1 YLEISTÄ. 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä lk.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 YLEISTÄ. 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 1. - 6. lk."

Transkriptio

1 1 YLEISTÄ 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä lk. Kodin ja koulun yhteistyö on säännöllistä tiedottamista ja kuulemista eri yhteyksissä. Oppilaalla voi olla käytössä reissuvihko, jossa tiedotetaan oppilasta ja luokkaa koskevista asioista. Usein koulun lähettämien tärkeiden tiedotteiden välittyminen varmennetaan vanhempien allekirjoituksella luokilla on käytössä Wilma. Opettajilla on käytössä sähköpostit, mutta suositeltavinta on soittaa. Parhaiten opettajat tavoittaa pitkällä ruokavälitunnilla klo lk. Nopea tiedonkulku koulun ja kodin välillä on tehokas keino varmistaa tasaisen hyvää opiskelutahtia ja -tuloksia. Käytössämme on sähköinen Wilma-ohjelma, jonka avulla huoltaja saa ajantasaista tietoa nuorensa mahdollisista poissaoloista ja myöhästelyistä sekä joistakin muista oppituntitapahtumista. Tietoja erilaisista koulun tapahtumista lähetetään Wilma-tiedotteina tai -viesteinä. Näin ollen huoltajien toivotaan tarkistavan Wilma-postin päivittäin. Sen seuraamiseen tarvitaan tietokone ja Internet-yhteys. Jos huoltajalla ei ole niitä käytettävissä, hän saa paperitulosteen Wilmaan kertyneistä tiedoista kuukausien alkupäivinä. Seitsemäsluokkalaisten huoltajat saavat omat Wilma-tunnukset ja salasanat. Ne tarkoitettu vain huoltajan käyttöön, joten niitä ei saa antaa oppilaan käyttöön. Huoltaja selvittää poissaolot mahdollisimman nopeasti. Selvityksen viivästyessä luokanvalvoja ottaa yhteyttä. Wilman uusimuotoista käyttäjätunnusta varten huoltaja saa koululta avainkoodin, jonka mukaan hän tekee Wilma-tunnuksensa itse omaan sähköpostiosoitteeseensa perustuen. Siihen voidaan koota kaikki perheen samassa koulussa opiskelevat lapset. Lisäksi uusimuotoisia tunnuksia voidaan tehdä samalle oppilaalle useampia. Oppilaat saavat oman Wilma-tunnuksensa, jonka avulla hekin näkevät työjärjestyksensä, koeaikataulunsa, koetuloksensa ja muut koulunkäyntiin liittyvät merkinnät. Oppilaiden ja opettajien välinen viestitys on myös mahdollista. Oppilaan Wilma-tunnus toimii myös koulun tietokoneiden käyttäjätunnuksena. Tunnuksen saamisen ehtona on se, että oppilas sitoutuu

2 noudattamaan koulun tietokoneiden käyttäjäsääntöjä. Luokanvalvojat tapaavat luokkansa oppilaat yhdessä heidän huoltajien kanssa ainakin seitsemännen ja yhdeksännen luokan syyslukukaudella ja tarvittaessa muulloinkin. Keskusteluissa käsitellään oppilaan koulunkäyntiin ja jatko-opintoihin (9.lk.) liittyviä asioita. Katso myös Kasvatuskeskustelut. Jos jokin asia nuoren koulunkäynnissä mietityttää, huoltajat voivat ottaa yhteyttä asian laadusta riippuen rehtoriin, luokanvalvojaan, aineenopettajaan, erityisopettajaan, opinto-ohjaajaan, terveydenhoitajaan tai kuraattoriin. Huoltajat ilmoittavat yhteystietojensa muuttumisesta kansliaan tai luokanvalvojalle. 1.2 KotiKoulu ry Hyökkälän KotiKoulu ry perustettiin Sen tarkoituksena on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimisja kasvuympäristö sekä edistää tasapainoista ja monipuolista kehitystä tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä toimia oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä Yhdistys on muun muassa järjestänyt iltapäiväkerhon koulun luokkalaisille ollut mukana järjestämässä erilaisia teemapäiviä ja luentotilaisuuksia hoitanut varainhankintaa, jolla on rahoitettu kulttuuritapahtumia ja retkiä jakanut stipendejä vaikuttanut kunnalliseen päätöksentekoon, esimerkiksi oman koulun luokkien ja opettajien määrästä päätettäessä järjestänyt kaksitoista kertaa Maalismelskeet luokille. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön vaikuttamaan oman koulun asioihin! Seuraa koteihin lähetettäviä tiedotteita ja koulun kotisivuja sekä osallistu. Palautteet ja toimintaehdotukset ovat tervetulleita.

3 Kokoukset ovat avoimia, seuraavan kokouksen ajan saat tietää koululta. Jos et ehdi antaa aikaasi yhteiselle toiminnalle, mutta pidät tavoitteitamme tärkeinä, voit auttaa niiden toteutumista maksamalla vapaaehtoisen vuosimaksun yhdistyksen tilille. Pienikin summa edesauttaa toimintaa lasten hyväksi. Kiitos tuestasi! 1.3 Iltapäiväkerho lk Tuusulan kunta järjestää koululaisten iltapäiväkerhon joko klo Kerhopaikka pyritään järjestämään kaikille 1. luokan oppilaille. Kerhoon osallistuminen on maksullista. Iltapäiväkerhotoiminnan koordinaattori Eija Kenttälä (puh ) antaa tarvittaessa lisätietoja toiminnasta. Hän on kaikkien iltapäiväkerho-ohjaajien esimies. Hyökkälän koulun iltapäiväkerhon ohjaaja on Susanna Nieminen. Sisäänkäynti kerhon tiloihin on alakoulun etupihalta, Väinölän puoleisesta kulmasta. 1.4 Koulun yhteystiedot Sähköpostiosoitteet: rehtori Janne Leivo apulaisrehtori ( lk.) Anna-Leea Asumalahti apulaisrehtori ( lk.) Matti Valkonen koulusihteeri Aija Laine opettajien huone ( lk.) opettajien huone ( lk.) opintojen ohjaaja Mari Ala-Krekola erityisopettaja Maija Sippola (PUHE-LUKI/ lk.) erityisopettaja Riikka Smolander (ELA, lk) erityisopettaja Päivi Rantala (ELA, lk) kotitalousluokka teknisen työn luokka tekstiilityön luokka emäntä Anna-Liisa Hedman kouluterveydenhoitaja Catharina Siiskonen lk. terveydenhoitaja Marja Kinnunen (ti ja pe) koulupsykologi (1. 6. lk.) koulupsykologi Anna Vuorjoki ( lk.) koulukuraattori Johanna Temisevä

4 vahtimestarit Jari Puikkonen (päivä) iltavahtimestari Juha Kuosmanen kalustonkunnostaja Markku Kosonen iltapäiväkerho Susanna Nieminen Poissaolot On tärkeää, ettei oppilas tule sairaana kouluun. Vaikka oppilaalla on vapautus liikunnasta, hän tulee liikuntatunnille. Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa luokanopettajalle / luokanvalvojalle viipymättä. Yläkoulun oppilaiden huoltajat selvittävät poissaolot Wilman avulla. Luvalliset / aiheelliset poissaolot selvitetään käyttämällä vihreätä selvitetty -painiketta. Huoltajat ilmoittavat luvattomasta poissaolosta käyttämällä punaista luvaton -painiketta. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä luvattoman poissaolon vuoksi, koska se aiheuttaa yleensä jonkin seuraamuksen. Ne huoltajat, joilla ei ole Wilma -yhteyttä, ilmoittavat ja selvittävät poissaolot viipymättä luokanvalvojalle. Kun huoltaja merkitsee oppilaan poissaolon Wilmaan etukäteen, hän ilmoittaa poissaolon tarkemman ajankohdan silloin, kun ei ole kyse koko päivän poissaolosta. Kun oppilas tulee huonovointiseksi koulupäivän aikana (esim. vatsavaivat), hän kertoo asian omalle opettajalle, luokanvalvojalle tai jollekin muulle opettajalle. Ennen kuin oppilas saa luvan lähteä koulusta, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan. Oppilas menee terveydenhoitajan luokse niissä tapauksissa, joissa terveydenhoitaja voi olla avuksi. Vakavammat loukkaantumiset tai sairaustapaukset hoidetaan terveyskeskuksessa. Loma-anomukset Oppilaalle voidaan hyväksyttävästä syystä myöntää poissaololupa koulusta etukäteen. Luokanopettaja / luokanvalvoja voi antaa oppilaalle luvan enintään kolmen päivän poissaoloon; tätä pidemmän loman myöntää rehtori. Loma-anomuskaavakkeita, jotka tulee jättää ajoissa, saa koulun kansliasta tai koulun kotisivuilta. Yläkoulun oppilas hakee kaavakkeeseen ennen luvan myöntämistä työtehtävät niiltä opettajilta, joiden tunneilta hän tulee olemaan poissa.

5 Koulu on suhtautunut suopeasti loma-anomuksiin ymmärtäen perheiden lomajärjestelyjen hankaluuden. Vastapainoksi koulu toivoo oppilailta ahkeraa ja asiallista työskentelyä. Opiskelun kannalta olisi tärkeää, että lomia ei anottaisi jaksojen loppupuolen koeaikoina eikä 9. luokan keväällä. Pitkät ja ylimääräiset lomat eivät voi ennen pitkää olla vaikuttamatta oppimistuloksiin. Jaksotuksen vuoksi jotkut oppiaineet painottuvat tiettyyn jaksoon, jolloin viikonkin poissaolo voi vaikeuttaa opiskelua huomattavasti. Kun oppilaalle on myönnetty poissaololupa koulusta, huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että annetut tehtävät tulee suoritettua. Kokeet, jotka sattuvat loman ajaksi, suoritetaan mahdollisimman pian sen jälkeen. 1.6 Kouluruokailu Koulujen ruokalistat ovat Tuusulan kunnan ruokapalvelun nettisivuilla. Sieltä löytyy myös lomake erityisruokavaliota varten. Kouluruokailussa tarjotaan monipuolinen ateria, joka on tärkeä osa kasvavan lapsen ja nuoren ravinnonsaannista. Oppilas annostelee itse ateriansa noutopöydästä lk. Ruokailu alkaa n. klo Opettaja seuraa, että annos koostuu kaikista ruoka-aineista: esim. perunasta, kastikkeesta, salaatista ja maidosta. Kaikkia ruokia pyritään maistamaan. Kouluruokailussa tärkeää on harjoitella oikeita ruokailutapoja, kuten haarukan ja veitsen käyttöä. Karkkien, purukumien ja virvoitusjuomien tuominen kouluun on kiellettyä alakoululaisilta lk. Yläkoulun oppilaiden ruokavälitunti alkaa klo Se on tarkoitettu kouluruokailua varten. Oppilaat eivät saa käydä ostoksilla koulun ulkopuolella, koska poistuminen koulun alueelta on kielletty koulupäivän aikana. Koulun vakuutukset eivät ole voimassa, jos oppilas poistuu luvatta koulun alueelta. Ruokailuvuoroja tarvitaan, jotta ruokasalissa vältytään ruuhkilta. Vuorot vaihtuvat jaksojen vaihtuessa. Ruokailun yleisvalvojat huolehtivat siitä, että ruokailu sujuu rauhallisesti ja siististi. Kouluateriaa voi täydentää maksullisella välipalalla. Välipalalippuja voidaan ostaa koulun kansliasta kymmenen lipun vihkoissa (14,00 / 10 kpl).

6 1.7 Koulumatkat lk. Oppilaat saavat käyttää polkupyörää koulumatkoilla 3. luokalta lähtien luokan oppilaat saavat pyöräillä kouluun vain erityisluvalla. Vanhemmat huolehtivat siitä, että lapsella on kypärä päässä pyöräiltäessä koulumatkoilla. Rullaluistimilla, skeittilaudalla yms. välineillä kouluun-tulo on kielletty. Kypäränkäyttö on pakollista kouluretkillä, jotka tehdään pyöräillen lk. Oppilaalla, jonka koulumatka on 5 km tai enemmän, on oikeus saada ilmainen koulukuljetus. Hänelle annetaan henkilökohtainen bussikortti. Jos hän kadottaa tai turmelee bussikorttinsa, peritään uuden kortin hankkimisesta 6,50 euron panttimaksu sekä matkat, jotka kortilla piti olla jäljellä. Koulun piha-alueella on kaksi parkkipaikkaa oppilaiden polkupyörille ja kaksi parkkipaikkaa mopoille/skoottereille. Mopoautoja ei saa pysäköidä henkilökunnan autojen pysäköintipaikoille. Koulumatkoilla ja kouluaikana (esim. liikuntatunneilla) pyörällä liikuttaessa on tärkeää käyttää pyöräilykypärää sekä noudattaa opettajan antamia reittiohjeita. Seitsemännen luokan alussa oppilaat tutustuvat reitteihin liikuntapaikoille kävellen yhdessä liikunnan opettajien kanssa. Katso kartta takakannessa. 1.8 Koulukuljetukset Myöntämisperusteet Perusopetuslain 32. :n nojalla Tuusulan kunta järjestää esiopetusoppilaille sekä peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai avustaa oppilaan kuljettamista tai saattamista kouluun, jos oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä. Perusopetuslain 32. :n pääperiaatteesta poiketen Tuusulan kunnan esiopetusoppilaille sekä Tuusulan peruskoulun ala-asteen luokan oppilaille myönnetään koulukuljetus- / saattoavustus matkan

7 rasittavuuden perusteella, mikäli koulumatka on yli kolme kilometriä. Matkat mitataan kunnan toimesta kevyenliikenteen väyliä pitkin. Kuljetus voidaan järjestää myös, jos koulumatka on vaarallinen matkan pituudesta riippumatta (vaarallisiksi luokiteltujen teiden luettelo, selvitetään tapauskohtaisesti) tai lääkärinlausunnon perusteella (sairauden tai tapaturman vuoksi). Oppilaat, joiden koulumatka luokilla on yli kolme kilometriä ja luokilla yli viisi kilometriä, ovat oikeutettuja saamaan ilmaisen koulukuljetuksen. Lisäksi vaaralliset tieosuudet voivat oikeuttaa koulukuljetukseen. Koulukuljetuksista päätöksen tekee rehtori koulutusja kirjastolautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Kuljetus pyritään järjestämään taloudellisesti ja tehokkaasti sopivinta kuljetusmuotoa käyttäen. Jos huoltaja haluaa lapsensa muuhun kuin asuinpaikan mukaiseen lähimpään omakieliseen kouluun tai esiopetuspaikkaan, maksutonta kuljetusta tai avustusta ei myönnetä. Hakeminen ja päätöksen tekeminen Kuljetusta/saattoavustusta haetaan koulusta saatavalla lomakkeella lukuvuosittain, ellei sitä ole myönnetty kerralla pidemmäksi aikaa. Lomakkeet palautetaan koululle. Koulukuljetuksen myöntämisestä päättää rehtori. Kuljetusten suunnittelu Kuljetukset suunnitellaan siten, että ne ovat turvallisia, taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia. Kuljetuksiin käytetään yleisiä kulkuneuvoja. Ellei niiden käyttö ole mahdollista tai muu järjestely tulee edullisemmaksi, kunta voi järjestää kuljetuksen tilausliikenteen avulla. Koska tilaus- ja vuoroautot ajavat määrättyä reittiä, tulee oppilaan kävellä reitin varteen, enintään kolme kilometriä. Oppilas voidaan kuljettaa kotiosoitteesta kouluun vain perustellusta syystä. 1.9 Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki yhtenäiskoulumme oppilaat. Jokaiselta yläkoulun luokalta on valittu kaksi oppilasta oppilaskunnan edustajistoon. Heistä valitaan viisitoista oppilasta oppilaskunnan hallitukseen.

8 Alakoululaiset aloittivat oppilaskuntatoiminnan neljä vuotta sitten ja heillä on oma hallituksensa. Lukuvuoden tavoitteena on lisätä oppilaiden osallistumista koulun erilaisiin toimintoihin. Oppilaskunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja koulutyötä sekä antaa virikkeitä harrastetoimintaan. Oppilaskunta osallistuu koulun kehittämistyöhön järjestämällä mm. erilaisia tilaisuuksia, auttamalla teemapäivien / liikuntapäivien järjestelyissä sekä taksvärkki- ja nälkäpäiväkeräyksissä. Oppilaskunnan ohjaajina toimivat Laura Heino ja Kimmo Kiuru. Tukioppilaat valitaan kahdeksasluokkalaisista. Yhdeksännen luokan aikana he toimivat seitsemäsluokkalaisten tukena. Tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Alakoulussa jokainen ykkösluokkalainen saa kummikseen viidennen luokan oppilaan Työturvallisuus Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti kouluissa alle 16-vuotiaat oppilaat ovat voineet tehdä lain mukaan vaaralliseksi luokiteltuja töitä tai käyttää vaarallisia koneita, laitteita tai kemikaaleja (laki 998/1993). Sosiaali- ja terveys-ministeriön esityksestä asia haluttiin saattaa nykyisen työsuojelulainsäädännön mukaiseksi, ja valtioneuvosto antoi tarkentavan asetuksen 475/2006 nuorten työntekijöiden suojelusta sekä erityisen haitallisten ja vaarallisten töiden tekemisestä. Asia koskee erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä peruskoulussa. Asetuksen mukaan oppilaan huoltajalle on etukäteen ilmoitettava vaarallisen työn tekemisestä. (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/ ) Perusopetuksen oppilaat peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien voivat vain opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä vaarallista työtä, jos se opetuksen toteuttamiseksi on välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Mekaanisten vaaratekijöiden aiheuttama erityinen vaara voi olla työskenneltäessä esim. seuraavilla koneilla ja laitteilla: laserlaite, sirkkeli, pyörösaha, vannesaha, höyläkone, moottorisaha, jyrsinkone, levyleikkuri ja muu vastaava konevoimalla toimiva leikkuri, pylväs- ja penkkiporakone, kulmahiomakone, metallisorvi kaasuhitsaus- ja kaasuleikkauslaite, paineilmalla tai vastaavalla

9 toimiva naulain. (STM:n asetus 128/ vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta - Työssä voi olla erityinen kemiallinen vaara, kun altistutaan haitallisessa määrin aineelle tai valmisteelle, joka luokitellaan vaaralliseksi kemikaalilain (744/1989) luettelon mukaisesti tai nk. syöpävaarallinen aine (asetus 716/2000), esim. lyijy ja sen yhdisteet, asbesti ja myös ympäristön tupakansavu. Perusopetuksen vuosiluokilla em. asetuksen mukaisten vaarallisten aineiden, koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö on kielletty. Vaaralliseksi koneeksi ei lasketa kiinteästi asennettua pylväs- tai pöytäporakonetta, joka on varustettu toimintaan kytketyllä karansuojalla. Tämän koneen, kuten kaikkien muidenkin opetuksessa käytettävien koneiden, toimintakunto sekä turvallisuus- ja suojavarusteiden toimivuus ja myös oppilaan taito käyttää konetta tulee tarkistaa ja varmistaa. Kouluilla opetusta järjestettäessä otetaan huomioon asetuksen vaatimukset. Lisätietoja antavat työsuojelupäällikkö Pirjo Oikarinen sekä rehtori Janne Leivo. Oppilaiden tulee noudattaa aina opettajien antamia työturvallisuusohjeita Järjestyssäännöt Lainmukaiset velvollisuudet Osallistun perusopetukseen. Suoritan tehtäväni tunnollisesti. Käyttäydyn asiallisesti. (esim. Perusopetuslaki 35. ) Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä. (esim. Tieliikennelaki 3. ) Korvaan aiheuttamani vahingon sovitulla tavalla. (esim. Vahingonkorvauslaki 2. luku) Noudatan tupakka- ja huumausainelakia. Yhdessä eläminen Käyttäydyn kaikkia kohtaan ystävällisesti ja reilusti. Toimin paikan ja tilanteen vaatimalla tavalla myös koulun ulkopuolella, mm. kirjastossa, uimahallissa, museoissa, yleisissä tilaisuuksissa.

10 Koulussa toimiminen Arvostan omaa ja toisten työtä. Saavun oppitunneille ajoissa. Minulla on mukana asialliset opiskeluvälineet ja varusteet. Keskityn työhöni. Noudatan hyviä tapoja kaikessa koulun toiminnassa. Olen oppitunneilla ilman päähinettä ja ulkovaatteita. Oppitunneilla pidän kännykän/soittimen laukussa äänettömällä/suljettuna, tai laitan sen nimellä varustettuna opettajanpöydällä olevaan laatikkoon silloin, kun kännykkä ei ole työväline. En kuvaa enkä nauhoita oppitunneilla. Liikun koulun tiloissa rauhallisesti, ja äänenkäyttöni on kohtuullista. Vietän välitunnit sovitulla koulualueella. Pyydän luvan poistumiseen opettajalta. Säilytän kulkuneuvoni sille osoitetulla paikalla. Pidän yleiset kulkuväylät vapaina. En tuo energiajuomia kouluun enkä nauti niitä kouluaikana. En tee enkä heitä lumipalloja. Ympäristö ja omaisuus Huolehdin omalta osaltani ympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta. Suojelen yhteistä omaisuutta. Pidän huolta omista henkilökohtaisista tavaroistani. Vastuu Kannan vastuuta siten, että myönnän tekoni ja yritän ymmärtää niiden seuraukset. Sovitan sääntöjen vastaiset tekoni. Koulu käyttää tarvittaessa myös perusopetuslaissa ja -asetuksessa mainittuja kurinpitotoimia. (Perusopetuslaki 36. )

11 2 OPETUS 2.1 Lukuvuoden työaika Syyslukukausi ma pe Syysloma ma pe Vapaapäivä pe Joululoma la ma Kevätlukukausi ti la Talviloma ma pe Koulupäivä la Pääsiäisloma pe ma Yläluokkien jaksot: 1. jakso ma pe jakso ma la jakso ti pe jakso ma la Oppitunnit luokat luokat ruokailu ruokailu

12 2.3 Luokat, opettajat ja koulunkäyntiavustajat Päivitetään elokuun ensimmäisellä viikolla Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla Järjestyssäännöt sekä käyttäytymisen ja oppiaineen arvioinnin yleiset kriteerit ovat tässä oppaassa. 2.5 Oppilaanohjaus ( lk.) Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan koulunkäyntiä. Oppilasta autetaan ja ohjataan valintojen teossa, erityisesti nivelvaiheissa. Ohjaus sisältää luokkaopetusta, henkilökohtaista ohjausta ja tiedottamista. Tiedottamisen painopiste-alueena ovat sekä koulun sisäiset valinnat ja niiden vaikutukset jatko-opintoihin että perusopetuksen jälkeiset vaihtoehdot. Lisäksi oppilaanohjaukseen kuuluu työelämään tutustumista. Työelämään tutustuminen (TET): Yhdeksännellä luokalla oppilas on TET-jaksolla joko viikoilla tai syksyllä Kunkin luokan oppilaista puolet on koulussa ja puolet työharjoittelussa. Lisäksi keväällä 2014 vapaaehtoinen TET viikolla 21. Jokainen luokkalainen suorittaa koulun sisäisen TET-päivän, jolloin hän osallistuu siivous- ja keittiöhenkilökunnan työtehtäviin. 2.6 Tukiopetus Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti lisäharjoitusta tarvitseville koulun muun opetuksen ja ohjauksen lisäksi. Se toteutetaan pienryhmäopetuksena tai tarvittaessa yhdelle oppilaalle annettavana lisäopetuksena ennen oppitunteja tai niiden jälkeen. 2.7 Erityisopetus lk. Erityisopetus on yksi oppilaille suunnatuista tukipalveluista, joka täydentää luokanopettajan työtä. Usein tukiopetus ja erityisopetus ovat rinnakkaisia tukitoimia. Maija Sippola antaa erityisopetusta Hyökkälän koulussa 17 tuntia

13 viikossa. Erityisopetuksessa painopiste on alkuopetusluokilla, joilla lukeminen ja kirjoittaminen ovat tärkeimmät haasteet. Myös puheopetus kuuluu erityisopettajan tehtäviin lk. / pienryhmäopetus Koulussamme on mahdollista opiskella pienryhmässä, jonne oppilas voi mennä joidenkin aineiden oppitunneilla. Siellä on yleensä muutama oppilas kerrallaan. He opiskelevat erityisopettajan johdolla sitä ainetta, jonka tunti heillä olisi omassa luokassa. Pienryhmäopetuksen tarkoituksena on mahdollisimman nopeasti ja joustavasti auttaa oppilasta oppimisvaikeuksissa ja koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa. Aloitteen pienryhmään pääsemiseksi voi tehdä oppilaan lisäksi huoltaja, luokanvalvoja, aineenopettaja tai oppilashuoltoryhmä. Luokkamuotoinen erityisopetus Koulussamme on kaksi erityisopetuksen luokkaa niille luokkien oppilaille, jotka opiskelevat osittain yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan. Oppimäärät yksilöllistetään oppilaiden oppimisedellytyksiä vastaaviksi silloin, kun oppilas ei suoriudu peruskoulun yleisopetukselle asetetuista tavoitteista. Luokilla on opettajan lisäksi luokka-avustaja. 2.8 KiVa Koulu -ohjelma Koulumme osallistuu valtakunnalliseen KiVa Koulu -ohjelmaan, joka on opetusministeriön rahoittama hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeen taustavaikuttajina ja kehittelijöinä ovat Turun yliopiston psykologian laitos ja Oppimistutkimuksen keskus. Ohjelmaan kuuluu joka vuosi useita kiusaamista käsitteleviä oppitunteja 1., 4. ja 7. luokilla. Jokainen kiusaamistapaus kirjataan ja käsitellään selkeän yhtenäisen menettelytavan mukaisesti. KiVa Koulu -ohjelma sisältää myös oheismateriaalia ja vinkkejä kasvatustyön tueksi, mm. internet-materiaalia huoltajille sekä nettipelit oppilaille. Vihjeitä oppilaalle, joka on joutunut kiusaamisen kohteeksi: Etsi läheltäsi aikuinen henkilö, johon luotat. Kerro rehellisesti, mitä on tapahtunut ja miltä sinusta tuntuu. Kerro, että tarvitset apua.

14 Jos et uskalla mennä yksin, ota kaveri mukaan. Jos puhuminen tuntuu hankalalta, kirjoita lappunen, sähköposti tai tekstiviesti. Joku luokkasi oppilaista voisi olla puolustajasi, jolle voisit puhua. Koulusi tukioppilaat ovat myös sitä varten, että heille voi puhua Kasvatuskeskustelut ("Kake") Luvaton poissaolo Ensimmäisen ja toisen luvattoman poissaolon vuoksi luokanvalvoja ottaa yhteyttä oppilaan huoltajaan ja tarvittaessa asiasta keskustellaan koululla yhdessä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa. Kolmannen luvattoman poissaolon jälkeen asia siirtyy rehtorin hoidettavaksi Oppitunnin häirintä, epäasiallinen käyttäytyminen, myöhästyminen tai luvaton poistuminen koulun alueelta 1. Tilanteesta riippuen oppitunnin opettaja, luokanvalvoja tai välituntivalvoja keskustelee oppilaan kanssa. 2. Luokanvalvoja keskustelee oppilaan kanssa, joka on ollut kolme kertaa opettajan kanssa kasvatuskeskustelussa samasta syystä. 3. Luokanvalvoja, Kake-opettaja tai rehtori keskustelee oppilaan kanssa, jos oppilas on ollut yhteensä kuusi kertaa kasvatuskeskustelussa opettajiensa kanssa. 4. Kake-opettaja tai luokanvalvoja keskustelee huoltajan ja oppilaan kanssa koululla, jos oppilas on ollut yhteensä yhdeksän kertaa kasvatuskeskustelussa opettajiensa kanssa. Samalla tehdään kirjallinen sitoumus sääntöjen noudattamisesta. 5. Luokanvalvoja kutsuu huoltajan ja oppilaan keskustelemaan rehtorin kanssa, jos oppilas on ollut yhteensä kaksitoista kertaa kasvatuskeskustelussa opettajiensa kanssa. 6. Jos jokin näistä tilanteista on toistunut useammin kuin 12 kertaa lukukauden aikana, käyttäytymisen arvosana laskee yhdellä numerolla. Tilanne nollaantuu lukukauden päättyessä.

15 3 ARVIOINTI Arviointiin kuuluvat sekä oppilasarviointi että kouluyhteisön kokonaisvaltainen arviointi, joka kohdistuu yhteisiin tavoitteisiin ja koulun toimintaan sekä ainekohtaisten opetussuunnitelmien toimivuuteen. Oppilasarviointiin kuuluvat oppilasarvostelu, oppimisprosessin arviointi ja oppilaan itsearviointi. Oppilasarvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle palautetta hänen edistymisestään, sosiaalisesta kasvustaan, opiskelutaidoistaan ja oppimistuloksistaan lk. Arviointi on jatkuvaa luokilla, mikä tarkoittaa sitä, että luokanopettaja kirjaa ja havainnoi oppilaan kehittymistä jatkuvasti koko lukuvuoden aikana ja antaa siitä palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Varsinainen todistus annetaan jouluna ja keväällä. Sen lisäksi kerran syksyllä ja kerran keväällä annetaan kirjallinen palaute työskentelyn sujumisesta. Kerran lukuvuoden aikana opettaja käy oppilaan ja vanhempien kanssa arviointi- ja kehityskeskustelun, jossa käydään läpi tavoitteiden asettelu ja niiden saavuttaminen. Oppilas puolestaan arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa eri oppiaineissa lk. Todistukset Oppilaat saavat lukukausitodistuksen syyslukukauden päättyessä jouluna ja lukuvuositodistuksen lukuvuoden päättyessä. Suoritettuaan yhdeksännen luokan oppilaat saavat lisäksi päättötodistuksen. Kussakin oppiaineessa annettava numeroarviointi (4-10) perustuu oppilaan osoittamiin tietoihin ja taitoihin, harrastuneisuuteen sekä opiskelutaitoihin. Valinnaisaineiden arvostelussa voidaan käyttää numeroarvostelua, sanallista arviointia, antaa hyväksytty/hylätty - merkintä tai suoritusmerkintä (s). Väliarviointi Numeroarvostelua täydentää lukukausien keskivaiheilla tehtävä sanallinen väliarviointi, joka sisältää oppilaiden itsearviointia. Kahdeksansien ja yhdeksänsien luokkien oppilaiden väliarviointi suoritetaan syyslukukaudella ja kevätlukukaudella seitsemänsien ja kahdeksansien.

16 3.1 KÄYTTÄYTYMISEN ARVOSANAN PERUSTEET Jos oppilaalla on yksikin luvaton poissaolo, hän ei voi saada kiitettävää tai erinomaista käyttäytymisarvosanaa. Jos oppitunnin häirintä, epäasiallinen käyttäytyminen, myöhästyminen tai luvaton poistuminen koulun alueelta on toistunut useammin kuin 12 kertaa lukukauden aikana, käyttäytymisen arvosana laskee yhdellä numerolla. 10 erinomainen ottaa toiset huomioon (kohtelias, ystävällinen) vastuuntuntoinen (kantaa vastuuta omasta ja ryhmän työstä) erittäin myönteinen asenne koulutyöhön (yhteistyöhaluinen, avulias, aktiivinen, oma-aloitteinen, rehellinen, täsmällinen) noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita ei rangaistuksia kantaa vastuuta ympäristöstään 9 kiitettävä edellä olevaan nähden vain lieviä puutteita tai satunnaisia poikkeuksia 8 hyvä ottaa huomioon toiset ihmiset ja ympäristön yleensä myönteinen asenne koulutyöhön pyrkii täsmällisyyteen ja vastuuntuntoisuuteen koulun sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa pieniä satunnaisia puutteita huomautuksin ojennettavissa eikä rangaistuksia vakavista rikkeistä 7 tyydyttävä käytös toisinaan häiritsevää aika ajoin välinpitämätön asenne koulutyötä kohtaan (ei osallistu aina oppimistapahtumaan) kielenkäytössä usein huomautettavaa koulun sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa parantamisen varaa (oppilas ei aina ymmärrä sääntöjen merkitystä) joitakin rangaistuksia ajoittain välinpitämätön suhtautuminen koulun ja toisten omaisuuteen ja ympäristöön

17 6 kohtalainen käytös usein häiritsevää välinpitämätön asenne koulutyötä kohtaan kielenkäytössä paljon huomauttamista koulun säännöistä ja ohjeista lähes piittaamaton luvattomia poissaoloja useita rangaistuksia välinpitämätön suhtautuminen koulun ja toisten omaisuuteen ja ympäristöön 5 välttävä häiritsee jatkuvasti työyhteisön toimintaa ei kanna vastuuta koulutyönsä hoitamisesta ei piittaa säännöistä ja ohjeista kielenkäyttö on törkeää osallistuu usein kiusaamiseen useita luvattomia poissaoloja paljon rangaistuksia usein välinpitämätön suhtautuminen koulun ja toisten omaisuuteen ja ympäristöön 4 heikko oppilaan käyttäytyminen kaikin puolin epäasiallista ei halua noudattaa sääntöjä eikä piittaa toisten turvallisuudesta tai työrauhasta ei kykene huolehtimaan koulutyöstään 3.2 OPPIAINEIDEN YLEISET ARVIOINTIPERUSTEET 10 erinomainen perus- ja lisätavoitteet saavutettu kaikilta osin tuntityöskentely jatkuvasti aktiivista, erinomaista kokeet ja tuotokset erinomaisia esimerkillisen myönteinen asenne kotitehtävät suoritettu huolellisesti ja säännöllisesti kykenee työskentelemään myös itsenäisesti pystyy kantamaan vastuuta omasta ja ryhmän työskentelystä

18 osaa oma-aloitteisesti hankkia, soveltaa ja käyttää tietoja pystyy luovaan itseilmaisuun ja ongelmanratkaisuun pystyy asettamaan tavoitteita oma-aloitteisesti ja arvioimaan kriittisesti suorituksiaan ja työtään on kiinnostunut oppiaineesta ja haluaa tehdä ylimääräistä 9 kiitettävä perustavoitteet ja paljon lisätavoitteita saavutettu tuntityöskentely kiitettävää kokeet ja tuotokset yleensä kiitettäviä yritteliäs ja oma-aloitteinen myönteinen suhtautuminen kotitehtävät suoritettu huolellisesti ja säännöllisesti pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön osaa hankkia, käyttää ja soveltaa tietoja pystyy luovaan itseilmaisuun ja ongelmanratkaisuun pystyy asettamaan tavoitteita oma-aloitteisesti ja arvioimaan kriittisesti suorituksiaan ja työtään 8 hyvä perustavoitteet saavutettu hyvin tuntityöskentely, kokeet ja tuotokset hyviä aktiivinen ja yritteliäs suhtautuminen myönteistä kotitehtävät suoritettu hyvin ja säännöllisesti pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön osaa hankkia ja soveltaa tietoja 7 tyydyttävä hallitsee perustiedot ja -taidot tuntityöskentely, kokeet ja tuotokset tyydyttäviä suhtautuminen yleensä myönteistä yritteliäs, mutta ajoittain välinpitämätön arvostaa omaa ja toisten työtä kotitehtävät ajoittain tekemättä pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön osaa soveltaa ohjeiden mukaan 6 kohtalainen perustietojen ja -taitojen hallinnassa melkoisia puutteita

19 tuntityöskentely kohtalaista yrittää kykyjensä mukaan tehtävien suorittamisessa epäonnistumisia suhtautuu myönteisesti, mutta usein välinpitämätön osaa helppoja sovellutuksia oppikirja tukenaan tarvitsee tukea selviytyäkseen jatkossa pystyy jossain määrin itsenäiseen työskentelyyn ja y yhteistyöhön 5 välttävä 4 heikko tuntuvia aukkoja perustiedoissa ja -taidoissa näyttöä joiltakin osa-alueilta kokeet ja tuotokset vaihdellen hyväksyttyjä ja hylättyjä työskentelee tunneilla välttävästi kotitehtävät usein laiminlyöty välinpitämätön asenne itsenäinen työskentely ja yhteistyö tuottavat vaikeuksia ei minkäänlaista näyttöä paljon poissaoloja oppitunneilta ja kokeista tunneilla ei edes yritä kielteinen asennoituminen ei yhteistyökykyinen asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu riittävästi perustietoja ja -taitoja parannettava, jotta opiskelu seuraavalla vuosikurssilla onnistuisi ja oppilaalla olisi riittävät edellytykset jatko-opintoihin. 4 OPPILASHUOLTO 4.1 Kouluterveydenhuolto Yläkoulun terveydenhoitaja Catharina Siiskonen on tavattavissa koululla päivittäin (paitsi joka kuukauden 1. ja 3. torstaina), varmimmin ma - to klo ja pe Alakoulun terveydenhoitaja Marja Kinnunen on tavattavissa tiistaisin klo ja perjantaisin klo

20 Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen kaikille oppilaille vuosittain, koululääkäri 1. luokalla sekä 5. ja 8. luokilla. Terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota oppilaan kokonaisvaltaiseen terveydentilaan. Vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä terveydenhoitajaan, mikäli lapsen terveydessä tai käyttäytymisessä tapahtuu muutoksia. Tapaturman sattuessa koulussa tai koulutyön yhteydessä ensiavun antaa ensisijaisesti kouluterveydenhoitaja (tai koululääkäri), toissijaisesti opettaja. Tarvittaessa oppilas lähetetään päivystävän lääkärin vastaanotolle. Tuusulan kunta korvaa tapaturmasta aiheutuvat hoito-, matka- ym. kustannukset. HUOM! Varsinainen sairaanhoito ja erilaiset toimenpiteet (kuten esim. korvahuuhtelut ja ompeleiden poistot) tehdään terveyskeskuksessa. 4.2 Hammashuolto Kutsut hammastarkastuksiin ja jatkotoimenpiteisiin tulevat oppilaille kotiin. Päivystys Hyrylän pääterveysasemalla päivittäin klo Huoltaja selvittää hammaslääkärikäynneistä johtuneet poissaolot Wilmassa. 4.3 Koulukuraattori / koulupsykologi Koulukuraattori Koulukuraattorin tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä ja sosiaalista kasvua sekä ennaltaehkäistä ja selvittää koulunkäyntiin ja muihin elämäntilanteisiin liittyviä ongelmia. Koulukuraattori Johanna Temisevään (puh ) voivat ottaa yhteyttä oppilaat, huoltajat ja opettajat selvittääkseen koulussa ilmeneviä vaikeuksia ja sopeutumisongelmia tai keskustellakseen muista huolista. Tarvittaessa kuraattorilta saa tietoa mm. sosiaali-, terveys- ja vapaa-ajan palveluista. Kuraattori on luonnollisesti vaitiolovelvollinen. Koulupsykologi Yläkoulun koulupsykologi on Anna Vuorjoki (puh ) ja alakoulun koulupsykologi (puh ). Heidän puoleensa voi kääntyä lapsen tai nuoren koulunkäyntiin tai kehitykseen liittyvissä asioissa. Kyse voi olla esimerkiksi oppimis-, keskittymis-, sopeutumis-, tunne-elämän tai kotitilanteen vaikeuksista. Työhön liittyy myös

21 vanhemmuuden tukeminen. Yhteydenottaja voi olla huoltaja, opettaja tai oppilas itse. Lapsen tilanteen selvittely tapahtuu yhteistyössä vanhempien, opettajan ja koulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Henkilökohtaisen asiakastyön lisäksi koulupsykologi tekee suunnittelu-, konsultaatio- ja kehittämistyötä koko koulun tasolla. Koulupsykologi osallistuu koulun ja yksittäisten opetusryhmien hyvinvointia koskeviin keskusteluihin yhdessä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulupsykologin toiminta on luottamuksellista. 4.4 Oppilashuoltoryhmä Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Yläkoulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat lisäksi opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa luokanvalvoja ja/tai joku muu opettaja. Oppilashuoltoryhmä kartoittaa oppilaan ongelmia yhdessä luokanvalvojan tai muiden opettajien kanssa sekä pyrkii etsimään niihin ratkaisuja ja vaihtoehtoisia toiminta- ja lähestymistapoja. Se pyrkii näin tukemaan oppilasta, opettajia ja vanhempia koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa. Keskeisenä tavoitteena on ongelmien varhainen havaitseminen ja hoitaminen. OHR:n jäsenet ovat tarvittaessa yhteydessä muihin tahoihin, mm. sosiaalitoimeen. Koululaisen tukihenkilö / perhetyöntekijä Arja Heinonen toimii osana alakoulussa tehtävää oppilashuoltotyötä, kun oppilas tarvitsee lisätukea kouluvaikeuksien voittamisessa tai perheen erilaisissa elämäntilanteissa. 5 Muuta 5.1 Vahingonkorvaukset Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa tai tuottamansa vahingon koulun tai oppilastoverinsa omaisuudelle. Vahingonkorvausvelvollisuus ei ole riippuvainen siitä, onko oppilasta rangaistu vahingon aiheuttamisesta vai ei. 5.2 Uskonnonvapauslaki Uskonnonvapauslain mukaan koulut voivat järjestää uskonnollisia tilaisuuksia. Perustuslain 11. :n 2. momentin mukaan ketään ei voida

22 kuitenkaan velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Perusopetuksen oppilaan osalta huoltaja ilmoittaa, jos oppilas ei osallistu kyseisiin tilaisuuksiin. Näitä tilaisuuksia koulussamme ovat Tuusulan seurakunnan työntekijöiden noin kerran kuukaudessa pitämät päivänavaukset sekä oppilaiden yhteistyössä seurakunnan kanssa toteuttama ohjelmallinen joulukirkko. Mikäli ette halua lastenne osallistuvan näihin tilaisuuksiin, pyydämme teitä ilmoittamaan siitä luokanopettajalle / luokanvalvojalle. Seitsemänsien luokkien huoltajatilaisuus ke klo 18.30

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20 1 Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka Kevätlukukausi 20 Oppilaan nimi Tämä vihkonen on osa arviointikeskustelua, joka käydään oppilaan, huoltajien ja oman luokanopettajan välillä. Mukana voi olla myös

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Lukkarin koulun järjestyssäännöt

Lukkarin koulun järjestyssäännöt Lukkarin koulun järjestyssäännöt Sääntöjen tarkoitus 1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 :n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6. 1 KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA Käytössä 1.8.2016 alkaen Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.2016 2 Sisällys 1 Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

6.3 Arvioinnin kohteet

6.3 Arvioinnin kohteet 6.3 Arvioinnin kohteet Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia. Oppimisen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

rehtori Hannu Isolauri apulaisrehtori Matti Palmunen kanslia Tuula Rossi Monica Paasikivi

rehtori Hannu Isolauri apulaisrehtori Matti Palmunen kanslia Tuula Rossi Monica Paasikivi LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2016 2017 1 KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://blog.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA rehtori Hannu Isolauri

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2015-2016

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2015-2016 VAUNUKANKAAN KOULU Lukuvuositiedote 2015-2016 Vaunukankaantie 3-5 04300 TUUSULA Puhelimet: 040 314 3250 opettajat 040 314 3249 rehtori 040 314 3254 kanslia 040 314 4452 erityisopettaja 040 314 4419 terveydenhoitaja

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä

B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä Perusopetusasetus 1998/852 10 Arviointi opintojen aikana

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 SISÄLLYS 1. OHJAUSTYÖN TAVOITTEET 1.1. Mitä ohjaus on? 1.2. Hyvän ohjauksen kriteerit 1.3. Ohjaustyön tavoitteet vuosiluokilla 1-2: Koululaiseksi kasvaminen

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Koulunkäynti Suomessa Oppivelvollisuus Kaikkien Suomessa asuvien lasten tulee käydä koulua. Oppivelvollisuus

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lukuvuositiedote

Lukuvuositiedote Lukuvuositiedote 2015 2016 Matin ja Liisan koulu Yhteystiedot Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14, 73100 Lapinlahti www.matinjaliisankoulu.fi Rehtori Juhani Sammallahti 040 4883251 Apulaisrehtori Sari Jokelainen

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA Jyväskylän Normaalikoulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilaanohjauksen ja lukion opinto-ohjauksen järjestämisen rakenteet,

Lisätiedot

MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016

MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016 MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016 TERVETULOA LUKUVUOTEEN 2015-2016! Tähän lukuvuoteen kohdistuu paljon innostavia odotuksia. Koulumme uusi opetussuunnitelma valmistuu tämän lukuvuoden

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven opettajien veso-päivä Huhtikuu 2016 13.4.2016 tai 18.4.2016 Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara 2 Opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Pöytyän kunta PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 28.10.2016 Koulutuslautakunta 7.12.2016 xx 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus, tavoitteet ja soveltaminen Perusopetuksen

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot