innovaatioiden edistäjinä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "innovaatioiden edistäjinä"

Transkriptio

1 Julkiset hankinnat Cleantech innovaatioiden edistäjinä Innovatiiviset kilpailulliset menettelyt case YTV Vantaa Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

2 Kilpailullinen neuvottelumenettely Laki julkisista hankinnoista (348/2007, hankintalaki ) 29 Hankintayksikkö voi käyttää kilpailullista neuvottelumenettelyä erityisen monimutkaisessa hankinnassa, jossa Hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja tai teknisiä keinoja Valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus Esim. liikenneinfrastruktuurihankkeet, korkean teknologian hankkeet, erityisen innovatiiviset hankkeet, rahoitus- tai riskienjakomallit 2

3 Kilpailullinen neuvottelumenettely innovatiiviset hankkeet Euroopan komissio: Kilpailullinen neuvottelumenettely Hankintaviranomainen ei puolueettomasti pysty arvioimaan etukäteen, tarkoittaako taloudellisesti edullisin ratkaisu viranomaisten rahoitusta, riskinjakomallia k vai täysin yksityisen i sektorin hallinnoimaa ratkaisua HE 50/2006 vp.: Yhtiökumppanin ja hankinnan kilpailuttaminen Yhtiöiden perustamiseen liittyvät toimet eivät kuulu hankintalainsäädännön soveltamisalaan. l Koska kuitenkin näiltä yhtiöiltä tehtävät hankinnat kuuluvat lain piiriin, on usein tarkoituksenmukaista kilpailuttaa yhtiökumppanin hiök i valinta sekä tuleva hankintasopimus i samanaikaisesti 3

4 Hankintailmoitus YTV ja RR Hankintayksiköitä ovat YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta ( YTV ) YTV) jarosk nrolloyab Roll ( RR ) yhdessä RR:llä on oikeus irrottautua hankintayhteistyöstä, jolloin hankintayksikkönä toimii YTV Hankinnan kohde on jätteen energiahyöty- y käyttöpalvelun tuottaminen YTV:lle ja RR:lle polttamalla sekajätettä sekä muuta polttokelpoista jätettä arinatekniikalla iik varustetussa polttolaitoksessa l Jätteenpolttolaitos tulee toteuttaa siten, että suurin osa sen tuottamasta energiasta voidaan hyödyntää sähkön ja kaukolämmön/prosessihöyryn tuotannossa 4

5 Hankintailmoitus YTV ja RR Pääasiallinen toteutuspaikka YTV-alueella ll (Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen) i tai sen välittömässä läheisyydessä. Välittömällä läheisyydellä tarkoitetaan paikkaa, joka sijaitsee enintään 70 km etäisyydellä YTV Jätehuollon Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta Sopimuskauden kesto on vuotta YTV:n ja RR:n energiahyötykäyttöön toimittaman sekajätteen kjä ja muun polttokelpoisen kl jätteen määrä äääon tonnia vuodessa. Laitoksen lopullinen kapasiteetti tulee määräytymään neuvotteluvaiheessa 5

6 Hankintailmoitus YTV ja RR Toteutettaessa hanke a) palveluperiaatteella, palvelun tarjoaja vastaa laitospaikan hankinnasta, laitosinvestoinnista ja sen käyttö- ja kunnossapitotehtävistä Toteutettaessa hanke b) yhteisyrityksenä YTV:n ja yhteistyökumppanin (yhteistyökumppanien) muodostama palveluyksikkö vastaa laitospaikan hankinnasta, laitos- investoinnista ja sen käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Yhteisyritysmallissa (b) YTV:n osakkuus on vähintään 34 % ja enintään 66 %. Rosk n Roll Oy:n osakkuus on vähintään 7 % ja enintään 13 % 6

7 Hankintailmoitus YTV ja RR Soveltuvuusvaatimukset Viranomaistodistukset ja maksut Ehdokkaan 12 kk:n kokonaisliikevaihto on 3 viimeisen tilinpäätöskauden vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaan ollut vähintään euroa Valintaperusteet tarjouskilpailuun Kolmen viimeisen tilikauden liikevaihto, taseen loppusumma sekä vakavaraisuus omavaraisuuden prosenttiyksiköllä mitattuna 7

8 Hankintailmoitus YTV ja RR Ehdokkaan antama selvitys toteuttamistaan voimalaitosinvestoinneista ja kokemuksestaan energiantuotannosta. Ehdokkaan on toimitettava tiedot voimalaitosinvestointien ja energiantuotantoon liittyvien toteutusten sijoituspaikasta, toteutusvuodesta, tekniikasta ja kapasiteetista Laadunvarmistusjärjestelmä, josta ehdokkaan on toimitettava kuvaus 8

9 Osallistumishakemukset ja tarjoajien j valinta 7 yritystä teki osallistumishakemuksen Tarjouskilpailuun hyväksyttiin 6 yritystä 9

10 Neuvottelukutsu ja 1. neuvottelukierros Neuvottelukutsu Neuvotteluun kutsuttujen tulee esittää 30 päivän ä sisällä selvitys jätevoimalan sijoituspaikasta, hankinnan toteutusaikataulusta sekä siitä, miten suuri osa jätevoimalan tuottamasta energiasta voidaan hyödyntää 1. neuvottelukierros käytiin kaikkien neuvotteluihin kutsuttujen tarjoajien kanssa Pääasiat neuvotteluissa olivat tarjoajien esittely sekä selvitys jätevoimalan sijoituspaikasta it ik t ja energiahyötykäytöstä Hyväksyttävän selvityksen toimitti 4 yritystä 2 yritystä suljettiin pois tarjouskilpailusta 10

11 2. ja 3. neuvottelukierros 2. neuvottelukierros Kommentoitavana palvelusopimus l koskien ki palveluperiaatetta Jätevoimalan tekniset vaatimukset 3. neuvottelukierros Kommentoitavana sopimusluonnokset koskien yhteisyritysperiaatetta sekä yhtiöjärjestys Jätevoimalan tekniset vaatimukset Tarjoajille annettiin mahdollisuus kommentoida kaikkia sopimusluonnoksia vielä kirjallisesti Kommentit huomioitiin tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja hankintayksikön etujen mukaisesti 11

12 Toteutusmallista päättäminen Hankintalaki 30 Hankintayksikön k ikö on päätettävä ä ä neuvottelut, kun se on valinnut ne ratkaisuvaihtoehdot, joilla hankinta voidaan toteuttaa YTV: Käytyjen neuvottelujen aikana sekä tarjoajien kirjallisten kommenttien perusteella oli noussut esille kysymys palveluperiaatteella ja yhteisyritysperiaatteella annettavien tarjousten vertailtavuudesta sekä yhteisyritysperiaatteella it i tt toteutettavan t t tt hankinnan toteutuksen riskeistä YTV:lle Toteutusvaihtoehdoksi valittiin palveluperiaate 12

13 Tarjouspyyntö ja tarjoukset Tarjouspyyntö lähetettiin 4 yritykselle Tarjouksen teki ki2 yritystä Tarjoukset tuli antaa jätemäärille tonnia/vuosi ja tonnia/vuosi 13

14 Tarjousvertailu Tarjousten vertailuperusteet oli ilmoitettu neuvottelu- kutsussa Kustannustekijät 85 % Porttihinta Laatutekijät 15 % Suhteelliset kuljetuskustannukset Hankintayksikölle tulevat muut kuljetuskustannukset Hankinnan toteutusaikataulu (34 %) Energiatuotannon kokonaishyötysuhde (26 %) Jätevoimalan ja jätteen kuljetuksen aiheuttamat kokonaispäästöt/käsitelty jätetonni (20 %) Jätevoimalan soveltuvuus ympäröivään maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen (20 %) 14

15 Hankintapäätös RR teki ensin hankintapäätöksen ja ilmoitti siitä YTV:lle YTV teki hankintapäätöksen Tarjouskilpailun voitti Vantaan Energia Oy Hankinnan arvioitu kokonaisarvo k on noin 260 miljoonaa euroa (20 vuoden sopimus) 15

16 Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto i i Oy Eteläranta 8 / PL Helsinki Puh GSM

17 KIITOS 17

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintojen läpivienti neuvottelumenettelynä

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintojen läpivienti neuvottelumenettelynä ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA Hankintojen läpivienti neuvottelumenettelynä Helsinki 2.4.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelumenettely 2

Lisätiedot

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan Vantaa 6.3.2015 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA Hankintailmoitusten karikot Helsinki 3.4.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintailmoitus / tarjouspyyntö Hankintalaki

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET Hyvinkää 19.10.2010 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 19.10.2010 Julkisten hankintojen viimeaikainen

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ Uuden hankintadirektiivin vaatimukset Vantaa 16.1.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Suomen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintalaki Hankintalaki 62

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Legal Update. Lakiehdotus hankintalainsäädännön uudistamiseksi. Johdanto. Kansalliset kynnysarvot. Sidosyksikköhankinnat

Legal Update. Lakiehdotus hankintalainsäädännön uudistamiseksi. Johdanto. Kansalliset kynnysarvot. Sidosyksikköhankinnat Legal Update Lakiehdotus hankintalainsäädännön uudistamiseksi Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriön asettama valmisteluryhmä luovutti ehdotuksensa hankintalain uudistamiseksi työministeri Lauri Ihalaiselle

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Asianajaja Jouni Alanen

Asianajaja Jouni Alanen LHJ:N IV OMISTAJAPÄIVÄ Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteen hyötykäytön kilpailutus 2 1. 1 1. 2 0 1 4 Asianajaja Jouni Alanen Tiivistelmä Viiden lounaisen Suomen jätelaitosten muodostama hankintarengas on

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa

JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa Versio: 1.2 / 11.12.2013 Julkaistu: 13.10.2008 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.6.2013 73 Kaupunginhallitus 19.8.2013/240. Sos.- ja terv. ltk. 73

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.6.2013 73 Kaupunginhallitus 19.8.2013/240. Sos.- ja terv. ltk. 73 240 SOSIAALIHUOLLON, PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA, PYYNTÖ OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÄMISEEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.6.2013

Lisätiedot

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle Julkisten hankintojen pisteytysperiaatteet Pori 6.2.2013 Specialist Partner, AA, VT, KTM

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 236 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 236 Espoo 2007 TKK-RTA-R236 KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy Julkiset hankinnat Timo Kivistö Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 1 1. Julkiset hankinnat 2. Hankintojen sääntely 3. Hankintamenettelyt 4. Hankintaprosessi

Lisätiedot

20.2.2015 mennessä Tarjousten määräaika 16.03.2015 klo 15.00 Tarjouksen voimassaoloaika

20.2.2015 mennessä Tarjousten määräaika 16.03.2015 klo 15.00 Tarjouksen voimassaoloaika Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 8 pp.kk.vvvv 1 (17) Tarjouspyyntö Hankinnan nimi Hankintayksikkö Hankintamenettely Hankintalaji Hankinnan arvo Puhelinvaihteiden huolto ja ylläpito Helsingin

Lisätiedot

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56363-2015:text:fi:html Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363 Hankintailmoitus

Lisätiedot