SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE"

Transkriptio

1 SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE Asennusja käyttöohjeet Suomi Maalämpöpumppu sisäasennukseen Tilausnro: FD 8806

2 Sisällysluettelo 1 Lue tämä heti...fi Tärkeitä ohjeita... FI Määräystenmukainen käyttö... FI Lainsäädäntö ja direktiivit... FI Lämpöpumpun energiatehokas käyttö... FI-2 2 Lämpöpumpun käyttötarkoitus...fi Käyttöalue... FI Toimintatapa... FI-3 Suomi 3 Peruslaite...FI-3 4 Lisävarusteet...FI Keruuputkisto... FI-4 5 Kuljetus...FI-4 6 Pystytys...FI Yleiset ohjeet... FI Äänet... FI-5 7 Asennus...FI Yleistä... FI Lämmönjakopuolen liitäntä... FI Lämmönlähdepuolen liitäntä... FI Sähköliitäntä... FI-6 8 Käynnistys...FI Yleiset ohjeet... FI Valmistelut... FI Menettely käyttöönoton yhteydessä... FI-6 9 Ylläpito/Puhdistus...FI Ylläpito... FI Lämmityspuolen puhdistaminen... FI Lämmönlähdepuolen puhdistaminen... FI-7 10 Häiriöt/vianpoisto...FI-8 11 Laitteen poistaminen käytöstä/hävittäminen...fi-8 12 Laitteen tekniset tiedot...fi-9... A-I FI-1

3 1 Suomi 1 Lue tämä heti 1.1 Tärkeitä ohjeita Lämpöpumppu ei ole kiinnitetty puuritilään. Lämpöpumppua saa kallistaa enintään 45º (joka suunnassa). Älä nosta laitetta suojapaneelissa olevista rei istä! Poista kuljetusvarmistin ennen laitteen käyttöönottoa. Huuhtele lämmönjakolaitteisto ennen lämpöpumpun kytkemistä siihen. Lämpöpumpun keruuliuoksen menoliitäntään on asennettava mukana toimitettu likasuodatin, joka suojaa höyrystintä epäpuhtauksilta. Keruuliuoksen on sisällettävä vähintään 25 % jäänestoainetta, joko monoetyleeniglykolia tai propyleeniglykolia ja se on sekoitettava ennen laitteistoon lisäämistä. Tehonsyötön vaihejohtimien kytkemisen yhteydessä on huomioitava myötäpäiväisyys (kun kiertokenttä on väärä, ei lämpöpumppu tuota tehoa ja on kovaääninen). Lämpöpumpun käynnistyksen on tapahduttava lämpöpumpun ohjausyksikön asennus- ja käyttöohjeiden mukaan. Sakan (kuten ruosteen) kerääntymisen estämiseksi lämpöpumpun lauhduttimessa suositellaan käytettävän sopivaa suojamenetelmää. 1.2 Määräystenmukainen käyttö Tämä laite on hyväksytty ainoastaan valmistajan tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Muunlainen tai siitä poikkeava käyttö ei ole määräysten mukaista. Määräyksenmukaiseen käyttöön kuuluu myös asianomaisten asennus-ja käyttöohjeiden noudattaminen. Laitteen muuttaminen tai muokkaaminen on kielletty. 1.3 Lainsäädäntö ja direktiivit Lämpöpumppu täyttää kaikki asianmukaiset standardit ja EUdirektiivit. Ne löytyvät liitteenä olevasta CE-todistuksesta. Lämpöpumpun kytkemisessä on noudatettava voimassa olevia EU-standardeja. Sen lisäksi on noudatettava sähköyhtiöiden kytkemisehtoja. Lämpöpumppu tulee kytkeä keruupiiriin ja lämmönjakolaitteistoon alan määräysten mukaisesti. Henkilöt, erityisesti lapset, jotka eivät fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti tai kokemattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi kykene käyttämään tätä laitetta, eivät saa käyttää sitä ilman vastuuhenkilön valvontaa tai ohjeistusta. Varmista, että lapset eivät voi leikkiä laitteiston kanssa. 1.4 Lämpöpumpun energiatehokas käyttö Käyttämällä tätä lämpöpumppua autat suojelemaan ympäristöä. Tehokkaan käytön kannalta on lämmönjakolaitteiston ja keruupiirin huolellinen mitoitus erittäin tärkeää. Erityisen tarkkana on oltava mahdollisimman matalien menoveden lämpötilojen osalta. Siksi kaikkien kytkettyjen energiaa kuluttavien laitteiden tulee olla yhteensopivia matalien menoveden lämpötilojen kanssa. 1 K korkeampi lämmitysveden lämpötila nostaa energiankulutusta n. 2,5 %. Menoveden lämpötiloilla välillä 30 C ja 50 C toimiva matalalämpötilalämmitys soveltuu hyvin energiasäästön kannalta. Vain pätevät ja valtuutetut huoltohenkilöt saavat työskennellä lämpöpumpun parissa. Ennen laitteen avaamista on kytkettävä kaikki sähköpiirit jännitteettömiksi. FI-2

4 3 2 Lämpöpumpun käyttötarkoitus 2.1 Käyttöalue Maalämpöpumpun tehtävä on nostaa maasta saatavan matalalämpöisen energian lämpötilaa talon lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen sopivaksi. Lämpöpumppu sopii sekä uudisrakennuksiin että olemassa oleviin rakenteisiin. Lämpötpumpun ja lämmönlähteen välisenä lämmönsiirtoaineena toimii lämmönkeruuliuos, lyhyesti keruulious, ks Toimintatapa Maa varastoi lämmön, joka tulee auringosta, tuulesta ja sateesta. Tämä aurinkoenergia siirtyy lämpökaivosta, maakollektorista tms. keruuliokseen matalassa lämpötilassa. Kierrätyspumppu siirtää keruuliuoksen lämpöpumpun höyrystimeen. Siellä lämpöenergia siirtyy kompressoripiirin kylmäaineeseen. Tällöin keruuliuoksen lämpötila laskee, ja se pystyy taas sitomaan lämpöä maasta. Sähköllä toimiva kompressori tiivistää kylmäainetta, jolloin sen lämpötila nousee. Siinä vaiheessa lisätty sähköinen käyttöenergia ei mene hukkaan, vaan siirtyy suurelta osin kylmäaineeseen. Sen jälkeen kylmäaine siirtyy lauhduttimeen, jossa sen energia korkealämpöisenä siirtyy lämmitysveteen. Käyttöpisteestä riippuen lämmitysvesi lämpiää jopa 60 ºC:een. 3 Peruslaite Peruslaite koostuu peltilaatikossa olevasta ja valmiiksi kytkettävissä olevasta, sisätiloihin asennettavasta lämpöpumpusta, kojekotelosta ja sisäänrakennetusta ohjausyksiköstä. Kylmäpiiri on tiiviisti suljettu ja sisältää Kioton pöytäkirjan mukaisen kylmäaineen R404A, jonka GWP-arvo on Kylmäaine ei sisällä CFC-aineita, ei tuhoa otsonia ja on palamaton. Kojekoteloon on sijoitettu kaikki lämpöpumpun käyttöön tarvittavat osat. Lämpöpumpun mukana on toimitettu ulkoanturi kiinnitysmateriaaleineen sekä likasuodatin. Laitteen virransyöttö käyttö- ja ohjausvirran osalta on johdettava ulkoapäin. Erikseen asennettavan keruuliuospumpun johto on kytkettävä kojekoteloon. Pumpulle on tarvittaessa asennettava moottorisuoja. Lämmönkeräin keruuliuospiireineen on asennettava erikseen. Suomi 1) Lauhdutin 2) Kojekotelo 3) Höyrystin 4) Kompressori FI-3

5 4 Suomi 4 Lisävarusteet 4.1 Keruuputkisto Keruuputkisto yhdistää lämmönlähdejärjestelmän keruulenkit yhdeksi pääputkeksi, joka liitetään lämpöpumppuun. Sisäänrakennettujen palloventtiilien avulla voidaan sulkea yksittäisiä keruuliuospiirejä ilmausta varten. 5 Kuljetus Kuljetukseen tasaisella alustalla soveltuu trukki. Lämpöpumpun kuljetus epätasaisella tiellä tai rappuja pitkin voidaan suorittaa kantohihnojen avulla. Hihnat voidaan laittaa suoraan puuritilän alle. Lämpöpumppu ei ole kiinnitetty puuritilään. Lämpöpumppua saa kallistaa enintään 45º (joka suunnassa). Laitteen nostamiseen ilman lavaa on käytettävä rungon kyljessä olevia aukkoja. Silloin on irrotettava suojapaneelit kyljistä. Kantovälineenä voi käyttää tavallista putkea. Älä nosta laitetta suojapaneelissa olevista rei istä! Kuljetuksen jälkeen tulee laitteessa olevat kuljetusvarmistimet poistaa. (Ainoastaan SI 21TE-laite) Poista kuljetusvarmistin ennen laitteen käyttöönottoa. FI-4

6 7.2 6 Pystytys 6.1 Yleiset ohjeet 7 Asennus 7.1 Yleistä Laitteen sijoituspaikaksi on valittava kuiva sisätila ja tasainen, sileä ja vaakatasoinen alusta. Rungon tulee olla tiiviisti lattiaa vasten äänieristyksen varmistamiseksi. Muissa tapauksissa ylimääräiset äänieristystoimenpiteet saattavat olla tarpeen. Lämpöpumpun sijoituspaikka on valittava siten, että laitteen huollon voi suorittaa ongelmitta. Tämä edellyttää, että lämpöpumpun edessä ja vieressä on 1 m vapaata tilaa. Lämpöpumppuun on tehtävä seuraavat liitännät: Lämmönkeruulaitteiston meno- ja paluuvirtaus Lämmitysveden meno- ja paluuvirtaus Sähköverkko 7.2 Lämmönjakopuolen liitäntä Suomi 6.2 Äänet Tehokkaan äänieristyksensä ansiosta lämpöpumppu on hyvin hiljainen. Tärinän siirtymisen perustuksiin on estettävä lämpöpumpun perusrungon alle sijoitettavan kumimaton avulla. Äänten välittyminen voidaan estää käyttämällä taipuisia letkuja lämpöpumpun ja lämmönjakojärjestelmän välillä. Huuhtele lämmönjakolaitteisto ennen lämpöpumpun kytkemistä siihen. Ennen lämmitysveden täyttöä lämpöpumppuun on lämmönjakolaitteisto huuhdeltava mahdollisten epäpuhtauksien, tiivistemateriaalien jäämien tms. poistamiseksi. Jos lauhduttimeen kerääntyy roskaa, voi lämpöpumppu lakata toimimasta kokonaan. Sen jälkeen kun lämmönjakopuoli on asennettu, on lämmönjakolaitteisto täytettävä, ilmattava ja koepainettava. Kojekotelossa olevat, kytketyt ja irti olevat anturit on asennettava putkikaavion sekä ohjausyksikön asennusohjeen mukaisesti. Lämmitysveden vähimmäisvirtaus Lämmönjakolaitteiston kaikissa käyttötiloissa on varmistettava, että lämpöpumpun läpi virtaa vähimmäismäärä lämmitysvettä. Sen voi varmistaa asentamalla esim. erotuspaineeton jakaja tai ohivirtausventtiili. Ohivirtausventtiilin säätäminen on selitetty luvussa käyttöönotto. Jäänestoaineen käyttö laitteen ollessa pakkaselle alttiina Niin kauan kun ohjausyksikkö ja lämmönkiertopumppu ovat käyttövalmiina, toimii ohjausyksikön jäänestotoiminto. Jos lämpöpumppu kytketään pois käytöstä tai sähkökatkoksen sattuessa laitteisto on tyhjennettävä. Lämpöpumppulaitteistoissa, joissa sähkökatkokseen ei voida reagoida (lomamökki), on lämmönjakopiirissä käytettävä sopivaa jäänestoainetta. FI-5

7 7.3 Suomi 7.3 Lämmönlähdepuolen liitäntä Noudata kytkemisen osalta seuraavaa menettelytapaa: Kytke keruuputki lämpöpumpun meno- ja paluuliittimiin. Huomioi putkikaavio. Lämpöpumpun keruuliuoksen menoliitäntään on asennettava mukana toimitettu likasuodatin, joka suojaa höyrystintä epäpuhtauksilta. Lisäksi on asennettava ilmakuplaerotin lämmönkeruulaitteistoon. Keruuliuos on valmistettava ennen laitteiston täyttämistä. Keruuliuoksen pitoisuuden on oltava vähintään 25 %. Tämä takaa pakkaskestävyyden -14 C:een saakka. Jäänestoaineina saa käyttää vain monoetyleeniglykoliin tai propyleeniglykoliin perustuvia aineita. Lämmönkeruujärjestelmä on ilmattava ja tarkistettava, että se ei vuoda. Keruuliuoksen on sisällettävä vähintään 25 % jäänestoainetta, joko monoetyleeniglykolia tai propyleeniglykolia ja se on sekoitettava ennen laitteistoon täyttämistä. 7.4 Sähköliitäntä Lämpöpumppuun on tehtävä seuraavat sähköliitännät: Ohjausyksikön syöttökaapelin kytkeminen lämpöpumpun kojekoteloon X1-kytkennän kautta: L/N/PE. Tehonsyöttökaapelin kytkeminen lämpöpumpun kojekoteloon X5/X6-kytkennän kautta: L1/L2/L3/PE. Erillisen keruunestepumpun kytkeminen lämpöpumpun kojekoteloon X1-kytkennän kautta: PE ja pumpun kontaktori K2: 2/4/6 (SI 5TE - SI 17TE), tai moottorisuoja F7: 2/4/6 (SI 21TE). Vaihtoehtoisesti voidaan laitteilla SI 5TE - SI 14TE käyttää yksivaiheista keruuliuospumppua (ks. kytkentäkaavio). Kojekoteloon on sijoitettu kaikki lämpöpumpun käyttöön tarvittavat sähköosat. Lämpöpumpun ohjausyksikönn kytkemisen ja toiminnan yksityiskohtaiset ohjeet (esim. mukana toimitetusta ulkoanturista) löytyvät ohjausyksikön käyttöohjeesta. Kaikkinapainen, vähintään 3mm:n kontaktietäisyyden suojakatkaisin lämpöpumpun välittömään läheisyyteen (esim. sähkölaitoksen suojakatkaisin) sekä 3-napainen suojaautomaatti (laukaisukäyrä C), jossa kaikkien vaiheiden yhteinen katkaisu, on oltava varusteena. Tarvittava johdinpoikkileikkaus on valittava lämpöpumpun ottotehon, paikallisen sähköyhtiön teknisten kytkemisehtojen ja alan määräysten mukaan. Lämpöpumpun ottoteho näkyy teknisistä tiedoista tai tyyppikilvestä. Liittimet on suunniteltu enintään 10 mm² johtimen poikkileikkaukseen. Tehonsyötön vaihejohtimien kytkemisen yhteydessä on huomioitava myötäpäiväisyys (kun kiertokenttä on väärä, ei lämpöpumppu tuota tehoa ja on kovaääninen). 8 Käynnistys 8.1 Yleiset ohjeet Ohjeidenmukaisen käyttöönoton varmistamiseksi nämä asennukset pitää teetättää valmistajan hyväksymällä huoltopalvelulla. Tiettyjen ehtojen täyttyessä takuu on voimassa (ks. takuuehdot). 8.2 Valmistelut Ennen lämpöpumpun käyttöönottoa on tarkistettava seuraavat kohdat: Lämpöpumpun kaikkien liitäntöjen on oltava asennettuina luvussa 7 olevien ohjeiden mukaan. Lämmönkeruujärjestelmän ja lämmönjakopiirin on oltava täytetyt, ilmatut ja koepainetut. Likasuodattimen on oltava asennettuna lämpöpumpun keruuliuoksen menoliitäntään. Keruuliuos- ja lämmönjakopiirissä on avattava kaikki venttiilit, jotka voivat estää virtausta. Lämpöpumpun ohjausyksikön on oltava käyttöohjeensa mukaisesti sovitettu lämmönjakolaitteistoon. 8.3 Menettely käyttöönoton yhteydessä Lämpöpumpun käynnistys tapahtuu lämpöpumpun ohjausyksiköstä. Lämpöpumpun käynnistyksen on tapahduttava lämpöpumpun ohjausyksikön asennus- ja käyttöohjeiden mukaan. Jos vähimmäislämmitysvirtaus on varmistettu ohivirtausventtiilin avulla, on sen säätö sovitettava lämmönjakolaitteistoon. Väärät säädöt voivat aiheuttaa erilaisia oireita ja lisääntyneen sähkönkulutuksen. Ohivirtausventtiiliin säätämiseksi oikein suosittelemme seuraavaa menetelmää: Sulje kaikki ne lämmönjakopiirit, jotka myös käytön aikana voidaan sulkea tarpeen mukaan, niin että käyttötila on mahdollisimman epäedullinen veden virtauksen kannalta. Nämä ovat yleensä etelä- ja länsipuolella sijaitsevien huoneiden lämmönjakopiirit. Vähintään yhden lämmönjakopiirin on oltava auki (esim. kylpyhuone). Ohivirtausventtiiliä avataan niin paljon, että senhetkisellä keruuliuoksen lämpötilalla saadaan alla olevan taulukon mukainen maksimaalinen lämpötilaero lämmityksen meno- ja paluulämpötilojen välillä. Lämpötilaero on mitattava mahdollisimman lähellä lämpöpumppua. Yksienergialaitteistoissa on lämmitysvastus kytkettävä pois päältä. FI-6

8 9.3 Keruuliuoslämpötila alk. - Suurin lämpötilaero lämmityksen meno- ja paluuvirtauksen välillä -5 C 0 C 10 K 1 C 5 C 11 K 6 C 9 C 12 K 10 C 14 C 13 K 15 C 20 C 14 K 21 C 25 C 15 K Käytön aikaiset häiriöt näkyvät lämpöpumpun ohjausyksikössä ja ne voidaan poistaa lämpöpumpun ohjausyksikön käyttöohjeiden mukaisesti. 9 Ylläpito/Puhdistus 9.1 Ylläpito Lämpöpumppu ei vaadi huoltoa. Käyttöhäiriöiden välttämiseksi, joiden syynä on lian kerääntyminen lämmönvaihtimiin, on estettävä lian joutuminen keruuliuokseen ja lämmönjakolaitteistoon. Mikäli siitä huolimatta tapahtuu käyttöhäiriöitä, on laitteisto puhdistettava alla olevien ohjeiden mukaisesti. 9.2 Lämmityspuolen puhdistaminen Happi voi muodostaa lämmönjakopiirissä hapetustuotteita, erityisesti jos siinä on teräsosia. Ruoste siirtyy venttiilien, kiertopumppujen tai muoviputkien kautta lämmönjakojärjestelmään. Siksi on tärkeää, että erityisesti lattialämmityksen putket ovat diffuusiosuojatut. Suomi Sakan (kuten ruosteen) kerääntymisen estämiseksi lämpöpumpun lauhduttimessa suositellaan käytettävän sopivaa suojamenetelmää. Myös voitelu- ja tiivisteaineiden jäämät voivat liata lämmitysveden. Jos likaa on niin paljon, että lämpöpumpun lauhduttimen teho alenee, on asentajan puhdistettava laitteisto. Nykytietämyksen perusteella ehdotamme, että puhdistukseen käytetään 5 %:sta fosforihappoa tai, jos puhdistamaan joudutaan usein, 5 %:sta muurahaishappoa. Kummassakin tapauksessa puhdistusliuoksen on oltava huoneenlämpöistä. Suosittelemme suorittamaan lämmönvaihtimen huuhtelu normaalia läpivirtaussuuntaa vastaisesti. Happoa sisältävän puhdistusnesteen lämmönjakopiiriin joutumisen estämiseksi suosittelemme liittämään huuhtelulaite suoraan lauhduttimen meno- ja paluuvirtaukseen. Puhdistuksen jälkeen on huuhdeltava perusteellisesti neutraloivilla aineilla, muutoin puhdistusainejäämät voivat vaurioittaa järjestelmää. Ole varovainen happoja käsitellessäsi ja noudata työsuojeluohjeita. Jos on epäselvyyksiä kysy neuvoa puhdistusaineen valmistajalta! 9.3 Lämmönlähdepuolen puhdistaminen Lämpöpumpun keruuliuoksen menoliitäntään on asennettava mukana toimitettu likasuodatin, joka suojaa höyrystintä epäpuhtauksilta. Vuorokausi käyttöönoton jälkeen likasuodatin on puhdistettava, sen jälkeen viikon välein. Sen jälkeen kun epäpuhtauksia ei enää jää suodattimeen, voidaan likasuodatin poistaa painehäviön vähentämiseksi. FI-7

9 10 Suomi 10 Häiriöt/vianpoisto Tämä lämpöpumppu on laatutuote ja on tehty toimimaan ilman häiriöitä. Mikäli kuitenkin ilmenee häiriö, näkyy se lämpöpumpun ohjausyksikön näytössä. Katso lämpöpumpun ohjausyksikön käyttöohjeista kohdasta Häiriöt ja vianpoisto ja yritä poistaa häiriö. Mikäli häiriötä ei voida poistaa itse, on otettava yhteys huoltopalveluun. Vain pätevät ja valtuutetut huoltohenkilöt saavat työskennellä lämpöpumpun parissa. 11 Laitteen poistaminen käytöstä/hävittäminen Ennen lämpöpumpun irrottamista koneen sähkö on katkaistava ja venttiilit suljettava. Noudata ympäristön kannalta tärkeitä vaatimuksia käyttöaineiden ja laiteosien kierrätyksen, uudelleenkäytön ja jätehuollon osalta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Erityisen tärkeää on, että kylmäaineen ja kylmäöljyn jätehuolto tapahtuu asianmukaisella huolellisuudella. Ennen laitteen avaamista on kytkettävä kaikki sähköpiirit jännitteettömiksi. FI-8

10 12 12 Laitteen tekniset tiedot Tekniset tiedot maalämpöpumppumalleille SI 5TE - SI 11TE 1 Tyyppi ja tilauskoodi SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE 2 Rakenne 2.1 Kotelointi standardin EN mukaan IP 20 IP 20 IP 20 IP Asennuspaikka Sisätila Sisätila Sisätila Sisätila 3 Suorituskykytiedot 3.1 Käyttölämpötilarajat: Menoveden lämpötila C Enintään 58 Enintään 58 Enintään 58 Enintään 58 Keruuliuos (lämmönlähde) C Pakkasneste Monoetyleeniglykol Monoetyleeniglykol Monoetyleeniglykol Monoetyleeniglykol Pienin pakkasnestepitoisuus (-13 C jäätymislämpötila) 25% 25% 25% 25% 3.2 Lämmitysveden lämpötilaero B0 / W35:llä K 10,1 5,0 9,9 5,0 10,5 5,0 10,1 5,0 3.3 Antoteho/ lämpökerroin B-5 / W55:llä 1 kw / --- 3,8 / 2,0 5,6 / 2,2 7,7 / 2,3 9,4 / 2,4 B0 / W45:lla 1 kw / --- 5,0 / 2,9 6,6 / 3,0 8,7 / 3,2 B0 / W50:lla 1 11,3 / kw / --- 4,8 / 2,8 6,7 / 2,9 9,0 / 3,1 3,0 B0 / W35:lla 1 kw / --- 5,3 / 4,3 5,2 / 4,1 6,9 / 4,3 6,8 / 4,1 9,2 / 4,4 9,0 / 4,2 11,8 / 4,4 3.4 Äänitaso db(a) Lämmitysveden virtausnopeus sisäisellä paine-erolla m³/h / Pa 3.6 Keruuliuoksen virtaus sisäisellä paine-erolla (keruuliuos) m³/h / Pa 3.7 Kylmäaine; kokonaistäyttöpaino tyyppi/ kg R407C / 1,2 R407C / 1,1 R407C / 1,6 R407C / 1,7 3.8 Voiteluaine; kokonaistäyttömäärä tyyppi/litra 4 Mitat, liitännät ja painot 4.1 Laitteen mitat ilman liitäntöjä 2 K x L x P mm 0,45 / ,2 / ,9 / ,2 / Polyesteri (POE) / 1,0 0,6 / ,7 / ,2 / ,6 / Polyesteri (POE) / 1,0 0,75 / ,3 / ,6 / ,2 / Polyesteri (POE) / 1,1 1,0 / ,0 / ,2 / 3,2 11,7 / 4,2 2,0 / ,7 / Polyesteri (POE) / 1, Laitteen liitännät lämmitystä varten tuuma K 1¼" u K 1¼" u K 1¼" u K 1¼" u 4.3 Laitteen liitännät keruuliuosta varten tuuma K 1¼" u K 1¼" u K 1¼" u K 1¼" u 4.4 Kuljetusyksikön paino mukaan lukien pakkaus kg Sähköliitäntä 5.1 Nimellisjännite; sulakekoko V / A 400 / / / / Ottoteho 1 B0 W35 kw 1,23 1,27 1,6 1,66 2,07 2,14 2,66 2, Käynnistysvirta pehmokäynnistyksellä A 22 (ilman PK:a) 30 (ilman PK:a) Nimellisvirta B0 W35 / cos ϕ A / --- 2,22 / 0,8 6 Laite täyttää eurooppalaiset turvallisuusmääräykset 3 7 Muita mallin ominaisuuksia: 2,29 / 0,8 2,89 / 0,8 3 / 0,8 3,77 / 0,8 3,86 / 0,8 4,84 / 0, Laitteessa oleva vesi on suojattu pakkaselta 4 on on on on 7.2 Suoritustasot Ohjausyksikkö sisäinen/ulkoinen Sisäinen Sisäinen Sisäinen Sisäinen 5,03 / 0,8 Suomi 1. Nämä tiedot kuvaavat laitteiston kokoa ja suorituskykyä standardien EN 255 ja EN mukaan. Taloudellisuuden ja energiakäytön kannalta on huomioitava kaksivalenssipiste ja säädöt. Silloin tarkoittaa esim. B10 /W55: Keruuliuoksen lämpötila 10 C ja lämmityksen menoveden lämpötila 55 C. 2. Huomioi, että laitteen tilantarve on suurempi putkiliitäntöjä, käyttöä ja huoltoa varten. 3. katso CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus 4. Lämmönjakokiertopumpun ja lämpöpumpun ohjausyksikön on aina oltava käyttövalmiina. FI-9

11 12 Tekniset tiedot maalämpöpumppumalleille SI 14TE - SI 21TE Suomi 1 Tyyppi ja tilauskoodi SI 14TE SI 17TE SI 21TE 2 Rakenne 2.1 Kotelointi standardin EN mukaan IP 20 IP 20 IP Asennuspaikka Sisätila Sisätila Sisätila 3 Suorituskykytiedot 3.1 Käyttölämpötilarajat: Menoveden lämpötila C Enintään 58 Enintään 58 Enintään 58 Keruuliuos (lämmönlähde) C Pakkasneste Monoetyleeniglykol Monoetyleeniglykol Monoetyleeniglykol Pienin pakkasnestepitoisuus (-13 C jäätymislämpötila) 25% 25% 25% 3.2 Lämmitysveden lämpötilaero B0 / W35:llä K 9,6 5,0 9,3 5,0 11,3 5,0 3.3 Antoteho/ lämpökerroin B-5 / W55:llä 1 kw / ,5 / 2,6 14,4 / 2,6 17,9 / 2,5 B0 / W45:lla 1 kw / ,1 / 3,5 16,2 / 3,4 19,8 / 3,2 B0 / W50:lla 1 kw / ,2 / 3,4 16,7 / 3,2 20,4 / 3,1 B0 / W35:lla 1 kw / ,5 / 4,5 14,4 / 4,3 17,1 / 4,6 16,9 / 4,4 21,1 / 4,3 20,8 / 4,1 3.4 Äänitaso db(a) Lämmitysveden virtausnopeus sisäisellä paine-erolla m³/h / Pa 1,3 / ,5 / ,5 / ,9 / ,6 / ,6 / Keruuliuoksen virtaus sisäisellä paine-erolla m³/h / Pa 3,5 / ,3 / ,8 / ,8 / ,5 / ,4 / Kylmäaine; kokonaistäyttöpaino tyyppi/ kg R407C / 2,1 R407C / 2,3 R407C / 4,5 3.8 Voiteluaine; kokonaistäyttömäärä tyyppi/litra 4 Mitat, liitännät ja painot Polyesteri (POE) / 1,95 Polyesteri (POE) / 1,77 Polyesteri (POE) / 4,1 4.1 Laitteen mitat ilman liitäntöjä 2 K x L x P mm Laitteen liitännät lämmitystä varten tuuma K 1¼" u K 1¼" u K 1¼" u 4.3 Laitteen liitännät keruuliuosta varten tuuma K 1¼" u K 1¼" u K 1½" u 4.4 Kuljetusyksikön paino mukaan lukien pakkaus kg Sähköliitäntä 5.1 Nimellisjännite; sulakekoko V / A 400 / / / Ottoteho 1 B0 W35 kw 3,22 3,37 3,72 3,86 4,91 5, Käynnistysvirta pehmokäynnistyksellä A Nimellisvirta B0 W35 / cos ϕ A / --- 5,81 / 0,8 6,08 / 0,8 6,35 / 0,8 6,64 / 0,8 8,86 / 0,8 9,2 / 0,8 6 Laite täyttää eurooppalaiset turvallisuusmääräykset Muita mallin ominaisuuksia: 7.1 Laitteessa oleva vesi on suojattu pakkaselta 4 on on on 7.2 Suoritustasot Ohjausyksikkö sisäinen/ulkoinen Sisäinen Sisäinen Sisäinen 1. Nämä tiedot kuvaavat laitteiston kokoa ja suorituskykyä standardien EN 255 ja EN mukaan. Taloudellisuuden ja energiakäytön kannalta on huomioitava kaksivalenssipiste ja säädöt. Silloin tarkoittaa esim. B10 /W55: Keruuliuoksen lämpötila 10 C ja lämmityksen menoveden lämpötila 55 C. 2. Huomioi, että laitteen tilantarve on suurempi putkiliitäntöjä, käyttöä ja huoltoa varten. 3. katso CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus 4. Lämmönjakokiertopumpun ja lämpöpumpun ohjausyksikön on aina oltava käyttövalmiina. FI-10

12 1 Mittakuvat... A-II 1.1 Mittakuva SI 5TE - SI 17TE...A-II 1.2 Mittakuva SI 21TE...A-III 2 Kaaviot... A-IV 2.1 Ominaiskäyrät SI 5TE...A-IV 2.2 Ominaiskäyrät SI 7TE...A-V 2.3 Ominaiskäyrät SI 9TE...A-VI 2.4 Ominaiskäyrät SI 11TE...A-VII 2.5 Ominaiskäyrät SI 14TE...A-VIII 2.6 Ominaiskäyrät SI 17TE...A-IX 2.7 Ominaiskäyrät SI 21TE...A-X 3 Sähkökaaviot... A-XI 3.1 Ohjaus SI 5TE - SI 17TE...A-XI 3.2 Tehonsyöttö SI 5TE - SI 17TE...A-XII 3.3 Kytkentäkaavio SI 5TE - SI 17TE...A-XIII 3.4 Selitykset SI 5TE - SI 17TE... A-XIV 3.5 Ohjaus SI 21TE... A-XV 3.6 Tehonsyöttö SI 21TE... A-XVI 3.7 Kytkentäkaavio SI 21TE... A-XVII 3.8 Selitykset SI 21TE... A-XVIII 4 Putkikaava...A-XIX 4.1 Komponentit... A-XIX 4.2 Selitykset... A-XX 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...A-XXI A-I

13 1 1 Mittakuvat 1.1 Mittakuva SI 5TE - SI 17TE A-II

14 Mittakuva SI 21TE A-III

15 2 2 Kaaviot 2.1 Ominaiskäyrät SI 5TE A-IV

16 Ominaiskäyrät SI 7TE A-V

17 Ominaiskäyrät SI 9TE A-VI

18 Ominaiskäyrät SI 11TE A-VII

19 Ominaiskäyrät SI 14TE A-VIII

20 Ominaiskäyrät SI 17TE A-IX

21 Ominaiskäyrät SI 21TE A-X

22 3.1 3 Sähkökaaviot 3.1 Ohjaus SI 5TE - SI 17TE A-XI

23 Tehonsyöttö SI 5TE - SI 17TE A-XII

24 Kytkentäkaavio SI 5TE - SI 17TE A-XIII

25 Selitykset SI 5TE - SI 17TE A1 Johdinsilta, asennettava, jos estokontaktoria ei käytetä A2 Johdinsilta, on poistettava käytettäessä toista estokontaktoria A3 Johdinsilta, poistettava, jos ensiö(keruuliuos)pumppua varten käytetään moottorisuojakontaktoria A4 Johdinsilta, poistettava, jos kompressoria varten käytetään moottorisuojakontaktoria Avoin johtosilta tai kontaktori tarkoittaa estoa tai häiriötä B2* Keruuliuoksen matalapainepressostaatti B3* Käyttöveden termostaatti (vaihtoehtona R3:lle) B4* Uima-allastermostaatti E9* Uppolämmitin käyttövesi E10* 2. Lämmöntuottaja (lämmityskattila tai sähk. lämmityssauva) F2 Varoke N1-reletuloille J12 ja J13 4,0 ATr F3 Varoke N1-reletuloille J15 - J18 4,0 ATr F4 Korkeapainepressostaatti F5 Matalapainepressostaatti F15 Moottorisuoja M11 H5* Häiriömerkkivalo J1...J18 Kytkentäpiste N1:llä K1 Kompressorin kontaktori K5 Ensiö(keruuliuos)pumpun kontaktori (PUP) K11* Elektroninen Rele H5:lle (N11:lle) K12* Elektroninen Rele M19:lle (N11:lla) K20* Kontaktori 2. lämmönkehitin K21* Kontaktori uppokuumennin-kuumavesi K22* Kunnallispalvelun estokontaktori K23* SPR apurele M1 Kompressori M11* Ensiö(keruuliuos)pumppu (PUP) M13* Lämmönkiertopumppu M15* Lämmönkiertopumppu lämmityspiiri 2 M16* Apukiertopumppu M18* Käyttövesikiertopumppu M19* Uima-allasveden kiertopumppu M21* Sekoitin pääpiiri M22* Sekoitin lämmityspiiri 2 N1 Lämpöpumpun ohjausyksikkö N7 Pehmokäynnistysohjaus (ei laitteissa SI 5TE ja SI 7TE ) N11* Relemoduuli R1 Ulkoanturi R2 Paluuvesianturi R3 Käyttövesianturi (vaihtoehtona käyttöveden termostaatille) R5 Lämmityspiiri 2:n anturi R6 Jäätymiseneston anturi R7 Koodausvastus 40k2 R9 Menovesianturi T1 Turvaeristysmuuntaja 230/24V AC-28VA X1 Ohjausyksikön syöttökaapelin kytkentärima L/N/ PE-230V AC-50 Hz/sulakkeet/N- ja suojamaadoitus X2 Kytkentärima 24V AC-jakaja X3 Kytkentärima GND-jakaja antureille X6 Tehonsyötön kytkentärima 3L/PE-400V AC-50 Hz Lyhenteet: EVS EVU-estokontaktori SPR Ylimääräinen estotulo MA Sekoitin AUKI MZ Sekoitin KIINNI * Osat on hankittava erikseen tai tilattava lisävarusteina A-XIV

26 Ohjaus SI 21TE A-XV

27 Tehonsyöttö SI 21TE A-XVI

28 Kytkentäkaavio SI 21TE A-XVII

29 Selitykset SI 21TE A1 Johdinsilta, asennettava, jos estokontaktoria ei tarvita A2 Johdinsilta, on poistettava käytettäessä toista estokontaktoria suljettu kosketin = ei estoa / LP päällä B2* Keruuliuoksen matalapainepressostaatti B3* Käyttövesitermostaatti B4* Uima-allastermostaatti E9* Sähköinen uppokuumennin käyttövesi E10* 2. Lämmöntuottaja (lämmityskattila tai sähk. lämmityssauva) F2 Varoke N1-reletuloille J12 ja J13 4,0 ATr F3 Varoke N1-reletuloille J15 - J18 4,0 ATr F4 Korkeapainepressostaatti F5 Matalapainepressostaatti rajoitin käsipalautuksella F12 Lämpötilavalvoja N7 F14 Elektroninen moottorisuoja kompressori 1 H5* Häiriömerkkivalo J1...J18 Kytkentäpiste N1:llä K1 Kompressorin kontaktori K5 Ensiö(keruuliuos)pumpun kontaktori K1.1 Käynnistysvirran rajoittimen kontaktori K1.2 Aikarele viiveelle K1:stä K11* Elektroninen etävikailmaisimen rele (relemoduuli) K12* Elektroninen uima-altaan kiertopumpun rele (relemoduuli) K20* Toisen lämmöntuottajan kontaktori (lämmityskattila tai sähkövastus) K21* Käyttöveden sähk. uppokuumentimen kontaktori K22* Kunnallispalvelun estokontaktori K23* SPR-apukontaktori M1 Kompressori M11* Ensiö(keruuliuos)pumppu M13* Lämmönkiertopumppu M15* Lämmönkiertopumppu lämmityspiiri 2 M16* Apukiertopumppu M18* Käyttövesikiertopumppu M19* Uima-allasveden kiertopumppu M21* Sekoitin pääpiiri M22* Sekoitin lämmityspiiri 2 N1 Lämpöpumpun ohjausyksikkö N7 Pehmokäynnistyspiirilevy N11* Relemoduuli N14 Ohjauspaneeli Q1 Keruuliuospumpun moottorin suojakontaktori Q2 Kompressorin suojakontaktori R1 Ulkoanturi R2 Paluuvesianturi R3 Käyttövesianturi (vaihtoehtona käyttöveden termostaatille) R5 Lämmityspiiri 2:n anturi R6 Jäätymiseneston anturi R7 Koodausvastus 40k2 T1 Turvaeristysmuuntaja 230/24V AC-28VA X1 Ohjausyksikön syöttökaapelin kytkentärima L/N/ PE-230V AC-50 Hz/sulakkeet/N- ja suojamaadoitus X2 Kytkentärima 24V AC-jakaja X3 Kytkentärima GND-jakaja antureille R1/-2 ja -3 kohdalla J2 X4 Kytkentärima GND-jakaja antureille R5 ja -6 kohdalla J6 X5 Tehonsyötön kytkentärima 3L/PE-400V AC-50 Hz Lyhenteet: EVS EVU-estokontaktori SPR Ylimääräinen estotulo MA Sekoitin AUKI MZ Sekoitin KIINNI * Osat on lisättävä ulkoisesti A-XVIII

30 4.1 4 Putkikaava 4.1 Komponentit A-XIX

31 Selitykset Sulkuventtiili Sulkuventtiili, jossa tyhjennys Ohivirtausventtiili Varoventtiili Kiertopumppu Paisunta-astia Huonelämpötilalla ohjattu venttiili Sulkuventtiili, jossa suuntaisventtiili Lämmön kuluttaja Likasuodatin Lämpötila-anturi Joustava liitosletku Lämpöpumppu Puskurisäiliö Lämpöpumpun ohjausyksikkö Sähkönjakelujärjestelmä Lämpimän käyttöveden varaaja Maakollektorit Maalämmönkeräimet Keruuliuosjakaja Keruuliuoskokooja M11 M13 M18 R1 R2 R3 R9 KW WW Keruuliuoksen kiertopumppu Lämmönkiertopumppu Käyttövesikiertopumppu Ulkoanturi Paluuvesianturi Käyttövesianturi Menovesianturi Kylmä vesi Lämmin käyttövesi A-XX

32 5 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus A-XXI

33 Glen Dimplex Deutschland GmbH Geschäftsbereich Dimplex Am Goldenen Feld 18 D Kulmbach Oikeudet erehdyksiin ja muutoksiin pidätetään. +49 (0)

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN Vuorovaikutteinen suunnittelutuki löytyy osoitteesta: www.dimplex.de/fi/ammattilaisille/onlinesuunnittelija Seuraavien

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

DeltaSol AL *11207831* Ammattiasentajan käsikirja. Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys

DeltaSol AL *11207831* Ammattiasentajan käsikirja. Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys DeltaSol AL Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille Ammattiasentajan käsikirja Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys Ohjausyksikön ctuvus-sertiointi vahvistaa että ohjausyksikkö on sertioitu

Lisätiedot

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin

Lisätiedot

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN JÄMÄ STAR RST 6 kw maalämpöpumput integroidulla käyttövesivaraajalla JÄMÄ STAR 6-7 kw maalämpöpumput

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Ilmastointilaite RDAB

Ilmastointilaite RDAB Tekninen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Maaliskuu 2009 FWG_Housing_RDAB_Technical instruction_fi_200903_8511 Sisällys Käyttö ja huolto (käyttäjän kannalta) Toiminnot... 3 Ohjauspaneeli, käsittely...

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V)

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V) 1. Käyttöohje KÄYTTÖOHJE 1.9.2009 MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE Maalämpöpumppu MAALÄMPÖPUMPPU Innova Heat G-6 (3X400V) Innova Heat G-8 (3X400V) Innova Heat G-10 (3X400V) INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT

Lisätiedot