Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan."

Transkriptio

1 Jhdant: FREEDOM60 -ruiskuinfuusijärjestelmä n liikuteltava ja helppkäyttöinen eikä se vaadi paristja tai sähköä. Virtausmäärää hjataan vain kahdella käyttönupilla sekä erityisellä tarkkuusletkustlla. FREEDOM60 timii turvallisella vakipaineella 13,5 psi (93079,125 Pa). FREEDOM60 kehittää vakipaineen, jka vähentää autmaattisesti virtausta, js syöttövastus kasvaa. Järjestelmä löytää tasapainn lisääntyneen vastuksen ja virtausmäärän välillä. Tällä uudella "dynaamisella tasapaintekniikalla" saadaan npea ja turvallinen infuusi minimaalisilla ptilaskmplikaatiilla. Se tuttaa tukkeutumien syntymistä estävän vakivirtauksen ja ylläpitää täyden paineen infuusin tultua suritetuksi estäen veren ja lääkkeen virtauksen takaisinpäin. FREEDOM60 pistaa myös hulet kskien kaliinia, ylivirtausta, yliannstelua tai hallitsematnta infuusita. SCIg-hidssa dynaamisen tasapainn etuna n järjestelmän kyky vähentää virtausta paineenlisäyksen jhdsta, jnka n aiheuttanut kudksen saturaati tai neulan väärä sijainti (esim. lihaksessa, arpikudksessa, neula ei riittävän syvällä, neulat liian lähellä tisiaan). Käyttötarkitus: FREEDOM60-ruiskuinfuusijärjestelmä n tarkitettu sunensisäiseen, valtimnsisäiseen, enteraaliseen, ihnalaiseen ja epiduraaliseen lääkkeiden ja nesteiden infuusin, jka vaatii jatkuvaa syöttöä valvtulla infuusinpeudella. FREEDOM60 n tarkitettu myös tuttamaan paikallisen anestesian jatkuva infuusi suraan leikkauskhtaan timenpiteen jälkeiseen kivun hallintaan. Kntraindikaatit: FREEDOM60 ei le tarkitettu veren syöttöön, kriittisiin* tai elämää ylläpitäviin lääkityksiin tai insuliinin infuusin. * Kriittinen vidaan määritellä lääkitykseksi, jka vaati suurempaa syöttötarkkuutta, kuten keskushermsta (CNS) lamaavat piaatit. Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ja tietyissä muissa maissa niitä vivat rajittaa paikalliset määräykset. OTA YHTEYS PAIKALLISIIN SÄÄNTELYVIRANOMAISIIN. Humi: Käytä FREEDOM60 -ruiskuinfuusijärjestelmää vain ptilaalle, jlle sen käyttö n määrätty ja vain sen suunniteltuun käyttötarkitukseen. Käytä vain RMS Medical Prducts -yhtiön valmistamaa FREEDOM60 Precisin Flw Rate Tubing Sets -tarkkuusletkusta. Muiden letkustjen käyttö aiheuttaa ruiskun irtamisen pumpusta ja mahdllisen sisäisen vaurin pumpulle. Muiden letkustjen käyttö saattaa myös aiheuttaa nesteiden tai lääkkeen liikasyötön ptilaaseen. Käytä FREEDOM60-järjestelmän kanssa ainastaan susiteltuja 60 ml:n ruiskuja. Älä käytä Terum -ruiskuja. Älä käytä alle 60 ml:n suuruisia ruiskuja. Pienempikkisen ruiskun käyttö saattaa aiheuttaa ptilaalle vaarallisia krkeita paineita. Ennen käyttöä tarkasta hulellisesti letkustpakkaus. Älä käytä letkusta, js pakkaus n avattu tai vahingittunut. Älä sterili uudelleen letkustpakkauksia. Liukupuristimen liiallinen käyttö tai letkustn säilytys liukupuristin kytkettynä pidemmän aikaa** saattaa vahingittaa letkusta sekä vaikuttaa infuusinpeuteen. Ruiskun mäntää työntävä musta liuska timii suurella vimalla. Älä laita kskaan srmia mustalle liuskalle tai ruiskun sujan sisäpulelle. Älä yritä millinkaan vaikuttaa mustan liuskan liikkeeseen. Tarkasta FREEDOM60-ruiskuinfuusipumppu hulellisesti ennen käyttöä. Varmista sen kunt ja testaa se. Js tistuva testaus sittaa, että pumppu ei timi ikein tai asianmukaisella virtausnpeudella, lpeta käyttö välittömästi. Älä yritä avata pumpun ktela tai pistaa ruiskun sujaa. Älä käytä laitetta js ruiskun suja n pistettu. Älä yritä pistaa ruiskua tai irrttaa letkusta ennen pumpun pysäyttämistä ja isn nupin kääntämistä täysin myötäpäivään, kunnes musta liuska n liikeratansa päässä. FREEDOM60 -ruiskuinfuusijärjestelmässä ei le hälytystä, jten hälytysääntä ei kuulu, js virtaus keskeytyy. Infuusin tila ei näy ruudulla. Pumppu ei svellu käytettäväksi sellaisen lääkkeen kanssa, jssa viive tai liian vähäinen infuusi vi aiheuttaa vakavia vauriita. Älä jatka vauriituneen, kvan iskun saaneen tai testissä epännistuneen pumpun käyttöä. Älä jatka nesteeseen uptetun pumpun käyttöä. Js pumppuun n päässyt mitään nestettä, vaihda pumppu välittömästi. Älä autklavi FREEDOM60-laitetta. Autklavinti sulattaa ABS-muvin ja vauriittaa pumppua. Yhdysvaltain liittvaltin lain mukaan tämän laitteen saa myydä lääkäri tai lääkärin määräyksestä. Letkustjen täyttöä ja kuljetusta pakattuna jäätymispistettä alemmissa lämpötilissa ei susitella. Se vi vauriittaa letkusta. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan. Sumi 1 / 8

2 FREEDOM60 pumppukaavi: RUISKUN SUOJA PUMPUN KÄRKI LIIKERADAN PÄÄ ISO NUPPI(VETONUPPI) LETKUSTON LUER- LAIPPAPÄÄ MUSTA LIUSKA ON/OFF-KYTKIN LETKUSTON UROSPÄÄ FREEDOM60 -tutelinja: Jkainen FREEDOM60-ruiskuinfuusijärjestelmä sisältää kuljetuspussin ja käyttöppaan. RUISKUN PAININ Tute FREEDOM60 -ruiskuinfuusipumppu Kuljetuspussi Lapsiptilaita varten tarkitettu kuljetuspussi Osanr F10050 F10090 F10100 Virtausmäärähjattu letkust (pakkauksessa 50) Osanr Virtausmäärä Osanr Virtausmäärä F0.5 0,5 ml/t 1 F45 45 ml/t 2 F1 1 ml/t 1 F60 60 ml/t 2 F2 2 ml/t 1 F ml/t 2 F3 3 ml/t 1 F ml/t 3 F3.8 3,8 ml/t 1 F ml/t 3 F5 5 ml/t 1 F ml/t 3 F8 8 ml/t 1 F ml/t 3 F10 10 ml/t 1 F ml/t 3 F15 15 ml/t 1 F ml/t 3 F20 20 ml/t 1 F ml/t 3 F30 30 ml/t 2 F ml/t 3 1 Injektinesteisiin käytettävä steriili vesi (SWFI), surat virtausmäärät. 2 Svitettu antibittien käyttöön, kats esimerkkejä tdellisista virtausmääristä sivulla 6. 3 SWFI-virtausmäärät vähennetään annetuista arvista. Käytetään tavallisesti visksisille lääkkeille. FREEDOM60 -järjestelmässä käytettävät ruiskut: Bectn Dickinsn & C. BD Luer-Lk 60ml (US-viite #309653; EU-viite #300865) Sherwd Medical Mnject 60ml (Viite # ) Sumi 2 / 8

3 FREEDOM60 -ruiskuinfuusipumpun testaus ennen käyttöä: 1. Tutki ruiskun sujan sisäpuli ja varmista, että siellä ei le rskia tai kntaminaatita. 2. Varmista, että pumpun kytkin n OFF-asennssa ja, että musta liuska ruiskun sujassa n liikeratansa päässä. Js musta liuska ei le liikeratansa päässä, kierrä isa nuppia täysin myötäpäivään. 3. Käynnistä pumppu kytkimestä ja varmista liuskan liikkuvan tasaisesti kk liikeratansa pituuden; kuuntele seuraavia ääniä: klik käynnistettäessä pumppu, suriseva ääni, kun musta liuska liikkuu eteenpäin, klik liuskan saavuttaessa liikeratansa päätepisteen. 4. Varmista ruiskun jännitysliuskan (ruiskun sujan sisäänmenkhdassa leva 2,5 cm pitkä liuska) vapaa timinta liikuttamalla sitä srmella ylös ja alas. Ruiskun asentamis- ja irrtushjeet: Ruiskun asentaminen: Ruiskun irrttaminen: Varmista, että pumpun kytkin n OFF-asennssa ja, että musta liuska ruiskun sujassa n liikeratansa päässä. Js musta liuska ei le liikeratansa päässä, kierrä isa nuppia myötäpäivään. Asenna esitäytetty ruisku letkust liitettynä ja mittaasteikk sittaen ylöspäin ruiskun sujaan painin edellä. Vamista letkustn luer-laipan levan täysin vasten pumpun kärkeä. Infuusin tultua suritetuksi, sammuta pumppu kääntämällä kytkin OFF-asentn ja käännä isa nuppia myötäpäivään, kunnes musta liuska n liikeratansa päässä. Pista tyhjä ruisku työntämällä sitä varvasti taaksepäin irrttaaksesi kärjen ja nstamalla se sitten ylöspäin pis pumpusta. Humaa: Ruiskun laittamisessa paikalleen tai pistamisessa ei kskaan tarvita vimaa. Js ruiskun asentamisessa tai irrituksessa n ngelmia varmista ensin, että musta liuska n liikeratansa päässä. Valitut virtausnpeudet vs. aika: Humaa: Lääkkeen visksiteetti vaikuttaa suuresti syöttöaikihin. Js tarvitset apua tarvittavan letkustn virtausnpeuden määrittelyssä, ta yhteyttä paikalliseen edustajaan tai RMS Medical Prducts -yhtiöön numerssa tai sähköpstitse sitteessa Virtausnpeus vs aikakaavi Ruisku Määrä 1 ml/t 2 ml/t 30 ml/t 45 ml/t 60 ml/t 120 ml/t 5 5 t. 2 t. 30 min. 10 min 6 min. 42 sek. 5 min 2 min. 30 sek t. 5 t. 20 min 13 min. 18 sek. 10 min 5 min t. 7 t. 30 min. 30 min 20 min 15 min 7 min. 30 sek t. 10 t. 40 min 26 min. 42 sek. 20 min 10 min t. 12 t. 30 min. 50 min 33 min. 18 sek. 25 min 12 min. 30 sek t. 15 t. 60 min 40 min 30 min 15 min t. 17 t. 30 min. 70 min 46 min. 42 sek. 35 min 17 min. 30 sek t. 20 t. 80 min 53 min. 18 sek. 40 min 20 min t. 22 t. 30 min. 90 min 60 min 45 min 22 min. 30 sek t. 25 t. 100 min 66 min. 42 sek. 50 min 25 min t. 27 t. 30 min. 110 min 73 min. 18 sek. 55 min 27 min. 30 sek t. 30 t. 120 min 80 min 60 min 30 min Sumi 3 / 8

4 Infuusin alittaminen Ennen ruiskun asentamista varmista seuraava: Varmista pumpun kytkimen levan OFF-asennssa. Varmista, että musta liuska ruiskun sujan sisäpulella n liikeratansa päässä. Js musta liuska ei le liikeratansa päässä, kierrä isa nuppia myötäpäivään. Varmista, että sinulla n ikean virtausnpeuden letkust. 1. Steriilitekniikkaa käyttäen pista steriili hattu virtausmäärähjatun letkustn luer-laipasta ja kytke letkust esitäytettyyn ruiskuun. 2. Ruiskun mitta-asteikk sittaen ylöspäin, työnnä ruisku ruiskun sujaan painin edellä. Varmista luer-laipan levan täysin vasten pumpun kärkeä. Humaa: Ruiskun laittamisessa paikalleen tai pistamisessa ei kskaan tarvita vimaa. Js ruiskun asentamisessa/irrtuksessa n ngelmia, varmista, että pumppu n OFF-asennssa ja, että musta liuska n liikeratansa päässä. Js musta liuska ei le liikeratansa päässä, kierrä isa nuppia täysin myötäpäivään. 3. Kuulet välittömästi surisevan äänen mustan liuskan liikkuessa khden ruiskun paininta. Liuskan suessa painimeen se päästää "klik" äänen, jka kert liuskan painavan nyt paininta eteenpäin. Lääkettä pumpataan nyt letkustn läpi. Kun kaikki ilma ja ilmakuplat vat pis letkuststa ja lääkettä alkaa tippua, kiristä krkki. HUOMAA: Letkust, jka n esitäytetty antibittiseen käyttöön ja kuljetettu jäätymispisteen alittavissa lämpötilissa, vi lla vauriitunut. 4. Pista krkki letkustn urspäästä ja kytke letkust ptilaan katetrin sisäänsyöttöön. 5. Käynnistä pumppu alittamaan infuusi. Humaa: Sen jälkeen kun musta liuska kskettaa ruiskun paininta ja kuulet klik -äänen, pumppu n täysin äänetön kk infuusin ajan. Infuusin etenemisen tarkistus Tarkista ajittain infuusin eteneminen ttamalla aika infuusin alittamisesta ja katsmalla ruiskun painimen liikkumaa matkaa. Likimääräinen arv antibiteille ja muille ei-visksisille liuksille n nähtävissä letkustn liitetyssä vedenpitävässä etiketissä. (esim. F60 virtaa 60 ml/t; F30 virtaa 30 ml/t jne.) Infuusin päättyminen 1. Varmista ruiskun levan tyhjä. 2. Sammuta pumppu kääntämällä kytkin OFF-asentn ja käännä isa nuppia myötäpäivään, kunnes musta liuska n liikeratansa päässä. 3. Irrta letkust ptilaan sisäämenevästä katetrista. 4. Pista ruisku varvasti pumpusta vetämällä sitä taaksepäin ja nstamalla ylöspäin. Humaa: Js anns n yli 60 ml ja tarvitaan tinen ruisku, asenna tinen ruisku tistamalla edellä esitetty luku Infuusin alittaminen. Ihnalaisen immuuniglbuliinin (SCIg) antaminen: Humaa: Sinun TÄYTYY käyttää FREEDOM60 -immuuniglbuliinilaskinta valitsemaan spivankkinen virtausmäärähjattu letkust surittamaan infuusi halutussa ajassa kullekin immuuniglbuliini (IgG) -ptilaalle. Laskimen käyttämättä jättäminen jhtaa erittäin pitkiin infuusiaikihin. Letkustn etiketissä esitetty virtausnpeus pätee vain alhaisen visksiteetin maaville antibiteille ja liuksille. Laskin n ladattavissa verkksivuiltamme sitteista: tai Infuusin alittaminen Ennen ruiskun asentamista varmista seuraava: Varmista pumpun n/ff-kytkimen levan OFF-asennssa. Varmista, että musta liuska ruiskun sujan sisäpulella n liikeratansa päässä. Js musta liuska ei le liikeratansa päässä, kierrä isa nuppia myötäpäivään. Varmista käyttäväsi FREEDOM60 IgG-laskimella laskemaasi ikeaa virtausmäärähjattua letkusta. 1. Steriilitekniikkaa käyttäen pista steriili krkki virtausmäärähjatun letkustn luer-laipasta ja kytke letkust esitäytettyyn ruiskuun. 2. Pista steriili krkki ihnalaisen neulan päästä ja liitä neula virtausmäärähjatun letkustn urspäähän. 3. Ruiskun mitta-asteikk sittaen ylöspäin, työnnä ruisku ruiskun sujaan painin edellä. Vamista luer-laipan levan täysin vasten pumpun kärkeä. Sumi 4 / 8

5 Humaa: Ruiskun laittamisessa paikalleen tai pistamisessa ei kskaan tarvita vimaa. Js ruiskun asentamisessa/irrtuksessa n ngelmia varmista, että pumppu n OFF-asennssa ja musta liuska n liikeratansa päässä. Js musta liuska ei le liikeratansa päässä, kierrä isa nuppia täysin myötäpäivään. 4. Käynnistä pumppu laittamalla kytkin ON-asentn letkustn täyttämiseksi, mutta yritä välttää lääkkeen tippumista uls neulista. Pistskhdan kipureaktiiden minimimiseksi n susiteltavaa työntää neulat ihn kuivina. Virtauksen pysäyttämiseksi neulihin käännä pumppu OFF-asentn ja käännä isa nuppia myötäpäivään, kunnes musta liuska n irti ruiskun painimesta. Tämä pistaa paineen ruiskun painimesta. 5. Valitse pistspaikat ja puhdista khdat alkhlilla. Pistskhdan kuivuttua purista iha ja työnnä kukin neula ihn alle. Varmista neulan pysyminen paikallaan teipillä. 6. Veren takaisinvirtauksen tarkistamiseksi pista ruisku varvasti vetämällä sitä taaksepäin ja nstamalla ylöspäin. 7. Ruisku pumpusta irrtettuna vedä ruiskun paininta varvasti taaksepäin. Varmista, että punaista tai vaaleanpunaista ei näy letkustssa. Js veren takaisinvirtausta esiintyy, pista virtaus tähän khtaan letkupuristimella ja käytä IgG- laskinta määrittämään, vidaank anns antaa muista jäljellejääneistä khdista. Js vidaan, jatka eteenpäin. Js ei, pista kaikki neulat, liitä uusi neulapaketti ja alita uudelleen vaiheesta Laita ruisku takaisin pumppuun ja käännä pumpun kytkin ON-asentn alittamaan infuusi. Infuusin päättyminen 1. Infuusin tultua suritetuksi sammuta pumppu ja pista kaikki neulat. 2. Käännä isa nuppia, kunnes musta liuska n liikeratansa päässä ja pista ruisku. Vianmääritys: Js tässä luvussa esitetyt ehdtukset eivät ratkaise ngelmaasi, tai js ngelma jatkuu, lpeta käyttö ja ta yhteys RMS Medical Prduct - yhtiöön ja/tai lääkäriin. Ruiskua ei vi laittaa pumppuun tai ttaa pis pumpusta Ruiskun laittamisessa paikalleen tai pistamisessa ei kskaan tarvita vimaa. Varmista, että pumppu n OFF-asennssa ja että musta liuska n liikeratansa päässä. Js musta liuska ei le liikeratansa päässä, kierrä isa nuppia täysin myötäpäivään ja yritä uudestaan. Varmista, että käytät asianmukaista BD - tai Mnject -merkkistä 60 ml:n ruiskua. Ruisku ei pysy pumpussa Varmista käyttäväsi alkuperäisiä luer-laipalla varustettuja FREEDOM60 Precisin Flw Rate Tubing -letkustja. Varmista, että letkustn luer-laippapää n yhdistetty 60ml ruiskuun ja, että laippa n ikein paikallaan vasten pumpun kärkeä. Js käytät pumppua ihnalaiseen infuusin, varmista, että et le kiinnittänyt ruiskua suraan ihnalaiseen neulapakettiin. Ei virtausta Varmista pumpun levan ON-asennssa. Varmista, että liukupuristin n auki ja, että puristin ei le llut kiinni pitkän aikaa. Js liukupuristin n kiinni liian kauan, se vi vauriittaa letkusta. Testaa letkust: Pumpun llessa ON-asennssa ( ), käytä steriilimenetelmiä irrttamaan virtausmäärähjattu letkust kestkatetrista (IV) tai neulapaketista (ihnalainen); tarkistaaksesi lääkkeen tippumisen letkuststa. Js lääkettä ei tipu, vaihda letkust. Letkust saattaa lla tukssa tai vauriitunut. Js lääkettä tippuu virtausmäärähjatusta letkuststa, ngelma n tdennäköisesti sisäänmenevässä katetrissa tai neulapaketissa. Hidas virtaus Sunensisäinen: Js liukupuristinta n käytetty pitemmän aikaa, se saattaa vauriittaa letkusta ja vaikuttaa virtausnpeuteen. Käytä tista letkusta ja mittaa virtaus. 60 ml/t letkustlla ruiskun painimen tulisi liikkua 10 ml 10 minuutin aikana (1 ml/min). 120 ml/t letkustlla painimen tulisi liikkua 10 ml 5 minuutin aikana (2 ml/min). Ihnalainen: Lääkkeen antaminen saattaa lla hidasta riippuen ptilaan kudksen vastaanttkyvystä. Js kyseessä n ptilaan ensimmäinen SCIg, infuusin antaminen saattaa lla dtettua hitaampaa kehn saattaessa tarvita luda ensin tilaa ihnalaisiin kerrksiin halutun imeytymiskyvyn aikaansaamiseksi. Js uskt virtausnpeuden levan liian pieni, sinun tulisi tarkistaa pistskhdat. Arpikudskhtia ja lihasten päällyssia tulisi välttää. Saatat myös tarvita useampia pistskhtia, pitempiä neulja tai suuremman virtauskyvyn maavaa letkusta. Virtaus jatkuu, vaikka pumppu n OFF-asennssa Tämä n pumpun nrmaalitimint. Pumppu n suunniteltu ylläpitämään paine infuusin aikana ja sen jälkeen estämään veren/lääkkeen takaisinvirtaus. Virtauksen pysäyttämiseksi käännä pumppu OFF-asentn ja käännä isa nuppia myötäpäivään, kunnes musta liuska n irti ruiskusta. Tämä pistaa paineen ruiskun painimesta. Vit myös käyttää liukupuristinta. Susittelemme liukupuristimen käyttöä lpettamaan virtaus välittömästi vain hätätilanteessa. Liukupuristimen liiallinen käyttö vi vauriittaa letkusta. Lääkettä (5ml tai vähemmän) jää ruiskuun Varmista, että käytät asianmukaista BD - tai Mnject -merkkistä 60 ml:n ruiskua. Älä käytä Terum-ruiskuja. Sumi 5 / 8

6 Ihnalaista turvtusta, kipua tai punitusta pistskhdassa Kkeile ihnalaisten neuljen pistämistä kuivina. IgG saattaa ärsyttää iha. Varmista, että neulat vat riittävän pitkiä ylettämään ihnalaisiin kerrksiin. Varmista, että neulat eivät le liian pitkiä, jllin ne saattavat lla lihaksessa. Kkeile hitaamman virtausnpeuden maavaa letkusta. Virtausnpeus saattaa lla liian suuri. Harkitse pistskhtia. Js let kierrättänyt pistskhtia ja löytänyt paikkja, jtka eivät aiheuta kipua, n kenties susiteltavaa palata parhaiten timiviin pistskhtiin. Hit ja Hult: FREEDOM60 ei vaadi mitään ennakkhulta. FREEDOM60 n järjestelmä, mikä tarkittaa, että letkust määrittelee virtausnpeuden, ei pumppu. Tämän vuksi pumppumme ei vaadi kalibrintia. Oikea virtausnpeus saavutetaan ikeanlaisen letkustn valinnalla. Letkustmme n varmistettu tilastllisesti valmistuksen aikana ja niillä saadaan asianmukainen virtausnpeus valvtuissa lsuhteissa. Puhdistus: Puhdista vain esillä levat ja ulkiset pinnat. Mitään pumpun sellaisia sia, jihin ei pääse helpsti käsiksi, ei saa yrittää puhdistaa. Lpeta sellaisen pumpun käyttö, jnka sisäsat vat lleet avinna tai, jka n uptettu nesteeseen. Pyyhi pinta veteen ja puhdistusaineeseen kstutetulla kankaalla tai käytä sellaista pintjen desinfiintiainetta, jka spii asetyyli-butyylistyreeni (ABS) ja plykarbnaatti (PC) muveille, esim ktitaluksien valkaisuaineet tai vetyperksidi. Vältä alkhlin tai alkhlia sisältävien aineiden käyttöä; niillä n taipumus tehdä ABS-muvi hauraaksi. Lpuksi pyyhi vielä uudelleen puhtaaseen veteen kstutella liinalla. Js ehdttman välttämätöntä, vit puhdistaa ruiskun sujan sisäpulen käyttämällä pitkää vanupuikka tai pullharjaa ja ABS- ja PCmuveille spivaa puhdistusainetta. Alkhlin käyttöä ei susitella. Säilytys: Susitellaan FREEDOM60 -pumpun säilyttämistä viileässä kuivassa paikassa ja letkustpakettien säilyttämistä hunelämpötilassa (n C tai F). Virtausnpeuden testaaminen (js tarpeen paikallisten timenpidehjeiden mukaisesti): 1. Vedä uuteen ruiskuun 60ml steriiliä vettä 2. Pista ruiskusta kaikki ilma 3. Liitä steriili FREEDOM60 letkust ruiskuun 4. Pista letkuststa kaikki ilma 5. Laita ruisku pumppuun ja käynnistä pumppu 6. Seuraa ruiskun asteikn lukemia ja kulunutta aikaa määritelläksesi likimääräinen virtausnpeus 7. Vertaa testitulksia alla levassa taulukssa annettuihin testiarvihin. Nimellisvirtausnpeus Etiketin labratri-lsuhteissa 1 Testialue2 virtausnpeus 60 ml/t 72 ml/t ml/t 120 ml/t 134 ml/t ml/t 1. FREEDOM60 -infuusipumpun suunnittelussa n tettu humin tavanmaisten kliinisten lsuhteiden vaikutus virtausnpeuteen. Labratri-lissa: Merkinnällä 60 ml/t varustettu letkust n suunniteltu tuttamaan nimellinen virtausnpeus 72 ml/t. Merkinnällä 120 ml/t varustettu letkust tuttaa labratri-lissa nimellisen virtauksen 134 ml/t. FREEDOM60 tuttaa nimellisiä labratri-lsuhteita suuremmat virtausnpeudet jhtuen seuraavista vakiiduista svelluskriteereistä, jtka vaikuttavat tdellisiin vi rtausnpeuksiin nrmaaleissa kliinisissä lsuhteissa. 60 ml/t letkust 120 ml/t letkust Virtaus labratri-lissa 72 ml/t 134 ml/t Miinus kliiniset vaikutukset Katetrin kk (20G PICC) -7 ml/t -8 ml/t Nesteen visksiteetti (D5W) -2 ml/t -3 ml/t Sunen paine -3 ml/t -3 ml/t Etiketin virtausnpeus 60 ml/t 120 ml/t 2. Yhteneväisten testitulsten varmistamiseksi pidä pumppu ja letkust likimäärin vaaka-asennssa ja seuraa virtausta vähintään 20 minuuttia. FREEDOM60 -järjestelmälle määritellään nimellisvirtaus infuusille tarkissa testilsuhteissa suurella määrällä pumppuja, jiden n testattu antavan virtauksen, jka eraa nimellisvirtauksesta krkeintaan 7 %, ja 95 prsentin luttamusvälillä. Vaihtelevissa labratritesti- ja nestelsuhteissa tämän alueen vidaan dttaa vaihtelevan nin 15% nimellisestä virtauksesta. Tarkempaa seurantaa varten käytä sekunttikella ja hienjakisella asteiklla varustettua byrettiä. FREEDOM60 -pumpun testaus perustuu ANSI/AAMI Kansalliseen Standardiin, ID , Infuusilaitteet, Elkuu 24, Js annettuja virtausnpeuksia ei vida likimäärin saavuttaa labratri-lsuhteissa, tehtaalta n saatavissa krjaus sekä täysi sertifiintitestaus. Viitteet: 1. Stuhmeier, Mainzer B. MD; Aspects f pressure build-up in the use f electrnic infusin devices (Näkökhtia paineen mudstumisesta käytettäessä elektrnisia infuusilaitteita). II. Need fr a pressure limit (Paineen rajittamisen tarve). Anasth Intensivther Ntfallmed (1987 Elk.) 22(4): Anasth Intensivther Ntfallmed (1987 Elk.) 22(4): ANSI/AAMI Kansallinen Standardi, ID , Infuusilaitteet, Elkuu 24, Sumi 6 / 8

7 FREEDOM60 -virtausprfiili: FREEDOM60-virtausprfiili sittaa virtauksen levan yhteneväinen kk lääkityksenannn ajan. 180 FREEDOM60 -virtausnpeus vs aika Neste: H 2 O Nestemäärä: 60 ml Mitattu letkust: F ml/t Virtausmäärä (ml/t) hr ) Aika (minuuttia) Tekniset tiedt: Järjestelmä: Säiliön tilavuus: 60 ml (maksimi) Jäännösmäärä: < 0,4 ml Virtausmäärän tarkkuus: ± 7 %* Käyttöpaine: 13,5 psi (93 079,125 Pa) (nimellinen) 15 psi ( ,25 Pa) (huippu) Herkkyys krkeudelle: ± 3 % / 12 (30cm) Vakivimamekanismi: ± 3 % *Virtausmäärätiedt n tallennettu lämpötilassa 22 C käyttäen 60 ml 0,9 prsentin lunnllisella hajnnalla. Näillä arvilla dtetaan saavutettavan kknaistarkkuus ±7 %. Krkeimmissa lämpötilissa, jtka jhtavat visksiteetin pienenemiseen, n dtettavissa suurempi virtausnpeus. Lämpötilamuutksista jhtuva virtausnpeuden variaati n likimäärin lineaarinen ja vi vaihdella - 20 prsentista lämpötilassa 14 C +20 prsenttiin lämpötilassa 30 C. Nesteiden, jtka vat humattavasti 0,9 prsentin lunnllista hajntaa visksisempia, dtetaan pienentävän virtausnpeutta ja saattavan vastaavasti jhtaa pidempiin infuusiaikihin. Visksisemmat nesteet vidaan testata ennen ptilaskäyttöä nudattamalla tässä ppaassa kuvattuja labratri-lsuhde testimenetelmiä. Pumppu: Pain: Pituus: Leveys: Krkeus: (0,4 kg)14 unssia 12 (304 mm) 4.5 (114 mm) 1.6 (41 mm) Virtausmäärähjattu letkust Pituus: 6-72 (152 mm 1829 mm) Virtausmäärähjattu letkust/jäännösmäärä (ml) F0.5 0,09 F45 0,11 F1 0,08 F60 0,14 F2 0,10 F120 0,16 F3 0,09 F180 0,13 F3.8 0,09 F275 0,11 F5 0,08 F420 0,10 F8 0,08 F500 0,09 F10 0,14 F600 0,09 F15 0,11 F900 0,08 F20 0,10 F1200 0,13 F30 0,13 F2400 0,15 Sumi 7 / 8

8 Takuutiedt: Rajitettu takuu: RMS Medical Prducts/Repr-Med Systems, Inc. ( Valmistaja ) takaa infuusipumpun levan virheetön kskien tutteiden materiaaleja ja valmistustapaa nrmaalia ja käyttöhjeiden mukaista käyttöä varten. Takuu n rajitettu alkuperäiseen stajaan yhden vuden ajaksi stpäivästä lukien. Alkuperäinen staja n henkilö, jka n stanut infuusipumpun valmistajalta tai valmistajan edustajalta.takuu ei kske tutteen seuraavia stajia. Tämän takuun velvitteiden ja tässä rajitetussa takuussa esitettyjen menetelmien mukaan valmistaja krjaa tai vaihtaa infuusipumpun tai jnkin sen san sillä ehdlla, että tute tai sen sa n vastaantettu valmistajan tai valmistajan edustajan timesta yhden vuden takuuaikana ja myös sillä ehdlla, että valmistaja myöntää tutkimuksen perusteella tutteen levan viallinen.vaihttutteelle tai vaihdetuille tutteen sille myönnetään takuu vain alkuperäisen takuuajan jäljellä levalle ajanjakslle. Tämä takuu ei le vimassa lisätarvikkeille, eikä kertakäyttötavarille. Seuraavat lsuhteet, menetelmät ja rajitukset vat vimassa kskien valmistajan velvtteita tämän takuun puiteissa: Tämän takuun spimussapulet: Tämä takuu rajittuu infuusipumpun alkuperäiseen stajaan. Takuu ei kske tutteen seuraavia stajia. Takuuta kskeva surituskykytimenpide: Ilmitus viasta n tehtävä kirjallisesti asiakastukisastlle, RMS Medical Prducts/Repr-Med Systems, Inc., 24 Carpenter Rad, Chester, NY 10918, USA. Ilmituksessa RMS Medical Prducts/Repr-Med Systems, Inc. -yhtiölle n mainittava tutteen malli ja sarjanumer, stpäivä sekä vian kuvaus riittävän yksityiskhtaisesti krjauksen surittamista varten. Alkuperäisen stajan n saatava valtuutus valmistajalta tai valmistajan edustajalta ennen tutteen palautusta valmistajalle. Viallinen pumppu n pakattava asianmukaisesti ja palautettava valmistajalle rahtimaksu maksettuna. Tutteen kataminen tai vauriituminen kuljetuksen aikana n alkuperäisen stajan riski. Takuulsuhteet: Tämä takuu ei kata mitään tutetta tai tutteen saa, jka n krjattu tai jta n muutettu valmistajan tehtaan ulkpulella niin, että se valmistajan harkinnan mukaisesti n vaikuttanut tutteen vakauteen tai lutettavuuteen, ta i jta n käsitelty väärin, laiminlyöty tai jka n llut nnettmuudessa. Väärin käsittely sisältää, mutta ei rajitu laitteen käyttöön jättämällä nudattamatta käyttöhjeita tai ei-hyväksyttyjen lisätarvikkeiden tai kertakäyttötavariden käytön. Rajitukset ja pissulkemiset: Infuusipumpun tai sen san krjaus tai vaiht n AINOA valmistajan tarjama vaihteht. Seuraavat pissulkemiset ja rajitukset vat vimassa: Kellään valmistajan agentilla, edustajalla tai henkilökunnan jäsenellä ei le valtuuksia sita valmistajaa mihinkään tätä takuuta kskevaan esitykseen, ilmaistuun tai muuten ymmärrettyyn, tai muuttaa tätä rajitettua takuuta millään tavin. TÄMÄ TAKUU KORVAA KAIKKI MUUT, SUORAT, EPÄSUORAT, SUULLISET TAI KIRJALLISET MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITETTUINA TAKUIHIN KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖÖN. EI OLE MUIDEN KUIN TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MAINITTUJEN MÄÄRÄYSTEN ALAISIA OLEVIA TAKUITA. Valmistaja ei ta vastuuta tutteeseen khdistuvista erityisistä, epäsurista tai seuraamuksellisista vahingista. Infuusipumppua saa käyttää ainastaan lääkintähenkilöstön valvnnassa, jnka taitjen ja harkinnan perusteella päätetään infuusipumpun spivuudesta jhnkin tiettyyn lääketieteelliseen hitn. Kaikkien valmistajan tai sen agenttien timittamien susitusten, infrmaatin ja asiaan liittyvän ki rjallisuuden katstaan levan tarkkaa ja lutettavaa, mutta se ei aseta mitään takuita. Tämä takuu ja siihen liittyvät ikeudet ja velvllisuudet vat Yhdysvaltain New Yrkin savaltin lakien alaisia. Symblien merkitykset: On Käytä ennen VVVV-KK-PP tai VVVV- KK Älä käytä uudestaan OFF Off Erätunnus Sarjanumer Humi, lue liitteenä levat asiakirjat Valmistaja Sterilitu säteilyttämällä Kats käyttöhjeita Määrä Valtuutettu edustaja Eurpan Yhteisössä Luettelnumer RMS Medical Prducts, UK Ltd. 146 Allertn Rd Mssley Hill, Liverpl L18 2DH, UK RMS Medical Prducts 24 Carpenter Rd Chester, NY USA Ph FREEDOM60 n lääkinnällisiä laitteita kskevan direktiivin 93/42/ETY vaatimusten mukainen. RMS Medical Prducts n ISO sertifiitu. F10050_Finnish_(Sumi)_FI_Rev.E Sumi 8 / 8

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o APD710T Käyttöhje Index 1. Käyttötarkitus 2. Turvallisuus 2.1. Tämän käyttöppaan tarrat 2.2. Yleiset turvallisuushjeet 3. Käyttööntn valmistelu 3.1. Pakkauksesta purkaminen 3.2. Pakkauksen sisältö 4. Asennus

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Vasta-aiheet: Huomio: Suomi (FI) 1 of 9

Vasta-aiheet: Huomio: Suomi (FI) 1 of 9 Johdanto: FreedomEdge -ruiskuinfuusiojärjestelmä on liikuteltava ja helppokäyttöinen eikä se vaadi paristoja tai sähköä. Se alkaa toimia, kun pumppu suljetaan. Virtausnopeuden hallitsemiseen käytetään

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT sivu 1/6 PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT LUOKKA-ASTE/KURSSI Soveltuu ala-asteelle, mutta myös yläkouluun syvemmällä teoriataustalla. ARVIOTU AIKA n. 1 tunti TAUSTA Ilma on kaasua. Se on yksi kolmesta

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

IKEA ruoanlaittoastiat

IKEA ruoanlaittoastiat IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat IKEA365_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:17:29 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Arcanol-vierintälaakerirasvat

Arcanol-vierintälaakerirasvat Arcanl-vierintälaakerirasvat Vitelun salaisuus n sen laadussa Tekniset tutetiedt Olemme harmnisineet INA- ja FAG-tutemerkkien tilausmerkintäjärjestelmän. Tässä esitteessä käytetään uusia merkintöjä, jtka

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 (25) A Paljärven Metsätie 00, 02880 Veikkla 5.7.203 D0000503A.dcx YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 203, versi 2.0 E/3.5.203 ELKESAN OY Paljärven Metsätie 00 02880 Veikkla Tel: +358 (0)20 798 060 Faksi

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000 DIGISCALE 1000 EN: hje Sisällysluettel 1. Turvahje 2. Tutteen Ominaisuudet 3. Tekniset tiedt 4. Sähkökaavi 5. hje 6. Näytön 7. Vianmääritys 8. Kauksäätimen hje 9. Parametrin asetus 10. Kalibrinti 1. Turvahje

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Rokkotaudit ja raskaus. Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset

Rokkotaudit ja raskaus. Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset Rkktaudit ja raskaus Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset Vesirkk Vihurirkk Parvrkk Tuhkarkk Vauvarkk Enterrkk Rkktaudit Rkktaudit Tarttuvia

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedt 23.3.2016 Versi 7.1.348 Versi 7.1.348 (versin 7.1.339 jälkeen) Timenpiteiden kirjaus: Labratri- ja röntgentutkimuksia kirjattaessa Opus varmistaa nyt, että määräyspäivä ei le

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät EKTORP Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukimmat kotikäytölle asetetut laatu- ja kestävyysvaatimukset

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii patjoilta ja patjakehikoilta paljon. SULTAN-patjat ja -patjakehikot on testattu vaativissa testeissä, jotta ne olisivat

Päivittäinen käyttö vaatii patjoilta ja patjakehikoilta paljon. SULTAN-patjat ja -patjakehikot on testattu vaativissa testeissä, jotta ne olisivat SULTAN Päivittäinen käyttö vaatii patjoilta ja patjakehikoilta paljon. SULTAN-patjat ja -patjakehikot on testattu vaativissa testeissä, jotta ne olisivat tiukkojen laatu- ja kestävyysvaatimustemme mukaisia.

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Biologian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1

Biologian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1 Bilgian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1 Mitkä tekijät vaikuttavat kasviplanktnin määrään Sumen järvissä? A) Aiheen käsittelyn vaatimat määritelmät: 6 p Kasviplanktnin määritelmä: levät ja sinibakteerit,

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella AO06 1/3 VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella Valmistelut Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet näytteenottoa varten: FLEC-kupu 1 puhaltava pumppu (violetti väri) 2 imevää pumppua (sininen

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 2(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset

SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 2(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset SMG- Piirianalyysi, kesäkurssi, harjitus (3) Tehtävien ratkaisuehdtukset 6 Tarkitus n laskea V ja eveninin ekvivalentin avulla Tämä tarkittaa sitä, että mudstetaan kytkennälle eveninin ekvivalentti vastuksen

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

IV tai IM Ampulli 10 mg/ml 1. IV tai IM Ampulli 3 mg/ml 10. liuos. liuos. liuos. Leucovorin 10 mg/1 ml Injektioneste,

IV tai IM Ampulli 10 mg/ml 1. IV tai IM Ampulli 3 mg/ml 10. liuos. liuos. liuos. Leucovorin 10 mg/1 ml Injektioneste, LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITISTÄ, PAKKAUKSESTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvalti Myyntiluvan haltija Itävalta Wyeth

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone kylmä lialle hienvarainen pinnille prfessinal kuivajääpuhallus jääpellettikne kuivajääpuhallus kuivajääpuhallus - hienvarainen puhdistusmenetelmä Tehkas ja hienvarainen puhdistusmenetelmä tellisuuden puhdistusngelmiin.

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Takuuehdot löydät tästä vihkosesta.

Takuuehdot löydät tästä vihkosesta. Patjat Päivittäinen käyttö vaatii patjoilta ja patjakehikoilta paljon. Patjat ja -patjakehikot on testattu vaativissa testeissä, jotta ne olisivat tiukkojen laatu- ja kestävyysvaatimustemme mukaisia. Ne

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NUS001 Käyttöohjeet HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Lisätiedot

IKEA 365+ GNISTRA. IKEA_365_GNISTRA_FY13_FI.indd

IKEA 365+ GNISTRA. IKEA_365_GNISTRA_FY13_FI.indd IKEA 365+ GNISTRA IKEA_365_GNISTRA_FY13_FI.indd 1 24.8.2012 18.01 IKEA 365+ GNISTRA -veitset on suunniteltu arkikäyttöön. Hyvin suunniteltujen yksityiskohtien ja korkean laatunsa ansiosta sarjan veitset

Lisätiedot

SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat

SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4330-00 FI

Käyttöopas NPD4330-00 FI NPD4330-00 FI Tekijänikeudet ja tavaramerkit Tekijänikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun saa ei saa tisintaa, tallentaa tietjenhakujärjestelmään tai siirtää missään mudssa tai millään tavin,

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP LASKIMOPORTTI Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP Laskimoportin rakenne Laskimoportin käyttö Keskuslaskimo-, infuusio- eli ihonalainen laskimoportti on potilaan ihon alle asetettu verisuoniyhteyslaite,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot