A S I A T. 8 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A T. 8 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2012"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 1 Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 Verotulot vuodelta Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi Talousarvion 2012 täytäntöönpano-ohjeet 7 Menojen ja tulojen hyväksyjät vuonna Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle Hautainhoitorahaston hinnasto vuodelle 2012 ja hinnastovertailu 2011/2012: korjaukset 10 Käppärän hautausmaan ison siunauskappelin peruskorjaus 11 Antti Pekolan esitys 12 Eija Koivun oikaisuvaatimus talouspäällikön päätökseen Lupa Pihlavan seurakunnan diakonissan viran täyttämiseen

2 2 14 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 15 Preiviikin ja Pietniemen seurakuntatalojen vahtimestari-siivoojan toimen täyttäminen eläkkeelle siirtymisen takia 16 Pekka Aallon myöhästyneet matkalaskut 17 Kirkonalan Unionin pääluottamusmies 18 Ilmoitusasiat 19 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 20 Kokouksen päätös

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 1/2012 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja poistui klo asian 15 käsittelyn aikana Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Linnainmaa Antti jäsen Munkki Maija jäsen saapui klo asian 1 aikana Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen Yli-Kauhaluoma-Nurmi Päivi varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja poistui klo asian 11 käsittelyn aikana Huhtala Kaisa kirkkoherra saapui klo asian 7 käsittelyn aikana Hietanen Heimo kirkkoherra Seppälä Maija-Leena tiedotuspäällikkö Lindfors Kalevi kiinteistöpäällikkö Suvila Jari yhteisen seurakuntatyön päällikkö Wallin Soili vs. talouspäällikkö Savioja Anita hallintopäällikkö, sihteeri Poissa Myllykoski Sonja jäsen 1 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 428, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Luukkaan evankeliumin 4. luvun pohjalta sekä luki rukouksen

4 4 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sihteerin kutsuminen Todettiin, että yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri Hilkka Tommila on virkavapaalla. Puheenjohtaja esitti, että sihteeriksi valitaan hallintopäällikkö. Puheenjohtaja toivotti vs. talouspäällikkö Soili Wallinin tervetulleeksi. 3 3 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Salonen ja Antti Linnainmaa. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 4 Verotulot vuodelta 2011 Esittelijä: talouspäällikkö 4 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2011 nousi 3,8 % ja euroa vuoteen 2010 verrattuna ja oli euroa. Vuonna 2010 verotulokertymä väheni 3,3 % ja euroa vuoteen 2009 verrattuna (Noormarkun seurakunnan luvut mukaan lukien) ja vuonna 2009 verotulokertymä väheni 1,7 % ja euroa vuoteen 2008 verrattuna. Talousarvion vuoden 2011 verotulokertymäarvio 14,800 milj. euroa ylitti eurolla ja 0,4 %:lla.

5 VEROTULOT v.2011 v.2010 Ero Ero % Vuosi 2011, tammi-joulukuu Ansio- ja pääomatuloverot ,7 % Osuus yhteisöverosta ,7 % yhteensä ,8 % Ansio- ja pääomatuloverot 88,7 % 90,5 % -1,8 % Osuus yhteisöverosta 11,3 % 9,5 % 1,8 % yhteensä 100,0 % 100,0 % 0,0 % Tot TA 2011 Ero Ero % Verotulot 2011 Ansio- ja pääomatuloverot ,5 % Osuus yhteisöverosta ,6 % yhteensä ,4 % 5 Seuraavassa kuviossa esitetään Porin seurakuntayhtymän verotulokertymä vuosina Vuoden 2012 luku on vuoden 2012 talousarvio. Kuviossa on alkaen mukana Noormarkun seurakunnasta tulleet verotulot, joita ei ole mukana kuviossa asti. Vuoden 2011 talousarvion verotuloarvio oli euroa, jossa oli nousua euroa ja 4,1 % vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2011 talousarvion ero vuoden 2010 toteutumaan on euroa ja 3,4 %.

6 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 5 5 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi Esittelijä: talouspäällikkö 6 merkitä verotulokertymän vuodelta 2011 tiedoksi. Vuoden 2011 talousarviossa on varattu eräille seurakuntien ja seurakuntayhtymän tehtäväalueille luottotappioihin yhteensä euroa. Vuodelle 2007 yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappioiksi yhteensä euroa, vuodelle euroa, vuodelle 2009 yhteensä euroa, vuodelle 2010 yhteensä euroa ja vuoden 2011 tammi-toukokuulle 2.358,19 euroa. Vuoden 2011 kesä-joulukuussa luottotappioiksi ehdotetaan kirjattavaksi saatavia, joista perintätoimisto on vuonna 2011 antanut luottotappiosuosituksen. Luottotappiosuositus on kaikista muista saatavista paitsi Noormarkun seurakuntatalon tilavuokrasaatavasta, joka saatava on vuodelta 2009 ja jota ei perintätoimista huolimatta ole maksettu. Seuraavassa on erittely luottotappioista vuoden 2011 kesä-joulukuulta: LUOTTOTAPPIOT Tehtäväalue Selite Summa 1070 sukuselvitys 53, Ahl./rippikoulu 60, K-P/päiväkerho 143, K-P/rippikoulu 216, K-P/retki 50, L-P/päiväkerho 70, L-P/megaleiri 40, L-P/retki 20, Pva/päiväkerho 70, Pva/isosviikkis 15, Pva/nuorisotyö 25, Tjä/päiväkerho 52, Tjä/rippikoulu 72, Rep./rippikoulu 60, Nkku/päiväkerho 105, YSK/leiri 261, hautauskulut 507, tuhkaus 56, tilavuokra/k-p kirkko 176, tilavuokra/teljä kirkko 111, tilavuokra/väinölä 45, tilavuokra/noormarkku srktalo 82,60 Yhteensä 2 291,34

7 7 Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 2.291,34 euroa. Luottotappiot kirjataan kuluiksi ao. tehtäväalueille. Tammi-toukokuulta 2011 luottotappioksi kirjattu määrä ja nyt luottotappioihin kirjattavaksi ehdotettu määrä yhteensä ovat 4.649,53 euroa. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, talouspalveluista lähetetään kaksi maksukehotusta 14 päivän välein laskun eräpäivästä. Jos maksukehotuksiin ei reagoida ja laskua makseta, lasku siirretään perintätoimistolle. Alle viiden euron suuruisia saatavia ei siirretä perintätoimistolle. TALOUSSÄÄNNÖN 12 Saatavien perintä: Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Yhteinen kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Mikäli avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös perusteluineen ja antaa tieto päätöksistä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen (tilinpäätösohje, Kkh yleiskirje 23/2006). Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä luottotappioiksi vuoden 2011 kesäjoulukuulta edellä olevan erittelyn mukaiset saatavat 2.291,34 euroa. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 6 6 Talousarvion 2012 täytäntöönpano-ohjeet Esittelijä: talouspäällikkö TALOUSSÄÄNNÖN 5 :n mukaan Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. Oheisena liitteenä jaetaan vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimintayksiköiden noudatettaviksi. Ohjeet ovat vuoden 2011 ohjeiden kaltaiset. Ohjeet

8 8 toimitetaan toimintayksiköille sähköisesti ja laitetaan yleisesti saataville yhteiseen tietoverkkohakemistoon. Ohjeissa on toimintayksiköille mm. - Seurakuntaneuvostot päättävät kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta toimintayksiköittäin käyttösuunnitelmista. - Toimintayksiköiden on määrättävä vastuuhenkilöt, joilla on vastuu määrärahojen riittävyydestä ja toimintatavoitteiden saavuttamisesta. - Ostolaskujen käsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota laskujen nopeaan kiertoon ja tarkastukseen. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä liitteenä olevat vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) 7 7 Menojen ja tulojen hyväksyjät vuonna 2012 Esittelijä: talouspäällikkö TALOUSSÄÄNNÖN 13 :ssä määrätään osto- ja myyntilaskujen tarkastuksesta ja tositteiden hyväksymisestä: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Tässä ohjeessa määritellään myös, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Kaikkiin ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan menojen hyväksyjä tarkastaa, että asiatarkastus on suoritettu, tositteessa on oikeat tilimerkinnät ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha, eikä käytettävää määrärahaa ylitetä. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON kokouksessa /14 on vahvistettu hyväksyjien varajärjestelyt hyväksymistehtävissä. Hyväksyjän varahenkilö on hyväksyjän sijaiseksi määrätty henkilö tai lyhytaikaisten poissaolojen aikana (enintään kaksi viikkoa) hyväksyjän päätöksellään varahyväksyjäksi määräämä henkilö. Hyväksyjän on tehtävä varahyväksyjistä kirjallinen päätös ja toimitettava päätös tiedoksi mm. talouspalveluihin. Menojen hyväksyjien ehdotuksessa vuodelle 2012 on vuoteen 2011 verrattuna seuraavat muutokset:

9 9 - Toimintayksikössä 207 Yhteiset varaukset Evankeliumin ajanjakso/lähetysjuhlat on kertaluonteisena tapahtumana poistettu. - Pääluokassa 4 tehtäväalueet 4820 Noormarkun ruumishuone keskusta, 4830 Noormarkun avaushuone/kappeli keskusta, 4840 Noormarkun huoltohalli, 4850 Kappeli Lassila ja 4860 Varasto Lassila on poistettu. Mainitut tehtäväalueet oli avattu Noormarkun seurakunnan liittyessä Porin seurakuntayhtymään, mutta talousarvion seurannan tarkkuustasolla tehtäväalueet on todettu liian yksityiskohtaisiksi. - Pääluokassa Noormarkun pappilan piharakennus keskusta, 5484 Pappilan piharakennus Lassila ja 5805 Noormarkun asunto-osakkeet on poistettu. Mainitut tehtäväalueet oli avattu Noormarkun seurakunnan liittyessä Porin seurakuntayhtymään, mutta talousarvion seurannan tarkkuustasolla tehtäväalueet on todettu liian yksityiskohtaisiksi. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää määrätä menojen ja tulojen hyväksymiseen oikeutetut viranhaltijat alkaen liitteen mukaisesti. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 2) 8 8 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2012 Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /115 päättänyt vahvistaa kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnat vuodeksi 2012 sekä rippikoululeirimaksun vuodelle YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /211 päättänyt vahvistaa kerhomaksut päiväkerhoille syksylle 2011 ja vuodelle 2012 sekä leirimaksut tyttö- ja poikaleireille syksyksi 2011 ja vuodelle Oheisena liitteenä jaetaan ehdotukset - seurakuntayhtymän perimiksi maksuiksi - seurakuntatilojen käyttökorvauksiksi. Vuodelle 2012 on seurakuntayhtymän perimissä maksuissa seuraavat lisäykset vuoden 2011 hinnastoon verrattuna: - yhteistyössä arkkihiippakunnassa järjestettävien rippikoululeirien osallistumismaksut ehdotetaan perittäväksi samansuuruisena kuin porilaisilta - rovastikunnallisten leirien osallistumismaksut ehdotetaan perittäväksi samansuuruisena kuin porilaisilta

10 10 Vuodelle 2012 seurakuntatilojen käyttökorvaukset ja pöytäliinojen käytöstä perityt korvaukset ehdotetaan korotettavaksi 3,4 % :lla tasaeuroon vuoden 2011 hinnastoon verrattuna. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa vuodelle 2012 oheisten liitteiden mukaan seurakuntayhtymän perimät maksut 2012 ja seurakuntatilojen käyttökorvaukset Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liitteet 3 4) 9 9 Hautainhoitorahaston hinnasto vuodelle 2012 ja hinnastovertailu 2011/2012: korjaukset Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /229 hyväksyä hautausmaksut ja hautainhoitorahaston hinnaston vuodelle 2012 esitettyjen liitteiden mukaisesti. Jälkeenpäin liitteenä olleessa hautainhoitorahaston hinnastossa 2012 ja hautainhoitorahaston hinnastovertailussa 2011/2012 on havaittu kaksi virhettä. Hautojen hoitojen hintojen uurnien osalta vuosina 2011 ja 2012 piti olla seuraavat: Hoidot hautapaikat kpl rinnakkain uurna uurna 1 vuosi vuotta vuotta peruskunnostus Perennahoitojen hintojen 5 ja 10 vuoden hintojen piti olla seuraavat: euroa/kpl vuotta vuotta kertoimet 5,39 11,5 mukulabegonia pelargonia verenpisara kyynelverenpisara samettiruusu

11 11 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä korjaukset hautainhoitorahaston hinnastoon 2012 edellä esitetyn mukaisesti. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Käppärän hautausmaan ison siunauskappelin peruskorjaus Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Vuoden 2012 talousarviossa on varattu ison siunauskappelin peruskorjauksen suunnitteluun euroa. Hankkeen laajuuden takia tulisi kohteeseen nimetä rakennustyöryhmä suunnittelun ohjaukseen, joka pohtisi korjaustyön laajuutta ja toimisi yhteisen kirkkoneuvoston edustajana valitsemalla aluksi kohteeseen pääsuunnittelijan. Työryhmään kuuluisivat Länsi-Porin seurakunnan kirkkoherra (kappeli sijaitsee Länsi-Porissa), kiinteistöpäällikkö, ylipuutarhuri ja kaksi yhteisen kirkkoneuvoston valitsemaa jäsentä. Seurakuntayhtymän PALKKIOSÄÄNNÖN 2 :n mukaan kokouspalkkiota maksetaan muun muassa yhteisen kirkkoneuvoston asettamille toimielimille. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) valita Käppärän hautausmaan ison siunauskappelin rakennustyöryhmään kaksi luottamushenkilöä ja 2) käynnistää Käppärän hautausmaan ison kappelin korjaustyön suunnittelun. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Rakennustyöryhmään valittiin Antti Linnainmaa ja Janne Heilimä. 11 Antti Pekolan esitys Esittelijä: hallintopäällikkö 11 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen ANTTI PEKOLA on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen esityksen: Kokouksessa käsiteltiin kohdassa 281 Käräjäoikeuden tuomiota riita-asiassa. Tässähän on kyse kahden Porin Teljän seurakunnan työntekijän erottamisesta, jonka Porin käräjäoikeus totesi laittomaksi. Kirkkoneuvosto ää-

12 12 nesti asiasta, esittääkö seurakuntayhtymä tyytymättömyyttä tuomioon. Enemmistö päätti, ettei tyytymättömyyttä esitetä. Kokouksessa kuitenkin muuan tärkeä asia jäi huomioimatta - esteellisyys. Kirkkoneuvoston kokouksessa päätöksentekoon osallistuivat myös ne kirkkoneuvoston jäsenet, jotka aikanaan olivat tekemässä lainvastaiseksi todettua päätöstä. Länsimaisen oikeuskäytännön mukaan kukaan ei voi toimia tuomarina omassa asiassaan. Näiden henkilöiden olisi tullut kokouksessa jäävätä itsensä. Koska tyytymättömyyden ilmoituksen määräaika päättyy nyt viikolla 51, asiaan on mahdoton palata. Vaadin, että asian jatkokäsittelyssä kyseiset henkilöt eivät voi ottaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Luottamushenkilöiden esteellisyydestä on säädetty KIRKKOLAIN 7:5.2 :ssä: Jollei 25. luvun 5 :n 1 momentista muuta johdu, muiden luottamushenkilöiden sekä seurakunnan viranhaltijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolaissa siitä säädetään. KIRKKOLAIN 25:5.1 on säädetty, että hallintolain 28 :n 1 momentin 6 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta kirkollishallinnossa. HALLINTOLAIN (2003/434) 28 :n mukaiset esteellissyysperusteet: Virkamies [ja luottamushenkilö] on esteellinen: 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Kirkkolain kommentaarissa on selostettu esteellisyyden ratkaisemista. Monijäseninen toimielin päättää jäsenen, esittelijän (viranhaltijan) ja läsnäoloon oikeutettujen esteellisyydestä. Esteellisyys voi tulla esille joko henkilön omasta, puheenjohtajan tai toisen jäsenen aloitteesta. Jos ulkopuolinen on esittänyt esteellisyysväitteen, esteelliseksi väitetyn on otettava asia esille ja esitettävä perustelut esteellisyydelle tai sille, ettei

13 13 hän ole esteellinen. Esteelliseksi epäilty ei kuitenkaan saa osallistua esteellisyyttään koskevan päätöksen tekemiseen (HallintoL 29 :n 2 mom). Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä edellä esitetyn tiedoksi vastauksena Antti Pekolan esitykseen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Eija Koivun oikaisuvaatimus talouspäällikön päätökseen Esittelijä: talouspäällikkö TALOUSPÄÄLLIKKÖ on päätöksessään /48 päättänyt olla myöntämättä maksuvapautusta EIJA KOIVUN maksuvapautusanomukseen. Eija Koivu oli anonut maksuvapautusta Reijo Koivun kuolinpesän tuhkausmaksuun sillä perusteella, että kuolinpesä on varaton. Eija Koivu on tehnyt oikaisuvaatimuksen yhteiselle kirkkoneuvostolle talouspäällikön päätöksestä /48. Eija Koivu pyytää seurakuntayhtymää luopumaan Reijo Koivun kuolinpesän tuhkausmaksusta tai siinä tapauksessa, ettei perinnästä voi luopua, odottamaan kuolinpesän omaisuuden realisointia. Perusteluna on kuolinpesän varattomuus. Anomuksen liitteenä ovat kopiot Vuoren hautaustoimiston tilauksesta, valtakirjasta kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi Nordeassa, virkatodistuksesta ja perukirjasta. Porin seurakuntayhtymän Vuoren hautaustoimistosta saadun tiedon mukaan Vesa Koivu on puhelimitse antanut toimeksiannon Reijo Koivun hautausjärjestelyistä. Vesa Koivu ei ole itse asioinut hautaustoimistossa, vaan on hautaustoimiston mukaan ilmoittanut, että käytännön järjestelyt hänen puolestaan tulee hoitamaan Aini Toivasjärvi. Tämän vuoksi hautaustoimiston tilauslomakkeessa on merkintä lasku: Vesa Koivu [ osoite]. Vuoren hautaustoimistosta saadun tiedon mukaan Reijo Koivun hautausjärjestelyt on myös maksettu hautaustoimistolle. Perukirjan mukaan pesässä on varoja, mutta pesän velat ylittävät varojen määrän. Oikeuskäytännön mukaan kuolinpesän velat, joita ovat eräitä kuolemantapauksesta ja pesänselvityksestä välittömästi johtuvia maksuja, maksetaan ensisijaisesti jäämistövaroista. Jos jäämistövaroja ei ole, on vaatimus velan maksamisesta oikeus kohdistaa suoraan velan tehneeseen osakkaaseen (toimeksiannon antaneeseen tilaajaan). Osakas ei voi tehdä väitettä siitä, että velan maksamiseen olisi käytettävä ensisijaisesti kuolinpesän varoja. Kuolinpesän varoja ei pidä ensisijaisesti käyttää vainajan elinaikaisten sitoumusten menojen maksamiseen, vaan ensisijaisesti hautausmenoihin. Kuolinpesän ensisijaisen vastuun jälkeen Vesa Koivu hautausjärjestelyjen toimeksiantajana vastaa (vastuu 231 euroa) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautauslaskun maksamisesta.

14 14 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. hylätä Eija Koivun oikaisuvaatimuksen ja vaatia Vesa Koivulta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautauslaskun 231 euroa maksamista Lupa Pihlavan seurakunnan diakonissan viran täyttämiseen Esittelijä: talouspäällikkö PIHLAVAN SEURAKUNTANEUVOSTO /68 : Kari Paukkusen ero diakonian virasta Kari Paukkunen on jättänyt eroanomuksen diakonian virasta sekä esityksen jäljellä olevasta lomasta. Vanhaa ja uutta lomaa olisi ja ero virasta alkaen. (Liite n:o 1.) Esitys: a) Myönnetään Kari Paukkuselle vuosilomat b) Myönnetään Kari Paukkuselle ero diakonian virasta alkaen. c) Laitetaan diakonian virka haettavaksi ja täytetään alkaen; edellyttäen että siihen saadaan Yhteisen kirkkoneuvoston suostumus. Päätös: a) Myönnettiin Kari Paukkuselle vuosilomat esityksen mukaisesti. b) Myönnettiin Kari Paukkuselle ero diakonian virasta alkaen. c) Päätettiin laittaa diakonian virka haettavaksi ja täytetään alkaen; edellyttäen, että siihen saadaan Yhteisen kirkkoneuvoston suostumus. Päätös: esityksen mukaan. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /57 päättänyt, että vuosina 2012 ja 2013 vapautuville yli 6 kuukauden pituisille virka- ja työsuhteille on saatava ennen viran/toimen täyttämistä yhteisen kirkkoneuvoston lupa. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää luvan Pihlavan seurakunnan diakonissan viran täyttämiseen alkaen.

15 15 Päätös KN : Keskustelun jälkeen päätettiin myöntää lupa Pihlavan seurakunnan diakonissan viran täyttämiseen alkaen kahden vuoden määräajaksi. 14 EI JULKISUUTEEN! -ASIA Preiviikin ja Pietniemen seurakuntatalojen vahtimestari-siivoojan toimen täyttäminen eläkkeelle siirtymisen takia Esittelijä: kiinteistöpäällikkö MAIJA-LEENA MÄÄTTÄ on irtisanoutunut lähtien Preiviikin ja Pietniemen seurakuntatalojen vahtimestari-siivoojan toimesta eläkkeelle siirtymisen takia. Länsi-Porin alueella toiminut talonmies-vahtimestari Mirja Ahonen jäi eläkkeelle vuonna Hänen virkaansa ei ole täytetty. Ahosen tehtävät on jaettu muille Länsi-Porin alueella työskenteleville kiinteistötyöntekijöille sekä osin korvattu alihankinnalla. Länsi-Porin seurakunnan alueen toiminnan ja monen kohteen vahtimestari- ja suntiotyön takia tulisi Määtältä vapautuva toimi täyttää kuitenkin siten, että hänen toimialueensa olisi seurakuntayhtymä ja ensimmäinen sijoituspaikka olisi Pietniemen seurakuntatalo. Alueella on aiemmin jo sijaisena toiminut vahtimestari-siivooja Katri Pantsar-Riihelä oman Pohjois-Porin alueensa lisäksi. Hän on halukas siirtymään kyseessä olevaan tehtävään. Näin ollen täytettävä toimi tulisi täyttää seurakuntayhtymän vahtimestari-siivooja toimena ensimmäisenä sijoituspaikkana Toejoen pappila. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /57 päättänyt, että vuosina 2012 ja 2013 vapautuville yli 6 kuukauden pituisille virka- ja työsuhteille on saatava ennen viran/toimen täyttämistä yhteisen kirkkoneuvoston lupa. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) myöntää luvan seurakuntayhtymän vahtimestari-siivoojan toimen täyttämiseen alkaen ja 2) julistaa seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluiden vahtimestari-siivoojan toimen haettavaksi 14 päivän hakuajalla sekä julkaista hakuilmoituksen Satakunnan Kansassa. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

16 Pekka Aallon myöhästyneet matkalaskut Esittelijä: talouspäällikkö Keski-Porin seurakunnan seurakuntapastori PEKKA AALTO on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle saapuneen seuraavansisältöisen anomuksen: Anon myöhästyneitä matkalaskujani maksettavaksi. Kesällä oli työkiireitä. Matkalaskuissa on laskutettu matkakorvauksia yhteensä 470,12 euroa. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 130 : Matkalasku 1 mom. Lasku matkakustannusten korvauksista on esitettävä seurakunnalle kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä uhalla, että oikeus tämän sopimuksen mukaisiin korvauksiin raukeaa. Erityisestä syystä lasku voidaan määrätä esitettäväksi lyhyemmänkin ajan kuluessa. 2 mom. Seurakunnan asianomainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan tämän sopimuksen mukaisten korvausten maksamiseen, vaikka laskua ei ole esitetty määräajassa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää luvan matka- ja päivärahalaskujen maksamiseen Pekka Aallolle takautuvasti yhteissummaltaan 470,12 euroa. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 17 Kirkonalan Unionin pääluottamusmies Esittelijä: hallintopäällikkö 17 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /61 päättänyt merkitä tiedoksi Kirkonalan Unionin järjestöjohtaja ARI SAUROKSEN ilmoituksen luottamusmiehistä Ilmoituksessa on mainittu, että pääluottamusmiehenä toimii vuosina Kai Tomberg. Edellisen pääluottamusmiehen toimikaudeksi oli ilmoitettu vuodet

17 17 KIRKON LUOTTAMUSMIESSOPIMUKSEN 3.2 :ssä on todettu, että jos [pääsopija]järjestö on asettanut useampia luottamusmiehiä, se nimeää yhden heistä pääluottamusmieheksi. Edelleen luottamusmiessopimuksen 5.2 :n mukaan luottamusmiehen toimikausi alkaa ja vanhan luottamusmiehen toimikausi päättyy hänet valinneen pääsopijajärjestön ilmoittamasta ajankohdasta lähtien. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä Kirkonalan Unioni r.y.:n pääluottamusmiehen vaihtumisen vuoden 2012 alusta tiedoksi. 18 Ilmoitusasiat Esittelijä: hallintopäällikkö 18 - Pastori Janne Pelto-Pirin virkamääräys TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa päättäneensä kirkkojärjestyksen 6. luvun 33 :n 1 momentin nojalla määrätä pastori Janne Pelto-Pirin Porin Teljän seurakunnan seurakuntapastorin (III) virkaan lukien toistaiseksi. - Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön täydentäminen TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa päättäneensä kirkkolain 10. luvun 3 1:n 1 momentin, 11. luvun 11 :n ja 24. luvun 2 :n nojalla 1. vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston :n 43 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutos ja 2. palauttaa seurakuntayhtymälle toinen kappale ohjesääntöä vahvistusmerkinnöin. - EI JULKISUUTEEN! -ASIA Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä ilmoitukset tiedoksi Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

18 20 20 Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. 18 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Anita Savioja sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 25. päivänä tammikuuta 2012 Marjatta Salonen Antti Linnainmaa Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012 Aika 19.12.2012 kello 16.00 17.15 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015 Aika 17.6.2015 kello 16.00 16.51 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 9 Kokouksen

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.10.2011 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA).

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.4.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstai 8.12.2011 klo 17.40 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 154 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän TALOUSSÄÄNTÖ

Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän TALOUSSÄÄNTÖ Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 6.10.2010/22 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakuntayhtymän talousarvion laatimisessa

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä Keminmaan seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä syyskuuta 2004 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot