KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina klo 18.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30"

Transkriptio

1 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Maanantaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2006 Maanantaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone LIITE 155 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 156 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 157 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN METSÄN MYYNTI RIANSAARESTA 159 TAPIO YLISEN POIKKEAMISHAKEMUS TYNKKINEN RITVA JA TYNKKINEN REIMI PERIKUNTA POIKKEAMIS- HAKEMUS 161 LUPA SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMISEEN OPPILASRUOKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET SOPIMUS SOSIAALIJOHTAJAN PALVELUIDEN MYYMISESTÄ KYY- JÄRVEN KUNNALLE AVUSTUS / KIVIJÄRVEN VUOKRATALOT OY 165 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS / KEHITTÄMISYHTIÖ KIVEN OY 166 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN / KEHITTMISYHTIÖ KIVEN OY LAUSUNTO JYVÄSKYLÄN, JÄMSÄN JA SAARIJÄRVEN MAISTRAATTI- EN YHDISTÄMISESTÄ KESKI-SUOMEN MAISTRAATIKSI 168 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄY- TÄNTÖÖNPANO 169 TYÖLLISYYSKATSAUS JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN KIINTEISTÖNLUOVUTUS- ILMOITUKSET

3 KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2006 Maanantaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone 171 LAUTAKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 172 ESITYKSET MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ 173 KUNTAMARKKINOILLE OSALLISTUMINEN KANTATIEN 58 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HANNUNKIVI YRITTÄJÄ- TIE Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. SIRKKA KAUPPINEN Kunnanhallituksen puheenjohtaja

4 KIVIJÄRVEN KUNTA Nro Sivu Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄ- SENET MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Kunnanhallituksen kokoushuone Sirkka Kauppinen, puheenjohtaja Risto Holm Markku Kinnunen Marjatta Liimatainen Erja Moisio Risto Piispanen Seppo Ruusuvirta Anne Kalmari, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antti Urpilainen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Heikki Näsi, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Taina Kokkinen, kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS 155 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 156 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Sirkka Kauppinen Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Taina Kokkinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Marjatta Liimatainen Risto Piispanen Paikka ja pvm Kunnanvirastolla klo Virka-asema Allekirjoitus Kunnanjohtaja

5 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 155 Kivijärven kunnanhallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja kunnanhallituksen kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4 päivää ennen kokousta. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 156 Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. Kunnanhallitus valitsee Marjatta Liimataisen ja Risto Piispasen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

6 Kunnanhallitus KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 157 Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi kunnanhallitus päätti käsitellä seuraavan lisäasian: 175 / Uuden varajäsenen valitseminen Kivijärven kunnan perusturvalautakuntaan Martti Thorströmin tilalle

7 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus METSÄN MYYNTI RIANSAARESTA Kvalt 12 Valtuutettu Antti Urpilainen tiedusteli, miksi Riansaaressa on metsän avohakkuu ulotettu myös kaavoitetuille rantatonteille. Asiasta pyydetään vastaus tekniseltä lautakunnalta Teknltk 46 Liite nro 5. Metsän myynti kuuluu hallintosäännön mukaisesti tekniselle lautakunnalle. Myynnin perustana on metsätaloussuunnitelma, ellei ylempi viranomainen ole tehnyt muuta päätöstä metsän myynnin suhteen talousarviokäsittelyssä. Vuoden 2005 puukauppa hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa puiden myynnin kohteena oli Leppäniemen tila Riansaaressa. Asiantuntijana on Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi / Kalevi Tuikkanen. Kaavallisista tonteista, joita on kunnan omistamalla maa-alueella 6 kpl, lähes kolme sijoittuu hakkaamattomalle alueelle ja kolme on kaavassa kuviossa 142. Lautakunnassa keskusteltiin suojavyöhykkeestä tonttialueella ja siitä välitettiin suullisesti tieto Kalevi Tuikkaselle, että tonttialueelta saa poistaa puustoa vain harvennus / hoitohakkuu muodossa ja Kalevi Tuikkanen lupasi hoitaa asian siihen muotoon, joka ei ole välttämättä toteutunut. Suojavyöhyke rannalla täyttää kyllä rantametsien yleiset käsittelyohjeet. Kaavoituksen yhteydessä vaaditaan useimmiten 20 m leveää hakkaamatonta tai istutettua aluetta rantavyöhykkeellä. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Koska kunnalla ei ole tässä vaiheessa tonttien myynnistä minkäänlaisia päätöksiä, niin asia ei vaikuta ulkopuolisiin tontin omistajiin. Kaavassa kuvio 142 hoidetaan istutukset kuntoon välittömästi kesällä Lisäksi kunta tutkii metsäasiantuntijan palvelujen ostamista yksityiseltä sektorilta / kilpailuttaen metsätalouspalvelujen hankinnan.

8 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lautakunta toteaa, että hakkuutyö on suoritettu Kalevi Tuikkasen laatiman leimaussuunnitelman mukaisesti. Kalevi Tuikkaselle on annettu suullisesti lautakunnassa käydyn keskustelun perusteella ohjeet, että tonttialueelta ei saa poistaa puustoa muuta kuin harvennus/hoitohakkuun muodossa. Annettuun ohjeeseen on kunnanrakennusmestarin taholta luotettu, mutta asia ei ole hoitunut käytännössä. Lautakunta pahoittelee syvästi tapahtunutta. Kuitenkin hakkuu on suoritettu rantametsien hakkuuohjeiden mukaisesti, ja rannalle on jätetty puustoa. Lautakunta päätti, että kuvio 142 istutetaan ranta-alueelta riittävän syvälle koivuntaimilla kesällä Lisäksi päätettiin metsäasiantuntijapalvelun kilpailuttamisen selvittämisestä Kivijärven kunnan metsien hoidon tehostamiseksi ja kustannusten muodostamiseksi kilpailuperusteiselle tasolle Khall 158 Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh / Liite nro ja kunnanrakennusmestari Seppo Sekki puh / Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan antaman selvityksen hakkuutyön ja kuvion 142 istutusten osalta annettavaksi valtuutettu Antti Urpilaisen tekemään kysymykseen.

9 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TAPIO YLISEN POIKKEAMISHAKEMUS Teknltk 62 POIKKEAMISPÄÄTÖS MRL 171 Hakija Tiedot Ylinen Tapio Koivukuja VIMPELI puh Rakennuspaikka Erityiset syyt Kivijärven kunnan Kuivaniemen kylässä sijaitseva Talviaisranta Rn:o 3:372, pinta-alaltaan noin 4600 m 2, osoitteessa Siikasaarentie LOKAKYLÄ Rakennuspaikka on Kivijärven kunnan Siikaniemen alueen lainvoimaisen ja oikeusvaikutteisen rantakaavan mukaisesti loma-asunnon rakennuspaikka (RA) Rakennustoimenpide Lomarakennuksen harjakaton kaltevuuden muuttaminen jyrkemmäksi jolloin rakennus muuttuu 1-kerroksisesta 1 1 / 2 - kerroksiseksi. Rakentamisrajoitus Rakennuspaikka on Kivijärven kunnan Siikaniemen alueen lainvoimaisen ja oikeusvaikutteisen rantakaavan mukaisesti loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jolla on noudatettava rantakaavan määräämää kerroslukua 1. Poikkeamisen erityisiksi syiksi on esitetty seuraavaa: Selkäsairauden takia liikkuminen matalalla parvella vaikeaa jopa mahdotonta, liikkumisen kannalta parvelle tarvitaan lisä korkeutta. Lausunnot ja naapureiden kuulemiset Naapureita on kuultu. Muistutuksia ei ole jätettypoikkeamishakemuksen johdosta.

10 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Rakennustarkastajan päätösehdotus: Kunnan rakennustarkastaja esittää tekniselle lautakunnalle, että Tapio Ylisen poikkeamishakemusta loma-asunnon kattokaltevuuden muuttamiseksi tilalla Talviaisranta Rn:o 3:372 puolletaan ja esitetään kunnanhallitukselle poikkeamispäätöksen tekemistä varten. Perusteluna poikkeamisluvan myöntämiselle esitetään seuraavaa: - Suunniteltu rakennuksen kattokaltevuuden muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - Ei vaikeuta kulttuuri- tai luonnonmaisemaan liittyvien arvojen säilymistä - Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - Ei johda merkittävään alueen rakentamiseen jolla olisi haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia - Maanomistajien tasapuolinen kohtelu tulee rantarakentamisessa huomioiduksi. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171 MRL 172 Ehdotus hyväksyttiin Khall 159 Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh / ja rakennustarkastaja Jari Hurskainen puh / Kunnanhallitus päättää antaa MRL mom nojalla myönteisen poikkeamispäätöksen Tapio Ylisen hakemukseen muuttaa 1 kerroksisen harjakattoisen loma-asunnon kattokaltevuutta jyrkemmäksi, jolloin rakennus muuttuu 1½ -kerroksiseksi../..

11 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Päätöksen perusteluina on, että suunniteltu rakennuksen kattokaltevuuden muutos - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle (MRL 172) - ei vaikeuta kulttuuri- tai luonnonmaisemaan liittyvien arvojen säilymistä - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista (MRL 172) - ei johda merkittävään alueen rakentamiseen, jolla olisi haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia - Lisäksi maanomistajien tasapuolinen kohtelu tulee rantarakentamisessa huomioiduksi. Kunnanhallituksen päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa yhden vuoden päätöksen antamisesta lukien, jona aikana hankkeelle tulee hakea rakennuslupa.

12 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TYNKKINEN RITVA JA TYNKKINEN REIMI PERIKUNTA POIKKEAMISHAKEMUS Teknltk 63 POIKKEAMISPÄÄTÖS MRL 171 Hakija Tiedot Tynkkinen Ritva ja Tynkkinen Reimi perikunta Oravankatu 30 A KOKKOLA 0400/ Rakennuspaikka Kivijärven kunnan Kivijärven kylässä sijaitseva Tuliranta Rn:o 7:72, pinta-alaltaan noin 2000 m 2, osoitteessa Kalliontie, KIVIJÄRVI Rakennuspaikka on Kivijärven kunnan Leukunlahden alueen lainvoimaisen ja oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan vaikutusalueella. Rakennustoimenpide Lomarakennuksen ja saunan rakentaminen kyseiselle tontille. Lomarakennus toteutetaan puolitoistakerroksisena. Rakentamisrajoitus Rakennuspaikka on Kivijärven kunnan Leukunlahden alueen lainvoimaisen ja oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan vaikutusalueella joka on loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jolla on noudatettava rantakaavan määräämää kerroslukua 1. Erityiset syyt Poikkeamisen erityisiksi syiksi on esitetty seuraavaa: Virhe rantayleiskaavassa, rakennusoikeus siirretty virheellisesti toiselle tontille. Lausunnot ja naapureiden kuulemiset Naapureita on kuultu. Muistutuksia ei ole jätettypoikkeamishakemuksen johdosta

13 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Rakennustarkastajan päätösehdotus: Kunnanrakennustarkastaja esittää tekniselle lautakunnalle, että Tynkkisen Ritvan ja Tynkkisen Reimin perikunnan poikkeamishakemusta loma-asunnon ja saunan rakentamiseksi tilalla Kiviranta 7:72 puolletaan ja esitetään kunnanhallitukselle poikkeamispäätöksen tekemistä varten. Perusteluna poikkeamisluvan myöntämiselle esitetään seuraavaa: - Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. - Ei vaikeuta kulttuuri- tai luonnonmaiseman liittyvien arvojen säilymistä - Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - Ei johda merkittävään alueen rakentamiseen jolla olisi haitallisia ympäristö tai muita vaikutuksia - Maaomistajien tasapuolinen kohtelu tulee rantarakentamisessa huomioiduksi Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171 MRL 172 Ehdotus hyväksyttiin Khall 160 Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh / Liite nro ja rakennustarkastaja Jari Hurskainen puh / Kunnanhallitus päättää antaa MRL mom nojalla myönteisen poikkeamispäätöksen Ritva Tynkkisen ja Reimi Tynkkisen perikunnan hakemukseen loma-asuunon ja saunan rakentamiseksi tilalle Kiviranta 7:72../..

14 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Päätöksen perusteluina on, että suunniteltu rakentaminen - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle (MRL 172) - ei vaikeuta kulttuuri- tai luonnonmaisemaan liittyvien arvojen säilymistä - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista (MRL 172) - ei johda merkittävään alueen rakentamiseen, jolla olisi haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia - Lisäksi maanomistajien tasapuolinen kohtelu tulee rantarakentamisessa huomioiduksi. Kunnanhallituksen päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa yhden vuoden päätöksen antamisesta lukien, jona aikana hankkeelle tulee hakea rakennuslupa.

15 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LUPA SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMISEEN Per.turvaltk 46 Perusturvalautakunta valitsi kokouksessaan sosiaalikasvattaja Kati Raatikaisen sosiaalityöntekijän virkaan ajalle Kati Raatikaiselta puuttuu muodollinen pätevyys siksi valinta voitiin tehdä vain kahdeksi vuodeksi tuli voimaan laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista. Uuden lain mukaan virka/toimi voidaan täyttää muodollisesti epäpätevällä henkilöllä vain vuodeksi. Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada täyttää sosiaalityöntekijän virka. Sosiaalityöntekijän virkaan tarvitaan henkilö, koska sosiaalijohtaja ei yksin pysty hoitamaan kahden kunnan sosiaalijohtajan tehtävät ja yhden kunnan sosiaalityöntekijän tehtävät Khall 161 Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh / ja sosiaalijohtaja Heli Vertanen puh / Kunnanhallitus antaa perusturvalautakunnalle luvan täyttää sosiaalityöntekijän virka.

16 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus OPPILASRUOKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET Per.turvaltk 43 Joulukuussa 2005 tehtiin oppilasruokailun asiakaskysely. Kysely osoi- Liite nro 18. tettiin oppilaille ja koulun henkilöstölle. Vastauksia saatiin 148 kpl. Liitteenä nro 18 on yhteenveto vastauksista. Ravitsemispäällikkö Arja Pihlasaho saapuu kokoukseen asiantuntijaksi. Lisätietoja: Ravitsemispäällikkö Arja Pihlasaho, puh Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta käsittelee kyselyn tulokset. Ravitsemispäällikkö Arja Pihlasaho oli kokouksessa asiantuntijana klo Vastauksia oli 148 kpl, joista 100 kpl oli positiivisia ja 48kpl negatiivisia. Saadun palautteen perusteella on tehty seuraavat toimenpiteet: - maitoautomaatit on poistettu ja tilalle otettu purkit - haudealtaiden lämpömittauksilla on todettu lämmön olevan yli 80 astetta ja siten riittävä - leivän päälle laitettava levite on sekä rasioissa että nappeina - keskeneräisenä on tarjoilulinjaston saaminen paremmin soveltuvaksi pienille koululaisille. Saadun selvityksen perusteella lautakunta toteaa, että ruokahuollon muutos on toteutunut kohtuullisen hyvin. Tätä tukee myös se, että ruuan menekki on lisääntynyt ja hävikki pienentynyt Khall 162 Erään oppilaan vanhemmat ovat lähettäneet kouluruokailua koskevan Liite nro päivätyn kirjeen kunnanhallitukselle. Vanhemmat olivat tuolloin huolissaan ruuan riittävyydestä. Tämän yhteydenoton perusteella toteutettiin joulukuussa 2005 oppilasruokailun asiakaskysely.

17 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh / ja sosiaalijohtaja Heli Vertanen puh / Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi oppilasruokailun asiakaskyselyn tulokset ja antaa oppilaan vanhemmille tiedoksi saadun palautteen perusteella tehdyt toimenpiteet.

18 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus SOPIMUS SOSIAALIJOHTAJAN PALVELUIDEN MYYMISESTÄ KYYJÄRVEN KUN- NALLE Per.turvaltk 49 Liite nro 22. Sosiaalijohtajan palveluita on myyty Kyyjärven kunnalle 2 päivää/viikossa vuodesta 2002 lähtien. Esitys sopimukseksi on liitteenä nro 22. Lisätietoja: Sosiaalijohtaja Heli Vertanen, puh tai Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Kivijärven kunta myy sosiaalijohtajan palveluita Kyyjärven kunnalle liitteessä nro 22 olevien sopimusehtojen mukaisesti. Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että myydään Kyyjärven kunnalle sosiaalijohtajan palveluita liitteessä nro 22 olevien sopimusehtojen mukaisesti Khall 163 Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh / Liite nro ja sosiaalijohtaja Heli Vertanen puh / Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalijohtajan palveluiden myymistä Kyyjärvelle (2 pv / vko) koskevan sopimuksen. Sopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi.

19 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus AVUSTUS / KIVIJÄRVEN VUOKRATALOT OY Khall 396 Kivijärven Vuokratalot Oy:n ja kunnan välisten neuvottelujen ja asiantuntijalausuntojen perusteella on päädytty seuraavaan: Kivijärven kunta antaa Kivijärven Vuokratalot Oy:lle enintään sadankahdeksankymmenenkolmen tuhannen 00/100 euron ( ) suuruisen avustuksen, jolla Kivijärven Vuokratalot maksaa kaikki Kivijärven Kartano I ja II kohdistuvat velat pois. Valtion asuntorahasto on tekemällään päätöksellä vapauttanut Kivijärven Vuokratalot Oy:n Kivijärven Kartano I ja Kivijärven Kartano II osalta aravarajoituslain mukaisista rajoituksista. Rajoituksista vapautumisen edellytyksenä on, että 1. valtion asuntolaina tai aravalaina erääntyneine lyhennyksineen ja korkoineen maksetaan kokonaan takaisin vapautettavan asunnon tai talon osalta 2. valtio vapautetaan asuntotuotantolain 13 a :n mukaisesta vastuusta. Kunnan vuoden 2005 talousarviossa on euron suuruinen määräraha varattu satunnaisiin rahoituskuluihin. Lisätietoja; vs. kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh / Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. kunta antaa Kivijärven Vuokratalot Oy:lle enintään sadan kahdeksankymmenen kolmen tuhannen euron ( ) suuruisen avustuksen, jonka Kivijärven Vuokratalot Oy käyttää Kivijärven Kartanot I:een ja II:een kohdistuvien velkojen maksuun 2. avustus voidaan maksaa ennen kuin valtuuston päätös on saanut lainvoiman, jotta Kivijärven Vuokratalot Oy voi maksaa Valtion Asuntorahaston edellyttämät lainat pois 3. valtuusto tekee talousarviomuutosten yhteydessä tarvittavan määrärahasiirron ja lisämäärärahavarauksen

20 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kvalt 121 Hyväksyttiin yksimielisesti Khall 100 Kivijärven Vuokratalot Oy on maksanut Kivijärven Kartanoon kohdistuvia laskuja, joita ei huomioitu edellisessä avustuspäätöksessä, vuoden 2005 aikana ,66 euroa. Tästä summasta lainanhoitokustannuksia on ,62 euroa, jotka eivät sisältyneet kunnanvaltuustolle aiemmin esitettyyn laskelmaan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, 1. että kunta antaa Kivijärven Vuokratalot Oy:lle kahdenkymmenen yhdeksän tuhannen kuudenkymmenen kahdeksan 66/100 euron (29 068,66) suuruisen avustuksen käytettäväksi Kivijärven Kartanot I ja II vuonna 2005 aiheutuneisiin kuluihin, 2. valtuusto varaa tarvittavan lisämäärärahan vuoden 2005 talousarvioon Khall 164 Liite nro 20. Tämä asia oli kunnanvaltuuston kokouksen esityslistalla. Tällöin kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksestä kunnanvaltuusto yksimielisesti otti asian pois esityslistalta.

21 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kivijärven Vuokratalot Oy:n on ollut lainojen takaisinmaksun yhteydessä maksettava takaisin pääoman lisäksi myös korot, joita on Kivijärven Vuokratalot Oy:n heikon taloudellisen tilanteen vuoksi kertynyt vuosilta 2004 ja Valtiokonttori on vapauttanut Kivijärven Vuokratalot Oy:n yhteensä 1 339,42 euron suuruisista viivästyskoroista, mikä summa on huomioitu esityslistan liitteenä olevassa avustustarvelaskelmassa. Kauppakirjassa, jolla Kivijärven Vuokratalot Oy myy Kivijärven Kartanot I ja II Kivijärven kunnalle, kohdan verot ja maksut mukaan Kaupan kohteeseen liittyvistä ylläpitokustannuksista vastaavat sopijapuolet omistusajoiltaan. Tätä kohta ei voitane soveltaa lainojen hoitokuluihin, mutta sen sijaan kiinteistön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuviin kuluihin, joita Kivijärven Vuokratalot Oy:n esittämässä laskussa on ,22 euroa. Kivijärven Vuokratalot Oy:n taloudellisen tilanteen turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista sisällyttää myös nämä kulut avustussummaan. Samassa kauppakirjassa todetaan myös, että tila myydään rasitteista vapaana ja kaikki tilaa rasittavat panttikirjat on luovutettava Kivijärven kunnalle. Myyjä sitoutuu maksamaan kaupan kohteena olevien tilojen kaikki velat pois kokonaisuudessaan. Kivijärven Vuokratalot Oy on hoitanut tältä osin kauppakirjan velvoitteet ja maksanut Kivijärven Kartano I ja II kohdistuvat lainat korkoineen ja muine kuluineen pois. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh / Kunnanhallitus esittää valtuustolle, 1. että kunta antaa Kivijärven Vuokratalot Oy:lle kahdenkymmenen yhdeksän tuhannen kuudenkymmenen kahdeksan 66/100 euron (29 068,66,) suuruisen avustuksen käytettäväksi Kivijärven Kartanot I ja II vuonna 2005 aiheutuneisiin kuluihin, 2. valtuusto varaa tarvittavan lisämäärärahan vuoden 2006 talousarvioon../..

22 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtaja teki kokouksessa uuden päätösehdotuksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. kunta antaa Kivijärven Vuokratalot Oy:lle kolmentoista tuhannen neljänsadankolmenkymmenenyhdeksän 98/100 euron (13 439,98) suuruisen avustuksen käytettäväksi Kivijärven Kartanot I ja II kohdistuneiden lainojen, korkojen ja viivästyskorkojen ym. lainanhoitokulujen takaisinmaksuun. 2. kunta antaa Kivijärven Vuokratalot Oy:lle viidentoista tuhannen kuudensadankahdenkymmenenkahdeksan 68/100 euron (15 628,68) suuruisen avustuksen käytettäväksi Kivijärven Kartanot I ja II kohdistuneisiin vuonna 2005 aiheutuneisiin käyttökuluihin, 3. valtuusto varaa tarvittavan lisämäärärahan, kaksikymmentäyhdeksäntuhatta kuusikymmentäkahdeksan 66/100 euroa (29 068,66), vuoden 2006 talousarvioon.

23 Kehittämisyhtiö Kiven Oy / Hallitus Kunnanhallitus YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS / KEHITTÄMISYHTIÖ KIVEN OY Kiven Oy 13 Ehdotus: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se muuttaa yhtiöjärjestyksen 3. ja 4. kohdat kuulumaan seuraavasti: 3. Vähimmäis- ja enimmäispääoma Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 4. Osakkeiden nimellisarvo Osakkeiden nimellisarvo on 2 698,15 euroa. Hyväksyttiin toimitusjohtajan tekemä päätösehdotus Khall 165 Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh / ja elinkeinosihteeri Ari Kajuutti, puh / Kunnanhallitus omalta osaltaan yhtiön omistajana hyväksyy Kehittämisyhtiö Kiven Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen yhtiön hallituksen esittämällä tavalla. Kunnanjohtaja teki kokouksessa uuden päätösehdotuksen: Kunnanhallitus ei yhtiön omistajana hyväksy Kehittämisyhtiö Kiven Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista yhtiön hallituksen esittämällä tavalla. Heikki Näsi poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

24 Kehittämisyhtiö Kiven Oy / Hallitus Kunnanhallitus OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN / KEHITTMISYHTIÖ KIVEN OY Kiven Oy 14 Ehdotus: Hallitus esittää yhtiökokoukselle alennettavaksi yhtiön osakepääomaa ,17 eurolla, ,67 eurosta ,50 euroon, alentamalla yhtiön osakkeen nimellisarvoa maksutta 5 711, eurolla. Yhtiön osakkeen nimellisarvo pienenee 8 409, eurosta 2 698,15 euroon. Osakkeita on yhteensä 90 kappaletta. Osakepääoman alentamisen tarkoitus on vahvistetun taseen mukaisen tappion välitön kattaminen, johon vapaa oma pääoma ei riitä. Osakepääoman alentaminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan. Lisäksi asialistan 14 ja 15 toimenpiteistä pyydetään Kivijärven kunnanhallituksen lausunto. Hyväksyttiin toimitusjohtajan päätösehdotus Khall 166 Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh / ja elinkeinosihteeri Ari Kajuutti, puh / Kunnanhallitus omalta osaltaan yhtiön omistajana hyväksyy Kehittämisyhtiö Kiven Oy:n osakepääoman alentamisen yhtiön hallituksen esittämällä tavalla. Kunnanhallitus ei yhtiön omistajana hyväksy Kehittämisyhtiö Kiven Oy:n osakepääoman alentamista yhtiön hallituksen esittämällä tavalla. Heikki Näsi poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

25 Kunnanhallitus LAUSUNTO JYVÄSKYLÄN, JÄMSÄN JA SAARIJÄRVEN MAISTRAATTIEN YHDIS- TÄMISESTÄ KESKI-SUOMEN MAISTRAATIKSI Khall 167 Liite nro 21. Sisäministeriö harkitsee maistraattien toimialuemuutosta, jossa Jyväskylän, Jämsän ja Saarijärven maistraatit yhdistettäisiin Keski- Suomen maistraatiksi. Muutoksen toteutusajankohta olisi lukien. Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on muodostaa toiminnallisesti tarkoituksenmukaisempi kokonaisuus, jossa mm. henkilöstön erikoistuminen erilaisiin tehtäväkokonaisuuksiin ja työn tasaaminen on paremmin mahdollista. Yhdistämisen tarkoituksena on myös pitkäjänteisesti turvata maistraatin palvelujen tuottaminen Keski-Suomen maakunnan alueella. Uudistuksen jälkeenkin maistraatilla säilyy toimipisteet Jyväskylässä, Jämsässä ja Saarijärvellä. Henkilöstövaikutuksena muutos koskee maistraatin päällikön virkaa. Sisäasiainministeriö on pyytänyt lausuntoa myös Länsi-Suomen lääninhallitukselta ja yhdistettäviksi suunnitelluilta maistraateilta. Sisäasiainministeriö pyytää alueiden kehittämisestä annetun lain (602/2002) 37 :ään viitaten kunnan lausuntoa toimialueiden yhdistämishankkeesta. Lausunto pyydetään toimittamaan sisäasiainministeriön alueiden ja hallinnon kehittämisosastolle viimeistään Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh / Kunnanhallitus antaa sisäasiainministeriölle suunnitellun maistraattien yhdistämishankkeen johdosta liitteenä olevan lausunnon.

26 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 168 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 98 :n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi. Kunnanvaltuuston kokous Pöytäkirja on hyväksytty, tarkistettu sekä ollut nähtävillä kunnanvirastolla Kunnanvaltuuston päätöksistä ei ole valitettu. Valtuuston päätösten täytäntöönpanoista on kopiot kokousasiakirjoissa. Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoin lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

27 Kunnanhallitus TYÖLLISYYSKATSAUS Khall 169 Kivijärven kunnan työttömyysaste työministeriön tilastojen mukaisesti on seuraava: miehiä naisia ,9 % ,4 % ,7 % ,2 % ,4 % ,3 % ,5 % ,9 % ,1 % ,5 % Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

28 Kunnanhallitus JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET Khall 170 Markku Hakasen kiinteistönluovutusilmoitukset: Kivijärvi, Kuivaniemi, Hannula , pinta-ala noin 5000 m 2. Kauppahinta euroa. Luovuttajat Hakkarainen Hannu Teodor ja Hakkarainen Marja-Leena, Kivijärvi. Luovutuksen saajat Kotilainen Matti Tapani ja Kotilainen Eija Irmeli, Kivijärvi. Kivijärvi, Heinolahti, Rauhanmaja , määräosan suuruus 1/4 ja 1/8. Lahja. Luovuttajat Seppänen Eedit, Kivijärvi ja Seppänen Jyrki Alfred, Vihtijärvi. Luovutuksen saaja Seppänen Jere Veikko Akseli, Vantaa (alaikäisen puolesta luovutuksen otti vastaan vanhemmat: Seppänen Jari Veikko ja Hiltunen Siiri Amanda) Leea Väreen kiinteistönluovutusilmoitus: Kivijärvi, Kuivaniemi, Kaijanpelto , pinta-ala 3,3 ha. Kauppahinta euroa. Luovuttaja Linna Helvi Kaarina, Palokka. Luovutuksen saaja Linna Kauko Einari, Jyväskylä (sukulaisluovutus, ei etuosto-oikeutta) Seppo Jukkalan kiinteistönluovutusilmoitus: Kivijärvi, Kivijärvi, Annanranta , pinta-ala 0,0950 ha. Kauppahinta euroa. Luovuttajat Turpeinen Risto Voitto Tapani, Kivijärvi ja Turpeinen Merja Katariina, Saarijärvi. Luovutuksen saajat Lampila Ilari Veikko Matias ja Salmi-Lampila Elina Anna-Maija, Kivijärvi. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutusilmoitukset tiedoksi ja päättää ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan kaupoissa.

29 Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 171 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat Sivistystoimenlautakunta 4 / Perusturvalautakunta 4 / Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh / Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja toteaa samalla, että päätöksissä ei ole sellaisia, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan.

30 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus ESITYKSET MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ Khall 117 Länsi-Suomen lääninhallitus on pyytänyt toimittamaan myönnettävistä kunniamerkeistä esitykset lääninhallitukselle viimeistään mennessä. Esityksiä pyydetään sisäasiainministeriön-, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetusministeriön hallinnonaloilta. Kunniamerkkiehdotuslomake löytyy osoitteesta: Kunnanhallitus pyytää hallintokunnilta perustellut esitykset ansioituneista luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista kunniamerkkiesityksen tekemistä varten mennessä Khall 153 Sivistystoimen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti ehdottaa opetusministeriön hallinnonalalta haettavaksi kunniamerkkiä luokanopettaja Eeva-Liisa Vuorelalle ja teknisen työn tuntiopettaja Heikki Sorsamäelle. Perusturvalautakunta käsittelee asiaa klo alkavassa kokouksessaan. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh / Kunnanhallitus päättää haettavista kunniamerkeistä. Kunnanhallitus päätti, että Länsi-Suomen lääninhallitukselle tehdään esitykset Eeva-Liisa Vuorelalle ja Heikki Sorsamäelle myönnettävistä kunniamerkeistä. Perusturvalautakunnan esitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.

31 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 172 Perusturvalautakunta ei kokouksessaan tehnyt kunniamerkkiesitystä. Kunnanhallitus merkitsee perusturvalautakunnan päätöksen tiedoksi. Päätös

32 Kunnanhallitus KUNTAMARKKINOILLE OSALLISTUMINEN Khall 173 Perinteiset kuntamarkkinat järjestetään Helsingissä kuntatalolla Kuntamarkkinoille osallistumisesta on ollut alustavaa keskustelua sekä johtoryhmässä että virastopalaverissa. Henkilöstön esityksenä oin, että kuntamarkkinoille voisi kunnanviraston väen lisäksi osallistua osallistua myös muista työyksiköistä 1-2 henkilöä. Kuntamarkkinoiden kyyditys järjestettäneen perinteistä tapaa noudattaen seutukunnallisesti. Kivijärven kunta osallistuu seutukunnallisten järjestelyjen puitteissa kuntamarkkinoille Opintomatkalle on mahdollisuus osallistua kunnanhallituksen jäsenillä, kunnanvaltuuston puheenjohtajistolla, kunnanviraston henkilöstöllä sekä eri työyksiköiden edustajilla (1 2 henkilöä). Kuntamarkkinoille lähtevien edellytetään osallistuvan omaa sektoriaan koskeviin luentoihin ja tuovan saamansa tiedon työyksikköön.

33 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KANTATIEN 58 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HANNUNKIVI YRITTÄJÄTIE Khall 145 Tiehallinnon Keski-Suomen tiepiiri on laatinut tarveselvityksen kantatie 58 liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteistä välillä Hannunkivi - Yrittäjätie. Tarveselvityksessä esitetään parannustoimenpiteiksi tien ylitysten turvallisuuden parantamista rakentamalla suojatiesaarekkeita ja tehostamalla tienylityspaikkojen havaittavuutta sekä kevyenliikenteen väylän ja tievalaistuksen rakentamista Haankujalta teollisuusalueen liittymään saakka. Toimenpiteiden kustannuksiksi on alustavasti arvioitu noin 0,21 M. Tämänhetkisessä yhteistyöasiakirjassa hanke on ohjelmoitu vuodelle Tiepiiri pyytää Kivijärven kunnan lausuntoa laaditusta tarveselvityksestä ja kunnan alustavaa sitoutumista hankkeen toteuttamiseen yhteistyöasiakirjassa esitetyllä kustannusjaolla. Kuntaa pyydetään halutessaan myös tarkentamaan ja täydentämään hankkeen perusteluja. Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Kunnanjohtaja antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Keski-Suomen tiepiirin laatiman tarveselvityksen kantatie 58 liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteistä välillä Hannunkivi Yrittäjätie. Kivijärven kunta edellyttää kuitenkin, että kevyenliikenteen väylää rakennetaan samalla noin 100 metriä lisää. Esitetty lisäys tulisi välille Yrittäjätie Lukkarinkalliontie. Perusteluna on, että uuden saharakennushankkeen liikenneturvallisuusvaikutukset kohdistuvat juuri tuolle 100 metrin alueelle. Kunta hyväksyy alustavasti kustannusjaon kolmikantaperiaatteen, jonka mukaan Kivijärvi maksaa kolmasosan kokonaiskustannuksista, jotka tällä hetkellä ovat noin euroa. Hanke on ohjelmoitu vuodelle 2006.

34 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 139 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on kokouksessaan Liite nro hyväksynyt maakunnan yhteistyöasiakirjat tavoite 1- ja 2- ohjelmille vuodelle 2006 sekä niiden sisältöä ohjaavat toteuttamisasiakirjat. Keski-Suomen tiepiirin ja Keski-Suomen liiton välinen ohjelmasopimus vuosille sisältyy edellä mainittuun yhteistyöasiakirjaan, mikä on perusteena hankkeen hyväksymiselle. Hanke Teollisuusalueen kevytliikenneväylät on em. päätösten sisällön mukainen ja Keski-Suomen tiepiiri päättää omalta osaltaan kansallisen rahoituksen suuntaamisesta hankkeeseen oheisen maksutaulukon ja aikataulun mukaisesti. Kustannukset ja ajoitus Rahoittaja Kustannusarvio (M ) Ajoitus (M ) 2006 EAKR 0,070 0,070 Tiehallinto 0,070 0,070 Kunta 0,070 0,070 Yhteensä 0,210 0,210 Kaikki kustannukset sisältävät arvonlisäveron. Hanke on viety Fimos ohjelmistoon hankenumerolla Ennen hankkeen käynnistämistä on Kivijärven kunnalta hankittava kunnan sitoumus rahoitusosuudesta. Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kivijärven kunta sitoutuu vastaamaan omasta rahoitusosuudestaan Kyseinen summa varataan vuoden 2006 talousarvion investointiosaan. Kunnanrakennusmestari Seppo Sekki oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

35 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 98 Liite nro 12. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu euroa. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi pääosin EU rahoitteisena hankkeena. Keski-Suomen tiepiiri esittää Kivijärven kunnan osuudeksi seuraavaa: a) Päähanke J1 Kevyen liikenteen väylä (Haankuja Lukkarinkalliontie) ja Hannonsalmen liittymän rakennuskustannusarvio on yhteensä euroa (alv 0 %). Kivijärven kunnan osuudeksi kustannuksista tiepiiri esittää Eu hankkeen ohjelmasopimuksen mukaisen kuntaosuuden euroa (alv 0 %) sekä päähankkeen EU hankerahoituksen ylittävästä ,85 euron arvioiduista rakennuskustannuksista puolet eli ,42 euroa (alv 0 %). Yhteensä Kivijärven kunnan rahoitusosuudeksi päähankkeen arvioiduista kustannuksista esitetään ,47 euroa. b) Erilliset liikennejärjestelyt 1: Keskustie, Terveyskeskus, Satamatie ja Kotilantie, kustannusarvio yhteensä euroa (alv 0 %). Kivijärven kunnan osuudeksi kustannuksista tiepiiri esittää Erilliset liikennejärjestelyt 1 -hankkeen toteutuneista rakennuskustannuksista puolet eli ,00 euroa (alv 0 %). Tämän hankeosuuden toteuttamisesta ja rakentamisjärjestyksestä sovitaan erikseen Kivijärven kunnan ja Keski-Suomen tiepiirin välisissä neuvotteluissa. c) Erilliset liikennejärjestelyt 2: Riihitie, kustannusarvio yhteensä ,00 euroa (alv 0 %) Kivijärven kunnan osuudeksi kustannuksista tiepiiri esittää Erilliset liikennejärjestelyt 2 -hankkeen toteutuneista rakennuskustannuksista puolet eli ,00 euroa (alv 0 %). Tämän hankeosuuden toteuttamisesta ja rakentamisjärjestyksestä sovitaan erikseen Kivijärven kunnan ja Keski-Suomen tiepiirin välisissä neuvotteluissa.

36 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan vuoden 2006 talousarviossa on varattu euron suuruinen määräraha. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh / ja kunnanrakennusmestari Seppo Sekki puh / Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä laaditut tiesuunnitelmat Kantatie 58 parantamiseksi välillä Hannunkiventie Lukkarinkalliontie 2. asettaa tiesuunnitelman yleisesti nähtäville suunnitelman vahvistamista varten 30 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta kuulutetaan Kivijärven kunnan ilmoitustaululla ja Viiden kunnan sanomissa 3. tiesuunnitelman toteuttamisjärjestyksestä Keski-Suomen tiepirin kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Kunnanrakennusmestari Seppo Sekki oli kokouksessa selostamassa asiaa Khall 174 Kunnanrakennusmestari Seppo Sekki Suunnittelun perusta: Kivijärven kunta on tehnyt aloitteita Keski-Suomen tiepiirille kevyenliikenteen väylän rakentamisesta Lukkarinkallion alueen teollisuusalueelle sahahankkeen kehittämisen myötä. Asia on otettu esille Kivijärven liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuonna 2003, jonka jälkeen Keski- Suomen tiepiiri on laatinut vuonna 2004 tarveselvityksen Kt 58 Hannunkiventie Yrittäjätie, Kivijärvi.

37 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Suunnittelu: Keski-Suomen tiepiiri on tehnyt suunnittelusopimuksen WSP LT- Konsultit Oy:n kanssa. Alkuperäisenä suunnittelun lähtökohtana oli kevyenliikenteen väylä välille Haankuja - Lukkarinkalliontie. Työn edistyessä lisättiin suunnitteluun suojasaarekkeiden rakentamisia kuusi (6) kpl sekä Hannonsalmen liittymän Kt 58 / Mt 6520 parantaminen. Yhteistyö ja tiedottaminen Suunnittelun myötä on kuultu kunnan luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja kuntalaisia. Yleisötilaisuus järjestettiin Tilaisuudessa oli mukana tiehallinnon, kunnan ja konsultin edustajia selvittämässä hanketta. Kaavallinen tilanne Suunnitelmien mukainen rakentaminen tapahtuu pääosin voimassa olevan kaavan mukaisesti, pienet poikkeamat hoidetaan olemassa olevan kaavoitusprosessin puitteissa. Liikenneturvallisuus Kivijärven kunnan keskustaajaman kautta kulkevan Kt 58 kautta kulkee raskas liikenne, jota lisää osaltaan sahan toiminnan käynnistyminen. Edellisten tekijöiden vuoksi on erittäin tärkeää, että jalankulku ja kevyt liikenne (pyöräily) saadaan Kt 58:lta pois. Lisäksi suojasaarekkeet tuovat turvallisuutta tietä ylittäville jalankulkijoille. Kuivatus Kevyenliikenteen väylän kuivatus voidaan hoitaa olemassa olevien laskuojien kautta, mutta rakennustyön yhteydessä on huolehdittava siitä, että olemassa olevat laskuojat ovat toimiva ja jäävät toimiviksi. Rakennussuunnitelma Rakennussuunnitelma on hyväksyttävissä sellaisenaan suunnitelmakarttojen ja suunnitelmaselostuksen mukaisesti.

38 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kustannukset Varsinainen kevyenliikenteentien rakentamisen osuus on sovittu kunnan ja eri osapuolten kesken, mutta suojasaarekkeiden rakentamisesta ja rakentamiskustannuksista käydään tarkempia neuvotteluja Keski- Suomen tiepiirin ja Kivijärven kunnan kesken. Tiesuunnitelman nähtävillä olo Tiesuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla välisen ajan. Tänä aikana ei ole jätetty yhtään muistutusta tiesuunnitelmasta. Vastaavana aikana nähtävillä olleeseen Kirkonseudun ja ympäristön oikeusvaikutteiseen yleiskaavaehdotukseen on otettu kantaa Keski- Suomen Osuuspankin taholta pankin liittymän sulkemiseen suoraan Kt 58:lle. Maa-alueiden luovutus tiehankkeeseen Kunta luovuttaa tiehankkeen alle jäävät maa-alueet omistamiltaan alueilta korvauksetta tiehallinnolle. Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki puh / , kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh / Kunnanhallitus hyväksyy yllä olevan kunnanrakennusmestarin laatiman lausunnon annettavaksi Keski-Suomen tiepiirille.

39 Kunnanhallitus UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KIVIJÄRVEN KUNNAN PERUSTURVALAU- TAKUNTAAN MARTTI THORSTRÖMIN TILALLE Khall 175 Martti Thorström on kuollut Thorström on toiminut kunnanvaltuustossa Suomen Keskusta r.p.:n kuudentena (6.) varavaltuutettuna sekä perusturvalautakunnassa Olavi Hakkaraisen henkilökohtaisena varajäsenenä. Kuntalain 33 määrittelee yleiset vaalikelpoisuuden edellytykset kunnan luottamustoimiin : mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää perusturvalautakuntaan Olavi Hakkaraisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 4. Tiistaina 02.05.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 4. Tiistaina 02.05.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 Tiistaina 02.05.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 4/2006 Tiistaina 02.05.2006 klo 18.00 Palokunnan huone LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 1. Tiistaina 17.01.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 1. Tiistaina 17.01.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tiistaina 17.01.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 1/2006 Tiistaina 17.01.2006 klo 18.00 Palokunnan huone LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS Nro 1 Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/2006 Maanantaina klo 18.30 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimenlautakunta KOKOUSKUTSU Perjantaina klo 18.30 - Tainion koulun neuvotteluhuone 2 / 2006 LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 38 KOKOUKSEN AVAUS 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 18/ 2010 Aika Maanantai 27.09.2010 klo 18.30 19.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 18/ 2010 Aika Maanantai 27.09.2010 klo 18.30 19.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 18/ 2010 Aika Maanantai 27.09.2010 klo 18.30 19.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 27.09.2010 klo 18.30 18 / 2010 Nro Kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Torstaina 16.3.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina 16.3.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU 3 / 2006 Torstaina 16.3.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone LIITE 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 24 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2010 Aika Maanantai 25.01.2010 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2010 Aika Maanantai 25.01.2010 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2010 Aika Maanantai 25.01.2010 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 25.01.2010 klo 18.30 3 / 2010 Nro Kunnanhallituksen kokoushuone ASIA LIITE

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/31.10.2011 446 Kokousaika 31.10.2011 klo 17:00 18:17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina 27.3.2006 klo 9.00

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina 27.3.2006 klo 9.00 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Maanantaina klo 9.00 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 6/2006 Maanantaina klo 9.00 Kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 1/2015 Aika Ti 13.01.2015 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina 13.01.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2015 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 1/2008 Aika Ti 29.01.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 1/2008 Aika Ti 29.01.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2008 Aika Ti 29.01.2007 klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 1/2008 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2015 Aika Ti 13.01.2015 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina 13.01.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2015 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2007 Aika Ke 21.2.2007 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA/TYÖJÄRJESTYS Keskiviikkona 21.2.2007 klo 15 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2007 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 9/2007 Aika Ti 23.10.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 9/2007 Aika Ti 23.10.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 9/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 9/2007 ASIA LIITE 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 85 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai 14.04.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai 14.04.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai 14.04.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2008 ASIA LIITE 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 17/4.7.2011 307 Kokousaika 4.7.2011 klo 17.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2007 Aika Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2007 Aika Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 10 / 2007 Aika Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 28.05.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2007 ASIA LIITE 185 KOKOUKSEN

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 13.01.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 7/2008 Aika Ke 17.09.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 7/2008 Aika Ke 17.09.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7/2008 Aika Ke klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Keskiviikkona Palokunnan kokoushuone Nro 7/2008 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2008 80 Kokousaika Tiistai 30.09.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 187 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.6.2007 klo 18.30-21.58 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.6.2007 klo 18.30-21.58 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.30-21.58 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina 19.06.2007 klo 18.30-21.58 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 47 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 19 / 2006 Aika Maanantai 20.11.2006 klo 9.30 Kunnanhallituksen huone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 19 / 2006 Aika Maanantai 20.11.2006 klo 9.30 Kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 19 / 2006 Aika Maanantai klo 9.30 Paikka Kunnanhallituksen huone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen huone Nro 19/2006 ASIA LIITE 328 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 25 19.08.2013 376 Kokousaika 19.08.2013 klo 17.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 17/2009 154 Kokousaika Torstai 17.12.2009 klo 13.00-13.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2017 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistai 15.8.2017 klo 18.00

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 9. Keskiviikkona 25.10.2006. klo 19.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 9. Keskiviikkona 25.10.2006. klo 19.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Keskiviikkona 25.10.2006 klo 19.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 9/2006 Keskiviikkona 25.10.2006 klo 19.00 Palokunnan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/ 2010 436 Kokousaika 27.12.2010 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 8/2009 Aika Ti 01.09.2009 klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 8/2009 Aika Ti 01.09.2009 klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8/2009 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 8/2009 ASIA LIITE 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 94 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 22.9.2017 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 22.9.2017 kello 8.18 Vastaukset: perjantai 22.9.2017 kello

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 20/ 2010 322 Kokousaika 27.9.2010 klo 17.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 19/ 2010 Aika Maanantai 11.10.2010 klo 18.30 19.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 19/ 2010 Aika Maanantai 11.10.2010 klo 18.30 19.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 19/ 2010 Aika Maanantai klo 18.30 19.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina klo 18.30 19.40 Kunnanhallituksen kokoushuone 19 / 2010 Nro ASIA LIITE 207 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot