Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA"

Transkriptio

1 EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA Suomi

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Tietoja asiakirjasta Varoitusten ja symbolien merkitys Käyttäjälle Tietoa tästä asiakirjasta Tietoja järjestelmästä Tyypillisen järjestelmän kaavion osat Käyttö Yleiskuvaus: Käyttö Käyttöliittymä lyhyesti Painikkeet Tilakuvakkeet Peruskäyttö Kotisivujen käyttö Valikkorakenteen käyttö Ohjaimien kytkeminen päälle/pois Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta Tietoja tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinnasta Tilankäyttötilan asettaminen Lämpötilan hallinta Kuuman veden hallinta Tietoja kuuman veden hallinnasta Uudelleenlämmitystila Ajastettu tila Ajastettu tila + uudelleenlämmitystila Kuumavesivaraajan kotisivun käyttäminen Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan käyttäminen Edistynyt käyttö Hiljaisen tilan käyttö Lomatilan käyttö Lukematiedot Päivämäärän, ajan, mittayksiköiden, kontrastin ja taustavalon määrittäminen Käyttäjäprofiilin ja kotisivujen määrittäminen Painikkeiden ja toimintojen lukitseminen ja avaaminen Esiasetetut arvot ja ajastimet Esiasetettujen arvojen käyttäminen Ajastimien käyttö ja ohjelmointi Ajastimet: Esimerkki Esiasetetut ajastimet: Huonelämpötila + lähtöveden lämpötila (pää) Esiasetetut ajastimet: Lähtöveden lämpötila (lisä) Esiasetetut ajastimet: Kuumavesivaraajan lämpötila Valikkorakenne: Yleiskuvaus Asentajan asetukset: Asentajan täytettävät taulukot Apuohjelma Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta Kuuman veden hallinta [A.4] Yhteystiedot/tuen numero [6.3.2] Energiansäästövinkkejä Kunnossapito ja huolto Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto Yhteystietojen/tuen numeron etsiminen Vianetsintä Yleiskuvaus: Vianmääritys Virhehistorian tarkistaminen Oire: Olohuoneessa on liian kylmä (kuuma) Oire: Hanavesi on liian kylmää Siirtäminen Yleiskuvaus: Siirtäminen Hävittäminen Yleiskuvaus: Hävittäminen Sanasto Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä. Tässä asiakirjassa olevat varotoimet käsittelevät erittäin tärkeitä aiheita. Noudata niitä huolellisesti. Kaikki asennusoppaassa kuvatut toimet on jätettävä valtuutetun asentajan suoritettavaksi Varoitusten ja symbolien merkitys VAARA Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sähköiskuun. VAARA: PALAMISEN VAARA Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan äärimmäisen kuumien tai kylmien lämpötilojen vuoksi. VAROITUS Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. HUOMIO Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen. HUOMIOITAVAA Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja. TIETOJA Tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä tai lisätietoja. 1.2 Käyttäjälle Jos et ole varma kuinka laitetta käytetään, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki tuotteella. HUOMIO ÄLÄ huuhtele yksikköä. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. HUOMIOITAVAA ÄLÄ aseta mitään esineitä tai laitteita yksikön päälle. ÄLÄ kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso sen päällä. 2

3 2 Tietoa tästä asiakirjasta Yksiköissä on seuraava symboli: Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen. ÄLÄ yritä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän purku sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden materiaalien käsittely on jätettävä valtuutetun asentajan tehtäväksi sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti. Yksiköt täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Voit kysyä lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta. Paristoissa on seuraava symboli: Navigointikohdat H u o n e l ä m p ö t i l a 1 M u k a v a ( l ä m m i t y s ) E k o ( l ä m m i t y s ) C > C > M u k a v a ( j ä ä h d y t y s ) E k o ( j ä ä h d y t y s ) C > C > OK Va l i t s e S e l a a Navigointikohtien avulla voit selvittää, missä kaukosäätimen valikkorakenteessa olet. Myös tämä asiakirja mainitsee navigointikohdat. Esimerkki: Mene kohtaan [ ] = Mene kohtaan > Käyttäjäasetukset > Esiasetut arvot > Huone lämpötila >Mukava (lämmitys) 3 Tietoja järjestelmästä Se tarkoittaa, että paristoja ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki, kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, että paristo sisältää raskasmetallia tietyn rajan ylittävän määrän verran. Mahdolliset kemikaalisymbolit ovat: Pb: lyijy (> 0,004%). Käytetyt paristot on käsiteltävä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä varten. Huolehtimalla siitä, että käytetyt paristot hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Riippuen järjestelmän asennuksesta, järjestelmä voi: Lämmittää tilaa Jäähdyttää tilaa (jos lämmitys-/jäähdytyspumppumalli on asennettu) Tuottaa lämmintä vettä (jos kuumavesivaraaja on asennettu) 3.1 Tyypillisen järjestelmän kaavion osat C g B A 2 Tietoa tästä asiakirjasta a d b c e Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän tuotteen. Huomaa: Lue asiakirjat huolellisesti ennen käyttöliittymän käyttöä, jotta voisit varmistaa parhaan mahdollisen käytön. Pyydä asentajaa kertomaan sinulla asetuksista, jotka hän määritti järjestelmääsi. Tarkista, onko asentaja täyttänyt asentajan asetustaulukon. Jos ei, pyydä häntä tekemään niin. Säilytä asiakirja myöhempää käyttöä varten. Kohdeyleisö Loppukäyttäjät Asiakirjasarja Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat: Asiakirja Sisältää... Muoto Yleiset varotoimet Käyttöopas Käyttäjän viiteopas Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen järjestelmän käyttöä Pikaopas peruskäyttöön Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskäyttöön ja edistyneeseen käyttöön Paperi (sisäyksikön pakkauksessa) CD/DVD-levy (sisäyksikön pakkauksessa) Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai asentajan kautta. Käytettävissä olevat näytöt Järjestelmän kokoonpanosta ja asennusmäärityksistä riippuen kaikki tämän asiakirjan näytöt eivät välttämättä ole käytettävissä käyttöliittymässäsi. A Pääalue. Esimerkki: Olohuone. B Lisäalue. Esimerkki: Makuuhuone. C Tekninen huone. Esimerkki: Autotalli. a Ulkoyksikön lämpöpumppu b Sisäyksikön lämpöpumppu c Kuumavesivaraaja d Sisäyksikön kaukosäädin e Olohuoneen kaukosäädin, käytetään huonetermostaattina f Lattialämmitys g Lämpöpumpun konvektorit tai puhallinkonvektoriyksiköt TIETOJA f Sisäyksikkö ja kuumavesivaraaja voidaan voivat olla erillisiä tai integroituja sisäyksikön tyypistä riippuen. 4 Käyttö 4.1 Yleiskuvaus: Käyttö Voit käyttää järjestelmää käyttöliittymän kautta. Tämä osio kuvaa, kuinka käyttöliittymää käytetään: Lyhyesti Osa Painikkeet Tilakuvakkeet 3

4 Peruskäyttö Osa Tilan lämmityksen/ jäähdytyksen hallinta Kuuman veden hallinta Edistynyt käyttö Esiasetetut arvot ja ajastimet Valikkorakenne Asentajan asetustaulukko 4 Tietoja kohteesta: Kotisivut, joilla voit lukea ja muuttaa asetuksia, jotka on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön Valikkorakenne, jossa voit lukea ja muuttaa asetuksia, joita EI ole tarkoitettu päivittäiseen käyttöön Ohjaimet päällä/pois Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta: Tilankäyttötilan asettaminen Lämpötilan hallinta Kuumavesivaraajan hallinta: Uudelleenlämmitystila Ajastettu tila Ajastettu tila + uudelleenlämmitystila Tietoja kohteesta: Hiljainen tila Lomatila Lukematiedot Päivämäärä, aika, mittayksiköt, kontrasti ja taustavalo Käyttäjäprofiili ja kotisivut Painikkeiden ja toimintojen lukitseminen ja avaaminen Esiasetettujen arvojen käyttäminen Ajastimien valinta ja ohjelmointi. Esiasetettujen ajastimien yleiskuvaus Valikkorakenteen yleiskuvaus 4.2 Käyttöliittymä lyhyesti Painikkeet b a f Asentajan asetusten yleiskuvaus e a KOTISIVUT Vaihtaa kotisivujen välillä (kun olet kotisivulla). Siirtyy oletuskotisivulle (kun olet valikkorakenteessa). b TOIMINTAHÄIRIÖTIEDOT Toimintahäiriön sattuessa näkyy kotisivuilla. Voit näyttää lisätietoja toimintahäiriöstä painamalla painiketta. c PÄÄLLÄ/POIS Kytkee ohjaimen päälle tai pois (huonelämpötila, lähtöveden lämpötila, kuumavesivaraajan lämpötila). c d d VALIKKORAKENNE/TAKAISIN Avaa valikkorakenteen (kun olet kotisivulla). Siirtyy valikkorakenteessa tason ylöspäin (kun selaat valikkorakennetta). Siirtyy 1 vaiheen takaisinpäin (esimerkiksi kun olet ohjelmoimassa ajastinta valikkorakenteessa). e SELAAMINEN/ASETUSTEN MUUTTAMINEN Liikuttaa kohdistinta näytössä. Selaa valikkorakennetta. Muuttaa asetuksia. Valitsee tilan. f OK Siirtyy seuraavaan vaiheeseen, kun olet ohjelmoimassa ajastinta valikkorakenteessa. Vahvistaa valinnan. Siirtyy alivalikkoon valikkorakenteessa. Vaihtaa todellisten ja haluttujen arvojen näytön tai todellisten arvojen ja poikkeama-arvojen (jos sovellettavissa) välillä kotisivuilla. Voit ottaa lapsilukon käyttöön tai pois käytöstä painamalla yli 5 sekunnin ajan kotisivulla. Voit ottaa toimintolukon käyttöön tai pois käytöstä painamalla yli 5 sekunnin ajan valikkorakenteen päävalikossa. TIETOJA Jos painat painiketta tai muuttaessasi asetusta, asetusta EI oteta käyttöön Tilakuvakkeet Kuvake Tilankäyttötila = Lämmitys. Tilankäyttötila = Jäähdytys. Yksikkö on käytössä. Haluttu huonelämpötila = esiasetettu arvo (Mukava; päivisin). Haluttu huonelämpötila = esiasetettu arvo (Eko; öisin). Huonelämpötilan kotisivulla: haluttu huonelämpötila = valitun ajastimen mukaan. Kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulla: kuumavesivaraajan tila = ajastettu tila. Kuumavesivaraajan tila = uudelleenlämmitystila. Kuumavesivaraajan tila = ajastettu tila + uudelleenlämmitystila. Seuraavassa ajastetussa toiminnossa haluttua lämpötilaa nostetaan. Seuraavassa ajastetussa toiminnossa haluttu lämpötila EI muutu. Seuraavassa ajastetussa toiminnossa haluttua lämpötilaa lasketaan. Esiasetettu arvo (Mukava tai Eko) tai ajastettu arvo ohitetaan väliaikaisesti. Järjestelmä tuottaa kuumaa vettä halutulle määrälle ihmisiä. Kuumavesivaraajan lisälämmitintila on aktiivinen tai valmis aktivoitavaksi. Hiljainen tila on aktiivinen. Lomatila on aktiivinen tai valmis aktivoitavaksi. Lapsilukkotila ja/tai toimintolukkotila on aktiivinen. Ulkoinen lämmönlähde on aktiivinen. Esimerkki: Kaasupoltin. Desinfiointitila on aktiivinen.

5 Kuvake Toimintahäiriö tapahtui. Voit näyttää lisätietoja toimintahäiriöstä painamalla painiketta. 4.3 Peruskäyttö Säästä riippuva tila on aktiivinen. Käyttäjän lupataso = Asentaja. Sulatus/öljyn palautus -tila on aktiivinen. Kuumakäynnistystila on aktiivinen. Hätäkäyttötila on aktiivinen Kotisivujen käyttö Tietoja kotisivuista Voit käyttää kotisivuja sellaisten asetusten lukemiseen ja muuttamiseen, joita EI ole tarkoitettu päivittäiseen käyttöön. Soveltuvissa kohdissa kuvataan, mitä voit nähdä ja tehdä kotisivuilla. Riippuen järjestelmän kokoonpanosta seuraavat kotisivut voivat olla mahdollisia: Huonelämpötila (Huone) Päälähtöveden lämpötila (Lv:n lämp,p) Lisälähtöveden lämpötila (Lv:n lämp,l) Kuumavesivaraajan lämpötila (Säiliö) Kotisivulle siirtyminen 1 Paina painiketta. Tulos: Yksi kotisivuista näkyy. 2 Voit siirtyä (mahdolliselle) seuraavalle kotisivulle painamalla uudelleen painiketta Valikkorakenteen käyttö Tietoja valikkorakenteesta Voit käyttää valikkorakennetta lukemaan ja muuttamaan asetuksia, joita EI ole tarkoitettu päivittäiseen käyttöön. Soveltuvissa kohdissa kuvataan, mitä voit nähdä ja tehdä valikkorakenteessa. Yleiskatsauksen valikkorakenteista voit katsoa kohdasta "4.8 Valikkorakenne: Yleiskuvaus" sivulla 19. Valikkorakenteeseen siirtyminen 1 Paina kotisivulla painiketta. Tulos: Valikkorakenne tulee näkyviin. 1 A s e t a p ä i v ä m ä ä r ä / a i k a > L o m a > H i l j a i n e n t i l a A u t o m. > K ä y t t ö t i l a L ä m m i t y s > Va l i t s e a j a s t i m e t > T i e d o t > OK Va l i t s e S e l a a Valikkorakenteen selaaminen Käytä painikkeita,,,, ja Ohjaimien kytkeminen päälle/pois Tietoja ohjaimien kytkemisestä päälle/pois Jotta voit ohjata kohdetta... Päälähtöveden (ja lisälähtöveden) lämpötila Kuumavesivaraajan lämpötila Jos kytket päälle kohteen... Huonelämpötilan ohjaus Sinun on kytkettävä päälle... Päälähtöveden (ja lisälähtöveden) lämpötilan ohjaus. Pää- ja lisälähtöveden lämpötilan ohjaus kytketään aina päälle tai pois samanaikaisesti. Kuuman veden hallinta. Silloin... Päälähtöveden (ja lisälähtöveden) lämpötilan ohjaus kytketään automaattisesti päälle. Päälähtöveden (ja Huonelämpötilan ohjausta EI lisälähtöveden) lämpötilan ohjaus automaattisesti kytketä päälle. Jos kytket pois päältä kohteen... Huonelämpötilan ohjaus Silloin... Päälähtöveden (ja lisälähtöveden) lämpötilan ohjaus EI kytketä automaattisesti pois päältä. Päälähtöveden (ja Huonelämpötilan ohjaus lisälähtöveden) lämpötilan ohjaus kytketään automaattisesti kytketä pois päältä. Eri hallintojen päällä tai pois päältä olemisen tarkistaminen 1 Siirry hallinnan kotisivulle. Esimerkki: Huonelämpötilan kotisivu (Huone). 2 Tarkista, onko merkkivalo päällä vai pois. Huomautus: Jos hallinta on kytketty pois päältä, myös OFF näkyy näytössä. Huonelämpötilan hallinnan kytkeminen päälle tai pois 1 Mene huonelämpötilan kotisivulle (Huone). 2 Paina painiketta. Lähtöveden lämpötilan (pää + lisä) hallinnan kytkeminen päälle tai pois 1 Siirry jollekin seuraavista kotisivuista: Päälähtöveden lämpötilan kotisivu (Lv:n lämp,p) Lisälähtöveden lämpötilan kotisivu (Lv:n lämp,l) 2 Paina painiketta. Kuuman veden hallinnan kytkeminen päälle tai pois 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). 2 Paina painiketta. 4.4 Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta Tietoja tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinnasta Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista: 1 Tilankäyttötilan asettaminen 2 Lämpötilan hallinta Jotta voit ohjata kohdetta... Huonelämpötila Sinun on kytkettävä päälle... Huonelämpötilan ohjaus. 5

6 4.4.2 Tilankäyttötilan asettaminen Tietoja tilankäyttötiloista Riippuen lämpöpumpun mallista sinun on kerrottava järjestelmälle, mitä tilankäyttötilaa haluat käyttää: lämmitys vai jäähdytys. Jos asennetussa lämpöpumppumallissa on asennettuna... Lämmitys/jäähdytys Vain lämmitys 6 Silloin... Järjestelmä voi lämmittää ja jäähdyttää tilaa. Sinun on kerrottava järjestelmälle, kumpaa tilankäyttötilaa käyttää. Järjestelmä voi lämmittää tilaa, mutta EI jäähdyttää tilaa. Sinun EI ole kerrottava järjestelmälle, kumpaa tilankäyttötilaa käyttää. Voit kertoa järjestelmälle seuraavasti mitä tilankäyttötilaa käyttää: Voit... Tarkistaa, mikä tilankäyttötila on käytössä. Asettaa tilankäyttötilan. Rajoittaa sitä, milloin automaattinen vaihto on mahdollinen. Kotisivut: Sijainti Huonelämpötila Lähtöveden lämpötila (pää + lisä) Valikkorakenne Lämmityksen/jäähdytyksen lämpöpumppumallin asennuksen määrittäminen 1 Siirry valikkorakenteeseen painamalla -painiketta. 2 Tarkista, onko luettelossa [4] Käyttötila. Jos on, lämmityksen/ jäähdytyksen lämpöpumppumalli on asennettu. Käytössä olevan tilankäyttötilan tarkistaminen 1 Siirry jollekin seuraavista kotisivuista: Huonelämpötilan kotisivu (Huone) Päälähtöveden lämpötilan kotisivu (Lv:n lämp,p) Lisälähtöveden lämpötilan kotisivu (Lv:n lämp,l) 2 Tarkista tilakuvake: Jos näet... Tilankäyttötilan asettaminen 1 Mene kohtaan [4]: > Käyttötila. Silloin... Käyttötila = lämmitys. Yksikkö EI lämmitä tilaa. Kuumavesivaraaja voi silti lämmetä. Käyttötila = lämmitys. Yksikkö lämmittää tilaa parhaillaan. Käyttötila = jäähdytys. Yksikkö EI jäähdytä tilaa. Kuumavesivaraaja voi silti lämmetä. Käyttötila = jäähdytys. Yksikkö jäähdyttää tilaa parhaillaan. 2 Valitse jokin seuraavista ja paina -painiketta: Jos valitset... Lämmitys Jäähdytys Silloin tilankäyttötila on... Aina lämmitys -tila. Aina jäähdytys -tila. Jos valitset... Automaattinen Silloin tilankäyttötila on... Automaattisesti ulkolämpötilan perusteella muuttuva (ja asentajan asetuksista riippuen myös sisälämpötilan perusteella). Ottaa myös kuukausirajoitukset huomioon. Huomautus: Automaattinen vaihto on mahdollinen vain tietyissä olosuhteissa. Automaattisen vaihdon rajoittaminen 1 Mene kohtaan [7.5]: > Käyttäjäasetukset > Sallittu käyttötila. 2 Valitse kuukausi ja paina -painiketta. 3 Valitse Vain lämmitys, Vain jäähdytys tai Läm./jäähdyt. ja paina -painiketta. Tyypilliset automaattisen vaihdon rajoitukset Milloin Kylmän kauden aikana. Esimerkki: Lokakuu, marraskuu, joulukuu, tammikuu, helmikuu ja maaliskuu. Lämpimän kauden aikana. Esimerkki: Kesäkuu, heinäkuu ja elokuu. Kausien välissä. Esimerkki: Huhtikuu, toukokuu ja syyskuu Lämpötilan hallinta Tietoja lämpötilan hallinnasta Rajoitus Vain lämmitys Vain jäähdytys Läm./jäähdyt. Järjestelmän kokoonpanosta ja asennusmäärityksistä riippuen voit käyttää eri lämpötilan hallintaa: Huonetermostaatin ohjaus (linkitetty tai linkittämätön) Lähtöveden lämpötilan ohjaus Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus Käytössä olevan lämpötilahallinnan määrittäminen (tapa 1) Katso asentajan täyttämästä asentajan asetustaulukosta. Käytössä olevan lämpötilahallinnan määrittäminen (tapa 2) Jos sinulla on 2 kaukosäädintä, suorita seuraava toimenpide sisäyksikön kaukosäätimestä. 1 Vaihda kotisivujen välillä painamalla -painiketta useita kertoja, ja tarkista, onko lisälähtöveden lämpötilan kotisivu (Lv:n lämp,l) saatavilla: Käytettävissä EI saatavilla Jos... Silloin käytössä on... Pääalue ja lisäalue Vain pääalue Tyypillinen lisälähtöveden lämpötilan kotisivu: Käyttäjäprofiili = Perus 45 C H a l u t t u l ä m p ö t. 2 Mene kohtaan [6]: > Tiedot. Käyttäjäprofiili = Tarkka Ma 1 5 : 2 0 Lv:n lämp,l 45 C H a l u t t u l ä m p ö t. 3 Paina painiketta yli 5 sekunnin ajan. Ma 2 2 : 0 0 Ma 1 5 : 2 0 Lv:n lämp,l Tulos: Käyttäjän lupatasoksi tulee Edis. loppukäy.. Lisätietoja näytetään ja valikon nimeen lisätään +. 4 Tarkista seuraavat:

7 Jos... Huonelämpötila näkyy kohdassa: [6.1]: > Tiedot > Anturin tiedot Päätermostaatti A on kohdassa: [6.5]: > Tiedot > Toimilaitteet Muuten Silloin lämpötilan ohjaus on... Pääalue Huonetermostaatin ohjaus. Siirry seuraavaan vaiheeseen tarkistaaksesi ovatko lähtöveden asetuspiste huonelämpötilan asetuspiste toisiinsa liitettyjä. ja Lisäalue (jos sovellettavissa) Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus. Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus. Lähtöveden lämpötilan ohjaus. 5 Vain huonetermostaatin ohjaus: Siirry päälähtöveden lämpötilan kotisivulle (Lv:n lämp,p) ja tarkista seuraava: Näkyykö asetuspisteen vieressä? Kyllä Ei Silloin lähtöveden asetuspiste ja huonelämpötilan asetuspiste... EIVÄT ole liitettyjä toisiinsa. Voit asettaa lähtöveden asetuspisteen kotisivulta. Ovat liitettyjä toisiinsa esiasetetuilla arvoillaan. Voit asettaa esiasetetut arvot valikkorakenteesta. T l 35 C 30 C 18 C 22 C T r : Huonelämpötila Huonetermostaatin ohjaus T l : Lähtöveden lämpötila Huonetermostaatin ohjaus tarkoittaa, että voit suorittaa seuraavat toimet: Pääalueen huonelämpötila Pääalueen lähtöveden lämpötila Pääalueen huonelämpötila Pääalueen huonelämpötilan hallitsemista varten voit toimia seuraavasti: Voit... Lukea todellisen ja halutun lähtöveden lämpötilan. Ohittaa väliaikaisesti huonelämpötilan ajastimen. Muuttaa tilaa ajastimesta esiasetettuun arvoon. Jos teet näin, sinun on myös määritettävä (valikkorakenteessa): Esiasetetut arvot Ohitustoiminnon aika (Lämpötilalukko) T r Sijainti Huonelämpötilan sivu Huonelämpötilan kotisivu, jos käyttäjäprofiili = Tarkka Voit... Valita mitä huonelämpötilan ajastinta haluat käyttää. Ohjelmoida ajastimia. Määrittää esiasetetut arvot, joita käytetään huonelämpötilan ajastimessa ja silloin, kun vaihdat tilan ajastimesta esiasetettuihin arvoihin. Katso myös: "Huonelämpötilan kotisivun käyttäminen" sivulla 8 "Ohitusjakson asettaminen" sivulla 9 "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla 15 Pääalueen lähtöveden lämpötila Sijainti Valikkorakenne Pääalueen lähtöveden lämpötilan hallitsemista varten voit toimia seuraavasti: Voit... Lukea halutun lähtöveden lämpötilan. Säätää lähtöveden lämpötilaa. Ehto: Lähtöveden lämpötilan asetuspistettä EI ole liitetty huonelämpötilan asetuspisteeseen. Muuta tätä vain, jos haluttua huonelämpötilaa ei voi saavuttaa. Määrittää esiasetetut arvot. Ehto: Lähtöveden lämpötilan asetuspiste on liitetty huonelämpötilan asetuspisteeseen. Muuta tätä vain, jos haluttua huonelämpötilaa ei voi saavuttaa. Katso myös: Sijainti Lähtöveden lämpötilan kotisivu (pää) Valikkorakenne "Lähtöveden lämpötilan kotisivujen käyttäminen (pää + lisä)" sivulla 9 "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla 15 Lähtöveden lämpötilan ohjaus Lähtöveden lämpötilan ohjaus tarkoittaa, että ohjaat vain lähtöveden lämpötilaa. Voit ohjata lähtöveden lämpötilaa seuraavasti: Voit... Lukea halutun lähtöveden lämpötilan (pää + lisä). Säätää/kumota lähtöveden lämpötilan (pää). Säätää lähtöveden lämpötilaa (lisä). Valita, mitä lähtöveden lämpötilan ajastinta (pää + lisä) haluat käyttää. Ohjelmoida lähtöveden lämpötilan ajastimen (pää + lisä). Määrittää esiasetetut arvot, joita käytetään lähtöveden lämpötilan ajastimessa (pää). Katso myös: Sijainti Lähtöveden lämpötilan kotisivut (pää + lisä) Valikkorakenne "Lähtöveden lämpötilan kotisivujen käyttäminen (pää + lisä)" sivulla 9 "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla 15 7

8 Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus tarkoittaa, että voit suorittaa seuraavat toimet: Ulkoisen termostaatin huonelämpötilan ohjaus Lähtöveden lämpötila käyttöliittymässä (Daikin) Voit ohjata lähtöveden lämpötilaa seuraavasti: Voit... Lukea halutun lähtöveden lämpötilan. Säätää lämpötilaa. Muuta tätä vain, jos haluttua huonelämpötilaa ei voi saavuttaa. Sijainti Lähtöveden lämpötilan kotisivut (pää + lisä) Katso myös: "Lähtöveden lämpötilan kotisivujen käyttäminen (pää + lisä)" sivulla 9. Huonelämpötilan kotisivun käyttäminen Tyypillisten huonelämpötilojen kotisivut Eri käyttäjäprofiileilla voi tehdä eri määrän toimintoja kotisivulla. Käyttäjäprofiili = Perus 20.0 C To d e l l i n e n l ä m p ö t. Ma 1 5 : 2 0 Huone Käyttäjäprofiili = Tarkka 20.0 C To d e l l i n e n l ä m p ö t. A j a s t e t t u Ti 1 7 : 3 0 Todellisen ja halutun huonelämpötilan lukeminen 1 Mene huonelämpötilan kotisivulle (Huone). Tulos: Voit lukea todellisen lämpötilan C To d e l l i n e n l ä m p ö t. 2 Paina painiketta. Tulos: Voit lukea halutun lämpötilan C H a l u t t u l ä m p ö t. Huonelämpötilan ajastimen väliaikainen ohittaminen 1 Mene huonelämpötilan kotisivulle (Huone). 2 Säädä lämpötilaa painikkeella tai. Tilan muuttaminen ajastimesta esiasetettuun arvoon Edellytys: Käyttäjäprofiili = Tarkka. 1 Mene huonelämpötilan kotisivulle (Huone). 2 Valitse painikkeella tai esiasetettu arvo ( tai ). Esimerkki: Ajastuksen väliaikainen ohittaminen JA tilan muuttaminen esiasetettuihin arvoihin Olet määrittänyt seuraavat asetukset: Esiasetetut arvot Settings (asetukset) Mukava (lämmitys) = 20 C Ma 1 5 : 2 0 Huone Haluttu lämpötila, kun olet kotona. Settings (asetukset) Eko (lämmitys) = 18 C Haluttu lämpötila: Kun olet poissa Yöllä Schedule 07:00 Mukava Olet kotona. Ohitustoiminno tuntia n aika (Lämpötilalukko ) 09:00 Eko Olet poissa. 17:00 Mukava Olet kotona. Haluttu lämpötila = esiasetettu arvo (Mukava (lämmitys)). Haluttu lämpötila = esiasetettu arvo (Eko (lämmitys)). Haluttu lämpötila = esiasetettu arvo (Mukava (lämmitys)). 19:00 21 C Olet kotona ja haluat enemmän lämpöä. Haluttu lämpötila = mukautettu lämpötila. 23:00 Eko Haluttu lämpötila = esiasetettu arvo (Eko (lämmitys)). Jos ohitat ajastimen väliaikaisesti esiasetetulla arvolla, 2 tunnin jälkeen siirrytään taas käyttämään ajastinta. Jos käyttäjäprofiili = Perus, voit ohittaa väliaikaisesti huonelämpötilan ajastimen painamalla - tai -painiketta. Tilanne Jos käyttäjäprofiili = Tarkka, silloin voit: 15:20 => Ajastettu lämpötila = esiasetettu arvo (Eko (lämmitys)) = 18 C. Ohitat väliaikaisesti ajastimen. Haluttu lämpötila = mukautettu lämpötila = 19 C. Seuraavassa ajastetussa toiminnossa (17:00) käytetään taas ajastinta. Ohittaa väliaikaisesti huonelämpötilan ajastimen painamalla - tai -painiketta (sama kuin jos käyttäjäprofiili = Perus) Muuttaa tilaa ajastimesta esiasetettuun arvoon painamalla -painiketta Ajastettu Ma 17:00 Tilanne Huonelämpötilan ajastinta käytetään. - tai 15:20 => Haluttu lämpötila = esiasetettu arvo (Eko (lämmitys)) = 18 C. Seuraava ajastettu toiminto on 17:00 ja haluttua lämpötilaa nostetaan silloin. Ohitat väliaikaisesti ajastimen. Haluttu lämpötila = mukautettu lämpötila = 19 C. Seuraavassa ajastetussa toiminnossa (17:00) käytetään taas ajastinta. 8

9 Tilanne Ohitusjakson asettaminen Muutat tilaa ajastimesta esiasetettuun arvoon (Mukava (lämmitys)). Haluttu lämpötila = esiasetettu arvo (Mukava (lämmitys)) = 20 C. 2 tunnin jälkeen ajastinta käytetään jälleen (17:20 => 20 C). Aiemmin olet muuttanut tilan ajastimesta esiasetettuun arvoon, ja nyt voit väliaikaisesti ohittaa esiasetetun arvon. Haluttu lämpötila = mukautettu lämpötila = 21 C. 2 tunnin jälkeen ajastinta käytetään jälleen (17:20 => 20 C). 1 Mene kohtaan [7.2]: > Käyttäjäasetukset > Lämpötilalukko. 2 Valitse arvo ja paina -painiketta: Pysyvä tuntia (2, 4, 6, 8) Tulos: Tämä ohitustoiminnon aika (Lämpötilalukko) pysyy voimassa, kunnes muutat sitä uudelleen. Käyttöesimerkki: Pidät juhlat Jos olet seuraavassa tilanteessa: Käytät seuraavaa huonelämpötilan ajastusta: 17:00 esiasetettu arvo (Mukava) = 20 C 23:00 esiasetettu arvo (Eko) = 18 C Pidät juhlat tänä iltana ja haluat käyttää esiasetettua arvoa (Mukava) kello 02:00 saakka. Voit silloin toimia seuraavasti: 1 Aseta ohitustoiminnon aika (Lämpötilalukko) arvoon 6 tuntia. 2 Mene huonelämpötilan kotisivulle (Huone) kello 20:00. 3 Valitse -painiketta painamalla. Tulos: Esiasetettua arvoa (Mukava) käytetään kello 02:00 saakka. Sen jälkeen käytetään jälleen ajastinta. Käyttöesimerkki: Menet pois muutamaksi tunniksi Jos olet seuraavassa tilanteessa: Käytät seuraavaa huonelämpötilan ajastusta: 08:00 esiasetettu arvo (Mukava) = 20 C 23:00 esiasetettu arvo (Eko) = 18 C Kello 14:00 menet pois 3 tunniksi. Voit silloin toimia seuraavasti: 1 Aseta ohitustoiminnon aika (Lämpötilalukko) arvoon 2 tuntia. 2 Mene huonelämpötilan kotisivulle (Huone). 3 Valitse -painiketta painamalla. Tulos: Seuraavan 2 tunnin ajan huonetta EI lämmitetä ajastimen mukaiseen arvoon 20 C vaan esiasetettuun arvoon (Eko = 18 C). 2 tunnin kuluttua huone lämpenee jälleen ajastimen arvoon 20 C. Etu: Säästät energiaa, koska ET lämmitä huonetta tarpeettomasti, ja kotiin palatessasi huone on jälleen lämmin. Lähtöveden lämpötilan kotisivujen käyttäminen (pää + lisä) TIETOJA Lähtövesi on vesi, joka lähetetään lämmönluovuttajiin. Asentaja asettaa halutun lähtöveden lämpötilan lämmönluovuttajien tyypin mukaan. Esimerkki: Lattialämmitys on suunniteltu alhaisemmalle lähtöveden lämpötilalle kuin lämpöpatterit, lämpöpumpun konvektorit ja/tai puhallinkonvektoriyksiköt. Lähtöveden lämpötilan asetuksia tarvitsee säätää vain, jos sen kanssa on ongelmia. Tyypilliset lähtöveden lämpötilan kotisivut Pääalue: Käyttäjäprofiili = Perus 35 C H a l u t t u l ä m p ö t. Lisäalue: Käyttäjäprofiili = Perus 45 C H a l u t t u l ä m p ö t. Käyttäjäprofiili = Tarkka Ma 1 5 : 2 0 Lv:n lämp,p 35 C H a l u t t u l ä m p ö t. Ma 2 2 : 0 0 Ma 1 5 : 2 0 Lv:n lämp,p Käyttäjäprofiili = Tarkka Ma 1 5 : 2 0 Lv:n lämp,l 45 C H a l u t t u l ä m p ö t. 2 2 : 0 0 Halutun lähtöveden lämpötilan (pää + lisä) lukeminen Ma 1 5 : 2 0 Lv:n lämp,l Mene lähtöveden lämpötilan kotisivulle (Lv:n lämp,p tai Lv:n lämp,l). Lähtöveden lämpötilan (pää) säätäminen/ohittaminen TIETOJA Ma Et voi säätää/korvata lähtöveden lämpötilaa (pää) huonetermostaatin ohjauksessa, jossa on linkitetyt lähtöveden lämpötilat. Tarvittaessa voit kuitenkin säätää haluttua lähtöveden lämpötilaa (pää) säätämällä esiasetettuja arvoja. TIETOJA Lähtöveden lämpötilan säätäminen on pysyvää, ellei lähtöveden lämpötila on ajastettu. Siinä tapauksessa korvaaminen on voimassa vain seuraavaan ajastettuun toimintoon saakka. 1 Mene päälähtöveden lämpötilan kotisivulle (Lv:n lämp,p). 2 Säädä/ohita painamalla - tai -painiketta. Esimerkki: 35 C 37 C Lähtöveden lämpötila (lisä) säätäminen 1 Mene lisälähtöveden lämpötilan kotisivulle (Lv:n lämp,l). 2 Säädä painamalla painiketta tai. Esimerkki: 45 C 47 C 9

10 4.5 Kuuman veden hallinta Tietoja kuuman veden hallinnasta Riippuen kuumavesivaraajan tilasta (asentajan asetus), voit käyttää erilaista kuuman veden hallintaa: T t 60 C 50 C 40 C Uudelleenlämmitystila Ajastettu tila Ajastettu tila + uudelleenlämmitystila 15 C 00:00 07:00 14:00 21:00 t HUOMIO Lisälämmittimen lupa-ajastinta käytetään rajoittamaan tai sallimaan lisälämmittimen toiminta viikoittaisen ohjelman mukaan. Vinkki: Jotta välttyisit desinfioinnin epäonnistumiselta, salli lisälämmitin (viikoittaisessa ohjelmassa) vähintään 4 tunniksi ajastetun desinfioinnin alusta alkaen. Jos lisälämmitintä rajoitetaan desinfioinnin aikana, tämä toiminto EI onnistu ja vastaava varoitus AH näytetään. TIETOJA Jos virhekoodi AH esiintyy ilman, että desinfiointitoiminto on keskeytynyt kuuman veden käytön takia, seuraavia toimia suositellaan: Kun Kuuma vesi > Asetuspistetila > Uudelleenlämmitys tai Uud.läm+ajast on valittu, on suositeltavaa ohjelmoida desinfioinnin käynnistys vähintään 4 tuntia myöhemmäksi kuin viimeinen oletettu suuri kuuman veden tarve. Tämä käynnistys voidaan asettaa asentajan asetuksissa (desinfiointitoiminto). Kun Kuuma vesi > Asetuspistetila > Vain ajastus on valittu, on suositeltavaa ohjelmoida säiliön tilaksi Säilytys, eko 3 tuntia ennen ajastettua desinfiointitoiminnon käynnistystä säiliön esilämmittämistä varten. Käytössä olevan kuumavesivaraajan tilan määrittäminen (tapa 1) Katso asentajan täyttämästä asentajan asetustaulukosta. Käytössä olevan kuumavesivaraajan tilan määrittäminen (tapa 2) Edellytys: Käyttäjäprofiili = Tarkka. 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). 2 Tarkista, mitkä kuvakkeet näkyvät: Jos... näkyy Silloin kuumavesivaraajan tila =... Uudelleenlämmitystila Ajastettu tila Uudelleenlämmitystila Ajastettu tila + uudelleenlämmitystila Uudelleenlämmitystilassa ( ) kuumavesivaraaja lämpenee jatkuvasti haluttuun lämpötilaan (esimerkiksi: 50 C). T t : Kuumavesivaraajan lämpötila t: Aika TIETOJA EI ole suositeltavaa käyttää valintaa ([6 0D]=0, [A.4.1] Kuuma vesi Asetuspistetila=Vain uud.läm.), jos kuumavesivaraajaa käytetään ilman sisäistä lisälämmitintä. Tilanlämmityksen (jäähdytyksen) kapasiteettipuutteen/ mukavuusongelmien vaara on merkittävä (jos kuumaa vettä käytetään usein, tilanlämmitys/-jäähdytys keskeytyy usein ja pitkäksi aikaa). Uudelleenlämmitystilassa voit toimia seuraavasti: Voit... Sijainti Lukea halutun uudelleenlämmityksen lämpötilan. Kuumavesivara Säätää uudelleenlämmityksen lämpötilaa. ajan lämpötilan kotisivu Ehto: kotisivulla. näkyy kuumavesivaraajan lämpötilan Aktivoida kuumavesivaraajan lisälämmitintilan. (Vain EHBH/X) Ohjelmoida lisälämmittimen lupa-ajastimen rajoittamaan sitä, milloin lisälämmitin voi toimia. Esimerkki: Salli lisälämmittimen toiminta vain yöllä. (Vain erikseen hankittavan kuumavesipumpun toissijaista paluuta varten) Ohjelmoida kuumavesipumpun ajastimen määrittääksesi milloin pumppu kytketään päälle ja pois. Päälle kytkettynä pumppu toimii ja varmistaa, että kuumaa vettä on välittömästi saatavilla hanasta. Energian säästämistä varten kytke pumppu päälle vain sellaisina ajanjaksoina, jolloin välitön kuuma vesi on tarpeellista. Katso myös: Valikkorakenne "4.5.5 Kuumavesivaraajan kotisivun käyttäminen" sivulla 11 "4.5.6 Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan käyttäminen" sivulla 12 "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla Ajastettu tila Ajastetussa tilassa ( ) kuumavesivaraaja tuottaa kuumaa vettä ajastimen mukaan. Paras aika tuottaa kuumaa vettä on öisin, koska (mahdollisesti): Tilanlämmitystarve on vähäisempi Sähkön hinta on edullisempi Esimerkki: 10

11 T t 60 C 50 C 40 C 15 C Ajastettu tila + uudelleenlämmitystila Ajastus+uudelleenlämmitys-tilassa ( ) kuuman veden hallinta on sama kuin ajastetussa tilassa. Kun kuumavesivaraajan lämpötila laskee esiasetetun arvon alle (= Uudelleenlämmitys; esimerkiksi: 45 C), kuumavesivaraaja lämpenee kunnes se saavuttaa esiasetetun arvon. Tämä varmistaa, että kuumaa vettä on jatkuvasti saatavilla jonkin verran. 00:00 07:00 T t : Kuumavesivaraajan lämpötila t: Aika 14:00 21:00 Aluksi kuumavesivaraajan lämpötila on sama kuin kuumavesivaraajaan tulevan kuuman veden lämpötila (esimerkiksi: 15 C). Kello 00:00 kuumavesivaraaja on ohjelmoitu lämmittämään vettä esiasetettuun arvoon (esimerkiksi: Säilytys, mukava = 60 C). Aamuisin käytetään kuumaa vettä ja kuumavesivaraajan lämpötila laskee. Niin kauan kuin kuumavesivaraajan lämpötila on yli 40 C, kuumaa vettä on saatavilla. Kello 14:00 kuumavesivaraaja on ohjelmoitu lämmittämään vettä esiasetettuun arvoon (esimerkiksi: Säilytys, eko = 50 C). Kuumaa vettä on jälleen saatavilla. Iltapäivän ja illan aikana käytetään taas kuumaa vettä ja kuumavesivaraajan lämpötila laskee uudelleen. Kello 00:00 seuraavana päivän sykli alkaa taas alusta. Ajastustilassa voit toimia seuraavasti: Voit... Lukea aktiivisen tai seuraavan ajastetun halutun lämpötilan. Ohittaa aktiivisen tai seuraavan ajastetun halutun lämpötilan. Ehto: kotisivulla. näkyy kuumavesivaraajan lämpötilan Aktivoida kuumavesivaraajan lisälämmitintilan. Valita kuumavesivaraajan lämpötilan ajastuksen. Ohjelmoida kuumavesivaraajan lämpötilan ajastuksen. Määrittää esiasetetut arvot, joita käytetään kuumavesivaraajan lämpötilan ajastimessa. (Vain EHBH/X) Ohjelmoida lisälämmittimen lupa-ajastimen rajoittamaan sitä, milloin lisälämmitin voi toimia. Esimerkki: Salli lisälämmittimen toiminta vain yöllä. (Vain erikseen hankittavan kuumavesipumpun toissijaista paluuta varten) Ohjelmoida kuumavesipumpun ajastimen määrittääksesi milloin pumppu kytketään päälle ja pois. Päälle kytkettynä pumppu toimii ja varmistaa, että kuumaa vettä on välittömästi saatavilla hanasta. Energian säästämistä varten kytke pumppu päälle vain sellaisina ajanjaksoina, jolloin välitön kuuma vesi on tarpeellista. Katso myös: t Sijainti Kuumavesivara ajan lämpötilan kotisivu Valikkorakenne "4.5.5 Kuumavesivaraajan kotisivun käyttäminen" sivulla 11 "4.5.6 Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan käyttäminen" sivulla 12 "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla 15 Esimerkki: T t 60 C 50 C 45 C 40 C 15 C 00:00 07: :00 21:00 Ajastin+uudelleenlämmitys-tilassa voit toimia seuraavasti: Voit... Tehdä samat asiat kuin ajastintilassa. t Sijainti Säätää esiasetettuja arvoja (Uudelleenlämmitys). Valikkorakenne Katso myös: "4.5.3 Ajastettu tila" sivulla 10 "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla Kuumavesivaraajan kotisivun käyttäminen Tyypilliset kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivut Eri käyttäjäprofiileilla voi nähdä ja tehdä eri määrän toimintoja kotisivulla. Seuraavien kuvien esimerkeissä kuumavesivaraajan tila = ajastettu. Käyttäjäprofiili = Perus 60 C H a l u t t u l ä m p ö t. 4 H a l u t t u l ä m p ö t. Ma Ma 1 5 : 2 0 Säiliö Käyttäjäprofiili = Tarkka 60 C Säilytys, mukava Ti 0 0 : : 2 0 Säiliö 4 Säilytys, mukava 0 0 : 0 0 Ma 1 5 : 2 0 S ä i l i ö 1 5 : 2 0 S ä i l i ö Asentajan asetuksista riippuen sinun on ehkä määritettävä kuuman veden tarpeesi eri tavalla: Jos näet... Ti Ma Sinun on määritettävä... Mihin lämpötilaan kuumavesivaraaja lämpenee. Kuinka monelle hengelle tarvitset kuumaa vettä. Ohjelmisto laskee sitten automaattisesti vastaavan kuumavesivaraajan lämpötilan asentajan asetusten pohjalta. 11

12 Halutun uudelleenlämmityksen lämpötilan lukeminen ja asettaminen (uudelleenlämmitystilassa) 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). Tulos: Voit lukea halutun uudelleenlämmityksen lämpötilan. 2 Säädä painamalla painiketta tai. Huomautus: Jos haluttu lämpötila on säästä riippuva, et voi muuttaa sitä kotisivulla. Aktiivisen tai seuraavan ajastetun halutun lämpötilan lukeminen tai ohittaminen (ajastustilassa tai ajastus+uudelleenlämmitystilassa) 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). Tulos: tai tulee näyttöön. T t a b A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 A1 Jakson... aikana... Voit lukea... Seuraavan ajastetun toiminnon (a) Aktiivisen toiminnon (a) Seuraavan ajastetun toiminnon (b) Aktiivisen toiminnon (b) 2 Ohita painamalla painiketta tai. Huomautus: Jos haluttu lämpötila on säästä riippuva, et voi muuttaa sitä kotisivulla. Käyttöesimerkki: Tarvitset enemmän kuumaa vettä kuin on ajastettu Jos olet seuraavassa tilanteessa: Nykyinen aika = 10:30 Seuraava kuumavesivaraajan ajastettu toiminta = Lämmitä säiliö esiasetettuun arvoon (Eko; esimerkiksi: 55 C ja riittävästi 2 henkilölle) kello 14:00 Tänä iltana tarvitset kuumaa vettä 3 henkilölle Voit silloin toimia seuraavasti: 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). 2 Ohita seuraava ajastettu toiminta tekemällä jokin seuraavista: Edut: Muuta lämpötilasta 55 C lämpötilaan 60 C (kun määrität kuuman veden lämpötilana) Muuta 2 henkilöstä 3 henkilöön (kun määrität kuuman veden henkilöiden määränä) Sinulla on riittävästi kuumaa vettä (= mukava). Sinun EI tarvitse muuttaa ajastinta (= helppoa). Sinun EI tarvitse aktivoida kuumavesivaraajan lisälämmitintilaa (= säästää energiaa). t Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan käyttäminen Tietoja kuumavesivaraajan lisälämmitintilasta Voit käyttää kuumavesivaraajan lisälämmitintilaa aloittaaksesi veden lämmityksen heti esiasetettuun arvoon (Säilytys, mukava). Se kuitenkin kuluttaa enemmän energiaa. Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan aktiivisuuden tarkistaminen 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). 2 Tarkista seuraavat: Käyttäjäprofiili = Perus: Jos lisälämmitintila on aktiivinen. Käyttäjäprofiili = Tarkka: Jos lisälämmitintila on aktiivinen. näkyy, kuumavesivaraajan on valittu, kuumavesivaraajan Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan aktivointi (tapa 1) 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). 2 Paina painiketta yli 2 sekunnin ajan. Kuumavesivaraajan lisälämmitintilan aktivointi (tapa 2) Edellytys: Käyttäjäprofiili = Tarkka 1 Mene kuumavesivaraajan lämpötilan kotisivulle (Säiliö). 2 Valitse -painiketta painamalla. Käyttöesimerkki: Tarvitset välittömästi lisää kuumaa vettä Jos olet seuraavassa tilanteessa: Olet jo käyttänyt suurimman osan kuumaa vettäsi. Et voi odottaa seuraavaa ajastettua toimintoa kuumavesivaraajan lämmitystä varten. Voit silloin aktivoida kuumavesivaraajan lisälämmitintilan. Etu: Kuumavesivaraaja aloittaa välittömästi veden lämmityksen esiasetettuun arvoon (Säilytys, mukava). 4.6 Edistynyt käyttö Hiljaisen tilan käyttö Tietoja hiljaisesta tilasta Voit käyttää hiljaista tilaa ulkoyksikön äänen hiljentämiseen. Tämä kuitenkin pienentää järjestelmän lämmitys-/jäähdytyskapasiteettia. Hiljaisen tilan tasoja on useita. Voit: Poistaa hiljaisen tilan kokonaan käytöstä Ottaa hiljaisen tilan taso käyttöön manuaalisesti seuraavaan ajastettuun toimintaan saakka Käyttää ja ohjelmoida hiljaisen tilan ajastimen Mahdolliset hiljaisen tilan tasot Taso 1 Taso 2 Taso Hiljaisin. Suoritusteho on kaikissa tilanteissa alhaisempi. Keskihiljainen. Suoritusteho saattaa olla kaikissa tilanteissa alhaisempi. 12

13 Taso 3 Taso Hiljaisen tilan tarkistaminen Vähiten hiljainen. Kylmemmissä olosuhteissa suoritusteho voi olla alhaisempi. 1 Siirry jollekin kotisivulle painamalla painiketta. 2 Jos näkyy, hiljainen tila on aktiivinen. Hiljaisen tilan käyttö 1 Mene kohtaan [3]: > Hiljainen tila. 2 Tee jokin seuraavista: Jos haluat... Poistaa hiljaisen tilan kokonaan käytöstä Ottaa hiljaisen tilan taso käyttöön manuaalisesti seuraavaan ajastettuun toimintaan saakka Käyttää ja ohjelmoida hiljaisen tilan ajastimen Silloin... Valitse Aina pois ja paina - painiketta. Valitse Päällä ja paina - painiketta. Mene kohtaan [7.4.4]: > Käyttäjäasetukset > Esiasetut arvot > Hiljainen taso. Valitse taso ja paina - painiketta. Valitse Automaattinen ja paina -painiketta. Ohjelmoida ajastimen. Katso "4.7.2 Ajastimien käyttö ja ohjelmointi" sivulla 16. Käyttöesimerkki: Vauva nukkuu iltapäivällä Jos olet seuraavassa tilanteessa: Olet ohjelmoinut hiljaisen tilan ajastuksen: Öisin: Taso 1 (= hiljaisin). Päivisin: OFF varmistamaan järjestelmän lämmitys-/ jäähdytyskapasiteetti. Vauva kuitenkin nukkuu iltapäivällä ja haluat, että silloin on hiljaista. Voit silloin toimia seuraavasti: 1 Mene kohtaan [3]: > Hiljainen tila. 2 Valitse Päällä ja paina -painiketta. 3 Mene kohtaan [7.4.4]: > Käyttäjäasetukset > Esiasetut arvot > Hiljainen taso. 4 Valitse Taso 1 ja paina -painiketta. Tilanne Pysyt kotona loman aikana Menet pois lomalla 2 Lomatilan aktivointi. Silloin... Sinun on valittava päivä. Tilan lämmitys/jäähdytys toteutetaan valitun päivän halutun huonelämpötilan mukaan. Kuumavesivaraajan ohjaus toteutetaan valitun päivän halutun kuumavesivaraajan lämpötilan mukaan. Sinun on määritettävä tilan lämmitys-/ jäähdytysasetukset. Tilan lämmitys/jäähdytys toteutetaan näiden asetusten mukaan. Kuuman veden ohjaus kytketään pois päältä, lukuun ottamatta desinfiointitilaa. Kuuman veden ohjaus kytketään takaisin päälle kello 0.00 sinä päivänä, kun tulet kotiin. Jos ET aktivoi lomatilaa, määritettyjä loma-asetuksia EI käytetä. Jos aktivoit: Jakso Ennen ja jälkeen loman Loman aikana Silloin... Tavallisia ajastimia käytetään. Määritettyjä loma-asetuksia käytetään. Lomatilan aktiivisuuden ja/tai käynnissä olemisen tarkistaminen 1 Siirry jollekin kotisivulle painamalla painiketta. 2 Tarkista seuraavat: L o m a Jos... näkyy Ma L o p p u e n 1 6 H e l To d. l ä m p ö t i l a C 1 5 : 2 0 Silloin... Jokin seuraavista lomatiloista on aktiivinen: Lomatila (Poissa) on aktiivinen, mutta EI vielä käynnissä. Lomatila (Kotona) on aktiivinen. Et voi nähdä, onko lomatila on käynnissä. Lomatila (Poissa) on aktiivinen ja käynnissä. Etu: Ulkoyksikkö toimii hiljaisimmalla tasolla seuraavaan ajastettuun toimintaan saakka Lomatilan käyttö Tietoja lomatilasta Loman aikana voit käyttää lomatilaa poiketaksesi tavallisista ajastuksista ilman, että niitä tarvitsee muuttaa. Voit käyttää lomatilaa vain silloin, kun lämpötilan ohjaus = huonetermostaatin ohjaus. Katso myös "4.4.3 Lämpötilan hallinta" sivulla 6. Lomatilan käyttö koostuu yleensä seuraavista vaiheista: 1 Loman määrittäminen yhteen seuraavista tilanteista: Loman määrittäminen (kun pysyt kotona) 1 Mene kohtaan [2]: > Loma. 2 Valitse Kotona. 3 Määritä lomatilan asetukset (kun pysyt kotona). Mahdolliset lomatilan asetukset (kun pysyt kotona) Asetus Alkaen ja Loppuen Käytä päiväajastusta Loman ensimmäinen ja viimeinen päivä. Loman aikana käytettävä päiväajastin. Esimerkki: Lauantai 13

14 Loman määrittäminen (kun lähdet pois) 1 Mene kohtaan [2]: > Tammikuu. 2 Valitse Poissa. 3 Määritä lomatilan asetukset (kun lähdet pois). Mahdolliset lomatilan asetukset (kun lähdet pois) Asetus Alkaen ja Loppuen Käyttötila Lämmitys Jäähdytys Loman ensimmäinen ja viimeinen päivä. Loman aikana käytettävä käyttötila. Loman aikana käytettävä asetuspiste, kun yksikkö toimii lämmitystilassa. Loman aikana käytettävä asetuspiste, kun yksikkö toimii jäähdytystilassa. Lomatilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Edellytys: Olet määrittänyt loman. 1 Mene kohtaan [2.1]: > Loma > Loma. 2 Tee jokin seuraavista: Ota käyttöön valitsemalla Kyllä ja painamalla -painiketta. Ota pois käytöstä valitsemalla Ei ja painamalla -painiketta. Käyttöesimerkki: Lähdet pois talvella Jos olet seuraavassa tilanteessa: 2 päivän kuluttua lähdet pois 2 viikoksi talvella. Haluat säästää energiaa, mutta estää taloa jäätymästä. Voit silloin toimia seuraavasti: 1 Määritä loma. Mene kohtaan [2]: Lomatila Asetus > Loma ja määritä seuraavat asetukset: Poissa Arvo Alkaen 2. helmikuuta 2013 Loppuen 16. helmikuuta 2013 Käyttötila Lämmitys Lämmitys 12 C 2 Ota lomatila käyttöön. Etu: Mene kohtaan [2.1]: Valitse Kyllä ja paina > Loma > Loma. -painiketta. Ennen lomaa ja loman jälkeen käytetään tavallista ajastinta. Loman aikana säästät energiaa ja estät taloa jäätymästä. Käyttöesimerkki: Tulet kotiin loman aikana Jos olet seuraavassa tilanteessa: Määritit ja otit käyttöön lomatilan (Poissa). Loman aikana tulet kotiin muutamaksi tunniksi ja haluat käyttää tavallista ajastusta. Voit silloin toimia seuraavasti: 1 Poista lomatila käytöstä. 2 Kun lähdet taas pois, ota lomatila uudelleen käyttöön. Etu: Sinun EI tarvitse muuttaa ajastinta tai lomamääritystä (= helppoa) Lukematiedot Tietoja tietojen lukemisesta Tietojen määrä, jonka voit lukea valikkorakenteesta ([6]: Tiedot), riippuu käyttäjän lupatasosta: Loppukäyttäjä (= oletus) Edis. loppukäy.: Voit lukea enemmän tietoja. Lupatasojen välillä vaihtaminen (loppukäyttäjä ja edistynyt loppukäyttäjä) 1 Mene kohtaan [6] tai mihin tahansa sen alivalikoista: > Tiedot. 2 Paina painiketta yli 4 sekunnin ajan. Tulos: Käyttäjän lupatasoksi tulee Edis. loppukäy.. Lisätietoja näytetään ja valikon nimeen lisätään +. 3 Jos ET paina mitään painiketta yli 1 tuntiin tai painat - painiketta uudelleen yli 4 sekunnin ajan, käyttäjän lupatasoksi tulee uudelleen Loppukäyttäjä. Tietojen lukeminen Mene kohtaan [6]: > Tiedot. Mahdolliset luettavat tiedot Jos käyttäjän lupataso = Loppukäyttäjä, voit lukea seuraavat tiedot: Valikossa... Voit lukea... [6.1] Anturin tiedot Huone-, säiliö- ja ulkolämpötila. [6.2] Energiamittaus Energiankulutus ja tuotettu energia (vain kokonaismäärät). [6.3] Virheenkäsittely Virhehistorian ja yhteystiedot/ tuen numeron. [6.4] Käyttäjän lupataso Nykyisen käyttäjän lupatason. Jos käyttäjän lupataso = Edis. loppukäy., voit lukea seuraavat lisätiedot: Valikossa... Voit lukea... [6.2] Energiamittaus Energiankulutus ja tuotettu energia (tarkat tiedot). [6.5] Toimilaitteet Kunkin toimilaitteen tilat. Esimerkki: Kuumavesipumppu päällä/pois. [6.6] Käyttötilat Nykyinen käyttötila. Esimerkki: Sulatus/öljyn palautus -tila. [6.7] Käyttötunnit Järjestelmän käyttötunnit. [6.8] Versio Järjestelmän versiotiedot Päivämäärän, ajan, mittayksiköiden, kontrastin ja taustavalon määrittäminen Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen Mene kohtaan [1]: > Aseta päivämäärä/aika. Mittayksikköjen määrittäminen Mene kohtaan [7.6]: > Käyttäjäasetukset > Mittayksikkö. Mahdollisten mittayksikköjen asetukset Desimaalimerkki Asetus Mahdolliset mittayksiköt Piste Pilkku 14

15 Asetus Lämpötila C Tuotettu energia Virtaus F kwh Mahdolliset mittayksiköt MBtu l/min GPM Kaukosäätimen kontrastin määrittäminen Mene kohtaan [7.1.1]: > Käyttäjäasetukset > Näyttö > Kontrasti. Kaukosäätimen taustavalon ajan määrittäminen Mene kohtaan [7.1.2]: > Käyttäjäasetukset > Näyttö > Taustavalaistu LCD-aika Käyttäjäprofiilin ja kotisivujen määrittäminen Käyttäjäprofiilin asettaminen 1 Mene kohtaan [7.1.3]: > Käyttäjäasetukset > Näyttö > Käyttäjäprofiili. 2 Valitse käyttäjäprofiili ja paina -painiketta. Mahdolliset käyttäjäprofiilit Jos käyttäjäprofiili = Tarkka, voit nähdä ja tehdä enemmän kotisivuilla. Käyttäjäprofiili Perus Tarkka Esimerkki 20.0 C To d e l l i n e n l ä m p ö t C To d e l l i n e n l ä m p ö t. A j a s t e t t u Ti 1 7 : 3 0 Ma 1 5 : 2 0 Huone Kotisivujen määrittäminen loppukäyttäjän saataville Ma 1 5 : 2 0 Huone 1 Mene kohtaan [7.1.4]: > Käyttäjäasetukset > Näyttö > Käytettävissä olevat kotisivut. Tulos: JJärjestelmän kaavion kanssa mahdolliset kotisivut näytetään. 2 Valitse kotisivu ja paina -painiketta. 3 Tee jokin seuraavista: Voit näyttää kotisivun valitsemalla Kyllä ja painamalla - painiketta. Voit piilottaa kotisivun valitsemalla Ei ja painamalla - painiketta Painikkeiden ja toimintojen lukitseminen ja avaaminen Tietoja lukitsemisesta ja avaamisesta Voit käyttää seuraavia lukkotiloja: Lapsilukko: lukitsee kaikki painikkeet, jotta lapset eivät voi muuttaa asetuksia. Toimintolukko: lukitsee tietyn toiminnon, jotta ihmiset eivät voi muuttaa sen asetuksia. Mahdolliset toimintolukot Lukko Huone päällä/pois Lähtöveden lämpö päällä/pois Säiliö päällä/pois Lämpötila +/- Hiljainen tila Loma Käyttötila Jos aktiivinen, ei ole mahdollista... Kytkeä huonelämpötilan ohjausta päälle tai pois. Kytkeä lähtöveden lämpötilan (pää + lisä) ohjausta päälle tai pois. Kytkeä kuuman veden ohjausta päälle tai pois. Säätää lämpötiloja. Käyttää hiljaista tilaa. Käyttää lomatilaa. Asettaa tilankäyttötilaa. Käyttäjäasetukset Muuttaa asetuksia kohdassa [7]: > Käyttäjäasetukset. Lukon aktiivisuuden tarkistaminen 1 Siirry jollekin kotisivulle painamalla painiketta. 2 Jos näkyy, lapsilukko on aktiivinen. Huomautus: Jos olet kotisivulla ja yrität käyttää lukittua toimintoa, näkyy 1 sekunnin ajan. Lapsilukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä 1 Siirry jollekin kotisivulle painamalla painiketta. 2 Paina painiketta yli 5 sekunnin ajan. Toimintolukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä 1 Siirry valikkorakenteeseen painamalla -painiketta. 2 Paina painiketta yli 5 sekunnin ajan. 3 Valitse toiminto ja paina -painiketta. 4 Valitse Lukitse tai Avaa ja paina -painiketta. 4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet Esiasetettujen arvojen käyttäminen Tietoja esiasetetuista arvoista Voit määrittää esiasetetut arvot useisiin ohjaimiin. Esiasetetut arvot helpottavat saman arvon käyttöä useassa paikassa (ajastimissa ja lämpötilan kotisivulla ( ja )). Jos haluat myöhemmin vaihtaa arvoa, se tarvitsee tehdä vain yhdessä paikassa. Esiasetettujen arvojen määrittäminen 1 Mene kohtaan [7.4]: > Käyttäjäasetukset > Esiasetut arvot. 2 Valitse mille ohjaukselle haluat määrittää esiasetetun arvon. Esimerkki: Huone lämpötila. 3 Valitse esiasetettu arvo ja paina -painiketta. Esimerkki: Mukava (lämmitys). 4 Valitse lämpötila ja paina -painiketta. Mahdolliset esiasetetut arvot Ohjaus Esiasetettu arvo Missä käytetään Huone lämpötila Mukava Huonelämpötilan ajastimet 15

Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttäjän viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttäjän viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset varotoimet 2 1.1 Tietoja asiakirjasta... 2 1.1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys... 2 1.2 Käyttäjälle... 2 2 Tietoa tästä asiakirjasta 3 3 Tietoja järjestelmästä

Lisätiedot

Käyttöopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB. Käyttöopas Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split.

Käyttöopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB. Käyttöopas Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split. EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tietoa tästä asiakirjasta Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän tuotteen. Huomaa: 1 Tietoa tästä asiakirjasta 2 2 Tietoja

Lisätiedot

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tietoa tästä asiakirjasta 2 2 Tietoja järjestelmästä 2 2.1 Tyypillisen järjestelmän kaavion osat... 2 3 Käyttö 3 3.1 Yleiskuvaus: Käyttö... 3 3.2 Käyttöliittymä

Lisätiedot

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tietoa tästä asiakirjasta 2 2 Tietoja järjestelmästä 2 2.1 Tyypillisen järjestelmän kaavion osat... 2 3 Käyttö 3 3.1 Yleiskuvaus: Käyttö... 3 3.2 Käyttöliittymä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 1018-1 031692 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset

Lisätiedot

Compress EHP 3500/5000/6000

Compress EHP 3500/5000/6000 6 720 643 475-01.1I 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 808 418 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 2 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Mitsubishi Ecodan ilmasta veteen järjestelmät: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie C, Vantaa, 050-433 2222

Mitsubishi Ecodan ilmasta veteen järjestelmät: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie C, Vantaa, 050-433 2222 Mitsubishi Ecodan ilmasta veteen järjestelmät: Jäähdytinpalvelu Oy, Kelatie C, Vantaa, 050-33 2222 Cylinder Unit EHST20 series EHPT20 series Hydrobox EHSC series EHPX series OPERATION MANUAL FOR USER For

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK OHB FI 1235-1 231279 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 8. Pääset

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS. Daikin Configurator v2.*.*

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS. Daikin Configurator v2.*.* ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Asennus- ja käyttöopas Sisällys 1. Määritelmät... 1 1.1. Merkkien ja varoitusten tarkoitukset... 1 1.2. Käytettyjen termien merkitys... 1 2. Yleiset varotoimet... 2 3. Johdanto...

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1245

Käyttöohjekirja NIBE F1245 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 0934-1 031328 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille VITOTROL 300A 2/2014 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava,

Lisätiedot

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 fi PremiumLine X11-X15 Käyttöohje Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 Onneksi olkoon uuden rajattoman lämpöpumpun valinnan johdosta! Olemme iloisia siitä, että valitsit uuden PremiumLine-lämpöpumpun. Se edustaa

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F470

Käyttöohjekirja NIBE F470 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK AHB FI 1038-1 031574 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö UHB FI 1338-2 431242 APH

Käyttöohjekirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö UHB FI 1338-2 431242 APH Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1338-2 431242 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset

Lisätiedot

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Yhdistelmälämpöpumppu sähkökäyttöinen, tyyppi BWP Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte Stückzahl: [ ] 300 [ ] 500 [ ] 1000 [ ] Druckfreigabe:

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE SMO 20

Käyttöohjekirja NIBE SMO 20 Käyttöohjekirja Ohjausyksikkö LEK UHB FI 1436-3 231751 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 9. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 12. Pääset

Lisätiedot

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B SISÄLLYS Ennen käyttöä Turvallisuusohjeet...3 Osien nimet ja toiminnot...5 Toimenpiteet ennen käyttöä...9 Paristojen asennus

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1226

Käyttöohjekirja NIBE F1226 LEK Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu UHB FI 1109-3 031467 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 13. Pääset

Lisätiedot