LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN NUORISOPUOLEN TEKSTI LASTEN- JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAA VARTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN NUORISOPUOLEN TEKSTI LASTEN- JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAA VARTEN"

Transkriptio

1 / Liljeberg LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN NUORISOPUOLEN TEKSTI LASTEN- JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAA VARTEN STRATEGISET PAINOPISTEET, TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET Nuorisotoiminnan tehtävänä on parantaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja hyvinvointia, järjestää toimintaa Nikkilän ja Söderkullan taajamissa 7 vuotta täyttäneille lapsille ja teiniikäisille sekä erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, luoda edellytykset paikallisten nuorisoseurojen harjoittamalle nuorisotoiminnalle ja tukea sitä. NYKYTILANNE Nuorisotoiminnan palveluksessa on nuorisosihteeri, 4 nuoriso-ohjaajaa, 1 oppisopimusopiskelija sekä 4 tuntipalkkaista apu-ohjaajaa. Kesäleirien ajaksi palkataan lisäksi 2-3 leiriohjaajaa ja keittäjä. Torpanmäen kerhohuone, Söderkullassa, on tällä hetkellä ainoastaan erilaisten järjestöjen käytössä. Torpanmäen kerhohuoneella kokoontuvat MLL, Folkhälsan, Porvoonseudun musiikkiopisto, Sipoon teatteri ja Sipoon kansalaisopisto. Nikkilän nuorisotaloa käyttää säännöllisesti viikoittain 3 päiväkotia, Scoutkåren Åfararna rf sekä 1 nuorisobändi. Nuorisotila Navettaa käyttää säännöllisesti viikoittain kunnan avoin päiväkoti, Sipoon 4 H yhdistys ry, kansalaisopisto sekä AA-kerho Sibbe. Vapaa-ajanjaosto tukee paikallisia nuorisoyhdistyksiä vuosittain n eurolla. Avustusmuodot ovat seuraavat; yleisavustus, leiri- ja retkitoiminta-avustus, koulutusavustus, kiinteistöavustus ja kohdeavustus. Kunnan tukemia nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä on vuosittain noin 19. Yhdistykset sijaitsevat ja järjestävät toimintaa laajasti kunnan eri alueilla. Kysyimme nuorten mielipidettä aloitekanavan kautta seuraavista asioista; Minkälainen Sipoo on asuinpaikkana, minkälaiset harrastus- koulutus- ja työmahdollisuudet Sipoossa on, minkälaiset vaikutusmahdollisuudet nuorilla on sekä mikä on hyvää, mikä huonoa ja mitä tulisi kehittää? Valtaosa vastanneista olivat sitä mieltä että Sipoo on hyvä tai ainakin melko hyvä asuinpaikka. Julkista liikennettä tulisi kaikkien mielestä kehittää ja julkisen liikenteen käyttäminen tulisi olla edullista. Suurempi ostoskeskus, uimahalli, edulliset vuokra-asunnot, rauhallinen

2 nuorisokahvila jossa voisi tehdä koulun jälkeen esim. läksyt ovat toivomuslistalla. Nuoret kokevat, että seurakunnan ja kunnan nuorten illat ovat toimineet ihan hyvin. Tärkeää olisi myös katuvalaistuksen lisääminen sekä kesätyöpaikkojen lisääminen. Nuoret kaipaisivat myös paikkaa missä voisi ajaa mopolla rauhassa. Kunnassa tulisi olla myös enemmän harrastusmahdollisuuksia, samoin uuden harrastuksen aloittaminen vasta yläkouluikäisenä tulisi olla helpompaa. Nuoret tuovat esiin huolensa siitä, että juuri syrjäytymisvaarassa olevien nuorten on erityisen vaikeaa löytää harrastusta. Tämä johtuu osin harrastusten kalleudesta sekä myös siitä, että kulkuyhteydet Sipoossa ovat huonot. Nuorten vaikutusmahdollisuudet ovat vastanneiden mielestä hyvät (voi johtua siitä että moni vastanneista kuuluu Sipoon nuorisovaltuustoon). Erityisen tärkeäksi nuoret kokevat sen, että kaikilla olisi mahdollisuus saada puhua asioista jonkun vanhemman kanssa, ennen kuin ongelmat kasvavat suuremmiksi. KEHITYSTÄ EDISTÄVÄT JA ONGELMIA (ENNALTA)EHKÄISEVÄT TOIMENPITEET Nuorisotoiminnalla on 2 nuorisotilaa, Söderkullassa ja Nikkilässä joissa toiminta on jaettu kahteen ryhmään, vuotiaat ja vuotiaat. Nikkilän nuorisotalo on auki 7-13-vuotialle kahtena iltapäivänä viikossa ja vuotialle viitenä iltana viikossa. Nuorisotila Navetta Söderkullassa on auki 7-13 vuotiaille kahtena iltapäivänä viikossa ja vuotiaille neljänä iltana viikossa. Nuorisotiloilla työskentelee samanaikaisesti vähintään 2 ohjaajaa. Nuorisotilat ovat turvallisia ja päihteettömiä nuorten kohtaamispaikkoja. Tiloilla järjestetään erilaista toimintaa mm. tanssikursseja, elokuva-iltoja, erilaisia kilpailuja, diskoja, pelataan biljardia, sählyä, katukoripalloa, pingistä ym. nuorten toivomusten mukaan. Nuorisotilatoiminta on kuitenkin pääsääntöisesti avointa, vapaata oleskelua ja musiikinkuuntelua. Nuorisotoiminta järjestää 3 kesäleiriä 9-13 vuotiaille kesäkuussa kunnan virkistysalueella, Lövhyddanilla. Nuorisotoiminta järjestää tarpeen mukaan myös erilaisia retkiä ja tapahtumia vuosittain 4-5 kpl. Nikkilän nuorisotalon yhteydessä on skeittipuisto jota nuoret voivat vapaasti käyttää siihen tarkoitukseen soveltuvilla välineillä kuten skeittilauta, rullaluistimet, BMX-pyörä.

3 Nuorisopalvelut järjestää yhdessä koulujen kanssa kaikille kunnan 7 luokkalaisille ryhmäytyspäiviä Pilvijärvellä jotta siirtyminen yläkouluun helpottuisi. Nuorisotoiminta tekee yhteistyötä koulujen, seurakuntien, sosiaalitoimen, perhetyön ja poliisin kanssa. Kunnassa on moniammatillinen työryhmäryhmä, Nuorisokumppanuus ryhmä, joka kokoontuu n. 5 krt vuodessa pohtimaan nuorten tilannetta kunnassa. Nuorisokumppanuus työryhmästä alkunsa saanut Päihdeputki työryhmä järjestää vuosittain kaikille kunnan 7 luokkalaisille elämyksellisen, toiminnallisen Päihdeputki käynnin. Päihdeputken sisältö muokataan vuosittain mm. kouluterveyskyselyssä esille tulleiden ongelmien ennaltaehkäisyä silmällä pitäen. Nuorisokumppanuustyöryhmän muutama jäsen ja poliisi ovat järjestäneet ns. 0-toleranssi iltoja 2 kertaa vuodessa. Sipoossa on toiminut nuorisovaltuusto vuodesta 2000 lähtien. Nuorisovaltuustoon valitaan 20 nuorisovaltuutettua iältään vuotiaita. Nuorisovaltuusto kokoontuu kerran kuukaudessa. Nuorisovaltuustolla on edustaja sivistysvaliokunnassa, suomenkielisessä koulutusjaostossa, ruotsinkielisessä koulutusjaostossa, päivähoitojaostossa, vapaa-ajanjaostossa, tekniikka- ja ympäristövaliokunnassa sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus valiokuntien ja jaostojen kokouksissa. Kunnanhallitus päätti 29.9 ehdottaa kunnanvaltuustolle että vuoden 2010 alusta nuorisovaltuuston yhdellä edustajalla on puheoikeus myös kunnanvaltuuston kokouksissa. Nuorisovaltuuston kausi on 3 vuotta ja uusi nuorisovaltuusto valittiin syksyllä Nuorisovaltuustolla on oma budjetti, n euroa/ vuosi. Nuorisovaltuuston tehtävä on tukea nuoria koskevaa päätöksentekoa, edesauttaa uusien ideoiden syntymistä ja voi myös halutessaan toteuttaa erilaista toimintaa. Nuorisovaltuusto toimii suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa. Sen pöytäkirjat ovat kunnan kotisivuilla, kaikkien nähtävinä. Nuorisovaltuusto on vuosien varrella tehnyt aloitteita lautakunnille, jaostoille ja kunnanhallitukselle mm. välipalatarjoilusta kouluissa, nuorisotalon 0-toleranssista, linjaautoliikenteen lisäämisestä kunnassa, nuorten kesätyöntekijöiden palkkatuesta ja aloitteen ainakin yhdestä pakollisesta kuraattorikäynnistä kaikille yläkouluikäisille.

4 Aloitekanava avautui sipoolaisille nuorille Aloitekanava on sähköinen verkkodemokratiapalvelu, vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä joka toimii lasten ja nuorten eri ikäkausien ja edellytysten mukaisesti. Kunnalla on mahdollisuus aloitekanavan kautta kuulla nuoria, kysyä nuorten mielipidettä erilaisista asioista. Nuorisotiloilla toimii ns. talotoimikunta joka tuo esille nuorten omia nuorisotilojen toimintaan liittyviä ajatuksia ja toivomuksia. KORJAAVAT TOIMENPITEET 2 nuoriso-ohjaajaa on mukana kahden yläkoulun JOPO-projekteissa (joustava perusopetus) n. 8 h / viikko. Henkilökuntaresurssien pienuudesta johtuen emme ole voineet panostaa enempää tähän toimintaan. JOPO toimintaan olisi tarpeen saada täysipäiväinen nuoriso-ohjaaja / projekti. RESURSSITARPEET JA AIKATAULUTUS Söderkullaan tulee mitä pikemmin saada asianmukainen ja keskeisellä paikalla sijaitseva nuorisotalo. Söderkullan uuden yhtenäiskoulun avattua syksyllä, ovat nuoret vailla paikkaa missä viettää aikaansa koulun jälkeen. Väliaikaisissa parakeissa sijaitseva nuorisotila Navetta sijaitsee liian kaukana keskustasta ja tilat ovat liian rajalliset jotta siellä voisi järjestää nuoria houkuttelevaa, monipuolista toimintaa. Henkilökuntaresurssien pienuudesta johtuen emme ole voineet panostaa JOPO toimintaan enempää. JOPO toimintaan olisi tarpeen saada täysipäiväinen nuoriso-ohjaaja / projekti. Kuntaan tulisi palkata päihdetyöntekijä jonka vastuulla olisi kaikki ennaltaehkäisevä päihdetyö. Ennaltaehkäisevä päihdetyö ja sen seuraaminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja siihen meidän henkilöstöresurssit eivät tällä hetkellä riitä. Ilkivalta kunnassamme on kasvanut tämän vuoden aikana radikaalisti. Poliisin näkyvyys iltaisin katukuvassa rauhoittaisi tilannetta. Lisäksi kunnan kiinteistöihin tulisi asentaa valvontakamerat jotta ilkivallantekijät saataisiin kiinni. Erityisnuorisotyöntekijäparin palkkaaminen vetämään erilaisia ennaltaehkäiseviä projekteja syrjäytymisuhan alla ja sosiaalista vahvistamista vailla oleville nuorille olisi välttämätöntä. Nuorisotiloilla on 0-toleranssi päihteiden suhteen mikä tarkoittaa että nykyiset nuorisoohjaajat hyvin harvoin kohtaavat nuoria päihteidenkäyttäjiä. Sosiaalityöntekijät kohtaavat heidät siinä vaiheessa kun päihteidenkäyttö on jo pidemmälle edennyttä jolloin emme enää voi puhua ennaltaehkäisevästä työstä.

5 Kunnan väkiluvun kasvaessa Nikkilän nuorisotalo käy liian pieneksi joten sen laajennus olisi muutaman vuoden sisällä tarpeen. Lisäksi nuorille tulisi tarjota enemmän myös ohjattua toimintaa jolloin nuorisotalon tilaratkaisu on huono. Talossa tulisi olla enemmän huoneita erilaiseen pienryhmätoimintaan. Nuoret viettävät yhä enemmän aikaa verkossa, Internetissä, erilaisissa yhteisöissä. Nuorisotyötä tulisi tehdä siellä missä nuoret ovat. Sipoossa ei tehdä nuorisotyötä verkossa, tätä työmuotoa tulisi varmasti kehittää.

SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016

SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 1 2 Kuvituskuvat: Merja Metsänen Lasten tekemät taideteokset Lukkarin koulun ala-aste Taitto Digiplast SAATTEEKSI Lastensuojelulaki velvoittaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA Eeva - Maija Laine Laura Mattila Noora Voutilainen Diakonia Ammattikorkeakoulu, DIAK

Lisätiedot

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 JOHDANTO... 3 VASTUU LAPSEN HYVINVOINNISTA... 4 HYVINVOINNIN SEURANTA JA ARVIOINTI... 6 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNISTA RANUALLA...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA. Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA. Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki 29.8.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 KUNTIEN LÄHTÖKOHDAT JA STRATEGIAT...5 1.2 LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN TOTEUTUS...6 1.3 LASTEN JA

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

-Järvenpää - - Kerava - - Tuusula - Nuorten vapaa-ajan vaihtoehtoja

-Järvenpää - - Kerava - - Tuusula - Nuorten vapaa-ajan vaihtoehtoja -Järvenpää - - Kerava - - Tuusula - Navigaattori Nuorten vapaa-ajan vaihtoehtoja www.tuusula.fi/nuoriso www.kerava.fi www.jarvenpaa.fi/nuoret Minne mennä, mitä tehdä, mitä on tarjolla? - Navigaattori kertoo.

Lisätiedot

Paltamon. lasten ja nuorten. hyvinvointisuunnitelma

Paltamon. lasten ja nuorten. hyvinvointisuunnitelma Paltamo on hyvä paikka asua ja elää. Paltamon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 204 2 Paltamon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Teksti ja taitto: Kaisa Toivonen Sisällys. Johdanto 3 2. Suunnitelman

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI SALLASSA... 3 3 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT JA TOIMENPITEET SALLASSA... 4 3.1

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto Mun Vuoro! -hanke 2009-2011 Loppuarviointi Tiina Tuomisto 2011 Sisältö Arvioinnin tarkoitus... 3 Lapsille suunnattu kysely... 3 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Nykytilan kuvaus

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Nykytilan kuvaus Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Nykytilan kuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA JA TULEVAN KEHITYKSEN ENNAKOINTI... 4 Väestörakenne... 4 Nuorten työllisyystilanne

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Arviointiteemana Nuorisolain 8 toteutuminen eli nuorten kuuleminen sekä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä- ja politiikkaa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013 Hyvinkään kaupunki 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 1.1 Hyvinvointisuunnitelman taustalla vaikuttava lainsäädäntö... 3 1.2. Suunnitelman

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot