TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilivirasto 401 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike

2 Sisällysluettelo: 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 4 Koko laitosta koskevat tavoitteet 2005 (tulossopimus 2005) Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuuden kehitys... 5 Kannattavuus ja kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadun hallinta Tulosanalyysi ja johtopäätökset TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöslaskelmien analyysi SISÄINEN VALVONTA

3 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN Tiken toiminnan volyymi kasvoi tietojärjestelmien kehittämispalveluissa ja tieto- ja raportointipalveluissa. Muilta osin toiminta pysyi suunnilleen ennallaan. Erityisesti CAP:n uudistukseen liittyvien tukioikeusrekisterin ja täydentävien ehtojen hallintaan tarvittavien tietojärjestelmien rakentaminen vaati lisää resursseja. Toiminnan kustannukset kasvoivat lähes kaikilla palvelusektoreilla, suurinta kasvu oli kehittämispalveluissa ja tietotekniikkapalveluissa sekä henkilöstöhallintopalveluissa. Myös Tiken kehittämisen osuus kasvoi 4,3 %:iin koko toiminnasta. Tiken organisaatiota uudistettiin siten, että tilasto- ja tietopalvelut koottiin saman palveluryhmän eli tilastoryhmän alaisuuteen. Näin voitiin parantaa ja yhtenäistää asiakaspalvelua sekä vahvistaa raportointipalvelun asiantuntijuutta. Tietohallintoryhmässä toteutettiin organisaatiouudistus, jonka tarkoituksena oli sisäisen työnjaon selkeyttäminen ja asiakaspalvelun parantaminen. Tiken tietoturvallisuuden BS7799-standardin mukainen hallintajärjestelmä on saatettu sertifiointivalmiuteen ja sertifikaattia haetaan keväällä Tike ja ministeriö ovat yhdessä valmistelleet uuden verkkojulkaisujärjestelmän Staton käyttöönottoa. Samoin Tikellä ja ministeriöllä on ollut käynnissä yhteisen asiakirjanhallintajärjestelmän Makasiinin käyttöönottoprojekti. Tike jatkoi keskeisimpien palvelujensa määrittelyä ja kuvaamista tavoitteena saada aikaan asiakkaiden kannalta riittävän tarkat määrittelyt palvelusopimuksien laadintaa silmällä pitäen. Palvelujen laatua seurataan asiakastyytyväisyystutkimuksin. Vuoden 2005 tutkimuksen mukaan Tiken vahvuutena on sitoutuminen asiakkaisiin, yhteistyön sujuvuus ja ammattitaito. Kokonaisarvio toiminnasta oli hyvällä tasolla. Kokonaisuutena Tike saavutti sille asetetut tulostavoitteet. Toimintamenot pysyivät budjetoidulla tasolla, sitä vastoin HTV-määrä ylitti annetun enimmäismäärän, joka johtui osittain asiakkaille tuotettujen palvelusopimusten mukaisten tietojärjestelmien kehittämispalveluiden vaatimista henkilömitoituksesta. 3

4 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Koko laitosta koskevat tavoitteet 2005 (tulossopimus 2005) Tike toteuttaa maatalouspolitiikan muutoksista johtuvat tietojärjestelmähankkeet ministeriön kanssa yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti ja siten, ettei nykyisten järjestelmien ylläpito vaarannu. Tikelle oli asetettu tavoitteeksi parantaa valmiuksiaan tukipalvelujen palvelukeskuksena. Erityisesti Tike valmistautuu tarjoamaan palveluja vuonna 2006 toimintansa aloittavalle elintarviketurvallisuusvirastolle. Tike osallistuu tehdyn päätöksen edellyttämään kehittämis- ja selvitystyöhön siten kuin tästä ministeriön kanssa erikseen sovitaan. Tulostavoitteiden toteutuminen Tike on toteuttanut maatalouspolitiikan muutoksista johtuvat tietojärjestelmähankkeet ministeriön kanssa yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Tukipalvelujen, joilla tässä tarkoitetaan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja, osalta ministeriö solmi Valtiokonttorin kanssa sopimuksen, jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala siirtyy Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi vaiheittain vuodesta 2007 alkaen. Tiken kannalta sopimus merkitsee sitä, että Tike siirtyy tukipalvelujen tuottajasta niiden ostajaksi. Tiken asiantuntijoita on ollut mukana sekä Valtiokonttorin vetämässä KIEKU -hankkeessa että vuoden 2005 loppupuolella alkaneissa palvelukeskuspalvelujen siirtoa valmistelleissa työryhmissä. Tiken asiantuntijat ja johto ovat ministeriön kanssa sovitulla tavalla osallistuneet laajasti hallinnonalan sisäisten organisaatiomuutosten (Mavi, Evira) valmisteluun. Tilastoryhmä on yhteistyössä MMM:n ja tilastokeskuksen kanssa selvittänyt tilastoinnin ja tietopalvelun järjestämistä. Työryhmä tuotti väliraportin tammikuussa 2006 ja selvitysprojekti päättyy toukokuussa Toiminnan vaikuttavuus Tike on edistänyt palveluillaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, maaseutu- ja rakennepolitiikan, elintarvike- sekä kalastuspolitiikan toimeenpanon toteutumista Suomessa ylläpitämällä ja kehittämällä siihen vaadittavat tietojärjestelmät sekä vastaamalla maksettavien tukien kirjanpidosta ja maksuliikenteestä. Tike vastaa Suomessa Euroopan unionin yhteisten maataloustilastojen tuottamisesta ja tuottaa tilasto-, rekisteri- ja tiedontuotantopalveluita maatalouspolitiikan sekä hallinnonalan suunnittelun ja tutkimus- ja kehityshankkeiden tarpeisiin. 4

5 Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen tähdätään meneillään olevilla organisaatiomuutoksilla. Tike on osallistunut omalla asiantuntijapanoksellaan maaseutuviraston, elintarviketurvallisuusviraston sekä tukipalvelujen palvelukeskuksen suunnittelutyöhön. 2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuuden kehitys Vuoden 2005 kustannuksia kuvaavat luvut perustuvat toimintolaskenta -malliin. Luvut on laskettu koko Tike -tasolla yhtenevällä laskentamenetelmällä. Taulukot sisältävät vertailutietoa vuodelta Muita vuosia ei voida vertailla, koska laskenta uudistettiin 2004 alkaen, jonka vuoksi vuoden 2003 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2004 ja 2005 kanssa. Toimintakertomuksessa esitettävät kustannusvastaavuuslaskelmat on johdettu kirjanpidosta ja ne sisältävät maksuperustelaissa tarkoitetut maksulliset palvelut. Tiken bruttomenot vuonna 2005 ovat euroa (luku ei sisällä poistoja, korkoja eikä investointeja) ja tulot euroa. Nettomenot vuonna 2005 ovat euroa ja Tiken nettomenokehys oli euroa. Kun bruttomenoihin lisätään investoinnit, jotka vuonna 2005 ovat euroa, on rahaa käytetty yhteensä euroa. Tiken käytössä oli siirtyvää määrärahaa euroa edelliseltä vuodelta ja lisätalousarviossa myönnettyä määrärahaa, joten vuodelle 2006 siirtyvä erä on euroa. Tiken poistot ovat ja korot euroa Erotus Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot ,38 Taulukko 1. Taloudellisuus Tiken palvelut asiakkaille Tiken resurssien jakaantuminen palveluihin esitetään alla olevassa taulukossa (taulukko 2). Tietotekniikkapalvelut ovat edelleen kustannuksiltaan ja henkilöresurssin käytön suhteen suurin palvelukokonaisuus kattaen noin 4,1milj. euroa kustannuksista. Seuraavaksi tulevat asiakkaille tuotettavat kehittämispalvelut, jonka osuus on yhteensä noin 1,8 milj. euroa. Taloushallintopalvelut muodostavat 1,2 milj. euroa. Tiedontuotantopalvelut muodostavat 1,1 milj. euroa kustannuksia. Tilastopalvelut kattavat 1,2 milj. euroa ja virastopalvelut vastaavasti 1,3 milj. euroa 5

6 Tiken kustannuksista. Kansainväliset projektit Virossa ja Liettuassa ovat lisääntyneet ja näkyvät myös kustannusten kasvuna raportissa. Kansainväliset projektit ovat EUn kokonaan rahoittamia. Kansainvälisten projektien, joita ovat Virossa ja Liettuassa toteutetut Twinning-projektit, volyymi on kasvanut. Twinningprojekteista Tikelle aiheutuneet kustannukset katetaan kokonaan EU:n rahoituksella. Välittömät kustannukset euroa Ero euroa Tiedontuotantopalvelut Tietotekniikkapalvelut EU Kehityspalvelut Virastopalvelut Tilastopalvelut KV -projektit Kehittämispalvelut Taloushallintopalvelut Muut (sisäinen tarkastus) Tiken kehittämisprojektit Tiken yleishallinto Yhteensä Korvamerkit Yhteensä Taulukko 2. Välittömien kustannusten jakaantuminen palveluille ja hallinnolle. Tiken yleishallinnon osuudessa on mukana työntekijöiden välillinen työaika ja siitä aiheutuvat kustannukset (lomat, sairaslomat, opiskelut jne.) Myös toimitilojen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset (vuokrat, siivous jne.) sisältyvät hallinnon lukuun. Palveluiden sisältämät luvut ovat pelkästään niihin kohdistuva työ ja niihin liittyvät palveluiden ostot. Kustannuksissa merkittävää kasvua on tapahtunut Tiken oman hallinnon ja kehittämisen osalta. Vuonna 2005 toteutettiin useita suuria kehittämishankkeita, kuten sähköpostijärjestelmän käyttöönotto, laskenta- ja seurantajärjestelmän käyttöönotto, asiakirjahallinta jne. Hallinnon kustannuksia esitetään toimintakertomuksessa Tiken hallinto -kohdassa tarkemmalla tasolla. Palveluista suurin kasvu on tapahtunut kehittämispalveluiden kustannuksissa, johon luetaan mukaan EU:n kehitysprojektit, kansainväliset projektit sekä muut asiakkaille tuotettavat kehittämispalvelut. Niiden kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on yhteensä noin euroa. Kasvua on tapahtunut myös virastopalveluissa yli euron verran. Virastopalveluiden kasvun syynä ovat henkilöstöhallinnon palveluissa, postipalveluissa ja puhelinvaihteen palveluissa tapahtuneet muutokset. Henkilöstöhallinnon osuus on kasvanut, koska työaikatallennuksissa on tehty muutoksia koodien sisällön suhteen ja mm. vaativuuden arviointi- ja kehittämisryhmän työaika on viety henkilöstöhallinnon palveluihin. Vuonna 2005 uudistettiin myös Tiken vaativuusarviointijärjestelmää, joka kasvatti palvelua. Henkilöstöhallinnon lisäyksessä näkyy myös palkkahallinto, joka siirtyi taloushallintopalveluista. Vuonna 2004 ne sisältyivät Tiken yleishallintoon ja tilivirastopalveluihin. Henkilöstöhallinnon lukua kasvattavat myös MMM:n UPJ- järjestelmän käyttöönottoprojekti sekä nimikirja- ja pääkäyttäjäpalvelujen vahvistaminen. Postipalvelujen kasvu selittyy myös kirjauskäytäntöjen muutoksesta. Puhelinvaihteen ostopalvelu- 6

7 jen osuus kasvoi vuoden 2004 tasosta, koska puhelimet sekä muu vaihdetekniikka ulkoistettiin. Tilastopalveluissa kustannukset ovat pysyneet lähes edellisen vuoden tasolla. Kustannusten lievä kasvu aiheutuu pääosin vuonna 2005 toteutetusta EU:n rakennetutkimuksen tiedonkeruusta. Rakennetutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan joka toinen vuosi. Tietotekniikkapalveluiden kustannukset ovat kasvaneet yli euroa. Syynä kasvuun ovat infra-palveluiden ja työasematuen aiheuttamat resurssitarpeet. Taloushallintopalveluiden kustannuksissa on tapahtunut laskua noin euroa. Vähennys johtuu osittain palkanlaskijoiden kustannusten ja toiminnan siirrosta virastopalveluiden joukkoon. Taloushallintopalveluiden osuudessa ei ole mukana korvamerkkien osuutta, joka vuonna 2005 on euroa. Tiedontuotantopalveluissa kustannukset ovat kasvaneet n euroa. Muut seurantakohteet sisältävät sisäisen tarkastuksen palveluja. Välittömät htv:t Erotus Tiedontuotantopalvelut 25,4 23,8-1,6 Tietotekniikkapalvelut 53,5 49,9-3,6 EU: Kehityspalvelut 2,0 2,7 0,8 Virastopalvelut 19,3 25,0 5,8 Tilastopalvelut 19,7 15,0-4,7 KV -projektit 3,2 4,7 1,6 Kehittämispalvelut 21,3 22,3 1,0 Taloushallintopalvelut 29,5 27,9-1,6 Muut (sisäinen tarkastus) 1,1 1,4 0,3 Tiken kehittämisprojektit 5,7 9,6 3,9 Tiken yleishallinto 94,2 101,6 7,4 Yhteensä 274,8 284,0 9,2 Taulukko 3. Välitön työpanos henkilötyövuosina mitattuna ja sen jakaantuminen palveluille ja hallinnolle. Tiken yleishallinnon osuudessa on mukana työntekijöiden välillinen työaika ja siitä aiheutuvat kustannukset (lomat, sairaslomat, opiskelut jne.) Henkilöresurssin käyttö on kasvanut virastopalveluissa ja kehitysprojekteissa. Virastopalveluissa on huomioitava lisäävänä tekijänä henkilöstöhallinnon työajan tallennusmuutokset. Virastopalveluun uutena tehtävinä sisältyvät mm. palkanlaskentatoiminnot, jotka selittävät htv:n kasvua, jonka lisäksi nimikirjapalveluja sekä henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien pääkäyttäjyyspalveluja vahvistettiin. Virastopalveluissa on myös jouduttu käyttämään jonkun verran sijaisia sairauspoissaolojen johdosta. Sen sijaan htv -määrä on laskenut tietotekniikkapalveluissa ja tilastopalveluissa. Tiken hallinnon henkilötyön määrä kasvoi noin 11 henkilötyövuodella. 7

8 Seuraavissa taulukoissa (taulukot 4 ja 5) esitetään palveluiden kokonaiskustannukset, kun kaikki välilliset kustannukset ja hallinto on vyörytetty palveluille. Investoinnit eivät sisälly lukuihin. Poistot ja korot ovat mukana luvuissa. Toteuma 2003 Toteuma 2004 Toteuma 2005 Palveluiden kustannukset ja htv htv htv htv Taloudellisuus, Toiminnan kustannukset yhteensä , , ,6 Tietotekniikkapalvelut , ,6 Taloushallintopalvelut , ,3 Tiedontuotantopalvelut , ,3 Tilastopalvelut , ,3 Virastopalvelut , ,3 EU:n kehitysprojektit (tilasto) , ,5 Kehittämisprojektit , ,8 KV projektit (Twinning) , ,1 Muut seurantakohteet (sita) , ,4 Taulukko 4. Tiken resurssien jakaantuminen palveluille. Luvut sisältävät kaikki hallinnon ja välillisen työajan vyörytykset. Investoinnit eivät sisälly lukuihin. Poistot ja korot sisältyvät lukuihin. Taloushallintopalvelut ja virastopalvelut sarakkeessa sisältävät myös niihin liittyvät järjestelmien aiheuttamat kustannukset. Taloushallintopalvelun korvamerkkien osuus (2,799 milj. ) ei ole mukana taulukossa. Tiken palvelut 2004 ja 2005 Muut seurantakohteet KV projektit (Tw inning) Kehittämisprojektit EU:n kehitysprojektit (tilasto) Virastopalvelut Tilastopalvelut Tiedontuotantopalvelut Taloushallintopalvelut Tietotekniikkapalvelut Kuva 1. Tiken palveluiden kustannukset vuosina 2004 ja Eur oa 8

9 Kokonaiskustannukset MMM 2004 MMM 2005 Makera 2004 Makera 2005 GL 2004 GL 2005 KTTK 2004 KTTK 2005 Tilastoviranomainen 2005 Muut 2004 Muut 2005 Yhteensä 2004 Yhteensä 2005 Tietotekniikkapalvelut Taloushallintopalvelut Tiedontuotantopalvelut Tilastopalvelut Virastopalvelut EU:n kehitysprojektit Kehittämisprojektit KV projektit Muut (sis. sita) Yhteensä MMM 2004 MMM 2005 Makera Makera GL 2004 GL 2005 KTTK 2004 KTTK Tilasto- Muut 2004 Muut 2005 Yhteensä Yhteensä viran- omainen HTV 2005 Tietotekniikkapalvelut 81,8 82,7 0,2 1,1 1,3 0,6 0,7 84,5 84,9 Taloushallintopalvelut 29,1 30,2 15,7 17,1 0,2 0,4 1,3 0,4 0,8 0,2 47,1 48,3 Tiedontuotantopalvelut 32,7 30,8 0,2 4,2 5,9 4,1 38,6 39,3 Tilastopalvelut 3,0 3,1 14,1 20,8 4,1 23,8 21,3 Virastopalvelut 20,1 24,1 1,3 3,1 0,1 21,4 27,3 EU:n kehitysprojektit 1,7 3,8 3,8 3,8 5,5 Kehittämisprojektit 35,2 41,7 2,3 2,1 4,8 12,3 0,2 49,8 48,8 KV projektit 5,6 9,1 5,6 9,1 Muut (sis. sita) 1,0 0,1 0,1 1,1 0,1 Yhteensä 202,9 212,6 15,7 17,5 0,2 0,4 6,2 7,0 24,8 49,8 22,3 274,6 284,6 Taulukko 5. Palveluiden jakaantuminen asiakkaittain vuosina 2004 ja Luvut sisältävät kaikki hallinnon ja välillisen työajan vyörytykset. Tässä taulukossa taloushallintopalvelut ja virastopalvelut eivät sisällä järjestelmien aiheuttamia kustannuksia vaan järjestelmäkustannukset sisältyvät tietotekniikkapalveluihin. 9

10 Taloudellisuus Toteuma Toteuma Kustannukset / julkaisu 28,10 Kustannukset /raportti 138,75 Kustannukset / 1000 solua 53,78 Kustannukset /tosite 14,0 Kustannukset / ylläpidettävä järjestelmä Taulukko 6. Taloudellisuuden tunnuslukuja Tikessä on määritelty uusia taloudellisuutta kuvaavia tunnuslukuja vuoden 2005 aikana, joita ryhdytään seuramaan. Sen vuoksi ei voida esittää vertailutietoa aikaisemmilta vuosilta. Tunnuslukujen kehittäminen on sisältynyt osana Tiken laskentatoimen kehittämiseen. Solut tarkoittavat tietoyksikköä, joka saadaan yhtä kyselyä ja tiedonluovuttajaa kohden. 10

11 Tiken hallinto Tiken hallinnon osuus kokonaiskustannuksista on kasvanut vuoteen 2004 verrattuna muodostaen noin 20,6 % kokonaiskustannuksista. Vuonna 2004 hallinnon osuus oli 20% kokonaiskustannuksista. Hallinnon osuuden kasvu johtuu mittavista kehittämishankkeista, jotka ovat toteutuneet vuoden 2005 aikana. Näitä hankkeita ovat olleet mm. laskenta- ja seurantajärjestelmän käyttöönottoprojekti, verkkojulkaisu ja - sivustoprojekti, asiakirjahallinnon käyttöönottoprojekti, projektisalkun hallinnan kehittäminen ja sähköpostin uudistaminen. Hallinnon osuus (20,6 %) sisältää Tiken yleishallinnon, kehittämisen ja sisäiset palvelut. Tiken kehittämisen osuus kokonaiskustannuksista on vuonna ,3 %, kun se vuonna 2004 oli 2,3 % kokonaismenoista. Tiken hallinnon kustannusten kasvun selittää kehittämisen lisäksi sisäisten tietotekniikkapalveluiden kasvu, henkilöstöhallinnon kasvu ja virastopalveluiden lisääntynyt sisäinen käyttö. Henkilöstöhallinnossa on kehitetty edelleen palkkausjärjestelmää vuoden 2005 aikana. Tiken hallinto + sisäiset palvelut +kehittäminen Erotus Tiedontuotantopalvelut Henkilöstöhallinto Tietotekniikkapalvelut Virastopalvelut Sita Kehittäminen Yleishallinto Yhteensä Taulukko 7. Tiken hallinto, sisäiset palvelut ja kehittäminen. Tiken yleishallinnon osuus ei sisällä välillistä työaikaa ja niistä aiheutuvia kustannuksia eikä toimitilojen vuokra- ja siivouskuluja. 11

12 Tuottavuus Seuraavassa taulukossa (taulukko 8) esitettään palveluiden välittömät kustannukset ja käytetyt henkilötyöresurssit vuosina 2004 ja Palveluille ei siis ole tehty mitään vyörytyksiä. Tiken yleishallinnon luvut sisältävät mm. toimitilojen vuokrat ja ylläpitokustannukset (0,998 milj. ) ja välillisen työajan kustannukset (2,8 milj. 2005). Investoinnit eivät ole mukana luvuissa, poistot ja korot sisältyvät lukuihin. Välittömät kustannukset euroina Erotus 2004 htv 2005 htv Erotus Eurojen ero % HTV ero % Asiakirjapalvelut ,4 3,5 0,1 22 % 3 % Elintarviketurvallisuusjärjestelmät ,1 1,4-0,7-33 % -32 % EU:n kehitysprojektit ,0 2,7 0,8 51 % 39 % Henkilöstöhallinnon palvelut ,9 5,7 4,8 554 % 546 % Henkilöstöhallintojärjestelmät ,0 0,0 0,0 Hintatilastot ja taseet ,2 2,2 0,0 7 % 0 % Infrapalvelut ,6 10,8 1,1 34 % 12 % Julkaisupalvelut ,4 2,3 0,0 19 % -1 % Kansainväliset projektit ,2 4,7 1,6 88 % 49 % Kehittämisprojektit ELO ,6 4,3-1,3-28 % -23 % Kehittämisprojektit MAO ,6 10,5 1,9 30 % 23 % Kehittämisprojektit MMM ,4 1,9-3,4-48 % -64 % Kehittämisprojektit muille virastoille ,0 1,7 1,7 Korvamerkit ,0 0,0 0,0 5 % Kotieläintilastot ,0 2,3 0,2 30 % 12 % Kuljetuspalvelut ,6 1,5 0,0 21 % -3 % Lomake- ja monistuspalvelut ,9 2,8-0,1 Makeran taloushallintopalvelut ,3 9,2-0,1 Maksajaviraston taloushallintopalvelut ,8 8,4-0,4 Markkinatuet ja -järjestelmät ,4 2,3-0,1 45 % 9 % -4 % 12 % -1 % 0 % -4 % -9 % -4 % Materiaalipalvelut ,2 3,3 1,1 58 % 49 % Muut seurantakohteet ,2 6,1-0,1-17 % -1 % Postipalvelut ,1 6,4 0,3 58 % 5 % Puutarhayritysrekisteri ,5 1,4-1,1-30 % -42 % Rakenne- ja maankäyttötilastot ,9 2,4 0,5 157 % 26 % Rekisterit ja koodistot ,2 9,8-1,4-3 % -13 % Sisäisen tarkastuksen palvelut ,1 1,4 0,3 47 % 30 % Taloushallintojärjestelmät ,9 4,1 0,2 13 % 5 % Tieto- ja raportointipalvelut ,4 8,2-0,2 10 % -3 % Tiken kehittämisprojektit ,4 6,8 1,3 57 % 25 % Tiken yleishallinto ,2 101,6 7,4 10 % 8 % Tilaston kansalliset kehityshankkeet ,6 2,7-4,0-56 % -60 % Tilaston yhteispalvelut ,5 2,6 0,1-18 % 4 % Tilivirastopalvelut ,9 8,4-1,5-1 % -15 % Työasematukipalvelut ,6 9,0-0,6 48 % -7 % Viljelijätuet ja -järjestelmät ,1 18,0-3,1-18 % -15 % Viljelykasvitilastot ,9 1,4-0,6 15 % -29 % Virastopalvelut ,6 5,4-0,3 63 % -4 % Yhteiset kehittämisprojektit ,7 5,6 4, % 695 % Kehittämisprojektit KTTK ,3 1,1-0,2-23 % -13 % Palvelut ja hallinto yhteensä ,8 284,1 9,2 Taulukko 8. Palveluiden ja hallinnon välittömät kustannukset ja htv:t 2004 ja % 3 % 12

13 Edellisen taulukon lukujen pohjalta ei voida suoraan todeta tuottavuuden paranemista kaikissa niissä palveluissa, joissa kustannuksia on kertynyt edellisvuotta vähemmän. Syynä tähän on se, että esim. kehittämispalveluiden volyymi sinänsä voi vaihdella vuodesta toiseen. Lisäksi Tiken työaika - ja kustannusten kohdistaminen seurantakohteille ja palveluille voi olla erilainen kuin vuonna 2004, koska laskennan kehittämisen myötä on tehty korjauksia seurantakohteiden sisällön suhteen. Kuitenkin voidaan todeta, että tuottavuuden paranemista on tapahtunut viljelijätukijärjestelmien ylläpitopalvelussa, jossa säästöä on havaittavissa sekä kustannuksissa että henkilöresurssin käytössä. Muita palveluita, joissa kustannukset ja henkilöresurssin tarve ovat laskeneet, ovat tilaston yhteispalvelut, rekisterit ja koodistot, markkinajärjestelmien ylläpito ja elintarviketurvallisuusjärjestelmien ylläpito. Myös tilivirastopalveluissa ovat kustannukset ja htv -määrät pienentyneet, mutta osa säästöstä johtuu resurssisiirroista henkilöstöhallinnon palveluihin. Kustannuksissa euromääräistä kasvua on tapahtunut tietotekniikkapalveluiden osalta infrapalveluissa, kehittämisprojekteissa (MAO) ja kansainvälisissä projekteissa, taloushallintojärjestelmien ylläpitopalveluissa ja työasematukipalveluissa. Virastopalveluiden osalta kustannusten ja henkilöresurssin käytön kasvua on tapahtunut henkilöstöhallintopalveluissa, postipalveluissa ja virastopalveluissa. Henkilöstöhallintopalveluihin on vuoden 2005 alusta luettu mukaan myös tilivirastopalveluista siirtynyt palkkahallinto ja Tiken tehtävänkuvia arvioivan arviointi- ja kehittämistyöryhmän työ, jotka ovat lisänä edellisen vuoden lukuun. Lisäksi lukuja ovat kasvattaneet MMM:n UPJ:n käyttöönottoa, pääkäyttäjä- sekä nimikirjapalveluja varten hankittu lisäresurssit. Postipalvelujen ja virastopalvelujen kustannusten nousu johtuu puhelinten sekä puhelinvaihteen tekniikan ostopalveluista sekä kirjauskäytäntöjen muutoksesta. Sairauspoissaolot ovat kasvattaneet myös jonkin verran henkilötyöresursseja Tilastopalveluiden osalta kustannusten kasvua on tapahtunut kotieläintilastotuotannossa sekä rakenne- ja maankäyttötilastotuotannossa. Rakenne- ja maankäyttötilastojen kustannusten kasvu on aiheutunut joka toinen vuosi tehtävästä rakennetutkimuksen tiedonkeruusta. Tieto- ja raportointipalveluissa euromääräiset kustannukset ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla ja samoin henkilöresurssin käyttö on pysynyt lähes samalla tasolla vuoden 2004 kanssa. MMM:n ja Tiken yhteisiä kehitysprojekteja ovat olleet asiakirjahallintaprojekti sekä verkkosivusto- ja julkaisujärjestelmäprojekti sekä sähköpostijärjestelmän (Exchange) käyttöönotto, jotka ovat kasvattaneet kustannuksia omalta osaltaan. Sisäinen tarkastus on perustehtävänsä, eli sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittävyyden selvittäminen ylimmälle johdolle, lisäksi tuottanut asiantuntijapalveluita uudelle perustettavalle Elintarviketurvallisuusvirastolle. Palvelusopimuksessa sovitut tehtävät on hoidettu asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen työajasta on kohdistunut merkittävä osa yleishallintoon, mikä selittää kustannusten nousun ja resurssien välisen epäsuhdan. 13

14 Tuottavuus Toteuma Toteuma HTP/ julkaisu 0,12 HTP/ raportti 0,71 Suoran tiedonkeruun osuus tietomäärästä 38,47 % HTP/ 1000 solua 0,17 HTP /tosite 0,01 HTP/ Ylläpidettävä järjestelmä 204 Tiken hallinnon osuus % kokonaiskustannuksista Tiken kehittämisen osuus % kokonaiskustannuksista 20 % 20,6 % 2,3 % 4,3 % Taulukko 9. Tuottavuuden tunnuslukuja. Tuottavuuden tunnuslukuja on kehitetty vuoden 2005 aikana. Sen vuoksi kaikista tunnusluvuista ei voida esittää vertailutietoa edellisiin vuosiin nähden. Tunnusluvuista käy ilmi, että Tiken hallinnon osuus on kasvanut edellisvuodesta johtuen Tiken kehittämisen suuresta volyymista vuonna HTP = henkilötyöpäivä Suoralla tiedonkeruulla tarkoitetaan menetelmää, jossa tietoa hankitaan tiedonluovuttajilta esim. kyselyillä esim. lomakkeen avulla jne. Eli tietoa ei tässä yhteydessä haeta suoraan rekistereistä tai muista vastaavista lähteistä. Solut tarkoittavat tietoyksikköä, joka saadaan yhtä kyselyä ja tiedonluovuttajaa kohden. 14

15 Kannattavuus ja kustannusvastaavuus Vuoden 2005 talousarviossa oli tulorahoituksen osuuden arvioitu kokonaisuudessa olevan noin 30,9 %. Maksuperustelain mukaisia tuloja arvioitiin kertyvän noin 16,4 %. Tiken maksullisista suoritteista annettua asetusta tarkistettiin ja se muutettiin alkaen ( 1209/2004) vastamaan hallinnonalan yleisiä maksullisuusperiaatteita. Uuden asetuksen mukaan Maatilatalouden kehittämisrahastolle tuotetut taloushallintopalvelut eivät ole maksuperustelain tarkoittamia julkisoikeudellisia suoritteita, vaan ne on katsottu viranomaisten välisiksi suoritteiksi, jotka voivat olla maksullisia, jos suoritetta voi tuottaa muukin taho kuin viranomainen. Maksullisuudesta voidaan sopia. Julkisoikeudellisia suoritteita koskevat kustannusvastaavuuslaskelmat ovat uuden asetuksen mukaisia. Vuosia 2003 ja 2004 koskevat tiedot on oikaistu uuden asetuksen mukaiseksi. Liite 1. Kustannusvastaavuuslaskelma muista maksuperustelain mukaisista suoritteista on liitteessä 2. Yhteenveto maksuperustelain mukaisesta suoritetuotannosta: Tot. Tot. Tavoite Toteuma MAKSULLISEN TOIMINNAN TUOTOT Erilliskustannukset Osuus yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä +/ Alijäämä Kustannusvastaavuus % 97,3 93,7 100,0 99,2 Vuoden 2005 talousarviossa oli tulorahoituksen osuus arvioitu kokonaisuudessaan olevan noin 30,9 %. Maksuperustelain mukaisia tuloja arvioitiin kertyvän noin 16,4 %. Toteutunut tulorahoitus kattoi 31,0 % bruttomenoista. Maksuperustelain mukaiset tulot olivat 16,5 % bruttomenoista. 15

16 LIITE 1 KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA JULKISOIKEUDELLISISTA SUORITTEISTA (tot.) ((tot.) Tavoite Toteuma TUOTOT KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset -henkilöstökustannukset palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista -poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä (+)tai Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus-% ,0 Maksuperustelain mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaiset nautaeläinten rekisteröintimaksut sekä maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 7/1999 mukaiset korvaavia korvamerkkejä koskevat maksut sekä em. päätöksen mukaiset teurasilmoitusmaksut. Edellä mainittuja suoritteita koskevat maksut ovat kiinteitä, omakustannusarvosta poikkeavia maksuja. Suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaava maksu ovat, erillisinä asiakirjoina tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan kirjoitettuna annetut todistukset. 16

17 LIITE 2 KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA MUISTA SUORITTEISTA (tot) (tot) Tavoite Toteuma TUOTOT KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet ja tarvikkeet henkilöstökustannukset palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä (+) tai Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus % 99,4 100,0 100,0 98,9 17

18 2.2.2 Tuotokset ja laadun hallinta Toteuma 2003 Toteuma 2004 Tavoite 2005 Toteuma 2005 Aloitetut kehitysprojektit kpl Päättyneet kehitysprojektit kpl Ylläpidettävät järjestelmät kpl Tositteet kpl (sisältää myös järjestelmissä liikkuvat tositteet) Tietotekniikkapalvelut Taloushallintopalvelut Tilasto- ja tietopalvelut Julkaisujen levikki kpl Tiedonkeruu tietomäärä 1000 solua Raporttien kokonaismäärä kpl Hallinto- ja virastopalvelut Ylläpidetyt palvelussuhteet Kopioiden lukumäärä kpl Taulukko 10. Tiken suoritteita. Osa Tiken suoritteista on sellaisia, ettei niistä ole saatavissa edellisen vuoden vertailutietoja. Ylläpidettävät palvelussuhteet ovat kasvaneet melko tasaisesti. Tositteiden lukumäärässä on vaihtelua vuosien kesken. Suoritteita tullaan seuraamaan järjestelmällisesti tulevien vuosien aikana osana uutta laskenta- ja seurantajärjestelmää. Näiden pohjalta saadaan laskettua myös taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja. 18

19 Suoritteiden laatu ja organisaation palvelukyky (Asiakastyytyväisyystutkimus, asteikko 1-5) Toteuma 2003 Toteuma 2004 Tavoite 2005 Toteuma 2005 Tiken kokonaisarvio Hyödyt yhteistyöstä Tiken imago , Asiakassuhteiden hoitaminen Tiken viestintä ja kotisivut 2.71 Tuotteet ja palvelut yleistaso Tietotekniset palvelut Järjestelmien ylläpitopalvelut Tietojärjestelmäprojektien toteuttaminen Taloushallintopalvelut Henkilöstöhallintopalvelut Hankintapalvelut Tilastopalvelut Virastopalvelut EFQM Itsearvioinnin tulokset Taulukko 11. Tiken asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset Asiakastyytyväisyystutkimukset Tike-tason asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset noudattivat pääosin edellisen vuoden tasoa. Yleisarvio ei kuitenkaan kerro koko totuutta asiasta, koska eri asiakasryhmien ja palveluiden osalta muutokset olivat pääosin parempia edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti Tiken imago on parantunut merkittävästi, mikä puolestaan on lisännyt asiakkaiden sitoutumista Tikeen. Asiakkaat arvostavat myös tikeläisten ammattitaitoa ja osaamista samoin yhteistyön sujuvuutta. Tiken tietohallintoryhmässä tehdään vuosittain asiakastyytyväisyyskysely IACS - käyttäjätuen ja IACS -tukisovelluksen, Hanke-, Kiintiö- ja Rahtu-sovellusten sekä paikkatietotiimin ja Aitan (maataloushallinnon extranet) palveluista. Kysely kohdistetaan kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille ja TE-keskusten maaseutuosastojen tarkastajille. 19

20 Paikkatietotiimi 8,0 8,2 8,0 IACS-tukisovellus 8,0 8,1 8,1 IACS-käyttäjätuki 8,6 8,7 8,7 Hankesovellus 7,6 Hanke-käyttäjätuki 8,2 Kiintiösovellus 8,0 Kiintiö-käyttäjätuki 8.5 Rahtu-sovellus 8.1 Rahtu-käyttäjätuki 8,8 Taulukko 12. Suoritteiden laatu asteikolla 4-10 on esitetty yllä olevassa taulukossa Tulokset IACSin ja paikkatietotiimin osalta ovat pysyneet suunnilleen edellisten vuosien tasolla. Hanke-, kiintiö- ja rahtusovellusten osalta ei vertailutietoa ole käytettävissä. Kaikkien järjestelmien osalta käyttäjätuki on selkeästi paremmalla tasolla kuin itse sovelluksen toimivuus. Maataloushallinnon extranet eli Aitta on vakiinnuttanut asemansa tiedon lähteenä. Lähes 80% asiakkaista käyttää Aittaa viikoittain tai useammin. Myös sen käytettävyyteen ollaan tyytyväisiä, arviointiasteikolla 1-5, Aitta saa arvoksi 3,7. Itsearviointi EFQM -itsearviointia ei ole tehty vuoden 2005 aikana. Syynä on aikaisempien itsearviointien tuloksena käynnistettyjen kehittämishankkeiden loppuunvienti. Prosessien kehittäminen Prosessityössä Tike on panostanut ITIL-mallin mukaisten tietojärjestelmien kehittämis- ja tuotantoprosessien kehittämiseen. Asiakkuudenhallintamallin kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota toimivan yhteistyön, tiedonkulun, vastuunjaon ja tuotantoprosessien sujuvuuteen Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tiken henkilöstörakenne Tiken henkilöstömäärä on pysynyt suunnilleen samana vuoden takaiseen verrattuna. Lähtövaihtuvuus on vähentynyt vuoteen 2004 verrattuna mutta on suurempi kuin vuonna Tulovaihtuvuus on vähentynyt sekä vuoteen 2004 että 2003 verrattuna. Tiken keski-ikä nousi saman verran kuin edellisenä vuonna ollen nyt 39,7. Vakinaisen henkilöstön osuus nousi ja määräaikaisen henkilöstön osuus väheni. Henkilöstöstä naisia on hieman enemmän kuin miehiä. 20

21 Koulutus ja kehittäminen Tiken osaamista kehitettiin monipuolisesti vuonna Yleisten osaamisalueiden lisäksi kehitettiin työroolikohtaista erityisosaamista, jota suunnattiin mm. projektipäälliköille ja testaajille. Oppisopimuskoulutuksilla lisättiin Tiken osaamista ja tarjottiin yksilöille ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia. Työntekijöille laadittiin henkilökohtainen kehittymissuunnitelma kehityskeskustelujen yhteydessä. Tiken koulutusindeksi nousi vuoden 2005 aikana. Miesten ja naisten koulutustasoindeksi oli sama, 4,8. Koulutukseen käytettävät päivät sekä kustannukset henkilötyövuotta kohden lisääntyivät. Tiken kehittämistoiminta oli voimassaolevan henkilöstöstrategian linjausten mukaista. Johtaminen ja työhyvinvointi Vuoden 2005 aikana käynnistettiin Tykes -työyhteisön kehittämishanke "Muutosvalmis, oppiva Tike." Projekti on osa Tiken tuottavuusohjelmaa. Sen tavoitteena on parantaa sekä Tiken tuottavuutta että tikeläisten hyvinvointia. Hankkeen yhteydessä laaditaan kattava ja monipuolinen valmennussuunnitelma Tiken johtamisen ja esimiestyön sekä kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tiken kehityskeskustelut käynnistyivät marraskuussa valmennuksella, joka liitettiin samalla Tykes -hankkeeseen. Kehityskeskusteluiden tukimateriaalina olivat mm. alaisten suorittamat esimiesarvioinnit sekä osaamiskartoitustulokset. Kaikkea käytettävissä olevaa aineistoa hyödynnetään Tykes -hankkeessa todellisten parannusten aikaansaamiseksi. Sairaspoissaolot henkilötyövuotta kohden vähenivät vuoden 2005 aikana. Samaten työterveyshuollon kustannukset vähenivät vuoden takaisesta. Kustannuksiin laskettiin mukaan ennaltaehkäisevä toiminta. Tiken työhyvinvointiryhmä ja virkistystoimikunta järjestivät monipuolista mahdollisuuksia fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen Tasa-arvo Tikessä on noudatettu voimassa olevaa tasa-arvosuunnitelmaa. Koska tasaarvokysely tehtiin vuoden 2004 aikana, siihen ei ollut nyt erikseen tarvetta. 21

22 Toteuma Toteuma Toteuma Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärän muutos + 13,0 + 6,3 0,7 % Henkilötyövuodet (Helmi-info) 246,8 273,6 282,2 Keski-ikä 38,5 39,2 39,7 Ikäjakauma < > Koulutustasoindeksi 4,4 4,7 4,8 naiset 4,4 4,7 4,8 miehet 4,4 4,6 4,8 Vakinainen henkilöstö % 83,7 80,9 83,1 naiset, lkm naiset, % 48,6 44,6 54,4 miehet, lkm miehet, % 35,2 36,3 45,7 Määräaikainen henkilöstö % 14,9 19,2 17,0 naiset, lkm naiset, % 6,3 7,4 8,7 miehet, lkm miehet, % 10,0 8,8 8,3 Kokoaikainen henkilöstö lkm prosentteina 87,4 88,5 87,9 Osa-aikaiset lkm prosentteina 12,6 11,5 12,2 Tehdyn työajan osuus säännöllisestä 81,6 80,2 80,6 vuosityöajasta, % Kokonaistyövoimakustannukset /vuosi Tehdyn työajan palkat, % palkkasummasta 80,5 79,4 79,4 Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista 59,0 55,0 54,7 22

23 Työhyvinvointi Työtyytyväisyysindeksi Vaihtuvuus Toteuma 2003 Toteuma ,4 3,3 Toteuma 2005 Lähtövaihtuvuus 3,8 7,8 5,3 Tulovaihtuvuus 17,6 18,9 9,4 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, 0,1 0,4 0 % henkilöstöstä Kokonaispoistuma 9,7 8,6 11,5 Sairauspoissaolot, pv/htv 8,9 11,9 11,2 Työterveyshuolto, /htv ,8 Osaaminen Toteuma 2003 Toteuma 2004 Toteuma 2005 Koulutus ja kehittäminen, työpäivät/htv 2,0 1,8 2,3 Koulutuskustannukset, /htv 1151,0 817,8 1027,0 23

24 2.3 Tulosanalyysi ja johtopäätökset Tiken hallinnon osuus kustannuksista on kasvanut vuonna 2005 merkittävästi. Syynä kasvuun ovat poikkeuksellisen suuret kehittämishankkeet, jotka toteutuivat samana vuonna. Tiken tuottavuuteen niiden odotetaan vaikuttavan parantavasti. Tuloksia arvioidaan tulevien vuosien aikana. Tietotekniikkapalvelut ja kehittämispalvelut: Tietotekniikkapalveluiden volyymi toteutui suunnilleen entisellä tasolla mutta jonkin verran palvelusopimuksissa suunniteltua tasoa alhaisempana. Vaikka kehittämispalvelut kasvoivat vuoden 2004 tasosta jäivät ne asiakkaiden kanssa yhdessä asetetuista tavoitteista. Kaikkia asiakkaiden kehittämishankkeita ei voitu aloittaa suunnitellussa aikataulussa mm. hallinnollisten päätösten puuttuessa. Myös toimialan hallinnon uudistaminen vaikutti mahdollisuuteen kohdistaa panoksia kehittämishakkeisiin. Keskeiset asiakkaille tuotetut kehittämispalvelut liittyivät CAP-uudistuksen järjestelmähankkeisiin. Merkittävimpiä hankkeita olivat tukioikeusrekisterijärjestelmän ja täydentävien ehtojen järjestelmien kehittämishankkeet. Tukien maksatusjärjestelmien kokonaisuudistus lähti liikkeelle esikartoituksella, mutta hankkeen toteutus on käynnistynyt vasta vuonna Viljelijöille kohdennettujen sähköisten palveluiden osalta toteutettiin pilottina yhden tukimuodon haku verkkopalveluna. ELO:n sektorilla käynnissä olleet tietojärjestelmähankkeet saatettiin pääosin päätökseen. Kohdetietojärjestelmään kehitetyn tietomallin laajemmasta käyttöönotosta on käyty keskusteluja myös muiden hallinnonalojen kanssa. Tietotekniikkapalveluiden osalta saavutettiin tavoitteet, jotka tulossopimuksessa oli ministeriön kanssa sovittu. 24

25 Tilasto- ja tiedontuotantopalvelut: Tiken tilastotuotannon resursseja rasitti vuonna 2005 tehty EUn rakennetutkimuksen tiedonkeruu. Tiedonkeruu, joka koskee maatilaa ja puutarhaa, toteutettiin keräämällä tieto pääosin hallinnollisista rekistereistä sekä suorilla puhelinhaastatteluilla. Tilastojen ja tilastojulkaisujen prosessit toimivat pääosin hyvin. Tilastoraportit ja -julkaisut valmistuivat aikataulun mukaisesti. Tilastoryhmä paransi tiedon saatavuutta aloittamalla vanhempien julkaisujen jakelun sähköisesti Matilda tietopalvelusta. EU:n markkinahintaseurantajärjestelmän uudistuksen myötä hintatilastojen ja hintaseurantaraporttien laadun varmistus parani ja tietosisältö laajeni. Uuden järjestelmän myötä myös prosessin tehokkuus tulee edelleen paranemaan. Tike järjesti organisaatiotaan vuonna 2005 yhdistämällä tilastollisen ja hallinnollisen tilausraportoinnin, joka tietopalvelun ohella keskitettiin tilastoryhmään. Tilastoryhmässä tuotettiin vuonna 2005 noin 950 tilausraporttia, kasvua edelliseen vuoteen oli noin 10%. Tilastoryhmä ulkoisti pääosan puhelinhaastatteluna suoritettavista tilastokyselyistä Tilastokeskukseen. Samalla otanta-asiamiesverkostosta luovuttiin. Puhelinhaastattelupalvelun osto on tehostanut tiedonkeruuprosessia. Tike toteutti vuonna 2005 hanketukien tiedot sisältävän tietovaraston, jonka käyttöönotto tapahtuu vuonna Tilastomenetelmiä kehitettiin EU:n osarahoitteisella kehittämishankkeella jonka tulosten pohjalta saatiin aikaan uusi maatilakyselyjen otantamalli. Uusi otantamalli parantaa tilastojen laatua ja pienentää viljelijöiden tiedonluovutusrasitusta edistäen samalla tilastokyselyiden kustannustehokkuutta. Otantamalli otetaan käyttöön vuonna Taloushallintopalvelut: Tike tuotti taloushallintopalveluja vuonna 2005 samassa laajuudessa kuin edellisenä vuonna vakiintuneelle asiakaskunnalle: MMM:n, KTTK:n ja GL:n tilivirastoille, Maatilatalouden kehittämisrahastolle ja EMOTR-T maksajavirastolle. Maksajavirastolle tuotettuihin palveluihin sisältyy Maatalouden interventiorahaston taloudenhoito ja vakuusrekisterin hoitoon liittyvät tehtävät. Taloushallintopalvelujen välittömät kustannukset alenivat noin 10 % vuoden 2004 tasosta. Välittömän henkilötyön tarve väheni niin ikään 1,6 htv:lla. Käsiteltyjä tositteita oli kuitenkin hieman edellisvuotta enemmän; volyymin kasvua tositemäärällä mitattuna noin 2 %. Vuoden 2005 aikana jo suurin osa ostolaskuista käsiteltiin sähköisesti. Toimintatavan muutos on vaikuttanut tehostavasti taloushallinnon prosesseihin. 25

26 Virastopalvelut: Virastopalveluihin ovat kuuluneet vuonna 2005 henkilöstöhallinnon, kuljetus-, lomakeja monistus-, materiaali-, posti-, vaihde-, kulunvalvonta- ja virastotekniset palvelut. Palvelut ovat toteutuneet Tiken ja sen virastopalveluja käyttävien asiakasvirastojen (MMM ja KTTK) välillä solmittujen palvelusopimusten mukaisesti. Vuoden 2005 maaliskuun alusta henkilöstöhallintoon yhdistettiin palkkahallinnon palvelut taloushallintopalveluista, jonka seurauksena siirtyi noin vajaa 3 htv:tä virastopalveluihin. Lisäksi lokakuussa 2005 palkattiin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien pääkäyttäjä tehtävänään vahvistaa MMM:lle tarjottavia palveluja sekä mm. Eviran heha -käyttöönottoprojektiin osallistuminen. Tike osallistui myös MMM:n sekä KTTK:n UPJ:n käyttöönoton toteutukseen. Virastopalvelujen osuutta on kasvattanut henkilöstöhallinnon uudelleen organisoimisen ohella se, että työajanseurannassa toiminnolle on talletettu enemmän työaikaa kuin vuonna 2004 (vuonna 2004 n. 1 htv., vuonna ,7 htv). Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän osalta kustannuksia kohotti mm. MMM:n UPJ:n käyttöönotto (n eur). Lisäksi järjestelmäkustannukset (yht. n eur) kohdistuivat vuonna 2005 ensimmäistä kertaa virastopalveluille. Puhelinvaihteen tekniikan ulkoistaminen lisäsi myös ostopalvelujen osuutta. Muilta osin virastopalveluissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kustannukset ovat pysyneet edellisten toimintavuosien tasolla. Yksittäisistä palveluista voidaan mainita, että monistamoon hankittiin vuoden 2005 aikana nykyisiä kopiointimääriä vastaavat kopiokoneet. Lähettämöön uusittiin postimaksujen käsittelykone. Kuljetuspalveluissa (posti, henkilö ja tavara) on ollut jonkin verran nousua johtuen vuonna 2004 uusitun tila-auton kysynnästä. 26

27 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI 3.1 Tilinpäätöslaskelmat TV 401 Tiliviraston talousarvion toteutumalaskelma sivu 1 (TaA 63 :n 1 mom. 2 kohta ja 64 :n 1 mom.) Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2004 Talousarvio 2005 (TA + LTA:t) Tilinpäätös 2005 Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio Toteutuma % 11. Veron ja veronluonteiset tulot , , ,39 0, % Arvonlisäverotulot , , ,39 0, Sekalaiset tulot , , ,00 0, % EU:lta saatavat muut tulot , , ,00 0,00 0 Tuloarviotilit yhteensä , , ,39 0,

28 Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2004 Talousarvio 2005 (TA + LTA:t) Talousarvion 2005 määrärahojen käyttö vuonna 2005 siirto seuraavalle vuodelle 2006 Tilinpäätös 2005 Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna 2005 Käyttö vuonna 2005 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala , , , , ,21 0, , , , , MMMn hall.alan arvonlisäveromenot Tiken toimintamenot-04 (siirtomääräraha 2 v) MMM:n hall.all.arvonlisäveromenot Tiken toimintamenot 2005 (siirtomääräraha 2 v) ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,31 0,00 0, , ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , Työministeriön hallinnonala 9 821,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Palkkaper.työll.tuki valt (arviomääräraha) Palkkaper.työll.tuki valt (arviomääräraha) 9 821, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Määrärahatilit yhteensä , , , , ,21 0, , , , ,16 Tiliviraston talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole varainhoitovuoden 2005 päättyessä valtuuksia. 28

29 TILIVIRASTON TUOTTO- JA KU- LULASKELMA TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot , ,97 Vuokrat ja käyttökorvaukset 0,00 0,00 Muut toiminnan tuotot , , , ,65 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,81 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Henkilöstökulut , ,41 Vuokrat , ,73 Palvelujen ostot , ,25 Muut kulut , ,03 Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön (-) 0,00 0,00 Poistot , ,00 Sisäiset kulut 0, ,72 0, ,23 JÄÄMÄ I , ,58 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 0,00 22,55 Rahoituskulut -156,59-156,59-83,12-60,57 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 0,00 168,19 Satunnaiset kulut -0,00 0,00-0,00 168,19 JÄÄMÄ II , ,96 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISIS- TA MAKSUISTA Verot ja veronluonteiset maksut 0,00 0,00 Muut pakolliset maksut 0,00 0,00 Perityt arvonlisäverot , ,18 Suoritetut arvonlisäverot , , , ,50 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,46 29

30 TILIVIRASTON TASE VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Perustamis- ja järjestelymenot 0,00 0,00 Tutkimus- ja kehittämismenot 0,00 0,00 Aineettomat oikeudet , ,00 Liikearvo 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,00 0, ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 0,00 0,00 Rakennusmaa- ja vesialueet 0,00 0,00 Rakennukset 0,00 0,00 Rakennelmat 0,00 0,00 Rakenteet 0,00 0,00 Koneet ja laitteet , ,00 Kalusteet 4 301, ,00 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,00 0, ,00 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ , ,00 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,42 Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 Valuuttamääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,87 Muut lyhytaikaiset saamiset 2 180, ,55 Ennakkomaksut , , , ,91 30

31 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOI- TUSVARAT Kassatilit 448,25 375,80 Tiliviraston tulotilit 0,00 0,00 Tiliviraston menotilit 0,00 0,00 Muut pankkitilit 0,00 0,00 Valtion yleiset tulo- ja menotilit 0,00 0,00 Muut rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00 Sisäisen rahaliikkeen tilit 0,00 448,25 0,00 375,80 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,71 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,71 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Valtion pääoma , ,97 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,27 Pääoman siirrot , ,31 Tilikauden tuotto-/kulujäämä , , , ,85 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit 0,00 0,00 Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 0,00 0,00 Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 Saadut ennakot 97,80 0,00 Ostovelat , ,31 Tilivirastojen väliset tilitykset , ,68 Edelleen tilitettävät erät , ,70 Siirtovelat , ,73 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,56 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,56 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,71 31

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista. Dnro 158/061/2005 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 2005 Sisällysluettelo 1. Vuosien 2005-2009

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 2.6.1997 Valtiovarainministeriö Viite: Lausuntopyyntö 15.5.1997 VM 24/00/97 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA-

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot