SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ 3"

Transkriptio

1 PRTTNEM Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet i.... K. n a n k u Et an ta... : VL T. e. e e R.. TU. LA TU. NN..... KE... T.. T. e.. KE KL e. e... e. e.. VK VL.. NN. :.. UR LA TU ET ET e e. lä r o. nk ie A u. rin g ja n ra ti o itt.... Ranta..... ra e e... VL m oo. tto rik el kk. a A VL-/s Selvitysalue (tuleva asuntoalue?)..... T HAUK..... SUUSAARENKERTO Leikkipuisto. VL. PRTTNEMENKÄRK... VL/s ONKPUSTO PLKKPUSTO KUJA Pi sy.. Pi sy TU LUOD ONKA... HEPO AP. TAMENK ATU TU.. AP... KAKA AK AT U MATK KU H U AT AK AHVE NKAT U KK.. ERTO KATU MUKKU ARENK SUUSA... SUNTSANNTA LA E PRTTLAHDENT.. SA AP. VL A. KUOR EKUJ PRTTNEMENPUSTO... VL/s NKATU. LAHNASAARE..... AP PRTT UJ AK... LA HN VL Uimapaikka.. MTTAKAAVA. Kuopio Pirttiniemi HAVANNEKUVA KUOPON KAUPUNK Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus....

2

3 SUUNNTTELU- JA KENTAMSOHJEET SSÄLTÖ OSA PENTALOKENTAJEN SUUNNTTELU- JA KENTAMSOHJEET - Yleiset suunnitteluohjeet - Julkisivut, rakennuksen ilme - Katot - Kerrosluku ja lattian korkeusasema - Autotalli tai -katos, talousrakennukset - Tontin liittyminen katuun - Aidat - Puusto - Hulevedet - Tontin pohjatutkis ja pintavaaitus - Rantatatontit ja rantarakentaminen - Korttelisuunnitelmakartan merkintöjen selitykset - Tonttiin kohdistuvia merkintöjä - Rakennusten sijoitteluperiaatteita OSA PHASUUNNTTELUN JA VHERKENTAMSEN OHJEET - Tontin pihasuunnitelma - Omien tarpeiden ja toiveiden arviointi - Oleskelupiha - Leikkipiha - Talouspiha - Hyötypuutarha - stutettava kasvillisuus - Luonnonalue ja puiden säilyttäminen - Kasvavien puiden suojelu - Maaston otoilu - Kivien käyttö piharakentamisessa OSA YLESTÄ KENNUSHANKKEESTA - Omakotikorkotukilaina matalaenergiatalon rakentamiseen - Suunnittelu - Tontinvuokraus - Rakennuslupa - Muut suunnitelmat - Tarkastukset ja katselkset - Rakentaminen - Liittymiskuluja - Toimipaikkojen osoitteet ja puhelinnumerot - Teknisen tilan suunnitteluohjeet - Postilaatikoiden sijoitteluohjeet - Jätehuolto Liite: - stutettavien kasvien aluerajauskartta merkkien selitys - Katualueiden ja tonttien rajalle istutettavat aidannekasvit omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

4

5 Pirttiniemen omakotirakentaja Tervetuloa Pirttiniemen asuntoalueelle. Olet valinnut uuden Saaristokaupungin rakennushankkeesi sijaintipaikaksi. Olemme osaltamme tehneet valmisteluja, jotta Pirttiniemen alueesta rakentuisi viihtyisä asuinalue. Tämä kirjanen sisältää alueelle laaditut kortteli- ja vihersuunnitteluohjeet sekä neuvoja rakennushankkeesi eri vaiheisiin. Nämä ohjeet liittyvät vuokrasopikseen tai tontin luovutusehtoihin. Ne sisältävät sekä rakentamistapaa koskevia sitovia ohjeita että suosituksia. Sitovat ohjeet on esitetty tekstissä lihavoituna. Tontin saajille pidetään suunnittelun alkuvaiheessa tiedotustilaisuus, jossa vielä tarkemmin selitetään ohjeita. Rakennushankkeesta ja utoksista yleensäkin on syytä neuvotella naapureiden kesken, jotta lopputulos odostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Muutostoivoksista voi neuvotella Kuopion alueellisessa rakennusvalvonnassa, jossa yhteyshenkilönä on valvonta-arkkitehti. Olet varmaan jo huomannut, että edessäsi on melkoista paperisotaa jo ennen ensimmäistä lapionpistoa. Sen yksinomaisena tarkoituksena on kuitenkin varmistaa, että talostasi ja sen lähiympäristöstä tulee viihtyisä, terveellinen ja turvallinen asuinpaikka perheellesi tuleviksi vuosikymmeniksi. Onnea rakennushankkeellesi omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

6 OSA PENTALOKENTAJEN SUUNNTTELU- JA KENTAMSOHJEET Ohjeen tarkoitus ja käyttö Ohjeen tarkoitus on auttaa rakentajia sovittamaan suunnitelmansa yhteen siten, että rakentamisen tuloksena syntyy viihtyisä ja tasapainoinen asuinympäristö. Vuokrasopikseen tai tontin luovutusehtoihin sisältyy ehto, joka edellyttää suunnittelu- ja rakentamistapaohjeiden noudattamista. Lähtökohtana ovat alueen rakentamisolosuhteet siten, että rakentaminen sovitetaan alueen vaihtelevaan maastoon ja ohjeista odostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia, esimerkiksi katunäkymiä. Ohje ja siihen liittyvä korttelisuunnitelmakartta antavat suuntaviivat tiettyihin peruskysymyksiin, suurin osa jää silti suunnittelijan hallittavaksi. Ohjeessa ja korttelisuunnitelmakartassa ratkaistuja peruskysymyksiä ovat: rakennuksen tai rakennusten sijoitus tontille rakennuksen sovitus maastoon katon pääharjansuunta julkisivujen väri ja materiaalit tontin aitaaminen hulevesien käsittely tontilla Ennen rakennussuunnittelun aloittamista tulee neuvotella rakennusvalvontaviraston kanssa, jotta kaavan määräykset ja rakentamisohjeen tavoitteet sekä mahdollisesti naapureiden jo laatimat suunnitelmat tulevat riittävästi huomioonotetuiksi jo luonnosvaiheessa. Neuvotteluvaiheessa tulee olla läsnä myös hankkeen pääsuunnittelija. Lisätietoja antaa valvonta-arkkitehti. Rantarakentamisessa tulee neuvotella ympäristönsuojelutoimiston kanssa rantaa koskevista määräyksistä. YLESET SUUNNTTELUOHJEET Säilytä tontilla alkuperäistä maastoa ja puustoa Korttelisuunnitelmassa rakennukset yleensä sijoitetaan lähelle katua. Näin on vaikeassa maastossa yleensä helpointa järjestää sisäänkäynnit ja ajo autotalliin jne. Tällöin on mahdollista säilyttää tontilla olevaa puustoa, kallioita ja kiviä. Käytä olemassa olevaa maastoa ja puustoa omaleimaisen pihasi lähtökohtana. Tontin turha pengertäminen ja louhiminen on paitsi kallista niin myös ikävän ja tavanomaisen näköistä. Rakennus pitää sovittaa olemassa olevaan maastoon. Suuret pengerrykset rinnemaastossa eivät ole sallittuja. Maaston pengertämistä ja täyttämistä sallitaan vain korttelisuunnitelmakartassa osoitetuilla tonteilla. Tasaisia tontteja on vain vähän. Useimmilla tonteilla suunnittelun lähtökohdaksi on otettu ns. rinneratkaisu eli rakennuksen lattiatasot on syytä porrastaa maastoa myötäillen. PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

7 Varaa aikaa suunnitteluun ja käytä asiantuntijaa Pirttiniemessä maastoodot ovat vaihtelevia, tta samalla mielenkiintoisia ja ne tarjoavat hyvän lähtökohdan kaikenlaisille pientaloratkaisuille. Suunnittele ja mieti omien tavoitteittesi toteuttamista. Mieti näkymiä asunnostasi ulos, tontin valoisuutta eri vuorokauden ja vuoden aikoina. Tavoitteittesi toteuttamiseen on käytettävä ammattisuunnittelijaa. Suunnittelun osuus on vain utama prosentti hankkeen kustannuksista; siihen panostaminen maksaa aina itsensä taloudellisimpana ja toiminnallisimpana ratkaisuna sekä monipuolisempana asuinympäristönä. KATTOMUOTOVAHTOEHTO KATTOMUOTOVAHTOEHTO LEKKAUSESM. KENNUS RNTEEN SUUNTASEST LEKKAUSESMERKKEJÄ JULKSVUT, KENNUKSEN LME Suosi yhtenäisyyttä luovien perusratkaisujen ohella yksityiskohtia. Kehittele katoksia, kuisteja, pergoloita ja ulokkeita. Älä tee rumaa ja kömpelöä. Älä tyydy kaikkein yksinkertaisimpaan, laatikkomaiseen ratkaisuun. Sovita rakennus naapureihisi, tta suosi samalla rakennusta elävöittäviä ratkaisuja kuten porrastuksia, sisäänvetoja ja katon porrastuksia. Julkisivuissa on oltava yksi selkeä päämateriaali. Muita materiaaleja käytetään arkkitehtonisena tehosteena, esim. tiilijulkisivussa puupintaisia osia. Ristinurkkaisia tai pyöröhirsisiä hirsitaloja alueella ei sallita. Julkisivuväriä määriteltäessä tulee ottaa huomioon aluekokonaisuus. Vältä huomiotaherättävien tehostevärien käyttöä yleisvärityksessä. Mahdollisista rakennuksen porrastuksista aiheutuvat korkeat sokkelit ja kellarin seinät on käsiteltävä un julkisivupinnan tapaan. Muuraukset ulotetaan pääsääntöisesti vesikattoon asti, ei koko matkalta laudoitettuja seinien yläosia. LEKKAUSESM., KENNUS RNNETTÄ VASTAAN PÄÄTYESMERKKEJÄ PÄÄTYESMERKKEJÄ Rakennuksen poikkileikkaus- ja kattootoesimerkkejä kkunoiden puuosien on oltava peittomaalattuja. Pääsääntöisesti tulisi käyttää valkoista väriä tai hyvin vaaleita sävyjä. kkuna-aukotuksen osalta suositellaan käytettäväksi tavanomaisten mallien sijasta persoonallisempaa aukotusta. Kuisteissa tulisi käyttää mahdollisimman paljon lasiseiniä. KATOT Alueella käytettävä kattooto on harjakatto tai sen sovellutus (erilaiset pulpettikatot). Kattokaltevuus on yleensä :,. Korttelisuunnitelmassa erikseen osoitetuilla tonteilla kattokaltevuus on :,. Katon väri tulee olla koko alueella tumma tta materiaali on vapaasti valittavissa. Tontinhaltijat voivat pienalueittain (esim. katunäkymä) yhteisesti esittää rakennusvalvonnalle utakin kattokaltevuutta. Rakennusten pitää odostaa kuitenkin yhtenäisiä kokonaisuuksia. omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

8 KERROSLUKU JA LATTAN KORKEUSASEMA Alueella sallitaan yleisesti osittain -kerroksisten rakennusten rakentaminen. Rakentamisessa on otettava huomioon palomääräykset. Vaihteleva maasto sallii tontille kellarikerroksen rakentamisen, joko kokonaan tai osalle rakennusta. Sen lisäksi toiseen kerrokseen voidaan sijoittaa osa rakennettavasta kerrosalasta. Älä tee rakennusta liian matalalle. Pääperiaatteena on, että sisäänkäyntikerroksen lattia on aina kadun pinnan yläpuolella (vähintään cm ympäröivää maanpintaa ja cm kadun keskilinjaa korkeammalla). Korttelisuunnitelmakartalla on esitetty kunkin tontin ohjeelliset lattian korkeusasemat ja tontin täyttötasoja. Rannan läheisyyteen tai alavalle paikalle rakennettaessa on alimman lattiatason korkeusaseman oltava NN. m tai sen yläpuolella. Lattian korkeusasema katutasoon nähden. AUTOTALL TA -KATOS, TALOUSKENNUKSET Autotalli tai -katos sekä varastotilat esitetään sijoitettavaksi erilliseen rakennukseen tai päärakennuksen yhteyteen korttelisuunnitelmakartassa esitetyn periaatteen kaisesti. Jälkimmäisessä tapauksessa olisi autotalli yleensä syytä porrastaa asuinrakennuksesta erottuvaksi. Rinnemaastossa kadun alapuolisilla tonteilla rakennus on tarkoituksenkaista sijoittaa mahdollisimman lähelle katua, jolloin kadun ja rakennuksen välinen täyttötarve on mahdollisimman vähäinen. Autotallin sisäänajon edessä tontilla oleva vapaa tila tulee olla vähintään m. Päärakennuksen etäisyys kadun puoleisesta rajasta tulee olla vähintään m ellei korttelisuunnitelmassa toisin esitetä. PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

9 TONTN LTTYMNEN KATUUN Autotallin korkeusasema on sovitettava huolellisesti kadun korkeusasemaan nähden. Ajoradan ja tontin välinen alue tulee käsitellä vastaavasti kuin autotallin tai -katoksen edusta, mielellään laatoittamalla. Korttelisuunnitelmassa on esitetty kadun keskilinjan korkeusasema (kadunreunan korko, ohjeellinen tontinrajan korko). Korttelisuunnitelmassa autotallin lattia on noin - cm kadun pinnan yläpuolella. Ajoluiskan kaltevuus kadunpuoleisesta tontinrajasta tontille tulee olla loivempi kuin :. ADAT Asuntokatujen varsilla ei suositella käytettäväksi rakenteellista aitaa, vaan piha-alue on korttelisuunnitelmassa esitetty rajattavaksi katualueesta pensasaidalla, -ryhmillä ja matalakasvuisilla puilla. Erityisperusteella voi rakennusvalvonta myöntää poikkeuksia ympäristölliset seikat huomioon ottaen. Tonttien välit Mahdollisen aidan korkeus, malli ja väri on sovittava naapurusten kesken. Naapureiden aidan värin tulee näkyä rakennuslupahakeksessa. Umpinaisen aidan viereen tulee istuttaa pensaita tai köynnöksiä vaikutelman pehmentämiseksi. Jokaisen tontin etupihalle tulee istuttaa vähintään yksi puu, mikäli olemassa olevia puita ei voida säilyttää. Rantatonteilla aita ei saa ulottua vesirajaan saakka. Rakennettua aitaa ei saa tuoda metriä lähemmäksi vesirajaa vaan ranta tulee jättää mahdollisimman luonnonkaiseksi. omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

10 PUUSTO Liito-oravan liikkumisväylien (pl-) alueilla olemassa oleva puusto on säilytettävä tai täydennettävä liito-oravan liikkumisen kannalta riittävällä puustolla. Tonttien peräosissa ja erityisesti puistoon rajoittuvilla tontin osilla tulee säilyttää yhtenäisiä puuryhmiä. Näillä alueilla tulee säilyttää myös aluskasvillisuutta. Yksittäiset suuret puut, jotka kelpaavat pihapuiksi säilytetään. Ennen rakentamaan ryhtymistä tontilla on suoritettava puustokaitus. Rakennuslupavaiheessa asemapiirustuksessa on esitettävä kaadettavat ja säilytettävät puut. Lehtipuiden ja mäntyjen lisäksi tulee varsinkin luonnonvaraisena säilyvillä ranta-alueilla säästää myös kuusia. Varsinkin rannan osalta tulee käyttää harkintaa puiden poistossa. Pihan peruskasvit ja keskeiset puustoisina säilytettävät alueet on esitetty korttelisuunnitelmakartassa. Puistoon rajoittuvat tontin rajat olisi syytä jättää aitaamatta. Puistoon rajoittuvilla osilla säilytetään puustoa ryhminä ja täydennetään sitä erityisesti lehtipuilla. Tarkempia piharakentamista koskevia ohjeita on esitetty osassa. HULEVEDET (sade- ja sulamisvedet) Tontin hulevedet tulee kerätä pääsääntöisesti päällystetyiltä pinnoilta, kuten piha-alueilta, autopaikoilta ja katoilta. Kattovedet, salaojavedet ja pihavedet tontin päällystetyiltä alueilta johdetaan sadevesiviemäriin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan vedet imeyttää tontin maaperään imeytyskentän kautta, edellyttäen ettei siitä ole haittaa naapureille. Hulevesiä ei saa johtaa avo-ojissa suoraan järveen, vaan ne on imeytettävä vähintään metrin päähän rannasta. Hulevedet käsitellään keskitetysti kosteikkoalueilla. TONTN POHJATUTKMUS JA PNTAVAATUS Ennen rakentamaan ryhtymistä tulee tontilla tehdä yksityiskohtainen pohjatutkis ja pintavaaitus. Täyttöalueet on pääosin esitetty korttelisuunnitelmassa. Koska täyttö on erittäin vaativa maarakennusvaihe, on se tehtävä huolella ja yhteistyössä naapuritontin kanssa. Perustamisessa tulee käyttää paalutusta tai syvälle vietyjä anturoita. Korttelisuunnitelmassa rakennukset on sijoitettu mahdollisimman lähelle katualuetta, jolloin täyttöalueet jäävät pieniksi ja paalutus voidaan toteuttaa esim. yhteistoimituksena. NTATONTT JA NTAKENTAMNEN Vesialueen puolella toimittaessa on aina selvitettävä, tarvitsevatko tehtävät toimenpiteet vesilain kaisen luvan. Lisätietoja vesialueen käsittelystä antaa Pohjois-Savon ELY-keskus (p. ). Lupaa ei tarvita vähäiseen rannan ruoppaamiseen, millä tarkoitetaan laiturin ja pieniotoisen uimarannan edellyttämiä toimenpiteitä. Ruoppausmassojen läjitys järveen, rannan u täyttäminen ja maalaiturien rakentaminen ei ole sallittua. Rantaan voidaan sijoittaa tonttikohtainen, kevytrakenteinen laituri, jonka koko on alle m. Laiturirakenteet eivät saa olla raskaat ja massiiviset. Rantatonteille suositellaan ponttoonilaitureita. Tonttien rantaviiva on säilytettävä mahdollisimman luonnonkaisena. Rannassa olevat lohkareet ja suuret kivet on pääsääntöisesti säilytettävä. Laiturin yhteyteen voidaan kuitenkin rakentaa pieniotoinen, rannan otoihin sopeutuva uimaranta, jonka molemmin puolin tulee jättää luonnontilaista rantaa. Uimarannalle voidaan tarvittaessa lisätä hiekkaa. Keskiveden korkeus on otettava huomioon myös rakentamisessa. Asunnon alimman lattiatason tulisi olla vähintään tason NN. yläpuolella. Aitaa ei saa rakentaa kymmentä metriä lähemmäksi vesirajaa, mistä eteenpäin tonttien rajaaminen on hoidettava kasvillisuuden avulla. Rannan tuntumassa tulisi säilyttää luonnonkaista aluskasvillisuutta ja välttää rantaan saakka ulottuvaa nurmettamista. Tontille voidaan rakentaa pieniotoisia oleskelualueita ja grillikatoksia (alle m). PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

11 Korttelin tonteille..., sallitaan rantasaunan rakentaminen ( m). Uutta saunaa ja grillikatosta (alle m) ei saa rakentaa metriä lähemmäksi tontin rannan puoleista rajaa eikä metriä lähemmäksi tontin rajaa. KORTTELSUUNNTELMAKARTAN MERKNTÖJEN SELTYKSET Rakennuksen sijainti Tonteilla, joiden rakennusala ulottuu naapuritontin rajaan saakka, tulee rakennuksen etäisyyden naapuritontin rakennusalasta (rajasta) olla vähintään metriä ellei rakenneta samanaikaisesti kiinni naapurirakennukseen. Rakennuksen sijoittelussa on otettava huomioon naapurin rakentaminen. Pääikkunan eteen saadaan näin metriä rakentamamatonta tilaa, mikä mahdollistaa asuinhuoneiden pääikkunoiden sijoittamisen myös rakennuksen rajan puoleiselle sivulle ja kun ne näin ovat vähintään metrin päässä naapurin päärakennuksesta. Autotalli saa olla metrin päässä tonttien välisestä rajasta, ellei rakenneta samanaikaisesti kiinni naapurirakennukseen. () Suluissa oleva kerrosluku osoittaa vaihtoehtoisen talotyypin (lattiatasot ja rakennuksen sijainti selvitettävä erikseen). [. Hakasuluissa oleva luku on autotallin/-autokatoksen ohjeellinen korkeusasema. Katon väri: Mu tumma, sitova, materiaali vapaa TASAMAAN TYYPP Yksikerroksinen, ainakin asuintilat voidaan toteuttaa yhdessä tasossa. Ratkaisu voi olla myös osittain kaksikerroksinen.. Rakennuksen asuintilojen lattiatason ohjeellinen korkeusasema (autotalli-varasto -osa voi tarvittaessa olla eri tasossa). LOVAN RNTEEN TYYPP Yksikerroksinen, porrastettu vähintään kahteen tasoon. Ratkaisu voi olla myös osittain kaksikerroksinen.. (.) Ylemmän ja alemman lattiatason ohjeelliset korkeusasemat (lattiatasoja voi olla useampiakin). lman sulkuja oleva luku on kadunpuoleisten asuintilojen lattiatason korkeusasema (autotalli-varasto-osa voi tarvittaessa olla eri tasossa). / JYRKÄN RNTEEN TYYPP Osittain kaksikerroksinen, ylärinteen puolelta yksikerroksinen, alarinteen puolelta kaksikerroksinen. Erityistapauksissa ratkaisu voi olla myös osittain kolmikerroksinen (katkoviivat).. (.) Ylemmän ja alemman lattiatason ohjeelliset korkeusasemat. lman sulkuja oleva luku on kadunpuoleisten asuintilojen lattiatason korkeusasema (autotallivarasto-osa voi tarvittaessa olla eri tasossa). TASAMAAN TYYPP / KAKSKERROKSNEN Kokonaan tai osittain kaksikerroksinen.. Rakennuksen alemman asuinkerroksen lattiatason ohjeellinen korkeusasema (autotalli-varasto-osa yleensä erillisenä). LOVAN RNTEEN TYYPP / KAKSKERROKSNEN Kaksikerroksinen, porrastettu vähintään kahteen tasoon.. (.) Ylemmän ja alemman lattiatason ohjeelliset korkeusasemat. lman sulkuja oleva luku on kadunpuoleisten asuintilojen lattiatason korkeusasema (autotalli-varasto-osa voi tarvittaessa olla eri tasossa). omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

12 pp. :.. / JYRKÄN RNTEEN TYYPP / OSN KOLMKERROK- SNEN Osittain kolmikerroksinen, ylärinteen puolella yksikerroksinen, alarinteen puolella kaksi- tai kolmikerroksinen. (Autotalli-varasto-osa voi tarvittaessa olla eri tasossa). TONTTN KOHDSTUVA MERKNTÖJÄ: ASEMAKAAVAMERKNNÄT: h Rakennusalalla olevan rakennuksen suurin sallittu keskikorkeus metreissä ( rakennuksen vaipan pinta-ala / rakennuksen piiri). e. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. etä- Rakennuksen etäisyyden naapuritontin rakennusalasta tulee olla vähintään merkinnän osoittama metrimäärä ellei rakenneta samanaikaisesti kiinni naapurirakennukseen. (Huom! Korttelit ja etä-) ap/as Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava. Merkintä osoittaa, että alueelle on laadittu rakentamistapaohje. klvl- Rakennukset on liitettävä MRL a edellytysten kaisesti kaukolämpöverkkoon. KORTTELSUUNNTELMAKARTAN JA KEN- TAMSTAPHJEEN MERKNNÄT: STOVAT:. m pu [.... KP KP KP. KP katupysäköinti KP. KP Päärakennuksen harjan suunta on STOVA (Ks). Talotyyppi on STOVA (Ks,Ro). :,Kattokaltevuus on STOVA (Ks,Ro). m KP Katon väri (tumma) on STOVA (Ks,Ro). Autotallin etäisyys kadun puoleisesta tontin rajasta on STOVA. Kunnallisteknisten linjojen liittymäpaikat ovat STOVA (Ks). Katualueella olevien laitetilojen (jakokaapit) paikat ovat STOVA (Ks). Valaisinpylväiden paikat ovat STOVA (Ks). stutettavan kasvilajit (esim. KPkotipihlaja jne.) ovat STOVA (Ks). OHJEELLSET:. h e. etä- ap/as [.). Rakennuksen sijoitus on OHJEELLNEN (Ks). Autotallin lattian korkeusasema on OHJEELL- NEN (Ks). Rakennuksen asuintilojen lattiatason korkeusasema on OHJEELLNEN (Ks). Ote korttelisuunnitelmakartasta. KP kotipihlaja, Sorbus aucuparia Annetut lattian korkeusasemat on sidottu esitettyyn paikkaan. Ks Korttelisuunnitelmakartta Ro Rakentamistapaohje PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

13 KENNUSTEN SJOTTELUPERAATTETA Korttelisuunnitelman sitovasti määrittämät kadunvarsi-istutusten kasvilajit (puut ja pensaat katuviheralueen ja rakennuksen välisellä alueella sekä n. m:n pituisella matkalla tonttien välissä). m Kaupungin kylvämä nurmikko ja istuttamat katupuut. Vuokraehtojen kaan tontinhaltija hoitaa tontin edustalla olevan nurmikon. Kaupunki hoitaa katualueelle istutetut puut. n. m Korttelin sisäosissa (takarajat ja sivurajat rakennuksen kohdalta takarajalle) tonttien välirajojen aitaustapa (rakenteellinen aita, pensaat tai u kasvillisuus) vapaampi (edellyttää kaikkien osapuolten hyväksymistä eli rakennusluvan yhteydessä naapurin suostus)., m katuviheralue omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

14 OSA PHASUUNNTTELUN JA VHERKENTAMSEN OHJEET Yleistä Tontin suunnittelusta ja viherrakentamisesta on annettu sekä sitovia määräyksiä että suosituksia. Sitovat määräykset löytyvät asemakaavasta ja korttelisuunnitelmasta. Näillä määräyksillä halutaan vaikuttaa asuinalueen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen. Ne kohdistuvat pääsääntöisesti tontin katualueeseen liittyvään tontinosaan sekä tontilla säilytettävään luonnonkasvillisuuteen. Tässä yhteydessä annetaan vinkkejä ja suosituksia, joita voi hyödyntää pihasuunnittelussa ja viherrakentamisessa. TONTN PHASUUNNTELMA Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on pihasuunnitelman teko tontille. Suunnitelma pihan käytöstä ja istutuksista esitetään asemapiirustuksessa. Piirustuksen mittakaava on :. Pihasuunnitelmassa esitetään seuraavat asiat: rakennettavaksi aiotut rakennukset, rakennelmat ja aidat pihan korkeusasemat ja pintavesijärjestelyt pihan jäsentely käyttötarkoituksen kaan: o ajo- ja jalankulkuväylät sekä autopysäköinti o kuivatus- ja tuuletuspaikat sekä jätepiste o oleskelu- ja leikkialuee kasvillisuus: o säilytettävät ja kaadettavat puut * säilytettävän kasvillisuuden osalta on noudatettava alueelle laadittua asemakaavaa ja korttelisuunnitelmaa o uudet istutukset * istutuksia suunniteltaessa on noudatettava alueelle laadittua korttelisuunnitelmaa * istutettava kasvillisuus on nimettävä pintojen päällysteet ja rajaukset ilmansuunnat naapuritontit ja niiden rakennusalueen rajat vähintään kuuden metrin päähän rajasta OMEN TAEDEN JA TOVEDEN ARVONT Ennen pihasuunnittelun aloittamista kannattaa kirjoittaa toiveiden ja tavoitteiden lista sekä huomioida korttelisuunnitelman asettamat vaateet. Tärkeää on miettiä mitä kukin perheenjäsen pihassa haluaa tehdä. Seuraavaksi on syytä pohtia mitä pihalla tahdotaan nähdä ja kokea sekä mitä pihasta halutaan näyttää ille. Tärkeää on myös listata lempikasvit ja miettiä kuinka paljon on halukas käyttämään aikaa pihan hoitamiseen. Neuvotelkaa pihanne jäsentelystä ja rajapintojen käsittelystä naapurienne kanssa. Omien tarpeiden ja toiveiden listauksen jälkeen kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen, joka suunnittelee toiveista ja tavoitteista toimivan kokonaisuuden. PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

15 OLESKELUPHA Paras oleskelupaikka pihalla on talon etelä- tai länsiseinustalla. Pihan avautuessa itään oleskelupaikka on usein syytä sijoittaa kauemmaksi seinustalta, paikkaan, missä se saa ilta-aurinkoa. Oleskelupaikan lähellä pääsevät oikeuksiinsa läheltä katseltavat, odoiltaan ja väreiltään herkät kasvit. Oleskelupaikka mitoitetaan tilan tarpeen kaan. Esimerkiksi x m:n alueelle sopii pöytä, - tuolia ja pieni grilli. Oleskelupaikka tarvitsee näkö- ja tuulensuojan. LEKKPHA Lasten leikkitilat sijoitetaan tontin aurinkoiseen ja turvalliseen osaan. Tärkeimpiä leikkitarpeita ovat hiekka ja vesi sekä niitä täydentävät inaiset leikkivälineet. Yksinkertaisen keinun voi sijoittaa esim. pergolan yhteyteen. Myrkyllisiä kasveja on syytä välttää pienimpien lasten leikkipaikan välittömässä läheisyydessä. omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

16 TALOUSPHA Talouspiha sijoitetaan paikkaan, mikä ei näy oleskelutiloihin eikä kadulle. Näkösuojana käytetään aitoja, pensasistutuksia tai niiden yhdistelmiä. Talouspihaan sijoitetaan pyykinkuivausteline ja tarvittaessa tuuletusteline. Roska-astiat sijoitetaan mieluimmin vajan yhteyteen, helposti tyhjennettävään paikkaan. Oikein suunniteltua ja varustettua talouspihaa voidaan käyttää askartelu- ja työpihana. HYÖTYPUUTARHA Erillinen hyötypuutarha kannattaa tontille perustaa siinä tapauksessa, että asukkaat ovat innostuneita hyötykasvien viljelystä ja tontilla on käytettävissä tai sinne voidaan edullisesti hankkia viljelykelpoista maata. Hyötytarha voidaan suunnitella ja rakentaa oleelliseksi tontin osaksi. Hyötykasveja voidaan kasvattaa myös koristekasvien tapaan pensas- ja perennaryhmissä. PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

17 STUTETTAVA KASVLLSUUS Kasvillisuuden tehtävänä on pihan kaunistamisen ja näkösuojan odostamisen lisäksi pihan jäsentäminen ja suojaaminen tuulilta, pölyltä sekä roiskeilta. Kunnolliset kasvualusta, hyvät terveet ja kestävät taimet, huolellinen istutustyö sekä riittävä hoito johtavat kasvien jatkuvaan menestymiseen. Parhaiten menestyvät kotimaista alkuperää olevat, menestymisalueille -V suositellut kasvit. LUONNONALUE JA PUDEN SÄLYTTÄMNEN Sitovat ohjeet Kauimpana kadusta olevat tontin osa säilytetään luonnonvaraisena. Korttelisuunnitelmassa esitetty rajaus on ohjeellinen ja täsmennetään maastossa paikan olosuhteiden kaan. Rakennettavalla tontin osalla säilytetään yksittäisiä puita, jos ne laadultaan ja sijainniltaan ovat pihapuiksi sopivia. Luonnonvaraisen alueen rajaus, puiden poisto- ja harvennussuunnitelma esitetään rakennuslupaa haettaessa. Luonnonalueilla säilytetään sekä puita että aluskasvillisuutta. Rakennusaikaisen kasvien säilymisen varmistaa liikkumista estävä aita. Harvennuksessa säästetään ensi sijassa nuoria, elinvoimaisia ja kaunisotoisia puita. Luonnonvaraisen sekametsän säilyminen on varmistettava säästämällä lehtipuiden lisäksi myös mäntyjä ja kuusia. Suositukset Luonnonalueen kasvillisuutta voidaan täydentää sopivilla luonnonkasveilla. Varovainen lannoitus vahvistaa luonnonaluetta ja lisää kulutuskestävyyttä. omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

18 KASVAVEN PUDEN SUOJELU Matalissa - cm:n täytöissä puiden juuristolle levitetään kevytsora- tai sepelikerros. Kaivon rengasta tai uta tukea ei tarvita. Yli cm:n täytöissä asetetaan rungon tyvelle kaivonrengas tai u tuki ja kuoppa täytetään kevytsoralla tai sepelillä. Kaikissa täytöissä vettä ja ilmaa läpäisevän kerroksen on ulotuttava puiden toimivaan juuristoon asti (latvuksen ulkopiirin kohdalle asti). Erikoisen arvokkaiden puiden juuristojen veden ja ilman saanti turvataan täyttöjen kohdalla salaojaputkilla. Juuriston katkaisukohtaan kasvaa uusi, veden ja ravinteiden ottoon kykenevä juuristo, jos katkaisupaikkaan pannaan maahan kasvuturvetta ja pidetään turve kosteana, ks. kuva. Puiden rungot suojataan rakennusaikana laudoilla alaoksiin asti. Pehmikkeenä käytetään esim. vaahtoovia. Juuristo suojataan tiivistymiseltä esim. rakentamalla aita tai mm:n sorakerroksella, joka poistetaan rakennustöiden päätyttyä. MAASTON MUOTOLU Sitovat ohjeet Tonttia ei saa täyttää yhtenäiseksi, tontin rajoja seuraavaksi tasoksi. Kaikki luiskat, olivatpa ne tontin rajoilla tai tontin sisällä, on kunnostettava ja hoidettava. Turhaa maaston uttamista on vältettävä, tta jos maastoa utetaan, se on tehtävä huolella. Suositukset Mikäli tarvitaan tukiureja tms. maastorakenteita niissä suositellaan käytettäväksi paikalla olevia kiviä. Nurmena voidaan helposti hoitaa : luiska, pensastona voidaan hoitaa loivemmat kuin :, luiskat. Luiskan voi myös kivetä. Luiskat joiden kaltevuus on > :, > :, voidaan istuttaa pensaille tai perennoille ilman luiskaa tukevia rakenteita. Luiskat joiden kaltevuus on suurempi kuin :, on kivettävä tai tuettava uten. PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

19 KVEN KÄYTTÖ PHAKENTAMSESSA Kiviä voidaan käyttää monin eri tavoin piharakentamisessa mm. tukiureihin, kivikkoryhmien rakentamiseen, sokkelin varren kiveämiseen ja istutusalustojen reunuksena. ESMERKK LUONNONKVEN KÄYTÖSTÄ PHAN KENTAMSESSA Luonnonkivistä rakennettu tukiuri. Luonnonkivillä tuettu luiska. Leveä, matalilla tukireunuksilla tuettu istutusalue. Kapea kiviurein tuettu istutusalue. stutusalue KVKKORYHMÄ koostuu eri kokoisista kivistä ja niiden väliin jätettävistä istutusalueista. Kivien asennus aloitetaan istutusalueen reunasta, suurimmat kivet reunaan. Kenttäkiveys Ø - mm Askelmakivet Pystyssä olevat kivet omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

20 MUKULAKVESTÄ TEHTY VESKOURU Kivet asetetaan tiiviisti toisiinsa kiinni. Suurimmat kivet reunoille. Kivien koko Ø - mm KENTTÄKVEYS KENNUKSEN JA STUTUKSEN VÄLSSÄ Kivet upotetaan kivituhkaan tiiviisti siten, että alle jää - cm kivituhkaa. Kivet juntataan maahan ja saumat lakaistaan täyteen kivituhkaa, joka tiivistetään vedellä. Kiveys tuetaan lankuilla x mm (painekyllästetty puu). PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

21 OSA YLESTÄ KENNUSHANKKEESTA OMAKOTKORKOTUKLANA matalaenergiatalon rakentamiseen Lainahakes tulee jättää kaupungin asuntotoimeen Suokatu. Varsinainen hakuaika on yleensä tammikuu. Hakeksia otetaan vastaan kuitenkin jatkuvasti. Hakuajan jälkeen tulleet hakekset käsitellään saapumisjärjestyksessä kunnalle annetun myöntämisvaltuuden rajoissa. Ennen rakentamiseen ryhtymistä tulee varmistaa hankkeen rahoitus kokonaisuudessaan. Välttämätöntä on myös tehdä laina-ajan kattava asumiskustannuslaskelma. On kavampaa elellä, jos tulot asumis- ja lainakustannusten lisäksi riittävät uhunkin. Lainan sisältö, ehdot, tulorajat ym. selvitetään toisaalla. Seuraavassa annetaan lyhyt ajo-ohje, miten hakijan tulee toimia hakiessaan korkotukilainaa omakotitalon rakentamiseen.. Asiakas käy pankissa (pankeissa tai ussa rahalaitoksessa) selvittämässä lainansaantimahdollisuutensa (varsinaista lainapäätöstä ei tässä vaiheessa tehdä).. Asiakas käy asuntotoimessa selvittämässä edellytykset (tulorajat, varallisuus) saada omakotitalon rakentamislainalle korkotukea.. Asiakkaalle varataan hakeksesta vuokratontti kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelusta (Suokatu ) tai hän hankkii ualta omistustontin/vuokratontin. Tontin voi hankkia tietysti jo paljon aikaisemminkin.. Rakentaja toimittaa asuntotoimeen omakotikorkotukilainahakeksen, perheen tulo- ja omaisuusselvitykset. Tonttiasiat voivat olla vielä kesken.. Kun hakijan lainaoikeus on todettu, pyydetään asuntotoimeen hankkeen rakennuspiirustukset, kustannusarvio, hanketiedot ja energiaselvitys.. Kustannukset, suunnitelmat ja matalaenergisyys hyväksytään. Asuntotoimi hakee hankkeelle valtion asumisen rahoitus ja kehittämiskeskukselta (A:lta) korkotukilainan myöntämisvaltuuden.. Asuntotoimi tekee alustavan korkotukilainavarauksen/päätöksen ja ilmoittaa rakentajalle omakotitalon kustannusten, suunnitelmien ja korkotukilainan enimmäismäärän hyväksymisestä sekä antaa rakentajalle lomakkeen, jolla pankki ilmoittaa omat lainaehtonsa.. Rakentaja toimittaa asuntotoimeen pankin todistuksen lainan enimmäismäärästä, laina-ajasta, koroista ja lyhennyksistä sekä hankkii omakotitalolle rakennusluvan.. Asuntotoimi tekee kirjallisen lainan hyväksymispäätöksen. Päätöksessä hyväksytään lainan ehdot, lisäksi siinä on maininta omakotitalon käyttämisestä omana asuntona. Päätös lähetetään tiedoksi lainansaajalle, myöntäjälle ja valtiokonttorille.. Pankki myöntää lainan omakotirakentajalle asuntotoimen päätöksen kaisesti.. Tarvittaessa alueellinen rakennusvalvonta (Suokatu C) tekee valmiusastetarkastuksia. HAKEMUKSET tehdään Valtion asuntorahaston lomakkeille, joita saa asuntotoimesta, /asuminen ja liitteinä toimitetaan: kaikkia yli -vuotiaita koskevat veroliput viimeksi vahvistetusta verotuksesta kaikkia yli -vuotiaita koskevat selvitykset nykyisistä kuukausituloista, palkkatodistus tai tilinauha, eläketodistus ja opiskelijoilta opiskelijatodistus mahdollinen raskaustodistus arvio entisen omaisuuden käyvästä arvosta esim. osakkeesta, kesämökistä tai usta kiinteistöstä ja lainanantajan todistus em. omaisuuteen kohdistuvista lainoista todistus rakennustontin varaamisesta taikka jäljennös tilan tai tontin ostokauppakirjasta karttaote haja-asutusalueella sijaitsevasta rakennuspaikasta energiaselvitys matalaenergisyysvaatiksen täyttämisestä ut mahdolliset selvitykset, joilla voi olla vaikutusta lainan saantiin. omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

22 Enimmäistulot (bruttotulot - vähennykset) omakotikorkotukilainan saamiseksi Henkilöluku Tulot. /kk Yli henkisen perheen tulorajaa korotetaan eurolla. Kuukausituloista vähennetään: jos perheessä on useita tulonsaajia, eniten ansaitsevaa lukuun ottamatta kultakin enintään hakemisvuonna alle vuotiaasta lapsesta vuorotyöstä enintään % maksamattomista valtion takaamista opintolainoista todistettavissa olevat lasten elatusmaksut Lainan määrä, lainaehdot ja lainan myöntäjä Lainan määrä on enintään % hyväksytyistä rakennus- ja tonttikustannuksista lainoitettavien neliöiden osalta. Varallisuus voi pienentää lainan määrää. Vähimmäislaina-aika on vuotta. Asuntotoimi suosittelee vähintään vuoden laina-aikaa. Korko saa olla enintään pankin samanlaisiin tarkoituksiin myöntämien lainojen koron suuruinen. Lainan myöntää pankki, luottolaitos, vakuutusyhtiö tai eläkelaitos. Lainoitettavien neliöiden enimmäismäärät Lainoitettavien neliöiden enimmäismäärä määräytyy perheen henkilöluvun kaan. henk. tai pienempi m henk. m henk. tai suurempi m Yli henkisille perheille lisätään lainoitettavaa pinta-alaa m/lisähenkilö. Jos ruokakuntaan kuuluu puolisot, joista kumpikaan ei ole hakemisajankohtana täyttänyt vuotta ja heillä on yksi lapsi, sovelletaan nelihenkiselle ruokakunnalle säädettyä enimmäismäärää. Huoneistoala saa ylittää enintään m:llä edellä mainitut neliömäärät. Lainan hyväksyminen korkotukilainaksi Asuntotoimi lähettää lainanhakijoille alustavan lainapäätöksen hyväksyttävissä olevista rakennus- ja tonttikustannuksista. Korkotukilainaksi hyväksymisen edellytys on, että asuntotoimi on hyväksynyt ok-talon suunnitelmat ja kustannukset ennen töiden aloittamista ja hankkeelle on saatu rakennuslupa. Matalaenergiavaatis on toteuduttava. Korkotukilainaksi lopullista hyväksymistä varten asuntotoimeen tulee toimittaa lainan antajan ilmoitus, josta tulee käydä selville lainan määrä, käyttötarkoitus, laina-aika, lyhennykset, korko, viitekorko ja korkomarginaali sekä ihin vastaaviin tarkoituksiin myönnettävien lainojen keskikorko. Korkotuen määrä, maksuaika ja maksaja Omakotikorkotukilainalle maksetaan korkotukea korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää, prosenttia lainavuosittain seuraavasti: - vuotta % - vuotta % Valtiokonttori maksaa korkotuen lainanmyöntäjälle kaksi kertaa vuodessa. Asunnon käyttö ja luovutus Asuntoa on käytettävä omana asuntona. Asunto voidaan myöhemmin vuokrata tai myydä vapaasti. PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

23 Korkotuki lakkaa asunnon luovutuspäivästä, jollei korkotukilainaa käytetä kk:n kuluessa luovutuksesta uudelleen oman asunnon hankintaan. Hankittavalle asunnolle ei ole rajoituksia esim. hinnan tai pinta-alan suhteen. Verovähennysoikeus Lainansaajan maksettavaksi jäävät korkotukilainan korot voidaan vähentää verotuksessa. SUUNNTTELU Rakentamista ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), Maankäyttö- ja rakennusasetus (M) ja Suomen rakentamismääräyskokoelma. Kunnan tasolla lisää ohjeita on Kuopion kaupungin ja Vehmersalmen rakennusjärjestyksissä. Taajama-alueella rakentamista ohjaa asemakaava. Lisäksi uusille alueille on laadittu korttelisuunnitelma ja suunnittelu- ja rakentamisohje, minkä noudattaminen on tontin vuokrasopiksen ehtona. Pientalon suunnittelijalta vaaditaan taitoa sovittaa yhteen rakentajan toiveet, rakennuslainsäädännön vaatikset, kaavamääräykset ja korttelisuunnitelman ohjeet ja suositukset. Toimivan, viihtyisän ja kauniin asuinrakennuksen suunnittelu on vaativa tehtävä, josta parhaiten suoriutuu kokenut ammattisuunnittelija (vähintään talonrakennuspuolen rakennusmestari). TONTNVUOKUS Tontti varataan tontinsaajalle, mikäli alueen kunnallistekniikka ei ole valmis. Tällöin tontista peritään varausmaksu, joka määräytyy maapoliittisen ohjelman kaan. Valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat tontit vuokrataan heti. Maanvuokraa aletaan periä vuokra-ajan alusta alkaen. Ennen rakennusluvan hakemista tontinsaajan on tehtävä maanvuokraussopis Kuopion kaupungin kanssa. Tontin vuokraoikeus on kiinnityskelpoinen, kun maanvuokraussopis on allekirjoitettu. Rakennusluvan saaminen edellyttää tontin hallintaoikeutta. Ohjeita tontinvuokrauksesta saa kaupungin tonttipalvelusta, Suokatu, p. ja. KENNUSLUPA Rakennusvalvonta on laatinut ohjeen pientalorakentajille - Pientalo-ohje, joka on internetissä osoitteessa kohta kaupunkiympäristö/rakennusvalvonta. Ohjetta saa myös rakennusvalvonnasta. Luvan hakemisen ajoittaminen Rakennuslupahakekset on jätettävä Kuopion alueelliseen rakennusvalvontaan, Suokatu, parisen kuukautta ennen rakennustöiden ennakoitua alkamisajankohtaa. Lupahakesten käsittelyssä ja lupapäätöksen saamisessa on ihannetapauksessakin varauduttava viikkoon. Asiakirjojen korjaaminen ja täydentäminen lykkää päätöksen saantia viikon kerrallaan. Opastus ja neuvonta Omakotirakentajalla ja suunnittelijalla on mahdollista saada neuvontaa rakennuksen suunnitteluun liittyvissä asioissa jo luonnosvaiheessa Kuopion alueellisen rakennusvalvonnan valvonta-arkkitehdilta. Neuvontatilaisuudessa tulee olla kana suunnittelun laadusta vastaava pääsuunnittelija. omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

24 Piirustusten ennakkotarkastus Omakotirakentajat voivat halutessaan jättää rakennuspiirustukset ennakkotarkastukseen jo ennen tontin vuokratodistuksen saamista. Hakijalle annetaan mahdollisuus tarvittaessa korjata niitä siten, että tontin vuokrakauden alkaessa rakennustarkastaja voi myöntää luvan. Luvan myöntämisen edellytys on, että hakija oma-aloitteisesti täydentää hakesasiakirjat. Tällä ennakkotarkastuksella omakotirakentaja välttyy joutumasta rakennusvalvontaviraston joka keväiseen hakesruuhkaan. Ennakkotarkastuksessa on tosin rakentajan kannalta se riski, ettei tontinvuokrauspäätös olekaan myönteinen. Rakennusvalvontavirasto laskuttaa lupamaksun rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Lupahakes Kaikkia lupahakekseen tarvittavia lomakkeita saa rakennusvalvonnasta ja internetistä osoitteesta kohta kaupunkiympäristö/rakennusvalvonta Lupahakeksen käsittely ja luvan antaminen Lupa-asiakirjoja tarkastaa viikoittain rakennusvalvontaviraston henkilökunta. Rakennusluvat myöntää viikoittain rakennustarkastaja. Päätökset annetaan luvanhakijoille keskiviikkona. Vastaava työnjohtaja Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin hankkeella on rakennuslupa, rakennustarkastajan hyväksymä rakennustöiden vastaava työnjohtaja ja aloituskokous on pidetty. Hakeslomakkeita saa rakennusvalvonnasta ja internetistä osoitteesta fi, kohta kaupunkiympäristö/rakennusvalvonta Vastaavalta työnjohtajalta edellytetään vähintään rakennusmestarin tutkintoa. Vastaavan työnjohtajan vastuualue on hyvin laaja. On suotavaa, että vastaava työnjohtaja asuu paikkakunnalla. Rakentajan on syytä tarkistaa, ettei hänen valitsemallaan henkilöllä ole ennestään valvottavana niin monta kohdetta, ettei hän suoriudu tehtävästään. MUUT SUUNNTELMAT Pääpiirustusten lisäksi on rakentajan teetettävä rakenne-, sähkö- ja LV-suunnitelmat piirustuksineen. Erikoissuunnitelmat toimitetaan lupapäätökseen merkittyjen ehtojen kaisesti rakennusvalvontaan. Sähkö- ja lämpöpiirustukset tarkastaa Kuopion Energia ja vesijohto- ja viemäröintipiirustukset sekä ilmanvaihtosuunnitelmat rakennusvalvonta. TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET Lupapäätöksestä ilmenee, mitä tarkastuksia rakennustöiden edistyessä on suoritettava. Nämä on joko vastaavan työnjohtajan tai rakentajan pyydettävä rakennusvalvontaan. PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

25 KENTAMNEN Kunnallistekniikka Rakennettavat katu-, vesi-, viemäri-, sadevesi-, kaukolämpö- ja sähköverkostot sekä laajakaista- ja kaapeli TV-järjestelmät pyritään saamaan valmiiksi tonttien hakuvaiheessa ilmoitetun tavoiteaikataulun kaisesti. Tämän jälkeen voivat rakennustyöt tonteilla alkaa. Ajoneuvoliittymän rakentaminen ajoradan reunasta alkaen kuuluu tontin haltijalle. Työmaaliikenne Rakentamisaikana liikenne alueella hoidetaan katuverkostoja pitkin. Tontilla on hyvä olla opastustaulu, jossa on rakentajan nimi ja osoite sekä postilaatikko. Maanrakennus lman rakennuslupaa ei tontilla saa kaivaa eikä puita kaataa. Alueen raivaus kuuluu tontin rakentajalle. Käyttöön soveltumattomat kaivumaat kuljetetaan välittömästi kaupungin osoittamaan paikkaan. Viralliset merkit, esim. tonttipisteet, on hyvä suojata siten, etteivät ne siirry paikaltaan tai utoin vahingoitu. Rakennustyön aikainen tontinkäyttö on hyvä suunnitella siten, ettei pihan vastaiselle käytölle merkittäviä luonnonsuhteita hävitetä. Esim. tilapäisvarastot kannattaa sijoittaa niille tontinosille, jotka on varattu pihasuunnitelmassa kulkuteiksi, paikoitusalueiksi tms. käyttöön. Säilytettävän puuston suojelusta on annettu ohjeet toisaalla tässä kirjasessa (osa ). Kaikilla tonteilla on tehtävä pohjatutkis, jonka perusteella voidaan määritellä kullekin tontille sopiva perustamistapa. Rinnetonteilla maaperäselvityksen yhteydessä tehtävä nykyisen maanpinnan korkeusasemat määrittelevä pintavaaitus on erityisen tärkeä tontille sopivan talotyypin valitsemiseksi. Tontin suunnittelua varten on selvitettävä pintavesiolosuhteet. Erityisesti rinnemaastossa tulee selvittää tontille tulevien ja siltä lähtevien pintavesien reitit ja virtausmäärät etenkin tulva-aikoina. Luonnontilaiselta alueelta tontille valuvat vedet kuuluu tontinhaltijan johtaa sadevesiviemäriin tai luonnontilaisiin puistoalueisiin rajoittuvilta tonteilta ympäröivään maastoon yhteistyössä naapureiden kanssa. Kattovedet, salaojavedet ja pihavedet tontin päällystetyiltä alueilta johdetaan sadevesiviemäriin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan vedet imeyttää tontin maaperään imeytyskentän kautta, edellyttäen ettei siitä ole haittaa naapureille. Pintavesisuunnitelma on esitettävä rakennuslupavaiheessa rinnetonteilla, jotka rajoittuvat alapuolisilta osiltaan naapuritonttiin. Työmaan huolto Rakennustyön aikana voidaan saada vettä kaupungin verkostosta Kuopion Veden ohjeiden kaisesti. Kadut aurataan talvella kaupungin toimesta. Muu lumen ja jään poisto kuuluu tontin haltijalle. LV, sähkö ja tietoliikenne Rakennukset ovat kaukolämmityksen piirissä. Ennen liittymän rakentamista on tehtävä lämpösopis. Rakennukset liitetään Kuopion Energian sähköverkkoon. Ennen liittymistä rakentajan on tehtävä sähköliittymä- ja toimitussopis. Rakennukset liitetään Kuopion Veden vesi- ja viemäriverkkoon. Ennen liittymistä rakentajan on tehtävä liittymis- ja käyttösopis. Pirttiniemen alueelle rakennetaan DNA:n uudenaikainen laajakaistainen tietoliikenneverkko, joka toteutetaan kuitutekniikalla. Ennen kiinteistön liittymistä DNA:n verkkoon rakentajan on tilattava kiinteistökaapeli. Tiedustelut uusista palveluista ja kiinteistökaapelin tilaukset DNA:n asiakaspalvelusta p.. omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

26 LTTYMSKULUJA Liittymiskuluina laskutetaan kiinteistönhaltijalta seuraavia maksuja Vesijohto, jätevesiviemäri ja sadevesiviemäri tontin rajalle tuotuna (.. alkaen): Liittymismaksu ok-talolle alle k-m Liittymismaksu ok-talolle yli m Liitymän rakentaminen Vesimittarointi Kaukolämpö Liittymismaksu uudisrakennusalueella, sisältää m tontille sijoitettavaa kaukolämpöputkea Ylimenevä osuus /m Sähköliittymä (nämä maksut ovat voimassa kesäkuussa ) Liittymismaksu sisältää liittymisoikeuden Kuopion Energian sähköverkkoon valitulla sulakekoolla. Liittymispiste on tontin rajalla. Asiakas vastaa liitymisjohdon rakentamisesta liittymispisteestä pääkeskukselle. Liittymismaksu x A x A Palvelumaksu / toimenpide (enintään A:n mittauslaitteiston asennus / kpl) Liittymisjohdon kytkentä DNA:n kiinteistökaapeli DNA:n kiinteistökaapeli sisältää enintään m kaapelipituuden lähimmästä verkon liittymispisteestä mitattuna. Kaapeli jää DNA:n omistukseen ja DNA:n ylläpidon piiriin. Tontin osalla rakentaja vastaa yhtenäisen putkireitin rakentamisesta tontin rajalta, DNA:n osoittamasta paikasta, kiinteistön sisälle. Kaapelointimaksu peritään käyttöönoton yhteydessä. Kaapelointimaksu: Kiinteistökuitu omakotitalolle Liittymän avulla toteutetuista palveluista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston kaiset maksut. Jätehuolto Jätekukko toimittaa uusille asuinkiinteistöille veloituksetta tarvittavan määrän jäteastioita. Tilaus Jätekukon asiakaspalvelusta p., vähintään kahta viikkoa ennen kiinteistön käyttöönottoa. Muut maksut Kiinteistötoimitusmaksu - Rakennuslupa Rakennuslupakäsittelyyn ja rakennusten maastoon merkitseminen yms. on varattava rahaa rakennusten määrästä ja koosta riippuen. - NÄMÄ MAKSUT OVAT VOMASSA MARSKUUSSA PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

27 TOMPAKKOJEN OSOTTEET JA PUHELNNUMEROT:. Asiakaspalvelu, Valtuusto-virastotalo, Suokatu, p. tai - neuvonta ja opastus - asemakaavat ja korttelisuunnitelmat - lupahakeslomakkeet - viralliset karttaotteet. Asuntotoimi, Suokatu A, p. (vaihde) - asuntolaina-asiat. Maaomaisuuden hallintapalvelut, Suokatu, p. (vaihde) - tonttivaraukset - tontinvuokra-asiat - rakennuksen maastoon merkitseminen - asuntolaina-asiat. Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut, Suokatu A, p. (vaihde) - asemakaava-asiat - korttelisuunnitelmat - katupiirustukset. Kuopion alueellinen rakennusvalvonta, Suokatu C, p. (vaihde) - rakennuslupa-asiat - lakisääteinen rakennusvalvonta - opastus ja neuvonta, p.. Kuopion Energia, sähköverkko, Haapaniementie, p. - kotisivu: ohjeet sähköverkkoon liittymisestä - työmaasähkö - sähköliittymis- ja toimitussopikset. Kuopion Energia, kaukolämpö, Snellmaninkatu, p. kotisivu: - ohjeet kaukolämpöön liittymisestä - liittymien sijainti - suunnitelmien tarkastus - lämpösopis - liittymisjohdon rakentaminen - kaukolämpölaitteiden käyttöönotto- ja lopputarkastus. Pohjois-Savon pelastuslaitos, Volttikatu A, p. (vaihde) - tulisijojen tarkastukset. Kuopion Vesi Liikelaitos, asiakaspalvelu, Suokatu, p. kotisivu: - ohjeet vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä - liittymien sijainti (liitosilmoitukset) - sopikset - vesi- ja viemärijohtojen liittymän tarkastukset. DNA:n asiakaspalvelu p. kotisivu: Jätekukko - asumisen ja rakentamisen jätehuolto kotisivu: Asiakaspalvelu, Maaherrankatu, p. Jätekeskus, Kaatopaikantie, p. omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

28 KENNUS-, LV- JA SÄHKÖSUUNNTTELJOLLE KNTESTÖJEN TEKNSTEN LATTEDEN SJOTUS- JA TLANVAUSSUOSTUS Tekninen tila Kuopion Energia, Kuopion Vesi ja DNA suosittelevat uudisrakennuksissa erityisesti kaukolämmitysalueilla kunnallisteknisten liityntöjen keskittämistä rakennuksessa ns. tekniseen tilaan, johon on järjestetty yhteinen pääsy ulkoa. Näin mahdollistetaan teknisessä tilassa olevien laitteiden käyttö ja kunnossapito mahdollisimman häiriöttömästi Yhteinen tekninen tila mahdollistaa myös liittymäjohtojen ja kaapeleiden sijoittamisen ympäristöä ja kustannuksia säästäen samaan kaivantoon. Kunnallistekniset liittymäpaikat Tontin ja katualueen rajalle on kiinteistölle keskitetysti varattu/rakennettu valmiiksi kunnallistekniset liittymäpaikat, joiden sijainti tulisi ottaa huomioon kiinteistön suunnittelussa, jotta tulevan rakennuksen tekninen tila sijoittuisi mahdollisimman lähelle sille varattuja/rakennettuja liittymäpaikkoja. Kunnallistekniset liittymäpaikkatiedot on saatavilla kultakin yritykseltä/laitokselta omista liittymistään. Teknisen tilan mitoitus ja varustelu Vähimmäistilantarvevaatis pohjautuu Suomen Kaukolämpöyhdistyksen antamaan kuluttajalaitesuositukeen. Teknisen tilan mitoituksessa on huomioitava asiakkaan kaukolämpölaitteiden, Kuopion Energian kaukolämmönmittauksen sekä sähköpääkeskuksen, Kuopion Veden vesimittarin ja DNA:n laajakaistaverkon vaatimat tarpeet. Tekniseen tilaan voidaan myös sijoittaa ilmanvaihtokone ja keskuspölyiri huomioiden näiden laitteiden huollettavuuden ja aikaisemmin mainittu vähimmäistilantarve. Teknisen tilan avaimelle Kuopion Energian kaukolämpö toimittaa maksutta avainputkilon, jonka asennuksesta huolehtii rakentaja annetun ohjeen kaisesti. Kaukolämmön mittauskeskus ja Kuopion Veden vesimittari Kuopion Energian kaukolämmön mittauskeskus ja Kuopion Veden vesimittari asennetaan samalle seinäkannakkeelle (kuvat s. ja ). Annettuja kaukolämmön liittymäjohdon ja tonttivesijohdon asennusmittoja tulisi noudattaa mahdollisimman tarkasti, jotta lopputuloksesta tulisi laadukas ja vähän tilaa vievä. Kaukolämpömittaukselle tarvitaan sähkösyöttö ja lisäksi sähkömittauksen ja kaukolämpömittauksen välille tarvitaan kaukoluentakaapeli josta lisätietoa kotisivuillamme. Sähkökaapelin ja DNA:n kiinteistökaapelin sisäänvientiputket Mitoitus- ja materiaaliohjeet löytyvät sivulta. Lisätietoja pientalorakentajalle Kuopion Energian KENTAJAN OPPAASSA. Opas löytyy myös Kuopion Energian kotisivuilta sekä DNA:n kotisivuilta www. dna.fi/kiinteistokaapeli PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

29 omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

30 PENTALON TEKNSEN TLAN VÄHMMÄSM- TAT lattiapinta-ala yksittäisen seinän pituus vapaa huoltotila Mittauksen edessä vapaa huoltotila sähköpääkeskuksen (P) edessä, m, m, m, m Tekninen tila on varustettava lattiakaivolla ja riittävällä ilmanvaihdolla. Kaukolämmön mittauskeskus ja vesimittari asennetaan Kuopion Energian asennuttamaan kannakkeeseen. Esimerkki suositeltavasta teknisen tilan laitteiden sijoittamisesta Lattiapinta-ala, m PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

31 PENTALON KAUKOLÄMPÖ- JA VESJOHTOLT- TYMEN SSÄÄNVENNT Kaikki sisäänviennit on asennettava perustusvaiheessa ennen valutöiden aloittamista. Suojaputkien päät on ulotuttava routasuojauksen ulkopuolelle. * tarvittaessa KL-nousukulma anturan alapuolelta PENTALOJEN SÄHKÖKAAPELN JA DNA:N KNTESTÖKAAPELN SSÄÄNVENNT Kaikki sisäänviennit on asennettava perustusvaiheessa ennen valutöiden aloittamista. Suojaputkien päät on ulotuttava routasuojauksen ulkopuolelle.. Liittymiskaapelin suojaputki Ø. Loiva putkikulma >. Liittymiskaapelin suojaputki, lujuusluokka. Betoniraudoituksen yhdistys maadoitukseen. Maadoitusjohtimen suojaputki JM. Maadoituselektrodi Cu Ø mm m lenkkinä rakennuksen ympäri. DNA:n kiinteistökaapelin putkitus JM tontin rajalle JM jäykkä oviputki omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet PRTTNEM

32 POSTLAATKODEN SJOTTAMNEN JA RYHMTTELY Postilain kaisesti tella Posti Oy:llä on velvollisuus määrittää postilaatikon paikka. Ennen postilaatikon sijoittamista on otettava yhteyttä Postin asiakaspalveluun puh. (pvm/mpm). Postin paikallinen edustaja ottaa sinuun yhteyttä ja keo osoitteesi kaisen postilaatikon paikan. Posti määrittää postilaatikon paikan postilain ja Viestintäviraston ohjeiden kaisesti. Miten postilaatikko tai laatikkoryhmä sijoitetaan? Taajaman katualueella ja yleisen tien alueella postilaatikko tai laatikkoryhmä sijoitetaan vähintään cm:n etäisyydelle jalkakäytävän tai ajoradan piennaralueen reunasta. Haja-asutusalueella postilaatikot tai laatikkoryhmät sijoitetaan tien poikkisuunnassa noin cm:n etäisyydelle pientareen tai levennyksen ulkoreunasta ja noin yhden metrin etäisyydelle ajoradan reunasta. Jos tien luiskat ovat hyvin jyrkät tai postilaatikoita varten on rakennettu levennys, voidaan laatikot sijoittaa lähemmäksi tietä. Postilaatikon tai laatikkoryhmätelineen jalat upotetaan ja tuetaan hyvin maan sisään, vähintään cm syvyydelle. Postilaatikon täyttöaukon suosituskorkeus tienpinnasta on cm. Postilaatikot sijoitetaan ryhmään oikealta katsottuna numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Pientalojen postilaatikot sijoitetaan ensisijassa yhtenäisiin ryhmiin. Pientaloalueella postilaatikot sijoitetaan pääasiassa neljän () laatikon ryhmiin samalle puolelle katua. Postilaatikoiden sijoittamista ryhmiin eli ryhmittelyä on toteutettu jo -luvullta ja ryhmittely jatkuu alue kerrallaan. Lähes koko Suomi on jo ryhmitelty. Postinjakelu on työvoimavaltainen ala, jossa jakelun kustannukset jaettua lähetystä kohden kasvavat jatkuvasti jakelukustannusten nousun ja jaettavien lähetysten vähenemisen myötä. Ryhmiin sijoittamisella pyritään turvaamaan kustannustehokas postinjakelu. Postinsaajalla on mahdollisuus sopia jakelusta osoitteenkaista postilaatikon paikkaa lähemmäksi. Lähilaatikko kotiin palvelu on kaikkien käytettävissä Postilaissa määrättyjen edellytysten täyttyessä postinsaajalla on oikeus henkilökohtaisiin erityistarpeisiin perustuen em. palvelutasoon maksutta Asikkaiden yhteydenotot tarvittaessa: Jukka Laitinen Sanna Uotila palveluesimies suunnittelija p. p. PRTTNEM omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus 18.3.2015 omakotitalon suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HILTULANLAHDEN ITÄOSA

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

SAVOLANNIEMEN POHJOISOSA Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamisohjeet

SAVOLANNIEMEN POHJOISOSA Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamisohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto Tekninen lautakunta 18.9.2002 N OMAKOTIRAKENTAJA Tervetuloa Savolanniemelle. Olet valinnut uuden Saaristokaupungin

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto. Omakotialueen suunnitteluja rakentamisohjeet PÖLLÄKKÄ

KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto. Omakotialueen suunnitteluja rakentamisohjeet PÖLLÄKKÄ ä ss Tä KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto lm ää Omakotialueen suunnitteluja rakentamisohjeet je st e sj är U on ud k et äy jä tet rje ty st va el n m ha ät a ot ta et so tu k kä oo yt rdi

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA HÄMEENKOSKI VALKINRANTA RAKENTAMISTAPAOHJE Pertti Hartikainen Kellosilta 10, 00520 Helsinki p. 09-1481943 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Valkinrannan asemakaava on joustava toteuttamisen turvaamiseksi laadittu

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

KORKEAVUORENRANNAN VILLAT

KORKEAVUORENRANNAN VILLAT Liite2 teknisen lautakunnan 25.5.20101 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 58 KORKEAVUORENRANNAN 2 KORKEAVUORENRANNAN Yleistä Turengin Hiidenjoen rannassa on vanhastaan ollut 1800-luvulla rakennettuja puuhuviloita.

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Myllypohjan (15.) kaupunginosa Korttelin tontit 1-3, korttelin tontit 1 ja 3-5, korttelit 15049, 15050, ja 15052

RAKENTAMISTAPAOHJE. Myllypohjan (15.) kaupunginosa Korttelin tontit 1-3, korttelin tontit 1 ja 3-5, korttelit 15049, 15050, ja 15052 RAKENTAMISTAPAOHJE Myllypohjan (15.) kaupunginosa Korttelin 15047 tontit 1-3, korttelin tontit 1 ja 3-5, korttelit 15049, 15050, 15051 ja 15052 (A-2558 Taavinkadun pää) Laatimispäivämäärä: 23.5.2013 Viimeisin

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA Rakentamisohjeella tavoitellaan yhtenäistä, ilmeeltään omaleimaista aluekokonaisuutta. Tällaisen asukkaat voivat kokea omaksi paikakseen, jonka veto- ja elinvoima alkavat syntyä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT Ympa 27.5.2004 Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48,

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Haukipudas, Holma-Haapajärvi ja Heitonkangas Kiiminki, Hakomäki ja Honkimaa Martinniemi, Vahtola Oulunsalo, Niemenranta Vesala Yli-Ii Ylikiiminki,

Lisätiedot

Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 19.2.2016

Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 19.2.2016 Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 1 19.2.2016 Sisällysluettelo Rakennustapaohjeet 3 Kaava-alue ja mitoitus 3 Yleisiä ohjeita 4 Korkeusasemat ja rakennuksen sijoitus tontilla 4 Kerroskorkeus ja

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- Kortteli - Osoite merkintä ala oikeus hinta vuokra maksu Tontti m² krs-m²

Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- Kortteli - Osoite merkintä ala oikeus hinta vuokra maksu Tontti m² krs-m² R O V A N I E M I Maankäyttö päivitys 11.4.2013 HAETTAVANA OLEVAT TONTIT Määräaikainen haku ajalla 15.- 30.4.2013 klo 15.00 mennessä Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- VENNIVAARA

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE METSÄRINNE (Muutos kohta 6. Katot )

RAKENTAMISTAPAOHJE METSÄRINNE (Muutos kohta 6. Katot ) RAKENTAMISTAPAOHJE METSÄRINNE (Muutos kohta 6. Katot 24.7.2012) Haapamaan osa-alue 105017 Korttelit 17200-17202, 17255 ja17256 tontit 1-4 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle.

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ KORTTELISUUNNITELMA Asemakaavamääräykset ovat erillisessä liitteessä.

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI

LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI RAKENTAMISTAAOHJEET LEMÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI 2086 Kiviahon luoteiskulman asemakaava Ruusutie, Ruusurinne ja Ruusunoksa Korttelit 297, 298, 299, 301 ja 302 Lempäälän kunta, Tekninen toimi, 28.4.2016 RAKENTAMISTAAOHJEET

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16 Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille Hakuaika 1.4.2016-25.4.2016 klo 16 OHJEITA TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVIEN OMAKOTITONTTIEN HAKI- JOILLE HAKUAIKA JA HAKEMINEN Tarjousten

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet rol , 2 ja

Rakentamistapaohjeet rol , 2 ja Rakentamistapaohjeet rol 8227 1, 2 ja 3 21.12.2009 1(10) Yleistä: Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla esitettyjä määräyksiä ja kaavasta laadittua havainnekuvaa. Tarkoitus on

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. Asunto Oy Tampereen Kalevanrinteen Muurarinkisälli Äkerlundinkatu 11 C, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. Asunto Oy Tampereen Kalevanrinteen Muurarinkisälli Äkerlundinkatu 11 C, TAMPERE Lupatunnus 17-0035-R 31.01.2017 18 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.2 RAKENNUSPAIKKA XIX, 837-119-0885-0012 Alapeusonkatu 13, 33540 TAMPERE Pinta-ala 1910 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten korttelialue

Lisätiedot

rak.paikka 6 Työtie 18 AP 5454 *) ei myyntiä 816,39 1956,39

rak.paikka 6 Työtie 18 AP 5454 *) ei myyntiä 816,39 1956,39 R O V A N I E M I Paikkatieto- ja Tonttipalvelut päiväys 12.4.2016 Määräaikainen tonttihaku ajalla 14. - 28.4. 2016 klo 15.00 mennessä. Asumiseen tarkoitettuja tontteja / rakennuspaikkoja on haettavana

Lisätiedot

Uusihaan asemakaava, A3901 Erillispientalojen korttelialueet (AO) korttelit 3901 3904 sekä korttelista 3905 tontit 2-5

Uusihaan asemakaava, A3901 Erillispientalojen korttelialueet (AO) korttelit 3901 3904 sekä korttelista 3905 tontit 2-5 0..0 Rakennusvalvonta, p. 88 8 kaavoitus: Pasi Aromäki, p. 88 80, Eveliina Eteläkoski, p. 88 809 Uusihaan asemakaava, A90 Erillispientalojen korttelialueet () korttelit 90 90 sekä korttelista 90 tontit

Lisätiedot

TAMMIRANNAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI

TAMMIRANNAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI Liite 8 teknisen lautakunnan 21.2.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 26. 1 TAMMIRANNAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T Kortteli 125a Janakkalan kunta Kunnanvirasto Puh.

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 16-0629-R 13.09.2016 4 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA XIX, 837-119-0845-0002 Sarvijaakonkatu 39, 33540 TAMPERE Pinta-ala 1369 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU

KOUVOLAN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KOUVOLAN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU VESITORNINKADUN UUDEN PIENTALORYHMÄN RAKENTAMISTAPAOHJEET KAUPUNGINOSA 7, LEHTOMÄKI KORTTELI 7013 TONTIT 10, 11 JA 12 Asemakaava nro 182:7

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavamääräykset ovat erillisinä liitteinä. Korttelin 45085 tontit 12

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE MALMINPUISTON ASUNTOALUE. Nro 0020004. Asemakaava nro. 02/001

RAKENTAMISTAPAOHJE MALMINPUISTON ASUNTOALUE. Nro 0020004. Asemakaava nro. 02/001 MALMINPUISTON ASUNTOALUE RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaava nro. 02/001 Kouvolan kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, korttelit 2037 ja 2069 (Kasarminkatu, Hinkkismäentie ja Kappelikuja) KOUVOLAN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

OMAKOTITALOTONTTI TURUN HIRVENSALOSSA, TONTILLA VANHA ASUINRAKENNUS

OMAKOTITALOTONTTI TURUN HIRVENSALOSSA, TONTILLA VANHA ASUINRAKENNUS MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 14.02.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, vmh/2010 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseutu en kaupunkiseutu Rakennus-, purkamis-, toimenpide- ja maisematyölupien taksavertailu 12/2015 Kysely ja koonti: suunnittelija Emilia Tommila, en kaupungin rakennusvalvonta TAKSAVERTAILU RAKENNUS- JA PURKAMISLUVAT

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot