VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU"

Transkriptio

1

2 VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden ja energiatehokkuuden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Ailahtelevat raakaaineiden ja energian hinnat myös kannustavat yrityksiä kustannustehokkuuteen. YMPÄRISTÖHAASTEET Kaikki inhimillinen toiminta vaikuttaa ympäristöön. Globaalin talouden ja väestön kasvu aiheuttaa ympäristökuormitusta, joka vaatii tiukempaa sääntelyä, päästöjen ja jätteiden vähentämistä sekä uusia, ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. GLOBALISAATIO JA TALOUDEN SUHDANNEHERKKYYS Taloudelliset kriisit ja suhdannevaihtelut edellyttävät joustavia liiketoiminnan strategioita ja malleja. Yritykset pyrkivät keskittymään tiukemmin ydintoimintoihin sekä tavoittelevat kestävää kasvua. VASTUULLISUUDEN HAASTEET Ihmiset ja valtiot tarvitsevat toimivaa taloutta ja infrastruktuuria, kuten rakennuksia ja liikenneväyliä. Koneita tarvitaan vastaamaan tähän kysyntään. Kääntöpuolena ovat lukuisat kalliit ja uusiutumattomat raakaaineet, joita koneet ja laitteet kuluttavat elinkaarensa aikana. Noin 40 % energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä Euroopassa aiheutuu rakentamisesta. Ramirent Yritysvastuuraportti RAMIRENTIN RATKAISU KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON KUSTANNUS JA EKOTEHOKASTA, KOSKA MONET KÄYTTÄJÄT VOIVAT HYÖDYNTÄÄ SAMOJA KONEITA JA LAITTEITA VUOKRAAMALLA NIITÄ OMIEN TARPEIDENSA MUKAAN.

3 23 RAMIRENTIN NÄKEMYS YRITYSVASTUUSTA Yrityksen vastuullisuudessa on ainakin kaksi puolta: riskienhallinta ja uudet liiketoimintamahdollisuudet. Riskienhallinnan näkökulmasta vastuulliset liiketoimintakäytännöt ovat välttämättömiä yrityksen toiminnan hyväksyttävyydelle. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia voimme hyödyntää kohtaamalla maailmanlaajuiset haasteet ennakkoluulottomasti ja tarttumalla niihin. Ramirentille vastuullisuus on tärkeää sekä uuden liiketoiminnan että riskienhallinnan näkökulmasta. Viime vuosina olemme ottaneet tarjontaamme laajan valikoiman ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaittemme turvallisuutta ja ympäristötehokkuutta ja siten koko toiminnan tuloksellisuutta. Näemme tällä alueella jatkuvasti uusia kasvun mahdollisuuksia. RAMIRENTIN VASTUULLISUUSRAPORTIN KATTAVUUS, RAPORTOINTIKAUSI JA TIHEYS Ramirentkonserni koostuu kuudesta liiketoimintasegmentistä: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Europe E ast ja Europe Central. Tämä vastuullisuusraportti kattaa koko Ramirentkonsernin liiketoiminnan, ellei tiettyjen lukujen yhteydessä toisin mainita. Raportointikausi on kalenterivuosi. Ramirent julkaisee vastuullisuusraportin vuosittain. Ramirentin eettinen säännöstö on perusta kaikelle, mitä teemme. Konevuokrausliiketoiminnassa on vastuullisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Etenkin turvallisuus ja laatukysymykset ohjaavat yritysvastuutyötämme. Järjestelmällinen turvallisuuden ja laadun edistämiseksi tehty työ kattaa Ramirentin kaikki toiminnot. Koska koneita ylläpitävät, vuokraavat ja käyttävät ihmiset, koulutuksen rooli esimerkiksi turvallisuuskysymyksissä on meille erittäin tärkeä. TÄSSÄ VASTUULLISUUSRAPORTISSA ESITTELEMME KESKEISIÄ VASTUULLISUUSNÄKÖKOHTIA, JOTKA LIITTYVÄT VUOKRAUSTOIMINTAAN JA RAMIRENTIN VASTUULLISUUSTYÖN TULOKSIIN. VASTUULLISUUSRAPORTTI Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille ja sidosryhmillemme tärkeimpien vastuullisuusteemojen tunnistamiseen. Raportissa korostuvat konevuokrausliiketoiminnan ominaispiirteet, ja se nostaa esiin sekä pysyviä vastullisuuden elementtejä että nousevia aiheita. Tämä raportti noudattaa suurelta osin yritysvastuuraportoinnin Global Reporting Initiative (GRI) ohjeistoa. Ramirent kehittää raportointimenettelyään jatkuvasti ja pyrkii täyttämään GRI:n vaatimuksettulevaisuudessa.

4 YRITYSVASTUU RAMIRENTISSÄ Olemme määritelleet Ramirentin ja sidosryhmien kannalta keskeisimmät vastuullisuuden teemat. Tämän määrittelytyön perusteella olemme koonneet olennaisuusmatriisin, joka antaa yleiskuvan yritysvastuun teemoista ja niiden merkityksestä meille ja sidosryhmillemme. Ramirent Yritysvastuuraportti Matriisi luotiin työpajoissa, joihin osallistui Ramirentin kalustonhallinnan, henkilöstöhallinnon sekä ympäristö ja laatukysymysten asiantuntijoita. Työpajoissa kartoitimme Ramirentin vastuullisuuden keskeiset vaikutukset. Lisäksi Ramirentin vastuullisuuskäytäntöjä verrattiin sekä kalustovuokrausalan että muiden toimialojen parhaisiin yrityksiin. Sidosryhmille tärkeiden teemojen määrittelyssä hyödynnettiin asiakastyöstä saamaamme näkemystä. Vastuullisuusteemojen laajasta joukosta työryhmä valitsi keskeisimmät teemat Ramirentin olennaisuusmatriisiin. Teemojen perusteella määriteltiin vastuullisuuden avainmittarit (KPI) johtamista ja tietojen keräämistä varten. Ramirentin olennaisuusmatriisissa on keskeisiä teemoja kaikilta yritysvastuun osaalueilta. Teemat heijastavat konevuokrauksen luonnetta toimialana, jossa tuhannet koneet ja työkalut ovat lukuisten ihmisten käytössä eri olosuhteissa päivittäin. Ramirentillä on yhteensä noin eri tuotetta, jotka ovat noin asiakkaan vuokrattavissa. Vastuullisuustyötämme leimaa myös Ramirentin asema yhtiönä, joka toimii monessa maassa ja jolla on suuri määrä toimipisteitä. TEEMOJEN KÄSITTELY Tässä raportissa käsittelemme useimpia olennaisuusmatriisissa mainittuja teemoja. Teemojen painotus vaihtelee perustuen niiden olennaisuuteen liiketoiminnassamme vuonna ja niihin liittyvistä suorituksista saatavilla oleviin tietoihin. Raportissa keskitymme erityisesti turvallisuuteen, laatuun, hankintaketjuun ja työtyy tyväisyyteen. Energiatehokkuuden merkitys kasvaa jatkuvasti sekä omassa toiminnassamme että asiakkaille tarjoamassamme osaamisessa ja ratkaisuissa. Kemikaalien käyttö, jätteiden käsittely ja kierrätys sekä työterveyshuolto ja turvallisuus ovat myös tärkeitä teemoja, joita käsittelemme kappaleessa Lisää tietoa vastuullisuudesta. Korruption ja lahjonnan estämistä ja reilua kilpailua ei ole käsitelty raportissa omina kappaleinaan, mutta niihin liittyen esitellään Ramirentin tärkeimmät toimintaohjeet ja periaatteet. Yhtäläisiin mahdollisuuksiin ei liittynyt merkittävää toimintaa vuonna ja sen vuoksi teemaa ei erityisesti käsitellä tässä raportissa. Korkea Keskinkertainen Matala MERKITTÄVYYS SIDOSRYHMILLE RAMIRENTIN OLENNAISUUSMATRIISI Ympäristökysymykset Sosiaaliset kysymykset Taloudelliset kysymykset Yhtäläiset mahdollisuudet Energiatehokkuus Kemikaalien käyttö Jätteet ja kierrätys Yhteiskunnallinen osallistuminen Tuotteiden laatu Tuotteiden turvallisuus/ vammat Asiakkaiden kouluttaminen Korruption ja lahjonnan estäminen Reilu peli etiikka Työterveyshuolto ja turvallisuus Henkilöstön kouluttaminen Hankintaperiaatteet/ toimittajakriteerit Työntekijöiden tyytyväisyys TÄMÄNHETKINEN TAI MAHDOLLINEN VAIKUTUS RAMIRENTIIN Matala Keskinkertainen Korkea

5 45 RAMIRENTIN ARVOKETJU ASIAKAS ETUSIJALLA Liiketoimintaympäristö Asiakkaiden tarpeet Liiketoimintamahdollisuudet RAMIRENTIN STRATEGIA Johtaminen, ihmiset ja osaaminen DYNAAMISET VUOKRAUS RATKAISUT Toimipisteiden verkosto ASIAKKAIDEN LIIKETOIMINNAN YKSINKERTAISTAMINEN Rakentaminen Teollisuus Palvelut Julkinen sektori Kotitaloudet Tavarantoimittajat Koneet Kaluston hallinta Hankinta Liiketoiminnan kehittäminen Myynti ja markkinointi MERKITTÄVÄT SIDOSRYHMÄT JA YHTEISTYÖ Asiakkaat: Palvelemme vuoden aikana asiakkaita lukuisissa päivittäisissä kohtaamisissa 13 maassa. Jokainen kontakti on meille arvokas: koulutamme ja opastamme asiakkaita vuokrakaluston käytössä ja saamme palautetta kalustomme toimivuudesta ja turvallisuudesta. Teemme säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä ja kehitämme työtämme ja prosessejamme palvellaksemme asiakkaita entistä paremmin. Tavoitteenamme on kestävä kannattava kasvu, jota ohjaa asiakaslähtöisyys. Sijoittajat ja osakkeenomistajat: Kestävät ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia kannattavaan kasvuun, mikä on arvokas tekijä harkittaessa Ramirentiä sijoituskohteena. Ramirentin taloudellinen asema on vahva ja yhtiö täytti kaikki asetetut taloudelliset tavoitteensa vuonna. Noudatamme kaikessa toiminnassamme myös hallintokäytännön (Corporate Governance) ja riskienhallinnan periaatteita. Ramirentin osake on mukana kestävän kehityksen OMX GES Sustainability Finland indeksissä. Toimittajat: Kaluston huippulaatu on meille ensiarvoisen tärkeää. Tarjoamamme koneet edustavat alansa johtavia tuotemerkkejä, joiden toiminta noudattaa tiukkoja paikallisia ja kansainvälisiä standardeja ja määräyksiä ja jotka voivat tarjota luotettavia ja korkeatasoisia korjaus ja huoltopalveluja. Tärkeänä toimittajien ja tuotteiden valintaperusteena on myös ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen tarjoaminen. Henkilöstö: Osaava ja motivoitunut henkilöstö on keskeinen voimavara strategisten tavoitteidemme saavuttamisessa. Jokavuotisen henkilöstökyselyn mukaan henkilöstömme on erittäin sitoutunutta työhönsä Ramirentillä. Työntekijät kokevat, että heillä on haastava ja mielenkiintoinen työ. Työturvallisuus ja osaamisen kehittäminen ovat voimakkaasti esillä myös tulevaisuudessa. Paikallisyhteisöt: Työllistämme toimintamaissamme huomattavan määrän ihmisiä. Liiketoimintamallimme on vahvasti hajautettu. Toiminta jakautuu useisiin asiakaspalvelukeskuksiin, joissa palvelemme paikallisia asiakkaita ja toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisten viranomaisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien kanssa. Muut sidosryhmät: Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat esimerkiksi media, julkisen sektorin organisaatiot, viranomaiset, päättäjät ja kansalaisjärjestöt. Teemme jatkuvaa ja avointa yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

6 STRATEGIA Ramirent terävöitti strategiaansa ja uudisti pitkän aikavälinen taloudelliset tavoitteet vuonna. ASIAKAS ETUSIJALLE VISIO TOIMINTAAJATUS Haluamme olla Euroopan johtava ja edistyksellisin konevuokrausalan yritys sekä menestyvän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun esimerkkiyritys. Yksinkertaistamme asiakkaittemme liiketoimintoja tarjoamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja (Dynamic Rental Solutions ). STRATEGISET PAINOPISTEALUEET VUOSILLE Asiakas etusijalle 2 Kestävä, kannattava kasvu 3 Yhtenäinen Ramirenttoimintamalli 4 Tasapainoinen liiketoimintaportfolio UUDISTETUT PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET 1 Oman pääoman tuotto (ROE %) 18 % yli suhdanteen 2 Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa 3 Osingonjakosuhde vähintään 40 % nettotuloksesta ARVOT OHJAAVAT JOKAPÄIVÄISTÄ TEKEMISTÄ AVOIN Olemme avoimia ja rehellisiä toisillemme, asiakkaita ja yritystämme kohtaan. KEHITTYVÄ Uskomme jatkuvaan parantamiseen ja tiedon jakamiseen. SITOUTUNUT Olemme sitoutuneita tiimipelaajia aina toimeksiannosta ratkaisuun asti. BRÄNDILUPAUS LET S SOLVE IT Ramirent Yritysvastuuraportti

7 67 PALVELUNTARJONTAMME JA VAIKUTUS MARKKINOIHIN RATKAISUT RAMIRENTIN TARJONTA TUOTTEET Pienkoneet Suuret rakennuskoneet Nostimet Sähkö ja lämmitys Tilat ja kontit Torninosturit ja henkilö ja tavarahissit Telineet SAFE (turva ja muottitekniikka) PALVELUT Suunnittelu Liiketoiminnan tuki Työmaapalvelut Myyntituotteet Alennettu omavastuu Koulutus Edut: Varmistaa toimintojen sujuvuus, kun on vähemmän laitteiden käyttökatkoja; vähemmän huoltokustannuksia; oikeat laitevalinnat nopeuttavat työtä; vähemmän tuotevastuuriskejä TotalSolve SafeSolve EcoSolve SpaceSolve AccessSolve PowerSolve ClimateSolve Edut: Helppo ostaa; vähemmän alihankkijoita; parempi keskittyminen ydinliiketoimintaan ULKOISTAMINEN Edut: Ulkoistamalla toimintoja Ramirentille yritykset pystyvät tehostamaan ja yksinkertaistamaan liiketoimintaansa, kun ne voivat keskittyä ydinosaamiseensa. Edut: Kevyemmät taseet; vähemmän investointeja TOIMIALAT Rakentaminen Energiateollisuus Kaivostoiminta Paperiteollisuus Öljy ja kaasuteollisuus Telakat Laitosten hallinta Julkinen sektori Kotitaloudet Vaikutus asiakkaan liiketoiminnan yksinkertaistamiseen ASIAKKAIDEN TARPEET

8 TÄRKEIMMÄT VASTUULLISUUDEN TEEMAT Ramirentin vastuullisuustyö perustuu keskeisten vastuullisuusteemojen olennaisuusanalyysiin sekä Ramirentin liiketoiminnan että sidosryhmien kiinnostuksen näkökulmasta. Tärkeimmät toimintaamme liittyvät teemat ovat TURVALLISUUS tuoteturvallisuus ja turvallisuuskoulutus asiakkaille ja työntekijöille LAATU tuotteiden ja palvelun laatu TOIMITUSKETJU hankintaperiaatteet ja toimittajakriteerit HENKILÖSTÖN TYYTYVÄISYYS saavutukset ja kehittämiskohteet ENERGIATEHOKKUUS Ramirentin toiminta ja asiakasratkaisut Ramirent Yritysvastuuraportti TÄSSÄ OSASSA TARKASTELEMME LÄHEMMIN TÄRKEIMPIÄ VASTUULLISUUSTEEMOJA JA RAMIRENTIN SAAVUTUKSIA

9 89 TURVALLISUUS ON YKKOSASIA Ensisijainen tavoitteemme on tarjota henkilöstöllemme ja asiakkaillemme turvallinen työympäristö. Meillä on kattava onnettomuuksia ehkäisevä järjestelmä, joka ulottuu valmistelusta toteutukseen ja projektin päättämiseen saakka. Prosessi kattaa riskien arvioinnin, vastuukysymykset sekä työntekijöidemme, kumppaniemme ja asiakkaiden henkilökunnan kouluttamisen. Näin varmistamme, että laitteita ja kemikaaleja käsitellään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. TURVALLISUUDEN HALLINTA Valvomme ja tarkastamme jatkuvasti toimipisteverkostoamme. Turvallisuus arvioidaan osana tarkastuksia. Vuonna toimipisteverkostossamme tehtiin noin 440 tarkastusta. Ramirentillä oli vuonna yhteensä 358 toimipistettä. Toimipisteissämme on myös turvallisuuden valvontajärjestelmiä. Esimerkiksi Ruotsissa käytössä on järjestelmä, joka hälyttää, jos tiettyjä terveys, turvallisuus, ympäristö tai laatutoimia ei ole raportoitu. TUOTETURVALLISUUS Vuokrausyhtiönä Ramirentillä on erityinen vastuu asiakkaitten turvallisuudesta. Kaikissa koneissamme ja laitteissamme on CEmerkintä, joka kertoo tuotteiden täyttävän niitä koskevien direktiivien olennaiset terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat vaatimukset. Aina vuokratessamme koneen tai laitteen meidän vastuullamme on opastaa asiakasta sen turvallisessa käytössä. Ramirentilla on myös erityinen toimintatapa asiakkaan palauttamien koneiden ja laitteiden osalta. Käytössämme on yksityiskohtainen tarkistuslista, jonka avulla varmistetaan, että tuotteet ovat turvallisia käyttää palautuksen jälkeen. Huollamme tuotteita säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

10 Tuotteissa havaitut häiriöt korjataan joko itse tai ne toimitetaan tarvittaessa muuhun korjaamoon. Tietyt vaativat laitteet ja koneet toimitetaan aina valmistajan tai maahantuojan korjattaviksi. Tutkimme kaikki asiakkaidemme ilmoitukset toimintahäiriöistä koneissa ja laitteissa. Tämä tieto on meille erittäin tärkeää, koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan tuoteturvallisuutta ja palvelun laatua. Vuokralaitteitamme koskevien ilmoitusten määrä laski 103:sta vuonna :een vuonna. Kaikki asiakkaiden häiriöilmoitukset raportoidaan. TURVALLISUUSKOULUTUS Tarjoamme asiakkaille jatkuvasti turvallisuuskoulutusta. Koulutus on olennainen osa palvelutarjontaamme. Esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tarjoamme asiakkaille koulutusta nostimien käytössä. Henkilö saa luvan käyttää nostimia koulutuksen suoritettuaan. Koulutustarjonta vaihtelee maittain paikallisten tarpeiden mukaan. Vuonna tarjosimme asiakkaille reilut 60 koulutuspäivää, joihin osallistui yli 900 ihmistä. Vuonna raportoitiin 15 vuokrauskalustomme käyttöön liittynyttä onnettomuutta. Kussakin Ramirentmaassa on terveyden, turvallisuuden, ympäristön ja laadun vastuuhenkilö, joka valvoo ja kehittää oman henkilöstömme turvallisuutta. Henkilöstön turvallisuuskoulutus perustuu maakohtaisiin lakeihin ja asetuksiin sekä Ramirentin tiukkoihin standardeihin. Kaikki työntekijät saavat turvallisuuskoulutuksen omalla kielellään. Koulutusten perusteella heille myönnetään tarvittavat maakohtaiset turvallisuustodistukset. RÄÄTÄLÖITYÄ TURVALLISUUSKOULUTUSTA RUOTSISSA JA SUOMESSA Ramirentin asiakkaille suunnatussa koulutuksessa ovat lähtökohtana asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen ja joustavuus. Esimerkiksi Ruotsissa Ramirent on tarjonnut räätälöityä putoamisenestokoulutusta rakennusyhtiö NCC:n työntekijöille. Korkeilla paikoilla työskenneltäessä henkilökohtaiset putoamisenestoja suojalaitteet suojaavat henkilöä mahdollisen putoamisen yhteydessä. Koulutus opettaa myös, miten putoamisen seurauksena riippumaan jäänyt työntekijä voi pelastautua tai miten toinen henkilö voi auttaa tilanteessa. Koulutus järjestettiin Ramirentin asiakaspalvelukeskuksissa Hudiksvallissa ja Sundsvallissa yhteistyössä RopeAccessin kanssa. Ramirent räätälöi koulutuksen NCC:n tarpeisiin sopivaksi, ja koulutusyhteistyön odotetaan jatkuvan. Suomessa Ramirent tekee yhteistyötä Rudus Oy:n kanssa Turvapuistossa, joka on suuri työturvallisuuden koulutuskeskus. Turvapuisto tarjoaa mahdollisuuden testata turvallisuustaitoja käytännössä. Puiston koulutusradan ja näyttelytilojen rakentamisessa on käytetty Ramirentin laitteita. Ramirentin turvaratkaisuja on käytetty muun muassa koulutusradan alueella, jossa keskitytään pölyttömään ja ergonomiseen työympäristöön. Turvapuisto on alallaan ainutkertainen Euroopassa. Ramirent Yritysvastuuraportti

11 1011 LAATUTYÖMME ON JATKUVAA Ramirentin laatutyö perustuu systemaattisiin menettelytapoihin ja käytäntöihin. Valtaosalla Ramirentin toiminnoista eri maissa on joko kansainvälisiin tai kansallisiin laatujärjestelmiin perustuva sertifiointi. Keskeiset maakohtaiset laatukäytännöt kattavat esimerkiksi seuraavat osaalueet: asiakkaan tarpeiden ja tyytyväisyyden jatkuva arviointi asiakaslähtöinen tuotteiden ja palveluiden kehitystyö johtamisjärjestelmän arviointi ja jatkuva parantaminen työntekijöiden koulutus osaamisen ylläpitämiseksi henkilöstön tavoitteellinen johtaminen kehitystyö yhdessä kumppaneiden kanssa ja aktiivinen rooli koko toimialan kehittämisessä lakien ja säädösten noudattaminen. Seuraavassa taulukossa on kuvattu Ramirentin ympäristö ja laadunhallintajärjestelmät. RAMIRENT KÄYTTÄÄ LUOTETTUJA KALUSTOTOIMITTAJIA Ramirent hankkii koneet ja laitteet vain alan johtavilta yrityksiltä. Nämä yritykset ja niiden arvostetut tuotemerkit ovat tiukan sääntelyn ja sisäisen valvonnan alaisia esimerkiksi ympäristö, turvallisuus ja laatukriteerien osalta. Teemme yhteistyötä noin tavarantoimittajan kanssa. Käytämme vain luotettuja kalustotoimittajia. TARKASTUKSET Ramirent hallinnoi toimitusketjuaan johdonmukaisesti. Suoritamme toimittajaauditointeja vuosittain. Käymme toimittajien tuotantolaitoksissa ja keskustelemme mahdollisista kehityskohteista tai esiin nousseista kysymyksistä myös asiakkailta saadusta palautteesta. Turvallisuus on tärkeä aihe näissä tapaamisissa. Sovellamme Ramirentin turvallisuuskriteerejä myös toimitusketjuun. Edellytämme, että toimittajamme noudattavat Ramin tapaa ja toimivat ympäristön kannalta, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisella tavalla. ALAN AKTIIVISTA KEHITYSTYÖTÄ Ramirent on aktiivinen jäsen European Rental Association (ERA) yhdistyksessä. Yhdessä muiden alan yritysten kanssa Ramirent kehittää vuokrausalan käytäntöjen vastuullisuutta. Toimitusketjuun liittyvät asiat ovat tärkeä osa kehitystyötä. KANSAINVÄLISEN SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄN KATTAVUUS MAA KANSAINVÄLINEN LAATUSERTIFIOINTI* SERTIFIOINNIN KATTAMAT TOIMINNOT ALKUPERÄINEN HYVÄKSYMISPÄIVÄ Tšekin tasavalta ISO 9001:2008 Rakennus ja teollisuuskoneiden ja laitteiden vuokraus, huolto ja myynti 1.5. Baltian maat (Viro, Latvia, Liettua) ISO 9001, ja sertifiointiprosessit käynnissä Suomi ISO 9001 ISO OHSAS Laatu Ympäristö Terveys Tanska Unkari ISO 9001:2008 Rakennuskoneiden vuokraus, myynti ja huolto Norja Puola Slovakia STN EN ISO 9001:2009 Rakennuskoneiden, koneistustyökalujen ja rakennustyökalujen vuokraus, myynti ja huolto Ruotsi ISO 9001:2008 Kaikki toimipisteet *Joissakin maissa, kuten Tanskassa, Suomessa, Puolassa ja Norjassa, on käytössä maakohtaisia sertifiointijärjestelmiä kansainvälisten järjestelmien lisäksi tai sijaan.

12 TYÖTYYTYVÄISYYS KYSELYSTÄ HYVÄT TULOKSET RamiWay määrittelee Ramirentin keskeiset liiketoimintaprosessit, strategian, organisaation, toiminnot, tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja yhteiset termit ja määritelmät. RamiWayn käyttöönotto on yhteinen panoksemme niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka ovat kriittisiä Ramirentin menestykselle ja auttavat henkilöstöä toimimaan ydinarvojemme mukaisesti jokapäiväisessä työssään. TOIMINTOJEN VIRTAVIIVAISTAMINEN RAMIRENTJÄRJESTELMÄN AVULLA Viime vuosina yksi Ramirentin keskeisistä strategisista tavoitteista on ollut kilpailukyvyn parantaminen konsernin sisäistä integraatiota tehostamalla. Uutta toimintamalliamme ilmentää Ramirenttoiminnanohjausjärjestelmä. Se tuo yhtenäisen liiketoimintalogiikan koko konsernin käyttöön operatiivisten työprosessien ja niitä tukevien toimintojen osalta. Järjestelmä otettiin ensimmäisenä käyttöön Norjassa vuoden 2013 alussa. Se ohjaa ja dokumentoi työprosesseja sekä tarjoaa toiminnoille yhteisen kehyksen. Uskomme, että roolien, tehtävien ja prosessien uudelleenmäärittely ja yhdenmukaistaminen auttaa meitä luomaan tehokkaamman organisaation, jossa kantavana periaatteena on jatkuva kehittyminen niin yksilö kuin konsernitasolla, kertoo Ramirentkonsernin tietohallintojohtaja Mats Munkhammar. Olemme sitoutuneet kouluttamaan työntekijöitämme, jotta uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto onnistuu hyvin koko organisaatiossa. Käytännönläheinen koulutus sisältää muun muassa kotitehtäviä ja kouluta kouluttajaa periaatteen mukaisia harjoituksia. Ramirent toteuttaa vuosittain työtyytyväisyyskyselyn, jossa työntekijät arvioivat työilmapiiriä, johtamistyylejä, työoloja, työtyytyväisyyttä ja työnantajakuvaa. Tuorein kysely tehtiin helmikuussa. Noin 77 % työntekijöistä vastasi kyselyyn, mikä on hyvä tulos. Kyselyvastausten mukaan Ramirentin työntekijät ovat selvästi keskimääräistä sitoutuneempia työhönsä. Työntekijät kokevat, että heillä on haastava ja mielenkiintoinen työ, jossa tietoa ja osaamista jaetaan koko organisaatiossa. Yhtäläiset mahdollisuudet ja strategiasta ja tulevaisuuden näkymistä viestiminen koettiin alueiksi, joilla on eniten kehityspotentiaalia. Vuonna toiminnassamme tapahtui monia muutoksia, joiden taustalla oli asiakaspalvelukeskusten määrän väheneminen. Rakenneuudistuksen tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja tehokkuutta, ja se kohdistui pääosin Europe Central segmenttiin. Vaikka asiakaspalvelukeskusten määrä laski 12 prosenttia, Ramirent onnistui pitämään työntekijöiden vähennyksen huomattavasti pienempänä eli 6 prosentissa. Rakenneuudistuksesta huolimatta henkilöstön vaihtuvuus väheni vuoden aikana. Heikentyneen kysynnän vuoksi Ramirent siirsi vuokrauslaitteita Baltian maihin tuotteiden käyttöasteen parantamiseksi. Ramirentin johto ja työntekijät osallistuvat joka vuosi järjestettävään Ramin Päivään. Ramin Päivän tarkoituksena on edistää yhteisiä projekteja ja toimintatapoja ja rakentaa yhtenäistä Ramirentkulttuuria. Vuonna Ramin Päivä keskittyi kannattavaan myynnin kasvuun ja esitteli myös uutta, pian käyttöönotettavaa toiminnanohjausjärjestelmää. Ramirent Yritysvastuuraportti

13 1213 KOKO ELINKAAREN KATTAVA ENERGIATEHOKKUUS Oman toimintamme energiatehokkuus on meille erittäin tärkeää sekä ympäristön että taloudellisuuden kannalta. Lisätietoja tarjoamistamme energiatehokkaista tuotteista ja palveluista on viereisessä caseesimerkissä. TEHOKKAAT KONEET JA LAITTEET Valvomme tarkasti koneiden ja laitteiden energiatehokkuutta. Kun ostamme uutta, seuraamme energiankulutusta tuotteen koko elinkaaren ajan. Tehokkuus, alhaiset päästöt, turvallisuus ja kestävyys ovat meille tärkeitä kriteereitä. Arvioimme myös ylläpitokustannukset osana tuotteen kokonaiskustannuksia. Olemme sitoutuneet parantamaan energiatehokkuutta yhdessä Ramirentin luotettujen toimittajien kanssa. Vuonna päätimme investoida Ruotsinkiertueeseen, jolla esitellään erittäin energiatehokkaita työmaakontteja. Kiertue liittyy EcoSolvetarjontaamme, ja se alkaa vuonna TOIMINNOT JA RAKENTAMINEN Ramirentilla on ympäristötavoitteita, jotka liittyvät monissa maissa esimerkiksi ISO sertifioinnin vaatimuksiin. Sertifiointi ja omat tavoitteemme kirittävät meitä jatkuvasti parempiin suorituksiin. Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen tavoitteemme. Esimerkiksi Tanskassa sähkön ja lämmön kulutusta on vähennetty parantamalla sähköjärjestelmiä ja rakennuskannan eristystä. RAMIRENT ECOSOLVE TARJOAA EKOTEHOKKAITA RATKAISUJA Ramirent EcoSolve tarjoaa laajan valikoiman ekotehokkaita laitteita, palveluita ja ratkaisuja, jotka pienentävät asiakkaidemme ympäristökuormitusta. Yksi ekotehokkaan rakentamisen tärkeimmistä osatekijöistä on energiatehokkuus. Rakennuksen ekotehokkuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon rakennuksen koko elinkaari. Rakennusvaiheen osuus on noin yksi prosentti rakennuksen energiankulutuksesta sen elinkaaren aikana. Toimialalla työskenteleville yrityksille, kuten rakennusliikkeille, tämä vaihe on kuitenkin erittäin tärkeä. Euroopan energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä noin 40 prosenttia aiheutuu rakentamisesta. Ramirent tarjoaa vihreiden palvelujen kokonaisuuden, joka sisältää muun muassa energiatehokkaita työmaatiloja ja logistiikan, jossa kuljetukset on minimoitu. Ramirent EcoSolve ratkaisut mahdollistavat jopa 40 prosentin säästöt työmaatilojen energiankulutuksessa. Korkeatasoiset moduulit voidaan lämmittää ja niiden energiankulutusta voidaan seurata etäyhteyden välityksellä, ja myös niiden valaistusratkaisut ovat energiatehokkaita. Sovellamme Ramirent EcoSolve mallia päivittäin asiakaskontakteissa. Lisäksi järjestimme Keski ja PohjoisRuotsissa vuonna kiertueen, jolle kutsuimme sidosryhmiä keskustelemaan ekotehokkuudesta rakentamisessa. Ekotehokkuusajattelu auttaa yrityksiä saavuttamaan kestäviä liiketoimintaratkaisuja sekä luomalla mahdollisuuksia kustannussäästöihin että pienentämällä ympäristökuormitusta.

14 LISÄÄ TIETOA VASTUULLISUUDESTA RAMIRENT SUOJAA IHMISIÄ JA YMPÄRISTÖÄ JÄTTEET JA KEMIKAALIT Toimipisteet kierrättävät jätteet sekä pitävät kirjaa kierrätyksestä ja vuosittain syntyvästä kaatopaikkajätteen määrästä. Esimerkiksi Suomessa monissa toimipisteissä on onlinevalvontajärjestelmä jäteasioiden hallintaa varten. Vuonna käynnistimme hankkeen, jonka tavoitteena on keskittää Ramirentin jätehuolto Suomessa yhdelle palveluntarjoajalle. Ongelmajätteet, kuten akut, jäteöljyt, suodattimet ja kemikaalit, otetaan talteen ja käsitellään lakien ja määräysten mukaisesti Ramin tavalla. Käsittelemme työssämme kemikaaleja, jotka liittyvät esimerkiksi koneiden ja laitteiden ylläpitoon. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toiminnassamme käytettävien kemikaalien määrää. LOGISTIIKKA Pienennämme haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten päästöjä, jotka aiheutuvat koneiden kuljetuksesta, investoimalla logistiikan optimointiin ja hyödyntämällä toimipisteverkostoamme. Tavoitteena on kuljettaa mahdollisimman paljon koneita yhdellä kertaa lyhyintä reittiä. Kiinnitämme huomiota myös CO2päästöihin. Suomessa kaikissa uusissa työsuhdeautoissa CO2päästöjen enimmäisraja on 170 g/ km. Pidämme kirjaa kaikista ajoneuvoista ja niiden CO2päästöistä, ja vähennämme päästöjä jatkuvasti myös ostamalla tai vuokraamalla uusia ajoneuvoja. Lisäksi kaikki yhtiön uudet kuormaautot Suomessa täyttävät EURO5standardin, joka määrittelee pakokaasupäästöjen hyväksyttävät rajat EU: n jäsenvaltioissa myydyille uusille ajoneuvoille. POLTTOAINEET Voimme tarjota asiakkaillemme polttoaineeksi vähemmän ympäristöä kuormittavaa öljylaatua ja kaasua. Esimerkiksi Ruotsissa vähemmän päästöjä aiheuttavan öljylaadun ja kaasun käyttö on pakollista tiettyjen alueiden kaikilla rakennustyömailla. RAMIRENT TUKI ITÄMEREN SUOJELUA Ramirent teki loppuvuodesta lahjoituksen Baltic Sea Action Group (BSAG) järjestölle. BSAG tekee työtä Itämeren rehevöitymisongelman ratkaisemiseksi ja pyrkii löytämään ratkaisuja vaarallisten aineiden ja meriliikenteen aiheuttamiin ongelmiin koko Itämeren alueella. Ramirent toimii Euroopassa, ja Itämeren alue on ydinmarkkinaaluettamme. Koska kahdeksan kolmestatoista toimintamaastamme rajautuu Itämereen, se on alue, jota haluamme suojella ja jonka toivomme menestyvän. Ajattelemme näin yhdessä asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Itämeri valittiin lahjoituskohteeksi sidosryhmäillallisille, jotka järjestettiin 50vuotissyntymäpäivänäni. Ramirentin oma liiketoiminta on jo itsessään ympäristön kannalta tehokasta, sillä vuokraus säästää resursseja laitteen ostamiseen verrattuna, kertoo Magnus Rosén, Ramirentkonsernin toimitusjohtaja. Lisätietoja: Ramirent Yritysvastuuraportti

15 1415 LIIKETOIMINTAMME EDISTÄÄ TALOUDELLISTA HYVINVOINTIA RAMIRENTIN TALOUDELLINEN VASTUULLISUUS Kestävää taloudellista hyvinvointia tuottavat tekijät ovat Ramirentin liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukyvyn parantaminen pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on täyttää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää vakaata taloudellista asemaa. SUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Ramirentin kannattavuus parani ja liikevaihto ylsi kaikkien aikojen ennätykseen vuonna. Vahva taloudellinen asemamme varmistaa, että pystymme täyttämään sidosryhmiemme tarpeet, odotukset ja vaatimukset. Vuonna liikevaihtomme oli 714,1 miljoonaa euroa ja otimme uusia lainoja 9,3 miljoonaa euroa. Näiden tulojen avulla loimme taloudellista hyvinvointia tavarantoimittajille, henkilöstölle, sijoittajille ja osakkeenomistajille sekä julkiselle sektorille. Maksoimme 340,4 miljoonaa euroa tavarantoimittajillemme ja 138,0 miljoonaa euroa työntekijöillemme. Osakkeenomistajat saivat osinkoina 30,1 miljoonaa euroa. Pankit ja muut sijoittajat saivat 37,2 miljoonaa euroa lainojen takaisinmaksuina ja 9,4 miljoonaa euroa nettokorkoina ja muina nettorahoituskuluina. Maksetut verot olivat yhteensä 19,3 miljoonaa euroa ja sosiaaliturvamaksut 17,2 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 124,0 miljoonaa euroa, josta 16,2 miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. EPÄSUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Suorien taloudellisten vaikutusten lisäksi liiketoiminnallamme on välillisiä taloudellisia vaikutuksia yhteisöissä, joissa toimimme. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön koneita ja laitteita joustavasti sen sijaan, että heidän tarvitsisi investoida omaan kalustoon. Lisäksi maksamamme palkat vaikuttavat kulutukseen ja siten liiketoimintaan maissa, joissa toimimme. Yhteistyö tavarantoimittajien kanssa luo yhteisiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Verot, joita me ja työntekijämme maksamme, vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Ramirentin liiketoiminnalla on sosiaalinen kerrannaisvaikutus yhteiskuntaan. RAMIRENTIN SUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET LIIKEVAIHTO 714,1 MEUR LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 3,0 MEUR NOSTETUT LAINAT 9,3 MEUR MATERIAALIEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAJAT MATERIAALIT JA PALVELUT 237,2 MEUR LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 103,2 MEUR HENKILÖSTÖ PALKAT JA MUUT TYÖSUHDEETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT 138,0 MEUR ELÄKEKULUT 11,3 MEUR SIJOITTAJAT JA RAHOITTAJAT OSINGOT 30,1 MEUR OSTETUT OMAT OSAKKEET 2,7 MEUR NETTORAHOITUSKULUT 9,4 MEUR LAINOJEN LYHENNYKSET 37,2 MEUR JULKINEN SEKTORI TULOVEROT 19,3 MEUR SOSIAALITURVAMAKSUT 17,2 MEUR LIIKETOIMINNAN KASVU INVESTOINNIT 124,0 MEUR

16 IHMISET OVAT VOIMAVARAMME Henkilöstömäärä työsopimuksittain PITKÄAIKAISET VAPAAT 2 % MÄÄRÄAIKAISET TYÖNTEKIJÄT 12 % VAKITUISET TYÖNTEKIJÄT 86 % HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN Vuonna henkilöstön johtamisessa keskeistä oli valmistautuminen Ramirentin uuden toiminnanohjausjärjestelmän, Rami Wayn, käyttöönottoon. Yksi uuden järjestelmän tavoitteista on yhdenmukaistaa yhtiön työskentelytapoja, mukaan lukien henkilöstöhallinnon käytännöt, eri Ramirentmaissa, ja luoda siten synergiaa konsernitasolla. Ramirent aloittaa henkilöstöön liittyvien tärkeimpien tunnuslukujen ja raportoinnin yhdenmukaistamisen vuoden 2013 aikana. Vuoden lopussa Ramirentin palveluksessa oli yhteensä henkilöä (3 184 vuonna 2011). Ihmiset ovat voimavaramme, ja seuraamme työtyytyväisyyttä vuosittain. Lisätietoja uusimmasta työtyytyväisyyskyselystä on sivulla 12. NAISIA 13 % Henkilöstön sukupuolijakauma MIEHIÄ 87 % VUOSI LYHYESTI Ramirent organisoi toimintaansa uudelleen useissa maissa. Suomi segmentille nimitettiin uusi toimitusjohtaja, tekniikan lisensiaatti Anna Hyvönen (44). Uuden toimitusjohtajan myötä organisaatiorakennetta Suomessa muutettiin hieman. Uudelleenorganisoinnin tarkoituksena oli kehittää liiketoimintaa entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Ruotsi segmentin johtaja jätti yhtiön keskinäisellä sopimuksella vuonna. Segmentin johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin diplomiinsinööri Erik Alteryd (49). Hän aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään heinäkuussa Muutoksia tapahtui myös Europe Central segmentissä, jossa Ramirent supisti toimintojaan heikon kysynnän vuoksi. Toimipisteiden määrä laski 122:sta 80:een. Henkilöstön määrä väheni 825:stä 626:een. TYÖNTEKIJÄT 44 % Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin * TOIMIHENKILÖT 56 % Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin ensimmäisenä maana käyttöön Norjassa vuonna. Käyttöönotto jatkuu vuosina 2013 ja 2014 muissa maissa. Kaikki maat valmistautuvat uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon, mihin liittyy myös osaamisen kehittämistä ja organisaatiorakennetta koskevia kysymyksiä. TYÖTERVEYS Kaikki Ramirentin työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Kussakin maassa on terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatukysymysten asiantuntijoita, jotka seuraavat esimerkiksi työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Voit lukea lisää turvallisuudesta sivuilta 910. Ramirent Yritysvastuuraportti * ILMAN TANSKAA Sairauksista ja tapaturmista johtuvia poissaoloja verrattuna vuotuiseen kokonaistyöaikaan oli 3,9 prosenttia vuonna (4,6 % vuonna 2011).

17 1617 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Ramirent panosti vuonna erityisesti työntekijöiden myyntikoulutukseen. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi Ramirent on investoinut myös muutosjohtamiseen ja soveltuvaan muutoskoulutukseen. Ramirentin esimiehet kokoontuvat Ramin Päivä tapahtuman aikana keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja kehitystavoitteista. Esimiehille on oma johdon koulutusohjelma, Corporate Management Platform. Henkilöstön ikäjakauma ALLE 25 VUOTTA 6 % 2540 VUOTTA 45 % 4150 VUOTTA 27 % 5155 VUOTTA 10 % Kaikki Ramirentin työntekijät osallistuvat kehityskeskusteluihin. Kehityskeskustelussa työntekijä ja esimies voivat keskustella kehitystavoitteista yhdessä VUOTTA YLI 60 VUOTTA 7 % 5 %

18 TÄRKEIMMÄT TOIMINTAOHJEET JA PERIAATTEET Ramirent Yritysvastuuraportti EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ Ramirentkonsernilla on yhteinen eettinen säännöstö. Se luo yhteisesti hyväksytyt toimintaperiaatteet niin yhtiölle sisäisesti kuin suhteessa ulkoisiin sidosryhmiin. Painotamme korruption vastaisia toimia, oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin sekä nollatoleranssia lapsityövoimaa, pakkotyötä ja syrjintää kohtaan. Kaikki työntekijämme ja toimittajamme ovat perehtyneet eettiseen säännöstömme, jolla on tärkeä rooli jatkuvassa korruption ja lahjonnan vastaisessa työssämme kaikissa Ramirentin toimintamaissa. Kaikki rikkomukset raportoidaan konsernin johtoryhmälle tiedoksi ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi. WHISTLEBLOWINGJÄRJESTELMÄ Kaikki työntekijämme voivat tehdä ilmoituksen epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä tai vilpillisestä toiminnasta nimettömänä tai omalla nimellään käyttämällä Ramirentin whistleblowing eli vihjejärjestelmää. Palvelu toimii kaikilla Ramirentkonsernissa käytössä olevilla kielillä. Epäillyt väärinkäytökset selvitetään viipymättä ja luottamuksellisesti. Epäilykset ja tutkinnan tulokset raportoidaan työvaliokunnalle. Lakiasiainosasto ja muut osastot toteuttavat väärinkäytöksestä seuraavat toimenpiteet tai muut toimet, jotka katsotaan tarpeellisiksi väärinkäytöksien estämiseksi tulevaisuudessa ja valvonnan parantamiseksi. RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET Hallitus hyväksyy riskienhallinnan periaatteet. Ramirentin riskienhallinnan päämääränä on tukea strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja hallitsemalla mahdollisia liiketoiminnan uhkia ja mahdollisuuksia. Riskien arviointi on osa vuosittaista strategiaprosessia. Riskejä arvioidaan suhteessa yhtiön strategisiin tavoitteisiin; näihin kuuluvat myös taloudelliset tavoitteet. Riskien arvioinnissa kunkin riskin vaikutus ja todennäköisyys arvioidaan. Riskien arvioinnin yhteydessä laadittavassa toimintasuunnitelmassa määritetään seurattavat tunnusluvut sekä toimet, joihin riskien toteutuessa ryhdytään. SISÄINEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ Ramirentin sisäinen valvonta perustuu Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) määrittämään viitekehykseen ja koostuu viidestä pääalueesta: valvontaympäristö, riskien arviointi, valvontatoimenpiteet, tieto ja viestintä sekä seuranta. HALLINNOINTI JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Ramirent noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010, muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä Ramirentin yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Lisätietoja on vuoden tilinpäätöksessä sekä osoitteessa YKSIKKÖKOHTAISET HSEQSUUNNITELMAT Ramirentin suoritusta terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyvissä kysymyksissä arvioidaan käytännössä liiketoimintayksikkökohtaisten suunnitelmien perusteella. Keskeiset alueet, joilla suoritusta mitataan, ovat muun muassa asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys, työntekijöiden ja asiakkaiden tapaturmataajuus, vähän energiaa kuluttavan kaluston osuus ja kierrätettävän jätteen osuus.

19 1819 VASTUULLISUU DESSA ASIAKAS ETUSIJALLA Lähtökohta Ramirentin vastuulliselle toiminnalle on erittäin myönteinen. Koneen vuokraaminen on pohjimmiltaan kestävämpää kuin omistaminen. Ramirentillä on yhteensä noin erilaista tuotetta, jotka ovat noin asiakkaamme vuokrattavissa. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, miten tärkeä kilpailuetu asiakaskokemuksen hallinta on meille. Huippuluokan asiakaskokemus on yksi Ramirentin keskeisistä strategisista tavoitteista. Uskomme konevuokrausalan kasvavan edelleen. Vahvimmat kasvutekijät ovat konevuokrauksen alhainen penetraatioaste monissa Euroopan maissa, yhä useampien yritysten tarve koneiden ulkoistamiseen ja lupaavat pitkän aikavälin kasvunäkymät kehittyvillä rakennusmarkkinoilla. Ramirentillä on erinomainen mahdollisuus hyödyntää markkinoiden mahdollisuudet, koska yhtiö on moderni, ketterä ja eteenpäin katsova konevuokraaja. Olemme myös aina valmiita vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. VASTUUTYÖMME TULOKSET Konevuokrauksen yleisten hyötyjen lisäksi toinen merkittävä taso vastuullisuudessamme on, miten Ramirent yhtiönä suoriutuu. Nykymaailmassa yrityksen vastuullisuudella on vähintään kaksi puolta: riskienhallinta ja uudet liiketoimintamahdollisuudet. Me Ramirentillä olemme yhdistäneet molemmat yhdeksi ajatusmalliksi. Omassa toiminnassamme esiin nousevat vastuullisuusasiat heijastavat konevuokrauksen luonnetta toimialana, jossa tuhannet koneet ja työkalut ovat lukuisten ihmisten käytössä eri olosuhteissa päivittäin. Vuonna panostimme vielä aikaisempaa enemmän ympäristöön, turvallisuuteen ja terveyteen sekä asiakkaille tarjoamiemme yksilöllisten ratkaisujen laatuun. Vuonna keskeinen asia oli valmistautuminen Ramirentin uuden toiminnanohjausjärjestelmän, Rami Wayn, käyttöönottoon. Yksi uuden järjestelmän tavoitteista on yhdenmukaistaa yhtiön työskentelytapoja eri Ramirentmaissa ja siten luoda synergiaa konsernitasolla. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää vastuullisuustavoitteitamme sekä tulosten seurantaa. TOIVOMME PALAUTETTASI Vastuullisuuden merkitys Ramirentin toiminnalle kasvaa jatkuvasti, mitä myös tämä raportti kuvastaa. Koimme nyt tärkeäksi julkaista erillisen vastuullisuusraportin, jossa voimme käsitellä eri aiheita syvällisemmin. Jos sinulla on yritysvastuuseen liittyviä kysymyksiä, palautetta tai ideoita, jotka haluat jakaa kanssamme, ota meihin yhteyttä. Haluamme tietää, missä olemme mielestäsi onnistuneet ja miten voimme kehittyä edelleen. Magnus Rosén, toimitusjohtaja

20 NORJA 2011 LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA LIIKETULOSPROSENTTI , ,7 SUOMI 2011 INVESTOINNIT, MILJ.EUROA LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA HENKILÖSTÖ, LIIKETULOSPROSENTTI 18,2 14,7 TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, INVESTOINNIT, MILJ.EUROA MARKKINAASEMA #1 #1 HENKILÖSTÖ, TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA #1 #1 RUOTSI LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA LIIKETULOSPROSENTTI INVESTOINNIT, MILJ.EUROA HENKILÖSTÖ, , , EUROPE EAST (VENÄJÄ, VIRO, LATVIA, LIETTUA JA UKRAINA) 2011 TANSKA LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA 79 #2 79 #2 LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA LIIKETULOSPROSENTTI 63 17, ,5 LIIKETULOSPROSENTTI 3,6 0 INVESTOINNIT, MILJ.EUROA 9 12 INVESTOINNIT, MILJ.EUROA 2 9 HENKILÖSTÖ, HENKILÖSTÖ, TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA # #1 EUROPE CENTRAL (PUOLA, TSEKKI, SLOVAKIA JA UNKARI) 2011 TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA 80 #1 122 #1 LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA LIIKETULOSPROSENTTI INVESTOINNIT, MILJ.EUROA HENKILÖSTÖ, TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA 63 2, #1 74 7, #1 * Konsernihallinto työllistää lisäksi 28 henkilöä Ruotsissa ja Suomessa. Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennus ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna konsernin liikevaihto oli 714 miljoonaa euroa. Konsernilla on työntekijää 358 toimipaikassa 13 maassa Pohjoismaissa ja Keski ja ItäEuroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Ramirent Oyj I PL 116 (Äyritie 16), Vantaa Puh I Fax I I Ytunnus

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 2011. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki

YHTIÖKOKOUS 2011. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki YHTIÖKOKOUS 2011 Toimitusjohtaja Magnus Rosén 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämän esityksen aikana esitetään useita tulevaisuuteen suunnattuja lausumia. Ne ovat lausumia,

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Kannattavuus parani, liikevaihto ennätystasolla

Kannattavuus parani, liikevaihto ennätystasolla Kannattavuus parani, liikevaihto ennätystasolla Esitys yhtiökokoukselle 2013 26.3.2013 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Vuoden 2012 Pääkohdat Liikevaihto kasvoi 714,1 (649,9) milj. euroon, kasvu 9,9 % ja 7,7

Lisätiedot

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja Yhtiökokous 2014 26.3.2014 Magnus Rosén, toimitusjohtaja @ Ramirent 2014 2013: Vahva rahavirtojen kasvu tuki vahvaa tasetta Liikevaihto oli 647,3 (714,1) milj. euroa, laskua 9,4 % EBITA 92,1 (100,6) milj.

Lisätiedot

kohti parempaa kannattavuutta

kohti parempaa kannattavuutta Tampere-talo sijoitusmessut kohti parempaa kannattavuutta Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja 4.4.2017 Johtava markkina-asema konevuokrauksessa Itämeren ympärillä Markkinajohtaja 8 maassa liikevaihto 665

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012 Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Cramo-konserni lyhyesti Tuotteet Kohderyhmä Tunnusluvut 2011 Toimipisteverkosto

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 2012. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 28.3.2012, Scandic Marina Congress Center, Helsinki

YHTIÖKOKOUS 2012. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 28.3.2012, Scandic Marina Congress Center, Helsinki YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtaja Magnus Rosén 28.3.2012, Scandic Marina Congress Center, Helsinki TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämän esityksen aikana esitetään useita tulevaisuuteen suunnattuja lausumia.

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

RAMIRENT SIJOITUSKOHTEENA

RAMIRENT SIJOITUSKOHTEENA RAMIRENT SIJOITUSKOHTEENA Pörssisäätiön sijoitusilta 21.11.2013 Tomi Lindell Sijoittajaviestintä Ramirent lyhyesti Johtava konevuokraamo Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä- Euroopassa, liikevaihto 714 miljoonaa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Ramirent lyhyesti Johtava laitevuokrausyritys Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa Symbolimme Toiseksi suurin yritys

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

kohti parempaa kannattavuutta

kohti parempaa kannattavuutta yhtiökokous 2017 kohti parempaa kannattavuutta Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja 16.3.2017 esittelyssä Ramirentin johtoryhmä olemme sitoutuneet luomaan tuloksia sekä arvoa osakkeenomistajille yhtiökokous

Lisätiedot

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015 Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 1 Me olemme Skanska Skanska AB listattu Tukholman pörssiin (NASDAQ) Liikevaihto 2014 lähes 16 miljardia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Ramirent -konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin,

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin,

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI Tulokset lyhyesti

KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI Tulokset lyhyesti KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI 2015 Tulokset lyhyesti SIDOSRYHMÄDIALOGI Tavoitteena oli kerätä sidosryhmien odotuksia Konecranes yritysvastuu-työlle. Dialogi toteutettiin verkkoaivoriihenä.

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtaja Magnus Rosén CEO review / 2010 Ramirent TILIKAUSI 2009 2 2009: TERVE RAHAVIRTA JA VAHVISTUNUT TALOUDELLINEN ASEMA VAIKEASSA YMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto laski 29 % ja oli 503

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2017

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2017 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 21.3.2017 Varsinainen yhtiökokous 2017 Yhtiökokous 21.3.2017 1 Cargotecin laajennettu johtoryhmä Mika Vehviläinen Toimitusjohtaja Mikko Puolakka Talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSI 2014

RAMIRENTIN VUOSI 2014 RAMIRENTIN VUOSI 2014 Varsinainen yhtiökokous 2015 Magnus Rosén, toimitusjohtaja 2015 Ramirent Geopoliittinen epävarmuus, hidas talouskasvu ja sisäiset kehityshankkeet rasittivat toimintaa vuonna 2014

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

43,3 (32,2) milj. EUR, kasvua 34,5 % investointien jälkeen -1,3 (9,7) milj. EUR

43,3 (32,2) milj. EUR, kasvua 34,5 % investointien jälkeen -1,3 (9,7) milj. EUR 169,2 (165,1) milj. EUR, kasvua 2,5 % ja 3,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 22,2 (25,3) milj. EUR tai 13,1 % (15,3 %) liikevaihdosta ja uudelleenorganisointikulut 20,4 milj. EUR 14,2 (24,8) milj.

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan Esityksen sisältö Turvallisuus etulinjassa

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

VUOKRAUSRATKAISUT Trukki tarpeesi mukaan

VUOKRAUSRATKAISUT Trukki tarpeesi mukaan LIIKETOIMINNAN TEHOSTA JA VUOKRAUSRATKAISUT Trukki tarpeesi mukaan www.toyota-forklifts.fi VUOKRAUSRATKAISUT Trukki tarpeesi mukaan Miksi sinun tulisi vuokrata trukkisi juuri meiltä? Vastauksen voi kiteyttää

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

CRAMO OYJ KAUPPA 2010 SEMINAARI Vesa Koivula Toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ KAUPPA 2010 SEMINAARI Vesa Koivula Toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ KAUPPA 2010 SEMINAARI 30.9.2009 Vesa Koivula Toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS 1 Sisältö Cramo-konserni lyhyesti Liiketoimintaympäristön muutokset Toimenpiteet kilpailukyvyn turvaamiseksi

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Neste Oil strategia ja liiketoiminta

Neste Oil strategia ja liiketoiminta Neste Oil strategia ja liiketoiminta Matti Lehmus, Liiketoiminta-alueen johtaja 26.11.2012 Neste Oil lyhyesti Korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteet Omistajaohjauksen periaatteet 1 Varma omistajana Haluamme tukea ja kannustaa yhtiöitä menestymään, mikä turvaa ja parantaa sijoitustuottojamme pitkällä aikavälillä. Omistajaohjauksen periaatteissa kerromme

Lisätiedot

Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa

Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa Taloussanomien seminaarit: Konserniraportointi palveluna 1.10.2009 Sanomatalo, Helsinki Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa Mikael Niskala Vice President, Sustainability Solutions

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner Group Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtava teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyritys. Olemme alan asiantuntijoita ja yhdessä asiakkaidemme kanssa pyrimme

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan kehittäminen osana johtamisjärjestelmää

Sisäisen valvonnan kehittäminen osana johtamisjärjestelmää PERFORMANCE SOLUTIONS Sisäisen valvonnan kehittäminen osana johtamisjärjestelmää Suomen Riskienhallintayhdistyksen seminaari 29.11.2007 ADVISORY Sisäinen valvonta on osa yrityksen johtamisjärjestelmää

Lisätiedot

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali Ramirentin vuosi 2007 Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous 9.4.2008, Pörssisali Ramirent lyhyesti Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä- Euroopan johtava konevuokraamo Liikevaihto 634 Me (2007) Yli 3.600

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma. LähiTapiola Varainhoito Oy 1

Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma. LähiTapiola Varainhoito Oy 1 Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma LähiTaa Varainhoito Oy 1 Agenda 1. LähiTaa Varainhoidon sijoitusfilosofia 2. Vastuullisuusanalyysi ja merkitys sijoituspäätöksissä 3. Raportoinnin

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Etteplan Oyj Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Sisältö Etteplan sijoituskohteena Taloudellinen kehitys Näkymät 2010 Tarkemmat taloudelliset tiedot Johtava teollisuustekniikan

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Uudista ja Uudistu 2007 Pekka Nuuttila Varatoimitusjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj 27.9.2007 Nordea Pohjoismaiden johtava pankki Nordean

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot