1.1. Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat Lastensuojelusuunnitelman laadintaprosessi Ketkä ovat tuottaneet tietoa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1. Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat 3. 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadintaprosessi...5. 1.3. Ketkä ovat tuottaneet tietoa."

Transkriptio

1 AIKAA LAPSELLE! Kokkolan, Kruunupyyn ja JYTAn (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli) lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat Lastensuojelusuunnitelman laadintaprosessi Ketkä ovat tuottaneet tietoa.7 2. NYKYTILAN KARTOITUS Ennaltaehkäisevä työ Yhteistyö Osallisuus.9 3. KOHDERYHMIEN KUVAUS Vauvat ja leikki-ikäiset Alakouluikäiset Yläkouluikäiset/nuoret LAPSI JA PERHEKOHTAINEN LASTENSUOJELU Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tilanne Perhetyö Lastensuojeluasiakkaiden osallisuus LAPSI- JA NUORISOASIAMIES...29 YHTEENVETO..30 Liitteet

3 3 1. JOHDANTO 1.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman lähtökohdat Uusi lastensuojelulaki astui voimaan Lainsäädännön peruslähtökohtana on, että lapsen vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen erityiseen suojeluun. Lastensuojelu tulee laajasti käsittää lasten suojeluksi, joka ei ole pelkästään sosiaaliviranomaisten asia, vaan koskee muitakin viranomaisia ja kaikkia kansalaisia. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa käytetään käsitteitä lapsi ja nuori. Nuorella tarkoitetaan 15 vuotta täyttänyttä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen (lastensuojelulaki 12 ), joka kunnan on laadittava yksin tai yhdessä useamman kunnan kanssa. Suunnitelma laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustosta ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma on kunnassa kaikkien hallintokuntien yhteinen asia eikä pelkästään sosiaalitoimen vastuulla. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tulee sisältää tiedot (Lsl 12 ) 1) : 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta 1) Lastensuojelulaki /417, 12

4 4 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on vahvasti lastensuojelun näkökulma, kuitenkaan unohtamatta ennaltaehkäisevää työtä tai lasten ja perheiden mielipiteitä. Lastensuojelun näkökulmaan on päädytty, koska lastensuojelussa näkyy niin selvästi se, miten peruspalvelut toimivat. Onhan lasten ja nuorten hyvinvoinnin perustana toimivat, hyvät ja kaikille suunnatut peruspalvelut. Laki edellyttää, että suunnitelman yhtenä lähtökohtana on lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tehostaminen, työn helpottaminen ja laadun parantaminen. Lastensuojelulaki (3 ) edellyttää, että peruspalvelun piirissä tehdään ehkäisevää lastensuojelutyötä. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäiseviä palveluita ovat peruspalveluissa annettava erityinen tuki, joka on jo kohdennettua, erityisiin tarpeisiin suunniteltua apua ja tukea. Kokkolan, Kruunupyyn ja JYTAn (Lesti- ja Perhonjokivarren kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli) lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sai nimekseen AIKAA LAPSELLE. Elämme kiireistä aikaa ja lapset kaipaavat aikuisten läsnäoloa ja sitä, että ollaan aidosti läsnä ja ilman kiirettä. AIKAA LAPSELLE tarvitaan myös siellä, missä tehdään työtä lasten ja nuorten parissa, kuten neuvolassa, päivähoidossa, koulussa, nuorisotoimessa, terveydenhuollossa ja lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa. Luottamuksellinen asiakassuhde syntyy siitä, että on aikaa paneutua asiakkaan asiaan. Valitettavasti yritysmaailmasta tulleet käsitteet kuten tehokkuus ja tulosvastuu ovat rantautuneet myös esim. päivähoitoon ja sosiaalitoimeen. Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa asiakastapaukset ovat vaativia ja aikaa vieviä, eikä työtä voi mitata samalla tavalla kuin yritysmaailmassa. Aikuisten läsnäololle sekä eri sukupolvien väliselle yhteisöllisyydelle olisi syytä antaa enemmän painoarvoa lasten hyvinvoinnin tukemisessa. Lapsiasiavaltuutetun tekemässä selvityksessä todetaan, että saadakseen elää turvallista, huoletonta ja onnellista lapsuutta, lapset ja nuoret tarvitsevat vastuullisia ja läsnä olevia aikuisia kotona, koulussa, harrastuksissa ja erilaisissa vapaa-ajan yhteisöissä 1). 1) Asiaa Aikuisille, Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 4:2008

5 5 Kasvattajalla tulee olla aikaa toimia lasten kanssa yhdessä. Heidän kanssaan keskustellaan ja heitä kuunnellaan mielipiteet huomioiden ja niitä kunnioittaen. 1) (Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma). Lastensuojelulain yksi periaate on lapsilähtöisyys ja lapsen äänen kuuleminen. Vastuusosiaalityöntekijän on tavattava lasta henkilökohtaisesti, selvitettävä lapsen mielipide ja otettava se huomioon. 2) Viime aikoina on korostettu lasten ja nuorten osallisuutta. Lapsia ja nuoria koskevissa asioissa pitäisi aidosti kuulla heitä. Osallisuus sitouttaa ja voimaannuttaa. Osallisuus voi lisätä hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön mahdollisuuksia, myös siksi osallisuutta tulisi lisätä niiden palveluiden piirissä, joita lapset ja nuoret käyttävät Lastensuojelusuunnitelman laadintaprosessi Kokkola, Kruunupyy ja JYTA ovat sitoutuneet yhteisen suunnitelman laatimiseen. Tällä alueella on todettu tarvetta lastensuojelutyön tehostamiseen. Alueella on toiminut yhteinen sosiaalipäivystys vuodesta Lisäksi Keski-Pohjanmaalla on ollut yhteinen perhetyön hanke vuosina Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaa varten palkattiin työntekijä väliselle ajalle. Suunnitelman tekemistä on ohjannut poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä on kokoontunut 3 kertaa. Suunnitelman laatimista on ollut myös työryhmä, jolla on ollut aktiivinen rooli suunnitelmaa laadittaessa. Työryhmällä on ollut seitsemän kokousta. Ohjausryhmän kokoonpano: Seppo Mattila, sosiaali- ja vammaistyön palvelujohtaja, Kokkola, puheenjohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka, peruspalvelujohtaja, JYTA Kai Kytölaakso, varhaiskasvatuksen palvelujohtaja, Kokkola Ari Kinnunen, kunnanjohtaja, Perho/JYTA Matti Kaivosoja, KPSHP, ylilääkäri ja psykiatrian tuloaluejohtaja Tarja Kalander, kulttuurisihteeri, Toholampi/JYTA Lassi Oikari, Kokkolan kaupungin arkkitehti, Kokkolan tilapalvelu Eivor Holm, sosiaalityöntekijä Kruunupyy/Kokkola Maria Keltti-Heikkilä, sivistystoimenjohtaja, Veteli/JYTA 1) Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma 2) Lastensuojelulaki /417, 20

6 6 Anu Svenlin, Kokkolan yliopistokeskus, Jarmo Vähä-Ruona, koulukuraattori, Kokkola Aija Järvenpää, vapaa-aikaohjaaja, Kaustinen/Kokkola Inkeri Jussila, johtava terveydenhoitaja/lestijärvi/jyta Minna Lönnbäck, sosiaalityöntekijä, sihteeri Työryhmän kokoonpano: Pirjo Höri, palvelupäällikkö/sosiaali- ja terveystoimi, Kokkola Marita Loukiainen, Kokkolan Ensi- ja Turvakoti ry:n johtaja Ronnie Djupsund, nuorisotoimenpalvelujohtaja, Kokkola Pekka Kauppinen, palvelujohtaja, Jyta/Veteli Ulla Siirilä, johtava sosiaalityöntekijä, Jyta/Kannus Anu Piippola, sosiaalityöntekijä, Kokkola/Kälviä Eivor Holm, sosiaalityöntekijä, Kokkola/Kruunupyy Pirjo Knif, SONet Botnia kehittämissuunnittelija Minna Lönnbäck, sosiaalityöntekijä Lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytilan kartoitusta varten on tarvittu päivitettyä tietoa, jota ei ole saatavilla valmiiksi tilastoituna. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tahot tuntevat ja tietävät parhaiten kunnan ja alueen palvelurakenteen vahvuudet ja heikkoudet sekä perheiden käytännön ongelmat. Näiden tahojen näkemykset ja tiedot ovat olleet hyödyllisiä suunnitelmaa laadittaessa. Tästä johtuen järjestettiin kaksi samansisältöistä iltapäiväseminaaria liittyen lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kokkolan tilaisuudessa oli noin 70 osanottajaa ja Vetelissä oli 40 osanottajaa. Edustettuina olivat sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi, ensi- ja turvakoti, seurakunnat, järjestöt jne. Kokkolassa järjestettiin koulutustilaisuus, jossa kouluttajana toimi Kuntaliitosta projektipäällikkö Sirkka Rousu. Koulutus oli suunnattu erityisesti luottamushenkilöille. Koulutuksen aiheena oli uuden lastensuojelun pääsisältö sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Osanottajia tilaisuudessa oli noin 40. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman puitteissa järjestettiin yhteistyössä Kastehankkeen kanssa kaksi lastensuojelulain koulutustilaisuutta, toinen Toholammilla ja toinen Kaustisella Lastensuojelulakikoulutuksen kohderyhminä olivat erityisesti terveydenhuolto- ja sosiaalitoimi, päivähoito, seurakunta, sivistystoimi ja poliisi. Tällä tavalla pyrittiin vaikuttamaan toimivaan yhteistyöhön eri viranomaisten kesken.

7 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa esitettiin JYTAn peruspalvelulautakunnalle Kaustisella. Poliisin ja lastensuojelun yhteistyöpalaveri järjestettiin Kokkolassa. Mukana oli poliisin edustus sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun työntekijöitä Kruunupyystä, JYTAsta ja Nopsasta (Kokkolan poliisilaitoksen lastensuojeluyksikkö). Kokouksen tavoitteena oli muovata yhteisiä käytäntöjä järjestettiin Keskipohjanmaan lasten ja nuorten hyvinvointifoorumi Kokkolassa. Tilaisuudessa esiteltiin mm. kouluterveyskyselyn tuloksia sekä Keskipohjanmaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tilanteen kartoittamiseksi projektityöntekijä on tavannut ja haastatellut lastensuojelun työntekijöitä ja tässä yhteydessä käynyt tapaamassa heitä aluetoimistoissa Ketkä ovat tuottaneet tietoa? Kuntaliiton ohjeiden mukaan suunnitelman tulisi olla lyhyt ja napakka eikä sen sivumäärältään saisi olla kuin noin sivua 1). Tämän takia suunnitelman sisältöä on rajattu. Erilaisia strategioita ja hyvinvointisuunnitelmia on useita, parasta aikaa on tekeillä mm. hyvinvointistrategia ja turvallisuusstrategia. Nämä on pyritty huomioimaan siinä määrin kuin se on ollut mahdollista. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman teossa on tarvittu erilaista tietoa ja tilastoja. Tilastoja on saatu mm. Stakesin Sotkanetistä ja kunnilta on pyydetty kuntakohtaisia tilastoja. Lisäksi on hyödynnetty jo olemassa olevia kyselyjen tuloksia kuten kouluterveyskyselyä, joka on tehty yläkouluikäisille keväällä Kokkolan, Kruunupyyn ja JYTAn lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun työntekijät ovat vastanneet kyselyyn. (liitteenä) 2). Suunnitelman teossa on yhtenä tärkeänä asiana ollut asiakasnäkökulma. Tämän perusteella myös kouluja ja päiväkoteja on pyydetty olemaan mukana lasten ja nuorten 1) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman teko kunnissa. Kuntaliiton opas 1. Sirkka ROusu. Helsinki Lastensuojelun laatuopas, Kuntaliitto. Tupu Holma. Helsinki

8 8 hyvinvointisuunnitelman laatimisessa. Vaikutusmahdollisuuksia ovat olleet mm. kyselylomakkeeseen vastaaminen (liitteenä), piirtäminen, valokuvaaminen. Suunnitelman yksi keskeinen teema on lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tehostaminen ja laadun parantaminen. Siksi on nähty tärkeäksi lastensuojeluasiakkaiden kuuleminen. Tämän toteuttamiseksi heitä on haastateltu. 2. NYKYTILAN KARTOITUS 2.1 Ennaltaehkäisevä työ Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia panostamaan varhaiseen tukeen sekä ennaltaehkäisevään työhön. On tärkeää ja kustannustietoista, että varhaisessa vaiheessa kyetään tukemaan perheitä ja ehkäisemään ongelmien kasvua. Ennaltaehkäisevää työtä peruspalveluissa voi olla esimerkiksi: neuvoloissa: vauvaperhetyö, isätyö, panostus kotikäynteihin lasten päivähoidossa: työskentely vanhempien kanssa, lapsen erityisen tuen huomaaminen ja tuen antaminen koulussa: oppimis- ja koulunkäyntivaikeuksien selvittäminen, tuki oppimiseen ja sosiaaliseen kasvuun toimipaikat, joissa tavataan lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan: toimitaan kasvatuksesta vastaavien henkilöiden tukena Kolmas sektori tekee tärkeää ennaltaehkäisevää työtä järjestäessään perhekahviloita, leirejä jne. Seurakuntatyössä tavataan mm. diakonian ja perhetyön kautta useita perheitä, lapsia ja nuoria. Työntekijöiden taholta on noussut ajatus siitä, että ennaltaehkäisevä työ tulee olla koordinoitua Yhteistyö Uuden lastensuojelulain yhtenä tavoitteena on ollut tehostaa viranomaisten yhteistyötä perheiden tukemiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritetään luoda mahdollisimman varhainen avoin yhteistoimintamalli. Usein kiire, tietämättömyys ja asenne

9 9 ovat esteenä toimivalle yhteistyölle, mutta hyvin organisoitu verkostotyö estää turhan päällekkäisen työn ja säästää kaikkien voimavaroja. Tällä hetkellä ei yhteistyö kaikilta osin toimi lastensuojelulain tavoitteen mukaisesti. Lasten ja nuorten parissa työskentelevillä viranomaisilla ja kolmannen sektorin edustajilla on selvästi tarvetta yhteistyöhön: Se tulee esille esimerkiksi siten, että toivotaan yhteisiä tapaamisia, joissa päivitetään tietoja ja kerrotaan oman sektorin suunnitelmista sekä kuullaan mitä muilla tahoilla on tekeillä. Esille on tullut tarve yhteiselle esitteelle, josta löytyisi kaikki eri toimijoiden tapahtumat ja palvelut. Tämä palvelu voitaisiin toteuttaa myös netin kautta Osallisuus Lapsella on oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa häntä koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. 1) Monet lait ja sopimukset velvoittavat viranomaiset ja palvelujen järjestäjät kuulemaan lapsia ja nuoria sekä mahdollistamaan heidän osallisuutensa niin itseään koskevissa asioissa kuin suunnittelussa ja päätöksenteossa. Perustuslakimme kuudennessa pykälässä todetaan, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. 2) Myös kuntalainsäädäntö, nuorisolaki ja lastensuojelulaki määrittelevät lasten ja nuorten osallisuutta ja velvoittavat lasten ja nuorten kuulemiseen. Viime aikoina on korostettu lasten ja nuorten osallisuutta. Heitä koskevissa asioissa pitäisi aidosti kuulla lapsia ja nuoria. Osallisuus sitouttaa ja voimaannuttaa. Ja koska osallisuus voi lisätä hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön mahdollisuuksia, tulisi osallisuutta lisätä niiden palveluiden piirissä, joita lapset ja nuoret käyttävät. Lapsen kuunteleminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on lapsilähtöistä kasvatusta. 3) Lapsiasiainvaltuutetun tekemän selvityksen perusteella suurimmat puutteet lapsen oikeuksien toteuttamisessa liittyvät lapsen oikeuksien sopimuksen yleisiin periaatteisiin 1) Lapsen Oikeuksien sopimus artikla 12 2) Suomen perustuslaki /31, 6 3) Kokkolan varhaiskasvatuksen strategia

10 10 lapsen edun huomioon ottamisessa päätöksenteossa (artikla 3) sekä heidän mahdollisuutensa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin (artikla 12). 1) Lisäksi selvityksestä käy ilmi, että lasten tarpeita ei huomioida riittävästi eri viranomaisten toiminnassa: heidän mielipiteitään ei kysytä, eikä heitä oteta mukaan keskusteluihin arjen eri yhteisöissä. Päätösten lapsivaikutusten arviointi on maassamme vielä harvinaista. Lapset ja nuoret haluavat tulla kuulluksi kouluyhteisönsä jäseninä. Lasten kuuleminen koulun arjen järjestelyissä ei välttämättä ole kustannuskysymys. Lapset haluavat vaikuttaa asioihin kuten kouluruokaan, välituntitoimintaan, istumajärjestyksen laatimiseen, teema- ja virkistyspäivien suunnitteluun. 1) Lasten ja nuorten osallisuus ei saisi kuitenkaan olla aikuisten politiikan mallin matkimista tai kopioimista. Lasten kuuleminen voidaan järjestää jo vauvaikäisille vanhempien kautta. Kyselyjä voidaan tehdä esim. neuvolan kautta. Esimerkiksi päivähoidossa oleville lapsille suunnattuja kyselyjä on jo tehty. Niiden toteutus on järjestetty siten, että lapset yhdessä vanhempiensa kanssa vastaavat netin kautta kyselyyn, jossa on kysymyksiä mm. päiväkodin toiminnasta, ruuasta, ulkoilusta ja mitä toiveita lapsella on. Perustetaan yhteinen lapsi- ja nuorisoasiamiehen virka Kokkolaan, Kruunupyyhyn ja JYTAan. Lapsi- ja nuorisoasiamies koordinoi ennaltaehkäisevää työtä, edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä kehittää kanavia lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemiseksi. 3. KOHDERYHMIEN KUVAUS Vahvuudet Lasten ja nuorten parissa työskentelevät toteavat, että suurimmalla osalla lapsista ja nuorista asiat ovat hyvin ja he myös voivat hyvin. Kokkola, Kruunupyy ja JYTA ovat perinteisesti alueita, joissa perheen ja suvun tärkeys ja merkitys on ollut suuri. Usein lapsiperheet asettuvat asumaan lapsuuden kotipaikkakunnalle, jossa isovanhemmat ja muu suku on lähellä. Lähiverkoston apu ja tuki on merkittävä voimavara lapsiperheelle. Myös nuoret vaikuttavat viihtyvän asuinpaikkakunnallaan. Kyselyn mukaan lapsilla ja 1) Asiaa aikuisille, lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 4:2008

11 11 nuorilla on useita ystäviä ja suurimmalla osalla on myös läheisiä aikuisia, joille kertoa huolista ja ongelmista. Lapsille tärkeitä ja iloa tuottavia asioita ovat perhe, läheiset ihmiset, ystävät, harrastukset, kaverit ja ystävät, lemmikkieläimet. Lapset ja nuoret haluaisivat, että heitä kuultaisiin ja että he voisivat olla mukana vaikuttamassa asioihin. Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt. Lapset arvostavat perheen yhteistä aikaa ja tekemistä. Vanhemmat hakevat tarvittavaa tietoa ja tukea yhä enemmän netin kautta. Vanhemmat ovat yleensä aktiivisia oman lapsensa asioissa. Ongelmat Vaikkakin suurimmalla osalla lapsista ja nuorista menee hyvin, niin voidaan todeta, että huonovointisten määrä on lisääntymässä. Yhä edelleen suurimmat haasteet ja ongelmat aiheuttavat vanhempien päihteiden käyttö sekä mielenterveysongelmat. Alkoholinkäytöstä on tullut arkipäivästä, etenkin naisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt. Lasten ja nuorten parissa työskentelevät kokevat, että vanhemmat tarvitsevat vertaistukea ja myös tietoa siitä, mitä kuuluu tiettyyn ikävaiheeseen. Viranomaistaholla koetaan tarvetta arvokeskusteluun ja että yhteiskunnassa arvostettaisiin lapsuutta. Tarkasteltaessa valtakunnallisia tilastoja huomataan lastensuojelun tarpeen kasvaneen koko luvun ajan. Näin on tapahtunut myös Keski-Pohjanmaalla. Myös mielenterveyspalveluiden tarve on lisääntynyt. Lapsi ja nuori ei aina pääse avun ja tuen piiriin viipymättä. Perheet, joilta puuttuu lähiverkosto asuinpaikkakunnalla, ovat todella yksinäisiä, etenkin yksinhuoltajaperheet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä köyhiin lapsiperheisiin ja siihen, millä tavalla heidän tilannettaan voidaan auttaa. Suuren haasteen asettaa virtuaalimaailma, joka pahimmillaan voi olla yhtenä syrjäyttävänä tekijänä nuoren elämässä.

12 VAUVAT JA LEIKKI-IKÄISET vuotiaat 3-6 vuotiaat Kokkola Kruunupyy Kaustinen Kannus Toholampi Veteli Halsua Perho Lestijärvi Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvallisen raskauden ja äidin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sikiön terveyden turvaaminen ja edistäminen vanhemmaksi kasvun ja parisuhteen tukeminen perheen sosiaalisen tukiverkoston edistäminen yksilön ja koko perheen terveyden, suun- ja mielenterveyden sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen lähi- ja parisuhdeväkivallan ehkäisy varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen varhaisen vuorovaikutuksen ja imetyksen tukeminen seksuaaliterveyden edistäminen Äitiysneuvolan työmuotoja ovat: terveystarkastukset raskauden ja synnytyksen jälkeen kotikäynnit perhevalmennus varhaista vuorovaikutusta tukevat haastattelut erilaiset koko perheen hyvinvointia kuvaavat haastattelut kuten mieliala-, päihde- ja perheväkivalta-arviot. Perhevalmennuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. aikuisen alkoholin käyttö lapsen silmin, isäksi kasvaminen, vanhemmuuteen kasvaminen ja perheen ihmissuhteet.

13 13 Lastenneuvolapalvelut ovat tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapsi ja perhe siirtyvät lastenneuvolapalveluiden piiriin, kun lapsi on 2-3 viikon ikäinen. Lastenneuvolatyön tehtävä ja tavoitteet Vanhemmat ovat keskeisiä lapsensa kehityksen ja perheensä hyvinvoinnin edistäjiä ja heillä on ensisijainen vastuu lapsista. Lastenneuvolassa pyritään varmistamaan, että lapsiperheet saavat tarpeenmukaista tiedollista, aineellista ja henkistä tukea. Lastenneuvolatoiminnan tavoitteet jokainen lapsi saa riittävän huolenpidon ja tukea oman persoonallisuutensa kehittymiseen lasten sairaudet, kehitystä ehkäisevät sekä perheen muut terveyspulmat tunnistetaan varhain vanhempien tukeminen terveyttä edistävien valintojen tekemisessä jokaisella vanhemmalla on mahdollisuus luoda lapseensa turvallinen, vastavuoroinen kiintymyssuhde jo varhain ja muodostaa myönteinen käsitys lapsesta ja itsestään vanhempana vanhemmat huolehtivat parisuhteestaan ja vanhemmuudestaan siten, että he kykenevät pitämään huolta lapsestaan vanhempien auttaminen tunnistamaan omia voimavarojaan ja perhettä kuormittavia tekijöitä sekä varhaisen tuen tarjoaminen perheen pulmatilanteissa ennaltaehkäistä lasten mielenterveyden häiriöitä ja lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta Lastenneuvolatoiminnan perustehtävä seurata ja tukea lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä antaa valtakunnallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja ylläpitää lapsen rokotussuojaa tunnistaa mahdollisimman ajoissa epäsuotuisan kehityksen merkit lapsessa, perheessä ja elinympäristössä sekä puuttua varhain terveyttä vaarantaviin tekijöihin yhteistyössä varhaiskasvatuksen, lapsiperheyksiköiden ja erikoisyksiköiden kanssa

14 14 ohjata lapsi tarvittaessa muille asiantuntijoille tutkimuksiin ja hoitoon tukea vanhempia turvallisen aikuisuuden sisältävään ja lapsilähtöiseen kasvatustapaan ohjata vanhempia saamaan vertaistukea määräaikaistarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvitys lapsen mielipiteen ja kokemusten kuuntelu Äidin masennuksen tunnistaminen tapahtuu neuvolassa, kaikille synnyttäneille äideille Kokkolassa tehdään jälkitarkastuksen yhteydessä EPDS- seula(mielialaseulonta) ja ryhdytään tarvittaviin jatkotoimiin. Tarvittavan hoidon ja tuen rakentamista varten on Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Masu-toiminta. Alle 1-vuotiaan terveydenhoitaja tapaa 10 kertaa ja lääkäri 3 kertaa. 1-6-vuotiaan terveydenhoitaja tapaa 6 kertaa ja lääkäri 2-3 kertaa. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta astui voimaan Siirtymäaikaa kunnille annettiin vuoden 2011 alkuun saakka, jolloin toiminnan on viimeistään oltava asetuksen mukaista. Asetus on uusi kuntia sitova säädös, jolla aikaisempia suositustasoisia toimintaohjeita on muutettu normitasoisiksi velvoitteiksi. Asetus varmistaa, että lasten, nuorten ja perheiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset, mukaan lukien suun terveydenhuollon tarkastukset, ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioonottavia. Lapsen ollessa päivähoidossa on päivähoidolla suuri vastuu kasvattajan tukemisessa ja varhaisen ja erityisen tuen antamisessa. Päiväkodissa on oltava toimiva kasvu- ja hoitoryhmä. Toiminnasta tulee tiedottaa vanhemmille, jotta he ovat tietoisia, miten heidän lapsensa asioita käsitellään. Lapsiperheiden kotipalvelua on karsittu monessa kunnassa viime laman aikana. Kokkolassa tätä palvelua on vielä olemassa, se on nähty tarpeellisena ja hyödyllisenä varhaisena tukena varsinkin vauvaperheissä. Myös Jyta-alueella joissain kunnissa on tarjota lapsiperheiden kotipalvelua. Tätä palvelua kaivataan kuitenkin koko alueelle, jotta asukkaat eivät olisi eriarvoisessa asemassa.

15 15 Riskiryhmien tunnistamisessa neuvolalla on tärkeä rooli. Erityistyöntekijöiden palvelut ovat tarvittaessa käytettävissä lapsen kehityksen tuen tarpeen arvioimiseksi ja kehityksen tukemiseksi. Neuvoloista voidaan ohjata lapsi perheneuvolan, puheterapeutin, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin arvioon ja tutkimuksiin. Myös ravitsemussuunnittelija on käytettävissä lapsen ravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvolalääkäri voi tarvittaessa tehdä lähetteen erikoissairaanhoitoon. Neuvolassa pitää pystyä tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa erityisen tuen tarpeessa olevat perheet. Tällä hetkellä henkilöstöresurssitilanteesta johtuen neuvolakäynteihin ei ole varattu riittävästi aikaa eikä neuvoloissa ole neuvolatyöhön erikoistuneita lääkäreitä. Vauvaperheiden suurimpina uhkina koetaan uusavuttomuus, päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat, työttömyys ja taloudelliset ongelmat. Viranomaisten käsitys on, että ongelmat tuntuvat kasautuvan tiettyjen perheiden kohdalla. Lapsiperheiden köyhyyden on todettu jatkuvasti kasvavan viime vuosien aikana. Monet nuoret perheet ovat uudella paikkakunnalla vailla tukiverkostoa. Isovanhemmat ja muu suku asuvat kaukana, eikä heistä ole tukea ja apua arjen elämässä. Tämän takia olisi ns. varamummoille ja varavaareille tilausta. Tukiperheistä on suuri pula. Tähän haetaan parannusta meneillään olevan Tueksiko Tulet -projektin kautta. Mm. seurakunnissa järjestetään perhekerhoja, jotka toimivat vertaistukena. On myös paikkakuntia, joissa vanhemmat itse ovat järjestäneet vastaavanalaista toimintaa. Tarvitaan matalan kynnyksen kokoontumispaikkoja vanhemmille ja lapsille, esim. perhekahviloita. Kruunupyyssä perhekerhon vanhemmat keskustelivat miltä Kruunupyyn tilanne näyttää lapsiperheiden näkökulmasta katsottuna. Positiivista oli palveluiden saatavuus ja se, että ne ovat lähellä. Kruunupyyssä on lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut, apteekki, kirjasto pankki ym. Vanhemmat olivat tyytyväisiä kyläkouluihin ja koulukuljetuksiin. Neuvola koettiin matalan kynnyksen paikkana. Ruotsinkielisyys oli myös positiivinen asia. Kehittämiskohteita oli mm. se, että haluttiin takaisin lapsiperheille maksettava Kruunupyytuki. Vanhemmat toivoivat lisää toimintaa kotona oleville vanhemmille, kuten vanhempainkahviloita ja avointa päiväkotia. Vanhemmat kiinnittivät huomiota myös vaarallisiin tieosuuksiin ja näille teille kaivataan kävely- ja pyöräteitä. Vanhemmat olivat huolissaan siitä, että kyläkouluja lakkautetaan. Vanhemmilla oli sellainen kokemus, että silloin kun on tarvetta niin saatavilla on ammattiapua.

16 16 Mitä pitää kehittää? Valtakunnallisten neuvolatyön suositusten mukaan Kokkolan äitiys- ja lastenneuvolassa on tällä hetkellä 6 terveydenhoitajan vajaus. Äitiysneuvolan suositusten mukaan yhtä terveydenhoitajaa kohden tulisi olla enintään 80 synnyttävää asiakasta/perhettä vuodessa. Vuonna 2008 Kokkolassa tämä asiakasmäärä oli 102/terveydenhoitaja. Lisäksi uusi asetus edellyttää laaja-alaista terveystarkastusta koko odottavalle perheelle, kotikäyntiä ensisynnyttäjäperheelle sekä ryhmätoiminnan järjestämistä ensisynnyttäjäperheille. Nykyisillä resursseilla on mahdoton vastata uusiin haasteisiin. Lastenneuvolan suositusten mukaan yhtä terveydenhoitajaa kohden saisi olla 340 alle 7- vuotista lasta. Tällä hetkellä terveydenhoitajien asiakasmäärä on keskimäärin 545 lapsiperhettä. Lisäksi osa terveydenhoitajista työskentelee useammalla sektorilla. Uuden asetuksen mukaan lastenneuvolassa on järjestettävä kolme laajaa terveystarkastusta, joita ei tämän hetkisillä resursseilla kyetä hoitamaan. Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien työpainetta lisää se, että neuvolaan ei ole nimetty omaa lääkäriä. Asetuksen mukaisia lääkärintarkistuksia on toteutunut vain puolet. Kokkolassa olisi tarvetta 2,4 kokoaikaiselle lastenneuvolalääkärille. Vanhemmilla ei ole aina tarkkaan tietoa siitä, miten perheen elämä muuttuu vauvan syntymän myötä. Elämän ajatellaan jatkuvan entiseen malliin, eikä vauvan tulon odoteta tuovan muutoksia. Vanhemmat eivät välttämättä koe tarvetta muuttaa omaa elämäntyyliään. Esimerkiksi monet nuoret vanhemmat olettavat, että päihteitä voi käyttää, vaikka kotona olisi pieni vauva, joka tarvitsee huolenpitoa 24 tuntia vuorokaudessa. Huolta aiheuttaa myös tutkimuksen osoittama naisten alkoholin käytön naisten lisääntyminen. Neuvolassa on kyettävä havaitsemaan raskaana olevan naisen mahdolliset päihdeongelmat. Kokkolassa toimii Ensi- ja Turvakotiliiton Ensikoti Iida, joka on tarkoitettu päihdeäideille ja heidän perheilleen. Raskaana oleva nainen voi tulla ensikotiin 3 kuukautta ennen laskettua aikaa. Avoyksikkö Liina tekee perhetyötä ja heillä on myös vertaisryhmätoimintaa. Molemmat yksiköt ovat Keski-Pohjanmaan kuntalaisten käytettävissä. Neuvoloissa kaivataan perhetyöntekijää, joka voisi olla perheen tukena ja apuna ihan alkumetreistä saakka. Neuvolan perhetyöntekijän työpanos voisi ennaltaehkäistä mahdollisia suurempia ongelmia myöhäisemmässä vaiheessa. Tällä hetkellä

17 17 lastensuojeluun ohjautuu asiakkaita, joilla ei ole lastensuojeluntarvetta. Syynä voi olla esim. vauvaperheen äidin uupuminen. Tähän asiaan pitäisi löytyä apua peruspalveluista, kuten lapsiperheiden kotipalvelusta. Tässä kuntalaiset ovat eriarvoisessa asemassa, koska kaikilla alueen kunnilla ei ole tarjota lapsiperheiden kotipalvelua. On tärkeää, että alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi on turvattu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää riskiryhmiin kuten pienituloisten ja riskitilanteessa elävien. Tässä ikäryhmässä päivähoidon rooli korostuu: suurin osa lapsista on päivähoidossa, jossa heitä tavataan melkein päivittäin. Sen takia päivähoitoon tulisi panostaa niin, että ryhmäkoot eivät olisi liian suuria ja olisi mahdollista antaa erityistä tukea niille lapsille, jotka sitä tarvitsevat. Tukiverkoston puuttuessa on kyettävä antamaan tarvittavaa apua mm. kotipalvelun muodossa. Yksinhuoltajaperheet vailla verkostoa tarvitsevat tukea mm. tukiperhetoiminnan kautta. Neuvolan työntekijöillä täytyy olla riittävästi aikaa asiakasta kohti. Tämän takia henkilöstöresurssien tulee olla valtakunnallisten suositusten mukaiset. Neuvolatoiminnan riittävä taso ja resurssit tulee turvata. Neuvoloihin tarvitaan perhetyön resursseja ALAKOULUIKÄISET v. Kokkola 2795 Kruunupyy 515 Kaustinen 280 Kannus 478 Toholampi 262 Veteli 213 Halsua 109 Perho 285 Lestijärvi 54

18 18 Suurin osa lapsista voi hyvin. On kuitenkin perheitä, joiden ongelmat voivat olla vaaraksi lapsen kehitykselle. Tällainen tilanne voi olla etenkin silloin, kun vanhemmilla on mielenterveysongelmia tai päihderiippuvuutta. Usein nämä ongelmat voivat olla syynä siihen, että lapset syrjäytyvät. Vanhempien ongelmista johtuen lapset eivät esim. voi viedä kavereitaan kotiin. Tämän vuoksi heidän sosiaaliset taitonsa kärsivät. Suurimpia elämänkriisejä tämän ikäryhmän lapsilla on vanhempien työttömyys ja avioerot. Ne ovat asioita, jotka mm. vaikuttavat lapsen koulutyöskentelyyn. Lapsilla voi olla keskittymisvaikeuksia, ärtyneisyyttä, päänsärkyä tai vatsakipua. Vuonna 2009 Keski- Pohjanmaan työttömyysaste oli 6,4 %, kun se koko maassa oli 8,2 %. Viranomaisten näkemyksen mukaan perheillä on kiire eikä yhteistä aikaa ole juuri lainkaan. Perheellä ei ole yhteistä ruokailua ja perheenjäsenet syövät harvoin aamupalaa. Alakouluikäiset joutuvat olemaan yksin kotona iltapäivisin, joskus pitkiäkin aikoja. Tämä lisää turvattomuuden tunnetta. Sen lisäksi kukaan aikuinen ei ole valvomassa television tai tietokoneen käyttöä. Lapsiasiavaltuutetun kyselyn mukaan lapset haluaisivat viettää enemmän aikaa yhdessä oman perheen kesken. He myös toivoivat riitelyn vähenevän kotona. Myös Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa varten tehdyssä kyselyssä vuotiaat pitävät tärkeimpinä asioina perhettä, läheisiä ihmisiä, ystäviä, harrastuksia ja lemmikkieläimiä. Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoo nukkuvansa noin 8-10 tuntia ja heidän nukkumaanmenoaika on klo Tällä ikäryhmällä on vielä runsaasti harrastuksia. Suurimmalla osalla on useampi ystävä ja heillä on myös läheisiä aikuisia, joille voi kertoa ongelmista ja huolista. Lapset kaipasivat enemmän vaikuttamismahdollisuuksia. Lapsi viettää suuren osan ajastaan koulussa. Koululla on huomattava vastuu lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Kouluviihtyvyyteen vaikuttavat mm. laadukas opetus, välitunnit, tauot, kouluruokailu. Koulun pihan viihtyisyyteen tulisi kiinnittää huomiota. Varsinkin alakouluikäisten kohdalla tulisi välitunneilla olla monipuolista tekemistä, välineitä ja telineitä sekä tarpeeksi aikaa pelaamiseen ja leikkimiseen. Koulutilojen viihtyvyyttä tulisi lisätä. Pitäisi kiinnittää huomiota mm. ilmanlaatuun, wc-tilojen kuntoon ja tilojen tarkoituksenmukaisuuteen. Kouluilla on myös ehkäistävä ja puututtava tehokkaasti

19 19 kiusaamiseen 1). Yliopistokeskus Chydeniuksessa järjestettiin lasten yliopisto 2). Tilaisuudessa käsiteltiin mm. lapsen oikeuksia ja lapset saivat kertoa, millaista yhteiskunnassa olisi, jos lapset saisivat päättää asioista. Eniten kannatusta sai kouluun liittyvistä ehdotuksista se, että koulussa ei kiusata. Keskipohjanmaalla on oppilas-, opiskelijahuollon ja erityisopetuksen strategia 3). Strategia ulottuu vuoteen 2015 ja sen yhtenä visiona on hyvinvoiva lapsi ja nuori Keskipohjanmaalla. Koulun tulee tukea oppilaan kehitystä ennaltaehkäisevällä, oikea-aikaisella ja varhaisella tuella. Lapsia tulisi kuulla kouluyhteisön jäseninä. Lapsiasiavaltuutetun kyselyn mukaan lapset haluaisivat vaikuttaa mm. kouluruokaan, välituntitoimintaan, koulun sääntöihin, istumajärjestyksen laatimiseen ja kouluun tehtäviin hankintoihin. Kokkolassa on toiminut jo parin vuoden ajan Kokkolan Ensi- ja turvakodin Taitavat Nuoret -projekti, jota RAY rahoittaa. Taitavat nuoret -toiminta on vuotiaille suunnattua osallisuutta, itsetuntoa ja terveellistä minäkuvaa tukevaa toimintaa, jossa lapset ovat toiminnan keskiössä kehittäjinä, suunnittelijoina ja toteuttajina aikuisen ohjaajan tuen avulla. Toiminta on lastensuojelun ennaltaehkäisevää työtä alakouluissa tavoittaen koko ikäluokat. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä vanhempien, alakoulujen ja eri toimijoiden sekä oppilaitosten kanssa. Taitavat nuoret- toiminta on varhaista puuttumista, varhaista tukea ja lasten hyvinvoinnin edistämistä. Taitavat nuoret -toiminta on saanut lisärahoitusta vuodelle 2010 ja tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta. Poliisiorganisaation ennaltaehkäisevä työ on laajentunut niin, että joka koululla on oma koulupoliisi. Koulupoliisi pitää oppitunteja, vierailee vanhempainilloissa ja opettajalla on tarvittaessa mahdollisuus ottaa yhteyttä koulupoliisiin. Viranomaistaholta on tullut toiveita siitä, että alakouluikäisten vanhemmille järjestettäisiin ns. vanhempainkouluja. Näissä tilaisuuksissa otettaisiin esille ajankohtaisia asioita kuten lapsen nukkumaanmenoaika ja unen tarve, tietokoneen käyttö, kotiintuloajat. On muistettava, että kouluikäisten lasten vanhemmat eivät välttämättä saa samanlaista tukea 1) Asiaa aikuisille, Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 4:2008 2) Keskipohjanmaa, ) Keski-Pohjanmaan oppilas- opiskelijahuollon ja erityisopetuksen strategia

20 20 ja ohjausta kuin mitä vauva- ja pikkulapsi vaiheessa. Kuitenkin vanhemmat kaipaavat toisten vanhempien vertaistukea ja ohjeita ja neuvoja varsinkin murrosikäisen lapsen kohdalla. Kaikilla lapsilla pitäisi olla samanlaiset harrastus mahdollisuudet. Esteinä osallistumiselle yleensä ovat perheen taloudelliset ongelmat, varsinkin syrjäseudulla harrastuksiin kuljettaminen sekä harrastusten tarjonta. Tähän ongelmaan voi yksi ratkaisu olla Keski- Pohjanmaan Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahaston hanke, jonka tavoitteena on lisätä harrastusmahdollisuuksia varsinkin sellaisilla seuduilla, joissa tarjontaa ei ole. Hankkeen kautta on selvitetty minkälaisia harrastus mahdollisuuksia lapset ja nuoret itse toivoivat. Hankkeen kautta on järjestetty erilaisia harrastuksia, kuten tanssia, teatteria, bänditoimintaa jne YLÄKOULUIKÄISET JA NUORET v v. Kokkola Kruunupyy Kaustinen Kannus Toholampi Veteli Halsua Perho Lestijärvi Lapset ja nuoret pitävät perhettä, ystäviä/kavereita, harrastuksia, vapaa-aikaa ja lemmikkejä tärkeimpinä asioina elämässään. Nuorilla on sellainen tunne, että heidän vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassa ovat pienet. Kyselyn mukaan he haluaisivat vaikuttaa siihen, mitä harrastusmahdollisuuksia on tarjolla, kouluun liittyvissä asioissa ja vapaa-ajanviettoon. Nuoret toivoivat mm. bändi-iltoja ja elokuvatarjontaa. Kyselyn mukaan yläkouluikäiset menevät nukkumaan myöhemmin kuin 7-12-vuotiaat. Yläkouluikäisten nukkumaanmenoaika on noin klo ja osa vastaa nukkuvansa ainoastaan 5-7 tuntia.

21 21 Yläkouluikäisten mielestä positiivista on mm. harrastusmahdollisuudet ja eri järjestöjen, seurakunnan ja nuorisotoimen toiminta. Kokkolalaiset nuoret eivät pidä kaupunkia turvallisena paikkana iltaisin ja öisin. Lisäksi heidän mielestään alaikäisen on liian helppo saada hankittua alkoholia ja tupakkaa. Koululla on suuri rooli yläkouluikäisen ja nuoren elämässä. Kouluterveyskyselyn mukaan yläluokkalaisten kouluoloissa on tapahtunut hieman kielteistä kehitystä verrattuna edelliseen kyselyyn. Yläluokkalaiset kokivat ongelmallisena koulun työilmapiirin ja työmäärän lisääntymisen. Lukiolaisten opiskeluun liittyvät vaikeudet vähenivät. Lukiolaiset kokivat myös työmäärän kohtuullisemmaksi kuin kaksi vuotta sitten. Toimivaan oppilashuoltoon on panostettava. Koulussa täytyy olla aikuisia kuten koulukuraattoreita ja kouluterveydenhoitajia, joiden luo oppilas voi mennä minä ajankohtana tahansa. Oppilaat kokevat ongelmallisena sen, että heillä ei ole tietoa siitä, minä päivinä kouluterveydenhoitaja tai koulukuraattori on koululla. Kouluterveydenhuollon tulee resursoida niin, että oppilaat pääsevät vastaanotolle viipymättä. Kouluterveyskyselyn tulokset kertovat, että peruskoulun yläluokkalaiset ja lukiolaiset kokivat kouluterveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolle pääsyn vaikeammaksi kuin kaksi vuotta sitten. Yläkoululaisilla tyytymättömyys kouluterveydenhuoltoon oli lisääntynyt. Ammattiin opiskelevat kokivat lääkärin vastaanotolle pääsyn helpommaksi kuin lukiolaiset. Koululaiset kokevat ongelmallisena sen, että heillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, milloin koulukuraattoria tai kouluterveydenhoitaja on paikalla. Suurimmalla osalla nuorista asiat ovat hyvin. Mutta tilastojen valossa asiaa tarkasteltaessa huomataan, että huostaanottoja tapahtuu eniten nuorten kohdalla. 1) On tilanteita, jolloin vanhemmat ottavat yhteyttä lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun ja pyytävät apua murrosikäisen lapsen asioissa. Lapsi ei välitä rajoista eikä säännöistä, kotiintuloajat eivät pidä, vanhemmat ovat huolissaan lapsen kaveripiiristä, päihteidenkäyttö on astunut kuvioihin ja koulunkäynti ei onnistu. Huolestuttavaa on se, että aikuiset/vanhemmat jättävät, varsinkin murrosiässä olevat lapset liian paljon omaan rauhaan. Riskiryhmään kuuluvat ne, jotka eristäytyvät sosiaalisesta kanssakäymisestä ja viettävät kaiken vapaa-aikansa virtuaalisessa maailmassa. Kouluterveyskyselyn mukaan vanhemmat eivät ole aina tietoisia siitä, miten, 1) Sirkka Rousu, Kokkola

22 22 missä ja kenen kanssa lapsi viettää vapaa-aikaa. Varsinkin ammattiin opiskelevien vanhemmat tiesivät huonommin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan. Lasten ja nuorten keskuudessa ilmapiiri on muuttunut arvostelevaksi. Tähän lienee pitkälti syynä median vaikutus. Tutkimusten mukaan joka viides lapsi on kokenut väkivaltaa. Joko niin, että se on kohdistunut häneen itseen tai hän on joutunut väkivallan silminnäkijäksi. Myös kouluterveyskyselyn tuloksista on luettavissa, että fyysisen uhan kokeminen on yleistynyt. Positiivista on se, että yläluokkalaisten humalahakuinen juominen näyttäisi vähentyneen. Nuorten rikollisuus näyttäisi myös vähentyneen. Nuorilla rikoksentekijöillä on mahdollisuus maksuttomaan sovitteluun rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelutoimistossa. Kruunupyyn nuorisotoimi on tehnyt kyselyn yläkoululasille ja lukiolaisille mm. vapaaajanvietosta, harrastusmahdollisuuksista, osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista. Suurin osa vastaajista viettää vapaa-aikaansa kavereitten kanssa. Monet nuoret osallistuvat jonkin urheiluseuran toimintaan. Vaikkakin suurin osa nuorista viihtyy hyvin asuinpakkakunnallaan, niin noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Kruunupyyssä ei ole mielenkiintoista tekemistä vapaa-aikana. Nuoret kokevat, että heillä on hyvin pienet mahdollisuudet tuoda esille omia ehdotuksiaan kunnan päättäjille. Kuitenkin kyselyyn vastanneet osasivat esittää paljon varteenotettavia kehittämisideoita. Yläkouluikäisten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia on lisättävä. Kouluterveyskyselyn tulokset on otettava vakavasti ja otettava toimenpiteissä huomioon. Kouluilla on oltava riittävästi koulukuraattoreita ja kouluterveydenhoitajia, jotta nuori saa apua silloin, kun hän on sen tarpeessa.

23 23 4. LAPSI- JA PERHEKOHTAINEN LASTENSUOJELU 4.1 Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun näkökulma Huostassa olleet Avohuollon piirissä Kunta Kokkola Kruunupyy Kaustinen Kannus Toholampi Veteli Halsua Perho Lestijärvi Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu on lapsen suotuisan kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Lastensuojelu on viime aikoina elänyt suurissa muutoksissa. Uusi lastensuojelulaki astui voimaan asettaen uusia vaatimuksia lastensuojelulle. Sosiaalityöntekijät kokevat, että työmäärä on lisääntynyt lakimuutoksen myötä. Uuden lastensuojelulain astuttua voimaan on valtio lisännyt kuntien lastensuojelun määrärahoja. Lakia valmisteltaessa tiedettiin, että uuden lastensuojelulain myötä työmäärä tulee lisääntymään. Sosiaalitoimella ei ole ollut mahdollisuutta ei korvamerkittyjä lastensuojelulainmuutokseen määriteltyjä valtionosuuksia toimintaansa. Kuntaliitokset, uudelleenorganisoinnit ja em. lakimuutos ovat vaikuttaneet lastensuojelun tilanteeseen. Työntekijät uupuvat suuren ja vaativan asiakasmäärän myötä. Työntekijöiden vaihtuvuus on huomattavaa. Lastensuojelussa asiakkuudet ovat pitkäaikaisia eikä ole lapsen edun mukaista, että työntekijät vaihtuvat koko ajan. Tämä ongelma on otettava vakavasti ja on panostettava työolosuhteisiin niin, että työntekijät vaativasta työstään huolimatta jaksaisivat hyvin ja että asiakasmäärä olisi mitoitettu suositusten mukaan. Nykyinen tilanne edellyttää lisäresurssien saamista.

24 24 Tilastojen mukaan lastensuojelutarpeen selvitykset eivät valmistu läheskään aina lain asettaman 3 kuukauden sisällä. Valitettavaa on myös se, että kun lapsen ja nuoren hoidon ja tuen tarve on selvitetty, hän voi joutua jäämään jonottamaan apua ja tukea pitkäksikin aikaa. Sosiaalityöntekijät kokevat turhautumista siitä, että avohuollontukitoimenpiteitä ei juuri ole tarjolla. Uuden lastensuojelulain myötä vastentahtoiset huostaanottohakemukset jätetään hallinto-oikeuteen. Huostaanottohakemuksen yhteydessä sosiaalityöntekijän on esitettävä, mitä avohuollontukitoimenpiteitä perheelle on tarjottu. Mikäli avohuollon tukitoimenpiteitä ei ole perheelle tarjottu, on sosiaalityöntekijän kyettävä perustelemaan syyt asialle. Lain mukaan se, että perheen tarvitsemia avohuollon tukitoimia ei ole kunnassa tarjolla, ei yksinkertaisesti voi olla huostaanoton perusteena lainkaan. Ja jos tällaista käytetään perusteena, on se lainvastaista eikä hallinto-oikeudelle pitäisi edes esittää tällaisen perustein huostaanottoa päätettäväksi. Tämä tarkoittaa, että niitä perheen tarvitsemia ja sosiaalityöntekijän hyödylliseksi arvioimia avohuollon tukitoimenpiteitä pitää olla tarjolla. Ja jos niitä ei ole, niin päättäjien tulee antaa resurssit sellaisia tukitoimia hankkia. Lastensuojelulain 36 edellyttää, että seuraavanlaisia avohuollon tukitoimenpiteitä on tarjolla: 1) tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen; 2) lapsen taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä, ammattiin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä; 3) tukihenkilö tai -perhe; 4) lapsen kuntouttamista tukevia hoito- ja terapiapalveluja; 5) perhetyötä; 6) koko perheen 37 :ssä tarkoitettu sijoitus, perhe- tai laitoshoitoon; 7) vertaisryhmätoimintaa: 8) loma- ja virkistystoimintaa; sekä 9) muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia. Kyselyn mukaan lastensuojeluntyöntekijät ovat yleisesti sitä mieltä, että nykyisellä henkilökuntamäärällä lain velvoitteet eivät täyty eikä lapsen etu toteudu. Lapset ja nuoret eivät pääse viipymättä avun ja tuen piiriin. Tarpeeksi monipuolisia palveluita ei ole tarjolla, eikä olemassa olevista palveluista tiedetä.

25 25 Mm. kuntaliitokset ovat vaikuttaneet siihen, että pienillä paikkakunnilla, joissa ennen sosiaalityöntekijälle kuului koko sosiaalityön kenttä, voi nyt paneutua lastensuojelutyöhön. JYTAn lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun työntekijät ovat yhdessä kehittäneet ja mallintaneet alueella tehtävää lastensuojelutyötä. Kollegiaalinen tuki on tärkeää ja sitä saadaan yhteisten tapaamisten kautta. Tuen mahdollistaa myös se, että palveluita on keskitetty ja työtä voidaan tehdä parityönä. Tämän ansioista tilanne ei ole enää niin haavoittuvainen. Kokkolassa lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa on siirrytty aluetiimeistä vastuualuetiimeihin. Tämä mahdollistaa sen, että työtä voidaan kehittää eri tavalla ja että voidaan erikoistua omaan erityisalueeseen. Henkilöstön siirron kautta on Kokkolaan saatu kaksi lastenvalvojaa. Tulossa on valtakunnalliset suositukset, jossa tullaan esittämään suositukset lastensuojelun laadusta ja sen edellytyksistä mm. riittävästä henkilöstömäärästä. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun henkilöstöresurssien tulee vastata riittävyydeltään asiakkaiden tarpeita. Annetaan palvelulupaus, jossa taataan lastensuojelulain edellyttämät selvitykset ja tukitoimenpiteet lain säätämällä tavalla. 4.2 Perhetyö Perhetyötä tehdään Kokkolassa, JYTAssa ja Kruunupyyssä. Perhetyön sisältö vaihtelee hieman paikkakunnasta riippuen. Kokkolassa perhetyöstä on monen vuoden kokemus. Kruunupyyssä perhetyö aloitti toimintansa vuonna Lisäksi Kruunupyyssä on tarjolla kotipalvelua tarvittaessa. Kun Kokkolassa perhetyötä tehdään ainoastaan lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa oleville asiakkaille, niin JYTAssa perhetyötä tehdään myös ennaltaehkäisevänä työnä, eikä perheellä tarvitse olla lastensuojelun asiakkuutta. Perhe voi ohjautua perhetyöhön esim. neuvolan kautta. Kokkolassa perhetyöntekijöitä oli vuonna 2007 vielä12 mutta organisaatiomuutosten vuoksi perhetyössä on enää 4 työntekijää. Osa perhetyöntekijöistä siirtyi Kokkolan kaupunkiin perustettuun 6-paikkaiseen lastensuojeluyksikkö Teliin. Näin radikaali resurssien väheneminen vaikuttaa siihen, että perhetyön tarpeessa olevat perheet

26 26 jonottavat perhetyötä. Perhetyöntekijät kokevat asiakkuuksien olevan haastavampia ja rankempia kuin aikaisempina vuosina. Työ on täysin korjaavaa työtä. Perhetyöllä pyritään saamaan myönteistä muutosta lapsen tilanteeseen. Perhetyön muotoja voivat olla; - keskustelua ohjaamista asioiden hoidossa - keskustelua yhdessä ja erikseen perheenjäsenten kanssa perheen arjesta, lastenkasvatuksesta ja vanhemmuudesta - erilaisten työvälineiden käyttö - ohjaamista perheen yhteisiin tai lapsen omiin harrastusmahdollisuuksiin - yhteydenpitoa perheen elämään liittyvien viranomaisten kanssa tarvittaessa. Perhetyöstä tehdään perhetyönsuunnitelma yhdessä perheen kanssa. Perhetyö on nähtävä yhtenä tärkeänä avohuollon tukitoimenpiteenä, jolla parhaimmassa tapauksessa voidaan estää lapsen sijoitus. Perhetyölle on taattava riittävät resurssit, ja huolehdittava siitä, että asiakas saa tasalaatuiset palvelut kunnasta riippumatta. 4.3 Lastensuojeluasiakkaan osallisuus Lapsella on, hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla, oikeus saada tietoa häntä koskevassa lastensuojeluasiassa ja esittää oma mielipiteensä. Lastensuojelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen tai nuoren mielipiteisiin tai toivomuksiin. 1) Lapset ja nuoret, jotka ovat olleet lastensuojelun asiakkaita, ovat lastensuojelun palveluiden kehittämisen parhaita asiantuntijoita. Mutta todellisuudessa näitä lapsia ja nuoria otetaan harvoin mukaan, kun kehitetään erilaisia palveluja. Kehitettäessä lastensuojelupalveluita on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja toivomuksiin. 2) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa varten on haastateltu lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaita. Lapsilla ei ollut täysin selvillä lastensuojelun asiakkuuden syy. 1) Lastensuojelulaki /417, 5 2) Lastensuojelulaki /417, 8

27 27 Osa haastateltavista vastasi epävarmasti. En osaa sanoa miks mää oon lastensuojelun asiakas. Liittyiskö se jotenkin äitiin.... Isä tarvi apua kait se siitä johtuu. En ole varma, Voisko se johtua vanhempien väsymyksestä. Osa haastateltavista ei muistanut oman sosiaalityöntekijän nimeä. Kaikki kuitenkin muistivat, milloin viimeksi olivat tavanneet oman sosiaalityöntekijän, joko kotikäynnillä tai toimistossa. Lastensuojeluasiakkailla ei ollut asioista vastaavan sosiaalityöntekijän yhteystietoja eivätkä he siten oikein olleet varmoja siitä, miten sosiaalityöntekijän tavoittaisi, jos olisi asiaa. Vaikkakin lastensuojeluasiakkailla oli työntekijän yhteystiedot, niin yhteydenotto ei aina ollut helppoa. Varsinkin huostassa olevat kokivat ongelmallisena sen, että oli vaikea saada yhteyttä lastensuojelun työntekijään, koska soittopyyntöihin tai sähköpostiin ei aina vastattu tai työntekijän yhteydenotto tuli liian myöhään. Lastensuojeluasiakkaat arvelivat tämän johtuvat siitä, että sosiaalityöntekijöillä oli niin paljon asiakkaita. Kun lapsen oikeus tavata sosiaalityöntekijäänsä ei toteudu lain edellyttämällä tavalla on kyse laittomasta tilanteesta. Päättäjien tulee puuttua tilanteeseen lisäämällä sosiaalityön resursseja. Eräs huostassa ollut lapsi toivoi, että perhettä olisi kyetty auttamaan enemmän. Hänen oma tilanteensa oli kohentunut, mutta mieltä painoi se, että perhe oli jäänyt liian vähälle huomiolle. Kaikilla haastatettavilla lastensuojeluasiakkailla oli ainakin yksi läheinen aikuinen, jolle pystyi kertomaan huolista tai ongelmista. Asiakassuunnitelmat olivat tuttuja ja niitä oli luettu. Haastatettavilla lastensuojeluasiakkailla oli sellainen kokemus, että he olivat saaneet vaikuttaa suunnitelmiin. Osa koki, että asiakassuunnitelmissa oli liikaa tekstiä ja vanhoja tapahtumia. Haastateltavilla lapsilla ja nuorilla oli sellainen tunne, että heitä on kuultu tarpeeksi ja heidän mielipiteensä on otettu huomioon. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä käsityksen mukaan lapsille ja nuorille on liian vähän aikaa. Heitä ei ennätetä kuulla tarpeeksi. Liian vähän aikaa jää myös arviointityölle, jolla seurattaisiin yhdessä lapsen/nuoren ja perheen kanssa palveluiden hyötyjä ja vaikutuksia.

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari 28.3.2011 sosiaalihuollon ylitarkastaja, KL Sari Husa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) 28.3.2011 1 Yhteinen

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

Nuoret ovat toivon sanansaattajia

Nuoret ovat toivon sanansaattajia Nuoret ovat toivon sanansaattajia Maria Kaisa Aula 23.3.2011 Minä selviydyn - foorumi aikuisille 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

1 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KUOPIOSSA/ Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteon tukena (IVA) 23.3.

1 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KUOPIOSSA/ Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteon tukena (IVA) 23.3. 1 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KUOPIOSSA/ Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteon tukena (IVA) 23.3.2010 Äitiys- ja lastenneuvolatyön tavoitteet: Koko perhe

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 )

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) Lapsen ollessa vähintään 8 kk ja enintään 3 vuotta. Kun omat keinot vauvan/lapsen unirytmin löytymiseen eivät enää auta. Kun neuvolasta saatuja neuvoja on kokeiltu kotona. Mitä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJAT Mikkeli Kati Honkanen, THL & Esa Iivonen, MLL

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJAT Mikkeli Kati Honkanen, THL & Esa Iivonen, MLL LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJAT Mikkeli 16.11.201 TYÖPAJOJEN TEEMAT 1) Perhekeskusverkostoon kuuluva avoin kohtaamispaikka 2) Mielenterveyttä kaikille kasiluokkalaisille 3) Kuka muu muka? Minusta

Lisätiedot

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Luota muhun konferenssi 15.5.2014 Toimialajohtaja Tiina Kirmanen Imatra Asukkaita n. 28 300 Synnytyksiä n. 220 vuodessa

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Intialainen viisaus Kun aikuiset näkevät lasten ajelehtivan joessa ja jopa hukkuvan,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Muutoksia ajassa Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio sotelakiluonnos lausunnolla 14.10. mennessä Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Lumijoen kunnan lastensuojelusuunnitelma vuosille 2014-2017 (ohm 8 )

Lumijoen kunnan lastensuojelusuunnitelma vuosille 2014-2017 (ohm 8 ) Perusturvalautakunta 39 24.04.2014 Lumijoen kunnan lastensuojelusuunnitelma vuosille 2014-2017 (ohm 8 ) Ptltk 39 YK:n lapsen oikeuksien mukaan lapsella on oikeus turvalliseen, virikkeelliseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa Hannele Poutiainen

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa Hannele Poutiainen Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa 9.10.2014 Hannele Poutiainen Lahti: lapsiystävällinen, ympäristökaupunki Lahdessa on yli 100 000 asukasta Päijät-Häme on yli 200 000 asukkaan maakunta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella 2005-2014 1. Kuntien mielenterveys- ja päihdestrategioiden kehittäminen 2. Mielenterveyden edistäminen, mielenterveysja

Lisätiedot

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin 15.5.2014 Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja 1 Miten Suomen 1.1 miljoonaa lasta voivat? Miten lasten ihmisoikeudet toteutuvat? Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Lisätiedot

PSYKOLOGI- PALVELUT. Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen

PSYKOLOGI- PALVELUT. Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen PSYKOLOGI- PALVELUT Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen Psykologipalveluiden vauvaperhetyö on suunnattu lastaan odottaville ja alle vuoden ikäisten lasten perheille. Se on yhtäaikaa ennaltaehkäisevää

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena. terveydenhoitaja Johanna Moilala

Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena. terveydenhoitaja Johanna Moilala Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena terveydenhoitaja Johanna Moilala Mikä on hyvinvointineuvola? Hyvinvointineuvolan ideana on toimia kuin pienten kuntien palveluiden; saman katon alla, josta

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot