesta hinnaltaan euroa hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin yrityksen tarjous urkujen äänityksestä ja perusvirityksestä hintaan euroa. Korjaamisesta pyydettiin Lohtajan seurakuntaneuvoston kannanotto. Lohtajan seurakuntaneuvosto oli osaltaan hyväksynyt urkujen kunnostuksen jo Merkittiin tiedoksi.

10 10 (11) 10 / 10 PIRSKERIN KEHITTÄMIS-/SUUNNITTELUTYÖRYHMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli leirikeskusten suunnittelutyöryhmän loppuraporttia ja jatkotoimenpiteitä. Tuolloin perustettiin Pirskeriä varten oma kehittämis-/suunnittelutyöryhmä, johon kuuluu kiinteistöpäällikkö, toimistopäällikkö, Kälviän seurakunnasta yksi työntekijäedustaja (kirkkoherra Heikki Niemelä) ja yksi luottamushenkilöedustaja (Markku Kallinen). Lisäksi työryhmään nimettiin leirikeskusten suunnittelutyöryhmän puheenjohtaja Juhani Paananen. Työryhmän tehtävänä on laatia selvitys käyttötarpeista ja/tai uudisrakentamisesta. Työryhmän tulee antaa toimeksiannosta raportti huhtikuun loppuun mennessä Työryhmälle ei ole nimetty kokoonkutsujaa. Nimettiin työryhmän kokoonkutsujaksi kiinteistöpäällikkö. 11 / 10 AVUSTUSANOMUS / KIRKON ULKOMAANAPU Kirkon ulkomaanapu on lähettänyt avustuspyynnön Haitin katastrofin lievittämiseksi, liite A/ 11. Päätettiin yksimielisesti valmistella avustusanomus yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. 12 / 10 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMI- NEN Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ovat pöytäkirjan liitteenä A/ 12. Puheenjohtaja piti loppuhartauden ja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Vakuudeksi Erkki Murtomäki puheenjohtaja Susanna Herlevi pöytäkirjanpitäjä

11 11 (11) Olemme tarkastaneet pöytäkirjan. Kokkolassa 22. tammikuuta 2010 Esko Hautamäki Sakari Göös

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010 AIKA Tiistai 2.3.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (7) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009 AIKA Tiistai 1.12.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 10/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.8.2010 1 (11)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 10/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.8.2010 1 (11) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 10/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.8.2010 1 (11) AIKA Torstai 26.8.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 ASIAT Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 11/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.9.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 11/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.9.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (11) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 11/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.9.2009 AIKA Tiistai 8.9.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 1 (16) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 AIKA Torstai 19.11.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (15) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009 AIKA Torstai 15.10.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) AIKA Keskiviikko 8.12.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) AIKA Tiistai 8.3.2011 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) AIKA Keskiviikko 29.12.2010 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011 AIKA Tiistai 29.3.2011 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT 21

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) AIKA Tiistai 22.5.2012 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 13.12.2013 1 (15)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 13.12.2013 1 (15) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 13.12.2013 1 (15) AIKA Tiistai 17.12.2013 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 169 Kokouksen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) AIKA Tiistai 20.8.2013 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 102 Kokouksen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18) AIKA Tiistai 3.3.2015 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 19 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 1.9.2015 1 ( )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 1.9.2015 1 ( ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 1.9.2015 1 ( ) AIKA Tiistai 8.9.2015 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) AIKA Tiistai 16.6.2015 klo 18.00 PAIKKA Seurakuntakeskus, Pikkusali, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 33

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) AIKA Tiistai 4.12.2012 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 7.4.2015 1 ( )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 7.4.2015 1 ( ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 7.4.2015 1 ( ) AIKA Tiistai 14.4.2015 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.3.2013 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Aika Torstai 16.6.2011 klo 16.15 19.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja 123-129, poistui 130 käsittelyn

Lisätiedot