PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 32-47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla"

Transkriptio

1 Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Sari Andersson Eeva Räty Heikki Haatainen, vpj. Auli Korhonen Virpi Koivistoinen Timo Lindsberg Hannu Susitaival Antti Kangas Tiina Valta Paula Toivainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Hannele Rainivaara Petteri Ristikangas Kaija Tarvainen ympäristöterveysjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Allekirjoitus

2 Ympäristöterveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ymp.terv.ltk 32 Ympäristöterveyslautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosäännön (Kvalt ) 8 ja 9 mukaisesti, kun ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouksesta ilmoitetaan viikkoa ennen kokousta. Esityslista postitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse. Ympäristöterveyslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalaki 58. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Esityksen mukainen.

3 Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Ymp.terv.ltk 33 Hallintosäännön (Kvalt ) 19 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Virpi Koivistoinen ja Tiina Valta.

4 Ympäristöterveyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ymp.terv.ltk 34 Hallintosäännön (Kvalt ) 11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta päättää asialistan hyväksymisestä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON OSAVUOSIRAPORTTI Ymp.terv.ltk 35 Oheismateriaali 1 Ympäristöterveydenhuollon ensimmäinen osavuosiraportti on valmistunut ja se on ollut esillä Tervon kunnanhallituksessa ( 119) (Oheismateriaali 1). Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee ympäristöterveydenhuollon osavuosiraportin tietoonsa saatetuksi. Esityksen mukainen.

6 Ympäristöterveyslautakunta OSALLISTUMINEN ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN POLYAROMAATTI- SET HIILIVETY-YHDISTEET (PAH) SAVUSTETUISSA KALASTUSTUOTTEISSA JA LIHA- VALMISTEISSA VALVONTAHANKKEESEEN Ymp.terv.ltk 36 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa vuosille on elintarvikeketjun monivuotisessa valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa (VASU) eräänä valvonnan vaikuttavuutta tai toimintaa koskevista tavoitteista suomalaisten elintarvikkeiden turvaaminen. Tähän liittyen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on käynnistänyt valvontahankkeen PAH yhdisteistä savustetuissa kalastustuotteissa ja lihavalmisteissa. PAH yhdisteet ovat syöpävaarallisia aromaattisia aineita, joita muodostuu elintarvikkeisiin ruoanvalmistuksen seurauksena. Muita mahdollisia PAH:eille altistumisen seurauksia ovat lisääntymishäiriöt, epämuodostumat sekä vastustuskyvyn heikkeneminen. PAH yhdisteitä on havaittu erityisesti tuotteissa, joita on savustettu, paahdettu, grillattu tai kuivattu kala ja liha. Nykyisessä EU-lainsäädännössä on asetettu sallittu enimmäismäärä yhdelle PAH yhdisteelle, bentso(a)pyreenille (sallittu enimmäismäärä 5 µg/kg). Asetuksen muutos 835/2011 kiristää nykyistä lainsäädäntöä ja enimmäismäärät annetaan myös neljän PAH yhdisteen summalle. Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan vuodelle 2012 ei sisällytetty PAH-valvontahanketta, koska katsottiin, että alueen pienille savustamoille ja kalanjalostuslaitoksille kohdistuu muutenkin jo tuotteesta johtuvaa valvontaa ja näytteenottoa. Lisäksi PAH-yhdisteiden tutkimuskustannukset ovat suhteellisen hintavia. Valvontasuunnitelmaa laadittaessa ei ollut tiedossa, että EVIRA maksaa näytteiden analysointikulut (yhteensä max 200 näytettä). Kunnalliset valvontaviranomaiset vastaavat näytteenottoon ja näytteen lähetykseen liittyvistä kuluista. Ympäristöterveyspalveluille kohdistuviksi kustannuksiksi on arvioitu olevan muutamia satoja euroja. PAH yhdisteiden pitoisuuksia elintarvikkeissa ei alueen elintarviketuotannossa ole tutkittu useaan vuoteen. Kalaa savustavia laitoksia on alueella 4 kpl; lisäksi on muutamia muita kalan savustusta tekeviä yrityksiä. Valvontaviranomaisten tulisi tiedottaa ja neuvoa toimijoita lainsäädännön vaatimusten muuttumisesta ja asian merkittävyydestä kuluttajien terveyteen. EVIRA on hanketta varten laatinut materiaalia sekä lomakkeita näytteenottoa ja tarkastuksia varten valvontaviranomaisten tueksi. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut toteuttaa PAH valvontahankkeen v aikana, mikäli näytteet sisältyvät EVIRA:n maksamiin analyysikustannuksiin. Näytteenotosta ja näytteiden lähettämisestä ei

7 Ympäristöterveyslautakunta peritä maksua toiminnanharjoittajilta. Esityksen mukainen.

8 Ympäristöterveyslautakunta MIEKKA MAKKARAN TOIMINNAN PÄÄTTYMINEN Ymp.terv.ltk 37 Liite 1 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on päätöksellään ( 53/2010) hyväksynyt Miekka Makkaran (laitoksen sijainti Jalkalantie 6, Suonenjoki) elintarvikelain 23/2006 mukaiseksi liha-alan laitokseksi. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA:n antama laitostunnus on F5830. Toiminnanharjoitta Yakup Kilinc on päivätyllä ja saapuneella kirjeellään (liite 1) ilmoittanut lopettaneensa yrityksen toiminnan Suonenjoella huhtikuussa Elintarvikelain 23/ mukaan toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta on viivytyksettä ilmoitettava valvontaviranomaiselle, joka lähettää tiedon edelleen EVI- RA:lle. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa lähetetyn ilmoituksen perusteella Miekka Makkaran (laitostunnus F5830) toiminnan loppuneen. Laitostoiminnan loppumisesta tehdään ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. Esityksen mukainen.

9 Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Ymp.terv.ltk 38 Ympäristöterveysjohtaja on välisenä aikana tehnyt henkilöstöä koskevat päätökset /2012/yth.henkilöstö. Ympäristöterveysjohtaja on tehnyt välisenä aikana seuraavat päätökset terveydensuojelulain ja tupakkalain nojalla. Päätöksiin sisältyy myös maksupäätöksiä: Keiteleen Palvelukoti ky, Peltotie 5, Keitele; palvelukotitoiminnen ja tilojen hyväksyminen, 705 Suonenjoen kaupunki/iisveden päiväkoti, Tapiolantie 2, Iisvesi; päiväkotihuoneiston käyttöönotto, 135 Vaalijalan kuntayhtymä/tervon Savoset, Lohitie 3, Tervo; työhönvalmennuskeskuksen perustaminen ja käyttöönotto Asunto Oy Tervonsalmi, Marjantie 13, Tervo; asunnossa esiintyvän terveyshaitan poistaminen ja/tai rajoittaminen, 282 Vesannon Karjalaiset ry/asinsalmen lava, Kiesimäentie 2795, Vesanto; julkisen huvi- ja kokoontumishuoneiston perustaminen ja käyttöönotto Suonenjoen Kauneuspalvelut ky, Iisvedentie 3, Suonenjoki; kauneushoitotilan käyttöönotto, 141 Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Lautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi. Esityksen mukainen.

10 Ympäristöterveyslautakunta AJANKOHTAISET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Ymp.terv.ltk Valtion viranomaiset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira raportti kunnallisen eläinlääkintähuollon resursseista Suomessa Kuntien yhteiset viranomaiset Suonenjoen kaupunki kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja Tervon kunta kunnanhallituksen pöytäkirjaote , ympäristöterveysjohtajan tehtäväkohtainen palkan tarkistaminen. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuiksi. Esityksen mukainen.

11 Ympäristöterveyslautakunta VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA Ymp.terv.ltk 40 Oheismateriaali 2 Nykyinen eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) tuli voimaan Lain tarkoituksena on osaltaan varmistaa kuntien järjestämien eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja laatu sekä muiden eläinlääkäripalvelujen valvonta. Lisäksi lain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa. Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen on huolehdittava kunnaneläinlääkärille mm. eläintautilaissa (55/1980) ja eläinsuojelulaissa (247/1996) säädettyjen valvontatehtävien hoidon edellytysten järjestämisestä. Lain mukaan kunnalle maksetaan valtion varoista korvaus kyseisten valvontatehtävien suorittamisesta. Vaikka osa eläinten hyvinvoinnin valvonnan tehtävistä on siirretty kunnaneläinlääkäreiltä aluehallintoon, on kunnilla päävastuu eläinsuojeluvalvonnan toimivuudesta. Kuntien vastuulla on myös tarkoitukseen varattujen määrärahojen järkevä ja tarkoituksenmukainen käyttö. Eläintauti ja eläinsuojeluvalvontaan tullut merkittävä lisäresurssi (n. 4 milj. euroa/v) edellyttää, että valvonta toteutetaan kattavasti, tasapuolisesti ja jäävittömästi. Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnaneläinlääkäri ei voi valvoa sellaista kohdetta, johon hänellä on kiinteä asiakassuhde. Eläinlääkintähuoltolain eduskuntakäsittelyn yhteydessä maa- ja metsätalousvaliokunta totesi mietinnössään, että lisäresurssit valvontatehtäviin ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden perustaminen mahdollistavat valvontaeläinlääkärin virkojen perustamisen, jolloin eläinlääkäreiden jääviysongelmat käytännön valvonnassa vältetään. Myös yhteiskunnallisessa keskustelussa erityisesti eläinten hyvinvoinnin valvonnan toimivuus ja luotettavuus on korostetusti ollut esillä viime vuosina, ja tässä yhteydessä on tuotu esille uuden eläinlääkintähuoltolain merkitys valvonnan tehostamisessa ja eläinlääkäripalvelujen sekä valvonnan eriyttämisessä. Myös Euroopan komissio on tarkastuksillaan kiinnittänyt huomiota samaan asiaan. Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista puolestaan toteaa, että kuntien tulee ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan valvontatehtävät perustamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueille valvontaeläinlääkärin virkoja. Arvioitu tarve valvontaeläinlääkäreille koko maassa vuodelle 2011 oli 42 htv. Evira on ohjekirjeessään 15901/ ; (oheismateriaali 2) selvittänyt eläinsuojelun ja eläintautien valvontatehtävistä kunnille maksettavan korvausten perusteita. Maksuperusteita on täsmennetty ja laajennettu myöhemmin Maa- ja metsätalousministeriön, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Kuntaliiton yhteisellä kirjeellä ; (oheis-

12 Ympäristöterveyslautakunta materiaali 2). Valtio korvaa kunnalle valvontatehtäviin käytetyltä ajalta matka-aika mukaan lukien palkkakustannukset, jotka koostuvat valvontatehtävään käytetyn työajan välittömästä palkasta ja siihen liittyvistä henkilöstösivukuluista. Palkkakustannus sisältää vuosiloma-ajan palkan ja lomarahan; henkilöstösivukuluihin luetaan vuosittain vahvistettavat sosiaalivakuutusmaksut sekä palkkakustannuksiin lisättävän 5,3 % korvauksen viranhaltijan mahdollisista sairauslomista, työkyvyttömyyseläkkeistä sekä perhevapaista. Jos kunnaneläinlääkäri tekee osan työajasta elintarvikelain mukaisia kunnan valvontatehtäviä ja osan työajasta valtion valvontatehtäviä, laskutetaan valtion virkatehtäviin kohdistuva palkan suhteellinen osuus sivukuluineen valtiolta samoin kuin suhteellinen osuus vuosiloma-ajan palkasta ja lomarahasta. Valvontatehtävässä käytettyihin aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin luetaan tietokoneen, tietokoneohjelmien ja puhelimen hankinta sekä tietoliikenneyhteyksien ylläpito ja puhelinlaskut niiltä osin, kun ne kohdistuvat valtion valvontatehtäviin. Itä-Suomen Aluehallintovirasto (ISAVI) on arvioinut omassa resurssitarpeen kartoituksessaan 0,5 htv valtion valvontatehtäviä hoitoon Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Elintarvikevalvontaan (alkutuotannon ja laitosvalvontaan) voitaisiin käyttää loput työajasta. Päätoiminen valvontaeläinlääkäri on varmin keino poistaa asiakassuhteista johtuva mahdollinen esteellisyys ja heillä on erikoistumisensa myötä mahdollisuus myös kehittää toimintaa. Samalla vapautuu praktikkoeläinlääkäreiden aikaa mm. tuotantoeläinten terveydenhuoltoon, jonka järjestäminen on nyt kuntien vastuulla. Pätevyysehtona virkaan on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Lisäksi viran hoito edellyttää perehtymistä virkatehtäviin, eläintauti- ja eläinsuojelulainsäädäntöön, hallintolain käyttöön sekä elintarvikevalvonnan osalta elintarvikelainsäädäntöön. Voimassa olevan Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan laskettu palkkakustannus sivukulut huomioiden on kokoaikaisen valvontaeläinlääkärin osalta tällä hetkellä n vuodessa, josta valtio siis korvaisi 50 %. Tavaroihin, tarvikkeisiin, tietoliikenneyhteyksiin ym. on varattava vuotuisiin kustannuksiin sekä toimitilasta koituvat kustannukset. Yhteistoimintasopimusta laadittaessa sovittiin, että uusia virkoja perustettaessa pyydetään peruskunnilta lausunto asiasta. Ympäristöterveysjohtaja päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta keskustelee valvontaeläinlääkärin viran perustamisesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

13 Ympäristöterveyslautakunta Valmistelua valvontaeläinlääkärin viran perustamisesta jatketaan eri vaihtoehdot huomioiden. Aluehallintovirastosta pyydetään tarkempi laskelma valvontaan vaadittavasta työvoimasta.

14 Ympäristöterveyslautakunta KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN VIRANHAUN JULISTAMINEN Ymp.terv.ltk 41 Liite 2 Oheismateriaali 3 Kunnaneläinlääkärin virkaa Keiteleen toimipaikassa hoitanut viranhaltija on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle lukien. Tervon kunnanhallitus on kokouksessaan (Liite 2) myöntänyt ympäristöterveysjohtajan hakemuksesta luvan viran täytölle toistaiseksi lukien. Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää alaisensa vakinaisen kuukausipalkkaisen henkilön ottamisesta. Viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty eläinlääkintähuoltolaissa (765/ mom. 2) sekä valtioneuvoston asetuksessa eläinlääkintähuollosta (1031/2009 2). Viranhoidon edellytyksenä on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Avoinna olevasta virasta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, Suomen Eläinlääkärilehdessä sekä Savon Sanomissa. Lisäksi ilmoitus laitetaan Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuille ilmestyvään Eläinlääkärilehteen tulee aineisto toimittaa mennessä. Ilmoitusluonnos oheismateriaalina (n:o 3). Ympäristöterveysjohtaja päätösesitys: 1. Ympäristöterveyslautakunta julistaa haettavaksi kunnaneläinlääkärin viran toimipaikkana Keitele. 2. Ympäristöterveyslautakunta valitsee keskuudestaan edustajan/edustajat haastattelemaan virkaa hakeneita. Kohta 1: esityksen mukainen. Kohta 2: ympäristöterveyslautakunta valitsi edustajiksi työryhmään hakijoita haastattelemaan Sari Andessonin ja Heikki Haataisen.

15 Ympäristöterveyslautakunta IRTOJÄÄTELÖN MIKROBIOLOGINEN LAATU Ymp.terv.ltk 42 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut selvitti kesän 2012 aikana valvonta-alueellaan myynnissä ja tarjolla olevien irtojäätelöiden mikrobiologista laatua. Näytteenotto sisältyi valvontasuunnitelmaan ja suoritettiin valvontayksikön omana projektina. Kahdeksasta otetusta näytteestä yksi oli mikrobiologiselta laadultaan huono. Näytteitä otettiin seitsemästä eri valvontakohteesta viiden kunnan alueelta. Yhdessä näytteessä poikkeavan laadun aiheutti korkea enterobakteerien määrä. Enterobakteerit toimivat elintarvikkeessa ruokamyrkytysbakteerien indikaattorina. Enterobakteerit ovat yleensä ulosteperäisiä, ja niiden esiintyminen elintarvikkeissa viittaa huonoon käsittelyhygieniaan ja varsinaisten ruokamyrkytysbakteerien esiintymismahdollisuuteen. Ne voivat lisääntyä elintarvikkeissa voimakkaasti esim. säilytys- ja tarjoilulämpötilojen ylittäessä tai alittaessa raja-arvot. Myös aerobisten mikro-organismien määrä näytteessä oli hieman koholla, muttei ylittänyt raja-arvoa. Aerobiset mikro-organismit kuvaavat ruuan yleistä mikrobiologista laatua. Kun elintarviketta säilytetään väärässä lämpötilassa tai se vanhenee, aerobisten mikro-organismien määrä yleensä nousee. Samasta kohteesta otetusta uusintanäytteestä saatu mikrobiologinen tulos oli hyvä. Näytteenoton yhteydessä ei suoritettu valvontasuunnitelman mukaista tarkastustoimintaa. Ympäristöterveysjohtaja päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Esityksen mukainen.

16 Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSTOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2013 Ymp.terv.ltk 43 Oheismateriaali 4 Kunnanhallitus on antanut ohjeet talousarvion laatimista varten (oheismateriaali 4). Oheismateriaalina ympäristöterveystoimen vuoden 2013 talousarvioesityksen tekstiosa ja käyttötalouden määrärahaesitys ( jaetaan kokouksessa). Vyörytyserät on arvioitu v tietojen perusteella. Ympäristöterveystoimen talousarvioesitys 2013 kattaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisia uusia perustettavia virkoja, joiden rahoitus joudutaan tarvittaessa kattamaan lisätalousarviolla. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta pyytää ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aleen jäsenkunnilta lausunnot oheismateriaali 4:n mukaisesta vuoden 2013 käyttötalouden talousarvioesityksestä mennessä. Esityksen mukainen.

17 Ympäristöterveyslautakunta Osa oheismateriaalina olevista asiakirjoista salassa pidettäviä ( Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTA VIRANOMAISVALVONTAA VARTEN TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEKEVÄN ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN PÄTEVYY- DEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN ARVIOINTI; SUOMEN SISÄILMAKESKUS OY Ymp.terv.ltk 44 Oheismateriaali 5 Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on arvioida terveydensuojelulain (763/1994) mukaista viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia sekä selvityksiä tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden asiantuntemus, pätevyys sekä käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuus. Edellä tarkoitettuun ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintomenettelylain virkamiehen esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriolla tulee olla asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritelmien luotettavuus. Suomen Sisäilmakeskus Oy, (Timo Peltonen) on toimittanut kunnan terveydensuojeluviranomaiselle pyynnöstä terveydensuojelulain (763/1994) 49:ssä tarkoitettua ulkopuolista asiantuntijuutta koskevat asiakirjat arvioitaviksi. Peltonen on toimittanut sähköpostin liitteinä seuraavat asiakirjat tai niiden jäljennökset (oheismateriaali 5): TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN PÄÄTÖS (Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, terveysvalvonnan johtaja 8 / 2011; ; 224/220/2011) Asiantuntemus ja pätevyys Päätöksen mukaan Suomen Sisäilmakeskus Oy on osoittanut, että tutkimuksista vastaavilla asiantuntijoilla (kirjattu päätökseen) on tarvittava asiantuntemus ja pätevyys antamiensa tietojen mukaisten tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Pätevyysalueet ja menetelmien luotettavuus Suomen Sisäilmakeskus on osoittanut, että Suomen Sisäilmakeskus Oy:n käyttämät tutkimusmenetelmät (kirjattu päätökseen) ovat luotettavia terveydensuojeluviranomaisen vaatimien tutkimusten ja mittausten tekemiseen. Laboratorio

18 Ympäristöterveyslautakunta Suomen Sisäilmakeskus Oy on osoittanut, että sen käyttämät laboratoriot (kirjattu päätökseen) täyttävät viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia tekevien laboratorioiden terveydensuojelulain mukaiset vaatimukset. PERUSTIEDOT Timo Peltonen - Tutkimuspäällikkö - Rakennusterveysasiantuntija VTT-C (sertifikaatti voimassa asti, tarkastettu ) - HTT-tavarantarkastaja - Asuntokaupan kuntotarkastaja - Talonrakennusteknikko Petri Hartikainen - RI, Tutkimusinsinööri - Rakennusterveysasiantuntijakoulutus (valmistuu syksyllä 2012) - RATEKO rakenteiden kosteudenmittaaja sertifiointi (suoritus kesken 7/2012) Marika Raatikainen - FM (ympäristötiede), sisäilmatutkija Minna Laurinen - Ins. (talonrakennustekn.), tutkimusinsinööri - Rakennusterveysasiantuntija VTT-C (sertifikaatti voimassa asti, tarkastettu ) REFERENSSIT Suomen Sisäilmakeskus Oy on toimittanut Timo Peltosen, Petri Hartikaisen, Marika Raatikaisen sekä Minna Laurisen referenssit sekä selvitykset suoritetuista sisäilmaongelmiin ja kosteusvaurioihin liittyvistä tavarantarkastuksista. Annettujen selvitysten sekä referenssien perusteella Peltonen, Hartikainen, Raatikainen sekä Laurinen ovat suorittaneet tutkimuksia sekä selvityksiä luonteeltaan ja laajuudeltaan hyvin erilaisissa ja erikokoisissa kohteissa Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueilla. SUOMEN SISÄILMAKESKUS OY:N KÄYTTÄMÄT TUTKIMUSMENE- TELMÄT SEKÄ MITTALAITTEET Suomen Sisäilmakeskus Oy hyödyntää tutkimusmenetelminään: - Rakennus- ja kosteustekniset kuntotutkimukset sisältäen mikrobi-, VOC-, kuitu-, asbesti-, PCB-, PAH- yms. näytteiden ottamista ja analysoinnin - Ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimukset - Julkisivujen kuntotutkimukset

19 Ympäristöterveyslautakunta Rakennusterveyshaittojen selvitykset - Terveydellisten riskienarviointi - Sisäilmakorjausten konsultointi - Suunnittelun ohjaus - Sisäilmakorjauskohteiden rakennuttaminen (Lahden seutu) - Peruskorjaushankkeiden valvonta - Suunnittelun ohjaus ja konsultointi - Korjaustyöalueiden osastointi - Puhtaustarkastukset TUTKIMUSLABORATORIO Suomen Sisäilmakeskus Oy käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan Työterveyslaitoksen (Kuopio, Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki) palveluja. Laboratorioilla katsotaan olevan tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriot ovat Eviran hyväksymiä. Eviran hyväksymät menetelmät esitetty Eviran internet-sivuilla. SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ: Hallintolaki 434/2003 Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 691/2001 Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa seuraavaa: 1. Suomen Sisäilmakeskus Oy osoittaa omaavansa terveydensuojelulain (763/1994) mukaista valvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevältä ulkopuoliselta asiantuntijalta edellytetyt asiantuntijuuden sekä pätevyyden. 2. Suomen Sisäilmakeskus Oy:n käyttämät tutkimusmenetelmät ovat luotettavia fysikaalisten ja kemiallisten olosuhteiden mittauksen sekä näytteenoton osalta, siten kuin ne on esitetty suoritettavaksi asumisterveysohjeessa sekä asumisterveysoppaassa julkaistuin menetelmin sekä tavoin. 3. Suomen Sisäilmakeskus Oy:n käyttämällä terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä tutkimuslaboratoriolla (Työterveyslaitos: Kuopio, Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki) on tutkimusten suorittamiseen tarvittava asiantuntemus ja muut valmiudet. Laboratoriolla on Eviran hyväksyntä, jolloin heillä katsotaan olevan terveydensuojelulain (763/1994) edellyttämä asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorio on osoittanut tekemiensä määritysten luotettavuuden. Lautakunta julistaa salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julki-

20 Ympäristöterveyslautakunta suudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti Suomen Sisäilmakeskus Oy:n henkilöstöä koskevat henkilökohtaiset tunnistetiedot sekä seuraavat oheismateriaalina olevat asiakirjat: - Ansioluettelo, Petri Hartikainen (päivätty ) - Ansioluettelo, Marika Raatikainen (päivätty ) - Ansioluettelo, Minna Laurinen (päivätty ) - Ansioluettelo, Timo Peltonen (päivätty ) - Referenssiluettelo, Petri Hartikainen (päivätty ) - Referenssiluettelo, Marika Raatikainen (päivätty ) - Referenssiluettelo, Minna Laurinen (päivätty ) - Referenssiluettelo, Timo Peltonen (päivätty ) - Referenssi- / tavarantarkastusluettelo v , Timo Peltonen - Laadunvarmistusmenettely, Suomen Sisäilmakeskus Oy (päivätty ) Esityksen mukainen.

21 Ympäristöterveyslautakunta Osa oheismateriaalina olevista asiakirjoista salassa pidettäviä ( Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTA VIRANOMAISVALVONTAA VARTEN TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEKEVÄN ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN PÄTEVYY- DEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN ARVIOINTI; RAKSYSTEMS ANTICIMEX INSINÖÖRITOI- MISTO OY (MIKA RUOTSALAINEN) Ymp.terv.ltk 45 Oheismateriaali 6 Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on arvioida terveydensuojelulain (763/1994) mukaista viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia sekä selvityksiä tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden asiantuntemus, pätevyys sekä käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuus. Edellä tarkoitettuun ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintomenettelylain virkamiehen esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriolla tulee olla asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritelmien luotettavuus. Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy (Mika Ruotsalainen) on toimittanut kunnan terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelulain (763/1994) 49:ssä tarkoitettua ulkopuolista asiantuntijuutta koskevat asiakirjat arvioitaviksi. Ruotsalainen on toimittanut sekä sähköpostitse seuraavat asiakirjat tai niiden jäljennökset (oheismateriaali 6): SELVITYS / PERUSTIEDOT - Yritys: Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy - Hakija / asiantuntija: Mika Ruotsalainen - Hakijan koulutus: - Rakennusinsinööri v Kuntotarkastaja (AKK) v (pätevöityminen tarkastettu , internetsivun päivitystieto ei ollut saatavilla) - Rakenteiden kosteusmittaaja (VTT-C ) v (pätevöityminen tarkastettu , voimassaolo päättyy ) Työkokemus alalta: - Helsingin kaupungin ympäristökeskus: ympäristötarkastaja / ympäristövalvontayksikkö

22 Ympäristöterveyslautakunta ympäristösuojeluyksikkö Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy: sisäilmamittaaja (sisäilmastotutkimuksia, näytteenottoa, kosteusmittauksia ja dokumentointeja). - Anticimex / Etelä-Suomen Kiinteistökuivaus Oy: : kosteuskartoittaja - Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy: kuntotarkastaja: Asuntokaupan kuntotarkastuksia ja kosteuskartoituksia sekä rakennusteknisiä asiantuntijatehtäviä. - Esim. kiinteistöjen kuntotarkastuksia yli 500 kpl:tta, kosteuskartoituksia ~500kpl:tta sekä muita asiantuntijatehtäviä. Toiminnan kuvaus: - Raksystems Anticimex on rakennus- ja kiinteistöalan sekä elintarvikehygienian palveluyritys. Osa EQT:n omistamaa Anticimex-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin kuntotarkastusyhtiö. Suomessa tehty yli kuntotarkastusta, tuhansia kuntoarvioita ja -tutkimuksia, hygieniatarkastusta ja tuhoeläintorjuntasopimusta. Yritysfaktat - Anticimex Ab perustettu Ruotsissa vuonna Insinööritoimisto Raksystems Oy perustettu vuonna Toimintaa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa. - Anticimex Europen omistaja on EQT. REFERENSSIT Referenssit: - Kiinteistöjen kuntotarkastuksia ja huoneistojen kosteuskartoituksia asuntokauppoihin liittyen vuosina Kohteina yksityistalouksia < Yhteistyötä kiinteistövälitysliikkeiden kanssa Kuopion ja Pohjois-Savon alueella - Vahinkotarkastuksia: Nordea Vahinkovakuutukset vuosina Lisäksi muita rakennusalan asiantuntijatehtäviä TUTKIMUSMENETELMÄT SEKÄ MITTALAITTEET Kalusto - Puunkosteusmittari Tramex Moisture Meter (kalibroitu 8/ 2012) - Kosteudentunnistin Gann Hyrdomette UNI-1 (kalibroitu 8/ Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaite Vaisala HMI41 ja HMP42 (kalibroitu 8/ 2012) - Käyttöveden lämpömittari - Vedenvirtaama kuppi - Merkkisavukynä (smoke-pen) - Tarvittavat työvälineet rakenneavauksiin ja porauksiin

23 Ympäristöterveyslautakunta Materiaalinäytteenottovälineistöä (minigrip-pusseja, työstötyökaluja, puhdistusaineet, suojakäsineet, hengityssuojaimet) Menetelmät - Kuntotarkastuksissa noudatamme Asuntokaupan Kuntotarkastuksen Yhteisen Toimintamallin (YTM) mukaista kuntotarkastustapaa. Tarkastuksen sisällöstä ja sen kuvauksesta tarkemmin ohjekorteissa (LVI ,KH ja LVI , KH ) - Näytteenotoissa noudatamme asumisterveysohjeen /-oppaan mukaisia menettelyohjeita. Materiaalinäytteet otetaan puhdistetuilla työvälineillä minigrip pusseihin ja näytteet toimitetaan vuorokauden sisään laboratorioon analysoitaviksi. Tarkastusten yhteydessä suoritetuissa näytteidenotoissa ja tutkimuksissa noudatamme asumisterveysohjeen /-oppaan mukaisia menettelyohjeita. MITTAKALUSTON KALIBROINTI Tarkastuksissa käytetyt mittarit kalibroidaan valmistajan antaman ohjeiden mukaisesti. - Vaisalan mittarit kalibroidaan puolen vuoden välein Vantaan toimipisteessä (viimeisin 8/2012) - Puukosteusmittari vuoden välein maahantuojalla (viimeksi 8/ 2012 Fattore Vitale, Espoo) - Pintakosteudenosoitin kalibroidaan vuodenvälein (viimeksi 8/2012 J.H.Laaksonen Oy) TUTKIMUSLABORATORIO - Tutkittavat näytteet analysoidaan Työterveyslaitoksella (Kuopio) tai Mikrobioni Oy:ssä, - Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan Mikrobioni Oy:n laboratoriota, jolla ei toistaiseksi ole Eviran hyväksyntää (Lähde: Eviran internetsivu, päivitetty ). - Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan myös Työterveylaitoksen laboratoriopalveluja, jolla katsotaan olevan tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratorio on Eviran hyväksymä. Eviran hyväksymät menetelmät esitetty Eviran internet-sivuilla (Lähde: Eviran internetsivu, päivitetty ). SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ: Hallintolaki 434/2003 Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 691/2001

24 Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa seuraavaa: 1. Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy (Mika Ruotsalainen) osoittaa omaavansa terveydensuojelulain (763/1994) mukaista valvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevältä ulkopuoliselta asiantuntijalta edellytetyt asiantuntijuuden sekä pätevyyden. 2. Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy (Mika Ruotsalainen) käyttämät tutkimusmenetelmät ovat luotettavia fysikaalisten ja kemiallisten olosuhteiden mittauksen sekä näytteenoton osalta, siten kuin ne on esitetty suoritettavaksi asumisterveysohjeessa sekä asumisterveysoppaassa julkaistuin menetelmin sekä tavoin. 3. Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy (Mika Ruotsalainen) käyttämällä terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä tutkimuslaboratoriolla (Työterveyslaitos, Kuopio, Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki) on tutkimusten suorittamiseen tarvittava asiantuntemus ja muut valmiudet. Laboratoriolla on Eviran hyväksyntä, jolloin heillä katsotaan olevan terveydensuojelulain (763/1994) edellyttämä asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorio on osoittanut tekemiensä määritysten luotettavuuden. Lautakunta julistaa salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:tä (Mika Ruotsalainen) koskevat henkilökohtaiset tunnistetiedot sekä seuraavat oheismateriaalina olevat asiakirjat: - Tutkintotodistuksen jäljennös (päivätty ) - Todistus, Koulutuskeskus Oy PRK (päivätty ) - Rakennusterveysasiantuntijan -henkilösertifikaatti, VTT Expert Services Oy (päivätty ) - Muut arviointiasiakirjat ( sekä ) Esityksen mukainen.

25 Ympäristöterveyslautakunta Osa oheismateriaalina olevista asiakirjoista salassa pidettäviä ( Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTA VIRANOMAISVALVONTAA VARTEN TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEKEVÄN ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN PÄTEVYY- DEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN ARVIOINTI; INSINÖÖRITOIMISTO CONSILIUM OY (TERO RÄSÄNEN) Ymp.terv.ltk 46 Oheismateriaali 7 Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on arvioida terveydensuojelulain (763/1994) mukaista viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia sekä selvityksiä tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden asiantuntemus, pätevyys sekä käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuus. Edellä tarkoitettuun ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintomenettelylain virkamiehen esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriolla tulee olla asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritelmien luotettavuus. Insinööritoimisto Consilium Oy (Tero Räsänen) on toimittanut kunnan terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelulain (763/1994) 49:ssä tarkoitettua ulkopuolista asiantuntijuutta koskevat asiakirjat arvioitaviksi. Räsänen on toimittanut kirjepostina seuraavat asiakirjat tai niiden jäljennökset (oheismateriaali 7): SELVITYS / PERUSTIEDOT - Yritys: Consilium Oy - Hakija / asiantuntija: Tero Räsänen - Hakijan koulutus: - Insinööri (AMK), talotekniikka kesken (165 / 240 op.) v Insinööri (AMK), puutekniikka v Putkiasentaja, oppisopimus v Toiminnan kuvaus: Insinööritoimisto Consilium Oy on perustettu vuonna Päätuotteina pienrakentajien rakennuspalveluiden suunnitelma-asiakirjat. Palvelut käsittävät mm. ARK-, RAK- ja LVI-suunnittelun sekä työnjohtotehtävät uudis- ja korjausrakentamisessa. Muita palveluita ovat rakennusten kuntotutkimukset ja sekä erilliset rakennustekniset katselmukset. REFERENSSIT Consilium Oy (Tero Räsänen) on ilmoittanut seuraavat referenssit

26 Ympäristöterveyslautakunta vuonna 2012: - Sisäilmanäytteen ottaminen (Andersen-keräin) 1 kpl - Asuinrakennuksen kuntotutkimus 2 kpl - Omakotitalon korjaussuunnitelma 1 kpl - Rakennekosteusmittaus 3 kpl - Omakotitalon LVI-suunnittelu 3 kpl - Aikaisempia referenssejä ei ole kertynyt. TUTKIMUSMENETELMÄT SEKÄ MITTALAITTEET Kalusto - TSI Velocicalc Plus 9565, ilmastoinnin ja sisäilmanlaadun tallentava ja dataloggaava monitoimimittari. Käytössä seuraavat mitta-anturit: -TSI 964, voidaan mitata mm. ilman nopeutta, tilavuusvirtaa, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta, paine-eroa -TSI 986, voidaan mitata mm. ilman VOC- ja hiilidioksidipitoisuutta - EBRO 220 IR-pintalämpömittari - Merkkisavut ilmavirtojen havaitsemiseksi - GANN Hydrotest LG2 kosteusmittari. Käytössä seuraavat mitta-anturit: - GANN B50 pintakosteudenosoitin - GANN RT-T 37 EL rakennekosteudenosoitin - M20 puun kosteudenosoitin Tutkimusmenetelmät - Sisäilman laadun ja ilmanvaihdon tehokkuuden mittaukset: - VOC- ja CO2 mittaukset - Ilman nopeus, kosteus, paine-ero yms. - Ilmanvaihdon tehokkuus, ilman virtaussuunnat - Kuntotutkimukset - Kuntoarvion tekeminen KH ohjekortin mukaisesti - Rakenteiden kosteusmittaukset mm. RT ohjekortin mukaisesti - Vaurioiden selvitys ja korjaussuunnitelmien laatiminen tarvittaessa - Näytteenotto - Ilmanäytteet (Andersen-keräin) - Materiaalinäytteet tapauskohtaisesti - Kuitunäytteet - Pölylaskeumanäytteet Kirjallisuus ja lähdeaineisto - Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 - Asumisterveysopas, asumisterveysohjeen soveltamisopas Suomen rakentamismääräyskokoelma - RT-, KH- ja LVI kortiston ohjeet

27 Ympäristöterveyslautakunta MITTAKALUSTON KALIBROINTI - Kaikki kalibrointia vaativat mittalaitteet kalibroidaan ulkopuolisen tahon toimesta vähintään kerran vuodessa. - TSI Velocicalc Plus Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan TSI 964. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan TSI 986. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan EBRO 220 IR-pintalämpömittari. Ei kalibrointitietoa. - Merkkisavut ilmavirtojen havaitsemiseksi - GANN Hydrotest LG2 kosteusmittari. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan , voimassa 12 kk. - GANN B50 pintakosteudenosoitin. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan , voimassa 12 kk. - GANN RT-T 37 EL rakennekosteudenosoitin. Ei kalibrointitietoa. - M20 puun kosteudenosoitin. Ei kalibrointitietoa. - GANN RH-T 37 EL ilma-anturi. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan , voimassa 12 kk. TUTKIMUSLABORATORIO - Insinööritoimisto Consilium Oy käyttää sisäilmanäytteiden analysoinnissa apunaan Mikrobioni Oy:n laboratoriota, jolla ei toistaiseksi ole Eviran hyväksyntää (Lähde: Eviran internetsivu, päivitetty ). - Insinööritoimisto Consilium Oy voi käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan myös Työterveylaitoksen laboratoriopalveluja, jolla katsotaan olevan tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratorio ont Eviran hyväksymä. Eviran hyväksymät menetelmät esitetty Eviran internet-sivuilla (Lähde: Eviran internetsivu, päivitetty ). SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ: Hallintolaki 434/2003 Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 691/2001 Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa seuraavaa: 1. Insinööritoimisto Consilium Oy (Tero Räsänen) ei ole osoittanut toistaiseksi omaavansa terveydensuojelulain (763/1994) mukaista valvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevältä ulkopuoliselta asiantuntijalta edellytettyä asiantuntijuutta eikä pätevyyttä. Lautakunta katsoo, että Räsäsen hankkima koulutus ja alalta hankitut lisätiedot eivät ole toistaiseksi riittäviä viranomaistutkimusten ja näytteenoton suorittamiseksi. Räsänen ei toistaiseksi myöskään omaa pitkäaikaista työkokemusta alalta. Terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden syiden, laajuuden sekä luonteen selvittäminen edellyttää monipuolista asiantuntemusta

28 Ympäristöterveyslautakunta sekä kokemusta. 2. Insinööritoimisto Consilium Oy:n (Tero Räsänen) käyttämät tutkimusmenetelmät ovat puolestaan luotettavia fysikaalisten ja kemiallisten olosuhteiden mittauksen sekä näytteenoton osalta, siten kuin ne on esitetty suoritettavaksi asumisterveysohjeessa sekä asumisterveysoppaassa julkaistuin menetelmin sekä tavoin. Esitetyt sekä käytetyt menetelmät ovat toistaiseksi kuitenkin hyvin rajalliset laaja-alaiseen terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden syiden, laajuuden sekä luonteen selvittämiseen. 3. Insinööritoimisto Consilium Oy:n (Tero Räsänen) käyttämällä terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä tutkimuslaboratoriolla (Työterveyslaitos, Kuopio, Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki) on tutkimusten suorittamiseen tarvittava asiantuntemus ja muut valmiudet. Laboratoriolla on Eviran hyväksyntä, jolloin heillä katsotaan olevan terveydensuojelulain (763/1994) edellyttämä asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorio on osoittanut tekemiensä määritysten luotettavuuden. Lautakunta julistaa salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti Tero Räsästä koskevat henkilökohtaiset tunnistetiedot sekä seuraavat oheismateriaalina olevat asiakirjat: - Opiskelutodistuksen jäljennös, Insinööri (AMK) / talotekniikka, Mikkelin ammattikorkeakoulu (päivätty ) - Opintorekisteriote, Insinööri (AMK) / talotekniikka, Mikkelin ammattikorkeakoulu (päivätty ) - Tutkintotodistus, Insinööri (AMK) / puutekniikka, Savonia-ammattikorkeakoulu (päivätty ) - Tutkintotodistus, ammatillinen perustutkinto / talotekniikka (putkiasentaja), Turun ammatti-instituutti (päivätty ) Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 3/2012. Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45. Kunnanviraston kokoushuone. Saapui 19 :n aikana

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 3/2012. Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45. Kunnanviraston kokoushuone. Saapui 19 :n aikana Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45 Kunnanviraston kokoushuone Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 03/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 SISÄLLYS

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012 Yth. jaosto 19.12.2011 48. Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys 2012 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 2 Lyhenteitä STTV EVIRA KUV Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Kuluttajavirasto

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMA 2011 LUONNOS

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMA 2011 LUONNOS Siilinjärven Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA 2011 LUONNOS Ympäristöterveyslautakunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Ymja 17.12.2009 143 Liite nro 1 Ympäristöpalvelut (Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski) Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski 2 (27) Sisältö

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 16/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. YLEISTÄ 1.1 Valvontaviranomainen, tehtävien hoito sekä valvonnan voimavarat 1.2 Valvontasuunnitelma

Lisätiedot