Eurooppalaisen ammatillisen vartiointikoulutuksen käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalaisen ammatillisen vartiointikoulutuksen käsikirja"

Transkriptio

1 Eurooppalaisen ammatillisen vartiointikoulutuksen käsikirja Toukokuu 2004 Tekijöinä Louis Spaninks CINOP sta, Larry Quinn & John Byrne FTS sta Toteutettu EU:n Opetus- ja kulttuurikomission sekä Työ- ja Sosiaaliasioiden komission tukemana ja läheisessä yhteistyössä EVPL:n ja UNI-Europan kanssa Alkuperäisversio on englannin kielinen. Käännös: Amplus, Lyon Suunnittelu ja julkaisu: Réédition, Ranska.

2 YHTEISKUNNALLISTEN LIITTOUTUJIEN, EVPL :n JA UNI-EUROPAN YHTEISJULKAISU. Julkaisu on syntynyt EU:n Työ- ja sosiaaliasioiden komission tukemana sekä osana Opetus- ja kulttuurikomission ohjelmaa Leonardo (NL/96/21138/P1/11/1.1.b/FPC). Ammatillinen koulutusopas, joka käsittelee yksityistä vartiointiteollisuutta Euroopassa on kolmen vuoden intensiivisen työn tulos. Se on tiiviin yhteistyön aikaansaannos EVPL:n ja UNI-EUROPAN välillä, jonka on tehnyt mahdolliseksi Opetus- ja kulttuurikomission, sekä Työ- ja sosiaaliasioiden komissioiden avustus. Projektin hedelmällisyys perustuu pitkälti yhteiskunnallisten kumppaneiden aktiivisuuteen, sekä molemminpuoliseen kunnioitukseen. Tämä yhteistyö on mahdollistanut eurooppalaisen vartiointikäsikirjan luomisen, sen ammattitaitoisuuden ja tasokkuuden. Yhteiskunnalliset liittoutujat uskovat vahvasti, että turvallisuusteollisuudessa standardien ylläpitämisen, sekä ammattitaidon lisäämisen kannalta on ollennaista, että tämä hyväksytty käsikirja ja sen sisältö muodostavat kansallisella tasolla vartioiden ammatillisen koulutuksen minimivaatimukset Euroopassa. Liittoutujat ovat myös sitä mieltä, että näiden tietojen eteenpäinvieminen koulutettujen ammattilaisten toimesta turvallisuusteollisuudessa auttaa ammattitaidollista ideologiaa ja metodia viemään eteenpäin vartijoiden, turvallisuuspalvelujen alihankkijoiden sekä yhteiskunnallisten liittoutujien etuja kansallisella tasolla. Tämän kautta yhteiskunnallisten liittoutujien johtaman sosiaalisen dialogin edut siirtyvät eurooppalaiselta tasolta kansalliselle tasolle. Yhteiskunnalliset liittoutujat, EVPL ja UNI- Europa, osoittavat kiitollisuutensa koko projektin ajan sektorin molemmilta puolilta löytyneelle työlle, yhteistyöhalulle ja osanotolle. Opetus- ja kulttuurikomission Leonardoprojektin (NL/96/2/1138/P1/11,1.b/FPC) sekä työ- ja sosiaalikomission kautta haluamme kiittää EU:ta heidän kiinnostuksestaan, osanotostaan ja avustaan tässä uudistuksellisessa projektissa. Ilmoitukset EUROOPPALAISEN VARTIOINTIKOULUTU- SOHJELMAN KÄSIKIRJAN PEDAGOGINEN AVAUS YHTEISKUNNALLISTEN LIITTOUTU- JIEN, EVPL:n (Euroopan vartiointipalveluliitto) ja UNI-EUROPAN YHTEISJULKAI- SUN sisältö viittaa prosessiin, joka on läpikäyty tätä käsikirjaa varten. Tämä pedagoginen julkaisu sisältää tietoa koulutusoppaan käytöstä, sekä sen pyrkimyksistä. Marc Pissens Puheenjohtaja On tärkeää, että turvallisuusalan kouluttajat, jotka tulevat jakamaan ja käyttämään käsikirjan tietoa ymmärtävät täysin sen metodin, jota on käytetty käsikirjan perustana ja sen, kuinka sitä voidaan koulutuksen myötä soveltaa kansalliseen turvallisuuteen. Myös niiden vartijoiden, jotka tullaan kouluttamaan ja jotka odottavat saavansa käsikirjan pedagogisista osista tietynlaista tietoa, tulee täysin ymmärtää metodi. Yleismuoto on toteutettu siten, että se soveltuu samanlaisiin turvallisuuskäytäntöihin ympäri Euroopan. Tämä johtaa minimivalmiuksiin, jotka on stardardisoitava Euroopan tasolla. Ne osa-alueet, kuten esim. voimassaoleva lakikäytäntö eri maissa, on jätetty tarkoituksella mainitsematta tai niihin ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Täten jokainen maa voi soveltaa omaa lakikäytäntöä vartijakoulutuksessaan. Vaikka lailliset aspektit ovat vaillinaisia voimassaolevaan lakiin nähden, joitain yleisohjeita tullaan kuitenkin antamaan ja siten ne täydentävät näitä kansallisia tasoja. Yhteiskunnallisten liittoutujien mielestä kyseisen maan voimassaoleva laki täydentää näitä aspekteja. Turvallisuusalan kouluttajien käyttämän metodin avulla tulee varmistaa, että ennen koulutuksen loppua ja diplomin saantia, koulutetut henkilöt tai vartijat hallitsevat kansallisen tason perustiedot tai kansallisen tason minimivaatimukset, jotka luetellaan kappaleissa Arvostelu tapahtuu kansallisella tasolla. Julkaisun konsepti ja ideologia ymmärretään selvästi, kun käsikirjan lukijat ovat perehtyneet eurooppalaisen vartiointikoulutusohjelman käsikirjan sisältöön. Sen sekä yleiset että kansalliset aspektit vahvistavat, että pedagogisen metodin runko vastaa ammatillisesti tasoa, jonka avulla koulutetut henkilöt saavuttavat tarpeelliset erityistiedot. Bernadette Tesch-Segol Aluesihteeri

3 Tämä projekti on tiiviin yhteistyön hedelmä yksityisen turvallisuuspalvelusektorin eri yhteiskunnallisten liittoutumien välillä: EVPL (Euroopan Vartiointipalveluiden liitto) muodostuu yksityisen turvallisuuden piiriin ryhmittyneistä työnantajista. Kansallisella tasolla EVPL:n jäsenet ovat yksityisen vartiointisektorin työnantajien liitosta. EVPL:n pariin kuuluu noin 6000 yritystä Euroopassa, noin työntekijää. EVPL:n tärkeimmät päämäärät : puolustaa jäsenorganisaatioiden etuja; edesauttaa kansallisten lakien yhtenäistämistä; suorittaa taloudellisia, kaupallisia, juridisia ja sosiaalisia tutkimuksia; kerätä ja jakaa tietoa päämääristä; noudattaa eurooppalaista politiikkaa EU:hun toistuvasti pidettävien yhteyksien välityksellä; ylläpitää sosiaalista dialogia virkaveljensä UNI- Europan kanssa, joka on suuntautunut yksityiseen turvallisuuteen. Uni-Europa edustaa Euroopassa noin palkansaajaa yksityisellä turvallisuussektorilla 30 ammattiyhdistyksen kautta. Tämä elin takaa eurooppalaisten suurten turvallisuusyritysten tuotantokomiteoiden koordinoinnin, mm. Group 4 Securitas, Securitas AB ja Securicor. Tähän mennessä UNI-Europan aktiviteetit ovat olennaisesti koskeneet sektorikohtaisten sääntöjen parantamista, mm. luoden yhteisiä koulutusohjelmia ja kannustaen sektorin hallinnollisia valtuutuksia. Eri jäsenten kokoavia konferensseja järjestetään säännöllisesti, täten mahdollistetaan tiedonvaihto, opiskelu ja keskustelu viimeaikaisimmista kehityksistä. Alkuaan projekti laitettiin käyntiin Opetus- ja Kulttuurikomission (entinen DG 22) Leonardo da Vinci-projektin myötä, sekä Työ- ja Sosiaaliasioiden komission (entinen DG 5) avustamana, joka oli mm. sisältänyt sen pysyvästi sektorin pöytäkirjaan Sosiaalidialogi Euroopassa. Tämä projekti ei olisi voinut toteutua ilman sektorin ammattilaisten arvokasta apua, siitä kiitos sekä EVPL:lle että UNI-Europalle. Oheinen Koulutuskäsikirja on sekä EVPL:n että UNI-Europan hyväksymä; kyseessä on ensimmäinen suuri askel kohti yksityisten turvallisuuspalveluiden ammattimaisuutta eurooppalaisella tasolla. Projektiin osallistuneet organismit : EVPL Maa: UNI-Europa V.S.O Itävalta H.T.V. A.E.G.S. Belgia CCAS-CSC / CG-FGTB / SETCa A.H.T.S. Tanska DFSF A.S.S.I. Suomi TEKERI U.F.I.S.S. Ranska FdS-CFDT / FETS-FO B.D.W.S. Saksa Ö.T.V. Security Federation Ireland Irlanti SIPTU ASSVIGILANZA Italia FILCAMS-CGIL / FISASCAT-CISL / UILTuCS V.P.B. Alankomaat FNV Bondgenoten / CNV Dienstenbond / De Unie APROSER Espanja FEAD-CC.OO / FeS-UGT / ELA-STV B.F.R Ruotsi Svenska Transprotarbetareförbundet / H.T.F. B.S.I.A. Iso-Britannia GMB / T&G Yhteistyökumppanit : N.A. Luxenburg DEP-OGB-L / FEP-FIT / LCGB-CLSC N.A. Norja Norsk Arbeidsmandsforbund A.E.S.S. Sveitsi VHTL/FCTA Ammatilliseen koulutukseen liittyvien sääntöjen rakenteen ja sisällön synnyn on laatinut CINOP in, Louis Spaninks yhteistyössä Larry Quinn'in ja John Byrnen kanssa Federation Training Services'stä (FTS). Kiitokset

4

5 Johdanto P Yksityisen vartioinnin sektori P Vartija P Turvamateriaali P Turvakäytäntö P Hätätoimenpiteet P Vartija ja lain käyttö P Paloturvallisuus P Hygienia ja turvallisuus P Ensiapu P Asiakaspalvelu ja sen laatu P Viestintä P Ammatilliset suhteet P. 99 Sisältö 13. Työlainsäädäntö 14. Arviointikriteerit 15. Suorituskriteerit 16. Arvostelu P. 105 P. 111 P. 113 P. 115 deog,sla apdkq si.hdszao ,5 15,5 Meention Bied si ajkstzema

6 Johdanto Tässä asiakirjassa esiintyvät tiedot ovat pitkän ja tiiviin yhteistyön aikaansaannos työntekijöiden edustajien (UNI-Europa) ja yksityisen turvallisuussektorin työnantajien (EVPL) välillä. Tietoja käsikirjaa varten suoritetuista toiminnoista tai prosesseista saa seuraavasta asiakirjasta: "Eurooppalaiset ammatilliset turvallisuuspätevyydet, Leonardo da Vinci NL/96/2/1136/PI/II.1.1.b/FP" Tämä käsikirja on yleiseurooppalainen käsikirja. Jotkut sen yksiköistä vaativat sopeuttamista kansalliseen tilanteeseen (esim. säädökset, laki, kulttuuri, jne.). Seuraava kappale selittää ja kuvailee saavutetun ammattitaidon, sen soveltamisen ja katetut teemat, sekä kansallisen tason tarpeet. Ammattitaito, käsite ja rakenne Vartioinnin ammattitaito muodostaa yksityisen turvallisuuspalvelusektorin ammatillisten normien lähtökohdan. Yksityisen turvallisuuspalveluiden toimitapojen ja Euroopan valtioiden lainsäädännöissä ilmenevien ominaisuuksien välillä on iso ero. Opetuksen ja koulutuksen erot vaihtelevat eri maiden välillä, joissakin tapauksissa esim. ammatillinen koulutus on pakollista jokaiselle uudelle turvallisuussektorille saapuvalle työntekijälle tai sitten säännöt puuttuvat täysin. Yksi Leonardo da Vinci-projektin päätavoitteista on strukturoida koulutus eurooppalaisella tasolla, sekä täten kontrolloida ammattitaitoa ja sektorin välittämää kuvaa itsestään. Vaikkei projektin tarkoitus ole muuttaa mitään kansallisia koulutusjärjestelmiä sinällään, se tulee eittämättä tapahtumaan jollain tasolla. Pääpyrkimys on luoda yleinen koulutusstruktuuri, josta voidaan keskustella kansallisella tasolla. Enemmän tai vähemmän lyhyellä aikavälillä se voidaan kansallisen lain nojalla asettaa minimiehdoksi. Yksi perusperiaatteista on, että koulutuksen minimiehdot tulevat olemaan ratkaisevia niille henkilöille, jotka ovat sulautumassa sektoriin (uudet työntekijät). Uusiutuva koulutussysteemi on myös suunnitteilla, mutta vaatii toisenlaista strategiaa tulevaisuudessa. Vartioinnin ammattitaito Normien käyttö Johdanto Ammattitaitokäsitteen perustarkoitus on parantaa työntekijöiden saavutuksia eurooppalaisella tasolla ja täten vaikuttaa koko palvelutasoon.yksityisen turvallisuussektorin palkansaajien täytyy noudattaa nykyhetken sääntöjä eurooppalaisen koulutusohjelman avulla. Kouluttajien täytyy kyetä soveltamaan sääntöjä, jotta ammatillisen peruskoulutuksen laatu ja asianmukaisuus säilyvät. Työnantajat voivat käyttää näitä sääntöjä ja pätevyyksiä määritelläkseen pätevyystasot yrityksen sisällä ja yksityiset turvallisuuspalvelut kokonaisuudessaan. Nämä säännöt voivat myös tulevaisuudessa auttaa strukturoimaan yhtenäisellä tavalla koko sektorin ammattinimikkeiden kuvaukset. Tämä vartioinnin koulutuskäsikirja ottaa ensimmäisen askeleen tähän suuntaan. Säännöt ovat myös käypiä työnantajien toimeenpaneman koulutuksen suosituksina. Henkilöillä voi olla todistus pätevyydestään ja he voivat kehittyä työssään kehikossa, joka sallii heidän ammatillisen kehityksen, koulutuksen ja etenemisen suunnittelun. Täten heillä on paremmat mahdollisuudet löytää työtä, kehittyä ammatillisen ympäristön sisällä tai sen ulkopuolella (työntekijän liikkuvuus). Sen lisäksi, he voivat itse arvioida heille tarjottavien eri koulutus- ja opetusohjelmien asianmukaisuuden. Työnantajat voivat käyttää perussääntöä parannusprosessin lähtöpisteenä, taata laatu ja ammattitaito ennen kuin he ryhtyvät parantamaan yksityisen turvallisuuspalvelun kuvaa Euroopassa. Peruskoulutus : päämäärä ja metodi Peruskoulutusohjelman päämäärä on tuottaa miniminormit jokaiselle turvavirkailijalle. Peruskoulutus tuo tarvittavat tiedot ja taidot työn suorittamiseen. 6

7 Koulutus perustuu suorituksiin, jotka on helppo suorittaa ja painottaa seuraavia asioita: Tarkkailutekniikka Kirjallinen ja suullinen raportointi Sosiaalinen käyttäytyminen ja asiakassuhdetoiminta Tehokas toiminta Koulutus voi toimia hyvin käytännöllisellä tavalla. Luokkassa tapahtuva opetus rajoitetaan vähimpään mahdolliseen ja suurin osa teoreettisesta tiedosta annetaan kirjallisten dokumenttien tai videon välityksellä. Uudet teknologiakeinot voivat myös kaikella mahdollisella tavalla olla apuna. Kaikkia teoreettisia tietoja kokeillaan käytännössä tai ne asetetaan niille sopivaan tilanteeseen ja ympäristöön. Peruskoulutuksen ohjelmaosiot Prosessi- ja ammattipätevyyteen johtava aineisto on kuvattu projektiin liitetyssä tuotteessa nimeltä "Eurooppalainen vartioinnin ammatillista koulutusta käsittelevä käsikirja". Tämä käsikirja selvittää ja luetteloi ne pätevyydet, jotka harjoittelijoiden on täytynyt saavuttaa heti koulutuksen päättymisen jälkeen tehtävässä arvioinnissa. Kansallisen erikoistilanteen huomioiminen vaatii joitain yksikkömuutoksia, esim. sovellettava lainsäädäntö yksityisen vartioinnin kohdalla tai muut kansalliset erityispiirteet. Näiden sovellutusten tulee määräytyä sekä yhteiskunnallisten liittoutujien kautta kansallisella tasolla, että tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten ja kyseisten koulutuselimien kanssa. "Eurooppalaisen vartioinnin ammatillista koulutusta käsittelevä käsikirja" on määrittellyt säännöt, jotka vartiointityötä tekevien henkilöiden on hallittava. Eurooppalaisen vartiointikoulutuksen yksiköt: Yksikkö 1 Yksityisen vartioinnin rakenne Yksikkö 9 Ensiapu Yksikkö 2 Vartija Yksikkö 10 Asiakaspalvelu & laatu Yksikkö 3 Turvamateriaalit Yksikkö 11 Viestintä Yksikkö 4 Turvakäytäntö Yksikkö 12 Ammatilliset suhteet Yksikkö 5 Hätätoimenpiteet Yksikkö 13 Työlainsäädäntö Yksikkö 6 Vartija ja lainkäyttö Yksikkö 14 Arviointikriteerit Yksikkö 7 Paloturvallisuus Yksikkö 15 Suorituskriteerit Yksikkö 8 Hygienia ja turvallisuus Yksikkö 16 Arvostelu 7

8 Käsitys kansallisella tasolla Tämä kappale listaa kaikki ne yksiköt, jotka tulee suorittaa tai täsmentää kansallisella tasolla. Tietyt yksiköt (80%) on täydennetty eurooppalaisella tiedolla, mutta vaativat kansallisen tason sovellutuksen. Sovellutus on tarpeellinen tietojen koskiessa kansallisia säädöksiä tai lainsäädäntöä. Johdanto Yksikkö 1 Yksityisen vartioinnin 1sektori Kulttuuri ja historia (täsmentää) Haarat ja palvelut (täsmentää) EU-konsultointi Säädökset ja normit (täsmentää) Vartiointisektorin lainsäädäntö (täsmentää) Määritelmät ja termit (täsmentää) Yksikkö Henkilökohtainen materiaali Virkamateriaali Tilannedokumentit Sähköjärjestelmät Yksikkö Hätätapaus Yleisvastaus Tulipalo Hälytyksen laukeaminen Murto Onnettomuus tai tapaturma Vakava tapaturma Ensiapu Riitatilanne Hätäpalvelut Yksikkö Tulipalon vaikutus Tulipalon periaatteet Vaahtosammuttimet Työasemien menettelytavat Turvallisuusmateriaalit 3 5Hätämääräykset 7Tulipalo Yksikkö Vartijaprofiili Yksikkö Vartija Pätevyyskriteerit (täsmentää) Toistuvat toiminnot Hyödylliset taidot Yksikkö Yksikkö Turvatarkastus Turvallisuustarkastus Paloturvallisuus Toiminnot ovella Valvomotoiminnot Tarkkailukyky Juridinen järjestelmä Vartioinnin yhteiskatsaus Turvallisuusmääräykset 4 6 Vartija ja lain käyttö (täsmentää) (täsmentää) Rikos- ja siviilioikeuden ero (täsmentää) Lakikokoelma (täsmentää) Sovellettava laki (täsmentää) Juridinen järjestelmä ja menettelytavat (täsmentää) Lainsäädäntö Yhteiskunnallisten liittoutujien rooli Termit ja määritelmät Henkilökohtainen materiaali 8 Hygienia ja turvallisuus (täsmentää) (täsmentää) (täsmentää) 8

9 Yksikkö Ensiapu 9Ensiapu Säädökset (täsmentää) 9. 3 Ensiapulaukku Yleiset loukkaantumissyyt Varotoimet Yksikkö Viestintätaidot Tietojen tallennus ja niiden välitys Riitatilanteiden hoito Siviilitiedotteet Ohjeiden soveltaminen Ryhmätyö 11 Viestintä Yksikkö Asiakaspalvelun periaatteet Asiakaspalvelu ja turvallisuus Asiakaspalvelu 10 ja sen laatu ISO 9000-laatujärjestelmän periaatteet Laatu ja turvallisuus Asiakasvastuu laatuun nähden Yksikkö Kehityksen historia Yhteiset termit Järjestelmän rakenne 12 Ammatilliset suhteet (täsmentää) (täsmentää) (täsmentää) Yhteiskunnallisten liittoutujien vaikutus (täsmentää) Yksikkö Työlainsäädäntö Työehtosopimukset 13 Työoikeuden säädäntö (täsmentää) (täsmentää) Yrityksen voimassaolevat säännöt (täsmentää) Työsopimukset (täsmentää) Muistutuslista työntekijöille (täsmentää) Yksikkö Arviointikriteerit Yksiköiden tulee yksinomaan olla luotuja kansallisessa ympäristössä heijastaen kansallista ammatillista koulutusta Yksikkö 15 Suorituskriteerit Yksikkö 16 Arvostelu 9

10

11 1 Yksikkö 1 Yksityisen vartioinnin sektori Suositeltavat tavoitteet Kulttuuri ja historia Sektorit ja palvelut EU-konsultointi Säädökset ja normit Turvallisuussektorin lainsäädäntö Määritelmät ja termit 11

12 Yksityisen vartioinnin sektori Kulttuuri ja historia Tavoitteet (Ei yleistä) Tavoitteena on laatia tiivistelmä, joka korostaa seuraavia kohtia : prosessi, jonka avulla yksityinen vartiointi löi itsensä läpi modernissa sosiaalisessa kulttuurissa; yksityisten vartiointipalvelujen vaikutus yhteiskuntaan; tapahtumat, jotka vaikuttivat yksityisen vartiointisektorin synnyn valtiollisen vartioinnin rinnalle; vartiointipalvelusektorin historia (1900-luku ). Sektorit ja palvelut Päämääränä on listata seuraavat elementit : yksityisen vartiointisektorin eri segmentit ; yksityisen vartiointisektorin eri pääpalvelut; vartiointisektorin pääasiallisimmat ja kuvaavimmat elimet. EU-konsultointi Päämääränä on kuvata yhteiskunnallisten kumppanien konsultointiprosessin rakenne. Säädökset ja normit Tarkoituksena on tehdä yhteenveto vartiointisektorin lisenssi- ja normitarpeista. Sektorin lainsäädäntö Päämääränä on tiivistää seuraavat kohdat: sektoria painavat lainalaisuudet; valtion elimet, jotka kontrolloivat sektorin lailliset velvollisuudet, lisenssit ja normit. Termit ja määritelmät 1.0 Päämääränä on tulkita sarja termejä ja määritelmiä, jotka ovat sektorilla käytössä. (Ei yleistä) (Ei yleistä) (Ei yleistä) 12

13 1Kulttuuri ja sosiaalinen kudos Yksityisen turvallisuuden sektori on asteittain sulautunut modernin yhteiskunnan eri näkökohtiin. Tätä muutosta on edesauttanut sektorin kaikissa osissa tapahtunut kehitys. 1.1 Kulttuuri ja historia Moderni yhteiskunta vaatii turvallista ympäristöä. Yksityisen turvallisuuden sektori pysyy tältä kannalta tärkeänä ensisijaisena vaikuttajana. Palvelut: Vartiointi Teknologia Tapahtumien järjestely Materiaalit Sektorittainen erikoistuminen Nämä palvelut päivitetään useasti, jotta ne vastaisivat modernin ja kehittyvän yhteiskunnan tarpeita. Kehitys ja ammattitaito auttavat estämään vahinkoja ja parantamaan modernin yhteiskunnan elämänlaatua. Vaikutus yhteiskuntaan Yksityisen sektorin turvallisuuspalveluilla on ollut ja on yhä vahva vaikutus yhteiskuntaan. Yhteiskunnan jäsenet eivät ymmärrä miten paljon he ovat riippuvaisia sektorin eri segmenteistä jolleivat he ole kohdanneet tilannetta, jossa vartijan tai turvajärjestelmän ansiosta on onnistuttu välttämään esim. varkaus tai päällekarkaus. Kyseessä voi olla murron laukaisema hälytyskello, vartijan suorittama kiinniotto, varkauden huomiointi tai turvakameran kautta havaittu myymälävarkaus. Käytännössä on mahdollista mitata yksityisen turvallisuuspalveluiden vaikutus yhteiskuntaan, oli kysymyksessä talous, turvallisuus tai emotionaaliset mittasuhteet. Mutta jo pelkästään kyselemällä ihmisiltä heidän ajatuksiaan ja tuntemuksiaan, kyselemällä mitä heille on tullut maksamaan rikoksen uhriksi joutuminen tai kyselemällä tapahtumasta, joka oltaisiin voitu välttää, jos turvallisuus olisi ollut taattu, on asiasta mahdollista saada kuva. Kulttuurillinen kehitys Hallituksen ja valtion eri elimien tapaa käyttää veronmaksajien rahoja arvioidaan ja analysoidaan jatkuvasti. Tämä tutkimus altistaa hallitukselliset instituutiot huomioimaan aivan erityisesti valtiovallan roolin, seuraukset ja kulut eri alueilla. Ammattitaito, laatu ja koulutus liitettyinä tärkeisiin teknologisiin kehityksiin tekevät sektorista kannattavan ja suoran vaihtoehdon julkiselle käytölle. Tämä sektori voi lisäksi parantaa hallituksellisten instituutioiden tarjoamien palveluiden laatua. Vartiointipalvelun historia Täsmentää kansallisella tasolla. 13

14 1.2 Sektorit ja palvelut Yksityisen vartioinnin sektori Sektorit : Vartiointipalvelut Teknologia Turvamateriaali Tapahtumien järjestely Sektorittainen erikoistuminen Sektorit on jaettu kolmeen luokkaan : Jokainen luokka listaa vastaavat palvelut tai järjestelyt Jokaisen sektorin melko selkeät pääluokat ovat: Vartiointipalvelusektorin 1. luokka: 1. luokka 2. luokka Sektorittainen erikoisuus Teollisuusvartija/paikallisvartijat Myymälävahtimestarit Piirivartijat Hälytysvartiointi Arvoesineiden tai rahan kuljettamiseen tarvittavat vartijat (arvokuljettajat) Tämän sektorin 2. luokkaan voitaisiin liittää vahtikoirat ja niiden mukana tulevat palvelut ja valvomot voitaisiin sijoittaa sektorittaiseen erikoistumiseen. Teknologisen sektorin 1. luokka: Hälytysjärjestelmä luvattoman tunkeutumisen yhteydessä Turvakamerajärjestelmä Sisäänkäyntikontrollointi Turvavalaistus Palovaroittimet Hätä- ja turvajärjestelyt Tämän sektorin 2. luokka voisi koostua ajoneuvojen hälyttimien aktivoinnista. Sähkösulut, ajoneuvoihin tehtävät tarkastukset tai järjestelmien tarkkailu voisvat kuulua sektorittaiseen erikoistumiseen. Turvallisuusmateriaalin 1. luokka: Lukot ja lukitsemisjärjestelmät Sulut ja ovet Turvalasi, -muovi Ohikulkijoiden ja ajoneuvojen tarkastuspiste Tähän sektoriin kuuluvat myös piikkilanka, katkonauha, ikkunaluukut, metallisäleiköt, kassakaapit, jne. Sektorin toiseen luokkaan voisivat kuulua varoitusmerkit ja kyltit, kuten myös varoitustarrat. Sektorittaiseen erikoistumiseen voisi liittää kassakaappien tai holvien asennuksen ja myynnin, kuten myös arvotavaroiden turvamerkinnän. Tapahtumajärjestelyjen 1. luokka: Ovihenkilökunta Ulkoilma- ja urheilutapahtumat Ohikulkijoiden tarkastaminen 14

15 11. luokka koskee tapahtumien ympäristöä. Toinen luokka, sekä sektorittainen erikoistuminen koskevat henkilösuojelua. Sektorin erikoisuus: Tämä sektori koskee kaikkia niitä palveluja, joita ei mainita neljässä ensimmäisessä kohdassa ja jotka vaativat korkean erikoistumisen, liittymättä kuitenkaan pääluokkaan. Se on jakautunut vain kahteen ensimmäiseen luokkaan. Lisäksi tähän sektoriin voidaan liittää kaikki palvelut, jotka liittyvät yleisesti kaikkiin sektoreihin, kuten esim. turvaneuvoston toiminnot. Sektorin erikoisuuden 1. luokka: Palojärjestelmät Vaahtosammuttimien huolto ja jakelu Konsultit turvallisuuskysymyksille Yksityiset tutkijat Piiloturvallisuus Tietotekninen turvallisuus Sektorin erikoisuuden 2. luokka: Tunnistekorttijärjestelmä Turvamateriaalin hankkijat Materiaalin hankkijat Yhdenmukaiset hankkijat Materiaalin hankinta muodostaa laajan osan, joka koostuu teknologisen sektorin hälytysmateriaalista ja turvakameroista sekä muiden sektoreitten tunnistekorteista, sekä muista lisälaitteista. Sektori numeroilla: Maa Yritysten lukumäärä Liikevaihto (euros) Työntekijöiden lukumäärä Itävalta Belgia Tanksa Suomi Ranskae Saksa Kreikka Irlanti Italia Luxemburg Alankomaat Portugali Espanja Ruotsi Iso-Britannia EU-luku ?? ? ? 492?

16 1.3 Yhteiskunnalliset kumppanit Yksityisen vartioinnin sektori Edustavat elimet Eurooppalaisen turvallisuuden yhteiskunnalliset liittoutujat ovat EVPL ja UNI-Europa. EVPL edustaa työnantajia ja UNI-Europa eurooppalaisia palkansaajia. Tähdentää kansallisella tasolla Nämä kaksi elintä aloittivat sosiaalisen dialogin eurooppalaisella tasolla, EU:n yleisjohdon sekä Työ- ja sosiaaliasioiden komission avustamina. Tämä käsikirja on sosiaalisen yhteistyökonsultointiprosessin tulos. Tähdentää kansallisella tasolla Säädökset ja normit Tähdentää kansallisella tasolla Sektorin lainsäädäntö Tähdentää kansallisella tasolla Termit ja määritelmät Tämä koulutuskäsikirja kuuluu yhteiskunnallisten kumppanien johtaman suuren eurooppalaisen aloitteen piiriin, jolla pyritään tarjoamaan yksityisen turvallisuussektorin työntekijöille ammatillisia mahdollisuuksia. Lähtökohtana on peruskoulutusohjelma, joka kattaa useita teemoja, mm. paloturvallisuuden, hygienian&turvallisuuden, asiakaspalvelun ja tiedonvälityksen. Turvallisuus voidaan määritellä monin eri tavoin, riippuen missä yhteydessä kuvausta sovelletaan. Tämän asiakirjan yhteydessä turvallisuutta käsitellään «yksityisen turvallisuuden» kannalta, vastakohtana poliisivoimien tai julkisen vallan takaamalle turvallisuudelle. Määritelmä turvallisuudesta «Turvallisuus on elämän ja omaisuuden suojelua kaikissa muodoissaan ; suojelua onnettomuuksilta, varkauksilta, päällekarkauksilta, kavalluksilta, tulipaloilta, räjähdyksiltä, vahingoilta tai hukkaamisilta ja kattaa kaikki onnettomuuksien eston». Määritelmä vartijasta Vartijan määritelmä: Murron esto tai sen havaitseminen, kielletyn sisääntulon tai toiminnon esto, vandalismin esto tai yksityiselle alueelle tunkeutumisen esto. Varkauden esto tai sen havaitseminen, vahingon, kavalluksen, rahan, osakekirjan, arvopapereiden, asiakirjojen tai todistuskappaleiden kavalluksen esto. Henkilösuojaus ruumiillisia vammoja vastaan. Rikoksia vastaan asetettujen sääntöjen, säädöksien ja lakien kunnioitus ja niiden noudattaminen. Lainrikkojien tuntomerkkien välitys

17 1Turvallisuustermit Turvallisuussektori ei eroa muista sektoreista, sillä siihen liitetään omat termit kuvaamaan eri toimintoja. Sektori sisältää laajan määrän palveluja, mutta tulemme ohessa keskittymään vain niistä olennaisimpiin, sekä jakamaan ne alaosioihin ja -termeihin. Paikallisvartija voi olla esim. kerrostalossa, rakennustyömaalla, parkkialueella, jne. vartiota pitävä henkilö. Paikallisvartija: Vartija, joka on tiettyyn paikkaan kiinnitetty. Piirivartija: Tiettyihin aikaväleihin sitoutunut tai vaihteleva vartijan suorittama vartiointikierros, johon hänellä on tarkoituksen mukainen ajoneuvo, millä kiertää alueella Avainvartiointi: Yrityksen takaama palvelu avain- ja koodisäilytykselle tai asiakkaan materiaalille, jolloin väliintulo tapahtuu hätätapauksissa tai asiakkaan pyynnöstä. Sopimuskohtainen turvallisuus: Yritys, joka takaa sopimuspalkkaisesti vartioinnin erilaisille tiloille, omaisuudelle ja henkilöille. Sisäinen turvallisuus: Ei-ammattitaitoinen henkilökunta, joka on palkattu yrityksen toimesta sisäiseen vartiointiin. Vartiointi liikkeissä: Liike tai mikä tahansa myyntipiste, jossa yleisö voi suorittaa ostoksensa ja joka tässä tapauksessa kuuluu riskialueeseen, sekä henkilöiden että tavaroiden suhteen. Myymälävahtimestari on siten liikkeeseen joko sisäisesti palkattu tai erityisen vartiointiyrityksen kautta palkkaama vartija. Vaikka määritelmä on sama, tähän ympäristöön eivät sisälly vapaa-ajanviettokohteet, kuten yökerhot, diskot tai ravintolat, joihin liittyy myös ovivartiointi ja jota selvitetään myöhemmässä vaiheessa. Valvomo: Paikka, josta ohjataan, nauhoitetaan ja analysoidaan toimintakokonaisuudet, tiedot, vartijoiden ja alueiden raportit sekä statukset. Tätä strategista paikkaa kutsutaan «valvomoksi». Vartiointihenkilökunta ovella : Vartiointihenkilökunta koostuu vartijoista, jotka työskentelevät yksinomaan yökerhoissa, diskoissa, pubeissa, ravintoloissa ja muissa vapaa-ajanviettokohteissa. Vartiointityö ovella käsittää tarkkailun, sekä sisäänpääsyjen kontrolloinnin, kuten asiakkaiden yleisen tarkkailun ja ohjailun alueella. 17

18

19 2Yksikkö 2 Vartija 2.0 Suositeltavat tavoitteet 2.1 Vartijaprofiili 2.2 Pätevyyskriteerit 2.3 Yleisimmät tehtävät 2.4 Hyödylliset taidot 19

20 2.0 Tavoitteet 2.1 Vartijaprofiili Tarkoituksena on eritellä vartiointiin palkatun vartijan profiili. 2.2 Pätevyyskriteerit Tarkoituksena on eritellä vartijan pätevyyskriteerit. (Ei yleistä) 2.3 Yleiset tehtävät Tarkoituksena on eritellä vartijan yleisimmät tehtävät. 2.4 Hyödylliset taidot Tarkoituksena on listata toimeksiannon saaneen vartijan hyödylliset taidot. Vartija 20

21 2Hänen tulee myös pitää asiaankuulumattomat henkilöt etäällä ja kerätä uhrien sekä todistajien henkilötiedot. Vartijaprofiili Vartijan tehtäviin voi kuulua turvajärjestelmien ja elektronisuojien asennus, niiden kunnon tarkastaminen ja viallisuuksien tai heikkouksien ilmoittaminen. Vartija etsii merkkejä tulipalosta, laukaisee hälyttimen huomatessaan tulipalon, määrittelee syyn tulipaloon, valitsee tulipaloon käytettävän sammuttimen (riippuu tulipalon laadusta) ja yrittää sammuttaa tulipalon. Hän ottaa yhteyden asiakkaisiin ja ilmoittaa asiasta henkilökunnalle sekä siitä vastaaville henkilöille. Lisäksi ohjeita seuraten, hän ottaa järjestelmän pois päältä. Hän tarkistaa hätäuloskäynnit sekä niihin estottoman pääsyn. 2.1 Vartija aktivoi hälytysjärjestelmän annettuja ohjeita seuraten, antaa ensiapua hätätapauksessa sekä ilmoittaa hygieniassa tai turvallisuudessa havaitut puutokset. Vartija tarkistaa kulkuluvat, ilmoittaa avainten tai tunnistekorttien luovutuksessa tai palautuksessa tapahtuneet virheet. Hän merkitsee muistiin avainten luovutuksessa tai palautuksessa tapahtuneet epäkohdat. Hän valvoo alueen puhtautta, keskustelee saaduista tehtävistä kollegojen kanssa ja välittää tilannetiedon kyseisille eksperteille. Työkuvaansa rajoittuen, hän tekee korjauksia hygenia- ja turvallisuuspuutoksissa. Hän tekee ilmoituksen henkilöistä, jotka eivät kunnioita hygienia- ja turvasäädöksiä ja ilmoittaa myös puutokset niissä. Vartija suorittaa pelastustoimintoja, huoltaa turvamateriaalia ohjeiden mukaisesti ja suojelee niitä merkkejä, jotka voivat paljastaa onnettomuuden syyt. 2.2 Pätevyyskriteerit Täsmentää kansallisella tasolla 2.3 Yleisimmät tehtävät Vartijan tarkat tehtävät voivat vaihdella riippuen saatujen tehtävien laadusta. Ohessa lista yleisimmistä tehtävistä.yksikkö 4 selvittää tehtävien menettelytavat. Tehtävät: Partiot, jotka takaavat turvallisuuden ja tulipalojen estot. Ovivartiointi ja sisäänkäyntien kontrollointi Valvomovalmius Turvallisuussyistä johtuva tilojen hoito Väliintulo hätätapauksissa Menettelytapojen tallennus ja niistä tiedottaminen 2.4 Hyödylliset taidot Vartijalle hyödyllisimmät taidot riippuvat hänen tehtävistään sekä vastuuasemasta kyseisessä kohteessa. Kyseinen lista sisältää tärkeimmät taidot ja selvittää sekä vartijalle että työnantajalle tai asiakkaalle sopivat käytännön sovellutukset. 21

22 Suullinen viestintä: Puhelimen tai vastaanottimien käyttö Suhteet johtoon, yleisöön ja asiakkaisiin Ongelmaratkaisu Tietojen suullinen välitys Kirjallinen viestintä: Tietotekniikan sekä muiden sähköisten laitteiden käyttö Ongelmaratkaisu Raporttien laatiminen Ihmissuhteet: Ryhmätyö Ohjeiden noudatus Muut yksiköt antavat laajempia tietoja näistä taidoista ja tarkentavat lisäksi niiden osaamisen käytännössä, sekä antavat näytteen saavutetuista taidoista. Vartija 22

23 3Yksikkö 3 Turvamateriaali 3.0 Suositeltavat tavoitteet 3.1 Henkilökohtainen materiaali Virkamateriaali Tilannedokumentit Sähköjärjestelmät 23

24 3.0 Tavoitteet 3.1 Henkilökohtainen materiaali Tarkoituksena on listata kaikki vartijan toimen aikana käyttämät henkilökohtaiset tavarat. 3.2 Virkamateriaali Tarkoituksena on listata kaikki vartijan käyttämä virkamateriaali. 3.3 Tilannedokumentit Turvamateriaali 3.4 Tarkoituksena on listata kaikki tilannedokumentit. Sähköjärjestelmät Tarkoituksena on tunnistaa kaikki sähköisen turvajärjestelmän osat. 24

25 3Hoitaakseen työnsä hyvin, vartijalla on oltava seuraavat tarvikkeet: Henkilökohtainen materiaali Muistivihko ja kynä: niiden avulla vartija pystyy joka tilanteessa merkitsemään muistiin kaikki tilanteeseen liittyvät tiedot ja näin vältetään unohtaminen. Taskulamppu: käytetään partioinnissa hämärässä, huonosti valaistuissa tiloissa tai sähkökatkoksien aikana. On myös huolehdittava siitä, että mukana on tarvittava määrä vaihtopattereita. Vastaanottimet: lataajien kanssa, jotta yhteys saadaan muihin vartijoihin. Vastaanottimet on myös varattu tietyille työntekijöille, jotta nämä saavat tarpeellisen yhteyden hätätilanteessa. Paniikkipainin: vartijan kannalta on olennaista, että hän voi pyytää väliintulon tai apua hätätapauksessa. Suojavaatteet: vartijan täytyy käyttää tilanteeseen tai säähän sopivia suojavaatteita, kuten esim. suojatakkia, kumisaappaita tai turvakypärää. Työvaatteet: vartijan tulee käyttää yrityksen määräämää työasua Virkamateriaali Vartijalle tulee myös antaa hänen työlleen tarpeellinen materiaali sekä työasu, kuten myös kaikki aputoimiin liittyvä materiaali. Tähän materiaaliin kuuluu toimesta riippuen: Työhuone: tai muu mahdollisuus, joka takaa vartijalle mahdollisuuden laatia raportteja ja huolehtia vartijakopin normaalista hoidosta. Istuin: täytyy varata sekä vartijalle, että mahdollisella toiselle henkilölle, joka voi olla esim. ensiapua tarvitseva loukkaantunut henkilö. Kaapit: joihin voi järjestää teokset, dokumentit tai muu tarpeellinen aineisto. Kello: jonka avulla tapahtuma-aika on selvillä. Roskakori: jonka avulla paikka pidetään siistinä. Kynävarasto: jotta vartija pystyy kirjoittamaan asiat muistiin. Puhelin: jonka avulla voidaan vastaanottaa puheluita sekä soittaa, mm. hätätapauksissa. Hätäpuhelin: jotta hätätapauksen aikana voidaan vastaanottaa puheluita. Kaappi/Avainsäilö: sen täytyy olla kooltaan niin tilava, että kaikki avaimet mahtuvat sen sisään. Tietotekniikka: tietokoneesta on tullut olennainen osa turvallisuutta ja se helpottaa myös tiedonvälitystä vartijalle. Sammuttimet: muodostavat olennaisen osan turvamateriaalia. Niiden avulla ei ainoastaan sammuteta tulipaloa, vaan niistä on myös toisenlaista hyötyä. Jollei monitehosammutinta ole käsillä, vedellä toimivat sammuttimet, sekä tavanomaiset jauhesammuttimet voidaan asettaa käyttöön. Kyltit «Pysäköinti kielletty»: jotta liikenne saadaan sujumaan alueella, on tarpeellista käyttää tolppia ja muovisia ketjuja. Hälytyskyltit: ne löytyvät usein vartiointikopista, minkä tähden on tarpeellista antaa niiden tarkat käyttö- ja toimintaohjeet hälytyksen käynnistyessä. Vaihtolukot: on tarpeellista, että lukollisia ketjuja on aina käsillä vartiointikopissa, jos onnettomuuden tai murron yhteydessä on tarpeellista vaihtaa lukko. 25

26 Vasara ja nauloja: joilla voidaan tehdä väliaikaisia korjauksia. Köyttä: jotta epätasapainossa oleva tavarakasa saadaan pysymään paikoillaan tukevasti. Merkkivalot: jotta ajoneuvonkuljettajia voidaan varoittaa välittömästä vaarasta. Koska kysymyksessä on liikkuva laite, on tarpeellista varata vaihtopattereita tai vara-akkuja. Hätävalaistus: hyvin tärkeä elementti vartiointikopissa. Sen avulla varmistetaan valaistus sähkökatkoksen yhteydessä. Valaistus hätätapauksissa tapahtuviin tyhjennyksiin: Sitä tulee käyttää öisissä onnettomuustilanteissa tai korjaustilanteissa, jotka tapahtuvat hätätapauksissa hämärissä tai pimeissä olosuhteissa. Savuhälytin: se on olennainen osa tulipalomateriaalia ja on hyvin tarpeellinen niin vartiointikopissa, kuin muissakin tiloissa. Ensiapumateriaali: on varattua vartijalle, joka pystyy antamaan ensiapua tai auttamaan. Materiaali täytyy tarkistaa usein, jotta varmistutaan sen tarvittavasta määrästä sekä kunnosta. Juotava vesi ja WC: niiden tulisi mielellään löytyä vartiointikopista, jottei vartijan täydy poistuessaan hankkia sijaista. Keittiö:vartiointikopissa täytyy olla veden-/kahvinkeitin, lämmityslevy tai mikroaaltouuni. Jos mahdollista, olisi vartiokoppiin myös hyvä laittaa jääkaappi, jotta ruoka säilyisi tuoreena. Kaapit: johon vartija voi laittaa vaatteensa. 3.3 Tilannedokumentit Turvamateriaali Yrityksen koosta, sen aktiviteeteista ja uhkaavasta vaarasta riippuvat asiakirjojen, rekistereiden, jne. säilytys. Rekisterit ja asiakirjat riippuvat myös alueella suoritettujen operaatioiden laadusta. Kaikkien näiden asiakirjojen sovellutusalue voi olla hyvin laaja. Asiakirjojen täytyy olla järjestettyinä vartiointikoppiin. Teknologisen kehityksen myötä on mahdollista tallentaa ja säilyttää yhä enemmän tietoa tietokoneelle. Lähitulevaisuudessa tietokoneesta tulee varmaankin olennainen osa työtä. Hyvin monissa tilanteissa on mahdollista käyttää yhtä rekisteriä, johon kirjataan kaikki alueella tapahtunut. Raporttien ja tilanneselvitysten kokoaminen yhteen rekisteriin ei aiheuta ongelmia, jos tiedot ovat järjestetty huolellisesti ja ne löydetään ja ymmärretään helposti. Vaikka eri tehtävien yhteydessä käytettävien rekisterimuotojen käyttö voi olla ikävää, on niiden käyttö kuitenkin todettu hyödylliseksi ja tehokkaaksi, varsinkin kun kyseessä on laaja tai aktiivinen osa vartiointia. Joissain tapauksissa alueen erikoisuudet vaativat, että käytetään apuna tietynlaista arkistointisysteemiä tai tapaa millä tietyt tapahtumat merkitään. Lukuunottamatta tätä erityistä tapausta, seuraavassa listattujen dokumentointitapojen tulisi riittää kattamaan vartiointiolosuhteet. Tehtäväohjeet Ohjeet selvittävät sen, mitä vartijalta vaaditaan toimeksiannon yhteydessä. Hänen tulee tietää paikka, tuntea kohteesta riippuvat väliintulotoimenpiteet, siihen liittyvät matkat ja aikataulut, joita tulee noudattaa, tiedonkulkulinjat, tehtävien yksityiskohtainen selvitys, selvät velvollisuuksiin liittyvät ohjeet, työajat, sekä selvät ohjeet voimasuhteiden siirrolle. Toimeksianto-ohjeet kattavat työtehtävät, sekä vartiointihenkilökunnan velvollisuudet tavalla, joka on suunniteltu ja sovittu johdon kanssa. Lisäksi ohjeet sisältävät: 26

27 3Sisäiset säännöt: määrittelevät mm. yleiset työolosuhteet kuten myös menettelytavat, jotka liittyvät työtehtäviin. Hätätapauskaavio: määrittelee kyseessä olevan tilanteen, sekä määrää hätätapauksen, tulipalon, katastrofitilanteen, pommivaroituksen, tilojen tyhjennyksen, aseellisen uhkauksen tai muiden hengenvaarallisten tilanteiden menettelytavat. Evakuointiohjeet: määrittelevät ne toimenpideohjeet, joita on noudatettava evakuointitilanteessa. Ne selvittävät myös liitospaikat, tulivartioasemat sekä niiden nimet. Evakuointiohjeet selvittävät hätäapuryhmään kuuluvien henkilöiden nimet sekä tapaukseen muuten liittyvät henkilöt. Strategiseen henkilökuntaan liittyvien henkilöiden henkilöllisyys, osoitetiedot, jne.: onnettomuushetkellä lista niistä henkilöistä, joille on ilmoitettava onnettomuudesta sekä sen laadusta. Tällaisessa tilanteessa kyseiset henkilöt voivat toimia neuvonantajina tai tehdä päätöksen ottaa tilanteen hoito omalle vastuulleen. On hyvin tärkeää, että lista sisältää kaikki mahdolliset puhelinnumerot, joista henkilö voidaan hätätapauksen yhteydessä saada kiinni, kotinumero, matkapuhelinnumero, jne. Lista myrkyllisistä aineista: ilmoittavat käytetyt myrkylliset ja vaaralliset aineet. Nämä dokumentit sisältävät tietoa tulipaloriskeistä ja mahdollisista henkilövahingoista, jotka voivat aiheutua näiden aineiden yhteydessä. Lista kuvaa toimenpiteet tilanteissa ja selvittää myös kontaminaation yhteydessä tapahtuvat toimenpiteet. Jos vartiointihenkilökunta kutsutaan paikalle, on näiden tietojen oltava heidän tiedossa. Lista myrkyllisiä aineita koskevista tiedoista on oltava saatavilla. Kuumien olosuhteiden työlupa: se mahdollistaa työnteon olosuhteissa, joissa lämpötila saattaa nousta hyvinkin korkealle, kuten esim. hitsaus. Sisäinen työjärjestys: vartija voi sen avulla tarkistaa eri henkilöiden roolin yrityksessä. On myös tärkeää, että tiloista on kartta, jotta partiot voivat vartioida toimistoja. Sisäinen puhelinluettelo on myös oltava käsillä. Yrityksen turvallisuussäännöt: ne takaavat vartiointihenkilökunnalle annettavat tiedot riskeistä, jotka liittyvät hygieniaan, turvallisuuteen ja hyvinvointiin, sekä selvittävät käyttäytymisen riskitilanteissa. Turvallisuusohjeet koskevat myös alihankkijoita tai kaikkia niitä muita henkilöitä, jotka työskentelevät alueella. On suositeltavaa, että alueen kartta annetaan yhdessä työtehtäviin liittyvien ohjeiden kanssa. Tämän kartan tulee selvittää mistä löytyvät vesipisteet, hätäuloskäynnit, liitospisteet, tulenarkojen ja myrkyllisten aineiden säilytyspaikka, vesi- ja sähköputket sekä kaikki alueella olevat rakennukset. Muut rekisterit Päiväraporttirekisteri/onnettomuusraportit/yksityiset raportit: listaa päivittäiset tapahtumat, kuten henkilöiden saapumisen ja lähtemisen, liikenteen kontrolloinnin, tavarantuonnin ja keräykset, kuten kaikki tonnettomuudet ja vahingot, jotka ovat tapahtuneet. Temporary Instruction File dealing with day-to-day changes or updating of instructions. Väliaikaiset ohjeet: listaa väliaikaiset muutokset ohjeisiin tai niiden päivittämiset. Puhelinviestien rekisteröinti: silmälläpitäen. jotta kaikki viestit ja saadut tiedot tallennettaisiin koko vartiointio-osaston ja yrityksen etuja Henkilötarkastukseen liittyvät rekisterit: siihen on merkittävä päiväys, sekä kellonaika, kuten tarkastetun henkilön nimi ja henkilötiedot, myös työpaikkaan liittyvät tiedot. Tarkastuksen tulos on kirjattava muistiin, kuten kaikki tärkeä tieto liittyen löydettyihin tavaroihin tai esineisiin. Tarkistetun henkilön, sekä tarkistuksen suorittajan tulee allekirjoittaa paperi. Jos henkilö kieltäytyy allekirjoittamasta, siitä tulee tehdä kirjallinen maininta. Nämä menettelytavat koskevat myös tarkastuksia, jotka tehdään laukkuihin tai ajoneuvoihin. Avainrekisteröinti: sen avulla listataan ja kontrolloidaan kaikki avaimet, jotka on annettu vartiointiosaston vastuulle. Rekisteri ilmoittaa henkilökunnalle annetut avaimet ja niiden palautukset. Se kirjaa myös luovutuksien ja palautuksien päivämäärät, sekä kellonajan, kyseisen henkilön allekirjoituksen, sekä vartijan allekirjoituksen. Jos vartija osoittaa vähäisintäkään huolimattomuutta näissä menettelytavoissa, hän vaarantaa koko alueen turvallisuuden. Vierailijoiden rekisteröinti: sillä kontrolloidaan vierailijoiden saapumiset alueelle ja alueelta lähtemiset. Se rekisteröi vierailun syyn sekä sen henkilön nimen, jota saavutaan tapaamaan. Tämä rekisteri mahdollistaa henkilöseurannan alueella, sekä mahdolliset toimenpiteet onnettomuustapauksissa. Rekisteri voi myös sisältää vierailijan allekirjoituksen. 27

28 Ajoneuvorekisteröinti listaa kaikki alueella olevat ajoneuvot, jotta niiden omistajat voidaan nopeasti tunnistaa, esim. jos ajoneuvo on joutunut tuhon kohteeksi. Kadonneiden/löytyneiden tavaroiden rekisteri: listaa kaikki alueelta löytyneiden tai alueella kadonneiden tavaroiden tiedot. Hälytystilakokeilurekisteri: listaa kaikki ne tapahtumat, jotka ovat aiheutuneet alueella, jossa on tehty hälytystilakokeilu. Kaikki kokeiluihin liittyvä tarkka tieto tulee kirjata rekisteriin, mm. kokeilun motiivi, kellonaika, sekä päivämäärä, kokeilusta vastaavan henkilön nimi, sekä tulokset joihin mukaanluetaan vikahavainnot. Kulkuluparekisteri: isiihen merkitään työntekijöiden alueeltapoistuminen työaikojen ulkopuolella. Tämä rekisteri sallii henkilön alueelta poistumisen henkilökohtaisista syistä, mm. lähteäkseen kotiin tai lääkäriin ollessaan sairas. Kulkuluvan täytyy olla esimiehen allekirjoittama. Siitä täytyy ilmetä henkilön nimi, alue, kellonaika lähtöhetkellä, sekä mahdollinen paluuajankohta. Materiaalilainauksen rekisteri: käytetään tapauksessa, jossa yritys hyväksyy lainauksen. Lainattujen tavaroiden tai esineiden laatu tulee mainita lainauksen ja palautuksen yhteydessä. Lisäksi esineet tulee esittää vartijan tarkastettavaksi sekä lainatessa, että palauttaessa. Esineiden tai tavaroiden mukana täytyy olla kulkulupa ja henkilön, joka sallii lainauksen on ilmoitettava tavaroiden tai esineiden laatu. Hänen on myös allekirjoitettava kulkulupa. Tavaroiden tai esineiden kulkulupa: käytetään kun työntekijät ovat ostaneet tai saaneet yrityksen omaisuutta. Kulkulupa antaa työntekijälle luvan poistua alueen omaisuuden kanssa. Kulkuluvassa täytyy olla luvan antaneen henkilön allekirjoitus, sekä maininta minkä tyyppinen tavara tai esine on kysymyksessä. Laajassa tai aktiivisessa vartiointiosastossa voi olla hyvinkin kiinnostavaa tulostaa jo etukäteen lomakkeita, jotka liittyvät usein toistuviin tilanteisiin, kuten vierailut, ajoneuvojen ja alihankkijoiden liikkeet tai muut pienet useasti toistuvat tapahtumat. 3.4 Sähköinen järjestelmä Turvamateriaali Tämä käsikirja jakaa sähköisen turvajärjestelmän viiteen eri luokkaan: Murronhavaintijärjestelmä Turvakamerajärjestelmä Sisäänpääsykontrollijärjestelmä Valaistus Tulipalonhavaintijärjestelmä Jokainen näistä sisältää seuraavat elementit ja edut: Murronhavaintijärjestelmä Pääasialliset elementit murtohavainnossa: Valvontayksikkö (valvontataulukko, etänäppäimistö) Havaintikeino (kuumuus, liikkeet, jne.) Alueen merkkiäänet (sireeni, kello) Kauko-opastimet (numerinen kauko-opastin, radio) Murronhavaintijärjestelmän valvontayksikkö sisältää valvontataulukon, joka aktivoidaan numerisen näppäimistön avulla. Se joko aktivoi järjestelmän tai poistaa sen päältä. Aktivoidakseen järjestelmä, ottaakseen sen pois päältä, tulee käyttäjän näppäillä tietty numeroyhdistelmä tietyssä järjetyksessä (esim. 1,2,3,4) : Kysymyksessä on ennaltamäärätty koodi tai käyttäjäkoodi. Järjestelmä ilmoittaa joko visuaalisesti tai merkkiäänen välityksellä, josko koodi on hyväksytty ja onko järjetelmä joko aktivoitu tai poistettu päältä. Järjestelmä voidaan aktivoida tai poistaa päältä pääkomentoyksikön avulla tai etänäppäimistöjen avulla. 28

29 3Etänäppäimistöjen avulla järjestelmä voidaan aktivoida esim. talon tai huoneen ovelta. Lisäksi nämä toiminnot voidaan käyttäjän mielen mukaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä, järjestelmä voidaan myös aktivoida osittain tai ottaa osittain pois käytöstä. Murronhavaintijärjestelmä auttaa havaitsemaan suojatuille alueille tehdyt luvattomat ja asiattomat tunkeutumiset. Luvattoman tunkeutumisen yhteydessä hälytin soi paikanpäällä. Samanaikaisesti, hälytys tehdään myös alueen esimiehille, etäiseen vartiointipisteeseen tai poliiseille ja tieto välitetään esim. puhelinlinjoja myöten. Edut voivat olla mm. seuraavanlaisia: Vartiointialueilla ei ole henkilökuntaa. Järjestelmä tarjoaa suojan ovi- ja ikkunamurroille tai hälytyksen. Tilojen vartiointi, kuten esim. yksityisten henkilöiden kodit tai tehtaat ja toimistot, tapahtuu niihin sopivilla tunnistimilla. Järjestelmä takaa tehokkaan vartioinnin sisäisten ja ulkoisten tunnistusmenetelmien avulla. Murron tunnistimet ovat turvatoimenpiteitä, joiden hinta on pysyvä. Turvakamerajärjestelmä Turvakamerajärjestelmän pääosat: Kamera Monitori Videot Kaapeli Turvakamerajärjestelmä käyttää kameroita, videoita ja monitoreja tarkkaillakseen suojatun alueen turvallisuutta. Näiden järjestelmien edut ovat mm. seuraavat: Niiden avulla tarkkaillaan laajoja alueita, kuten kokonaisia rakennuksia kerroksineen tai kauppakeskuksia vähällä työvoimalla. Niitä voidaan ohjailla sekä alueella että etäisyydellä. Kun niitä ohjataan paikanpäällä, vartiointihenkilökunta voi heti tapahtumahetken jälkeen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Riskialueilla nämä järjestelmät vahvistavat vartijoiden turvallisuutta, sillä heitä voidaan seurata kollegojen toimesta. Niitä voidaan käyttää omatoimisesti vartiointiin ja seurantaan kuvaamalla riskialueella (esim. pääsytiet). Vartioidun alueen tapahtumia voidaan kuvata ja tapahtumia voidaan katsella ja tarkistaa jälkeenpäin. Turvakamerajärjestelmä takaa kohteen jatkuvan seurannan edullisesti. Sisäänkäynnin kontrollointi Sisäänkäynnin kontrollointielementit ovat: Kortit (tunnuskoodi tai biometrinen tunnus) Leimauskone (kortinlukijat, näppäimistö, koodilukot) Päättävä tekijä (prosessori, tietokone, porttiohjaus- yksikkö) Lukija (lukkojärjestelmän syöttö, hälytysjärjestelmään kohdistuva merkinanto, kamerat, aitaukset tai muut menetelmät). Sähköinen lukitusjärjestelmä sekä automaattinen portinsulkija ovat parhaita mekaanisen tason ratkaisuja. Kun kortti esitetään leimauskoneeseen, pääelementti ratkaisee esisyötettyjen tietojen pohjalta, josko korttilla pääsee kyseiseen kellonaikaan sisään. Jos kulku myönnetään, siitä lähetetään merkinanto lukijalle jotta ovi aukeaa. Tapahtuma tallentuu portin järjestelmään. Turvallisuuden kannalta tärkein seikka on kontrolloida sisäänkäynnit. Sähköinen sisäänpääsykontrollijärjestelmä vaatii tehokkaan tunnistusmallin sovellutusta, kuten kortin tai numeron tarkistus lukimen avulla ennen kuin kulkulupa suojatulle alueelle annetaan. 29

30 Järjestelmän edut ovat seuraavat: Sisäänkäyntikontrollointijärjestelmä voidaan yhdistää erilaisten sähköisten portinlukitsijajärjestelmien kanssa ja täten kulkulupa evätään henkilöiltä, joilla ei ole alueelle asiallista kulkulupaa. Järjestelmät voivat tallentaa muistiinsa tietoja henkilöistä, joilla on kulkulupa ja täten saadaan tietoa kulkuajankohdista. Niitä voidaan myös käyttää yhdessä turvakamerajärjestelmien kanssa ja täten voidaan kontrolloida ja tallentaa liikkumiset alueella visuaalisesti. Ne voidaan myös liittää järjestelmään, joka paljastaa tunkeutumiset. Hälytysjärjestelmä laukeaa, kun kysymyksessä on asiaankuulumaton tunkeutuminen. Sisäänkäynti on rajoitettu tiettyihin alueisiin ja kellonaikoihin. Sisäänpääsyyn on voitu liittää myös muita ehtoja. Tietokoneen avulla voidaan seurata sisäänkäyntipisteitä, ei siis ainoastaan paikanpäällä vartijan toimesta. Vartija optimoi sähköisen järjestelmän edut. Valvomosta vartija voi seurata ja ohjata alueen kaikkien sisäänkäyntipisteiden kontrollointimateriaalia. Turvavalaistus: Valaistuksen pääelementit ovat: Syöttöpiste: Normaalisti kysymyksessä on sektorin syöttö. Kaapelointi: Se on sovellettu alueen sähkötaakkaan Turvamateriaali Asentaminen: Se voidaan asettaa rakennuksen, pylvään tai itsensäkannattelevan maston päälle. Virrankääntö: Seinällä oleva virrankääntäjä, minuuttikellolla, sähkökuvan tai liikkeiden avulla toimiva virrankääntö. Kameran objektiivi: Lasi/hajavalolinssi tai kohdevalolinssi. Objektiivi tai lasi voidaan koventaa tai se voidaan riskialttiudesta riippuen peittää verkolla tai muovisella ruudulla. Valoalusta: Sähkölamppu tai wolframiputki, halogeenilamppu, loistelamppu, elohopea tai höyry. Mitä suurempi on valoalustan sähkövoima, sitä voimakkaampi on valo- esim. 400 W:in valo on voimakkaampi kuin 200 W. Suojukset: Valoalustojen, koristusten ja heijastimien suojaksi. Turvavalaistuksen edut: Ohessa luetellaan turvavalaistuksen neljä etua: Niillä on ennaltaestävä vaikutus tunkeutujiin: Valaistus voi osoittautua hyvin tehokkaaksi karkoituskeinoksi mm. kadulla, jossa liikutaan paljon tai missä ohikulkijoiden huomio kiinnittyy tiloihin, jotka ovat sopivasti valaistu. Tunkeutujat paljastuvat: Kaikissa niissä ympäristöissä missä liikutaan paljon, joko ihmiset tai ajoneuvot, sopiva valaistus helpottaa tarkkailua tai murron seurantaa. Vartijoiden turvallisuutta parantaen ja mukavuutta lisäten: Vartioinnin kannalta suurin osa ongelmista ja ikävistä välikohtauksista tapahtuu öiseen aikaan, työaikojen ulkopuolella sekä hämärällä, jolloin tarkkailu on vaikeampaa. Hyvä valaistus voi hyvän näkyvyyden ansiosta helpottaa vartiointityötä. Se parantaa myös vartijan turvallisuutta suhteessa esteisiin. Sen avulla voidaan estää liukastumiset, kaatumiset tai kompastumiset. Täydennetty turvakamerajärjestelmä: Jotta turvakamerajärjestelmän videokuvan laatu voidaan optimoida, tarvitaan minimivalaistus, infrapunavalo ei ole riittävä. 30

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina Varoitukset johdon työkaluina Juuso Lehtinen jalehtin@cc.hut.fi Kirja - Warnings and Risk Communication Useita kirjoittajia Toimittanut Michael S. Wogalter David M. DeJoy Kenneth R. Laughery Julkaisija:

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

T-110.5610 TOIMITILATURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta 25.4.06

T-110.5610 TOIMITILATURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta 25.4.06 T-110.5610 TOIMITILATURVALLISUUS - Videovalvontajärjestelmä Harri Koskenranta 25.4.06 T-110.5610 Koskenranta 1 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT TURVALLISUUSVALVONTA T-110.5610 Koskenranta 2 VIDEOVALVONTA / KAMERAVALVONTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Asiakastilaisuudet liikkeeseenlaskijoille Maaliskuu 2016 1 Sisältö Velvollisuudet ja luettelot Liiketoimet Palvelun

Lisätiedot

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali BOHA vuosihuolto 2016 toimittajainfo turvayksikön materiaali ALKU- sovellus käyttäjätunnukset opastus Jori Saine ISS Security Oy 040-7026501 jori.saine@iss.fi Omien työntekijöiden henkilötietojen tarkastaminen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta Cube Kulunvalvonta ja murtovalvonta Etähallittu kulunvalvonta ja murtovalvonta Meidän huomio on tehdä vähittäiskaupan hallinnasta helpoksi. Ja kun sanomme helpoksi, tarkoitamme myös sitä. Siksi olemme

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ FINLANDIA-TALO Oy REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä 19.11.2012 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Mobility Coach -valmennus. Johdatus

Mobility Coach -valmennus. Johdatus Mobility Coach -valmennus Johdatus Tämä projekti on rahoite0u Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjoi0ajan näkemyksiä, eikä Euroopan komissiota voida pitää vastuullisena mihinkään

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot