Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs"

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 7/2015 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Käsittelyjärjestys Saapuneet viranhaltijapäätökset Teknisen lautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talousarvio 2016, investointiohjelma ja henkilöstösuunnitelma Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus Otteita Yhdyskuntatekniset palvelut kyselyn tuloksista Lausuntopyyntö jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Kymen jätelautakunnan alueelle Lausuntopyyntö jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Kymen jätelautakunnan alueelle Muut asiat... 56

2 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta ESITYSLISTA KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen Kirsi Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai Ylivarvi Merja Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja Eskola Riitta johdon assistentti, sihteeri Tolonen Hannele tekninen johtaja Kantanen Jesse nuorisovaltuutettu Väätti Tilda varanuorisovaltuutettu Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Raimo Hynninen Riitta Eskola LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa.2015 Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalo, 5. krs, asianhallintayksikkö.2015 Johdon assistentti Riitta Eskola

3 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 2 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

4 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 3 59 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

5 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 4 60 Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

6 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 5 61 Saapuneet viranhaltijapäätökset Tela Teknisen johtajan päätöspöytäkirjat Ajoliittymän reunakiven merkitseminen keltaisella Kymenlaaksonkatu 4 ja Kotkantiellä kevyenliikenteenväylän sulkeminen Pysäköintikielto Porthaninkadulle Henkilöstön huomioiminen Ajoliittymän reunakiven merkitseminen keltaisella Kirkkokatu Ajoliittymän reunakiven merkitseminen keltaisella Kalliolankatu Sapokassa huoltoajon salliminen laiturialueelle Talokunnossapidon palvelualueen henkilöstömuutokset Haukkavuoren koulu, sisäilmakorjausten purkutyöt, viranhaltijapäätös Rakennuspäällikön päätöspöytäkirjat Äpinkoukun väliaikainen tieyhteys Rautatienkatu-Koulukatu - risteyksen valo-ohjauksen uusinta Kaupunginpuutarhurin päätöspöytäkirjat Puistotoimen leikkivälinehankinta Maitikkatien leikkipaikalle Puistotoimen leikkivälinehankinta Karhuvuoren kouluun Puistotoimen polkupyörätelinehankinta Karhuvuoren kouluun Esittelijä: Ehdotus: Tekninen johtaja Hannele Tolonen Lautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

7 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 6 D/598/ / Teknisen lautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tela Valmistelija: Tekninen johtaja Hannele Tolonen, puh , controller Outi Toivonen, puh KÄYTTÖTALOUS Teknisen lautakunnan talousarvioesityksen ulkoinen toimintakate on milj. euroa. Tilinpäätöksessä 2014 ulkoinen toimintakate oli milj. euroa. Talousarvioesitys vuodelle 2016 on erittäin tiukka. Esityksessä on huomioitu talouden tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet, joita ovat mm. päiväkotien laitosapulaisten ja liikuntapaikkojen hoitajien siirtyminen teknisiin palveluihin. Alla teknisen lautakunnan tiivistetty tuloslaskelma. TA 2016 LTK LTA 2015 TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Ulk. Toimintakate Sisäiset erät Toimintakate INVESTOINNIT Teknisen lautakunnan investoinneiksi esitetään määrärahaa (1 000 e) seuraavasti: TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Irtain omaisuus Uudet alueet Liikenneväylät Puistot ja leikkipaikat Lautakunta yhtensä Liitteet: Talousarvio 2016, investointiohjelma ja henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

8 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 7 Esittelijä: Tekninen johtaja Hannele Tolonen Ehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion v. 2016, joka sisältää investointiohjelman vuosille ja henkilöstösuunnitelman vuosille ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

9 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group Oy) Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Keskustapuistojen hoidossa ollaan maan paras ja muiden puistojen ja taajamametsien hoidossa ollaan yli keskiarvon. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Toimitilahallinnon, liikuntatoimen ja teknisten palveluiden palvelualueiden yhteistyöprosessien kehittäminen Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy: Suunnittelematon toiminnan keskeytys korkeintaan 3 kpl/vuosi Valmistautuminen hankintalain muutokseen ja sähköiseen hankintajärjestelmään Hankeohjeet uusitaan. Tekniset palvelut on osallisena Toimitilahallinnon kokoamassa ja vetämässä taloryhmässä. Rakennustyömaat tehdään säiltä suojatusti, valvonnassa erityshuomio riskikohteisiin. Rakentamisen aikaisesta pölynhallinnasta huolehditaan. Kiinteistöjen kuntokartoitukset ja mahdollisten ongelmakiinteistöjen selvittäminen ja erityistarkkailu yhteistyössä toimitilahallinnon kanssa Facilityinfo otetaan käyttöön ja ylläpidetään vähintään 90 %:ssa kaupungin julkisista rakennuksista Hankintalain muutoksiin ja sähköiseen hankintajärjestelmään tutustuminen/käyttöönotto: Oman hankintahenkilöstön koulutus ja yritysten informointi 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Tapahtumien teknisten järjestelyjen onnistuminen Meripäivien ja The Tall Ships Racesin järjestelyt hoidetaan, muiden tapahtumien järjestäjiä opastetaan tarvittaessa Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yritysvaikutukset huomioidaan asioiden valmistelussa ja päätösten yhteydessä Yhteistyön ja informaation lisääminen yritysten suuntaan Miten? Mielestäni lomake oli huono! Lisätään tiedotusta yrityksille investointiohjelmista ja hankinnoista. LIITE: Tekninen lautakunta / 62

10 2 Järjestetään yhteistyötapaamisia yritysjärjestöjen tms. kanssa (2 kpl/v) 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstösuunnitelma Organisaatiosta poistuvien henkilöiden töiden uudelleen järjestelyt toimiviksi kokonaisuuksiksi organisaatiomuutokset hyödyntäen Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kehityskeskustelut Kaikkien kanssa 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Talous on tasapainossa Talousarvion toteutuminen Pysytään talousarviossa 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Joukkoliikenteen muutokset Kilpailutusten läpivienti ja uuden lippujärjestelmän käyttöönotto Luonnon monimuotoisuus Energiansäästötoimenpiteet Rakennushankkeisiin liittyen mahdollisten korvaavien alueiden luominen ja alueiden hoito-ohjeet yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa Rakennusten energiakatselmukset/5 kohdetta valitaan yhdessä toimitilahallinnon kanssa Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset. TEKNISTEN PALVELUIDEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Voimassa olevan toimintasäännön mukaan teknisten palveluiden vastuualue palvelee kuntalaisia tuottamalla toimivan ja viihtyisän kaupungin edellyttämiä teknisiä palveluja suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Teknisten palveluiden vastuualueen tehtävänä on huolehtia kaupungin joukkoliikenneasioista, katujen, teollisuusraiteiden, puistojen ja muiden yleisten alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja rakennuttamisesta, ylläpitämisestä ja omalta osaltaan niiden hallinnasta, maa- ja vesirakenteiden teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta, jätehuollon järjestämisestä, ellei muuta ole määrätty, konekeskuksen toiminnasta, lentokentästä, pysäköintilaitoksesta sekä valmistella vesihuoltolaissa, pelastuslaissa ja tulvariskien hallinnasta LIITE: Tekninen lautakunta / 62

11 annetussa laissa kunnalle kuuluvat tehtävät ja avustaa kaupunkisuunnittelun vastuualuetta tielautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävissä. Teknisten palveluiden vastuualueen tehtävänä on myös rakennusten ylläpito sekä tilahankkeiden suunnittelu, rakennuttaminen, kunnossapito, rakentaminen, siivous ja isännöinti. Teknisen lautakunnan johtosääntö ja teknisten palveluiden vastuualueen toimintasääntö tulee muuttaa alkaen mahdollisen joukkoliikennelain muutoksen ja organisaatio- ja henkilöstömuutosten mukaisiksi: - teknisen lautakunnan alaisuuteen tulee perustaa joukkoliikennejaos, mikäli joukkoliikennelaki muuttuu kuntien esityksen perusteella siten, että Kotkasta tulee toimivaltainen viranomainen Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella - infran rakennuttamisen palvelualue yhdistyy rakennuttamisen palvelualueeseen - liikuntapaikkojen hoito siirtyy puistotoimen palvelualueelle - päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimen palvelualueelle 3 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna - tiukan talousarvion noudattaminen, toiminnan tehostaminen - organisaatiomuutokset ja uusien toimintamallien käyttöönotto - toimitilahallinnon ja teknisten palveluiden palvelualueiden yhteistyöprosessien kehittäminen - sisäilmaongelmien ennakoiminen ja ennaltaehkäisy - joukkoliikenteen muutokset: Kotkasta tulee joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella. Joukkoliikenteessä painopiste siirtyy lippujen tukemisesta liikenteen ostoihin, kun liikenne kilpailutetaan. Kotkassa otetaan käyttöön uusi Waltti -lippujärjestelmä hankintalain muutokset ja sähköiseen hankintaan valmistautuminen - Kantasataman alueen rakennushankkeet: Härniemen laituri, koko alueen kehityshanke - talousarvioon ei sisälly muuta määrärahavarausta elinkeinoelämää edistäviin hankkeisiin kuin Ristinkalliolla teollisuusalueen kadun rakentaminen. Mikäli uusia työpaikkoja synnyttäviä hankkeita käynnistyy, esitetään niiden vaatimiin kunnallistekniikkahankkeisiin lisämäärärahaa vuoden aikana Talousarvio - talousarvio on niukka ja kaikki keinot on käytettävä talousarviossa pysymiseen - joukkoliikenteen osalta menoihin sisältyvät myös Haminan ja Pyhtään kustannukset, jotka laskutetaan kunnilta - muutoksia on tullut varsinkin Etelä-Kymenlaakson henkilöliikenneyksikön, rakennuttamisen, puistotoimen ja siivoustoimen palvelualueille - katuvalosammutusten osalta jatketaan samaa käytäntöä kuin vuonna 2015 Taloussuunnitelma Tiukka talous tullee jatkumaan ja säästökohteita sekä toiminnan tehostamistapoja otetaan käyttöön. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Taloudelliset - kelien (lumisateet, lämpötilat) vaikutukset kustannuksiin ovat suuret ja riskinä on, ettei talousarviossa pysytä - peruskorjausmäärärahojen (infra, rakennukset) niukkuus kasvattaa käyttömenoja Operatiiviset - operatiivisen työn ohella ei jää riittävästi resurssia toimintatapojen kehittämiseen - henkilöstön vähentäminen aiheuttaa ongelmia sijaisuuksien järjestämisessä - kaluston ikä ja kunto estävät tehokkaat työtavat ja lisäävät korjauskustannuksia LIITE: Tekninen lautakunta / 62

12 4 Vahinkoriskit - kaupungin rakennusomaisuuteen liittyvä sisäilmariski on todellinen ja yllättäviin sisäilmaongelmakohteisiin joudutaan varautumaan Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - energiakustannusten pienenemiseen johtavat investoinnit - henkilöstösuunnitelman noudattaminen, työn tehostaminen ja kaikkien ostopalveluiden kilpailuttaminen - henkilöstöstä ja kalustosta huolehtiminen - henkilöstön osaaminen muuttuvissa toimintamalleissa varmistetaan - henkilöstön työmäärien mitoitus ja työaikojen suunnittelu parantaa tuottavuutta ja mahdollistaa määräaikaisten henkilömäärän vähentämistä vuosittain Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2014 TA2015 TA2016 Joukkoliikenteen matkat (1000 kpl)/kotka Jätemäärä - kaatopaikkajäte (t) hyötyvoimalan polttoon (t) biojäte (t) Infran ylläpito kunnossapidettävät väylät (km) - maksulliset pysäköintipaikat (kpl) Puistotoimi - hoidettavat viheralueet (ha) Arkkitehtisuunnittelu - haetut rakennusluvat - omat suunnittelukohteet kpl Siivoustoimi - siivottava ala m siivoustuntia/pv tarjottavien aterioiden määrä päivässä päiväkodit (aamupala, lounas, välipala) sairaala (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala) Isännöinti - hoidettavat huoneisto-m2:t LIITE: Tekninen lautakunta / 62

13 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA TA 2016 LTK TP 2014 LTA Toimintatuotot 30 Myyntituotot 2,181,280 2,127,681 2,148, Maksutuotot 1,980, , , Tuet ja avustukset 796, , , Muut toimintatuotot 273,026 2,559, , Valmistus omaan käyttöön 1,234,010 1,559,547 1,452,310 3 Toimintatuotot 6,464,316 7,282,558 4,872,273 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -13,459,562-14,011,133-14,480, Palvelujen ostot -11,139,956-8,825,367-7,796, Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2,166,595-3,655,483-2,041, Avustukset -990,000-1,983,832-2,120, Muut toimintakulut -305, , ,633 4 Toimintakulut -28,061,947-28,780,365-26,772,403 Ulk. Toimintakate Ulk. Toimintakate -21,597,631-21,497,807-21,900,130 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 9,608,131 11,080,332 8,809,869 S9 Sisäiset kulut -3,003,419-3,482,874-3,475,200 4S Sisäiset erät 6,604,712 7,597,458 5,334,669 Toimintakate Toimintakate -14,992,919-13,900,349-16,565,461 5 Verotulot ja valtionosuudet 50 Verotulot Valtionosuudet Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Vuosikate -14,992,919-13,900,349-16,565,461 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -1,067,401-2,467,149-1,128,153 6S Sisäinen korko -1,067,401-2,467,149-1,128,153 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset -6,830,119-7,289,901-5,447,908 7 Poistot ja arvonalentumiset -6,830,119-7,289,901-5,447,908 8 Tilinpäätöstilit 80 Satunnaiset tuotot ja kulut Varausten ja rahastojen muutokset Tilinpäätöstilit Tulos Tulos -22,890,439-23,657,399-23,141,522 LIITE: Tekninen lautakunta / 62

14 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA PALVELUALUEITTAIN TEPA Hallinto ja toimistopalvelut TEYL TEPA ylläpito 5000 TELA hallinto 5001 Luottamuselimet (ltk ym) 5005 Laskutus Teha TESU Sunnittelu TERA Rakennuttaminen EKHK Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusy PELL Kotkan osuus pelastuslaitokselle TELA Tekninen lautakunta TA 2016 LTK TP 2014 LTA Toimintatuotot 10,755 50,002 50,755 4 Toimintakulut -435, ,717-1,258,070 Ulk. Toimintakate -424, ,716-1,207,315 4S Sisäiset erät -90, , ,093 Toimntakate -514, ,182-1,354,408 3 Toimintatuotot 1,868,706 4,107,625 1,517,263 4 Toimintakulut -16,085,417-16,985,018-14,840,542 Ulk. Toimintakate -14,216,711-12,877,393-13,323,279 4S Sisäiset erät 6,568,234 7,431,505 5,342,355 Toimntakate -7,648,477-5,445,888-7,980,924 3 Toimintatuotot Toimintakulut 0-505,195 0 Ulk. Toimintakate 0-505, S Sisäiset erät Toimntakate 0-505, Toimintatuotot Toimintakulut -20,000-18,473-20,000 Ulk. Toimintakate -20,000-17,777-20,000 4S Sisäiset erät Toimntakate -20,000-17,790-20,000 3 Toimintatuotot 0 20, Toimintakulut 0-42,804 0 Ulk. Toimintakate 0-22, S Sisäiset erät 0 22,523 0 Toimntakate Toimintatuotot 340, , ,000 4 Toimintakulut -685, , ,307 Ulk. Toimintakate -345, , ,307 4S Sisäiset erät -47, ,724 Toimntakate -393, , ,031 3 Toimintatuotot 1,255,755 1,974,334 2,097,755 4 Toimintakulut -1,317,985-2,055,223-2,104,937 Ulk. Toimintakate -62,230-80,888-7,182 4S Sisäiset erät 194, , ,959 Toimntakate 132, , ,777 3 Toimintatuotot 2,989, , ,500 4 Toimintakulut -4,753,345-2,572,988-2,660,939 Ulk. Toimintakate -1,764,245-1,751,260-1,904,439 4S Sisäiset erät -19,792-19,354-20,828 Toimntakate -1,784,037-1,770,614-1,925,267 3 Toimintatuotot Toimintakulut -4,764,214-5,028,367-5,136,609 Ulk. Toimintakate -4,764,214-5,028,367-5,136,609 4S Sisäiset erät Toimntakate -4,764,214-5,028,367-5,136,609 3 Toimintatuotot 6,464,316 7,282,558 4,872,273 4 Toimintakulut -28,061,947-28,780,365-26,772,403 Ulk. Toimintakate -21,597,631-21,497,807-21,900,130 4S Sisäiset erät 6,604,712 7,597,458 5,334,669 Toimntakate -14,992,919-13,900,349-16,565,461 LIITE: Tekninen lautakunta / 62

15 Investoinnit TA 2016 Tekninen lautakunta [TEYL YLLÄPITO][TA 2016 LTK] Hankeryhmä Hankkeen nimi Investointiselite TA vuosi Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Vuosi 5 Irtain omaisuus Konehankinnat Tekniset palvelut Konekeskus: kuorma-autot lisälaitteinenn 2 kpl, muita lisälaitteita. Puistotoimi: suurteholeikkuri, kelamurskain. 525, , , , ,000 Uudet alueet Räski Räskin alueen katujen rakentaminen tonttikysynnän mukaan , , ,000 1,985,000 Uudet alueet Kantasataman infra Eri sopimusten mukaan kaupungille kuuluvat infran rakennustyöt (1. vaihe) Pilaantumis- ja purkamiskustannukset Kalalle. 2,000, ,000 4,000, ,000 0 Uudet alueet Hortola Lehtokuja Lehtokujan ja muiden katujen päällystyksen aloittaminen tonttien rakentumisen mukaan ,000 0 Uudet alueet Munsaari Munsaaren alueen katujen rakentaminen vesihuollon rakentamisen yhteydessä, valtuuston päätös kaavoituksesta. 0 1,200,000 1,200, Uudet alueet Lankila Kesantopolku Kesantopolun alkuosan rakentaminen, jos tonteilla kysyntää Uudet alueet Mäntykangas Kurrenkuja Kurrenkujan päällystys tonttien rakentumisen mukaan , Uudet alueet Valkamankuja Asemaavan mukaisen kadun rakentaminen pysäköinnin uudelleen järjestelyjen vuoksi. 105, Uudet alueet Ristinkallio Teollisuusalueen tonteille kysyntää: Hiidenkirnuntie väli Hitsarinkatu - Asentajankatu ja Hitsarinkatu. 300, , Uudet alueet Sammutusvesilaitos Mussalon sammutusvesilaitoksen uusi pumppaamo, muutos konttipumppaamoksi. Uuden teolllisuuden syntyminen alueelle vaatii lisää sammutusvettä. 0 1,500, Uudet alueet Infra jatkohankkeet Edellisen vuoden keskeneräiset hankkeet. 300, , , , ,000 Liikenneväylät Härniemen laituri Kantasataman Härniemen laituriosuuksien KH2, KH3, Kh4 ja KH6 peruskorjaus. 5,050, Liikenneväylät Pernoontien raitti Valtuuston päätös rakentaa raitti Jäppilän koulun lakkautuksen yhteydessä, valtio rahoittaa oman osuutensa , Liikenneväylät Kotkankatu Väli Kirkkokatu - Korkeavuorenkatu peruskorjaus Liikenneväylät Juha Vainio katu Juha Vainionkatu ja Kuusisen sillan uusiminen. Maisemalevikkeiden (3 kpl) tekeminen, tie ja silta huonossa kunnossa , , Liikenneväylät Ruonalan katutyöt Katutyöt Ruonalan vh-saneerausten yhteydessä (Vanhamäentie - Töyryläntie). 60,000 60, Liikenneväylät Ristinkallion katutyöt Katutyöt Ristinkallion saneerausten yhteydessä - Hillerinkatu, Lautakatontie. 30,000 30, Liikenneväylät Sadevesikaivot Sadevesikaivot vesihuollon saneerauskohteissa. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Liikenneväylät Siltojen peruskorjaus Siltojen tarkastusten perusteella huonokuntoisimpien siltjen peruskorjauksia. 300, , , , ,000 Liikenneväylät Sorakatujen päällystykset Kotkassa yhä osa kaduista sorapintaisia. Päällystäminen tuo säästöä kunnossapitokustannuksiin. 300, , , , ,000 Liikenneväylät Karhulan tori Valaistuksen ja sähköverkon saneeraus. 0 70, Liikenneväylät Läjitysalueet ja meluvallit Ylijäämämassojen läjitys valleihin ja läjitysalueille, konetyöt. 100, , , , ,000 Liikenneväylät Liikennehidasteet Hidastealoitteiden pisteytyksen perusteella tärkeimmätt kohteet. 0 50,000 50,000 50,000 50,000 Liikenneväylät Katujen saneeraukset Virsumäentie, Koivulantie ja Kokoojakatu (peruskorjaukset) , , , ,000 Liikenneväylät Kevyenliikenteen väylien Osalla kokoojakaduista ei ole kevyen liikenteen rakentaminen väyliä, kohteet tie- ja katuverkkosuunnitelmasta , , , ,000 Liikenneväylät Mussalon rata Mussalon teollisuusalueen uusi raide Kotka Bunker Oy:n tarpeisiin (aiesopimus) Liikenneväylät Katu- ja liikennevalojen Jo sovitut leasingkohteet puuttuvat. korjaukset Rintinkalliontie 50 / 50 ELY:n kanssa. 200, , , , ,000 Liikenneväylät Katujen Liikenneturvallisuuden parantamiskohteet (mm esteettömyyskorjaukset reunakivet). 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Liikenneväylät Pienet liikennejärjestelyt Ennalta arvaamattomat kohteet. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Liikenneväylät Investointikohteiden Investointikohteiden suunnittelu suunnittelu (katuvalosuunnitelmat). 220, , , , ,000 Puistot ja leikkipaikat Karhulan jokirannat Karhulan jokirannat 30, Puistot ja leikkipaikat Katariinanniemi Katariinanniemi 30, Puistot ja leikkipaikat Leikkipaikkojen peruskunnostus Leikkipaikkojen peruskunnostus 50, Puistot ja leikkipaikat Puistojen parannustyöt Pienet parannustyöt 80, , , ,000 0 Puistot ja leikkipaikat Karhuvuoren kehittäminen Karhuvuoren kehittäminen 120, Puistot ja leikkipaikat Sapokan vesipuiston peruskunnostus Sapokan vesipuiston peruskunnostus 40, Puistot ja leikkipaikat Otsonkallion leikkipaikka Otsonkallion leikkipaikka 50, LIITE: Tekninen lautakunta / 62

16 LUONNOS - LUOTTAMUKSELLINEN Henkilöstösuunnitelma Konsernipalvelut Virka*/ Tehtävä Y suunnitelma Virat/tehtävät 2015 *v=virkasuhteinen, t=työsuhteinen **Palkkamääräraha varattu talousarvioon HTV2, UUSI HTV2, täytetyt suunnitelma täytetyt** virat/tehtävät Virat/tehtävät virat/tehtävät Virat/tehtävät 2016 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2016 Virat/tehtävät 2017 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2017 Nimike Tekniset palvelut vastuualue Hallinto / yhteiset Tekninen johtaja v Osastosihteeri t Taloussihteeri t Toimistosihteeri t Rakennuttajasihteeri t Kiinteistösihteeri t Yhteensä: Etelä-Kymenlaakson henkilöliikenne yksikkö* Liikennepäällikkö v Kuljetuskoordinaattori * t Yhteensä: *Palkat jaetaan sopimuksen mukaisesti Pyhtään, Haminan ja Kotkan kesken. Yksi henkilö siirtyy Haminasta Infran suunnittelu Suunnittelupäällikkö v Suunnittelija t Suunnitteluassistentti t Mittausetumies t Yhteensä: Infran rakennuttaminen Rakennuspäällikkö v Rakennusmestari t Valvoja t Sähkövalvoja t Satamamestari t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Kunnossapitotyöntekijä, tuntipalkkainen t Rataetumies, tuntipalkkainen t Ratatyöntekijä, tuntipalkkainen t Yhteensä: Rakennuttaminen yhdistetään talopuolen rakennuttamiseen ja satamarakennusyksikkö siirretään infran ylläpitoon Infran ylläpito Kunnossapitopäällikkö v Katumestari v Kunnossapitomestari t Työnjohtaja t Autoteknikko t Koneinsinööri t Kuljetusteknikko t Toimistosihteeri t Koneasentaja, tuntipalkkainen t Hitsaaja, tuntipalkkainen t Peltiseppä, tuntipalkkainen t Jyrsijä, tuntipalkkainen t Autokorjaamon etumies, tuntipalkkainen t Autonasentaja, tuntipalkkainen t Kuormaajan kuljettaja, tuntipalkkainen t Kuorma-autonkuljettaja, tuntipalkkainen t Kaivurinkuljettaja, tuntipalkkainen t Tiehöylän kuljettaja, tuntipalkkainen t Kunnossapitäjä, tuntipalkkainen t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Erikoisammattimies*, tuntipalkkainen t Satamamestari t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Kunnossapitotyöntekijä, tuntipalkkainen t Rataetumies, tuntipalkkainen t Ratatyöntekijä, tuntipalkkainen t *1,0 erikoisammattimies siirretty alkaen liikuntayksikköön liikuntapaikkojen hoitajaksi. Satamarakennusyksikkö siirretään alkaen Yhteensä: LIITE: Tekninen lautakunta / 62

17 Konsernipalvelut Virka*/ Tehtävä Y suunnitelma Virat/tehtävät 2015 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2015 UUSI suunnitelma Virat/tehtävät 2015 HTV2, täytetyt** virat/tehtävät 2015 Virat/tehtävät 2016 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2016 Virat/tehtävät 2017 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2017 Nimike Puistotoimi Kaupunginpuutarhuri v Toimistohortonomi t Toimistonhoitaja t Toimistopuutarhuri t Puistotyöpäällikkö t Työnjohtaja t Etumies, tuntipalkkainen t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Puistotyöntekijä, tuntipalkkainen t Puistotyöntekijä/kausityöntek., määräaik., tuntipalkk. t Koneasentaja, tuntipalkkainen t Liikuntapalvelupäällikkö t Hallimestari t Liikuntapaikkojenhoitaja t Yhteensä Liikuntapaikkojen hoito siirtyy puistotoimeen Arkkitehtisuunnittelu Kaupunginarkkitehti v Arkkitehti t Tekninen avustaja t Toimistoarkkitehti t Yhteensä: Rakennuttaminen Lvi-Insinööri t Rakennuttajainsinööri t Rakennuttajapäällikkö v Toimistoinsinööri t Sähkövalvoja t Rakennuttajavalvoja t Rakennuspäällikkö v Rakennusmestari t Valvoja t Yhteensä: Infran rakennuttaminen siirtyy Talokunnossapito Kunnossapitopäällikkö t Työnjohtaja t Vastaava rakennusmestari t Työmaainsinööri * t Vastaava lvi-teknikko t Talotekniikan kunnossapitomestari * t Rakennusmestari t Kirvesmies, tuntipalkkainen t Sähköasentaja, vanhempi, tuntipalkkainen t Elektroniikka, instrum. ja sähköasentaja, tuntipalkkainen t Putkiasentaja, vanhempi, tuntipalkkainen t Sekatyöntekijä rakennusala, tuntipalkkainen t Muurari, tuntipalkkainen t Betoniraudoittaja, tuntipalkkainen t Maalari, vanhempi, tuntipalkkainen t Rakennusalan yleisammattimies, tuntipalkkainen t Autonkuljettaja, tuntipalkkainen t Mittakirvesmies, tuntipalkkainen t Rakennusmies, tuntipalkkainen t Yhteensä: * nimikemuutokset: 1 rakennusmestari=työmaainsinööri, vastaava sähkövalvoja=talotekniikan kunnossapitomestari Isännöinti Isännöintipäällikkö t Kiinteistöisännöitsijä t Kiinteistötyönjohtaja t Kiinteistösihteeri * t Kiinteistönhoitaja t Kiinteistönhoitaja, määräaikainen t Kalustonkorjaaja t Yhteensä: * Siirretty kaupunkisuunnitteluun Siivoustoimi Siivouspäällikkö t Siivoustyönjohtaja t Siivoojat ja laitoshuoltajat t Laitosapulaiset Siivoojat, laitoshuoltaja ja laitosapulaisett, määräaikaiset t Yhteensä: *Laitosapulaiset siirtyvät varhaiskasvatuksesta Tekniset palvelut yhteensä LIITE: Tekninen lautakunta / 62

18 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 17 D/1656/ / Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus Tela Valmistelija: Tekninen johtaja Hannele Tolonen, puh Teknisen lautakunnan sitovana tavoitteena kaupunginvaltuustoon nähden vuonna 2015 on, että liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista, keskustapuistojen hoidossa ollaan maan paras ja muiden puistojen ja taajamametsien hoidossa ollaan yli keskiarvon. FCG Finnish Consulting Group Oy:n kuntien toimeksiannosta tekemä Yhdyskuntatekniset palvelut 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa -raportti on valmistunut. Otteita raportista on liitteenä. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa Kotkan kaupungin nettisivuilla Ajankohtaista-palstalla. Kotkassa kyselyn otoskoko on henkeä. Vastauksia saatiin tänä vuonna 337 (34 %). Vuonna 2014 vastausprosentti oli sama. Teknistä lautakuntaa valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden osalta saatiin seuraavat tulokset: Palvelutyytyväisyysmittari Kotka Vertailukau- Muutos (suluissa punkien vuodesta sijoitus) keskiarvo (n=15) 2014 Liikennealueiden ylläpito 3,42 ( 5.) 3,37-0,01 Katuvalaistus 3,78 (12.) 3,89-0,11 Puistojen hoito 3,86 (2.) 3,53 + 0,12 Keskustan puistojen hoito 4,63 (1.) 4,01 + 0,15 Jätehuollon järjestämistehtävät Kotkan kaupunki siirsi kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana Kymenlaakson Jäte Oy:n tehtäväksi. Jätehuollon osalta tulokset ovat: Jätehuolto yleensä 3,74 (9.) 3,75 + 0,08 Muiden tavoitteiden osalta tekninen lautakunta saavutti asetetun laatutavoitteen, mutta katuvalaistuksen osalta ei. Tulokseen vaikuttanee talousarvion käsittelyn yhteydessä tehty päätös sammuttaa katuvalot ympäri vuoden klo keskusta-alueita lukuun ottamatta. Liitteet: Esittelijä: Otteita raportista on liitteenä. Tekninen johtaja Hannele Tolonen Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

19 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 18 Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Yhdyskuntatekniset palvelut 2015 Kyselytutkimuksen. Päätös: Toimeenpano: Ote: Tekniset palvelut Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

20 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kotka Heikki Miettinen LIITE: Tekninen lautakunta / 63

21 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Yhteenveto tuloksista/kotka FCG Konsultointi Oy Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kotkassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen. Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon. Kuvio 8. Kotka tulos vuonna 2015, muutos edellisestä ja vertailu muihin. KOTKA. Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop. katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk. johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied. toimivuus Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut KOTKA Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,95 3,35 3,06 3,26 3,14 3,47 3,93 3,29 3,28 3,58 4,63 3,80 3,23 3,64 4,34 3,17 4,29 3,81 2,98 3,69 4,58 4,25 3,79 3,85 3,68 3,61 4,24 3,60 3,54 3,65 3,95 4,07 4,01 5 LIITE: Tekninen lautakunta / 63 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,11 0,17 0,00 0,00 0,18 0,02 0,02 0,08 0,01 0,03 0,02 0,15 0,02 0,04 0,05 0,11 0,01 0,05 0,03 0,02 0,15 0,62 0,08 0,32 0,07 0,13 0,17 0,11 0,09 0,11 0,12 0,02 0,05 0,03 0,04 0,24 0,09 0,01 0,15 0,15 0,06 0,20 0,11 0,12 0,01 0,05 0,06 0,05 0,20 0,22 0,26 0,22 0,03 0,04 0,25 0,22 0,07 0,12 0,08 0,01 0,06 0,05 0,05 0,05 0,02 0,04 muutos tai ero muutos tai ero >0,15 < 0,15

22 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 FCG Konsultointi Oy Kuvio 3. Liikennealueiden ylläpito mittari vuonna 2015 keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos edell. Naantali 3,63 Naantali 3,40 3,55 3,60 3,54 3,71 3,63 0,08 Kerava 3,61 Kerava 3,25 3,48 3,45 3,37 3,61 0,24 Raisio 3,48 Raisio 3,49 3,54 3,48 0,06 Kuopio 3,46 Kuopio 3,37 3,40 3,44 3,52 3,48 3,46 0,02 KOTKA 3,42 KOTKA 3,15 3,48 3,36 3,32 3,43 3,42 0,01 Hollola 3,41 Hollola 3,42 3,42 3,53 3,41 0,12 Helsinki 3,39 Helsinki 3,11 3,06 3,09 3,08 3,36 3,39 0,03 Heinola 3,39 Heinola 3,39 0,00 Vaasa 3,37 Vaasa 3,19 3,27 3,42 3,37 0,05 Espoo 3,37 Espoo 3,09 3,12 3,19 3,14 3,45 3,37 0,08 Tampere 3,29 Tampere 3,32 3,36 3,29 0,07 Turku 3,27 Turku 3,34 3,15 3,24 3,23 3,47 3,27 0,20 Vantaa 3,25 Vantaa 2,95 2,95 3,25 0,30 Lappeenranta 3,09 Lappeenranta 3,18 3,37 3,33 3,24 3,25 3,09 0,16 Kemi 3,08 Kemi 3,00 3,04 3,08 0,04 Kaikki 3,37 Kaikki 3,22 3,35 3,30 3,32 3,41 3,37 0,04 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 7 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

23 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Puistojen hoito FCG Konsultointi Oy Puistoista pyydettiin arvioimaan keskustapuistojen, asuinalueen puistojen ja asuntoalueiden läheisten metsien hoidon tasoa sekä leikkipaikkojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa. Näistä laskettiin puistojen hoito mittari. Kuvio 16. Puistojen hoito mittari vuonna 2015 Naantali KOTKA Kerava Helsinki Raisio Tampere Vaasa Heinola Turku Espoo Kuopio Vantaa Lappeenranta Hollola Kemi keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 3,69 3,67 3,64 3,60 3,59 3,58 3,47 3,42 3,39 3,34 3,34 3,32 3,13 3,93 3,86 Keskiarvot eri vuosina Muutos edell. Naantali 3,54 3,73 3,81 3,82 3,93 3,93 0,00 KOTKA 3,62 3,70 3,66 3,66 3,74 3,86 0,12 Kerava 3,53 3,57 3,60 3,60 3,69 0,09 Helsinki 3,44 3,47 3,45 3,52 3,66 3,67 0,01 Raisio 3,51 3,47 3,64 0,17 Tampere 3,48 3,52 3,60 0,08 Vaasa 3,45 3,53 3,70 3,59 0,11 Heinola 3,58 0,00 Turku 3,27 3,25 3,30 3,31 3,50 3,47 0,03 Espoo 3,26 3,26 3,30 3,35 3,49 3,42 0,07 Kuopio 3,42 3,37 3,48 3,59 3,46 3,39 0,07 Vantaa 3,14 3,17 3,34 0,17 Lappeenranta 3,31 3,42 3,44 3,48 3,42 3,34 0,08 Hollola 3,32 3,39 3,38 3,32 0,06 Kemi 2,95 3,02 3,13 0,11 Kaikki 3,53 Kaikki 3,38 3,47 3,46 3,52 3,53 3,53 0,00 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 20 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

24 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Keskimäärin 84 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 5 % tyytymättömiä keskustan puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kotkassa, Naantalissa ja Raisiossa. FCG Konsultointi Oy Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Raisiossa, Vantaalla ja Keravalla. Kuvio 17. Miten hyvin KESKUSTAN PUISTOT on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KOTKA Naantali Raisio Lappeenranta Kerava Helsinki Heinola Turku Tampere Kuopio Vaasa Kemi Vantaa Espoo Hollola Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos edell. KOTKA 4,44 4,42 4,42 4,45 4,47 4,63 0,15 Naantali 4,03 4,17 4,18 4,25 4,42 4,53 0,11 Raisio 3,84 3,90 4,21 0,31 Lappeenranta 3,95 3,98 4,02 4,09 4,15 4,14 0,01 Kerava 4,11 4,01 4,07 4,01 4,18 0,17 Helsinki 3,86 3,78 3,82 3,88 4,01 4,04 0,03 Heinola 4,01 0,00 Turku 3,76 3,66 3,75 3,70 3,97 3,94 0,03 Tampere 3,85 3,90 3,94 0,04 Kuopio 3,90 3,81 3,88 4,01 4,03 3,95 0,08 Vaasa 3,90 3,95 4,02 3,95 0,07 Kemi 3,49 3,63 3,75 0,12 Vantaa 3,40 3,42 3,70 0,28 Espoo 3,44 3,42 3,51 3,57 3,75 3,64 0,11 Hollola 3,47 3,57 3,56 3,51 0,05 KAIKKI KAIKKI 3,84 3,91 3,86 3,95 3,99 4,01 0,02 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 21 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

25 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Jätehuolto FCG Konsultointi Oy Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Raisiossa. Kuvio 21. Jätehuolto yleensä mittari vuonna 2015 keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos maalis Raisio 3,88 Raisio 3,77 3,86 3,88 0,02 Naantali 3,85 Naantali 3,50 3,67 3,75 3,72 3,82 3,85 0,03 Kerava 3,85 Kerava 3,71 3,78 3,73 3,72 3,85 0,13 Vaasa 3,84 Vaasa 3,84 3,82 3,92 3,84 0,08 Kuopio 3,82 Kuopio 3,60 3,68 3,69 3,74 3,80 3,82 0,02 Kemi 3,82 Kemi 3,66 3,80 3,82 0,02 Heinola 3,82 Heinola 3,82 0,00 Hollola 3,76 Hollola 3,67 3,51 3,44 3,76 0,32 KOTKA 3,74 KOTKA 3,54 3,59 3,59 3,54 3,66 3,74 0,08 Vantaa 3,71 Vantaa 3,48 3,37 3,71 0,34 Tampere 3,68 Tampere 3,37 3,78 3,68 0,10 Helsinki 3,66 Helsinki 3,36 3,38 3,32 3,30 3,65 3,66 0,01 Lappeenranta 3,65 Lappeenranta 3,31 3,49 3,45 3,45 3,64 3,65 0,01 Turku 3,62 Turku 3,50 3,52 3,57 3,61 3,76 3,62 0,14 Espoo 3,58 Espoo 3,37 3,28 3,44 3,32 3,61 3,58 0,03 Kaikki 3,75 Kaikki 3,54 3,58 3,58 3,55 3,72 3,75 0,04 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 25 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

26 KOTKA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Katuvalaistus FCG Konsultointi Oy Mittarin tulosten mukaan katuvalaistukseen kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Naantalissa. Kuvio 28. Katuvalaistus mittari vuonna 2015 keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos edell. Naantali 4,10 Naantali 3,86 4,03 3,88 3,99 4,12 4,10 0,02 Kuopio 4,06 Kuopio 3,97 3,95 4,01 4,06 4,01 4,06 0,05 Helsinki 4,01 Helsinki 3,89 3,94 3,95 3,89 4,02 4,01 0,01 Vantaa 3,97 Vantaa 3,75 3,79 3,97 0,18 Tampere 3,95 Tampere 3,79 3,92 3,95 0,03 Kemi 3,95 Kemi 3,60 3,95 3,95 0,00 Lappeenranta 3,91 Lappeenranta 3,95 4,00 3,94 3,94 3,92 3,91 0,01 Vaasa 3,85 Vaasa 4,02 4,08 4,09 3,85 0,24 Heinola 3,85 Heinola 3,85 0,00 Turku 3,83 Turku 3,82 3,83 3,78 3,85 3,98 3,83 0,15 Espoo 3,80 Espoo 3,73 3,69 3,85 3,85 3,91 3,80 0,11 Raisio 3,78 Raisio 4,07 4,06 3,78 0,28 KOTKA 3,78 KOTKA 3,90 3,95 3,79 3,78 3,89 3,78 0,11 Hollola 3,77 Hollola 3,75 3,65 3,83 3,77 0,06 Kerava 3,76 Kerava 3,88 3,95 4,01 3,84 3,76 0,08 Kaikki 3,89 Kaikki 3,86 3,93 3,89 3,87 3,97 3,89 0,08 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 32 LIITE: Tekninen lautakunta / 63

27 KOTKAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 26 D/1672/ / Lausuntopyyntö jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Kymen jätelautakunnan alueelle Tela Valmistelija: Tekniset palvelut, Infran ylläpito, kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski, puh Talousvaikutukset ym. 1. Päätöksen talousarviovaikutukset - asialla ei ole talousarviovaikutuksia 2. Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan - ei vaikutusta 3. Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa - on Jätelain perusteella kunnan on tarjottava riittävä jätehuollon palvelutaso asukkailleen. Kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutason määrittelee Kymen jätelautakunta alueellaan, johon myös Kotka kuuluu. Palvelutason valmistelutyö on tehty työryhmässä, jossa on ollut mukana kaikkien jätelautakunnan toiminta-alueen kuntien ja Kymenlaakson Jäte Oy:n edustaja. Palvelutasomääritys on tehty nyt ensimmäisen kerran koko jätelautakunnan alueella samansisältöisenä kaikille kunnille. Palvelutasomäärityksessä on otettu huomioon jätelain (34 ) vähimmäistason laatuvaatimukset, kuntien nykyinen palvelutaso sekä lähiajan ennakoitavissa olevat muutokset hyötyjätepalveluissa (tuottajavastuun laajeneminen). Teknisillä palveluilla ei ole huomauttamista luonnokseen. Liite: Esittelijä: Ehdotus: Lausuntopyyntö jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Kymen jätelautakunnan alueelle Tekninen johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta ilmoittaa lausuntonaan Kymen jätelautakunnalle, ettei sillä ole huomauttamista Kymen jätelautakunnan Jätehuollon palvelutaso vuoteen luonnoksen sisältöön. Toimeenpano: Ote: Kymen jätelautakunta Tekniset palvelut/kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

28 Lausuntopyyntö pvm Dno 8126/ /2015 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTEHUOLLON PALVELUTASOLUONNOKSESTA KY- MEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLE Jätelain vaatimuksena on, että kunnan järjestämän jätehuollon on turvattava asukkaille riittävä palvelutaso. Jätelautakunta määrittelee palvelutason, jossa asetetaan vähimmäistaso niille jätehuoltopalveluille, jotka kuuluvat kuntien ja kuntien jätehuoltoyhtiön järjestettäväksi. Kymen jätelautakunta valmistelee jätehuollon palvelutason määrittelyä vuosille Jätelautakunnan perustamissopimuksen mukaan lautakunta päättää jätehuollon palvelutasosta. Palvelutaso määritellään nyt ensimmäistä kertaa. Jätelautakunta tarkastelee palvelutason osana palveluverkostoa koko yhdeksän kunnan muodostamalla toimialueella. Luonnos palvelutasoksi on valmisteltu työryhmässä, jossa on ollut mukana kunnan nimeämä edustaja kustakin kunnasta sekä Kymenlaakson Jäte Oy:n nimeämä edustaja. Kymen jätelautakunta toimi valmistelussa koolle kutsujana. Lisätietoja tarvittaessa antaa Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen puh tai sähköpostitse Jätelautakunnan alueen kunnille varataan mahdollisuus antaa lausunto luonnoksesta jätehuollon palvelutasoksi vuosille Lausunto pyydetään toimittamaan jätelautakunnalle klo 15 mennessä joko postitse osoitteella Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 32, Kuusankoski tai sähköpostitse Kymen jätelautakunta LIITE Luonnos Kymen jätelautakunta Jätehuollon palvelutaso vuoteen 2020 JAKELU Kymen jätelautakunnan alueen kunnat Kymen Jätelautakunta PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin Y-tunnus Kouvolan kaupunki Kuusankoski Faksi LIITE: Tekninen lautakunta / 64

29 Kymen jätelautakunta JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2020 Iitti, Hamina, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää, Virolahti Luonnos LIITE: Tekninen lautakunta / 64

30 1 Sisällys 1 JOHDANTO TAUSTATIETOA Lainsäädäntö ja jätehuoltomääräykset Kunnan jätehuoltotehtävät Jätehuollon viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Jätehuollon valvontatehtävät NYKYTILANNE Kymen jätelautakunnan toiminta-alue Nykyinen palveluverkosto Tunnuslukuja Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus Hyötyjätepisteet (Hyötikset) Jäteasemat Jätehuollon neuvonta, tiedotus ja valistus Muut palvelut Nykytilanne kunnittain JÄTEHUOLLON PALVELUTASO Jätehuollon laatuvaatimukset Kuntien yhteinen palvelutaso Kiinteistöittäinen keräys Kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat alueet Kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat kiinteistöt Täydentävät keräykset Hyötyjätteiden keräys Vaarallisten jätteiden vastaanotto Isojen kappaleiden kuljetuspalvelut Jäteasemat ja niiden aukiolo Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden kapasiteetti Tiedotus ja neuvonta Jätehuollon kehittäminen LIITTEET LIITE: Tekninen lautakunta / 64

31 2 1 JOHDANTO Kymen jätelautakunta on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jonka tehtävänä on määritellä jätehuollon palvelutaso. Jätelautakunnan toimialueena on yhdeksän kuntaa: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymen jätelautakuntaa perustettaessa yhtenä tärkeimmistä toiminta-ajatuksista oli mahdollisimman yhtenäiset ja tasapuoliset jätehuollonpalvelut toiminta-alueen asukkaille. Yhteistoiminta-alue muodostuu edellä mainittujen kuntien omistaman Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alueesta. Jätehuollon palvelutason määrittäminen tehdään yhteistyössä alueen kuntien ja jätelautakunnan sekä jäteyhtiön kanssa. Palvelutaso määritellään ensisijaisesti kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon osalta. Jätelain mukaan kuntien on järjestettävä jätehuoltopalvelut, ja niiden tulee täyttää jätelain edellyttämät laatuvaatimukset. Tämä jätehuollon palvelutaso on valmisteltu työryhmässä, johon osallistuivat kaikkien alueen kuntien edustajat. Kymen jätelautakunta pyysi kuntia nimeämään edustajat ja kutsui koolle työryhmän sekä toimi työryhmän sihteerinä. Kuntien nimeämät edustajat olivat: Matti Ruoti, Haminan kaupunki, Seppo Pätynen Iitin Kunta, Anu Heinikoski Kotkan kaupunki, Janne Wall Kouvolan kaupunki, Mauri Kivelä Lapinjärven kunta, Markku Uski Miehikkälän ja Virolahden kunnat, Tapio Montonen Mäntyharjun kunta ja Janne Kaulio Pyhtään kunta. Kymenlaakson Jäte Oy:n edustajana toimi Kari Martikainen. Työryhmä valitsi puheenjohtajakseen Janne Wallin. Lautakunnan yhteistoiminta-alueella ei ole aiemmin yhteisesti määritelty jätehuollon palvelutasoa. Palvelutasossa asetetaan raamit sille, millaisia jätehuollon palveluita alueen kuntalaisille tarjotaan. Tämä tarkoittaa jätehuollonpalveluiden kattavuuden ja laadun vähimmäistason takaamista kaikille asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille. Tarkasteltaessa aluetta nyt ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena esitellään nykyiset palvelut, määritellään palvelutaso ja muutostarpeet sekä tavoitteet yhtenäistämisestä aikavälille Mikäli kunta haluaa tarjota vähimmäispalvelutasoa korkeampaa palvelua, kunnilla on mahdollisuus järjestää täydentäviä palveluita. Jätehuoltopalvelut katetaan jätemaksuilla. Jätehuollon palvelutason määrittelyssä on huomioitu seuraavat palvelut: kunnan vastuulla olevan yhdyskuntajätteen kuljetuspalvelut - kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat alueet - täydentävät keräykset jäteasemien palvelut ja aukiolo vaarallisten jätteiden vastaanotto hyötyjätteiden keräys - kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat alueet - hyötyjätteiden keräyspisteverkosto tiedotuksen ja neuvonnan kattavuus jätehuollon viranomaispalvelut ja valvonta isojen kappaleiden kuljetuspalvelut Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden kapasiteetti Jätehuollon kehittäminen LIITE: Tekninen lautakunta / 64

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 5 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISEN TEKNISTEN PALVELUIDEN VASTUUALUEEN TOIMINTA- SÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 7/2014. Tekninen lautakunta 1. 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 88 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 7/2014. Tekninen lautakunta 1. 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 88 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 7/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 14.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Nro 6/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA. 18.08.2015 klo 17:00 KOKOUSPAIKKA

Nro 6/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA. 18.08.2015 klo 17:00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 HaminaKotka Satama Oy:n toimistokeskus, Merituulentie (8. kerroksen kokoustilat) KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 49 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 17.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014 VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2013 MUUTOKSET 31.12. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE

TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE 31.12.2014 31.12.2015 V=virka, T=toimi, TP=tuntip. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija 1 1 0 1 0 0 1 Talouspäällikkö 1 1

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan kokouksen 24.9.2015. liitteet nro:t 1-5

Kymen jätelautakunnan kokouksen 24.9.2015. liitteet nro:t 1-5 Kymen jätelautakunnan kokouksen 24.9.2015 liitteet nro:t 1-5 Asia nro Liite 3 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 12.8.2015 772 nro 1 4 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitukseen Kymen jätelautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 22/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.11.2015 klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 304 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KOKOUSKUTSU Nro 2/2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 11 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 7/2012 Sivu 53 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Maanantaina 3.12.2012 klo 16.30. Kh:n pj. Kuusinen Katja Kh:n edustaja Suokivi Raija

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 7/2012 Sivu 53 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Maanantaina 3.12.2012 klo 16.30. Kh:n pj. Kuusinen Katja Kh:n edustaja Suokivi Raija KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 7/2012 Sivu 53 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantaina 3.12.2012 klo 16.30 Konneveden kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot