TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2008 65. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan 42 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti kirkkoherra Martti Hirvonen. 43 TUOMIOKIRKON RELIIKKIEN TUTKIMUSTILANNE Professorit Jukka Pekka Taavitsainen ja Markus Hiekkanen esittelivät Turun tuomiokirkon Museoviraston vuonna 2007 palauttamien reliikkien tutkimuksen lähtökohtia ja tavoitteita. Tähän saakka vasta osa kaikkiaan kymmenistä reliikeistä on saatu tarkempaan tutkimukseen, joka tulee olemaan monitieteellistä, eurooppalaisittainkin mielenkiintoa herättävää. Merkittiin tiedoksi. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS Ei muutoksenhakuoikeutta. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Todettiin. Ei muutoksenhakuoikeutta. 45 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1, 45. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 50 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä eli yhteensä 57/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hemling ja Lillemor Wennerström. Ei muutoksenhakuoikeutta. 47 ERÄÄN AVUSTUSPÄÄTÖKSEN UUDISTAMINEN Kirkkovaltuusto päätti myöntää euron lisämäärärahan Kirkon Ulkomaanavulle Bangladeshin hirmumyrskyn uhrien auttamiseksi. Lisämääräraha myönnettiin luvulle 340 lähetys ja kansainvälinen diakonia.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Talousarvion muutos koski vuotta tuli lainvoimaiseksi Tilinpäätöksen valmistelu oli tuolloin meneillään. Päätöksen täytäntöönpano jäi tekemättä eikä sellaista järjestelmää ole käytössä, jolla valvottaisiin, että lainvoiman saavuttaneet pannaan täytäntöön maksatuksen osalta. Kirkon Ulkomaanavusta on puhelimitse varmistettu, että mainittua euron suoritusta ei ole heille maksettu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä. tä ei voida panna täytäntöön kuluvan vuoden menoista, koska päätös koski vuotta on siten tehtävä uudelleen, jos avustus halutaan maksaa. Tämä on ollut vilpitön tarkoitus. Kirkkovaltuusto päättää, että Kirkon Ulkomaanavulle myönnetään euron lisämääräraha Bangladeshin hirmumyrskyn uhrien auttamiseksi. Määräraha myönnetään kuluvan vuoden talousarvion luvulle 340 lähetys ja kansainvälinen diakonia. Kate tilinylitykseen osoitetaan kustannuspaikalta Kirkkovaltuuston käyttövaraus. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio selvitti, että jatkossa taloushallinnon rutiineissa pyritään varmistamaan maksatusten oikea aikainen toteuttaminen. Kirkkovaltuusto päätti, että Kirkon Ulkomaanavulle myönnetään euron lisämääräraha Bangladeshin hirmumyrskyn uhrien auttamiseksi. Määräraha myönnetään kuluvan vuoden talousarvion luvulle 340 lähetys ja kansainvälinen diakonia. Kate tilinylitykseen osoitetaan kustannuspaikalta Kirkkovaltuuston käyttövaraus. 48 VUODEN 2009 VIRKAPAKETTI 1. Yleistilanne Kuten jo vuoden 2008 budjettia valmisteltaessa, niin tänäkin vuonna virkapaketti perustuu seurakuntien määrärahajakomallin mukaiseen oikeuteen kohdistaa määrärahansa haluamallaan tavalla. On huomattavissa, että seurakunnat eivät ole yleisesti muuttamassa palkkamenojen määriä ylöspäin. Sen sijaan nykyinen malli on antanut seurakunnille vapauden tehdä

4 Yhteinen kirkkovaltuusto virkarakenteeseen hienosäätöjä. Useita vuosia jatkuneen voimakkaan taloudellisen nousukauden jälkeen on käynyt selväksi, että seurakuntayhtymän verotulojen kertymä ei kasva tulevina vuosina totutulla tavalla ja yhteisöverojen määrä tulee todennäköisesti laskemaan. Tämä tulee virkoja perustettaessa jatkossa huomata, varsinkin kun kirkosta eroaminen vaikuttaa vääjäämättä tulevaisuuden verokertymiin. 2. Palkkausuudistus Palkkausuudistuksen ensimmäinen vaihe, vaativuusryhmiin asettaminen, on saatu toteutettua ja myös lähes kaikki tehtävät on sijoitettu vaativuusryhmien sisällä oikeaksi katsottuun positioon. Positiointityön pitäisi valmistua ennen uutta talousarviokautta. Vuonna 2009 valmistellaan uudistuksen seuraavaa vaihetta, henkilökohtaisen suorituksen perusteella määritettävää palkanosaa. Uudistus vaikuttaa palkkausbudjettiin vasta vuodesta 2010 alkaen. Olennaista henkilökohtaisen palkkauserän käyttöön otossa on se, että esimiehet kaikilla tasoilla joutuvat perehtymään työntekijän todellisiin työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Tämä on oikea suunta, vaikka tottumusta työntekijöiden suoritusten avoimeen arviointiin ei meillä olekaan. 3. Virkaesitykset Vuodelle 2009 virkojen perustamisia ja lakkauttamisia koskevia esityksiä on hallintojohtajalle tullut seuraavasti: Maarian seurakunta Määräaikaisen seurakuntapastorin (vaativuusryhmä 601) perustaminen. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää Maarian seurakuntaan perustettavaksi määräaikaisen seurakuntapastorin viran siihen saakka, kunnes VI seurakuntapastorin osa aikainen viranhoito päättyy. Viranhaltijan tehtävien pääpaino olisi rippikoulutyössä. Viran vaativuusryhmä on 601. Seurakuntaneuvoston perustelu määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustamiselle kuuluu seuraavasti: Maarian seurakunnassa on tällä hetkellä kymmenen papinvirkaa ja yksi määräaikainen seurakuntapastorin virka saakka. Määräaikaista projektivirkaa hoitaa pastori Hanna Vuorio. Vakinaisista papeista Matti Paavonperä on osa aikaeläkkeellä (50 %). Hänen virkansa puolikasta hoitaa pastori Meeri Kokkola vuoden 2008 loppuun, jonka jälkeen hän palaa hoitamaan omaa kokoaikaista papinvirkaansa. Tällöin

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Matti Paavonperän viran puolikaan hoitaminen tulee järjestää toisella tavalla. Meeri Kokkolan virkaa on hoitanut pastori Johannes Alaranta. Maarian seurakunnassa on viime vuosina ollut selkeä tarve saada lisää pappistyövoimaa erityisesti laajan rippikoulutyön vuoksi. Siksi olisi perusteltua, että seurakuntaan perustetaan kokoaikainen papinvirka siihen saakka, kun Matti Paavonperän virka täytetään kokoaikaisesti. Paavonperä voi halutessaan jatkaa virassaan vielä viisi vuotta. Määräaikaisen seurakuntapastorin viran vaativuusluokka on 601. Uuden viran palkkaukseen tarvittava määräraha saadaan Paavonperän viran puolikkaasta ja lakkautuvan projektiviran määrärahoista. Näin ollen seurakunnan palkkamenot eivät ratkaisun vuoksi kasva. Kokoaikaista papinvirkaan on halukas hoitamaan pastori Johannes Alaranta, jonka virkaan kuuluisi painopisteenä rippikoulutyö. Vuoden 2009 virkapakettiin tehtävät esitykset tulee yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeitten mukaisesti toimittaa hallintojohtajalle mennessä. Martinseurakunta 1. Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen (vaativuusryhmä 502) ja johtavan nuorisotyönohjaajan viran (vaativuusryhmä (503) perustaminen. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää nuorisotyönohjaajan viran lakkauttamista ja johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustamista. Martinseurakunnan nuorisotyönohjaajan viran vakinainen viranhaltija on irtisanoutunut tehtävästä jo Virkaa on siitä lähtien hoitanut viransijainen. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on tarkentanut nuorisotyönohjaajan tehtäväkuvaa ja esittää, että seurakuntaan perustetaan johtavan nuorisotyönohjaajan virka (vaativuusryhmä 503). Martinseurakunnassa ei tähän asti ole ollut johtavaa nuorisotyönohjaajaa. Johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustaminen ei lisää virkojen määrää, kun samalla nuorisotyönohjaajan virka esitetään lakkautettavaksi. Martinseurakuntaneuvoston perustelut johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustamiselle ja johtavan nuorisotyönohjaajan tehtäväkuvaus ovat seuraavat: Liitteet 1 ja 2, Perhetyön viran (vaativuusryhmä 502) perustaminen

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Martinseurakuntaan perustetaan lukien perhetyöntekijän virka. Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston perustelut viran perustamiselle ovat seuraavat: Liite 3, 48. Kaarinan seurakunta Lapsi ja perhetyönsihteerin viran (vaativuusryhmä 402) perustaminen. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Kaarinan seurakuntaan perustetaan alkaen lapsi ja perhetyönsihteerin virka. Seurakuntaneuvosto on palkannut tilapäiseen virkasuhteeseen vuodeksi 2008 henkilön hoitamaan lapsi ja perhetyön projektia erityisesti Poikluoman alueella. Tilapäisen viranhaltijan palkkaamista on perusteltu toiminnallisilla syillä: Seurakunnassa on paljon lapsia, lapsityö kaikkiaan on vilkasta ja vaatii runsaasti yhteistyötä toimintaympäristössä sekä jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Toiminnalliset perusteet viran vakinaistamiselle Kaarinan seurakunnassa ovat edelleen olemassa. Seurakuntaneuvosto perustelee vakinaisen lapsi ja perhetyön sihteerin viran perustamista seuraavasti: Seurakuntayhtymässä siirryttiin uuteen rahanjakomalliin kesken toimintavuotta Uudesta järjestelmästä ja varojen riittävyydestä ei ollut vuosi sitten kertynyt kokemusta. Nyt näyttää siltä, että seurakunnalla olisi varaa vakinaistaa lapsi ja perhetyön sihteerin virka. Taloustoimiston toimittamien laskelmien mukaan Kaarinan seurakunnan käytössä olisi vuonna 2009 yhteensä euroa. Palkkoihin sivukuluineen on kaikkiaan arvioitu tästä summasta menevän euroa. Tässä summassa on jo mukana lapsi ja perhetyönsihteerin palkka sivukuluineen, euroa. Seurakunnalliseen toimintaan jää euroa, josta kirkkoherran käyttömäärärahoiksi on varattu euroa. Kaikkiaan seurakuntaneuvoston jaettavaksi kustannuspaikoille toimintaan jää euroa. Vuonna 2008 on toimintaan jaettu euroa, erotus euroa. Seurakuntaneuvoston päätöksen mukaan viran kelpoisuusvaatimuksena on lastenohjaajan tutkinto tai vastaava tutkinto. Hallintovirasto

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Osa aikaisen, määräaikaisen toimistosihteerin viran (vaativuusryhmä 402) perustaminen. Henkilöstösihteeri Mirja Mattila on esittänyt anomuksen osaaikatyöhön siirtymisestä. Anomus on seuraava: Anon kunnioittaen oikeutta siirtyä tekemään osa aikatyötä osaaikaeläkkeelle siirtymisen johdosta. Siirtyisin henkilöstösihteerin virasta tekemään taloustoimistossa erikseen sovittavia tehtäviä. Toivoisin osaaikatyöni olevan päätoimista, 19 tuntia viikossa eli 52 prosenttia sovitusta palkasta. Virkasuhteeni on alkanut ja toivoisin näin jaksavani varsinaiseen eläkeikääni (64 v) asti. Talous ja suunnittelujohtajan ilmoituksen mukaan Mirja Mattilan nykyisestä virasta henkilöstösihteerinä, mihin tehtävään kuuluu mm. palkkakirjanpitäjien lähiesimiehisyys, ei ole mahdollista siirtyä osa aikaeläkkeelle ilman, että tehtävien hoito vaikeutuu ylivoimaisesti. Käytännössä työt siirtyisivät muiden palkkakirjanpitäjien tehtäviksi ja esimiehisyys jouduttaisiin ratkaisemaan vähemmän tarkoituksenmukaisella tavalla. Mirja Mattila siirtyminen perustettavaan osa aikaiseen toimistosihteerin virkaan mahdollistaa toteutuessaan henkilöstösihteerin viran julistamisen avoimeksi. Uudessa osa aikaisessa tehtävässä palkkaus olisi henkilöstösihteerin palkkausta alempi. Palkanlaskennassa ja kirjanpidossa työskentelevän toimistovirkailijan palkkaus on määritelty vaativuusryhmään 402. Piikkiön seurakunnasta siirrettävien henkilöiden tarkkaa sijoitusta ei ole vielä ratkaistu. Ilmeisesti sieltä saadaan vahvistusta palkanlaskentaan, joten tehtävien määrittäminen osa aikatyössä olisi laaja alaisempaa kuin pelkästään palkanlaskentaan liittyen. Erikseen sovittavat tehtävät voisivat liittyä palkanlaskentaan, muuhun henkilöstöhallintoon, kirjanpitoon tai muihin taloustoimiston tehtäviin siten kuin talous ja suunnittelujohtaja tai talouspäällikkö katsoo työtilanteiden edellyttävän. Kirkkoneuvosto käsitteli virkapakettia hallintojohtajan esittelyn pohjalta. Käsittelyn aikana esittelyä tarkennettiin siten, että Maarian seurakuntaan perustettavaksi esitetyn määräaikaisen seurakuntapastorin virka täytetään lukien siihen asti kunnes VI seurakuntapastorin osa aikainen viranhoito päättyy. Lisäksi virkapakettiin sisältyvä hallintoviraston osaaikaisen toimistonsihteerin virkaa koskeva asia palautui hallintojohtajalle uuteen valmisteluun, kunnes Piikkiön henkilökunnan sijoittuminen on ratkaistu.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Piikkiön seurakunnan henkilöstö on otettu mukaan talousarvioon siten, että palkkausmäärärahat riittävät. Koska Piikkiön seurakunnan henkilöstöstä osa siirtyy seurakuntayhtymän yhteisesti hoitamien toimintojen alaisuuteen, tapahtuu virkanimikkeissä ja työnkuvissa muutoksia, joista ei ole vielä sovittu. Näistä tehdään erillinen esitys kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto päättää, että Maarian seurakuntaan perustetaan alkaen määräaikaisen seurakuntapastorin virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 601, positio 60 %. Martinseurakunnan nuorisotyönohjaajan virka (vaativuusryhmä 502) lakkautetaan lukien. Martinseurakuntaan perustetaan alkaen johtavan nuorisotyönohjaajan virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 503. Martinseurakuntaan perustetaan alkaen perhetyöntekijän virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 502. Kaarinan seurakuntaan perustetaan alkaen lapsi ja perhetyönsihteerin virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 402. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio kertoi, että seurakunnat ovat uudessa rahanjakomallissa pitäytyneet maltillisessa virkamäärien kasvattamisessa. Esitys merkitsee lähinnä jo olemassa olevan tilanteen vakiinnuttamista lukuun ottamatta Martinseurakunnan nuorisotyön järjestelyjä. Kirkkovaltuusto päätti, että Maarian seurakuntaan perustetaan alkaen määräaikaisen seurakuntapastorin virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 601, positio 60 %. Martinseurakunnan nuorisotyönohjaajan virka (vaativuusryhmä 502) lakkautetaan lukien. Martinseurakuntaan perustetaan alkaen johtavan nuorisotyönohjaajan virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 503. Martinseurakuntaan perustetaan alkaen perhetyöntekijän virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 502. Kaarinan seurakuntaan perustetaan alkaen lapsi ja perhetyönsihteerin virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 402. On muutoksenhakuoikeus 49

9 Yhteinen kirkkovaltuusto VUODEN 2009 KIRKOLLISEN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verhohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun seurakunnan tuloveroprosentti on sama kuin vuonna Verohallinnon eteläisen veronkantoyksikön tilitysryhmä on lähettänyt ennakkotiedon verovuoden 2007 yhtymälle kertyvistä veroista. Ennakkotiedossa on erikseen verovuodelta maksettavat ansio ja pääomatuloverot ja erikseen yhteisöverot. Ennakkotieto on seuraava: Liite 1, 49. Ennakkotiedon mukaan kirkollisveron laskettu kertymä on euroa. Taloustoimistossa laadittujen laskelmien mukaan vuoden 2008 kertymä asettuu välille euroa. Ero verohallinnon laskelmaan nähden selittyy siitä, että kuluvan vuoden marraskuussa toteutetaan maksuunpanotilitys, eli veronsaajille palautetaan joulukuun alussa huomattava määrä veronpalautuksia. Koko maan kaikki kirkollisverojen palautukset ovat yhteensä yli 2 miljardia euroa. Seurakuntayhtymän osuus on euroa. Veronpalautusten paikkakuntakohtaiset vaihtelut voivat olla suuria. Seurakuntayhtymän osuudeksi yhteisöverosta on arvioitu euroa. Tämä määrä vastaa hyvin jo saaduista tilityksistä laskettavaa arviomäärää. Kuluvan vuoden verotulojen kertymäarvio yhteensä on talousarviossa 28 miljoonaa euroa. Näyttää ilmeiseltä, että kuluvan vuoden kokonaiskertymäksi tulee 29,5 30 miljoonaa euroa. Ensi vuoden talousarvioehdotus on rakennettu 33 miljoonan euron olettamuksen pohjalle. Siinä kirkollisveron osuus on 26,7 miljoonaa euroa ja osuus yhteisöveron tuotosta 6,3 miljoonaa euroa. Tulokohdan kokonaiskasvuennuste on 17,9 prosenttia, koska ensi vuonna Piikkiön seurakunnan verotulot kirjautuvat samalle tulokohdalle. Kasvuennuste ilman Piikkiötä olisi noin 13 prosenttia laskettuna talousarviosta talousarvioon. Laskelma arvioidusta tilinpäätöksestä talousarvioon on huomattavasti pienempi eli yli viisi prosenttia. Vuoden 2009 talousarvioehdotuksen lähtökohtana on ollut, että tuloveroprosentti on edelleen yksi. Piikkiön seurakunta kuuluu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään alkaen kunnan liittyessä Kaarinan kaupunkiin, joten tehtävä päätös koskee myös sitä.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Verohallituksen ohjeiden mukaan seurakunnan tuloveroprosentti on ilmoitettava 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa Turussa ja Kaarinassa noudatettavaksi kirkollisveron tuloveroprosentiksi yhden prosentin vuodelle Käsittely Valtuutettu Uolevi Lahti esitti, että kirkollisveron tuloprosentiksi vahvistettaisiin sama 1,25 kuin mikä Tampereen seurakuntayhtymässä on ollut. Varoille olisi käyttöä esim. Maarian seurakunnan diakoniatyössä. Hallintojohtaja Hannu Kallio katsoi, että mikäli kirkollisveroprosenttia haluttaisiin nostaa, sen pitäisi perustua huolelliseen tarveharkintaan. Pelkkä tulopohjan vahvistaminen ei ole mahdollista, ellei samalla ole konkreettisia suunnitelmia lisäresurssien suuntaamisesta. Tällainen päätös altistaisi meidät kirkosta eroamisen kasvuun. Esitys merkitsee niin suurta muutosta budjettiperusteisiin, että se tulisi joka tapauksessa käsitellä perusteellisesti kirkkoneuvostossa. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana valtuutettu Lahden esitys jäi yksin, minkä vuoksi kirkkoneuvoston esitykselle ei syntynyt vastaesitystä. Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Turussa ja Kaarinassa noudatettavaksi kirkollisveron tuloveroprosentiksi yhden prosentin vuodelle TURUN SINIKOTKAT RY:N ANOMUS SEURAKUNTAYHTYMÄN THEIA KOULUTUSALUKSELLE MYÖNNETYN LAINANMÄÄRÄN KASVATTAMISESTA Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan :n 102 kohdalla. Pöytäkirjanote, johon liittyy Partiolippukunta Turun Sinikotkat ry:n kirje, on seuraava: Liite 1, 50. Lippukunnan uusi koulutusalus on jo laskettu vesille ja juhlallisessa vihkiäistilaisuudessa se sai Pirjo Paarman antamana nimen Theia. Aurajoella pidetyssä kastetilaisuudessa oli läsnä paljon lippukunnan ystäviä ja muuta yleisöä. Yleisöllä oli tilaisuus tutustua uuteen partioalukseen. Sisustustyöt

11 Yhteinen kirkkovaltuusto ovat vähäisessä määrin vielä kesken. Lippukunnan avustamista ja lainaa koskeva päätös on aiemmin tehty kirkkovaltuustossa, joten lainan myöntäminen tulee nytkin viedä kirkkovaltuuston käsittelyyn. Kirkkovaltuusto päättää, että Partiolippukunta Turun Sinikotkat ry:lle myönnetään lippukunnan koulutusalusprojektin loppuunsaattamiseksi lippukunnan anomuksen mukaisesti euron suuruinen koroton lisälaina, jonka lippukunta kokonaisuudessaan maksaa takaisin mennessä. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kirkkovaltuusto päätti, että Partiolippukunta Turun Sinikotkat ry:lle myönnetään lippukunnan koulutusalusprojektin loppuunsaattamiseksi lippukunnan anomuksen mukaisesti euron suuruinen koroton lisälaina, jonka lippukunta kokonaisuudessaan maksaa takaisin mennessä. 51 TESTAMENTTINA SAADUN KIINTEISTÖN HAVSTRORPET 3:10, KROK, NAUVO, MYYNTI DAN JA EVA SCHAUMANILLE Filosofian maisteri Margaret Hannula on testamentannut omaisuutensa puoliksi Suomen Lähetysseuralle (Finska Missionssällskapet) ja Turun ruotsalaiselle seurakunnalle (Åbo svenska församling). Nyt testamentti on pantu täytäntöön ja yhtenä osana on Nauvon Krokin kylässä sijaitseva kiinteistö, minkä kuolinpesä on päättänyt myydä testamentin saajien suostumuksella. Kauppahinta on euroa. Turun Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja hyväksynyt kiinteistön myynnin ja valtuuttanut rovasti Ralf Karlssonin allekirjoittamaan kauppakirjan. Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan ote ja testamentti ja kauppakirja kuuluvat seuraavasti:

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite 1, 51. Koska kyseessä on kiinteän omaisuuden luovutus, tulee se hyväksyä yhteisen kirkkovaltuuston määräenemmistöllä ja alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14, 4 ). Kirkkovaltuusto päättää, että kiinteistö Havstorpet 3:10, Krok, Nauvo (kiinteistötunnus ) myydään liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti Dan ja Eva Schaumanille euron kauppahintaan ja valtuuttaa rovasti Ralf Karlssonin allekirjoittamaan kauppakirjan. alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. Käsittely Hallintojohtaja Kallio kertoi, että Ruotsalaisessa seurakunnassa ei ollut koettu, että näin saadun omaisuuden myymiseen olisi tullut hankkia asianmukainen lupa. Esitetyllä menettelyllä kaupasta voidaan pitää kiinni. Valtuutettu Uolevi Lahti piti kauppahintaa alhaisena ja kysyi sen perusteita. Lisäksi hän tiedusteli, jakaantuuko kauppahinta tasaisesti kummallekin testamentinsaajalle. Hallintojohtaja Kallio vastasi, että myynnissä myyjiä edusti ammattimainen kiinteistönvälittäjä ja lisäksi Ruotsalaisen seurakunnan päätöksentekijöillä oli paikallistuntemus alueesta, minkä vuoksi kauppahintaa on pidettävä asianmukaisena. Kauppahinnan jako tapahtuu testamentin määräysten mukaan, minkä vuoksi Ruotsalainen seurakunta ei tule saamaan tämän kaupan kauppasummaa kokonaisuudessaan itselleen. Kirkkovaltuusto päätti, että kiinteistö Havstorpet 3:10, Krok, Nauvo (kiinteistötunnus ) myydään liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti Dan ja Eva Schaumanille euron kauppahintaan ja valtuuttaa rovasti Ralf Karlssonin allekirjoittamaan kauppakirjan. alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.

13 Yhteinen kirkkovaltuusto VAMMAISTEN IHMISTEN TYÖLLISTÄMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SEURAKUNNISSA JA ERI YKSIKÖISSÄ Kirkkoneuvostolle on tullut kolme aloitetta, jotka koskevat vammaisten ihmisten työllistymistä seurakuntayhtymään: Kirkkovaltuutettu Jaana Koskenniemen aloitteessa on pyydetty tutkimaan mahdollisuudet työllistää vähintään yksi kehitysvammainen jokaisessa yhtymän seurakunnassa. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt, että seurakuntayhtymä ryhtyisi pikaisesti toimeen vammaisten nuorten aikaikuisten työllistämiseksi seurakuntayhtymässä. Seurakuntayhtymän vammaisneuvosto on käsitellyt vammaisten ihmisten työllistymistä kokouksissaan keväällä ja kesällä Vammaisneuvosto esittää, että seurakuntayhtymässä selvitetään avotyön ja tuetun työn mahdollisuudet eri seurakunnissa ja yksiköissä. Esityksen mukaan selvitys tehdään yhteistyössä Turun ja Kaarinan kaupunkien vammaispalvelujen kanssa. Edellisten lisäksi seurakuntayhtymän vammaisohjelmasta saaduissa lausunnoissa nostetaan esille vammaisten ihmisten työllistymismahdollisuus seurakuntayhtymässä. Asia on sisällytetty seurakuntayhtymän vammaisohjelmaan. Kehitysvammaisten työllistyminen oli myös edellisen Yhteisvastuukeräyksen kohde. Keräyksessä haluttiin erityisesti tuoda esille kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuus tuettuun työhön. Kirkon vammaisohjelmassa Kirkko kaikille todetaan, että suurimmat vammaisten työllistymistä vaikeuttavat esteet ovat asenteellisia. Vammaiset eivät rohkene hakeutua työelämään tai heitä ei palkata. Rakennetun ympäristön ongelmat, apuvälineiden ja avustajapalveluiden puute vaikeuttavat vammaisten ihmisten kykyjen käyttöönottoa. Diakoniakeskus toteaa esityksessään kirkkoneuvostolle , että vammaisten ihmisten työllistyminen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä edellyttää pitkäjänteistä toimintaa, jossa kiinnitetään huomiota mm. esteettömyyteen. Toisaalta asiassa on mahdollista ja tärkeää edetä myös nopeasti. Tällöin tulisivat lähinnä kyseeseen kehitysvammaisten ihmisten avotyö ja tuettu työllistäminen. Vammaisneuvosto on tehnyt yhteenvedon avotyön ja tuetun työllistämisen määrittelyistä ja eroista: Liite 1, 52.

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun ja Kaarinan kaupungin vammaispalvelujen kanssa yhteistyössä on mahdollisuus kartoittaa avotyöhön ja tuettuun työhön soveltuvat työpaikat seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja yksiköissä. Avotyöhön työllistäminen on mahdollista nopealla aikataululla, sillä kaupungin vammaispalvelujen mukaan avotyöhön olisi heti tarjolla työntekijöitä. Tuettu työ edellyttää pitempää valmistelua ja avotyöstä on hyvä saada kokemuksia ennen tuetun työn työpaikkojen luomista. Diakoniakeskus ehdottaa kirkkoneuvostolle, että vammaisten ihmisten työllistymisessä seurakuntayhtymään edettäisiin seuraavasti: 1. Seurakuntayhtymässä suhtaudutaan myönteisesti vammaisten ihmisten työllistämiseen. 2. Yhdessä Turun ja Kaarinan kaupunkien vammaispalvelujen kanssa kartoitetaan avotyön ja tuetun työn mahdollisuudet seurakunnissa ja eri yksiköissä. Seurakuntayhtymän puolelta yhdyshenkilönä toimii vammaistyön diakoniatyöntekijä Tarja Mäntyvaara. Jos sopiva työpaikka ja työntekijä löytyy, avotyöhön voidaan ottaa jo kartoituksen teon aikana. Kartoituksessa tulee myös selvittää selkeä ja yksinkertainen malli, miten avotyöhön seurakuntayhtymässä voidaan tulevaisuudessa rekrytoitua. Kartoituksessa voi hyödyntää jo tehtyä Veräjä raporttia sekä siitä saatuja kokemuksia (Selvitys vaikeasti työllistettävien integroimisesta työelämään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kautta). Yksi avotyön tavoite on tuettuun työhön pääseminen. 3. Seurakuntayhtymän budjetoinnissa huomioidaan tuetun työn mahdollistaminen. 4. Seurakuntayhtymässä toimitaan esteettömyyden edistämiseksi siten, että vammaisten kirkollisen alan ammattilaisten palkkaaminen olisi mahdollista. Diakoniakeskuksen em. aloitteisiin liittyvä valmistelutyö lähestyy asiaa sekä periaatteelliselta että käytännölliseltä kannalta. Asiakirjan lopussa olevat ehdotukset 1 ja 4 ovat yleisluontoisia ja ehdotukset 2 ja 3 konkreettisia. Seurakuntayhtymän budjettiin ei ole otettu erillisiä määrärahoja erityisesti vammaisten työllistämiseen. Toisaalta eri toimintayksiköissä on varauduttu määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen, joista varoista riittäisi jonkun verran tähänkin tarkoitukseen. Vammaisten työllistämisessähän saadaan palkalle vastine, mikä ei määritelmän mukaan aina toteudu ns. välityömarkkinatoiminnassa. Mikäli kokemukset osoittavat, että toimintaan joudutaan varaamaan budjetissa varoja, se voidaan toteuttaa seuraavaa budjettia valmisteltaessa. Kokouksessaan kirkkoneuvosto hyväksyi diakoniakeskuksen esityksen sekä siihen liittyvän toimenpideohjelman periaatteet. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että yhdessä Turun ja Kaarinan kaupunkien vammaispalvelujen kanssa kartoitetaan avotyön ja tuetun työn

15 Yhteinen kirkkovaltuusto mahdollisuudet seurakunnissa ja eri yksiköissä. Kartoituksessa tulee myös selvittää selkeä ja yksinkertainen malli, miten avotyöhön seurakuntayhtymässä voidaan tulevaisuudessa rekrytoitua. Kartoituksessa voi hyödyntää jo tehtyä Veräjä raporttia sekä siitä saatuja kokemuksia (Selvitys vaikeasti työllistettävien integroimisesta työelämään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kautta). Jos vammaiselle työllistettävälle sopiva työpaikka löytyy, avotyöhön voidaan palkata jo kartoituksen teon aikana. Seurakuntayhtymän puolelta yhdyshenkilönä toimii vammaistyön diakoniatyöntekijä Tarja Mäntyvaara. Kirkkovaltuusto merkitsee saatuaan esittelystä ilmenevän selvityksen kirkkoneuvoston päätöksestä kirkkovaltuutettu Jaana Koskenniemen, Mikaelinseurakunnan kansainvälisen vastuun johtokunnan ja seurakuntayhtymän vammaisneuvoston aloitteet käsitellyiksi. Ei muutoksenhaluoikeutta Käsittely Valtuutettu Harri Raitis tiedusteli, onko tämä asia tulossa vielä valtuuston päätettäväksi määrärahojen myöntämisen vuoksi. Hallintojohtaja Kallio vastasi, että seurakuntayhtymän yksiköt voivat tehdä vammaisten palkkauspäätöksiä nykybudjetin rajoissa ja mikäli vammaisen työllistäminen jäisi puuttuvista määrärahoista kiinni, tultaisiin silloin tekemään riittävä lisäbudjetti. Valtuutettu Mikko Nieminen selosti sitä Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston aloitetta, joka on tämän asian takana. Hän oli hyvillään, että aloite on johtanut toimintaan. Kirkkovaltuusto merkitsi saatuaan esittelystä ilmenevän selvityksen kirkkoneuvoston päätöksestä kirkkovaltuutettu Jaana Koskenniemen, Mikaelinseurakunnan kansainvälisen vastuun johtokunnan ja seurakuntayhtymän vammaisneuvoston aloitteet käsitellyiksi. Ei muutoksenhaluoikeutta 53 VEROTUSKUSTANNUKSIA KOSKEVA TALOUSARVION MUUTOS Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla 5200, osuus verotuskustannuksista, euron suuruinen määrärahavaraus. Verohallinto on ennakkotietona verotuskustannuksista ilmoittanut

16 Yhteinen kirkkovaltuusto päivämäärällä , että kustannukset tulevat olemaan euroa, minkä perusteella talousarvioluku vahvistettiin. Nyt on käynyt ilmi, että kustannukset ovat nousseet ja koko vuoden toteutuma tulee olemaan euroa. Vajausta arvioituun nähden on siten euroa, joten tarvitaan talousarvion muutos. Määrärahan lisäys on euroa. Asiasta päättää kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2008 talousarvion kustannuspaikalle 5200, osuus verotuskustannuksista, annetaan määrärahan lisäystä euroa, jolloin uudeksi määrärahaksi tulee Kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2008 talousarvion kustannuspaikalle 5200, osuus verotuskustannuksista, annetaan määrärahan lisäystä euroa, jolloin uudeksi määrärahaksi tulee HAUTAUKSIIN LIITTYVIEN MAKSUJEN VAHVISTAMINEN Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto päättää hautojen lunastusmaksuista. Muista hautauksiin liittyvistä maksuista päättää kirkkoneuvosto. Kiinteistö ja taloustoimisto ovat yhdessä valmistelleet esityksen vuoden 2009 hautauksiin liittyviksi maksuiksi. Lisäksi valmistelussa on ollut mukana Piikkiön seurakunnan talouspäällikkö Päivi Järvinen. Esitys kuuluu seuraavasti: Liite 1, 54. Vuosi sitten korotettiin hautojen lunastushintoja, hautojen avaus ja peittomaksuja sekä tuhkausmaksuja. Vuodeksi 2009 maksuihin ei esitetä korotuksia. Tekstimuutokset, lisäykset ja täydennykset ovat liitteessä kursiivilla. Piikkiöläisten haudan lunastushinta alenee tuntuvasti yhtymään liityttäessä. Sen sijaan haudan avaus ja peittomaksua ei ole peritty piikkiöläisiltä lainkaan; nyt käsillä olevan esityksen mukaan sellainen peritään vuoden 2009 alusta lukien. Tuhkausmaksu alenee, koska piikkiöläiset saavat turkulaisten ja kaarinalaisten statuksen.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto Hautojen hoitoon tulee muutoksia. Piikkiössä on voinut tilata kesähoidon, johon on kuulunut vain yhdenlainen kukkaistutus (lohenpunainen mukulabegonia ja reunakasvina hopealehti), kukkien hoito ja kastelu. Lisäksi on voinut tilata 5 tai 10 vuoden hoidon, johon on kuulunut muistomerkin oikaisu tarvittaessa, kesäkukat, kukkien hoito ja kastelu. Piikkiön seurakunta on leikannut nurmen kaikilta haudoilta veloituksetta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä tämä on todettu lain vastaiseksi, koska verovaroja ei saa käyttää yksityisten hautojen hoitoon. Miten Piikkiö siirtyy yhtymän järjestelmään, on toistaiseksi päättämättä. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti omalta osaltaan hyväksyä hautojen lunastushinnat ja hautauksiin liittyvät maksut ja lähettää ne edelleen kirkkoneuvostolle ja hautojen lunastushintojen osalta edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Lisäksi lautakunta pyysi virkamiehiä selvittämään, kuinka paljon kalliimpaa on kiertää ns. tupsuhaudat kuin leikata kaikki. Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa maksut hautojen lunastushinnoista liitteen mukaisesti. Uudet maksut astuvat voimaan On muutoksenhakuoikeus Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa maksut hautojen lunastushinnoista liitteen mukaisesti. Uudet maksut astuvat voimaan On muutoksenhakuoikeus 55 LISÄALUEEN OSTAMINEN RYMÄTTYLÄN KUNSTENNIEMEN LEIRIALUEEN YHTEYTEEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa Rymättylässä Kunstenniemen leirialueen laajuudeltaan n. 50 ha. Kunstenniemi on pääasiallisesti rippileirien sekä nuorten ja partiolaisten käytössä. Kunstenniemen alue rajoittuu lännessä ja pohjoisessa mereen, mutta idän ja etelän puolelta yksityisten maanomistajien maihin. Nyt idän puoleisen alueen omistaja Juha Saarisalo on myymässä aluettaan ja hän on tarjonnut sitä seurakuntayhtymälle. Alue on laajuudeltaan 16,256 ha ja sijaitsee yleiskaavaalueella kaavamerkinnällä MU eli maa ja metsätalousmaa. Alueen kartta kuuluu seuraavasti: Liite 1, 55.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Alueen kauppahinta on euroa ja se myydään kiinnityksistä vapaana. Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa, kun kirkkovaltuuston päätös on saanut lainvoiman. Kauppahinnan maksun jälkeen omistus ja hallintaoikeus siirtyy seurakuntayhtymälle. Kauppakirja kuuluu seuraavasti: Liite 2, 55. Alueen hankinta tukee erinomaisesti Kunstenniemen leirialueen toimintaa tuoden tarpeellista lisäaluetta kävijöiden tarpeeseen. Koska vuoden 2008 talousarvioon ei ole varattu varoja maa alueen ostoon, tulee lisämääräraha pyytää kirkkovaltuustolta. Kirkkovaltuusto hyväksyy esityksen 16,256 ha määräalan ostosta Ajola nimisestä tilasta RN:o 1:67 Rymättylän kunnan Ajolan kylässä (kiinteistötunnus ) oheisen kauppakirjan mukaan ja myöntää ostoa varten lisämäärärahan euroa. Edelleen kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston tekemään tarvittaessa mahdollisia teknisiä muutoksia kauppakirjaan. Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen 16,256 ha määräalan ostosta Ajola nimisestä tilasta RN:o 1:67 Rymättylän kunnan Ajolan kylässä (kiinteistötunnus ) oheisen kauppakirjan mukaan ja myöntää ostoa varten lisämäärärahan euroa. Edelleen kirkkovaltuusto valtuutti kirkkoneuvoston tekemään tarvittaessa mahdollisia teknisiä muutoksia kauppakirjaan. 56 KAARINAN KAUPUNGISSA SUUTELAN TILASTA MÄÄRÄALAN LUOVUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGILLE ASEMAKAAVOITUKSEN YHTEYDESSÄ Kiinteistötoimisto käynnisti vuonna 2005 Kaarinan kaupungin kanssa neuvottelut kahden Littoisissa olevan alueen kaavoituksesta asuinkäyttöön. Kirkkoneuvosto hyväksyi alueiden kaavoittamisen käynnistyksen ja siihen

19 Yhteinen kirkkovaltuusto liittyvät asemakaavoituksen käynnistämissopimukset ja maankäyttösopimukset kokouksessaan Kaavoitettavat alueet ovat osa Suutelan tilaa. Toinen alue sijaitsee Vanhan Littoistentien eteläosassa (alue 1) ja toinen Muurikinkadun kulmassa Littoistenjärven läheisyydessä Rukkikadulla (alue 2). Sopimus ja kaava alueet kuuluvat seuraavasti: Liite 1, 56. Alustavien suunnitelmien mukaan kaava alueelle 1 kaavoitettaisiin paritaloja kaava alueelle 2 rivitaloja. Alustavat tontinkäyttösuunnitelmat kuuluvat seuraavasti: Liite 2, 56. Sopimusten mukaan Kaarinan kaupunki kaavoittaa alueilla asuinrakentamista ja vastineeksi seurakuntayhtymä luovuttaa katualueet ja viheralueet kaupungille vastikkeetta ja korvaa kaupungille kulunsa teiden rakentamisesta ja puistojen kunnostuksesta ja kaavoitustyöstä. Alueiden kaavoitus on edistynyt siten, että asemakaavoituksen käynnistämissopimukset allekirjoitettiin ja maankäyttösopimukset Sopimukset kuuluvat seuraavasti: Liite 3, 56. Nyt on jäljellä vielä alueiden luovutukseen kuuluvan luovutuskirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen. Sen jälkeen kaupunki voi hyväksyä asemakaavan. Luovutuskirja kuuluu seuraavasti: Liite 4, 56. Luovutuskirjan mukaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä luovuttaa Kaarinan kaupungille maa alueita yhteensä m 2. Alueet ovat katu ja viheralueita. Lisäksi maankäyttö ja asemakaavan käynnistämissopimuksen mukaan seurakuntayhtymä maksaa kaupungille kaavan laadinnasta, katualueiden rakentamisesta ja puistojen kunnostamisesta yhteensä Summa on sidottu rakennuskustannusindeksiin, jota verrataan maaliskuun 2007 indeksilukuun 120,6. Vastineeksi m 2 :n alueluovutuksesta ja :n maksusta seurakuntayhtymä saa kaksi kaavoitettua asuinrakennustonttia, joilla on rakennusoikeutta n krs m 2.

20 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkolain 9 luvun 3 :n mukaan maa alueen luovutus vaatii kirkkovaltuuston määräenemmistön. Lain teksti kuuluu seuraavasti: KL 9 3. Määräenemmistö. Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat 1) 2) kiinteän omaisuuden luovuttamista. Lisäksi kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan tarvitaan myös kirkkohallituksen vahvistus luovutuksesta. Lain teksti kuuluu seuraavasti: KL Muun kiinteistön luovuttaminen. Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy esityksen Kaarinan kaupungissa sijaitsevan Suutelan tilan määräalan luovuttamisesta Kaarinan kaupungille asemakaavoituksen yhteydessä liitteenä olevan luovutuskirjan mukaisesti. Edelleen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan luovutuskirjan ja alistaa päätöksen kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. Käsittely Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola esitteli karttamateriaaliin tukeutuen asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen sisältöä ja toteuttamista Littoisten alueella ja perusteli seurakuntayhtymälle hyödyllisellä kaavoituksella nyt esillä olevien virkistys ja rakennuskaavatiealueiden luovuttamista Kaarinan kaupungille. Luovutus kaupungille tapahtuu asemakaavan saatua lainvoiman. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen Kaarinan kaupungissa sijaitsevan Suutelan tilan määräalan luovuttamisesta Kaarinan kaupungille asemakaavoituksen yhteydessä liitteenä olevan luovutuskirjan mukaisesti. Edelleen kirkkovaltuusto päätti valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan luovutuskirjan ja alistaa päätöksen kirkkohallitukselle

21 Yhteinen kirkkovaltuusto MUUTOKSENHAKU vahvistettavaksi. alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. Liite 1, ' 57. Pentti Huovinen Hannu Kallio puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty Turussa Seija Hemling Lillemor Wennerström Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkovaltuuston sihteeri

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Laaksonen Marja, pj. Vilén Ari, vpj. Isotalo Timo Lindholm Minna Numminen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 KOKOUSAIKA: 10.11.2015 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.35 KOKOUSPAIKKA: Pappilan sali Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 26.8.2009 30 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 KOKOUSAIKA keskiviikkona 26. päivänä elokuuta 2009 klo 19 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Maija Jakkula

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ (8)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ (8) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ 1 (8) 13.10. n kokous Aika torstai 13.10. klo 19.00 20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto 18.11.2015

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto 18.11.2015 Aika 18.11.2015 kello 18.30 18.50 Paikka Läsnä Tarinmaan seurakuntatalolla Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa Kivistö Jukka Kostamo

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1/5 KOKOUSAIKA 9.11.2016 klo 18-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm )

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm ) Kunnanhallitus 61 11.04.2016 Kunnanhallitus 98 23.05.2016 Kunnanhallitus 140 15.08.2016 Kunnanvaltuusto 36 29.08.2016 Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 12.3.2015 Sivu 21 Kokousaika Torstai 19.3.2015 kello 17.00 17.25 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Aika: 2.9.2015 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:27 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA tiistai 21.6.2016 klo 18.00 19.50 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 SAVONLINNAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Tiistaina 9. helmikuuta 2016 kello 19.10 19.45 Paikka Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla klo ja kirkkoherranvirastossa.

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla klo ja kirkkoherranvirastossa. K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Valkeisen seurakuntatalolla Saihotie 1 tiistaina 24.1.2017 klo 17.00 Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 01.06. 2015 klo 18.00 19.34 Paikka Rusk seurakuntakeskus (Vanhatie 7 21290 Rusko) kokoustila Kirkkovaltuusto 2015-2018: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Raikasniemi

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot