1 YLEISTÄ. 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä lk.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 YLEISTÄ. 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 1. - 6. lk."

Transkriptio

1 1 YLEISTÄ 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä lk. Kodin ja koulun yhteistyö on säännöllistä tiedottamista ja kuulemista eri yhteyksissä. Oppilaalla voi olla käytössä reissuvihko, jossa tiedotetaan oppilasta ja luokkaa koskevista asioista. Usein koulun lähettämien tärkeiden tiedotteiden välittyminen varmennetaan vanhempien allekirjoituksella luokilla on käytössä Wilma. Opettajilla on käytössä sähköpostit, mutta suositeltavinta on soittaa. Parhaiten opettajat tavoittaa pitkällä ruokavälitunnilla klo lk. Nopea tiedonkulku koulun ja kodin välillä on tehokas keino varmistaa tasaisen hyvää opiskelutahtia ja -tuloksia. Käytössämme on sähköinen Wilma-ohjelma, jonka avulla huoltaja saa ajantasaista tietoa nuorensa mahdollisista poissaoloista ja myöhästelyistä sekä joistakin muista oppituntitapahtumista. Tietoja erilaisista koulun tapahtumista lähetetään Wilma-tiedotteina tai -viesteinä. Näin ollen huoltajien toivotaan tarkistavan Wilma-postin päivittäin. Sen seuraamiseen tarvitaan tietokone ja Internet-yhteys. Jos huoltajalla ei ole niitä käytettävissä, hän saa paperitulosteen Wilmaan kertyneistä tiedoista kuukausien alkupäivinä. Seitsemäsluokkalaisten huoltajat saavat omat Wilma-tunnukset ja salasanat. Ne tarkoitettu vain huoltajan käyttöön, joten niitä ei saa antaa oppilaan käyttöön. Huoltaja selvittää poissaolot mahdollisimman nopeasti. Selvityksen viivästyessä luokanvalvoja ottaa yhteyttä. Wilman uusimuotoista käyttäjätunnusta varten huoltaja saa koululta avainkoodin, jonka mukaan hän tekee Wilma-tunnuksensa itse omaan sähköpostiosoitteeseensa perustuen. Siihen voidaan koota kaikki perheen samassa koulussa opiskelevat lapset. Lisäksi uusimuotoisia tunnuksia voidaan tehdä samalle oppilaalle useampia. Oppilaat saavat oman Wilma-tunnuksensa, jonka avulla hekin näkevät työjärjestyksensä, koeaikataulunsa, koetuloksensa ja muut koulunkäyntiin liittyvät merkinnät. Oppilaiden ja opettajien välinen viestitys on myös mahdollista. Oppilaan Wilma-tunnus toimii myös koulun tietokoneiden käyttäjätunnuksena. Tunnuksen saamisen ehtona on se, että oppilas sitoutuu

2 noudattamaan koulun tietokoneiden käyttäjäsääntöjä. Luokanvalvojat tapaavat luokkansa oppilaat yhdessä heidän huoltajien kanssa ainakin seitsemännen ja yhdeksännen luokan syyslukukaudella ja tarvittaessa muulloinkin. Keskusteluissa käsitellään oppilaan koulunkäyntiin ja jatko-opintoihin (9.lk.) liittyviä asioita. Katso myös Kasvatuskeskustelut. Jos jokin asia nuoren koulunkäynnissä mietityttää, huoltajat voivat ottaa yhteyttä asian laadusta riippuen rehtoriin, luokanvalvojaan, aineenopettajaan, erityisopettajaan, opinto-ohjaajaan, terveydenhoitajaan tai kuraattoriin. Huoltajat ilmoittavat yhteystietojensa muuttumisesta kansliaan tai luokanvalvojalle. 1.2 KotiKoulu ry Hyökkälän KotiKoulu ry perustettiin Sen tarkoituksena on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimisja kasvuympäristö sekä edistää tasapainoista ja monipuolista kehitystä tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä toimia oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä Yhdistys on muun muassa järjestänyt iltapäiväkerhon koulun luokkalaisille ollut mukana järjestämässä erilaisia teemapäiviä ja luentotilaisuuksia hoitanut varainhankintaa, jolla on rahoitettu kulttuuritapahtumia ja retkiä jakanut stipendejä vaikuttanut kunnalliseen päätöksentekoon, esimerkiksi oman koulun luokkien ja opettajien määrästä päätettäessä järjestänyt kaksitoista kertaa Maalismelskeet luokille. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön vaikuttamaan oman koulun asioihin! Seuraa koteihin lähetettäviä tiedotteita ja koulun kotisivuja sekä osallistu. Palautteet ja toimintaehdotukset ovat tervetulleita.

3 Kokoukset ovat avoimia, seuraavan kokouksen ajan saat tietää koululta. Jos et ehdi antaa aikaasi yhteiselle toiminnalle, mutta pidät tavoitteitamme tärkeinä, voit auttaa niiden toteutumista maksamalla vapaaehtoisen vuosimaksun yhdistyksen tilille. Pienikin summa edesauttaa toimintaa lasten hyväksi. Kiitos tuestasi! 1.3 Iltapäiväkerho lk Tuusulan kunta järjestää koululaisten iltapäiväkerhon joko klo Kerhopaikka pyritään järjestämään kaikille 1. luokan oppilaille. Kerhoon osallistuminen on maksullista. Iltapäiväkerhotoiminnan koordinaattori Eija Kenttälä (puh ) antaa tarvittaessa lisätietoja toiminnasta. Hän on kaikkien iltapäiväkerho-ohjaajien esimies. Hyökkälän koulun iltapäiväkerhon ohjaaja on Susanna Nieminen. Sisäänkäynti kerhon tiloihin on alakoulun etupihalta, Väinölän puoleisesta kulmasta. 1.4 Koulun yhteystiedot Sähköpostiosoitteet: rehtori Janne Leivo apulaisrehtori ( lk.) Anna-Leea Asumalahti apulaisrehtori ( lk.) Matti Valkonen koulusihteeri Aija Laine opettajien huone ( lk.) opettajien huone ( lk.) opintojen ohjaaja Mari Ala-Krekola erityisopettaja Maija Sippola (PUHE-LUKI/ lk.) erityisopettaja Riikka Smolander (ELA, lk) erityisopettaja Päivi Rantala (ELA, lk) kotitalousluokka teknisen työn luokka tekstiilityön luokka emäntä Anna-Liisa Hedman kouluterveydenhoitaja Catharina Siiskonen lk. terveydenhoitaja Marja Kinnunen (ti ja pe) koulupsykologi (1. 6. lk.) koulupsykologi Anna Vuorjoki ( lk.) koulukuraattori Johanna Temisevä

4 vahtimestarit Jari Puikkonen (päivä) iltavahtimestari Juha Kuosmanen kalustonkunnostaja Markku Kosonen iltapäiväkerho Susanna Nieminen Poissaolot On tärkeää, ettei oppilas tule sairaana kouluun. Vaikka oppilaalla on vapautus liikunnasta, hän tulee liikuntatunnille. Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa luokanopettajalle / luokanvalvojalle viipymättä. Yläkoulun oppilaiden huoltajat selvittävät poissaolot Wilman avulla. Luvalliset / aiheelliset poissaolot selvitetään käyttämällä vihreätä selvitetty -painiketta. Huoltajat ilmoittavat luvattomasta poissaolosta käyttämällä punaista luvaton -painiketta. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä luvattoman poissaolon vuoksi, koska se aiheuttaa yleensä jonkin seuraamuksen. Ne huoltajat, joilla ei ole Wilma -yhteyttä, ilmoittavat ja selvittävät poissaolot viipymättä luokanvalvojalle. Kun huoltaja merkitsee oppilaan poissaolon Wilmaan etukäteen, hän ilmoittaa poissaolon tarkemman ajankohdan silloin, kun ei ole kyse koko päivän poissaolosta. Kun oppilas tulee huonovointiseksi koulupäivän aikana (esim. vatsavaivat), hän kertoo asian omalle opettajalle, luokanvalvojalle tai jollekin muulle opettajalle. Ennen kuin oppilas saa luvan lähteä koulusta, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan. Oppilas menee terveydenhoitajan luokse niissä tapauksissa, joissa terveydenhoitaja voi olla avuksi. Vakavammat loukkaantumiset tai sairaustapaukset hoidetaan terveyskeskuksessa. Loma-anomukset Oppilaalle voidaan hyväksyttävästä syystä myöntää poissaololupa koulusta etukäteen. Luokanopettaja / luokanvalvoja voi antaa oppilaalle luvan enintään kolmen päivän poissaoloon; tätä pidemmän loman myöntää rehtori. Loma-anomuskaavakkeita, jotka tulee jättää ajoissa, saa koulun kansliasta tai koulun kotisivuilta. Yläkoulun oppilas hakee kaavakkeeseen ennen luvan myöntämistä työtehtävät niiltä opettajilta, joiden tunneilta hän tulee olemaan poissa.

5 Koulu on suhtautunut suopeasti loma-anomuksiin ymmärtäen perheiden lomajärjestelyjen hankaluuden. Vastapainoksi koulu toivoo oppilailta ahkeraa ja asiallista työskentelyä. Opiskelun kannalta olisi tärkeää, että lomia ei anottaisi jaksojen loppupuolen koeaikoina eikä 9. luokan keväällä. Pitkät ja ylimääräiset lomat eivät voi ennen pitkää olla vaikuttamatta oppimistuloksiin. Jaksotuksen vuoksi jotkut oppiaineet painottuvat tiettyyn jaksoon, jolloin viikonkin poissaolo voi vaikeuttaa opiskelua huomattavasti. Kun oppilaalle on myönnetty poissaololupa koulusta, huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että annetut tehtävät tulee suoritettua. Kokeet, jotka sattuvat loman ajaksi, suoritetaan mahdollisimman pian sen jälkeen. 1.6 Kouluruokailu Koulujen ruokalistat ovat Tuusulan kunnan ruokapalvelun nettisivuilla. Sieltä löytyy myös lomake erityisruokavaliota varten. Kouluruokailussa tarjotaan monipuolinen ateria, joka on tärkeä osa kasvavan lapsen ja nuoren ravinnonsaannista. Oppilas annostelee itse ateriansa noutopöydästä lk. Ruokailu alkaa n. klo Opettaja seuraa, että annos koostuu kaikista ruoka-aineista: esim. perunasta, kastikkeesta, salaatista ja maidosta. Kaikkia ruokia pyritään maistamaan. Kouluruokailussa tärkeää on harjoitella oikeita ruokailutapoja, kuten haarukan ja veitsen käyttöä. Karkkien, purukumien ja virvoitusjuomien tuominen kouluun on kiellettyä alakoululaisilta lk. Yläkoulun oppilaiden ruokavälitunti alkaa klo Se on tarkoitettu kouluruokailua varten. Oppilaat eivät saa käydä ostoksilla koulun ulkopuolella, koska poistuminen koulun alueelta on kielletty koulupäivän aikana. Koulun vakuutukset eivät ole voimassa, jos oppilas poistuu luvatta koulun alueelta. Ruokailuvuoroja tarvitaan, jotta ruokasalissa vältytään ruuhkilta. Vuorot vaihtuvat jaksojen vaihtuessa. Ruokailun yleisvalvojat huolehtivat siitä, että ruokailu sujuu rauhallisesti ja siististi. Kouluateriaa voi täydentää maksullisella välipalalla. Välipalalippuja voidaan ostaa koulun kansliasta kymmenen lipun vihkoissa (14,00 / 10 kpl).

6 1.7 Koulumatkat lk. Oppilaat saavat käyttää polkupyörää koulumatkoilla 3. luokalta lähtien luokan oppilaat saavat pyöräillä kouluun vain erityisluvalla. Vanhemmat huolehtivat siitä, että lapsella on kypärä päässä pyöräiltäessä koulumatkoilla. Rullaluistimilla, skeittilaudalla yms. välineillä kouluun-tulo on kielletty. Kypäränkäyttö on pakollista kouluretkillä, jotka tehdään pyöräillen lk. Oppilaalla, jonka koulumatka on 5 km tai enemmän, on oikeus saada ilmainen koulukuljetus. Hänelle annetaan henkilökohtainen bussikortti. Jos hän kadottaa tai turmelee bussikorttinsa, peritään uuden kortin hankkimisesta 6,50 euron panttimaksu sekä matkat, jotka kortilla piti olla jäljellä. Koulun piha-alueella on kaksi parkkipaikkaa oppilaiden polkupyörille ja kaksi parkkipaikkaa mopoille/skoottereille. Mopoautoja ei saa pysäköidä henkilökunnan autojen pysäköintipaikoille. Koulumatkoilla ja kouluaikana (esim. liikuntatunneilla) pyörällä liikuttaessa on tärkeää käyttää pyöräilykypärää sekä noudattaa opettajan antamia reittiohjeita. Seitsemännen luokan alussa oppilaat tutustuvat reitteihin liikuntapaikoille kävellen yhdessä liikunnan opettajien kanssa. Katso kartta takakannessa. 1.8 Koulukuljetukset Myöntämisperusteet Perusopetuslain 32. :n nojalla Tuusulan kunta järjestää esiopetusoppilaille sekä peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai avustaa oppilaan kuljettamista tai saattamista kouluun, jos oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä. Perusopetuslain 32. :n pääperiaatteesta poiketen Tuusulan kunnan esiopetusoppilaille sekä Tuusulan peruskoulun ala-asteen luokan oppilaille myönnetään koulukuljetus- / saattoavustus matkan

7 rasittavuuden perusteella, mikäli koulumatka on yli kolme kilometriä. Matkat mitataan kunnan toimesta kevyenliikenteen väyliä pitkin. Kuljetus voidaan järjestää myös, jos koulumatka on vaarallinen matkan pituudesta riippumatta (vaarallisiksi luokiteltujen teiden luettelo, selvitetään tapauskohtaisesti) tai lääkärinlausunnon perusteella (sairauden tai tapaturman vuoksi). Oppilaat, joiden koulumatka luokilla on yli kolme kilometriä ja luokilla yli viisi kilometriä, ovat oikeutettuja saamaan ilmaisen koulukuljetuksen. Lisäksi vaaralliset tieosuudet voivat oikeuttaa koulukuljetukseen. Koulukuljetuksista päätöksen tekee rehtori koulutusja kirjastolautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Kuljetus pyritään järjestämään taloudellisesti ja tehokkaasti sopivinta kuljetusmuotoa käyttäen. Jos huoltaja haluaa lapsensa muuhun kuin asuinpaikan mukaiseen lähimpään omakieliseen kouluun tai esiopetuspaikkaan, maksutonta kuljetusta tai avustusta ei myönnetä. Hakeminen ja päätöksen tekeminen Kuljetusta/saattoavustusta haetaan koulusta saatavalla lomakkeella lukuvuosittain, ellei sitä ole myönnetty kerralla pidemmäksi aikaa. Lomakkeet palautetaan koululle. Koulukuljetuksen myöntämisestä päättää rehtori. Kuljetusten suunnittelu Kuljetukset suunnitellaan siten, että ne ovat turvallisia, taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia. Kuljetuksiin käytetään yleisiä kulkuneuvoja. Ellei niiden käyttö ole mahdollista tai muu järjestely tulee edullisemmaksi, kunta voi järjestää kuljetuksen tilausliikenteen avulla. Koska tilaus- ja vuoroautot ajavat määrättyä reittiä, tulee oppilaan kävellä reitin varteen, enintään kolme kilometriä. Oppilas voidaan kuljettaa kotiosoitteesta kouluun vain perustellusta syystä. 1.9 Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki yhtenäiskoulumme oppilaat. Jokaiselta yläkoulun luokalta on valittu kaksi oppilasta oppilaskunnan edustajistoon. Heistä valitaan viisitoista oppilasta oppilaskunnan hallitukseen.

8 Alakoululaiset aloittivat oppilaskuntatoiminnan neljä vuotta sitten ja heillä on oma hallituksensa. Lukuvuoden tavoitteena on lisätä oppilaiden osallistumista koulun erilaisiin toimintoihin. Oppilaskunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja koulutyötä sekä antaa virikkeitä harrastetoimintaan. Oppilaskunta osallistuu koulun kehittämistyöhön järjestämällä mm. erilaisia tilaisuuksia, auttamalla teemapäivien / liikuntapäivien järjestelyissä sekä taksvärkki- ja nälkäpäiväkeräyksissä. Oppilaskunnan ohjaajina toimivat Laura Heino ja Kimmo Kiuru. Tukioppilaat valitaan kahdeksasluokkalaisista. Yhdeksännen luokan aikana he toimivat seitsemäsluokkalaisten tukena. Tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Alakoulussa jokainen ykkösluokkalainen saa kummikseen viidennen luokan oppilaan Työturvallisuus Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti kouluissa alle 16-vuotiaat oppilaat ovat voineet tehdä lain mukaan vaaralliseksi luokiteltuja töitä tai käyttää vaarallisia koneita, laitteita tai kemikaaleja (laki 998/1993). Sosiaali- ja terveys-ministeriön esityksestä asia haluttiin saattaa nykyisen työsuojelulainsäädännön mukaiseksi, ja valtioneuvosto antoi tarkentavan asetuksen 475/2006 nuorten työntekijöiden suojelusta sekä erityisen haitallisten ja vaarallisten töiden tekemisestä. Asia koskee erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä peruskoulussa. Asetuksen mukaan oppilaan huoltajalle on etukäteen ilmoitettava vaarallisen työn tekemisestä. (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/ ) Perusopetuksen oppilaat peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien voivat vain opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä vaarallista työtä, jos se opetuksen toteuttamiseksi on välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Mekaanisten vaaratekijöiden aiheuttama erityinen vaara voi olla työskenneltäessä esim. seuraavilla koneilla ja laitteilla: laserlaite, sirkkeli, pyörösaha, vannesaha, höyläkone, moottorisaha, jyrsinkone, levyleikkuri ja muu vastaava konevoimalla toimiva leikkuri, pylväs- ja penkkiporakone, kulmahiomakone, metallisorvi kaasuhitsaus- ja kaasuleikkauslaite, paineilmalla tai vastaavalla

9 toimiva naulain. (STM:n asetus 128/ vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta - Työssä voi olla erityinen kemiallinen vaara, kun altistutaan haitallisessa määrin aineelle tai valmisteelle, joka luokitellaan vaaralliseksi kemikaalilain (744/1989) luettelon mukaisesti tai nk. syöpävaarallinen aine (asetus 716/2000), esim. lyijy ja sen yhdisteet, asbesti ja myös ympäristön tupakansavu. Perusopetuksen vuosiluokilla em. asetuksen mukaisten vaarallisten aineiden, koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö on kielletty. Vaaralliseksi koneeksi ei lasketa kiinteästi asennettua pylväs- tai pöytäporakonetta, joka on varustettu toimintaan kytketyllä karansuojalla. Tämän koneen, kuten kaikkien muidenkin opetuksessa käytettävien koneiden, toimintakunto sekä turvallisuus- ja suojavarusteiden toimivuus ja myös oppilaan taito käyttää konetta tulee tarkistaa ja varmistaa. Kouluilla opetusta järjestettäessä otetaan huomioon asetuksen vaatimukset. Lisätietoja antavat työsuojelupäällikkö Pirjo Oikarinen sekä rehtori Janne Leivo. Oppilaiden tulee noudattaa aina opettajien antamia työturvallisuusohjeita Järjestyssäännöt Lainmukaiset velvollisuudet Osallistun perusopetukseen. Suoritan tehtäväni tunnollisesti. Käyttäydyn asiallisesti. (esim. Perusopetuslaki 35. ) Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä. (esim. Tieliikennelaki 3. ) Korvaan aiheuttamani vahingon sovitulla tavalla. (esim. Vahingonkorvauslaki 2. luku) Noudatan tupakka- ja huumausainelakia. Yhdessä eläminen Käyttäydyn kaikkia kohtaan ystävällisesti ja reilusti. Toimin paikan ja tilanteen vaatimalla tavalla myös koulun ulkopuolella, mm. kirjastossa, uimahallissa, museoissa, yleisissä tilaisuuksissa.

10 Koulussa toimiminen Arvostan omaa ja toisten työtä. Saavun oppitunneille ajoissa. Minulla on mukana asialliset opiskeluvälineet ja varusteet. Keskityn työhöni. Noudatan hyviä tapoja kaikessa koulun toiminnassa. Olen oppitunneilla ilman päähinettä ja ulkovaatteita. Oppitunneilla pidän kännykän/soittimen laukussa äänettömällä/suljettuna, tai laitan sen nimellä varustettuna opettajanpöydällä olevaan laatikkoon silloin, kun kännykkä ei ole työväline. En kuvaa enkä nauhoita oppitunneilla. Liikun koulun tiloissa rauhallisesti, ja äänenkäyttöni on kohtuullista. Vietän välitunnit sovitulla koulualueella. Pyydän luvan poistumiseen opettajalta. Säilytän kulkuneuvoni sille osoitetulla paikalla. Pidän yleiset kulkuväylät vapaina. En tuo energiajuomia kouluun enkä nauti niitä kouluaikana. En tee enkä heitä lumipalloja. Ympäristö ja omaisuus Huolehdin omalta osaltani ympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta. Suojelen yhteistä omaisuutta. Pidän huolta omista henkilökohtaisista tavaroistani. Vastuu Kannan vastuuta siten, että myönnän tekoni ja yritän ymmärtää niiden seuraukset. Sovitan sääntöjen vastaiset tekoni. Koulu käyttää tarvittaessa myös perusopetuslaissa ja -asetuksessa mainittuja kurinpitotoimia. (Perusopetuslaki 36. )

11 2 OPETUS 2.1 Lukuvuoden työaika Syyslukukausi ma pe Syysloma ma pe Vapaapäivä pe Joululoma la ma Kevätlukukausi ti la Talviloma ma pe Koulupäivä la Pääsiäisloma pe ma Yläluokkien jaksot: 1. jakso ma pe jakso ma la jakso ti pe jakso ma la Oppitunnit luokat luokat ruokailu ruokailu

12 2.3 Luokat, opettajat ja koulunkäyntiavustajat Päivitetään elokuun ensimmäisellä viikolla Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla Järjestyssäännöt sekä käyttäytymisen ja oppiaineen arvioinnin yleiset kriteerit ovat tässä oppaassa. 2.5 Oppilaanohjaus ( lk.) Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan koulunkäyntiä. Oppilasta autetaan ja ohjataan valintojen teossa, erityisesti nivelvaiheissa. Ohjaus sisältää luokkaopetusta, henkilökohtaista ohjausta ja tiedottamista. Tiedottamisen painopiste-alueena ovat sekä koulun sisäiset valinnat ja niiden vaikutukset jatko-opintoihin että perusopetuksen jälkeiset vaihtoehdot. Lisäksi oppilaanohjaukseen kuuluu työelämään tutustumista. Työelämään tutustuminen (TET): Yhdeksännellä luokalla oppilas on TET-jaksolla joko viikoilla tai syksyllä Kunkin luokan oppilaista puolet on koulussa ja puolet työharjoittelussa. Lisäksi keväällä 2014 vapaaehtoinen TET viikolla 21. Jokainen luokkalainen suorittaa koulun sisäisen TET-päivän, jolloin hän osallistuu siivous- ja keittiöhenkilökunnan työtehtäviin. 2.6 Tukiopetus Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti lisäharjoitusta tarvitseville koulun muun opetuksen ja ohjauksen lisäksi. Se toteutetaan pienryhmäopetuksena tai tarvittaessa yhdelle oppilaalle annettavana lisäopetuksena ennen oppitunteja tai niiden jälkeen. 2.7 Erityisopetus lk. Erityisopetus on yksi oppilaille suunnatuista tukipalveluista, joka täydentää luokanopettajan työtä. Usein tukiopetus ja erityisopetus ovat rinnakkaisia tukitoimia. Maija Sippola antaa erityisopetusta Hyökkälän koulussa 17 tuntia

13 viikossa. Erityisopetuksessa painopiste on alkuopetusluokilla, joilla lukeminen ja kirjoittaminen ovat tärkeimmät haasteet. Myös puheopetus kuuluu erityisopettajan tehtäviin lk. / pienryhmäopetus Koulussamme on mahdollista opiskella pienryhmässä, jonne oppilas voi mennä joidenkin aineiden oppitunneilla. Siellä on yleensä muutama oppilas kerrallaan. He opiskelevat erityisopettajan johdolla sitä ainetta, jonka tunti heillä olisi omassa luokassa. Pienryhmäopetuksen tarkoituksena on mahdollisimman nopeasti ja joustavasti auttaa oppilasta oppimisvaikeuksissa ja koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa. Aloitteen pienryhmään pääsemiseksi voi tehdä oppilaan lisäksi huoltaja, luokanvalvoja, aineenopettaja tai oppilashuoltoryhmä. Luokkamuotoinen erityisopetus Koulussamme on kaksi erityisopetuksen luokkaa niille luokkien oppilaille, jotka opiskelevat osittain yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan. Oppimäärät yksilöllistetään oppilaiden oppimisedellytyksiä vastaaviksi silloin, kun oppilas ei suoriudu peruskoulun yleisopetukselle asetetuista tavoitteista. Luokilla on opettajan lisäksi luokka-avustaja. 2.8 KiVa Koulu -ohjelma Koulumme osallistuu valtakunnalliseen KiVa Koulu -ohjelmaan, joka on opetusministeriön rahoittama hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeen taustavaikuttajina ja kehittelijöinä ovat Turun yliopiston psykologian laitos ja Oppimistutkimuksen keskus. Ohjelmaan kuuluu joka vuosi useita kiusaamista käsitteleviä oppitunteja 1., 4. ja 7. luokilla. Jokainen kiusaamistapaus kirjataan ja käsitellään selkeän yhtenäisen menettelytavan mukaisesti. KiVa Koulu -ohjelma sisältää myös oheismateriaalia ja vinkkejä kasvatustyön tueksi, mm. internet-materiaalia huoltajille sekä nettipelit oppilaille. Vihjeitä oppilaalle, joka on joutunut kiusaamisen kohteeksi: Etsi läheltäsi aikuinen henkilö, johon luotat. Kerro rehellisesti, mitä on tapahtunut ja miltä sinusta tuntuu. Kerro, että tarvitset apua.

14 Jos et uskalla mennä yksin, ota kaveri mukaan. Jos puhuminen tuntuu hankalalta, kirjoita lappunen, sähköposti tai tekstiviesti. Joku luokkasi oppilaista voisi olla puolustajasi, jolle voisit puhua. Koulusi tukioppilaat ovat myös sitä varten, että heille voi puhua Kasvatuskeskustelut ("Kake") Luvaton poissaolo Ensimmäisen ja toisen luvattoman poissaolon vuoksi luokanvalvoja ottaa yhteyttä oppilaan huoltajaan ja tarvittaessa asiasta keskustellaan koululla yhdessä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa. Kolmannen luvattoman poissaolon jälkeen asia siirtyy rehtorin hoidettavaksi Oppitunnin häirintä, epäasiallinen käyttäytyminen, myöhästyminen tai luvaton poistuminen koulun alueelta 1. Tilanteesta riippuen oppitunnin opettaja, luokanvalvoja tai välituntivalvoja keskustelee oppilaan kanssa. 2. Luokanvalvoja keskustelee oppilaan kanssa, joka on ollut kolme kertaa opettajan kanssa kasvatuskeskustelussa samasta syystä. 3. Luokanvalvoja, Kake-opettaja tai rehtori keskustelee oppilaan kanssa, jos oppilas on ollut yhteensä kuusi kertaa kasvatuskeskustelussa opettajiensa kanssa. 4. Kake-opettaja tai luokanvalvoja keskustelee huoltajan ja oppilaan kanssa koululla, jos oppilas on ollut yhteensä yhdeksän kertaa kasvatuskeskustelussa opettajiensa kanssa. Samalla tehdään kirjallinen sitoumus sääntöjen noudattamisesta. 5. Luokanvalvoja kutsuu huoltajan ja oppilaan keskustelemaan rehtorin kanssa, jos oppilas on ollut yhteensä kaksitoista kertaa kasvatuskeskustelussa opettajiensa kanssa. 6. Jos jokin näistä tilanteista on toistunut useammin kuin 12 kertaa lukukauden aikana, käyttäytymisen arvosana laskee yhdellä numerolla. Tilanne nollaantuu lukukauden päättyessä.

15 3 ARVIOINTI Arviointiin kuuluvat sekä oppilasarviointi että kouluyhteisön kokonaisvaltainen arviointi, joka kohdistuu yhteisiin tavoitteisiin ja koulun toimintaan sekä ainekohtaisten opetussuunnitelmien toimivuuteen. Oppilasarviointiin kuuluvat oppilasarvostelu, oppimisprosessin arviointi ja oppilaan itsearviointi. Oppilasarvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle palautetta hänen edistymisestään, sosiaalisesta kasvustaan, opiskelutaidoistaan ja oppimistuloksistaan lk. Arviointi on jatkuvaa luokilla, mikä tarkoittaa sitä, että luokanopettaja kirjaa ja havainnoi oppilaan kehittymistä jatkuvasti koko lukuvuoden aikana ja antaa siitä palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Varsinainen todistus annetaan jouluna ja keväällä. Sen lisäksi kerran syksyllä ja kerran keväällä annetaan kirjallinen palaute työskentelyn sujumisesta. Kerran lukuvuoden aikana opettaja käy oppilaan ja vanhempien kanssa arviointi- ja kehityskeskustelun, jossa käydään läpi tavoitteiden asettelu ja niiden saavuttaminen. Oppilas puolestaan arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa eri oppiaineissa lk. Todistukset Oppilaat saavat lukukausitodistuksen syyslukukauden päättyessä jouluna ja lukuvuositodistuksen lukuvuoden päättyessä. Suoritettuaan yhdeksännen luokan oppilaat saavat lisäksi päättötodistuksen. Kussakin oppiaineessa annettava numeroarviointi (4-10) perustuu oppilaan osoittamiin tietoihin ja taitoihin, harrastuneisuuteen sekä opiskelutaitoihin. Valinnaisaineiden arvostelussa voidaan käyttää numeroarvostelua, sanallista arviointia, antaa hyväksytty/hylätty - merkintä tai suoritusmerkintä (s). Väliarviointi Numeroarvostelua täydentää lukukausien keskivaiheilla tehtävä sanallinen väliarviointi, joka sisältää oppilaiden itsearviointia. Kahdeksansien ja yhdeksänsien luokkien oppilaiden väliarviointi suoritetaan syyslukukaudella ja kevätlukukaudella seitsemänsien ja kahdeksansien.

16 3.1 KÄYTTÄYTYMISEN ARVOSANAN PERUSTEET Jos oppilaalla on yksikin luvaton poissaolo, hän ei voi saada kiitettävää tai erinomaista käyttäytymisarvosanaa. Jos oppitunnin häirintä, epäasiallinen käyttäytyminen, myöhästyminen tai luvaton poistuminen koulun alueelta on toistunut useammin kuin 12 kertaa lukukauden aikana, käyttäytymisen arvosana laskee yhdellä numerolla. 10 erinomainen ottaa toiset huomioon (kohtelias, ystävällinen) vastuuntuntoinen (kantaa vastuuta omasta ja ryhmän työstä) erittäin myönteinen asenne koulutyöhön (yhteistyöhaluinen, avulias, aktiivinen, oma-aloitteinen, rehellinen, täsmällinen) noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita ei rangaistuksia kantaa vastuuta ympäristöstään 9 kiitettävä edellä olevaan nähden vain lieviä puutteita tai satunnaisia poikkeuksia 8 hyvä ottaa huomioon toiset ihmiset ja ympäristön yleensä myönteinen asenne koulutyöhön pyrkii täsmällisyyteen ja vastuuntuntoisuuteen koulun sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa pieniä satunnaisia puutteita huomautuksin ojennettavissa eikä rangaistuksia vakavista rikkeistä 7 tyydyttävä käytös toisinaan häiritsevää aika ajoin välinpitämätön asenne koulutyötä kohtaan (ei osallistu aina oppimistapahtumaan) kielenkäytössä usein huomautettavaa koulun sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa parantamisen varaa (oppilas ei aina ymmärrä sääntöjen merkitystä) joitakin rangaistuksia ajoittain välinpitämätön suhtautuminen koulun ja toisten omaisuuteen ja ympäristöön

17 6 kohtalainen käytös usein häiritsevää välinpitämätön asenne koulutyötä kohtaan kielenkäytössä paljon huomauttamista koulun säännöistä ja ohjeista lähes piittaamaton luvattomia poissaoloja useita rangaistuksia välinpitämätön suhtautuminen koulun ja toisten omaisuuteen ja ympäristöön 5 välttävä häiritsee jatkuvasti työyhteisön toimintaa ei kanna vastuuta koulutyönsä hoitamisesta ei piittaa säännöistä ja ohjeista kielenkäyttö on törkeää osallistuu usein kiusaamiseen useita luvattomia poissaoloja paljon rangaistuksia usein välinpitämätön suhtautuminen koulun ja toisten omaisuuteen ja ympäristöön 4 heikko oppilaan käyttäytyminen kaikin puolin epäasiallista ei halua noudattaa sääntöjä eikä piittaa toisten turvallisuudesta tai työrauhasta ei kykene huolehtimaan koulutyöstään 3.2 OPPIAINEIDEN YLEISET ARVIOINTIPERUSTEET 10 erinomainen perus- ja lisätavoitteet saavutettu kaikilta osin tuntityöskentely jatkuvasti aktiivista, erinomaista kokeet ja tuotokset erinomaisia esimerkillisen myönteinen asenne kotitehtävät suoritettu huolellisesti ja säännöllisesti kykenee työskentelemään myös itsenäisesti pystyy kantamaan vastuuta omasta ja ryhmän työskentelystä

18 osaa oma-aloitteisesti hankkia, soveltaa ja käyttää tietoja pystyy luovaan itseilmaisuun ja ongelmanratkaisuun pystyy asettamaan tavoitteita oma-aloitteisesti ja arvioimaan kriittisesti suorituksiaan ja työtään on kiinnostunut oppiaineesta ja haluaa tehdä ylimääräistä 9 kiitettävä perustavoitteet ja paljon lisätavoitteita saavutettu tuntityöskentely kiitettävää kokeet ja tuotokset yleensä kiitettäviä yritteliäs ja oma-aloitteinen myönteinen suhtautuminen kotitehtävät suoritettu huolellisesti ja säännöllisesti pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön osaa hankkia, käyttää ja soveltaa tietoja pystyy luovaan itseilmaisuun ja ongelmanratkaisuun pystyy asettamaan tavoitteita oma-aloitteisesti ja arvioimaan kriittisesti suorituksiaan ja työtään 8 hyvä perustavoitteet saavutettu hyvin tuntityöskentely, kokeet ja tuotokset hyviä aktiivinen ja yritteliäs suhtautuminen myönteistä kotitehtävät suoritettu hyvin ja säännöllisesti pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön osaa hankkia ja soveltaa tietoja 7 tyydyttävä hallitsee perustiedot ja -taidot tuntityöskentely, kokeet ja tuotokset tyydyttäviä suhtautuminen yleensä myönteistä yritteliäs, mutta ajoittain välinpitämätön arvostaa omaa ja toisten työtä kotitehtävät ajoittain tekemättä pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön osaa soveltaa ohjeiden mukaan 6 kohtalainen perustietojen ja -taitojen hallinnassa melkoisia puutteita

19 tuntityöskentely kohtalaista yrittää kykyjensä mukaan tehtävien suorittamisessa epäonnistumisia suhtautuu myönteisesti, mutta usein välinpitämätön osaa helppoja sovellutuksia oppikirja tukenaan tarvitsee tukea selviytyäkseen jatkossa pystyy jossain määrin itsenäiseen työskentelyyn ja y yhteistyöhön 5 välttävä 4 heikko tuntuvia aukkoja perustiedoissa ja -taidoissa näyttöä joiltakin osa-alueilta kokeet ja tuotokset vaihdellen hyväksyttyjä ja hylättyjä työskentelee tunneilla välttävästi kotitehtävät usein laiminlyöty välinpitämätön asenne itsenäinen työskentely ja yhteistyö tuottavat vaikeuksia ei minkäänlaista näyttöä paljon poissaoloja oppitunneilta ja kokeista tunneilla ei edes yritä kielteinen asennoituminen ei yhteistyökykyinen asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu riittävästi perustietoja ja -taitoja parannettava, jotta opiskelu seuraavalla vuosikurssilla onnistuisi ja oppilaalla olisi riittävät edellytykset jatko-opintoihin. 4 OPPILASHUOLTO 4.1 Kouluterveydenhuolto Yläkoulun terveydenhoitaja Catharina Siiskonen on tavattavissa koululla päivittäin (paitsi joka kuukauden 1. ja 3. torstaina), varmimmin ma - to klo ja pe Alakoulun terveydenhoitaja Marja Kinnunen on tavattavissa tiistaisin klo ja perjantaisin klo

20 Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen kaikille oppilaille vuosittain, koululääkäri 1. luokalla sekä 5. ja 8. luokilla. Terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota oppilaan kokonaisvaltaiseen terveydentilaan. Vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä terveydenhoitajaan, mikäli lapsen terveydessä tai käyttäytymisessä tapahtuu muutoksia. Tapaturman sattuessa koulussa tai koulutyön yhteydessä ensiavun antaa ensisijaisesti kouluterveydenhoitaja (tai koululääkäri), toissijaisesti opettaja. Tarvittaessa oppilas lähetetään päivystävän lääkärin vastaanotolle. Tuusulan kunta korvaa tapaturmasta aiheutuvat hoito-, matka- ym. kustannukset. HUOM! Varsinainen sairaanhoito ja erilaiset toimenpiteet (kuten esim. korvahuuhtelut ja ompeleiden poistot) tehdään terveyskeskuksessa. 4.2 Hammashuolto Kutsut hammastarkastuksiin ja jatkotoimenpiteisiin tulevat oppilaille kotiin. Päivystys Hyrylän pääterveysasemalla päivittäin klo Huoltaja selvittää hammaslääkärikäynneistä johtuneet poissaolot Wilmassa. 4.3 Koulukuraattori / koulupsykologi Koulukuraattori Koulukuraattorin tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä ja sosiaalista kasvua sekä ennaltaehkäistä ja selvittää koulunkäyntiin ja muihin elämäntilanteisiin liittyviä ongelmia. Koulukuraattori Johanna Temisevään (puh ) voivat ottaa yhteyttä oppilaat, huoltajat ja opettajat selvittääkseen koulussa ilmeneviä vaikeuksia ja sopeutumisongelmia tai keskustellakseen muista huolista. Tarvittaessa kuraattorilta saa tietoa mm. sosiaali-, terveys- ja vapaa-ajan palveluista. Kuraattori on luonnollisesti vaitiolovelvollinen. Koulupsykologi Yläkoulun koulupsykologi on Anna Vuorjoki (puh ) ja alakoulun koulupsykologi (puh ). Heidän puoleensa voi kääntyä lapsen tai nuoren koulunkäyntiin tai kehitykseen liittyvissä asioissa. Kyse voi olla esimerkiksi oppimis-, keskittymis-, sopeutumis-, tunne-elämän tai kotitilanteen vaikeuksista. Työhön liittyy myös

21 vanhemmuuden tukeminen. Yhteydenottaja voi olla huoltaja, opettaja tai oppilas itse. Lapsen tilanteen selvittely tapahtuu yhteistyössä vanhempien, opettajan ja koulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Henkilökohtaisen asiakastyön lisäksi koulupsykologi tekee suunnittelu-, konsultaatio- ja kehittämistyötä koko koulun tasolla. Koulupsykologi osallistuu koulun ja yksittäisten opetusryhmien hyvinvointia koskeviin keskusteluihin yhdessä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulupsykologin toiminta on luottamuksellista. 4.4 Oppilashuoltoryhmä Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Yläkoulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat lisäksi opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa luokanvalvoja ja/tai joku muu opettaja. Oppilashuoltoryhmä kartoittaa oppilaan ongelmia yhdessä luokanvalvojan tai muiden opettajien kanssa sekä pyrkii etsimään niihin ratkaisuja ja vaihtoehtoisia toiminta- ja lähestymistapoja. Se pyrkii näin tukemaan oppilasta, opettajia ja vanhempia koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa. Keskeisenä tavoitteena on ongelmien varhainen havaitseminen ja hoitaminen. OHR:n jäsenet ovat tarvittaessa yhteydessä muihin tahoihin, mm. sosiaalitoimeen. Koululaisen tukihenkilö / perhetyöntekijä Arja Heinonen toimii osana alakoulussa tehtävää oppilashuoltotyötä, kun oppilas tarvitsee lisätukea kouluvaikeuksien voittamisessa tai perheen erilaisissa elämäntilanteissa. 5 Muuta 5.1 Vahingonkorvaukset Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa tai tuottamansa vahingon koulun tai oppilastoverinsa omaisuudelle. Vahingonkorvausvelvollisuus ei ole riippuvainen siitä, onko oppilasta rangaistu vahingon aiheuttamisesta vai ei. 5.2 Uskonnonvapauslaki Uskonnonvapauslain mukaan koulut voivat järjestää uskonnollisia tilaisuuksia. Perustuslain 11. :n 2. momentin mukaan ketään ei voida

22 kuitenkaan velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Perusopetuksen oppilaan osalta huoltaja ilmoittaa, jos oppilas ei osallistu kyseisiin tilaisuuksiin. Näitä tilaisuuksia koulussamme ovat Tuusulan seurakunnan työntekijöiden noin kerran kuukaudessa pitämät päivänavaukset sekä oppilaiden yhteistyössä seurakunnan kanssa toteuttama ohjelmallinen joulukirkko. Mikäli ette halua lastenne osallistuvan näihin tilaisuuksiin, pyydämme teitä ilmoittamaan siitä luokanopettajalle / luokanvalvojalle. Seitsemänsien luokkien huoltajatilaisuus ke klo 18.30

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2013 2014 www.poytya.fi SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2013-2014 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS...

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN

MUSTASAAREN KUNTA SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN MUSTASAAREN KUNTA SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1 KOULUN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS SEKÄ TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS... 54 1.1 Koulun arvot...54

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus 2013 Sisältää Opetushallituksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004 ja 24.6.2010 vuosiluokkien 7.-9 osalta

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2013-2014 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2013-2014 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2014-2015 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2014-2015 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015 VAUNUKANKAAN KOULU Lukuvuositiedote 2014-2015 Vaunukankaantie 3-5 04300 TUUSULA Puhelimet: 040 314 3250 opettajat 040 314 3249 rehtori 040 314 3254 kanslia 040 314 4452 erityisopettaja 040 314 4419 terveydenhoitaja

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2014-2015 Kansikuva: Nita Laitinen 5A LUKUVUOSI 2014-2015 YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, 18150 Heinola Kotisivu: www.heinola.fi/fin/palvelut/koulutus/koulut/jyranko_etusivu

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA

LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA Keravanjoen koulu lukuvuositiedote 2014-2015 NIMI LUOKKA LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA SISÄLLYS Rehtorin tervehdys 3 Yhteystiedot 4 Luokanopettajat ja luokanvalvojat 5 Työ- ja loma-ajat 6 Päivän aikataulu

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot