HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

2 TAMFORCE MOOTTORISAHANKETJUN TEROITIN KÄYTTÖOHJE Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. Säilytä käyttöohje hyvin, jotta siinä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä. Pakkauksen sisältö Teräketjun teroitin Kääntyvä pöytä, täydellinen Rajoitin Kiinnitysmutteri Käyttöohjeet Avaa pakkaus ja tarkista laatikon sisältö: - Onko kaikki mukana? - Näkyykö kuljetusvaurioita ) Käyttöohjeet Ilmoita vaurioista ja puutteista välittömästi kauppiaalle tai valmistajalle. Myöhemmin tehtäviä valituksia ei oteta huomioon. Sähkölaitteita ei saa panna kotitalousjätteiden joukkoon. Toimita laitteet, varusteet ja pakkaukset ympäristöystävälliseen kierrätykseen. EY -vaatimustenmukaisuusvakuutus direktiivin 98/37 EY mukaisesti täten vakuutamme, että laite täyttää direktiivin YH/ 37/EY edellyttämät turvallisuus- ja tereysvaatimukset, samoin kuin muiden tätä laitetta koskevien direktiivien vaatimukset: 20 4/1l08/EY ja 2006/95/ETY Laitteen kuvaus / varaosat Viitenro 1 Kääntyvä pöytä; täyd. 2 Tukipöytä 3a/3b Kiinnitysruuvi (ja jousi) 4 Rajoitin 5 Ol1jainlevy 6 Ohjainkisko 7 Lukkomutteri 8 Säätöruuvi (hiontasyvyyden säätö) 9 Hiomalaikka 000 x 3,2 x 10 nnn) 10 Kansi 11 Kahva 12 Virtakytkin 13. Hiomapää 14 Ruuvi M4 x 6 15 Mutteri MS, itselukittuva 16 Laippa 17 Varoituskilp i 18 1 pari hiiliharjoja (ei kuvassa) 19 Hiomalaikka (100 x 4,5 x 10 mm) 20 Suojus Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

3 Laitteessa olevat merkinnät Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi, ennen kuin alat käyttää laitetta. Noudata ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä, ennen kun käytät laitetta. Pysäytä moottori ja irroita verkkojohto ennen kuin puhdistat, huollat tai korjaat laitetta Huom! Loukkaantumisvaara! Älä työnnä kättäsi pyörivään laikkaan! Käytä pölyn supdattavaa kasvosuojainta. Käytä Turvakäsineitä Suojaa silmät ja korvat Käyttöohjeissa käytetyt merkinnät Uhkaava vaara tai vaarallinen tilanne. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla tapaturma tai aineellisia vahinkoja. Tärkeää tietoa oikeanlaisesta käsittellystä. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla laitteen vikauntuminen. Käyttöä koskevaa tietoa. Tämä tieto auttaa sinua käyttämään optimaalisesti laitteen kaikkia toimintoja Kokoaminen, käyttö ja huolto. Tässä selitetään tarkasti, mitä pitää tehdä. DESIGN BY: KOO KOO 2013

4 Tyypillinen melutaso DIN EN ISO 3744; 11195, DIN EN Laitteen käyttö moottorisahan teräketjun teroittimena normaalia hiomalaikkaa käyttäen. Melutaso Äänenpaineen taso työpaikalla L wa -91dB (A) L PA - 78 db (A) Iloitetut arvot ovat emissioarvoja, eivätkä ne siksi välttämättä edusta turvallisia työpaikalla esiintyviä meluarvoja. Vaikka emissio- ja immersiotasojen välillä vallitsee riippuvuus suhde,voidaan luotettavasti päätellä, tarvitaanko muita varotoimia vai ei. Työpaikalla vallitsevaan immersiotasoon vaikuttavat mm. vaikutusten kesto, työtilan muoto, muut melunlähteet jne.; esimerkiksi koneiden määrä ja muut työpaikalla tapahtuvat prosessit. Työpaikalla sallitut meluarvot voivat myös vaihdella maasta toiseen. Tämän informaation perusteella voidaan kuitenkin arvioida paremmin vaarat ja riskit. Oikeanlainen käyttö Ketjunteroitin on tarkoitettu vain tee-se-itse- ja harrastuskäyttöön. Vakiotyyppinen ketjunteroitin, jossa on valmiina hiomalaikka (100 x 3,2 x 10 mm), on tarkoitettu vain harrastesahojen teräketjujen teroitukseen (ketjut v., 3/8 ja 0.325). Ammattisahojen teräketjujen teroitusta varten on saatavana lisävarusteena toisenlainen hiomalaikka (100 x 4,5x 10 mm). Laitetta ei saa käyttää muunlaiseen teroitukseen. Muiden esineiden teroittaminen voi aiheuttaa tapatunnan. Käytä vain laitteeseen sopivia hiomalaikkoja. Vain sellaisia teräketjuja saa teroittaa, jotka voidaan kiinnittää ja joita voidaan ohjata turvallisesti. Oikeaan käyttöön sisältyy myös valmistajan esittämien käyttii-, huolto- ja korjausohjeiden sekä käyttöohjeissa esitettyjen turvallisuusohjeiden noudattaminen. Työssä on noudatettava voimassa olevia yleisiä turvallisuusmääräyksenä sekä muita yleisesti hyväksyttyjä työturvallisuutta koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Kaikenlainen muu käyttö katsotaan käyttötarkoituksen vastaiseksi. Valmistaja ei vastaa mistään käyttötarkoituksen vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista. Kaikki riskit jäävät käyttäjän vastuulle. Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat siitä että laitteeseen on tehty omavaltaisia muutoksia. Tämän laitteen saavat valmistella käyttökuntoon ja sitä saavat käyttää ja huoltaa vain henkiiöt, jotka ovat perehtyneet ketjunteroittimeen ja tietävät vaarat, joita sen käytössä on. Korjauksia saa tehdä vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama korjaamo. Laitetta ei saa käyttää paikassa, jossa voi olla räjähdysvaara, ja se on pidettävä sateelta suojassa. Muita vaaroja Vaikka laitetta käytetään oikeaan tarkoitukseen ja turvallisuusohjeita noudattaen, se voi käyttötarkoituksensa voksi silti aiheuttaa vaaroja. Nämä vaarat minimoidaan noudattamalla turvallisuusohjeita ja käyttämällä laitetta oikeaan käyttötarkoitukseen näissä käyttöohjeissa neuvotulla tavalla. Ohjeiden noudattaminen ja huolellisuus vähentävät henkilö- ja laitevahinkojen vaaraa. Jos pyörivään hiomalaikkaan kosketaan, sormet ja kädet voivat vahingoittua. Hiomalaikan suojaamattomaan kohtaan koskeminen voi aiheuttaa sormi- ja käsivammoja. Lentävät kipinät ovat vaarallisia. Hiomapölyn hengittäminen on vaarallista. Huonokuntoiset sähköjohdot aiheuttavat sähkövamoja. Jos laite avataan, jännitteisistä sähkökomponenteista voi saada sähköiskun. Kuulo voi vaurioitua, jos laitetta käytetään pitkään ilman kuulollsuojaimia. Näiden lisäksi voi olla muitakin vaaroja, vaikka kaikkia varotoimia naudatettaisiin. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

5 Turvallisuusohjeita! Moottorisahan teräketjun teroittimet voivat olla väärin käytettyinä vaarallisia. Sähkötyökaluja käytettäessä on tulipalon, sähköiskun ja vammojen vaaran välttämiseksi noudatettava turvallisuuteen liittyvien perussääntöjä. Ennen kuin otat laitteen käyttöön, lue seuraavat neuvot ja sitten naudata niitä. Ota myös huomioon mahdollisen ammatillisen järjestösi laatimat turvallisuusohjeet ja erilaiset maakohtaiset säännöt. Siten suojelet itseäsi ja muita.! Anna turvallisuusohjcct jokaiselle, joka käyttää tätä laitetta.! Laita ohjeet talteen turvalliseen paikkaan. Tutustu laitteeseen ennen kuin alat käyttää sitä lukemalla käyttöohjeet ja varmistamalla, että olet ymmärtänyt kaiken oikein. Älä käytä laitetta sopimattamiin tarkoituksiin (katso edellä esitettyjä ohjeita oikeasta käyttötarkoituksesta). Aseta laite luistamattomalle, tasaiselle ja vaakasuaralle alustalie. Vältä epänormaaleja asentoja. Vannista, että seisot tukevasti ja säilytät koko ajan hyvän tasapainon. Pysy valppaana. Ole huolellinen. Käytä työssä Tervettäjärkeä. Älä käytä lailtetta väsyneenä tailkka lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Laitetta käytettäessä yksikin huolimato hetki voi aiheuttaa sen, että käyttäjä loukkaantuu vakavasti. Käytä sopivia työvaatteita. - Älä käytä liehuvia vaatteita äläkä koruja. Ne voivat tmitua liikkuviin osiin. - Käytä käsineitä ja jalkineita, joissa on pitävä pohja. - Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Käytä suojavarusteita: - Suojalaseja, - Kuulonsuojaimia (äänenvaimakkuus voi työpaikalla olla enelmnän kuin 78 db (A) - Pölyn suodattavaa kasvosuojainta. Pidä työpaikkajäljestyksessä! Epäjärjestys voi aiheuttaa tapaturmia. Ota huomioon ympäristön vaikutukset: - Älä käytä laitetta kosteassa tai märässä ympäristössä. - Suojele ketjunteroitinta sateelta. - Älä tee työtä hämärässä. Järjestä työpaikalle hyvä valaistus. Älä jätä toimvaa laitetta ilman valvontaa. Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää tätä laitetta. Älä päästä sivullisia liian lähellw. Älä anna sivullisten, varsinkaan lasten, koskea työkaluun tai sähköjohtoon. Pyydä heitä pysymään poissa paikasta, jossa teet töitä. Älä ylikuonnita laitetta! Kun toimit oikealla tehoalueella, työ sujuu parelmmin ja turvallisemmin. Käytä laitetta vain kun kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan. Älä tee laitteeseen mitään sellaisia muutoksia, jotka voisivat haitata sen turvallisuutta. Älä käytä muita hiomalaikkoja kuin sellaisia, jotka olllilainittu näissä käyttöohjeissa! Jos käytetää muita työkaluja ja varusteita, seurauksena voi olla loukkaantuminen. Kuluneet ja vialliset hiomalaikat (halkeamat, epätasapainoa, lohkeilua yms.) on vaihdettava heti! Varmista, että hiomalailkka on kiinnitetty lujasti. Katkaise virta virtakytkimellä ja ota sähköpistoke pois pistorasiasta, kun korjaat laitetta, huollat ja puhdistat laitetta, korjaat vikatilanteita (esimcrkiksi vapautat juuttuneen hiomalaikan),tai laitat laitteen talteen säilytyspaikkaansa,jätät ketjunteroittimen yksikseen (aivan Iyhyeksikin ajaksi), Varoitus! Hiomalaikka pyörii vielä, valikka virta on katkaistu. Älä jarruta laikkaa kädellä tai muuten DESIGN BY: KOO KOO 2013

6 Pidä ketjunteroittimesta hyvää huolta: Älä tahraa laitetta öljyyn tai rasvaan. Noudata huolto-ohjeita ja laikan vaihdosta annettuja ohjeita. Tarkista, onko laitteessa vaurioita: - Ennen kuin jatkat laitteen käyttöä, tarkista kaikki suojalaitteet: toimivatko ne oikein ja tarkoitetulla tavalla? - Tarkista, toimivatko liikkuvat osat täsmälleen oikein, etteivät ne juutu js ettei osissa ole vaurioita. Kaikkien osien pitää olla oikein kiinnitettyjä. Kaikkien ehtojen pitää täyttyä, jotta teroitin toimisi moitteelta. - Ellei käyttöohjeissa muuta sanota, valtuutetun koljaamon (tai valmistajan) pitää koljata tai vaihtaa vahingoittuneet turvalaitteet ja muut osat. - Vahingoittuneiden tai lukukelvottomien varoituskilpien tilalle pitää heti hankkia uudet. Älä jätä laitteeseen työkaluja! Ennen kuin kytket virran, tarkista, että kaikki avaimet ja säätötyökalut on varmasti irrotettu. Säiilytä laite kuivassa, lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa. Sähkötekninen turvallisuus Sähköjohdon pitää olla määräykscn TEe (II 07 RN-F) mukaincn. Johtimen poikkileikkaus on vähintaään 1,5 mm\ kun johdon pituus on korkeintaan 25 m Pitkät ja ohuet sähköjohdot alentavat jännitettä. Silloin moottori ei kehitä maksimi tehoaan ja laitteen toiminta kärsii. Sähköjohtojen pistokkeiden pitää olla kumia, joustavaa PVC-muovia tai muuta tennoplastista, mekaanisesti yhtä vahvaa materiaalia, tai niiden pitää olla pinnoitettu muulla materiaalilla. Pistokkeiden ja pistorasioiden pitää olla roiskevedeltä suojattua tyyppiä. Kun asettelet sähköjohtoa, varmista, ettei siitä ole haittaa, ettei se jää puristuksen, ja etteivät sen liittimet pääse kastumaan. Kun käytät kelalle kierrettyä sähköjohtoa, avaa kela kokonaan. Älä käytä sähköjohtoa tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu. Suojele sähköjohtoa kuumuudelta, öljyitä ja teräviltä särmiltä..älä irrota pistoketta pisto rasiasta johdosta vetämäliä. Suojaudu sähkö iskuja vastaan. Älä kosketa kehollasi lllaadoitettuja laitteita (kuten putkia, lämmityslaitteita, heilaa, jääkaappia jne.). Tarkista säännöllisestijatkojohtojen kunto. Jos näet vaurioita, hanki uusijatkojohto. Älä käylä viallisia sähköjohtoja. Älä tee mitään väliaikaisia sähkökyykentöjä. Älä ohita suojalaitteita, äläkä poista niitä käytöstä. Laitteen sähkökomponentteja saa korjata vain valtuutettu sähköasentaja, tai laite on toimitettava korjattavaksi meidän asiakaspalveluumme. Maakohtaisia säädöksiä - varsinkin niitä, jotka koskevat turvallisuutta ja suojausta - on noudatettava. Laitteen muita osia saa korjata vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama korjaamo. Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita. Muiden varaosien käytöstä voi olla seurauksena tapaturmia. Valmistaja ei vastaa vahingoista, joita väär~inlaisten osien käyttö voi aiheuttaa. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

7 Käyttöönoton valmistelu Jotta laite toimisi hyvin, noudata näitä ohjeita. Vielä pitää tehdä seuraavat asiat: 1. Asentaa kääntyvä pöytä 2. Kiinnittää laite lujasti. Kääntyvän pöydän kukuaminen A 1. Aseta kääntyvä pöytä (1) tukipöydälle (2). 2. Kierrä kiinnitysmutteri (7) lukkoruuviin. Ketjunteroittimen asennus työpöydälle Jotta laitteen käsittely olisi turvallista, se pitää asentaa pitkin työpöydän reunaa (ks. A, alakuv ). Käytä kaikkia kolmea kiilmityskohtaa, mikäli mahdollista, mutta varmista, että teräketjua varten oleva syvennys jää vapaaksi ja että lukitusmutteriin pääsee käsiksi. Vinkki: Suosittelemme, että laitteen alle asennetaan melua ja tärinää vaimentava kumityyny (e s säily toimitukseen). Viitenro: Kuvaus 1. Kuusiokantaruuvi MS 2. Aluslaatta 0 8 mm 3. Kuusiomutteri M8, itselukittuva Ruuvi Aluslaatta KUMITYYNY ( lisävaruste ) Käyttöönotto Mutteri Kyttkentä sähköverkkoon Tarkista, että laitteen tyyppikilpeen on merkitty oikea jännite (230 V), ja kytke ketjunteroitin pistorasiaan, joka on maadoitettu oikein. Vaihtovirtamoottori: Käytä iskunkestävää pistoketta. Tarvitaan vikavirtasuojakytkin ja 10 ampeerin sulakkeet. Käytä sähköjohtoa tai jatkojohtoa, jonka johtimien poikkipinta on vähintään 1,5 mm2. Virran kytkeminen Älä käytä laitetta, jonka viirtaa ei voi kytkeä ja katkaista kytkimestä, Jos kytkin on vaurioitunut, valtuutetun sähköasentajan tai meidän asiakaspalvelumme on korjattava tai vaihdettava se. Käännä virtakytkin asentoon 1. Vi ran katkaiseminen Katkaise virta kääntämällä virtakytkin asentoon 0. Työohjeita Ennen kuin aloitat työn, varmista seuraavat asiat: Onko työpaikka jäl:iestyksessä? Onko ketjullteroitin kiinnitetty pystyvästi työpöytään? Onko käyttöohje luettu? Pöytä DESIGN BY: KOO KOO 2013

8 Ketjunteroittimen käyttö Suojuksen (20) pitää peittää hiomalaikka mahdollisimman täydellisesti. C Löysää kaksi ruuvia (14) ja säädä suojuksen asento sopivaksi. Pidä kätesi aina turvallisella etäisyydellä pyörivästä hiomalaikasta. Käytä tehtaalla asennettua hiomalaikkaa vain harrastesahojen teräketjun teroitukseen (ketju 1/4,3/8 ja 0,325) Ammattisahojen teräketjujen teroitusta varten on saatavana lisävarusteen, toisenlainen hiomalaikka (100 x 4,5 x 10 mm). Älä käytä hiomalaikkoja, joissa on vaurioita tai joiden muoto on muuttunut. Aloita työ vasta sitten, kun hiomalaikan nopeus on noussut maksimiin. Vain sellaisia teräketjuja saa teroittaa, jotka voidaan kiinnittää ja joita voidaan ohjata turvallisesti. Moottorisahan teräketjun teroitus Ennen kuin teet laitteeseen mitään asetuksia: Katkaise laitteesta virta Odota, että hiomalaikka pysähtyy Irrota sähköpistoke pistorasiasta Kaikkien leikkuuhampaiden hionta A - C Leikkuuhampaan leikkaava sännä teroitetaannäin: 1. Säädä hiontakulma: Löysää lukkoffiutteri (7) ja kierrä kääntyvää levyä noin 30. Kiristä sitten lukkomutteri. A Yleensä leikkuuhampaiden särmät hiotaan kulmaan Löysää kiinnitysruuvi (3b) ja aseta teräketju ohjainkiskolle (6) ohjainlevyjen (5) väliin. A 3. Käännä rajoitin (4) alas ja vedä ketjua taakse, kunnes hiottava leikkuuhammas on raoittimenpäällä. 4. Vedä hiomapää (13) leikkuuhammasta vasten. Säädä etäisyys kiinnitysruuvilla (3a) niin, että hiomalaikka koskettaa leikkuuhammasta. Säädä lisäksi hiomasyvyys säätöruuvilla (8). B 5. Kiristä kiinnitysruuvi (3b). Ketju on nyt kiinnitetty paikoilleen. B 6. Hio värovasti leikkuuhampaan leikkuusärmä. HUOM!Varo vahingoittamasta teräke~jua. Hio mahdollisimman lyhyesti äläkä poista aineita tarpeettomasti. B 7. Bio joka toinen leikkuusännä suorittamalla vaiheet 5 ja 6. Merkitse ensimmäinen Ieikkuuhammas liidulla tai muulla tavoin. Silloin et tule hioneeksi samaa hammasta kahteen kertaan. 8. Käännä kääntyvä pöytä 30e toiselle puolelle, ja hio loputleikkuuhampaat edellä kuvatulla tavalla. C Säätöhampaiden viilaaminen Kun kaikkien leikkuuhampaiden leikkuusärmät on hiottu, teräketju on terävä, multa voi olla, ettei se kuitenkaan sahaa. Tämä johtuu säätöhampaista, jotka määräävät, kuinka syvälle leikkuuhammas leikkaa (leikkuusärmänja säätöhampaan pinnan välinen korkeusero). Yleensä tämä mitta on 0,5-0,8mm. Jos leikkuusyvyys on liian suuri, moottorisaha voi potkaista takaisin. Siksi sahaussyvyys (säätöhampaan korkeus) on mitattava ja tarvittaessa säätöhampaita pitää viilata. Muista, että säätöhampaan etureuna pitää vviistää. Hampaiden alkuperäinen muoto pitää säilyttää. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

9 Leikkuusärmä Säätöhammas Leikkuusärmä Leikkuusärmä Viiila Leikkuusärmän ja säätöhampaan välinen korkeusero Säätöhammas DESIGN BY: KOO KOO 2013

10 Huolto ja kunnossapito Ennen kuin alat huoltaa tai puhdistcul l itetta: Katkaise virta, Odota, että hiomalaikka pysähtyy, Irrota Sähköpistoke pistorasiasta. Hiomalaikan vaihtaminen A, D - E Älä käytä hiomalaikkoja, joissa on vaurioita tai joiden muoto on muuttunut. Älä käytä muita hiomalaikkoja kuin sellaisia, jotka on mainittu näissä käyttöohjeissa. Hiomalaikan vaihtaminen 1. Avaa ruuvit (14) ja irrota suojus (10). A 2. Lukitse hiomalaikka pyörimättömäksi työntämällä ruuvitaltta tai tuuma (0 4 l1un) laikassa sitä varten olevaan reikään. D 3. Avaa mutteri (15). HUOM!! Oikeakätinen kierre 4. Irrota mutteri. etulaippa (16), hiomalaikka (9) ja takalaippa (16). c: 5. HUOM!! Puhdista!aipat. 6. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Huoltoaja pllhdistusta varten irrotetllt turva laitteet on ehdottomasti kiinnitettävä takaisin ja niiden toiminta on testattava. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Muut osat voivat aiheuttaa odottamattomia vahinkoja ja tapaturmia. (i) Pidä ketjunteroitin hyvässä kunnossa toimimalla seuraavasti: Puhdislaja öljyä kaikki liikku vat osat säännöllisesti (moottorikoneisloa lukuun otlamatta), Poista pöly ja lika liinalla tai harjalla, Puhdista tuuletusraot jokaisen käytön jälkeen. Käytä laitteen puhdistuksessa vain kuivaa liinaa tai harjaa. Älä puhdista muoviosia liuottimilla (bensiinillä, alkoholilla tms.), koska ne vahingoittavat muovia. HUOM!! Älä käytä rasvaa! Käytä ympäristöystävällistä öljysumutetta. Säilytys Irrota sähköpistoke pistorasiasta Säilytä laite kuivassa, lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa. Jos laite on käyttämättä pitkään, puhdista se perusteellisesti, eilllen kuin laitat sen varastoon. Tekniset tiedot Moottorin teho P1 H iomanopeus v Verkkojännite / taajuus Käsiin kohdistuva tärinä Hiomalaikka Paino 220W - 40 m/s 7500prm 230 V-~5O Hz 3.52m/s2 100 x 3.2 x 10mm 100 x 4.5 x 10mm ( lisäväruste ) noin 2 kg MAAHANTUOJA: TAMFORCE GROUP HELSINKI FINLAND Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

11 DESIGN BY: KOO KOO 2013

12 TAMFORCE KEDJESLIPMASKIN FÖR MOTORSÅG BRUKSANVISNING Vid användning av apparaten bör, för att olyckor och skador skall kunna undvikas, vissa säkerhetsåtgärder följas. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning / dessa säkerhetsbestämmelser. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe så att informationen när som helst finns tillgänglig. Ifall du överlåter apparaten till annan person, vänligen överlåt även denna bruksanvisning / dessa säkerhetsbestämmelser tillsammans med apparaten. Vi ansvarar inte för eventuella olyckor eller skador som uppkommer på grund av att denna bruksanvisning eller dessa säkerhetsbestämmelser inte har efterföljts. Innehållet i förpackningen Slipmaskin för sågkedja Vändbord, komplett Restriktor Fästmutter Användarinstruktioner Öppna förpackningen och kontrollera innehållet: - Finns allt med? - Kan du upptäcka transportskador? Användarinstruktioner Meddela genast köpstället eller tillverkaren om eventuella skador och brister. Reklamationer som sker senare beaktas inte. Elapparater får inte placeras bland hushållsavfall. För apparater, utrustning och förpackningar till miljövänlig återvinning. EG försäkran om överenstämmelse I enlighet med direktivet 98/37 EG intygar vi härmed att apparaten uppfyller de säkerhets- och hälsokrav som förutsätts i direktivet YH/ 37/EG, såsom även krav som berör denna apparat i direktiv: 20 4/1l08/EG och 2006/95/EG Apparatbeskrivning / reservdelar Referensnummer 1 Vändbord; kompl. 2 Stödbord 3a/3b Fästskruv (och fjäder) 4 Restriktor 5 Styrskiva 6 Styrskena 7 Låsmutter 8 Reglerskruv 9 Slipskiva 000 x 3,2 x 10 nnn) 10 Lock 11 Lock 12 Strömbrytare 13. Slipända 14 Skruv M4 x 6 15 Mutter MS, självlåsande 16 Fläns 17 Varningsskylt 18 1 par kolborstar (inte på bild) 19 Slipskiva (100 x 4,5 x 10 mm) 20 Skydd Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

13 Beteckningar på apparaten Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du tar apparaten i bruk. Följ instruktioner och säkerhetsbestämmelser innan du tar apparaten i bruk. Stänk av motorn och lösgör nätanslutningen innan du rengör, utför service på eller reparerar apparaten Obs! Skaderisk! För inte din hand mot den roterande skivan! Använd ansiktsmask som filtrerar bort dammet. Använd skyddshandskar Skydda ögon och öron Beteckningar som används i bruksanvisningen Hotande fara eller farlig situation. Följer man inte denna instruktion kan detta innebära risk för olycka eller materiella skador. Viktig information gällande rätt hantering. Om denna instruktion inte efterföljs kan detta innebära risk för att apparaten tar skada. Information rörande användning. Denna information hjälper dig att kunna använda apparatens alla funktioner på ett optimalt sätt. Montering, användning och service. Här förklaras noggrant vad som bör göras.. DESIGN BY: KOO KOO 2013

14 Normal bullernivå DIN EN ISO 3744; 11195, DIN EN Användning av apparaten för att vässa motorsågskedja med användning av normal slipskiva. Bullernivå Nivå för ljudtyck på arbetsplatsen Lwa -91dB (A) LPA - 78 db (A) Angivna värden är emissionsvärden, och de representerar därför inte nödvändigtvis trygga bullervärden som kan uppträda på arbetsplatsen. Även om det råder ett samband mellan emissions- och immersionsnivåer, kan man pålitligt fastställa om det behövs andra säkerhetsåtgärder eller inte. Immersionsnivån på arbetsplatsen beror bland annat av tiden för påverkan, formen på arbetsutrymmet, andra bullerkällor, o.s.v.; t.ex. antalet maskiner och andra processer som är aktiverade på arbetsplatsen. Vilka bullervärden som är tillåtna på en arbetsplats varierar också från land till land. Med denna information som grund är det dock lättare att uppskatta risker och faror. Rätt användning Kedjeslipen är endast för gör-det-själv- och hobbyanvändare. Kedjeslipar av standardtyp, med färdigt insatt slipskiva (100 x 3,2 x 10 mm), är endast avsedda för att vässa sågkedjor på hobbysågar (kedjor v., 3/8 och 0.325). med tanke på proffssågar finns som tilläggsutrustning en annorlunda slipskiva (100 x 4,5x 10 mm). Apparaten får inte användas till annan typ av slipande. Slipande av andra föremål kan orsaka olyckor. Använd endast sådana slipskivor som är anpassade för apparaten. Endast sådana sågkedjor som fästas och vilka tryggt kan styras får slipas. Rätt användning innebär även att man följer de användar-, service- och reparationsanvisningar som tillverkaren ger samt de säkerhetsinstruktioner som hittas i bruksanvisningen. Vid arbete bör i kraft varande allmänna säkerhetsbestämmelser samt andra allmänt accepterade regler och bestämmelser rörande arbetssäkerhet beaktas. All annan användning betraktas strida mot avsett användningsändamål. Tillverkaren ansvarar inte för någon typ av skada som uppkommit på grund av användning för annat än avsett ändamål. Alla risker faller då på användarens ansvar. Tillverkaren ansvarar inte för någon typ av skada som uppkommit på grund av att man på apparaten gjort ändringar på eget initiativ. Denna apparat får sättas i funktionsdugligt skick och den får användas och servas endast av personer som bekantat sig med kedjeslipmaskinen och känner till faror som är förknippade med en användning av denna. Reparationer får endast utföras av tillverkaren eller av tillverkaren befullmäktigad reparatör. Apparaten får inte användas på en plats där det föreligger explosionsrisker, och den bör skyddas för regn. Andra faror Även om apparaten används för rätt ändamål och med beaktande av säkerhetsinstruktioner, kan den p.g.a. sitt användningsändamål ändå orsaka skada. Dessa faror minimeras genom att följa säkerhetsinstruktioner och genom att använda apparaten för rätt ändamål på det sätt som instrueras i denna bruksanvisning. Då man följer instruktionerna och är noggrann minimeras faran för person- och apparatskador. Om man vidrör den roterande slipskivan finns risk för att fingrar och händer ta skada. Vidrör man en oskyddad del av slipskivan kan man få skador på fingrar och händer. Flygande gnistor är farliga. Det är farligt att inandas slipdamm. Elledningar som är i dåligt skick orsakar elskador. Om man öppnar apparaten, kan man få spänningsstötar från strömförande elektriska komponenter. Hörselskador kan uppträda om man använder apparaten länge utan hörselskydd. Utöver dessa kan det även finnas andra faror, även om alla säkerhetsåtgärder skulle beaktas. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

15 Säkerhetsinstruktioner! Slipmaskinen för motorsågens sågkedja kan vara farlig om den används på fel sätt. Vid användning av elverktyg bör man, för att undvika fara för brand, elstötar och skador, beakta grundreglerna för säkerhet. Före du tar i bruk apparaten, läs följande råd och följ dem. Beakta även säkerhetsinstruktioner som ditt eventuella yrkesförbund har sammanställt, samt olika landspecifika regler. På detta sätt skyddar du dig själv och andra.! Ge säkerhetsinstruktionerna åt alla som använder denna apparat.! Spara instruktionerna på ett säkert ställe. Bekanta dig med apparaten före du tar den i användning, detta genom att läsa bruksanvisningen och förvissa dig om att förstått allting rätt.. Använd inte apparaten för olämpliga ändamål. (se i det föregående presenterade råd gällande rätt användningsändamål). Placera apparaten på ett icke-glatt, slätt och plant underlag. Undvika onaturliga ställningar. Kontrollera att du står stadigt och hela tiden har en god balans. Var alert. Var noggrann. Använd Bondförnuft då du arbetar. Använd inte apparaten då du är trött eller påverkad av mediciner eller alkohol. Då apparaten används kan det räcka med ett enda okon centrerat ögonblick för att användaren skall skada sig allvarligt. Använd lämpliga arbetskläder. - Använd inte yvig klädsel eller smycken. De kan fastna i rörliga delar. - Använd handskar och skodon med halkfri sula. - Om du har långt hår, använd hårnät. Använd skyddsutrustning: - Skyddsglasögon, - Hörselskydd (ljudstyrkan kan vara över 78 db på arbetsplatsen (A) - Ansiktsmask som filtrerar bort damm. Håll god ordning på arbetsplatsen! Oordning kan bli en orsak till olyckor. Beakta miljöeffekter: - Använd inte apparaten i en fuktig eller våt miljö. - Skydda kedjeslipen för regn. - Arbeta inte i mörker. Se till att ha bra belysning på arbetsplatsen. Lämna inte apparaten påkopplad utan tillsyn. Personer yngre än 18 år får inte använda denna apparat. Låt inte utomstående komma för nära. Låt inte utomstående, speciellt barn, vidröra arbetsredskapet eller elsladden. Be dem hålla sig borta från den plats där du arbetar. Överbelasta inte apparaten! När du arbetar inom det rätta effektområdet fungerar arbetet bättre och är tryggare. Använd apparaten endast då all säkerhetsapparatur är på plats. Gör inga sådana ändringar på apparaten som kunde vara menliga med tanke på dess säkerhet. Använd inga andra slipskivor än sådana som finns nämnda i denna bruksanvisning.! Om andra verktyg eller annan utrusning används kan detta leda till skada. Slitna eller defekta slipskivor (sprickor, obalans, flisor o.s.v.) bör genast bytas ut! Kontrollera att slipskivan är hårt fäst. Stäng av strömmen med strömbrytaren och ta stickontakten ur vägguttaget då du reparerar apparaten, eller då du gör services på eller rengör apparaten, åtgärdar fel (t.ex. då du frigör en slipskiva som skurit fast), då du sätter apparaten i förvar på sin förvaringsplats, eller då du lämnar kedjeslipmaskinen för sig själv (även för kortare tider), Varning! Slipskivan roterar ännu då strömmen slås av. Bromsa inte trissan med handen eller på annat sätt. DESIGN BY: KOO KOO 2013

16 Sköt om kedjeslipmaskinen på ett bra sätt: Fläcka inte ner apparaten med olja eller fett. Beakta serviceinstruktioner och de råd som ges gällande byte av skiva. Beakta om det finns skador på apparaten: - Innan du fortsätter att använda apparaten, granska all skyddsapparatur: Fungerar den korrekt och på avsett sätt? - Kontrollera att alla delar fungerar helt korrekt, att de inte fastnar och att det inte finns skador på delarna. Alla delar skall vara fästa på ett korrekt sätt. Alla villkor måste vara uppfyllda för att slipmaskinen skall fungera felfritt. - Om inget annat anges i bruksanvisningen, skall reparationer och byten av skadad skyddsappara tur och andra delar utföras av auktoriserad reparationsverkstad. - Skadade eller oläsliga varningsskyltar skall genast bytas ut. Lämna inga verktyg i apparaten! Före du ansluter strömmen, kontrollera att alla nycklar och reglerverktyg säkert är borttagna. Förvarara apparaten på en torrt och låst ställe, utom räckhåll för barn. Elteknisk säkerhet Elsladden bör vara i enlighet med bestämmelsen TEe (II 07 RN-F). Sladdens diameter är minst 1,5 mm\ när sladdens längd är högst 25 m Långa och tunna ledningar sänker spänningen. Då utvecklar motorn inte sin maximala effekt vilket gör att apparatens funktion lider. Kontakterna i sladdarna skall vara av gummi, flexibel PVC-plast eller annat tennoplastiskt, mekaniskt lika starkt material, eller så skall de vara belagda med annat material. Stickkontakterna och eluttagen skall vara av en typ som är skyddad mot vattenstänk. När du placerar ut elsladden, kontrollera att den inte är i vägen, att den inte kommer i kläm, att inte dess anslutningar blir fuktiga. När du använder elsladd på rulle, rulla upp vindan helt och hållet. Använd inte elsladden till ändamål som den inte är avsedd för. Skydda elsladden mot hetta, olja och vassa kanter. Dra inte ut stickontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden. Skydda dig mot elektriska urladdningar. Vidrör inte jordade apparater (som t.ex. rörledningar, värmeaggregat, spisar, kylskåp o.s.v.) med din kropp. Kontrollera regelbundet skicket på skarvsladdar. Om du upptäcker skador, skaffa en ny förlängningssladd. Använd inga defekta elektriska sladdar. Gör inga tillfälliga elanslutningar. Koppla inte förbi skyddsanslutningar, och ta dem inte ur bruk. Apparaten elektriska komponenter får endast repareras av auktoriserad elmontör, eller så skall apparaten skickas för reparation till vår kundtjänst. Landsspecifika regelverk speciellt de som rör säkerhet och skydd bör beaktas. Andra delar i apparaten får endast repareras av tillverkarkaren eller av tillverkaren auktoriserad reparationsverkstad. Använd endast originalreservdelar och utrustning. Användning av andras reservdelar kan leda till olyckor. Tillverkaren ansvarar inte för skador som kan orsakas av att felaktiga delar har använts. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

17 Förberedelse av ibruktagande Beakta följande råd för att apparaten skall fungera bra. Ännu skall följande saker utföras: 1. Montering av vridbord 2. Fäst apparaten stabilt. Montering av vridbord A 1. Placera vridbordet (1) på ett stödbord (2). 2. Vrid fästmuttern (7) på låsskruven. Montering av kedjeslipmaskinen på arbetsbordet För att hanteringen av apparaten skall vara trygg, bör den monteras längs med kanten på arbetsbordet (se. A, nedre bild ).Använd, om möjligt, samtliga tre fästpunkter, men kontrollera att fördjupningen som är avsedd för sågkedjan förblir fri och att man kommer åt låsmuttern. Tips: vi rekommenderar att man under apparaten placerar en gummidyna som dämpar bullar och skakningar (ingår inte i leveransen). Referensnummer: Beskrivning 1. Sexkantsskruv MS 2. Bricka 0 8 mm 3. Sexkantsskruv M8, självlåsande Ibruktagande Mutter Anslutning till elnätet Kontrollera att rätt spänning finns angiven på apparatens typskylt (230 V), och anslut sågkedjeslipen till en stickkontakt som är jordad på ett korrekt sätt. Växelströmsmotor: Använd slagtålig stickkontakt. Förutsätts felströmsskyddsbrytare och 10 ampers säkringar. Använd elsladd eller förlängnings-/skarvsladd vars tvärsnittsyta är minst 1,5 mm2.. Anslutning av elektricitet Använd inte apparat vars strömtillförsel inte kan anslutas och kopplas från via brytare. Om brytaren är skadad, bör den bytas eller repareras av auktoriserad elmontör eller av vår kundtjänst. Vrid strömbrytaren i läge 1. Koppla ur strömmen Bryt strömtillförseln genom att vrida strömbrytaren i läge 0. Arbetsinstruktioner Skruv Kontrollera följande saker innan du påbörjar arbetet: Är arbetsplatsen i god ordning? Är kedjeslipmaskinen permanent fäst i arbetsbordet? Har du läst bruksanvisningen? Bricka GUMMIDYNA (tilläggsutrustning) Bord DESIGN BY: KOO KOO 2013

18 Användande av kedjeslipmaskinen Skyddet (20) bör täcka slipskivan möjligast fullständigt. C Lossa två skruvar (14) och ställ skyddet i lämpligt läge. Håll alltid din hand på betryggande avstånd från den roterande slipskivan. använd den fabriksmonterade slipskivan endast för att vässa kedjor på hobbysågar (kedja 1/4,3/8 och 0,325) För slipning av proffssågars kedjor finns som tilläggsutrustning en annan typ av slipskiva (100 x 4,5 x 10 mm). Använd inga slipskivor i vilka finns skador eller sådana vikas form har ändrat. Påbörja arbetet först när hastigheten på slipskivan har nått sitt maximum. Endast sådana kedjor som kan fästas och styras på ett tryggt sätt får vässas. Slipning av sågkedja på motorsåg Innan du gör några installationer på apparaten: Stäng strömmen till apparaten Vänta till slipskivan slutat rotera Lossa stickkontakten ur uttaget Slipning av samtliga skärtänder A - C Det skärande bettet på skärtanden vässar man såhär: 1. Ställ slipvinkeln: Lossa låsmuttern (7) och vrid den vridbara skivan ungefär 30. Dra sedan åt låsmuttern. A Oftast slipas betten på skärtänder i en vinkel på Lossa fästskruven (3b) och placera sågkedjan på styrskenan (6) mellan styrskivorna (5). A 3. Vrid restriktorn (4) nedåt och dra kedjan bakåt tills den skärtand som skall slipas är vid öppningen. 4. Dra slipändan (13) mot skärtanden. Reglera avståndet med fästskruven (3a) så att slipskivan vidrör skärtanden. Reglera även slipdjupet med reglerskruv (8). B 5. Dra åt fästskruven (3b). Kedjan är fixerad på plats. B 6. Slipa försiktigt skärtandens skärkant. OBS! Undvik att skada sågkedjan. Slipa så kort tid som möjligt och ta inte bort ämnen i onödan. B 7. Bio vart annat skärbett genom att utföra steg 5 och 6. Markera den första skärtanden med krita eller på annat sätt. På detta sätt undviker du att slipa samma tand två gånger. 8. Vrid det vridbara bordet 30 grader åt andra hållet och slipa återstående skärtänder på i det tidigare beskrivna sättet. C Filande av reglertänder När skärbetten på samtliga skärtänder är slipade är sågkedjan vass, men det kan ända hända att den inte sågar. Detta kan bero på reglertänderna, vilka avgör hur djupt en skärtand skär (höjdskillnaden mellan skärbettet och ytan på reglertanden). Oftast är detta avstånd 0,5-0,8mm. Om skärdjupet är för stort, kan motorsägen slå tillbaka. Därför bör sågdjupet (höjden på reglertanden) mätas och vid behov måste reglertänderna filas. Kom ihåg att framkanten på reglertanden skall sneddas. Den ursprungliga formen på tänderna bör bibehållas. Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

19 Skärbett Reglertand Skärbett Skärbett Vil Höjdskillnad mellan skärbett och reglertand Reglertand DESIGN BY: KOO KOO 2013

20 Service och underhåll Innan du börjar utföra service på eller rengöra apparaten: Bryt strömmen, Vänta tills slipskivan slutat rotera, Lossa stickkontakten ur uttaget. Byte av slipskiva A, D - E Använd inga slipskivor som är skadade eller vilkas form har ändrats. Använd inga andra typer av slipskivor än sådana som nämns i denna bruksanvisning. Byte av slipskiva 1. lossa skruvarna (14) och lösgör skyddet (10). A 2. Lås slipskivan så att den inte roterar genom att sticka en skruvmejsel eller tum (0 4 l1un) i hålet som finns i skivan för detta ändamål. D 3. Lossa muttern (15). OBS!! högergängning 4. Ta loss muttern, främre fläns (16), slipskiva (9) och bakre fläns (16). c: 5. OBS!! Rengör flänsar. 6. Montera ihop i motsatt ordning. Säkerhetsapparatur som lösgjorts för service och rengöring skall absolut fästas tillbaks på nytt och deras funktion skall testas. Använd endast originalreservdelar. Andra delar kan orsaka oförutsatta skador och olyckor..!!! Håll kedjeslipmaskinen i bra skick genom följande åtgärder: Rengör och smörj regelbundet alla rörliga delar (motorn undantagen), Avlägsna damm och smuts med en duk eller en borste, Rengör ventilationsöppningarna efter varje användning. Använd endast torr duk eller borste för att rengöra apparaten. Rengör inga plastdelar med lösningsmedel (bensin, alkohol o.s.v.), eftersom dessa är aggressiva mot plast. OBS!! Använd inget fett! Använd miljövänlig oljespray. Förvaring Ta stickontakten ur eluttaget. Förvara apparaten på torrt, låst plats och utom räckhåll för barn. Om apparaten står längre tid utan att användas, rengör den grundligt innan du sätter den i förrådet. Tekniska data M Motorns effekt P1 Sliphastighet v Nätspänning /frekvens Skakningar som händerna utsätts för Slipskiva Vikt 220W - 40 m/s 7500prm 230 V-~5O Hz 3.52m/s2 100 x 3.2 x 10mm 100 x 4.5 x 10mm (tilläggsutrustning) ungefär 2 kg IMPORTÖR: TAMFORCE GROUP HELSINKI FINLAND Maahantuoja: TAMFORCE GROUP HELSINKI

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN DAO 0420 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 PYLVÄSPORAKONE

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot