Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 1/2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 1/2001"

Transkriptio

1

2 D o k u m e n t t i Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 1/2001 Minne ja mitä tieto kantaa? -Liisa Lindgren...2 Nykytaiteen virtuaalikirjasto - qu est-ce que c est? -Tellervo Yli-Hallila...3 Valtakunnallisen taidehistoriallisten arkistojen kartoitusprojektin kuulumisia -Hanna-Leena Paloposki...6 Henkilökohtaista...6 Yhteystiedot...7 KESÄN AIKANA OVAT SULJETTUINA ~LEIKEARKISTO ~TAIDEHISTORIALLISET ASIAKIRJA-ARKISTOT ~VALTION TAIDEMUSEON KIRJASTO ISSN Dokumentti on Valtion taidemuseon Kuvataiteen keskusarkiston julkaisu, joka postitetaan ilmaisjakelulehtenä sidosryhmille. Dokumentti on ilmestynyt vuodesta 1995 alkaen kaksi kertaa vuodessa ja vuodesta 1998 alkaen myös sähköisenä versiona (ISSN ) Kuvataiteen keskusarkiston www-sivuilla (http://www.fng.fi/kka.htm). Lehden toimituksesta ja teknisistä töistä vastaa Kuvataiteen keskusarkiston henkilökunta. Toimittaja Irmeli Isomäki , Taitto ja kuvankäsittely Pirje Mykkänen Kuvat, ellei toisin mainittu, Kuvataiteen keskusarkisto Kannen kuva: Rantamuotia 1927, Aune Lindström ystävineen Naantalin merikylpylässä. Kuvataiteen keskusarkisto, valokuvakokoelmat Valtion taidemuseo Kuvataiteen keskusarkisto Kaivokatu Helsinki

3 Minne ja mitä tieto kantaa? Liisa Lindgren Vs. keskusarkistonjohtaja Mikään nykyaikainen arkisto tai kirjasto ei voi väistää digitaalisen maailman ja verkottumisen haasteita. Siitä miten näihin haasteisiin kyetään vastaamaan, riippuu varmasti paljolti arkistojen, kirjastojen ja museoiden tulevaisuus tiedonvälittäjinä. Verkot mahdollistavat - jolleivät aina vaivatonta - niin ainakin kohtuullisen nopean tiedonhaun. Mitä tiedon hakija puolestaan löytää, riippuu tietenkin siitä, minkälaisia aineistoja on siirretty verkkoon ja kuinka hyvin jäsenneltyä tietoa tietokannat tarjoavat. Suunnittelijoiden tuleekin tuntea käyttäjäkunta voidakseen jopa ennakoida tulevia tarpeita, sillä tiedon etsijälle ensisijaisen tärkeitä ovat tietokantojen hyvät, siis kovin monenlaiset tarpeet täyttävät hakuominaisuudet. Valtaosa suomalaisista julkisista kirjastoista on saavutettavissa verkon kautta. Tätä mahdollisuutta ei Valtion taidemuseon kirjasto ikävä kyllä vielä kykene tarjoamaan asiakkailleen. Kirjastotietokantojen siirtäminen verkkoon on lykkääntynyt luvattoman kauan Kuvataiteen keskusarkistosta riippumattomista syistä. Valtion taidemuseon kirjasto ei kuitenkaan ole vain laitoksen sisäinen käsikirjasto, vaan erikoiskirjasto, jolla on potentiaalia kasvattaa ja kehittää myös talon ulkopuolisille tutkijoille ja opiskelijoille suunnattuja palveluja. Tätä puutetta korvaa Kuvataiteen keskusarkiston Kiasman kirjastossa kehitetty virtuaalikirjasto, monipuolinen nykytaiteen linkkihakemisto, joka tarjoaa tietoa tutkijakirjaston ja kuva-arkiston kokoelmista ja palveluista sekä Kuvataiteen keskusarkiston tutkimusprojekteista. Virtuaalikirjasto on pilottihanke, jonka aineisto on toistaiseksi rajattu nykytaiteeseen, mutta sen tuloksia voidaan toivottavasti tulevaisuudessa soveltaa myös kirjaston vanhempaan aineistoon. Pitkän tähtäimen tavoitteena tulee tietenkin olla Kuvataiteen keskusarkiston erilaiset arkisto- ja kirjastoaineistot toisiinsa linkittävä kokonaistiedonhallintajärjestelmä. Siinä vaiheessa olemmekin jo paljon pidemmällä tiedon saatavuuden suhteen. On syytä muistaa, ettei informaatio ole koskaan neutraalia, vaan myös verkkoon viety tieto on erilaisten periaatteiden ja arvokriteerien mukaan valikoitua. Näin myös arvioidaan, mitä koetaan arvokkaana kulttuurisena pääomana. Vaikka verkko tuo käyttäjiensä ulottuville valtavasti tietoa, on silti vielä asioita, joissa kirjastokäynti täyttää tiedonetsijän tarpeet verkkokäyntiä paremmin - vai sanoisinko peräti, että jopa linkittää tietoa tehokkaammin. Tutkija, joka etsii artikkelitietokannoista tietoja vaikkapa 1900-luvun alkupuolen kulttuurijulkaisujen taidekirjoittelusta, palkitaan usein laihalla saaliilla. Näitä tietoja on harvemmin saatavilla muualta kuin paikan päältä, nimittäin kirjaston hyllystä. Tietokanta ei myöskään tee näkyväksi sitä kontekstia, jossa jokin artikkeli on julkaistu tai jokin kulttuuridebatti käyty. En osaa edes kuvitella, millaiset hakuominaisuudet tai linkitykset pitäisikään olla sellaisessa tietokannassa, joka valaisisi artikkelin ja keskustelun kontekstia yhtä havainnollisesti kuin vanhojen aikakauskirjojen selaileminen, vaikkapa vain lyhyelti. Joka kertoisi yhtä nopeasti, kuinka arvokkaiden kansien välissä ja miten hienolaatuisen painotyön artikuloimana keskustelu käydään - niin - ja kuinka hyvässä seurassa. Tällainen tietohan linkittyy, jos ylipäätään on linkittyäkseen, tutkijan korvien välissä. 2

4 Nykytaiteen virtuaalikirjasto - qu est-ce que c est? Tellervo Yli-Hallila Ajatus nykytaiteen tiedonlähteitä kokoavan verkkopalvelun luomisesta syntyi junassa matkalla Tampereelle. Olin aloittanut tietoverkkopalveluihin keskittyvät opinnot Tampereen yliopistossa ja toisaalta hieman aikaisemmin olin siirtynyt hoitamaan Kiasmassa toimivaa tutkijakirjastoa. Miksi en siis yhdistäisi näitä kahta? Ensimmäinen lähtökohta virtuaalikirjaston rakentamiselle oli, ettei alalta oikeastaan ole olemassa kunnollista ja kattavaa verkkolinkkihakemistoa. Suomalainen virtuaalikirjastoprojekti on toimittanut ja tuottanut tieteenalakohtaisia virtuaalikirjastoja vuodesta 1996, mutta taidehistoria tai kuvataide eivät ole niissä mainittavammin edustettuina. Seuraavaksi syntyi ajatus laajentaa virtuaalikirjaston käsitettä hieman tavallista virtuaalikirjastoa laajemmaksi eli ottaa verkkolinkkien ohella mukaan myös muita aiheisiin liittyviä aineistoviitteitä ja rakentaa palvelusta näin eräänlainen bibliografia tai valikoimaluettelo tutkijoiden tarpeisiin. Virtuaalikirjaston esitutkimusprojekti ja prototyyppi toteutettiin kaksi vuotta sitten Tampereella opintoprojektina. Toimivan version ohjelmoiminen aloitettiin viime marraskuussa keskusarkiston tuella, työn teki ulkopuolinen uusmediayritys Gripstudios ja ohjelmisto valmistui nyt toukokuussa. Nykytaiteen virtuaalikirjasto on SqlServer-pohjainen relaatiotietokantajärjestelmä, johon kuuluu ylläpito-ohjelmisto ja netin kautta vapaasti selailtava asiakaskäyttöliittymä. Virtuaalikirjastossa toteutettiin myös yhteys Valtion taidemuseon kirjastotietokantaan, joka on siten kokonaisuudessaan virtuaalikirjaston käytettävissä - asiakasliittymässä tosin näkyy vain se osa kirjallisuustiedoista mikä ylläpidon kautta on määritelty näkyväksi. Sisällöllisesti virtuaalikirjasto jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen. Keskeisin on taiteilijoita, taiteilijaryhmiä ja suuntauksia käsittelevä osa, johon kerätään verkkolinkkien ohella myös kirjallisuusviitteitä ja jota voisi kutsua lähinnä tiedonlähdehakemistoksi. Esimerkiksi yksittäisen taiteilijan osalta virtuaalikirjastosta voi löytää tiedot Kiasman ja Valtion taidemuseon kirjastoissa sijaitsevasta kirjallisuudesta, aikakauslehtiartikkeleista, taiteilijan itse kirjoittamista lehtiartikkeleista, verkkolinkeistä, Nykytaiteen museon kokoelmiin kuuluvista 3

5 teoksista (jotka on linkitetty järjestelmään Valtion taidemuseon ylläpitämiltä www-taiteilijasivuilta) sekä tietoja muusta aineistosta kuten, että leikearkistosta löytyy lehtileikeaineistoa tai että taiteilija on kuulunut johonkin keskusarkiston nykytaiteen tutkimusprojektiin. Alkuperäinen suunnitelma oli poimia myös video- ja ääniteaineistoa koskevat viitteet suoraan asianomaisista tietokannoista, mutta siitä jouduttiin valitettavasti luopumaan. Taiteilijoiden, taiteilijaryhmien ja suuntausten välillä voidaan lisäksi tehdä virtuaalikirjaston sisäisiä linkityksiä taiteilijasta taiteilijaryhmään tai suuntauksiin ja tietysti toisinpäin suuntauksesta taiteilijoihin tai taiteilijaryhmästä siihen kuuluviin taiteilijoihin. Virtuaalikirjaston toinen osa on perinteisempi verkkolinkkihakemisto, jonne kootaan nykytaiteeseen liittyviä linkkejä mm. verkkolehtiin, näyttelyihin, museoihin ja gallerioihin, organisaatioihin ja tutkimukseen. Kirjastoalan verkkolinkit muodostavat oman kokonaisuutensa tarjoten yhteyksiä ulkopuolisiin tietokantoihin, verkkohakuteoksiin, taidekirjastoihin ja kirjakauppoihin. Kolmannen kokonaisuuden muodostavat Kiasman tutkijakirjaston kotisivut, jonne on koottu yleistä tietoa kirjastosta sekä listauksia kirjaston kokoelmiin kuuluvista lehdistä, tietokannoista, hakuteoksista, cd romeista, uutuushankinnoista ja Nykytaiteen museon näyttelyihin liittyvistä julkaisuista. Muusta järjestelmästä poiketen kirjaston kotisivut ovat manuaalisesti ylläpidettyjä html-sivuja. 4 Aineiston valinnasta Netissä julkaistuja linkkipalveluita löytyy runsas kirjo, on yksityisten henkilöiden, organisaatioiden ja kaupallisten tahojen kokoamia palveluita, on pelkkiä linkkien luetteloita ja laajoja hakutoiminnolla varustettuja järjestelmiä. Kirjastojen tuottamat virtuaalikirjastot, jotka virtuaalikirjastoprojekti määrittelee laadukkaiksi aihehakemistoiksi, joihin valitaan ja kuvaillaan internetistä löytyvää aineistoa, poikkeavat useimmista muista palveluista siksi, että verkkoaineistoa käsitellään samoin periaattein kuin muutakin kirjastoaineistoa, se valitaan tiettyjen kriteerien mukaan sekä kuvaillaan ja luokitellaan tarkemmin. Verkkopalveluiden osalta on huomioitava miten primaariin lähteeseen ne johtavat, mielellään alkuperäiseen dokumenttiin tai muuten hyödylliseen asiakokonaisuuteen. Myös tekijän/julkaisijan arvovalta, sisällön laatu ja laajuus, sivujen ajantasaisuus, toimivuus ja pysyvyys ovat tärkeitä kriteereitä. Ongelmallisinta verkosta löytyvän aineiston arviointi on ehkä yksittäisten taiteilijoiden kohdalla, joista löytyvät sivut voivat sisällöltään olla vanhentuneita, suppeita - ehkä vain yksi kuva - ja ne myös katoavat usein melko nopeasti. Teoskuvakin on tietysti tärkeä, mutta taiteilijoita käsittelevät verkkosivut liitetään mukaan vain mikäli niiltä löytyy myös muuta informaatiota taiteilijasta, näyttelystä tai useammista taiteilijan teoksista. Sivujen häviämisen ongelmaan on onneksi ratkaisuna ylläpitoon kuuluva linkkien tarkistusohjelma, jonka avulla toimimattomat verkkolinkit on helppo jäljittää ja poistaa järjestelmästä. Kirjastotietokannasta poimittava materiaali käsittää taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien osalta kaiken heihin liittyvän aineiston, joka löytyisi myös haettaessa suoraan tietokannasta. Jossain vaiheessa ajatuksena oli eritellä ja valikoida taiteilijaa käsittelevä kirjallisuus kriittisemmin - erotella yksityisnäyttelyiden ja ryhmänäyttelyiden luettelot sekä karsia kokonaan pois luettelot, joissa taiteilijan vain mainitaan osallistuneen näyttelyyn tai joissa ei muuten ole laajempaa esittelyä taiteilijasta. Taiteilijaan liittyvä automatiikka oli kuitenkin helpompi rakentaa ja nyt toteutettu käytäntö vastaa myös ehkä paremmin

6 tutkijoiden tarpeita taiteilijatietojen osalta. Suuntauksiin liittyvän kirjallisuuden kohdalla sen sijaan tehdään jonkin verran valintaa ja virtuaalikirjaston sivuille kootaan aiheeseen liittyvä keskeinen, lähinnä Kiasman tutkijakirjastosta löytyvä kirjallisuus. Artikkelitiedot poimitaan muista tietokannoista ja joskus myös suoraan kirjastoon saapuvista taidelehdistä tuoreeltaan ja ne syötetään järjestelmään manuaalisesti. Erityisesti taiteilijoiden kohdalla artikkelitiedot ovat varsin keskeistä aineistoa ja ajatuksena on ollut mm. hyödyntää ne tiedonhaut, joita asiakkaille tehdään, sekä ylipäänsä koota eri lähteistä löytyvät vaihtelevat artikkelitiedot yhteen hakemistoon. Mukaan otetaan vain aikakauslehtiartikkeleita, koska sanomalehdissä julkaistut kirjoitukset oletuksen mukaan löytyvät leikearkiston kokoelmista, ja vain sellaiset artikkelit jotka käsittelevät taiteilijaa tai hänen näyttelyään keskeisesti tai ovat hänen itsensä kirjoittamia. Kotimaisista lehdistä artikkeliviitteitä otetaan mukaan myös lehdistä, joita ei ole saatavilla Kiasman tai Valtion taidemuseon kirjastoissa, ulkomaisista lehdistä pääsääntöisesti vain niistä jotka kuuluvat kokoelmiin. Ylläpidosta ja kehittämisnäkymistä Virtuaalikirjastoa kartutetaan Nykytaiteen museon toimintaan ja kokoelmiin liittyen sekä muuten kiinnostavien ja keskeisten taiteilijoiden ja taiteen ilmiöiden osalta. Peruslähtökohta on, että palvelu ei koskaan tule olemaan sisällöllisesti täysin valmis, vaan se kasvaa ja kehittyy tarpeiden ja ajan myötä kattavammaksi. Järjestelmä on toteutettu suhteellisen pienin resurssein ja sen ylläpito tapahtuu ainakin toistaiseksi Kiasman tutkijakirjaston muun toiminnan ohessa. Joka tapauksessa se tarjoaa jo nyt uuden työkalun välittää ja järjestää tietoa sekä parantaa kirjaston palveluita ja näkyvyyttä. Nykytaiteen virtuaalikirjasto sisältää myös kehittämismahdollisuuksia, vaikka aivan lähitulevaisuudessa niitä ei todennäköisesti voida toteuttaa. Video- ja äänitetietojen saaminen mukaan täydentäisi aineistovalikoimaa, sisällön kasvaessa erillinen sanahaku lisäisi ja parantaisi hakuominaisuuksia, englanninkielisen rinnakkaisversion toteuttaminen olisi suhteellisen helppoa ja asiakaskäyttöliittymän graafista ulkoasua voisi myös hioa tyylikkäämmäksi - nyt ulkoasun suunnittelu ei kuulunut lainkaan ohjelmointiprojektin päätavoitteisiin. Lisäksi virtuaalikirjastomallia voitaisiin periaatteessa soveltaa laajemminkin taidehistorian ja kuvataiteen muihin aikakausiin, jolloin se saattaisi kattaa esimerkiksi koko Valtion taidemuseon kirjaston edustaman alueen tai ainakin useampia osia siitä. Tästä eteenpäin Tulevina kesäkuukausina nykytaiteen virtuaalikirjastoon luodaan kohtuullinen lähtösisältö ja syksyllä se on tarkoitus julkistaa kirjasto- ja museoalan postituslistojen kautta. Virtuaalikir jaston sivuihin voi käydä toki tutustumassa jo nyt, ne löytyvät osoitteesta m a r i k k i. f n g. f i / kiviki/index.html. Otan mielelläni vastaan kaikki kommentit ja ehdotukset, joita virtuaalikirjasto ehkä herättää. 5

7 Valtakunnallisen taidehistoriallisten arkistojen kartoitusprojektin kuulumisia Hanna-Leena Paloposki Edellisessä Dokumentissa (2/2000) esittelin Kuvataiteen keskusarkiston suunnitelmia käynnistää valtakunnallinen projekti, jossa kartoitetaan museoissa, yliopistoilla ja myös yksityisillä olevia kuvataiteeseen liittyviä yksityisarkistoja. Suunnitelmissa on edetty kevään kuluessa, ja huhtikuussa valmistui projektisuunnitelma, jonka tein osana taidemuseoalan täydennyskoulutusta. Käynnistämme projektin täällä Kuvataiteen keskusarkistossa tulevana syksynä. Projektin päämääränä on tiedon saatavuuden parantaminen ja helpottaminen. Se on mahdollista luomalla kerätyistä arkistotiedoista tietokanta, joka on internetin välityksellä museoiden ja tutkijoiden käytössä auttamassa tutkimustyössä ja näyttelyiden tekemisessä. Projektin ensimmäisessä vaiheessa suunnittelemme kyselylomakkeen, jolla tiedot kerätään, ja tietokannan, johon saadut tiedot talletetaan. Kysely on tarkoitus toteuttaa varsinaisesti Halusimme varata tiedon keräämiseen ja analysointiin riittävästi aikaa, joten aikataulun mukaan projekti valmistuu vasta vuoden 2005 aikana. Tiedot kerätään paitsi kyselyn, myös henkilökohtaisten yhteydenottojen ja käyntien avulla. Kyselylomake laitetaan verkkoon, mutta paperiversiokin on käytössä. Suunnitelmissa on myös tavata museoihmisiä eri puolilta Suomea projektin merkeissä taidemuseo- ja museopäivien yhteydessä järjestettävissä palavereissa. Projektin käytännön toteuttamiseen osallistuu lisäkseni Kuvataiteen keskusarkistossa tälläkin hetkellä työskentelevä Maritta Mellais. Toivomme, että taidemuseot osallistuvat projektiin aktiivisesti, paitsi vastaamalla omalta osaltaan kyselyyn ja ottamalla meihin yhteyttä, myös kertomalla meille oman alueensa ja paikkakuntansa taidehistoriaan ja kuvataiteeseen liittyvistä, yksityisillä henkilöillä tai esim. yhdistyksillä olevista arkistoista. Tietojen kerääminen on meidän kaikkien yhteinen etumme. Vastaan mielelläni kaikkiin projektiin liittyviin kysymyksiin ja otan vastaan sekä projektin toteuttamis- että arkistovinkkejä. Henkilökohtaista Elina Heikka on aloittanut Kuvataiteen keskusarkiston erikoistutkijan virassa. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat erityisesti arkiston valokuva-aineiston kartuttamiseen ja VTM:n valokuvakokoelmien hallintaan liittyvät kysymykset. Tähtäimessä on arkiston arvokkaiden ja mielenkiintoisten valokuvakokoelmien entistä parempi saavutettavuus sekä aineiston aktiivisempi hyödyntäminen tutkimuksessa ja näyttelytoiminnassa. Valokuvakokoelmat avaavat hyödyntämistä odottavia näkökulmia sekä taiteen historiaan että taidehistorian historiaan. Valokuva ei ole vain teoskuva tai henkilökuva. Elina Heikka siirtyi keskusarkistoon Suomen valokuvataiteen museosta, jossa on viimeiset kolme vuotta toiminut Suomen Akatemian projektitutkijana. Kuvataiteen keskusarkiston johtaja Ulla Vihanta palaa virkaansa ja hänen sijaisenaan toiminut Liisa Lindgren siirtyy erikoistutkijan virkaansa valmistelemaan mm. Kuvataiteen keskusarkiston julkaiseman kriitiikin tutkimussarjaan Kirjoituksia taiteesta kolmatta osaa. Kuvataiteen keskusarkiston osastosihteerinä toimii Tessa Vuorio alkaen. Amanuenssi Helena Komulainen on vuorotteluvapaalla , sijaisena toimii Susanna Sääskilahti. Valokuvaaja Hannu Aaltonen on vuorotteluvapaalla , sijaisena toimii Janne Mäkinen. 6

8 Ulla Vihanta, keskusarkiston johtaja alkaen Puh Tessa Vuorio, osastosihteeri 1.8. alkaen Puh Liisa Lindgren, erikoistutkija 1.8. alkaen Puh Elina Heikka, erikoistutkija Puh Dia-arkisto ja kuvapalvelu Helena Komulainen, amanuenssi Puh väridiojen arkistointi ja tutkijapalvelu Valtion taidemuseon taideteosten kuvankäyttöoikeudet, Leevi Haapala, tutkija Puh nykytaiteen dokumentointi Valokuvakokoelmat Veikko Pakkanen, amanuenssi Puh valokuvakokoelmat, kuva-arkistointi ja ja tutkijapalvelu Kuvalaitos Janne Mäkinen, vs. valokuvaaja Puh Ateneumin ja Sinebrychoffin kuvaukset, Tea Åvall, kuvankäsittelijä, Puh Petri Virtanen, valokuvaaja Puh Kiasman kuvaukset, Pirje Mykkänen, valokuvaaja Puh Kiasman kuvaukset ja digit. kuvankäsittely Leikearkisto Liisa Murtti, tutkija Puh Leikearkiston tutkijapalvelu ti pe klo Erkki Anttonen, tutkija Puh Iconclass Taidehistorialliset asiakirja-arkistot Hanna-Leena Paloposki, tutkija Puh taidehistorialliset arkistot ja tutkijapalvelu Puh Kirjasto Irmeli Isomäki, kirjastonhoitaja Puh , Ari Latvi, tutkimusavustaja Kirjaston tutkijapalvelu ti - pe klo Puh , Tellervo Yli-Hallila, kirjastonhoitaja, Kiasma Kiasman kirjaston päivystysnumero Puh Valtion taidemuseo Kuvataiteen keskusarkisto Kaivokatu 2 (C-porras) HELSINKI Vaihde Fax etunimi.sukunimifng.fi Rutschaamaan! Aune Lindström ystävineen valmiina syöksylaskuun Naantalin merikylpylän vesiliukumäessä 1927 LAATUA LOMAAN! 7

9 Maksettu ilmoitus Dokumenttia luetaan Amerikkaa myöten Maksettu ilmoitus 8

10 9

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Miksi monihaku? Sähköistä aineistoa valtavat määrät Laadukasta ja ei-niin-laadukasta Ilmaista ja maksullista Monihakuun

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

JYK ja Varastokirjasto

JYK ja Varastokirjasto JYK ja Varastokirjasto Kaisa Saikkonen 17.2.2016 Periaatteet Noudatamme Varastokirjaston tarkennettua ohjeistusta Tarkistamme puutteet Vaarista/Melindasta Emme lähetä kotimaista aineistoa Emme pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Kalvot www-sivuilla: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu www.tut.fi/kirjasto/pori

Lisätiedot

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari Verkkopalvelu suomalaisille museoille tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari 1.2.2013 Kuinka kaikki alkoikaan? Suomen valokuvataiteen museolla mietittiin - miten palveltaisiin

Lisätiedot

D o k u m e n t t i. ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2003. Kuvat, ellei toisin mainittu, Kuvataiteen keskusarkisto

D o k u m e n t t i. ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2003. Kuvat, ellei toisin mainittu, Kuvataiteen keskusarkisto D o k u m e n t t i ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2003 Kuvasta dokumenttiin Liisa Lindgren...3 Sisyfoksen jäljissä Valtakunnallisen kuvataiteen dokumentointi- ja arkistointipäivän satoa

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

JOKA Journalistinen kuva-arkisto

JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 4.-5.11.2013 Vesa Hongisto Museoviraston ja Suomen valokuvataiteen museon yhteishanke Journalistisen kuva-arkiston tarkoituksena on

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Palvelukyselyn tulosten käsittely Kysely toteutettiin maaliskuussa 2014 Tulokset on raportoitu keväällä ja julkaistu verkossa: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/

Lisätiedot

KUVAPALVELUA MUSEOISSA -MAKSULLISUUS PUHUTTAA

KUVAPALVELUA MUSEOISSA -MAKSULLISUUS PUHUTTAA Kuva: Kalle Kultala, Suomen valokuvataiteen museo. KUVAPALVELUA MUSEOISSA -MAKSULLISUUS PUHUTTAA Tutkija Maria Virtanen, Suomen valokuvataiteen museo Esitys perustuu -Suomen valokuvataiteen museon tammikuussa

Lisätiedot

Puheenjohtaja Elisa Paavilainen SYKE Sihteeri Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Läsnä (Läsnäololuettelo, liite1)

Puheenjohtaja Elisa Paavilainen SYKE Sihteeri Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Läsnä (Läsnäololuettelo, liite1) Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous 1.3.2007 kello 13 15, Valtion taidemuseo, Ateneum-Sali Puheenjohtaja Elisa Paavilainen SYKE Sihteeri Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Suomalaiset kirjastot, museot ja arkistot ovat tuoneet verkkoon vapaasti käytettäviä tekstejä, kuvia, tietoja ja videoita. Niiden hyödyntäminen vaikkapa ilmiöitä

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN 1 Etäkäyttö Käyttöoikeudet ja -rajoitukset PSK ITU-T IEEE Tali Helsingin Sanomien tekstiarkisto TALENTUM Suomen laki INTERNET hakukoneet aihehakemistot

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Asiakasliittymä kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisille sähköisille

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

Espoon kaupunginarkistosta löytyy. Sukututkijoille

Espoon kaupunginarkistosta löytyy. Sukututkijoille Espoon kaupunginarkistosta löytyy Sukututkijoille 9.2.2017 Mikä on Espoon kaupunginarkisto? Kaupungin keskusarkisto. Lakisääteisesti pitkään ja pysyvästi säilytettävien Espoon kunnallishallinnosta syntyneiden

Lisätiedot

Kansallinen radio- ja televisioarkisto. Tietoisku Radioinsinööriseuran senioreille 14.1.2009

Kansallinen radio- ja televisioarkisto. Tietoisku Radioinsinööriseuran senioreille 14.1.2009 Kansallinen radio- ja televisioarkisto Tietoisku Radioinsinööriseuran senioreille 14.1.2009 Lasse Vihonen 29.12.2008 Uusi kulttuuriaineistolaki Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Ari Myllyviita, FM, yhteisöpedagogi (AMK), kemian opettaja, hankekoordinaattori, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Miten yhteisöllisen median työkalut

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Luetteloinnin kehittäminen

Luetteloinnin kehittäminen Luetteloinnin kehittäminen Leena Furu 14.2.2012 Leena Furu museo 2015 Luetteloinnin kehitystyötä tehdään luettelointityöryhmässä Luettelointityöryhmä Marjo Ahonen-Kolu, Suomen käsityön museo Áile Aikio,

Lisätiedot

NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä

NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä Nelli on väline tiedonhakuun ja -hallintaan Nelli kokoaa kirjaston elektroniset tiedonlähteet yhteen paikkaan Eri alojen tietokannat Elektroniset lehdet Kokoelmatietokannat

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN 1 ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN Mari Katvala Oulun yliopiston kirjasto Oulun yliopiston kirjasto/ Mari Katvala 2 TOIMEKSIANTO Kuinka löytää aineiston, kun julkaiseminen hajaantuu aitoon

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö Elina Anttila 14.2.2012 Elina Anttila museo 2015 Mitä museo 2015 on? Museoiden yhteishanke, jossa kartoitetaan museoiden kokoelmahallinnan prosesseja,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo Saavutettava museo Case: Turun taidemuseo Hele Reunanen / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 6.5.2010 Museon saavutettavuus Saavutettavassa museossa näyttelyt ja oheispalvelut ovat fyysisesti, henkisesti

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa AIKUISEN OPPIJAN MUOTOKUVA YLEISEN KIRJASTON TIETOPUOLISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄNÄ: Syventävä tutkimus teemahaastattelumenetelmällä Teemahaastattelurunko 4.8.2000 I Haastateltavan taustatiedot 1 Syntymävuosi

Lisätiedot

1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO

1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS Valtion taidemuseot on kulttuurilaitos, joka vahvistaa kansallista taidekokoelmaa, tekee monipuolisia näyttelyitä ja saattaa taiteen yleisöjen ulottuville. Maan keskustaidemuseona

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä Webropol-kyselyt Tarja Heikkilä Internet-kyselyt Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus edustavan aineiston saamiseen.

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

DOKUMENTTI. Heijastuksia lasissa - Daniel Nyblin taideteosvalokuvaajana. 1800-luvun Suomessa. ISSN 1456-0852 1/1999

DOKUMENTTI. Heijastuksia lasissa - Daniel Nyblin taideteosvalokuvaajana. 1800-luvun Suomessa. ISSN 1456-0852 1/1999 ISSN 1456-0852 1/1999 DOKUMENTTI Heijastuksia lasissa - Daniel Nyblin taideteosvalokuvaajana 1800-luvun Suomessa. Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta Dokumentti 1/1999 Ajankohtaista Kuvataiteen

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011 Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta Riitta Kela 21.11.2011 Vapriikin kuva-arkisto- Tampereen museoiden kuvakokoelmat kokoelmissa 1,1 miljoonaa valokuvaa kokoelmien alueellinen rajaus

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

VTM dnro 4/020/2006 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2005-07 TARKISTUS VUODEN 2007 OSALTA

VTM dnro 4/020/2006 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2005-07 TARKISTUS VUODEN 2007 OSALTA VTM dnro 4/020/2006 VALTIO N TAIDEMUSEON Tulossopimus VUOSILLE 2005-07 TARKISTUS VUODEN 2007 OSALTA 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS Valtion taidemuseo on Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo

Lisätiedot

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Mikä RDA on RDA = Resource Description and Access RDA on kuvailusäännöt, jotka kertovat: mitä valitaan

Lisätiedot

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta Tiedonhaku opiskelun osana CHEM 15.9.2016 Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta virpi.palmgren@aalto.fi Tietoaineistot opiskeluun Elektroniset tiedelehdet 66 000 Painetut tiedelehdet 800

Lisätiedot

Käyttöönoton helpottaminen yritysnäkökulmasta Kevät 2017 Ville Kivilompolo & Sanna Tuuliainen Julkisten palveluiden palvelumuotoilu Lapin yliopisto

Käyttöönoton helpottaminen yritysnäkökulmasta Kevät 2017 Ville Kivilompolo & Sanna Tuuliainen Julkisten palveluiden palvelumuotoilu Lapin yliopisto Käyttöönoton helpottaminen yritysnäkökulmasta Kevät 2017 Ville Kivilompolo & Sanna Tuuliainen Julkisten palveluiden palvelumuotoilu Lapin yliopisto Palveluseteli on valinnanvapautta lisäävä vaihtoehto

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Julkaisutiedot läpinäkyviksi: julkaisuportaali. Tampereen teknillinen yliopisto, Jyrki Ilva

Julkaisutiedot läpinäkyviksi: julkaisuportaali. Tampereen teknillinen yliopisto, Jyrki Ilva Julkaisutiedot läpinäkyviksi: julkaisuportaali Tampereen teknillinen yliopisto, 4.10.2012 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuportaalin idea Raportointiportaali (http://vipunen.csc.fi) tuottaa

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2015

Finnan käyttäjäkysely 2015 Finnan käyttäjäkysely 2015 Anne Luotonen Finnan konsortioryhmä 17.2.2016 Kyselyn toteuttaminen Kysely auki 3 viikkoa marras-joulukuussa 2015 kaikissa Finna-näkymissä Vastauksia yhteensä 12 159 kpl, mikä

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

Palveluportaali Aila

Palveluportaali Aila Palveluportaali Aila Aineistokatalogi-tilaisuus, Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu (FMAS) -hanke 28.10.2014 Hannele Keckman-Koivuniemi Tietopalveluasiantuntija hannele.keckman-koivuniemi@uta.fi

Lisätiedot

E-aineistot haltuun , ja Jaana Märsynaho & Mira Jurvansuu

E-aineistot haltuun , ja Jaana Märsynaho & Mira Jurvansuu E-aineistot haltuun 2.3.2017, 6.4.2017 ja 5.5.2017 Jaana Märsynaho & Mira Jurvansuu Esittelyssä Aleksi Arto (sis. Ostrobotnian) Eebo Ecco Digi: Kansalliskirjaston digitoidut aineistot Digi: Oulun arkki

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Syksy 2008

Kysy kirjastonhoitajalta. Syksy 2008 Kysy kirjastonhoitajalta Syksy 2008 Kysy kirjastonhoitajalta Suomalaisten kirjastojen yhteinen verkkotietopalvelu. Sijaitsee Kirjastot.fi sivustossa, http://www.kirjastot.fi. Kolmella kielellä Suomeksi,

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO 24.1.2007 MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA KIRJASTOSTRATEGIASSA 2006-2012 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Historialliset paikat ja kartat

Historialliset paikat ja kartat Historialliset paikat ja kartat Esko Ikkala 27.11.2015 Sisällys 1. Motivaatio ja tavoitteet 2. Sotasammon paikkaontologian kokoaminen 3. Historiallisten karttojen käyttöönotto 4. Sotasammon paikkanäkymän

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Arkistolaitos ja avoin tieto Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Avoimuus on keskeisin arvo Arkistolaitos edistää hyvän tiedonhallintatavan

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Finnan metatiedon avaaminen CC0-lisenssillä

Finnan metatiedon avaaminen CC0-lisenssillä Finnan metatiedon avaaminen CC0-lisenssillä Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 9.11.2013 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Finnan metatieto On tekstimuotoista kuvailutietoa arkistojen, kirjastojen ja

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

Suomen Yrittäjien valtakunnallinen Yrityspörssi-järjestelmä

Suomen Yrittäjien valtakunnallinen Yrityspörssi-järjestelmä Suomen Yrittäjien valtakunnallinen Yrityspörssi-järjestelmä Sisältö Yrityspörssin perusajatus ja järjestelmän rakenne Yhteistyömahdollisuudet Järjestelmän esittely Yrityspörssin perusajatus Kyseessä on

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuvaarkistopäivät. Tutkija Maria Virtanen

Valtakunnalliset kuvaarkistopäivät. Tutkija Maria Virtanen Valtakunnalliset kuvaarkistopäivät 21.11.2011 Tutkija Maria Virtanen Palvelun taustaa Haluttiin väline, jolla voidaan palvella yleisöä helpommin lähestyttävästi saada talteen ja julkaista museon tietopääomaa

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

NELLI PORTAALIN KÄYTTÖOPAS

NELLI PORTAALIN KÄYTTÖOPAS 1 (13) NELLI PORTAALIN KÄYTTÖOPAS Nelli tiedonhakuportaalissa voit käyttää PKAMKin kirjasto ja tietopalvelun tarjoamia tietokantoja ja verkkoaineistoja, mm. verkkolehtiä, e kirjoja ja sanakirjoja. Mukana

Lisätiedot

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO Kokoelmapolitiikka Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto 1.1.2013 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA

Lisätiedot

Avara museo osana Porin taidemuseon kehittämistyötä

Avara museo osana Porin taidemuseon kehittämistyötä AVARA MUSEO Päätösseminaari 04.10.-05.10.2012 PORI Avara museo osana Porin taidemuseon kehittämistyötä Museonjohtaja Esko Nummelin Porin taidemuseo AVARA MUSEO Valtakunnallinen osio. Toimintalinja: Työmarkkinoiden

Lisätiedot