Työelämän muuttuvat osaamistarpeet ja elinikäinen oppiminen sekä ohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämän muuttuvat osaamistarpeet ja elinikäinen oppiminen sekä ohjaus"

Transkriptio

1 Elinikäinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa seminaari Työelämän muuttuvat osaamistarpeet ja elinikäinen oppiminen sekä ohjaus Jukka-Pekka Kivioja Elinkeinoelämän keskusliitto

2 Esityksen sisältö Työelämän muuttuvat osaamistarpeet Työelämäyhteistyöllä ja työelämäpalautteella tietoa osaamistarpeista Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet Elinikäinen ohjaus työelämässä mitä se on?

3 Työelämän muuttuvat osaamistarpeet

4 Muuttuva työkonteksti Työelämän muuttuvat osaamistarpeet seurausta useasta eri tekijästä Nousevat ja laskevat toimialat Ammattien muutospaineet Organisaatiorakenteet ja työyhteisön käsite muuttuvat Työura käsite muuttuu ja huokoistuu Muutosvauhti kasvaa osaaminen vanhenee nopeammin Työn tekemisen tavat muuttuvat Osaamisen kehittämisen tavat muuttuvat

5 Työnjohtotehtäviin kouluttamis- tai rekrytointitarpeen muutos EK:n jäsenyrityksissä , % Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2011, JR / EL

6 EK:n jäsenyritysten näkemys työnjohtotehtäviin koulutettavan pohjakoulutuksesta 2011, % Vastaajat saivat halutessaan valita useamman koulutustason. Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2011, JR / EL

7 Työnjohtajiksi koulutettavien lisäosaamistarpeet EK:n jäsenyrityksissä 2011, % Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2011, JR / EL

8 Jos maailma olisi valmis ja sen työt nuotillisia, koulutus voisi olla (jatkossakin) putki.

9 Osaamistarpeet muuttuvat, koska tavat tehdä työtä muuttuvat. Nuotiton ja verkostomainen työ edellyttää erilaista osaamista ja koulutusta kuin sellainen, jolle selkeät ohjeet ovat olemassa.

10 Työ irtautuu rutiineista ja työtehtävien vaihtelevuus kasvaa Moniosaajuus syntyy ryhmissä Abstraktiotaso kasvaa. Työn tarkat nuotit puuttuvat Työn sisällöt ja säännöt täytyy määritellä itse tai muiden kanssa Lopputulosta kohti voi edetä monella tavalla Yhä harvempia töitä tehdään yksin Muutokset heijastuvat myös työn organisointiin ja johtamiseen

11 YRITYKSET KOROSTAVAT TAITOJA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ JA KEHITTYMISESSÄ

12 Suomalainen koulutus tuottaa korkeatasoisia yksilösuorittajia. - Haastateltu henkilöstöjohtaja

13 Tavoitteeksi tästä eteenpäin: T:n hatun kasvattaminen T:n hattu muodostuu taidoista olla tekemisissä muiden kanssa, kyvystä ymmärtää muita osaamisalueita ja innostua niistä.

14 Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä syksyllä 2011, % Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2011, JR/EL

15 Rekrytointivaikeuksien syyt sektoreittain EK:n jäsenyrityksissä syksyllä 2011, % Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2011, JR

16 Voidaanko osaamistarpeiden muutoksia ennakoida? Suurena kuvana ja pitkinä trendeinä voidaan ennakoida sekä määrällisiä että laadullisia muutoksia Entä pienemmät osaamisen reuna-alueet? Entä nopeat osaamistarpeiden muutokset? Tarvitaan myös ennakointia on-line Suomen (elinkeino)rakenteeltaan erilaiset alueet tulee huomioida Koulutuksen toimijoiden ja työelämän välitön, jatkuva ja aito kumppanuutta tavoitteleva yhteistyö lisää tietoisuutta työelämän muuttuvista osaamistarpeista

17 Työelämälähtöinen osaamisen kehittäminen (Pitkän aikavälin) Ennakointi: työvoiman tarve ja aloituspaikat Maakuntien liitot Elinikäinen ohjaus Yritykset Työllistyminen Elinikäinen oppiminen (Tutkintotavoitteinen) Koulutustarjonta Koulutuksen järjestäjät (Lyhytkestoinen) Työvoimapol. koulutus TE-hallinto, ELY-keskukset

18 Future Work Skills

19 STEM-taidot ja osaaminen Suomessa? Lähtökohtana teknologisen kehityksen ja talouskasvun yhteys sekä KV-kilpailu, myös osaavasta työvoimasta Asiantuntijoita sekä palvelu- ja teknisen alan osaajia tarvitaan Euroopassa tulevaisuudessa PISA-tulosten perusteella Suomi EU:n ehdotonta kärkeä mutta kuinka siellä pysytään? Perustaidoista LUMA-osaamisen merkitys kasvaa KAIKENLAISISSA innovaatioissa ja osaamisessa tulevaisuudessa teknologian merkitys korostuu

20 Työelämäyhteistyöllä ja työelämäpalautteella tietoa osaamistarpeista

21 Oppilaitosyhteistyötä tehneet EK:n jäsenyritykset vuosina 2008 ja 2011, osuus yrityksistä Lähde: EK:n Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2011

22 Oppilaitosyhteistyö koulutusasteittain EK:n jäsenyrityksissä 2011, osuus yhteistyöstä Yliopisto Lukio Perusopetus Ammatillinen koulutus Lähde: EK:n Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2011 AMK

23 EK:n jäsenyritysten yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa 2011, osuus yrityksistä Lähde: EK:n Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2011

24 Koulutus ja työelämä tiiviiseen vuoropuheluun Yritys- oppilaitosyhteistyön monipuolistuminen (kaikilla koulutusasteilla) Elinkeinoelämän edustuksen lisääminen koulutuksen järjestäjien hallituksissa Opettajan rooli työpaikalla tapahtuvassa oppimisen ohjauksessa ja laadun varmistuksessa Opettajien työelämä- ja yritystuntemuksen vahvistaminen Opiskelijoiden työelämäjaksojen monipuolisempi ja tehokkaampi hyödyntäminen osana opintoja Työpaikkaohjaajien tiiviimpi kytkeminen elinikäisen osaamisen kehittämiseen Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen pk-yritysten näkökulmasta

25 Rahoituksen mahdollisuudet vaikuttaa koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön Määrästä laatuun ja vaikuttavuuteen: Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Työllistymisen painotus Yliopistojen uusi rahoitusmalli (2013 alkaen) Laatu ja vaikuttavuus painottuu Valmistuneet työlliset 1%! Elinkeinoelämäpalaute / Työnantajapalaute (EK:n tavoite) AMK-uudistuksessa Yliopistojen rahoitusmallin linjoilla Valmistuneet työlliset 2%! Jaana Lehto 25

26 Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet

27 Elinikäisen oppimisen merkitys Väestön koulutustason nosto kaikille vähintään ammatilliset perusvalmiudet Työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat -> ammatillisella aikuiskoulutuksella keskeinen merkitys osaavan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa Työurat muuttuvat/työmahdollisuudet monipuolistuvat osaamista täydennetään, uudistetaan ja opitaan uusille aloille Työuran eri vaiheissa tarvitaan erilaista osaamisen päivittämistä ja uudistamista

28 Kenellä on vastuu kuka maksaa? Yhteiskunnan vastuu: luodaan perusta ja mahdollisuudet elinikäiselle oppimiselle koulutustarjonta vastaamaan mahdollisimman hyvin elinkeinoelämän tarpeita ja työllistymismahdollisuuksia laadukkaan koulutuksen mahdollistaminen Yritysten vastuu yritysten liiketoiminnan vaatiman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen vuoropuhelu koulutuksen järjestäjien kanssa Yksilön vastuu omistajuus omaan osaamiseen oman työuran näkökulma

29 Yritykset tekevät jo paljon Yritysten vastuu yritysten liiketoiminnan vaatiman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen 2008 keskiarvo 2,1 päivää / työntekijä / vuosi Kumman merkitys on suurempi: rakenteellisen koulutus päivän VAI työpaikoilla tapahtuva omasta työstä oppiminen ja sen kehittäminen yhteistyössä työpaikan henkilöstön kanssa? Oppilaitosyhteistyö: Oppisopimuskoulutus Työssäoppimisen ja työharjoittelujen ohjaus Kolmikantainen arviointi Yrityslähtöiset päättötyöt Yritys-oppilaitos yhteistyöhankkeet Työelämään tutustumisjaksot, ammattistartit, kokeilujaksot Opettajien ja rehtoreiden työelämäjaksot

30 Opiskelijapäivät henkilöä kohti EK:n jäsenyrityksissä vuosina 2004 ja 2008 Teollisuus 3,0 3,0 Rakentaminen 1,5 2, Palvelut 2,0 3,0 EK kaikki 2,1 2,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008, SÅ / EL

31 Osaamisen kehittämisen näkymät EK:n jäsenyrityksissä vuosina , % Tutkintoon johtamaton koulutus -3,9 12,7 Palauteprosessit -0,6 11,2 Systemaattinen työkierto -0,2 7,0 Perehdytys -1,4 6,7 Mentorointi ja verkostot -0,2 6,7 Kouluttajana toimiminen -0,4 5,4 Tutkintoon johtava koulutus -3,1 4,4 Coaching -0,4 4,2 Projektit ja hankkeet -1,5 4,0 Omaehtoinen koulutus Konferenssit, messut, yritysvierailut ym. -1,6-1,9 2,4 2,3 vähenee kasvaa Trainee- ja graduate-ohjelmat -0,5 2, Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008, SÅ / EL

32 Elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien tori - suomalainen (avoin) putkimalli

33 Elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien tori - the world is your oyster

34 Elinikäisen oppimisen kehittäminen Painopisteenä työpaikalla ja työn ohessa tapahtuva osaamisen kehittäminen yhdessä työpaikkojen ja koulutuksen järjestäjän kanssa Elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen sekä ohjaajien ammattitaidon kohottaminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen Osaamisen kehittämisen oltava joustavaa erityisesti ammatti- ja erikoisammattitutkintoja on kehitettävä vastaamaan nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin tutkinnon osien merkitys korostuu Tutkinnot jatkumoja ja osia kokonaisuudesta

35 Työelämälähtöisyyden vahvistaminen ammatillisessa koulutuksessa Tutkintojen työelämävastaavuus ja kyky reagoida muutoksiin tutkinnon osien merkitys korostuu Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena niin, että se tukee nopeampaa siirtymistä työelämään ja koko ikäluokan koulutustavoitteen saavuttamista modulaarisen tutkintorakenteen hyödyntämistä osaamisen kehittämisessä Tutkintorakenteen ja tutkintojen joustavuus yksilölliset koulutus- ja tutkintopolut Tutkintorakenteeseen myös jatkossa kolme tutkintotyyppiä: pt, at ja eat Työnjohto-osaamisen tarve toimialakohtaiset ratkaisut työnjohto-osaamisen tarpeeseen vastaamisessa

36 Koulutuksen ja oppimisen lähtökohdat: laadukkuus, tuloksellisuus ja työelämän tarpeet Koulutuksen laatu, vaikuttavuus ja työelämäyhteydet nostetaan kehittämisen painopisteeksi kaikilla koulutusasteilla. Koulutuksen osuvuutta parannetaan ennakoimalla työelämän muuttuvia osaamistarpeita. Koulutuksen vaikuttavuutta lisätään vahvistamalla tuloksellisuusrahoitusta kaikessa toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksessa. Opettajankouluttajien ja opetushenkilöstön osaamista vahvistetaan lisäämällä työelämä- ja yritystuntemusta sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä opetuksessa

37 Esimerkkejä opiskelun ja työelämän rajapinnasta: Nuorten koulutustakuu (NYT): Ihan tavallisia asioita: TAT Valmistu töihin! Korkeakouluosaajat rekrytointikanava: Nuorten hyvinvointi sekä yhteiskunnallinen asema ja aktiivisuus siis kiinnostaa MUTTA: OKM-hallinnonalan leikkaukset: OPSO, AMK ja Amm. JUUSTOHÖYLÄLLÄ TEHTYNÄ aiheuttaa päinvastaista efektiä

38 Elinikäinen ohjaus työelämässä

39 Keskusjärjestöjen suositus ja kannanotto työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseksi Suosituksen taustana on kansainvälisen kilpailun kiristyminen, taloudelliset suhdanteet sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen merkittävä kasvu. Suositukset työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työharjoittelun järjestämisestä osaksi työehtosopimuksia. Ei korvata eikä vaikuteta yrityksen palveluksessa olevan henkilöstön työsuhteisiin. Tuetaan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista. Yrityksessä tulee organisoida työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja harjoittelun osalta tarpeellinen ja asianmukainen ohjaus ja opastus. Työpaikkaohjaajien organisoitu koulutus sekä opettajien osaamisen käyttö. Avoin ja luonteva yhteistoiminta työpaikoilla sekä vaikuttaminen myönteisiin asenteisiin opiskelijoita kohtaan. Oppilaitosten ja yritysten välinen tiivis yhteistyö on edellytys työpaikalla tapahtuvan oppimisen onnistuneessa toteuttamisessa. Opettajien työelämäjaksot tukevat merkittävästi tätä yhteistyötä. Uudistettu 3.11., sovittu aiemmin 1998 ja 2005

40 Elinikäinen ohjaus työelämässä Mentorointia, mestarointia vai mahdollistamista? Ohjaus ammattiin valmistautuessa Oppimaan oppimisen taidot Laaja perusta, johon lisätä syventäviä osia osana elinikäistä oppimista Työelämäyhteistyö, tiimityötaidot Yrittäjyyskasvatuksen mahdollisuudet pärjäämisen asenteen muodostumisessa Ohjaus yrityksissä Henkilöstön kehittämisen eri muodot yrityksissä Työpaikkaohjaajan rooli arjen elinikäisen oppimisen ohjaaja

41 Elinikäinen ohjaus työelämässä Ohjaus yksilölle: Yksilöllisiä koulutuspolkuja oman osaamisen kehittämiseen Elinikäiselle oppimiselle rakentaminen Oman työn asiantuntijan asenne Palkitsemis- ja etenemiskanava HOX: Mielenkiintoista nähdä PIAAC Kansainvälisen aikuistutkimuksen tulokset Suomessa (aikuis-pisa) Aineisto kerätty (~5400 haastattelua), tuloksia

42 Yrityksissä aloitteiden määrä edelleen kasvussa (Uutinen EK:n sivuilla ) Viime vuonna yrityksissä tehtiin keskimäärin 113 aloitetta sataa henkilöä kohden. Aloitteiden määrä on viime vuosina kasvanut varsin tasaisesti ja kaikkiaan viisinkertaistunut vuodesta Tiedostot perustuvat Johtamistaidon Opiston vuosittaiseen tiedusteluun. Viime vuoden vastaukset kattavat 156 toimipaikkaa, jotka työllistivät vuoden 2011 lopussa henkilöä. Lähes joka neljäs yritysten henkilöstöstä osallistui aloitetoimintaan tekemällä aloitteita joko ryhmässä tai yksin. Käsitellyistä aloitteista palkittiin yli puolet ja keskimääräinen aloitepalkkio oli 62 euroa. Tuottavimmista aloitteista maksettiin enimmällään euroa. On tärkeää kehittää aloitejärjestelmiä ja niihin liittyviä palkkiojärjestelmiä

43 Yrityksissä aloitteiden määrä edelleen kasvussa (Uutinen EK:n sivuilla )

44 Mikset ottais omast potentiaalistas selkoo? Jukka Poika, Potentiaali. Kiitos! Jukka-Pekka Kivioja

TAITAJA 2012 Seminaarit Asiantuntijuuden jakaminen. Tulevaisuuden osaaminen. Jukka-Pekka Kivioja Elinkeinoelämän keskusliitto EK

TAITAJA 2012 Seminaarit Asiantuntijuuden jakaminen. Tulevaisuuden osaaminen. Jukka-Pekka Kivioja Elinkeinoelämän keskusliitto EK TAITAJA 2012 Seminaarit Asiantuntijuuden jakaminen Tulevaisuuden osaaminen Jukka-Pekka Kivioja Elinkeinoelämän keskusliitto EK Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

NUORET JA MUUTTUVA TYÖELÄMÄ, OULU, 23.1.2013. Kommenttipuheenvuoro Jukka-Pekka Kivioja Asiantuntija, EK Oulu

NUORET JA MUUTTUVA TYÖELÄMÄ, OULU, 23.1.2013. Kommenttipuheenvuoro Jukka-Pekka Kivioja Asiantuntija, EK Oulu NUORET JA MUUTTUVA TYÖELÄMÄ, OULU, 23.1.2013 Kommenttipuheenvuoro Jukka-Pekka Kivioja Asiantuntija, EK Oulu Oppilaitosyhteistyötä tehneet EK:n jäsenyritykset vuosina 2008 ja 2011, osuus yrityksistä Lähde:

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät,

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, 1 Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, Tällä hallituskaudella Suomi on poikkeuksellisten

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla 2015 Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla Sisällysluettelo 1 Johdanto UUDISTUA VAI SURKASTUA 1.1 Selvityksen toteutus AMMATILLINEN KOULUTUS SÄÄSTÖKUURILLA 1.2 Muutoksen ajurit

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Liiketalousalan osaamistarveselvitys

Liiketalousalan osaamistarveselvitys 1 Liiketalousalan osaamistarveselvitys Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutuksen kehittämistarpeisiin laadittu osaamistarveselvitys olemassa olevan ennakointitiedon

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? 26.9.2012 Seinäjoki Johanna Kaplas Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? 26.9.2012 Seinäjoki Johanna Kaplas Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? 26.9.2012 Seinäjoki Johanna Kaplas Elinkeinoelämän keskusliitto, EK 1 Kohtaavatko nuoret työntekijät ja työelämän tarpeet? Mitä on tehtävissä työpaikoilla

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo 1 Selvitys humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista KOPSU Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Työssä ja työstä

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus 2007 2012

Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Luonnos 29.6.2007 Opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT, KOSKA TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ MUUTTUVAT. Oivalluksen 2. vaiheen tuloksia Korjaamolla 19.10.2010 Kirsi Juva etunimi.sukunimi@ek.

OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT, KOSKA TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ MUUTTUVAT. Oivalluksen 2. vaiheen tuloksia Korjaamolla 19.10.2010 Kirsi Juva etunimi.sukunimi@ek. OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT, KOSKA TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ MUUTTUVAT. Oivalluksen 2. vaiheen tuloksia Korjaamolla 19.10.2010 Kirsi Juva etunimi.sukunimi@ek.fi 1 2 ON ELINKEINOELÄMÄN OSAAMISTARPEITA LUOTAAVA HANKE

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot