Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 Opetuslautakunta OPETUSLAUTAKUNTA. Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 Opetuslautakunta OPETUSLAUTAKUNTA. Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3."

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 OPETUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA KOKOUSKUTSU Kokousaika klo Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. krs, huone 324 Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

2 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 Asia Sivu OPETUSTOIMEN JOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 3 4 Kaupungin viranomaisen päätösten seuraaminen 4 5 Ilmoitusasiat 5 6 Helsingin opetusviraston toimintakertomus Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen tekemästä toivomusponnesta 8 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut lukien OKM, lukion tuntijakokokeilun käynnistäminen lukien 14 PERUSOPETUSLINJA 1 Opetuslautakunnan lausunto kiinteistölautakunnalle Munkkivuoren alaasteen koulun korjatusta hankesuunnitelmasta 17 NUORISO- JA AIKUISKOULUTUSLINJA 1 Opetuslautakunnan lausunto Helsingin kielilukion perusparannuksen hankesuunnitelmasta 2 Opetuslautakunnan lausunto kiinteistölautakunnalle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1-vaiheen hankesuunnitelmasta Ammattiosaamisen toimikunnan jäsenten valinta eronneiden tilalle 29

3 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla opetuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi jäsen Leonin ja varatarkastajaksi jäsen Palmin. Esittelijä opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

4 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/2 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätösehdotus päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. Esittelijä opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

5 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/3 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen Päätösehdotus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä: Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto Kehittämisjohtaja viikko 15 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja Perusopetuslinjan linjanjohtaja Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan linjanjohtaja Esittelijän perustelut Kysymyksessä olevien päätösten otsikkotasoinen listaus jaetaan kokouksessa pöydälle ja päätökset ovat kokouksessa pöytäkirjanpitäjällä nähtävissä. Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset julkaistaan opetusviraston www-sivuilla: Opev/päätöksenteko/opetuslautakunta Opev/päätöksenteko/viranhaltijapäätökset Esittelijä opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

6 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/4 4 Kaupungin viranomaisen päätösten seuraaminen Päätösehdotus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavan viranomaisen tekemiä päätöksiä: Opetustoimen johtaja viikko 14 Esittelijän perustelut Kysymyksessä olevien päätösten otsikkotasoinen listaus jaetaan kokouksessa pöydälle ja päätökset ovat kokouksessa pöytäkirjanpitäjällä nähtävissä. Viranhaltijapäätökset julkaistaan opetusviraston www-sivuilla: Opev/päätöksenteko/viranhaltijapäätökset Esittelijä opetustoimen johtajan sijainen Pia Setälä Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

7 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/5 5 Ilmoitusasiat Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Kaupunginvaltuusto päätti ( 78) johtamisjärjestelmän uudistamisesta seuraavan valtuustokauden alusta alkaen. Kaupunginvaltuusto, Pk Kaupunginhallitus päätti ( 250), että kaupunginvaltuuston ( 78) tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön. Kaupunginhallitus päätti ( 297) hyväksyä vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet. Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti ( 4) kokoontua ylimääräisiin kokouksiin 4.4., 16.5., ja Esittelijä opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

8 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/6 6 Helsingin opetusviraston toimintakertomus 2015 HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi opetusviraston vuoden 2015 toimintakertomuksen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen ( 1946) tekemän päätöksen perusteella kaupungin sekä sen virastojen ja laitosten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten laaditaan vuosittain tilinpäätöksen lisäksi Helsingin kaupungin vuosikertomus sekä virasto- ja laitoskohtaiset toimintakertomukset. Opetusviraston toimintakertomuksessa raportoidaan valtuuston talousarvion yhteydessä ja opetuslautakunnan tulosbudjetin yhteydessä opetusvirastolle asettamien vuotta 2015 koskevien tavoitteiden toteutuminen. Tavoitteiden toteutumisen lisäksi toimintakertomus sisältää keskeisiä tietoja opetusviraston vuoden 2015 toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Henkilöstöä koskevia tietoja käsitellään laajemmin erillisessä viraston henkilöstöraportissa. Toimintakertomus sisältää kaupungin ohjeiden mukaisesti myös ympäristöosion. Toimintakertomus lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle. Toimintakertomuksen pohjalta laaditaan julkisuuteen ja sidosryhmille tarkoitettu vuosikertomus opetusviraston kotisivuille internetiin. Esityslistan liitteenä on opetusviraston vuoden 2015 toimintakertomus. Esittelijä Lisätiedot opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen Satu Gripenberg, arviointikonsultti, puhelin: satu.gripenberg(a)hel.fi Liitteet 1 Opetusviraston toimintakertomus Opetusviraston organisaatio 3 Opetusviraston tilastot Tuloslaskelma Tase 2015

9 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/6 Muutoksenhaku 6 Valtuusto- ja lautakuntatason tavoitteiden toteutuminen 2015 Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

10 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/7 7 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen tekemästä toivomusponnesta HEL T Lausuntoehdotus antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: Vuoden 2015 alusta voimaan tulleet yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain muutokset vaikuttavat opetustoimeen. Uutena velvoitteena peruskoulujen tulee laatia koulukohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Vastaavasti myös oppilaitoksien tulee laatia oppilaitoskohtaiset yhdenvertaisuussuunnitelmat. Samalla oppilaitosten jo olemassa olevia tasa-arvosuunnitelmia päivitetään. Opetusvirastoon perustettu opetusviraston ohjausryhmä tiedottaa, seuraa ja tukee koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua. Tukitoimenpiteitä toteutetaan koulujen ja oppilaitosten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kaupungin koulujen ja oppilaitosten toiminnassa. Opetusvirasto on jo ennen lainmuutoksia järjestänyt henkilöstölleen koulutusta mm. sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden näkökulmasta. Koulujen ja oppilaitosten rehtoreiden, opettajien sekä muun henkilöstön kouluttaminen näistä asioista on tärkeää. Kaupungin intranet-sivuilla on aiheeseen liittyvää materiaalia opetusviraston henkilökunnan käytettäväksi. Kaupungin yhteisenä koulutusmateriaalina tekemät videot sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ovat kaikkien nähtävä mm. Helsinki-kanavalla. Videoiden aiheina on mm. lapsuus ja perhe sekä nuoruus ja koulu. Videoilla löytyy tietoa myös aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä, terminologiasta ja käsitteistä. Opetusviraston intranetistä on tiedote, joka on laadittu koulujen ja oppilaitosten näkökulmasta lakimuutoksiin liittyen. Koulujen ja oppilaitosten rehtoreita on tiedotettu lainsäädäntömuutoksista koulutuslinjojen rehtoritapaamisissa ja esim. perusopetuslinjan oppilashuollon palvelujen henkilöstölle on tänä keväänä järjestetty koulutusta sukupuolten moninaisuudesta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu on jatkuva prosessi ja siksi opetustoimessa pidetään tärkeänä, että yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvää koulutusta tullaan järjestämään myös tulevaisuudessa. Koulutusta tulee olla myös sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen näkökulmasta.

11 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/7 Esittelijän perustelut Opetuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen tekemästä seuraavasta toivomusponnesta, jonka valtuusto hyväksyi ( 65) käsitellessään valtuutettu Anna Vuorjoen aloitetta sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämisestä: Lain mukaan jokaisella koululla ja oppilaitoksella tulee olla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Jotta nämä suunnitelmat tukisivat sateenkaarinuorten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia mahdollisimman hyvin, selvitetään mahdollisuutta kehittää rehtoreille, opettajille ja muulle koulujen henkilöstölle koulutusta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta erityisesti yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnittelun näkökulmasta. Esittelijä Lisätiedot opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen Anu Kangaste, lakimies, puhelin: anu.kangaste(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

12 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/8 8 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut lukien HEL T Esitysehdotus Esittelijän perustelut esittää kaupunginhallitukselle, että perusopetuslain 48 :n mukaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on alkaen 100 euroa kuukaudessa 760 tuntia/lukuvuosi tarjottavasta päivittäin klo päättyvästä toiminnasta. Toimintaa voidaan valtionosuuteen oikeuttavan toiminta-ajan jälkeen tarjota kello saakka ja periä palvelusta 20 euroa kuukaudessa lisämaksuna, jolloin maksu on 120 euroa kuukaudessa. Kaupunginhallitus päätti ( 540), että perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on toistaiseksi lukien 80 euroa kuukaudessa 760 tuntia/lukuvuosi tarjottavasta päivittäin klo päättyvästä palvelusta. Toimintaa voidaan valtionosuuteen oikeuttavan toiminta-ajan jälkeen tarjota kello saakka ja periä palvelusta 20 euroa kuukaudessa lisämaksua, jolloin maksu on 100 euroa kuukaudessa. Elokuulta asiakasmaksuna peritään puolet normaalista maksusta ja kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä asiakasmaksua. Kaupunginhallitus päätti ( 360) perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen alentamisen ja huojentamisen periaatteista. Vuonna 2015 toiminnassa mukana olevista perheistä 15,5 % oli maksuhuojennusten piirissä. Kasvua edelliseen vuoteen oli lähes 30 %. Helsingissä ei järjestetä kyseisen lain mukaista aamutoimintaa, vaan toiminnan kehittäminen kohdistetaan riittävän alueellisen iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Helsingin kaupunki järjestää itse iltapäivätoiminnasta 24 % ja järjestöt, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat 76 % avustettavana toimintana. Espoossa ja Vantaalla toiminnasta vastaa kokonaisuudessaan ulkopuoliset palveluntuottajat ja seurakunnat. Muualla Suomessa kunnan oman toiminnan osuus on keskimäärin 54 %. Laki perusopetuslain 48 f :n (127/2016) muuttamisesta koskee aamuja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen määräytymistä. Laki vahvistettiin ja se astuu voimaan Lakimuutoksen mukaan

13 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/8 asiakasmaksujen enimmäishintaa on mahdollista nostaa 3 tunnin päivittäisen toiminnan osalta nykyisestä 60 eurosta 120 euroon ja 4 tunnin osalta nykyisestä 80 eurosta 160 euroon kuukaudessa. Tätä laajemmin järjestettävän toiminnan (5 tunnin päivittäinen toiminta) asiakasmaksun kunta saa edelleen itse päättää. Helsingissä iltapäivätoimintaa järjestetään 4 tunnin sekä 5 tunnin mukaan. Opetusvirasto on kartoittanut palveluntuottajien mielipiteitä asiakasmaksukorotuksista. Iltapäivätoiminnan palveluntuottajat näkevät oman taloutensa uhkana liian suuret kertaluontoiset asiakasmaksukorotukset. Asiakasmaksuja jää palveluntuottajilta edelleen saamatta, koska kaikki huoltajat eivät hoida kuukausittain maksettavaa asiakasmaksua maksuhuojennuskäytänteistä huolimatta. Pienenevät asiakastulot tuovat riskin talouden tasapainoon ryhmäkohtaisten palkkakustannusten pysyessä samana, jolloin toimijalla ei ole taloudellisia resursseja järjestää toimintaa ja ulkopuolisten palveluntuottajien määrä mahdollisesti vähenee. Opetusvirasto toteutti helmi-maaliskuussa 2016 asiakaskyselyn iltapäivätoiminnassa olevien lasten huoltajille. Kyselyssä kartoitettiin huoltajien näkemyksiä kertaluonteisen asiakasmaksukorotuksen suuruudesta ja merkityksestä palvelun kysyntään. Vastaajista 54 % kannatti vähintään 20 euron korotusta siten, että lähes 18 % kannatti yli 20 euron korotusta. Nykyiset asiakasmaksut halusi säilyttää 21 % vastaajista. Helsingin kaupunginhallitus antoi marraskuussa 2015 lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunnossaan kaupunginhallitus ei kannattanut asiakasmaksun ylärajan korottamista niin jyrkästi kuin hallituksen esitysluonnoksessa esitettiin vaan korotus tulisi olla maltillisempi. Toisena vaihtoehtona kaupunginhallitus esitti hintavälyksen esittämistä asiakasmaksuille. Helsingin kaupunki kannatti asiakasmaksujen perimättömyysmahdollisuuksien laajentamista ja tiukentamista. Opetusvirasto tulee yhdessä iltapäivätoiminnan palveluntuottajien kanssa laatimaan erilliset ohjeet huoltajille, jotka kehotuksista huolimatta eivät hoida velvollisuuksiaan maksaa saamastaan palvelusta tai eivät käytä oikeuttaan hakea asiakasmaksuhuojennuksia Uudenmaan kuntien esitykset asiakasmaksukorotuksiksi ovat keskimäärin 20 euroa kuukaudessa nykyisiin asiakasmaksuihin verrattuna. Korotushaitari on euroa kuukaudessa. Uudet asiakasmaksut otetaan pääsääntöisesti käyttöön alkaen. Opetusvirasto esittää korotuksia vuoden 2017 alusta, koska vuoden 2016 talousarviossa ei ole esitetty muutoksia avustuksiin tai asiakasmaksutuloihin, eikä ko-

14 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/8 rotuksista ole pystytty informoimaan ennen hakuaikaa, joka on lukuvuoden toimintaan Jos asiakasmaksuja korotetaan esitetyt 20 euroa kuukaudessa, niin silloin kaupungille kertyy asiakastuloja nykyisellä asiakasmäärällä euroa ja avustettavan toiminnan palveluntuottajille euroa. Lisärahoituksella pystyttäisiin kattamaan kuluja ja saamaan taloudellista säästöä kunnan omassa ja avustettavassa toiminnassa. Hakeneista 2. luokan oppilaista noin tulee jäämään keväällä 2016 palvelun ulkopuolelle, koska kasvava 1. luokan lasten määrä vie paikkoja yleisopetuksen 2. luokkalaisilta. Vertailutietona esittelijä toteaa, että jos asiakasmaksuja korotetaan lakimuutoksen enimmäismäärään 160 euroa kuukaudessa, niin silloin lisätuloja kaupungin omassa toiminnassa kertyy euroa ja avustettavassa toiminnassa 3,1 milj. euroa. Näin suurella asiakasmaksukorotuksella voi olla toimintaan hakeutumista vähentävä vaikutus. Vaarana saattaa olla myös, että keskituloisten lasten huoltajat jättäisivät hakeutumatta toimintaan, koska eivät kuulu maksuhuojennuksen piiriin. Pienituloisten perheiden asiakasmaksuhuojennukset kasvattaisivat kaupungin menoja noin euroa ja lisäisivät hallintotyötä. Esitys on valmisteltu opetusviraston ja varhaiskasvatusviraston yhteistyönä, koska kaupunginhallituksen ( 186) tekemällä päätöksellä opetustoimella on koordinaatio- ja järjestämisvastuu kaupungin järjestämästä perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta lukuun ottamatta kehitysvammaisten lasten ryhmiä. Vastaavasti kaupunginhallitus on päättänyt ( 487), että sosiaalitoimi vastaa kokonaisuudessaan kehitysvammaisten koululaisten tapauskohtaisesta arvioinnista. Varhaiskasvatusvirasto ja opetusvirasto päättävät aamuja iltapäivätoiminnan sijoittamisesta yhteistyössä. Kaupungin järjestämän iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja perusopetuksen iltapäivätoiminnassa ja leikkipuistojen koululaisten toiminnassa on hyvä tarkastella kokonaisuutena siirryttäessä 2017 toimialamallin mukaisiin palvelukokonaisuuksiin. Ehdotuksen mukaisesti opetus- ja varhaiskasvatustoimi muodostavat yhtenäisen toimialan, jonka tehtävänä on mm. suunnitella asiakaslähtöisesti riittävät alueelliset iltapäivätoiminnan palvelut alakouluikäisille. Maksujen muutokset ovat varhaiskasvatuslautakunnan käsittelyssä myös huhtikuussa. Iltapäivätoiminnan järjestämisellä on suoria vaikutuksia lasten oppimiseen ja hyvinvointiin. Esittelijä opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen

15 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/8 Lisätiedot Leena Palve-Kaunisto, erityissuunnittelija, puhelin: leena.palve(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Ote Otteensaaja

16 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/9 9 OKM, lukion tuntijakokokeilun käynnistäminen lukien HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi, että Helsingin kaupunki hakee lukion tuntijakokokeiluun, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää lukion tuntijakokokeilun alkaen. Kokeilun kohteena on poikkeaminen lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen (942/2014) 9 :n mukaisesta tuntijaosta. Tarkoitus on kokeilla opiskelijoiden mahdollisuutta nykyistä suurempaan valinnaisuuteen. Kokeilu kohdentuu nuorten lukiokoulutukseen ja reaaliaineisiin. Reaaliaineet jaetaan kahteen ryhmään. Ympäristö- ja luonnontieteisiin kuuluvat biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja terveystieto. Näistä aineista opiskelijan tulee opiskella vähintään yhdeksän syventävää kurssia, joista yksi kurssi on terveystietoa. Humanistisyhteiskunnallisiin tieteisiin kuuluvat filosofia, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto/elämänkatsomustieto. Myös näistä aineista opiskelijan tule opiskella vähintään yhdeksän syventävää kurssia, joista yksi kurssi on uskontoa/elämänkatsomustietoa. Kaikki muut oppiaineet opiskellaan Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 (opetushallituksen määräys 60/011/2015) mukaisesti. Lukiolain (629/1998) 15 :n 3 momentin mukaan kokeilulupa myönnetään koulutuksen järjestäjän hakemuksesta. Kokeilu pitää voida toteuttaa sen tarkoitusta vastaavalla tavalla ja opetukseen liittyviä opiskelijoiden oikeuksia vaarantamatta. Kokeiluun hakemisen edellytyksenä oli opiskelijoiden ja opettajien kuuleminen. Opiskelijat kannattivat valinnaisuuden lisäämistä, mutta olivat huolissaan mahdollisesta yleissivistyksen vähenemisestä. Pääosa opettajista suhtautui kielteisesti tuntijakokokeiluun. Hakemukset koskevat seuraavia Helsingin kaupungin lukioita: Helsingin kielilukio, yleislinja Ressun lukio

17 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/9 Helsingin kaupungin lukiot ovat isoja yksiköitä, pienimmilläänkin noin 500 opiskelijan oppilaitoksia. Hyvä taloudellinen resursointi ja isot yksiköt mahdollistavat monipuolisen ja laajan kurssitarjonnan. Uusi tuntijako mahdollistaa sen, että opiskelija voi painottaa opinnoissaan entistä enemmän omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan suunnitellessaan tulevaisuutta ja jatko-opintoja. Helsingin kaupunki tarjoaa nuorten lukiokoulutusta 11 suomenkielisessä oppilaitoksessa noin 7000 opiskelijalle. Suomenkielisissä lukioissa työskentelee noin 150 reaaliaineiden opettajaa. Opettajien virat ja vakituiset tuntiopettajan tehtävät ovat kaupungin lukioiden yhteisiä tehtäviä. Tuntijakokokeilussa lisääntyvä reaaliaineiden valinnaisuus saattaa aiheuttaa sen, että joidenkin aineiden opettajien opetusvelvollisuus ei täyty omassa lukiossa. Suurena lukiokoulutuksen järjestäjänä Helsingin kaupungilla on mahdollisuus täyttää opettajan opetusvelvollisuusvajetta tarjoamalla opettajalle opetustunteja muista kaupungin lukioista. Seitsemän Helsingin kaupungin lukiota on osallistunut Yhteisöllisellä ohjauksella yksilöllisille opintopoluille -hankkeeseen. Tätä laadukkaan ohjauksen mallia on levitetty myös niihin Helsingin kaupungin lukioihin, jotka eivät olleet hankkeessa mukana. Hankkeen keskeisiä tavoitteita olivat koko koulun osallisuuden lisääminen ohjauksessa ja ohjauksen kehittäminen entistä opiskelijalähtöisemmäksi. Opiskelijan jatkuva ja tarvelähtöinen ohjaus koko lukioajan on antanut opetushenkilöstölle hyvät valmiudet tukea opiskelijan lukio-opintojen etenemistä sekä auttaa opiskelijaa ymmärtämään valintojensa vaikutukset ylioppilaskirjoitusten ja jatko-opintojen kannalta. Lukioissa on käytössä sähköiset opiskelusuunnitelmat, joista sekä opiskelija että opettaja voivat seurata opintojen etenemistä. Helsingin kaupunki katsoo sillä olevan hyvät edellytykset toteuttaa nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokokeilua alkaen. Helsingin kaupungin lukioissa panostetaan laadukkaaseen opinto-ohjaukseen sekä sisällöllisesti että taloudellisesti. Opetusvirasto kohdistaa erillisresurssin lukiokoulutuksen opinto-ohjaukseen vuosittain. Suurena lukiokoulutuksen järjestäjänä Helsingin kaupunki pystyy turvaamaan opiskelijoiden hyvän oppimisen ja vakinaisten opettajien työpaikat sekä toteuttamaan kokeilun ilman lisärahoitusta. Helsingin kaupunki on sitoutunut raportoimaan kokeilusta ja sen tuloksista opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti. Esittelijä Lisätiedot opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen Mervi Willman, opetuspäällikkö, puhelin:

18 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) OTJ/9 Liitteet Muutoksenhaku mervi.willman(a)hel.fi 1 Hgin kielilukio hakulomake tuntijako Hgin kielilukion opettajien lausunto tuntijaosta 3 Opiskelijakunnan tuntijakokokeilulausunto Hgin kielilukio 4 Hgin kielilukio kielenopetuksen erityistehtävä 5 Tuntjakokokeilu 2016 Ressun lukio hakulomake 6 Rehtori Ari Huovisen selvitys tuntijakokokeiluun hakemisesta 7 Opettajakokouksen kanta tuntijakokokeiluun Ressu 8 Muistio Ressu opettajakunnan lausunto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

19 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) POL/1 1 Opetuslautakunnan lausunto kiinteistölautakunnalle Munkkivuoren ala-asteen koulun korjatusta hankesuunnitelmasta HEL T Lausuntoehdotus Esittelijän perustelut antaa puoltavan lausunnon kiinteistölautakunnalle Munkkivuoren ala-asteen koulun perusparannuksen päivätystä korjatusta hankesuunnitelmasta. Lisäksi opetuslautakunta huomauttaa, että opetusvirasto maksaa väistötiloista hankkeen ajan saman suuruista vuokraa kuin ennen perusparannusta on peritty korjattavasta rakennuksesta. Mikäli väistötilojen kustannus on korkeampi kuin edellä mainittu korjausaikana perittävä vuokra, ylittävä osuus lisätään hankesuunnitelmasta poiketen vasta perusparannuksen jälkeiseen vuokraan. Lisäksi opetuslautakunta huomauttaa, että sähköisen lukitusjärjestelmän uusinta kuuluu hankkeelle. Kiinteistöviraston tilakeskus on pyytänyt opetuslautakunnalta lausuntoa Munkkivuoren ala-asteen koulun perusparannuksen päivätystä korjatusta hankesuunnitelmasta. Kiinteistölautakunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle aiemman päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä ehdolla, että opetuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Päätöksen jälkeen hankesuunnitelmaa on korjattu. Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä tilakeskuksen, käyttäjien ja opetusviraston kanssa. Suunnittelun aikana on kuultu kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston, ympäristökeskuksen, pelastuslaitoksen ja kaupunginmuseon edustajia asiantuntijoina. Hankkeelle on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa varattu 9 miljoonaa euroa toteutettavaksi vuosina Munkkivuoren ala-aste on suomenkielinen ala-asteen koulu. Koulussa annetaan suomenkielistä perusopetusta luokka-asteilla 1-6. Koulun oppilasmäärä on 327 oppilasta. Henkilökuntaa on Koulun tiloissa toimii iltapäiväkerho ja liikuntasalissa on iltakäyttöä. Koulu ei toimi tällä hetkellä tilapäisenä majoituskouluna. Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston viimeisimmässä koulu- ja oppilaitosverkoston tarkistamispäätöksessä koulu säilyy opetuskäytössä.

20 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) POL/1 Hankesuunnitelma koskee vuonna 1966 valmistunutta koulurakennusta ja sen pihaa osoitteessa Raumantie 2. Se on kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin koulurakennusten suojelutarvetta selvittävässä Opintielläjulkaisussa luokiteltu kolmanneksi korkeimpaan luokkaan 2. Munkkivuoren ala-aste muodostuu kolmesta osittain toisiinsa kytketystä rakennuksesta: salirakennus, päärakennus ja alkuopetussiipi. Tontilla sijaitsee myös entinen neuvolarakennus, joka puretaan hankkeen alussa erillisrahoituksen turvin. Perusparannuksen lähtökohtana on rakennuksen huono tekninen kunto ja vanhentunut talotekniikka. Tiloissa on toiminnallisia sekä turvallisuuteen, akustiikkaan, äänieristykseen ja esteettömyyteen liittyviä puutteita. Hankesuunnitelmassa ilmanvaihtoa parannetaan ja rakennetaan uusia ilmanvaihtokonehuoneita. Akustiikkaa, äänieristystä ja paloturvallisuutta parannetaan. Rakennusten ulkoseinärakenteet, aikaisemmin uusimattomat ikkunat ja ovet uusitaan. Vesikattoihin tehdään talotekniikan ja savunpoiston vaatimat muutokset. Hankkeessa pyritään noudattamaan matalaenergia- ja energiatehokkaita ratkaisuja soveltuvin osin. Koulurakennuksen opetustilat on pääosin säilytetty olemassa olevilla paikoillaan. Suurimmat tilamuutokset koskevat muun muassa kellaritiloja, jonne rakennetaan uusia talotekniikan tiloja. Pukeutumis- ja peseytymistilat sekä siivoustilat uusitaan. Koulun 1.- ja 2-kerrokseen rakennetaan uusia wc- ja talotekniikan tiloja. Opetustilojen suurimmat muutokset koskevat musiikin ja teknisen työn opetustiloja, jotka päivitetään vastaamaan nykyvaatimuksia. Luokkatilojen monikäyttöisyyttä parannetaan. Koulun tilojen esteettömyyttä parannetaan. Pihan pinnat, istutukset ja leikkivälineet kunnostetaan tai uusitaan. Hankkeen bruttoala on brm², huoneistoala htm² ja hyötyala hym². Kiinteistöviraston tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat kustannustasossa 12/2015 verottomana euroa, euroa/ brm2, euroa/ htm2 sekä verollisena euroa (2 550 euroa/ brm2, euroa/ htm2). Kiinteistöviraston tilakeskuksen ilmoituksen mukaan Munkkivuoren alaasteen kiinteistön nykyinen vuokra on euroa vuodessa, euroa kuukaudessa eli 9,85 euroa /htm² kuukaudessa perustuen m² vuokranmaksupinta-alaan. Perusparannuksen jälkeinen vuokra-arvio on kiinteistöviraston tilakeskuksen ilmoituksen mukaan euroa vuodessa, euroa kuukaudessa, 24,30 euroa/htm² kuukaudessa 30 vuoden kuoletusajalla

21 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) POL/1 perustuen m² vuokranmaksupinta-alaan. Arvion mukainen vuokrankorotus on euroa vuodessa eli euroa kuukaudessa. Rakentaminen on suunniteltu alkavaksi elokuussa 2017 ja valmistuvan toukokuussa Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kahdessa vaiheessa. Väistötilana toimii Munkkiniemen alueen olemassa oleva väistötilapaviljonki Kivitorpan kentällä osoitteessa Laajalahdentie 12a. Väistötilojen aiheuttama lisävuokra on euroa kuukaudessa, euroa vuodessa 10 vuoden ajan, eli yhteensä euroa. Perusparannettavien tilojen irtokalusteisiin ja varusteisiin on opetusvirasto varannut koululle euroa. Tietoteknisten hankintojen aiheuttamat kustannukset on arvioitu noin euroksi. Opetusvirastolle hankkeesta aiheutuvat muutto-, siivous- ja ruokailun lisäkustannukset ovat arviolta yhteensä euroa. Terveysvaikutusten arviointi: Hankkeella on terveysvaikutuksia. Esityksen mukaisilla toimenpiteillä parannetaan koulun sisäilman laatua, ilmanvaihtoa, toiminnallisuutta, viihtyisyyttä, energiataloutta, esteettömyyttä ja paloturvallisuutta. Esittelijä Lisätiedot linjanjohtaja Outi Salo Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: eeva.jalovaara(a)hel.fi Liitteet 1 Munkkivuoren a-a korjattu hankesuunnitelma liitteineen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

22 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) NAL/1 1 Opetuslautakunnan lausunto Helsingin kielilukion perusparannuksen hankesuunnitelmasta HEL T Lausuntoehdotus Esittelijän perustelut antaa puoltavan lausunnon kiinteistölautakunnalle Helsingin kielilukion perusparannuksen päivätystä hankesuunnitelmasta. Kiinteistöviraston tilakeskus on pyytänyt opetuslautakunnalta lausuntoa Helsingin kielilukion perusparannuksen päivätystä hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä tilakeskuksen, käyttäjien ja opetusviraston kanssa. Suunnittelun aikana on kuultu kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja pelastuslaitoksen edustajia asiantuntijoina. Hankkeelle on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi varattu 11 miljoonaa euroa toteutettavaksi vuosina Helsingin kielilukiossa annetaan suomenkielistä lukio-opetusta. Lukiolla on kielten opetuksen erityistehtävä. Samassa rakennuksessa lukion kanssa toimii Helsingin aikuislukion toimipiste. Oppilasmäärä syksyllä 2015 oli 575 oppilasta. Henkilökuntaa on kielilukiossa noin 50 ja aikuislukiossa noin 18. Koulun tiloissa on iltakäyttöä liikuntasalissa. Koulu säilyy opetuskäytössä. Hankesuunnitelma koskee vuonna 1968 valmistunutta koulurakennusta ja sen pihaa osoitteessa Kajaaninlinnantie 10. Se on kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin koulurakennusten suojelutarvetta selvittävässä Opintiellä-julkaisussa luokiteltu neljänneksi ylimpään luokkaan 3. Perusparannuksen lähtökohtana on rakennuksen huono tekninen kunto ja vanhentunut talotekniikka. Rakennuksen talotekninen varustus on käyttöikänsä päässä, sisäilman laatu on puutteellinen ja rakenteissa on vaurioita. Rakennusta ei ole aikaisemmin kattavasti perusparannettu. Tiloissa on toiminnallisia sekä turvallisuuteen, akustiikkaan, äänieristykseen ja esteettömyyteen liittyviä puutteita.

23 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) NAL/1 Hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää laajaa toiminnallista ja taloteknistä perusparannusta, jossa tiloja muutetaan palvelemaan tehokkaammin kielilukion tarpeita, uusitaan talotekniset asennukset, korjataan vioittuneita ja puutteellisia rakenteita sekä parannetaan energiataloutta. Hankkeen yhteydessä toteutetaan uusi ilmanvaihtojärjestelmä, uusitaan vesi- ja viemärijärjestelmät sekä sähköjärjestelmät pääosin. Ulkovaippaa korjataan. Perusparannuksen yhteydessä sisätiloja selkeytetään. Ruokahuollon tilat ajanmukaistetaan ja ruokalaa laajennetaan. Hallinnon tilat keskitetään yhteen paikkaan ja niiden toimivuutta parannetaan. Rakennuksen energiataloutta kehitetään. Ala- ja yläpohjan sekä julkisivun rakenteita uusimalla niiden lämmöneristyskykyä parannetaan. Pihan liikunta-ja oleskeluvaihtoehtoja lisätään. Kielilukion perusparannustyöt suunnitellaan rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Erityistä huomiota kiinnitetään sisätiloissa juhlasalin ja liikuntasalin ilmeen säilyttämiseen. Katolle rakennettava uusi IV-konehuone sovitetaan massaltaan ja pintamateriaaleiltaan alkuperäisen rakennuksen hahmoon sopivaksi. Hankkeen bruttoala on brm², huoneistoala htm² ja hyötyala hym². Perusparannuksen yhteydessä rakennukseen ei tehdä muita laajennuksia kuin uusi ilmanvaihtokonehuone 330 brm², jonka kokonaisala on lisätty uuteen bruttopinta-alaan. Kustannukset ja vuokravaikutus Kiinteistöviraston tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat kustannustasossa 12/2015 verottomana euroa, euroa/brm², euroa/htm² sekä verollisena euroa (2 910 euroa/brm²). Tämän lisäksi väistötilojen aiheuttamaksi kustannukseksi on arvioitu noin euroa. Kiinteistöviraston tilakeskuksen ilmoituksen mukaan Helsingin kielilukion kiinteistön nykyinen vuokra on euroa vuodessa, euroa kuukaudessa ja 13,10 euroa/htm² kuukaudessa. Perusparannuksen jälkeinen vuokra-arvio on euroa vuodessa, euroa kuukaudessa ja 23,50 euroa/htm² kuukaudessa 30 vuoden poistoajalla. Vuokranmaksun perusteena on htm². Vuokra-arvion pääomavuokraan sisältyy väistötilojen lisäkustannuksen aiheuttaman lisäys, jo-

24 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) NAL/1 ka on noin 0,5 euroa/htm², eli euroa kuukaudessa ja euroa vuodessa. Arvion mukainen vuokrankorotus on euroa vuodessa eli euroa kuukaudessa, yhteensä euroa 30 vuoden ajalla. Rakentaminen on suunniteltu alkavaksi tammikuussa 2018 ja valmistuvan kesäkuussa Hanke on suunniteltu toteutettavaksi yhdessä vaiheessa. Väistötilaksi on tilakeskuksen ja opetusviraston väistötilaneuvottelujen yhteydessä osoitettu entinen Diakonia-ammattikorkeakoulun tila osoitteessa Sturenkatu 2. Opetusvirasto maksaa väistötiloista hankkeen ajan nykyisen vuokran suuruista vuokraa. Tilapäisistä tiloista ja niiden muutoksista aiheutuva tämän ylittävä kustannus on lisätty hankkeen investointikustannuksiin tulevaa vuokraa määrättäessä. Perusparannettavien tilojen irtokalusteisiin ja varusteisiin on opetusvirasto varannut koululle euroa. Opetusvirastolle hankkeesta aiheutuvat muutto-, siivous- ja ruokailun lisäkustannukset ovat arviolta yhteensä euroa. Terveysvaikutusten arviointi: Hankkeella on terveysvaikutuksia. Esityksen mukaisilla toimenpiteillä parannetaan koulun sisäilman laatua, ilmanvaihtoa, toiminnallisuutta, viihtyisyyttä, energiataloutta, esteettömyyttä ja paloturvallisuutta. Esittelijä Lisätiedot linjanjohtaja Arja Kukkonen Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: eeva.jalovaara(a)hel.fi Liitteet 1 Hankesuunnitelma liitteineen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

25 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) NAL/2 2 Opetuslautakunnan lausunto kiinteistölautakunnalle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1-vaiheen hankesuunnitelmasta HEL T Lausuntoehdotus Esittelijän perustelut antaa kiinteistölautakunnalle puoltavan lausunnon päivätystä osoitteeseen Tulppakuja 3/Holkkitie 5 suunnitellun Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1-vaiheen hankesuunnitelmasta. haluaa erityisesti korostaa aikataulussa pysymisen tärkeyttä uusien koulutuspaikkojen käyttöönoton mahdollistamiseksi ja Sturenkadun kampuksen korjaustöiden oikean ajoituksen varmistamiseksi. Staran ja liikuntaviraston tilojen siirtämishankkeen sovittaminen yhteen ammattiopiston kampushankkeen kanssa on tärkeää. pyytää tilakeskusta varmistamaan, että ammattiopiston ajo-opetusmahdollisuudet ovat riittävät ja turvalliset myös hankkeiden siirtymävaiheen aikana. Lisäksi opetuslautakunta pyytää tilakeskusta varmistamaan omalta osaltaan, että nuorisoasiainkeskuksen mopohallitoimintaa voidaan järjestää kampuksen tiloissa. Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen on käynyt ilmi, että poiketen hankesuunnitelmasta Onnentien kiinteistössä tällä hetkellä sijaitsevalle laboratorioalan koulutukselle tarvitaan mahdollisesti väistötilat ennen Roihupellon 1. vaiheen valmistumista. Tämä johtuu Metropolian uuden kampuksen valmistumisesta ja Metropolian laboratorioalan poistumisesta Onnentieltä, minkä yhteydessä kiinteistön tulevaisuutta selvitetään. kehottaa tilakeskusta selvittämään väistötilatarpeen mahdollisimman nopeasti ja varmistamaan koulutuksen keskeytymättömän toiminnan. Opetuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa päivätystä osoitteeseen Tulppakuja 3/Holkkitie 5 suunnitellun Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1-vaihetta koskevasta hankesuunnitelmasta. Yleistä hankkeesta

26 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) NAL/2 Roihupellon kampukselle rakennetaan ammatillisen koulutuksen tarvitsemat tilat noin kahdelletuhannelle tekniikan ja liikenteen alan koulutuspaikalle. Uudisrakennus muodostaa tontille toteutettavan kampuskokonaisuuden ensimmäisen toteutusvaiheen ja käsittää uudet opetustilat Stadin ammattiopiston logistiikan ja laboratorioalan tutkinnoille, valmistavalle koulutukselle ja työpajatoiminnalle. Hankkeessa toteutetaan lisäksi koko tulevaa kampusta palvelevat ravintola-, keittiö-, liikunta- ja henkilöstötilat. Roihupellon kampushankkeen käynnistymisen ehtona on, että tällä hetkellä tontilla sijaitsevat Staran ja liikuntaviraston tilat siirtyvät pois rakentamisen alta. Näille on tarkoitus rakentaa erillisenä hankkeena korvaavat tilat Vuosaareen. Siirto tapahtuu vaiheittain, ja ammattiopiston 1-vaiheen rakennusvaiheessa tilakeskuksen on varmistettava logistiikan ajo-opetuksen riittävät tilat ja turvallisuus. Aiemmat päätökset Hankesuunnitelma perustuu opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksessaan ( 160) hyväksymään päivättyyn Roihupellon kampuksen toiminnalliseen tarveselvitykseen. Tarveselvitystä on edeltänyt Stadin ammattiopiston kaikkien alojen tilantarvetta koskeva esiselvitysvaihe vuosina Tässä esiselvityksessä käsiteltiin myös tekniikan alan kampuksen sijoittumista. hyväksyi kokouksessaan ( 217) esiselvityksen Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen tilantarpeesta (päivätty ). Tilakeskus on laatinut Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman yhtäpitävästi opetusviraston laatiman koko kampuksen toiminnallisen tarveselvityksen kanssa. Toiminnalliset tarpeet on otettu huomioon suunnitelmissa. Tarveselvitys on hankesuunnitelman liitteenä. Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen on ilmennyt nuorisoasiainkeskuksen osalta tarve löytää tällä hetkellä Vuosaaressa sijaitsevalle mopokorjaamohallille uudet tilat. Tilat on tarkoitus nyt saada yhteistyössä Stadin ammattiopiston kanssa tilapäisesti nykyisistä Abraham Wetterintien tiloista. Kun Roihupellon kampuksen 1. vaihe valmistuu, tarkoitus on ottaa Roihupeltoon suunniteltua työpajatyyppiseen toimintaan tarkoitettua tilaa myös tähän mopokorjaamokäyttöön yhdessä nuorisotoimen kanssa. Alustavan arvion mukaan kampuksen suunnitelmiin ei tätä varten tarvita merkittäviä muutoksia. Yhteistyöstä saadaan monenlaista synergiaetua nuorten ohjaamisessa ja samalla käyttöaste nousee huomattavasti kouluaikojen ulkopuolellakin. Toiminnalliset pääkohdat

27 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) NAL/2 Ammatillinen koulutus uudistuu vahvasti osaamisperusteiseksi ja entistä työelämälähtöisemmäksi lähivuosien aikana. Tämän vuoksi on tarve suunnitella mahdollisimman muuntojoustavia opetustiloja, jotka soveltuvat sekä nykyisille että uusille koulutusaloille. Tämä koskee erityisesti tekniikan aloja, joiden opetustilojen varustus on rakennus- ja taloteknisesti vaativaa. Stadin ammattiopiston nykyiset tekniikan alan tilat Sturenkadun kampuksella ja vuokratiloissa Abraham Wetterintiellä ovat osin huonokuntoiset. Ne eivät sovi korkeita työsaleja, tilaa vievää huoltoliikennettä sekä ajo-opetustilaa vaativien ammattialojen koulutukseen. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan tule riittämään opiskelijamäärän kasvaessa. Roihupellon kampuksen kokonaisuuden rakentuessa Sturenkadun kampusta on tarkoitus perusparantaa ja korjata toiminnallisestikin sopivammaksi useassa vaiheessa. Abraham Wetterintien vuokratiloista sekä Vuokkiniementien tilapäistiloista on tarkoitus pitkällä aikavälillä luopua Roihupellon kampuksen ja Sturenkadun kampuksen korjausten valmistuessa. Tarkempi kuvaus luovutettavista tiloista löytyy hankesuunnitelman liitteenä olevasta koko Roihupellon kampuksen toiminnallisesta tarveselvityksestä. Nykyiset tilat eivät ole riittävän esteettömiä oppimisympäristöiksi. Esteettömyydellä ei tarkoiteta ainoastaan erityisopiskelijoille suunniteltuja tiloja, vaan myös sosiaalisesti ja psyykkisesti esteettömiä tiloja. Hyvät ja toimivat opetustilat mahdollistavat sellaisia pedagogisia ratkaisuja, että oppiminen on kaikille mahdollista, niissä huomioidaan monenlaiset opiskelijat ja toimijat, yhteisöllisyyden ja sosiaalisen liittymisen mahdollisuudet, tasavertaisuus ja syrjimättömyys sekä kaikkien oikeus saada oppimisedellytystensä mukaista opetusta. Lisätiloja hankittaessa on tärkeää keskittää toimintaa isolle kampukselle ja saada niin pedagogisia kuin taloudellisiakin ison yksikön hyötyjä. Sopivin sijaintipaikka keskitetylle kampukselle on juuri Itä-Helsingissä, jossa on paljon tekniikan aloille hakeutuvaa nuorisoa. Uusi, toimiva kampus tuo toivottua nostetta näiden alojen opiskelulle. Toteutettava iso kampuskokonaisuus lisää myös koko Roihupellon alueen vetovoimaa elinkeinoelämän toimijoiden parissa. Toimivien ja nykyaikaiseen opetukseen mitoitettujen tilojen odotetaan myös vähentävän keskeyttämisiä ja täten parantavan vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Metropolian ammattikorkeakoulun uusi kampus on valmistumassa lähelle Myllypuroon, ja yhteistyö lisääntyy korkeakoulun kanssa. Itä-Helsingissä ei ole vielä monia toisen asteen oppilaitoksia, vain Vuosaaren lukio, Helsingin kielilukio ja Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikka. Stadin ammattiopisto saa myös näiden kahden toimipaikkansa läheisyydestä toiminnallisia ja yhteistyöhyötyjä.

28 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) NAL/2 Rakennuksen opetustilat jakautuvat pääpiirteissään logistiikka- ja laboratorioalojen työsaleihin, työpajan ja valmistavan koulutuksen tiloihin sekä yhteisten tutkinnon osien YTO-tiloihin. Logistiikka-alan opetustilat sisältävät varasto- ja ajoneuvojen korjaushallit sekä ajo-opetuksen simulaatiotilat. Laboratoriotilat sisältävät kaksi kemianlaboratoriota ja biolaboratorion aputiloineen. YTO- ja valmistavan koulutuksen tilat ovat monikäyttöisiä ja muunneltavissa kulloistenkin ryhmäkokojen mukaan siirtoseinillä. Ravintola-, aula- ja käytävätilat suunnitellaan ja mitoitetaan siten, että ne soveltuvat myös itsenäiseen opiskeluun ja pienryhmätyöskentelyyn. Rakennuksen tilat, erityisesti liikunta- ja kuntosalit soveltuvat ilta- ja erilliskäyttöön. Tavoitteena on kaikkien tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste sekä varsinaisessa opetustoiminnassa että oppilaitoksen aukioloaikojen ulkopuolella. Sisäänkäyntiaukiosta muodostetaan toiminnallisesti monipuolinen ja koko kampusalueen kokoava ulko-oleskelutila. Piha- ja ulkotilojen suunnittelussa huomioidaan ulko-opetustilojen vaatimukset, turvalliset kulkuyhteydet, viihtyisät oleskelualueet sekä auto-, polkupyörä- ja mopopysäköinti. Lisäksi ulkotilojen tulee voida toimia myöhempien vaiheiden opiskelijoiden (esim. kiinteistöpalveluiden ja rakennusalan korjausrakentamisen opiskelijoiden) harjoittelualueena. Suunnittelussa varaudutaan tilajärjestelyjen muutoksiin suunnittelemalla rakenteet ja tekniset järjestelmät siten että mahdolliset väliseinämuutokset voidaan toteuttaa helposti. Vaiheittaisen lisärakentamisen periaatteet huomioidaan suunnitelmissa. Rakentamiskustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusarvio on euroa kustannustasossa syyskuu Tilakeskus esittää erillisrahoitusta tontin rakentamiskelpoiseksi saattamisen kustannuksiin yhteensä euroa. Tilakustannus opetusvirastolle sekä käyttötalous Tilakustannuksesta aiheutuva pääomavuokra on 15,68 euroa/htm²/kk, ylläpitovuokra 3,5 euroa/htm²/kk ja vuokraan sisällytettävä käyttäjäpalvelumaksu 0,5 euroa/htm²/kk eli yhteensä 19,68 euroa/htm²/kk, euroa/kk ja euroa/vuosi. Vuokraan eivät sisälly sii-

29 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) NAL/2 vous- ja vahtimestaripalvelut eikä sähkö, joka veloitetaan erikseen sovitusti arvioidun kulutuksen mukaan. Stadin ammattiopisto on arvioinut Roihupellon kampuksen 1. vaiheen toiminnan käynnistämiskustannuksiksi noin euroa. Vuotuisten käyttömenojen on arvioitu 1. vaiheen valmistuttua olevan euroa vuodessa. Aikataulu Hankkeen toteutussuunnittelu on ajoitettu vuosille Toteutuksen valmistelu ja toteutus on suunniteltu ajoittuvaksi 1/2018 6/2020. Rahoitussuunnitelma Talonrakennushankkeiden ja väestönsuojien rakentamisohjelmaan vuosiksi sisältyvät Roihupellon kampuksen vaiheet 1-3. Vaiheelle 1 on varattu rahoitusta vuosina 2018 ja 2019 toteutettavana hankkeena. Väistötilat Hankkeeseen ei sisälly väistötilatarvetta eikä -kustannuksia. Toteutus- ja hallintamuoto Tilakeskus vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta. Vaikutusten arviointi Esitetyillä lisätiloilla vähennetään Stadin ammattiopiston tekniikka ja asennus- sekä tekniikka ja logistiikka -toimialojen ja Stadin aikuisopiston tilatarvetta ja kasvavaa, toiminnallisesti oikeantyyppisten tilojen kapasiteettivajetta. Uudet tilat rakennetaan terveellisiksi, turvallisiksi, toimiviksi ja viihtyisiksi niin, että ne edistävät oppimista, opiskelijoiden viihtymistä koulussa ja vähentävät opintojen keskeyttämistä. Uudet ja terveet tilat lisäävät henkilöstön työhyvinvointia. Kampuksella on mahdollista toteuttaa oikean työelämän simulaatioita ja harjoitustöitä. Se lisää opiskelijoiden motivoitumista opintoihin. Opiskelijoiden viihtyvyys paranee ja keskeyttäminen vähenee. Pitkällä aikavälillä saavutetaan suorien kustannussäästöjen lisäksi myös sosiaalisia terveyshyötyjä, ja sitä kautta välillisiä säästöjä kustannuksissa, kun mahdollisimman moni suorittaa tutkinnon loppuun. Tällä hetkellä suuri osa tekniikan alan koulutuksesta sijaitsee Sturenkadun toimipaikassa, jossa tilat ovat huonokuntoiset. Ne soveltuvat monil-

30 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) NAL/2 le näistä aloista huonosti myös rakenteeltaan ja sijainniltaan ja ovat tehottomat. Roihupellon uusi kampus antaa mahdollisuuden sijoittaa Sturenkadun tiloihin paremmin soveltuvaa koulutusta. Tilatehokkuus ja käyttöaste paranevat, koska uudet tilat soveltuvat myös iltaopetukseen ja -toimintaan. Uusien tilojen parempi monikäyttöisyys, tehokkuus ja mahdollisuudet lisäopiskelijapaikkoihin pienentävät vuokra-, ruoka- ja kiinteistöpalvelukustannuksia opiskelijaa kohden nykyisiin tiloihin verrattuna. Esittelijä Lisätiedot linjanjohtaja Arja Kukkonen Anne Salli-Suomalainen, johtava arkkitehti, puhelin: anne.salli-suomalainen(a)hel.fi Liitteet 1 Stadin ammattiopisto, Roihupellon kampus, vaihe 1_Hs_ pdf Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

31 Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) NAL/3 3 Ammattiosaamisen toimikunnan jäsenten valinta eronneiden tilalle HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää valita opetustoimen johtosäännön 8 :n mukaan uudet jäsenet ammattiosaamisen toimikuntaan eronneiden jäsenten tilalle. päättää myöntää eron toimikunnan opiskelijoiden edustajien varsinaisille jäsenille Heikki Vitikalle ja Jaana Viljaselle sekä heidän varajäsenilleen Tanja Simoselle ja Ivana Vojnovicille. päättää valita ammattiosaamisen toimikunnan toimikauden loppuun asti opiskelijoiden edustajien varsinaisiksi jäseniksi Julius Johanssonin ja Melissa Tapion. Opiskelijoiden edustajien varajäseniksi opetuslautakunta päättää valita Noora Mustikan ja Jenna Patoharjun. Toimikunnan toimikausi päättyy on kokouksessaan päättänyt valita ammattiosaamisen toimikunnan toimikaudeksi Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 a :n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee asettaa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten toimielin, jonka tehtävänä on mm. hyväksyä opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. Lisäksi toimielin käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Johtosäännön mukaisesti nyt eroavien opiskelijoiden varsinaisten jäsenten Heikki Vitikan ja Jaana Viljasen tilalle esitetään ammattiosaamisen toimikunnan varsinaisiksi jäseniksi Julius Johanssonia ja Melissa Tapiota. Toimikunnasta eroavien opiskelijoiden edustajien varajäsenten Tanja Simosen ja Ivana Vojnovicin tilalle esitetään varajäseniksi Noora Mustikkaa ja Jenna Patoharjua. Esittelijä Lisätiedot linjanjohtaja Arja Kukkonen Tiina Vanhala, koulutussuunnittelija, puhelin: tiina.vanhala(a)hel.fi Muutoksenhaku

32 . Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (30) NAL/3 Otteet Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta Ote Otteensaajat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (6) 2 Opetuslautakunnan lausunto kiinteistölautakunnalle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1-vaiheen hankesuunnitelmasta HEL 2015-013974 T 10 06 00 Lausuntoehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 12 Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma HEL 2015-013974 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 67 Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksut varhaiskasvatustoimessa 1.1.2017 alkaen HEL 2016-003529 T 02

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (6) Kaupunginhallitus Sj/ Kannattaja: Mirka Vainikka

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (6) Kaupunginhallitus Sj/ Kannattaja: Mirka Vainikka Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2016 1 (6) 517 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen HEL 2016-003167 T 02 05 00 Päätös Käsittely päätti, että perusopetuslain 48 :n mukaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 249 Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 29.1.2014 päivätyn Teollisuuskatu

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2013 1 (5) 1 Tarveselvityksen hyväksyminen Stadin ammattiopiston lisätiloille osoitteessa Elimäenkatu 23 HEL 2013-005707 T 10 06 00 Päätösehdotus Esittelijä päättänee hyväksyä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (6) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (6) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 1 (6) 2 Stadin ammattiopiston Myllypuron toimipaikan tilapäisten lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen HEL 2014-001787 T 10 06 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 22/2016 1 (5) 3 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Vesalan peruskoulun laajennuksen ja muutoksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-012295 T 10 06

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (6) 250 Oulunkylän ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 10.2.2014 päivätyn Oulunkylän ala-asteen

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (5) 148 Lauttasaaren 2. ala-aste, Tarveselvityksen hyväksyminen, opetusvirasto HEL 2016-013438 T 10 06 00 Päätös Käsittely päätti hyväksyä 2.12.2016 päivätyn Lauttasaaren

Lisätiedot

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukion tuntijakokokeilu Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.11.2016 Uskalla kokeilla lukion uusi kehittämisohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt yhteistyössä Opetushallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (6) 8 Palveluverkkotarkastelun keskeiset linjaukset ja tavoitteet HEL 2014-014402 T 12 00 00 Päätösehdotus Päivähoito Perusopetus Lukiokoulutus päättää palveluverkkotarkastelun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2017 1 (5) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kalasataman korttelitalon 2. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2017-004219 T 10 06 00 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, varhaiskasvatuslautakunta Päätösehdotus

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, varhaiskasvatuslautakunta Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (5) 4 Päiväkoti Särjen peruskorjausta korvaavan hankkeen tarveselvityksen hyväksyminen HEL 2017-000185 T 10 06 00 Päätös Käsittely päätti hyväksyä tarveselvityksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (5) 386 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 31 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloitteesta vieraan kielen oppimisen varhaistamisesta HEL 2016-012068 T 00

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (5) 1 Helsingin kaupungin lukioiden tilaselvitys HEL 2017-005324 T 10 06 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin suomenkielisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (7) 197 Esitys kiinteistölautakunnalle tilojen vuokraamiseksi Stadin ammattiopiston käyttöön osoitteesta Hattulantie 2 HEL 2014-011028 T 10 06 00 Esitys Käsittely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Kokousaika 17:00-19:10 Kokouspaikka Tarkastusvirasto, Unioninkatu 25, kokoushuone Läsnä Jäsenet Rydman, Wille Arajärvi, Pentti Gayer, Patrik Haglund, Mia Holopainen,

Lisätiedot

KIINTEISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖSHISTORIA Tila 1

KIINTEISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖSHISTORIA Tila 1 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖSHISTORIA Tila 1 ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE TAIVALLAHDEN PERUSKOULUN KEITTIÖIDEN YH- DISTÄMISEN JA PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI- PÄÄTÖSHISTORIA Opetuslautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Suomenkielisen työväenopiston jk Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Suomenkielisen työväenopiston jk Suomenkielisen työväenopiston johtokunta Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTO- KUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Käsitellään Finlandia talo, Mannerheimintie 13 e Tällä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (5) 209 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirka Vainikan ym. työelämään tutustumisjaksojen saamista lukioihin koskevasta valtuustoaloitteesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (6) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (6) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2013 1 (6) 847 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muutoksesta HEL 2013-009462

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (5) 10 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta koskien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146 23.09.2015 Sivu 1 / 1 2647/10.03.02/2015 146 Lausunnon antaminen Viherlaakson koulun ja lukion perusparannus ja laajennus 4.9.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) 221 Helsingin kaupungin palvelualojen oppilaitoksen lisätilojen tarveselvitys HEL 2011-003623 T 10 06 00 Päätös päätti hyväksyä 30.12.2010 päivätyn Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2017 1 (6) 822 V 27.9.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta HEL 2017-003505 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (7) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (7) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) 113 Stadin ammattiopiston toimipaikat HEL 2013-011640 T 12 00 01 Päätös päätti, että Stadin ammattiopisto toimii seuraavissa toimipaikoissa: Rehtori, Yhteiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (6) 460 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Sofianlehdon A-talon toiminnallisen muutoksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL

Lisätiedot

lähetekeskustelussa käytetyt puheenvuorot.

lähetekeskustelussa käytetyt puheenvuorot. Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (5) 8 Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet HEL 2016-002972 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (5) 72 Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset palveluntuottajakohtaiset laskennalliset euromäärät lukuvuodelle 2017-2018 HEL 2017-005034

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (5) 103 Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2013 HEL 2012-014448 T 00 01 01 Päätös päätti hyväksyä aloituspaikat vuodelle 2013 ammatilliseen perustutkintoon

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma

Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma Kuntamarkkinat 15.9.2016 Liese Eskelinen lieselotte.eskelinen@kuntaliitto.fi TAUSTAA Hallitusohjelmassa ei lukiokoulutuksesta ja sen kehittämisestä» Tarvetta nykyisellään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (6) 4 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio HEL 2016-011067 T 00 01 00 Päätösehdotus päättää kasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA 2015-2016

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA 2015-2016 1 Tiedote huoltajille PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA 2015-2016 LIITTEENÄ HAKEMUS ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUN PUOLITTAMISESTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Opetuslautakunta POL/ oikaisuvaatimuksen.

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Opetuslautakunta POL/ oikaisuvaatimuksen. Helsingin kaupunki Esityslista 7/2016 1 (5) 3 Herttoniemenrannan ala-asteen Tuorinniemen sivupisteen toimipaikasta luopumista koskeva oikaisuvaatimus Pöydälle 10.05.2016 HEL 2016-003841 T 10 01 04 Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 2-2017 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 12:00 Kokouspaikka Käsitellään Unioninkatu 20, Bank Meeting

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (6) 106 Palveluverkon kehittäminen Kannelmäen alueella HEL 2015-010924 T 12 00 01 Esitys Käsittely esitti opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallituksen kautta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (1) Opetusvirasto. 16 Opetusviraston vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt,

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (1) Opetusvirasto. 16 Opetusviraston vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt, Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (1) Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 27.02.2016 Timo Ylönen 16 Opetusviraston vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt, määrärahat ja tuloarviot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (8) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (8) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (8) 75 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio HEL 2016-011067 T 00 01 00 Päätös päätti kasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) 217 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiön lainahakemuksesta julkisivujen ja vesikaton peruskorjausta varten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä elokuun 27 p:nä 2014

HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä elokuun 27 p:nä 2014 3 09 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä elokuun 27 p:nä 2014 1 Toimiala Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto sekä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen 16.02.2017 Sivu 1 / 1 543/2017 12.01.01 25 Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Jaakko Turpeinen, puh.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto TARVESELVITYS LAUTTASAAREN ALA-ASTEEN TILAPÄISET LISÄ- JA VÄISTÖTILAT Lauttasaarentie 50

HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto TARVESELVITYS LAUTTASAAREN ALA-ASTEEN TILAPÄISET LISÄ- JA VÄISTÖTILAT Lauttasaarentie 50 HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto TARVESELVITYS 30.11.2015 LAUTTASAAREN ALA-ASTEEN TILAPÄISET LISÄ- JA VÄISTÖTILAT 2015 Lauttasaarentie 50 TARVESELVITYS. YHTEENVETO JA TARVEPÄÄTÖSEHDOTUS Tunnistetiedot

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2016 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2016 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2016 Kokousaika 23.8.2016 klo 16.39-16.41 Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. krs, huone 324 Läsnä Jäsenet Krohn, Minerva Palm, Anniina Jalovaara, Ville Korolainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto TARVESELVITYS VALLILAN ALA-ASTEEN TILAPÄISET LISÄTILAT Nilsiänkatu 3

HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto TARVESELVITYS VALLILAN ALA-ASTEEN TILAPÄISET LISÄTILAT Nilsiänkatu 3 HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto TARVESELVITYS 11.05.2017 VALLILAN ALA-ASTEEN TILAPÄISET LISÄTILAT 2017 Nilsiänkatu 3 TARVESELVITYS. YHTEENVETO JA TARVEPÄÄTÖSEHDOTUS Tunnistetiedot Hankkeen nimi: VALLILAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 11:00-11:15 Kokouspaikka Kokous- ja kongressihotelli Majvik (Majvikintie 1, 02430 Masala) Läsnä Jäsenet Männistö, Lasse Honkasalo, Veronika Lindell, Harri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 17.12.2014

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 17.12.2014 Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 17.12.2014 Opetustoimen johtaja Opetusviraston ehdotus seuraavaa talonrakennuksen investointiehdotusta 2016-2025 varten HEL 2014-012956

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 44/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 44/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 44/2016 1 (6) 1 Sofianlehdon A-talon toiminnallisen muutoksen hankesuunnitelma HEL 2016-011899 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä päättää hyväksyä 8.11.2016 päivätyn Sofianlehdon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2012 Opetuslautakunta 15.05.2012. Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. krs, huone 324

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2012 Opetuslautakunta 15.05.2012. Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. krs, huone 324 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2012 Kokousaika 15.5.2012 klo 16.05-17.12 Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. krs, huone 324 Läsnä Jäsenet Pakarinen, Pia Aaltio, Elina Björnberg-Enckell, Maria

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 1 (5) 5 Oikaisuvaatimus opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätökseen Tapanilan ala-asteen koulun tilasta luopumisesta HEL 2014-005889 T 12 00 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 2 Talonrakennukseen osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot 2016 HEL 2016-013304 T 02 02 00 Päätösehdotus päättää siirtää tilakeskuksen talonrakentamiseen,

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 26.4.2011 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 26.4.2011 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (5) 116 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toimistotilojen vuokraamisesta rakennusviraston käyttöön, Elimäenkatu 5 HEL 2015-000791 T 10 01 04 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2017 1 (7) 877 V 11.10.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta HEL 2017-003505 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden asukasilta ( tarkistettu versio)

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden asukasilta ( tarkistettu versio) Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden asukasilta 23.10.2014 (27.10.2014 tarkistettu versio) Outi Salo Linjanjohtaja Tulevaisuuden koulu - jalostammeko vain olemassa olevaa vai rakennammeko

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2017 1 (5) 565 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön sr perusopetuksen järjestämisluvan siirtäminen Suomen Diakoniaopisto Oy:lle HEL 2017-003955 T 12 00 01 Päätös totesi

Lisätiedot

Tehtaankadun ala-aste

Tehtaankadun ala-aste Sisäilmakorjaukset Opetusvirasto Hankenumero 8010429 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8010429 Osoite 1420 Sijainti 91-7-126-1 4372 Rakennustunnus (RATU) Kohdenumero Käyttäjä/toiminta Peruskoulu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) Opetuslautakunta OTJ/8 26.05.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) Opetuslautakunta OTJ/8 26.05.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 8 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. opetustoimen resurssien lisäämistä koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2015-003168

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 394 Sj / Valtuutettu Heikki Takkisen aloite kouluverkkoa koskevista ratkaisuista Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/ (6) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/ (6) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2015 1 (6) 1201 V 20.1.2016, Kalasataman alueen peruskoulun perustaminen ja Brahenpuiston koulun yhdistäminen perustettavaan kouluun HEL 2015-010393 T 12 00 01 Esitys esitti

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (5) Opetuslautakunta OTJ/7 28.05.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (5) Opetuslautakunta OTJ/7 28.05.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (5) 69 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pentti Arajärven ym. lukion oppikirjojen hankkimista koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2013-003035 T 00 00

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esteelliset: Sami Sarvilinna Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2015 1 (5) 890 Lainan myöntäminen Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle Päätös Käsittely päätti myöntää Helsingin Suomalaista Yhteiskoulua ylläpitävälle Suomalaisen Yhteiskoulun

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen 25.01.2017 Sivu 1 / 1 290/2017 02.05.00 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Arja Puronen, puh. 046

Lisätiedot