SUOMEN KORIPALLOLIITTO. Nuorisotoiminta PAREMPI IHMINEN, PAREMPI URHEILIJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KORIPALLOLIITTO. Nuorisotoiminta PAREMPI IHMINEN, PAREMPI URHEILIJA"

Transkriptio

1 SUOMEN KORIPALLOLIITTO Nuorisotoiminta PAREMPI IHMINEN, PAREMPI URHEILIJA

2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe 1 2. Nuorisotoiminnan visio 2 3. Nuorisotoiminnan tavoitteet 3 4. Lapsen koripalloharrastus Lapsen oikeudet koripallossa Ikäkausien erityispiirteet 6 5. Hyvä koripalloseura Hyvän seuran tunnusmerkkejä Sinettiseuratoiminta Koripallon toimijat Vanhempien rooli Hyvä ohjaaja Erotuomarit ja toimitsijat Yleissuositukset seuratoiminnan tueksi Harjoittelun painopisteet Koripalloliitto hyvän seuran tukena Kilpailutoiminnan suositukset Yhteenveto Lähteet 24

3 1. Esipuhe Koripallo on yksi maailman harrastetuimmista urheilumuodoista. Koripallon kehitti vuonna 1891 kanadalainen James Naismith. Kun James Naismith naulasi persikkakorit koulun seinään, oli hänen tavoitteenaan kehittää laji, jossa yhdistyvät joukkuepelaaminen, taitavuus, luovuus, sääntöjen ja vastustajien kunnioittaminen sekä liikunnallinen mielihyvä. Yli sata vuotta myöhemmin voimme todeta, että tohtori Naismith onnistui tavoitteessaan. Tri Naismith valmentajana Koripallon harrastajia lasketaan nykyään olevan noin 400 miljoonaa. Kansainväliseen Koripalloliittoon FIBA:an kuuluu 213 jäsenmaata, kun esim. YK:hon kuuluu 191, FIFA:aan (jalkapallo) 207 ja IIHF:n (jääkiekko) 73. Suomeen koripallo levisi 1930-luvulla. Koripallon lisenssipelaajia on Suomessa noin , joista yli on alle 18-vuotiaita lapsia. Koripalloliittoon kuuluu 210 seuraa, joista noin sadassa tehdään nuorisotyötä. Koripalloliiton tavoitteena on lisätä harrastajamääriä saamalla uusia harrastajia toimintaan mukaan sekä pitämällä nykyisistä entistä parempaa huolta. Toiminnan laatua parantamalla viihtyvyys lisääntyy ja tulokset paranevat. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii yhteisiä toimintaperiaatteita. Nuorisotoiminnassa kaiken lähtökohtana on lapsen hyvinvointi. Kun lapsi viihtyy, kokee olonsa turvalliseksi ja saa riittävää kannustusta, on hänen mahdollista kehittyä omaan huippuunsa, halutessaan aina huippu-urheilijaksi asti. Positiiviset elämykset kannustavat myös elinikäiseen liikunnan harrastamiseen. Jokaiselle lapselle on taattava mahdollisuus tavoitella omaa parastaan. Jokaista lasta on tuettava ratkaisuissaan ja ennen kaikkea autettava jokaista tiellä voittajaksi. Nämä linjaukset on tehty tukemaan seurojen laadukasta nuorisotyötä. Nuorisotyöllä tarkoitetaan kaikkea alle 18-vuotiaiden harrastamista. Käsitteiden selkeyttämiseksi alle 18-vuotiaita kutsutaan tässä teoksessa termillä lapsi. Koripallo on täynnä elämyksiä. Elämykset ovat osa elämää. Tule ja elä kanssamme! 1

4 2. Nuorisotoiminnan visio E D E S A U T T A A O S A L L I S T U J I E N L I I K U N N A L L I S E N JA K O R I P A L L O I L U L L I S E N E L Ä M Ä N T A V A N K E H I T T Y M I S T Ä: K A S V A T T A M I N E N L I I K U N T A A N JA L I I K U N N A N A V U L L A K A S V A M I N E N Kasvattaminen liikuntaan terveyteen liittyvän kunnon ja urheilusuoritukseen liittyvän kunnon kehittäminen elinikäisen liikuntaharrastuksen herättäminen myönteisten liikuntakokemusten, monipuolisten liikuntataitojen sekä tietojen avulla. Liikunnan avulla kasvaminen urheilijan itsetunnon ja pitkäjänteisyyden vahvistuminen empatia- ja yhteistyötaitojen kehittyminen liikuntaan ja terveyteen liittyvän tiedon omaksuminen 2

5 3. Nuorisotoiminnan tavoitteet Koripalloliiton nuorisotoiminnan tavoitteena on edistää Reilua Peliä - suomalaisen liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden mukaista toimintaa sekä auttaa seuroja kehittymistyössään. Nuorisotoiminnan lähtökohtana on lapsen kokonaispersoonallisen kasvun tukeminen. Toiminnassa tulee huomioida jokaisen lapsen yksilölliset ikä- ja kehityskaudet. Lapset tulee nähdä urheiluseuratoiminnassa aktiivisina toimijoina, joiden mielipiteitä tulee huomioida päätöksenteossa. Toiminnan tulee olla kaikille tasavertaista ja turvallista. Jokaisella on oikeus olla mukana ja kokea olonsa turvalliseksi ikään, sukupuoleen, uskontoon, ihonväriin, kieleen, kansalaisuuteen tai mihin tahansa erilaisuuteen katsomatta. Jokaisella lapsella ja nuorella on myös oikeus terveisiin esimerkkeihin, savuttomaan ilmaan ja päihteettömään harrastusympäristöön. Kaiken toiminnan tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Seurojen kehittymistyön tukeminen on yksi Koripalloliiton päätehtävistä. Nuorisotoiminnan keskeiset toiminnot keskittyvät yhteisöllisyyden lisäämiseen, ohjaustoiminnan laadun parantamiseen sekä taidon opettamisen korostamiseen kaikilla liikunnan toimialoilla. Yhteisöllisyys Yhteisöllisyys syntyy yhdessä koetuista positiivisista kokemuksista ja sitoutumisesta ryhmään. Koripallossa positiivisia kokemuksia syntyy onnistumisen, oppimisen ja kehittymisen tunteista sekä sosiaalisten suhteiden syntymisestä. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus elinikäiseen harrastamiseen niin pelaajana, ohjaajana, erotuomarina, seura-aktiivina kuin katsojanakin. Laadukas ohjaustoiminta Laadukkaan ohjaustoiminnan lähtökohtana on hyvä ohjaaja. Hyvä ohjaaja on innostunut, motivoitunut ja kyvykäs toimimaan lasten parissa. Hänen toimintansa on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Hänen toimintaansa ohjaavat seuran toimintaperiaatteet. Tavoitteena on tarjota kaikille harrastajille laadukasta ohjaustoimintaa. Pyrkimyksenä on lisätä hyvien ohjaajien määrää sekä mahdollistaa näiden ohjaajien monivuotinen osallistuminen ohjaustoimintaan. Tavoitteena on myös lisätä koulutettujen ohjaajien määrää kaikilla toiminnan tasoilla. Taidon opettamisen korostaminen Taitoharjoittelu ja taidon opettaminen ovat nuorisokoripallon keskeisimmät painopistealueet. Näillä halutaan korostaa osallistujien sisäisen motivaation, 3

6 innostuksen ja omaehtoisuuden merkitystä lajiviihtyvyydessä. Taidon opettaminen edellyttää koripallon perustaitojen tiedostamista ja hallitsemista, opetettavien asioiden ydinkohtien ymmärtämistä, riittävien ja oikeiden suoritusten vaatimista sekä yksilöllistä nousujohteista opetusohjelmaa. Taidon opettamisen korostaminen lapsilla lisää valmiuksia suuntautua myös huippu-urheiluun. 4. Lapsen koripalloharrastus Koripalloharrastus tarjoaa lapselle mahdollisuuden harrastaa liikuntaa turvallisessa ja hyväksyvässä ympäristössä yhdessä muiden lasten kanssa. Se opettaa taitoja, joista on myöhemmin hyötyä myös muilla elämänaloilla. Koripalloharrastus opettaa asettamaan tavoitteita, yrittämään parastaan ja käsittelemään urheilun mukana syntyviä tunteita. Joukkueurheiluna se opettaa myös toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa sekä hyödyntämään yhdessä tekemisen mahdollisuudet. Kilpaileminen on tärkeä osa lasten koripalloharrastamista. Kilpaileminen on kiehtovaa, jännittävää ja synnyttää vahvoja tunteita. Terve kilpaileminen tukee lasten kehitystä. Väärin toteutettuna - mm. voittamista keinolla millä hyvänsä - se heikentää lasten itsetuntoa ja intoa liikunnan harrastamiseen. Keskinäisen kilpailun lisäksi koripallo tarjoaa mahdollisuuden yrittää ja oppia turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Parhaimmillaan toiminnassa arvostetaan enemmän henkilökohtaista edistymistä kuin keskinäistä vertailua. Koripalloharrastuksessa kaikilla lapsilla on mahdollisuus ja oikeus olla voittaja riippumatta ottelun lopputuloksesta. Voittaja yrittää aina parhaansa, keskittyy oppimiseen ja jatkuvaan kehittymiseen, eikä masennu tekemistään virheistä vaan näkee ne mahdollisuutenaan kehittyä. Kaikkien lapsen ympärillä olevien toimijoiden on kannustettava lapsen matkaa voittajaksi. 4

7 4.1. Lapsen oikeudet Oikeus hauskuuteen urheilun parissa Oikeus osallistua mm. lahjakkuudesta, ihonväristä, uskonnosta, kielestä, kansalaisuudesta tai sukupuolesta riippumatta Oikeus kehittymiseen omassa tahdissaan, ikä- ja kehityskaudet huomioiden Oikeus asiantuntevaan ja vastuuntuntoiseen aikuiseen ohjaajaan/valmentajaan Oikeus osallistumiseen turvallisessa ympäristössä Oikeus osallistua päätöksentekoon ja tavoitteiden asettamiseen itseään koskevissa asioissa Oikeus osallistumiseen lapsena, ei pienenä aikuisena Oikeus saada osakseen huomiota, kannustusta, onnistumisen ja kehittymisen mahdollisuuksia eli tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin pyrkiä menestykseen Oikeus terveisiin esimerkkeihin, savuttomaan ilmaan ja päihteettömään harrastusympäristöön niin harjoitus- ja pelitapahtumissa kuin turnausmatkoilla Oikeus tulla kohdelluksi kunnioituksella ja ymmärtäväisesti kaikkien toimintaan osallistuvien taholta tuloksista tai sijoituksista riippumatta 5

8 4.2. Ikäkausien erityispiirteet Koulutus Henkinen kasvu ja persoonallisuus Tärkeät vaikuttajat ja kriisiajat Kasvu ja kehitys Palautteen anto Fyysiset ominaisuudet ja 6-9 vuotiaat 9-13-vuotiaat vuotiaat vuotiaat esikoulu, lukio tai ala-aste yläaste ala-aste ammattikoulu moraali: rangaistusten moraali: itsenäiset moraali: sääntöjen kunnioittami- normien noudatta- moraali: ryhmän välttäminen eettiset periaatteet, realistinen ja oman nen, keskittymiskyky paranee, arviointikyky paraminen, realistinen edun tavoittelu, voimakenee käsitteelli- arviointikyky, ky- taktinen äly kehittyy ja kyky toimia ajattelukyky kehitnee, käsitteellinen kas kilpailuvietti, voima- realistinen minäseen ajatteluun, ryhmässä paranee voimistuu tyy, itsenäistyminen kas eläytyminen mieliväksyntä paranee kuva, kritiikin hykuviin kavereiden merkitys kasvaa, ryh- ei keskeisiä vai- kaverit tärkeämmät vanhemmat, kuin omat vanhemmat, valmenta- opettajat, mään kuuluminen kuttajia, kriisiaika: kaverit, kriisiaika: koumäiset seurustelusuhteet, täysi- tärkeää, ensim- vakavat seurustejat/ohjaajat, esikuvat, kriisiaika: murrosikä, koulu ja solun alkamineka: murrosikä allinnalusuhteet, kriisiaiikäisyys, uravasiaaliset paineet kaa hermoston voimakkaat hormonitoiminnan voimakas murrosikä päättyy pituuskasvu ja kehittyminen, viimeistään, fyysiset valmiudet lä- kasvupyrähdykset, puberteetti voima ja nopeus muutokset, lihas- vartalon mittasuhteehellä aikuisen alkaa kasvavat huomattavasti samat kuin tasoa aikuisena positiivinen positiivinen ja realistinen palaute urheilijan uran ja kannustava palaute laute sekä itsear- kannustava pa- tärkeää erilaisin suunnittelu huomioitava menetelmin tärkeää viointi tärkeää Ennen nopeaa pituuskasvua Nopean pituuskasvun jälkeen tasapaino, notkeus, ketteryys, nopeuskestävyys, maksimivoima, anaerobinen nopeus, taitotekijöiden harjoitta- peruskunto, kovat maitohappo- 6

9 herkkyyskaudet minen, kestovoima, lihaskestävyys, perusliikkeet, kimmoisuus, liikkuvuus, aerobinen peruskunto, lihashermotus harjoitukset 5. Hyvä koripalloseura Seura voi tehdä laadukasta toimintaa monella toimialalla (esim. lapset ja nuoret, huippu-urheilu, harrasteliikunta) tai valita jonkun, mihin se haluaa keskittyä. On tärkeää, että seuran toiminta perustuu tarkasti mietittyihin ja asetettuihin tavoitteisiin. Pohdintaa tehtäessä on otettava huomioon seuran arvovalinnat, strategia, toimintarakenteet ja käytössä olevat voimavarat Hyvän seuran tunnusmerkkejä Hyvän seuran tunnusmerkkejä ovat muun muassa kirjatut toimintaperiaatteet, yhteinen reilun pelin arvopohja, lahjakkuuden tukeminen sekä yhteisöllisyyttä kasvattava innostava toiminta. Kaikessa toiminnassa noudatetaan yhdistystä koskevaa lainsäädäntöä ja Koripalloliiton sääntöjä ja määräyksiä. Tunnusmerkkien tulee näkyä seuran käytännön toiminnassa Sinettiseuratoiminta Nuorisokoripalloseurojen laatumittarina käytetään Nuoren Suomen ja Koripalloliiton sinettikriteereitä. Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta. Kaikille mukanaoleville tarjotaan harjoitus- ja pelipaikka oman osaamisensa kehittämiseen. Seuralla on suunnitelma lasten ja nuorten mukana pitämiseen peliuran ohella tai sen jälkeen muissa seuratehtävissä, esimerkiksi ohjaajina, erotuomareina, toimitsijoina, ottelujärjestäjinä ja muina seura-aktiiveina. 2. Seuran toiminta on kasvatuksellista Seura sitoutuu Suomalaisen liikunnan ja urheilun eettisiin periaatteisiin eli Reilun pelin sääntöihin. Seuran kaikissa joukkueissa on sovittu seuran toimintaperiaatteiden mukaiset Pelisäännöt. Pelisäännöt on luettavissa seuran kotisivuilta. Seuran organisointi ja toteutus 3. Seurassa on nuorisotoiminnasta vastaava henkilö. 7

10 Seuralla on nuorisotoiminnasta vastaava (palkallinen) henkilö. Seuralla on henkilö, jonka vastuulla on tiedottaminen Koripalloliiton ja seuran toimijoiden välillä. 4. Seuralla on kirjallinen liiton ohjeistuksen mukainen toiminta- tai laatukäsikirja. Toiminta-/laatukäsikirjassa määritellään seuran toiminta-ajatus, toimintaperiaatteet, toimijoiden vastuut ja velvollisuudet sekä ongelmanratkaisumenetelmät. Toiminta-/laatukäsikirja löytyy seuran kotisivuilta ja se tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi. 5. Seura informoi ja aktivoi jäsenistöään sitoutumaan seuran toimintalinjaan ja sopimaan pelisäännöistä Seura järjestää säännöllisesti vanhempain- ja joukkueenjohtajatilaisuuksia. Seura arvioi ja kehittää toimintaansa muun muassa säännöllisillä tyytyväisyyskyselyillä. 6. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä. Seura järjestää kaikille seuratoimijoille yhteisiä tilaisuuksia, joissa se palkitsee ja kiittää heitä. Tilaisuuksilla lisätään toimijoiden jaksamista ja hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Harjoituksen laatu 7. Seura aktivoi monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan Seuralla on kirjallinen valmennuksen linja. Seura ohjeistaa ja kannustaa riittävään, monipuoliseen ja omatoimiseen liikkumiseen. 8. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen Seura noudattaa Suomen Koripalloliiton valmentajalisenssijärjestelmää; joukkueiden vastuuohjaajat ovat käyneet vähintään tason I koulutuksen. Seuran kaikki ohjaustoiminnassa mukana olevat ovat käyneet vähintään Tule ohjaajaksi! -koulutuksen. Ohjaajien määrä harjoitusryhmissä on vähintään 1 ohjaaja/10 lasta. 9. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä Seuralla on valmentajakerho, joka kokoontuu säännöllisesti. Seura käy valmentajiensa kanssa kehityskeskusteluja, joissa keskustellaan valmentajan koulutus- ja urasuunnitelmista. Seura kannustaa ja ohjaa valmentajiaan kouluttautumaan säännöllisesti. 8

11 5.3. Koripallon toimijat Koripalloperheeseen kuuluu lapsen lisäksi paljon muita tärkeitä toimijoita. Lapsen vanhemmat ja/tai huoltajat ovat tärkeässä osassa lapsen harrastusta. Asiantuntevat aikuiset ohjaajat varmistavat laadukkaan ohjauksen lapselle. Kilpailutoiminnassa mukaan tulevat vielä erotuomarit ja toimitsijat Vanhempien rooli Lapsen äidin ja isän lisäksi vanhempi voi olla joku muu lapselle tärkeä aikuinen. Vanhempien lisäksi kaikilla toiminnassa mukana olevilla aikuisilla on tärkeä rooli lapsen harrastuksessa. Lapsi tarvitsee kannustusta ja tukea, jotka vahvistavat lapsen motivaatiota ja itsetuntoa. Joskus harjoitus- ja ottelupaikat ovat kaukana kotoa, joten vanhempien apua tarvitaan myös kuljetuksissa. Vanhemmat ovat myös esimerkkejä lapsille ja muille aikuisille. Omalla käytöksellään vanhemmat antavat mallin, kuinka toisia ihmisiä kunnioitetaan, ollaan kohteliaita, arvostetaan kaikkia osallistujia ja kestetään voitot ja tappiot, sillä niitäkin tärkeämpiä ovat urheilun mukana tuomat onnistumisen ja oppimisen tunteet. Seura järjestää toimintaa, johon jäsenet osallistuvat. Seuralla on toimintaperiaatteet, joista se viestii seuran jäseniä. Seura järjestää vuosittain vanhempaintilaisuuksia, joissa käydään läpi seuran toimintaperiaatteita. Näin syntyy vuosien saatossa seurayhteisö, joka pohjautuu yhdessä sovittuihin ja hyviksi koettuihin toimintatapoihin. Kausimaksu kattaa seuran perustoiminnan, jonka kustannukset jäävät vanhempien harteille. Vanhempien tehtävä ei ole puuttua valmennukseen. Seuran ja lasten vanhempien välisen toiminnan tulee olla vuorovaikutteista. Hyvän seuran tunnusmerkkeihin kuuluu myös se, että seura palvelee koko perhettä. Joukkueenjohtaja-, toimitsija- tai muiden seuratoimijatehtävien lisäksi seura voi tarjota vanhemmille myös mahdollisuutta osallistua aikuisten harraste- ja terveysliikuntaan. Mitä tyytyväisempi on koko perhe, sitä joustavammin sujuvat kaikki järjestelyt ja neuvottelut liittyen mihin tahansa seuran toimintaan Hyvä ohjaaja Hyvä koripallo-ohjaaja on samanaikaisesti kasvattaja ja taidon opettaja. Näin hän saa luotua hyvän oppimisen ilmapiirin. Kasvattajana ohjaaja on oikeudenmukainen, tasapuolinen, kannustava ja ymmärtäväinen kaikkia osallistujia kohtaan. Hän toimii hyvänä roolimallina lapsille. Lisäksi hän on kiinnostunut itsensä jatkuvasta kehittämisestä. Taidon opettajana ohjaaja hallitsee opetettavan aiheen eli hän tuntee liikemekanismit, tiedostaa opetettavat ydinkohdat ja osaa näyttää liikkeet itse. 9

12 Hän on pitkäjänteinen ja kauaskatseinen. Hän ohjaa yksilöllisesti, vaatii oikeita suorituksia sekä korjaa virheitä. Hän säilyttää korkean vaatimustason myös itseään kohtaan. Hyvä ohjaaja on myös suunnitelmallinen; tekee huolellisesti vuosi-, jakso-, harjoitussuunnitelmat sekä käyttää tehokkaita ja laadukkaita harjoitteita. Hän käyttää erilaisia arviointimenetelmiä ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Hän on innostava ja omaa hyvät vuorovaikutustaidot; hän antaa monipuolista palautetta sekä kehittää pelaajien omaa ajattelua. Hän on tehtäväsuuntautunut, myös ottelutilanteissa. Pelaajien nousujohteinen kehittyminen on hänen keskeisin motiivinsa Erotuomarit ja toimitsijat Erotuomarilla on urheilutapahtumassa keskeinen ja tärkeä rooli. Hän ei osallistu itse kilpailutapahtumaan, mutta hän vaikuttaa olennaisella tavalla sen läpiviemiseen. Erotuomarin tehtävänä on huolehtia, että ottelu sujuu sääntöjen ja urheiluhengen mukaisella tavalla. Erotuomari on reilun pelin takuumies. Erotuomaritoiminnan keskeiset eettiset periaatteet ovat: oikeudenmukaisuus, rehellisyys, puolueettomuus, riippumattomuus, vastuullisuus, avoimuus, suvaitsevaisuus, kasvun tukeminen sekä jatkuva itsensä kehittäminen. Urheilu on suurelta osin nuorisotoimintaa, jossa erotuomarilla on tärkeä asema kasvattajana. Hänen on itse hallittava elämän ja yhteiskunnan pelisäännöt ja ohjattava kilpailijoita käyttäytymään niiden mukaisesti. Erotuomarin tehtävänä on myös edistää kilpailijoiden sosiaalista kanssakäymistä. Nuorten otteluita tuomitessaan erotuomarin on otettava huomioon Nuoren Suomen periaatteet ja tuettava niiden toteuttamista yhdessä ohjaajien, joukkueenjohtajien ja muiden toimijoiden kanssa Yleissuositukset seuratoiminnan tueksi Lapsi tarvitsee reipasta liikuntaa päivittäin vähintään kaksi tuntia (omatoimisesti, pihaleikkeinä, vanhempien kanssa, urheiluseurassa, jne.). Tämän lisäksi erityisesti huipulle tähtäävän urheilijan tulisi tehdä aerobista harjoittelua vähintään tunti päivässä vuoden jokaisena päivänä. Alle 8-vuotiaat Seuroilla on toimintaa jo alle 8-vuotiaille, koska o ajankohta on erinomainen saada junioreita seuraan. o lajien välinen kilpailu on jo käynnissä. Toiminta tapahtuu turvallisesti lähellä kotia. 10

13 Toimintaa on (1)-2 kertaa viikossa. Monipuoliseen harrastamiseen kannustetaan. Tärkeitä kasvun ohjauksen asioita ovat ryhmässä toimimisen säännöt, tervehtiminen ja hyvä käytös. Ikäluokan ohjaajana on aikuinen, koulutettu, (seuran palkkalistoilla oleva) lasten liikunnan ammattilainen. Alle 10-vuotiaat Toiminta tapahtuu turvallisesti lähellä kotia. Toimintaa on 2-3 kertaa viikossa. Monipuoliseen harrastamiseen kannustetaan. Tärkeitä kasvun ohjauksen asioita ovat ryhmässä toimimisen säännöt, täsmällisyys, tervehtiminen, hyvä käytös ja hygieniasta huolehtiminen. Ikäluokan ohjaajana on lasten ohjaustoimintaan suuntautunut ohjaaja. Alle 12-vuotiaat Toiminta tapahtuu turvallisesti lähellä kotia. Toimintaa on 2-3 kertaa yhteensä 3-4,5h viikossa. Monipuoliseen harrastamiseen kannustetaan. Tärkeitä kasvun ohjauksen asioita ovat o urheilijan elämäntavan (levon, ravinnon, lihashuollon, jne.) korostaminen pelimatkoilla ja turnauksissa. o tilan antaminen omaehtoiselle oppimiselle (annetaan korisläksyjä). o valmius harjoitella, keskittyneisyys. o ryhmän kanssa yhdessä tehtävä muu harrastustoiminta, esim. retket ja leirit. o harrastajien siviilielämän tunteminen, esim. perhetaustat ja koulumenestys. Ikäluokan ohjaajan on lasten liikuntaan suuntautunut sekä taidon opettamisen erikoisosaaja. Alle 15-vuotiaat (ennen nopeaa pituuskasvua) Toimintaa on 2-5 kertaa yhteensä 3-7,5h viikossa. Huipulle tähtäävän urheilijan kokonaisharjoittelun määrä on oltava tuntia viikossa. Tuetaan monipuolista harrastamista. 11

14 Tärkeitä kasvun ohjauksen asioita ovat o erotuomareiden, kanssapelaajien ja vastustajien kunnioittaminen. o joukkuehengen ja ystävyyssuhteiden korostaminen. o motivaation ja innostuksen kohottaminen kehityskeskusteluilla. o harjoittelutapojen vahvistaminen. o oikean harjoittelukulttuurin omaksuminen. o riittävän säännöllisen yöunen korostaminen (9-10h yössä). Toimitsijakoulutus. Terveystarkastukset suositeltavia. Ikäluokan ohjaaja on yksilöiden ohjaaja, joka ymmärtää eriyttämisen merkityksen ja hallitsee koripallotaitojen opettamisen. Ohjaajan oman toiminnan keskeinen motiivi ei saa olla kilpailullinen menestys. Yli 15-vuotiaat (nopean pituuskasvun jälkeen) Ohjattua toimintaa on 2-5 kertaa yhteensä 3-8 tuntia viikossa. Huipulle tähtäävän urheilijan kokonaisharjoittelun määrä on oltava tuntia viikossa, joista lajiharjoittelun osuus on tuntia. Harjoittelun määrä ja teho kasvaa nousujohteisesti. Toiminta on ympärivuotista. Tärkeitä kasvun ohjauksen asioita ovat o riittävän säännöllisen yöunen korostaminen (9-10h yössä). Kahdesti päivässä harjoittelevan nuoren iltaja aamuharjoitusten väli tulisi olla vähintään 12 tuntia. (Aamuharjoitusten tulisi alkaa noin klo 10 ja iltaharjoitusten päättyä viimeistään noin klo 20.) o urheilijan elämäntavan painottaminen, esim. ravinto ja päihteettömyys. o tarkoituksenmukainen pukeutuminen. o koulunkäynnin tukeminen. o esimerkkinä toimiminen nuoremmille pelaajille. Erotuomarikoulutus. Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen alkeet. Henkinen valmentaminen (mm. motivaatioilmasto, itsetuntoon sekä onnistumiseen ja epäonnistumiseen liittyvät asiat) huomioitava erityisesti. Urheilijan urasuunnittelu aloitetaan. 12

15 Terveystarkastukset suositeltavia. Lihastasapainokartoitus. Ikäluokassa on kahdenlaisia toimijoita: organisaatioissa, joissa on tavoitteena pelaajien ja joukkueen kilpaurheilullinen menestys, tulee valmentajana toimia kilpa- ja huippuurheiluun suuntautunut henkilö. Muunlaisissa organisaatioissa ohjaaja on suuntautunut nuorten ohjaustoimintaan Harjoittelun painopisteet Alla olevassa jaottelussa on esitelty kunkin ikäkauden tärkeimmät painopisteet. Jaottelua tehdessä on ajateltu, että edellisten ikäkausien painotukset huomioidaan myös myöhemmissä ikäluokissa. Valmennusta suunniteltaessa ja toteutettaessa on muistettava, että urheilijan kehittyminen tapahtuu vaiheittain. Jotta seuraavaan sisältöön voidaan siirtyä, on edellinen vaihe hallittava. Vaiheiden ohittaminen tai oikaiseminen voi pahimmassa tapauksessa pysäyttää pelaajan kehittymisen. Pelaajien kehittyminen on yksilöllistä ja tapahtuu eri vauhtia. On otettava huomioon, että tyttöjen kehittyminen tapahtuu yleensä poikia nopeammin. Valmennusta toteutettaessa ei voida sokeasti noudattaa ikäkausien suosituksia vaan etenemisen on tapahduttava yksilöiden luonnollisen kehityksen mukaisesti. Jaottelu on esitelty kolmessa osassa: tekniikka-, taktiikka- ja ominaisuusharjoittelu. Valmennus on kuitenkin kokonaisvaltainen prosessi, jossa näitä osa-alueita yhdistetään ja sovelletaan keskenään. Esitellyt prosenttiosuudet ovat suuntaa-antavia. Alle 8-vuotiaat Harjoittelu keskittyy lasten liikunnallisten taitojen sekä pallonkäsittelytaitojen kehittämiseen. Harjoittelussa käytetään erikokoisia ja eripainoisia palloja sekä muita lasten liikuntaan suunniteltuja opetusvälineitä. Leikin ja kisailun kautta opetetaan taitoja, joita myöhemmin tarvitaan varsinaisessa lajiharjoittelussa. Pelinomaisissa harjoitteissa on hyvä soveltaa sääntöjä sekä käyttää erilaisia viitepelejä taidon opettamisen tukena. Alle 10-vuotiaat Tekniikka 45 % harjoitteluajasta perusasioiden harjoittelu: pallonkäsittely, heittäminen, puolustus, pallottomana liikkuminen, peliasento o kahden käden syöttö ja pallon vastaanottaminen o matala ja korkea kuljetus o pallon suojaaminen 13

16 o suorituksia molemmilla käsillä ja jaloilla; tukijalan käyttö o oikean ja vasemman käden lay up o heitto yhdellä kädellä ja kämmen pallon alla Taktiikka 15 % harjoitteluajasta tilan käyttö; paljon syöttöpelejä siirtyminen; peliä koko kentällä puolustaminen pallon tasolla ja sen alapuolella katse korille kun saa pallon perussäännöt pelin logiikka: tehdään koreja ja estetään vastustajaa tekemästä koria Ominaisuusharjoittelu 40 % harjoitteluajasta juoksuleikkejä, erityisesti reaktionopeus telinevoimistelua, erityisesti kehonhallintaa, permantoliikkeitä johdettua liikkuvuusharjoittelua nassikkapainia jalkaterän vahvistamista liikuntaa ilman kenkiä rytmitajun ja muuntelukyvyn kehittämistä, esim. tasapainoilua, lajiharjoitteita erilaisin rytmein, tanssia Alle 12-vuotiaat Tekniikka 55 % harjoitteluajasta oikea heittotekniikka! peliasento ja pallotaskut pysähdykset ja käännökset: erityisesti 1-tahtipysähdys ja editse käännös pallo- ja vartaloharhautukset yksinkertaiset harhautussarjat, liikkeellelähtö ristiaskeleella kuljetuskädenvaihdot: jalkojen välistä, selän takaa ja spin dribble rytmin- ja suunnanmuutokset kuljetuksessa perussyötöt: ranne-, päänpäältä ja työntösyöttö 14

17 puolustusjalkatyö ja käsien käyttö lay up heittojen automatisointi (myös lay backit) hyppyheiton kehittely alkaa Taktiikka 15 % harjoitteluajasta kolmoisuhka kenttätasapaino: takamiehet ja muut ulkopelaajat pallottomana liikkumisen korostaminen ei screen-pelejä yksinkertainen joukkuehyökkäysmalli o syöttö-leikkausavaus o kuljetusavaus joukkuepuolustuksen alkeet o näe aina pallo ja oma mies o auta ja palaa periaate jokin päätyrajapeli ylivoimahyökkäykset (1-0, 2-1, 3-1, 3-2) Ominaisuusharjoittelu 30 % harjoitteluajasta hyppynaruhyppelyä monipuolista yleisurheilua turvallisia (kevyitä) loikkia keskivartalokuntopiirejä kehonhallintaa, tasapainoa ja reaktiokykyä kehittäviä harjoittelua johdettua liikkuvuusharjoittelua Alle 15-vuotiaat (ennen nopeaa pituuskasvua) Tekniikka 50 % harjoitteluajasta perustekniikoiden vahvistaminen kovassa vauhdissa ja puolustajaa vastaan 15

18 hyppyheiton kehittely jatkuu liikkeitä eri pelipaikoilta, uutena asiana sisäpeli askelharhautukset yhdistelmäliikkeitä vapautuminen pallottomana eri pelipaikoilta ja eri leikkaukset levypallopelaaminen, -tekniikat transitionpelin perustaidot eri pelipaikkojen ja leikkausten puolustaminen Taktiikka 20 % harjoitteluajasta kaikkien pelipaikkojen pelaamista nopeanhyökkäyksen organisointi o kolmen pelaajan nopea (roolit: avaaja, hakija, juoksija) o yli- ja alivoima tilanteet o siirtyminen puolustuksen ja hyökkäyksen välillä pelitaitojen kehittäminen: 1-1 / 2-2 / 3-3 pelejä pelin lukemisen korostaminen screenien esitteleminen o palloton ja pallollinen screen screenien puolustaminen o yksi tapa joukkuepuolustus (yksi tapa) o pallon puolustus: paine, ohjaaminen o pallottoman puolustus: yhden syötön päässä, apuasemassa joukkuehyökkäys o perushyökkäys ja ensimmäiset set-pelit Ominaisuusharjoittelu 30 % harjoitteluajasta keppijumppaa kuntopalloharjoittelua kuntopiirejä omalla painolla porrasjuoksuja 16

19 perushyppyjä nopeus-, ketteryys- ja koordinaatioharjoittelua, esim. törppöradat tasapainoa ja kehonhallintaa kehittävää harjoittelua johdettua liikkuvuusharjoittelua säännöllistä ulkoilua Yli 15-vuotiaat (nopean pituuskasvun jälkeen) Taktiikka % harjoitteluajasta seuran oman pelitavan rakentamista ja harjoittelua esitellään vaihtoehtoisia pelitapoja o eri screenpelit o paikkapuolustus koko kentän pelaaminen o koko kentän miespuolustus o esitellään paikkaprässi ja prässin murto roolitettu nopeahyökkäys (takamies, juoksijat, traileri), roolit vahvistuvat ja yksilöllinen ohjaus korostuu 5-5 set-pelit Kilpa- ja huippu-urheilujoukkueet siirtymähyökkäykset, secondary break hyökkäys- ja puolustuspelin variaatiot, esim. box and one peli sekä tuplaaminen esim. screeneissä ja low postissa erikoispelit Tekniikka % harjoitteluajasta screentekniikat pelitaitojen jalostaminen, esim. koko kentän peliin opettaminen roolien kautta => alustava roolittaminen o erit. point guard -peli o roolit vaihtelevat taktisten osa-alueiden pilkkominen osiin ja niiden harjoittelu o 2-2, 3-3 pelit puolustustekniikoiden vahvistaminen 17

20 levypallotekniikoiden harjoittelu ja vahvistaminen Kilpa- ja huippu-urheilujoukkueet erikoisominaisuuksien harjoittaminen roolien mukaista harjoittelua monipuolisesti perus- ja pelitaitoja unohtamatta harjoittelussa korostuu otteluvauhti ja ylitempo erikoispuolustustekniikoiden harjoittelu erikoishyökkäysten harjoittelu omien vahvuuksien hyödyntäminen hyökkäykset erityispuolustuksia vastaan Ominaisuusharjoittelu % harjoitteluajasta säännöllistä kesäharjoittelua (peruskuntokausi) voimakeppiharjoittelua perusvoimaharjoittelua tangolla aitahyppelyä power walk -harjoitteita lajivoimakuntopiirejä ominaisuustestit pelaajien motivoinniksi Kilpa- ja huippu-urheilujoukkueet raskas rauta -harjoittelua (perus-/maksimivoima) ominaisuusharjoittelua o tulostavoitteet osa-alueittain (henkilökohtaiset indeksit) o testaus (takakyykky, rinnalle veto, penkkipunnerrus, 20m, ponnistusvoima, eteentaivutus) o henkilökohtainen ohjaus kestävyysharjoittelua perusharjoittelukaudella 18

21 6. Koripalloliitto hyvän seuran tukena Koripalloliiton tehtävä on järjestää kilpailutoimintaa eri tasoilla, koulutusta kaikille lajin toimijoille sekä edustaa Suomea kansainvälisen koripalloliiton tapahtumissa Kilpailutoiminnan suositukset Hän, joka uhraa eniten, luovuttaa viimeiseksi. (Robert Petersen) "The more I watch the game, the more I realize that while easy to understand and simple to demonstrate, it is nevertheless a challenge to skill. It is only through thorough fundamentals and constant practice that championships are won." (Dr. James Naismith) Kilpailua ei voi eikä tarvitse poistaa. Meidän pitää kuitenkin päästä irti siitä filosofiasta, että pitää voittaa millä hinnalla hyvänsä. Voittaa voi muutenkin kuin olemalla ykkönen. (S. Baumgarten) Koripalloliitto on asettanut kilpailutoiminnalle joitakin suosituksia, joita noudatetaan muun muassa kaikissa Koripalloliiton järjestämissä kilpailuissa. Koripalloliitto suosittelee seuroja noudattamaan samoja suosituksia omissa turnauksissaan ja peleissään. Suositusten lisäksi Koripalloliitto varaa oikeuden erityislupien myöntämiseen seuraavissa tapauksissa: yli-ikäisten peluuttamisessa nuorten sarjoissa, kun seuralla ja paikkakunnalla ei ole tarjota sopivaa paikkaa lapsen harrastuksen ylläpitämiseksi. tyttöjen peluuttamisessa poikien sarjoissa. ratkaisuihin, jotka tukevat paikallistason koripallokulttuuria. Alle 8-vuotiaat ja aloittavat ryhmät Järjestettävä kilpailutoiminta Toiminta on leikinomaista. Alueellista kilpailutoimintaa ei järjestetä, mutta erilaisia kisailutapahtumia voidaan järjestää seuran sisällä tai yhdessä naapuriseuran kanssa. 19

22 Mukana olevat ohjaajat toimivat tapahtumien järjestäjinä ja pelinohjaajina. Erotuomareita ei tapahtumissa käytetä. Tapahtumapäiviä on vuodessa 4-6. Tapahtumissa palkitaan monipuolisesti erilaisista asioista. Alle 10-vuotiaat Järjestettävä kilpailutoiminta Kilpailu on edelleen leikinomaista. Kilpailu on oppimisen paikka, jossa on turvallista yrittää, onnistua ja epäonnistua. Ottelut nähdään kasvatuksellisena mahdollisuutena. Tapahtumat järjestetään mahdollisimman lähellä kotia. Tapahtumissa ei pidetä sarjataulukoita, eikä parhaita palkita. Tapahtumissa palkitaan monipuolisesti erilaisista asioista. Mukana olevat ohjaajat toimivat tapahtumien järjestäjinä ja pelinohjaajina. Erotuomareita ei tapahtumissa käytetä. Tapahtumissa kaikki lapset saavat tasaisesti peliaikaa. Tapahtumat ovat kaikille positiivinen ja palkitseva kokemus valmentajan rooli on ensisijaisesti kannustava. Kaikilla pelaajilla on yhtä suuret mahdollisuudet osallistua pelitapahtumiin jokainen pelaaja kokee itsensä tärkeäksi, esim. jakamalla samantasoiset pelaajat samaan ketjuun. Palautteenanto keskittyy onnistumisiin, yrittämiseen ja oppimiseen. Alle 12-vuotiaat Järjestettävät kilpailut Kilpailutoiminta järjestetään mahdollisimman lähellä kotia. Valtakunnallista kilpailutoimintaa ei järjestetä. Ulkomaan ottelu- ja turnausmatkoja ei suositella. Pelien määrä Harjoittelun ja pelaamisen suhde on 5 harjoitusta / 1 ottelupäivä Ottelupäiviä / pelaaja vuodessa Peluutus Kokoonpanossa 8 minuutin takuu Kokoonpanossa tavoitteena 10 pelaajaa Otteluvalmennus Ottelutapahtuman on edelleen kaikille positiivinen ja palkitseva kokemus, jossa keskeisintä ei ole voittaminen Noin 2/3 peleistä pelataan samantasoisia joukkueita vastaan 20

23 Ottelut ovat osa harjoittelua; otteluissa toteutetaan harjoituksissa opittuja asioita, otteluihin asetetaan henkilökohtaisia suoritustavoitteita, esim. mahdollisimman monta lay up -koria tai koriin johtavaa syöttöä Ohjeet ja palaute annetaan erätauoilla, aikalisillä, pelikatkoilla ja pelin jälkeen Palautteenanto keskittyy onnistumisiin, yrittämiseen ja oppimiseen - korjaava palaute annetaan seuraavissa harjoituksissa Alle 15-vuotiaat (ennen nopeaa pituuskasvua) Pelien määrä Harjoittelun ja pelaamisen suhde on 4-6 harjoitusta / 1 ottelupäivä Ottelupäiviä on / pelaaja vuodessa Peluutus Kokoonpanossa 10 minuutin takuu Kokoonpanossa tavoitteena 10 pelaajaa Otteluvalmennus Otteluissa keskitytään ensisijaisesti harjoitusjakson tavoitteisiin 2/3 otteluista pelataan samantasoisia tai parempia joukkueita vastaan Peliaika jaetaan harjoitteluaktiivisuuden perusteella, kuitenkin niin, että jokaiselle tulee vähintään kaksi peliä kuukaudessa Ennen ottelua valmentaja asettaa realistisia henkilö- ja joukkuekohtaisia suoritustavoitteita, esim. mahdollisimman monta nopeaa hyökkäystä Ottelutapahtumiin luodaan toimintarutiinit, niin verryttelyihin kuin aikalisillekin Valmentaja keskittyy toiminnassaan nykyisiin ja tuleviin tapahtumiin; pelitilanteen aikaista kommentointia vältetään Tilastointia ja videointia käytetään apuna palautteenannossa Yli 15-vuotiaat (nopean pituuskasvun jälkeen) Pelien määrä Harjoittelun ja pelaamisen suhde on 4-6 harjoitusta / 1 ottelupäivä Ottelupäiviä / pelaaja vuodessa (ottelumäärään huomioidaan seuran, koulun, alue- ja maajoukkueiden pelit) Peluutus Peliaika jakautuu ansioiden mukaisesti Otteluvalmennus 21

24 Ottelut tulee jakaa valmentajan mielessä valmistaviin otteluihin ja kilpaotteluihin. Valmistavissa otteluissa keskitytään harjoitusjakson tavoitteisiin, kilpaotteluissa lopputulokseen. Valmistavia otteluita on selvästi kilpaotteluita enemmän. Jokaista ottelua varten valmentaja laatii pelisuunnitelman. o pelisuunnitelma rakentuu erityisesti suoritustavoitteiden, puolustuspelin ja oman pelitavan varaan o pelisuunnitelmassa on yksilökohtaisia ja joukkuekohtaisia tavoitteita o valmentaja seuraa pelisuunnitelmaa läpi ottelun o valmentajan suhtautuu ottelutapahtumaan ennen kaikkea positiivisesti, avoimesti ja rakentavasti valmentajan tärkein tehtävä on saada pelaajat keskittymään ja nauttimaan pelisuorituksesta; ottelu on pelaajien esitys o ottelutapahtuma analysoidaan jälkikäteen huolella 22

25 7. Yhteenveto Nuorisotoiminnan visio on kasvattaa liikuntaan ja liikunnan avulla kasvaminen. Nuorisotoiminnan tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen, laadukas ohjaustoiminta ja taidon opettamisen korostaminen. Kilpaileminen on tärkeä osa lasten koripalloharrastamista. Kilpaileminen on kiehtovaa, jännittävää ja synnyttää vahvoja tunteita. Terve kilpaileminen tukee lapsen kehitystä. Koripalloharrastuksessa kaikilla lapsilla on mahdollisuus ja oikeus olla voittaja riippumatta ottelun lopputuloksesta. Voittaja yrittää aina parhaansa, keskittyy oppimiseen ja jatkuvaan kehittymiseen, eikä masennu tekemistään virheistä, vaan näkee ne mahdollisuutenaan kehittyä. Hyvän seuran tunnusmerkkejä ovat muun muassa kirjatut toimintaperiaatteet, yhteinen reilun pelin arvopohja, lahjakkuuden tukeminen sekä yhteisöllisyyttä kasvattava innostava toiminta. Koripalloperheeseen kuuluu lapsen lisäksi paljon muita tärkeitä toimijoita, joita koskevat yhdessä sovitut reilun pelin säännöt. Vanhempien lisäksi kaikilla toiminnassa mukana olevilla aikuisilla on tärkeä rooli lapsen harrastuksessa. Vanhempien tehtävä ei kuitenkaan ole puuttua valmennukseen. Hyvä koripallo-ohjaaja on samanaikaisesti kasvattaja ja taidon opettaja. Koripalloliiton tehtävä on tukea seuroja laadukkaassa toiminnassaan järjestämällä kilpailutoimintaa, koulutusta sekä maajoukkuetoimintaa. 23

26 8. Lähteet Basketball for young players, guidelines for coaches. FIBA 2000 Double Goal Coach. Thompson, Quill 2003 Erotuomarin eettiset periaatteet. Suomen Erotuomareiden Liitto ry 2005 Koripallovalmennus. Petersen 1993 Lapsikeskeinen urheilu ja liikunta. Nykänen, Kirjapaino Oy 1996 Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suositukset. Nuori Suomi 2004 Liikkuva Lapsi ja Nuori. Miettinen, VK-kustannus Oy 1999 Liikuntakasvatuksen käsikirja. Zimmer, Lasten Keskus 2001 NABC s Handbook for Teaching Basketball Skill Progressions. Krause, Janz, Conn, Coaches choice 2003 Namikalainen kasvattaja, kouluttajan käsikirja. Lund, NMKY:n urheiluliitto 2004 Ohjaamisen taito. Kaski & Autio, Edita 2005 Unelma hyvästä urheilusta, lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset. Nuori Suomi ja Suomen Liikunta ja Urheilu 2001 Urheiluvalmennus. Mero, Nummela, Keskinen, Häkkinen, VK-Kustannus Oy 2004 Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö ja Nuori Suomi

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET

3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET 3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET Valmentajalla pitää olla näkemys siitä, mitä taitoja pelaajan pitää oppia ja omaksua ja minkä ikäisenä. Lasten kehityskäyrä kulkee yksilöillä eri tavalla. Toinen oppii

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

1. TOIMINTA-AJATUS 3. 2. JOUKKUEENJOHTO 5 2.1 Joukkueenjohtaja 5 2.2 Huoltaja 5

1. TOIMINTA-AJATUS 3. 2. JOUKKUEENJOHTO 5 2.1 Joukkueenjohtaja 5 2.2 Huoltaja 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 3 2. JOUKKUEENJOHTO 5 2.1 Joukkueenjohtaja 5 2.2 Huoltaja 5 3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET 6 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 6 3.2 Koulutustavoitteet 7 3.2.1 Koripallokoulu,

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

Taito. Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot

Taito. Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot Taito Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot Yleistaidot ovat perusta lajitaitojen oppimiselle. Yleistaitojen monipuolinen harjoittelu takaa lajitaitojen nopeamman ja paremman oppimisen. Ensin pitää opettaa

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Pelin kautta opettaminen

Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelaamaan oppii vain pelaamalla?? Totta, mutta myös harjoittelemalla pelinomaisissa tilanteissa havainnoimista, päätöksentekoa ja toimintaa. Pelikäsitystä

Lisätiedot

Littoisten Työväen Urheilijat ry. Valmennuksen linjaukset

Littoisten Työväen Urheilijat ry. Valmennuksen linjaukset Littoisten Työväen Urheilijat ry. Valmennuksen linjaukset Ikä Lajiharjoittelun ja fyysisen harjoittelun suhteen kehittyminen 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-> Laji% 10 10 20 30 40 50 60 70 Fysiikka%

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU E1 - D2

PELAAJAPOLKU E1 - D2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU E1 - D2 D2 KAKSI RYHMÄÄ, PUNAINEN/VALKOINEN E1 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 3 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA

Lisätiedot

Rangers Ahmat pojat -04

Rangers Ahmat pojat -04 Rangers Ahmat pojat -04 Vanhempainkokous 17.5.2016 Agenda Joukkueen nopea tilanne katsaus ja suunnitelma kaudelle 2016-2017 Ensi kauden valmennuskuviot Kesävuorot ja harjoittelu Miten edetään? Ahmat kaudella

Lisätiedot

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle!

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Tarve kyky- ja taitokoulutoiminnalle on suuri! Pelaajat haluavat oppia enemmän, kokea pätevyyttä, haasteita ja onnistumisia. Vanhemmat haluavat lapsensa oppivan

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU Kiekkokoulu - F2

PELAAJAPOLKU Kiekkokoulu - F2 PELAAJAPOLKU Kiekkokoulu - F2 HARJOITUSRYHMÄT KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA => 8+1 PELAAJAA/JOUKKUE

Lisätiedot

Kiekko-Espoo seurayhteisö

Kiekko-Espoo seurayhteisö Kiekko-Espoo seurayhteisö Espoon Kiekkoseura ry ØHarrastajia Ø Tytöt 270 Ø Pojat 300 Ø Aikuiset 190 ØLajit Ø Ringette Ø Jääkiekko tytöt ja pojat ØHarjoituspaikat Ø Laaksolahti Ø Leppävaara 21.11.2017 2

Lisätiedot

Harjoittelun painopistealueet

Harjoittelun painopistealueet Harjoittelun painopistealueet Perustaito/pallonhallinta Perustaitoharjoitteet eivät saa olla irrallinen osa harjoittelua vaan niiden sisällöt tulee liittää aina kiinteästi itse peliin ja pelin vaatimiin

Lisätiedot

FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas 20.6.2012

FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas 20.6.2012 FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas Fortum Tutor ohjelma Fortumin ja Suomen Palloliiton vuonna 2009 aloittama valtakunnallinen ohjelma Kohderyhmänä erityisesti alle

Lisätiedot

Urheilutoimintalinjaus. Valmennuspäällikkö Niklas Lundman

Urheilutoimintalinjaus. Valmennuspäällikkö Niklas Lundman Urheilutoimintalinjaus Valmennuspäällikkö Niklas Lundman Urheilutoimintalinjaus 2009-2010 Kaarinan Kiekko-Pojat Kaarinan Kiekko-Pojat on Kaarinalainen jääkiekon kasvattajaseura, joka tarjoaa alueen lapsille

Lisätiedot

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella 1 / 10 -tason yleiskuvaus, kaikille lajeille sama, kuvattu tarkemmin Sinettiseuran laatukäsikirjassa

Lisätiedot

OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS

OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS Seuran arvopohja

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

Kesäkausi, täältätullaan. Me kehitämme - Me menestymme

Kesäkausi, täältätullaan. Me kehitämme - Me menestymme Kesäkausi, täältätullaan Joukkuejako, alkuehdot Poikia 50 kpl Pelaajamäärä kasvanut talvikauden lopussa huomattavasti Röllin suositus pelaajamääräksi otteluun: 10 poikaa Talvikauden kokemus: ilmoittautuneet

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia. - Kokonaisvaltainen valmennus

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia. - Kokonaisvaltainen valmennus Yksilökeskeinen valmennusfilosofia - Kokonaisvaltainen valmennus Kokonaisvaltainen valmennus Taktiikka / Pelikäsitys Havainnointi / Hahmottaminen Ratkaisuvaihtoehdot Päätöksenteko Ratkaisut Suorittaminen

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU F1 - E2

PELAAJAPOLKU F1 - E2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU F1 - E2 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 3 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA (F) 8+1, (E) 10+1 PELAAJAA/JOUKKUE

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

KARHU-KISSAT. Pojasta Pelimieheksi

KARHU-KISSAT. Pojasta Pelimieheksi KARHU-KISSAT Pojasta Pelimieheksi Ikä: 4-6 vuotta Koulu: päiväkoti Herkkyyskausi: tasapaino, taito/tekniikka, notkeus, ketteryys Toimintaa ohjaa: leikit luistimilla, haasteelliset tehtävät Henkiset ja

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

13.3.2015 IFK Grankulla Hockey Urheilutoimintalinjaus

13.3.2015 IFK Grankulla Hockey Urheilutoimintalinjaus 13.3.2015 IFK Grankulla Hockey Urheilutoimintalinjaus IFK GRANKULLA ISHOCKEY GrIFK on Kauniaisissa toimiva jääkiekkoseura, joka tarjoaa kaupungin vaikutusalueen pelaajille mahdollisuuden harrastaa tavoitteellista

Lisätiedot

PIF Käsipallo KÄSIPALLOILIJAN URAPOLKU

PIF Käsipallo KÄSIPALLOILIJAN URAPOLKU PIF Käsipallo KÄSIPALLOILIJAN URAPOLKU Hyväksytty PIF käsipallon hallituksessa 6.10.2016 Johdanto... 3 Käsipallovanhemmat... 3 PIF käsipallon urapolku... 4 Pallokiva ja Minimix... 4 E F juniorit... 4 D

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

Hockey Club Nokia ry

Hockey Club Nokia ry Hockey Club Nokia 2015-2016 Hockey Club Nokia ry Pelaajan tie HC Nokian tärkein henkilö on pelaaja Luistelukoulu/Jääkiekkokoulu Henkiset ja sosiaaliset ominaisuudet: 3-6 vuotta Päiväkoti tasapaino, taito/tekniikka,

Lisätiedot

Luistelu/kiekkokoulu 3-7vuotiaat

Luistelu/kiekkokoulu 3-7vuotiaat ValmennuksenLinjaus Luistelu/kiekkokoulu 3-7vuotiaat Hauska tapa tutustua luisteluun/lajiin kevät-syyskaudella. Erillaisten ratojen, leikkien, pelien muodossa. Mahdollisuus siirtyä jo olemassa olevaan

Lisätiedot

KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET. TEKNISET TAIDOT valmiusasento

KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET. TEKNISET TAIDOT valmiusasento 84 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT valmiusasento palloon tottuminen syöttäminen - rannesyöttö polvet koukussa, painopiste alhaalla pää pystyssä, katse pelissä

Lisätiedot

VPS-JUNIORIT ry. VALMENNUSLINJA

VPS-JUNIORIT ry. VALMENNUSLINJA VPS-JUNIORIT ry. VALMENNUSLINJA VPS VALMENNUSLINJAN SISÄLTÖ KOKONAISVALTAINEN JA YKSILÖKESKEINEN VALMENTAMINEN VPS:SSA PELAAJAKEHITYKSEN TAVOITTEET IKÄKAUSIKOHTAINEN HARJOITTELU JA PAINOPISTEALUEET VPS

Lisätiedot

D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI

D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI Ohjelma D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI Sisältö: D-valmentajakurssilla perehdytään lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen valmentamisen ja yksilöllisen valmennusfilosofian perusasioihin. Kurssin kuusi

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

LAIHIAN LUJAN VALMENNUSLINJA

LAIHIAN LUJAN VALMENNUSLINJA Tämän oppaan tarkoituksena on antaa vanhemmille tietoa Laihian Lujan jalkapalloilevien junioreiden yhteisistä toimintatavoista ja säännöistä, sekä kertoa mihin nämä tavat ja säännöt perustuvat. LAIHIAN

Lisätiedot

Turun Kisa-Veikot Yleiset linjaukset Vihreä-Valkoinen tie ViVa

Turun Kisa-Veikot Yleiset linjaukset Vihreä-Valkoinen tie ViVa Turun Kisa-Veikot Yleiset linjaukset Vihreä-Valkoinen tie ViVa KISURILINJAUS Vihreä Valkoinen tie ViVa Kisuri-linjaus; Vihreä Valkoinen tie (ViVa) on Turun Kisa-Veikkojen jalkapallotoiminnan ohjeistus

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen 61 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU C1 - B HARJOITUSRYHMÄT JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO VALMENNUS/TAVOITTEET TESTAUS KILPAJOUKKUEET C JA B HARRASTERYHMÄT (VALKOINEN)

PELAAJAPOLKU C1 - B HARJOITUSRYHMÄT JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO VALMENNUS/TAVOITTEET TESTAUS KILPAJOUKKUEET C JA B HARRASTERYHMÄT (VALKOINEN) HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU C1 - B KILPAJOUKKUEET C JA B HARRASTERYHMÄT (VALKOINEN) JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO KILPAJOUKKUEET HARRASTEJOUKKUEET VALMENNUS/TAVOITTEET KOULUTETTU VALMENNUS VAT/JVK/NVK KILPAILULLINEN

Lisätiedot

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu Hämeenlinna 25.4.2009 Tampere Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu 1.Selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä 2.Mistä ongelmat ovat syntyneet? 3.Miten harjoittelua ja urheilua voisi

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT

SINETTISEURAKRITEERIT 2011 => Suomen Judoliitto ry SINETTISEURAKRITEERIT Judoliiton Sinettiseurakriteerit, jotka ovat lupaus laadusta lasten ja nuorten harjoittelussa ja kilpailemissa aktiivisessa ja kehityshaluisessa judoseurassa.

Lisätiedot

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja Lasten kilpaurheilusta huipulle Teemat Lahjakkuus Harjoittelu ja Kilpaileminen Monipuolisuus, erikoistuminen ja eriyttäminen

Lisätiedot

Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät

Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät Urheilijan polun lapsuusvaihe Tahtotila Mahdollisimman moni lapsi innostuu urheilusta ja mahdollisimman monelle innostuneelle lapselle syntyy edellytykset

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Muut toimijat Pelaajat Muut toimijat Kunnioita

Lisätiedot

FC Raahe Tasoryhmät ja Tasojoukkueet

FC Raahe Tasoryhmät ja Tasojoukkueet FC Raahe Tasoryhmät ja Tasojoukkueet FC Raahe Tasoryhmät ja Tasojoukkueet... 1 Arviontiperusteet tasojoukkueiden muodostamiseksi... 3 MOTIVAATIO... 3 PERUSTAITO... 3 TAITAVUUS... 3 PELIKÄSITYS... 3 FYSIIKKA...

Lisätiedot

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Yleistä Valmennuksen kokonaissuunnitelma on tarkoitettu ohjeeksi seuraan tulevalle valmentajalle ja nykyisille valmentajille. Tämä suunnitelma on hyväksytetty

Lisätiedot

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Tervetuloa keskustelemaan Urheilun Pelisäännöistä! Keskustellaan lasten urheilun prinsiipeistä Sovitaan yhdessä ryhmän / joukkueen Pelisäännöista Kuullaan seuran

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit Valmentajakerho Petri Kajander 13.4.2010

Loimaan Korikonkarit Valmentajakerho Petri Kajander 13.4.2010 Loimaan Korikonkarit Valmentajakerho Petri Kajander 13.4.2010 Aihe: Puolustus / joukkuepuolustus (pelaajavartiointi) Mikään puolustusmuoto ei toimi, jollei pelaaja osaa puolustuksen perustaitoja. Joukkuepuolustus

Lisätiedot

VANHEMMAT KESKUSTELU (VP + VALMENTAJAT) 1. SHA toiminta 2. SHA vuosikello 3. SHA kehittymisen seuranta 4. Omatoiminen harjoittelu

VANHEMMAT KESKUSTELU (VP + VALMENTAJAT) 1. SHA toiminta 2. SHA vuosikello 3. SHA kehittymisen seuranta 4. Omatoiminen harjoittelu VANHEMMAT KESKUSTELU (VP + VALMENTAJAT) 1. SHA toiminta 2. SHA vuosikello 3. SHA kehittymisen seuranta 4. Omatoiminen harjoittelu SHA TOIMINTA Sami Hyypiä Akatemia on perustettu Suomen Palloliiton toimintastrategian

Lisätiedot

Mitä peli kertoo? Marko Viitanen, SPL

Mitä peli kertoo? Marko Viitanen, SPL Mitä peli kertoo? Marko Viitanen, SPL - Henkinen ja sosiaalinen Miten lapsi? heittäytyy peliin, säilyttää keskittymisensä ymmärtää jo rooliaan kokonaisuudessa / pelipaikalla reagoi esim. tappioasemaan

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Pelaajat Muut toimijat Muut toimijat Kyse on

Lisätiedot

Tampereen Pallo-Veikot. Valmennuslinja 2017

Tampereen Pallo-Veikot. Valmennuslinja 2017 Tampereen Pallo-Veikot Valmennuslinja 2017 TPV:n strategia ja tavoi6eet TÄHTIEN TEKIJÄ TPV kasva;aa lahjakkuuksista huippujalkapalloilijoita. Valmennuksessa keskeisin asia on yksilön tukeminen matkalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Kisakallio Toimintasuunnitelma 2012 A. NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALA Kilpailutapahtumien monipuolistaminen Taitokisat Show Your Skills Harjoittelukulttuurin kehittäminen seuroissa Yksilön valmentaminen joukkueurheilussa

Lisätiedot

Alppikoulujen terveiset. Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko

Alppikoulujen terveiset. Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko Alppikoulujen terveiset Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko Rukan Alppikoulu lyhyesti Toiminta aloitettu 1995 Tavoite on kilpaurheilun ja koulun yhdistäminen Joka vuosi noin 20-25

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Herkkyyskausi, eli ajanjakso jolloin tietyn ominaisuuden kehittyminen tapahtuu osittain luonnollisen kasvun kautta ja jolloin

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

KUNNIOITA PELIÄ ARVOSTA KAIKKIA SEN TOIMIJOITA - 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1

KUNNIOITA PELIÄ ARVOSTA KAIKKIA SEN TOIMIJOITA - 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ ARVOSTA KAIKKIA SEN TOIMIJOITA - 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat

Lisätiedot

Arvoisat ohjaajat ja valmentajat

Arvoisat ohjaajat ja valmentajat Arvoisat ohjaajat ja valmentajat Tämä on saatekirje SUL Seurapalveluiden nuorisovalmennusryhmäkyselyyn. Jos sinä olet nuorisovalmennusryhmän vastuuvalmentaja, toivomme sinun vastaavan kyselyyn. Kyselystä

Lisätiedot

URHEILUTOIMINTA. Helsingin Jääkiekkoklubin (HJK) urheilutoiminnan linjaus on luotu antamaan suuntaa ja ohjaamaan joukkueiden toimintaa.

URHEILUTOIMINTA. Helsingin Jääkiekkoklubin (HJK) urheilutoiminnan linjaus on luotu antamaan suuntaa ja ohjaamaan joukkueiden toimintaa. URHEILUTOIMINTA Helsingin Jääkiekkoklubin (HJK) urheilutoiminnan linjaus on luotu antamaan suuntaa ja ohjaamaan joukkueiden toimintaa. On tärkeää, että toimintaa ohjaa yhteisöllisyys ja innostava ilmapiiri.

Lisätiedot

HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä

HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä HUIPPUPELAAJAN POLKU Maailma on täynnä erilaisia polkuja Huipulle on monta erilaista tietä Huippu-urheiluikä ja sen merkitys harjoittelussa Monipuolinen liikunta Miksi?

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Pelin kautta oppiminen

Pelin kautta oppiminen Pelin kautta oppiminen Suunnittele PELI Suunnittele E11-ikäluokalle sopiva peli Valitse pelille AIHE, joka on ikäluokalle tärkeä Mieti ainakin seuraavat asiat Montako maalia ja miten sijoitettu Miten maali

Lisätiedot

NUORTEN VALMENTAJAPÄIVÄT

NUORTEN VALMENTAJAPÄIVÄT NUORTEN VALMENTAJAPÄIVÄT 13.3.093 VIERUMÄKI Markku Kanerva Pelaajan kehittämismalli Tekninen Taktinen Fyysinen Psyykkinen 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Oppimisympäristö Elämäntapa Opettaminen Käytäntöön

Lisätiedot

EVU Ikävuodet / Teema Luistelu koulu 3-6v G-Juniori F-Juniori E-Juniori

EVU Ikävuodet / Teema Luistelu koulu 3-6v G-Juniori F-Juniori E-Juniori EVU Ikävuodet / Teema Luistelu koulu 3-6v G-Juniori F-Juniori E-Juniori Urheilijaprofiili Valmennus Kiekkokoululainen 3-6v - Leijona-kiekkokouluohjaajia - Yksi ohjaaja/6 kiekkokoululaista - SJL:n Leijonakiekkokouluohjelma

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET URHEILUSSA

LAPSEN OIKEUDET URHEILUSSA 1 LIITE 1, VALMENTAJILLE LAPSEN OIKEUDET URHEILUSSA Oikeus iloon Oikeus leikkiä ja pitää hauskaa Oikeus onnistumiseen ja epäonnistumiseen Oikeus osallistua lapsena, ei pienenä aikuisena Oikeus osallistua

Lisätiedot

Maalivahtiharjoittelu PK-35. Juniorimaalivahdit: A-jun. B-jun

Maalivahtiharjoittelu PK-35. Juniorimaalivahdit: A-jun. B-jun Juniorimaalivahdit: A-jun. B-jun. 02-03 04-05 06-08 Kausisuunnitelma 2016-2017 Maalivahtiharjoittelu eri ikäluokissa Taktinen harjoittelu Tekninen harjoittelu Fyysiset ominaisuudet Psyykkiset valmiudet

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

JÄÄHARJOITTELUN LUOKITTELU JA SUUNNITTELU

JÄÄHARJOITTELUN LUOKITTELU JA SUUNNITTELU JÄÄHARJOITTELUN LUOKITTELU JA SUUNNITTELU LTV 2 7.5.2014 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 MEIDÄN PELI MEIDÄN PELI Tavoitteena nopean yhteistyön jääkiekko Pelitilannerooleissa hyökkäykseen ja

Lisätiedot