SV-Element Oy on jo perustettu ja toimitilojen rakentaminen alkaa syyskuussa 2007 ollen valmis maaliskuussa 2008, jolloin toiminta pääsee alkamaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SV-Element Oy on jo perustettu ja toimitilojen rakentaminen alkaa syyskuussa 2007 ollen valmis maaliskuussa 2008, jolloin toiminta pääsee alkamaan."

Transkriptio

1 Seutuhallitus Seutuvaltuusto Seutuhallitus Seutuhallitus Kiinteistö Oy Pieksuunlahti 64/85/851/2007 SH 74 Tausta Sulkavalle perustettavan betonielementtitehtaan omistajat ovat Simo Vanninen 80 % osakkeista ja 20 % osakkeista jakautuu perheenjäsenten kesken. Liiketoimintaa harjoittava yritys tulee toimimaan perustettavassa Kiinteistö Oy Pieksuunlahti-nimisessä kiinteistöyhtiössä vuokralla. Tehtaan pinta-ala on noin m2 ja sijaitsee noin 3 hehtaarin tontilla aivan Veljekset Kontinen Oy:n betoniaseman vieressä. Perustettava Kiinteistö Oy Pieksuunlahti tulee olemaan Sulkavan kunnan, Savonlinnan seudun kuntayhtymän ja SV-Element Oy:n omistama kiinteistöyhtiö. Osakkeista Savonlinnan seudun kuntayhtymän osuus on 100 kpl, Sulkavan kunnan 153 kpl ja SV-Element Oy:n 47 kpl. Osakkeiden lukumäärä on 300 kpl. Yrityshankkeen pääomistajalla, rakennusmestari Simo Vannisella on pitkäaikainen 13 vuoden kokemus betonialalta mm. K.M. Repo Oy:n palveluksessa työnjohtajana ja tuotantopäällikkönä. Tavoitteet Tavoitteena on käynnistää laaja betonituotteiden liiketoiminta kiinteistö Oy Pieksuunlahti-nimisen kiinteistöyhtiön vuokratiloissa. Vuokrasopimus on tehty 15 vuodeksi. Yrityksellä on oikeus sen jälkeen, kun sopimuksen allekirjoituksesta on kulunut kuusi vuotta tai jo sitä ennen, jos yhtiön saamista tuista tai niiden mahdollisista takaisin perinnöistä ei muuta johdu, lunastaa muiden osakkaiden omistamat yhtiön osakkeet niiden nimellisarvosta. SV-Element Oy on jo perustettu ja toimitilojen rakentaminen alkaa syyskuussa 2007 ollen valmis maaliskuussa 2008, jolloin toiminta pääsee alkamaan. Yritysten verkottuminen Toiminta on toimialalle tyypillisesti voimakkaasti verkottunutta. Tehtaan sijainti betonitehtaan välittömässä läheisyydessä on toiminnan kannalta avaintekijä. Pitkäjännitteinen ja tarkoin määritelty sopimus Veljekset Kontinen Oy:n kanssa turvaa yrityksen

2 betonin saannin ja luo samalla yhteistoimintaedellytykset molempia osapuolia hyödyntäen. Verkostoitumista tapahtuu mm. elementtien viimeistelyn, kuljetuksien, teräksen alihankintojen, puisten porraselementtien, puutavaran ja lämpöeristeiden osalta. Työpaikkoja syntyy siten yrityksen 17 hengen lisäksi kaksinkertainen määrä alihankintayrityksiin, josta puolet Savonlinnan seudulle. Osaamisen vahvistaminen Yrityksen toimialan monipuolinen kehittäminen tuo uusia tuotteita ja käytäntöjä betonituotevalmistukseen. Osaamisen vahvistuminen on siten pitkälle prosessien, logistiikan ja laite- ja konekannan osaamisen vahvistumista kaikkien toimintaketjujen osalta. Tämä koskee myös yrityksen alihankkijoita ja tavarantoimittajia. Yrityksen kannattavuus ja kasvu Kyseessä on alkava yritys, jolle on budjetoitu seuraavat kasvu- ja kannattavuus luvut: Vuosi Liikevaihto Tulos euroa euroa euroa euroa euroa euroa Julkisrahoittajien (Finnvera, TE-keskus) linjauksien mukaan kiinteistö ja liiketoiminta tuli rahoituksellisesti eriyttää. Halli-investoinnista päävastuun kantaa Sulkavan kunta ja liiketoiminnan rahoittaa yrittäjä ja julkisrahoittajat. Näin ollen suhteellisen suuret investointimenot ovat yrittäjän kannalta hallinnassa ja liiketoiminnan kehittämiselle jää aikaa. Sopimukset sallivat jatkossa kiinteistön siirtymisen jouhevasti yritykselle. Yrittäjän tieto-taito budjetoinnissa perustuu pitkäaikaiseen työkokemukseen K.M.Repo Oy:n palveluksessa. Näin ollen on syytä olettaa niiden paikkansapitävyyteen ja yrityksellä on siten kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Hankkeen vaikutus kärkitoimialoihin Betonituoteteollisuus ei varsinaisesti ole seudun kärkitoimialoja. Seudulla tapahtuva aktiivinen rakentaminen ja tehtaan merkitys työllistäjänä ovat tärkeitä sekä Sulkavan kunnalle että Savonlinnan seudulle. Tehtaan toiminta säteilee verkostona laajalle, edesauttaa jo toimivaa betoniasemaa kaksinkertaistaessa sen liikevaihdon ja yrityksen kehittämät uudet tuotteet mahdollistavat viennin ainakin lähialueille kuten Venäjälle ja Ruotsiin. On ilmeistä, että tarvitaan jo kilpailusyistä uusi tehdas vaihtoehdoksi varsin keskittyneelle toimialalle.

3 Yritysten tasapuolinen kohtelu Toimialalla on vain suuria konsernimuotoisia monialayrityksiä, jotka valmistavat elementtejä lähinnä omaan rakentamistarpeeseen. Asiakaspalautteen perusteella SV-Element Oy: n perustaminen osuus hyvään ajankohtaan. Meneillään on rakentamisbuumi, jonka uskotaan jatkuvan vielä vuosia ja toisaalta jo kilpailusyistä asiakkaat haluavat uuden toimijan markkinoille. Koy Pieksuunlahti Oy-hanke ei toteutuessaan subventoi SV-Element Oy:tä, koska yritys maksaa tiloista yritystukilain mukaista vuokraa ja osakkeiden lunastuksessa ei synny subventiota yritykselle. Yritysten tasapuolinen kohtelu hankkeessa toteutuu ja hanke ei vääristä kilpailua. Hankkeen työllisyysvaikutukset Tehdas työllistää 17 henkeä ja saman määrän verkostoituneita muita yrityksiä, joista puolet toimii Savonlinnan seudulla. Tehtaan kone- ja laiteinvestoinnit sekä toimitilat sallivat varsin ripeän kasvun, jolloin uusien tuotteiden myötä työllistävä vaikutus kasvaa. Hankkeen toteuttaminen ja aikataulu Teollisuustilojen rakentaminen alkaa syyskuussa 2007 Sulkavan kunnan toimesta. Yrittäjä Simo Vanninen on mukana hallin rakennusvaiheissa ja ohjaa ja valvoo työn edistymistä sekä seuraa kustannuksia. VS-Element Oy tilaa koneet ja laitteet siten, että ne ovat käytössä alkukeväästä 2008 ja toiminnan lasketaan alkavan maalis-huhtikuussa Hankkeen hankintamenot ja rahoitus Rahoitukset toimitilan ja liiketoiminnan osalta ovat seuraavat: Toimitilat Rakennuksen hankintameno Käyttöpääoma Yhteensä Rahoituskehys Omarahoitus Osakepääoma , jakautuen - Sulkavan kunta (päätös) - kuntayhtymä (haetaan) - yritys (päätös) TE-keskus 30 % Yhteensä

4 Rahoitettava osuus Pankki (kunnan takaus) Pankki (kiinteistökiinnitys) Yhteensä Liiketoiminta (tiedoksi) Koneet ja laitteet Käyttöpääoma Kustannusylitys Yhteensä Rahoituskehys Osakepääoma TE-keskus Pankki Yhteensä Yrityksen oma kokonaispanostus hankkeeseen on euroa. Osakepääoman merkinnän vaikutus hankkeeseen Finnvera Oyj:n ja TE-keskuksen linjauksen mukaisesti lähes 2.8 miljoonan euron hanke ei toteutuisi pelkästään yrityspohjaisena rahoituksena. Kunnan ja kuntayhtymän osakepääomasijoitus kiinteistö Oy Pieksuunlahteen on signaali muille rahoittajille seudun mukanaolosta ja Sulkavan kunta kantaa päävastuun hankkeesta. Hankeorganisaatio Kiinteistöyhtiön osalta rakennuttamisesta vastaa Sulkavan kunta. Yrittäjä Simo Vanninen valvoo sekä hallin rakentamisen teknistä toteutusta että kustannusseurantaa. Liiketoimintainvestoinneista vastaa yrittäjä itse. Rinnan rakentamisen kanssa luodaan edellytykset, kapasiteetti ja laadunvalvonta veljeksen Kontinen Oy:n kanssa. Riskien pohdinta Yrityksen toiminnalle tulevaisuudessa ei nähdä suuria riskejä toiminnallisessa ympäristössä. Toimialaan vaikuttavat luonnollisesti suurten toimijoiden strategiset ratkaisut, mutta nämä eivät ilmeisesti vaikuta suurena riskinä ko. liiketoimintaan. Vahvuutena on yhteistyösopimus Veljekset Kontinen Oy:n kanssa, joka yhteistyö on sopimuspohjaisesti tarkasti ja pitkäjännitteisesti määritelty. Selvä vahvuus on myös asiakaspalaute, joka toivoo kilpailua alalle. Liikevaihdon budjetoinnissa on huomioitu varovainen, uuden yrityksen tulo markkinoille, jolloin alkuperäinen liikevaihtotavoite on

5 budjetoitu vasta kolmannelle vuodelle. Hankkeeseen liittyvät seuraavat liitteet: - Perustamissopimus kiinteistö Oy Pieksuunlahti - Osakassopimus - Yhtiöjärjestys - Sopimus betonimassan toimittamisesta (yhteistyösopimus VS-Element Oy ja Veljekset Kontinen Oy) (Valmistelu: Allan Lemettinen, puh ) Seutujohtajan esitys: Seutuhallitus esittää seutuvaltuustolle osakepääoman merkitsemistä perustettavasta kiinteistö Oy Pieksuunlahdesta siten, että kuntayhtymä merkitsee 100 osaketta, nimellisarvoltaan 500 euroa eli euroa (noin 33,3 % osakepääomasta). Käsittely: Seutuhallitus kävi asiasta keskutelun, jonka johdosta seutujohtaja vaihtoi esityksestään "(noin 33,3 % osakepääomasta)" kuulumaan "(vähintään 33,3 % osakepääomasta)". Seutuhallitus päätti hyväksyä seutujohtajan kokouksessa tarkentaman esityksen. seutuvaltuusto yhtymävirasto SV 23 Esitys: Seutuvaltuusto päättää perustettavan Kiinteisto Oy Pieksuunlahden osakepääoman merkitsemisestä siten, että kuntayhtymä merkitsee 100 osaketta, nimellisarvoltaan 500 euroa eli euroa (vähintään 33,3% osakepääomasta). Seutuvaltuusto päätti hyväksyä esityksen. Kiinteistö Oy Pieksuunlahti yhtymävirasto SH 11 Kiinteistö Oy Pieksuunlahti pyytää Savonlinnan seudun

6 kuntayhtymää nimeämään edustajan kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen. Kiinteistö Oy Pieksuunlahti on nimennyt vs. seutujohtaja Juha Turtiaisen Kioy Pieksuunlahden hallitukseen. Vs. seutujohtajan esitys: Seutuhallitus päättää nimetä edustajan Kiinteistö Oy Pieksuunlahden yhtiökokoukseen. Esitys kokouksessa. Käsittely: Minna Laurio esitti Matti Auvista. Juha Turtiainen esitti Matti Auvisen varamieheksi Heikki Pärnästä. Seutuhallitus päätti hyväksyä Minna Laurion ja Juha Turtiaisen tekemät esitykset. Kiinteistö Oy Pieksuunlahti nimetyt yhtymävirasto SH 120 SV Element Oy on tarjouksessaan (esityslistaliite A) tarjou tu nut os ta maan kuntayhtymän omistusosuuden Kiinteistöosakeyh tiö Piek suunlah den osakkeista, 100 kpl, nimellisarvoltaan á 500, yh teis hintaan Kauppahinta mak setaan neljän (4) kuukauden sisällä kaupan teosta. (Valmistelu: Juha Turtiainen, puh ) Seutujohtajan esitys: Seutuhallitus päättää esittää seutuvaltuustolle, että Savonlinnan seudun kuntayhtymä hyväksyy tehdyn ostotarjouksen koskien Kiinteistöosakeyhtiö Pieksuunlahden osakkeita 100 kpl, nimellisarvoltaan á 500. Osakkeiden omistus siirtyy ostajalle (SV Element Oy), kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, tarjouksen mukaan neljä (4) kk. Kauppahinta vastaa kuntayhtymän osakeomistuksen mukaista osuutta kiinteistöosakeyhtiön viimeiseen tilinpäätökseen ( ) perustuvasta vapaasta omasta pääomasta. Seutuhallitus päätti hyväksyä esityksen. SV Element Oy yhdistymishallitus seutuvaltuusto

7

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 1 (45) :n tilinpäätöstiedote 25.2.2014 klo 8.30 :n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) Yhteenveto kk 10 12 /2013 kk 10 12/ 2012 Muutos kk 1 12 /2013 kk 1 12/ 2012 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Aika 02.12.2004 10:00-13:40 Paikka Sulkava, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT METALLITEOLLISUUS MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT

RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT METALLITEOLLISUUS MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT RUUKKI GROUP -KONSERNI 29.3.2007 RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN 90,1 % POHJOLAN DESIGN-TALO OY - Nivaelement Oy (100%) SAHALIIKETOIMINTA 100 % RUUKKI YHTIÖT OY - Lappipaneli Oy alakonserni (100 %)

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Syksy 2006 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Onnistuneet yrityskaupat sattumalla ei ole sijaa Prevestor Partners täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Haluamme tässä uutiskirjeessä jakaa kokemuksiamme

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ H-HETKI Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ Osinkona liikehuoneiston osakkeet Luotettava ja joustava ratkaisu palkkahallintoon Yt-neuvottelut - välttämätön

Lisätiedot

Pienen kalan pakastuslaitosverkosto Suomen sisävesille? Pakastamoyrityksiä perustettaessa huomioitavia seikkoja

Pienen kalan pakastuslaitosverkosto Suomen sisävesille? Pakastamoyrityksiä perustettaessa huomioitavia seikkoja Pienen kalan pakastuslaitosverkosto Suomen sisävesille? Pakastamoyrityksiä perustettaessa huomioitavia seikkoja ONKO HALUA PAKASTAMOTOIMINTAAN? Onko riittävästi pakastamotoimintaan halukkaita kalastajia?

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKEYHTIÖN RAHOITUSMALLIT SEKÄ PANKKI- JA VAKUUTUSPALVELUT

ALOITTAVAN OSAKEYHTIÖN RAHOITUSMALLIT SEKÄ PANKKI- JA VAKUUTUSPALVELUT Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälistyvä liiketoiminta ja yrittäjyys 2012 Tuomas Koivisto ALOITTAVAN OSAKEYHTIÖN RAHOITUSMALLIT SEKÄ PANKKI- JA VAKUUTUSPALVELUT OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics vuosikertomus 2001 your global partner in electronics 2 " Yritykset, jotka pystyvät edelleen tehostamaan toimintaansa, minimoimaan riskinsä, verkottumaan parhaiden partnereiden kanssa ja hoitamaan kokonaislogistiikkansa

Lisätiedot

Konsernin liiketoimintarakenne

Konsernin liiketoimintarakenne vuosikertomus 2007 2 Konsernin liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALU- LIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT MUUT TOIMINNOT Pohjolan Design-Talo Oy Lappipaneli Oy Incap

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta TARJOUSESITE 26.9.2005 SRV Henkilöstö Oy Henkilöstöanti Enintään 280 900 H-sarjan osaketta Merkintähinta 14 euroa osakkeelta SRV Henkilöstö Oy ( SRV Henkilöstö tai Yhtiö ) on 24.8.2005 päättänyt korottaa

Lisätiedot

Yh t i ö k o k o u s. Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23.4.2008.

Yh t i ö k o k o u s. Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23.4.2008. vuosikertomus TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Taloudelliset julkaisut Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2008 seuraavasti: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta torstaina 15.5. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma Laskuttaa.com-yritykselle

Liiketoimintasuunnitelma Laskuttaa.com-yritykselle Heidi Turunen Liiketoimintasuunnitelma Laskuttaa.com-yritykselle Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Sisulla eteenpäin Salossa

Sisulla eteenpäin Salossa Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2013 Sisulla eteenpäin Salossa Tässä numerossa: Ajankohtaista lakiasiaa Ystävänpäivää ja yhteistyötä Perintäkulut vähenevät uudessa perintälaissa

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010. Yhteenveto. Innofactor Oyj:n pörssitiedote 1.3.2011 klo 8.30

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010. Yhteenveto. Innofactor Oyj:n pörssitiedote 1.3.2011 klo 8.30 Innofactor Oyj:n pörssitiedote 1.3.2011 klo 8.30 Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010 Yhteenveto Westend ICT Oyj ja Innofactor Software Oy:n (entinen Innofactor Oy) osakkeenomistajat allekirjoittivat

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa 1 Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008 Liikevaihto Tilikauden tulos Investoinnit Henkilöstö Tase 4,5 milj. euroa 0,7 milj. euroa 4,7 milj. euroa 159 henkilöä 182,7 milj. euroa Sisällys Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

OMAKOTITALON YHTIÖITTÄMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖKSI

OMAKOTITALON YHTIÖITTÄMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖKSI Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 2013 Jyrki Ylisoivio OMAKOTITALON YHTIÖITTÄMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖKSI OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot