TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilivirasto 401 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike

2 Sisällysluettelo: 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 4 Koko laitosta koskevat tavoitteet 2005 (tulossopimus 2005) Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuuden kehitys... 5 Kannattavuus ja kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadun hallinta Tulosanalyysi ja johtopäätökset TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöslaskelmien analyysi SISÄINEN VALVONTA

3 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN Tiken toiminnan volyymi kasvoi tietojärjestelmien kehittämispalveluissa ja tieto- ja raportointipalveluissa. Muilta osin toiminta pysyi suunnilleen ennallaan. Erityisesti CAP:n uudistukseen liittyvien tukioikeusrekisterin ja täydentävien ehtojen hallintaan tarvittavien tietojärjestelmien rakentaminen vaati lisää resursseja. Toiminnan kustannukset kasvoivat lähes kaikilla palvelusektoreilla, suurinta kasvu oli kehittämispalveluissa ja tietotekniikkapalveluissa sekä henkilöstöhallintopalveluissa. Myös Tiken kehittämisen osuus kasvoi 4,3 %:iin koko toiminnasta. Tiken organisaatiota uudistettiin siten, että tilasto- ja tietopalvelut koottiin saman palveluryhmän eli tilastoryhmän alaisuuteen. Näin voitiin parantaa ja yhtenäistää asiakaspalvelua sekä vahvistaa raportointipalvelun asiantuntijuutta. Tietohallintoryhmässä toteutettiin organisaatiouudistus, jonka tarkoituksena oli sisäisen työnjaon selkeyttäminen ja asiakaspalvelun parantaminen. Tiken tietoturvallisuuden BS7799-standardin mukainen hallintajärjestelmä on saatettu sertifiointivalmiuteen ja sertifikaattia haetaan keväällä Tike ja ministeriö ovat yhdessä valmistelleet uuden verkkojulkaisujärjestelmän Staton käyttöönottoa. Samoin Tikellä ja ministeriöllä on ollut käynnissä yhteisen asiakirjanhallintajärjestelmän Makasiinin käyttöönottoprojekti. Tike jatkoi keskeisimpien palvelujensa määrittelyä ja kuvaamista tavoitteena saada aikaan asiakkaiden kannalta riittävän tarkat määrittelyt palvelusopimuksien laadintaa silmällä pitäen. Palvelujen laatua seurataan asiakastyytyväisyystutkimuksin. Vuoden 2005 tutkimuksen mukaan Tiken vahvuutena on sitoutuminen asiakkaisiin, yhteistyön sujuvuus ja ammattitaito. Kokonaisarvio toiminnasta oli hyvällä tasolla. Kokonaisuutena Tike saavutti sille asetetut tulostavoitteet. Toimintamenot pysyivät budjetoidulla tasolla, sitä vastoin HTV-määrä ylitti annetun enimmäismäärän, joka johtui osittain asiakkaille tuotettujen palvelusopimusten mukaisten tietojärjestelmien kehittämispalveluiden vaatimista henkilömitoituksesta. 3

4 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Koko laitosta koskevat tavoitteet 2005 (tulossopimus 2005) Tike toteuttaa maatalouspolitiikan muutoksista johtuvat tietojärjestelmähankkeet ministeriön kanssa yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti ja siten, ettei nykyisten järjestelmien ylläpito vaarannu. Tikelle oli asetettu tavoitteeksi parantaa valmiuksiaan tukipalvelujen palvelukeskuksena. Erityisesti Tike valmistautuu tarjoamaan palveluja vuonna 2006 toimintansa aloittavalle elintarviketurvallisuusvirastolle. Tike osallistuu tehdyn päätöksen edellyttämään kehittämis- ja selvitystyöhön siten kuin tästä ministeriön kanssa erikseen sovitaan. Tulostavoitteiden toteutuminen Tike on toteuttanut maatalouspolitiikan muutoksista johtuvat tietojärjestelmähankkeet ministeriön kanssa yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Tukipalvelujen, joilla tässä tarkoitetaan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja, osalta ministeriö solmi Valtiokonttorin kanssa sopimuksen, jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala siirtyy Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi vaiheittain vuodesta 2007 alkaen. Tiken kannalta sopimus merkitsee sitä, että Tike siirtyy tukipalvelujen tuottajasta niiden ostajaksi. Tiken asiantuntijoita on ollut mukana sekä Valtiokonttorin vetämässä KIEKU -hankkeessa että vuoden 2005 loppupuolella alkaneissa palvelukeskuspalvelujen siirtoa valmistelleissa työryhmissä. Tiken asiantuntijat ja johto ovat ministeriön kanssa sovitulla tavalla osallistuneet laajasti hallinnonalan sisäisten organisaatiomuutosten (Mavi, Evira) valmisteluun. Tilastoryhmä on yhteistyössä MMM:n ja tilastokeskuksen kanssa selvittänyt tilastoinnin ja tietopalvelun järjestämistä. Työryhmä tuotti väliraportin tammikuussa 2006 ja selvitysprojekti päättyy toukokuussa Toiminnan vaikuttavuus Tike on edistänyt palveluillaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, maaseutu- ja rakennepolitiikan, elintarvike- sekä kalastuspolitiikan toimeenpanon toteutumista Suomessa ylläpitämällä ja kehittämällä siihen vaadittavat tietojärjestelmät sekä vastaamalla maksettavien tukien kirjanpidosta ja maksuliikenteestä. Tike vastaa Suomessa Euroopan unionin yhteisten maataloustilastojen tuottamisesta ja tuottaa tilasto-, rekisteri- ja tiedontuotantopalveluita maatalouspolitiikan sekä hallinnonalan suunnittelun ja tutkimus- ja kehityshankkeiden tarpeisiin. 4

5 Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen tähdätään meneillään olevilla organisaatiomuutoksilla. Tike on osallistunut omalla asiantuntijapanoksellaan maaseutuviraston, elintarviketurvallisuusviraston sekä tukipalvelujen palvelukeskuksen suunnittelutyöhön. 2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuuden kehitys Vuoden 2005 kustannuksia kuvaavat luvut perustuvat toimintolaskenta -malliin. Luvut on laskettu koko Tike -tasolla yhtenevällä laskentamenetelmällä. Taulukot sisältävät vertailutietoa vuodelta Muita vuosia ei voida vertailla, koska laskenta uudistettiin 2004 alkaen, jonka vuoksi vuoden 2003 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2004 ja 2005 kanssa. Toimintakertomuksessa esitettävät kustannusvastaavuuslaskelmat on johdettu kirjanpidosta ja ne sisältävät maksuperustelaissa tarkoitetut maksulliset palvelut. Tiken bruttomenot vuonna 2005 ovat euroa (luku ei sisällä poistoja, korkoja eikä investointeja) ja tulot euroa. Nettomenot vuonna 2005 ovat euroa ja Tiken nettomenokehys oli euroa. Kun bruttomenoihin lisätään investoinnit, jotka vuonna 2005 ovat euroa, on rahaa käytetty yhteensä euroa. Tiken käytössä oli siirtyvää määrärahaa euroa edelliseltä vuodelta ja lisätalousarviossa myönnettyä määrärahaa, joten vuodelle 2006 siirtyvä erä on euroa. Tiken poistot ovat ja korot euroa Erotus Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot ,38 Taulukko 1. Taloudellisuus Tiken palvelut asiakkaille Tiken resurssien jakaantuminen palveluihin esitetään alla olevassa taulukossa (taulukko 2). Tietotekniikkapalvelut ovat edelleen kustannuksiltaan ja henkilöresurssin käytön suhteen suurin palvelukokonaisuus kattaen noin 4,1milj. euroa kustannuksista. Seuraavaksi tulevat asiakkaille tuotettavat kehittämispalvelut, jonka osuus on yhteensä noin 1,8 milj. euroa. Taloushallintopalvelut muodostavat 1,2 milj. euroa. Tiedontuotantopalvelut muodostavat 1,1 milj. euroa kustannuksia. Tilastopalvelut kattavat 1,2 milj. euroa ja virastopalvelut vastaavasti 1,3 milj. euroa 5

6 Tiken kustannuksista. Kansainväliset projektit Virossa ja Liettuassa ovat lisääntyneet ja näkyvät myös kustannusten kasvuna raportissa. Kansainväliset projektit ovat EUn kokonaan rahoittamia. Kansainvälisten projektien, joita ovat Virossa ja Liettuassa toteutetut Twinning-projektit, volyymi on kasvanut. Twinningprojekteista Tikelle aiheutuneet kustannukset katetaan kokonaan EU:n rahoituksella. Välittömät kustannukset euroa Ero euroa Tiedontuotantopalvelut Tietotekniikkapalvelut EU Kehityspalvelut Virastopalvelut Tilastopalvelut KV -projektit Kehittämispalvelut Taloushallintopalvelut Muut (sisäinen tarkastus) Tiken kehittämisprojektit Tiken yleishallinto Yhteensä Korvamerkit Yhteensä Taulukko 2. Välittömien kustannusten jakaantuminen palveluille ja hallinnolle. Tiken yleishallinnon osuudessa on mukana työntekijöiden välillinen työaika ja siitä aiheutuvat kustannukset (lomat, sairaslomat, opiskelut jne.) Myös toimitilojen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset (vuokrat, siivous jne.) sisältyvät hallinnon lukuun. Palveluiden sisältämät luvut ovat pelkästään niihin kohdistuva työ ja niihin liittyvät palveluiden ostot. Kustannuksissa merkittävää kasvua on tapahtunut Tiken oman hallinnon ja kehittämisen osalta. Vuonna 2005 toteutettiin useita suuria kehittämishankkeita, kuten sähköpostijärjestelmän käyttöönotto, laskenta- ja seurantajärjestelmän käyttöönotto, asiakirjahallinta jne. Hallinnon kustannuksia esitetään toimintakertomuksessa Tiken hallinto -kohdassa tarkemmalla tasolla. Palveluista suurin kasvu on tapahtunut kehittämispalveluiden kustannuksissa, johon luetaan mukaan EU:n kehitysprojektit, kansainväliset projektit sekä muut asiakkaille tuotettavat kehittämispalvelut. Niiden kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on yhteensä noin euroa. Kasvua on tapahtunut myös virastopalveluissa yli euron verran. Virastopalveluiden kasvun syynä ovat henkilöstöhallinnon palveluissa, postipalveluissa ja puhelinvaihteen palveluissa tapahtuneet muutokset. Henkilöstöhallinnon osuus on kasvanut, koska työaikatallennuksissa on tehty muutoksia koodien sisällön suhteen ja mm. vaativuuden arviointi- ja kehittämisryhmän työaika on viety henkilöstöhallinnon palveluihin. Vuonna 2005 uudistettiin myös Tiken vaativuusarviointijärjestelmää, joka kasvatti palvelua. Henkilöstöhallinnon lisäyksessä näkyy myös palkkahallinto, joka siirtyi taloushallintopalveluista. Vuonna 2004 ne sisältyivät Tiken yleishallintoon ja tilivirastopalveluihin. Henkilöstöhallinnon lukua kasvattavat myös MMM:n UPJ- järjestelmän käyttöönottoprojekti sekä nimikirja- ja pääkäyttäjäpalvelujen vahvistaminen. Postipalvelujen kasvu selittyy myös kirjauskäytäntöjen muutoksesta. Puhelinvaihteen ostopalvelu- 6

7 jen osuus kasvoi vuoden 2004 tasosta, koska puhelimet sekä muu vaihdetekniikka ulkoistettiin. Tilastopalveluissa kustannukset ovat pysyneet lähes edellisen vuoden tasolla. Kustannusten lievä kasvu aiheutuu pääosin vuonna 2005 toteutetusta EU:n rakennetutkimuksen tiedonkeruusta. Rakennetutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan joka toinen vuosi. Tietotekniikkapalveluiden kustannukset ovat kasvaneet yli euroa. Syynä kasvuun ovat infra-palveluiden ja työasematuen aiheuttamat resurssitarpeet. Taloushallintopalveluiden kustannuksissa on tapahtunut laskua noin euroa. Vähennys johtuu osittain palkanlaskijoiden kustannusten ja toiminnan siirrosta virastopalveluiden joukkoon. Taloushallintopalveluiden osuudessa ei ole mukana korvamerkkien osuutta, joka vuonna 2005 on euroa. Tiedontuotantopalveluissa kustannukset ovat kasvaneet n euroa. Muut seurantakohteet sisältävät sisäisen tarkastuksen palveluja. Välittömät htv:t Erotus Tiedontuotantopalvelut 25,4 23,8-1,6 Tietotekniikkapalvelut 53,5 49,9-3,6 EU: Kehityspalvelut 2,0 2,7 0,8 Virastopalvelut 19,3 25,0 5,8 Tilastopalvelut 19,7 15,0-4,7 KV -projektit 3,2 4,7 1,6 Kehittämispalvelut 21,3 22,3 1,0 Taloushallintopalvelut 29,5 27,9-1,6 Muut (sisäinen tarkastus) 1,1 1,4 0,3 Tiken kehittämisprojektit 5,7 9,6 3,9 Tiken yleishallinto 94,2 101,6 7,4 Yhteensä 274,8 284,0 9,2 Taulukko 3. Välitön työpanos henkilötyövuosina mitattuna ja sen jakaantuminen palveluille ja hallinnolle. Tiken yleishallinnon osuudessa on mukana työntekijöiden välillinen työaika ja siitä aiheutuvat kustannukset (lomat, sairaslomat, opiskelut jne.) Henkilöresurssin käyttö on kasvanut virastopalveluissa ja kehitysprojekteissa. Virastopalveluissa on huomioitava lisäävänä tekijänä henkilöstöhallinnon työajan tallennusmuutokset. Virastopalveluun uutena tehtävinä sisältyvät mm. palkanlaskentatoiminnot, jotka selittävät htv:n kasvua, jonka lisäksi nimikirjapalveluja sekä henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien pääkäyttäjyyspalveluja vahvistettiin. Virastopalveluissa on myös jouduttu käyttämään jonkun verran sijaisia sairauspoissaolojen johdosta. Sen sijaan htv -määrä on laskenut tietotekniikkapalveluissa ja tilastopalveluissa. Tiken hallinnon henkilötyön määrä kasvoi noin 11 henkilötyövuodella. 7

8 Seuraavissa taulukoissa (taulukot 4 ja 5) esitetään palveluiden kokonaiskustannukset, kun kaikki välilliset kustannukset ja hallinto on vyörytetty palveluille. Investoinnit eivät sisälly lukuihin. Poistot ja korot ovat mukana luvuissa. Toteuma 2003 Toteuma 2004 Toteuma 2005 Palveluiden kustannukset ja htv htv htv htv Taloudellisuus, Toiminnan kustannukset yhteensä , , ,6 Tietotekniikkapalvelut , ,6 Taloushallintopalvelut , ,3 Tiedontuotantopalvelut , ,3 Tilastopalvelut , ,3 Virastopalvelut , ,3 EU:n kehitysprojektit (tilasto) , ,5 Kehittämisprojektit , ,8 KV projektit (Twinning) , ,1 Muut seurantakohteet (sita) , ,4 Taulukko 4. Tiken resurssien jakaantuminen palveluille. Luvut sisältävät kaikki hallinnon ja välillisen työajan vyörytykset. Investoinnit eivät sisälly lukuihin. Poistot ja korot sisältyvät lukuihin. Taloushallintopalvelut ja virastopalvelut sarakkeessa sisältävät myös niihin liittyvät järjestelmien aiheuttamat kustannukset. Taloushallintopalvelun korvamerkkien osuus (2,799 milj. ) ei ole mukana taulukossa. Tiken palvelut 2004 ja 2005 Muut seurantakohteet KV projektit (Tw inning) Kehittämisprojektit EU:n kehitysprojektit (tilasto) Virastopalvelut Tilastopalvelut Tiedontuotantopalvelut Taloushallintopalvelut Tietotekniikkapalvelut Kuva 1. Tiken palveluiden kustannukset vuosina 2004 ja Eur oa 8

9 Kokonaiskustannukset MMM 2004 MMM 2005 Makera 2004 Makera 2005 GL 2004 GL 2005 KTTK 2004 KTTK 2005 Tilastoviranomainen 2005 Muut 2004 Muut 2005 Yhteensä 2004 Yhteensä 2005 Tietotekniikkapalvelut Taloushallintopalvelut Tiedontuotantopalvelut Tilastopalvelut Virastopalvelut EU:n kehitysprojektit Kehittämisprojektit KV projektit Muut (sis. sita) Yhteensä MMM 2004 MMM 2005 Makera Makera GL 2004 GL 2005 KTTK 2004 KTTK Tilasto- Muut 2004 Muut 2005 Yhteensä Yhteensä viran- omainen HTV 2005 Tietotekniikkapalvelut 81,8 82,7 0,2 1,1 1,3 0,6 0,7 84,5 84,9 Taloushallintopalvelut 29,1 30,2 15,7 17,1 0,2 0,4 1,3 0,4 0,8 0,2 47,1 48,3 Tiedontuotantopalvelut 32,7 30,8 0,2 4,2 5,9 4,1 38,6 39,3 Tilastopalvelut 3,0 3,1 14,1 20,8 4,1 23,8 21,3 Virastopalvelut 20,1 24,1 1,3 3,1 0,1 21,4 27,3 EU:n kehitysprojektit 1,7 3,8 3,8 3,8 5,5 Kehittämisprojektit 35,2 41,7 2,3 2,1 4,8 12,3 0,2 49,8 48,8 KV projektit 5,6 9,1 5,6 9,1 Muut (sis. sita) 1,0 0,1 0,1 1,1 0,1 Yhteensä 202,9 212,6 15,7 17,5 0,2 0,4 6,2 7,0 24,8 49,8 22,3 274,6 284,6 Taulukko 5. Palveluiden jakaantuminen asiakkaittain vuosina 2004 ja Luvut sisältävät kaikki hallinnon ja välillisen työajan vyörytykset. Tässä taulukossa taloushallintopalvelut ja virastopalvelut eivät sisällä järjestelmien aiheuttamia kustannuksia vaan järjestelmäkustannukset sisältyvät tietotekniikkapalveluihin. 9

10 Taloudellisuus Toteuma Toteuma Kustannukset / julkaisu 28,10 Kustannukset /raportti 138,75 Kustannukset / 1000 solua 53,78 Kustannukset /tosite 14,0 Kustannukset / ylläpidettävä järjestelmä Taulukko 6. Taloudellisuuden tunnuslukuja Tikessä on määritelty uusia taloudellisuutta kuvaavia tunnuslukuja vuoden 2005 aikana, joita ryhdytään seuramaan. Sen vuoksi ei voida esittää vertailutietoa aikaisemmilta vuosilta. Tunnuslukujen kehittäminen on sisältynyt osana Tiken laskentatoimen kehittämiseen. Solut tarkoittavat tietoyksikköä, joka saadaan yhtä kyselyä ja tiedonluovuttajaa kohden. 10

11 Tiken hallinto Tiken hallinnon osuus kokonaiskustannuksista on kasvanut vuoteen 2004 verrattuna muodostaen noin 20,6 % kokonaiskustannuksista. Vuonna 2004 hallinnon osuus oli 20% kokonaiskustannuksista. Hallinnon osuuden kasvu johtuu mittavista kehittämishankkeista, jotka ovat toteutuneet vuoden 2005 aikana. Näitä hankkeita ovat olleet mm. laskenta- ja seurantajärjestelmän käyttöönottoprojekti, verkkojulkaisu ja - sivustoprojekti, asiakirjahallinnon käyttöönottoprojekti, projektisalkun hallinnan kehittäminen ja sähköpostin uudistaminen. Hallinnon osuus (20,6 %) sisältää Tiken yleishallinnon, kehittämisen ja sisäiset palvelut. Tiken kehittämisen osuus kokonaiskustannuksista on vuonna ,3 %, kun se vuonna 2004 oli 2,3 % kokonaismenoista. Tiken hallinnon kustannusten kasvun selittää kehittämisen lisäksi sisäisten tietotekniikkapalveluiden kasvu, henkilöstöhallinnon kasvu ja virastopalveluiden lisääntynyt sisäinen käyttö. Henkilöstöhallinnossa on kehitetty edelleen palkkausjärjestelmää vuoden 2005 aikana. Tiken hallinto + sisäiset palvelut +kehittäminen Erotus Tiedontuotantopalvelut Henkilöstöhallinto Tietotekniikkapalvelut Virastopalvelut Sita Kehittäminen Yleishallinto Yhteensä Taulukko 7. Tiken hallinto, sisäiset palvelut ja kehittäminen. Tiken yleishallinnon osuus ei sisällä välillistä työaikaa ja niistä aiheutuvia kustannuksia eikä toimitilojen vuokra- ja siivouskuluja. 11

12 Tuottavuus Seuraavassa taulukossa (taulukko 8) esitettään palveluiden välittömät kustannukset ja käytetyt henkilötyöresurssit vuosina 2004 ja Palveluille ei siis ole tehty mitään vyörytyksiä. Tiken yleishallinnon luvut sisältävät mm. toimitilojen vuokrat ja ylläpitokustannukset (0,998 milj. ) ja välillisen työajan kustannukset (2,8 milj. 2005). Investoinnit eivät ole mukana luvuissa, poistot ja korot sisältyvät lukuihin. Välittömät kustannukset euroina Erotus 2004 htv 2005 htv Erotus Eurojen ero % HTV ero % Asiakirjapalvelut ,4 3,5 0,1 22 % 3 % Elintarviketurvallisuusjärjestelmät ,1 1,4-0,7-33 % -32 % EU:n kehitysprojektit ,0 2,7 0,8 51 % 39 % Henkilöstöhallinnon palvelut ,9 5,7 4,8 554 % 546 % Henkilöstöhallintojärjestelmät ,0 0,0 0,0 Hintatilastot ja taseet ,2 2,2 0,0 7 % 0 % Infrapalvelut ,6 10,8 1,1 34 % 12 % Julkaisupalvelut ,4 2,3 0,0 19 % -1 % Kansainväliset projektit ,2 4,7 1,6 88 % 49 % Kehittämisprojektit ELO ,6 4,3-1,3-28 % -23 % Kehittämisprojektit MAO ,6 10,5 1,9 30 % 23 % Kehittämisprojektit MMM ,4 1,9-3,4-48 % -64 % Kehittämisprojektit muille virastoille ,0 1,7 1,7 Korvamerkit ,0 0,0 0,0 5 % Kotieläintilastot ,0 2,3 0,2 30 % 12 % Kuljetuspalvelut ,6 1,5 0,0 21 % -3 % Lomake- ja monistuspalvelut ,9 2,8-0,1 Makeran taloushallintopalvelut ,3 9,2-0,1 Maksajaviraston taloushallintopalvelut ,8 8,4-0,4 Markkinatuet ja -järjestelmät ,4 2,3-0,1 45 % 9 % -4 % 12 % -1 % 0 % -4 % -9 % -4 % Materiaalipalvelut ,2 3,3 1,1 58 % 49 % Muut seurantakohteet ,2 6,1-0,1-17 % -1 % Postipalvelut ,1 6,4 0,3 58 % 5 % Puutarhayritysrekisteri ,5 1,4-1,1-30 % -42 % Rakenne- ja maankäyttötilastot ,9 2,4 0,5 157 % 26 % Rekisterit ja koodistot ,2 9,8-1,4-3 % -13 % Sisäisen tarkastuksen palvelut ,1 1,4 0,3 47 % 30 % Taloushallintojärjestelmät ,9 4,1 0,2 13 % 5 % Tieto- ja raportointipalvelut ,4 8,2-0,2 10 % -3 % Tiken kehittämisprojektit ,4 6,8 1,3 57 % 25 % Tiken yleishallinto ,2 101,6 7,4 10 % 8 % Tilaston kansalliset kehityshankkeet ,6 2,7-4,0-56 % -60 % Tilaston yhteispalvelut ,5 2,6 0,1-18 % 4 % Tilivirastopalvelut ,9 8,4-1,5-1 % -15 % Työasematukipalvelut ,6 9,0-0,6 48 % -7 % Viljelijätuet ja -järjestelmät ,1 18,0-3,1-18 % -15 % Viljelykasvitilastot ,9 1,4-0,6 15 % -29 % Virastopalvelut ,6 5,4-0,3 63 % -4 % Yhteiset kehittämisprojektit ,7 5,6 4, % 695 % Kehittämisprojektit KTTK ,3 1,1-0,2-23 % -13 % Palvelut ja hallinto yhteensä ,8 284,1 9,2 Taulukko 8. Palveluiden ja hallinnon välittömät kustannukset ja htv:t 2004 ja % 3 % 12

13 Edellisen taulukon lukujen pohjalta ei voida suoraan todeta tuottavuuden paranemista kaikissa niissä palveluissa, joissa kustannuksia on kertynyt edellisvuotta vähemmän. Syynä tähän on se, että esim. kehittämispalveluiden volyymi sinänsä voi vaihdella vuodesta toiseen. Lisäksi Tiken työaika - ja kustannusten kohdistaminen seurantakohteille ja palveluille voi olla erilainen kuin vuonna 2004, koska laskennan kehittämisen myötä on tehty korjauksia seurantakohteiden sisällön suhteen. Kuitenkin voidaan todeta, että tuottavuuden paranemista on tapahtunut viljelijätukijärjestelmien ylläpitopalvelussa, jossa säästöä on havaittavissa sekä kustannuksissa että henkilöresurssin käytössä. Muita palveluita, joissa kustannukset ja henkilöresurssin tarve ovat laskeneet, ovat tilaston yhteispalvelut, rekisterit ja koodistot, markkinajärjestelmien ylläpito ja elintarviketurvallisuusjärjestelmien ylläpito. Myös tilivirastopalveluissa ovat kustannukset ja htv -määrät pienentyneet, mutta osa säästöstä johtuu resurssisiirroista henkilöstöhallinnon palveluihin. Kustannuksissa euromääräistä kasvua on tapahtunut tietotekniikkapalveluiden osalta infrapalveluissa, kehittämisprojekteissa (MAO) ja kansainvälisissä projekteissa, taloushallintojärjestelmien ylläpitopalveluissa ja työasematukipalveluissa. Virastopalveluiden osalta kustannusten ja henkilöresurssin käytön kasvua on tapahtunut henkilöstöhallintopalveluissa, postipalveluissa ja virastopalveluissa. Henkilöstöhallintopalveluihin on vuoden 2005 alusta luettu mukaan myös tilivirastopalveluista siirtynyt palkkahallinto ja Tiken tehtävänkuvia arvioivan arviointi- ja kehittämistyöryhmän työ, jotka ovat lisänä edellisen vuoden lukuun. Lisäksi lukuja ovat kasvattaneet MMM:n UPJ:n käyttöönottoa, pääkäyttäjä- sekä nimikirjapalveluja varten hankittu lisäresurssit. Postipalvelujen ja virastopalvelujen kustannusten nousu johtuu puhelinten sekä puhelinvaihteen tekniikan ostopalveluista sekä kirjauskäytäntöjen muutoksesta. Sairauspoissaolot ovat kasvattaneet myös jonkin verran henkilötyöresursseja Tilastopalveluiden osalta kustannusten kasvua on tapahtunut kotieläintilastotuotannossa sekä rakenne- ja maankäyttötilastotuotannossa. Rakenne- ja maankäyttötilastojen kustannusten kasvu on aiheutunut joka toinen vuosi tehtävästä rakennetutkimuksen tiedonkeruusta. Tieto- ja raportointipalveluissa euromääräiset kustannukset ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla ja samoin henkilöresurssin käyttö on pysynyt lähes samalla tasolla vuoden 2004 kanssa. MMM:n ja Tiken yhteisiä kehitysprojekteja ovat olleet asiakirjahallintaprojekti sekä verkkosivusto- ja julkaisujärjestelmäprojekti sekä sähköpostijärjestelmän (Exchange) käyttöönotto, jotka ovat kasvattaneet kustannuksia omalta osaltaan. Sisäinen tarkastus on perustehtävänsä, eli sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittävyyden selvittäminen ylimmälle johdolle, lisäksi tuottanut asiantuntijapalveluita uudelle perustettavalle Elintarviketurvallisuusvirastolle. Palvelusopimuksessa sovitut tehtävät on hoidettu asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen työajasta on kohdistunut merkittävä osa yleishallintoon, mikä selittää kustannusten nousun ja resurssien välisen epäsuhdan. 13

14 Tuottavuus Toteuma Toteuma HTP/ julkaisu 0,12 HTP/ raportti 0,71 Suoran tiedonkeruun osuus tietomäärästä 38,47 % HTP/ 1000 solua 0,17 HTP /tosite 0,01 HTP/ Ylläpidettävä järjestelmä 204 Tiken hallinnon osuus % kokonaiskustannuksista Tiken kehittämisen osuus % kokonaiskustannuksista 20 % 20,6 % 2,3 % 4,3 % Taulukko 9. Tuottavuuden tunnuslukuja. Tuottavuuden tunnuslukuja on kehitetty vuoden 2005 aikana. Sen vuoksi kaikista tunnusluvuista ei voida esittää vertailutietoa edellisiin vuosiin nähden. Tunnusluvuista käy ilmi, että Tiken hallinnon osuus on kasvanut edellisvuodesta johtuen Tiken kehittämisen suuresta volyymista vuonna HTP = henkilötyöpäivä Suoralla tiedonkeruulla tarkoitetaan menetelmää, jossa tietoa hankitaan tiedonluovuttajilta esim. kyselyillä esim. lomakkeen avulla jne. Eli tietoa ei tässä yhteydessä haeta suoraan rekistereistä tai muista vastaavista lähteistä. Solut tarkoittavat tietoyksikköä, joka saadaan yhtä kyselyä ja tiedonluovuttajaa kohden. 14

15 Kannattavuus ja kustannusvastaavuus Vuoden 2005 talousarviossa oli tulorahoituksen osuuden arvioitu kokonaisuudessa olevan noin 30,9 %. Maksuperustelain mukaisia tuloja arvioitiin kertyvän noin 16,4 %. Tiken maksullisista suoritteista annettua asetusta tarkistettiin ja se muutettiin alkaen ( 1209/2004) vastamaan hallinnonalan yleisiä maksullisuusperiaatteita. Uuden asetuksen mukaan Maatilatalouden kehittämisrahastolle tuotetut taloushallintopalvelut eivät ole maksuperustelain tarkoittamia julkisoikeudellisia suoritteita, vaan ne on katsottu viranomaisten välisiksi suoritteiksi, jotka voivat olla maksullisia, jos suoritetta voi tuottaa muukin taho kuin viranomainen. Maksullisuudesta voidaan sopia. Julkisoikeudellisia suoritteita koskevat kustannusvastaavuuslaskelmat ovat uuden asetuksen mukaisia. Vuosia 2003 ja 2004 koskevat tiedot on oikaistu uuden asetuksen mukaiseksi. Liite 1. Kustannusvastaavuuslaskelma muista maksuperustelain mukaisista suoritteista on liitteessä 2. Yhteenveto maksuperustelain mukaisesta suoritetuotannosta: Tot. Tot. Tavoite Toteuma MAKSULLISEN TOIMINNAN TUOTOT Erilliskustannukset Osuus yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä +/ Alijäämä Kustannusvastaavuus % 97,3 93,7 100,0 99,2 Vuoden 2005 talousarviossa oli tulorahoituksen osuus arvioitu kokonaisuudessaan olevan noin 30,9 %. Maksuperustelain mukaisia tuloja arvioitiin kertyvän noin 16,4 %. Toteutunut tulorahoitus kattoi 31,0 % bruttomenoista. Maksuperustelain mukaiset tulot olivat 16,5 % bruttomenoista. 15

16 LIITE 1 KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA JULKISOIKEUDELLISISTA SUORITTEISTA (tot.) ((tot.) Tavoite Toteuma TUOTOT KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset -henkilöstökustannukset palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista -poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä (+)tai Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus-% ,0 Maksuperustelain mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaiset nautaeläinten rekisteröintimaksut sekä maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 7/1999 mukaiset korvaavia korvamerkkejä koskevat maksut sekä em. päätöksen mukaiset teurasilmoitusmaksut. Edellä mainittuja suoritteita koskevat maksut ovat kiinteitä, omakustannusarvosta poikkeavia maksuja. Suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaava maksu ovat, erillisinä asiakirjoina tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan kirjoitettuna annetut todistukset. 16

17 LIITE 2 KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA MUISTA SUORITTEISTA (tot) (tot) Tavoite Toteuma TUOTOT KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet ja tarvikkeet henkilöstökustannukset palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä (+) tai Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus % 99,4 100,0 100,0 98,9 17

18 2.2.2 Tuotokset ja laadun hallinta Toteuma 2003 Toteuma 2004 Tavoite 2005 Toteuma 2005 Aloitetut kehitysprojektit kpl Päättyneet kehitysprojektit kpl Ylläpidettävät järjestelmät kpl Tositteet kpl (sisältää myös järjestelmissä liikkuvat tositteet) Tietotekniikkapalvelut Taloushallintopalvelut Tilasto- ja tietopalvelut Julkaisujen levikki kpl Tiedonkeruu tietomäärä 1000 solua Raporttien kokonaismäärä kpl Hallinto- ja virastopalvelut Ylläpidetyt palvelussuhteet Kopioiden lukumäärä kpl Taulukko 10. Tiken suoritteita. Osa Tiken suoritteista on sellaisia, ettei niistä ole saatavissa edellisen vuoden vertailutietoja. Ylläpidettävät palvelussuhteet ovat kasvaneet melko tasaisesti. Tositteiden lukumäärässä on vaihtelua vuosien kesken. Suoritteita tullaan seuraamaan järjestelmällisesti tulevien vuosien aikana osana uutta laskenta- ja seurantajärjestelmää. Näiden pohjalta saadaan laskettua myös taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja. 18

19 Suoritteiden laatu ja organisaation palvelukyky (Asiakastyytyväisyystutkimus, asteikko 1-5) Toteuma 2003 Toteuma 2004 Tavoite 2005 Toteuma 2005 Tiken kokonaisarvio Hyödyt yhteistyöstä Tiken imago , Asiakassuhteiden hoitaminen Tiken viestintä ja kotisivut 2.71 Tuotteet ja palvelut yleistaso Tietotekniset palvelut Järjestelmien ylläpitopalvelut Tietojärjestelmäprojektien toteuttaminen Taloushallintopalvelut Henkilöstöhallintopalvelut Hankintapalvelut Tilastopalvelut Virastopalvelut EFQM Itsearvioinnin tulokset Taulukko 11. Tiken asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset Asiakastyytyväisyystutkimukset Tike-tason asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset noudattivat pääosin edellisen vuoden tasoa. Yleisarvio ei kuitenkaan kerro koko totuutta asiasta, koska eri asiakasryhmien ja palveluiden osalta muutokset olivat pääosin parempia edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti Tiken imago on parantunut merkittävästi, mikä puolestaan on lisännyt asiakkaiden sitoutumista Tikeen. Asiakkaat arvostavat myös tikeläisten ammattitaitoa ja osaamista samoin yhteistyön sujuvuutta. Tiken tietohallintoryhmässä tehdään vuosittain asiakastyytyväisyyskysely IACS - käyttäjätuen ja IACS -tukisovelluksen, Hanke-, Kiintiö- ja Rahtu-sovellusten sekä paikkatietotiimin ja Aitan (maataloushallinnon extranet) palveluista. Kysely kohdistetaan kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille ja TE-keskusten maaseutuosastojen tarkastajille. 19

20 Paikkatietotiimi 8,0 8,2 8,0 IACS-tukisovellus 8,0 8,1 8,1 IACS-käyttäjätuki 8,6 8,7 8,7 Hankesovellus 7,6 Hanke-käyttäjätuki 8,2 Kiintiösovellus 8,0 Kiintiö-käyttäjätuki 8.5 Rahtu-sovellus 8.1 Rahtu-käyttäjätuki 8,8 Taulukko 12. Suoritteiden laatu asteikolla 4-10 on esitetty yllä olevassa taulukossa Tulokset IACSin ja paikkatietotiimin osalta ovat pysyneet suunnilleen edellisten vuosien tasolla. Hanke-, kiintiö- ja rahtusovellusten osalta ei vertailutietoa ole käytettävissä. Kaikkien järjestelmien osalta käyttäjätuki on selkeästi paremmalla tasolla kuin itse sovelluksen toimivuus. Maataloushallinnon extranet eli Aitta on vakiinnuttanut asemansa tiedon lähteenä. Lähes 80% asiakkaista käyttää Aittaa viikoittain tai useammin. Myös sen käytettävyyteen ollaan tyytyväisiä, arviointiasteikolla 1-5, Aitta saa arvoksi 3,7. Itsearviointi EFQM -itsearviointia ei ole tehty vuoden 2005 aikana. Syynä on aikaisempien itsearviointien tuloksena käynnistettyjen kehittämishankkeiden loppuunvienti. Prosessien kehittäminen Prosessityössä Tike on panostanut ITIL-mallin mukaisten tietojärjestelmien kehittämis- ja tuotantoprosessien kehittämiseen. Asiakkuudenhallintamallin kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota toimivan yhteistyön, tiedonkulun, vastuunjaon ja tuotantoprosessien sujuvuuteen Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tiken henkilöstörakenne Tiken henkilöstömäärä on pysynyt suunnilleen samana vuoden takaiseen verrattuna. Lähtövaihtuvuus on vähentynyt vuoteen 2004 verrattuna mutta on suurempi kuin vuonna Tulovaihtuvuus on vähentynyt sekä vuoteen 2004 että 2003 verrattuna. Tiken keski-ikä nousi saman verran kuin edellisenä vuonna ollen nyt 39,7. Vakinaisen henkilöstön osuus nousi ja määräaikaisen henkilöstön osuus väheni. Henkilöstöstä naisia on hieman enemmän kuin miehiä. 20

21 Koulutus ja kehittäminen Tiken osaamista kehitettiin monipuolisesti vuonna Yleisten osaamisalueiden lisäksi kehitettiin työroolikohtaista erityisosaamista, jota suunnattiin mm. projektipäälliköille ja testaajille. Oppisopimuskoulutuksilla lisättiin Tiken osaamista ja tarjottiin yksilöille ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia. Työntekijöille laadittiin henkilökohtainen kehittymissuunnitelma kehityskeskustelujen yhteydessä. Tiken koulutusindeksi nousi vuoden 2005 aikana. Miesten ja naisten koulutustasoindeksi oli sama, 4,8. Koulutukseen käytettävät päivät sekä kustannukset henkilötyövuotta kohden lisääntyivät. Tiken kehittämistoiminta oli voimassaolevan henkilöstöstrategian linjausten mukaista. Johtaminen ja työhyvinvointi Vuoden 2005 aikana käynnistettiin Tykes -työyhteisön kehittämishanke "Muutosvalmis, oppiva Tike." Projekti on osa Tiken tuottavuusohjelmaa. Sen tavoitteena on parantaa sekä Tiken tuottavuutta että tikeläisten hyvinvointia. Hankkeen yhteydessä laaditaan kattava ja monipuolinen valmennussuunnitelma Tiken johtamisen ja esimiestyön sekä kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tiken kehityskeskustelut käynnistyivät marraskuussa valmennuksella, joka liitettiin samalla Tykes -hankkeeseen. Kehityskeskusteluiden tukimateriaalina olivat mm. alaisten suorittamat esimiesarvioinnit sekä osaamiskartoitustulokset. Kaikkea käytettävissä olevaa aineistoa hyödynnetään Tykes -hankkeessa todellisten parannusten aikaansaamiseksi. Sairaspoissaolot henkilötyövuotta kohden vähenivät vuoden 2005 aikana. Samaten työterveyshuollon kustannukset vähenivät vuoden takaisesta. Kustannuksiin laskettiin mukaan ennaltaehkäisevä toiminta. Tiken työhyvinvointiryhmä ja virkistystoimikunta järjestivät monipuolista mahdollisuuksia fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen Tasa-arvo Tikessä on noudatettu voimassa olevaa tasa-arvosuunnitelmaa. Koska tasaarvokysely tehtiin vuoden 2004 aikana, siihen ei ollut nyt erikseen tarvetta. 21

22 Toteuma Toteuma Toteuma Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärän muutos + 13,0 + 6,3 0,7 % Henkilötyövuodet (Helmi-info) 246,8 273,6 282,2 Keski-ikä 38,5 39,2 39,7 Ikäjakauma < > Koulutustasoindeksi 4,4 4,7 4,8 naiset 4,4 4,7 4,8 miehet 4,4 4,6 4,8 Vakinainen henkilöstö % 83,7 80,9 83,1 naiset, lkm naiset, % 48,6 44,6 54,4 miehet, lkm miehet, % 35,2 36,3 45,7 Määräaikainen henkilöstö % 14,9 19,2 17,0 naiset, lkm naiset, % 6,3 7,4 8,7 miehet, lkm miehet, % 10,0 8,8 8,3 Kokoaikainen henkilöstö lkm prosentteina 87,4 88,5 87,9 Osa-aikaiset lkm prosentteina 12,6 11,5 12,2 Tehdyn työajan osuus säännöllisestä 81,6 80,2 80,6 vuosityöajasta, % Kokonaistyövoimakustannukset /vuosi Tehdyn työajan palkat, % palkkasummasta 80,5 79,4 79,4 Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista 59,0 55,0 54,7 22

23 Työhyvinvointi Työtyytyväisyysindeksi Vaihtuvuus Toteuma 2003 Toteuma ,4 3,3 Toteuma 2005 Lähtövaihtuvuus 3,8 7,8 5,3 Tulovaihtuvuus 17,6 18,9 9,4 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, 0,1 0,4 0 % henkilöstöstä Kokonaispoistuma 9,7 8,6 11,5 Sairauspoissaolot, pv/htv 8,9 11,9 11,2 Työterveyshuolto, /htv ,8 Osaaminen Toteuma 2003 Toteuma 2004 Toteuma 2005 Koulutus ja kehittäminen, työpäivät/htv 2,0 1,8 2,3 Koulutuskustannukset, /htv 1151,0 817,8 1027,0 23

24 2.3 Tulosanalyysi ja johtopäätökset Tiken hallinnon osuus kustannuksista on kasvanut vuonna 2005 merkittävästi. Syynä kasvuun ovat poikkeuksellisen suuret kehittämishankkeet, jotka toteutuivat samana vuonna. Tiken tuottavuuteen niiden odotetaan vaikuttavan parantavasti. Tuloksia arvioidaan tulevien vuosien aikana. Tietotekniikkapalvelut ja kehittämispalvelut: Tietotekniikkapalveluiden volyymi toteutui suunnilleen entisellä tasolla mutta jonkin verran palvelusopimuksissa suunniteltua tasoa alhaisempana. Vaikka kehittämispalvelut kasvoivat vuoden 2004 tasosta jäivät ne asiakkaiden kanssa yhdessä asetetuista tavoitteista. Kaikkia asiakkaiden kehittämishankkeita ei voitu aloittaa suunnitellussa aikataulussa mm. hallinnollisten päätösten puuttuessa. Myös toimialan hallinnon uudistaminen vaikutti mahdollisuuteen kohdistaa panoksia kehittämishakkeisiin. Keskeiset asiakkaille tuotetut kehittämispalvelut liittyivät CAP-uudistuksen järjestelmähankkeisiin. Merkittävimpiä hankkeita olivat tukioikeusrekisterijärjestelmän ja täydentävien ehtojen järjestelmien kehittämishankkeet. Tukien maksatusjärjestelmien kokonaisuudistus lähti liikkeelle esikartoituksella, mutta hankkeen toteutus on käynnistynyt vasta vuonna Viljelijöille kohdennettujen sähköisten palveluiden osalta toteutettiin pilottina yhden tukimuodon haku verkkopalveluna. ELO:n sektorilla käynnissä olleet tietojärjestelmähankkeet saatettiin pääosin päätökseen. Kohdetietojärjestelmään kehitetyn tietomallin laajemmasta käyttöönotosta on käyty keskusteluja myös muiden hallinnonalojen kanssa. Tietotekniikkapalveluiden osalta saavutettiin tavoitteet, jotka tulossopimuksessa oli ministeriön kanssa sovittu. 24

25 Tilasto- ja tiedontuotantopalvelut: Tiken tilastotuotannon resursseja rasitti vuonna 2005 tehty EUn rakennetutkimuksen tiedonkeruu. Tiedonkeruu, joka koskee maatilaa ja puutarhaa, toteutettiin keräämällä tieto pääosin hallinnollisista rekistereistä sekä suorilla puhelinhaastatteluilla. Tilastojen ja tilastojulkaisujen prosessit toimivat pääosin hyvin. Tilastoraportit ja -julkaisut valmistuivat aikataulun mukaisesti. Tilastoryhmä paransi tiedon saatavuutta aloittamalla vanhempien julkaisujen jakelun sähköisesti Matilda tietopalvelusta. EU:n markkinahintaseurantajärjestelmän uudistuksen myötä hintatilastojen ja hintaseurantaraporttien laadun varmistus parani ja tietosisältö laajeni. Uuden järjestelmän myötä myös prosessin tehokkuus tulee edelleen paranemaan. Tike järjesti organisaatiotaan vuonna 2005 yhdistämällä tilastollisen ja hallinnollisen tilausraportoinnin, joka tietopalvelun ohella keskitettiin tilastoryhmään. Tilastoryhmässä tuotettiin vuonna 2005 noin 950 tilausraporttia, kasvua edelliseen vuoteen oli noin 10%. Tilastoryhmä ulkoisti pääosan puhelinhaastatteluna suoritettavista tilastokyselyistä Tilastokeskukseen. Samalla otanta-asiamiesverkostosta luovuttiin. Puhelinhaastattelupalvelun osto on tehostanut tiedonkeruuprosessia. Tike toteutti vuonna 2005 hanketukien tiedot sisältävän tietovaraston, jonka käyttöönotto tapahtuu vuonna Tilastomenetelmiä kehitettiin EU:n osarahoitteisella kehittämishankkeella jonka tulosten pohjalta saatiin aikaan uusi maatilakyselyjen otantamalli. Uusi otantamalli parantaa tilastojen laatua ja pienentää viljelijöiden tiedonluovutusrasitusta edistäen samalla tilastokyselyiden kustannustehokkuutta. Otantamalli otetaan käyttöön vuonna Taloushallintopalvelut: Tike tuotti taloushallintopalveluja vuonna 2005 samassa laajuudessa kuin edellisenä vuonna vakiintuneelle asiakaskunnalle: MMM:n, KTTK:n ja GL:n tilivirastoille, Maatilatalouden kehittämisrahastolle ja EMOTR-T maksajavirastolle. Maksajavirastolle tuotettuihin palveluihin sisältyy Maatalouden interventiorahaston taloudenhoito ja vakuusrekisterin hoitoon liittyvät tehtävät. Taloushallintopalvelujen välittömät kustannukset alenivat noin 10 % vuoden 2004 tasosta. Välittömän henkilötyön tarve väheni niin ikään 1,6 htv:lla. Käsiteltyjä tositteita oli kuitenkin hieman edellisvuotta enemmän; volyymin kasvua tositemäärällä mitattuna noin 2 %. Vuoden 2005 aikana jo suurin osa ostolaskuista käsiteltiin sähköisesti. Toimintatavan muutos on vaikuttanut tehostavasti taloushallinnon prosesseihin. 25

26 Virastopalvelut: Virastopalveluihin ovat kuuluneet vuonna 2005 henkilöstöhallinnon, kuljetus-, lomakeja monistus-, materiaali-, posti-, vaihde-, kulunvalvonta- ja virastotekniset palvelut. Palvelut ovat toteutuneet Tiken ja sen virastopalveluja käyttävien asiakasvirastojen (MMM ja KTTK) välillä solmittujen palvelusopimusten mukaisesti. Vuoden 2005 maaliskuun alusta henkilöstöhallintoon yhdistettiin palkkahallinnon palvelut taloushallintopalveluista, jonka seurauksena siirtyi noin vajaa 3 htv:tä virastopalveluihin. Lisäksi lokakuussa 2005 palkattiin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien pääkäyttäjä tehtävänään vahvistaa MMM:lle tarjottavia palveluja sekä mm. Eviran heha -käyttöönottoprojektiin osallistuminen. Tike osallistui myös MMM:n sekä KTTK:n UPJ:n käyttöönoton toteutukseen. Virastopalvelujen osuutta on kasvattanut henkilöstöhallinnon uudelleen organisoimisen ohella se, että työajanseurannassa toiminnolle on talletettu enemmän työaikaa kuin vuonna 2004 (vuonna 2004 n. 1 htv., vuonna ,7 htv). Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän osalta kustannuksia kohotti mm. MMM:n UPJ:n käyttöönotto (n eur). Lisäksi järjestelmäkustannukset (yht. n eur) kohdistuivat vuonna 2005 ensimmäistä kertaa virastopalveluille. Puhelinvaihteen tekniikan ulkoistaminen lisäsi myös ostopalvelujen osuutta. Muilta osin virastopalveluissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kustannukset ovat pysyneet edellisten toimintavuosien tasolla. Yksittäisistä palveluista voidaan mainita, että monistamoon hankittiin vuoden 2005 aikana nykyisiä kopiointimääriä vastaavat kopiokoneet. Lähettämöön uusittiin postimaksujen käsittelykone. Kuljetuspalveluissa (posti, henkilö ja tavara) on ollut jonkin verran nousua johtuen vuonna 2004 uusitun tila-auton kysynnästä. 26

27 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI 3.1 Tilinpäätöslaskelmat TV 401 Tiliviraston talousarvion toteutumalaskelma sivu 1 (TaA 63 :n 1 mom. 2 kohta ja 64 :n 1 mom.) Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2004 Talousarvio 2005 (TA + LTA:t) Tilinpäätös 2005 Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio Toteutuma % 11. Veron ja veronluonteiset tulot , , ,39 0, % Arvonlisäverotulot , , ,39 0, Sekalaiset tulot , , ,00 0, % EU:lta saatavat muut tulot , , ,00 0,00 0 Tuloarviotilit yhteensä , , ,39 0,

28 Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2004 Talousarvio 2005 (TA + LTA:t) Talousarvion 2005 määrärahojen käyttö vuonna 2005 siirto seuraavalle vuodelle 2006 Tilinpäätös 2005 Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna 2005 Käyttö vuonna 2005 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala , , , , ,21 0, , , , , MMMn hall.alan arvonlisäveromenot Tiken toimintamenot-04 (siirtomääräraha 2 v) MMM:n hall.all.arvonlisäveromenot Tiken toimintamenot 2005 (siirtomääräraha 2 v) ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,31 0,00 0, , ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , Työministeriön hallinnonala 9 821,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Palkkaper.työll.tuki valt (arviomääräraha) Palkkaper.työll.tuki valt (arviomääräraha) 9 821, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Määrärahatilit yhteensä , , , , ,21 0, , , , ,16 Tiliviraston talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole varainhoitovuoden 2005 päättyessä valtuuksia. 28

29 TILIVIRASTON TUOTTO- JA KU- LULASKELMA TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot , ,97 Vuokrat ja käyttökorvaukset 0,00 0,00 Muut toiminnan tuotot , , , ,65 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,81 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Henkilöstökulut , ,41 Vuokrat , ,73 Palvelujen ostot , ,25 Muut kulut , ,03 Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön (-) 0,00 0,00 Poistot , ,00 Sisäiset kulut 0, ,72 0, ,23 JÄÄMÄ I , ,58 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 0,00 22,55 Rahoituskulut -156,59-156,59-83,12-60,57 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 0,00 168,19 Satunnaiset kulut -0,00 0,00-0,00 168,19 JÄÄMÄ II , ,96 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISIS- TA MAKSUISTA Verot ja veronluonteiset maksut 0,00 0,00 Muut pakolliset maksut 0,00 0,00 Perityt arvonlisäverot , ,18 Suoritetut arvonlisäverot , , , ,50 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,46 29

30 TILIVIRASTON TASE VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Perustamis- ja järjestelymenot 0,00 0,00 Tutkimus- ja kehittämismenot 0,00 0,00 Aineettomat oikeudet , ,00 Liikearvo 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,00 0, ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 0,00 0,00 Rakennusmaa- ja vesialueet 0,00 0,00 Rakennukset 0,00 0,00 Rakennelmat 0,00 0,00 Rakenteet 0,00 0,00 Koneet ja laitteet , ,00 Kalusteet 4 301, ,00 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,00 0, ,00 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ , ,00 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,42 Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 Valuuttamääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,87 Muut lyhytaikaiset saamiset 2 180, ,55 Ennakkomaksut , , , ,91 30

31 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOI- TUSVARAT Kassatilit 448,25 375,80 Tiliviraston tulotilit 0,00 0,00 Tiliviraston menotilit 0,00 0,00 Muut pankkitilit 0,00 0,00 Valtion yleiset tulo- ja menotilit 0,00 0,00 Muut rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00 Sisäisen rahaliikkeen tilit 0,00 448,25 0,00 375,80 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,71 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,71 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Valtion pääoma , ,97 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,27 Pääoman siirrot , ,31 Tilikauden tuotto-/kulujäämä , , , ,85 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit 0,00 0,00 Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 0,00 0,00 Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 Saadut ennakot 97,80 0,00 Ostovelat , ,31 Tilivirastojen väliset tilitykset , ,68 Edelleen tilitettävät erät , ,70 Siirtovelat , ,73 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,56 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,56 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,71 31

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 2.6.1997 Valtiovarainministeriö Viite: Lausuntopyyntö 15.5.1997 VM 24/00/97 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA-

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase Tämän luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.6.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 30.11.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 1 2 3 4 5 Julkaisutuottavuus* Muutos 2013 2014 2015 2014-2015 Upin julkaisusarjan julkaisut / htv (tutkijat) 2,45 2,18 2,18-0,1 % Tieteelliset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus htv Henkilöstöhallinnon htv-määrä on vähentynyt 24-211 yhteensä noin 22 % 35 Valtionhallinnon skaalattu htv yhteensä (heha) 3 2947 25 2426 235 2 15 1 5 24

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot