1 YLEISTÄ. 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä lk.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 YLEISTÄ. 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 1. - 6. lk."

Transkriptio

1 1 YLEISTÄ 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä lk. Kodin ja koulun yhteistyö on säännöllistä tiedottamista ja kuulemista eri yhteyksissä. Oppilaalla voi olla käytössä reissuvihko, jossa tiedotetaan oppilasta ja luokkaa koskevista asioista. Usein koulun lähettämien tärkeiden tiedotteiden välittyminen varmennetaan vanhempien allekirjoituksella luokilla on käytössä Wilma. Opettajilla on käytössä sähköpostit, mutta suositeltavinta on soittaa. Parhaiten opettajat tavoittaa pitkällä ruokavälitunnilla klo lk. Nopea tiedonkulku koulun ja kodin välillä on tehokas keino varmistaa tasaisen hyvää opiskelutahtia ja -tuloksia. Käytössämme on sähköinen Wilma-ohjelma, jonka avulla huoltaja saa ajantasaista tietoa nuorensa mahdollisista poissaoloista ja myöhästelyistä sekä joistakin muista oppituntitapahtumista. Tietoja erilaisista koulun tapahtumista lähetetään Wilma-tiedotteina tai -viesteinä. Näin ollen huoltajien toivotaan tarkistavan Wilma-postin päivittäin. Sen seuraamiseen tarvitaan tietokone ja Internet-yhteys. Jos huoltajalla ei ole niitä käytettävissä, hän saa paperitulosteen Wilmaan kertyneistä tiedoista kuukausien alkupäivinä. Seitsemäsluokkalaisten huoltajat saavat omat Wilma-tunnukset ja salasanat. Ne tarkoitettu vain huoltajan käyttöön, joten niitä ei saa antaa oppilaan käyttöön. Huoltaja selvittää poissaolot mahdollisimman nopeasti. Selvityksen viivästyessä luokanvalvoja ottaa yhteyttä. Wilman uusimuotoista käyttäjätunnusta varten huoltaja saa koululta avainkoodin, jonka mukaan hän tekee Wilma-tunnuksensa itse omaan sähköpostiosoitteeseensa perustuen. Siihen voidaan koota kaikki perheen samassa koulussa opiskelevat lapset. Lisäksi uusimuotoisia tunnuksia voidaan tehdä samalle oppilaalle useampia. Oppilaat saavat oman Wilma-tunnuksensa, jonka avulla hekin näkevät työjärjestyksensä, koeaikataulunsa, koetuloksensa ja muut koulunkäyntiin liittyvät merkinnät. Oppilaiden ja opettajien välinen viestitys on myös mahdollista. Oppilaan Wilma-tunnus toimii myös koulun tietokoneiden käyttäjätunnuksena. Tunnuksen saamisen ehtona on se, että oppilas sitoutuu

2 noudattamaan koulun tietokoneiden käyttäjäsääntöjä. Luokanvalvojat tapaavat luokkansa oppilaat yhdessä heidän huoltajien kanssa ainakin seitsemännen ja yhdeksännen luokan syyslukukaudella ja tarvittaessa muulloinkin. Keskusteluissa käsitellään oppilaan koulunkäyntiin ja jatko-opintoihin (9.lk.) liittyviä asioita. Katso myös Kasvatuskeskustelut. Jos jokin asia nuoren koulunkäynnissä mietityttää, huoltajat voivat ottaa yhteyttä asian laadusta riippuen rehtoriin, luokanvalvojaan, aineenopettajaan, erityisopettajaan, opinto-ohjaajaan, terveydenhoitajaan tai kuraattoriin. Huoltajat ilmoittavat yhteystietojensa muuttumisesta kansliaan tai luokanvalvojalle. 1.2 KotiKoulu ry Hyökkälän KotiKoulu ry perustettiin Sen tarkoituksena on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimisja kasvuympäristö sekä edistää tasapainoista ja monipuolista kehitystä tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä toimia oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä Yhdistys on muun muassa järjestänyt iltapäiväkerhon koulun luokkalaisille ollut mukana järjestämässä erilaisia teemapäiviä ja luentotilaisuuksia hoitanut varainhankintaa, jolla on rahoitettu kulttuuritapahtumia ja retkiä jakanut stipendejä vaikuttanut kunnalliseen päätöksentekoon, esimerkiksi oman koulun luokkien ja opettajien määrästä päätettäessä järjestänyt kaksitoista kertaa Maalismelskeet luokille. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön vaikuttamaan oman koulun asioihin! Seuraa koteihin lähetettäviä tiedotteita ja koulun kotisivuja sekä osallistu. Palautteet ja toimintaehdotukset ovat tervetulleita.

3 Kokoukset ovat avoimia, seuraavan kokouksen ajan saat tietää koululta. Jos et ehdi antaa aikaasi yhteiselle toiminnalle, mutta pidät tavoitteitamme tärkeinä, voit auttaa niiden toteutumista maksamalla vapaaehtoisen vuosimaksun yhdistyksen tilille. Pienikin summa edesauttaa toimintaa lasten hyväksi. Kiitos tuestasi! 1.3 Iltapäiväkerho lk Tuusulan kunta järjestää koululaisten iltapäiväkerhon joko klo Kerhopaikka pyritään järjestämään kaikille 1. luokan oppilaille. Kerhoon osallistuminen on maksullista. Iltapäiväkerhotoiminnan koordinaattori Eija Kenttälä (puh ) antaa tarvittaessa lisätietoja toiminnasta. Hän on kaikkien iltapäiväkerho-ohjaajien esimies. Hyökkälän koulun iltapäiväkerhon ohjaaja on Susanna Nieminen. Sisäänkäynti kerhon tiloihin on alakoulun etupihalta, Väinölän puoleisesta kulmasta. 1.4 Koulun yhteystiedot Sähköpostiosoitteet: rehtori Janne Leivo apulaisrehtori ( lk.) Anna-Leea Asumalahti apulaisrehtori ( lk.) Matti Valkonen koulusihteeri Aija Laine opettajien huone ( lk.) opettajien huone ( lk.) opintojen ohjaaja Mari Ala-Krekola erityisopettaja Maija Sippola (PUHE-LUKI/ lk.) erityisopettaja Riikka Smolander (ELA, lk) erityisopettaja Päivi Rantala (ELA, lk) kotitalousluokka teknisen työn luokka tekstiilityön luokka emäntä Anna-Liisa Hedman kouluterveydenhoitaja Catharina Siiskonen lk. terveydenhoitaja Marja Kinnunen (ti ja pe) koulupsykologi (1. 6. lk.) koulupsykologi Anna Vuorjoki ( lk.) koulukuraattori Johanna Temisevä

4 vahtimestarit Jari Puikkonen (päivä) iltavahtimestari Juha Kuosmanen kalustonkunnostaja Markku Kosonen iltapäiväkerho Susanna Nieminen Poissaolot On tärkeää, ettei oppilas tule sairaana kouluun. Vaikka oppilaalla on vapautus liikunnasta, hän tulee liikuntatunnille. Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa luokanopettajalle / luokanvalvojalle viipymättä. Yläkoulun oppilaiden huoltajat selvittävät poissaolot Wilman avulla. Luvalliset / aiheelliset poissaolot selvitetään käyttämällä vihreätä selvitetty -painiketta. Huoltajat ilmoittavat luvattomasta poissaolosta käyttämällä punaista luvaton -painiketta. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä luvattoman poissaolon vuoksi, koska se aiheuttaa yleensä jonkin seuraamuksen. Ne huoltajat, joilla ei ole Wilma -yhteyttä, ilmoittavat ja selvittävät poissaolot viipymättä luokanvalvojalle. Kun huoltaja merkitsee oppilaan poissaolon Wilmaan etukäteen, hän ilmoittaa poissaolon tarkemman ajankohdan silloin, kun ei ole kyse koko päivän poissaolosta. Kun oppilas tulee huonovointiseksi koulupäivän aikana (esim. vatsavaivat), hän kertoo asian omalle opettajalle, luokanvalvojalle tai jollekin muulle opettajalle. Ennen kuin oppilas saa luvan lähteä koulusta, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan. Oppilas menee terveydenhoitajan luokse niissä tapauksissa, joissa terveydenhoitaja voi olla avuksi. Vakavammat loukkaantumiset tai sairaustapaukset hoidetaan terveyskeskuksessa. Loma-anomukset Oppilaalle voidaan hyväksyttävästä syystä myöntää poissaololupa koulusta etukäteen. Luokanopettaja / luokanvalvoja voi antaa oppilaalle luvan enintään kolmen päivän poissaoloon; tätä pidemmän loman myöntää rehtori. Loma-anomuskaavakkeita, jotka tulee jättää ajoissa, saa koulun kansliasta tai koulun kotisivuilta. Yläkoulun oppilas hakee kaavakkeeseen ennen luvan myöntämistä työtehtävät niiltä opettajilta, joiden tunneilta hän tulee olemaan poissa.

5 Koulu on suhtautunut suopeasti loma-anomuksiin ymmärtäen perheiden lomajärjestelyjen hankaluuden. Vastapainoksi koulu toivoo oppilailta ahkeraa ja asiallista työskentelyä. Opiskelun kannalta olisi tärkeää, että lomia ei anottaisi jaksojen loppupuolen koeaikoina eikä 9. luokan keväällä. Pitkät ja ylimääräiset lomat eivät voi ennen pitkää olla vaikuttamatta oppimistuloksiin. Jaksotuksen vuoksi jotkut oppiaineet painottuvat tiettyyn jaksoon, jolloin viikonkin poissaolo voi vaikeuttaa opiskelua huomattavasti. Kun oppilaalle on myönnetty poissaololupa koulusta, huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että annetut tehtävät tulee suoritettua. Kokeet, jotka sattuvat loman ajaksi, suoritetaan mahdollisimman pian sen jälkeen. 1.6 Kouluruokailu Koulujen ruokalistat ovat Tuusulan kunnan ruokapalvelun nettisivuilla. Sieltä löytyy myös lomake erityisruokavaliota varten. Kouluruokailussa tarjotaan monipuolinen ateria, joka on tärkeä osa kasvavan lapsen ja nuoren ravinnonsaannista. Oppilas annostelee itse ateriansa noutopöydästä lk. Ruokailu alkaa n. klo Opettaja seuraa, että annos koostuu kaikista ruoka-aineista: esim. perunasta, kastikkeesta, salaatista ja maidosta. Kaikkia ruokia pyritään maistamaan. Kouluruokailussa tärkeää on harjoitella oikeita ruokailutapoja, kuten haarukan ja veitsen käyttöä. Karkkien, purukumien ja virvoitusjuomien tuominen kouluun on kiellettyä alakoululaisilta lk. Yläkoulun oppilaiden ruokavälitunti alkaa klo Se on tarkoitettu kouluruokailua varten. Oppilaat eivät saa käydä ostoksilla koulun ulkopuolella, koska poistuminen koulun alueelta on kielletty koulupäivän aikana. Koulun vakuutukset eivät ole voimassa, jos oppilas poistuu luvatta koulun alueelta. Ruokailuvuoroja tarvitaan, jotta ruokasalissa vältytään ruuhkilta. Vuorot vaihtuvat jaksojen vaihtuessa. Ruokailun yleisvalvojat huolehtivat siitä, että ruokailu sujuu rauhallisesti ja siististi. Kouluateriaa voi täydentää maksullisella välipalalla. Välipalalippuja voidaan ostaa koulun kansliasta kymmenen lipun vihkoissa (14,00 / 10 kpl).

6 1.7 Koulumatkat lk. Oppilaat saavat käyttää polkupyörää koulumatkoilla 3. luokalta lähtien luokan oppilaat saavat pyöräillä kouluun vain erityisluvalla. Vanhemmat huolehtivat siitä, että lapsella on kypärä päässä pyöräiltäessä koulumatkoilla. Rullaluistimilla, skeittilaudalla yms. välineillä kouluun-tulo on kielletty. Kypäränkäyttö on pakollista kouluretkillä, jotka tehdään pyöräillen lk. Oppilaalla, jonka koulumatka on 5 km tai enemmän, on oikeus saada ilmainen koulukuljetus. Hänelle annetaan henkilökohtainen bussikortti. Jos hän kadottaa tai turmelee bussikorttinsa, peritään uuden kortin hankkimisesta 6,50 euron panttimaksu sekä matkat, jotka kortilla piti olla jäljellä. Koulun piha-alueella on kaksi parkkipaikkaa oppilaiden polkupyörille ja kaksi parkkipaikkaa mopoille/skoottereille. Mopoautoja ei saa pysäköidä henkilökunnan autojen pysäköintipaikoille. Koulumatkoilla ja kouluaikana (esim. liikuntatunneilla) pyörällä liikuttaessa on tärkeää käyttää pyöräilykypärää sekä noudattaa opettajan antamia reittiohjeita. Seitsemännen luokan alussa oppilaat tutustuvat reitteihin liikuntapaikoille kävellen yhdessä liikunnan opettajien kanssa. Katso kartta takakannessa. 1.8 Koulukuljetukset Myöntämisperusteet Perusopetuslain 32. :n nojalla Tuusulan kunta järjestää esiopetusoppilaille sekä peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai avustaa oppilaan kuljettamista tai saattamista kouluun, jos oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä. Perusopetuslain 32. :n pääperiaatteesta poiketen Tuusulan kunnan esiopetusoppilaille sekä Tuusulan peruskoulun ala-asteen luokan oppilaille myönnetään koulukuljetus- / saattoavustus matkan

7 rasittavuuden perusteella, mikäli koulumatka on yli kolme kilometriä. Matkat mitataan kunnan toimesta kevyenliikenteen väyliä pitkin. Kuljetus voidaan järjestää myös, jos koulumatka on vaarallinen matkan pituudesta riippumatta (vaarallisiksi luokiteltujen teiden luettelo, selvitetään tapauskohtaisesti) tai lääkärinlausunnon perusteella (sairauden tai tapaturman vuoksi). Oppilaat, joiden koulumatka luokilla on yli kolme kilometriä ja luokilla yli viisi kilometriä, ovat oikeutettuja saamaan ilmaisen koulukuljetuksen. Lisäksi vaaralliset tieosuudet voivat oikeuttaa koulukuljetukseen. Koulukuljetuksista päätöksen tekee rehtori koulutusja kirjastolautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Kuljetus pyritään järjestämään taloudellisesti ja tehokkaasti sopivinta kuljetusmuotoa käyttäen. Jos huoltaja haluaa lapsensa muuhun kuin asuinpaikan mukaiseen lähimpään omakieliseen kouluun tai esiopetuspaikkaan, maksutonta kuljetusta tai avustusta ei myönnetä. Hakeminen ja päätöksen tekeminen Kuljetusta/saattoavustusta haetaan koulusta saatavalla lomakkeella lukuvuosittain, ellei sitä ole myönnetty kerralla pidemmäksi aikaa. Lomakkeet palautetaan koululle. Koulukuljetuksen myöntämisestä päättää rehtori. Kuljetusten suunnittelu Kuljetukset suunnitellaan siten, että ne ovat turvallisia, taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia. Kuljetuksiin käytetään yleisiä kulkuneuvoja. Ellei niiden käyttö ole mahdollista tai muu järjestely tulee edullisemmaksi, kunta voi järjestää kuljetuksen tilausliikenteen avulla. Koska tilaus- ja vuoroautot ajavat määrättyä reittiä, tulee oppilaan kävellä reitin varteen, enintään kolme kilometriä. Oppilas voidaan kuljettaa kotiosoitteesta kouluun vain perustellusta syystä. 1.9 Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki yhtenäiskoulumme oppilaat. Jokaiselta yläkoulun luokalta on valittu kaksi oppilasta oppilaskunnan edustajistoon. Heistä valitaan viisitoista oppilasta oppilaskunnan hallitukseen.

8 Alakoululaiset aloittivat oppilaskuntatoiminnan neljä vuotta sitten ja heillä on oma hallituksensa. Lukuvuoden tavoitteena on lisätä oppilaiden osallistumista koulun erilaisiin toimintoihin. Oppilaskunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja koulutyötä sekä antaa virikkeitä harrastetoimintaan. Oppilaskunta osallistuu koulun kehittämistyöhön järjestämällä mm. erilaisia tilaisuuksia, auttamalla teemapäivien / liikuntapäivien järjestelyissä sekä taksvärkki- ja nälkäpäiväkeräyksissä. Oppilaskunnan ohjaajina toimivat Laura Heino ja Kimmo Kiuru. Tukioppilaat valitaan kahdeksasluokkalaisista. Yhdeksännen luokan aikana he toimivat seitsemäsluokkalaisten tukena. Tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Alakoulussa jokainen ykkösluokkalainen saa kummikseen viidennen luokan oppilaan Työturvallisuus Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti kouluissa alle 16-vuotiaat oppilaat ovat voineet tehdä lain mukaan vaaralliseksi luokiteltuja töitä tai käyttää vaarallisia koneita, laitteita tai kemikaaleja (laki 998/1993). Sosiaali- ja terveys-ministeriön esityksestä asia haluttiin saattaa nykyisen työsuojelulainsäädännön mukaiseksi, ja valtioneuvosto antoi tarkentavan asetuksen 475/2006 nuorten työntekijöiden suojelusta sekä erityisen haitallisten ja vaarallisten töiden tekemisestä. Asia koskee erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä peruskoulussa. Asetuksen mukaan oppilaan huoltajalle on etukäteen ilmoitettava vaarallisen työn tekemisestä. (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/ ) Perusopetuksen oppilaat peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien voivat vain opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä vaarallista työtä, jos se opetuksen toteuttamiseksi on välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Mekaanisten vaaratekijöiden aiheuttama erityinen vaara voi olla työskenneltäessä esim. seuraavilla koneilla ja laitteilla: laserlaite, sirkkeli, pyörösaha, vannesaha, höyläkone, moottorisaha, jyrsinkone, levyleikkuri ja muu vastaava konevoimalla toimiva leikkuri, pylväs- ja penkkiporakone, kulmahiomakone, metallisorvi kaasuhitsaus- ja kaasuleikkauslaite, paineilmalla tai vastaavalla

9 toimiva naulain. (STM:n asetus 128/ vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta - Työssä voi olla erityinen kemiallinen vaara, kun altistutaan haitallisessa määrin aineelle tai valmisteelle, joka luokitellaan vaaralliseksi kemikaalilain (744/1989) luettelon mukaisesti tai nk. syöpävaarallinen aine (asetus 716/2000), esim. lyijy ja sen yhdisteet, asbesti ja myös ympäristön tupakansavu. Perusopetuksen vuosiluokilla em. asetuksen mukaisten vaarallisten aineiden, koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö on kielletty. Vaaralliseksi koneeksi ei lasketa kiinteästi asennettua pylväs- tai pöytäporakonetta, joka on varustettu toimintaan kytketyllä karansuojalla. Tämän koneen, kuten kaikkien muidenkin opetuksessa käytettävien koneiden, toimintakunto sekä turvallisuus- ja suojavarusteiden toimivuus ja myös oppilaan taito käyttää konetta tulee tarkistaa ja varmistaa. Kouluilla opetusta järjestettäessä otetaan huomioon asetuksen vaatimukset. Lisätietoja antavat työsuojelupäällikkö Pirjo Oikarinen sekä rehtori Janne Leivo. Oppilaiden tulee noudattaa aina opettajien antamia työturvallisuusohjeita Järjestyssäännöt Lainmukaiset velvollisuudet Osallistun perusopetukseen. Suoritan tehtäväni tunnollisesti. Käyttäydyn asiallisesti. (esim. Perusopetuslaki 35. ) Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä. (esim. Tieliikennelaki 3. ) Korvaan aiheuttamani vahingon sovitulla tavalla. (esim. Vahingonkorvauslaki 2. luku) Noudatan tupakka- ja huumausainelakia. Yhdessä eläminen Käyttäydyn kaikkia kohtaan ystävällisesti ja reilusti. Toimin paikan ja tilanteen vaatimalla tavalla myös koulun ulkopuolella, mm. kirjastossa, uimahallissa, museoissa, yleisissä tilaisuuksissa.

10 Koulussa toimiminen Arvostan omaa ja toisten työtä. Saavun oppitunneille ajoissa. Minulla on mukana asialliset opiskeluvälineet ja varusteet. Keskityn työhöni. Noudatan hyviä tapoja kaikessa koulun toiminnassa. Olen oppitunneilla ilman päähinettä ja ulkovaatteita. Oppitunneilla pidän kännykän/soittimen laukussa äänettömällä/suljettuna, tai laitan sen nimellä varustettuna opettajanpöydällä olevaan laatikkoon silloin, kun kännykkä ei ole työväline. En kuvaa enkä nauhoita oppitunneilla. Liikun koulun tiloissa rauhallisesti, ja äänenkäyttöni on kohtuullista. Vietän välitunnit sovitulla koulualueella. Pyydän luvan poistumiseen opettajalta. Säilytän kulkuneuvoni sille osoitetulla paikalla. Pidän yleiset kulkuväylät vapaina. En tuo energiajuomia kouluun enkä nauti niitä kouluaikana. En tee enkä heitä lumipalloja. Ympäristö ja omaisuus Huolehdin omalta osaltani ympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta. Suojelen yhteistä omaisuutta. Pidän huolta omista henkilökohtaisista tavaroistani. Vastuu Kannan vastuuta siten, että myönnän tekoni ja yritän ymmärtää niiden seuraukset. Sovitan sääntöjen vastaiset tekoni. Koulu käyttää tarvittaessa myös perusopetuslaissa ja -asetuksessa mainittuja kurinpitotoimia. (Perusopetuslaki 36. )

11 2 OPETUS 2.1 Lukuvuoden työaika Syyslukukausi ma pe Syysloma ma pe Vapaapäivä pe Joululoma la ma Kevätlukukausi ti la Talviloma ma pe Koulupäivä la Pääsiäisloma pe ma Yläluokkien jaksot: 1. jakso ma pe jakso ma la jakso ti pe jakso ma la Oppitunnit luokat luokat ruokailu ruokailu

12 2.3 Luokat, opettajat ja koulunkäyntiavustajat Päivitetään elokuun ensimmäisellä viikolla Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla Järjestyssäännöt sekä käyttäytymisen ja oppiaineen arvioinnin yleiset kriteerit ovat tässä oppaassa. 2.5 Oppilaanohjaus ( lk.) Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan koulunkäyntiä. Oppilasta autetaan ja ohjataan valintojen teossa, erityisesti nivelvaiheissa. Ohjaus sisältää luokkaopetusta, henkilökohtaista ohjausta ja tiedottamista. Tiedottamisen painopiste-alueena ovat sekä koulun sisäiset valinnat ja niiden vaikutukset jatko-opintoihin että perusopetuksen jälkeiset vaihtoehdot. Lisäksi oppilaanohjaukseen kuuluu työelämään tutustumista. Työelämään tutustuminen (TET): Yhdeksännellä luokalla oppilas on TET-jaksolla joko viikoilla tai syksyllä Kunkin luokan oppilaista puolet on koulussa ja puolet työharjoittelussa. Lisäksi keväällä 2014 vapaaehtoinen TET viikolla 21. Jokainen luokkalainen suorittaa koulun sisäisen TET-päivän, jolloin hän osallistuu siivous- ja keittiöhenkilökunnan työtehtäviin. 2.6 Tukiopetus Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti lisäharjoitusta tarvitseville koulun muun opetuksen ja ohjauksen lisäksi. Se toteutetaan pienryhmäopetuksena tai tarvittaessa yhdelle oppilaalle annettavana lisäopetuksena ennen oppitunteja tai niiden jälkeen. 2.7 Erityisopetus lk. Erityisopetus on yksi oppilaille suunnatuista tukipalveluista, joka täydentää luokanopettajan työtä. Usein tukiopetus ja erityisopetus ovat rinnakkaisia tukitoimia. Maija Sippola antaa erityisopetusta Hyökkälän koulussa 17 tuntia

13 viikossa. Erityisopetuksessa painopiste on alkuopetusluokilla, joilla lukeminen ja kirjoittaminen ovat tärkeimmät haasteet. Myös puheopetus kuuluu erityisopettajan tehtäviin lk. / pienryhmäopetus Koulussamme on mahdollista opiskella pienryhmässä, jonne oppilas voi mennä joidenkin aineiden oppitunneilla. Siellä on yleensä muutama oppilas kerrallaan. He opiskelevat erityisopettajan johdolla sitä ainetta, jonka tunti heillä olisi omassa luokassa. Pienryhmäopetuksen tarkoituksena on mahdollisimman nopeasti ja joustavasti auttaa oppilasta oppimisvaikeuksissa ja koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa. Aloitteen pienryhmään pääsemiseksi voi tehdä oppilaan lisäksi huoltaja, luokanvalvoja, aineenopettaja tai oppilashuoltoryhmä. Luokkamuotoinen erityisopetus Koulussamme on kaksi erityisopetuksen luokkaa niille luokkien oppilaille, jotka opiskelevat osittain yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan. Oppimäärät yksilöllistetään oppilaiden oppimisedellytyksiä vastaaviksi silloin, kun oppilas ei suoriudu peruskoulun yleisopetukselle asetetuista tavoitteista. Luokilla on opettajan lisäksi luokka-avustaja. 2.8 KiVa Koulu -ohjelma Koulumme osallistuu valtakunnalliseen KiVa Koulu -ohjelmaan, joka on opetusministeriön rahoittama hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeen taustavaikuttajina ja kehittelijöinä ovat Turun yliopiston psykologian laitos ja Oppimistutkimuksen keskus. Ohjelmaan kuuluu joka vuosi useita kiusaamista käsitteleviä oppitunteja 1., 4. ja 7. luokilla. Jokainen kiusaamistapaus kirjataan ja käsitellään selkeän yhtenäisen menettelytavan mukaisesti. KiVa Koulu -ohjelma sisältää myös oheismateriaalia ja vinkkejä kasvatustyön tueksi, mm. internet-materiaalia huoltajille sekä nettipelit oppilaille. Vihjeitä oppilaalle, joka on joutunut kiusaamisen kohteeksi: Etsi läheltäsi aikuinen henkilö, johon luotat. Kerro rehellisesti, mitä on tapahtunut ja miltä sinusta tuntuu. Kerro, että tarvitset apua.

14 Jos et uskalla mennä yksin, ota kaveri mukaan. Jos puhuminen tuntuu hankalalta, kirjoita lappunen, sähköposti tai tekstiviesti. Joku luokkasi oppilaista voisi olla puolustajasi, jolle voisit puhua. Koulusi tukioppilaat ovat myös sitä varten, että heille voi puhua Kasvatuskeskustelut ("Kake") Luvaton poissaolo Ensimmäisen ja toisen luvattoman poissaolon vuoksi luokanvalvoja ottaa yhteyttä oppilaan huoltajaan ja tarvittaessa asiasta keskustellaan koululla yhdessä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa. Kolmannen luvattoman poissaolon jälkeen asia siirtyy rehtorin hoidettavaksi Oppitunnin häirintä, epäasiallinen käyttäytyminen, myöhästyminen tai luvaton poistuminen koulun alueelta 1. Tilanteesta riippuen oppitunnin opettaja, luokanvalvoja tai välituntivalvoja keskustelee oppilaan kanssa. 2. Luokanvalvoja keskustelee oppilaan kanssa, joka on ollut kolme kertaa opettajan kanssa kasvatuskeskustelussa samasta syystä. 3. Luokanvalvoja, Kake-opettaja tai rehtori keskustelee oppilaan kanssa, jos oppilas on ollut yhteensä kuusi kertaa kasvatuskeskustelussa opettajiensa kanssa. 4. Kake-opettaja tai luokanvalvoja keskustelee huoltajan ja oppilaan kanssa koululla, jos oppilas on ollut yhteensä yhdeksän kertaa kasvatuskeskustelussa opettajiensa kanssa. Samalla tehdään kirjallinen sitoumus sääntöjen noudattamisesta. 5. Luokanvalvoja kutsuu huoltajan ja oppilaan keskustelemaan rehtorin kanssa, jos oppilas on ollut yhteensä kaksitoista kertaa kasvatuskeskustelussa opettajiensa kanssa. 6. Jos jokin näistä tilanteista on toistunut useammin kuin 12 kertaa lukukauden aikana, käyttäytymisen arvosana laskee yhdellä numerolla. Tilanne nollaantuu lukukauden päättyessä.

15 3 ARVIOINTI Arviointiin kuuluvat sekä oppilasarviointi että kouluyhteisön kokonaisvaltainen arviointi, joka kohdistuu yhteisiin tavoitteisiin ja koulun toimintaan sekä ainekohtaisten opetussuunnitelmien toimivuuteen. Oppilasarviointiin kuuluvat oppilasarvostelu, oppimisprosessin arviointi ja oppilaan itsearviointi. Oppilasarvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle palautetta hänen edistymisestään, sosiaalisesta kasvustaan, opiskelutaidoistaan ja oppimistuloksistaan lk. Arviointi on jatkuvaa luokilla, mikä tarkoittaa sitä, että luokanopettaja kirjaa ja havainnoi oppilaan kehittymistä jatkuvasti koko lukuvuoden aikana ja antaa siitä palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Varsinainen todistus annetaan jouluna ja keväällä. Sen lisäksi kerran syksyllä ja kerran keväällä annetaan kirjallinen palaute työskentelyn sujumisesta. Kerran lukuvuoden aikana opettaja käy oppilaan ja vanhempien kanssa arviointi- ja kehityskeskustelun, jossa käydään läpi tavoitteiden asettelu ja niiden saavuttaminen. Oppilas puolestaan arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa eri oppiaineissa lk. Todistukset Oppilaat saavat lukukausitodistuksen syyslukukauden päättyessä jouluna ja lukuvuositodistuksen lukuvuoden päättyessä. Suoritettuaan yhdeksännen luokan oppilaat saavat lisäksi päättötodistuksen. Kussakin oppiaineessa annettava numeroarviointi (4-10) perustuu oppilaan osoittamiin tietoihin ja taitoihin, harrastuneisuuteen sekä opiskelutaitoihin. Valinnaisaineiden arvostelussa voidaan käyttää numeroarvostelua, sanallista arviointia, antaa hyväksytty/hylätty - merkintä tai suoritusmerkintä (s). Väliarviointi Numeroarvostelua täydentää lukukausien keskivaiheilla tehtävä sanallinen väliarviointi, joka sisältää oppilaiden itsearviointia. Kahdeksansien ja yhdeksänsien luokkien oppilaiden väliarviointi suoritetaan syyslukukaudella ja kevätlukukaudella seitsemänsien ja kahdeksansien.

16 3.1 KÄYTTÄYTYMISEN ARVOSANAN PERUSTEET Jos oppilaalla on yksikin luvaton poissaolo, hän ei voi saada kiitettävää tai erinomaista käyttäytymisarvosanaa. Jos oppitunnin häirintä, epäasiallinen käyttäytyminen, myöhästyminen tai luvaton poistuminen koulun alueelta on toistunut useammin kuin 12 kertaa lukukauden aikana, käyttäytymisen arvosana laskee yhdellä numerolla. 10 erinomainen ottaa toiset huomioon (kohtelias, ystävällinen) vastuuntuntoinen (kantaa vastuuta omasta ja ryhmän työstä) erittäin myönteinen asenne koulutyöhön (yhteistyöhaluinen, avulias, aktiivinen, oma-aloitteinen, rehellinen, täsmällinen) noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita ei rangaistuksia kantaa vastuuta ympäristöstään 9 kiitettävä edellä olevaan nähden vain lieviä puutteita tai satunnaisia poikkeuksia 8 hyvä ottaa huomioon toiset ihmiset ja ympäristön yleensä myönteinen asenne koulutyöhön pyrkii täsmällisyyteen ja vastuuntuntoisuuteen koulun sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa pieniä satunnaisia puutteita huomautuksin ojennettavissa eikä rangaistuksia vakavista rikkeistä 7 tyydyttävä käytös toisinaan häiritsevää aika ajoin välinpitämätön asenne koulutyötä kohtaan (ei osallistu aina oppimistapahtumaan) kielenkäytössä usein huomautettavaa koulun sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa parantamisen varaa (oppilas ei aina ymmärrä sääntöjen merkitystä) joitakin rangaistuksia ajoittain välinpitämätön suhtautuminen koulun ja toisten omaisuuteen ja ympäristöön

17 6 kohtalainen käytös usein häiritsevää välinpitämätön asenne koulutyötä kohtaan kielenkäytössä paljon huomauttamista koulun säännöistä ja ohjeista lähes piittaamaton luvattomia poissaoloja useita rangaistuksia välinpitämätön suhtautuminen koulun ja toisten omaisuuteen ja ympäristöön 5 välttävä häiritsee jatkuvasti työyhteisön toimintaa ei kanna vastuuta koulutyönsä hoitamisesta ei piittaa säännöistä ja ohjeista kielenkäyttö on törkeää osallistuu usein kiusaamiseen useita luvattomia poissaoloja paljon rangaistuksia usein välinpitämätön suhtautuminen koulun ja toisten omaisuuteen ja ympäristöön 4 heikko oppilaan käyttäytyminen kaikin puolin epäasiallista ei halua noudattaa sääntöjä eikä piittaa toisten turvallisuudesta tai työrauhasta ei kykene huolehtimaan koulutyöstään 3.2 OPPIAINEIDEN YLEISET ARVIOINTIPERUSTEET 10 erinomainen perus- ja lisätavoitteet saavutettu kaikilta osin tuntityöskentely jatkuvasti aktiivista, erinomaista kokeet ja tuotokset erinomaisia esimerkillisen myönteinen asenne kotitehtävät suoritettu huolellisesti ja säännöllisesti kykenee työskentelemään myös itsenäisesti pystyy kantamaan vastuuta omasta ja ryhmän työskentelystä

18 osaa oma-aloitteisesti hankkia, soveltaa ja käyttää tietoja pystyy luovaan itseilmaisuun ja ongelmanratkaisuun pystyy asettamaan tavoitteita oma-aloitteisesti ja arvioimaan kriittisesti suorituksiaan ja työtään on kiinnostunut oppiaineesta ja haluaa tehdä ylimääräistä 9 kiitettävä perustavoitteet ja paljon lisätavoitteita saavutettu tuntityöskentely kiitettävää kokeet ja tuotokset yleensä kiitettäviä yritteliäs ja oma-aloitteinen myönteinen suhtautuminen kotitehtävät suoritettu huolellisesti ja säännöllisesti pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön osaa hankkia, käyttää ja soveltaa tietoja pystyy luovaan itseilmaisuun ja ongelmanratkaisuun pystyy asettamaan tavoitteita oma-aloitteisesti ja arvioimaan kriittisesti suorituksiaan ja työtään 8 hyvä perustavoitteet saavutettu hyvin tuntityöskentely, kokeet ja tuotokset hyviä aktiivinen ja yritteliäs suhtautuminen myönteistä kotitehtävät suoritettu hyvin ja säännöllisesti pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön osaa hankkia ja soveltaa tietoja 7 tyydyttävä hallitsee perustiedot ja -taidot tuntityöskentely, kokeet ja tuotokset tyydyttäviä suhtautuminen yleensä myönteistä yritteliäs, mutta ajoittain välinpitämätön arvostaa omaa ja toisten työtä kotitehtävät ajoittain tekemättä pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön osaa soveltaa ohjeiden mukaan 6 kohtalainen perustietojen ja -taitojen hallinnassa melkoisia puutteita

19 tuntityöskentely kohtalaista yrittää kykyjensä mukaan tehtävien suorittamisessa epäonnistumisia suhtautuu myönteisesti, mutta usein välinpitämätön osaa helppoja sovellutuksia oppikirja tukenaan tarvitsee tukea selviytyäkseen jatkossa pystyy jossain määrin itsenäiseen työskentelyyn ja y yhteistyöhön 5 välttävä 4 heikko tuntuvia aukkoja perustiedoissa ja -taidoissa näyttöä joiltakin osa-alueilta kokeet ja tuotokset vaihdellen hyväksyttyjä ja hylättyjä työskentelee tunneilla välttävästi kotitehtävät usein laiminlyöty välinpitämätön asenne itsenäinen työskentely ja yhteistyö tuottavat vaikeuksia ei minkäänlaista näyttöä paljon poissaoloja oppitunneilta ja kokeista tunneilla ei edes yritä kielteinen asennoituminen ei yhteistyökykyinen asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu riittävästi perustietoja ja -taitoja parannettava, jotta opiskelu seuraavalla vuosikurssilla onnistuisi ja oppilaalla olisi riittävät edellytykset jatko-opintoihin. 4 OPPILASHUOLTO 4.1 Kouluterveydenhuolto Yläkoulun terveydenhoitaja Catharina Siiskonen on tavattavissa koululla päivittäin (paitsi joka kuukauden 1. ja 3. torstaina), varmimmin ma - to klo ja pe Alakoulun terveydenhoitaja Marja Kinnunen on tavattavissa tiistaisin klo ja perjantaisin klo

20 Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen kaikille oppilaille vuosittain, koululääkäri 1. luokalla sekä 5. ja 8. luokilla. Terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota oppilaan kokonaisvaltaiseen terveydentilaan. Vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä terveydenhoitajaan, mikäli lapsen terveydessä tai käyttäytymisessä tapahtuu muutoksia. Tapaturman sattuessa koulussa tai koulutyön yhteydessä ensiavun antaa ensisijaisesti kouluterveydenhoitaja (tai koululääkäri), toissijaisesti opettaja. Tarvittaessa oppilas lähetetään päivystävän lääkärin vastaanotolle. Tuusulan kunta korvaa tapaturmasta aiheutuvat hoito-, matka- ym. kustannukset. HUOM! Varsinainen sairaanhoito ja erilaiset toimenpiteet (kuten esim. korvahuuhtelut ja ompeleiden poistot) tehdään terveyskeskuksessa. 4.2 Hammashuolto Kutsut hammastarkastuksiin ja jatkotoimenpiteisiin tulevat oppilaille kotiin. Päivystys Hyrylän pääterveysasemalla päivittäin klo Huoltaja selvittää hammaslääkärikäynneistä johtuneet poissaolot Wilmassa. 4.3 Koulukuraattori / koulupsykologi Koulukuraattori Koulukuraattorin tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä ja sosiaalista kasvua sekä ennaltaehkäistä ja selvittää koulunkäyntiin ja muihin elämäntilanteisiin liittyviä ongelmia. Koulukuraattori Johanna Temisevään (puh ) voivat ottaa yhteyttä oppilaat, huoltajat ja opettajat selvittääkseen koulussa ilmeneviä vaikeuksia ja sopeutumisongelmia tai keskustellakseen muista huolista. Tarvittaessa kuraattorilta saa tietoa mm. sosiaali-, terveys- ja vapaa-ajan palveluista. Kuraattori on luonnollisesti vaitiolovelvollinen. Koulupsykologi Yläkoulun koulupsykologi on Anna Vuorjoki (puh ) ja alakoulun koulupsykologi (puh ). Heidän puoleensa voi kääntyä lapsen tai nuoren koulunkäyntiin tai kehitykseen liittyvissä asioissa. Kyse voi olla esimerkiksi oppimis-, keskittymis-, sopeutumis-, tunne-elämän tai kotitilanteen vaikeuksista. Työhön liittyy myös

21 vanhemmuuden tukeminen. Yhteydenottaja voi olla huoltaja, opettaja tai oppilas itse. Lapsen tilanteen selvittely tapahtuu yhteistyössä vanhempien, opettajan ja koulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Henkilökohtaisen asiakastyön lisäksi koulupsykologi tekee suunnittelu-, konsultaatio- ja kehittämistyötä koko koulun tasolla. Koulupsykologi osallistuu koulun ja yksittäisten opetusryhmien hyvinvointia koskeviin keskusteluihin yhdessä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulupsykologin toiminta on luottamuksellista. 4.4 Oppilashuoltoryhmä Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Yläkoulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat lisäksi opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa luokanvalvoja ja/tai joku muu opettaja. Oppilashuoltoryhmä kartoittaa oppilaan ongelmia yhdessä luokanvalvojan tai muiden opettajien kanssa sekä pyrkii etsimään niihin ratkaisuja ja vaihtoehtoisia toiminta- ja lähestymistapoja. Se pyrkii näin tukemaan oppilasta, opettajia ja vanhempia koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa. Keskeisenä tavoitteena on ongelmien varhainen havaitseminen ja hoitaminen. OHR:n jäsenet ovat tarvittaessa yhteydessä muihin tahoihin, mm. sosiaalitoimeen. Koululaisen tukihenkilö / perhetyöntekijä Arja Heinonen toimii osana alakoulussa tehtävää oppilashuoltotyötä, kun oppilas tarvitsee lisätukea kouluvaikeuksien voittamisessa tai perheen erilaisissa elämäntilanteissa. 5 Muuta 5.1 Vahingonkorvaukset Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa tai tuottamansa vahingon koulun tai oppilastoverinsa omaisuudelle. Vahingonkorvausvelvollisuus ei ole riippuvainen siitä, onko oppilasta rangaistu vahingon aiheuttamisesta vai ei. 5.2 Uskonnonvapauslaki Uskonnonvapauslain mukaan koulut voivat järjestää uskonnollisia tilaisuuksia. Perustuslain 11. :n 2. momentin mukaan ketään ei voida

22 kuitenkaan velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Perusopetuksen oppilaan osalta huoltaja ilmoittaa, jos oppilas ei osallistu kyseisiin tilaisuuksiin. Näitä tilaisuuksia koulussamme ovat Tuusulan seurakunnan työntekijöiden noin kerran kuukaudessa pitämät päivänavaukset sekä oppilaiden yhteistyössä seurakunnan kanssa toteuttama ohjelmallinen joulukirkko. Mikäli ette halua lastenne osallistuvan näihin tilaisuuksiin, pyydämme teitä ilmoittamaan siitä luokanopettajalle / luokanvalvojalle. Seitsemänsien luokkien huoltajatilaisuus ke klo 18.30

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Alkusanat..1. 2 OPETUS... 11 2.1 Lukuvuoden työaika... 11 Keskiaukeama: ajankohtaista yläkoulun alkaessa

Alkusanat..1. 2 OPETUS... 11 2.1 Lukuvuoden työaika... 11 Keskiaukeama: ajankohtaista yläkoulun alkaessa SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat..1 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Yhteydenpito kodin ja koulun välillä... 2 1.2 KotiKoulu ry... 3 1.3 Iltapäiväkerho.4 1.4 Koulun yhteystiedot... 4 1.5 Poissaolot; loma-anomukset... 5 1.6

Lisätiedot

LUKUVUOSIOPAS 2012-2013

LUKUVUOSIOPAS 2012-2013 LUKUVUOSIOPAS 2012-2013 1 Tervetuloa uuteen lukuvuoteen! Kesävihreään juhlapukuun sonnustautunut pihapuu toivottaa omalla rauhallisella tavallaan tervetulleiksi Hyökkälän kouluun sekä vanhat että uudet

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen.

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen. 3.- 4. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET (säilytä) 1 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

7. OPPILAAN ARVIOINTI

7. OPPILAAN ARVIOINTI 7. OPPILAAN ARVIOINTI Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Koulumme arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan kasvua, kehitystä ja opiskelua sekä kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin.

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Paijalan koulu 2013-2014

Paijalan koulu 2013-2014 Paijalan koulu 2013-2014 Koulu alkaa, loppuu, huilataan Oppitunnit menevät seuraavasti: 08.15 09.00 09.00 09.45 09.45 10.00 (Välitunti) 10.00 10.45 10.45 11.30 (Ruokatunti 1-4. luokkalaisille) 11.30 12.15

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6. 1 KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA Käytössä 1.8.2016 alkaen Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.2016 2 Sisällys 1 Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Lapsi- ja kouluasioiden hallinto vastaa esikoulusta, pedagogisesta hoidosta, vapaa-ajankodista, peruskoulusta, lukiosta, erityiskoulusta ja kulttuurikoulusta. Kun

Lisätiedot

Lukkarin koulun järjestyssäännöt

Lukkarin koulun järjestyssäännöt Lukkarin koulun järjestyssäännöt Sääntöjen tarkoitus 1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 :n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

rehtori Hannu Isolauri apulaisrehtori Matti Palmunen kanslia Tuula Rossi Monica Paasikivi

rehtori Hannu Isolauri apulaisrehtori Matti Palmunen kanslia Tuula Rossi Monica Paasikivi LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2016 2017 1 KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://blog.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA rehtori Hannu Isolauri

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 320 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouksien arjen hallintaa ja sen yhteyksiä

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 351 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot