HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

2 TAMFORCE MOOTTORISAHANKETJUN TEROITIN KÄYTTÖOHJE Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. Säilytä käyttöohje hyvin, jotta siinä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä. Pakkauksen sisältö Teräketjun teroitin Kääntyvä pöytä, täydellinen Rajoitin Kiinnitysmutteri Käyttöohjeet Avaa pakkaus ja tarkista laatikon sisältö: - Onko kaikki mukana? - Näkyykö kuljetusvaurioita ) Käyttöohjeet Ilmoita vaurioista ja puutteista välittömästi kauppiaalle tai valmistajalle. Myöhemmin tehtäviä valituksia ei oteta huomioon. Sähkölaitteita ei saa panna kotitalousjätteiden joukkoon. Toimita laitteet, varusteet ja pakkaukset ympäristöystävälliseen kierrätykseen. EY -vaatimustenmukaisuusvakuutus direktiivin 98/37 EY mukaisesti täten vakuutamme, että laite täyttää direktiivin YH/ 37/EY edellyttämät turvallisuus- ja tereysvaatimukset, samoin kuin muiden tätä laitetta koskevien direktiivien vaatimukset: 20 4/1l08/EY ja 2006/95/ETY Laitteen kuvaus / varaosat Viitenro 1 Kääntyvä pöytä; täyd. 2 Tukipöytä 3a/3b Kiinnitysruuvi (ja jousi) 4 Rajoitin 5 Ol1jainlevy 6 Ohjainkisko 7 Lukkomutteri 8 Säätöruuvi (hiontasyvyyden säätö) 9 Hiomalaikka 000 x 3,2 x 10 nnn) 10 Kansi 11 Kahva 12 Virtakytkin 13. Hiomapää 14 Ruuvi M4 x 6 15 Mutteri MS, itselukittuva 16 Laippa 17 Varoituskilp i 18 1 pari hiiliharjoja (ei kuvassa) 19 Hiomalaikka (100 x 4,5 x 10 mm) 20 Suojus Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

3 Laitteessa olevat merkinnät Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi, ennen kuin alat käyttää laitetta. Noudata ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä, ennen kun käytät laitetta. Pysäytä moottori ja irroita verkkojohto ennen kuin puhdistat, huollat tai korjaat laitetta Huom! Loukkaantumisvaara! Älä työnnä kättäsi pyörivään laikkaan! Käytä pölyn supdattavaa kasvosuojainta. Käytä Turvakäsineitä Suojaa silmät ja korvat Käyttöohjeissa käytetyt merkinnät Uhkaava vaara tai vaarallinen tilanne. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla tapaturma tai aineellisia vahinkoja. Tärkeää tietoa oikeanlaisesta käsittellystä. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla laitteen vikauntuminen. Käyttöä koskevaa tietoa. Tämä tieto auttaa sinua käyttämään optimaalisesti laitteen kaikkia toimintoja Kokoaminen, käyttö ja huolto. Tässä selitetään tarkasti, mitä pitää tehdä. DESIGN BY: KOO KOO 2013

4 Tyypillinen melutaso DIN EN ISO 3744; 11195, DIN EN Laitteen käyttö moottorisahan teräketjun teroittimena normaalia hiomalaikkaa käyttäen. Melutaso Äänenpaineen taso työpaikalla L wa -91dB (A) L PA - 78 db (A) Iloitetut arvot ovat emissioarvoja, eivätkä ne siksi välttämättä edusta turvallisia työpaikalla esiintyviä meluarvoja. Vaikka emissio- ja immersiotasojen välillä vallitsee riippuvuus suhde,voidaan luotettavasti päätellä, tarvitaanko muita varotoimia vai ei. Työpaikalla vallitsevaan immersiotasoon vaikuttavat mm. vaikutusten kesto, työtilan muoto, muut melunlähteet jne.; esimerkiksi koneiden määrä ja muut työpaikalla tapahtuvat prosessit. Työpaikalla sallitut meluarvot voivat myös vaihdella maasta toiseen. Tämän informaation perusteella voidaan kuitenkin arvioida paremmin vaarat ja riskit. Oikeanlainen käyttö Ketjunteroitin on tarkoitettu vain tee-se-itse- ja harrastuskäyttöön. Vakiotyyppinen ketjunteroitin, jossa on valmiina hiomalaikka (100 x 3,2 x 10 mm), on tarkoitettu vain harrastesahojen teräketjujen teroitukseen (ketjut v., 3/8 ja 0.325). Ammattisahojen teräketjujen teroitusta varten on saatavana lisävarusteena toisenlainen hiomalaikka (100 x 4,5x 10 mm). Laitetta ei saa käyttää muunlaiseen teroitukseen. Muiden esineiden teroittaminen voi aiheuttaa tapatunnan. Käytä vain laitteeseen sopivia hiomalaikkoja. Vain sellaisia teräketjuja saa teroittaa, jotka voidaan kiinnittää ja joita voidaan ohjata turvallisesti. Oikeaan käyttöön sisältyy myös valmistajan esittämien käyttii-, huolto- ja korjausohjeiden sekä käyttöohjeissa esitettyjen turvallisuusohjeiden noudattaminen. Työssä on noudatettava voimassa olevia yleisiä turvallisuusmääräyksenä sekä muita yleisesti hyväksyttyjä työturvallisuutta koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Kaikenlainen muu käyttö katsotaan käyttötarkoituksen vastaiseksi. Valmistaja ei vastaa mistään käyttötarkoituksen vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista. Kaikki riskit jäävät käyttäjän vastuulle. Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat siitä että laitteeseen on tehty omavaltaisia muutoksia. Tämän laitteen saavat valmistella käyttökuntoon ja sitä saavat käyttää ja huoltaa vain henkiiöt, jotka ovat perehtyneet ketjunteroittimeen ja tietävät vaarat, joita sen käytössä on. Korjauksia saa tehdä vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama korjaamo. Laitetta ei saa käyttää paikassa, jossa voi olla räjähdysvaara, ja se on pidettävä sateelta suojassa. Muita vaaroja Vaikka laitetta käytetään oikeaan tarkoitukseen ja turvallisuusohjeita noudattaen, se voi käyttötarkoituksensa voksi silti aiheuttaa vaaroja. Nämä vaarat minimoidaan noudattamalla turvallisuusohjeita ja käyttämällä laitetta oikeaan käyttötarkoitukseen näissä käyttöohjeissa neuvotulla tavalla. Ohjeiden noudattaminen ja huolellisuus vähentävät henkilö- ja laitevahinkojen vaaraa. Jos pyörivään hiomalaikkaan kosketaan, sormet ja kädet voivat vahingoittua. Hiomalaikan suojaamattomaan kohtaan koskeminen voi aiheuttaa sormi- ja käsivammoja. Lentävät kipinät ovat vaarallisia. Hiomapölyn hengittäminen on vaarallista. Huonokuntoiset sähköjohdot aiheuttavat sähkövamoja. Jos laite avataan, jännitteisistä sähkökomponenteista voi saada sähköiskun. Kuulo voi vaurioitua, jos laitetta käytetään pitkään ilman kuulollsuojaimia. Näiden lisäksi voi olla muitakin vaaroja, vaikka kaikkia varotoimia naudatettaisiin. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

5 Turvallisuusohjeita! Moottorisahan teräketjun teroittimet voivat olla väärin käytettyinä vaarallisia. Sähkötyökaluja käytettäessä on tulipalon, sähköiskun ja vammojen vaaran välttämiseksi noudatettava turvallisuuteen liittyvien perussääntöjä. Ennen kuin otat laitteen käyttöön, lue seuraavat neuvot ja sitten naudata niitä. Ota myös huomioon mahdollisen ammatillisen järjestösi laatimat turvallisuusohjeet ja erilaiset maakohtaiset säännöt. Siten suojelet itseäsi ja muita.! Anna turvallisuusohjcct jokaiselle, joka käyttää tätä laitetta.! Laita ohjeet talteen turvalliseen paikkaan. Tutustu laitteeseen ennen kuin alat käyttää sitä lukemalla käyttöohjeet ja varmistamalla, että olet ymmärtänyt kaiken oikein. Älä käytä laitetta sopimattamiin tarkoituksiin (katso edellä esitettyjä ohjeita oikeasta käyttötarkoituksesta). Aseta laite luistamattomalle, tasaiselle ja vaakasuaralle alustalie. Vältä epänormaaleja asentoja. Vannista, että seisot tukevasti ja säilytät koko ajan hyvän tasapainon. Pysy valppaana. Ole huolellinen. Käytä työssä Tervettäjärkeä. Älä käytä lailtetta väsyneenä tailkka lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Laitetta käytettäessä yksikin huolimato hetki voi aiheuttaa sen, että käyttäjä loukkaantuu vakavasti. Käytä sopivia työvaatteita. - Älä käytä liehuvia vaatteita äläkä koruja. Ne voivat tmitua liikkuviin osiin. - Käytä käsineitä ja jalkineita, joissa on pitävä pohja. - Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Käytä suojavarusteita: - Suojalaseja, - Kuulonsuojaimia (äänenvaimakkuus voi työpaikalla olla enelmnän kuin 78 db (A) - Pölyn suodattavaa kasvosuojainta. Pidä työpaikkajäljestyksessä! Epäjärjestys voi aiheuttaa tapaturmia. Ota huomioon ympäristön vaikutukset: - Älä käytä laitetta kosteassa tai märässä ympäristössä. - Suojele ketjunteroitinta sateelta. - Älä tee työtä hämärässä. Järjestä työpaikalle hyvä valaistus. Älä jätä toimvaa laitetta ilman valvontaa. Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää tätä laitetta. Älä päästä sivullisia liian lähellw. Älä anna sivullisten, varsinkaan lasten, koskea työkaluun tai sähköjohtoon. Pyydä heitä pysymään poissa paikasta, jossa teet töitä. Älä ylikuonnita laitetta! Kun toimit oikealla tehoalueella, työ sujuu parelmmin ja turvallisemmin. Käytä laitetta vain kun kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan. Älä tee laitteeseen mitään sellaisia muutoksia, jotka voisivat haitata sen turvallisuutta. Älä käytä muita hiomalaikkoja kuin sellaisia, jotka olllilainittu näissä käyttöohjeissa! Jos käytetää muita työkaluja ja varusteita, seurauksena voi olla loukkaantuminen. Kuluneet ja vialliset hiomalaikat (halkeamat, epätasapainoa, lohkeilua yms.) on vaihdettava heti! Varmista, että hiomalailkka on kiinnitetty lujasti. Katkaise virta virtakytkimellä ja ota sähköpistoke pois pistorasiasta, kun korjaat laitetta, huollat ja puhdistat laitetta, korjaat vikatilanteita (esimcrkiksi vapautat juuttuneen hiomalaikan),tai laitat laitteen talteen säilytyspaikkaansa,jätät ketjunteroittimen yksikseen (aivan Iyhyeksikin ajaksi), Varoitus! Hiomalaikka pyörii vielä, valikka virta on katkaistu. Älä jarruta laikkaa kädellä tai muuten DESIGN BY: KOO KOO 2013

6 Pidä ketjunteroittimesta hyvää huolta: Älä tahraa laitetta öljyyn tai rasvaan. Noudata huolto-ohjeita ja laikan vaihdosta annettuja ohjeita. Tarkista, onko laitteessa vaurioita: - Ennen kuin jatkat laitteen käyttöä, tarkista kaikki suojalaitteet: toimivatko ne oikein ja tarkoitetulla tavalla? - Tarkista, toimivatko liikkuvat osat täsmälleen oikein, etteivät ne juutu js ettei osissa ole vaurioita. Kaikkien osien pitää olla oikein kiinnitettyjä. Kaikkien ehtojen pitää täyttyä, jotta teroitin toimisi moitteelta. - Ellei käyttöohjeissa muuta sanota, valtuutetun koljaamon (tai valmistajan) pitää koljata tai vaihtaa vahingoittuneet turvalaitteet ja muut osat. - Vahingoittuneiden tai lukukelvottomien varoituskilpien tilalle pitää heti hankkia uudet. Älä jätä laitteeseen työkaluja! Ennen kuin kytket virran, tarkista, että kaikki avaimet ja säätötyökalut on varmasti irrotettu. Säiilytä laite kuivassa, lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa. Sähkötekninen turvallisuus Sähköjohdon pitää olla määräykscn TEe (II 07 RN-F) mukaincn. Johtimen poikkileikkaus on vähintaään 1,5 mm\ kun johdon pituus on korkeintaan 25 m Pitkät ja ohuet sähköjohdot alentavat jännitettä. Silloin moottori ei kehitä maksimi tehoaan ja laitteen toiminta kärsii. Sähköjohtojen pistokkeiden pitää olla kumia, joustavaa PVC-muovia tai muuta tennoplastista, mekaanisesti yhtä vahvaa materiaalia, tai niiden pitää olla pinnoitettu muulla materiaalilla. Pistokkeiden ja pistorasioiden pitää olla roiskevedeltä suojattua tyyppiä. Kun asettelet sähköjohtoa, varmista, ettei siitä ole haittaa, ettei se jää puristuksen, ja etteivät sen liittimet pääse kastumaan. Kun käytät kelalle kierrettyä sähköjohtoa, avaa kela kokonaan. Älä käytä sähköjohtoa tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu. Suojele sähköjohtoa kuumuudelta, öljyitä ja teräviltä särmiltä..älä irrota pistoketta pisto rasiasta johdosta vetämäliä. Suojaudu sähkö iskuja vastaan. Älä kosketa kehollasi lllaadoitettuja laitteita (kuten putkia, lämmityslaitteita, heilaa, jääkaappia jne.). Tarkista säännöllisestijatkojohtojen kunto. Jos näet vaurioita, hanki uusijatkojohto. Älä käylä viallisia sähköjohtoja. Älä tee mitään väliaikaisia sähkökyykentöjä. Älä ohita suojalaitteita, äläkä poista niitä käytöstä. Laitteen sähkökomponentteja saa korjata vain valtuutettu sähköasentaja, tai laite on toimitettava korjattavaksi meidän asiakaspalveluumme. Maakohtaisia säädöksiä - varsinkin niitä, jotka koskevat turvallisuutta ja suojausta - on noudatettava. Laitteen muita osia saa korjata vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama korjaamo. Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita. Muiden varaosien käytöstä voi olla seurauksena tapaturmia. Valmistaja ei vastaa vahingoista, joita väär~inlaisten osien käyttö voi aiheuttaa. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

7 Käyttöönoton valmistelu Jotta laite toimisi hyvin, noudata näitä ohjeita. Vielä pitää tehdä seuraavat asiat: 1. Asentaa kääntyvä pöytä 2. Kiinnittää laite lujasti. Kääntyvän pöydän kukuaminen A 1. Aseta kääntyvä pöytä (1) tukipöydälle (2). 2. Kierrä kiinnitysmutteri (7) lukkoruuviin. Ketjunteroittimen asennus työpöydälle Jotta laitteen käsittely olisi turvallista, se pitää asentaa pitkin työpöydän reunaa (ks. A, alakuv ). Käytä kaikkia kolmea kiilmityskohtaa, mikäli mahdollista, mutta varmista, että teräketjua varten oleva syvennys jää vapaaksi ja että lukitusmutteriin pääsee käsiksi. Vinkki: Suosittelemme, että laitteen alle asennetaan melua ja tärinää vaimentava kumityyny (e s säily toimitukseen). Viitenro: Kuvaus 1. Kuusiokantaruuvi MS 2. Aluslaatta 0 8 mm 3. Kuusiomutteri M8, itselukittuva Ruuvi Aluslaatta KUMITYYNY ( lisävaruste ) Käyttöönotto Mutteri Kyttkentä sähköverkkoon Tarkista, että laitteen tyyppikilpeen on merkitty oikea jännite (230 V), ja kytke ketjunteroitin pistorasiaan, joka on maadoitettu oikein. Vaihtovirtamoottori: Käytä iskunkestävää pistoketta. Tarvitaan vikavirtasuojakytkin ja 10 ampeerin sulakkeet. Käytä sähköjohtoa tai jatkojohtoa, jonka johtimien poikkipinta on vähintään 1,5 mm2. Virran kytkeminen Älä käytä laitetta, jonka viirtaa ei voi kytkeä ja katkaista kytkimestä, Jos kytkin on vaurioitunut, valtuutetun sähköasentajan tai meidän asiakaspalvelumme on korjattava tai vaihdettava se. Käännä virtakytkin asentoon 1. Vi ran katkaiseminen Katkaise virta kääntämällä virtakytkin asentoon 0. Työohjeita Ennen kuin aloitat työn, varmista seuraavat asiat: Onko työpaikka jäl:iestyksessä? Onko ketjullteroitin kiinnitetty pystyvästi työpöytään? Onko käyttöohje luettu? Pöytä DESIGN BY: KOO KOO 2013

8 Ketjunteroittimen käyttö Suojuksen (20) pitää peittää hiomalaikka mahdollisimman täydellisesti. C Löysää kaksi ruuvia (14) ja säädä suojuksen asento sopivaksi. Pidä kätesi aina turvallisella etäisyydellä pyörivästä hiomalaikasta. Käytä tehtaalla asennettua hiomalaikkaa vain harrastesahojen teräketjun teroitukseen (ketju 1/4,3/8 ja 0,325) Ammattisahojen teräketjujen teroitusta varten on saatavana lisävarusteen, toisenlainen hiomalaikka (100 x 4,5 x 10 mm). Älä käytä hiomalaikkoja, joissa on vaurioita tai joiden muoto on muuttunut. Aloita työ vasta sitten, kun hiomalaikan nopeus on noussut maksimiin. Vain sellaisia teräketjuja saa teroittaa, jotka voidaan kiinnittää ja joita voidaan ohjata turvallisesti. Moottorisahan teräketjun teroitus Ennen kuin teet laitteeseen mitään asetuksia: Katkaise laitteesta virta Odota, että hiomalaikka pysähtyy Irrota sähköpistoke pistorasiasta Kaikkien leikkuuhampaiden hionta A - C Leikkuuhampaan leikkaava sännä teroitetaannäin: 1. Säädä hiontakulma: Löysää lukkoffiutteri (7) ja kierrä kääntyvää levyä noin 30. Kiristä sitten lukkomutteri. A Yleensä leikkuuhampaiden särmät hiotaan kulmaan Löysää kiinnitysruuvi (3b) ja aseta teräketju ohjainkiskolle (6) ohjainlevyjen (5) väliin. A 3. Käännä rajoitin (4) alas ja vedä ketjua taakse, kunnes hiottava leikkuuhammas on raoittimenpäällä. 4. Vedä hiomapää (13) leikkuuhammasta vasten. Säädä etäisyys kiinnitysruuvilla (3a) niin, että hiomalaikka koskettaa leikkuuhammasta. Säädä lisäksi hiomasyvyys säätöruuvilla (8). B 5. Kiristä kiinnitysruuvi (3b). Ketju on nyt kiinnitetty paikoilleen. B 6. Hio värovasti leikkuuhampaan leikkuusärmä. HUOM!Varo vahingoittamasta teräke~jua. Hio mahdollisimman lyhyesti äläkä poista aineita tarpeettomasti. B 7. Bio joka toinen leikkuusännä suorittamalla vaiheet 5 ja 6. Merkitse ensimmäinen Ieikkuuhammas liidulla tai muulla tavoin. Silloin et tule hioneeksi samaa hammasta kahteen kertaan. 8. Käännä kääntyvä pöytä 30e toiselle puolelle, ja hio loputleikkuuhampaat edellä kuvatulla tavalla. C Säätöhampaiden viilaaminen Kun kaikkien leikkuuhampaiden leikkuusärmät on hiottu, teräketju on terävä, multa voi olla, ettei se kuitenkaan sahaa. Tämä johtuu säätöhampaista, jotka määräävät, kuinka syvälle leikkuuhammas leikkaa (leikkuusärmänja säätöhampaan pinnan välinen korkeusero). Yleensä tämä mitta on 0,5-0,8mm. Jos leikkuusyvyys on liian suuri, moottorisaha voi potkaista takaisin. Siksi sahaussyvyys (säätöhampaan korkeus) on mitattava ja tarvittaessa säätöhampaita pitää viilata. Muista, että säätöhampaan etureuna pitää vviistää. Hampaiden alkuperäinen muoto pitää säilyttää. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

9 Leikkuusärmä Säätöhammas Leikkuusärmä Leikkuusärmä Viiila Leikkuusärmän ja säätöhampaan välinen korkeusero Säätöhammas DESIGN BY: KOO KOO 2013

10 Huolto ja kunnossapito Ennen kuin alat huoltaa tai puhdistcul l itetta: Katkaise virta, Odota, että hiomalaikka pysähtyy, Irrota Sähköpistoke pistorasiasta. Hiomalaikan vaihtaminen A, D - E Älä käytä hiomalaikkoja, joissa on vaurioita tai joiden muoto on muuttunut. Älä käytä muita hiomalaikkoja kuin sellaisia, jotka on mainittu näissä käyttöohjeissa. Hiomalaikan vaihtaminen 1. Avaa ruuvit (14) ja irrota suojus (10). A 2. Lukitse hiomalaikka pyörimättömäksi työntämällä ruuvitaltta tai tuuma (0 4 l1un) laikassa sitä varten olevaan reikään. D 3. Avaa mutteri (15). HUOM!! Oikeakätinen kierre 4. Irrota mutteri. etulaippa (16), hiomalaikka (9) ja takalaippa (16). c: 5. HUOM!! Puhdista!aipat. 6. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Huoltoaja pllhdistusta varten irrotetllt turva laitteet on ehdottomasti kiinnitettävä takaisin ja niiden toiminta on testattava. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Muut osat voivat aiheuttaa odottamattomia vahinkoja ja tapaturmia. (i) Pidä ketjunteroitin hyvässä kunnossa toimimalla seuraavasti: Puhdislaja öljyä kaikki liikku vat osat säännöllisesti (moottorikoneisloa lukuun otlamatta), Poista pöly ja lika liinalla tai harjalla, Puhdista tuuletusraot jokaisen käytön jälkeen. Käytä laitteen puhdistuksessa vain kuivaa liinaa tai harjaa. Älä puhdista muoviosia liuottimilla (bensiinillä, alkoholilla tms.), koska ne vahingoittavat muovia. HUOM!! Älä käytä rasvaa! Käytä ympäristöystävällistä öljysumutetta. Säilytys Irrota sähköpistoke pistorasiasta Säilytä laite kuivassa, lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa. Jos laite on käyttämättä pitkään, puhdista se perusteellisesti, eilllen kuin laitat sen varastoon. Tekniset tiedot Moottorin teho P1 H iomanopeus v Verkkojännite / taajuus Käsiin kohdistuva tärinä Hiomalaikka Paino 220W - 40 m/s 7500prm 230 V-~5O Hz 3.52m/s2 100 x 3.2 x 10mm 100 x 4.5 x 10mm ( lisäväruste ) noin 2 kg MAAHANTUOJA: TAMFORCE GROUP HELSINKI FINLAND Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

11 DESIGN BY: KOO KOO 2013

12 TAMFORCE KEDJESLIPMASKIN FÖR MOTORSÅG BRUKSANVISNING Vid användning av apparaten bör, för att olyckor och skador skall kunna undvikas, vissa säkerhetsåtgärder följas. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning / dessa säkerhetsbestämmelser. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe så att informationen när som helst finns tillgänglig. Ifall du överlåter apparaten till annan person, vänligen överlåt även denna bruksanvisning / dessa säkerhetsbestämmelser tillsammans med apparaten. Vi ansvarar inte för eventuella olyckor eller skador som uppkommer på grund av att denna bruksanvisning eller dessa säkerhetsbestämmelser inte har efterföljts. Innehållet i förpackningen Slipmaskin för sågkedja Vändbord, komplett Restriktor Fästmutter Användarinstruktioner Öppna förpackningen och kontrollera innehållet: - Finns allt med? - Kan du upptäcka transportskador? Användarinstruktioner Meddela genast köpstället eller tillverkaren om eventuella skador och brister. Reklamationer som sker senare beaktas inte. Elapparater får inte placeras bland hushållsavfall. För apparater, utrustning och förpackningar till miljövänlig återvinning. EG försäkran om överenstämmelse I enlighet med direktivet 98/37 EG intygar vi härmed att apparaten uppfyller de säkerhets- och hälsokrav som förutsätts i direktivet YH/ 37/EG, såsom även krav som berör denna apparat i direktiv: 20 4/1l08/EG och 2006/95/EG Apparatbeskrivning / reservdelar Referensnummer 1 Vändbord; kompl. 2 Stödbord 3a/3b Fästskruv (och fjäder) 4 Restriktor 5 Styrskiva 6 Styrskena 7 Låsmutter 8 Reglerskruv 9 Slipskiva 000 x 3,2 x 10 nnn) 10 Lock 11 Lock 12 Strömbrytare 13. Slipända 14 Skruv M4 x 6 15 Mutter MS, självlåsande 16 Fläns 17 Varningsskylt 18 1 par kolborstar (inte på bild) 19 Slipskiva (100 x 4,5 x 10 mm) 20 Skydd Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

13 Beteckningar på apparaten Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du tar apparaten i bruk. Följ instruktioner och säkerhetsbestämmelser innan du tar apparaten i bruk. Stänk av motorn och lösgör nätanslutningen innan du rengör, utför service på eller reparerar apparaten Obs! Skaderisk! För inte din hand mot den roterande skivan! Använd ansiktsmask som filtrerar bort dammet. Använd skyddshandskar Skydda ögon och öron Beteckningar som används i bruksanvisningen Hotande fara eller farlig situation. Följer man inte denna instruktion kan detta innebära risk för olycka eller materiella skador. Viktig information gällande rätt hantering. Om denna instruktion inte efterföljs kan detta innebära risk för att apparaten tar skada. Information rörande användning. Denna information hjälper dig att kunna använda apparatens alla funktioner på ett optimalt sätt. Montering, användning och service. Här förklaras noggrant vad som bör göras.. DESIGN BY: KOO KOO 2013

14 Normal bullernivå DIN EN ISO 3744; 11195, DIN EN Användning av apparaten för att vässa motorsågskedja med användning av normal slipskiva. Bullernivå Nivå för ljudtyck på arbetsplatsen Lwa -91dB (A) LPA - 78 db (A) Angivna värden är emissionsvärden, och de representerar därför inte nödvändigtvis trygga bullervärden som kan uppträda på arbetsplatsen. Även om det råder ett samband mellan emissions- och immersionsnivåer, kan man pålitligt fastställa om det behövs andra säkerhetsåtgärder eller inte. Immersionsnivån på arbetsplatsen beror bland annat av tiden för påverkan, formen på arbetsutrymmet, andra bullerkällor, o.s.v.; t.ex. antalet maskiner och andra processer som är aktiverade på arbetsplatsen. Vilka bullervärden som är tillåtna på en arbetsplats varierar också från land till land. Med denna information som grund är det dock lättare att uppskatta risker och faror. Rätt användning Kedjeslipen är endast för gör-det-själv- och hobbyanvändare. Kedjeslipar av standardtyp, med färdigt insatt slipskiva (100 x 3,2 x 10 mm), är endast avsedda för att vässa sågkedjor på hobbysågar (kedjor v., 3/8 och 0.325). med tanke på proffssågar finns som tilläggsutrustning en annorlunda slipskiva (100 x 4,5x 10 mm). Apparaten får inte användas till annan typ av slipande. Slipande av andra föremål kan orsaka olyckor. Använd endast sådana slipskivor som är anpassade för apparaten. Endast sådana sågkedjor som fästas och vilka tryggt kan styras får slipas. Rätt användning innebär även att man följer de användar-, service- och reparationsanvisningar som tillverkaren ger samt de säkerhetsinstruktioner som hittas i bruksanvisningen. Vid arbete bör i kraft varande allmänna säkerhetsbestämmelser samt andra allmänt accepterade regler och bestämmelser rörande arbetssäkerhet beaktas. All annan användning betraktas strida mot avsett användningsändamål. Tillverkaren ansvarar inte för någon typ av skada som uppkommit på grund av användning för annat än avsett ändamål. Alla risker faller då på användarens ansvar. Tillverkaren ansvarar inte för någon typ av skada som uppkommit på grund av att man på apparaten gjort ändringar på eget initiativ. Denna apparat får sättas i funktionsdugligt skick och den får användas och servas endast av personer som bekantat sig med kedjeslipmaskinen och känner till faror som är förknippade med en användning av denna. Reparationer får endast utföras av tillverkaren eller av tillverkaren befullmäktigad reparatör. Apparaten får inte användas på en plats där det föreligger explosionsrisker, och den bör skyddas för regn. Andra faror Även om apparaten används för rätt ändamål och med beaktande av säkerhetsinstruktioner, kan den p.g.a. sitt användningsändamål ändå orsaka skada. Dessa faror minimeras genom att följa säkerhetsinstruktioner och genom att använda apparaten för rätt ändamål på det sätt som instrueras i denna bruksanvisning. Då man följer instruktionerna och är noggrann minimeras faran för person- och apparatskador. Om man vidrör den roterande slipskivan finns risk för att fingrar och händer ta skada. Vidrör man en oskyddad del av slipskivan kan man få skador på fingrar och händer. Flygande gnistor är farliga. Det är farligt att inandas slipdamm. Elledningar som är i dåligt skick orsakar elskador. Om man öppnar apparaten, kan man få spänningsstötar från strömförande elektriska komponenter. Hörselskador kan uppträda om man använder apparaten länge utan hörselskydd. Utöver dessa kan det även finnas andra faror, även om alla säkerhetsåtgärder skulle beaktas. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

15 Säkerhetsinstruktioner! Slipmaskinen för motorsågens sågkedja kan vara farlig om den används på fel sätt. Vid användning av elverktyg bör man, för att undvika fara för brand, elstötar och skador, beakta grundreglerna för säkerhet. Före du tar i bruk apparaten, läs följande råd och följ dem. Beakta även säkerhetsinstruktioner som ditt eventuella yrkesförbund har sammanställt, samt olika landspecifika regler. På detta sätt skyddar du dig själv och andra.! Ge säkerhetsinstruktionerna åt alla som använder denna apparat.! Spara instruktionerna på ett säkert ställe. Bekanta dig med apparaten före du tar den i användning, detta genom att läsa bruksanvisningen och förvissa dig om att förstått allting rätt.. Använd inte apparaten för olämpliga ändamål. (se i det föregående presenterade råd gällande rätt användningsändamål). Placera apparaten på ett icke-glatt, slätt och plant underlag. Undvika onaturliga ställningar. Kontrollera att du står stadigt och hela tiden har en god balans. Var alert. Var noggrann. Använd Bondförnuft då du arbetar. Använd inte apparaten då du är trött eller påverkad av mediciner eller alkohol. Då apparaten används kan det räcka med ett enda okon centrerat ögonblick för att användaren skall skada sig allvarligt. Använd lämpliga arbetskläder. - Använd inte yvig klädsel eller smycken. De kan fastna i rörliga delar. - Använd handskar och skodon med halkfri sula. - Om du har långt hår, använd hårnät. Använd skyddsutrustning: - Skyddsglasögon, - Hörselskydd (ljudstyrkan kan vara över 78 db på arbetsplatsen (A) - Ansiktsmask som filtrerar bort damm. Håll god ordning på arbetsplatsen! Oordning kan bli en orsak till olyckor. Beakta miljöeffekter: - Använd inte apparaten i en fuktig eller våt miljö. - Skydda kedjeslipen för regn. - Arbeta inte i mörker. Se till att ha bra belysning på arbetsplatsen. Lämna inte apparaten påkopplad utan tillsyn. Personer yngre än 18 år får inte använda denna apparat. Låt inte utomstående komma för nära. Låt inte utomstående, speciellt barn, vidröra arbetsredskapet eller elsladden. Be dem hålla sig borta från den plats där du arbetar. Överbelasta inte apparaten! När du arbetar inom det rätta effektområdet fungerar arbetet bättre och är tryggare. Använd apparaten endast då all säkerhetsapparatur är på plats. Gör inga sådana ändringar på apparaten som kunde vara menliga med tanke på dess säkerhet. Använd inga andra slipskivor än sådana som finns nämnda i denna bruksanvisning.! Om andra verktyg eller annan utrusning används kan detta leda till skada. Slitna eller defekta slipskivor (sprickor, obalans, flisor o.s.v.) bör genast bytas ut! Kontrollera att slipskivan är hårt fäst. Stäng av strömmen med strömbrytaren och ta stickontakten ur vägguttaget då du reparerar apparaten, eller då du gör services på eller rengör apparaten, åtgärdar fel (t.ex. då du frigör en slipskiva som skurit fast), då du sätter apparaten i förvar på sin förvaringsplats, eller då du lämnar kedjeslipmaskinen för sig själv (även för kortare tider), Varning! Slipskivan roterar ännu då strömmen slås av. Bromsa inte trissan med handen eller på annat sätt. DESIGN BY: KOO KOO 2013

16 Sköt om kedjeslipmaskinen på ett bra sätt: Fläcka inte ner apparaten med olja eller fett. Beakta serviceinstruktioner och de råd som ges gällande byte av skiva. Beakta om det finns skador på apparaten: - Innan du fortsätter att använda apparaten, granska all skyddsapparatur: Fungerar den korrekt och på avsett sätt? - Kontrollera att alla delar fungerar helt korrekt, att de inte fastnar och att det inte finns skador på delarna. Alla delar skall vara fästa på ett korrekt sätt. Alla villkor måste vara uppfyllda för att slipmaskinen skall fungera felfritt. - Om inget annat anges i bruksanvisningen, skall reparationer och byten av skadad skyddsappara tur och andra delar utföras av auktoriserad reparationsverkstad. - Skadade eller oläsliga varningsskyltar skall genast bytas ut. Lämna inga verktyg i apparaten! Före du ansluter strömmen, kontrollera att alla nycklar och reglerverktyg säkert är borttagna. Förvarara apparaten på en torrt och låst ställe, utom räckhåll för barn. Elteknisk säkerhet Elsladden bör vara i enlighet med bestämmelsen TEe (II 07 RN-F). Sladdens diameter är minst 1,5 mm\ när sladdens längd är högst 25 m Långa och tunna ledningar sänker spänningen. Då utvecklar motorn inte sin maximala effekt vilket gör att apparatens funktion lider. Kontakterna i sladdarna skall vara av gummi, flexibel PVC-plast eller annat tennoplastiskt, mekaniskt lika starkt material, eller så skall de vara belagda med annat material. Stickkontakterna och eluttagen skall vara av en typ som är skyddad mot vattenstänk. När du placerar ut elsladden, kontrollera att den inte är i vägen, att den inte kommer i kläm, att inte dess anslutningar blir fuktiga. När du använder elsladd på rulle, rulla upp vindan helt och hållet. Använd inte elsladden till ändamål som den inte är avsedd för. Skydda elsladden mot hetta, olja och vassa kanter. Dra inte ut stickontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden. Skydda dig mot elektriska urladdningar. Vidrör inte jordade apparater (som t.ex. rörledningar, värmeaggregat, spisar, kylskåp o.s.v.) med din kropp. Kontrollera regelbundet skicket på skarvsladdar. Om du upptäcker skador, skaffa en ny förlängningssladd. Använd inga defekta elektriska sladdar. Gör inga tillfälliga elanslutningar. Koppla inte förbi skyddsanslutningar, och ta dem inte ur bruk. Apparaten elektriska komponenter får endast repareras av auktoriserad elmontör, eller så skall apparaten skickas för reparation till vår kundtjänst. Landsspecifika regelverk speciellt de som rör säkerhet och skydd bör beaktas. Andra delar i apparaten får endast repareras av tillverkarkaren eller av tillverkaren auktoriserad reparationsverkstad. Använd endast originalreservdelar och utrustning. Användning av andras reservdelar kan leda till olyckor. Tillverkaren ansvarar inte för skador som kan orsakas av att felaktiga delar har använts. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

17 Förberedelse av ibruktagande Beakta följande råd för att apparaten skall fungera bra. Ännu skall följande saker utföras: 1. Montering av vridbord 2. Fäst apparaten stabilt. Montering av vridbord A 1. Placera vridbordet (1) på ett stödbord (2). 2. Vrid fästmuttern (7) på låsskruven. Montering av kedjeslipmaskinen på arbetsbordet För att hanteringen av apparaten skall vara trygg, bör den monteras längs med kanten på arbetsbordet (se. A, nedre bild ).Använd, om möjligt, samtliga tre fästpunkter, men kontrollera att fördjupningen som är avsedd för sågkedjan förblir fri och att man kommer åt låsmuttern. Tips: vi rekommenderar att man under apparaten placerar en gummidyna som dämpar bullar och skakningar (ingår inte i leveransen). Referensnummer: Beskrivning 1. Sexkantsskruv MS 2. Bricka 0 8 mm 3. Sexkantsskruv M8, självlåsande Ibruktagande Mutter Anslutning till elnätet Kontrollera att rätt spänning finns angiven på apparatens typskylt (230 V), och anslut sågkedjeslipen till en stickkontakt som är jordad på ett korrekt sätt. Växelströmsmotor: Använd slagtålig stickkontakt. Förutsätts felströmsskyddsbrytare och 10 ampers säkringar. Använd elsladd eller förlängnings-/skarvsladd vars tvärsnittsyta är minst 1,5 mm2.. Anslutning av elektricitet Använd inte apparat vars strömtillförsel inte kan anslutas och kopplas från via brytare. Om brytaren är skadad, bör den bytas eller repareras av auktoriserad elmontör eller av vår kundtjänst. Vrid strömbrytaren i läge 1. Koppla ur strömmen Bryt strömtillförseln genom att vrida strömbrytaren i läge 0. Arbetsinstruktioner Skruv Kontrollera följande saker innan du påbörjar arbetet: Är arbetsplatsen i god ordning? Är kedjeslipmaskinen permanent fäst i arbetsbordet? Har du läst bruksanvisningen? Bricka GUMMIDYNA (tilläggsutrustning) Bord DESIGN BY: KOO KOO 2013

18 Användande av kedjeslipmaskinen Skyddet (20) bör täcka slipskivan möjligast fullständigt. C Lossa två skruvar (14) och ställ skyddet i lämpligt läge. Håll alltid din hand på betryggande avstånd från den roterande slipskivan. använd den fabriksmonterade slipskivan endast för att vässa kedjor på hobbysågar (kedja 1/4,3/8 och 0,325) För slipning av proffssågars kedjor finns som tilläggsutrustning en annan typ av slipskiva (100 x 4,5 x 10 mm). Använd inga slipskivor i vilka finns skador eller sådana vikas form har ändrat. Påbörja arbetet först när hastigheten på slipskivan har nått sitt maximum. Endast sådana kedjor som kan fästas och styras på ett tryggt sätt får vässas. Slipning av sågkedja på motorsåg Innan du gör några installationer på apparaten: Stäng strömmen till apparaten Vänta till slipskivan slutat rotera Lossa stickkontakten ur uttaget Slipning av samtliga skärtänder A - C Det skärande bettet på skärtanden vässar man såhär: 1. Ställ slipvinkeln: Lossa låsmuttern (7) och vrid den vridbara skivan ungefär 30. Dra sedan åt låsmuttern. A Oftast slipas betten på skärtänder i en vinkel på Lossa fästskruven (3b) och placera sågkedjan på styrskenan (6) mellan styrskivorna (5). A 3. Vrid restriktorn (4) nedåt och dra kedjan bakåt tills den skärtand som skall slipas är vid öppningen. 4. Dra slipändan (13) mot skärtanden. Reglera avståndet med fästskruven (3a) så att slipskivan vidrör skärtanden. Reglera även slipdjupet med reglerskruv (8). B 5. Dra åt fästskruven (3b). Kedjan är fixerad på plats. B 6. Slipa försiktigt skärtandens skärkant. OBS! Undvik att skada sågkedjan. Slipa så kort tid som möjligt och ta inte bort ämnen i onödan. B 7. Bio vart annat skärbett genom att utföra steg 5 och 6. Markera den första skärtanden med krita eller på annat sätt. På detta sätt undviker du att slipa samma tand två gånger. 8. Vrid det vridbara bordet 30 grader åt andra hållet och slipa återstående skärtänder på i det tidigare beskrivna sättet. C Filande av reglertänder När skärbetten på samtliga skärtänder är slipade är sågkedjan vass, men det kan ända hända att den inte sågar. Detta kan bero på reglertänderna, vilka avgör hur djupt en skärtand skär (höjdskillnaden mellan skärbettet och ytan på reglertanden). Oftast är detta avstånd 0,5-0,8mm. Om skärdjupet är för stort, kan motorsägen slå tillbaka. Därför bör sågdjupet (höjden på reglertanden) mätas och vid behov måste reglertänderna filas. Kom ihåg att framkanten på reglertanden skall sneddas. Den ursprungliga formen på tänderna bör bibehållas. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

19 Skärbett Reglertand Skärbett Skärbett Vil Höjdskillnad mellan skärbett och reglertand Reglertand DESIGN BY: KOO KOO 2013

20 Service och underhåll Innan du börjar utföra service på eller rengöra apparaten: Bryt strömmen, Vänta tills slipskivan slutat rotera, Lossa stickkontakten ur uttaget. Byte av slipskiva A, D - E Använd inga slipskivor som är skadade eller vilkas form har ändrats. Använd inga andra typer av slipskivor än sådana som nämns i denna bruksanvisning. Byte av slipskiva 1. lossa skruvarna (14) och lösgör skyddet (10). A 2. Lås slipskivan så att den inte roterar genom att sticka en skruvmejsel eller tum (0 4 l1un) i hålet som finns i skivan för detta ändamål. D 3. Lossa muttern (15). OBS!! högergängning 4. Ta loss muttern, främre fläns (16), slipskiva (9) och bakre fläns (16). c: 5. OBS!! Rengör flänsar. 6. Montera ihop i motsatt ordning. Säkerhetsapparatur som lösgjorts för service och rengöring skall absolut fästas tillbaks på nytt och deras funktion skall testas. Använd endast originalreservdelar. Andra delar kan orsaka oförutsatta skador och olyckor..!!! Håll kedjeslipmaskinen i bra skick genom följande åtgärder: Rengör och smörj regelbundet alla rörliga delar (motorn undantagen), Avlägsna damm och smuts med en duk eller en borste, Rengör ventilationsöppningarna efter varje användning. Använd endast torr duk eller borste för att rengöra apparaten. Rengör inga plastdelar med lösningsmedel (bensin, alkohol o.s.v.), eftersom dessa är aggressiva mot plast. OBS!! Använd inget fett! Använd miljövänlig oljespray. Förvaring Ta stickontakten ur eluttaget. Förvara apparaten på torrt, låst plats och utom räckhåll för barn. Om apparaten står längre tid utan att användas, rengör den grundligt innan du sätter den i förrådet. Tekniska data M Motorns effekt P1 Sliphastighet v Nätspänning /frekvens Skakningar som händerna utsätts för Slipskiva Vikt 220W - 40 m/s 7500prm 230 V-~5O Hz 3.52m/s2 100 x 3.2 x 10mm 100 x 4.5 x 10mm (tilläggsutrustning) ungefär 2 kg IMPORTÖR: TAMFORCE GROUP HELSINKI FINLAND Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11)

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) POLAR E30 & E50 ÖLJYKÄYTTÖISET LÄMMINILMAKEHITTIMET OLJE-ELDADE VARMLUFTPANNOR 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS It is ensured through

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI www.al-ko.se www.al-ko.no www.suomi.al-ko.se ATC - AL-KO Trailer Control Innovativ säkerhetsteknik

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten. oktreotidi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten. oktreotidi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Sandostatin LAR 10 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten Sandostatin LAR 20 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

HARVIA. Pata/Bastugryta 50 L. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning

HARVIA. Pata/Bastugryta 50 L. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning HARVIA Pata/Bastugryta 50 L Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning 20042010 Parhaat onnittelut hyvästä patavalinnastanne! Harvia-pata toimii parhaiten ja palvelee teitä pitkään, kun sitä

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11, PO165 Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11 PO165 15042011 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta

Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta Instruktionsbok för fordon med AL-KO -chassis Käyttöohjekirja ajoneuvoille, joissa on AL-KO -alusta 1 AL-KO FIAT / PEUGEOT / CITROËN Sökordregister Hakemisto B Bakaxel, sidan 10 Taka-akseli, sivu 11 Bogsering,

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot