2015. Lassi Leino. Kaikki oikeudet pidätetään. PORTFOLIO. Lassi Leino

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015. Lassi Leino. Kaikki oikeudet pidätetään. PORTFOLIO. Lassi Leino"

Transkriptio

1 2015. Lassi Leino. Kaikki oikeudet pidätetään. PORTFOLIO Lassi Leino

2 ESITTELY Olen teollisen muotoilun taiteen maisteri. Olen valmistunut Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta keväällä Olen opiskellut muotoilua myös Turun ammattikorkeakoulussa, missä pääaineeni oli tuotemuotoilu ja -valmistus. Portfolio sisältää töitäni, joista osa sijoittuu enemmän taideteollisuuden kuin teollisen muotoilun alueelle. Töitä ei tulisi kuitenkaan tarkastella pelkästään lopputuloksen valossa, sillä suunnittelemieni taide-esineiden valmistus on pitänyt sisällään samaa valmistusteknistä tietoutta, kuin mitä teolliselta muotoilijalta perinteisesti odotetaan. Olen kiinnostunut tuotemuotoilusta, kalustesuunnittelusta ja arkkitehtuurista. Mielestäni skandinaavinen minimalismi edustaa hyvää muotoilukäsitystä. Toisaalta välillä hyvinkin kriittinen lähestymistapa on tärkeää, jotta perinteisiä normeja pystytään rikkomaan, ja näin pääsemään muotoilussa eteenpäin. Lassi Leino LASINPUHALLUSHARJOITUS Taideteollinen korkeakoulu

3 RIKASTAMOVALVOMON KÄYTTÄJÄKESKEINEN KONSEPTOINTI Taiteen maisterin opinnäyte

4 RIKASTAMOVALVOMON KÄYTTÄJÄKESKEINEN KONSEPTOINTI Taiteen maisterin opinnäyte 2015 Opinnäytteen tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää valvomon työpiste- ja pohjaratkaisuja. Kehitystyössä hyödynnettiin käyttäjäkeskeistä suunnitteluprosessia. Käyttäjien näkökulmaa saatiin käyttäjätutkimuksella, jota toteutettiin useassa vaiheessa. Opinnäytteen tavoitteena oli työstää valvomokonsepti, johon sisältyy käyttäjätutkimukseen perustuva valvomon suunnitteluohjeistus, ohjeistuksen mukaisia pohjapiirrosesimerkkejä ja visualisointeja. Opinnäytteen toimeksiantajana toimi Outotec. Opinnäytteen suunnitteluprosessi aloitettiin taustakartoituksella. Tarkoituksena oli muodostaa rikastamovalvomon toimintaympäristöstä selkeä kuva, jotta pystyttiin aloittamaan käyttäjätutkimuksen suunnittelu. Käyttäjätutkimuksessa toteutettiin teemahaastattelu kolmessa rikastamovalvomossa. Haastattelukäyntien yhteydessä suoritettiin myös valvomoissa operaattoreiden työn havainnointia. Tämän jälkeen käyttäjätutkimuksen aineisto analysoitiin hyödyntäen samankaltaisuuskaaviota. Valvomon konseptisuunnittelu eteni ideoinnin ja käsivaraluonnostelun kautta 3D-malleihin. Ideoista koostettiin seitsemän konseptiluonnosta, jotka sisälsivät 3D-mallinnettuja esityskuvia sekä pohjapiirroksen toteutusvaihtoehtoja. Konseptiluonnoksia esitettiin käyttäjille eri rikastamoilla, ja niistä saatiin palautetta sekä kehitysideoita. Lisäksi konsepteja esitettiin Outotecin asiantuntijoille. Käyttäjä- ja asiantuntijapalautteiden avulla työstettiin lopullinen valvomokonsepti. Opinnäytteen käyttäjätutkimus-osuudessa haastatteluaineistosta nousi kuusi keskeistä teemaa: työrauha, vireystilan ylläpito, prosessinhallinta ja tilannetietoisuus, kunnossapito, selkeys ja yksinkertaisuus sekä muunneltavuus. Nämä teemat ohjasivat valvomon konseptisuunnittelua. Lopullisessa valvomokonseptissa on pyritty huomioimaan käyttäjätutkimuksesta tulleet teemat ja niihin sisältyviä asioita sekä muuta käyttäjiltä saatua palautetta. Lopullisesta valvomokonseptista työstettiin opinnäytteen tavoitteena olleet ohjeistukset, pohjapiirrosesimerkit ja visualisoinnit. 6

5 JAKO ROSKIEN LAJITTELUVAUNU MARTELALLE taiteen kandidaatin opinnäyte 2012 TOIMEKSIANTO Toimeksiantonani oli suunnitella muutaman hengen yhteiskäyttöön soveltuva roskien lajitteluvaunu toimistoon. Samaa lajitteluvaunua tulisi voida hyödyntää myös koululuokissa, joissa syntyy paljon erityyppistä lajiteltavaa jätettä. roskapussi 8

6 JAKO ROSKIEN LAJITTELUVAUNU MARTELALLE taiteen kandidaatin opinnäyte 2012 Suunnittelemani Jako-tuotesarja muodostuu vaunuosasta ja siihen laitettavista roska-astialaatikoista. Vaunuosia on kahta kokoa: neljälle ja kuudelle roska-astialle asiakkaan tarpeista riippuen. Roskaastioita on jokaiselle jätetyypille: ne ovat keskenään samanlaisia, vain väri vaihtuu. Värit vastaavat yleistä jätteiden jaottelukäytäntöä. Asiakas valitsee tarvittavat värit omasta lajittelutarpeestaan riippuen. Konseptin keskeinen ajatus on tuotteen soveltuminen erilaisiin käyttöympäristöihin ja tarpeisiin juuri muuntautumista hyödyntämällä. Roska-astiat on sijoitettu vaunun molemmille puolille, jolloin lajitteluvaunu on luonteva sijoittaa esimerkiksi työpisteryhmien välittömään läheisyyteen, seinän vierelle sijoittamisen sijaan. Näin lajittelupiste tulee paremmin osaksi työskentelytilaa. Roska-astiat voi irrottaa ja laittaa takaisin paikoilleen yksinkertaisen mekanismin ansiosta. Näin tyhjennys, siivous ja mahdollinen uudelleen sijoittelu on helppoa. Roska-astioissa ei ole erillisiä kahvoja, vaan ne aukaistaan hyödyntämällä laatikoiden yläreunojen tyhjää tilaa. Tämä tila mahdollistaa myös pienempien roskien laittamisen lajitteluvaunuun ilman, että laatikoita tarvitsee erikseen aukaista. 10

7 SATAMANOSTURIN KULJETTAJAN ISTUIN RUUKILLE Product Development Project -kurssi 2012 Ahlinder Dahlqvist Heiskala Hiirsalmi Hulkkonen Leino Lönn Martín Okorodudu Tompuri Toppila 12

8 SATAMANOSTURIN KULJETTAJAN ISTUIN RUUKILLE Product Development Project -kurssi 2012 design brief PD6 workshop havainnointia ideointia hahmomallit palaverit toimintamallit prototyyppi PROSESSIN KULKUA 14

9 SÄRMÄ -APUVÄLINESARJA Helpotus-muotoilukilpailu 2. palkinto Kaipainen, Kiviharju, Leino, Pekonen 2011 Särmä-apuvälinesarjassa yhdistyvät selkeä geometrinen muotokieli, huomaamaton kiinnitys sekä helppokäyttöinen toimintamekanismi. Sarjan kaikki osat perustuvat metallista valmistettuun tukirankaan sekä puukuitupohjaisesta muovimassasta valettuun kuoreen. 16

10 SÄRMÄ -APUVÄLINESARJA Helpotus-muotoilukilpailu 2. palkinto Kaipainen, Kiviharju, Leino, Pekonen 2011 SUIHKUISTUIN Suihkuistuin vie yläasennossa ollessaan vähän tilaa. Selkänojan metalli-inserttiin kiinnitetyt magneetit lukitsevat istuimen yläsentoon ja pitävät istuinosan ja selkänojan pinnat erillään edesauttaen näin myös istuimen kuivumista. Materiaalivariaatioina esitetty myös ruostumaton teräs ja visakoivu. 18

11 SÄRMÄ -APUVÄLINESARJA Helpotus-muotoilukilpailu 2. palkinto Kaipainen, Kiviharju, Leino, Pekonen 2011 TUKIKAITEET JA TUKIKAHVA Sarjan kaiteita yhdistää kehämuoto. Tukikahvojen kapeammassa profiilissa on tavoiteltu otteen pitävyyttä monesta eri suunnasta. WC- tukikaiteissa on leveä yläpinta, johon on hyvä nojautua. 20

12 SÄRMÄ -APUVÄLINESARJA Helpotus-muotoilukilpailu 2. palkinto Kaipainen, Kiviharju, Leino, Pekonen 2011 RAKENNE Sarjan kaikki osat perustuvat metallista valmistettuun tukirankaan sekä puukuitupohjaisesta muovimassasta valettuun kuoreen. Suihkuistuin kiinnittyy seinään teräslevystä taittelemalla valmistetun kehikon avulla. 22

13 MAGNOLIA Kaukolämpenevien istuinpaasien tuotekehitysprojekti. Teos Helsingin Jätkäsaareen kuvitettuna. Helin, Leino Helsingin Energia 24

14 KYLMÄLAUKULLINEN KAUPPAKORI laser-leikattu polystyreeni Leino, Massmann, Vuoto 2013 Kylmälaukullinen polkupyörään kiinnitettävä kauppakori -konsepti koostuu kahdesta puolisuunnikkaan mallisesta laukusta, joita voidaan yksinkertaisen mekanismin ansiosta käyttää joko sisäkkäin tai vierekkäin. Pienemmässä laukussa on kansi ja styrox vuoraus, ja se on tarkoitettu kaupan kylmätuotteille. Isompi laukku on avoin ja siinä on kantokahva sekä pohjassa kiinnitys pyörää varten. Molempia laukkuja voidaan kantaa kantohihnalla, jotka kiinnittyvät helposti kumiholkeilla. Prototyyppi on valmistettu laser -leikkaamalla ja taivuttamalla polystyreenilevystä. Konsepti on suunniteltu niin, että tuotetta on mahdollista valmistaa teollisesti ruiskuvalamalla. 26

15 DOME PAVILJONKI Konsepti Nordstockille LG Hi-macs akryyliluonnonkivestä 2011 LG Hi-macs akryyliluonnonkivi on hintansa vuoksi haastava materiaali julkiseen rakentamiseen. Toisaalta muokattavuus, kestävyys ja esteettiset ominaisuudet puoltavat sen käyttöä. Dome paviljonki muuntautuu erilaisiin käyttötarkoituksiin ja -ympäristöihin. Paviljonki toimii avoimena rakenteena tai kehykset voidaan kattaa millä tahansa kevyellä levyllä. Lisäksi Hi-macsin lukuisat materiaalivaihtoehdot mahdollistavat erilaisten paviljonkien rakentamisen. Dome paviljonki rakentuu kahden kokoisista kolmion mallisista kehyksistä, jotka muodostavat viisi- ja kuusikulmioita. Näistä muodostuu dome arkkitehtuurin geometrian mukainen kupoli paviljonki. Kolmiot on taivutettu hi-macsista leikatuista suikaleista ja liimattu kehäksi. Kehyksien toisiinsa kiinnitys tapahtuu kierteisiin perustuvien alumiinisten erikoiskiinnikkeiden avulla. Hi-macs on ihanteellinen materiaali dome paviljongin rakenteeseen, sillä se on helppoa ja nopeaa työstää lämpömuovaamalla, ja siitä saa saumattoman ja kestävän rakenteen. 28

16 DOME PAVILJONKI Konsepti Nordstockille LG Hi-macs akryyliluonnonkivestä 2011 VALMISTUS HI-MACSISTA Hi-macs levyaihiosta (12 x 760 x 3680 mm) saa materiaalin 24 dome paviljongin kehykseen. Kehykset valmistetaan kahdesta osasta lämpömuovaamalla ja liimaamalla. Jyrsintä ja poraus voidaan tehdä jo aihioita työstettäessä. lämpö jyrsintä liima tulostettu pikamalli 30 poraus

17 SUUNTO RANNETIETOKONE auringon UV-säteilyn mittaukseen konsepti Suunnolle

18 COCKTAIL -LASI, 15 CL muottiin puhallettu lasi puhaltajat: Jantunen & Rantasalo

19 KÄDENSIJA LAPIOON muovituotekonsepti Fiskarsille tulostettu pikamalli Kiviharju, Leino, Tikkanen

20 PYÖRÄTELINE Helsingin Merihakaan 50 mm rakenneteräs Leino, Virta 2010 Koostuu L, T ja I -mallisista palasista, jotka mahdollistavat erikokoisten ja -näköisten telineiden rakentamisen, sekä niiden muuntelun ja helpon huollon. 38

21 KOUKUT Konsepti Savo Design & Technic Oy:lle alumiini Tuotekuva: Chikako Harada

22 PENKKI KAHDELLE HENGELLE massiivikoivu

23 JAKKARA kaluste modulariseen talokonseptiin PIIRI HOUSE Hyvinkään asuntomessut 2013, kohde 1a 44

24 SOHVAPÖYTÄ CNC -jyrsitty koivuvaneri, lasi Leino, Tenhonen

25 KÄSINOJALLINEN ISTUIN Nordiska Designpriset -kilpailuehdotus taivutettu koivuvaneri

26 BLOCKIN LEGO valaisin, betoni- ja pronssivalu

27 TEOLLISUUS hiekkavalettu lasireliefi

28 ICONOPLASTIC Nykypäivän epäjumaluudet Työ sisältää seitsemän muovista ikonia, joiden aiheina ovat: Terminaattori Ronald McDonald Lemmy Kilmister Playboy puputyttö Lance Armstrong Designer Kim Jong-un tyhjiömuovattu polystyreenipeili, mustetulostus

29

Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus. Elisa Savolainen

Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus. Elisa Savolainen Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus Elisa Savolainen Sisällysluettelo YLEISET OHJEET... 1 JOHDANTOLUENTO MITÄ MUOTOILU ON?... 2 TEHTÄVÄNANNOT ALAKOULULAISILLE... 4 1a. Suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Ryhmä 20 - Tommi Suomi, Atte Laine, Jani Murto. Bonderin heijastussuoja, Okmetic Oyj

Ryhmä 20 - Tommi Suomi, Atte Laine, Jani Murto. Bonderin heijastussuoja, Okmetic Oyj Ryhmä 20 - Tommi Suomi, Atte Laine, Jani Murto Bonderin heijastussuoja, Okmetic Oyj Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Kokoava Projekti 2 - loppuraportti 11.5.2012

Lisätiedot

Konseptien havainnollistaminen ja arviointi osana uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehitystä

Konseptien havainnollistaminen ja arviointi osana uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehitystä Teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Timo Salminen Konseptien havainnollistaminen ja arviointi osana uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehitystä Diplomityö Espoo

Lisätiedot

POLIISIAUTO TYÖYMPÄRISTÖNÄ POLIISIAUTON SISÄTILOJEN MUOTOILU

POLIISIAUTO TYÖYMPÄRISTÖNÄ POLIISIAUTON SISÄTILOJEN MUOTOILU POLIISIAUTO TYÖYMPÄRISTÖNÄ POLIISIAUTON SISÄTILOJEN MUOTOILU Loppukäyttäjien kanssa yhdessä toteutettu uuden poliisimaijan sisätilojen muotoilukonsepti LOPPURAPORTTI Tekijä(t): Kaarle Mänty, Desigence

Lisätiedot

Timo Hokkanen. Messuosaston suunnittelu Wood One Oy:lle. Opinnäytetyö Kevät 2013 Kulttuurin yksikkö Muotoilun koulutusohjelma

Timo Hokkanen. Messuosaston suunnittelu Wood One Oy:lle. Opinnäytetyö Kevät 2013 Kulttuurin yksikkö Muotoilun koulutusohjelma Timo Hokkanen Messuosaston suunnittelu Wood One Oy:lle Opinnäytetyö Kevät 2013 Kulttuurin yksikkö Muotoilun koulutusohjelma 2 3 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Kulttuurin

Lisätiedot

TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti

TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtaminen Ari Haapanen TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti 2011 1 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtaminen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma. Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma. Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI Opinnäytetyö Toukokuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2009 Muotoilun koulutusohjelma Sirkkalantie 12A

Lisätiedot

MONIKÄYTTÖISEN TOIMISTOTILAN SISUSTUSSUUNNITELMA

MONIKÄYTTÖISEN TOIMISTOTILAN SISUSTUSSUUNNITELMA MONIKÄYTTÖISEN TOIMISTOTILAN SISUSTUSSUUNNITELMA Case Digital Life Lab Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Muotoilun koulutusohjelma Visamäki, kevät 2014 Emma-Lotta Halmkrona TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Muotoilun

Lisätiedot

Älypuhelimen lisätarvikkeiden ja sovellusten käyttäjälähtöinen konseptisuunnittelu

Älypuhelimen lisätarvikkeiden ja sovellusten käyttäjälähtöinen konseptisuunnittelu Matti Pärssinen 2012 Älypuhelimen lisätarvikkeiden ja sovellusten käyttäjälähtöinen konseptisuunnittelu Tuoteideoita aktiiviseen elämäntapaan Älypuhelimen lisätarvikkeiden ja sovellusten käyttäjälähtöinen

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Digital Tools for Product Development DigiBranch-hankkeen väliraportti

Digital Tools for Product Development DigiBranch-hankkeen väliraportti Digital Tools for Product Development DigiBranch-hankkeen väliraportti Esa Hietikko Anssi Suhonen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO p. 044 785 5023 f. 017

Lisätiedot

Esteetön suunnittelu Suomessa

Esteetön suunnittelu Suomessa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Konetekniikan tutkinto-ohjelma Esteetön suunnittelu Suomessa Kandidaatintyö 14.12.2010 Pauli Immonen AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle PÄIVI HAAPALAINEN MARTTI LINDMAN Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 173 VAASA 2011 III Julkaisija Julkaisuajankohta Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen. työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä. Jukka Kuusisto TTY

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen. työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä. Jukka Kuusisto TTY Virtuaaliteknologian hyödyntäminen työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä Jukka Kuusisto TTY Sisältö Esipuhe... 3 1. Tuotekehitysprosessi ja tuotteen elinkaari... 4 1.1 Konseptisuunnittelu...

Lisätiedot

Tiivistelmä... ii. Sisällysluettelo... iii. Käytettyjä termejä... vi. Johdanto... 9. KOY Seinäjoen Y-Talo... 12. HospiCaseY... 15

Tiivistelmä... ii. Sisällysluettelo... iii. Käytettyjä termejä... vi. Johdanto... 9. KOY Seinäjoen Y-Talo... 12. HospiCaseY... 15 TIIVISTELMÄ Diplomityön tavoitteena on selvittää, miten virtuaaliympäristö voi toimia käyttäjälähtöisen suunnittelun apuvälineenä. Esimerkkinä toimii Seinäjoen keskussairaalan laajennus, Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / koneautomaatio. Tommi Rämö PIKAMALLINNUKSEN SOVELLUKSET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / koneautomaatio. Tommi Rämö PIKAMALLINNUKSEN SOVELLUKSET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / koneautomaatio Tommi Rämö PIKAMALLINNUKSEN SOVELLUKSET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

MUTKU. Muotoilukasvatusta. peruskouluun. Open opas

MUTKU. Muotoilukasvatusta. peruskouluun. Open opas Open opas MUTKU Muotoilukasvatusta peruskouluun Open opas Työryhmä: Tiina Leinonen, Anna Mannonen, Essi Rämä, Mari Savio Toimitustyö: Veera Jalava Ulkoasu ja taitto: Susanna Raunio Valokuvat: Saara Salama,

Lisätiedot

LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI

LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI KATUYMPÄRISTÖN VARUSTEET 22.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus SISÄLLYSLUETTELO ALUKSI...

Lisätiedot

INNOVAATIOAREENAN JÄRJESTÄJÄN OPAS. Anu Raappana ja Riikka Tiitta Faktaduo

INNOVAATIOAREENAN JÄRJESTÄJÄN OPAS. Anu Raappana ja Riikka Tiitta Faktaduo INNOVAATIOAREENAN JÄRJESTÄJÄN OPAS Anu Raappana ja Riikka Tiitta Faktaduo Tätä tekstiä saa vapaasti kopioida ja julkaista muokkaamattomana kokonaan tai osittain, edellyttäen että alkuperäinen tekijä ja

Lisätiedot

Helsingin metro muotoilun näkökulmasta

Helsingin metro muotoilun näkökulmasta Helsingin metro muotoilun näkökulmasta Muotoilun koulutusohjelma Teollinen muotoilu Opinnäytetyö 29.5.2009 Päivi Simpanen Kulttuurialat Koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET TEKSTIILI-, LASI- JA KERAMIIKKA-ALAN MUOTOILURATKAISUT

KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET TEKSTIILI-, LASI- JA KERAMIIKKA-ALAN MUOTOILURATKAISUT KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET TEKSTIILI-, LASI- JA KERAMIIKKA-ALAN MUOTOILURATKAISUT SELVITYSTYÖ 2011 Hämeen ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutusohjelma, Wetterhoff Hämeenlinna Toimittanut Mirja Niemelä Kirjoittajat

Lisätiedot

KAPPALEEN KIINNITTÄMINEN CNC- KONEESEEN

KAPPALEEN KIINNITTÄMINEN CNC- KONEESEEN KAPPALEEN KIINNITTÄMINEN CNC- KONEESEEN LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Materiaali- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tuotantopainotteinen puutekniikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Mikko Sormunen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tarvikekuvasto 2012/2013. www.btj.fi/btjpro. BTJ Pro

Tarvikekuvasto 2012/2013. www.btj.fi/btjpro. BTJ Pro Tarvikekuvasto 2012/2013 BTJ Pro Aakkosellinen hakemisto A I R Aakkossarja 22 Ilmoittautumiskortti 27 Lasivitriini 84-85 Rahi 105, 114 Aikakauslehden suojakansi 38 Ilmoitustaulu 81-82, 88 Lehtikeppi 66

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE. Kuvataiteen- ja muotoilun koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE. Kuvataiteen- ja muotoilun koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Kuvataiteen- ja muotoilun koulutusohjelma Henna Konttinen SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE Opinnäytetyö Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu

Lisätiedot

FOTOGRAMMETRISET MENETELMÄT TEOLLISESSA MUOTOILUSSA. Matti Kurkela, Juho-Pekka Virtanen, Hannu Hyyppä

FOTOGRAMMETRISET MENETELMÄT TEOLLISESSA MUOTOILUSSA. Matti Kurkela, Juho-Pekka Virtanen, Hannu Hyyppä The Photogrammetric Journal of Finland, Vol. 22, No. 3, 2011 FOTOGRAMMETRISET MENETELMÄT TEOLLISESSA MUOTOILUSSA Matti Kurkela, Juho-Pekka Virtanen, Hannu Hyyppä Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu,

Lisätiedot

Eveliina Lähdesmäki. Toimistotilan sisustamisella yrityksen imago paremmaksi. Sisustussuunnitelma Paarman-Kaluste Oy:n toimistotiloihin

Eveliina Lähdesmäki. Toimistotilan sisustamisella yrityksen imago paremmaksi. Sisustussuunnitelma Paarman-Kaluste Oy:n toimistotiloihin Eveliina Lähdesmäki Toimistotilan sisustamisella yrityksen imago paremmaksi Sisustussuunnitelma Paarman-Kaluste Oy:n toimistotiloihin Opinnäytetyö Kevät 2011 Kulttuurialan yksikkö Muotoilun koulutusohjelma

Lisätiedot

Automaattilypsypihaton suunnittelu

Automaattilypsypihaton suunnittelu Automaattilypsypihaton suunnittelu Jack Rodenburg, DairyLogix 814471 Muir Laine, R. R. 4 Woodstock ON N4 7V8 jack@dairylogix.com Kotiin vietäväksi - Automaattinen lypsy soveltuu useimpiin navettamalleihin,

Lisätiedot

Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla

Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 31/2003 Kuva: Rauni Kaunisto, YTV 2003 Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot