Metsätila-arvio Apua omaisuutesi arvon määrittelyyn

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsätila-arvio Apua omaisuutesi arvon määrittelyyn"

Transkriptio

1 Metsätila-arvio Apua omaisuutesi arvon määrittelyyn Elämäntilanteiden muuttuessa saatat tarvita erilaista tietoa metsäomaisuutesi mittasuhteista. OTSO on metsän arvonmäärityksen asiantuntija, jolta saat ajantasaisen, luotettavan ja puolueettoman näkemyksen omaisuutesi arvosta. Metsätila-arvio voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla tarpeestasi riippuen. Perunkirjoitus- ja sukupolvenvaihdostilanteessa tarvitset tilasi arvon kertovan Metsäotteen. Metsätilan myynnin tukena toimii Metsäkatsaus, josta selviää lisäksi metsäsi puusto KAIKKI METSÄSI PALVELUT sekä sen tuotto. Esimerkiksi tilaa jaettaessa tarvitset yksityiskohtaista tietoa, jota saat tuoreeseen mittaustietoon perustuvasta Metsäselvityksestä. Metsäote METSÄTILA-ARVIO Metsäkatsaus Metsäselvitys

2 Metsätila-arvio Apua omaisuutesi arvon määrittelyyn Metsäote Metsäotteesta asiakas saa selville metsänsä arvon verotusta varten. Tätä tietoa tarvitaan esimerkiksi perintö- ja lahjaveron määrittämiseen perun kirjoitus- ja sukupolvenvaihdostilanteissa. Laadimme Metsäotteen ajan tasaistetusta metsävaratiedosta, jota metsänomistajalla on mahdollisuus tarkentaa. Noudatamme Metsäotteen laadinnassa verottajan määrittelemää metsäomaisuuden perintö- ja lahjaverotuksen arvostamisohjetta. Metsäkatsaus Metsäkatsauksesta metsänomistaja saa selville kohteen metsätaloudellisen arvon esimerkiksi metsätilan myymistä varten. Laadimme Metsäkatsauksen päivitetyn metsikkötiedon pohjalta, mutta mikäli lähde aineistossa on epäselvyyttä, voimme arvioida keskeiset arvoon vaikuttavat seikat myös maastossa. Metsä katsaus sisältää yhteenvedon kohteen metsätaloustekijöistä, metsikkökuvioluettelon arvokasvutietoineen sekä kartat ja ilmakuvan. Metsäselvitys Metsäselvitys on tarkkaan ja tuoreeseen metsikkötasolla varmistettuun maastotietoon perustuva määritys metsätilan arvosta. Tätä selvitystä tarvitaan lunastustoimituksissa, tai tilaa jaettaessa ja myytäessä. Metsäselvityksen arviointivirhe on tilatasolla alle 10 % ja muissa tapauksissa alle 20 %. Olisitko kiinnostunut myös näistä? Puukauppa Metsäsuunnitelma Sukupolvenvaihdos OTSO Metsäpalvelut 11/2013 Ehdot Arvioiden toimitusaika on 2 kk. Metsäotteen toimitusaika on 2 4 viikkoa. Metsikkökuviotiedot jäävät OTSO:n järjestelmään ja OTSO voi käyttää tietoja palvelujensa markkinointiin. OTSO ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle ilman maanomistajan lupaa. Tuotteen toimittaminen edellyttää asiakkaan suostumuksen metsätietojen käsittelyyn allekirjoitettuna.

3 Metsäverotus Varmistu verotuksesi oikeellisuudesta Metsäsi verotukseen vaikuttaa tilan omistusmuodon lisäksi myös verovuonna voimassa oleva lainsäädäntö. Viime vuosina lainsäädäntö on muuttunut tiuhaan ja veroilmoituksen teko saattaakin siitä syystä tuntua hankalalta. OTSO Metsäveropalvelu palvelee sinua kaikkiin metsäomaisuutesi verotukseen liittyvissä asioissa. Avullamme metsääsi liittyvä verotus hoituu asiallisesti ja kaikki veroperusteet huomioiden. KAIKKI METSÄSI PALVELUT Veroilmoituksesi lasketaan tilasi meno- ja tulotositteiden pohjalta. Nämä tositteet kannattaakin siis säilyttää ja merkitä muistiin huolellisesti, sillä ne ovat verotuksessa oikeusturvasi tae. Metsäveroneuvonta METSÄVEROTUS Metsäveroilmoituksen tarkastus ja täytön ohjaus Veroilmoituksen teko

4 Metsäverotus Varmistu verotuksesi oikeellisuudesta Metsäveroneuvonta Metsäveroneuvonnan yhteydessä käymme tilan verotusasiat perusteellisesti läpi ja neuvomme niiden hoidossa. Metsäomaisuuden vaihtaessa omistajaa tulee usein harkittavaksi millä omistusmuodolla uutta omaisuutta kannattaisi hallita, eli olisiko esimerkiksi muodostunut kuolinpesä syytä muuttaa yhtymäksi. Käymme asiakkaan kanssa läpi verokohtelut eri omistusmuodoissa ja mietimme yhdessä mikä omistusmuoto kysessä olevassa tapauksessa olisi järkevin vaihtoehto. Varsinaiseen omistustavan muutokseen liittyvät toimenpiteet hoidamme sukupolvenvaihdospalvelumme puitteissa. Metsäveroilmoituksen tarkastus ja täytön ohjaus Asiakas itse pitää kirjaa tilan tuloista ja menoista sekä täyttää veroilmoituksen alustavasti näiden pohjalta. Me tarkistamme, että kaikki on ilmoituksessa kuten pitääkin ja autamme tarvittaessa tekemään mahdolliset korjaukset. Veroilmoituksen teko Veroilmoituksen laadinnan voi halutessaan ostaa myös kokonaispalveluna. Tällöin huolehdimme asiakkaan puolesta siitä, että hänen pitämiensä muistiinpanojen ja säilyttämiensä tositteiden pohjalta ilmoitukseen tulee kirjattua kaikki tilaa koskevat, verotuksen kannalta oleelliset tiedot. Olisitko kiinnostunut myös näistä? Puukauppa Sukupolvenvaihdos Metsänhoito OTSO Metsäpalvelut 11/2013 Ehdot Yli kymmenen kuittia sisältävä aineisto toivotaan toimitettavan etukäteen, jolloin valmiin veroilmoituksen luovutustilaisuudessa voidaan keskittyä itse ilmoituksen läpikäyntiin.

5 Sukupolvenvaihdos Haluathan että tahtosi toteutuu Huolehtimalla sukupolvenvaihdoksen järjestelyistä ajoissa varmistat, että sekä luopujien että vastaanottajien tahto toteutuu. OTSO auttaa sinua tässä tärkeässä tehtävässä. Sukupolvenvaihdokseen on olemassa useita eri vaihtoehtoja. Kyseeseen voi tulla kauppa, lahjaluontoinen kauppa, lahja, testamentti, perintö tai yhteismetsän perustaminen. Paras vaihtoehto valitaan sinun toiveisiisi pohjaten. KAIKKI METSÄSI PALVELUT Vaihdoksen toteutuksessa käytämme apuna metsäsuunnitelmaasi, tilaarviotasi tai mahdollisia aikaisemmin laadittuja asiakirjoja. Lisäksi hankimme puolestasi kaikki toimenpidettä varten tarvittavat muut asiakirjat. Lähtötilannekartoitus Asiakirjat ja ilmoitukset Sukupolvenvaihdosasiakirja SUKUPOLVENVAIHDOS Konsultaatio Muistio

6 Sukupolvenvaihdos Haluathan että tahtosi toteutuu Lähtötilannekartoitus Kuuntelemme kaikkia osapuolia sekä selvitämme kaikki päätöksentekoon vaikuttavat tarpeelliset seikat ja hankimme tarvittavat asiakirjat. Asiakirjat ja ilmoitukset Palvelumme sisältää kaikki maakaaren mukaan tarvittavat sukupolvenvaihdosasiakirjat. Näitä ovat esimerkiksi lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisteriote, perunkirja, kauppakirja tai lahjakirja. Lisäksi hoidamme kaupanvahvistuksen, arvonlisäverovelvollisuudet ja lahjaveroilmoitukset. Konsultaatio Esittelemme osakkaille eri sukupolvenvaihdosvaihtoehdot ja koostamme osakkaiden tahtotilasta muistion. Muistion käymme asianosaisten kanssa vielä erikseen läpi. Muistio Muistio on dokumentti, joka sisältää osakkaiden mielipiteiden pohjalta laaditut laskelmat eri toteutusvaihtoehdoista sekä kuvauksen sukupolvenvaihdosprosessista alusta loppuun. Laadimme muistion pohjalta saantoasiakirjan osakkaiden hyväksyttäväksi ja kommentoitavaksi. Sukupolvenvaihdosasiakirja Palvelun lopputuloksena laadimme sukupolvenvaihdosasiakirjan, joka toimitetaan viranomaisille. Olisitko kiinnostunut myös näistä? Puukauppa Kunnostusojitus Yksityistiepalvelut Metsänhoito Metsäsuunnittelu Metsäverotus OTSO Metsäpalvelut 11/2013 Ehdot Menettelytapana on oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja Suomen lain noudattaminen. Palvelu tuotetaan aikamenekin mukaan tuntiveloituksella. Prosessin pituus vaihtelee tapauskohtaisesti riippuen erilaisista viranomaisprosesseista.

7 Vahinkoarviot Kun hätä on suurin Kun metsäsi joutuu luonnonmullistusten armoille, korostuu vakuutuskorvausten nopea kotiuttaminen. OTSO Vahinkoarvio antaa puolueettoman ja luotettavan näkemyksen tuhoalueen tilasta. Käytämme arviointiin aina tilanteeseen sopivinta menetelmää. Lumi-, sieni-, myyrä- ja hyönteistuhoissa vahingon laajuus arvioidaan koealojen perusteella. Myrskytuhoissa arvioperusteena on sekä myyntikelpoisen että kasvuvaiheessa olevan kaatuneen puun määrä. KAIKKI METSÄSI PALVELUT Arvioinnin tuloksena saat selkokielisen selontoen käytetystä arviomenetelmästä sekä vahingon euromääräisestä arvosta. Raportin toimitamme puolestasi myös vakuutusyhtiöön. Myrskytuhot VAHINKOARVIOT Lumi-, sieni-, hyönteis- ja myyrätuhot Tuhoraportti

8 Vahinkoarviot Kun hätä on suurin Myrskytuhot Palvelumme sisältää tuhojen arvioinnin joko hakkuussa korjatun puumäärän perusteella tai erillisellä koealamittauksella, joka toteutetaan linjoittaisella systemaattisella otannalla. Lumi-, sieni-, hyönteisja myyrätuhot Teemme tuhojen linjoittaisen systemaattisen arvioinnin yli 0,5 hehtaarin tuhoalueilla. Selvitämme lisäksi Kemera-rahoituksen käyttömahdollisuuden tuhojen korvaamiseen. Tuhoraportti Toimitamme asiakkaalle ja vakuutusyhtiölle raportin tuhoista. Raportin oheen liitämme valokuvia tuhoutuneesta kohteesta. Olisitko kiinnostunut myös näistä? Metsäsuunnittelu OTSO Metsäpalvelut 11/2013 Ehdot Vakuutusyhtiölle toimitettava arvio laaditaan vakuutus yhtiön arviointiohjeen mukaisesti. Mikäli arvion tilaa asiakas, tehdään arvio yleensä vakuutusyhtiön ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan kannattaa neuvotella korvauksen tilaamisesta aina ensin vakuutusyhtiön kanssa. Mikäli asiakas vaatii tarkempaa mittausta, jota vakuutusyhtiö ei sitoudu maksamaan, jää ylimenevä kustannus asiakkaan maksettavaksi. Mikäli arvion perusteella tuho todetaan niin pieneksi, että vakuutusyhtiö ei korvaa tuhoa tai arviota, jäävät arviokustannukset asiakkaan maksettavaksi.

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005 Metsävero-opas OP-metsäopas 2005 Sisältö Veroilmoituksen täyttö Myyntituloverotus Pinta-alaverotus Arvonlisäverotus Omistusmuodon vaikutus verotettavan tulon ja varallisuuden jakoon Uuden omistajan metsäverojärjestelmä

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Kari Tiusanen KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.4.2014 Tekijä Kari Tiusanen

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä. Taxation of succession in limited companies 24.4.2011

Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä. Taxation of succession in limited companies 24.4.2011 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä Taxation of succession in limited companies 24.4.2011 Tekijä: Tuuli

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

40 KYSYMYSTÄ. Metsänomistajan. Asta riehui Sulkavalla Sulkavalla asuva Ritva Kallio, Metsänomistaja Ritva Kallio [ VERO-OPAS ] [ A ]

40 KYSYMYSTÄ. Metsänomistajan. Asta riehui Sulkavalla Sulkavalla asuva Ritva Kallio, Metsänomistaja Ritva Kallio [ VERO-OPAS ] [ A ] 40 KYSYMYSTÄ metsävero ilmoituksesta TEKSTI: JORMA PALOVAARA KUVAT: MARKUS HENTTONEN, JOHANNA KOKKOLA, KARI LINDHOLM JA MATTI SALMI ASIANTUNTIJAT: VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ HELI MUTKALA-KÄHKÖNEN (METSÄNOMISTAJIEN

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas EBO - Employee Buy Out Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession Planning, second edition,

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas EBO - Employee Buy Out Esipuhe Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession Planning, second

Lisätiedot

Mun ElämÄ. mun. RaHAt

Mun ElämÄ. mun. RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Itsenäistyminen on yksi suurimmista murroksista. Yht äkkiä asuu yksin ja vastaa omista asioistaan. On mietittävä miten hankitaan kotivakuutus, mitä tarkoittaa luoton

Lisätiedot

henki LÄHIPUUTA TUOTANTOLAITOKSILLE

henki LÄHIPUUTA TUOTANTOLAITOKSILLE henki UPM:N LEHTI METSÄNOMISTAJILLE 4/2012 Metsäverotuksen KYMMENEN VINKKIÄ Näin otat huomioon RIISTAN ELINOLOT Helsingissä halutaan KOKONAIS- PALVELUA LÄHIPUUTA TUOTANTOLAITOKSILLE UPM:n metsäasiakasvastaava

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS.FI. Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111

MAANMITTAUSLAITOS.FI. Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111 MAANMITTAUSLAITOS.FI Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111 MAANMITTAUSLAITOS.FI Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Kehitysvaiheen Allianssisopimus (KAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2(25). Sisällys Termit... 4 SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila Tilitoimiston auktorisointiprosessi Tuija Honkarila Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 22.4.2015 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuija Honkarila Opinnäytetyön nimi Tilitoimiston

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

ETÄMETSÄNOMISTAJA. Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 1/2014

ETÄMETSÄNOMISTAJA. Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 1/2014 ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 1/2014 Metsän kiinteistövero tai metsämaksu puhuttavat jälleen. Etämetsänomistajien Liitto ei hyväksy kumpaakaan metsänomistajan verotusta lisäävää

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan 2010 Tunnista Neuvo Ohjaa Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan Sisällysluettelo 7 JOHDANTO Neuvojan tehtävistä Vaihdosprosessi ja sen kaksi neuvontavaihetta 12 TUNNISTA Asiakkaan asemoiminen prosessiin

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Ei tuurilla, vaan taidolla

Ei tuurilla, vaan taidolla Ei tuurilla, vaan taidolla Sopimus- ja vastuutietoutta Opaskirjanen pk-yrityksille 1 Sisällysluettelo Hallitse yrityksesi sopimusriskit...3 Miten tunnistat yrityksen sopimusriskit?...4 Sopimuskartta...4

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö lakimiespalvelut:

Lisätiedot