Ekologinen rakennustyömaa. Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekologinen rakennustyömaa. Päivitetty 18.2.2013"

Transkriptio

1 Ekologinen rakennustyömaa Päivitetty

2 Rakentamisen merkitys koko rakennuksen elinkaaren kannalta Rakennusmateriaalien tuottamiseen, kuljetukseen, rakennuksen rakentamiseen ja rakennusten purkamiseen menee yhteensä noin 10 % energiaa koko rakennuksen elinkaaren aikaisesta kulutuksesta. Käytönaikaista energiankulutusta pidetään merkittävimpänä ympäristöhaittana rakennuksen elinkaaren kannalta. Kun se energiatehokkuusmääräysten mukana pienenee, prosentuaalinen merkitys rakentamisajan energiankulutuksessa kasvaa.

3 Rakennusjätteet Suomessa syntyineistä jätteistä noin 10 % syntyy rakentamisesta sisältäen purkujätteet ja talotyömaiden ylijäämämassat. Lisäksi syntyvät vielä merkittävät maa- ja vesirakentamisen ylijäämämassat.

4 Ohjeita rakennustyömaan ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi

5 1. Tehdään kerralla hyvin Ei ole energiatehokasta tehdä asiat moneen kertaaan. Hyvä rakennus tehdään samalla vaivalla kuin huonokin.

6 Nämä eristämis- ja tiivistämistyöt piti purkaa ja tehdä uudestaan Lähde: Rakennustieto Oy, Lämmin puutalo, Ilkka Romppainen ja RAKENNUSVIRHEPANKKI RVP-V-RF-35

7 2. Panostetaan työnaikaiseen valvontaan Työn laatu rakennus- ja korjausvaiheissa vaikuttavat merkittävästi rakennuksen koko käyttöikään, energiankulutukseen ja sitä kautta ympäristöön.

8 3. Vähennetään materiaalimenekkiä Tavaraa voidaan tilata määrämittaisena. Vaurioituvien työmateriaalien määrään voidaan vaikuttaa työmaan yleisellä siisteydellä ja oikeilla materiaalikohtaisilla varastointi ja säilytystekniikoilla. Työmaasiisteys vähentää myös työmaatapaturmia.

9 4. Vähennetään sekajätteen määrää Kaatopaikalle menevää sekajätettä saisi syntyä mahdollisimman vähän.

10 4. Vähennetään sekajätteen määrää Lajittelu vähentää huomattavasti ympäristökuormitusta, sillä se vähentää uusien raaka-aineiden tarvetta. Jäte on itseasiassa pitkälle jalostettua materiaalia, johon on investoitu paljon sen eri prosesseissa.

11 4. Vähennetään sekajätteen määrää Asenteet ja määräykset ovat muuttuneet ja lajittelun valvonta on tiukempaa. Lajittelu on nykyään suurimmaksi osaksi pakollista ja se tehdään työmaalla vaikka olosuhteet olisivat kuinka haastavat.

12 Takaisin 1960-luvulle! Vielä 1960-luvulla rakennusosien kierrättäminen oli yleistä. Hirret käytettiin maalla moneen kertaan, ja kaupungeissa rakennusosien kierrätys elätti suuren ihmisjoukon. Teollinen rakentaminen katkaisi tämän toiminnan 1970-luvulla. Viime vuosina käytettyjen rakennusosien kierrätys on jälleen yleistynyt.

13 Rakennusjätteiden kierrätettävyys Parhaassa tapauksessa rakennuksen purkamisesta syntyvä purkujäte soveltuu kokonaisuudessaan hyötykäyttöön. Rakennustoiminnan jätteiden hyödyntämisaste oli vuonna % (Tilastokeskus) Tavoitteena on että vuonna 2016 rakentamisen jätteistä hyödynnetään 70 % materiaalina tai energiana (EU-direktiivin mukaan viimeinen vuosi on 2020).

14 Lain vaatimukset Valtioneuvosto on tehnyt asetuksen työmaista (rakennusjätettä > 5 tonnia) jonka mukaan jätteet on lajiteltava eri jakeisiin. Kivijätteet (betoni, tiili, kipsi...) Kyllästämättömät puujätteet Metallijätteet Maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet Ongelmajättet Hyödynnettävät jätelajit kerätään eri astioihin.

15 Jätteiden lajittelu Eri jätejakeille tarkoitetut keräyslavat ovat nykyään vakioituneet työmaiden ilmeeseen. Työmaan jätehuollon välineitä ovat: vaihtolavat, parakkiastiat, puristimet ja etukuormaussäliöt. Lajittelemalla painavien romujen kuljetus vähenee (pako-kaasuhaitat) ja työmaan tarvitseman kaatopaikkatilan tarve pienenee.

16 Energiajae Jätelain mukaan jäte on ensisijaisesti hyödynnettävä raaka-aineena ja vasta toissijaisesti energiana. Energiajae, kuten muoviastiat, styrox, muovipussit, kelmut, muovivanteet ja -muovipakkausnauhat ovat jätettä, joka voidaan käyttää hyödyksi vain enenrgiantuotannossa. Energiajakeesta valmistetaan kierrätyspolttoainetta, jota käytetään oheispolttoaineena teollisuus- ja voimalaitoksissa. Näin voidaan vähentää uusiutumattomien energiaraakaaineiden käyttöä.

17 Ongelmajätteet Onelmajätteiksi kertyi tilastokeskuksen mukaan vuonna 2005 lähes 2,4 miljoonaa tonnia. Ongelmajätekertymää ovat erityisesti kohottaneet suurina määrinä syntyvät rakennustoimintaan luettavat pilaantuneet maat. Perinteiset ongelmajätteet kuten jäteöljyjen, maalien ja liottimien käyttö on sen sijaan vähentynyt.

18 Ongelmajätteet Ongelmajätteet tulee toimittaa vastaanottajalle alkuperäisissä pakkauksissaan, joissa tulee ilmi mitä pakkaus sisältää. Ongelmajätteet on säilytettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Ongelmajätteet on toimitettava varastostaan vähintään kerran vuodessa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

19 Ongelmajätteen tunnistaminen Ongelmajätteet tunnistaa kuvan logoista. Ongelmajätteitä ovat: Elohopeaa sisältävät jätteet kuten loisteputket ja energiansäästölämput Maalit, lakat, liimat ja liottimet: tärpätti, tinneri ja asetoni. Akut ja paristot Aerosolipullot Hapot ja emäkset (esim. vahvat pesuaineet) Kestopuu, kyllästämisaineet Sähkö ja elektroniikkaromu jne.

20 Yleisimmät ongelmajätteet Maali Kierrätyskeskukseen tulevista ongelmajätteistä yleisin on maali. Mikäli maalia on jäänyt jäljelle isompia määriä niin urakoitsija säilöö ne mahdollista myöhempää käyttöä varten. Kuivuneet metalliset maalipurkit kelpaavat metallin kierrätykseen. Kyllästetty puu Toinen hyvin yleinen ongelmajäte on kyllästetty puu, jota käytetään esimerkiksi laitureissa ja ulkoterasseissa. Kierrätysyhtiö Demolite Oy vastaa Suomessa painekyllästetyn puun kierrätyksestä. Asbesti Asbestijätteen varastoimiseen ja kuljetukseen käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia ja säiliöitä. Ei saa sekoittaa muihin jätteisiin.

21 Vinkkejä Jos jonkin rakennusmateriaalin pakkaaminen on ollut välttämätöntä, kannattaa suosia uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä pakkauksia. Kuljetuslavat voi yleensä palauttaa tavarantoimittajille (niistä jopa maksetaan).

22 Uudisrakennustyömaan jätteet Talonrakentamistoiminnan jätteistä on 40 % puupohjaista jätettä, noin kolmannes kiviaineksia (betonia. tiiltä) ja 14 % metallia. Näiden lisäksi rakennusjätteessä on jonkin verran muoveja kuten eriste- ja pakkausmuoveja, maalijätteitä ja lasia.

23 Purkujäte Rakennuksen purkamisen aikana syntyy mineraalijätettä (70 %), sekajätettä (15 %) puuta (10 %) ja metallia (5 %)

24 Purkutyömaan erityispiirteet Vanhat rakennukset ovat usein hyvin tehtyjä ja niissä voi olla arvokkaita yksityiskohtia. Purettavasta rakennuksesta kannattaa säästää kaikki helat, ikkunat, lukot, saranat ja uunin luukut sillä ne voivat olla keräilijöiden mieleen.

25 Purkutyömaan erityispiirteet Suurimmissa kaupungeissa toimii rakennusosien kierrätykseen erikoistuneita yrityksiä ja kierrätyskeskuksia. Lisäksi varaosapankit, korjausrakentamiskeskukset, maakuntamuseot, ympäristökeskukset ja kuntien ympäristöviranomaiset välittävät tai ainakin osaavat neuvoa kierrätysmateriaalikysymyksissä. Lehdet sekä internet ovat hyviä kanavia rakennusosien kierrättämiseen. Nettisivuja:

26 Kierrätyskeskuksen vastaanottamat tavarat Ovet ja ikkunat karmeineen LVIS-tarvikkeet; saniteettituotteet, wclavuaarit Kiinnitystarvikkeet; naulat, ruuvit, pultit, helat Levytuotteet; kipsi- yms. sisäverhouslevyt, seinä- ja lattialaatat Kiintokalusteet; kaapistot, naulakot, lavuaarit ja pesualtaat Rakennusmateriaaleja kuten tiiliä, peltikattoja, parruja jne. on myös tarjolla.

27 Jätehuollon asiantuntemusta kannattaa hyödyntää Työmaajätteiden kierrätys on nykyään sujuvaa erilaisine palveluineen. Jätettä keräävien yritysten asiantuntemusta kannattaa käyttää jo itse työmaan suunnittelussa. Eri tekijöiden kartoittaminen ja kokonaisuuden ymmärtäminen ovat työmaan jätehuoltosuunnitelman kulmakivi.

28 Jätehuollon asiantuntemusta kannattaa hyödyntää Hyvin toteutettu jätehuolto säästää kustannuksia ja helpottaa työmaan toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi keräilyvälineet tulisi sijoittaa lähelle työntekopaikkoja ja niiden tyhjennys tulisi aikatauluttaa siten, että työmaan toiminnalle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

29 Kierrätyskeskusten hyödyntäminen Kierrätyskeskus kerää ja kierrättää rakennustyömaiden (talon- että infrarakentamisen) ylijäämämateriaaleja sekä kunnostaa ja myy purkukohteiden vanhoja kalusteita ja materiaaleja, työkaluja, koneita ja laitteita Noutopalvelu suoraan työmaalta Vastaanottaa myös kierrätykseen kelpaamattomia jätejakeita, lajittelee ja toimittaa asianomaiseen vastaanottopisteeseen

30 Jätehuoltosuunnitelma kannattaa tehdä huolella ja työntekijät kouluttaa Kaikki työntekijät tulee perehdyttää jätehuollon käytännöntoteutukseen. Lisäksi varmistetaan että heidän toimintatavat ovat materiaalitehokkaat. Johdon on oltava itse sitoutunut ja motivoitunut asiaan. Jätehuoltoon liittyvä koulutus voi sisältää: kokouksia ja palavereita, teemaviikkoja, tuloksista tiedottamista ja motivointia ja palkitsemista.

31 Jätevastaavan ja jätehuoltosuunnit elman kulmakiviä.

32 7. Hankitaan palvelut ja rakennustuotteet mahdollisimman läheltä Kuljetukset lisäävät materiaalien kokonaisenergian kulutusta. Puulla, hiekalla, savella ja muilla kotoisilla rakennusmateriaaleilla on lyhyet kuljetusmatkat. Sementin, betonin ja lasin valmistus edellyttävät pidempiä kuljetuksia. Synteettiset materiaalit ja metalli tuodaan usein valtamerien takaa. Näiden materiaalien välttämiseen voi vaikuttaa erityisesti suunnittelijat.

33 8. Valitse luonnonmukaisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita Rakennusmateriaalien valmistukseen käytetään suuria määriä erilaisia kemikaaleja joita kielletään vasta kuin niiden vahingollisuus ihmiselle ja ympäristölle paljastuu. Läheskään kaikista haitoista ei ole vielä tietoa. Perinteiset materiaalit ovat usein turvallisia ja varmoja ratkaisuja, sillä niitä on testattu hyvällä menestyksellä jo sukupolvien ajan.

34 Ympäristöselosteet apuna Eri rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista on runsaasti tietoa (LifePlan ja Ympäristöselosteet).

35 Ympäristömerkit Ympäristömerkit kuten Joutsen ja EU-kukka edellyttävät tuotteiltaan pienennettyä elinkaaren ympäristövaikutusta ohjaamalla tuotteiden valmistusta ja kulutusta ympäristöä säästävämpään suuntaan. Merkintöjen myöntämisperusteet ja merkinnän saaneet tuotteet löytyvät ympäristömerkkien kotisivuilta. Ympäristömerkkien saaminen maksaa tuotteen valmistajille, ja kaikilla pienvalmistajilla ei ole varaa tähän. Ympäristömerkin puuttuminen ei siis aina välttämättä tarkoita, että tuote ei olisi ansainnut sitä.

36 Ympäristömerkit Erilaiset ympäristöluokitukset ja -merkit takaavat myös materiaalin tai osan turvallisuuden ympäristön ja sisäilman kannalta. Joutsenmerkittyjä rakennustuotteita: lattianpäällysteet, liimat, lämpöpumput, rakennuslevyt, tulisijat, käymälät, huonekalut ja

37 M1 päästöluokitus M1-luokkaan kuuluvista tuotteista haihtuu vähiten orgaanisia yhdisteitä. Luokituksen tavoitteena on edistää sisäilmaston kannalta turvallisten ja mahdollisimman vähän haitallisia päästöjä aiheuttavien tuotteiden käyttöä. Tuotteita yli 400, mm. maaleissa, rakennuslevyissä, laasteissa, saumaeristeissä ja tasoitteissa, lämmöneristeissä ja lattianpäällysteissä.

38 Puutuotteiden FSC-merkki Merkintä kertoo, että metsiä on hoidettu hyväksyttyjen sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten kriteerien mukaan. FSC:n avulla ympäristötietoinen kuluttaja voi varmistaa, että hänen ostamansa metsätuotteet eivät ole aiheuttaneet metsien tuhoutumista tai metsäluonnon köyhtymistä. Varsinkin sademetsäpuuta hankittaessa merkintä on tärkeä. Lue lisää:

39 Tutustu myös PEFC-merkkiin (vastaava kuin FCS)

40 9. Vältä sademetsäpuiden käyttämistä vaikka olisikin sertifioitua

41 10. Vältetään talvibetonointia Talvivalu kuluttaa runsaasti energiaa ja betonissa käytetään tällöin runsaasti notkistavia ympäristölle haitallisia kemikaaleja.

42 Käytä muutenkin ympäristöystävällistä betonia ja sementtiä Esimerkiksi Finnsementin Plussementti on pystynyt vähentämään sementin tuotannon yhteydessä hiilipäästöjä aiheuttavien raaka-aineiden määrää 30 %. Ominaisuuksiltaan sementti on kuitenkin yhtä hyvä kuin tavallinen Yleissementti. Sementti on ollut käytössä ja kaksi vuotta ja kokemukset ovat olleet hyvät. Ns. hiilinielusementtien tasolla Plussementti ei vielä ole mutta parempi kuin tavallinen vaihtoehto. Lisää tetoa: fi/asiakkaat/finnsementti/plussementtiesite/

43 11. Tehdään perustustyöt harkitusti Perutustyössä kulutetaan paljon energiaa ja luonnonvaroja, siksi: Tontti säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisena puineen ja lohkareineen. Siirretty maa ja kiviaines hyödynnetään tontilla.

44 12. Käytetään ekoenergiaa tai tuotetaan energiaa itse Kuvassa NCC:n toimintaa Ruotsissa: aurinkokeräimet työmaakoppien katolla

45 13. Huolehditaan rakennuksen ja materiaalien säänsuojauksesta Rakenteiden suojaaminen kastumiselta valmisosatehtaan varastossa, kuljetuksissa ja työmaalla on erittäin tärkeä laadunvarmistustoimenpide.

46 Säänsuojassa rakentaminen parantaisi kaikkien rakennusten laatua Prof. Charlotte Bengtsson, SP Trätek and Linnaeus University, Sweden

47 Kosteudenhallintasuunnitelma on yksi tärkeimpiä laatutyökaluja Matalaenergiarakenteet ovat yleensä paksuja ja ilmatiiviitä. Jos niihin jää rakennusajasta kosteutta niin kuivuminen voi kestää riskialttiin kauan. Rakenteille on annettava riittävä kuivumisaika hyvän säänsuojan lisäksi. Kosteusmittauksilla voidaan varmistua että riittävä kuivuminen on tapahtunut.

48 Varastoiminen Rakennusmateriaalien tulisi olla ja pysyä kuivina valmistuksen, kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana. Usko siihen, ettei hetkellisestäkään kastumisesta ole haittaa ja että kuivatuksen jälkeen niitä voi käyttää, on levinnyt laajalle.

49 14. Tehdään työmaan laatusuunnitelma jota noudatetaan Rakentamisen laadun varmistaminen on koko rakentamisen ajan tärkeää. Laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitellaan, rakennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan sekä eri osapuolien toimet. Sinne lisätä myös laadunvarmistustoimenpiteet. Työmaan laatusuunnitelman ohje: Ratu 1180-S

50 Laadukkaan rakennusurakan aloittaminen 1. Kohteesta tulisi ennen aloitusta määritellä suunnitelmien perusteella vaativat, tuntemattomat ja vaikeat rakenteet ja tarkistaa niihin liittyvät tyypilliset laatuvirheet. 2. Samoin aikataulu tulisi tarkistaa, samoin kuivumisajat ja suojaustarpeet. 3. Laaturiskit ja niitä koskevat torjuntatoimenpiteet tulisi myös määritellä laadun takaamiseksi. 4. Tilaajan kanssa käydään läpi kaikki suunnitellut laadunvarmistustoimenpiteet ja ne hyväksytetään. 5. Työmaalle perustetaan laatukansio, jonne tallennetaan tarkastusasiakirjat, laatusuunnitelma, laatudokumentit jne. (Lähde?)

51 Työntekijä voi itse toimia oman työnsä valvojana? Työnlaatua voi valvoa työnjohtajan lisäksi itse työntekijä. Jos esimerkiski työnekijä on opastettu ilmatiiviiseen rakentamiseen, niin työnlaadun voidaan edellyttää olevan tarkoituksen mukainen. Esimerkkimallin avulla ei kenellekään jää epäselväksi kuinka työ tulee suorittaa. Työsuortuksen jälken työntekijä voi esimerkiksi työnjälkestä vastuullisena kuitata (Lähde?) tehdyn työnsä valmiiksi.

52 Esimerkkimalli Esim. eräällä ruotsalaisella NCC:n passiivirakennustyömaalla rakennettiin ensin mallitalo, jossa jokainen työntekijä harjoitteli tiiviin passiivirakenteen tekoa ennen varsinaiseen työhön ryhtymistä. Näin varmistettiin hankkeen rakentamisen sujuvuus ja ehkäistiin mahdollisia tulevia ongelmia. Työ on mahdollista saada kerralla valmiiksi ilman että tehtyä työtä tarvitsee korjata ja paikkailla ennen luovutusta.

53 Panostetaan työn aikaiseen valvontaan Hyvä ja tiivis rakennus tehdään samalla vaivalla kuin huonokin, ja silloin päästään hallittuun ilmanvaihtoon ja merkittävästi alentuneeseen lämmönkulutukseen.

54 Lähteet Tilastokeskus, Katsauksia 2008/2, Ympäristö ja luonnonvarat, Suomen kasvihuonekaasupäästöt Energiatehokkuus Uudenmaan ympäristökeskuksen näkökulmasta, kalvosarja, , Pirkko Kekoni Rakentamisen ja rakennusten Ekotehokkuus, , VTT RAKENNUSTEKNIIKKA, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Kaatopaikalle sijoitettujen teollisuuden jätteiden ympäristövaikutusten tunnistaminen ja arviointi, Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016, Taustaselvitys Osa IV, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA Fiksu tuottaa vähemmän jätettä, YTV, Parhaat käytännöt omakotirakentamisessa (?) (?) (?) (?)

Ympäristö huomioon työmaan arjessa Kaisa Kekki, diplomi-insinööri Ympäristöinsinööri, Skanska Oy kaisa.kekki@skanska.fi

Ympäristö huomioon työmaan arjessa Kaisa Kekki, diplomi-insinööri Ympäristöinsinööri, Skanska Oy kaisa.kekki@skanska.fi Ympäristö huomioon työmaan arjessa Kaisa Kekki, diplomi-insinööri Ympäristöinsinööri, Skanska Oy kaisa.kekki@skanska.fi 562 Turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisyys ovat aina olleet hyvän rakentamisen

Lisätiedot

Rakennusjäteopas 8. Yhteystiedot Tämä opas on saatavana myös kuntien internetsivuilla. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Palvelupiste Hannikainen Rakentajan talo, Hannikaisenkatu 17 p. (014) 625 070 www.jkl.fi JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14 Rakennusten suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Asko Talja Julkinen 2 (26) Alkusanat Rakentamisessa kulutetaan paljon luonnonvaroja

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 5 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 KONE-

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Jätepihin rakentajan opas sekä Opas talon purkajalle

Jätepihin rakentajan opas sekä Opas talon purkajalle Rakennusjätehanke Cirkulera! Jätepihin rakentajan opas sekä Opas talon purkajalle Kaksi tieto-opasta rakennusjätteen käsittelystä Länsi-Uudellamaalla Piia Nordström Serie L: Läromedel, 3/2012 Rakennusjätehanke

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Ympäristöministeriön raportteja 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Riitta Kojo Raimo Lilja YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden

Lisätiedot

Rakentamisen jätteet. www.kiertokapula.fi

Rakentamisen jätteet. www.kiertokapula.fi Rakentamisen jätteet www.kiertokapula.fi Johdanto Jätehuollon kehittämistä ohjaavat jätelaki ja jäteasetus. Jätelaki velvoittaa meitä kaikkia kaikessa toiminnassamme ensisijaisesti vähentämään syntyvän

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE Jätehuollon järjestäminen kouluilla www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 Vastuullista elämäntapaa... 3 2 Jätelaki pohjana oppilaitosten jätehuollolle... 4 3 Kohti vähäjätteisempää

Lisätiedot

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle SIVU 7 Lajittele jätteet hyötykäyttöön SIVU 4 Lajitteluohjeet SIVU 8 Jäteastian ja keräyspaikan kunnossapito

Lisätiedot

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU siltojen korjaus LIVI, Sillanrakentamisyksikkö Taitorakenteet-yksikkö YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU 0506/10 / 11 (korvaa ohjeen 11 8/95) / 99) 1.112 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Ohjeen käyttöalue...3

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

www.eceat.fi Opas ekologisesti kestävämpään matkailuyrittäjyyteen

www.eceat.fi Opas ekologisesti kestävämpään matkailuyrittäjyyteen www.eceat.fi Opas ekologisesti kestävämpään matkailuyrittäjyyteen Sanna Eronen 2008 SISÄLTÖ 1 LUKIJALLE 5 2 ENERGIA 6 2.1 Mitä tarkoitetaan energian säästämisellä? 6 2.2 Miksi energiaa on tärkeää käyttää

Lisätiedot

MUISTIINPANOT OPETTAJALLE

MUISTIINPANOT OPETTAJALLE NUUKUUSVIIKKO 2013. MUISTIINPANOT OPETTAJALLE Luonnonvarojen säästäväinen käyttö diasarjan esittämisen tueksi Aloitussivu Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN

RAKENNUSMATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN Green Net ry 1/63 RAKENNUSMATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN Selvitys pientalorakentamiseen liittyvän rakennusmateriaalijätteen muodostumisesta, määristä, käsittelytavoista, kuljetuslogistiikasta sekä

Lisätiedot

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen Jätteet I Jätelain tarkoituksena on, että jätteitä käsitellään ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä jätelain mukaan? a) Farkut heitetään roskiin b)

Lisätiedot

Rakennusala. Keskeiset ympäristönäkökohdat

Rakennusala. Keskeiset ympäristönäkökohdat Rakennusala Keskeiset ympäristönäkökohdat Luonnonvarojen ja energian kulutus Maa-alueen käyttö uudisrakentamisessa Toiminnoista syntyvät päästöt maaperään ja vesistöön Melu- ja pölyhaittoja aiheuttavat

Lisätiedot

Kierrätys arkkitehtuurissa

Kierrätys arkkitehtuurissa Kierrätys arkkitehtuurissa b e t o n i e l e m e n t t i e n j a m u i d e n r a k e n n u s o s i e n u u d e l l e e n k ä y t t ö u u d i s r a k e n t a m i s e s s a & l ä h i ö i d e n e n e r g

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUDEN

MATERIAALITEHOKKUUDEN mips LUKIJALLE Mitä eko- ja materiaalitehokkuus, ekologinen selkäreppu ja MIPS tarkoittavat? Miten yritykset selviävät erilaisten ympäristöasioiden hoitoon liittyvien käsitteiden ja järjestelmien viidakossa?

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA Materiaalikeskus 20.1.2004 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKINNOISSA?...2 1.1 Yleiset perustelut...2 1.2 Tampereen

Lisätiedot

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 Oulun kaupunki Ympäristövirasto Julkaisu 1/1998 PKT-YRITYSTEN.... YMPARISTOASIOIDEN HOITO Toimialakohtaisia selvityksiä

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Eko-opas. Sisällysluettelo. Miksi Eko-opas? Sanastoa. Uusiotuote Kierrätystuote on uusiomateriaalista valmistettu tuote kuten uusiopaperi.

Eko-opas. Sisällysluettelo. Miksi Eko-opas? Sanastoa. Uusiotuote Kierrätystuote on uusiomateriaalista valmistettu tuote kuten uusiopaperi. Eko-opas 21 Eko-opas Painettu fsc-sertifioidulle Arctic Matt 130g -paperille. Ulkoasu, taitto ja grafiikat: Anna Mannermaa ja Sonja Rantakangas Kuvat: Antti Nousiainen ja Jukka Partanen Pohjakartat: Antti

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Tekijä Johanna Hynynen Työn nimi Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen

Lisätiedot