AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 TOINEN JAKSO...16 CAR WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ...16 KOLMAS JAKSO...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 TOINEN JAKSO...16 CAR WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ...16 KOLMAS JAKSO..."

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE

2 SISÄLLYSLUETTELO CAR WASH KS VALMISTELUTYÖT... 5 AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 SÄHKÖNSYÖTÖN JÄNNITTEEN MUUTTAMINEN...12 TOINEN JAKSO...16 CAR WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ...16 KOLMAS JAKSO...18 HUOLTO...18 VIANETSINTÄ JA KORJAUSTOIMENPITEET

3 3

4 CAR WASH KS 610 Itsepalvelu autopesula Tämä julkaisu on laadittu tarkoituksella, että voit tutustua perusteellisesti autopesulan toimintoihin. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi ja maksimi käyttöiän takaamiseksi on noudatettava käyttöohjeita ja huoltonormeja. Korjausta ja/tai huoltoa varten käytä huoltoverkkomme palveluja, käytä vain alkuperäisiä korkealaatuisia ja luotettavia varaosia. Muiden varaosien käyttö vapauttaa valmistajan mistä tahansa vastuusta. Ennen CAR-WASH KS 610 autopesulan asennusta ja käyttöönottoa tämä ohje on luettava läpi. Huomautus: Tuotannon laadun parantamiseksi valmistaja pidättää oikeuden muuttaa ohjeita ilman velvollisuutta uudistaa tämä julkaisu. On kielletty ilman valmistajan lupaa jäljentää, edes osittain näitä ohjeita. 4

5 VALMISTELUTYÖT ARVOKILPI CAR-WASH autopesulan tekniset perustiedot on esitetty autopesulan takaosassa ja ohjauskeskuksen sisällä olevassa kilvessä. HUOMIO : Varmista oston yhteydessä, että tuotteessa on arvokilpi (Kuva 1). Jos ei ole, niin varoita välittömästi valmistajaa ja/tai myyjää. Ei saa käyttää laitteita, joissa ei ole arvokilpeä, koska valmistaja ei kanna niistä minkäänlaista vastuuta. Tuotteet ilman arvokilpeä ovat anonyymin tuotannon tuotteita ja ne ovat mahdollisesti vaarallisia. Autopesula CAR-WASH vastaa voimassa olevia normeja. 5

6 6

7 AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS Asenna autopesula vaakasuoralle tasaiselle pinnalle. Suositellaan sementtiperustuksen valmistamista (ks. taulukko 2, sivu 6), asenna peruspultit (ks. taulukko 3, sivu 7), kaapelien suojaputki (ota huomioon myös rungon maadoitus), vedentuloputki ja vedenpoistoputki, noudattaen esitettyjä mittoja. Vedentuloputkella pitää olla asianmukainen eristys, jäätymissuoja, putki liitetään autopesulan sisällä olevaan tuloliittimeen ja sen jälkeen kiinnitetään mukana olevalla klemmarilla, kuva 2. Käyttäjän on varmistettava että: - sähköasennus on asiallinen - sähköpaloihin soveltuva palonsammutuskalusto on käsillä - höyryjen poistojärjestelmä ja tilan ilmanvaihto on kunnossa - lähellä ei ole palavai, räjähtäviä tai aggressiivisia aineita - käyttöolosuhteet vastaavat laitteen luokitusta (autopesu CAR-WASH kuuluu I luokkaan) ja kosteussuojausta joka on luokka IPX5. Laitteisto vaatii kiinteää asennusta ja sitä ei saa siirtää käytön aikana ja kun se on kytketty sähköverkkoon. Määräyksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. TÄRKEÄÄ : Autopesulaan pitää syöttää puhdasta vettä. Likainen tai hiekkaa, syövyttäviä aineita, liuottimia sisältävä vesi aiheuttaa pesulalle vakavia vaurioita. 7

8 Asenna veden tulopuolelle suodatin, jonka suodatusaste on vähintään 150 μ. Normaalia toimintaa varten vedenpaineen on oltava yli 2 baaria. Syöttöveden suurin lämpötila on 50 C. Käyttäen nostolaitteita nosta autopesula Car Wash ja asenna se perustuksen päälle, laittaen peruspultit koneen jalustassa oleviin kiinnitysreikiin, jonka jälkeen kiristä pultit. Kytke pesula sähköverkkoon ja vesijohtoon. 8

9 9

10 10

11 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ Vain sähköalan pätevät ammattilaiset saavat kytkeä autopesulan Car Wash sähkönsyötön, noudattaen voimassa olevia normeja sekä sääntöjä. Varmista, että verkkojännite vastaa autopesulan käyttöjännitettä, joka on esitetty arvokilvessä, (kuva 1 sivulla 3) Edellä mainitun vaatimuksen laiminlyönti luetaan laitteen vääräksi käytöksi ja se vapauttaa valmistajan vastuusta. Älä käytä jatkojohtoa autopesulan Car Wash sähkönsyöttöön. Käytä vain sallittuja HO7RNF-tyypin kaapelia. HUOMIO : Ennen laitteen vakiokytkentää varmista että maadoitus toimii tehokkaasti. Määräyksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa sähköiskun vaaran. CAR-WASH autopesula on kytkettävä sähköverkkoon moninapaisen vaihtokytkimen kautta (normatiivi EN ), jonka koskettimilla on minimiaukaisu 3 mm ja jonka sähköiset parametrit vastaavat laitetta ja arvokilvessä olevia tietoja. Sähkölaitteet, johon autopesula kytketään, pitää olla varustettu differentiaalikatkaisimella, virralla ID 0,03 A. Suojaus satunnaiselta kosketukselta 11

12 Ennen suojapaneelien irrottamista kytke laite pois moninapaisen katkaisimen avulla. Ennen laitteen käyttöä varmista, että suojapaneelit on oikein asennettu ja kiinnitetty. Säännön laiminlyönti saattaa aiheuttaa sähköiskun vaaraa. SÄHKÖNSYÖTÖN JÄNNITTEEN MUUTTAMINEN Laite on valmistettu toimimaan tietyllä sähkönsyötön jännitteellä, se näkyy laitteen arvokilvestä. Vain sähköalan pätevä henkilökunta saa muuttaa laitteen työjännitettä, noudattaen normeja sekä lain sääntöjä. Edellä mainitun vaatimuksen laiminlyönti vapauttaa valmistajan vastuusta ja se voi johtaa vakaviin seurauksiin. Mikäli tarpeen vaatiessa työjännite täytyy muuttaa, niin ammattitaitoinen henkilökunta takaa sen, noudattaen valmistajan määräämiä menettelytapoja ja tarkastuksia, ja takaa laitteen uuden arvokilven asennuksen sekä merkitsee tämän muutoksen kyseiseen käyttöohjeen erikoismoduuliin, tiedottaen sillä tavalla käyttäjää tehdystä muutoksesta. KORKEAPAINELETKUN ASENNUS LAITTEELLE KS 610 Asenna korkeapaineletku autopesulan CAR-WASH sisällä olevaan letkun liitäntään, kuva 3. KÄÄNTÖVIVUN ASENNUS LAITTEESEEN KS Katso vipusarjan mukana olevat ohjeet. SUIHKUPUTKEN ASENNUS Kiinnitä korkeapaineletku suihkuputken liittimeen. 12

13 HARJALLA VARUSTETUN SUIHKUPUTKEN ASENNUS Kiinnitä korkeapaineletku suihkuputken liittimeen. Suihkuputki voidaan jakohanan (kuva 4) avulla käyttää kahdessa käyttötilassa: 1) Harja, käyttäen pesuainetta matalapaineella pehmeäpesua varten. 2) Korkeapainesuihku lian poistamiseksi ja huuhtelemiseksi. PESUAINE Täytä pesuainesäiliöt, kuva 8, vastaavilla kemikaaleilla, käytä vain nestemäisiä pesuaineita, vältä ehdottomasti hyvin happamia tai hyvin emäksisiä kemikaaleja. TÄRKEÄÄ: Tarkasta päivittäin kemikaalien taso. Ilman kemikaaleja pumppu saa ilmaa sisään, joka johtaa paineen laskuun. KEMIKAALIEN MÄÄRÄN SÄÄTÖ Käytä säätimiä (kuva 9) kemikaalin oikean määrän annostusta varten. Suurin pitoisuus poistopuolella, kun käytetään laimentamatonta kemikaalia, muodostaa 3%...5% veden määrästä. On mahdollisuus imeä kemikaali ulkosäiliöstä. (Kuva 10) Säätimien avulla voi valita EXT ulkoinen pesuainesäiliö. Pidennä imuletkuja ylettääksesi ulkosäiliöön asti, suojaten niitä jään muodostumiselta. Älä ylitä pituutta 3m ja nousua 1 m. 13

14 PAKKASSUOJA VARUSTESARJA KS 610 H(optio) Jäätymistä ehkäisevä laitesarja koostuu: - Lämmittimestä, kuva 13 - Termostaatista, kuva Veden kierrätysjärjestelmästä. Hyvin kylmillä alueilla, jossa lämpötila on -1 C C on autopesulaan CAR-WASH asennettava järjestelmä, joka ehkäisee vesijärjestelmän jäätymistä. Pakkassuojan puuttuminen voi pysyvästi vaurioittaa seuraavia osia: 1) Korkeapainepumppua. 2) liittimet, putket ja suuttimet. TOIMINTAOLOSUHTEET a) Sähköliitäntä (aina päällä) b) Veden minimipaine 1,5 baaria c) Termostaatti säädetty noin +4 C-lle Kun suunnitellaan CAR-WASH autopesulan pakollisia tai pitkäaikaisia pysäytyksiä (huolto, autopesulan poiskytkentä hyvin kylmän kauden aikana, sähkökatkos, vesijohtoveden puuttuminen, jne), pitää suojata autopesulan veden syöttöjärjestelmä, kaataen vesisäiliöön ja pesuaineen syöttöjärjestelmään puhdasta jään esto nestettä ja käynnistäen kone kunnes neste tulee piipusta ulos. Sulje vedensyöttö autopesulaan CAR-WASH hanan avulla. Kytke pois sähköverkon katkaisin. Poista autopesulasta CAR-WASH kemikaalisäiliö. 14

15 VALOKYLTTISARJA (OPTIO) Valokyltin kytkentä ja poiskytkentä (mikäli se on autopesulalle asennettu) tapahtuu sähkökeskuksen ulkoseinässä sijaitsevan vaihtokytkimen avulla, kuva 15. ÄÄNIHÄLYTYSSARJA (OPTIO) Mikäli autopesulan CAR-WASH vaurioitumisen hälytyslaite on asennettu, se voidaan kytkeä päälle ja pois päältä vaihtokytkimen avulla, joka sijaitsee sähkökeskuksen oikealla puolella, kuva

16 TOINEN JAKSO CAR-WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ RAHAKKEIDEN JA/TAI KOLIKKOJEN SYÖTTÖ Pesulaitteiston kytkentä tapahtuu sen jälkeen kun rahake tai kolikko on pujotettu siihen tarkoitettuun rakoon, kuva 17. Pesulan toiminta-aika on verrannollinen syötettyjen rahakkeiden ja/tai kolikkojen määrään. RAHAKEAUTOMAATTI EI OLE SUUNNITELTU PALAUTTAMAAN KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ RAHAKKEITA JA/TAI KOLIKKOJA. Jos rahakeautomaatti ei ota vastaan syötettyä kolikkoa tai rahaketta, niin paina palautusnappia, kuva 18, ja toista syöttötoimintaa. PESUVAIHEIDEN VALINTA VAIHE A Laita vaihtokytkin sampoopesu-asentoon, kuva 19, ota pistooli ja pese ajoneuvo sampoolla. 16

17 VAIHE B Sen jälkeen kun ajoneuvo on sampoolla pesty, pane vaihtokytkin huuhtelu-asentoon, kuva 20 ja huuhtele sampoo pois. VAIHE C Siirrä vaihtokytkin asentoon "Brillantante2 (kiillotusaine), kuva 21, kata ajoneuvo kemikaalilla ja autonkori muuttuu kiiltäväksi. Käytössäsi olevan ajan päätyttyä, summeri soi viimeisen minuutin ajan ennen työn loppua. Pesun suorittamisen jälkeen laita pistooli paikalleen ja siirrä vaihtokytkin asentoon STOP. PESUAJAN SÄÄTÖ Tämä toiminta suoritetaan CAR-WASH autopesulan ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä ja joka kerta, kun ajan säätö tarvitaan. Rahakeautomaattia ohjaavan elektronisen kortin säätöohjeet on esitetty koneen mukana olevassa erikoisohjeessa. Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa suorittaa tämän toiminnan. 17

18 KOLMAS JAKSO HUOLTO Ennen mitä tahansa huoltoa irrota pesula sähköverkosta. Huoltotoimenpiteiden suorituksen jälkeen varmista ennen pesulan vesijohtoon liittämistä, että kaikki suojapaneelit on oikein asennettu ja kiinnitetty asianmukaisilla ruuveilla. Sen määräyksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa sähkövaurioita. PUMPUN ÖLJYNTASON TARKASTUS JA ÖLJYNVAIHTO Tarkasta aika ajoin öljyntaso korkeapainepumpussa korkissa olevalla öljynmittatikulla. Vaihda öljy 50 työtunnin jälkeen ja jälkeenpäin joka 500 tunnin välein. Toimi seraavasti: 1) Kierrä auki tyhjennystulppa, kuva 27. 2) Valuta koko öljy astiaan. 3) Kierrä tyhjennystulppa kiinni ja vala öljy yläaukon kautta sisään kunnes saavutetaan vaadittu taso. Käytä vain öljyä SAE 30 W. 18

19 VEDENSUODATTIMEN PUHDISTUS Puhdista aika ajoin vedensuodatin, joka sijaitsee autopesulan syöttöhanassa, kuva 30. PISTOOLIN SUUTTIMEN VAIHTO Ennen pistoolin suuttimen vaihtoa irrota kone sähköverkosta ja poista paine pesukahvan liipaisimella. 19

20 VIANETSINTÄ JA KORJAUSTOIMENPITEET Sähkö- tai vesijohtoverkkoon kuuluvien laitteiden tarkastus ja vaihto on suoritettava huoltopalvelumme toimesta. Ennen minkä tahansa huolto- tai korjaustyön suorittamista varmistu, että kone on irrotettu sähkö- ja vesijohtoverkosta. Vika Toimenpide Autopesula CAR-WASH ei käynnisty (kaikki mallit) Tarkista kytkentä sähkönsyöttöön. Tarkista, onko moninapainen katkaisin asennossa "ON" Tarkasta sulakkeet F1-F3-F5, jos on palanut, niin vaihda ne. Tarkasta veden paine vesijohdossa (min. 2 baaria). Veden puuttuminen piipun poistopuolella tai epätasainen syöttö. Sulake F1, F3 tai F5 on palanut, vaihda. (löydä palamisen syy). Piipun suutin on kokonaan tukossa, vaihda se. Pesuaineen vajaus, täytä vastaavat säiliöt. Riittämätön paine. Vesisäiliön suodatin on tukossa, puhdista ja vaihda. Pesusuutin on kulunut, vaihda. Pesuainetta ei sekoitu veteen Tyhjät säiliöt, täytä. Annostimen hanat kiinni tai tukossa, avaa ne ja puhdista. 20

21 Imupuolen suodattimet ovat tukossa, poista ja puhdista ne. Sähkömagneettiventtiilit EV1-EV2 eivät toimi, sulake F3 on palanut, vaihda se. Näyttö on kokonaan poiskytketty. Sähkönsyötön puuttuminen, tarkasta sulakkeet F1-F3, jos ovat palaneet, vaihda ne. Jään muodostumista ehkäisevä laite (jos sellainen on) ei toimi. Termostaatti on väärin säädetty, aseta +4 C-lle Sulake F2 on palanut, löydä syy ja vaihda se. 21

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Lue ohjeet huolella ennen pumpun asentamista. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet, koska käyttöohjeita ei ole noudatettu.

Lue ohjeet huolella ennen pumpun asentamista. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet, koska käyttöohjeita ei ole noudatettu. Hyvä asiakas Onnittelut tämän RIVER-tuotteen ostosta. Kuten kaikki RIVER-tuotteet, se on kehitetty uusimman teknologian avulla ja sen tuotannossa on käytetty edistyneintä elektroniikkaa. Pyydämme lukemaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK One Touch Bedienungsanleitung Instruction manual Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones Manuale operativo Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσης

Lisätiedot

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA MD 40B MD 50B MD 70B MD 90B MD 115A 40507090115141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja runner04kansi_2.indd 3 06/17/04, 4:46 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B 30141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS 6 MOOTTORIN

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot