PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 32-47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla"

Transkriptio

1 Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Sari Andersson Eeva Räty Heikki Haatainen, vpj. Auli Korhonen Virpi Koivistoinen Timo Lindsberg Hannu Susitaival Antti Kangas Tiina Valta Paula Toivainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Hannele Rainivaara Petteri Ristikangas Kaija Tarvainen ympäristöterveysjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Allekirjoitus

2 Ympäristöterveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ymp.terv.ltk 32 Ympäristöterveyslautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosäännön (Kvalt ) 8 ja 9 mukaisesti, kun ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouksesta ilmoitetaan viikkoa ennen kokousta. Esityslista postitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse. Ympäristöterveyslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalaki 58. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Esityksen mukainen.

3 Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Ymp.terv.ltk 33 Hallintosäännön (Kvalt ) 19 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Virpi Koivistoinen ja Tiina Valta.

4 Ympäristöterveyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ymp.terv.ltk 34 Hallintosäännön (Kvalt ) 11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta päättää asialistan hyväksymisestä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON OSAVUOSIRAPORTTI Ymp.terv.ltk 35 Oheismateriaali 1 Ympäristöterveydenhuollon ensimmäinen osavuosiraportti on valmistunut ja se on ollut esillä Tervon kunnanhallituksessa ( 119) (Oheismateriaali 1). Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee ympäristöterveydenhuollon osavuosiraportin tietoonsa saatetuksi. Esityksen mukainen.

6 Ympäristöterveyslautakunta OSALLISTUMINEN ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN POLYAROMAATTI- SET HIILIVETY-YHDISTEET (PAH) SAVUSTETUISSA KALASTUSTUOTTEISSA JA LIHA- VALMISTEISSA VALVONTAHANKKEESEEN Ymp.terv.ltk 36 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa vuosille on elintarvikeketjun monivuotisessa valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa (VASU) eräänä valvonnan vaikuttavuutta tai toimintaa koskevista tavoitteista suomalaisten elintarvikkeiden turvaaminen. Tähän liittyen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on käynnistänyt valvontahankkeen PAH yhdisteistä savustetuissa kalastustuotteissa ja lihavalmisteissa. PAH yhdisteet ovat syöpävaarallisia aromaattisia aineita, joita muodostuu elintarvikkeisiin ruoanvalmistuksen seurauksena. Muita mahdollisia PAH:eille altistumisen seurauksia ovat lisääntymishäiriöt, epämuodostumat sekä vastustuskyvyn heikkeneminen. PAH yhdisteitä on havaittu erityisesti tuotteissa, joita on savustettu, paahdettu, grillattu tai kuivattu kala ja liha. Nykyisessä EU-lainsäädännössä on asetettu sallittu enimmäismäärä yhdelle PAH yhdisteelle, bentso(a)pyreenille (sallittu enimmäismäärä 5 µg/kg). Asetuksen muutos 835/2011 kiristää nykyistä lainsäädäntöä ja enimmäismäärät annetaan myös neljän PAH yhdisteen summalle. Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan vuodelle 2012 ei sisällytetty PAH-valvontahanketta, koska katsottiin, että alueen pienille savustamoille ja kalanjalostuslaitoksille kohdistuu muutenkin jo tuotteesta johtuvaa valvontaa ja näytteenottoa. Lisäksi PAH-yhdisteiden tutkimuskustannukset ovat suhteellisen hintavia. Valvontasuunnitelmaa laadittaessa ei ollut tiedossa, että EVIRA maksaa näytteiden analysointikulut (yhteensä max 200 näytettä). Kunnalliset valvontaviranomaiset vastaavat näytteenottoon ja näytteen lähetykseen liittyvistä kuluista. Ympäristöterveyspalveluille kohdistuviksi kustannuksiksi on arvioitu olevan muutamia satoja euroja. PAH yhdisteiden pitoisuuksia elintarvikkeissa ei alueen elintarviketuotannossa ole tutkittu useaan vuoteen. Kalaa savustavia laitoksia on alueella 4 kpl; lisäksi on muutamia muita kalan savustusta tekeviä yrityksiä. Valvontaviranomaisten tulisi tiedottaa ja neuvoa toimijoita lainsäädännön vaatimusten muuttumisesta ja asian merkittävyydestä kuluttajien terveyteen. EVIRA on hanketta varten laatinut materiaalia sekä lomakkeita näytteenottoa ja tarkastuksia varten valvontaviranomaisten tueksi. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut toteuttaa PAH valvontahankkeen v aikana, mikäli näytteet sisältyvät EVIRA:n maksamiin analyysikustannuksiin. Näytteenotosta ja näytteiden lähettämisestä ei

7 Ympäristöterveyslautakunta peritä maksua toiminnanharjoittajilta. Esityksen mukainen.

8 Ympäristöterveyslautakunta MIEKKA MAKKARAN TOIMINNAN PÄÄTTYMINEN Ymp.terv.ltk 37 Liite 1 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on päätöksellään ( 53/2010) hyväksynyt Miekka Makkaran (laitoksen sijainti Jalkalantie 6, Suonenjoki) elintarvikelain 23/2006 mukaiseksi liha-alan laitokseksi. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA:n antama laitostunnus on F5830. Toiminnanharjoitta Yakup Kilinc on päivätyllä ja saapuneella kirjeellään (liite 1) ilmoittanut lopettaneensa yrityksen toiminnan Suonenjoella huhtikuussa Elintarvikelain 23/ mukaan toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta on viivytyksettä ilmoitettava valvontaviranomaiselle, joka lähettää tiedon edelleen EVI- RA:lle. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa lähetetyn ilmoituksen perusteella Miekka Makkaran (laitostunnus F5830) toiminnan loppuneen. Laitostoiminnan loppumisesta tehdään ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. Esityksen mukainen.

9 Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Ymp.terv.ltk 38 Ympäristöterveysjohtaja on välisenä aikana tehnyt henkilöstöä koskevat päätökset /2012/yth.henkilöstö. Ympäristöterveysjohtaja on tehnyt välisenä aikana seuraavat päätökset terveydensuojelulain ja tupakkalain nojalla. Päätöksiin sisältyy myös maksupäätöksiä: Keiteleen Palvelukoti ky, Peltotie 5, Keitele; palvelukotitoiminnen ja tilojen hyväksyminen, 705 Suonenjoen kaupunki/iisveden päiväkoti, Tapiolantie 2, Iisvesi; päiväkotihuoneiston käyttöönotto, 135 Vaalijalan kuntayhtymä/tervon Savoset, Lohitie 3, Tervo; työhönvalmennuskeskuksen perustaminen ja käyttöönotto Asunto Oy Tervonsalmi, Marjantie 13, Tervo; asunnossa esiintyvän terveyshaitan poistaminen ja/tai rajoittaminen, 282 Vesannon Karjalaiset ry/asinsalmen lava, Kiesimäentie 2795, Vesanto; julkisen huvi- ja kokoontumishuoneiston perustaminen ja käyttöönotto Suonenjoen Kauneuspalvelut ky, Iisvedentie 3, Suonenjoki; kauneushoitotilan käyttöönotto, 141 Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Lautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi. Esityksen mukainen.

10 Ympäristöterveyslautakunta AJANKOHTAISET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Ymp.terv.ltk Valtion viranomaiset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira raportti kunnallisen eläinlääkintähuollon resursseista Suomessa Kuntien yhteiset viranomaiset Suonenjoen kaupunki kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja Tervon kunta kunnanhallituksen pöytäkirjaote , ympäristöterveysjohtajan tehtäväkohtainen palkan tarkistaminen. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuiksi. Esityksen mukainen.

11 Ympäristöterveyslautakunta VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA Ymp.terv.ltk 40 Oheismateriaali 2 Nykyinen eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) tuli voimaan Lain tarkoituksena on osaltaan varmistaa kuntien järjestämien eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja laatu sekä muiden eläinlääkäripalvelujen valvonta. Lisäksi lain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa. Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen on huolehdittava kunnaneläinlääkärille mm. eläintautilaissa (55/1980) ja eläinsuojelulaissa (247/1996) säädettyjen valvontatehtävien hoidon edellytysten järjestämisestä. Lain mukaan kunnalle maksetaan valtion varoista korvaus kyseisten valvontatehtävien suorittamisesta. Vaikka osa eläinten hyvinvoinnin valvonnan tehtävistä on siirretty kunnaneläinlääkäreiltä aluehallintoon, on kunnilla päävastuu eläinsuojeluvalvonnan toimivuudesta. Kuntien vastuulla on myös tarkoitukseen varattujen määrärahojen järkevä ja tarkoituksenmukainen käyttö. Eläintauti ja eläinsuojeluvalvontaan tullut merkittävä lisäresurssi (n. 4 milj. euroa/v) edellyttää, että valvonta toteutetaan kattavasti, tasapuolisesti ja jäävittömästi. Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnaneläinlääkäri ei voi valvoa sellaista kohdetta, johon hänellä on kiinteä asiakassuhde. Eläinlääkintähuoltolain eduskuntakäsittelyn yhteydessä maa- ja metsätalousvaliokunta totesi mietinnössään, että lisäresurssit valvontatehtäviin ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden perustaminen mahdollistavat valvontaeläinlääkärin virkojen perustamisen, jolloin eläinlääkäreiden jääviysongelmat käytännön valvonnassa vältetään. Myös yhteiskunnallisessa keskustelussa erityisesti eläinten hyvinvoinnin valvonnan toimivuus ja luotettavuus on korostetusti ollut esillä viime vuosina, ja tässä yhteydessä on tuotu esille uuden eläinlääkintähuoltolain merkitys valvonnan tehostamisessa ja eläinlääkäripalvelujen sekä valvonnan eriyttämisessä. Myös Euroopan komissio on tarkastuksillaan kiinnittänyt huomiota samaan asiaan. Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista puolestaan toteaa, että kuntien tulee ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan valvontatehtävät perustamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueille valvontaeläinlääkärin virkoja. Arvioitu tarve valvontaeläinlääkäreille koko maassa vuodelle 2011 oli 42 htv. Evira on ohjekirjeessään 15901/ ; (oheismateriaali 2) selvittänyt eläinsuojelun ja eläintautien valvontatehtävistä kunnille maksettavan korvausten perusteita. Maksuperusteita on täsmennetty ja laajennettu myöhemmin Maa- ja metsätalousministeriön, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Kuntaliiton yhteisellä kirjeellä ; (oheis-

12 Ympäristöterveyslautakunta materiaali 2). Valtio korvaa kunnalle valvontatehtäviin käytetyltä ajalta matka-aika mukaan lukien palkkakustannukset, jotka koostuvat valvontatehtävään käytetyn työajan välittömästä palkasta ja siihen liittyvistä henkilöstösivukuluista. Palkkakustannus sisältää vuosiloma-ajan palkan ja lomarahan; henkilöstösivukuluihin luetaan vuosittain vahvistettavat sosiaalivakuutusmaksut sekä palkkakustannuksiin lisättävän 5,3 % korvauksen viranhaltijan mahdollisista sairauslomista, työkyvyttömyyseläkkeistä sekä perhevapaista. Jos kunnaneläinlääkäri tekee osan työajasta elintarvikelain mukaisia kunnan valvontatehtäviä ja osan työajasta valtion valvontatehtäviä, laskutetaan valtion virkatehtäviin kohdistuva palkan suhteellinen osuus sivukuluineen valtiolta samoin kuin suhteellinen osuus vuosiloma-ajan palkasta ja lomarahasta. Valvontatehtävässä käytettyihin aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin luetaan tietokoneen, tietokoneohjelmien ja puhelimen hankinta sekä tietoliikenneyhteyksien ylläpito ja puhelinlaskut niiltä osin, kun ne kohdistuvat valtion valvontatehtäviin. Itä-Suomen Aluehallintovirasto (ISAVI) on arvioinut omassa resurssitarpeen kartoituksessaan 0,5 htv valtion valvontatehtäviä hoitoon Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Elintarvikevalvontaan (alkutuotannon ja laitosvalvontaan) voitaisiin käyttää loput työajasta. Päätoiminen valvontaeläinlääkäri on varmin keino poistaa asiakassuhteista johtuva mahdollinen esteellisyys ja heillä on erikoistumisensa myötä mahdollisuus myös kehittää toimintaa. Samalla vapautuu praktikkoeläinlääkäreiden aikaa mm. tuotantoeläinten terveydenhuoltoon, jonka järjestäminen on nyt kuntien vastuulla. Pätevyysehtona virkaan on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Lisäksi viran hoito edellyttää perehtymistä virkatehtäviin, eläintauti- ja eläinsuojelulainsäädäntöön, hallintolain käyttöön sekä elintarvikevalvonnan osalta elintarvikelainsäädäntöön. Voimassa olevan Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan laskettu palkkakustannus sivukulut huomioiden on kokoaikaisen valvontaeläinlääkärin osalta tällä hetkellä n vuodessa, josta valtio siis korvaisi 50 %. Tavaroihin, tarvikkeisiin, tietoliikenneyhteyksiin ym. on varattava vuotuisiin kustannuksiin sekä toimitilasta koituvat kustannukset. Yhteistoimintasopimusta laadittaessa sovittiin, että uusia virkoja perustettaessa pyydetään peruskunnilta lausunto asiasta. Ympäristöterveysjohtaja päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta keskustelee valvontaeläinlääkärin viran perustamisesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

13 Ympäristöterveyslautakunta Valmistelua valvontaeläinlääkärin viran perustamisesta jatketaan eri vaihtoehdot huomioiden. Aluehallintovirastosta pyydetään tarkempi laskelma valvontaan vaadittavasta työvoimasta.

14 Ympäristöterveyslautakunta KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN VIRANHAUN JULISTAMINEN Ymp.terv.ltk 41 Liite 2 Oheismateriaali 3 Kunnaneläinlääkärin virkaa Keiteleen toimipaikassa hoitanut viranhaltija on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle lukien. Tervon kunnanhallitus on kokouksessaan (Liite 2) myöntänyt ympäristöterveysjohtajan hakemuksesta luvan viran täytölle toistaiseksi lukien. Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää alaisensa vakinaisen kuukausipalkkaisen henkilön ottamisesta. Viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty eläinlääkintähuoltolaissa (765/ mom. 2) sekä valtioneuvoston asetuksessa eläinlääkintähuollosta (1031/2009 2). Viranhoidon edellytyksenä on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Avoinna olevasta virasta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, Suomen Eläinlääkärilehdessä sekä Savon Sanomissa. Lisäksi ilmoitus laitetaan Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuille ilmestyvään Eläinlääkärilehteen tulee aineisto toimittaa mennessä. Ilmoitusluonnos oheismateriaalina (n:o 3). Ympäristöterveysjohtaja päätösesitys: 1. Ympäristöterveyslautakunta julistaa haettavaksi kunnaneläinlääkärin viran toimipaikkana Keitele. 2. Ympäristöterveyslautakunta valitsee keskuudestaan edustajan/edustajat haastattelemaan virkaa hakeneita. Kohta 1: esityksen mukainen. Kohta 2: ympäristöterveyslautakunta valitsi edustajiksi työryhmään hakijoita haastattelemaan Sari Andessonin ja Heikki Haataisen.

15 Ympäristöterveyslautakunta IRTOJÄÄTELÖN MIKROBIOLOGINEN LAATU Ymp.terv.ltk 42 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut selvitti kesän 2012 aikana valvonta-alueellaan myynnissä ja tarjolla olevien irtojäätelöiden mikrobiologista laatua. Näytteenotto sisältyi valvontasuunnitelmaan ja suoritettiin valvontayksikön omana projektina. Kahdeksasta otetusta näytteestä yksi oli mikrobiologiselta laadultaan huono. Näytteitä otettiin seitsemästä eri valvontakohteesta viiden kunnan alueelta. Yhdessä näytteessä poikkeavan laadun aiheutti korkea enterobakteerien määrä. Enterobakteerit toimivat elintarvikkeessa ruokamyrkytysbakteerien indikaattorina. Enterobakteerit ovat yleensä ulosteperäisiä, ja niiden esiintyminen elintarvikkeissa viittaa huonoon käsittelyhygieniaan ja varsinaisten ruokamyrkytysbakteerien esiintymismahdollisuuteen. Ne voivat lisääntyä elintarvikkeissa voimakkaasti esim. säilytys- ja tarjoilulämpötilojen ylittäessä tai alittaessa raja-arvot. Myös aerobisten mikro-organismien määrä näytteessä oli hieman koholla, muttei ylittänyt raja-arvoa. Aerobiset mikro-organismit kuvaavat ruuan yleistä mikrobiologista laatua. Kun elintarviketta säilytetään väärässä lämpötilassa tai se vanhenee, aerobisten mikro-organismien määrä yleensä nousee. Samasta kohteesta otetusta uusintanäytteestä saatu mikrobiologinen tulos oli hyvä. Näytteenoton yhteydessä ei suoritettu valvontasuunnitelman mukaista tarkastustoimintaa. Ympäristöterveysjohtaja päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Esityksen mukainen.

16 Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSTOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2013 Ymp.terv.ltk 43 Oheismateriaali 4 Kunnanhallitus on antanut ohjeet talousarvion laatimista varten (oheismateriaali 4). Oheismateriaalina ympäristöterveystoimen vuoden 2013 talousarvioesityksen tekstiosa ja käyttötalouden määrärahaesitys ( jaetaan kokouksessa). Vyörytyserät on arvioitu v tietojen perusteella. Ympäristöterveystoimen talousarvioesitys 2013 kattaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisia uusia perustettavia virkoja, joiden rahoitus joudutaan tarvittaessa kattamaan lisätalousarviolla. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta pyytää ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aleen jäsenkunnilta lausunnot oheismateriaali 4:n mukaisesta vuoden 2013 käyttötalouden talousarvioesityksestä mennessä. Esityksen mukainen.

17 Ympäristöterveyslautakunta Osa oheismateriaalina olevista asiakirjoista salassa pidettäviä ( Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTA VIRANOMAISVALVONTAA VARTEN TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEKEVÄN ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN PÄTEVYY- DEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN ARVIOINTI; SUOMEN SISÄILMAKESKUS OY Ymp.terv.ltk 44 Oheismateriaali 5 Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on arvioida terveydensuojelulain (763/1994) mukaista viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia sekä selvityksiä tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden asiantuntemus, pätevyys sekä käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuus. Edellä tarkoitettuun ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintomenettelylain virkamiehen esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriolla tulee olla asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritelmien luotettavuus. Suomen Sisäilmakeskus Oy, (Timo Peltonen) on toimittanut kunnan terveydensuojeluviranomaiselle pyynnöstä terveydensuojelulain (763/1994) 49:ssä tarkoitettua ulkopuolista asiantuntijuutta koskevat asiakirjat arvioitaviksi. Peltonen on toimittanut sähköpostin liitteinä seuraavat asiakirjat tai niiden jäljennökset (oheismateriaali 5): TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN PÄÄTÖS (Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, terveysvalvonnan johtaja 8 / 2011; ; 224/220/2011) Asiantuntemus ja pätevyys Päätöksen mukaan Suomen Sisäilmakeskus Oy on osoittanut, että tutkimuksista vastaavilla asiantuntijoilla (kirjattu päätökseen) on tarvittava asiantuntemus ja pätevyys antamiensa tietojen mukaisten tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Pätevyysalueet ja menetelmien luotettavuus Suomen Sisäilmakeskus on osoittanut, että Suomen Sisäilmakeskus Oy:n käyttämät tutkimusmenetelmät (kirjattu päätökseen) ovat luotettavia terveydensuojeluviranomaisen vaatimien tutkimusten ja mittausten tekemiseen. Laboratorio

18 Ympäristöterveyslautakunta Suomen Sisäilmakeskus Oy on osoittanut, että sen käyttämät laboratoriot (kirjattu päätökseen) täyttävät viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia tekevien laboratorioiden terveydensuojelulain mukaiset vaatimukset. PERUSTIEDOT Timo Peltonen - Tutkimuspäällikkö - Rakennusterveysasiantuntija VTT-C (sertifikaatti voimassa asti, tarkastettu ) - HTT-tavarantarkastaja - Asuntokaupan kuntotarkastaja - Talonrakennusteknikko Petri Hartikainen - RI, Tutkimusinsinööri - Rakennusterveysasiantuntijakoulutus (valmistuu syksyllä 2012) - RATEKO rakenteiden kosteudenmittaaja sertifiointi (suoritus kesken 7/2012) Marika Raatikainen - FM (ympäristötiede), sisäilmatutkija Minna Laurinen - Ins. (talonrakennustekn.), tutkimusinsinööri - Rakennusterveysasiantuntija VTT-C (sertifikaatti voimassa asti, tarkastettu ) REFERENSSIT Suomen Sisäilmakeskus Oy on toimittanut Timo Peltosen, Petri Hartikaisen, Marika Raatikaisen sekä Minna Laurisen referenssit sekä selvitykset suoritetuista sisäilmaongelmiin ja kosteusvaurioihin liittyvistä tavarantarkastuksista. Annettujen selvitysten sekä referenssien perusteella Peltonen, Hartikainen, Raatikainen sekä Laurinen ovat suorittaneet tutkimuksia sekä selvityksiä luonteeltaan ja laajuudeltaan hyvin erilaisissa ja erikokoisissa kohteissa Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueilla. SUOMEN SISÄILMAKESKUS OY:N KÄYTTÄMÄT TUTKIMUSMENE- TELMÄT SEKÄ MITTALAITTEET Suomen Sisäilmakeskus Oy hyödyntää tutkimusmenetelminään: - Rakennus- ja kosteustekniset kuntotutkimukset sisältäen mikrobi-, VOC-, kuitu-, asbesti-, PCB-, PAH- yms. näytteiden ottamista ja analysoinnin - Ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimukset - Julkisivujen kuntotutkimukset

19 Ympäristöterveyslautakunta Rakennusterveyshaittojen selvitykset - Terveydellisten riskienarviointi - Sisäilmakorjausten konsultointi - Suunnittelun ohjaus - Sisäilmakorjauskohteiden rakennuttaminen (Lahden seutu) - Peruskorjaushankkeiden valvonta - Suunnittelun ohjaus ja konsultointi - Korjaustyöalueiden osastointi - Puhtaustarkastukset TUTKIMUSLABORATORIO Suomen Sisäilmakeskus Oy käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan Työterveyslaitoksen (Kuopio, Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki) palveluja. Laboratorioilla katsotaan olevan tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriot ovat Eviran hyväksymiä. Eviran hyväksymät menetelmät esitetty Eviran internet-sivuilla. SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ: Hallintolaki 434/2003 Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 691/2001 Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa seuraavaa: 1. Suomen Sisäilmakeskus Oy osoittaa omaavansa terveydensuojelulain (763/1994) mukaista valvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevältä ulkopuoliselta asiantuntijalta edellytetyt asiantuntijuuden sekä pätevyyden. 2. Suomen Sisäilmakeskus Oy:n käyttämät tutkimusmenetelmät ovat luotettavia fysikaalisten ja kemiallisten olosuhteiden mittauksen sekä näytteenoton osalta, siten kuin ne on esitetty suoritettavaksi asumisterveysohjeessa sekä asumisterveysoppaassa julkaistuin menetelmin sekä tavoin. 3. Suomen Sisäilmakeskus Oy:n käyttämällä terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä tutkimuslaboratoriolla (Työterveyslaitos: Kuopio, Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki) on tutkimusten suorittamiseen tarvittava asiantuntemus ja muut valmiudet. Laboratoriolla on Eviran hyväksyntä, jolloin heillä katsotaan olevan terveydensuojelulain (763/1994) edellyttämä asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorio on osoittanut tekemiensä määritysten luotettavuuden. Lautakunta julistaa salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julki-

20 Ympäristöterveyslautakunta suudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti Suomen Sisäilmakeskus Oy:n henkilöstöä koskevat henkilökohtaiset tunnistetiedot sekä seuraavat oheismateriaalina olevat asiakirjat: - Ansioluettelo, Petri Hartikainen (päivätty ) - Ansioluettelo, Marika Raatikainen (päivätty ) - Ansioluettelo, Minna Laurinen (päivätty ) - Ansioluettelo, Timo Peltonen (päivätty ) - Referenssiluettelo, Petri Hartikainen (päivätty ) - Referenssiluettelo, Marika Raatikainen (päivätty ) - Referenssiluettelo, Minna Laurinen (päivätty ) - Referenssiluettelo, Timo Peltonen (päivätty ) - Referenssi- / tavarantarkastusluettelo v , Timo Peltonen - Laadunvarmistusmenettely, Suomen Sisäilmakeskus Oy (päivätty ) Esityksen mukainen.

21 Ympäristöterveyslautakunta Osa oheismateriaalina olevista asiakirjoista salassa pidettäviä ( Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTA VIRANOMAISVALVONTAA VARTEN TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEKEVÄN ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN PÄTEVYY- DEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN ARVIOINTI; RAKSYSTEMS ANTICIMEX INSINÖÖRITOI- MISTO OY (MIKA RUOTSALAINEN) Ymp.terv.ltk 45 Oheismateriaali 6 Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on arvioida terveydensuojelulain (763/1994) mukaista viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia sekä selvityksiä tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden asiantuntemus, pätevyys sekä käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuus. Edellä tarkoitettuun ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintomenettelylain virkamiehen esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriolla tulee olla asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritelmien luotettavuus. Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy (Mika Ruotsalainen) on toimittanut kunnan terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelulain (763/1994) 49:ssä tarkoitettua ulkopuolista asiantuntijuutta koskevat asiakirjat arvioitaviksi. Ruotsalainen on toimittanut sekä sähköpostitse seuraavat asiakirjat tai niiden jäljennökset (oheismateriaali 6): SELVITYS / PERUSTIEDOT - Yritys: Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy - Hakija / asiantuntija: Mika Ruotsalainen - Hakijan koulutus: - Rakennusinsinööri v Kuntotarkastaja (AKK) v (pätevöityminen tarkastettu , internetsivun päivitystieto ei ollut saatavilla) - Rakenteiden kosteusmittaaja (VTT-C ) v (pätevöityminen tarkastettu , voimassaolo päättyy ) Työkokemus alalta: - Helsingin kaupungin ympäristökeskus: ympäristötarkastaja / ympäristövalvontayksikkö

22 Ympäristöterveyslautakunta ympäristösuojeluyksikkö Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy: sisäilmamittaaja (sisäilmastotutkimuksia, näytteenottoa, kosteusmittauksia ja dokumentointeja). - Anticimex / Etelä-Suomen Kiinteistökuivaus Oy: : kosteuskartoittaja - Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy: kuntotarkastaja: Asuntokaupan kuntotarkastuksia ja kosteuskartoituksia sekä rakennusteknisiä asiantuntijatehtäviä. - Esim. kiinteistöjen kuntotarkastuksia yli 500 kpl:tta, kosteuskartoituksia ~500kpl:tta sekä muita asiantuntijatehtäviä. Toiminnan kuvaus: - Raksystems Anticimex on rakennus- ja kiinteistöalan sekä elintarvikehygienian palveluyritys. Osa EQT:n omistamaa Anticimex-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin kuntotarkastusyhtiö. Suomessa tehty yli kuntotarkastusta, tuhansia kuntoarvioita ja -tutkimuksia, hygieniatarkastusta ja tuhoeläintorjuntasopimusta. Yritysfaktat - Anticimex Ab perustettu Ruotsissa vuonna Insinööritoimisto Raksystems Oy perustettu vuonna Toimintaa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa. - Anticimex Europen omistaja on EQT. REFERENSSIT Referenssit: - Kiinteistöjen kuntotarkastuksia ja huoneistojen kosteuskartoituksia asuntokauppoihin liittyen vuosina Kohteina yksityistalouksia < Yhteistyötä kiinteistövälitysliikkeiden kanssa Kuopion ja Pohjois-Savon alueella - Vahinkotarkastuksia: Nordea Vahinkovakuutukset vuosina Lisäksi muita rakennusalan asiantuntijatehtäviä TUTKIMUSMENETELMÄT SEKÄ MITTALAITTEET Kalusto - Puunkosteusmittari Tramex Moisture Meter (kalibroitu 8/ 2012) - Kosteudentunnistin Gann Hyrdomette UNI-1 (kalibroitu 8/ Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaite Vaisala HMI41 ja HMP42 (kalibroitu 8/ 2012) - Käyttöveden lämpömittari - Vedenvirtaama kuppi - Merkkisavukynä (smoke-pen) - Tarvittavat työvälineet rakenneavauksiin ja porauksiin

23 Ympäristöterveyslautakunta Materiaalinäytteenottovälineistöä (minigrip-pusseja, työstötyökaluja, puhdistusaineet, suojakäsineet, hengityssuojaimet) Menetelmät - Kuntotarkastuksissa noudatamme Asuntokaupan Kuntotarkastuksen Yhteisen Toimintamallin (YTM) mukaista kuntotarkastustapaa. Tarkastuksen sisällöstä ja sen kuvauksesta tarkemmin ohjekorteissa (LVI ,KH ja LVI , KH ) - Näytteenotoissa noudatamme asumisterveysohjeen /-oppaan mukaisia menettelyohjeita. Materiaalinäytteet otetaan puhdistetuilla työvälineillä minigrip pusseihin ja näytteet toimitetaan vuorokauden sisään laboratorioon analysoitaviksi. Tarkastusten yhteydessä suoritetuissa näytteidenotoissa ja tutkimuksissa noudatamme asumisterveysohjeen /-oppaan mukaisia menettelyohjeita. MITTAKALUSTON KALIBROINTI Tarkastuksissa käytetyt mittarit kalibroidaan valmistajan antaman ohjeiden mukaisesti. - Vaisalan mittarit kalibroidaan puolen vuoden välein Vantaan toimipisteessä (viimeisin 8/2012) - Puukosteusmittari vuoden välein maahantuojalla (viimeksi 8/ 2012 Fattore Vitale, Espoo) - Pintakosteudenosoitin kalibroidaan vuodenvälein (viimeksi 8/2012 J.H.Laaksonen Oy) TUTKIMUSLABORATORIO - Tutkittavat näytteet analysoidaan Työterveyslaitoksella (Kuopio) tai Mikrobioni Oy:ssä, - Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan Mikrobioni Oy:n laboratoriota, jolla ei toistaiseksi ole Eviran hyväksyntää (Lähde: Eviran internetsivu, päivitetty ). - Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan myös Työterveylaitoksen laboratoriopalveluja, jolla katsotaan olevan tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratorio on Eviran hyväksymä. Eviran hyväksymät menetelmät esitetty Eviran internet-sivuilla (Lähde: Eviran internetsivu, päivitetty ). SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ: Hallintolaki 434/2003 Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 691/2001

24 Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa seuraavaa: 1. Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy (Mika Ruotsalainen) osoittaa omaavansa terveydensuojelulain (763/1994) mukaista valvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevältä ulkopuoliselta asiantuntijalta edellytetyt asiantuntijuuden sekä pätevyyden. 2. Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy (Mika Ruotsalainen) käyttämät tutkimusmenetelmät ovat luotettavia fysikaalisten ja kemiallisten olosuhteiden mittauksen sekä näytteenoton osalta, siten kuin ne on esitetty suoritettavaksi asumisterveysohjeessa sekä asumisterveysoppaassa julkaistuin menetelmin sekä tavoin. 3. Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy (Mika Ruotsalainen) käyttämällä terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä tutkimuslaboratoriolla (Työterveyslaitos, Kuopio, Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki) on tutkimusten suorittamiseen tarvittava asiantuntemus ja muut valmiudet. Laboratoriolla on Eviran hyväksyntä, jolloin heillä katsotaan olevan terveydensuojelulain (763/1994) edellyttämä asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorio on osoittanut tekemiensä määritysten luotettavuuden. Lautakunta julistaa salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:tä (Mika Ruotsalainen) koskevat henkilökohtaiset tunnistetiedot sekä seuraavat oheismateriaalina olevat asiakirjat: - Tutkintotodistuksen jäljennös (päivätty ) - Todistus, Koulutuskeskus Oy PRK (päivätty ) - Rakennusterveysasiantuntijan -henkilösertifikaatti, VTT Expert Services Oy (päivätty ) - Muut arviointiasiakirjat ( sekä ) Esityksen mukainen.

25 Ympäristöterveyslautakunta Osa oheismateriaalina olevista asiakirjoista salassa pidettäviä ( Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTA VIRANOMAISVALVONTAA VARTEN TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEKEVÄN ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN PÄTEVYY- DEN SEKÄ ASIANTUNTIJUUDEN ARVIOINTI; INSINÖÖRITOIMISTO CONSILIUM OY (TERO RÄSÄNEN) Ymp.terv.ltk 46 Oheismateriaali 7 Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on arvioida terveydensuojelulain (763/1994) mukaista viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia sekä selvityksiä tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden asiantuntemus, pätevyys sekä käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuus. Edellä tarkoitettuun ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintomenettelylain virkamiehen esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratoriolla tulee olla asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritelmien luotettavuus. Insinööritoimisto Consilium Oy (Tero Räsänen) on toimittanut kunnan terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelulain (763/1994) 49:ssä tarkoitettua ulkopuolista asiantuntijuutta koskevat asiakirjat arvioitaviksi. Räsänen on toimittanut kirjepostina seuraavat asiakirjat tai niiden jäljennökset (oheismateriaali 7): SELVITYS / PERUSTIEDOT - Yritys: Consilium Oy - Hakija / asiantuntija: Tero Räsänen - Hakijan koulutus: - Insinööri (AMK), talotekniikka kesken (165 / 240 op.) v Insinööri (AMK), puutekniikka v Putkiasentaja, oppisopimus v Toiminnan kuvaus: Insinööritoimisto Consilium Oy on perustettu vuonna Päätuotteina pienrakentajien rakennuspalveluiden suunnitelma-asiakirjat. Palvelut käsittävät mm. ARK-, RAK- ja LVI-suunnittelun sekä työnjohtotehtävät uudis- ja korjausrakentamisessa. Muita palveluita ovat rakennusten kuntotutkimukset ja sekä erilliset rakennustekniset katselmukset. REFERENSSIT Consilium Oy (Tero Räsänen) on ilmoittanut seuraavat referenssit

26 Ympäristöterveyslautakunta vuonna 2012: - Sisäilmanäytteen ottaminen (Andersen-keräin) 1 kpl - Asuinrakennuksen kuntotutkimus 2 kpl - Omakotitalon korjaussuunnitelma 1 kpl - Rakennekosteusmittaus 3 kpl - Omakotitalon LVI-suunnittelu 3 kpl - Aikaisempia referenssejä ei ole kertynyt. TUTKIMUSMENETELMÄT SEKÄ MITTALAITTEET Kalusto - TSI Velocicalc Plus 9565, ilmastoinnin ja sisäilmanlaadun tallentava ja dataloggaava monitoimimittari. Käytössä seuraavat mitta-anturit: -TSI 964, voidaan mitata mm. ilman nopeutta, tilavuusvirtaa, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta, paine-eroa -TSI 986, voidaan mitata mm. ilman VOC- ja hiilidioksidipitoisuutta - EBRO 220 IR-pintalämpömittari - Merkkisavut ilmavirtojen havaitsemiseksi - GANN Hydrotest LG2 kosteusmittari. Käytössä seuraavat mitta-anturit: - GANN B50 pintakosteudenosoitin - GANN RT-T 37 EL rakennekosteudenosoitin - M20 puun kosteudenosoitin Tutkimusmenetelmät - Sisäilman laadun ja ilmanvaihdon tehokkuuden mittaukset: - VOC- ja CO2 mittaukset - Ilman nopeus, kosteus, paine-ero yms. - Ilmanvaihdon tehokkuus, ilman virtaussuunnat - Kuntotutkimukset - Kuntoarvion tekeminen KH ohjekortin mukaisesti - Rakenteiden kosteusmittaukset mm. RT ohjekortin mukaisesti - Vaurioiden selvitys ja korjaussuunnitelmien laatiminen tarvittaessa - Näytteenotto - Ilmanäytteet (Andersen-keräin) - Materiaalinäytteet tapauskohtaisesti - Kuitunäytteet - Pölylaskeumanäytteet Kirjallisuus ja lähdeaineisto - Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 - Asumisterveysopas, asumisterveysohjeen soveltamisopas Suomen rakentamismääräyskokoelma - RT-, KH- ja LVI kortiston ohjeet

27 Ympäristöterveyslautakunta MITTAKALUSTON KALIBROINTI - Kaikki kalibrointia vaativat mittalaitteet kalibroidaan ulkopuolisen tahon toimesta vähintään kerran vuodessa. - TSI Velocicalc Plus Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan TSI 964. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan TSI 986. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan EBRO 220 IR-pintalämpömittari. Ei kalibrointitietoa. - Merkkisavut ilmavirtojen havaitsemiseksi - GANN Hydrotest LG2 kosteusmittari. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan , voimassa 12 kk. - GANN B50 pintakosteudenosoitin. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan , voimassa 12 kk. - GANN RT-T 37 EL rakennekosteudenosoitin. Ei kalibrointitietoa. - M20 puun kosteudenosoitin. Ei kalibrointitietoa. - GANN RH-T 37 EL ilma-anturi. Kalibrointi suoritettu todistuksen mukaan , voimassa 12 kk. TUTKIMUSLABORATORIO - Insinööritoimisto Consilium Oy käyttää sisäilmanäytteiden analysoinnissa apunaan Mikrobioni Oy:n laboratoriota, jolla ei toistaiseksi ole Eviran hyväksyntää (Lähde: Eviran internetsivu, päivitetty ). - Insinööritoimisto Consilium Oy voi käyttää näytteiden analysoinnissa apunaan myös Työterveylaitoksen laboratoriopalveluja, jolla katsotaan olevan tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus sekä muut valmiudet. Laboratorio ont Eviran hyväksymä. Eviran hyväksymät menetelmät esitetty Eviran internet-sivuilla (Lähde: Eviran internetsivu, päivitetty ). SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ: Hallintolaki 434/2003 Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 691/2001 Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta toteaa seuraavaa: 1. Insinööritoimisto Consilium Oy (Tero Räsänen) ei ole osoittanut toistaiseksi omaavansa terveydensuojelulain (763/1994) mukaista valvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevältä ulkopuoliselta asiantuntijalta edellytettyä asiantuntijuutta eikä pätevyyttä. Lautakunta katsoo, että Räsäsen hankkima koulutus ja alalta hankitut lisätiedot eivät ole toistaiseksi riittäviä viranomaistutkimusten ja näytteenoton suorittamiseksi. Räsänen ei toistaiseksi myöskään omaa pitkäaikaista työkokemusta alalta. Terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden syiden, laajuuden sekä luonteen selvittäminen edellyttää monipuolista asiantuntemusta

28 Ympäristöterveyslautakunta sekä kokemusta. 2. Insinööritoimisto Consilium Oy:n (Tero Räsänen) käyttämät tutkimusmenetelmät ovat puolestaan luotettavia fysikaalisten ja kemiallisten olosuhteiden mittauksen sekä näytteenoton osalta, siten kuin ne on esitetty suoritettavaksi asumisterveysohjeessa sekä asumisterveysoppaassa julkaistuin menetelmin sekä tavoin. Esitetyt sekä käytetyt menetelmät ovat toistaiseksi kuitenkin hyvin rajalliset laaja-alaiseen terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden syiden, laajuuden sekä luonteen selvittämiseen. 3. Insinööritoimisto Consilium Oy:n (Tero Räsänen) käyttämällä terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevällä tutkimuslaboratoriolla (Työterveyslaitos, Kuopio, Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki) on tutkimusten suorittamiseen tarvittava asiantuntemus ja muut valmiudet. Laboratoriolla on Eviran hyväksyntä, jolloin heillä katsotaan olevan terveydensuojelulain (763/1994) edellyttämä asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä ja laboratorio on osoittanut tekemiensä määritysten luotettavuuden. Lautakunta julistaa salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti Tero Räsästä koskevat henkilökohtaiset tunnistetiedot sekä seuraavat oheismateriaalina olevat asiakirjat: - Opiskelutodistuksen jäljennös, Insinööri (AMK) / talotekniikka, Mikkelin ammattikorkeakoulu (päivätty ) - Opintorekisteriote, Insinööri (AMK) / talotekniikka, Mikkelin ammattikorkeakoulu (päivätty ) - Tutkintotodistus, Insinööri (AMK) / puutekniikka, Savonia-ammattikorkeakoulu (päivätty ) - Tutkintotodistus, ammatillinen perustutkinto / talotekniikka (putkiasentaja), Turun ammatti-instituutti (päivätty ) Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Mikko Suihkonen, vpj Kirsi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 3/12. Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 3/12. Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/12 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10 Sillankorvan kokoushuone Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/12 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45 Sähköposti- ja puhelinkokous Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 20.02.2015 klo 09.00-13.05 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 28.04.2015 klo 18.00-19.08 Kunnanviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2015. torstai 9.4.2015 klo 18.39 - Virastotalon neuvotteluhuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2015. torstai 9.4.2015 klo 18.39 - Virastotalon neuvotteluhuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 12 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstai 9.4.2015 klo 18.39 - Virastotalon neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Kaisa Raatikainen, vpj

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 17.-18.5.2016 1 Esityksen sisältö Mikä ulkopuolinen asiantuntija? Mitä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 45-53 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 45-53 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Kaisa Raatikainen, vpj

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2012 Sivistyslautakunta 07.08.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 07.08.2012 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sillankorvan kokoustila os. Tervontie 2, 72210 TERVO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sillankorvan kokoustila os. Tervontie 2, 72210 TERVO ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 04.10.2012 klo 18.30-19.50 Sillankorvan

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Virastotalon neuvotteluhuone, Tervontie 4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Virastotalon neuvotteluhuone, Tervontie 4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 04.10.2016 klo 18.00-18.40 Virastotalon

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 11.1.2017 Kokoustiedot Aika Tiistai 31.1.2017 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Torstai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Carola Sundqvist Ulf Stenman,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 1-12 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 1-12 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Sari Andersson Eeva Räty

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen Olen, työskentelen ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä- Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana lainsäädännössä aluehallintovirastolle annettuja terveydensuojelulain

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 148 Camo Tattoo tatuointihuoneiston toiminnan aloittaminen, Toinen linja 23 HEL 2015-013112 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Camo Tattoon

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 Perusturvalautakunta 25.03.2015 AIKA 16:00 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone Kalla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/ 9/2012 82 Kokousaika Maanantai 16.07.2012 klo 15.00 16.10 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Mikkelin seudun ympäristölautakunta 28.9.2016 Liite 1 83 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.9.2016 Taltionumero 3982 Diaarinumero 3728/3/15 1 (8) Asia Valittaja Yhteistoiminta-alueella järjestettävää

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Kunnantalo, valtuustosali, Taavetti. Marttila-Inkilä Anne, jäsen Metsäkallio Kari, jäsen

Kunnantalo, valtuustosali, Taavetti. Marttila-Inkilä Anne, jäsen Metsäkallio Kari, jäsen 50 Kokousaika Tiistaina 10.4.2012 klo 18.00-18.25 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Rämä Antti Tanskanen Ville Salenius Pentti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 101 Studio Momento kampaamohuoneiston toiminnan aloittaminen, Liisankatu 3 HEL 2016-006603 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Studio Momenton

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 54

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 54 ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto 1.8.2012 Sivu 54 Kokousaika 1.8.2012 klo 17.30-19.30 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot