SUOMEN KORIPALLOLIITTO. Nuorisotoiminta PAREMPI IHMINEN, PAREMPI URHEILIJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KORIPALLOLIITTO. Nuorisotoiminta PAREMPI IHMINEN, PAREMPI URHEILIJA"

Transkriptio

1 SUOMEN KORIPALLOLIITTO Nuorisotoiminta PAREMPI IHMINEN, PAREMPI URHEILIJA

2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe 1 2. Nuorisotoiminnan visio 2 3. Nuorisotoiminnan tavoitteet 3 4. Lapsen koripalloharrastus Lapsen oikeudet koripallossa Ikäkausien erityispiirteet 6 5. Hyvä koripalloseura Hyvän seuran tunnusmerkkejä Sinettiseuratoiminta Koripallon toimijat Vanhempien rooli Hyvä ohjaaja Erotuomarit ja toimitsijat Yleissuositukset seuratoiminnan tueksi Harjoittelun painopisteet Koripalloliitto hyvän seuran tukena Kilpailutoiminnan suositukset Yhteenveto Lähteet 24

3 1. Esipuhe Koripallo on yksi maailman harrastetuimmista urheilumuodoista. Koripallon kehitti vuonna 1891 kanadalainen James Naismith. Kun James Naismith naulasi persikkakorit koulun seinään, oli hänen tavoitteenaan kehittää laji, jossa yhdistyvät joukkuepelaaminen, taitavuus, luovuus, sääntöjen ja vastustajien kunnioittaminen sekä liikunnallinen mielihyvä. Yli sata vuotta myöhemmin voimme todeta, että tohtori Naismith onnistui tavoitteessaan. Tri Naismith valmentajana Koripallon harrastajia lasketaan nykyään olevan noin 400 miljoonaa. Kansainväliseen Koripalloliittoon FIBA:an kuuluu 213 jäsenmaata, kun esim. YK:hon kuuluu 191, FIFA:aan (jalkapallo) 207 ja IIHF:n (jääkiekko) 73. Suomeen koripallo levisi 1930-luvulla. Koripallon lisenssipelaajia on Suomessa noin , joista yli on alle 18-vuotiaita lapsia. Koripalloliittoon kuuluu 210 seuraa, joista noin sadassa tehdään nuorisotyötä. Koripalloliiton tavoitteena on lisätä harrastajamääriä saamalla uusia harrastajia toimintaan mukaan sekä pitämällä nykyisistä entistä parempaa huolta. Toiminnan laatua parantamalla viihtyvyys lisääntyy ja tulokset paranevat. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii yhteisiä toimintaperiaatteita. Nuorisotoiminnassa kaiken lähtökohtana on lapsen hyvinvointi. Kun lapsi viihtyy, kokee olonsa turvalliseksi ja saa riittävää kannustusta, on hänen mahdollista kehittyä omaan huippuunsa, halutessaan aina huippu-urheilijaksi asti. Positiiviset elämykset kannustavat myös elinikäiseen liikunnan harrastamiseen. Jokaiselle lapselle on taattava mahdollisuus tavoitella omaa parastaan. Jokaista lasta on tuettava ratkaisuissaan ja ennen kaikkea autettava jokaista tiellä voittajaksi. Nämä linjaukset on tehty tukemaan seurojen laadukasta nuorisotyötä. Nuorisotyöllä tarkoitetaan kaikkea alle 18-vuotiaiden harrastamista. Käsitteiden selkeyttämiseksi alle 18-vuotiaita kutsutaan tässä teoksessa termillä lapsi. Koripallo on täynnä elämyksiä. Elämykset ovat osa elämää. Tule ja elä kanssamme! 1

4 2. Nuorisotoiminnan visio E D E S A U T T A A O S A L L I S T U J I E N L I I K U N N A L L I S E N JA K O R I P A L L O I L U L L I S E N E L Ä M Ä N T A V A N K E H I T T Y M I S T Ä: K A S V A T T A M I N E N L I I K U N T A A N JA L I I K U N N A N A V U L L A K A S V A M I N E N Kasvattaminen liikuntaan terveyteen liittyvän kunnon ja urheilusuoritukseen liittyvän kunnon kehittäminen elinikäisen liikuntaharrastuksen herättäminen myönteisten liikuntakokemusten, monipuolisten liikuntataitojen sekä tietojen avulla. Liikunnan avulla kasvaminen urheilijan itsetunnon ja pitkäjänteisyyden vahvistuminen empatia- ja yhteistyötaitojen kehittyminen liikuntaan ja terveyteen liittyvän tiedon omaksuminen 2

5 3. Nuorisotoiminnan tavoitteet Koripalloliiton nuorisotoiminnan tavoitteena on edistää Reilua Peliä - suomalaisen liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden mukaista toimintaa sekä auttaa seuroja kehittymistyössään. Nuorisotoiminnan lähtökohtana on lapsen kokonaispersoonallisen kasvun tukeminen. Toiminnassa tulee huomioida jokaisen lapsen yksilölliset ikä- ja kehityskaudet. Lapset tulee nähdä urheiluseuratoiminnassa aktiivisina toimijoina, joiden mielipiteitä tulee huomioida päätöksenteossa. Toiminnan tulee olla kaikille tasavertaista ja turvallista. Jokaisella on oikeus olla mukana ja kokea olonsa turvalliseksi ikään, sukupuoleen, uskontoon, ihonväriin, kieleen, kansalaisuuteen tai mihin tahansa erilaisuuteen katsomatta. Jokaisella lapsella ja nuorella on myös oikeus terveisiin esimerkkeihin, savuttomaan ilmaan ja päihteettömään harrastusympäristöön. Kaiken toiminnan tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Seurojen kehittymistyön tukeminen on yksi Koripalloliiton päätehtävistä. Nuorisotoiminnan keskeiset toiminnot keskittyvät yhteisöllisyyden lisäämiseen, ohjaustoiminnan laadun parantamiseen sekä taidon opettamisen korostamiseen kaikilla liikunnan toimialoilla. Yhteisöllisyys Yhteisöllisyys syntyy yhdessä koetuista positiivisista kokemuksista ja sitoutumisesta ryhmään. Koripallossa positiivisia kokemuksia syntyy onnistumisen, oppimisen ja kehittymisen tunteista sekä sosiaalisten suhteiden syntymisestä. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus elinikäiseen harrastamiseen niin pelaajana, ohjaajana, erotuomarina, seura-aktiivina kuin katsojanakin. Laadukas ohjaustoiminta Laadukkaan ohjaustoiminnan lähtökohtana on hyvä ohjaaja. Hyvä ohjaaja on innostunut, motivoitunut ja kyvykäs toimimaan lasten parissa. Hänen toimintansa on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Hänen toimintaansa ohjaavat seuran toimintaperiaatteet. Tavoitteena on tarjota kaikille harrastajille laadukasta ohjaustoimintaa. Pyrkimyksenä on lisätä hyvien ohjaajien määrää sekä mahdollistaa näiden ohjaajien monivuotinen osallistuminen ohjaustoimintaan. Tavoitteena on myös lisätä koulutettujen ohjaajien määrää kaikilla toiminnan tasoilla. Taidon opettamisen korostaminen Taitoharjoittelu ja taidon opettaminen ovat nuorisokoripallon keskeisimmät painopistealueet. Näillä halutaan korostaa osallistujien sisäisen motivaation, 3

6 innostuksen ja omaehtoisuuden merkitystä lajiviihtyvyydessä. Taidon opettaminen edellyttää koripallon perustaitojen tiedostamista ja hallitsemista, opetettavien asioiden ydinkohtien ymmärtämistä, riittävien ja oikeiden suoritusten vaatimista sekä yksilöllistä nousujohteista opetusohjelmaa. Taidon opettamisen korostaminen lapsilla lisää valmiuksia suuntautua myös huippu-urheiluun. 4. Lapsen koripalloharrastus Koripalloharrastus tarjoaa lapselle mahdollisuuden harrastaa liikuntaa turvallisessa ja hyväksyvässä ympäristössä yhdessä muiden lasten kanssa. Se opettaa taitoja, joista on myöhemmin hyötyä myös muilla elämänaloilla. Koripalloharrastus opettaa asettamaan tavoitteita, yrittämään parastaan ja käsittelemään urheilun mukana syntyviä tunteita. Joukkueurheiluna se opettaa myös toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa sekä hyödyntämään yhdessä tekemisen mahdollisuudet. Kilpaileminen on tärkeä osa lasten koripalloharrastamista. Kilpaileminen on kiehtovaa, jännittävää ja synnyttää vahvoja tunteita. Terve kilpaileminen tukee lasten kehitystä. Väärin toteutettuna - mm. voittamista keinolla millä hyvänsä - se heikentää lasten itsetuntoa ja intoa liikunnan harrastamiseen. Keskinäisen kilpailun lisäksi koripallo tarjoaa mahdollisuuden yrittää ja oppia turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Parhaimmillaan toiminnassa arvostetaan enemmän henkilökohtaista edistymistä kuin keskinäistä vertailua. Koripalloharrastuksessa kaikilla lapsilla on mahdollisuus ja oikeus olla voittaja riippumatta ottelun lopputuloksesta. Voittaja yrittää aina parhaansa, keskittyy oppimiseen ja jatkuvaan kehittymiseen, eikä masennu tekemistään virheistä vaan näkee ne mahdollisuutenaan kehittyä. Kaikkien lapsen ympärillä olevien toimijoiden on kannustettava lapsen matkaa voittajaksi. 4

7 4.1. Lapsen oikeudet Oikeus hauskuuteen urheilun parissa Oikeus osallistua mm. lahjakkuudesta, ihonväristä, uskonnosta, kielestä, kansalaisuudesta tai sukupuolesta riippumatta Oikeus kehittymiseen omassa tahdissaan, ikä- ja kehityskaudet huomioiden Oikeus asiantuntevaan ja vastuuntuntoiseen aikuiseen ohjaajaan/valmentajaan Oikeus osallistumiseen turvallisessa ympäristössä Oikeus osallistua päätöksentekoon ja tavoitteiden asettamiseen itseään koskevissa asioissa Oikeus osallistumiseen lapsena, ei pienenä aikuisena Oikeus saada osakseen huomiota, kannustusta, onnistumisen ja kehittymisen mahdollisuuksia eli tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin pyrkiä menestykseen Oikeus terveisiin esimerkkeihin, savuttomaan ilmaan ja päihteettömään harrastusympäristöön niin harjoitus- ja pelitapahtumissa kuin turnausmatkoilla Oikeus tulla kohdelluksi kunnioituksella ja ymmärtäväisesti kaikkien toimintaan osallistuvien taholta tuloksista tai sijoituksista riippumatta 5

8 4.2. Ikäkausien erityispiirteet Koulutus Henkinen kasvu ja persoonallisuus Tärkeät vaikuttajat ja kriisiajat Kasvu ja kehitys Palautteen anto Fyysiset ominaisuudet ja 6-9 vuotiaat 9-13-vuotiaat vuotiaat vuotiaat esikoulu, lukio tai ala-aste yläaste ala-aste ammattikoulu moraali: rangaistusten moraali: itsenäiset moraali: sääntöjen kunnioittami- normien noudatta- moraali: ryhmän välttäminen eettiset periaatteet, realistinen ja oman nen, keskittymiskyky paranee, arviointikyky paraminen, realistinen edun tavoittelu, voimakenee käsitteelli- arviointikyky, ky- taktinen äly kehittyy ja kyky toimia ajattelukyky kehitnee, käsitteellinen kas kilpailuvietti, voima- realistinen minäseen ajatteluun, ryhmässä paranee voimistuu tyy, itsenäistyminen kas eläytyminen mieliväksyntä paranee kuva, kritiikin hykuviin kavereiden merkitys kasvaa, ryh- ei keskeisiä vai- kaverit tärkeämmät vanhemmat, kuin omat vanhemmat, valmenta- opettajat, mään kuuluminen kuttajia, kriisiaika: kaverit, kriisiaika: koumäiset seurustelusuhteet, täysi- tärkeää, ensim- vakavat seurustejat/ohjaajat, esikuvat, kriisiaika: murrosikä, koulu ja solun alkamineka: murrosikä allinnalusuhteet, kriisiaiikäisyys, uravasiaaliset paineet kaa hermoston voimakkaat hormonitoiminnan voimakas murrosikä päättyy pituuskasvu ja kehittyminen, viimeistään, fyysiset valmiudet lä- kasvupyrähdykset, puberteetti voima ja nopeus muutokset, lihas- vartalon mittasuhteehellä aikuisen alkaa kasvavat huomattavasti samat kuin tasoa aikuisena positiivinen positiivinen ja realistinen palaute urheilijan uran ja kannustava palaute laute sekä itsear- kannustava pa- tärkeää erilaisin suunnittelu huomioitava menetelmin tärkeää viointi tärkeää Ennen nopeaa pituuskasvua Nopean pituuskasvun jälkeen tasapaino, notkeus, ketteryys, nopeuskestävyys, maksimivoima, anaerobinen nopeus, taitotekijöiden harjoitta- peruskunto, kovat maitohappo- 6

9 herkkyyskaudet minen, kestovoima, lihaskestävyys, perusliikkeet, kimmoisuus, liikkuvuus, aerobinen peruskunto, lihashermotus harjoitukset 5. Hyvä koripalloseura Seura voi tehdä laadukasta toimintaa monella toimialalla (esim. lapset ja nuoret, huippu-urheilu, harrasteliikunta) tai valita jonkun, mihin se haluaa keskittyä. On tärkeää, että seuran toiminta perustuu tarkasti mietittyihin ja asetettuihin tavoitteisiin. Pohdintaa tehtäessä on otettava huomioon seuran arvovalinnat, strategia, toimintarakenteet ja käytössä olevat voimavarat Hyvän seuran tunnusmerkkejä Hyvän seuran tunnusmerkkejä ovat muun muassa kirjatut toimintaperiaatteet, yhteinen reilun pelin arvopohja, lahjakkuuden tukeminen sekä yhteisöllisyyttä kasvattava innostava toiminta. Kaikessa toiminnassa noudatetaan yhdistystä koskevaa lainsäädäntöä ja Koripalloliiton sääntöjä ja määräyksiä. Tunnusmerkkien tulee näkyä seuran käytännön toiminnassa Sinettiseuratoiminta Nuorisokoripalloseurojen laatumittarina käytetään Nuoren Suomen ja Koripalloliiton sinettikriteereitä. Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta. Kaikille mukanaoleville tarjotaan harjoitus- ja pelipaikka oman osaamisensa kehittämiseen. Seuralla on suunnitelma lasten ja nuorten mukana pitämiseen peliuran ohella tai sen jälkeen muissa seuratehtävissä, esimerkiksi ohjaajina, erotuomareina, toimitsijoina, ottelujärjestäjinä ja muina seura-aktiiveina. 2. Seuran toiminta on kasvatuksellista Seura sitoutuu Suomalaisen liikunnan ja urheilun eettisiin periaatteisiin eli Reilun pelin sääntöihin. Seuran kaikissa joukkueissa on sovittu seuran toimintaperiaatteiden mukaiset Pelisäännöt. Pelisäännöt on luettavissa seuran kotisivuilta. Seuran organisointi ja toteutus 3. Seurassa on nuorisotoiminnasta vastaava henkilö. 7

10 Seuralla on nuorisotoiminnasta vastaava (palkallinen) henkilö. Seuralla on henkilö, jonka vastuulla on tiedottaminen Koripalloliiton ja seuran toimijoiden välillä. 4. Seuralla on kirjallinen liiton ohjeistuksen mukainen toiminta- tai laatukäsikirja. Toiminta-/laatukäsikirjassa määritellään seuran toiminta-ajatus, toimintaperiaatteet, toimijoiden vastuut ja velvollisuudet sekä ongelmanratkaisumenetelmät. Toiminta-/laatukäsikirja löytyy seuran kotisivuilta ja se tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi. 5. Seura informoi ja aktivoi jäsenistöään sitoutumaan seuran toimintalinjaan ja sopimaan pelisäännöistä Seura järjestää säännöllisesti vanhempain- ja joukkueenjohtajatilaisuuksia. Seura arvioi ja kehittää toimintaansa muun muassa säännöllisillä tyytyväisyyskyselyillä. 6. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä. Seura järjestää kaikille seuratoimijoille yhteisiä tilaisuuksia, joissa se palkitsee ja kiittää heitä. Tilaisuuksilla lisätään toimijoiden jaksamista ja hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Harjoituksen laatu 7. Seura aktivoi monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan Seuralla on kirjallinen valmennuksen linja. Seura ohjeistaa ja kannustaa riittävään, monipuoliseen ja omatoimiseen liikkumiseen. 8. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen Seura noudattaa Suomen Koripalloliiton valmentajalisenssijärjestelmää; joukkueiden vastuuohjaajat ovat käyneet vähintään tason I koulutuksen. Seuran kaikki ohjaustoiminnassa mukana olevat ovat käyneet vähintään Tule ohjaajaksi! -koulutuksen. Ohjaajien määrä harjoitusryhmissä on vähintään 1 ohjaaja/10 lasta. 9. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä Seuralla on valmentajakerho, joka kokoontuu säännöllisesti. Seura käy valmentajiensa kanssa kehityskeskusteluja, joissa keskustellaan valmentajan koulutus- ja urasuunnitelmista. Seura kannustaa ja ohjaa valmentajiaan kouluttautumaan säännöllisesti. 8

11 5.3. Koripallon toimijat Koripalloperheeseen kuuluu lapsen lisäksi paljon muita tärkeitä toimijoita. Lapsen vanhemmat ja/tai huoltajat ovat tärkeässä osassa lapsen harrastusta. Asiantuntevat aikuiset ohjaajat varmistavat laadukkaan ohjauksen lapselle. Kilpailutoiminnassa mukaan tulevat vielä erotuomarit ja toimitsijat Vanhempien rooli Lapsen äidin ja isän lisäksi vanhempi voi olla joku muu lapselle tärkeä aikuinen. Vanhempien lisäksi kaikilla toiminnassa mukana olevilla aikuisilla on tärkeä rooli lapsen harrastuksessa. Lapsi tarvitsee kannustusta ja tukea, jotka vahvistavat lapsen motivaatiota ja itsetuntoa. Joskus harjoitus- ja ottelupaikat ovat kaukana kotoa, joten vanhempien apua tarvitaan myös kuljetuksissa. Vanhemmat ovat myös esimerkkejä lapsille ja muille aikuisille. Omalla käytöksellään vanhemmat antavat mallin, kuinka toisia ihmisiä kunnioitetaan, ollaan kohteliaita, arvostetaan kaikkia osallistujia ja kestetään voitot ja tappiot, sillä niitäkin tärkeämpiä ovat urheilun mukana tuomat onnistumisen ja oppimisen tunteet. Seura järjestää toimintaa, johon jäsenet osallistuvat. Seuralla on toimintaperiaatteet, joista se viestii seuran jäseniä. Seura järjestää vuosittain vanhempaintilaisuuksia, joissa käydään läpi seuran toimintaperiaatteita. Näin syntyy vuosien saatossa seurayhteisö, joka pohjautuu yhdessä sovittuihin ja hyviksi koettuihin toimintatapoihin. Kausimaksu kattaa seuran perustoiminnan, jonka kustannukset jäävät vanhempien harteille. Vanhempien tehtävä ei ole puuttua valmennukseen. Seuran ja lasten vanhempien välisen toiminnan tulee olla vuorovaikutteista. Hyvän seuran tunnusmerkkeihin kuuluu myös se, että seura palvelee koko perhettä. Joukkueenjohtaja-, toimitsija- tai muiden seuratoimijatehtävien lisäksi seura voi tarjota vanhemmille myös mahdollisuutta osallistua aikuisten harraste- ja terveysliikuntaan. Mitä tyytyväisempi on koko perhe, sitä joustavammin sujuvat kaikki järjestelyt ja neuvottelut liittyen mihin tahansa seuran toimintaan Hyvä ohjaaja Hyvä koripallo-ohjaaja on samanaikaisesti kasvattaja ja taidon opettaja. Näin hän saa luotua hyvän oppimisen ilmapiirin. Kasvattajana ohjaaja on oikeudenmukainen, tasapuolinen, kannustava ja ymmärtäväinen kaikkia osallistujia kohtaan. Hän toimii hyvänä roolimallina lapsille. Lisäksi hän on kiinnostunut itsensä jatkuvasta kehittämisestä. Taidon opettajana ohjaaja hallitsee opetettavan aiheen eli hän tuntee liikemekanismit, tiedostaa opetettavat ydinkohdat ja osaa näyttää liikkeet itse. 9

12 Hän on pitkäjänteinen ja kauaskatseinen. Hän ohjaa yksilöllisesti, vaatii oikeita suorituksia sekä korjaa virheitä. Hän säilyttää korkean vaatimustason myös itseään kohtaan. Hyvä ohjaaja on myös suunnitelmallinen; tekee huolellisesti vuosi-, jakso-, harjoitussuunnitelmat sekä käyttää tehokkaita ja laadukkaita harjoitteita. Hän käyttää erilaisia arviointimenetelmiä ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Hän on innostava ja omaa hyvät vuorovaikutustaidot; hän antaa monipuolista palautetta sekä kehittää pelaajien omaa ajattelua. Hän on tehtäväsuuntautunut, myös ottelutilanteissa. Pelaajien nousujohteinen kehittyminen on hänen keskeisin motiivinsa Erotuomarit ja toimitsijat Erotuomarilla on urheilutapahtumassa keskeinen ja tärkeä rooli. Hän ei osallistu itse kilpailutapahtumaan, mutta hän vaikuttaa olennaisella tavalla sen läpiviemiseen. Erotuomarin tehtävänä on huolehtia, että ottelu sujuu sääntöjen ja urheiluhengen mukaisella tavalla. Erotuomari on reilun pelin takuumies. Erotuomaritoiminnan keskeiset eettiset periaatteet ovat: oikeudenmukaisuus, rehellisyys, puolueettomuus, riippumattomuus, vastuullisuus, avoimuus, suvaitsevaisuus, kasvun tukeminen sekä jatkuva itsensä kehittäminen. Urheilu on suurelta osin nuorisotoimintaa, jossa erotuomarilla on tärkeä asema kasvattajana. Hänen on itse hallittava elämän ja yhteiskunnan pelisäännöt ja ohjattava kilpailijoita käyttäytymään niiden mukaisesti. Erotuomarin tehtävänä on myös edistää kilpailijoiden sosiaalista kanssakäymistä. Nuorten otteluita tuomitessaan erotuomarin on otettava huomioon Nuoren Suomen periaatteet ja tuettava niiden toteuttamista yhdessä ohjaajien, joukkueenjohtajien ja muiden toimijoiden kanssa Yleissuositukset seuratoiminnan tueksi Lapsi tarvitsee reipasta liikuntaa päivittäin vähintään kaksi tuntia (omatoimisesti, pihaleikkeinä, vanhempien kanssa, urheiluseurassa, jne.). Tämän lisäksi erityisesti huipulle tähtäävän urheilijan tulisi tehdä aerobista harjoittelua vähintään tunti päivässä vuoden jokaisena päivänä. Alle 8-vuotiaat Seuroilla on toimintaa jo alle 8-vuotiaille, koska o ajankohta on erinomainen saada junioreita seuraan. o lajien välinen kilpailu on jo käynnissä. Toiminta tapahtuu turvallisesti lähellä kotia. 10

13 Toimintaa on (1)-2 kertaa viikossa. Monipuoliseen harrastamiseen kannustetaan. Tärkeitä kasvun ohjauksen asioita ovat ryhmässä toimimisen säännöt, tervehtiminen ja hyvä käytös. Ikäluokan ohjaajana on aikuinen, koulutettu, (seuran palkkalistoilla oleva) lasten liikunnan ammattilainen. Alle 10-vuotiaat Toiminta tapahtuu turvallisesti lähellä kotia. Toimintaa on 2-3 kertaa viikossa. Monipuoliseen harrastamiseen kannustetaan. Tärkeitä kasvun ohjauksen asioita ovat ryhmässä toimimisen säännöt, täsmällisyys, tervehtiminen, hyvä käytös ja hygieniasta huolehtiminen. Ikäluokan ohjaajana on lasten ohjaustoimintaan suuntautunut ohjaaja. Alle 12-vuotiaat Toiminta tapahtuu turvallisesti lähellä kotia. Toimintaa on 2-3 kertaa yhteensä 3-4,5h viikossa. Monipuoliseen harrastamiseen kannustetaan. Tärkeitä kasvun ohjauksen asioita ovat o urheilijan elämäntavan (levon, ravinnon, lihashuollon, jne.) korostaminen pelimatkoilla ja turnauksissa. o tilan antaminen omaehtoiselle oppimiselle (annetaan korisläksyjä). o valmius harjoitella, keskittyneisyys. o ryhmän kanssa yhdessä tehtävä muu harrastustoiminta, esim. retket ja leirit. o harrastajien siviilielämän tunteminen, esim. perhetaustat ja koulumenestys. Ikäluokan ohjaajan on lasten liikuntaan suuntautunut sekä taidon opettamisen erikoisosaaja. Alle 15-vuotiaat (ennen nopeaa pituuskasvua) Toimintaa on 2-5 kertaa yhteensä 3-7,5h viikossa. Huipulle tähtäävän urheilijan kokonaisharjoittelun määrä on oltava tuntia viikossa. Tuetaan monipuolista harrastamista. 11

14 Tärkeitä kasvun ohjauksen asioita ovat o erotuomareiden, kanssapelaajien ja vastustajien kunnioittaminen. o joukkuehengen ja ystävyyssuhteiden korostaminen. o motivaation ja innostuksen kohottaminen kehityskeskusteluilla. o harjoittelutapojen vahvistaminen. o oikean harjoittelukulttuurin omaksuminen. o riittävän säännöllisen yöunen korostaminen (9-10h yössä). Toimitsijakoulutus. Terveystarkastukset suositeltavia. Ikäluokan ohjaaja on yksilöiden ohjaaja, joka ymmärtää eriyttämisen merkityksen ja hallitsee koripallotaitojen opettamisen. Ohjaajan oman toiminnan keskeinen motiivi ei saa olla kilpailullinen menestys. Yli 15-vuotiaat (nopean pituuskasvun jälkeen) Ohjattua toimintaa on 2-5 kertaa yhteensä 3-8 tuntia viikossa. Huipulle tähtäävän urheilijan kokonaisharjoittelun määrä on oltava tuntia viikossa, joista lajiharjoittelun osuus on tuntia. Harjoittelun määrä ja teho kasvaa nousujohteisesti. Toiminta on ympärivuotista. Tärkeitä kasvun ohjauksen asioita ovat o riittävän säännöllisen yöunen korostaminen (9-10h yössä). Kahdesti päivässä harjoittelevan nuoren iltaja aamuharjoitusten väli tulisi olla vähintään 12 tuntia. (Aamuharjoitusten tulisi alkaa noin klo 10 ja iltaharjoitusten päättyä viimeistään noin klo 20.) o urheilijan elämäntavan painottaminen, esim. ravinto ja päihteettömyys. o tarkoituksenmukainen pukeutuminen. o koulunkäynnin tukeminen. o esimerkkinä toimiminen nuoremmille pelaajille. Erotuomarikoulutus. Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen alkeet. Henkinen valmentaminen (mm. motivaatioilmasto, itsetuntoon sekä onnistumiseen ja epäonnistumiseen liittyvät asiat) huomioitava erityisesti. Urheilijan urasuunnittelu aloitetaan. 12

15 Terveystarkastukset suositeltavia. Lihastasapainokartoitus. Ikäluokassa on kahdenlaisia toimijoita: organisaatioissa, joissa on tavoitteena pelaajien ja joukkueen kilpaurheilullinen menestys, tulee valmentajana toimia kilpa- ja huippuurheiluun suuntautunut henkilö. Muunlaisissa organisaatioissa ohjaaja on suuntautunut nuorten ohjaustoimintaan Harjoittelun painopisteet Alla olevassa jaottelussa on esitelty kunkin ikäkauden tärkeimmät painopisteet. Jaottelua tehdessä on ajateltu, että edellisten ikäkausien painotukset huomioidaan myös myöhemmissä ikäluokissa. Valmennusta suunniteltaessa ja toteutettaessa on muistettava, että urheilijan kehittyminen tapahtuu vaiheittain. Jotta seuraavaan sisältöön voidaan siirtyä, on edellinen vaihe hallittava. Vaiheiden ohittaminen tai oikaiseminen voi pahimmassa tapauksessa pysäyttää pelaajan kehittymisen. Pelaajien kehittyminen on yksilöllistä ja tapahtuu eri vauhtia. On otettava huomioon, että tyttöjen kehittyminen tapahtuu yleensä poikia nopeammin. Valmennusta toteutettaessa ei voida sokeasti noudattaa ikäkausien suosituksia vaan etenemisen on tapahduttava yksilöiden luonnollisen kehityksen mukaisesti. Jaottelu on esitelty kolmessa osassa: tekniikka-, taktiikka- ja ominaisuusharjoittelu. Valmennus on kuitenkin kokonaisvaltainen prosessi, jossa näitä osa-alueita yhdistetään ja sovelletaan keskenään. Esitellyt prosenttiosuudet ovat suuntaa-antavia. Alle 8-vuotiaat Harjoittelu keskittyy lasten liikunnallisten taitojen sekä pallonkäsittelytaitojen kehittämiseen. Harjoittelussa käytetään erikokoisia ja eripainoisia palloja sekä muita lasten liikuntaan suunniteltuja opetusvälineitä. Leikin ja kisailun kautta opetetaan taitoja, joita myöhemmin tarvitaan varsinaisessa lajiharjoittelussa. Pelinomaisissa harjoitteissa on hyvä soveltaa sääntöjä sekä käyttää erilaisia viitepelejä taidon opettamisen tukena. Alle 10-vuotiaat Tekniikka 45 % harjoitteluajasta perusasioiden harjoittelu: pallonkäsittely, heittäminen, puolustus, pallottomana liikkuminen, peliasento o kahden käden syöttö ja pallon vastaanottaminen o matala ja korkea kuljetus o pallon suojaaminen 13

16 o suorituksia molemmilla käsillä ja jaloilla; tukijalan käyttö o oikean ja vasemman käden lay up o heitto yhdellä kädellä ja kämmen pallon alla Taktiikka 15 % harjoitteluajasta tilan käyttö; paljon syöttöpelejä siirtyminen; peliä koko kentällä puolustaminen pallon tasolla ja sen alapuolella katse korille kun saa pallon perussäännöt pelin logiikka: tehdään koreja ja estetään vastustajaa tekemästä koria Ominaisuusharjoittelu 40 % harjoitteluajasta juoksuleikkejä, erityisesti reaktionopeus telinevoimistelua, erityisesti kehonhallintaa, permantoliikkeitä johdettua liikkuvuusharjoittelua nassikkapainia jalkaterän vahvistamista liikuntaa ilman kenkiä rytmitajun ja muuntelukyvyn kehittämistä, esim. tasapainoilua, lajiharjoitteita erilaisin rytmein, tanssia Alle 12-vuotiaat Tekniikka 55 % harjoitteluajasta oikea heittotekniikka! peliasento ja pallotaskut pysähdykset ja käännökset: erityisesti 1-tahtipysähdys ja editse käännös pallo- ja vartaloharhautukset yksinkertaiset harhautussarjat, liikkeellelähtö ristiaskeleella kuljetuskädenvaihdot: jalkojen välistä, selän takaa ja spin dribble rytmin- ja suunnanmuutokset kuljetuksessa perussyötöt: ranne-, päänpäältä ja työntösyöttö 14

17 puolustusjalkatyö ja käsien käyttö lay up heittojen automatisointi (myös lay backit) hyppyheiton kehittely alkaa Taktiikka 15 % harjoitteluajasta kolmoisuhka kenttätasapaino: takamiehet ja muut ulkopelaajat pallottomana liikkumisen korostaminen ei screen-pelejä yksinkertainen joukkuehyökkäysmalli o syöttö-leikkausavaus o kuljetusavaus joukkuepuolustuksen alkeet o näe aina pallo ja oma mies o auta ja palaa periaate jokin päätyrajapeli ylivoimahyökkäykset (1-0, 2-1, 3-1, 3-2) Ominaisuusharjoittelu 30 % harjoitteluajasta hyppynaruhyppelyä monipuolista yleisurheilua turvallisia (kevyitä) loikkia keskivartalokuntopiirejä kehonhallintaa, tasapainoa ja reaktiokykyä kehittäviä harjoittelua johdettua liikkuvuusharjoittelua Alle 15-vuotiaat (ennen nopeaa pituuskasvua) Tekniikka 50 % harjoitteluajasta perustekniikoiden vahvistaminen kovassa vauhdissa ja puolustajaa vastaan 15

18 hyppyheiton kehittely jatkuu liikkeitä eri pelipaikoilta, uutena asiana sisäpeli askelharhautukset yhdistelmäliikkeitä vapautuminen pallottomana eri pelipaikoilta ja eri leikkaukset levypallopelaaminen, -tekniikat transitionpelin perustaidot eri pelipaikkojen ja leikkausten puolustaminen Taktiikka 20 % harjoitteluajasta kaikkien pelipaikkojen pelaamista nopeanhyökkäyksen organisointi o kolmen pelaajan nopea (roolit: avaaja, hakija, juoksija) o yli- ja alivoima tilanteet o siirtyminen puolustuksen ja hyökkäyksen välillä pelitaitojen kehittäminen: 1-1 / 2-2 / 3-3 pelejä pelin lukemisen korostaminen screenien esitteleminen o palloton ja pallollinen screen screenien puolustaminen o yksi tapa joukkuepuolustus (yksi tapa) o pallon puolustus: paine, ohjaaminen o pallottoman puolustus: yhden syötön päässä, apuasemassa joukkuehyökkäys o perushyökkäys ja ensimmäiset set-pelit Ominaisuusharjoittelu 30 % harjoitteluajasta keppijumppaa kuntopalloharjoittelua kuntopiirejä omalla painolla porrasjuoksuja 16

19 perushyppyjä nopeus-, ketteryys- ja koordinaatioharjoittelua, esim. törppöradat tasapainoa ja kehonhallintaa kehittävää harjoittelua johdettua liikkuvuusharjoittelua säännöllistä ulkoilua Yli 15-vuotiaat (nopean pituuskasvun jälkeen) Taktiikka % harjoitteluajasta seuran oman pelitavan rakentamista ja harjoittelua esitellään vaihtoehtoisia pelitapoja o eri screenpelit o paikkapuolustus koko kentän pelaaminen o koko kentän miespuolustus o esitellään paikkaprässi ja prässin murto roolitettu nopeahyökkäys (takamies, juoksijat, traileri), roolit vahvistuvat ja yksilöllinen ohjaus korostuu 5-5 set-pelit Kilpa- ja huippu-urheilujoukkueet siirtymähyökkäykset, secondary break hyökkäys- ja puolustuspelin variaatiot, esim. box and one peli sekä tuplaaminen esim. screeneissä ja low postissa erikoispelit Tekniikka % harjoitteluajasta screentekniikat pelitaitojen jalostaminen, esim. koko kentän peliin opettaminen roolien kautta => alustava roolittaminen o erit. point guard -peli o roolit vaihtelevat taktisten osa-alueiden pilkkominen osiin ja niiden harjoittelu o 2-2, 3-3 pelit puolustustekniikoiden vahvistaminen 17

20 levypallotekniikoiden harjoittelu ja vahvistaminen Kilpa- ja huippu-urheilujoukkueet erikoisominaisuuksien harjoittaminen roolien mukaista harjoittelua monipuolisesti perus- ja pelitaitoja unohtamatta harjoittelussa korostuu otteluvauhti ja ylitempo erikoispuolustustekniikoiden harjoittelu erikoishyökkäysten harjoittelu omien vahvuuksien hyödyntäminen hyökkäykset erityispuolustuksia vastaan Ominaisuusharjoittelu % harjoitteluajasta säännöllistä kesäharjoittelua (peruskuntokausi) voimakeppiharjoittelua perusvoimaharjoittelua tangolla aitahyppelyä power walk -harjoitteita lajivoimakuntopiirejä ominaisuustestit pelaajien motivoinniksi Kilpa- ja huippu-urheilujoukkueet raskas rauta -harjoittelua (perus-/maksimivoima) ominaisuusharjoittelua o tulostavoitteet osa-alueittain (henkilökohtaiset indeksit) o testaus (takakyykky, rinnalle veto, penkkipunnerrus, 20m, ponnistusvoima, eteentaivutus) o henkilökohtainen ohjaus kestävyysharjoittelua perusharjoittelukaudella 18

21 6. Koripalloliitto hyvän seuran tukena Koripalloliiton tehtävä on järjestää kilpailutoimintaa eri tasoilla, koulutusta kaikille lajin toimijoille sekä edustaa Suomea kansainvälisen koripalloliiton tapahtumissa Kilpailutoiminnan suositukset Hän, joka uhraa eniten, luovuttaa viimeiseksi. (Robert Petersen) "The more I watch the game, the more I realize that while easy to understand and simple to demonstrate, it is nevertheless a challenge to skill. It is only through thorough fundamentals and constant practice that championships are won." (Dr. James Naismith) Kilpailua ei voi eikä tarvitse poistaa. Meidän pitää kuitenkin päästä irti siitä filosofiasta, että pitää voittaa millä hinnalla hyvänsä. Voittaa voi muutenkin kuin olemalla ykkönen. (S. Baumgarten) Koripalloliitto on asettanut kilpailutoiminnalle joitakin suosituksia, joita noudatetaan muun muassa kaikissa Koripalloliiton järjestämissä kilpailuissa. Koripalloliitto suosittelee seuroja noudattamaan samoja suosituksia omissa turnauksissaan ja peleissään. Suositusten lisäksi Koripalloliitto varaa oikeuden erityislupien myöntämiseen seuraavissa tapauksissa: yli-ikäisten peluuttamisessa nuorten sarjoissa, kun seuralla ja paikkakunnalla ei ole tarjota sopivaa paikkaa lapsen harrastuksen ylläpitämiseksi. tyttöjen peluuttamisessa poikien sarjoissa. ratkaisuihin, jotka tukevat paikallistason koripallokulttuuria. Alle 8-vuotiaat ja aloittavat ryhmät Järjestettävä kilpailutoiminta Toiminta on leikinomaista. Alueellista kilpailutoimintaa ei järjestetä, mutta erilaisia kisailutapahtumia voidaan järjestää seuran sisällä tai yhdessä naapuriseuran kanssa. 19

22 Mukana olevat ohjaajat toimivat tapahtumien järjestäjinä ja pelinohjaajina. Erotuomareita ei tapahtumissa käytetä. Tapahtumapäiviä on vuodessa 4-6. Tapahtumissa palkitaan monipuolisesti erilaisista asioista. Alle 10-vuotiaat Järjestettävä kilpailutoiminta Kilpailu on edelleen leikinomaista. Kilpailu on oppimisen paikka, jossa on turvallista yrittää, onnistua ja epäonnistua. Ottelut nähdään kasvatuksellisena mahdollisuutena. Tapahtumat järjestetään mahdollisimman lähellä kotia. Tapahtumissa ei pidetä sarjataulukoita, eikä parhaita palkita. Tapahtumissa palkitaan monipuolisesti erilaisista asioista. Mukana olevat ohjaajat toimivat tapahtumien järjestäjinä ja pelinohjaajina. Erotuomareita ei tapahtumissa käytetä. Tapahtumissa kaikki lapset saavat tasaisesti peliaikaa. Tapahtumat ovat kaikille positiivinen ja palkitseva kokemus valmentajan rooli on ensisijaisesti kannustava. Kaikilla pelaajilla on yhtä suuret mahdollisuudet osallistua pelitapahtumiin jokainen pelaaja kokee itsensä tärkeäksi, esim. jakamalla samantasoiset pelaajat samaan ketjuun. Palautteenanto keskittyy onnistumisiin, yrittämiseen ja oppimiseen. Alle 12-vuotiaat Järjestettävät kilpailut Kilpailutoiminta järjestetään mahdollisimman lähellä kotia. Valtakunnallista kilpailutoimintaa ei järjestetä. Ulkomaan ottelu- ja turnausmatkoja ei suositella. Pelien määrä Harjoittelun ja pelaamisen suhde on 5 harjoitusta / 1 ottelupäivä Ottelupäiviä / pelaaja vuodessa Peluutus Kokoonpanossa 8 minuutin takuu Kokoonpanossa tavoitteena 10 pelaajaa Otteluvalmennus Ottelutapahtuman on edelleen kaikille positiivinen ja palkitseva kokemus, jossa keskeisintä ei ole voittaminen Noin 2/3 peleistä pelataan samantasoisia joukkueita vastaan 20

23 Ottelut ovat osa harjoittelua; otteluissa toteutetaan harjoituksissa opittuja asioita, otteluihin asetetaan henkilökohtaisia suoritustavoitteita, esim. mahdollisimman monta lay up -koria tai koriin johtavaa syöttöä Ohjeet ja palaute annetaan erätauoilla, aikalisillä, pelikatkoilla ja pelin jälkeen Palautteenanto keskittyy onnistumisiin, yrittämiseen ja oppimiseen - korjaava palaute annetaan seuraavissa harjoituksissa Alle 15-vuotiaat (ennen nopeaa pituuskasvua) Pelien määrä Harjoittelun ja pelaamisen suhde on 4-6 harjoitusta / 1 ottelupäivä Ottelupäiviä on / pelaaja vuodessa Peluutus Kokoonpanossa 10 minuutin takuu Kokoonpanossa tavoitteena 10 pelaajaa Otteluvalmennus Otteluissa keskitytään ensisijaisesti harjoitusjakson tavoitteisiin 2/3 otteluista pelataan samantasoisia tai parempia joukkueita vastaan Peliaika jaetaan harjoitteluaktiivisuuden perusteella, kuitenkin niin, että jokaiselle tulee vähintään kaksi peliä kuukaudessa Ennen ottelua valmentaja asettaa realistisia henkilö- ja joukkuekohtaisia suoritustavoitteita, esim. mahdollisimman monta nopeaa hyökkäystä Ottelutapahtumiin luodaan toimintarutiinit, niin verryttelyihin kuin aikalisillekin Valmentaja keskittyy toiminnassaan nykyisiin ja tuleviin tapahtumiin; pelitilanteen aikaista kommentointia vältetään Tilastointia ja videointia käytetään apuna palautteenannossa Yli 15-vuotiaat (nopean pituuskasvun jälkeen) Pelien määrä Harjoittelun ja pelaamisen suhde on 4-6 harjoitusta / 1 ottelupäivä Ottelupäiviä / pelaaja vuodessa (ottelumäärään huomioidaan seuran, koulun, alue- ja maajoukkueiden pelit) Peluutus Peliaika jakautuu ansioiden mukaisesti Otteluvalmennus 21

24 Ottelut tulee jakaa valmentajan mielessä valmistaviin otteluihin ja kilpaotteluihin. Valmistavissa otteluissa keskitytään harjoitusjakson tavoitteisiin, kilpaotteluissa lopputulokseen. Valmistavia otteluita on selvästi kilpaotteluita enemmän. Jokaista ottelua varten valmentaja laatii pelisuunnitelman. o pelisuunnitelma rakentuu erityisesti suoritustavoitteiden, puolustuspelin ja oman pelitavan varaan o pelisuunnitelmassa on yksilökohtaisia ja joukkuekohtaisia tavoitteita o valmentaja seuraa pelisuunnitelmaa läpi ottelun o valmentajan suhtautuu ottelutapahtumaan ennen kaikkea positiivisesti, avoimesti ja rakentavasti valmentajan tärkein tehtävä on saada pelaajat keskittymään ja nauttimaan pelisuorituksesta; ottelu on pelaajien esitys o ottelutapahtuma analysoidaan jälkikäteen huolella 22

25 7. Yhteenveto Nuorisotoiminnan visio on kasvattaa liikuntaan ja liikunnan avulla kasvaminen. Nuorisotoiminnan tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen, laadukas ohjaustoiminta ja taidon opettamisen korostaminen. Kilpaileminen on tärkeä osa lasten koripalloharrastamista. Kilpaileminen on kiehtovaa, jännittävää ja synnyttää vahvoja tunteita. Terve kilpaileminen tukee lapsen kehitystä. Koripalloharrastuksessa kaikilla lapsilla on mahdollisuus ja oikeus olla voittaja riippumatta ottelun lopputuloksesta. Voittaja yrittää aina parhaansa, keskittyy oppimiseen ja jatkuvaan kehittymiseen, eikä masennu tekemistään virheistä, vaan näkee ne mahdollisuutenaan kehittyä. Hyvän seuran tunnusmerkkejä ovat muun muassa kirjatut toimintaperiaatteet, yhteinen reilun pelin arvopohja, lahjakkuuden tukeminen sekä yhteisöllisyyttä kasvattava innostava toiminta. Koripalloperheeseen kuuluu lapsen lisäksi paljon muita tärkeitä toimijoita, joita koskevat yhdessä sovitut reilun pelin säännöt. Vanhempien lisäksi kaikilla toiminnassa mukana olevilla aikuisilla on tärkeä rooli lapsen harrastuksessa. Vanhempien tehtävä ei kuitenkaan ole puuttua valmennukseen. Hyvä koripallo-ohjaaja on samanaikaisesti kasvattaja ja taidon opettaja. Koripalloliiton tehtävä on tukea seuroja laadukkaassa toiminnassaan järjestämällä kilpailutoimintaa, koulutusta sekä maajoukkuetoimintaa. 23

26 8. Lähteet Basketball for young players, guidelines for coaches. FIBA 2000 Double Goal Coach. Thompson, Quill 2003 Erotuomarin eettiset periaatteet. Suomen Erotuomareiden Liitto ry 2005 Koripallovalmennus. Petersen 1993 Lapsikeskeinen urheilu ja liikunta. Nykänen, Kirjapaino Oy 1996 Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suositukset. Nuori Suomi 2004 Liikkuva Lapsi ja Nuori. Miettinen, VK-kustannus Oy 1999 Liikuntakasvatuksen käsikirja. Zimmer, Lasten Keskus 2001 NABC s Handbook for Teaching Basketball Skill Progressions. Krause, Janz, Conn, Coaches choice 2003 Namikalainen kasvattaja, kouluttajan käsikirja. Lund, NMKY:n urheiluliitto 2004 Ohjaamisen taito. Kaski & Autio, Edita 2005 Unelma hyvästä urheilusta, lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset. Nuori Suomi ja Suomen Liikunta ja Urheilu 2001 Urheiluvalmennus. Mero, Nummela, Keskinen, Häkkinen, VK-Kustannus Oy 2004 Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö ja Nuori Suomi

Seuratoiminnan. käsikirja. Yläsavolaista osaamista yli 70 vuotta! PK-37 on ollut sinettiseura vuodesta 1998 lähtien.

Seuratoiminnan. käsikirja. Yläsavolaista osaamista yli 70 vuotta! PK-37 on ollut sinettiseura vuodesta 1998 lähtien. Seuratoiminnan käsikirja PK-37 on ollut sinettiseura vuodesta 1998 lähtien. Yläsavolaista osaamista yli 70 vuotta! PeeKoossa Kaikki Pelaa! 1 Oli kesä tai talvi... Iisalmessa jalkapalloillaan hyvillä kentillä

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 2 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 4 1. Lapsen ja nuoren

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PESIKSEN LASTEN JA NUORTEN VALMENNUKSEN SUUNNITELMA 2008-2011

SIILINJÄRVEN PESIKSEN LASTEN JA NUORTEN VALMENNUKSEN SUUNNITELMA 2008-2011 SIILINJÄRVEN PESIKSEN LASTEN JA NUORTEN VALMENNUKSEN SUUNNITELMA 2008-2011 SIIPEN JUNIORIVALMENTAJAN OPAS VERSIO 1.4 / 29.4.2009 Versio 1.2 hyväksytty Siipen hallituksessa 17.11.2008 2 Esipuhe Sinulla

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko EERIKKILÄN URHEILUOPISTO LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO SEURATOIMINNAN OSAAMISALA

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

ARVOT...3 EETTISET LINJAUKSET... 3 VISIO...4 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET...4 KOYAMAN JUDO...5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET... 9 PELISÄÄNNÖT...

ARVOT...3 EETTISET LINJAUKSET... 3 VISIO...4 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET...4 KOYAMAN JUDO...5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET... 9 PELISÄÄNNÖT... TOIMINTALINJA 2014 2 ARVOT...3 EETTISET LINJAUKSET... 3 VISIO...4 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET...4 KOYAMAN JUDO...5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET... 9 PELISÄÄNNÖT...10 TOIMINTAMUODOT...11 MUKSUJUDO... 12

Lisätiedot

ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET

ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET Versio 1.1 päivitetty 08.09.2009 ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET Alkusanat Taitolajien parissa työskentelevät ihmiset ovat jo pitkään etsineet ratkaisua, joka automaattisesti takaisi nousun lajin huipulle.

Lisätiedot

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN 2014 Toim. Sari Suomaa 1 1. KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY. - Monipuolinen pesäpalloseura 1.1. Toiminnan tarkoitus, periaateet ja painopisteet Keravan Pesis-Juniorit

Lisätiedot

SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA

SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA SISÄLLYS Lukijalle NUORI SUOMI SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta...

Lisätiedot

NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSOPPAAT

NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSOPPAAT NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSOPPAAT NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSLINJAUS 2014 NUPS STRATEGIA 2014-2016 Aktiivinen ja laadukas liikuttaja Kasvava, monipuolisesti menestyvä ja kehittyvä seura Harrastajamäärän

Lisätiedot

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen SISÄLLYS LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI Viihtyminen Ilo ja leikki Tasavertaisuus Palautteen antaminen TOIMINTATAVAT Yksilökeskeisyys ja yhteisöllisyys

Lisätiedot

KORIPALLOLIITON HARJOITTELUPAKETTI C- JA B-JUNIOREILLE

KORIPALLOLIITON HARJOITTELUPAKETTI C- JA B-JUNIOREILLE KORIPALLOLIITON HARJOITTELUPAKETTI C- JA B-JUNIOREILLE Sisällysluettelo: 1. Ohjeita materiaalin käyttäjälle (siirry tästä) s. 3 2. Ikäkausivalmennuksen erityispiirteitä (siirry tästä) s. 4 3. Harjoitteet

Lisätiedot

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013 Kempa Seurakäsikirja 2013 Versio 1.3 25.2.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Seura yhdistyksenä...5 2.1 Hallitus...5 2.1.1 Hallituksen kokoonpano...6 2.1.2 Hallituksen tehtävä...6 2.1.3 Kokoustoiminta...6

Lisätiedot

URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA

URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA Sa m p o 7 URHEILUVALMENNUKSEN OPETUSSUUNNITELMA URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Urheiluvalmennuksen kurssit 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta

Lisätiedot

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Nyrkkeilyn käsikirja 2012 1 LASTEN JA NUORTEN NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Sisällysluettelo 3 Johdanto NYRKKEILYURHEILU 4 Nyrkkeily lasten ja nuorten

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset

1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset Ampumaurheilukoulu Sisällysluettelo 1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset 2. Suunnittelu käynnistää toiminnan 2 Uuden toiminnan käynnistäminen

Lisätiedot

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F8-9 valmennussuunnitelma Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F8-9 VALMENNUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Tekijät:U12 työryhmä Kuvat: Taitto: Heidi Soininen Suomen Palloliitto

Lisätiedot

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Hiihto Yleisurheilu v4.0 15.09.2012 Tammelan Ryske ry:n toimintakäsikirja v4.0 15.9.2012 2 (21) TOIMINTAKÄSIKIRJAN VERSION HALLINTA 05/06/2009 v0.1 Toimintakäsikirjan

Lisätiedot

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 valmennussuunnitelma Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 VALMENNUSSUUNNITELMA SUOMEN PALLOLIITTO Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Lukijalle... 6 Harjoituskirjan käyttöohje...

Lisätiedot

Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille

Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille 7. Harjoittelu ja sitoutuminen 15 7.1 Harjoittelu 15 7.2 Sitoutuminen 15 7.3 Motivaatio 16 7.4 Läsnäolo harjoituksissa 16 Sisältö 1. Tervetuloa Tapiolan Voimistelijoihin!

Lisätiedot

Sykki ry valmennuskäsikirja

Sykki ry valmennuskäsikirja Sykki ry valmennuskäsikirja Käsikirja Sykin valmentajille ja valmennuksen suunnittelijoille Valmennuskäsikirjassa esitellään käytännön tasolla Sykki ry:n juniorivalmennuksen perusperiaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

NÄI ME RAUMALLP PESÄPALLO PELA

NÄI ME RAUMALLP PESÄPALLO PELA FERA-AAPINEN NÄI ME RAUMALLP PESÄPALLO PELA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lukijall... 4 2. Lasten ja nuorten vanhemmille... 5 3. Ferassa yhdessä asetetut ja sovitut päämäärät, arvot ja pelisäännöt... 6 4. Seuran

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT

SINETTISEURAKRITEERIT 2011 => Suomen Judoliitto ry SINETTISEURAKRITEERIT Judoliiton Sinettiseurakriteerit, jotka ovat lupaus laadusta lasten ja nuorten harjoittelussa ja kilpailemissa aktiivisessa ja kehityshaluisessa judoseurassa.

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

1. MIKÄ ON HOOGEEN JA ESPAN YHTEISJOUKKUE??

1. MIKÄ ON HOOGEEN JA ESPAN YHTEISJOUKKUE?? SISÄLLYSLUETTELO 1. MIKÄ ON HOOGEEN JA ESPAN YHTEISJOUKKUE?? 2. YHTEISJOUKKUEEN PERUSTAMINEN 2.1. Pelaajavalinnat 2.2. Yhteisjoukkueen valmentajat 2.2.1. VASTUUVALMENTAJA 2.2.2. APUVALMENTAJA 2.3. Yhteisjoukkueen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI

LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI Suomen Koripalloliitto ry. Marttiina Roos- Salmi 2006 Päivitetty Jussi Räikkä / Antti Koskelainen 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto Osa 1: Lasten urheilun perusteet

Lisätiedot