Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA"

Transkriptio

1 EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA Suomi

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Tietoja asiakirjasta Varoitusten ja symbolien merkitys Käyttäjälle Tietoa tästä asiakirjasta Tietoja järjestelmästä Tyypillisen järjestelmän kaavion osat Käyttö Yleiskuvaus: Käyttö Käyttöliittymä lyhyesti Painikkeet Tilakuvakkeet Peruskäyttö Kotisivujen käyttö Valikkorakenteen käyttö Ohjaimien kytkeminen päälle/pois Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta Tietoja tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinnasta Tilankäyttötilan asettaminen Lämpötilan hallinta Kuuman veden hallinta Tietoja kuuman veden hallinnasta Uudelleenlämmitystila Ajastettu tila Ajastettu tila + uudelleenlämmitystila Kuumavesivaraajan kotisivun käyttäminen Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan käyttäminen Edistynyt käyttö Hiljaisen tilan käyttö Lomatilan käyttö Lukematiedot Päivämäärän, ajan, mittayksiköiden, kontrastin ja taustavalon määrittäminen Käyttäjäprofiilin ja kotisivujen määrittäminen Painikkeiden ja toimintojen lukitseminen ja avaaminen Esiasetetut arvot ja ajastimet Esiasetettujen arvojen käyttäminen Ajastimien käyttö ja ohjelmointi Ajastimet: Esimerkki Esiasetetut ajastimet: Huonelämpötila + lähtöveden lämpötila (pää) Esiasetetut ajastimet: Lähtöveden lämpötila (lisä) Esiasetetut ajastimet: Kuumavesivaraajan lämpötila Valikkorakenne: Yleiskuvaus Asentajan asetukset: Asentajan täytettävät taulukot Apuohjelma Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta Kuuman veden hallinta [A.4] Yhteystiedot/tuen numero [6.3.2] Energiansäästövinkkejä Kunnossapito ja huolto Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto Yhteystietojen/tuen numeron etsiminen Vianetsintä Yleiskuvaus: Vianmääritys Virhehistorian tarkistaminen Oire: Olohuoneessa on liian kylmä (kuuma) Oire: Hanavesi on liian kylmää Siirtäminen Yleiskuvaus: Siirtäminen Hävittäminen Yleiskuvaus: Hävittäminen Sanasto Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä. Tässä asiakirjassa olevat varotoimet käsittelevät erittäin tärkeitä aiheita. Noudata niitä huolellisesti. Kaikki asennusoppaassa kuvatut toimet on jätettävä valtuutetun asentajan suoritettavaksi Varoitusten ja symbolien merkitys VAARA Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sähköiskuun. VAARA: PALAMISEN VAARA Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan äärimmäisen kuumien tai kylmien lämpötilojen vuoksi. VAROITUS Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. HUOMIO Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen. HUOMIOITAVAA Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja. TIETOJA Tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä tai lisätietoja. 1.2 Käyttäjälle Jos et ole varma kuinka laitetta käytetään, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki tuotteella. HUOMIO ÄLÄ huuhtele yksikköä. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. HUOMIOITAVAA ÄLÄ aseta mitään esineitä tai laitteita yksikön päälle. ÄLÄ kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso sen päällä. 2

3 2 Tietoa tästä asiakirjasta Yksiköissä on seuraava symboli: Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen. ÄLÄ yritä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän purku sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden materiaalien käsittely on jätettävä valtuutetun asentajan tehtäväksi sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti. Yksiköt täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Voit kysyä lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta. Paristoissa on seuraava symboli: Navigointikohdat H u o n e l ä m p ö t i l a 1 M u k a v a ( l ä m m i t y s ) E k o ( l ä m m i t y s ) C > C > M u k a v a ( j ä ä h d y t y s ) E k o ( j ä ä h d y t y s ) C > C > OK Va l i t s e S e l a a Navigointikohtien avulla voit selvittää, missä kaukosäätimen valikkorakenteessa olet. Myös tämä asiakirja mainitsee navigointikohdat. Esimerkki: Mene kohtaan [ ] = Mene kohtaan > Käyttäjäasetukset > Esiasetut arvot > Huone lämpötila >Mukava (lämmitys) 3 Tietoja järjestelmästä Se tarkoittaa, että paristoja ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki, kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, että paristo sisältää raskasmetallia tietyn rajan ylittävän määrän verran. Mahdolliset kemikaalisymbolit ovat: Pb: lyijy (> 0,004%). Käytetyt paristot on käsiteltävä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä varten. Huolehtimalla siitä, että käytetyt paristot hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Riippuen järjestelmän asennuksesta, järjestelmä voi: Lämmittää tilaa Jäähdyttää tilaa (jos lämmitys-/jäähdytyspumppumalli on asennettu) Tuottaa lämmintä vettä (jos kuumavesivaraaja on asennettu) 3.1 Tyypillisen järjestelmän kaavion osat C g B A 2 Tietoa tästä asiakirjasta a d b c e Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän tuotteen. Huomaa: Lue asiakirjat huolellisesti ennen käyttöliittymän käyttöä, jotta voisit varmistaa parhaan mahdollisen käytön. Pyydä asentajaa kertomaan sinulla asetuksista, jotka hän määritti järjestelmääsi. Tarkista, onko asentaja täyttänyt asentajan asetustaulukon. Jos ei, pyydä häntä tekemään niin. Säilytä asiakirja myöhempää käyttöä varten. Kohdeyleisö Loppukäyttäjät Asiakirjasarja Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat: Asiakirja Sisältää... Muoto Yleiset varotoimet Käyttöopas Käyttäjän viiteopas Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen järjestelmän käyttöä Pikaopas peruskäyttöön Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskäyttöön ja edistyneeseen käyttöön Paperi (sisäyksikön pakkauksessa) CD/DVD-levy (sisäyksikön pakkauksessa) Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai asentajan kautta. Käytettävissä olevat näytöt Järjestelmän kokoonpanosta ja asennusmäärityksistä riippuen kaikki tämän asiakirjan näytöt eivät välttämättä ole käytettävissä käyttöliittymässäsi. A Pääalue. Esimerkki: Olohuone. B Lisäalue. Esimerkki: Makuuhuone. C Tekninen huone. Esimerkki: Autotalli. a Ulkoyksikön lämpöpumppu b Sisäyksikön lämpöpumppu c Kuumavesivaraaja d Sisäyksikön kaukosäädin e Olohuoneen kaukosäädin, käytetään huonetermostaattina f Lattialämmitys g Lämpöpumpun konvektorit tai puhallinkonvektoriyksiköt TIETOJA f Sisäyksikkö ja kuumavesivaraaja voidaan voivat olla erillisiä tai integroituja sisäyksikön tyypistä riippuen. 4 Käyttö 4.1 Yleiskuvaus: Käyttö Voit käyttää järjestelmää käyttöliittymän kautta. Tämä osio kuvaa, kuinka käyttöliittymää käytetään: Lyhyesti Osa Painikkeet Tilakuvakkeet 3

4 Peruskäyttö Osa Tilan lämmityksen/ jäähdytyksen hallinta Kuuman veden hallinta Edistynyt käyttö Esiasetetut arvot ja ajastimet Valikkorakenne Asentajan asetustaulukko 4 Tietoja kohteesta: Kotisivut, joilla voit lukea ja muuttaa asetuksia, jotka on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön Valikkorakenne, jossa voit lukea ja muuttaa asetuksia, joita EI ole tarkoitettu päivittäiseen käyttöön Ohjaimet päällä/pois Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta: Tilankäyttötilan asettaminen Lämpötilan hallinta Kuumavesivaraajan hallinta: Uudelleenlämmitystila Ajastettu tila Ajastettu tila + uudelleenlämmitystila Tietoja kohteesta: Hiljainen tila Lomatila Lukematiedot Päivämäärä, aika, mittayksiköt, kontrasti ja taustavalo Käyttäjäprofiili ja kotisivut Painikkeiden ja toimintojen lukitseminen ja avaaminen Esiasetettujen arvojen käyttäminen Ajastimien valinta ja ohjelmointi. Esiasetettujen ajastimien yleiskuvaus Valikkorakenteen yleiskuvaus 4.2 Käyttöliittymä lyhyesti Painikkeet b a f Asentajan asetusten yleiskuvaus e a KOTISIVUT Vaihtaa kotisivujen välillä (kun olet kotisivulla). Siirtyy oletuskotisivulle (kun olet valikkorakenteessa). b TOIMINTAHÄIRIÖTIEDOT Toimintahäiriön sattuessa näkyy kotisivuilla. Voit näyttää lisätietoja toimintahäiriöstä painamalla painiketta. c PÄÄLLÄ/POIS Kytkee ohjaimen päälle tai pois (huonelämpötila, lähtöveden lämpötila, kuumavesivaraajan lämpötila). c d d VALIKKORAKENNE/TAKAISIN Avaa valikkorakenteen (kun olet kotisivulla). Siirtyy valikkorakenteessa tason ylöspäin (kun selaat valikkorakennetta). Siirtyy 1 vaiheen takaisinpäin (esimerkiksi kun olet ohjelmoimassa ajastinta valikkorakenteessa). e SELAAMINEN/ASETUSTEN MUUTTAMINEN Liikuttaa kohdistinta näytössä. Selaa valikkorakennetta. Muuttaa asetuksia. Valitsee tilan. f OK Siirtyy seuraavaan vaiheeseen, kun olet ohjelmoimassa ajastinta valikkorakenteessa. Vahvistaa valinnan. Siirtyy alivalikkoon valikkorakenteessa. Vaihtaa todellisten ja haluttujen arvojen näytön tai todellisten arvojen ja poikkeama-arvojen (jos sovellettavissa) välillä kotisivuilla. Voit ottaa lapsilukon käyttöön tai pois käytöstä painamalla yli 5 sekunnin ajan kotisivulla. Voit ottaa toimintolukon käyttöön tai pois käytöstä painamalla yli 5 sekunnin ajan valikkorakenteen päävalikossa. TIETOJA Jos painat painiketta tai muuttaessasi asetusta, asetusta EI oteta käyttöön Tilakuvakkeet Kuvake Tilankäyttötila = Lämmitys. Tilankäyttötila = Jäähdytys. Yksikkö on käytössä. Haluttu huonelämpötila = esiasetettu arvo (Mukava; päivisin). Haluttu huonelämpötila = esiasetettu arvo (Eko; öisin). Huonelämpötilan kotisivulla: haluttu huonelämpötila = valitun ajastimen mukaan. Kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulla: kuumavesivaraajan tila = ajastettu tila. Kuumavesivaraajan tila = uudelleenlämmitystila. Kuumavesivaraajan tila = ajastettu tila + uudelleenlämmitystila. Seuraavassa ajastetussa toiminnossa haluttua lämpötilaa nostetaan. Seuraavassa ajastetussa toiminnossa haluttu lämpötila EI muutu. Seuraavassa ajastetussa toiminnossa haluttua lämpötilaa lasketaan. Esiasetettu arvo (Mukava tai Eko) tai ajastettu arvo ohitetaan väliaikaisesti. Järjestelmä tuottaa kuumaa vettä halutulle määrälle ihmisiä. Kuumavesivaraajan lisälämmitintila on aktiivinen tai valmis aktivoitavaksi. Hiljainen tila on aktiivinen. Lomatila on aktiivinen tai valmis aktivoitavaksi. Lapsilukkotila ja/tai toimintolukkotila on aktiivinen. Ulkoinen lämmönlähde on aktiivinen. Esimerkki: Kaasupoltin. Desinfiointitila on aktiivinen.

5 Kuvake Toimintahäiriö tapahtui. Voit näyttää lisätietoja toimintahäiriöstä painamalla painiketta. 4.3 Peruskäyttö Säästä riippuva tila on aktiivinen. Käyttäjän lupataso = Asentaja. Sulatus/öljyn palautus -tila on aktiivinen. Kuumakäynnistystila on aktiivinen. Hätäkäyttötila on aktiivinen Kotisivujen käyttö Tietoja kotisivuista Voit käyttää kotisivuja sellaisten asetusten lukemiseen ja muuttamiseen, joita EI ole tarkoitettu päivittäiseen käyttöön. Soveltuvissa kohdissa kuvataan, mitä voit nähdä ja tehdä kotisivuilla. Riippuen järjestelmän kokoonpanosta seuraavat kotisivut voivat olla mahdollisia: Huonelämpötila (Huone) Päälähtöveden lämpötila (Lv:n lämp,p) Lisälähtöveden lämpötila (Lv:n lämp,l) Kuumavesivaraajan lämpötila (Säiliö) Kotisivulle siirtyminen 1 Paina painiketta. Tulos: Yksi kotisivuista näkyy. 2 Voit siirtyä (mahdolliselle) seuraavalle kotisivulle painamalla uudelleen painiketta Valikkorakenteen käyttö Tietoja valikkorakenteesta Voit käyttää valikkorakennetta lukemaan ja muuttamaan asetuksia, joita EI ole tarkoitettu päivittäiseen käyttöön. Soveltuvissa kohdissa kuvataan, mitä voit nähdä ja tehdä valikkorakenteessa. Yleiskatsauksen valikkorakenteista voit katsoa kohdasta "4.8 Valikkorakenne: Yleiskuvaus" sivulla 19. Valikkorakenteeseen siirtyminen 1 Paina kotisivulla painiketta. Tulos: Valikkorakenne tulee näkyviin. 1 A s e t a p ä i v ä m ä ä r ä / a i k a > L o m a > H i l j a i n e n t i l a A u t o m. > K ä y t t ö t i l a L ä m m i t y s > Va l i t s e a j a s t i m e t > T i e d o t > OK Va l i t s e S e l a a Valikkorakenteen selaaminen Käytä painikkeita,,,, ja Ohjaimien kytkeminen päälle/pois Tietoja ohjaimien kytkemisestä päälle/pois Jotta voit ohjata kohdetta... Päälähtöveden (ja lisälähtöveden) lämpötila Kuumavesivaraajan lämpötila Jos kytket päälle kohteen... Huonelämpötilan ohjaus Sinun on kytkettävä päälle... Päälähtöveden (ja lisälähtöveden) lämpötilan ohjaus. Pää- ja lisälähtöveden lämpötilan ohjaus kytketään aina päälle tai pois samanaikaisesti. Kuuman veden hallinta. Silloin... Päälähtöveden (ja lisälähtöveden) lämpötilan ohjaus kytketään automaattisesti päälle. Päälähtöveden (ja Huonelämpötilan ohjausta EI lisälähtöveden) lämpötilan ohjaus automaattisesti kytketä päälle. Jos kytket pois päältä kohteen... Huonelämpötilan ohjaus Silloin... Päälähtöveden (ja lisälähtöveden) lämpötilan ohjaus EI kytketä automaattisesti pois päältä. Päälähtöveden (ja Huonelämpötilan ohjaus lisälähtöveden) lämpötilan ohjaus kytketään automaattisesti kytketä pois päältä. Eri hallintojen päällä tai pois päältä olemisen tarkistaminen 1 Siirry hallinnan kotisivulle. Esimerkki: Huonelämpötilan kotisivu (Huone). 2 Tarkista, onko merkkivalo päällä vai pois. Huomautus: Jos hallinta on kytketty pois päältä, myös OFF näkyy näytössä. Huonelämpötilan hallinnan kytkeminen päälle tai pois 1 Mene huonelämpötilan kotisivulle (Huone). 2 Paina painiketta. Lähtöveden lämpötilan (pää + lisä) hallinnan kytkeminen päälle tai pois 1 Siirry jollekin seuraavista kotisivuista: Päälähtöveden lämpötilan kotisivu (Lv:n lämp,p) Lisälähtöveden lämpötilan kotisivu (Lv:n lämp,l) 2 Paina painiketta. Kuuman veden hallinnan kytkeminen päälle tai pois 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). 2 Paina painiketta. 4.4 Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta Tietoja tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinnasta Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista: 1 Tilankäyttötilan asettaminen 2 Lämpötilan hallinta Jotta voit ohjata kohdetta... Huonelämpötila Sinun on kytkettävä päälle... Huonelämpötilan ohjaus. 5

6 4.4.2 Tilankäyttötilan asettaminen Tietoja tilankäyttötiloista Riippuen lämpöpumpun mallista sinun on kerrottava järjestelmälle, mitä tilankäyttötilaa haluat käyttää: lämmitys vai jäähdytys. Jos asennetussa lämpöpumppumallissa on asennettuna... Lämmitys/jäähdytys Vain lämmitys 6 Silloin... Järjestelmä voi lämmittää ja jäähdyttää tilaa. Sinun on kerrottava järjestelmälle, kumpaa tilankäyttötilaa käyttää. Järjestelmä voi lämmittää tilaa, mutta EI jäähdyttää tilaa. Sinun EI ole kerrottava järjestelmälle, kumpaa tilankäyttötilaa käyttää. Voit kertoa järjestelmälle seuraavasti mitä tilankäyttötilaa käyttää: Voit... Tarkistaa, mikä tilankäyttötila on käytössä. Asettaa tilankäyttötilan. Rajoittaa sitä, milloin automaattinen vaihto on mahdollinen. Kotisivut: Sijainti Huonelämpötila Lähtöveden lämpötila (pää + lisä) Valikkorakenne Lämmityksen/jäähdytyksen lämpöpumppumallin asennuksen määrittäminen 1 Siirry valikkorakenteeseen painamalla -painiketta. 2 Tarkista, onko luettelossa [4] Käyttötila. Jos on, lämmityksen/ jäähdytyksen lämpöpumppumalli on asennettu. Käytössä olevan tilankäyttötilan tarkistaminen 1 Siirry jollekin seuraavista kotisivuista: Huonelämpötilan kotisivu (Huone) Päälähtöveden lämpötilan kotisivu (Lv:n lämp,p) Lisälähtöveden lämpötilan kotisivu (Lv:n lämp,l) 2 Tarkista tilakuvake: Jos näet... Tilankäyttötilan asettaminen 1 Mene kohtaan [4]: > Käyttötila. Silloin... Käyttötila = lämmitys. Yksikkö EI lämmitä tilaa. Kuumavesivaraaja voi silti lämmetä. Käyttötila = lämmitys. Yksikkö lämmittää tilaa parhaillaan. Käyttötila = jäähdytys. Yksikkö EI jäähdytä tilaa. Kuumavesivaraaja voi silti lämmetä. Käyttötila = jäähdytys. Yksikkö jäähdyttää tilaa parhaillaan. 2 Valitse jokin seuraavista ja paina -painiketta: Jos valitset... Lämmitys Jäähdytys Silloin tilankäyttötila on... Aina lämmitys -tila. Aina jäähdytys -tila. Jos valitset... Automaattinen Silloin tilankäyttötila on... Automaattisesti ulkolämpötilan perusteella muuttuva (ja asentajan asetuksista riippuen myös sisälämpötilan perusteella). Ottaa myös kuukausirajoitukset huomioon. Huomautus: Automaattinen vaihto on mahdollinen vain tietyissä olosuhteissa. Automaattisen vaihdon rajoittaminen 1 Mene kohtaan [7.5]: > Käyttäjäasetukset > Sallittu käyttötila. 2 Valitse kuukausi ja paina -painiketta. 3 Valitse Vain lämmitys, Vain jäähdytys tai Läm./jäähdyt. ja paina -painiketta. Tyypilliset automaattisen vaihdon rajoitukset Milloin Kylmän kauden aikana. Esimerkki: Lokakuu, marraskuu, joulukuu, tammikuu, helmikuu ja maaliskuu. Lämpimän kauden aikana. Esimerkki: Kesäkuu, heinäkuu ja elokuu. Kausien välissä. Esimerkki: Huhtikuu, toukokuu ja syyskuu Lämpötilan hallinta Tietoja lämpötilan hallinnasta Rajoitus Vain lämmitys Vain jäähdytys Läm./jäähdyt. Järjestelmän kokoonpanosta ja asennusmäärityksistä riippuen voit käyttää eri lämpötilan hallintaa: Huonetermostaatin ohjaus (linkitetty tai linkittämätön) Lähtöveden lämpötilan ohjaus Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus Käytössä olevan lämpötilahallinnan määrittäminen (tapa 1) Katso asentajan täyttämästä asentajan asetustaulukosta. Käytössä olevan lämpötilahallinnan määrittäminen (tapa 2) Jos sinulla on 2 kaukosäädintä, suorita seuraava toimenpide sisäyksikön kaukosäätimestä. 1 Vaihda kotisivujen välillä painamalla -painiketta useita kertoja, ja tarkista, onko lisälähtöveden lämpötilan kotisivu (Lv:n lämp,l) saatavilla: Käytettävissä EI saatavilla Jos... Silloin käytössä on... Pääalue ja lisäalue Vain pääalue Tyypillinen lisälähtöveden lämpötilan kotisivu: Käyttäjäprofiili = Perus 45 C H a l u t t u l ä m p ö t. 2 Mene kohtaan [6]: > Tiedot. Käyttäjäprofiili = Tarkka Ma 1 5 : 2 0 Lv:n lämp,l 45 C H a l u t t u l ä m p ö t. 3 Paina painiketta yli 5 sekunnin ajan. Ma 2 2 : 0 0 Ma 1 5 : 2 0 Lv:n lämp,l Tulos: Käyttäjän lupatasoksi tulee Edis. loppukäy.. Lisätietoja näytetään ja valikon nimeen lisätään +. 4 Tarkista seuraavat:

7 Jos... Huonelämpötila näkyy kohdassa: [6.1]: > Tiedot > Anturin tiedot Päätermostaatti A on kohdassa: [6.5]: > Tiedot > Toimilaitteet Muuten Silloin lämpötilan ohjaus on... Pääalue Huonetermostaatin ohjaus. Siirry seuraavaan vaiheeseen tarkistaaksesi ovatko lähtöveden asetuspiste huonelämpötilan asetuspiste toisiinsa liitettyjä. ja Lisäalue (jos sovellettavissa) Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus. Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus. Lähtöveden lämpötilan ohjaus. 5 Vain huonetermostaatin ohjaus: Siirry päälähtöveden lämpötilan kotisivulle (Lv:n lämp,p) ja tarkista seuraava: Näkyykö asetuspisteen vieressä? Kyllä Ei Silloin lähtöveden asetuspiste ja huonelämpötilan asetuspiste... EIVÄT ole liitettyjä toisiinsa. Voit asettaa lähtöveden asetuspisteen kotisivulta. Ovat liitettyjä toisiinsa esiasetetuilla arvoillaan. Voit asettaa esiasetetut arvot valikkorakenteesta. T l 35 C 30 C 18 C 22 C T r : Huonelämpötila Huonetermostaatin ohjaus T l : Lähtöveden lämpötila Huonetermostaatin ohjaus tarkoittaa, että voit suorittaa seuraavat toimet: Pääalueen huonelämpötila Pääalueen lähtöveden lämpötila Pääalueen huonelämpötila Pääalueen huonelämpötilan hallitsemista varten voit toimia seuraavasti: Voit... Lukea todellisen ja halutun lähtöveden lämpötilan. Ohittaa väliaikaisesti huonelämpötilan ajastimen. Muuttaa tilaa ajastimesta esiasetettuun arvoon. Jos teet näin, sinun on myös määritettävä (valikkorakenteessa): Esiasetetut arvot Ohitustoiminnon aika (Lämpötilalukko) T r Sijainti Huonelämpötilan sivu Huonelämpötilan kotisivu, jos käyttäjäprofiili = Tarkka Voit... Valita mitä huonelämpötilan ajastinta haluat käyttää. Ohjelmoida ajastimia. Määrittää esiasetetut arvot, joita käytetään huonelämpötilan ajastimessa ja silloin, kun vaihdat tilan ajastimesta esiasetettuihin arvoihin. Katso myös: "Huonelämpötilan kotisivun käyttäminen" sivulla 8 "Ohitusjakson asettaminen" sivulla 9 "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla 15 Pääalueen lähtöveden lämpötila Sijainti Valikkorakenne Pääalueen lähtöveden lämpötilan hallitsemista varten voit toimia seuraavasti: Voit... Lukea halutun lähtöveden lämpötilan. Säätää lähtöveden lämpötilaa. Ehto: Lähtöveden lämpötilan asetuspistettä EI ole liitetty huonelämpötilan asetuspisteeseen. Muuta tätä vain, jos haluttua huonelämpötilaa ei voi saavuttaa. Määrittää esiasetetut arvot. Ehto: Lähtöveden lämpötilan asetuspiste on liitetty huonelämpötilan asetuspisteeseen. Muuta tätä vain, jos haluttua huonelämpötilaa ei voi saavuttaa. Katso myös: Sijainti Lähtöveden lämpötilan kotisivu (pää) Valikkorakenne "Lähtöveden lämpötilan kotisivujen käyttäminen (pää + lisä)" sivulla 9 "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla 15 Lähtöveden lämpötilan ohjaus Lähtöveden lämpötilan ohjaus tarkoittaa, että ohjaat vain lähtöveden lämpötilaa. Voit ohjata lähtöveden lämpötilaa seuraavasti: Voit... Lukea halutun lähtöveden lämpötilan (pää + lisä). Säätää/kumota lähtöveden lämpötilan (pää). Säätää lähtöveden lämpötilaa (lisä). Valita, mitä lähtöveden lämpötilan ajastinta (pää + lisä) haluat käyttää. Ohjelmoida lähtöveden lämpötilan ajastimen (pää + lisä). Määrittää esiasetetut arvot, joita käytetään lähtöveden lämpötilan ajastimessa (pää). Katso myös: Sijainti Lähtöveden lämpötilan kotisivut (pää + lisä) Valikkorakenne "Lähtöveden lämpötilan kotisivujen käyttäminen (pää + lisä)" sivulla 9 "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla 15 7

8 Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus tarkoittaa, että voit suorittaa seuraavat toimet: Ulkoisen termostaatin huonelämpötilan ohjaus Lähtöveden lämpötila käyttöliittymässä (Daikin) Voit ohjata lähtöveden lämpötilaa seuraavasti: Voit... Lukea halutun lähtöveden lämpötilan. Säätää lämpötilaa. Muuta tätä vain, jos haluttua huonelämpötilaa ei voi saavuttaa. Sijainti Lähtöveden lämpötilan kotisivut (pää + lisä) Katso myös: "Lähtöveden lämpötilan kotisivujen käyttäminen (pää + lisä)" sivulla 9. Huonelämpötilan kotisivun käyttäminen Tyypillisten huonelämpötilojen kotisivut Eri käyttäjäprofiileilla voi tehdä eri määrän toimintoja kotisivulla. Käyttäjäprofiili = Perus 20.0 C To d e l l i n e n l ä m p ö t. Ma 1 5 : 2 0 Huone Käyttäjäprofiili = Tarkka 20.0 C To d e l l i n e n l ä m p ö t. A j a s t e t t u Ti 1 7 : 3 0 Todellisen ja halutun huonelämpötilan lukeminen 1 Mene huonelämpötilan kotisivulle (Huone). Tulos: Voit lukea todellisen lämpötilan C To d e l l i n e n l ä m p ö t. 2 Paina painiketta. Tulos: Voit lukea halutun lämpötilan C H a l u t t u l ä m p ö t. Huonelämpötilan ajastimen väliaikainen ohittaminen 1 Mene huonelämpötilan kotisivulle (Huone). 2 Säädä lämpötilaa painikkeella tai. Tilan muuttaminen ajastimesta esiasetettuun arvoon Edellytys: Käyttäjäprofiili = Tarkka. 1 Mene huonelämpötilan kotisivulle (Huone). 2 Valitse painikkeella tai esiasetettu arvo ( tai ). Esimerkki: Ajastuksen väliaikainen ohittaminen JA tilan muuttaminen esiasetettuihin arvoihin Olet määrittänyt seuraavat asetukset: Esiasetetut arvot Settings (asetukset) Mukava (lämmitys) = 20 C Ma 1 5 : 2 0 Huone Haluttu lämpötila, kun olet kotona. Settings (asetukset) Eko (lämmitys) = 18 C Haluttu lämpötila: Kun olet poissa Yöllä Schedule 07:00 Mukava Olet kotona. Ohitustoiminno tuntia n aika (Lämpötilalukko ) 09:00 Eko Olet poissa. 17:00 Mukava Olet kotona. Haluttu lämpötila = esiasetettu arvo (Mukava (lämmitys)). Haluttu lämpötila = esiasetettu arvo (Eko (lämmitys)). Haluttu lämpötila = esiasetettu arvo (Mukava (lämmitys)). 19:00 21 C Olet kotona ja haluat enemmän lämpöä. Haluttu lämpötila = mukautettu lämpötila. 23:00 Eko Haluttu lämpötila = esiasetettu arvo (Eko (lämmitys)). Jos ohitat ajastimen väliaikaisesti esiasetetulla arvolla, 2 tunnin jälkeen siirrytään taas käyttämään ajastinta. Jos käyttäjäprofiili = Perus, voit ohittaa väliaikaisesti huonelämpötilan ajastimen painamalla - tai -painiketta. Tilanne Jos käyttäjäprofiili = Tarkka, silloin voit: 15:20 => Ajastettu lämpötila = esiasetettu arvo (Eko (lämmitys)) = 18 C. Ohitat väliaikaisesti ajastimen. Haluttu lämpötila = mukautettu lämpötila = 19 C. Seuraavassa ajastetussa toiminnossa (17:00) käytetään taas ajastinta. Ohittaa väliaikaisesti huonelämpötilan ajastimen painamalla - tai -painiketta (sama kuin jos käyttäjäprofiili = Perus) Muuttaa tilaa ajastimesta esiasetettuun arvoon painamalla -painiketta Ajastettu Ma 17:00 Tilanne Huonelämpötilan ajastinta käytetään. - tai 15:20 => Haluttu lämpötila = esiasetettu arvo (Eko (lämmitys)) = 18 C. Seuraava ajastettu toiminto on 17:00 ja haluttua lämpötilaa nostetaan silloin. Ohitat väliaikaisesti ajastimen. Haluttu lämpötila = mukautettu lämpötila = 19 C. Seuraavassa ajastetussa toiminnossa (17:00) käytetään taas ajastinta. 8

9 Tilanne Ohitusjakson asettaminen Muutat tilaa ajastimesta esiasetettuun arvoon (Mukava (lämmitys)). Haluttu lämpötila = esiasetettu arvo (Mukava (lämmitys)) = 20 C. 2 tunnin jälkeen ajastinta käytetään jälleen (17:20 => 20 C). Aiemmin olet muuttanut tilan ajastimesta esiasetettuun arvoon, ja nyt voit väliaikaisesti ohittaa esiasetetun arvon. Haluttu lämpötila = mukautettu lämpötila = 21 C. 2 tunnin jälkeen ajastinta käytetään jälleen (17:20 => 20 C). 1 Mene kohtaan [7.2]: > Käyttäjäasetukset > Lämpötilalukko. 2 Valitse arvo ja paina -painiketta: Pysyvä tuntia (2, 4, 6, 8) Tulos: Tämä ohitustoiminnon aika (Lämpötilalukko) pysyy voimassa, kunnes muutat sitä uudelleen. Käyttöesimerkki: Pidät juhlat Jos olet seuraavassa tilanteessa: Käytät seuraavaa huonelämpötilan ajastusta: 17:00 esiasetettu arvo (Mukava) = 20 C 23:00 esiasetettu arvo (Eko) = 18 C Pidät juhlat tänä iltana ja haluat käyttää esiasetettua arvoa (Mukava) kello 02:00 saakka. Voit silloin toimia seuraavasti: 1 Aseta ohitustoiminnon aika (Lämpötilalukko) arvoon 6 tuntia. 2 Mene huonelämpötilan kotisivulle (Huone) kello 20:00. 3 Valitse -painiketta painamalla. Tulos: Esiasetettua arvoa (Mukava) käytetään kello 02:00 saakka. Sen jälkeen käytetään jälleen ajastinta. Käyttöesimerkki: Menet pois muutamaksi tunniksi Jos olet seuraavassa tilanteessa: Käytät seuraavaa huonelämpötilan ajastusta: 08:00 esiasetettu arvo (Mukava) = 20 C 23:00 esiasetettu arvo (Eko) = 18 C Kello 14:00 menet pois 3 tunniksi. Voit silloin toimia seuraavasti: 1 Aseta ohitustoiminnon aika (Lämpötilalukko) arvoon 2 tuntia. 2 Mene huonelämpötilan kotisivulle (Huone). 3 Valitse -painiketta painamalla. Tulos: Seuraavan 2 tunnin ajan huonetta EI lämmitetä ajastimen mukaiseen arvoon 20 C vaan esiasetettuun arvoon (Eko = 18 C). 2 tunnin kuluttua huone lämpenee jälleen ajastimen arvoon 20 C. Etu: Säästät energiaa, koska ET lämmitä huonetta tarpeettomasti, ja kotiin palatessasi huone on jälleen lämmin. Lähtöveden lämpötilan kotisivujen käyttäminen (pää + lisä) TIETOJA Lähtövesi on vesi, joka lähetetään lämmönluovuttajiin. Asentaja asettaa halutun lähtöveden lämpötilan lämmönluovuttajien tyypin mukaan. Esimerkki: Lattialämmitys on suunniteltu alhaisemmalle lähtöveden lämpötilalle kuin lämpöpatterit, lämpöpumpun konvektorit ja/tai puhallinkonvektoriyksiköt. Lähtöveden lämpötilan asetuksia tarvitsee säätää vain, jos sen kanssa on ongelmia. Tyypilliset lähtöveden lämpötilan kotisivut Pääalue: Käyttäjäprofiili = Perus 35 C H a l u t t u l ä m p ö t. Lisäalue: Käyttäjäprofiili = Perus 45 C H a l u t t u l ä m p ö t. Käyttäjäprofiili = Tarkka Ma 1 5 : 2 0 Lv:n lämp,p 35 C H a l u t t u l ä m p ö t. Ma 2 2 : 0 0 Ma 1 5 : 2 0 Lv:n lämp,p Käyttäjäprofiili = Tarkka Ma 1 5 : 2 0 Lv:n lämp,l 45 C H a l u t t u l ä m p ö t. 2 2 : 0 0 Halutun lähtöveden lämpötilan (pää + lisä) lukeminen Ma 1 5 : 2 0 Lv:n lämp,l Mene lähtöveden lämpötilan kotisivulle (Lv:n lämp,p tai Lv:n lämp,l). Lähtöveden lämpötilan (pää) säätäminen/ohittaminen TIETOJA Ma Et voi säätää/korvata lähtöveden lämpötilaa (pää) huonetermostaatin ohjauksessa, jossa on linkitetyt lähtöveden lämpötilat. Tarvittaessa voit kuitenkin säätää haluttua lähtöveden lämpötilaa (pää) säätämällä esiasetettuja arvoja. TIETOJA Lähtöveden lämpötilan säätäminen on pysyvää, ellei lähtöveden lämpötila on ajastettu. Siinä tapauksessa korvaaminen on voimassa vain seuraavaan ajastettuun toimintoon saakka. 1 Mene päälähtöveden lämpötilan kotisivulle (Lv:n lämp,p). 2 Säädä/ohita painamalla - tai -painiketta. Esimerkki: 35 C 37 C Lähtöveden lämpötila (lisä) säätäminen 1 Mene lisälähtöveden lämpötilan kotisivulle (Lv:n lämp,l). 2 Säädä painamalla painiketta tai. Esimerkki: 45 C 47 C 9

10 4.5 Kuuman veden hallinta Tietoja kuuman veden hallinnasta Riippuen kuumavesivaraajan tilasta (asentajan asetus), voit käyttää erilaista kuuman veden hallintaa: T t 60 C 50 C 40 C Uudelleenlämmitystila Ajastettu tila Ajastettu tila + uudelleenlämmitystila 15 C 00:00 07:00 14:00 21:00 t HUOMIO Lisälämmittimen lupa-ajastinta käytetään rajoittamaan tai sallimaan lisälämmittimen toiminta viikoittaisen ohjelman mukaan. Vinkki: Jotta välttyisit desinfioinnin epäonnistumiselta, salli lisälämmitin (viikoittaisessa ohjelmassa) vähintään 4 tunniksi ajastetun desinfioinnin alusta alkaen. Jos lisälämmitintä rajoitetaan desinfioinnin aikana, tämä toiminto EI onnistu ja vastaava varoitus AH näytetään. TIETOJA Jos virhekoodi AH esiintyy ilman, että desinfiointitoiminto on keskeytynyt kuuman veden käytön takia, seuraavia toimia suositellaan: Kun Kuuma vesi > Asetuspistetila > Uudelleenlämmitys tai Uud.läm+ajast on valittu, on suositeltavaa ohjelmoida desinfioinnin käynnistys vähintään 4 tuntia myöhemmäksi kuin viimeinen oletettu suuri kuuman veden tarve. Tämä käynnistys voidaan asettaa asentajan asetuksissa (desinfiointitoiminto). Kun Kuuma vesi > Asetuspistetila > Vain ajastus on valittu, on suositeltavaa ohjelmoida säiliön tilaksi Säilytys, eko 3 tuntia ennen ajastettua desinfiointitoiminnon käynnistystä säiliön esilämmittämistä varten. Käytössä olevan kuumavesivaraajan tilan määrittäminen (tapa 1) Katso asentajan täyttämästä asentajan asetustaulukosta. Käytössä olevan kuumavesivaraajan tilan määrittäminen (tapa 2) Edellytys: Käyttäjäprofiili = Tarkka. 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). 2 Tarkista, mitkä kuvakkeet näkyvät: Jos... näkyy Silloin kuumavesivaraajan tila =... Uudelleenlämmitystila Ajastettu tila Uudelleenlämmitystila Ajastettu tila + uudelleenlämmitystila Uudelleenlämmitystilassa ( ) kuumavesivaraaja lämpenee jatkuvasti haluttuun lämpötilaan (esimerkiksi: 50 C). T t : Kuumavesivaraajan lämpötila t: Aika TIETOJA EI ole suositeltavaa käyttää valintaa ([6 0D]=0, [A.4.1] Kuuma vesi Asetuspistetila=Vain uud.läm.), jos kuumavesivaraajaa käytetään ilman sisäistä lisälämmitintä. Tilanlämmityksen (jäähdytyksen) kapasiteettipuutteen/ mukavuusongelmien vaara on merkittävä (jos kuumaa vettä käytetään usein, tilanlämmitys/-jäähdytys keskeytyy usein ja pitkäksi aikaa). Uudelleenlämmitystilassa voit toimia seuraavasti: Voit... Sijainti Lukea halutun uudelleenlämmityksen lämpötilan. Kuumavesivara Säätää uudelleenlämmityksen lämpötilaa. ajan lämpötilan kotisivu Ehto: kotisivulla. näkyy kuumavesivaraajan lämpötilan Aktivoida kuumavesivaraajan lisälämmitintilan. (Vain EHBH/X) Ohjelmoida lisälämmittimen lupa-ajastimen rajoittamaan sitä, milloin lisälämmitin voi toimia. Esimerkki: Salli lisälämmittimen toiminta vain yöllä. (Vain erikseen hankittavan kuumavesipumpun toissijaista paluuta varten) Ohjelmoida kuumavesipumpun ajastimen määrittääksesi milloin pumppu kytketään päälle ja pois. Päälle kytkettynä pumppu toimii ja varmistaa, että kuumaa vettä on välittömästi saatavilla hanasta. Energian säästämistä varten kytke pumppu päälle vain sellaisina ajanjaksoina, jolloin välitön kuuma vesi on tarpeellista. Katso myös: Valikkorakenne "4.5.5 Kuumavesivaraajan kotisivun käyttäminen" sivulla 11 "4.5.6 Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan käyttäminen" sivulla 12 "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla Ajastettu tila Ajastetussa tilassa ( ) kuumavesivaraaja tuottaa kuumaa vettä ajastimen mukaan. Paras aika tuottaa kuumaa vettä on öisin, koska (mahdollisesti): Tilanlämmitystarve on vähäisempi Sähkön hinta on edullisempi Esimerkki: 10

11 T t 60 C 50 C 40 C 15 C Ajastettu tila + uudelleenlämmitystila Ajastus+uudelleenlämmitys-tilassa ( ) kuuman veden hallinta on sama kuin ajastetussa tilassa. Kun kuumavesivaraajan lämpötila laskee esiasetetun arvon alle (= Uudelleenlämmitys; esimerkiksi: 45 C), kuumavesivaraaja lämpenee kunnes se saavuttaa esiasetetun arvon. Tämä varmistaa, että kuumaa vettä on jatkuvasti saatavilla jonkin verran. 00:00 07:00 T t : Kuumavesivaraajan lämpötila t: Aika 14:00 21:00 Aluksi kuumavesivaraajan lämpötila on sama kuin kuumavesivaraajaan tulevan kuuman veden lämpötila (esimerkiksi: 15 C). Kello 00:00 kuumavesivaraaja on ohjelmoitu lämmittämään vettä esiasetettuun arvoon (esimerkiksi: Säilytys, mukava = 60 C). Aamuisin käytetään kuumaa vettä ja kuumavesivaraajan lämpötila laskee. Niin kauan kuin kuumavesivaraajan lämpötila on yli 40 C, kuumaa vettä on saatavilla. Kello 14:00 kuumavesivaraaja on ohjelmoitu lämmittämään vettä esiasetettuun arvoon (esimerkiksi: Säilytys, eko = 50 C). Kuumaa vettä on jälleen saatavilla. Iltapäivän ja illan aikana käytetään taas kuumaa vettä ja kuumavesivaraajan lämpötila laskee uudelleen. Kello 00:00 seuraavana päivän sykli alkaa taas alusta. Ajastustilassa voit toimia seuraavasti: Voit... Lukea aktiivisen tai seuraavan ajastetun halutun lämpötilan. Ohittaa aktiivisen tai seuraavan ajastetun halutun lämpötilan. Ehto: kotisivulla. näkyy kuumavesivaraajan lämpötilan Aktivoida kuumavesivaraajan lisälämmitintilan. Valita kuumavesivaraajan lämpötilan ajastuksen. Ohjelmoida kuumavesivaraajan lämpötilan ajastuksen. Määrittää esiasetetut arvot, joita käytetään kuumavesivaraajan lämpötilan ajastimessa. (Vain EHBH/X) Ohjelmoida lisälämmittimen lupa-ajastimen rajoittamaan sitä, milloin lisälämmitin voi toimia. Esimerkki: Salli lisälämmittimen toiminta vain yöllä. (Vain erikseen hankittavan kuumavesipumpun toissijaista paluuta varten) Ohjelmoida kuumavesipumpun ajastimen määrittääksesi milloin pumppu kytketään päälle ja pois. Päälle kytkettynä pumppu toimii ja varmistaa, että kuumaa vettä on välittömästi saatavilla hanasta. Energian säästämistä varten kytke pumppu päälle vain sellaisina ajanjaksoina, jolloin välitön kuuma vesi on tarpeellista. Katso myös: t Sijainti Kuumavesivara ajan lämpötilan kotisivu Valikkorakenne "4.5.5 Kuumavesivaraajan kotisivun käyttäminen" sivulla 11 "4.5.6 Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan käyttäminen" sivulla 12 "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla 15 Esimerkki: T t 60 C 50 C 45 C 40 C 15 C 00:00 07: :00 21:00 Ajastin+uudelleenlämmitys-tilassa voit toimia seuraavasti: Voit... Tehdä samat asiat kuin ajastintilassa. t Sijainti Säätää esiasetettuja arvoja (Uudelleenlämmitys). Valikkorakenne Katso myös: "4.5.3 Ajastettu tila" sivulla 10 "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla Kuumavesivaraajan kotisivun käyttäminen Tyypilliset kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivut Eri käyttäjäprofiileilla voi nähdä ja tehdä eri määrän toimintoja kotisivulla. Seuraavien kuvien esimerkeissä kuumavesivaraajan tila = ajastettu. Käyttäjäprofiili = Perus 60 C H a l u t t u l ä m p ö t. 4 H a l u t t u l ä m p ö t. Ma Ma 1 5 : 2 0 Säiliö Käyttäjäprofiili = Tarkka 60 C Säilytys, mukava Ti 0 0 : : 2 0 Säiliö 4 Säilytys, mukava 0 0 : 0 0 Ma 1 5 : 2 0 S ä i l i ö 1 5 : 2 0 S ä i l i ö Asentajan asetuksista riippuen sinun on ehkä määritettävä kuuman veden tarpeesi eri tavalla: Jos näet... Ti Ma Sinun on määritettävä... Mihin lämpötilaan kuumavesivaraaja lämpenee. Kuinka monelle hengelle tarvitset kuumaa vettä. Ohjelmisto laskee sitten automaattisesti vastaavan kuumavesivaraajan lämpötilan asentajan asetusten pohjalta. 11

12 Halutun uudelleenlämmityksen lämpötilan lukeminen ja asettaminen (uudelleenlämmitystilassa) 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). Tulos: Voit lukea halutun uudelleenlämmityksen lämpötilan. 2 Säädä painamalla painiketta tai. Huomautus: Jos haluttu lämpötila on säästä riippuva, et voi muuttaa sitä kotisivulla. Aktiivisen tai seuraavan ajastetun halutun lämpötilan lukeminen tai ohittaminen (ajastustilassa tai ajastus+uudelleenlämmitystilassa) 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). Tulos: tai tulee näyttöön. T t a b A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 A1 Jakson... aikana... Voit lukea... Seuraavan ajastetun toiminnon (a) Aktiivisen toiminnon (a) Seuraavan ajastetun toiminnon (b) Aktiivisen toiminnon (b) 2 Ohita painamalla painiketta tai. Huomautus: Jos haluttu lämpötila on säästä riippuva, et voi muuttaa sitä kotisivulla. Käyttöesimerkki: Tarvitset enemmän kuumaa vettä kuin on ajastettu Jos olet seuraavassa tilanteessa: Nykyinen aika = 10:30 Seuraava kuumavesivaraajan ajastettu toiminta = Lämmitä säiliö esiasetettuun arvoon (Eko; esimerkiksi: 55 C ja riittävästi 2 henkilölle) kello 14:00 Tänä iltana tarvitset kuumaa vettä 3 henkilölle Voit silloin toimia seuraavasti: 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). 2 Ohita seuraava ajastettu toiminta tekemällä jokin seuraavista: Edut: Muuta lämpötilasta 55 C lämpötilaan 60 C (kun määrität kuuman veden lämpötilana) Muuta 2 henkilöstä 3 henkilöön (kun määrität kuuman veden henkilöiden määränä) Sinulla on riittävästi kuumaa vettä (= mukava). Sinun EI tarvitse muuttaa ajastinta (= helppoa). Sinun EI tarvitse aktivoida kuumavesivaraajan lisälämmitintilaa (= säästää energiaa). t Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan käyttäminen Tietoja kuumavesivaraajan lisälämmitintilasta Voit käyttää kuumavesivaraajan lisälämmitintilaa aloittaaksesi veden lämmityksen heti esiasetettuun arvoon (Säilytys, mukava). Se kuitenkin kuluttaa enemmän energiaa. Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan aktiivisuuden tarkistaminen 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). 2 Tarkista seuraavat: Käyttäjäprofiili = Perus: Jos lisälämmitintila on aktiivinen. Käyttäjäprofiili = Tarkka: Jos lisälämmitintila on aktiivinen. näkyy, kuumavesivaraajan on valittu, kuumavesivaraajan Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan aktivointi (tapa 1) 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). 2 Paina painiketta yli 2 sekunnin ajan. Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan aktivointi (tapa 2) Edellytys: Käyttäjäprofiili = Tarkka 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). 2 Valitse -painiketta painamalla. Käyttöesimerkki: Tarvitset välittömästi lisää kuumaa vettä Jos olet seuraavassa tilanteessa: Olet jo käyttänyt suurimman osan kuumaa vettäsi. Et voi odottaa seuraavaa ajastettua toimintoa kuumavesivaraajan lämmitystä varten. Voit silloin aktivoida kuumavesivaraajan lisälämmitintilan. Etu: Kuumavesivaraaja aloittaa välittömästi veden lämmityksen esiasetettuun arvoon (Säilytys, mukava). 4.6 Edistynyt käyttö Hiljaisen tilan käyttö Tietoja hiljaisesta tilasta Voit käyttää hiljaista tilaa ulkoyksikön äänen hiljentämiseen. Tämä kuitenkin pienentää järjestelmän lämmitys-/jäähdytyskapasiteettia. Hiljaisen tilan tasoja on useita. Voit: Poistaa hiljaisen tilan kokonaan käytöstä Ottaa hiljaisen tilan taso käyttöön manuaalisesti seuraavaan ajastettuun toimintaan saakka Käyttää ja ohjelmoida hiljaisen tilan ajastimen Mahdolliset hiljaisen tilan tasot Taso 1 Taso 2 Taso Hiljaisin. Suoritusteho on kaikissa tilanteissa alhaisempi. Keskihiljainen. Suoritusteho saattaa olla kaikissa tilanteissa alhaisempi. 12

13 Taso 3 Taso Hiljaisen tilan tarkistaminen Vähiten hiljainen. Kylmemmissä olosuhteissa suoritusteho voi olla alhaisempi. 1 Siirry jollekin kotisivulle painamalla painiketta. 2 Jos näkyy, hiljainen tila on aktiivinen. Hiljaisen tilan käyttö 1 Mene kohtaan [3]: > Hiljainen tila. 2 Tee jokin seuraavista: Jos haluat... Poistaa hiljaisen tilan kokonaan käytöstä Ottaa hiljaisen tilan taso käyttöön manuaalisesti seuraavaan ajastettuun toimintaan saakka Käyttää ja ohjelmoida hiljaisen tilan ajastimen Silloin... Valitse Aina pois ja paina - painiketta. Valitse Päällä ja paina - painiketta. Mene kohtaan [7.4.4]: > Käyttäjäasetukset > Esiasetut arvot > Hiljainen taso. Valitse taso ja paina - painiketta. Valitse Automaattinen ja paina -painiketta. Ohjelmoida ajastimen. Katso "4.7.2 Ajastimien käyttö ja ohjelmointi" sivulla 16. Käyttöesimerkki: Vauva nukkuu iltapäivällä Jos olet seuraavassa tilanteessa: Olet ohjelmoinut hiljaisen tilan ajastuksen: Öisin: Taso 1 (= hiljaisin). Päivisin: OFF varmistamaan järjestelmän lämmitys-/ jäähdytyskapasiteetti. Vauva kuitenkin nukkuu iltapäivällä ja haluat, että silloin on hiljaista. Voit silloin toimia seuraavasti: 1 Mene kohtaan [3]: > Hiljainen tila. 2 Valitse Päällä ja paina -painiketta. 3 Mene kohtaan [7.4.4]: > Käyttäjäasetukset > Esiasetut arvot > Hiljainen taso. 4 Valitse Taso 1 ja paina -painiketta. Tilanne Pysyt kotona loman aikana Menet pois lomalla 2 Lomatilan aktivointi. Silloin... Sinun on valittava päivä. Tilan lämmitys/jäähdytys toteutetaan valitun päivän halutun huonelämpötilan mukaan. Kuumavesivaraajan ohjaus toteutetaan valitun päivän halutun kuumavesivaraajan lämpötilan mukaan. Sinun on määritettävä tilan lämmitys-/ jäähdytysasetukset. Tilan lämmitys/jäähdytys toteutetaan näiden asetusten mukaan. Kuuman veden ohjaus kytketään pois päältä, lukuun ottamatta desinfiointitilaa. Kuuman veden ohjaus kytketään takaisin päälle kello 0.00 sinä päivänä, kun tulet kotiin. Jos ET aktivoi lomatilaa, määritettyjä loma-asetuksia EI käytetä. Jos aktivoit: Jakso Ennen ja jälkeen loman Loman aikana Silloin... Tavallisia ajastimia käytetään. Määritettyjä loma-asetuksia käytetään. Lomatilan aktiivisuuden ja/tai käynnissä olemisen tarkistaminen 1 Siirry jollekin kotisivulle painamalla painiketta. 2 Tarkista seuraavat: L o m a Jos... näkyy Ma L o p p u e n 1 6 H e l To d. l ä m p ö t i l a C 1 5 : 2 0 Silloin... Jokin seuraavista lomatiloista on aktiivinen: Lomatila (Poissa) on aktiivinen, mutta EI vielä käynnissä. Lomatila (Kotona) on aktiivinen. Et voi nähdä, onko lomatila on käynnissä. Lomatila (Poissa) on aktiivinen ja käynnissä. Etu: Ulkoyksikkö toimii hiljaisimmalla tasolla seuraavaan ajastettuun toimintaan saakka Lomatilan käyttö Tietoja lomatilasta Loman aikana voit käyttää lomatilaa poiketaksesi tavallisista ajastuksista ilman, että niitä tarvitsee muuttaa. Voit käyttää lomatilaa vain silloin, kun lämpötilan ohjaus = huonetermostaatin ohjaus. Katso myös "4.4.3 Lämpötilan hallinta" sivulla 6. Lomatilan käyttö koostuu yleensä seuraavista vaiheista: 1 Loman määrittäminen yhteen seuraavista tilanteista: Loman määrittäminen (kun pysyt kotona) 1 Mene kohtaan [2]: > Loma. 2 Valitse Kotona. 3 Määritä lomatilan asetukset (kun pysyt kotona). Mahdolliset lomatilan asetukset (kun pysyt kotona) Asetus Alkaen ja Loppuen Käytä päiväajastusta Loman ensimmäinen ja viimeinen päivä. Loman aikana käytettävä päiväajastin. Esimerkki: Lauantai 13

14 Loman määrittäminen (kun lähdet pois) 1 Mene kohtaan [2]: > Tammikuu. 2 Valitse Poissa. 3 Määritä lomatilan asetukset (kun lähdet pois). Mahdolliset lomatilan asetukset (kun lähdet pois) Asetus Alkaen ja Loppuen Käyttötila Lämmitys Jäähdytys Loman ensimmäinen ja viimeinen päivä. Loman aikana käytettävä käyttötila. Loman aikana käytettävä asetuspiste, kun yksikkö toimii lämmitystilassa. Loman aikana käytettävä asetuspiste, kun yksikkö toimii jäähdytystilassa. Lomatilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Edellytys: Olet määrittänyt loman. 1 Mene kohtaan [2.1]: > Loma > Loma. 2 Tee jokin seuraavista: Ota käyttöön valitsemalla Kyllä ja painamalla -painiketta. Ota pois käytöstä valitsemalla Ei ja painamalla -painiketta. Käyttöesimerkki: Lähdet pois talvella Jos olet seuraavassa tilanteessa: 2 päivän kuluttua lähdet pois 2 viikoksi talvella. Haluat säästää energiaa, mutta estää taloa jäätymästä. Voit silloin toimia seuraavasti: 1 Määritä loma. Mene kohtaan [2]: Lomatila Asetus > Loma ja määritä seuraavat asetukset: Poissa Arvo Alkaen 2. helmikuuta 2013 Loppuen 16. helmikuuta 2013 Käyttötila Lämmitys Lämmitys 12 C 2 Ota lomatila käyttöön. Etu: Mene kohtaan [2.1]: Valitse Kyllä ja paina > Loma > Loma. -painiketta. Ennen lomaa ja loman jälkeen käytetään tavallista ajastinta. Loman aikana säästät energiaa ja estät taloa jäätymästä. Käyttöesimerkki: Tulet kotiin loman aikana Jos olet seuraavassa tilanteessa: Määritit ja otit käyttöön lomatilan (Poissa). Loman aikana tulet kotiin muutamaksi tunniksi ja haluat käyttää tavallista ajastusta. Voit silloin toimia seuraavasti: 1 Poista lomatila käytöstä. 2 Kun lähdet taas pois, ota lomatila uudelleen käyttöön. Etu: Sinun EI tarvitse muuttaa ajastinta tai lomamääritystä (= helppoa) Lukematiedot Tietoja tietojen lukemisesta Tietojen määrä, jonka voit lukea valikkorakenteesta ([6]: Tiedot), riippuu käyttäjän lupatasosta: Loppukäyttäjä (= oletus) Edis. loppukäy.: Voit lukea enemmän tietoja. Lupatasojen välillä vaihtaminen (loppukäyttäjä ja edistynyt loppukäyttäjä) 1 Mene kohtaan [6] tai mihin tahansa sen alivalikoista: > Tiedot. 2 Paina painiketta yli 4 sekunnin ajan. Tulos: Käyttäjän lupatasoksi tulee Edis. loppukäy.. Lisätietoja näytetään ja valikon nimeen lisätään +. 3 Jos ET paina mitään painiketta yli 1 tuntiin tai painat - painiketta uudelleen yli 4 sekunnin ajan, käyttäjän lupatasoksi tulee uudelleen Loppukäyttäjä. Tietojen lukeminen Mene kohtaan [6]: > Tiedot. Mahdolliset luettavat tiedot Jos käyttäjän lupataso = Loppukäyttäjä, voit lukea seuraavat tiedot: Valikossa... Voit lukea... [6.1] Anturin tiedot Huone-, säiliö- ja ulkolämpötila. [6.2] Energiamittaus Energiankulutus ja tuotettu energia (vain kokonaismäärät). [6.3] Virheenkäsittely Virhehistorian ja yhteystiedot/ tuen numeron. [6.4] Käyttäjän lupataso Nykyisen käyttäjän lupatason. Jos käyttäjän lupataso = Edis. loppukäy., voit lukea seuraavat lisätiedot: Valikossa... Voit lukea... [6.2] Energiamittaus Energiankulutus ja tuotettu energia (tarkat tiedot). [6.5] Toimilaitteet Kunkin toimilaitteen tilat. Esimerkki: Kuumavesipumppu päällä/pois. [6.6] Käyttötilat Nykyinen käyttötila. Esimerkki: Sulatus/öljyn palautus -tila. [6.7] Käyttötunnit Järjestelmän käyttötunnit. [6.8] Versio Järjestelmän versiotiedot Päivämäärän, ajan, mittayksiköiden, kontrastin ja taustavalon määrittäminen Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen Mene kohtaan [1]: > Aseta päivämäärä/aika. Mittayksikköjen määrittäminen Mene kohtaan [7.6]: > Käyttäjäasetukset > Mittayksikkö. Mahdollisten mittayksikköjen asetukset Desimaalimerkki Asetus Mahdolliset mittayksiköt Piste Pilkku 14

15 Asetus Lämpötila C Tuotettu energia Virtaus F kwh Mahdolliset mittayksiköt MBtu l/min GPM Kaukosäätimen kontrastin määrittäminen Mene kohtaan [7.1.1]: > Käyttäjäasetukset > Näyttö > Kontrasti. Kaukosäätimen taustavalon ajan määrittäminen Mene kohtaan [7.1.2]: > Käyttäjäasetukset > Näyttö > Taustavalaistu LCD-aika Käyttäjäprofiilin ja kotisivujen määrittäminen Käyttäjäprofiilin asettaminen 1 Mene kohtaan [7.1.3]: > Käyttäjäasetukset > Näyttö > Käyttäjäprofiili. 2 Valitse käyttäjäprofiili ja paina -painiketta. Mahdolliset käyttäjäprofiilit Jos käyttäjäprofiili = Tarkka, voit nähdä ja tehdä enemmän kotisivuilla. Käyttäjäprofiili Perus Tarkka Esimerkki 20.0 C To d e l l i n e n l ä m p ö t C To d e l l i n e n l ä m p ö t. A j a s t e t t u Ti 1 7 : 3 0 Ma 1 5 : 2 0 Huone Kotisivujen määrittäminen loppukäyttäjän saataville Ma 1 5 : 2 0 Huone 1 Mene kohtaan [7.1.4]: > Käyttäjäasetukset > Näyttö > Käytettävissä olevat kotisivut. Tulos: JJärjestelmän kaavion kanssa mahdolliset kotisivut näytetään. 2 Valitse kotisivu ja paina -painiketta. 3 Tee jokin seuraavista: Voit näyttää kotisivun valitsemalla Kyllä ja painamalla - painiketta. Voit piilottaa kotisivun valitsemalla Ei ja painamalla - painiketta Painikkeiden ja toimintojen lukitseminen ja avaaminen Tietoja lukitsemisesta ja avaamisesta Voit käyttää seuraavia lukkotiloja: Lapsilukko: lukitsee kaikki painikkeet, jotta lapset eivät voi muuttaa asetuksia. Toimintolukko: lukitsee tietyn toiminnon, jotta ihmiset eivät voi muuttaa sen asetuksia. Mahdolliset toimintolukot Lukko Huone päällä/pois Lähtöveden lämpö päällä/pois Säiliö päällä/pois Lämpötila +/- Hiljainen tila Loma Käyttötila Jos aktiivinen, ei ole mahdollista... Kytkeä huonelämpötilan ohjausta päälle tai pois. Kytkeä lähtöveden lämpötilan (pää + lisä) ohjausta päälle tai pois. Kytkeä kuuman veden ohjausta päälle tai pois. Säätää lämpötiloja. Käyttää hiljaista tilaa. Käyttää lomatilaa. Asettaa tilankäyttötilaa. Käyttäjäasetukset Muuttaa asetuksia kohdassa [7]: > Käyttäjäasetukset. Lukon aktiivisuuden tarkistaminen 1 Siirry jollekin kotisivulle painamalla painiketta. 2 Jos näkyy, lapsilukko on aktiivinen. Huomautus: Jos olet kotisivulla ja yrität käyttää lukittua toimintoa, näkyy 1 sekunnin ajan. Lapsilukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä 1 Siirry jollekin kotisivulle painamalla painiketta. 2 Paina painiketta yli 5 sekunnin ajan. Toimintolukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä 1 Siirry valikkorakenteeseen painamalla -painiketta. 2 Paina painiketta yli 5 sekunnin ajan. 3 Valitse toiminto ja paina -painiketta. 4 Valitse Lukitse tai Avaa ja paina -painiketta. 4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet Esiasetettujen arvojen käyttäminen Tietoja esiasetetuista arvoista Voit määrittää esiasetetut arvot useisiin ohjaimiin. Esiasetetut arvot helpottavat saman arvon käyttöä useassa paikassa (ajastimissa ja lämpötilan kotisivulla ( ja )). Jos haluat myöhemmin vaihtaa arvoa, se tarvitsee tehdä vain yhdessä paikassa. Esiasetettujen arvojen määrittäminen 1 Mene kohtaan [7.4]: > Käyttäjäasetukset > Esiasetut arvot. 2 Valitse mille ohjaukselle haluat määrittää esiasetetun arvon. Esimerkki: Huone lämpötila. 3 Valitse esiasetettu arvo ja paina -painiketta. Esimerkki: Mukava (lämmitys). 4 Valitse lämpötila ja paina -painiketta. Mahdolliset esiasetetut arvot Ohjaus Esiasetettu arvo Missä käytetään Huone lämpötila Mukava Huonelämpötilan ajastimet 15

16 Ohjaus Esiasetettu arvo Missä käytetään Eko Huonelämpötilan kotisivu ( ja ), jos käyttäjäprofiili = Tarkka Lähtöveden lämpö, pää Säiliön lämpötila Hiljainen taso Mukava Eko Säilytys, mukava Säilytys, eko Uudelleenlämmitys Päälähtöveden lämpötilan ajastimet Kuumavesivaraajan lämpötilan ajastin, jos kuumavesivaraajan tila = Ajastettu Ajastettu + uudelleenlämmitys Kuumavesivaraajan lämpötilan ajastin, jos kuumavesivaraajan tila = Ajastettu + uudelleenlämmitys Käytetään, kun hiljaisen tilan asetus on Päällä Ajastimien käyttö ja ohjelmointi Tietoja ajastimista Järjestelmän kokoonpanosta ja asennusmäärityksistä riippuen useille ohjaimille tarkoitettuja ajastimia (esiasetetut ja/tai käyttäjän tekemät) voi olla saatavilla. Voit: Valita ajastimet, joita haluat käyttää. Ohjelmoida omat ajastimet, jos esiasetetut ajastimet eivät kelpaa. Ohjelmoitavat toiminnot ovat ohjainkohtaisia. Mahdolliset hallinnan toiminnot Ohjaus Huonelämpötila Päälähtöveden lämpötila Lisälähtöveden lämpötila Mahdolliset toiminnot Ohjelmoi, milloin tilaa lämmitetään tai jäähdytetään: Mukava (esiasetettu arvo) Eko (esiasetettu arvo) [Mukautettu lämpötila] Ohjelmoi, milloin lisälähtöveden lämpötila kytketään päälle ja pois. (Vain malleille Ohjelmoi, milloin kuumavesivaraaja EHVH/X ja lämmitetään. Mahdolliset toiminnot riippuvat EHBH/X yhdessä asentajan asetuksista. valinnaisen kuumavesivaraaja n kanssa) Mahdolliset toiminnot 1: Kuumavesivaraaja n lämpötila Säilytys, mukava (esiasetettu arvo) Säilytys, eko (esiasetettu arvo) Säilytys, pysäyt. (a) Mahdolliset toiminnot 2: [Mukautettu lämpötila] Säilytys, pysäyt. (a) (Vain mallille Ohjelmoi, milloin lisälämmitin voi toimia. EHBH/X yhdessä Esimerkki: Salli lisälämmittimen toiminta vain valinnaisen yöllä. kuumavesivaraaja n kanssa) Lisälämmittimen salliminen Ohjaus Hiljainen tila (Vain erikseen hankittavan kuumavesipumpu n toissijaista paluuta varten) Kuumavesipumppu Mahdolliset toiminnot Ohjelmoi, milloin yksikön on käytettävä mitäkin hiljaisen tilan tasoa: Taso 1 Taso 2 Taso 3 OFF Ohjelmoi, milloin kuumavesipumppu kytketään päälle ja pois. (a) Säilytys, pysäyt. (lämmityksen pysäyttäminen, vaikka haluttua lämpötilaa ei ole vielä saavutettu. Esimerkki: jos sähkön hinta on päivisin korkeampi, voit ohjelmoida pysäytyksen kello 06:00) Käytettävän ajastimen valinta 1 Mene kohtaan [5]: > Valitse ajastimet. 2 Valitse mille hallinnalle haluat käyttää ajastinta. Esimerkki: [5.1] Huone lämpötila. 3 Valitse mille käyttötilalle haluat käyttää ajastinta. Esimerkki: [5.1.1] Lämmitys. 4 Valitse esiasetettu tai käyttäjän määrittämä ajastin ja paina - painiketta. Ajastimen ohjelmointi 1 Mene kohtaan [7.3]: > Käyttäjäasetukset > Aseta ajastimet. 2 Avaa tyhjä, esiasetettu tai käyttäjän määrittämä ajastin. 3 Muuta sitä. 4 Tallenna se. Neuvoja ohjelmoimiseen A s e t a l ä m m i t y k s e n a j a s t i n Ma 0 7 : 00 M u k a v a P o i s t a r i v i T y h j e n n ä p ä i v ä a j a s t u s K o p i o i p ä i v ä Ta l l e n n a a j a s t u s : OK Va l i t s e S e l a a Voit: Poistaa rivejä ajastimesta Tyhjentää päiväajastimen Kopioida yhden päivän muihin päiviin Käyttöesimerkki: Työskentelet 3-vuorotyössä Jos työskentelet 3-vuorotyössä, voit toimia seuraavasti: 1 Ohjelmoi 3 huonelämpötilan ajastinta lämmitystilassa ja anna niille sopivat nimet. Esimerkki: AamuVuoro, PäiväVuoro ja IltaVuoro 2 Valitse ajastin, jota haluat nyt käyttää Ajastimet: Esimerkki TIETOJA Muiden ohjaimien ohjelmoiminen toimii vastaavasti. Tässä esimerkissä: Huonelämmön ajastin lämmitystilassa Maanantai = tiistai = keskiviikko = torstai = perjantai Lauantai = sunnuntai Ajastimen ohjelmointi 1 Mene kohtaan [ ]: > Käyttäjäasetukset > Aseta ajastimet > Huonelämpötila > Aseta lämmityksen ajastin. 2 Valitse Tyhjä ja paina -painiketta. 16

17 3 Ohjelmoi ajastin maanantaille. 4 Kopioi maanantaista tiistaille, keskiviikolle, torstaille ja perjantaille. 5 Ohjelmoi ajastin lauantaille. 6 Kopioi lauantaista sunnuntaille. 7 Tallenna ajastin ja anna sille nimi. Ajastimen ohjelmoiminen maanantaille 1 Valitse maanantai painikkeilla ja. 2 Aseta ajastin maanantaille painamalla painiketta. 3 Ohjelmoi ajastin maanantaille: Valitse kohta painikkeilla ja. Muut kohdan arvoa painikkeilla ja. Päivästä toiseen kopioiminen La - Su Valmis 2 (jäähdytys) Ma - Pe La - Su Valmis 3 (jäähdytys) Ma - Su 12:00 20:00 12:00 14:00 17:00 20:00 12:00 20:00 12:00 20:00 4 Käyttö 1 Valitse päivä, josta haluat kopioida, ja paina -painiketta. Esimerkki: Maanantai. 2 Valitse Kopioi päivä ja paina -painiketta. 3 Aseta päivät, jotka haluat kopioida tilaan Kyllä ja paina - painiketta. Esimerkki: Tiistai = Kyllä, keskiviikko= Kyllä, torstai = Kyllä ja perjantai = Kyllä. Ajastimen tallentaminen 1 Paina -painiketta, valitse Tallenna ajastus ja paina - painiketta. 2 Valitse Käyttäjä 1, Käyttäjä 2 tai Käyttäjä 3 ja paina - painiketta. 3 Muuta nimeä ja paina -painiketta. Esimerkki: OmaViikkoAjastin Esiasetetut ajastimet: Huonelämpötila + lähtöveden lämpötila (pää) : Haluttu lämpötila = Esiasetettu arvo (Mukava) : Haluttu lämpötila = Esiasetettu arvo (Eko) Esiasetetut ajastimet: Lähtöveden lämpötila (lisä) : Lisäalue = Päällä : Lisäalue = OFF Valmis 1 (lämmitys) Ma - Pe La - Su Valmis 2 (lämmitys) Ma - Pe La - Su 07:00 09:00 17:00 23:00 08:00 23:00 07:00 09:00 12:00 14:00 17:00 23:00 08:00 23:00 Valmis 1 (lämmitys) Ma - Pe Valmis 3 (lämmitys) Ma - Su La - Su 07:00 09:00 17:00 23:00 08:00 23:00 08:00 23:00 Valmis 1 (jäähdytys) Valmis 2 (lämmitys) Ma - Pe Ma - Pe La - Su 17:00 20:00 La - Su 07:00 09:00 12:00 14:00 17:00 23:00 12:00 20:00 08:00 23:00 Valmis 2 (jäähdytys) Valmis 3 (lämmitys) Ma - Su Ma - Pe La - Su 12:00 14:00 17:00 20:00 08:00 23:00 12:00 20:00 Valmis 1 (jäähdytys) Valmis 3 (jäähdytys) Ma - Pe Ma - Su 17:00 20:00 12:00 20:00 17

18 4.7.6 Esiasetetut ajastimet: Kuumavesivaraajan lämpötila a : Aloita kuuman veden tuotanto. Haluttu kuumavesivaraajan lämpötila = Esiasetettu arvo (Säilytys, mukava) b : Aloita kuuman veden tuotanto. Haluttu kuumavesivaraajan lämpötila = Esiasetettu arvo (Säilytys, eko) Valmis 1 Ma - Su a b :00 Valmis 2 Ma - Su a b :00 :00 Valmis 3 Ma - Pe a b :00 La - Su a b :00 :00 18

19 4.8 Valikkorakenne: Yleiskuvaus [1] Aseta päivämäärä/aika Päivämäärä Aika Kesäaika Kellotyyppi [2] Loma < > [2] Loma Loma Lomatila Alkaen Loppuen Käytä päiväajastusta [3] Hiljainen tila Kotona Loma Lomatila Alkaen Loppuen Käyttötila Lämmitys Jäähdytys Poissa [4] Käyttötila [5] Valitse ajastimet Huone lämpötila Lähtöveden lämpö, pää Lähtöveden lämpö, lisä Säiliön lämpötila [6] Tiedot Anturin tiedot Energiamittaus Virheenkäsittely Käyttäjän lupataso Toimilaitteet Käyttötilat Käyttötunnit Versio [6.2] Energiamittaus Käytetty sähkö Tuotettu energia [6.3] Virhehistoria Virhetiedot Yhteystiedot/tuen numero [7] Käyttäjäasetukset Näyttö Lämpötilalukko Aseta ajastimet Esiasetut arvot Sal. käyttöt. Mittayksikkö [6.8] Versio Kaukosäädin Sisäyksikkö Ulkoyksikkö [7.1] Näyttö Kontrasti Taustavalaistu LCD-aika Käyttäjäprofiili Käytettävissä olevat kotisivut [7.3] Aseta ajastimet Huonelämpötila Lähtöveden lämpö, pää Lähtöveden lämpö, lisä Säiliön lämpötila Lisälämmittimet lupa Hiljainen tila Kuumavesipumppu [7.4] Esiasetut arvot Huone lämpötila Lähtöveden lämpö, pää Säiliön lämpötila Hiljainen taso 19

20 5 Energiansäästövinkkejä 4.9 Asentajan asetukset: Asentajan täytettävät taulukot Apuohjelma Asetus Oletusarvo Täytä... Varalämmittimen määritykset (vain yhtenäiselle varalämmittimelle) [A.2.1.5] Varaläm. tyyppi 1 (1P,(1/2)) Toivotun kwh-taksan virransyöttö [A.2.1.6] Toivottu kwh-taksa 0 (Lvl:n ohjaus) Tilanlämmityksen/-jäähdytyksen asetukset [A.2.1] Yks. ohjaus 0 (Huoneessa) Ohjaimen sijainti 1 (1 lvl-alue) Lvl-alueiden määrä 1 (1 lvl-alue) Pumpun käyttötila 1 (Otos) Kuuman veden asetukset [A.2.2] Kuumavesikäyttö Kuumavesis. läm Mallista riippuen Mallista riippuen Kuumavesipumppu 0 (Ei) Termostaatit [A.2.2] Kontaktityyppi, pää Kontaktityyppi, lisä 2 (Termos. ON/OFF) 2 (Termos. ON/OFF) Ulkoinen anturi 0 (Ei) Digitaalinen I/O-piirilevy [A.2.2.6] Ulk. vläm.läh. 0 (Ei) Aurinkosarja 0 (Ei) Hälytyslähtö 0 (Tav. auki) Alalevyn lämmitin 0 (Ei) Tarvepiirilevy [A.2.2.7] Tarvepiirilevy 0 (Ei) Energiamittaus [A.2.2] Ulkoinen kwh-mittari 1 0 (Ei) Ulkoinen kwh-mittari 2 0 (Ei) Kapasiteetit (energiamittaus) [A.2.3] Lisälämmitin 0 kw Varaläm.: vaihe 1 Varaläm.: vaihe 2 Alalevyn lämmitin 0 W Mallista riippuen Mallista riippuen Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta Asetus Oletusarvo Täytä... Lähtöveden lämpötila: Pääalue [A.3.1.1] Lvl:n ap-tila 0 (Absoluuttinen ) Aseta säästä riippuva lämmitys 25/40/15/ 10 Aseta säästä riippuva jäähdytys 18/22/35/20 Lähtöveden lämpötila: Lisäalue [A.3.1.2] Lvl:n ap-tila 0 (Absoluuttinen ) Aseta säästä riippuva lämmitys 25/40/15/ 10 Aseta säästä riippuva jäähdytys 18/22/35/20 Lähtöveden lämpötila: Lauhduttimen delta-t [A.3.1.3] Asetus Oletusarvo Täytä... Lämmitys 5 C Jäähdytys 5 C Lähtöveden lämpötila: Modulaatio [A ] Moduloitu lvl 0 (Ei) Lähtöveden lämpötila: Lauhdutintyyppi [A ] Lauhdutintyyppi 1 (Hidas) Kuuman veden hallinta [A.4] Asetuspistetila Asetus Oletusarvo Täytä... 2 (Vain ajastus) Asetusp. lukematyyppi 0 (Lämpötila) Maksimiasetuspiste TIETOJA Mallista riippuen EI ole suositeltavaa käyttää valintaa ([6 0D]=0, [A.4.1] Kuuma vesi Asetuspistetila=Vain uud.läm.), jos kuumavesivaraajaa käytetään ilman sisäistä lisälämmitintä. Tilanlämmityksen (jäähdytyksen) kapasiteettipuutteen/ mukavuusongelmien vaara on merkittävä (jos kuumaa vettä käytetään usein, tilanlämmitys/-jäähdytys keskeytyy usein ja pitkäksi aikaa) Yhteystiedot/tuen numero [6.3.2] Asetus Oletusarvo Täytä... Yhteystiedot/tuen numero 5 Energiansäästövinkkejä Vinkkejä huonelämpötilasta Varmista, että haluttu huonelämpötila ei ole koskaan liian korkea (lämmitystilassa) tai liian alhainen (jäähdytystilassa) vaan aina todellisten tarpeiden mukainen. Kukin säästetty aste voi säästää jopa 6% lämmitys-/jäähdytyskuluissa. ÄLÄ lisää haluttua huonelämpötilaa tilan lämmittämisen nopeuttamiseksi. Tila EI lämpene nopeammin. Jos järjestelmän kokoonpanoon kuuluu hitaita lämmönluovuttajia (esim. lattialämmitys), vältä suuria vaihteluita halutussa huonelämpötilassa ÄLÄKÄ anna huonelämpötilan pudota liian alhaiseksi. Huoneen lämmittämisessä uudelleen kuluu enemmän aikaa ja energiaa. Käytä viikoittaista aikataulua tavalliseen tilanlämmityksen tai - jäähdytyksen tarpeisiin. Tarvittaessa voit helposti poiketa ajastimesta: Lyhyt aika: Voit ohittaa ajastetun huonelämpötilan. Esimerkki: Kun pidät juhlat tai kun lähdet pois muutamaksi tunniksi. Pitkä aika: Voit käyttää lomatilaa. Esimerkki: Kun pysyt kotonasi loman aikana tai kun menet muualle loman aikana. Vinkkejä lähtöveden lämpötilasta Lämmitystilassa alhaisempi haluttu lähtöveden lämpötila tarkoittaa alhaisempaa virrankulutusta ja parempaa suorituskykyä. Jäähdytyksessä asia on päin vastoin. Aseta halutun lähtöveden lämpötila lämmönluovuttajan tyypin mukaan. Esimerkki: Lattialämmitys on suunniteltu alhaisemmalle lähtöveden lämpötilalle kuin lämpöpatterit ja lämpöpumpun konvektorit. 20

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi EGSQH0S8AA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoa tästä asiakirjasta Tietoja järjestelmästä. Tyypillisen järjestelmän kaavion osat... Käyttö. Yleiskuvaus: Käyttö.... Käyttöliittymä lyhyesti.....

Lisätiedot

Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttäjän viiteopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi

Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttäjän viiteopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset varotoimet 2 1.1 Tietoja asiakirjasta... 2 1.1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys... 2 1.2 Käyttäjälle... 3 2 Tietoa tästä asiakirjasta 3 3 Tietoja järjestelmästä

Lisätiedot

Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB

Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset varotoimet 2 1.1 Tietoja asiakirjasta... 2 1.1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys... 2 1.2 Käyttäjälle... 3 2 Tietoa

Lisätiedot

Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB

Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Lisätiedot

Käyttöopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB

Käyttöopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Lisätiedot

Käyttöopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi

Käyttöopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoa tästä asiakirjasta Tietoja järjestelmästä. Tyypillisen järjestelmän kaavion osat... 3 Käyttö 3 3. Yleiskuvaus: Käyttö... 3 3. Käyttöliittymä lyhyesti... 3

Lisätiedot

Käyttöopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3

Käyttöopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3 EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3 Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoa tästä asiakirjasta Tietoja järjestelmästä. Tyypillisen järjestelmän kaavion osat... 3 Käyttö 3 3. Yleiskuvaus:

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Roth Touchline. German quality since Käyttöopas -lyhyt ja helppo 1/8

Roth Touchline. German quality since Käyttöopas -lyhyt ja helppo 1/8 Roth Touchline Käyttöopas -lyhyt ja helppo German quality since 197 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, pikaopas Roth Touchline lattialämmitysjärjestelmä koostuu 1-3 kytkentälaatikosta ja useista huonetermostaateista.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Käyttöohje. DEVIreg 535. Älykäs elektroninen termostaatti.

Käyttöohje. DEVIreg 535. Älykäs elektroninen termostaatti. Käyttöohje DEVIreg 535 Älykäs elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 4 1.1 Turvaohjeet............ 4 2 Asetukset................ 6 2.1 Halutun lämpötilan nostaminen/

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Neuvolan käyttäjänopas

Neuvolan käyttäjänopas Neuvolan käyttäjänopas ipana Äitiys Mediware Oy Hermiankatu 8D 33720 Tampere passipaikka@mediware.fi puh. 010 525 1559 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen palveluun... 2 3. Asiakkaan valinta...

Lisätiedot

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Poissaolotiedotetoiminnallisuuden käyttöopas 1 (8) Sonera Viestintäpalvelu VIP - poissaolotiedotetoiminnallisuus Toiminnallisuuden kuvaus Poissaolotiedotteen aktivoit päälle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Mene sovelluksen etusivulle. Broadlink RM-Pro Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Broadlink RM-Pro:n koodikirjastossa on valmiina tuhansien laitteiden infrapunakauko-ohjainten ohjainkoodit,

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta. Pikaopas

Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta. Pikaopas Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta Pikaopas Tervetuloa ZoomText Express on edullinen ja helppokäyttöinen suurennusohjelma tietokoneellesi. ZoomText Express suurentaa hieman

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot