Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs"

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 7/2015 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Käsittelyjärjestys Saapuneet viranhaltijapäätökset Teknisen lautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talousarvio 2016, investointiohjelma ja henkilöstösuunnitelma Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus Otteita Yhdyskuntatekniset palvelut kyselyn tuloksista Lausuntopyyntö jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Kymen jätelautakunnan alueelle Lausuntopyyntö jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Kymen jätelautakunnan alueelle Muut asiat... 56

2 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta ESITYSLISTA KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen Kirsi Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai Ylivarvi Merja Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja Eskola Riitta johdon assistentti, sihteeri Tolonen Hannele tekninen johtaja Kantanen Jesse nuorisovaltuutettu Väätti Tilda varanuorisovaltuutettu Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Raimo Hynninen Riitta Eskola LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa.2015 Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalo, 5. krs, asianhallintayksikkö.2015 Johdon assistentti Riitta Eskola

3 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 2 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

4 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 3 59 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

5 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 4 60 Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

6 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 5 61 Saapuneet viranhaltijapäätökset Tela Teknisen johtajan päätöspöytäkirjat Ajoliittymän reunakiven merkitseminen keltaisella Kymenlaaksonkatu 4 ja Kotkantiellä kevyenliikenteenväylän sulkeminen Pysäköintikielto Porthaninkadulle Henkilöstön huomioiminen Ajoliittymän reunakiven merkitseminen keltaisella Kirkkokatu Ajoliittymän reunakiven merkitseminen keltaisella Kalliolankatu Sapokassa huoltoajon salliminen laiturialueelle Talokunnossapidon palvelualueen henkilöstömuutokset Haukkavuoren koulu, sisäilmakorjausten purkutyöt, viranhaltijapäätös Rakennuspäällikön päätöspöytäkirjat Äpinkoukun väliaikainen tieyhteys Rautatienkatu-Koulukatu - risteyksen valo-ohjauksen uusinta Kaupunginpuutarhurin päätöspöytäkirjat Puistotoimen leikkivälinehankinta Maitikkatien leikkipaikalle Puistotoimen leikkivälinehankinta Karhuvuoren kouluun Puistotoimen polkupyörätelinehankinta Karhuvuoren kouluun Esittelijä: Ehdotus: Tekninen johtaja Hannele Tolonen Lautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

7 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 6 D/598/ / Teknisen lautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tela Valmistelija: Tekninen johtaja Hannele Tolonen, puh , controller Outi Toivonen, puh KÄYTTÖTALOUS Teknisen lautakunnan talousarvioesityksen ulkoinen toimintakate on milj. euroa. Tilinpäätöksessä 2014 ulkoinen toimintakate oli milj. euroa. Talousarvioesitys vuodelle 2016 on erittäin tiukka. Esityksessä on huomioitu talouden tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet, joita ovat mm. päiväkotien laitosapulaisten ja liikuntapaikkojen hoitajien siirtyminen teknisiin palveluihin. Alla teknisen lautakunnan tiivistetty tuloslaskelma. TA 2016 LTK LTA 2015 TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Ulk. Toimintakate Sisäiset erät Toimintakate INVESTOINNIT Teknisen lautakunnan investoinneiksi esitetään määrärahaa (1 000 e) seuraavasti: TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Irtain omaisuus Uudet alueet Liikenneväylät Puistot ja leikkipaikat Lautakunta yhtensä Liitteet: Talousarvio 2016, investointiohjelma ja henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

8 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 7 Esittelijä: Tekninen johtaja Hannele Tolonen Ehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion v. 2016, joka sisältää investointiohjelman vuosille ja henkilöstösuunnitelman vuosille ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

9 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group Oy) Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Keskustapuistojen hoidossa ollaan maan paras ja muiden puistojen ja taajamametsien hoidossa ollaan yli keskiarvon. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Toimitilahallinnon, liikuntatoimen ja teknisten palveluiden palvelualueiden yhteistyöprosessien kehittäminen Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy: Suunnittelematon toiminnan keskeytys korkeintaan 3 kpl/vuosi Valmistautuminen hankintalain muutokseen ja sähköiseen hankintajärjestelmään Hankeohjeet uusitaan. Tekniset palvelut on osallisena Toimitilahallinnon kokoamassa ja vetämässä taloryhmässä. Rakennustyömaat tehdään säiltä suojatusti, valvonnassa erityshuomio riskikohteisiin. Rakentamisen aikaisesta pölynhallinnasta huolehditaan. Kiinteistöjen kuntokartoitukset ja mahdollisten ongelmakiinteistöjen selvittäminen ja erityistarkkailu yhteistyössä toimitilahallinnon kanssa Facilityinfo otetaan käyttöön ja ylläpidetään vähintään 90 %:ssa kaupungin julkisista rakennuksista Hankintalain muutoksiin ja sähköiseen hankintajärjestelmään tutustuminen/käyttöönotto: Oman hankintahenkilöstön koulutus ja yritysten informointi 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Tapahtumien teknisten järjestelyjen onnistuminen Meripäivien ja The Tall Ships Racesin järjestelyt hoidetaan, muiden tapahtumien järjestäjiä opastetaan tarvittaessa Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yritysvaikutukset huomioidaan asioiden valmistelussa ja päätösten yhteydessä Yhteistyön ja informaation lisääminen yritysten suuntaan Miten? Mielestäni lomake oli huono! Lisätään tiedotusta yrityksille investointiohjelmista ja hankinnoista. LIITE: Tekninen lautakunta / 62

10 2 Järjestetään yhteistyötapaamisia yritysjärjestöjen tms. kanssa (2 kpl/v) 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstösuunnitelma Organisaatiosta poistuvien henkilöiden töiden uudelleen järjestelyt toimiviksi kokonaisuuksiksi organisaatiomuutokset hyödyntäen Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kehityskeskustelut Kaikkien kanssa 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Talous on tasapainossa Talousarvion toteutuminen Pysytään talousarviossa 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Joukkoliikenteen muutokset Kilpailutusten läpivienti ja uuden lippujärjestelmän käyttöönotto Luonnon monimuotoisuus Energiansäästötoimenpiteet Rakennushankkeisiin liittyen mahdollisten korvaavien alueiden luominen ja alueiden hoito-ohjeet yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa Rakennusten energiakatselmukset/5 kohdetta valitaan yhdessä toimitilahallinnon kanssa Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset. TEKNISTEN PALVELUIDEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Voimassa olevan toimintasäännön mukaan teknisten palveluiden vastuualue palvelee kuntalaisia tuottamalla toimivan ja viihtyisän kaupungin edellyttämiä teknisiä palveluja suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Teknisten palveluiden vastuualueen tehtävänä on huolehtia kaupungin joukkoliikenneasioista, katujen, teollisuusraiteiden, puistojen ja muiden yleisten alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja rakennuttamisesta, ylläpitämisestä ja omalta osaltaan niiden hallinnasta, maa- ja vesirakenteiden teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta, jätehuollon järjestämisestä, ellei muuta ole määrätty, konekeskuksen toiminnasta, lentokentästä, pysäköintilaitoksesta sekä valmistella vesihuoltolaissa, pelastuslaissa ja tulvariskien hallinnasta LIITE: Tekninen lautakunta / 62

11 annetussa laissa kunnalle kuuluvat tehtävät ja avustaa kaupunkisuunnittelun vastuualuetta tielautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävissä. Teknisten palveluiden vastuualueen tehtävänä on myös rakennusten ylläpito sekä tilahankkeiden suunnittelu, rakennuttaminen, kunnossapito, rakentaminen, siivous ja isännöinti. Teknisen lautakunnan johtosääntö ja teknisten palveluiden vastuualueen toimintasääntö tulee muuttaa alkaen mahdollisen joukkoliikennelain muutoksen ja organisaatio- ja henkilöstömuutosten mukaisiksi: - teknisen lautakunnan alaisuuteen tulee perustaa joukkoliikennejaos, mikäli joukkoliikennelaki muuttuu kuntien esityksen perusteella siten, että Kotkasta tulee toimivaltainen viranomainen Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella - infran rakennuttamisen palvelualue yhdistyy rakennuttamisen palvelualueeseen - liikuntapaikkojen hoito siirtyy puistotoimen palvelualueelle - päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimen palvelualueelle 3 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna - tiukan talousarvion noudattaminen, toiminnan tehostaminen - organisaatiomuutokset ja uusien toimintamallien käyttöönotto - toimitilahallinnon ja teknisten palveluiden palvelualueiden yhteistyöprosessien kehittäminen - sisäilmaongelmien ennakoiminen ja ennaltaehkäisy - joukkoliikenteen muutokset: Kotkasta tulee joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella. Joukkoliikenteessä painopiste siirtyy lippujen tukemisesta liikenteen ostoihin, kun liikenne kilpailutetaan. Kotkassa otetaan käyttöön uusi Waltti -lippujärjestelmä hankintalain muutokset ja sähköiseen hankintaan valmistautuminen - Kantasataman alueen rakennushankkeet: Härniemen laituri, koko alueen kehityshanke - talousarvioon ei sisälly muuta määrärahavarausta elinkeinoelämää edistäviin hankkeisiin kuin Ristinkalliolla teollisuusalueen kadun rakentaminen. Mikäli uusia työpaikkoja synnyttäviä hankkeita käynnistyy, esitetään niiden vaatimiin kunnallistekniikkahankkeisiin lisämäärärahaa vuoden aikana Talousarvio - talousarvio on niukka ja kaikki keinot on käytettävä talousarviossa pysymiseen - joukkoliikenteen osalta menoihin sisältyvät myös Haminan ja Pyhtään kustannukset, jotka laskutetaan kunnilta - muutoksia on tullut varsinkin Etelä-Kymenlaakson henkilöliikenneyksikön, rakennuttamisen, puistotoimen ja siivoustoimen palvelualueille - katuvalosammutusten osalta jatketaan samaa käytäntöä kuin vuonna 2015 Taloussuunnitelma Tiukka talous tullee jatkumaan ja säästökohteita sekä toiminnan tehostamistapoja otetaan käyttöön. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Taloudelliset - kelien (lumisateet, lämpötilat) vaikutukset kustannuksiin ovat suuret ja riskinä on, ettei talousarviossa pysytä - peruskorjausmäärärahojen (infra, rakennukset) niukkuus kasvattaa käyttömenoja Operatiiviset - operatiivisen työn ohella ei jää riittävästi resurssia toimintatapojen kehittämiseen - henkilöstön vähentäminen aiheuttaa ongelmia sijaisuuksien järjestämisessä - kaluston ikä ja kunto estävät tehokkaat työtavat ja lisäävät korjauskustannuksia LIITE: Tekninen lautakunta / 62

12 4 Vahinkoriskit - kaupungin rakennusomaisuuteen liittyvä sisäilmariski on todellinen ja yllättäviin sisäilmaongelmakohteisiin joudutaan varautumaan Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - energiakustannusten pienenemiseen johtavat investoinnit - henkilöstösuunnitelman noudattaminen, työn tehostaminen ja kaikkien ostopalveluiden kilpailuttaminen - henkilöstöstä ja kalustosta huolehtiminen - henkilöstön osaaminen muuttuvissa toimintamalleissa varmistetaan - henkilöstön työmäärien mitoitus ja työaikojen suunnittelu parantaa tuottavuutta ja mahdollistaa määräaikaisten henkilömäärän vähentämistä vuosittain Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2014 TA2015 TA2016 Joukkoliikenteen matkat (1000 kpl)/kotka Jätemäärä - kaatopaikkajäte (t) hyötyvoimalan polttoon (t) biojäte (t) Infran ylläpito kunnossapidettävät väylät (km) - maksulliset pysäköintipaikat (kpl) Puistotoimi - hoidettavat viheralueet (ha) Arkkitehtisuunnittelu - haetut rakennusluvat - omat suunnittelukohteet kpl Siivoustoimi - siivottava ala m siivoustuntia/pv tarjottavien aterioiden määrä päivässä päiväkodit (aamupala, lounas, välipala) sairaala (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala) Isännöinti - hoidettavat huoneisto-m2:t LIITE: Tekninen lautakunta / 62

13 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA TA 2016 LTK TP 2014 LTA Toimintatuotot 30 Myyntituotot 2,181,280 2,127,681 2,148, Maksutuotot 1,980, , , Tuet ja avustukset 796, , , Muut toimintatuotot 273,026 2,559, , Valmistus omaan käyttöön 1,234,010 1,559,547 1,452,310 3 Toimintatuotot 6,464,316 7,282,558 4,872,273 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -13,459,562-14,011,133-14,480, Palvelujen ostot -11,139,956-8,825,367-7,796, Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2,166,595-3,655,483-2,041, Avustukset -990,000-1,983,832-2,120, Muut toimintakulut -305, , ,633 4 Toimintakulut -28,061,947-28,780,365-26,772,403 Ulk. Toimintakate Ulk. Toimintakate -21,597,631-21,497,807-21,900,130 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 9,608,131 11,080,332 8,809,869 S9 Sisäiset kulut -3,003,419-3,482,874-3,475,200 4S Sisäiset erät 6,604,712 7,597,458 5,334,669 Toimintakate Toimintakate -14,992,919-13,900,349-16,565,461 5 Verotulot ja valtionosuudet 50 Verotulot Valtionosuudet Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Vuosikate -14,992,919-13,900,349-16,565,461 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -1,067,401-2,467,149-1,128,153 6S Sisäinen korko -1,067,401-2,467,149-1,128,153 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset -6,830,119-7,289,901-5,447,908 7 Poistot ja arvonalentumiset -6,830,119-7,289,901-5,447,908 8 Tilinpäätöstilit 80 Satunnaiset tuotot ja kulut Varausten ja rahastojen muutokset Tilinpäätöstilit Tulos Tulos -22,890,439-23,657,399-23,141,522 LIITE: Tekninen lautakunta / 62

14 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA PALVELUALUEITTAIN TEPA Hallinto ja toimistopalvelut TEYL TEPA ylläpito 5000 TELA hallinto 5001 Luottamuselimet (ltk ym) 5005 Laskutus Teha TESU Sunnittelu TERA Rakennuttaminen EKHK Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusy PELL Kotkan osuus pelastuslaitokselle TELA Tekninen lautakunta TA 2016 LTK TP 2014 LTA Toimintatuotot 10,755 50,002 50,755 4 Toimintakulut -435, ,717-1,258,070 Ulk. Toimintakate -424, ,716-1,207,315 4S Sisäiset erät -90, , ,093 Toimntakate -514, ,182-1,354,408 3 Toimintatuotot 1,868,706 4,107,625 1,517,263 4 Toimintakulut -16,085,417-16,985,018-14,840,542 Ulk. Toimintakate -14,216,711-12,877,393-13,323,279 4S Sisäiset erät 6,568,234 7,431,505 5,342,355 Toimntakate -7,648,477-5,445,888-7,980,924 3 Toimintatuotot Toimintakulut 0-505,195 0 Ulk. Toimintakate 0-505, S Sisäiset erät Toimntakate 0-505, Toimintatuotot Toimintakulut -20,000-18,473-20,000 Ulk. Toimintakate -20,000-17,777-20,000 4S Sisäiset erät Toimntakate -20,000-17,790-20,000 3 Toimintatuotot 0 20, Toimintakulut 0-42,804 0 Ulk. Toimintakate 0-22, S Sisäiset erät 0 22,523 0 Toimntakate Toimintatuotot 340, , ,000 4 Toimintakulut -685, , ,307 Ulk. Toimintakate -345, , ,307 4S Sisäiset erät -47, ,724 Toimntakate -393, , ,031 3 Toimintatuotot 1,255,755 1,974,334 2,097,755 4 Toimintakulut -1,317,985-2,055,223-2,104,937 Ulk. Toimintakate -62,230-80,888-7,182 4S Sisäiset erät 194, , ,959 Toimntakate 132, , ,777 3 Toimintatuotot 2,989, , ,500 4 Toimintakulut -4,753,345-2,572,988-2,660,939 Ulk. Toimintakate -1,764,245-1,751,260-1,904,439 4S Sisäiset erät -19,792-19,354-20,828 Toimntakate -1,784,037-1,770,614-1,925,267 3 Toimintatuotot Toimintakulut -4,764,214-5,028,367-5,136,609 Ulk. Toimintakate -4,764,214-5,028,367-5,136,609 4S Sisäiset erät Toimntakate -4,764,214-5,028,367-5,136,609 3 Toimintatuotot 6,464,316 7,282,558 4,872,273 4 Toimintakulut -28,061,947-28,780,365-26,772,403 Ulk. Toimintakate -21,597,631-21,497,807-21,900,130 4S Sisäiset erät 6,604,712 7,597,458 5,334,669 Toimntakate -14,992,919-13,900,349-16,565,461 LIITE: Tekninen lautakunta / 62

15 Investoinnit TA 2016 Tekninen lautakunta [TEYL YLLÄPITO][TA 2016 LTK] Hankeryhmä Hankkeen nimi Investointiselite TA vuosi Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Vuosi 5 Irtain omaisuus Konehankinnat Tekniset palvelut Konekeskus: kuorma-autot lisälaitteinenn 2 kpl, muita lisälaitteita. Puistotoimi: suurteholeikkuri, kelamurskain. 525, , , , ,000 Uudet alueet Räski Räskin alueen katujen rakentaminen tonttikysynnän mukaan , , ,000 1,985,000 Uudet alueet Kantasataman infra Eri sopimusten mukaan kaupungille kuuluvat infran rakennustyöt (1. vaihe) Pilaantumis- ja purkamiskustannukset Kalalle. 2,000, ,000 4,000, ,000 0 Uudet alueet Hortola Lehtokuja Lehtokujan ja muiden katujen päällystyksen aloittaminen tonttien rakentumisen mukaan ,000 0 Uudet alueet Munsaari Munsaaren alueen katujen rakentaminen vesihuollon rakentamisen yhteydessä, valtuuston päätös kaavoituksesta. 0 1,200,000 1,200, Uudet alueet Lankila Kesantopolku Kesantopolun alkuosan rakentaminen, jos tonteilla kysyntää Uudet alueet Mäntykangas Kurrenkuja Kurrenkujan päällystys tonttien rakentumisen mukaan , Uudet alueet Valkamankuja Asemaavan mukaisen kadun rakentaminen pysäköinnin uudelleen järjestelyjen vuoksi. 105, Uudet alueet Ristinkallio Teollisuusalueen tonteille kysyntää: Hiidenkirnuntie väli Hitsarinkatu - Asentajankatu ja Hitsarinkatu. 300, , Uudet alueet Sammutusvesilaitos Mussalon sammutusvesilaitoksen uusi pumppaamo, muutos konttipumppaamoksi. Uuden teolllisuuden syntyminen alueelle vaatii lisää sammutusvettä. 0 1,500, Uudet alueet Infra jatkohankkeet Edellisen vuoden keskeneräiset hankkeet. 300, , , , ,000 Liikenneväylät Härniemen laituri Kantasataman Härniemen laituriosuuksien KH2, KH3, Kh4 ja KH6 peruskorjaus. 5,050, Liikenneväylät Pernoontien raitti Valtuuston päätös rakentaa raitti Jäppilän koulun lakkautuksen yhteydessä, valtio rahoittaa oman osuutensa , Liikenneväylät Kotkankatu Väli Kirkkokatu - Korkeavuorenkatu peruskorjaus Liikenneväylät Juha Vainio katu Juha Vainionkatu ja Kuusisen sillan uusiminen. Maisemalevikkeiden (3 kpl) tekeminen, tie ja silta huonossa kunnossa , , Liikenneväylät Ruonalan katutyöt Katutyöt Ruonalan vh-saneerausten yhteydessä (Vanhamäentie - Töyryläntie). 60,000 60, Liikenneväylät Ristinkallion katutyöt Katutyöt Ristinkallion saneerausten yhteydessä - Hillerinkatu, Lautakatontie. 30,000 30, Liikenneväylät Sadevesikaivot Sadevesikaivot vesihuollon saneerauskohteissa. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Liikenneväylät Siltojen peruskorjaus Siltojen tarkastusten perusteella huonokuntoisimpien siltjen peruskorjauksia. 300, , , , ,000 Liikenneväylät Sorakatujen päällystykset Kotkassa yhä osa kaduista sorapintaisia. Päällystäminen tuo säästöä kunnossapitokustannuksiin. 300, , , , ,000 Liikenneväylät Karhulan tori Valaistuksen ja sähköverkon saneeraus. 0 70, Liikenneväylät Läjitysalueet ja meluvallit Ylijäämämassojen läjitys valleihin ja läjitysalueille, konetyöt. 100, , , , ,000 Liikenneväylät Liikennehidasteet Hidastealoitteiden pisteytyksen perusteella tärkeimmätt kohteet. 0 50,000 50,000 50,000 50,000 Liikenneväylät Katujen saneeraukset Virsumäentie, Koivulantie ja Kokoojakatu (peruskorjaukset) , , , ,000 Liikenneväylät Kevyenliikenteen väylien Osalla kokoojakaduista ei ole kevyen liikenteen rakentaminen väyliä, kohteet tie- ja katuverkkosuunnitelmasta , , , ,000 Liikenneväylät Mussalon rata Mussalon teollisuusalueen uusi raide Kotka Bunker Oy:n tarpeisiin (aiesopimus) Liikenneväylät Katu- ja liikennevalojen Jo sovitut leasingkohteet puuttuvat. korjaukset Rintinkalliontie 50 / 50 ELY:n kanssa. 200, , , , ,000 Liikenneväylät Katujen Liikenneturvallisuuden parantamiskohteet (mm esteettömyyskorjaukset reunakivet). 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Liikenneväylät Pienet liikennejärjestelyt Ennalta arvaamattomat kohteet. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Liikenneväylät Investointikohteiden Investointikohteiden suunnittelu suunnittelu (katuvalosuunnitelmat). 220, , , , ,000 Puistot ja leikkipaikat Karhulan jokirannat Karhulan jokirannat 30, Puistot ja leikkipaikat Katariinanniemi Katariinanniemi 30, Puistot ja leikkipaikat Leikkipaikkojen peruskunnostus Leikkipaikkojen peruskunnostus 50, Puistot ja leikkipaikat Puistojen parannustyöt Pienet parannustyöt 80, , , ,000 0 Puistot ja leikkipaikat Karhuvuoren kehittäminen Karhuvuoren kehittäminen 120, Puistot ja leikkipaikat Sapokan vesipuiston peruskunnostus Sapokan vesipuiston peruskunnostus 40, Puistot ja leikkipaikat Otsonkallion leikkipaikka Otsonkallion leikkipaikka 50, LIITE: Tekninen lautakunta / 62

16 LUONNOS - LUOTTAMUKSELLINEN Henkilöstösuunnitelma Konsernipalvelut Virka*/ Tehtävä Y suunnitelma Virat/tehtävät 2015 *v=virkasuhteinen, t=työsuhteinen **Palkkamääräraha varattu talousarvioon HTV2, UUSI HTV2, täytetyt suunnitelma täytetyt** virat/tehtävät Virat/tehtävät virat/tehtävät Virat/tehtävät 2016 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2016 Virat/tehtävät 2017 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2017 Nimike Tekniset palvelut vastuualue Hallinto / yhteiset Tekninen johtaja v Osastosihteeri t Taloussihteeri t Toimistosihteeri t Rakennuttajasihteeri t Kiinteistösihteeri t Yhteensä: Etelä-Kymenlaakson henkilöliikenne yksikkö* Liikennepäällikkö v Kuljetuskoordinaattori * t Yhteensä: *Palkat jaetaan sopimuksen mukaisesti Pyhtään, Haminan ja Kotkan kesken. Yksi henkilö siirtyy Haminasta Infran suunnittelu Suunnittelupäällikkö v Suunnittelija t Suunnitteluassistentti t Mittausetumies t Yhteensä: Infran rakennuttaminen Rakennuspäällikkö v Rakennusmestari t Valvoja t Sähkövalvoja t Satamamestari t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Kunnossapitotyöntekijä, tuntipalkkainen t Rataetumies, tuntipalkkainen t Ratatyöntekijä, tuntipalkkainen t Yhteensä: Rakennuttaminen yhdistetään talopuolen rakennuttamiseen ja satamarakennusyksikkö siirretään infran ylläpitoon Infran ylläpito Kunnossapitopäällikkö v Katumestari v Kunnossapitomestari t Työnjohtaja t Autoteknikko t Koneinsinööri t Kuljetusteknikko t Toimistosihteeri t Koneasentaja, tuntipalkkainen t Hitsaaja, tuntipalkkainen t Peltiseppä, tuntipalkkainen t Jyrsijä, tuntipalkkainen t Autokorjaamon etumies, tuntipalkkainen t Autonasentaja, tuntipalkkainen t Kuormaajan kuljettaja, tuntipalkkainen t Kuorma-autonkuljettaja, tuntipalkkainen t Kaivurinkuljettaja, tuntipalkkainen t Tiehöylän kuljettaja, tuntipalkkainen t Kunnossapitäjä, tuntipalkkainen t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Erikoisammattimies*, tuntipalkkainen t Satamamestari t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Kunnossapitotyöntekijä, tuntipalkkainen t Rataetumies, tuntipalkkainen t Ratatyöntekijä, tuntipalkkainen t *1,0 erikoisammattimies siirretty alkaen liikuntayksikköön liikuntapaikkojen hoitajaksi. Satamarakennusyksikkö siirretään alkaen Yhteensä: LIITE: Tekninen lautakunta / 62

17 Konsernipalvelut Virka*/ Tehtävä Y suunnitelma Virat/tehtävät 2015 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2015 UUSI suunnitelma Virat/tehtävät 2015 HTV2, täytetyt** virat/tehtävät 2015 Virat/tehtävät 2016 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2016 Virat/tehtävät 2017 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2017 Nimike Puistotoimi Kaupunginpuutarhuri v Toimistohortonomi t Toimistonhoitaja t Toimistopuutarhuri t Puistotyöpäällikkö t Työnjohtaja t Etumies, tuntipalkkainen t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Puistotyöntekijä, tuntipalkkainen t Puistotyöntekijä/kausityöntek., määräaik., tuntipalkk. t Koneasentaja, tuntipalkkainen t Liikuntapalvelupäällikkö t Hallimestari t Liikuntapaikkojenhoitaja t Yhteensä Liikuntapaikkojen hoito siirtyy puistotoimeen Arkkitehtisuunnittelu Kaupunginarkkitehti v Arkkitehti t Tekninen avustaja t Toimistoarkkitehti t Yhteensä: Rakennuttaminen Lvi-Insinööri t Rakennuttajainsinööri t Rakennuttajapäällikkö v Toimistoinsinööri t Sähkövalvoja t Rakennuttajavalvoja t Rakennuspäällikkö v Rakennusmestari t Valvoja t Yhteensä: Infran rakennuttaminen siirtyy Talokunnossapito Kunnossapitopäällikkö t Työnjohtaja t Vastaava rakennusmestari t Työmaainsinööri * t Vastaava lvi-teknikko t Talotekniikan kunnossapitomestari * t Rakennusmestari t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Sähköasentaja, vanhempi, tuntipalkkainen t Elektroniikka, instrum. ja sähköasentaja, tuntipalkkainen t Putkiasentaja, vanhempi, tuntipalkkainen t Sekatyöntekijä rakennusala, tuntipalkkainen t Muurari, tuntipalkkainen t Betoniraudoittaja, tuntipalkkainen t Maalari, vanhempi, tuntipalkkainen t Rakennusalan yleisammattimies, tuntipalkkainen t Autonkuljettaja, tuntipalkkainen t Mittakirvesmies, tuntipalkkainen t Rakennusmies, tuntipalkkainen t Yhteensä: * nimikemuutokset: 1 rakennusmestari=työmaainsinööri, vastaava sähkövalvoja=talotekniikan kunnossapitomestari Isännöinti Isännöintipäällikkö t Kiinteistöisännöitsijä t Kiinteistötyönjohtaja t Kiinteistösihteeri * t Kiinteistönhoitaja t Kiinteistönhoitaja, määräaikainen t Kalustonkorjaaja t Yhteensä: * Siirretty kaupunkisuunnitteluun Siivoustoimi Siivouspäällikkö t Siivoustyönjohtaja t Siivoojat ja laitoshuoltajat t Laitosapulaiset Siivoojat, laitoshuoltaja ja laitosapulaisett, määräaikaiset t Yhteensä: *Laitosapulaiset siirtyvät varhaiskasvatuksesta Tekniset palvelut yhteensä LIITE: Tekninen lautakunta / 62

18 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 17 D/1656/ / Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus Tela Valmistelija: Tekninen johtaja Hannele Tolonen, puh Teknisen lautakunnan sitovana tavoitteena kaupunginvaltuustoon nähden vuonna 2015 on, että liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista, keskustapuistojen hoidossa ollaan maan paras ja muiden puistojen ja taajamametsien hoidossa ollaan yli keskiarvon. FCG Finnish Consulting Group Oy:n kuntien toimeksiannosta tekemä Yhdyskuntatekniset palvelut 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa -raportti on valmistunut. Otteita raportista on liitteenä. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa Kotkan kaupungin nettisivuilla Ajankohtaista-palstalla. Kotkassa kyselyn otoskoko on henkeä. Vastauksia saatiin tänä vuonna 337 (34 %). Vuonna 2014 vastausprosentti oli sama. Teknistä lautakuntaa valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden osalta saatiin seuraavat tulokset: Palvelutyytyväisyysmittari Kotka Vertailukau- Muutos (suluissa punkien vuodesta sijoitus) keskiarvo (n=15) 2014 Liikennealueiden ylläpito 3,42 ( 5.) 3,37-0,01 Katuvalaistus 3,78 (12.) 3,89-0,11 Puistojen hoito 3,86 (2.) 3,53 + 0,12 Keskustan puistojen hoito 4,63 (1.) 4,01 + 0,15 Jätehuollon järjestämistehtävät Kotkan kaupunki siirsi kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana Kymenlaakson Jäte Oy:n tehtäväksi. Jätehuollon osalta tulokset ovat: Jätehuolto yleensä 3,74 (9.) 3,75 + 0,08 Muiden tavoitteiden osalta tekninen lautakunta saavutti asetetun laatutavoitteen, mutta katuvalaistuksen osalta ei. Tulokseen vaikuttanee talousarvion käsittelyn yhteydessä tehty päätös sammuttaa katuvalot ympäri vuoden klo keskusta-alueita lukuun ottamatta. Liitteet: Esittelijä: Otteita raportista on liitteenä. Tekninen johtaja Hannele Tolonen Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

19 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 18 Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Yhdyskuntatekniset palvelut 2015 Kyselytutkimuksen. Päätös: Toimeenpano: Ote: Tekniset palvelut Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

20 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kotka Heikki Miettinen LIITE: Tekninen lautakunta / 63

21 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Yhteenveto tuloksista/kotka FCG Konsultointi Oy Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kotkassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen. Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon. Kuvio 8. Kotka tulos vuonna 2015, muutos edellisestä ja vertailu muihin. KOTKA. Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop. katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk. johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied. toimivuus Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut KOTKA Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,95 3,35 3,06 3,26 3,14 3,47 3,93 3,29 3,28 3,58 4,63 3,80 3,23 3,64 4,34 3,17 4,29 3,81 2,98 3,69 4,58 4,25 3,79 3,85 3,68 3,61 4,24 3,60 3,54 3,65 3,95 4,07 4,01 5 LIITE: Tekninen lautakunta / 63 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,11 0,17 0,00 0,00 0,18 0,02 0,02 0,08 0,01 0,03 0,02 0,15 0,02 0,04 0,05 0,11 0,01 0,05 0,03 0,02 0,15 0,62 0,08 0,32 0,07 0,13 0,17 0,11 0,09 0,11 0,12 0,02 0,05 0,03 0,04 0,24 0,09 0,01 0,15 0,15 0,06 0,20 0,11 0,12 0,01 0,05 0,06 0,05 0,20 0,22 0,26 0,22 0,03 0,04 0,25 0,22 0,07 0,12 0,08 0,01 0,06 0,05 0,05 0,05 0,02 0,04 muutos tai ero muutos tai ero >0,15 < 0,15

22 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 FCG Konsultointi Oy Kuvio 3. Liikennealueiden ylläpito mittari vuonna 2015 keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos edell. Naantali 3,63 Naantali 3,40 3,55 3,60 3,54 3,71 3,63 0,08 Kerava 3,61 Kerava 3,25 3,48 3,45 3,37 3,61 0,24 Raisio 3,48 Raisio 3,49 3,54 3,48 0,06 Kuopio 3,46 Kuopio 3,37 3,40 3,44 3,52 3,48 3,46 0,02 KOTKA 3,42 KOTKA 3,15 3,48 3,36 3,32 3,43 3,42 0,01 Hollola 3,41 Hollola 3,42 3,42 3,53 3,41 0,12 Helsinki 3,39 Helsinki 3,11 3,06 3,09 3,08 3,36 3,39 0,03 Heinola 3,39 Heinola 3,39 0,00 Vaasa 3,37 Vaasa 3,19 3,27 3,42 3,37 0,05 Espoo 3,37 Espoo 3,09 3,12 3,19 3,14 3,45 3,37 0,08 Tampere 3,29 Tampere 3,32 3,36 3,29 0,07 Turku 3,27 Turku 3,34 3,15 3,24 3,23 3,47 3,27 0,20 Vantaa 3,25 Vantaa 2,95 2,95 3,25 0,30 Lappeenranta 3,09 Lappeenranta 3,18 3,37 3,33 3,24 3,25 3,09 0,16 Kemi 3,08 Kemi 3,00 3,04 3,08 0,04 Kaikki 3,37 Kaikki 3,22 3,35 3,30 3,32 3,41 3,37 0,04 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 7 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

23 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Puistojen hoito FCG Konsultointi Oy Puistoista pyydettiin arvioimaan keskustapuistojen, asuinalueen puistojen ja asuntoalueiden läheisten metsien hoidon tasoa sekä leikkipaikkojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa. Näistä laskettiin puistojen hoito mittari. Kuvio 16. Puistojen hoito mittari vuonna 2015 Naantali KOTKA Kerava Helsinki Raisio Tampere Vaasa Heinola Turku Espoo Kuopio Vantaa Lappeenranta Hollola Kemi keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 3,69 3,67 3,64 3,60 3,59 3,58 3,47 3,42 3,39 3,34 3,34 3,32 3,13 3,93 3,86 Keskiarvot eri vuosina Muutos edell. Naantali 3,54 3,73 3,81 3,82 3,93 3,93 0,00 KOTKA 3,62 3,70 3,66 3,66 3,74 3,86 0,12 Kerava 3,53 3,57 3,60 3,60 3,69 0,09 Helsinki 3,44 3,47 3,45 3,52 3,66 3,67 0,01 Raisio 3,51 3,47 3,64 0,17 Tampere 3,48 3,52 3,60 0,08 Vaasa 3,45 3,53 3,70 3,59 0,11 Heinola 3,58 0,00 Turku 3,27 3,25 3,30 3,31 3,50 3,47 0,03 Espoo 3,26 3,26 3,30 3,35 3,49 3,42 0,07 Kuopio 3,42 3,37 3,48 3,59 3,46 3,39 0,07 Vantaa 3,14 3,17 3,34 0,17 Lappeenranta 3,31 3,42 3,44 3,48 3,42 3,34 0,08 Hollola 3,32 3,39 3,38 3,32 0,06 Kemi 2,95 3,02 3,13 0,11 Kaikki 3,53 Kaikki 3,38 3,47 3,46 3,52 3,53 3,53 0,00 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 20 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

24 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Keskimäärin 84 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 5 % tyytymättömiä keskustan puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kotkassa, Naantalissa ja Raisiossa. FCG Konsultointi Oy Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Raisiossa, Vantaalla ja Keravalla. Kuvio 17. Miten hyvin KESKUSTAN PUISTOT on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KOTKA Naantali Raisio Lappeenranta Kerava Helsinki Heinola Turku Tampere Kuopio Vaasa Kemi Vantaa Espoo Hollola Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos edell. KOTKA 4,44 4,42 4,42 4,45 4,47 4,63 0,15 Naantali 4,03 4,17 4,18 4,25 4,42 4,53 0,11 Raisio 3,84 3,90 4,21 0,31 Lappeenranta 3,95 3,98 4,02 4,09 4,15 4,14 0,01 Kerava 4,11 4,01 4,07 4,01 4,18 0,17 Helsinki 3,86 3,78 3,82 3,88 4,01 4,04 0,03 Heinola 4,01 0,00 Turku 3,76 3,66 3,75 3,70 3,97 3,94 0,03 Tampere 3,85 3,90 3,94 0,04 Kuopio 3,90 3,81 3,88 4,01 4,03 3,95 0,08 Vaasa 3,90 3,95 4,02 3,95 0,07 Kemi 3,49 3,63 3,75 0,12 Vantaa 3,40 3,42 3,70 0,28 Espoo 3,44 3,42 3,51 3,57 3,75 3,64 0,11 Hollola 3,47 3,57 3,56 3,51 0,05 KAIKKI KAIKKI 3,84 3,91 3,86 3,95 3,99 4,01 0,02 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 21 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

25 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Jätehuolto FCG Konsultointi Oy Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Raisiossa. Kuvio 21. Jätehuolto yleensä mittari vuonna 2015 keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos maalis Raisio 3,88 Raisio 3,77 3,86 3,88 0,02 Naantali 3,85 Naantali 3,50 3,67 3,75 3,72 3,82 3,85 0,03 Kerava 3,85 Kerava 3,71 3,78 3,73 3,72 3,85 0,13 Vaasa 3,84 Vaasa 3,84 3,82 3,92 3,84 0,08 Kuopio 3,82 Kuopio 3,60 3,68 3,69 3,74 3,80 3,82 0,02 Kemi 3,82 Kemi 3,66 3,80 3,82 0,02 Heinola 3,82 Heinola 3,82 0,00 Hollola 3,76 Hollola 3,67 3,51 3,44 3,76 0,32 KOTKA 3,74 KOTKA 3,54 3,59 3,59 3,54 3,66 3,74 0,08 Vantaa 3,71 Vantaa 3,48 3,37 3,71 0,34 Tampere 3,68 Tampere 3,37 3,78 3,68 0,10 Helsinki 3,66 Helsinki 3,36 3,38 3,32 3,30 3,65 3,66 0,01 Lappeenranta 3,65 Lappeenranta 3,31 3,49 3,45 3,45 3,64 3,65 0,01 Turku 3,62 Turku 3,50 3,52 3,57 3,61 3,76 3,62 0,14 Espoo 3,58 Espoo 3,37 3,28 3,44 3,32 3,61 3,58 0,03 Kaikki 3,75 Kaikki 3,54 3,58 3,58 3,55 3,72 3,75 0,04 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 25 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

26 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Katuvalaistus FCG Konsultointi Oy Mittarin tulosten mukaan katuvalaistukseen kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Naantalissa. Kuvio 28. Katuvalaistus mittari vuonna 2015 keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos edell. Naantali 4,10 Naantali 3,86 4,03 3,88 3,99 4,12 4,10 0,02 Kuopio 4,06 Kuopio 3,97 3,95 4,01 4,06 4,01 4,06 0,05 Helsinki 4,01 Helsinki 3,89 3,94 3,95 3,89 4,02 4,01 0,01 Vantaa 3,97 Vantaa 3,75 3,79 3,97 0,18 Tampere 3,95 Tampere 3,79 3,92 3,95 0,03 Kemi 3,95 Kemi 3,60 3,95 3,95 0,00 Lappeenranta 3,91 Lappeenranta 3,95 4,00 3,94 3,94 3,92 3,91 0,01 Vaasa 3,85 Vaasa 4,02 4,08 4,09 3,85 0,24 Heinola 3,85 Heinola 3,85 0,00 Turku 3,83 Turku 3,82 3,83 3,78 3,85 3,98 3,83 0,15 Espoo 3,80 Espoo 3,73 3,69 3,85 3,85 3,91 3,80 0,11 Raisio 3,78 Raisio 4,07 4,06 3,78 0,28 KOTKA 3,78 KOTKA 3,90 3,95 3,79 3,78 3,89 3,78 0,11 Hollola 3,77 Hollola 3,75 3,65 3,83 3,77 0,06 Kerava 3,76 Kerava 3,88 3,95 4,01 3,84 3,76 0,08 Kaikki 3,89 Kaikki 3,86 3,93 3,89 3,87 3,97 3,89 0,08 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 32 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

27 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 26 D/1672/ / Lausuntopyyntö jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Kymen jätelautakunnan alueelle Tela Valmistelija: Tekniset palvelut, Infran ylläpito, kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski, puh Talousvaikutukset ym. 1. Päätöksen talousarviovaikutukset - asialla ei ole talousarviovaikutuksia 2. Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan - ei vaikutusta 3. Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa - on Jätelain perusteella kunnan on tarjottava riittävä jätehuollon palvelutaso asukkailleen. Kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutason määrittelee Kymen jätelautakunta alueellaan, johon myös Kotka kuuluu. Palvelutason valmistelutyö on tehty työryhmässä, jossa on ollut mukana kaikkien jätelautakunnan toiminta-alueen kuntien ja Kymenlaakson Jäte Oy:n edustaja. Palvelutasomääritys on tehty nyt ensimmäisen kerran koko jätelautakunnan alueella samansisältöisenä kaikille kunnille. Palvelutasomäärityksessä on otettu huomioon jätelain (34 ) vähimmäistason laatuvaatimukset, kuntien nykyinen palvelutaso sekä lähiajan ennakoitavissa olevat muutokset hyötyjätepalveluissa (tuottajavastuun laajeneminen). Teknisillä palveluilla ei ole huomauttamista luonnokseen. Liite: Esittelijä: Ehdotus: Lausuntopyyntö jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Kymen jätelautakunnan alueelle Tekninen johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta ilmoittaa lausuntonaan Kymen jätelautakunnalle, ettei sillä ole huomauttamista Kymen jätelautakunnan Jätehuollon palvelutaso vuoteen luonnoksen sisältöön. Toimeenpano: Ote: Kymen jätelautakunta Tekniset palvelut/kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

28 Lausuntopyyntö pvm Dno 8126/ /2015 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTEHUOLLON PALVELUTASOLUONNOKSESTA KY- MEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLE Jätelain vaatimuksena on, että kunnan järjestämän jätehuollon on turvattava asukkaille riittävä palvelutaso. Jätelautakunta määrittelee palvelutason, jossa asetetaan vähimmäistaso niille jätehuoltopalveluille, jotka kuuluvat kuntien ja kuntien jätehuoltoyhtiön järjestettäväksi. Kymen jätelautakunta valmistelee jätehuollon palvelutason määrittelyä vuosille Jätelautakunnan perustamissopimuksen mukaan lautakunta päättää jätehuollon palvelutasosta. Palvelutaso määritellään nyt ensimmäistä kertaa. Jätelautakunta tarkastelee palvelutason osana palveluverkostoa koko yhdeksän kunnan muodostamalla toimialueella. Luonnos palvelutasoksi on valmisteltu työryhmässä, jossa on ollut mukana kunnan nimeämä edustaja kustakin kunnasta sekä Kymenlaakson Jäte Oy:n nimeämä edustaja. Kymen jätelautakunta toimi valmistelussa koolle kutsujana. Lisätietoja tarvittaessa antaa Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen puh tai sähköpostitse Jätelautakunnan alueen kunnille varataan mahdollisuus antaa lausunto luonnoksesta jätehuollon palvelutasoksi vuosille Lausunto pyydetään toimittamaan jätelautakunnalle klo 15 mennessä joko postitse osoitteella Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 32, Kuusankoski tai sähköpostitse Kymen jätelautakunta LIITE Luonnos Kymen jätelautakunta Jätehuollon palvelutaso vuoteen 2020 JAKELU Kymen jätelautakunnan alueen kunnat Kymen Jätelautakunta PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin Y-tunnus Kouvolan kaupunki Kuusankoski Faksi LIITE: Tekninen lautakunta / 64

29 Kymen jätelautakunta JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2020 Iitti, Hamina, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää, Virolahti Luonnos LIITE: Tekninen lautakunta / 64

30 1 Sisällys 1 JOHDANTO TAUSTATIETOA Lainsäädäntö ja jätehuoltomääräykset Kunnan jätehuoltotehtävät Jätehuollon viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Jätehuollon valvontatehtävät NYKYTILANNE Kymen jätelautakunnan toiminta-alue Nykyinen palveluverkosto Tunnuslukuja Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus Hyötyjätepisteet (Hyötikset) Jäteasemat Jätehuollon neuvonta, tiedotus ja valistus Muut palvelut Nykytilanne kunnittain JÄTEHUOLLON PALVELUTASO Jätehuollon laatuvaatimukset Kuntien yhteinen palvelutaso Kiinteistöittäinen keräys Kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat alueet Kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat kiinteistöt Täydentävät keräykset Hyötyjätteiden keräys Vaarallisten jätteiden vastaanotto Isojen kappaleiden kuljetuspalvelut Jäteasemat ja niiden aukiolo Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden kapasiteetti Tiedotus ja neuvonta Jätehuollon kehittäminen LIITTEET LIITE: Tekninen lautakunta / 64

31 2 1 JOHDANTO Kymen jätelautakunta on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jonka tehtävänä on määritellä jätehuollon palvelutaso. Jätelautakunnan toimialueena on yhdeksän kuntaa: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymen jätelautakuntaa perustettaessa yhtenä tärkeimmistä toiminta-ajatuksista oli mahdollisimman yhtenäiset ja tasapuoliset jätehuollonpalvelut toiminta-alueen asukkaille. Yhteistoiminta-alue muodostuu edellä mainittujen kuntien omistaman Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alueesta. Jätehuollon palvelutason määrittäminen tehdään yhteistyössä alueen kuntien ja jätelautakunnan sekä jäteyhtiön kanssa. Palvelutaso määritellään ensisijaisesti kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon osalta. Jätelain mukaan kuntien on järjestettävä jätehuoltopalvelut, ja niiden tulee täyttää jätelain edellyttämät laatuvaatimukset. Tämä jätehuollon palvelutaso on valmisteltu työryhmässä, johon osallistuivat kaikkien alueen kuntien edustajat. Kymen jätelautakunta pyysi kuntia nimeämään edustajat ja kutsui koolle työryhmän sekä toimi työryhmän sihteerinä. Kuntien nimeämät edustajat olivat: Matti Ruoti, Haminan kaupunki, Seppo Pätynen Iitin Kunta, Anu Heinikoski Kotkan kaupunki, Janne Wall Kouvolan kaupunki, Mauri Kivelä Lapinjärven kunta, Markku Uski Miehikkälän ja Virolahden kunnat, Tapio Montonen Mäntyharjun kunta ja Janne Kaulio Pyhtään kunta. Kymenlaakson Jäte Oy:n edustajana toimi Kari Martikainen. Työryhmä valitsi puheenjohtajakseen Janne Wallin. Lautakunnan yhteistoiminta-alueella ei ole aiemmin yhteisesti määritelty jätehuollon palvelutasoa. Palvelutasossa asetetaan raamit sille, millaisia jätehuollon palveluita alueen kuntalaisille tarjotaan. Tämä tarkoittaa jätehuollonpalveluiden kattavuuden ja laadun vähimmäistason takaamista kaikille asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille. Tarkasteltaessa aluetta nyt ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena esitellään nykyiset palvelut, määritellään palvelutaso ja muutostarpeet sekä tavoitteet yhtenäistämisestä aikavälille Mikäli kunta haluaa tarjota vähimmäispalvelutasoa korkeampaa palvelua, kunnilla on mahdollisuus järjestää täydentäviä palveluita. Jätehuoltopalvelut katetaan jätemaksuilla. Jätehuollon palvelutason määrittelyssä on huomioitu seuraavat palvelut: kunnan vastuulla olevan yhdyskuntajätteen kuljetuspalvelut - kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat alueet - täydentävät keräykset jäteasemien palvelut ja aukiolo vaarallisten jätteiden vastaanotto hyötyjätteiden keräys - kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat alueet - hyötyjätteiden keräyspisteverkosto tiedotuksen ja neuvonnan kattavuus jätehuollon viranomaispalvelut ja valvonta isojen kappaleiden kuljetuspalvelut Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden kapasiteetti Jätehuollon kehittäminen LIITE: Tekninen lautakunta / 64

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 16014 1:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen Kirsi

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 5 Kuntatekniikka. 6 Tilapalvelu 28 Investointien

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 09.06.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 37 Kokouksen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.09.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 58 Kokouksen

Lisätiedot

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.08.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 14/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 03.08.2015 klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 191 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 13.1.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 4.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen

Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen -1, TELA 11.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero vapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Ki Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Pohjolainen

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste 2 Tuloslaskelma. 4 Verotilitykset

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 7.4.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 15/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 24.08.2015 klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 212 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2006 klo 14.00-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Julkaisuvapaa 24.3.2014 klo 13.00

Tilinpäätös 2013. Julkaisuvapaa 24.3.2014 klo 13.00 Tilinpäätös 2013 Julkaisuvapaa 24.3.2014 klo 13.00 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset..

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 13.10.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 18.12.2012 tiistai klo 17:00-18:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu 2/2013 1 (38) Aika 23.05.2013 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot