Eurooppalaisen ammatillisen vartiointikoulutuksen käsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalaisen ammatillisen vartiointikoulutuksen käsikirja"

Transkriptio

1 Eurooppalaisen ammatillisen vartiointikoulutuksen käsikirja Toukokuu 2004 Tekijöinä Louis Spaninks CINOP sta, Larry Quinn & John Byrne FTS sta Toteutettu EU:n Opetus- ja kulttuurikomission sekä Työ- ja Sosiaaliasioiden komission tukemana ja läheisessä yhteistyössä EVPL:n ja UNI-Europan kanssa Alkuperäisversio on englannin kielinen. Käännös: Amplus, Lyon Suunnittelu ja julkaisu: Réédition, Ranska.

2 YHTEISKUNNALLISTEN LIITTOUTUJIEN, EVPL :n JA UNI-EUROPAN YHTEISJULKAISU. Julkaisu on syntynyt EU:n Työ- ja sosiaaliasioiden komission tukemana sekä osana Opetus- ja kulttuurikomission ohjelmaa Leonardo (NL/96/21138/P1/11/1.1.b/FPC). Ammatillinen koulutusopas, joka käsittelee yksityistä vartiointiteollisuutta Euroopassa on kolmen vuoden intensiivisen työn tulos. Se on tiiviin yhteistyön aikaansaannos EVPL:n ja UNI-EUROPAN välillä, jonka on tehnyt mahdolliseksi Opetus- ja kulttuurikomission, sekä Työ- ja sosiaaliasioiden komissioiden avustus. Projektin hedelmällisyys perustuu pitkälti yhteiskunnallisten kumppaneiden aktiivisuuteen, sekä molemminpuoliseen kunnioitukseen. Tämä yhteistyö on mahdollistanut eurooppalaisen vartiointikäsikirjan luomisen, sen ammattitaitoisuuden ja tasokkuuden. Yhteiskunnalliset liittoutujat uskovat vahvasti, että turvallisuusteollisuudessa standardien ylläpitämisen, sekä ammattitaidon lisäämisen kannalta on ollennaista, että tämä hyväksytty käsikirja ja sen sisältö muodostavat kansallisella tasolla vartioiden ammatillisen koulutuksen minimivaatimukset Euroopassa. Liittoutujat ovat myös sitä mieltä, että näiden tietojen eteenpäinvieminen koulutettujen ammattilaisten toimesta turvallisuusteollisuudessa auttaa ammattitaidollista ideologiaa ja metodia viemään eteenpäin vartijoiden, turvallisuuspalvelujen alihankkijoiden sekä yhteiskunnallisten liittoutujien etuja kansallisella tasolla. Tämän kautta yhteiskunnallisten liittoutujien johtaman sosiaalisen dialogin edut siirtyvät eurooppalaiselta tasolta kansalliselle tasolle. Yhteiskunnalliset liittoutujat, EVPL ja UNI- Europa, osoittavat kiitollisuutensa koko projektin ajan sektorin molemmilta puolilta löytyneelle työlle, yhteistyöhalulle ja osanotolle. Opetus- ja kulttuurikomission Leonardoprojektin (NL/96/2/1138/P1/11,1.b/FPC) sekä työ- ja sosiaalikomission kautta haluamme kiittää EU:ta heidän kiinnostuksestaan, osanotostaan ja avustaan tässä uudistuksellisessa projektissa. Ilmoitukset EUROOPPALAISEN VARTIOINTIKOULUTU- SOHJELMAN KÄSIKIRJAN PEDAGOGINEN AVAUS YHTEISKUNNALLISTEN LIITTOUTU- JIEN, EVPL:n (Euroopan vartiointipalveluliitto) ja UNI-EUROPAN YHTEISJULKAI- SUN sisältö viittaa prosessiin, joka on läpikäyty tätä käsikirjaa varten. Tämä pedagoginen julkaisu sisältää tietoa koulutusoppaan käytöstä, sekä sen pyrkimyksistä. Marc Pissens Puheenjohtaja On tärkeää, että turvallisuusalan kouluttajat, jotka tulevat jakamaan ja käyttämään käsikirjan tietoa ymmärtävät täysin sen metodin, jota on käytetty käsikirjan perustana ja sen, kuinka sitä voidaan koulutuksen myötä soveltaa kansalliseen turvallisuuteen. Myös niiden vartijoiden, jotka tullaan kouluttamaan ja jotka odottavat saavansa käsikirjan pedagogisista osista tietynlaista tietoa, tulee täysin ymmärtää metodi. Yleismuoto on toteutettu siten, että se soveltuu samanlaisiin turvallisuuskäytäntöihin ympäri Euroopan. Tämä johtaa minimivalmiuksiin, jotka on stardardisoitava Euroopan tasolla. Ne osa-alueet, kuten esim. voimassaoleva lakikäytäntö eri maissa, on jätetty tarkoituksella mainitsematta tai niihin ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Täten jokainen maa voi soveltaa omaa lakikäytäntöä vartijakoulutuksessaan. Vaikka lailliset aspektit ovat vaillinaisia voimassaolevaan lakiin nähden, joitain yleisohjeita tullaan kuitenkin antamaan ja siten ne täydentävät näitä kansallisia tasoja. Yhteiskunnallisten liittoutujien mielestä kyseisen maan voimassaoleva laki täydentää näitä aspekteja. Turvallisuusalan kouluttajien käyttämän metodin avulla tulee varmistaa, että ennen koulutuksen loppua ja diplomin saantia, koulutetut henkilöt tai vartijat hallitsevat kansallisen tason perustiedot tai kansallisen tason minimivaatimukset, jotka luetellaan kappaleissa Arvostelu tapahtuu kansallisella tasolla. Julkaisun konsepti ja ideologia ymmärretään selvästi, kun käsikirjan lukijat ovat perehtyneet eurooppalaisen vartiointikoulutusohjelman käsikirjan sisältöön. Sen sekä yleiset että kansalliset aspektit vahvistavat, että pedagogisen metodin runko vastaa ammatillisesti tasoa, jonka avulla koulutetut henkilöt saavuttavat tarpeelliset erityistiedot. Bernadette Tesch-Segol Aluesihteeri

3 Tämä projekti on tiiviin yhteistyön hedelmä yksityisen turvallisuuspalvelusektorin eri yhteiskunnallisten liittoutumien välillä: EVPL (Euroopan Vartiointipalveluiden liitto) muodostuu yksityisen turvallisuuden piiriin ryhmittyneistä työnantajista. Kansallisella tasolla EVPL:n jäsenet ovat yksityisen vartiointisektorin työnantajien liitosta. EVPL:n pariin kuuluu noin 6000 yritystä Euroopassa, noin työntekijää. EVPL:n tärkeimmät päämäärät : puolustaa jäsenorganisaatioiden etuja; edesauttaa kansallisten lakien yhtenäistämistä; suorittaa taloudellisia, kaupallisia, juridisia ja sosiaalisia tutkimuksia; kerätä ja jakaa tietoa päämääristä; noudattaa eurooppalaista politiikkaa EU:hun toistuvasti pidettävien yhteyksien välityksellä; ylläpitää sosiaalista dialogia virkaveljensä UNI- Europan kanssa, joka on suuntautunut yksityiseen turvallisuuteen. Uni-Europa edustaa Euroopassa noin palkansaajaa yksityisellä turvallisuussektorilla 30 ammattiyhdistyksen kautta. Tämä elin takaa eurooppalaisten suurten turvallisuusyritysten tuotantokomiteoiden koordinoinnin, mm. Group 4 Securitas, Securitas AB ja Securicor. Tähän mennessä UNI-Europan aktiviteetit ovat olennaisesti koskeneet sektorikohtaisten sääntöjen parantamista, mm. luoden yhteisiä koulutusohjelmia ja kannustaen sektorin hallinnollisia valtuutuksia. Eri jäsenten kokoavia konferensseja järjestetään säännöllisesti, täten mahdollistetaan tiedonvaihto, opiskelu ja keskustelu viimeaikaisimmista kehityksistä. Alkuaan projekti laitettiin käyntiin Opetus- ja Kulttuurikomission (entinen DG 22) Leonardo da Vinci-projektin myötä, sekä Työ- ja Sosiaaliasioiden komission (entinen DG 5) avustamana, joka oli mm. sisältänyt sen pysyvästi sektorin pöytäkirjaan Sosiaalidialogi Euroopassa. Tämä projekti ei olisi voinut toteutua ilman sektorin ammattilaisten arvokasta apua, siitä kiitos sekä EVPL:lle että UNI-Europalle. Oheinen Koulutuskäsikirja on sekä EVPL:n että UNI-Europan hyväksymä; kyseessä on ensimmäinen suuri askel kohti yksityisten turvallisuuspalveluiden ammattimaisuutta eurooppalaisella tasolla. Projektiin osallistuneet organismit : EVPL Maa: UNI-Europa V.S.O Itävalta H.T.V. A.E.G.S. Belgia CCAS-CSC / CG-FGTB / SETCa A.H.T.S. Tanska DFSF A.S.S.I. Suomi TEKERI U.F.I.S.S. Ranska FdS-CFDT / FETS-FO B.D.W.S. Saksa Ö.T.V. Security Federation Ireland Irlanti SIPTU ASSVIGILANZA Italia FILCAMS-CGIL / FISASCAT-CISL / UILTuCS V.P.B. Alankomaat FNV Bondgenoten / CNV Dienstenbond / De Unie APROSER Espanja FEAD-CC.OO / FeS-UGT / ELA-STV B.F.R Ruotsi Svenska Transprotarbetareförbundet / H.T.F. B.S.I.A. Iso-Britannia GMB / T&G Yhteistyökumppanit : N.A. Luxenburg DEP-OGB-L / FEP-FIT / LCGB-CLSC N.A. Norja Norsk Arbeidsmandsforbund A.E.S.S. Sveitsi VHTL/FCTA Ammatilliseen koulutukseen liittyvien sääntöjen rakenteen ja sisällön synnyn on laatinut CINOP in, Louis Spaninks yhteistyössä Larry Quinn'in ja John Byrnen kanssa Federation Training Services'stä (FTS). Kiitokset

4

5 Johdanto P Yksityisen vartioinnin sektori P Vartija P Turvamateriaali P Turvakäytäntö P Hätätoimenpiteet P Vartija ja lain käyttö P Paloturvallisuus P Hygienia ja turvallisuus P Ensiapu P Asiakaspalvelu ja sen laatu P Viestintä P Ammatilliset suhteet P. 99 Sisältö 13. Työlainsäädäntö 14. Arviointikriteerit 15. Suorituskriteerit 16. Arvostelu P. 105 P. 111 P. 113 P. 115 deog,sla apdkq si.hdszao ,5 15,5 Meention Bied si ajkstzema

6 Johdanto Tässä asiakirjassa esiintyvät tiedot ovat pitkän ja tiiviin yhteistyön aikaansaannos työntekijöiden edustajien (UNI-Europa) ja yksityisen turvallisuussektorin työnantajien (EVPL) välillä. Tietoja käsikirjaa varten suoritetuista toiminnoista tai prosesseista saa seuraavasta asiakirjasta: "Eurooppalaiset ammatilliset turvallisuuspätevyydet, Leonardo da Vinci NL/96/2/1136/PI/II.1.1.b/FP" Tämä käsikirja on yleiseurooppalainen käsikirja. Jotkut sen yksiköistä vaativat sopeuttamista kansalliseen tilanteeseen (esim. säädökset, laki, kulttuuri, jne.). Seuraava kappale selittää ja kuvailee saavutetun ammattitaidon, sen soveltamisen ja katetut teemat, sekä kansallisen tason tarpeet. Ammattitaito, käsite ja rakenne Vartioinnin ammattitaito muodostaa yksityisen turvallisuuspalvelusektorin ammatillisten normien lähtökohdan. Yksityisen turvallisuuspalveluiden toimitapojen ja Euroopan valtioiden lainsäädännöissä ilmenevien ominaisuuksien välillä on iso ero. Opetuksen ja koulutuksen erot vaihtelevat eri maiden välillä, joissakin tapauksissa esim. ammatillinen koulutus on pakollista jokaiselle uudelle turvallisuussektorille saapuvalle työntekijälle tai sitten säännöt puuttuvat täysin. Yksi Leonardo da Vinci-projektin päätavoitteista on strukturoida koulutus eurooppalaisella tasolla, sekä täten kontrolloida ammattitaitoa ja sektorin välittämää kuvaa itsestään. Vaikkei projektin tarkoitus ole muuttaa mitään kansallisia koulutusjärjestelmiä sinällään, se tulee eittämättä tapahtumaan jollain tasolla. Pääpyrkimys on luoda yleinen koulutusstruktuuri, josta voidaan keskustella kansallisella tasolla. Enemmän tai vähemmän lyhyellä aikavälillä se voidaan kansallisen lain nojalla asettaa minimiehdoksi. Yksi perusperiaatteista on, että koulutuksen minimiehdot tulevat olemaan ratkaisevia niille henkilöille, jotka ovat sulautumassa sektoriin (uudet työntekijät). Uusiutuva koulutussysteemi on myös suunnitteilla, mutta vaatii toisenlaista strategiaa tulevaisuudessa. Vartioinnin ammattitaito Normien käyttö Johdanto Ammattitaitokäsitteen perustarkoitus on parantaa työntekijöiden saavutuksia eurooppalaisella tasolla ja täten vaikuttaa koko palvelutasoon.yksityisen turvallisuussektorin palkansaajien täytyy noudattaa nykyhetken sääntöjä eurooppalaisen koulutusohjelman avulla. Kouluttajien täytyy kyetä soveltamaan sääntöjä, jotta ammatillisen peruskoulutuksen laatu ja asianmukaisuus säilyvät. Työnantajat voivat käyttää näitä sääntöjä ja pätevyyksiä määritelläkseen pätevyystasot yrityksen sisällä ja yksityiset turvallisuuspalvelut kokonaisuudessaan. Nämä säännöt voivat myös tulevaisuudessa auttaa strukturoimaan yhtenäisellä tavalla koko sektorin ammattinimikkeiden kuvaukset. Tämä vartioinnin koulutuskäsikirja ottaa ensimmäisen askeleen tähän suuntaan. Säännöt ovat myös käypiä työnantajien toimeenpaneman koulutuksen suosituksina. Henkilöillä voi olla todistus pätevyydestään ja he voivat kehittyä työssään kehikossa, joka sallii heidän ammatillisen kehityksen, koulutuksen ja etenemisen suunnittelun. Täten heillä on paremmat mahdollisuudet löytää työtä, kehittyä ammatillisen ympäristön sisällä tai sen ulkopuolella (työntekijän liikkuvuus). Sen lisäksi, he voivat itse arvioida heille tarjottavien eri koulutus- ja opetusohjelmien asianmukaisuuden. Työnantajat voivat käyttää perussääntöä parannusprosessin lähtöpisteenä, taata laatu ja ammattitaito ennen kuin he ryhtyvät parantamaan yksityisen turvallisuuspalvelun kuvaa Euroopassa. Peruskoulutus : päämäärä ja metodi Peruskoulutusohjelman päämäärä on tuottaa miniminormit jokaiselle turvavirkailijalle. Peruskoulutus tuo tarvittavat tiedot ja taidot työn suorittamiseen. 6

7 Koulutus perustuu suorituksiin, jotka on helppo suorittaa ja painottaa seuraavia asioita: Tarkkailutekniikka Kirjallinen ja suullinen raportointi Sosiaalinen käyttäytyminen ja asiakassuhdetoiminta Tehokas toiminta Koulutus voi toimia hyvin käytännöllisellä tavalla. Luokkassa tapahtuva opetus rajoitetaan vähimpään mahdolliseen ja suurin osa teoreettisesta tiedosta annetaan kirjallisten dokumenttien tai videon välityksellä. Uudet teknologiakeinot voivat myös kaikella mahdollisella tavalla olla apuna. Kaikkia teoreettisia tietoja kokeillaan käytännössä tai ne asetetaan niille sopivaan tilanteeseen ja ympäristöön. Peruskoulutuksen ohjelmaosiot Prosessi- ja ammattipätevyyteen johtava aineisto on kuvattu projektiin liitetyssä tuotteessa nimeltä "Eurooppalainen vartioinnin ammatillista koulutusta käsittelevä käsikirja". Tämä käsikirja selvittää ja luetteloi ne pätevyydet, jotka harjoittelijoiden on täytynyt saavuttaa heti koulutuksen päättymisen jälkeen tehtävässä arvioinnissa. Kansallisen erikoistilanteen huomioiminen vaatii joitain yksikkömuutoksia, esim. sovellettava lainsäädäntö yksityisen vartioinnin kohdalla tai muut kansalliset erityispiirteet. Näiden sovellutusten tulee määräytyä sekä yhteiskunnallisten liittoutujien kautta kansallisella tasolla, että tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten ja kyseisten koulutuselimien kanssa. "Eurooppalaisen vartioinnin ammatillista koulutusta käsittelevä käsikirja" on määrittellyt säännöt, jotka vartiointityötä tekevien henkilöiden on hallittava. Eurooppalaisen vartiointikoulutuksen yksiköt: Yksikkö 1 Yksityisen vartioinnin rakenne Yksikkö 9 Ensiapu Yksikkö 2 Vartija Yksikkö 10 Asiakaspalvelu & laatu Yksikkö 3 Turvamateriaalit Yksikkö 11 Viestintä Yksikkö 4 Turvakäytäntö Yksikkö 12 Ammatilliset suhteet Yksikkö 5 Hätätoimenpiteet Yksikkö 13 Työlainsäädäntö Yksikkö 6 Vartija ja lainkäyttö Yksikkö 14 Arviointikriteerit Yksikkö 7 Paloturvallisuus Yksikkö 15 Suorituskriteerit Yksikkö 8 Hygienia ja turvallisuus Yksikkö 16 Arvostelu 7

8 Käsitys kansallisella tasolla Tämä kappale listaa kaikki ne yksiköt, jotka tulee suorittaa tai täsmentää kansallisella tasolla. Tietyt yksiköt (80%) on täydennetty eurooppalaisella tiedolla, mutta vaativat kansallisen tason sovellutuksen. Sovellutus on tarpeellinen tietojen koskiessa kansallisia säädöksiä tai lainsäädäntöä. Johdanto Yksikkö 1 Yksityisen vartioinnin 1sektori Kulttuuri ja historia (täsmentää) Haarat ja palvelut (täsmentää) EU-konsultointi Säädökset ja normit (täsmentää) Vartiointisektorin lainsäädäntö (täsmentää) Määritelmät ja termit (täsmentää) Yksikkö Henkilökohtainen materiaali Virkamateriaali Tilannedokumentit Sähköjärjestelmät Yksikkö Hätätapaus Yleisvastaus Tulipalo Hälytyksen laukeaminen Murto Onnettomuus tai tapaturma Vakava tapaturma Ensiapu Riitatilanne Hätäpalvelut Yksikkö Tulipalon vaikutus Tulipalon periaatteet Vaahtosammuttimet Työasemien menettelytavat Turvallisuusmateriaalit 3 5Hätämääräykset 7Tulipalo Yksikkö Vartijaprofiili Yksikkö Vartija Pätevyyskriteerit (täsmentää) Toistuvat toiminnot Hyödylliset taidot Yksikkö Yksikkö Turvatarkastus Turvallisuustarkastus Paloturvallisuus Toiminnot ovella Valvomotoiminnot Tarkkailukyky Juridinen järjestelmä Vartioinnin yhteiskatsaus Turvallisuusmääräykset 4 6 Vartija ja lain käyttö (täsmentää) (täsmentää) Rikos- ja siviilioikeuden ero (täsmentää) Lakikokoelma (täsmentää) Sovellettava laki (täsmentää) Juridinen järjestelmä ja menettelytavat (täsmentää) Lainsäädäntö Yhteiskunnallisten liittoutujien rooli Termit ja määritelmät Henkilökohtainen materiaali 8 Hygienia ja turvallisuus (täsmentää) (täsmentää) (täsmentää) 8

9 Yksikkö Ensiapu 9Ensiapu Säädökset (täsmentää) 9. 3 Ensiapulaukku Yleiset loukkaantumissyyt Varotoimet Yksikkö Viestintätaidot Tietojen tallennus ja niiden välitys Riitatilanteiden hoito Siviilitiedotteet Ohjeiden soveltaminen Ryhmätyö 11 Viestintä Yksikkö Asiakaspalvelun periaatteet Asiakaspalvelu ja turvallisuus Asiakaspalvelu 10 ja sen laatu ISO 9000-laatujärjestelmän periaatteet Laatu ja turvallisuus Asiakasvastuu laatuun nähden Yksikkö Kehityksen historia Yhteiset termit Järjestelmän rakenne 12 Ammatilliset suhteet (täsmentää) (täsmentää) (täsmentää) Yhteiskunnallisten liittoutujien vaikutus (täsmentää) Yksikkö Työlainsäädäntö Työehtosopimukset 13 Työoikeuden säädäntö (täsmentää) (täsmentää) Yrityksen voimassaolevat säännöt (täsmentää) Työsopimukset (täsmentää) Muistutuslista työntekijöille (täsmentää) Yksikkö Arviointikriteerit Yksiköiden tulee yksinomaan olla luotuja kansallisessa ympäristössä heijastaen kansallista ammatillista koulutusta Yksikkö 15 Suorituskriteerit Yksikkö 16 Arvostelu 9

10

11 1 Yksikkö 1 Yksityisen vartioinnin sektori Suositeltavat tavoitteet Kulttuuri ja historia Sektorit ja palvelut EU-konsultointi Säädökset ja normit Turvallisuussektorin lainsäädäntö Määritelmät ja termit 11

12 Yksityisen vartioinnin sektori Kulttuuri ja historia Tavoitteet (Ei yleistä) Tavoitteena on laatia tiivistelmä, joka korostaa seuraavia kohtia : prosessi, jonka avulla yksityinen vartiointi löi itsensä läpi modernissa sosiaalisessa kulttuurissa; yksityisten vartiointipalvelujen vaikutus yhteiskuntaan; tapahtumat, jotka vaikuttivat yksityisen vartiointisektorin synnyn valtiollisen vartioinnin rinnalle; vartiointipalvelusektorin historia (1900-luku ). Sektorit ja palvelut Päämääränä on listata seuraavat elementit : yksityisen vartiointisektorin eri segmentit ; yksityisen vartiointisektorin eri pääpalvelut; vartiointisektorin pääasiallisimmat ja kuvaavimmat elimet. EU-konsultointi Päämääränä on kuvata yhteiskunnallisten kumppanien konsultointiprosessin rakenne. Säädökset ja normit Tarkoituksena on tehdä yhteenveto vartiointisektorin lisenssi- ja normitarpeista. Sektorin lainsäädäntö Päämääränä on tiivistää seuraavat kohdat: sektoria painavat lainalaisuudet; valtion elimet, jotka kontrolloivat sektorin lailliset velvollisuudet, lisenssit ja normit. Termit ja määritelmät 1.0 Päämääränä on tulkita sarja termejä ja määritelmiä, jotka ovat sektorilla käytössä. (Ei yleistä) (Ei yleistä) (Ei yleistä) 12

13 1Kulttuuri ja sosiaalinen kudos Yksityisen turvallisuuden sektori on asteittain sulautunut modernin yhteiskunnan eri näkökohtiin. Tätä muutosta on edesauttanut sektorin kaikissa osissa tapahtunut kehitys. 1.1 Kulttuuri ja historia Moderni yhteiskunta vaatii turvallista ympäristöä. Yksityisen turvallisuuden sektori pysyy tältä kannalta tärkeänä ensisijaisena vaikuttajana. Palvelut: Vartiointi Teknologia Tapahtumien järjestely Materiaalit Sektorittainen erikoistuminen Nämä palvelut päivitetään useasti, jotta ne vastaisivat modernin ja kehittyvän yhteiskunnan tarpeita. Kehitys ja ammattitaito auttavat estämään vahinkoja ja parantamaan modernin yhteiskunnan elämänlaatua. Vaikutus yhteiskuntaan Yksityisen sektorin turvallisuuspalveluilla on ollut ja on yhä vahva vaikutus yhteiskuntaan. Yhteiskunnan jäsenet eivät ymmärrä miten paljon he ovat riippuvaisia sektorin eri segmenteistä jolleivat he ole kohdanneet tilannetta, jossa vartijan tai turvajärjestelmän ansiosta on onnistuttu välttämään esim. varkaus tai päällekarkaus. Kyseessä voi olla murron laukaisema hälytyskello, vartijan suorittama kiinniotto, varkauden huomiointi tai turvakameran kautta havaittu myymälävarkaus. Käytännössä on mahdollista mitata yksityisen turvallisuuspalveluiden vaikutus yhteiskuntaan, oli kysymyksessä talous, turvallisuus tai emotionaaliset mittasuhteet. Mutta jo pelkästään kyselemällä ihmisiltä heidän ajatuksiaan ja tuntemuksiaan, kyselemällä mitä heille on tullut maksamaan rikoksen uhriksi joutuminen tai kyselemällä tapahtumasta, joka oltaisiin voitu välttää, jos turvallisuus olisi ollut taattu, on asiasta mahdollista saada kuva. Kulttuurillinen kehitys Hallituksen ja valtion eri elimien tapaa käyttää veronmaksajien rahoja arvioidaan ja analysoidaan jatkuvasti. Tämä tutkimus altistaa hallitukselliset instituutiot huomioimaan aivan erityisesti valtiovallan roolin, seuraukset ja kulut eri alueilla. Ammattitaito, laatu ja koulutus liitettyinä tärkeisiin teknologisiin kehityksiin tekevät sektorista kannattavan ja suoran vaihtoehdon julkiselle käytölle. Tämä sektori voi lisäksi parantaa hallituksellisten instituutioiden tarjoamien palveluiden laatua. Vartiointipalvelun historia Täsmentää kansallisella tasolla. 13

14 1.2 Sektorit ja palvelut Yksityisen vartioinnin sektori Sektorit : Vartiointipalvelut Teknologia Turvamateriaali Tapahtumien järjestely Sektorittainen erikoistuminen Sektorit on jaettu kolmeen luokkaan : Jokainen luokka listaa vastaavat palvelut tai järjestelyt Jokaisen sektorin melko selkeät pääluokat ovat: Vartiointipalvelusektorin 1. luokka: 1. luokka 2. luokka Sektorittainen erikoisuus Teollisuusvartija/paikallisvartijat Myymälävahtimestarit Piirivartijat Hälytysvartiointi Arvoesineiden tai rahan kuljettamiseen tarvittavat vartijat (arvokuljettajat) Tämän sektorin 2. luokkaan voitaisiin liittää vahtikoirat ja niiden mukana tulevat palvelut ja valvomot voitaisiin sijoittaa sektorittaiseen erikoistumiseen. Teknologisen sektorin 1. luokka: Hälytysjärjestelmä luvattoman tunkeutumisen yhteydessä Turvakamerajärjestelmä Sisäänkäyntikontrollointi Turvavalaistus Palovaroittimet Hätä- ja turvajärjestelyt Tämän sektorin 2. luokka voisi koostua ajoneuvojen hälyttimien aktivoinnista. Sähkösulut, ajoneuvoihin tehtävät tarkastukset tai järjestelmien tarkkailu voisvat kuulua sektorittaiseen erikoistumiseen. Turvallisuusmateriaalin 1. luokka: Lukot ja lukitsemisjärjestelmät Sulut ja ovet Turvalasi, -muovi Ohikulkijoiden ja ajoneuvojen tarkastuspiste Tähän sektoriin kuuluvat myös piikkilanka, katkonauha, ikkunaluukut, metallisäleiköt, kassakaapit, jne. Sektorin toiseen luokkaan voisivat kuulua varoitusmerkit ja kyltit, kuten myös varoitustarrat. Sektorittaiseen erikoistumiseen voisi liittää kassakaappien tai holvien asennuksen ja myynnin, kuten myös arvotavaroiden turvamerkinnän. Tapahtumajärjestelyjen 1. luokka: Ovihenkilökunta Ulkoilma- ja urheilutapahtumat Ohikulkijoiden tarkastaminen 14

15 11. luokka koskee tapahtumien ympäristöä. Toinen luokka, sekä sektorittainen erikoistuminen koskevat henkilösuojelua. Sektorin erikoisuus: Tämä sektori koskee kaikkia niitä palveluja, joita ei mainita neljässä ensimmäisessä kohdassa ja jotka vaativat korkean erikoistumisen, liittymättä kuitenkaan pääluokkaan. Se on jakautunut vain kahteen ensimmäiseen luokkaan. Lisäksi tähän sektoriin voidaan liittää kaikki palvelut, jotka liittyvät yleisesti kaikkiin sektoreihin, kuten esim. turvaneuvoston toiminnot. Sektorin erikoisuuden 1. luokka: Palojärjestelmät Vaahtosammuttimien huolto ja jakelu Konsultit turvallisuuskysymyksille Yksityiset tutkijat Piiloturvallisuus Tietotekninen turvallisuus Sektorin erikoisuuden 2. luokka: Tunnistekorttijärjestelmä Turvamateriaalin hankkijat Materiaalin hankkijat Yhdenmukaiset hankkijat Materiaalin hankinta muodostaa laajan osan, joka koostuu teknologisen sektorin hälytysmateriaalista ja turvakameroista sekä muiden sektoreitten tunnistekorteista, sekä muista lisälaitteista. Sektori numeroilla: Maa Yritysten lukumäärä Liikevaihto (euros) Työntekijöiden lukumäärä Itävalta Belgia Tanksa Suomi Ranskae Saksa Kreikka Irlanti Italia Luxemburg Alankomaat Portugali Espanja Ruotsi Iso-Britannia EU-luku ?? ? ? 492?

16 1.3 Yhteiskunnalliset kumppanit Yksityisen vartioinnin sektori Edustavat elimet Eurooppalaisen turvallisuuden yhteiskunnalliset liittoutujat ovat EVPL ja UNI-Europa. EVPL edustaa työnantajia ja UNI-Europa eurooppalaisia palkansaajia. Tähdentää kansallisella tasolla Nämä kaksi elintä aloittivat sosiaalisen dialogin eurooppalaisella tasolla, EU:n yleisjohdon sekä Työ- ja sosiaaliasioiden komission avustamina. Tämä käsikirja on sosiaalisen yhteistyökonsultointiprosessin tulos. Tähdentää kansallisella tasolla Säädökset ja normit Tähdentää kansallisella tasolla Sektorin lainsäädäntö Tähdentää kansallisella tasolla Termit ja määritelmät Tämä koulutuskäsikirja kuuluu yhteiskunnallisten kumppanien johtaman suuren eurooppalaisen aloitteen piiriin, jolla pyritään tarjoamaan yksityisen turvallisuussektorin työntekijöille ammatillisia mahdollisuuksia. Lähtökohtana on peruskoulutusohjelma, joka kattaa useita teemoja, mm. paloturvallisuuden, hygienian&turvallisuuden, asiakaspalvelun ja tiedonvälityksen. Turvallisuus voidaan määritellä monin eri tavoin, riippuen missä yhteydessä kuvausta sovelletaan. Tämän asiakirjan yhteydessä turvallisuutta käsitellään «yksityisen turvallisuuden» kannalta, vastakohtana poliisivoimien tai julkisen vallan takaamalle turvallisuudelle. Määritelmä turvallisuudesta «Turvallisuus on elämän ja omaisuuden suojelua kaikissa muodoissaan ; suojelua onnettomuuksilta, varkauksilta, päällekarkauksilta, kavalluksilta, tulipaloilta, räjähdyksiltä, vahingoilta tai hukkaamisilta ja kattaa kaikki onnettomuuksien eston». Määritelmä vartijasta Vartijan määritelmä: Murron esto tai sen havaitseminen, kielletyn sisääntulon tai toiminnon esto, vandalismin esto tai yksityiselle alueelle tunkeutumisen esto. Varkauden esto tai sen havaitseminen, vahingon, kavalluksen, rahan, osakekirjan, arvopapereiden, asiakirjojen tai todistuskappaleiden kavalluksen esto. Henkilösuojaus ruumiillisia vammoja vastaan. Rikoksia vastaan asetettujen sääntöjen, säädöksien ja lakien kunnioitus ja niiden noudattaminen. Lainrikkojien tuntomerkkien välitys

17 1Turvallisuustermit Turvallisuussektori ei eroa muista sektoreista, sillä siihen liitetään omat termit kuvaamaan eri toimintoja. Sektori sisältää laajan määrän palveluja, mutta tulemme ohessa keskittymään vain niistä olennaisimpiin, sekä jakamaan ne alaosioihin ja -termeihin. Paikallisvartija voi olla esim. kerrostalossa, rakennustyömaalla, parkkialueella, jne. vartiota pitävä henkilö. Paikallisvartija: Vartija, joka on tiettyyn paikkaan kiinnitetty. Piirivartija: Tiettyihin aikaväleihin sitoutunut tai vaihteleva vartijan suorittama vartiointikierros, johon hänellä on tarkoituksen mukainen ajoneuvo, millä kiertää alueella Avainvartiointi: Yrityksen takaama palvelu avain- ja koodisäilytykselle tai asiakkaan materiaalille, jolloin väliintulo tapahtuu hätätapauksissa tai asiakkaan pyynnöstä. Sopimuskohtainen turvallisuus: Yritys, joka takaa sopimuspalkkaisesti vartioinnin erilaisille tiloille, omaisuudelle ja henkilöille. Sisäinen turvallisuus: Ei-ammattitaitoinen henkilökunta, joka on palkattu yrityksen toimesta sisäiseen vartiointiin. Vartiointi liikkeissä: Liike tai mikä tahansa myyntipiste, jossa yleisö voi suorittaa ostoksensa ja joka tässä tapauksessa kuuluu riskialueeseen, sekä henkilöiden että tavaroiden suhteen. Myymälävahtimestari on siten liikkeeseen joko sisäisesti palkattu tai erityisen vartiointiyrityksen kautta palkkaama vartija. Vaikka määritelmä on sama, tähän ympäristöön eivät sisälly vapaa-ajanviettokohteet, kuten yökerhot, diskot tai ravintolat, joihin liittyy myös ovivartiointi ja jota selvitetään myöhemmässä vaiheessa. Valvomo: Paikka, josta ohjataan, nauhoitetaan ja analysoidaan toimintakokonaisuudet, tiedot, vartijoiden ja alueiden raportit sekä statukset. Tätä strategista paikkaa kutsutaan «valvomoksi». Vartiointihenkilökunta ovella : Vartiointihenkilökunta koostuu vartijoista, jotka työskentelevät yksinomaan yökerhoissa, diskoissa, pubeissa, ravintoloissa ja muissa vapaa-ajanviettokohteissa. Vartiointityö ovella käsittää tarkkailun, sekä sisäänpääsyjen kontrolloinnin, kuten asiakkaiden yleisen tarkkailun ja ohjailun alueella. 17

18

19 2Yksikkö 2 Vartija 2.0 Suositeltavat tavoitteet 2.1 Vartijaprofiili 2.2 Pätevyyskriteerit 2.3 Yleisimmät tehtävät 2.4 Hyödylliset taidot 19

20 2.0 Tavoitteet 2.1 Vartijaprofiili Tarkoituksena on eritellä vartiointiin palkatun vartijan profiili. 2.2 Pätevyyskriteerit Tarkoituksena on eritellä vartijan pätevyyskriteerit. (Ei yleistä) 2.3 Yleiset tehtävät Tarkoituksena on eritellä vartijan yleisimmät tehtävät. 2.4 Hyödylliset taidot Tarkoituksena on listata toimeksiannon saaneen vartijan hyödylliset taidot. Vartija 20

21 2Hänen tulee myös pitää asiaankuulumattomat henkilöt etäällä ja kerätä uhrien sekä todistajien henkilötiedot. Vartijaprofiili Vartijan tehtäviin voi kuulua turvajärjestelmien ja elektronisuojien asennus, niiden kunnon tarkastaminen ja viallisuuksien tai heikkouksien ilmoittaminen. Vartija etsii merkkejä tulipalosta, laukaisee hälyttimen huomatessaan tulipalon, määrittelee syyn tulipaloon, valitsee tulipaloon käytettävän sammuttimen (riippuu tulipalon laadusta) ja yrittää sammuttaa tulipalon. Hän ottaa yhteyden asiakkaisiin ja ilmoittaa asiasta henkilökunnalle sekä siitä vastaaville henkilöille. Lisäksi ohjeita seuraten, hän ottaa järjestelmän pois päältä. Hän tarkistaa hätäuloskäynnit sekä niihin estottoman pääsyn. 2.1 Vartija aktivoi hälytysjärjestelmän annettuja ohjeita seuraten, antaa ensiapua hätätapauksessa sekä ilmoittaa hygieniassa tai turvallisuudessa havaitut puutokset. Vartija tarkistaa kulkuluvat, ilmoittaa avainten tai tunnistekorttien luovutuksessa tai palautuksessa tapahtuneet virheet. Hän merkitsee muistiin avainten luovutuksessa tai palautuksessa tapahtuneet epäkohdat. Hän valvoo alueen puhtautta, keskustelee saaduista tehtävistä kollegojen kanssa ja välittää tilannetiedon kyseisille eksperteille. Työkuvaansa rajoittuen, hän tekee korjauksia hygenia- ja turvallisuuspuutoksissa. Hän tekee ilmoituksen henkilöistä, jotka eivät kunnioita hygienia- ja turvasäädöksiä ja ilmoittaa myös puutokset niissä. Vartija suorittaa pelastustoimintoja, huoltaa turvamateriaalia ohjeiden mukaisesti ja suojelee niitä merkkejä, jotka voivat paljastaa onnettomuuden syyt. 2.2 Pätevyyskriteerit Täsmentää kansallisella tasolla 2.3 Yleisimmät tehtävät Vartijan tarkat tehtävät voivat vaihdella riippuen saatujen tehtävien laadusta. Ohessa lista yleisimmistä tehtävistä.yksikkö 4 selvittää tehtävien menettelytavat. Tehtävät: Partiot, jotka takaavat turvallisuuden ja tulipalojen estot. Ovivartiointi ja sisäänkäyntien kontrollointi Valvomovalmius Turvallisuussyistä johtuva tilojen hoito Väliintulo hätätapauksissa Menettelytapojen tallennus ja niistä tiedottaminen 2.4 Hyödylliset taidot Vartijalle hyödyllisimmät taidot riippuvat hänen tehtävistään sekä vastuuasemasta kyseisessä kohteessa. Kyseinen lista sisältää tärkeimmät taidot ja selvittää sekä vartijalle että työnantajalle tai asiakkaalle sopivat käytännön sovellutukset. 21

22 Suullinen viestintä: Puhelimen tai vastaanottimien käyttö Suhteet johtoon, yleisöön ja asiakkaisiin Ongelmaratkaisu Tietojen suullinen välitys Kirjallinen viestintä: Tietotekniikan sekä muiden sähköisten laitteiden käyttö Ongelmaratkaisu Raporttien laatiminen Ihmissuhteet: Ryhmätyö Ohjeiden noudatus Muut yksiköt antavat laajempia tietoja näistä taidoista ja tarkentavat lisäksi niiden osaamisen käytännössä, sekä antavat näytteen saavutetuista taidoista. Vartija 22

23 3Yksikkö 3 Turvamateriaali 3.0 Suositeltavat tavoitteet 3.1 Henkilökohtainen materiaali Virkamateriaali Tilannedokumentit Sähköjärjestelmät 23

24 3.0 Tavoitteet 3.1 Henkilökohtainen materiaali Tarkoituksena on listata kaikki vartijan toimen aikana käyttämät henkilökohtaiset tavarat. 3.2 Virkamateriaali Tarkoituksena on listata kaikki vartijan käyttämä virkamateriaali. 3.3 Tilannedokumentit Turvamateriaali 3.4 Tarkoituksena on listata kaikki tilannedokumentit. Sähköjärjestelmät Tarkoituksena on tunnistaa kaikki sähköisen turvajärjestelmän osat. 24

25 3Hoitaakseen työnsä hyvin, vartijalla on oltava seuraavat tarvikkeet: Henkilökohtainen materiaali Muistivihko ja kynä: niiden avulla vartija pystyy joka tilanteessa merkitsemään muistiin kaikki tilanteeseen liittyvät tiedot ja näin vältetään unohtaminen. Taskulamppu: käytetään partioinnissa hämärässä, huonosti valaistuissa tiloissa tai sähkökatkoksien aikana. On myös huolehdittava siitä, että mukana on tarvittava määrä vaihtopattereita. Vastaanottimet: lataajien kanssa, jotta yhteys saadaan muihin vartijoihin. Vastaanottimet on myös varattu tietyille työntekijöille, jotta nämä saavat tarpeellisen yhteyden hätätilanteessa. Paniikkipainin: vartijan kannalta on olennaista, että hän voi pyytää väliintulon tai apua hätätapauksessa. Suojavaatteet: vartijan täytyy käyttää tilanteeseen tai säähän sopivia suojavaatteita, kuten esim. suojatakkia, kumisaappaita tai turvakypärää. Työvaatteet: vartijan tulee käyttää yrityksen määräämää työasua Virkamateriaali Vartijalle tulee myös antaa hänen työlleen tarpeellinen materiaali sekä työasu, kuten myös kaikki aputoimiin liittyvä materiaali. Tähän materiaaliin kuuluu toimesta riippuen: Työhuone: tai muu mahdollisuus, joka takaa vartijalle mahdollisuuden laatia raportteja ja huolehtia vartijakopin normaalista hoidosta. Istuin: täytyy varata sekä vartijalle, että mahdollisella toiselle henkilölle, joka voi olla esim. ensiapua tarvitseva loukkaantunut henkilö. Kaapit: joihin voi järjestää teokset, dokumentit tai muu tarpeellinen aineisto. Kello: jonka avulla tapahtuma-aika on selvillä. Roskakori: jonka avulla paikka pidetään siistinä. Kynävarasto: jotta vartija pystyy kirjoittamaan asiat muistiin. Puhelin: jonka avulla voidaan vastaanottaa puheluita sekä soittaa, mm. hätätapauksissa. Hätäpuhelin: jotta hätätapauksen aikana voidaan vastaanottaa puheluita. Kaappi/Avainsäilö: sen täytyy olla kooltaan niin tilava, että kaikki avaimet mahtuvat sen sisään. Tietotekniikka: tietokoneesta on tullut olennainen osa turvallisuutta ja se helpottaa myös tiedonvälitystä vartijalle. Sammuttimet: muodostavat olennaisen osan turvamateriaalia. Niiden avulla ei ainoastaan sammuteta tulipaloa, vaan niistä on myös toisenlaista hyötyä. Jollei monitehosammutinta ole käsillä, vedellä toimivat sammuttimet, sekä tavanomaiset jauhesammuttimet voidaan asettaa käyttöön. Kyltit «Pysäköinti kielletty»: jotta liikenne saadaan sujumaan alueella, on tarpeellista käyttää tolppia ja muovisia ketjuja. Hälytyskyltit: ne löytyvät usein vartiointikopista, minkä tähden on tarpeellista antaa niiden tarkat käyttö- ja toimintaohjeet hälytyksen käynnistyessä. Vaihtolukot: on tarpeellista, että lukollisia ketjuja on aina käsillä vartiointikopissa, jos onnettomuuden tai murron yhteydessä on tarpeellista vaihtaa lukko. 25

26 Vasara ja nauloja: joilla voidaan tehdä väliaikaisia korjauksia. Köyttä: jotta epätasapainossa oleva tavarakasa saadaan pysymään paikoillaan tukevasti. Merkkivalot: jotta ajoneuvonkuljettajia voidaan varoittaa välittömästä vaarasta. Koska kysymyksessä on liikkuva laite, on tarpeellista varata vaihtopattereita tai vara-akkuja. Hätävalaistus: hyvin tärkeä elementti vartiointikopissa. Sen avulla varmistetaan valaistus sähkökatkoksen yhteydessä. Valaistus hätätapauksissa tapahtuviin tyhjennyksiin: Sitä tulee käyttää öisissä onnettomuustilanteissa tai korjaustilanteissa, jotka tapahtuvat hätätapauksissa hämärissä tai pimeissä olosuhteissa. Savuhälytin: se on olennainen osa tulipalomateriaalia ja on hyvin tarpeellinen niin vartiointikopissa, kuin muissakin tiloissa. Ensiapumateriaali: on varattua vartijalle, joka pystyy antamaan ensiapua tai auttamaan. Materiaali täytyy tarkistaa usein, jotta varmistutaan sen tarvittavasta määrästä sekä kunnosta. Juotava vesi ja WC: niiden tulisi mielellään löytyä vartiointikopista, jottei vartijan täydy poistuessaan hankkia sijaista. Keittiö:vartiointikopissa täytyy olla veden-/kahvinkeitin, lämmityslevy tai mikroaaltouuni. Jos mahdollista, olisi vartiokoppiin myös hyvä laittaa jääkaappi, jotta ruoka säilyisi tuoreena. Kaapit: johon vartija voi laittaa vaatteensa. 3.3 Tilannedokumentit Turvamateriaali Yrityksen koosta, sen aktiviteeteista ja uhkaavasta vaarasta riippuvat asiakirjojen, rekistereiden, jne. säilytys. Rekisterit ja asiakirjat riippuvat myös alueella suoritettujen operaatioiden laadusta. Kaikkien näiden asiakirjojen sovellutusalue voi olla hyvin laaja. Asiakirjojen täytyy olla järjestettyinä vartiointikoppiin. Teknologisen kehityksen myötä on mahdollista tallentaa ja säilyttää yhä enemmän tietoa tietokoneelle. Lähitulevaisuudessa tietokoneesta tulee varmaankin olennainen osa työtä. Hyvin monissa tilanteissa on mahdollista käyttää yhtä rekisteriä, johon kirjataan kaikki alueella tapahtunut. Raporttien ja tilanneselvitysten kokoaminen yhteen rekisteriin ei aiheuta ongelmia, jos tiedot ovat järjestetty huolellisesti ja ne löydetään ja ymmärretään helposti. Vaikka eri tehtävien yhteydessä käytettävien rekisterimuotojen käyttö voi olla ikävää, on niiden käyttö kuitenkin todettu hyödylliseksi ja tehokkaaksi, varsinkin kun kyseessä on laaja tai aktiivinen osa vartiointia. Joissain tapauksissa alueen erikoisuudet vaativat, että käytetään apuna tietynlaista arkistointisysteemiä tai tapaa millä tietyt tapahtumat merkitään. Lukuunottamatta tätä erityistä tapausta, seuraavassa listattujen dokumentointitapojen tulisi riittää kattamaan vartiointiolosuhteet. Tehtäväohjeet Ohjeet selvittävät sen, mitä vartijalta vaaditaan toimeksiannon yhteydessä. Hänen tulee tietää paikka, tuntea kohteesta riippuvat väliintulotoimenpiteet, siihen liittyvät matkat ja aikataulut, joita tulee noudattaa, tiedonkulkulinjat, tehtävien yksityiskohtainen selvitys, selvät velvollisuuksiin liittyvät ohjeet, työajat, sekä selvät ohjeet voimasuhteiden siirrolle. Toimeksianto-ohjeet kattavat työtehtävät, sekä vartiointihenkilökunnan velvollisuudet tavalla, joka on suunniteltu ja sovittu johdon kanssa. Lisäksi ohjeet sisältävät: 26

27 3Sisäiset säännöt: määrittelevät mm. yleiset työolosuhteet kuten myös menettelytavat, jotka liittyvät työtehtäviin. Hätätapauskaavio: määrittelee kyseessä olevan tilanteen, sekä määrää hätätapauksen, tulipalon, katastrofitilanteen, pommivaroituksen, tilojen tyhjennyksen, aseellisen uhkauksen tai muiden hengenvaarallisten tilanteiden menettelytavat. Evakuointiohjeet: määrittelevät ne toimenpideohjeet, joita on noudatettava evakuointitilanteessa. Ne selvittävät myös liitospaikat, tulivartioasemat sekä niiden nimet. Evakuointiohjeet selvittävät hätäapuryhmään kuuluvien henkilöiden nimet sekä tapaukseen muuten liittyvät henkilöt. Strategiseen henkilökuntaan liittyvien henkilöiden henkilöllisyys, osoitetiedot, jne.: onnettomuushetkellä lista niistä henkilöistä, joille on ilmoitettava onnettomuudesta sekä sen laadusta. Tällaisessa tilanteessa kyseiset henkilöt voivat toimia neuvonantajina tai tehdä päätöksen ottaa tilanteen hoito omalle vastuulleen. On hyvin tärkeää, että lista sisältää kaikki mahdolliset puhelinnumerot, joista henkilö voidaan hätätapauksen yhteydessä saada kiinni, kotinumero, matkapuhelinnumero, jne. Lista myrkyllisistä aineista: ilmoittavat käytetyt myrkylliset ja vaaralliset aineet. Nämä dokumentit sisältävät tietoa tulipaloriskeistä ja mahdollisista henkilövahingoista, jotka voivat aiheutua näiden aineiden yhteydessä. Lista kuvaa toimenpiteet tilanteissa ja selvittää myös kontaminaation yhteydessä tapahtuvat toimenpiteet. Jos vartiointihenkilökunta kutsutaan paikalle, on näiden tietojen oltava heidän tiedossa. Lista myrkyllisiä aineita koskevista tiedoista on oltava saatavilla. Kuumien olosuhteiden työlupa: se mahdollistaa työnteon olosuhteissa, joissa lämpötila saattaa nousta hyvinkin korkealle, kuten esim. hitsaus. Sisäinen työjärjestys: vartija voi sen avulla tarkistaa eri henkilöiden roolin yrityksessä. On myös tärkeää, että tiloista on kartta, jotta partiot voivat vartioida toimistoja. Sisäinen puhelinluettelo on myös oltava käsillä. Yrityksen turvallisuussäännöt: ne takaavat vartiointihenkilökunnalle annettavat tiedot riskeistä, jotka liittyvät hygieniaan, turvallisuuteen ja hyvinvointiin, sekä selvittävät käyttäytymisen riskitilanteissa. Turvallisuusohjeet koskevat myös alihankkijoita tai kaikkia niitä muita henkilöitä, jotka työskentelevät alueella. On suositeltavaa, että alueen kartta annetaan yhdessä työtehtäviin liittyvien ohjeiden kanssa. Tämän kartan tulee selvittää mistä löytyvät vesipisteet, hätäuloskäynnit, liitospisteet, tulenarkojen ja myrkyllisten aineiden säilytyspaikka, vesi- ja sähköputket sekä kaikki alueella olevat rakennukset. Muut rekisterit Päiväraporttirekisteri/onnettomuusraportit/yksityiset raportit: listaa päivittäiset tapahtumat, kuten henkilöiden saapumisen ja lähtemisen, liikenteen kontrolloinnin, tavarantuonnin ja keräykset, kuten kaikki tonnettomuudet ja vahingot, jotka ovat tapahtuneet. Temporary Instruction File dealing with day-to-day changes or updating of instructions. Väliaikaiset ohjeet: listaa väliaikaiset muutokset ohjeisiin tai niiden päivittämiset. Puhelinviestien rekisteröinti: silmälläpitäen. jotta kaikki viestit ja saadut tiedot tallennettaisiin koko vartiointio-osaston ja yrityksen etuja Henkilötarkastukseen liittyvät rekisterit: siihen on merkittävä päiväys, sekä kellonaika, kuten tarkastetun henkilön nimi ja henkilötiedot, myös työpaikkaan liittyvät tiedot. Tarkastuksen tulos on kirjattava muistiin, kuten kaikki tärkeä tieto liittyen löydettyihin tavaroihin tai esineisiin. Tarkistetun henkilön, sekä tarkistuksen suorittajan tulee allekirjoittaa paperi. Jos henkilö kieltäytyy allekirjoittamasta, siitä tulee tehdä kirjallinen maininta. Nämä menettelytavat koskevat myös tarkastuksia, jotka tehdään laukkuihin tai ajoneuvoihin. Avainrekisteröinti: sen avulla listataan ja kontrolloidaan kaikki avaimet, jotka on annettu vartiointiosaston vastuulle. Rekisteri ilmoittaa henkilökunnalle annetut avaimet ja niiden palautukset. Se kirjaa myös luovutuksien ja palautuksien päivämäärät, sekä kellonajan, kyseisen henkilön allekirjoituksen, sekä vartijan allekirjoituksen. Jos vartija osoittaa vähäisintäkään huolimattomuutta näissä menettelytavoissa, hän vaarantaa koko alueen turvallisuuden. Vierailijoiden rekisteröinti: sillä kontrolloidaan vierailijoiden saapumiset alueelle ja alueelta lähtemiset. Se rekisteröi vierailun syyn sekä sen henkilön nimen, jota saavutaan tapaamaan. Tämä rekisteri mahdollistaa henkilöseurannan alueella, sekä mahdolliset toimenpiteet onnettomuustapauksissa. Rekisteri voi myös sisältää vierailijan allekirjoituksen. 27

28 Ajoneuvorekisteröinti listaa kaikki alueella olevat ajoneuvot, jotta niiden omistajat voidaan nopeasti tunnistaa, esim. jos ajoneuvo on joutunut tuhon kohteeksi. Kadonneiden/löytyneiden tavaroiden rekisteri: listaa kaikki alueelta löytyneiden tai alueella kadonneiden tavaroiden tiedot. Hälytystilakokeilurekisteri: listaa kaikki ne tapahtumat, jotka ovat aiheutuneet alueella, jossa on tehty hälytystilakokeilu. Kaikki kokeiluihin liittyvä tarkka tieto tulee kirjata rekisteriin, mm. kokeilun motiivi, kellonaika, sekä päivämäärä, kokeilusta vastaavan henkilön nimi, sekä tulokset joihin mukaanluetaan vikahavainnot. Kulkuluparekisteri: isiihen merkitään työntekijöiden alueeltapoistuminen työaikojen ulkopuolella. Tämä rekisteri sallii henkilön alueelta poistumisen henkilökohtaisista syistä, mm. lähteäkseen kotiin tai lääkäriin ollessaan sairas. Kulkuluvan täytyy olla esimiehen allekirjoittama. Siitä täytyy ilmetä henkilön nimi, alue, kellonaika lähtöhetkellä, sekä mahdollinen paluuajankohta. Materiaalilainauksen rekisteri: käytetään tapauksessa, jossa yritys hyväksyy lainauksen. Lainattujen tavaroiden tai esineiden laatu tulee mainita lainauksen ja palautuksen yhteydessä. Lisäksi esineet tulee esittää vartijan tarkastettavaksi sekä lainatessa, että palauttaessa. Esineiden tai tavaroiden mukana täytyy olla kulkulupa ja henkilön, joka sallii lainauksen on ilmoitettava tavaroiden tai esineiden laatu. Hänen on myös allekirjoitettava kulkulupa. Tavaroiden tai esineiden kulkulupa: käytetään kun työntekijät ovat ostaneet tai saaneet yrityksen omaisuutta. Kulkulupa antaa työntekijälle luvan poistua alueen omaisuuden kanssa. Kulkuluvassa täytyy olla luvan antaneen henkilön allekirjoitus, sekä maininta minkä tyyppinen tavara tai esine on kysymyksessä. Laajassa tai aktiivisessa vartiointiosastossa voi olla hyvinkin kiinnostavaa tulostaa jo etukäteen lomakkeita, jotka liittyvät usein toistuviin tilanteisiin, kuten vierailut, ajoneuvojen ja alihankkijoiden liikkeet tai muut pienet useasti toistuvat tapahtumat. 3.4 Sähköinen järjestelmä Turvamateriaali Tämä käsikirja jakaa sähköisen turvajärjestelmän viiteen eri luokkaan: Murronhavaintijärjestelmä Turvakamerajärjestelmä Sisäänpääsykontrollijärjestelmä Valaistus Tulipalonhavaintijärjestelmä Jokainen näistä sisältää seuraavat elementit ja edut: Murronhavaintijärjestelmä Pääasialliset elementit murtohavainnossa: Valvontayksikkö (valvontataulukko, etänäppäimistö) Havaintikeino (kuumuus, liikkeet, jne.) Alueen merkkiäänet (sireeni, kello) Kauko-opastimet (numerinen kauko-opastin, radio) Murronhavaintijärjestelmän valvontayksikkö sisältää valvontataulukon, joka aktivoidaan numerisen näppäimistön avulla. Se joko aktivoi järjestelmän tai poistaa sen päältä. Aktivoidakseen järjestelmä, ottaakseen sen pois päältä, tulee käyttäjän näppäillä tietty numeroyhdistelmä tietyssä järjetyksessä (esim. 1,2,3,4) : Kysymyksessä on ennaltamäärätty koodi tai käyttäjäkoodi. Järjestelmä ilmoittaa joko visuaalisesti tai merkkiäänen välityksellä, josko koodi on hyväksytty ja onko järjetelmä joko aktivoitu tai poistettu päältä. Järjestelmä voidaan aktivoida tai poistaa päältä pääkomentoyksikön avulla tai etänäppäimistöjen avulla. 28

29 3Etänäppäimistöjen avulla järjestelmä voidaan aktivoida esim. talon tai huoneen ovelta. Lisäksi nämä toiminnot voidaan käyttäjän mielen mukaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä, järjestelmä voidaan myös aktivoida osittain tai ottaa osittain pois käytöstä. Murronhavaintijärjestelmä auttaa havaitsemaan suojatuille alueille tehdyt luvattomat ja asiattomat tunkeutumiset. Luvattoman tunkeutumisen yhteydessä hälytin soi paikanpäällä. Samanaikaisesti, hälytys tehdään myös alueen esimiehille, etäiseen vartiointipisteeseen tai poliiseille ja tieto välitetään esim. puhelinlinjoja myöten. Edut voivat olla mm. seuraavanlaisia: Vartiointialueilla ei ole henkilökuntaa. Järjestelmä tarjoaa suojan ovi- ja ikkunamurroille tai hälytyksen. Tilojen vartiointi, kuten esim. yksityisten henkilöiden kodit tai tehtaat ja toimistot, tapahtuu niihin sopivilla tunnistimilla. Järjestelmä takaa tehokkaan vartioinnin sisäisten ja ulkoisten tunnistusmenetelmien avulla. Murron tunnistimet ovat turvatoimenpiteitä, joiden hinta on pysyvä. Turvakamerajärjestelmä Turvakamerajärjestelmän pääosat: Kamera Monitori Videot Kaapeli Turvakamerajärjestelmä käyttää kameroita, videoita ja monitoreja tarkkaillakseen suojatun alueen turvallisuutta. Näiden järjestelmien edut ovat mm. seuraavat: Niiden avulla tarkkaillaan laajoja alueita, kuten kokonaisia rakennuksia kerroksineen tai kauppakeskuksia vähällä työvoimalla. Niitä voidaan ohjailla sekä alueella että etäisyydellä. Kun niitä ohjataan paikanpäällä, vartiointihenkilökunta voi heti tapahtumahetken jälkeen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Riskialueilla nämä järjestelmät vahvistavat vartijoiden turvallisuutta, sillä heitä voidaan seurata kollegojen toimesta. Niitä voidaan käyttää omatoimisesti vartiointiin ja seurantaan kuvaamalla riskialueella (esim. pääsytiet). Vartioidun alueen tapahtumia voidaan kuvata ja tapahtumia voidaan katsella ja tarkistaa jälkeenpäin. Turvakamerajärjestelmä takaa kohteen jatkuvan seurannan edullisesti. Sisäänkäynnin kontrollointi Sisäänkäynnin kontrollointielementit ovat: Kortit (tunnuskoodi tai biometrinen tunnus) Leimauskone (kortinlukijat, näppäimistö, koodilukot) Päättävä tekijä (prosessori, tietokone, porttiohjaus- yksikkö) Lukija (lukkojärjestelmän syöttö, hälytysjärjestelmään kohdistuva merkinanto, kamerat, aitaukset tai muut menetelmät). Sähköinen lukitusjärjestelmä sekä automaattinen portinsulkija ovat parhaita mekaanisen tason ratkaisuja. Kun kortti esitetään leimauskoneeseen, pääelementti ratkaisee esisyötettyjen tietojen pohjalta, josko korttilla pääsee kyseiseen kellonaikaan sisään. Jos kulku myönnetään, siitä lähetetään merkinanto lukijalle jotta ovi aukeaa. Tapahtuma tallentuu portin järjestelmään. Turvallisuuden kannalta tärkein seikka on kontrolloida sisäänkäynnit. Sähköinen sisäänpääsykontrollijärjestelmä vaatii tehokkaan tunnistusmallin sovellutusta, kuten kortin tai numeron tarkistus lukimen avulla ennen kuin kulkulupa suojatulle alueelle annetaan. 29

30 Järjestelmän edut ovat seuraavat: Sisäänkäyntikontrollointijärjestelmä voidaan yhdistää erilaisten sähköisten portinlukitsijajärjestelmien kanssa ja täten kulkulupa evätään henkilöiltä, joilla ei ole alueelle asiallista kulkulupaa. Järjestelmät voivat tallentaa muistiinsa tietoja henkilöistä, joilla on kulkulupa ja täten saadaan tietoa kulkuajankohdista. Niitä voidaan myös käyttää yhdessä turvakamerajärjestelmien kanssa ja täten voidaan kontrolloida ja tallentaa liikkumiset alueella visuaalisesti. Ne voidaan myös liittää järjestelmään, joka paljastaa tunkeutumiset. Hälytysjärjestelmä laukeaa, kun kysymyksessä on asiaankuulumaton tunkeutuminen. Sisäänkäynti on rajoitettu tiettyihin alueisiin ja kellonaikoihin. Sisäänpääsyyn on voitu liittää myös muita ehtoja. Tietokoneen avulla voidaan seurata sisäänkäyntipisteitä, ei siis ainoastaan paikanpäällä vartijan toimesta. Vartija optimoi sähköisen järjestelmän edut. Valvomosta vartija voi seurata ja ohjata alueen kaikkien sisäänkäyntipisteiden kontrollointimateriaalia. Turvavalaistus: Valaistuksen pääelementit ovat: Syöttöpiste: Normaalisti kysymyksessä on sektorin syöttö. Kaapelointi: Se on sovellettu alueen sähkötaakkaan Turvamateriaali Asentaminen: Se voidaan asettaa rakennuksen, pylvään tai itsensäkannattelevan maston päälle. Virrankääntö: Seinällä oleva virrankääntäjä, minuuttikellolla, sähkökuvan tai liikkeiden avulla toimiva virrankääntö. Kameran objektiivi: Lasi/hajavalolinssi tai kohdevalolinssi. Objektiivi tai lasi voidaan koventaa tai se voidaan riskialttiudesta riippuen peittää verkolla tai muovisella ruudulla. Valoalusta: Sähkölamppu tai wolframiputki, halogeenilamppu, loistelamppu, elohopea tai höyry. Mitä suurempi on valoalustan sähkövoima, sitä voimakkaampi on valo- esim. 400 W:in valo on voimakkaampi kuin 200 W. Suojukset: Valoalustojen, koristusten ja heijastimien suojaksi. Turvavalaistuksen edut: Ohessa luetellaan turvavalaistuksen neljä etua: Niillä on ennaltaestävä vaikutus tunkeutujiin: Valaistus voi osoittautua hyvin tehokkaaksi karkoituskeinoksi mm. kadulla, jossa liikutaan paljon tai missä ohikulkijoiden huomio kiinnittyy tiloihin, jotka ovat sopivasti valaistu. Tunkeutujat paljastuvat: Kaikissa niissä ympäristöissä missä liikutaan paljon, joko ihmiset tai ajoneuvot, sopiva valaistus helpottaa tarkkailua tai murron seurantaa. Vartijoiden turvallisuutta parantaen ja mukavuutta lisäten: Vartioinnin kannalta suurin osa ongelmista ja ikävistä välikohtauksista tapahtuu öiseen aikaan, työaikojen ulkopuolella sekä hämärällä, jolloin tarkkailu on vaikeampaa. Hyvä valaistus voi hyvän näkyvyyden ansiosta helpottaa vartiointityötä. Se parantaa myös vartijan turvallisuutta suhteessa esteisiin. Sen avulla voidaan estää liukastumiset, kaatumiset tai kompastumiset. Täydennetty turvakamerajärjestelmä: Jotta turvakamerajärjestelmän videokuvan laatu voidaan optimoida, tarvitaan minimivalaistus, infrapunavalo ei ole riittävä. 30

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi Ajankohtaista 1. erä opetusmonisteita

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat KUN TARVITSET APUA Hätätilanne Kun tarvitset apua, soita hätäkeskuksen hätänumeroon 112. Kun soitat hätänumeroon, et tarvitse suuntanumeroa. Yleisestä puhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut

Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut Terveydenhuollon toimintaympäristössä korostuvat ihmisläheisyys, luottamuksellisuus ja kyky toimia ripeästi tilanteiden muuttuessa. Nämä ominaisuudet

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina Varoitukset johdon työkaluina Juuso Lehtinen jalehtin@cc.hut.fi Kirja - Warnings and Risk Communication Useita kirjoittajia Toimittanut Michael S. Wogalter David M. DeJoy Kenneth R. Laughery Julkaisija:

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö vartiointi- ja palvelutoiminnot opintokokonaisuudesta Kuva: Timo Paakkanen Taustaa Ammattiosaamisen näytön suoritti kolmannen vuoden opiskelija. Hänellä

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Tuoteturvallisuus keskiössä Hyvät hygieniakäytännöt ovat osa jatkuvaa laadunvarmistustamme. Nordzucker panostaa työympäristön puhtauteen kaikissa tuotanto-, pakkaus-

Lisätiedot

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö.

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö. Kotipalvelu Motalan kotipalvelun perusajatuksena on kaikkien ihmisten samanarvoisuus. Työn lähtökohtana on asiallinen suhtautuminen ja kunnioitus jokaisen yksilön tarpeisiin ja toivomuksiin sekä mahdollisuus

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610. - kulunvalvontajärjestelmät ja vartiointi. Harri Koskenranta 12.4.2007

TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610. - kulunvalvontajärjestelmät ja vartiointi. Harri Koskenranta 12.4.2007 TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - kulunvalvontajärjestelmät ja vartiointi Harri Koskenranta 12.4.2007 KULUNVALVONTA : RAJALLA TAPAHTUVA LIIKENTEESEEN KOHDISTUVA TURVALLI- SUUSVALVONTA. KULUNVALVONTA VOIDAAN

Lisätiedot

Te > Tv+ Tr+ Tt. Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 6

Te > Tv+ Tr+ Tt. Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 6 TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - kulunvalvontajärjestelmät ja vartiointi Harri Koskenranta 12.4.2007 KULUNVALVONTA : RAJALLA TAPAHTUVA LIIKENTEESEEN KOHDISTUVA TURVALLI- SUUSVALVONTA. KULUNVALVONTA VOIDAAN

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka turvallisuuden perusta

Tietoturvapolitiikka turvallisuuden perusta Tietoturvapolitiikka turvallisuuden perusta TkT Pekka Jäppinen Lappeenrannan Teknillinen yliopisto PROSTEK-yhteistyöfoorumi 18.4.2013 18.4.2013 Pekka Jäppinen Turvallisuus on yhtä vahva kuin sen heikoin

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

BioLock sormenjälkitunnistin

BioLock sormenjälkitunnistin BioLock sormenjälkitunnistin Valnes BioLock-sormenjälkitunnistin Valnes BioLock on ensimmäinen säänkestävä sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva solmenjälkitunnistin, jonka tekee konttori- tai asuintiloihin

Lisätiedot

T FYYSINEN TURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta

T FYYSINEN TURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Videovalvontajärjestelmä Harri Koskenranta 14.4.05 14.4.2005 T-110.460 Koskenranta 1 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT TURVALLISUUSVALVONTA 14.4.2005 T-110.460 Koskenranta 2 VIDEOVALVONTA

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Turvallisuusmessut 2012, Tampere Timo Suurnäkki Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN RIKOSTORJUNTA

RAKENNUSTYÖMAIDEN RIKOSTORJUNTA RAKENNUSTYÖMAIDEN RIKOSTORJUNTA TURVALLISUUSOHJE 2017 1 Rakennustyömaiden rikostorjunta Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 SUOJAUKSEN SUUNNITTELU... 2 3 RAKENTEELLINEN SUOJAUS... 2 3.1 Rakennuskohde...

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset 4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee majoitusliikkeessä vastaanoton työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden

Lisätiedot

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa 6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan.

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1214/2015 12.11.2015 EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI työjärjestyksen 227 artiklan mukaisesti 11 artiklan muuttaminen (jäsenten

Lisätiedot

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA KULTTUURI JA KOULUTUS OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA TUTKIMUS

Lisätiedot

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Securitas Education Oppilaitosturvallisuudesta on viime vuosina keskusteltu runsaasti, ja oppilaitokset ovatkin aloittaneet työn yhteiskunnan asettamien uusien turvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun

Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun Sisältö Klikkaa pikalinkkejä tai vieritä diaesitystä eteenpäin 1. Suomen Asiakastieto Kaikki asiakkaistasi 2. Sopimusasiakkaan etusivu 3. Kotimaa-valikko 4. Suhdekartta

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Harri Koskenranta 24.2. 2005

Harri Koskenranta 24.2. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Työaika Suomessa ja muissa maissa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Suomessa työaika on lyhyt työtunteja tarvitaan lisää Lain ja sopimusten mukainen vuosityöaika on Suomessa maailman lyhimpiä

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja henkilötiedot

Pilvipalvelut ja henkilötiedot Pilvipalvelut ja henkilötiedot Titta Penttilä Senior information security manager Group Security, TeliaSonera Muuttuva toimintaympäristö Alihankinta, pilvipalvelut Yleisen tietoisuuden ja kiinnostuksen

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 21.4.2004: Videovalvontajärjestelmät SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT TURVALLISUUSVALVONTA 21.4.2004 T-110.460

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Työolojen kehityslinjoja

Työolojen kehityslinjoja Työolojen kehityslinjoja Anna-Maija Lehto anna-maija.lehto@stat.fi Työolotutkimukset! Työolosuhdetiedustelu 1972 - postikysely, koetutkimus! Työolosuhdetiedustelu 1977 - käynti, otos 7500 työllistä - vastausprosentti

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Recovery orietation vastaus

Recovery orietation vastaus Käytännön näkökulma Toipumisorientaatioon asumispalvelun arjessa Mikä muuttuu kun asenne muuttuu? Lilinkotisäätiö Recovery orietation vastaus Lilinkotisäätiön asumispalveluissa on pitkään kehitetty - asukkaiden

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Me olemme AVARN Security

Me olemme AVARN Security Me olemme AVARN Security Arvoperustamme Liiketoiminta-ajatus Olemme täyden palvelun turvallisuusyhtiö, jonka sitoutuminen, osaaminen ja innovatiivinen ajattelutapa vahvistavat asiakkaidemme turvallisuutta

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

HENKILÖ- TURVALLISUUS JOHDANTO

HENKILÖ- TURVALLISUUS JOHDANTO JOHDANTO Henkilöturvallisuudella tarkoitetaan organisaation henkilöstön työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin kohdistuvien riskien hallintaa. Henkilöitä koskeva yritysturvallisuuden käsitemaailma jakautuu

Lisätiedot