PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 32-47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla"

Transkriptio

1 Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Sari Andersson Eeva Räty Heikki Haatainen, vpj. Auli Korhonen Virpi Koivistoinen Timo Lindsberg Hannu Susitaival Antti Kangas Tiina Valta Paula Toivainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Hannele Rainivaara Petteri Ristikangas Kaija Tarvainen ympäristöterveysjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Allekirjoitus

2 Ympäristöterveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ymp.terv.ltk 32 Ympäristöterveyslautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosäännön (Kvalt ) 8 ja 9 mukaisesti, kun ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouksesta ilmoitetaan viikkoa ennen kokousta. Esityslista postitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse. Ympäristöterveyslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalaki 58. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Esityksen mukainen.

3 Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Ymp.terv.ltk 33 Hallintosäännön (Kvalt ) 19 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Virpi Koivistoinen ja Tiina Valta.

4 Ympäristöterveyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ymp.terv.ltk 34 Hallintosäännön (Kvalt ) 11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta päättää asialistan hyväksymisestä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON OSAVUOSIRAPORTTI Ymp.terv.ltk 35 Oheismateriaali 1 Ympäristöterveydenhuollon ensimmäinen osavuosiraportti on valmistunut ja se on ollut esillä Tervon kunnanhallituksessa ( 119) (Oheismateriaali 1). Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee ympäristöterveydenhuollon osavuosiraportin tietoonsa saatetuksi. Esityksen mukainen.

6 Ympäristöterveyslautakunta OSALLISTUMINEN ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN POLYAROMAATTI- SET HIILIVETY-YHDISTEET (PAH) SAVUSTETUISSA KALASTUSTUOTTEISSA JA LIHA- VALMISTEISSA VALVONTAHANKKEESEEN Ymp.terv.ltk 36 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa vuosille on elintarvikeketjun monivuotisessa valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa (VASU) eräänä valvonnan vaikuttavuutta tai toimintaa koskevista tavoitteista suomalaisten elintarvikkeiden turvaaminen. Tähän liittyen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on käynnistänyt valvontahankkeen PAH yhdisteistä savustetuissa kalastustuotteissa ja lihavalmisteissa. PAH yhdisteet ovat syöpävaarallisia aromaattisia aineita, joita muodostuu elintarvikkeisiin ruoanvalmistuksen seurauksena. Muita mahdollisia PAH:eille altistumisen seurauksia ovat lisääntymishäiriöt, epämuodostumat sekä vastustuskyvyn heikkeneminen. PAH yhdisteitä on havaittu erityisesti tuotteissa, joita on savustettu, paahdettu, grillattu tai kuivattu kala ja liha. Nykyisessä EU-lainsäädännössä on asetettu sallittu enimmäismäärä yhdelle PAH yhdisteelle, bentso(a)pyreenille (sallittu enimmäismäärä 5 µg/kg). Asetuksen muutos 835/2011 kiristää nykyistä lainsäädäntöä ja enimmäismäärät annetaan myös neljän PAH yhdisteen summalle. Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan vuodelle 2012 ei sisällytetty PAH-valvontahanketta, koska katsottiin, että alueen pienille savustamoille ja kalanjalostuslaitoksille kohdistuu muutenkin jo tuotteesta johtuvaa valvontaa ja näytteenottoa. Lisäksi PAH-yhdisteiden tutkimuskustannukset ovat suhteellisen hintavia. Valvontasuunnitelmaa laadittaessa ei ollut tiedossa, että EVIRA maksaa näytteiden analysointikulut (yhteensä max 200 näytettä). Kunnalliset valvontaviranomaiset vastaavat näytteenottoon ja näytteen lähetykseen liittyvistä kuluista. Ympäristöterveyspalveluille kohdistuviksi kustannuksiksi on arvioitu olevan muutamia satoja euroja. PAH yhdisteiden pitoisuuksia elintarvikkeissa ei alueen elintarviketuotannossa ole tutkittu useaan vuoteen. Kalaa savustavia laitoksia on alueella 4 kpl; lisäksi on muutamia muita kalan savustusta tekeviä yrityksiä. Valvontaviranomaisten tulisi tiedottaa ja neuvoa toimijoita lainsäädännön vaatimusten muuttumisesta ja asian merkittävyydestä kuluttajien terveyteen. EVIRA on hanketta varten laatinut materiaalia sekä lomakkeita näytteenottoa ja tarkastuksia varten valvontaviranomaisten tueksi. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut toteuttaa PAH valvontahankkeen v aikana, mikäli näytteet sisältyvät EVIRA:n maksamiin analyysikustannuksiin. Näytteenotosta ja näytteiden lähettämisestä ei

7 Ympäristöterveyslautakunta peritä maksua toiminnanharjoittajilta. Esityksen mukainen.

8 Ympäristöterveyslautakunta MIEKKA MAKKARAN TOIMINNAN PÄÄTTYMINEN Ymp.terv.ltk 37 Liite 1 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on päätöksellään ( 53/2010) hyväksynyt Miekka Makkaran (laitoksen sijainti Jalkalantie 6, Suonenjoki) elintarvikelain 23/2006 mukaiseksi liha-alan laitokseksi. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA:n antama laitostunnus on F5830. Toiminnanharjoitta Yakup Kilinc on päivätyllä ja saapuneella kirjeellään (liite 1) ilmoittanut lopettaneensa yrityksen toiminnan Suonenjoella huhtikuussa Elintarvikelain 23/ mukaan toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta on viivytyksettä ilmoitettava valvontaviranomaiselle, joka lähettää tiedon edelleen EVI- RA:lle. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa lähetetyn ilmoituksen perusteella Miekka Makkaran (laitostunnus F5830) toiminnan loppuneen. Laitostoiminnan loppumisesta tehdään ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. Esityksen mukainen.

9 Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Ymp.terv.ltk 38 Ympäristöterveysjohtaja on välisenä aikana tehnyt henkilöstöä koskevat päätökset /2012/yth.henkilöstö. Ympäristöterveysjohtaja on tehnyt välisenä aikana seuraavat päätökset terveydensuojelulain ja tupakkalain nojalla. Päätöksiin sisältyy myös maksupäätöksiä: Keiteleen Palvelukoti ky, Peltotie 5, Keitele; palvelukotitoiminnen ja tilojen hyväksyminen, 705 Suonenjoen kaupunki/iisveden päiväkoti, Tapiolantie 2, Iisvesi; päiväkotihuoneiston käyttöönotto, 135 Vaalijalan kuntayhtymä/tervon Savoset, Lohitie 3, Tervo; työhönvalmennuskeskuksen perustaminen ja käyttöönotto Asunto Oy Tervonsalmi, Marjantie 13, Tervo; asunnossa esiintyvän terveyshaitan poistaminen ja/tai rajoittaminen, 282 Vesannon Karjalaiset ry/asinsalmen lava, Kiesimäentie 2795, Vesanto; julkisen huvi- ja kokoontumishuoneiston perustaminen ja käyttöönotto Suonenjoen Kauneuspalvelut ky, Iisvedentie 3, Suonenjoki; kauneushoitotilan käyttöönotto, 141 Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Lautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi. Esityksen mukainen.

10 Ympäristöterveyslautakunta AJANKOHTAISET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Ymp.terv.ltk Valtion viranomaiset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira raportti kunnallisen eläinlääkintähuollon resursseista Suomessa Kuntien yhteiset viranomaiset Suonenjoen kaupunki kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja Tervon kunta kunnanhallituksen pöytäkirjaote , ympäristöterveysjohtajan tehtäväkohtainen palkan tarkistaminen. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuiksi. Esityksen mukainen.

11 Ympäristöterveyslautakunta VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA Ymp.terv.ltk 40 Oheismateriaali 2 Nykyinen eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) tuli voimaan Lain tarkoituksena on osaltaan varmistaa kuntien järjestämien eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja laatu sekä muiden eläinlääkäripalvelujen valvonta. Lisäksi lain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa. Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen on huolehdittava kunnaneläinlääkärille mm. eläintautilaissa (55/1980) ja eläinsuojelulaissa (247/1996) säädettyjen valvontatehtävien hoidon edellytysten järjestämisestä. Lain mukaan kunnalle maksetaan valtion varoista korvaus kyseisten valvontatehtävien suorittamisesta. Vaikka osa eläinten hyvinvoinnin valvonnan tehtävistä on siirretty kunnaneläinlääkäreiltä aluehallintoon, on kunnilla päävastuu eläinsuojeluvalvonnan toimivuudesta. Kuntien vastuulla on myös tarkoitukseen varattujen määrärahojen järkevä ja tarkoituksenmukainen käyttö. Eläintauti ja eläinsuojeluvalvontaan tullut merkittävä lisäresurssi (n. 4 milj. euroa/v) edellyttää, että valvonta toteutetaan kattavasti, tasapuolisesti ja jäävittömästi. Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnaneläinlääkäri ei voi valvoa sellaista kohdetta, johon hänellä on kiinteä asiakassuhde. Eläinlääkintähuoltolain eduskuntakäsittelyn yhteydessä maa- ja metsätalousvaliokunta totesi mietinnössään, että lisäresurssit valvontatehtäviin ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden perustaminen mahdollistavat valvontaeläinlääkärin virkojen perustamisen, jolloin eläinlääkäreiden jääviysongelmat käytännön valvonnassa vältetään. Myös yhteiskunnallisessa keskustelussa erityisesti eläinten hyvinvoinnin valvonnan toimivuus ja luotettavuus on korostetusti ollut esillä viime vuosina, ja tässä yhteydessä on tuotu esille uuden eläinlääkintähuoltolain merkitys valvonnan tehostamisessa ja eläinlääkäripalvelujen sekä valvonnan eriyttämisessä. Myös Euroopan komissio on tarkastuksillaan kiinnittänyt huomiota samaan asiaan. Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista puolestaan toteaa, että kuntien tulee ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan valvontatehtävät perustamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueille valvontaeläinlääkärin virkoja. Arvioitu tarve valvontaeläinlääkäreille koko maassa vuodelle 2011 oli 42 htv. Evira on ohjekirjeessään 15901/ ; (oheismateriaali 2) selvittänyt eläinsuojelun ja eläintautien valvontatehtävistä kunnille maksettavan korvausten perusteita. Maksuperusteita on täsmennetty ja laajennettu myöhemmin Maa- ja metsätalousministeriön, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Kuntaliiton yhteisellä kirjeellä ; (oheis-

12 Ympäristöterveyslautakunta materiaali 2). Valtio korvaa kunnalle valvontatehtäviin käytetyltä ajalta matka-aika mukaan lukien palkkakustannukset, jotka koostuvat valvontatehtävään käytetyn työajan välittömästä palkasta ja siihen liittyvistä henkilöstösivukuluista. Palkkakustannus sisältää vuosiloma-ajan palkan ja lomarahan; henkilöstösivukuluihin luetaan vuosittain vahvistettavat sosiaalivakuutusmaksut sekä palkkakustannuksiin lisättävän 5,3 % korvauksen viranhaltijan mahdollisista sairauslomista, työkyvyttömyyseläkkeistä sekä perhevapaista. Jos kunnaneläinlääkäri tekee osan työajasta elintarvikelain mukaisia kunnan valvontatehtäviä ja osan työajasta valtion valvontatehtäviä, laskutetaan valtion virkatehtäviin kohdistuva palkan suhteellinen osuus sivukuluineen valtiolta samoin kuin suhteellinen osuus vuosiloma-ajan palkasta ja lomarahasta. Valvontatehtävässä käytettyihin aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin luetaan tietokoneen, tietokoneohjelmien ja puhelimen hankinta sekä tietoliikenneyhteyksien ylläpito ja puhelinlaskut niiltä osin, kun ne kohdistuvat valtion valvontatehtäviin. Itä-Suomen Aluehallintovirasto (ISAVI) on arvioinut omassa resurssitarpeen kartoituksessaan 0,5 htv valtion valvontatehtäviä hoitoon Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Elintarvikevalvontaan (alkutuotannon ja laitosvalvontaan) voitaisiin käyttää loput työajasta. Päätoiminen valvontaeläinlääkäri on varmin keino poistaa asiakassuhteista johtuva mahdollinen esteellisyys ja heillä on erikoistumisensa myötä mahdollisuus myös kehittää toimintaa. Samalla vapautuu praktikkoeläinlääkäreiden aikaa mm. tuotantoeläinten terveydenhuoltoon, jonka järjestäminen on nyt kuntien vastuulla. Pätevyysehtona virkaan on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Lisäksi viran hoito edellyttää perehtymistä virkatehtäviin, eläintauti- ja eläinsuojelulainsäädäntöön, hallintolain käyttöön sekä elintarvikevalvonnan osalta elintarvikelainsäädäntöön. Voimassa olevan Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan laskettu palkkakustannus sivukulut huomioiden on kokoaikaisen valvontaeläinlääkärin osalta tällä hetkellä n vuodessa, josta valtio siis korvaisi 50 %. Tavaroihin, tarvikkeisiin, tietoliikenneyhteyksiin ym. on varattava vuotuisiin kustannuksiin sekä toimitilasta koituvat kustannukset. Yhteistoimintasopimusta laadittaessa sovittiin, että uusia virkoja perustettaessa pyydetään peruskunnilta lausunto asiasta. Ympäristöterveysjohtaja päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta keskustelee valvontaeläinlääkärin viran perustamisesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

13 Ympäristöterveyslautakunta Valmistelua valvontaeläinlääkärin viran perustamisesta jatketaan eri vaihtoehdot huomioiden. Aluehallintovirastosta pyydetään tarkempi laskelma valvontaan vaadittavasta työvoimasta.

14 Ympäristöterveyslautakunta KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN VIRANHAUN JULISTAMINEN Ymp.terv.ltk 41 Liite 2 Oheismateriaali 3 Kunnaneläinlääkärin virkaa Keiteleen toimipaikassa hoitanut viranhaltija on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle lukien. Tervon kunnanhallitus on kokouksessaan (Liite 2) myöntänyt ympäristöterveysjohtajan hakemuksesta luvan viran täytölle toistaiseksi lukien. Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää alaisensa vakinaisen kuukausipalkkaisen henkilön ottamisesta. Viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty eläinlääkintähuoltolaissa (765/ mom. 2) sekä valtioneuvoston asetuksessa eläinlääkintähuollosta (1031/2009 2). Viranhoidon edellytyksenä on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Avoinna olevasta virasta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, Suomen Eläinlääkärilehdessä sekä Savon Sanomissa. Lisäksi ilmoitus laitetaan Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuille ilmestyvään Eläinlääkärilehteen tulee aineisto toimittaa mennessä. Ilmoitusluonnos oheismateriaalina (n:o 3). Ympäristöterveysjohtaja päätösesitys: 1. Ympäristöterveyslautakunta julistaa haettavaksi kunnaneläinlääkärin viran toimipaikkana Keitele. 2. Ympäristöterveyslautakunta valitsee keskuudestaan edustajan/edustajat haastattelemaan virkaa hakeneita. Kohta 1: esityksen mukainen. Kohta 2: ympäristöterveyslautakunta valitsi edustajiksi työryhmään hakijoita haastattelemaan Sari Andessonin ja Heikki Haataisen.

15 Ympäristöterveyslautakunta IRTOJÄÄTELÖN MIKROBIOLOGINEN LAATU Ymp.terv.ltk 42 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut selvitti kesän 2012 aikana valvonta-alueellaan myynnissä ja tarjolla olevien irtojäätelöiden mikrobiologista laatua. Näytteenotto sisältyi valvontasuunnitelmaan ja suoritettiin valvontayksikön omana projektina. Kahdeksasta otetusta näytteestä yksi oli mikrobiologiselta laadultaan huono. Näytteitä otettiin seitsemästä eri valvontakohteesta viiden kunnan alueelta. Yhdessä näytteessä poikkeavan laadun aiheutti korkea enterobakteerien määrä. Enterobakteerit toimivat elintarvikkeessa ruokamyrkytysbakteerien indikaattorina. Enterobakteerit ovat yleensä ulosteperäisiä, ja niiden esiintyminen elintarvikkeissa viittaa huonoon käsittelyhygieniaan ja varsinaisten ruokamyrkytysbakteerien esiintymismahdollisuuteen. Ne voivat lisääntyä elintarvikkeissa voimakkaasti esim. säilytys- ja tarjoilulämpötilojen ylittäessä tai alittaessa raja-arvot. Myös aerobisten mikro-organismien määrä näytteessä oli hieman koholla, muttei ylittänyt raja-arvoa. Aerobiset mikro-organismit kuvaavat ruuan yleistä mikrobiologista laatua. Kun elintarviketta säilytetään väärässä lämpötilassa tai se vanhenee, aerobisten mikro-organismien määrä yleensä nousee. Samasta kohteesta otetusta uusintanäytteestä saatu mikrobiologinen tulos oli hyvä. Näytteenoton yhteydessä ei suoritettu valvontasuunnitelman mukaista tarkastustoimintaa. Ympäristöterveysjohtaja päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Esityksen mukainen.

16 Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSTOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2013 Ymp.terv.ltk 43 Oheismateriaali 4 Kunnanhallitus on antanut ohjeet talousarvion laatimista varten (oheismateriaali 4). Oheismateriaalina ympäristöterveystoimen vuoden 2013 talousarvioesityksen tekstiosa ja käyttötalouden määrärahaesitys ( jaetaan kokouksessa). Vyörytyserät on arvioitu v tietojen perusteella. Ympäristöterveystoimen talousarvioesitys 2013 kattaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisia uusia perustettavia virkoja, joiden rahoitus joudutaan tarvittaessa kattamaan lisätalousarviolla. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta pyytää ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aleen jäsenkunnilta lausunnot oheismateriaali 4:n mukaisesta vuoden 2013 käyttötalouden talousarvioesityksestä mennessä. Esityksen mukainen.

17 Ympäristöterveyslautakunta Osa oheismateriaalina olevista asiakirjoista salassa pidettäviä ( Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTA VIRANOMAISVALVONTAA VARTEN TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEKEVÄN ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN PÄTEVYY- DEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN ARVIOINTI; SUOMEN SISÄILMAKESKUS OY Ymp.terv.ltk 44 Oheismateriaali 5 Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on arvioida terveydensuojelulain (763/1994) mukaista viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia sekä selvityksiä tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden asiantuntemus, pätevyys sekä käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuus. Edellä tarkoitettuun ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintomenettelylain virkamiehen esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriolla tulee olla asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritelmien luotettavuus. Suomen Sisäilmakeskus Oy, (Timo Peltonen) on toimittanut kunnan terveydensuojeluviranomaiselle pyynnöstä terveydensuojelulain (763/1994) 49:ssä tarkoitettua ulkopuolista asiantuntijuutta koskevat asiakirjat arvioitaviksi. Peltonen on toimittanut sähköpostin liitteinä seuraavat asiakirjat tai niiden jäljennökset (oheismateriaali 5): TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN PÄÄTÖS (Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, terveysvalvonnan johtaja 8 / 2011; ; 224/220/2011) Asiantuntemus ja pätevyys Päätöksen mukaan Suomen Sisäilmakeskus Oy on osoittanut, että tutkimuksista vastaavilla asiantuntijoilla (kirjattu päätökseen) on tarvittava asiantuntemus ja pätevyys antamiensa tietojen mukaisten tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Pätevyysalueet ja menetelmien luotettavuus Suomen Sisäilmakeskus on osoittanut, että Suomen Sisäilmakeskus Oy:n käyttämät tutkimusmenetelmät (kirjattu päätökseen) ovat luotettavia terveydensuojeluviranomaisen vaatimien tutkimusten ja mittausten tekemiseen. Laboratorio

18 Ympäristöterveyslautakunta Suomen Sisäilmakeskus Oy on osoittanut, että sen käyttämät laboratoriot (kirjattu päätökseen) täyttävät viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia tekevien laboratorioiden terveydensuojelulain mukaiset vaatimukset. PERUSTIEDOT Timo Peltonen - Tutkimuspäällikkö - Rakennusterveysasiantuntija VTT-C (sertifikaatti voimassa asti, tarkastettu ) - HTT-tavarantarkastaja - Asuntokaupan kuntotarkastaja - Talonrakennusteknikko Petri Hartikainen - RI, Tutkimusinsinööri - Rakennusterveysasiantuntijakoulutus (valmistuu syksyllä 2012) - RATEKO rakenteiden kosteudenmittaaja sertifiointi (suoritus kesken 7/2012) Marika Raatikainen - FM (ympäristötiede), sisäilmatutkija Minna Laurinen - Ins. (talonrakennustekn.), tutkimusinsinööri - Rakennusterveysasiantuntija VTT-C (sertifikaatti voimassa asti, tarkastettu ) REFERENSSIT Suomen Sisäilmakeskus Oy on toimittanut Timo Peltosen, Petri Hartikaisen, Marika Raatikaisen sekä Minna Laurisen referenssit sekä selvitykset suoritetuista sisäilmaongelmiin ja kosteusvaurioihin liittyvistä tavarantarkastuksista. Annettujen selvitysten sekä referenssien perusteella Peltonen, Hartikainen, Raatikainen sekä Laurinen ovat suorittaneet tutkimuksia sekä selvityksiä luonteeltaan ja laajuudeltaan hyvin erilaisissa ja erikokoisissa kohteissa Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueilla. SUOMEN SISÄILMAKESKUS OY:N KÄYTTÄMÄT TUTKIMUSMENE- TELMÄT SEKÄ MITTALAITTEET Suomen Sisäilmakeskus Oy hyödyntää tutkimusmenetelminään: - Rakennus- ja kosteustekniset kuntotutkimukset sisältäen mikrobi-, VOC-, kuitu-, asbesti-, PCB-, PAH- yms. näytteiden ottamista ja analysoinnin - Ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimukset - Julkisivujen kuntotutkimukset

19 Ympäristöterveyslautakunta Rakennusterveyshaittojen selvitykset - Terveydellisten riskienarviointi - Sisäilmakorjausten konsultointi - Suunnittelun ohjaus - Sisäilmakorjauskohteiden rakennuttaminen (Lahden seutu) - Peruskorjaushankkeiden valvonta - Suunnittelun ohjaus ja konsultointi - Korjaustyöalueiden osastointi - Puhtaustarkastukset TUTKIMUSLABORATORIO Suomen Sisäilmakeskus Oy käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan Työterveyslaitoksen (Kuopio, Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki) palveluja. Laboratorioilla katsotaan olevan tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriot ovat Eviran hyväksymiä. Eviran hyväksymät menetelmät esitetty Eviran internet-sivuilla. SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ: Hallintolaki 434/2003 Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 691/2001 Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa seuraavaa: 1. Suomen Sisäilmakeskus Oy osoittaa omaavansa terveydensuojelulain (763/1994) mukaista valvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevältä ulkopuoliselta asiantuntijalta edellytetyt asiantuntijuuden sekä pätevyyden. 2. Suomen Sisäilmakeskus Oy:n käyttämät tutkimusmenetelmät ovat luotettavia fysikaalisten ja kemiallisten olosuhteiden mittauksen sekä näytteenoton osalta, siten kuin ne on esitetty suoritettavaksi asumisterveysohjeessa sekä asumisterveysoppaassa julkaistuin menetelmin sekä tavoin. 3. Suomen Sisäilmakeskus Oy:n käyttämällä terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä tutkimuslaboratoriolla (Työterveyslaitos: Kuopio, Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki) on tutkimusten suorittamiseen tarvittava asiantuntemus ja muut valmiudet. Laboratoriolla on Eviran hyväksyntä, jolloin heillä katsotaan olevan terveydensuojelulain (763/1994) edellyttämä asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorio on osoittanut tekemiensä määritysten luotettavuuden. Lautakunta julistaa salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julki-

20 Ympäristöterveyslautakunta suudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti Suomen Sisäilmakeskus Oy:n henkilöstöä koskevat henkilökohtaiset tunnistetiedot sekä seuraavat oheismateriaalina olevat asiakirjat: - Ansioluettelo, Petri Hartikainen (päivätty ) - Ansioluettelo, Marika Raatikainen (päivätty ) - Ansioluettelo, Minna Laurinen (päivätty ) - Ansioluettelo, Timo Peltonen (päivätty ) - Referenssiluettelo, Petri Hartikainen (päivätty ) - Referenssiluettelo, Marika Raatikainen (päivätty ) - Referenssiluettelo, Minna Laurinen (päivätty ) - Referenssiluettelo, Timo Peltonen (päivätty ) - Referenssi- / tavarantarkastusluettelo v , Timo Peltonen - Laadunvarmistusmenettely, Suomen Sisäilmakeskus Oy (päivätty ) Esityksen mukainen.

21 Ympäristöterveyslautakunta Osa oheismateriaalina olevista asiakirjoista salassa pidettäviä ( Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTA VIRANOMAISVALVONTAA VARTEN TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEKEVÄN ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN PÄTEVYY- DEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN ARVIOINTI; RAKSYSTEMS ANTICIMEX INSINÖÖRITOI- MISTO OY (MIKA RUOTSALAINEN) Ymp.terv.ltk 45 Oheismateriaali 6 Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on arvioida terveydensuojelulain (763/1994) mukaista viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia sekä selvityksiä tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden asiantuntemus, pätevyys sekä käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuus. Edellä tarkoitettuun ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintomenettelylain virkamiehen esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriolla tulee olla asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritelmien luotettavuus. Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy (Mika Ruotsalainen) on toimittanut kunnan terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelulain (763/1994) 49:ssä tarkoitettua ulkopuolista asiantuntijuutta koskevat asiakirjat arvioitaviksi. Ruotsalainen on toimittanut sekä sähköpostitse seuraavat asiakirjat tai niiden jäljennökset (oheismateriaali 6): SELVITYS / PERUSTIEDOT - Yritys: Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy - Hakija / asiantuntija: Mika Ruotsalainen - Hakijan koulutus: - Rakennusinsinööri v Kuntotarkastaja (AKK) v (pätevöityminen tarkastettu , internetsivun päivitystieto ei ollut saatavilla) - Rakenteiden kosteusmittaaja (VTT-C ) v (pätevöityminen tarkastettu , voimassaolo päättyy ) Työkokemus alalta: - Helsingin kaupungin ympäristökeskus: ympäristötarkastaja / ympäristövalvontayksikkö

22 Ympäristöterveyslautakunta ympäristösuojeluyksikkö Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy: sisäilmamittaaja (sisäilmastotutkimuksia, näytteenottoa, kosteusmittauksia ja dokumentointeja). - Anticimex / Etelä-Suomen Kiinteistökuivaus Oy: : kosteuskartoittaja - Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy: kuntotarkastaja: Asuntokaupan kuntotarkastuksia ja kosteuskartoituksia sekä rakennusteknisiä asiantuntijatehtäviä. - Esim. kiinteistöjen kuntotarkastuksia yli 500 kpl:tta, kosteuskartoituksia ~500kpl:tta sekä muita asiantuntijatehtäviä. Toiminnan kuvaus: - Raksystems Anticimex on rakennus- ja kiinteistöalan sekä elintarvikehygienian palveluyritys. Osa EQT:n omistamaa Anticimex-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin kuntotarkastusyhtiö. Suomessa tehty yli kuntotarkastusta, tuhansia kuntoarvioita ja -tutkimuksia, hygieniatarkastusta ja tuhoeläintorjuntasopimusta. Yritysfaktat - Anticimex Ab perustettu Ruotsissa vuonna Insinööritoimisto Raksystems Oy perustettu vuonna Toimintaa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa. - Anticimex Europen omistaja on EQT. REFERENSSIT Referenssit: - Kiinteistöjen kuntotarkastuksia ja huoneistojen kosteuskartoituksia asuntokauppoihin liittyen vuosina Kohteina yksityistalouksia < Yhteistyötä kiinteistövälitysliikkeiden kanssa Kuopion ja Pohjois-Savon alueella - Vahinkotarkastuksia: Nordea Vahinkovakuutukset vuosina Lisäksi muita rakennusalan asiantuntijatehtäviä TUTKIMUSMENETELMÄT SEKÄ MITTALAITTEET Kalusto - Puunkosteusmittari Tramex Moisture Meter (kalibroitu 8/ 2012) - Kosteudentunnistin Gann Hyrdomette UNI-1 (kalibroitu 8/ Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaite Vaisala HMI41 ja HMP42 (kalibroitu 8/ 2012) - Käyttöveden lämpömittari - Vedenvirtaama kuppi - Merkkisavukynä (smoke-pen) - Tarvittavat työvälineet rakenneavauksiin ja porauksiin

23 Ympäristöterveyslautakunta Materiaalinäytteenottovälineistöä (minigrip-pusseja, työstötyökaluja, puhdistusaineet, suojakäsineet, hengityssuojaimet) Menetelmät - Kuntotarkastuksissa noudatamme Asuntokaupan Kuntotarkastuksen Yhteisen Toimintamallin (YTM) mukaista kuntotarkastustapaa. Tarkastuksen sisällöstä ja sen kuvauksesta tarkemmin ohjekorteissa (LVI ,KH ja LVI , KH ) - Näytteenotoissa noudatamme asumisterveysohjeen /-oppaan mukaisia menettelyohjeita. Materiaalinäytteet otetaan puhdistetuilla työvälineillä minigrip pusseihin ja näytteet toimitetaan vuorokauden sisään laboratorioon analysoitaviksi. Tarkastusten yhteydessä suoritetuissa näytteidenotoissa ja tutkimuksissa noudatamme asumisterveysohjeen /-oppaan mukaisia menettelyohjeita. MITTAKALUSTON KALIBROINTI Tarkastuksissa käytetyt mittarit kalibroidaan valmistajan antaman ohjeiden mukaisesti. - Vaisalan mittarit kalibroidaan puolen vuoden välein Vantaan toimipisteessä (viimeisin 8/2012) - Puukosteusmittari vuoden välein maahantuojalla (viimeksi 8/ 2012 Fattore Vitale, Espoo) - Pintakosteudenosoitin kalibroidaan vuodenvälein (viimeksi 8/2012 J.H.Laaksonen Oy) TUTKIMUSLABORATORIO - Tutkittavat näytteet analysoidaan Työterveyslaitoksella (Kuopio) tai Mikrobioni Oy:ssä, - Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan Mikrobioni Oy:n laboratoriota, jolla ei toistaiseksi ole Eviran hyväksyntää (Lähde: Eviran internetsivu, päivitetty ). - Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan myös Työterveylaitoksen laboratoriopalveluja, jolla katsotaan olevan tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratorio on Eviran hyväksymä. Eviran hyväksymät menetelmät esitetty Eviran internet-sivuilla (Lähde: Eviran internetsivu, päivitetty ). SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ: Hallintolaki 434/2003 Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 691/2001

24 Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa seuraavaa: 1. Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy (Mika Ruotsalainen) osoittaa omaavansa terveydensuojelulain (763/1994) mukaista valvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevältä ulkopuoliselta asiantuntijalta edellytetyt asiantuntijuuden sekä pätevyyden. 2. Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy (Mika Ruotsalainen) käyttämät tutkimusmenetelmät ovat luotettavia fysikaalisten ja kemiallisten olosuhteiden mittauksen sekä näytteenoton osalta, siten kuin ne on esitetty suoritettavaksi asumisterveysohjeessa sekä asumisterveysoppaassa julkaistuin menetelmin sekä tavoin. 3. Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy (Mika Ruotsalainen) käyttämällä terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä tutkimuslaboratoriolla (Työterveyslaitos, Kuopio, Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki) on tutkimusten suorittamiseen tarvittava asiantuntemus ja muut valmiudet. Laboratoriolla on Eviran hyväksyntä, jolloin heillä katsotaan olevan terveydensuojelulain (763/1994) edellyttämä asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorio on osoittanut tekemiensä määritysten luotettavuuden. Lautakunta julistaa salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:tä (Mika Ruotsalainen) koskevat henkilökohtaiset tunnistetiedot sekä seuraavat oheismateriaalina olevat asiakirjat: - Tutkintotodistuksen jäljennös (päivätty ) - Todistus, Koulutuskeskus Oy PRK (päivätty ) - Rakennusterveysasiantuntijan -henkilösertifikaatti, VTT Expert Services Oy (päivätty ) - Muut arviointiasiakirjat ( sekä ) Esityksen mukainen.

25 Ympäristöterveyslautakunta Osa oheismateriaalina olevista asiakirjoista salassa pidettäviä ( Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTA VIRANOMAISVALVONTAA VARTEN TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEKEVÄN ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN PÄTEVYY- DEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN ARVIOINTI; INSINÖÖRITOIMISTO CONSILIUM OY (TERO RÄSÄNEN) Ymp.terv.ltk 46 Oheismateriaali 7 Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on arvioida terveydensuojelulain (763/1994) mukaista viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia sekä selvityksiä tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden asiantuntemus, pätevyys sekä käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuus. Edellä tarkoitettuun ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintomenettelylain virkamiehen esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriolla tulee olla asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritelmien luotettavuus. Insinööritoimisto Consilium Oy (Tero Räsänen) on toimittanut kunnan terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelulain (763/1994) 49:ssä tarkoitettua ulkopuolista asiantuntijuutta koskevat asiakirjat arvioitaviksi. Räsänen on toimittanut kirjepostina seuraavat asiakirjat tai niiden jäljennökset (oheismateriaali 7): SELVITYS / PERUSTIEDOT - Yritys: Consilium Oy - Hakija / asiantuntija: Tero Räsänen - Hakijan koulutus: - Insinööri (AMK), talotekniikka kesken (165 / 240 op.) v Insinööri (AMK), puutekniikka v Putkiasentaja, oppisopimus v Toiminnan kuvaus: Insinööritoimisto Consilium Oy on perustettu vuonna Päätuotteina pienrakentajien rakennuspalveluiden suunnitelma-asiakirjat. Palvelut käsittävät mm. ARK-, RAK- ja LVI-suunnittelun sekä työnjohtotehtävät uudis- ja korjausrakentamisessa. Muita palveluita ovat rakennusten kuntotutkimukset ja sekä erilliset rakennustekniset katselmukset. REFERENSSIT Consilium Oy (Tero Räsänen) on ilmoittanut seuraavat referenssit

26 Ympäristöterveyslautakunta vuonna 2012: - Sisäilmanäytteen ottaminen (Andersen-keräin) 1 kpl - Asuinrakennuksen kuntotutkimus 2 kpl - Omakotitalon korjaussuunnitelma 1 kpl - Rakennekosteusmittaus 3 kpl - Omakotitalon LVI-suunnittelu 3 kpl - Aikaisempia referenssejä ei ole kertynyt. TUTKIMUSMENETELMÄT SEKÄ MITTALAITTEET Kalusto - TSI Velocicalc Plus 9565, ilmastoinnin ja sisäilmanlaadun tallentava ja dataloggaava monitoimimittari. Käytössä seuraavat mitta-anturit: -TSI 964, voidaan mitata mm. ilman nopeutta, tilavuusvirtaa, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta, paine-eroa -TSI 986, voidaan mitata mm. ilman VOC- ja hiilidioksidipitoisuutta - EBRO 220 IR-pintalämpömittari - Merkkisavut ilmavirtojen havaitsemiseksi - GANN Hydrotest LG2 kosteusmittari. Käytössä seuraavat mitta-anturit: - GANN B50 pintakosteudenosoitin - GANN RT-T 37 EL rakennekosteudenosoitin - M20 puun kosteudenosoitin Tutkimusmenetelmät - Sisäilman laadun ja ilmanvaihdon tehokkuuden mittaukset: - VOC- ja CO2 mittaukset - Ilman nopeus, kosteus, paine-ero yms. - Ilmanvaihdon tehokkuus, ilman virtaussuunnat - Kuntotutkimukset - Kuntoarvion tekeminen KH ohjekortin mukaisesti - Rakenteiden kosteusmittaukset mm. RT ohjekortin mukaisesti - Vaurioiden selvitys ja korjaussuunnitelmien laatiminen tarvittaessa - Näytteenotto - Ilmanäytteet (Andersen-keräin) - Materiaalinäytteet tapauskohtaisesti - Kuitunäytteet - Pölylaskeumanäytteet Kirjallisuus ja lähdeaineisto - Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 - Asumisterveysopas, asumisterveysohjeen soveltamisopas Suomen rakentamismääräyskokoelma - RT-, KH- ja LVI kortiston ohjeet

27 Ympäristöterveyslautakunta MITTAKALUSTON KALIBROINTI - Kaikki kalibrointia vaativat mittalaitteet kalibroidaan ulkopuolisen tahon toimesta vähintään kerran vuodessa. - TSI Velocicalc Plus Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan TSI 964. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan TSI 986. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan EBRO 220 IR-pintalämpömittari. Ei kalibrointitietoa. - Merkkisavut ilmavirtojen havaitsemiseksi - GANN Hydrotest LG2 kosteusmittari. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan , voimassa 12 kk. - GANN B50 pintakosteudenosoitin. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan , voimassa 12 kk. - GANN RT-T 37 EL rakennekosteudenosoitin. Ei kalibrointitietoa. - M20 puun kosteudenosoitin. Ei kalibrointitietoa. - GANN RH-T 37 EL ilma-anturi. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan , voimassa 12 kk. TUTKIMUSLABORATORIO - Insinööritoimisto Consilium Oy käyttää sisäilmanäytteiden analysoinnissa apunaan Mikrobioni Oy:n laboratoriota, jolla ei toistaiseksi ole Eviran hyväksyntää (Lähde: Eviran internetsivu, päivitetty ). - Insinööritoimisto Consilium Oy voi käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan myös Työterveylaitoksen laboratoriopalveluja, jolla katsotaan olevan tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratorio ont Eviran hyväksymä. Eviran hyväksymät menetelmät esitetty Eviran internet-sivuilla (Lähde: Eviran internetsivu, päivitetty ). SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ: Hallintolaki 434/2003 Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 691/2001 Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa seuraavaa: 1. Insinööritoimisto Consilium Oy (Tero Räsänen) ei ole osoittanut toistaiseksi omaavansa terveydensuojelulain (763/1994) mukaista valvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevältä ulkopuoliselta asiantuntijalta edellytettyä asiantuntijuutta eikä pätevyyttä. Lautakunta katsoo, että Räsäsen hankkima koulutus ja alalta hankitut lisätiedot eivät ole toistaiseksi riittäviä viranomaistutkimusten ja näytteenoton suorittamiseksi. Räsänen ei toistaiseksi myöskään omaa pitkäaikaista työkokemusta alalta. Terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden syiden, laajuuden sekä luonteen selvittäminen edellyttää monipuolista asiantuntemusta

28 Ympäristöterveyslautakunta sekä kokemusta. 2. Insinööritoimisto Consilium Oy:n (Tero Räsänen) käyttämät tutkimusmenetelmät ovat puolestaan luotettavia fysikaalisten ja kemiallisten olosuhteiden mittauksen sekä näytteenoton osalta, siten kuin ne on esitetty suoritettavaksi asumisterveysohjeessa sekä asumisterveysoppaassa julkaistuin menetelmin sekä tavoin. Esitetyt sekä käytetyt menetelmät ovat toistaiseksi kuitenkin hyvin rajalliset laaja-alaiseen terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden syiden, laajuuden sekä luonteen selvittämiseen. 3. Insinööritoimisto Consilium Oy:n (Tero Räsänen) käyttämällä terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä tutkimuslaboratoriolla (Työterveyslaitos, Kuopio, Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki) on tutkimusten suorittamiseen tarvittava asiantuntemus ja muut valmiudet. Laboratoriolla on Eviran hyväksyntä, jolloin heillä katsotaan olevan terveydensuojelulain (763/1994) edellyttämä asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorio on osoittanut tekemiensä määritysten luotettavuuden. Lautakunta julistaa salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti Tero Räsästä koskevat henkilökohtaiset tunnistetiedot sekä seuraavat oheismateriaalina olevat asiakirjat: - Opiskelutodistuksen jäljennös, Insinööri (AMK) / talotekniikka, Mikkelin ammattikorkeakoulu (päivätty ) - Opintorekisteriote, Insinööri (AMK) / talotekniikka, Mikkelin ammattikorkeakoulu (päivätty ) - Tutkintotodistus, Insinööri (AMK) / puutekniikka, Savonia-ammattikorkeakoulu (päivätty ) - Tutkintotodistus, ammatillinen perustutkinto / talotekniikka (putkiasentaja), Turun ammatti-instituutti (päivätty ) Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 22-29 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 22-29 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Kaisa Raatikainen, vpj

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Mikko Suihkonen, vpj Kirsi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 59-67 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 59-67 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Sari Andersson Eeva Räty

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja 21-27 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja 21-27 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Jarmo Mäki-Penttilä, pj. Tarja Tupala, vpj.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 3/12. Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 3/12. Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/12 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10 Sillankorvan kokoushuone Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/12 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45 Sähköposti- ja puhelinkokous Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2013. torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2013. torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 20.02.2015 klo 09.00-13.05 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 28.04.2015 klo 18.00-19.08 Kunnanviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Nuorisotalo Manttu, Urheilutie 5, 72210 TERVO. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

PÖYTÄKIRJA. Nuorisotalo Manttu, Urheilutie 5, 72210 TERVO. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Torstai 12.1.2012 klo 16:00-17:20 Nuorisotalo Manttu, Urheilutie 5, 72210 TERVO Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2015. torstai 9.4.2015 klo 18.39 - Virastotalon neuvotteluhuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2015. torstai 9.4.2015 klo 18.39 - Virastotalon neuvotteluhuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 12 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstai 9.4.2015 klo 18.39 - Virastotalon neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Kaisa Raatikainen, vpj

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

HAKEMUS. Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden selvittäminen ja käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuuden osoittaminen

HAKEMUS. Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden selvittäminen ja käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuuden osoittaminen HAKEMUS Hakemus_TsL49_ulkasiant/r3/20.11.2012 Sivu 1 (8) Ympäristökeskus terveydensuojelulain (763/1994) 49 :n mukaiseksi hyväksytyksi ulkopuoliseksi asiantuntijaksi Kotkassa Kotkan ympäristökeskus Kotkantie

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. Mikko Suihkonen, tilapäinen pj. Kirsi Nuutinen. vs. ympäristöterveysjohtaja 22-29 KOKOUSAIKA

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. Mikko Suihkonen, tilapäinen pj. Kirsi Nuutinen. vs. ympäristöterveysjohtaja 22-29 KOKOUSAIKA Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Kaisa Raatikainen, vpj Mikko Suihkonen,

Lisätiedot

Esityslista. Tervon kunta Tekninen lautakunta 1 (11) klo alkaen Virastotalon neuvotteluhuone

Esityslista. Tervon kunta Tekninen lautakunta 1 (11) klo alkaen Virastotalon neuvotteluhuone 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 5.10.2017 klo 18.30 alkaen Virastotalon neuvotteluhuone Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Minna Puranen, pj. Helena Raatikainen Juhani Tähtivaara, vpj.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 8/2014 1. Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 8/2014 1. Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 38-47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 38-47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Kaisa Raatikainen, vpj

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2011 kello 16.00 16.54 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 45-53 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 45-53 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Kaisa Raatikainen, vpj

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 1-12 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 1-12 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Sari Andersson Eeva Räty

Lisätiedot

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 17.-18.5.2016 1 Esityksen sisältö Mikä ulkopuolinen asiantuntija? Mitä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA TERVON KUNTA 3/2012. Tiistai 20.3.2012 klo 18.30-20.10. Kunnanjohtajan työhuone. Kumpulainen Tanja, varapj.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA TERVON KUNTA 3/2012. Tiistai 20.3.2012 klo 18.30-20.10. Kunnanjohtajan työhuone. Kumpulainen Tanja, varapj. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 20.3.2012 klo 18.30-20.10 Kunnanjohtajan työhuone Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto 03.02.2015 Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto 03.02.2015 Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) 6 LadyLine Hakaniemi kuntosalihuoneiston toiminnan aloittaminen, Kolmas linja 2 HEL 2014-014314 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1/4 SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1. SOPIJAOSAPUOLET: SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Y-tunnus: 0172718-0 etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi Yhteyshenkilö: Emilia Savolainen, ympäristöterveysjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50 KOKOUSAIKA 13.12.2012 klo 17- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj Marko

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 9/ 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 79 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017 1 Sosiaalilautakunta Kokousaika: Tiistai 10.10.2017 kello 17.00 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Asumisterveysasetus ja terveydensuojelulain muutos. AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus ja terveydensuojelulain muutos. AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus ja terveydensuojelulain muutos AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksia terveydensuojelulakiin, asumisterveyttä koskeviin

Lisätiedot

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Sisäilmapaja 5 Nurmes 12.11.2013 Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Yleisperiaate rakennuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot