TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2008 65. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan 42 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti kirkkoherra Martti Hirvonen. 43 TUOMIOKIRKON RELIIKKIEN TUTKIMUSTILANNE Professorit Jukka Pekka Taavitsainen ja Markus Hiekkanen esittelivät Turun tuomiokirkon Museoviraston vuonna 2007 palauttamien reliikkien tutkimuksen lähtökohtia ja tavoitteita. Tähän saakka vasta osa kaikkiaan kymmenistä reliikeistä on saatu tarkempaan tutkimukseen, joka tulee olemaan monitieteellistä, eurooppalaisittainkin mielenkiintoa herättävää. Merkittiin tiedoksi. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS Ei muutoksenhakuoikeutta. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Todettiin. Ei muutoksenhakuoikeutta. 45 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1, 45. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 50 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä eli yhteensä 57/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hemling ja Lillemor Wennerström. Ei muutoksenhakuoikeutta. 47 ERÄÄN AVUSTUSPÄÄTÖKSEN UUDISTAMINEN Kirkkovaltuusto päätti myöntää euron lisämäärärahan Kirkon Ulkomaanavulle Bangladeshin hirmumyrskyn uhrien auttamiseksi. Lisämääräraha myönnettiin luvulle 340 lähetys ja kansainvälinen diakonia.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Talousarvion muutos koski vuotta tuli lainvoimaiseksi Tilinpäätöksen valmistelu oli tuolloin meneillään. Päätöksen täytäntöönpano jäi tekemättä eikä sellaista järjestelmää ole käytössä, jolla valvottaisiin, että lainvoiman saavuttaneet pannaan täytäntöön maksatuksen osalta. Kirkon Ulkomaanavusta on puhelimitse varmistettu, että mainittua euron suoritusta ei ole heille maksettu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä. tä ei voida panna täytäntöön kuluvan vuoden menoista, koska päätös koski vuotta on siten tehtävä uudelleen, jos avustus halutaan maksaa. Tämä on ollut vilpitön tarkoitus. Kirkkovaltuusto päättää, että Kirkon Ulkomaanavulle myönnetään euron lisämääräraha Bangladeshin hirmumyrskyn uhrien auttamiseksi. Määräraha myönnetään kuluvan vuoden talousarvion luvulle 340 lähetys ja kansainvälinen diakonia. Kate tilinylitykseen osoitetaan kustannuspaikalta Kirkkovaltuuston käyttövaraus. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio selvitti, että jatkossa taloushallinnon rutiineissa pyritään varmistamaan maksatusten oikea aikainen toteuttaminen. Kirkkovaltuusto päätti, että Kirkon Ulkomaanavulle myönnetään euron lisämääräraha Bangladeshin hirmumyrskyn uhrien auttamiseksi. Määräraha myönnetään kuluvan vuoden talousarvion luvulle 340 lähetys ja kansainvälinen diakonia. Kate tilinylitykseen osoitetaan kustannuspaikalta Kirkkovaltuuston käyttövaraus. 48 VUODEN 2009 VIRKAPAKETTI 1. Yleistilanne Kuten jo vuoden 2008 budjettia valmisteltaessa, niin tänäkin vuonna virkapaketti perustuu seurakuntien määrärahajakomallin mukaiseen oikeuteen kohdistaa määrärahansa haluamallaan tavalla. On huomattavissa, että seurakunnat eivät ole yleisesti muuttamassa palkkamenojen määriä ylöspäin. Sen sijaan nykyinen malli on antanut seurakunnille vapauden tehdä

4 Yhteinen kirkkovaltuusto virkarakenteeseen hienosäätöjä. Useita vuosia jatkuneen voimakkaan taloudellisen nousukauden jälkeen on käynyt selväksi, että seurakuntayhtymän verotulojen kertymä ei kasva tulevina vuosina totutulla tavalla ja yhteisöverojen määrä tulee todennäköisesti laskemaan. Tämä tulee virkoja perustettaessa jatkossa huomata, varsinkin kun kirkosta eroaminen vaikuttaa vääjäämättä tulevaisuuden verokertymiin. 2. Palkkausuudistus Palkkausuudistuksen ensimmäinen vaihe, vaativuusryhmiin asettaminen, on saatu toteutettua ja myös lähes kaikki tehtävät on sijoitettu vaativuusryhmien sisällä oikeaksi katsottuun positioon. Positiointityön pitäisi valmistua ennen uutta talousarviokautta. Vuonna 2009 valmistellaan uudistuksen seuraavaa vaihetta, henkilökohtaisen suorituksen perusteella määritettävää palkanosaa. Uudistus vaikuttaa palkkausbudjettiin vasta vuodesta 2010 alkaen. Olennaista henkilökohtaisen palkkauserän käyttöön otossa on se, että esimiehet kaikilla tasoilla joutuvat perehtymään työntekijän todellisiin työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Tämä on oikea suunta, vaikka tottumusta työntekijöiden suoritusten avoimeen arviointiin ei meillä olekaan. 3. Virkaesitykset Vuodelle 2009 virkojen perustamisia ja lakkauttamisia koskevia esityksiä on hallintojohtajalle tullut seuraavasti: Maarian seurakunta Määräaikaisen seurakuntapastorin (vaativuusryhmä 601) perustaminen. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää Maarian seurakuntaan perustettavaksi määräaikaisen seurakuntapastorin viran siihen saakka, kunnes VI seurakuntapastorin osa aikainen viranhoito päättyy. Viranhaltijan tehtävien pääpaino olisi rippikoulutyössä. Viran vaativuusryhmä on 601. Seurakuntaneuvoston perustelu määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustamiselle kuuluu seuraavasti: Maarian seurakunnassa on tällä hetkellä kymmenen papinvirkaa ja yksi määräaikainen seurakuntapastorin virka saakka. Määräaikaista projektivirkaa hoitaa pastori Hanna Vuorio. Vakinaisista papeista Matti Paavonperä on osa aikaeläkkeellä (50 %). Hänen virkansa puolikasta hoitaa pastori Meeri Kokkola vuoden 2008 loppuun, jonka jälkeen hän palaa hoitamaan omaa kokoaikaista papinvirkaansa. Tällöin

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Matti Paavonperän viran puolikaan hoitaminen tulee järjestää toisella tavalla. Meeri Kokkolan virkaa on hoitanut pastori Johannes Alaranta. Maarian seurakunnassa on viime vuosina ollut selkeä tarve saada lisää pappistyövoimaa erityisesti laajan rippikoulutyön vuoksi. Siksi olisi perusteltua, että seurakuntaan perustetaan kokoaikainen papinvirka siihen saakka, kun Matti Paavonperän virka täytetään kokoaikaisesti. Paavonperä voi halutessaan jatkaa virassaan vielä viisi vuotta. Määräaikaisen seurakuntapastorin viran vaativuusluokka on 601. Uuden viran palkkaukseen tarvittava määräraha saadaan Paavonperän viran puolikkaasta ja lakkautuvan projektiviran määrärahoista. Näin ollen seurakunnan palkkamenot eivät ratkaisun vuoksi kasva. Kokoaikaista papinvirkaan on halukas hoitamaan pastori Johannes Alaranta, jonka virkaan kuuluisi painopisteenä rippikoulutyö. Vuoden 2009 virkapakettiin tehtävät esitykset tulee yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeitten mukaisesti toimittaa hallintojohtajalle mennessä. Martinseurakunta 1. Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen (vaativuusryhmä 502) ja johtavan nuorisotyönohjaajan viran (vaativuusryhmä (503) perustaminen. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää nuorisotyönohjaajan viran lakkauttamista ja johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustamista. Martinseurakunnan nuorisotyönohjaajan viran vakinainen viranhaltija on irtisanoutunut tehtävästä jo Virkaa on siitä lähtien hoitanut viransijainen. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on tarkentanut nuorisotyönohjaajan tehtäväkuvaa ja esittää, että seurakuntaan perustetaan johtavan nuorisotyönohjaajan virka (vaativuusryhmä 503). Martinseurakunnassa ei tähän asti ole ollut johtavaa nuorisotyönohjaajaa. Johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustaminen ei lisää virkojen määrää, kun samalla nuorisotyönohjaajan virka esitetään lakkautettavaksi. Martinseurakuntaneuvoston perustelut johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustamiselle ja johtavan nuorisotyönohjaajan tehtäväkuvaus ovat seuraavat: Liitteet 1 ja 2, Perhetyön viran (vaativuusryhmä 502) perustaminen

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Martinseurakuntaan perustetaan lukien perhetyöntekijän virka. Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston perustelut viran perustamiselle ovat seuraavat: Liite 3, 48. Kaarinan seurakunta Lapsi ja perhetyönsihteerin viran (vaativuusryhmä 402) perustaminen. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Kaarinan seurakuntaan perustetaan alkaen lapsi ja perhetyönsihteerin virka. Seurakuntaneuvosto on palkannut tilapäiseen virkasuhteeseen vuodeksi 2008 henkilön hoitamaan lapsi ja perhetyön projektia erityisesti Poikluoman alueella. Tilapäisen viranhaltijan palkkaamista on perusteltu toiminnallisilla syillä: Seurakunnassa on paljon lapsia, lapsityö kaikkiaan on vilkasta ja vaatii runsaasti yhteistyötä toimintaympäristössä sekä jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Toiminnalliset perusteet viran vakinaistamiselle Kaarinan seurakunnassa ovat edelleen olemassa. Seurakuntaneuvosto perustelee vakinaisen lapsi ja perhetyön sihteerin viran perustamista seuraavasti: Seurakuntayhtymässä siirryttiin uuteen rahanjakomalliin kesken toimintavuotta Uudesta järjestelmästä ja varojen riittävyydestä ei ollut vuosi sitten kertynyt kokemusta. Nyt näyttää siltä, että seurakunnalla olisi varaa vakinaistaa lapsi ja perhetyön sihteerin virka. Taloustoimiston toimittamien laskelmien mukaan Kaarinan seurakunnan käytössä olisi vuonna 2009 yhteensä euroa. Palkkoihin sivukuluineen on kaikkiaan arvioitu tästä summasta menevän euroa. Tässä summassa on jo mukana lapsi ja perhetyönsihteerin palkka sivukuluineen, euroa. Seurakunnalliseen toimintaan jää euroa, josta kirkkoherran käyttömäärärahoiksi on varattu euroa. Kaikkiaan seurakuntaneuvoston jaettavaksi kustannuspaikoille toimintaan jää euroa. Vuonna 2008 on toimintaan jaettu euroa, erotus euroa. Seurakuntaneuvoston päätöksen mukaan viran kelpoisuusvaatimuksena on lastenohjaajan tutkinto tai vastaava tutkinto. Hallintovirasto

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Osa aikaisen, määräaikaisen toimistosihteerin viran (vaativuusryhmä 402) perustaminen. Henkilöstösihteeri Mirja Mattila on esittänyt anomuksen osaaikatyöhön siirtymisestä. Anomus on seuraava: Anon kunnioittaen oikeutta siirtyä tekemään osa aikatyötä osaaikaeläkkeelle siirtymisen johdosta. Siirtyisin henkilöstösihteerin virasta tekemään taloustoimistossa erikseen sovittavia tehtäviä. Toivoisin osaaikatyöni olevan päätoimista, 19 tuntia viikossa eli 52 prosenttia sovitusta palkasta. Virkasuhteeni on alkanut ja toivoisin näin jaksavani varsinaiseen eläkeikääni (64 v) asti. Talous ja suunnittelujohtajan ilmoituksen mukaan Mirja Mattilan nykyisestä virasta henkilöstösihteerinä, mihin tehtävään kuuluu mm. palkkakirjanpitäjien lähiesimiehisyys, ei ole mahdollista siirtyä osa aikaeläkkeelle ilman, että tehtävien hoito vaikeutuu ylivoimaisesti. Käytännössä työt siirtyisivät muiden palkkakirjanpitäjien tehtäviksi ja esimiehisyys jouduttaisiin ratkaisemaan vähemmän tarkoituksenmukaisella tavalla. Mirja Mattila siirtyminen perustettavaan osa aikaiseen toimistosihteerin virkaan mahdollistaa toteutuessaan henkilöstösihteerin viran julistamisen avoimeksi. Uudessa osa aikaisessa tehtävässä palkkaus olisi henkilöstösihteerin palkkausta alempi. Palkanlaskennassa ja kirjanpidossa työskentelevän toimistovirkailijan palkkaus on määritelty vaativuusryhmään 402. Piikkiön seurakunnasta siirrettävien henkilöiden tarkkaa sijoitusta ei ole vielä ratkaistu. Ilmeisesti sieltä saadaan vahvistusta palkanlaskentaan, joten tehtävien määrittäminen osa aikatyössä olisi laaja alaisempaa kuin pelkästään palkanlaskentaan liittyen. Erikseen sovittavat tehtävät voisivat liittyä palkanlaskentaan, muuhun henkilöstöhallintoon, kirjanpitoon tai muihin taloustoimiston tehtäviin siten kuin talous ja suunnittelujohtaja tai talouspäällikkö katsoo työtilanteiden edellyttävän. Kirkkoneuvosto käsitteli virkapakettia hallintojohtajan esittelyn pohjalta. Käsittelyn aikana esittelyä tarkennettiin siten, että Maarian seurakuntaan perustettavaksi esitetyn määräaikaisen seurakuntapastorin virka täytetään lukien siihen asti kunnes VI seurakuntapastorin osa aikainen viranhoito päättyy. Lisäksi virkapakettiin sisältyvä hallintoviraston osaaikaisen toimistonsihteerin virkaa koskeva asia palautui hallintojohtajalle uuteen valmisteluun, kunnes Piikkiön henkilökunnan sijoittuminen on ratkaistu.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Piikkiön seurakunnan henkilöstö on otettu mukaan talousarvioon siten, että palkkausmäärärahat riittävät. Koska Piikkiön seurakunnan henkilöstöstä osa siirtyy seurakuntayhtymän yhteisesti hoitamien toimintojen alaisuuteen, tapahtuu virkanimikkeissä ja työnkuvissa muutoksia, joista ei ole vielä sovittu. Näistä tehdään erillinen esitys kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto päättää, että Maarian seurakuntaan perustetaan alkaen määräaikaisen seurakuntapastorin virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 601, positio 60 %. Martinseurakunnan nuorisotyönohjaajan virka (vaativuusryhmä 502) lakkautetaan lukien. Martinseurakuntaan perustetaan alkaen johtavan nuorisotyönohjaajan virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 503. Martinseurakuntaan perustetaan alkaen perhetyöntekijän virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 502. Kaarinan seurakuntaan perustetaan alkaen lapsi ja perhetyönsihteerin virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 402. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio kertoi, että seurakunnat ovat uudessa rahanjakomallissa pitäytyneet maltillisessa virkamäärien kasvattamisessa. Esitys merkitsee lähinnä jo olemassa olevan tilanteen vakiinnuttamista lukuun ottamatta Martinseurakunnan nuorisotyön järjestelyjä. Kirkkovaltuusto päätti, että Maarian seurakuntaan perustetaan alkaen määräaikaisen seurakuntapastorin virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 601, positio 60 %. Martinseurakunnan nuorisotyönohjaajan virka (vaativuusryhmä 502) lakkautetaan lukien. Martinseurakuntaan perustetaan alkaen johtavan nuorisotyönohjaajan virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 503. Martinseurakuntaan perustetaan alkaen perhetyöntekijän virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 502. Kaarinan seurakuntaan perustetaan alkaen lapsi ja perhetyönsihteerin virka. Palkkaus: vaativuusryhmä 402. On muutoksenhakuoikeus 49

9 Yhteinen kirkkovaltuusto VUODEN 2009 KIRKOLLISEN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verhohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun seurakunnan tuloveroprosentti on sama kuin vuonna Verohallinnon eteläisen veronkantoyksikön tilitysryhmä on lähettänyt ennakkotiedon verovuoden 2007 yhtymälle kertyvistä veroista. Ennakkotiedossa on erikseen verovuodelta maksettavat ansio ja pääomatuloverot ja erikseen yhteisöverot. Ennakkotieto on seuraava: Liite 1, 49. Ennakkotiedon mukaan kirkollisveron laskettu kertymä on euroa. Taloustoimistossa laadittujen laskelmien mukaan vuoden 2008 kertymä asettuu välille euroa. Ero verohallinnon laskelmaan nähden selittyy siitä, että kuluvan vuoden marraskuussa toteutetaan maksuunpanotilitys, eli veronsaajille palautetaan joulukuun alussa huomattava määrä veronpalautuksia. Koko maan kaikki kirkollisverojen palautukset ovat yhteensä yli 2 miljardia euroa. Seurakuntayhtymän osuus on euroa. Veronpalautusten paikkakuntakohtaiset vaihtelut voivat olla suuria. Seurakuntayhtymän osuudeksi yhteisöverosta on arvioitu euroa. Tämä määrä vastaa hyvin jo saaduista tilityksistä laskettavaa arviomäärää. Kuluvan vuoden verotulojen kertymäarvio yhteensä on talousarviossa 28 miljoonaa euroa. Näyttää ilmeiseltä, että kuluvan vuoden kokonaiskertymäksi tulee 29,5 30 miljoonaa euroa. Ensi vuoden talousarvioehdotus on rakennettu 33 miljoonan euron olettamuksen pohjalle. Siinä kirkollisveron osuus on 26,7 miljoonaa euroa ja osuus yhteisöveron tuotosta 6,3 miljoonaa euroa. Tulokohdan kokonaiskasvuennuste on 17,9 prosenttia, koska ensi vuonna Piikkiön seurakunnan verotulot kirjautuvat samalle tulokohdalle. Kasvuennuste ilman Piikkiötä olisi noin 13 prosenttia laskettuna talousarviosta talousarvioon. Laskelma arvioidusta tilinpäätöksestä talousarvioon on huomattavasti pienempi eli yli viisi prosenttia. Vuoden 2009 talousarvioehdotuksen lähtökohtana on ollut, että tuloveroprosentti on edelleen yksi. Piikkiön seurakunta kuuluu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään alkaen kunnan liittyessä Kaarinan kaupunkiin, joten tehtävä päätös koskee myös sitä.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Verohallituksen ohjeiden mukaan seurakunnan tuloveroprosentti on ilmoitettava 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa Turussa ja Kaarinassa noudatettavaksi kirkollisveron tuloveroprosentiksi yhden prosentin vuodelle Käsittely Valtuutettu Uolevi Lahti esitti, että kirkollisveron tuloprosentiksi vahvistettaisiin sama 1,25 kuin mikä Tampereen seurakuntayhtymässä on ollut. Varoille olisi käyttöä esim. Maarian seurakunnan diakoniatyössä. Hallintojohtaja Hannu Kallio katsoi, että mikäli kirkollisveroprosenttia haluttaisiin nostaa, sen pitäisi perustua huolelliseen tarveharkintaan. Pelkkä tulopohjan vahvistaminen ei ole mahdollista, ellei samalla ole konkreettisia suunnitelmia lisäresurssien suuntaamisesta. Tällainen päätös altistaisi meidät kirkosta eroamisen kasvuun. Esitys merkitsee niin suurta muutosta budjettiperusteisiin, että se tulisi joka tapauksessa käsitellä perusteellisesti kirkkoneuvostossa. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana valtuutettu Lahden esitys jäi yksin, minkä vuoksi kirkkoneuvoston esitykselle ei syntynyt vastaesitystä. Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Turussa ja Kaarinassa noudatettavaksi kirkollisveron tuloveroprosentiksi yhden prosentin vuodelle TURUN SINIKOTKAT RY:N ANOMUS SEURAKUNTAYHTYMÄN THEIA KOULUTUSALUKSELLE MYÖNNETYN LAINANMÄÄRÄN KASVATTAMISESTA Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan :n 102 kohdalla. Pöytäkirjanote, johon liittyy Partiolippukunta Turun Sinikotkat ry:n kirje, on seuraava: Liite 1, 50. Lippukunnan uusi koulutusalus on jo laskettu vesille ja juhlallisessa vihkiäistilaisuudessa se sai Pirjo Paarman antamana nimen Theia. Aurajoella pidetyssä kastetilaisuudessa oli läsnä paljon lippukunnan ystäviä ja muuta yleisöä. Yleisöllä oli tilaisuus tutustua uuteen partioalukseen. Sisustustyöt

11 Yhteinen kirkkovaltuusto ovat vähäisessä määrin vielä kesken. Lippukunnan avustamista ja lainaa koskeva päätös on aiemmin tehty kirkkovaltuustossa, joten lainan myöntäminen tulee nytkin viedä kirkkovaltuuston käsittelyyn. Kirkkovaltuusto päättää, että Partiolippukunta Turun Sinikotkat ry:lle myönnetään lippukunnan koulutusalusprojektin loppuunsaattamiseksi lippukunnan anomuksen mukaisesti euron suuruinen koroton lisälaina, jonka lippukunta kokonaisuudessaan maksaa takaisin mennessä. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kirkkovaltuusto päätti, että Partiolippukunta Turun Sinikotkat ry:lle myönnetään lippukunnan koulutusalusprojektin loppuunsaattamiseksi lippukunnan anomuksen mukaisesti euron suuruinen koroton lisälaina, jonka lippukunta kokonaisuudessaan maksaa takaisin mennessä. 51 TESTAMENTTINA SAADUN KIINTEISTÖN HAVSTRORPET 3:10, KROK, NAUVO, MYYNTI DAN JA EVA SCHAUMANILLE Filosofian maisteri Margaret Hannula on testamentannut omaisuutensa puoliksi Suomen Lähetysseuralle (Finska Missionssällskapet) ja Turun ruotsalaiselle seurakunnalle (Åbo svenska församling). Nyt testamentti on pantu täytäntöön ja yhtenä osana on Nauvon Krokin kylässä sijaitseva kiinteistö, minkä kuolinpesä on päättänyt myydä testamentin saajien suostumuksella. Kauppahinta on euroa. Turun Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja hyväksynyt kiinteistön myynnin ja valtuuttanut rovasti Ralf Karlssonin allekirjoittamaan kauppakirjan. Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan ote ja testamentti ja kauppakirja kuuluvat seuraavasti:

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite 1, 51. Koska kyseessä on kiinteän omaisuuden luovutus, tulee se hyväksyä yhteisen kirkkovaltuuston määräenemmistöllä ja alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14, 4 ). Kirkkovaltuusto päättää, että kiinteistö Havstorpet 3:10, Krok, Nauvo (kiinteistötunnus ) myydään liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti Dan ja Eva Schaumanille euron kauppahintaan ja valtuuttaa rovasti Ralf Karlssonin allekirjoittamaan kauppakirjan. alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. Käsittely Hallintojohtaja Kallio kertoi, että Ruotsalaisessa seurakunnassa ei ollut koettu, että näin saadun omaisuuden myymiseen olisi tullut hankkia asianmukainen lupa. Esitetyllä menettelyllä kaupasta voidaan pitää kiinni. Valtuutettu Uolevi Lahti piti kauppahintaa alhaisena ja kysyi sen perusteita. Lisäksi hän tiedusteli, jakaantuuko kauppahinta tasaisesti kummallekin testamentinsaajalle. Hallintojohtaja Kallio vastasi, että myynnissä myyjiä edusti ammattimainen kiinteistönvälittäjä ja lisäksi Ruotsalaisen seurakunnan päätöksentekijöillä oli paikallistuntemus alueesta, minkä vuoksi kauppahintaa on pidettävä asianmukaisena. Kauppahinnan jako tapahtuu testamentin määräysten mukaan, minkä vuoksi Ruotsalainen seurakunta ei tule saamaan tämän kaupan kauppasummaa kokonaisuudessaan itselleen. Kirkkovaltuusto päätti, että kiinteistö Havstorpet 3:10, Krok, Nauvo (kiinteistötunnus ) myydään liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti Dan ja Eva Schaumanille euron kauppahintaan ja valtuuttaa rovasti Ralf Karlssonin allekirjoittamaan kauppakirjan. alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.

13 Yhteinen kirkkovaltuusto VAMMAISTEN IHMISTEN TYÖLLISTÄMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SEURAKUNNISSA JA ERI YKSIKÖISSÄ Kirkkoneuvostolle on tullut kolme aloitetta, jotka koskevat vammaisten ihmisten työllistymistä seurakuntayhtymään: Kirkkovaltuutettu Jaana Koskenniemen aloitteessa on pyydetty tutkimaan mahdollisuudet työllistää vähintään yksi kehitysvammainen jokaisessa yhtymän seurakunnassa. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt, että seurakuntayhtymä ryhtyisi pikaisesti toimeen vammaisten nuorten aikaikuisten työllistämiseksi seurakuntayhtymässä. Seurakuntayhtymän vammaisneuvosto on käsitellyt vammaisten ihmisten työllistymistä kokouksissaan keväällä ja kesällä Vammaisneuvosto esittää, että seurakuntayhtymässä selvitetään avotyön ja tuetun työn mahdollisuudet eri seurakunnissa ja yksiköissä. Esityksen mukaan selvitys tehdään yhteistyössä Turun ja Kaarinan kaupunkien vammaispalvelujen kanssa. Edellisten lisäksi seurakuntayhtymän vammaisohjelmasta saaduissa lausunnoissa nostetaan esille vammaisten ihmisten työllistymismahdollisuus seurakuntayhtymässä. Asia on sisällytetty seurakuntayhtymän vammaisohjelmaan. Kehitysvammaisten työllistyminen oli myös edellisen Yhteisvastuukeräyksen kohde. Keräyksessä haluttiin erityisesti tuoda esille kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuus tuettuun työhön. Kirkon vammaisohjelmassa Kirkko kaikille todetaan, että suurimmat vammaisten työllistymistä vaikeuttavat esteet ovat asenteellisia. Vammaiset eivät rohkene hakeutua työelämään tai heitä ei palkata. Rakennetun ympäristön ongelmat, apuvälineiden ja avustajapalveluiden puute vaikeuttavat vammaisten ihmisten kykyjen käyttöönottoa. Diakoniakeskus toteaa esityksessään kirkkoneuvostolle , että vammaisten ihmisten työllistyminen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä edellyttää pitkäjänteistä toimintaa, jossa kiinnitetään huomiota mm. esteettömyyteen. Toisaalta asiassa on mahdollista ja tärkeää edetä myös nopeasti. Tällöin tulisivat lähinnä kyseeseen kehitysvammaisten ihmisten avotyö ja tuettu työllistäminen. Vammaisneuvosto on tehnyt yhteenvedon avotyön ja tuetun työllistämisen määrittelyistä ja eroista: Liite 1, 52.

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun ja Kaarinan kaupungin vammaispalvelujen kanssa yhteistyössä on mahdollisuus kartoittaa avotyöhön ja tuettuun työhön soveltuvat työpaikat seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja yksiköissä. Avotyöhön työllistäminen on mahdollista nopealla aikataululla, sillä kaupungin vammaispalvelujen mukaan avotyöhön olisi heti tarjolla työntekijöitä. Tuettu työ edellyttää pitempää valmistelua ja avotyöstä on hyvä saada kokemuksia ennen tuetun työn työpaikkojen luomista. Diakoniakeskus ehdottaa kirkkoneuvostolle, että vammaisten ihmisten työllistymisessä seurakuntayhtymään edettäisiin seuraavasti: 1. Seurakuntayhtymässä suhtaudutaan myönteisesti vammaisten ihmisten työllistämiseen. 2. Yhdessä Turun ja Kaarinan kaupunkien vammaispalvelujen kanssa kartoitetaan avotyön ja tuetun työn mahdollisuudet seurakunnissa ja eri yksiköissä. Seurakuntayhtymän puolelta yhdyshenkilönä toimii vammaistyön diakoniatyöntekijä Tarja Mäntyvaara. Jos sopiva työpaikka ja työntekijä löytyy, avotyöhön voidaan ottaa jo kartoituksen teon aikana. Kartoituksessa tulee myös selvittää selkeä ja yksinkertainen malli, miten avotyöhön seurakuntayhtymässä voidaan tulevaisuudessa rekrytoitua. Kartoituksessa voi hyödyntää jo tehtyä Veräjä raporttia sekä siitä saatuja kokemuksia (Selvitys vaikeasti työllistettävien integroimisesta työelämään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kautta). Yksi avotyön tavoite on tuettuun työhön pääseminen. 3. Seurakuntayhtymän budjetoinnissa huomioidaan tuetun työn mahdollistaminen. 4. Seurakuntayhtymässä toimitaan esteettömyyden edistämiseksi siten, että vammaisten kirkollisen alan ammattilaisten palkkaaminen olisi mahdollista. Diakoniakeskuksen em. aloitteisiin liittyvä valmistelutyö lähestyy asiaa sekä periaatteelliselta että käytännölliseltä kannalta. Asiakirjan lopussa olevat ehdotukset 1 ja 4 ovat yleisluontoisia ja ehdotukset 2 ja 3 konkreettisia. Seurakuntayhtymän budjettiin ei ole otettu erillisiä määrärahoja erityisesti vammaisten työllistämiseen. Toisaalta eri toimintayksiköissä on varauduttu määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen, joista varoista riittäisi jonkun verran tähänkin tarkoitukseen. Vammaisten työllistämisessähän saadaan palkalle vastine, mikä ei määritelmän mukaan aina toteudu ns. välityömarkkinatoiminnassa. Mikäli kokemukset osoittavat, että toimintaan joudutaan varaamaan budjetissa varoja, se voidaan toteuttaa seuraavaa budjettia valmisteltaessa. Kokouksessaan kirkkoneuvosto hyväksyi diakoniakeskuksen esityksen sekä siihen liittyvän toimenpideohjelman periaatteet. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että yhdessä Turun ja Kaarinan kaupunkien vammaispalvelujen kanssa kartoitetaan avotyön ja tuetun työn

15 Yhteinen kirkkovaltuusto mahdollisuudet seurakunnissa ja eri yksiköissä. Kartoituksessa tulee myös selvittää selkeä ja yksinkertainen malli, miten avotyöhön seurakuntayhtymässä voidaan tulevaisuudessa rekrytoitua. Kartoituksessa voi hyödyntää jo tehtyä Veräjä raporttia sekä siitä saatuja kokemuksia (Selvitys vaikeasti työllistettävien integroimisesta työelämään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kautta). Jos vammaiselle työllistettävälle sopiva työpaikka löytyy, avotyöhön voidaan palkata jo kartoituksen teon aikana. Seurakuntayhtymän puolelta yhdyshenkilönä toimii vammaistyön diakoniatyöntekijä Tarja Mäntyvaara. Kirkkovaltuusto merkitsee saatuaan esittelystä ilmenevän selvityksen kirkkoneuvoston päätöksestä kirkkovaltuutettu Jaana Koskenniemen, Mikaelinseurakunnan kansainvälisen vastuun johtokunnan ja seurakuntayhtymän vammaisneuvoston aloitteet käsitellyiksi. Ei muutoksenhaluoikeutta Käsittely Valtuutettu Harri Raitis tiedusteli, onko tämä asia tulossa vielä valtuuston päätettäväksi määrärahojen myöntämisen vuoksi. Hallintojohtaja Kallio vastasi, että seurakuntayhtymän yksiköt voivat tehdä vammaisten palkkauspäätöksiä nykybudjetin rajoissa ja mikäli vammaisen työllistäminen jäisi puuttuvista määrärahoista kiinni, tultaisiin silloin tekemään riittävä lisäbudjetti. Valtuutettu Mikko Nieminen selosti sitä Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston aloitetta, joka on tämän asian takana. Hän oli hyvillään, että aloite on johtanut toimintaan. Kirkkovaltuusto merkitsi saatuaan esittelystä ilmenevän selvityksen kirkkoneuvoston päätöksestä kirkkovaltuutettu Jaana Koskenniemen, Mikaelinseurakunnan kansainvälisen vastuun johtokunnan ja seurakuntayhtymän vammaisneuvoston aloitteet käsitellyiksi. Ei muutoksenhaluoikeutta 53 VEROTUSKUSTANNUKSIA KOSKEVA TALOUSARVION MUUTOS Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla 5200, osuus verotuskustannuksista, euron suuruinen määrärahavaraus. Verohallinto on ennakkotietona verotuskustannuksista ilmoittanut

16 Yhteinen kirkkovaltuusto päivämäärällä , että kustannukset tulevat olemaan euroa, minkä perusteella talousarvioluku vahvistettiin. Nyt on käynyt ilmi, että kustannukset ovat nousseet ja koko vuoden toteutuma tulee olemaan euroa. Vajausta arvioituun nähden on siten euroa, joten tarvitaan talousarvion muutos. Määrärahan lisäys on euroa. Asiasta päättää kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2008 talousarvion kustannuspaikalle 5200, osuus verotuskustannuksista, annetaan määrärahan lisäystä euroa, jolloin uudeksi määrärahaksi tulee Kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2008 talousarvion kustannuspaikalle 5200, osuus verotuskustannuksista, annetaan määrärahan lisäystä euroa, jolloin uudeksi määrärahaksi tulee HAUTAUKSIIN LIITTYVIEN MAKSUJEN VAHVISTAMINEN Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto päättää hautojen lunastusmaksuista. Muista hautauksiin liittyvistä maksuista päättää kirkkoneuvosto. Kiinteistö ja taloustoimisto ovat yhdessä valmistelleet esityksen vuoden 2009 hautauksiin liittyviksi maksuiksi. Lisäksi valmistelussa on ollut mukana Piikkiön seurakunnan talouspäällikkö Päivi Järvinen. Esitys kuuluu seuraavasti: Liite 1, 54. Vuosi sitten korotettiin hautojen lunastushintoja, hautojen avaus ja peittomaksuja sekä tuhkausmaksuja. Vuodeksi 2009 maksuihin ei esitetä korotuksia. Tekstimuutokset, lisäykset ja täydennykset ovat liitteessä kursiivilla. Piikkiöläisten haudan lunastushinta alenee tuntuvasti yhtymään liityttäessä. Sen sijaan haudan avaus ja peittomaksua ei ole peritty piikkiöläisiltä lainkaan; nyt käsillä olevan esityksen mukaan sellainen peritään vuoden 2009 alusta lukien. Tuhkausmaksu alenee, koska piikkiöläiset saavat turkulaisten ja kaarinalaisten statuksen.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto Hautojen hoitoon tulee muutoksia. Piikkiössä on voinut tilata kesähoidon, johon on kuulunut vain yhdenlainen kukkaistutus (lohenpunainen mukulabegonia ja reunakasvina hopealehti), kukkien hoito ja kastelu. Lisäksi on voinut tilata 5 tai 10 vuoden hoidon, johon on kuulunut muistomerkin oikaisu tarvittaessa, kesäkukat, kukkien hoito ja kastelu. Piikkiön seurakunta on leikannut nurmen kaikilta haudoilta veloituksetta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä tämä on todettu lain vastaiseksi, koska verovaroja ei saa käyttää yksityisten hautojen hoitoon. Miten Piikkiö siirtyy yhtymän järjestelmään, on toistaiseksi päättämättä. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti omalta osaltaan hyväksyä hautojen lunastushinnat ja hautauksiin liittyvät maksut ja lähettää ne edelleen kirkkoneuvostolle ja hautojen lunastushintojen osalta edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Lisäksi lautakunta pyysi virkamiehiä selvittämään, kuinka paljon kalliimpaa on kiertää ns. tupsuhaudat kuin leikata kaikki. Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa maksut hautojen lunastushinnoista liitteen mukaisesti. Uudet maksut astuvat voimaan On muutoksenhakuoikeus Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa maksut hautojen lunastushinnoista liitteen mukaisesti. Uudet maksut astuvat voimaan On muutoksenhakuoikeus 55 LISÄALUEEN OSTAMINEN RYMÄTTYLÄN KUNSTENNIEMEN LEIRIALUEEN YHTEYTEEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa Rymättylässä Kunstenniemen leirialueen laajuudeltaan n. 50 ha. Kunstenniemi on pääasiallisesti rippileirien sekä nuorten ja partiolaisten käytössä. Kunstenniemen alue rajoittuu lännessä ja pohjoisessa mereen, mutta idän ja etelän puolelta yksityisten maanomistajien maihin. Nyt idän puoleisen alueen omistaja Juha Saarisalo on myymässä aluettaan ja hän on tarjonnut sitä seurakuntayhtymälle. Alue on laajuudeltaan 16,256 ha ja sijaitsee yleiskaavaalueella kaavamerkinnällä MU eli maa ja metsätalousmaa. Alueen kartta kuuluu seuraavasti: Liite 1, 55.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Alueen kauppahinta on euroa ja se myydään kiinnityksistä vapaana. Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa, kun kirkkovaltuuston päätös on saanut lainvoiman. Kauppahinnan maksun jälkeen omistus ja hallintaoikeus siirtyy seurakuntayhtymälle. Kauppakirja kuuluu seuraavasti: Liite 2, 55. Alueen hankinta tukee erinomaisesti Kunstenniemen leirialueen toimintaa tuoden tarpeellista lisäaluetta kävijöiden tarpeeseen. Koska vuoden 2008 talousarvioon ei ole varattu varoja maa alueen ostoon, tulee lisämääräraha pyytää kirkkovaltuustolta. Kirkkovaltuusto hyväksyy esityksen 16,256 ha määräalan ostosta Ajola nimisestä tilasta RN:o 1:67 Rymättylän kunnan Ajolan kylässä (kiinteistötunnus ) oheisen kauppakirjan mukaan ja myöntää ostoa varten lisämäärärahan euroa. Edelleen kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston tekemään tarvittaessa mahdollisia teknisiä muutoksia kauppakirjaan. Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen 16,256 ha määräalan ostosta Ajola nimisestä tilasta RN:o 1:67 Rymättylän kunnan Ajolan kylässä (kiinteistötunnus ) oheisen kauppakirjan mukaan ja myöntää ostoa varten lisämäärärahan euroa. Edelleen kirkkovaltuusto valtuutti kirkkoneuvoston tekemään tarvittaessa mahdollisia teknisiä muutoksia kauppakirjaan. 56 KAARINAN KAUPUNGISSA SUUTELAN TILASTA MÄÄRÄALAN LUOVUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGILLE ASEMAKAAVOITUKSEN YHTEYDESSÄ Kiinteistötoimisto käynnisti vuonna 2005 Kaarinan kaupungin kanssa neuvottelut kahden Littoisissa olevan alueen kaavoituksesta asuinkäyttöön. Kirkkoneuvosto hyväksyi alueiden kaavoittamisen käynnistyksen ja siihen

19 Yhteinen kirkkovaltuusto liittyvät asemakaavoituksen käynnistämissopimukset ja maankäyttösopimukset kokouksessaan Kaavoitettavat alueet ovat osa Suutelan tilaa. Toinen alue sijaitsee Vanhan Littoistentien eteläosassa (alue 1) ja toinen Muurikinkadun kulmassa Littoistenjärven läheisyydessä Rukkikadulla (alue 2). Sopimus ja kaava alueet kuuluvat seuraavasti: Liite 1, 56. Alustavien suunnitelmien mukaan kaava alueelle 1 kaavoitettaisiin paritaloja kaava alueelle 2 rivitaloja. Alustavat tontinkäyttösuunnitelmat kuuluvat seuraavasti: Liite 2, 56. Sopimusten mukaan Kaarinan kaupunki kaavoittaa alueilla asuinrakentamista ja vastineeksi seurakuntayhtymä luovuttaa katualueet ja viheralueet kaupungille vastikkeetta ja korvaa kaupungille kulunsa teiden rakentamisesta ja puistojen kunnostuksesta ja kaavoitustyöstä. Alueiden kaavoitus on edistynyt siten, että asemakaavoituksen käynnistämissopimukset allekirjoitettiin ja maankäyttösopimukset Sopimukset kuuluvat seuraavasti: Liite 3, 56. Nyt on jäljellä vielä alueiden luovutukseen kuuluvan luovutuskirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen. Sen jälkeen kaupunki voi hyväksyä asemakaavan. Luovutuskirja kuuluu seuraavasti: Liite 4, 56. Luovutuskirjan mukaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä luovuttaa Kaarinan kaupungille maa alueita yhteensä m 2. Alueet ovat katu ja viheralueita. Lisäksi maankäyttö ja asemakaavan käynnistämissopimuksen mukaan seurakuntayhtymä maksaa kaupungille kaavan laadinnasta, katualueiden rakentamisesta ja puistojen kunnostamisesta yhteensä Summa on sidottu rakennuskustannusindeksiin, jota verrataan maaliskuun 2007 indeksilukuun 120,6. Vastineeksi m 2 :n alueluovutuksesta ja :n maksusta seurakuntayhtymä saa kaksi kaavoitettua asuinrakennustonttia, joilla on rakennusoikeutta n krs m 2.

20 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkolain 9 luvun 3 :n mukaan maa alueen luovutus vaatii kirkkovaltuuston määräenemmistön. Lain teksti kuuluu seuraavasti: KL 9 3. Määräenemmistö. Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat 1) 2) kiinteän omaisuuden luovuttamista. Lisäksi kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan tarvitaan myös kirkkohallituksen vahvistus luovutuksesta. Lain teksti kuuluu seuraavasti: KL Muun kiinteistön luovuttaminen. Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy esityksen Kaarinan kaupungissa sijaitsevan Suutelan tilan määräalan luovuttamisesta Kaarinan kaupungille asemakaavoituksen yhteydessä liitteenä olevan luovutuskirjan mukaisesti. Edelleen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan luovutuskirjan ja alistaa päätöksen kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. Käsittely Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola esitteli karttamateriaaliin tukeutuen asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen sisältöä ja toteuttamista Littoisten alueella ja perusteli seurakuntayhtymälle hyödyllisellä kaavoituksella nyt esillä olevien virkistys ja rakennuskaavatiealueiden luovuttamista Kaarinan kaupungille. Luovutus kaupungille tapahtuu asemakaavan saatua lainvoiman. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen Kaarinan kaupungissa sijaitsevan Suutelan tilan määräalan luovuttamisesta Kaarinan kaupungille asemakaavoituksen yhteydessä liitteenä olevan luovutuskirjan mukaisesti. Edelleen kirkkovaltuusto päätti valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan luovutuskirjan ja alistaa päätöksen kirkkohallitukselle

21 Yhteinen kirkkovaltuusto MUUTOKSENHAKU vahvistettavaksi. alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. Liite 1, ' 57. Pentti Huovinen Hannu Kallio puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty Turussa Seija Hemling Lillemor Wennerström Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkovaltuuston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.10.2013 116

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.10.2013 116 Yhteinen kirkkovaltuusto 31.10.2013 116 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 31.10.2013 klo 18.00 20.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 25.3.2010 klo 18.00 19.30 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 8.12.2012 klo 18.00-20.20 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.3.2006 22

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.3.2006 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.3.2006 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.3.2006 klo 19.00-20.30 Paikka Aurelia, Aurakatu 18 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.10.2013 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.6.2007 klo 18.00 20.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.03.2012 9

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.03.2012 9 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.03.2012 9 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.03.2012 klo 16.00 18.35 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.4.2009 215 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 229 263 Aika keskiviikko 8.4.2009 klo 16.00 18.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot