KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN"

Transkriptio

1 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN /36 Kv 36 Kokouksen ajankohdasta on ilmoitettu sähköpostitse ja tekstiviestillä Kokouskutsut ja esityslista on postitettu (1. luokka) valtuutetuille ja samana päivänä kokouskutsu on pantu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Alueviesti nimisessä lehdessä Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Todetaan kokouskutsu toimitetun säännösten mukaisesti, todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Pj)

2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA TARKASTUSAJANKOHDAN MÄÄRÄÄMINEN /37 Kv 37 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Valtuusto valitsee valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja määrää pöytäkirjan tarkastusajankohdan ja -paikan. Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päättää, että tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä keskiviikkona klo Lavian kunnanviraston keskustoimistossa. (Pj)

3 3 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN :N 26 OSALTA Kunnanhallitus /38 Kh 149 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on aina laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän ollessa eri mieltä kokouksen kulusta kokouksen pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat eivät hyväksy laadittua pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Toinen pöytäkirjantarkastajista ei ole hyväksynyt valtuuston pöytäkirjan pykälää 26. Valtuuston pöytäkirjan osin tarkastettu pykälä 26 on esityslistan liitteenä. Liite 1 Valtuuston pöytäkirjan 26 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se tarkastaa valtuuston kokouksen pöytäkirjan pykälän 26. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 38 Liite 1 Valtuuston pöytäkirjan 26 päättää tarkastaa valtuuston kokouksen pöytäkirjan pykälän 26.

4 4 TILAPÄISEN VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS VALTUUSTOLLE /39 Kv 10 asetti keskuudestaan kuntalain 22 :ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista koskevaa asiaa sekä kunnanjohtajan irtisanomista tai siirtoa muihin tehtäviin koskevaa asiaa. Esityslistan oheismateriaalina on ko. päätös. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kaksi kertaa ( ja ). Esityslistan liitteenä 5 on tilapäisen lautakunnan päätös Liite 5 Tilapäisen valiokunnan päätösehdotus valtuustolle Kunnanhallitus on merkinnyt työvaliokunnan päätöksen tiedokseen Tilapäinen valiokunta päätyi antamaan valtuustolle seuraavanlaisen lausunnon eli päätösehdotuksen: Lavian kunnan tämän hetkisen tilanteen huomioon ottaen, kuntaliitosneuvottelut Kankaanpään kanssa ja erityinen kuntajakoselitys Porin kanssa sekä perusturvapalvelujen järjestämistavasta päättäminen, ei mielestämme ole kunnan ja kuntalaisten edun mukaista lähteä erottamaan henkilöitä. Vaan pyrkiä avoimempaan yhteistyöhön virkamiesten ja luottamushenkilöiden välillä. Valiokunta päättää lopettaa asian käsittelyn, eikä esitä Pekka Heinosen ja Ari Kuusirannan erottamista. Tällä päätöksellä valiokunta haluaa antaa selkeän viestin työrauhan saamiseksi. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana Alpo Uusiniemi esitti Keskustan valtuustoryhmän ehdotuksena, että asia jätetään pöydälle. Keskustan valtuustoryhmän ehdotusta kannatti Sami Helkamäki. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu pöydällepanoehdotus, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat Keskustan valtuustoryhmän tekemää pöydällepanoehdotusta äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI, ja jos EI voittaa valtuusto jatkaa asian käsittelyä. Äänestysesitys hyväksyttiin.

5 5 Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä (Sami Helkamäki, Tero Jokiranta, Taru Kankkonen, Ari Kuusiranta, Veikko Palosaari, Jari Rampa, Petri Reponen, Risto Suuriniemi, Jukka Tuomisto, Alpo Uusiniemi, Jorma Sälliluoma), ja 6 EI-ääntä (Janne Kangas, Vesa-Pekka Kuusela, Jarmo Uusitalo, Juha Vehkalahti, Reino Välimäki, Tiina Wirtanen). Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena 11 (JAA) 6 (EI) kunnanvaltuuston päätökseksi tuli Keskustan valtuustoryhmän tekemää pöydällepanoehdotus. Kv 39 Liite 2 Tilapäisen valiokunnan päätösehdotus valtuustolle Tilapäinen valiokunta päätyi antamaan valtuustolle seuraavanlaisen lausunnon eli päätösehdotuksen: Lavian kunnan tämän hetkisen tilanteen huomioon ottaen, kuntaliitosneuvottelut Kankaanpään kanssa ja erityinen kuntajakoselitys Porin kanssa sekä perusturvapalvelujen järjestämistavasta päättäminen, ei mielestämme ole kunnan ja kuntalaisten edun mukaista lähteä erottamaan henkilöitä. Vaan pyrkiä avoimempaan yhteistyöhön virkamiesten ja luottamushenkilöiden välillä. Valiokunta päättää lopettaa asian käsittelyn, eikä esitä Pekka Heinosen ja Ari Kuusirannan erottamista. Tällä päätöksellä valiokunta haluaa antaa selkeän viestin työrauhan saamiseksi.

6 6 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO / SUOMELAN KOULUN KATON KORJAUSRA- KENTAMINEN Tekninen lautakunta Kunnanhallitus /40 Tekn. ltk 39 Vuoden 2014 talousarvioon oli varattu Suomelan koulun katon korjausrakentamiseen ,00 euroa. hyväksyi kokouksessaan määrärahansiirron siten, että investoinnista Siirtoviemäri siirretään Suomelan koulun katon korjausrakentamiseen lisää ,00 euroa. Tekninen toimisto on pyytänyt katon korjausrakentamiseen tarjoukset seuraavilta: Insinööritoimisto MarPau Oy LAVIA Rakennusliike Markku Vuorinen Oy KANKAANPÄÄ Rakennus ja saneeraus J. Kiviranta LAVIA Rakennus T. Lehtonen Oy SARVELA H.T.L. Rakenne Niinisalo NIINISALO Betonityö J. Kangas LAVIA Liitteet: Tarjouspyyntö ( liite 1 ) Urakkaohjelma ( liite 2 ) Tarjoukset ( liitteet 4,5, ja 6 ) Tarjousvertailu ( liite 7 ) - Tarjoukset avataan kokouksessa. Lautakunta päättää urakoitsijan valinnasta. - Lautakunta valitsee Suomelan koulun katon korjausrakentamisen rakennustoimikuntaan Risto Kukkulan, Reino Välimäen, Matti Peltolan ja kunnanrakennusmestari Jorma Järvensivun. - Lautakunta valtuuttaa rakennustoimikunnan valitsemaan työmaalle valvojan.

7 7 Lautakunta valitsi urakoitsijaksi Rakennus ja Saneeraus J. Kivirannan. Lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta euron määrärahan siirtoa hankkeelta Siirtoviemäri Suomelan koulun katon korjausrakentamiseen Muilta osin ehdotukset hyväksyttiin. Kh 151 Suomelan koulun korjausrakentamiseen on varattu nyt euroa. Urakoitsijaksi valitun yrityksen Rakennus ja Saneeraus J. Kivirannan tarjous oli noin euroa eli varattu investointimääräraha ei tule riittämään. Urakkahinnan päälle tulevat vielä esimerkiksi työmaan valvojan palkkiot. Tekninen lautakunta on edellä esittänyt euron määrärahan siirtoa teknisen toimen vuoden 2014 investoinneissa seuraavasti: Teknisen toimen investoinnit / 406 Siirtoviemäri: (TA 2014: ) - siirretään (jäljelle jää ) Teknisen toimen investoinnit / 3000 Suomelan koulun katon korjausrakentaminen. Ehdotetulla määrärahasiirrolla Suomelan koulun korjausrakentamiseen varattaisiin yhteensä euroa. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että teknisen toimen vuoden 2014 investoinneissa tehdään määrärahasiirto seuraavasti: - siirretään (jäljelle jää ) Teknisen toimen investoinnit / 3000 Suomelan koulun katon korjausrakentaminen. (Kj) Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 40 päättää, että teknisen toimen vuoden 2014 investoinneissa tehdään määrärahasiirto seuraavasti: - siirretään (jäljelle jää ) Teknisen toimen investoinnit / 3000 Suomelan koulun katon korjausrakentaminen.

8 8 PIKKUNIITUN TEOLLISUUSTONTTIEN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN Elinkeino- ja yrittäjyyslautakunta Kunnanhallitus /41 Elinkeino- ja yrittäjyysltk. 10 Lavian kunta on hankkinut Pikkuniityn alueelta raakamaata teollisuustonttikäyttöön. Uusille teollisuustonteille ei ole määrätty hintaa. Nyt kunnalla myynnissä olevien teollisuustonttien hinta määräytyy markkaajalta ja se on 20 senttiä neliömetriltä. Liite 1 Kartta Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Pikkuniityn alueen tonttien hinnaksi määrättäväksi 1 /neliömetri. Lautakuntaa tutustui asemakaavaan. Keskustelun aikana todettiin seuraavaa: - tontit pitää ilmoittaa yleiseen myyntiin nettisivujen ja lehti- ilmoitusten avulla - Satu Heiniluoma ehdotti koko muun lautakunnan kannattamana tonttien hinnan myyntihinnaksi 0,50 /neliömetriltä. Esittelijä veti oman ehdotuksensa pois ja tyytyy päätökseen. Kh 155 hyväksyi / 35 Pikkuniitun alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaava tulee lainvoimaiseksi valtuuston hyväksymispäätöksen jälkeen kuulutuksella, mikäli päätöksestä ei valiteta. Pikkuniitun kaava tullee lainvoimaiseksi Myyntiehdot on hyväksynyt tonttikaupoissa sovellettavat myyntiehdot viimeksi Myös teollisuustonttien osalta on ollut samat myyntiehdot kuin AO tonteissa.

9 9 Myyntiehdot ovat muun ohella olleet seuraavat: Ostaja sitoutuu aloittamaan rakennusluvan mukaisen uudisrakennuksen rakentamisen kolmen (3) vuoden kuluessa kaupantekohetkestä. Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta edelleen kiinteistöä rakentamattomana, ellei myyjä anna tähän kirjallista suostumustaan. Mikäli ostaja ei ole määräajassa täyttänyt edellä mainittua rakentamisvelvollisuutta, ostaja myy tontin/ määräalan takaisin kunnalle samalla kauppahinnalla. Takaisinmyynnistä aiheutuneet lainhuudatus ja lohkomiskulut suorittaa takaisinmyynnissä takaisinmyyjä. Esityslistan liitteenä on hyväksytty kauppakirjamalli. Liite 3 Voimassaoleva kauppakirjamalli Kunnanhallitus päättä ehdottaa valtuustolle, että Pikkuniitun alueen tonttien hinnaksi määrättäväksi 0,50 /neliömetriltä. Tonttien myynnissä sovelletaan toistaiseksi valtuuston hyväksymiä myyntiehtoja ja kauppakirjamallia. Mikäli tontilla on puustoa, ostaja maksaa myyjälle tontilla tai määräalalla olevan puuston arvon erikseen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 41 Esityslistan liitteenä on hyväksytty kauppakirjamalli. Liite 3 Voimassaoleva kauppakirjamalli päättää Pikkuniitun alueen tonttien hinnaksi määrättäväksi 0,50 /neliömetriltä. Tonttien myynnissä sovelletaan toistaiseksi valtuuston hyväksymiä myyntiehtoja ja kauppakirjamallia. Mikäli tontilla on puustoa, ostaja maksaa myyjälle tontilla tai määräalalla olevan puuston arvon erikseen.

10 10 MAAN VAIHTAMINEN PIKKUNIITUN KAAVA-ALUEELLA / VAIHTOKIRJAN HYVÄKSYMINEN Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus /42 Tekn. ltk. 24 Kunta on kaavoittanut Pikkuniitun alueelle teollisuustontteja. Kunnan omistuksessa ei ole kaikkia kaavoitettuja maa-alueita. Lisäksi kunta omistaa kaava-alueen vierestä pienen alueen. Maa-alueiden vaihtaminen pitäisi tehdä siten, että kunta myisi Hilkka van Gemstille kiinteistöstä Ala-Antila määräalan 1398 m2 (A2) ja ostaisi Hilkka van Gemstiltä määräalan 4628 m2 (A1) kiinteistöstä Kesäkorpi Maa-alueiden hinta sovitaan erikseen, lohkomiskustannukset hoitaa Lavian kunta. Liitteet: Karttaote maa-alueista liite 4 Vahvistamaton asemakaava liite 5 Lautakunta esittää kunnanhallitukselle Pikkuniitun kaava-alueen vieressä olevan maa-alan (A2) myymistä kiinteistölle Kesäkorpi lisämaaksi ja kaavan sisällä olevan maa-alan (A1) ostamista edellä mainitulta kiinteistöltä mahdollisimman pian. Hyväksyttiin. Kh 114 Pykälä toimitetaan sähköpostitse maanantain aikana kunnanhallituksen jäsenille. Esityslistan liitteinä17 18 jaetaan edellä teknisen lautakunnan pykälässä mainitut liitteet 4: Karttaote maa-alueista ja 5: Vahvistamaton asemakaava. Liite 17 Liite 18 Karttaote maa-alueista Vahvistamaton asemakaava. Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan ehdotuksen siitä, että kunta myisi Pikkuniitun kaava-alueen vieressä olevan maa-alan (A2) kiinteistölle Kesäkorpi lisämaaksi ja ostaisi kaavan sisällä olevan maa-alan (A1) edellä mainitulta kiinteistöltä.

11 11 Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanrakennusmestarin, teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja kunnanjohtajan neuvottelemaan asiasta ja valmistelemaan asian kunnanhallituksen päätettäväksi mahdollisimman pian. (vt. kj.) Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 156 Pykälä jaetaan kokouksessa, koska vaihtokirjan valmistelu on kesken. Pikkuniitun alueelle kaavoitetun teollisuusalueen eheyden ja toimivuuden kannalta on tärkeää, että Lavian kunta hankkii omistukseensa Hilkka van Gemstin omistaman maa-alueen. Van Gemstin kanssa on sovittu maanvaihtokaupasta, jossa hän luovuttaa kiinteistöstään Kesäkorpi määräalan, joka on kooltaan 4628 m2. Lavian kunta luovuttaa puolestaan van Gemstille omistamastaan kiinteistöstä M603 määräalan, joka on kooltaan 1398 m2 sekä toisen määräalan samasta kiinteistöstä, kooltaan 1600 m2. Jälkimäinen määräala toimii asemakaavan määrittämänä istutettavana alueena (viheralue), sisältäen koko van Gemstin kiinteistölle menevän tiealueen. Van Gemst asuu Ruotsissa ja voisi allekirjoittaa sopimuksen maanvaihtokaupasta kesäkuun 2014 aikana. Esityslistan liitteenä 5 on maanvaihtosopimuksen esisopimus. Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan liitteenä 5 olevan maanvaihtoa koskevan esisopimuksen Hilkka van Gemstin kanssa ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Mikäli valtuusto hyväksyy liitteen 5 mukaisen esisopimuksen, muuttuu allekirjoitettu esisopimus lopulliseksi maanvaihtokirjaksi. Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 12 Kv 42 Esityslistan liitteenä 4 on maanvaihtosopimuksen esisopimus. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan allekirjoitettu vaihtokirja. päättää hyväksyä liitteenä 4 olevan maanvaihtoa koskevan esisopimuksen Hilkka van Gemstin kanssa ja päättää, että allekirjoitettu esisopimus muuttuu lopulliseksi maanvaihtokirjaksi.

13 13 ANNA HARMAAJÄRVEN KUOLINPESÄN MYYMINEN Kunnanhallitus Kunnanhallitus /43 Kh 118 Valtiokonttorin päätöksen mukaisesti Lavian kunnalle luovutettiin Anna Harmaajärven kuolinpesän omaisuudesta kokonaan Lavian kunnan Riihon kylässä sijaitseva Mäki niminen kiinteistö RN:o 5:42 ( ), jonka pinta-ala noin 0,1 ha. Lisäksi kunnalle luovutettiin kiinteistöstä Lavia, Riiho, Jokela RN:o 5:32 ( ) se osuus, jota ei Valtiokonttorin päätöksen kohdassa 2 pysytetty valtion omistuksessa. Lavian kunnan osuus kiinteistöstä on noin 5,7 hehtaarin suuruinen määräala (tukikelvotonta maatalousmaata ja metsää) sekä kiinteistöllä sijaitseva purkukuntoinen pientalo. Jotta kuolinpesän omaisuus saataisiin käytettyä Valtiokonttorille ilmoitettuun tarkoitukseen eli syrjäytymisuhan alla olevien lasten- ja nuorten tukemiseen ja aktivoimiseen sosiaalisin ja kulttuurillisin keinoin, pitäisi kiinteistöt saatava realisoitua. Kunnansihteeri ja kunnanrakennusmestari ovat käyneet tutustumassa kiinteistöön. Metsänhoitoyhdistys Karhulta on pyydetty arvio metsämaanarvosta, joka esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnansihteerin ja kunnanrakennusmestarin pyytämään 2-3 kiinteistönvälittäjältä tarjouksen kohteen myynnistä. Kunnanhallitus päätti, että Metsänhoitoyhdistys Karhulta voidaan pyytää konsulttiapua kauppaan liittyen. Kiinteistön myynti-ilmoituksen hoitaa kunnansihteeri. Kh 158 Kunnansihteeri on valmistellut kuolinpesän myynti-ilmoituksen liitteineen. Myynti-ilmoitus on laitettu kunnan ilmoitustaululle ja kotisuvuille sekä lähetetty se tiedoksi kohteesta jo aikaisemmin kiinnostuksensa ilmaisseille. Ilmoitus julkaistaan myös sanomalehdessä. Tarjousaika on Kirjalliset tarjoukset koko myyntikohteesta (ei osatarjouksia) on pyydetty toimittamaan klo mennessä. Myynti-ilmoituksessa on todettu, että myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Suunnitelmissa olisi, että kunnanhallitus päättää kohteen myynnistä pidettävässä kokouksessaan.

14 14 Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää Anna Harmaajärven kuolinpesän myynnistä saatujen tarjousten pohjalta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 43 päättää antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää Anna Harmaajärven kuolinpesän myynnistä saatujen tarjousten pohjalta.

15 15 LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA Sivistyslautakunta Kunnanhallitus /44 Sivla 67 Lavian päivähoidon kehittämissuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa /42 ja kunnanhallituksessa /76. Kehittämissuunnitelmassa esitetään henkilöstön osalta varautumista tulevien eläköitymisten jälkeen tehtäviin henkilöstöratkaisuihin ja paikkojen täyttämiseen perhepäivähoidossa tai päiväkodissa. Perhepäivähoitaja Maritta Kivelän ilmoittaessa irtisanoutumisestaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi tulee kysymys henkilöstörakenteesta päätettäväksi jo kevään 2014 aikana. Sivistystoimenjohtaja ja perhepäivähoidon ohjaaja/päiväkodin johtaja ovat keskustelleet päivähoidon tulevaisuudesta ja pohtineet esille noussutta henkilöstörekrytoinnin tarvetta. Perhepäivähoitaja Maritta Kivelän eläkkeelle siirtymisen lisäksi henkilöstösuunnittelussa on huomioitava myös yhden määräaikaisen perhepäivähoitajan työsuhteen päättyminen , minkä vuoksi lasten hoitopaikkojen järjestäminen tulee olla päätetty jo uuden päivähoidon toimintakauden alkuvaiheen osalta syksyllä Tässä yhteydessä voidaan varautua lisäksi eläköitymisiän v.2015 saavuttavan perhepäivähoitajan mahdollisiin ratkaisuihin lähivuosien aikana. Päätöksentekoon vaikuttaa myös elokuussa toimintansa aloittavien päiväkodin ja pikkuryhmiksen tilaratkaisut sekä kalustohankinnat tämän kevään valmistelun osalta. Henkilöstörekrytoinnissa on harkittavana joko perhepäivähoitajan tai päiväkodissa toimivan hoitajan toimen täyttäminen. Perhepäivähoidossa yhdeltä hoitajalta voidaan varata paikat enintään neljälle kokopäivähoidossa olevalle ja yhdelle osapäivähoidossa olevalle lapselle. Päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävässä olevalla henkilölle voidaan osoittaa seitsemän kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta. Lasten hoitopaikkaa tarvitsevien lasten lukumääräksi on viime vuosina vakiintunut lasta. Päivähoitoa ja päiväkotia koskevissa suunnitelmissa on lasten hoitopaikkojen sijoittamisesta päätetty kokopäivähoidossa olevien lasten osalta seuraavaa: päiväkoti 17 lasta (4 paikkaa jätetään varahoitojen järjestämistä ja tilapäistä hoitoa tarvitsevien lasten varalle), pikkuryhmis 8 lasta ja kolme perhepäivähoitajaa yhteensä 12 lasta, kaikki yhteensä 37 lasta. Näin ollen tulevien hoitopaikkojen tarve on 3-8 lasta. Tämä tarkoittaisi

16 perhepäivähoitajan palkkaamista tai yhden päiväkodissa työskentelevän hoitajan palkkaamista. LIITE 67.1: Päivähoidon henkilöstörekrytoinnissa tehtävien ratkaisujen palkkakustannusvaikutus Perhepäivähoitajan palkkaamista puoltaa asiakaskunnalle tarjottava kodinomainen päivähoitomuoto. Perhepäivähoitokoti tarjoaa luonnolliset puitteet lapsen kasvulle ja kehitykselle. Päiväkodin hoitohenkilön palkkaamista taas puoltaa kunnassa esillä ollut kiinnostus ryhmämuotoiseen päivähoitoon sekä tulevaisuuden osalta varautuminen myös tuleviin lasten hoitopaikkatarpeisiin. Lisäksi voidaan todeta valtakunnallisesti yleinen suuntaus perhepäivähoidon rajuun vähenemiseen, mikä johtunee sekä runsaasta perhepäivähoitajien eläköitymisen määrästä ja uusien koulutettujen perhepäivähoitajien vaikeasta saatavuudesta että osasyynä perhepäivähoidon työaikaasioiden johdosta esiintyvistä käytännön järjestelyiden haasteista. Sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen hyväksymässä päiväkodin perustamissuunnitelmassa on toimintansa aloittavan päiväkodin henkilöstöksi esitetty 1 lastentarhanopettaja/päiväkodin johtaja sekä 2 hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa henkilöä. Päiväkodissa tulee kuitenkin vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 4 :ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus. Mikäli päädytään päiväkodin toiminnan laajentamiseen ja yhden uuden päiväkodissa toimivan hoitajan palkkaamiseen, tulee kuntaan näin ollen perustaa päiväkodissa työskentelevän lastentarhanopettajan virka. LIITE 67.2: Päivähoidon henkilöstön nykytilanne ja esitys tulevasta henkilöstörakenteesta Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle päiväkodissa työskentelevän lastentarhanopettajan viran perustamista ja lupaa sen aukijulistamiseksi toistaiseksi täyttämistä varten alkaen. Kelpoisuusehdot ovat sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain ja asetuksen (L 272/2005 ja A 608/2005) mukaiset. Palkkaus ja työaika määräytyy KVTES:n mukaisesti. Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Virkaan valitun on ennen virkavaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden tilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.

17 17 Hakuaika on Haastatteluryhmään valitaan sivistyslauta1kunnan puheenjohtaja, 1 sivistyslautakunnan jäsen, perhepäivähoidon ohjaaja/päiväkodin johtaja ja perhepäivähoitajien tiiminvetäjä. Esittelijä tarkensi kokouksessa ehdotustaan sen ensimmäisen kappaleen osalta seuraavasti: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päiväkodissa työskentelevän lastentarhanopettajan viran perustamista ja lupaa sen aukijulistamiseksi toistaiseksi täyttämistä varten alkaen. Päätettiin ehdotuksen mukaan. Haastatteluryhmään valittiin sivistyslautakunnan edustajiksi Sari Venesmäki ja Sari Leppänen. Kh 154 Esityslistan liitteenä 1 jaetaan edellä olevassa sivistyslautakunnan pykälässä mainittu liite 67.1: Päivähoidon henkilöstörekrytoinnissa tehtävien ratkaisujen palkkakustannusvaikutus. Liite 2 Päivähoidon henkilöstörekrytoinnissa tehtävien ratkaisujen palkkakustannusvaikutus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se perustaa päiväkodissa työskentelevän lastentarhanopettajan vakituisen viran alkaen. Kelpoisuusehdot ovat sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain ja asetuksen (L 272/2005 ja A 608/2005) mukaiset. Palkkaus ja työaika määräytyy KVTES:n mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää myöntää viran täyttöluvan lukien, mikäli valtuusto perustaa viran. Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Virkaan valitun on ennen virkavaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden tilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.

18 18 Käsittely: Satu Heiniluoma esitti, että virkaa ei vielä perusteta, vaan sen tarpeellisuus arvioidaan syksyllä uudestaan. Puheenjohtaja totesi ehdotuksen rauenneen kannattamattomana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 44 Esityslistan liitteenä 5 jaetaan edellä olevassa sivistyslautakunnan pykälässä mainittu liite 67.1: Päivähoidon henkilöstörekrytoinnissa tehtävien ratkaisujen palkkakustannusvaikutus. Liite 5 Päivähoidon henkilöstörekrytoinnissa tehtävien ratkaisujen palkkakustannusvaikutus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se perustaa päiväkodissa työskentelevän lastentarhanopettajan vakituisen viran alkaen. Kelpoisuusehdot ovat sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain ja asetuksen (L 272/2005 ja A 608/2005) mukaiset. Palkkaus ja työaika määräytyy KVTES:n mukaisesti.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka Yhdistymishalli tus Sisällysluettelo 1/2015 1 Kokousaika klo 18.00 Kokouspaikka Sodexon ruokala, Kurikka 1 Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostuminen 2 Koskuen leirintäalueen järjestelyt/hallinta-

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 5/2012

KUNNANVALTUUSTO 5/2012 KUNNANVALTUUSTO 5/2012 Aika Maanantai 8.10.2012 klo 19.00 19.38 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja Kannisto Jari Kaskimäki

Lisätiedot

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 81 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 82 45 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 83 46 ANTOLAINA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista 66 Kokousaika Maanantai 5.12.2011 kello 18.05 19.01. Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 38 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot