Radioamatöörit Ekstriimiä ja yhteisöllistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radioamatöörit Ekstriimiä ja yhteisöllistä"

Transkriptio

1 Radioamatöörit Ekstriimiä ja yhteisöllistä Alustus SRAL:n kesäleirillä OH1TV 1

2 Sisältö Radioamatöörit, ekstriimiä toimintaa Suuntautumismuodoista Yhdistystoiminnasta SRAL:n uudistamisen suunnasta Liitteet 1. Ekstriimisyyden kuvauksia OH1TV 2

3 1. Ekstriimiä toimintaa OH1TV 3

4 Kauan sitten Radioamatööritoiminta lähti liikkeelle pian radion keksimisen jälkeen. Se oli jännittävä uusi alue, jossa saattoi tehdä kokeiluja, löytää ja kokea jotain uutta, siirtää tunnettuja rajoja niin henkilökohtaisesti kuin ihmiskunnankin näkökulmasta. Radiamatööritoiminta on ollut nykykielen termein ekstriimi laji jo kohta sata vuotta. Nuorisoa on aina kiehtonut ekstriimi, rajoilla kulkeminen ja rajojen rikkominen. Radioamatööritoiminta on kuitenkin tänään jotenkin kriisissä Sanotaan, että se on kaupallisten laitteiden myötä tullut liian helpoksi, haaste on kadonnut. Niin ehkä onkin, jos asennoituu, että harrasteen pitäisi olla se sama kuin kymmeniä vuosia sitten OH1TV 4

5 Tästä eteenpäin Uutta ekstriimiä Ekstriimi on rajojen siirtämistä. Pitää oivaltaa, että tämä on dynaaminen ympäristö. Harrastetta pitää jatkuvasti uudelleen kalibroida niin, että haasteellisuustaso säilyy, ekstriimisyys täytyy pysyä. Radion ympärillä on tapahtunut paljon sitten alkuaikojen. Se on luonut uusia suuntautumismahdollisuuksia. Tänä päivänä haaste rakentaa perus-radio perus-komponenteista ei olekaan enää keskeinen. Tämän päivän tekniikassa avainsanoja ovat integraatio ja ratkaisut, kokonaisvaltainen ajattelu. Samoja teemoja, joilla kilpaillaan globalisaatiokehityksessä. Väitän, että radio-teema (ehkä pitäisi sanoa yleisemmin telekommunikaatio) uuden oppimisen viitekehyksenä, moderneilla välineillä ja entistä korkeammilla abstraktiotasoilla, tarjoaa nykypäivän nuorille ja varttuneemmillekin kehittävän harrasteympäristön. Se myös tukee hyvin ihmisten luontaista tarvetta vuorovaikutukseen toisten kanssa. Radioamatööritoiminnassa on ainekset kokonaiselle elämäntavalle, kun sen vaan oivaltaa OH1TV 5

6 Pyrkimistä rajojen yli Uudet läpimurrot Kansainvälinen huipputaso Kansallinen huipputaso. Oma seuraava tavoitetaso Oma lähtötilanteen suoritustaso OH1TV 6

7 Pyrkimistä rajojen yli OH6VC vuonna Päästä TKK:lle opiskelemaan Siirtyä SSB:lle, modernille lähetysmodelle Rakentaa Quadi 20m, päästä tosi DX:iä workkimaan Rakentaa VFO ja AM-lähetin, rakentaa parempi vastaanotin Suorittaa yleisluokka Rakentaa RX, TX ja antenni, jolla kokelaluokan kusot workitaan Suorittaa kokelasluokan tutkinto, oppia sähköttämään, liikennöimään,.. Oppikoululainen OH1TV 7

8 Pyrkimistä rajojen yli OH2XYZ vuonna Päästä TKK:lle opiskelemaan Siirtyä SSB:lle, modernille lähetysmodelle Rakentaa Quadi 20m, päästä tosi DX:iä workkimaan Rakentaa VFO ja AM-lähetin, rakentaa parempi vastaanotin Suorittaa yleisluokka Rakentaa RX, TX ja antenni, jolla kokelaluokan kusot workitaan Suorittaa kokelasluokan tutkinto, oppia sähköttämään, liikennöimään,.. Oppikoululainen Tämän päivän nuoren lähtökohta ja tavoiteet ovat toisenlaiset OH1TV 8

9 2. Suuntautumismuodoista OH1TV 9

10 Harrasteessa voi nähdä Kolme orientoitumisen ulottuvuutta Ihmisten välinen vuorovaikutus Eri harrastajilla painotukset vaihtelevat Tekniikka Operointi OH1TV 10

11

12

13

14

15

16

17 Ehdotus sloganiksi: Radioamatöörit rajojen ylittäjiä OH1TV 17

18 Pidä ekstriimisyyttä yllä! Yksittäisenä amatöörinä tai amatöörikerhona Rajoja siirtäviä projekteja pitää olla käynnissä Kun tavoite on saavutettu, pitää asettaa uusi haastava tavoite Hakeudu ryhmään, jolla on samansuuntaisia tavoitteita OH1TV 18

19 3. Yhdistystoiminnasta OH1TV 19

20

21 Value network Primary activites, esimerkkejä SRAL:sta RA-teksti-TV RA-esittely WEBissä Infopaketit Messuilla esiintymiset Jäsenasiat hallituksessa Jäsenmaksut jne QSL-palvelu RA-lehti Bulletiini WEB kotisivut Viranonomaisyhteydet Kansainväinen yhteistyö Koulutus ja tutkinnot Kevät-ja syyspäivät, kesäleiri jne Repiitterit Digipiitterit Majakat WEB-serveri Omakutsu-välitin jne OH1TV 21

22

23 Tavoitteellinen kerhomaisema Paikalliset kerhot Pääpaino sosiaalisessa verkossa Peruskoulutus Ruohonjuuritason asioita Voi olla myös sektorikerhon paikallisosasto, kontesti tms Sektorikerhot Alueelliset, valtakunnalliset, kansainväliset Jatkokoulutus, uudet haasteet Pääpaino harrasteen kehittämisestä on täällä Tätä pitäisi nyt vahvistaa OH9ABC RATS CCF OHDXF Old Timers Teen Agers OH-QRP OH7AB OH3TR OH3AA OH1AA Harrastaja voi valita, mihin kaikkeen kuuluu OH1TV 23

24 Erikoistunut kerho voi parhaiten hoitaa Sektorin harrastajien yhteistyön paikka Sektorispesifinen toiminta Sektorin sisällön kehittäminen, uudet aloitteet, projektit Tapahtumat ja kooontumiset Viestintä alueen aiheista, -alueen harrastajille modernisti Web ja Yhteydenpito toisiin vastaaviin ryhmiin, myös kansainvälisesti Virallinen kansallinen edustus vain SRAL:n valtuuttamana Oma varojen muodostus Juuri oikeaan tarpeeseen jäsenet anteliaampia, kun palvelee täsmällisesti omaa harrastusta Itsenäinen päätöksenteko, minimaalinen byrokratia OH1TV 24

25 Miten meidän kerholla menee? Mikä on meidän kerhon toiminnan painopiste, miten se on määritelty? Yhdistääkö se jäseniä? Onko toiminta liian hajanaista? Miksi passiivijäsenet ovat passiivisia? Onko käynnissä haastavia projekteja, jotka motivoivat jäsenet huippu suorituksiin? Koetaanko kerhossa, että uuden jäsenen liittyminen lisää kerhon arvoa vanhoille jäsenille? Valitaanko jäsenet tällä perustella? OH1TV 25

26 4. SRAL:n uudistamisen suunnasta OH1TV 26

27

28

29 SRAL voi parhaiten hoitaa Sektoreiden yhteisiä asioita Viranomaisyhteydet lainsäädäntö ja määräykset yhteiskuntasuhteet Kansainvälinen yhteistyö, formaalisti IARU, NRAU,.. QSL-palvelu Nuorisotyön koordinointi (voisi olla myös erityiskerho) yms OH1TV 29

30

31 SRAL:n jäsenyydestä SRAL:ssa on harrastajat suoraan jäseninä Viranomainen on aikoinaan vaatinut jäsenyyttä Alkuaikojejn jäsenmäärä oli pieni, joten SRAL oli ikäänkuin valtakunnallinen kerho Kaikilla paikkakunnilla ei ole ollut kerhoja. Kerhot on nähty pääsääntöisesti paikallisiksi. Eräissä harrasteissa asetelma on toisin päin Harrastajat kuuluvat ensissijaisesti kerhoon Kerhot kuuluvat valtakunnalliseen liittoon. Liitto on kerhojen yhteistyön paikka, kerho jäsenten toiminnan OH1TV 31

32 SRAL:n jäsenyydestä Nykyinen rakenne SRAL Kerho 1 Kerho 2 Kerho 3 Primääristi ollaan suoraan SRAL:n jäseniä Sen sisäksi voidaan olla kerhojen jäseniä Kerhotkin ovat SRAL:n jäseniä Kehitysvastuu SRAL:lla OH1TV 32

33 SRAL:n jäsenyydestä Vaihtoehtoinen rakenne A SRAL Kerho 1 Kerho 2 Kerho 3 Henkilöt primääristi kerhojen jäseniä Tulevat automaattisesti SRAL:n jäseniksi Ellei voi kuulua kerhoon, voi olla myös suoraan SRAL:n jäsen Toimintaa voidaan toki kehittää ilman että juridista rakennetta muutetaan OH1TV 33

34 Siirtyminen uuteen rakenteeseen Jaetaan informaatiota tavoitteista ja keinoista jäsenistölle Kerhot uudelleenarvioivat fokuksensa Onko hajanainan, vastaako tämän päivän jäsenistön odotuksia? Kannustetaan muodostamaan erikoiskerhoja Pääsektoreilla tulisi olla vain yksi valtakunnallinen erikoiskerho, joka hyödyntää tehokkaasti webbiä, toimii virtuaalisesti. sillä voi olla paikallisosastoja. Kerhon jäsenet automaattisesti myös SRAL:n jäseniksi. SRAL ulkoistaa nykyisten toimikuntien aktiviteetit sektoreiden johtaville kerholle Ulkoistussopimuksessa kuvataan velvollisuudet ja vastuut Itsenäisyyttä voidaan lisätä vaikka vaiheittain OH1TV 34

35 Taloudenpidosta Arvoverkko-liiketoimintamallissa maksuja peritään Palveluista Palvelu kapasiteetista Palvelumahdollisuudesta SRAL perii oikeastaan vain jäsenmaksua. Jäsenet maksavat palvelumahdollisuudesta ja saavat kaikki palvelut. Palvelujen antamisessa ollaan suurpiirteisiä ja niitä saavat jossain määrin myös ei-jäsenet. Liiton taloutta voitaisiin parantaa ehkä uudenlaisella tariffipolitiikalla Käyttöön palvelumaksut alueilla, joihin kuluu eniten rahaa Lopettamalla ilmaispalvelujen tarjoamisen vapaamatkustajille. Alentamalla perus jäsenmaksua OH1TV 35

36 Suositus Projekteja Kerhojen strategioiden uudistaminen Jäsenkysely asian nykytilasta ja toivotusta tulevaisuudesta Teemana kerhojen fokusalueen terävöittäminen kuppikuntaisuuden kitkeminen energian vapauttaminen tosi toimiin SRAL:n strategiatyö, jossa näiden ajatusten jatkojalostaminen ja jalkauttaminen tehdään Strategisen ajattelun juurruttaminen hallitystyön ytimeksi. Advisory Board:n perustaminen OH1TV 36

37 5.1.Ekstriimisyyden kuvauksia OH1TV 37

38 YOUNG BRIT CAME OUT AS WINNER OF RADIO ARCALA ESSAY CONTEST A 19-year old Brit, Mark Dumpleton, 2E0NCG came out as winner by a fair margin while two U.S. hams, John Scott Anderson, KC9OQO and Brian Wood, W0DZ, finished in second and third place respectively. Argentinian Diego Salom, LU8DX was recognized for his submission of the best Spanish language piece OH1TV 38

39 WINNER OF RADIO ARCALA ESSAY CONTEST Mark Dumpleton, 2E0NCG You want to talk to somebody abroad, how? Simple. Pick up your phone, or turn on your computer; right? Wrong. You can talk by phone or computer, but that's too simple and boring, isn't it? As a 19-year old university student, I think Amateur Radio is a great hobby and great fun. Yes, I had to take a short multiple-choice test after revising from a book for a while. If I can pass the exam anyone can. But the hobby has given me the confidence to stand up and talk to people with ease. I have spoken to people in 100 different countries - yes, one hundred - using 1/5 of the power it takes to light a lightbulb, and with just a small piece of plain old wire for an antenna. It's astonishing when you think that with such a simple bit of radio equipment, you can talk to someone on a tiny, remote island like Cocos in the Pacific Ocean, or someone in New Zealand. It's amazing when you play the 'name the countries' game and you beat everyone because you've spoken to somebody who lives there. The best bit? You can meet somebody on the radio, get talking to them, send letters and photos. You may even get invited to their country, there are so many opportunities. I have friends in Russia, Australia and on the Isle of Man, to name but a few. Mobile phones and the internet are ordinary. Stand out from the crowd: switch on to Amateur Radio and there's a whole world of people waiting and wanting to talk to you. Last Updated on Wednesday, 29 April :41, Onko kuvauksessa ekstriimiä? OH1TV 39

40 Ekstriimiä DX-työskentelyssä Kuulee ja löytää sellaista mitä muut ei vielä kuule workkii sen ennekuin se tulee clusterille Pääsee isosta pile-up:ista nopeasti läpi Saa aikaan suuren pile-up:in, purkaa sitä rivakasti Kerää paljon DXCC-maita CW, SSB, RTTY bandimaat, kaikki bandimaat TOP-band DXCC 6m DXCC Aktivoi harvinaisen DXCC maan OH1TV 40

41 Ekstriimiä kilpailutoiminnassa Olla huippuoperaattori, kansallisella tasolla, kansainvälisesti Tuntee kelit, = oikeaan aikaan oikealla taajuudella, oikeaan suuntaan Kuulee hyvin häiriöisissä olosuhteissa Hallitsee pile-upin purun ja ylläpidon Nopea ja joustava liikeissään Tuntee vasta-asemia, prefiksejä, kansallisia määräyksiä, yms Taktikko, joka osaa maksimoida kertoimet ja QSO-pisteet Pelaa bandin vaihdot yms oikein, oikea ajankäyttö Pystyy hyödyntämään kahta radiota Jaksaa istua pallilla koko kisan Rakentaa huippu aseman Antennit Radiot Vahvistimet Logging SW Muu automaatio OH1TV 41

42 Ekstriimiä QRP-työskentelyssä Yhteydet omatekoisilla laitteilla Saavuttaa saman mitä toiset isoilla tehoilla Pääsee läpi harvinaisen DX:n suuresta pile-upista DXCC maat Kuinka pitkälle pääsee kuinka vähällä teholla Pisin QSO milliwatti-luokassa km/w Minimalistiset laitteet Kunka vähällä komponettimäärällä voi pitää yhteyksiä Minimalistiset virtalähteet Aurinko-, tuuli-, lihasenergia, paristot, 1.5V, Epätavallisten komponenttien käyttö Tunnelidiodi, germanium transistori, omatekoinen putki, OH1TV 42

43 Ekstriimiä VHF, UHF, SHF-työskentelyssä Kuinka pitkälle voi päästä milläkin suurella taajuudella Käytännössä paljon yli sen mitä pidetään mahdollisena Yhteydet kuun kautta Yhteydet satelliittien kautta Yhteydet avaruusasemiin Tekniset ratkaisut erittäin korkeilla taajuuksilla OH1TV 43

44 Ekstriimiä Vintage-harrastuksessa Löytää ja saada haltuunsa vanhoja amatöörilaitteita, mittalaitteita ja kirjallisuutta Kirpputorit, rompepäivät, huutokaupat, suhteet,.. Entisöidä jo käytössä kuluneita laitteita, saattaa ne uuden veroisiksi Ymmärtää kehityksen suunta ja vauhti sieltä nykypäivään Kuinka vanhalla laitteella voi vielä pitää yhteyksiä AM-rinkula, perinneradiopäivät,.. Vintage radio kilpailut Sotaväen vanhat radiot, perinneradiot OH1TV 44

45 Ekstriimiä Home Brewing:issa Tehdä itse toimiva asema Tehdä itse sellaista minkä toiset joutuu ostamaan Tehdä sellaista mitä ei kaupasta saa Luoda jotain uutta ja ennenkuulumatonta Modifioida tehdastekoisia laitteita Modernisoida vanhoja Parantaa uusia Tässäkin voi erikoistua, vaihtoehtoja riittää Radiot, antennit, oheislaitteet, tietotekniikka, automaatio QRO, QRP, HF, VHF, UHF, SHF OH1TV 45

CQWWSSB 2012 OG1M M/S

CQWWSSB 2012 OG1M M/S PileUP! Volume 16(2) 2012 CQWWSSB 2012 OG1M M/S Hannu OH1HS (mult) and Jorma OH2KI (run) PileUp! is the newsletter of Contest Club Finland (CCF) with 2000-5000 readers. Contribute! Addresses for PileUP!

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Innostu! IT:stä - seminaari

Innostu! IT:stä - seminaari 2/2015 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY Innostu! IT:stä - seminaari Yhteisön kyvykkyys Rails Girls IT:n tuntemattomuus ja riippuvuus PÄÄKIRJOITUS Jokaiselle meistä on tänä päivänä tarjolla

Lisätiedot

The World is not Enough. Varaa valita. Valtavirran ulkopuolella. Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön asiakaslehti 2010 www.psoas.

The World is not Enough. Varaa valita. Valtavirran ulkopuolella. Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön asiakaslehti 2010 www.psoas. Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön asiakaslehti 2010 www.psoas.fi The World is not Enough Honest people, midnight sun and a lot of potatoes Varaa valita Yksiö vai kimppakämppä? Molemmilla on etunsa.

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä VERKOSTOYHTEISTYÖ Virtaa

Lisätiedot

VERKOSTOJOHTAMINEN KANSAIN- VÄLISISSÄ PIENYRITYKSISSÄ

VERKOSTOJOHTAMINEN KANSAIN- VÄLISISSÄ PIENYRITYKSISSÄ Ville Kartaslammi VERKOSTOJOHTAMINEN KANSAIN- VÄLISISSÄ PIENYRITYKSISSÄ Case - pienyritykset Pohjois-Michiganissa Liiketalous ja matkailu 2012 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

P-NEWS FINNPARKIN ASIAKASJULKAISU NRO 2 / 2014 14. VUOSIKERTA. Maailmalla tunnettu arkkitehti Teresa Sapey: P-HÄMPPI ON TÄYNNÄ RAKKAUTTA S.

P-NEWS FINNPARKIN ASIAKASJULKAISU NRO 2 / 2014 14. VUOSIKERTA. Maailmalla tunnettu arkkitehti Teresa Sapey: P-HÄMPPI ON TÄYNNÄ RAKKAUTTA S. P-NEWS FINNPARKIN ASIAKASJULKAISU NRO 2 / 2014 14. VUOSIKERTA Maailmalla tunnettu arkkitehti Teresa Sapey: P-HÄMPPI ON TÄYNNÄ RAKKAUTTA S. 7 Uuden toimitusjohtajan Finnpark lähtee asiakkuudesta s. 4 5

Lisätiedot

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek Myyntivalmentajan valmennusopas Kalle Ek Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 21.11.2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 20.10.2011 Tekijä tai tekijät Kalle Ek Raportin nimi Myyntivalmentajan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta?

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? OPINNÄYTETYÖ Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? Muuttuvia motivaatiotekijöitä etujärjestömaailmassa Amalia Ojanen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko (210op) 11 / 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat

Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat Vuonna 20 VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia toisen vuoden opiskelijoiden osalta. Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat Kyselyraportti Marttinen,

Lisätiedot

Judokan joustava urapolku

Judokan joustava urapolku Judokan joustava urapolku Marita Kokkonen Opinnäytetyö Valmentajakouluttajan erikoitumisopinnot 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Valmentajakouluttajan erikoitumisopinnot Tekijä Marita Kokkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT Otto Akkanen, Juho Niskanen Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN

Lisätiedot

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma Sinikka Karjalainen (op nro 204643) Toukokuu 2015

Lisätiedot

In English: page 17, 23, 27. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenlehti VOL 6/10. Tänään kotona. Va a li extra s.

In English: page 17, 23, 27. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenlehti VOL 6/10. Tänään kotona. Va a li extra s. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenlehti VOL 6/10 In English: page 17, 23, 27 Tänään kotona Va a li extra s. 10 16 sisälmys pääkirjootus 8 Meille vai teille? Syksy saa, saanko minäkin?

Lisätiedot

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Selaapa tämän vuoden mitä tahansa Pörssikurssia, niin et voi välttyä lukemasta meneillään olevasta juhlavuodesta. Arvoisa ainejärjestömme on elättänyt itsensä 0 vuoden ikään.

Lisätiedot

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Tuominen, Mikko 2013 Hyvinkää 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case Helsingin Energia Mikko Tuominen

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6. kuuluviin. s. 20

Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6. kuuluviin. s. 20 Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6 Jalkapallofanien ääni kuuluviin s. 20 3 2015 SISÄLTÖ OPISKELIJAELÄMÄÄ OULULAISITTAIN 4 TESTAA MISSÄ OULUN KAUPUNGINOSASSA SINUN TULISI ASUA 6 120 DAYS IN FINLAND

Lisätiedot

Fogue 2008 Jyväskylän yliopiston sosiologian,

Fogue 2008 Jyväskylän yliopiston sosiologian, Fogue 2008 Jyväskylän yliopiston sosiologian, yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön ainejärjestö Fokuksen julkaisu. Päätoimittaja: Teppo Mäkinen Painopaikka: Jyväskylän yliopistopaino Painos: 200 16.6.2008

Lisätiedot

TEM-analyyseja 58/2014

TEM-analyyseja 58/2014 TEM-analyyseja 58/2014 LÄPIDIGITALISOITUNUT MAAILMA Virtuaalinen tulevaisuus keskuudessamme TrendWikiä hyödyntävä raportti Pentti Vuorinen ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-835-7 LÄPIDIGITALISOITUNUT MAAILMA

Lisätiedot

B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy

B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy Jauhiainen, Sirkku 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Liiketalouden koulutusohjelma Pääaine: Markkinointi

Lisätiedot

HELSINGIN NMKY:N NUORTEN PARLAMENTTI PROJEKTI - Yhteisöllisyyttä kehittävää ja nuorta osallistavaa toimintaa urheiluseurassa

HELSINGIN NMKY:N NUORTEN PARLAMENTTI PROJEKTI - Yhteisöllisyyttä kehittävää ja nuorta osallistavaa toimintaa urheiluseurassa HELSINGIN NMKY:N NUORTEN PARLAMENTTI PROJEKTI - Yhteisöllisyyttä kehittävää ja nuorta osallistavaa toimintaa urheiluseurassa Jenni Marjanen Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin

Lisätiedot

PERTIN JA MUIDEN LUKEMAA JA KOKEMAA TALVELLA 2010 JA STRATEGIKLUBIN MUITA KUULUMISIA, KUVIA JA RAPORTTEJA

PERTIN JA MUIDEN LUKEMAA JA KOKEMAA TALVELLA 2010 JA STRATEGIKLUBIN MUITA KUULUMISIA, KUVIA JA RAPORTTEJA Strategiklubi ry www.strategiklubi.fi PERTIN JA MUIDEN LUKEMAA JA KOKEMAA TALVELLA 2010 JA STRATEGIKLUBIN MUITA KUULUMISIA, KUVIA JA RAPORTTEJA Joulun pakkasia voi välillä mennä pakoon Lainion lumikylän

Lisätiedot

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue ALOITTELIJAN OPPIMINEN Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue Elina Kouri Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteet Käyttäytymistieteiden laitos Elokuu 2014 Ohjaaja: Fritjof Sahlström HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Jäsenlehti nro 3, Marraskuu 2010: osa 2: SIVUT 12-25

Jäsenlehti nro 3, Marraskuu 2010: osa 2: SIVUT 12-25 Jäsenlehti nro 3, Marraskuu 2010: osa 2: SIVUT 12-25 OH3AC News, kerholehti 3/2010, osa 2, sivut 12-25 SISÄLTÖ 800 Second Operaattoria 12-15 T1-9 + K-14, mikä se on? 16-17 OH3AC:lla Suomen 1. Internetavusteinen

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN HAASTEET ELOKUVA- JA TV-ALALLA

ALOITTAVAN YRITYKSEN HAASTEET ELOKUVA- JA TV-ALALLA ALOITTAVAN YRITYKSEN HAASTEET ELOKUVA- JA TV-ALALLA Case Obscure Entertainment OSK Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäyte Mediatuottaminen 06 Joulukuu 2010 Anna-Maija Salmi

Lisätiedot

OH7AB 40 vuotta! Sääperi säilytti salaisuutensa Logbook-of-the-World Otsikko 3 Otsikko 4... Pohjois-Karjalan Radiokerho ry:n kerholehti.

OH7AB 40 vuotta! Sääperi säilytti salaisuutensa Logbook-of-the-World Otsikko 3 Otsikko 4... Pohjois-Karjalan Radiokerho ry:n kerholehti. Pohjois-Karjalan Radiokerho ry:n kerholehti Nro 2/2011 Tiedoitusta jo vuodesta 1981 OH7AB 40 vuotta! Sääperi säilytti salaisuutensa Logbook-of-the-World Otsikko 3 Otsikko 4... 1 HamsteriX SISÄLLYS Puheenjohtajan

Lisätiedot

P-NEWS. Ensimmäisenä Suomessa: EMV P-talossa. Finnpark Oy Kaikki alkaa arvoista. Tampereen pysäköinti inspiroi kiovalaisia

P-NEWS. Ensimmäisenä Suomessa: EMV P-talossa. Finnpark Oy Kaikki alkaa arvoista. Tampereen pysäköinti inspiroi kiovalaisia P-NEWS Finnparkin asiakasjulkaisu nro 1 / 2009 9. vuosikerta Ensimmäisenä Suomessa: EMV P-talossa Finnpark Oy Kaikki alkaa arvoista 1 Tampereen pysäköinti inspiroi kiovalaisia Helsinki-Vantaalla pysäköidään

Lisätiedot

AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA

AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA Salla-Maria Ahonen AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007

Lisätiedot