Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 1/2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 1/2001"

Transkriptio

1

2 D o k u m e n t t i Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 1/2001 Minne ja mitä tieto kantaa? -Liisa Lindgren...2 Nykytaiteen virtuaalikirjasto - qu est-ce que c est? -Tellervo Yli-Hallila...3 Valtakunnallisen taidehistoriallisten arkistojen kartoitusprojektin kuulumisia -Hanna-Leena Paloposki...6 Henkilökohtaista...6 Yhteystiedot...7 KESÄN AIKANA OVAT SULJETTUINA ~LEIKEARKISTO ~TAIDEHISTORIALLISET ASIAKIRJA-ARKISTOT ~VALTION TAIDEMUSEON KIRJASTO ISSN Dokumentti on Valtion taidemuseon Kuvataiteen keskusarkiston julkaisu, joka postitetaan ilmaisjakelulehtenä sidosryhmille. Dokumentti on ilmestynyt vuodesta 1995 alkaen kaksi kertaa vuodessa ja vuodesta 1998 alkaen myös sähköisenä versiona (ISSN ) Kuvataiteen keskusarkiston www-sivuilla (http://www.fng.fi/kka.htm). Lehden toimituksesta ja teknisistä töistä vastaa Kuvataiteen keskusarkiston henkilökunta. Toimittaja Irmeli Isomäki , Taitto ja kuvankäsittely Pirje Mykkänen Kuvat, ellei toisin mainittu, Kuvataiteen keskusarkisto Kannen kuva: Rantamuotia 1927, Aune Lindström ystävineen Naantalin merikylpylässä. Kuvataiteen keskusarkisto, valokuvakokoelmat Valtion taidemuseo Kuvataiteen keskusarkisto Kaivokatu Helsinki

3 Minne ja mitä tieto kantaa? Liisa Lindgren Vs. keskusarkistonjohtaja Mikään nykyaikainen arkisto tai kirjasto ei voi väistää digitaalisen maailman ja verkottumisen haasteita. Siitä miten näihin haasteisiin kyetään vastaamaan, riippuu varmasti paljolti arkistojen, kirjastojen ja museoiden tulevaisuus tiedonvälittäjinä. Verkot mahdollistavat - jolleivät aina vaivatonta - niin ainakin kohtuullisen nopean tiedonhaun. Mitä tiedon hakija puolestaan löytää, riippuu tietenkin siitä, minkälaisia aineistoja on siirretty verkkoon ja kuinka hyvin jäsenneltyä tietoa tietokannat tarjoavat. Suunnittelijoiden tuleekin tuntea käyttäjäkunta voidakseen jopa ennakoida tulevia tarpeita, sillä tiedon etsijälle ensisijaisen tärkeitä ovat tietokantojen hyvät, siis kovin monenlaiset tarpeet täyttävät hakuominaisuudet. Valtaosa suomalaisista julkisista kirjastoista on saavutettavissa verkon kautta. Tätä mahdollisuutta ei Valtion taidemuseon kirjasto ikävä kyllä vielä kykene tarjoamaan asiakkailleen. Kirjastotietokantojen siirtäminen verkkoon on lykkääntynyt luvattoman kauan Kuvataiteen keskusarkistosta riippumattomista syistä. Valtion taidemuseon kirjasto ei kuitenkaan ole vain laitoksen sisäinen käsikirjasto, vaan erikoiskirjasto, jolla on potentiaalia kasvattaa ja kehittää myös talon ulkopuolisille tutkijoille ja opiskelijoille suunnattuja palveluja. Tätä puutetta korvaa Kuvataiteen keskusarkiston Kiasman kirjastossa kehitetty virtuaalikirjasto, monipuolinen nykytaiteen linkkihakemisto, joka tarjoaa tietoa tutkijakirjaston ja kuva-arkiston kokoelmista ja palveluista sekä Kuvataiteen keskusarkiston tutkimusprojekteista. Virtuaalikirjasto on pilottihanke, jonka aineisto on toistaiseksi rajattu nykytaiteeseen, mutta sen tuloksia voidaan toivottavasti tulevaisuudessa soveltaa myös kirjaston vanhempaan aineistoon. Pitkän tähtäimen tavoitteena tulee tietenkin olla Kuvataiteen keskusarkiston erilaiset arkisto- ja kirjastoaineistot toisiinsa linkittävä kokonaistiedonhallintajärjestelmä. Siinä vaiheessa olemmekin jo paljon pidemmällä tiedon saatavuuden suhteen. On syytä muistaa, ettei informaatio ole koskaan neutraalia, vaan myös verkkoon viety tieto on erilaisten periaatteiden ja arvokriteerien mukaan valikoitua. Näin myös arvioidaan, mitä koetaan arvokkaana kulttuurisena pääomana. Vaikka verkko tuo käyttäjiensä ulottuville valtavasti tietoa, on silti vielä asioita, joissa kirjastokäynti täyttää tiedonetsijän tarpeet verkkokäyntiä paremmin - vai sanoisinko peräti, että jopa linkittää tietoa tehokkaammin. Tutkija, joka etsii artikkelitietokannoista tietoja vaikkapa 1900-luvun alkupuolen kulttuurijulkaisujen taidekirjoittelusta, palkitaan usein laihalla saaliilla. Näitä tietoja on harvemmin saatavilla muualta kuin paikan päältä, nimittäin kirjaston hyllystä. Tietokanta ei myöskään tee näkyväksi sitä kontekstia, jossa jokin artikkeli on julkaistu tai jokin kulttuuridebatti käyty. En osaa edes kuvitella, millaiset hakuominaisuudet tai linkitykset pitäisikään olla sellaisessa tietokannassa, joka valaisisi artikkelin ja keskustelun kontekstia yhtä havainnollisesti kuin vanhojen aikakauskirjojen selaileminen, vaikkapa vain lyhyelti. Joka kertoisi yhtä nopeasti, kuinka arvokkaiden kansien välissä ja miten hienolaatuisen painotyön artikuloimana keskustelu käydään - niin - ja kuinka hyvässä seurassa. Tällainen tietohan linkittyy, jos ylipäätään on linkittyäkseen, tutkijan korvien välissä. 2

4 Nykytaiteen virtuaalikirjasto - qu est-ce que c est? Tellervo Yli-Hallila Ajatus nykytaiteen tiedonlähteitä kokoavan verkkopalvelun luomisesta syntyi junassa matkalla Tampereelle. Olin aloittanut tietoverkkopalveluihin keskittyvät opinnot Tampereen yliopistossa ja toisaalta hieman aikaisemmin olin siirtynyt hoitamaan Kiasmassa toimivaa tutkijakirjastoa. Miksi en siis yhdistäisi näitä kahta? Ensimmäinen lähtökohta virtuaalikirjaston rakentamiselle oli, ettei alalta oikeastaan ole olemassa kunnollista ja kattavaa verkkolinkkihakemistoa. Suomalainen virtuaalikirjastoprojekti on toimittanut ja tuottanut tieteenalakohtaisia virtuaalikirjastoja vuodesta 1996, mutta taidehistoria tai kuvataide eivät ole niissä mainittavammin edustettuina. Seuraavaksi syntyi ajatus laajentaa virtuaalikirjaston käsitettä hieman tavallista virtuaalikirjastoa laajemmaksi eli ottaa verkkolinkkien ohella mukaan myös muita aiheisiin liittyviä aineistoviitteitä ja rakentaa palvelusta näin eräänlainen bibliografia tai valikoimaluettelo tutkijoiden tarpeisiin. Virtuaalikirjaston esitutkimusprojekti ja prototyyppi toteutettiin kaksi vuotta sitten Tampereella opintoprojektina. Toimivan version ohjelmoiminen aloitettiin viime marraskuussa keskusarkiston tuella, työn teki ulkopuolinen uusmediayritys Gripstudios ja ohjelmisto valmistui nyt toukokuussa. Nykytaiteen virtuaalikirjasto on SqlServer-pohjainen relaatiotietokantajärjestelmä, johon kuuluu ylläpito-ohjelmisto ja netin kautta vapaasti selailtava asiakaskäyttöliittymä. Virtuaalikirjastossa toteutettiin myös yhteys Valtion taidemuseon kirjastotietokantaan, joka on siten kokonaisuudessaan virtuaalikirjaston käytettävissä - asiakasliittymässä tosin näkyy vain se osa kirjallisuustiedoista mikä ylläpidon kautta on määritelty näkyväksi. Sisällöllisesti virtuaalikirjasto jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen. Keskeisin on taiteilijoita, taiteilijaryhmiä ja suuntauksia käsittelevä osa, johon kerätään verkkolinkkien ohella myös kirjallisuusviitteitä ja jota voisi kutsua lähinnä tiedonlähdehakemistoksi. Esimerkiksi yksittäisen taiteilijan osalta virtuaalikirjastosta voi löytää tiedot Kiasman ja Valtion taidemuseon kirjastoissa sijaitsevasta kirjallisuudesta, aikakauslehtiartikkeleista, taiteilijan itse kirjoittamista lehtiartikkeleista, verkkolinkeistä, Nykytaiteen museon kokoelmiin kuuluvista 3

5 teoksista (jotka on linkitetty järjestelmään Valtion taidemuseon ylläpitämiltä www-taiteilijasivuilta) sekä tietoja muusta aineistosta kuten, että leikearkistosta löytyy lehtileikeaineistoa tai että taiteilija on kuulunut johonkin keskusarkiston nykytaiteen tutkimusprojektiin. Alkuperäinen suunnitelma oli poimia myös video- ja ääniteaineistoa koskevat viitteet suoraan asianomaisista tietokannoista, mutta siitä jouduttiin valitettavasti luopumaan. Taiteilijoiden, taiteilijaryhmien ja suuntausten välillä voidaan lisäksi tehdä virtuaalikirjaston sisäisiä linkityksiä taiteilijasta taiteilijaryhmään tai suuntauksiin ja tietysti toisinpäin suuntauksesta taiteilijoihin tai taiteilijaryhmästä siihen kuuluviin taiteilijoihin. Virtuaalikirjaston toinen osa on perinteisempi verkkolinkkihakemisto, jonne kootaan nykytaiteeseen liittyviä linkkejä mm. verkkolehtiin, näyttelyihin, museoihin ja gallerioihin, organisaatioihin ja tutkimukseen. Kirjastoalan verkkolinkit muodostavat oman kokonaisuutensa tarjoten yhteyksiä ulkopuolisiin tietokantoihin, verkkohakuteoksiin, taidekirjastoihin ja kirjakauppoihin. Kolmannen kokonaisuuden muodostavat Kiasman tutkijakirjaston kotisivut, jonne on koottu yleistä tietoa kirjastosta sekä listauksia kirjaston kokoelmiin kuuluvista lehdistä, tietokannoista, hakuteoksista, cd romeista, uutuushankinnoista ja Nykytaiteen museon näyttelyihin liittyvistä julkaisuista. Muusta järjestelmästä poiketen kirjaston kotisivut ovat manuaalisesti ylläpidettyjä html-sivuja. 4 Aineiston valinnasta Netissä julkaistuja linkkipalveluita löytyy runsas kirjo, on yksityisten henkilöiden, organisaatioiden ja kaupallisten tahojen kokoamia palveluita, on pelkkiä linkkien luetteloita ja laajoja hakutoiminnolla varustettuja järjestelmiä. Kirjastojen tuottamat virtuaalikirjastot, jotka virtuaalikirjastoprojekti määrittelee laadukkaiksi aihehakemistoiksi, joihin valitaan ja kuvaillaan internetistä löytyvää aineistoa, poikkeavat useimmista muista palveluista siksi, että verkkoaineistoa käsitellään samoin periaattein kuin muutakin kirjastoaineistoa, se valitaan tiettyjen kriteerien mukaan sekä kuvaillaan ja luokitellaan tarkemmin. Verkkopalveluiden osalta on huomioitava miten primaariin lähteeseen ne johtavat, mielellään alkuperäiseen dokumenttiin tai muuten hyödylliseen asiakokonaisuuteen. Myös tekijän/julkaisijan arvovalta, sisällön laatu ja laajuus, sivujen ajantasaisuus, toimivuus ja pysyvyys ovat tärkeitä kriteereitä. Ongelmallisinta verkosta löytyvän aineiston arviointi on ehkä yksittäisten taiteilijoiden kohdalla, joista löytyvät sivut voivat sisällöltään olla vanhentuneita, suppeita - ehkä vain yksi kuva - ja ne myös katoavat usein melko nopeasti. Teoskuvakin on tietysti tärkeä, mutta taiteilijoita käsittelevät verkkosivut liitetään mukaan vain mikäli niiltä löytyy myös muuta informaatiota taiteilijasta, näyttelystä tai useammista taiteilijan teoksista. Sivujen häviämisen ongelmaan on onneksi ratkaisuna ylläpitoon kuuluva linkkien tarkistusohjelma, jonka avulla toimimattomat verkkolinkit on helppo jäljittää ja poistaa järjestelmästä. Kirjastotietokannasta poimittava materiaali käsittää taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien osalta kaiken heihin liittyvän aineiston, joka löytyisi myös haettaessa suoraan tietokannasta. Jossain vaiheessa ajatuksena oli eritellä ja valikoida taiteilijaa käsittelevä kirjallisuus kriittisemmin - erotella yksityisnäyttelyiden ja ryhmänäyttelyiden luettelot sekä karsia kokonaan pois luettelot, joissa taiteilijan vain mainitaan osallistuneen näyttelyyn tai joissa ei muuten ole laajempaa esittelyä taiteilijasta. Taiteilijaan liittyvä automatiikka oli kuitenkin helpompi rakentaa ja nyt toteutettu käytäntö vastaa myös ehkä paremmin

6 tutkijoiden tarpeita taiteilijatietojen osalta. Suuntauksiin liittyvän kirjallisuuden kohdalla sen sijaan tehdään jonkin verran valintaa ja virtuaalikirjaston sivuille kootaan aiheeseen liittyvä keskeinen, lähinnä Kiasman tutkijakirjastosta löytyvä kirjallisuus. Artikkelitiedot poimitaan muista tietokannoista ja joskus myös suoraan kirjastoon saapuvista taidelehdistä tuoreeltaan ja ne syötetään järjestelmään manuaalisesti. Erityisesti taiteilijoiden kohdalla artikkelitiedot ovat varsin keskeistä aineistoa ja ajatuksena on ollut mm. hyödyntää ne tiedonhaut, joita asiakkaille tehdään, sekä ylipäänsä koota eri lähteistä löytyvät vaihtelevat artikkelitiedot yhteen hakemistoon. Mukaan otetaan vain aikakauslehtiartikkeleita, koska sanomalehdissä julkaistut kirjoitukset oletuksen mukaan löytyvät leikearkiston kokoelmista, ja vain sellaiset artikkelit jotka käsittelevät taiteilijaa tai hänen näyttelyään keskeisesti tai ovat hänen itsensä kirjoittamia. Kotimaisista lehdistä artikkeliviitteitä otetaan mukaan myös lehdistä, joita ei ole saatavilla Kiasman tai Valtion taidemuseon kirjastoissa, ulkomaisista lehdistä pääsääntöisesti vain niistä jotka kuuluvat kokoelmiin. Ylläpidosta ja kehittämisnäkymistä Virtuaalikirjastoa kartutetaan Nykytaiteen museon toimintaan ja kokoelmiin liittyen sekä muuten kiinnostavien ja keskeisten taiteilijoiden ja taiteen ilmiöiden osalta. Peruslähtökohta on, että palvelu ei koskaan tule olemaan sisällöllisesti täysin valmis, vaan se kasvaa ja kehittyy tarpeiden ja ajan myötä kattavammaksi. Järjestelmä on toteutettu suhteellisen pienin resurssein ja sen ylläpito tapahtuu ainakin toistaiseksi Kiasman tutkijakirjaston muun toiminnan ohessa. Joka tapauksessa se tarjoaa jo nyt uuden työkalun välittää ja järjestää tietoa sekä parantaa kirjaston palveluita ja näkyvyyttä. Nykytaiteen virtuaalikirjasto sisältää myös kehittämismahdollisuuksia, vaikka aivan lähitulevaisuudessa niitä ei todennäköisesti voida toteuttaa. Video- ja äänitetietojen saaminen mukaan täydentäisi aineistovalikoimaa, sisällön kasvaessa erillinen sanahaku lisäisi ja parantaisi hakuominaisuuksia, englanninkielisen rinnakkaisversion toteuttaminen olisi suhteellisen helppoa ja asiakaskäyttöliittymän graafista ulkoasua voisi myös hioa tyylikkäämmäksi - nyt ulkoasun suunnittelu ei kuulunut lainkaan ohjelmointiprojektin päätavoitteisiin. Lisäksi virtuaalikirjastomallia voitaisiin periaatteessa soveltaa laajemminkin taidehistorian ja kuvataiteen muihin aikakausiin, jolloin se saattaisi kattaa esimerkiksi koko Valtion taidemuseon kirjaston edustaman alueen tai ainakin useampia osia siitä. Tästä eteenpäin Tulevina kesäkuukausina nykytaiteen virtuaalikirjastoon luodaan kohtuullinen lähtösisältö ja syksyllä se on tarkoitus julkistaa kirjasto- ja museoalan postituslistojen kautta. Virtuaalikir jaston sivuihin voi käydä toki tutustumassa jo nyt, ne löytyvät osoitteesta m a r i k k i. f n g. f i / kiviki/index.html. Otan mielelläni vastaan kaikki kommentit ja ehdotukset, joita virtuaalikirjasto ehkä herättää. 5

7 Valtakunnallisen taidehistoriallisten arkistojen kartoitusprojektin kuulumisia Hanna-Leena Paloposki Edellisessä Dokumentissa (2/2000) esittelin Kuvataiteen keskusarkiston suunnitelmia käynnistää valtakunnallinen projekti, jossa kartoitetaan museoissa, yliopistoilla ja myös yksityisillä olevia kuvataiteeseen liittyviä yksityisarkistoja. Suunnitelmissa on edetty kevään kuluessa, ja huhtikuussa valmistui projektisuunnitelma, jonka tein osana taidemuseoalan täydennyskoulutusta. Käynnistämme projektin täällä Kuvataiteen keskusarkistossa tulevana syksynä. Projektin päämääränä on tiedon saatavuuden parantaminen ja helpottaminen. Se on mahdollista luomalla kerätyistä arkistotiedoista tietokanta, joka on internetin välityksellä museoiden ja tutkijoiden käytössä auttamassa tutkimustyössä ja näyttelyiden tekemisessä. Projektin ensimmäisessä vaiheessa suunnittelemme kyselylomakkeen, jolla tiedot kerätään, ja tietokannan, johon saadut tiedot talletetaan. Kysely on tarkoitus toteuttaa varsinaisesti Halusimme varata tiedon keräämiseen ja analysointiin riittävästi aikaa, joten aikataulun mukaan projekti valmistuu vasta vuoden 2005 aikana. Tiedot kerätään paitsi kyselyn, myös henkilökohtaisten yhteydenottojen ja käyntien avulla. Kyselylomake laitetaan verkkoon, mutta paperiversiokin on käytössä. Suunnitelmissa on myös tavata museoihmisiä eri puolilta Suomea projektin merkeissä taidemuseo- ja museopäivien yhteydessä järjestettävissä palavereissa. Projektin käytännön toteuttamiseen osallistuu lisäkseni Kuvataiteen keskusarkistossa tälläkin hetkellä työskentelevä Maritta Mellais. Toivomme, että taidemuseot osallistuvat projektiin aktiivisesti, paitsi vastaamalla omalta osaltaan kyselyyn ja ottamalla meihin yhteyttä, myös kertomalla meille oman alueensa ja paikkakuntansa taidehistoriaan ja kuvataiteeseen liittyvistä, yksityisillä henkilöillä tai esim. yhdistyksillä olevista arkistoista. Tietojen kerääminen on meidän kaikkien yhteinen etumme. Vastaan mielelläni kaikkiin projektiin liittyviin kysymyksiin ja otan vastaan sekä projektin toteuttamis- että arkistovinkkejä. Henkilökohtaista Elina Heikka on aloittanut Kuvataiteen keskusarkiston erikoistutkijan virassa. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat erityisesti arkiston valokuva-aineiston kartuttamiseen ja VTM:n valokuvakokoelmien hallintaan liittyvät kysymykset. Tähtäimessä on arkiston arvokkaiden ja mielenkiintoisten valokuvakokoelmien entistä parempi saavutettavuus sekä aineiston aktiivisempi hyödyntäminen tutkimuksessa ja näyttelytoiminnassa. Valokuvakokoelmat avaavat hyödyntämistä odottavia näkökulmia sekä taiteen historiaan että taidehistorian historiaan. Valokuva ei ole vain teoskuva tai henkilökuva. Elina Heikka siirtyi keskusarkistoon Suomen valokuvataiteen museosta, jossa on viimeiset kolme vuotta toiminut Suomen Akatemian projektitutkijana. Kuvataiteen keskusarkiston johtaja Ulla Vihanta palaa virkaansa ja hänen sijaisenaan toiminut Liisa Lindgren siirtyy erikoistutkijan virkaansa valmistelemaan mm. Kuvataiteen keskusarkiston julkaiseman kriitiikin tutkimussarjaan Kirjoituksia taiteesta kolmatta osaa. Kuvataiteen keskusarkiston osastosihteerinä toimii Tessa Vuorio alkaen. Amanuenssi Helena Komulainen on vuorotteluvapaalla , sijaisena toimii Susanna Sääskilahti. Valokuvaaja Hannu Aaltonen on vuorotteluvapaalla , sijaisena toimii Janne Mäkinen. 6

8 Ulla Vihanta, keskusarkiston johtaja alkaen Puh Tessa Vuorio, osastosihteeri 1.8. alkaen Puh Liisa Lindgren, erikoistutkija 1.8. alkaen Puh Elina Heikka, erikoistutkija Puh Dia-arkisto ja kuvapalvelu Helena Komulainen, amanuenssi Puh väridiojen arkistointi ja tutkijapalvelu Valtion taidemuseon taideteosten kuvankäyttöoikeudet, Leevi Haapala, tutkija Puh nykytaiteen dokumentointi Valokuvakokoelmat Veikko Pakkanen, amanuenssi Puh valokuvakokoelmat, kuva-arkistointi ja ja tutkijapalvelu Kuvalaitos Janne Mäkinen, vs. valokuvaaja Puh Ateneumin ja Sinebrychoffin kuvaukset, Tea Åvall, kuvankäsittelijä, Puh Petri Virtanen, valokuvaaja Puh Kiasman kuvaukset, Pirje Mykkänen, valokuvaaja Puh Kiasman kuvaukset ja digit. kuvankäsittely Leikearkisto Liisa Murtti, tutkija Puh Leikearkiston tutkijapalvelu ti pe klo Erkki Anttonen, tutkija Puh Iconclass Taidehistorialliset asiakirja-arkistot Hanna-Leena Paloposki, tutkija Puh taidehistorialliset arkistot ja tutkijapalvelu Puh Kirjasto Irmeli Isomäki, kirjastonhoitaja Puh , Ari Latvi, tutkimusavustaja Kirjaston tutkijapalvelu ti - pe klo Puh , Tellervo Yli-Hallila, kirjastonhoitaja, Kiasma Kiasman kirjaston päivystysnumero Puh Valtion taidemuseo Kuvataiteen keskusarkisto Kaivokatu 2 (C-porras) HELSINKI Vaihde Fax etunimi.sukunimifng.fi Rutschaamaan! Aune Lindström ystävineen valmiina syöksylaskuun Naantalin merikylpylän vesiliukumäessä 1927 LAATUA LOMAAN! 7

9 Maksettu ilmoitus Dokumenttia luetaan Amerikkaa myöten Maksettu ilmoitus 8

10 9

Dokumentti. Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000. Kuvataiteen keskusarkisto on kiinni 25.12.2000-7.1.2001

Dokumentti. Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000. Kuvataiteen keskusarkisto on kiinni 25.12.2000-7.1.2001 Dokumentti Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000 Uusilla lähteillä...2 Taidehistoriallisten arkistojen kartoitusprojekti suunnitteilla...3 Muistikuvia Viktor Faffan Jansson tutkimukseni aineiston

Lisätiedot

ISSN 1456-0852 2/2002. ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta

ISSN 1456-0852 2/2002. ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta ISSN 1456-0852 2/2002 ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta D o k u m e n t t i ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2002 Ylijohtajan tervehdys Tuula Arkio...2 Tieto haltuun - kuvataiteen

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

ISSN 1456-0852 2005 DOKUMENTTI. ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta

ISSN 1456-0852 2005 DOKUMENTTI. ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta ISSN 1456-0852 2005 DOKUMENTTI ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta D o k u m e n t t i ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2005 D o k u m e n t t i ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta

Lisätiedot

Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2001

Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2001 D o k u m e n t t i Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2001 Käyttötaidetta kansan gallerioista -Ulla Vihanta...2 Muotokuvia Kansallismuseon grafiikan kokoelmista Kuva-arkisto ennen valokuvaa

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

DENMARK & SVERIGE! LEA TASTULA! IAML GÖTEBORG INTERVALLI

DENMARK & SVERIGE! LEA TASTULA! IAML GÖTEBORG INTERVALLI DENMARK & SVERIGE! LEA TASTULA! IAML GÖTEBORG TEKIJÄNOIKEUTTA! VIRO! KIRJASTOT.FI & MUSIIKKI 2006 4 INTERVALLI 2. Port Payé Finlande 119738 Intervalli 2006 4 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu Suomen

Lisätiedot

I n t e r v a l l i 1 2007

I n t e r v a l l i 1 2007 Intervalli 1 2007 Intervalli 2007 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu ISSN 1796-7392 20. vuosikerta Julkaisija Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry PL 148, 01301 Vantaa www.kaapeli.fi/~musakir musakir@kaapeli.fi

Lisätiedot

Sanna Marttila & Laura Sillanpää

Sanna Marttila & Laura Sillanpää Sanna Marttila & Laura Sillanpää Tämän oppaan käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 -lisenssi (CC BY- 4.0). Lisenssi on saatavilla osoitteessa: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Lisätiedot

Janne Mäkelä. Musiikkiarkistot Suomessa

Janne Mäkelä. Musiikkiarkistot Suomessa Janne Mäkelä Janne Mäkelä Musiikkiarkistot Suomessa Kannen kuvat Janne Mäkelä Ulkoasu Olli Turunen / Tovia Design Oy Suomen Jazz & Pop Arkisto www.jazzpoparkisto.net Helsinki 2015 ISBN 978-952-67401-8-8

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

INFORMAATIOARKKITEHTUURIN HEURISTINEN EVALUOIN- TI TARKASTELUSSA TIEDONHAKUPALVELUT FINNA JA EUROPEANA

INFORMAATIOARKKITEHTUURIN HEURISTINEN EVALUOIN- TI TARKASTELUSSA TIEDONHAKUPALVELUT FINNA JA EUROPEANA INFORMAATIOARKKITEHTUURIN HEURISTINEN EVALUOIN- TI TARKASTELUSSA TIEDONHAKUPALVELUT FINNA JA EUROPEANA Erika Kallinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen

Lisätiedot

Voiko verkkotietoon luottaa?

Voiko verkkotietoon luottaa? Voiko verkkotietoon luottaa? Jussi Nuorteva Verkossa olevan tiedon määrä on viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvanut räjähdysmäisesti. Samaan aikaan hakukoneiden ominaisuudet ovat parantuneet niin, että

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Johanna Riikonen Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Pro gradu -tutkielma Elokuu 2006

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Medical Humanities verkkoresurssit ja opiskelijoiden asennoituminen verkkoopetukseen

Medical Humanities verkkoresurssit ja opiskelijoiden asennoituminen verkkoopetukseen Asklepios V Projektityö/ Raportti Jenni Meriläinen, 55687 Medical Humanities verkkoresurssit ja opiskelijoiden asennoituminen verkkoopetukseen Asklepios-opintojen projektityöni lähti liikkeelle kiinnostuksesta

Lisätiedot

Suomen rakennustaiteen museoja tiedotuskeskussäätiön kokoelmapolitiikka 2009

Suomen rakennustaiteen museoja tiedotuskeskussäätiön kokoelmapolitiikka 2009 Suomen rakennustaiteen museoja tiedotuskeskussäätiön kokoelmapolitiikka 2009 Sisällysluettelo 1. Lait ja asetukset 3 1.a. Museolaki 2006 3 1.b. ICOMin eettiset ohjeistukset 3 1.c. Kokoelmapoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Arvoisa yleisö - verkkosivusto

Arvoisa yleisö - verkkosivusto Valtion taidemuseo Arvoisa yleisö - verkkosivusto [Yleisösuhteen kehittämishanke, 2012] Sisällysluettelo Arvoisa yleisö -sivustosta... 3 Yleisöjen ja kävijöiden tutkiminen... 5 1. Kuka, miksi ja millä

Lisätiedot

MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi

MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi Taustaa Live Herring -työryhmä huomasi läänintaiteilijakautensa ja sitä edeltävän toiminnan aikana, että mediataiteen (erityisesti uusmediataiteen)

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 Summer 2005 SUOMEN MUSEOHISTORIA Hankkeesta vastaa ohjausryhmä, joka koostuu

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50.

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50. Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kokous 23.4.2007 Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50. Läsnä: Hannu Taskinen, puheenjohtaja Ulla Ikäheimo Ritva Nurminoro Janne Ranta Ari

Lisätiedot