Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs"

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 7/2015 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Käsittelyjärjestys Saapuneet viranhaltijapäätökset Teknisen lautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talousarvio 2016, investointiohjelma ja henkilöstösuunnitelma Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus Otteita Yhdyskuntatekniset palvelut kyselyn tuloksista Lausuntopyyntö jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Kymen jätelautakunnan alueelle Lausuntopyyntö jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Kymen jätelautakunnan alueelle Muut asiat... 56

2 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta ESITYSLISTA KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen Kirsi Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai Ylivarvi Merja Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja Eskola Riitta johdon assistentti, sihteeri Tolonen Hannele tekninen johtaja Kantanen Jesse nuorisovaltuutettu Väätti Tilda varanuorisovaltuutettu Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Raimo Hynninen Riitta Eskola LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa.2015 Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalo, 5. krs, asianhallintayksikkö.2015 Johdon assistentti Riitta Eskola

3 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 2 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

4 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 3 59 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

5 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 4 60 Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

6 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 5 61 Saapuneet viranhaltijapäätökset Tela Teknisen johtajan päätöspöytäkirjat Ajoliittymän reunakiven merkitseminen keltaisella Kymenlaaksonkatu 4 ja Kotkantiellä kevyenliikenteenväylän sulkeminen Pysäköintikielto Porthaninkadulle Henkilöstön huomioiminen Ajoliittymän reunakiven merkitseminen keltaisella Kirkkokatu Ajoliittymän reunakiven merkitseminen keltaisella Kalliolankatu Sapokassa huoltoajon salliminen laiturialueelle Talokunnossapidon palvelualueen henkilöstömuutokset Haukkavuoren koulu, sisäilmakorjausten purkutyöt, viranhaltijapäätös Rakennuspäällikön päätöspöytäkirjat Äpinkoukun väliaikainen tieyhteys Rautatienkatu-Koulukatu - risteyksen valo-ohjauksen uusinta Kaupunginpuutarhurin päätöspöytäkirjat Puistotoimen leikkivälinehankinta Maitikkatien leikkipaikalle Puistotoimen leikkivälinehankinta Karhuvuoren kouluun Puistotoimen polkupyörätelinehankinta Karhuvuoren kouluun Esittelijä: Ehdotus: Tekninen johtaja Hannele Tolonen Lautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

7 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 6 D/598/ / Teknisen lautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tela Valmistelija: Tekninen johtaja Hannele Tolonen, puh , controller Outi Toivonen, puh KÄYTTÖTALOUS Teknisen lautakunnan talousarvioesityksen ulkoinen toimintakate on milj. euroa. Tilinpäätöksessä 2014 ulkoinen toimintakate oli milj. euroa. Talousarvioesitys vuodelle 2016 on erittäin tiukka. Esityksessä on huomioitu talouden tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet, joita ovat mm. päiväkotien laitosapulaisten ja liikuntapaikkojen hoitajien siirtyminen teknisiin palveluihin. Alla teknisen lautakunnan tiivistetty tuloslaskelma. TA 2016 LTK LTA 2015 TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Ulk. Toimintakate Sisäiset erät Toimintakate INVESTOINNIT Teknisen lautakunnan investoinneiksi esitetään määrärahaa (1 000 e) seuraavasti: TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Irtain omaisuus Uudet alueet Liikenneväylät Puistot ja leikkipaikat Lautakunta yhtensä Liitteet: Talousarvio 2016, investointiohjelma ja henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

8 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 7 Esittelijä: Tekninen johtaja Hannele Tolonen Ehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion v. 2016, joka sisältää investointiohjelman vuosille ja henkilöstösuunnitelman vuosille ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

9 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group Oy) Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Keskustapuistojen hoidossa ollaan maan paras ja muiden puistojen ja taajamametsien hoidossa ollaan yli keskiarvon. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Toimitilahallinnon, liikuntatoimen ja teknisten palveluiden palvelualueiden yhteistyöprosessien kehittäminen Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy: Suunnittelematon toiminnan keskeytys korkeintaan 3 kpl/vuosi Valmistautuminen hankintalain muutokseen ja sähköiseen hankintajärjestelmään Hankeohjeet uusitaan. Tekniset palvelut on osallisena Toimitilahallinnon kokoamassa ja vetämässä taloryhmässä. Rakennustyömaat tehdään säiltä suojatusti, valvonnassa erityshuomio riskikohteisiin. Rakentamisen aikaisesta pölynhallinnasta huolehditaan. Kiinteistöjen kuntokartoitukset ja mahdollisten ongelmakiinteistöjen selvittäminen ja erityistarkkailu yhteistyössä toimitilahallinnon kanssa Facilityinfo otetaan käyttöön ja ylläpidetään vähintään 90 %:ssa kaupungin julkisista rakennuksista Hankintalain muutoksiin ja sähköiseen hankintajärjestelmään tutustuminen/käyttöönotto: Oman hankintahenkilöstön koulutus ja yritysten informointi 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Tapahtumien teknisten järjestelyjen onnistuminen Meripäivien ja The Tall Ships Racesin järjestelyt hoidetaan, muiden tapahtumien järjestäjiä opastetaan tarvittaessa Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yritysvaikutukset huomioidaan asioiden valmistelussa ja päätösten yhteydessä Yhteistyön ja informaation lisääminen yritysten suuntaan Miten? Mielestäni lomake oli huono! Lisätään tiedotusta yrityksille investointiohjelmista ja hankinnoista. LIITE: Tekninen lautakunta / 62

10 2 Järjestetään yhteistyötapaamisia yritysjärjestöjen tms. kanssa (2 kpl/v) 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstösuunnitelma Organisaatiosta poistuvien henkilöiden töiden uudelleen järjestelyt toimiviksi kokonaisuuksiksi organisaatiomuutokset hyödyntäen Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kehityskeskustelut Kaikkien kanssa 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Talous on tasapainossa Talousarvion toteutuminen Pysytään talousarviossa 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Joukkoliikenteen muutokset Kilpailutusten läpivienti ja uuden lippujärjestelmän käyttöönotto Luonnon monimuotoisuus Energiansäästötoimenpiteet Rakennushankkeisiin liittyen mahdollisten korvaavien alueiden luominen ja alueiden hoito-ohjeet yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa Rakennusten energiakatselmukset/5 kohdetta valitaan yhdessä toimitilahallinnon kanssa Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset. TEKNISTEN PALVELUIDEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Voimassa olevan toimintasäännön mukaan teknisten palveluiden vastuualue palvelee kuntalaisia tuottamalla toimivan ja viihtyisän kaupungin edellyttämiä teknisiä palveluja suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Teknisten palveluiden vastuualueen tehtävänä on huolehtia kaupungin joukkoliikenneasioista, katujen, teollisuusraiteiden, puistojen ja muiden yleisten alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja rakennuttamisesta, ylläpitämisestä ja omalta osaltaan niiden hallinnasta, maa- ja vesirakenteiden teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta, jätehuollon järjestämisestä, ellei muuta ole määrätty, konekeskuksen toiminnasta, lentokentästä, pysäköintilaitoksesta sekä valmistella vesihuoltolaissa, pelastuslaissa ja tulvariskien hallinnasta LIITE: Tekninen lautakunta / 62

11 annetussa laissa kunnalle kuuluvat tehtävät ja avustaa kaupunkisuunnittelun vastuualuetta tielautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävissä. Teknisten palveluiden vastuualueen tehtävänä on myös rakennusten ylläpito sekä tilahankkeiden suunnittelu, rakennuttaminen, kunnossapito, rakentaminen, siivous ja isännöinti. Teknisen lautakunnan johtosääntö ja teknisten palveluiden vastuualueen toimintasääntö tulee muuttaa alkaen mahdollisen joukkoliikennelain muutoksen ja organisaatio- ja henkilöstömuutosten mukaisiksi: - teknisen lautakunnan alaisuuteen tulee perustaa joukkoliikennejaos, mikäli joukkoliikennelaki muuttuu kuntien esityksen perusteella siten, että Kotkasta tulee toimivaltainen viranomainen Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella - infran rakennuttamisen palvelualue yhdistyy rakennuttamisen palvelualueeseen - liikuntapaikkojen hoito siirtyy puistotoimen palvelualueelle - päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimen palvelualueelle 3 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna - tiukan talousarvion noudattaminen, toiminnan tehostaminen - organisaatiomuutokset ja uusien toimintamallien käyttöönotto - toimitilahallinnon ja teknisten palveluiden palvelualueiden yhteistyöprosessien kehittäminen - sisäilmaongelmien ennakoiminen ja ennaltaehkäisy - joukkoliikenteen muutokset: Kotkasta tulee joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella. Joukkoliikenteessä painopiste siirtyy lippujen tukemisesta liikenteen ostoihin, kun liikenne kilpailutetaan. Kotkassa otetaan käyttöön uusi Waltti -lippujärjestelmä hankintalain muutokset ja sähköiseen hankintaan valmistautuminen - Kantasataman alueen rakennushankkeet: Härniemen laituri, koko alueen kehityshanke - talousarvioon ei sisälly muuta määrärahavarausta elinkeinoelämää edistäviin hankkeisiin kuin Ristinkalliolla teollisuusalueen kadun rakentaminen. Mikäli uusia työpaikkoja synnyttäviä hankkeita käynnistyy, esitetään niiden vaatimiin kunnallistekniikkahankkeisiin lisämäärärahaa vuoden aikana Talousarvio - talousarvio on niukka ja kaikki keinot on käytettävä talousarviossa pysymiseen - joukkoliikenteen osalta menoihin sisältyvät myös Haminan ja Pyhtään kustannukset, jotka laskutetaan kunnilta - muutoksia on tullut varsinkin Etelä-Kymenlaakson henkilöliikenneyksikön, rakennuttamisen, puistotoimen ja siivoustoimen palvelualueille - katuvalosammutusten osalta jatketaan samaa käytäntöä kuin vuonna 2015 Taloussuunnitelma Tiukka talous tullee jatkumaan ja säästökohteita sekä toiminnan tehostamistapoja otetaan käyttöön. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Taloudelliset - kelien (lumisateet, lämpötilat) vaikutukset kustannuksiin ovat suuret ja riskinä on, ettei talousarviossa pysytä - peruskorjausmäärärahojen (infra, rakennukset) niukkuus kasvattaa käyttömenoja Operatiiviset - operatiivisen työn ohella ei jää riittävästi resurssia toimintatapojen kehittämiseen - henkilöstön vähentäminen aiheuttaa ongelmia sijaisuuksien järjestämisessä - kaluston ikä ja kunto estävät tehokkaat työtavat ja lisäävät korjauskustannuksia LIITE: Tekninen lautakunta / 62

12 4 Vahinkoriskit - kaupungin rakennusomaisuuteen liittyvä sisäilmariski on todellinen ja yllättäviin sisäilmaongelmakohteisiin joudutaan varautumaan Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - energiakustannusten pienenemiseen johtavat investoinnit - henkilöstösuunnitelman noudattaminen, työn tehostaminen ja kaikkien ostopalveluiden kilpailuttaminen - henkilöstöstä ja kalustosta huolehtiminen - henkilöstön osaaminen muuttuvissa toimintamalleissa varmistetaan - henkilöstön työmäärien mitoitus ja työaikojen suunnittelu parantaa tuottavuutta ja mahdollistaa määräaikaisten henkilömäärän vähentämistä vuosittain Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2014 TA2015 TA2016 Joukkoliikenteen matkat (1000 kpl)/kotka Jätemäärä - kaatopaikkajäte (t) hyötyvoimalan polttoon (t) biojäte (t) Infran ylläpito kunnossapidettävät väylät (km) - maksulliset pysäköintipaikat (kpl) Puistotoimi - hoidettavat viheralueet (ha) Arkkitehtisuunnittelu - haetut rakennusluvat - omat suunnittelukohteet kpl Siivoustoimi - siivottava ala m siivoustuntia/pv tarjottavien aterioiden määrä päivässä päiväkodit (aamupala, lounas, välipala) sairaala (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala) Isännöinti - hoidettavat huoneisto-m2:t LIITE: Tekninen lautakunta / 62

13 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA TA 2016 LTK TP 2014 LTA Toimintatuotot 30 Myyntituotot 2,181,280 2,127,681 2,148, Maksutuotot 1,980, , , Tuet ja avustukset 796, , , Muut toimintatuotot 273,026 2,559, , Valmistus omaan käyttöön 1,234,010 1,559,547 1,452,310 3 Toimintatuotot 6,464,316 7,282,558 4,872,273 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -13,459,562-14,011,133-14,480, Palvelujen ostot -11,139,956-8,825,367-7,796, Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2,166,595-3,655,483-2,041, Avustukset -990,000-1,983,832-2,120, Muut toimintakulut -305, , ,633 4 Toimintakulut -28,061,947-28,780,365-26,772,403 Ulk. Toimintakate Ulk. Toimintakate -21,597,631-21,497,807-21,900,130 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 9,608,131 11,080,332 8,809,869 S9 Sisäiset kulut -3,003,419-3,482,874-3,475,200 4S Sisäiset erät 6,604,712 7,597,458 5,334,669 Toimintakate Toimintakate -14,992,919-13,900,349-16,565,461 5 Verotulot ja valtionosuudet 50 Verotulot Valtionosuudet Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Vuosikate -14,992,919-13,900,349-16,565,461 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -1,067,401-2,467,149-1,128,153 6S Sisäinen korko -1,067,401-2,467,149-1,128,153 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset -6,830,119-7,289,901-5,447,908 7 Poistot ja arvonalentumiset -6,830,119-7,289,901-5,447,908 8 Tilinpäätöstilit 80 Satunnaiset tuotot ja kulut Varausten ja rahastojen muutokset Tilinpäätöstilit Tulos Tulos -22,890,439-23,657,399-23,141,522 LIITE: Tekninen lautakunta / 62

14 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA PALVELUALUEITTAIN TEPA Hallinto ja toimistopalvelut TEYL TEPA ylläpito 5000 TELA hallinto 5001 Luottamuselimet (ltk ym) 5005 Laskutus Teha TESU Sunnittelu TERA Rakennuttaminen EKHK Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusy PELL Kotkan osuus pelastuslaitokselle TELA Tekninen lautakunta TA 2016 LTK TP 2014 LTA Toimintatuotot 10,755 50,002 50,755 4 Toimintakulut -435, ,717-1,258,070 Ulk. Toimintakate -424, ,716-1,207,315 4S Sisäiset erät -90, , ,093 Toimntakate -514, ,182-1,354,408 3 Toimintatuotot 1,868,706 4,107,625 1,517,263 4 Toimintakulut -16,085,417-16,985,018-14,840,542 Ulk. Toimintakate -14,216,711-12,877,393-13,323,279 4S Sisäiset erät 6,568,234 7,431,505 5,342,355 Toimntakate -7,648,477-5,445,888-7,980,924 3 Toimintatuotot Toimintakulut 0-505,195 0 Ulk. Toimintakate 0-505, S Sisäiset erät Toimntakate 0-505, Toimintatuotot Toimintakulut -20,000-18,473-20,000 Ulk. Toimintakate -20,000-17,777-20,000 4S Sisäiset erät Toimntakate -20,000-17,790-20,000 3 Toimintatuotot 0 20, Toimintakulut 0-42,804 0 Ulk. Toimintakate 0-22, S Sisäiset erät 0 22,523 0 Toimntakate Toimintatuotot 340, , ,000 4 Toimintakulut -685, , ,307 Ulk. Toimintakate -345, , ,307 4S Sisäiset erät -47, ,724 Toimntakate -393, , ,031 3 Toimintatuotot 1,255,755 1,974,334 2,097,755 4 Toimintakulut -1,317,985-2,055,223-2,104,937 Ulk. Toimintakate -62,230-80,888-7,182 4S Sisäiset erät 194, , ,959 Toimntakate 132, , ,777 3 Toimintatuotot 2,989, , ,500 4 Toimintakulut -4,753,345-2,572,988-2,660,939 Ulk. Toimintakate -1,764,245-1,751,260-1,904,439 4S Sisäiset erät -19,792-19,354-20,828 Toimntakate -1,784,037-1,770,614-1,925,267 3 Toimintatuotot Toimintakulut -4,764,214-5,028,367-5,136,609 Ulk. Toimintakate -4,764,214-5,028,367-5,136,609 4S Sisäiset erät Toimntakate -4,764,214-5,028,367-5,136,609 3 Toimintatuotot 6,464,316 7,282,558 4,872,273 4 Toimintakulut -28,061,947-28,780,365-26,772,403 Ulk. Toimintakate -21,597,631-21,497,807-21,900,130 4S Sisäiset erät 6,604,712 7,597,458 5,334,669 Toimntakate -14,992,919-13,900,349-16,565,461 LIITE: Tekninen lautakunta / 62

15 Investoinnit TA 2016 Tekninen lautakunta [TEYL YLLÄPITO][TA 2016 LTK] Hankeryhmä Hankkeen nimi Investointiselite TA vuosi Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Vuosi 5 Irtain omaisuus Konehankinnat Tekniset palvelut Konekeskus: kuorma-autot lisälaitteinenn 2 kpl, muita lisälaitteita. Puistotoimi: suurteholeikkuri, kelamurskain. 525, , , , ,000 Uudet alueet Räski Räskin alueen katujen rakentaminen tonttikysynnän mukaan , , ,000 1,985,000 Uudet alueet Kantasataman infra Eri sopimusten mukaan kaupungille kuuluvat infran rakennustyöt (1. vaihe) Pilaantumis- ja purkamiskustannukset Kalalle. 2,000, ,000 4,000, ,000 0 Uudet alueet Hortola Lehtokuja Lehtokujan ja muiden katujen päällystyksen aloittaminen tonttien rakentumisen mukaan ,000 0 Uudet alueet Munsaari Munsaaren alueen katujen rakentaminen vesihuollon rakentamisen yhteydessä, valtuuston päätös kaavoituksesta. 0 1,200,000 1,200, Uudet alueet Lankila Kesantopolku Kesantopolun alkuosan rakentaminen, jos tonteilla kysyntää Uudet alueet Mäntykangas Kurrenkuja Kurrenkujan päällystys tonttien rakentumisen mukaan , Uudet alueet Valkamankuja Asemaavan mukaisen kadun rakentaminen pysäköinnin uudelleen järjestelyjen vuoksi. 105, Uudet alueet Ristinkallio Teollisuusalueen tonteille kysyntää: Hiidenkirnuntie väli Hitsarinkatu - Asentajankatu ja Hitsarinkatu. 300, , Uudet alueet Sammutusvesilaitos Mussalon sammutusvesilaitoksen uusi pumppaamo, muutos konttipumppaamoksi. Uuden teolllisuuden syntyminen alueelle vaatii lisää sammutusvettä. 0 1,500, Uudet alueet Infra jatkohankkeet Edellisen vuoden keskeneräiset hankkeet. 300, , , , ,000 Liikenneväylät Härniemen laituri Kantasataman Härniemen laituriosuuksien KH2, KH3, Kh4 ja KH6 peruskorjaus. 5,050, Liikenneväylät Pernoontien raitti Valtuuston päätös rakentaa raitti Jäppilän koulun lakkautuksen yhteydessä, valtio rahoittaa oman osuutensa , Liikenneväylät Kotkankatu Väli Kirkkokatu - Korkeavuorenkatu peruskorjaus Liikenneväylät Juha Vainio katu Juha Vainionkatu ja Kuusisen sillan uusiminen. Maisemalevikkeiden (3 kpl) tekeminen, tie ja silta huonossa kunnossa , , Liikenneväylät Ruonalan katutyöt Katutyöt Ruonalan vh-saneerausten yhteydessä (Vanhamäentie - Töyryläntie). 60,000 60, Liikenneväylät Ristinkallion katutyöt Katutyöt Ristinkallion saneerausten yhteydessä - Hillerinkatu, Lautakatontie. 30,000 30, Liikenneväylät Sadevesikaivot Sadevesikaivot vesihuollon saneerauskohteissa. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Liikenneväylät Siltojen peruskorjaus Siltojen tarkastusten perusteella huonokuntoisimpien siltjen peruskorjauksia. 300, , , , ,000 Liikenneväylät Sorakatujen päällystykset Kotkassa yhä osa kaduista sorapintaisia. Päällystäminen tuo säästöä kunnossapitokustannuksiin. 300, , , , ,000 Liikenneväylät Karhulan tori Valaistuksen ja sähköverkon saneeraus. 0 70, Liikenneväylät Läjitysalueet ja meluvallit Ylijäämämassojen läjitys valleihin ja läjitysalueille, konetyöt. 100, , , , ,000 Liikenneväylät Liikennehidasteet Hidastealoitteiden pisteytyksen perusteella tärkeimmätt kohteet. 0 50,000 50,000 50,000 50,000 Liikenneväylät Katujen saneeraukset Virsumäentie, Koivulantie ja Kokoojakatu (peruskorjaukset) , , , ,000 Liikenneväylät Kevyenliikenteen väylien Osalla kokoojakaduista ei ole kevyen liikenteen rakentaminen väyliä, kohteet tie- ja katuverkkosuunnitelmasta , , , ,000 Liikenneväylät Mussalon rata Mussalon teollisuusalueen uusi raide Kotka Bunker Oy:n tarpeisiin (aiesopimus) Liikenneväylät Katu- ja liikennevalojen Jo sovitut leasingkohteet puuttuvat. korjaukset Rintinkalliontie 50 / 50 ELY:n kanssa. 200, , , , ,000 Liikenneväylät Katujen Liikenneturvallisuuden parantamiskohteet (mm esteettömyyskorjaukset reunakivet). 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Liikenneväylät Pienet liikennejärjestelyt Ennalta arvaamattomat kohteet. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Liikenneväylät Investointikohteiden Investointikohteiden suunnittelu suunnittelu (katuvalosuunnitelmat). 220, , , , ,000 Puistot ja leikkipaikat Karhulan jokirannat Karhulan jokirannat 30, Puistot ja leikkipaikat Katariinanniemi Katariinanniemi 30, Puistot ja leikkipaikat Leikkipaikkojen peruskunnostus Leikkipaikkojen peruskunnostus 50, Puistot ja leikkipaikat Puistojen parannustyöt Pienet parannustyöt 80, , , ,000 0 Puistot ja leikkipaikat Karhuvuoren kehittäminen Karhuvuoren kehittäminen 120, Puistot ja leikkipaikat Sapokan vesipuiston peruskunnostus Sapokan vesipuiston peruskunnostus 40, Puistot ja leikkipaikat Otsonkallion leikkipaikka Otsonkallion leikkipaikka 50, LIITE: Tekninen lautakunta / 62

16 LUONNOS - LUOTTAMUKSELLINEN Henkilöstösuunnitelma Konsernipalvelut Virka*/ Tehtävä Y suunnitelma Virat/tehtävät 2015 *v=virkasuhteinen, t=työsuhteinen **Palkkamääräraha varattu talousarvioon HTV2, UUSI HTV2, täytetyt suunnitelma täytetyt** virat/tehtävät Virat/tehtävät virat/tehtävät Virat/tehtävät 2016 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2016 Virat/tehtävät 2017 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2017 Nimike Tekniset palvelut vastuualue Hallinto / yhteiset Tekninen johtaja v Osastosihteeri t Taloussihteeri t Toimistosihteeri t Rakennuttajasihteeri t Kiinteistösihteeri t Yhteensä: Etelä-Kymenlaakson henkilöliikenne yksikkö* Liikennepäällikkö v Kuljetuskoordinaattori * t Yhteensä: *Palkat jaetaan sopimuksen mukaisesti Pyhtään, Haminan ja Kotkan kesken. Yksi henkilö siirtyy Haminasta Infran suunnittelu Suunnittelupäällikkö v Suunnittelija t Suunnitteluassistentti t Mittausetumies t Yhteensä: Infran rakennuttaminen Rakennuspäällikkö v Rakennusmestari t Valvoja t Sähkövalvoja t Satamamestari t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Kunnossapitotyöntekijä, tuntipalkkainen t Rataetumies, tuntipalkkainen t Ratatyöntekijä, tuntipalkkainen t Yhteensä: Rakennuttaminen yhdistetään talopuolen rakennuttamiseen ja satamarakennusyksikkö siirretään infran ylläpitoon Infran ylläpito Kunnossapitopäällikkö v Katumestari v Kunnossapitomestari t Työnjohtaja t Autoteknikko t Koneinsinööri t Kuljetusteknikko t Toimistosihteeri t Koneasentaja, tuntipalkkainen t Hitsaaja, tuntipalkkainen t Peltiseppä, tuntipalkkainen t Jyrsijä, tuntipalkkainen t Autokorjaamon etumies, tuntipalkkainen t Autonasentaja, tuntipalkkainen t Kuormaajan kuljettaja, tuntipalkkainen t Kuorma-autonkuljettaja, tuntipalkkainen t Kaivurinkuljettaja, tuntipalkkainen t Tiehöylän kuljettaja, tuntipalkkainen t Kunnossapitäjä, tuntipalkkainen t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Erikoisammattimies*, tuntipalkkainen t Satamamestari t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Kunnossapitotyöntekijä, tuntipalkkainen t Rataetumies, tuntipalkkainen t Ratatyöntekijä, tuntipalkkainen t *1,0 erikoisammattimies siirretty alkaen liikuntayksikköön liikuntapaikkojen hoitajaksi. Satamarakennusyksikkö siirretään alkaen Yhteensä: LIITE: Tekninen lautakunta / 62

17 Konsernipalvelut Virka*/ Tehtävä Y suunnitelma Virat/tehtävät 2015 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2015 UUSI suunnitelma Virat/tehtävät 2015 HTV2, täytetyt** virat/tehtävät 2015 Virat/tehtävät 2016 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2016 Virat/tehtävät 2017 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2017 Nimike Puistotoimi Kaupunginpuutarhuri v Toimistohortonomi t Toimistonhoitaja t Toimistopuutarhuri t Puistotyöpäällikkö t Työnjohtaja t Etumies, tuntipalkkainen t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Puistotyöntekijä, tuntipalkkainen t Puistotyöntekijä/kausityöntek., määräaik., tuntipalkk. t Koneasentaja, tuntipalkkainen t Liikuntapalvelupäällikkö t Hallimestari t Liikuntapaikkojenhoitaja t Yhteensä Liikuntapaikkojen hoito siirtyy puistotoimeen Arkkitehtisuunnittelu Kaupunginarkkitehti v Arkkitehti t Tekninen avustaja t Toimistoarkkitehti t Yhteensä: Rakennuttaminen Lvi-Insinööri t Rakennuttajainsinööri t Rakennuttajapäällikkö v Toimistoinsinööri t Sähkövalvoja t Rakennuttajavalvoja t Rakennuspäällikkö v Rakennusmestari t Valvoja t Yhteensä: Infran rakennuttaminen siirtyy Talokunnossapito Kunnossapitopäällikkö t Työnjohtaja t Vastaava rakennusmestari t Työmaainsinööri * t Vastaava lvi-teknikko t Talotekniikan kunnossapitomestari * t Rakennusmestari t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Sähköasentaja, vanhempi, tuntipalkkainen t Elektroniikka, instrum. ja sähköasentaja, tuntipalkkainen t Putkiasentaja, vanhempi, tuntipalkkainen t Sekatyöntekijä rakennusala, tuntipalkkainen t Muurari, tuntipalkkainen t Betoniraudoittaja, tuntipalkkainen t Maalari, vanhempi, tuntipalkkainen t Rakennusalan yleisammattimies, tuntipalkkainen t Autonkuljettaja, tuntipalkkainen t Mittakirvesmies, tuntipalkkainen t Rakennusmies, tuntipalkkainen t Yhteensä: * nimikemuutokset: 1 rakennusmestari=työmaainsinööri, vastaava sähkövalvoja=talotekniikan kunnossapitomestari Isännöinti Isännöintipäällikkö t Kiinteistöisännöitsijä t Kiinteistötyönjohtaja t Kiinteistösihteeri * t Kiinteistönhoitaja t Kiinteistönhoitaja, määräaikainen t Kalustonkorjaaja t Yhteensä: * Siirretty kaupunkisuunnitteluun Siivoustoimi Siivouspäällikkö t Siivoustyönjohtaja t Siivoojat ja laitoshuoltajat t Laitosapulaiset Siivoojat, laitoshuoltaja ja laitosapulaisett, määräaikaiset t Yhteensä: *Laitosapulaiset siirtyvät varhaiskasvatuksesta Tekniset palvelut yhteensä LIITE: Tekninen lautakunta / 62

18 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 17 D/1656/ / Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus Tela Valmistelija: Tekninen johtaja Hannele Tolonen, puh Teknisen lautakunnan sitovana tavoitteena kaupunginvaltuustoon nähden vuonna 2015 on, että liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista, keskustapuistojen hoidossa ollaan maan paras ja muiden puistojen ja taajamametsien hoidossa ollaan yli keskiarvon. FCG Finnish Consulting Group Oy:n kuntien toimeksiannosta tekemä Yhdyskuntatekniset palvelut 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa -raportti on valmistunut. Otteita raportista on liitteenä. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa Kotkan kaupungin nettisivuilla Ajankohtaista-palstalla. Kotkassa kyselyn otoskoko on henkeä. Vastauksia saatiin tänä vuonna 337 (34 %). Vuonna 2014 vastausprosentti oli sama. Teknistä lautakuntaa valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden osalta saatiin seuraavat tulokset: Palvelutyytyväisyysmittari Kotka Vertailukau- Muutos (suluissa punkien vuodesta sijoitus) keskiarvo (n=15) 2014 Liikennealueiden ylläpito 3,42 ( 5.) 3,37-0,01 Katuvalaistus 3,78 (12.) 3,89-0,11 Puistojen hoito 3,86 (2.) 3,53 + 0,12 Keskustan puistojen hoito 4,63 (1.) 4,01 + 0,15 Jätehuollon järjestämistehtävät Kotkan kaupunki siirsi kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana Kymenlaakson Jäte Oy:n tehtäväksi. Jätehuollon osalta tulokset ovat: Jätehuolto yleensä 3,74 (9.) 3,75 + 0,08 Muiden tavoitteiden osalta tekninen lautakunta saavutti asetetun laatutavoitteen, mutta katuvalaistuksen osalta ei. Tulokseen vaikuttanee talousarvion käsittelyn yhteydessä tehty päätös sammuttaa katuvalot ympäri vuoden klo keskusta-alueita lukuun ottamatta. Liitteet: Esittelijä: Otteita raportista on liitteenä. Tekninen johtaja Hannele Tolonen Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

19 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 18 Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Yhdyskuntatekniset palvelut 2015 Kyselytutkimuksen. Päätös: Toimeenpano: Ote: Tekniset palvelut Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

20 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kotka Heikki Miettinen LIITE: Tekninen lautakunta / 63

21 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Yhteenveto tuloksista/kotka FCG Konsultointi Oy Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kotkassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen. Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon. Kuvio 8. Kotka tulos vuonna 2015, muutos edellisestä ja vertailu muihin. KOTKA. Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop. katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk. johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied. toimivuus Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut KOTKA Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,95 3,35 3,06 3,26 3,14 3,47 3,93 3,29 3,28 3,58 4,63 3,80 3,23 3,64 4,34 3,17 4,29 3,81 2,98 3,69 4,58 4,25 3,79 3,85 3,68 3,61 4,24 3,60 3,54 3,65 3,95 4,07 4,01 5 LIITE: Tekninen lautakunta / 63 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,11 0,17 0,00 0,00 0,18 0,02 0,02 0,08 0,01 0,03 0,02 0,15 0,02 0,04 0,05 0,11 0,01 0,05 0,03 0,02 0,15 0,62 0,08 0,32 0,07 0,13 0,17 0,11 0,09 0,11 0,12 0,02 0,05 0,03 0,04 0,24 0,09 0,01 0,15 0,15 0,06 0,20 0,11 0,12 0,01 0,05 0,06 0,05 0,20 0,22 0,26 0,22 0,03 0,04 0,25 0,22 0,07 0,12 0,08 0,01 0,06 0,05 0,05 0,05 0,02 0,04 muutos tai ero muutos tai ero >0,15 < 0,15

22 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 FCG Konsultointi Oy Kuvio 3. Liikennealueiden ylläpito mittari vuonna 2015 keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos edell. Naantali 3,63 Naantali 3,40 3,55 3,60 3,54 3,71 3,63 0,08 Kerava 3,61 Kerava 3,25 3,48 3,45 3,37 3,61 0,24 Raisio 3,48 Raisio 3,49 3,54 3,48 0,06 Kuopio 3,46 Kuopio 3,37 3,40 3,44 3,52 3,48 3,46 0,02 KOTKA 3,42 KOTKA 3,15 3,48 3,36 3,32 3,43 3,42 0,01 Hollola 3,41 Hollola 3,42 3,42 3,53 3,41 0,12 Helsinki 3,39 Helsinki 3,11 3,06 3,09 3,08 3,36 3,39 0,03 Heinola 3,39 Heinola 3,39 0,00 Vaasa 3,37 Vaasa 3,19 3,27 3,42 3,37 0,05 Espoo 3,37 Espoo 3,09 3,12 3,19 3,14 3,45 3,37 0,08 Tampere 3,29 Tampere 3,32 3,36 3,29 0,07 Turku 3,27 Turku 3,34 3,15 3,24 3,23 3,47 3,27 0,20 Vantaa 3,25 Vantaa 2,95 2,95 3,25 0,30 Lappeenranta 3,09 Lappeenranta 3,18 3,37 3,33 3,24 3,25 3,09 0,16 Kemi 3,08 Kemi 3,00 3,04 3,08 0,04 Kaikki 3,37 Kaikki 3,22 3,35 3,30 3,32 3,41 3,37 0,04 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 7 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

23 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Puistojen hoito FCG Konsultointi Oy Puistoista pyydettiin arvioimaan keskustapuistojen, asuinalueen puistojen ja asuntoalueiden läheisten metsien hoidon tasoa sekä leikkipaikkojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa. Näistä laskettiin puistojen hoito mittari. Kuvio 16. Puistojen hoito mittari vuonna 2015 Naantali KOTKA Kerava Helsinki Raisio Tampere Vaasa Heinola Turku Espoo Kuopio Vantaa Lappeenranta Hollola Kemi keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 3,69 3,67 3,64 3,60 3,59 3,58 3,47 3,42 3,39 3,34 3,34 3,32 3,13 3,93 3,86 Keskiarvot eri vuosina Muutos edell. Naantali 3,54 3,73 3,81 3,82 3,93 3,93 0,00 KOTKA 3,62 3,70 3,66 3,66 3,74 3,86 0,12 Kerava 3,53 3,57 3,60 3,60 3,69 0,09 Helsinki 3,44 3,47 3,45 3,52 3,66 3,67 0,01 Raisio 3,51 3,47 3,64 0,17 Tampere 3,48 3,52 3,60 0,08 Vaasa 3,45 3,53 3,70 3,59 0,11 Heinola 3,58 0,00 Turku 3,27 3,25 3,30 3,31 3,50 3,47 0,03 Espoo 3,26 3,26 3,30 3,35 3,49 3,42 0,07 Kuopio 3,42 3,37 3,48 3,59 3,46 3,39 0,07 Vantaa 3,14 3,17 3,34 0,17 Lappeenranta 3,31 3,42 3,44 3,48 3,42 3,34 0,08 Hollola 3,32 3,39 3,38 3,32 0,06 Kemi 2,95 3,02 3,13 0,11 Kaikki 3,53 Kaikki 3,38 3,47 3,46 3,52 3,53 3,53 0,00 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 20 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

24 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Keskimäärin 84 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 5 % tyytymättömiä keskustan puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kotkassa, Naantalissa ja Raisiossa. FCG Konsultointi Oy Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Raisiossa, Vantaalla ja Keravalla. Kuvio 17. Miten hyvin KESKUSTAN PUISTOT on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KOTKA Naantali Raisio Lappeenranta Kerava Helsinki Heinola Turku Tampere Kuopio Vaasa Kemi Vantaa Espoo Hollola Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos edell. KOTKA 4,44 4,42 4,42 4,45 4,47 4,63 0,15 Naantali 4,03 4,17 4,18 4,25 4,42 4,53 0,11 Raisio 3,84 3,90 4,21 0,31 Lappeenranta 3,95 3,98 4,02 4,09 4,15 4,14 0,01 Kerava 4,11 4,01 4,07 4,01 4,18 0,17 Helsinki 3,86 3,78 3,82 3,88 4,01 4,04 0,03 Heinola 4,01 0,00 Turku 3,76 3,66 3,75 3,70 3,97 3,94 0,03 Tampere 3,85 3,90 3,94 0,04 Kuopio 3,90 3,81 3,88 4,01 4,03 3,95 0,08 Vaasa 3,90 3,95 4,02 3,95 0,07 Kemi 3,49 3,63 3,75 0,12 Vantaa 3,40 3,42 3,70 0,28 Espoo 3,44 3,42 3,51 3,57 3,75 3,64 0,11 Hollola 3,47 3,57 3,56 3,51 0,05 KAIKKI KAIKKI 3,84 3,91 3,86 3,95 3,99 4,01 0,02 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 21 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

25 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Jätehuolto FCG Konsultointi Oy Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Raisiossa. Kuvio 21. Jätehuolto yleensä mittari vuonna 2015 keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos maalis Raisio 3,88 Raisio 3,77 3,86 3,88 0,02 Naantali 3,85 Naantali 3,50 3,67 3,75 3,72 3,82 3,85 0,03 Kerava 3,85 Kerava 3,71 3,78 3,73 3,72 3,85 0,13 Vaasa 3,84 Vaasa 3,84 3,82 3,92 3,84 0,08 Kuopio 3,82 Kuopio 3,60 3,68 3,69 3,74 3,80 3,82 0,02 Kemi 3,82 Kemi 3,66 3,80 3,82 0,02 Heinola 3,82 Heinola 3,82 0,00 Hollola 3,76 Hollola 3,67 3,51 3,44 3,76 0,32 KOTKA 3,74 KOTKA 3,54 3,59 3,59 3,54 3,66 3,74 0,08 Vantaa 3,71 Vantaa 3,48 3,37 3,71 0,34 Tampere 3,68 Tampere 3,37 3,78 3,68 0,10 Helsinki 3,66 Helsinki 3,36 3,38 3,32 3,30 3,65 3,66 0,01 Lappeenranta 3,65 Lappeenranta 3,31 3,49 3,45 3,45 3,64 3,65 0,01 Turku 3,62 Turku 3,50 3,52 3,57 3,61 3,76 3,62 0,14 Espoo 3,58 Espoo 3,37 3,28 3,44 3,32 3,61 3,58 0,03 Kaikki 3,75 Kaikki 3,54 3,58 3,58 3,55 3,72 3,75 0,04 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 25 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

26 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Katuvalaistus FCG Konsultointi Oy Mittarin tulosten mukaan katuvalaistukseen kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Naantalissa. Kuvio 28. Katuvalaistus mittari vuonna 2015 keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos edell. Naantali 4,10 Naantali 3,86 4,03 3,88 3,99 4,12 4,10 0,02 Kuopio 4,06 Kuopio 3,97 3,95 4,01 4,06 4,01 4,06 0,05 Helsinki 4,01 Helsinki 3,89 3,94 3,95 3,89 4,02 4,01 0,01 Vantaa 3,97 Vantaa 3,75 3,79 3,97 0,18 Tampere 3,95 Tampere 3,79 3,92 3,95 0,03 Kemi 3,95 Kemi 3,60 3,95 3,95 0,00 Lappeenranta 3,91 Lappeenranta 3,95 4,00 3,94 3,94 3,92 3,91 0,01 Vaasa 3,85 Vaasa 4,02 4,08 4,09 3,85 0,24 Heinola 3,85 Heinola 3,85 0,00 Turku 3,83 Turku 3,82 3,83 3,78 3,85 3,98 3,83 0,15 Espoo 3,80 Espoo 3,73 3,69 3,85 3,85 3,91 3,80 0,11 Raisio 3,78 Raisio 4,07 4,06 3,78 0,28 KOTKA 3,78 KOTKA 3,90 3,95 3,79 3,78 3,89 3,78 0,11 Hollola 3,77 Hollola 3,75 3,65 3,83 3,77 0,06 Kerava 3,76 Kerava 3,88 3,95 4,01 3,84 3,76 0,08 Kaikki 3,89 Kaikki 3,86 3,93 3,89 3,87 3,97 3,89 0,08 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 32 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

27 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 26 D/1672/ / Lausuntopyyntö jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Kymen jätelautakunnan alueelle Tela Valmistelija: Tekniset palvelut, Infran ylläpito, kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski, puh Talousvaikutukset ym. 1. Päätöksen talousarviovaikutukset - asialla ei ole talousarviovaikutuksia 2. Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan - ei vaikutusta 3. Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa - on Jätelain perusteella kunnan on tarjottava riittävä jätehuollon palvelutaso asukkailleen. Kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutason määrittelee Kymen jätelautakunta alueellaan, johon myös Kotka kuuluu. Palvelutason valmistelutyö on tehty työryhmässä, jossa on ollut mukana kaikkien jätelautakunnan toiminta-alueen kuntien ja Kymenlaakson Jäte Oy:n edustaja. Palvelutasomääritys on tehty nyt ensimmäisen kerran koko jätelautakunnan alueella samansisältöisenä kaikille kunnille. Palvelutasomäärityksessä on otettu huomioon jätelain (34 ) vähimmäistason laatuvaatimukset, kuntien nykyinen palvelutaso sekä lähiajan ennakoitavissa olevat muutokset hyötyjätepalveluissa (tuottajavastuun laajeneminen). Teknisillä palveluilla ei ole huomauttamista luonnokseen. Liite: Esittelijä: Ehdotus: Lausuntopyyntö jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Kymen jätelautakunnan alueelle Tekninen johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta ilmoittaa lausuntonaan Kymen jätelautakunnalle, ettei sillä ole huomauttamista Kymen jätelautakunnan Jätehuollon palvelutaso vuoteen luonnoksen sisältöön. Toimeenpano: Ote: Kymen jätelautakunta Tekniset palvelut/kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

28 Lausuntopyyntö pvm Dno 8126/ /2015 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTEHUOLLON PALVELUTASOLUONNOKSESTA KY- MEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLE Jätelain vaatimuksena on, että kunnan järjestämän jätehuollon on turvattava asukkaille riittävä palvelutaso. Jätelautakunta määrittelee palvelutason, jossa asetetaan vähimmäistaso niille jätehuoltopalveluille, jotka kuuluvat kuntien ja kuntien jätehuoltoyhtiön järjestettäväksi. Kymen jätelautakunta valmistelee jätehuollon palvelutason määrittelyä vuosille Jätelautakunnan perustamissopimuksen mukaan lautakunta päättää jätehuollon palvelutasosta. Palvelutaso määritellään nyt ensimmäistä kertaa. Jätelautakunta tarkastelee palvelutason osana palveluverkostoa koko yhdeksän kunnan muodostamalla toimialueella. Luonnos palvelutasoksi on valmisteltu työryhmässä, jossa on ollut mukana kunnan nimeämä edustaja kustakin kunnasta sekä Kymenlaakson Jäte Oy:n nimeämä edustaja. Kymen jätelautakunta toimi valmistelussa koolle kutsujana. Lisätietoja tarvittaessa antaa Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen puh tai sähköpostitse Jätelautakunnan alueen kunnille varataan mahdollisuus antaa lausunto luonnoksesta jätehuollon palvelutasoksi vuosille Lausunto pyydetään toimittamaan jätelautakunnalle klo 15 mennessä joko postitse osoitteella Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 32, Kuusankoski tai sähköpostitse Kymen jätelautakunta LIITE Luonnos Kymen jätelautakunta Jätehuollon palvelutaso vuoteen 2020 JAKELU Kymen jätelautakunnan alueen kunnat Kymen Jätelautakunta PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin Y-tunnus Kouvolan kaupunki Kuusankoski Faksi LIITE: Tekninen lautakunta / 64

29 Kymen jätelautakunta JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2020 Iitti, Hamina, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää, Virolahti Luonnos LIITE: Tekninen lautakunta / 64

30 1 Sisällys 1 JOHDANTO TAUSTATIETOA Lainsäädäntö ja jätehuoltomääräykset Kunnan jätehuoltotehtävät Jätehuollon viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Jätehuollon valvontatehtävät NYKYTILANNE Kymen jätelautakunnan toiminta-alue Nykyinen palveluverkosto Tunnuslukuja Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus Hyötyjätepisteet (Hyötikset) Jäteasemat Jätehuollon neuvonta, tiedotus ja valistus Muut palvelut Nykytilanne kunnittain JÄTEHUOLLON PALVELUTASO Jätehuollon laatuvaatimukset Kuntien yhteinen palvelutaso Kiinteistöittäinen keräys Kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat alueet Kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat kiinteistöt Täydentävät keräykset Hyötyjätteiden keräys Vaarallisten jätteiden vastaanotto Isojen kappaleiden kuljetuspalvelut Jäteasemat ja niiden aukiolo Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden kapasiteetti Tiedotus ja neuvonta Jätehuollon kehittäminen LIITTEET LIITE: Tekninen lautakunta / 64

31 2 1 JOHDANTO Kymen jätelautakunta on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jonka tehtävänä on määritellä jätehuollon palvelutaso. Jätelautakunnan toimialueena on yhdeksän kuntaa: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymen jätelautakuntaa perustettaessa yhtenä tärkeimmistä toiminta-ajatuksista oli mahdollisimman yhtenäiset ja tasapuoliset jätehuollonpalvelut toiminta-alueen asukkaille. Yhteistoiminta-alue muodostuu edellä mainittujen kuntien omistaman Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alueesta. Jätehuollon palvelutason määrittäminen tehdään yhteistyössä alueen kuntien ja jätelautakunnan sekä jäteyhtiön kanssa. Palvelutaso määritellään ensisijaisesti kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon osalta. Jätelain mukaan kuntien on järjestettävä jätehuoltopalvelut, ja niiden tulee täyttää jätelain edellyttämät laatuvaatimukset. Tämä jätehuollon palvelutaso on valmisteltu työryhmässä, johon osallistuivat kaikkien alueen kuntien edustajat. Kymen jätelautakunta pyysi kuntia nimeämään edustajat ja kutsui koolle työryhmän sekä toimi työryhmän sihteerinä. Kuntien nimeämät edustajat olivat: Matti Ruoti, Haminan kaupunki, Seppo Pätynen Iitin Kunta, Anu Heinikoski Kotkan kaupunki, Janne Wall Kouvolan kaupunki, Mauri Kivelä Lapinjärven kunta, Markku Uski Miehikkälän ja Virolahden kunnat, Tapio Montonen Mäntyharjun kunta ja Janne Kaulio Pyhtään kunta. Kymenlaakson Jäte Oy:n edustajana toimi Kari Martikainen. Työryhmä valitsi puheenjohtajakseen Janne Wallin. Lautakunnan yhteistoiminta-alueella ei ole aiemmin yhteisesti määritelty jätehuollon palvelutasoa. Palvelutasossa asetetaan raamit sille, millaisia jätehuollon palveluita alueen kuntalaisille tarjotaan. Tämä tarkoittaa jätehuollonpalveluiden kattavuuden ja laadun vähimmäistason takaamista kaikille asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille. Tarkasteltaessa aluetta nyt ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena esitellään nykyiset palvelut, määritellään palvelutaso ja muutostarpeet sekä tavoitteet yhtenäistämisestä aikavälille Mikäli kunta haluaa tarjota vähimmäispalvelutasoa korkeampaa palvelua, kunnilla on mahdollisuus järjestää täydentäviä palveluita. Jätehuoltopalvelut katetaan jätemaksuilla. Jätehuollon palvelutason määrittelyssä on huomioitu seuraavat palvelut: kunnan vastuulla olevan yhdyskuntajätteen kuljetuspalvelut - kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat alueet - täydentävät keräykset jäteasemien palvelut ja aukiolo vaarallisten jätteiden vastaanotto hyötyjätteiden keräys - kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat alueet - hyötyjätteiden keräyspisteverkosto tiedotuksen ja neuvonnan kattavuus jätehuollon viranomaispalvelut ja valvonta isojen kappaleiden kuljetuspalvelut Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden kapasiteetti Jätehuollon kehittäminen LIITE: Tekninen lautakunta / 64

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 58 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 15.09.2015 klo 17:00-19:46 PAIKKA Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 22/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.11.2015 klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 304 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KOKOUSKUTSU Nro 2/2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 11 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 42 Kokousaika 24.5.2016 klo 17.00 18.20 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kallio Reino Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria 2010 2016, Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 Talousarvio 2017 Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin, Lehtikankaan monitoimikeskuksen,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot