Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamispolitiikan tilalle julkisten palvelujen vastuullinen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamispolitiikan tilalle julkisten palvelujen vastuullinen kehittäminen"

Transkriptio

1 Uusi Invalidi 1/ T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1/ liitto vaatii: Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamispolitiikan tilalle julkisten palvelujen vastuullinen kehittäminen EU-komissio toteaa hankintadirektiivin uudistusperusteluissaan, että sosiaali-, terveydenhuolto- ja koulutus palveluilla on erityisominaisuuksia, joiden vuoksi niihin ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tavanomaisia tekomenettelyjä. Suomessa on nykyisin voimassa olevaa hankintalakia sovellettu sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisessa siten, että vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarpeista lähtevä pitkäjänteisen hoidon, kuntoutuksen ja hoivan toteuttaminen on häiriintynyt ja johtanut monin paikoin palveluverkkojen ja -ketjujen hajoamiseen. Palvelujen kilpailuttaminen on näin vakavasti vaikeuttanut vammautumisesta ja kroonisista sairauksista kärsivien hoitoa ja kuntoutusta. Vajavainen hoito heikentää entisestään vammaisten ja pitkäaikaissairaiden alentunutta toimintakykyä. Ellei tätä kasvavaa lisäkuormaa ryhdytä tehokkaammin hoitamaan, on sen arvioitu aiheuttavan vuoteen 2020 mennessä 2 miljardin euron ylimääräiset kustannukset ja vuoteen 2030 mennessä 3 miljardin euron lisäkustannukset. Toimintakyvyn heikkenemisestä lisäksi johtuvaa elämänlaadun huonontumista ei voi edes rahalla mitata. Jos sallitaan, että tehottoman hoidon seurauksena syntyneet kasvavan hoiva- ja terveysbisneksen voitot menevät ylikansallisten veroparatiisiyritysten taskuun, on kehityksen seurauksena myös julkisten verorahoitteisten palvelujen entistä vakavampi rapautuminen. Tapaturma- ja Sairausinvalidien Liitto vaatii: u Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistamisen yhteydessä on turvattava toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut siten, että ne ovat helposti saavutettavia ja käyttäjilleen maksuttomia julkisia palveluja ja että ne ohjaavat tehokkaasti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarpeen mukaista palvelujen käyttöä. u Veroparatiisifirmojen tulo hoivapalvelumarkkinoille on estettävä lailla hankintalain uudistamisen yhteydessä. u Yksityisten palveluntuottajien toiminnan keskeytyksen varalta on luotava nopeasti toimiva varajärjestelmä. u Uudistettavaan hankintalakiin on kirjattava hyvinvointivaltion säilyttämisen ja edistämisen periaate. u Suomen tulee ryhtyä ajamaan tämän periaatteen kirjaamista myös EU-peruskirjaan aiemmin siellä määritellyn neljän vapauden rinnalle. u Vammaisten ja vanhusten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palvelujen kehittämiseen on parannettava kehittämällä vammais- ja vanhusneuvostojen toimintaa. liitto ry:n liittokokous Kannanotto osoitettiin elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle, Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen ohjausryhmälle, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle, peruspalveluministeri Susanna Huoviselle ja eduskuntaryhmille. Liittokokous suuntasi katseen tulevaisuuteen Tässä numerossa: Teema: Vammaiset ja EU Sivut 2-3 Pääkirjoitus: Äänestä EU-vaaleissa! Sivu 2 Liittokokous Sivut 4 5 Eero Salonen kunta-aktiivi vammaisten asialla Sivu 12 liiton liittokokous suuntasi katsetta tulevaan sekä otti kantaa ajankohtaisiin sosiaalipoliittisiin asioihin. Kuvassa Anni Tiainen (vas.), Aino Laine, Terttu Elomaa ja Pentti Ruohoniemi. Lisää liittokokousviikonlopusta sivuilla 4 5.

2 2 Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995 maassa vallinneen syvän laman ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkimainingeissa. Kansanäänestyksessä suuri osa suomalaisista vastusti liittymistä. Pelkona vastustajilla oli maamme itsenäisyyden kapeneminen, liittovaltiokehitys ja markkinavoimien ehdoilla tapahtuvan sosiaalis-taloudellisen kehityksen vahvistuminen. Kannattajat taas näkivät maamme voimistuvan länsisuuntauksen positiivisena sekä talouden että sosiokulttuurisen kehityksen näkökulmasta. Molemmat skenaariot ovat toteutuneet. Valta on keskittynyt Brysseliin, ja kansallisen päätösvallan kenttä on kaventunut. Eurokriisi on kärjistänyt sosiaalis-taloudellista kriisiä eniten Etelä-Euroopassa, mutta heijastukset ulottuvat myös Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Pääkirjoitus 1/2014 Uusi Invalidi 1/2014 Äänestä EU-vaaleissa! Keski- ja Etelä Euroopan pakollisiin sosiaalivakuutuksiin pohjautuvan ja pohjoismaisen verorahoitteisen mallin yhteentörmäys EU:n harmonisointipaineiden keskellä on yksi taustatekijä sille, miksi sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistushanke on suurissa vaikeuksissa. Kunnalliselle terveyskeskusjärjestelmälle kehittyi kilpailevaksi perusterveydenhuollon järjestämistavaksi työterveyshuolto, joka Kelan prosentin subventiolla on turvannut maksuttomat terveyspalvelut niille työsuhteessa oleville, joille työnantaja on järjestänyt sairaanhoitopalvelut osana työterveyshuoltoa. Olemme nyt tilanteessa, jossa työelämän ulkopuolella olevat maksavat terveyskeskuskäynneistään samaan aikaan, kun työterveyshuollon piirissä olevat saavat palvelut maksutta. Kun pitkäaikaissairaiden ja vammaisten toimeentulokehitys on laahannut pahasti jäljessä verrattuna työelämässä hyvin pärjänneisiin ihmisiin, merkitsevät pienituloisimmille korvamerkityt ja kohdistetut palvelumaksut suurta epäoikeudenmukaisuutta, jonka korjaamista Tapaturma- ja Sairausinvalidien Liitto on toistuvasti vaatinut vedoten perustuslain sosiaalisiin perusoikeuksiin ja syrjintäkieltoon. EU:n hankintadirektiivin suomalainen sovellus on johtanut siihen, että ylikansallinen terveys- ja hoivabisnes on havainnut säästövaatimusten seurauksena ahtaalle joutuneet kuntapalvelut houkuttelevaksi sijoituskohteeksi. Kuntapalvelujen kanssa kumppanuussuhteessa vuosikymmeniä toimineet yleishyödylliset, palveluja tuottavat pitkäaikaissairaiden ja vammaisten järjestöt pakotettiin vuoden 2004 hankintalain myötä muuttamaan palvelujaan markkinaehtoisemmiksi. Samalla julistettiin järjestöille suunnattu Rahaautomaattiyhdistyksen tuki kilpailua vääristäväksi. Näin aikaansaatu sotku on johtanut siihen, että hoivabisnes on viime vuosina hankkinut itselleen yleishyödyllisellä pohjalla toimineita hoiva- ja vammaispalveluyrityksiä integroiden suomalaisetkin hoivapalvelut osaksi ylikansallisia palveluketjuja. Hankintalain kilpailutuksissa nämä nurkanvaltaajat ovat menestyneet hyvin, kun pääomitus tulee paitsi kansainvälisistä lähteistä myös suomalaisista työeläkevakuutuslähteistä. Syntynyt tilanne on todettu epäoikeudenmukaiseksi jopa EU:n tasolla. Hankintadirektiiviuudistuksen perustelumuistiossa todetaan suoraan seuraavaa: Julkisia hankintoja koskevan EU:n lainsäädännön vaikutusta ja tuloksekkuutta koskeva arviointi on osoittanut, että sosiaali-, terveydenhuolto- ja koulutuspalveluilla on erityisominaisuuksia, joiden vuoksi niihin ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tavanomaisia tekomenettelyjä. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimikunnan, jonka tavoitteena on hankintalain uudistaminen niin, että kuntien suorahankintamahdollisuudet lisääntyvät ja työllisyys- ja terveyspoliittiset, sosiaaliset ja muut laatutekijät sekä innovaatio- ja ympäristöpoliittiset näkökohdat otetaan paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa. EU:n uuden hankintadirektiivin mukaisten säännösten tulisi astua voimaan vuonna Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden järjestöjen tulisi nyt nostaa näkyvästi esille sosiaali- ja terveyspalvelujen ideologisen markkinaehtoistamisen seuraukset. Tulisi laatia koko sosiaali- ja terveyspalvelujen kenttää koskevat esitykset, joiden pohjalta korjataan syntyneet epäkohdat ja pysäytetään pääomakeinottelijoiden ehdoilla tapahtuva hoivapalvelushoppailu korvaamalla se pitkäaikaissairaiden ja vammaisten tarpeista lähtevällä julkisten palvelujen kehittämisellä. Vaikka monet meistä suhtautuvat edelleen kriittisesti EU:hun ja sen ylikansalliseen valtaan, siellä päätetään kaikesta huolimatta meitäkin koskevista tärkeistä asioista, kuten markkinavoimien ja kansalaisten tarpeiden välisistä suhteista. Siksi on syytä mennä näissäkin vaaleissa äänestämään. Antti Holopainen liiton puheenjohtaja Näkökulma: Anni Tiainen Kotipalveluista ja vähän muustakin Kesällä voimaan tulleen vanhuspalvelulain käytännöt hakevat vielä muotoaan. Pitkän kokemuksen kautta muodostuneita käytäntöjä ei ole helppo muuttaa. Kaikilta osin se ei tunnu järkevältäkään. Säästöjä on haettava vaikka rautalangasta vääntäen, koska se on tällä hetkellä maan tapa. Toki uudistamistarpeitakin varmasti löytyy. Pääpaino vanhusten hoi dossa on kotona asuminen. Mikäli keneltä hyvänsä ikäihmiseltä tai vammaiselta kysytään, haluaako hän asua kotona vai laitoksessa, vastauksen voi arvata. Asialla on toinenkin puoli, johon peruspalveluministeri Susanna Huovinenkin on ottanut kantaa. Se on kotiin tuotettavien palveluiden riittämättömyys. Painottaisin vielä julkisten palveluiden eli kotipalvelun tuottamia palveluita. Anni Tiainen Yksi suurimmista muutoksista kotipalvelun työnkuvassa on siivouksen poisjättäminen. Muutosten ja säästöjen melskeessä kunnat ovat vaivihkaa lopettaneet varsinaisen siivouksen. On häpeällistä, että vanhukset ja vammaiset asuvat villakoirien ja roskien keskellä. Mikäli heillä ei ole lähipiirissä ystäviä tai omaisia, tähän on tyytyminen. Pienellä eläkkeellä kituuttavan on mahdotonta ostaa yksityistä palvelua. Kotien siivousasia tulee hoitaa kuntoon nyt, kun vaaditaan laitospaikoista luopumista. Mielestäni kotipalveluhenkilöstö voisi ottaa ponnekkaasti tämän puutteen esille. He ovat päivittäin tekemisissä tämän ongelman kanssa. Heillä on jopa velvollisuus informoida epäkohdista eteenpäin. Kummalliselta kuulostaa keskustelu ylikoulutetuista hoitajista, ja samalla heitä koulutetaan lisää. Itse en ainakaan toivoisi joutuvani valehoitajan hoidettavaksi. Toisaalta tehdäänhän niitä jo lumekirurgisia polvitähystyksiäkin. En oikein usko, että kukaan pyrkii tähystykseen ikään kuin huvikseen, on varmaan mukavampaakin tekemistä. Uunotetaankohan meitä säästöjen nimissä? Viimeinen avaus sarjassamme mahdottomia esityksiä on nyt esiin nostettu lasten maksuvelvollisuus vanhempien laitoshoidosta. Eivät kyllä minun poikani pystyisi tuhansia euroja kuukausittain maksamaan. Onhan niitä toki varakkaampiakin lapsia. Anni Tiainen Vilppulan Sairaus- ja. Tsil ry:n liittohallituksen varajäsen

3 Ihmisten hyvinvointi nostettava kilpailun vapauden edelle Uusi Invalidi 1/ Pitkän uran ammattiyhdistysliikkeen lakimiehenä tehnyt ja Vaihtoehto EU:lle ry:n puheenjohtaja, varatuomari Arjo Suonperä on läheltä nähnyt miten Euroopan Unionin jäsenyydestä annetut suuret lupaukset ovat murentuneet yksi toisensa jälkeen. Kyse ei ole vain yksittäisistä direktiiveistä, vaan nykyisen EU:n koko olemuksesta suuryhtiöiden ja ylikansallisen pääoman vallankäytön välineenä. Kun pohjoismaista hyvinvointivaltiota on sopeutettu EU:n raameihin, on kilpailun vapaus nostettu ihmisten hyvinvoinnin edelle, Suonperä toteaa. Seuraukset näkyvät sosiaalisena alasajona, työpaikkojen ulosliputuksena, maaseudun autioitumisena, demokratian karkaamisena pois ihmisten ulottuvilta ja yhteiskunnallisena vieraantumisena. Kun julkisen talouden rahoituspohjaa murennetaan eikä tuottavaa yhteiskunnallista toimintaa sallita kilpailun vapauden nimissä, kierre vain jatkuu ja voimistuu. Kaiken lisäksi suomalaiset ovat turhan kuuliaisia EU:n pykälien noudattajia unionin isoihin maihin verrattuna. Ei eristäytyminen vaan yhteistyö Kun koko yhteiskunta on alistettu taloudelle ja talous jatkuvalle kasvulle, on tien pää väistämättä edessä. Suonperän mukaan aletaan olla siinä tilanteessa. Suuryritysten jatkuvia verohelpotuksia peitellään työlli- syyslupauksilla ja muilla viikunanlehdillä. Uusi teknologia ei korvaa niitä menetyksiä, joita EU:n työllisyyspolitiikka tuottaa. Lisäksi EU:n byrokratian hallinnointi ja tukien väärinkäytökset vievät valtavasti rahaa kansalaisten tarpeista ja valtioiden rahoituspohjasta. Suonperä toteaa, että Suomella ei ole varaa osallistua EU:n pyörittämiseen eikä kansalla varaa maksaa koko ajan kaksinkertaista verotusta. Vaihtoehto ei ole kansallinen eristäytyminen vaan aito kansainvälinen yhteistyö. Se tulee myös halvemmaksi kuin EUjäsenyys. Taloudelliset rasitteet eivät muodostu vain suorista EU:lle menevistä 150 miljoonan euron vuotuisista nettomaksuista ja miljoonien eurojen takuuvastuista, vaan myös niistä menetyksistä, joita valtiolle koituu jäsenyyden seurauksena. Suonperän mukaan Suomi tuhlaa tulevaisuuttaan, kun se EU-kahleista johtuen lainaa pankkikapitalisteilta koko ajan kalliilla korolla yhä suurempia summia. Lainaustarvetta lisäävät EU:n ns. vapaan liikkuvuuden myötä suomalaiselle sosiaalituille tulleiden muiden maiden kansalaisten tukeminen. Suuri vuotuinen menoerä on EUjäsenyyden vaatiman Suomen oman byrokratian palkat ja matkakulut. Valtio kilpailemaan itsensä kanssa EU:ssa on hyväksytty uusi hankintadirektiivi, jonka pohjalta Suomen tulee uudistaa Sitovan minimipalkan ja perustoimeentulon turvaava hyvinvointi on nostettava kilpailun vapauden edelle, sanoo VEU:n puheenjohtaja, varatuomari Arjo Suonperä. hankintalakinsa vuoden 2016 loppuun mennessä. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan taustalla ovat kasvuedellytysten vahvistaminen ja kestävyysvajeen umpeen kurominen. Suonperä toteaa, että uudistus sisältää paperilla eräitä parannuksia, kuten hankintamenettelyn yksinkertaistamisen, hinnan lisäksi laatutekijöiden huomioimisen sekä pienyritysten kilpailuaseman parantamisen tarjouskilpailussa. Toisaalta kilpailuttamisen piiri laajenee. Esimerkiksi valtion eri laitokset pitää eräissä tapauksissa kilpailuttaa toisiaan vastaan. Tällaisenaan lakiuudistus rajoittaa edelleen voimakkaasti julkisen vallan mahdollisuuksia palvelumark- kinoilla. Suonperän mukaan uudistuksen jälkeen on periaatteessa suurempi mahdollisuus tarttua vaikka työllisyys- tai laatukriteereihin, mutta palvelujen käyttäjien ja kuntien mahdollisuudet ovat käytännössä hyvin rajalliset. Millä keinolla kilpailutuksen tuloksena vääryyttä kärsinyt vanhus, sairas tai vammainen voi hakea oikeutta asiassaan? Hänellä ei ole kanneoikeuttakaan eikä varoja oikeussuojan etsimiseen. Ehkä kyetään puuttumaan vain pahimpiin ylilyönteihin. Viides perusvapaus: hyvinvointivaltio Tulevat kaksi vuotta ovat kui- tenkin merkittäviä. Suonperä kannustaa kansalaisia, järjestöjä ja päättäjiä vaikuttamaan kansalliseen lainsäädäntöön niin, että uudesta hankintalaista tulee kattava, valvonnan ja sanktiot mahdollistava mutta asiatonta byrokratiaa välttävä. Lakiin voidaan kirjata vaikka hyvinvointivaltion säilyttämisen ja edistämisen periaate. Myös esimerkiksi terveydenhuoltolain tai vanhuspalvelulain täysimittainen toteuttaminen pitää kyetä turvaamaan, vaikka valittu palvelutuottaja lopettaisi toimintansa. Eli yksityisen palveluntuottajan toiminnan keskeytysten varalla pitäisi luoda nopeasti toimiva varajärjestelmä. Se lisäisi kyllä hintaa, mutta tulisi ottaa huomioon verrattaessa julkisen vallan oman palvelutuotannon ja yksityisen palvelun kustannuksia. Veroparatiisifirmojen tulo palvelumarkkinoille tulisi estää lailla. Tämän lisäksi Suonperä muuttaisi - ei enempää eikä vähempää EU:n perusrakennetta siten, että unionin peruskirjassa määriteltyjen neljän vapauden rinnalle tai oikeammin tilalle tulisi hyvinvointivaltion turvaaminen. Nyt EU:n tukeman markkinatalousideologian vuoksi julkista valtaa estetään toimimasta tuottavilla aloilla, vaikka sieltä se saisi verotuloja korvaavia tuloja ja antaisi työtä. Tavoitteena pitää olla, että koko EU:n alueella on voimassa kunnollinen sitova minimipalkka ja sitova perustoimeentulo, tiivistää Suonperä. Teksti ja kuva: Hannu Oittinen Mietteitä EU:sta EU-vaalit ovat toukokuussa, mutta mitä oikeastaan tiedämme EU:n toiminnasta? No sen mitä kuulemme uutisista ja luemme lehdistä. Lisäksi on päättäjien ym. tahojen väitteet ja tulkinnat toimista, jotka heidän mukaansa johtuvat EU:sta. Näissä on monta kertaa menty harhateille, kun ei ole nähty metsää puilta. Suomen johto on halunnut olla EU:n ytimessä ja toteuttanut ensimmäisenä monia, etenkin hankintalainsäädöksiä omaksi tappiokseen ja meidän kansalaisten olojen kurjistamiseksi. Monet muut maat eivät ole olleet yhtä tottelevaisia vaan ovat ajatelleet myös omia etujaan. Kilpailutuksen tuominen sosiaali- ja terveyspalveluihin ei olisi ollut välttämätöntä aikaisemminkaan, ja nythän EU on uusinutkin tätä direktiiviä saa nähdä mitä Suomen päättäjät nyt tekevät, kun ovat päässeet kilpailuttamisen alkuun ja Suomen myymiseen monikansallisten suuryritysten armoille. Kreikan ja muiden kriisimaiden kansalaisten olojen kurjistaminen on suorastaan rikollista. Tavallinen kansalainen on näissä maissa jätetty heitteille, kun on rahoitettu vain suuria pankkeja. Myös tavallinen suomalainen joutuu näissä maksumieheksi, ja hyvinvointivaltiota ajetaan alas kovaa vauhtia. Tehdäänkö köyhemmistä maista jonkinlaisia työvoimareservejä? Eihän ikääntyminen ole ainoastaan Suomen ongelma. Monesti tuntuu, että tavalliset ihmiset, puhumattakaan vanhuksista, vammaisista tai jopa lapsista, ovat täysin lainsuojattomia ja tällä menolla kohta täysin heitteillä, muutamia rikkaita lukuunottamatta. Lehmät sentään ulkoilevat ihan lain voimalla, ja sudet ym. villieläimet ovat suojeltuja. Suomessa tehtiin kyllä vanhuslaki, mutta ei siinäkään ole mitään ulkoiluoikeutta. Näyttää kyllä siltä, että köyhä vanhus saa kuolla kun joutuu pakotetuksi ulos pakkaseen, kun ei ole varaa kalliiseen monikansalliseen palveluasumiseen ja kotiin annettavan hoidon taso on mitä on. Ainakin Lahden kaupungin vuokrataloissa on nähtävissä, kuinka muistisairaat vanhukset kotiutetaan ilman kunnollista valvontaa, ja näitä vanhuksia sitten naapureiden avulla saatellaan kotiin ja sairaalaan milloin mistäkin. Näistä pitäisi nostaa heitteillejättösyytöksiä. Ketä sitten syytetään: kaupunkia, sairaalaa vai lapsia? Lapsillehan nyt ollaan siirtämässä kaikki vastuu, vaikka suurin osa vanhuksista on maksanut veroja koko ikänsä. Asia pitäisi selvittää. Kun parikymmentä vuotta sitten äänestimme EU:hun liittymisestä, olin sitä mieltä, että tämä on Saksan konsti yrittää vallata Eurooppa, kun se ei siinä sotimalla onnistunut. No, on kai siinä Saksallakin osuutensa, mutta suuryritykset ja pankit täällä nyt sanelevat mitä tehdään. EU-parlamenttiin pitää nyt saada suoraselkäisiä edustajia, jotka lopettavat tämän pelkän rahan vallan ja ottavat huomioon myös tavallisen ihmisen tarpeet. Ritva A. Korhonen

4 4 Uusi Invalidi 1/2014 Liittokokous viitoitti tietä uusiin avauksiin liitto ry:n kolmen vuoden välein pidettävä liittokokous pidettiin maaliskuun puolivälissä Hämeenlinnan Hauholla Vähäjärven lomakodissa. Liitto otti kantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuullisen kehittämisen sekä vammaislainsäädännön yhdenvertaisuutta korostavan kehittämisen puolesta. Nämä kannanotot julkaistaan lehtemme sivuilla 1 ja 5. Liiton puheenjohtajaksi toiselle kolmivuotiskaudelle valittiin lääkäri Antti Holopainen Lahdesta. Tulevan kauden suurina teemoina Holopainen pitää ajankohtaisen sote-uudistuksen ohella koko sosiaaliturvan oikeudenmukaista, käyttäjien tarpeista lähtevää kehittämistä. Se puolestaan edellyttää yhteiskunnan otteen saamista palvelumarkkinoista, jotka nyt mellastavat liki rajoituksetta. Ajankohtaista on EU:n vaatimuksesta uudistettava hankintalaki, jonka valmistelussa pitää vaikuttaa nyt. Jos tässä ei onnistuta, nykyinen markkinoiden valta vain kasvaa, Holopainen sanoi liiton toimintasuunnitelmaa esitellessään. Hän luottaa liiton ja jäsenistön kykyyn muun sosiaalija terveystoimen järjestökentän herättelijänä ja aktivoijana. Soste ry:n kentässä on potentiaalista voimaa ja kuten Holopainen totesi mielenosoitukset ovat taas tulossa muotiin. Mutta myös sote-keskusteluun on tuotava rohkeasti oma malli. Kun hallituksen esitys sote-uudistukseksi tulee, on liitolla oltava kumppaneita ja valmius toimintaan. Liittokokous valitsi Antti Holopaisen Lahdesta jatkamaan liiton puheenjohtajana seuraavankin kolmivuotiskauden. Muiksi liittohallituksen jäseniksi valittiin yhdistysten ehdotusten pohjalta Paavo Antikainen (Kuopion yhdistys), Terttu Elomaa (Pori), uutena Anneli Kelloniemi (Oulu), Ritva Korhonen (Lahti), uutena Juha Kovanen (Helsinki), Aino Laine (Tampere), Kurt Laine (Turku), Erkki Matikainen (Jyväsky- Julkisen vallan roolia palvelujen tuottajana ja demokratiaa vallankäytön välineenä pitää vahvistaa, muuten markkinat saavat yliotteen sosiaali- ja terveyspalveluista, sanoi liiton puheenjohtajaksi uudelleen valittu lääkäri Antti Holopainen Lahdesta. Vaaleilla valittava kaksiportainen perus- ja aluekuntien malli turvaa parhaiten julkisten palvelujen kehittämisen toimivien lähipalvelujen kautta. Se on paras tae myös kunnallisen vaikuttamisen ja suoran kansalaisdemokratian kannalta, Holopainen linjasi. Saavutuksia ja uusia kehittämishaastaneita Liiton sisäisessä kehittämisessä ja uudistamisessa painottuvat Holopaisen mukaan vammaisten edunvalvonta, sosiaalineuvonta ja virkistystoiminta sekä tiedottaminen. Uudet avaukset tuovat todennäköisesti uusia jäseniä, näkyvyyttä toiminnalle ja myös taloudellista tukea. Liittohallituksessa sekä vankkaa kokemusta että uusia voimia lä), Eero Salonen (Nokia) ja Kalevi Tuominen (Rauma). Varajäseniksi valittiin Vesa Ruskeeniemi (Valkeakoski), Anni Tiainen (Vilppula), Tapio Tenhunen (Kerava) ja uutena Kaija Kiessling (Turku). Liitovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Pauli Toikka Helsingin yhdistyksestä ja varapuheenjohtajaksi valittiin Anja Kivipensas Tampereen yhdistyksestä. Kaikki henkilövalinnat tehtiin yksimielisesti. Sosiaalineuvonnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi voisimme rakentaa yhdistysten yhteistyötä, luoda uudenlaisia verkostoja ja parantaa tiedotusta. Sama pätee virkistystoimintaan, jolla on erittäin suuri merkitys jäsenistön jaksamisen ja henkisen vireyden edistämisessä. Kuluneen kauden toimintakertomuksen esitellyt liiton toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen kertoi, että toiminnan pääpainopisteet ovat olleet edunvalvonta, auttaminen ja tiedottaminen. Iso asia on ollut liiton aseman vakiintuminen sosiaalialan järjestökentässä, mikä on merkinnyt Raha-automaattiyhdistyksen tuen kasvua. Sen turvin on voitu palkata osa-aikainen toimistotyöntekijä ja Uusi Invalidi on ilmestynyt 12-sivuisena. Ikääntyvien monivammaisten Ikmo-kursseja on järjestetty viisi kertaa vuodessa ja yhteistyö Solarislomien kanssa on sujunut hyvin, listasi Kalkkinen myönteisiä muutoksia. Talouspuolella Vähäjärven lomakodin siirtyminen maalämpöön on merkinnyt huomattavaa säästöä lämmitys- ja sähkökuluissa. Vaikka myönteisiä muutoksia on tapahtunut, on liiton taloudesta vastaavan Tarja Västilän mukaan lomakodin käytössä parantamisen varaa, jossa suuri vastuu on jäsenyhdistyksillä. Himmeleitä, logistiikkaa ja Facebook-tykkäyksiä Yhdistysten edustajien puheenvuoroissa kuuluivat se- kä yleiset että paikalliset asiat. Ikääntyminen ja siihen liittyen jäsenhankinnan haasteet ovat tuttuja kaikissa yhdistyksissä. Yhdistyksen uutena puheenjohtajana lupaan paneutua jäsenhankintaan. Tässä asiassa tarvitaan rohkeaa otetta. Aiomme tehdä ison banderollin ja mennä sen kanssa Oulun torille tekemään yhdistystä ja liittoa tunnetuksi, samalla kun myymme käsitöitämme, lupasi Anneli Kelloniemi Oulusta. Antti Holopainen yllytti oululaisia tekemään sopimuksen luomuviljelijän kanssa ja hankkimaan rukiinolkia hallintohimmeleiden tekoon torilla myytäväksi. Turun yhdistyksen Jorma Elorannalla oli myös julkisuusvinkki. Uusi Invalidi-lehteä voisi käyttää myös Facebookissa laittamalla lehden juttuja ty- Loimaalla on kuntakapinaa palvelujen leikkauksia ja lopetuksia kohtaan. Facebook pitää ottaa oman tiedotuksen käyttöön, Jorma Eloranta vetosi. kättäviksi nettiin. Kotipaikkakunnallani Loimaalla on virinnyt näyttävää kansalaistoimintaa palvelujen leikkauksia ja lakkautuksia vastaan. Meillä laitettiin viisi hyvinvoivaa kuntaa yhteen ja saatiin yksi persaukinen kunta. Tälle kaikelle pitää saada julkisuutta, sanoi Eloranta. Kuntarakennemuutoksessa ei ilmeisesti ole ajateltu logistiikkaa eikä ekologiaa, kun ihmisiä ajelutetaan edestakaisin paikasta toiseen vaihtuvien Turussa ei saa vastauksia sosiaali- ja potilasasiamiehiltä. Onko tällaista ilmiötä muuallakin, kysyi Kaija Kiessling. Oulun yhdistys aikoo mennä banderollin kanssa torille uusia jäseniä hankkimaan, tarvitaan uutta rohkeaa otetta, sanoi Anneli Kelloniemi. palvelujen perässä. Kun vielä omavastuita muutetaan, tulevat palvelut pian ylivoimaisen kalliiksi niiden tarvitsijoille, Timo Piippo Helsingistä totesi. Turussa on tyytymättömyyttä, koska sosiaali- ja potilasasiamiehiltä ei saa vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Onko muualla samanlaisia kokemuksia, vai onko vain turkulainen ilmiö, kyseli Turun yhdistyksen Kaija Kiessling. Saman yhdistyksen ja paikkakunnan Eira Kejonen kertoi, että vammaisille ja vanhuksille tärkeä omalääkärijärjestelmä ei toimi Turussa. Omalääkärijärjestelmä ei toimi Turussa, mutta tiedän Rovaniemeltä, että se voi myös toimia, muistutti Eira Kejonen. Näihin tehtäviin laitetaan ilmeisesti nuoria lääkäreitä perehtymään terveyskeskustyöhön ja sitten he vaihtuvat koko ajan. Tiedän että asiat voidaan järjestää toisinkin, kuten aiemmalla kotiseudullani Rovaniemellä, Kejonen sanoi. Kokemuksia kuultiin ja mielipiteitä vaihdettiin. Tämä kaikki pohjustaa toimintaa muutoksen puolesta sekä yhdistyksissä että koko liitossa. Teksti ja kuvat: Hannu Oittinen

5 Otetaan sote-uudistus haltuun Uusi Invalidi 1/ Hallitus pyörittää sote-palloa kuin lumipalloa ikään, mutta kasvamisen sijasta sote-pallo murenee mitä enemmän sitä pyöritetään. Törmäys perustuslakiin sai aikaan melkoisen lommon hallituksen suunnitelmiin, samoin ovat vaikuttaneet kansalaisten, alan työntekijöiden ja kuntapäättäjien kritiikit. Näin todettiin Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton seminaarissa, jossa sote- ja kuntauudistusta arvioi sosiaalityön professori Jari Heinonen. Hän muistutti uudistuksen kokoluokasta, sillä sote-puolella pyörii noin kolme neljäsosaa kuntien budjeteista ja koko kuntasektorilla 40 miljardia euroa. Heinosen mukaan ei ole ihme, jos markkinoiden sormet syyhyävät tuon potin kimppuun. Muutoshan lähti alkujaan edellisten hallitusten kuntarakennehankkeista, joilla kuntien määrää supistettiin, avattiin tietä markkinoille ja demokraattisesti hallittujen lähipalvelujen sijaan kehitettiin ylikunnallisia hallintohimmeleitä, Heinonen totesi. Tuolloin tulevien palvelualueiden rajoiksi määriteltiin ja asukkaan vähimmäisrajat. Jo tämä kertoo, että taustalla ovat pikemminkin markkina-alueet kuin palvelujen käyttäjien tarpeet, vaikka joissakin tapauksissa kuntaliitokset voivat olla järkeviä. Nykyisen hallituksen mukaan muutosta tarvitaan, koska kunnat velkaantuvat, väestö vanhenee ja huoltosuhde muuttuu. Kun ratkaisumallit kuten vastuukunnat - osoittautuvat kestämättömiksi, turvaudutaan uusiin kikkoihin. Esimerkki tästä ovat ministeri Paula Risikon viiden Ervaalueen malli erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuollon jättäminen ennalleen sekä selvitysmies Rauno Saaren esitys Tampereen ja ympäryskuntien liittämisestä yhteen ja Tampereen pilkkomisesta palvelukuntiin. Näiden mallien uhkakuvia ovat demokratian kato, kansalaisten ja alueiden eriarvoistuminen sekä reuna-alueiden Sixpack-hallituksen sote-malli on sekava, epädemokraattinen, turhaa hallintoa ja kuluja kasvattava. Se on törmännyt perustuslain rajoihin. On kehitettävä uusi kansalaisten tarpeita vastaava ja pohjoismaista mallia kehittävä vaihtoehto, sanoi sosiaalityön professori Jari Heinonen. kuihtuminen. Ja kun julkiset palvelut heikkenevät ja demokratia ohenee, tulee uutta tilaa palvelumarkkinoille. Kierre jatkuu ja syvenee. Heinonen muistutti, että jos näin käy, kuntien omaisuus vaihtaa omistajaa tilojen jäädessä tyhjilleen. Tien päässä on ennen pitkää koko pohjoismaisen hyvinvointimallin rapautuminen ja verotulojen häviäminen paikallistaloudesta. Tästä osoituksena on, että hallitus ei juuri puhu sosiaalipalveluista, vaikka niiden kehittämistä ei voi erottaa terveydenhuollon kehittämisestä. Sixpackin sote-malli on niin sekava ja puutteellinen, että sen pohjalta ei voi edetä. Vaihtoehdoksi Heinonen tarjosi kaksiportaista vaaleilla valittavaa kuntamallia, jossa peruskunta vastaa lähipalveluista ja aluekunta erikoissairaanhoidosta ja vaativista sosiaalipalveluista. On rakennettava niin toimivat julkiset palvelut, että markkinoilla ei ole mahdollisuuksia kaapata sosiaali- ja terveyspalveluita. Kun palvelut ovat demokraattisen päätöksenteon alaisuudessa, markkinat voivat tarjota täydentäviä erikoispalveluja. Tämä vastaa Heinosen mukaan käyttäjien tarpeita, turvaa pohjoismaisen mallin kehittämisen ja tukee kansainvälistä suuntaista. Koska hallituksen aikataulu on saada päätökset aikaan vuoden 2015 eduskuntavaaleihin mennessä, on myös vaihtoehdolla kiire. Teksti ja kuva: Hannu Oittinen liitto vaatii: Yhdenvertaisuutta, tukea ja turvallisuutta vammaisille vammaislainsäädännön uudistuksella Meneillään oleva vammaislainsäädännön uudistamistyö on hyvä tilaisuus tarkentaa vammaisten oikeuksia mm. YK:n vammaissopimus ja kehitysvammaisten asumista ja palveluja koskeva periaatepäätös huomioon ottaen. Vammaislainsäädännön mukaiset palveluthan ovat elintärkeitä ihmisille, joilla vakavan vammansa tai pitkäaikaissairauksien vuoksi on huomattavia vaikeuksia selviytyä arjessa, liikkua, toimia ja elää itsellistä ja täysipainoista elämää yhdenvertaisesti muiden ihmisten kanssa. Työllistymisen esteiden ja työkyvyttömyyden vuoksi palkka- ja eläketulot jäävät useimmilla vammaisilla niin pieniksi, etteivät he pysty itse rahoittamaan tarvitsemiaan tukipalveluja. Yhdenvertaisuus edellyttää yksiselitteisiä säädöksiä Etenkin nyt, kun erityisesti korostetaan kotona asumista, on tarpeellisten tukipalvelujen saatavuus varmistettava vammaisen iästä, vammaisuuden laadusta ja asuinkunnasta riippumatta. Uudessa vammaislainsäädännössä on vaikeavammaisten oikeudet palveluihin ja tukiin säädettävä subjektiivisina ja niin yksiselitteisesti, että lain tulkinnat ja soveltaminen eivät vaihtele kunnan ja sen taloudellisen tilanteen ja asenneilmaston mukaan. Nykyisinhän vammaispalvelujen saatavuus ja myöntämiskriteerit vaihtelevat kuntakohtaisesti: esim. aiemmin myönnettyjä vammaiskuljetuspalveluja on lopetettu kunnan yksipuolisella ilmoituksella, ja oikeuksia on jouduttu hakemaan takaisin oikeusteitse. Niin ikään kehitysvammaisille ja kehitysvammaisten lasten vanhemmille ei useinkaan kunnan taholta ole tuotu esille heidän oikeuksiaan vammaispalvelulain mukaisiin tukipalveluihin. Yksiselitteisyys on myös edellytyksenä lain toteutumisen seurannalle, valvonnalle ja lainrikkomusten sanktioinnille. Oikeusteitse voi toki hakea oikeuksiaan, mutta vammaisille ihmisille ovat valitustie ja oikeuden päätöksen pitkä odotteluaika ilman palveluja kohtuuttoman raskaita. Ikäsyrjintää ei saa sallia Ikääntyminen ei yleensä poista tai edes vähennä vammaisuudesta johtuvia toimintarajoitteita. Kuitenkin monet vammaiset ikäihmiset on jätetty vaille vammaispalveluja. Tähän on osaltaan kannustanut vammaispalvelulain pykälään 8c lisätty epämääräinen rajaus, että henkilökohtaisen avun tarve ei saa johtua pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Näin on kuntien sosiaalitoimelle annettu valtuudet mielivaltaisiin ja eriarvoistaviin tulkintoihin. Ikäsyrjintämahdollisuus on poistettava nykyisen vammaispalvelulain 8c :stä, eikä vastaavaa saa missään nimessä liittää mihinkään vammaispalvelulain kohtaan. Laatu- ja ammattitaitovaatimukset vammaisten palveluihin Lailla on varmistettava vammaisten itsemääräämisoikeus ja asumis- ja elinolosuhteiden turvallisuus. Tämä edellyttää yksilöllisten tarpeiden mukaisten tukipalvelujen järjestämisen ohella yhtenäisten kriteerien säätämistä vammaisten asumis- ja palveluyksikköjen henkilöstön ammattitaidolle ja määrälle ja asumisolosuhteiden laadulle sekä niiden aktiivista viranomaisvalvontaa. Vammaisneuvostojen asema vahvistettava lailla Vanhuspalvelulain myötä kuntien vanhusneuvostoista tuli lakisääteisiä. Samassa hengessä on vammaisneuvostoista säädettävä niin, että kunnan on turvattava vammaisneuvoston resurssit, vammaisten ja heidän järjestöjensä äänen kuuluminen sekä neuvoston todelliset vaikutusmahdollisuudet vammaisten elinoloja ja oikeuksia koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin kunnassa. liitto ry:n liittokokous Kannanotto osoitettiin Vammaislainsäädännön kehittämistyöryhmälle, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle, peruspalveluministeri Susanna Huoviselle sekä eduskuntaryhmille.

6 6 Uusi Invalidi 1/2014 Esteettömyyteen on vielä matkaa Turun yhdistyksen vuosikokous: Terveydenhuollon maksukatot yhdistettävä! Jouduin käyttämään loppukesällä ja alkusyksyllä nelisen kuukautta kyynärsauvoja ja hoitokenkää päkiän painehaavan vuoksi. Tällöin sain omakohtaisesti havaita, että vammaisen pääsy esimerkiksi kulttuurin pariin, teatteriin, konserttiin, elokuviin ja muualle voi edelleenkin olla hankalaa. Kesällä kävin Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa elokuvissa. Avulias vahtimestari neuvoi minulle hissin, jolla pääsi Tapiolasalin tasanteelle, mutta yllätys: Louhisalin tasanteelle on sieltä useita portaita alas! Ihmettelin, kuinka Louhisaliin pääsee pyörätuolilla. Helsingin Finlandiatalon konserttiin mennessäni könysin portaat ylös. Pois lähtiessäni kohtelias vahtimestari tiedusteli, haluanko käyttää hissiä. Pyörätuolilla pääsee katsomoon, jossa on pyörätuolipaikkoja. Vammaisten sosiaalisella osallistumisella on rajoituksia. Kuntosaleilla, ravintoloissa, kouluissa, neuvoloissa ja opiskelija-asunnoissa sanotaan, ettei niissä käy vammaisia tai ettei siellä työskentele vammaisia. Eduskuntaan pääsee pyörätuolilla, mutta montako vammaista työskentelee eduskunnassa? Kuljetuspalveluja yhdistellään säästöjen nimissä, jotta vammaiset eivät "käyttäisi väärin" palveluja. Kun monta vammaista kuljetetaan samalla kyydillä, pitää vammaisen tilata taksi pari tuntia ennen matkaansa. Eikö vammaisella ole koskaan kiire minnekään? Kuljetuspalvelun pitäisi toimia yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ramppien rakentaminen ei ole teknisesti vaikeaa, mutta niitä ei tehdä väärien asenteiden ja ajattelemattomuuden vuoksi. Jos luiskia on riittävästi, vammaiset liikkuvat enemmän ja asenteet heitä kohtaan tulevat myönteisemmiksi. Myönteisten asenteiden myötä luiskia saadaan. Pyörätuolilla liikkuvien esteitä ovat myös korkeat kynnykset, raskaat ovet ja automaattiovet, jotka eivät tunnista tulijaa riittävän alhaalta. Näkövammaisille ympäristö ei tarjoa kunnollisia maamerkkejä joita seurata. Metroasemilla on vaikea löytää lipun leimauslaite. Jos hississä on hipaisunappulat, ei näkövammaisen ole helppo painaa oikeaa nappulaa. Ja jos hississä ei ole kuulutusta, ei tiedä, milloin ollaan halutussa kerroksessa. Verkkosivuista vain viitisen prosenttia on esteettömiä näkövammaisten apuvälineille. Ainakin pankkien, joukkoliikenteen ja muiden palvelujen sivujen tulisi toimia apuvälineillä. Lentokentillä kuulovammaisetkin selviytyvät, koska lennot ja niiden muutokset näytetään tauluilla. Sen sijaan rautatieasemilla muutoksista usein vain kuulutetaan. Myös esimerkiksi terveysasemien kanssa tulisi kuulovammaisten voida asioida tekstiviesteillä ja sähköpostilla. On esitetty vammaisasuntojen rakentamista vain talojen kahteen ensimmäiseen kerrokseen eli vähiten arvostettuihin asuntoihin. Eivätkö vammaiset tarvitse näköalaa? Pitäisikö vammaisten kulkea takaoven kautta? Syntyykö kahden kerroksen väkeä? Vammaisten ääni on vaimennettu, mutta heidän tulee osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon alusta alkaen eikä vasta lopussa, jolloin usein on myöhäistä. On toimittava avoimen poliittisesti ja sitouduttava vammaisten etujen ajamiseen. Vammaisuus hahmotetaan yksilön ja yhteiskunnan suhteen kautta, eli yksilön ongelmat ovat yhteiskunnallisia kysymyksiä. Hannu Kautto Espoo (Lähde: J.Ora: Kun yhteiskunta on este, Yliopisto-lehti 9/2013) Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry:n vuosikokous antoi tukensa Sami Helteen ja Kari Aallon kansalaisaloitteelle, joka esittää kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttamisen kieltämistä. Kilpailuttaminen merkitsee ryhmäkodissa asuvalle usein muuttoja ja olosuhteita, joihin hän ei itse voi lainkaan vaikuttaa. Yhä useammalla sairaalla ja vammaisella ihmisellä on sairaudenhoitokulujen kasvamisesta johtuvia taloudellisia ongelmia. Erityisesti ikääntyneiden monisairaiden ja vammaisten joukossa on runsaasti alle köyhyysrajan tuloilla eläviä. Siksi usein osa lääkkeistä jää jopa kokonaan hankkimatta rahan puutteen vuoksi alkuvuonna, kun lääkkeiden maksukatto ei ole vielä täyttynyt. Vuoden 2014 alussa nousivat halvempien reseptilääkkeiden hinnat, jos kohta kalliimpien laskivat. Samalla nousi viisinkertaiseksi toimituserä- ja lääkekohtainen toimitusmaksu, jota peritään reseptilääkkeistä, korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista. Lääkkeiden ja toimitusmaksujen hintojen korotus tuottaa Kelalle tuloa 15,8 milj. euroa vuodessa, koska lääkekorvausmenot vähenevät arviolta tuon summan verran. Näin siis sairaat, vammaiset ja vanhukset Helsingin yhdistys otti kantaa kilpailuttamiseen Nykyinen kilpailuttamisen käytäntö ei perustu Euroopan unionin direktiiveihin vaan suomalaiseen hankintalakiin. On käsittämätöntä, että tämä on laajasti hyväksytty myös vammaisjärjestöissä. EU:n vielä löysätessä kilpailuttamisen sääntelyä on suunta Suomessa muutettava. Sosiaalinen asuminen ja siihen liittyvät palvelut on irrotettava kilpailuttamisen pakosta. Vammaisten taksikortit takaisin oikeusteitse joutuvat rahoittamaan apteekki- ja lääkealaa. Uusi lääkekatto on nyt 610 euroa ja terveydenhuollon asiakasmaksujen katto 679 euroa. Yhdessä matkakulukaton kanssa summa on vuodessa noin 1500 euroa. Varsinkin alkuvuonna, jolloin yksikään katto ei ole vielä täyttynyt, on monilla pienituloisilla ihmisillä vaikeuksia selviytyä lääkeja terveydenhoitomaksuista. Se pahentaa tilannetta terveyden hoitamisessa ja arjessa selviytymisessä. Turun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry:n vuosikokous vaati eduskunnalta pikaista valmistelua lain korjaamiseksi maksukattojen osalta. Ne tulee kaikki yhdistää yhdeksi maksukatoksi, jonka suuruus tulisi olemaan 350 euroa vuodessa. Yhteiseen maksukattoon tulee laskea mukaan kulut terveydenhuoltopalveluista, -matkoista ja lääkkeistä. Näin kansalaisten yhdenvertaisuus näiltä osin korjaantuisi. Uuden uhan voi aiheuttaa parhaillaan neuvoteltavana oleva EU-USA-vapaakauppasopimus. Se voi edelleen lisätä kansainvälisen hoivabisneksen aiheuttamaa painetta kilpailuttamisen laajentamiseksi. Sen vuoksi vapaakauppasopimus on torjuttava. Ajattelin kirjoittaa aiheesta, joka koskee moniakin alueemme asukkaita, henkilökohtaisesti ja rahallisesti. Vammaispalvelulain mukainen taksikortti on monella asukkaalla, mutta Jyväskylän kaupunki aloitti kampanjan, jolla se lakkautti kortin hyvin monelta. Ihmisten on vaikea ymmärtää miksi kortti kielletään, kun useimmilla se on ollut jopa vuosikymmeniä. Luuleeko perusturvalauta- kunta, että ihminen vanhetessaan paranee? Ei ihminen ole mikään viinipullo. Jyväskylän yhdistyksen puheenjohtajana päätin puuttua asiaan. Tein jäsentemme puolesta ensin oikaisuvaatimuksen Jyväskylän kaupungille, mutta hylky tuli. No, ei tästä lannistuttu, vaan päätettiin antaa asia Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Aikaa meni suunnilleen vuosi. Tuli vastaus, joka oli meille myönteinen ja kaupunki palautti taksikortit. Jos asiasta kiinnostuneita löytyy, voitte ottaa yhteyttä minuun: Erkki Matikainen, Saihokatu 4, Jyväskylä. Puh tai sähköpostilla Erkki Matikainen Jyväskylän seudun sairausja tapaturmainvalidit ry. Erkki Matikainen

7 Kuulumisia Lahdesta Viime vuosi oli Lahden yhdistyksessä aktiivinen toiminnan vuosi. Jo kymmenen vuotta toiminut kotipalvelu ja asiointiapu yhteistyössä Lahden Työttömät ry:n kanssa on ollut erittäin kysytty ja tarpeellinen. Palvelun piirissä oli noin 20 jäsentämme, enemmänkin olisi tarvetta. Toivottavasti tämä jatkuu, mikä on kuitenkin epävarmaa, kun Työttömien yhdistyksen toiminta on ELY-keskuksen ja kaupungin rahoituksen varassa. Kaupungin kotipalvelu on karsinut toiminnastaan kokonaan siivouksen ja kaupassa käynnin, ja ruokaakin laitetaan vain harvoin. Vammaisneuvostossa meillä on Invakeskuksen kautta edustaja ja Invakeskuksen hallituksessa edustus ja varajäsen. Olemme osallistuneet kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin. Syksyllä olimme osoittamassa mieltä matkapalvelukeskuksen toimimattomuutta ja kalleutta vastaan. Osallistuimme liiton kursseille, seminaareihin ja kulttuuripäiville ja järjestimme kahden päivän oman kurssin Vähäjärvellä. Jäsenemme ovat osallistuneet aktiivisesti myös retkiin ja tapahtumiin, kaikissa on ollut mukana parikymmentä henkilöä. Keväällä osallistuimme KesäMäSä tapahtumaan ja teimme Kiveriö- Kärpäsen eläkeläisten kanssa teatteriretken Pesäkalliolle. Elokuun loppupuolella vierailimme LSI:n kesäkodilla. Invakeskuksessa järjestimme Itsenäisyyspäivän juhlan ja pikkujoulut. Olimme mukana myös Invakeskuksen joulumyyjäisissä, kattokekkereissä ja pikkujoulussa. Toiminnassa on ollut ainakin jollain tavalla mukana noin 90 prosenttia jäsenistämme, mitä voitaneen pitää oikein hyvänä asiana, harvoinhan ihan kaikkia tavoitetaan. Vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Ritva Korhonen, hallituskin pysyi samana. Toimintamme jatkuu entiseen malliin jospa tänä vuonna saisimme ihan kaikki mukaan, se on tavoitteemme. Ritva A Korhonen Lahden seudun sairausja tapaturmainvalidit Ahti anteliaana pilkkikisoissa Tammikuun lopulla kokoontui 22 innokasta askartelijaa kurssille Vähäjärven lomakotiin. Riitta Halosen opastuksella paperinaru taipui kukiksi, kransseiksi, lahjapusseiksi. Askartelun ohessa kurssilla jumpattiin ja vaihdettiin kuulumisia. Kurssille sovittiin jatkoa: jouluaskartelukurssi Opettajaksi kurssille on lupautunut Riitan lisäksi Tuula Kankaanperä Jyväskylästä. Kurssin hinta 100 euroa sisältää täysihoidon, lisäksi tulevat materiaalikulut. Merkatkaapa kurssin ajankohta jo kalenteriin, kaikki jouluaskartelua harrastavat kansalaiset! Tarja Västilä Uusi Invalidi 1/ Valkeakosken Ammattitauti- ja :n ja Valkeakosken Eläkeläiset ry:n tämänvuotiset pilkkikisat pidettiin laskiaistiistaina 4.3. Vähäjärvellä. Mukana oli runsas kaksikymmentä osanottajaa, joista jäälle uskaltautui 13 pilkkijää. Ahti oli edellisvuotta anteliaampi ja soi jokaiselle yrittäjälle saalista. Palkintosijoille sijoittuivat: Antti Vuorinen 1660 g, Anneli Lahtinen 1160 g, Tuula Kämäräinen 920 g, Pirkko Vuorinen 750 g, Kari Alhorinne 700 g ja Seppo Kuisma 680 g. Suurimman kalan kilvan voitti Antti Vuorinen 1190 gramman hauella. Muut mukana olleet kuuntelivat Tarjan jutustelua laskiaisen perinteistä sekä tietoa asiakasmuistutuksen, hoitotahdon ja -testamentin ja edunvalvontavaltakirjan laatimisesta. Päivän teeman mukaan Pekka tarjosi hernekeittoa ja pannukakkua ja iltapäiväkahvin kanssa laskiaispullat. Vesa Ruskeeniemi Terveisiä askartelukurssilta joulun alla jatketaan Saimme suruviestin Yhdistyksemme menetti pidetyn, läheisen puheenjohtajamme Tauno Paakkosen. Tauno jaksoi aina olla ystävällinen, sosiaalinen ja ennen muuta kaikille jäsenille samanlainen. Hän kylvi ympärilleen ymmärtämystä ja sopua, yhdistävää henkeä kerhotoimintaamme. Tauno syntyi Paavolan Hartaanselällä perheen kolmanneksi lapseksi. Heitä oli kaikkiaan kahdeksan lasta, viisi tyttöä ja kolme poikaa. Koulutukseltaan Tauno oli putkiasentaja. Suurimman osan työssäoloajastaan hän työskenteli Ruotsissa ja Kurssilaisia työnäytteineen. In memoriam Tauno Paakkonen Näin komean ahvenen nappasi Anneli Lahtinen. Vaikka sillä ei suurimman kalan kilpaa voitettukaan, todistaa tämäkin, että suuriakin kaloja Vähäjärvessä elelee. Kuva: Pauli Västilä Norjassa. Eläkevuotensa hän vietti Oulussa. Oulun sairaus- ja tapaturmainvalidien puheenjohtajana Tauno aloitti vuonna Hän toimi aktiivisesti yhdistyksen hyväksi. Kesäkoti Lammelan kunnossapito oli Taunolle tärkeää. Kiitos siitä. Vuodesta 2008 alkaen Tauno Paakkonen oli myös liiton liittohallituksen aktiivinen jäsen. Vielä viimeisenä päivänään Tauno antoi sairaalassa ohjeita kerhomme toiminnan jatkamiseksi. Ohjeet annettuaan hän sanoi: Minä en enää täältä palaa. Silloin tiesin, että Tauno luovutti, ei jaksanut enää, vaan sairaus vei voiton. Taunon muistoa kunnioittaen ja omaisten suruun osaa ottaen. Oulun yhdistyksen jäsenten puolesta Anneli Kelloniemi In memoriam Helmi Virtanen Hämeen Helmi, Helmi Virtanen nukkui pois Hän oli syntynyt Tampereella Työ ja avioliitto kuljettivat Helmin Hämeenlinnaan, jossa hän perusti perheen, sai seitsemän lasta ja työskenteli rakennuksilla. Työaikana hän oli aktiivi Rakennusliitossa ja osallistui vielä eläkevuosinaan Rakennusveteraanien toimintaan. liitto oli Helmille tärkeä. Kun Hämeenlinnan yhdistys oli kuihtumassa, Helmi ei antanut periksi, vaan hankki muutaman uuden jäsenen toimintaan ja sai niin yhdistyksen toimimaan. Vielä satavuotispäivillään Helmi oli kiinnostunut liitosta, lomakodista ja yhdistyksestä ja haaveili, että kunpa vielä näkisi kaikki rakkaat ystävät Vähäjärvellä. Helmi seurasi yhteiskunnan menoa ja hänellä oli varsin teräviä kommentteja yhteiskunnasta. Hän oli seurallinen ihminen ja hakeutui aina keskusteluihin muiden kanssa. Hänen sanontansa oli, että tulee kieleen makuuhaavoja, jos ei pääse juttusille muiden kanssa. Muistamme Helmiä lämmöllä ja otamme osaa omaisten suruun. Tarja Västilä

8 8 Uusi Invalidi 1/2014 Vanhustenhoidon arkea Tule, näe, koe Vammaiskulttuuripäivät livenä Vähäjärven lomakodissa Oletko jo tutustunut Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton kotisivuihin? Nettiosoitteessa www. tsil.fi on mm. tietoa liiton toiminnasta ja tulevista tapahtumista, kannanotot ja julkilausumat, toimintasuunnitelma ja -kertomus sekä liiton toimiston, luottamushenkilöiden, lomakodin ja paikallisyhdistysten yhteystiedot. Tarjolla on myös sähköisesti täytettävät jäsenhakemuslomake ja yhteydenottopyyntölomake sekä pitkä lista linkkejä muille hyödyllisille sivustoille. Vähäjärven lomakodin sivuilla kerrotaan, millaisia tiloja ja mahdollisuuksia on lomakodissa tarjolla. Uusi Invalidi-lehden sivuilla voi tuoreimman lehden lisäksi ladata lehden arkistosta luettavakseen aikaiwww.tsil.fi Lehden irtonumeron lukijoille! Liiton paikallisyhdistyksen jäsenenä saat Uusi Invalidi-lehden jäsenetuna aina tuoreeltaan. Samalla pääset mukaan yhdistyksen edunvalvonta-, kerho-, opinto-, retkeily-, askartelu- ym. toimintaan. Ota yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseemme. Yhdistysten yhteystiedot löytyvät tämän lehden sivulta 11. Terve- Luvassa yhdistysten esityksiä, kädentaitoja, boccie-kisa, mukavaa yhdessäoloa, iloista meininkiä ja ystävien tapaamisia. Avajaiset lauantaina lounaan (klo ) jälkeen klo 14. Hinnat: 60 euroa kahden päivän paketti (sis. täysihoidon) ja yhdeltä päivältä 20 euroa (kahdet kahvit ja lounas). Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Vähäjärven lomakoti p. (03) , tai liiton toimisto p. (09) , tsil.fi. Tervetuloa! sempia numeroita aina vuodesta 2005 alkaen. Tässä oli vain muutamia poimintoja sivustoltamme. Käykääpä itse katsomassa, mitä kaikkea liiton sivuilta löytyy, ja välittäkää tietoa niistä eteenpäinkin. Myös palautteet ja ehdotukset sivuston kehittämiseksi ovat tervetulleita. Kaikillahan ei ole tietokonetta eikä verkkoyhteyttä kotonaan, mutta monissa kirjastoissa, palvelutaloissa, työväen- tai kansalaisopistoissa ymv. on mahdollisuus tietokoneen ja netin käyttöön ja usein myös käytön opiskeluun tai opastukseen kannattaa ottaa selvää oman paikkakunnan tai lähiseudun mahdollisuuksista ja käyttää niitä hyödyksi. Marja-Leena Kalkkinen tuloa mukaan toimintaan! Uusi Invalidi-lehden voit myös tilata lähettämällä tilauksesi, nimesi ja postiosoitteesi liiton toimistoon, Kulmavuorenkatu 5, Helsinki, tai sähköpostilla osoitteeseen Vuosikertatilauksen (4 numeroa) hinta on 10 euroa. Minulla on lähipiirissäni muutama vanhus, joiden asioita hoidan ja näin ollen olen törmännyt vanhustenhoidon arkeen. Jo kymmenen vuotta muistisairautta poteneelle rouva X:lle haettiin tuetun palveluasumisen paikkaa kotihoidon sitä suositellessa. Vastauksena oli, että henkilö on tuetun palveluasumisen tarpeessa, mutta koska kunnalla ei ole tarjota paikkoja, paikkaa ei osoiteta mutta hakemus on voimassa vuoden ajan. Syksyllä rouva X joutui kaatumisen vuoksi sairaalaan, josta hänet kotiutettiin vuodeosaston kautta. Vuodeosaston lääkärin mukaan rouva käyttää itsenäisesti rollaattoria ja selviytyy kotona kotihoidon palvelujen varassa. Kysyessäni lääkäriltä kodissa sattuvista kaatumisista ja muista vahingoista hän totesi, että käyhän kotihoito nostamassa rouvan pystyyn eikä se kestä vuorokauttakaan. Lääkäri kehotti hankkimaan ateriapalvelun ja turvarannekkeen. Mitä ihminen tekee rannekkeella, jos ei enää opi sitä käyttämään? Ja ateriapalvelu hänellä oli ollut jo vuosia. Itselleni jäi tunne, että lääkäri ei ollut potilasta tavannutkaan. Talven aikana vanhukselle tarjoutui mahdollisuus intervallipaikkaan palvelutalossa. Ja kuinka ollakaan: hänet patistettiin aamulla ylös sän- Työllistymistä tukeva toiminta voi lisätä hyvinvointia mutta ei työllistä Kuntien sosiaalihuollon järjestämä pitkäaikaistyöttömien, vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä tukeva toiminta, työtoiminta ja työhönvalmennus edistävät hyvinvointia ja toimintakykyä, mutta johtavat harvoin työllistymiseen. Tämä selviää sosiaali- ja terveysministeriön tilaamasta kartoituksesta, jossa selvitettiin kuntien sosiaalihuollon edustajien näkemyksiä työllistymistä tukevan toiminnan järjestämistavoista kunnissa. Työllistymistä tukevaa toimintaa pidettiin tärkeänä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kunnan muiden palvelujen, esimerkiksi mielenterveyspalvelujen tarpeen vähentämiseksi. Työllistymistavoitteisiin pääseminen edellyttäisi kuitenkin mm. sopivien työtehtävien gystä, ruokailu tapahtui yhdessä muiden kanssa, bingo ja seurustelu muiden asukkaiden kanssa sujuivat hyvin. Vuosia yksin kotona asunut ihminen pääsi muiden seuraan ja tunsi pitkästä aikaa olevansa ihminen. Eräs kotipalvelun työntekijä totesikin, että vanhukset pääsevät palvelutaloihin liian myöhään sopeutuakseen ja osatakseen nauttia muiden seurasta. räätälöintiä, lisäresursseja työhönvalmennukseen sekä sosiaaliturvan ja palkan yhteensovittamisen helpottamista. Tarpeellisena nähtiin myös lainsäädännön ja palvelujärjestelmän selkiyttäminen. Nykyisen lainsäädännön vaikeaselkoisuus ja pirstaleisuus johtavat lain kirjaviin tulkintoihin ja erilaisiin toimintakäytäntöihin eri kunnissa. STM:n kartoitukseen vastanneet toivoivat, että ihmisille voitaisiin tarjota palveluja yksilöllisten tarpeiden eikä diagnoosin tai työmarkkina-aseman perusteella, kuten nyt tapahtuu. Myös yhteistyötä ja työnjakoa eri toimijoiden, etenkin sosiaalitoimen ja työja elinkeinohallinnon välillä pitäisi vastaajien mielestä parantaa. Lähde: STM raportteja ja muistioita 2013:23 Rouva Z taas asuu tuetussa palveluasumisessa, mutta joutui sairauksiensa vuoksi sairaalaan ja sitä kautta kuntoutumaan terveyskeskuksen vuodeosastolle. Kuntoutuminen tarkoittaa käytännössä muutamaa wc-käyntiä ja lyhyttä kävelyä käytävällä, muu aika on vuodelepoa. Vieraillessani hänen luonaan koin seuraavaa: Rouva soitti apua wc-käynnille, hoitaja tuli mutta ei jostain syystä saanut rouvaa ylös sängystä ja lähti pois. Usean soittokerran jälkeen tuli närkästynyt hoitaja ovelle kysymään, mikä täällä taas on hätänä no se sama kuin hetki sittenkin. Aikaa ensimmäisen hoitajan käynnistä oli ehtinyt kulua vartin verran. Tällä kertaa vessareissu onnistui, ja rouva halusi sen jälkeen sänkyyn pitkälleen, mutta olisi halunnut vielä asentoaan korjattavan. Hoitaja oli kuitenkin toista mieltä ja totesi vain: Kyllä sinulla on siellä hyvä olla!. Ei yhtään ystävällistä sanaa, ei ymmärrystä sairasta ihmistä kohtaan! Wc-käynnit on korvattu vaipoilla: jos ihminen vielä osaa pyytää vessaan, ei auteta vaan kehotetaan laskemaan vaippoihin. Voiko aikuisen ihmisen ihmisarvoa pahemmin loukata? Viime vuosina ilmapiiri tuntuu muuttuneen välinpitämättömäksi: toisen ihmisen avuntarpeeseen ei reagoida, suljetaan silmät ja korvat. Tämä näkyy koko yhteiskunnassa, ei vain hoitajien käytöksessä. Sote- ja kuntasekoilut ovat muuttaneet kuntien toimintaa kaikki tehdään vasta viime tipassa, kun ei tiedetä kenen kanssa ja mitä tehdään. Toki on myös hyvää hoitoa ja hyviä hoitajia, mutta kuinka kauan he jaksavat hallituksen kestävyysvajeessa? Huolenpito vanhuksista korostuu vanhustenviikolla, itsenäisyyspäivänä ja muina tärkeinä aikoina, kun luvataan pitää huolta Suomen rakentajista ja hyvinvointivaltion tekijöistä. Ehkä vanhustenviikkoa pitäisi olla koko vuoden. Tarja Västilä Kysyttävä on! Ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson (STM) arvioi Tesso-lehden 5/2013 pääkirjoituksessa julkisten peruspalvelujen kehitystä viime vuosikymmeninä: Kysyttävä on, miksi 80-luvun julkiset palvelut olivat itsestään selviä kaikille sosioekonomisesta asemasta riippumatta? Ja miksi nyt, kun maamme on monin verroin vauraampi, terveyserot kasvavat ja kuilu hyvä- ja huono-osaisten välillä syvenee? Kuilun kaventamiseksi tarvitaan hyvät julkiset peruspalvelut. Koska lisää rahaa ei ole näköpiirissä, tarvitaan jatkossa kuitenkin myös rohkeutta puuttua siihen, miten palvelut yhteisvastuullisesti rahoitetaan.

Muutosvoimia kokoamaan!

Muutosvoimia kokoamaan! Uusi Invalidi 1/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1/ 2 0 15 Muutosvoimia kokoamaan! Tässä numerossa: Evästyksiä

Lisätiedot

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Uusi Invalidi 1/2012 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Rohkeasti julkisten palvelujen puolesta

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

Kulttuuripäivillä täysissä täpinöissä

Kulttuuripäivillä täysissä täpinöissä liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/09 Kulttuuripäivillä täysissä täpinöissä Tässä numerossa: Mitä ministeri Risikko muistaa ja mitä ei Sivu 2 Raastekeittoa ja talkkunamarjapiirakkaa Sivu 2 Asunnon muutostyöt

Lisätiedot

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Uusi Invalidi 3/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 4 Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Tässä

Lisätiedot

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2011 Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tässä numerossa: Teemana vammaisten oikeusturva Liiton uusi puheenjohtaja vammaisten oikeuksista

Lisätiedot

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE!

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! Tässä numerossa teemana terveys liiton valtuusto kokoontui 15. maaliskuuta Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Kokousväki keskusteli

Lisätiedot

Hallitus vaarantaa terveytemme!

Hallitus vaarantaa terveytemme! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet

Lisätiedot

Kyllä meillä oli hauskaa

Kyllä meillä oli hauskaa liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/07 Kyllä meillä oli hauskaa Tässä numerossa: Tampere sai vammaisja esteettömyysasiamiehen Sivu 3 Kuljetuspalveluissa riittää korjattavaa mm. Helsingissä Sivu 4 Omaisetkin

Lisätiedot

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3 Uusi Invalidi 3/2013 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3 Kulttuuripäivät 2013 oiva näyte liiton väen

Lisätiedot

Oikeutta vanhuksille, päättäjät!

Oikeutta vanhuksille, päättäjät! Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 4/2010 Oikeutta vanhuksille, päättäjät! Tässä numerossa: Timo Piippo purkaisi ay-pamppujen eläkepommit Sivu 2 Seminaari kannusti kamppailuun

Lisätiedot

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta Uusi Invalidi 4/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 4/ 2 0 1 4 Antoisaa ja toiminnallista uutta vuotta 2015!

Lisätiedot

Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta!

Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 4/2011 Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta! Tässä numerossa: Tiedonkulku takkuaa terveydenhuollossa Sivu 2 Kansalaisliikkeet yhdessä

Lisätiedot

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITON SOSIAALINEN UUDISTUSLEHTI 4/2009 VÄHÄVÄKISET KOROTTIVAT ÄÄNTÄÄN EDUSKUNTATALOLLA: PERUSTURVA KUNTOON JA HETI! Tässä numerossa: Teemana liikunta Sivut 6-7 selviytymiselle

Lisätiedot

TAAS TAVATTIIN KULTTUURIN MERKEISSÄ

TAAS TAVATTIIN KULTTUURIN MERKEISSÄ Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/06 TAAS TAVATTIIN KULTTUURIN MERKEISSÄ Perinteisesti Vähäjärvellä pidetyt 22. vammaisten kulttuuripäivät kokosivat reilut sata Tapaturma-

Lisätiedot

Kohti kesää ja kulttuuripäiviä!

Kohti kesää ja kulttuuripäiviä! Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 2/07 Kohti kesää ja kulttuuripäiviä! UI:n tässä numerossa: Kuntoa liikkumalla, suosittaa Paavo Antikainen sivu 2 Julkiset vai yksityiset

Lisätiedot

Kätten työt arvossaan Jyväskylässä

Kätten työt arvossaan Jyväskylässä Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2006 M Kätten työt arvossaan Jyväskylässä Tässä numerossa: Arvokeskustelua vanhuudesta Sivu 2 Digi-tv:n tulolle halutaan jarrua Sivu 3

Lisätiedot

TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT

TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT SKP:n Tampereen piirijärjestö r y :n julkaisu 2/06 Eliitin ja kansan välinen kuilu on kasvanut, mutta myös TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT HAASTATTELU JA KUVA: Järjestäjien, osanottajien ja tapahtumien

Lisätiedot

Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta

Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/06 Liitteenä Terveysrintama 1/06 sivut 5-8 Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta Kesänumeron aiheita: Vammaisten oikeudet/ pääkirjoitus

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY PL 30, 00030 IIRIS (Marjaniementie 74, Helsinki) (09) 3960 5680 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

seniori asuinpaikkansa. 5. Vanhusten asumiseen ja asumispalveluihin ja ohjattava varoja niiden toteuttamiseen.

seniori asuinpaikkansa. 5. Vanhusten asumiseen ja asumispalveluihin ja ohjattava varoja niiden toteuttamiseen. SUOMEN seniori Ikääntyvien ja iäkkäiden puolustaja liike ry 1/2011 www.senioriliike.fi Valtakunnallinen, puolueisiin ja uskonnollisiin yhteisöihin sitoutumaton asiantuntijalehti www.vaalinetti.fi Vaalinetistä

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous

Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous 5. 2009 Talousosaaminen ja kolmas sektori Voitto verottajasta Palvelutalon tarkan talouden reseptit Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Pohjoismainen

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp PTK 84/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 PTK 84/2009 vp 84. TIISTAINA 29. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01 1) Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen Vlikysymys Valtioneuvoston

Lisätiedot

7. 2013. Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila. Teema: talous

7. 2013. Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila. Teema: talous 7. 2013 Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila Teema: talous Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Rap-mummo Eila on Vuoden Isovanhempi 6 Kunnilla

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot